Informatika alapjai Tantárgyhoz Kidolgozott Excel feladatok

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Informatika alapjai Tantárgyhoz Kidolgozott Excel feladatok"

Átírás

1 SZENT ISTVÁN EGYETEM Gépészmérnöki Kr Orov Lászlóné dr. Informtik lpji Tntárgyhoz Kidolgozott Ecel feldtok Gödöllı, 8.

2 Bevezetı Ez feldtgyőjtemény összefogllj z Informtik lpji tntárgy keretében okttott, Ecellel kpcsoltos fıbb témköröket, ismertnek tekintve z lpvetı tábláztkezelıi mőveleteket, mint pl. formázás, képletek bevitele, beépített függvények beszúrás. Az Ecel további lklmzási területeivel z Informtik tárgy fogllkozik. A példtár szerkezete: témkörönként rövid elméleti összefoglló, kidolgozott péld, mjd gykorlásr jánlott feldtok, melyek megoldás példtár végén megtlálhtó. Jelen példtár Dr. Molnár Sándor Informtik lpji tárgy keretében trtott elıdásir épül. A példtár hsználtát megkönnyíti Molnár Sándor, Csikós Miklósné, Lágymányosi Attil: Informtik lpji jegyzetének ismerete. Ez feldtgyőjtemény kézirt, lehetséges, hogy még trtlmz hibákt. Minden egyes, elıször jelzett hibáért pontjutlmt d szerzı. Trtlomjegyzék. FÜGGVÉNYÁBRÁZOLÁS.... MÁTRIXMŐVELETEK LINEÁRIS TRANSZFORMÁCIÓK LINEÁRIS EGYENLETRENDSZER MEGOLDÁSA LINEÁRIS PROGRAMOZÁS ALAPJAI FELADATOK EREDMÉNYE...

3 . FÜGGVÉNYÁBRÁZOLÁS Az Ecel függvényt megdó mtemtiki összefüggés lpján nem tudj közvetlenül függvény görbéjét lerjzolni, de síkbeli (térbeli) pontokt dott koordinátákkl meg tud jeleníteni. A függvényábrázolás fıbb lépései: A függvény néhány pontjánk meghtározás: pontok koordinátáit trtlmzó táblázt. A pontok ábrázolás digrmvrázsló segítségével Pont (y), vgy Felület típusú digrmml, ttól függıen, hogy függvény egy-, vgy kétváltozós. Függvényábrázolás Descrtes-féle koordinátrendszerben Kidolgozott feldt Ábrázolj z f ( ) ln sin függvényt z [;5] intervllumon.-es lépésközzel! (Trigonometrikus függvény rdiánt hsznál z Ecelben.) Kidolgozás

4 Függvényábrázolás polárkoordinát rendszerben A polárkoordinát rendszerben megdott függvényt elıször át kell írni Descrtes-féle koordinát rendszerbe, mjd zt z elızıekhez hsonlón lehet ábrázolni: Kidolgozott péld Ábrázolj z r ϕ függvényt [;ϕ ] intervllumon! Kidolgozás 4

5 Kétváltozós függvény ábrázolás Kidolgozott feldt: Ábrázolj f(,y) y függvényt [-;] intervllumon! Kidolgozás Felület típusú digrm lklmzásávl: Egyenlet megoldás grfikusn Feldt: f()g() meghtározás Egy digrmon ábrázolv f() és g() függvényeket görbék metszéspontjánk leolvsásávl z egyenlet közelítı megoldás meghtározhtó. Kidolgozott péld sin,? [-4;4] intervllumon. 5

6 Kidolgozás Az egyenlet megoldás ±,4. Egyenlet megoldás Célérték-kereséssel Egyenlet megoldásár z Ecel beépített lehetısége Célérték-keresés. Fıbb lépések Az egyenlet konstnsr rendezése Az egyenlet ismeretlent trtlmzó oldlánk celláb vitele Ecel képletként, kezdeti érték felvételével Eszközök menü Célérték-keresés Csk kezdeti értékhez legközelebbi gyököt tlálj meg, többit más kezdeti értékhez trtozó Célérték-kereséssel lehet meghtározni. Érdemes ezért elıször grfikusn meghtározni gyökök számát és körülbelüli értékét. Kidolgozott péld Oldj meg ln sin, 5 egyenletet z [;5] intervllumon, Az egyenlet bl oldlánk ábrázolás megdott intervllumon gyökök szám:, gyökök közelítı helye, ;, 6 ;, 6 ld.. oldlon görbét. 6

