TAGINTÉZMÉNYI BESZÁMOLÓ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TAGINTÉZMÉNYI BESZÁMOLÓ"

Átírás

1 Tisztelt Képviselőtestület! TAGINTÉZMÉNYI BESZÁMOLÓ Az alábbiakban számolok be a 2014/2015-ös tanév munkájáról és a 2015/2016-os tanév indításáról: Tagintézmény neve: SZTEJKI Szatymazi Általános Iskolája Feladatellátási hely címe: 6763 Szatymaz, Petőfi u. 6. Tagintézmény-vezető: Bódis Margit - igazgató Tagintézmény-vezető helyettes: Barna Károlyné - igazgatóhelyettes Személyi feltételek alakulása A tagintézményben 23 fő pedagógus van. Szakos ellátottságunk 100%. A kémia és az ének tantárgy tanítását áttanító pedagógus segítségével oldjuk meg. Kémiát Forgó Erika tanárnő látja el heti 5 órában a 7. és a 8. osztályban Sándorfalváról jár át. Az ének tantárgyat Kónya Géza pedagógus látja el, neki a főállása az Eötvös József Gimnáziumban van. Óra heti 7 óra. Heti 4 órában anyanyelvi lektor segíti az angol oktatást 7. és 8. osztályban. Nevelő-oktató munkát segítő alkalmazottak: 2 fő pedagógiai asszisztens heti 30 órában (3/4 -ed állás) dolgoznak. 1 fő iskolatitkár, 1 fő rendszergazda segíti a munkát. Logopédiai ellátás helyben megoldott, utazó logopédus segítségével. Szintén megoldott a gyógypedagógiai ellátás is, utazó gyógypedagógus segítségével. Ezt a feladatot helybeli pedagógus látja el Dr. Kónyáné Dinnyés Kamilla. Gyógytestnevelés is biztosított az intézményben. Tárgyi feltételek Az iskola bútorzata megfelelő ben a felújításkor új bútor vásárlására is sor került. Legjobban a székek használódtak el a régi bútorok közül, pótlásra lenne szükség. Számítástechnika tanteremben 29 db számítógép van. Ezek állapota megfelelő. 7 db interaktív táblával rendelkezünk, amit minden órán használnak a pedagógusok. 4 db táblánál a projektorral már volt probléma, a javítása megoldódott december óta a fénymásolás és a nyomtatás a mai napig nincs megoldva. Pedagógiai munka A munkatervben rögzített értekezletek Igazgatótanács értekezletek: minden héten hétfőn Munkaértekezletek: - október november december február március április május 26. Munkaközösségi megbeszélések: havonta Tanévnyitó értekezlet: Nevelési értekezletek a tanulók fegyelmi és tanulmányi helyzetének értékelése

2 - Munkaértekezleteken minden alkalommal értékeljük a fegyelmi és a tanulmányi helyzetet Félévi osztályozó értekezlet: január 16. Félévi nevelőtestületi értekezlet: január 29. Érettségi, szakmai vizsgákat előkészítő értekezletek: - Év végi osztályozó értekezlet: június 11. Év végi nevelőtestületi értekezlet: június 24. Tagintézményi szakmai munkaközösségek Tagintézményi szakmai munkaközösség megnevezése Munkaközösség-vezető neve Tagok (fő) Magyar nyelv és irodalom munkaközösség Farkas-Csamangó Etelka 3 Matematika-informatika-fizika munkaközösség Horváthné Bodor Margit 4 Angol munkaközösség Lindholm-Csányi Eszter 3 Ember a természetben, földünk, környezetünk Szűcsné Gera Julianna 4 munkaközösség Alsós munkaközösség Veres Tiborné 9

3 Intézményi szintű (kistérségi) szakmai műhelyek munkája Bemutató órák, foglalkozások a tagintézményben Osztály megnevezése Bemutató óra témája Résztvevő (fő) 1.osztály Betűtanítás é betű 11 fő 4.b osztály Nyelvtan A főnév 4 fő 3.b osztály Matematika geometria: testek, síkidom 7 fő 2.b osztály Rajz farsangi maszk készítése 1 fő 4.a osztály Környezet emberi test, lelki egészségünk 9 fő 4. osztály Komplex foglalkozás délutáni, technika 15 fő 7.b osztály Testnevelés kosárlabda 7 fő 8.b osztály Angol What s cooking? 3 fő 7.b osztály Irodalom Szent Péter esernyője 6 fő 7.b osztály Informatika Prezentáció 5 fő 8.b osztály Matematika Pitagorasz tétele 4 fő 7.b osztály Technika Készülődés az ünnepre 2 fő 7.b osztály Biológia Állatok a tajgán 2 fő 7.b osztály Földrajz Amerika éghajlata 4 fő Részvétel más tagintézmény bemutató óráin, foglalkozásain Tagintézmény Látogatott órák Résztvevő (fő) Eötvös József Gimnázium Weöres Sándor Általános Iskola 1 1 Pallavicini Sándor Általános iskola 3 3 Részvétel az intézményi szakmai műhelyek által koordinált feladatok megvalósításában Egységes tematikus terv elkészítésében részt vettünk. A szakmai műhelyvezető koordinálásával. Részt vettünk térségi versenyek egyeztetésében, lebonyolításában. Iskolánk a 3. osztályos helyesírási versenyt rendezte meg és angolból pedig a tesztmegoldó versenyt. Pedagógiai munka, fejlesztések, rendezvények Munkaterven kiemelt feladat az angol nyelvi próbavizsgára való felkészülés. Sikeres ECDL vizsga, sikeres pályairányítás, kompetenciamérésre való felkészülés. ECDL vizsgán a tanulók szépen teljesítettek, hozták a szokásos eredményt. Köszönhető a tanárok lelkiismeretes felkészítő munkájának. Iskolánkban 38-an vizsgáztak ez 73 modulvizsgát jelentett. 2 sikertelen vizsga volt. Próbanyelvvizsga 7. osztály: 18 fő jelentkezett a vizsgára ez a 7. osztályos tanulók 56%-a. 11 tanuló kapott C típusú eredményt, ez a vizsgázó tanulók 61%-a.

4 2 tanulónak csak az írásbeli vizsgateszt sikerült. Az írásbeli vizsga pontátlaga 32 pont, ez 64%. Sikeres vizsgák átlaga 38,5 pont ez 77%. A szóbeli vizsga pontátlaga 35 pont, ez 58 %. A sikeres szóbeli vizsgák átlaga 42,5 pont, ez 71 %. A 7. osztályos tanulók próbanyelvvizsga eredményei tükrözik a vizsgát megelőző alapos felkészülést, a pedagógusok lelkiismeretes munkáját. A tanulók többsége élt az önkéntes vizsgára való jelentkezés lehetőségével s a jelentkezett tanulók többsége megfelelt a vizsga követelményein. OKÉV mérés angol nyelv: 6. osztály írásbeli vizsga eredménye 76%, a szóbeli vizsga eredménye 62,5 %. Összesített teljesítmény 74 %. Összevetve az év végi osztályzatokkal megközelítőleg azonos eredményt kaptunk. Az osztályzatok %-ban mérve 70,5 %. 8. a osztály írásbeli vizsgaeredménye 58 %, szóbeli vizsgaátlaga 62,5 %. Összesítve 60 %. Az év végi osztályzatokkal összehasonlítva gyengébb teljesítményt nyújtottak. Az év végi osztályzatok %-ban mérve 69,5 %. A 8. b osztály írásbeli vizsgaeredménye 55 %, a szóbeli vizsgaeredménye 65 %. Összesítve 60 %. Az osztályzatok ebben az osztályban tértek el legjobban az év végi osztályzatoktól. Osztályzatok %-ban 78,5 %. Pályairányítás: Sikeres volt mindenki felvettek: Gimnázium ebből EJG Szakközépiskola Szakiskola Összesen 6 fő 1 fő 10 fő 18 fő 34 fő Az EJG-ben jelentkezők nem tudtuk növelni, pedig mindent megtettünk a szülők és a tanulók tájékoztatása érdekében. A 2014/2015-ös tanévben iskolánkban a következő szaktanácsadói látogatások voltak: Tanító 3 fő Számítástechnika 1 fő Erkölcstan 1 fő Magyar nyelv és irodalom 1 fő Történelem 1 fő Ének 1 fő Pedagógus II. minősítő eljáráson részt 2 fő. Teljesítményük 100 %. Intézményünkben 2 fő tantárgygondozó szaktanácsadó 1 fő intézményfejlesztő és tantárgygondozó szaktanácsadó van. 1 fő PÉM és PSZE szakértő 2 fő mesterfokozatot ért el minősítésük 100 % illetve 95%. Ünnepséget tartottunk: Tanévnyitó ünnepség Megemlékezés az Aradi vértanukról Október 23.

