I. melléklet. Az Európai Gyógyszerügynökség által beterjesztett tudományos következtetések, valamint az elutasítás indokolása

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "I. melléklet. Az Európai Gyógyszerügynökség által beterjesztett tudományos következtetések, valamint az elutasítás indokolása"

Átírás

1 I. melléklet Az Európai Gyógyszerügynökség által beterjesztett tudományos következtetések, valamint az elutasítás indokolása

2 Az Európai Gyógyszerügynökség által beterjesztett tudományos következtetések, valamint az elutasítás indokolása A Masican tudományos értékelésének átfogó összegzése A Masican 100 mg-os és 200 mg-os filmtabletta maszitinibet tartalmaz, amely egy protein-tirozinkináz inhibitor. A maszitinib javasolt javallata a nem rezekálható és/vagy metasztatikus malignus gasztrointesztinális stromális tumor (GIST) kezelése volt felnőtteknél az imatinib kezelés mellett kialakuló progresszió esetén. A helyes klinikai gyakorlattal összefüggő kérdések Az egyetlen pivotális vizsgálat által alátámasztott forgalomba hozatali engedély iránti kérelem esetén különös figyelmet kell szentelni az adatok minőségének. A szponzor telephelyének és az AB07001 pivotális vizsgálat két klinikai vizsgálati helyszínének a helyes klinikai gyakorlat szempontjából végzett ellenőrzése számos kritikus és fontos problémát fedett fel a vizsgálat végzésével, valamint a hatékonysági és biztonságossági adatok összegyűjtésével kapcsolatosan, beleértve a progressziómentes túlélés meghatározását szolgáló vizitek időzítésének nem megfelelő betartását. A helyes klinikai gyakorlat szempontjából végzett vizsgálat számos eredményére a kérelmező korrekcióra irányuló intézkedésekkel válaszolt, ahol lehetséges volt. Minőségi kérdések A gyártásának elégtelen hatósági ellenőrzésével, a hatóanyag specifikációjával, a vizsgálatra szánt gyártási tételek a kereskedelmi forgalomra szánt készítményekkel történő áthidalását alátámasztó adatok hiányosságával, a készítmény várt teljesítőképességét biztosító, következetes gyártással, a szennyezőanyagok kontrolljával és a vizsgálati módszerek validálásával kapcsolatos főbb kifogások továbbra is fennállnak. Következésképpen a készítmény minősége nem megfelelően ellenőrzött a betegek ismert és ismeretlen szennyezőanyagoknak való expozíciója tekintetében, valamint nem garantálható a vizsgálatra szánt gyártási tételek és a kereskedelmi tételek közötti reprodukálhatóság. Hatékonysági kérdések A hatékonyság igazolása az AB07001 számú, randomizált, nyílt elrendezésű, II-es fázisú vizsgálaton (N=44) alapult, amelyet 9 centrumban végeztek imatinibre rezisztens GIST-ben szenvedő betegeknél a 12 mg/kg/nap maszitinib és 50 mg/nap szunitinib hatékonyságának és biztonságosságának vizsgálata céljából. Primer végpontnak ebben a vizsgálatban a progressziómentes túlélést választották. A statisztikai hipotéziseket annak vizsgálatára határozták meg, hogy a medián progressziómentes túlélés kellően hosszú volt-e annak eldöntéséhez, hogy a masztinibet további vizsgálatokhoz válasszák ki, vagy a túlélés túlságosan rövid volt ahhoz, hogy a masztinibet további vizsgálatoknak vessék alá. Statisztikai szempontból ezt a vizsgálatot nem elsősorban arra tervezték, hogy összehasonlítsák a maszitinibet és a szunitinibet, és a csoportok közötti bármely összehasonlítás feltáró jellegű volt. Az állított hatékonyság főként az AB07001 vizsgálatban észlelt teljes túlélés másodlagos végpontjának feltáró elemzésén alapult. Ebben az elemzésben (adatbázis lezárása január) a maszitinib karon a medián teljes túlélés becslés szerint legalább 21,2 hónap volt (95% CI: 21,2; nem becsülhető), míg a szunitinib csoportban 15,2 hónap (relatív hazárd = 0,29; 95% CI: 0,10; 0,85; lograng p-érték=0,016). Egy frissített elemzésben (adatbázis lezárása december) a medián teljes túlélés 29,8 hónap volt a maszitinib, és 17,4 hónap a szunitinib esetében (relatív hazárd = 0,40, 95% CI = [0,16; 0,96]; p-érték = 0,033). A medián progressziómentes túlélés maszitinib esetén 3,7 hónap, a szunitinib esetén 3,8 hónap volt (relatív hazárd = 0,98; 95% CI: 0,49; 1,98; log-rang p- érték= 0,964). A RECIST (Response Evaluation Criteria In Solid Tumors) kritériumok alapján

3 részleges terápiás hatást lehetett elérni egy betegnél (4,3%) a maszitinib karon és két betegnél (9,5%) a szunitinib karon. Az állított hatékonyságot alátámasztó, szilárd bizonyítékok általában megkívánják, hogy megerősítő vizsgálatok eredményei igazolják, hogy a tesztelt kísérleti készítmény klinikai előnyökkel bír. A feltáró vizsgálatok általánosságban nem képezik a hatékonyság szabályszerű igazolásának szilárd alapját. Továbbá abban az esetben, ha a hatékonyság bizonyítéka egyetlen pivotális vizsgálaton alapszik, a vizsgálatnak kivételesen meggyőzőnek kell lennie, és különleges figyelmet kell szentelni többek között a megerősítő statisztikai vizsgálatok esetén a statisztikai szignifikancia fokának és a belső következetességnek valamennyi fontos végpontnál, amelyek hasonló eredményeket mutatnak. Az állított javallatban a maszitinib vonatkozásában hiányoznak a megerősítő vizsgálatokból származó bizonyítékok. A feltáró vizsgálatban a teljes túlélésben megfigyelt különbségek ellenére a benyújtott vizsgálat és elemzések feltáró természete miatt az állított hatékonyság alátámasztására benyújtott hipotézisválasztás adatfüggő lehet. Ennek következtében a vizsgálatban jelentett teljes túlélésre vonatkozó eredményeket hipotézisfelvetőként kell tekinteni, és megerősítésük szükséges egy III. fázisú vizsgálatban. Továbbá a bemutatott feltáró teljes túlélés elemzések statisztikai szignifikanciájának fokát nem lehet statisztikailag meggyőzőnek tekinteni egyetlen pivotális vizsgálat kontextusában, az egyéb, klinikailag releváns végpontokból származó alátámasztó bizonyítékok pedig hiányoznak. Így a benyújtott bizonyítékok nem elégségesek a maszitinib hatékonyságának igazolására. Biztonságossági kérdések Bár a maszitinibet számos javallatban és különböző dózisokban tanulmányozták, a biztonságossági adatbázisban csupán nagyon korlátozott számú GIST beteg szerepelt, akik közül csupán néhányat (23 beteg a pivotális II. fázisú vizsgálatban és 10 beteg [dózistartomány 10,8-13,0 mg/ttkg/nap] a dózisemelő vizsgálatban) kezeltek ténylegesen a javasolt 12 mg/ttkg/nap dózissal. Ennek következében a biztonságossági adatbázist elégtelennek tartották ahhoz, hogy megfelelően értékelni lehessen a maszitinibhez társuló kockázatokat a javasolt javallatban és adagolás mellett. Ezért november 21-én a CHMP arra a következtetésre jutott, hogy a maszitinib előny-kockázat profilja negatív. A CHMP november 21-én elfogadott tudományos következtetései alapján, miszerint a Masican nem hagyható jóvá a nem rezekálható és/vagy metasztatikus malignus gasztrointesztinális stromális tumor (GIST) kezelésére felnőtteknél az imatinib kezelés mellett kialakuló progresszió esetén, a forgalomba hozatali engedély elutasításának alábbi indoklása alapján: A maszitinib hatékonysága GIST esetén nem kellően alátámasztott. A biztonságossági adatbázist elégtelennek tartották ahhoz, hogy megfelelően értékelni lehessen a maszitinibhez társuló kockázatokat a javasolt javallatban és adagolás mellett. A készítmény minősége nem megfelelően ellenőrzött a betegek szennyezőanyagokkal való expozíciója tekintetében, valamint nem garantálható a vizsgálatra szánt gyártási tételek és a kereskedelmi tételek közötti reprodukálhatóság. A kérelmező január 20-án részletes indokolást nyújtott be a CHMP-nek a forgalomba hozatali engedély megadásának elutasítását javasló véleménye felülvizsgálatára vonatkozó kérelméhez március 5-én egy tudományos tanácsadó csoportot hívtak össze.

4 A kérelmező felülvizsgálatra vonatkozó indokolásának összefoglalása: Klinikai indok 1. (a vizsgálat feltáró természete a maszitinib és a szunitinib tervezett statisztikai összehasonlítása nélkül): A kérelmező úgy vélte, hogy a klinikai vizsgálatok statisztikai elveiről szóló (1998. február 5 i) ICH E9 iránymutatás alapján a vizsgálat inkább egy megerősítő vizsgálat volt. Az AB07001 vizsgálat primer elemzésével kapcsolatos statisztikai hipotézist előzetesen meghatározták, és az nem változott a nyert progressziómentes túlélési adatoknak megfelelően, mivel ezek a progressziómentes túlélési adatok nem álltak rendelkezésre a statisztikai hipotézis kiválasztásának időpontjában, csupán egy évvel később, amikor a CT vizsgálatokat központilag és vak módon értékelték. Ezen az elsődleges elemzésen elvégzett statisztikai tesztek meggyőzőek voltak. A teljes túlélés másodlagos elemzésével kapcsolatos statisztikai teszteket (az elhalálozásokra vonatkozó p- értékek és relatív hazárd alapján, 95%-os konfidencia intervallumokkal) előzetesen meghatározták, azok egyszer sem változtak a vizsgálat folyamán, és szintén meggyőzőek voltak. Bár a progressziómentes túlélés és a teljes túlélés másodlagos elemzésének sorrendjét előzetesen nem határozták meg, a maszitinib és a szunitinib kezelési karok között még mindig statisztikailag szignifikáns különbség áll fenn a teljes túlélésben, ha a konzervatív megközelítést alkalmazzák, mint amilyen a Bonferroni-módszer is. A megfigyelt 29 hónapos medián teljes túlélés az AB07001 vizsgálat maszitinib kezelési karján megerősíti az előrehaladott GIST betegekkel és maszitinibbel végzett, I. fázisú vizsgálatból nyert korábbi eredményeket, vagyis az összehasonlító 29,8 hónapos medián teljes túlélést, ha a harmadik vonalú szunitinib publikált túlélési adatait is tényezőkre bontják. Végül a kérelmező úgy vélte, hogy a feltételes jóváhagyásról szóló iránymutatás (EMEA/509951/2006) szerint egy megerősítő vizsgálat szükséges, ami azt jelenti, hogy a bemutatott II. fázisú vizsgálat szabály szerint rendelkezhet feltáró aspektussal. Klinikai indok 2. (egyéb végpontok által nem alátámasztott teljes túlélési eredmények): A kérelmező úgy vélte, hogy bár a progressziómentes túlélés értékes betekintést nyújthat bizonyos klinikai vizsgálatokba, ennek ellenére az onkológia területén, főként GIST esetében a teljes túlélés marad az arany standard a hatékonyság értékelésében. A kiegészítő végpontok, például a progressziómentes túlélés statisztikai validációja magas korrelációt igényel a progressziómentes túlélésre és a teljes túlélésre vonatkozó kezelési hatások között az egyes javallatok és kezelések esetén. A valóságban az onkológiai kezelések széles körénél hiányzik a korreláció a progressziómentes túlélés vagy egyéb kiegészítő végpontok, illetve a teljes túlélés között. Klinikai indok 3. (a maszitinib hatásmechanizmusa magyarázhatja a teljes túlélésre kifejtett hatást a progressziómentes túlélésre kifejtett hatás nélkül): A kérelmező úgy vélte, hogy a bizonyítékok igazolták, hogy az AB07001 vizsgálat maszitinib kezelési karján megfigyelt hatékonysági eredmények, vagyis a teljes túlélés javulása a progressziómentes túlélés befolyásolása nélkül, megfelelnek a maszitinib és a szunitinib hatásmechanizmusának, amely alátámasztja azokat. Ez a képesség nem korlátozódott GIST betegekre, mivel megfigyelhető volt hasnyálmirigyrákos betegeknél, a leukémia Tel-Jak2 egér modelljében, illetve hízósejtdaganatos kutyáknál is. Mindez együttesen azt bizonyítja, hogy az AB07001 vizsgálat eredményei nem véletlen eredmények. Klinikai indok 4. (az AB07001 vizsgálat eredményei nem tekinthetők meggyőzőnek az egyetlen pivotális vizsgálat kontextusában): A kérelmező álláspontja a következő: A CHMP-nek az egyetlen pivotális vizsgálat validitásával és értelmezésével kapcsolatosan megfontolandó pontokról szóló CPMP/EWP/2330/99 iránymutatása a teljes jóváhagyásra vonatkozik, azonban nem érvényes a feltételes jóváhagyás kontextusában. Klinikai indok 5. (a biztonságossági adatbázis nem elégséges ahhoz, hogy megfelelően értékelni lehessen a maszitinibhez társuló kockázatokat a javasolt javallatban és adagolás mellett): A maszitinib biztonságossága GIST esetén elégséges, mivel 174, GIST-ben szenvedő, maszitinibbel kezelt betegen alapul (lezárási időpont augusztus 31.). A biztonságossági populáció imatinib-rezisztens, 12

