ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS"

Átírás

1 ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS a biológiai kóroki tényezők kockázatával járó tevékenységek célvizsgálatáról (2013. május június 30.) Budapest, július 29.

2 I. A célvizsgálat elrendelésének előzménye A Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Igazgatósága (a továbbiakban: NMH MMI) évi ellenőrzési irányelveinek II. A munkavédelmi ellenőrzés elvei című fejezete Az ellenőrizendő főbb tevékenységi körök, szakmák, ágazatok rész 2. pontjában kiemelt ellenőrizendő területként szerepel a biológiai kóroki tényezők kockázatával járó tevékenységek célvizsgálata. Magyarországon a biológiai kóroki tényezők (vírusok, baktériumok, gombák, paraziták stb.) által okozott megbetegedések az évenként bejelentett, kivizsgált és elfogadott (regisztrált) foglalkozási megbetegedések számottevő arányát adják. A legutóbbi lezárt két évben, és években - az elmúlt évektől eltérően - leggyakrabban a biológiai kóroki tényezők által okozott foglalkozási megbetegedések fordultak elő. A bejelentett esetekhez képest a tényleges előfordulás az Országos Epidemiológiai Központ adatai alapján ennél lényegesen magasabb. Az Irányelvek -ben foglaltak alapján az NMH MMI főigazgató-helyettese a fővárosi/megyei kormányhivatalok munkavédelmi és munkaügyi szakigazgatási szervének munkavédelmi felügyelőségei (a továbbiakban: felügyelőségek) részére a május 06.- június 30. közötti időszakban elrendelte a biológiai kóroki tényezők kockázatával járó tevékenységek célvizsgálatát. II. A vizsgálat előkészítése Az ellenőrzéssel érintett kötelezettséget előíró jogszabály: a biológiai tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének védelméről szóló 61/1999. (XII. 1.) EüM rendelet (a továbbiakban: R.) A Felügyelőségek által lefolytatásra kerülő célvizsgálatot a NMH MMI Munkavédelmi Főosztálya (a továbbiakban: Főosztály) készítette elő. A Felügyelőségek munkavédelmi felügyelői az ellenőrzéseiket a központilag kidolgozott egységes szempontrendszer alapján végezték. A Főosztály a célvizsgálatba bevonásra kerülő munkáltatók kiválasztására vonatkozóan szempontként jelölte meg, hogy a vizsgálat elsősorban azokra a munkáltatókra terjedjen ki, ahol a munkavégzés 2-4. csoportba tartozó biológiai tényezők rendszeres használatával jár [R. 16. ; 3. sz. melléklet], pl.: 1. orvosi szolgálat 2. állatorvosi szolgálat 3. laboratóriumi-, 4. ipari eljárások. Ezen túl az ellenőrzéseknek azokra a munkáltatókra is ki kellett terjedniük, ahol a munkavégzés 2-4. csoportba tartozó biológiai tényezők rendszeres használatával nem jár [R. 4. (2); 1. számú melléklet]. Ezek a foglalkozási tevékenységek típusa szerint lehetnek: 1. élelmiszer-előállító létesítményekben végzett munkák, 2. mezőgazdasági munkák, 1

3 3. olyan munkatevékenységek, amelyek állatokkal, állatok tetemeivel, illetve állati eredetű termékekkel való érintkezéssel járnak (pl. ún. állati fehérje feldolgozás), 4. az egészségügyi és szociális ellátásban végzett munkák, beleértve az elkülönítő, valamint a kórbonctani részlegeket, 5. a klinikai, állatorvosi diagnosztikai laboratóriumokban végzett munkák, 6. a hulladék megsemmisítő, ártalmatlanító létesítményekben végzett munkák, 7. szennyvíztisztító berendezésekben, járható szelvényű szennyvízelvezető művekben végzett munkák. Az ellenőrzéseknek a biológiai kóroki tényezőkkel összefüggő munkakörülmények vizsgálatára kellett kiterjedniük. A munkavédelmi felügyelőknek vizsgálni kellett a munkáltatóknál a foglalkozás-egészségügyi szolgálat közreműködését is az egészséget nem veszélyeztető munkakörnyezet kialakításában, az egészségkárosodások megelőzésében, a munkaegészségügyi szaktevékenységnek minősített, külön jogszabályok által előírt feladatok ellátásában. A Főosztály szempontként jelölte meg továbbá, hogy az ellenőrzés alá vont munkáltatók száma a célvizsgálat két hónapja alatt munkavédelmi felügyelőnként legalább 6 legyen. III. Vizsgálati eredmények, adatok - Ellenőrzött munkáltatók száma: Szabálytalansággal érintett munkáltatók száma: 626 (82%) - Ellenőrzött telephely létszáma: fő - Szabálytalansággal érintett munkavállalók száma: 7852 fő (18%) - Sérülékeny csoportba tartozó munkavállalók száma összesen: fő Ebből: o nő: fő o fiatalkorú: 45 fő o idősödő: fő o megváltozott munkaképességű: 446 fő o fogyatékossággal élő: 89 fő - Biológiai kóroki tényezőknek kitett munkavállalók száma: fő - Ellenőrzött munkaeszközök száma: 5946 db - Szabálytalansággal érintett munkaeszközök száma: 648 db 2

4 1. ábra A 2-4. csoportba tartozó biológiai tényezők rendszeres használatával nem járó ellenőrzött tevékenységek megoszlása a foglalkozási tevékenységek típusa szerint 2. ábra A 2-4. csoportba tartozó biológiai tényezők rendszeres használatával járó ellenőrzött tevékenységek megoszlása a főtevékenység szerint 3

5 Az ellenőrzések eredményeként az eljáró felügyelők a következő intézkedéseket hozták: 1. Hiányosság megszüntetését előíró határozatok - Határozatok száma: 703 db - Intézkedési pontok száma: 4076 db 2. Felfüggesztő határozatok - Határozatok száma: 207 db - Érintett munkavállalók száma: 1173 fő - Felfüggesztett munkaeszközök száma: 239 db - Felfüggesztett tevékenységek száma: 181 db 3. Foglalkoztatást megtiltó határozatok - Határozatok száma: 46 db - Eltiltott munkavállalók száma: 116 fő 4. Figyelemfelhívások - Figyelemfelhívások száma: 35 db 5. Munkavédelmi bírsághatározatok - Határozatok száma: 6 db - Munkavédelmi bírságok összege: Ft IV. Az ellenőrzések tapasztalatai 2-4. csoportba tartozó biológiai tényezőkkel történő tevékenység bejelentése a munkavédelmi felügyelőségnek A munkáltatók döntő többsége, 76 %-a elmulasztotta a bejelentési kötelezettségnek eleget tenni. A célvizsgálat keretében vizsgált munkáltatók a munkavédelmi felügyelőségnél bejelentéssel nem rendelkeztek. Ezen a téren megállapítható a munkáltatók nagyarányú tájékozatlansága, az információ hiánya. Az ellenőrzött munkáltatók többsége egészségügyi intézmények, kórházak tevékenységüket már az R. megjelenése előtt elkezdte. Az egészségügyi ellátó intézmény egy része az ÁNTSZ felé megtett korábbi bejelentésére hivatkozott, bejelentése jogfolytonosságát feltételezve, viszont a munkavédelmi hatóság bejelentési adatokat az ÁNTSZ-től nem kapott. Egyes munkáltatók álláspontja szerint az R. 17. (1) bekezdésének a rendelet hatályba lépéséről szóló rendelkezése nem tartalmaz kötelezést arra vonatkozóan, hogy a rendelet hatályba lépésének időpontjában már meglévő munkahelyek esetében a bejelentési kötelezettséget miként kell teljesíteni. 4

