Bevezetés. 2. Rhinitises/asthmás betegek kiemelése 880 dolgozót (695 beköltözot és 185 oslakost) kérdoív alapján emeltem ki ipari populációból Pakson.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Bevezetés. 2. Rhinitises/asthmás betegek kiemelése 880 dolgozót (695 beköltözot és 185 oslakost) kérdoív alapján emeltem ki ipari populációból Pakson."

Átírás

1 Bevezetés Inhalatív úton a légutakba jutó anyagok sora eredményez az arra érzékeny szervezetben kóros, megváltozott és specifikus légúti rendellenességet. A légúti allergia globális egészségügyi problémát okoz. A populációnak legalább %-át érinti. Jelentos költségkihatása van. Célkituzés Jelen tanulmányban kb ipari dolgozó vizsgálata során kiemelt esetek eredményeirol számolok be. Vizsgálatom célja: - egyrészt: byssinosisban szenvedo betegek textilgyári felkutatása, a betegség légzésfunkciós jellemzoinek megfigyelése, valamint a komplementrendszer aktivációjának vizsgálatán keresztül a pathomechanizmus tanulmányozása, - másrészt: rhinitises/asthmás betegek szurése ipari populációban, néhány rizikófaktor jelentoségének tanulmányozása az allergiás légúti betegség kialakulásában, a sublinguális immunterápia hatásának nyomon követése a betegek klinikai és allergológiai jellemzoire, valamint a komplementrendszer aktivációjára gyakorolt hatása alapján. Anyag és módszer 1. Byssinosisban szenvedo betegek Tizenöt byssinosisban szenvedo beteget emeltem ki korábbi, munkahelyükön, a textilgyárban végzett szurovizsgálat (kérdoív, spirometriás mérések) alapján. A kiemelt, valamint a kontrol egyéneknél kísérleti körülmények között végeztem textilpor provokációt. A vizsgálat során rendszeresen légzésfunkciós vizsgálat és vérvétel történt. 2. Rhinitises/asthmás betegek kiemelése 880 dolgozót (695 beköltözot és 185 oslakost) kérdoív alapján emeltem ki ipari populációból Pakson. 3. Allergológiai tesztek Allergiás prick tesztet 7 szokásos allergénnel végeztem. Parlagfuvel szemben az egyéni bor reaktivitást határoztam meg hígításos bortesztet végezve. Semiquantitatív specifikus-ige qucik teszttel történt határoztam meg. 4. Tüneti pontszám és gyógyszerszedés Az allergiás betegek a tüneteikrol és a gyógyszerbevételükrol naplót vezettek. A naplóban az orr, szem, torok tüdo és fül panaszaikra vonatkozó szubjektív pontszámokat (0=nincs tünet, 1=enyhe tünet, 2=középsúlyos tünet, 3=súlyos, a napi tevékenységet zavaró tünet) vezették. A gyógyszer bevétel pontszám a szükséges gyógyszerekre ((dózis/nap) vonatkozott. A tüneti és gyógyszer-bevételi pontszámokat összegeztem. 5. Komplementaktiváció vizsgálata Granulocyta aggregometria Craddock (1977) és Hammerschmidt (1980) módszere szerint, alternatív C3 konvertase Zilow (1990) módszere szerint, valamint keringo immunkomplex meghatározás komplement konzumpciós assay-vel történt. 6. Statisztikai vizsgálatok A betegcsoportok átlaga közötti különbségeket kategorikus változók esetén? 2 -teszttel, folyamatos eloszlást mutató 1 2

2 változók esetén Mann-Whitney teszttel végeztem. Minden statisztikai számolás GraphPad PRISM, 3.0 szoftverrel történt. Eredmények 1. Byssinosisban szenvedo betegek vizsgálata Kísérleti körülmények között végzett textilpor provokáció alatt testpletizmográffal korai, és késoi típusú légúti obstructió jelentkezését csak a byssinosisban szenvedo betegeknél észleltem. Kizárólag ezekben az esetekben a textilpor provokáció in vitro komplement aktivációt okozott. 2. Rhinitisben és/vagy asthmában szenvedo betegek vizsgálata 2.1.Rizikófaktor: allergén expozició Beköltözok és a bennszülöttek között három szokásos (D. pteronyssinus, fu, parlagfu) allergénnel szemben az érzékeny egyének aránya közel azonos volt. Ha azonban a parlagfuvel szembeni bor reaktivitás hígításos borpróbával meghatározott mértékét és a specifikus IgE szintet hasonlítottam össze, szignifikánsan (p<0,0001) több beköltözo (69%) mutatott a parlagfuvel szemben fokozott bor érzékenységet és magasabb specifikus IgE szintet, mint a bennszülöttek között. Hasonló eltérés mutatkozott az allergiás tünetek típusában és jelentkezésében. Szezonális panaszok a beköltözok 69%- ában, míg a bennszülötteknek csak 38%-ban jelentkezett (p<0,0001). Ez a különbség foleg a parlagfure jellegzetes késonyári panaszok gyakoriságának eltérésébol származott. Ilyen tünetek a beköltözok 57%-ánál fellépett, szignifikánsan (p<0,0001). gyakrabban, mint a bennszülötteknél. Szignifikáns korrelációt (p<0,0001) találtam a beköltözés idopontja és a beköltözok késonyári tüneteinek incidenciája között. A beköltözok nagyszámban 5 év alatt acquirálták a tünetekkel jelzett parlagfu allergiát. Ezzel ellentétben a bennszülöttek között nem lehetett szabályos változást észlelni a késo-nyári panaszok incidenciájában Rizikófaktor: atópiás prediszpozició Ugyanabban az ipari populációban vizsgáltam parlagfu allergiában szenvedo pozitív, illetve (kontroll csoportban) negatív atópiás családi anamnézissel rendelkezo betegek allergológiai adatait. Az atópiás családok tagjainál a korral összefüggo enyhe csökkenést találtam az össz-ige szintben, 30 év távlatában az érték kb. 35%-kal csökkent. Parlagfu érzékeny pozitív atópiás családi anamnézissel rendelkezo egyének csoportjában nem találtam korral összefüggo csökkenést a parlagfu specifikus IgE szintben, ill. a bor reaktivitásban. Ezzel ellentétben a negatív családi anamnézisu betegeknél a korral összefüggést mutató csökkenést észleltem mind a parlagfu-specifikus IgE szint eredményében, mind a parlagfu specifikus hígításos bor tesztben. 2.3.Komplement aktiváció vizsgálata parlagfu allergiában Prospektív vizsgálatban szignifikánsan pozitív korreláció (p<0,0001) volt észlelheto a parlagfu allergén által kiváltott alternatív komplement aktiváció mértéke és a tünetek súlyossága között. Erosen pozitív korreláció (Spearman korrelációs koefficiens r=0,495, P=0,0004) találtam az egyéni bor reaktivitás és a C3bBbP termelodés mértéke között. 3 4

3 2.4. Három éves sublinguális immunterápia hatékonyságának és a komplement aktivációra gyakorolt A vizsgálatban parlagfu allergiás betegek vettek részt. Az aktív csoportban levo betegek 3 évig standardizált parlagfu allergénnel végzett sublinguális immunterápiában részesültek. A kontroll csoport párba választott (match) betegei csak gyógyszeres kezelésben részesültek. Az aktív csoport betegeinél a kezelési idoszak végén szignifikánsan csökkent a tüneti pontszám (p<0,0001), a gyógyszer-szükséglet (p<0,0001), valamint a bor reaktivitás (p<0,0001), nem változott a specifikus IgE szint. Mellékhatás jelentkezésének aránya 27,2% volt. Súlyos mellékhatás jelentkezésérol nem számoltak be a betegek. A sublingualis immunterápia nem befolyásolta a komplement aktiváció mértékét. A sublinguális immunterápia elott a tüneti pontszámok összege szignifikánsan magasabb volt azoknál a betegeknél, akiknek a szérumában magas C3bBbP képzodés volt kimutatható. A hároméves SLIT kezelés után ez az eltérés megmaradt Három éves sublinguális immunterápia hosszú távú Az aktív csoport és a kontroll csoport betegeinek a tüneti-, a gyógyszer-szerdési pontszám, bor prick teszt, specifikus IgE adatait három idopontban értékeltem: kiinduláskor, a SLIT kezelés végén, valamin 5 évvel a befejezése után A sublinguális immunterápiában részesült betegek csoportjában a kezelés befejezését követoen 5 évvel is szignifikánsan javult a kezelés elotti állapothoz képest a tüneti pontszám összege (p<0,0001), a gyógyszerszükséglet (p<0,0001) és szignifikánsan csökkent a bor reaktivitás (p<0,0001), míg a kontroll csoportban nem találtam változást. A sublinguális immunterápiában részesült csoportban a betegek egyéni megítélése alapján készült vizuális-analóg skála szerint 5 évvel a kezelés befejezése után a betegek 82,3%- ánál még mindig fennállt a kezelés befejezésekor észlelt javulás, nem jelentkezett asthma, és az elvégzett bortesztek tanúbizonysága szerint nem alakult ki új allergénnel szemben szenzitivitás csak az esetek 7,8%-ában. Megbeszélés 1. Byssinosisban szenvedo betegek vizsgálata Kísérleti körülmények között végzett textilpor provokáció során észlelt vizsgálati eredményeim mind korai, mind késoi típusú reakciót demonstrálnak a byssinosisban szenvedo betegek között. Hasonló vizsgálatról irodalmi adatot nem találtam. Elsoként számoltunk be byssinosisban szenvedo betegeknél in vivo komplement aktivációról textil por provokációt követoen. Ezek az eredmények azt jelzik, hogy a C3 szerepet játszhat az eosinophilek és PMN leucocyták által mediált gyulladásos betegségek, mint az allergiás betegségek pathomechanizmusában. 2. Rhinitisben és/vagy asthmában szenvedo betegek vizsgálata 2.1.Rizikófaktor: allergén expozició Barbee és mts-ai (1981) számoltak be nagy populációs minta allergiás bor teszt reaktivitás változásának longitudinális vizsgálati eredményeirol. 5 6

