Az enoxaparin és a Na-heparin terápia hatékonyságának összehasonlítása medence és trochantertáji töréseknél *

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az enoxaparin és a Na-heparin terápia hatékonyságának összehasonlítása medence és trochantertáji töréseknél *"

Átírás

1 A Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Balesetsebészeti és Kézsebészeti Klinika közleménye Az enoxaparin és a Na-heparin terápia hatékonyságának összehasonlítása medence és trochantertáji töréseknél * DR. NAUMOV ISTVÁN, DR. NYÁRÁDY JÓZSEF, DR. FARKAS GÁBOR, DR. VÁMHIDY LÁSZLÓ, DR. BUKOVECZ TIBOR, DR. WIEGAND NORBERT Érkezett: október 1. ÖSSZEFOGLALÁS A szerzõk két periódusban vizsgálták a thrombembóliás szövõdmények arányát az akut medence és trochantertáji sérülteknél. Mindkét periódusban azonos beteganyagot, beteget vontak be a vizsgálatokba. A vizsgálat célja az volt, hogy, vajon a Na-heparin, vagy egy kis molekula tömegû heparin (enoxaparin) hatásosabb-e a thrombembóliás szövõdmények kivédésében. Tanulmányukban vizsgálták, elemezték az egyéb tényezõket is, mely a thrombembóliás szövõdmények számának csökkenéséhez vezetett. Az elsõ periódusban, 19%, 13%, 9%-ban, míg a második idõszakban 8%, 2%, 1%-ban alakult a mélyvénás thrombózis (DVT), a pulmonális embólia és az ezekbõl következõ halálozások elõfordulása. Megállapítják, hogy a korábban alkalmazott thrombózis prophylaxis, a Naheparin és a korábbi mûtéti módszerek, kevésbé hatásosak, mint az új komplex thrombembóliás terápia, mely magában foglalja a korszerû prolongáltan, 6 hétig adott kis molekula tömegû heparint (Clexane), a korai, gyors, szövetkímélõ és azonnali terhelés stabilitást adó mûtéti módszereket, melyek lehetõvé teszik a korai mobilizálást. Ezen kívül a mechanikai védelmi megoldásokat is tartalmazza. Ezzel a komplex protokollal lehet felvenni a harcot a rettegett thrombembóliás szövõdményekkel szemben. Kulcsszavak: Thromboembolia Megelõzés; Antikoagulánsok; Enoxaparin; Heparin; Medencesérülés - Komplikáció; Csípõtáji törések Komplikáció; Posztoperatív komplikációk Megelõzés; Összehasonlító tanulmány; I. Naumov, J. Nyárády, G. Farkas, L. Vámhidy, T. Bukovecz, N. Wiegand: Comparison of enoxaparin and Na-heparin effectiveness in the cases of acute pelvic and pertrochanteric fractures. The authors evaluated the role of thromboembolic complications in 2 periods in the cases of pelvic and pertrochanteric fractures. There were patients including in both periods. The aim of this study was to determine whether the Na-heparin or the low molecular weight heparin (enoxaparin) was more effective to prevent thropmboembolic complications. Other causes were evaluated as well being possibly decreasing factors in thromboembolic complications. In the first period 19%, 13%, 9%, in the second one 8%, 2%, l% was the rate of DVT, pulmonary embolism and consequent death. They declare the less effectiveness of Na-heparin and the problem with old surgical technique in the previous period, contrary to the more effective new, complex thrombosis prophylaxis, prolonged (6 weeks) low molecular weight heparin (Clexane) and clean and careful surgical technique to allow early mobilisation. Mechanical prophylaxis possibilities are mentioned as well. This complex protocol is the key of success in thrombosis prophylaxis. Key words: Thromboembolism Prevention and control; Anticoagulants; Enoxaparin; Heparin; Pelvic bones Injuries; Femoral neck fractures Complications; Postoperative complications Prevention and control; Comparative study; * A tanulmány az OTKA T és a T számú pályázatainak támogatásával készült. Magyar Traumatológia, Ortopédia, Kézsebészet, Plasztikai Sebészet F

2 BEVEZETÉS A posztoperatív vénás thrombembóliás szövõdmények a traumatológiában is jelentõs veszélynek teszik ki a betegeket. Manapság is igen gyakori az alsóvégtagi mélyvénás trombózis, illetve gyakori halálok a posztoperatív tüdõembólia a traumatológiai mûtétek után. Jól ismert az a tény, hogy a fenti szövõdmények jelentkezési ideje kettõs, egyrészt még a kórházban tartózkodás ideje alatt a 3-5. posztoperatív napon, másrészt, már otthon a nap körül jelentkezik. Ez a fokozott alvadékonyság, rizikószak, akár 5-6 hétig is fennállhat (2, 6, 28). Ennek kivédése jelenleg csak többsíkú, komplex terápia által valósítható meg. A traumatológiában ez a komplexitás különösen igaz, hisz igen speciális beteganyaggal dolgozunk és az sem elfelejthetõ, hogy eseteink nagy része akut. A Virchow által leírt triász alapján, betegeinknél mindhárom kiváltó ok a sérülés idõpontjától már létezik. Minden sérülés kapcsán fellépõ vérzés megváltoztatja a vér összetételét, megváltoznak a haemodinamikai paraméterek és természetesen az erek endothelje direkt sérül. Így, az ellátás helyére beérkezõ traumát szenvedett betegeknél tulajdonképpen már elkezdõdött a trombózis. Az igazi prevenció az lenne, ha a sérültek még a baleset bekövetkezte elõtt kapnának valamilyen antikoaguláns gyógyszert, ez azonban a lehetetlen feladatok közé tartozik. Azok a betegek, akik valamilyen ok miatt tartós antikoaguláns terápiában részesülnek, például Syncumar, sincsenek kiváltságos helyzetben, hisz a csökkent alvadási paraméterek, a végleges ellátásukat késleltethetik. Ebbõl is látszik, hogy a traumatológiai ellátás kapcsán, az esszenciális értékû trombózis prophylaxis igen bonyolult, összetett feladat. Felmérésünket a leggyakoribb sérülésfájta, a pertrochanter femur törés és a legsúlyosabb sérülésfajta, a medencetörés vonatkozásában végeztük el. ANYAG ÉS MÓDSZER Klinikánkon két periódusban vizsgáltuk a medence és trochantertáji sérülések kapcsán létrejött trombembóliás szövõdményeket. Az elsõ periódusban, közötti idõszakban a trombózis prophylaxis Na-heparinnal történt, melyet a betegek kórházi tartózkodásuk idején napi 3 x 5000 E dózisban kaptak. A második periódusban, közötti idõszakban a napi egyszeri 40 mg Clexane-t alkalmaztuk. Mindkét idõszakban azonos számú és nemû beteget vizsgáltunk. Átlagéletkoruk is azonos volt. I. táblázat. A sérülések fajtáit az 1. ábrán összegeztük. Az egyes sérülés fajták azonos számban szerepeltek tanulmányunkban. A trochantertáji törések esetében az AO, a medencetöréseknél a Tile beosztást alkalmaztuk. A részletes törés beosztásokat a II. táblázatban tüntettük fel. Minden beteget meg- 1. ábra Törésfajták 208 Magyar Traumatológia, Ortopédia, Kézsebészet, Plasztikai Sebészet F

3 I. táblázat. Demográfiai és betegadatok I. periódus ( ) II. periódus ( ) Betegszám: Nem:... Nõ... Nõ Átlagéletkor: (év) Medence... 38,5 /24-54/... 35,9 /19-46/ Trochanter... 71,5 /49-89/...74, 2 /45-101/ Átlagos ápolási idõ (nap) Medence... 19,6 /14-42/... 12,2 /9-34/ Trochanter... 17,5 /12-31/... 7,2 /3-19/ Sérülés és a mûtét között eltelt idõ (nap) Medence... 6,8 /4-12/... 1,8 /0-5/ Trochanter...4,2 /1-11/... 0,9 /0-6/ II. táblázat. Törésbeosztás I. periódus ( ) II. periódus ( ) Medence törések (Tile beosztás) B C C Pertrochanter törések (AO beosztás) A A A III. táblázat. Mûtétek fajtái I. periódus ( ) II. periódus ( ) Ender szegezés Szögletlemez OS Gammaszegezés Lemez OS Percután csavar OS operáltunk. Az elvégzett mûtétek fajtáit a III. táblázatban ábrázoltuk. Az elsõ periódusban a trochantertáji törések kezelésében az akkor bevált és elfogadott Ender szegezés játszotta a fõszerepet. A második periódusban a trochantertáji törések megoldásában az egyeduralkodó a gammaszegezés volt. A medence törések viszonylatában, az elsõ idõszakban a nyílt feltárásos, véres repozíciókat és a belsõ lemezes rögzítéseket végeztük, míg a második terminusban elsõsorban a fedett repozíciókat és a percutan csavarozásokat favorizáltuk. Az eltérés a két vizsgált idõszak tartama között, a mûtét típusai, valamint a mûtétre kerülés idejében és a kórházban tartózkodás idejében volt. A vizsgálati periódusok idõtartam eltérése abból adódott, hogy feltétlenül azonos számú, sérülés fajtájú és nemû beteget szerettünk volna bevonni a vizsgálatba, így az elsõ periódusban több idõ alatt sikerült csak a bete- Magyar Traumatológia, Ortopédia, Kézsebészet, Plasztikai Sebészet F