6 Kockázatértékelés Az ellenőrzött munkáltatók 90%-a néhány esetet kivéve rendelkezett kockázatértékeléssel. A munkáltatók 31 %-a a kockázatértékelést nem teljes körűen készítette el, mivel nem minden munkahelyi kóroki tényezőkre tért ki az értékelés. Az intézmények, kórházak, nagyobb létszámot foglalkoztató vállalkozások kockázatértékelései a kockázati tényezők, megterhelések feltárásában pontosabbak, alaposabbak voltak. Az ellenőrzési tapasztalatok alapján a kockázatértékelések leginkább az állatmenhelyeknél, állattartással foglalkozó munkáltatóknál, állatorvosi rendelőket üzemeltetőknél hiányoztak. A biológiai kóroki tényezők okozta kockázatok meghatározásánál már rosszabb arányt kaptunk az értékeléseknél. A munkáltatók kockázatértékeléseikben a biológiai kóroki tényezőkre nem minden esetben tértek ki (a munkáltatók 61 %-a). Az egészségügyi intézményeknél, nagyobb vállalkozásoknál általában ez nem jelentett hiányosságot, csak a kisebb létszámot foglalkoztató munkáltatóknál. A biológiai kockázatértékelések 54 %-ban jellemző volt, hogy a különböző csoportokba tartozó biológiai tényezők együttes expozíciójával járó munkafolyamatoknál a kockázatot nem minden jelen lévő biológiai tényezőre becsülték meg. Ez főleg állatokkal, állati termékekkel, állatok tetemeivel történő érintkezéssel járó tevékenységeknél fordult elő, ahol egy-egy zoonózis kockázatát megemlítették, de teljes körűen nem elemezték azokat (pl.: tehenészeti telep Brucellózis, Lyssa), illetve mezőgazdasági munkáltató kockázatbecslésében szerepelt a kullancs encephalitis, de nem mérték fel például a tetanusz kockázatát. Az éves felülvizsgálat sok helyen elmaradt, az ellenőrzött munkáltatók 55 %-nál a biológiai kockázatbecsléssel rendelkezők nem tartották szükségesnek a kockázatbecslés évenkénti megismétlését. A munkáltatók egy része azzal védekezett, hogy január 1-től a munkavédelmi törvény szerint már csak 3 évenként kell a kockázatértékelést elkészíteni. A biológiai kóroki tényezőkre vonatkozó kockázatbecslések évenkénti elkészítése azoknál a munkáltatóknál történt meg, ahol a foglalkozás-egészségügyi szakorvos is részt vett benne, illetve ahol az előző évi munkavédelmi ellenőrzések során ez irányú intézkedések már történtek. Az ellenőrzések során alig volt példa arra, hogy olyan esetben is megismételték a kockázatbecslést, amikor a körülmények megváltozása a munkavállalók biológiai tényezőkel történő expozícióját befolyásolhatta. A munkáltatók elenyésző, csak 5%-a ismételte meg a becslést, pl.: a már működő húsüzemhez vágóhidat létesítettek. A leggyakoribb munkáltatói mulasztások egyike az R. 11. (1) bekezdése szerint előírt jegyzék vezetésének hiánya volt. A 3-4. csoportba tartozó biológiai tényezőkkel exponált munkavállalókról a vizsgált munkáltatók 33%-a készített jegyzéket, így az esetek többségében intézkedési kötelezettségként előírásra kerültek. Meglepő volt, de még az humán egészségügyi ellátás és az állategészségügy területén sem vezetett minden munkáltató jegyzéket a munkavállalókról. Az ellenőrzöttek álláspontja szerint különösen az egészségügyben tapasztalható fluktuáció miatt ez jelentős adminisztratív terhet ró rájuk. 5

7 Ahol elkészítették a jegyzéket a követhetőségéről, megőrzéséről a munkáltatók 37 %-a gondoskodott. A kockázatok csökkentésére az alábbi intézkedések valósultak meg: A kockázatok csökkentése érdekében szinte mindegyik munkáltató törekedett a biológiai tényezők szétszóródásának és a munkahelyről történő kikerülésének megakadályozására. A vizsgált munkáltatók igyekeztek a kockázatnak kitett munkavállalók számát a lehető legalacsonyabb szinten tartani, igaz ezt gazdasági okok is indokolták. Az ipari eljárásoknál került sor műszaki megelőzésre - manipulációs terek, eszközök, melyekkel a közvetlen expozíció elkerülhető - megfelelő védőberendezések alkalmazására, példa értékű stratégia bevezetésére a biológiai kockázatok kezelésére, megelőző intézkedések foganatosítására. Védőberendezéseket elsősorban a hulladékkezelés, a szennyvízkezelés során, illetve zárt vizsgálati technológiát, HEPA szűrővel ellátott fülkéket a laboratóriumokban alkalmaztak. Műszaki megelőzésként értékelhetjük azt a megoldást is, amikor a biológiai kóroki tényezőkkel végzett tevékenységeket (pl. laboratóriumok, gyógyszergyárakban kísérleti állattartás) teljes mértékben területileg elkülönítették, elhatárolták illetéktelenek bejutását megakadályozva. A munkáltatók a biológiai tényezők szétszóródásának vagy a munkahelyről való kikerülésének lehetőségét különböző intézkedésekkel igyekeztek minimalizálni, mint pl. munkaruha munkahelyről történő kivitelének tilalma, helyben mosása. A humán egészségügyi intézetekben a szóródás veszély megakadályozására nem minden esetben fordítottak kellő figyelmet (pl. ugyanazon szállítójárművekkel végezték a kórházi szennyes textília és tiszta textília, egyéb tárgyi eszközök szállítását naponta oly módon, hogy a gépjárművek fertőtlenítésére hetente egy alkalommal került sor.) Számos esetben tapasztalható volt, hogy a munkáltató intézkedett a biológiai kóroki tényezők okozta fertőzések megelőzésére, állattartó telepeken, vágóhídon - anyagi érdeke is ezt kívánta -, azonban megelőző intézkedéseiket nem dokumentálták. Az intézkedéseik sokszor szakmai tapasztalatokon alapultak és nem a kockázatértékelésen. Biológiai kockázatot jelző, illetve egyéb kiegészítő figyelmeztető jeleket és táblákat viszonylag ritkán használtak a munkáltatók a munkáltatók 9%-a - ennek jelentőségét alábecsülték. Jellemzően az elkülönített veszélyes hulladék tárolására kialakított helyiségeknél alkalmazták inkább ezeket. Speciálisan az egészségügyi veszélyes hulladékok gyűjtésére szolgáló tárolóeszközök mindegyike gyárilag ellátott a biológiai veszélyre figyelmeztető piktogrammal. Intézkedési tervet az egészségügyi és az ipari eljárások során készítettek a munkáltatók a biológiai tényezőkkel kapcsolatos balesetek esetére. Az ellenőrzött munkáltatók 4%-a rendelkezett intézkedési tervvel. Vizsgálatok is főleg itt történtek - a munkáltatók 3%-nál a biológiai tényezők felhasználási helyen kívüli jelenlétének kimutatására. Majdnem minden munkáltató - 96% - megfelelő eszközt biztosított a hulladékok biztonságos gyűjtésére. 6

8 Azon tevékenységeknél, amelyek állatokkal, állatok tetemeivel, illetve állati eredetű termékkel való érintkezéssel járt, a kockázatok csökkentésére olyan eszközöket biztosítottak, amelyek lehetővé tették a munkahelyen a biológiai tényezők kockázat nélküli kezelését és szállítását. Egyéni védőeszközök Egyéni védőeszközök juttatásával kapcsolatban kielégítőek voltak a tapasztalatok, a munkáltatók zöme biztosította munkavállalói részére a veszélyforrások ellen megfelelő védelmet nyújtó egyéni védőeszközöket, egy-két esetet kivéve, mikor mechanikai hatások elleni védőkesztyűt alkalmaztak biológiai kóroki tényezők hatása ellen, illetve a biztosított egyéni védőeszköz biológiai kockázat ellen védelmi képességgel nem rendelkezett. Kórház diagnosztikai laboratóriumában is előfordult a nem megfelelő védelmi képességű védőkesztyű használata. Szociális otthon mosodájában, közterület gondozást is ellátó kertészeti vállalkozásnál volt tapasztalható, hogy a munkáltató nem látta el a munkavállalókat megfelelő védelmi képességgel rendelkező védőkesztyűvel. Az ellenőrzött telephelyeken fő munkavállalót alkalmaztak, melyből fő munkavállaló volt kitéve biológiai kóroki tényezőknek. A munkavállalók igen kis százalékát /0,1%/ nem látta el munkáltatója a szükséges egyéni védőeszközzel, 580 fő munkavállalót /2 %/ pedig részben. A munkavállalók 71%-a fő - rendeltetésének megfelelően használta az egyéni védőeszközöket, és elenyésző hányada, 0,1%-a nem, illetve 1,2%-a részben. Higiénés és egyéni védelem Az ellenőrzések során a higiénés és egyéni védelemmel kapcsolatosan néhány munkahelyen kifogás merült fel. A személyi higiénia szabályainak megtartásában a munkavállalók készsége esetenként hiányzik. Személyes higiénés kultúrájuk színvonala befolyásolja a munkahelyi higiénés követelményekhez való alkalmazkodásuk módját, pl. a munkáltatók által biztosított zuhanyozó helyiségek nagy része kihasználatlan. A munkáltatók az étkezési helyeket a telephelyek 98 %-ban biztosították, az étkezést, italfogyasztást, dohányzást tiltó táblákat kihelyezték, ennek ellenére a munkavállalók gyakran azokban a helyiségekben étkeztek, ahol a biológiai tényezők kockázatával számolni lehetett. A legtöbb munkahelyen megfelelő mosdó és illemhely állt rendelkezésre a munkavállalók számára. A munkahelyek 2%-ban nem volt kielégítő szociális helyiség. A közfoglalkoztatás keretében alkalmazott munkavállalók részére nem minden esetben biztosítottak öltözőt, zuhanyozót. Humán egészségügyi intézménynél, élelmiszer előállító vállalkozásnál, szociális gondozó intézménynél, és hulladékszállító munkáltatónál egyaránt előfordult a nem megfelelően kialakított öltöző. Fekete-fehér öltöző kialakítása sem volt mindenhol megoldott, ahol ez elengedhetetlen (Pl.: kórház patológia, állattartó telep). A szemöblítés és a bőrfertőtlenítés lehetőségét, ahol ez szükséges, a munkáltatók megteremtették. 7

