Izolált lövési végtagsérülések kezelésével szerzett korai tapasztalataink Jemenben

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Izolált lövési végtagsérülések kezelésével szerzett korai tapasztalataink Jemenben"

Átírás

1 A Józsefvárosi Egészségügyi Szolgálat Szakorvosi Rendelôintézet Ortopéd Szakrendelésének közleménye Izolált lövési végtagsérülések kezelésével szerzett korai tapasztalataink Jemenben DR. VUTSKITS ZSOLT, DR. TARI PÁL, DR. RISKÓ ZOLTÁN, DR. ORMAI LÁSZLÓ* Érkezett: április 8. ÖSSZEFOGLALÁS A szerzôk Jemenben nyolc év alatt 665 izolált lövési végtagsérülést kezeltek. Kis lágyrész- és csontsérülésnél konzervatív és félkonzervatív ellátással (gipszrögzítéssel illetve gipszrögzítéssel kiegészített velôûrsínezéssel és dróttûzéssel) is gyógyulást értek el. Kiterjedt lágyrész- és csontsérülés keletkezésekor (másodfokú és harmadfokú nyílt töréseknél) radikális debridement és mindenkor nyitott sebkezelés mellett 358 esetben fixateur externet, 79 esetben lemezes osteosynthesist, 54 esetben Ender illetve Rush szegezést végeztek primer ellátásként. Ha nagyér sérült, minden esetben megkísérelték rekonstrukcióját. Részletesen elemzik az ér- és idegvarratok eredményeit, az amputációk javallatát. Véleményük szerint, ha az osteosynthesis nem végleges, a külsô rögzítés igen alkalmas a lágyrészviszonyok rendezésére, és ezután módszerváltásként lemezeléssel, velôûrszegezéssel, reteszes velôûrszegezéssel jó késôi eredmény érhetô el. Zs. Vutskits, P. Tari, Z. Riskó, L. Ormai: Our early experience with the treatment of isolated shoot injuries on the extremities in Jemen Authors treated 665 isolated shoot injuries on extremities in Jemen within 8 years. They succeded by performing conservative and semiconservative method (plaster fixation and intramedullary nailing, pinning with plaster fixation) in the cases of small soft tissue injuries and in the cases of small bony injuries. In the cases of large soft tissue injuries and large bony injuries (II-nd and III-rd stage of open fractures), radical debridement and open wound care was appélied in all cases with performing 358 fixateur externe, 79 plate fixations, 54 Ender or Rush procedures in addition as a primary treatment. In the cases of great vascular injuries reconstruction was started in all cases. They give and evaluation of the results of neurovascular reconstructions and on the indications of the amputation. According to their opinion the fixateur externe is able to provide a good chance to restore the soft tissue injury and as a second go the plate fixation, the intramedullary nailing and the locking intramedullary nailing could be the key of success later. BEVEZETÉS A határok megnyitása, a külkapcsolatok, a kereskedelem és a közlekedés gyors fejlôdése sajnálatos módon együtt járt a nagyhatású kézi lôfegyverek elterjedésével és az erôszakos cselekmények elszaporodásával. Így napjainkban békeidôben is számos lôtt sérült ellátására kerülhet sor a világ bármely pontján. A lövedék roncsoló hatása attól függ, hogy energiájának mekkora hányada vész el a testben, részben mechanikai, részben hôenergia formájában. A nagy mozgási energiájú és hirtelen lefékezôdô projektil kiterjedt roncsolódást hoz létre (1. ábra). Elôfordulhat azonban, elsôsorban amikor acélmagvas kúpos lövedék hatol át rugalmas élô szöveten, hogy a lövedék kis energiaveszteséggel mintegy átüti a röppályájának irányába esô szöveteket és mérsékeltebb károsodást okoz (2. ábra). * A szerzõk 1984 és 1992 között a Jemeni Arab Köztársaság fõvárosában az AI Thawra Kórház Ortopéd Traumatológiai Osztályán dolgoztak. Magyar Traumatológia, Ortopédia, Kézsebészet, Plasztikai Sebészet

2 A lôtt sebek elsôdlegesen fertôzöttnek tekintendôk, mivel a külvilágból idegen anyagok kerülnek a szövetek közé. Haladás közben a lövedék mögött szívóhatás keletkezik, így a fertôzés lehetôsége fokozott (10). A fertôzés súlyossága a sérülés helyétôl, a szöveti roncsolás mértékétôl, a bejutott kórokozóktól, valamint a klimatikus és higiénés viszonyoktól függ elsôsorban (1, 6, 7, 8, 9, 10, 11). 1. ábra. Romtörés a lábszár középsô harmadában a lövedék direkt roncsoló hatása következtében. 2. ábra. Komplett középsô harmadi lábszártörés kis lágyrészsérüléssel, a csonton a lövedék okozta lyuk éles szélû, a dislocatio minimális. 3. ábra. Darabos, mérsékeltebb lágyrészhiánnyal járó femur diaphysis törés rögzítése flexibilis szegekkel Rush szerint. 306 Magyar Traumatológia, Ortopédia, Kézsebészet, Plasztikai Sebészet

3 ANYAG ÉS MÓDSZER A Jemeni Arab Köztársaság fôvárosában, Sana a-ban az Al Thawra Kórház felépítése és megnyitása után május 2-tól június 18-ig az Ortopéd Traumatológiai Osztályon 641 sérültet kezeltünk izolált lövési végtagtrauma miatt. Bizonyos esetekben a végtag lôtt sérülése testüregi (koponya, mellkas, has) sérüléssel is társult. Ezen betegek eltérô kezelési taktikáját idegsebész, mellkasi és hasi sebész bevonásával dolgoztuk ki, így jelen közleményünkben nem foglalkozunk ezen sérültek ellátásával. A 641 sérültön 665 végtaglövést kezeltünk: 24 esetben két végtagot ért a lövés. Az átlagéletkor 32 év; a legfiatalabb betegünk másfél(!), a legidôsebb hetvenéves volt. A férfiak és a nôk aránya 586:55. Kórházunk központi elhelyezkedésével, a jó úthálózattal és a szállítóeszközök nagy számával magyarázható, hogy a 641 végtagsérült közül 563 pár órával sebesülésük után felvételre és ellátásra került. 78 sérültnél azonban a lövés és az osztályra való beérkezés között átlagosan 5,8 nap telt el! Az I. táblázatban szemléltetjük a lövések testtájak szerinti megoszlását. I. táblázat A 665 izolált végtagsérülés regionális megoszlása Lövés Csontsérülés Csak lágyrészsérülés Per-subtroch. reg 42 Combon Diaphysisen 63 Condyluson 29 Mindkét csonton Lábszáron Egyik csonton 38 (23 tibia) (15 fibula) Lábon 22 5 Felkaron Alkaron Mindkét csonton 51 Egyik csonton 43 (29 radius) (14 ulna) Kézen 78 2 Összesen A 76 lágyrészsebesüléshez 8 érsérülés (3 a. femoralis; 2 a. poplitea; 1 a. brachialis; 2 a. radialis) és 15 kiterjedt roncsolódással, vagy teljes átvágással járó idegsérülés (3 n. ischiadicus; 6 n. peroneus; 2 n. radialis; 4 n. medianus) társult. Az 589 nyílt törés 24 érsérüléssel kombinálódott (13 a. femoralis; 3 v. femoralis; 4 a. poplitea; 2 a. brachialis; 2 a. radialis). 43 beteg különbözô mérvû folytonossághiánnyal járó idegroncsolódást is elszenvedett (12 n. ischiadicus; 14 n. peroneus; 9 n. radialis; 8 n. medianus). Magyar Traumatológia, Ortopédia, Kézsebészet, Plasztikai Sebészet