5 mg/ttkg/nap maszitinibbel kezelt GIST betegekből, valamint korábban imatinibet nem kapó, körülbelül 7,5 mg/ttkg/nap dózissal kezelt GIST betegekből áll, mivel a maszitinib farmakokinetikája ezeknél a betegeknél nem különbözik. Ezenfelül a maszitinib átfogó biztonságossági profilja a augusztus 31-i lezárási időpontban 1554 maszitinibbel kezelt betegen alapult, beleértve az egészséges önkénteseket, az onkológiai vizsgálatokban résztvevő betegeket és a nem onkológiai vizsgálatokban résztvevő betegeket. A szunitinibbel kezelt betegekhez képest a maszitinib esetén jelentősen javult a biztonságosság, ami fontos előny a betegek számára. Az életminőség szintén jobb volt a maszitinib esetén, mint a szunitinib esetén. Klinikai indok 6. (a CHMP nem vette figyelembe a gyorsított jóváhagyást és a jóváhagyás gyorsításának sikertelenségét összehasonlító kockázatelemzést): A kérelmező úgy vélte, hogy a maszitinib gyorsított jóváhagyását és a maszitinib jóváhagyása gyorsításának sikertelenségét összehasonlító kockázatelemzéseket figyelembe kell venni, hogy segítsék az EMA döntését. A kérelmező szerint annak kockázata, hogy a maszitinib alulmúlja a szunitinib hatékonyságát, kisebb mint 0,0001, és 90% az esélye annak, hogy évente körülbelül 1000 beteg károsodik a maszitinib kezelés visszatartása miatt. Klinikai indok 7. (a pozitív előny-kockázat profil megerősítéséhez szükséges további vizsgálatok időben történő befejezése nem várható a folyamatban lévő megerősítő vizsgálatban megfigyelt eddigi beválasztások fényében): A kérelmező úgy vélte, hogy képes lenne időben átfogó klinikai adatokat rendelkezésre bocsátani a folyamatban lévő III. fázisú vizsgálat végi befejezésekor. Minőségi indok 1. (A kérelmező által javasolt reagenst komplex molekulának tartják, és ehelyett a szintézis közbenső termékének kellene tekinteni): A kérelmező javasolta, hogy az anyagot ne a hatóanyag gyártási folyamatának közbenső termékeként kezeljék, ezáltal újradefiniálva a kiindulási vegyületet a hatóanyag gyártásának korábbi stádiumára, hanem végezzenek kiegészítő analitikai fejlesztéseket a jövőben annak bizonyítására, hogy a fellelhető szennyezőanyagok jól kontrolláltan, és elfogadható szinten vannak jelen a végleges termékben. Az analitikai fejlesztés ezeknek a kontrolljára fókuszálna. Minőségi indok 2. (Elégtelen adatokat nyújtottak be a szennyezőanyagok 0,10%-ot meg nem haladó individuális határértékének alátámasztására. Hasonlóképpen, a nem specifikált szennyezőanyagok 0,1%-os határértéke nem elfogadható, mivel nem felel meg a vonatkozó iránymutatásnak, figyelembe véve a maszitinib 1200 mg maximális napi adagját): A kérelmező egyetértett azzal, hogy a szóban forgó szennyezőanyagokra vonatkozóan specifikációs határértékeket állítson fel. Ezenfelül a kérelmező javasolta, hogy az összes szennyezőanyag határértékét csökkentsék, hogy az közelebb essen a jelenlegi szinthez, amelyet főként a kísérleti gyártási tételeknél figyeltek meg. Minőségi indok 3. (a javasolt részecskeméret eloszlás specifikációjának megfelelősége): Oldódási vizsgálatok vannak folyamatban a jelen oldódási tesztmódszer diszkriminatív természetének megerősítésére, és szükség esetén egy új oldódási tesztet fognak kifejleszteni. Addig is a kérelmező javasolta a részecskeméret eloszlására vonatkozó specifikáció felülvizsgálatát. Ha a végleges oldódási tesztkörülményeket meghatározták, a kérelmező javasolja a részecskeméret határértékek szükség szerinti felülvizsgálatát a hatóanyag gyártási tételeinek részecskeméret eloszlása alapján, amelyeket a GIST klinikai vizsgálatok tabletta gyártási tételeihez használnak, és elégséges biológiai hasznosulást mutattak (legalább 85% feloldódott 15 perc elteltével). Minőségi indok 4. (a hatóanyag összehasonlító vizsgálatai nem voltak elégségesek, hogy alátámasszák az új hatóanyag és a készítmény segédanyagainak kompatibilitását): A kérelmező egyetértett azzal, hogy a kompatibilitási vizsgálat, amelyet a gyógyszerforma kifejlesztésénél végeztek, részleges. Ennek ellenére a fejlesztési módszertannak megfelelően az ilyen kompatibilitási

6 vizsgálatokat a fejlesztés korai fázisában végzik, hogy megelőzzék a stabilitási vizsgálatok során idővel lezajló degradációs jelenségekkel kapcsolatosan a készítmény sikertelenségének kockázatát. A kérelmező a hosszú távú stabilitási adatokra hivatkozott, amelyeket a hatóanyag és a segédanyagok kompatibilitásának alátámasztására nyújtottak be. Minőségi indok 5. (a hatóanyag részecskemérete és a klinikai vizsgálatokban használt gyártási tételek, valamint a forgalmazásra javasoltnak megfelelően mindkét hatáserősségű gyártási tétel tablettamag keménysége jelentősen eltérhet): A részecskeméretet illetően lásd a 3. számú minőségi indokot. A tabletta keménységet illetően: A tablettamagra vonatkozóan a kérelmező javasolta a keménységi specifikáció szűkítését. Minőségi indok 6. (Az egyes gyártási tételek oldódási profiljait összehasonlító, benyújtott adatok nem képesek áthidalni a készítmény különböző verzióit, sem pedig alátámasztani az ezen paraméterek esetében javasolt specifikációt. Ez komoly aggályokat vet fel, mivel a hatóanyag biológiai hasznosulását nem találták következetesnek az egyes gyártási tételek között, és kereskedelmi gyártásra vonatkozóan szándékolt kritikus minőségi jellemzőkre nem lehetett extrapolálni): A kérelmező kijelentette, hogy kiegészítő oldódási vizsgálatok vannak folyamatban az oldódási teszt diszkriminatív természetének bizonyítása érdekében, megerősítve, hogy az 5 perces tesztpontot fogják tanulmányozni. Minőségi indok 7. (A kérelmező nem tudott az oldódási módszer diszkriminatív természetét alátámasztó adatokat benyújtani. Ez komoly aggályt vet fel, mivel a vizsgálatra szánt gyártási tételek és a 3-as modulban foglalt részleteknek megfelelően gyártott gyártási tételek közötti összehasonlíthatósági gyakorlatot nem validálták, továbbá a kereskedelmi gyártási tétel felszabadításának vizsgálata nem lenne képes a potenciálisan veszélyeztetett termékteljesítményű gyártási tételek detektálására): A kérelmező kijelentette, hogy kiegészítő oldódási vizsgálatok vannak folyamatban az oldódási teszt diszkriminatív természetének bizonyítása érdekében. Minőségi indok 8. (az analitikai módszerre vonatkozóan benyújtott validálási adatok nem voltak elégségesek a kapcsolódó vegyületek meghatározási és oldódási módszereire vonatkozóan): A kérelmező kijelentette, hogy a javított szennyezőanyag vizsgálati módszer fejlesztése folyamatban van. Minőségi indok 9. (még meg kell határozni a szennyezőanyag A határértékét, amelyet küszöbértékfüggően genotoxikusnak találtak): A kérelmező javasolja a szennyezőanyag A határértékének szűkítését.a felülvizsgálat időpontjában kérelmező kérését követve a CHMP egy tudományos tanácsadó csoportot hívott össze, felkérve a szakértőket, hogy osszák meg nézeteiket az elutasítás CHMP általi indoklását illetően, figyelembe véve a kérelmező válaszát. A tudományos tanácsadó csoport beszámolója A CHMP által a tudományos tanácsadó csoportnak feltett kérdések és a tudományos tanácsadó csoport válaszai az alábbiak voltak: 1. A tudományos tanácsadó csoport a klinikai előnyök vonatkozásában meggyőző és szilárd bizonyítékoknak tartja-e a maszitinib és szunitinib között megfigyelt különbségeket a pivotális vizsgálatban? Kérjük, vizsgálják meg a beválasztási feltételeket (imatinib dózisa a progressziónál), a vizsgálat kivitelezését a statisztikai módszertan, az elsődleges és másodlagos hipotézisek és az összes klinikai végpont hierarchiája/hozzájárulása szempontjából! A tudományos tanácsadó csoport úgy vélte, hogy a klinikai előnyt illetően nincsenek meggyőző és szilárd bizonyítékok.

