ESÉLYEGYENLŐSÉG PEDAGÓGUS KÉRDŐÍV 2002.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ESÉLYEGYENLŐSÉG PEDAGÓGUS KÉRDŐÍV 2002."

Átírás

1 iskola sorszáma ESÉLYEGYENLŐSÉG PEDAGÓGUS KÉRDŐÍV Tisztelt Pedagógus! Az Oktatási Minisztérium megbízásából a Társadalomkutatási Intézet Rt. olyan kutatást végez, ahol azt szeretnénk megtudni, hogy mi a pedagógusok véleménye a cigány gyerekek iskoláztatásáról, támogatásáról. Kérjük, segítse azzal munkánkat, hogy megválaszolja a kérdőívet! A válaszokat összesítve dolgozzuk fel, a válaszadás önkéntes! A kérdőívre sem nevet, sem az iskola címét nem kell ráírnia. Válaszait a megfelelő szöveghez tartozó kódszám bekarikázásával, illetve a megfelelő szám vagy szöveg beírásával jelölje. Részvételét előre is köszönjük! Budapest, november 22. Bartók Béla TÁRKI Rt. adatfelvételi igazgató

2 Először az iskoláról, és ezen belül az Ön munkájáról szeretnék néhány kérdést feltenni. 1. Milyen beosztásban dolgozik Ön ebben az intézményben? (HA TÖBB FUNKCIÓJA IS VAN, AZT AZ EGYET JELÖLJE MEG, AMI A VEZETŐI HIERARCHIÁBAN MAGASABB HELYEN ÁLL!) 1 - igazgató (első számú vezető) 2 - igazgatóhelyettes 3 - osztályfőnök 4 - egyéb vezető beosztás:... 5 nincs speciális feladata, beosztott pedagógus 2. Mely évfolyamokon tanít Ön? Kérem, jelölje be az összes évfolyamot, ahol tanít! vagy magasabb 3. Milyen típusú osztályokban tanít? Kérem, jelölje be az összes típust, ahol tanít! 1 általános iskola 2 4 osztályos gimnázium 3 6 osztályos gimnázium 4 8 osztályos gimnázium 5 szakiskola 6 szakközépiskola 7 speciális szakiskola 4. Az Önök iskolájában a cigány tanulók aránya... 1 sokkal magasabb, mint a településen a cigány gyerekek aránya, 2 magasabb, 3 kb. ugyanakkora, 4 alacsonyabb, vagy 5 lényegesen alacsonyabb, mint a településen a cigány gyerekek aránya? 5. Tudomása szerint az Önök iskolájáról hogyan vélekednek a szülők, milyen az iskola hírneve? 1 az átlagosnál lényegesen jobbnak tartják 2 az átlagosnál valamivel jobbnak tartják 3 átlagosnak tartják 4 az átlagosnál valamivel rosszabbnak tartják, vagy 5 az átlagosnál sokkal rosszabbnak tartják? 6. És az Ön véleménye szerint, összehasonlítva a helyi (városi, kistérségi) átlaggal, ez az iskola... 1 lényegesen jobb, mint a környékbeli iskolák, 2 az átlagosnál valamivel jobb 3 átlagos 4 az átlagosnál valamivel rosszabb, vagy 5 sokkal rosszabb, mint a környékbeli iskolák? 2

3 7. És országos összehasonlításban hogyan jellemezné az iskolát? Véleménye szerint, összehasonlítva az ország többi, hasonló jellegű intézményével, ez az iskola Ön... 1 lényegesen jobb az országos átlagnál, 2 valamivel jobb, 3 átlagos, 4 valamivel rosszabb, vagy 5 sokkal rosszabb, mint az országos átlag? 1 szívesen dolgozik ebben az iskolában, vagy 2 más iskolában szívesebben dolgozna, vagy 3 inkább más pályán dolgozna szívesen? 9. Tanít-e Ön az alábbi speciális osztályok valamelyikében? Kérjük, ha több félében tanít, mindegyiket jelölje! 1 gyógypedagógiai osztály 2 cigány felzárkóztató osztály 3 egyéb felzárkóztató osztály 4 kiscsoportos fejlesztő 5 cigány integrációs (interkulturális oktató) osztály 6 nemzetiségi osztály 0 ezek közül egyikben sem 10. Tanít-e olyan osztályban, ahova többségében cigány gyerekek járnak? 1 csak ilyen osztály(ok)ban tanít 2 többségében ilyen osztályokban tanít 3 ilyen osztályokban is tanít 4 nem tanít ilyen osztályokban 0 nincs ilyen osztály az iskolában 11. Véleménye szerint a következők közül melyik segíti elő leginkább a hátrányos helyzetű gyerekek esélyegyenlőségének biztosítását? 1 normál osztályok 2 speciális osztályok, csoportok a hátrányos helyzetű diákok számára 3 integrált oktatási forma eldönteni 12. És Ön személy szerint milyen típusú osztályokban tanít legszívesebben? 1 normál osztályok 2 speciális osztályok, csoportok a hátrányos helyzetű diákok számára 3 integrált oktatási forma 4 olyan osztályokban, ahol nincsenek hátrányos helyzetű gyerekek eldönteni 13. Véleménye szerint milyen mértékben segíti a hátrányos helyzetű gyerekek tanulását ez az iskola, ahol Ön dolgozik? 1 nagy mértékben 2 valamelyest 3 egyáltalán nem 8 nincs hátrányos helyzetű gyerek az iskolában 3

4 14. És véleménye szerint milyen mértékben segíti a cigány gyerekek tanulását ez az iskola, ahol Ön dolgozik? 1 nagy mértékben 2 valamelyest 3 egyáltalán nem 8 (szinte) nincs cigány gyerek az iskolában 15. Vannak-e olyan gyerekek az Önök iskolájában, akiknek a magatartása súlyosan zavarja, megfélemlíti, vagy visszahúzza a többi gyereket, vagy akik súlyosan zavarják az Ön oktató-nevelő munkáját? 1 van 2 nincs 16. A gyerekek kb. hány százaléka ilyen az Önök iskolájában?.% 0 nincs ilyen gyerek Hogyan jellemezné őket, milyen gyerekek ők? többségükben ilyenek van ilyen is közöttük ilyen nincs közöttük nem tudja, van-e ilyen közöttük a. túlkoros gyerek b. rossz anyagi körülmények között élő gyerek c. magatartászavaros gyerek d. rossz családi körülmények között élő gyerek e. cigány gyerek f. gyenge képességű gyerek g. közönséges viselkedésű gyerek nincs ilyen gyerek 88 ezek közül egyik sem, más jellemzi őket 9, hogy mi jellemzi ezeket a gyerekeket 4

5 18. Felsorolunk néhány iskolával, oktatással kapcsolatos véleményt. Mennyire ért egyet, vagy nem ért egyet velük? a. A szülőknek joguk van arra, hogy a gyereküket abba az iskolába írassák be, amelyiket a legjobbnak tartják. b. A kisebbségeknek, nemzetiségeknek joguk van a saját iskolához. c. A szülőknek legyen lehetőségük arra, hogy beleszóljanak abba, hogy mit és hogyan tanítanak az iskolában. d. Az államnak minden gyerek számára biztosítani kell, hogy tehetsége és képessége szerint a legjobb iskoláztatást kapja. e. Minden gyerek egyformán fontos a társadalom számára. f. A hátrányos helyzetű gyerekeket segíteni, támogatni kell a tanulásban, továbbtanulásban. g. Ha a különböző nemzetiségi-etnikai csoporthoz tartozó gyerekeket iskolás korukban szétválasztják egymástól, akkor felnőtt korukban ellenséget fognak látni egymásban. h. A gyerekeket arra kell nevelni, hogy együtt tudjanak élni a más nemzetiséghez tartozókkal. i. Minden cigány gyereknek joga van arra, hogy a nem cigányokkal közös iskolai osztályban tanuljon. j. A cigány gyerekeknek jobb, ha az iskolában külön osztályba járnak. k. A nem cigány gyerekeknek jobb, ha az osztályukban nincsenek cigány gyerekek. l. A cigányoknak ugyanolyan jogokat és lehetőségeket kell biztosítani az oktatásban, mint pl. a magyarországi németeknek. m. Megfelelő pedagógiai módszerekkel a cigány gyerekek jó eredményeket érhetnek el az iskolában. n. Mindegy, hogy cigány vagy nem cigány, minden gyereket azonos módon kell kezelni. teljes mértékben egyetértek inkább egyetértek inkább nem értek egyet egyáltalán nem értek egyet nem tudja eldönteni 5

