Az országos mérések feldolgozása, tapasztalatai

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az országos mérések feldolgozása, tapasztalatai"

Átírás

1 Az országos mérések feldolgozása, tapasztalatai

2 Tartalomjegyzék Bevezetés 3 1. Martin János Szakképző Iskola Miskolc Az OKM 2006 FIT-jelentés elemzése és iskolai tapasztalatai Egyéni fejlesztési terv Tudástérkép Hiánytérkép Németh László Gimnázium és Általános Iskola Hódmezővásárhely A kompetenciamérések tapasztalatai Péterfy Sándor Evangélikus Oktatási Központ, Gimnázium, Szakiskola, Általános Iskola és Óvoda Győr A Péterfy Sándor Evangélikus Oktatási Központ évi országos kompetenciamérésben elért eredményeinek elemzése A évi kompetenciamérés eredményeinek elemzése A évi országos kompetenciamérés eredményeinek feladatszintű feldolgozása, elemzése Az országos kompetenciamérés eredményeinek beépülése intézményünk oktató-nevelő munkájába, és az eredmények felhasználása a pedagógiai tervezéshez, a fejlesztési célok kitűzéséhez 35 2

3 Bevezetés A 2001-es első országos kompetenciamérés óta az intézmények és fenntartóik minden évben megkapják a mérések eredményeit. A kompetenciamérés ahogy azt a vizsgálat kidolgozói megfogalmazták sokrétű, komplex elemzést tesz lehetővé. A mérés minden mozzanata (felépítés, szervezés, lebonyolítás, feldolgozás, elemzés, értékelés) azt a célt szolgálja, hogy az elemzők érvényes, statisztikailag korrekt következtetéseket tudjanak levonni az adott populáció tanulóinak képességeiről, és mindez hasznos információkat nyújtson az iskola számára. A nyertes pályázatok tanulmányozása során tapasztalható, hogy az intézmények gyakran kérnek külső szakértői segítséget az országos mérési eredményeik értelmezéséhez. A három iskola, melynek mintaértékű munkáját bemutatjuk, külső közreműködő nélkül elemezte és értékelte az eredményeit. Összegezték a saját intézményükre vonatkozó legfontosabb tanulságokat, felülvizsgálták, majd módosították intézményi mérési-értékelési rendszerüket. Az intézmények pályázati anyagait változtatás nélkül adjuk közre. A belső számozások módosítására az anyag szerkesztése miatt volt szükség. Ezeket a szemelvényeket szíves figyelmébe ajánljuk azoknak az érdeklődő kollégáknak, akik nem másolandó mintát, hanem ötletet, gondolatébresztőt, Jó gyakorlatot keresnek. 3

4 Martin János Szakképző Iskola - Miskolc 1. Martin János Szakképző Iskola Miskolc 1.1. Az OKM 2006 FIT-jelentés elemzése és iskolai tapasztalatai Az OKM2006_FIT szoftver segítségével végzett értékeléseink tapasztalatait az alábbiakban összegezzük. 4

5 Martin János Szakképző Iskola - Miskolc Mint az előző ábrákból kiderül, intézményünkben a tanulók igen magas százaléka teljesített az első szint alatt mind a matematika, mind pedig a szövegértés felmérésen. Meg kell vizsgálnunk, milyen okai lehetnek az alulteljesítésnek és mit tehetünk az eredmények javítása érdekében. Az okokat elemezve megállapítottuk, hogy az iskolai mérések rendszere, feladattípusai, filozófiája nem felel meg az Országos Kompetenciamérés jellemzőinek. Ezért elsősorban felülvizsgáltuk és módosítottuk intézményünk mérési-értékelési rendszerét. Új rendszerünket a következő táblázatokban foglaljuk össze: Az értékelés szempontjai Diagnosztizálás Helyzetfeltárás Hiányosságok feltérképezése A tanulói mérés-értékelés elemei ( évfolyam) Indikátora Az értékelés eszköze Ki végzi? Mikor végzi? Értékelése, minősítése Az adott kompetencia-terület kompetenciái (kritérium) Bemeneti kompetencia-mérő feladatlap szaktanár Mérési biztos, értékelők 9 évfolyam szeptember 1. hete Százalékos és szöveges kompetenciák szerint Diagnosztizálás Helyzetfeltárás Hiányosságok feltérképezése Tantárgyi követelmény-rendszer, fejlesztendő kompetenciák (kritérium) Bemeneti tantárgyi szintmérő feladatlap vagy szoftver szaktanár 9 évfolyam szeptember 1. hete Százalékos és szöveges tantárgyi követelményrendszer alapján 5

6 Martin János Szakképző Iskola - Miskolc Formatív értékelés Fejlesztés, formálás Tantárgyi követelmény-rendszer Tantárgyi kompetenciák (kritérium) Megfigyelés Feleltetés (írásban vagy szóban) időközi számonkérés szaktanár Minden évfolyamon szorgalmi időszakban (szeptembertől júniusig) Pontszámok, érdemjegyek Szöveges értékelés (szóbeli vagy írásbeli) Dicséret, elmarasztalás Kritika Szummatív értékelés (évközi és év végi) Tantárgyi követelmény-rendszer fejlesztendő kompetenciák (kritérium) Szintmérő feladatlap vagy szoftver szaktanár Év eleje (szeptember) =bemeneti (kivéve 9. évfolyamon) Negyedév (november) Félév (január) Háromnegyedév (március, április) Év vége (június) Pontszámok, érdemjegyek Tanulói teljesítménymérés Kompetenciák Külső mérés (OKÉV) OKÉV Mérési biztos, értékelők Meghatározott időpontban (május) Pontszámok, intézményi átlag Szummatív értékelés (év végi) Tantárgyi követelmény-rendszer Tantárgyi kompetenciák (kritérium) Kimeneti szintmérő feladatlap szaktanár 10. évfolyam június Százalékos és szöveges tantárgyi követelményrendszer alapján Diagnosztizálás Helyzetfeltárás Összehasonlítás Az adott kompetencia-terület kompetenciái (kritérium) Kimeneti kompetencia-mérő feladatlap szaktanár Mérési biztos, értékelők 10. évfolyam június Százalékos és szöveges kompetenciák szerint 6

7 Martin János Szakképző Iskola - Miskolc Az értékelés szempontjai Diagnosztizálás Helyzetfeltárás A tanulói mérés-értékelés elemei ( évfolyam) Indikátora Az értékelés Ki végzi? Mikor végzi? Értékelése, minősítése eszköze Szakmai követelményrendszer, fejlesztendő kompetenciák (kritérium) Bemeneti szintmérő feladatlap vagy szoftver szakoktató 11. évfolyam szeptember 1. hete Százalékos és szöveges Formatív értékelés Fejlesztés, formálás Szummatív értékelés (évközi és év végi) Külső mérés Szummatív értékelés Diagnosztizálás Helyzetfeltárás Hiányosságok feltérképezése Szakmai követelményrendszer Szakmai kompetenciák (kritérium) Szakmai követelményrendszer Fejlesztendő kompetenciák (kritérium) Szintvizsga követelmény-rendszere OKJ vizsgakövetelmények Megfigyelés Feleltetés (írásban vagy szóban) időközi számonkérés Projektmunka értékelése Szintmérő feladatlap vagy szoftver Kamarai szintvizsga Kis szakmunkásvizsga szakoktató szakoktató Külső vizsgabizottság Szakoktató, belső vizsgabiztos évfolyamon szorgalmi időszakban (szeptembertől júniusig) Év eleje (szeptember) =bemeneti (kivéve 11. évfolyamon) Negyedév (november) Félév (január) Háromnegyedév (március, április) Év vége (június) Egyes szakmáknál a képzési idő felénél (ütemezés szerint) Végzősök március (ütemezés szerint) Pontszámok, érdemjegyek Szöveges értékelés (szóbeli vagy írásbeli) Dicséret, elmarasztalás Kritika Pontszámok, érdemjegyek értékelés Érdemjegyek, szöveges értékelés Szummatív értékelés (év végi) Szakmai követelményrendszer Szakmai kompetenciák (kritérium) Kimeneti szintmérő feladatlap szakoktató évfolyam június Százalékos és szöveges tantárgyi követelményrendszer alapján Külső mérés Szummatív értékelés OKJ vizsgakövetelmények OKJ szakmunkásvizsga Külső vizsgabizott-ság Végzősök Május-június (ütemezés szerint) OKJ bizonyítvány Fontosnak tartjuk, hogy az iskolai mérési rendszer szorosan illeszkedjen a külső mérések elvárásaihoz. Iskolánkban minden évfolyamon tanévenként 5 alkalommal történik szintmérés az egyes tantárgyakból. A mérések idejét tesztnaptárban rögzítetjük és a tanulók, ill. a szülők tudomására hozzuk, valamint nyilvánossá tesszük az osztálytermekben. 7

8 Martin János Szakképző Iskola - Miskolc A szintmérő feladatlapok összeállításánál arra törekszünk, hogy a feladatok típusai és tartalmi jegyei tükrözzék a kompetencia-jelleget ill., hogy azok mind formai, mind tartalmi egységet mutassanak. A mérőlapokat folyamatosan figyeljük és szükség esetén módosítjuk, korrekciót hajtunk végre, hogy ezek lefedjék a tantárgyi követelményrendszert, a korszerű feladatlap-szerkesztési alapelveknek minden tekintetben megfeleljenek, ill. kompatibilisek legyenek az intézményünkben használatos ITEM szoftver által elvárt argumentumokkal. Az évközi szintméréseket a szaktanár nemcsak feladatlapon, hanem a MOVELEX vagy a PEPITA szoftverekkel is elvégezheti. Ebben az esetben a program által generált kimeneti eredményeket kell az adatbekérő lapra rávezetnie, ill. a mérési eredményeket saját adathordozóján megőriznie. A gyengén teljesítő tanulók felzárkóztatása érdekében EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVET (1. melléklet) vezetünk be. A bemeneti kompetenciamérések kiértékelése után a kollégák elkészítik a tudástérképet (2. melléklet) majd ez alapján az egyéni tervet, hogy a nehézségekkel küzdő tanulóknak komplex segítséget nyújthassunk. Az egyéni fejlesztési terv alapján foglalkozunk azon tanulókkal, akik a legutóbbi szintméréskor elégtelen vagy elégséges eredményt értek el. Az egyéni terves tanulók körét minden szintmérés után felülvizsgálja a szaktanár. Azok maradnak ill. lépnek be a körbe, akik az adott szintméréskor nem teljesítették a fenti követelményeket. Ha egy tanuló legalább közepes eredményt ér el a szintmérésen, az a következő mérésig nem vesz részt a fejlesztésben. Mindennek köszönhetően reméljük, hogy a 2007-es kompetenciamérésen eredményeink javulni fognak az előző éviekhez képest. 8

9 Martin János Szakképző Iskola - Miskolc 1. melléklet 1.2. Egyéni fejlesztési terv 1. A tanuló adatai: Név:... Osztály, szakma: A tanuló adatai: Tanuló Tanár, segítő Tanuló Tanuló Külső személyektől kapott információk: /Szülő, iskola, nevelési tanácsadó stb, / 4. A probléma konkrét leírása: Milyen eszközzel, módszerrel figyelte meg a tanulót? 5. A probléma megoldására szánt módszer és idő: 9

10 Martin János Szakképző Iskola - Miskolc 6. Külső segítség megfogalmazása konkrétan: Fejlesztő pedagógustól Nevelési Tanácsadótól Máshonnan A fejlesztő pedagógus /vagy külső segítő/ benyomásai: 8. Megbeszélés Konkrét tevékenység 10

11 Martin János Szakképző Iskola - Miskolc 2. melléklet 1.3. Tudástérkép Hiánytérkép Megy és fontos (matematika) Nem megy, de fontos Megy, de nem olyan fontos Nem megy, de nem is olyan fontos név:.. 11