4 IV. táblázat. Antikoaguláns protokollok I. periódus ( ) II. periódus ( ) Na-heparin Clexane Antikoaguláns terápia kezdete Kórházba kerülés napjától Kórházba kerülés napjától Befejezése Hazabocsátáskor Otthoni antikoaguláns terápia SP 54, szalicilátok, stb.??? Prolongált adás 6 hétig!!! Syncumar!!! geket bevonni. A lényeges eltérés a mûtéti megoldásokban adódott, de ez természetes is, hiszen a két vizsgált periódus között jelentõs minõségi fejlõdés állt be a traumatológiai ellátásban, elõtérbe kerültek a minimál invazív percutan módszerek, illetve teret kapott az abszolút terhelés stabilitást adó gammaszegezés. A sérülés és a definitív mûtét közötti idõszak is jelentõsen csökkent. Az antikoaguláns protokoll a két idõszakban a következõképpen alakult. Az elsõ periódusban a beteg, a beérkezés napjától 3x5000 E Na-heparin injekciót kapott, minden nap subcutan a bentfekvés idõtartama alatt. Az igazi nagy problémát az otthoni szak jelentette, ugyanis a megkezdett nem frakcionált heparin terápiát otthoni körülmények között nem lehetett folytatni, ezért valamilyen orális gyógyszert adtunk a továbbiakban. Azok a betegek, akik, Syncumar szedõk voltak már a sérülés elõtt is, igazából itt élveztek elõnyt. Ezeknél a betegnél nagy valószínûséggel nem kellett számolni a késõi thrombembóliás szövõdmények kialakulásával. Azoknál a betegeknél, akik viszont nem részesültek Syncumar terápiában, maradtak az egyéb, nem megbízható gyógyszereknél, mint az SP 54, a szalicilátok, Venoruton stb. A második periódusban, már rendelkezésünkre állt több fajta kis molekula tömegû heparin is. Klinikánkon a Clexane (enoxaparin) LMW heparint alkalmaztuk. A betegek az elsõ subcután injekciót felvételük napján kapták meg, nagy százalékban még a mûtét elõtt. Ezt követõen naponta egyszer 40 mg. sc. Clexane-t kaptak, egészen a hazabocsátás napjáig. Az igazi változás a megelõzõ periódushoz képest ezután következett. Minden beteg a sérüléstõl számított hat hétig otthonában is kapott Clexane-t. IV. táblázat. Minden betegnél preoperatív és posztoperatív is ellenõriztük a labor paramétereket (vérkép, ionok, májfunkciós paraméterek, vérzés-alvadási idõ thrombin idõ, PTI, PTR stb.). Mechanikus thromboprohylaxisként mindkét alsóvégtagra felhelyezett rugalmas pólyát alkalmaztunk. A mûtét elõtti idõszakban, míg a betegeknél extenziós kezelés zajlott, az érintett végtag izometriás izomgyakorlatai, a mûtét utáni szakban passzív és lehetõleg minél elõbbi aktív gyógytornát vezettünk be. Ennek kivitelezése, csak a mozgás és még inkább a terhelés stabil osteosynthesisek eseteiben valósulhatott meg teljesen. EREDMÉNYEK Vizsgálatunk alapvetõ célja a két periódusban, a két különbözõ antikoaguláns terápia hatékonyságának összehasonlítása. Mindkét idõszakban vizsgáltuk a klinikán bekövetkezett thrombembóliás szövõdmények, a mélyvénás trombózis, a pulmonális embólia és a következményes halálok bekövetkezésének elõfordulási arányait. Betegeinknél a thrombembóliás szövõdmények meglétét, vagy nem meglétét a hazabo- 210 Magyar Traumatológia, Ortopédia, Kézsebészet, Plasztikai Sebészet F

5 csátáskor, illetve a hatodik héten vizsgáltuk. Csak a klinikailag manifeszt és valamilyen vizsgáló eljárással igazolt thrombembóliás szövõdményeket vettük figyelembe. A mélyvénás thrombózist, részben fizikális vizsgálattal, de fõleg a noninvazív doppler vizsgálattal igazoltuk. A pulmonális embólia gyanújakor a diagnosztikus sor a fizikális tünetek észlelése mellett, a mellkas röntgenfelvételre, de fõleg a perfúziós tüdõszcintigrafiára alapult. A CT-vizsgálat csak a második periódusban vált rutinszerûvé, akárcsak a D-dimer teszt. Végezetül vizsgáltuk a thrombembóliás szövõdmények kialakulása miatt bekövetkezett elhalálozási arányt is. Elemzéseinket, részben külön-külön is elvégeztük a medence és a pertrochanter töréseknél, részben tanulmányoztuk a klinikai és az otthoni szakban a thrombembóliás szövõdmények elõfordulását. Mindezek alapján megállapítottuk, hogy a kórházi bennfekvés alatti mind a medencetöréseknél, mind a pertrochanter töréseknél az I. periódusban lényegesen több thrombembóliás szövõdményt észleltünk (2, 3. ábra). 2. ábra A medencetörések tromboembóliás szövõdményei (Klinikai szak) 3. ábra A pertrochater törés tromboembóliás szövõdményei (Klinikai szak) Még markánsabb eltéréseket tapasztaltunk az otthoni, ambuláns szakban, ahol is szinte már,,riasztóvá vált az eltérés (4, 5. ábra). Ha az összesített thrombembóliás szövõdmény arányokat szemléljük, észrevehetõ, hogy, nem csak az egyes törésfajták tekintetében látható a posztoperatív mélyvénás thrombózis, a pulmonális embolizáció és a halálozás jelentõs csökkenése, de az együttes, összesített betegségcsoportok tekintetében is. Magyar Traumatológia, Ortopédia, Kézsebészet, Plasztikai Sebészet F

6 A két periódust ez alapján összehasonlítva, kitûnik, hogy az I. periódusban a mélyvénás thrombózisok 19%-ban, a pulmonáris embóliák 13%-ban fordultak elõ. Az ezekbõl a szövõdményekbõl bekövetkezett halálozás 9% volt. A II. periódusban a fenti adatok: %-ra csökkentek (6. ábra). A fenti adatokat elemezve, arra a megállapításra jutottunk, hogy a thrombembóliás szövõdmények drasztikus csökkenésében több tényezõ is szerepet játszott. Az elsõ és legszembetûnõbb tényezõ a gyógyszeres trombózis elleni védelemben levõ különbségek, Na-heparin versus LMWH. A második, az adott gyógyszer adásának idõtartama, Na-heparint csak a klinikai szakban kaptak a betegek, míg a Clexant prolongálva 6 hétig. A harmadik tényezõ a sérülés és a mûtét közötti idõ csökkenése. Ez által lerövidült az az idõ, mikor a beteg ágynyugalomra, extenziós kezelésre kényszerült, mikor is igen korlátozottá vált az egyéb, például mechanikai thrombózis prophylaxis. A negyedik tényezõ, amit ezidáig nem kellõképpen hangsúlyoztak, maga a mûtét volt. A korszerû, minimálisan invazív, kevés szövet roncsolással járó, azonban azonnali terhelés stabilitást adó mûtéti megoldások biztosították a betegek számára a posztoperatív 1-2. napon a felkelést, a mobilizálást, az aktív és passzív gyógytorna megkezdését. Mindezek a tényezõk együttesen adják azt az eredményt, hogy a medence és pertrochanter törések után a fenti komplex antithrombotikus terápia segítségével jelentõsen lehetett csökkenteni a mélyvénás trombózis, a pulmonáris embólia elõfordulását, a következményes halálozással együtt. 4. ábra A medencetörések tromboembóliás szövõdményei (6 hetes kontroll) 5. ábra A pertrochater törés tromboembóliás szövõdményei (6 hetes kontroll) 212 Magyar Traumatológia, Ortopédia, Kézsebészet, Plasztikai Sebészet F

7 6. ábra Összesített tromboembóliás szövõdmények MEGBESZÉLÉS A posztoperatív thromboembóliás szövõdmény még manapság is az egyik legsúlyosabb szövõdmény az operatív szakmákban. Ennek csökkentésére, kivédésére, rendelkezésünkre állnak különféle antikoaguláns gyógyszerek, frakcionált és nem frakcionált heparinok, dextrán, mechanikus védõ rendszerek, intermittáló pumpakezelés, rugalmas pólya, stb. A gyógyszerek hatásosságát már számtalan tanulmány ismertette. A traumatológiában, mint speciális beteganyaggal foglalkozó szakterületen, az ismert eljárások közül nem mindegyik alkalmazható. Az orális antikoagulánssal folytatott megelõzés, mint például a kétlépcsõs warfarin kezelés ismert, de széles körben nem terjedt el (1, 5, 10, 13, 18). A traumatológiában ez a módszer nem is lenne használható, hisz nem tudjuk sem mi, sem a beteg, hogy mikor sérül és ezért a kezdés idõpontja sem behatárolható, ráadásul nehezen, illetve drágán függeszthetõ fel hatásuk, mely a mûtét szempontjából nem lényegtelen. A helyük leginkább a posztoperatív szakban van (5). A többi orális antikuaguláns terápia hatásossága nem egyértelmû, ahogy a dextrán ilyen célú felhasználása is háttérbe szorul az egyéb prevenciókkal szemben (13, 21). Az igazán hatékony, gyógyszeres védelmet a heparinok adják. Mind a preoperatív idõszakban, mind a posztoperatív idõszakban eredményesen használhatók, hatásuk protaminszulfáttal promt felfüggeszthetõ. A nem frakcionált heparinok, bár hatásosak a thrombembóliás szövõdmények megelõzésében, viszont szoros labor kontrollt igényelnek és hosszabb távon adva néhány esetben súlyos mellékhatások is jelentkezhetnek, mint a heparin indukálta thrombocytopénia, osteoporosis (3, 19, 20, 22, 27, 29). A legnagyobb veszélyt azonban a vérzéses szövõdmények jelentik. A frakcionált kis molekula tömegû heparinok a fenti veszélyeket már nem, vagy jóval kisebb mértékben hordozzák magukban. Alkalmazásuk egyszerû, gazdaságos. Hatásosságukat számtalan külföldi és belföldi tanulmányban leírták. Szintén elfogadottá vált a prolongált, legalább 4-6 hétig történõ LMWH-adás, mely hatékony a posztoperatív vénás thrombembóliák kivédésében (2, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 23, 24, 25, 26, 28). A fenti tanulmányok, szinte kivétel nélkül az elektív, ortopédiai mûtétek utáni thromboprophylaxissal foglalkoznak. A traumatológia, bár hasonló eszközöket és mûtéti megoldásokat alkalmaz, de a beteganyag nagy része akut beavatkozást igényel, ezért hosszú elõkészítésre nincs idõ és a betegek már eleve, szinte kivétel nélkül a nagy rizikó csoportba tartoznak, nem csak a trombembóliás szövõdmények szempontjából. Traumatológiai beteganyag trombózis profilaxisáról a külföldi és a hazai szakirodalomban is igen kevesen számoltak be. Ezen kevesek közül mindenképpen említésre méltó Magyar Traumatológia, Ortopédia, Kézsebészet, Plasztikai Sebészet F