7 A pivotális vizsgálat egy kisméretű, feltáró, randomizált, II-es fázisú vizsgálat volt. A hatékonyságot a teljes túlélés másodlagos végpontjában megfigyelt különbség alapján állítják. Ennek a megfigyelésnek a statisztikai szignifikanciáját nehéz megállapítani, mivel a vizsgálati protokoll nem a kezelési csoportok formális összehasonlítását célozta meg, és nem határozta meg előre a többszörös hatékonysági elemzésekkel kapcsolatos módosítást. A véletlen eredmény kizárása érdekében fontos, hogy alátámasztó bizonyítékokat találjanak a teljes túlélésre kifejtett, állított hatás megerősítésére. Az egyéb hatékonysági végpontokból vagy más klinikai vizsgálatokból származó alátámasztó bizonyítékok hiányoznak. Nem figyeltek meg eltérést a progressziómentes túlélésben, a válaszarányban vagy bármely más, klinikailag releváns végpontban. A teljes túlélés és a progressziómentes túlélés közötti eltérés szintén kérdést vet fel a teljes túlélés összehasonlításának lehetséges elfogultságát illetően, a posztprogressziós kezelések lehetséges egyenlőtlensége miatt. Elviekben az eltérést magyarázhatja egy immunológiai hatásmechanizmus. Ugyanakkor ez az állítás az in vitro adatokon alapul, amelyeket hipotézisfelvetőknek tekintenek, és nincs klinikai bizonyíték ennek a teóriának az alátámasztására. Összefoglalásul, a statisztikai elrendezés és az alátámasztó bizonyítékok hiánya miatt a klinikai előny nem tartható igazoltnak. A teljes túlélésre kifejtett, állított hatás csupán hipotézisfelvetőnek tekinthető (feltéve, hogy a posztprogressziós kezelésekre vonatkozó lehetséges elfogultság kizárható). Ezt a hatást egy jól végzett megerősítő vizsgálatban kell verifikálni, mielőtt bármilyen következtetést lehetne levonni. Az immunológiai teória validálása javasolt a transzlációs kutatás részeként. Szintén javasolt a betegkiválasztás vizsgálata a validált biomarkerek alapján, szigorú statisztikai módszertan alkalmazásával. A benyújtott adatok alapján, a jelentett kisszámú beválasztás (5 beteg/hónap) miatt aggályok merültek fel a folyamatban lévő, III-as fázisú vizsgálat megvalósíthatóságát illetően. 2. A tudományos tanácsadó csoport megfelelően karakterizáltnak tartja-e a maszitinib biztonságossági profilját az állított javallatban és a javasolt adagolás mellett? A biztonságossági adatbázisban a javasolt adaggal kezelt, imatinib-rezisztens GIST-ben szenvedő betegek korlátozott száma miatt a potenciálisan ritka és súlyos toxicitás felfedezésének képessége kicsi. Ezért a toxicitási profil nem tekinthető megfelelően karakterizáltnak. E bizonytalanság dacára a pivotális vizsgálatban megfigyelt toxicitás nem vetett fel nagyobb aggályokat, és kedvezően viszonyult a szunitinibhez (például kéz-láb szindróma hiánya). Ugyanakkor vitatható módon a regisztrációs vizsgálatokban és a regisztráció után röviddel kialakult klinikai gyakorlatban korábban alkalmazott fix dózisú megközelítéssel összehasonlítva a szunitinib dózisa a toxicitás kezelése érdekében változik a korszerű klinikai gyakorlatban. Ugyanakkor igazolt hatékonyság hiányában a megfigyelt toxicitás és bizonytalanság nem tekinthető elfogadhatónak. 3. A tudományos tanácsadó csoport kommentálja a CHMP negatív véleményének indoklását (alább) a kérelmező által a felülvizsgálat vonatkozásában benyújtott indoklás fényében. A maszitinib hatékonysága GIST esetén nem kellően alátámasztott. A biztonságossági adatbázist elégtelennek tartották ahhoz, hogy megfelelően értékelni lehessen a maszitinibhez társuló kockázatokat a javasolt javallatban és adagolás mellett.

8 A tudományos tanácsadó csoport általánosságban egyetértett a CHMP negatív véleményének indoklásával. A kérelmező felülvizsgálatra vonatkozó indoklása nem oldotta meg a negatív véleményben említett problémákat (lásd az 1. és 2. kérdésre adott válaszokat). A kielégítetlen igények tekintetében, amennyiben megállapítják a hatékonyságot, a toxicitási profil bizonytalanságait megfelelő kockázatkezelési intézkedésekkel valószínűleg kezelni lehetne. Ugyanakkor igazolt hatékonyság hiányában a toxicitás nem tekinthető elfogadhatónak. A CHMP mérlegelte az alábbiakat: A CHMP megvizsgálta a kérelmező által írásban benyújtott és szóban előadott, a felülvizsgálatra vonatkozó indoklást és érvelést, valamint a felülvizsgálati tudományos tanácsadó csoport nézeteit. Az 1. klinikai indok tekintetében a CHMP fenntartotta véleményét, miszerint statisztikai szempontból a pivotális vizsgálat csoportjainak bármilyen összehasonlítása feltáró jellegű volt, ahogy az a vizsgálati protokollban szerepelt; hogy a másodlagos elemzések előzetes meghatározása vagy a multiplicitás post hoc kezelése a Bonferroni módszer alkalmazásával kiválasztott tesztek esetében, a multiplicitás kezelésének körültekintő előzetes specifikációja nélkül az általános statisztikai elvek alapján nem tekinthető megfelelőnek az 1-es típusú hibák kontrolljára. Ezenfelül az I-es fázisú vizsgálatból vagy történeti összehasonlításból származó teljes túlélési eredményeket nehezen lehet értelmezni, és nem tekinthetők megerősítő jellegűnek a lehetséges elfogultság, többek között beválasztási elfogultság miatt. Így alátámasztó adatok nélkül a teljes túlélés eltérésére vonatkozó feltáró eredmények alapján nem lehet arra következtetni, hogy a maszitinib a hatékonyságot illetően előnyös hatással bír a javasolt javallatban, és ezért a gyógyszer pozitív előny-kockázat profilja a 2001/83/EK irányelv 1. cikke 28a. pontja alapján nem állapítható meg. A 2. klinikai indok tekintetében, ha a hatékonyság fő bizonyítéka feltáró vizsgálatokból származik, fontos megvizsgálni a statisztikai szignifikancia fokát és a belső következetességet az eredmények megerősítésére. A progressziómentes túlélésre kifejtett hatás, valamint az egyéb megerősítő bizonyítékok hiánya tekintetében nem lehetséges teljes bizonyossággal arra következtetni, hogy a maszitinib a teljes túlélés javulásával jár. Az a tény, hogy a progressziómentes túlélés és egyéb klinikai végpontok számos kezelés esetén nem képeznek valid kiegészítést a teljes túlélés számára, továbbá a javallat nem nyújt hasznos megerősítő bizonyítékokat a javasolt javallatban a maszitinibbel társuló előnyökkel kapcsolatos meglévő bizonytalanságra vonatkozóan. A 3. klinikai indok tekintetében a hatásmechanizmus feltételezett immunológiai alapja nem nyert klinikai bizonyítást. Így a feltételezett immunológiai magyarázat nem képez szilárd megerősítő bizonyítékot a javasolt javallatban a maszitinibbel társuló előnyökkel kapcsolatos bizonytalanságra vonatkozóan. A 4. klinikai indok tekintetében a CHMP egyetértett azzal, hogy az egyetlen pivotális vizsgálatból származó eredmények benyújtása önmagában nem gátolta meg a jóváhagyást, és szokatlan sem volt a hasonló onkológiai körülmények között. Ugyanakkor a metodológiai hiányosságok és az alátámasztó bizonyítékok hiánya miatt (lásd az 1. és 2. klinikai indokok vizsgálatát) nem volt elégséges bizonyíték ahhoz, hogy arra lehessen következtetni, a maszitinib klinikai előnyökkel társul a javasolt javallatban, és ezért a gyógyszer 2001/83/EK irányelv 1. cikke 28a. pontja szerint meghatározott pozitív előnykockázat profilja nem igazolt. Az 5. klinikai indok tekintetében a CHMP arra a következtetésre jutott, hogy a toxicitási profil nem tekinthető kellően karakterizáltnak. Ugyanakkor a CHMP elismerte, hogy a pivotális vizsgálatban megfigyelt toxicitás nem adott okot nagyobb aggályokra. Ez összhangban áll a tudományos tanácsadó csoport által adott tanáccsal. A toxicitási profilban található bizonytalanság kezelhető lenne a megfelelő kockázatkezelési intézkedések révén, azonban a gyógyszer hatékonysága nem igazolt.

9 A 6. klinikai indok tekintetében a CHMP úgy vélte, hogy a minta újravételező módszerek nem hasznosak a metodológiai hiányosságok, valamint az alátámasztó bizonyítékok hiánya vonatkozásában (lásd az 1. és 2. klinikai indok vizsgálatát), és ezért nem lehetséges azt a következtetést levonni, miszerint a maszitinib előnyökkel jár a javasolt javallatban. Ezen bizonytalanság miatt nem lehetséges arra következtetni, hogy az érintett gyógyszer azonnali elérhetősége meghaladja a kisebb hatékonyság kockázatát a rendelkezésre álló kezelési lehetőségekkel összevetve. Továbbá az alkalmazott minta újravételező metodológia nem teszi lehetővé, hogy arra lehessen következtetni, hogy annak valószínűsége, hogy a maszitinib alulmúlja a szunitinibet, az általános statisztikai elvek alapján kisebb mint 0,0001. Hasonlóképpen nem lehet következtetni arra, hogy 90% a valószínűsége annak, hogy évente körülbelül 100 beteg károsodik, mivel ez azt feltételezi, hogy igazolták a maszitinib hatékonyságát, ami nem igaz a fent említett metodológiai hiányosságok és az alátámasztó bizonyítékok hiánya miatt (lásd az 1. és 2. klinikai indokok vizsgálatát). A 7. klinikai indok tekintetében a CHMP megállapította, hogy a kérelmező úgy vélte, képes lenne időben átfogó klinikai adatokat rendelkezésre bocsátani a folyamatban lévő III. fázisú vizsgálat végi befejezéséig. Ez azonban nem foglalkozik a javasolt javallatban a maszitinibbel járó előnyökkel kapcsolatos jelenlegi bizonytalansággal, és ezért ebben a stádiumban a gyógyszer pozitív előnykockázat profilja a 2001/83/EK irányelv 1. cikke 28a. alapján nem igazolt. Az 1. minőségi indok tekintetében a CHMP úgy vélte, hogy a javasolt reagens anyag egy komplex molekula számos lehetséges szintézis úttal és gyártóval, és a hatóanyag szintézisének utolsó valós lépésénél használják (, a maszitinib nyers bázis szintézise). A maszitinib szintézisének változását szabályozó felügyelet hiánya a végleges termék nem kielégítő és kontrollálatlan minőségét eredményezheti, potenciálisan káros hatással a Masican előny-kockázat profiljára. Továbbá a kérelmező javaslata, hogy ne definiálják újra a kiindulási vegyületet, nem nyújtana szükséges biztosítékot arra, hogy a hatóanyag valamennyi kritikus gyártási lépése megfelel a jó gyártási gyakorlatnak. A 2. minőségi indok tekintetében a CHMP megállapította, hogy a kérelmező foglalkozott a problémával a specifikus, nem specifikus és összes szennyezőanyag határértékének szűkítése révén. Ez elvben elfogadható lehetne, a forgalomba hozatali engedély dosszié 3. modulja releváns részeinek frissítése mellett. A 3. minőségi indok tekintetében a CHMP egyetértett a kérelmezővel abban, hogy a hatóanyag részecskeméret befolyása minimális vagy legalábbis nem nagy fontosságú a specifikált részecskeméreteken belül, ha a javasolt oldódási közeggel (0,01 N HCl) vizsgálják, amely eddig nem mutatkozott diszkriminatívnak. A valódi aggály annak hiányzó megértésében rejlik, hogy a gyártási folyamat mely feltételei magyarázzák a megfigyelt eltérő oldódási eredményeket, amelyek a gyártási folyamat elérhető kontrolljának szükséges mértékű szűkítési igényét eredményezik. Ezért a részecskeméret eloszlással kapcsolatos, a kérelmező által javasolt hatóanyag specifikáció még mindig nem elfogadható a gyártási folyamat hiányos megértésével kapcsolatos bizonytalanságok miatt - a részecskeméret eloszlásnak a D(0,1), D(0,5) és D(0,9) értékeket kell tartalmaznia, és a vizsgálatra szánt gyártási tételek esetén megfigyelt részecskeméret-tartományoknak megfelelően kell szűkíteni, ahol hasonló biológiai hasznosulást igazoltak. A 4. minőségi indok tekintetében a CHMP egyetértett a kérelmező által benyújtott okfejtéssel, és a probléma megoldottnak tekinthető. Megjegyzendő, hogy ez nem képezett fontos kifogást. Az 5. minőségi indok tekintetében a részecskeméret vonatkozásában lásd a 3. minőségi indokot fentebb. A keménységre vonatkozó, leszűkített, folyamatban lévő specifikáció elvben elfogadható lehetne, a forgalomba hozatali engedély dosszié 3. modulja releváns részeinek frissítése mellett.

