A kulcscsont-törések minimál invazív mûtéti ellátása titán elasztikus velõûrszeggel (TEN)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A kulcscsont-törések minimál invazív mûtéti ellátása titán elasztikus velõûrszeggel (TEN)"

Átírás

1 Az Országos Baleseti és Sürgõsségi Intézet Közleménye A kulcscsont-törések minimál invazív mûtéti ellátása titán elasztikus velõûrszeggel (TEN) A módszer ismertetése, a kezdeti eredmények bemutatása DR. KASSAI TAMÁS, DR. SZÕDY RÓBERT, DR. RENYÓ SÁNDOR, DR. SZITA JÁNOS Érkezett: március 17. ÖSSZE OGLALÁS A szerzõk összefoglalják a clavicula törések jelenlegi kezelési gyakorlatát. Véleményük szerint a kulcscsonttörések eddigi konzervatív és mûtéti kezelése nem jelent optimális megoldást minden törés kezelésére. Bemutatnak egy hazánkban elsõként használt, elasztikus implantátummal végzett intramedulláris mûtéti módszert, mely az irodalmi adatok szerint helyettesíti a lemezes osteosynthesist, miközben nem növekszik az álízület kialakulásának lehetõsége, és a minimál invazívitásból adódó elõnyök jól kihasználhatóak. A módszer lehetõséget ad a mûtéti indikáció elveinek felülvizsgálatára. Nem csak a lemezes OS helyett végezhetünk elasztikus velõûrszegezést, hanem a mûtéti indikáció kiterjeszthetõ több, eddig konzervatívan kezelt esetre is. A kezdeti eredményeik szerint /eddig 50 sérültnél alkalmazták/ a titán elasztikus velõûrszeggel végzett minimál invazív mûtéti módszer, megelõzi a konzervatív kezelésnél gyakran észlelt rövidülést, a rögzítõ kötés okozta kellemetlenséget, és nem jár a feltárásos mûtét kockázatával, esztétikai hátrányaival. Kulcsszavak: Kulcscsonttörés; Töréskezelés, intramedulláris Instrumentáció; Minimál invazív ellátás; Velõûrszegezés; Belsõ rögzítõk; Titánium; T. Kassai, R. Szõdy, S. renyó, J. Szita: Minimally invasive treatment of fractured collar bone with titanium elastic intramedullary nail (TEN). Introduction of method and early results The authors summarise the current treatment modalities in the cases of collar bone fractures. According to the authors there is no optimal conservative and surgical solution so far in this subject. They introduce a method first time in Hungary, elastic intramedullar surgical method, according to the literature as good as plating, there is no higher rate of pseudoarthrosis and good method for minimally invasive technique. This method is a very good occasion to review the surgical indications again in this subject. It could be used not only instead of plating, but the indication could cover a part of previously conservatively treated cases. The early results (50 cases so far) are promising, there is no abbreviation, no uncomfortable bandage is needed, all the risks and cosmetic disadvantages are excluded which are present during open surgery. Key words: Clavicle Injuries; racture fixation, intramedullary Instrumentation; Surgical procedures, minimally invasive Instrumentation; Bone nails; Titanium; BEVEZETÉS A kulcscsonttörések az összes törés 6-12%-át képezik. Lokalizáció szerint 80%-ban a középsõ harmadban jönnek létre (24). A kulcscsonttöréseket eddig többségükben konzervatívan kezeltük. A lapockák zárásával, a vállövek széthúzásával végeztünk repozíciót és az elért helyzetet úgynevezett nyolcas vagy hátizsákkötéssel, Borchgrewinck gyûrûvel rögzítettük. Ha kevésbé igényesen, vagy nem végeztünk repozíciót, akkor Dessault, vagy Gilchrist kötéssel, illetve háromszögletû kendõvel rögzítettük a vállízületet. 322

2 A konzervatív rögzítés során gyakran észleljük a vállöv megrövidülésével járó összecsúszást, és a bõrt többé-kevésbé elõemelõ csontos callust. Egyes szerzõk (26) a törések 15%- ban találtak 15mm-nél nagyobb összecsúszást és 20 foknál nagyobb tengelyeltérést. Nordqvist és kollégái 5 éves utánvizsgálatuk során a clavicula töréseket követõen a vállöv rövidülését igazolták (21). Ennél ritkábban észleljük a törések után a vállfunkció beszûkülését, de gyakrabban mutatkozik esztétikai és funkcionális hátrány, például hátizsák vagy válltáska viselése válik lehetetlenné. Hill és mtsai a clavicula diszlokált, középsõ harmadi töréseinek konzervatív kezelése után kifejezetten szerény eredményeket találtak (8). Jubel összehasonlító vizsgálatában konzervatív kezelés után az 1 cm-nél nagyobb összecsúszás szignifikánsan alacsonyabb Constans score (4) eredménnyel járt a késõi utánvizsgálatok során is (11). A rögzítõ kötések viselését, az elsõ néhány napban érzett jelentõs fájdalmat, illetve a konszolidáció után észlelt deformitásokat, esztétikai hibákat, eddig a kulcscsonttörések természetes, elkerülhetetlen velejárójának tekintettük. A konzervatív kezelés 4-6 hétig tartó munkaképtelenséget, táppénzt jelent. A mûtét abszolút indikációja csak ritkán áll fenn (7, 25, 28). Ezek az ér-, idegsérülés, illetve a másodfokban nyílt törés. A bõrt elõemelõ, és belsõ decubitusszal, kiszúrással fenyegetõ, nagy diszlokációval, kitört darabbal járó töréseket relatív indikáció alapján mûtéttel kezeltük. A kulcscsont a mellkasfal részeként minden légvételnél, részben rotációs mozgást is végez, ezért feltárásos repozíciója után csak a nagy stabilitású K I rekonstukciós, vagy DC lemezes szintézis nyújt megfelelõ stabilitást a törés gyógyulásához (23). A széles feltárás, invazív mûtéti technika jelentõs kockázatot jelent (1, 9) és a legjobb bõrvarrati technikák mellett is - fõként fiatal nõknél - esztétikai szempontból zavaró heggel gyógyul. Intramedulláris rögzítést már 1940-tõl kezdve napjainkig végeznek (6, 17, 18, 19, 20, 22, 29). Az acromion felõl bevezetett vastag egyenes acélszegeket felfúrással, vagy vékonyabb acélsíneket felfúrás nélkül használtak. A legijesztõbb szövõdményrõl - az implantátum vándorlásról több esetismertetést találhatunk (3, 13, 14, 15, 21). Ennek a szövõdménynek a megelõzésére már 1987-ben Lengua leírta a medio-lateralis sín bevezetést (13). Ilyenkor az esetleges diszlokálódó drótok a subcutan szövetben mozdulnak el, és a bõrt elõemelve okoznak panaszt, semmiképpen sem juthatnak a mellüregbe. A lemezes és intramedulláris rögzítések után eltérõ gyakorisággal észlelték álízület kialakulását (25). Érdekes, hogy nagyon jó eredményeket találtak a kialakult álízületek feltárása, intramedulláris rögzítése és csontátültetés után (2, 5, 30). Kurucz a clavicula törésekrõl, a Traumatológiai kézikönyvben írt véleménye szerint: az álízületek kialakulásának kockázata és az implantátum vándorlás veszélye miatt, nem terjedt el az intramedulláris módszer hazánkban. Az eddig ismertetett technikák nem biztosítottak optimális kezelési módot a - relatív gyakori - kulcscsont középsõ harmad törés kezelésére. A klasszikus traumatológiai tanok szerint:,,a kulcscsonttöréssel, csak akkor van baj, ha hozzányúlunk. A korszerû, titán ötvözetû elasztikus implantátumok elsõsorban a gyermektraumatológiában váltak elterjedtté és jelentõsen megváltozatták a gyermekkori hosszú csöves csonttörések kezelési elveit és gyakorlatát (12, 16,). Új felismerés, hogy a gyermekkorban jól bevált intramedulláris elasztikus rögzítés a felnõttkori kulcscsonttörések kezelésében is új lehetõségeket nyit meg. Jubel és munkacsoportja Kölnben 1996 óta használja a TEN-síneket a clavicula rögzítésére, 62 sérült 65 kulcscsonttörésének kezelési eredményeirõl számoltak be 2002 nyarán (10). Összehasonlították a konzervatív és minimál invazív mûtéti technikák eredményeit. Hároméves utánvizsgálati eredmények alapján az elasztikus intramedulláris rögzítés adta a jobb eredményt (11). 323