6 19. Ha Öntől egy barátja tanácsot kérne, hogy a gyerekét milyen általános iskolába járassa, mit javasolna neki? 1 Olyan iskolába járassa, ahol különböző képességű, társadalmi helyzetű, nemzetiségű gyerekek együtt tanulnak az osztályban, vagy 2 olyan iskolába járassa, ahova vegyesen járnak gyerekek, de ezen belül külön-külön osztályba járnak a különböző képességű, társadalmi helyzetű, nemzetiségű gyerekek, vagy 3 olyan iskolába járassa, ahol a barátja gzerekéhez hasonló képességű és társadalmi helyzetű gyerekek vannak csak? 9 nem tudom mit mondanék 20. Kérjük jelölje, hogy mennyire ért egyet a következő kijelentésekkel! a. A cigányokat nagyobb mértékben kell támogatni, mint a nem cigányokat, hogy leküzdjék hátrányaikat. b. A cigányokat rá kell szoktatni arra, hogy ugyanúgy éljenek, mint a magyarok. c. Csak helyeselni lehet, hogy vannak olyan szórakozóhelyek, ahova cigányokat nem engednek be. d. Sok cigány azért nem dolgozik, mert nem kap munkát. e. A cigányok életmódja, kultúrája gyakran zavarja a környezetükben élőket. f. A cigány szülők éppen olyan fontosságot tulajdonítanak a gyerekeik iskoláztatásának, mint a nem cigány szülők. g. A cigány gyerekekről már a születésükkor lehet tudni, hogy úgysem lesznek hasznos tagjai a társadalomnak. h. Mindegy, hogy valaki cigány vagy nem cigány, minden ember azonos megítélés alá kell, hogy essen. teljes mértékben egyetértek inkább egyetértek inkább nem értek egyet egyáltalán nem értek egyet nem tudja eldönteni 21. A következő vélemények közül melyik áll közelebb az Ön véleményéhez? 1 A cigányokat támogatni kell, hogy hátrányos helyzetüket leküzdhessék. 2 Csak azokat a cigányokat kell támogatni, akik ezt viselkedésükkel, hozzáállásukkal kiérdemelték. 3 Nem kell támogatni a cigányokat. eldönteni 22. És ezek a vélemények közül melyik áll közelebb az Ön véleményéhez? 1 A cigány gyerekek nem felelősek azért a helyzetért, amiben vannak, ezért őket mindenképpen támogatni kell. 2 Csak azokat a cigány gyerekeket kell támogatni, akik ezt viselkedésükkel, hozzáállásukkal kiérdemelték. 3 Nem kell támogatni a cigány gyerekeket. eldönteni 6

7 23. Véleménye szerint a cigány gyerekek általános iskolai oktatását... 1 külön iskolában kellene megoldani, vagy 2 együtt, egy iskolában a nem cigány gyerekekkel, de külön osztályban, vagy 3 egy közös osztályban a nem cigány gyerekekkel, de külön figyelve rájuk, vagy pedig 4 közös osztályban, és nem is kell rájuk külön figyelni? eldönteni 24. Véleménye szerint általában a magyar iskolákban mekkora problémát jelentenek a pedagógusok számára a cigány gyerekekkel kapcsolatos speciális feladatok? 1 nagyon súlyos problémát jelentenek, 2 problémát jelentenek 3 csak apróbb problémát jelentenek, vagy 4 egyáltalán nincs ilyen jellegű probléma a magyar iskolákban? 25. És az Önök iskolájában mekkora problémát jelentenek a pedagógusok számára a cigány gyerekekkel kapcsolatos speciális feladatok? 1 nagyon súlyos problémát jelentenek, 2 problémát jelentenek 3 csak apróbb problémát jelentenek, vagy 4 egyáltalán nincs ilyen jellegű probléma a magyar iskolákban? 26. Véleménye szerint ezeket a problémákat... 1 elsősorban a cigány gyerekek viselkedése okozza, vagy 2 elsősorban az okozza, hogy cigány gyerekek tanulmányi teljesítménye gyengíti az oktatás színvonalát? 3 mindkettő 4 nincs ilyen probléma 27. És véleménye szerint melyik módszer csökkentené inkább a pedagógusok cigány gyerekekkel kapcsolatos esetleges problémáit? 1 Ha a cigány gyerekeket speciális osztályban tanítanák, vagy 2 ha a cigány és nem cigány gyerekeket együtt oktatnák? 9 Nem tudja eldönteni 28. Véleménye szerint általában a magyar iskolákban mekkora problémát jelentenek a cigány és nem cigány gyerekek közötti konfliktusok? 1 nagyon súlyos problémát jelentenek, 2 problémát jelentenek 3 csak apróbb problémát jelentenek, vagy 4 egyáltalán nincs ilyen jellegű probléma a magyar iskolákban? 29. Az Önök iskolájában mekkora problémát jelentenek a cigány és nem cigány gyerekek közötti konfliktusok? 1 nagyon súlyos problémát jelentenek, 2 problémát jelentenek 3 csak apróbb problémát jelentenek, vagy 4 egyáltalán nincs ilyen jellegű probléma a magyar iskolákban? 7

8 30. Véleménye szerint melyik módszer csökkentené inkább a cigány és nem cigány gyerekek közötti esetleges konfliktusokat az iskolában: 1 Ha a cigány gyerekeket speciális osztályban tanítanák, vagy 2 ha a cigány és nem cigány gyerekeket együtt oktatnák? eldönteni 31. Ön hogy látja, ha esetleg vannak konfliktusok, a cigány gyerekekből mi vált ki ellentétet a nem cigány gyerekekkel kapcsolatban? ez súlyos ellenérzéseket szül közre játszik az ellentétekben, de szerepe nem jelentős nem játszik közre az ellentétekben a. eltérő tanulási tempó b. eltérő tisztálkodási szokások c. a nem cigány gyerek agresszív, verekszik, veréssel fenyeget d. a nem cigány gyerek elveszi az ennivalóját, vagy tízórait vetett magának nem tudja eldönteni e. a nem cigány gyerek lop f. a nem cigány gyerek sértő kifejezéseket használ, csúfolja g. a nem cigány gyerek lenézi h. a nem cigány gyerekek kiközösítik És hogy látja Ön, ha esetleg vannak konfliktusok, a nem cigány gyerekekből mi vált ki ellentétet a cigány gyerekekkel kapcsolatban? ez súlyos ellenérzéseket szül közre játszik az ellentétekben, de szerepe nem jelentős nem játszik közre az ellentétekben i. eltérő tanulási tempó j. eltérő tisztálkodási szokások k. a cigány gyerek agresszív, verekszik, veréssel fenyeget l. a cigány gyerek elveszi az ennivalóját, vagy tízórait vetett magának nem tudja eldönteni m. a cigány gyerek lop n. a cigány gyerek sértő kifejezéseket használ, csúfolja o. a cigány gyerek lenézi p. a cigány gyerekek kiközösítik

9 33. Ha esetleg a cigány gyerekekkel kapcsolatban probléma van egy iskolában, véleménye szerint a következő módszerek ezeket mennyire csökkentenék? a. Ha pszichológust alkalmaznának az iskolákban? b. Ha családsegítő, szociális munkás dolgozna az iskolákban? c. Ha a pedagógusok külön képzést is kapnának, hogy jobban tudják kezelni a gyerekek problémáit? d. Ha szorosabb lenne a kapcsolat a szülők és a pedagógusok között? Ez biztosan csökkentené a konfliktusokat Talán csökkentené, talán nem Nem csökkentené a konfliktusokat Nem tudja eldönteni Mennyire zavarná Önt, ha azokban az osztályokban, ahol tanít... súlyosan zavarná zavarná egyes szempontokból zavarná, más szempontokból nem nem túlságosan zavarná egyáltalán nem zavarná a. túlkoros gyerekek lennének b. rossz anyagi körülmények között élő gyerekek lennének c. magatartászavaros gyerekek lennének d. rossz családi körülmények között élő gyerekek lennének nem tudja eldönteni e. cigány gyerekek lennének f. gyenge képességű gyerekek lennének g. közönséges viselkedésű gyerekek lennének Létezik-e olyan határ, aminél több cigány gyerek esetén már nem szívesen tanít egy osztályban? HA IGEN: Egy harminc fős osztályban hány cigány gyerek esetén szeretné azt, hogy ne kelljen abban az osztályban tanítania? 0 nincs ilyen határ 1 egy cigány gyerek esetén is.... db cigánygyerek esetén 88 nem a számuktól függ, hanem attól, hogy milyenek Létezik-e olyan határ, aminél több cigány gyerek esetén már nem szívesen tanít egy iskolában? HA IGEN: Hány százalékos az a határ, aminél nagyobb arányú cigány tanuló esetén azt fontolgatná, hogy inkább másik iskolában keres állást? 0 nincs ilyen határ 1 1%, vagy ennél is kevesebb..... % cigány gyerek esetén 888 nem a számuktól függ, hanem attól, hogy milyenek 998 nem tudja 9

10 37. Szívesen dolgozna-e olyan iskolában, osztályban, ahol átlagos létszámban vannak cigány gyerekek, ha az osztály/iskola számára olyan speciális programot dolgoznának ki, amely egyszerre garantálja általában a gyerekek harmonikus fejlődését, továbbtanulási esélyeit, és a roma gyerekek tanulását, beilleszkedését? 1 szinte biztosan 2 valószínűleg 3 talán 4 biztosan nem, mindenképpen máshova íratná a gyerekét 8 nem érdekli a cigány gyerekek száma az iskolában 10