10 A 6. minőségi indok tekintetében a CHMP megállapította, hogy az engedélyezés utáni kötelezettségvállalás ezzel a ponttal kapcsolatosan nem fogadható el, és nem biztosított, hogy a javasolt teszt időpontok elégségesek lennének. Továbbá figyelembe kell venni, hogy az oldódási profilokat csupán 0,01 N HCl oldószerrel határozták meg (magasabb ph értéknél oldódási eredményeket nem bocsátottak rendelkezésre, azonban a hatóanyag oldódása csökken magasabb ph értékek esetén), és hogy az oldódási módszer diszkriminatív természetét nem igazolták (lásd a 7. indokot). A gyártási folyamat kontrolljának és reprodukálhatóságának hiányát illető aggályokkal nem foglalkoztak (lásd a 3. indokot). A 7. minőségi indok tekintetében a CHMP úgy vélte, hogy biztosítani kell a vizsgálatra szánt gyártási tétel, illetve a kereskedelmi gyártási tétel összehasonlíthatóságának megerősítését, valamint a gyártási folyamat megfelelő kontrolljának biztosítását és a kereskedelmi gyártási tételek minőségét, mielőtt pozitív ajánlást lehetne tenni a minőségi indokokat illetően. A 8. minőségi indok tekintetében a CHMP arra a következtetésre jutott, hogy a szennyezőanyagok tesztelésével kapcsolatos, javított komplex analitikai módszer kifejlesztését (ideértve a kiegészítő validációs vizsgálatokat, gyártási tétel eredményeket és stabilitási eredményeket) nem szabad engedélyezés utáni intézkedésként kezelni; lásd az 1. minőségi indokot. Az oldódási módszert illetően lásd a 7. minőségi indokot. A 9. minőségi indok tekintetében lásd a 2. és 5. minőségi indokot. Összességében a kérelmező által a felülvizsgálathoz benyújtott részletes indoklás értékelése alapján a CHMP arra a következtetésre jutott, hogy a Masican előny-kockázat profilja nem tekinthető pozitívnak. Az elutasítás indokolása Mivel: A kérelmező érvelése, valamint a minőségre, biztonságosságra és hatékonyságra vonatkozó alátámasztó adatok alapján a CHMP az eredeti véleményének felülvizsgálata alapján megerősítette:. A maszitinib hatékonysága GIST esetén nem kellően alátámasztott. A bizonyított hatékonyság hiányában a pozitív előny-kockázat profil nem igazolt. A készítmény minősége nem megfelelően ellenőrzött a betegek szennyezőanyagokkal való expozíciója tekintetében, valamint nem garantálható a vizsgálatra szánt gyártási tételek és a kereskedelmi tételek közötti reprodukálhatóság. A klinikai biztonságosság tekintetében a hatóanyag minőségének szabályozatlan változásaiból eredően a betegek lehetséges szennyezőanyag expozíciójának hatását illetően fennálló bizonytalanságoktól eltekintve a CHMP arra a következtetésre jutott, hogy bár a toxicitási profil nem tekinthető kellően karakterizáltnak, a pivotális vizsgálatban megfigyelt toxicitás nem vetett fel nagyobb aggályokat. A toxicitási profilban található bizonytalanság kezelhető lenne a megfelelő kockázatkezelési intézkedések révén, azonban a gyógyszer hatékonysága nem igazolt. A CHMP véleménye szerint a fent említett gyógyszer minőségét és hatékonyságát nem igazolták kellőképpen, és az 507/2006/EK bizottsági rendelet 4. cikkében foglalt, a feltételes jóváhagyásra vonatkozó követelmény, nevezetesen, hogy a gyógyszer 2001/83/EK irányelv 1. cikkének 28a. pontja szerint meghatározott előny-kockázat profilja pozitív legyen, nem teljesül. Ezenfelül a negatív ajánlás fényében a CHMP véleménye szerint jelenleg nem helyénvaló következtetéseket levonni az új hatóanyagra vonatkozóan. Ezért a 726/2004/EK rendelet 12. cikke alapján a CHMP javasolta a Masican-ra vonatkozó feltételes forgalomba hozatali engedély kiadásának elutasítását.

II. melléklet. Az EMA által beterjesztett tudományos következtetések, valamint a termékek forgalmazása és alkalmazása felfüggesztésének indokolása

II. melléklet. Az EMA által beterjesztett tudományos következtetések, valamint a termékek forgalmazása és alkalmazása felfüggesztésének indokolása II. melléklet Az EMA által beterjesztett tudományos következtetések, valamint a termékek forgalmazása és alkalmazása felfüggesztésének indokolása 14 Tudományos következtetések A buflomedilt tartalmazó

Részletesebben

II. MELLÉKLET TUDOMÁNYOS KÖVETKEZTETÉSEK, VALAMINT AZ ELUTASÍTÁS INDOKLÁSA

II. MELLÉKLET TUDOMÁNYOS KÖVETKEZTETÉSEK, VALAMINT AZ ELUTASÍTÁS INDOKLÁSA II. MELLÉKLET TUDOMÁNYOS KÖVETKEZTETÉSEK, VALAMINT AZ ELUTASÍTÁS INDOKLÁSA 4 TUDOMÁNYOS KÖVETKEZTETÉSEK A MYDERISON TUDOMÁNYOS ÉRTÉKELÉSÉNEK ÁTFOGÓ ÖSSZEGZÉSE A tolperizon a harántcsíkolt izmok spaszticitásának

Részletesebben

II. melléklet. Az Európai Gyógyszerügynökség által kiadott pozitív véleménnyel kapcsolatos tudományos következtetések és indoklások

II. melléklet. Az Európai Gyógyszerügynökség által kiadott pozitív véleménnyel kapcsolatos tudományos következtetések és indoklások II. melléklet Az Európai Gyógyszerügynökség által kiadott pozitív véleménnyel kapcsolatos tudományos következtetések és indoklások 4 Tudományos következtetések A Seasonique és kapcsolódó nevek (lásd I.

Részletesebben

Tudományos következtetések

Tudományos következtetések II. MELLÉKLET AZ EURÓPAI GYÓGYSZERÜGYNÖKSÉG ÁLTAL BETERJESZTETT TUDOMÁNYOS KÖVETKEZTETÉSEK, A POZITÍV VÉLEMÉNY, A CÍMKESZÖVEG, VALAMINT A BETEGTÁJÉKOZTATÓ MÓDOSÍTÁSÁNAK INDOKOLÁSA 14 Tudományos következtetések

Részletesebben

II. Melléklet. Tudományos következtetések és a forgalomba hozatali engedély feltételeit érintő változtatások indoklása

II. Melléklet. Tudományos következtetések és a forgalomba hozatali engedély feltételeit érintő változtatások indoklása II. Melléklet Tudományos következtetések és a forgalomba hozatali engedély feltételeit érintő változtatások indoklása 6 Tudományos következtetések Az EMLA krém és kapcsolódó nevek (lásd I. melléklet) tudományos

Részletesebben

MELLÉKLET TUDOMÁNYOS KÖVETKEZTETÉSEK ÉS AZ EMEA ÁLTALI ELUTASÍTÁS INDOKLÁSA

MELLÉKLET TUDOMÁNYOS KÖVETKEZTETÉSEK ÉS AZ EMEA ÁLTALI ELUTASÍTÁS INDOKLÁSA MELLÉKLET TUDOMÁNYOS KÖVETKEZTETÉSEK ÉS AZ EMEA ÁLTALI ELUTASÍTÁS INDOKLÁSA (A kereskedelmi szempontból bizalmas információk törlésével rövidített változat) 1 A CHMP MYCOGRABRA VONATKOZÓ 2006. NOVEMBER

Részletesebben

Flexove 625 mg Tabletta Szájon át történő alkalmazás 1327 Lysaker, Norvégia Belgium - Navamedic ASA Vollsveien 13 C 1327 Lysaker, Norvégia

Flexove 625 mg Tabletta Szájon át történő alkalmazás 1327 Lysaker, Norvégia Belgium - Navamedic ASA Vollsveien 13 C 1327 Lysaker, Norvégia I. MELLÉKLET FELSOROLÁS: MEGNEVEZÉS, GYÓGYSZERFORMA, GYÓGYSZERKÉSZÍTMÉNY- DÓZISOK, ALKALMAZÁSI MÓDOK, KÉRELMEZŐ, FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY JOGOSULTJA A TAGÁLLAMOKBAN 1 Tagállam Forgalomba hozatali engedély

Részletesebben

Melléklet. Tudományos következtetések és az Európai Gyógyszerügynökség által kiadott elutasítás indoklása

Melléklet. Tudományos következtetések és az Európai Gyógyszerügynökség által kiadott elutasítás indoklása Melléklet Tudományos következtetések és az Európai Gyógyszerügynökség által kiadott elutasítás indoklása Tudományos következtetések és az Európai Gyógyszerügynökség által kiadott elutasítás indoklása A

Részletesebben

Nyilvános Értékelő Jelentés. Alleopti Komfort. 20 mg/ml oldatos szemcsepp egyadagos tartályban. (nátrium-kromoglikát)

Nyilvános Értékelő Jelentés. Alleopti Komfort. 20 mg/ml oldatos szemcsepp egyadagos tartályban. (nátrium-kromoglikát) Nyilvános Értékelő Jelentés Gyógyszernév: (nátrium-kromoglikát) Nemzeti eljárás A forgalomba hozatali engedély jogosultja: Sanofi-aventis Zrt. Kelt: 2014. november 11. TARTALOM NEM EGÉSZSÉGÜGYI SZAKEMBEREKNEK

Részletesebben

Finasterid Aramis. 1 mg filmtabletta. Nyilvános Értékelő Jelentés. (finasterid) Gyógyszernév: Nemzeti eljárás

Finasterid Aramis. 1 mg filmtabletta. Nyilvános Értékelő Jelentés. (finasterid) Gyógyszernév: Nemzeti eljárás Gyógyszernév: (finasterid) Nemzeti eljárás A forgalomba hozatali engedély jogosultja: Aramis Pharma Kft. Kelt: 2013. december 10. 2 TARTALOM NEM EGÉSZSÉGÜGYI SZAKEMBEREKNEK SZÓLÓ ÖSSZEFOGLALÓ... 3 TUDOMÁNYOS

Részletesebben

I. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS

I. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS I. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS 1 1. A GYÓGYSZER MEGNEVEZÉSE VPRIV 200 egység por oldatos infúzióhoz. 2. MINŐSÉGI ÉS MENNYISÉGI ÖSSZETÉTEL Egy injekciós üveg 200 egység* velagluceráz-alfát tartalmaz.