8 Pini (23), Kelsey (15), Lassen (17), illetve Detre (7) megjelent publikációi. Ezért, úgy gondoljuk, hogy nagy hiányt pótolt a hazai traumatológiai berkekben a Magyar Traumatológia Ortopédia Kézsebészet Plasztikai Sebészet folyóiratban, Fröhlich és mtsai. cikke. Végezetül megállapíthatjuk, hogy a traumatológiai betegek trombózis prophylaxisa több egymást feltételezõ pilléren kell, hogy álljon. Elsõdleges a mûtét elõtt, a sérüléstõl számított, legalább 8-12 órával elkezdett kis molekulatömegû heparin adása, melyet a hazabocsátás után is, prolongáltan további 4-6 hétig kell alkalmazni. Fontos a különféle mechanikai védõ rendszerek alkalmazása. Nem lehet eléggé hangsúlyozni, hogy a gyógyszeres és mechanikai védelem mellett, magának a mûtétnek is megelõzõ, védõ szerepe van. A mûtétnek gyorsnak, szövetkímélõnek kell lennie és olyan azonnali terhelés stabilitást kell adnia, hogy a beteg akár már másnap is felkelhessen és elkezdje az aktív gyógytornát, járógyakorlatot. Ezzel az ágynyugalomban eltöltött idõt igen drasztikusan lehet csökkenteni, mely által a thrombembóliás szövõdmények, egyik igen fontos rizikó faktorát lehet kivédeni. Megítélésünk szerint csak ezzel a komplex, gyógyszeres, mûtéti, mechanikai trombózis prophylaxissal lehet eredményesen felvenni a harcot a mélyvénás trombózis és pulmonális embolizáció ellen. IRODALOM 1. Amstutz H. C., Friscia D. A., Dorey F., Carney B. T.: Warfarin profilaxis to prevent mortality from pulmonary embolism after total hip replacement. J. Bone Joint Surg A: Bergqvist D., Benoni G., Björgell O., Fredin H., Hedlund U., Nicolas S., et al.: Low-molecular weight heparin (enoxaparin) as prophylaxis against venous thromboembolism after total hip replacement. New Engl. J. Med : Bick R. L., Frenkel E. P.: Clinical aspects of heparin-induced thrombocytopenia and thrombosis and other side effects of heparin therapy. Clin. Appl. Thromb. Hemost : Blanchard J., Meuwly J. Y., Leyvraz P. F., Miron M. J., Hoffmeyer P., Didier D.: Prevention of deep vein thrombosis after total knee replacement. Randomised comparison between a low molecular weight heparin and mechanical prophylaxis with a foot pump system. J. Bone Joint Surg B: Colwell C. W. Jr., Collis D. K., Paulson R., McCutchen J. W., Bigler G. T., Lutz S., Hardwick M. E.: Comparison of enoxaparin and warfarin for the prevention of venous thromboembolic disease after total hip arthroplasty. Evaluation during hospitalization and three months after discharge. J. Bone Joint Surg A: Dahl O. E., Andreassen G., Aspelin T., Müller C., Mathiensen P., Nyhus S.: Prolonged thromboprophylaxis following hip replacement surgery. Result of double blind prospectiv randomised, placebo controlled study with deltaparin. Thromb. Haemost : Detre Z.: A vénás thrombosis prophylaxisa traumatológiai betegeken. Érbetegségek, : Fröhlich P., Pénzes I.: Thrombosis prophylaxis. Módszertani levél. Magyar Traumatológia, Ortopédia, Kézsebészet, Plasztikai Sebészet : Faluhelyi A., Bakó E.: Prolongált thromboprophylaxis a fokozott rizikójú ortopédiai betegeken. Magyar Traumatológia, Ortopédia, Kézsebészet, Plasztikai Sebészet, Suppl Gonzalez-Fajardo J. A., Arreba E., Castrodeza J., Perez J. L., Fernandez L., Agundez I. et al.: Venographic comparison of subcutaneous low-molecular weight heparin with oral anticoagulant therapy in the long-term treatment of deep venous thrombosis. J. Vasc. Surg : Gyetvai A., Tajti L., Fabula J.: Fragminnal szerzett tapasztalataink arthroplasticán átesett ortopédiai beteg prolongált thromboprophylaxisában. Magyar Traumatológia, Ortopédia, Kézsebészet, Plasztikai Sebészet : Handoll H. H., Farra M. J., McBirnei J., Tytherleigh S. G., Awal K. A., et al.: Heparin, low molecular weight heparin and physical methods for preventing deep vein thrombosis and pulmonary embolism following surgery for hip fractures. Cochrane Database Syst. Rev Magyar Traumatológia, Ortopédia, Kézsebészet, Plasztikai Sebészet F

9 13. Harris W. H., Salzman E. W., Athanasoulis C., Waltman A. C., Baum S., DeSanctis R.W.: Comparison of warfarin, low molecular weight dextran, aspirin and subcutaneous heparin in prevention of venous thromboembolism following total hip replacement. J. Bone Joint Surg A: Kakkar V. V., Boeckl O., Boneu B., Bordenave L., Brehm OA., Brucke P.,et al.: Efficacy and safety of a lowmolecular-weight heparin and standard unfractionated heparin for prophylaxis of postoperative venous thromboembolism: European multicenter trial. World J. Surg : Kelsey L. J., Fry D. M., VanderKolk W. E.: Thrombosis risk in the trauma patient. Prevention and treatment. Hematol. Oncol. Clin. North Am : Kustos T., Szabó I., Dávid M.: Fragminnal szerzett tapasztalataink arthroplasticán átesett ortopédiai betegek prolongált profilaxisában. Magyar Traumatológia, Ortopédia, Kézsebészet, Plasztikai Sebészet : Lassen M. R., Borris L. C.: Prevention in ortopedic surgery and trauma. In: Hull R., Pineo G. (eds): Venous thromboembolism - an evidence -based atlas. Armonk NJ. Futura p. 18. Leclerc J. R., Geerts W. H., Desjardins L.: Prevention of venous thromboembolism after knee arthroplasty a randomised, double blind trial comparing enoxoparin with warfarin. Ann. Intern. Med : Messmore H. L.: Heparin induced thrombocytopenia: Historical rewiev. Clin. Appl. Thromb. Hemost Suppl. 1: Nelson-Piercy C.: Heparin-induced osteoporosis. Scand J Rheumatol Suppl Oertli D., Hess P., Durig M., Laffer U., Fridrich R., Jaeger K., Kaufmann R., Harder F.: Prevention of deep vein thrombosis in patients with hip fractures: low molecular weight heparin versus dextran. World J. Surg : O Toole R. D.: Heparin: adverse reactions. Ann. Intern. Med : Pini M., Tagliaferri A., Manotti C., Lasagni F., Rinaldi E., Dettori A. G.: Low molecular weight heparin (Alfa LHWH) compared with unfractionated heparin in prevention of deep-vein thrombosis after hip fractures. Int. Angiol : Planes A., Samama M. M., Lensing A. W., Büller H. R., Barre J. et al.: Prevention of deep vein thrombosis after hip replacement, comparison between two low molecular weight heparins, tinzaparin and enoxoparin. Thromb.Heamost : Planes A., Vochelle N., Darmon J., Fagola M., Bellaud M., Huet Y.: Risk of deep venous thrombosis after hospital discharge in patients having undergone total hip replacement: double blind randomised comparison of enoxoparin versus placebo. Lancet, : Sas G.: A kis molekulatömegû /LMWH/ heparinok klinikai alkalmazásáról. Gyógyszereink, : Shaughnessy S. G., Hirsh J., Bhandari M., Muir J. M., Young E., Weitz J. I.: A histomorphometric evaluation of heparin-induced bone loss after discontinuation of heparin treatment in rats. Blood, : Scurr J.: How long after surgery does risk of thromboembolism persist? Acta Chir. Scand Suppl. 556: Walenga J. M., Bick R. L.: Heparin-induced thrombocytopenia, paradoxical thromboembolism, and other side effects of heparin therapy. Med. Clin. North Am : Dr. Naumov István PTE ÁOK Balesetsebészeti és Kézsebészeti Klinika 7643 Pécs, Ifjúság u. 13. Magyar Traumatológia, Ortopédia, Kézsebészet, Plasztikai Sebészet F

A thrombosis profilaxis aktuális kérdései Traumatológiai és nagyízületi protézisműtéten átesett betegek együttműködése

A thrombosis profilaxis aktuális kérdései Traumatológiai és nagyízületi protézisműtéten átesett betegek együttműködése Az Önkormányzati Kórház Sárvár, közleménye A thrombosis profilaxis aktuális kérdései Traumatológiai és nagyízületi protézisműtéten átesett betegek együttműködése DR. KORCSMÁR JÓZSEF Érkezett: 2009. március

Részletesebben

VÉNÁK BETEGSÉGEI. Új lehetısségek a vénás thromboembóliák profilaxisában: kis molekulasúlyú heparinok

