A dunai hajózáson részt vevők jellemzői A Viking River Cruises vendégei körében végzett felmérés eredményei

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A dunai hajózáson részt vevők jellemzői A Viking River Cruises vendégei körében végzett felmérés eredményei"

Átírás

1 A dunai hajózáson részt vevők jellemzői A Viking River Cruises vendégei körében végzett felmérés eredményei Bevezetés, vezetői összefoglaló A dunai hajóutazások Magyarország turisztikai kínálatának fontos elemei, a több európai várost érintő folyami hajóutak vonzó állomása Budapest. A Magyar Turizmus Zrt. (MT Zrt.) rendelkezésére álló szakmai információk szerint a szállodahajók vendégforgalma folyamatosan nő (az MT Zrt. szakértői becslése szerint 2014-ben mintegy 400 ezer főt tett ki), egyúttal éleződik a verseny más városokkal (például Béccsel és Pozsonnyal). Mindezek ellenére erről a szegmensről kevés statisztikai adat és kutatási eredmény áll rendelkezésre. A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) nem gyűjt adatokat a szállodahajókról, mert ezek a létesítmények nem tartoznak egyik kereskedelmi szálláshely kategóriába sem. A szállodahajók vendégeiről kutatási eredmények is korlátozottan érhetők el, nem ismertek utazási szokásaik, motivációik vagy a döntésüket befolyásoló tényezők. Mindezek tükrében, a szegmens jellemzőinek megismerése céljából az MT Zrt. az Edutus Főiskolával és a Viking River Cruises-szal együttműködve 2014-ben feltáró jellegű kutatást végzett, ami az első ilyen jellegű, témájú felmérésnek tekinthető. A Viking River Cruises a dunai turisztikai célú hajózás meghatározó szereplője, elsősorban amerikai turistákat utaztat Európában, a Dunán kb. 30 hajóval van jelen. Árpolitikája eredményeként az elmúlt években jelentősen csökkentek a hajóutak árai, ami hozzájárult a szegmens dinamikus bővüléséhez. Az MT Zrt. információ szerint három hétig tartó Amszterdam Budapest hajóúton évente ezer turista látogat el Budapestre a Viking River Cruise-szal. A kutatás több célt is szolgált: a dunai hajózáson részt vevő tengerentúli turisták jellemzőinek feltérképezése mellett a turisztikai termékfejlesztést és a marketingkommunikációt segítendő Budapest mint turisztikai desztináció imázsát és a budapesti turisztikai kínálattal való elégedettségét is vizsgáltuk,. Az eredmények továbbá értékes információkkal segíthetik a Viking River Cruises szolgáltatásainak javítását, a vendégek elégedettségének növelését. Végül, de nem utolsósorban a Magyar Turizmus Zrt. és az Edutus Főiskola között érvényben lévő együttműködési megállapodásnak köszönhetően a turisztikai felsőoktatásban részt vevő hallgatók elméleti és gyakorlati ismereteiket egyaránt bővíthették a kutatás adatfelvételének lebonyolítása során. A Viking River Cruises vendégei körében végzett megkérdezés eredményei alapján összefoglalóan elmondható, hogy a felmérésbe bevont, dunai hajóutazáson részt vevők pozitív attitűddel jellemezhetők, Budapest vonzó úti cél számukra; Budapest méltón és hűen tükrözi az európai miliőt a megkérdezett tengerentúli turisták szemében, aminek fő elemei a történelmi örökség és az épített látnivalók; a magyarországi turisztikai kínálatban kiemelt szerepet betöltő egészségturisztikai szolgáltatások vélhetően a hajóút előre meghatározott programja, az egyes városokban eltöltött idő rövidsége miatt nem juthatnak megfelelő szerephez ebben a szegmensben, ezen a budapesti pre- és poszttúrák arányának növekedése változtathat; Budapest számára előnyös pozíciót jelent, hogy a hajóút utolsó állomása (ahogy a felmérés esetében volt, vagy fordított esetben az indulás helye), a megkérdezettek többsége az induló 1

2 (Amszterdam) vagy utolsó (Budapest) állomáson tölt el pre- vagy poszttúra keretében további időt; a város megismerésére rendelkezésre álló a felmérésbe bevontak szerint rövid idő alatt megismert látnivalókkal, a turisztikai kínálattal a turisták elégedettek, sokan szívesen töltenének el többi időt a magyar fővárosban; a turisták Budapestről alkotott képében, a tevékenységekben és az elégedettségben kiemelt szerepet kap az utazást szervező szolgáltató, vagyis a hajótársaság, ami további együttműködési lehetőségeket rejt magában. Módszertan A Viking River Cruises szolgáltatóval (amely lehetőséget teremtett a megkérdezés lebonyolítására) és az Edutus Főiskolával (amely az adatfelvételben és az adatfeldolgozásban vett részt) együttműködésben szeptember 26. október 26. között, angol nyelven zajlott kutatás a Budapesten tartózkodó, hajóval érkező utasok körében. Olyan hajók utasait kérdeztük meg, amelyek számára Budapest volt az utolsó állomás. Az adatfelvétel és az adatfeldolgozás az Edutus Főiskola hallgatói (20 fő) és oktatói segítségével történt. A véletlen mintavételű, személyes megkérdezés során összesen 328 főt (15 hajó utasait) vontunk be a kutatásba. A kutatás az alábbi témakörökre terjedt ki: a hajóutazás jellemzői, a hajóút kiválasztásának fő motivációja, az utazás előtt használt információforrások, Budapest szerepe a döntéshozatalban, a budapesti tartózkodás alatt végzett tevékenységek köre és a költés, a budapesti tartózkodással való elégedettség, visszatérési szándék. A minta összetételét az 1. táblázat mutatja be részletesen. Figyelembe véve, hogy a dunai szállodahajók, illetve a Viking River Cruises utasainak pontos összetételére vonatkozóan sem állnak rendelkezésre adatok, a kutatás nem reprezentatív. Ennek ellenére értékes információkkal segíti a szegmens megismerését és a jövőbeni kutatások megalapozását. 2

3 1. táblázat A minta összetétele Mintaelemszám Részesedés Életkor ,0% ,0% ,0% ,9% ,4% ,6% Nincs adat 8 Nem Férfi ,3% Nő ,7% Nincs adat 7 Iskolai végzettség Alapfokú 0 0,0% Középfokú 31 9,7% Felsőfokú ,3% Nincs adat 10 Foglalkozás Diák 0 0,0% Háztartásbeli 0 0,0% Nyugdíjas ,4% Munkanélküli 3 0,9% Dolgozó 56 17,6% Nincs adat 10 Átlagos jövedelem (1 10-ig terjedő skálán, 1=nagyon szegény, 10=nagyon gazdag) ,8% ,1% ,2% Összátlag 7,11 Nincs válasz 63 Lakóhely Amerikai Egyesült Államok ,4% Kanada 76 23,2% Ausztrália 11 3,4% Egyesült Királyság 6 1,8% Chile 2 0,6% Tajvan 1 0,3% Új-Zéland 1 0,3% Megjegyzés: a táblázatban a válaszadók száma alapján számított részesedés szerepel. 3

4 Az utazás főbb jellemzői A válaszadók 80,1%-a első alkalommal utazott folyami hajón turistaként, további 14,4%-uk időnként/néha, 5,5%-uk pedig rendszeresen vesz részt folyami hajóúton. Legtöbben (82,6%) a házastársukkal, párjukkal utaznak, 29,4% a barátokkal, 7,3% pedig az egyéb rokonokkal utazók aránya. Átlagosan 3,75 fő az együttutazók száma (a 20 fős vagy ennél nagyobb csoporttal érkezőket négy válaszadó nem számolva pedig 3,5 fő), párban 189 fő, négyesben 58 válaszadó, hatfős csoportban pedig 30 válaszadó érkezett. A hajóút kiválasztásának fő indoka és Budapest szerepe a döntéshozatalban A hajós utazást a válaszadók elsősorban azért választották, mert számos várost tudnak megnézni útközben (50,6%), kényelmes utazási formának tartják (26,7%) vagy egyszerűen az utazás nyújtotta pihenés, rekreáció miatt (20,9%) (2. táblázat). A hajóút kiválasztásának fő indoka Említési gyakoriság (%) 2. táblázat Válaszadók száma Több várost látogathatok meg 50,6 165 Kényelmes módja az utazásnak 26,7 87 Élvezem az utazás nyújtotta pihenést, rekreációt 20,9 68 Szeretek vízen utazni 16,9 55 Élvezem a hajóút luxusát 14,7 48 Élvezem a lassú turizmust 14,7 48 Kulturális turizmus, rendezvények és fesztiválok 13,5 44 Teljes kiszolgálást kapok az út során 9,8 32 Egyéb 27,3 89 Nincs válasz 2 A válaszadók több válaszlehetőséget is megjelölhettek, az említési gyakoriság a válaszadók százalékában értendő. A felmérésbe bevontak többsége (89,6%) még nem járt korábban Budapesten, 8,3%-a egyszer, 2,1%-a pedig már több alkalommal felkereste a magyar fővárost. Átlagosan 2,29 éjszakát (ebből 1,94 éjszakát a hajón) töltenek a magyar fővárosban a megkérdezettek. A válaszadók kétharmada (74,9%) két éjszakát töltött Budapesten, további 9,9%-uk négy, 7,4%-uk pedig három éjszakát. Ebből a legtöbben (a válaszadók 89,2%-a) két éjszakát, további 9,6% pedig egy éjszakát a hajón tartózkodott. A válaszadók négyötöde szerint Budapest önmagában jelentős vonzerővel bír. Azt, hogy Budapest is az útvonal része, a válaszadók többsége (59,1%) ötfokú skálán, ahol 1=egyáltalán nem fontos, 5=nagyon fontos nagyon fontosnak, további 20,0%-a fontosnak vélte döntése során (1. ábra). Átlagosan 4,23-as értéket ért el Budapest. 4