12 2. Németh László Gimnázium és Általános Iskola Hódmezővásárhely 2.1. A kompetenciamérések tapasztalatai A 2001-től a magyar közoktatásban megjelenő kompetenciamérések új kihívások elé állítják az iskolákat. Az addigi tantárgyi mérések elsősorban a tanulók tárgyi tudását mérték, a kompetenciamérések viszont az úgynevezett eszköztudásra összpontosítanak, azaz arra kíváncsiak, hogy a tanulók képesek-e a tudásukat az életben hasznosítani, alkalmazni és további ismeretszerzés céljára felhasználni. Nem a tantervi követelmények teljesítését mérik, hanem azt, hogy a diákok mennyire képesek a tanultakat aktivizálni, valódi problémákat, helyzeteket megoldani. Fontos célja ezeknek a méréseknek, hogy elősegítse az iskolák mérési-értékelési kultúrájának kialakulását, hogy ismertté váljanak a mérés módszerei, eszközei, és az iskolák számára is hozzáférhetőek legyenek azok az adatok és eljárások, amelyekkel intézményük helyi szintű értékelését el tudják végezni. Eszközei és eljárásai megegyeznek a sokak által ismert PISA-vizsgálatok eszközeivel és eljárásaival. 1 Iskolánkban 2001-ben a 4. és a 8. évfolyamon, majd 2003-ban a 6. és a 10. évfolyamon végeztek kompetenciamérést, amely a matematikai eszköztudásra és az olvasás-szövegértésre irányult. Emellett 2003-ban nyolcadik évfolyamos tanulóink részt vettek a nemzetközi MINITOR-TIMMS vizsgálatban, amely az előbbiek mellett még a természettudományos eszköztudást is mérte. 3. számú táblázat: a Németh László Gimnázium és Általános Iskola 2001-ben negyedik, 2003-ban hatodik évfolyamos tanulóinak eredményei a kompetenciamérésen olvasás-szövegértésből és matematikából az országos átlaghoz, a városi, illetve a nagyvárosi iskolák átlageredményéhez viszonyítva: Olvasás-szövegértés Országos átlag Város Nagyváros 2003-ban hatodik évfolyam 107, 107, 103,7% 2001-ben negyedik évfolyam Nincs adat 108, 100,7% Matematikai eszköztudás Országos átlag Város Nagyváros 2003-ban hatodik évfolyam 98, 98, 97,2% 2001-ben negyedik évfolyam Nincs adat 112, 104, A felmérésben részt vevő hatodik évfolyam a hasonló iskolatípusok átlagát lényegében eléri, olvasásból pedig lényegesen meghaladja. 4. számú táblázat: a Németh László Gimnázium és Általános Iskola 2001-ben nyolcadik, 2003-ban tizedik évfolyamos tanulóinak eredményei a kompetenciamérésen olvasás-szövegértésből és matematikából az országos átlaghoz, a gimnáziumok, illetve a közepes gimnáziumok átlageredményéhez viszonyítva: Olvasás-szövegértés Országos átlag Gimnázium Közepes gimnázium 2003-ban tizedik évfolyam 104,2% 92, 94, 2001-ben nyolcadik évfolyam Nincs adat 93,2% 93,2% Matematikai eszköztudás Országos átlag Gimnázium Közepes gimnázium 2003-ban tizedik évfolyam 102, 92% 94, 2001-ben nyolcadik évfolyam Nincs adat 9 93, 1 Iskolajelentés 2003 /Értékelési Központ/ 12

13 A tanulók az országos átlagon, illetve olvasásból fölötte teljesítettek, de a 10. évfolyamon a hasonló típusú iskolák átlaga alatt. A 2004-es és főleg a 2006-os mérés már határozottan jobb eredményeket hozott. 5. számú táblázat: a Németh László Gimnázium és Általános Iskola kompetenciaeredményeinek összehasonlítása: szövegértés pontszám országos átlag százaléka hozzáadott érték pontszám országos átlag százaléka hozzáadott érték pontszám országos átlag százaléka hozzáadott érték pontszám országos átlag százaléka hozzáadott érték 6.évf. n.a. n.a. n.a , , n.a. n.a. 8.évf. n.a. 93,2 n.a. n.a. n.a n.a , évf. n.a. n.a. n.a , , ,5 50 matematika pontszám országos átlag százaléka hozzáadott érték pontszám országos átlag százaléka hozzáadott érték pontszám országos átlag százaléka hozzáadott érték pontszám országos átlag százaléka hozzáadott érték 6.évf. n.a. n.a. n.a , , n.a. n.a 8.évf. n.a. 93 n.a. n.a. n.a. n.a , évf. n.a. n.a. n.a , Szeretnék két részletet idézni az iskola 2006-os eredményét elemző szakértői jelentésből: A nyolcadik évfolyam vonatkozásában: Országos szinten is kevés olyan intézmény van (7-), amelynek a szövegértési teljesítménye hasonló lenne az iskola eredményéhez. A tizedik évfolyam vonatkozásában: A jó eredményt szemléletesen mutatja, hogy az országos átlagnál közel 100 ponttal magasabb az iskola átlaga, míg a gimnáziumok átlagát mintegy 40 ponttal haladja meg az elért pontszám. A gimnáziumok 7-a gyengébb teljesítményt ért el, mint az elemzett intézmény. A 2006-os mérés kiugró eredményét nem lehet minden évfolyamon és minden mérés során elérni. Az azonban alapvető cél, hogy a hozzáadott érték indexe ne legyen negatív. A MONITOR-TIMMS nemzetközi kompetenciamérésben iskolánk 2003-ban nyolcadik évfolyamra járó tanulói vettek részt. Ez az évfolyam már a felvételi eredményei alapján is egyenletesebb összetételű, mint az akkori tizedik. Ezt a felmérésben elért eredményeik is tükrözik. 6. számú táblázat: a Németh László Gimnázium és Általános Iskola 2003-ban nyolcadik évfolyamos tanulóinak eredményei a MONITOR-TIMMS nemzetközi kompetenciamérésen matematikából, olvasás-szövegértésből és természettudományokból az országos átlaghoz, a budapesti iskolák, a megyeszékhelyek iskolái, valamint a városi iskolák átlageredményéhez viszonyítva: Országos átlag Budapest Megyeszékhely Város Matematika 107,2% 100,7% Olvasás 105, 100,7% 103, 106, Természettudomány 102, 98, 100, 103,2% Az évfolyam teljesítménye alapján iskolánk az ország iskoláinak felső tíz százalékába tartozik. 2 2 Iskolajelentés 2003 MONITOR-TIMSS /KÁOKSZI Értékelési Központ/ 13

14 Összefoglalva a kompetenciamérések legfontosabb tanulságait: az iskola további oktatónevelőmunkája során alsó tagozattól előtérbe kell helyezni a matematikai eszköztudás fejlesztését. A matematika tantárgynak kettős feladatot kell megoldania: a tanulók gondolkodásának fejlesztését, valamint a mindennapi életben való tájékozódás fejlesztését. Az érettségi vizsga új követelményei is erre helyezik a hangsúlyt, s ez motiváltabbá is teheti a tanulókat a tantárgy tanulásában. Ennek megfelelően felül kell vizsgálni a helyi tantervet, a tanmeneteket, a tanári gyakorlatot, a használt tankönyvek, taneszközök alkalmasságát. Az olvasás-szövegértés kompetenciájának fejlesztése nem tantárgyspecifikus, ezért el kell szakadni a szövegértés irodalomközpontúságától. Mivel az új érettségi vizsga minden tantárgy esetében inkább a kompetenciákat és kevésbé az ismereteket méri, az új érettségire ötödik osztálytól kezdve kell készíteni a tanulókat kompetenciafejlesztő feladatokkal. 14

15 3. Péterfy Sándor Evangélikus Oktatási Központ, Gimnázium, Szakiskola, Általános Iskola és Óvoda Győr 3.1. A Péterfy Sándor Evangélikus Oktatási Központ évi országos kompetenciamérésben elért eredményeinek elemzése Tanulói teljesítmények az országos átlaghoz képest: évfolyam A 6. osztályos általános iskolai tanulók olvasás-szövegértés teljesítménye (578) jelentős mértékben jobb, mint az országos átlag (509). Ez a teljesítmény meghaladja a megyeszékhelyi és a hasonló iskolanagyságú intézmények átlagát is. A 8. évfolyamon az országos átlagnál (500) magasabb a tanulók teljesítménye (555). Hasonló a helyzet 10. évfolyamon is (országos átlag 624, megyeszékhelyi átlag 499). A matematika teljesítmény 6. évfolyamon (564) szintén jobb, mint az országos átlag (505). A megyeszékhelyi és a hasonló iskolanagyságú intézmények átlagához viszonyítva is magasabba a teljesítmény. A 8. évfolyamon az országos átlagot (500) magasan meghaladja az iskola teljesítménye (590). Matematikából 10 évfolyamon a tanulói eredmények (576) elmaradnak az országos átlagtól (597). A hozzáadott pedagógiai érték iskolai szintű elemzése: a tanulók családi háttere alapján várható és a ténylegesen mért teljesítmények különbségei és 10. évfolyamon A hozzáadott pedagógiai érték 6. évfolyamon pozitív, a tanulói teljesítmények mindkét kompetenciaterületen meghaladták az elvárt eredményt. A 8. évfolyamosok tényleges teljesítménye is magasabb az elvárhatónál szövegértésből és matematikából. A 10. évfolyamon szövegértésből az iskola eredménye a várhatónál jelentősen jobb, tehát a hozzáadott pedagógiai érték pozitív. Matematikából viszont az eredmény nem különbözik az elvárhatótól. 15

16 Várh. Össz. Várható mszh. Elért HPÉ Várh. Össz. Várható mszh. Elért HPÉ Péterfy összesített eredménye 2004: Szövegértés 6. évf Péterfy összesített eredménye 2004: Matematika 6. évf Orsz. Átl. Mszh. Átl. Isk. nagys. Péterfy 400 Orsz. Átl. Mszh. Átl. Isk. nagys. Péterfy Hozzáadott ped.érték: szövegértés 6. évf. Hozzáadott ped.érték: matamatika 6. évf Az eredmény a várhatónál szignifikánsan jobb Az eredmény a várhatótól szignifikánsan nem különbözik Tanulók képességszint szerinti százalékos megoszlása: Szövegértés 6. évf. 1. szint alatt 1. szint 2. szint 3. szint 4. szint Tanulók képességszint szerinti százalékos megoszlása: Matematika 6. évf. 1. szint alatt 1. szint 2. szint 3. szint 4. szint Mszh. Átl Mszh. átl Péterfy Péterfy

17 Várh. Össz. Várható mszh. Elért HPÉ Várh. Össz. Várható mszh. Elért HPÉ Péterfy összesített eredménye 2004: Szövegértés 8. évf Péterfy összesített eredménye 2004: Matematika 8. évf Orsz. Átl. Mszh. Átl. Isk. nagys. Péterfy 400 Orsz. Átl. Mszh. Átl. Isk. nagys. Péterfy Hozzáadott ped.érték: szövegértés 8. évf. Hozzáadott ped.érték: matamatika 8. évf Az eredmény a várhatónál szignifikánsan jobb Az eredmény a várhatónál szignifikánsan jobb Tanulók képességszint szerinti százalékos megoszlása: Szövegértés 8. évf. 1. szint alatt 1. szint 2. szint 3. szint 4. szint Tanulók képességszint szerinti százalékos megoszlása: Matematika 8. évf. 1. szint alatt 1. szint 2. szint 3. szint 4. szint Mszh. Átl Mszh. átl Péterfy Péterfy

18 Várh. Össz. Várható gimn. Elért HPÉ Várh. Össz. Várható gimn. Elért HPÉ Péterfy összesített eredménye 2004: Szövegértés 10. évf Péterfy összesített eredménye 2004: Matematika 10. évf Orsz. Átl. Gimn. átl Nagy gimn. átl. Péterfy 400 Orsz. Átl. Gimn. átl Nagy gimn. átl. Péterfy Hozzáadott ped.érték: szövegértés Hozzáadott ped.érték: matamatika Az eredmény a várhatónál szignifikánsan jobb Az eredmény a várhatónál szignifikánsan nem különbözik Tanulók képességszint szerinti százalékos megoszlása: Szövegértés 1. szint alatt 1. szint 2. szint 3. szint 4. szint Tanulók képességszint szerinti százalékos megoszlása: Matematika 1. szint alatt 1. szint 2. szint 3. szint 4. szint Gimn. átl átl Gimn. átl Péterfy Péterfy

19 3.2. A évi kompetenciamérés eredményeinek elemzése A tanulói teljesítmények vizsgálata az országos átlaghoz képest: 8. évfolyam A 8. osztályos tanulók olvasás-szövegértés teljesítménye (548) lényegesen jobb, mint az országos átlag (497), és a hasonló nagyságú település iskoláinak átlaga (522). Hasonlóan az olvasás, szövegértéshez jobbak az eredmények a matematika teljesítmény vonatkozásában (531) is az országos átlagnál (494), és az azonos nagyságú települések teljesítménye átlagánál (522). A hozzáadott pedagógiai érték elemzése: 8. évfolyam A tanulók családi háttere alapján a várható és a ténylegesen mért teljesítmények különbségei mutatják meg a hozzáadott pedagógiai értéket. Az iskola tanulói családi hátterük alapján az elvárt teljesítményhez hasonlóan teljesítettek olvasás, szövegértés kompetenciaterületen, matematikából az elért eredményük szignifikánsan gyengébb a várhatónál. Az elért eredmények alakulása a évhez képest: 8. évfolyam A évi méréshez képest a szövegértés teljesítmény szignifikánsan nem változott. A évi eredményekhez képest matematika kompetenciaterületen csökkenés tapasztalható. A tanulói teljesítmények vizsgálata az országos átlaghoz képest: 10. évfolyam A 10. osztályos tanulók olvasás-szövegértés teljesítménye (582) lényegesen jobb, mint az országos átlag (501), és a hasonló nagyságú gimnáziumok átlaga (524). A matematika teljesítmény vonatkozásában is jobbak az eredmények (538) az országos átlagnál (499), és az azonos nagyságú gimnáziumok átlagánál (503). A hozzáadott pedagógiai érték elemzése: 10. évfolyam 19