VÉNÁK BETEGSÉGEI. Új lehetısségek a vénás thromboembóliák profilaxisában: kis molekulasúlyú heparinok 1 VÉNÁK BETEGSÉGEI Új lehetısségek a vénás thromboembóliák profilaxisában: kis molekulasúlyú heparinok Írta: DR. SÁNDOR TAMÁS Korszerő izotóp vizsgálómódszerek kimutatták, hogy nagy múőtétek után a 40

Részletesebben

Csípôízületi totál endoprotézis-beültetés lehetôségei csípôkörüli osteotomiát követôen

Csípôízületi totál endoprotézis-beültetés lehetôségei csípôkörüli osteotomiát követôen A Pécsi Orvostudományi Egyetem Ortopédiai Klinika közleménye Csípôízületi totál endoprotézis-beültetés lehetôségei csípôkörüli osteotomiát követôen DR. BELLYEI ÁRPÁD, DR. THAN PÉTER. DR. VERMES CSABA Érkezett:

Részletesebben

Trochantertáji és femurdiaphysis szimultán törések kezelése hosszú IMHS-szeggel

Trochantertáji és femurdiaphysis szimultán törések kezelése hosszú IMHS-szeggel Nógrád megyei Önkormányzat,,Madzsar József Kórház-Rendelôintézet Traumatológiai Osztály közleménye Trochantertáji és femurdiaphysis szimultán törések kezelése hosszú IMHS-szeggel CSONKA CSABA DR., VEKSZLER

Részletesebben

Funkcionális töréskezelés a IV-V. metacarpus diaphysis töréseinek ellátásában

Funkcionális töréskezelés a IV-V. metacarpus diaphysis töréseinek ellátásában A Pécsi Orvostudományi Egyetem Balesetsebészeti és Kézsebészeti Klinikájának közleménye Funkcionális töréskezelés a IV-V. metacarpus diaphysis töréseinek ellátásában DR. TÓTH FERENC, DR. NYÁRÁDY JÓZSEF,

Részletesebben

Új típusú, cement nélküli csípõprotézis

Új típusú, cement nélküli csípõprotézis A Pécsi Honvédkórház Baleseti Sebészeti Osztályának közleménye Új típusú, cement nélküli csípõprotézis DR. NOVÁK LÁSZLÓ, DR. MÁTHÉ TIBOR Érkezett: 2002. március 20. ÖSSZE OGLALÁS A szerzõk egy új típusú

Részletesebben

Térdprotézisek szeptikus szövődményeinek kezelése kétfázisú rekonstrukcióval*

Térdprotézisek szeptikus szövődményeinek kezelése kétfázisú rekonstrukcióval* A Pécsi Tudományegyetem, Orvos és Egészségtudományi Centrum, Traumatológiai Központ, Balesetsebészeti és Kézsebészeti Klinika közleménye Térdprotézisek szeptikus szövődményeinek kezelése kétfázisú rekonstrukcióval*

Részletesebben

TOVÁBBKÉPZÉS. Az acenocumarol és a warfarin hatásossága és biztonságossága a mélyvénás trombózis kezelésében.

TOVÁBBKÉPZÉS. Az acenocumarol és a warfarin hatásossága és biztonságossága a mélyvénás trombózis kezelésében. 1 TOVÁBBKÉPZÉS Az acenocumarol és a warfarin hatásossága és biztonságossága a mélyvénás trombózis kezelésében. Írta: DR. BERNÁT SÁNDOR IVÁN, DR. RÓKUSZ LÁSZLÓ Rövidítések: A = acenocoumarol INR = International

Részletesebben

Lohe mûtét hosszú távú eredményei a metatarsalgia kezelésében

Lohe mûtét hosszú távú eredményei a metatarsalgia kezelésében POTE Ortopédiai Klinika közleménye Lohe mûtét hosszú távú eredményei a metatarsalgia kezelésében DR. LOVÁSZ GYÖRGY, DR. KRÁNICZ JÁNOS, DR. SCHMIDT BÉLA Érkezett: 1995. április 11. ÖSSZEFOGLALÁS A szerzôk

Részletesebben

A Fraxiparine optimális kiszerelési skálájának köszönhetôen a legjobb hatékonyság/biztonság arányt nyújtja.

A Fraxiparine optimális kiszerelési skálájának köszönhetôen a legjobb hatékonyság/biztonság arányt nyújtja. A Fraxiparine optimális kiszerelési skálájának köszönhetôen a legjobb hatékonyság/biztonság arányt nyújtja. Kiszerelés Dózis Térítési díj 90% kiemelt támogatás esetén (HUF) Fraxiparine 0,2 ml 1 900 NE

Részletesebben

Fragminnal szerzett tapasztalataink arthroplasticán átesett ortopédiai betegek prolongált tromboprofilaxisában*

Fragminnal szerzett tapasztalataink arthroplasticán átesett ortopédiai betegek prolongált tromboprofilaxisában* A Szegedi Tudományegyetem Ortopédiai Klinika közleménye Fragminnal szerzett tapasztalataink arthroplasticán átesett ortopédiai betegek prolongált tromboprofilaxisában* DR. GYETVAI ANDRÁS, DR. TAJTI LÁSZLÓ,

Részletesebben

K AZUISZTIK ÁK. A Semmelweis Egyetem Ortopédiai Klinika közleménye. Egy térdprotézis-beültetés tanulságai*

K AZUISZTIK ÁK. A Semmelweis Egyetem Ortopédiai Klinika közleménye. Egy térdprotézis-beültetés tanulságai* K AZUISZTIK ÁK A Semmelweis Egyetem Ortopédiai Klinika közleménye Egy térdprotézis-beültetés tanulságai* DR. HOLNAPY GERGELY, DR. ILLYÉS ÁRPÁD, DR. BÖRÖCZ ISTVÁN Érkezett: 2004. június 21. ÖSSZEFOGLALÁS

Részletesebben

A kompressziós tûzõdrót rendszer

A kompressziós tûzõdrót rendszer Az Országos Baleseti és Sürgõsségi Intézet, OMSZ Járó- és Fekvõbeteg Ellátó Egység közleménye A kompressziós tûzõdrót rendszer DR. SZOKOLY MIKLÓS, DR. LÁSZLÓ GYULA Érkezett: 2001. december 7. ÖSSZEFOGLALÁS

Részletesebben

VÉNÁK BETEGSÉGEI. A vénás thrombosis prophylaxisa traumatológiai betegeken

VÉNÁK BETEGSÉGEI. A vénás thrombosis prophylaxisa traumatológiai betegeken 1 VÉNÁK BETEGSÉGEI A vénás thrombosis prophylaxisa traumatológiai betegeken Írta: DR. DETRE ZOLTÁN A vénás trombózisok és szövıdményeik nincsenek kellı súlyuk szerint a köztudatban, nagyfokú elterjedésük

Részletesebben

A Fővárosi Önkormányzat Szent János Kórház, Traumatológiai Osztály közleménye

A Fővárosi Önkormányzat Szent János Kórház, Traumatológiai Osztály közleménye A Fővárosi Önkormányzat Szent János Kórház, Traumatológiai Osztály közleménye Antibiotikus spacer alkalmazása szeptikus szövődménnyel járó csípőtáji törések kezelésében Előzetes közlemény DR. JUHÁSZ LÁSZLÓ,

Részletesebben

Érkezett: 2005. február 28. ÖSSZEFOGLALÁS

Érkezett: 2005. február 28. ÖSSZEFOGLALÁS Az Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet, Szeptikus és TBC-s Mozgásszervi Rehabilitációs Osztály és az Ortopédiai Osztály* közleménye Csípőízületi infekciók kezelése spacer technikát követő endoprotézis

Részletesebben

Percutan Achilles-ínvarrat endoszkópos kontrollal (Elõzetes közlemény)

Percutan Achilles-ínvarrat endoszkópos kontrollal (Elõzetes közlemény) Az Országos Sportegészségügyi Intézet Sportsebészeti Osztályánek közleménye Percutan Achilles-ínvarrat endoszkópos kontrollal (Elõzetes közlemény) DR. HALASI TAMÁS, DR. HEHL ISTVÁN, DR. BEREZNAI ISTVÁN

Részletesebben

Thromboembolia antithromboticus kezelés terhességben

Thromboembolia antithromboticus kezelés terhességben A SZÜLÉSZET AKTUÁLIS KÉRDÉSEI Thromboembolia antithromboticus kezelés terhességben Pajor Attila dr. Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, II. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika, Budapest A

Részletesebben

A heterotop ossificatio mûtéti kezelésével szerzett tapasztalataink a neurorehabilitáció során

A heterotop ossificatio mûtéti kezelésével szerzett tapasztalataink a neurorehabilitáció során Az Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet közleménye A heterotop ossificatio mûtéti kezelésével szerzett tapasztalataink a neurorehabilitáció során DR. DÉNES ZOLTÁN, DR. KÁLLAY MIKLÓS Érkezett: 2002. március

Részletesebben

AKTUÁLIS. Tartós alvadásgátlás tromboembólia után: Miért? Meddig? Mivel?

