A medialis combnyaktörés osteosynthesisének fejlesztése ismételt, prospektív, nemzetközi epidemiológiai felmérések révén

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A medialis combnyaktörés osteosynthesisének fejlesztése ismételt, prospektív, nemzetközi epidemiológiai felmérések révén"

Átírás

1 Doktori (Ph.D.) értekezés A medialis combnyaktörés osteosynthesisének fejlesztése ismételt, prospektív, nemzetközi epidemiológiai felmérések révén Dr. Cserháti Péter Semmelweis Egyetem, Budapest, 2. sz. Klinikai Orvostudományok Doktori Iskolája 8. sz. program: A támasztó és mozgató szervrendszer működésének fiziológiája Programvezető: Dr. Szendrői Miklós, egyetemi tanár Témavezető: Dr. Fekete Károly, egyetemi tanár Budapest, 2004

2 Bevezetés A mai egészségügy, ezen belül az ortopédia-traumatológia egyik legnagyobb kihívását a gerontológiai megbetegedések képezik. Az utóbbi évtizedekben az átlagéletkor emelkedésével párhuzamosan a combnyaktáji törések száma folyamatosan növekedett az ipari országokban. Mivel az ellátás költségei is megnövekedtek (röntgen képerősítő, implantátumok, rehabilitáció), a kiadások ma megközelítik a diabetesben illetve hypertoniában szenvedőkre fordított volument (13). A probléma orvosi és gazdasági jelentősége miatt az Országos Baleseti és Sürgősségi Intézet (OBSI) jogelődjében már 1953-ban megalakították azt a kutatócsoportot, amely azóta számos jelentős eredményt publikált (combfej elhalás veszélyének csökkentése sürgős osteosynthesissel; már beroppant combfej remodellációja mikrosebészeti érpótlás után) (4, 9) ben megváltoztattuk a medialis combnyaktörés ellátásának gyakorlatát, felváltva a feltárással végzett módszereket a percutan, kanülált csavarozással. Eredményeinket prospektív, nemzetközi felmérésekben értékeltük, és ezek alapján további fejlesztéseket hajtottunk végre. E folyamatba illeszkedett az én tevékenységem is. Célkitűzések A nem diszlokált combnyaktörés kezelése, Ifjúsági OTKA téma keretében került sor a nem diszlokált medialis combnyaktörés miatt az OBSI-ban ellátott 247 sérült adatainak retrospektív összehasonlítására, és 2-8 évvel későbbi ellenőrzésére. Álást kívántunk foglalni a sérülés konzervatív illetve operatív kezeléséről folyó nemzetközi vitában. Továbbá vizsgáltuk anyagunkban azoknak a tényezőknek a szerepét, amelyeket a konzervatív kezelés támogatói a másodlagos elmozdulás (diszlokáció) kialakulásáért felelősnek tartanak, azokra alapozva szelektív indikációs gyakorlatukat. Multicenter Hip Fracture Study, 1990 A MHFS keretében 754 magyar combnyaktáji törött sérült kezelésének és 4 hónapos rehabilitációjának eredményeit hasonlítottuk össze két svéd intézet (Lund, Sundsvall) 583 betegével. A magyar esetek ellenőrzését a sérülést követően 1 illetve 5 évvel is elvégeztük. Vizsgáltuk általában azt, hogy hogyan függ össze a magyar illetve a svéd sérültek biológiai-szociális állapotának különbsége és az eltérő kezelési-rehabilitációs 1

3 gyakorlat a késői funkcionális állapot minőségével, a halálozással és a költségekkel. Összehasonlítottuk a medialis combnyaktörés miatt végzett svéd percutan osteosynthesisek eredményeit a feltárással járó magyar módszerekkel (szegezés, hemiarthroplastica). A percutan kanülált csavarozás első értékelése, Ekkor a medialis combnyaktörött sérültek többségét (489 eset) már az OBSI-ban is percutan, kanülált csavarozással láttuk el. 4 éves követés során értékeltük az új módszert, törekedve arra, hogy elkülönítsük a szubjektív és a módszerspecifikus hibákat. Az eredményeket összehasonlítottuk az 1990-ben feltárással és szegekkel operált betegcsoportéval. Részletesen elemeztük a sebgyógyulással, illetve a biomechanikai problémákkal összefüggő szövődmények okait, beépítve a tapasztalatokat az eljárás továbbfejlesztésébe. Standardized Audit of Hip Fracture in Europe, ban 10 ország 1-1 centrumával együtt az OBSI-t is bevonták a SAHFE programba, amely során 5064 combnyaktáji törést elszenvedett sérült első ellátásának illetve 4 hónapos rehabilitációjának az adatait rögzítettük. Elemeztük az eltérő biológiai-szociális háttér és kezelési-rehabilitációs gyakorlat összefüggését a funkcionális eredménnyel, a halálozással, a szövődményekkel és a költségekkel. A magyar kutatók ezen belül elvégezték a percutan kanülált csavarozás továbbfejlesztésével elért eredményeik összevetését az évi adatokkal. A kanülált csavarozás bevezetése Németországban, ben a hannoveri Medizinische Hochschule (MHH) traumatológiai klinikáján bevezették az OBSI-ban kidolgozott percutan, kanülált csavarozást. 205 eset 2,5 éves követésének eredményeit hasonlították össze a magyar adatokkal, illetve elemezték a korábbi, arthroplasticai gyakorlat megváltoztatásával összefüggő kérdéseket. Anyag és módszer Az egyes betegcsoportok vizsgálatának epidemiológiai hitelességét alátámasztja a bemutatott population based beválogatási gyakorlat, a Garden, Pauwels, AO törésbeosztások egységes alkalmazása, a repozíció és az osteosynthesis minőségét értékelő pontrendszer használata, a kizárás és értékelhetőség kritériumainak ismertetése től, a felújított épületben gyakorlatilag azonos módon történt a combnyaktörött 2

4 sérültek felvétele, a diagnosztika, a műtéti előkészítés és az ápolás. Itt szerepel a kanülált csavarozás és a feltárással végzett módszerek (AO csavarozás, Smith-Petersen szegezés) és az ízületpótló eljárások implantátumainak és műtéti technikájának leírása. Az adatgyűjtés a MHFS nemzetközi kérdőíveire épült (1. primer ellátás, 2. négy hónapos ellenőrzés, 3. felvétel reoperáció miatt). Azonos kategóriákkal írtuk le a sérültek felvétel előtti állapotát és a rehabilitáció eredményét: tartózkodási hely, otthoni ápolás mértéke, ADL (activity of daily living), járóképesség, segédeszköz használat, sérült csípő fájdalma. A reoperációk értékeléséhez a sebészi szövődmények egységes értelmezését használtuk, megkülönböztetve a sebgyógyulás zavarával (haematoma, infekció) illetve a biomechanikai problémákkal (implantátum elmozdulása, a törés rediszlokációja, álízület, stb.) összefüggő korai, valamint a combfej keringés károsodásából származó késői (nekrózis) komplikációkat. A magyar kutatók az 1. és 5 éves kontroll során a MHFS módosított 2. kérdőívét használták. A nem diszlokált törések kezelésének értékelésekor további pontokban rögzítettük a panaszok miatt 3-7 évvel később végzett személyes ellenőrzés adatait is (csípőfunkció, combfej kontúr és struktúra) ben a kanülált csavarozás értékelésekor használtuk először azt a pontrendszert, amely révén 4-4 fokozatban minősítettük a törés repozícióját illetve az osteosynthesist az a-p illetve az axialis irányú röntgenfelvételen. A SAHFE együttműködés során a MHFS-hoz hasonló 34 pont (core data set) mellett a résztvevők további 96 kérdéscsoportot (optional questions) használhattak. A nem válaszoló betegek sorsáról a Központi Nyilvántartó és Választási Hivataltól kértünk információt. A hazai felmérések adatainak feldolgozására Borland Visual dbase 5.5, a nemzetközi együttműködésben SAS StatView programot használtunk. Folytonos változókkal jellemezhető paraméterek elemzésekor szórás számítást (standard deviáció, SD) illetve kétmintás t próbát végeztünk. Nominális változók és korreláció vizsgálatára a χ² (chi square) illetve Fisher s exact test-et alkalmaztuk. Független változók egy-egy függő változóra gyakorolt hatásának vizsgálatára a regressziós elemzést (multiple stepwise linear regression analysis) használtuk. Eredmények A nem diszlokált combnyaktörés kezelése,

5 Az között az OBSI-ban nem diszlokált combnyaktörés miatt konzervatívan kezelt 122 illetve megoperált 125 esetből álló sérült csoportok életkor, nemek, kísérőbetegségek valamint a töréstípus szerinti megoszlása nem különbözött szignifikánsan (χ² test, p 0,206-0,7393 között). A felkeltésig valamint az elbocsátásig eltelt idő szignifikánsan rövidebb volt az operáltak esetében (p<0,001). E csoportban haematoma és infekció miatt 5 (4 %) reoperációt végeztünk. A konzervatívan kezeltek között 24 esetben (19,7 %) diszlokáció miatt vált szükségessé másodlagos műtét elvégzése. E 24 fő átlagéletkora és kísérőbetegségeik előfordulása nem tért el a többiekétől, ugyanakkor közülük kevesebben érték meg a késői kontroll időpontját, és csoportjukban magasabb volt a combfej elhalás előfordulása. 2-8 évvel a felvételt követően a túlélés valamint a funkcionális állapot (segédeszköz használat, járóképesség, csípőfájdalom) vonatkozásában nem mutatkozott szignifikáns különbség a konzervatívan illetve műtéttel kezeltek között (p 0, ,6068 között). A késői combfej elhalás előfordulásában sem a kezelés, hanem a törés típusa bizonyult szignifikáns meghatározónak: e szövődmény a primeren hypervalgus (Garden a-p alignment>190º) helyzetű, nem reponált törésben nagy gyakorisággal következett be (Fisher s exact test p<0,001). Multicenter Hip Fracture Study, 1990 Az között regisztrált 754 magyar illetve 583 svéd combnyaktáji törést elszenvedett sérült biológiai-szociális jellemzői a várt mértékben különböztek: utóbbiaknak magasabb volt az átlagéletkora és köztük a combnyaktörés aránya, nagyobb részük élt intézményben, vagy otthonában egyedül. Budapesten a traumatológiai ellátás után a sérültek kétharmadát bocsátották ismét otthonába, Lundban egyharmadát, de őket a home care gondozta tovább. Svédországban az intézményes rehabilitáció számos egyéb formáját alkalmazták, míg Budapesten elsősorban a területi belgyógyászati osztályokra kerültek azok, akiket nem lehetett otthonukba bocsátani. 4 hónappal a sérülés után a magyar betegek halálozása 1,5-2-szer haladta meg a svéd csoportokét (24 % vs. 15,4 és 12,5 %), a túlélők között pedig jóval magasabb volt azoknak az aránya, akik jelentős fájdalmat éreztek a sérült csípőben terheléskor (27 % vs. 15 és 13 %). A regressziós elemzés szerint a 4 hónapos funkcionális-szociális kimenetellel és túléléssel a felvétel előtti állapot és körülmények mellett szignifikánsan függött össze a kórházi ápolás hossza, a műtét típusa és a szövődmények előfordulása. 4