20 Az iskola tanulói családi hátterük alapján az elvárt teljesítményhez hasonlóan teljesítettek szövegértésből, matematika kompetenciaterületen a tényleges teljesítmény gyengébb az elvárhatónál. Az elért eredmények alakulása a korábbi évekhez képest: 10. évfolyam A évi méréshez képest szövegértés és matematika kompetenciaterületeken némileg csökkent a teljesítmény. A tanulói teljesítmények vizsgálata képességszintek szerint: 8. és 10. évfolyam A 8. évfolyamon szövegértésből a tanulók 1-a, matematikából 2-a dolgozott az 1. képességszinten. Matematikából a diákok -a teljesítménye alapján az 1. képességszinten található. Ezeknek a tanulóknak a fejlesztése kiemelt figyelmet igényel. Örvendetes, hogy 10. évfolyamon a tanulók jelentős százaléka 3. és 4. képességszinteken teljesít. Összegezve: Az iskola 8. évfolyamos tanulói országos viszonylatban szövegértés és matematika teljesítményüket tekintve átlag felett teljesítettek. A 10. évfolyam diákjainak teljesítménye is jobb az országos átlagnál. Az iskola tanulói családi hátterük alapján az elvárt teljesítmény alatt teljesítettek matematika kompetenciaterületeken mindkét évfolyamon, szövegértésből 8. évfolyamon. Szövegértésből 8. évfolyamon a tényleges teljesítmény megfelel az elvárt eredménynek. A 8. évfolyam teljesítményében a évi méréshez képest matematika területen csökkenés történt, szövegértés területen az eredmény nem változott. A 10. osztályosok teljesítménye a évi méréshez képest a matematika és szövegértés kompetenciaterületen kismértékben csökkent. 20

21 Fejlesztési feladatok: 1. A képességpontok szerinti jó eredmények megtartása, további fejlesztése 2. A hozzáadott pedagógiai érték növelése új módszerek, új feladattípusok, tudatos és tervezett egyéni fejlesztési tervek alkalmazásával 3. Az 1. alatti és 1. képességszinten teljesítő tanulók célzott fejlesztése, differenciált, személyre szabott oktatással. Fejlesztési terv készítése az eredményesség növelésére. 4. A mérési eredmények feladat és osztály szintű elemzése a tudatos tervezőmunka segítéséhez 21

22 Várh. Össz. Várható mszh. Elért HPÉ Várh. Össz. Várható mszh. Elért HPÉ Péterfy összesített eredménye 2006: Szövegértés 8. évf Péterfy összesített eredménye 2006: Matematika 8. évf Orsz. Átl. Mszh. Átl. Isk. nagys. Péterfy 400 Orsz. Átl. Mszh. Átl. Isk. nagys. Péterfy A kompetenciamérés eredményei szövegértésből Hozzáadott ped.érték: szövegértés Az eredmény a várhatónál szignifikánsan nem kül A kompetenciamérés eredményei matematikából Hozzáadott ped.érték: matamatika Az eredmény a várhatónál szignifikánsan gyengébb Tanulók képességszint szerinti százalékos megoszlása: Szövegértés 1. szint alatt 1. szint 2. szint 3. szint 4. szint Tanulók képességszint szerinti százalékos megoszlása: Matematika 1. szint alatt 1. szint 2. szint 3. szint 4. szint Mszh. Átl Mszh. átl Péterfy Péterfy

23 v37 v25 v19 v38 v45/a v42/a v32 v34/b v39 v6 v8 v9 v40 v43 v11/b v3 v7 v21 v4 v29 v45/v v12 v13 v18 v15/a v23 v48/b v16/b v24 v47 v48/ v14 v41 v35 v42/b v20 v15/b v31 v5/b v17 v22 v27 v51 v16/a v44 v5/a v46/a v2 v30/a v28 v34/a v50 v46/b v33 v30/b v11/a v36/b v26 v1 v10 v49 v36/a 2 27% 27% % 22% 22% % 12% 12% 12% 1 7% 7% 2% 2% 2% -2% -2% v1 v10 v36/a v36/b v22 v30/a v35 v15/a v6 v11/a v20 v32 v31 v2 v3 v5/b v34/a v23 v27 v33 v4 v16/a v29 v39 v42/a v49 v5/a v7 v13 v40 v50 v24 v28 v41 v18 v26 v42/b v48/ v11/b v21 v37 v15/b v14 v25 v17 v38 v34/b v45/v v19 v45/a v51 v9 v16/b v8 v12 v43 v44 v30/b v47 v48/b v46/a v46/b Feladatok megoldottsága országos és iskolai összehasonlításban: matematika 8. évfolyam iskola orsz Feladatok iskolai megoldottságának eltérése az országostól: matematika 8. évfolyam Eltérés iskola orsz

24 v7 v43 v38 v25 v19 v37 v39 v32 v42/a v34/b v45/a v21 v18 v4 v6 v11/b v40 v3 v35 v8 v13 v20 v16/b v9 v15/a v29 v48/b v42/b v31 v24 v47 v23 v17 v14 v45/v v22 v41 v16/a v5/a v5/b v28 v26 v44 v48/ v46/b v27 v12 v30/a v30/b v46/a v15/b v33 v1 v10 v34/a v11/a v51 v50 v36/b v36/a v2 v % % % 2% % -7% -7% % v1 v10 v36/a v35 v20 v22 v30/a v36/b v7 v31 v32 v11/a v15/a v6 v16/a v26 v33 v39 v3 v4 v5/a v5/b v27 v28 v34/a v42/a v13 v18 v23 v29 v40 v2 v21 v24 v42/b v49 v50 v11/b v41 v17 v37 v38 v25 v48/ v14 v34/b v15/b v19 v43 v45/a v45/v v16/b v51 v30/b v44 v8 v9 v47 v48/b v12 v46/a v46/b Feladatok megoldottsága az országos adatok és a 8. a osztály összehasonlításában: matematika a orsz. átlag Feladatok megoldottságának eltérése az országos adatoktól a 8. a osztályban: matematika 10 Eltérés az orsz. Átlagtól 8.a orsz. Átlag

25 v37 v45/a v12 v9 v25 v8 v19 v34/b v6 v42/a v45/v v38 v32 v40 v48/ v3 v39 v29 v11/b v15/b v23 v15/a v41 v4 v13 v48/b v14 v21 v24 v47 v42/b v16/b v18 v51 v43 v5/b v2 v35 v7 v31 v22 v27 v50 v20 v34/a v46/a v17 v44 v30/a v5/a v49 v16/a v36/b v11/a v33 v28 v46/b v30/b v1 v10 v36/a v26 37% % % 27% % 22% 22% % 17% 17% % % -2% - v36/a v36/b v1 v10 v30/a v2 v6 v15/a v22 v11/a v32 v34/a v35 v49 v3 v5/b v23 v27 v29 v31 v48/ v50 v20 v33 v40 v41 v42/a v4 v13 v15/b v24 v39 v5/a v16/a v37 v42/b v11/b v28 v45/v v14 v18 v21 v7 v25 v26 v34/b v45/a v12 v38 v51 v17 v19 v9 v8 v16/b v44 v47 v48/b v30/b v43 v46/a v46/b Feladatok megoldottsága az országos adatok és a 8. b osztály összehasonlításában: matematika b orsz. átlag Feladatok megoldottságának eltérése az országos adatoktól a 8. b osztályban: matamatika 11 Eltérés az orsz. Átlagtól 8.b orsz

26 Eseménye k Alakzatok Alakzatok Eseménye k Alakzatok Alakzatok Modellalkotás Hozzárendelések Eseménye k Alakzatok FELADATSZINTŰ ELEMZÉS: ORSZÁGOS / ISKOLA Komplex megoldások Modellalkotás Mennyiségek 19,0 62,0 69,0 Tényismeret 36,8 70,5 67,1 31,0 42,0 61,5 34,7 61,6 71,5 13,7 46,6 82,7 20,8 61,9 80,6 41,0 46,1 59,3 52,3 61,6 70,8 8.a osztály / országos átlag Komplex megoldások Tényismeret 8.a osztály / iskola átlag Komplex megoldások Modellalkotás Mennyiségek Események Hozzárendelések Mennyiségek Hozzárendelések Modellalkotás 19,0 62,0 69,0 36,8 70,5 67,1 Tényismeret 27,8 63,2 58,3 27,8 63,2 58,3 31,0 42,0 61,5 34,7 61,6 71,5 30,6 57,4 68,1 30,6 57,4 68,1 13,7 46,6 82,7 20,8 61,9 80,6 19,4 56,2 75,0 19,4 56,2 75,0 41,0 46,1 59,3 52,3 61,6 70,8 43,5 54,7 67,1 43,5 54,7 67,1 8.b osztály / országos átlag 8.b osztály / iskola átlag Komplex megoldások Tényismeret Komplex megoldások Hozzárendelések Hozzárendelések Mennyiségek Mennyiségek Események Modellalkotás 19,0 62,0 69,0 36,8 70,5 67,1 Tényismeret 45,8 77,8 75,9 45,8 77,8 75,9 31,0 42,0 61,5 34,7 61,6 71,5 38,9 65,7 75,0 38,9 65,7 75,0 13,7 46,6 82,7 20,8 61,9 80,6 22,2 67,6 86,1 22,2 67,6 86,1 41,0 46,1 59,3 52,3 61,6 70,8 61,1 68,6 74,5 61,1 68,6 74,5 26

27 v30 v32 v29 v40 v14 v34/a v9 v15 v36/b v18/a v11 v42 v4 v1 v21 v5/a v13/a v35 v41 v16 v8/a v5/b v39/b v36/a v12/b v22 v12/a v20 v6/b v26/b v18/b v31 v17/b v6/a v2 v8/b v28/a v26/a v3/b v19 v10/a v7 v37 v34/b v28/b v25 v27 v23 v39/a v10/b v33 v13/b v38 v3/a v24 v17/a 32, 30, 29, 28,7% 25, 25, 23,7% 23,2% 21,7% 17, 16, 15, 15,2% 15,2% 15, 14, 14, 12, 12, 12, 12, 12, 10, 10, 10, 10, 9, 8,2% 7, 7,2% 6, 5, 5, 4, 4, 4,7% 4,7% 4, 4, 4, 3,7% 3, 2, 2, 2, 2,2% 1, 1, 0,7% -1, -2, -3,2% -3, -4, -13, -18, v31 v10/a v12/b v36/a v20 v38 v7 v22 v25 v3/b v5/a v2 v1 v6/a v3/a v35 v4 v6/b v15 v9 v24 v28/a v21 v28/b v34/a v16 v26/b v12/a v18/b v42 v5/b v40 v39/b v26/a v23 v30 v29 v8/a v37 v36/b v10/b v41 v14 v32 v33 v13/a v34/b v17/a v11 v18/a v19 v8/b v13/b v27 v17/b v39/a Feladatok megoldottsága országos és iskolai összehasonlításban: matematika 10. évfolyam oszt Orsz. Átlag Feladatok megoldottságának eltérése az országos adatoktól: matematika 10. évfolyam Eltérés az orsz. átlagtól 10. oszt Orsz. Átlag

28 Mennyi-ségek Hozzá-rendelések Események Alakzatok Feladatszintű elemzés, 10. évfolyam: matematika Komplex megoldások Modell-alkotás Tényismeret 23,4 65,8 78,8 16,7 80,8 81,7 26,0 35,7 51,6 25,0 47,3 65,8 28,4 53,5 74,1 38,3 66,7 80,0 33, ,5 35,0 68,0 88,7 28

29 % 12% 12% % 7% 2% -7% % -7% -12% % -7% v36 v46 v33 v2 v55 v54 v57 v12 v32 v1 v3 v6 v41 v4 v40 v48 v30 v26 v35 v9 v5 v15 v21 v25 v10 v18 v51 v58 v34 v19 v43 v45 v8 v38 v7 v56 v28 v24 v44 v14 v29 v17 v49 v27 v60 v53 v11 v52 v31 v37 v59 v20 v39 v47 v16 v42 v23 v50 v22 v13 Feladatok megoldottsága országos és iskolai összehasonlításban:szövegértés 8. évfolyam Iskola átl. Orsz. Átl. 10 Feladatok iskolai megoldottságának eltérése az országostól: szövegértés 8. évfolyam Eltérés Iskola átl. Orsz. Átl v53 v23 v47 v22 v29 v43 v42 v24 v50 v45 v38 v49 v20 v7 v60 v44 v11 v31 v27 v19 v59 v25 v14 v34 v10 v51 v26 v16 v13 v17 v28 v52 v35 v56 v8 v21 v30 v9 v40 v48 v18 v5 v4 v15 v58 v39 v37 v3 v6 v41 v54 v57 v2 v55 v12 v1 v36 v32 v33 v

30 % 12% % -2% % -7% -7% % -12% v36 v46 v33 v2 v55 v54 v57 v12 v32 v1 v3 v6 v41 v4 v40 v48 v30 v5 v9 v26 v35 v15 v21 v10 v25 v18 v51 v58 v34 v19 v43 v45 v8 v38 v7 v56 v28 v14 v24 v44 v17 v29 v27 v49 v60 v11 v52 v53 v31 v37 v59 v20 v39 v47 v16 v42 v23 v50 v13 v22 Feladatok megoldottsága az országos adatok és a 8. a osztály összehasonlításában: szövegértés a Orsz. Átl Feladatok megoldottságának eltérése az országos adatoktól a 8. a osztályban: szövegértés 10 Eltérés 8.a Orsz. Átl v53 v23 v60 v29 v22 v43 v47 v27 v45 v19 v38 v24 v7 v11 v16 v13 v59 v31 v25 v52 v21 v50 v14 v42 v56 v10 v51 v44 v34 v26 v30 v40 v5 v35 v58 v49 v48 v8 v9 v4 v20 v37 v17 v3 v18 v15 v41 v12 v57 v28 v1 v6 v2 v55 v54 v36 v32 v39 v33 v