5 Milyen szerepet játszott a döntéshozatalban, hogy Budapest is az útvonal része? Nem fontos 3,7% Egyáltalán nem fontos 5,8% 1. ábra Fontos is, meg nem is 11,4% Fontos 20,0% Nagyon fontos 59,1% N=325 Az utazás előtt használt információforrások A válaszadók átlagosan 1,6 információforrásból tájékozódtak Budapestről, mindössze 6 fő jelezte, hogy nem keresett információkat az utazást megelőzően. Legtöbben (41,7%) a hajótársaságot, a Viking River Cruises-t jelölték meg, ezt a barátoktól és rokonoktól kapott információk (27,9%), valamint az internetes honlapok (20,9%) követték. Számottevő továbbá az utazási irodák (17,8%), a közösségi média (11,0%), a tv- és rádióműsorok (10,7%), valamint az útikönyvek (10,4%) szerepe (3. táblázat). Milyen forrásokból tájékozódott Budapestről az utazást megelőzően? 3. táblázat Említési gyakoriság (%) Válaszadók száma Viking River Cruises információi 41,7 136 Barátok és rokonok 27,9 91 Egyéb internetes honlapok 20,9 68 Utazási iroda 17,8 58 Közösségi média 11,0 36 TV/rádióműsor 10,7 35 Útikönyvek, térképek 10,4 34 Prospektusok 8,6 28 Újságok, magazinok 3,7 12 Nem tájékozódtam az utazást megelőzően 1,8 6 Turisztikai hivatalok képviseletei 0,9 3 Egyéb források 5,2 17 Nincs válasz 2 A válaszadók több válaszlehetőséget is megjelölhettek, az említési gyakoriság a válaszadók százalékában értendő. 5

6 A budapesti tartózkodás során végzett tevékenységek és költés A felmérésbe bevontak Budapest turisztikai kínálatával is megismerkedhettek. A megkérdezés időpontjáig a legtöbben (87,2%) a Viking River Cruises által szervezett városnézésen vettek részt, 26,3%-uk vásárolt, 15,9%-uk az ismert látnivalókat kereste fel, 12,2%-uk pedig saját maga fedezte fel a várost (4. táblázat). Milyen tevékenységeket végzett eddig Budapesten? Említési gyakoriság (%) 4. táblázat Válaszadók száma Viking River Cruises által szervezett városnézések 93,8 301 Vásárlás 26,2 84 Ismert látnivalók felkeresése 15,9 51 Magam fedeztem fel a várost 12,2 39 Körbesétáltam, hogy érezzem a hely hangulatát 9,7 31 Étterem 8,7 28 Múzeumlátogatás 5,9 19 Operaház-látogatás 2,8 9 Egyéb kulturális program 1,3 4 Fürdőlátogatás 0,9 3 Egyéb 8,4 27 Nincs válasz 7 A válaszadók több válaszlehetőséget is megjelölhettek, az említési gyakoriság a válaszadók százalékában értendő. A felmérésbe bevontak fele (50,9%) nem vesz részt pre- vagy poszttúrán, vagyis a hajóutat sem előtte, sem utána nem kísérte további szabadidős célú tartózkodás/csak a hajóutazáson vettek részt. 16,9%-uk a hajóúthoz kapcsolódóan Prágába látogatott el, 16,0%-uk Budapesten maradt, 14,7%-uk pedig másik várost (ezen belül sokan a hajóút indulási pontját, Amszterdamot) keresett fel utazása keretében. Budapest mellett szólt, hogy a hajóút utolsó állomása volt a megkérdezettek esetében, ezen kívül a város szépségét, történelmét és magyarországi rokoni kapcsolataikat említették a válaszadók. A budapesti, hajón kívüli, a városban történő egy főre eső költésről 198 fő adott információt (az utazás teljes költségéről nem érdeklődtünk, a kérdőívben USD szerepelt, de a válaszadók más pénznemben is megadhatták az információt). A válaszadók 0 és 2000 dollár, 1 és 800 euró, illetve 0 és 450 ezer forint közötti összegekről számoltak be. A különböző pénznemekben (dollár, euró vagy forint) megadott összegeknek a Magyar Nemzeti Bank októberi árfolyamán (1 EUR=307,80 HUF, 1 USD=242,72 HUF) számolt átlaga minden választ figyelembe véve 123,8 dollárt, vagyis forintot tett ki, összesen 12 válaszadó nem költött semmit a városban történő tartózkodás során (a 12 fő 0 forintot költőt nem számolva az átlagköltés 131,8 dollár/ forint). A költést dollárban megadók (105 fő) egynegyede 11 dollár alatti, fele 50 dollár alatti, háromnegyede pedig 100 dollár alatti összeget jelölt meg. A költésről euróban nyilatkozók (84 fő) esetében a válaszadók egynegyede 15 eurónál, fele 40 eurónál, háromnegyede pedig 100 eurónál kevesebbet költött budapesti tartózkodása során. Ugyanezek az arányok a költést forintban megadók (9 fő) esetében 9500 forint (a válaszadók egynegyede legfeljebb ennyit költött), forint (a válaszadók fel 6

7 legfeljebb ennyit költött) és forint (a válaszadók háromnegyede legfeljebb ennyit költött). A megadott válaszokat kategorizálva elmondható, hogy a válaszadók fele 1 és 60 dollár között költött a budapesti tartózkodás során (2. ábra). Költés a budapesti tartózkodás során (USD, említési gyakoriság a válaszadók százalékában) ,9 (15,7%) 200+ (17,2%) 0 (6,1%) 1-19,9 (22,7%) 2. ábra 80-99,9 (4,0%) 20-39,9 (16,7%) 60-79,9 (7,1%) 40-59,9 (10,6%) N=198 A legtöbben (73,6%) ajándéktárgyakra, vásárlásra (30,8%), éttermi, vendéglátó-szolgáltatásokra (28,8%) és városnézésre (11,5%) költöttek a budapesti tartózkodás alatt (5. táblázat). Mire költött Budapesten? Említési gyakoriság (%) 5. táblázat Válaszadók száma Ajándéktárgy 73,6 153 Egyéb vásárlás 30,8 64 Étterem, vendéglátás 28,8 60 Városnézés 11,5 24 Tömegközlekedés 4,3 9 Belépők (kulturális program, múzeum) 2,9 6 Fürdőbelépő 0,0 0 Egyéb, fel nem sorolt 1,4 3 Nincs válasz 120 A válaszadók több válaszlehetőséget is megjelölhettek, az említési gyakoriság a válaszadók százalékában értendő. 7

8 Elégedettség a budapesti tartózkodással A budapesti tartózkodással való elégedettség vizsgálatának alapját a Magyar Turizmus Zrt. megbízásából a M.Á.S.T. Piac- és Közvéleménykutató Kft. által kialakított Turisztikai Elégedettség Modell (TEM-modell) adta, amit a budapesti tartózkodásra és a hajóval érkező turisták jellemzőire és a megkérdezés körülményeire (az idő rövidsége miatt a kérdőívben nem vizsgáltuk az egyes tényezők fontosságát) adaptáltunk. * Ennek keretében a felmérésbe bevontak ötfokú skálán értékelhették az egyes tényezőkkel való elégedettséget, ahol 1=egyáltalán nem elégedett, 5=nagyon elégedett. A budapesti látogatással a megkérdezettek többsége elégedett volt. A vizsgált tényezők minden esetben négy feletti átlagértéket (azaz jó, illetve nagyon jó minősítést) értek el. A kérdőívben szereplő mind a 17 tényező esetében négyes feletti átlagértékeket mértünk (a szórakozás/éjszakai élet, valamint a spa- és wellness-létesítmények esetében az alacsony mintaelemszámok miatt az eredmények tájékoztató jellegűek). A válaszadókat leginkább a város szépsége és a látnivalók nyűgözték le, ezen kívül nagyon elégedettek voltak még a Viking River Cruises által szervezett városnéző programokkal, a budapestiek vendégszeretetével és az éttermekkel. Legalább 4,50-es átlagot ért el még a város atmoszférája, a kulturális programok, a tömegközlekedés és a vásárlási lehetőségek. A lista alján, de még jó eredménnyel találjuk az ár-érték arányt, a turistainformációkat/kitáblázottságot és a nyelvtudást (6. táblázat). A válaszadók héttizede (69,4%) számára a budapesti élmények a vártnál jobbak voltak. 29,0% azok aránya, akik várakozásainak megfelelően élték meg a budapesti tartózkodást, és mindössze 1,6% (5 fő) jelezte, hogy Budapest nem mindenben felelt meg a várakozásaiknak (3. ábra). Ezzel összhangban van, hogy a válaszadók háromnegyede (74,7%) nem hiányolt semmit budapesti tartózkodása során. A többiek elsősorban több időt szerettek volna Budapesten eltölteni, ezen kívül említették még a fürdőket, a múzeumokat, lovaselőadást, kerteket, napsütést, bevásárlóközpontot, ingyenes illemhelyet, és néhányan kifogásolták, hogy egy-két látnivaló (Parlament, zsinagóga) zárva volt a budapesti látogatásuk idején/a városlátogatás napján. Az előzetes elvárásokhoz képest milyen élmények érték Budapesten? Sokkal Kicsit rosszabb; rosszabb; 0,0% 1,6% 3. ábra Az elvárásoknak megfelelő; 29,0% Kicsit jobb; 16,2% Sokkal jobb; 53,2% N=314 * További információ: Magyar Turizmus Zrt.: Turisztikai Elégedettség Modell. Turizmus Bulletin. 2013/2. pp