4 Az osztályunkon ellátott 641 sérült közül 47 haemorrhagiás sokkban érkezett. Sokktalanítás után, ha nagyérsérülés volt, mindenképpen megkíséreltük azt rekonstruálni. Direkt érvarratot a roncsolódás miatt nem végeztünk. Az érpótlásokhoz elsôsorban vena saphenát, ritkábban mûanyag eret használtunk, akkor, ha különbözô okok folytán nem juthattunk megfelelô autológ venához. Amennyiben a graft elzáródott és meggyôzôdtünk a végtag életképtelenségérôl, a korai posztoperatív szakban haladéktalanul elvégeztük a megfelelô szintû amputációt. Ha a kiterjedt roncsolódás miatt a végtag helyrehozhatatlanul károsodott, vagy a súlyos szeptikus állapot gócának felszámolása indokolta, primer amputációt végeztünk. Az 589 nyílt csonttörés elsôdleges ellátását táblázatba foglaltuk (II táblázat). II. táblázat. Az 589 csontsérülés kezelése Primer OS típusa Operatív Esetszám Fixateur externe 358 Lemezes OS 79 Ender illetve Rush szegezés 54 Hackethal-féle nyalábszegezés 35 Dróttûzés+gipszrögzítés 27 Velôûrsínezés+gipszrögzítés 19 Elsôdleges amputatio anaerob fertôzés miatt 2 Konzervatív Hanging cast 6 Gipszrögzítés 9 Tetanus profilaxist rutinszerûen, antibiotikumot a nyílt törések kezelésekor rendszeresen alkalmaztunk. EREDMÉNYEK A 641 sérült közül kilencet veszítettünk el (1,4%). Hármat irreverzibilis haemorrhagiás sokk következtében. Bár Jemenben a mentôszolgálat hiányában még a legsúlyosabb sérültek sem juthattak helyszíni orvosi ellátáshoz, a személy- és kisteherautókon hozzátartozóik által kórházunkban szállított 47 vérzéses sokkos beteg közül a többit sikeresen sokktalanítottuk. Egy esetben a halál oka tüdôembólia volt. Öt beteg, akik alsó végtagján már a beszállításukkor gázgangraena elôrehaladt tüneteit észleltük, a vitális indikáció alapján elvégzett radikális amputáció ellenére is progrediáló anaerob fertôzésben halt meg. Két gázoedemás esetünk magas combcsonkolás után gyógyult. Két, igen kiterjedt felsô végtag roncsolódásnál az amputációt inkább csak,,befejeztük, megfelelô csonkot kiképezve. Közéjük tartozott legfiatalabb, másfél éves betegünk, akinek közvetlen közelrôl leadott véletlen lövés a bal felkarját a válla alatt leszakította; 2 3 cm-es felkarcsonkot sikerült csak kialakítanunk. Az alsó végtagon sérülés miatt primeren egyetlen esetben sem amputáltunk, mivel a nagyerek folytonossághiányát mindig megkíséreltük áthidalni, a graft elzáródásakor azonban elvégeztük a csonkolást. Így került sor a 16 a. femoralis bypass mûtétbôl 3 esetben, a 6 a. poplitealis rekonstrukcióból ugyancsak 3 esetben, a 3 a. brachialis bypass után 1 esetben a végtag amputációjára (III táblázat). A 4 a. radialist következmény nélkül lekötöttük, 2 v. femoralist patch grafttal sikeresen rekonstruáltunk. A harmadik vena femoralis sérülést elszenvedett betegünk haemorrhagiás sokkja irreverzibilisnek bizonyult, és a patch graft mûtéte után egy órán belül exitált. 308 Magyar Traumatológia, Ortopédia, Kézsebészet, Plasztikai Sebészet

5 III. táblázat A 16 végtagcsonkolás etiológiai megoszlása Elsôdleges amputáció Felsô végtag (roncsolódás miatt) 2 Alsó végtag (anaerob fertôzés miatt) 7 Másodlagos amputáció Felsô végtag (ér-graft elzáródás) 1 Alsó végtag (ér-graft elzáródás) 6 Az 58 idegsérülés többségében a szövethiány miatt csak halasztottan kíséreltük meg a rekonstrukciót (31 eset). 18 esetben primer idegvarratot végeztünk, míg 9 esetben kivitelezhetetlennek ítéltük az ideg helyreállítását. Az idegsérülések közül 3 n. ischiadicus, 3 n. peroneus, 1 n. medianus és 2 n. radialis rekonstrukciót a nagyfokú szövethiány miatt nem végezhettünk el. A 49 idegvarrat közül a n. ischiadicus rekonstrukciós kísérletei mind eredménytelennek bizonyultak. A peroneusok varratai után fél évvel részleges gyógyulás következett be öt esetben. Sikeresnek bizonyultak a radialis és medianus idegvarratok, bár az esetek egy részében az izomerô csökkent (4. fokozatot érte el). A végtagok minden esetben nyitva kezelt, csonttöréssel nem társult kisebb lágyrészsebei per secundam gyógyultak, nem észleltünk szövôdményt a nagyobb, feltisztult bôrhiányok félvastag bôrlebennyel való fedése után sem. Az 589 nyílt csontsérülés primer ellátása az esetek döntô többségében ahol nem alkalmaztunk gipszrögzítést terhelés nélküli mozgásstabilitást biztosított, és kedvezô feltételeket teremtett a lágyrészek és a csont gyógyulása számára. Bizonyos esetekben a primer OS egyben a végleges megoldást is jelentette. Meg kívánjuk azonban jegyezni, hogy nagy csonthiány és kiterjedt lágyrészsérülés esetén elsôsorban fixateur externe-nel kezelt betegeinknél a lágyrészviszonyok javulása és a rögzítô fémek körüli periostealis reakció miatt kéthárom hónap múlva módszerváltást végeztünk, azonban a késôi eredmények részletes feldolgozása híján számszerû adatokkal nem rendelkezünk. Így a csonthiányos álízületek számát sem adhatjuk meg, bár a nem fixateurrel kezelt betegeink egyikénél sem lépett fel ez a szövôdmény. Ugyancsak nem észleltünk beavatkozásaink után egyetlen mély sebfertôzést sem, amelyet a kiterjesztett debridement, a mindenkor nyitott sebkezelés, a szöveti feszülésmentesség biztosítása és a kórházi, rezisztens baktériumtörzsek hiányának javára írhatunk. Két típusos esetünket rövid ismertetésre érdemesnek tartjuk. 1. H. Ali 9 éves kisfiú vétlen és véletlen szenvedô alanya volt egy férfiak között dúló családi leszámolásnak július 25-én géppisztoly lövedéke roncsolta szét a jobb lábszárát. Sérülése után három órával került felvételre praeshockos állapotban. A lövedék mintegy szétrobbantotta a jobb lábszár középsô-elülsô harmadát, nagy lágyrész- és tibiahiányt okozva. Ér- illetve idegsérülés nem történt. A mûtét során radikális debridement után Down fixateur felhelyezése történt. A nyolcadik héten félvastag lebennyel bôrátültetést végeztünk. Négy hónappal a primer mûtét után a külsô rögzítést eltávolítottuk, homológ corticospongiosus léc beültetése és lemezes rögzítés történt. 18 hónappal a sérülés után a csontos átépülés is bekövetkezett (4., 5., 6. ábra). 2. A. Mohamed 32 éves férfit ugyancsak géppisztollyal lôtték meg, árpilis 12-én. A lövöldözés Sana a-ban történt, így fél órán belül ellátásra került. A helyszínen szorítókötést helyeztek fel a sérült végtagra. A nagyenergiájú lövedék szétrobbantotta a bal femur kö- Magyar Traumatológia, Ortopédia, Kézsebészet, Plasztikai Sebészet

6 zépsô harmadát és roncsolta az arteria femoralist. Radikális debridement, az arteria femoralis vena saphena magna bypassa és Ender-szegezés történt. A lágyrészsebeket halasztottan zártuk. Három héttel a sérülés után kis bôrhiánytól eltekintve gyógyult sebbel, jó végtagkeringéssel hagyta el a kórházat (7., 8. ábra). 4. ábra. Jól látható a kiterjedt lágyrész- és csonthiány. 5. ábra. Radikális sebellátás és fixateur felhelyezése után. 6. ábra. Végleges ellátás. 310 Magyar Traumatológia, Ortopédia, Kézsebészet, Plasztikai Sebészet

7 7. ábra. Az angiográfia teljes stopot mutat az arteria femoralison. 8. ábra. A vena saphenával áthidalt femoralis arteria jól funkcionál. MEGBESZÉLÉS A végtag izolált lövési sérülése a kiterjedt szöveti roncsolódás és/vagy a nagyérsérülés miatt vérzéses sokkot okozhat. Ilyenkor természetszerûleg minden késôbb végzendô helyreállító kezelés elôfeltétele vitális indikáció alapján a sokktalanítás. A lôtt sérülések ellátásánál békeidôben sem lehet eltekinteni a szigorú háborús sebészeti alapelvektôl. Nem lehet eleget hangsúlyozni a primer sebzárás veszélyeit, a korrekt sebészi kimetszés fontosságát és a másodlagos sebzárás elônyeit. A kezelésnél elengedhetetlennek tartjuk az általános érzéstelenítést, a vértelenséget, a steril körülmények között elvégzett alapos mechanikus bôrtisztítást és a seb bôséges átöblítését 3%-os hidrogén hyperoxiddal. Ennek szellemében a lövedékkel és egyéb idegen anyaggal együtt minden roncsolt és devitalizált szövetet eltávolítottunk, egyetlen sebet sem zártunk elsôdlegesen. Alapvetônek tartottuk mi is a tasakok kiürítését, a haematoma eltávolítását, a gondos vérzéscsillapítást és a szöveti dekompressziót (1, 2, 3, 4, 5). A töréskezelést alapvetôen a lágyrészsérülés kiterjedése, a csontsérülés milyensége és az esetlegesen társult nagyérsérülés határozta meg. Ha a lövedék átütô hatása érvényesült, a lágyrészek kevésbé károsodtak, számottevô csontdefektus nem alakult ki. Ilyenkor konzervatív vagy félkonzervatív kezelést végeztünk. Úgy érezzük azonban, hogy ebben a betegcsoportban helye lenne a gyorsabb és jobb funkcionális eredményt adó velôûrszegezésnek. Eseteink többségében azonban a kézifegyver lövedékének (dumm-dumm golyó?) robbantó hatása uralta a sérülést: nagyfokú lágyrészhiányt és csontdefektust észleltünk, amely Magyar Traumatológia, Ortopédia, Kézsebészet, Plasztikai Sebészet