6 Az 50 évesnél idősebb, diszlokált medialis combnyaktörés miatt Budapesten feltárással és szegekkel (147 eset) illetve hemiarthroplasticával (HAP, 56 eset) valamint a Lundban (124 eset) és Sundsvallban (101 eset) percutan osteosynthesissel ellátott csoportok összehasonlításakor jelentősen különbözött a kórházi ápolás átlagos hossza (HAP 27 nap, vs. 15, 18 és 16 nap). Ennek elsősorban a korlátozott kapacitás miatt az ízületpótló műtétre való várakozás volt az oka. 4 hónappal a HAP után a halálozás 1,5-3-szor magasabb volt a szegezett magyar, illetve a percutan módszerekkel ellátott svéd csoportokénál (35,7 % vs. 20,4 %, illetve 13,9 és 11,3 %). A χ² test és a regressziós elemzés szerint a felvétel előtti funkcionális-szociális tényezők mellett a percutan svéd módszerek alkalmazása szignifikánsan pozitív módon függött össze a túléléssel és rehabilitációval, míg a magyar feltárással végzett szegezés az 1 hónapos, a HAP pedig a 4 hónapos halálozás vonatkozásában bizonyult negatívnak (p 0,0465-0,0001 között). A 754 magyar combnyaktáji törött sérült közül 214-et nem sikerült mobilizálni a traumatológiai ellátás során. E csoportból 135 fő (63,1 %) hunyt el a 4. hónap végéig. A 312 medialis combnyaktörés miatt kezelt beteg közül az 1. év végéig 97, az 1-5 években összesen további 79, azaz évente átlagosan 20 fő hunyt el. Így az első évben a többlethalálozás 77 fő, az összes eset negyede (24,7 %). A HAP-val ellátott sérültek halálozása és funkcionális állapota a 4. hónap után nem különbözött a szegezettekétől. Utóbbiak között a sérülést követő 6 órán belül ellátottak funkcionális állapota és túlélése szignifikánsan kedvezőbb volt (χ² test, p<0,01). A percutan kanülált csavarozás első értékelése, Az ben percutan, kanülált csavarozással ellátott 489 fő esetében az 1990-ben feltárással és szegekkel operált 165 sérülttel szemben szignifikánsan rövidebb volt a műtét és az ápolás tartama (t test, p<0,001), valamint alacsonyabb a kórházi, a 4 hónapos és az 1 éves halálozás (6,1-17,6-24,7 % vs. 8,5-24,8-31,5 %). Nem csökkent lényegesen a haematoma (2,4 %, vs. 2,4 %) és az infekció (2,4 % vs. 3 %) aránya, de nőtt a rediszlokációé (5,9 % vs. 3 %). Utóbbi okainak vizsgálatakor a repozíció és az osteosynthesis értékelésére szolgáló pontrendszer alapján a kutatócsoport 18 tagja által végzett 309, valamint az OBSI 24 további traumatológusa által végzett 180 kanülált csavarozás minősége közötti különbség szignifikánsnak bizonyult (t test, p<0,05). Ugyanez az azonos gyakorlattal rendelkező beosztott szakorvosok által diszlokált combnyaktörés miatt végzett 139 5

7 illetve 91 műtét esetében is fennállt. A rediszlokáció előfordulása szignifikánsan alacsonyabb volt a kutatócsoport tagjainak műtétei után (χ² test, p<0,05). Szignifikáns összefüggést mutatott a rediszlokáció előfordulása a törési síkok minőségével: aránya az instabil típusokban (darabos, romzónás) meghaladta a stabil típusokban (sima felszín, csőrös-csipkés, egy kitört darab) észleltet (χ² test, p<0,05). A rediszlokáció és az életkor (osteoporosis) összefüggése 70 év felett ugrásszerű, szignifikáns növekedést mutatott (Fisher s exact test, p<0,05). A sérülést követő 6 órán belül operáltak túlélése ismét szignifikánsan kedvezőbbnek (χ² test, p<0,01), a combfej elhalás előfordulása alacsonyabbnak bizonyult. Az 1990-ben műtét nélkül kezelt 18 rossz állapotú sérült közül 1 évvel később 1 fő volt életben, ben a percutan csavarozással megoperált hasonló 34 esetből 17. Standardized Audit of Hip Fracture in Europe, Az 5064 combnyaktáji törött sérült felvétel előtti állapota a várt módon különbözött. Dél-Európában (Görög-, Spanyol- és Olaszország) alacsonyabb volt a medialis combnyak típus aránya (28,2-35,4 % vs. 34,4-60,9 %), és a sérültek többsége saját otthonából került felvételre (80,8-96,2 % vs. 53,2-67,1 %). Nyugat-és Észak Európában (Német-, Finn- és Svédország, Anglia, Skócia, Belgium, Hollandia) az idős emberek jelentős része otthonában egyedül élt (45,5-63,2 % vs. 5,6-16,4 %), és jelentős arányban közlekedett járókeret (rollátor) segítségével (12,1-33,3 % vs. 2,3-4,8 %). A rövidebb első ellátás (10-13,2 nap vs. 7,8-20,2 nap) után Dél-Európában a sérültek többségét ismét saját otthonába bocsátották (89,6-94,6 % vs. 2,9-29,5 %), míg Észak-Európában inkább intézményes utókezelést végeztek (28,9-73,9 %). 4 hónappal a sérülést követően Dél-Európában alacsonyabb volt a halálozás (6,9-19,2 % vs. 13,9-21,6 %), de a túlélők között kevesebb volt a panaszmentes (0,8-36,1 % vs %). Utóbbiak aránya Svédországban volt a legmagasabb (51 %), és itt élt a legtöbb sérült ismét korábbi lakhelyén (80,4 %). Az OBSI-ban regisztrált 605 combnyaktáji sérült halálozása bizonyult a legkedvezőtlenebbnek 4 hónappal a sérülés után (24 %). Ez az arány különösen az akut osztályra vagy szociális otthonba helyezettek esetében volt magas (34,6-42,2 %), szemben azokkal, akiket otthonukba vagy rehabilitációs osztályra bocsátottak ki (9,7-22,2 %). A 240 kanülált csavarozás során már építettünk az évi felmérésből származó tapasztalatokra (jobb lágyrész védelem: seb drenázs, módosított perselyek). A 6

8 diszlokált medialis combnyaktörés miatt végzett 198 ilyen műtét egy részében (13,6 %) használtunk a rögzítés stabilitását fokozó kiegészítést is (9,5 mm csavar, DCD toldalékok). Összehasonlítva az ben diszlokált törés miatt végzett 407 kanülált csavarozással, szignifikánsan (χ² test, p<0,05) csökkent a 4 hónapon belül észlelt sebészi szövődmények száma (haematoma: 0,5 % vs. 2 %, infekció: 1,5 % vs. 2,2 %, rediszlokáció: 3,5 vs. 4,9 %). Eredmények a kanülált csavarozással Németországban, A hannoveri traumatológiai klinikán között kanülált csavarozással ellátott 205 medialis combnyaktörött sérült életkora magasabb volt az OBSI-ban a SAHFE során regisztrált 240 betegénél (78± SD 11,8, vs. 75,8± SD 10,37 év), és köztük alacsonyabb volt a diszlokált típus aránya (77,1 % vs. 82,5 %). Több beteget láttak el a sérülést követő 6 órán belül (34,6 % vs.13,3 %), és kedvezőbb volt a kórházi halálozás (1 % vs. 4,6 %). A 7-41 hónapos követés során kevesebb reoperációt végeztek haematoma és infekció (1 % vs. 2,1 %) illetve combfej elhalás (4,9 % vs. 10,8 %), többet rediszlokáció (6,8 % vs. 3,8 %) és álízület (3,4 % vs. 0,8 %) miatt. Következtetések és megbeszélés A nem diszlokált combnyaktörés kezelése, Az operatív kezelés a mobilizálás időpontja és eredményessége, az ápolás tartama, valamint a belgyógyászati és sebészi szövődmények tekintetében kedvezőbbnek bizonyult a konzervatív eljárásnál. 2. Az életkor és a kísérőbetegségek nem függtek össze az elmozdulás gyakoriságával a konzervatív kezelésben, azaz nem alkalmasak a műtéti indikáció szelektív felállítására. 3. A fektetés (immobilizáció) megnyújtása a belgyógyászati szövődmények, csökkentése a diszlokáció számának növekedésével járt. 4. Csak a műtét során lehetséges a későbbi combfej elhalással szignifikánsan összefüggő hypervalgus helyzet repozíciója. A nem diszlokált combnyaktöréssel önállóan kevés közlemény foglalkozik. Ugyanekkor változtatta meg gyakorlatát egy német orvoscsoport, akik az között végzett konzervatív kezelés után észlelt 35,7 % szövődményrátát az ben bevezetett műtéti ellátással 6,4 %-ra csökkentették (11). A legújabb publikációk részben az OBSI adataira is hivatkozva egyöntetűen az osteosynthesist ajánlják (3, 7, 12). 7