31 % % 17% % 12% % 7% 7% 7% -2% % -7% - - Feladatok megoldottsága az országos adatok és a 8. b osztály összehasonlításában: szövegértés b Orsz. Átl v36 v46 v33 v2 v55 v54 v57 v12 v32 v1 v3 v6 v41 v4 v40 v48 v30 v5 v9 v26 v35 v15 v21 v10 v25 v18 v51 v58 v34 v19 v43 v45 v8 v38 v7 v56 v28 v14 v24 v44 v17 v29 v27 v49 v60 v11 v52 v53 v31 v37 v59 v20 v39 v47 v16 v42 v23 v50 v13 v22 Feladatok megoldottságának eltérése az országos adatoktól a 8. b osztályban: szövegértés 10 Eltérés 8.b Orsz. Átl v53 v49 v42 v20 v23 v47 v50 v24 v22 v43 v28 v44 v29 v38 v45 v17 v34 v31 v7 v11 v14 v8 v59 v26 v35 v10 v25 v51 v39 v18 v9 v19 v27 v48 v4 v56 v15 v30 v6 v52 v16 v40 v13 v5 v60 v21 v58 v37 v3 v41 v54 v2 v55 v33 v36 v32 v57 v1 v12 v

32 magy. magy. dok. dok. elbesz. elbesz. magy. magy. dok. dok. elbesz. elbesz. magy. dok. elbesz. FELADATSZINTŰ ELEMZÉS: ORSZÁGOS / ISKOLA Értelm. Kapcs. Inform. 49,3 71,1 81,7 58,2 73,8 81,3 60,7 51,7 73,8 70,4 60,2 80,2 51,3 38,4 55, ,8 63,0 8.a osztály / országos átlag Értelm. Kapcs. Inform. 8.a osztály / iskolai átlag Értelm. Kapcs. Inform. 58,4 74,4 85,1 58,2 73,8 81,3 54,9 72,2 78,2 54,9 72,2 78,2 70,3 56,2 81,1 70,4 60,2 80,2 66,7 57,9 76,7 66,7 57,9 76,7 58,5 49,8 59,0 66,0 57,8 63,0 58,8 55,0 59,7 58,8 55,0 59,7 8.b osztály / országos átlag 8.b osztály / iskolai átlag Értelm. Kapcs. Inform. Értelm. Kapcs. Inform. 58,4 74,4 85,1 58,2 73,8 81,3 61,5 75,3 84,5 61,5 75,3 84,5 70,3 56,2 81,1 70,4 60,2 80,2 74,1 62,5 83,7 74,1 62,5 83,7 58,5 49,8 59,0 66,0 57,8 63,0 73,1 60,6 66,2 73,1 60,6 66,2 32

33 -0, -0, 27, 24, 22, 21, 20, 20, 19,2% 17, 17, 15, 15, 15, 14, 14, 14,2% 9, 9, 9,2% 8, 8, 8, 8, 7,7% 7,2% 6, 6,7% 6,7% 6,2% 5, 5, 5, 5,2% 5, 5, 4, 4, 4,2% 4,2% 4, 3, 3, 2, 2, 1, 1,7% 1, 0, -0, -0, -4, -2,2% -1,7% -8,2% -5, -26, -8, Feladatok megoldottsága országos és iskolai összehasonlításban: szövegértés 10. évfolyam oszt. Orsz v57 v4 v22 v43 v21 v23 v56 v36 v29 v38 v34 v40 v9 v28 v44 v45 v37 v12 v30 v58 v16 v54 v35 v41 v24 v3 v11 v42 v14 v10 v51 v7 v55 v20 v32 v27 v46 v15 v48 v8 v2 v53 v25 v31 v47 v6 v49 v50 v19 v26 v17 v33 v13 v1 v52 v5 v18 v39 Feladatok megoldottságának eltérése az országostól: szövegértés 10. évfolyam Eltérés 10. oszt. Orsz 1-1 v25 v15 v53 v10 v17 v1 v27 v49 v26 v2 v24 v31 v50 v11 v14 v3 v39 v6 v30 v13 v7 v8 v48 v16 v45 v29 v38 v44 v55 v28 v56 v9 v21 v23 v19 v51 v46 v41 v54 v34 v33 v4 v57 v12 v40 v37 v35 v36 v20 v5 v32 v43 v52 v18 v22 v47 v42 v

34 magy. dok. elbesz. 10. osztály szövegértés Értelm. Kapcs. Inform. 70,2 69,0 85,1 78,3 81,3 92,2 68,9 76,0 78,8 73,3 83,3 85,8 57,0 67,2 87,1 59,5 75,2 93,8 34

35 3.3. A évi országos kompetenciamérés eredményeinek feladatszintű feldolgozása, elemzése Az országos kompetenciamérés eredményeinek beépülése intézményünk oktatónevelő munkájába, és az eredmények felhasználása a pedagógiai tervezéshez, a fejlesztési célok kitűzéséhez A fejlesztő csoportunk a feldolgozó szoftver segítségével elvégezte a 8. és 10. évfolyam eredményeinek feladat-és osztályszintű elemzését mindkét kompetenciaterület vonatkozásában. Az OKM intézményi hasznosulását úgy próbáltuk ebben a tanévben megvalósítani, hogy a kapott eredmények intézményorientált feldolgozását szerves részévé tettük a tanév elején a tanév fejlesztési irányai meghatározásának, a pedagógiai tervezés folyamatának, és a megismert eredmények figyelembe vételével készítettük el az intézmény éves munkatervét, a vezetés belső ellenőrzési tervét, a munkaközösségek éves szakmai tevékenységének meghatározását, a belső értékelési rendszerünk kialakítását. A tanulás eredményességének, a tanítás hatékonyságának növelését úgy akarjuk elérni, hogy intézményünk megfelelő stratégiát dolgoz ki és alkalmaz a mérési eredmények visszacsatolásában, és fejlesztést segítő felhasználásában. Első lépésként intézkedési/fejlesztési tervet dolgoztunk ki a tervszerű, tudatos fejlesztő munkához. Meghatároztuk, hogy konkrétan mire és hogyan használjuk fel az OKM eredményeit iskolai, osztálytermi és egyéni pedagógus szinten. Elvégeztük a tesztfüzetek feladatszintű elemzését, hogy meghatározhassuk, milyen típusú feladatok további gyakoroltatására, mely alapkészségek és képességek fejlesztésére van szükség a tanulói eredményesség javításához. A feladatok jellemzői szövegértésből szövegtípusok és gondolkodási műveletek szerint: szövegtípusok elbeszélő magyarázó dokumentum gondolkodási műveletek információ-visszakeresés kapcsolatok és összefüggések felismerése értelmezés 35

36 A feladatok jellemzői matematikából tartalmi területek és gondolkodási műveletek szerint: tartalmi területek mennyiségek és műveletek hozzárendelések és összefüggések alakzatok síkban és térben események stat. jellemzői és valószínűségük gondolkodási műveletek tényismeret és rutinműveletek modellalkotás, integráció komplex megoldások és kommunikáció Az Értékelő Központtól kapott CD-n található szoftver segítségével megvizsgáltuk az egyes feladatok megoldottságát, vagyis azt, hogy a tanulók hány százaléka adott helyes választ az adott kérdésre. A megoldottságot elemeztük feladatonként, osztályonként, és az iskola teljes 8. évfolyamát érintően is. Ezek után a megoldottsági százalékokat összevetettük osztályonként az iskolai eredménnyel, és az országos megoldottsággal. A kapott eredményeket szemléltetik a bemutatott diagramok, grafikonok. A feladatok országos és iskolai megoldottságának elemzése azt mutatja, hogy a vizsgált évfolyam az adott kompetenciaterületen mely feladatok megoldásában teljesített jobban az országos eredményeknél, és mely feladatoknál gyengébben. Az ábrák vízszintes tengelyén a szövegértésből és matematikából a szövegértési/matematikai tesztfüzetben szereplő 60 feladat száma látható. A függőleges tengelyen találhatóak a feladatok százalékban kifejezett megoldottsági mutatói. Az ábrákon szereplő két vonal a feladatok megoldottsági mutatóit ábrázolja az iskolai megoldottság országostól való eltérésének csökkenő sorrendjében. Hogy mely feladatoknál, és milyen mértékben teljesítettek iskolánk diákjai jobban, illetve gyengébben az országos eredményeknél, azt szemléltetik az ábra zöld, illetve piros oszlopai. A zöld oszlopok arra utalnak, hogy az adott feladatot a tanulók nagyobb százalékos arányban oldották meg, mint az ország többi nyolcadikosa, a piros szín pedig az országos megoldottságtól való elmaradást jeleníti meg. Az oszlopok magassága az iskolai és az országos megoldottság eltérésének mértékét mutatja %-ban kifejezve. Következő lépésként azt elemeztük, hogy az egyes osztályaink teljesítményei a feladatmegoldások szintjén hogyan viszonyulnak az országos és az iskolai százalékos megoldottsághoz. 36

37 Az ábrák vízszintes tengelyén itt is a szövegértési/matematikai tesztfüzetben szereplő 60 feladat sorszáma látható. A függőleges tengelyen találhatóak a feladatok százalékban kifejezett megoldottsági mutatói. A grafikonon szereplő vonalak közül a fekete színű az egyes feladatok országos megoldottságát mutatja, a másik vonal pedig az egyes osztályok feladatonkénti megoldottságát ábrázolja. A feladatok vizsgálatánál elemeztük, hogy milyen eredménnyel végezték el diákjaink az egyes szövegtípusokon (elbeszélő szöveg, magyarázó szöveg, dokumentum típusú szöveg) a különböző gondolkodási műveleteket (információ visszakeresése, kapcsolatok, összefüggések felismerése, értelmezés) igénylő feladatokat. Matematika kompetenciaterületen pedig azt vizsgáltuk meg, hogy mely tartalmi területeken, milyen eredményességgel végeztek a tanulók gondolkodási műveleteket. Ezeknek, az információknak a birtokában meghatározhatóak az iskolában folyó oktatás erősségei és fejlesztendő területei. Az eredmények elgondolkodtatóak. A két 8. osztályunk egyikében 8 osztályos gimnáziumi oktatás folyik, ahol kifejezetten jó képességű tanulók tanulnak. A feladatok elemzése során elsőként azokat a feladatokat érdemes megvizsgálni, amelyek megoldásában az országos megoldottsághoz képest iskolai szinten jobbak, vagy lényegesen rosszabbak a mutatók. Az grafikonokon bemutatott feladatmegoldottsági elemzés egyenként adott információt az adott feladatok megoldottságáról. A mátrixok viszont a feladatok teljes körét elemezve mutatják a megoldottságot különböző szempontok alapján. Első lépésként munkaközösségenként át kell tekinteni, hogy a 8. a) és b) osztály tanulói között miért van különbség a feladatmegoldások eredményében a gondolkodási műveletek vonatkozásában? Miért van olyan gondolkodási művelet, amely alkalmazásakor az egyik osztály jelentősen jobb, vagy jelentősen gyengébb teljesítményt nyújt? Az OKM CD lemezén megtalálható Feladatok és jellemzőik szövegértés/matematika 8. és 10. évfolyam című kötet segítségével meghatároztuk mind a 60 feladatnál, hogy megoldásukhoz milyen gondolkodási művelet alkalmazására van szükség. A feladatonkénti elemzés eredményeit összegezve a feladatmátrixok tartalmazzák osztályonkénti bontásban. 37

38 Az egyes osztályok esetében az olvasható le a mátrixok négyzeteiből, hogy mely szövegtípuson/tartalmi területen elvégzett gondolkodási műveletet tudtak az adott osztály diákjai jobban, illetve gyengébben megoldani az országos mutatóknál. A zöld szín itt is a pozitív, a piros a negatív irányú eltérésre utal. A kis négyzetek bal felső sarka az országos megoldottsági mutatót tartalmazza. A negatív eltérést a piros színen kívül a rózsaszín is jelképezi. A rózsaszín esetében a negatív eltérés 1 közeli. Az eredmények ilyen irányú elemzése sok új információval szolgált az oktatás tartalmát, a tanulásirányítást, vagy a taneszközök használatát illetően. 38