Részletesebben

III./5. GIST. Bevezetés. A fejezet felépítése. A.) Panaszok. B.) Anamnézis. Pápai Zsuzsanna

III./5. GIST. Bevezetés. A fejezet felépítése. A.) Panaszok. B.) Anamnézis. Pápai Zsuzsanna III./5. GIST Pápai Zsuzsanna A fejezet célja: a GIST daganatok epidemiológiájának, tüneteinek, diagnosztikájának valamint, kezelési lehetőségeinek áttekintése egy beteg esetének bemutatásán keresztül.

Részletesebben

I. MELLÉKLET. 6/1. oldal

I. MELLÉKLET. 6/1. oldal I. MELLÉKLET AZ ÁLLATGYÓGYÁSZATI KÉSZÍTMÉNY MEGNEVEZÉSE, GYÓGYSZERFORMÁJA, HATÁSERŐSSÉGE, ÁLLATFAJOK, ALKALMAZÁSI MÓDOK, A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY JOGOSULTJA LISTÁJA A TAGÁLLAMOKBAN 6/1. oldal Tagállam

Részletesebben

IV. melléklet. Tudományos következtetések

IV. melléklet. Tudományos következtetések IV. melléklet Tudományos következtetések 1 Tudományos következtetések A nátrium-glükóz kotranszporter-2 (SGLT2) inhibitorokat 2-es típusú cukorbetegeknél alkalmazzák diéta és testmozgás mellett önmagukban

Részletesebben

II. melléklet. Tudományos következtetések és a forgalomba hozatali engedély feltételeit érintő változtatások indoklása

II. melléklet. Tudományos következtetések és a forgalomba hozatali engedély feltételeit érintő változtatások indoklása II. melléklet Tudományos következtetések és a forgalomba hozatali engedély feltételeit érintő változtatások indoklása 10 Tudományos következtetések A Rocephin és kapcsolódó nevek (lásd I. melléklet) tudományos

Részletesebben

(ergotaminnal, koffeinnel, klórciklizinnel kombinálva) EQUANIL 250 mg, comprimé enrobé. EQUANIL 400 mg, comprimé enrobé sécable

(ergotaminnal, koffeinnel, klórciklizinnel kombinálva) EQUANIL 250 mg, comprimé enrobé. EQUANIL 400 mg, comprimé enrobé sécable I. melléklet A gyógyszerek fantázianeveinek, gyógyszerformáinak, hatáserősségeinek, az alkalmazás módjainak és a forgalomba hozatali engedély tagállamokbeli jogosultjainak felsorolása 1 Tagállam EU/EGT

Részletesebben

I. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS

I. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS I. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS 1/33 1. A GYÓGYSZER MEGNEVEZÉSE Resolor 1 mg-os filmtabletta 2. MINŐSÉGI ÉS MENNYISÉGI ÖSSZETÉTEL 1 mg prukaloprid filmtablettánként (prukaloprid-szukcinát formájában).

Részletesebben

Publikus értékelő jelentés

Publikus értékelő jelentés 100 mg rágótabletta értékelő jelentés zám: OGYI-T-22272 értékelő jelentés Szakmai értékelés Termék neve: Merewin 50, 100 mg rágótabletta szildenafil-citrát zám: OGYI-T-22272 Kérelmező: Pharmanox Kft. Dátum:

Részletesebben

Clavulanic acid 10 mg. Clavulanic acid 10 mg. Clavulanic acid 10 mg. Clavulanic acid 10 mg

Clavulanic acid 10 mg. Clavulanic acid 10 mg. Clavulanic acid 10 mg. Clavulanic acid 10 mg I. melléklet Megnevezések, gyógyszerforma, az állatgyógyászati készítmény hatáserőssége, állatfajok, alkalmazási mód, a kérelmező / a forgalomba hozatali engedély jogosultjának listája a tagállamokban

Részletesebben

Gincosan kemény kapszula

Gincosan kemény kapszula Gyógyszernév: (páfrányfenyőlevél és ginzenggyökér száraz kivonata) Nemzeti eljárás A forgalomba hozatali engedély jogosultja: Radaydrug Kft. Kelt: 2013. augusztus 21. TARTALOM NEM EGÉSZSÉGÜGYI SZAKEMBEREKNEK

Részletesebben

Minden adag Azomyr szájban diszpergálódó tabletta 5 mg dezloratadint tartalmaz.

Minden adag Azomyr szájban diszpergálódó tabletta 5 mg dezloratadint tartalmaz. 1 A GYÓGYSZER MEGNEVEZÉSE Azomyr 5 mg szájban diszpergálódó tabletta 2 MINŐSÉGI ÉS MENNYISÉGI ÖSSZETÉTEL Minden adag Azomyr szájban diszpergálódó tabletta 5 mg dezloratadint tartalmaz A segédanyagok teljes

Részletesebben

Normaflore Max 6 milliárd

Normaflore Max 6 milliárd Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Nyilvános Értékelő Jelentés Gyógyszernév: 6 milliárd por többszörösen antibiotikum-rezisztens Bacillus clausii spóra Nemzeti eljárás A forgalomba hozatali engedély

Részletesebben

Vita-D3 Béres. 1600 NE tabletta. Nyilvános Értékelő Jelentés. (kolekalciferol) Gyógyszernév: Nemzeti eljárás

Vita-D3 Béres. 1600 NE tabletta. Nyilvános Értékelő Jelentés. (kolekalciferol) Gyógyszernév: Nemzeti eljárás Nyilvános Értékelő Jelentés Gyógyszernév: (kolekalciferol) Nemzeti eljárás A forgalomba hozatali engedély jogosultja: Béres Gyógyszergyár Zrt. Kelt: 2015. november 19. TARTALOM NEM EGÉSZSÉGÜGYI SZAKEMBEREKNEK

Részletesebben

II. melléklet. Tudományos következtetések és a forgalomba hozatali engedélyek feltételeit érintő változtatások indoklása

II. melléklet. Tudományos következtetések és a forgalomba hozatali engedélyek feltételeit érintő változtatások indoklása II. melléklet Tudományos következtetések és a forgalomba hozatali engedélyek feltételeit érintő változtatások indoklása 6 Tudományos következtetések A Kantos Master és a kapcsolódó nevek (lásd I. melléklet)

Részletesebben

Hydroxocobalamin RPH Pharmaceuticals

Hydroxocobalamin RPH Pharmaceuticals Nyilvános Értékelő Jelentés Gyógyszernév: Hydroxocobalamin RPH Pharmaceuticals (hidroxokobalamin-klorid) Nemzeti eljárás A forgalomba hozatali engedély jogosultja: RPH Pharmaceuticals AB Kelt: 2015. december

Részletesebben

1. A GYÓGYSZER NEVE 2. MINŐSÉGI ÉS MENNYISÉGI ÖSSZETÉTEL. Requip 0,5 mg filmtabletta

1. A GYÓGYSZER NEVE 2. MINŐSÉGI ÉS MENNYISÉGI ÖSSZETÉTEL. Requip 0,5 mg filmtabletta 1. A GYÓGYSZER NEVE Requip 0,25 mg filmtabletta Requip 0,5 mg filmtabletta Requip 1 mg filmtabletta Requip 2 mg filmtabletta Requip 5 mg filmtabletta 2. MINŐSÉGI ÉS MENNYISÉGI ÖSSZETÉTEL Requip 0,25 mg

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK ÉS AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK ÉS AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK HU HU HU AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 29.9.2008 COM(2008) 584 végleges A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK ÉS AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK A 2004/24/EK irányelv által módosított 2001/83/EK irányelv

Részletesebben

No-Spa Neo Forte 80 mg

No-Spa Neo Forte 80 mg Nyilvános Értékelő Jelentés Gyógyszernév: 80 mg filmtabletta (drotaverin-hidroklorid) Nemzeti eljárás A forgalomba hozatali engedély jogosultja: Sanofi-Aventis Zrt. Kelt: 2014. április 30. TARTALOM NEM

Részletesebben

Alkalmazás engedély jogosultja. 2,5 mg ramipril. 2,5 mg ramipril. 2,5 mg ramipril. 2,5 mg ramipril. 2,5 mg ramipril. 2,5 mg ramipril.

Alkalmazás engedély jogosultja. 2,5 mg ramipril. 2,5 mg ramipril. 2,5 mg ramipril. 2,5 mg ramipril. 2,5 mg ramipril. 2,5 mg ramipril. I. MELLÉKLET AZ ÁLLATGYÓGYÁSZATI KÉSZÍTMÉNYEK NEVEINEK, GYÓGYSZERFORMÁJÁNAK ÉS HATÁSERŐSSÉGÉNEK, AZ ÁLLATFAJNAK, AZ ADAGOLÁS MÓDJÁNAK ÉS AZ EGYES TAGÁLLAMOKBAN A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY JOGOSULTJAINAK

Részletesebben

I. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS

I. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS I. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS 1 1. A GYÓGYSZER MEGNEVEZÉSE Eporatio 1000 NE /0,5 ml oldatos injekció előretöltött fecskendőben 2. MINŐSÉGI ÉS MENNYISÉGI ÖSSZETÉTEL Előretöltött fecskendőnként 1000 nemzetközi

Részletesebben

Törzskönyvezett megnevezés Név. ETHIRFIN 20 mg Retard kemény kapszula. ETHIRFIN 60 mg Retard kemény kapszula. ETHIRFIN 120 mg Retard kemény kapszula

Törzskönyvezett megnevezés Név. ETHIRFIN 20 mg Retard kemény kapszula. ETHIRFIN 60 mg Retard kemény kapszula. ETHIRFIN 120 mg Retard kemény kapszula I. MELLÉKLET FELSOROLÁS: MEGNEVEZÉS, GYÓGYSZERFORMA(K), GYÓGYSZERKÉSZÍTMÉNY- DÓZIS(OK), ALKALMAZÁSI MÓD(OK), KÉRELMEZŐ(K), FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY JOGOSULTJA(I) A TAGÁLLAMOKBAN 1 Tagállam Dánia Dánia

Részletesebben

A KOCZÁZAT-KEZELÉSI TERV ÖSSZEFOGLALÁSA

A KOCZÁZAT-KEZELÉSI TERV ÖSSZEFOGLALÁSA NIMEZULID SZISZTÉMÁS ALKALMAZÁSRA (100 mg-os TABLETTA és GRANULÁTUM, 200 mg-os KÚP) (Magyarországon törzskönyvezve: Xilox 50 mg/g granulátum belsőleges szuszpenzióhoz) A KOCZÁZAT-KEZELÉSI TERV ÖSSZEFOGLALÁSA

Részletesebben

Alsó és felső részén fehér, átlátszatlan, 4-es méretű, kemény zselatin kapszula, amely 155 mg fehér színű, szagtalan port tartalmaz.