3 A MÓDSZER LEÍRÁSA: ektetés egyenes asztalon. A gerinc kiemelése és mindkét váll hátra hajlása mellett a clavicula törés reponálódik, majd narcosisban képerõsítõ segítségével a clavicula mediális végétõl 1 cm-re ejtett kis bõrmetszés (½-1 cm), majd a csont fenesztrációja után rotációs mozgatással a velõüregbe vezetjük az elõre hajlított 2.5 mm vastag titán elasztikus velõûrszeget. A törést fedetten reponáljuk és a velõûrszeget átvezetjük a laterális törtdarabba, és a vége felé szûkülõ velõûregbe ékeljük, ha nem sikerül a fedett repozíció, a váll, illetve kar húzásával, pozícionálásával, több perkután módszert használhatunk, vagy törtvégek felett ejtett, kis kb. 1-2 cm-es bõrmetszéssel végezzük el a törtdarabok helyretételét, és a velõûrszeget átvezetjük. Az implantátum, elaszticitása miatt, a többszörösen ívelt csontban megfeszül, az ívekben számos ponton megtámaszkodva jelentõs stabilitást biztosít. A kitört darabok lágyrész összeköttetését nem választjuk le, a fedett repozíció során a törési haematoma érintetlenül hagyásával nem károsítjuk a reparatív fibroblastok forrását. Az elasztikus rögzítés a makromozgásokat stabilizálja, de a szekunder törésgyógyuláshoz szükséges mikromozgásokat, megengedve, az optimális csontképzõdést biztosítja. A mûtét után eseteinkben teljes mozgásstabilitást észlelünk. A vállízület lágyrészeinek nyugalomba helyezésére, 1-3 hétre, háromszögletû kendõrögzítést használunk, de a mûtét utáni napon a sérültek már használják a sérült felsõ végtagjukat. 3-4 héttel a minimál invazív rögzítés után teljes mozgástartományt, és panaszmentességet észlelünk. A feltárásos mûtétekhez képest elhanyagolható 1-2 cm-es hegek esztétikailag nem zavaróak. Az implantátumot eddigi ismereteink szerint, ha nem okoz panaszokat, nem kell eltávolítani. EREDMÉNYEK Közleményünk leadásakor csak kezdeti eredményeinkrõl tudunk beszámolni (1. a-b, 2. a-b képek) júniusától kezdõdõen júliusig összesen 50 alkalommal végeztük a fent leírt mûtétet. A Titán Elastic Nail (TEN) in vario case mûszerkészlet 2, 2.5, 3 mm-es implantátumát használtuk. 15 és 55 év közötti sérülteket láttunk el. 12 nõ és 38 férfi sérültet a sérülés után nap között operáltuk meg. Egy esetben 6 hónapos álízület rögzítésére használtuk a TEN-t. Az esetek felében sikerült fedetten elvégezni a repozíciót és a szeg átvezetését a laterális törtdarabba, 19 sérültnél volt szükség kis 1-3 cm-es feltárásra a törés szintjében. Hat esetben széles feltárást kellett végeznünk általában intraoperatív repozíciós nehézségek miatt. A sérülés után korán, néhány nappal mûtétre került betegeknél sikerült fedetten reponálni a törést. A most bevezetett számunkra teljesen új mûtéti módszer tanulási idõszakának megfelelõen viszonylag sok volt az intraoperatív nehézség. A szövõdményeink relatív magasabb arányát szintén a tanulási idõszakkal magyarázzuk. Egy esetben a velõûrsínt nem tudtuk bevezetni a mediális törtdarabba sem, így intraoperatív módszerváltásként K I rekonstrukciós lemezzel végeztünk szintézist. Egy esetben posztoperatív suppuratio miatt a 3. héten végeztünk reoperációt és lemezes osteosynthesist, majd autológ spongiosa plasztikát. Az álízület feltárása során a hegszövetbõl jelentõsebb vérzést észleltünk, de szerencsénkre az arteria és vena subclavia, illetve az idegek nem sérültek meg. Egy esetben haematoma ürült a mûtéti területbõl. Két esetben a nem kellõen rövidre vágott sín mediális vége felületes szeptikus folyamatot okozott, mely miatt drótlevágást, illetve a konszolidáció után a drót eltávolítását végeztük el. Hat esetben a lezárt velõüreg okozott gondot, hat esetben laterálisan a hátsó falat 324

4 fenesztráltuk, ezek közül két esetben a drót kicsúszott és ezeket el kellett távolítani. Eddig egy beteg kérte a mediálisan tapintható drót eltávolítását. Az 50 betegbõl 48 sérült törése TEN szintézis, két K I lemezes szintézis után megfelelõ gyógyulást mutat, vagy gyógyult. Öt elasztikus velõûrszeget kellett eltávolítani. Elhúzódó törésgyógyulást, illetve panaszokat okozó álízület kialakulására utaló jelet nem észleltünk. A kitört darabok fedett repozíció után is a helyükre illeszkedtek. A mûtétek után csak háromszegletû kendõt helyeztünk fel, melyet a sérültek közül 42 en az elsõ hét után már nem viseltek. Az izolált clavicula törést szenvedett sérültek mûtét utáni elsõ vagy második napon a kórházat elhagyták és az általában szellemi foglalkozásúak, folytatták munkájukat. Négy hét elteltével minden sérült vállfunkciója teljes volt, a röntgenfelvételeken a kitört darabok a helyükre illeszkedve konszolidációt mutattak, 1 cm-nél nagyobb rövidülést, nem találtunk. Elhúzódó törésgyógyulásra utaló jelet nem észleltünk. Minden sérült megelégedett a kis mûtéti hegekkel. A fiatal nõbetegeket sem zavarta a kis seb. 1. a-b M. Z. 28 éves férfi, síelés során elszenvedett összecsúszással járó törése, ellátása TEN-nel. MEGBESZÉLÉS Az új mûtéti módszerrel megváltoztatjuk a kulcscsonttörés kezelésének mûtéti indikációit. Az abszolút mûtéti indikációk nem változnak. A másod-, harmadfokban nyílt, és ér-, idegrendszeri sérüléssel szövõdött törések nagyon ritkák, de természetesen a sürgõs mûtét során feltárás és a sérült képletek ellátása szükséges. Lényeges változás a clavicula törések relatív javaslattal végzett mûtéteinek, indikációs körének jelentõs bõvülésében várható. Eddig csak a nagy diszlokációval járó, a bõr perforációjával fenyegetõ törések esetében végeztünk lemezes osteosynthesist. Mindenkit az ope- 325

5 2. a-b. J. 50 éves férfi, fürdõszobában elesett, ékkitöréssel és rövidüléssel járó törése, ellátása TEN-nel. ratõrt és a beteget is egyaránt visszatartott a nagy mûtéti feltárás, a fémkivétel és a széles mûtéti heg. Az elasztikus szegekkel végzett mûtét javasolt minden középsõ harmadi elmozdulással járó törésben, ahol összecsúszás alakul ki. Az elmozdulás nélküli, vagy csak kis szöglettöréssel járó (a tengelyeltérés kisebb, mint 20 fok) törések esetében a,,kényelmesebb rögzítéssel konzervatív kezelés javasolt. Gyermekeknél a jelentõs remodellációs kapacitás miatt mûtéti ellátást továbbra is csak az abszolút indikácó szerint szabad elvégezni, de már az adolescens kortól kezdve érdemes a minimál invazív mûtétet alkalmazni. Az idõs korban az általános mûtéti ellenjavallatok és kockázatok szaporodásával ismét a konzervatív kezelés kerül elõtérbe. Ha a mûtétet az elsõ napokban sikerül elvégezni (0-5. nap), akkor szinte minden esetben sikerül a fedett repozíció, és így sokkal ritkábban van szükség a törés mini-feltárására. Az új mûtéti módszer a kis mûtéti megterheléssel optimális mozgásstabilitást biztosít, így a váll azonnal mozgatható és rövid idõn belül megfelelõ csontos rögzítettség érhetõ el. A mûtéti technika megfelelõ elsajátítása után a szövõdmények nem gyakoribbak, mint a lemezes osteosynthesis esetében. A rövid kórházi ápolási idõ és gyors gyógyulás elõnyei mellett meg kell említeni a speciális mûszerkészlet és implantátum igényt, illetve a képerõsítõ használatából származó hátrányokat is. A jelenlegi adatok még nem értékelhetõek megfelelõen, csak biztató elsõ eredményeknek tekintjük ezeket. Prospektív vizsgálatot kezdtünk, melyet több munkacsoport bevonásával multicentrikus vizsgálattá fejlesztünk. Az elasztikus velõûrszegezés, a lemezes osteosynthesis és a konzervatív kezelés eredményeit szeretnénk összehasonlítani. Az álízület 326