AKTUÁLIS. Tartós alvadásgátlás tromboembólia után: Miért? Meddig? Mivel? 1 AKTUÁLIS Tartós alvadásgátlás tromboembólia után: Miért? Meddig? Mivel? Írta: DR. SAS GÉZA "Ha ismerjük a kezdeti állapotot, a jövő egyértelműen meghatározható - mondatban nem a következtetés hamis,

Részletesebben

BARANYA MEGYEI SZAKDOLGOZÓK VI. TUDOMÁNYOS NAPJA 2011. NOVEMBER 24. PÉCS

BARANYA MEGYEI SZAKDOLGOZÓK VI. TUDOMÁNYOS NAPJA 2011. NOVEMBER 24. PÉCS BARANYA MEGYEI SZAKDOLGOZÓK VI. TUDOMÁNYOS NAPJA Az ápoló szerepe a vénás tromboembóliás szövődmények megelőzésében és kezelésében 2011. NOVEMBER 24. PÉCS 1 Szervezőbizottság elnöke: Dr. Kriszbacher Ildikó

Részletesebben

A bokaízület mozgásterjedelmének változása lábszárhosszabbítás során, állatkísérletes modellen *

A bokaízület mozgásterjedelmének változása lábszárhosszabbítás során, állatkísérletes modellen * A Semmelweis Egyetem Általános Orvosi Kar, Ortopédiai Klinika 1,és a Dr. Bugyi István Kórház, Szentes, Ortopéd Traumatológiai Osztály 2, közleménye A bokaízület mozgásterjedelmének változása lábszárhosszabbítás

Részletesebben

Hosszútávfutó fáradásos szeméremcsont-törése Esetismertetés

Hosszútávfutó fáradásos szeméremcsont-törése Esetismertetés A Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar Ortopédiai Klinika közleménye Hosszútávfutó fáradásos szeméremcsont-törése Esetismertetés DR. ILLYÉS ÁRPÁD, DR. KISS JENÕ Érkezett: 2000. február 21. ÖSSZEFOGLALÁS

Részletesebben

KAZUISZTIKA. Varus típusú térdarthrosishoz társuló tibia stressztörések Biomechanika és diagnosztikai nehézségek

KAZUISZTIKA. Varus típusú térdarthrosishoz társuló tibia stressztörések Biomechanika és diagnosztikai nehézségek KAZUISZTIKA Az egri Markhot Ferenc Kórház és Rendelõintézet Ortopédiai és Reumatológiai* Osztályainak közleménye Varus típusú térdarthrosishoz társuló tibia stressztörések Biomechanika és diagnosztikai

Részletesebben

Tapasztalataink súlyos pikkelysömör adalimumab kezelésével* Adalimumab treatment of severe psoriasis

Tapasztalataink súlyos pikkelysömör adalimumab kezelésével* Adalimumab treatment of severe psoriasis BÔRGYÓGYÁSZATI ÉS VENEROLÓGIAI SZEMLE 85. ÉVF. 6. 283 288. Szegedi Tudományegyetem, Általános Orvostudományi Kar, Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ, Bôrgyógyászati és Allergológiai Klinika (igazgató:

Részletesebben

Korai tapasztalatok a Calcaneo-stop módszer alkalmazásával a gyermekkori lúdtalp mûtéti kezelésében

Korai tapasztalatok a Calcaneo-stop módszer alkalmazásával a gyermekkori lúdtalp mûtéti kezelésében A Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar, Ortopédiai Klinikájának közleménye Korai tapasztalatok a Calcaneo-stop módszer alkalmazásával a gyermekkori lúdtalp mûtéti kezelésében DR. KRÁNICZ

Részletesebben

A háti szakasz scoliosisának módosított instrumentálása Elsô klinikai tapasztalatok a CAB horgok alkalmazásával

A háti szakasz scoliosisának módosított instrumentálása Elsô klinikai tapasztalatok a CAB horgok alkalmazásával A Debreceni Orvostudományi Egyetem, Ortopédiai Klinika és a **Szent János Kórház, Ortopéd-Traumatológiai Osztály közleménye A háti szakasz scoliosisának módosított instrumentálása Elsô klinikai tapasztalatok

Részletesebben

VÉNÁK BETEGSÉGEI. Írta: DR. SZABÓ ÉVA, DR. PÁLDEÁK LÁSZLó, DR. KÓSA ÁGNES, DR. HUNYADI JÁNOS

VÉNÁK BETEGSÉGEI. Írta: DR. SZABÓ ÉVA, DR. PÁLDEÁK LÁSZLó, DR. KÓSA ÁGNES, DR. HUNYADI JÁNOS 1 VÉNÁK BETEGSÉGEI Curiosin additív kezelés ulcus cruris transzplantációja során Írta: DR. SZABÓ ÉVA, DR. PÁLDEÁK LÁSZLó, DR. KÓSA ÁGNES, DR. HUNYADI JÁNOS Bevezetés A krónikus vénás keringési elégtelenség

Részletesebben

Dr. Bencze Ágnes Semmelweis Egyetem II.sz. Belgyógyászati Klinika 2016.02.08

Dr. Bencze Ágnes Semmelweis Egyetem II.sz. Belgyógyászati Klinika 2016.02.08 Belgyógyászati Tantermi előadás F.O.K. III. évfolyam, II. félév Dr. Bencze Ágnes Semmelweis Egyetem II.sz. Belgyógyászati Klinika 2016.02.08 1 Miről lesz szó? AKUT KERINGÉSI ELÉGTELENSÉG THROMBOSISOK.

Részletesebben

A Semmelweis OTE Ortopédiai Klinika közleménye

A Semmelweis OTE Ortopédiai Klinika közleménye A Semmelweis OTE Ortopédiai Klinika közleménye A clindamycin alkalmazása posztoperatív csont, ízületi és lágyrész fertôzésekben DR. FALUHELYI ANIKÓ, DR. LÁHM ERIKA*, DR. DOBOS FERENC Érkezett: 1994. szeptember

Részletesebben

Akut mélyvéna thrombosis és pulmonális embólia: diagnosztika, terápia

Akut mélyvéna thrombosis és pulmonális embólia: diagnosztika, terápia Akut mélyvéna thrombosis és pulmonális embólia: diagnosztika, terápia A thrombosisok főbb típusai Vénás (MVT, PE = VTE) Artériás (AMI, stroke, TIA, akut PAD) Diffúz (DIC, HITT) Az akut MVT diagnosztikája

Részletesebben

Os capitatumban elhelyezkedő osteoid osteoma okozta csuklótáji fájdalom Esetismertetés

Os capitatumban elhelyezkedő osteoid osteoma okozta csuklótáji fájdalom Esetismertetés A Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ Traumatológiai Klinika és Pathológia Intézet közleménye Os capitatumban elhelyezkedő osteoid osteoma okozta

Részletesebben

A lábdeformitások mûtéti kezelése a neurológiai károsodást szenvedett betegek mozgásszervi rehabilitációja során DR. DÉNES ZOLTÁN

A lábdeformitások mûtéti kezelése a neurológiai károsodást szenvedett betegek mozgásszervi rehabilitációja során DR. DÉNES ZOLTÁN Az Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet közleménye A lábdeformitások mûtéti kezelése a neurológiai károsodást szenvedett betegek mozgásszervi rehabilitációja során DR. DÉNES ZOLTÁN Érkezett: 1997. május

Részletesebben

Az összehasonlító CT vizsgálat értéke a sarokcsonttörések diagnosztikájában

Az összehasonlító CT vizsgálat értéke a sarokcsonttörések diagnosztikájában A Debreceni Orvostudományi Egyetem Traumatológiai Tanszék* és a Kenézy Gyula Kórház-Rendelôintézet, Radiológiai Osztály**, Debrecen közleménye Az összehasonlító CT vizsgálat értéke a sarokcsonttörések

Részletesebben

Totál endoprotézis beültetés lehetõségei Girdlestone-állapot után

Totál endoprotézis beültetés lehetõségei Girdlestone-állapot után A Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar, Ortopédiai Klinika közleménye Totál endoprotézis beültetés lehetõségei Girdlestone-állapot után (3 eset ismertetése) DR. BELLYEI ÁRPÁD, DR. KOÓS ZOLTÁN,

Részletesebben

VÉNÁK BETEGSÉGEI. Azonnali járatás és lábszár kompresszió a mobilis, mélyvéna thrombózisos beteg kezelésében

VÉNÁK BETEGSÉGEI. Azonnali járatás és lábszár kompresszió a mobilis, mélyvéna thrombózisos beteg kezelésében 1 VÉNÁK BETEGSÉGEI Azonnali járatás és lábszár kompresszió a mobilis, mélyvéna thrombózisos beteg kezelésében Írta: HUGO PARTSCH Életrajz: Professzor Emeritus, a Bécsi Orvosegyetem bôrgyógyász egyetemi

Részletesebben

A hosszú gammaszegezés eredményei*

A hosszú gammaszegezés eredményei* A Pécsi Tudományegyetem, Orvos és Egészségtudományi Centrum, Traumatológiai Központ, Balesetsebészeti és Kézsebészeti Klinika közleménye A hosszú gammaszegezés eredményei* DR. NAUMOV ISTVÁN, DR. VÁMHIDY

Részletesebben

Dabigatran és enoxaparin használata során nyert tapasztalataink csípőprotézis beültetést követően

Dabigatran és enoxaparin használata során nyert tapasztalataink csípőprotézis beültetést követően A Szegedi Tudományegyetem, Általános Orvostudományi Kar, Ortopédiai Klinika 1 és a Debreceni Egyetem, Orvos és Egészségtudományi Centrum, Általános Orvostudományi Kar, Ortopédiai Klinika 2 közleménye Dabigatran

Részletesebben

PROTOKOLLOK ÉS EVIDENCIÁK HATALMA. ORVOSI VAGY STATISZTIKAI GYÓGYÍTÁS?

PROTOKOLLOK ÉS EVIDENCIÁK HATALMA. ORVOSI VAGY STATISZTIKAI GYÓGYÍTÁS? PROTOKOLLOK ÉS EVIDENCIÁK HATALMA. ORVOSI VAGY STATISZTIKAI GYÓGYÍTÁS? Dr. Bodonovits István, Dr. Berente László Csongrád Megyei Dr. Bugyi István Kórház Aneszteziológiai & Intenzív Terápiás Osztály Neurológiai

Részletesebben

KÓRHÁZHIGIÉNE INFECTION CONTROL

KÓRHÁZHIGIÉNE INFECTION CONTROL KÓRHÁZHIGIÉNE INFECTION CONTROL A nosocomiális fertőzések felderítésére alkalmazott surveillance-ok tapasztalatai a váci Jávorszky Ödön Kórházban, 2014 Surveillance of nosocomial infections in 2014 at

Részletesebben

TERÁPIÁS LEHETŐSÉGEK ÖSSZEFOGLALÁSA ÉS RÖVID KÖLTSÉGELEMZÉSE OSTEOARTHROSISBAN DR. FODOR BERTALAN 1 DR. PAPP MIKLÓS 1,2

TERÁPIÁS LEHETŐSÉGEK ÖSSZEFOGLALÁSA ÉS RÖVID KÖLTSÉGELEMZÉSE OSTEOARTHROSISBAN DR. FODOR BERTALAN 1 DR. PAPP MIKLÓS 1,2 Egészségtudományi Közlemények, 3. kötet, 2. szám (2013), pp. 11 15. TERÁPIÁS LEHETŐSÉGEK ÖSSZEFOGLALÁSA ÉS RÖVID KÖLTSÉGELEMZÉSE OSTEOARTHROSISBAN DR. FODOR BERTALAN 1 DR. PAPP MIKLÓS 1,2 Összefoglalás:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 087 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 005 087 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000087T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 00 087 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 0 76909 (22) A bejelentés napja: 0.