9 Multicenter Hip Fracture Study, A magyar combnyaktáji törött sérültek túlélése és funkcionális állapota 4 hónappal a sérülés után részben a rehabilitáció elégtelensége miatt maradt el a svéd csoportoktól, Különösen kedvezőtlen volt a traumatológiai ellátás során nem mobilizáltak sorsa. 2. A halálozást jelentősen befolyásolta a műtét típusa is: az a medialis combnyaktörésben alkalmazott svéd percutan módszerekhez képest az OBSI-ban feltárással végzett szegezést követően 1,5-2, a hemiarthroplastica (HAP) után 2,5-3-szor magasabb volt. Utóbbi esetében ez részben a műtői kapacitás elégtelensége miatt elhúzódó várakozással függött össze. 3. A feltárással járó szegezés után az esetek egyötödében fellépő korai szövődmények között magas volt a haematoma és az infekció aránya, míg a combfej elhalás előfordulása a műtét időzítésével függött össze. 4. A nemzetközi összehasonlítás egyrészt adatokat szolgáltatott a hazai rehabilitáció fejlesztésére vonatkozóan, másrészt megerősítette az OBSI kutatócsoportjának a percutan eljárás bevezetésére vonatkozó szándékát. A diszlokált medialis combnyaktörés osteosynthesissel vagy ízületpótlással történő kezelésének evidence based vizsgálatát a sebészi eljárások általános korlátjai (kettős vak feltétel, számos implantátum, ipari érdek) mellett különösen nehézzé teszik a régió speciális keringéséből (időfaktor) illetve az idős betegeknél gyakori kizáró tényezőkből származó problémák, ahogy azt a kérdésre vonatkozó metaanalísisek is megállapították (1, 8). A statisztikailag értékelhető közlemények többsége szerint az arthroplastica szignifikánsan nagyobb megterhelést okoz az idős sérültnek (több perioperatív sebészi és belgyógyászati komplikáció, magasabb korai halálozás). Az osteosynthesis után ugyanakkor különösen a késői szövődmények miatt több reoperációra kerül sor. A baleseti centrumok többségében azonban e műtétet nem a sérülést követő 6 órán (reverzibilis ischaemia) belül végzik sérült 12 éves követése során a két eljárás közül az osteosynthesis költségvonzata bizonyult kisebbnek (10). A percutan kanülált csavarozás első értékelése, Az új eljárás a műtét és a kórházi ápolás tartama, a korai halálozás illetve a késői funkcionális állapot vonatkozásában kedvezőbbnek bizonyult a feltárással végzett szegezésnél. Különösen a korábban nem operált rossz állapotú sérültek túlélése javult a minimal invazív rögzítés után. 8

10 2. A sebgyógyulással összefüggő szövődmények számának elmaradt csökkenése a gyakorlat módosítását tette szükségessé (drenázs, instrumentárium fejlesztése). 3. A rediszlokáció okainak vizsgálatakor a műtéti technika mellett az 1. és 2. megtámasztási pont elégtelensége (osteoporosis illetve a tört felszínek minősége) bizonyult szignifikáns tényezőnek. Előbbi miatt a combfejben történő rögzítést, utóbbi megoldására a szöglettartást biztosító implantátumokat kellett fejlesztenünk (9,5 mm menetű illetve lemezes csavarok, DC-DCD toldalékok, stb.). Számos munkacsoport foglalkozott az egyes osteosynthesis módszerek értékelésével és összehasonlításával, de csak svéd kutatók alkalmaztak az OBSI munkatársaihoz hasonló részletességű pontrendszert a módszerspecifikus és szubjektív hibák elkülönítése céljából (6). A vizsgálatok többségében hasonló tényezőket találtak szignifikánsnak a rögzítés elégtelenségének hátterében, s számos elképzelést ismertettek annak javítására (augmentáció, kapcsok-horgok alkalmazása, több implantátum). Standardized Audit of Hip Fracture in Europe, A 10 országból származó adatok arra utaltak, hogy egyes geográfiai eltérések hátterében pszicho-szociális tényezők is szerepet játszanak. Így összefüggés mutatkozott Dél-Európában a családi gondozás és a kedvezőbb túlélés, Észak- Európában pedig a fejlettebb rehabilitációs hálózat és a jobb funkcionális állapot között. 2. A magyar demográfiai irányzat az ipari országokéra hasonlít. Ezért a megismert modellek közül a svéd a leginkább követendő, a túlélés, a funkcionális állapot és a költségek tekintetében is. A felmérés adatai szerint a legkedvezőtlenebb eredményeket épp a költséges aktív osztályos továbbkezelés mellett produkálta a hazai ellátás. 3. Az évi felmérés után bevezetett módosításokkal szignifikánsan csökkent a kanülált csavarozás korai sebészi szövődményeinek száma. A SAHFE együttműködés számos szempontból befolyásolta a résztvevők gyakorlatát (14). Az OBSI-ban a 90-es években jellemző volt az ellátó kapacitás korlátozódása (6 órán belüli osteosynthesis valamint a primer arthroplastica arányának csökkenése). A sebészi szövődmények számában ennek ellenére elért javulás a minimal invazív eljárás előnyeinek és az e felmérésekre alapozott fejlesztéseknek volt köszönhető. Eredmények a kanülált csavarozással Németországban, Az elégséges kapacitás mellett végzett több korai műtét után alacsonyabb volt a korai halálozás, valamint a sebszövődmények és a combfej elhalás előfordulása. 9

11 2. A több rediszlokáció és álízület az arthroplastica utáni tanulási időszakkal és az operatőrök körének nem korlátozott voltával függött össze. Az OBSI által kidolgozott módszer bevezetése a hannoveri traumatológiai klinikán eredményes volt (2). Időközben egy további német intézetben is alkalmazni kezdték azt, szigorúbb indikációs gyakorlat mellett igen alacsony szövődményrátával (5). Köszönetnyilvánítás A szerző hálásan köszöni családja türelmét és támogatását, továbbá mindazok segítségét, akik a Semmelweis Egyetemen és az Országos Traumatológiai Intézetben, valamint Német- és Svédországban támogatták munkáját. Ők: dr. Röhlich Pál, dr. Szél Ágoston, dr. Manninger Jenő, dr. Kazár György ( ), dr. Fekete Károly, dr. Ulrich Bosch (Hannover), dr. Karl-Göran Thorngren és dr. Hans Wingstrand (Lund). Irodalomjegyzék 1.Bhandari M, Devereaux PJ, Swiontkowski MF, Tornetta P 3rd, Obremskey W, Koval KJ, Nork S, Sprague S, Schemitsch EH, Guyatt GH (2003) Internal fixation compared with arthroplasty for displaced fractures of the femoral neck. A meta-analysis. J Bone Joint Surg 85-A: Bosch U, Schreiber T, Krettek C (2002) Reduction and fixation of displaced intracapsular fractures of the proximal femur. Clin Orthop 399:59 3.Conn KS, Parker MJ (2004) Undisplaced intracapsular hip fractures: results of internal fixation in 375 patients. Clin Orthop 421:249 4.Fekete K, Hankiss J, Manninger J, Salacz T, Stock W (1994) Ist die Remodellierung nach Kollaps bei Hüftkopfnekrose doch möglich? Unfallchirurg 97:276 5.Galla M, Lobenhoffer P (2004) Die minimal-invasive Schraubenosteosynthese der medialen Schenkelhalsfraktur im höheren Lebensalter. Eine prospektive klinische Studie. Unfallchirurg 107:381 6.Johansson A, Strömqvist B, Bauer G, Hansson LI, Petterson H (1986) Improved operations for femoral neck fractures. Acta Orthop Scand 57:505 7.Kutscha-Lissberg F, Schildhauer TA, Kollig E, Muhr G (2001) Die Osteosynthese der medialen Schenkelhalsfraktur. Chirurg 72:

12 8.Lu Yao GL, Keller RB, Littenberg B, Wennberg JE (1994) Outcomes after displaced fractures of the femoral neck. A metaanalysis of one hundred and six published reports. J Bone Joint Surg 76-A:15 9.Manninger J, Kazár Gy, Fekete Gy, Nagy E, Zolczer L, Frenyó S (1985) Avoidance of avascular necrosis of the femoral head, following fractures of the femoral neck, by early reduction and internal fixation. Injury 16: Palmer SJ, Parker MJ, Hollingworth W (2000) The costs and implications of reoperation after surgery for fracture of the hip. J Bone Joint Surg 82-B: Rzesacz EH, Weinberg A-M, Reilmann H (1995) Gedeckte Osteosynthese durch kanülierte Schrauben bei medialen Schenkelhalsfrakturen Typ Garden I und II. Unfallchirurg 98: Schmidt AH, Swiontkowski MF (2002) Femoral neck fractures. Orthop Clin North Am 33:97 13.Thorngren K-G (1991) Cost comparison in hip fracture treatment. Acta Orthop Scand Suppl.241:38 14.Thorngren K-G (1998) Standardisation of hip fracture audit in Europe. J Bone Joint Surg 80-B. Suppl.1:22 Saját közlemények Magyar nyelvű közlemények Cserháti P (1991) Kétoldali femurdiaphysis törés ismételten hibásan operált esete mindkétoldali következményes fáradásos combnyaktöréssel. Magy Traumatol Ortop Kezseb Plasztikai Seb 34 (6): Laczkó T, Cserháti P, Vendégh Zs, Kazár Gy, Manninger J (1992) A combnyaktáji törés a kezelés megválasztása. Magy Traumatol Ortop Kezseb Plasztikai Seb 35 (2): Fekete K, Salacz T, Manninger J, Kazár Gy, Laczkó T, Cserháti P, Füles P, Vendégh Zs, Losonczy L (1992) A combnyaktörés osteosynthesise két cannulált (furatos) csavarral. Magy Traumatol Ortop Kezseb Plasztikai Seb 35 (2): Cserháti P, Vendégh Zs, Bodzay T, Kazár Gy, Laczkó T, Manninger J (1992) A combnyaktáji törés utáni rehabilitáció hazai problémái és a fejlesztés lehetőségei. Magy Traumatol Ortop Kezseb Plasztikai Seb 35 (2):

13 Kazár Gy, Manninger J, Cserháti P (1992) A drainage jelentősége a combnyaktörés szövődményeinek megelőzésében. Magy Traumatol Ortop Kezseb Plasztikai Seb 35 (Suppl. 1.): 234. Laczkó T, Cserháti P, Vendégh Zs, Kazár Gy, Manninger J. (1993) A combnyaktáji töröttek rehabilitációjának egyéves tapasztalata. Magy Traumatol Ortop Kezseb Plasztikai Seb 36 (4): Kazár Gy, Cserháti P, Laczkó T, Vendégh Zs (1993) A combnyaktáji töröttek sorsa a betegek követésének jelentősége és problémája. Orvosképzés 68 (3): Hargitai E, Cserháti P, Novoth B, Manninger J (1995) Gyermek- és serdülőkori combnyaktörés kezelés fejlődése és késői eredményei. szerk. In: Ács G (szerk.) Aktuális kérdések a gyermektraumatológiában (Suppl.): Piremon, Debrecen. Cserháti P, Fekete K, Manninger J, Sashegyi M (1996) A vápakosár szerepe a protézisrevíziós műtétekben. Magy Traumatol Ortop Kezseb Plasztikai Seb 39 (5): Fekete K, Salacz T, Manninger J, Gyárfás F, Cserháti P (1996) Meglazult csípőprotézis rögzítése kisebb beavatkozással az aggkorban. Magy Traumatol Ortop Kezseb Plasztikai Seb 39 (5): Cserháti P, Fekete K, Kazár Gy, Manninger J, Melly A (1997) A combnyaktöröttek kezelésének késői funkcionális eredménye eset prospektív követése 5 évig. Magy Traumatol Ortop Kezseb Plasztikai Seb 40 (5): Fekete K, Manninger J, Cserháti P (1997) A csípőtáji sérülések korszerű kezelése és rehabilitációja. Rehabilitáció 7 (6): Kazár Gy, Cserháti P, Melly A, Manninger J, Kádas I (1997) Combnyaktáji törés miatt kezelt betegek sorsának ötéves követése. Orv Hetil 138 (50): Cserháti P, Fekete K, Kazár Gy, Tasnádi L, Melly A (1999) A combnyaktörés sürgős ellátása adatok, következtetések. Magy Traumatol Ortop Kezseb Plasztikai Seb 42 (Suppl. 1.): Cserháti P, Kazár Gy, Baktai J, Fekete K, Manninger J (2000) Fokozott kockázatú combnyaktöröttek minimál ellátása osteosynthesissel. Magy Traumatol Ortop Kezseb Plasztikai Seb 43 (1): Idegen nyelvű közlemények 12