Alsó és felső részén fehér, átlátszatlan, 4-es méretű, kemény zselatin kapszula, amely 155 mg fehér színű, szagtalan port tartalmaz. 1. A GYÓGYSZER NEVE Tramalgic 50 mg kemény kapszula 2. MINŐSÉGI ÉS MENNYISÉGI ÖSSZETÉTEL Hatóanyag: 50 mg tramadol-hidroklorid kapszulánként. A segédanyagok teljes listáját lásd a 6.1 pontban. 3. GYÓGYSZERFORMA

Részletesebben

GLUSCAN 500 500 MBq/mL a kalibrálás idején. GLUSCAN 500 500 MBq/mL a kalibrálás idején. GLUSCAN PL 500 MBq/mL a kalibrálás idején

GLUSCAN 500 500 MBq/mL a kalibrálás idején. GLUSCAN 500 500 MBq/mL a kalibrálás idején. GLUSCAN PL 500 MBq/mL a kalibrálás idején I. MELLÉKLET FELSOROLÁS: MEGNEVEZÉS, GYÓGYSZERFORMA, GYÓGYSZERKÉSZÍTMÉNYDÓZIS, ALKALMAZÁSI MÓD, KÉRELMEZŐK, FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY JOGOSULTJAI A TAGÁLLAMOKBAN 1 Tagállam EU/EGT Franciaország Németország

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat A TANÁCS RENDELETE

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat A TANÁCS RENDELETE AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 8.11.2005 COM(2005) 550 végleges Javaslat A TANÁCS RENDELETE az Oroszországból és a Kínai Népköztársaságból származó szemcsés politetraflour-etilén (PTFE) behozatalára

Részletesebben

I. sz. MELLÉKLET A KÉSZÍTMÉNY JELLEMZŐINEK ÖSSZEFOGLALÓJA

I. sz. MELLÉKLET A KÉSZÍTMÉNY JELLEMZŐINEK ÖSSZEFOGLALÓJA I. sz. MELLÉKLET A KÉSZÍTMÉNY JELLEMZŐINEK ÖSSZEFOGLALÓJA 1 1. AZ ÁLLATGYÓGYÁSZATI KÉSZÍTMÉNY MEGNEVEZÉSE MASIVET 50 mg-os filmbevonatú tabletta kutyák számára MASIVET 150 mg-os filmbevonatú tabletta kutyák

Részletesebben

VERSENYTANÁCS. 1054 Budapest, Alkotmány u. 5. 472-8864 Fax: 472-8860

VERSENYTANÁCS. 1054 Budapest, Alkotmány u. 5. 472-8864 Fax: 472-8860 VERSENYTANÁCS 1054 Budapest, Alkotmány u. 5. 472-8864 Fax: 472-8860 Vj-105/2004/39. A Gazdasági Versenyhivatal versenytanácsa a Nestlé Hungária Kft. (Budapest) ellen fogyasztók megtévesztésének gyanúja

Részletesebben

I. MELLÉKLET MEGNEVEZÉSEK, GYÓGYSZERFORMÁK, HATÁSERŐSSÉGEK, ALKALMAZÁSI MÓDOK ÉS A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY JOGOSULTJAI A TAGÁLLAMOKBAN

I. MELLÉKLET MEGNEVEZÉSEK, GYÓGYSZERFORMÁK, HATÁSERŐSSÉGEK, ALKALMAZÁSI MÓDOK ÉS A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY JOGOSULTJAI A TAGÁLLAMOKBAN I. MELLÉKLET MEGNEVEZÉSEK, GYÓGYSZERFORMÁK, HATÁSERŐSSÉGEK, ALKALMAZÁSI MÓDOK ÉS A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY JOGOSULTJAI A TAGÁLLAMOKBAN Tagállam Forgalomba hozatali engedély jogosultja Termék törzskönyvezett

Részletesebben

Hydrocortison-Wagner

Hydrocortison-Wagner Nyilvános Értékelő Jelentés Gyógyszernév: (hidokortizon-acetát) Nemzeti eljárás A forgalomba hozatali engedély jogosultja: Wagner-Pharma Gyógyszerfejlesztő, Gyártó és Forgalmazó Kft. Kelt: 2015. december

Részletesebben

Fehér kapszula, felső részén fekete OGT 918, alsó részén fekete 100 jelzéssel.

Fehér kapszula, felső részén fekete OGT 918, alsó részén fekete 100 jelzéssel. 1. A GYÓGYSZER MEGNEVEZÉSE Zavesca 100 mg kemény kapszula. 2. MINŐSÉGI ÉS MENNYISÉGI ÖSSZETÉTEL 100 mg miglusztát kapszulánként. A segédanyagok teljes listáját lásd a 6.1 pontban. 3. GYÓGYSZERFORMA Kemény

Részletesebben

Nyilvános Értékelő Jelentés. C-vitamin Béres. 1000 mg filmtabletta. (aszkorbinsav)

Nyilvános Értékelő Jelentés. C-vitamin Béres. 1000 mg filmtabletta. (aszkorbinsav) Nyilvános Értékelő Jelentés Gyógyszernév: (aszkorbinsav) Nemzeti eljárás A forgalomba hozatali engedély jogosultja: Béres Gyógyszergyár Zrt. Kelt: 2016. március 10. TARTALOM NEM EGÉSZSÉGÜGYI SZAKEMBEREKNEK

Részletesebben

Fogyatékossággal élő emberek életminősége és ellátási költségei különböző lakhatási formákban

Fogyatékossággal élő emberek életminősége és ellátási költségei különböző lakhatási formákban Fogyatékossággal élő emberek életminősége és ellátási költségei különböző lakhatási formákban Zárótanulmány a VP/2013/013/0057 azonosítószámú New dimension in social protection towards community based

Részletesebben

Klinikai metionin-anyagcsere kutatásainkhoz, amint már említettem, 35. S radioaktív kénizotóppal jelzett metionint használtunk (gondolom, a

Klinikai metionin-anyagcsere kutatásainkhoz, amint már említettem, 35. S radioaktív kénizotóppal jelzett metionint használtunk (gondolom, a TUDOMÁNYOS MŰHELY Szaktudományok interferenciája A huszadik században a tudományok fejlődését első közelítésben két, méreteiben és jelentőségében nagyjából azonos forradalommal" lehet jellemezni: a fizika

Részletesebben

1. A GYÓGYSZER NEVE 2. MINŐSÉGI ÉS MENNYISÉGI ÖSSZETÉTEL. 1 adag (1 ml) tartalma: Hepatitisz B felszíni antigén 1,2. 20 mikrogramm

1. A GYÓGYSZER NEVE 2. MINŐSÉGI ÉS MENNYISÉGI ÖSSZETÉTEL. 1 adag (1 ml) tartalma: Hepatitisz B felszíni antigén 1,2. 20 mikrogramm 1. A GYÓGYSZER NEVE Engerix-B szuszpenziós injekció felnőtteknek Engerix-B szuszpenziós injekció előretöltött fecskendőben felnőtteknek Hepatitisz B (rekombináns DNS) vakcina (adszorbeált) (HBV) 2. MINŐSÉGI

Részletesebben

Hypertonia kezelésére önmagában vagy egyéb antihipertenzívumokkal, pl. béta-blokkolókkal, diuretikumokkal vagy ACE-inhibitorokkal kombinálva.

Hypertonia kezelésére önmagában vagy egyéb antihipertenzívumokkal, pl. béta-blokkolókkal, diuretikumokkal vagy ACE-inhibitorokkal kombinálva. 1. A GYÓGYSZER NEVE Lacipil 2 mg filmtabletta Lacipil 4 mg filmtabletta 2. MINŐSÉGI ÉS MENNYISÉGI ÖSSZETÉTEL 2 mg, ill. 4 mg lacidipin filmtablettánként. Ismert hatású segédanyag: laktóz-monohidrát. A

Részletesebben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-3543/2013 számú ügyben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-3543/2013 számú ügyben Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-3543/2013 számú ügyben Előadó: dr. Magicz András A vizsgálat megindítása 2013. május 2-án az országos nemzetiségi önkormányzatok műhelybeszélgetésen tekintették

Részletesebben

I. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS

I. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS I. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS 1 Ez a gyógyszer fokozott felügyelet alatt áll, ami lehetővé teszi az új gyógyszerbiztonsági információk gyors azonosítását. Az egészségügyi szakembereket arra kérjük,

Részletesebben

Bioetikai Kódex. Az orvosbiológiai/klinikai kutatások elveiről és gyakorlatáról. www.ett.hu/bioetikai_kodex.pdf

Bioetikai Kódex. Az orvosbiológiai/klinikai kutatások elveiről és gyakorlatáról. www.ett.hu/bioetikai_kodex.pdf Bioetikai Kódex Az orvosbiológiai/klinikai kutatások elveiről és gyakorlatáról. www.ett.hu/bioetikai_kodex.pdf Tartalomjegyzék PREAMBULUM... 4 1. AZ ORVOSBIOLÓGIAI KUTATÓ MAGATARTÁSA... 5 2. A VIZSGÁLATI

Részletesebben

Kérelmező (Fantázianév)Név Hatáserősség. Avelox 400 mg / 250 ml Infúziós oldat. Izilox 400 mg / 250 ml, Infúziós oldat

Kérelmező (Fantázianév)Név Hatáserősség. Avelox 400 mg / 250 ml Infúziós oldat. Izilox 400 mg / 250 ml, Infúziós oldat I. MELLÉKLET FELSOROLÁS: MEGNEVEZÉS, GYÓGYSZERFORMA(K), GYÓGYSZERKÉSZÍTMÉNY- DÓZIS(OK), ALKALMAZÁSI MÓD(OK), KÉRELMEZŐ(K), FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY JOGOSULTJA(I) A TAGÁLLAMOKBAN 1 Tagállam EU/EEA Forgalombahozatali

Részletesebben

88/2004. (V. 15.) FVM rendelet. az állatgyógyászati készítményekről

88/2004. (V. 15.) FVM rendelet. az állatgyógyászati készítményekről 88/2004. (V. 15.) FVM rendelet az állatgyógyászati készítményekről módosította: 97/2005. (X. 28.) FVM rendelet - barna háttérrel és fehér betűkkel /50. (2)/ a szövegben! Az állategészségügyről szóló 1995.

Részletesebben

III. melléklet Az Alkalmazási előírás és a Betegtájékoztató egyes fejezeteinek módosításai

III. melléklet Az Alkalmazási előírás és a Betegtájékoztató egyes fejezeteinek módosításai III. melléklet Az Alkalmazási előírás és a Betegtájékoztató egyes fejezeteinek módosításai 34/42 A. Alkalmazási előírás 4.1 Terápiás javallatok [a jelenleg elfogadott indikációk törlendők és a következőkkel

Részletesebben

II. melléklet. Tudományos következtetések és a forgalomba hozatali engedély feltételeit érintő változtatások indoklása

II. melléklet. Tudományos következtetések és a forgalomba hozatali engedély feltételeit érintő változtatások indoklása II. melléklet Tudományos következtetések és a forgalomba hozatali engedély feltételeit érintő változtatások indoklása 17 Tudományos következtetések A tudományos értékelés általános összefoglalása Háttér-információ

Részletesebben

VERSENYTANÁCS. 1054 Budapest, Alkotmány u. 5. 472-8864 Fax: 472-8860

VERSENYTANÁCS. 1054 Budapest, Alkotmány u. 5. 472-8864 Fax: 472-8860 VERSENYTANÁCS 1054 Budapest, Alkotmány u. 5. 472-8864 Fax: 472-8860 Vj-106/2004/30. A Gazdasági Versenyhivatal versenytanácsa a NUMIL Hungary Tápszerkereskedelmi Kft. ellen fogyasztók megtévesztésének

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Postafiók 166. Tel: 336-7776 Fax: 336-7778

KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Postafiók 166. Tel: 336-7776 Fax: 336-7778 KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Postafiók 166. Tel: 336-7776 Fax: 336-7778 Ikt.sz.: D.564/18 /2009. A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban:

Részletesebben

ZÖLD KÖNYV. az online szerencsejátékokról a belső piacon. SEC(2011) 321 végleges

ZÖLD KÖNYV. az online szerencsejátékokról a belső piacon. SEC(2011) 321 végleges HU HU HU EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2011.3.24. COM(2011) 128 végleges ZÖLD KÖNYV az online szerencsejátékokról a belső piacon SEC(2011) 321 végleges HU HU TARTALOMJEGYZÉK Zöld könyv az online szerencsejátékokról

Részletesebben

A Puregon-kezelést a fertilitási problémák kezelésében jártas orvos felügyelete alatt kell elkezdeni.

