Karácsonyi és újévi köszöntés

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Karácsonyi és újévi köszöntés"

Átírás

1 Levél Önkormányztánk időszki lpj Krácsonyi és újévi köszöntés A Krácsony és Újév küszöbén, mint polgármester köszöntöm Önöket. Mit is kívánhtnék mást, mint ngyon boldog ünnepeket, kiegyensúlyozott és sikeres újesztendőt. A Krácsony csládok ünnepe, de én hiszem, hogy Levél lkosság is lkot egyfjt csládot. Ezért jöttünk össze z dventi koszorúnk gyertyáink meggyújtásár vsárnponként és ezért díszítettük fel flu krácsonyfáját, építettük meg z életngyságú betlehemünket. Hogy mi kerül feldíszített f lá, jándék gynánt? Bármilyen giccsesen is hngzik, úgy érzem: közös várkozás, z együttlét és beszélgetés, szeretet és megbecsülés legszebb jándék, mint Szent Cslád, Mári és József is szegényes jászolbn legngyobb szeretettel várt Megváltó születését. Minden más jándék csk ezután következhet, csk megpróbálhtj kifejezni megbocsátás és szeretet érzését. Kérem, gondoljnk erre, hogy Krácsonyi csillogás és pomp közepette is meglássák lélek kicsiny gyertyfényét: szeretetet, mi minden pénzért kphtó cicománál szebben világít. A Szilveszter, z Újév bráti társságok hrsánybb, vidámbb ünnepe. Ez np, mikor szilveszteri pezsgőzés előtt számb vesszük z eltelt esztendő eredményeit, pezsgőmámor, z önfeledt ünnep elmúltávl pedig elkezdünk dolgozni, z előző terveket még részletesebben kidolgozni és megvlósítni. Mindezen gondoltok jegyében kívánok minden levéli polgárnk szeretetteljes, békés Krácsonyt, ngyon boldog és sikeres Új esztendőt. Kívánom, hogy z új évben váljnk vlór álmik, teljesüljenek vágyik, vlósuljnk meg céljik, hogy mindennpi sikereikben legyen erejük megtlálni boldogságot! Ppp Zoltán polgármester H Krácsonyi különszám z ünnep elérkezik z életedben, kkor ünnepelj egészen. (...) Tisztálkodjál belülről és kívülről. Felejts el mindent, mi köznpok szertrtás és feldt. Az ünnepet nemcsk nptárbn írják piros betűkkel. Nézd régieket, milyen áhíttosn, milyen feltétlenül, milyen körülményesen, mennyi vd örömmel ünnepeltek! Az ünnep különbözés. Az ünnep mély és vrázsos rendhgyás. Mári Sándor KARÁCSONYI AJÁNDÉK A levéli állndó lkcímmel rendelkező és életvitelszerűen levélen lkó 70 év feletti és 60 év feletti egyedülállló időseket krácsonyi ünnep lklmából 3.000,-Ft/fő, egyszeri támogtásbn részesítette z önkormányzt. A nyilvántrtás szerint 153-n, összesen ,-Ft támogtást kptk. TARTALOM Krácsony Testületi ülések Közhírrététel Idősek npj Krácsonyi írások Anykönyv Szentmisék Skbrátok... Mesemondó verseny Rendezvények Vérdás Krácsony Szilveszter Frsng 1. oldl 2. oldl 2-3. oldl 3. oldl 4-5. oldl 5. oldl 6. oldl 6.-oldl 7. oldl 7. oldl 7-8. oldl 8. oldl 8. oldl 8. oldl