8 gyakran szövôdött ér- és idegsérüléssel. A korábban ismertetett igen alapos és korrekt sebészi debridement után a racionálisan választható osteosynthesis mellett döntöttünk. Elsôsorban a külsô rögzítést részesítettük elônyben. Egyértelmûen ezt tartjuk a választandó megoldásnak az ilyen lôtt végtagtörések primer ellátásában. Hangsúlyozni kívánjuk azonban, hogy különösen a hosszú csöves csontok defektussal járó töréseinél a másodlagos sebgyógyulás után a fixateurt eltávolítottuk, és spongiosa plasztika illetve cortico-spongiosus léc beültetésével egyidôben stabil belsô rögzítést (lemezes OS-t, ritkábban felfúrás nélküli velôûrszegezést) végeztünk. Módszerváltásra eltérô idôben, általában három hónapon belül, alapvetôen akkor került sor, amikor a fém és az autológ csont lágyrészekkel történô beborítását biztosítani tudtuk. A jó gyógyeredmények fokozatos észlelése alapján a kezdeti,,óvatosabb lemezes OS helyett a késôbbiekben többször szívesen alkalmaztuk volna a reteszes velôûrszegezést, azonban ennek korrekt technikai feltételeit nem sikerült megteremtenünk. Lemezes synthesist primeren csak az olyan elsôfokú nyílt töréshez hasonló (valójában direkt mechanizmus alapján létrejövô) és olyan másodfokú nyílt töréseknél végeztük, ahol egyidejûleg ér- illetve idegrekonstrukció is történt, és a lemez lágyrésszel való fedését feszülésmentesen megoldhattuk. Az Ender és Rush szegezés jó eredményt nyújtott per- és subtrochantericus, supracondylaris, olykor a diaphysist érintô femurtörések primer rögzítésénél (3. ábra). Hackethal szerint számos humerus és tibia törést kezeltünk, dróttûzést vagy velôûrsínezést csak kéz illetve láb lôtt sérüléseinél végeztünk. IRODALOM 1. Costa R. C., Slape C. A., Lage L. A., Miranda F. G.: Saturnism due to bullet into the hip. Report of two cases. Lecture. Int. Orthop. Congr. Debrecen, Cziffer E., Farkas J.: A kéz lôtt sérüléseinek ellátási elveirôl. Honvédorvos 3, 189, Hampton, O. P. Jr.: Wounds of the extremities in military surgery. p St. Louis, Mosby, Iselin M.: Emergency with delayed operation for wounds of the limbs. J. Int. Coll. Surg. 36, 374, Lowry K. F., Curtis G. M.: Delayed suture in the management of the wounds. Analysis of 721 trumatic wounds illustrating the influence of time in wound repair. Am. J. Surg. 80, 280, Körmöczy I., Révész L.: Lövéses kézsérülés lágyrészhiányának pótlása a kisujj bôrével. Magyar Traumatológia, Orthopedia és Helyreállító Sebészet 23, 293, Marcus N. A., Blair W. F., Shuck J. M., Omer G. E.: Lowvelocity gunshot wounds to extremities. J. Trauma. 20, 1061, Mikolasevic I., Jovanovic S., Wertheimer B.: Our experiences in the treatment of shooting explosive fractures of long bones of lower extremities by the method of External Fixation. Lecture. Int. Orthop. Congr. Debrecen, Thoresby F. P., Darlow H. M.: The mechanism of primary infection of bullet wounds. Br. J. Surg. 54, 359, Záborszky Z.: A lôtt végtagsérülések pathomechanizmusa és sebészi ellátása. Kandidátusi értekezés, Budapest, Záborszky Z.: A lôtt sérülés kórtana. Honvédorvos 28, 133, Levelezési cím: Dr. Vutskits Zsolt Józsefvárosi Egészségügyi Szolgálat Szakorvosi Rendelôintézete 1084 Budapest, Auróra utca Magyar Traumatológia, Ortopédia, Kézsebészet, Plasztikai Sebészet

Trochantertáji és femurdiaphysis szimultán törések kezelése hosszú IMHS-szeggel

Trochantertáji és femurdiaphysis szimultán törések kezelése hosszú IMHS-szeggel Nógrád megyei Önkormányzat,,Madzsar József Kórház-Rendelôintézet Traumatológiai Osztály közleménye Trochantertáji és femurdiaphysis szimultán törések kezelése hosszú IMHS-szeggel CSONKA CSABA DR., VEKSZLER

Részletesebben

Funkcionális töréskezelés a IV-V. metacarpus diaphysis töréseinek ellátásában

Funkcionális töréskezelés a IV-V. metacarpus diaphysis töréseinek ellátásában A Pécsi Orvostudományi Egyetem Balesetsebészeti és Kézsebészeti Klinikájának közleménye Funkcionális töréskezelés a IV-V. metacarpus diaphysis töréseinek ellátásában DR. TÓTH FERENC, DR. NYÁRÁDY JÓZSEF,

Részletesebben

Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja Humerus diaphysis törések kezelése (384E, 387C) Készítette: A Traumatológiai Szakmai Kollégium

Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja Humerus diaphysis törések kezelése (384E, 387C) Készítette: A Traumatológiai Szakmai Kollégium I. Alapvető megfontolások Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja Humerus diaphysis törések kezelése (384E, 387C) Készítette: A Traumatológiai Szakmai Kollégium 1. A protokollok alkalmazási /

Részletesebben

K AZUISZTIK ÁK. A Semmelweis Egyetem Ortopédiai Klinika közleménye. Egy térdprotézis-beültetés tanulságai*

K AZUISZTIK ÁK. A Semmelweis Egyetem Ortopédiai Klinika közleménye. Egy térdprotézis-beültetés tanulságai* K AZUISZTIK ÁK A Semmelweis Egyetem Ortopédiai Klinika közleménye Egy térdprotézis-beültetés tanulságai* DR. HOLNAPY GERGELY, DR. ILLYÉS ÁRPÁD, DR. BÖRÖCZ ISTVÁN Érkezett: 2004. június 21. ÖSSZEFOGLALÁS

Részletesebben

A vacuummal segített sebkezelés alkalmazása és tapasztalataink

A vacuummal segített sebkezelés alkalmazása és tapasztalataink A Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum ÁOK Traumatológiai és Kézsebészeti Tanszék; Kenézy Gyula Kórház Rendelő Intézet Baleseti Sebészeti és Kézsebészeti Osztály közleménye A vacuummal

Részletesebben

Gyermekkori calcaneus törések kezelése *

Gyermekkori calcaneus törések kezelése * Az Országos Baleseti és Sürgõsségi Intézet Gyermektraumatológia osztályának közleménye Gyermekkori calcaneus törések kezelése * DR. KASSAI TAMÁS, DR. HARGITAI ERNÕ, DR. KÕVÁRI TAMÁS, DR. NOVOTH BÉLA Érkezett:

Részletesebben

Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja Bokatörés (S8250, S8260, S9300, S9320) Fractura malleoli

Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja Bokatörés (S8250, S8260, S9300, S9320) Fractura malleoli Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja Bokatörés (S8250, S8260, S9300, S9320) Fractura malleoli Készítette: A Traumatológiai Szakmai Kollégium I. Alapvető megfontolások 1. Érvényességi terület

Részletesebben

Sebészet, Traumatológia

Sebészet, Traumatológia Sebészet, Traumatológia A Traumatológia szervezése Sérülések fogalma, osztályozása Tompa és éles mechanikai sérülések Sebek fajtái, gyógyulás, ellátás Süveges Gábor Traumatológiai Klinika SEBÉSZET-CHIRURGIA-TRAUMATOLOGIA

Részletesebben

A kompressziós tûzõdrót rendszer

A kompressziós tûzõdrót rendszer Az Országos Baleseti és Sürgõsségi Intézet, OMSZ Járó- és Fekvõbeteg Ellátó Egység közleménye A kompressziós tûzõdrót rendszer DR. SZOKOLY MIKLÓS, DR. LÁSZLÓ GYULA Érkezett: 2001. december 7. ÖSSZEFOGLALÁS

Részletesebben

Térdprotézisek szeptikus szövődményeinek kezelése kétfázisú rekonstrukcióval*

Térdprotézisek szeptikus szövődményeinek kezelése kétfázisú rekonstrukcióval* A Pécsi Tudományegyetem, Orvos és Egészségtudományi Centrum, Traumatológiai Központ, Balesetsebészeti és Kézsebészeti Klinika közleménye Térdprotézisek szeptikus szövődményeinek kezelése kétfázisú rekonstrukcióval*

Részletesebben

Percutan Achilles-ínvarrat endoszkópos kontrollal (Elõzetes közlemény)

Percutan Achilles-ínvarrat endoszkópos kontrollal (Elõzetes közlemény) Az Országos Sportegészségügyi Intézet Sportsebészeti Osztályánek közleménye Percutan Achilles-ínvarrat endoszkópos kontrollal (Elõzetes közlemény) DR. HALASI TAMÁS, DR. HEHL ISTVÁN, DR. BEREZNAI ISTVÁN