A Puregon-kezelést a fertilitási problémák kezelésében jártas orvos felügyelete alatt kell elkezdeni. 1. A GYÓGYSZER MEGNEVEZÉSE Puregon 200 NE/0,5 ml oldatos injekció 2. MINŐSÉGI ÉS MENNYISÉGI ÖSSZETÉTEL Egy injekciós üveg 200 NE rekombináns follikulus stimuláló hormon (FSH) tartalmaz 0,5 ml vizes oldatban.

Részletesebben

v é g z é s t. Az eljáró versenytanács az utóvizsgálatot megszünteti. E végzés ellen jogorvoslatnak helye nincs.

v é g z é s t. Az eljáró versenytanács az utóvizsgálatot megszünteti. E végzés ellen jogorvoslatnak helye nincs. 1054 Budapest, Alkotmány u. 5. Levélcím: 1391 Budapest 62. Pf.: 211. Telefon: (06-1) 472-8865, Fax: (06-1) 472-8860 Ügyszám: Vj/20/2015. Iktatószám: Vj/20-7/2015. A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa

Részletesebben

I. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS

I. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS I. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS 1 1. A GYÓGYSZER NEVE Sevelamer carbonate Zentiva 800 mg filmtabletta 2. MINŐSÉGI ÉS MENNYISÉGI ÖSSZETÉTEL Egy tabletta 800 mg szevelamer-karbonátot tartalmaz. A segédanyagok

Részletesebben

Ipravent 21 mikrogramm/adag

Ipravent 21 mikrogramm/adag Nyilvános Értékelő Jelentés Gyógyszernév: (ipratropium-bromid) Nemzeti eljárás A forgalomba hozatali engedély jogosultja: Aramis Pharma Kft. Kelt: 2013. október 15. TARTALOM NEM EGÉSZSÉGÜGYI SZAKEMBEREKNEK

Részletesebben

I. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS

I. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS I. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS 1 1. A GYÓGYSZER NEVE Resolor 1 mg filmtabletta 2. MINŐSÉGI ÉS MENNYISÉGI ÖSSZETÉTEL 1 mg prukaloprid filmtablettánként (szukcinát formájában). Ismert hatású segédanyagok:

Részletesebben

Óbudai Egyetem Doktori (PhD) értekezés. Légi közlekedés környezetbiztonsági kapcsolatrendszerének modellezése a helikopterzaj tükrében

Óbudai Egyetem Doktori (PhD) értekezés. Légi közlekedés környezetbiztonsági kapcsolatrendszerének modellezése a helikopterzaj tükrében Óbudai Egyetem Doktori (PhD) értekezés Légi közlekedés környezetbiztonsági kapcsolatrendszerének modellezése a helikopterzaj tükrében Bera József Témavezető: Pokorádi László CSc. Biztonságtudományi Doktori

Részletesebben

TARTALOM. Bekezdések Bevezetés A jelen Nemzetközi Könyvvizsgálati Standard hatóköre 1 Hatálybalépés időpontja 2 Cél 3 Fogalmak 4 Követelmények

TARTALOM. Bekezdések Bevezetés A jelen Nemzetközi Könyvvizsgálati Standard hatóköre 1 Hatálybalépés időpontja 2 Cél 3 Fogalmak 4 Követelmények TARTALOM Bekezdések Bevezetés A jelen Nemzetközi Könyvvizsgálati Standard hatóköre 1 Hatálybalépés időpontja 2 Cél 3 Fogalmak 4 Követelmények Átfogó válaszok 5 Az állítások szintjén felmerülő lényeges

Részletesebben

V É G Z É S T : A le nem rótt 10.000,- (Tízezer) forint felülvizsgálati eljárási illeték az állam terhén marad. I N D O K O L Á S :

V É G Z É S T : A le nem rótt 10.000,- (Tízezer) forint felülvizsgálati eljárási illeték az állam terhén marad. I N D O K O L Á S : SZEGEDI ÍTÉLŐTÁBLA Pk.I.20.939/2014/2. szám A Szegedi Ítélőtábla a dr. Kun József ügyvéd (4025 Debrecen, Simonffy u. 4-6. I/102.) által képviselt (kérelmező neve, címe) szám alatti lakos kérelmezőnek a

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2013. április 16. (OR. en) 8162/13 Intézményközi referenciaszám: 2013/0095 (NLE) ANTIDUMPING 34 COMER 74

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2013. április 16. (OR. en) 8162/13 Intézményközi referenciaszám: 2013/0095 (NLE) ANTIDUMPING 34 COMER 74 AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2013. április 16. (OR. en) 8162/13 Intézményközi referenciaszám: 2013/0095 (NLE) ANTIDUMPING 34 COMER 74 JOGALKOTÁSI AKTUSOK ÉS EGYÉB ESZKÖZÖK Tárgy: A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI

Részletesebben

1. oldal, összesen: 10 oldal

1. oldal, összesen: 10 oldal 1. oldal, összesen: 10 oldal Ügyszám: 1350/B/2009 Első irat érkezett: Az ügy tárgya: Előadó Lenkovics Barnabás Dr. : Támadott jogi aktus: Határozat száma: 1350/B/2009. AB határozat ABH oldalszáma: 2010/2225

Részletesebben

A GYÓGYSZERKÉSZÍTMÉNY MEGNEVEZÉSE

A GYÓGYSZERKÉSZÍTMÉNY MEGNEVEZÉSE ALKALMAZÁSI ELOÍRÁS 1. A GYÓGYSZERKÉSZÍTMÉNY MEGNEVEZÉSE FOSAMAX 70 mg tabletta 2. MINOSÉGI ÉS MENNYISÉGI ÖSSZETÉTEL 70 mg alendronsavval egyenértéku 91,37 mg alendronát-nátrium-trihidrát tablettánként.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Fővárosi Ítélőtábla 2.Kf.27.127/2004/12.szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Fővárosi Ítélőtábla a PhN Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (Budapest) felperesnek a Gazdasági Versenyhivatal (Budapest, hivatkozási

Részletesebben

Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei A BÚZATERMELÉS, A TERMÉNYMANIPULÁCIÓ ÉS A LISZTGYÁRTÁS KOMPLEX ÜZEMTANI ELEMZÉSE.

Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei A BÚZATERMELÉS, A TERMÉNYMANIPULÁCIÓ ÉS A LISZTGYÁRTÁS KOMPLEX ÜZEMTANI ELEMZÉSE. Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei A BÚZATERMELÉS, A TERMÉNYMANIPULÁCIÓ ÉS A LISZTGYÁRTÁS KOMPLEX ÜZEMTANI ELEMZÉSE Kiss István Témavezető: Dr. habil. Szűcs István egyetemi docens DEBRECENI EGYETEM

Részletesebben

FIGYELEM!!! Az alábbi dokumentum csak tájékoztató jellegű, minden esetben olvassa el a termék dobozában található tájékoztatót!

FIGYELEM!!! Az alábbi dokumentum csak tájékoztató jellegű, minden esetben olvassa el a termék dobozában található tájékoztatót! FIGYELEM!!! Az alábbi dokumentum csak tájékoztató jellegű, minden esetben olvassa el a termék dobozában található tájékoztatót! ALKALMAZÁSI ELŐIRAT BETEGTÁJÉKOZTATÓ: INFORMÁCIÓK A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA Glucobay

Részletesebben

HÁTTÉRANYAG AZ ALAPTÖRVÉNY NEGYEDIK MÓDOSÍTÁSÁHOZ

HÁTTÉRANYAG AZ ALAPTÖRVÉNY NEGYEDIK MÓDOSÍTÁSÁHOZ HÁTTÉRANYAG AZ ALAPTÖRVÉNY NEGYEDIK MÓDOSÍTÁSÁHOZ I. ELŐZMÉNYEK 1. A módosítás indoka Az Országgyűlés 2013. március 11-én elfogadta az Alaptörvény negyedik módosítását (a továbbiakban: Módosítás). A Módosítást

Részletesebben

A dolgozók képzésének és támogatásának szerepe az ergonómiai programok sikerében

A dolgozók képzésének és támogatásának szerepe az ergonómiai programok sikerében ERGONÓMIA 5.1 A dolgozók képzésének és támogatásának szerepe az ergonómiai programok sikerében Tárgyszavak: ergonómia; képzés; részvétel; visszacsatolás; támogatás; kockázatkezelés; kísérlet. A munkavégzést

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT. Ülésdokumentum

EURÓPAI PARLAMENT. Ülésdokumentum EURÓPAI PARLAMENT 2004 Ülésdokumentum 2009 C6-0018/2006 2003/0165(COD) 19/01/2006 Közös álláspont A Tanács által 2005. december 8-án elfogadott KÖZÖS ÁLLÁSPONT az élelmiszereken alkalmazott, tápanyag-összetételre

Részletesebben

A SIFROL retard tabletta a pramipexol napi egyszeri adagolású, szájon át adandó gyógyszerformája.

A SIFROL retard tabletta a pramipexol napi egyszeri adagolású, szájon át adandó gyógyszerformája. 1. A GYÓGYSZER MEGNEVEZÉSE SIFROL 0,26 mg retard tabletta 2. MINŐSÉGI ÉS MENNYISÉGI ÖSSZETÉTEL 0,375 mg pramipexol-dihidroklorid-monohidrátot retard tablettánként, ami 0,26 mg pramipexolnak felel meg.

Részletesebben

I. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS

I. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS I. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS 1 Ez a gyógyszer fokozott felügyelet alatt áll, mely lehetővé teszi az új gyógyszerbiztonsági információk gyors azonosítását. Az egészségügyi szakembereket arra kérjük,

Részletesebben

I. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS

I. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS I. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS 1 1. A GYÓGYSZER NEVE Mixtard 30 40 nemzetközi egység/ml szuszpenziós injekció 2. MINŐSÉGI ÉS MENNYISÉGI ÖSSZETÉTEL 1 injekciós üveg 10 ml-t tartalmaz, ami 400 NE-gel egyenértékű.

Részletesebben

FÜGGELÉK. értékelési módok

FÜGGELÉK. értékelési módok FÜGGELÉK Q C uali ont értékelési módok BEVEZETÉS A diagnosztikai bizonytalanságot alapvetően két összetevő, a mérési bizonytalanság (analitikai hiba), a véletlen + rendszeres hiba és az adott paraméter

Részletesebben

BETEGTÁJÉKOZTATÓ: INFORMÁCIÓK A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA. Gammasolde 1 mg filmtabletta. anasztrozol

BETEGTÁJÉKOZTATÓ: INFORMÁCIÓK A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA. Gammasolde 1 mg filmtabletta. anasztrozol BETEGTÁJÉKOZTATÓ: INFORMÁCIÓK A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA Gammasolde 1 mg filmtabletta anasztrozol Mielott elkezdené szedni ezt a gyógyszert, olvassa el figyelmesen az alábbi betegtájékoztatót. - Tartsa meg

Részletesebben

1. A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY JOGOSULTJÁNAK, TOVÁBBÁ AMENNYIBEN ETTŐL ELTÉR, A GYÁRTÁSI TÉTELEK FELSZABADÍTÁSÁÉRT FELELŐS GYÁRTÓ NEVE ÉS CÍME

1. A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY JOGOSULTJÁNAK, TOVÁBBÁ AMENNYIBEN ETTŐL ELTÉR, A GYÁRTÁSI TÉTELEK FELSZABADÍTÁSÁÉRT FELELŐS GYÁRTÓ NEVE ÉS CÍME HASZNÁLATI UTASÍTÁS Cardalis 2,5 mg/20 mg rágótabletta kutyáknak Cardalis 5 mg/40 mg rágótabletta kutyáknak Cardalis 10 mg/80 mg rágótabletta kutyáknak 1. A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY JOGOSULTJÁNAK,

Részletesebben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-537/2013. számú ügyben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-537/2013. számú ügyben Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-537/2013. számú ügyben Előadó: dr. Tóth Lívia Az eljárás megindítása Egy idősotthont és fogyatékosok otthonait fenntartó nonprofit kft. ügyvezetője fordult

Részletesebben

Kemény kapszula Fehér, átlátszatlan kemény kapsula, a kapszula alsó részén CYSTAGON 150, felső részén MYLAN felirattal.