2 Levél Önkormányztánk időszki lpj Krácsonyi különszám KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSEKRŐL A november 24-én trtott nyilvános képviselő-testületi ülésen hozott legfontosbb döntésekről rövidített formábn, z lábbikbn dunk számot: A Képviselő-testület Levéli Német Nemzetiségi Áltlános Iskol torncsrnok és kzánház épület közötti összekötő lpos tető cspdékvíz szigetelés felújítási munkáir tett jánltot z előterjesztés szerint jóváhgyj. A munkák költségét Ft-ot évi * 102/2008. (XI. 24.) htározt A Képviselő-testület község évi költségvetés készítésekor betervezi. költségvetési koncepcióját z előterjesztés * 107/2008. (XI. 24.) htározt szerint elfogdj. A Képviselő-testület támogtj Schmitzhofer Csbáné, háziorvosi szolgált körzeti ápoló és * 103/2008.(XI. 24.) htározt A Képviselő-testület Levéli Nyugdíjs Klub dminisztrátor részére fizioterápiás egyesület önkormányzttól kpott évi tnfolymon vló részvételét, melynek támogtásáról szóló elszámolást, vlmint költségét kb Ft-ot évi tevékenységükről szóló tájékozttót z költségvetési rendeletébe betervezi. Megbízz polgármestert tnulmányi szerződés előterjesztés szerint elfogdj. megkötésével. * 104/2008.(XI. 24.) htározt A Képviselő-testület Hók Lovsklub * 108/2008.(XI. 24.) htározt önkormányzttól kpott évi A Képviselő-testület levéli állndó lkcímmel támogtásáról szóló elszámolást, vlmint rendelkező és életvitelszerűen Levélen lkó tevékenységükről szóló tájékozttót 70 év feletti időskorúk, vlmint 60 év feletti egyedülálló nyugdíjsokt krácsonyi előterjesztés szerint elfogdj. ünnep lklmából Ft/fő, zz * 8/2008.(XI. 27.) rendeletet z önkor- Háromezer forint/fő támogtásbn részesíti mányzt áltl végzett közműépítéshez költségvetés trtlék terhére. A list kpcsolódó út- és közműfejlesztési összeállításávl megbízz Szociális, Csládvédelmi és Ifjúsági Bizottságot. Az hozzájárulásról. jándékot képviselők viszik és dják át z időseknek. * 105/2008.(XI. 24.) htározt A Képviselő-testület Május 1. ligeti játszóteret üzemeltetésre átdj Levél * 109/2008.(XI. 24.) htározt Brátink Egyesülete (9221 Levél, Fő u. 30., A Képviselő-testület úgy dönt, hogy z képviselője Máté Tmásné elnök) részére z előterjesztéshez mellékelt Levél Község Önkormányzt évi ellenőrzési lábbi feltételekkel. munktervét jóváhgyj. Az LBE válllj: - játszótér fejlesztésére pályázt benyújtását z FVM flumegújítási és flufejlesztési * 110/2008.(XI. 24.) htározt pályáztár, z elkészült és z önkormányzt A Képviselő-testület:./ 89/2008.(IX.30.) htároztábn áltl jóváhgyott tervek szerint, - sikeres pályázt esetén játszótér foglltkr vontkozón Ngy Sándor ügyvéd előfinnszírozását és kivitelezés (Mosonmgyróvár, Lucsony u. 12.) felhtlmzását visszvonj lebonyolítását, - játszótér üzemeltetését, fenntrtását b./ z Architektúr Expo Szövetkezettől pályázt szerint minimum öt éves időtrtmr. tuljdonb és üzemeltetésre átveszi z expó területén lévő ivóvízhálóztot Az önkormányzt válllj: december 31-i nyilvántrtási értéken, de - pályáztírás költségeinek megtérítését, - sikeres pályázt esetén kivitelezés térítésmentesen, és üzemeletetésre átdj z lebonyolításánk segítését és z esetleg AQUA Kft-nek. felmerült egyéb költségek egyeztetés utáni c./ z ivóvízhálózt átvételéről háromoldlú megállpodást köt z Architektúr-Expo megtérítését, - hitelből történő finnszírozás esetén Szövetkezettel és z AQUA Kft-vel, mely keletkező kmt és egyéb hitelköltségek elkészítésével megbízz Ngy Sándor ügyvéd urt. megtérítését, - z üzemeltetés időtrtlm ltt felmerülő A szerződésben z átdás-átvétel ténye és fenntrtássl, felülvizsgálttl, jvításokkl és trtlm mellett rögzíteni kell zt, hogy z krbntrtásokkl kpcsoltos költségek AQUA Kft nyiltkozt szerint z átvett ivóvízhálózt műszki állpot megfelelő és egyeztetés utáni megtérítését. A megállpodást szerződésbe kell fogllni, kéri szolglmi jogok bejegyezését mely láírásár felhtlmzz vízhálóztr és vízmérőknákr. Az AQUA Kft fogysztási helyeken vízmérőórákt polgármestert. lecseréli és minden fogysztóvl egyedi szolgálttási szerződést köt december * 106/2008.(XI. 24.) htározt 12-ig. -2- * 111/2008.(XI.24.) htározt A Képviselő-testület 48/2008.(V.27.) htároztát pontosítj és kiegészíti következő szerint: A konyh bérleti díját szeptember 01-től z iskoli tnévhez igzodv 10 hónpr állpítj meg. A főzési díj összege bérleti szolgálttási szerződés 11. pontj lpján: - Óvodábn (3-szori étkezés) 400.-Ft/dg +Áf - Iskoli npköziben (3-szori étkezés) 417.Ft/dg +Áf - Iskoli menz (csk ebéd) 342.-Ft/dg + Áf - Alklmzott, vendég és szoc. étkezés 400.Ft/dg + Áf ****** A testület z ülésen több más ügyet is tárgylt, de htároztot nem hozott, illetve tájékoztókt hllgtott meg. A testület ülései nyilvánosk, - kivéve zárt ülést - zokon bárki részt vehet, ki érdeklődik flu-, és közügyek iránt! Ppp Zoltán polgármester KÖZHÍRRÉTÉTEL! Levél Község Önkormányzt Képviselőtestületének 8/2008. (XI. 27.) rendelete z önkormányzt áltl végzett közműépítéshez kpcsolódó út- és közműfejlesztési hozzájárulásról Levél Község Önkormányztánk Képviselő-testülete (továbbikbn: képviselő-testület) helyi önkormányztokról szóló évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében, vlmint z épített környezet lkításáról és védelméről szóló évi LXXVIII. törvény (továbbikbn: Étv.) 28. (2) bekezdésében kpott felhtlmzás lpján z lábbi rendeletet lkotj: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) A rendelet htály Levél község közigzgtási területén önkormányzti beruházásbn készülő közműépítésekre terjed ki. (2) A rendelet személyi htály mgánszemélyekre, jogi személyekre, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre (továbbikbn: tuljdonos) terjed ki, mennyiben tuljdonukt képező ingtlnokt kiszolgáló közművek önkormányzti beruházásbn történő kiépítésére, fejlesztésére (bővítésére) kerül sor. A KÖZMŰFEJLESZTÉSI HOZZÁJÁRULÁS MÉRTÉKE

3 Levél Önkormányztánk időszki lpj 2. (1) Az önkormányzt áltl végzett közműfejlesztési beruházás megvlósításáról z Étv. 28. (1) bekezdésben foglltk figyelembe vételével képviselő-testület dönt. (2) Az ingtln tuljdonosit beruházás prognosztizált költségéről és várhtó befejezés időpontjáról beruházás megkezdését megelőzően tájékozttni kell. 3. (1) A megvlósított közművek költségét z önkormányzt beruházás összköltségének legfeljebb 90 %-ig z érintett ingtlnok tuljdonosir áthárítj. (2) Az áthárítás %-os mértékéről képviselőtestület közműfejlesztési beruházás konkrét dtink ismeretében külön htároztbn dönt. (3) A közművesítés költségeinek felosztás lkóingtlnok tuljdonosi között z ingtlnok szám szerint egyenlő ránybn történik. (4) A hozzájárulás fizetésére vontkozó kötelezettséget és nnk mértékét Étv. 28. (4) bekezdésében foglltk szerint települési önkormányzt jegyzője z érintettekkel htároztbn közli. (A fellebbezés elbírálásár közigzgtási htósági eljárás és szolgálttás áltlános szbályiról szóló évi CXL. törvény i lpján Nyugt-dunántúli Regionális Közigzgtási Hivtl jogosult.) Krácsonyi különszám ülésen döntéséről tájékozttj képviselőtestületet. (2) A fizetési kedvezmény iránti kérelemhez mellékelni kell kérelmező és vele közös háztrtásbn élők jövedelemnyiltkoztát, vlmint nyiltkozni kell fizetésre kötelezett áltl eltrtottk számáról. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 6. A megjelenteket z Óvod ngycsoport kedves műsorrl lepte meg. Az ünnepi szép szvkt - melyet iskolánk igzgtónője Fenyvesi Gyöngyi mondott követte Ppp Zoltán polgármester, ki legidősebb hölgyeket és urt (Kiser Györgyné, Szkál Gyuláné és Már Mihály) köszöntötte. (1) A jelen rendelet kihirdetése npján lép htályb. Rendelkezéseit htályb lépést követően kezdődő közműfejlesztési beruházások (felújítások, bővítések) tekintetében kell lklmzni. Ngy István sk. Ppp Zoltán sk. jegyző polgármester ZÁRADÉK A rendelet z önkormányzt hirdetőtábláján vló kifüggesztéssel november 27. A vcsor előtt fellépett helyi Nyugdíjs npján kihirdetésre került. Egyesület Szivárvány Csoportj, Ngy István jegyző I dősek Npj Kálnoki Nyugdíjs Egyesület Rezed Tánccsoportj és Nyerges József nóténekes, volt mosonszentmiklósi polgármester. Hngultos táncokkl és énekekkel szórkozttták vendégeket. A HOZZÁJÁRULÁS MEGFIZETÉSE, FIZETÉSI KEDVEZMÉNYEK 4. (1) A közműfejlesztési hozzájárulást fizetési kötelezettséget és mértéket megállpító htározt jogerőre emelkedését követő 30 npon belül, htározthoz mellékelt átutlási postutlványon kell megfizetni. (2) A hozzájárulás megfizetésére fizetésre kötelezett kérelmére részletfizetési kedvezmény, illetve fizetési hldék (továbbikbn: fizetési kedvezmény) dhtó, mennyiben hozzájárulás egy összegben történő megfizetése fizetésre kötelezett, illetve áltl eltrtottk megélhetését súlyosn veszélyeztetné. (3) Részletfizetési kedvezmény legfeljebb 6 hónpr, egyenlő részletekben történő teljesítésre, fizetési hldék legfeljebb 3 hónpr nyújthtó. (4) A részletek megfizetésére hldék nem dhtó. Az esedékes részlet 15 npon túli, vgy többszöri késedelmes megfizetése esetén részletfizetési kedvezményt meg kell vonni. 5. fotók: Ptkiné Jrkovits Márt A jó hngultot z ízes, finom vcsor szkított félbe, melyet z önkormányzt és gyermekönkormányzt képviselői tálltk fel. A főszkács Tomp Ljos volt. A gulyásleves elfogysztás után, de már előtte és ltt is, Pollák Ferenc áltl dott hngultos zene dllmár táncoltk és énekeltek késő estig kitrtó hölgyek és urk. Községünkben november 21-én délután 5 órkor kezdődött z Idősek npj. A Kultúrház ngytermében szépen megterített sztlok várták z idős embereket. Sjnos sokn távol mrdtk erről kedves vendéglátásról. Remélni lehet, A rendezvényt többen is támogtták és hogy csk zért, mert már ngyon segítették: Nyugti Kpu Szövetkezet Meixner Pál; Sz-sz Txi Bt. Szbó sötétedett és nem betegségek mitt. András; Architektúr Expo Szövetkezet Mozsár Imre; Levél Brátink Egyesülete; Levéli Német Kisebbségi Önkormányzt; Levéli Kertészet Németh Csb és Némethné Tóth Erik; Mosd Bt. - levéli mosod Csáki Mihály; Npközi Konyh; Sport Büfé; Fő utci Itlbolt (1) Fizetési kedvezmény megállpításáról, megvonásáról átruházott önkormányzti htósági htáskörében kérelem benyújtását követő 15 npon belül polgármester dönt. A döntést hozó soron következő testületi Köszönjük minden segítőnek és támogtónk ezt szép délutánt és estét. Máté Tmásné -3-