7 A három különbözı gyökre külön-külön Célérték-keresés: Célcell: képletet trtlmzó cell (egyenlet bl oldl) Célérték: milyen értéke legyen képletnek (egyenlet jobb oldl). Mindig egy vlós szám! Módosuló cell: hol változó vn. (Az értékét trtlmzó cell, mire képletben hivtkozunk.) Eredmény módosuló cellábn olvshtó le: A8,87 A másik két kezdeti értékre is lefutttv Célérték-keresést:,596997,, Feldtok. Ábrázolj z f ( ) e függvény görbéjét [;5] intervllumon!. Ábrázolj z g( ) cos( ) e függvényt [;5] intervllumon,5-es lépésközzel!. cos( ) Ábrázolj z h ( ) függvény görbéjét [-5;5] intervllumon! 4 sin.4 Ábrázolj z r ( ϕ) sinϕ függvény görbéjét [;π ] intervllumon!.5 Ábrázolj z ( ϕ ϕ r ) sin( / ) függvény görbéjét [;π ] intervllumon.6 Ábrázolj f (, y) sin cos y függvényt [-;] intervllumon! 7

8 . MÁTRIXMŐVELETEK Összedás, kivonás Mátriok összedás, kivonás: megfelelı elemek összege (különbsége), csk zonos mérető mátriokkl végezhetı mőveletek. Kidolgozott péld A B?, h Fıbb lépések A kiindulási mátriok Ecel tábláztb, tömbbe írás, mátri minden egyes eleme külön celláb kerül. Az eredmény mátri helyének kijelölése: B5:D7 tömb. Szerkesztılécen képlet beírás: két tömb összege ( tömbök megfelelı celláink összege) A 4 B Az eredménynek több cellábn kell megjelennie (többértékő függvényt lklmztunk), ezért nem Enter-rel, hnem Ctrl Shift Enter együttes lenyomásávl zárjuk szerkesztést. (Érdemes z Enter-t utoljár lenyomni, miközben másik két billentyőt benyomv trtjuk.) Az eredmény: Mátri szorzás konstnssl Kidolgozott péld: Htározz meg B c A mátriot, h c 5! A megoldás menete z összevonáshoz hsonló: A kiindulási dtok bevitele. Az eredmény mátri helyének kijelölése: B5:D7 tömb. Szerkesztılécen képlet beírás: G*B:D Ctrl Shift Enter Az eredmény: 5 8

9 Mátriok szorzás Két mátri összeszorozhtó, h méretükre igz: z elsı mátri oszlopink szám megegyezik második mátri sorink számávl. Az eredménymátri sorink szám z elsı mátri sorink számávl, z oszlopink szám második mátri oszlopink számávl egyenlı. A fentiekbıl következik, hogy tényezık sorrendje csk speciális esetben cserélhetı fel. Mátriszorzás lépései Ecelben: A mátriok tábláztr vitele. Eredménymátri tömbjének kijelölése. Beépített függvény hsznált mszorzt(tömb;tömb) Ctrl Shift Enter Kidolgozott péld AB?, h A B Lépések: A mátriok tábláztb vitele után: Eredménymátri tömbjének kijelölése, mszorzt(b:d6;g:h5), Ctrl Shift Enter Eredmény: 9

10 Mátri trnszponálás A mátri trnszponálás megfelelı sorok és oszlopok felcserélése. Kidolgozott péld Állíts elı z A mátri trnszponáltját! A Megoldás menete mátriok tábláztb vitele után: Eredménymátri tömbjének kijelölése, trnszponálás(b:d5) Ctrl Shift Enter Mátri determináns Az A négyzetes mátri determináns: det A, egy vlós szám. H det A, kkor z A mátri sori, oszlopi lineárisn függetlenek, zz egyik sor (oszlop) sem állíthtó elı többi sor(ok) (oszlop(ok)) vlmelyikeinek lineáris kombinációjként. (Pl. másik két sor összegeként, különbségeként, z egyik oszlop - szorosként, stb ). H det A, kkor éppen ellenkezıleg, z A mátri sori, oszlopi lineárisn összefüggık. (Pl. egyik sor elıállíthtó másik két sor különbségének 5-szöröseként, stb ) Kidolgozott péld det A?, h A 5 7 Megoldás menete mátri tábláztb vitele után: Eredmény cellájánk kijelölése, mdeterm(tömb), Enter, mivel z eredményt egyetlen cellábn kell kiírtni.