14 Cserháti P, Kazár Gy, Manninger J, Fekete K, Frenyó S (1996) Non-operative or operative treatment for undisplaced femoral neck fractures: a comparative study of 122 non-operative and 125 operatively treated cases. Injury 27 (8): Fekete K, Dóczi J, Baktai J, Cserháti P (1997) Die Rolle der Hämatomevakuation bei der Verhütung von septischen Komplikationen nach der Einsetzung von Hüftgelenksprothesen. Acta Chir Austriaca 29 (Suppl. 133.): Fekete K, Manninger J, Kazár Gy, Cserháti P, Bosch U (2000) Die perkutane Osteosynthese der medialen Schenkelhalsfraktur mit kanülierten Schrauben und einer kleinen Zuggurtungsplatte. Operat Orthop Traumatol 12 (4): Fekete K, Manninger J, Kazár Gy, Cserháti P, Bosch U (2000) Percutaneous internal fixation of femoral neck fractures with cannulated screws and a small tension band plate. Orthop Traumatol 8 (4) : Fekete K, Manninger J, Cserháti P, Frenyó S, Melly A (2000) Surgical management of acute femoral neck fractures with internal fixation. Osteosynthese Intern 8 (3): Bosch U, Schreiber T, Skutek M, Cserháti P, Fekete K, Krettek C (2001) Die minimalinvasive Schraubenosteosynthese der medialen Schenkelhalsfraktur bei betagten Patienten. Chirurg 72 (11): Cserháti P, Fekete K, Berglund-Rödén M, Wingstrand H, Thorngren K-G (2002) Hip fractures in Hungary and Sweden differences in treatment and rehabilitation. Int Orthop 26 (4): Fekete K, Laczkó T, Flóris I, Cserháti P, Tasnádi L (2002) Treatment of femoral neck fractures in Hungary with the Manninger screw. Injury 33 (Suppl. 3.): Szita J, Cserháti P, Bosch U, Manninger J, Bodzay T, Fekete K (2002) Intracapsular femoral neck fractures: The importance of early reduction and stable osteosynthesis. Injury 33 (Suppl. 3.): Könyvek, könyvfejezetek Manninger J, Cserháti P, Fekete K, Kazár Gy (szerk.) (2002) A combnyaktörés kezelése osteosynthesissel. Medicina Rt, Budapest. Fekete K, Cserháti P. (2002) Combnyaktörések. In: Kornya László (szerk.) Betegségenciklopédia, II. Kötet Springer Kft, Budapest. Manninger J, Bosch U, Cserháti P, Fekete K, Kazár Gy (szerk.) (2005) Osteosynthese der Schenkelhalsfraktur. Springer, Wien-New York. 13

Megbeszélés. 1. Hozzá tud-e járulni a projekt a combnyaktáji töréstípusok európai megoszlásának megértéséhez?

Megbeszélés. 1. Hozzá tud-e járulni a projekt a combnyaktáji töréstípusok európai megoszlásának megértéséhez? 96 A combnyaktáji törések száma 1965 90 között megkétszerezdött, s a szerzk többsége az irányzat folytatódását várja, 2025-re az 1990- es értékek kétszeresét, 2050-re három és félszeresét valószínsítve.

Részletesebben

Combnyakcsavarozás DHLS szintézissel

Combnyakcsavarozás DHLS szintézissel A Semmelweis Egyetem Traumatológiai Tanszék Péterfy Sándor Utcai Kórház és Baleseti Központ 1 az Uzsoki Kórház, Ortopéd-Traumatológiai Osztály 2 és az Innosynth-KDS Kft. 3 közleménye Combnyakcsavarozás

Részletesebben

A csípőtáji törések kezelésének és rehabilitációjának értékelése a SAHFE európai projekt révén

A csípőtáji törések kezelésének és rehabilitációjának értékelése a SAHFE európai projekt révén A csípőtáji törések kezelésének és rehabilitációjának értékelése a SAHFE európai projekt révén Cserháti Péter, Farkas Péter, Harrira M. Fahed Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet, Budapest Előzmények:

Részletesebben

Trochantertáji és femurdiaphysis szimultán törések kezelése hosszú IMHS-szeggel

Trochantertáji és femurdiaphysis szimultán törések kezelése hosszú IMHS-szeggel Nógrád megyei Önkormányzat,,Madzsar József Kórház-Rendelôintézet Traumatológiai Osztály közleménye Trochantertáji és femurdiaphysis szimultán törések kezelése hosszú IMHS-szeggel CSONKA CSABA DR., VEKSZLER

Részletesebben

Diszlokált combnyaktörések ellátása: osteosynthesis vagy arthroplastica?

Diszlokált combnyaktörések ellátása: osteosynthesis vagy arthroplastica? A Fővárosi Önkormányzat Péterfy Sándor utcai Kórház Rendelőintézet és BALESETI KÖZPONT 1 és az Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet 2 közleménye Diszlokált combnyaktörések ellátása: osteosynthesis vagy

Részletesebben

A kompressziós tûzõdrót rendszer

A kompressziós tûzõdrót rendszer Az Országos Baleseti és Sürgõsségi Intézet, OMSZ Járó- és Fekvõbeteg Ellátó Egység közleménye A kompressziós tûzõdrót rendszer DR. SZOKOLY MIKLÓS, DR. LÁSZLÓ GYULA Érkezett: 2001. december 7. ÖSSZEFOGLALÁS

Részletesebben

Cserháti Péter közleményei

Cserháti Péter közleményei 1 / 12 2016.10.11. 14:10 Cserháti Péter közleményei 2016 1 Bálint B, Cserháti P, Horváth I, Kovács G, Kullmann L, Szilasi M, Várdi-Visy K, Varga J, Vekerdy-Nagy Zs Az ambuláns légzıszervi rehabilitáció

Részletesebben

Funkcionális töréskezelés a IV-V. metacarpus diaphysis töréseinek ellátásában

Funkcionális töréskezelés a IV-V. metacarpus diaphysis töréseinek ellátásában A Pécsi Orvostudományi Egyetem Balesetsebészeti és Kézsebészeti Klinikájának közleménye Funkcionális töréskezelés a IV-V. metacarpus diaphysis töréseinek ellátásában DR. TÓTH FERENC, DR. NYÁRÁDY JÓZSEF,

Részletesebben

Gyermekkori calcaneus törések kezelése *

Gyermekkori calcaneus törések kezelése * Az Országos Baleseti és Sürgõsségi Intézet Gyermektraumatológia osztályának közleménye Gyermekkori calcaneus törések kezelése * DR. KASSAI TAMÁS, DR. HARGITAI ERNÕ, DR. KÕVÁRI TAMÁS, DR. NOVOTH BÉLA Érkezett:

Részletesebben

Kanülált combnyakcsavar behasítása és rotáció gátló lemez alkalmazásának hatása a rögzítés stabilitására Biomechanikai mérések

Kanülált combnyakcsavar behasítása és rotáció gátló lemez alkalmazásának hatása a rögzítés stabilitására Biomechanikai mérések A Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum, Traumatológiai és Kézsebészeti Tanszék 1, és a Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum, Ortopédiai Klinika Biomechanikai Laboratórium²

Részletesebben

Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja Bokatörés (S8250, S8260, S9300, S9320) Fractura malleoli

Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja Bokatörés (S8250, S8260, S9300, S9320) Fractura malleoli Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja Bokatörés (S8250, S8260, S9300, S9320) Fractura malleoli Készítette: A Traumatológiai Szakmai Kollégium I. Alapvető megfontolások 1. Érvényességi terület

Részletesebben

A MENETPROFIL-VÁLTOZTATÁS HATÁSA A CSONTTÖRÉSEK CSAVAROS RÖGZÍTÉSÉNEK STABILITÁSÁRA

A MENETPROFIL-VÁLTOZTATÁS HATÁSA A CSONTTÖRÉSEK CSAVAROS RÖGZÍTÉSÉNEK STABILITÁSÁRA EREDETI KÖZLEMÉNYEK Biomechanica Hungarica IV. évfolyam, 2. szám A MENETPROFIL-VÁLTOZTATÁS HATÁSA A CSONTTÖRÉSEK CSAVAROS RÖGZÍTÉSÉNEK STABILITÁSÁRA Bagi István Budapesti M szaki és Gazdaságtudományi Egyetem,

Részletesebben

KAZUISZTIKA. Varus típusú térdarthrosishoz társuló tibia stressztörések Biomechanika és diagnosztikai nehézségek

KAZUISZTIKA. Varus típusú térdarthrosishoz társuló tibia stressztörések Biomechanika és diagnosztikai nehézségek KAZUISZTIKA Az egri Markhot Ferenc Kórház és Rendelõintézet Ortopédiai és Reumatológiai* Osztályainak közleménye Varus típusú térdarthrosishoz társuló tibia stressztörések Biomechanika és diagnosztikai

Részletesebben

K AZUISZTIK ÁK. A Semmelweis Egyetem Ortopédiai Klinika közleménye. Egy térdprotézis-beültetés tanulságai*

K AZUISZTIK ÁK. A Semmelweis Egyetem Ortopédiai Klinika közleménye. Egy térdprotézis-beültetés tanulságai* K AZUISZTIK ÁK A Semmelweis Egyetem Ortopédiai Klinika közleménye Egy térdprotézis-beültetés tanulságai* DR. HOLNAPY GERGELY, DR. ILLYÉS ÁRPÁD, DR. BÖRÖCZ ISTVÁN Érkezett: 2004. június 21. ÖSSZEFOGLALÁS

Részletesebben

A Fővárosi Önkormányzat Szent János Kórház, Traumatológiai Osztály közleménye

A Fővárosi Önkormányzat Szent János Kórház, Traumatológiai Osztály közleménye A Fővárosi Önkormányzat Szent János Kórház, Traumatológiai Osztály közleménye Antibiotikus spacer alkalmazása szeptikus szövődménnyel járó csípőtáji törések kezelésében Előzetes közlemény DR. JUHÁSZ LÁSZLÓ,