39 v5/md33604 v3/md34602 v51/md38302 v38/md36404 v37/md36403 v1/md23701 v42/md10303 v4/md33602 v53/md00601 v16/md27501 v9/md36901 v25/md34401 v52/md38304 v50/md38301 v34/md34901 v40/md37701 v48/md05302 v43/md42001 v26/md14701 v60/md16001 v22/md39902 v57/md22802 v30/md16201 v29/md06001 v35/md12801 v39/md02101 v17/md27502 v14/md37102 v13/md05901 v15/md37801 v56/md28304 v49/md05303 v10/md36902 v19/md03401 v7/md40501 v44/md40201 v36/md12802 v6/md06401 v8/md09502 v54/md28102 v58/md13201 v33/md37602 v59/md13202 v11/md02701 v24/md28601 v55/md28303 v21/md39901 v20/md03403 v18/md34303 v46/md30002 v41/md37704 v47/md30004 v23/md38902 v32/md % v28/md % v27/md39801 v45/md40202 v2/md08301 v31/md18201 v12/md % 2 22% % 17% % 12% 1 1 2% -2% % v11/md02701 v58/md13201 v32/md37601 v6/md06401 v29/md06001 v39/md02101 v60/md16001 v59/md13202 v31/md18201 v44/md40201 v1/md23701 v30/md16201 v54/md28102 v36/md12802 v2/md08301 v35/md12801 v33/md37602 v50/md38301 v56/md28304 v12/md02702 v8/md09502 v13/md05901 v55/md28303 v28/md07901 v27/md39801 v22/md39902 v25/md34401 v9/md36901 v10/md36902 v45/md40202 v19/md03401 v37/md36403 v42/md10303 v57/md22802 v24/md28601 v16/md27501 v49/md05303 v5/md33604 v38/md36404 v40/md37701 v43/md42001 v14/md37102 v17/md27502 v7/md40501 v26/md14701 v53/md00601 v34/md34901 v51/md38302 v4/md33602 v18/md34303 v21/md39901 v3/md34602 v48/md05302 v15/md37801 v20/md03403 v41/md37704 v47/md30004 v52/md38304 v23/md38902 v46/md A FELADATOK MEGOLDOTTSÁGA, AZ ORSZÁGOS ÁTLAG ÉS AZ INTÉZMÉNYI EREDMÉNYEK ÖSSZEHASONLÍTÁSÁBAN: MATEMATIKA 8. ÉVFOLYAM Isk. eredm. Megyeszh. Átl. 11 A FELADATOK MEGOLDOTTÁSÁGA AZ ORSZÁGOS ÁTLAGTÓL VALÓ ELTÉRÉS SORRENDJÉBEN MATEMATIKA 8. ÉVFOLYAM Eltérés Isk. eredm. Megyeszh. Átl

40 v5/md33604 v9/md36901 v37/md36403 v34/md34901 v53/md00601 v3/md34602 v42/md10303 v24/md28601 v51/md38302 v43/md42001 v52/md38304 v28/md07901 v13/md05901 v25/md34401 v35/md12801 v16/md27501 v36/md12802 v14/md37102 v4/md33602 v10/md36902 v50/md38301 v15/md37801 v26/md14701 v39/md02101 v57/md22802 v1/md23701 v30/md16201 v17/md27502 v48/md05302 v7/md40501 v60/md16001 v8/md09502 v55/md28303 v19/md03401 v38/md36404 v59/md13202 v29/md06001 v44/md40201 v49/md05303 v56/md28304 v32/md37601 v33/md37602 v41/md37704 v22/md39902 v54/md28102 v11/md02701 v20/md03403 v6/md06401 v31/md18201 v21/md39901 v58/md13201 v46/md30002 v27/md39801 v45/md40202 v12/md02702 v2/md08301 v18/md34303 v47/md30004 v23/md38902 v40/md % % 22% 22% 22% % 17% 17% % 12% 12% 1 1 7% 7% 2% -2% v11/md02701 v58/md13201 v32/md37601 v6/md06401 v29/md06001 v39/md02101 v60/md16001 v59/md13202 v31/md18201 v44/md40201 v1/md23701 v30/md16201 v54/md28102 v36/md12802 v2/md08301 v35/md12801 v33/md37602 v50/md38301 v56/md28304 v12/md02702 v8/md09502 v13/md05901 v55/md28303 v28/md07901 v27/md39801 v22/md39902 v25/md34401 v9/md36901 v10/md36902 v45/md40202 v19/md03401 v37/md36403 v42/md10303 v57/md22802 v24/md28601 v16/md27501 v49/md05303 v5/md33604 v38/md36404 v40/md37701 v43/md42001 v14/md37102 v17/md27502 v7/md40501 v26/md14701 v53/md00601 v34/md34901 v51/md38302 v4/md33602 v18/md34303 v21/md39901 v3/md34602 v48/md05302 v15/md37801 v20/md03403 v41/md37704 v47/md30004 v52/md38304 v23/md38902 v46/md30002 A FELADATOK MEGOLDOTTSÁGA, AZ ORSZÁGOS ÁTLAG ÉS AZ INTÉZMÉNYI EREDMÉNYEK ÖSSZEHASONLÍTÁSÁBAN: MATEMATIKA 8.A. OSZTÁLY 10 a. oszt eredm. Megyeszh. Átl A FELADATOK MEGOLDOTTÁSÁGA AZ ORSZÁGOS ÁTLAGTÓL VALÓ ELTÉRÉS SORRENDJÉBEN: MATEMATIKA 8.A. OSZTÁLY 10 Eltérés a. oszt eredm. Megyeszh. Átl

41 v51/md38302 v3/md34602 v1/md23701 v5/md33604 v4/md33602 v22/md39902 v37/md36403 v48/md05302 v60/md16001 v42/md10303 v16/md27501 v50/md38301 v56/md28304 v29/md06001 v26/md14701 v6/md06401 v25/md34401 v58/md13201 v49/md05303 v52/md38304 v53/md00601 v18/md34303 v57/md22802 v47/md30004 v23/md38902 v21/md39901 v30/md16201 v54/md28102 v38/md36404 v17/md27502 v11/md02701 v43/md42001 v39/md02101 v44/md40201 v33/md37602 v19/md03401 v15/md37801 v20/md03403 v7/md40501 v14/md37102 v8/md09502 v35/md12801 v46/md30002 v34/md34901 v59/md v9/md v13/md05901 v55/md v10/md v27/md % v2/md v45/md v41/md v36/md v32/md v31/md v24/md v12/md v28/md % v40/md % % 1 1 7% 2% 2% -2% v11/md02701 v58/md13201 v32/md37601 v6/md06401 v29/md06001 v39/md02101 v60/md16001 v59/md13202 v31/md18201 v44/md40201 v1/md23701 v30/md16201 v54/md28102 v36/md12802 v2/md08301 v35/md12801 v33/md37602 v50/md38301 v56/md28304 v12/md02702 v8/md09502 v13/md05901 v55/md28303 v28/md07901 v27/md39801 v22/md39902 v25/md34401 v9/md36901 v10/md36902 v45/md40202 v19/md03401 v37/md36403 v42/md10303 v57/md22802 v24/md28601 v16/md27501 v49/md05303 v5/md33604 v38/md36404 v40/md37701 v43/md42001 v14/md37102 v17/md27502 v7/md40501 v26/md14701 v53/md00601 v34/md34901 v51/md38302 v4/md33602 v18/md34303 v21/md39901 v3/md34602 v48/md05302 v15/md37801 v20/md03403 v41/md37704 v47/md30004 v52/md38304 v23/md38902 v46/md30002 A FELADATOK MEGOLDOTTSÁGA AZ ORSZÁGOS ÁTLAG ÉS AZ INTÉZMÉNYI EREDMÉNYEK ÖSSZEHASONLÍTÁSÁBAN: MATEMATIKA 8.B. OSZTÁLY 10 b. oszt eredm. Megyeszh. Átl A FELADATOK MEGOLDOTTÁSÁGA AZ ORSZÁGOS ÁTLAGTÓL VALÓ ELTÉRÉS SORRENDJÉBEN: MATEMATIKA 8.B. OSZTÁLY 10 Eltérés b. oszt eredm. Megyeszh. Átl

42 Mennyiségek Mennyiségek Hozzárendelések Hozzárendelések Események Események Alakzatok Alakzatok Mennyiségek Hozzárendelések Események Alakzatok Feladatszintű elemzés: matematika 8. évfolyam Komplex megoldások Modellalkotás Tényismeret 49,5 58,3 72,0 71,7 65,9 75,4 43,0 49,6 65,0 50,8 57,2 72,7 18,0 36,8 82,6 17,6 51,9 84,4 31,5 44,5 66,2 43,0 56,0 71,1 Feladatszintű elemzés: matematika 8. a. osztály Komplex megoldások Modellalkotás Tényismeret Feladatszintű elemzés: matematika 8. b. osztály Komplex megoldások Modellalkotás Tényismeret 49,5 58,3 72,0 49,5 58,3 72,0 68,6 70,8 85,9 54,7 60,9 64,8 43,0 49,6 65,0 43,0 49,6 65,0 54,7 63,1 82,8 46,9 51,3 62,5 18,0 36,8 82,6 18,0 36,8 82,6 16,4 56,9 88,8 18,8 43,1 80,0 31,5 44,5 66,2 31,5 44,5 66,2 49,2 59,7 79,2 36,7 44,9 63,0 42

43 v57/od05002 v4/od01205 v19/od01909 v14/od01904 v47/od02310 v33/od02805 v54/od06011 v35/od03101 v23/od02603 v16/od01906 v53/od06010 v49/od06003 v58/od05003 v62/od05008 v12/od01902 v24/od02604 v17/od01907 v29/od02801 v6/od01208 v65/od05012 v26/od02606 v20/od01910 v8/od01210 v5/od01207 v15/od01905 v34/od02809 v45/od02304 v10/od01213 v2/od01202 v30/od02802 v44/od02303 v40/od03108 v38/od03107 v32/od02804 v22/od02602 v55/od06012 v1/od01201 v11/od01214 v27/od02607 v63/od05009 v39/od03105 v43/od02302 v61/od05007 v25/od02605 v42/od02301 v59/od05004 v9/od01212 v36/od03104 v56/od05001 v37/od03102 v7/od01209 v60/od05005 v3/od01203 v28/od02608 v41/od03109 v31/od02803 v48/od06002 v21/od02601 v64/od05011 v52/od06008 v50/od06005 v13/od01903 v51/od06007 v18/od01908 v46/od % 7% 7% 2% 2% 2% 2% 2% -2% -2% -2% -2% % -7% -7% v1/od01201 v13/od01903 v45/od02304 v5/od01207 v43/od02302 v12/od01902 v42/od02301 v59/od05004 v7/od01209 v61/od05007 v56/od05001 v48/od06002 v21/od02601 v62/od05008 v65/od05012 v11/od01214 v2/od01202 v8/od01210 v63/od05009 v36/od03104 v64/od05011 v26/od02606 v28/od02608 v17/od01907 v10/od01213 v49/od06003 v9/od01212 v20/od01910 v50/od06005 v15/od01905 v16/od01906 v29/od02801 v35/od03101 v37/od03102 v24/od02604 v55/od06012 v23/od02603 v41/od03109 v58/od05003 v33/od02805 v54/od06011 v38/od03107 v46/od02307 v53/od06010 v32/od02804 v18/od01908 v39/od03105 v31/od02803 v4/od01205 v25/od02605 v30/od02802 v44/od02303 v22/od02602 v47/od02310 v34/od02809 v40/od03108 v60/od05005 v57/od05002 v14/od01904 v19/od01909 v6/od01208 v51/od06007 v3/od01203 v27/od02607 v52/od A FELADATOK MEGOLDOTTSÁGA AZ ORSZÁGOS ÁTLAG ÉS AZ INTÉZMÉNYI EREDMÉNYEK ÖSSZEHASONLÍTÁSÁBAN: OLVASÁS 8. ÉVFOLYAM Isk. eredm. Megyeszh. Átl. A FELADATOK MEGOLDOTTÁSÁGA AZ ORSZÁGOS ÁTLAGTÓL VALÓ ELTÉRÉS SORRENDJÉBEN: OLVASÁS 8. ÉVFOLYAM 10 Eltérés Isk. eredm. Megyeszh. Átl

Készítette: Futóné Szabó Margit Karcag, 2011. március 29.

Készítette: Futóné Szabó Margit Karcag, 2011. március 29. Intézmény mérési portfólió (mérés-elemzés) Kiskulcsosi Általános Iskola OM azonosító: 035857 5300 Karcag, Kisújszállási út 112. 2010. nyolcadik évfolyam Matematika Készítette: Futóné Szabó Margit Karcag,

Részletesebben

Iktatószám: 41- /2008. Tárgy: Tájékoztató a 2007. évi Országos Kompetencia-mérés hódmezővásárhelyi eredményéről

Iktatószám: 41- /2008. Tárgy: Tájékoztató a 2007. évi Országos Kompetencia-mérés hódmezővásárhelyi eredményéről Iktatószám: 41- /2008. Tárgy: Tájékoztató a 2007. évi Országos Kompetencia-mérés hódmezővásárhelyi eredményéről Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének Tisztelt Közgyűlés! Az oktatási rendszer

Részletesebben

Vári Péter-Rábainé Szabó Annamária-Szepesi Ildikó-Szabó Vilmos-Takács Szabolcs KOMPETENCIAMÉRÉS 2004

Vári Péter-Rábainé Szabó Annamária-Szepesi Ildikó-Szabó Vilmos-Takács Szabolcs KOMPETENCIAMÉRÉS 2004 Vári Péter-Rábainé Szabó Annamária-Szepesi Ildikó-Szabó Vilmos-Takács Szabolcs KOMPETENCIAMÉRÉS 2004 2005 Budapest Értékelési Központ SuliNova Kht. 2 Országos Kompetenciamérés 2004 Tartalom 1. Bevezetés...4

Részletesebben

Országos kompetenciamérés. Országos jelentés

Országos kompetenciamérés. Országos jelentés Országos kompetenciamérés 2009 Országos jelentés Országos jelentés TARTALOMJEGYZÉK JOGSZABÁLYI HÁTTÉR... 7 A 2009. ÉVI ORSZÁGOS KOMPETENCIAMÉRÉS SZÁMOKBAN... 8 A FELMÉRÉSRŐL... 9 EREDMÉNYEK... 11 AJÁNLÁS...