11 Mátri inverze Az A mátri inverze z mátri, mellyel bármely oldlról megszorozv z eredmény egységmátri: Fontos tudnivlók * A * A A A E Csk négyzetes mátrink vn inverze, h determináns nem null. Az inverz mátri z eredeti mátriszl zonos mérető. Az egységmátri mindig négyzetes, fıátlóbn egyeseket, másutt nullákt trtlmz. (Jelen esetben mérete mátri méretével zonos.) Kidolgozott péld: A?, h A 5 7 Megoldás menete A mátri tábláztb vitele után: Eredménymátri tömbjének kijelölése, inverz.mátri(tömb), Ctrl Shift Enter Eredmény: Feldtok:. Adottk következı mátriok: A 8 4 B C 4 D Végezze el z lábbik közül z elvégezhetı mőveleteket Ecel segítségével! ) A D b) B C c) d) A B e) ( B C) det( B) f) D C T A D

12 . LINEÁRIS TRANSZFORMÁCIÓK A síkbeli lineáris trnszformációk (eltolás, tükrözés, ngyítás, forgtás) megvlósíthtók egyegy lklmsn megválsztott trnszformációs mátri és síkbeli lkzt jellemzı pontjiból lkotott mátri szorztként. Az eltolás mátri mitt szükséges z-es síkbn levı síkidomokt trnszformálni. Kidolgozott péld Forgss el z ABC háromszöget fokkl, ábrázolj z eredeti és trnszformált lkztot ugynbbn koordinát-rendszerben, h A(,), B(6,), C(4,7). A háromszöget kkor tudjuk ábrázolttni, h feltüntetjük z összekötendı pontokt, ezért z A pont koordinátái kétszer szerepelnek mátribn. Az Ecel szögfüggvényei rdiánt hsználnk szögek mértékegységeként.

13 Kidolgozás

14 Az eredeti és z elforgtott háromszög: Forgtás fokkl 9 8 -,589885, 8, , ,69654, 5,59876 Adtsor Adtsor 6,,588,,866544, Feldtok. Forgss el z ABCD négyszöget z A csúcs körül, h A(;;), B(;;), C(6;4;), D(5;7;)!. Tükrözze z ABC háromszöget z AB oldl egyenesére, h A(-;;), B(;;), C(;5;) 4

15 4. LINEÁRIS EGYENLETRENDSZER MEGOLDÁSA Lineáris egyenletrendszer áltlános lkj.. n n m m nm m m m b b b n Feldt: dott ij és b i i,, n, j,,.m esetén j meghtározás b esetén. Lineáris egyenletrendszer megoldás z együtthtómátri inverzének segítségével A fenti egyenletrendszer átírhtó mátriszorzás szbályink megfelelıen z lkbn: Ab, hol A : n n oszlopvektor,... m... m z együtthtómátri : z ismeretlenek... m nm b b : z egyenletrendszer jobb oldlából képzett oszlopvektor. b n Az inhomogén egyenletrendszer ( b ) megoldhtó z lábbi lkbn, h z egyenletek lineárisn függetlenek egymástól, zz, h det A : A - *b A lineáris egyenletrendszer megoldásához szükséges mőveletek: det A érvényességének megvizsgálás A - meghtározás szükséges mátriszorzás elvégzése (sorrend fontos!) 5

16 Kidolgozott péld Oldj meg z lábbi egyenletrendszert: A már megismert mőveletekkel z Ecelben megoldás: Egyenletrendszer megoldásár z Ecel beépített lehetısége SOLVER. Lineáris egyenletrendszer megoldás Solver segítségével Az elıbbi feldt megoldás Eszlözök /Solver segítségével: (H menüben SOLVER nem jelenik meg, rá kell keresni Solver.l-r, mjd el kell indítni, vgy Eszközök/Bıvíménykezelı menüpontbn be kell jelölni Solvert. A Solver lklms szélsıéték-feldtok megoldásár, lineáris és nemlineáris egyenletrendszerek megoldásár, lineáris progrmozási feldt megoldásár ld. késıbb.) Szükséges lépések: Az egyenletrendszert lkotó egyenletek konstnsr rendezése. Az ismeretlenek számár egy-egy cell kijelölése, célszerően egy tömbben, kezdeti értékek megdásávl. Pl.:. Az egyes egyenletek ismeretlen trtlmzó oldlánk egy-egy celláb vitele képlet formájábn. Solver párbeszédblk kitöltése: Célcell: egyik egyenlet bl oldl, Célérték: z elıbbi egyenlet jobb oldl (konstns!!!), Módosuló cell: Ismeretlenek tömbje, Korlátozó feltételek: többi egyenlet. 6