Részletesebben

Súlyos térdhajlati lágyrész-defektussal és érsérüléssel szövődött lábszártörés esete

Súlyos térdhajlati lágyrész-defektussal és érsérüléssel szövődött lábszártörés esete Tompa térdtájéki trauma esetén leggyakrabban a térdízület hátsó ficamához vagy túlnyújtásos traumájához társul érsérülés. A végtagi érsérülések sikeres rekonstrukcióinak a limitáló tényezői az egyidejű,

Részletesebben

FEMUR DIAPHYSIS, patella és tibia condylus TÖRÉSEK ELLÁTÁSA TRAUMA

FEMUR DIAPHYSIS, patella és tibia condylus TÖRÉSEK ELLÁTÁSA TRAUMA FEMUR DIAPHYSIS, patella és tibia condylus TÖRÉSEK ELLÁTÁSA A femur diaphysis törések An: Pm: Cl: Kl: Dg: Th: az emberi test legerősebb csontja, ventralis irányban doború nagy energiájú traumára törik,

Részletesebben

Az összehasonlító CT vizsgálat értéke a sarokcsonttörések diagnosztikájában

Az összehasonlító CT vizsgálat értéke a sarokcsonttörések diagnosztikájában A Debreceni Orvostudományi Egyetem Traumatológiai Tanszék* és a Kenézy Gyula Kórház-Rendelôintézet, Radiológiai Osztály**, Debrecen közleménye Az összehasonlító CT vizsgálat értéke a sarokcsonttörések

Részletesebben

Lohe mûtét hosszú távú eredményei a metatarsalgia kezelésében

Lohe mûtét hosszú távú eredményei a metatarsalgia kezelésében POTE Ortopédiai Klinika közleménye Lohe mûtét hosszú távú eredményei a metatarsalgia kezelésében DR. LOVÁSZ GYÖRGY, DR. KRÁNICZ JÁNOS, DR. SCHMIDT BÉLA Érkezett: 1995. április 11. ÖSSZEFOGLALÁS A szerzôk

Részletesebben

Új típusú, cement nélküli csípõprotézis

Új típusú, cement nélküli csípõprotézis A Pécsi Honvédkórház Baleseti Sebészeti Osztályának közleménye Új típusú, cement nélküli csípõprotézis DR. NOVÁK LÁSZLÓ, DR. MÁTHÉ TIBOR Érkezett: 2002. március 20. ÖSSZE OGLALÁS A szerzõk egy új típusú

Részletesebben

Korai tapasztalatok a Calcaneo-stop módszer alkalmazásával a gyermekkori lúdtalp mûtéti kezelésében

Korai tapasztalatok a Calcaneo-stop módszer alkalmazásával a gyermekkori lúdtalp mûtéti kezelésében A Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar, Ortopédiai Klinikájának közleménye Korai tapasztalatok a Calcaneo-stop módszer alkalmazásával a gyermekkori lúdtalp mûtéti kezelésében DR. KRÁNICZ

Részletesebben

A háti szakasz scoliosisának módosított instrumentálása Elsô klinikai tapasztalatok a CAB horgok alkalmazásával

A háti szakasz scoliosisának módosított instrumentálása Elsô klinikai tapasztalatok a CAB horgok alkalmazásával A Debreceni Orvostudományi Egyetem, Ortopédiai Klinika és a **Szent János Kórház, Ortopéd-Traumatológiai Osztály közleménye A háti szakasz scoliosisának módosított instrumentálása Elsô klinikai tapasztalatok

Részletesebben

Minimálisan invazív calcaneo-stop módszer pes planovalgus gyermekkori eseteiben

Minimálisan invazív calcaneo-stop módszer pes planovalgus gyermekkori eseteiben A Rijekai Klinikai Központ, Sebészeti Klinika, Gyermek Orthopédiai Osztályának közleménye Minimálisan invazív calcaneo-stop módszer pes planovalgus gyermekkori eseteiben DR. RÓTH SÁNDOR Érkezett: 2003.

Részletesebben

A baleseti sebészeti implantátumok eltávolításának kérdései

A baleseti sebészeti implantátumok eltávolításának kérdései A Fővárosi Önkormányzat Péterfy Sándor Utcai Kórház Rendelőintézet és BALESETI KÖZPONT közleménye A baleseti sebészeti implantátumok eltávolításának kérdései DR. VÉGH GYÖRGY PÁL Érkezett: 2008. július

Részletesebben

KAZUISZTIKA. Varus típusú térdarthrosishoz társuló tibia stressztörések Biomechanika és diagnosztikai nehézségek

KAZUISZTIKA. Varus típusú térdarthrosishoz társuló tibia stressztörések Biomechanika és diagnosztikai nehézségek KAZUISZTIKA Az egri Markhot Ferenc Kórház és Rendelõintézet Ortopédiai és Reumatológiai* Osztályainak közleménye Varus típusú térdarthrosishoz társuló tibia stressztörések Biomechanika és diagnosztikai

Részletesebben

A kulcscsont-törések minimál invazív mûtéti ellátása titán elasztikus velõûrszeggel (TEN)

A kulcscsont-törések minimál invazív mûtéti ellátása titán elasztikus velõûrszeggel (TEN) Az Országos Baleseti és Sürgõsségi Intézet Közleménye A kulcscsont-törések minimál invazív mûtéti ellátása titán elasztikus velõûrszeggel (TEN) A módszer ismertetése, a kezdeti eredmények bemutatása DR.

Részletesebben

A lebegő váll (floating shoulder) és kezelése

A lebegő váll (floating shoulder) és kezelése A Pécsi Tudományegyetem Mozgásszervi Sebészeti Intézet Traumatológiai és Kézsebészeti Klinikai Tanszék közleménye A lebegő váll (floating shoulder) és kezelése DR. WIEGAND NORBERT, DR. NAUMOV ISTVÁN, DR.

Részletesebben

A felső végtag sérülései. SE Traumatológia Tanszék

A felső végtag sérülései. SE Traumatológia Tanszék A felső végtag sérülései SE Traumatológia Tanszék A válltv lltól l a csuklóig azaz a sternoclavicularis izülett lettől l a carpalis izületig Lágyrész és csontsérülések sek Egon Schiele Sternoclavicularis

Részletesebben

Totál endoprotézis beültetés lehetõségei Girdlestone-állapot után

Totál endoprotézis beültetés lehetõségei Girdlestone-állapot után A Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar, Ortopédiai Klinika közleménye Totál endoprotézis beültetés lehetõségei Girdlestone-állapot után (3 eset ismertetése) DR. BELLYEI ÁRPÁD, DR. KOÓS ZOLTÁN,

Részletesebben

Az osteosarcoma kezelési stratégiájának változása intézetünkben

Az osteosarcoma kezelési stratégiájának változása intézetünkben A Pécsi Orvostudományi Egyetem Ortopédiai Klinika és *Gyermekklinika közleménye Az osteosarcoma kezelési stratégiájának változása intézetünkben 23 eset eredményeinek elemzése DR. ILLÉS TAMÁS, DR. THAN

Részletesebben

A Fővárosi Önkormányzat Szent János Kórház, Traumatológiai Osztály közleménye

A Fővárosi Önkormányzat Szent János Kórház, Traumatológiai Osztály közleménye A Fővárosi Önkormányzat Szent János Kórház, Traumatológiai Osztály közleménye Antibiotikus spacer alkalmazása szeptikus szövődménnyel járó csípőtáji törések kezelésében Előzetes közlemény DR. JUHÁSZ LÁSZLÓ,

Részletesebben

Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - További információ - Nyílt eljárás. HU-Kaposvár: Orvosi felszerelések 2010/S 221-337337

Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - További információ - Nyílt eljárás. HU-Kaposvár: Orvosi felszerelések 2010/S 221-337337 1/10 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:337337-2010:text:hu:html HU-Kaposvár: Orvosi felszerelések 2010/S 221-337337 Somogy Megyei Önkormányzat Kaposi Mór Oktató

Részletesebben

A hosszú gammaszegezés eredményei*

A hosszú gammaszegezés eredményei* A Pécsi Tudományegyetem, Orvos és Egészségtudományi Centrum, Traumatológiai Központ, Balesetsebészeti és Kézsebészeti Klinika közleménye A hosszú gammaszegezés eredményei* DR. NAUMOV ISTVÁN, DR. VÁMHIDY

Részletesebben

Azonnali terhelésû, cirkuláris KOS implantátumrekonstrukciók hosszú távú vizsgálata

Azonnali terhelésû, cirkuláris KOS implantátumrekonstrukciók hosszú távú vizsgálata Dr. Werner Mander, dr. Thomas Fabritius Azonnali terhelésû, cirkuláris KOS implantátumrekonstrukciók hosszú távú vizsgálata Kilencévnyi statisztika 678 transzgingiválisan beültetett, nem navigált, egyrészes

Részletesebben

A lábdeformitások mûtéti kezelése a neurológiai károsodást szenvedett betegek mozgásszervi rehabilitációja során DR. DÉNES ZOLTÁN