9 Az egyéni védőeszközök tárolásánál a leggyakoribb probléma, hogy szennyeződésük veszélyét zárt tárolási feltételekkel nem akadályozták meg, esetenként pedig egy egy védőeszközt több munkavállaló is használt. Számos esetben a munkáltatók nem fektettek hangsúlyt a védőeszközök kijelölt helyen történő tárolásának, tisztításának ellenőrzésére. Szennyvíz telepeken gyakori problémaként jelentkezett, hogy a szükséges védőeszközök tárolására kijelölt és megfelelő jelöléssel ellátott hely kialakítása elmaradt, a munkavállalók az öltözőben, zuhanyozó előterében, folyosón tárolták, szárították a védőeszközöket. Munkahelyi elsősegélynyújtás A munkáltatók nagy része tevékenységükből fakadóan - kórház, szociális intézmény, rendelő rendelkezett az elsősegélynyújtás személyi és tárgyi feltételeivel. A munkáltatók 12%-a nem biztosított a munkavállalók közül kiképzett, elsősegélynyújtásra kijelölt személyt, továbbá a telephelyek 8%-nál nem volt elérhető elsősegélynyújtó felszerelés sem. Ezen hiányosságok inkább a nem egészségügyi tevékenységet végző munkáltatóknál fordultak elő. Munkavállalók tájékoztatása, képzése A munkavállalók tájékoztatása, képzése az ellenőrzött munkáltatóknál szinte minden esetben megtörtént, de azokon a munkahelyeken, ahol nem végezték el a biológiai kockázatbecslést, gyakori mulasztás volt, hogy a biológiai kóroki tényezők okozta kockázatokra nem hívták fel a dolgozók figyelmét. A munkavállalók megfelelő tájékoztatására, képzésére - az egészséget fenyegető kockázatokról, az expozíció megelőzését szolgáló intézkedésekről, a higiénés előírásokról, az egyéni védőeszköz viseléséről és használatáról, az előre nem látható veszélyhelyzetekben teendő intézkedésekről, illetve a veszélyhelyzetek megelőzéséről - az ipari eljárásokat végző cégeknél és az egészségügyi szolgáltatóknál törekedtek leginkább. Foglalkozás-egészségügyi ellátás Az ellenőrzött munkáltatók néhány kivételtől eltekintve biztosították a munkavállalóik számára a foglalkozás-egészségügyi ellátást. A foglalkozás-egészségügyi szolgálatok tevékenysége főként a KKV-k esetében, többnyire csak az orvosi alkalmassági vizsgálatokra korlátozódott. Még mindig jellemző, hogy a munkáltatók nem kérik fel a foglalkozás-egészségügyi orvost az egészséges munkakörnyezet kialakításához, az egészségkárosodások megelőzéséhez kapcsolódó feladatok ellátásában való közreműködésre. A foglalkozás-egészségügyi szolgálatok több esetben maguk sem törekedtek arra, hogy bekapcsolódjanak a munkavédelmi feladatok ellátásába. Azok a foglalkozás-egészségügy szolgálatok, amelyek az alkalmassági vizsgálatokon és a munkakörhöz kötött védőoltásokkal kapcsolatos feladatokon kívül más tevékenységet is végeztek, közreműködtek a munkahelyi veszélyforrások feltárásában, a munkahelyi elsősegélynyújtás tárgyi, személyi és szervezési feltételeinek biztosításában, a sürgős orvosi 8

10 ellátás megszervezésében, az elsősegélynyújtók szakmai felkészítésében és az egyéni védőeszközökkel kapcsolatos tanácsadásban is. A munkáltatók túlnyomó többsége (77%) munkaköri orvosi alkalmassági vizsgálatok szabályozásának elkészítésébe a foglalkozás-egészségügyi orvost bevonta, ennek ellenére a szabályozási dokumentumok gyakran hiányosak voltak, pl. a vizsgálatok gyakorisága nem felelt meg a vonatkozó jogszabályi előírásoknak. A munkáltatók a munkaköri alkalmasság orvosi vizsgálatairól általában megfelelően gondoskodtak. Az előzetes munkaköri orvosi alkalmassági vizsgálat hiányában a munkavállalók 1,3%-a dolgozott, 0,7%-uk esetében mulasztották el az időszakos alkalmassági vizsgálatot. 464 munkavállaló (1,4%) esetében volt szükség soron kívüli alkalmassági vizsgálatra, záró vizsgálatot 653 (2%), foglalkoztathatósági vizsgálatot 858 (2,6%) dolgozónál végeztek. Védőoltások Az exponált munkavállalók 78%-ának a foglalkoztatás feltételeként - a védőoltásokat térítésmentesen biztosították (3. ábra), ahol ez a munkáltatók belső szabályzatában is meghatározásra került. Azokon a munkahelyeken, ahol a foglakozás-egészségügyi szolgálat orvosa nem vett részt a biológiai kockázatbecslésben és az ez alapján meghatározásra kerülő védőoltási szabályozásban, ott a védőoltások juttatását a szokásrend alakította, ezért előfordultak mulasztások. A munkakörhöz kötött védőoltásban részesített munkavállalók 76%-ánál az oltás tényét a munkavállaló egészségügyi törzslapján, illetve oltási könyvében rögzítették. A foglalkozás-egészségügyi szolgálatok 90%-a a évben végzett védőoltásokról nem küldött összefoglaló jelentést a munkavédelmi felügyelőségeknek, mivel nem volt tudomásuk a jogszabályváltozásról, ez irányú jelentési kötelezettségükkel még nem voltak tisztában. A célvizsgálat e tekintetben is hasznosnak bizonyult, mivel a munkavédelmi hatóság felhívta a foglalkozás-egészségügyi szolgálatok figyelmét ezen előírás teljesítésére. 9

11 3. ábra A munkakörhöz kapcsolódó védőoltások biológiai kóroki tényezők szerint 10

12 Példatár Pozitív példák: 1.) Oltóanyaggyártást végző cég munkahelyén a munkavédelmi tevékenység kiemelkedően magas színvonalú volt. Nagy figyelmet fordítottak az újonnan felvett dolgozók előzetes munkavédelmi oktatására és az ismétlődő oktatásokon tesztírásokkal győződtek meg az ismeretek elsajátításáról. A biológiai tényezővel való expozíció lehetőségét a zárt technológia miatt a lehető legalacsonyabb szintre csökkentették. A kockázatértékeléseikben részletesen kitértek minden biológiai kóroki tényező becslésére, melyet az évenként esedékes becsléseken túl a megváltozott körülmények miatt soron kívül újra meghatároztak ez évben. 11

13 2.) Baromfitartó telephelyen a munkáltató a biológiai kóroki tényezőkkel való érintkezést a legalacsonyabb szintre csökkentette, olyan technológia alkalmazásával, amely emberi munkaerőt nem igényel. Kivételt képez a baromfi ólak almozása, amely még nem gépesíthető. Egyebekben minden folyamatot számítógép vezérel (etetés, itatás, felügyelet, monitoros megfigyelés, automata súlymérés, test tömeggyarapodás figyelemmel kísérése stb.). 3.) Állatklinika: megfelelő egyéni védelem a biológiai kóroki tényezőkkel szemben 12

14 4.) Biológiai veszélyre figyelmeztető tábla a szennyvíztelep kerítésénél 5.) Veszélyes (fertőző) hulladékok összegyűjtése a mikrobiológiai laboratóriumban 13

15 Negatív példák: 1.) Egy szennyvíztisztító telepen konténerből kialakított öltözőben volt elhelyezve az étkező asztal, külön étkező helyiség nem volt a dolgozók számára biztosítva. A munkáltató a telephelyre vonatkozó biológiai kockázatbecsléssel nem rendelkezett. A munkaköri orvosi alkalmassági vizsgálatok írásos rendjét a munkáltató nem készítette el, a védőoltásra kötelezett munkaköröket nem határozta meg. Az egyéni védőeszköz juttatás írásos rendjét a munkáltató nem készítette el. A műszaki vezető nyilatkozata szerint a dolgozók munkavédelmi oktatása megtörtént, de annak dokumentumát nem tudták bemutatni. A szennyvízkezelés során felhasznált vegyi anyagokról (pl.: vas-iii-klorid, polielektrolit) kémiai kockázatértékeléssel nem rendelkeztek. A telephelyen nem voltak biztosítva az elsősegélynyújtás feltételei (felszerelés, képzett személy, elsősegélynyújtó hely). 2.) Szennyes ruha tárolás, mint biológiai veszélyforrás egy szociális otthonban 14

16 3.) Egy sertéstartó telepen az elhullott állatok tetemei, a jelentős mennyiségű trágyalé a biológiai kockázatok lehetőségét hordozzák. 4.) Egy szennyvíztisztító telepen az előkezelőből leválasztották a vízben nem oldódó mechanikai szennyeződéseket. Ezeket konténerekben gyűjtik, azonban a száradó szennyeződések szétszóródásának megakadályozását nem biztosították. 15

17 5.) Karbantartó műhelyben étkezőhely került kialakításra. 16

ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS

ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS MUNKAFELÜGYELETI FŐOSZTÁLY ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS a biológiai kóroki tényezők okozta fertőzések és megbetegedések megelőzésére irányuló munkavédelmi célvizsgálatról (2015. augusztus 31. szeptember 30.)

