Megoldott a megoldatlan törés? Irodalmi áttekintés DR. NYÁRÁDY JÓZSEF

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Megoldott a megoldatlan törés? Irodalmi áttekintés DR. NYÁRÁDY JÓZSEF"

Átírás

1 A Pécsi Tudományegyetem, Általános Orvostudományi Kar, Balesetsebészeti és Kézsebészeti Klinika közleménye Megoldott a megoldatlan törés? Irodalmi áttekintés DR. NYÁRÁDY JÓZSEF Érkezett: január 14. ÖSSZEFOGLALÁS A szerző jelen tanulmányában a combnyaktöréssel foglalkozó aktuális irodalom áttekintése során felmerülő kérdéseket, gondolatokat kívánja az olvasóval megosztani. Kulcsszavak: Arthroplastica, csípő Módszerek; Belső rögzítők Szövődmények; Combnyaktörés Fiziopatológia/Műtéti kezelés; Csípőtáji törések Műtéti kezelés; Töréskezelés, belső rögzítés Módszerek; J. Nyárády: The unsolved fracture has been solved? In this study the author shares with the readers the problems and ideas, emerging on the review of current literature about the femoral neck fractures. Key words: Arthroplasty, replacements, hip Methods; Bone screws Adverse effects; Femoral fractures Physiopathology/Surgery; Femur neck Injuries; Fracture fixation, internal Methods; BEVEZETÉS Speed 1935-ben a combnyaktörést megoldatlan törésnek (the unsolved fracture) nevezte, mellyel a combfej keringésének károsodásából adódó szövődményekre hívta fel a figyelmet (37). Azóta a combnyaktörés patológiájáról szerzett ismereteink jelentősen bővültek, a diagnosztikus eljárások hatalmas fejlődésen mentek át, műtéti lehetőségeink nagymértékben kibővültek. Mindezek eredményeként vajon elmondhatjuk-e napjainkban, hogy a combnyaktörés a megoldott törések csoportjába sorolható? Jelen írásomban a combnyaktöréssel kapcsolatos új ismereteket és a továbbra is nyitott kérdéseket foglalom össze. ANYAG ÉS MÓDSZER A combnyaktörések száma évről évre emelkedik. Ebben az átlagéletkor meghosszabbodása mellett az osteoporosis incidenciájának emelkedésén át a mindennapjaink technikai fejlődésén keresztül számos tényező játszik szerepet (18, 23). Magyarországon az osteoporosissal összefüggésbe hozható csípőtáji törések incidenciája 140/ (35). Gullberg és munkatársai adatai szerint 1990-ben a világon 1.3 millió combnyaktörést regisztráltak. Ez a szám re 2.6 millióra, 2050-re pedig 4.5 millióra prognosztizálható (12). A combnyaktörés jelentőségét ezen adatok meggyőzően szemléltetik. A combnyaktörés kezelése napjainkban alapvetően műtéti (15). Az úgynevezett beékelt combnyaktörés esetén régebben ugyan felmerült a konzervatív kezelés lehetősége, napjainkban azonban a széles körben hozzáférhető minimál invazív műtéti technika, e kezelési módot háttérbe szorította (31). Konzervatív kezelés során a beékelt törés diszlokációjának gyakorisága a mobilizálás időpontjától függ. Korai mobilizálás esetén a törés diszlokációjának aránya elérheti akár az 50%-ot, amely elfogadhatatlanul magas arány. Ugyanakkor a késői mobi- Magyar Traumatológia Ortopédia Kézsebészet Plasztikai Sebészet

2 lizálás nagymértékben növeli az úgynevezett fekvőbeteg szövődmények számát (pneumónia, húgyúti infekció, decubitus stb.). Ráadásul a sikeres kezeléshez elengedhetetlen részterhelést a zömében időskorú betegek nem képesek betartani. Mindezek alapján kijelenthetjük, napjainkban a beékelt combnyaktörés esetén is a műtéti eljárás az elsődlegesen választandó metódus (5, 24). Ami pedig a műtéti implantátumokat illeti. Akár combfej megtartó műtétet, akár protézis implantációt tervezünk, az implantátumok széles választéka áll rendelkezésünkre. A megfelelő implantátum kiválasztásának az intézet pénztárcája (titán implantátum) és a műtétet végző orvos gyakorlata szab határt (37). Ezt tükrözik az egységesnek egyáltalán nem nevezhető irodalmi hivatkozások is. Az intracapsularis combnyaktörések műtéti kezelésének nemzetközi irányelveit Leighton és munkatársai ismertették 2007-es tanulmányukban: Diszlokáció nélküli stabil törések esetén 60 év fölött az ORIF (Open Reduction Internal Fixation) az ajánlott módszer. Diszlokált töréseknél a Thompson vagy Moore protézisek alkalmazását a minimálisan járóképes betegek csoportjára kell visszaszorítani. Az unipoláris vagy bipoláris cementezett hemiprotézis (HEP) a legmegbízhatóbb technika a betegek legnagyobb csoportjában (22). A hemiprotéziseknél meg kell említenünk az elliptikus fejjel rendelkező protézist, melyet Cathcart alkalmazott először, nagyobb beteganyagról Pipino és Molfetta számoltak be. Az elliptikus fej előnye, hogy az ízületi folyadékot a porcba komprimálja mozgáskor, a terhelés a porcfelszínen egyenetlen, ennek következtében a kihordási idő hosszabb, a szövődmények száma (erosio, protrusio) alacsonyabb (32). A cementnélküli hemiarthroplastica a cardiovascularis betegek körében minősül optimális választásnak, a totál csípőízületi protézis (TEP) pedig az aktív idős betegek körében a választandó eljárás (22). A 60 év alatti combnyaktöröttek körében alkalmazott hazai műtéti eljárásokat Sebestyén foglalta össze az országos adatbázisra épülő munkájában. A évben operált combnyaktörött betegek között a csavaros osteosynthesis 79,7%-ban, az arthroplastica (TEP és HEP) 9.3%-ban, a DHS synthesis (dynamic hip screw) 6.6%-ban, a combnyakszegezés 3.6%-ban és az egyéb módszerek (Ender szegezés, szögletlemezes osteosynthesis) 0.8%-ban voltak választott műtéti megoldások (35). Az osteosynthesis során alkalmazott implantátumok széles skálájában a gyakorló traumatológus számára az implantátum által biztosított stabilitás az egyik legfontosabb kérdés. Az osteosynthesisek stabilitásáról számos összehasonlító vizsgálat készült (1, 40). Más közlemények a törés stabilitása alapján adnak javaslatot a választandó implantátumra. Stabil törések esetén a kettős kanülált csavarozást részesítik előnyben, míg instabil töréseknél a stabilabb implantátumokat preferálják (például DHS) (20). Hazánkban a Manninger professzor által kifejlesztett kettős kanülált csavarozással értek el jó eredményeket. Ennek köszönhetően módszerüket a hazai traumatológiai intézetek kiterjedten alkalmazzák (24). További fontos kérdés a műtét optimális időpontjának megválasztása. Hazánkban a combnyaktörés műtétjét a sürgős, 6 órán belül elvégzendő műtétek közé soroljuk. Forgon és Manninger, elemzéseik alapján, a 6 órán belüli műtétet tartják elfogadhatónak (9, 24, 26). Munkásságuknak köszönhetően Magyarországon traumatológiai osztályokon ez az elv érvényesül. Különösen érvényes ez a szabály a diszlokált, Garden III-as és IV-es töréscsoportokra (7, 24, 26, 39). Ezzel szemben az Orthopedic Trauma Association 268 tagja számára kiküldött felmérés alapján a megkérdezettek 43%-a a sérülést követő 48 órán túli sebészi ellátást is elfogadottnak tarja (17). Ugyanakkor Sebestyén és munkatársai 3777 hazai beteg adatait tartalmazó tanulmányukban a 30 napos mortalitás tekintetében szignifikáns emelkedést találtak 68 Magyar Traumatológia Ortopédia Kézsebészet Plasztikai Sebészet