11 38. Most felsorolunk olyan lehetőségeket, kezdeményezéseket, amelyek elősegíthetik, hogy a cigány gyerekek iskoláztatását, beilleszkedését támogassák, miközben a nem cigány gyerekek továbbtanulási esélyeit is javíthatják. Kérem, mindegyik tervről, lehetőségről mondja meg, hogy ha ez megvalósulnak, akkor Ön szívesen tanítana-e olyan osztályban, iskolában, ahol a cigány gyerekek valamivel átlag feletti? Tehát szívesebben tanítana-e integrált oktatási formában, ha... a. Ha kislétszámú osztályok lennének, a gyerekek tanulási ritmusának megfelelő, személyre szabott oktatási programmal. b. Ha a továbbtanulni szándékozó cigány és nem cigány gyerekek tanulmányait személyre szólóan segítené egy-egy pedagógus. (Egy tanár legfeljebb 3 gyerekkel foglalkozna.) c. Ha az iskolában pszichológus is dolgozna, aki a gyerekeknek és a pedagógusoknak is segítene a problémák kezelésében. d. Ha az iskolában családsegítő, szociális munkás is dolgozna. e. Ha az iskolában olyan szakember dolgozna, aki biztosítaná a szoros kapcsolatot az iskola és a problémás gyerekek családja között. (Családi koordinátor aki a híd szerepét töltené be az iskola és a család között.) f. Ha az iskola az átlagost meghaladó színvonalú oktatást és nevelést biztosítana. g. Ha korszerű idegen nyelvi oktatást, anyanyelvi idegen nyelv tanárokat is biztosítanának. h. Ha korszerű számítástechnikai képzést, internet elérést biztosítanának az iskolának. i. Ha a pedagógusok számára olyan programot biztosítana az iskola, amely segítséget nyújt abban, hogy a helyi problémákat, lehetőségeket végiggondolják és a megoldásokat megtalálják. j. Ha a gyerekek és szüleik számára olyan közös szabadidős tevékenységeket szervezne az iskola, ahol a cigány és nem cigány gyerekek együtt érzik jól magukat, és így megtanulnak együtt élni. k. Ha az iskola külső megjelenése, és felszereltsége átlagon felüli lenne. l. Ha a pedagógusok ezért többletjuttatásban részesülnének. Biztosan szívesebben tanítanék Valószínűleg szívesebben tanítanék Valószínűleg nem tanítanék szívesebben. Biztosan nem tanítanék szívesebben. Nem tudja eldönteni 11

12 39. Vannak-e ezen kívül még olyan tényezők, amelyek esetén szívesen tanítana ilyen integrált iskolában, osztályban? 40. Szívesen lenne Ön Mentor? Szívesen vállalná, hogy a továbbtanulni szándékozó cigány és nem cigány - gyerekek tanulmányait személyre szólóan segítené, támogatná, és ezért a többlet juttatást kapna? (Egy-egy tanár legfeljebb 3 gyerekkel foglalkozna.) 1 igen 2 nem 41. Kérem, most képzelje el azt a helyzetet, hogy Ön választhat a településen, környéken levő két iskola között. Az egyik iskola olyan átlagos felszereltségű, és képzési programú lenne, amelybe csak néhány cigány gyerek jár. A másik iskolában a gyerekek kb. harmada cigány lenne, de az előbb felsorolt módon kiemelt anyagi eszközökkel és képzési programmal rendelkezne. Ön ebben az esetben melyik iskolában dolgozna inkább? 1 Az átlagos felszereltségű és képzési programú iskolába, ahol csak néhány cigány gyerek van. 2 A kiemelt felszereltségű és programú iskolába, ahol a gyerekek harmada cigány lenne. Most egy konkrét esetről szeretnénk megtudni a véleményét. 42. Jászladányban az önkormányzat és a szülők egy része alapítványi általános iskolát akart indítani az önkormányzat új iskolaépületében. Havi 3 ezer Ft tandíjat kértek volna. Ez ellen a cigány önkormányzat tiltakozott, mert így a cigány gyerekek többsége kiszorult volna az új iskolából. A Közigazgatási Hivatal nem engedélyezte az alapítványi iskola beindítását. Hallott-e Ön erről az esetről? 1 igen, hallottam erről 2 nem, nem halottam erről 43. Ön hogy tudja, mi volt az Oktatási Minisztérium álláspontja ebben az ügyben? 1 elvileg támogatta az alapítványi iskola elindítását 2 elvileg nem támogatta az alapítványi iskola elindítását 44. Hallotta-e, hogy az Oktatási Minisztérium speciális programcsomagot dolgozott ki a jászladányi iskola számára, hogy támogassa a cigány és nem cigány gyerekek együttes tanulását? 1 igen, hallottam erről 2 nem, nem halottam erről 45. Véleménye szerint az alapítványi iskola létrehozása sértette a jászladányi cigány gyerekek iskolával kapcsolatos jogait? 1 igen 2 nem 46. Véleménye szerint az alapítványi iskola engedélyének visszavonása sértette-e a jászladányi gyerekek szabad iskolaválasztásra vonatkozó jogait? 1 igen 2 nem 12

13 47. Ön hogy döntött volna: engedélyezte volna az alapítványi iskola működését Jászladányban, vagy nem? 1 engedélyeztem volna az alapítványi iskola működését 2 nem engedélyeztem volna az alapítványi iskola működését 3 csak akkor, ha az állami iskola felszereltségét és oktatásának színvonalát olyan szintre fejlesztik, mint az alapítványi iskoláét Végül kérjük, hogy válaszoljon meg néhány személyes kérdést is! 48. Az Ön neme: 1 férfi 2 nő 49. Születési éve:... év 50. Ön azon a településen lakik, ahol az iskola is van? 1 igen 2 nem Írja ide a település nevét, ahol Önök laknak! 51. Véleménye szerint melyik állítás igaz arra a településre, ahol Ön él? 1 Szinte nincs is cigány ezen a településen. 2 Csak kevés cigány él ezen a településen. 3 Átlagos számú cigány él ezen a településen. 4 Sok cigány él ezen a településen. 52. És a követlen lakókörnyezetére véleménye szerint melyik állítás igaz? 1 Szinte nincs is cigány ezen a környéken. 2 Csak kevés cigány él ezen a környéken. 3 Átlagos számú cigány él ezen a településen. 4 Sok cigány él ezen a településen. 53. Ön milyen nemzetiségű? 1 magyar 2 német 3 szerb 4 horvát 5 szlovák 6 román 7 cigány 8 zsidó 9 egyéb, éspedig: És ezen kívül tartja-e magát valamilyen más etnikumhoz, nemzetiséghez tartozónak is? 0 nem tartozom másikhoz Tartozom, mégpedig: 1 magyar 2 német 3 szerb 4 horvát 5 szlovák 6 román 7 cigány 8 zsidó 9 egyéb, éspedig:... 13

14 55. És van-e az Ön családjában olyan személy, aki valamelyik nemzeti, etnikai kisebbségi csoporthoz tartozik? Többet is választhat! 0 nincs ilyen családtag Van, mégpedig: 2 német 3 szerb 4 horvát 5 szlovák 6 román 7 cigány 8 zsidó 9 egyéb, éspedig: Hogyan vélekedne Ön arról, ha a szomszédja cigány lenne? 1 határozottan ellenezném 2 inkább ellenezném 3 közömbösen, nem érdekelne 4 inkább támogatnám 5 határozottan támogatnám eldönteni 57. És hogyan vélekedne Ön arról, ha egy cigánnyal kellene együtt dolgoznia? 1 határozottan ellenezném 2 inkább ellenezném 3 közömbösen, nem érdekelne 4 inkább támogatnám 5 határozottan támogatnám eldönteni 58. És hogyan vélekedne arról, ha a gyereke cigány gyerekkel barátkozna? 1 határozottan ellenezném 2 inkább ellenezném 3 közömbösen, nem érdekelne 4 inkább támogatnám 5 határozottan támogatnám 8 nincs gyereke eldönteni 59. És hogyan vélekedne arról, ha egy családtagja, vagy közeli hozzátartozója cigánnyal kötne házasságot? 1 határozottan ellenezném 2 inkább ellenezném 3 közömbösen, nem érdekelne 4 inkább támogatnám 5 határozottan támogatnám eldönteni 14

15 60. Kérjük, hogy erre és a következő üres oldalra írja le, ha a kérdőív témájával, a cigány gyerekek integrációjával kapcsolatban bármilyen észrevétele, elgondolása, megjegyzése lenne! KÖSZÖNJÜK, HOGY VÁLASZAIVAL SEGÍTETTE A MUNKÁNKAT! A kitöltött kérdőívet szíveskedjék a megbeszélt időpontban zárt borítékban eljuttatni munkatársunkhoz! Köszönjük! 15

Igazgató kérdőív 2001

Igazgató kérdőív 2001 iskola sorszáma Igazgató kérdőív 2001 Település neve:. Kérdező aláírása:... kérdezői igazolványszám Kérdezés kezdete: 2001...hó...nap...óra...perctől Kistérség kutatás 2 TÁRKI Rt. 1. Milyen oktatási, képzési

Részletesebben

FEHÉRVÁRI ANIKÓ KUDARCOK A SZAKISKOLÁKBAN TANULÓI ÖSSZETÉTEL

FEHÉRVÁRI ANIKÓ KUDARCOK A SZAKISKOLÁKBAN TANULÓI ÖSSZETÉTEL 23 FEHÉRVÁRI ANIKÓ KUDARCOK A SZAKISKOLÁKBAN A tanulmány egy 2008-as vizsgálat eredményei 1 alapján mutatja be a szakiskolai tanulók szociális összetételét, iskolai kudarcait és az azokra adott iskolai