A lábdeformitások mûtéti kezelése a neurológiai károsodást szenvedett betegek mozgásszervi rehabilitációja során DR. DÉNES ZOLTÁN Az Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet közleménye A lábdeformitások mûtéti kezelése a neurológiai károsodást szenvedett betegek mozgásszervi rehabilitációja során DR. DÉNES ZOLTÁN Érkezett: 1997. május

Részletesebben

A rosszindulatú daganatos halálozás változása 1975 és 2001 között Magyarországon

A rosszindulatú daganatos halálozás változása 1975 és 2001 között Magyarországon A rosszindulatú daganatos halálozás változása és között Eredeti közlemény Gaudi István 1,2, Kásler Miklós 2 1 MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutató Intézete, Budapest 2 Országos Onkológiai Intézet,

Részletesebben

AKUT VERÕÉRKÓRKÉPEK, SEBÉSZETI SZEMPONTOK

AKUT VERÕÉRKÓRKÉPEK, SEBÉSZETI SZEMPONTOK ANGIOLÓGIA AKUT VERÕÉRKÓRKÉPEK, SEBÉSZETI SZEMPONTOK Magyar Angiológiai és Érsebészeti Társaság Definíció Etiológia Hirtelen (órákon belül) kialakult artériaelzáródás, amely az ellátási területen heveny

Részletesebben

A Semmelweis OTE Ortopédiai Klinika közleménye

A Semmelweis OTE Ortopédiai Klinika közleménye A Semmelweis OTE Ortopédiai Klinika közleménye A clindamycin alkalmazása posztoperatív csont, ízületi és lágyrész fertôzésekben DR. FALUHELYI ANIKÓ, DR. LÁHM ERIKA*, DR. DOBOS FERENC Érkezett: 1994. szeptember

Részletesebben

VÉNÁK BETEGSÉGEI. Írta: DR. SZABÓ ÉVA, DR. PÁLDEÁK LÁSZLó, DR. KÓSA ÁGNES, DR. HUNYADI JÁNOS

VÉNÁK BETEGSÉGEI. Írta: DR. SZABÓ ÉVA, DR. PÁLDEÁK LÁSZLó, DR. KÓSA ÁGNES, DR. HUNYADI JÁNOS 1 VÉNÁK BETEGSÉGEI Curiosin additív kezelés ulcus cruris transzplantációja során Írta: DR. SZABÓ ÉVA, DR. PÁLDEÁK LÁSZLó, DR. KÓSA ÁGNES, DR. HUNYADI JÁNOS Bevezetés A krónikus vénás keringési elégtelenség

Részletesebben

KAZUISZTIKÁK. Térdízületi unicondylaris protézis cseréje totál condylaris protézissel

KAZUISZTIKÁK. Térdízületi unicondylaris protézis cseréje totál condylaris protézissel KAZUISZTIKÁK A Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kara Ortopédiai Klinikájának közleménye Térdízületi unicondylaris protézis cseréje totál condylaris protézissel DR. THAN PÉTER, DR. KRÁNICZ

Részletesebben

A bokaízület mozgásterjedelmének változása lábszárhosszabbítás során, állatkísérletes modellen *

A bokaízület mozgásterjedelmének változása lábszárhosszabbítás során, állatkísérletes modellen * A Semmelweis Egyetem Általános Orvosi Kar, Ortopédiai Klinika 1,és a Dr. Bugyi István Kórház, Szentes, Ortopéd Traumatológiai Osztály 2, közleménye A bokaízület mozgásterjedelmének változása lábszárhosszabbítás

Részletesebben

Bifázisos klinikai összegzés

Bifázisos klinikai összegzés Bifázisos klinikai összegzés Kamrafibrilláció és kamrai tachycardia defibrillálása Háttér A Physio-Control több helyszínű, prospektív, véletlenszerű és vak klinikai vizsgálatnak vetette alá a bifázisú

Részletesebben

I/2 CSONTTAN-ÍZÜLETTAN OSTEOLÓGIA-SYNDESMOLÓGIA. alapfogalmak, fej, törzs, végtagok JGYTFK Testnevelési és Sporttudományi Intézet

I/2 CSONTTAN-ÍZÜLETTAN OSTEOLÓGIA-SYNDESMOLÓGIA. alapfogalmak, fej, törzs, végtagok JGYTFK Testnevelési és Sporttudományi Intézet I/2 CSONTTAN-ÍZÜLETTAN OSTEOLÓGIA-SYNDESMOLÓGIA alapfogalmak, fej, törzs, végtagok JGYTFK Testnevelési és Sporttudományi Intézet ÁLTALÁNOS OSTEOLÓGIA Testünk szilárd állományát csontok alkotják (10% testtömeg).

Részletesebben

TRAUMATOLÓGIA. Femur 2

TRAUMATOLÓGIA. Femur 2 TRAUMATOLÓGIA Femur 2 1 Referenciák Dr. Dmitrij Igorevich Gordiyenko Traumatológus, Politraumás és Trauma Osztályvezető Főorvos N.I Pirogov 1 sz. Városi Kórház Moszkva A következő műtéti leírás egy általános

Részletesebben

QS 1 Mesterséges emberi koponya. Valósághű öntvény, SOMSO-műanyagból. alsó állkapocs elmozdítható. 2 darabból áll. Súly: 700 g

QS 1 Mesterséges emberi koponya. Valósághű öntvény, SOMSO-műanyagból. alsó állkapocs elmozdítható. 2 darabból áll. Súly: 700 g QS 1 Mesterséges emberi koponya Valósághű öntvény, SOMSO-műanyagból. Az alsó állkapocs elmozdítható. 2 darabból áll. Súly: 700 g QS 2 Mesterséges emberi koponya Valósághű öntvény, SOMSO-műanyagból. Elmozdítható

Részletesebben

A heterotop ossificatio mûtéti kezelésével szerzett tapasztalataink a neurorehabilitáció során

A heterotop ossificatio mûtéti kezelésével szerzett tapasztalataink a neurorehabilitáció során Az Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet közleménye A heterotop ossificatio mûtéti kezelésével szerzett tapasztalataink a neurorehabilitáció során DR. DÉNES ZOLTÁN, DR. KÁLLAY MIKLÓS Érkezett: 2002. március

Részletesebben

Turchányi Béla tanszékvezető egyetemi docens osztályvezető főorvos Traumatológiai és Kézsebészet

Turchányi Béla tanszékvezető egyetemi docens osztályvezető főorvos Traumatológiai és Kézsebészet Kenézy Gyula Kórház Debrecen Osztály Tanszék Turchányi Béla tanszékvezető egyetemi docens osztályvezető főorvos Traumatológiai és Kézsebészet Szalag, csont és ízületpótlás módszerei. Fémek és műanyagok

Részletesebben

Az exostosis cartilaginea multiplex és ritka szövõdménye

Az exostosis cartilaginea multiplex és ritka szövõdménye A Vas Megyei Markusovszky Kórház közleménye Az exostosis cartilaginea multiplex és ritka szövõdménye DR. KISS PÉTER, DR. NAGY ISTVÁN, DR. SZEPESI JÁNOS, DR. BÁRÁNY ZSUZSA Érkezett: 2002. július 17. ÖSSZE

Részletesebben

Os capitatumban elhelyezkedő osteoid osteoma okozta csuklótáji fájdalom Esetismertetés

Os capitatumban elhelyezkedő osteoid osteoma okozta csuklótáji fájdalom Esetismertetés A Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ Traumatológiai Klinika és Pathológia Intézet közleménye Os capitatumban elhelyezkedő osteoid osteoma okozta

Részletesebben

Csípôízületi totál endoprotézis-beültetés lehetôségei csípôkörüli osteotomiát követôen

Csípôízületi totál endoprotézis-beültetés lehetôségei csípôkörüli osteotomiát követôen A Pécsi Orvostudományi Egyetem Ortopédiai Klinika közleménye Csípôízületi totál endoprotézis-beültetés lehetôségei csípôkörüli osteotomiát követôen DR. BELLYEI ÁRPÁD, DR. THAN PÉTER. DR. VERMES CSABA Érkezett:

Részletesebben

Traumatológia. Vortex. Distalis humerus lemez ±15

Traumatológia. Vortex. Distalis humerus lemez ±15 Vortex Traumatológia Distalis humerus lemez ±5 Referenciák. Bevezetés 4-5 3.3.5 A lemez előzetes rögzítése Dr. Vámhidy László PhD. Egyetemi Docens, Klinikai Igazgató...3 Az implantátum A műszerkészlet

Részletesebben

ORSZÁGOS ELSŐSEGÉLY-ISMERETI VERSENY 2016 7-8. osztály iskolaiversenyek.hu BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ 2016. MÁRCIUS 7. 23:59

ORSZÁGOS ELSŐSEGÉLY-ISMERETI VERSENY 2016 7-8. osztály iskolaiversenyek.hu BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ 2016. MÁRCIUS 7. 23:59 BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ 2016. MÁRCIUS 7. 23:59 FIGYELEM! AZ ONLINE FELADATOK ÉS A PDF KÖZÖTTI ELTÉRÉSEKÉRT FELELŐSSÉGET NEM VÁLLALUNK! Minden esetben az online feladat tekinthető véglegesnek! Kövessétek az