6 kialakulása az implantátum vándorlás, a rotációs stabilitás, az utókezelés formája többek között azok a kérdések, melyekre választ keresünk. A külföldi tanulmányutakon szerzett tapasztalataink (29), az irodalmi adatok (9, 10) és a fenti kezdeti eredmények alapján a kulcscsont középsõ harmadi töréseinek optimális, minimál invazív, gyorsan, jó funkcionális és esztétikai eredményt biztosító, hazánkban új módszere a titán elasztikus velõûrszegezés (TEN). IRODALOM 1. Böstman O., Manninen M., Philajamaki H.: Complications of plate fixation in fresh displaced midclavicular fractures. J. Trauma, : Capicotto P. N, Heiple K. G., Wilbur J. H.: Midshaft clavicle nonunions treated with intramedullary Steimann pin fixation and onlay bone graft. J. Orthop. Trauma, : Chou N. S., Wu M. H., Chan C. D., Lai W. W., Lin M. Y.: Intrathoracic migration of Kirschner wires. J. ormos Med. Assoc : Constant C. R.: A clinical method of functional assesment of the shoulder. Clin. Orthop : Enneking T. J., Hartlief M. T., ontinje W. P.: Rushpin fixation for midshaft clavicular nonunions: Good results in 13/14 cases. Acta Orthop. Scand : Grassi. A., Tajana M. S., D Angelo. Management of midclavicular fractures: comparison between nonoperative treatment and open intramedullary fixation in 80 patients. J. Trauma, : Herbsthofer B., Schuz W., Mockwith J.: Indications for surgical treatment of clavicular fractures. Aktuelle Traumatol : Hill J. M., McGuire M. H., Crosby L. A.: Closed treatment of displaced middle-third fractures of the clavicle gives poor results. J. Bone Joint Surg B: Jhonson B., Thursby P.: Subclavian artery injury caused by a screw in a clavicular compression plate. Cardiovasc. Surg : Jubel A., Andermahr J., Schiffer G., Rehm K. E.: Die Technik der intramedullären Osteosynthese der Klavikula mit elastschen Titannägeln. Unfallchirurg, : Jubel A., Andermahr J., aymoville C., Binnebösel M., Prokop A., Rehm K. E.: Wiederherstllung der Symmetrie des Schultergürtels bei Klavikulafrakturen. Chrirurg, : Lascombes P., Prévot J., Ligier N.: Elasitc stable intramedullary nailing in forearm shaft fractures in children: 85 cases. J. Pediatr. Orthop : Lengua., Nuss J. M., Lechner R., Baruthio J., Veillon.: The treatment of fractures of the clavicle by closed medio-lateral pinning. J. Orthop: Surg : Leppilahti J., Jalovaara P.: Migration of Kirschner wires following fixation of the clavicle: a report of cases. Acta Orthop. Scand : Liu H. P., Chang C. H., Lin P. J. et. al.: Pulmonary artery perforation after Kirschner wire migration:case report and review of the literature. J. Trauma, : Metaizeau J. P.: Osteosynthese chez l enfant. In: Prevot: Suramps Medical, Montpellier Paris p. 17. Moore T. O.: Internal pin fixation for fracture of the clavicle. Am. Surg : Murray G.: A method of fixation for fracture of the clavicle. J. Bone Joint Surg : Niemeier U., Zimmermann H. G.: Kuntscher s open intramedullary nailing of the clavicle. An alternative in the treatment of an old clavicular fracture. Chirurg, : Ngurmakos C., Parkpian V., Patradul A.: ixation of fractures of the midshaft of the clavicle with Kirschner wires. Results in 180 patient. J. Bone Joint Surg B: Nordqvist A., Redlund-Jonell I., Scheele A. von, Petersson C. J.: Shortening of clavicle after fracture. Incidence and clinical significance, 5 years follow-up of 85 patients. Acta Orthop. Scand : Norell H. Jr., Llewellyn R. C.: Migration of a threaded Steinmann pin from an acromioclavicular joint into the spinal canal: a case report. J. Bone Joint Surg A:

7 23. Paffen P. J., Jansen E. W.: Surgical treatment of clavicular fractures. Experience with 60 operations. Unfallchirurgie, : Robinson C. M.: ractures of the clavicle in the adult. J. Bone Joint Surg B: Schmidt C. A., Rudd J. N., Crosby L. A.: Result of operative versus nonoperative treatment of 100% displaced mid-shaft clavicle fractures: a prospective randomized clinical trial. Presented at the Annual Meeting of the American Academy of Orthopedic Surgeons, San rancisco, , 2001: Abstract. 26. Schmidt-Neuerburg K. P., Weiss H.: Conservative therapy and treatment result in clavicular fractures. Hefte Unfallheilkd : Schwarz N., Leixnering M.: ailures of clavicular intramedullary wire fixation and their causes. Aktuelle Traumatol : Schwarz N., Sim E., Pienaar S.: The treatment of shaft fractures of the clavicle. Eur. J. Trauma, : Szõdy R.: Nyolc hét reiburgban AO-ösztöndíjasként. Magyar Traumatológia Ortopédia Kézsebészet Plasztikai Sebészet, : Wu C. C., Shih C. H., Chen W. J., Tai C. L.: Treatment of clavicular aseptic nonunion: comparison of plating and intramedullary nailing techniques. J. Trauma, : Dr. Kassai Tamás Országos Baleseti és Sürgõsségi Intézet 1081 Budapest, iumei út /

Funkcionális töréskezelés a IV-V. metacarpus diaphysis töréseinek ellátásában

Funkcionális töréskezelés a IV-V. metacarpus diaphysis töréseinek ellátásában A Pécsi Orvostudományi Egyetem Balesetsebészeti és Kézsebészeti Klinikájának közleménye Funkcionális töréskezelés a IV-V. metacarpus diaphysis töréseinek ellátásában DR. TÓTH FERENC, DR. NYÁRÁDY JÓZSEF,

Részletesebben

A kompressziós tûzõdrót rendszer

A kompressziós tûzõdrót rendszer Az Országos Baleseti és Sürgõsségi Intézet, OMSZ Járó- és Fekvõbeteg Ellátó Egység közleménye A kompressziós tûzõdrót rendszer DR. SZOKOLY MIKLÓS, DR. LÁSZLÓ GYULA Érkezett: 2001. december 7. ÖSSZEFOGLALÁS

Részletesebben

Trochantertáji és femurdiaphysis szimultán törések kezelése hosszú IMHS-szeggel

Trochantertáji és femurdiaphysis szimultán törések kezelése hosszú IMHS-szeggel Nógrád megyei Önkormányzat,,Madzsar József Kórház-Rendelôintézet Traumatológiai Osztály közleménye Trochantertáji és femurdiaphysis szimultán törések kezelése hosszú IMHS-szeggel CSONKA CSABA DR., VEKSZLER

Részletesebben

A lebegő váll (floating shoulder) és kezelése

A lebegő váll (floating shoulder) és kezelése A Pécsi Tudományegyetem Mozgásszervi Sebészeti Intézet Traumatológiai és Kézsebészeti Klinikai Tanszék közleménye A lebegő váll (floating shoulder) és kezelése DR. WIEGAND NORBERT, DR. NAUMOV ISTVÁN, DR.

Részletesebben

Gyermekkori calcaneus törések kezelése *

Gyermekkori calcaneus törések kezelése * Az Országos Baleseti és Sürgõsségi Intézet Gyermektraumatológia osztályának közleménye Gyermekkori calcaneus törések kezelése * DR. KASSAI TAMÁS, DR. HARGITAI ERNÕ, DR. KÕVÁRI TAMÁS, DR. NOVOTH BÉLA Érkezett:

Részletesebben

Lohe mûtét hosszú távú eredményei a metatarsalgia kezelésében

Lohe mûtét hosszú távú eredményei a metatarsalgia kezelésében POTE Ortopédiai Klinika közleménye Lohe mûtét hosszú távú eredményei a metatarsalgia kezelésében DR. LOVÁSZ GYÖRGY, DR. KRÁNICZ JÁNOS, DR. SCHMIDT BÉLA Érkezett: 1995. április 11. ÖSSZEFOGLALÁS A szerzôk

Részletesebben

Minimálisan invazív calcaneo-stop módszer pes planovalgus gyermekkori eseteiben

Minimálisan invazív calcaneo-stop módszer pes planovalgus gyermekkori eseteiben A Rijekai Klinikai Központ, Sebészeti Klinika, Gyermek Orthopédiai Osztályának közleménye Minimálisan invazív calcaneo-stop módszer pes planovalgus gyermekkori eseteiben DR. RÓTH SÁNDOR Érkezett: 2003.

Részletesebben

Korai tapasztalatok a Calcaneo-stop módszer alkalmazásával a gyermekkori lúdtalp mûtéti kezelésében

Korai tapasztalatok a Calcaneo-stop módszer alkalmazásával a gyermekkori lúdtalp mûtéti kezelésében A Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar, Ortopédiai Klinikájának közleménye Korai tapasztalatok a Calcaneo-stop módszer alkalmazásával a gyermekkori lúdtalp mûtéti kezelésében DR. KRÁNICZ

Részletesebben

K AZUISZTIK ÁK. A Semmelweis Egyetem Ortopédiai Klinika közleménye. Egy térdprotézis-beültetés tanulságai*

K AZUISZTIK ÁK. A Semmelweis Egyetem Ortopédiai Klinika közleménye. Egy térdprotézis-beültetés tanulságai* K AZUISZTIK ÁK A Semmelweis Egyetem Ortopédiai Klinika közleménye Egy térdprotézis-beültetés tanulságai* DR. HOLNAPY GERGELY, DR. ILLYÉS ÁRPÁD, DR. BÖRÖCZ ISTVÁN Érkezett: 2004. június 21. ÖSSZEFOGLALÁS

Részletesebben

A lábdeformitások mûtéti kezelése a neurológiai károsodást szenvedett betegek mozgásszervi rehabilitációja során DR. DÉNES ZOLTÁN