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM NEVELÉSI PROGRAM

PEDAGÓGIAI PROGRAM NEVELÉSI PROGRAM PEDAGÓGIAI PROGRAM NEVELÉSI PROGRAM Szent István Körúti Általános Iskola és Speciális Szakiskola OM: 036045 Jászberény 2015. Hinni benne, hogy képes növekedni, akarni, hogy előre haladjon. Bolondul remélni:

Részletesebben

Pedagógiai Program (Nevelési Program)

Pedagógiai Program (Nevelési Program) Mecsekaljai Iskola Testnevelési Általános és Középiskolája Pedagógiai Program (Nevelési Program) BEVEZETŐ AZ ISKOLA MOTTÓJA: A sport megtanít arra, hogyan lehet győzni és emelt fővel veszíteni. A sport

Részletesebben

Pedagógiai program. Lánycsóki Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola OM 027302

Pedagógiai program. Lánycsóki Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola OM 027302 2013 Pedagógiai program Lánycsóki Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola OM 027302 1 Tartalom Köszöntő...4 Küldetésünk...5 1. Az intézmény nevelési programja...7 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai

Részletesebben

A DOBBANTÓ PROGRAM TANULÁSSZERVEZÉSI KERETEI Munkaanyag. Tartalomjegyzék

A DOBBANTÓ PROGRAM TANULÁSSZERVEZÉSI KERETEI Munkaanyag. Tartalomjegyzék Készült a Tartalomfejlesztési és. a Híd csoport anyagai alapján. A DOBBANTÓ PROGRAM TANULÁSSZERVEZÉSI KERETEI Munkaanyag Tartalomjegyzék 1. A program szükségessége és jogi háttere 2. Célcsoportok 2. 1.

Részletesebben

Táncsics Mihály Általános Iskola 8000 Székesfehérvár, Batthyány u. 1. Helyzetelemzés, küldetésnyilatkozat... 4 I. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA...

Táncsics Mihály Általános Iskola 8000 Székesfehérvár, Batthyány u. 1. Helyzetelemzés, küldetésnyilatkozat... 4 I. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... A Székesfehérvári Táncsics Mihály Általános Iskola Pedagógiai programja SZÉKESFEHÉRVÁR 2013 Tartalom Helyzetelemzés, küldetésnyilatkozat... 4 I. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 5 1. A nevelő-oktató munka

Részletesebben

OECD. Középfokú iskolák. nemzetközi vizsgálat. A válaszadás önkéntes! Település neve:... Budapesten kerület: Kérdező aláírása:...

OECD. Középfokú iskolák. nemzetközi vizsgálat. A válaszadás önkéntes! Település neve:... Budapesten kerület: Kérdező aláírása:... sorszám 0 főcím 1 1 pótcím 2 2 pótcím OECD Középfokú iskolák nemzetközi vizsgálat 2001 A válaszadás önkéntes! Település neve:... Budapesten kerület: Kijelentem, hogy az általam kezelt és felvett adatokat

Részletesebben

243/2003. (XII. 17.) Korm. rendelet. a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetésérõl és alkalmazásáról. Általános rendelkezések

243/2003. (XII. 17.) Korm. rendelet. a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetésérõl és alkalmazásáról. Általános rendelkezések 243/2003. (XII. 17.) Korm. rendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetésérõl és alkalmazásáról A közoktatásról szóló - többször módosított - 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: közoktatásról

Részletesebben

Bem József Általános Iskola

Bem József Általános Iskola 1 Bem József Általános Iskola Pedagógiai program A Bem József Általános Iskola a(z) 1993. évi LXXIX. Törvény 47.p, 48.p 1996. évi LXII. Törvény 2011. évi Köznevelésről szóló törvény 4.p, 5., 26.p, 27.,

Részletesebben

Sarkadi Általános Iskola

Sarkadi Általános Iskola Sarkadi Általános Iskola Pedagógiai Programja 2015. 0 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei... 3 1.1.1. Az nevelő-oktató munkánk sajátos pedagógiai

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Olaszi Általános Iskola

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Olaszi Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014 Olaszi Általános Iskola TARTALOMJEGYZÉK PEDAGÓGIAI PROGRAM... 1 NEVELÉSI PROGRAM... 6 I. AZ ISKOLA JOGÁLLÁSA... 7 1.1 intézményi szakmai alapdokumentuma... 7 1.2 Iskolai alapítvány...

Részletesebben

Szent-Györgyi Albert Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium PEDAGÓGIAI PROGRAMJA HELYI TANTERVE. Ajka, 2010.

Szent-Györgyi Albert Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium PEDAGÓGIAI PROGRAMJA HELYI TANTERVE. Ajka, 2010. Szent-Györgyi Albert Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium PEDAGÓGIAI PROGRAMJA ÉS HELYI TANTERVE Ajka, 2010. 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. Az iskolában folyó nevelő- oktató munka pedagógiai alapelvei -6-2.

Részletesebben

I. INTÉZMÉNYI ADATOK II. BEVEZETÉS

I. INTÉZMÉNYI ADATOK II. BEVEZETÉS I. INTÉZMÉNYI ADATOK Az intézmény neve: Baross Gábor Általános Iskola Székhelye: Budapest, XXII. Dózsa György út 84-94. Fenntartó: Budapest, XXII. kerület Önkormányzata Működési terület: általános iskola

Részletesebben

Pedagógiai program. Rumi Rajki István Általános Iskola 9766 Rum Béke utca 20.

Pedagógiai program. Rumi Rajki István Általános Iskola 9766 Rum Béke utca 20. 2013 Pedagógiai program Rumi Rajki István Általános Iskola 9766 Rum Béke utca 20. Tartalom 1. A RUMI RAJKI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 4 1.1. Az iskolai nevelő-oktató munka pedagógiai

Részletesebben

A hátrányos helyzetű fiatalok felzárkóztatásának helyzete és lehetőségei

A hátrányos helyzetű fiatalok felzárkóztatásának helyzete és lehetőségei Kerékgyártó László A hátrányos helyzetű fiatalok felzárkóztatásának helyzete és lehetőségei az NSZFI által végzett monitorozás tükrében A monitorozás célja A Nemzeti Szakképzési Intézet először 1998-ban,

Részletesebben

CSERTÁN SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

CSERTÁN SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA CSERTÁN SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. 1 Preambulum A Csertán Sándor Általános Iskola személyiségközpontú és gyermekközpontú intézménynek vallja magát, nagy súlyt helyez a gyermekek

Részletesebben

BÁTAI ÁMK PEDAGÓGIAI MŰVELŐDÉSI PROGRAM

BÁTAI ÁMK PEDAGÓGIAI MŰVELŐDÉSI PROGRAM 1 Mottó: Tárd ki a karjaidat a változásnak, De ne engedd el az értékeidet. /Dalai láma üzenete/ BEVEZETŐ Tisztelt Olvasó! Ön a Bátai ÁMK pedagógiai-művelődési programját tartja a kezében. E dokumentum

Részletesebben

V. fejezet A kollégium nevelési programja. I. Bevezetés

V. fejezet A kollégium nevelési programja. I. Bevezetés V. fejezet A kollégium nevelési programja I. Bevezetés 1. Pedagógiai programunk összeállítását a Köznevelési törvény 17. -a írja elő. A Kollégiumi nevelés országos alapprogramja összhangban a Köznevelési

Részletesebben

A soproni EÖTVÖS JÓZSEF EVANGÉLIKUS GIMNÁZIUM ÉS EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA

A soproni EÖTVÖS JÓZSEF EVANGÉLIKUS GIMNÁZIUM ÉS EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA A soproni EÖTVÖS JÓZSEF EVANGÉLIKUS GIMNÁZIUM ÉS EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA Pedagógiai Programja 2015 BEVEZETÉS... 4 1. NEVELÉSI PROGRAM... 4 1. 1. Az iskola rövid története... 4 1. 2. Nevelési alapcélok,

Részletesebben

Pedagógiai program. Celldömölki Városi Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Celldömölk. jóváhagyta: Danka Adél igazgató

Pedagógiai program. Celldömölki Városi Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Celldömölk. jóváhagyta: Danka Adél igazgató Pedagógiai program Celldömölki Városi Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Celldömölk jóváhagyta: Danka Adél igazgató Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 4 1.1 A nevelő-oktató

Részletesebben

Munkácsy Mihály Általános Iskola Beszámoló

Munkácsy Mihály Általános Iskola Beszámoló 68. Munkácsy Mihály Általános Iskola Beszámoló 2006-2011. Készítette: Egyházi Viktorné sk. igazgató 1 Tartalom I. Iskolánkról... 2 II. Személyi feltételek... 2 III. Iskolánk felszereltségének alakulása...