4 Ipari populációban végzett vizsgálati eredményeim összhangban állnak Barbee és mts-ainak eredményeivel. Erosen szignifikáns eltérést észleltem a beköltözok és a bennszülöttek között a parlagfu allergia gyakoriságában és típusában. A két csoport közötti drámai különbség valószínuleg a beköltözok parlagfuvel szembeni lényegesen erosebb szenzitizációjára vezetheto vissza. Ellentétben a bennszülöttekkel, a beköltözok korábban nem találkoztak parlagfu allergénnel. A hetven években, beköltözésük idején a paksi terület már masszívan fertozött volt parlagfuvel. Így a beköltözok dönto többsége felnott korában, masszív dózisban, Pakson találkozott eloször parlagfu pollennel. A betegség prevalenciája már 1980-tól magas közöttük. Ezzel ellentétben, a bennszülöttek között nem észleltem szabályos változást a késo-nyári panaszok incidenciájában. Feltételezheto, hogy a bennszülötteknél, akik a parlagfu pollennel együtt nottek fel, természetes tolerancia alakult ki a parlagfuvel szemben. 2.2.Rizikófaktor: atópiás prediszpozició A kor elorehaladtával járó, az allergológiai paraméterekben bekövetkezo változások vizsgálatai az immungerontológiái kutatások középpontjában állnak. Az allergia genetikai alapjait ugyanabban az ipari populációban a pozitív atópiás családi anamnézisu csalódok allergológiai adatainak elemzése alapján vizsgáltam Kimutattam, hogy a parlagfu allergia tüneteinek és az allergén szenzitivitásnak a mértéke pozitív atópiás anamnézisu családokban nem csökkent a kor elorehaladtával. Eredményei összhangban állnak Jackola és mts-ai (2003) nemrég megjelent eredményeivel. 2.3.Komplement aktiváció vizsgálata parlagfu allergiában Munkacsoportunk az utóbbi idoben számos megfigyelésérol beszámolt, melyek a komplementrendszer allergénnel kiváltott aktivációjának szerepét jelzik parlagfu allergia tüneteinek kialakulásában. A jelen eredmények megerosítik a komplementaktivációs termékek szerepét a parlagfu allergia alapveto, IgE mediálta immunpatológiai folyamataiban. 2.4.Három éves sublinguális immunterápia hatékonyságának és komplement aktivációra gyakorolt Egyetértésben más tanulmányokkal a sublinguális immunterápia szignifikánsan csökkentette a tüneti- és gyógyszer-bevételi pontszámot, valamint a bor reaktivitást parlagfu allergiásoknál. Bár a SLIT nem a komplementaktiváció csökkentésén keresztül fejti ki kedvezo hatását, jelenlegi eredményeim is megerosítik azt a korábbi megfigyelésünket, miszerint a komplementaktivációnak fontos szerepe van a szezonális tünetek mértékének szabályozásában Három éves sublinguális immunterápia hosszú távú Kevés adat áll rendelkezésre a sublinguális immunterápia hosszú távú hatásáról. Eredményeim azt jelzik, hogy a SLIT kezelés befejezése után is hosszú távú és protektív hatást fejt ki. Következtetések Ipari populáció dolgozóinak rendszeres orvosi szurése egyedülálló lehetoséget kínált a környezeti hatások légúti betegségek kialakulására gyakorolt hatásának tanulmányozásához. 7 8

5 Jelen munkámban tárgyalásra került új megfigyelések a következok: 1. Textilpor provokációt követoen kizárólag a komoly klinikai tünetekkel, valamint korai- és késoi típusú légzésfunkciós eltérésekkel reagáló textilgyári dolgozók között találtam szoros összefüggést a szérumban a komplementrendszer aktiválódása és a légzésfunkciós zavar között 2. Nagyszámú beteganyagon demonstráltam, hogy a belégzett allergén expozició típusa nemcsak a szenzitizáció mértékét befolyásolja, de jelentos kihatással bír az expozició következményeire is. A tünetek jelentkezése mind az expozició idotartamával, mind a mértékével összefüggést mutatott. 3. Beszámoltam arról, hogy atópiás családok tagjai között az atópiás humorális válasz háttérben álló mechanizmusa különösen robusztus és az atópiás tulajdonság nem változik a kor elorehaladtával. 4. Erosen pozitív korrelációt találtam a parlagfu allergénnel szembeni bor reaktivitás és a C3bBbP termelodés mértéke között. Eredményeim megerosítik a komplementaktiváció szerepét a parlagfu allergia alapveto, IgE mediálta immunpatológiai folyamataiban. 5. Bár a sublinguális immunterápia nem a komplementaktiváció mérséklésén keresztül fejti ki kedvezo hatását, jelenlegi eredményeim megerosítik azt a korábbi megfigyelésünket, hogy a komplementaktiváció jelentos szerepet játszik a szezonális tünetek mértékének szabályozásában. 6. Jelen vizsgálati csoportban a sublinguális immunterápia biztonságos és hatékony módszernek bizonyult, mely befejezése után is hosszú távú és protektív hatással bírhat. Tézisekkel kapcsolatos publikációk listája: 1. Dervaderics, M., Zsiray, M., Varga, L., Füst, G., Magyar, P., Nagy, I.A.: Effect of cotton dust inhalation on lung function and on complement activation. Respiration 1984;46(S1): Varga, L., Dervaderics, M., Zsiray, M., Kárpáthy, J., Füst, G.: Granulocyte aggregating activity in sera of workers exposed to textile dust inhalation. Diagnostic Immunology 1986;4: Dervaderics, M., Herceg, R., Zsiray, M., Magyar, P., Tóth, A., Wollák, A.: Effect of cotton dust inhalation on se-histamine level and lung function parameters. SEPCR 1986;S1:3. 4. Dervaderics, M., Zsiray, M., Magyar, P.: Examination of airways hyperreactivity in textile workers. Europ Resp J 1988;1(S2): Dervaderics, M., Zsiray, M., Varga, L., Füst, Gy., Nagy, I.A. Effect of cotton dust inhalation on lung function and and on C5a complement activation Respiration 1988;46(S1): Dervaderics, M., Zsiray, M., Varga, L., Fust, G.: Airway obstruction among textile workers. Atemweg und Lungenkrankheiten 1990, 16S1, Dervaderics, M., Lantos, A., Zsiray, M. Környezeti ártalmak és légúti allergia. (Könyv) Környezeti ártalmak és a légzörendszer. Szerk.: Schweiger O. Tata ISBN Varga L, Hidvégi T, Dervaderics M, Schmidt B, Füst Gy. Elevated complement activity in the 9 10

6 sera of patients with ragweed allergy. Complement and Inflammation 1991;8(3-4): Schmidt B, Hidvegi T, Varga Lilian, Falus A, Mucha L, Dervaderics M, Füst Gy. In situ complement activation stimulates monocyta release of IL-6, TxB2 and PGE2. Compl and Infl 1991;8(3-4): Dervaderics, M., Lantos, A., Zsiray, M., Járai- Komlódi, M. Follow-up study of allergic patients in Hungary. Tubercle Lung Diseases 1944;75: Hidvégi, T., Schmidt, B., Varga, L., Dervaderics, M., Lantos, À., Gönczi, Zs., Òtos, M., Barok, J., Kirschfink, Späth, P, Fust G. In vitro complement activation by ragweed allergen extract in the sera of ragweed allergic and non allergic patients. Immunological Letters 1995;48: Dervaderics, M., Hidvégi, T., Schmidt, B., Fust, G., Varga, L. Ragweed Allergy: correlation between skin reactivity and in vitro complement activation Immunology Letters 1998;64: Dervaderics, M., Fust, G., Otos, M., Barok, J.: Differences in frequency and type of late summer allergic symptoms between native and in-migrant workers of the Nuclear Power Plant Hungary. Allergy 2001(S68);56: Dervaderics, M., Füst, G., Òtos, M., Barok, J., Pataky, G. Differences in the sensitisation to ragweed pollen and occurance of late summer allergic symptoms between native and immigrant workers of the nuclear power plant of Hungary. Immunological Investigation 2002;31(1): Dervaderics, M., Fust, G., Hidvégi, T., Schmidt, B., Varga, L.In vitro ragweed allergen induced complement activation and skin reactivity in ragweed allergic patients Journal of Allergy and Clinical Immunology 2002(S1);109: Dervaderics, M., Fust, G., Varga, L., Zsiray, M., Lantos, A., Tarjan, E.: Effect of immunotherpy on complement activation in ragweed allergic patients. Allergy Clin Immunol Int 2003;S1: Dervaderics, M., Zsiray, M., Lantos, A., Tarjan, E.; Long-lasting effect of sublingual ragweed immunotherapy: a 5 year prospective study. J Allergy Clin Immunol 2004 Supplement (accepted)