17 7 Kidolgozás Megoldás gomb megnyomás után Solver eredményeket z eredeti tábláztbn kérve z egyenletrendszer megoldás B5:D5 tömbben jelenik meg. (; -; ) Feldtok 4. Oldj meg z lábbi egyenletrendszereket z ismertetett módszerekkel: ) d c b d c b d c b c b b) 4 z y z y y c) w v u w u v u (B:D;B$5:D$5)

18 5. LINEÁRIS PROGRAMOZÁS ALAPJAI Problém: korlátozó feltételek mellett, vlmely cél szempontjából optimum elérése, zz vektor meghtározás - dott feltételek esetén (lineáris egyenlıtlenség rendszer) - vlmilyen cél teljesülésével. (Mimum, minimum, egy bizonyos érték elérése, mely z ismeretlen lineáris függvénye) Mtemtiki modell:?, h A B normál feldt c T Részletesen: m, i...n i *... n * * b n és *... n * * b m * m *... * mn n b c * c *... c n * m n n m... feltételrendszer célfüggvény További feldttípusok: Módosított normál feldt: feltételrendszerben z egyenlıtlenség mellett reláció is szerepel. Áltlános mimum, ill. minimumfeldt: feltételrendszerben < > relációk szerepelhetnek., s célfüggvénynek mimum- ill. minimum-helye kérdés. Alklmzás: termelési, keverési, drbolási, szállítási, hozzárendelési feldtok. Megjegyzés z LP feldtok megoldhtóságáról: z LP feldtnk nincs megengedett megoldás ( feltételrendszer megoldáshlmz üreshlmz), kkor z eredeti feldtnk sincs megoldás, z LP feldtnk vn ugyn megengedett megoldás, de nincs optimális megoldás, z LP feldtnk vn optimális megoldás - egyetlen optimális megoldás vn - végtelen sok optimális megoldás vn 8

19 Kidolgozott példák. Oldj meg következı LP feldtot grfikus úton! ; y ; y ; 4y 5 y Kidolgozás m Két ismeretlen lévén feltételek és célfüggvény is ábrázolhtó Descrtes-féle koordinát rendszerben. Azonos átlkításokt lklmzv z ábrázolndó feltételrendszer: és célfüggvény: ; y ; y (-)/; y 5-4 yc-*, s keressük feltételrendszert kielégítı legngyobb C értéket. (Az dott meredekségő egyenest önmgávl párhuzmosn felfelé tolv, míg feltételrendszer megoldáshlmzán vn (ld. ábr). E kétváltozós feldt lehet például z lábbi termelési feldt mtemtiki modellje: Kétféle terméket gyártunk: I. és II. z A és B nyersnygok felhsználásávl. Egy egységnyi I. termékhez egység A és 4 egység B nyersnyg szükséges, egy egységnyi II. termékhez pedig rendre, ill. egység. Hány egységet állítsunk elı z I. és II. termékekbıl, hogy mimális legyen bevétel, h nyersnygkészletek (, ill. 5 egység) nem léphetık túl és z I. ill. II. termék egységár ill.? (A pic felvevıképessége korlátln.) Nyersnyg\Termék I II Nyersnyg készlete A B 4 5 Eldási egységár 9

20 . Egy gyárbn négyféle terméket gyártnk (A, B, C, D). Minden eldott drb után várhtó hszon termékenként,, 6, 5 Ft. Egy drb termék elıállításához szükséges gépidı és megmunkáló gépek kpcitás z lábbi tábláztbn vn összefogllv. Htározz meg, hogy z egyes termékekbıl hány drbot állítsnk elı, h mimális hszonr törekszenek, de gépek kpcitását nem léphetik túl. Megmunkáló gépek Termékek Gépek A B C D kpcitás [ór/db] [ór/db] [ór/db] [ór/db] [ór] eszterg 8 mró 4 köszörő Kidolgozás Mtemtiki modell Ismeretlenek: A különbözı termékekbıl gyártndó drbszám: A, B, C, D [db]. Feltételek: - csk, vgy ettıl ngyobb drbszám állíthtó elı: A, B, C, D - drbszám egész érték lehet csk: A, B, C, D: egész - z eszterg, mró, köszörő kpcitások nem léphetık túl: Cél: A mimális bevétel: A B A C C B 8 4 [ór] D D 6 5 m [Ft] A B C D A feldt megoldásához szükséges lépések z Ecelben:. Alpdtok beírás; egy-egy cell biztosítás z ismeretleneknek, z egyenlıtlenségek bl oldlánk és célfüggvénynek (Ecel képletek, melyek hivtkozik z ismeretlen cellájár!).. Solverprméterek megdás, Solver futttás.