Részletesebben

II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola

II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola 3170 Szécsény, Rákóczi út 90. Tel/Fax: 06-32-372-490 Web: www.rfszkki.sulinet.hu E-mail: rfszkki@gimn-szecseny.sulinet.hu

Részletesebben

HORVÁTH MIHÁLY GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM. Érvényes: 2015. szeptember 1-től. Elfogadta a Horváth Mihály Gimnázium nevelőtestülete

HORVÁTH MIHÁLY GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM. Érvényes: 2015. szeptember 1-től. Elfogadta a Horváth Mihály Gimnázium nevelőtestülete HORVÁTH MIHÁLY GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM Érvényes: 2015. szeptember 1-től Elfogadta a Horváth Mihály Gimnázium nevelőtestülete a 2015. augusztus 31-én tartott értekezletén Jóváhagyta: Tóth Tamás József

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Surányi Endre Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium KOLLÉGIUMI PEDAGÓGIAI PROGRAM

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Surányi Endre Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium KOLLÉGIUMI PEDAGÓGIAI PROGRAM Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Surányi Endre Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium KOLLÉGIUMI PEDAGÓGIAI PROGRAM 2011 Tartalomjegyzék 1 Bevezetés... 2 1.1 Kollégiumi feladatellátás az intézményi

Részletesebben

SIÓFOKI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM MARCALI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

SIÓFOKI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM MARCALI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA SIÓFOKI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM MARCALI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015 1 Tartalom 1. BEVEZETŐ... 5 1.1. Az intézmény jogi státusza... 5 1.2. Az intézményben ellátott oktatási-nevelési alapfeladatok...

Részletesebben

Pedagógiai program ÁRPÁD SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLLÉGIUM SZÉKESFEHÉRVÁR SEREGÉLYESI ÚT 88-90

Pedagógiai program ÁRPÁD SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLLÉGIUM SZÉKESFEHÉRVÁR SEREGÉLYESI ÚT 88-90 2013 Pedagógiai program ÁRPÁD SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLLÉGIUM SZÉKESFEHÉRVÁR SEREGÉLYESI ÚT 88-90 1 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 4 1.1. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei,

Részletesebben

MAGYAR HAJÓZÁSI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM

MAGYAR HAJÓZÁSI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM MAGYAR HAJÓZÁSI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014 Navigare necesse est... Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai,

Részletesebben

OM 037007 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PEDAGÓGIAI PROGRAM

OM 037007 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PEDAGÓGIAI PROGRAM 1 Erkel Ferenc Ének-Zenei : 06-89/313-201 Általános Iskola és Egységes fax: 06-89/324-007 Pedagógia Szakszolgálat : erkelsuli@yahoo.com 8500 Pápa, Korona u.29. : www.erkelsuli.hu OM 037007 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

Iktatószám: 41- /2008. Tárgy: Tájékoztató a 2007. évi Országos Kompetencia-mérés hódmezővásárhelyi eredményéről

Iktatószám: 41- /2008. Tárgy: Tájékoztató a 2007. évi Országos Kompetencia-mérés hódmezővásárhelyi eredményéről Iktatószám: 41- /2008. Tárgy: Tájékoztató a 2007. évi Országos Kompetencia-mérés hódmezővásárhelyi eredményéről Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének Tisztelt Közgyűlés! Az oktatási rendszer

Részletesebben

Adatgyűjtő Intézet ISKOLAI INTEGRÁCIÓ ÉS SZEGREGÁCIÓ, VALAMINT A TANULÓK KÖZTI INTERETNIKAI KAPCSOLATOK. 2010. november

Adatgyűjtő Intézet ISKOLAI INTEGRÁCIÓ ÉS SZEGREGÁCIÓ, VALAMINT A TANULÓK KÖZTI INTERETNIKAI KAPCSOLATOK. 2010. november Adatgyűjtő Intézet ISKOLAI INTEGRÁCIÓ ÉS SZEGREGÁCIÓ, VALAMINT A TANULÓK KÖZTI INTERETNIKAI KAPCSOLATOK A KUTATÁSI PROGRAM K+ F MELLÉKLETE 2010. november TARTALOM I. Az iskolák és iskolaigazgatók bemutatása...

Részletesebben

Érvényes: 2012.09.01-től. A veszprémi Jendrassik Venesz Középiskola és Szakiskola Pedagógiai programja

Érvényes: 2012.09.01-től. A veszprémi Jendrassik Venesz Középiskola és Szakiskola Pedagógiai programja 1 Érvényes: 2012.09.01-től A veszprémi Jendrassik Venesz Középiskola és Szakiskola Pedagógiai programja 2012 2 Intézményvezetői köszöntő Tisztelt Érdeklődő! Ön a veszprémi Jendrassik (György) Venesz (József)

Részletesebben

Fekete István Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola 1126 Budapest, Orbánhegyi út 7. OM azonosító: 038420 PEDAGÓGIAI PROGRAM

Fekete István Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola 1126 Budapest, Orbánhegyi út 7. OM azonosító: 038420 PEDAGÓGIAI PROGRAM Fekete István Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola 1126 Budapest, Orbánhegyi út 7. OM azonosító: 038420 PEDAGÓGIAI PROGRAM Ha célod nagy, de eszközeid szerények, úgy cselekedj mégis! Cselekvésed által

Részletesebben

Makói Návay Lajos Szakképző Iskola és Kollégium Pedagógiai Programja

Makói Návay Lajos Szakképző Iskola és Kollégium Pedagógiai Programja Makói Návay Lajos Szakképző Iskola Makói Návay Lajos Szakképző Iskola és Kollégium Pedagógiai Programja Kozák György intézményvezető 2013 1 Makói Návay Lajos Szakképző Iskola 2 Makói Návay Lajos Szakképző

Részletesebben

Pedagógiai program. Ózdi József Attila Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium. 3600 Ózd Bem út 14.

Pedagógiai program. Ózdi József Attila Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium. 3600 Ózd Bem út 14. 2013 Pedagógiai program Ózdi József Attila Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium 3600 Ózd Bem út 14. 1 Tartalom 1. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 3 1.1 A NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI, CÉLJAI,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola 2015 PEDAGÓGIAI PROGRAM Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola 1 I. I. Helyzetelemzés... 5 1. Az iskola rövid története..5 2. Középiskolánk hivatalos adatai...6 3. Az iskola és környezete...7

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM PÉCSI APÁCZAI CSERE JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, KOLLÉGIUM, ALAP- FOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA. Hatálybalépés: 2013. szeptember 1.

PEDAGÓGIAI PROGRAM PÉCSI APÁCZAI CSERE JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, KOLLÉGIUM, ALAP- FOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA. Hatálybalépés: 2013. szeptember 1. PEDAGÓGIAI PROGRAM PÉCSI APÁCZAI CSERE JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, KOLLÉGIUM, ALAP- FOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA Érvényessége: 2013/2014 tanévtől Hatálybalépés: 2013. szeptember 1. Tartalomjegyzék BEVEZETŐ...

Részletesebben

A Kemenesmagasi Általános Iskola Pedagógiai Programja. Tartalomjegyzék

A Kemenesmagasi Általános Iskola Pedagógiai Programja. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék Az iskola helyzete, szervezeti felépítése 4 Az iskola hivatalos adatai, jelenlegi helyzete 4 Az iskola hivatalos adatai 4 Az iskola jelenlegi helyzete 4 Iskolánk múltja, társadalmi környezete

Részletesebben

A Veres Péter Gimnázium Pedagógiai programja

A Veres Péter Gimnázium Pedagógiai programja A Veres Péter Gimnázium Pedagógiai programja A HELYI TANTERV ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI Érvényes 2014. március 31-től 1 Tartalom A választott kerettanterv:... 3 A négyosztályos és a nyolcosztályos gimnázium

Részletesebben

Nagysándor József Általános Iskola 4031. Debrecen, Pósa u. 1. OM 031 086

Nagysándor József Általános Iskola 4031. Debrecen, Pósa u. 1. OM 031 086 Nagysándor József Általános Iskola 4031. Debrecen, Pósa u. 1. OM 031 086 INTEGRÁLT PEDAGÓGIAI RENDSZER 2011. Debrecen 1 INTEGRÁCIÓS PEDAGÓGIAI RENDSZER A nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló

Részletesebben

A Béke Utcai Általános Iskola Pedagógiai programja

A Béke Utcai Általános Iskola Pedagógiai programja A Béke Utcai Általános Iskola Pedagógiai programja 2013 Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 4 II. A BÉKE UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA BEMUTATÁSA 5 III. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA 8 III.1. Nevelő oktató

Részletesebben

AZ INTÉZMÉNY HIVATALOS NEVE, JOGÁLLÁSA, TÍPUSA, SZÉKHELYE

AZ INTÉZMÉNY HIVATALOS NEVE, JOGÁLLÁSA, TÍPUSA, SZÉKHELYE 1 AZ INTÉZMÉNY HIVATALOS NEVE, JOGÁLLÁSA, TÍPUSA, SZÉKHELYE Az intézmény hivatalos elnevezése: BÁTAI HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA Az intézmény székhelyének címe: 7149 Báta, Fő u. 174. Az intézmény alapításának

Részletesebben

2011 évi I. mód/2011. évi eredeti. 2011. évi eredeti 2011. évi I. mód

2011 évi I. mód/2011. évi eredeti. 2011. évi eredeti 2011. évi I. mód 2011. évi 2011. évi I. mód 2011. évi 2011. évi I. mód 2011. évi 2011. évi I. mód 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. összesen ( 1-4 ) 1 500 1 500 100,0% 8 000 8 000 100,0% 1 500 1 500 100,0% 8 000 8 000 100,0%

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A műveltség nem ünneplő ruha, amelyet hordani kell. A műveltség a helytállás segédeszköze, a kifejezés szerszáma, a vállalkozás fegyvere. Német László A Csongrádi Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium

Részletesebben

Tisztelt Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság! A Lippai János Szakközépiskola és Szakiskola Pedagógia programját az alábbiak szerint szeretné

Tisztelt Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság! A Lippai János Szakközépiskola és Szakiskola Pedagógia programját az alábbiak szerint szeretné LIpPAI JANOS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOL4 4400 Nyíregybáza, Krúdy köz 2. Telefon/Fax: (42) 403-765, Telefon: (42) 403-750, (42) 403-751, (42) 500-232 E-maii: Iippai.szakko=episkolat{j) maii. com Internet:

Részletesebben

ALBERTFALVAI ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM

ALBERTFALVAI ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM ALBERTFALVAI ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM 1 2 Tartalomjegyzék JOGSZABÁLYI HÁTTÉR... 5 AZ ÓVODA JELLEMZŐ ADATAI... 6 1. KÖSZÖNTŐ... 7 2. BEVEZETŐ... 9 2.1. HITVALLÁSUNK... 9 2.2. GYERMEKKÉP... 10 2.3. ÓVODAKÉP...