Részletesebben

A 2011-es év kompetencia-méréseinek elemzése

A 2011-es év kompetencia-méréseinek elemzése A 2011-es év kompetencia-méréseinek elemzése SIOK Dr. Faust Miklós Általános Iskola Nagyberény Készítette: Kristáné Soós Melinda Nagyberény, 2012. április 2. 6. osztály Matematika 3. oldal Az első grafikonon

Részletesebben

Az enyhe értelmi fogyatékos fővárosi tanulók 2009/2010. tanévi kompetenciaalapú matematika- és szövegértés-mérés eredményeinek elemzése

Az enyhe értelmi fogyatékos fővárosi tanulók 2009/2010. tanévi kompetenciaalapú matematika- és szövegértés-mérés eredményeinek elemzése E L E M Z É S Az enyhe értelmi fogyatékos fővárosi tanulók 2009/2010. tanévi kompetenciaalapú matematika- és szövegértés-mérés eredményeinek elemzése 2010. szeptember Balázs Ágnes (szövegértés) és Magyar

Részletesebben

ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISOLA ÉS KOLLÉGIUM

ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISOLA ÉS KOLLÉGIUM ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISOLA ÉS KOLLÉGIUM AZ ENYHÉN ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK NEVELŐ-OKTATÓ MUNKÁJÁT ELLÁTÓ SPECIÁLIS SZAKISKOLA KÖTELEZŐ 9/E ELŐKÉSZÍTŐ ÉVFOLYAMÁNAK HELYI TANTERVE Célok és

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015- ös tanév

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015- ös tanév KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015- ös tanév A Kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. rendelete a nemzeti köznevelési törvény alapján a következő adatokkal működik intézményünk Intézmény neve: Bajai Szentistváni Általános

Részletesebben

Gyorsjelentés. az informatikai eszközök iskolafejlesztő célú alkalmazásának országos helyzetéről 2011. február 28-án, elemér napján KÉSZÍTETTÉK:

Gyorsjelentés. az informatikai eszközök iskolafejlesztő célú alkalmazásának országos helyzetéről 2011. február 28-án, elemér napján KÉSZÍTETTÉK: Gyorsjelentés az informatikai eszközök iskolafejlesztő célú alkalmazásának országos helyzetéről 2011. február 28-án, elemér napján KÉSZÍTETTÉK: Hunya Márta PhD Kőrösné dr. Mikis Márta Tartsayné Németh

Részletesebben

Matematika 9. évfolyam

Matematika 9. évfolyam I. Vezetői összefoglaló Matematika 9. évfolyam A tankönyv a megkérdezett pedagógusok többségének nem nyerte el a tetszését. A pedagógusok fele egyáltalán nem szeretne a jövőben a tankönyvből tanítani,

Részletesebben

INFORMATIKA. 6 évfolyamos osztály

INFORMATIKA. 6 évfolyamos osztály INFORMATIKA Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök használata olyan eszköztudást

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége

Részletesebben

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve Négy évfolyamos gimnázium Informatika Készítette: a gimnázium reál munkaközössége 2015. Tartalomjegyzék Alapvetés...3 Egyéb kötelező direktívák:...6 Informatika

Részletesebben

HELYI TANTERV MATEMATIKA (emelt szintű csoportoknak) Alapelvek, célok

HELYI TANTERV MATEMATIKA (emelt szintű csoportoknak) Alapelvek, célok HELYI TANTERV MATEMATIKA (emelt szintű csoportoknak) Alapelvek, célok Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról mint tudásrendszerről és mint sajátos emberi megismerési,

Részletesebben

A tehetség az eredetiségből származik, ez pedig nem egyéb, mint a gondolkodás, látás, értelmezés és ítélés különleges módja.

A tehetség az eredetiségből származik, ez pedig nem egyéb, mint a gondolkodás, látás, értelmezés és ítélés különleges módja. A tehetség az eredetiségből származik, ez pedig nem egyéb, mint a gondolkodás, látás, értelmezés és ítélés különleges módja. / Maupassant / A tehetséggondozás általában: A tehetséggondozás feladata: időben

Részletesebben

23/2004. (VIII. 27.) OM rendelet. a tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről

23/2004. (VIII. 27.) OM rendelet. a tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről 24. számú melléklet 23/2004. (VIII. 27.) OM rendelet a tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről 3. számú melléklet a 23/2004. (VIII. 27.) OM rendelethez

Részletesebben

Pedagógiai program I. RÉSZ N E V E L É S I P R O G R A M

Pedagógiai program I. RÉSZ N E V E L É S I P R O G R A M Pedagógiai program I. RÉSZ N E V E L É S I P R O G R A M 2013. Darányi Általános Iskola 1 NEVELÉSI PROGRAM 1 1. KÜLDETÉSNYILATKOZAT - PREAMBULUM 3 2. AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA, HELYZETELEMZÉS 3 2.1 PEDAGÓGIAI

Részletesebben

Arany János Általános Iskola Pedagógiai programjának melléklete

Arany János Általános Iskola Pedagógiai programjának melléklete Pedagógiai programjának melléklete SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK FEJLESZTŐ PROGRAMJA 2013. TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezető... 3 2. Alapelvek, célok az SNI tanulók ellátásában... 3 2.1. Alapelvek... 4 2.2.

Részletesebben

Neumann János Általános Iskola. Pedagógiai Program

Neumann János Általános Iskola. Pedagógiai Program Neumann János Általános Iskola Pedagógiai Program Tartalomjegyzék I. NEVELÉSI PROGRAM... 3 1. Az iskolában folyó nevelő - oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai... 4

Részletesebben

HELYI TANTERV KÉMIA 7-8. évfolyam

HELYI TANTERV KÉMIA 7-8. évfolyam HELYI TANTERV KÉMIA 7-8. évfolyam I. BEVEZETÉS A tananyag tartalma olyan tudományosan megalapozott, korszerű, alapvető kémiai ismereteket foglal magában, amelyek segítségével a tanulók egyrészt megértik

Részletesebben

Pedagógiai program. Helyi tanterv. enyhe értelmi fogyatékos tanulók számára

Pedagógiai program. Helyi tanterv. enyhe értelmi fogyatékos tanulók számára Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapest XX. Kerületi Tankerület Benedek Elek Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és EGYMI Pedagógiai program Helyi tanterv az enyhe értelmi fogyatékos

Részletesebben

A 2014-es kompetenciamérés eredményei. Országosan a 10. évfolyamon 78815 tanuló írta meg a felmérést.

A 2014-es kompetenciamérés eredményei. Országosan a 10. évfolyamon 78815 tanuló írta meg a felmérést. A 2014-es kompetenciamérés eredményei Országosan a 10. évfolyamon 78815 tanuló írta meg a felmérést. Az országos átlag 2014-ben matematikából 1631 pont, szövegértésből 1597 pont. Az alábbi grafikon azt

Részletesebben

SZÉKESFEHÉRVÁRI KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA

SZÉKESFEHÉRVÁRI KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZÉKESFEHÉRVÁRI KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI TANTERV 1-8. évfolyam Módosítva Székesfehérvár 2015. TARTALOMJEGYZÉK 1. A helyi tanterv célja, koncepciója... 3 2. Tantárgyi rendszer és óraszámok...

Részletesebben

Matematika helyi tanterv 5 8. évfolyam számára Alapelvek, célok

Matematika helyi tanterv 5 8. évfolyam számára Alapelvek, célok Matematika helyi tanterv 5 8. évfolyam számára Alapelvek, célok Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról mint tudásrendszerről és mint sajátos emberi megismerési,

Részletesebben

Miskolci Kós Károly Építőipari Szakközépiskola és Szakiskola

Miskolci Kós Károly Építőipari Szakközépiskola és Szakiskola Az ember kötelessége, hogy a maga népét szolgálja. Aki ez alól kihúzza magát, Az a népe árulója. (Kós Károly) PEDAGÓGIAI PROGRAM Miskolc 2014 T a r t a l o m j e g y z é k I. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA...

Részletesebben

Matematika. 5. 8. évfolyam

Matematika. 5. 8. évfolyam Matematika 5. 8. évfolyam 5. 6. évfolyam Éves órakeret: 148 Heti óraszám: 4 Témakörök Óraszámok Gondolkodási és megismerési módszerek folyamatos Számtan, algebra 65 Összefüggések, függvények, sorozatok

Részletesebben

A Móricz Zsigmond Gimnázium helyi tanterve. Általános rész

A Móricz Zsigmond Gimnázium helyi tanterve. Általános rész A Móricz Zsigmond Gimnázium helyi tanterve Általános rész Tartalom 1. AZ EGYES ÉVFOLYAMOKON TANÍTOTT TANTÁRGYAK, KÖTELEZŐ ÉS VÁLASZTHATÓ TANÓRAI FOGLALKOZÁSOK, EZEK ÓRASZÁMAI... 3 2. A TANKÖNYVEK ÉS MÁS

Részletesebben

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2006. május 9. MATEMATIKA EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2006. május 9. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI MINISZTÉRIUM Matematika

Részletesebben

Nemzeti Alaptanterv Informatika műveltségterület Munkaanyag. 2011. március

Nemzeti Alaptanterv Informatika műveltségterület Munkaanyag. 2011. március Nemzeti Alaptanterv Informatika műveltségterület Munkaanyag 2011. március 1 Informatika Alapelvek, célok Az információ megszerzése, megértése, feldolgozása és felhasználása, vagyis az információs műveltség

Részletesebben

A LACKNER KRISTÓF ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A LACKNER KRISTÓF ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A LACKNER KRISTÓF ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015. november 09. Tartalomjegyzék Küldetésnyilatkozat 3 1. Az iskola nevelési programja... 4 1.1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai,

Részletesebben

Kapuvár Város Önkormányzata

Kapuvár Város Önkormányzata 9330 Kapuvár, Kossuth u. 9-11. Telefon: 96/595-223 Honlap: http://www.kvar-tersegi.sulinet.hu Fax: 96/242-444 E-mail: ppsuli@freemail.hu; kti@kvar-tersegi.sulinet.hu /2010. I. Tárgy: Intézkedési terv jóváhagyásának

Részletesebben

Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó folyamatosan a köznevelés megújításának szolgálatában

Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó folyamatosan a köznevelés megújításának szolgálatában Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó folyamatosan a köznevelés megújításának szolgálatában NAT 2012 kiadványok - MATEMATIKA Bemutatjuk az új Nemzeti alaptantervhez és kerettantervekhez illeszkedő tananyagfejlesztések

Részletesebben

EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.03. Matematika az általános iskolák 5 8.

EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.03. Matematika az általános iskolák 5 8. EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.03 Matematika az általános iskolák 5 8. évfolyama számára Alapelvek, célok Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet

Részletesebben

A nyelvi előkészítő évfolyammal induló gimnáziumi osztály 9. évfolyamának tantárgyai, azok tananyaga és követelményrendszere

A nyelvi előkészítő évfolyammal induló gimnáziumi osztály 9. évfolyamának tantárgyai, azok tananyaga és követelményrendszere 4..számú melléklet A nyelvi előkészítő évfolyammal induló gimnáziumi osztály 9. évfolyamának tantárgyai, azok tananyaga és követelményrendszere A NYEK célrendszere (élő idegen nyelv: angol, német) Mivel

Részletesebben

Atávlati célokat tekintve: olyan feladatbank létrehozása, amely nagyszámú, a gyakorlatban

Atávlati célokat tekintve: olyan feladatbank létrehozása, amely nagyszámú, a gyakorlatban Zátonyi Sándor Fizika felmérő A 8 11. évfolyamos tanulók tudásának diagnosztikus értékelése Az Országos Közoktatási Intézet Alapműveltségi Vizsgaközpont 1999. májusában (más tantárgyak mellett fizikából

Részletesebben

A kompetenciamérés szezonja van: Ki mint vet, úgy arat?

A kompetenciamérés szezonja van: Ki mint vet, úgy arat? szezonja van: Ki mint vet, úgy arat? Írta: dr. Majoros Mária Ezt a cikket gondolatébresztőnek szánom. Semmit sem szeretnék állítani, hiszen a magyar közoktatás jelenlegi helyzete nagyon összetett és a

Részletesebben

TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM 2010/2011. Az Észak-Magyarországi Regionális Munkaügyi Központ nyilvántartási száma: 05-0062-05

TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM 2010/2011. Az Észak-Magyarországi Regionális Munkaügyi Központ nyilvántartási száma: 05-0062-05 Az Észak-Magyarországi Regionális Munkaügyi Központ nyilvántartási száma: 05-0062-05 TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM 2010/2011 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati és Közművelődési Intézet

Részletesebben

részvétel a kulturális, társadalmi és/vagy szakmai célokat szolgáló közösségekben és hálózatokban. Az informatika tantárgy fejlesztési feladatait a

részvétel a kulturális, társadalmi és/vagy szakmai célokat szolgáló közösségekben és hálózatokban. Az informatika tantárgy fejlesztési feladatait a INFORMATIKA Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a szakközépiskolás tanuló az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök használata

Részletesebben

Az informatika tantárgy fejlesztési feladatait a Nemzeti alaptanterv hat részterületen írja elő, melyek szervesen kapcsolódnak egymáshoz.