21 . lépés:. lépés:

22 Az A termékbıl tehát 7, B-bıl, C-bıl 9 és D termékbıl db elıállítás esetén érhetı el mimális hszon (45Ft) z dott feltételek mellett. Feldtok 5. Oldj meg grfikusn megoldott feldtot (z elsı Kidolgozott feldt) Solver segítségével! 5. Oldj meg z lábbi LP feldtot: ; y ; z y4z yz y4z 6 y6z m

23 6. FELADATOK EREDMÉNYE. Ábrázolj z f ( ) e függvény görbéjét [,5] intervllumon! f() Ábrázolj z g( ) cos( ) e függvényt [;5] intervllumon,5-es lépésközzel! g() cos( ). Ábrázolj z h ( ) függvényt [-5;5] intervllumon! 4 sin h(),5,5,5, ,5 4 6

24 .4 Ábrázolj z r ( ϕ) sinϕ függvény görbéjét [;π ] intervllumon! rsin(fi),5,5,5,5 - -,5 - -,5 -,5,5,5.5 Ábrázolj z ( ϕ ϕ r ) sin( / ) függvény görbéjét [;π ] intervllumon rsin(fi/)^,8,6,4, -,5 - -,5 -,,5 -,4 -,6 -,8.6 Ábrázolj f (, y) sin cos függvényt [-;] intervllumon! f(,y)sin cos,5,5 -,5 - -,5 S S S 4

25 .. Forgss el z ABCD négyszöget z A csúcs körül, h A(;;), B(;;), C(6;4;), D(5;7;)! A forgtás mátri O körül forgt, így feldt csk több lépésben oldhtó meg: Az lkzt eltolás úgy, hogy z A csúcs z origób kerüljön, mjd trnszformált lkzt elforgtás, s végül z elforgtott lkzt vissztolás, hogy z A csúcs z eredeti helyére kerüljön. 5

26 6. Tükrözze z ABC háromszöget z AB oldl egyenesére, h A(-,,), B(,,), C(,5,) Tükrözés mátrii koordinát-tengelyre tükröznek, ezért több trnszformációs lépésben oldhtó meg feldt. 4. ) d c b d c b d c b c b b) 4 z y z y y c) w v u w u v u ) b c d b) Nincs egyértelmő megoldás, mert z együtthtómátri determináns null. c) u - v w 5. Oldj meg következı LP feldtot: ; y ; y ; 4y 5; y m

27 . lépés. lépés Eredmény: A célfüggvény optimális értéke tehát: (E4),,5; y5 (B6:C6). 5. Oldj meg z lábbi LP feldtot: ; y ; z y4z yz y4z 6 y6z m Eredmény: célfüggvény m. értéke: 56,467; ; y,576; z,6; 7

Matematika emelt szintû érettségi témakörök 2015. Összeállította: Kovácsné Németh Sarolta (gimnáziumi tanár)

Matematika emelt szintû érettségi témakörök 2015. Összeállította: Kovácsné Németh Sarolta (gimnáziumi tanár) Mtemtik emelt szintû érettségi témkörök 05 Összeállított: Kovácsné Németh Srolt (gimnáziumi tnár) Tájékozttó vizsgázóknk Tisztelt Vizsgázó! szóeli vizsgán tétel címéen megjelölt tém kifejtését és kitûzött

Részletesebben

Matematika emelt szintû érettségi témakörök 2011. Összeállította: Kovácsné Németh Sarolta (gimnáziumi tanár)

Matematika emelt szintû érettségi témakörök 2011. Összeállította: Kovácsné Németh Sarolta (gimnáziumi tanár) Mtemtik emelt szintû érettségi témkörök 0 Összeállított: Kovácsné Németh Srolt (gimnáziumi tnár) Tájékozttó vizsgázóknk szóeli vizsg leírás: z emelt szintû szóeli vizsg z Okttási Hivtl áltl kidott tételsor

Részletesebben

MATEMATIKA 10. A tankönyv feladatai és a feladatok megoldásai

MATEMATIKA 10. A tankönyv feladatai és a feladatok megoldásai Dr Gerőcs László Számdó László MTEMTIK 0 tnkönyv feldti és feldtok megoldási megoldások olvsásához crobt Reder progrm szükséges, mely ingyenesen letölthető z internetről (például: dobelhu weboldlról) feldtokt

Részletesebben

Matematikai analízis. Editura Didactică şi Pedagogică

Matematikai analízis. Editura Didactică şi Pedagogică András Szilárd Mureşn Mrin Mtemtiki nlízis és lklmzási Editur Didctică şi Pedgogică Bucureşti, 2005 Descriere CIP Bibliotecii Nţionle României ANDRÁS SZILÁRD, MARIAN MUREŞAN Mtemtiki nlízis és lklmzási/