Részletesebben

Helyi tanterv. Osztályfőnöki

Helyi tanterv. Osztályfőnöki Helyi tanterv Osztályfőnöki A fejlesztési területek nevelési célok a teljes iskolai nevelési-oktatási folyamat közös értékeit jelenítik meg, így áthatják e pedagógiai folyamatok egészét. E területek összhangban

Részletesebben

A munkaerőpiac peremén lévők és a költségvetés

A munkaerőpiac peremén lévők és a költségvetés levelezési cím 1112 Budapest, Budaörsi út 45. telefon + 361-309-2652 e-mail kti@krtk.mta.hu A munkaerőpiac peremén lévők és a költségvetés Készítette: Bakó Tamás, Cseres-Gergely Zsombor, Kálmán Judit,

Részletesebben

1. sz. táblázat: Az oktatásra fordított közkiadások (GNP %-ban kifejezve) 420 2000 2001 2002 2003 2004 * 2005 * 3,4 3,6 3,6 3,5 3,5 3,9

1. sz. táblázat: Az oktatásra fordított közkiadások (GNP %-ban kifejezve) 420 2000 2001 2002 2003 2004 * 2005 * 3,4 3,6 3,6 3,5 3,5 3,9 9. Mellékletek 1. sz. melléklet: Oktatásstatisztikai adatok 9.1.1. Általános statisztikai adatok 1. sz. táblázat: Az oktatásra fordított közkiadások (GNP %-ban kifejezve) 420 * Becslés. 2000 2001 2002

Részletesebben

II. RÉSZ Kompetenciafejlesztés, műveltségközvetítés, tudásépítés

II. RÉSZ Kompetenciafejlesztés, műveltségközvetítés, tudásépítés Nemzeti alaptanterv 45 II. RÉSZ Kompetenciafejlesztés, műveltségközvetítés, tudásépítés II.1. A kulcskompetenciák 3 Az Európai Unióban kulcskompetenciákon azokat az ismereteket, készségeket és az ezek

Részletesebben

Erzsébethelyi Általános Iskola Békéscsaba, Madách u. 2 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015.

Erzsébethelyi Általános Iskola Békéscsaba, Madách u. 2 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Erzsébethelyi Általános Iskola Békéscsaba, Madách u. 2 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. 1 TARTALOM ISKOLÁNKRÓL... 4 1. NEVELÉSI PROGRAM... 5 1.1. ISKOLÁNKBAN FOLYÓ NEVELŐ ÉS OKTATÓ MUNKA CÉLJAI, FELADATAI, ESZKÖZEI,

Részletesebben

PEDAGÓGUSOK SZAKSZERVEZETE

PEDAGÓGUSOK SZAKSZERVEZETE 1 PEDAGÓGUSOK SZAKSZERVEZETE ORSZÁGOS IRODA 1068 Budapest, Városligeti fasor 10. * 1417 Budapest, Pf.: 11. Központi telefon: 322-8452, 322-8453, 322-8454, 322-8455, 322-8456 Elnök, alelnökök telefon/fax:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. június 25-i ülésre

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. június 25-i ülésre ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. június 25-i ülésre Tárgy: A zirci Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola Pedagógiai Programjának módosítása Előadó: Wohlfart

Részletesebben

WIP Internet kérdőív. A válaszadás önkéntes! 2004 szeptember. sorszám. 2004...hó... nap... óra... perctől

WIP Internet kérdőív. A válaszadás önkéntes! 2004 szeptember. sorszám. 2004...hó... nap... óra... perctől sorszám I-IV. KÉRDÉSEKET A WIP KÉRDŐÍV SEGÍTSÉGÉVEL VÁLASZOLD MEG! I. A kérdezett 2 18 évnél fiatalabb (Wip 40. kérd.) 3 18 éves vagy idősebb I.a. Van 18 éven aluli tagja a háztartásnak? 1 van 2 nincs

Részletesebben

Névadónk élete, hazánk történelmében betöltött kiemelkedő szerepe, állhatatos hazaszeretete, a nemzet szabadságáért, függetlenségéért való

Névadónk élete, hazánk történelmében betöltött kiemelkedő szerepe, állhatatos hazaszeretete, a nemzet szabadságáért, függetlenségéért való Névadónk élete, hazánk történelmében betöltött kiemelkedő szerepe, állhatatos hazaszeretete, a nemzet szabadságáért, függetlenségéért való küzdelme máig szóló példát adnak nekünk. Azt szeretnénk, hogyha

Részletesebben

1. A TANODASZTENDERD CÉLJA... 3 2. A TANODA MEGHATÁROZÁSA... 3 3. A TANODA CÉLCSOPORTJA... 3 4. A TANODA FELADATAI... 4

1. A TANODASZTENDERD CÉLJA... 3 2. A TANODA MEGHATÁROZÁSA... 3 3. A TANODA CÉLCSOPORTJA... 3 4. A TANODA FELADATAI... 4 Tanodasztenderd 1 TARTALOM 1. A TANODASZTENDERD CÉLJA... 3 2. A TANODA MEGHATÁROZÁSA... 3 3. A TANODA CÉLCSOPORTJA... 3 4. A TANODA FELADATAI... 4 4.1. Tudatos életpálya-építés támogatása... 4 4.2. Egyéni

Részletesebben

AZ ISKOLA HELYI TANTERVE... 56 1. VÁLASZTOTT KERETTANTERVEK... 56 2. A KÖTELEZŐ ÉS A NEM KÖTELEZŐ TANÓRAI FOGLALKOZÁSOK... 57 3.

AZ ISKOLA HELYI TANTERVE... 56 1. VÁLASZTOTT KERETTANTERVEK... 56 2. A KÖTELEZŐ ÉS A NEM KÖTELEZŐ TANÓRAI FOGLALKOZÁSOK... 57 3. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ... 3 KÜLDETÉSNYILATKOZAT... 4 A PEDAGÓGIAI PROGRAM TÖRVÉNYI HÁTTERE... 5 AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 7 1. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI, ÉRTÉKEI,

Részletesebben

A GYOMAENDRŐDI SELYEM ÚTI ÓVODA INTEGRÁLT NEVELÉSI PROGRAMJA GYOMAENDRŐD 2013.

A GYOMAENDRŐDI SELYEM ÚTI ÓVODA INTEGRÁLT NEVELÉSI PROGRAMJA GYOMAENDRŐD 2013. A GYOMAENDRŐDI SELYEM ÚTI ÓVODA INTEGRÁLT NEVELÉSI PROGRAMJA GYOMAENDRŐD 2013. TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés 2 1.1 Nevelőmunkánk jogszabályi háttere 2 1.2 Az óvodánk adatai 2 1.3 Óvodánk bemutatása 3 1.4

Részletesebben

Teleki László Intézet, Budapest MTA Kisebbségkutató Intézet, Budapest BBTE Módszertan Tanszék, Kolozsvár KÉRDŐÍV. A középfokú oktatás helyzete

Teleki László Intézet, Budapest MTA Kisebbségkutató Intézet, Budapest BBTE Módszertan Tanszék, Kolozsvár KÉRDŐÍV. A középfokú oktatás helyzete Kódszám Teleki László Intézet, Budapest MTA Kisebbségkutató Intézet, Budapest BBTE Módszertan Tanszék, Kolozsvár KÉRDŐÍV A középfokú oktatás helyzete - tanári kérdőív 2003 1 Tisztelt Tanárnő / Tanár úr!