AZ ASTHMA BRONCHIALE TERMÉSZETES LEFOLYÁSA; CITOKINEK A BRONCHIALIS HYPERREAKTIVITÁS PATOMECHANIZMUSÁBAN. Dr. Halász Adrien

AZ ASTHMA BRONCHIALE TERMÉSZETES LEFOLYÁSA; CITOKINEK A BRONCHIALIS HYPERREAKTIVITÁS PATOMECHANIZMUSÁBAN. Dr. Halász Adrien Ph. D. értekezés tézisei AZ ASTHMA BRONCHIALE TERMÉSZETES LEFOLYÁSA; CITOKINEK A BRONCHIALIS HYPERREAKTIVITÁS PATOMECHANIZMUSÁBAN Dr. Halász Adrien Készült a Semmelweis Egyetem I. sz. Gyermekklinikán Témavezető:

Részletesebben

Rhinitis allergica elterjedésének vizsgálata hazánk gyermekpopulációjában 1999-2007 között

Rhinitis allergica elterjedésének vizsgálata hazánk gyermekpopulációjában 1999-2007 között Rhinitis allergica elterjedésének vizsgálata hazánk gyermekpopulációjában 1999-2007 között Ovárdics Andrea Alapismereti és Szakmódszertani Intézet, Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar Összefoglalás:

Részletesebben

ALLERGIÁS LÉGZOSZERVI MEGBETEGEDÉSEK SZURÉSE, PATOMECHANIZMUS EGYES KÉRDÉSEINEK VIZSGÁLATA

ALLERGIÁS LÉGZOSZERVI MEGBETEGEDÉSEK SZURÉSE, PATOMECHANIZMUS EGYES KÉRDÉSEINEK VIZSGÁLATA DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS ALLERGIÁS LÉGZOSZERVI MEGBETEGEDÉSEK SZURÉSE, PATOMECHANIZMUS EGYES KÉRDÉSEINEK VIZSGÁLATA Dr. Dervaderics Mária Témavezeto: Prof. Dr. Füst György, egyetemi tanár Kutató Laboratórium

Részletesebben

Fluazinam és klórthalonil gombaölő szerek okozta foglalkozási asztma

Fluazinam és klórthalonil gombaölő szerek okozta foglalkozási asztma MUNKABALESETEK ÉS FOGLALKOZÁSI MEGBETEGEDÉSEK 4.2 Fluazinam és klórthalonil gombaölő szerek okozta foglalkozási asztma Tárgyszavak: gombaölő szer; asztma; foglalkozási betegség. A tanulmány két foglalkozási

Részletesebben

IgE mediált allergiák diagnosztikája - áttekintés

IgE mediált allergiák diagnosztikája - áttekintés IgE mediált allergiák diagnosztikája - áttekintés Szabó Zsófia MH-EK Honvédkórház, KLDO, Klinikai Immunológiai Részleg MIT-MAKIT Allergiák Laboratóriumi Diagnosztikája, 2015.04.22. Allergia vizsgálat jelentősége

Részletesebben

Mely humán génvariációk és környezeti faktorok járulnak hozzá az allergiás megbetegedések kialakulásához?

Mely humán génvariációk és környezeti faktorok járulnak hozzá az allergiás megbetegedések kialakulásához? Mely humán génvariációk és környezeti faktorok járulnak hozzá az allergiás megbetegedések kialakulásához? Falus András Genetikai, Sejt- és Immunbiológiai Intézet Semmelweis Egyetem Antal Péter Hadadi Éva

Részletesebben

Tézisek. Az evészavarok tüneti elemzése

Tézisek. Az evészavarok tüneti elemzése Tézisek Az evészavarok tüneti elemzése címu doktori értekezéshez Az evés zavarainak alapvetoen két fo formája van, az anorexia nervosa és a bulimia nervosa. Az anorexia nervosa alaptünetei az elhízástól

Részletesebben

Kontakt provokáló faktorok szerepe felnőttkori atópiás dermatitisben

Kontakt provokáló faktorok szerepe felnőttkori atópiás dermatitisben Kontakt provokáló faktorok szerepe felnőttkori atópiás dermatitisben Doktori tézisek dr. Pónyai Györgyi Semmelweis Egyetem Klinikai Orvostudományok Doktori Iskola Témavezető: Prof. Dr. Kárpáti Sarolta

Részletesebben

Férfi nemi szervek betegségei

Férfi nemi szervek betegségei Férfi nemi szervek betegségei Sz. V. Aliszejko, EMF- (EHF)-terápia alkalmazása a krónikus Perinatális Központ T. A. Ordynszkaja, bakteriális prosztatagyulladás kezelésében // Egészségügyi V. K. Prilepo,

Részletesebben

A tremor elektrofiziológiai vizsgálata mozgászavarral járó kórképekben. Doktori tézisek. Dr. Farkas Zsuzsanna

A tremor elektrofiziológiai vizsgálata mozgászavarral járó kórképekben. Doktori tézisek. Dr. Farkas Zsuzsanna A tremor elektrofiziológiai vizsgálata mozgászavarral járó kórképekben Doktori tézisek Dr. Farkas Zsuzsanna Semmelweis Egyetem Szentágothai János Idegtudományi Doktori Iskola Témavezető: Dr. Kamondi Anita

Részletesebben

Asthma bronchiale és krónikus obstruktív tüdőbetegség együttes megjelenése

Asthma bronchiale és krónikus obstruktív tüdőbetegség együttes megjelenése CSALÁDORVOSI GYAKORLAT Asthma bronchiale és krónikus obstruktív tüdőbetegség együttes megjelenése Müller Veronika dr. Gálffy Gabriella dr. Tamási Lilla dr. Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi

Részletesebben

Statikus és dinamikus elektroenkefalográfiás vizsgálatok Alzheimer kórban

Statikus és dinamikus elektroenkefalográfiás vizsgálatok Alzheimer kórban Statikus és dinamikus elektroenkefalográfiás vizsgálatok Alzheimer kórban Doktori tézisek Dr. Hidasi Zoltán Semmelweis Egyetem Mentális Egészségtudományok Doktori Iskola Témavezető: Dr. Rajna Péter, egyetemi

Részletesebben

Érzelmi megterhelődés, lelki kiégés az egészségügyi dolgozók körében

Érzelmi megterhelődés, lelki kiégés az egészségügyi dolgozók körében Érzelmi megterhelődés, lelki kiégés az egészségügyi dolgozók körében Doktori értekezés Tandari-Kovács Mariann Semmelweis Egyetem Mentális Egészségtudományok Doktori Iskola Témavezető: Dr. Hegedűs Katalin

Részletesebben

TÚLÉRZÉKENYSÉGI I. TÍPUSÚ TÚLÉRZÉKENYSÉGI REAKCIÓ 2013.04.21. A szenzitizáció folyamata TÚLÉRZÉKENYSÉGI REAKCIÓK ÁTTEKINTÉSE TÚLÉRZÉKENYSÉGI REAKCIÓK

TÚLÉRZÉKENYSÉGI I. TÍPUSÚ TÚLÉRZÉKENYSÉGI REAKCIÓ 2013.04.21. A szenzitizáció folyamata TÚLÉRZÉKENYSÉGI REAKCIÓK ÁTTEKINTÉSE TÚLÉRZÉKENYSÉGI REAKCIÓK TÚLÉRZÉKENYSÉGI REAKCIÓK TÚLÉRZÉKENYSÉGI REAKCIÓK Ártalmatlan anyagok bejutása egyes emberekben túlérzékenységi reakciókat válthat ki Nemkívánatos gyulladáshoz, sejtek és szövetek károsodásához vezet Az

Részletesebben

T 038407 1. Zárójelentés

T 038407 1. Zárójelentés T 038407 1 Zárójelentés OTKA támogatással 1996-ban indítottuk az MTA Pszichológiai Intézetében a Budapesti Családvizsgálatot (BCsV), amelynek fő célja a szülő-gyermek kapcsolat és a gyermekek érzelmi-szociális

Részletesebben

Az allergiás reakció

Az allergiás reakció Az allergiás reakció A tankönyben (http://immunologia.elte.hu/oktatas.php): Erdei Anna Immunológiai Tanszék ELTE Tanárszakosok, 2016 Bev. 3. ábra Az immunrendszer kétélű kard F i z i o l ó g i á s immunhiányos