9 Elégedettség a budapesti tartózkodással (1-től 5-ig terjedő skálán, ahol 1=egyáltalán nem elégedett, 5=nagyon elégedett) Átlag 6. táblázat Válaszadók száma Város szépsége , Látnivalók , Viking River Cruises túrája/városnéző programja , Szórakozás, éjszakai élet ,71 14 Vendégszeretet , Éttermek ,69 36 Viking River Cruises üdvözlő sétája , Atmoszféra , Kulturális programok ,58 31 Tömegközlekedés ,54 26 Vásárlási lehetőségek , Spa- és wellnessszolgáltatások, ,50 18 létesítmények Közbiztonság , Tisztaság, higiénia , Nyelvtudás , Turistainformáció, kitáblázottság ,34 92 Ár-érték arány , Az adatok az alacsony elemszámnál tájékoztató jellegűek, ezeket a sorokat szürke háttérrel jelöltük. Az átlagot csak a tényezőt értékelő válaszadók válaszai alapján számítottuk. Sorrend a tényezővel való elégedettség szerint. Dőlt betűvel a nagyon jó értékelést kapott tényezőket jelöltük. A felmérésbe bevontak nyitott kérdés keretében oszthatták meg gondolataikat azzal kapcsolatban, hogy az út egésze, tehát nem csak a budapesti tartózkodás során mi volt számukra a legjobb élmény. A 251 fő válaszadó által leggyakrabban kiemelt élmény közül számos Budapesthez a kérdezés helyszínéhez kapcsolódott. A legtöbben egyértelműen a fényeket, ezen belül konkrétan például a Budapestre való érkezést az esti órákban említették. Vélhetően a megkérdezés helyszínéből adódóan (az éppen aktuális helyszínre, élményekre jobban emlékeznek a megkérdezettek), Budapest látnivalói szerepelnek a második helyen, amit a Viking River Cruises által szervezett városnézések követnek (7. táblázat). 9

10 7. táblázat A hajóút egésze során mi volt a legemlékezetesebb élménye? (az egyes kategóriákat a feldolgozás során alakítottuk ki) Élmény, látnivaló Említések száma Fények 61 Budapest látnivalói (történelmi épületek, Budai vár, Halászbástya, Hősök tere, Mátyás-templom, építészet, Parlament, fürdők) 47 Szervezett (autóbuszos, gyalogos) városnézés 34 Épületek, látnivalók 21 Bécs 20 Történelmi örökség 14 Különböző városok hangulata, szépsége 9 Vendégszeretet 9 Pihenés, hajóút maga 6 Amszterdam 6 Kilátás, panoráma 6 Minden tetszett 6 Kultúra 4 Zsinagóga, zsidó örökség (Budapest, Bécs) 3 Kastélyok 3 Köln 3 Németország, német falvak/vidék 3 Budapest 2 Rottenberg 2 Regensburg 2 Szép vidékek, tájak 2 Viking személyzet, kiszolgálás 2 Pozsony 2 Barátokkal töltött idő 2 Új emberek 1 Éjszakai hajózás 1 Gasztronómia, ételek 1 Múzeumok 1 Hidak 1 Passau 1 Európa 1 Új helyek 1 Holland szélmalmok 1 A válaszadók több élményelemet is említhettek. 10

11 Az elégedettséget jelzi, hogy a felmérésbe bevontak 99,7%-a (312 fő a válaszadó 313 főből) ajánlaná a budapesti utazást barátainak, ismerőseinek. A válaszadók közül sokan maguk is szívesen visszatérnének a magyar fővárosba. 2,2% azok aránya, akik jövőre (2015-ben) tervezik Budapest újbóli felkeresését, 40,3%-a a megkérdezetteknek még nem tudja, hogy mikor tér majd vissza, és 26,3% azok aránya, akik erre a kérdésre nemmel válaszoltak (4. ábra). Figyelembe véve a válaszadók demográfiai jellemzőit (tengerentúlról érkezők, idősebb korosztályok) ezek az eredmények jónak tekinthetők. Azok, akik számára Budapest a döntéshozatalban fontos szempont volt, nagyobb arányban térnének vissza egy jövőbeni utazás alkalmával. A megkérdezés arra vonatkozóan nem tárt fel összefüggést, hogy azok, akiket a vártnál pozitívabb élmények értek, szívesebben térnének-e vissza Magyarországra/Budapestre. A mintaelemszámok és a kutatás korlátai miatt matematikai számításokkal nem alátámasztott az elégedettség és a visszatérési szándék közötti összefüggés, az azonban elmondható, hogy azok közül, akik nem terveznek visszatérni, vagy nem tudják, hogy visszatérnének-e, találjuk azon válaszadókat, akik kevésbé voltak elégedettek a budapesti tartózkodással (azon tényezők esetében, amelyekkel való elégedettséget legalább 200 válaszadó adott meg, ilyen volt a város szépsége, az atmoszféra, a tisztaság/higiénia és a Viking River Cruises által szervezett városnézések). Még nem tudom 31,3% Visszatérési szándék Igen, jövőre 2,2% 4. ábra Igen, de nem tudom még, hogy mikor 40,3% Nem 26,3% N=320 Budapest, január 6. Magyar Turizmus Zrt. Kutatási Iroda 11

SAJTÓANYAG FELMÉRÉS KÉSZÜLT A MAGYAROK UTAZÁSI SZOKÁSAIRÓL

SAJTÓANYAG FELMÉRÉS KÉSZÜLT A MAGYAROK UTAZÁSI SZOKÁSAIRÓL 2013. március 14. SAJTÓANYAG FELMÉRÉS KÉSZÜLT A MAGYAROK UTAZÁSI SZOKÁSAIRÓL A Magyar Turizmus Zrt. megbízásából kétévente készül reprezentatív felmérés a magyarok utazási szokásairól. A 2012 decemberében

Részletesebben

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY A magyar lakosság utazási szokásai, 2008 A Magyar Turizmus Zrt. megbízásából készítette a M.Á.S.T. Piac- és Közvéleménykutató Társaság A Magyar Turizmus Zrt. megbízásából a M.Á.S.T. Piac- és Közvéleménykutató

Részletesebben

2.1. A 2010. évben megvalósult főbb turisztikai fejlesztések Hévízen

2.1. A 2010. évben megvalósult főbb turisztikai fejlesztések Hévízen 1. A turizmus általános helyzet a 2010. évben Európában 2010 első felében nőtt a vendégéjszakák száma, és az elemzők szerint ez a növekedés a harmadik negyedévben is folytatódik. Eddig a pozitív változásokból

Részletesebben

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY A magyar lakosság utazási szokásai 2012-ben 1 A Magyar Turizmus Zrt. megbízásából készített kutatás alapján összeállította: Mester Tünde 2 A Magyar Turizmus Zrt. megbízásából a M.Á.S.T. Piac- és Közvélemény-kutató

Részletesebben

TURIZMUSMENEDZSMENT. A diszkont légi járatokkal Budapestre érkezõ külföldi turisták jellemzõi 1 TURIZMUS BULLETIN 55. 1. A kutatás módszertana

TURIZMUSMENEDZSMENT. A diszkont légi járatokkal Budapestre érkezõ külföldi turisták jellemzõi 1 TURIZMUS BULLETIN 55. 1. A kutatás módszertana A diszkont légi járatokkal Budapestre érkezõ külföldi turisták jellemzõi 1 Összeállította: dr. Mundruczó Györgyné 2 Az európai diszkont légitársaságok utasforgalmának dinamikus növekedése megváltoztatta

Részletesebben

KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATA ÉS MEGÍTÉLÉSE BUDAPESTEN. Közvélemény-kutatási jelentés. 2004. december

KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATA ÉS MEGÍTÉLÉSE BUDAPESTEN. Közvélemény-kutatási jelentés. 2004. december KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATA ÉS MEGÍTÉLÉSE BUDAPESTEN Közvélemény-kutatási jelentés 2004. december Tartalomjegyzék 1. FŐBB EREDMÉNYEK... 3 2. A KUTATÁS HÁTTERE ÉS CÉLJAI... 5 3. A KUTATÁS MÓDSZERE ÉS CÉLCSOPORTJA...