Részletesebben

II. TANTÁRGYI TANTERVEK

II. TANTÁRGYI TANTERVEK II. TANTÁRGYI TANTERVEK AZ ALAPFOKÚ NEVELÉS-OKTATÁS ALAPOZÓ ÉS FEJLESZTŐ SZAKASZÁRA (5-8. évfolyam) A 11/2008, (II.8.)OKM rendelettel módosított 17/2004. (V.20.) OM rendelet 1. számú mellékletével kiadott

Részletesebben

I. N E V E L É S I P R O G R A M

I. N E V E L É S I P R O G R A M I. N E V E L É S I P R O G R A M H E L Y ZE T E L E M ZÉ S Intézményünk a 2003-2004-es tanévtől két iskola összevonásával alakult eggyé. A Dohány utcai, és a Kertész utcai iskola is több mint száz éves

Részletesebben

Bevezető. Pedagógiai hitvallásunk:

Bevezető. Pedagógiai hitvallásunk: Tartalom Tartalom... 1 Bevezető... 2 Nevelési terv... 8 1. Alapelvek, célok, értékek... 11 2. Nevelési feladatok... 15 2.1. Személyiségfejlesztés... 15 2.2. Az intellektuális szükségletek kialakítása,

Részletesebben

AZ ERZSÉBETVÁROSI KÉTTANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA

AZ ERZSÉBETVÁROSI KÉTTANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA AZ ERZSÉBETVÁROSI KÉTTANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014 Az Erzsébetvárosi Kéttannyelvű Általános Iskola, Szakiskola és Szakközépiskola 2011. július 2-ával

Részletesebben

III.2. Az iskola tantárgy és óraterve... 54 III.2.1. Általános tantervű képzés heti óraterve:... 56 III.2.2. Emelt szintű idegen nyelvi képzés heti

III.2. Az iskola tantárgy és óraterve... 54 III.2.1. Általános tantervű képzés heti óraterve:... 56 III.2.2. Emelt szintű idegen nyelvi képzés heti PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. 1 TARTALOM: I. BEVEZETÉS... 4 I.1. Iskolánk adatai:... 4 I.2. Az iskola bemutatása... 5 I.3. Iskolánk hitvallása... 8 II. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 9 II.1. A nevelő-oktató

Részletesebben

MUNKATERV Vásárhelyi Pál Általános Iskolája és Alapfokú Művészetoktatási Intézménye OM 200924

MUNKATERV Vásárhelyi Pál Általános Iskolája és Alapfokú Művészetoktatási Intézménye OM 200924 MUNKATERV Vásárhelyi Pál Általános Iskolája és Alapfokú Művészetoktatási Intézménye MUNKATERV Vásárhelyi Pál Általános Iskolája és Alapfokú Művészetoktatási Intézménye Az iskolai munkatervet 2012. augusztus

Részletesebben

1. Pedagógiai módszertani felkészültség

1. Pedagógiai módszertani felkészültség 1. Pedagógus önértékelés Milyen a módszertani felkészültsége? Milyen módszereket alkalmaz a tanítási órákon és egyéb foglalkozásokon? Alapos, átfogó és korszerű szaktudományos és szaktárgyi tudással rendelkezik

Részletesebben

Széplaki Erzsébet érdemes tankönyvíró. Szövegértés-szövegalkotás tanári kézikönyv 6.

Széplaki Erzsébet érdemes tankönyvíró. Szövegértés-szövegalkotás tanári kézikönyv 6. Széplaki Erzsébet érdemes tankönyvíró Szövegértés-szövegalkotás tanári kézikönyv 6. szövegertes6_kk_2014_ok.indd 1 SZÉPLAKI ERZSÉBET a Tankönyvesek Országos Szövetségétől 2008-ban elnyerte az Érdemes tankönyvíró

Részletesebben

BENEDEK ELEK ÁLTALÁNOS ISKOLA, ELŐKÉSZÍTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA, ÉS KOLLÉGIUM OROSZLÁNY

BENEDEK ELEK ÁLTALÁNOS ISKOLA, ELŐKÉSZÍTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA, ÉS KOLLÉGIUM OROSZLÁNY BENEDEK ELEK ÁLTALÁNOS ISKOLA, ELŐKÉSZÍTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA, ÉS KOLLÉGIUM OROSZLÁNY Tanulói esélyegyenlőségi terv Elfogadva: Oroszlány, 2008.02.27. Iván Lászlóné igazgató TARTALOMJEGYZÉK I. HELYZETELEMZÉS

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 GYÁLI EÖTVÖS JÓZSEF KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 módosítva 2014. 1 KÜLDETÉSNYILATKOZAT Félig sem olyan fontos az, amit tanítunk gyermekeinknek, mint az, hogy tanítjuk. - Amit

Részletesebben

b. A válaszoló 18 éves vagy idősebb: 1987-ben vagy előtte született? 1 igen 0 nem

b. A válaszoló 18 éves vagy idősebb: 1987-ben vagy előtte született? 1 igen 0 nem HÁZTARTÁS sorszáma válaszoló személy sorszáma I. A HÁZTARTÁS KÉRDŐÍV SEGÍTSÉGÉVEL VÁLASZOLD MEG: a. Összesen hány fős a háztartás? fős b. A válaszoló 18 éves vagy idősebb: 1987-ben vagy előtte született?

Részletesebben

Pedagógiai Program Budapest, 2013.

Pedagógiai Program Budapest, 2013. S Z A K K A Y J Ó Z S E F S Z A K K Ö Z É P I S K O L A Pedagógiai Program Budapest, 2013. Tartalomjegyzék BEVEZETÉS... 3 NEVELÉSI PROGRAM... 5 A nevelő oktató munka pedagógia alapelvei, értékei, céljai,

Részletesebben

Somogy Megyei Duráczky József Óvoda, Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Nevelési Tanácsadó és Diákotthon

Somogy Megyei Duráczky József Óvoda, Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Nevelési Tanácsadó és Diákotthon Somogy Megyei Duráczky József Óvoda, Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Nevelési Tanácsadó és Diákotthon PEDAGÓGIAI PROGRAM 1 I. Intézményi szint 1. Bevezetés 12 2. Közös

Részletesebben

A Nyíregyházi Szakképzési Centrum Pedagógiai Programja 2015.

A Nyíregyházi Szakképzési Centrum Pedagógiai Programja 2015. A Nyíregyházi Szakképzési Centrum Pedagógiai Programja 2015. 1. Nevelési program 1.1 Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai A Nyíregyházi Szakképző

Részletesebben

Hatályba lépés ideje: 2013. december 21.

Hatályba lépés ideje: 2013. december 21. Szentpáli István Kereskedelmi és Vendéglátó Szakközépiskola és Szakiskola Pedagógiai programja Hatályba lépés ideje: 2013. december 21. Lásd a kereskedelemben a vendéget, a vendéglátásban a kereskedelmet!

Részletesebben

Szent-Györgyi Albert. Módosítás: 2015. december 21. 2/97

Szent-Györgyi Albert. Módosítás: 2015. december 21. 2/97 Kaposvári SZC Szigeti-Gyula János Egészségügyi Szakképző Iskolája Pedagógiai program 2015. Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy

Részletesebben

1sz. melléklet Nevelıtestületi klíma mérése

1sz. melléklet Nevelıtestületi klíma mérése MELLÉKLETEK 1sz. melléklet Nevelıtestületi klíma mérése 1. Szívesen veszek részt a tantestületi kirándulásokon. 2. A tantestületünkben vannak kiközösített kollégák. 3. A tanulókhoz személytelen kapcsolatok

Részletesebben

a segítségnyújtás az elhelyezkedést, a diszkrimináció elleni küzdelmet és a beilleszkedés stabilitását szolgálja.

a segítségnyújtás az elhelyezkedést, a diszkrimináció elleni küzdelmet és a beilleszkedés stabilitását szolgálja. Bevezető A kilencvenes években komoly szemléletváltás történt Európában a társadalmi hátrányok megítélésében, a segítés céljaiban és formáiban. Az alkalmazkodás helyett egyre inkább a megmaradt képességek

Részletesebben

3 18 éves vagy idősebb I.a. Van 18 éven aluli tagja a háztartásnak? X 1 van 2 nincs X

3 18 éves vagy idősebb I.a. Van 18 éven aluli tagja a háztartásnak? X 1 van 2 nincs X sorszám I-IV. KÉRDÉSEKET A WIP KÉRDŐÍV SEGÍTSÉGÉVEL VÁLASZOLD MEG! I. A kérdezett 1 16 évnél fiatalabb (Wip 19. kérd.) 2 18 évnél fiatalabb 3 18 éves vagy idősebb I.a. Van 18 éven aluli tagja a háztartásnak?

Részletesebben

Nevelési program 2013. Makó

Nevelési program 2013. Makó 2013. Nevelési program Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon a Kozmutza Flóra Általános Iskola és Szakiskola Tagintézménye Makó Tartalom Bevezető A pedagógiai program

Részletesebben

Készítette: A Báthory István Általános Iskola nevelőtestülete. Nevelőtestület elfogadta: 2013. március 22-én. Jóváhagyta:.. Barták Péterné igazgató

Készítette: A Báthory István Általános Iskola nevelőtestülete. Nevelőtestület elfogadta: 2013. március 22-én. Jóváhagyta:.. Barták Péterné igazgató BÁTHORY ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 8200. Veszprém, Halle u. 10. Tel./Fax.: 88/561-915, 561-916 E-mail: bathory@vpbathory.sulinet.hu www.vpbathory.sulinet.hu OM azonosító: 037034 B Á T H O R Y I S T V Á N

Részletesebben

Szarvák Tibor 1 Bogárdi Tünde 2

Szarvák Tibor 1 Bogárdi Tünde 2 Szolnoki Tudományos Közlemények XV. Szolnok, 2011. Szarvák Tibor 1 Bogárdi Tünde 2 VIDÉKI FELSŐOKTATÁS HELYZETE AZ ALFÖLDÖN A Szent István Egyetem hálózatos felépítése, térbelisége, többkarúsága ideális

Részletesebben

II. NEVELÉSI PROGRAM 1 Az iskolánkban folyó nevelő-oktató munka főbb jellemző 1.1. Pedagógusainktól elvárt alapfeladatok:

II. NEVELÉSI PROGRAM 1 Az iskolánkban folyó nevelő-oktató munka főbb jellemző 1.1. Pedagógusainktól elvárt alapfeladatok: II. NEVELÉSI PROGRAM 1 Az iskolánkban folyó nevelő-oktató munka főbb jellemző Iskolánkban a nevelő-oktató-szakképző pedagógiai munka a nevelőtestület konszenzusával elfogadott (az iskolafenntartó által

Részletesebben

Pedagógiai Program 2013

Pedagógiai Program 2013 Pedagógiai Program 2013 Boglári Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Hatályos: 2013. szeptember 1-től, 2018. augusztus 31-ig 1 1. Az iskola nevelési programja... 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai

Részletesebben

Berettyóújfalui Szakképzési Centrum Bocskai István Gimnáziuma, Szakképző Iskolája és Kollégiuma 4110 Biharkeresztes, Ady Endre u.