3 azon betegeknél, akiknél a sebészi késlekedés meghaladta a 12 órát (36). Más tanulmányok is a 12 órán belüli műtéti ellátás morbiditást csökkentő hatására hívják fel a figyelmet (2). A 6 órán belüli és 12 órán belüli műtéti ellátás morbiditási és mortalitási adataira vonatkozó összehasonlító elemzést azonban nem találtam. Figyelembe véve napjaink ellátási lehetőségeit, ebben a tárgykörben végzett hazai tanulmány elkészítését mielőbb szükségesnek tartom. Végezetül néhány gondolat a combfej keringéséről. Dacára a traumatológiában és az aneszteziológiában bekövetkezett hatalmas fejlődésnek, a diszlokált combnyaktöréssel kezelt sérültek harmadában továbbra is szövődmény kialakulásával kell számolni. Schmidt és munkatársai adatai alapján az álízület és avascularis necrosis kialakulásának esélye napjainkban azonos az 1930-as években mért adatokkal (34). Az etiológiai tényezők vizsgálatakor egyértelművé válik, hogy a magas komplikációs ráta a combfej vérkeringésének károsodására vezethető vissza. Calandruccio és Anderson (1980) tanulmányukban arról számolnak be, hogy a belső rögzítés típusa szignifikánsan nem befolyásolja az avascularis necrosis incidenciáját (3). Nyilvánvaló, hogy a combnyaktörést követő komplikációk számának csökkentéséhez csak a combfej aktuális vérellátásának pontos felmérése vezet. Ennek ismeretében, megfelelő combfejkeringés esetén fejmegtartó műtétet alkalmazhatunk, míg a keringés súlyos károsodásának vagy hiányának következtében az arthroplastica a választandó műtéti eljárás (24). A combfej keringésének vizsgálatára számos eljárás került alkalmazásra. Ezen eljárásokról általánosságban elmondható, nem adnak pontos információt a combfej életképességére vonatkozóan. A műtét típusának megválasztásakor továbbra is a do the surgery and hope elve érvényesül. A combfej keringésének megítélésére különböző képalkotó vizsgálatok és invazív vizsgálati technikák honosodtak meg. A képalkotó eljárások közül a röntgenvizsgálat a széles körben elterjedt metódus (25, 29). A Garden által javasolt klasszifikáció indirekt módon, a törési diszlokáció mértéke alapján következtet a combfej keringésére. Diszlokáció nélküli töréseknél (Garden I, II) feltételezi, hogy a combfej vérellátását biztosító erek nem sérültek. Mivel a fej vérellátása intakt, combfejmegtartó műtét elvégzésére következtet. Diszlokált törések esetén (Garden III, IV) felveti a combfej vérellátásának károsodását, így a későbbi avascularis necrosis kivédésére a primer protetizálás szükségességét javasolja. A klinikai gyakorlatban azonban bebizonyosodott, a Garden beosztás nem ad pontos információt a fej keringésének állapotáról, gyakorlati alkalmazása behatárolt (10, 30, 43), mivel jobb módszerünk nincs, a protetizálás és csavarozás között erre támaszkodva döntünk. A combfej vérellátásának pontos megítélésére egyes szerzők további képalkotó vizsgálatok preoperatív elvégzését javasolják. Kim és munkatársai a preoperatív szcintigráfiáról úgy nyilatkoznak, hogy az nem játszik meghatározó szerepet a műtét típusának meghatározásában (19). D Ambrosia és munkatársai tanulmányukban úgy vélik, a 99mTe diphosphonate szcintigráfia ugyan megbízható módszer a combfej vérellátásának felmérésére, de a vérellátás minőségi mutatóiról nem ad információt (6). Kunesová és munkatársai tanulmányukban az MRI vizsgálat effektivitását emelik ki a műtét típusának megválasztásakor (osteosynthesis versus arthroplastica) (21). Más szerzők a combfej keringésének detektálására invazív vizsgálati módszereket alkalmaznak. Több ilyen módszer is bevezetésre került: arteriográfia (Rook 1953) (33), venográfia (Hulth 1958, Forgon és Varró 1973) (8, 16), tű aspiráció (Harrison 1960) (14), manometria (Miles 1955) (28), oximetria (Woodhouse 1961, Watanabe és munkatársai 2007) (41, 42), Magyar Traumatológia Ortopédia Kézsebészet Plasztikai Sebészet

4 intraossealis és intracapsularis nyomásmérés (Harper és munkatársai 1991) (13). A technika fejlődésével párhuzamosan ezen eljárások kifinomultak, precízebbé váltak. Forgon disszertációjában és Manninger monográfiájában azonban leszögezik, a flebográfia és az izotópvizsgálat pont a műtét időpontjában nem ad információt, mivel a kontrasztanyag, vagy az izotóp a törési résben kifolyik. A törési rés lezáródása, mely hetekkel később következik be, lehetővé teszi az eredményes vizsgálatot, ekkorra azonban a combfej és a beteg sorsa régen eldőlt (24, 27). Az utóbbi időben a fej keringési állapotának intraoperatív felmérése került az előtérbe. Gill és munkatársai a combnyaktörés nyílt repozíciója és belső rögzítése során 2 mm-es furatot készítenek a combfejben, és a combfej vérzésének karakterisztikáját, mint az avascularis necrosis prediktorát elemzik (11). Watanabe és munkatársai a combnyaktörés belső rögzítése során a combfej és combnyak intramedulláris oxigén tenziójának mérésével következtetnek a fej keringésére (41). Cho és munkatársai (2007) a kanülált csavaros osteosynthesis során a proximális csavar számára készített furcsatornából származó vérzést vizsgálják (4). A fenti vizsgálatokról összességében elmondható: nem elég kvantitatívak, ezért jelentősen megnehezítik a vizsgálat eredményeinek értékelését (3). Teoretikusan elmondható, a gyakorlatban hasznos klasszifikáció megbízható, alapos, segíti a vizsgálót a probléma karakterizálásában, utal a prognózisra és kijelöli az optimális kezelést (10, 30). Intézetünkben jelenleg kidolgozás alatt áll egy olyan minimál invazív csontkeringés vizsgálat, amellyel a combfej aktuális vérellátása vizsgálható. A vizsgálathoz kifejlesztettünk egy speciális endoszkópot és műtéti technikát (osteoscopia). Az eljárás a combnyaktörés fedett repozíciója és csavaros rögzítése során alkalmazható. Akkor végezzük a keringés meghatározást, amikor a beavatkozást, azaz a sürgős műtét idején. Speciális eszközt vezetünk repozíció után a leendő csavar helyén keresztül a combfejbe, a rendszert fiziológiás sóval feltöltjük, és nyomását a szisztolés nyomás fölé emeljük. Az eszközön keresztül a csontfelszín a lyuk alapján jól látható. A folyadék nyomásának csökkentésével, amennyiben keringés van, vérzés jelenik meg a csontból. A beteg szisztolés vérnyomása és a vérzés megjelenésekor mért nyomás közötti összefüggésből, illetve a látható vérzés intenzitásából következtethetünk a fej vérellátására. Ezen diagnosztikus metódussal a definitív műtét során a combfej keringése direkt módon vizualizálható (1. a b ábra), s ennek ismeretében a megfelelő műtéti megoldás (combfejmegtartó műtét vagy arthroplastica) meghatározható. 1. ábra Osteoscopia: az életképes combfej vérzése a definitív műtét során vizualizálható. a.) A baloldalon a csont képe, az öblítő folyadék nyomása szisztolás vérnyomásnál magasabb. b.) A nyomás csökkentésekor vérzés jelenik meg. 70 Magyar Traumatológia Ortopédia Kézsebészet Plasztikai Sebészet

5 KÖVETKEZTETÉS A címben feltett kérdésre tehát, miszerint napjainkra megoldottá vált-e a combnyaktörések ellátása, megadhatjuk a választ. Meggyőződésem, hogy a klinikai eredményekben az áttörést csak további tanulmányok, kísérletek és fejlesztések során érhetjük el. Reményeim szerint jelen írás is hozzájárul az e témakörben tenni akaró kollegáim inspirálásához. IRODALOM 1. Aminian A., Gao F., Fedoriw W. W., Zhang L. Q., Kalainov D. M., Merk B. R.: Vertically oriented femoral neck fractures: mechanical analysis of four fixation techniques. J. Orthop. Trauma : Bredahl C., Nyholm B., Hindsholm K.B., Mortensen J.S., Olesen A.S.: Mortality after hip fracture: results of operation within 12 h of admission. Injury : Calandruccio R.A., Anderson W.E.: Post-fracture avascular necrosis of the femoral head: correlation of experimental and clinical studies. Clin. Orthop. Relat. Res : Cho M.R., Lee S.W., Shin D.K., Kim S.K., Kim S.Y., Ko S.B., Kwun K.W.: A predictive method for subsequent avascular necrosis of the femoral head (AVNFH) by observation of bleeding from the cannulated screw used for fixation of intracapsular femoral neck fractures. J. Orthop. Trauma : Cserháti P., Kazár G., Manninger J., Fekete K., Frenyó S.: Non-operative or operative treatment for undisplaced femoral neck fractures: a comparative study of 122 non-operative and 125 operatively treated cases. Injury : D Ambrosia R.D., Riggins R.S., Stadalnik R.C., DeNardo G.L.: Vascularity of the femoral head. Tc diphosphonate scintigraphy validated with tetracycline labelling. Clin. Orthop. Relat. Res : Fekete K., Laczkó T., Flóris I., Cserháti P., Tasnádi L.: Treatment of femoral neck fractures in Hungary with the Manninger screw. Injury : C Forgon M., Varro J.: The value and applicability of intraosseous venography in the evaluation of the blood circulation in the femur head following femur neck fracture. Magy. Traumatol. Orthop. Helyreállító Seb : Forgon M.: Miért sürgős műtét a combnyakszegezés? Magy. Traumatol. Orthop. Helyreállító Seb : Frandsen P.A., Andersen E., Madsen F., and Skjodt T.: Garden s classification of femoral neck fractures. An assessment of inter-observer variation. J. Bone Joint Surg B: Gill T.J., Sledge J.B., Ekkernkamp A., Ganz R.: Intraoperative assessment of femoral head vascularity after femoral neck fracture. J. Orthop. Trauma : Gullberg B., Johnell O., Kanis J.A.: World-wide projections for hip fracture. Osteoporos. Int : Harper W.M., Barnes M.R., Gregg P.J.: Femoral head blood flow in femoral neck fractures. An analysis using intra-osseous pressure measurement. J. Bone Joint Surg B.: Harrison M.H.M.: A simple prognostic test after fracture of femoral neck. J. Bone Joint Surg B: Heim M., Adunski A., Chechick A.: Nonoperative treatment of intracapsular fractures of the proximal femur. Clin. Orthop. Relat. Res : Hulth A.: Femoral-head phlebography; a method of predicting viability. J. Bone Joint Surg A: Kakar S., Tornetta P. 3rd, Schemitsch E.H., Swiontkowski M.F., Koval K., Hanson B.P., Jönsson A., Bhandari M.: International Hip Fracture Research Collaborative.: Technical considerations in the operative management of femoral neck fractures in elderly patients: a multinational survey. J. Trauma : Kazár Gy., Cserháti P., Melly A., Manninger J., Kádas I.: Combnyaktáji törés miatt kezelt betegek sorsának ötéves követése. Orvosi Hetilap, : Kim J.W., Nam K.W., Yoo J.J., Kim H.J.: The role of preoperative bone scan for determining the treatment method for femoral neck fracture. Int. Orthop : Krastman P., van den Bent R.P., Krijnen P., Schipper I.B.: Two cannulated hip screws for femoral neck fractures: treatment of choice or asking for trouble? Arch. Orthop. Trauma. Surg : Magyar Traumatológia Ortopédia Kézsebészet Plasztikai Sebészet