Részletesebben

Érkezett: 2005. február 28. ÖSSZEFOGLALÁS

Érkezett: 2005. február 28. ÖSSZEFOGLALÁS Az Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet, Szeptikus és TBC-s Mozgásszervi Rehabilitációs Osztály és az Ortopédiai Osztály* közleménye Csípőízületi infekciók kezelése spacer technikát követő endoprotézis

Részletesebben

Kedves Kolléga! Dr. Bender György professzor emeritus

Kedves Kolléga! Dr. Bender György professzor emeritus Kedves Kolléga! Évtizedek óta ismerem a Cégcsoport tevékenységét és termékeit. Véleményem szerint a Cégcsoport tevékenységének igénybevétele az egészségügyi szolgáltatáson belül elõsegítheti, illetve tovább

Részletesebben

Carcinoma basocellulare plasztikai sebészeti kezelése lokális lebenyekkel az arcon

Carcinoma basocellulare plasztikai sebészeti kezelése lokális lebenyekkel az arcon A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Kórháza Bőrgyógyászati Osztály Bőrsebészeti Részleg, Kecskemét 1, a Semmelweis Egyetem ÁOK I.sz. Sebészeti Klinika, Budapest 2 és az Országos Onkológiai Intézet Fej Nyak,

Részletesebben

Fejsérülések gyermekkorban

Fejsérülések gyermekkorban OTSZONLINE.HU Fejsérülések gyermekkorban Dr. Fadgyas Balázs, dr. Pászti Ildikó Mária A gyermeksebészeti, gyermektraumatológiai gyakorlat során gyakran találkozunk fejsérülésekkel. A fizikális vizsgálatot

Részletesebben

Munkacsoportunk a munkatervében elhatározott feladatának megfelelően végezte el a vállalt feladatot:

Munkacsoportunk a munkatervében elhatározott feladatának megfelelően végezte el a vállalt feladatot: Munkacsoportunk a munkatervében elhatározott feladatának megfelelően végezte el a vállalt feladatot: - 2002-ben dominánsan a posttraumás contracturákkal -a legnagyobb betegcsoportfoglalkozott, kisebb részben

Részletesebben

16.1. Az elsősegélynyújtás alapjai

16.1. Az elsősegélynyújtás alapjai BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ 2016. MÁRCIUS 7. 23:59 FIGYELEM! AZ ONLINE FELADATOK ÉS A PDF KÖZÖTTI ELTÉRÉSEKÉRT FELELŐSSÉGET NEM VÁLLALUNK! Minden esetben az online feladat tekinthető véglegesnek! Kövessétek az

Részletesebben

A IV. kézközépcsont aneurizmális csontcisztájának kezelése autológ, avascularis csontblokk beültetéssel

A IV. kézközépcsont aneurizmális csontcisztájának kezelése autológ, avascularis csontblokk beültetéssel Az Ajkai Magyar Imre Kórház, Traumatológiai Osztály közleménye A IV. kézközépcsont aneurizmális csontcisztájának kezelése autológ, avascularis csontblokk beültetéssel DR. SASVÁRI EDGÁR, DR. HORVÁTH BÉLA,

Részletesebben

SEBÉSZETI ELŐADÁSOK Magyar nyelvű képzés, III. évfolyam 2015/2016. tanév / 2. félév (6. szemeszter) (SZERDA: 10.15-12.

SEBÉSZETI ELŐADÁSOK Magyar nyelvű képzés, III. évfolyam 2015/2016. tanév / 2. félév (6. szemeszter) (SZERDA: 10.15-12. SEBÉSZETI ELŐADÁSOK Magyar nyelvű képzés, III. évfolyam 2015/2016. tanév / 2. félév (6. szemeszter) (SZERDA: 10.15-12.00, 2x45 perc) II. 10. Általános radiológia. Dr. Arany-Tóth II.17. A csontok és ízületek

Részletesebben

Végtagfájdalom szindrómák

Végtagfájdalom szindrómák www.printo.it/pediatric-rheumatology/hu/intro Végtagfájdalom szindrómák Verzió 2016 1. Bevezetés Számos gyermekkori betegség okozhat végtagfájdalmat. A végtagfájdalom szindróma" egy általános kifejezés

Részletesebben

A krónikus perifériás nyiroködéma komplex ödémamentesítô kezelése. Complex decongestive physiotherapy of the peripheral chronic lymphoedema

A krónikus perifériás nyiroködéma komplex ödémamentesítô kezelése. Complex decongestive physiotherapy of the peripheral chronic lymphoedema BÔRGYÓGYÁSZATI ÉS VENEROLÓGIAI SZEMLE 86. ÉVF. 3. 86 91. Fôvárosi Önkormányzat Egyesített Szent István és Szent László Kórház Rendelôintézet Bôrgyógyászati Osztály és Lympoedema Rehabilitációs Osztály

Részletesebben

TRANSVENE 6937. TRANSVENE-SVC unipoláris, endokardiális, a vena cava superiorba helyezhető (SVC) vezeték. Műszaki leírás

TRANSVENE 6937. TRANSVENE-SVC unipoláris, endokardiális, a vena cava superiorba helyezhető (SVC) vezeték. Műszaki leírás TRANSVENE 6937 TRANSVENE-SVC unipoláris, endokardiális, a vena cava superiorba helyezhető (SVC) vezeték Műszaki leírás 0123 1999 A következők a Medtronic védjegyei vagy bejegyzett védjegyei az Amerikai

Részletesebben

A fej sérüléseiről. Előadta az -Erdélyi Múzcum-Eg'j-osiilot" orvostudományi szakosztályának 1914 november 7.-én tartott ülésén STETXER PÁL dr.

A fej sérüléseiről. Előadta az -Erdélyi Múzcum-Eg'j-osiilot orvostudományi szakosztályának 1914 november 7.-én tartott ülésén STETXER PÁL dr. A fej sérüléseiről. Előadta az -Erdélyi Múzcum-Eg'j-osiilot" orvostudományi szakosztályának 1914 november 7.-én tartott ülésén STETXER PÁL dr. Elüadásom tárgyává a fej sérüléseit választottam. Teltem ezt

Részletesebben

KEDVES BETEGÜNK, KEDVES SZÜLŐK!

KEDVES BETEGÜNK, KEDVES SZÜLŐK! KEDVES BETEGÜNK, KEDVES SZÜLŐK! Az elvégzett műtéti beavatkozást követően közvetlenül, Ön (Önök gyermeke) az intenzív terápiás osztályon kerül elhelyezésre. Szükséges, hogy a műtét előtt ismeretet szerezzen

Részletesebben

KEDVES BETEGÜNK, KEDVES SZÜLŐK!

KEDVES BETEGÜNK, KEDVES SZÜLŐK! KEDVES BETEGÜNK, KEDVES SZÜLŐK! Az elvégzett műtéti beavatkozást követően közvetlenül, Ön (Önök gyermeke) az intenzív terápiás osztályon kerül elhelyezésre. Szükséges, hogy a műtét előtt ismeretet szerezzen

Részletesebben

DR. WIEGAND NORBERT, DR. NAUMOV ISTVÁN,

DR. WIEGAND NORBERT, DR. NAUMOV ISTVÁN, A Pécsi Tudományegyetem Orvostudományi Kar Balesetsebészeti és Kézsebészeti Klinika közleménye Nyílt lábszártörések ellátása felfúrás nélküli velõûrszeggel DR. WIEGAND NORBERT, DR. NAUMOV ISTVÁN, DR. NYÁRÁDY

Részletesebben

Velőűrszeggel vezetett külső komponensű csontnyújtó készülék a combcsont hosszának helyreállítására

Velőűrszeggel vezetett külső komponensű csontnyújtó készülék a combcsont hosszának helyreállítására A Markhot Ferenc Kórház Invazív Mátrix, Traumatológia Ortopédia Osztály, Eger, közleménye Velőűrszeggel vezetett külső komponensű csontnyújtó készülék a combcsont hosszának helyreállítására DR. TURCHÁNYI

Részletesebben

A Nemzeti Erőforrás Minisztérium szakmai protokollja. Acut flexorín-sérülésekről a kézen

A Nemzeti Erőforrás Minisztérium szakmai protokollja. Acut flexorín-sérülésekről a kézen Jóváhagyom: Dr. Réthelyi Miklós miniszter ph A Nemzeti Erőforrás Minisztérium szakmai protokollja Acut flexorín-sérülésekről a kézen Készítette: a Magyar Kézsebész Társaság vezetősége a Traumatológiai

Részletesebben

SZENT IMRE EGYETEMI OKTATÓKÓRHÁZ Plasztikai Sebészeti Profil. Betegfelvilágosító tájékoztató beleegyezı nyilatkozat

SZENT IMRE EGYETEMI OKTATÓKÓRHÁZ Plasztikai Sebészeti Profil. Betegfelvilágosító tájékoztató beleegyezı nyilatkozat Betegfelvilágosító tájékoztató beleegyezı nyilatkozat A veseelégtelenség miatt beültetett peritoneális (hasi) dializáló katéter (Tenckhoff) Tisztelt Betegünk! Köszönjük, hogy Intézetünket tisztelte meg