Kemény kapszula Fehér, átlátszatlan kemény kapsula, a kapszula alsó részén CYSTAGON 150, felső részén MYLAN felirattal. 1. A GYÓGYSZER MEGNEVEZÉSE CYSTAGON 150 mg kemény kapszula 2. MINŐSÉGI ÉS MENNYISÉGI ÖSSZETÉTEL Egy kemény kapszula 150 mg ciszteamin-bitartarátot tartalmaz (merkaptamin-bitartarát formájában). A segédanyagok

Részletesebben

A FŐTITKÁR JELENTÉSE AZ ELNÖKSÉG TAGJAI RÉSZÉRE AZ EURÓPAI PARLAMENT. 2010-es PÉNZÜGYI ÉVRE VONATKOZÓ ELŐZETES KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZAT-TERVEZETÉRŐL

A FŐTITKÁR JELENTÉSE AZ ELNÖKSÉG TAGJAI RÉSZÉRE AZ EURÓPAI PARLAMENT. 2010-es PÉNZÜGYI ÉVRE VONATKOZÓ ELŐZETES KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZAT-TERVEZETÉRŐL A főtitkár 2009/03/05 Réf.: D(2009) 9352 A FŐTITKÁR JELENTÉSE AZ ELNÖKSÉG TAGJAI RÉSZÉRE AZ EURÓPAI PARLAMENT 2010-es PÉNZÜGYI ÉVRE VONATKOZÓ ELŐZETES KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZAT-TERVEZETÉRŐL (az Eljárási

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2004. május 24. (OR. en) 9713/04 Intézményközi dokumentum: 2002/0047 (COD) PI 46 CODEC 752

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2004. május 24. (OR. en) 9713/04 Intézményközi dokumentum: 2002/0047 (COD) PI 46 CODEC 752 AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2004. május 24. (OR. en) 9713/04 Intézményközi dokumentum: 2002/0047 (COD) PI 46 CODEC 752 FELJEGYZÉS Küldi: a Tanács Főtitkársága Címzett: a delegációk Előző dok. sz.:

Részletesebben

I. melléklet. Felsorolás: megnevezés, gyógyszerformá(k), gyógyszerkészítménydózis(ok), alkalmazási mód(ok), kérelmező(k) a tagállamokban

I. melléklet. Felsorolás: megnevezés, gyógyszerformá(k), gyógyszerkészítménydózis(ok), alkalmazási mód(ok), kérelmező(k) a tagállamokban I. melléklet Felsorolás: megnevezés, gyógyszerformá(k), gyógyszerkészítménydózis(ok), alkalmazási mód(ok), kérelmező(k) a tagállamokban 1 Tagállam EU/EGT Kérelmező Törzskönyvezett megnevezés Dózis Gyógyszerforma

Részletesebben

F. G. JACOBS FÖTANÁCSNOK INDÍTVÁNYA Az ismertetés napja: 2004. február 19. 1

F. G. JACOBS FÖTANÁCSNOK INDÍTVÁNYA Az ismertetés napja: 2004. február 19. 1 F. G. JACOBS FÖTANÁCSNOK INDÍTVÁNYA Az ismertetés napja: 2004. február 19. 1 1. Az arany tisztaságát hagyományosan karátban mérték, e rendszerben a tiszta arany 24 karátos; manapság többnyire ezredrészekben

Részletesebben

Filmtabletta (tabletta) Fehér csaknem fehér színű, ovális alakú tabletták egyik oldalon Renagel 800 felirattal ellátva.

Filmtabletta (tabletta) Fehér csaknem fehér színű, ovális alakú tabletták egyik oldalon Renagel 800 felirattal ellátva. 1. A GYÓGYSZER MEGNEVEZÉSE Renagel 800 mg filmtabletta 2. MINŐSÉGI ÉS MENNYISÉGI ÖSSZETÉTEL 800 mg szevelamer-hidroklorid tablettánként. A segédanyagok teljes listáját lásd a 6.1. pontban. 3. GYÓGYSZERFORMA

Részletesebben

II./3.3.2 fejezet:. A daganatok célzott kezelése

II./3.3.2 fejezet:. A daganatok célzott kezelése II./3.3.2 fejezet:. A daganatok célzott kezelése Kopper László A fejezet célja, hogy megismerje a hallgató a célzott terápiák lehetőségeit és a fejlesztés lényeges lépéseit. A fejezet teljesítését követően

Részletesebben

Tisztelt Ajánlattevő!

Tisztelt Ajánlattevő! Tárgy: Felkérés árajánlat megtételére Tisztelt Ajánlattevő! Az EVAT Egri Vagyonkezelő és Távfűtő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (3300 Eger, Zalár J. u. 1-3.) Eger-Felnémet volt kőfeldolgozó telep revitalizációja,

Részletesebben

Az Európai Gyógyszerügynökség 2006-ban

Az Európai Gyógyszerügynökség 2006-ban European Medicines Agency EMEA/2323/27/HU/VÉGLEGES Az EMEA tizenkettedik éves jelentésének összefoglalója Ez a dokumentum az EMEA 26. évi éves jelentésének összefoglalója. Az EMEA 26. évi teljes éves jelentését

Részletesebben

A BIZOTTSÁG 2009/120/EK IRÁNYELVE

A BIZOTTSÁG 2009/120/EK IRÁNYELVE 2009.9.15. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 242/3 IRÁNYELVEK A BIZOTTSÁG 2009/120/EK IRÁNYELVE (2009. szeptember 14.) a fejlett terápiás gyógyszerkészítmények tekintetében az emberi felhasználásra szánt

Részletesebben

(Közlemények) AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL ÉS SZERVEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK BIZOTTSÁG

(Közlemények) AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL ÉS SZERVEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK BIZOTTSÁG 2009.5.9. Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 107/1 II (Közlemények) AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL ÉS SZERVEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK BIZOTTSÁG A Bizottság Közleménye Italok csomagolása, betétdíjas rendszerek

Részletesebben

A Pradaxa egy dabigatrán etexilát nevű hatóanyagot tartalmazó gyógyszer. Kapszula formájában kapható (75, 110 és 150 mg).

A Pradaxa egy dabigatrán etexilát nevű hatóanyagot tartalmazó gyógyszer. Kapszula formájában kapható (75, 110 és 150 mg). EMEA/H/C/000829 EPAR-összefoglaló a nyilvánosság számára dabigatrán etexilát Ez a dokumentum a -ra vonatkozó európai nyilvános értékelő jelentés (EPAR) összefoglalója. Azt mutatja be, hogy az emberi felhasználásra

Részletesebben

Nemzetközi Doppingellenes Szabályzat

Nemzetközi Doppingellenes Szabályzat Nemzetközi Doppingellenes Szabályzat 2009 Nemzetközi Doppingellenes Szabályzat A Nemzetközi Doppingellenes Szabályzatot első alkalommal 2003-ban fogadták el, és ez 2004-ben lépett hatályba. Csatoltuk a

Részletesebben

40,0 mg aciklovir 1 ml szuszpenzióban (200,0 mg aciklovir 5 ml 1 adag szuszpenzióban).

40,0 mg aciklovir 1 ml szuszpenzióban (200,0 mg aciklovir 5 ml 1 adag szuszpenzióban). 1. A GYÓGYSZER NEVE Zovirax 40 mg/ml belsőleges szuszpenzió 2. MINŐSÉGI ÉS MENNYISÉGI ÖSSZETÉTEL 40,0 mg aciklovir 1 ml szuszpenzióban (200,0 mg aciklovir 5 ml 1 adag szuszpenzióban). Ismert hatású segédanyagok:

Részletesebben

1. A GYÓGYSZER NEVE 2. MINŐSÉGI ÉS MENNYISÉGI ÖSSZETÉTEL. 1 adag (0,5 ml) tartalma: Hepatitisz B felszíni antigén 1,2.

1. A GYÓGYSZER NEVE 2. MINŐSÉGI ÉS MENNYISÉGI ÖSSZETÉTEL. 1 adag (0,5 ml) tartalma: Hepatitisz B felszíni antigén 1,2. 1. A GYÓGYSZER NEVE Engerix-B szuszpenziós injekció gyermekeknek Engerix-B szuszpenziós injekció előretöltött fecskendőben gyermekeknek Hepatitisz B (rekombináns DNS) vakcina (adszorbeált) (HBV) 2. MINŐSÉGI

Részletesebben

VERSENYTANÁCS. 1054 Budapest, Alkotmány u. 5. 472-8864 Fax: 472-8860

VERSENYTANÁCS. 1054 Budapest, Alkotmány u. 5. 472-8864 Fax: 472-8860 VERSENYTANÁCS 1054 Budapest, Alkotmány u. 5. 472-8864 Fax: 472-8860 Vj 107/2005/30. A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a Flavin 7 Kft. (Maklár) I. r., és Crystal Institute Kft. (Miskolc) II. r.

Részletesebben

I. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS

I. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS I. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS 1 1. A GYÓGYSZER MEGNEVEZÉSE Protopy 0,03% kenőcs 2. MINŐSÉGI ÉS MENNYISÉGI ÖSSZETÉTEL 1 g Protopy 0,03% kenőcs 0,3 mg takrolimuszt tartalmaz takrolimusz-monohidrát formájában.

Részletesebben

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott 3013/2014. útmutató a passzív feldolgozásról. 1. Általános rendelkezések. 2. Hatókör

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott 3013/2014. útmutató a passzív feldolgozásról. 1. Általános rendelkezések. 2. Hatókör A Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott 3013/2014. útmutató a passzív feldolgozásról A Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló 2913/92/EGK tanácsi rendelet (a továbbiakban: Vámkódex) szerinti passzív

Részletesebben

Az oldat tartalma milliliterenként: humán plazmaprotein... 200 mg (legalább 98%-os tisztaságú IgG)

Az oldat tartalma milliliterenként: humán plazmaprotein... 200 mg (legalább 98%-os tisztaságú IgG) 1. A GYÓGYSZER MEGNEVEZÉSE Hizentra 200 mg/ml oldatos injekció bőr alá történő beadásra 2. MINŐSÉGI ÉS MENNYISÉGI ÖSSZETÉTEL Humán normál immunglobulin (SCIg). Az oldat tartalma milliliterenként: humán

Részletesebben

A Fővárosi Törvényszék mint másodfokú bíróság 2.Kf.649.926/2013/2.szám

A Fővárosi Törvényszék mint másodfokú bíróság 2.Kf.649.926/2013/2.szám A Fővárosi Törvényszék mint másodfokú bíróság 2.Kf.649.926/2013/2.szám A Fővárosi Törvényszék a Dr. Illés Ügyvédi Iroda (ügyintéző: dr. I. T. ügyvéd) által képviselt Városüzemeltető és Fenntartó Kft. (Mosonmagyaróvár)

Részletesebben

Pszichológia témájú tájékoztató vélemény. Általános tájékoztató

Pszichológia témájú tájékoztató vélemény. Általános tájékoztató Pszichológia témájú tájékoztató vélemény Megbízó cég: A tájékoztatót kapják: Megbízó Kft. Megbízó Személy Pályázó neve: Életkor: Végzettség: Megpályázott munkakör: Vizsgált Személy 34 év felsőfok Területi

Részletesebben