6 21. Kunesová M., Koudela K. Jr, Koudela K. Sr, Koudelová J.: Magnetic resonance imaging for examination of proximal femoral fractures: its contribution to clinical medicine. Acta. Chir. Orthop. Traumatol. Cech : Leighton R.K., Schmidt A.H., Collier P., Trask K.: Advances in the treatment of intracapsular hip fractures in the elderly. Injury : S Lüthje P., Santavirta S., Nurmi I.: Increasing incidence of hip fractures in Finland. Arch. Orthop. Trauma. Surg : Manninger J., Cserháti P., Fekete K., Kazár Gy.: A combnyaktörés kezelése osteosynthesissel. Medicina Könyvkiadó Rt, Budapest, Manninger J., Frenyo S., Kazar G., Takacs E.: The role of Garden s classification in the detection of dislocation in femoral neck fractures. Magy. Traumatol. Orthop. Helyreállító Seb : Manninger J., Kazar G., Fekete G., Fekete K., Frenyo S., Gyarfas F., Salacz T., Varga A.: Significance of urgent (within 6h) internal fixation in the management of fractures of the neck of the femur. Injury : Manninger J., Kazár Gy., Nagy E., Zolczer L.: Die Phlebographie des Schenkelkopfes Akadémiai Kiadó, Budapest, Miles J.S.: The use of intramedullary pressure in the early determination of aseptic necrosis in the femoral head. J. Bone Joint Surg A: Nieminen S., Satokari K.: Classification of medial fractures of the femoral neck.. Acta Orthop. Scand : Oakes D.A., Jackson K.R., Davies M.R., Ehrhart K.M., Zohman G.L., Koval K.J., Lieberman J.R.: The impact of the Garden classification on proposed operative treatment. Clin. Orthop. Relat. Res : Otremski I., Katz A., Dekel S., Salama R., Newman R.J.: Natural history of impacted subcapital femoral fractures and its relevance to treatment options. Injury : Pipino F., Molfetta L.; The Cathcart elliptical orthocentric endoprosthesis. A long-term clinical and radiographic study. Ital. J. Orthop. Traumatol. (1989) 15(1): Rook F.W.: Arteriography of the hip joint for predicting end results in intracapsular and intertrochanteric fractures of the femur. Am. J. Surg : Schmidt A.H., Asnis S.E., Haidukewych G., Koval K.J., Thorngren K.G.: Femoral neck fractures. Instr. Course Lect : Sebestyén A., Boncz I., Farkas G., Dózsa Cs., Sándor J., Nyárády J.: Hatvan évnél fiatalabb medialis combnyaktörött betegek primer műtétét követő további ellátások értékelése az első két évben. Magyar Traumatológia, Ortopédia, Kézsebészet, Plasztikai Sebészet : Sebestyén A., Boncz I., Sándor J., Nyárády J.: Effect of surgical delay on early mortality in patients with femoral neck fracture. Int. Orthop Feb 24; [Epub ahead of print]. 37. Sebestyén A., Tóth F., Börzsei L., Gacs B.: Trochanter táji törések globális költséghatékonysági vizsgálata. Magyar Traumatológia Ortopédia Kézsebészet Plasztikai Sebészet : Speed K.: The unsolved fracture. Surg. Gyn. Obst : Szita J., Cserháti P., Bosch U., Manninger J., Bodzay T., Fekete K.: Intracapsular femoral neck fractures: the importance of early reduction and stable osteosynthesis. Injury : C Visna P., Beitl E., Smídl Z., Kalvach J., Pilný J.: Treatment of intracapsular femoral neck fractures with the use of a proximal femoral nail. Acta Chir. Orthop. Traumatol. Cech : Watanabe Y., Terashima Y., Takenaka N., Kobayashi M., Matsushita T.: Prediction of avascular necrosis of the femoral head by measuring intramedullary oxygen tension after femoral neck fracture. J. Orthop. Trauma : Woodhouse C.F.: An instrument for the measurement of oxygen tension in bone. J. Bone Joint Surg A: Zlowodzki M., Bhandari M., Keel M., Hanson B.P., Schemitsch E.: Perception of Garden s classification for femoral neck fractures: an international survey of 298 orthopaedic trauma surgeons. Arch. Orthop. Trauma Surg : Prof. Dr. Nyárády József PTE ÁOK, Balesetsebészeti és Kézsebészeti Klinika, 7601 Pécs, Akác u Magyar Traumatológia Ortopédia Kézsebészet Plasztikai Sebészet

A medialis combnyaktörés osteosynthesisének fejlesztése ismételt, prospektív, nemzetközi epidemiológiai felmérések révén

A medialis combnyaktörés osteosynthesisének fejlesztése ismételt, prospektív, nemzetközi epidemiológiai felmérések révén Doktori (Ph.D.) értekezés A medialis combnyaktörés osteosynthesisének fejlesztése ismételt, prospektív, nemzetközi epidemiológiai felmérések révén Dr. Cserháti Péter Semmelweis Egyetem, Budapest, 2. sz.

Részletesebben

A combfej keringésének meghatározása combnyaktörés után osteoscopiával

A combfej keringésének meghatározása combnyaktörés után osteoscopiával A combfej keringésének meghatározása combnyaktörés után osteoscopiával Dr. Nyárády József Orfű 2012 1 Disszertációmat tanítómesteremnek, Prof. Dr. Forgon Mihály emlékének ajánlom. 2 Tartalom Tartalomjegyzék...

Részletesebben

Csípôízületi totál endoprotézis-beültetés lehetôségei csípôkörüli osteotomiát követôen

Csípôízületi totál endoprotézis-beültetés lehetôségei csípôkörüli osteotomiát követôen A Pécsi Orvostudományi Egyetem Ortopédiai Klinika közleménye Csípôízületi totál endoprotézis-beültetés lehetôségei csípôkörüli osteotomiát követôen DR. BELLYEI ÁRPÁD, DR. THAN PÉTER. DR. VERMES CSABA Érkezett:

Részletesebben

Combnyakcsavarozás DHLS szintézissel

Combnyakcsavarozás DHLS szintézissel A Semmelweis Egyetem Traumatológiai Tanszék Péterfy Sándor Utcai Kórház és Baleseti Központ 1 az Uzsoki Kórház, Ortopéd-Traumatológiai Osztály 2 és az Innosynth-KDS Kft. 3 közleménye Combnyakcsavarozás

Részletesebben

Kanülált combnyakcsavar behasítása és rotáció gátló lemez alkalmazásának hatása a rögzítés stabilitására Biomechanikai mérések

Kanülált combnyakcsavar behasítása és rotáció gátló lemez alkalmazásának hatása a rögzítés stabilitására Biomechanikai mérések A Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum, Traumatológiai és Kézsebészeti Tanszék 1, és a Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum, Ortopédiai Klinika Biomechanikai Laboratórium²

Részletesebben

Diszlokált combnyaktörések ellátása: osteosynthesis vagy arthroplastica?