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS

ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS a bányászati munkahelyek 2014. évi munkaegészségügyi célvizsgálatáról (2014. november 10-21.) Budapest, 2015. február Készítette: Nemzetgazdasági Minisztérium Munkafelügyeleti Főosztály

Részletesebben

Összefoglaló jelentés

Összefoglaló jelentés MUNKAFELÜGYELETI FŐOSZTÁLY Összefoglaló jelentés a faipari tevékenységek munkavédelmi célvizsgálatáról (2015. május 11. június 30.) Összeállította: Földházi Ákos Nédó Ferenc 2 I. A vizsgálat elrendelésének

Részletesebben

Összefoglaló jelentés Az építőipari kivitelezési munkák célvizsgálatáról

Összefoglaló jelentés Az építőipari kivitelezési munkák célvizsgálatáról Összefoglaló jelentés Az építőipari kivitelezési munkák célvizsgálatáról Összeállította: Horváth Béla Nédó Ferenc 2 I. A vizsgálat elrendelésének előzménye A Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkavédelmi és Munkaügyi

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS

ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS az egészségügyi szolgáltatás keretében használt éles vagy hegyes munkaeszközök által okozott sérülések és fertőzések kockázatával járó tevékenységek célvizsgálatáról (2014. március

Részletesebben

Tartalomjegyzék. 2./Húsipari- húseldolgozó vállalkozások akcióellenőrzése 10

Tartalomjegyzék. 2./Húsipari- húseldolgozó vállalkozások akcióellenőrzése 10 Hírlevél 2011/4. Tartalomjegyzék 1./Összefoglaló a bankok, illetve a bankok személy- és vagyonvédelmét biztosító vállalkozások foglalkoztatási gyakorlatának akcióellenőrzéséről 3 2./Húsipari- húseldolgozó

Részletesebben

Az egészségügyi szolgáltatás keretében használt éles vagy hegyes munkaeszközök által okozott sérülések kockázatai és megelőzésük lehetőségei

Az egészségügyi szolgáltatás keretében használt éles vagy hegyes munkaeszközök által okozott sérülések kockázatai és megelőzésük lehetőségei Az egészségügyi szolgáltatás keretében használt éles vagy hegyes munkaeszközök által okozott sérülések kockázatai és megelőzésük lehetőségei Munkaegészségügyi nyílt nap Pécs 2014. október 15. dr. Madarász

Részletesebben

Vállalkozás alapítás és vállalkozóvá válás kutatás zárójelentés

Vállalkozás alapítás és vállalkozóvá válás kutatás zárójelentés TÁMOP-4.2.1-08/1-2008-0002 projekt Vállalkozás alapítás és vállalkozóvá válás kutatás zárójelentés Készítette: Dr. Imreh Szabolcs Dr. Lukovics Miklós A kutatásban részt vett: Dr. Kovács Péter, Prónay Szabolcs,

Részletesebben

2. NÉHÁNY SZÁMSZERŰ ADAT A VIZSGÁLAT MÉRETÉRŐL, MÉLYSÉGÉRŐL. Ellenőrzött munkáltatók száma: 1 312 db, ahol szabálytalansággal érintett: 1 237 db (94%)

2. NÉHÁNY SZÁMSZERŰ ADAT A VIZSGÁLAT MÉRETÉRŐL, MÉLYSÉGÉRŐL. Ellenőrzött munkáltatók száma: 1 312 db, ahol szabálytalansággal érintett: 1 237 db (94%) Az emelőgépek üzemeltetése területén végrehajtott munkavédelmi célvizsgálat tapasztalata, megállapításai és azok szakmai értékelése. Dr. Kása László elnök Országos Emelőgépes Egyesület 1. BEVEZETÉS A NMH

Részletesebben

Beszámoló az Országgyűlés részére. a Közbeszerzési Hatóság 2015. január 1. és december 31. közötti időszakban végzett tevékenységéről B/10755.

Beszámoló az Országgyűlés részére. a Közbeszerzési Hatóság 2015. január 1. és december 31. közötti időszakban végzett tevékenységéről B/10755. Beszámoló az Országgyűlés részére a Közbeszerzési Hatóság 2015. január 1. és december 31. közötti időszakban végzett tevékenységéről B/10755. Tartalom I. fejezet... 2 1. A közbeszerzési szabályozás alakulása

Részletesebben

Darukra vonatkozó munkabiztonsági célvizsgálat 2002. szeptember 16-27.

Darukra vonatkozó munkabiztonsági célvizsgálat 2002. szeptember 16-27. Országos Munkabiztonsági és Munkaügyi Főfelügyelőség Darukra vonatkozó munkabiztonsági célvizsgálat 2002. szeptember 16-27. Mint ismeretes, azelenőrzést megelőző időszakban több súlyos munkabaleset következet

Részletesebben

Rendkívüli időjárási körülmények (hőségriasztás) miatti akcióellenőrzés ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS

Rendkívüli időjárási körülmények (hőségriasztás) miatti akcióellenőrzés ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS Rendkívüli időjárási körülmények (hőségriasztás) miatti akcióellenőrzés ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS a 2013. július 25-29. közötti időszakban végzett munkavédelmi ellenőrzések tapasztalatairól Előzmények Az egyre

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS

ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS NEMZETI FOGYASZTÓVÉDELMI HATÓSÁG PIACFELÜGYELETI FŐOSZTÁLY Iktatószám: PIF-00831-7/2014 Témafelelős: Butsi István ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS a játszótéri eszközök üzemeltetési feltételeinek piacfelügyeleti

Részletesebben

MŰHELY. Törvényes bánásmód. a fogvatartottak elhelyezésének, anyagi és egészségügyi ellátásának

MŰHELY. Törvényes bánásmód. a fogvatartottak elhelyezésének, anyagi és egészségügyi ellátásának Törvényes bánásmód A fogvatartottak elhelyezése, anyagi és egészségügyi ellátása Az emberi és állampolgári jogok biztosítása iránti igény fokozottan jelentkezik a büntetőjogszabályok végrehajtása során.

Részletesebben

a munkavédelmi hatóság 2014. I. negyedévi ellenőrzési tapasztalatairól

a munkavédelmi hatóság 2014. I. negyedévi ellenőrzési tapasztalatairól J E L E N T É S a munkavédelmi hatóság 2014. I. negyedévi ellenőrzési tapasztalatairól Bevezetés A munkavédelmi hatóság 2014. évi ellenőrző tevékenységét a Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkavédelmi és Munkaügyi

Részletesebben

Országos Közegészségügyi Központ 2016. 1. kiadás

Országos Közegészségügyi Központ 2016. 1. kiadás Módszertani útmutató a Legionella által okozott fertőzési kockázatot jelentő közegekre, illetve létesítményekre vonatkozó kockázat értékeléséről és a kockázatcsökkentő beavatkozásokról Országos Közegészségügyi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 30-i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 30-i rendkívüli ülésére Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 30-i rendkívüli ülésére Tárgy: Az önkormányzat 2010. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységének átfogó

Részletesebben

HÍRLEVÉL. A tartalomból: Együttműködésük meghosszabbításáról döntöttek a román és a magyar munkafelügyeleti vezetők

HÍRLEVÉL. A tartalomból: Együttműködésük meghosszabbításáról döntöttek a román és a magyar munkafelügyeleti vezetők OMMF HÍRLEVÉL A tartalomból: HÍRLEVÉL I. évfolyam 10. szám 2011. október A munkavédelmi ellenőrzések háromnegyed éves tapasztalatai. A munkaügyi ellenőrzések háromnegyed éves eredményei. 3 23 Együttműködésük

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2014. december 16. napján tartott ülésén 6. napirendi pont

Előterjesztés a Képviselő-testület 2014. december 16. napján tartott ülésén 6. napirendi pont Előterjesztés a Képviselő-testület 2014. december 16. napján tartott ülésén 6. napirendi pont Tárgy: Beszámoló a Közös Hivatal tevékenységéről Tisztelt Képviselő-testület! A Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

Késedelmes fizetés a magyar vállalkozások körében

Késedelmes fizetés a magyar vállalkozások körében Késedelmes fizetés a magyar vállalkozások körében Budapest, 2016. június Az MKIK Gazdaság- és Vállalkozáskutató Intézet olyan nonprofit kutatóműhely, amely elsősorban alkalmazott közgazdasági kutatásokat

Részletesebben

területi Budapesti Mozaik 13. Idősödő főváros

területi Budapesti Mozaik 13. Idősödő főváros területi V. évfolyam 15. szám 211. március 9. 211/15 Összeállította: Központi Statisztikai Hivatal www.ksh.hu i Mozaik 13. Idősödő főváros A tartalomból 1 A népesség számának és korösszetételének alakulása

Részletesebben

Tanulmányaikat 2006-ban befejezők várható megjelenése a munkaerőpiacon. Tartalomjegyzék

Tanulmányaikat 2006-ban befejezők várható megjelenése a munkaerőpiacon. Tartalomjegyzék Tanulmányaikat 2006-ban befejezők várható megjelenése a munkaerőpiacon 2. oldal Tartalomjegyzék Bevezetés... 3 A megkeresett iskolák köre... 4 A végzős diákok létszámának alakulása... 5 Nyelvismeret...