5 Karácsony Március 15. Összetartozás napja Ballagás Tanévzáró A tanév során számos versenyen vettünk részt: - Kistérségi versmondó verseny I. helyezés - Kazinczy Szépkiejtési verseny alsó tagozatban I. helyezés - Angolból ország ismereti verseny Weöres Sándor iskola által rendezett III. helyezés - Internetes vetélkedő Pallavicini iskola által rendezett 7. osztály II. helyezés, 8. osztály III. helyezés - Online tesztmegoldó verseny Szatymaz 6. osztály III. helyezés, 7. osztály I., IV. helyezés - Kistérségi mesemondó verseny alsó tagozatban II. helyezés - Kistérségi sakkverseny I. helyezés - Területi versmondó verseny I. és III. helyezés - Maros Menti Fesztivál népi éneklés kategóriában I. helyezés - Judo nemzetközi versenyen III. helyezés - Gyöngyök és gyémántok határon túli verseny X. helyezés - Görgey történelem verseny középmezőnyben végeztünk - Könyv és könyvtárhasználati városi verseny III. és V. helyezés - Városi történelem verseny VIII. helyezés - Víz Világnapi Vetélkedő Sándorfalván III. helyezés - Deszki rajzpályázat I. helyezés - Weöres Sándor Versillusztrációs Rajzpályázat II. helyezés - SNI-s tanulók rajzpályázata Makó I. helyezés és 2 fő II. helyezés

6 TANULÓK, TANULMÁNYI MUNKA 2011/ 2012 tanév félév 2011/ 2012 tanév vége 2012/ 2013 tanév félév 2012/ 2013 tanév vége 2013/ 2014 tanév félév 2013/ 2014 tanév vége 2014/ 2015 tanév félév 2014/ 2015 tanév vége Létszám Ebből osztályozható Tanulmányi átlag 4,08 4,19 4,25 4,19 4,15 4,15 4,16 4,09 Bukott tanulók Tantárgyi bukás Osztály Létszám Tanulmányi átlag Hiányzási átlag tanulók Bukások tantárgyak Kitűnő 1.a 28 4,5 57, a 20 4,2 52, b 19 4,29 66, a 18 4, b 17 4,28 43, a 18 4,00 12, b 20 4, a 18 4, b 20 3, a a 17 3, fizika irodalom 2 kémia 7.b 18 4, matematika kémia 2 8.a 17 3, b 17 3, Összesen 274 4,09 50,

7 Hiányzások Tanév Igazolt Igazolatlan Összes Átlag 2011/2012. I. félév 4447 óra óra 16,1 óra/fő 2011/2012. év vége 9585 óra óra 38 óra/fő 2012/2013. I. félév 4304 óra óra 15,2 óra/fő 2012/2013. év vége óra óra 37,2 óra/fő 2013/2014. I. félév 5354 óra óra 19,56 óra/fő 2013/2014. év vége óra óra 48,12 óra/fő 2014/2015. I. félév 4646 óra óra 17 óra/fő 2014/2015. év vége óra óra 50,28 óra/fő Igazolatlan mulasztások megoszlása Osztály 1-10 óra fő óra fő óra fő 51 óra felett fő 1.a a b a b a b a b a a b a b Összesen

8 Dicséretek, fegyelmező intézkedések Osztály dicséretek osztályfőnöki figyelmeztetések intések megrovások dicséretek igazgatói figyelmeztetések intések megrovások 1.a a b a b a b a b a a b a b Összesen

9 Tanulói létdatok SNI, HH, HHH, BTM, magántanulók Osztály tanulók SNI-s tanulók HH-s tanulók HHH-s tanulók BTM-s tanulók magántanulók 1.a a b a b a b a b a a b a b Összesen

10 A 2015/2016-os tanévben tanulólétszámunk 257 fő, az elmúlt tanévihez viszonyítva csökkent, ennek oka a kilépő nyolcadik osztály lét több mint a belépő első osztályé. 3 tanuló külföldre távozott, 3 tanuló, 7 tanuló pedig más intézményben folytatja tanulmányait. Családi okok miatt elköltöztek illetve szakértői vélemény alapján más intézményben folytatják tanulmányaikat. 4 napközis és 2 tanulószobás csoportunk van. A délutáni foglalkozást elsősorban az alsó tagozatban veszik igénybe a tanulók. Tisztelt képviselőtestület ennyiben kívántam tájékoztatást adni az intézmény munkájáról, kérem tájékoztatómat szíveskedjenek elfogadni. Szatymaz, szeptember 11. Bódis Margit igazgató

11 SZEGEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA ÓVODÁI SZATYMAZI ÓVODA 6763 Szatymaz, József Attila u.3.. : 62/ Szatymaz Község Önkormányzata 6763 Szatymaz Kossuth Lajos u. 30. Tisztelt Képviselő-testület! Mellékelten küldöm az SZKTT Óvodái Szatymazi Óvoda ös nevelési évben végzett munkájáról készült beszámolót. Kérem, beszámolóm elfogadást. Szatymaz, szeptember 3. Tisztelettel:Marótiné Balogh Zita tagóvoda-vezető

12 BESZÁMOLÓ 2014/2015 SZKTT ÓVODÁI Szatymazi Óvoda 1. Létszámok alakulása a 2014/2015. nevelési évben a) Gyermeklétszám a tagintézményben korcsoportonként Korcsoport Nyitó létszám (fő) Záró létszám (fő) május 31. után született június 1. és május 31. között született június 1. és május 31. között született június 1. és május 31. között született június 1. és május 31. között született június 1. és május 31. között született június 1 előtt született 0 0 Összesen b) Óvodai csoportok és lét Évfolyamcsoport Csoportok Nyitó létszám (fő) Záró létszám (fő) Kiscsoport Középsőcsoport Nagycsoport Vegyes csoport Összesen c) Közalkalmazotti létszám, álláshelyek Munkakör Nyitó létszám (fő) Záró létszám (fő) Álláshelyek (státusz) Óvodapedagógus 10,5 10,5 10,5 Nevelőmunkát közvetlenül 5,5 5,5 5,5 segítő Egyéb nem pedagógus Összesen d) Vezető és egyéb megbízások Megbízás Létszám (fő) Tagintézmény-vezető 1 Tagintézmény vezető-helyettes 0 Telephelyvezető 0 Munkaközösség vezető (helyi) 1 Munkaközösség vezető (intézményi) 1 Közalkalmazotti tanács (elnök, tagok) 3 Szakszervezeti tisztségviselő 0

13 2. A 2014/2015. tanévet érintő nyertes pályázatok Az SZKTT Óvodái a 2014/2015. nevelési évben nem nyújtott be pályázatot. 3. Óvodai felvétel, beiskolázás a) Iskolába lépés óvodából Általános iskola Létszám (fő) Az intézményen belül, helyben 26 Az intézményen belül, másik településen 0 Az intézményen kívül 2 Összesen 28 b) Belépő (beiratkozott) gyermeklétszámok Korcsoport Létszám (fő) május 31. után született június 1. és május 31. között született június 1. és május 31. között született június 1. és május 31. között született június 1. és május 31. között született június 1. és május 31. között született június 1 előtt született 0 Összesen Intézményi szintű (kistérségi) munkaközösségek munkája a) Bemutató órák, foglalkozások a tagintézményben Csoport Bemutató órák Résztvevő (fő) Katica 1 15 Süni 1 13 b) Részvétel más tagintézmény bemutató óráin, foglalkozásain Tagintézmény Bemutató órák Résztvevő (fő) Móra Ferenc Csicsergő Óvoda Deszk 1 4 Pipacs Óvoda Sándorfalva 1 5 Újszentiváni Óvoda 1 4

14 Pedagógiai munka, fejlesztések, rendezvények az év során a) Programok Szüret Tökfaragás Márton nap Népek zenéje Adventi délután Várjuk a Mikulást Betlehemi játék Vízkereszt Bűvész műsor Görényke, a kis lovag Piroska és a farsang Március 15. nemzeti ünnep Víz világnapja Föld napja A Nagyfülű nyuszi család Dalos pacsirta Madarak fák napja Anyák napja Álomlátta leveske Családi gyermeknap Buborék party Játékos délelőtt a repülőtéren Nagycsoportosok búcsúztatása Nyárbúcsúztató party Kirándulás a gyermekek részére Családi kézműves délután Családi zseblámpás kincskeresés az óvodában Truffaldino színház előadása Kézműves délután a szülőkkel Truffaldino színház előadása Óvó nénik előadása Közös karácsonyfabontás Farsangi program Truffaldino színház előadása Mesefeldolgozás a Művelődési Házban Ünnep az óvodás gyermekekkel Környezetvédelmi vetélkedő Virágültetés a szülőkkel Truffaldino színház előadása Kistérségi énektalálkozó Vetélkedő a gyermekek részére Ünnepség sorozat a csoportokban Truffaldino színház előadása Közös bográcsozás a gyermekek és szülők részvételével Truffaldino színház részvételével Kirándulások a gyermekkel Műsor a gyermekek részvételével Nagycsoportosok összejövetele, tanévnyitó előtti találkozó Rendezvények Környezetvédő vetélkedő ( ) Versmondó vetélkedő )( Szülői fórum ( ) Családi nap ( ) Résztvevők gyermek/ szülő 129 gyermek 28 fő 52 fő 130 gyermek és szülei 5. Elégedettségmérés eredménye: A 2014/15-es nevelési évben elvégeztük az óvodából iskolába távozó gyermekek szülei körében az elégedettség mérést. Az eredményt egy ötfokú likert skálán értékelhették a szülők, ahol az egyes az elégedetlenséget, az ötös a teljes mértékben elégedettet fejezte ki. Az eredmény tükrében a szülők legelégedettebbek:

15 - pedagógusok nem rendelkeznek előítélettel (4,96), - a készségek, képességek fejlesztése során a pedagógusok figyelembe veszik a gyermekek egyéni sajátosságait (4,96), - a szülők egyetértenek azokkal az elvárásokkal, amelyeket a pedagógusok a gyermekek elé állítanak (4,96), - a szülők megfelelőnek tartják a nevelés színvonalát (4,94), - a szülők megfelelőnek tartják a gyermekek óvodai terhelését (4,96), - a gyermek személyes törődést kap az óvodában (4,96), - a gyermek szívesen jár óvodába (4,96), - a szülők egyetértenek azokkal az elvárásokkal, amit az óvoda állít a gyermekek elé (4,96). A kevésbé értékelt területek: - az óvoda felszereltsége nem megfelelő (4,56). Az értékelés alapján elmondható, hogy azok a szülők, akik 3-4 éve járnak óvodánkban a nevelési programunkkal és megvalósításával elégedett. A szülők nagy része korábban is ismerte óvodánkat, járt már gyermeke intézményünkbe. Az óvodapedagógusok jó kapcsolatot ápolnak a szülőkkel. Kapcsolattartásban használják a szülői értekezleteket, fogadóórát, nyílt napot és az infokommunikációs eszközöket. A szülők gyermekük szakszerű fejlesztését biztosítottnak látják. Pedagógus elégedettségét mérő teszt eredménye A klímateszt kategóriái: jellemző/nem jellemző. - az óvoda felszereltségével, működésével kapcsolatos állítások eredménye: 4,86, - az óvoda nevelő-fejlesztő munkájával kapcsolatos eredmények: 4,84, - pedagógusokkal kapcsolatos állítások eredménye: 4,96, - szülőkkel kapcsolatos állítások eredménye: 5,0 - vezetővel kapcsolatos állítások eredménye: 4,96, - együttműködéssel kapcsolatos állítások eredménye: 4,93. Nevelőmunkát segítő alkalmazottak teszteredménye A klímateszt kategóriái: jellemző/nem jellemző. - az óvoda felszereltségével, működésével kapcsolatos állítások eredménye: 4,6, - az óvoda nevelő-fejlesztő munkájával kapcsolatos eredmények: 4,96, - pedagógusokkal kapcsolatos állítások eredménye: 5,0

16 - szülőkkel kapcsolatos állítások eredménye: 5,0 - vezetővel kapcsolatos állítások eredménye: 4,92, - együttműködéssel kapcsolatos állítások eredménye: 4,8. 6. Kapcsolataink: SZKTT Szatymazi Általános Iskola Az iskola pedagógusaival zökkenőmentes és folyamatos a kapcsolatunk. Formái: konzultációk, szakmai bemutatók, látogatások a gyermekek részvételével. A nagycsoportosok ellátogattak az iskolába. Megismerkedtek a tanító nénivel és az iskolai környezettel. Az leendő első osztályos nevelők ellátogattak az óvodába. Megismerkedtek a gyermekekkel és tájékoztatták az iskolába készülő gyermekek szüleit pedagógiai elképzeléseikről, az iskolába lépés teendőiről. Közös hospitálásokat szerveztünk az óvodapedagógusokkal és a tanítókkal. Részt vettek az óvodai rendezvényeken. SZKTT ESZI Szatymazi Bölcsőde Kapcsolatunk közvetlen, napi szintű. Közös szülői értekezleteket szerveztünk mind a bölcsödében, mind az óvodában. A bölcsődei kisgyermeknevelők ellátogattak az óvoda foglalkozásaira. Betekinthettek és megismerhették az óvodában folyó munkát. A gyermekek részére közös látogatásokat szerveztünk. Az óvodásaink ellátogattak a bölcsődébe és szívesen várjuk és fogadjuk a kisgyermekeket az óvodánkba. Mi Óvodánk Alapítvány Az alapítvány jelentős anyagi forrással támogatta az óvoda munkáját. A megrendezésre kerülő programok finanszírozásával lehetővé tették, hogy minden család számára elérhetők legyenek a színházi előadások és programok. Karácsonyra, gyermeknapra értékes játékokkal segítették a gyermekek élménydúsabb óvodai éveit. Az egészséges életmód kialakítását sporteszközök beszerzésével támogatták. Nevelési Tanácsadó, Szakszolgálat és Szakértői és Rehabilitációs Bizottság A Nevelési Tanácsadóban és a Szakszolgálatokban dolgozó szakemberek segítették a munkánkat. Elvégezték a szükséges vizsgálatokat és javaslatot tettek az iskolakezdés időpontjára. Utazó logopédus, gyógypedagógus és gyógytestnevelő végzett fejlesztő munkát az intézményben.

17 Gyermekjóléti Szolgálat Az ellátásra szoruló családokat nagy tapintattal, empátiával, toleráns pedagógusi magatartással kezeltük. A rendszeresen megrendezésre kerülő jelzőrendszeri konferencián részt vettünk. Figyelemmel kísértük a családokat, látogattuk és konzultáltunk a gyermekvédelem szakembereivel a problémák megelőzése érdekében. Az óvodapedagógusok -a szolgálat kérésére- írásbeli jellemzést készítettek a csoportjukba járó kiemelt figyelmet igénylő gyermekről. 7. Nyári élet értékelése: júniusban 4 csoportban, július első felében 3 csoportban, július 14-től 2 csoportban folyt az óvodai nevelés. A takarítási és fertőtlenítési munkálatok től folytak óvodánkban. Ezen időszak alatt megtörtént az udvari épület vakolatának, festésének és parkettájának javítása. A szülők vállalták ezekben a hetekben a gyermekük felügyeletét. Az óvoda nyitása: A gyermekek lét 2 csoport megnyitását tette lehetővé én teljes létszám várható. A nyár folyamán az óvodapedagógusok és nevelő,- oktató munkát segítő dajkák szabadságát a gyermekek létszámától függően adtam ki. Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Tanító és Óvóképző Intézet két óvodapedagógus hallgatójának gyakorlatvezetése történt két szemeszteren keresztül. Nyári gyakorlatát három hallgató és három szakképző iskolai tanuló végezte óvodánkban. A szakközépiskolások és gimnazisták körében teljesítendő közösségi szolgálat tekintetében kedvelt intézmény volt az SZKTT Óvodái Szatymazi Óvoda. Iskola neve Gyermekek Teljesített órák Szegedi Deák Ferenc Gimnázium 6 fő 195 óra Szegedi Tömörkény István Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola Szegedi Gazdasági Szakképző Iskola Krúdy Gyula Tagintézménye Szegedi Gábor Dénes Műszaki és Környezetvédelmi Középiskola és Szakiskola 2 fő 52 óra 3 fő 126 óra 1 fő 24 óra

18 Szegedi Szolgáltatási Szakképző Iskola Kossuth Zsuzsa Tagintézménye Szegedi Szakképzési Centrum Csonka János Szakképző Iskolája 2 fő 50 óra 1 fő 50 óra Szegedi Vedres István Szolgáltatási Szakképző Iskola 1 fő 21 óra Szegedi Gazdasági Szakképző Iskola Vasvári Pál Tagintézménye 1 fő 50 óra Összese: 17 fő 568 óra Az óvodában közösségi szolgálatot végző diákok a gyermekekkel közös kézműves foglalkozásokban és sportjátékokban tevékenykedtek. Segítettek a gyermekek gondozási feladataiban. Az óvodás gyermekek szívesen játszottak és naponta visszavárták a diákokat. Munkálkodásukat az aktivitás, pontosság, kreativitás, odafigyelés jellemezte. Szatymaz, augusztus Marótiné Balogh Zita s. k. tagintézmény-vezető

Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Közoktatási Intézménye. Szakmai beszámoló 2010-2011. TANÉV

Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Közoktatási Intézménye. Szakmai beszámoló 2010-2011. TANÉV Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Közoktatási Intézménye Szakmai beszámoló 2010-2011. TANÉV SZAKMAI BESZÁMOLÓ a Szegedi Kistérség Többcélú Társulása közoktatási intézményeinek 2010/2011. évi mőködésérıl

Részletesebben

2015/2016. tanév. A munkatervet készítette: Kincses Imréné intézményvezető. Iktatószám: 215/2015. Okány, 2015. szeptember 14.