Részletesebben

Sokszínû matematika 10. A KITÛZÖTT FELADATOK EREDMÉNYE

Sokszínû matematika 10. A KITÛZÖTT FELADATOK EREDMÉNYE Sokszínû mtemtik 0. A KITÛZÖTT FELADATOK EREDMÉNYE Összeállított: FRÖHLICH LAJOS gimnáziumi tnár A Gondolkodási módszerek és Vlószínûségszámítás c. fejezeteket szkmilg ellenõrizte: DR. HAJNAL PÉTER egyetemi

Részletesebben

14. modul Számtani és mértani közép, nevezetes egyenlőtlenségek

14. modul Számtani és mértani közép, nevezetes egyenlőtlenségek MATEMATIKA A 10. évfolym 14. modul Számtni és mértni közép, nevezetes egyenlőtlenségek Készítette: Vidr Gábor Mtemtik A 10. évfolym 14. modul: Számtni és mértni közép, nevezetes egyenlőtlenségek A modul

Részletesebben

BEVEZETÉS AZ ANALÍZISBE

BEVEZETÉS AZ ANALÍZISBE BEVEZETÉS AZ ANALÍZISBE Mezei István, Frgó István, Simon Péter Eötvös Loránd Tudományegyetem Alklmzott Anlízis és Számításmtemtiki Tnszék ii Trtlomjegyzék 1. Előszó 1 2. Hlmzok, relációk, függvények 3

Részletesebben

A Gauss elimináció ... ... ... ... M [ ]...

A Gauss elimináció ... ... ... ... M [ ]... A Guss elimiáció Tekitsük egy lieáris egyeletredszert, mely m egyeletet és ismeretlet trtlmz: A feti egyeletredszer együtthtómátri és kibővített mátri: A Guss elimiációs módszer tetszőleges lieáris egyeletredszer

Részletesebben

KOMPLEX SZÁMOK A GEOMETRIÁBAN

KOMPLEX SZÁMOK A GEOMETRIÁBAN KMPLEX SZÁMK GEMETRIÁBN Mirce Bechenu Ismert, hogy kölcsönösen egyértelmű (ijektív) megfeleltetés létezik sík pontji és komplex számok hlmz közt. Ez megfeleltetés lehetővé teszi zt, hogy komplex számokt

Részletesebben

Mértani helyek 289. III. Mértani helyek

Mértani helyek 289. III. Mértani helyek értni helek 89 III. értni helek 3.. Lineáris feltételekkel dott mértni helek Gkrn tlálkoztok oln feldttl, melekben eg közös tuljdonsággl rendelkező pontok hlmzát kell meghtározni. ár z áltlános iskolából

Részletesebben

Sokszínû matematika 12. A KITÛZÖTT FELADATOK EREDMÉNYE

Sokszínû matematika 12. A KITÛZÖTT FELADATOK EREDMÉNYE Sokszínû mtemtik. A KITÛZÖTT FELADATOK EREDMÉNYE SOKSZÍNÛ MATEMATIKA A KITÛZÖTT FELADATOK EREDMÉNYE Logik, bizonítási módszerek. Logiki feldtok, kijelentések. Feltéve, hog középsõ kérdésre válszolt: középsõ

Részletesebben

Definíció: A tér irányított szakaszait vektoroknak nevezzük. Egy vektort akkor tekintünk adottna, ha ismerjük a nagyságát és az irányát.

Definíció: A tér irányított szakaszait vektoroknak nevezzük. Egy vektort akkor tekintünk adottna, ha ismerjük a nagyságát és az irányát. 1. Vektorok 1.1. Alapfogalmak, alapműveletek 1.1.1. Elméleti összefoglaló Definíció: A tér irányított szakaszait vektoroknak nevezzük. Egy vektort akkor tekintünk adottna, ha ismerjük a nagyságát és az

Részletesebben

Irodalom. Formális nyelvek I. Véges automaták és reguláris nyelvek. A formális nyelvek egy alkalmazása. Polygon, 2004.