A lábdeformitások mûtéti kezelése a neurológiai károsodást szenvedett betegek mozgásszervi rehabilitációja során DR. DÉNES ZOLTÁN Az Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet közleménye A lábdeformitások mûtéti kezelése a neurológiai károsodást szenvedett betegek mozgásszervi rehabilitációja során DR. DÉNES ZOLTÁN Érkezett: 1997. május

Részletesebben

Új típusú, cement nélküli csípõprotézis

Új típusú, cement nélküli csípõprotézis A Pécsi Honvédkórház Baleseti Sebészeti Osztályának közleménye Új típusú, cement nélküli csípõprotézis DR. NOVÁK LÁSZLÓ, DR. MÁTHÉ TIBOR Érkezett: 2002. március 20. ÖSSZE OGLALÁS A szerzõk egy új típusú

Részletesebben

A heterotop ossificatio mûtéti kezelésével szerzett tapasztalataink a neurorehabilitáció során

A heterotop ossificatio mûtéti kezelésével szerzett tapasztalataink a neurorehabilitáció során Az Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet közleménye A heterotop ossificatio mûtéti kezelésével szerzett tapasztalataink a neurorehabilitáció során DR. DÉNES ZOLTÁN, DR. KÁLLAY MIKLÓS Érkezett: 2002. március

Részletesebben

Percutan Achilles-ínvarrat endoszkópos kontrollal (Elõzetes közlemény)

Percutan Achilles-ínvarrat endoszkópos kontrollal (Elõzetes közlemény) Az Országos Sportegészségügyi Intézet Sportsebészeti Osztályánek közleménye Percutan Achilles-ínvarrat endoszkópos kontrollal (Elõzetes közlemény) DR. HALASI TAMÁS, DR. HEHL ISTVÁN, DR. BEREZNAI ISTVÁN

Részletesebben

Izolált lövési végtagsérülések kezelésével szerzett korai tapasztalataink Jemenben

Izolált lövési végtagsérülések kezelésével szerzett korai tapasztalataink Jemenben A Józsefvárosi Egészségügyi Szolgálat Szakorvosi Rendelôintézet Ortopéd Szakrendelésének közleménye Izolált lövési végtagsérülések kezelésével szerzett korai tapasztalataink Jemenben DR. VUTSKITS ZSOLT,

Részletesebben

Csípôízületi totál endoprotézis-beültetés lehetôségei csípôkörüli osteotomiát követôen

Csípôízületi totál endoprotézis-beültetés lehetôségei csípôkörüli osteotomiát követôen A Pécsi Orvostudományi Egyetem Ortopédiai Klinika közleménye Csípôízületi totál endoprotézis-beültetés lehetôségei csípôkörüli osteotomiát követôen DR. BELLYEI ÁRPÁD, DR. THAN PÉTER. DR. VERMES CSABA Érkezett:

Részletesebben

A medialis combnyaktörés osteosynthesisének fejlesztése ismételt, prospektív, nemzetközi epidemiológiai felmérések révén

A medialis combnyaktörés osteosynthesisének fejlesztése ismételt, prospektív, nemzetközi epidemiológiai felmérések révén Doktori (Ph.D.) értekezés A medialis combnyaktörés osteosynthesisének fejlesztése ismételt, prospektív, nemzetközi epidemiológiai felmérések révén Dr. Cserháti Péter Semmelweis Egyetem, Budapest, 2. sz.

Részletesebben

Os capitatumban elhelyezkedő osteoid osteoma okozta csuklótáji fájdalom Esetismertetés

Os capitatumban elhelyezkedő osteoid osteoma okozta csuklótáji fájdalom Esetismertetés A Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ Traumatológiai Klinika és Pathológia Intézet közleménye Os capitatumban elhelyezkedő osteoid osteoma okozta

Részletesebben

A hosszú gammaszegezés eredményei*

A hosszú gammaszegezés eredményei* A Pécsi Tudományegyetem, Orvos és Egészségtudományi Centrum, Traumatológiai Központ, Balesetsebészeti és Kézsebészeti Klinika közleménye A hosszú gammaszegezés eredményei* DR. NAUMOV ISTVÁN, DR. VÁMHIDY

Részletesebben

KAZUISZTIKA. Varus típusú térdarthrosishoz társuló tibia stressztörések Biomechanika és diagnosztikai nehézségek

KAZUISZTIKA. Varus típusú térdarthrosishoz társuló tibia stressztörések Biomechanika és diagnosztikai nehézségek KAZUISZTIKA Az egri Markhot Ferenc Kórház és Rendelõintézet Ortopédiai és Reumatológiai* Osztályainak közleménye Varus típusú térdarthrosishoz társuló tibia stressztörések Biomechanika és diagnosztikai

Részletesebben

Helal-mûtétek hosszú távú utánkövetése* DR. MERSICH ISTVÁN, DR. PERLAKY GYÖRGY, DR. BENSE ANDREA, DR. KISS JENÔ, MÁTYUS BALÁZS, NOVOTNI DOMINIK

Helal-mûtétek hosszú távú utánkövetése* DR. MERSICH ISTVÁN, DR. PERLAKY GYÖRGY, DR. BENSE ANDREA, DR. KISS JENÔ, MÁTYUS BALÁZS, NOVOTNI DOMINIK A Semmelweis Orvostudományi Egyetem Ortopédiai Klinika közleménye Helal-mûtétek hosszú távú utánkövetése* DR. MERSICH ISTVÁN, DR. PERLAKY GYÖRGY, DR. BENSE ANDREA, DR. KISS JENÔ, MÁTYUS BALÁZS, NOVOTNI

Részletesebben

A bokaízület mozgásterjedelmének változása lábszárhosszabbítás során, állatkísérletes modellen *

A bokaízület mozgásterjedelmének változása lábszárhosszabbítás során, állatkísérletes modellen * A Semmelweis Egyetem Általános Orvosi Kar, Ortopédiai Klinika 1,és a Dr. Bugyi István Kórház, Szentes, Ortopéd Traumatológiai Osztály 2, közleménye A bokaízület mozgásterjedelmének változása lábszárhosszabbítás

Részletesebben

A háti szakasz scoliosisának módosított instrumentálása Elsô klinikai tapasztalatok a CAB horgok alkalmazásával

A háti szakasz scoliosisának módosított instrumentálása Elsô klinikai tapasztalatok a CAB horgok alkalmazásával A Debreceni Orvostudományi Egyetem, Ortopédiai Klinika és a **Szent János Kórház, Ortopéd-Traumatológiai Osztály közleménye A háti szakasz scoliosisának módosított instrumentálása Elsô klinikai tapasztalatok

Részletesebben

KAZUISZTIKÁK. Az olecranon és a radius fej egyidejű nagy elmozdulással járó törésének kezelése gyermekkorban

KAZUISZTIKÁK. Az olecranon és a radius fej egyidejű nagy elmozdulással járó törésének kezelése gyermekkorban KAZUISZTIKÁK A Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ, Gyermekklinika, Gyermeksebészeti Osztály 1 és a Péterfy Sándor Utcai Kórház Rendelőintézet és Baleseti Központ, Gyermek-traumatológiai Osztály 2 közleménye

Részletesebben

Az összehasonlító CT vizsgálat értéke a sarokcsonttörések diagnosztikájában

Az összehasonlító CT vizsgálat értéke a sarokcsonttörések diagnosztikájában A Debreceni Orvostudományi Egyetem Traumatológiai Tanszék* és a Kenézy Gyula Kórház-Rendelôintézet, Radiológiai Osztály**, Debrecen közleménye Az összehasonlító CT vizsgálat értéke a sarokcsonttörések

Részletesebben

Érkezett: 2005. február 28. ÖSSZEFOGLALÁS

Érkezett: 2005. február 28. ÖSSZEFOGLALÁS Az Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet, Szeptikus és TBC-s Mozgásszervi Rehabilitációs Osztály és az Ortopédiai Osztály* közleménye Csípőízületi infekciók kezelése spacer technikát követő endoprotézis

Részletesebben

Totál endoprotézis beültetés lehetõségei Girdlestone-állapot után

Totál endoprotézis beültetés lehetõségei Girdlestone-állapot után A Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar, Ortopédiai Klinika közleménye Totál endoprotézis beültetés lehetõségei Girdlestone-állapot után (3 eset ismertetése) DR. BELLYEI ÁRPÁD, DR. KOÓS ZOLTÁN,

Részletesebben

Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja Bokatörés (S8250, S8260, S9300, S9320) Fractura malleoli

Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja Bokatörés (S8250, S8260, S9300, S9320) Fractura malleoli Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja Bokatörés (S8250, S8260, S9300, S9320) Fractura malleoli Készítette: A Traumatológiai Szakmai Kollégium I. Alapvető megfontolások 1. Érvényességi terület

Részletesebben

Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja Humerus diaphysis törések kezelése (384E, 387C) Készítette: A Traumatológiai Szakmai Kollégium

Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja Humerus diaphysis törések kezelése (384E, 387C) Készítette: A Traumatológiai Szakmai Kollégium I. Alapvető megfontolások Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja Humerus diaphysis törések kezelése (384E, 387C) Készítette: A Traumatológiai Szakmai Kollégium 1. A protokollok alkalmazási /