Részletesebben

Balaton-kutatás 2012. 2013. február 13. Balatonalmádi

Balaton-kutatás 2012. 2013. február 13. Balatonalmádi Balaton-kutatás 2012 2013. február 13. Balatonalmádi Elızmények A vizsgált témák A turizmus szerepe a Balaton turisztikai régióban A Balaton szerepe turizmusunkban A Balaton ismertsége és imázsa A kereslet

Részletesebben

TURIZMUSMENEDZSMENT. Fogyasztói magatartás a hazai utazási szolgáltatások piacán 1 44 TURIZMUS BULLETIN XIII. ÉVFOLYAM 4. SZÁM. 1.

TURIZMUSMENEDZSMENT. Fogyasztói magatartás a hazai utazási szolgáltatások piacán 1 44 TURIZMUS BULLETIN XIII. ÉVFOLYAM 4. SZÁM. 1. Fogyasztói magatartás a hazai utazási szolgáltatások piacán 1 Szerzők: dr. Neulinger Ágnes 1 Kelemen Kata 2 dr. Simon Judit 3 dr. Hofmeister Tóth Ágnes 4 Kutatási projektünkben a hazai lakosság utazással

Részletesebben

A NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ TURISZTIKAI HELYZETKÉPE ÉS FEJLESZTÉSI FELADATAI

A NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ TURISZTIKAI HELYZETKÉPE ÉS FEJLESZTÉSI FELADATAI A NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ TURISZTIKAI HELYZETKÉPE ÉS FEJLESZTÉSI FELADATAI VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ (első munkaváltozat) Készült a Magyar Tudományos Akadémia RKK felkérésére Győr, 2004. Dr. Fekete Mátyás egyetemi

Részletesebben

1. A kutatásról. 2. Az utazások fıbb jellemzıi a világon

1. A kutatásról. 2. Az utazások fıbb jellemzıi a világon Budapest, 2013. január 17. WORLD TRAVEL TRENDS REPORT 2012/2013 Az IPK International ETC World Travel Monitor Forum konferenciája alapján készült trendelemzés legfıbb megállapításai Az IPK International

Részletesebben

KUTATÁSI BESZÁMOLÓ. A terület alapú gazdaságméret és a standard fedezeti hozzájárulás (SFH) összefüggéseinek vizsgálata a Nyugat-dunántúli régióban

KUTATÁSI BESZÁMOLÓ. A terület alapú gazdaságméret és a standard fedezeti hozzájárulás (SFH) összefüggéseinek vizsgálata a Nyugat-dunántúli régióban KUTATÁSI BESZÁMOLÓ A terület alapú gazdaságméret és a standard fedezeti hozzájárulás (SFH) összefüggéseinek vizsgálata a Nyugat-dunántúli régióban OTKA 48960 TARTALOMJEGYZÉK 1. A KUTATÁST MEGELŐZŐ FOLYAMATOK

Részletesebben

A negyedéves munkaerő-gazdálkodási felmérés eredményei Somogy megyében. 2011. II. negyedév

A negyedéves munkaerő-gazdálkodási felmérés eredményei Somogy megyében. 2011. II. negyedév Munkaügyi Központ A negyedéves munkaerő-gazdálkodási felmérés eredményei Somogy megyében 7400 Kaposvár, Fő u. 37-39. Telefon: (82) 505 504 Fax: (82) 505 550 E-mail: somogykh-mk@lab.hu Honlap: www.kozig.somogy.hu

Részletesebben

Magyarország ismertsége, imázsa és piaci potenciálja Nagy-Britanniában, a britek utazási szokásai

Magyarország ismertsége, imázsa és piaci potenciálja Nagy-Britanniában, a britek utazási szokásai Magyar Turizmus Rt. Kutatási Igazgatóság Magyarország ismertsége, imázsa és piaci potenciálja Nagy-Britanniában, a britek utazási szokásai Készítette: A Magyar Turizmus Rt. megbízásából a Taylor Nelson

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Somogy megye, 2011/1

Statisztikai tájékoztató Somogy megye, 2011/1 Statisztikai tájékoztató Somogy megye, 2011/1 Központi Statisztikai Hivatal 2011. június Tartalom Bevezetés...2 Ipar...2 Építőipar...3 Lakásépítés...3 Idegenforgalom...4 Beruházás...5 Népesség, népmozgalom...6

Részletesebben

Az ETC 2013/3. negyedéves jelentése

Az ETC 2013/3. negyedéves jelentése 2013. november 25. EURÓPAI TURIZMUS 2013-BAN TRENDEK ÉS KILÁTÁSOK Az ETC 2013/3. negyedéves jelentése Az európai turizmus az enyhülı, de még mindig fennálló gazdasági nehézségek ellenére gyorsuló növekedést

Részletesebben

Veresegyházi kistérség

Veresegyházi kistérség Veresegyházi kistérség területfejlesztési koncepciója és stratégiai programja Pest megyei Terület-,Település-, Környezet Tervező és Tanácsadó Kft. 1085. Budapest, Kőfaragó u. 9. Tel: 267 05 08, 267 70

Részletesebben

Munkaügyi Központja 2014. I. NEGYEDÉV

Munkaügyi Központja 2014. I. NEGYEDÉV Munkaügyi Központja A MUNKAERİ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS ÖSSZEFOGLALÓJA 2014. I. NEGYEDÉV Pápa Zirc Devecser Ajka Veszprém Várpalota Sümeg Balatonalmádi Tapolca Balatonfüred Veszprém megye 8200 Veszprém, Megyeház

Részletesebben

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY Magyarország ismertsége és imázsa Hollandiában, a holland lakosság utazási szokásai A Magyar Turizmus Rt. megbízásából összeállította a KPMG Tanácsadó Kft. Utazás, szabadidõ és turizmus csoportja A Magyarország

Részletesebben

A magyar lakosság utazási szokásai, 2010

A magyar lakosság utazási szokásai, 2010 1 A magyar lakosság utazási szokásai, 2010 A Magyar Turizmus Zrt. megbízásából készítette a M.Á.S.T. Piac- és Közvéleménykutató Társaság A Magyar Turizmus Zrt. megbízásából a M.Á.S.T. Piac- és Közvéleménykutató

Részletesebben

Törökszentmiklós Város Akcióterületi terve 2009. november

Törökszentmiklós Város Akcióterületi terve 2009. november Törökszentmiklós Város Akcióterületi terve 2009. november 1 Tartalom 1. A fejlesztés integrált városfejlesztési stratégiához való illeszkedése...3 2. A településfejlesztési akcióterület kijelölése, jogosultság

Részletesebben

IDEGENFORGALMI RÉGIÓBAN. Bevezetés...2. Összefoglalás...2

IDEGENFORGALMI RÉGIÓBAN. Bevezetés...2. Összefoglalás...2 2016. március TURIZMUSGAZDASÁG A BALATON IDEGENFORGALMI RÉGIÓBAN STATISZTIKAI TÜKÖR Tartalom Bevezetés...2 Összefoglalás...2 Az elemzés módszertana...4 1. A balatoni régióban működő turisztikai vállalkozások

Részletesebben

Foglalkoztatási és Szociális Hivatal Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálat Közép-magyarországi Regionális Ifjúsági Szolgáltató Iroda

Foglalkoztatási és Szociális Hivatal Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálat Közép-magyarországi Regionális Ifjúsági Szolgáltató Iroda Foglalkoztatási és Szociális Hivatal Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálat Közép-magyarországi Regionális Ifjúsági Szolgáltató Iroda A kiadvány megjelenését támogatta: Tartalomjegyzék Bevezetés...5 Az

Részletesebben

A Sziget Fesztivál turisztikai vonatkozásai 1. A Magyar Turizmus Zrt. kutatása alapján összeállította: Kovács Gábor 2

A Sziget Fesztivál turisztikai vonatkozásai 1. A Magyar Turizmus Zrt. kutatása alapján összeállította: Kovács Gábor 2 A Sziget Fesztivál turisztikai vonatkozásai 1 A Magyar Turizmus Zrt. kutatása alapján összeállította: Kovács Gábor 2 A Sziget Fesztivál önmagában is fontos, hatalmas tömegeket megmozgató kulturális esemény,

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL NÉPESSÉGTUDOMÁNYI KUTATÓ INTÉZETÉNEK KUTATÁSI JELENTÉSEI 41.