Részletesebben

Csípôízületi totál endoprotézis-beültetés lehetôségei csípôkörüli osteotomiát követôen

Csípôízületi totál endoprotézis-beültetés lehetôségei csípôkörüli osteotomiát követôen A Pécsi Orvostudományi Egyetem Ortopédiai Klinika közleménye Csípôízületi totál endoprotézis-beültetés lehetôségei csípôkörüli osteotomiát követôen DR. BELLYEI ÁRPÁD, DR. THAN PÉTER. DR. VERMES CSABA Érkezett:

Részletesebben

Lohe mûtét hosszú távú eredményei a metatarsalgia kezelésében

Lohe mûtét hosszú távú eredményei a metatarsalgia kezelésében POTE Ortopédiai Klinika közleménye Lohe mûtét hosszú távú eredményei a metatarsalgia kezelésében DR. LOVÁSZ GYÖRGY, DR. KRÁNICZ JÁNOS, DR. SCHMIDT BÉLA Érkezett: 1995. április 11. ÖSSZEFOGLALÁS A szerzôk

Részletesebben

Érkezett: 2005. február 28. ÖSSZEFOGLALÁS

Érkezett: 2005. február 28. ÖSSZEFOGLALÁS Az Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet, Szeptikus és TBC-s Mozgásszervi Rehabilitációs Osztály és az Ortopédiai Osztály* közleménye Csípőízületi infekciók kezelése spacer technikát követő endoprotézis

Részletesebben

Az összehasonlító CT vizsgálat értéke a sarokcsonttörések diagnosztikájában

Az összehasonlító CT vizsgálat értéke a sarokcsonttörések diagnosztikájában A Debreceni Orvostudományi Egyetem Traumatológiai Tanszék* és a Kenézy Gyula Kórház-Rendelôintézet, Radiológiai Osztály**, Debrecen közleménye Az összehasonlító CT vizsgálat értéke a sarokcsonttörések

Részletesebben

Percutan Achilles-ínvarrat endoszkópos kontrollal (Elõzetes közlemény)

Percutan Achilles-ínvarrat endoszkópos kontrollal (Elõzetes közlemény) Az Országos Sportegészségügyi Intézet Sportsebészeti Osztályánek közleménye Percutan Achilles-ínvarrat endoszkópos kontrollal (Elõzetes közlemény) DR. HALASI TAMÁS, DR. HEHL ISTVÁN, DR. BEREZNAI ISTVÁN

Részletesebben

Hatvan évnél fiatalabb medialis combnyaktörött betegek primer műtétét követő további ellátások értékelése az első két évben

Hatvan évnél fiatalabb medialis combnyaktörött betegek primer műtétét követő további ellátások értékelése az első két évben A Baranya Megyei Egészségbiztosítási Pénztár 1, az Országos Egészségbiztosítási Pénztár 2, a Pécsi Tudományegyetem ÁOK Traumatológiai Központ, Balesetsebészeti és Kézsebészeti Klinika 3 és a Pécsi Tudományegyetem

Részletesebben

Megoldott a megoldatlan törés? Irodalmi áttekintés DR. NYÁRÁDY JÓZSEF

Megoldott a megoldatlan törés? Irodalmi áttekintés DR. NYÁRÁDY JÓZSEF A Pécsi Tudományegyetem, Általános Orvostudományi Kar, Balesetsebészeti és Kézsebészeti Klinika közleménye Megoldott a megoldatlan törés? Irodalmi áttekintés DR. NYÁRÁDY JÓZSEF Érkezett: 2008. január 14.

Részletesebben

A kulcscsont-törések minimál invazív mûtéti ellátása titán elasztikus velõûrszeggel (TEN)

A kulcscsont-törések minimál invazív mûtéti ellátása titán elasztikus velõûrszeggel (TEN) Az Országos Baleseti és Sürgõsségi Intézet Közleménye A kulcscsont-törések minimál invazív mûtéti ellátása titán elasztikus velõûrszeggel (TEN) A módszer ismertetése, a kezdeti eredmények bemutatása DR.

Részletesebben

Korai tapasztalatok a Calcaneo-stop módszer alkalmazásával a gyermekkori lúdtalp mûtéti kezelésében

Korai tapasztalatok a Calcaneo-stop módszer alkalmazásával a gyermekkori lúdtalp mûtéti kezelésében A Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar, Ortopédiai Klinikájának közleménye Korai tapasztalatok a Calcaneo-stop módszer alkalmazásával a gyermekkori lúdtalp mûtéti kezelésében DR. KRÁNICZ

Részletesebben

Totál endoprotézis beültetés lehetõségei Girdlestone-állapot után

Totál endoprotézis beültetés lehetõségei Girdlestone-állapot után A Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar, Ortopédiai Klinika közleménye Totál endoprotézis beültetés lehetõségei Girdlestone-állapot után (3 eset ismertetése) DR. BELLYEI ÁRPÁD, DR. KOÓS ZOLTÁN,

Részletesebben

A BIOMECHANIKAI ANYAGVIZSGÁLÓ LABORATÓRIUM

A BIOMECHANIKAI ANYAGVIZSGÁLÓ LABORATÓRIUM Tudományos Hétfő rendezvénysorozat Debrecen, 2011.05.09. 1/16 A BIOMECHANIKAI ANYAGVIZSGÁLÓ LABORATÓRIUM Manó Sándor, Csernátony Zoltán DEBRECENI EGYETEM OEC ORTOPÉDIAI KLINIKA BIOMECHANIKAI LABORATÓRIUM

Részletesebben

A háti szakasz scoliosisának módosított instrumentálása Elsô klinikai tapasztalatok a CAB horgok alkalmazásával

A háti szakasz scoliosisának módosított instrumentálása Elsô klinikai tapasztalatok a CAB horgok alkalmazásával A Debreceni Orvostudományi Egyetem, Ortopédiai Klinika és a **Szent János Kórház, Ortopéd-Traumatológiai Osztály közleménye A háti szakasz scoliosisának módosított instrumentálása Elsô klinikai tapasztalatok

Részletesebben

A lábdeformitások mûtéti kezelése a neurológiai károsodást szenvedett betegek mozgásszervi rehabilitációja során DR. DÉNES ZOLTÁN

A lábdeformitások mûtéti kezelése a neurológiai károsodást szenvedett betegek mozgásszervi rehabilitációja során DR. DÉNES ZOLTÁN Az Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet közleménye A lábdeformitások mûtéti kezelése a neurológiai károsodást szenvedett betegek mozgásszervi rehabilitációja során DR. DÉNES ZOLTÁN Érkezett: 1997. május

Részletesebben

A TÉRDÍZÜLET BIOMECHANIKÁJÁNAK VÁLTOZÁSA AZ UNIKOMPARTMENTÁLIS TÉRDPROTÉZIS BEÜLTETÉSE SORÁN

A TÉRDÍZÜLET BIOMECHANIKÁJÁNAK VÁLTOZÁSA AZ UNIKOMPARTMENTÁLIS TÉRDPROTÉZIS BEÜLTETÉSE SORÁN Ph. D. Tézisek A TÉRDÍZÜLET BIOMECHANIKÁJÁNAK VÁLTOZÁSA AZ UNIKOMPARTMENTÁLIS TÉRDPROTÉZIS BEÜLTETÉSE SORÁN Dr. Gunther Tibor Semmelweis Egyetem Doktori Iskola Semmelweis Egyetem, Testnevelési és Sporttudományi

Részletesebben

A baleseti sebészeti implantátumok eltávolításának kérdései

A baleseti sebészeti implantátumok eltávolításának kérdései A Fővárosi Önkormányzat Péterfy Sándor Utcai Kórház Rendelőintézet és BALESETI KÖZPONT közleménye A baleseti sebészeti implantátumok eltávolításának kérdései DR. VÉGH GYÖRGY PÁL Érkezett: 2008. július

Részletesebben

A lebegő váll (floating shoulder) és kezelése

A lebegő váll (floating shoulder) és kezelése A Pécsi Tudományegyetem Mozgásszervi Sebészeti Intézet Traumatológiai és Kézsebészeti Klinikai Tanszék közleménye A lebegő váll (floating shoulder) és kezelése DR. WIEGAND NORBERT, DR. NAUMOV ISTVÁN, DR.

Részletesebben

Statikus és dinamikus elektroenkefalográfiás vizsgálatok Alzheimer kórban

Statikus és dinamikus elektroenkefalográfiás vizsgálatok Alzheimer kórban Statikus és dinamikus elektroenkefalográfiás vizsgálatok Alzheimer kórban Doktori tézisek Dr. Hidasi Zoltán Semmelweis Egyetem Mentális Egészségtudományok Doktori Iskola Témavezető: Dr. Rajna Péter, egyetemi

Részletesebben

Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja Humerus diaphysis törések kezelése (384E, 387C) Készítette: A Traumatológiai Szakmai Kollégium

Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja Humerus diaphysis törések kezelése (384E, 387C) Készítette: A Traumatológiai Szakmai Kollégium I. Alapvető megfontolások Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja Humerus diaphysis törések kezelése (384E, 387C) Készítette: A Traumatológiai Szakmai Kollégium 1. A protokollok alkalmazási /

Részletesebben

A SCOLIOSIS REHABILITÁCIÓJA

A SCOLIOSIS REHABILITÁCIÓJA GYERMEKGYÓGYÁSZAT A SCOLIOSIS REHABILITÁCIÓJA Szinonimák: gerincferdülés, dorsopathia Csecsemõ- és Gyermekgyógyászati Szakmai Kollégium, Rehabilitációs Szakmai Kollégium Az Egészségügyi Minisztérium szakmai

Részletesebben

TÓTH KÁLMÁN: SZEMLÉLETVÁLTOZÁS A CSÍPÖÍZÜLETI ARTRÓZIS MEGELŐZÉSÉBEN ÉS KEZELÉSÉBEN

TÓTH KÁLMÁN: SZEMLÉLETVÁLTOZÁS A CSÍPÖÍZÜLETI ARTRÓZIS MEGELŐZÉSÉBEN ÉS KEZELÉSÉBEN 1 Opponensi vélemény: TÓTH KÁLMÁN: SZEMLÉLETVÁLTOZÁS A CSÍPÖÍZÜLETI ARTRÓZIS MEGELŐZÉSÉBEN ÉS KEZELÉSÉBEN Című doktori értekezéséről Disszertáns dicséretesen korszerű problémakört választott értekezésének

Részletesebben

Minimálisan invazív calcaneo-stop módszer pes planovalgus gyermekkori eseteiben

Minimálisan invazív calcaneo-stop módszer pes planovalgus gyermekkori eseteiben A Rijekai Klinikai Központ, Sebészeti Klinika, Gyermek Orthopédiai Osztályának közleménye Minimálisan invazív calcaneo-stop módszer pes planovalgus gyermekkori eseteiben DR. RÓTH SÁNDOR Érkezett: 2003.