Részletesebben

AZ ORÁLIS ANTIKOAGULÁNS KEZELÉS AKTUÁLIS KÉRDÉSEI

AZ ORÁLIS ANTIKOAGULÁNS KEZELÉS AKTUÁLIS KÉRDÉSEI o?rd. Pecze:minta 2008.11.24 21:26 Page 225 CUS UVSAS XXXX/5. 2008. r. Pecze ároly, r. iós rzsébet hromboemboliák Az antikoaguláns kezelés hosszú, empirikusnak tekinthetô gyakorlatát most, korunkban válthatja

Részletesebben

A rosszindulatú daganatos halálozás változása 1975 és 2001 között Magyarországon

A rosszindulatú daganatos halálozás változása 1975 és 2001 között Magyarországon A rosszindulatú daganatos halálozás változása és között Eredeti közlemény Gaudi István 1,2, Kásler Miklós 2 1 MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutató Intézete, Budapest 2 Országos Onkológiai Intézet,

Részletesebben

Combnyakcsavarozás DHLS szintézissel

Combnyakcsavarozás DHLS szintézissel A Semmelweis Egyetem Traumatológiai Tanszék Péterfy Sándor Utcai Kórház és Baleseti Központ 1 az Uzsoki Kórház, Ortopéd-Traumatológiai Osztály 2 és az Innosynth-KDS Kft. 3 közleménye Combnyakcsavarozás

Részletesebben

Védősisak viselés és a kerékpáros fejsérülések összefüggése gyermekkorban

Védősisak viselés és a kerékpáros fejsérülések összefüggése gyermekkorban A Pécsi Tudományegyetem Gyermekklinika, Sebészeti Osztály, Pécs 1 és az LKH Gyermekklinika, Sebészeti Osztály, Graz 2 közleménye Védősisak viselés és a kerékpáros fejsérülések összefüggése gyermekkorban

Részletesebben

1. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS. A gyógyszerkészítmény forgalomba hozatali engedélye megszűnt 1

1. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS. A gyógyszerkészítmény forgalomba hozatali engedélye megszűnt 1 1. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS 1 1. A GYÓGYSZER MEGNEVEZÉSE Quixidar 1,5 mg/0,3 ml oldatos injekció, előretöltött fecskendőben. 2. MINŐSÉGI ÉS MENNYISÉGI ÖSSZETÉTEL 1,5 mg fondaparinux-nátrium előretöltött

Részletesebben

Az alultápláltság előfordulása és a klinikai táplálás lehetőségének vizsgálata csípőtáji sérültekben Előzetes közlemény

Az alultápláltság előfordulása és a klinikai táplálás lehetőségének vizsgálata csípőtáji sérültekben Előzetes közlemény A Péterfy Sándor Utcai Kórház Rendelőintézet és Baleseti Központ közleménye Az alultápláltság előfordulása és a klinikai táplálás lehetőségének vizsgálata csípőtáji sérültekben Előzetes közlemény Érkezett:

Részletesebben

A lebegő váll (floating shoulder) és kezelése

A lebegő váll (floating shoulder) és kezelése A Pécsi Tudományegyetem Mozgásszervi Sebészeti Intézet Traumatológiai és Kézsebészeti Klinikai Tanszék közleménye A lebegő váll (floating shoulder) és kezelése DR. WIEGAND NORBERT, DR. NAUMOV ISTVÁN, DR.

Részletesebben

Bifázisos klinikai összegzés

Bifázisos klinikai összegzés Bifázisos klinikai összegzés Kamrafibrilláció és kamrai tachycardia defibrillálása Háttér A Physio-Control több helyszínű, prospektív, véletlenszerű és vak klinikai vizsgálatnak vetette alá a bifázisú

Részletesebben

Minimálisan invazív calcaneo-stop módszer pes planovalgus gyermekkori eseteiben

Minimálisan invazív calcaneo-stop módszer pes planovalgus gyermekkori eseteiben A Rijekai Klinikai Központ, Sebészeti Klinika, Gyermek Orthopédiai Osztályának közleménye Minimálisan invazív calcaneo-stop módszer pes planovalgus gyermekkori eseteiben DR. RÓTH SÁNDOR Érkezett: 2003.

Részletesebben

I. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS

I. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS I. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS 1 1. A GYÓGYSZER NEVE Arixtra 1,5 mg/0,3 ml oldatos injekció előretöltött fecskendőben. 2. MINŐSÉGI ÉS MENNYISÉGI ÖSSZETÉTEL 1,5 mg fondaparinux-nátrium előretöltött fecskendőnként

Részletesebben

A térdprotézisek beültetési tényezőinek hatása az ízület

A térdprotézisek beültetési tényezőinek hatása az ízület A térdprotézisek beültetési tényezőinek hatása az ízület kinematikájára Balassa Gábor Péter, M. Csizmadia Béla Szent István Egyetem, Mechanikai és Géptani Intézet balassag@gmail.com DOI: 10.17489/biohun/2015/1/02

Részletesebben

Újdonságok a krónikus urticaria területén* New aspects in the field of chronic urticara

Újdonságok a krónikus urticaria területén* New aspects in the field of chronic urticara BÔRGYÓGYÁSZATI ÉS VENEROLÓGIAI SZEMLE 2014 90. ÉVF. 6. 293 297. Újdonságok a krónikus urticaria területén* New aspects in the field of chronic urticara SZEGEDI ANDREA DR. Debreceni Egyetem, Klinikai Központ,

Részletesebben

A medialis combnyaktörés osteosynthesisének fejlesztése ismételt, prospektív, nemzetközi epidemiológiai felmérések révén

A medialis combnyaktörés osteosynthesisének fejlesztése ismételt, prospektív, nemzetközi epidemiológiai felmérések révén Doktori (Ph.D.) értekezés A medialis combnyaktörés osteosynthesisének fejlesztése ismételt, prospektív, nemzetközi epidemiológiai felmérések révén Dr. Cserháti Péter Semmelweis Egyetem, Budapest, 2. sz.

Részletesebben

Első eset: Egy 79 éves nőbeteg idiopathiás,

Első eset: Egy 79 éves nőbeteg idiopathiás, 06-Circulation_1:Circulation 7/13/11 4:11 PM Page 44 ORVOSTOVÁBBKÉPZÉS Az antikoaguláns terápia alkalmazásának optimális időtartama vénás thromboemboliát követően Samuel Z. Goldhaber, MD; Gregory Piazza,

Részletesebben

Új célzókészülék a térd elülsô keresztszalag pótlásához

Új célzókészülék a térd elülsô keresztszalag pótlásához A London-i Mayday University Hospital Közleménye Új célzókészülék a térd elülsô keresztszalag pótlásához DR. MOWBRAY M. A. S., DR. ZOLCZER L., DR. BARRY M. Érkezett: 1996. január 19. ÖSSZEFOGLALÁS A térd

Részletesebben

PARADIGMA VÁLTÁS AZ ASZTMA BRONCHIALE MEGÍTÉLÉSÉBEN ÉS KEZELÉSÉBEN. Dr. Kovács Lajos SE. I. sz. Gyermekklinika Budapest

PARADIGMA VÁLTÁS AZ ASZTMA BRONCHIALE MEGÍTÉLÉSÉBEN ÉS KEZELÉSÉBEN. Dr. Kovács Lajos SE. I. sz. Gyermekklinika Budapest PARADIGMA VÁLTÁS AZ ASZTMA BRONCHIALE MEGÍTÉLÉSÉBEN ÉS KEZELÉSÉBEN Dr. Kovács Lajos SE. I. sz. Gyermekklinika Budapest ASZTMA GONDOZÁS SZEMPONTJAI Triggerek Aktuális tünetek Légzésfunkció KONTROLLÁLTSÁG

Részletesebben

A TÉRDÍZÜLET BIOMECHANIKÁJÁNAK VÁLTOZÁSA AZ UNIKOMPARTMENTÁLIS TÉRDPROTÉZIS BEÜLTETÉSE SORÁN

A TÉRDÍZÜLET BIOMECHANIKÁJÁNAK VÁLTOZÁSA AZ UNIKOMPARTMENTÁLIS TÉRDPROTÉZIS BEÜLTETÉSE SORÁN Ph. D. Tézisek A TÉRDÍZÜLET BIOMECHANIKÁJÁNAK VÁLTOZÁSA AZ UNIKOMPARTMENTÁLIS TÉRDPROTÉZIS BEÜLTETÉSE SORÁN Dr. Gunther Tibor Semmelweis Egyetem Doktori Iskola Semmelweis Egyetem, Testnevelési és Sporttudományi

Részletesebben

II. melléklet. Tudományos következtetések és a forgalomba hozatali engedélyek feltételeit érintő változtatások indoklása

II. melléklet. Tudományos következtetések és a forgalomba hozatali engedélyek feltételeit érintő változtatások indoklása II. melléklet Tudományos következtetések és a forgalomba hozatali engedélyek feltételeit érintő változtatások indoklása 6 Tudományos következtetések A Kantos Master és a kapcsolódó nevek (lásd I. melléklet)