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL NÉPESSÉGTUDOMÁNYI KUTATÓ INTÉZETÉNEK KUTATÁSI JELENTÉSEI 41. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL NÉPESSÉGTUDOMÁNYI KUTATÓ INTÉZETÉNEK KUTATÁSI JELENTÉSEI 41. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL NÉPESSÉGTUDOMÁNYI KUTATÓ INTÉZET Igazgató: Dr. Miltényi Károly ISSN 0236 736 X írták:

Részletesebben

FOGYASZTÓ ELÉGEDETTSÉGI FELMÉRÉS A FŐTÁV ZRT. SZÁMÁRA 2012.

FOGYASZTÓ ELÉGEDETTSÉGI FELMÉRÉS A FŐTÁV ZRT. SZÁMÁRA 2012. FOGYASZTÓ ELÉGEDETTSÉGI FELMÉRÉS A FŐTÁV ZRT. SZÁMÁRA 2012. 2 Szerkesztette: Dr. Ács Ferenc A munkában részt vevők: Dr. Ács Ferenc Dr. Sárkány Péterné A mű szerzői jogilag védett. A M.Á.S.T. Kft. és a

Részletesebben

A közigazgatási ügyintézés társadalmi megítélése a magyarországi vállalkozások körében

A közigazgatási ügyintézés társadalmi megítélése a magyarországi vállalkozások körében A közigazgatási ügyintézés társadalmi megítélése a magyarországi vállalkozások körében Tanulmány a Miniszterelnöki Hivatal számára Készítette: Fact Intézet Szocio-Gráf Intézet Pécs, 2006. TARTALOM VEZETŐI

Részletesebben

itthon A német lakosság utazási szokásai; otthon van Németországban Magyarország mint turisztikai desztináció ismertsége, imázsa és piaci lehetõségei

itthon A német lakosság utazási szokásai; otthon van Németországban Magyarország mint turisztikai desztináció ismertsége, imázsa és piaci lehetõségei itthon otthon van A német lakosság utazási szokásai; Magyarország mint turisztikai desztináció ismertsége, imázsa és piaci lehetõségei Németországban Összefoglaló tanulmány 2005 M A G Y A R T U R I Z M

Részletesebben

MAGYARORSZÁG TURIZMUSÁNAK ALAKULÁSA 2014. 1. A kereskedelmi szálláshelyek főbb mutatóinak alakulása

MAGYARORSZÁG TURIZMUSÁNAK ALAKULÁSA 2014. 1. A kereskedelmi szálláshelyek főbb mutatóinak alakulása MAGYARORSZÁG TURIZMUSÁNAK ALAKULÁSA 2014 1. A kereskedelmi szálláshelyek főbb mutatóinak alakulása 1.1. A kereskedelmi szálláshelyek vendégforgalmának alakulása A Központi Statisztikai Hivatal előzetes

Részletesebben

Magyarország ismertsége és imázsa Olaszországban, az olaszok utazási szokásai

Magyarország ismertsége és imázsa Olaszországban, az olaszok utazási szokásai Készült a Magyar Turizmus Rt. ának megbízásából Magyarország ismertsége és imázsa Olaszországban, az olaszok utazási szokásai Kutatási jelentés Készítette a KPMG Consulting 2002. július Tartalomjegyzék

Részletesebben

LAKOSSÁGI ATTITŰDVIZSGÁLAT A HELYI

LAKOSSÁGI ATTITŰDVIZSGÁLAT A HELYI OLÁH Réka VARGA Dorottya LAKOSSÁGI ATTITŰDVIZSGÁLAT A HELYI TURISZTIKAIDESZTINÁCIÓ MENEDZSMENT TEVÉKENYSÉGÉRŐL GYOMAENDRŐD VÁROSBAN Korunk turisztikai piacán erőteljes verseny figyelhető meg a turisztikai

Részletesebben

Magyarország ismertsége imázsa és piaci potenciálja Lengyelországban, a lengyel lakosság utazási szokásai

Magyarország ismertsége imázsa és piaci potenciálja Lengyelországban, a lengyel lakosság utazási szokásai Készült a Magyar Turizmus Rt. ának megbízásából Magyarország ismertsége imázsa és piaci potenciálja Lengyelországban, a lengyel lakosság utazási szokásai Kutatási jelentés Tartalomjegyzék 1 A KUTATÁS HÁTTERE...

Részletesebben

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY Ifjúsági turizmus Magyarországon II. rész A Magyar Turizmus Zrt. kutatási eredményei alapján összeállította: Mester Tünde 1 A cikksorozat áttekinti az Önkormányzati Minisztérium Turisztikai Szakállamtitkársága

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A BUZSÁKI TOURINFORM IRODA FELADATAIRÓL, TEVÉKENYSÉGÉRŐL

BESZÁMOLÓ A BUZSÁKI TOURINFORM IRODA FELADATAIRÓL, TEVÉKENYSÉGÉRŐL Tourinform Iroda 8695. Buzsák, Fő tér 1. Tel: 85/530-070, 30/3254349 E-mail: buzsak@tourinform.hu Szám: 729-2/2011 BESZÁMOLÓ A BUZSÁKI TOURINFORM IRODA FELADATAIRÓL, TEVÉKENYSÉGÉRŐL A buzsáki Tourinform

Részletesebben

Korcsoport Megoszlás (%) 18-25 éves 7,2 26-35 éves 11,0 36-45 éves 16,0 46-55 éves 19,9 56-65 éves 22,7 65 év feletti 23,2

Korcsoport Megoszlás (%) 18-25 éves 7,2 26-35 éves 11,0 36-45 éves 16,0 46-55 éves 19,9 56-65 éves 22,7 65 év feletti 23,2 2. MELLÉKLET KÉRDŐÍVES MEGKÉRDEZÉS EREDMÉNYEI (KÉRDŐÍV) A KÉRDŐÍVES MEGKÉRDEZÉS LEGFONTOSABB EREDMÉNYEI Megkérdezés módszertana Megkérdezés módja: önkitöltős kérdőíves megkérdezés feleletválasztós, skálás

Részletesebben

TURISZTIKAI TERMÉKEK. a magyar lakosság étkezési és alkoholfogyasztási szokásait, és Magyarország gasztronómiai imázsa 2005-ben

TURISZTIKAI TERMÉKEK. a magyar lakosság étkezési és alkoholfogyasztási szokásait, és Magyarország gasztronómiai imázsa 2005-ben A magyar lakosság étkezési és alkoholfogyasztási szokásai és Magyarország gasztronómiai imázsa 2005-ben A Magyar Turizmus Rt. megbízásából készítette a M.Á.S.T. Piac- és Közvéleménykutató Társaság A magyar

Részletesebben

Közúti helyzetkép Észak-Magyarországon

Közúti helyzetkép Észak-Magyarországon Közúti helyzetkép Észak-Magyarországon Központi Statisztikai Hivatal 2011. április Tartalom Összefoglaló...2 A közúthálózat útkategóriánkénti összetétele...2 Gépjárműállomány alakulása...4 Közúti közlekedési

Részletesebben

A közfoglalkoztatás megítélése a vállalatok körében a rövidtávú munkaerő-piaci prognózis adatfelvétel alapján

A közfoglalkoztatás megítélése a vállalatok körében a rövidtávú munkaerő-piaci prognózis adatfelvétel alapján KÖZFOGLALKOZTATÁSI ÉS VÍZÜGYI HELYETTES ÁLLAMTITKÁRSÁG A közfoglalkoztatás megítélése a vállalatok körében a rövidtávú munkaerő-piaci prognózis adatfelvétel alapján Cím: 1051 Budapest, József Attila u.

Részletesebben

A szakképző iskolát végzettek iránti kereslet és kínálat várható alakulása 2011

A szakképző iskolát végzettek iránti kereslet és kínálat várható alakulása 2011 A szakképző iskolát végzettek iránti kereslet és kínálat várható alakulása 2011 Az elemzés a Szakiskolai férőhelyek meghatározása 2011, a regionális fejlesztési és képzési bizottságok (RFKB-k) részére

Részletesebben

területi Budapesti Mozaik 13. Idősödő főváros

területi Budapesti Mozaik 13. Idősödő főváros területi V. évfolyam 15. szám 211. március 9. 211/15 Összeállította: Központi Statisztikai Hivatal www.ksh.hu i Mozaik 13. Idősödő főváros A tartalomból 1 A népesség számának és korösszetételének alakulása

Részletesebben

Részidős hallgatók intézményválasztási döntései határokon innen és túl

Részidős hallgatók intézményválasztási döntései határokon innen és túl TŐZSÉR Zoltán Debreceni Egyetem Részidős hallgatók intézményválasztási döntései határokon innen és túl Bevezetés Ebben az esettanulmányban a Partium történelmi régió magyar tannyelvű felsőoktatási intézményében

Részletesebben

ÜDE FOLT A HOMOKHÁTSÁGBAN!