Részletesebben

A baleseti sebészeti implantátumok eltávolításának kérdései

A baleseti sebészeti implantátumok eltávolításának kérdései A Fővárosi Önkormányzat Péterfy Sándor Utcai Kórház Rendelőintézet és BALESETI KÖZPONT közleménye A baleseti sebészeti implantátumok eltávolításának kérdései DR. VÉGH GYÖRGY PÁL Érkezett: 2008. július

Részletesebben

A rosszindulatú daganatos halálozás változása 1975 és 2001 között Magyarországon

A rosszindulatú daganatos halálozás változása 1975 és 2001 között Magyarországon A rosszindulatú daganatos halálozás változása és között Eredeti közlemény Gaudi István 1,2, Kásler Miklós 2 1 MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutató Intézete, Budapest 2 Országos Onkológiai Intézet,

Részletesebben

Térdprotézisek szeptikus szövődményeinek kezelése kétfázisú rekonstrukcióval*

Térdprotézisek szeptikus szövődményeinek kezelése kétfázisú rekonstrukcióval* A Pécsi Tudományegyetem, Orvos és Egészségtudományi Centrum, Traumatológiai Központ, Balesetsebészeti és Kézsebészeti Klinika közleménye Térdprotézisek szeptikus szövődményeinek kezelése kétfázisú rekonstrukcióval*

Részletesebben

VÉNÁK BETEGSÉGEI. Írta: DR. SZABÓ ÉVA, DR. PÁLDEÁK LÁSZLó, DR. KÓSA ÁGNES, DR. HUNYADI JÁNOS

VÉNÁK BETEGSÉGEI. Írta: DR. SZABÓ ÉVA, DR. PÁLDEÁK LÁSZLó, DR. KÓSA ÁGNES, DR. HUNYADI JÁNOS 1 VÉNÁK BETEGSÉGEI Curiosin additív kezelés ulcus cruris transzplantációja során Írta: DR. SZABÓ ÉVA, DR. PÁLDEÁK LÁSZLó, DR. KÓSA ÁGNES, DR. HUNYADI JÁNOS Bevezetés A krónikus vénás keringési elégtelenség

Részletesebben

Hosszútávfutó fáradásos szeméremcsont-törése Esetismertetés

Hosszútávfutó fáradásos szeméremcsont-törése Esetismertetés A Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar Ortopédiai Klinika közleménye Hosszútávfutó fáradásos szeméremcsont-törése Esetismertetés DR. ILLYÉS ÁRPÁD, DR. KISS JENÕ Érkezett: 2000. február 21. ÖSSZEFOGLALÁS

Részletesebben

FIATAL ORVOSOK FÓRUMA

FIATAL ORVOSOK FÓRUMA FIATAL ORVOSOK FÓRUMA Az Országos Baleseti és Sürgősségi Intézet közleménye Tűződrótok vándorlása DR. GLOVICZKI BALÁZS*, DR. KÁDAS ISTVÁN, DR. BÁRDOS ISTVÁN, DR. HORVÁTH KRISTÓF Érkezett: 2007. november

Részletesebben

Csigolyatest közti fúzió, hengeres titán cage alkalmazásával

Csigolyatest közti fúzió, hengeres titán cage alkalmazásával A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Kórháza Ortopédiai Osztály, Kecskemét, közleménye Csigolyatest közti fúzió, hengeres titán cage alkalmazásával DR. KOVÁCS GYULA, DR. TÓTH KÁLMÁN Érkezett: 2001. október

Részletesebben

Combnyakcsavarozás DHLS szintézissel

Combnyakcsavarozás DHLS szintézissel A Semmelweis Egyetem Traumatológiai Tanszék Péterfy Sándor Utcai Kórház és Baleseti Központ 1 az Uzsoki Kórház, Ortopéd-Traumatológiai Osztály 2 és az Innosynth-KDS Kft. 3 közleménye Combnyakcsavarozás

Részletesebben

A vállízület ultrahangvizsgálata háromdimenziós technikával

A vállízület ultrahangvizsgálata háromdimenziós technikával A Fõvárosi Szent János Kórház Ortopéd-Traumatológiai Osztály közleménye A vállízület ultrahangvizsgálata háromdimenziós technikával DR. BABAY MIKLÓS, DR. VÁRADI ÉVA ÖSSZEFOGLALÁS A szerzõk beszámolnak

Részletesebben

Védősisak viselés és a kerékpáros fejsérülések összefüggése gyermekkorban

Védősisak viselés és a kerékpáros fejsérülések összefüggése gyermekkorban A Pécsi Tudományegyetem Gyermekklinika, Sebészeti Osztály, Pécs 1 és az LKH Gyermekklinika, Sebészeti Osztály, Graz 2 közleménye Védősisak viselés és a kerékpáros fejsérülések összefüggése gyermekkorban

Részletesebben

ARTÉRIÁK BETEGSÉGEI. Intraoperatív carotis interna stent implantatio videoangioszkópiás kontroll mellett

ARTÉRIÁK BETEGSÉGEI. Intraoperatív carotis interna stent implantatio videoangioszkópiás kontroll mellett 1 ARTÉRIÁK BETEGSÉGEI Intraoperatív carotis interna stent implantatio videoangioszkópiás kontroll mellett Írta: DR. KOLLÁR LAJOS, DR. KASZA GÁBOR, DR. ROZSOS ISTVÁN, DR. MENYHEI GÁBOR, DR. SZABÓ MÁRIA,

Részletesebben

A Fővárosi Önkormányzat Szent János Kórház, Traumatológiai Osztály közleménye

A Fővárosi Önkormányzat Szent János Kórház, Traumatológiai Osztály közleménye A Fővárosi Önkormányzat Szent János Kórház, Traumatológiai Osztály közleménye Antibiotikus spacer alkalmazása szeptikus szövődménnyel járó csípőtáji törések kezelésében Előzetes közlemény DR. JUHÁSZ LÁSZLÓ,

Részletesebben

Thoraco-lumbalis gerinc akut sérüléseinek hátsó stabilizálása

Thoraco-lumbalis gerinc akut sérüléseinek hátsó stabilizálása SOTE Traumatológiai Tanszék, Péterfy Kórház Baleseti Sebészet közleménye Thoraco-lumbalis gerinc akut sérüléseinek hátsó stabilizálása DR. FECZKÓ JÓZSEF, DR. HALÁSZ MIKLÓS ÖSSZEFOGLALÁS A szerzôk 94 operált

Részletesebben

DR. WIEGAND NORBERT, DR. NAUMOV ISTVÁN,

DR. WIEGAND NORBERT, DR. NAUMOV ISTVÁN, A Pécsi Tudományegyetem Orvostudományi Kar Balesetsebészeti és Kézsebészeti Klinika közleménye Nyílt lábszártörések ellátása felfúrás nélküli velõûrszeggel DR. WIEGAND NORBERT, DR. NAUMOV ISTVÁN, DR. NYÁRÁDY

Részletesebben

A SCOLIOSIS REHABILITÁCIÓJA

A SCOLIOSIS REHABILITÁCIÓJA GYERMEKGYÓGYÁSZAT A SCOLIOSIS REHABILITÁCIÓJA Szinonimák: gerincferdülés, dorsopathia Csecsemõ- és Gyermekgyógyászati Szakmai Kollégium, Rehabilitációs Szakmai Kollégium Az Egészségügyi Minisztérium szakmai

Részletesebben

Tapasztalataink a rosszul gyógyult distalis radius törések korrekciós osteotomiájával

Tapasztalataink a rosszul gyógyult distalis radius törések korrekciós osteotomiájával A Debreceni Orvostudományi Egyetem Traumatológiai Tanszékének közleménye Tapasztalataink a rosszul gyógyult distalis radius törések korrekciós osteotomiájával DR. BALÁZS JÓZSEF, DR. BÍRÓ VILMOS, DR. FRENDL

Részletesebben

A IV. kézközépcsont aneurizmális csontcisztájának kezelése autológ, avascularis csontblokk beültetéssel

A IV. kézközépcsont aneurizmális csontcisztájának kezelése autológ, avascularis csontblokk beültetéssel Az Ajkai Magyar Imre Kórház, Traumatológiai Osztály közleménye A IV. kézközépcsont aneurizmális csontcisztájának kezelése autológ, avascularis csontblokk beültetéssel DR. SASVÁRI EDGÁR, DR. HORVÁTH BÉLA,

Részletesebben

Fejsérülések gyermekkorban

Fejsérülések gyermekkorban OTSZONLINE.HU Fejsérülések gyermekkorban Dr. Fadgyas Balázs, dr. Pászti Ildikó Mária A gyermeksebészeti, gyermektraumatológiai gyakorlat során gyakran találkozunk fejsérülésekkel. A fizikális vizsgálatot

Részletesebben

A csípőtáji törések kezelésének és rehabilitációjának értékelése a SAHFE európai projekt révén

A csípőtáji törések kezelésének és rehabilitációjának értékelése a SAHFE európai projekt révén A csípőtáji törések kezelésének és rehabilitációjának értékelése a SAHFE európai projekt révén Cserháti Péter, Farkas Péter, Harrira M. Fahed Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet, Budapest Előzmények:

Részletesebben

A thrombosis profilaxis aktuális kérdései Traumatológiai és nagyízületi protézisműtéten átesett betegek együttműködése

A thrombosis profilaxis aktuális kérdései Traumatológiai és nagyízületi protézisműtéten átesett betegek együttműködése Az Önkormányzati Kórház Sárvár, közleménye A thrombosis profilaxis aktuális kérdései Traumatológiai és nagyízületi protézisműtéten átesett betegek együttműködése DR. KORCSMÁR JÓZSEF Érkezett: 2009. március

Részletesebben

Új célzókészülék a térd elülsô keresztszalag pótlásához

Új célzókészülék a térd elülsô keresztszalag pótlásához A London-i Mayday University Hospital Közleménye Új célzókészülék a térd elülsô keresztszalag pótlásához DR. MOWBRAY M. A. S., DR. ZOLCZER L., DR. BARRY M. Érkezett: 1996. január 19. ÖSSZEFOGLALÁS A térd

Részletesebben

Paediatrics: introduction. Historical data.