Részletesebben

Társbetegségek hatása a térdizületi arthrosisban szenvedő betegek rehabilitációs programjára

Társbetegségek hatása a térdizületi arthrosisban szenvedő betegek rehabilitációs programjára Társbetegségek hatása a térdizületi arthrosisban szenvedő betegek rehabilitációs programjára Dr. Pettyán Ilona Béresné Lutter Mária Magyar Honvédség Honvédkórház Hévízi Mozgásszervi Rehabilitációs Intézet

Részletesebben

Gyógytea-fogyasztási szokások napjainkban egy felmérés tapasztalatai

Gyógytea-fogyasztási szokások napjainkban egy felmérés tapasztalatai 2015. április GYÓGYSZERÉSZET 207 Gyógyszerészet 59. 207-212. 2015. Gyógytea-fogyasztási szokások napjainkban egy felmérés tapasztalatai Peták Zsolt 1 és Csupor Dezső 2 A gyógyteák csoportja jogi és szakmai

Részletesebben

Cement nélküli implantátummal végzett csípőrevíziók eredményei különös tekintettel a heterotop csontképződésre

Cement nélküli implantátummal végzett csípőrevíziók eredményei különös tekintettel a heterotop csontképződésre A Pécsi Tudományegyetem ÁOK Ortopédiai Klinika közleménye Cement nélküli implantátummal végzett csípőrevíziók eredményei különös tekintettel a heterotop csontképződésre DR. SZUPER KINGA, DR. HORVÁTH GÁBOR,

Részletesebben

Betegtájékoztató STREPTASE 1 500 000 NE LIOFILIZÁTUM OLDATOS INJEKCIÓHOZ/INFÚZIÓHOZ

Betegtájékoztató STREPTASE 1 500 000 NE LIOFILIZÁTUM OLDATOS INJEKCIÓHOZ/INFÚZIÓHOZ STREPTASE 1 500 000 NE LIOFILIZÁTUM OLDATOS INJEKCIÓHOZ/INFÚZIÓHOZ Streptase 1 500 000 NE liofilizátum oldatos injekcióhoz/infúzióhoz streptokinase HATÓANYAG: Stabilizált tiszta sztreptokináz. A Streptase

Részletesebben

Gottsegen National Institute of Cardiology. Prof. A. JÁNOSI

Gottsegen National Institute of Cardiology. Prof. A. JÁNOSI Myocardial Infarction Registry Pilot Study Hungarian Myocardial Infarction Register Gottsegen National Institute of Cardiology Prof. A. JÁNOSI A https://ir.kardio.hu A Web based study with quality assurance

Részletesebben

A SCOLIOSIS REHABILITÁCIÓJA

A SCOLIOSIS REHABILITÁCIÓJA GYERMEKGYÓGYÁSZAT A SCOLIOSIS REHABILITÁCIÓJA Szinonimák: gerincferdülés, dorsopathia Csecsemõ- és Gyermekgyógyászati Szakmai Kollégium, Rehabilitációs Szakmai Kollégium Az Egészségügyi Minisztérium szakmai

Részletesebben

Korszerűség és széles körű alkalmazhatóság a Denti Implantációs Rendszerben

Korszerűség és széles körű alkalmazhatóság a Denti Implantációs Rendszerben I IMPLANTOLÓGIA N A P J A I N K B A N Dr. Vajdovich István, dr. Bóka Péter és dr. Vajdovich Éva Korszerűség és széles körű alkalmazhatóság a Denti Implantációs Rendszerben Bevezetés 2008 jelentős év a

Részletesebben

Sepsis management state-of-art

Sepsis management state-of-art Gondos Tibor Sepsis management state-of-art Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar Budapest A Surviving Sepsis Campaign A kezdet Barcelona Declaration (2002. 10. 02.) European Society of Intensive Care

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 093 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 006 093 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU0000093T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 093 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 03 749886 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

A csípőtáji törések kezelésének és rehabilitációjának értékelése a SAHFE európai projekt révén

A csípőtáji törések kezelésének és rehabilitációjának értékelése a SAHFE európai projekt révén A csípőtáji törések kezelésének és rehabilitációjának értékelése a SAHFE európai projekt révén Cserháti Péter, Farkas Péter, Harrira M. Fahed Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet, Budapest Előzmények:

Részletesebben

VÉNÁK BETEGSÉGEI. Thrombosis profilaxis - 2008

VÉNÁK BETEGSÉGEI. Thrombosis profilaxis - 2008 1 Thrombosis profilaxis - 2008 Írta: DR. PFLIEGLER GYÖRGY VÉNÁK BETEGSÉGEI Meghatottan és szívesen tettem eleget Meskó Éva fıorvos asszony megtisztelı felkérésének 2008. január 17-én ezen közlemény alapjául

Részletesebben

Gyermekkori calcaneus törések kezelése *

Gyermekkori calcaneus törések kezelése * Az Országos Baleseti és Sürgõsségi Intézet Gyermektraumatológia osztályának közleménye Gyermekkori calcaneus törések kezelése * DR. KASSAI TAMÁS, DR. HARGITAI ERNÕ, DR. KÕVÁRI TAMÁS, DR. NOVOTH BÉLA Érkezett:

Részletesebben

BELGYÓGYÁSZAT. Factor V.Leiden genotípus súlyos, poplitealis restenosissal járó atherosclerosisban

BELGYÓGYÁSZAT. Factor V.Leiden genotípus súlyos, poplitealis restenosissal járó atherosclerosisban BELGYÓGYÁSZAT Factor V.Leiden genotípus súlyos, poplitealis restenosissal járó atherosclerosisban Írta: DR. VALLUS GÁBOR, DR. DLUSTUS BÉLA, DR. NAGY BÁLINT, DR. PAPP ZOLTÁN, DR. ROMICS LÁSZLÓ, DR. KARÁDI

Részletesebben

KAZUISZTIKÁK. Térdízületi unicondylaris protézis cseréje totál condylaris protézissel

KAZUISZTIKÁK. Térdízületi unicondylaris protézis cseréje totál condylaris protézissel KAZUISZTIKÁK A Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kara Ortopédiai Klinikájának közleménye Térdízületi unicondylaris protézis cseréje totál condylaris protézissel DR. THAN PÉTER, DR. KRÁNICZ

Részletesebben

iatalkori szubakut osteomyelitis

iatalkori szubakut osteomyelitis A Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, Ortopédiai Klinika közleménye iatalkori szubakut osteomyelitis DR. KISS SÁNDOR, DR. BALLA MÁRIA, DR. SZÕKE GYÖRGY Érkezett: 2002. március 12. ÖSSZE OGLALÁS

Részletesebben

A baleseti sebészeti implantátumok eltávolításának kérdései

A baleseti sebészeti implantátumok eltávolításának kérdései A Fővárosi Önkormányzat Péterfy Sándor Utcai Kórház Rendelőintézet és BALESETI KÖZPONT közleménye A baleseti sebészeti implantátumok eltávolításának kérdései DR. VÉGH GYÖRGY PÁL Érkezett: 2008. július

Részletesebben

VÉNÁK BETEGSÉGEI. Az alsó végtagi visszérbetegség rizikófaktorainak, tüneteinek és súlyossági fokának vizsgálata

VÉNÁK BETEGSÉGEI. Az alsó végtagi visszérbetegség rizikófaktorainak, tüneteinek és súlyossági fokának vizsgálata 1 VÉNÁK BETEGSÉGEI Az alsó végtagi visszérbetegség rizikófaktorainak, tüneteinek és súlyossági fokának vizsgálata Írta: DR. LEPRÁN ÁDÁM, DR. TAKÁCS TIBOR, DR. SIPKA RÓBERT Bevezetés A visszeresség, az

Részletesebben

Stroke-prevenció stroke után pitvarfibrillációban eseten alapuló áttekintés

Stroke-prevenció stroke után pitvarfibrillációban eseten alapuló áttekintés ÖSSZEFOGLALÓ KÖZLEMÉNY Stroke-prevenció stroke után pitvarfibrillációban eseten alapuló áttekintés Kovács Tibor dr. Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, Neurológiai Klinika, Budapest A nem

Részletesebben

13. évfolyam 4. KÜLÖNSZÁM 2006. augusztus 29. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT. Epinfo TÁJÉKOZTATÓ

13. évfolyam 4. KÜLÖNSZÁM 2006. augusztus 29. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT. Epinfo TÁJÉKOZTATÓ 13. évfolyam 4. KÜLÖNSZÁM 2006. augusztus 29. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epidemiológiai Információs Hetilap TÁJÉKOZTATÓ A NOSOCOMIALIS SURVEILLANCE SORÁN ALKALMAZANDÓ MÓDSZEREKRŐL II. RÉSZ AZ EFRIR

Részletesebben

Három anthelminthieum hatásosságának összehasonlító vizsgálata humán ancylostomiasisban

Három anthelminthieum hatásosságának összehasonlító vizsgálata humán ancylostomiasisban Három anthelminthieum hatásosságának összehasonlító vizsgálata humán ancylostomiasisban Dr. LENGYEL Anna Dr. LÉVAI János Dr. VIDOR Éva Országos Közegészségügyi Intézet Parazitológiai Osztálya, Budapest

Részletesebben

Én adok HES-t - PRO. Nardai Gábor Péterfy Kórház és Baleseti Központ SZINT 2013

Én adok HES-t - PRO. Nardai Gábor Péterfy Kórház és Baleseti Központ SZINT 2013 Én adok HES-t - PRO Nardai Gábor Péterfy Kórház és Baleseti Központ SZINT 2013 Én adok HES-t Miért? HATÁSOS-E Kinek?? Mikor? VESZÉLYES-E? Mikor nem? Mennyit? MEGÉRI-E? Milyet? Hogyan? Miért adok HES-t?