ÜDE FOLT A HOMOKHÁTSÁGBAN! ÜDE FOLT A HOMOKHÁTSÁGBAN! ÜDE-KUNSÁG Vidékfejlesztési Nonprofit Kft. Helyi Vidékfejlesztési Stratégiája 2011 Tartalomjegyzék 1. Vezetői összefoglaló 3 1.1 A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia jövőképe 3

Részletesebben

Általános statisztika II. Kriszt, Éva Varga, Edit Kenyeres, Erika Korpás, Attiláné Csernyák, László

Általános statisztika II. Kriszt, Éva Varga, Edit Kenyeres, Erika Korpás, Attiláné Csernyák, László Általános statisztika II Kriszt, Éva Varga, Edit Kenyeres, Erika Korpás, Attiláné Csernyák, László Általános statisztika II Kriszt, Éva Varga, Edit Kenyeres, Erika Korpás, Attiláné Csernyák, László Publication

Részletesebben

Elemzések a gazdasági és társadalompolitikai döntések előkészítéséhez 27. 2001. július. Budapest, 2002. április

Elemzések a gazdasági és társadalompolitikai döntések előkészítéséhez 27. 2001. július. Budapest, 2002. április Elemzések a gazdasági és társadalompolitikai döntések előkészítéséhez 27. 2001. július Budapest, 2002. április Az elemzés a Miniszterelnöki Hivatal megrendelésére készült. Készítette: Gábos András TÁRKI

Részletesebben

Mentori kompetenciák, szerepek, tevékenységek egy vizsgálat tükrében

Mentori kompetenciák, szerepek, tevékenységek egy vizsgálat tükrében Kovács K.: Mentori kompetenciák, szerepek, tevékenységek egy vizsgálat tükrében 89 Kovács Krisztina Mentori kompetenciák, szerepek, tevékenységek egy vizsgálat tükrében A tanulmány a Magyarországon folyó

Részletesebben

Az egészségturizmus magyarországi rendszere a klaszterszerveződés összefüggésein keresztül

Az egészségturizmus magyarországi rendszere a klaszterszerveződés összefüggésein keresztül Széchenyi István Egyetem Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskola Printz-Markó Erzsébet okleveles közgazdász Az egészségturizmus magyarországi rendszere a klaszterszerveződés összefüggésein keresztül

Részletesebben

FADD TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

FADD TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 1 1 FADD TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE V é l e m é n y e z t e t é s i d o k u m e n t á c i ó I. kötet: Megalapozó vizsgálat Készítette:PÉCSÉPTERV STÚDIÓ Kft, 7621 Pécs,

Részletesebben

A MAGYAR TURIZMUS ZRT. KONGRESSZUSI IGAZGATÓSÁGÁNAK TÁJÉKOZTATÓJA. a Magyarországon 2012-ben megrendezett nemzetközi rendezvényekrıl

A MAGYAR TURIZMUS ZRT. KONGRESSZUSI IGAZGATÓSÁGÁNAK TÁJÉKOZTATÓJA. a Magyarországon 2012-ben megrendezett nemzetközi rendezvényekrıl A MAGYAR TURIZMUS ZRT. KONGRESSZUSI IGAZGATÓSÁGÁNAK TÁJÉKOZTATÓJA a Magyarországon 2012-ben megrendezett nemzetközi rendezvényekrıl A Magyar Kongresszusi Igazgatóság (MKI) partnerei közremőködésével 2012-ben

Részletesebben

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY. Halassy Emõke A magyar lakosság és a vízi, a vízparti, valamint a gyógyés wellness-turizmus kapcsolata 2

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY. Halassy Emõke A magyar lakosság és a vízi, a vízparti, valamint a gyógyés wellness-turizmus kapcsolata 2 tartalom PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY Halassy Emõke A magyar lakosság és a vízi, a vízparti, valamint a gyógyés wellness-turizmus kapcsolata 2 TURIZMUS ÉS REGIONALITÁS Dr. Rátz Tamara Dr. Michalkó Gábor A

Részletesebben

A tervezésben résztvevő döntéshozóknak szóló ajánlások a TÁMOP 5.1.3-as program tapasztalatai alapján

A tervezésben résztvevő döntéshozóknak szóló ajánlások a TÁMOP 5.1.3-as program tapasztalatai alapján A tervezésben résztvevő döntéshozóknak szóló ajánlások a TÁMOP 5.1.3-as program tapasztalatai alapján Autonómia Alapítvány Közösségfejlesztők Egyesülete Lechner Lajos Tudásközpont Szociális Szakmai Szövetség

Részletesebben

Magyarország versenyképességének alakulása a nemzetközi aktív turizmusban az Egyesült Királyságból érkező turisták szempontjából

Magyarország versenyképességének alakulása a nemzetközi aktív turizmusban az Egyesült Királyságból érkező turisták szempontjából Budapesti Gazdasági Főiskola Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Kar Magyarország versenyképességének alakulása a nemzetközi aktív turizmusban az Egyesült Királyságból érkező turisták szempontjából

Részletesebben

Sopron, 2015. május 11.

Sopron, 2015. május 11. Cím Sopron Megyei Jogú Város Integrált Területi Programja Verzió 2.0 MJV közgyűlési határozat száma és dátuma Területfejlesztés stratégiai tervezéséért felelős minisztériumi jóváhagyás száma és dátuma

Részletesebben

A NŐK GAZDASÁGI AKTIVITÁSA ÉS FOGLALKOZTATOTTSÁGA*

A NŐK GAZDASÁGI AKTIVITÁSA ÉS FOGLALKOZTATOTTSÁGA* A NŐK GAZDASÁGI AKTIVITÁSA ÉS FOGLALKOZTATOTTSÁGA* NAGY GYULA A tanulmány a magyarországi gazdasági átalakulás nyomán a nők és a férfiak munkaerőpiaci részvételében és foglalkoztatottságában bekövetkezett

Részletesebben

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK IDEGENNYELV-TANULÁSI ATTITŰDJEI ÉS MOTIVÁCIÓJA

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK IDEGENNYELV-TANULÁSI ATTITŰDJEI ÉS MOTIVÁCIÓJA MAGYAR PEDAGÓGIA 0. évf.. szám 5. (00) AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK IDEGENNYELV-TANULÁSI ATTITŰDJEI ÉS MOTIVÁCIÓJA Csizér Kata és Dörnyei Zoltán Eötvös Loránd Tudományegyetem és Nottigham University Az általános

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. V É G Z É S-t.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. V É G Z É S-t. KÖZBESZERZÉSIHATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8592, fax: 06-1/882-8592 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt. sz.: D.32/12/2015. A Közbeszerzési

Részletesebben

MUNKAERŐ-PIACI ESÉLYEK, MUNKAERŐ-PIACI STRATÉGIÁK 1

MUNKAERŐ-PIACI ESÉLYEK, MUNKAERŐ-PIACI STRATÉGIÁK 1 GYÖRGYI ZOLTÁN MUNKAERŐ-PIACI ESÉLYEK, MUNKAERŐ-PIACI STRATÉGIÁK 1 Bevezetés Átfogó statisztikai adatok nem csak azt jelzik, hogy a diplomával rendelkezők viszonylag könynyen el tudnak helyezkedni, s jövedelmük

Részletesebben

Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium

Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium Hajléktalanokért Közalapítvány Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet KUTATÁSI BESZÁMOLÓ Szociális szolgáltatások és kábítószer-fogyasztók

Részletesebben

ÜGYFÉLSZOLGÁLATI MONITORING VIZSGÁLAT A FŐTÁV ZRT. RÉSZÉRE 2010. MÁSODIK FÉLÉV

ÜGYFÉLSZOLGÁLATI MONITORING VIZSGÁLAT A FŐTÁV ZRT. RÉSZÉRE 2010. MÁSODIK FÉLÉV ÜGYFÉLSZOLGÁLATI MONITORING VIZSGÁLAT A FŐTÁV ZRT. RÉSZÉRE 2010. MÁSODIK FÉLÉV KUTATÁSI JELENTÉS 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS... 4 1.1. MINTA KIALAKÍTÁSA, KÉRDEZÉSI MÓDSZERTAN... 4 1.2. AZ ADATOK ÉRTÉKELÉSE...