Diszlokált combnyaktörések ellátása: osteosynthesis vagy arthroplastica? A Fővárosi Önkormányzat Péterfy Sándor utcai Kórház Rendelőintézet és BALESETI KÖZPONT 1 és az Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet 2 közleménye Diszlokált combnyaktörések ellátása: osteosynthesis vagy

Részletesebben

Trochantertáji és femurdiaphysis szimultán törések kezelése hosszú IMHS-szeggel

Trochantertáji és femurdiaphysis szimultán törések kezelése hosszú IMHS-szeggel Nógrád megyei Önkormányzat,,Madzsar József Kórház-Rendelôintézet Traumatológiai Osztály közleménye Trochantertáji és femurdiaphysis szimultán törések kezelése hosszú IMHS-szeggel CSONKA CSABA DR., VEKSZLER

Részletesebben

Funkcionális töréskezelés a IV-V. metacarpus diaphysis töréseinek ellátásában

Funkcionális töréskezelés a IV-V. metacarpus diaphysis töréseinek ellátásában A Pécsi Orvostudományi Egyetem Balesetsebészeti és Kézsebészeti Klinikájának közleménye Funkcionális töréskezelés a IV-V. metacarpus diaphysis töréseinek ellátásában DR. TÓTH FERENC, DR. NYÁRÁDY JÓZSEF,

Részletesebben

Hatvan évnél fiatalabb medialis combnyaktörött betegek primer műtétét követő további ellátások értékelése az első két évben

Hatvan évnél fiatalabb medialis combnyaktörött betegek primer műtétét követő további ellátások értékelése az első két évben A Baranya Megyei Egészségbiztosítási Pénztár 1, az Országos Egészségbiztosítási Pénztár 2, a Pécsi Tudományegyetem ÁOK Traumatológiai Központ, Balesetsebészeti és Kézsebészeti Klinika 3 és a Pécsi Tudományegyetem

Részletesebben

A csípőtáji törések kezelésének és rehabilitációjának értékelése a SAHFE európai projekt révén

A csípőtáji törések kezelésének és rehabilitációjának értékelése a SAHFE európai projekt révén A csípőtáji törések kezelésének és rehabilitációjának értékelése a SAHFE európai projekt révén Cserháti Péter, Farkas Péter, Harrira M. Fahed Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet, Budapest Előzmények:

Részletesebben

A combfej keringésének meghatározása combnyaktörés után osteoscopiával

A combfej keringésének meghatározása combnyaktörés után osteoscopiával A combfej keringésének meghatározása combnyaktörés után osteoscopiával Dr. Nyárády József Orfű 2011 1 Disszertációmat tanítómesteremnek, Prof. Dr. Forgon Mihály emlékének ajánlom. 2 TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék...

Részletesebben

K AZUISZTIK ÁK. A Semmelweis Egyetem Ortopédiai Klinika közleménye. Egy térdprotézis-beültetés tanulságai*

K AZUISZTIK ÁK. A Semmelweis Egyetem Ortopédiai Klinika közleménye. Egy térdprotézis-beültetés tanulságai* K AZUISZTIK ÁK A Semmelweis Egyetem Ortopédiai Klinika közleménye Egy térdprotézis-beültetés tanulságai* DR. HOLNAPY GERGELY, DR. ILLYÉS ÁRPÁD, DR. BÖRÖCZ ISTVÁN Érkezett: 2004. június 21. ÖSSZEFOGLALÁS

Részletesebben

Új típusú, cement nélküli csípõprotézis

Új típusú, cement nélküli csípõprotézis A Pécsi Honvédkórház Baleseti Sebészeti Osztályának közleménye Új típusú, cement nélküli csípõprotézis DR. NOVÁK LÁSZLÓ, DR. MÁTHÉ TIBOR Érkezett: 2002. március 20. ÖSSZE OGLALÁS A szerzõk egy új típusú

Részletesebben

DR. SEBESTYÉN ANDOR

DR. SEBESTYÉN ANDOR A EPIDEMIOLÓGIAI ÉS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI KIHÍVÁSAI A XXI. SZÁZADBAN DR. SEBESTYÉN ANDOR ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR DÉL-DUNÁNTÚLI TERÜLETI HIVATALA (nemzetközi kitekintés) 2000. - 1.6 millió csípőtáji

Részletesebben

PFNa AUGMENTÁCIÓ IDŐSKORI OSTEOPOROTICUS PER- ÉS SUBTROHANTER TÖRÉSEKNÉL INTRAMEDULLARIS RÖGZÍTÉST KÖVETŐEN

PFNa AUGMENTÁCIÓ IDŐSKORI OSTEOPOROTICUS PER- ÉS SUBTROHANTER TÖRÉSEKNÉL INTRAMEDULLARIS RÖGZÍTÉST KÖVETŐEN Egészségtudományi Közlemények, 4. kötet, 1. szám (2014), pp. 55 68. PFNa AUGMENTÁCIÓ IDŐSKORI OSTEOPOROTICUS PER- ÉS SUBTROHANTER TÖRÉSEKNÉL INTRAMEDULLARIS RÖGZÍTÉST KÖVETŐEN DR. SKÓRÁN LÁSZLÓ 1 PROF.

Részletesebben

KAZUISZTIKA. Varus típusú térdarthrosishoz társuló tibia stressztörések Biomechanika és diagnosztikai nehézségek

KAZUISZTIKA. Varus típusú térdarthrosishoz társuló tibia stressztörések Biomechanika és diagnosztikai nehézségek KAZUISZTIKA Az egri Markhot Ferenc Kórház és Rendelõintézet Ortopédiai és Reumatológiai* Osztályainak közleménye Varus típusú térdarthrosishoz társuló tibia stressztörések Biomechanika és diagnosztikai

Részletesebben

A Fővárosi Önkormányzat Szent János Kórház, Traumatológiai Osztály közleménye

A Fővárosi Önkormányzat Szent János Kórház, Traumatológiai Osztály közleménye A Fővárosi Önkormányzat Szent János Kórház, Traumatológiai Osztály közleménye Antibiotikus spacer alkalmazása szeptikus szövődménnyel járó csípőtáji törések kezelésében Előzetes közlemény DR. JUHÁSZ LÁSZLÓ,

Részletesebben

Lohe mûtét hosszú távú eredményei a metatarsalgia kezelésében

Lohe mûtét hosszú távú eredményei a metatarsalgia kezelésében POTE Ortopédiai Klinika közleménye Lohe mûtét hosszú távú eredményei a metatarsalgia kezelésében DR. LOVÁSZ GYÖRGY, DR. KRÁNICZ JÁNOS, DR. SCHMIDT BÉLA Érkezett: 1995. április 11. ÖSSZEFOGLALÁS A szerzôk

Részletesebben

Érkezett: 2005. február 28. ÖSSZEFOGLALÁS

Érkezett: 2005. február 28. ÖSSZEFOGLALÁS Az Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet, Szeptikus és TBC-s Mozgásszervi Rehabilitációs Osztály és az Ortopédiai Osztály* közleménye Csípőízületi infekciók kezelése spacer technikát követő endoprotézis

Részletesebben

A kompressziós tûzõdrót rendszer

A kompressziós tûzõdrót rendszer Az Országos Baleseti és Sürgõsségi Intézet, OMSZ Járó- és Fekvõbeteg Ellátó Egység közleménye A kompressziós tûzõdrót rendszer DR. SZOKOLY MIKLÓS, DR. LÁSZLÓ GYULA Érkezett: 2001. december 7. ÖSSZEFOGLALÁS

Részletesebben

A felnôttkori combfejnecrosis korai kimutatása

A felnôttkori combfejnecrosis korai kimutatása MOZGÁSSZERVI DIAGNOSZTIKA Összefoglaló közlemény A felnôttkori combfejnecrosis korai kimutatása Gion Katalin, Palkó András Early detection of adult femoral head necrosis A felnôttkori combfejnecrosis a

Részletesebben

a tibia felsõ harmadában*

a tibia felsõ harmadában* Az Uzsoki Utcai Kórház Orthopaed-Traumatológiai Osztály közleménye Térdízületi arthrosist követõ fáradásos törés a tibia felsõ harmadában* DR. UDVARHELYI IVÁN, DR. TÓTH FERENC, DR. KÁRPÁTI ZOLTÁN, DR.

Részletesebben

A MENETPROFIL-VÁLTOZTATÁS HATÁSA A CSONTTÖRÉSEK CSAVAROS RÖGZÍTÉSÉNEK STABILITÁSÁRA

A MENETPROFIL-VÁLTOZTATÁS HATÁSA A CSONTTÖRÉSEK CSAVAROS RÖGZÍTÉSÉNEK STABILITÁSÁRA EREDETI KÖZLEMÉNYEK Biomechanica Hungarica IV. évfolyam, 2. szám A MENETPROFIL-VÁLTOZTATÁS HATÁSA A CSONTTÖRÉSEK CSAVAROS RÖGZÍTÉSÉNEK STABILITÁSÁRA Bagi István Budapesti M szaki és Gazdaságtudományi Egyetem,

Részletesebben

Gyermekkori calcaneus törések kezelése *

Gyermekkori calcaneus törések kezelése * Az Országos Baleseti és Sürgõsségi Intézet Gyermektraumatológia osztályának közleménye Gyermekkori calcaneus törések kezelése * DR. KASSAI TAMÁS, DR. HARGITAI ERNÕ, DR. KÕVÁRI TAMÁS, DR. NOVOTH BÉLA Érkezett:

Részletesebben

Totál endoprotézis beültetés lehetõségei Girdlestone-állapot után

Totál endoprotézis beültetés lehetõségei Girdlestone-állapot után A Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar, Ortopédiai Klinika közleménye Totál endoprotézis beültetés lehetõségei Girdlestone-állapot után (3 eset ismertetése) DR. BELLYEI ÁRPÁD, DR. KOÓS ZOLTÁN,

Részletesebben

Az összehasonlító CT vizsgálat értéke a sarokcsonttörések diagnosztikájában

Az összehasonlító CT vizsgálat értéke a sarokcsonttörések diagnosztikájában A Debreceni Orvostudományi Egyetem Traumatológiai Tanszék* és a Kenézy Gyula Kórház-Rendelôintézet, Radiológiai Osztály**, Debrecen közleménye Az összehasonlító CT vizsgálat értéke a sarokcsonttörések

Részletesebben

Minimálisan invazív calcaneo-stop módszer pes planovalgus gyermekkori eseteiben

Minimálisan invazív calcaneo-stop módszer pes planovalgus gyermekkori eseteiben A Rijekai Klinikai Központ, Sebészeti Klinika, Gyermek Orthopédiai Osztályának közleménye Minimálisan invazív calcaneo-stop módszer pes planovalgus gyermekkori eseteiben DR. RÓTH SÁNDOR Érkezett: 2003.