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Jász-Nagykun-Szolnok megye, 2012/1

Statisztikai tájékoztató Jász-Nagykun-Szolnok megye, 2012/1 Statisztikai tájékoztató Jász-Nagykun-Szolnok megye, 2012/1 Központi Statisztikai Hivatal 2012. június Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 2 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek... 5

Részletesebben

STATISZTIKAI TÜKÖR 2014/126. A népesedési folyamatok társadalmi különbségei. 2014. december 15.

STATISZTIKAI TÜKÖR 2014/126. A népesedési folyamatok társadalmi különbségei. 2014. december 15. STATISZTIKAI TÜKÖR A népesedési folyamatok társadalmi különbségei 214/126 214. december 15. Tartalom Bevezető... 1 1. Társadalmi különbségek a gyermekvállalásban... 1 1.1. Iskolai végzettség szerinti különbségek

Részletesebben

Tartalomjegyzék. I./ A munkavédelmi ellenőrzések 2011. év I. félévében szerzett tapasztalatai 3

Tartalomjegyzék. I./ A munkavédelmi ellenőrzések 2011. év I. félévében szerzett tapasztalatai 3 Hírlevél 2011/7. Tartalomjegyzék I./ A munkavédelmi ellenőrzések 2011. év I. félévében szerzett tapasztalatai 3 II./ A munkaügyi ellenőrzések 2011. év I. félévében szerzett tapasztalatai 36 III./ A Munkavédelmi

Részletesebben

J/3359. B E S Z Á M O L Ó

J/3359. B E S Z Á M O L Ó KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA J/3359. B E S Z Á M O L Ó az Országgyűlés részére a Közbeszerzések Tanácsának a közbeszerzések tisztaságával és átláthatóságával kapcsolatos tapasztalatairól, valamint a 2006. január

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS a korrupciós bűncselekményekkel érintett büntetőügyek vizsgálatáról

ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS a korrupciós bűncselekményekkel érintett büntetőügyek vizsgálatáról BF. 652/2015/1. ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS a korrupciós bűncselekményekkel érintett büntetőügyek vizsgálatáról Legfőbb Ügyész Úr rendelkezése alapján vált szükségessé azoknak a büntetőügyeknek a vizsgálatát

Részletesebben

INGATLANKEZELŐ ÉS VAGYONGAZDÁLKODÓ ZRT.

INGATLANKEZELŐ ÉS VAGYONGAZDÁLKODÓ ZRT. INGATLANKEZELŐ ÉS VAGYONGAZDÁLKODÓ ZRT. Háromnegyedéves beszámoló 2014. év 1.oldal I. Összefoglaló a 2014. év I-III. negyedéves beszámolójáról Társaság neve: Ingatlankezelő és Vagyongazdálkodó Zrt. Székhelye:

Részletesebben

Tartalom 1. Bevezető, a házirend hatálya... 3 2. Az otthon adatai... 3 3. Az intézményi ellátás igénybevétele... 3 Intézményi jogviszony kezdete :...

Tartalom 1. Bevezető, a házirend hatálya... 3 2. Az otthon adatai... 3 3. Az intézményi ellátás igénybevétele... 3 Intézményi jogviszony kezdete :... Parádi Idősek Otthona 3240. Parád Toldi u. 14. sz. Tel 36/ 544-300 fax: 36/544-127 web: www.idosekotthonaparad.hu e-mail: titkarsag@idosekotthonaparad.hu HÁZIREND 2013. Tartalom 1. Bevezető, a házirend

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép

Munkaerő-piaci helyzetkép FOGLALKOZTATÁSI FŐOSZTÁLY Munkaerő-piaci helyzetkép Regisztrált álláskeresők száma Győr-Moson-Sopron megyében 2012-2016 Munkaerő-piaci folyamatok 2016 jában a regisztrált álláskeresők a 366 628 fő volt

Részletesebben

2. sz. melléklet Beszámoló

2. sz. melléklet Beszámoló 2. sz. melléklet Beszámoló A Dél-alföldi Regionális Államigazgatási Kollégium Gazdaságvédelmi és Ellenőrzés-koordináció Munkacsoport 2009. évi tevékenységéről 1 A Dél-alföldi Regionális Államigazgatási

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS

ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS a villamosenergia-, földgáz-, víziközmő-, távhı- és hulladékgazdálkodási közszolgáltatás átfogó ellenırzésérıl a beérkezett fogyasztói beadványok alapján Budapest, 2014. február NEMZETI

Részletesebben

Munkaügyi Központja Püspökladányi Kirendeltség. Jóváhagyta: TÁJÉKOZTATÓ

Munkaügyi Központja Püspökladányi Kirendeltség. Jóváhagyta: TÁJÉKOZTATÓ Munkaügyi Központja Püspökladányi Kirendeltség Jóváhagyta: Jóváhagyta: Mező Barna igazgató Mező Barna Igazgató TÁJÉKOZTATÓ Püspökladány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november hónapban

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS

ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS Az általános kereskedelmi feltételek, árfeltüntetés és árfelszámítás vizsgálatáról, különös tekintettel az áruházláncok akciós ajánlataira Budapest, 2016. február NEMZETI FOGYASZTÓVÉDELMI

Részletesebben

A KOCKÁZÁTÉRTÉKELÉS rendkívüli országos célvizsgálata

A KOCKÁZÁTÉRTÉKELÉS rendkívüli országos célvizsgálata Országos Munkabiztonsági és Munkaügyi Főfelügyelőség A KOCKÁZÁTÉRTÉKELÉS rendkívüli országos célvizsgálata 2003 február 1 - március 10. CÉL A rendkívüli országos vizsgálat célja annak felmérése volt, hogy

Részletesebben

A 2012 ÉVI ÉPÍTÉSFELÜGYELETI HATÓSÁGI ELLENŐRZÉSEKKEL KAPCSOLATOS ORSZÁGOS BESZÁMOLÓ TERÜLETI ÉS ELLENŐRZŐ HATÓSÁGOK SZERINTI BONTÁSBAN

A 2012 ÉVI ÉPÍTÉSFELÜGYELETI HATÓSÁGI ELLENŐRZÉSEKKEL KAPCSOLATOS ORSZÁGOS BESZÁMOLÓ TERÜLETI ÉS ELLENŐRZŐ HATÓSÁGOK SZERINTI BONTÁSBAN 1. sz. melléklet: a fővárosi és megyei kormányhivatalokról szóló 288/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet 6/A. (4) bekezdésben foglaltak alapján. A 2012 ÉVI ÉPÍTÉSFELÜGYELETI HATÓSÁGI ELLENŐRZÉSEKKEL KAPCSOLATOS

Részletesebben

Összefoglaló a Közép-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ 2008. évi szakmai tevékenységéről

Összefoglaló a Közép-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ 2008. évi szakmai tevékenységéről Összefoglaló a Közép-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ 2008. évi szakmai tevékenységéről A Foglalkoztatási és Szociális Hivatal Főigazgatója által 2009. március 18-án kiadott szempontok alapján a

Részletesebben

Állami Számvevőszék ELEMZÉS a 2014. évi integritás felmérés óvodák, bölcsődék intézménycsoportban mért eredményeiről 2015. május

Állami Számvevőszék ELEMZÉS a 2014. évi integritás felmérés óvodák, bölcsődék intézménycsoportban mért eredményeiről 2015. május Állami Számvevőszék ELEMZÉS a 2014. évi integritás felmérés óvodák, bölcsődék intézménycsoportban mért eredményeiről 2015. május Az elemzés készítését felügyelte: Dr. Pulay Gyula Zoltán felügyeleti vezető

Részletesebben

45/2012. (V. 8.) VM rendelet a nem emberi fogyasztásra szánt állati eredetű melléktermékekre vonatkozó állategészségügyi szabályok megállapításáról

45/2012. (V. 8.) VM rendelet a nem emberi fogyasztásra szánt állati eredetű melléktermékekre vonatkozó állategészségügyi szabályok megállapításáról 45/2012. (V. 8.) VM rendelet a nem emberi fogyasztásra szánt állati eredetű melléktermékekre vonatkozó állategészségügyi szabályok megállapításáról Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló

Részletesebben

Akültéri mobil és telepítet építőipari gépek vilamos biztonságtechnikai állapota

Akültéri mobil és telepítet építőipari gépek vilamos biztonságtechnikai állapota Országos Munkabiztonsági és Munkaügyi Főfelügyelőség Akültéri mobil és telepítet építőipari gépek vilamos biztonságtechnikai állapota 2003. március 17. május 30. Az OMMF 2003. évi munkatervében meghatározot,

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Bevezetés... 4. Munkavédelmi felügyeleti rendszer változása... 5. A mezőgazdaság főbb egészségkárosító kockázatai...