2015/2016. tanév. A munkatervet készítette: Kincses Imréné intézményvezető. Iktatószám: 215/2015. Okány, 2015. szeptember 14. Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Okányi Általános Iskola 5534. Okány, Kossuth u. 5-9. Tel.: 06 (66) 488-105 Tel./Fax: 06 (66) 488-111 email: okanyiskola@gmail.com, web: www.okanyiskola.hu MUNKATERV

Részletesebben

NKI Móricz Zsigmond Általános Iskola. MUNKATERVE a 2009/2010. tanévre

NKI Móricz Zsigmond Általános Iskola. MUNKATERVE a 2009/2010. tanévre NKI Móricz Zsigmond Általános Iskola MUNKATERVE a 2009/2010. tanévre 1. Tárgyi feltételek: Az előző évek uniós pályázatainak köszönhetően valamennyi tantermünk megújult: korszerű bútorok, taneszközök állnak

Részletesebben

Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde MUNKATERV 2014/2015 OM: 030 796

Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde MUNKATERV 2014/2015 OM: 030 796 Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde MUNKATERV 2014/2015 OM: 030 796 Intézményvezető: Nevelőtestület nevében:.. Varró Gyuláné Legitimációs eljárás Gáti Sándorné Alkalmazotti közösség nevében:. Papp Sándorné A dokumentum

Részletesebben

4028 Debrecen, Kemény Zsigmond u. 7. 52/ 446-435 ; tel/fax:536-735 e-mail: postmaster@kemenyovi.t-online.hu O M : 0 3 0 8 8 1 KÖZZÉTÉTELI LISTA

4028 Debrecen, Kemény Zsigmond u. 7. 52/ 446-435 ; tel/fax:536-735 e-mail: postmaster@kemenyovi.t-online.hu O M : 0 3 0 8 8 1 KÖZZÉTÉTELI LISTA K E M É N Y Z S I G M O N D U T C A I Ó V O D A 4028 Debrecen, Kemény Zsigmond u. 7. 52/ 446-435 ; tel/fax:536-735 e-mail: postmaster@kemenyovi.t-online.hu Debrecen Város Közoktatásáért díjas intézmény

Részletesebben

2252 Tóalmás, Béke u. 27. OM: 032533 MUNKATERVE 2015/2016. Készítette a munkaközösségek javaslatai alapján:...

2252 Tóalmás, Béke u. 27. OM: 032533 MUNKATERVE 2015/2016. Készítette a munkaközösségek javaslatai alapján:... Tóalmási Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola 2252 Tóalmás, Béke u. 27. OM: 032533 MUNKATERVE 2015/2016. Készítette a munkaközösségek javaslatai alapján:... Horváth Nóra intézményvezető Tóalmás, 2015.

Részletesebben

ARANY JÁNOS ÓVODA MUNKATERV. 2015-16-os nevelési év. Készítette: Sztán Józsefné. Tatabánya, 2015. 09. 22. óvodavezető

ARANY JÁNOS ÓVODA MUNKATERV. 2015-16-os nevelési év. Készítette: Sztán Józsefné. Tatabánya, 2015. 09. 22. óvodavezető ARANY JÁNOS ÓVODA MUNKATERV 2015-16-os nevelési év Készítette: Sztán Józsefné óvodavezető Tatabánya, 2015. 09. 22. 1 Tartalomjegyzék Jogszabályi háttér 3. Intézményi adatok 5. Az óvodai csoportok adatai

Részletesebben

Szarvas Város Óvodái és Bölcsődéje. 2015/2016-os nevelési év

Szarvas Város Óvodái és Bölcsődéje. 2015/2016-os nevelési év Szarvas Város Óvodái és Bölcsődéje MUNKATERV 2015/2016-os nevelési év Szarvas Város Óvodái és Bölcsődéje MUNKATERV 2015/2016-os nevelési év I. A nevelési év rendje A 2015/2016-os nevelési év rendjét a

Részletesebben

A Hunyadi Mátyás Általános Iskola munkaterve a 2011/2012. tanévre

A Hunyadi Mátyás Általános Iskola munkaterve a 2011/2012. tanévre 1 Hunyadi Mátyás Általános Iskola 9072 Nagyszentjános Árpád u. 11/a Telefon/fax: 96/544-040 E-mail: humaisk@vipmail.hu Honlap: www.humaisk.hu OM: 03 06 01 A Hunyadi Mátyás Általános Iskola munkaterve a

Részletesebben

Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola ÉVES FELADATAI. 2015/2016. tanév

Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola ÉVES FELADATAI. 2015/2016. tanév Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola Ikt.sz.: 74-2/2015. 7143 Őcsény, Perczel Mór utca 1. Ügyintéző: Ősze Józsefné Tel: 74/496-782 Ügyintézés helye: Őcsény, Perczel u. 1. e-mail: amk.ocseny@altisk-ocseny.sulinet.hu

Részletesebben

Sárbogárdi Zengő Óvoda

Sárbogárdi Zengő Óvoda Sárbogárdi Zengő Óvoda Éves Munkaterv 2015/16-os nevelési év Készítette: Huszárné Kovács Márta intézményvezető "Hozzon a gyermeknek mindenki, amit tud: játékot, zenét, örömet. De hogy mit fogad el, azt

Részletesebben

A Nagyatádi Közoktatási Intézmény beszámolója a 2010/2011-es tanévről (Az ÖMIP szakmai ellenőrzés indikátorai alapján)

A Nagyatádi Közoktatási Intézmény beszámolója a 2010/2011-es tanévről (Az ÖMIP szakmai ellenőrzés indikátorai alapján) A Nagyatádi Közoktatási Intézmény beszámolója a 2010/2011-es tanévről (Az ÖMIP szakmai ellenőrzés indikátorai alapján) 1. Beiskolázás Jelentkezettek, felvettek Árpád iskola: 50fő Babay iskola: 26 fő Bárdos

Részletesebben

a nevelési oktatási intézmények részére

a nevelési oktatási intézmények részére K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A a nevelési oktatási intézmények részére Melléklet a 32/2008. (XI.24.)OKM rendelethez 10 számú melléklet a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelethez Iskolák 1. A pedagógusok

Részletesebben

ERŐSS LAJOS REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 4150 Püspökladány, Kálvin tér 1-3. OM azonosító: 201470; e-mail: erossisk@gmail.com; Tel.

ERŐSS LAJOS REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 4150 Püspökladány, Kálvin tér 1-3. OM azonosító: 201470; e-mail: erossisk@gmail.com; Tel. ERŐSS LAJOS REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 4150 Püspökladány, Kálvin tér 1-3. OM azonosító: 201470; e-mail: erossisk@gmail.com; Tel.: 54/610-895 MUNKATERV 2015/2016-os tanévi Püspökladány, 2015. szeptember

Részletesebben

Dr. SZÁNTÓ IMRE ÁLTALÁNOS ISKOLA KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. TANÉV

Dr. SZÁNTÓ IMRE ÁLTALÁNOS ISKOLA KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. TANÉV Dr. SZÁNTÓ IMRE ÁLTALÁNOS ISKOLA KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. TANÉV 1./ Felvételi lehetőségek Iskolánk felvételi körzete: Alsópáhok és Felsőpáhok községek közigazgatási területei. Amennyiben más, környékbeli

Részletesebben

Bogyiszló-Fácánkert Társult Általános Iskola és Óvoda

Bogyiszló-Fácánkert Társult Általános Iskola és Óvoda Bogyiszló-Fácánkert Társult Általános Iskola és Óvoda 2011/2012 tanév Készült: a tagintézmény vezetők, a munkaközösség vezetők és az egyes szakterületek megbízottjainak értékelése alapján Bogyiszló, 2012.

Részletesebben

TANULÓLÉTSZÁM 2012/2013. TANÉV

TANULÓLÉTSZÁM 2012/2013. TANÉV TANULÓLÉTSZÁM 2012/2013. TANÉV Sükösd Érsekcsanád ÁMK Bíber János Általános Iskolai és Évfolyam Osztályok száma Létszám Magántanuló SNI BTM Összlétszám 1. 2 29 3 32 2. 1 21 1 1 23 3. 2 30 1 2 2 35 4. 1

Részletesebben

6085 Fülöpszállás, Petőfi Sándor út 4. Tel/Fax: 78/435-026 E-mail: iskola@ktkt-herpai.hu web: ktkt-herpai.hu

6085 Fülöpszállás, Petőfi Sándor út 4. Tel/Fax: 78/435-026 E-mail: iskola@ktkt-herpai.hu web: ktkt-herpai.hu KT Bem József Általános Iskola Herpai Vilmos Általános Iskolája 6085 Fülöpszállás, Petőfi Sándor út 4. Tel/Fax: 78/435-026 E-mail: iskola@ktkt-herpai.hu web: ktkt-herpai.hu A KT Bem József Általános Iskola

Részletesebben

MUNKATERV 2015-2016.