Részletesebben

KAZUISZTIKÁK. Az olecranon és a radius fej egyidejű nagy elmozdulással járó törésének kezelése gyermekkorban

KAZUISZTIKÁK. Az olecranon és a radius fej egyidejű nagy elmozdulással járó törésének kezelése gyermekkorban KAZUISZTIKÁK A Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ, Gyermekklinika, Gyermeksebészeti Osztály 1 és a Péterfy Sándor Utcai Kórház Rendelőintézet és Baleseti Központ, Gyermek-traumatológiai Osztály 2 közleménye

Részletesebben

Az Egészségügyi Minisztérium módszertani levele Az időskorúak orvosi rehabilitációjáról csípőtáji törések után

Az Egészségügyi Minisztérium módszertani levele Az időskorúak orvosi rehabilitációjáról csípőtáji törések után Az Egészségügyi Minisztérium módszertani levele Az időskorúak orvosi rehabilitációjáról csípőtáji törések után Készítette: A Rehabilitációs Szakmai Kollégium A rehabilitáció fogalmát ma sokféleképpen és

Részletesebben

MISKOLCI EGYETEM. Egészségügyi Kar. OLKDA Alapszak. Képalkotó Diagnosztikai Szakirány. Csípőtáji törések. Dr. Papp Miklós PhD. Miskolc, 2015.

MISKOLCI EGYETEM. Egészségügyi Kar. OLKDA Alapszak. Képalkotó Diagnosztikai Szakirány. Csípőtáji törések. Dr. Papp Miklós PhD. Miskolc, 2015. MISKOLCI EGYETEM Egészségügyi Kar OLKDA Alapszak Képalkotó Diagnosztikai Szakirány Csípőtáji törések Konzulens: Dr. Antalfi Bálint Készítette: Szmik Laura Dr. Papp Miklós PhD. Miskolc, 2015. Tartalomjegyzék

Részletesebben

Cserháti Péter közleményei

Cserháti Péter közleményei 1 / 12 2016.10.11. 14:10 Cserháti Péter közleményei 2016 1 Bálint B, Cserháti P, Horváth I, Kovács G, Kullmann L, Szilasi M, Várdi-Visy K, Varga J, Vekerdy-Nagy Zs Az ambuláns légzıszervi rehabilitáció

Részletesebben

A csípőtáji törések hazai ellátásának elemzése a közötti időszakban

A csípőtáji törések hazai ellátásának elemzése a közötti időszakban A csípőtáji törések hazai ellátásának elemzése a 2004 2009 közötti időszakban Flóris István dr. 1 Belicza Éva dr. 2 1 Péterfy Sándor Utcai Kórház-Rendelőintézet és Baleseti Központ, Budapest 2 Semmelweis

Részletesebben

A társadalom fokozatos elöregedése világszerte egyre. Csípőtáji törések jelentősége a magyarországi adatok tükrében

A társadalom fokozatos elöregedése világszerte egyre. Csípőtáji törések jelentősége a magyarországi adatok tükrében 2010/2 OSTEOLOGIAI KÖZLEMÉNYEK 67 Csípőtáji törések jelentősége a magyarországi adatok tükrében Somogyi Péter dr., Kricsfalusy Mihály dr., Gaál János dr., Cserháti Péter dr. Semmelweis Egyetem Ortopédiai

Részletesebben

(IV. évfolyam, 1. félév) 1-5 hét szerda 17-19 ó Auguszta nagyelőadó csütörtök 09-10 ó Auguszta nagyelőadó Óraszám/félév: 15

(IV. évfolyam, 1. félév) 1-5 hét szerda 17-19 ó Auguszta nagyelőadó csütörtök 09-10 ó Auguszta nagyelőadó Óraszám/félév: 15 TRAUMATOLÓGIAI és KÉZSEBÉSZETI TANSZÉK Traumatológia I. (általános traumatológia) AOTRA01A7 2014/2015. (IV. évfolyam, 1. félév) 1-5 hét szerda 17-19 ó Auguszta nagyelőadó csütörtök 09-10 ó Auguszta nagyelőadó

Részletesebben

A hosszú gammaszegezés eredményei*

A hosszú gammaszegezés eredményei* A Pécsi Tudományegyetem, Orvos és Egészségtudományi Centrum, Traumatológiai Központ, Balesetsebészeti és Kézsebészeti Klinika közleménye A hosszú gammaszegezés eredményei* DR. NAUMOV ISTVÁN, DR. VÁMHIDY

Részletesebben

Percutan Achilles-ínvarrat endoszkópos kontrollal (Elõzetes közlemény)

Percutan Achilles-ínvarrat endoszkópos kontrollal (Elõzetes közlemény) Az Országos Sportegészségügyi Intézet Sportsebészeti Osztályánek közleménye Percutan Achilles-ínvarrat endoszkópos kontrollal (Elõzetes közlemény) DR. HALASI TAMÁS, DR. HEHL ISTVÁN, DR. BEREZNAI ISTVÁN

Részletesebben

A lábdeformitások mûtéti kezelése a neurológiai károsodást szenvedett betegek mozgásszervi rehabilitációja során DR. DÉNES ZOLTÁN

A lábdeformitások mûtéti kezelése a neurológiai károsodást szenvedett betegek mozgásszervi rehabilitációja során DR. DÉNES ZOLTÁN Az Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet közleménye A lábdeformitások mûtéti kezelése a neurológiai károsodást szenvedett betegek mozgásszervi rehabilitációja során DR. DÉNES ZOLTÁN Érkezett: 1997. május

Részletesebben

Térdprotézisek szeptikus szövődményeinek kezelése kétfázisú rekonstrukcióval*

Térdprotézisek szeptikus szövődményeinek kezelése kétfázisú rekonstrukcióval* A Pécsi Tudományegyetem, Orvos és Egészségtudományi Centrum, Traumatológiai Központ, Balesetsebészeti és Kézsebészeti Klinika közleménye Térdprotézisek szeptikus szövődményeinek kezelése kétfázisú rekonstrukcióval*

Részletesebben

Cement nélküli implantátummal végzett vápacserék rövidtávú eredményei klinikánkon*

Cement nélküli implantátummal végzett vápacserék rövidtávú eredményei klinikánkon* A Pécsi Tudományegyetem OEC ÁOK Ortopédiai Klinika közleménye Cement nélküli implantátummal végzett vápacserék rövidtávú eredményei klinikánkon* DR. HORVÁTH GÁBOR, DR. THAN PÉTER, DR. BELLYEI ÁRPÁD Érkezett:

Részletesebben

Csípőízület körüli törések rögzítésének kísérletes és klinikai elemzése

Csípőízület körüli törések rögzítésének kísérletes és klinikai elemzése Csípőízület körüli törések rögzítésének kísérletes és klinikai elemzése Doktori tézisek Dr. Flóris István Semmelweis Egyetem Klinikai Orvostudományok Doktori Iskola Konzulens: Dr. Cserháti Péter Ph.D.,

Részletesebben

Korai tapasztalatok a Calcaneo-stop módszer alkalmazásával a gyermekkori lúdtalp mûtéti kezelésében

Korai tapasztalatok a Calcaneo-stop módszer alkalmazásával a gyermekkori lúdtalp mûtéti kezelésében A Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar, Ortopédiai Klinikájának közleménye Korai tapasztalatok a Calcaneo-stop módszer alkalmazásával a gyermekkori lúdtalp mûtéti kezelésében DR. KRÁNICZ

Részletesebben

KAZUISZTIKÁK. Térdízületi unicondylaris protézis cseréje totál condylaris protézissel

KAZUISZTIKÁK. Térdízületi unicondylaris protézis cseréje totál condylaris protézissel KAZUISZTIKÁK A Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kara Ortopédiai Klinikájának közleménye Térdízületi unicondylaris protézis cseréje totál condylaris protézissel DR. THAN PÉTER, DR. KRÁNICZ

Részletesebben

KAZUISZTIKÁK. Egyidejű bilateralis avulsiós tuberositas tibiae törés ellátása gyermekkorban DR. JÓZSA GERGŐ, DR. FARKAS ANDRÁS ÖSSZEFOGLALÁS

KAZUISZTIKÁK. Egyidejű bilateralis avulsiós tuberositas tibiae törés ellátása gyermekkorban DR. JÓZSA GERGŐ, DR. FARKAS ANDRÁS ÖSSZEFOGLALÁS KAZUISZTIKÁK A Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ, Gyermekklinika, Gyermeksebészeti Osztály közleménye Egyidejű bilateralis avulsiós tuberositas tibiae törés ellátása gyermekkorban Érkezett: 2013.