Részletesebben

"Surviving Sepsis Campaign" irányelv: reszuszcitációs protokollok NEM kellenek

Surviving Sepsis Campaign irányelv: reszuszcitációs protokollok NEM kellenek "Surviving Sepsis Campaign" irányelv: reszuszcitációs protokollok NEM kellenek Dr. Csomós Ákos egyetemi docens Semmelweis Egyetem, AITK, Budapest Az ellenfél: Prof. Rudas László, Szeged A vizsgálat célja:

Részletesebben

VÉNÁK BETEGSÉGEI. 1. A koagulációs faktorok koncentrációjának csökkentésével

VÉNÁK BETEGSÉGEI. 1. A koagulációs faktorok koncentrációjának csökkentésével 1 VÉNÁK BETEGSÉGEI Új távlatok a trombózisprofilaxisban Írta: DR. SÁNDOR TAMÁS Epidemiológia A vénás tromboembólia (VTE) gyakori, alattomos, súlyos következményekkel járó betegség. A kezelés költségkihatása

Részletesebben

Az osteosarcoma kezelési stratégiájának változása intézetünkben

Az osteosarcoma kezelési stratégiájának változása intézetünkben A Pécsi Orvostudományi Egyetem Ortopédiai Klinika és *Gyermekklinika közleménye Az osteosarcoma kezelési stratégiájának változása intézetünkben 23 eset eredményeinek elemzése DR. ILLÉS TAMÁS, DR. THAN

Részletesebben

VÉNÁK BETEGSÉGEI. Arterio-venosus mikroshuntök egyes pókvénák hátterében

VÉNÁK BETEGSÉGEI. Arterio-venosus mikroshuntök egyes pókvénák hátterében 1 VÉNÁK BETEGSÉGEI Arterio-venosus mikroshuntök egyes pókvénák hátterében Írta: DR. BIHARI IMRE, DR. MAGYAR ÉVA Bevezetés A pókvénák gyakran okoznak kozmetikai panaszokat a nıknek. A népesség 10-14%- ában

Részletesebben

Megbeszélés. 1. Hozzá tud-e járulni a projekt a combnyaktáji töréstípusok európai megoszlásának megértéséhez?

Megbeszélés. 1. Hozzá tud-e járulni a projekt a combnyaktáji töréstípusok európai megoszlásának megértéséhez? 96 A combnyaktáji törések száma 1965 90 között megkétszerezdött, s a szerzk többsége az irányzat folytatódását várja, 2025-re az 1990- es értékek kétszeresét, 2050-re három és félszeresét valószínsítve.

Részletesebben

Önéletrajz. Személyes adatok: Név: Dr Erdélyi Gábor 1966. December 27., Budapest Nős, 3 gyermek apja

Önéletrajz. Személyes adatok: Név: Dr Erdélyi Gábor 1966. December 27., Budapest Nős, 3 gyermek apja Önéletrajz Személyes adatok: Név: Dr Erdélyi Gábor 1966. December 27., Budapest Nős, 3 gyermek apja Egyetemi tanulmányok: OTE Egészségügyi Főiskola 1989 SOTE ÁOK 1995 Traumatológia szakvizsga: 2001. Ortopédia

Részletesebben

A FOREST LABORATORIES, INC. ÉS A RICHTER GEDEON NYRT

A FOREST LABORATORIES, INC. ÉS A RICHTER GEDEON NYRT A FOREST LABORATORIES, INC. ÉS A RICHTER GEDEON NYRT. KÖZLEMÉNYE A CARIPRAZINE SKIZOFRÉNIÁBAN SZENVEDŐ BETEGEK KÖRÉBEN VÉGZETT FÁZIS IIB KLINIKAI VIZSGÁLATÁNAK POZITÍV EREDMÉNYEIRŐL NEW YORK, 2009. október

Részletesebben

Na Hyaluronát injekciós kúra fájdalomcsillapító hatása a térdízületi arthrosis kezelésében

Na Hyaluronát injekciós kúra fájdalomcsillapító hatása a térdízületi arthrosis kezelésében A Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ Ortopédiai Klinika közleménye Na Hyaluronát injekciós kúra fájdalomcsillapító hatása a térdízületi arthrosis kezelésében DR. SISÁK KRISZTIÁN,

Részletesebben

A sebészi indikáció szerepe a posztoperatív morbiditásban/mortalitásban

A sebészi indikáció szerepe a posztoperatív morbiditásban/mortalitásban A sebészi indikáció szerepe a posztoperatív morbiditásban/mortalitásban Lázár György SZTE ÁOK Sebészeti Klinika, Szeged Szegedi Intenzíves Találkozó, Szeged, 2013. november 14-16. Lehet a kockázatot csökkenteni?

Részletesebben

A krónikus perifériás nyiroködéma komplex ödémamentesítô kezelése. Complex decongestive physiotherapy of the peripheral chronic lymphoedema

A krónikus perifériás nyiroködéma komplex ödémamentesítô kezelése. Complex decongestive physiotherapy of the peripheral chronic lymphoedema BÔRGYÓGYÁSZATI ÉS VENEROLÓGIAI SZEMLE 86. ÉVF. 3. 86 91. Fôvárosi Önkormányzat Egyesített Szent István és Szent László Kórház Rendelôintézet Bôrgyógyászati Osztály és Lympoedema Rehabilitációs Osztály

Részletesebben

Fiatal férfi beteg sikeres kombinált neurointervenciós idegsebészeti-sugársebészet

Fiatal férfi beteg sikeres kombinált neurointervenciós idegsebészeti-sugársebészet A carotisarteria szűkületének javasolt ellátási módját alapvetően befolyásolja, ha a szűkület mindkét oldalon szignifikáns mértékű, ha a szűkület oka előzetes nyaki besugárzás, illetve ha a betegnek intracranialis

Részletesebben

Új antikoagulánsok a vénás thromboembolia megelőzésében és kezelésében

Új antikoagulánsok a vénás thromboembolia megelőzésében és kezelésében ÖSSZEFOGLALÓ REFERÁTUMOK Új antikoagulánsok a vénás thromboembolia megelőzésében és kezelésében Keltai Mátyás dr. 1, 2 Keltai Katalin dr. 3 1 Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet, Budapest Semmelweis

Részletesebben

A jövedelem alakulásának vizsgálata az észak-alföldi régióban az 1997-99. évi adatok alapján

A jövedelem alakulásának vizsgálata az észak-alföldi régióban az 1997-99. évi adatok alapján A jövedelem alakulásának vizsgálata az észak-alföldi régióban az 1997-99. évi adatok alapján Rózsa Attila Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum, Agrárgazdasági és Vidékfejlesztési Intézet, Számviteli

Részletesebben

Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja A vállízület elülső instabilitásának fizioterápiás kezelése

Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja A vállízület elülső instabilitásának fizioterápiás kezelése Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja A vállízület elülső instabilitásának fizioterápiás kezelése Készítette: Az Ápolási Szakmai Kollégium és a Magyar Gyógytornászok Társasága I. Alapvető megfontolások

Részletesebben

Helal-mûtétek hosszú távú utánkövetése* DR. MERSICH ISTVÁN, DR. PERLAKY GYÖRGY, DR. BENSE ANDREA, DR. KISS JENÔ, MÁTYUS BALÁZS, NOVOTNI DOMINIK

Helal-mûtétek hosszú távú utánkövetése* DR. MERSICH ISTVÁN, DR. PERLAKY GYÖRGY, DR. BENSE ANDREA, DR. KISS JENÔ, MÁTYUS BALÁZS, NOVOTNI DOMINIK A Semmelweis Orvostudományi Egyetem Ortopédiai Klinika közleménye Helal-mûtétek hosszú távú utánkövetése* DR. MERSICH ISTVÁN, DR. PERLAKY GYÖRGY, DR. BENSE ANDREA, DR. KISS JENÔ, MÁTYUS BALÁZS, NOVOTNI

Részletesebben

A Zuprevo preventív hatékonysága a szarvasmarha légzôszervi betegségének Mannheimia haemolytica ráfertôzéssel végzett vizsgálatában

A Zuprevo preventív hatékonysága a szarvasmarha légzôszervi betegségének Mannheimia haemolytica ráfertôzéssel végzett vizsgálatában szarvasmarha 2012. szeptember 17. A Zuprevo preventív hatékonysága a szarvasmarha légzôszervi betegségének Mannheimia haemolytica ráfertôzéssel végzett vizsgálatában Markus Rose, Wibke Metz, Joachim Ullrich,

Részletesebben

VÉNÁK BETEGSÉGEI. 1. ábra. A VTE halálozási arányai Magyarországon 100 000 lakosra számítva.

VÉNÁK BETEGSÉGEI. 1. ábra. A VTE halálozási arányai Magyarországon 100 000 lakosra számítva. 1 VÉNÁK BETEGSÉGEI Új távlatok a trombózisprofilaxisban Írta: DR. SÁNDOR TAMÁS Epidemiológia A vénás tromboembólia (VTE) gyakori, alattomos, súlyos következményekkel járó betegség. A kezelés költségkihatása

Részletesebben

Az új SM terápiák szemészeti vonatkozásai

Az új SM terápiák szemészeti vonatkozásai Az új SM terápiák szemészeti vonatkozásai Magyar Szemorvostársaság Neuroophthalmológiai Szekciójának Szimpóziuma 2011 Június 16. Terápia Gyulladáscsökkentés Neuroregeneráció Immunmoduláló kezelések Első

Részletesebben

Közlekedéshigiéne. Halál az utakon. Közlekedés -- balesetek környezetkárosítás

Közlekedéshigiéne. Halál az utakon. Közlekedés -- balesetek környezetkárosítás Közlekedéshigiéne Halál az utakon Közlekedés -- balesetek környezetkárosítás DÉSI ILLÉS SZTE ÁOK Népegészségtani Intézet, Szeged Összefoglalás: A szerző összefoglalja a -- nélkülözhetetlen és egyre fejlődő

Részletesebben