Tartalomjegyzék. Bevezetés... 4. Munkavédelmi felügyeleti rendszer változása... 5. A mezőgazdaság főbb egészségkárosító kockázatai... 2 Tartalomjegyzék Bevezetés... 4 Munkavédelmi felügyeleti rendszer változása... 5 A mezőgazdaság főbb egészségkárosító kockázatai... 8 Bejelentett foglalkozási megbetegedések és fokozott expozíciós esetek...

Részletesebben

J E L E N T É S. a Képviselő-testület 2012. január 25-i ülésére

J E L E N T É S. a Képviselő-testület 2012. január 25-i ülésére J E L E N T É S a Képviselő-testület 2012. január 25-i ülésére Tárgy: Jelentés a lejárt határidejű határozatokról, a két ülés között történt fontosabb eseményekről, valamint a Polgármesteri Hivatal munkájáról

Részletesebben

Közép-dunántúli régió területi államigazgatási szervei 2008. novemberi informatikai felmérésének összesítése, értékelése

Közép-dunántúli régió területi államigazgatási szervei 2008. novemberi informatikai felmérésének összesítése, értékelése Közép-dunántúli régió területi államigazgatási szervei 2008. novemberi informatikai felmérésének összesítése, értékelése Az informatikai, e-közigazgatási felmérést a Miniszterelnöki Hivatal Infokommunikációért

Részletesebben

143/2007. (XII. 4.) FVM rendelet. a madárinfluenza elleni védekezés részletes szabályairól. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Fogalommeghatározások

143/2007. (XII. 4.) FVM rendelet. a madárinfluenza elleni védekezés részletes szabályairól. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Fogalommeghatározások 143/2007. (XII. 4.) FVM rendelet a madárinfluenza elleni védekezés részletes szabályairól Az állategészségügyről szóló 2005. évi CLXXVI. törvény 47. (2) bekezdése 2., 15. és 25. pontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY RÉSZÉRE. Tájékoztató jelentés a nemzetgazdaság 2006. évi munkavédelmi helyzetéről

ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY RÉSZÉRE. Tájékoztató jelentés a nemzetgazdaság 2006. évi munkavédelmi helyzetéről SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTER 1279-1/2007. ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY RÉSZÉRE Tájékoztató jelentés a nemzetgazdaság 2006. évi munkavédelmi helyzetéről 2007. június 2. oldal Tájékoztató jelentés a 2006.

Részletesebben

A korhatár előtti nyugdíjba vonulás nemek szerinti különbségei

A korhatár előtti nyugdíjba vonulás nemek szerinti különbségei A korhatár előtti nyugdíjba vonulás nemek szerinti különbségei Monostori Judit 1. Bevezetés Az emberi életpálya egyik legfontosabb fordulópontja a nyugdíjba vonulás. A társadalom szinte minden tagja érintett

Részletesebben

9904 Jelentés a társadalombiztosítás informatikai rendszereinek ellenőrzéséről

9904 Jelentés a társadalombiztosítás informatikai rendszereinek ellenőrzéséről 9904 Jelentés a társadalombiztosítás informatikai rendszereinek ellenőrzéséről TARTALOMJEGYZÉK I. A MEGÁLLAPÍTÁSOK ÖSSZEGZÉSE II. FŐBB MEGÁLLAPÍTÁSOK ÉS KÖVETKEZTETÉSEK 1. Az informatika alkalmazás fejlődése

Részletesebben

JELENTÉS. a települési önkormányzatok vízrendezési és csapadékvíz elvezetési feladatai ellátásának ellenőrzéséről. 0708 2007.

JELENTÉS. a települési önkormányzatok vízrendezési és csapadékvíz elvezetési feladatai ellátásának ellenőrzéséről. 0708 2007. JELENTÉS a települési önkormányzatok vízrendezési és csapadékvíz elvezetési feladatai ellátásának ellenőrzéséről 0708 2007. április 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.2 Szabályszerűségi

Részletesebben

Jelentés az országos emberi mérgezési esetekről

Jelentés az országos emberi mérgezési esetekről O R S Z Á G O S K É M I A I B I Z T O N S Á G I I N T É Z E T Jelentés az országos emberi mérgezési esetekről 2011 Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat B u d a p e s t 2 0 1 2 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Munkavédelem. Munkahigiéne. Foglalkozás-egészségügy

Munkavédelem. Munkahigiéne. Foglalkozás-egészségügy Munkavédelem Munkaegészségügy Munkabiztonság Munkahigiéne Foglalkozás-egészségügy Munkavédelem Szervezett munkavégzésre vonatkozó munkabiztonsági és munka-egészségügyi követelmények, törvénykezési, szervezési,

Részletesebben

A települések infrastrukturális ellátottsága, 2010

A települések infrastrukturális ellátottsága, 2010 2011/75 Összeállította: Központi Statisztikai Hivatal www.ksh.hu V. évfolyam 75. szám 2011. november 14. A települések infrastrukturális ellátottsága, 2010 A tartalomból 1 Összefoglaló 1 Energiaellátás

Részletesebben

Az alapvető jogok biztosa mint OPCAT nemzeti megelőző mechanizmus Jelentése az AJB-4320/2016. számú ügyben

Az alapvető jogok biztosa mint OPCAT nemzeti megelőző mechanizmus Jelentése az AJB-4320/2016. számú ügyben Az alapvető jogok biztosa mint OPCAT nemzeti megelőző mechanizmus Jelentése az AJB-4320/2016. számú ügyben Előadó: dr. Sárközy István 1. Az eljárás megindulása A kínzás és más kegyetlen, embertelen vagy

Részletesebben

A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 35. és 36..-aiban foglalt felhatalmazás alapján:

A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 35. és 36..-aiban foglalt felhatalmazás alapján: Szakonyfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2005. (IV.29.) számú rendelete Alsószölnök, Felsőszölnök, Szakonyfalu települések közös gazdálkodási tervéről A gazdálkodásról szóló 2000. évi

Részletesebben

BEVEZETÉS 7 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK 11

BEVEZETÉS 7 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK 11 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS 7 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK 11 II. RÉSZLETES MEGÁLLAPÍTÁSOK 18 1. Az Önkormányzat költségvetési és pénzügyi helyzete 18 1.1. A tervezett költségvetési

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 92/2005. (IV.27.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 92/2005. (IV.27.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 92/2005. (IV.27.) számú h a t á r o z a t a Beszámoló az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáráról A Közgyűlés Az Önkormányzat

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép

Munkaerő-piaci helyzetkép FOGLALKOZTATÁSI FŐOSZTÁLY Munkaerő-piaci helyzetkép Regisztrált álláskeresők száma Győr-Moson-Sopron megyében 2011-2015 18 000 16 000 14 000 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 - j an. f ebr. m árc.

Részletesebben

KÉPZÉSI PROGRAM a 139/2008. (X. 22.) FVM rendeletben meghatározott. b8/2 Agrár-környezetgazdálkodási kifizetések II.

KÉPZÉSI PROGRAM a 139/2008. (X. 22.) FVM rendeletben meghatározott. b8/2 Agrár-környezetgazdálkodási kifizetések II. KÉPZÉSI PROGRAM a 139/2008. (X. 22.) FVM rendeletben meghatározott b8/2 Agrár-környezetgazdálkodási kifizetések II. című képzéshez A képzési program kódszáma: b8/2 A képzési program megnevezése: Agrár-környezetgazdálkodási

Részletesebben

JELENTÉS A NEMZETGAZDASÁG MUNKAVÉDELMI HELYZETÉRŐL 2014. Iktató szám: NGM/8952-60/2015. Munkafelügyeleti Főosztály

JELENTÉS A NEMZETGAZDASÁG MUNKAVÉDELMI HELYZETÉRŐL 2014. Iktató szám: NGM/8952-60/2015. Munkafelügyeleti Főosztály Iktató szám: NGM/8952-60/2015 JELENTÉS A NEMZETGAZDASÁG MUNKAVÉDELMI HELYZETÉRŐL 2014. Összeállította: Nemzetgazdasági Minisztérium Munkafelügyeleti Főosztály Melléklet: Minisztériumok és önálló szervezetek

Részletesebben

Nyugat-Dunántúl Regionális Ifjúsági Helyzetelemzés

Nyugat-Dunántúl Regionális Ifjúsági Helyzetelemzés Nyugat-Dunántúl Regionális Ifjúsági Helyzetelemzés CSIZMADIA ZOLTÁN TÓTH PÉTER I. Bevezetés A tanulmány célja a Magyar I júság 2012 kutatás regionális adatainak az elemzése, a Nyugat-dunántúli régióban

Részletesebben

KAPUVÁR VÁROS POLGÁRMESTERE 9330 KAPUVÁR, Fő tér 1. GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE : 96/596-001, Fax: 96/596-005 E-mail: polgarmester@kapuvar.