MUNKATERV 2015-2016. KERTVÁROSI ÓVODA Békéscsaba Szegfű utca 87-89. OM: 028062 MUNKATERV 2015-2016. 1 KERTVÁROSI ÓVODA Békéscsaba, Szegfű utca 87-89. MUNKATERV 2015-2016. Intézmény OM- azonosítója: 028062 Intézményvezető:

Részletesebben

Közzétételi lista a köznevelési intézmények részére 2014.

Közzétételi lista a köznevelési intézmények részére 2014. Ikt.sz.: 650/2014. Közzétételi lista a köznevelési intézmények részére 2014. 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelési törvény végrehajtásáról Tartalomjegyzék Közzétételi lista általános

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA Baracskai Kozma Ferenc Általános Iskola 2471 Baracska, Templom u. 19. OM: 030166 2015-2016-os tanév Készítette: Kárpáthegyi Józsefné 1. A pedagógusok iskolai végzettsége - szakképzettsége

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014-2015 NEVELÉSI ÉV

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014-2015 NEVELÉSI ÉV BOGYISZLÓI KISTARISZNYA ÓVODA 7132. BOGYISZLÓ, PETŐFI S. U. 16. Tel: 06-74-440-774 E-mail: ovoda@bogyiszlo.hu OM: 202193 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014-2015 NEVELÉSI ÉV A Nemzeti Erőforrás Miniszter 229/2012.

Részletesebben

1. Pedagógusok végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához. Pedagógus végzettség képesítés tanított tantárgy

1. Pedagógusok végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához. Pedagógus végzettség képesítés tanított tantárgy Különös közzétételi lista 2015/2016 tanév 32/2008 (XI. 2) OKM rendelet 10. számú melléklet 0 11/1994 (VI.8) MKM rendelethez, mely előírja a tájékoztatási kötelezettséget az alábbi témákban: A pedagógusok

Részletesebben

A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM VÉGREHAJTÁSÁNAK ÉRTÉKELÉSE 2011/2012. tanév ALAPFOKÚ NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK

A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM VÉGREHAJTÁSÁNAK ÉRTÉKELÉSE 2011/2012. tanév ALAPFOKÚ NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM VÉGREHAJTÁSÁNAK ÉRTÉKELÉSE 2011/2012. tanév ALAPFOKÚ NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK Aranyhíd Nevelési-Oktatási Integrációs Központ A minőségirányítási program végrehajtásának

Részletesebben

CSAPÓKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV. 2015/2016-os tanév

CSAPÓKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV. 2015/2016-os tanév CSAPÓKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2015/2016-os tanév Összeállította: Nagy Zsolt intézményvezető Debrecen, 2015. augusztus 25. Tartalom 1. A 2015/2016-os tanévet meghatározó jogszabályok, dokumentumok...4

Részletesebben

Reményhír Intézmény Eötvös József Általános Iskolája. Különös közzétételi lista

Reményhír Intézmény Eötvös József Általános Iskolája. Különös közzétételi lista Reményhír Intézmény Eötvös József Általános Iskola Intézményegység OM 201689 5630 Békés, Jantyik M. u. 21-25. Tel.: 06-70-322-3865 E-mail: eotvos@remenyhir.hu Honlap: www.remenyhir.hu Reményhír Intézmény

Részletesebben

Tájékoztató a 2015/2016-os tanév feladatainak végrehajtásáról és a 2016/2017-es nevelési év előkészítéséről

Tájékoztató a 2015/2016-os tanév feladatainak végrehajtásáról és a 2016/2017-es nevelési év előkészítéséről Polgári Vásárhelyi Pál Általános Iskola ARANY FOKOZAT Tájékoztató a feladatainak végrehajtásáról és a 2016/2017-es nevelési év előkészítéséről 4090 Polgár, Zólyom utca 14. Bevezető: A Polgári Vásárhelyi

Részletesebben

Különös közzétételi lista. Szigetszentmártoni Általános Iskola

Különös közzétételi lista. Szigetszentmártoni Általános Iskola Különös közzétételi lista Szigetszentmártoni Általános Iskola 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához A Kunszállási Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény Tóth Pál Általános Iskolájának Különös közzétételi listája a 2011/12-es tanévben [a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 8. (6) bekezdés alapján (a lista

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. 2014/2015. tanév. Zrínyi Miklós Középiskola, Nagypeterd Rózsafai- Általános Iskolája

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. 2014/2015. tanév. Zrínyi Miklós Középiskola, Nagypeterd Rózsafai- Általános Iskolája KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. tanév Zrínyi Miklós Középiskola, Nagypeterd Rózsafai- Általános Iskolája 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége Pedagógusok Végzettség, szakképzettség

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016-os tanév

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016-os tanév KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016-os tanév Szent István Katolikus Óvoda és Általános Iskola Kétsoprony 1 KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016-os tanév Óvoda 1. Óvodapedagógusok száma: 4 fő 2. Óvoda pedagógusok iskolai

Részletesebben

BELEGI PITYPANG ÓVODA

BELEGI PITYPANG ÓVODA BELEGI PITYPANG ÓVODA 7543 Beleg, Rákóczi u. 163. Tel.: 0620/3412722 PEDAGÓGIAIMUNKATERV 2015/2016. NEVELÉSI ÉVRE Készítette: Szabó Gáborné Az óvoda nevelőtestülete a munkatervet megismerte és 100%-os

Részletesebben

Győri Móra Ferenc Általános Iskola és Szakközépiskola MUNKATERVE 2015/2016. tanév

Győri Móra Ferenc Általános Iskola és Szakközépiskola MUNKATERVE 2015/2016. tanév Ikt.szám: 591/2015. Győri Móra Ferenc Általános Iskola és Szakközépiskola MUNKATERVE 2015/2016. tanév A tanév legfontosabb pedagógiai feladatai: 1.) Hatékony és következetes módszerekkel a tanulói és dolgozói

Részletesebben

MUNKATERV 2014/15 tanév

MUNKATERV 2014/15 tanév MUNKATERV 2014/15 tanév Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola OM 033966 (Kaposvár, Fő u. 40-44.) Kaposvár, 2014. szeptember 5. Szabó Zoltánné Kudomrák Zsuzsanna főigazgató Jóváhagyta: az intézmény

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016. TANÉV

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016. TANÉV KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016. TANÉV Jogszabályi alapja 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. (1) bekezdés. Az iskola neve: Nagyboldogasszony Római Katolikus Általános Iskola Az iskola címe: 8300

Részletesebben

A Dadi Református Egyházközség Általános Művelődési Központja. Munkaterve. a 2012/2013-as tanévre

A Dadi Református Egyházközség Általános Művelődési Központja. Munkaterve. a 2012/2013-as tanévre A Dadi Református Egyházközség Általános Művelődési Központja Munkaterve a 2012/2013-as tanévre Dad, 2012. augusztus 3. 1 Bakiné Takács Irén ÁMK-igazgató Tartalomjegyzék Helyzetelemzés Legfontosabb célkitűzések

Részletesebben

A Budapest XIX. kerület Gábor Áron Általános Iskola MU N K A T E R V

A Budapest XIX. kerület Gábor Áron Általános Iskola MU N K A T E R V A Budapest XIX. kerület Gábor Áron Általános Iskola MU N K A T E R V 2009 /2010-es tanév A 2009-10-es tanév feladatait az alábbi dokumentumok alapján állítottuk össze: - az 1993. évi LXXIX. sz. törvény

Részletesebben

Előterjesztés. Bicske Városi Óvoda vezetőjének beszámolója a 2015/2016 nevelési évről

Előterjesztés. Bicske Városi Óvoda vezetőjének beszámolója a 2015/2016 nevelési évről Előterjesztés Bicske Városi Óvoda vezetőjének beszámolója a 2015/2016 nevelési évről 1. előterjesztés száma: 222 /2016 2. Előterjesztést készítő személy neve: dr. Hekman Tibor 3. előterjesztés készítésében

Részletesebben

2011/2012. tanév munkaterve

2011/2012. tanév munkaterve KISKŐRÖSI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS ÓVODÁJA, ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA, KÖZÉPISKOLÁJA, SZAKISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA KISKŐRÖS 2011/2012. tanév munkaterve A munkaterv alapdokumentációja: Éves intézményi, tagintézményi

Részletesebben

ARANYDIÓ EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE 2643 DIÓSJENŐ KOSSUTH ÚT 13. Tel: 35/364 023

ARANYDIÓ EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE 2643 DIÓSJENŐ KOSSUTH ÚT 13. Tel: 35/364 023 ARANYDIÓ EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE 2643 DIÓSJENŐ KOSSUTH ÚT 13. Tel: 35/364 023 Beszámoló a 2015/2016. tanév indításáról Tisztelt Jegyző Asszony, Tisztelt Polgármester Úr, Tisztelt Képviselő-testület! Az

Részletesebben

KÁNTORJÁNOSI CSICSERGŐ ÓVODA

KÁNTORJÁNOSI CSICSERGŐ ÓVODA KÁNTORJÁNOSI CSICSERGŐ ÓVODA KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015-2016 NEVELÉSI ÉV Készítette: Rácz Istvánné Intézményvezető NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015-2016 NEVELÉSI ÉV A 229/2012. (VIII. 28.)