Részletesebben

Ph.D. Tézisek összefoglalója. Dr. Paulik Edit. Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Népegészségtani Intézet

Ph.D. Tézisek összefoglalója. Dr. Paulik Edit. Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Népegészségtani Intézet KRÓNIKUS SZÍVELÉGTELENSÉG MIATT HOSPITALIZÁLT BETEGEK KIVIZSGÁLÁSÁNAK ELEMZÉSE BIZONYÍTÉKOKON ALAPULÓ SZAKMAI IRÁNYELV ALAPJÁN Ph.D. Tézisek összefoglalója Dr. Paulik Edit Szegedi Tudományegyetem Általános

Részletesebben

Az atopiás dermatitis

Az atopiás dermatitis Az atopiás dermatitis Dr. Szegedi Andrea Debreceni Egyetem, ÁOK, Bőrgyógyászati Klinika, Bőrgyógyászati Allergológiai Tanszék Az atopiás dermatitis prevalenciája, jelentősége Magas prevalenciájú, az életminőséget

Részletesebben

www.printo.it/pediatric-rheumatology/hu/intro

www.printo.it/pediatric-rheumatology/hu/intro www.printo.it/pediatric-rheumatology/hu/intro Behcet-kór Verzió 2016 2. DIAGNÓZIS ÉS TERÁPIA 2.1 Hogyan diagnosztizálható? A diagnózis főként klinikai tünetek alapján állítható fel. 1-5 év is eltelhet,

Részletesebben

INHALÁCIÓS GYÓGYSZEREK ALKALMAZÁSA A GYAKORLATBAN: A BETEG LÉGZÉSI TECHNIKÁJÁNAK HATÁSA A VÁRHATÓ DEPOZÍCIÓRA ÉS AZ OPTIMALIZÁCIÓ LEHETŐSÉGEI

INHALÁCIÓS GYÓGYSZEREK ALKALMAZÁSA A GYAKORLATBAN: A BETEG LÉGZÉSI TECHNIKÁJÁNAK HATÁSA A VÁRHATÓ DEPOZÍCIÓRA ÉS AZ OPTIMALIZÁCIÓ LEHETŐSÉGEI INHALÁCIÓS GYÓGYSZEREK ALKALMAZÁSA A GYAKORLATBAN: A BETEG LÉGZÉSI TECHNIKÁJÁNAK HATÁSA A VÁRHATÓ DEPOZÍCIÓRA ÉS AZ OPTIMALIZÁCIÓ LEHETŐSÉGEI Herke Paula 1, Balásházy Imre 2, Farkas Árpád 2, Szigethy Dezső

Részletesebben

www.printo.it/pediatric-rheumatology/hu/intro

www.printo.it/pediatric-rheumatology/hu/intro www.printo.it/pediatric-rheumatology/hu/intro Behcet-kór Verzió 2016 1. MI A BEHCET-KÓR 1.1 Mi ez? A Behçet-szindróma vagy Behçet-kór (BD) egy szisztémás vaszkulitisz (az egész testre kiterjedő érgyulladás),

Részletesebben

Lohe mûtét hosszú távú eredményei a metatarsalgia kezelésében

Lohe mûtét hosszú távú eredményei a metatarsalgia kezelésében POTE Ortopédiai Klinika közleménye Lohe mûtét hosszú távú eredményei a metatarsalgia kezelésében DR. LOVÁSZ GYÖRGY, DR. KRÁNICZ JÁNOS, DR. SCHMIDT BÉLA Érkezett: 1995. április 11. ÖSSZEFOGLALÁS A szerzôk

Részletesebben

A KUKORICA STRESSZREZISZTENCIA KUTATÁSOK EREDMÉNYEIBŐL

A KUKORICA STRESSZREZISZTENCIA KUTATÁSOK EREDMÉNYEIBŐL A martonvásári agrárkutatások hatodik évtizede A KUKORICA STRESSZREZISZTENCIA KUTATÁSOK EREDMÉNYEIBŐL MARTON L. CSABA, SZŐKE CSABA ÉS PINTÉR JÁNOS Kukoricanemesítési Osztály Bevezetés Hazai éghajlati viszonyaink

Részletesebben

PARADIGMA VÁLTÁS AZ ASZTMA BRONCHIALE MEGÍTÉLÉSÉBEN ÉS KEZELÉSÉBEN. Dr. Kovács Lajos SE. I. sz. Gyermekklinika Budapest

PARADIGMA VÁLTÁS AZ ASZTMA BRONCHIALE MEGÍTÉLÉSÉBEN ÉS KEZELÉSÉBEN. Dr. Kovács Lajos SE. I. sz. Gyermekklinika Budapest PARADIGMA VÁLTÁS AZ ASZTMA BRONCHIALE MEGÍTÉLÉSÉBEN ÉS KEZELÉSÉBEN Dr. Kovács Lajos SE. I. sz. Gyermekklinika Budapest ASZTMA GONDOZÁS SZEMPONTJAI Triggerek Aktuális tünetek Légzésfunkció KONTROLLÁLTSÁG

Részletesebben

dr Holló Péter Egyetemi doktori (Ph.D.) értekezés tézisei Budapest, 2005.

dr Holló Péter Egyetemi doktori (Ph.D.) értekezés tézisei Budapest, 2005. SEMMELWEIS EGYETEM DOKTORI ISKOLA KLINIKAI ORVOSTUDOMÁNYOK TUDOMÁNYÁGI DOKTORI ISKOLA Vezető: Dr Tulassay Zsolt egyetemi tanár Bőrgyógyászat és Venerológia című program Prognosztikai faktorok és pathogenetikai

Részletesebben

A parlagfű pollinózis a poliszenzitizáltság kezdete? Országos Környezetegészségügyi Intézet, Budapest, 2. Budai Irgalmasrendi Kórház, Budapest 3

A parlagfű pollinózis a poliszenzitizáltság kezdete? Országos Környezetegészségügyi Intézet, Budapest, 2. Budai Irgalmasrendi Kórház, Budapest 3 PARLAGFŰALLERGIA A parlagfű pollinózis a poliszenzitizáltság kezdete? PÁLDY ANNA 1, BOBVOS JÁNOS 1, MAGYAR DONÁT 1, NÉKÁM KRISTÓF 2, BITAY ZSUZSANNA 3, CSAJBÓK VALÉRIA 4, KELEMEN ANNA 5 1 Országos Környezetegészségügyi

Részletesebben

Betegtájékoztató LAIS RAGWEED I SZÁJNYÁLKAHÁRTYÁN ALKALMAZOTT TABLETTA. Lais Ragweed I szájnyálkahártyán alkalmazott tabletta

Betegtájékoztató LAIS RAGWEED I SZÁJNYÁLKAHÁRTYÁN ALKALMAZOTT TABLETTA. Lais Ragweed I szájnyálkahártyán alkalmazott tabletta LAIS RAGWEED I SZÁJNYÁLKAHÁRTYÁN ALKALMAZOTT TABLETTA Lais Ragweed I szájnyálkahártyán alkalmazott tabletta HATÓANYAG: Kémiailag módosított parlagfû pollen allergén kivonat (monomer allergoid) Aktív anyag:

Részletesebben

Szisztémás Lupusz Eritematózusz (SLE)

Szisztémás Lupusz Eritematózusz (SLE) www.printo.it/pediatric-rheumatology/hu/intro Szisztémás Lupusz Eritematózusz (SLE) Verzió 2016 2. DIAGNÓZIS ÉS TERÁPIA 2.1 Hogyan diagnosztizálható? Az SLE diagnózisa a panaszok (mint pl. fájdalom), a

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS

ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS a villamosenergia-, földgáz-, víziközmő-, távhı- és hulladékgazdálkodási közszolgáltatás átfogó ellenırzésérıl a beérkezett fogyasztói beadványok alapján Budapest, 2014. február NEMZETI

Részletesebben

BETEGTÁJÉKOZTATÓ: INFORMÁCIÓK A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA. Lais Ragweed M szájnyálkahártyán alkalmazott tabletta 1000 AE

BETEGTÁJÉKOZTATÓ: INFORMÁCIÓK A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA. Lais Ragweed M szájnyálkahártyán alkalmazott tabletta 1000 AE BETEGTÁJÉKOZTATÓ: INFORMÁCIÓK A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA Lais Ragweed M szájnyálkahártyán alkalmazott tabletta 1000 AE Mielott elkezdené gyógyszerét alkalmazni, olvassa el figyelmesen az alábbi betegtájékoztatót.

Részletesebben

Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara Csongrád Megyei Területi Szervezet

Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara Csongrád Megyei Területi Szervezet MAGYAR EGÉSZSÉGÜGYI SZAKDOLGOZÓI KAMARA CSONGRÁD MEGYEI TERÜLETI SZERVEZET 6722 Szeged, Honvéd tér 5/b. 4. Adószám: 18473652-1-06 Számlaszám: OTP Bank Rt. 11735005-20518183 Telefon: 06-62-424-765, e-mail:

Részletesebben

Tegyél többet az egészségedért!