KAPUVÁR VÁROS POLGÁRMESTERE 9330 KAPUVÁR, Fő tér 1. GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE : 96/596-001, Fax: 96/596-005 E-mail: polgarmester@kapuvar. KAPUVÁR VÁROS POLGÁRMESTERE 9330 KAPUVÁR, Fő tér 1. GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE : 96/596-001, Fax: 96/596-005 E-mail: polgarmester@kapuvar.hu. napirendi pont Tárgyalja: Gazdasági Bizottság Egészségügyi és

Részletesebben

A HÁZIORVOSI SZOLGÁLAT BESZÁMOLÓJA AZ ELTELT IDŐSZAKRÓL (2014. január 01. december 31.)

A HÁZIORVOSI SZOLGÁLAT BESZÁMOLÓJA AZ ELTELT IDŐSZAKRÓL (2014. január 01. december 31.) 1 A HÁZIORVOSI SZOLGÁLAT BESZÁMOLÓJA AZ ELTELT IDŐSZAKRÓL (2014. január 01. december 31.) Az egészségügy már közismert finanszírozási válsága a helyi ellátásban az előző évben némileg enyhült, Két alkalommal

Részletesebben

Háttéranyag a Budapesti Békéltető Testület 2015. február 13-i sajtótájékoztatójára

Háttéranyag a Budapesti Békéltető Testület 2015. február 13-i sajtótájékoztatójára Háttéranyag a Budapesti Békéltető Testület 2015. február 13-i sajtótájékoztatójára A Budapesti Békéltető Testület 2014-es éve Értékelés, tapasztalatok Majdnem négyezer beérkezett és 3720 lezárt ügy, mintegy

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 115/2006. (V. 31.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 115/2006. (V. 31.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 115/2006. (V. 31.) számú h a t á r o z a t a az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáráról A Közgyűlés az Önkormányzat gyermekjóléti

Részletesebben

ESÉLYTEREMTŐ-PROGRAMTERV

ESÉLYTEREMTŐ-PROGRAMTERV ESÉLYTEREMTŐ-PROGRAMTERV BÓLY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Készült a Területi együttműködést segítő programok kialakítása a Bólyi járásban című ÁROP-1.A.3-2014-2014-0040 azonosító számú projekt keretében. 1 Háttér...

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. A Fejér Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatalának 2010. évi szociális igazgatási és intézményellenőrzési tevékenységéről

BESZÁMOLÓ. A Fejér Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatalának 2010. évi szociális igazgatási és intézményellenőrzési tevékenységéről FEJÉR MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Szociális és Gyámhivatala Ügyszám: 06/181-2/2011. BESZÁMOLÓ A Fejér Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatalának 2010. évi szociális igazgatási és intézményellenőrzési

Részletesebben

Az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium folyóirata

Az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium folyóirata Az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium folyóirata 2008/2 XVIII. évfolyam 2. szám A tartalomból: Jogszabályváltozások Jogszabályfigyelő. 2 Jogértelmezés A helyi önkormányzatok működését érintő

Részletesebben

JELENTÉS. a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat gazdálkodási rendszerének 2007. évi átfogó ellenőrzéséről. 0734 2007. szeptember

JELENTÉS. a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat gazdálkodási rendszerének 2007. évi átfogó ellenőrzéséről. 0734 2007. szeptember JELENTÉS a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat gazdálkodási rendszerének 2007. évi átfogó ellenőrzéséről 0734 2007. szeptember 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság Átfogó Ellenőrzések Főcsoport

Részletesebben

FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 4400 Nyíregyháza, Kölcsey F. u. 12-14. : Pf.:246 : (42) 598-930 Fax: (42) 598-941 E-mail: ftvkvf_ugyfszolg@ftvktvf.kvvm.hu Internet:

Részletesebben

Magyarország katasztrófavédelme

Magyarország katasztrófavédelme Szent István Egyetem Gazdasági és Társadalomtudományi Kar Gazdálkodási és menedzsment nappali szak Tantárgy: civilbiztonság Magyarország katasztrófavédelme Készítette: Tanár: Szendrei Máté (DAI5MO) Dr.

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Hajdú-Bihar megye, 2013/3

Statisztikai tájékoztató Hajdú-Bihar megye, 2013/3 Központi Statisztikai Hivatal Statisztikai tájékoztató Hajdú-Bihar megye, 2013/3 2013. december Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 2 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek... 4 Beruházás...

Részletesebben

Hodosán Róza. Tízéves a szociális törvény

Hodosán Róza. Tízéves a szociális törvény Hodosán Róza Tízéves a szociális törvény A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló, 1993. évi III. törvény és annak változásai Magyarország 1976-ban csatlakozott a Gazdasági, Szociális és

Részletesebben

Országos Idegtudományi Intézet

Országos Idegtudományi Intézet 1. oldal: összesen: 64 Iktatási szám: Országos Idegtudományi Intézet MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT Jóváhagyom: Budapest, 2010. január 06... Főigazgató Főigazgató gazdasági helyettese 2 2. oldal: összesen: 64

Részletesebben

Magyarország éghajlatának alakulása 2012. január-július időszakban

Magyarország éghajlatának alakulása 2012. január-július időszakban Magyarország éghajlatának alakulása 2012. január-július időszakban Tanulmányunkban bemutatjuk, hogyan alakult hazánk időjárása az idei év első hét hónapja során. Részletesen elemezzük az időszak hőmérsékleti-

Részletesebben

Összefoglaló a munka-és pihenőidő szabályainak. érvényesülése tárgyú célellenőrzés tapasztalatairól

Összefoglaló a munka-és pihenőidő szabályainak. érvényesülése tárgyú célellenőrzés tapasztalatairól 30083/2013-5440 Összefoglaló a munka-és pihenőidő szabályainak érvényesülése tárgyú célellenőrzés tapasztalatairól [2013. október 2 - október 18.] A munkaügyi hatóság a 2013. évi munkaterv szerint - a

Részletesebben

Török Katalin. Roma fiatalok esélyeinek növelése a felsőoktatásban

Török Katalin. Roma fiatalok esélyeinek növelése a felsőoktatásban Török Katalin Roma fiatalok esélyeinek növelése a felsőoktatásban 1. Bevezetés A Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet (NCsSzI) Szociálpolitikai Főosztálya az Oktatási Minisztérium Hátrányos Helyzetű

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Nógrád megye, 2012/4

Statisztikai tájékoztató Nógrád megye, 2012/4 Statisztikai tájékoztató Nógrád megye, 2012/4 Központi Statisztikai Hivatal 2013. március Tartalom Összefoglaló... 2 Demográfia...... 3 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek... 5 Beruházás... 6 Mezőgazdaság...

Részletesebben

JEGYZŐ 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. titkarsag@balatonfured.com

JEGYZŐ 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. titkarsag@balatonfured.com BALATONFÜREDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL JEGYZŐ 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. titkarsag@balatonfured.com Szám: 1/367- /2015. Előkészítő: Harsányiné dr. Tóth Beáta E l ő t e r j e s z t é s a

Részletesebben

ZALA MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

ZALA MEGYEI KORMÁNYHIVATAL ZALA MEGYEI KORMÁNYHIVATAL ÉPÍTÉSÜGYI HIVATAL ÉPÍTÉSFELÜGYELET Összefoglaló jelentés és beszámoló a 2011. évi építésfelügyeleti tevékenységrõl 2 A fõvárosi és megyei kormányhivatalokról szóló 288/2010.

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGI ÁLLAPOT EGYENLŐTLENSÉGEI

AZ EGÉSZSÉGI ÁLLAPOT EGYENLŐTLENSÉGEI 6. AZ EGÉSZSÉGI ÁLLAPOT EGYENLŐTLENSÉGEI Kovács Katalin FŐBB MEGÁLLAPÍTÁSOK 2009-ben jelentős különbségek mutatkoznak a különböző társadalmi csoportok egészségi állapotában. Az egészségi állapot szoros

Részletesebben

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat krízisellátási tervezete a XII. kerületben élő hajléktalan emberek részére, a 2013-2014. évi téli időszakra

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat krízisellátási tervezete a XII. kerületben élő hajléktalan emberek részére, a 2013-2014. évi téli időszakra A Magyar Máltai Szeretetszolgálat krízisellátási tervezete a ben élő hajléktalan emberek részére, a 2013-2014. évi téli időszakra A Magyar Máltai Szeretetszolgálat a korábbi évekhez hasonlóan a 2013-2014

Részletesebben

Átfogó vizsgálat: a Miskolci Önkormányzati Rendészet által koordinált közös ellenőrzési gyakorlat, a helyi lakásrendelet, a Miskolci Önkormányzat lakhatási feltételeket érintő egyéb intézkedései, valamint

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM NEVELÉSTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA EGÉSZSÉGNEVELÉS PROGRAM AZ ÁPOLÓI HIVATÁS MAGATARTÁSTUDOMÁNYI VIZSGÁLATA ÉS EGÉSZSÉGVÉDELME

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM NEVELÉSTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA EGÉSZSÉGNEVELÉS PROGRAM AZ ÁPOLÓI HIVATÁS MAGATARTÁSTUDOMÁNYI VIZSGÁLATA ÉS EGÉSZSÉGVÉDELME SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM NEVELÉSTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA EGÉSZSÉGNEVELÉS PROGRAM AZ ÁPOLÓI HIVATÁS MAGATARTÁSTUDOMÁNYI VIZSGÁLATA ÉS EGÉSZSÉGVÉDELME Doktori értekezés tézisei Piczil Márta Témavezető: Dr.