Az informatika tantárgy fejlesztési feladatait a Nemzeti alaptanterv hat részterületen írja elő, melyek szervesen kapcsolódnak egymáshoz. INFORMATIKA Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök használata olyan eszköztudást

Részletesebben

HELYI TANTERV MATEMATIKA GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK

HELYI TANTERV MATEMATIKA GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK HELYI TANTERV MATEMATIKA GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK 1 MATEMATIKA (4+4+4+4) Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról, mint tudásrendszerről és mint sajátos emberi megismerési,

Részletesebben

TÁVOKTATÁSI TANANYAGOK FEJLESZTÉSÉNEK MÓDSZERTANI KÉRDÉSEI

TÁVOKTATÁSI TANANYAGOK FEJLESZTÉSÉNEK MÓDSZERTANI KÉRDÉSEI TÁVOKTATÁSI TANANYAGOK FEJLESZTÉSÉNEK MÓDSZERTANI KÉRDÉSEI A távoktatási forma bevezetése és eredményességének vizsgálata az igazgatásszervezők informatikai képzésében DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI dr. Horváth

Részletesebben

Gödöllő Város Önkormányzata

Gödöllő Város Önkormányzata Gödöllő Város Önkormányzata 2100 Gödöllő, Szabadság tér 7. (11) fejlesztési elem: A KÖZSZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁNAK ÉS A SZERVEZET MŰKÖDÉSÉNEK FOLYAMATOS, CIKLIKUS MINŐSÉGFEJLESZTÉSE ÉRDEKÉBEN NEMZETKÖZILEG

Részletesebben

MUNKATERV Vásárhelyi Pál Általános Iskolája és Alapfokú Művészetoktatási Intézménye OM 200924

MUNKATERV Vásárhelyi Pál Általános Iskolája és Alapfokú Művészetoktatási Intézménye OM 200924 MUNKATERV Vásárhelyi Pál Általános Iskolája és Alapfokú Művészetoktatási Intézménye MUNKATERV Vásárhelyi Pál Általános Iskolája és Alapfokú Művészetoktatási Intézménye Az iskolai munkatervet 2012. augusztus

Részletesebben

A Herman Ottó Általános Iskola helyi tanterve

A Herman Ottó Általános Iskola helyi tanterve A budaörsi Herman Ottó Általános Iskola helyi tanterve 2010. Tartalom 1. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások, valamint ezek óraszámai... 3 1.1 1-4.

Részletesebben

http://www.physicsbox.com/indexrobotprogen.html http://www.kongregate.com/games/coolio_niato/lighbot-2-0?ref=search

http://www.physicsbox.com/indexrobotprogen.html http://www.kongregate.com/games/coolio_niato/lighbot-2-0?ref=search INFORMATIKA Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök használata olyan eszköztudást

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Jóváhagyta: Békés Megye Képviselő-testülete Humán Ügyek Bizottsága

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Jóváhagyta: Békés Megye Képviselő-testülete Humán Ügyek Bizottsága BÉKÉS MEGYEI TISZA KÁLMÁN KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY PEDAGÓGIAI PROGRAM Jóváhagyta: Békés Megye Képviselő-testülete Humán Ügyek Bizottsága 2011. szeptember 1. hatállyal, 182/2011. (VIII.30.) HÜB számú határozatával

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Fizika középszint 0513 ÉRETTSÉGI VIZSGA 005. május 17. FIZIKA KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGA Az írásbeli vizsga időtartama: 10 perc JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM írásbeli vizsga 0513

Részletesebben

Tisztelt Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság! A Lippai János Szakközépiskola és Szakiskola Pedagógia programját az alábbiak szerint szeretné

Tisztelt Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság! A Lippai János Szakközépiskola és Szakiskola Pedagógia programját az alábbiak szerint szeretné LIpPAI JANOS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOL4 4400 Nyíregybáza, Krúdy köz 2. Telefon/Fax: (42) 403-765, Telefon: (42) 403-750, (42) 403-751, (42) 500-232 E-maii: Iippai.szakko=episkolat{j) maii. com Internet:

Részletesebben

Minőségügyi kézikönyv I.

Minőségügyi kézikönyv I. Minőségügyi kézikönyv 2004 v.1.0 1 Minőségügyi kézikönyv I. a Kossuth Nevelési Oktatási Központ Óvoda és Általános Iskola fő folyamatainak és az azokat kiszolgáló folyamatok szabályozására Készült: 2004.08.17.

Részletesebben

ÁROP 1.A.2/A-2008-0071. CIGÁND VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA 3973 Cigánd, Fő u. 80.

ÁROP 1.A.2/A-2008-0071. CIGÁND VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA 3973 Cigánd, Fő u. 80. ÁROP 1.A.2/A-2008-0071 CIGÁND VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA 3973 Cigánd, Fő u. 80. ÁROP 1.k) Szervezeti szintű teljesítménymérési és értékelési eszközök bevezetése Készítette: Közigazgatási

Részletesebben

Fejlesztendő területek, kompetenciák:

Fejlesztendő területek, kompetenciák: FIZIKA Az általános iskolai fizikatanítás az 1 4. évfolyamon tanított környezetismeret, valamint az 5 6. évfolyamon tanított természetismeret tantárgyak szerves folytatása. A 7 8. évfolyamon a fizika tantárgy

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM Pécsi 500. Számú Angster József Szakképző Iskola PÉCS Felülvizsgálati határidő: 2014. szeptember 13.

PEDAGÓGIAI PROGRAM Pécsi 500. Számú Angster József Szakképző Iskola PÉCS Felülvizsgálati határidő: 2014. szeptember 13. PEDAGÓGIAI PROGRAM Pécsi 500. Számú Angster József Szakképző Iskola PÉCS Felülvizsgálati határidő: 2014. szeptember 13. Tartalom Küldetésnyilatkozat 5 1.2. Jövőkép 5 1.3. Általános ismeretek az iskoláról

Részletesebben

HELYI TANTERV KÉMIA Tantárgy

HELYI TANTERV KÉMIA Tantárgy Energetikai Szakközépiskola és Kollégium 7030 Paks, Dózsa Gy. út 95. OM 036396 75/519-300 75/414-282 HELYI TANTERV KÉMIA Tantárgy 2-2 - 1-0 óraszámokra Készítette: Nagy János munkaközösség-vezető Ellenőrizte:

Részletesebben

Károlyi Mihály Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola

Károlyi Mihály Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola Károlyi Mihály Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola Célnyelvi Civilizáció Helyi tanterv 9-2.évfolyam Budapest, 20. május. TARTALOMJEGYZÉK. A tantárgy tanulásának célja 2.. Követelmények. Ellenőrzés,

Részletesebben

A gyakorlati képzés a szakképzésben

A gyakorlati képzés a szakképzésben MIHUCZ Sándorné Bevezető A gyakorlati képzés a szakképzésben Az iskolai rendszerű szakképzés átalakítása az 1990-es évek elejétől folyamatosan napirenden lévő téma, minden oktatáspolitikához kapcsolódó

Részletesebben

Árvainé Libor Ildikó Murátiné Szél Edit. Tanítói kézikönyv. tanmenetjavaslattal. Sokszínû matematika. 4

Árvainé Libor Ildikó Murátiné Szél Edit. Tanítói kézikönyv. tanmenetjavaslattal. Sokszínû matematika. 4 Árvainé Libor Ildikó Murátiné Szél Edit Tanítói kézikönyv tanmenetjavaslattal Sokszínû matematika. 4 Mozaik Kiadó - Szeged, 2007 Készítette: ÁRVAINÉ LIBOR ILDIKÓ szakvezetõ tanító MURÁTINÉ SZÉL EDIT szakvezetõ

Részletesebben

2015/2016. ÉVI MUNKATERVE

2015/2016. ÉVI MUNKATERVE TELEKI JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA 2015/2016. ÉVI MUNKATERVE ~ 1 ~ Munkaterv A 2015/2016. tanévre A világhoz nem alkalmazkodni kell, hanem csinálni; nem újra teremteni azt, ami már meg van benne,

Részletesebben

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. A képzés megnevezése: Veszélyes áru belvízi szállítási katasztrófavédelmi ellenőri képzés 1.2. A képzés végrehajtásának jogi háttere Magyarország Alaptörvénye 2011. évi

Részletesebben

A Nemesszalóki Általános Iskola közzétételi listája a 2015/16. tanévre

A Nemesszalóki Általános Iskola közzétételi listája a 2015/16. tanévre A Nemesszalóki Általános Iskola közzétételi listája a 2015/16. tanévre I. Felvételi lehetőségek 1. Iskolánk a kötelező beiskolázási körzetéből melyet az iskola fenntartója határoz meg minden jelentkező

Részletesebben

Informatika-érettségi_emelt 11.-12. évfolyam Informatika

Informatika-érettségi_emelt 11.-12. évfolyam Informatika 11. évfolyam A tanév célja a középszintű érettségire való felkészítés, az emelt szintű érettségire való felkészülésnek a megalapozása. A középszintű érettségi elősegíti az eligazodást és a munkába állást

Részletesebben

Matematika tanmenet (A) az HHT-Arany János Tehetségfejleszt Program el készít -gazdagító évfolyama számára

Matematika tanmenet (A) az HHT-Arany János Tehetségfejleszt Program el készít -gazdagító évfolyama számára Matematika tanmenet (A) az HHT-Arany János Tehetségfejleszt Program el készít -gazdagító évfolyama számára Ez a tanmenet az OM által jóváhagyott tanterv alapján készült. A tanterv az Országos Közoktatási

Részletesebben

Összefoglaló jelentés. Szikszai György Református Általános Iskola. működésének. szakértői ellenőrzéséről

Összefoglaló jelentés. Szikszai György Református Általános Iskola. működésének. szakértői ellenőrzéséről Összefoglaló jelentés a Szikszai György Református Általános Iskola 6900 Makó, Szikszai utca 4. működésének szakértői ellenőrzéséről Készítette: Szegedi György közoktatási szakértő SZ024539 2012. november

Részletesebben

Pszichológia témájú tájékoztató vélemény. Általános tájékoztató

Pszichológia témájú tájékoztató vélemény. Általános tájékoztató Pszichológia témájú tájékoztató vélemény Megbízó cég: A tájékoztatót kapják: Megbízó Kft. Megbízó Személy Pályázó neve: Életkor: Végzettség: Megpályázott munkakör: Vizsgált Személy 34 év felsőfok Területi

Részletesebben

PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA

PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA AZ ÉRSEKVADKERTI PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA PROGRAMJA OM azonosító: 032189 Intézményi azonosító: 112008 Készítette: Fábián Attila igazgató 2013 Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK...2 1. BEVEZETŐ...4 2.

Részletesebben

CUKRÁSZ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

CUKRÁSZ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK CUKRÁSZ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 33 811 01 0000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése: Cukrász 3. Szakképesítések

Részletesebben

KIFEJEZÉSE: A GAMMA KOEFFICIENS. Csapó Benő Szegedi Tudományegyetem, Neveléstudományi Tanszék MTA-SZTE Képességkutató Csoport

KIFEJEZÉSE: A GAMMA KOEFFICIENS. Csapó Benő Szegedi Tudományegyetem, Neveléstudományi Tanszék MTA-SZTE Képességkutató Csoport MAGYAR PEDAGÓGIA 102. évf. 3. szám 391 410. (2002) A KÉPESSÉGEK FEJLŐDÉSI ÜTEMÉNEK EGYSÉGES KIFEJEZÉSE: A GAMMA KOEFFICIENS Csapó Benő Szegedi Tudományegyetem, Neveléstudományi Tanszék MTA-SZTE Képességkutató

Részletesebben

Intézkedési terv a bukások arányának csökkentésére 2013/2014. tanév I. félév 1/9.e osztály (szakács)

Intézkedési terv a bukások arányának csökkentésére 2013/2014. tanév I. félév 1/9.e osztály (szakács) Szentpáli István Kereskedelmi és Vendéglátó Szakközépiskola és Szakiskola Intézkedési terv a bukások arányának csökkentésére 2013/2014. tanév I. félév 1/9.e osztály (szakács) 1. Bukások tantárgyankénti

Részletesebben

A Bajai. III. Béla Gimnázium. pedagógiai nevelési programja

A Bajai. III. Béla Gimnázium. pedagógiai nevelési programja A Bajai III. Béla Gimnázium pedagógiai nevelési programja 1 TARTALOMJEGYZÉK A) NEVELÉSI TERV 1. BEVEZETŐ... 4 2. AZ ISKOLA JOGÁLLÁSA... 4 3. ALAPELVEINK, KIEMELTEN KEZELT ÉRTÉKEINK... 9 4. AZ ISKOLA CÉL-