Részletesebben

2015/2016. ÉVI MUNKATERVE

2015/2016. ÉVI MUNKATERVE TELEKI JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA 2015/2016. ÉVI MUNKATERVE ~ 1 ~ Munkaterv A 2015/2016. tanévre A világhoz nem alkalmazkodni kell, hanem csinálni; nem újra teremteni azt, ami már meg van benne,

Részletesebben

ÚJVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013/2014 TANÉVI MUNKATERVE

ÚJVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013/2014 TANÉVI MUNKATERVE ÚJVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013/2014 TANÉVI MUNKATERVE 2013 TARTALOM I. A TANÉVI FELADATOKAT MEGHATÁROZÓ JOGSZABÁLYOK DOKUMENTUMOK II. A 2013/2014-ES TANÉV FELADATTERVE III. RENDEZVÉNYTERV IV. LEGITIMÁCIÓ

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016. tanév

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016. tanév Dunaföldvári-Bölcskei-Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Gimnázium Kegyes József Általános Iskolája 7025 Bölcske, Paksi u. 18. Tel: 75/535-017 e-mail: bolcske.suli@tolna. net KÖZZÉTÉTELI

Részletesebben

MUNKATERV. a 2013/2014 es tanévre

MUNKATERV. a 2013/2014 es tanévre 2652 Tereske Telefon: +35 559002 Honlapcím: http://www.tereske.net OM: 032281 MUNKATERV a 2013/2014 es tanévre Az iskolai munkatervet 2013. szeptember 3 án a nevelőtestület egyhangúan elfogadta. jegyzőkönyv

Részletesebben

2015-2016 TANÉV MUNKATERVE

2015-2016 TANÉV MUNKATERVE 2015-2016 TANÉV MUNKATERVE KIMBI ÓVODA 1121 Budapest, Tállya utca 22. OM 034501 Készítette: Gallina Ilona óvodavezető 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. A MUNKATERV JOGSZABÁLYI HÁTTERE... 3 2. A NEVELÉSI ÉV RENDJE...

Részletesebben

1 oldal a 1 oldalból

1 oldal a 1 oldalból RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette és előterjeszti: Vinczéné Szunyogh Judit

Részletesebben

KISZOMBORI MIKROTÉRSÉG KARÁTSON EMÍLIA NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA. ÉVES MUNKATERV Az óvodai nevelési év helyi rendjének meghatározása 2013.-2014.

KISZOMBORI MIKROTÉRSÉG KARÁTSON EMÍLIA NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA. ÉVES MUNKATERV Az óvodai nevelési év helyi rendjének meghatározása 2013.-2014. Az óvodai nevelési év helyi rendjének meghatározása 2013-2014. KISZOMBORI MIKROTÉRSÉG KARÁTSON EMÍLIA NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA ÉVES MUNKATERV Az óvodai nevelési év helyi rendjének meghatározása 2013.-2014.

Részletesebben

TÜNDÉRKERT KELETI ÓVODA MUNKATERVE 2015 2016 NEVELÉSI ÉV

TÜNDÉRKERT KELETI ÓVODA MUNKATERVE 2015 2016 NEVELÉSI ÉV TÜNDÉRKERT KELETI ÓVODA MUNKATERVE 2015 2016 NEVELÉSI ÉV Készítette: Ács Sándorné intézményvezető Nyíregyháza, 2015. szeptember 14. 1 A 2014 2015 ös nevelési év rendjét a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet

Részletesebben

Balaton Óvoda Munkaterve 2015-2016 nevelési év

Balaton Óvoda Munkaterve 2015-2016 nevelési év Balaton Óvoda Munkaterve 2015-2016 nevelési év Az intézmény hivatalos elnevezése: BALATON ÓVODA Az intézmény pontos címe telefonszáma: H-1055 Budapest, Balaton u. 10. Telefon: 06-1-312-1415 e-mail: balatonovi@gmail.com

Részletesebben

I.tanítás nélküli munkanap 09.29. Megemlékezés az idősekkről Bobák Melinda. tanítók, szaktanárok, szak-mai munkaközösségek vezetőinek véleményezésével

I.tanítás nélküli munkanap 09.29. Megemlékezés az idősekkről Bobák Melinda. tanítók, szaktanárok, szak-mai munkaközösségek vezetőinek véleményezésével A 2015/2016-os tanév programjai rendezvényterv A tanév helyi rendje, ellenőrzési terv Szeptember A program 09. 01. Az első tanítási nap. A 2015/2016. tanévben a tanítási napok száma 181. Minden osztályban

Részletesebben

Kovács Botond 1. osztály

Kovács Botond 1. osztály Hajmáskéri Gábor Áron Általános Iskola 05-0. tanév I. félév Kovács Botond. osztály matematika matematika matematika magyar környezetismeret hit-és erkölcstan ének ének 5. magyar 3 magyar magyar magyar

Részletesebben

2015-2016. tanév I. BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓ

2015-2016. tanév I. BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓ Dunaföldvári Bölcskei - Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Gimnázium Magyar László Gimnáziuma 7020 Dunaföldvár, Templom u. 5. Telefon/Fax: 75/541-269 e-mail: magyarlaszlogimi1@gmail.com

Részletesebben

SzSzKSz Kossuth Zsuzsanna Egészségügyi és Könnyűipari Tagintézménye

SzSzKSz Kossuth Zsuzsanna Egészségügyi és Könnyűipari Tagintézménye PEDAGÓGIAI PROGRAM 1 SzSzKSz Kossuth Zsuzsanna Egészségügyi és Könnyűipari Tagintézménye Pedagógiai program PEDAGÓGIAI PROGRAM 2 Tartalomjegyzék Az iskola legfontosabb adatai... 4 Az iskola története...

Részletesebben

A SZEGEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY HATÁRKŐ ISKOLA MUNKATERVE ÉS NAPTÁRI EMLÉKEZTETŐJE A 2007-2008-AS TANÉVRE

A SZEGEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY HATÁRKŐ ISKOLA MUNKATERVE ÉS NAPTÁRI EMLÉKEZTETŐJE A 2007-2008-AS TANÉVRE A SZEGEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY HATÁRKŐ ISKOLA MUNKATERVE ÉS NAPTÁRI EMLÉKEZTETŐJE A 2007-2008-AS TANÉVRE Készítette: Konkolyné Bárkányi Ibolya tagintézmény-vezető Az SZKTT

Részletesebben

OM : 028318 M U N K A T E R V. 2014-2015. tanév

OM : 028318 M U N K A T E R V. 2014-2015. tanév Kondorosi Petőfi István Általános és Alapfokú Művészeti Iskola, Kollégium OM : 028318 M U N K A T E R V 2014-2015. tanév Összeállította: Laurinyeczné Trnyík Judit igazgató 1 Az ember csak neveléssel válik

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ I. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉS

TÁJÉKOZTATÓ I. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉS TÁJÉKOZTATÓ Gádoros Nagyközség Önkormányzata Képviselő- testületének 2011.szeptember 13-án 14 órakor tartandó ülésére, a Napközi otthonos Óvodában folyó nevelőmunkáról, gazdálkodásáról Tisztelt Képviselő-

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2011/2012-es tanév

Különös közzétételi lista 2011/2012-es tanév Különös közzétételi lista 2011/2012-es tanév 1. A nevelési/tanítási év rendje Megnevezés Esemény Felelős A tanév rendje Tanítás nélküli ok Szünetek 2011. 2012. A SZ O N D J F M Á M J J Első tanítási nap

Részletesebben

Polgári József Attila Gimnázium és Szakképző Iskola

Polgári József Attila Gimnázium és Szakképző Iskola Polgári József Attila Gimnázium és Szakképző Iskola Beszámoló a 2013-2014. tanév munkájáról Készítette: Vajda László igazgató Polgár, 2014. június 11. 2014. Polgár Tartalom jegyzék 1. Személyi feltételek...