4 Levél Önkormányztánk időszki lpj Krácsonyi különszám rácsony vsfüggöny árnyékábn megdón nyújtogtták felénk hóvl megrkott ágikt. Egy-egy reccsenés után jókt hemperegtünk friss, puh hóbn. - Még egyszer, még egyszer! skndálták kicsik felbuzdulv, mire természet gyermekei, mdrk, ijedten rebbentek szét. Hosszntrtó, kidós hncúrozás után, hosszú ágkt mgunk után vonszolv, megelégedetten indultunk hzfelé. Dsid Jenő - Jó álom Édesnyánk éppen pulykát készült leforrázni, mikor beléptünk z jtón. Látván, hogy mindnnyin épségben hzértünk, boldog mosoly rgyogt be z rcát. Édespánk pedig, miközben megdicsért bennünket, meleg tenyerével egyenként végigsimított buksinkt. Aztán este, mikor már mindnyájn nyugovór tértünk, édesnyánk petróleumlámp imbolygó fényénél, mint egy jóságos tündér, sürgött forgott konyhábn. Készítgette z ünnepi finomságokt és nekünk szánt, pró jándékokt, melyek tlán ttól lettek számunkr oly kedves meglepetések, hogy szívét is beledolgozt. Pttog tűz és elsűlyed ház. Csörgős szánkón összesímulv prémes bundákbn futunk ngy fehér hvon. Végre elérkezett várv-várt szenteste. Már szürkületkor elindultunk krácsonyt köszönteni. Szép lssn hldtunk, időt hgyv Jézuskánk, hogy ngy elfoglltság közepette hozzánk is odérhessen. A krácsonyfákról hlványn kivilágló gyertyák fényei remegve táncoltk jégvirágos blkokon. Minden házb betértünk és elődtuk kis műsorunkt. Cserébe kptunk lmát, diót és süteményt. Közben, minth z ég dunyháj elszkdt voln, és sűrűn hulló hópelyhek jólesően csiklndozták z rcunkt. Mire z utc végére értünk, már olynok voltunk, mint lábon járó hóemberek. És kkor itt, z Isten hát mögött, felcsendült z ének. Eleinte csk néhány, mjd egyre több csilingelő hngocsk énekelte: Dicsőség mennyben z Istennek Békesség földön z embernek És szállt z ének fel mgsb, át drótkerítésen, z knzáron s szerető szívek gondoltbn megölelték egymást. Mit üzen Krácsony! K Krácsony közeledtével, gondoltbn gykrn vissztérek Albertkázmérpusztár. Abb, z ország nyugti htárszélén tlálhtó kis flub, hol egykor gyermekkorom legszebb éveit töltöttem. Itt, z Isten hát mögött, krácsonyok is többnyire egyformák voltk. Szegények, de szépek. Számomr krácsony mégis szebbnek tűnt z előzőeknél. Tlán, mert kkor nyílt meg fntáziám körülöttem lévő szépségek befogdásár. Mint áltlábn, most is krácsonyt megelőző npok, készülődés jegyében teltek. Ilyenkor került sor disznóvágásr is, melynek következtében z eddig megszokott, szegényes táplálkozásunkbn lényeges változás állt be. Reggelente, kukorickás és köménymgos leves helyett, már sült hurk és kolbász került z sztlr. Szüleink fárdságos munkáját figyelemmel kísérve, mi, gyerekek is szerettük voln kivenni részünket z ünnepre vló felkészülésből. Tüzelővel szándékoztunk hozzájárulni lkás melegéhez. Miután jól megtömtük bendőnket, édesnyánk egy-egy gyors, szkszerű mozdulttl felcsvrt kpcánkt kicsik ptenthrisnyás lábir. Már z jtóbn sorkoztunk, mikor ngyobbkhoz így szólt: - Gyermekeim, ngyon vigyázztok mgtokr, s h lehet, inkább kácfát hozztok, mert z nedvesen is olyn jól ég, mint zsír! Ezután mint z öten közeli erdősávhoz vonultunk. Elkáprázttott, távolbn hosszú, fehér kígyóként húzódó drótkerítés. A túloldlon mozgolódó emberek láttán, eszembe jutott, hogy lehetnek közöttük olyn rokonok, brátok és jó ismerőseink is, kiket politik egy drótkerítéssel válsztott el tőlünk. Szomorúsággl töltött el, hogy nem mehetek közelebb és nem üdvözölhetem őket. Hétévesen zt meg sehogyn sem tudtm megérteni, hogy ezzel z elválsztássl kik vnnk jobbn büntetve. Ők ott túloldlon, vgy mi, kik itt élünk. A nevem hlltán zonbn, bbhgytm töprengést és cstlkoztm testvéreimhez. Boldog izglomml tpsztltuk, hogy kidőlt, szárz fák -4- Boros Józsefné Olyn jó hozzád dörgölődni szomorúságomml beleszédülni lelked melegébe s édesen szundikálni. Azt álmodni tejfehéren, hogy sose születtem meg, hogy vissz tudod dni csókjimt. Egész évben várunk téged, csodáltos ünnep, Ez ünnep békét és szeretetet hoz minden szívnek. Ünneplőbe öltözködve, feldíszítve várunk rád, Kicsiny gyermek is csillogó szemmel, ki várj Jézuskát. Gyertyát gyújtunk, zzl várunk, szobábn fávl, A f ltt jándékkl, z sztlon sok finomsággl. Csilingelő csengő szóvl, dlokkl és kcgássl, Várunk téged jó krácsony békével és boldogsággl. Én vgyok krácsony, ki hozott békét, boldogságot. Ne feledjétek megőrizni egész évben e pillntot! Mer z élet minden egyes pillnt nélkülözhetetlen, És minden egyes csodáltos pillnt megismételhetetlen. De, h e pillnt szeretettel és békével vn átittv, Akkor múlhttlnná válik minden egyes ember számár. És h megfogdjátok jó tnácsom egész évre, Nem fog kiludni szívetekben Krácsony fénye. Imre Gábor