Részletesebben

3. Pillanat fölvételek Röntgen-sugarak segélyével.*

3. Pillanat fölvételek Röntgen-sugarak segélyével.* 3. Pillanat fölvételek Röntgen-sugarak segélyével.* (IV. sz. táblával.) Kezdetben, a mig a Röntgen-sugarak előállííására szolgáló berendezés még nem volt eléggé tökéletes, az ember testének vastagabb részeit

Részletesebben

TOVÁBBKÉPZÉS. Írta: DR. ACSÁDY GYÖRGY, DR. LACZKÓ ÁGNES, DR. PINTÉR LÁSZLÓ, DR. NEMES ATTILA

TOVÁBBKÉPZÉS. Írta: DR. ACSÁDY GYÖRGY, DR. LACZKÓ ÁGNES, DR. PINTÉR LÁSZLÓ, DR. NEMES ATTILA 1 TOVÁBBKÉPZÉS Alsó végtagi traumás arteriovenosus fistulák Írta: DR. ACSÁDY GYÖRGY, DR. LACZKÓ ÁGNES, DR. PINTÉR LÁSZLÓ, DR. NEMES ATTILA Az érsérülések legritkább szövıdménye a traumás arteriovenosus

Részletesebben

ARTÉRIÁK BETEGSÉGEI. Tapasztalatok és eredmények a posztoperatív álaneurizmák sebészi kezelésében

ARTÉRIÁK BETEGSÉGEI. Tapasztalatok és eredmények a posztoperatív álaneurizmák sebészi kezelésében 1 ARTÉRIÁK BETEGSÉGEI Tapasztalatok és eredmények a posztoperatív álaneurizmák sebészi kezelésében Írta: DR. TAMÁS LÁSZLÓ, DR. GUNTIIER TAMÁS, DR. NÉMETH JÓZSEF, DR. JAKAB LAJOS, DR. CZIGÁNY TAMÁS, DR.

Részletesebben

iatalkori szubakut osteomyelitis

iatalkori szubakut osteomyelitis A Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, Ortopédiai Klinika közleménye iatalkori szubakut osteomyelitis DR. KISS SÁNDOR, DR. BALLA MÁRIA, DR. SZÕKE GYÖRGY Érkezett: 2002. március 12. ÖSSZE OGLALÁS

Részletesebben

K AZUISZTIK ÁK. A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Kórháza, Traumatológiai és Kézsebészeti Osztály, Kézsebészeti Részleg, Kecskemét közleménye

K AZUISZTIK ÁK. A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Kórháza, Traumatológiai és Kézsebészeti Osztály, Kézsebészeti Részleg, Kecskemét közleménye K AZUISZTIK ÁK A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Kórháza, Traumatológiai és Kézsebészeti Osztály, Kézsebészeti Részleg, Kecskemét közleménye Reverz radialis osteocutan lebeny alkalmazása a hüvelykujj rekonstrukciójában

Részletesebben

dr. Sajtos Erika, dr. Hetzman T. László, dr. Erőss Attila dr. Temesvári Péter orvos igazgató

dr. Sajtos Erika, dr. Hetzman T. László, dr. Erőss Attila dr. Temesvári Péter orvos igazgató KÓRHÁZ ÉRTESÍTÉSE, SEGÉLYKOCSI HÍVÁS A MENTŐGYAKORLATBAN Szerzők: Jóváhagyta: Kiadás dátuma: dr. Sajtos Erika, dr. Hetzman T. László, dr. Erőss Attila dr. Temesvári Péter orvos igazgató 2015. november

Részletesebben

TRAUMATOLÓGIA. Trochanter

TRAUMATOLÓGIA. Trochanter TRAUMATOLÓGIA Trochanter 1 Referenciák Prof. Dr. Sárváry András Tanszékvezető Egyetemi Tanár Főv. Önk. Péterfy Sándor úti Kórház Rendelőintézet és Baleseti Központ Budapest A következő műtéti leírás egy

Részletesebben

A térdízületi szalagsérülések sebészetének aktuális kérdései

A térdízületi szalagsérülések sebészetének aktuális kérdései A térdízületi szalagsérülések sebészetének aktuális kérdései Prof. Dr Hangody László egyetemi tanár az MTA doktora Semmelweis Egyetem Traumatológiai Tanszék IKDC adatlap: KT-1000 arthrometer FEMOROTIBIALIS

Részletesebben

M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Minisztérium

M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Minisztérium Egészségügyi Minisztérium Szolgálati titok! Titkos! Érvényességi idı: az írásbeli vizsga befejezésének idıpontjáig A minısítı neve: Vízvári László A minısítı beosztása: fıigazgató M E G O L D Ó L A P szakmai

Részletesebben

A csontmetasztázisok sebészi kezelésérôl prognosztikai tényezôk figyelembevételével* DR. SZENDRÔI MIKLÓS, DR. ANTAL IMRE, DR.

A csontmetasztázisok sebészi kezelésérôl prognosztikai tényezôk figyelembevételével* DR. SZENDRÔI MIKLÓS, DR. ANTAL IMRE, DR. A Semmelweis Orvostudományi Egyetem Ortopédiai Klinikájának közleménye A csontmetasztázisok sebészi kezelésérôl prognosztikai tényezôk figyelembevételével* DR. SZENDRÔI MIKLÓS, DR. ANTAL IMRE, DR. KISS

Részletesebben

K&H mozgásban kiegészítő biztosítási csomag különös feltétele 2012/M1

K&H mozgásban kiegészítő biztosítási csomag különös feltétele 2012/M1 K&H mozgásban kiegészítő biztosítási csomag különös feltétele 2012/M1 A jelen különös feltételben nem szabályozott kérdésekben a K&H gyarapodó nyereségrészesedéses vegyes biztosítási szerződés általános

Részletesebben

Bereczki Zsolt SZTE-TTIK. Design Lovász Gabi

Bereczki Zsolt SZTE-TTIK. Design Lovász Gabi Trauma Bereczki Zsolt SZTE-TTIK Embertani Tanszék Design Lovász Gabi Bevezetés Külsı hatásra bekövetkezı csontelváltozás Kultúrális különbségek Nık-férfiak Felnıttek-gyermekek Idısek-fiatalok Vadászógyőjtögetık

Részletesebben

Idősült Achilles-ín-szakadás ellátása plantaris ínnal és gastrocnemius fasciából készült centrális visszahajtott lebeny augmentációval

Idősült Achilles-ín-szakadás ellátása plantaris ínnal és gastrocnemius fasciából készült centrális visszahajtott lebeny augmentációval A Pécsi Tudományegyetem OEC ÁOK Trauma Centrum, Balesetsebészeti és Kézsebészeti Klinika közleménye Idősült Achilles-ín-szakadás ellátása plantaris ínnal és gastrocnemius fasciából készült centrális visszahajtott

Részletesebben

TÉRDPROTÉZIS BEÜLTETÉS

TÉRDPROTÉZIS BEÜLTETÉS MŰTÉTI TÁJÉKOZTATÓ TÉRDPROTÉZIS BEÜLTETÉS KEDVES BETEGÜNK! BETEGSÉG NEVE: TÉRDÍZÜLETI KOPÁS (arthrosis genus) A MŰTÉT NEVE: TÉRDPROTÉZIS BEÜLTETÉS (térd artroplasztika) (TEP: TOTAL ENDOPROTÉZIS) Az orvosi

Részletesebben

ARC ÉS ÁLLCSONTSÉRÜLÉSEK: KÓRISME, KEZELÉSI ELVEK

ARC ÉS ÁLLCSONTSÉRÜLÉSEK: KÓRISME, KEZELÉSI ELVEK ARC ÉS ÁLLCSONTSÉRÜLÉSEK: KÓRISME, KEZELÉSI ELVEK Prof.Dr. Kovács Dezső MOGYE CSALÁDORVOSI KONFERENCIA SZÉKELYUDVARHELY 2008 április 28-29 1 ARC ÉS ÁLLCSONTSÉRÜLÉSEK Alapos helyi és általános betegvizsgálat

Részletesebben

MŰTÉTI TÁJÉKOZTATÓ Ventrális (elülső) stabilizáció az ágyéki gerincszakaszon

MŰTÉTI TÁJÉKOZTATÓ Ventrális (elülső) stabilizáció az ágyéki gerincszakaszon MŰTÉTI TÁJÉKOZTATÓ Ventrális (elülső) stabilizáció az ágyéki gerincszakaszon A BETEGSÉG NEVE: A GERINCOSZLOP INSTABILITÁSA AZ ÁGYÉKI GERINCSZAKASZON (instabilitás, sztenózis) A MŰTÉT NEVE: VENTRÁLIS(ELÜLSŐ)

Részletesebben

ARTÉRIÁK BETEGSÉGEI. A kiáramlási pálya preoperatív megítélésének komplex módja és jelentıssége femoro-distalis rekonstrukciókban

ARTÉRIÁK BETEGSÉGEI. A kiáramlási pálya preoperatív megítélésének komplex módja és jelentıssége femoro-distalis rekonstrukciókban 1 ARTÉRIÁK BETEGSÉGEI A kiáramlási pálya preoperatív megítélésének komplex módja és jelentıssége femoro-distalis rekonstrukciókban Írta: DR. OLVASZTÓ SÁNDOR, DR. KOZLOVSZKY BERTALAN, DR. BÁNFI CSABA, DR.