Részletesebben

Különös Közzétételi Lista

Különös Közzétételi Lista KLIK KUNSZENTMIKLÓSI TANKERÜLETE FÖLDVÁRY GÁBOR KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 6098 Tass, Dunai út 24. Telefonszám: 76/536-210 Fax: 76/536-211 Szervezeti egységkód: 030003, OM: 027936 Különös Közzétételi

Részletesebben

1. Felvételi lehetőség

1. Felvételi lehetőség 1. Felvételi lehetőség Az iskolaváltás valamint a tanuló átvételének szabályai Az iskola beiratkozási körzetén kívül lakó tanulók felvételénél- az 1. évfolyamot kivéve- az alábbi szempontokat vesszük figyelembe:

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/13/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 25-i ülésére Tárgy: Az önkormányzat fenntartásában

Részletesebben

Angyalffy Mátyás Általános Iskola és Művészeti Iskola

Angyalffy Mátyás Általános Iskola és Művészeti Iskola Angyalffy Mátyás Általános Iskola és Művészeti Iskola m u n k a t e r v e a 2015/2016. tanévre Naszály, 2015. augusztus 31. Készítette: Dibuszné Hauser Zsuzsanna igazgató Elfogadta: a nevelőtestület Naszály

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MUNKATERV

INTÉZMÉNYI MUNKATERV Klebelsberg Intézményfenntartó Központ, 1051 Budapest Nádor utca 32. KLIK adószáma: 15799658-2-41 Mátészalkai Tankerület KLIK 150006 Dancs Lajos Ének-zenei Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Részletesebben

2015/2016 tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

2015/2016 tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös Közzétételi Lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról előírásai alapján Hejőbábai Zrínyi Ilona Általános Iskola valamint tagintézménye: Hejőbábai

Részletesebben

MUNKATERV 2015/2016.

MUNKATERV 2015/2016. HÁROM SZIROM ÓVODA 4242 Hajdúhadház, Petőfi u. 1/a Tel/Fax:06-52-384-553 E-mail cím:postmaster@haromszirom.t-online.hu MUNKATERV 2015/2016. Intézmény OM- azonosítója: 030839 Nevelőtestület nevében: Intézményvezető:

Részletesebben

Közzétételi lista. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége és szakképzettsége

Közzétételi lista. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége és szakképzettsége Közzétételi lista A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége és szakképzettsége Sorszám Beosztás Végzettség Szakképzettség Tanított tárgyak 1. tanító főiskola tanító, technika

Részletesebben

CSORVÁSI GULYÁS MIHÁLY ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA OM 028314

CSORVÁSI GULYÁS MIHÁLY ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA OM 028314 CSORVÁSI GULYÁS MIHÁLY ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA OM 028314 Nyitva tartási rend Általános iskola Szorgalmi időben hétfőtől péntekig a nyitvatartási idő: 7 00 16 00, (igény szerint 17 óráig).

Részletesebben

Intézményi közzétételi lista

Intézményi közzétételi lista Szent Imre Katolikus Általános Iskola, Liliom Óvoda és Egységes Óvoda - Bölcsőde 5331 Kenderes, Szent István út 36. tel: 59/528-010, fax: 59/528-034, e-mail: kenderessuli@gmail.com Intézményi közzétételi

Részletesebben

Fontos tudnivalók a 2015/2016-os tanévről

Fontos tudnivalók a 2015/2016-os tanévről Fontos tudnivalók a 2015/2016-os tanévről Oldal: 2 / 7 Székhelyünk: 2085 Pilisvörösvár, Fő utca 134. Telefon: (26) 374 457 (26) 611-477 Iskolaigazgató: Szakmai vezető: Iskolatitkár: Gazdasági vezető: Gazdasági

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2014/2015

Különös közzétételi lista 2014/2015 Különös közzétételi lista 2014/2015 I. Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató II. Beiratkozásra meghatározott idő, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma III. A nevelési-oktatási

Részletesebben

Nagyvázsonyi Kinizsi Pál Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola MUNKATERV

Nagyvázsonyi Kinizsi Pál Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola MUNKATERV Nagyvázsonyi Kinizsi Pál Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola MUNKATERV 2014 /2015 Készült: 2014. augusztus 25 Készítette: Szautner Antalné OM azonosító: 037131 Feladatunk a 2014 / 2015-ös tanévben:

Részletesebben

GÁRDONYI GÉZA ÉS SZEGI SULI ÁLTALÁNOS ISKOLA. 2015-2016. évi M U N K A T E R V E

GÁRDONYI GÉZA ÉS SZEGI SULI ÁLTALÁNOS ISKOLA. 2015-2016. évi M U N K A T E R V E GÁRDONYI GÉZA ÉS SZEGI SULI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2015-2016. évi M U N K A T E R V E A munkaterv összeállításánál az alábbi jogi szabályozókat vettük figyelembe: Törvények: 2011. évi CXC. törvény a nemzeti

Részletesebben

TÁMOP-3.1.4.B-13/1-2013-0001 Köznevelés az iskolában. Törteli Szent István Király Általános Iskola

TÁMOP-3.1.4.B-13/1-2013-0001 Köznevelés az iskolában. Törteli Szent István Király Általános Iskola Törteli Szent István Király Általános Iskola STATISZTIKAI ADATOK I. TANULÓLÉTSZÁM ALAKULÁSA 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 340 319 313 309 Hátrányos helyzetű tanulók aránya: 63 % HHH tanulók aránya:

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015-2016. Eszterlánc Északi Óvoda 4400 Nyíregyháza, Tas út 1-3. OM: 033092

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015-2016. Eszterlánc Északi Óvoda 4400 Nyíregyháza, Tas út 1-3. OM: 033092 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015-2016. Eszterlánc Északi Óvoda 4400 Nyíregyháza, Tas út 1-3. OM: 033092 1. Elérhetőségi adatok Adat megnevezése Az intézmény hivatalos neve szöveg és /vagy kapcsolódó dokumentum

Részletesebben

Mihályi Általános Iskola Pedagógiai Programja

Mihályi Általános Iskola Pedagógiai Programja Mihályi Általános Iskola Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék HELYZETELEMZÉS... 5 BEVEZETÉS... 7 NEVELÉSI PROGRAM... 9 Szervezeti tagozódás... 19 Tárgyi, személyi feltételek... 20 Ellenőrzés, értékelés...

Részletesebben

Nyíregyházi Arany János Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium

Nyíregyházi Arany János Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium Nyíregyházi Arany János Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium HÁZIREND 2014. 2 Tartalomjegyzék: 1. A Házirend jelentősége 4.o. 1.1. Mi a Házirend? 4.o. 1.2. A Házirend célja 4.o. 2. A Házirend hatálya

Részletesebben

2011/2012-es nevelési év. Készítette : Molnár Gyula Miklósné. óvodavezető

2011/2012-es nevelési év. Készítette : Molnár Gyula Miklósné. óvodavezető NAGYATÁDI ÓVODA ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPORTISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT EGYESÍTETT ÓVODA FELADATELLÁTÁS TERVEZÉSE /2es nevelési év Készítette : Molnár Gyula

Részletesebben

ÓVODAI MUNKATERV A 2015/2016-os nevelési évre

ÓVODAI MUNKATERV A 2015/2016-os nevelési évre ÓVODAI MUNKATERV A 2015/2016-os nevelési évre Borsodszirák, 2015. szeptember 1. Gondosné Bányai Ágnes Intézményvezető 1 Amit csak hall a gyerek, könnyen elfelejti. Amit lát, inkább megjegyzi, de amiben

Részletesebben

Közzétételi lista. Szekszárdi I. Béla Gimnázium Kollégiuma

Közzétételi lista. Szekszárdi I. Béla Gimnázium Kollégiuma Közzétételi lista Szekszárdi I. Béla Gimnázium Kollégiuma A kollégiumi felvételi lehetőségről szóló tájékoztató: A tanuló az iskola útján vagy közvetlenül kérheti kollégiumi felvételét, valamint externátusi

Részletesebben

Szegedi Szakképzési Centrum Vedres István Szolgáltatási Szakképző Iskolája

Szegedi Szakképzési Centrum Vedres István Szolgáltatási Szakképző Iskolája Szegedi Szakképzési Centrum Vedres István Szolgáltatási Szakképző Iskolája OM 203052 6720 Szeged, Horváth Mihály utca 2-6. Tel/Fax: 62/547-160/114-es mellék E-mail: epki@vedres.sulinet.hu A szegedi Vedres

Részletesebben

A NAGYKOVÁCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2010-2011. TANÉVI NEVELŐ-OKTATÓ MUNKÁJÁNAK ÉRTÉKELÉSE

A NAGYKOVÁCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2010-2011. TANÉVI NEVELŐ-OKTATÓ MUNKÁJÁNAK ÉRTÉKELÉSE A NAGYKOVÁCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2010-2011. TANÉVI NEVELŐ-OKTATÓ MUNKÁJÁNAK ÉRTÉKELÉSE Készítette: Dér Zsuzsanna igazgató Nagykovácsi, 2011. június 22. Kapja: Bencsik Mónika polgármester Nagykovácsi Nagyközség