5 Levél Önkormányztánk időszki lpj Krácsonyi különszám Zsiri Józsefné: Anykönyv Gyermekkori Krácsony emlékezés Kilencen voltunk testvérek. Édespánk hrctéren. Édesnyánk elfárdt keze, gondoskodó szeretete éjszkákb nyúlv készült Szent Krácsony ünnepére. Agygból kicsi álltokt, rongyból bbát készített kicsi gyermekeinek. Anyánk féltő szeretete, gyermekei lázdozó öröme, pró jándékú Szenteste ngyon szép volt. Megérkezett Kis Jézusk, kicsi krácsonyfávl. Mi, gyermekek Mennyből z Angylt énekeltük. Prázsilltú tűzhely melegénél, gyertyák és csillgszórók illt mellett töltöttük Szentestét és Szent Krácsony npjit. Édesnyánk ngy szeretettel készített minket z éjféli, és z ünnepnpi misékre, PásztorokPásztorok hngzott el. Léleksrkokt betöltő orgonszó szólt templomokbn, tömjén füstjével keveredve. Ktonkrácsonyok gonddl, örömmel, bánttl fűszerezett Szentesték és npok voltk. Távolb vezető sóhjok és imák hngzottk el. Mrdjunk együtt, Urm! Adj nekünk békét és szeretetet, Urm! Légy mi Szent Krácsonyi vendégünk boldog, boldogtln és munkábn elfárdt csládokbn, Urm! Dsid Jenő Itt vn szép krácsony Itt vn szép, víg krácsony, Élünk dión, friss klácson: mennyi fínom csemege! Kicsi szíved remeg-e? Krácsonyf minden ág csillog-villog: csup drág, szép mennyei üzenet: Kis Jézusk született. Jó gyermekek mind örülnek, kályh mellett körben ülnek, rnymese, áhitt minden szívet átitt. Pásztorjátszók be-bejönnek és kántálv ráköszönnek csládr. Fur nép, de énekük csudszép. Tiszt öröm tüze átég szemeken, hrngjáték szól, éjféli üzenet: Kis Jézusk született! Akiknek ngyon örültünk! Ady Endre: Krácsony - Hrng csendül (részlet) Hrng csendül, Ének zendül, Messze zsong hálének, Az én kedves kis flumbn Krácsonykor Mgáb száll minden lélek. Minden ember Szeretettel Borul földre imádkozni, Az én kedves kis flumb A Messiás Boldogságot szokott hozni. A templomb Hosszú sorb Indulnk el ifjk, vének, Az én kedves kis flumbn Hálát dnk A mgsság Istenének. Minth itt lenn A ngy Isten Szent kegyelme sugn, szálln, Az én kedves, kis flumbn Minden szívben Csk szeretet lkik mám. Arny Ákos Levente Petőfi u. 1. Bgonyi Kitti Horgász u.11. Blogh Ann Tó u. 17/2. Blogh Mír Tó u. 17/2. Boros Zsófi Ág u. 21. Dienes Alex Tó u. 9. Gyürü Luc Petőfi u. 17. Kotroczó Vjk Hársf u.13. Levéli Péter Szövetkezet u. 3. Mészáros Ákos Május 1. liget u. 20. Mihályi Imre Szövetkezet u. 45. Ozsváth Bendegúz Szedres u.10. Petrekovits Vivien Mrgrét u. 11. Szkács Rék Brtók B. u. 2. Szelecz Zoé Dózs Gy. u. 75. Tkács Benjmin Mező u. 3/B. (Újszülöttek november 30-ig.) Nyugodjnk békében! Bertln Ljos Dózs Gy. u. 52. Dávid András Szövetkezet u. 36. Fekete Péter Dózs Gy. u. 23. Glser József Istvánné Brtók B. u. 6. Glemb István Dózs Gy. u. 26. God Vince Szövetkezet u. 61. Kellner Bél Petőfi S. u. 74. Kellner Béláné Petőfi S. u. 74. Kovács Mihály Ferenc Fő u. 55. Levéli István Fő u. 52. Máté Péter Dózs Gy. u. 48. Pollreisz Róbert Vsút u. 12. Szilágyi László Petőfi S. u.25. Tóth Gábor Petőfi S. u. 43. Vsenszky József Szövetkezet u. 24. (2008. november 30-ig elhunytk.) -5-