Részletesebben

Tapasztalataink a térdízületi feszítô apparátus lágyrészsérüléseinek ellátásában DR. VARGA ZSIGMOND, DR. SZARUKÁN ISTVÁN

Tapasztalataink a térdízületi feszítô apparátus lágyrészsérüléseinek ellátásában DR. VARGA ZSIGMOND, DR. SZARUKÁN ISTVÁN A Debreceni Orvostudományi Egyetem Traumatológiai Tanszék, Kenézy Gyula Kórház Ri. közleménye Tapasztalataink a térdízületi feszítô apparátus lágyrészsérüléseinek ellátásában DR. VARGA ZSIGMOND, DR. SZARUKÁN

Részletesebben

Égésnek nevezzük a magas hő és a vegyi ártalmak okozta szövetkárosodásokat.

Égésnek nevezzük a magas hő és a vegyi ártalmak okozta szövetkárosodásokat. AZ ÉGÉS (COMBUSTIO) DEFINICIÓJA Égésnek nevezzük a magas hő és a vegyi ártalmak okozta szövetkárosodásokat. AZ ÉGÉS (COMBUSTIO) PATHOMECHANISMUSA Hőégést okozhat bármely magas hőfokra hevített közeg 1.

Részletesebben

Csoportos Élet- és Balesetbiztosítási Szerződés Általános és Különös Feltételei

Csoportos Élet- és Balesetbiztosítási Szerződés Általános és Különös Feltételei Csoportos Élet- és Balesetbiztosítási Szerződés Általános és Különös Feltételei A Biztosító a jelen biztosítási feltételek alapján arra vállal kötelezettséget, hogy biztosítási díj ellenében a jelen biztosítási

Részletesebben

A TÉRDÍZÜLET BIOMECHANIKÁJÁNAK VÁLTOZÁSA AZ UNIKOMPARTMENTÁLIS TÉRDPROTÉZIS BEÜLTETÉSE SORÁN

A TÉRDÍZÜLET BIOMECHANIKÁJÁNAK VÁLTOZÁSA AZ UNIKOMPARTMENTÁLIS TÉRDPROTÉZIS BEÜLTETÉSE SORÁN Ph. D. Tézisek A TÉRDÍZÜLET BIOMECHANIKÁJÁNAK VÁLTOZÁSA AZ UNIKOMPARTMENTÁLIS TÉRDPROTÉZIS BEÜLTETÉSE SORÁN Dr. Gunther Tibor Semmelweis Egyetem Doktori Iskola Semmelweis Egyetem, Testnevelési és Sporttudományi

Részletesebben

TÓTH KÁLMÁN: SZEMLÉLETVÁLTOZÁS A CSÍPÖÍZÜLETI ARTRÓZIS MEGELŐZÉSÉBEN ÉS KEZELÉSÉBEN

TÓTH KÁLMÁN: SZEMLÉLETVÁLTOZÁS A CSÍPÖÍZÜLETI ARTRÓZIS MEGELŐZÉSÉBEN ÉS KEZELÉSÉBEN 1 Opponensi vélemény: TÓTH KÁLMÁN: SZEMLÉLETVÁLTOZÁS A CSÍPÖÍZÜLETI ARTRÓZIS MEGELŐZÉSÉBEN ÉS KEZELÉSÉBEN Című doktori értekezéséről Disszertáns dicséretesen korszerű problémakört választott értekezésének

Részletesebben

4. 7. Következtetések: a népegészségügyi rendszerek reformjának fő területei a délkelet-európai országokban:

4. 7. Következtetések: a népegészségügyi rendszerek reformjának fő területei a délkelet-európai országokban: Manuela Sofia Stănculescu (coord.) et al.: A népegészségügyi rendszerek Délkelet-Európában Friedrich-Ebert-Stiftung Regional Project for Labour Relations and Social Dialogue in South East Europe Belgrade,

Részletesebben

Allianz Életprogramokhoz köthető kiegészítő biztosítások

Allianz Életprogramokhoz köthető kiegészítő biztosítások Élet- és személybiztosítás www.allianz.hu Allianz Életprogramokhoz köthető kiegészítő biztosítások Szerződési Feltételek Tartalom Allianz Életprogramokhoz köthető kiegészítő biztosítások Szerződési Feltételek

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Ápoló, Gyakorló ápoló, Fogászati asszisztens, Gyógyszertári asszisztens, Gyógymasszőr szakképesítés

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Ápoló, Gyakorló ápoló, Fogászati asszisztens, Gyógyszertári asszisztens, Gyógymasszőr szakképesítés Nemzeti Erőforrás Minisztérium Korlátozott terjesztésű! Érvényességi idő: az írásbeli vizsgatevékenység befejezésének időpontjáig A minősítő neve: Vízvári László A minősítő beosztása: főigazgató JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI

Részletesebben

A Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, Ortopédiai Klinika közleménye

A Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, Ortopédiai Klinika közleménye A Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, Ortopédiai Klinika közleménye A 8-as lemezes temporer hemiepiphyseodesis technikával elért eredményeink csontdysplasiák és csontanyagcsere-zavarok okozta

Részletesebben

Biztosítási szerződés

Biztosítási szerződés Biztosítási szerződés mely létrejött egyrészt a(z) (székhely: adószám: ) mint szerződő (továbbiakban: Szerződő), másrészt az (1082 Budapest, Baross u. 1. számlaszám: 11600006-00000000-14544390, cégjegyzékszám:

Részletesebben

A medialis combnyaktörés osteosynthesisének fejlesztése ismételt, prospektív, nemzetközi epidemiológiai felmérések révén

A medialis combnyaktörés osteosynthesisének fejlesztése ismételt, prospektív, nemzetközi epidemiológiai felmérések révén Doktori (Ph.D.) értekezés A medialis combnyaktörés osteosynthesisének fejlesztése ismételt, prospektív, nemzetközi epidemiológiai felmérések révén Dr. Cserháti Péter Semmelweis Egyetem, Budapest, 2. sz.

Részletesebben

6996SQ. Szubkután, unipoláris vezeték defibrillációs tekercselektróddal. Műszaki leírás

6996SQ. Szubkután, unipoláris vezeték defibrillációs tekercselektróddal. Műszaki leírás 6996SQ Szubkután, unipoláris vezeték defibrillációs tekercselektróddal Műszaki leírás Az alábbi lista a Medtronic védjegyeit vagy bejegyzett védjegyeit tartalmazza az Amerikai Egyesült Államokra és esetleg

Részletesebben

Korszerűség és széles körű alkalmazhatóság a Denti Implantációs Rendszerben

Korszerűség és széles körű alkalmazhatóság a Denti Implantációs Rendszerben I IMPLANTOLÓGIA N A P J A I N K B A N Dr. Vajdovich István, dr. Bóka Péter és dr. Vajdovich Éva Korszerűség és széles körű alkalmazhatóság a Denti Implantációs Rendszerben Bevezetés 2008 jelentős év a

Részletesebben

TUMORSZERŰ CSONTELVÁLTOZ

TUMORSZERŰ CSONTELVÁLTOZ II. sz. Ortopédia és s Traumatológia Klinika, Marosvásárhely rhely TUMORSZERŰ CSONTELVÁLTOZ LTOZÁSOK Prof. Dr. Nagy Örs Dr. Gergely István Családorvos Továbbképző, Székelyudvarhely, 2008 Bevezető gyakoribbak

Részletesebben

Képernyő Egészség Felmérés

Képernyő Egészség Felmérés Képernyő Egészség Felmérés A büntetés-végrehajtásnál jelentősen megnőtt a képernyős munkahelyek száma. Szaporodásuk felgyorsulóban van. A számítógép, a monitor új igénybevételt jelent a felhasználó számára.

Részletesebben

CSUKLÓTÁJI IDEGLESZORÍTÁS

CSUKLÓTÁJI IDEGLESZORÍTÁS MŰTÉTI TÁJÉKOZTATÓ CSUKLÓTÁJI IDEGLESZORÍTÁS Kedves Betegünk! Kivizsgálása során az orvosi és eszközös vizsgálatok segítségével megállapítottuk, hogy panaszai hátterében csuklótáji idegleszorítás elnevezésű

Részletesebben

A Fusarium solani-val szembeni ellenállóképesség vizsgálata különböző zöldborsó fajtákon és nemesítési kombinációkon

A Fusarium solani-val szembeni ellenállóképesség vizsgálata különböző zöldborsó fajtákon és nemesítési kombinációkon A Fusarium solani-val szembeni ellenállóképesség vizsgálata különböző zöldborsó fajtákon és nemesítési kombinációkon Mendlerné Drienyovszki Nóra 1 Mándi Lajosné 2 Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum,

Részletesebben