Részletesebben

Ipari eredetű nyári túlterhelés a Debreceni Szennyvíztisztító Telepen.

Ipari eredetű nyári túlterhelés a Debreceni Szennyvíztisztító Telepen. Ipari eredetű nyári túlterhelés a Debreceni Szennyvíztisztító Telepen. Bevezetés A csemegekukorica feldolgozásának időszakában a debreceni szennyvíztelepen a korábbi években kezelhetetlen iszapduzzadás

Részletesebben

E rendszerben csak az az eljárás kerülhet befogadásra a közfinanszírozásba, amely szerepel az Engedélyezett Orvosi Eljárások katalógusában.

E rendszerben csak az az eljárás kerülhet befogadásra a közfinanszírozásba, amely szerepel az Engedélyezett Orvosi Eljárások katalógusában. Javaslat az Engedélyezett Orvosi Eljárások Katalógusának kialakítására (Egészségügyi technológiák egységes életciklus-esemény-rendszerének megteremtése) (Dr. Kincses Gyula és az ESKI megbízása alapján

Részletesebben

Beszámoló a Gyermekjóléti Szolgálat és a Családok Átmeneti Otthona 2011. évi működéséről

Beszámoló a Gyermekjóléti Szolgálat és a Családok Átmeneti Otthona 2011. évi működéséről Beszámoló a Gyermekjóléti Szolgálat és a Családok Átmeneti Otthona 2011. évi működéséről A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló többször módosított 1997. évi XXXI. tv. (a továbbiakban

Részletesebben

PORROGSZENTPÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

PORROGSZENTPÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Helyi Esélyegyenlőségi Program PORROGSZENTPÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2013-2018. Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)...3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 9 Célok...

Részletesebben

VII-B-004/761-4 /2013

VII-B-004/761-4 /2013 VII-B-004/761-4 /2013 Beszámoló A Fejér Megyei Kormányhivatal 2012. évi tevékenységéről FEJÉR MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Tartalomjegyzék 1. Vezetői összefoglaló... - 3-2. A kormányhivatalt érintő feladat- és

Részletesebben

Havas Gábor - Liskó Ilona. Szegregáció a roma tanulók általános iskolai oktatásában. Kutatási zárótanulmány, 2004 (Összegzés)

Havas Gábor - Liskó Ilona. Szegregáció a roma tanulók általános iskolai oktatásában. Kutatási zárótanulmány, 2004 (Összegzés) Havas Gábor - Liskó Ilona Szegregáció a roma tanulók általános iskolai oktatásában Kutatási zárótanulmány, 2004 (Összegzés) Kutatásunk egyik célja az volt, hogy egy lehetőség szerint teljes általános iskolai

Részletesebben

ÉRTÉKELÉS a villamosipari engedélyesekhez beérkezett fogyasztói reklamációk és panaszok alakulásáról 2004

ÉRTÉKELÉS a villamosipari engedélyesekhez beérkezett fogyasztói reklamációk és panaszok alakulásáról 2004 ÉRTÉKELÉS a villamosipari engedélyesekhez beérkezett fogyasztói reklamációk és panaszok alakulásáról 2004 Tartalom: 1, Bevezetés 2, Társaságonkénti értékelés 3, Mutatószámonkénti értékelés 4, Összefoglalás

Részletesebben

A KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL NÉPESSÉGTUDOMÁNYI KUTATÓ INTÉZETÉNEK KUTATÁSI JELENTÉSEI 21.

A KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL NÉPESSÉGTUDOMÁNYI KUTATÓ INTÉZETÉNEK KUTATÁSI JELENTÉSEI 21. A KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL NÉPESSÉGTUDOMÁNYI KUTATÓ INTÉZETÉNEK KUTATÁSI JELENTÉSEI 21. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL NÉPESSÉGTUDOMÁNYI KUTATÓ INTÉZET Igazgató: Monigl István ISSN 0236-736-X Sorozatszerkesztő:

Részletesebben

Tesztelő szervezet: Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal (KIH)

Tesztelő szervezet: Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal (KIH) TESZTELÉSI BESZÁMOLÓ a Változáskezelés beavatkozási területen, a Változáskezelés Fejlesztési Módszertanhoz szervezet: Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal (KIH) 2013. július 30. Készítette: 8/C Változáskezelési

Részletesebben

Beszámoló. a Kazincbarcikai Polgármesteri Hivatal 2013. évi tevékenységéről

Beszámoló. a Kazincbarcikai Polgármesteri Hivatal 2013. évi tevékenységéről Beszámoló a Kazincbarcikai Polgármesteri Hivatal 2013. évi tevékenységéről Készítette: Dr. Szuromi Krisztina jegyző Előterjesztő: Dr. Szuromi Krisztina jegyző Tisztelt Képviselő-testület! A Magyarország

Részletesebben

364 Jelentés a Budapest Főváros Önkormányzata pénzügyigazdasági ellenőrzésének tapasztalatairól

364 Jelentés a Budapest Főváros Önkormányzata pénzügyigazdasági ellenőrzésének tapasztalatairól 364 Jelentés a Budapest Főváros Önkormányzata pénzügyigazdasági ellenőrzésének tapasztalatairól TARTALOMJEGYZÉK I. Összegző megállapítások, következtetések, javaslatok II. részletes megállapítások 1. A

Részletesebben

JELENTÉS. a MIÉP - Jobbik a Harmadik Út Párt 2006-2007. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről. 0912 2009. május

JELENTÉS. a MIÉP - Jobbik a Harmadik Út Párt 2006-2007. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről. 0912 2009. május JELENTÉS a MIÉP - Jobbik a Harmadik Út Párt 2006-2007. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről 0912 2009. május 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.1. Szabályszerűségi Ellenőrzési

Részletesebben

VIBRÁCIÓS MEGBETEGEDÉ S DIAGNOSZTIKAI MÓDSZEREINE K TOVÁBBFEJLESZTÉSE

VIBRÁCIÓS MEGBETEGEDÉ S DIAGNOSZTIKAI MÓDSZEREINE K TOVÁBBFEJLESZTÉSE *9B GERZSENYI KATALIN DR. SKULTÉTY REZSŐ DR. SZÁSZ TIBOR DR. YERBAY JÓZSEF VIBRÁCIÓS MEGBETEGEDÉ S DIAGNOSZTIKAI MÓDSZEREINE K TOVÁBBFEJLESZTÉSE Az 1076 Sü-iij folytatott kutatás során a szerzők olyan

Részletesebben

A jogszabályok és a szabványok eltérő szerepköréből következően, a két dokumentumtípus között több fontos különbség is található:

A jogszabályok és a szabványok eltérő szerepköréből következően, a két dokumentumtípus között több fontos különbség is található: Dr. Szakács György * : Az útügyi műszaki előírások helye a szabályozási rendszerben 1. A műszaki szabályozás dokumentumai A műszaki szabályozásnak két eltérő szerepkört betöltő fő dokumentumtípusa van:

Részletesebben

Hronyecz Ildikó - Mátics Katalin. A pszichiátriai betegek ápolást, gondozást nyújtó intézményeinek vizsgálata II.

Hronyecz Ildikó - Mátics Katalin. A pszichiátriai betegek ápolást, gondozást nyújtó intézményeinek vizsgálata II. Hronyecz Ildikó - Mátics Katalin A pszichiátriai betegek ápolást, gondozást nyújtó intézményeinek vizsgálata II. Bevezető Az alábbiakban olvasható tanulmány folytatása a Kapocs 2003. decemberében megjelent

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024 web:

Részletesebben

SAJTÓANYAG FELMÉRÉS KÉSZÜLT A MAGYAROK UTAZÁSI SZOKÁSAIRÓL

SAJTÓANYAG FELMÉRÉS KÉSZÜLT A MAGYAROK UTAZÁSI SZOKÁSAIRÓL 2013. március 14. SAJTÓANYAG FELMÉRÉS KÉSZÜLT A MAGYAROK UTAZÁSI SZOKÁSAIRÓL A Magyar Turizmus Zrt. megbízásából kétévente készül reprezentatív felmérés a magyarok utazási szokásairól. A 2012 decemberében

Részletesebben

Gyomaendrődi Start Szociális Szövetkezet. 2014. évi tevékenysége

Gyomaendrődi Start Szociális Szövetkezet. 2014. évi tevékenysége Gyomaendrődi Start Szociális Szövetkezet 2014. évi tevékenysége A Szövetkezet 2013. évben alakult meg, akkor az évet nyereségesen zárta 1.012eFt volt a mérleg szerinti eredménye, a bankszámla egyenlege:

Részletesebben