Részletesebben

Csípőprotézis beültetés szűk térviszonyok között*

Csípőprotézis beültetés szűk térviszonyok között* A Pécsi Tudományegyetem, OEC, ÁOK, Ortopédiai Klinika közleménye Csípőprotézis beültetés szűk térviszonyok között* DR. HORVÁTH GÁBOR, DR. BELLYEI ÁRPÁD, DR. THAN PÉTER Érkezett: 2005. február 19. ÖSSZEFOGLALÁS

Részletesebben

Gyermekkori eminentia intercondyloidea anterior törés

Gyermekkori eminentia intercondyloidea anterior törés A Pécsi Tudományegyetem, Orvos és Egészségtudományi Centrum, Traumatológiai Központ, Balesetsebészeti és Kézsebészeti Klinika közleménye Gyermekkori eminentia intercondyloidea anterior törés Artroszkópos

Részletesebben

A heterotop ossificatio mûtéti kezelésével szerzett tapasztalataink a neurorehabilitáció során

A heterotop ossificatio mûtéti kezelésével szerzett tapasztalataink a neurorehabilitáció során Az Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet közleménye A heterotop ossificatio mûtéti kezelésével szerzett tapasztalataink a neurorehabilitáció során DR. DÉNES ZOLTÁN, DR. KÁLLAY MIKLÓS Érkezett: 2002. március

Részletesebben

A háti szakasz scoliosisának módosított instrumentálása Elsô klinikai tapasztalatok a CAB horgok alkalmazásával

A háti szakasz scoliosisának módosított instrumentálása Elsô klinikai tapasztalatok a CAB horgok alkalmazásával A Debreceni Orvostudományi Egyetem, Ortopédiai Klinika és a **Szent János Kórház, Ortopéd-Traumatológiai Osztály közleménye A háti szakasz scoliosisának módosított instrumentálása Elsô klinikai tapasztalatok

Részletesebben

A lebegő váll (floating shoulder) és kezelése

A lebegő váll (floating shoulder) és kezelése A Pécsi Tudományegyetem Mozgásszervi Sebészeti Intézet Traumatológiai és Kézsebészeti Klinikai Tanszék közleménye A lebegő váll (floating shoulder) és kezelése DR. WIEGAND NORBERT, DR. NAUMOV ISTVÁN, DR.

Részletesebben

Csípőprotézis implantációk igénybevételének jellegzetességei Magyarországon

Csípőprotézis implantációk igénybevételének jellegzetességei Magyarországon A Dél-dunántúli Regionális Egészségbiztosítási Pénztár, Pécs 1 és a Pécsi Tudományegyetem Mozgásszervi Sebészeti Intézet Traumatológiai és Kézsebészeti Klinikai Tanszék 2 közleménye Csípőprotézis implantációk

Részletesebben

Új lehetõség a trochanter-táji törések kezelésében: a PFN

Új lehetõség a trochanter-táji törések kezelésében: a PFN A Pécsi Orvostudományi Egyetem Balesetsebészeti és Kézsebészeti Klinika Közleménye Új lehetõség a trochanter-táji törések kezelésében: a PFN DR. NAUMOV ISTVÁN, DR. NYÁRÁDY JÓZSEF Érkezett: 1998. december

Részletesebben

Eredményeink distalis radius törések füles húzólemezzel végzett osteosynthesise után

Eredményeink distalis radius törések füles húzólemezzel végzett osteosynthesise után A Jávorszky Ödön Kórház Traumatológia Osztály, Vác közleménye Eredményeink distalis radius törések füles húzólemezzel végzett osteosynthesise után DR. SERESS GYÖRGY, DR. KURUCZ LÁSZLÓ, DR. OSGYÁN HENRIK,

Részletesebben

DR. WIEGAND NORBERT, DR. NAUMOV ISTVÁN,

DR. WIEGAND NORBERT, DR. NAUMOV ISTVÁN, A Pécsi Tudományegyetem Orvostudományi Kar Balesetsebészeti és Kézsebészeti Klinika közleménye Nyílt lábszártörések ellátása felfúrás nélküli velõûrszeggel DR. WIEGAND NORBERT, DR. NAUMOV ISTVÁN, DR. NYÁRÁDY

Részletesebben

Hosszútávfutó fáradásos szeméremcsont-törése Esetismertetés

Hosszútávfutó fáradásos szeméremcsont-törése Esetismertetés A Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar Ortopédiai Klinika közleménye Hosszútávfutó fáradásos szeméremcsont-törése Esetismertetés DR. ILLYÉS ÁRPÁD, DR. KISS JENÕ Érkezett: 2000. február 21. ÖSSZEFOGLALÁS

Részletesebben

endoprotézis infekció kezelése antibiotikum tartalmú cement spacer beültetése után végzett reimplantációval

endoprotézis infekció kezelése antibiotikum tartalmú cement spacer beültetése után végzett reimplantációval A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Kórháza Ortopédiai Osztály, Kecskemét, közleménye Mennyibe kerül a csípõ és térdízületi totál endoprotézis infekció kezelése antibiotikum tartalmú cement spacer beültetése

Részletesebben

Szemléletváltás a típusos radiustörések kezelésében osztályunkon a XXI. században

Szemléletváltás a típusos radiustörések kezelésében osztályunkon a XXI. században A Zala Megyei Kórház Traumatológia és Kézsebészeti Osztály közleménye Szemléletváltás a típusos radiustörések kezelésében osztályunkon a XXI. században DR. SZALAI ZOLTÁN, DR. MAGYAR LÁSZLÓ, DR. BITA LÁSZLÓ,

Részletesebben

I.5.2. Genetikai háttér: Ha a családban elõfordult a következõ gyermeknél a valószínûség 7:1.

I.5.2. Genetikai háttér: Ha a családban elõfordult a következõ gyermeknél a valószínûség 7:1. 3280 EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY 21. szám Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja Epiphyseolysis capitis femoris juvenilis ellátásáról (1. módosított változat) Készítette: az Ortopédiai Szakmai Kollégium

Részletesebben

Megbeszélés. 1. Hozzá tud-e járulni a projekt a combnyaktáji töréstípusok európai megoszlásának megértéséhez?

Megbeszélés. 1. Hozzá tud-e járulni a projekt a combnyaktáji töréstípusok európai megoszlásának megértéséhez? 96 A combnyaktáji törések száma 1965 90 között megkétszerezdött, s a szerzk többsége az irányzat folytatódását várja, 2025-re az 1990- es értékek kétszeresét, 2050-re három és félszeresét valószínsítve.

Részletesebben

A kulcscsont-törések minimál invazív mûtéti ellátása titán elasztikus velõûrszeggel (TEN)

A kulcscsont-törések minimál invazív mûtéti ellátása titán elasztikus velõûrszeggel (TEN) Az Országos Baleseti és Sürgõsségi Intézet Közleménye A kulcscsont-törések minimál invazív mûtéti ellátása titán elasztikus velõûrszeggel (TEN) A módszer ismertetése, a kezdeti eredmények bemutatása DR.

Részletesebben

150 gamma-szegezéssel szerzett tapasztalataink DR. MERÉNYI GÁBOR, DR. ZÁGH ISTVÁN, DR. KOVÁCS ATTILA

150 gamma-szegezéssel szerzett tapasztalataink DR. MERÉNYI GÁBOR, DR. ZÁGH ISTVÁN, DR. KOVÁCS ATTILA A Fôvárosi Önkormányzat Károlyi Sándor Kórház- és Rendelôintézet Baleseti Sebészeti Osztály közleménye 150 gamma-szegezéssel szerzett tapasztalataink DR. MERÉNYI GÁBOR, DR. ZÁGH ISTVÁN, DR. KOVÁCS ATTILA

Részletesebben

Új célzókészülék a térd elülsô keresztszalag pótlásához

Új célzókészülék a térd elülsô keresztszalag pótlásához A London-i Mayday University Hospital Közleménye Új célzókészülék a térd elülsô keresztszalag pótlásához DR. MOWBRAY M. A. S., DR. ZOLCZER L., DR. BARRY M. Érkezett: 1996. január 19. ÖSSZEFOGLALÁS A térd

Részletesebben

Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja Bokatörés (S8250, S8260, S9300, S9320) Fractura malleoli

Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja Bokatörés (S8250, S8260, S9300, S9320) Fractura malleoli Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja Bokatörés (S8250, S8260, S9300, S9320) Fractura malleoli Készítette: A Traumatológiai Szakmai Kollégium I. Alapvető megfontolások 1. Érvényességi terület