Részletesebben

Ínnecrosis rotátor-rekonstrukció után

Ínnecrosis rotátor-rekonstrukció után 1 A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Szt. Borbála Kórház Ortopéd-Traumatológiai Osztályának közleménye Ínnecrosis rotátor-rekonstrukció után DR. HIBBEY CSABA ÖSSZEFOGLALÁS A rotátorköpeny rekonstrukciós

Részletesebben

A szívizom perfúzió számítógépes mérése koszorúér angiogramokon

A szívizom perfúzió számítógépes mérése koszorúér angiogramokon Ph.D. disszertáció tézisei A szívizom perfúzió számítógépes mérése koszorúér angiogramokon Ungi Tamás Fizika Doktori Iskola, Szegedi Tudományegyetem, Radiológiai Klinika Szeged, 2010 Iskolavezető: Prof.

Részletesebben

A bokaízület mozgásterjedelmének változása lábszárhosszabbítás során, állatkísérletes modellen *

A bokaízület mozgásterjedelmének változása lábszárhosszabbítás során, állatkísérletes modellen * A Semmelweis Egyetem Általános Orvosi Kar, Ortopédiai Klinika 1,és a Dr. Bugyi István Kórház, Szentes, Ortopéd Traumatológiai Osztály 2, közleménye A bokaízület mozgásterjedelmének változása lábszárhosszabbítás

Részletesebben

Új típusú, cement nélküli csípõprotézis

Új típusú, cement nélküli csípõprotézis A Pécsi Honvédkórház Baleseti Sebészeti Osztályának közleménye Új típusú, cement nélküli csípõprotézis DR. NOVÁK LÁSZLÓ, DR. MÁTHÉ TIBOR Érkezett: 2002. március 20. ÖSSZE OGLALÁS A szerzõk egy új típusú

Részletesebben

A 2-es típusú diabetes szövődményeinek megelőzési lehetőségei az alapellátásban

A 2-es típusú diabetes szövődményeinek megelőzési lehetőségei az alapellátásban A 2-es típusú diabetes szövődményeinek megelőzési lehetőségei az alapellátásban Dr. Nagy Attila, Dr. Sándor János, Dr. Ádány Róza (Debreceni Egyetem, NK, Megelőző Orvostani Intézet.) Az Országos Egészségbiztosítási

Részletesebben

III. melléklet Az Alkalmazási előírás és a Betegtájékoztató egyes fejezeteinek módosításai

III. melléklet Az Alkalmazási előírás és a Betegtájékoztató egyes fejezeteinek módosításai III. melléklet Az Alkalmazási előírás és a Betegtájékoztató egyes fejezeteinek módosításai 34/42 A. Alkalmazási előírás 4.1 Terápiás javallatok [a jelenleg elfogadott indikációk törlendők és a következőkkel

Részletesebben

KAZUISZTIKÁK. Az olecranon és a radius fej egyidejű nagy elmozdulással járó törésének kezelése gyermekkorban

KAZUISZTIKÁK. Az olecranon és a radius fej egyidejű nagy elmozdulással járó törésének kezelése gyermekkorban KAZUISZTIKÁK A Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ, Gyermekklinika, Gyermeksebészeti Osztály 1 és a Péterfy Sándor Utcai Kórház Rendelőintézet és Baleseti Központ, Gyermek-traumatológiai Osztály 2 közleménye

Részletesebben

A heterotop ossificatio mûtéti kezelésével szerzett tapasztalataink a neurorehabilitáció során

A heterotop ossificatio mûtéti kezelésével szerzett tapasztalataink a neurorehabilitáció során Az Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet közleménye A heterotop ossificatio mûtéti kezelésével szerzett tapasztalataink a neurorehabilitáció során DR. DÉNES ZOLTÁN, DR. KÁLLAY MIKLÓS Érkezett: 2002. március

Részletesebben

TERÁPIÁS LEHETŐSÉGEK ÖSSZEFOGLALÁSA ÉS RÖVID KÖLTSÉGELEMZÉSE OSTEOARTHROSISBAN DR. FODOR BERTALAN 1 DR. PAPP MIKLÓS 1,2

TERÁPIÁS LEHETŐSÉGEK ÖSSZEFOGLALÁSA ÉS RÖVID KÖLTSÉGELEMZÉSE OSTEOARTHROSISBAN DR. FODOR BERTALAN 1 DR. PAPP MIKLÓS 1,2 Egészségtudományi Közlemények, 3. kötet, 2. szám (2013), pp. 11 15. TERÁPIÁS LEHETŐSÉGEK ÖSSZEFOGLALÁSA ÉS RÖVID KÖLTSÉGELEMZÉSE OSTEOARTHROSISBAN DR. FODOR BERTALAN 1 DR. PAPP MIKLÓS 1,2 Összefoglalás:

Részletesebben

MISKOLCI EGYETEM. Egészségügyi Kar. OLKDA Alapszak. Képalkotó Diagnosztikai Szakirány. Csípőtáji törések. Dr. Papp Miklós PhD. Miskolc, 2015.

MISKOLCI EGYETEM. Egészségügyi Kar. OLKDA Alapszak. Képalkotó Diagnosztikai Szakirány. Csípőtáji törések. Dr. Papp Miklós PhD. Miskolc, 2015. MISKOLCI EGYETEM Egészségügyi Kar OLKDA Alapszak Képalkotó Diagnosztikai Szakirány Csípőtáji törések Konzulens: Dr. Antalfi Bálint Készítette: Szmik Laura Dr. Papp Miklós PhD. Miskolc, 2015. Tartalomjegyzék

Részletesebben

A hosszú gammaszegezés eredményei*

A hosszú gammaszegezés eredményei* A Pécsi Tudományegyetem, Orvos és Egészségtudományi Centrum, Traumatológiai Központ, Balesetsebészeti és Kézsebészeti Klinika közleménye A hosszú gammaszegezés eredményei* DR. NAUMOV ISTVÁN, DR. VÁMHIDY

Részletesebben

A tremor elektrofiziológiai vizsgálata mozgászavarral járó kórképekben. Doktori tézisek. Dr. Farkas Zsuzsanna

A tremor elektrofiziológiai vizsgálata mozgászavarral járó kórképekben. Doktori tézisek. Dr. Farkas Zsuzsanna A tremor elektrofiziológiai vizsgálata mozgászavarral járó kórképekben Doktori tézisek Dr. Farkas Zsuzsanna Semmelweis Egyetem Szentágothai János Idegtudományi Doktori Iskola Témavezető: Dr. Kamondi Anita

Részletesebben

Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve. Tájékoztató Hajdú-Bihar megye lakosságának egészségi állapotáról

Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve. Tájékoztató Hajdú-Bihar megye lakosságának egészségi állapotáról Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve Tájékoztató Hajdú-Bihar megye lakosságának egészségi állapotáról T a r t a l o m j e g y z é k 1. BEVEZETÉS... 4 2. ADATFORRÁSOK... 4 3. ELEMZÉSI MÓDSZEREK... 4 4.

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGGEL KAPCSOLATOS ÉLETSTÍLUS: BETEGVISELKEDÉS ÉS EGÉSZSÉGVISELKEDÉS. Dr. Szántó Zsuzsanna Magatartástudományi Intézet TÉZISEK

AZ EGÉSZSÉGGEL KAPCSOLATOS ÉLETSTÍLUS: BETEGVISELKEDÉS ÉS EGÉSZSÉGVISELKEDÉS. Dr. Szántó Zsuzsanna Magatartástudományi Intézet TÉZISEK AZ EGÉSZSÉGGEL KAPCSOLATOS ÉLETSTÍLUS: BETEGVISELKEDÉS ÉS EGÉSZSÉGVISELKEDÉS Dr. Szántó Zsuzsanna Magatartástudományi Intézet TÉZISEK Programvezető: Prof Dr. Rajna Péter Alprogramvezető: Prof. Dr. Kopp

Részletesebben

A teriparatid (Forsteo) kezelés aktuális kérdései

A teriparatid (Forsteo) kezelés aktuális kérdései 2006/3 OSTEOLOGIAI KÖZLEMÉNYEK 153 A teriparatid (Forsteo) kezelés aktuális kérdései Új tetracyclin-jelöléses módszer az anabolikus kezelés rövid távú hatásainak longitudinális vizsgálatára egyszeri crista

Részletesebben

KAZUISZTIKÁK. Térdízületi unicondylaris protézis cseréje totál condylaris protézissel

KAZUISZTIKÁK. Térdízületi unicondylaris protézis cseréje totál condylaris protézissel KAZUISZTIKÁK A Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kara Ortopédiai Klinikájának közleménye Térdízületi unicondylaris protézis cseréje totál condylaris protézissel DR. THAN PÉTER, DR. KRÁNICZ

Részletesebben

A Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, Ortopédiai Klinika közleménye

A Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, Ortopédiai Klinika közleménye A Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, Ortopédiai Klinika közleménye A 8-as lemezes temporer hemiepiphyseodesis technikával elért eredményeink csontdysplasiák és csontanyagcsere-zavarok okozta

Részletesebben

A felnôttkori combfejnecrosis korai kimutatása

A felnôttkori combfejnecrosis korai kimutatása MOZGÁSSZERVI DIAGNOSZTIKA Összefoglaló közlemény A felnôttkori combfejnecrosis korai kimutatása Gion Katalin, Palkó András Early detection of adult femoral head necrosis A felnôttkori combfejnecrosis a

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL GYŐRI IGAZGATÓSÁGA NYUGDÍJASOK, NYUGDÍJAK A NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓBAN

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL GYŐRI IGAZGATÓSÁGA NYUGDÍJASOK, NYUGDÍJAK A NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓBAN KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL GYŐRI IGAZGATÓSÁGA NYUGDÍJASOK, NYUGDÍJAK A NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓBAN GYŐR 2006. május KÉSZÜLT A KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL GYŐRI IGAZGATÓSÁGÁN ISBN 963 215 974 8 ISBN

Részletesebben

Hosszútávfutó fáradásos szeméremcsont-törése Esetismertetés

Hosszútávfutó fáradásos szeméremcsont-törése Esetismertetés A Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar Ortopédiai Klinika közleménye Hosszútávfutó fáradásos szeméremcsont-törése Esetismertetés DR. ILLYÉS ÁRPÁD, DR. KISS JENÕ Érkezett: 2000. február 21. ÖSSZEFOGLALÁS

Részletesebben

Doktori Iskola vezető: Prof. Dr. Bódis József Programvezető: Prof. Dr. Kovács L. Gábor Témavezető: Prof. Dr. Boncz Imre, Prof. Dr.