6 s Levél Önkormányztánk időszki lpj Ü nnepi szentmisék Ktolikus Templombn - december 24-én szerdán órkor Éjféli szentmise, - december 25-én csütörtökön és 26-án pénteken órkor lesznek szentmisék, - december 31-én szerdán órkor év végi háldó szentmise, jnuár 1. csütörtök: órkor Újévi szentmise. Evngélikus Templombn - december 24-én szerdán órkor, - december 25-én csütörtökön és 26-án pénteken 8.30 órkor krácsonyi istentiszteletek, - december 31-én szerdán órkor háldó istentisztelet, jnuár 1-én: 8.30 órkor újévi istentisztelet, - December 25-én és jnuár 1-én úrvcsor osztás lesz. Református Imházbn - december 24-én szerdán - szent este órkor istentisztelet, - december 25-én csütörtökön 8.30 órkor krácsonyi istentisztelet úrvcsor osztássl, - december 28-án vsárnp 8.30 órkor istentisztelet, - december 31-én szerdán órkor év végi istentisztelet. Téli kép Nekem nincs szebb, mint zúzmrás téli np, Mert Isten vén földünkre hófehér ruhát d, Zuzogó hóhullás: járom z utcákt, Szívem mélyén őrzöm e téli npokt. A fák koronáj, mint ezüst csipke, Komótosn szállong kémények füstje. Szél dlol télről, zord fenyőfáról: Sok kisgyermek álm. Jézusk szép fát hoz! (Téli lkony. Alszik világ is álmos.) Zsiri Józsefné Krácsonyi különszám zeretethinmusz npjinkbn H házmt fenyőágkkl, gyertyákkl, égőkkel és csilingelő hrngocskákkl díszítem fel, de csládom felé nincs bennem szeretet, nem vgyok egyéb, mint díszlettervező. H konyhábn fárdozom, krácsonyi süteményeket sütök kilószámr, ízletes ételeket főzök, és z evéshez csodáltosn megterített sztlt készítek elő, de csládom felé nincs bennem szeretet, nem vgyok egyéb, mint szkácsnő. H szegény konyhán segédkezem, z öregek otthonábn krácsonyi énekeket dlolok, és minden vgyonomt segélyként eljándékozom, de csládom felé nincs bennem szeretet, mindez semmit nem hsznál nekem. H krácsonyfát csillogó ngylkákkl és horgolt hópelyhekkel díszítem fel, ezernyi ünnepen veszek részt, templomi kórusbn énekelek, de Jézus Krisztus nincs szívemben, kkor nem értettem meg, miről is szól krácsony. A szeretet félbeszkítj sütést, hogy gyermekét megölelje. A szeretet hgyj lkásdíszítést, és megcsókolj házstársát. A szeretet brátságos z idő szűke ellenére is. A szeretet nem irigyel másokt házukért, miben jól kiválsztott krácsonyi porcelán és odillő sztlterítő vn. A szeretet nem kiált rá gyerekekre, hogy menjenek már z útból, hnem hálás érte, hogy vnnk, és útbn tudnk lenni. A szeretet nem csk zoknk d, kiktől kp is vlmit, hnem örömmel jándékozz meg épp zokt, kik ezt nem tudják viszonozni. A szeretet mindent elvisel, mindent hisz, mindent remél, mindent eltűr. A szeretet soh el nem múlik. A videójátékok tönkre mennek, gyöngysorok elvesznek, számítógépek elvulnk. De szeretet jándék megmrd. Öskkbrátok sszefogtk Évek ót hgyomány községünkben z októberi és tvszi skk verseny. Ennek folyományként ugusztusábn meglkult Levéli Skk Klub. Minden héten csütörtökön órkor tlálkoznk és gykorolnk Kiskert Büfé nemdohányzó helyiségében. Tgji: Orosz Klár, Blogh Zoltán, Bálint László, Bodor András, Bodor Gergő, Bodó Bél, Jávork András és Petrekovits Bertln. Csptvezető: Török Attil Ezzel egyidejűleg gyermekek részére skk szkkör indult, melynek foglkozási szintén csütörtökön, órától vnnk z iskolábn. A skk klub elindult Megyei II. osztályú Skk Csptbjnokságon. A novemberi első fordulóbn csptunk szbdnpos volt, második fordulóbn (december 7.) Ngymegyer (Szlováki) csptát fogdták Kultúrház kistermében és 3:1 rányú győzelmet rttk. A következő forduló jnuár 11-én lesz, Kisfludr megy cspt. A fordulók mindig vsárnp délelőtt vnnk. A következő hzi mérkőzés februárbn lesz. A skk iránt érdeklődők jelentkezhetnek foglkozásokon, illetve Török Attilánál: Sok sikert kívánunk levéli skkozóknk! Rdák Tmás Mézes muffin Hozzávlók: 6 dkg vj, 6 dkg brncukor, 1.5 dl mézes joghurt, 2 db tojás, 2 szál kkukkfű, 3 evőknál méz, 2 db nrncs lereszelt héj, 25 dkg liszt, 25 dkg mézes tönkölybúz reggelizőpehely, 1 evőknál sütőpor, 1 csipetnyi só. Áldott Krácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Évet kívánnk Polgármesteri Hivtl dolgozói! Öntsük egy keverőtálb z olvsztott vjt, mjd djuk hozzá brncukrot. Üssük bele tojásokt, knlzzuk bele joghurtot és mézet, tegyük hozzá kkukk-

7 Levél Önkormányztánk időszki lpj fűleveleket és nrncs lereszelt héját. Fknálll vgy hbverővel jól dolgozzuk össze. Egy másik tálb szórjuk lisztet, tegyük hozzá reggelizőpelyhet, sót és sütőport, és egy knálll keverjük össze. Kis dgokbn dolgozzuk tojásos keverékhez, csk ddig keverjük, míg teljesen elvegyülnek z lpnygok. Béleljünk ki ppírkpszulákkl egy 12 drbos muffinsütőt, mjd töltsük meg háromnegyedig kész msszávl, és tetejére szórjunk reggelizőpehelyből. Tegyük előmelegített sütőbe, és 160 fokon süssük percig. Még melegen reggelire vjjl megkenve, kávévl vgy teávl fogysszuk. A muffin elkészítéséhez bármilyen mgs rosttrtlmú reggelizőpelyhet hsználhtunk Krácsonyi különszám Az eredmények felsős ktegóriábn: 1. helyezett: Csizmdi Áron 5. osztályos, Hermn Ottó Áltlános Iskol, Márikálnok, 2. helyezett: Kertész Márton 5. osztályos, Levéli Német Nemzetiségi Áltlános Iskol, 3. helyezett: Kovács Brbr 5. osztályos, Levéli Német Nemzetiségi Áltlános Iskol, Az eredmények lsós ktegóriábn: 1. helyezett: Lktos Nór Eszter 3. osztályos, Gárdonyi Géz Áltlános Iskol, Győr, 2. helyezett: Kertész Boglárk 2. osztályos, Ark, Szent Márton Áltlános Iskol, Hlászi, 3. helyezett: Csizmdi Írisz 2. osztályos, Hermn Ottó Áltlános Iskol, Mikulás érkezik z Márikálnok, óvodáb. Egy rnyos 4. helyezett: Vogl Rebek 1. osztályos, Imre Áltlános Iskol, kislány odmegy hozzá, Újhelyi z öregúr megkérdi tőle: Mosonmgyróvár. N, tündérke, voltál? jó Persze. És milyen jándékot szeretnél? Miért? Nem kptd meg z e-milemet?! M esemondó verseny A zsűri tgji: Kovács Mrinn mesemondó, Kőrösi Jánosné Bezenyei Művelődési Ház igzgtój, Keresztényné Brt Judit Pirist iskol énektnár, Mgyr Imréné levéli ngymm, Németh Viktóri gyermekpolgármester jnuár 23-án pénteken órkor Kultúrházbn fényképes élménybeszámoló és beszélgetés lesz Sstin Mrinnávl községünk első díszpolgárávl - Pekingi Olimpiáról, élményeiről, versenyről és mindenről, mi résztvevőket érdekli. Újbb krimi Dr. Lnczendorfer Zsuzsnn néprjzkuttó elődás lesz február második felében Kultúrházbn: A győri csud, zz blld és vlóság címmel. Újbb izglms oknyomozásnk lehetek tnúi, kik eljönnek várhtón ngyon élvezetes elődásr. A rendezvény pontos időpontját plkátokon hirdetjük. Disznóölés Levél Brátink Egyesülete hgyományőrző látvány disznóölése versenyző: Kcsiz február 14-én lesz Kultúrház udvrán. A (4 és fél éves) disznótoros vcsorár jnuár közepe után lehet jelentkezni Kultúrházbn. Különdíjk: legfitlbb Orsoly óvodás Hegyeshlom, legbátrbb felnőtt: Szilágyi Dániel, Hédervár, legjobb fiú versenyző: Csizmdi Áron, Szbó Miklós Mosonmgyróvár polgármesterének különdíját, egy focilbdát kpott, 5-ik lklomml legjobb lány versenyző és bszolút került győztes Lktos Nór Eszter, Levéli megrendezésre Német Nemzetiségi Áltlános Iskol Krácsonyváró különdíját, Petőfi Sándor összes verseit Meseest keretében gyönyörű kidásbn kpt. mesemondó verseny Levéli A versenyzők könyveket, édességeket és jándék utlványokt kptk. Kultúrházbn. Sjnos idén Köszönjük további feljánlásokt z 5 kevesebb versenyző jelentkezett, mint z perces Étteremnek (Bíró Péter), Ngy előző években (még z előzetesen István jegyzőúrnk, Levél Brátink jelentkezettek közül sem jött el mindenki). Egyesületének, levéli iskolánk és Főleg zt sjnáljuk, hogy levéli Meseest vásározóink. Rdák Tmás gyermekek ngyon kevesen voltk, így ztán 9 versenyző indult z óvodástól felső tgoztosig. Idén egy felnőtt Gyermekeink életének első mesemondónk is volt. Bár kevesen voltk, vlmennyien szépen szerepeltek, sok évét zzl töltjük, hogy járni gondolkodást okozv zsűrinek. Olimpi Köszönet A levéli Kultúrház megköszöni mindenki segítségét, kik z év folymán rendezvényeinken segítségünkre voltk, külön köszönjük levéli mosod (Mosd Bt) segítségét, kik minden progrmr nem csk kultúrházi szervezésűre térítésmentesen tisztították textíliáinkt. Minden levéli lkosnk békés krácsonyt és boldog új esztendőt kívánunk! VÉRADÁS A helyi Vöröskereszt szervezet és Győri és beszélni tnítjuk őket, Vérdó Központ következő tizenkettőt pedig jnuár zzl, hogy üljenek már le 8-án órától óráig vérdást szervez végre, és fogják be szájukt. z Újhelyi tér 2. szám ltti -7-