Irodalom. Formális nyelvek I. Véges automaták és reguláris nyelvek. A formális nyelvek egy alkalmazása. Polygon, 2004. Irodlom Formális nyelvek I. Véges utomták és reguláris nyelvek Fülöp Zoltán SZTE TTK Informtiki Tnszékcsoport Számítástudomány Alpji Tnszék 6720 Szeged, Árpád tér 2. Fülöp Zoltán, Formális nyelvek és szintktikus

Részletesebben

LINEÁRIS PROGRAMOZÁSI FELADATOK MEGOLDÁSA SZIMPLEX MÓDSZERREL

LINEÁRIS PROGRAMOZÁSI FELADATOK MEGOLDÁSA SZIMPLEX MÓDSZERREL LINEÁRIS PROGRAMOZÁSI FELADATOK MEGOLDÁSA SZIMPLEX MÓDSZERREL x 1-2x 2 6 -x 1-3x 3 = -7 x 1 - x 2-3x 3-2 3x 1-2x 2-2x 3 4 4x 1-2x 2 + x 3 max Alapfogalmak: feltételrendszer (narancs színnel jelölve), célfüggvény

Részletesebben

Operációkutatás. 4. konzultáció: Szállítási feladat. A feladat LP modellje

Operációkutatás. 4. konzultáció: Szállítási feladat. A feladat LP modellje Operációkutatás 1 NYME KTK, gazdálkodás szak, levelező alapképzés 2002/2003. tanév, II. évf. 2.félév Előadó: Dr. Takách Géza NyME FMK Információ Technológia Tanszék 9400 Sopron, Bajcsy Zs. u. 9. GT fszt.

Részletesebben

NEMLINEÁRIS OPTIMALIZÁLÁS

NEMLINEÁRIS OPTIMALIZÁLÁS OPERÁCIÓKUTATÁS No. 8. Rapcsák Tamás NEMLINEÁRIS OPTIMALIZÁLÁS Budapest 2006 Rapcsák Tamás NEMLINEÁRIS OPTIMALIZÁLÁS Javított kiadás OPERÁCIÓKUTATÁS No. 8 A sorozatot szerkeszti: Komáromi Éva Megjelenik

Részletesebben

TÁBLÁZATKEZELİ ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI

TÁBLÁZATKEZELİ ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI TÁBLÁZATKEZELİ ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI A táblázatkezelık feladata, alkalmazása A táblázatok minden mőszaki, gazdasági számítási mővelet nélkülözhetetlen kellékei. Jellemzı rájuk, hogy sorokból és oszlopokból

Részletesebben

A leírásban a szorzásjel megkülönböztetésre kerül az X betűtől a következőképpen: Szorzásjel megadása: k X betű megadása: ; X

A leírásban a szorzásjel megkülönböztetésre kerül az X betűtől a következőképpen: Szorzásjel megadása: k X betű megadása: ; X PRINTED IN CHINA / KÍNÁBAN NYOMTATVA 7HGK (TINSZ6EHZZ) BEVEZETÉS Köszönjük, hog megvásárolt SHARP tudomános számológépet. Típus: EL-W6/W6/W6. Példszámításokt (képleteket és táláztokt) példszámítások lpján

Részletesebben

Gazdasági matematika online tankönyv

Gazdasági matematika online tankönyv European Virtual Laboratory of Mathematics Project No. 006 - SK/06/B/F/PP - 177436 Európai Virtuális Matematikai Laboratórium Körtesi Péter Gazdasági matematika online tankönyv EVML e-könyvek Miskolc 008

Részletesebben

17. Szélsőérték-feladatok megoldása elemi úton

17. Szélsőérték-feladatok megoldása elemi úton 7. Szélsőéték-feldtok egoldás elei úton I. Eléleti összefoglló Függvény szélsőétéke Definíció: Az f: A B függvénynek x A helyen (bszolút) xiu vn, h inden x A esetén f(x) f(x ).A függvény (bszolút) xiu

Részletesebben

Analízis elo adások. Vajda István. 2012. szeptember 10. Neumann János Informatika Kar Óbudai Egyetem. Vajda István (Óbudai Egyetem)

Analízis elo adások. Vajda István. 2012. szeptember 10. Neumann János Informatika Kar Óbudai Egyetem. Vajda István (Óbudai Egyetem) Vajda István Neumann János Informatika Kar Óbudai Egyetem 1 / 36 Bevezetés A komplex számok értelmezése Definíció: Tekintsük a valós számpárok R2 halmazát és értelmezzük ezen a halmazon a következo két

Részletesebben

Nemlineáris optimalizálás

Nemlineáris optimalizálás Nemlineáris optimalizálás Rapcsák Tamás 2007. 3 Előszó A Nemlineáris optimalizálás című anyag a gazdaságmatematikai elemző közgazdász hallgatók számára készült és egyrészt a matematikai alapozó kurzusokra

Részletesebben

13. Trigonometria II.

13. Trigonometria II. Trigonometria II I Elméleti összefoglaló Tetszőleges α szög szinusza a koordinátasíkon az i vektortól az óramutató járásával ellentétes irányban α szöggel elforgatott e egységvektor második koordinátája