Tegyél többet az egészségedért! Tegyél többet az egészségedért! Az emelkedett testsúly-és testzsír arány veszélyei, a magas vérnyomás, emelkedett VC és koleszterin szint következményei A magas vérnyomás Epidemiológiai adatok A hypertonia:

Részletesebben

Az erőltetett levegőionizálás hatásainak felmérése

Az erőltetett levegőionizálás hatásainak felmérése Az erőltetett levegőionizálás hatásainak felmérése A helyiségek levegőjének mesterséges ionizálása, mint kiegészítő kezelés az asztma és a hörghurut esetében Prof. Dr. V. Tudorache, St. Miháicutá, Rodica

Részletesebben

Az urticaria patomechanizmusa, klinikuma, diagnosztikája és kezelése

Az urticaria patomechanizmusa, klinikuma, diagnosztikája és kezelése Az urticaria patomechanizmusa, klinikuma, diagnosztikája és kezelése Dr. Szegedi Andrea Debreceni Egyetem, Bőrgyógyászati Klinika, Bőrgyógyászati Allergológiai Tanszék Mit jelent az urtica és az urticaria?

Részletesebben

Hivatalos bírálat Dr. Antus Balázs: A légúti gyulladás és az oxidatív stressz vizsgálata tüdőbetegségekben című MTA doktori értekezéséről

Hivatalos bírálat Dr. Antus Balázs: A légúti gyulladás és az oxidatív stressz vizsgálata tüdőbetegségekben című MTA doktori értekezéséről Hivatalos bírálat Dr. Antus Balázs: A légúti gyulladás és az oxidatív stressz vizsgálata tüdőbetegségekben című MTA doktori értekezéséről Jelölt a fenti címen MTA doktori értekezést nyújtott be a Magyar

Részletesebben

Atopiás dermatitis Gáspár Krisztián

Atopiás dermatitis Gáspár Krisztián Atopiás dermatitis Gáspár Krisztián DE OEC Bőrgyógyászati Klinika Bőrgyógyászati Allergológia Tanszék Atopiás dermatitis Krónikus gyulladással járó, relapsusokat mutató nem fertőző bőrbetegség. Bőrszárazság,

Részletesebben

Légzőszervi megbetegedések

Légzőszervi megbetegedések Orrmelléküreg-gyulladás (sinusitis) Légzőszervi megbetegedések Az orr melléküregeinek gyulladása, melyet leggyakrabban baktériumok okoznak. Orrnyálkahártya-gyulladás (rhinitis) Különböző típusú gyulladások

Részletesebben

Újdonságok a krónikus urticaria területén* New aspects in the field of chronic urticara

Újdonságok a krónikus urticaria területén* New aspects in the field of chronic urticara BÔRGYÓGYÁSZATI ÉS VENEROLÓGIAI SZEMLE 2014 90. ÉVF. 6. 293 297. Újdonságok a krónikus urticaria területén* New aspects in the field of chronic urticara SZEGEDI ANDREA DR. Debreceni Egyetem, Klinikai Központ,

Részletesebben

A parlagfű polleninformáció szolgáltatás eszközei

A parlagfű polleninformáció szolgáltatás eszközei 11 A parlagfű polleninformáció szolgáltatás eszközei Udvardy Orsolya, Mányoki Gergely, Józsa Edit, Vadassy Rita, dr. Páldy Anna, dr. Magyar Donát Országos Közegészségügyi Központ, Budapest A pollenterhelés

Részletesebben

A CARDIOVASCULARIS AUTONÓM NEUROPATHIA KORAI KIMUTATHATÓSÁGÁNAK VIZSGÁLATA A EWING-FÉLE REFLEXTESZTEKKEL

A CARDIOVASCULARIS AUTONÓM NEUROPATHIA KORAI KIMUTATHATÓSÁGÁNAK VIZSGÁLATA A EWING-FÉLE REFLEXTESZTEKKEL Egészségtudományi Közlemények, 5. kötet, 1. szám (2015), pp. 44 49. A CARDIOVASCULARIS AUTONÓM NEUROPATHIA KORAI KIMUTATHATÓSÁGÁNAK VIZSGÁLATA A EWING-FÉLE REFLEXTESZTEKKEL KOVÁCS KITTI PROF. DR. BARKAI

Részletesebben

OKI-mûhely. Paksi Borbála Schmidt Andrea PEDAGÓGUSOK MENTÁLHIGIÉNÉS ÁLLAPOTA*

OKI-mûhely. Paksi Borbála Schmidt Andrea PEDAGÓGUSOK MENTÁLHIGIÉNÉS ÁLLAPOTA* 48 OKI-mûhely Paksi Borbála Schmidt Andrea PEDAGÓGUSOK MENTÁLHIGIÉNÉS ÁLLAPOTA* KÜLÖNÖS TEKINTETTEL AZ ISKOLAI ÉRTÉKÁTADÁST, EGÉSZSÉG- FEJLESZTÉST ÉS PROBLÉMAKEZELÉST BEFOLYÁSOLÓ DIMENZIÓKRA A tanulmány

Részletesebben

Immunkomplexek kialakulása, immunkomplexek által okozott patológiás folyamatok

Immunkomplexek kialakulása, immunkomplexek által okozott patológiás folyamatok Immunkomplexek kialakulása, immunkomplexek által okozott patológiás folyamatok 2016. április 20. Bajtay Zsuzsa Az ellenanyag molekula felépítése antigénfelismerés Variábilis Konstans effektor-funkciók

Részletesebben

Evészavarok prevalenciája fiatal magyar nők körében. Pszichoszociális háttérjellemzők, komorbiditás más mentális problémákkal

Evészavarok prevalenciája fiatal magyar nők körében. Pszichoszociális háttérjellemzők, komorbiditás más mentális problémákkal Doktori értekezés tézisei Evészavarok prevalenciája fiatal magyar nők körében. Pszichoszociális háttérjellemzők, komorbiditás más mentális problémákkal Szumska Irena Semmelweis Egyetem 4. sz. Interdiszciplináris

Részletesebben

Élelmiszerekkel kapcsolatos adverz reakciók felnôttkori atópiás dermatitisben Adverse reactions to foods in adulthood atopic dermatitis

Élelmiszerekkel kapcsolatos adverz reakciók felnôttkori atópiás dermatitisben Adverse reactions to foods in adulthood atopic dermatitis BÔRGYÓGYÁSZATI ÉS VENEROLÓGIAI SZEMLE 84. ÉVF. 4. 108 115. Semmelweis Egyetem Bôr-Nemikórtani és Bôronkológiai Klinika (igazgató: Kárpáti Sarolta dr., egyetemi tanár) Élelmiszerekkel kapcsolatos adverz

Részletesebben

KLINIKAI IMMUNOLÓGIAI INTERDISZCIPLINÁRIS FÓRUM

KLINIKAI IMMUNOLÓGIAI INTERDISZCIPLINÁRIS FÓRUM KLINIKAI IMMUNOLÓGIAI INTERDISZCIPLINÁRIS FÓRUM PROGRAM 2015. NOVEMBER 12 14. DEBRECENI AKADÉMIAI BIZOTTSÁG SZÉKHÁZA 4032 DEBRECEN, THOMAS MANN U. 49. Kedves Kollégák! A Debreceni Egyetem ÁOK Klinikai

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGI ÁLLAPOT EGYENLŐTLENSÉGEI

AZ EGÉSZSÉGI ÁLLAPOT EGYENLŐTLENSÉGEI 6. AZ EGÉSZSÉGI ÁLLAPOT EGYENLŐTLENSÉGEI Kovács Katalin FŐBB MEGÁLLAPÍTÁSOK 2009-ben jelentős különbségek mutatkoznak a különböző társadalmi csoportok egészségi állapotában. Az egészségi állapot szoros

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGGEL KAPCSOLATOS ÉLETSTÍLUS: BETEGVISELKEDÉS ÉS EGÉSZSÉGVISELKEDÉS. Dr. Szántó Zsuzsanna Magatartástudományi Intézet TÉZISEK

AZ EGÉSZSÉGGEL KAPCSOLATOS ÉLETSTÍLUS: BETEGVISELKEDÉS ÉS EGÉSZSÉGVISELKEDÉS. Dr. Szántó Zsuzsanna Magatartástudományi Intézet TÉZISEK AZ EGÉSZSÉGGEL KAPCSOLATOS ÉLETSTÍLUS: BETEGVISELKEDÉS ÉS EGÉSZSÉGVISELKEDÉS Dr. Szántó Zsuzsanna Magatartástudományi Intézet TÉZISEK Programvezető: Prof Dr. Rajna Péter Alprogramvezető: Prof. Dr. Kopp

Részletesebben

CISZTÁS FIBRÓZIS GYÓGYÍTHATÓ?!