Részletesebben

Serdülõkori combfejelcsúszás kezelésének eredményei klinikánkon

Serdülõkori combfejelcsúszás kezelésének eredményei klinikánkon A Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Ortopédiai Klinika közleménye Serdülõkori combfejelcsúszás kezelésének eredményei klinikánkon DR. DOMÁN ISTVÁN, DR. GAZSÓ IMRE, DR. DE JONGE TAMÁS Érkezett:

Részletesebben

A thrombosis profilaxis aktuális kérdései Traumatológiai és nagyízületi protézisműtéten átesett betegek együttműködése

A thrombosis profilaxis aktuális kérdései Traumatológiai és nagyízületi protézisműtéten átesett betegek együttműködése Az Önkormányzati Kórház Sárvár, közleménye A thrombosis profilaxis aktuális kérdései Traumatológiai és nagyízületi protézisműtéten átesett betegek együttműködése DR. KORCSMÁR JÓZSEF Érkezett: 2009. március

Részletesebben

Distalis radiusvég-törések kezelése percutan intramedullaris radius szeggel (PIRSZ)

Distalis radiusvég-törések kezelése percutan intramedullaris radius szeggel (PIRSZ) A Kaposi Mór Oktató Kórház, Aktív Mozgásszervi Sebészeti Osztály Traumatológiai Egység 1 és a Dél-dunántúli Regionális Egészségbiztosítási Pénztár 2 közleménye Distalis radiusvég-törések kezelése percutan

Részletesebben

Tapasztalataink a rosszul gyógyult distalis radius törések korrekciós osteotomiájával

Tapasztalataink a rosszul gyógyult distalis radius törések korrekciós osteotomiájával A Debreceni Orvostudományi Egyetem Traumatológiai Tanszékének közleménye Tapasztalataink a rosszul gyógyult distalis radius törések korrekciós osteotomiájával DR. BALÁZS JÓZSEF, DR. BÍRÓ VILMOS, DR. FRENDL

Részletesebben

Os capitatumban elhelyezkedő osteoid osteoma okozta csuklótáji fájdalom Esetismertetés

Os capitatumban elhelyezkedő osteoid osteoma okozta csuklótáji fájdalom Esetismertetés A Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ Traumatológiai Klinika és Pathológia Intézet közleménye Os capitatumban elhelyezkedő osteoid osteoma okozta

Részletesebben

A Nemzeti Erőforrás Minisztérium szakmai protokollja. Scaphoideum (sajkacsont) törések kezeléséről

A Nemzeti Erőforrás Minisztérium szakmai protokollja. Scaphoideum (sajkacsont) törések kezeléséről Jóváhagyom: Dr. Réthelyi Miklós miniszter ph A Nemzeti Erőforrás Minisztérium szakmai protokollja Scaphoideum (sajkacsont) törések kezeléséről Készítette: a Magyar Kézsebész Társaság vezetősége a Traumatológiai

Részletesebben

Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja Humerus diaphysis törések kezelése (384E, 387C) Készítette: A Traumatológiai Szakmai Kollégium

Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja Humerus diaphysis törések kezelése (384E, 387C) Készítette: A Traumatológiai Szakmai Kollégium I. Alapvető megfontolások Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja Humerus diaphysis törések kezelése (384E, 387C) Készítette: A Traumatológiai Szakmai Kollégium 1. A protokollok alkalmazási /

Részletesebben

B. A. Z. Megyei Kórház Traumatológiai Osztály közleménye

B. A. Z. Megyei Kórház Traumatológiai Osztály közleménye B. A. Z. Megyei Kórház Traumatológiai Osztály közleménye Kezdeti tapasztalataink a femurtörések felfúrás nélküli velõûrszegezésével DR. BÁRÁNY ISTVÁN, DR. KAZACSAY FERENC, DR. GYURINA LÁSZLÓ, DR. MIKLER

Részletesebben

A baleseti sebészeti implantátumok eltávolításának kérdései

A baleseti sebészeti implantátumok eltávolításának kérdései A Fővárosi Önkormányzat Péterfy Sándor Utcai Kórház Rendelőintézet és BALESETI KÖZPONT közleménye A baleseti sebészeti implantátumok eltávolításának kérdései DR. VÉGH GYÖRGY PÁL Érkezett: 2008. július

Részletesebben

Csigolyatörések konzervativ és műtéti kezelése. Kasó Gábor Pécsi Tudományegyetem, Idegsebészeti Klinika

Csigolyatörések konzervativ és műtéti kezelése. Kasó Gábor Pécsi Tudományegyetem, Idegsebészeti Klinika Csigolyatörések konzervativ és műtéti kezelése Kasó Gábor Pécsi Tudományegyetem, Idegsebészeti Klinika Csigolyatörések konzervativ és műtéti kezelése traumás poroticus pathologias craniocervicalis, cervicalis,

Részletesebben

Doktori Iskola vezető: Prof. Dr. Bódis József Programvezető: Prof. Dr. Kovács L. Gábor Témavezető: Prof. Dr. Boncz Imre, Prof. Dr.

Doktori Iskola vezető: Prof. Dr. Bódis József Programvezető: Prof. Dr. Kovács L. Gábor Témavezető: Prof. Dr. Boncz Imre, Prof. Dr. PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA Doktori Iskola vezető: Prof. Dr. Bódis József Programvezető: Prof. Dr. Kovács L. Gábor Témavezető: Prof. Dr. Boncz Imre, Prof.

Részletesebben

Nyakban rögzülő szárral végzett csípőízületi totál endoprotézis rövid távú eredményei klinikánkon Két eset ismertetése

Nyakban rögzülő szárral végzett csípőízületi totál endoprotézis rövid távú eredményei klinikánkon Két eset ismertetése A Pécsi Tudományegyetem KK MSI Traumatológiai Klinikai Tanszék 1 és Ortopédiai Klinikai Tanszék 2 közleménye Nyakban rögzülő szárral végzett csípőízületi totál endoprotézis rövid távú eredményei klinikánkon

Részletesebben

Országos Baleseti Intézet közleménye

Országos Baleseti Intézet közleménye Országos Baleseti Intézet közleménye Posztoperatív fixateur externe rögzítés késõi szeptikus szövõdmény miatt végzett csípõprotézis eltávolítás után DR. FÉNYES LÁSZLÓ, DR. KALAS LÁSZLÓ, DR. DÓCZI JÓZSEF

Részletesebben

A coxarthrosis kliniko-patológiai típusai* DR. MÉSZÁROS TAMÁS

A coxarthrosis kliniko-patológiai típusai* DR. MÉSZÁROS TAMÁS A Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Egyetem Ortopédiai Klinika közleménye A coxarthrosis kliniko-patológiai típusai* DR. MÉSZÁROS TAMÁS ÖSSZEFOGLALÁS A szerzô 1000 coxarthrosisos beteg klinikai, radiológiai

Részletesebben

Acetabulum törések késői szövődményei miatt végzett csípőízületi arthroplasticák eredményei

Acetabulum törések késői szövődményei miatt végzett csípőízületi arthroplasticák eredményei A Fővárosi Önkormányzat Péterfy Sándor Utcai Kórház Rendelőintézet és Baleseti Központ közleménye Acetabulum törések késői szövődményei miatt végzett csípőízületi arthroplasticák eredményei DR. FLÓRIS

Részletesebben

Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja Csípőtáji törések fizioterápiás kezelése

Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja Csípőtáji törések fizioterápiás kezelése I. Alapvető megfontolások Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja Csípőtáji törések fizioterápiás kezelése Készítette: Az Ápolási Szakmai Kollégium és a Magyar Gyógytornászok Társasága 1. A protokoll

Részletesebben

A medialis combnyaktörés osteosynthesisének fejlesztése ismételt, prospektív, nemzetközi epidemiológiai felmérések révén

A medialis combnyaktörés osteosynthesisének fejlesztése ismételt, prospektív, nemzetközi epidemiológiai felmérések révén A medialis combnyaktörés osteosynthesisének fejlesztése ismételt, prospektív, nemzetközi epidemiológiai felmérések révén Doktori (Ph.D.) értekezés Dr. Cserháti Péter Országos Baleseti és Sürgősségi Intézet

Részletesebben

Aszerzők közleményükben azokat a jeleket és mérési

Aszerzők közleményükben azokat a jeleket és mérési 18 OSTEOLOGIAI KÖZLEMÉNYEK 2013/1-2 Elülső térd fájdalmak radiológiai vonatkozásai Balogh Endre dr., Palotás Anikó dr., Kovács Hedvig, Róka Timea, Kéki Imre, László Csaba, Stefán Ágnes dr. és Viharos Krisztián*

Részletesebben

Tapasztalataink radiusfej protézisekkel

Tapasztalataink radiusfej protézisekkel Az Országos Traumatológiai Intézet közleménye Tapasztalataink radiusfej protézisekkel DR. FEKETE KÁROLY, DR. VARGA ISTVÁN, DR. FRENYÓ SÁNDOR ÖSSZEFOGLALÁS Szerzôk az izoelasztikus radiusfej protézis beültetésével

Részletesebben

A SCOLIOSIS REHABILITÁCIÓJA

A SCOLIOSIS REHABILITÁCIÓJA GYERMEKGYÓGYÁSZAT A SCOLIOSIS REHABILITÁCIÓJA Szinonimák: gerincferdülés, dorsopathia Csecsemõ- és Gyermekgyógyászati Szakmai Kollégium, Rehabilitációs Szakmai Kollégium Az Egészségügyi Minisztérium szakmai

Részletesebben

KAZUISZTIKA. A Pécsi Tudományegyetem KK MSI Ortopédiai Klinika közleménye

KAZUISZTIKA. A Pécsi Tudományegyetem KK MSI Ortopédiai Klinika közleménye KAZUISZTIKA A Pécsi Tudományegyetem KK MSI Ortopédiai Klinika közleménye A dysplasiás femur protetizálásának eltérő megoldási lehetőségei csípő TEP beültetésekor DR. SZUPER KINGA, DR. KUZSNER JÓZSEF, DR.