Részletesebben

Fogyasztói preferenciák és attitűdök hagyományos és tájjellegű élelmiszerekkel kapcsolatban

Fogyasztói preferenciák és attitűdök hagyományos és tájjellegű élelmiszerekkel kapcsolatban Fogyasztói preferenciák és attitűdök hagyományos és tájjellegű élelmiszerekkel kapcsolatban Jasák Helga Fehér András Szakály Zoltán Magyarország mezőgazdasági és élelmiszeripari kincseit a HÍR-gyűjtemény

Részletesebben

BUDAPEST KÖZÉP-DUNAVIDÉK

BUDAPEST KÖZÉP-DUNAVIDÉK Budapesti kulturális kutatás A Kulturális Munkacsoport 009. évi kutatása A BTH Budapesti Turisztikai Nonprofit Kft. kutatási eredményei alapján összeállította: Ördög Ágnes A BTH Budapesti Turisztikai Nonprofit

Részletesebben

1995L0057 HU 01.01.2007 004.001 1

1995L0057 HU 01.01.2007 004.001 1 1995L0057 HU 01.01.2007 004.001 1 Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért B A TANÁCS 95/57/EK IRÁNYELVE (1995. november 23.) az

Részletesebben

Piac- és országtanulmány

Piac- és országtanulmány Magyarország mint turisztikai desztináció imázsa és piaci pozíciója Horvátországban, Szerbiában és Szlovéniában A Magyar Turizmus Zrt. kutatási eredményei alapján összeállította: Mester Tünde 1 Horvátország,

Részletesebben

A határmenti vállalkozások humáner forrás ellátottsága és -gazdálkodása

A határmenti vállalkozások humáner forrás ellátottsága és -gazdálkodása Magyarország-Szlovákia Phare CBC 2003 Program Üzleti infrastruktúra, innováció és humáner forrás-fejlesztés a határ mentén Regionális Vállalkozói Együttm ködés HU2003/004-628-01-21 A határmenti vállalkozások

Részletesebben

Hévíz-Balaton Airport Kft.

Hévíz-Balaton Airport Kft. Hévíz turizmusának hatásai a desztinációs hatásmodell alapján VÉGSŐ JELENTÉS A tanulmány a NYDOP-2.3.1/B-12-2012-0001 számú, A Hévíz-Balaton Thermal Airport Fejlesztési Klaszter egészségturizmus ösztönző

Részletesebben

67 Czető Krisztina: Az ír oktatási rendszer és társadalmi partnerség. 121 Jakab György: Szocializáció és média a diákok és az internet

67 Czető Krisztina: Az ír oktatási rendszer és társadalmi partnerség. 121 Jakab György: Szocializáció és média a diákok és az internet 2011/8-9 Tartalom Iskolarendszer, iskolaszerkezet Társadalmi partnerség Média/ szocializáció 2 Garami Erika: Az iskolarendszer szerkezete belső átalakulásának, az 5. és 6. évfolyam szerepváltozásának vizsgálata

Részletesebben

ÉLETVITEL ÉS SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELE

ÉLETVITEL ÉS SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELE 271 ÉLETVITEL ÉS SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELE Veres Zoltán Andics Jenı Szántó Szilvia A szolgáltatás-fogyasztói magatartás legújabb jelenségeirıl is szót kell ejteni. A fejlett szolgáltatáspiacokon egy

Részletesebben

Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye

Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Page 1 of 98 CompLex (http://www.complex.hu/) Jogtár (http://www.jogtar.hu/) Céginfo (http://www.complex.hu/ceginfo.php) Termékeink (http://www.complex.hu/termekek.php) Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye

Részletesebben

Továbbtanulási ambíciók

Továbbtanulási ambíciók 222 FELVÉTELI RENDKÍVÜL SOKSZÍNűVÉ VÁLTOZOTT AZ ELMÚLT évtizedben a középfokú oktatás. A sokszínűség mind az iskolák fenntartói (önkormányzati, egyházi, alapítványi iskolák), mind az oktatás szerkezete

Részletesebben

A magyar lakosság borfogyasztási szokásai. Szerzô: Bormarketing Mûhely Kft. 1

A magyar lakosság borfogyasztási szokásai. Szerzô: Bormarketing Mûhely Kft. 1 A magyar lakosság borfogyasztási szokásai Szerzô: Bormarketing Mûhely Kft. 1 Az utazási élményhez szorosan kapcsolódik a bor és a gasztronómia. A gazdag kínálattal rendelkezô hazai úti célok számára a

Részletesebben

TDM rendszer szerepe a Balaton régió turizmusában. Dani Barbara MT Zrt. Balatoni Regionális Marketing Igazgatóság

TDM rendszer szerepe a Balaton régió turizmusában. Dani Barbara MT Zrt. Balatoni Regionális Marketing Igazgatóság TDM rendszer szerepe a Balaton régió turizmusában Dani Barbara MT Zrt. Balatoni Regionális Marketing Igazgatóság TDM rendszer célja A fenntartható és versenyképes turizmus rendszerének kialakítása és mőködtetése

Részletesebben

Az egészségturizmus és az utazási szokások kapcsolata

Az egészségturizmus és az utazási szokások kapcsolata Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar Egészségügyi Szervező Szak Egészségturizmus-Szervező Szakirány Az egészségturizmus és az utazási szokások kapcsolata Konzulens: Várallyay Julianna Dr. Szántó Ákos 2014.

Részletesebben

CSILLAGHÚR PROGRAM. Tartalomjegyzék 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 4

CSILLAGHÚR PROGRAM. Tartalomjegyzék 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 4 CSILLAGHÚR PROGRAM CSILLAGHÚR PROGRAM Kőszeg Írottkő Natúrpark 2016. ÍROTTKŐ NATÚRPARKÉRT EGYESÜLET W W W.NATURPARK.HU 1 Tartalomjegyzék 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 4 2. A CSILLAGHÚR PROGRAM ILLESZKEDÉSE

Részletesebben

ZÖLDTURIZMUS ÉVE 2007.

ZÖLDTURIZMUS ÉVE 2007. ZÖLDTURIZMUS ÉVE 2007. Sztojanovits Kristóf Termék-csoportvezető Magyar Turizmus Zrt. Szolnok, 2007. április 19. Vissza a természethez! MARKETING CÉLOK: Belföldi turizmus élénkítése Vendégéjszaka szám

Részletesebben

A natúrparkok szerepe a turizmusban, a turizmus szerepe a natúrparkokban

A natúrparkok szerepe a turizmusban, a turizmus szerepe a natúrparkokban A natúrparkok szerepe a turizmusban, a turizmus szerepe a natúrparkokban Pénzes Erzsébet 4. pillér: turizmus-rekreáció természeti és kulturális örökségi értékeinek fenntartható turizmus keretében történő

Részletesebben

9/1. - A lakosság körében átfogó felmérés és elemzés készítése a közszolgáltatással kapcsolatos elégedettségről és a felmerülő igényekről

9/1. - A lakosság körében átfogó felmérés és elemzés készítése a közszolgáltatással kapcsolatos elégedettségről és a felmerülő igényekről Csákvár Város Önkormányzata 9/1. - A lakosság körében átfogó felmérés és elemzés készítése a közszolgáltatással kapcsolatos elégedettségről és a felmerülő igényekről Készítette: CONTROLL Holding Tanácsadó

Részletesebben

A magyar háztartások utazási aktivitása (részvételi arány a háztartások százalékában)

A magyar háztartások utazási aktivitása (részvételi arány a háztartások százalékában) Magyar Turizmus Zrt. 1012 Budapest, Vérmezo út 4. Tel.: (06-1)488-8700? Fax: (06-1)488-8600 E-mail: htbudapest@hungarytourism.hu? www.itthon.hu 2006. március 16. A MAGYAR TURIZMUS ZRT. TÁJÉKOZTATÓJA A

Részletesebben

Útmutató pályaismeretet bővítő csoportfoglalkozások megtervezéséhez és megtartásához Pályaismertető CD/DVD filmek, mint segédanyagok alkalmazásával

Útmutató pályaismeretet bővítő csoportfoglalkozások megtervezéséhez és megtartásához Pályaismertető CD/DVD filmek, mint segédanyagok alkalmazásával Harkányi Adrienne Útmutató pályaismeretet bővítő csoportfoglalkozások megtervezéséhez és megtartásához Pályaismertető CD/DVD filmek, mint segédanyagok alkalmazásával ÁLTALÁNOS BEVEZETŐ Az oktatásban dolgozó

Részletesebben

MEDIUS Első Győri Közvélemény- és Piackutató Iroda Győr, Damjanich u. 15. (Alapítva 1991)

MEDIUS Első Győri Közvélemény- és Piackutató Iroda Győr, Damjanich u. 15. (Alapítva 1991) MEDIUS Első Győri Közvélemény- és Piackutató Iroda Győr, Damjanich u. 5. (Alapítva 99) Közvélemény kutatásunk az écsi szennyvíztisztító telep átalakításáról és korszerűsítéséről 202. április havá történt.