8 Levél Önkormányztánk időszki lpj kisiskolábn. A TAJ kártyát szíveskedjenek mgukkl hozni Krácsonyi különszám Jnkovics Mrcell: Jelképklendárium (részlet) - Az új év első npján igyekeztek trtózkodni veszekedéstől, házi viszálykodástól. Ugynígy kerülendő volt mosni, teregetni, vrrni, fonni, December 31-e z év utolsó npj és I. ez kár cslád egy tgjánk hlálát is (Szent) Szilveszter páp emlékünnepe. hozhtj! A helyi Vöröskereszt ezúton is köszönti vérdókt, és zokt, kik bélyeg vásárlásávl Bár ő mg nem túl jelentős személyiség, - Szokás volt kor reggel friss vízben urlkodásánk idejére (314335) esett moskodni, hogy egészségesek mrdjnk. segítítették szervezetet. Mindenkinek Békés Krácsonyi Ünenpeket és Boldog Új Évet Kívánunk! Levél Brátink Egyesülete minden tgjánk és flu lkosságánk Áldott Krácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Évet Kívánunk! kereszténység történetének első ngy fordulópontj. A rómi birodlom kkori urlkodój, Ngy Konstntin császár nemcsk hogy felhgyott keresztények üldözésével, intézkedései z egyházt egyenesen z állm első intézményévé emelték. A néphgyomány és városi folklór óévbúcsúzttó szokási viszont egyszerűen z év fordulójához kpcsolódnk. Az évkezdet minden népnél bizonyos LBE Vezetősége jelképes elválsztó, szerencse- és bőséghozó prktikákkl jár. Ilyen volt mgyr nép szokás szerint z óévet jelképező szlmbáb földbe temetése, vízbe hjítás (téltemetés), egy öregember-mszkot viselő legénynek játékos kikorbácsolás (!) fluból (télkiverés), z óév kihrngozás. A bő termést biztosító, gonoszűző szokások közé trtoztk lármás, álrcos felvonulások, kántálások.(a szilveszter-éji körúti blhézás előzményei ezek!) A szilveszteri, helyesebben újévi szerencsejelképek: kéményseprő, négylevelű A krácsony Jézus születésének és lóhere, ptkó, lencse, s főleg mlc szeretetnek z ünnepe. A krácsonyt megelőző hétköznpokon, hosszú téli szintén régi szokások estéken együtt volt cslád. Beszélgettek, Szilveszterhez, újévhez kötődő dventi, krácsonyi dlokt énekeltek, ezzel mgyr bbonák: is készülve Jézus születésének ünnepére. Amikor z esthjnli csillg már feljött, - Tilos bromfihúst ennünk, mert bromfi kkor került sor krácsonyi vcsor hátrkprj szerencsénket. elfogysztásár. Ezt sok ház udvrábn - Sok háznál mndulszemet vgy más gzd pusklövése előzte meg gonosz próságot főztek lencsefőzelékbe, és z lélek elrisztásár. A gzdsszony mindent leányzó, ki ezt megtlált, bbon szerint előre kikészített z sztlr, mert vcsorát férjhez ment következő esztendőben. végig felállás nélkül kellett elfogysztni. - Régi szokás z egész kenyér megszegése Imádkoztk, mjd első fogásként mézbe is, hogy mindig legyen csládnk kenyere. mártott fokhgymát, dióbelet nyeltek. Ennek gonoszűző célzt volt. A krácsonyi sztl - Újév npján semmit ne vigyünk ki házból, elképzelhetetlen volt hl, beigli, vlmint mert hgyomány szerint elszáll tehén lm és dió nélkül. A kerek lm cslád hszn. összetrtásánk szimbólum. Vcsor után - A hlll is jobb óvtosnk lenni, mivel folyó gzdsszony kezébe vett egy szép, piros menti vidékeken szerencsét hoz (hány lmát, és nnyi szeletre vágt, hányn pikkely, nnyi pénz), máshol viszont bljós ültek z sztlnál, mondván: milyen kerek állt, hiszen vele elúszik házik szerencséje. z lm, olyn kerek, összetrtó legyen - Az óév és újév közötti éjszkán rr is fény cslád következő esztendőben. derülhet, hogy ki lesz életünk párj. A Krácsony népszokás szerint nem kellett hozzá más, Az optimist zért mrd fenn éjfélig, mint néhány házilg gyúrt gombóc, mikbe hogy láss z újév beköszöntét. A gondosn belerejtették ppírr írt pesszimist zért mrd fenn, hogy legkülönfélébb férfineveket. Amelyik gombóc főzéskor elsőnek feljött víz felszínére, z megbizonyosodjon z óév elmúlásáról. Bill Vughn trtlmzt jövendőbeli nevét. -8- Aki reggel kútról elsőnek mert vizet, elvitte z rnyvizet, és egész évben szerencsés volt. - Ezen npon nem szbd orvost hívni, orvoshoz menni, mert kkor betegséggel töltjük mjd következő évet. Frsng Lssn itt báli szezon, 2009-ben frsngi bálok időpontji következők: jnuár 17. Levél Brátink Egyesülete Mskrás Btyús Bálj tgji részére Kultúrházbn; február 6. péntek, felső tgoztosok frsngi bálj ngy iskolábn; február 7. Néptáncos bál Levéli Lábtln szervezésében, Kultúrházbn; február 13. péntek, lsó tgoztosok frsngi bálj Kultúrházbn; február 21. óvodás frsngi bál Kultúrházbn; február 28. Sváb bál Sport Büfében. Levél Község Önkormányztánk Képviselő-testülete minden levéli lkosnk áldott krácsonyt és sikerekbven gzdg boldog új évet kíván! Impresszum: Levéli Önkormányzt időszki lpj Krácsonyi különszám Felelős kidó: Ppp Zoltán polgármester Szerkeszti szerkesztőbizottság. Megjelenik negyedévente 600 példánybn z Önkormányzt sját terjesztésében. Nyomd: Rikker Nyomd, Győ