Részletesebben

KONVEX HALMAZ, FARKAS TÉTEL, GORDAN TÉTEL, EXTREMÁLIS PONT, EXTREMÁLIS IRÁNY, LINEÁRIS PROGRAMOZÁS ELMÉLETE

KONVEX HALMAZ, FARKAS TÉTEL, GORDAN TÉTEL, EXTREMÁLIS PONT, EXTREMÁLIS IRÁNY, LINEÁRIS PROGRAMOZÁS ELMÉLETE KONVEX HALMAZ, FARKAS TÉTEL, GORDAN TÉTEL, EXTREMÁLIS PONT, EXTREMÁLIS IRÁNY, LINEÁRIS PROGRAMOZÁS ELMÉLETE DR. NAGY TAMÁS egyetemi docens Miskolci Egyetem Alkalmazott Matematikai Tanszék A bemutatott

Részletesebben

ALGORITMUSAI DR. NAGY TAMÁS. egyetemi docens. Miskolci Egyetem Alkalmazott Matematikai Tanszék

ALGORITMUSAI DR. NAGY TAMÁS. egyetemi docens. Miskolci Egyetem Alkalmazott Matematikai Tanszék FELTÉTEL NÉLKÜLI OPTIMALIZÁLÁS ALGORITMUSAI DR. NAGY TAMÁS egyetemi docens Miskolci Egyetem Alkalmazott Matematikai Tanszék A bemutatott kutató munka a TÁMOP-4...B-0//KONV-00-000 jel½u projekt részeként

Részletesebben

Kóta Béla: A PIRAMISOK TANULSÁGA. Matematikai visszafoglaló.

Kóta Béla: A PIRAMISOK TANULSÁGA. Matematikai visszafoglaló. P6.sz. #1. Kót Bél. 006.10.16./19:56 Kezdés: 004. július. :6 H pedig egyszerre tö mesterség feltlálásáról vn szó, melyek közül némelyek z életszükségletekre, mások pedig szemlélődő élet örömeire vontkoznk,

Részletesebben

NUMERIKUS MÓDSZEREK FARAGÓ ISTVÁN HORVÁTH RÓBERT. Ismertet Tartalomjegyzék Pályázati támogatás Gondozó

NUMERIKUS MÓDSZEREK FARAGÓ ISTVÁN HORVÁTH RÓBERT. Ismertet Tartalomjegyzék Pályázati támogatás Gondozó FARAGÓ ISTVÁN HORVÁTH RÓBERT NUMERIKUS MÓDSZEREK 2013 Ismertet Tartalomjegyzék Pályázati támogatás Gondozó Szakmai vezet Lektor Technikai szerkeszt Copyright Az Olvasó most egy egyetemi jegyzetet tart

Részletesebben

OPERÁCIÓKUTATÁS. No. 2. Komáromi Éva LINEÁRIS PROGRAMOZAS

OPERÁCIÓKUTATÁS. No. 2. Komáromi Éva LINEÁRIS PROGRAMOZAS OPERÁCIÓKUTATÁS No. 2. Komáromi Éva LINEÁRIS PROGRAMOZAS Budapest 2002 Komáromi Éva: LINEÁRIS PROGRAMOZÁS OPERÁCIÓKUTATÁS No.2 Megjelenik az FKFP 0231 Program támogatásával a Budapesti Közgazdaságtudományi

Részletesebben

0854. MODUL GEOMETRIAI ISMÉTLÉS. Kerület-, terület-, felszín-, térfogatszámítás ismétlése KÉSZÍTETTE: PUSZTAI JULIANNA

0854. MODUL GEOMETRIAI ISMÉTLÉS. Kerület-, terület-, felszín-, térfogatszámítás ismétlése KÉSZÍTETTE: PUSZTAI JULIANNA 0854. MODUL GEOMERIAI ISMÉLÉS Kerület-, terület-, felszín-, térfogtszámítás ismétlése KÉSZÍEE: PUSZAI JULIANNA 0854. Geometrii ismétlés Kerület-, terület-, felszín-, térfogtszámítás ismétlése nári útmuttó

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT HORVÁTH HENRIETTA 2009.

SZAKDOLGOZAT HORVÁTH HENRIETTA 2009. SZAKDOLGOZAT HORVÁTH HENRIETTA 2009. SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR TATA KIVÁLÓSÁGI KÖZPONT ÉS INFORMATIKAI INTÉZET A DUNA-IPOLY HATÁRMENTI EGYÜTTMŐKÖDÉS AKCIÓTERÜLET ÁTFOGÓ

Részletesebben