Doktori Iskola vezető: Prof. Dr. Bódis József Programvezető: Prof. Dr. Kovács L. Gábor Témavezető: Prof. Dr. Boncz Imre, Prof. Dr. PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA Doktori Iskola vezető: Prof. Dr. Bódis József Programvezető: Prof. Dr. Kovács L. Gábor Témavezető: Prof. Dr. Boncz Imre, Prof.

Részletesebben

Bifázisos klinikai összegzés

Bifázisos klinikai összegzés Bifázisos klinikai összegzés Kamrafibrilláció és kamrai tachycardia defibrillálása Háttér A Physio-Control több helyszínű, prospektív, véletlenszerű és vak klinikai vizsgálatnak vetette alá a bifázisú

Részletesebben

VÉNÁK BETEGSÉGEI. Írta: DR. SZABÓ ÉVA, DR. PÁLDEÁK LÁSZLó, DR. KÓSA ÁGNES, DR. HUNYADI JÁNOS

VÉNÁK BETEGSÉGEI. Írta: DR. SZABÓ ÉVA, DR. PÁLDEÁK LÁSZLó, DR. KÓSA ÁGNES, DR. HUNYADI JÁNOS 1 VÉNÁK BETEGSÉGEI Curiosin additív kezelés ulcus cruris transzplantációja során Írta: DR. SZABÓ ÉVA, DR. PÁLDEÁK LÁSZLó, DR. KÓSA ÁGNES, DR. HUNYADI JÁNOS Bevezetés A krónikus vénás keringési elégtelenség

Részletesebben

Korszerűség és széles körű alkalmazhatóság a Denti Implantációs Rendszerben

Korszerűség és széles körű alkalmazhatóság a Denti Implantációs Rendszerben I IMPLANTOLÓGIA N A P J A I N K B A N Dr. Vajdovich István, dr. Bóka Péter és dr. Vajdovich Éva Korszerűség és széles körű alkalmazhatóság a Denti Implantációs Rendszerben Bevezetés 2008 jelentős év a

Részletesebben

A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA DOKTORA PÁLYÁZAT. Doktori értekezés SZEMLÉLETVÁLTOZÁS A CSÍPŐÍZÜLETI ARTRÓZIS MEGELŐZÉSÉBEN ÉS KEZELÉSÉBEN

A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA DOKTORA PÁLYÁZAT. Doktori értekezés SZEMLÉLETVÁLTOZÁS A CSÍPŐÍZÜLETI ARTRÓZIS MEGELŐZÉSÉBEN ÉS KEZELÉSÉBEN A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA DOKTORA PÁLYÁZAT Doktori értekezés SZEMLÉLETVÁLTOZÁS A CSÍPŐÍZÜLETI ARTRÓZIS MEGELŐZÉSÉBEN ÉS KEZELÉSÉBEN Dr. Tóth Kálmán Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar

Részletesebben

A TIBIA LATERALIS CONDYLUS TÖRÉSEK

A TIBIA LATERALIS CONDYLUS TÖRÉSEK EREDETI KÖZLEMÉNYEK Biomechanica Hungarica VI. évfolyam, 2. szám A TIBIA LATERALIS CONDYLUS TÖRÉSEK KÉSEI ÍZÜLETI DESTRUKCIÓINAK ALTERNATÍV ELLÁTÁSÁNAK BIOMECHANIKAI VIZSGÁLATA Sződy Róbert 1, Borbás Lajos

Részletesebben

A csípőtáji törések hazai ellátásának elemzése a közötti időszakban

A csípőtáji törések hazai ellátásának elemzése a közötti időszakban A csípőtáji törések hazai ellátásának elemzése a 2004 2009 közötti időszakban Flóris István dr. 1 Belicza Éva dr. 2 1 Péterfy Sándor Utcai Kórház-Rendelőintézet és Baleseti Központ, Budapest 2 Semmelweis

Részletesebben

Traumatológia. Vortex. Clavicula lemez ±15

Traumatológia. Vortex. Clavicula lemez ±15 Vortex Traumatológia Clavicula lemez ±15 1 Referenciák Dr. Tóth Ferenc Intézetvezető Főorvos Főv. Önk. Péterfy Sándor Utcai Kórház Rendelőintézet és Baleseti Központ Budapest Dr. Turchányi Béla PhD. Tanszékvezető

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar Földrajzi Intézet Földtudományok Doktori Iskola

Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar Földrajzi Intézet Földtudományok Doktori Iskola Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar Földrajzi Intézet Földtudományok Doktori Iskola KALMÁR GABRIELLA Az orvosi diagnosztikai laboratóriumok és az életminıség területi összefüggései Ph.D. értekezés

Részletesebben

I.5.2. Genetikai háttér: Ha a családban elõfordult a következõ gyermeknél a valószínûség 7:1.

I.5.2. Genetikai háttér: Ha a családban elõfordult a következõ gyermeknél a valószínûség 7:1. 3280 EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY 21. szám Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja Epiphyseolysis capitis femoris juvenilis ellátásáról (1. módosított változat) Készítette: az Ortopédiai Szakmai Kollégium

Részletesebben

Az ORFI-HIETE Ortopédiai Tanszék közleménye

Az ORFI-HIETE Ortopédiai Tanszék közleménye Az ORFI-HIETE Ortopédiai Tanszék közleménye Túlélési analízis és életminôség vizsgálat jelentôsége az endoprotetikában METRIMED X07 ÉS MATT EXETER TÍPUSÚ CSÍPÔÍZÜLETI ENDOPROTÉZISEK 9 10 ÉVES EREDMÉNYEINEK

Részletesebben

Bevezetés. 2. Rhinitises/asthmás betegek kiemelése 880 dolgozót (695 beköltözot és 185 oslakost) kérdoív alapján emeltem ki ipari populációból Pakson.

Bevezetés. 2. Rhinitises/asthmás betegek kiemelése 880 dolgozót (695 beköltözot és 185 oslakost) kérdoív alapján emeltem ki ipari populációból Pakson. Bevezetés Inhalatív úton a légutakba jutó anyagok sora eredményez az arra érzékeny szervezetben kóros, megváltozott és specifikus légúti rendellenességet. A légúti allergia globális egészségügyi problémát

Részletesebben

Mozgásszervi rehabilitáció

Mozgásszervi rehabilitáció Debreceni Egyetem Orvos és Egészségtudományi Centrum Orvosi Rehabilitáció és Fizikális Medicina Tanszék Mozgásszervi rehabilitáció DR. VEKERDY-NAGY ZSUZSANNA Egészségkárosító hatás / körülmény átmeneti

Részletesebben

ZÁRÓJELENTÉS 2004-2006. ÉVBEN

ZÁRÓJELENTÉS 2004-2006. ÉVBEN SZENT ISTVÁN EGYETEM, MEZÕGAZDASÁG- ÉS KÖRNYEZETTUDOMÁNYI KAR TAKARMÁNYOZÁSTANI TANSZÉK GÖDÖLLŐ ZÁRÓJELENTÉS A T 046751 SZÁMÚ TEMATIKUS OTKA PÁLYÁZAT KERETÉBEN 2004-2006. ÉVBEN VÉGZETT TEVÉKENYSÉGRŐL Egyes

Részletesebben

AKTUÁLIS. Az ország lakosságának érsebészeti ellátását biztosító központok átszervezése

AKTUÁLIS. Az ország lakosságának érsebészeti ellátását biztosító központok átszervezése AKTUÁLIS Hogyan tovább érsebészet? Írta: DR. ACSÁDY GYÖRGY Soltész Lajos Emlékelőadás, Pécs, 2005. október 12. Bevezetés Azok a nagy tekintélyű kollégák, akik korábban abban a megtiszteltetésben részesülhettek,

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Baranya megye, 2012/3

Statisztikai tájékoztató Baranya megye, 2012/3 Statisztikai tájékoztató Baranya megye, 2012/3 Központi Statisztikai Hivatal 2012. december Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 2 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek... 5 Beruházás...

Részletesebben

Térdprotézisek szeptikus szövődményeinek kezelése kétfázisú rekonstrukcióval*

Térdprotézisek szeptikus szövődményeinek kezelése kétfázisú rekonstrukcióval* A Pécsi Tudományegyetem, Orvos és Egészségtudományi Centrum, Traumatológiai Központ, Balesetsebészeti és Kézsebészeti Klinika közleménye Térdprotézisek szeptikus szövődményeinek kezelése kétfázisú rekonstrukcióval*

Részletesebben

A gyász hatása a testi és a lelki egészségi állapotra. Doktori tézisek. Dr. Pilling János

A gyász hatása a testi és a lelki egészségi állapotra. Doktori tézisek. Dr. Pilling János A gyász hatása a testi és a lelki egészségi állapotra Doktori tézisek Dr. Pilling János Semmelweis Egyetem Mentális Egészségtudományok Doktori Iskola Témavezető: Prof. Kopp Mária, egy. tanár, DSc Hivatalos

Részletesebben

Ultrasound biomicroscopy as a diagnostic method of corneal degeneration and inflammation

Ultrasound biomicroscopy as a diagnostic method of corneal degeneration and inflammation Ultrasound biomicroscopy as a diagnostic method of corneal degeneration and inflammation Ph.D. Thesis Ákos Skribek M.D. Department of Ophthalmology Faculty of Medicine University of Szeged Szeged, Hungary

Részletesebben

NEM NEUTROPENIÁS FELNÕTT BETEGEK INVAZÍV CANDIDA-INFEKCIÓJA

NEM NEUTROPENIÁS FELNÕTT BETEGEK INVAZÍV CANDIDA-INFEKCIÓJA NEM NEUTROPENIÁS FELNÕTT BETEGEK INVAZÍV CANDIDA-INFEKCIÓJA Infektológiai Szakmai Kollégium Az invazív (akut hematogén) candidiasis bizonyos kockázati csoportba sorolható betegek körében elõforduló súlyos

Részletesebben

A DEBRECENI EGYETEM BIOMECHANIKAI LABORATÓRIUMA

A DEBRECENI EGYETEM BIOMECHANIKAI LABORATÓRIUMA Biomechanica Hungarica IV. évfolyam, 1. szám A DEBRECENI EGYETEM BIOMECHANIKAI LABORATÓRIUMA Manó Sándor Debreceni Egyetem, Orvos- és Egészségtudományi Centrum, Ortopédiai Klinika manos@med.unideb.hu A

Részletesebben

Sepsis management state-of-art

Sepsis management state-of-art Gondos Tibor Sepsis management state-of-art Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar Budapest A Surviving Sepsis Campaign A kezdet Barcelona Declaration (2002. 10. 02.) European Society of Intensive Care