Paediatrics: introduction. Historical data. Paediatrics: introduction. Historical data. Dr. György Fekete Aim of the present lecture To demonstrate: - the wonderful nature of this discipline - the differences as compared to other medical activities,

Részletesebben

A vacuummal segített sebkezelés alkalmazása és tapasztalataink

A vacuummal segített sebkezelés alkalmazása és tapasztalataink A Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum ÁOK Traumatológiai és Kézsebészeti Tanszék; Kenézy Gyula Kórház Rendelő Intézet Baleseti Sebészeti és Kézsebészeti Osztály közleménye A vacuummal

Részletesebben

FATERMÉSI FOK MEGHATÁROZÁSA AZ EGÉSZÁLLOMÁNY ÁTLAGNÖVEDÉKE ALAPJÁN

FATERMÉSI FOK MEGHATÁROZÁSA AZ EGÉSZÁLLOMÁNY ÁTLAGNÖVEDÉKE ALAPJÁN 4. évfolyam 2. szám 2 0 1 4 101 107. oldal FATERMÉSI FOK MEGHATÁROZÁSA AZ EGÉSZÁLLOMÁNY ÁTLAGNÖVEDÉKE ALAPJÁN Veperdi Gábor Nyugat-magyarországi Egyetem, Erdômérnöki Kar Kivonat A fatermési fok meghatározása

Részletesebben

Eredményeink distalis radius törések füles húzólemezzel végzett osteosynthesise után

Eredményeink distalis radius törések füles húzólemezzel végzett osteosynthesise után A Jávorszky Ödön Kórház Traumatológia Osztály, Vác közleménye Eredményeink distalis radius törések füles húzólemezzel végzett osteosynthesise után DR. SERESS GYÖRGY, DR. KURUCZ LÁSZLÓ, DR. OSGYÁN HENRIK,

Részletesebben

Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja A vállízület elülső instabilitásának fizioterápiás kezelése

Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja A vállízület elülső instabilitásának fizioterápiás kezelése Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja A vállízület elülső instabilitásának fizioterápiás kezelése Készítette: Az Ápolási Szakmai Kollégium és a Magyar Gyógytornászok Társasága I. Alapvető megfontolások

Részletesebben

A Semmelweis OTE Ortopédiai Klinika közleménye

A Semmelweis OTE Ortopédiai Klinika közleménye A Semmelweis OTE Ortopédiai Klinika közleménye A clindamycin alkalmazása posztoperatív csont, ízületi és lágyrész fertôzésekben DR. FALUHELYI ANIKÓ, DR. LÁHM ERIKA*, DR. DOBOS FERENC Érkezett: 1994. szeptember

Részletesebben

Mérőberendezés nagysebességű vasútvonalak vágány- és kitérőszabályozásának előkészítésére és ellenőrzésére

Mérőberendezés nagysebességű vasútvonalak vágány- és kitérőszabályozásának előkészítésére és ellenőrzésére Mérőberendezés nagysebességű vasútvonalak vágány- és kitérőszabályozásának előkészítésére és ellenőrzésére Measuring instrument for the setting out and checking of the railtrack and turnout tamping on

Részletesebben

Velőűrszeggel vezetett külső komponensű csontnyújtó készülék a combcsont hosszának helyreállítására

Velőűrszeggel vezetett külső komponensű csontnyújtó készülék a combcsont hosszának helyreállítására A Markhot Ferenc Kórház Invazív Mátrix, Traumatológia Ortopédia Osztály, Eger, közleménye Velőűrszeggel vezetett külső komponensű csontnyújtó készülék a combcsont hosszának helyreállítására DR. TURCHÁNYI

Részletesebben

TÓTH KÁLMÁN: SZEMLÉLETVÁLTOZÁS A CSÍPÖÍZÜLETI ARTRÓZIS MEGELŐZÉSÉBEN ÉS KEZELÉSÉBEN

TÓTH KÁLMÁN: SZEMLÉLETVÁLTOZÁS A CSÍPÖÍZÜLETI ARTRÓZIS MEGELŐZÉSÉBEN ÉS KEZELÉSÉBEN 1 Opponensi vélemény: TÓTH KÁLMÁN: SZEMLÉLETVÁLTOZÁS A CSÍPÖÍZÜLETI ARTRÓZIS MEGELŐZÉSÉBEN ÉS KEZELÉSÉBEN Című doktori értekezéséről Disszertáns dicséretesen korszerű problémakört választott értekezésének

Részletesebben

Tapasztalataink a térdízületi feszítô apparátus lágyrészsérüléseinek ellátásában DR. VARGA ZSIGMOND, DR. SZARUKÁN ISTVÁN

Tapasztalataink a térdízületi feszítô apparátus lágyrészsérüléseinek ellátásában DR. VARGA ZSIGMOND, DR. SZARUKÁN ISTVÁN A Debreceni Orvostudományi Egyetem Traumatológiai Tanszék, Kenézy Gyula Kórház Ri. közleménye Tapasztalataink a térdízületi feszítô apparátus lágyrészsérüléseinek ellátásában DR. VARGA ZSIGMOND, DR. SZARUKÁN

Részletesebben

iatalkori szubakut osteomyelitis

iatalkori szubakut osteomyelitis A Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, Ortopédiai Klinika közleménye iatalkori szubakut osteomyelitis DR. KISS SÁNDOR, DR. BALLA MÁRIA, DR. SZÕKE GYÖRGY Érkezett: 2002. március 12. ÖSSZE OGLALÁS

Részletesebben

Második értesítő: AOTrauma Váll Szeminárium, Siófok 2010. november 19-20.

Második értesítő: AOTrauma Váll Szeminárium, Siófok 2010. november 19-20. AOTrauma Clavadelerstrasse 8 7270 Davos Switzerland www.aotrauma.org Második értesítő: AOTrauma Váll Szeminárium, Siófok 2010. november 19-20. Címzett Feladó Másolat Osztályvezető Főorvosok, Traumatológus

Részletesebben

A radius fixateur koncepciója, a HLS-csavarok (fejnélküli - HeadLess Screw) és a disztrakciós Schanz-csavar alkalmazása

A radius fixateur koncepciója, a HLS-csavarok (fejnélküli - HeadLess Screw) és a disztrakciós Schanz-csavar alkalmazása A Péterfy Sándor Utcai Kórház Rendelőintézet és BALESETI KÖZPONT 1 és az Innosynth-KDS K. 2 közleménye A radius fixateur koncepciója, a HLS-csavarok (fejnélküli - HeadLess Screw) és a disztrakciós Schanz-csavar

Részletesebben

Traumatológia. Vortex. Clavicula lemez ±15

Traumatológia. Vortex. Clavicula lemez ±15 Vortex Traumatológia Clavicula lemez ±15 1 Referenciák Dr. Tóth Ferenc Intézetvezető Főorvos Főv. Önk. Péterfy Sándor Utcai Kórház Rendelőintézet és Baleseti Központ Budapest Dr. Turchányi Béla PhD. Tanszékvezető

Részletesebben

Sebészet, Traumatológia

Sebészet, Traumatológia Sebészet, Traumatológia A Traumatológia szervezése Sérülések fogalma, osztályozása Tompa és éles mechanikai sérülések Sebek fajtái, gyógyulás, ellátás Süveges Gábor Traumatológiai Klinika SEBÉSZET-CHIRURGIA-TRAUMATOLOGIA

Részletesebben

KAZUISZTIKÁK. Térdízületi unicondylaris protézis cseréje totál condylaris protézissel

KAZUISZTIKÁK. Térdízületi unicondylaris protézis cseréje totál condylaris protézissel KAZUISZTIKÁK A Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kara Ortopédiai Klinikájának közleménye Térdízületi unicondylaris protézis cseréje totál condylaris protézissel DR. THAN PÉTER, DR. KRÁNICZ