CISZTÁS FIBRÓZIS GYÓGYÍTHATÓ?! CISZTÁS FIBRÓZIS GYÓGYÍTHATÓ?! Ujhelyi Rita 2012. November Gyermekpulmológiai Konferencia Cisztás fibrózis Öröklődő betegség Nem gyógyítható Klorid ion transzport zavar Légutak és emésztőrendszert érinti

Részletesebben

A szívizom perfúzió számítógépes mérése koszorúér angiogramokon

A szívizom perfúzió számítógépes mérése koszorúér angiogramokon Ph.D. disszertáció tézisei A szívizom perfúzió számítógépes mérése koszorúér angiogramokon Ungi Tamás Fizika Doktori Iskola, Szegedi Tudományegyetem, Radiológiai Klinika Szeged, 2010 Iskolavezető: Prof.

Részletesebben

A Nemzeti Erőforrás Minisztérium szakmai protokollja allergiás betegségek kezeléséről allergén specifikus immunterápiával

A Nemzeti Erőforrás Minisztérium szakmai protokollja allergiás betegségek kezeléséről allergén specifikus immunterápiával 2806 EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY 18. szám Szakmai támogatók: Magyar Nemzetközi Szívalapítvány, Magyar Orvostársaságok és Egyesületek Szövetsége, Országos Egészségbiztosítási Pénztár, Szív- és Érrendszeri Nemzeti

Részletesebben

SEGÉDANYAG: Alumínium-hidroxid adszorbens (alumínium-hidroxid szuszpenzió),, fenol, nátrium-klorid, injekcióhoz való víz.

SEGÉDANYAG: Alumínium-hidroxid adszorbens (alumínium-hidroxid szuszpenzió),, fenol, nátrium-klorid, injekcióhoz való víz. PURETHAL FÛKEVERÉK 20 000 AUM/ML SZUSZPENZIÓS INJEKCIÓ PURETHAL Fûkeverék 20 000 AUM/ml szuszpenziós injekció Fûfélék pollenjeinek adszorbeált és módosított allergén kivonata 20 000 AUM/ml HATÓANYAG: Fûfélék

Részletesebben

Epidemiológia és prevenció

Epidemiológia és prevenció circulation_2011_02_5tord-imp:circulation 11/18/11 2:15 PM Page 99 Epidemiológia és prevenció Összefüggés az alvásfüggő légzészavarok és az újonnan kialakuló szív- és érrendszeri betegségek között Hassan

Részletesebben

Távérzékelés mezőgazdasági alkalmazásai

Távérzékelés mezőgazdasági alkalmazásai Távérzékelés mezőgazdasági alkalmazásai dr. Martinovich László Geoinformatikai Technológiák Tanszék FÖMI Magyar Tudomány Ünnepe A térinformatika mindenkié! 2007. november 13. 1 Alkalmazási programok a

Részletesebben

A FOREST LABORATORIES, INC. ÉS A RICHTER GEDEON NYRT

A FOREST LABORATORIES, INC. ÉS A RICHTER GEDEON NYRT A FOREST LABORATORIES, INC. ÉS A RICHTER GEDEON NYRT. KÖZLEMÉNYE A CARIPRAZINE SKIZOFRÉNIÁBAN SZENVEDŐ BETEGEK KÖRÉBEN VÉGZETT FÁZIS IIB KLINIKAI VIZSGÁLATÁNAK POZITÍV EREDMÉNYEIRŐL NEW YORK, 2009. október

Részletesebben

Kriopirin-Asszociált Periodikus Szindróma (CAPS)

Kriopirin-Asszociált Periodikus Szindróma (CAPS) www.printo.it/pediatric-rheumatology/hu/intro Kriopirin-Asszociált Periodikus Szindróma (CAPS) Verzió 2016 1. MI A CAPS 1.1 Mi ez? A kriopirin-asszociált periodikus szindrómák (Cryopyrin-Associated Periodic

Részletesebben

Bifázisos klinikai összegzés

Bifázisos klinikai összegzés Bifázisos klinikai összegzés Kamrafibrilláció és kamrai tachycardia defibrillálása Háttér A Physio-Control több helyszínű, prospektív, véletlenszerű és vak klinikai vizsgálatnak vetette alá a bifázisú

Részletesebben

A szervezet válasza a parodontium bakteriális behatásaira. 3. óra

A szervezet válasza a parodontium bakteriális behatásaira. 3. óra A szervezet válasza a parodontium bakteriális behatásaira 3. óra 1. Az ép íny Színe halványrózsaszín Szorosan tapad a foghoz Széle késpenge szerűen elvékonyodik Az interdentális papillák szorosan kitöltik

Részletesebben

Hogyan véd és mikor árt immunrendszerünk?

Hogyan véd és mikor árt immunrendszerünk? ERDEI ANNA Hogyan véd és mikor árt immunrendszerünk? Erdei Anna immunológus egyetemi tanár Az immunrendszer legfontosabb szerepe, hogy védelmet nyújt a különbözô kórokozók vírusok, baktériumok, gombák,

Részletesebben

DR. KULISCH ÁGOTA. Témavezető: Prof. Dr. Bender Tamás, az MTA doktora

DR. KULISCH ÁGOTA. Témavezető: Prof. Dr. Bender Tamás, az MTA doktora Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Ortopédiai Klinika, Klinikai Orvostudományok Doktori Iskola A BALNEOTERÁPIA HATÁSA KRÓNIKUS DERÉKFÁJÁSBAN, ÉS KÉZ KISÍZÜLETI VAGY TÉRD ARTHROSISBAN

Részletesebben

Táplálék intoleranciák laboratóriumi vizsgálata vérből és székletből

Táplálék intoleranciák laboratóriumi vizsgálata vérből és székletből Táplálék intoleranciák laboratóriumi vizsgálata vérből és székletből Dr. Németh Julianna Synlab Hungary KFT Budapest Diagnosztika Központ Immunológiai Laboratóriuma Étkezéssel, emésztéssel összefüggő panaszok

Részletesebben

Asztma, COPD és allergiás rhinitis gyógyszerészi gondozása

Asztma, COPD és allergiás rhinitis gyógyszerészi gondozása Asztma, COPD és allergiás rhinitis gyógyszerészi gondozása Dr. Mészáros Ágnes Semmelweis Egyetem - Gyógyszerésztudomány Kar Gyógyszerészi Gondozás Gyakorlatok 2012 légutak l kialakulásában eosinophylek,

Részletesebben

Glutén asszociált kórképek

Glutén asszociált kórképek Glutén asszociált kórképek Miklós Katalin Honvédkórház KLDO Klinikai Immunológia MIT-MLDT Budapest, 2015. 04. 22. Évtizedekkel ezelőtti megfigyelés, hogy a glutén nemcsak a lisztérzékenyekben válthat ki

Részletesebben

Genetikai polimorfizmus vizsgálatok 1-es típusú cukorbetegségben

Genetikai polimorfizmus vizsgálatok 1-es típusú cukorbetegségben Genetikai polimorfizmus vizsgálatok 1-es típusú cukorbetegségben Dr. Hermann Csaba Doktori (Ph.D.) Értekezés Tézisfüzet Témavezetı: Prof. Dr. Madácsy László egyetemi tanár Programvezetı: Prof. Dr. Tulassay

Részletesebben

Ph.D. ÉRTEKEZÉS TÉZISEI

Ph.D. ÉRTEKEZÉS TÉZISEI Ph.D. ÉRTEKEZÉS TÉZISEI ANTROPOMETRIAI PARAMÉTEREK DIAGNOSZTIKUS HATÉKONYSÁGA AZ ELHÍZÁS, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A ZSIGERI ZSÍRFELHALMOZÓDÁS ÉS BIZONYOS KARDIOVASZKULÁRIS RIZIKÓTÉNYEZŐK TÜKRÉBEN Pintér Zoltán

Részletesebben

A gyász hatása a testi és a lelki egészségi állapotra. Doktori tézisek. Dr. Pilling János

A gyász hatása a testi és a lelki egészségi állapotra. Doktori tézisek. Dr. Pilling János A gyász hatása a testi és a lelki egészségi állapotra Doktori tézisek Dr. Pilling János Semmelweis Egyetem Mentális Egészségtudományok Doktori Iskola Témavezető: Prof. Kopp Mária, egy. tanár, DSc Hivatalos

Részletesebben

A 2-es típusú diabetes szövődményeinek megelőzési lehetőségei az alapellátásban

A 2-es típusú diabetes szövődményeinek megelőzési lehetőségei az alapellátásban A 2-es típusú diabetes szövődményeinek megelőzési lehetőségei az alapellátásban Dr. Nagy Attila, Dr. Sándor János, Dr. Ádány Róza (Debreceni Egyetem, NK, Megelőző Orvostani Intézet.) Az Országos Egészségbiztosítási

Részletesebben

Az ellenanyagok által közvetített patológiás válasz (I., II., III. típusú hiperszenzitivitási reakció, receptor blokkolás/stimuláció)

Az ellenanyagok által közvetített patológiás válasz (I., II., III. típusú hiperszenzitivitási reakció, receptor blokkolás/stimuláció) Az ellenanyagok által közvetített patológiás válasz (I., II., III. típusú hiperszenzitivitási reakció, receptor blokkolás/stimuláció) Füst György Semmelweis Egyetem, III. Belklinika I. típusú, IgE-mediált

Részletesebben

www.printo.it/pediatric-rheumatology/hu/intro

www.printo.it/pediatric-rheumatology/hu/intro www.printo.it/pediatric-rheumatology/hu/intro Blau-szindróma Verzió 2016 1. MI A BLAU-SZINDRÓMA/FIATALKORI SZARKOIDÓZIS 1.1 Mi ez? A Blau-szindróma genetikai betegség. A betegeknél egyszerre lép fel bőrkiütés,

Részletesebben

Újabb adatok a H1N1 vírusról. Miért hívják H1N1-nekÍ?