Részletesebben

Sebész szerepe az axilla ellátásában Mersich Tamás Uzsoki utcai Kórház Sebészeti-onkosebészeti Osztály 2014. május 24. Kecskemét Bevezetés A nyirokcsomók sebészi eltávolítása felel a legtöbb szövődményért

Részletesebben

Unicondylaris felszínpótló térdprotézisek eredményei

Unicondylaris felszínpótló térdprotézisek eredményei A Markhot Ferenc Kórház Ortopédiai Osztálya közleménye* Unicondylaris felszínpótló térdprotézisek eredményei középtávú utánkövetéssel DR. PÓCS ALFRÉD, DR. GIRHINY ZOLTÁN, DR. TÕZSÉR KORNÉL, DR. NÉMETH

Részletesebben

Fizioterápia a csípőtáji töröttek ellátásában. Dr. Harsányi Zsolt Kenézy Kórház-Rendelőintézet

Fizioterápia a csípőtáji töröttek ellátásában. Dr. Harsányi Zsolt Kenézy Kórház-Rendelőintézet Fizioterápia a csípőtáji töröttek ellátásában Dr. Harsányi Zsolt Kenézy Kórház-Rendelőintézet A csípőtáji törések az időskorúak és töréseik számának nagyfokú növekedésével (kb. 180-200 időskorú törésére,

Részletesebben

Gerincvelősérült betegek decubitusainak plasztikai sebészeti módszerekkel történő gyógyítása - 10 éves utánkövetés -

Gerincvelősérült betegek decubitusainak plasztikai sebészeti módszerekkel történő gyógyítása - 10 éves utánkövetés - Gerincvelősérült betegek decubitusainak plasztikai sebészeti módszerekkel történő gyógyítása - 10 éves utánkövetés - Both Béla*, JósvayJános**, Klauber András* * Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet,

Részletesebben

A calcaneus törések ellátása HLS (fejnélküli HeadLess Screw) csavarral

A calcaneus törések ellátása HLS (fejnélküli HeadLess Screw) csavarral A Péterfy Sándor Utcai Kórház Rendelőintézet és BALESETI KÖZPONT 1, a Semmelweis Egyetem, Traumatológiai Tanszék, Uzsoki Kórház, Ortopéd traumatológiai Osztály 2 és a Pécsi Tudományegyetem ÁOK Mozgásszervi

Részletesebben

Ultrasound biomicroscopy as a diagnostic method of corneal degeneration and inflammation

Ultrasound biomicroscopy as a diagnostic method of corneal degeneration and inflammation Ultrasound biomicroscopy as a diagnostic method of corneal degeneration and inflammation Ph.D. Thesis Ákos Skribek M.D. Department of Ophthalmology Faculty of Medicine University of Szeged Szeged, Hungary

Részletesebben

Seven implantátumok klinikai és radiológiai vizsgálata. Az osseointegráció mértéke és a csont szintjének stabilitása. Elsődleges eredmények.

Seven implantátumok klinikai és radiológiai vizsgálata. Az osseointegráció mértéke és a csont szintjének stabilitása. Elsődleges eredmények. Seven implantátumok klinikai és radiológiai vizsgálata. Az osseointegráció mértéke és a csont szintjének stabilitása. Elsődleges eredmények. Zabaras D, Boubolis S, Spanos A, Petsinis V, Gisakis I G Bevezetés

Részletesebben

A DEBRECENI EGYETEM BIOMECHANIKAI LABORATÓRIUMA

A DEBRECENI EGYETEM BIOMECHANIKAI LABORATÓRIUMA Biomechanica Hungarica IV. évfolyam, 1. szám A DEBRECENI EGYETEM BIOMECHANIKAI LABORATÓRIUMA Manó Sándor Debreceni Egyetem, Orvos- és Egészségtudományi Centrum, Ortopédiai Klinika manos@med.unideb.hu A

Részletesebben

Protetikai szemléletű tervezés a navigációs implantológia területén

Protetikai szemléletű tervezés a navigációs implantológia területén Semmelweis Egyetem Fogorvostudományi Kar Fogpótlástani Klinika Protetikai szemléletű tervezés a navigációs implantológia területén Dr. Kispélyi Barbara egyetemi docens Mechanikai komplikációk Biológiai

Részletesebben

Cement nélküli implantátummal végzett csípőrevíziók eredményei különös tekintettel a heterotop csontképződésre

Cement nélküli implantátummal végzett csípőrevíziók eredményei különös tekintettel a heterotop csontképződésre A Pécsi Tudományegyetem ÁOK Ortopédiai Klinika közleménye Cement nélküli implantátummal végzett csípőrevíziók eredményei különös tekintettel a heterotop csontképződésre DR. SZUPER KINGA, DR. HORVÁTH GÁBOR,

Részletesebben

Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja A combcsont testének felnőttkori törése Fractura diaphyseos femoris

Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja A combcsont testének felnőttkori törése Fractura diaphyseos femoris I. Alapvető megfontolások Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja A combcsont testének felnőttkori törése Fractura diaphyseos femoris Készítette: A Traumatológiai Szakmai Kollégium BNO kódok S7230:

Részletesebben

A Ludloff-féle csípõfeltárással szerzett tapasztalatok az amyoplasia típusú arthrogryposisos betegek csípõficamának kezelésében *

A Ludloff-féle csípõfeltárással szerzett tapasztalatok az amyoplasia típusú arthrogryposisos betegek csípõficamának kezelésében * A Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar Ortopédiai Klinika 1 a Department of Orthopaedics, Children s Hospital and Medical Center, Seattle, Washington, USA 2 és a Department of Pediatrics, British

Részletesebben

Ötven éves kor alatt beültetett csípőprotézisek legalább 10 éves utánkövetése

Ötven éves kor alatt beültetett csípőprotézisek legalább 10 éves utánkövetése A Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, Ortopédiai Klinika közleménye Ötven éves kor alatt beültetett csípőprotézisek legalább 10 éves utánkövetése DR. HOLNAPY GERGELY, DR. ZAHÁR ÁKOS, DR.

Részletesebben

Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja Felnőttkori aszeptikus combfej nekrózis. Készítette: Az Ortopédiai Szakmai Kollégium

Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja Felnőttkori aszeptikus combfej nekrózis. Készítette: Az Ortopédiai Szakmai Kollégium Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja Felnőttkori aszeptikus combfej nekrózis Készítette: Az Ortopédiai Szakmai Kollégium I. Alapvető megfontolások Szinonímák: Avaszkuláris femurfej nekrózis,

Részletesebben

A distalis bicepszín szakadás kezelése és eredményei

A distalis bicepszín szakadás kezelése és eredményei Az Almási Balogh Pál Kórház, Sebészeti Mátrix Osztály, Ózd, közleménye A distalis bicepszín szakadás kezelése és eredményei DR. GYURINA LÁSZLÓ Érkezett: 2008. december 19. ÖSSZEFOGLALÁS A szerző a musculus

Részletesebben

iatalkori szubakut osteomyelitis

iatalkori szubakut osteomyelitis A Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, Ortopédiai Klinika közleménye iatalkori szubakut osteomyelitis DR. KISS SÁNDOR, DR. BALLA MÁRIA, DR. SZÕKE GYÖRGY Érkezett: 2002. március 12. ÖSSZE OGLALÁS

Részletesebben

A BIOMECHANIKAI ANYAGVIZSGÁLÓ LABORATÓRIUM

A BIOMECHANIKAI ANYAGVIZSGÁLÓ LABORATÓRIUM Tudományos Hétfő rendezvénysorozat Debrecen, 2011.05.09. 1/16 A BIOMECHANIKAI ANYAGVIZSGÁLÓ LABORATÓRIUM Manó Sándor, Csernátony Zoltán DEBRECENI EGYETEM OEC ORTOPÉDIAI KLINIKA BIOMECHANIKAI LABORATÓRIUM

Részletesebben

A TIBIA LATERALIS CONDYLUS TÖRÉSEK

A TIBIA LATERALIS CONDYLUS TÖRÉSEK EREDETI KÖZLEMÉNYEK Biomechanica Hungarica VI. évfolyam, 2. szám A TIBIA LATERALIS CONDYLUS TÖRÉSEK KÉSEI ÍZÜLETI DESTRUKCIÓINAK ALTERNATÍV ELLÁTÁSÁNAK BIOMECHANIKAI VIZSGÁLATA Sződy Róbert 1, Borbás Lajos

Részletesebben