Részletesebben

már mindenben úgy kell eljárnunk, mint bármilyen viaszveszejtéses öntés esetén. A kapott öntvény kidolgozásánál még mindig van lehetőségünk

már mindenben úgy kell eljárnunk, mint bármilyen viaszveszejtéses öntés esetén. A kapott öntvény kidolgozásánál még mindig van lehetőségünk Budapest Régiségei XLII-XLIII. 2009-2010. Vecsey Ádám Fémeszterga versus viaszesztergálás Bev e z e t é s A méhviaszt, mint alapanyagot nehéz besorolni a műtárgyalkotó anyagok különböző csoportjaiba, mert

Részletesebben

Szívkatéterek hajlékonysága, meghajlítása

Szívkatéterek hajlékonysága, meghajlítása Szívkatéterek hajlékonysága, meghajlítása Összefoglalás A szívkatéter egy olyan intravaszkuláris katéter, amelyet a szívbe vezetnek, ültetnek be diagnosztikus vagy terápiás célból. A katéterek felvezetés/eltávolítás

Részletesebben

Önéletrajz. Személyes adatok: Név: Dr Erdélyi Gábor 1966. December 27., Budapest Nős, 3 gyermek apja

Önéletrajz. Személyes adatok: Név: Dr Erdélyi Gábor 1966. December 27., Budapest Nős, 3 gyermek apja Önéletrajz Személyes adatok: Név: Dr Erdélyi Gábor 1966. December 27., Budapest Nős, 3 gyermek apja Egyetemi tanulmányok: OTE Egészségügyi Főiskola 1989 SOTE ÁOK 1995 Traumatológia szakvizsga: 2001. Ortopédia

Részletesebben

SEBÉSZETI ELŐADÁSOK Magyar nyelvű képzés, III. évfolyam 2015/2016. tanév / 2. félév (6. szemeszter) (SZERDA: 10.15-12.

SEBÉSZETI ELŐADÁSOK Magyar nyelvű képzés, III. évfolyam 2015/2016. tanév / 2. félév (6. szemeszter) (SZERDA: 10.15-12. SEBÉSZETI ELŐADÁSOK Magyar nyelvű képzés, III. évfolyam 2015/2016. tanév / 2. félév (6. szemeszter) (SZERDA: 10.15-12.00, 2x45 perc) II. 10. Általános radiológia. Dr. Arany-Tóth II.17. A csontok és ízületek

Részletesebben

Kettős férfi emlőrák és a beteg utógondozása

Kettős férfi emlőrák és a beteg utógondozása Bevezetés A férfi emlőrák ritka betegség, általában 100 női emlőrákra jut egy férfi emlőrákos beteg. Egyes populációkban ez az arány más lehet, így például az afrikai fekete lakosság körében 2,4% (1).

Részletesebben

First experiences with Gd fuel assemblies in. Tamás Parkó, Botond Beliczai AER Symposium 2009.09.21 25.

First experiences with Gd fuel assemblies in. Tamás Parkó, Botond Beliczai AER Symposium 2009.09.21 25. First experiences with Gd fuel assemblies in the Paks NPP Tams Parkó, Botond Beliczai AER Symposium 2009.09.21 25. Introduction From 2006 we increased the heat power of our units by 8% For reaching this

Részletesebben

Szemléletváltás a típusos radiustörések kezelésében osztályunkon a XXI. században

Szemléletváltás a típusos radiustörések kezelésében osztályunkon a XXI. században A Zala Megyei Kórház Traumatológia és Kézsebészeti Osztály közleménye Szemléletváltás a típusos radiustörések kezelésében osztályunkon a XXI. században DR. SZALAI ZOLTÁN, DR. MAGYAR LÁSZLÓ, DR. BITA LÁSZLÓ,

Részletesebben

A stresszteli életesemények és a gyermekkori depresszió kapcsolatának vizsgálata populációs és klinikai mintán

A stresszteli életesemények és a gyermekkori depresszió kapcsolatának vizsgálata populációs és klinikai mintán A stresszteli életesemények és a gyermekkori depresszió kapcsolatának vizsgálata populációs és klinikai mintán Doktori értekezés tézisei Dr. Mayer László Semmelweis Egyetem Mentális Egészségtudományok

Részletesebben

Distalis radiusvég-törések kezelése percutan intramedullaris radius szeggel (PIRSZ)

Distalis radiusvég-törések kezelése percutan intramedullaris radius szeggel (PIRSZ) A Kaposi Mór Oktató Kórház, Aktív Mozgásszervi Sebészeti Osztály Traumatológiai Egység 1 és a Dél-dunántúli Regionális Egészségbiztosítási Pénztár 2 közleménye Distalis radiusvég-törések kezelése percutan

Részletesebben

Ínnecrosis rotátor-rekonstrukció után

Ínnecrosis rotátor-rekonstrukció után 1 A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Szt. Borbála Kórház Ortopéd-Traumatológiai Osztályának közleménye Ínnecrosis rotátor-rekonstrukció után DR. HIBBEY CSABA ÖSSZEFOGLALÁS A rotátorköpeny rekonstrukciós

Részletesebben

Fiatal férfi beteg sikeres kombinált neurointervenciós idegsebészeti-sugársebészet

Fiatal férfi beteg sikeres kombinált neurointervenciós idegsebészeti-sugársebészet A carotisarteria szűkületének javasolt ellátási módját alapvetően befolyásolja, ha a szűkület mindkét oldalon szignifikáns mértékű, ha a szűkület oka előzetes nyaki besugárzás, illetve ha a betegnek intracranialis

Részletesebben

Korszerűség és széles körű alkalmazhatóság a Denti Implantációs Rendszerben

Korszerűség és széles körű alkalmazhatóság a Denti Implantációs Rendszerben I IMPLANTOLÓGIA N A P J A I N K B A N Dr. Vajdovich István, dr. Bóka Péter és dr. Vajdovich Éva Korszerűség és széles körű alkalmazhatóság a Denti Implantációs Rendszerben Bevezetés 2008 jelentős év a

Részletesebben

Az osteosarcoma kezelési stratégiájának változása intézetünkben

Az osteosarcoma kezelési stratégiájának változása intézetünkben A Pécsi Orvostudományi Egyetem Ortopédiai Klinika és *Gyermekklinika közleménye Az osteosarcoma kezelési stratégiájának változása intézetünkben 23 eset eredményeinek elemzése DR. ILLÉS TAMÁS, DR. THAN

Részletesebben

A MENETPROFIL-VÁLTOZTATÁS HATÁSA A CSONTTÖRÉSEK CSAVAROS RÖGZÍTÉSÉNEK STABILITÁSÁRA

A MENETPROFIL-VÁLTOZTATÁS HATÁSA A CSONTTÖRÉSEK CSAVAROS RÖGZÍTÉSÉNEK STABILITÁSÁRA EREDETI KÖZLEMÉNYEK Biomechanica Hungarica IV. évfolyam, 2. szám A MENETPROFIL-VÁLTOZTATÁS HATÁSA A CSONTTÖRÉSEK CSAVAROS RÖGZÍTÉSÉNEK STABILITÁSÁRA Bagi István Budapesti M szaki és Gazdaságtudományi Egyetem,

Részletesebben

Én adok HES-t - PRO. Nardai Gábor Péterfy Kórház és Baleseti Központ SZINT 2013

Én adok HES-t - PRO. Nardai Gábor Péterfy Kórház és Baleseti Központ SZINT 2013 Én adok HES-t - PRO Nardai Gábor Péterfy Kórház és Baleseti Központ SZINT 2013 Én adok HES-t Miért? HATÁSOS-E Kinek?? Mikor? VESZÉLYES-E? Mikor nem? Mennyit? MEGÉRI-E? Milyet? Hogyan? Miért adok HES-t?

Részletesebben

Acromioclavicularis ficamok kezelése clavicula horgaslemezzel

Acromioclavicularis ficamok kezelése clavicula horgaslemezzel A Szabolcs Szatmár Bereg Megyei Önkormányzat Jósa András Oktató Kórház, Traumatológiai és Kézsebészeti Osztály, Nyíregyháza, közleménye Acromioclavicularis ficamok kezelése clavicula horgaslemezzel DR.

Részletesebben

Rehabilitációs lehetőségek rheumatoid arthritisben szenvedő betegeknél: beteg-edukációs és szelf-menedzsment programok

Rehabilitációs lehetőségek rheumatoid arthritisben szenvedő betegeknél: beteg-edukációs és szelf-menedzsment programok Rehabilitációs lehetőségek rheumatoid arthritisben szenvedő betegeknél: beteg-edukációs és szelf-menedzsment programok Csókási Krisztina Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Pszichológia Intézet

Részletesebben

A Putti-Platt mûtét késõi következményei

A Putti-Platt mûtét késõi következményei A Semmelweis Orvostudományi Egyetem Ortopédiai Klinikájának közleménye A Putti-Platt mûtét késõi következményei KISS JENÕ DR., MERSICH ISTVÁN DR., PERLAKY GYÖRGY DR., SZOLLÁS LÁSZLÓ DR. Érkezett: 1996.