Újabb adatok a H1N1 vírusról. Miért hívják H1N1-nekÍ? Újabb adatok a H1N1 vírusról Miért hívják H1N1-nekÍ? Az Influenza vírusnak három nagy csoportja van az A, B és C. típus- Ezek közül az A vírus a veszélyesebb és fordul elő gyakrabban emberekben is. A rezervoire

Részletesebben

BÔRGYÓGYÁSZATI ÉS VENEROLÓGIAI SZEMLE 2015 91. ÉVF. 1. 23 28. DOI 10.7188/bvsz.2015.91.1.4.

BÔRGYÓGYÁSZATI ÉS VENEROLÓGIAI SZEMLE 2015 91. ÉVF. 1. 23 28. DOI 10.7188/bvsz.2015.91.1.4. BÔRGYÓGYÁSZATI ÉS VENEROLÓGIAI SZEMLE 2015 91. ÉVF. 1. 23 28. DOI 10.7188/bvsz.2015.91.1.4. A felnôttkori élelmiszerallergiák és élelmiszerintoleranciák a bôrgyógyász szemével Food allergy and food intolerance

Részletesebben

BAZOFIL AKTIVÁCIÓN ALAPULÓ MÓDSZEREK ALKALMAZÁSAI AZ ALLERGIA DIAGNOSZTIKÁBAN

BAZOFIL AKTIVÁCIÓN ALAPULÓ MÓDSZEREK ALKALMAZÁSAI AZ ALLERGIA DIAGNOSZTIKÁBAN BAZOFIL AKTIVÁCIÓN ALAPULÓ MÓDSZEREK ALKALMAZÁSAI AZ ALLERGIA DIAGNOSZTIKÁBAN Dr. Gyimesi Edit Debreceni Egyetem, Klinikai Központ, Laboratóriumi Medicina Intézet XVIII. Laboratóriumi Szakmai Továbbképző

Részletesebben

1. A GYÓGYSZER NEVE 2. MINŐSÉGI ÉS MENNYISÉGI ÖSSZETÉTEL. 100 mikrogramm flutikazon-propionát (mikronizált) adagonként.

1. A GYÓGYSZER NEVE 2. MINŐSÉGI ÉS MENNYISÉGI ÖSSZETÉTEL. 100 mikrogramm flutikazon-propionát (mikronizált) adagonként. 1. A GYÓGYSZER NEVE Flixotide Diskus 100 mikrogramm/adag adagolt inhalációs por Flixotide Diskus 250 mikrogramm/adag adagolt inhalációs por Flixotide Diskus 500 mikrogramm/adag adagolt inhalációs por 2.

Részletesebben

Melléklet. Tudományos következtetések és az Európai Gyógyszerügynökség által kiadott elutasítás indoklása

Melléklet. Tudományos következtetések és az Európai Gyógyszerügynökség által kiadott elutasítás indoklása Melléklet Tudományos következtetések és az Európai Gyógyszerügynökség által kiadott elutasítás indoklása Tudományos következtetések és az Európai Gyógyszerügynökség által kiadott elutasítás indoklása A

Részletesebben

Pollen-élelmiszer keresztreakciók vizsgálata urticariás betegeknél. Urticaria provoked by food in patients with pollen sensitivity

Pollen-élelmiszer keresztreakciók vizsgálata urticariás betegeknél. Urticaria provoked by food in patients with pollen sensitivity BÔRGYÓGYÁSZATI ÉS VENEROLÓGIAI SZEMLE 85. ÉVF. 3. 136 142. Semmelweis Egyetem Bôr- Nemikórtani és Bôronkológiai Klinika, Budapest (igazgató: Kárpáti Sarolta dr., egyetemi tanár) 1 Semmelweis Egyetem Központi

Részletesebben

A bazofil aktivációs teszt és a hisztamin felszabadulás mérés összehasonlító vizsgálata a krónikus autoimmun urticaria diagnosztikájában

A bazofil aktivációs teszt és a hisztamin felszabadulás mérés összehasonlító vizsgálata a krónikus autoimmun urticaria diagnosztikájában BÔRGYÓGYÁSZATI ÉS VENEROLÓGIAI SZEMLE 82. ÉVF. 3. 119 125. Debreceni Egyetem Orvos és Egészségtudományi Centrum, Bôr- és Nemikórtani Klinika (igazgató: Hunyadi János dr., egyetemi tanár) 1 és III. sz.

Részletesebben

Az öregedésgátló peptidek kombinációja

Az öregedésgátló peptidek kombinációja Az öregedésgátló peptidek kombinációja KOZMETIKAI SZEREKHEZ KIFEJLESZTETT GMP PEPTIDEK A KOZMETIKAI SZEREK ÚJ SZINTETIKUS ÖSSZETEVŐJE ÖSSZEGZÉS: A ráncok kialakulását gátló peptidek felfedezése a racionális

Részletesebben

Megbeszélés. 1. Hozzá tud-e járulni a projekt a combnyaktáji töréstípusok európai megoszlásának megértéséhez?

Megbeszélés. 1. Hozzá tud-e járulni a projekt a combnyaktáji töréstípusok európai megoszlásának megértéséhez? 96 A combnyaktáji törések száma 1965 90 között megkétszerezdött, s a szerzk többsége az irányzat folytatódását várja, 2025-re az 1990- es értékek kétszeresét, 2050-re három és félszeresét valószínsítve.

Részletesebben

A bokaízület mozgásterjedelmének változása lábszárhosszabbítás során, állatkísérletes modellen *

A bokaízület mozgásterjedelmének változása lábszárhosszabbítás során, állatkísérletes modellen * A Semmelweis Egyetem Általános Orvosi Kar, Ortopédiai Klinika 1,és a Dr. Bugyi István Kórház, Szentes, Ortopéd Traumatológiai Osztály 2, közleménye A bokaízület mozgásterjedelmének változása lábszárhosszabbítás

Részletesebben

OROSZ MÁRTA DR., GÁLFFY GABRIELLA DR., KOVÁCS DOROTTYA ÁGH TAMÁS DR., MÉSZÁROS ÁGNES DR.

OROSZ MÁRTA DR., GÁLFFY GABRIELLA DR., KOVÁCS DOROTTYA ÁGH TAMÁS DR., MÉSZÁROS ÁGNES DR. ALL RIGHTS RESERVED SOKSZOROSÍTÁSI CSAK A MTT ÉS A KIADÓ ENGEDÉLYÉVEL Az asthmás és COPD-s betegek életminõségét befolyásoló tényezõk OROSZ MÁRTA DR., GÁLFFY GABRIELLA DR., KOVÁCS DOROTTYA Semmelweis Egyetem

Részletesebben

A BETEGSÉGREPREZENTÁCIÓ ÉS ÉLETMINŐSÉG KAPCSOLATÁNAK VIZSGÁLATA SZTÓMÁVAL ÉLŐK KÖRÉBEN

A BETEGSÉGREPREZENTÁCIÓ ÉS ÉLETMINŐSÉG KAPCSOLATÁNAK VIZSGÁLATA SZTÓMÁVAL ÉLŐK KÖRÉBEN A BETEGSÉGREPREZENTÁCIÓ ÉS ÉLETMINŐSÉG KAPCSOLATÁNAK VIZSGÁLATA SZTÓMÁVAL ÉLŐK KÖRÉBEN In: Gy. Kiss Enikő, Polyák Lilla (szerk). (2012): Egészség Rehabilitációs Füzetek II. A személyes és társas tényezők

Részletesebben

ÁPOLÓI KOMPETENCIÁK MÉRÉSE KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A TERÜLETI GYAKORLATOKRA Doktori tézisek Tulkán Ibolya

ÁPOLÓI KOMPETENCIÁK MÉRÉSE KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A TERÜLETI GYAKORLATOKRA Doktori tézisek Tulkán Ibolya ÁPOLÓI KOMPETENCIÁK MÉRÉSE KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A TERÜLETI GYAKORLATOKRA Doktori tézisek Tulkán Ibolya Semmelweis Egyetem Patológiai Tudományok Doktori Iskola Témavezető: Dr. Hollós Sándor tanszékvezető

Részletesebben

www.printo.it/pediatric-rheumatology/hu/intro

www.printo.it/pediatric-rheumatology/hu/intro www.printo.it/pediatric-rheumatology/hu/intro PAPA Szindróma Verzió 2016 1. MI A PAPA SZINDRÓMA 1.1 Mi ez? A PAPA a pyogen arthritis, pyoderma gangrenosum és acne" (gennykeltő ízületi gyulladás, üszkös

Részletesebben

Immunbetegségek. Asztma. Szénanátha. Reumatoid artritisz. 1-es típusú Diabétesz mellitusz

Immunbetegségek. Asztma. Szénanátha. Reumatoid artritisz. 1-es típusú Diabétesz mellitusz Immunbetegségek Asztma Szénanátha Reumatoid artritisz 1-es típusú Diabétesz mellitusz Az immunrendszer feladata Saját és idegen felismerése Kórokozó mikroorganizmusok elleni védekezés A szervezet saját,

Részletesebben

A DOHÁNYZÁS OKOZTA DNS KÁROSODÁSOK ÉS JAVÍTÁSUK VIZSGÁLATA EMBERI CUMULUS ÉS GRANULOSA SEJTEKBEN. Sinkó Ildikó PH.D.