Részletesebben

A SZAKKÉPZŐ ISKOLÁK KOLLÉGIUMAI

A SZAKKÉPZŐ ISKOLÁK KOLLÉGIUMAI FELSŐOKTATÁSI KUTATÓINTÉZET KUTATÁS KÖZBEN Liskó Ilona A SZAKKÉPZŐ ISKOLÁK KOLLÉGIUMAI Secondary Student Hostels No. 257 RESEARCH PAPERS INSTITUTE FOR HIGHER EDUCATIONAL RESEARCH Liskó Ilona A szakképző

Részletesebben

Az egészségturizmus magyarországi rendszere a klaszterszerveződés összefüggésein keresztül

Az egészségturizmus magyarországi rendszere a klaszterszerveződés összefüggésein keresztül Széchenyi István Egyetem Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskola Vezető: Prof. Dr. Rechnitzer János DSc. egyetemi tanár Printz-Markó Erzsébet okleveles közgazdász Az egészségturizmus magyarországi

Részletesebben

BALATON RÉGIÓ FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA

BALATON RÉGIÓ FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA Balaton Fejlesztési Tanács BALATON RÉGIÓ FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2007-2013 Készítette: Vital Pro Kft. 2005. december 12. Tartalomjegyzék 1 Vezetői összefoglaló 4 2 Bevezetés 11 2.1 Dokumentum célja, tervezés

Részletesebben

INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA BALMAZÚJVÁROS 2010. január Kertes 1997 Kft. Tolnai Jánosné Dr. 2 TARTALOMJEGYZÉK VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 6 1. BEVEZETŐ... 18 1.1. AZ INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

Részletesebben

HAJDÚSZOBOSZLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK

HAJDÚSZOBOSZLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HAJDÚSZOBOSZLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK GAZDASÁGI PROGRAMJA 2014-2019 Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Az elkészítésben közreműködő külső szakértők: Róka László, Deme Lóránt MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó

Részletesebben

Székesfehérvári Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft 8000 Székesfehérvár, Oskola u. 2-4.

Székesfehérvári Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft 8000 Székesfehérvár, Oskola u. 2-4. Székesfehérvári Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft 8000 Székesfehérvár, Oskola u. 2-4. 2010. évi Közhasznúsági jelentése Székesfehérvár, 2011. május 08. Farkasné Szegő Krisztina Ügyvezető igazgató Székesfehérvári

Részletesebben

HAJDÚSÁMSON VÁROSÁNAK INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2010. január

HAJDÚSÁMSON VÁROSÁNAK INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2010. január HAJDÚSÁMSON VÁROSÁNAK INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2010. január Jóváhagyva Hajdúsámson Város Önkormányzatának /2010 (I.) képviselőtestületi határozatával 1 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK...

Részletesebben

A migrációs statisztika fejlesztésének lehetőségei

A migrációs statisztika fejlesztésének lehetőségei A migrációs statisztika fejlesztésének lehetőségei Megvalósíthatósági tanulmány Összeállította Tóth Pál Péter Készült a A migrációs statisztika fejlesztésének lehetőségei c. projekt (EIA/2010/3.2.1.1.)

Részletesebben

FELHÍVÁS. Turizmusfejlesztés megvalósítására a megyékben. A felhívás címe: Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés

FELHÍVÁS. Turizmusfejlesztés megvalósítására a megyékben. A felhívás címe: Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés FELHÍVÁS Turizmusfejlesztés megvalósítására a megyékben A felhívás címe: Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés A felhívás kódszáma: TOP-1.2.1-15 Magyarország Kormányának

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI M I NISZTÉRIUM

ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI M I NISZTÉRIUM SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ Háttéranyag a turizmus ágazat teljesítményének alakulásáról, valamint a Turisztikai Célelőirányzat forrásából megvalósuló pályázatokról I. Az ágazat teljesítményének alakulása 1. A turisztikai

Részletesebben

Összeállította: Magyar Turizmus Zrt., Kutatási Csoport 1

Összeállította: Magyar Turizmus Zrt., Kutatási Csoport 1 a a a Kedves Olvasók! Ismét tematikus számmal szeretnénk az Önök ismereteit gyarapítani. A Magyar Turizmus Zrt. 2009-re a Kulturális Turizmus Évét hirdette meg, elsôsorban belföldi marketingtevékenységében.

Részletesebben

A DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉSI RENDSZER TAPASZTALATAI A PTE ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KARÁN, AZ. Bevezető

A DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉSI RENDSZER TAPASZTALATAI A PTE ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KARÁN, AZ. Bevezető A DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉSI RENDSZER TAPASZTALATAI A PTE ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KARÁN, AZ ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI, FOGORVOSI ÉS GYÓGYSZERÉSZTUDOMÁNYI SZAKOKON Bevezető A felsőoktatási intézmények pályakövetési

Részletesebben

A HÓNAP KÜLDŐORSZÁGA RENDEZVÉNYSOROZAT ÉSZAK-EURÓPA PREZENTÁCIÓJA KISS KORNÉLIA KUTATÁSI IGAZGATÓ, MAGYAR TURIZMUS ZRT.

A HÓNAP KÜLDŐORSZÁGA RENDEZVÉNYSOROZAT ÉSZAK-EURÓPA PREZENTÁCIÓJA KISS KORNÉLIA KUTATÁSI IGAZGATÓ, MAGYAR TURIZMUS ZRT. A HÓNAP KÜLDŐORSZÁGA RENDEZVÉNYSOROZAT ÉSZAK-EURÓPA PREZENTÁCIÓJA KISS KORNÉLIA KUTATÁSI IGAZGATÓ, MAGYAR TURIZMUS ZRT. MIRŐL IS LESZ MA SZÓ? A PREZENTÁCIÓ KÉSZÍTÉSÉHEZ FELHASZNÁLT ADATOK Másodlagos adatok

Részletesebben

TISZAFÖLDVÁR VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJÁNAK és INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA

TISZAFÖLDVÁR VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJÁNAK és INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA TISZAFÖLDVÁR VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJÁNAK és INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA 2016. május KÖZREMŰKÖDŐ SZAKÉRTŐK: Megrendelő: Tiszaföldvár város Önkormányzata

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. a hajléktalanok átmeneti szállásainak körében végzett kutatásról. 2008. március

BESZÁMOLÓ. a hajléktalanok átmeneti szállásainak körében végzett kutatásról. 2008. március BESZÁMOLÓ a hajléktalanok átmeneti szállásainak körében végzett kutatásról 2008. március A Hajléktalanokért Közalapítvány megbízásából készülő kutatás keretében a hajléktalan embereket ellátó intézmények

Részletesebben

A lakosság körében átfogó felmérés és elemzés készítése a közszolgáltatással kapcsolatos elégedettségről és a felmerülő igényekről

A lakosság körében átfogó felmérés és elemzés készítése a közszolgáltatással kapcsolatos elégedettségről és a felmerülő igényekről Gödöllő Város Önkormányzata A lakosság körében átfogó felmérés és elemzés készítése a közszolgáltatással kapcsolatos elégedettségről és a felmerülő igényekről Készítette: CONTROLL Holding Tanácsadó Zrt.

Részletesebben

Duna House Barométer. 07. szám. 2011. év 2011. december hónap

Duna House Barométer. 07. szám. 2011. év 2011. december hónap Duna House Barométer 07. szám 2011. év 2011. december hónap Tartalomjegyzék: Éves összefoglaló: ingatlanpiac 2011 Vezetői összefoglaló Tranzakciószám és keresletindex Lakásindexek Lakásindexek - Regionális

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Budapest, 2010/2

Statisztikai tájékoztató Budapest, 2010/2 Központi Statisztikai Hivatal Internetes kiadvány www.ksh.hu 2010. szeptember Statisztikai tájékoztató Budapest, 2010/2 Tartalom Összefoglaló...2 Gazdasági szervezetek...2 Beruházás...3 Ipar...4 Építőipar...5

Részletesebben

J/9457. B E S Z Á M O L Ó

J/9457. B E S Z Á M O L Ó KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA J/9457. B E S Z Á M O L Ó az Országgyűlés részére a Közbeszerzések Tanácsának a közbeszerzések tisztaságával és átláthatóságával kapcsolatos tapasztalatairól, valamint a 2008. január

Részletesebben

Digitális írástudás, társadalmi szegmentáltság

Digitális írástudás, társadalmi szegmentáltság Digitális írástudás, társadalmi szegmentáltság Bernát Anikó Fábián Zoltán 1. Bevezetés Az 1990-es évek óta egyre szélesebb körben használatos a digitális írástudás fogalma, amely a digitális infokommunikációs

Részletesebben

Turisztikai Tanácsadók Szövetsége támogató javaslata az Új Széchenyi Terv megvalósításáért

Turisztikai Tanácsadók Szövetsége támogató javaslata az Új Széchenyi Terv megvalósításáért Turisztikai Tanácsadók Szövetsége támogató javaslata az Új Széchenyi Terv megvalósításáért Örömmel üdvözölve az Új Széchenyi Terv megalkotását, a Vitairat véglegesítéséhez alábbi javaslatainkkal kívánunk

Részletesebben

Hévíz és az egészségturizmus

Hévíz és az egészségturizmus Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar Egészségügyi Szervező szak Egészségturizmus Szervező szakirány Egészségturizmus Hévíz és az egészségturizmus Dr. Szántó Ákos Miklós Nóra konzulens 2014 Tartalom 1. Bevezetés...

Részletesebben

Innováció és együttm ködési hálózatok Magyarországon

Innováció és együttm ködési hálózatok Magyarországon Bajmócy Zoltán Lengyel Imre Málovics György (szerk.) 2012: Regionális innovációs képesség, versenyképesség és fenntarthatóság. JATEPress, Szeged, 52-73. o. Innováció és együttm ködési hálózatok Magyarországon

Részletesebben