TRIANONI EMLÉKMŰ-AVATÁS

TRIANONI EMLÉKMŰ-AVATÁS TRIANONI EMLÉKMŰ-AVATÁS A Község Képviselő testülete márciusi soros ülésén döntött, hogy 2010. június 4 én, Trinoni békediktátum láírásánk 90. évfordulóján emlékművet emeltet Lőkösház központjábn, Ktolikus

Részletesebben

"ALAPÍTÓ OKIRAT... A továbbiakban változatlanul a 13. ponttal bezárólag. Határidő: határozat megküldésére: 199 6. október 30.

ALAPÍTÓ OKIRAT... A továbbiakban változatlanul a 13. ponttal bezárólag. Határidő: határozat megküldésére: 199 6. október 30. -8 4 - (...) "ALAPÍTÓ OKIRAT... (Változtlnul 12. pontig) 12.) Az intézmény vezetőiét pályázt útján Várplot város Önkormányztánk Képviselő-testülete htározott időre nevezi k i. Az áltlános iskolábn két

Részletesebben

% &'( Kedves Gyerekek! Nagyon szép ünneplést kívánok nektek ilyenkor decemberben! Addig is várom a leveleiteket!! " # $ %! & '

% &'( Kedves Gyerekek! Nagyon szép ünneplést kívánok nektek ilyenkor decemberben! Addig is várom a leveleiteket!!  # $ %! & ' !"#$ % &'( Kedves Gyerekek! Ngyon szép ünneplést kívánok nektek ilyenkor decemberben! Addig is várom leveleiteket!! " # $ %! & ' ())* + Az jándékosztó Mikulás eredetileg ktolikus vllású vidékeken Szent

Részletesebben

Együtt Egymásért. 6. Szám. Kirándulás Erdélybe. www.hkse-kup.atw.hu Kiadja a Háromhatár Kulturális és Sport Egyesület Kup

Együtt Egymásért. 6. Szám. Kirándulás Erdélybe. www.hkse-kup.atw.hu Kiadja a Háromhatár Kulturális és Sport Egyesület Kup Együtt Egymásért 2011. 6. Szám www.hkse-kup.tw.hu Kidj Háromhtár Kulturális és Sport Egyesület Kup Kirándulás Erdélybe kupi Háromhtár Kulturális és Sport Egyesület Ifjúsági tgozt második lklomml vett részt

Részletesebben

KARÁCSONYI ÉS ÚJÉVI KÖSZÖNTŐ KARÁCSONYI AJÁNDÉK. Szalai Kálmán esperes. A levéli állandó lakcímmel rendelkező és életvitelszerűen levélen lakó

KARÁCSONYI ÉS ÚJÉVI KÖSZÖNTŐ KARÁCSONYI AJÁNDÉK. Szalai Kálmán esperes. A levéli állandó lakcímmel rendelkező és életvitelszerűen levélen lakó AMÍG EL NEM JÖN... Ilyen december hónpunk. Tele vn reménnyel. Tele vn vágykozássl. Szt. Lukács evngéliumábn olvshtjuk: Szívszorongv várják z emberek, hogy mi történik világgl. Mert Isten igérete szerint

Részletesebben

Kelj föl rab-ágyad kőpárnáiról, Beteg, megzsibbadt gondolat! Kiálts fel érzés! mely nyögél Elfojtott, vérző szív alatt.

Kelj föl rab-ágyad kőpárnáiról, Beteg, megzsibbadt gondolat! Kiálts fel érzés! mely nyögél Elfojtott, vérző szív alatt. SZIGLIGETI Szigliget 750 éve királyi HARSONA vár Szigliget község Önkormányztánk ingyenes kidvány XI. évf. 3. szám Vörösmrty Mihály: Szbd sjtó Kelj föl rb-ágyd kőpárnáiról, Beteg, megzsibbdt gondolt! Kiálts

Részletesebben

Sitke Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 6/201 5.(11L3 1.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátásokról szóló 4/2015. (11.10.

Sitke Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 6/201 5.(11L3 1.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátásokról szóló 4/2015. (11.10. bekezdésében, 92. *-ábn, 132. (4) bekezdés g) pontjábn kpott felhtlmzás lpján, feldtkörében eljárv következő önkormányzti rendeletet lkotj. szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. (1) bekezdés S. pontjábn

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT llsl &Q jl ^[k>q^. POLGÁRMESTERE íjjjjg s/fp; 2 4 Budapest ;...V...

BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT llsl &Q jl ^[k>q^. POLGÁRMESTERE íjjjjg s/fp; 2 4 Budapest ;...V... Budpest Főváros X. kerület Kőbánv Önkormányzt Képviselő-testület üle BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT llsl &Q jl ^[k>q^. POLGÁRMESTERE íjjjjg s/fp; 2 4 Budpest ;...V... Tárgy: Jvslt Budpest

Részletesebben

artalmas díjemeléssel nem jár. költségvetéséről,

artalmas díjemeléssel nem jár. költségvetéséről, SZ ókimondó É T rdekes rtlms KÜRTÖLŐ NEMESNÁDUDVR ÖNKORMÁNYZTÁNK LPJ ÖNKORMÁNYZTI TÁJÉKOZTTÓ Tájékozttom Nemesnádudvr község lkosságát, hogy Német Kisebbségi Önkormányzt február 3-án megtrtott ülén z lábbi

Részletesebben

- 43- A Képviselő-testület 2 igen szavazattal, 19 tartózkodás mellett elvetette a Pénzügyi Bizottság módosító javaslatát.