Részletesebben

Kengyeli Kossuth Lajos Általános Iskola ÉRTÉKELÉS A NEVELŐ-OKTATÓ MUNKÁRÓL 2014/2015. TANÉV 1 Az értékelést készítette az osztályfőnökök év végi jelentése és a munkaközösségek beszámolói alapján Tóthné

Részletesebben

A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Közoktatási Intézménye szervezeti és működési szabályzata

A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Közoktatási Intézménye szervezeti és működési szabályzata A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Közoktatási Intézménye szervezeti és működési szabályzata A módosításokkal egységes szerkezetben 2009. január 26. SZKTT Közoktatási Intézménye SZMSZ Tartalomjegyzék

Részletesebben

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A a nevelési oktatási intézmények részére

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A a nevelési oktatási intézmények részére K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A a nevelési oktatási intézmények részére Melléklet a 32/2008. (XI.24.)OKM rendelethez 10 számú melléklet a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelethez Iskolák 1 A pedagógusok

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 32/2008. (XI. 24.) a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló OKM rendelet alapján az alábbi adatokkal működik intézményünk. Intézmény neve: Felsőbüki Nagy Pál Általános

Részletesebben

A DUNAÚJVÁROSI SZC SZABOLCS VEZÉR GIMNÁZIUMÁNAK ÉS SZAKKÖZÉPISKOLÁJÁNAK M U N K A T E R V E 2015-2016-os tanévre

A DUNAÚJVÁROSI SZC SZABOLCS VEZÉR GIMNÁZIUMÁNAK ÉS SZAKKÖZÉPISKOLÁJÁNAK M U N K A T E R V E 2015-2016-os tanévre A DUNAÚJVÁROSI SZC SZABOLCS VEZÉR GIMNÁZIUMÁNAK ÉS SZAKKÖZÉPISKOLÁJÁNAK M U N K A T E R V E 2015-2016-os tanévre Pusztaszabolcs, 2015.08.31 Készítette: Mátyás Julianna igazgató 1 B E V E Z E T É S A munkaterv

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához.

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához. Közzétételi lista A 11/1994.(VI.8.) MKM rendelet 10. számú mellékletének értelmében a nevelési oktatási intézmények az alábbi adatokat, információkat kötelesek honlapjukon is közzétenni 1. A pedagógusok

Részletesebben

Tiszaalpári Árpád Fejedelem Általános Iskola 6066 Tiszaalpár, Alkotmány u. 14. 76/424-124 fax: 76/598-828 e-mail: alpariskola@gmail.

Tiszaalpári Árpád Fejedelem Általános Iskola 6066 Tiszaalpár, Alkotmány u. 14. 76/424-124 fax: 76/598-828 e-mail: alpariskola@gmail. Tiszaalpári Árpád Fejedelem Általános Iskola 6066 Tiszaalpár, Alkotmány u. 14. 76/424-124 fax: 76/598-828 e-mail: alpariskola@gmail.com 1. A PEDAGÓGUSOK ISKOLAI VÉGZETTSÉGE, SZAKKÉPZETTSÉGE 1. Név Bársony

Részletesebben

Rendezvénynaptár 2015-2016. PestújhelyiÁltalános Iskola

Rendezvénynaptár 2015-2016. PestújhelyiÁltalános Iskola Rendezvénynaptár 2015-2016. PestújhelyiÁltalános Iskola Hónap szeptember Önkormányzati rendezvények Kiemelt iskolai rendezvények 09.01.Tanévnyitó ünnepség 09.02. Felhívás öko-pályamunka készítésére. Téma:

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR 2015-2016. tanév

ESEMÉNYNAPTÁR 2015-2016. tanév ESEMÉNYNAPTÁR 2015-2016. tanév Augusztus Tantárgyfelosztás Órarend-készítés Alakuló munkatársi értekezlet Balesetvédelem Balesetvédelmi és tűzvédelmi oktatás Tanévkezdő szakmai konferencia Bpest, Starján

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MUNKATERVE

INTÉZMÉNYI MUNKATERVE Balatonszentgyörgyi Margaréta Óvoda Balatonszentgyörgy, Csillagvár u.4. OM: azonosító: 202297 2015/2016-os nevelési év INTÉZMÉNYI MUNKATERVE Összeállította: intézményvezető Tartalomjegyzék 1. Statisztikai

Részletesebben

Sokorópátkai Egységes Óvoda-Bölcsőde ÁMK Munkaterv 2015/2016. Készítette: Horváthné Fekete Edit 2015.08.15.

Sokorópátkai Egységes Óvoda-Bölcsőde ÁMK Munkaterv 2015/2016. Készítette: Horváthné Fekete Edit 2015.08.15. Sokorópátkai Egységes Óvoda-Bölcsőde ÁMK Munkaterv 2015/2016 Készítette: Horváthné Fekete Edit 2015.08.15. 1 Tartalom 1.FEJLESZTÉSI TERV... 4 1.1.Személyi feltételek... 4 1.2. Tárgyi feltételek... 5 2.PEDAGÓGIAI

Részletesebben

Közzétételi lista a 229/2012. Korm. rendelet alapján:

Közzétételi lista a 229/2012. Korm. rendelet alapján: Közzétételi lista a 229/2012. Korm. rendelet alapján: 23. (1) e): A Nyíregyházi Főiskola Apáczai Csere János Gyakorló Általános Iskolája és Alapfokú Művészeti Iskola 2013/2014-es tanévi időrendje 6. Időrendi

Részletesebben

TARTALOMMUTATÓ. 1. Beszámoló a Társulás 2009. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről.

TARTALOMMUTATÓ. 1. Beszámoló a Társulás 2009. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről. TARTALOMMUTATÓ 1. Beszámoló a Társulás 2009. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről. 2. Tájékoztató az oktatási intézmények helyzetéről a 2009/2010-es tanév kezdése előtt. 3. Költségracionalizálási

Részletesebben

réerens ELŐTERJESZTÉS a Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testület 2014. szeptember 29-i ülésére Tisztelt Képviselő-testület!

réerens ELŐTERJESZTÉS a Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testület 2014. szeptember 29-i ülésére Tisztelt Képviselő-testület! Sorszám: J Tárgy: Mezőberény Város Ovodai Intézménye 2014-2015. V nevelési év munkaterve Előterjesztő: Körösi Mi1ály Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke Készítette: Olejné Mertz Judit referens Véleményező

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI SZC INCZÉDY GYÖRGY Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma 4400 Nyíregyháza, Árok utca 53. Tel.: 42/512-320 Fax: 42/512-320/134 OM

NYÍREGYHÁZI SZC INCZÉDY GYÖRGY Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma 4400 Nyíregyháza, Árok utca 53. Tel.: 42/512-320 Fax: 42/512-320/134 OM NYÍREGYHÁZI SZC INCZÉDY GYÖRGY 4400 Nyíregyháza, Árok utca 53. Tel.: 42/512-320 Fax: 42/512-320/134 OM azonosító: 203045 004 E-mail: iskola@inczedy.sulinet.hu Honlap: www.inczedy.hu NYÍREGYHÁZI SZC INCZÉDY

Részletesebben

A Herman Ottó Általános Iskola Munkaterve

A Herman Ottó Általános Iskola Munkaterve A Herman Ottó Általános Iskola Munkaterve a 10. tanévre Felsőpakony, 2009. szeptember Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 I. Helyzetelemzés... 3 II. A tanévindítás feltételei... 4 Személyi feltételek...

Részletesebben

A Kecskeméti Szakképzési Centrum Szent-Györgyi Albert Szakközépiskolája és Szakiskolája MUNKATERVE 2015-2016-os tanév

A Kecskeméti Szakképzési Centrum Szent-Györgyi Albert Szakközépiskolája és Szakiskolája MUNKATERVE 2015-2016-os tanév A Kecskeméti Szakképzési Centrum MUNKATERVE 2015-2016-os tanév Kecskemét 2015. Kecskeméti Szakképzési Centrum Tartalomjegyzék Bevezető... 3 I. A tagintézmény szervezeti struktúrája... 4 Humánerőforrás...

Részletesebben

MUNKATERV 2015/16. tanév

MUNKATERV 2015/16. tanév ARLÓI SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA OM 029148 KLIK049013 3663 Arló, Rákóczi út 3/A. Telefon:06-48-444-008 E-mail: iskola@szechenyi-arlo.sulinet.hu MUNKATERV 2015/16. tanév 1. Helyzetelemzés 1.1. Személyi

Részletesebben