Részletesebben

Depresszió és életminőség krónikus veseelégtelenségben szenvedő betegek körében

Depresszió és életminőség krónikus veseelégtelenségben szenvedő betegek körében Depresszió és életminőség krónikus veseelégtelenségben szenvedő betegek körében Tézisfüzet Dr. Szeifert Lilla Semmelweis Egyetem Mentális Egészségtudományok Doktori Iskola Témavezető: Dr. Novák Márta,

Részletesebben

Unicondylaris felszínpótló térdprotézisek eredményei

Unicondylaris felszínpótló térdprotézisek eredményei A Markhot Ferenc Kórház Ortopédiai Osztálya közleménye* Unicondylaris felszínpótló térdprotézisek eredményei középtávú utánkövetéssel DR. PÓCS ALFRÉD, DR. GIRHINY ZOLTÁN, DR. TÕZSÉR KORNÉL, DR. NÉMETH

Részletesebben

Tudományos következtetések

Tudományos következtetések II. MELLÉKLET AZ EURÓPAI GYÓGYSZERÜGYNÖKSÉG ÁLTAL BETERJESZTETT TUDOMÁNYOS KÖVETKEZTETÉSEK, A POZITÍV VÉLEMÉNY, A CÍMKESZÖVEG, VALAMINT A BETEGTÁJÉKOZTATÓ MÓDOSÍTÁSÁNAK INDOKOLÁSA 14 Tudományos következtetések

Részletesebben

2.1.1 Demográfiai folyamatok

2.1.1 Demográfiai folyamatok 2.1.1 Demográfiai folyamatok A rendszerváltozás óta eltelt időszak demográfiai folyamatai két, jól elkülönülő időszakra oszthatók. A kilencvenes évek első felében folytatódott az 1980 után megindult, kezdetben

Részletesebben

Vukovich György Harcsa István: A magyar társadalom a jelzőszámok tükrében

Vukovich György Harcsa István: A magyar társadalom a jelzőszámok tükrében Vukovich György Harcsa István: A magyar társadalom a jelzőszámok tükrében (elektronikus verzió, készült 2006-ban) A tanulmány eredetileg nyomtatásban megjelent: Vukovich György Harcsa István (1998): A

Részletesebben

A radius fixateur koncepciója, a HLS-csavarok (fejnélküli - HeadLess Screw) és a disztrakciós Schanz-csavar alkalmazása

A radius fixateur koncepciója, a HLS-csavarok (fejnélküli - HeadLess Screw) és a disztrakciós Schanz-csavar alkalmazása A Péterfy Sándor Utcai Kórház Rendelőintézet és BALESETI KÖZPONT 1 és az Innosynth-KDS K. 2 közleménye A radius fixateur koncepciója, a HLS-csavarok (fejnélküli - HeadLess Screw) és a disztrakciós Schanz-csavar

Részletesebben

Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja Felnőttkori aszeptikus combfej nekrózis. Készítette: Az Ortopédiai Szakmai Kollégium

Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja Felnőttkori aszeptikus combfej nekrózis. Készítette: Az Ortopédiai Szakmai Kollégium Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja Felnőttkori aszeptikus combfej nekrózis Készítette: Az Ortopédiai Szakmai Kollégium I. Alapvető megfontolások Szinonímák: Avaszkuláris femurfej nekrózis,

Részletesebben

Központi Statisztikai Hivatal. 2011. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS 3. Területi adatok 3.3. Baranya megye

Központi Statisztikai Hivatal. 2011. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS 3. Területi adatok 3.3. Baranya megye Központi Statisztikai Hivatal 2011. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS 3. Területi adatok 3.3. Baranya megye Pécs, 2013 Központi Statisztikai Hivatal, 2013 ISBN 978-963-235-347-0ö ISBN 978-963-235-999-9 Készült a Központi

Részletesebben

Gottsegen National Institute of Cardiology. Prof. A. JÁNOSI

Gottsegen National Institute of Cardiology. Prof. A. JÁNOSI Myocardial Infarction Registry Pilot Study Hungarian Myocardial Infarction Register Gottsegen National Institute of Cardiology Prof. A. JÁNOSI A https://ir.kardio.hu A Web based study with quality assurance

Részletesebben

Standardok, szakmai irányelvek és az egészségügyi szolgáltatók akkreditációja az egészségügyben. dr. habil. Belicza Éva SE EMK 2015. június 4.

Standardok, szakmai irányelvek és az egészségügyi szolgáltatók akkreditációja az egészségügyben. dr. habil. Belicza Éva SE EMK 2015. június 4. Standardok, szakmai irányelvek és az egészségügyi szolgáltatók akkreditációja az egészségügyben dr. habil. Belicza Éva SE EMK 2015. június 4. Az egészségügyi szolgáltatások minőségének javítási eszközei

Részletesebben

Életvégi döntések az intenzív terápiában az újraélesztés etikai és jogi vonatkozásai

Életvégi döntések az intenzív terápiában az újraélesztés etikai és jogi vonatkozásai Semmelweis Egyetem Doktori Iskola Dr. Élő Gábor Életvégi döntések az intenzív terápiában az újraélesztés etikai és jogi vonatkozásai Tézisek Semmelweis Egyetem 4. sz. Doktori Iskola Semmelweis Egyetem

Részletesebben

OTKA Zárójelentés. I. Ösztrogén receptor α génpolimorfizmusok vizsgálata ischaemiás stroke-ban

OTKA Zárójelentés. I. Ösztrogén receptor α génpolimorfizmusok vizsgálata ischaemiás stroke-ban OTKA Zárójelentés A téma megnevezése: Az ösztrogén receptor gén polimorfizmus és a lipoproteinek, valamint egyes alvadási tényezők kapcsolata. Az ösztrogén receptor gén polimorfizmus szerepe a cardiovascularis

Részletesebben

novakpeter77@yahoo.com

novakpeter77@yahoo.com Ö N É L E T R A J Z SZEMÉLYES ADATOK Név DR. NOVÁK PÉTER Telefon +36-62-34-25-22 Fax +36-62-54-52-82 E-mail Állampolgárság novakpeter77@yahoo.com MAGYAR TANULMÁNYOK Dátum 1997-2004 Dátum 2004 - Szegedi

Részletesebben

Gyermekjóléti alapellátások és szociális szolgáltatások. - helyzetértékelés - 2011. március

Gyermekjóléti alapellátások és szociális szolgáltatások. - helyzetértékelés - 2011. március Gyermekjóléti alapellátások és szociális szolgáltatások - helyzetértékelés - 2011. március Nemzeti Család-és Szociálpolitikai Intézet Országos Szolgáltatás-módszertani Koordinációs Központ Tartalomjegyzék

Részletesebben

Ellenoldali csípőtáji törésekkel összefüggő halálozás és kockázati tényezőinek vizsgálata

Ellenoldali csípőtáji törésekkel összefüggő halálozás és kockázati tényezőinek vizsgálata Ellenoldali csípőtáji törésekkel összefüggő halálozás és kockázati tényezőinek vizsgálata Juhász Krisztina dr. 1 Boncz Imre dr. 2, 3 Kanizsai Péter dr. 4 Mester Sándor dr. 5 Sebestyén Andor dr. 2, 3 1

Részletesebben

Egyetemi Doktori (PhD) értekezés tézisei A SZÍVSEBÉSZETI RIZIKÓBECSLÉS AKTUÁLIS KÉRDÉSEI. Dr. Koszta György

Egyetemi Doktori (PhD) értekezés tézisei A SZÍVSEBÉSZETI RIZIKÓBECSLÉS AKTUÁLIS KÉRDÉSEI. Dr. Koszta György Egyetemi Doktori (PhD) értekezés tézisei A SZÍVSEBÉSZETI RIZIKÓBECSLÉS AKTUÁLIS KÉRDÉSEI Dr. Koszta György Témavezető: Prof. Dr. Fülesdi Béla, az MTA doktora Debreceni Egyetem Idegtudományi Doktori Iskola

Részletesebben

A DIAGNÓZISON ALAPULÓ TERÁPIA

A DIAGNÓZISON ALAPULÓ TERÁPIA A DIAGNÓZISON ALAPULÓ TERÁPIA LEHETSÉGES DIAGNOSTIKAI KATEGÓRIÁK EGÉSZSÉGES GINGIVITIS PARODONTITIS AZ ELSŐDLEGES DIAGNÓZIS ÉS A DIAGNÓZISON ALAPULÓ KEZELÉSI TERV A diagnózison alapuló parodontális kezelési

Részletesebben

Aszerzők közleményükben azokat a jeleket és mérési

Aszerzők közleményükben azokat a jeleket és mérési 18 OSTEOLOGIAI KÖZLEMÉNYEK 2013/1-2 Elülső térd fájdalmak radiológiai vonatkozásai Balogh Endre dr., Palotás Anikó dr., Kovács Hedvig, Róka Timea, Kéki Imre, László Csaba, Stefán Ágnes dr. és Viharos Krisztián*

Részletesebben

I. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS

I. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS I. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS 1 Ez a gyógyszer fokozott felügyelet alatt áll, ami lehetővé teszi az új gyógyszerbiztonsági információk gyors azonosítását. Az egészségügyi szakembereket arra kérjük,

Részletesebben

A derékfájdalom következtében kialakuló funkciócsökkenés vizsgálatának lehetőségei validált, önkitöltős állapotfelmérő kérdőívek segítségével

A derékfájdalom következtében kialakuló funkciócsökkenés vizsgálatának lehetőségei validált, önkitöltős állapotfelmérő kérdőívek segítségével A derékfájdalom következtében kialakuló funkciócsökkenés vizsgálatának lehetőségei validált, önkitöltős állapotfelmérő kérdőívek segítségével Doktori tézisek Valasek Tamás Semmelweis Egyetem Klinikai Orvostudományok

Részletesebben

SZTE ETSZK Publikációs lista 2010

SZTE ETSZK Publikációs lista 2010 SZTE ETSZK Publikációs lista 2010 Doktori értekezés: Erdősi Erika: Az asszertivitás személyiségi hátterének vizsgálata ápolóhallgatók körében. Doktori értekezés. Kézirat. Semmelweis Egyetem, Budapest,

Részletesebben

A coxarthrosis kliniko-patológiai típusai* DR. MÉSZÁROS TAMÁS

A coxarthrosis kliniko-patológiai típusai* DR. MÉSZÁROS TAMÁS A Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Egyetem Ortopédiai Klinika közleménye A coxarthrosis kliniko-patológiai típusai* DR. MÉSZÁROS TAMÁS ÖSSZEFOGLALÁS A szerzô 1000 coxarthrosisos beteg klinikai, radiológiai

Részletesebben