Berettyóújfalui Szakképzési Centrum Bocskai István Gimnáziuma, Szakképző Iskolája és Kollégiuma 4110 Biharkeresztes, Ady Endre u. Berettyóújfalui Szakképzési Centrum Bocskai István Gimnáziuma, Szakképző Iskolája és Kollégiuma 4110 Biharkeresztes, Ady Endre u. 2 Tel/fax: (54) 430-084 e-mail:bocskai@bocskai-bker.sulinet.hu web. www.bocskaigimnazium.hu

Részletesebben

Kedves nyolcadik osztályos fiatal!

Kedves nyolcadik osztályos fiatal! iskola sorszáma kérdőív sorszáma A kódkockákat hagyd üresen! Kedves nyolcadik osztályos fiatal! Az Országos Közoktatási Intézet megbízásából a környéken több általános iskolás osztályt is megkeresünk ezzel

Részletesebben

INTÉZMÉNYI JÓ GYAKORLATOK, INNOVÁCIÓK

INTÉZMÉNYI JÓ GYAKORLATOK, INNOVÁCIÓK 6.sz melléklet INTÉZMÉNYI JÓ GYAKORLATOK, INNOVÁCIÓK 2015. Dr. Benczéné Csorba Margit főigazgató JÓ GYAKORLATOK A szolgáltatói szerephez rendelkezésre áll 18 innováció jó gyakorlat melyek az Educatio szolgáltatói

Részletesebben

Városi Óvoda 2012/2013. Nevelési évének év végi értékelése

Városi Óvoda 2012/2013. Nevelési évének év végi értékelése ÚJSZÁSZ VÁROSI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE 5052 Újszász, Bajcsy- Zs. út 16. OM 201859 Városi Óvoda 2012/2013. Nevelési évének év végi értékelése 2013. június 15. 1. Törvényi háttér, működést szabályozó dokumentumok

Részletesebben

TÁMOP-3.1.4.B-13/1-2013-0001 Köznevelés az iskolában. Törteli Szent István Király Általános Iskola

TÁMOP-3.1.4.B-13/1-2013-0001 Köznevelés az iskolában. Törteli Szent István Király Általános Iskola Törteli Szent István Király Általános Iskola STATISZTIKAI ADATOK I. TANULÓLÉTSZÁM ALAKULÁSA 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 340 319 313 309 Hátrányos helyzetű tanulók aránya: 63 % HHH tanulók aránya:

Részletesebben

Tankönyv-választás. igazgató és tankönyvfelelős kérdőív. A válaszadás önkéntes! Ki válaszol a kérdőívre? 2000. 05... nap... óra...

Tankönyv-választás. igazgató és tankönyvfelelős kérdőív. A válaszadás önkéntes! Ki válaszol a kérdőívre? 2000. 05... nap... óra... iskola sorszáma Ki válaszol a kérdőívre? 1 igazgató, aki nem tankönyvfelelős 2 igazgató, aki tankönyvfelelős is 3 tankönyvfelelős, aki pedagógus 4 tankönyvfelelős, aki nem pedagógus Tankönyv-választás

Részletesebben

Hátrányos helyzetûek esélyteremtése a szakképzésben

Hátrányos helyzetûek esélyteremtése a szakképzésben Szakiskolai Fejlesztési Program Minõségfejlesztési terület Hátrányos helyzetûek esélyteremtése a szakképzésben Módszertani kiadvány Nemzeti Szakképzési Intézet Budapest, 2006 Írta: Nagyné Román Margit

Részletesebben

V. Modulok értékelése és minősítése/beszámítása az iskolai évfolyam sikeres befejezésébe...94 VI. Érettségi...95 VII. A választható tantárgyak,

V. Modulok értékelése és minősítése/beszámítása az iskolai évfolyam sikeres befejezésébe...94 VI. Érettségi...95 VII. A választható tantárgyak, P E D A G Ó G I A I P R O G R A M 2013 1 Tartalom Tartalom... 2 Pedagógiai hitvallásunk:... 4 Nevelési terv... 6 I. Iskolánkról... 6 1.1. Alapelvek, célok, értékek...11 1.2. Az emberi magatartás általános

Részletesebben

A követő mérés eredménye a 2. évfolyamon

A követő mérés eredménye a 2. évfolyamon ÚJBUDAI PEDAGÓGIAI INTÉZET 1117 Budapest, Erőmű u. 4. sz. Tel/fax: 381-0664 e-mail: pszk@pszk.hu A követő mérés eredménye a 2. évfolyamon Tartalom: Általános és speciális részkészségek mérésének összefoglaló

Részletesebben

BATSÁNYI JÁNOS GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM

BATSÁNYI JÁNOS GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM BATSÁNYI JÁNOS GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM I. AZ ISKOLA TÖMÖR BEMUTATÁSA I./1. Hivatalos adatok Az intézmény elnevezése: Batsányi János Gimnázium és Kollégium székhelye: Tapolca, Liszt F.

Részletesebben

Szerencsi Szakképzési Centrum Kereskedelmi és Idegenforgalmi Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma 3910 Tokaj, Bodrogkeresztúri u. 5.

Szerencsi Szakképzési Centrum Kereskedelmi és Idegenforgalmi Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma 3910 Tokaj, Bodrogkeresztúri u. 5. Szerencsi Szakképzési Centrum Kereskedelmi és Idegenforgalmi Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma 3910 Tokaj, Bodrogkeresztúri u. 5. OM:203055 Kollégium Pedagógiai Programja 2015 0 Bevezetés A

Részletesebben

Budapest XX. Kerületi Lázár Vilmos Általános Iskola. Pedagógiai program

Budapest XX. Kerületi Lázár Vilmos Általános Iskola. Pedagógiai program Budapest XX. Kerületi Lázár Vilmos Általános Iskola 2013 Tartalomjegyzék Az intézmény bemutatása... 4 1. Az iskola nevelési programja... 6 1.1. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2007. december 19-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2007. december 19-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2007. december 19-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2007-2012 közoktatási feladatellátási, intézményhálózat-működtetési

Részletesebben

A megújuló energiaforrások elfogadottsága a magyar felnőtt lakosság körében

A megújuló energiaforrások elfogadottsága a magyar felnőtt lakosság körében TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0058 Energiatermelési, energiafelhasználási és hulladékgazdálkodási technológiák vállalati versenyképességi, városi és regionális hatásainak komplex vizsgálata és modellezése

Részletesebben

I. AZ ISKOLA BEMUTATÁSA, KÉPZÉSI CÉLRENDSZERE 4 II. A PROGRAM JOGI ALAPJAI 7 III. PEDAGÓGIAI PROGRAM 9 IV. NEVELÉSI PROGRAM 17

I. AZ ISKOLA BEMUTATÁSA, KÉPZÉSI CÉLRENDSZERE 4 II. A PROGRAM JOGI ALAPJAI 7 III. PEDAGÓGIAI PROGRAM 9 IV. NEVELÉSI PROGRAM 17 Tartalom I. AZ ISKOLA BEMUTATÁSA, KÉPZÉSI CÉLRENDSZERE 4 I.1. Az iskola adatai 4 I.2. Az intézmény alaptevékenységei 4 II. A PROGRAM JOGI ALAPJAI 7 III. PEDAGÓGIAI PROGRAM 9 III. 1. Az iskola története

Részletesebben

A Zrínyi Ilona Gimnázium pedagógiai programja

A Zrínyi Ilona Gimnázium pedagógiai programja A Zrínyi Ilona Gimnázium pedagógiai programja Nevelési terv Miskolc, 2013. 1 1. Küldetésnyilatkozat Iskolánk, a Zrínyi Ilona Gimnázium, Miskolc város és környékének elismert, népszerű és eredményesen működő

Részletesebben

Esztergály Mihály Általános Iskola. Pedagógiai Programja

Esztergály Mihály Általános Iskola. Pedagógiai Programja A Csomádi Esztergály Mihály Általános Iskola Pedagógiai Programja (kiegészített, átdolgozott változat) 2008. A képviselőtestület jóváhagyta: 2008. jan. 21-én határozat száma: 9/2008 (01.21.) 1 II. Az intézmény

Részletesebben