Részletesebben

OM: 035249. Készült: A 2011.évi köznevelési törvény szerint

OM: 035249. Készült: A 2011.évi köznevelési törvény szerint Szerb Antal Gimnázium Az iskola székhelye: 1164 Budapest, Batthyány Ilona utca 12. Az iskola postacíme: ugyanaz. (telefonszáma: 400-1814, 400-1662, 401-0550; fax: 401-0549) OM: 035249 Készült: A 2011.évi

Részletesebben

PÁLYÁZAT. a Berettyóújfalui Szakképzési Centrum Bocskai István Szakképző Iskolája tagintézmény. Tagintézmény-vezető (magasabb vezető)

PÁLYÁZAT. a Berettyóújfalui Szakképzési Centrum Bocskai István Szakképző Iskolája tagintézmény. Tagintézmény-vezető (magasabb vezető) PÁLYÁZAT a Berettyóújfalui Szakképzési Centrum Bocskai István Szakképző Iskolája tagintézmény Tagintézmény-vezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére Készítette: Harsányi István okleveles mezőgazdasági

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége

Részletesebben

A szakképző iskolát végzettek iránti kereslet és kínálat várható alakulása 2016

A szakképző iskolát végzettek iránti kereslet és kínálat várható alakulása 2016 A szakképző iskolát végzettek iránti kereslet és kínálat várható alakulása 2016 Az elemzés a Szakiskolai férőhelyek meghatározása 2016, a megyei fejlesztési és képzési bizottságok (MFKB-k) részére című

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Székesfehérvár, Munkácsy Mihály utca 10. 1 MOTTÓNK: Félig sem olyan fontos az, mit tanítunk gyermekeinknek, mint az, hogy tanítjuk. Amit az iskolában tanultunk, annak legnagyobb

Részletesebben

Szakmai program (helyi tanterv)

Szakmai program (helyi tanterv) ÉLTES MÁTYÁS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT 2800, Tatabánya, Bánhidai-ltp. 408. Szakmai program (helyi tanterv)

Részletesebben

Példa a tanulási eredmények beszámítására

Példa a tanulási eredmények beszámítására Példa a tanulási eredmények beszámítására Az előzőekben megismert ICARE projekt által kidolgozott tanulási eredmények beszámításának lehetőségeit vizsgáljuk hazai törvényi környezetben. Az ICARE projekt

Részletesebben

A könyvtári minőségirányítás bevezetésére

A könyvtári minőségirányítás bevezetésére AJÁNLÁS A könyvtári minőségirányítás bevezetésére készült az Emberi Erőforrások Minisztériuma, Kultúráért Felelős Államtitkárságának megbízásából 1. Bevezető Már a szakfelügyeletről szóló 2001. évi rendeletben

Részletesebben

Budapest, 2014. Tevékenységünk minden percében látnunk kell a jövőt és a célt is, különben minden igyekezetünk értelmetlen és hiábavaló marad.

Budapest, 2014. Tevékenységünk minden percében látnunk kell a jövőt és a célt is, különben minden igyekezetünk értelmetlen és hiábavaló marad. A Budapesti Kolping Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Sportgimnázium PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Tevékenységünk minden percében látnunk kell a jövőt és a célt is, különben minden igyekezetünk értelmetlen

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Innovatív iskolák fejlesztése 2. ütem c. pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Innovatív iskolák fejlesztése 2. ütem c. pályázati felhívásához PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Innovatív iskolák fejlesztése 2. ütem c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP- 3.1.4.C-14 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE... 4 A1.

Részletesebben

A Veres Péter Gimnázium Pedagógiai programja

A Veres Péter Gimnázium Pedagógiai programja A Veres Péter Gimnázium Pedagógiai programja A HELYI TANTERV ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI Érvényes 2014. március 31-től 1 Tartalom A választott kerettanterv:... 3 A négyosztályos és a nyolcosztályos gimnázium

Részletesebben

Érvényes: 2012.09.01-től. A veszprémi Jendrassik Venesz Középiskola és Szakiskola Pedagógiai programja

Érvényes: 2012.09.01-től. A veszprémi Jendrassik Venesz Középiskola és Szakiskola Pedagógiai programja 1 Érvényes: 2012.09.01-től A veszprémi Jendrassik Venesz Középiskola és Szakiskola Pedagógiai programja 2012 2 Intézményvezetői köszöntő Tisztelt Érdeklődő! Ön a veszprémi Jendrassik (György) Venesz (József)

Részletesebben

1. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA...

1. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 2 1.1 A NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI, CÉLJAI, FELADATAI, ESZKÖZEI, ELJÁRÁSAI... 3 1.2 A SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉSSEL KAPCSOLATOS PEDAGÓGIAI FELADATOK...

Részletesebben

Nyírteleki Általános Iskola MUNKATERV REÁL MUNKAKÖZÖSSÉG ALSÓ TAGOZAT 2015/2016. Készítette: Bagolyné Takács Enikő munkaközösség vezető

Nyírteleki Általános Iskola MUNKATERV REÁL MUNKAKÖZÖSSÉG ALSÓ TAGOZAT 2015/2016. Készítette: Bagolyné Takács Enikő munkaközösség vezető Nyírteleki Általános Iskola MUNKATERV REÁL MUNKAKÖZÖSSÉG ALSÓ TAGOZAT 2015/2016 Készítette: munkaközösség vezető "Amikor a fiadat oktatod, a fiad fiát is oktatod." /Talmud/ I. REÁL MUNKAKÖZÖSSÉG HELYZETELEMZÉS,

Részletesebben

Új köznevelés új tartalom Szaktanácsadás pedagógustovábbképzések.

Új köznevelés új tartalom Szaktanácsadás pedagógustovábbképzések. Új köznevelés új tartalom Szaktanácsadás pedagógustovábbképzések. Kaposi József Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Budapest 2012. augusztus 30. A hazai tantervi szabályozás szintjei és műfajai Kormányrendelet

Részletesebben

Magyar Kereskedelmi és Iparkamara A GYAKORLATI SZINTVIZSGA KÉZIKÖNYVE

Magyar Kereskedelmi és Iparkamara A GYAKORLATI SZINTVIZSGA KÉZIKÖNYVE Magyar Kereskedelmi és Iparkamara A GYAKORLATI SZINTVIZSGA KÉZIKÖNYVE Budapest 2006 Készült a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara megbízásából az Országos Szakképzési Tanács támogatásával A kiadvány összeállításában

Részletesebben

HELYI TANTERV. A Speciális Szakiskola enyhén értelmi fogyatékos tanulói számára 9 10. évfolyam. 9. E évfolyam 9. évfolyam 10.

HELYI TANTERV. A Speciális Szakiskola enyhén értelmi fogyatékos tanulói számára 9 10. évfolyam. 9. E évfolyam 9. évfolyam 10. Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 139022 OM azonosító: 038551 Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény HELYI TANTERV

Részletesebben

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye szakképzés-fejlesztési koncepciója 2013.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye szakképzés-fejlesztési koncepciója 2013. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye szakképzés-fejlesztési koncepciója 2013. Kiadja: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 4 2. Módszertan... 5 3. Szabolcs-Szatmár-Bereg

Részletesebben

g. Szervezeti és Működési Szabályzat, a Házirend és a Pedagógiai Program

g. Szervezeti és Működési Szabályzat, a Házirend és a Pedagógiai Program Közzétételi lista A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. (1) alapján: a. A felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató: b. A beiratkozásra meghatározott

Részletesebben

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola MATEMATIKA HELYI TANTERV 1-4. OSZTÁLY

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola MATEMATIKA HELYI TANTERV 1-4. OSZTÁLY Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola MATEMATIKA HELYI TANTERV 1-4. OSZTÁLY KÉSZÍTETTE: Bartháné Jáger Ottília, Holndonnerné Zátonyi Katalin, Krivánné Czirba Zsuzsanna, Migléczi Lászlóné MISKOLC 2015 Összesített

Részletesebben

A SZINERGIA ÜZLETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A SZINERGIA ÜZLETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A SZINERGIA ÜZLETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 1031 Budapest, Erzsébet krt. 39. PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Véleményem szerint az országnak, a hazának egyik legfontosabb kérdése az, hogy ki neveli, és hogy neveli eljövendő

Részletesebben

több időt ad a tanulónak: pl. egy hét. A tanár ezeket is minden esetben ellenőrzi.

több időt ad a tanulónak: pl. egy hét. A tanár ezeket is minden esetben ellenőrzi. Részlet a Német Nemzetiségi Általános Iskola Pedagógiai programjából: XV. AZ OTTHONI (NAPKÖZIS, TANULÓSZOBAI) FELKÉSZÜLÉSHEZ ELŐÍRT HÁZI FELADATOK MEGHATÁROZÁSA Iskolánkban a házi feladatok meghatározásával

Részletesebben

Székesfehérvári Váci Mihály Ipari Szakképző Iskola és Kollégium OM szám: 030219

Székesfehérvári Váci Mihály Ipari Szakképző Iskola és Kollégium OM szám: 030219 Székesfehérvári Váci Mihály Ipari Szakképző Iskola és Kollégium OM szám: 030219 PEDAGÓGIAI PROGRAM 8000 Székesfehérvár, Berényi út 105 Székesfehérvár 2013. március 27. 2 Tartalomjegyzék I. AZ ISKOLA NEVELÉSI

Részletesebben

Erzsébethelyi Általános Iskola Békéscsaba, Madách u. 2 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015.

Erzsébethelyi Általános Iskola Békéscsaba, Madách u. 2 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Erzsébethelyi Általános Iskola Békéscsaba, Madách u. 2 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. 1 TARTALOM ISKOLÁNKRÓL... 4 1. NEVELÉSI PROGRAM... 5 1.1. ISKOLÁNKBAN FOLYÓ NEVELŐ ÉS OKTATÓ MUNKA CÉLJAI, FELADATAI, ESZKÖZEI,

Részletesebben

Minőségirányítási Program. Kölcsey Ferenc Gimnázium Körmend 2010.

Minőségirányítási Program. Kölcsey Ferenc Gimnázium Körmend 2010. Minőségirányítási Program Kölcsey Ferenc Gimnázium Körmend 2010. I. Fenntartói minőségirányítási program (kivonat) A program célja, hogy megfogalmazza az intézménnyel szembeni elvárásait az egész rendszer

Részletesebben

Debreceni Szakképzési Centrum

Debreceni Szakképzési Centrum Telefonszám: 52/437-311 Debreceni Szakképzési Centrum A Felnőttképzési Tevékenység Minőségbiztosítási Kézikönyve (FTMK) Érvényességi terület: Jelen kézikönyv az intézmény minőségbiztosítási rendszerének

Részletesebben

Képzési idő. Tagozat kód Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő 1 501 Humán gimnázium (angol olasz)

Képzési idő. Tagozat kód Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő 1 501 Humán gimnázium (angol olasz) GYŐRI SZOLGÁLTATÁSI SZC KRÚDY GYULA GIMNÁZIUMA, KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZÉPISKOLÁJA, IDEGENFORGALMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA 9024 Győr, Örkény I. utca 8 10. Tel.: 96/510-670 E-mail: titkar@krudy.gyor.hu

Részletesebben

Természetismeret. 5-6. évfolyam. tantárgy 2013.

Természetismeret. 5-6. évfolyam. tantárgy 2013. Természetismeret tantárgy 5-6. évfolyam 2013. Bevezetés A természetismeret tantárgy Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet által összeállított tanterve a természetismeret kerettantervével szerves egységet

Részletesebben

MUNKAANYAG. Földy Erika. A szakmai önéletrajztól a művészeti kritikáig (Az. alkotói tevékenység komplex megjelenítése,

MUNKAANYAG. Földy Erika. A szakmai önéletrajztól a művészeti kritikáig (Az. alkotói tevékenység komplex megjelenítése, Földy Erika A szakmai önéletrajztól a művészeti kritikáig (Az alkotói tevékenység komplex megjelenítése, önértékelés, és szakmai kommunikáció) A követelménymodul megnevezése: Művészetelméleti alapozás

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM OM 201354

PEDAGÓGIAI PROGRAM OM 201354 DEBRECENI EGYETEM BALÁSHÁZY JÁNOS GYAKORLÓ SZAKKÖZÉPISKOLÁJA, GIMNÁZIUMA ÉS KOLLÉGIUMA PEDAGÓGIAI PROGRAM OM 201354 Debrecen-Pallag 2015 H-4014 Debrecen, Mezőgazdász u. 1, Telefonszám (52) 450-306, Fax:

Részletesebben

Szakképző Iskola és Speciális Szakiskola PEDAGÓGIAI PROGRAM

Szakképző Iskola és Speciális Szakiskola PEDAGÓGIAI PROGRAM M Á N D Y I V Á N Szakképző Iskola és Speciális Szakiskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013 Tartalomjegyzék BEVEZETŐ... 3 AZ ISKOLA RÖVID TÖRTÉNETE... 4 AZ ISKOLA TANULÓI KÖZÖSSÉGE... 6 1. Iskolában folyó nevelő-oktató

Részletesebben

A tanári záróvizsga tételsorai 2015/2o16

A tanári záróvizsga tételsorai 2015/2o16 A tanári záróvizsga tételsorai 2015/2o16 Család- és gyermekvédő tanár szakképzettség Tanár szak tételei 1. A tanulói személyiség megismerésének és fejlesztésének pedagógiaipszichológiai lehetőségei és

Részletesebben