A DOHÁNYZÁS OKOZTA DNS KÁROSODÁSOK ÉS JAVÍTÁSUK VIZSGÁLATA EMBERI CUMULUS ÉS GRANULOSA SEJTEKBEN. Sinkó Ildikó PH.D. A DOHÁNYZÁS OKOZTA DNS KÁROSODÁSOK ÉS JAVÍTÁSUK VIZSGÁLATA EMBERI CUMULUS ÉS GRANULOSA SEJTEKBEN Sinkó Ildikó PH.D. ÉRTEKEZÉS TÉZISEI Témavezető: Dr. Raskó István Az értekezés a Szegedi Tudományegyetem

Részletesebben

ALLERGIÁS RHINITIS. Prof. Dr. Hirschberg Andor

ALLERGIÁS RHINITIS. Prof. Dr. Hirschberg Andor ALLERGIÁS RHINITIS Prof. Dr. Hirschberg Andor Rhinitis definíciója A rhinitis az orr nyálkahártyájának és submucosájának gyulladásos folyamatokkal jellemzett elváltozása (gyulladása), melyben az alábbi

Részletesebben

Étel allergiák és étel intoleranciák

Étel allergiák és étel intoleranciák Étel allergiák és étel intoleranciák laboratóriumi kórisméje Dr. Németh Julianna SynlabHungary KFT, Budapest Diagnosztikai Központ Immunológiai Laboratóriuma www. laboratoriumkft.hu Étkezéssel, emésztéssel

Részletesebben

Pszichoszomatikus megbetegedések. Dr. Lászlóffy Marianna 2016. 04. 13. ÁNTSZ OTH MFF

Pszichoszomatikus megbetegedések. Dr. Lászlóffy Marianna 2016. 04. 13. ÁNTSZ OTH MFF Pszichoszomatikus megbetegedések Dr. Lászlóffy Marianna 2016. 04. 13. ÁNTSZ OTH MFF A halmozott rizikótényezővel élő emberek száma az elmúlt évtizedekben jelentősen megnőtt. A stressz gyakorlatilag állandósult

Részletesebben

Dr. Gődény Sándor. Akik különböző úton járnak, nem adhatnak egymásnak hasznos tanácsokat. Konfuciusz

Dr. Gődény Sándor. Akik különböző úton járnak, nem adhatnak egymásnak hasznos tanácsokat. Konfuciusz Az "EOQ Quality Manager in Health Care" harmonizált követelményrendszer adaptálása és bevezetése a hazai egészségügyi intézmények minőségügyi oktatásába Dr. Gődény Sándor Akik különböző úton járnak, nem

Részletesebben

A Globális regulátor mutációknak mint az attenuálás lehetőségének vizsgálata Escherichia coli-ban

A Globális regulátor mutációknak mint az attenuálás lehetőségének vizsgálata Escherichia coli-ban A Globális regulátor mutációknak mint az attenuálás lehetőségének vizsgálata Escherichia coli-ban című támogatott kutatás fő célja az volt, hogy olyan regulációs mechanizmusoknak a virulenciára kifejtett

Részletesebben

A poliuretán-gyártás alapanyagainak és melléktermékének potenciális rákkeltő és légúti ingerlő hatásainak vizsgálata

A poliuretán-gyártás alapanyagainak és melléktermékének potenciális rákkeltő és légúti ingerlő hatásainak vizsgálata MUNKABALESETEK ÉS FOGLALKOZÁSI MEGBETEGEDÉSEK 4.2 A poliuretán-gyártás alapanyagainak és melléktermékének potenciális rákkeltő és légúti ingerlő hatásainak vizsgálata Tárgyszavak: poliuretán; gyártás;

Részletesebben

Fehér kapszula, felső részén fekete OGT 918, alsó részén fekete 100 jelzéssel.

Fehér kapszula, felső részén fekete OGT 918, alsó részén fekete 100 jelzéssel. 1. A GYÓGYSZER MEGNEVEZÉSE Zavesca 100 mg kemény kapszula. 2. MINŐSÉGI ÉS MENNYISÉGI ÖSSZETÉTEL 100 mg miglusztát kapszulánként. A segédanyagok teljes listáját lásd a 6.1 pontban. 3. GYÓGYSZERFORMA Kemény

Részletesebben

Az anti-apoptózis mechanizmus vizsgálata agyi ischaemia/hypoxia modellekben

Az anti-apoptózis mechanizmus vizsgálata agyi ischaemia/hypoxia modellekben OTKA T-037887 zárójelentés Az anti-apoptózis mechanizmus vizsgálata agyi ischaemia/hypoxia modellekben Az ischaemias stroke-ot követően az elzáródott ér ellátási területének centrumában percek, órák alatt

Részletesebben

Globalizáció - áldás vagy átok? Globalizáció hatása mentális egészségünkre

Globalizáció - áldás vagy átok? Globalizáció hatása mentális egészségünkre Globalizáció - áldás vagy átok? Globalizáció hatása mentális egészségünkre Globalizáció mint társadalmi és gazdasági fogalom A 20. században létrejöttek azok az intézmények és információs rendszerek is,

Részletesebben

I. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS

I. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS I. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS 1/33 1. A GYÓGYSZER MEGNEVEZÉSE Resolor 1 mg-os filmtabletta 2. MINŐSÉGI ÉS MENNYISÉGI ÖSSZETÉTEL 1 mg prukaloprid filmtablettánként (prukaloprid-szukcinát formájában).

Részletesebben

Szabadgyökös reakciók, gyulladásos mediátorok, tápláltsági. állapot változása akut és krónikus pancreatitisben

Szabadgyökös reakciók, gyulladásos mediátorok, tápláltsági. állapot változása akut és krónikus pancreatitisben Semmelweis Egyetem Doktori Iskola Patológiai tudományok program Szabadgyökös reakciók, gyulladásos mediátorok, tápláltsági állapot változása akut és krónikus pancreatitisben Dr. Lásztity Natália Doktori

Részletesebben

Továbbadása, sokszorosítása írásos engedélyhez kötött.

Továbbadása, sokszorosítása írásos engedélyhez kötött. PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV 1. MELLÉKLETE Készítette: A dokumentum kódja: FK-1 Lamár Ibolya 2012. április 2. Kiadás száma: Változat száma: 2 2 Ellenőrizte: Dr. Rékási Zsuzsanna 2012. április

Részletesebben

TÁPLÁLKOZÁSI AKADÉMIA

TÁPLÁLKOZÁSI AKADÉMIA TÁPLÁLKOZÁSI AKADÉMIA HÍRLEVÉL 9. ÉVFOLYAM, 2. SZÁM 2016. FEBRUÁR Tojás- és szójaallergia TISZTELT OLVASÓ! A TÁPLÁLKOZÁSI AKADÉMIA hírlevél célja az, hogy az újságírók számára hiteles információkat nyújtson

Részletesebben

Az egészség és az életmód összefüggései a Veszprém Megyei Bv. Intézet előzetesei körében *

Az egészség és az életmód összefüggései a Veszprém Megyei Bv. Intézet előzetesei körében * Az egészség és az életmód összefüggései a Veszprém Megyei Bv. Intézet előzetesei körében * Bevezetés A hazai és a nemzetközi kutatások eredményei egyértelműen igazolták már az egészségi állapot és az életmód

Részletesebben

Allergiás betegségek epidemiológiája, korszerű therápiája

Allergiás betegségek epidemiológiája, korszerű therápiája Allergiás betegségek epidemiológiája, korszerű therápiája Dr. Csoma Zsuzsanna, Ph.D. Országos Korányi TBC és Pulmonológiai Intézet Klinikai immunológia, allergológia szakvizsga előkészítő tanfolyam. 2016.03.02.

Részletesebben

Minden adag Azomyr szájban diszpergálódó tabletta 5 mg dezloratadint tartalmaz.

Minden adag Azomyr szájban diszpergálódó tabletta 5 mg dezloratadint tartalmaz. 1 A GYÓGYSZER MEGNEVEZÉSE Azomyr 5 mg szájban diszpergálódó tabletta 2 MINŐSÉGI ÉS MENNYISÉGI ÖSSZETÉTEL Minden adag Azomyr szájban diszpergálódó tabletta 5 mg dezloratadint tartalmaz A segédanyagok teljes

Részletesebben