Részletesebben

Az egészségügyi ellátók feladatairól gyermekek bántalmazásának, elhanyagolásának gyanúja esetén

Az egészségügyi ellátók feladatairól gyermekek bántalmazásának, elhanyagolásának gyanúja esetén Az egészségügyi ellátók feladatairól gyermekek bántalmazásának, elhanyagolásának gyanúja esetén Dr. Kovács Zsuzsanna Az iskola szerepe a hátrányos helyzetű gyermekek gondozásában Továbbképző Konferencia

Részletesebben

A Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, Ortopédiai Klinika közleménye

A Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, Ortopédiai Klinika közleménye A Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, Ortopédiai Klinika közleménye A 8-as lemezes temporer hemiepiphyseodesis technikával elért eredményeink csontdysplasiák és csontanyagcsere-zavarok okozta

Részletesebben

Erdészettudományi Közlemények

Erdészettudományi Közlemények Erdészettudományi Közlemények 2. évfolyam 1. szám 2012 73 80 oldal AZ EZÜSTHÁRS FATERMÉSI TÁBLÁJÁNAK MÓDOSÍTÁSA Peszlen Roland József és Veperdi Gábor Nyugat-magyarországi Egyetem, Erdőmérnöki Kar, Erdővagyon-gazdálkodási

Részletesebben

ENERGIA-MEGTAKARÍTÁS ÉS KLÍMAVÉDELEM ZÖLDFALAK ALKALMAZÁSÁVAL ENERGY SAVING AND CLIMATE PROTECTION WITH GREEN WALLS APPLICATION

ENERGIA-MEGTAKARÍTÁS ÉS KLÍMAVÉDELEM ZÖLDFALAK ALKALMAZÁSÁVAL ENERGY SAVING AND CLIMATE PROTECTION WITH GREEN WALLS APPLICATION Gradus Vol 3, No 1 (2016) 245-251. ISSN 2064-8014 ENERGIA-MEGTAKARÍTÁS ÉS KLÍMAVÉDELEM ZÖLDFALAK ALKALMAZÁSÁVAL ENERGY SAVING AND CLIMATE PROTECTION WITH GREEN WALLS APPLICATION Hoyk Edit 1*, Kovács András

Részletesebben

SEBÉSZETI ELŐADÁSOK Magyar nyelvű képzés, IV.évfolyam 2012/2013. 1. félév, 7. szemeszter (Kedd: 8.15-11.00)

SEBÉSZETI ELŐADÁSOK Magyar nyelvű képzés, IV.évfolyam 2012/2013. 1. félév, 7. szemeszter (Kedd: 8.15-11.00) SEBÉSZETI ELŐADÁSOK Magyar nyelvű képzés, IV.évfolyam 2012/2013. 1. félév, 7. szemeszter (Kedd: 8.15-11.00) IX. 4. A nyílt sérülések és azok osztályozása Dr. Tóth 3 óra A nyílt sérülések megjelenési formái

Részletesebben

A SZEMCSEALAK ALAPJÁN TÖRTÉNŐ SZÉTVÁLASZTÁS JELENTŐSÉGE FÉMTARTALMÚ HULLADÉKOK FELDOLGOZÁSA SORÁN

A SZEMCSEALAK ALAPJÁN TÖRTÉNŐ SZÉTVÁLASZTÁS JELENTŐSÉGE FÉMTARTALMÚ HULLADÉKOK FELDOLGOZÁSA SORÁN Műszaki Földtudományi Közlemények, 83. kötet, 1. szám (2012), pp. 61 70. A SZEMCSEALAK ALAPJÁN TÖRTÉNŐ SZÉTVÁLASZTÁS JELENTŐSÉGE FÉMTARTALMÚ HULLADÉKOK FELDOLGOZÁSA SORÁN SIGNIFICANCE OF SHAPE SEPARATION

Részletesebben

PhD értekezés tézisei

PhD értekezés tézisei PhD értekezés tézisei Szabadidostruktúra és fizikai rekreáció Magyarországon 1963-2000 között, életmód-idomérleg vizsgálatok tükrében dr. Gáldi Gábor Budapest 2004 1. A témaválasztás indoklása, a kutatás

Részletesebben

A STRATÉGIAALKOTÁS FOLYAMATA

A STRATÉGIAALKOTÁS FOLYAMATA BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM VÁLLALATGAZDASÁGTAN INTÉZET VERSENYKÉPESSÉG KUTATÓ KÖZPONT Szabó Zsolt Roland: A STRATÉGIAALKOTÁS FOLYAMATA VERSENYBEN A VILÁGGAL 2004 2006 GAZDASÁGI VERSENYKÉPESSÉGÜNK VÁLLALATI

Részletesebben

A fasciitis nodularis ritka formája

A fasciitis nodularis ritka formája Az Országos Traumatológiai Intézet közleménye A fasciitis nodularis ritka formája DR. RÉKÓ GYULA, DR. LACZKÓ TIBOR Érkezett: 1999. február 22. ÖSSZEFOGLALÁS A szerzõk az agresszív fibromatosisok csoportjába

Részletesebben

TRANSVENE 6937. TRANSVENE-SVC unipoláris, endokardiális, a vena cava superiorba helyezhető (SVC) vezeték. Műszaki leírás

TRANSVENE 6937. TRANSVENE-SVC unipoláris, endokardiális, a vena cava superiorba helyezhető (SVC) vezeték. Műszaki leírás TRANSVENE 6937 TRANSVENE-SVC unipoláris, endokardiális, a vena cava superiorba helyezhető (SVC) vezeték Műszaki leírás 0123 1999 A következők a Medtronic védjegyei vagy bejegyzett védjegyei az Amerikai

Részletesebben

Az exostosis cartilaginea multiplex és ritka szövõdménye

Az exostosis cartilaginea multiplex és ritka szövõdménye A Vas Megyei Markusovszky Kórház közleménye Az exostosis cartilaginea multiplex és ritka szövõdménye DR. KISS PÉTER, DR. NAGY ISTVÁN, DR. SZEPESI JÁNOS, DR. BÁRÁNY ZSUZSA Érkezett: 2002. július 17. ÖSSZE

Részletesebben

Infekciós ráta gyermekkorban epicutan hagyott tűződrót esetén

Infekciós ráta gyermekkorban epicutan hagyott tűződrót esetén A Szegedi Tudományegyetem Gyermekgyógyászati Klinika és Gyermekegészségügyi Központ, Sebészeti Osztály közleménye Infekciós ráta gyermekkorban epicutan hagyott tűződrót esetén DR. BALOGH BRIGITTA, DR.

Részletesebben

HALLGATÓI KÉRDŐÍV ÉS TESZT ÉRTÉKELÉSE

HALLGATÓI KÉRDŐÍV ÉS TESZT ÉRTÉKELÉSE HALLGATÓI KÉRDŐÍV ÉS TESZT ÉRTÉKELÉSE EVALUATION OF STUDENT QUESTIONNAIRE AND TEST Daragó László, Dinyáné Szabó Marianna, Sára Zoltán, Jávor András Semmelweis Egyetem, Egészségügyi Informatikai Fejlesztő

Részletesebben

A TIBIA LATERALIS CONDYLUS TÖRÉSEK

A TIBIA LATERALIS CONDYLUS TÖRÉSEK EREDETI KÖZLEMÉNYEK Biomechanica Hungarica VI. évfolyam, 2. szám A TIBIA LATERALIS CONDYLUS TÖRÉSEK KÉSEI ÍZÜLETI DESTRUKCIÓINAK ALTERNATÍV ELLÁTÁSÁNAK BIOMECHANIKAI VIZSGÁLATA Sződy Róbert 1, Borbás Lajos

Részletesebben

Extraduralis tumort utánzó L2 discus-hernia DR. NAGY ZSOLT, DR. SZAPPANOS LÁSZLÓ, DR. KOLLÁR JÓZSEF*, DR. CSÉCSEI GYÖRGY

Extraduralis tumort utánzó L2 discus-hernia DR. NAGY ZSOLT, DR. SZAPPANOS LÁSZLÓ, DR. KOLLÁR JÓZSEF*, DR. CSÉCSEI GYÖRGY A Debreceni Orvostudományi Egyetem Ortopédiai Klinika, Radiológiai Klinika*, Idegsebészeti Klinika közleménye Extraduralis tumort utánzó L2 discus-hernia DR. NAGY ZSOLT, DR. SZAPPANOS LÁSZLÓ, DR. KOLLÁR

Részletesebben

Varicella fertőzés szövődményeként kialakult, jelentős csontvesztéssel és végtagrövidüléssel járó osteomyelitis sikeres kezelése

Varicella fertőzés szövődményeként kialakult, jelentős csontvesztéssel és végtagrövidüléssel járó osteomyelitis sikeres kezelése A Semmelweis Egyetem Ortopédiai Klinika közleménye Varicella fertőzés szövődményeként kialakult, jelentős csontvesztéssel és végtagrövidüléssel járó osteomyelitis sikeres kezelése Esetismertetés DR. HOLNAPY

Részletesebben

PUBLICATIONS. doctorandus: Júlia Vízkeleti

PUBLICATIONS. doctorandus: Júlia Vízkeleti PUBLICATIONS doctorandus: Júlia Vízkeleti Articles in the subject of the dissertation: 1. Vízkeleti J., Vereczkey I., Fröhlich G., Varga S., Horváth K., Pulay T., Pete I.,,Kásler M., Polgár C.: Pathologic

Részletesebben