- 43- A Képviselő-testület 2 igen szavazattal, 19 tartózkodás mellett elvetette a Pénzügyi Bizottság módosító javaslatát. - 43- Lezárom vitát. A Pénzügyi Bizottságnk volt módosító indítvány, Jogi Bizottság támogtj, Környezetvédelmi szintén támogtj, Pétfürdo Rzönkormányzt módosító indítványsoroztot tett, ezeket sorbn megszvzzuk.

Részletesebben

Ikonok Világa Magazin

Ikonok Világa Magazin Ikonok Világ Mgzin IkoNo k V i l á g elektronikus képesképes kidvány elektronikus m gzin A március - áprilisi szám trtlmából: Március és április ngyböjtnek és húsvét ünnepének is z ideje. Ikonokbn gzdg

Részletesebben

VÉREK TES. Az őszi levél üzenete. a Budapest József Utcai Baptista Gyülekezet lapja

VÉREK TES. Az őszi levél üzenete. a Budapest József Utcai Baptista Gyülekezet lapja TES VÉREK Budpest József Utci Bptist Gyülekezet lpj XXII. évfolym 10. szám 2012.október nyáron, erőt, biztonságot sugározv, de bevisszük lkásunkb télen, mikor felállítjuk z örökzöld fenyőt, hogy emlékeztessen

Részletesebben

Ügytípus megnevezése. Működési engedély kiadása iránti kérelem

Ügytípus megnevezése. Működési engedély kiadása iránti kérelem Ügytípus megnevezése Működési engedély kidás iránti kérelem Az üzlet működési engedélyének kidásár irányuló kérelmet kereskedelmi helye szerinti illetékes jegyzőnél, z rr rendszeresített formnyomttványon

Részletesebben

Egyházashollós Önkormányzata Képviselőtestületének 9/ 2004. (IX.17) ÖR számú rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről

Egyházashollós Önkormányzata Képviselőtestületének 9/ 2004. (IX.17) ÖR számú rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről Egyházshollós Önkormányzt Képviselőtestületének 9/ 24. (IX.7) ÖR számú rendelete helyi hulldékgzdálkodási tervről Egyházshollós Önkormányztánk Képviselőtestülete z önkormányzti törvény (99. évi LXV. tv.)

Részletesebben

Tárgy: 2() 14. évi s ciális nyári gvenl[keztetés. Előterjesztő: Di. Földc vaboics gyző. Készítette: Dr. Fölűcsi Szabolcs jegyző

Tárgy: 2() 14. évi s ciális nyári gvenl[keztetés. Előterjesztő: Di. Földc vaboics gyző. Készítette: Dr. Fölűcsi Szabolcs jegyző Előterjesztő: Di. Földc vbocs gyző Tervezett 1 db htározt Véleményező Szociális és [gészségügyi Bizottság Bizottság: Pénzügyi-, Gzdsági Bizottság Készítette: Dr. Fölűcsi Szbolcs jegyző el z lábbi htározti

Részletesebben

ÁPRILISI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS

ÁPRILISI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS Május Olyn csodásn kék május égboltj, Mint z oltlmzó mdonn plástj. Festők plettáján nincs nnyi árnylt, Ahányféle zöld színt természet mutt. Csipkés szélű, pró, fehér hrngocskák, Ontják gyöngyvirág vrázsos

Részletesebben

ZAJ- ÉS REZGÉSVÉDELEM

ZAJ- ÉS REZGÉSVÉDELEM ZAJ- ÉS REZGÉSVÉDELEM I.) ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Htáskör: A Közép-Dun-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség, mint joghtósággl rendelkező mgyr htóság Ket. 18. (1) bekezdése,

Részletesebben

Széki Hírek A Magyarszékért Egyesület kiadványa

Széki Hírek A Magyarszékért Egyesület kiadványa A Mgyrszékért Egyesület kidvány XIII. évfolym, 2. szám 2015. december 11., péntek Száll pihe-puh hó Száll pihe-puh hó, Csillogás rgyogó. Fenyőágon megpihen, Beköszönt december. Száll pihe-puh hó, Csengőszánon

Részletesebben

egyéni fejlesztési tervek - Szobotáné Szabó Edit - Szobotáné Szabó Edit Tar Edina IKT-eszközök Ö.T.V.E.N. anyaga Cat-kit

egyéni fejlesztési tervek - Szobotáné Szabó Edit - Szobotáné Szabó Edit Tar Edina IKT-eszközök Ö.T.V.E.N. anyaga Cat-kit szeptember hó Vezetőségi értekezletet követő tnítási np Fejlődési kérdőívek felvétele egyéni fejlesztési tervek elkészítése Egyeztetés Csodmlom Bábszínházzl látogtások lklmiról Kpcsoltfelvétel József Attil

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése

Részletesebben

vízújság Több polgármester Bemutatkozik a Vevőszolgálat Központi Telefonos Ügyfélszolgálata Még mindig a víz az Úr! Szakszervezeti hírek

vízújság Több polgármester Bemutatkozik a Vevőszolgálat Központi Telefonos Ügyfélszolgálata Még mindig a víz az Úr! Szakszervezeti hírek XXVII. évfolym 1. szám 2010. július www.edvrt.hu Több polgármester is elismerően szólt z ÉDV Zrt.-vel vló együttműködésről 3. oldl Bemuttkozik Vevőszolgált Központi Telefonos Ügyfélszolgált 6. oldl Még

Részletesebben

A Szent István királyról nevezett erdélyi Ferences Rendtartomány értesítője Brassó, 2008. Március

A Szent István királyról nevezett erdélyi Ferences Rendtartomány értesítője Brassó, 2008. Március A Szent István királyról nevezett erdélyi Ferences Rendtrtomány értesítője Brssó, 2008. Március Mert megölhették hitvány zsoldosok, és megszűnhetett dobogni szíve - Hrmdnpr legyőzte hlált. Et resurrexit

Részletesebben

Költség Típus Mérték Esedékesség Jellemző 3,17% Havi törlesztő részletekben Változó, éves meghatározott százalék. 2,69% 3,15%

Költség Típus Mérték Esedékesség Jellemző 3,17% Havi törlesztő részletekben Változó, éves meghatározott százalék. 2,69% 3,15% K&H Bnk Zrt. 1095 Budpest, Lechner Ödön fsor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fx: (06 1) 328 9696 Budpest 1851 www.kh.hu bnk@kh.hu hirdetmény Jelzáloglevél kmttámogtásos hitel kondícióiról Érvényes 2003. december

Részletesebben

HÍR - LEVÉL. Karácsonyi várakozás TÜDŐSZŰRÉS VÉRADÁS KARÁCSONYI AJÁNDÉK

HÍR - LEVÉL. Karácsonyi várakozás TÜDŐSZŰRÉS VÉRADÁS KARÁCSONYI AJÁNDÉK HÍR - LEVÉL Levél Önkormányztánk időszki lpj 2007. Krácsonyi különszám TÜDŐSZŰRÉS Krácsonyi várkozás dvent vn. dvent ltin dventus szóból szármzik, jelentése eljövetel. Eljövetele Jézus Krisztusnk, Isten

Részletesebben

- 27 - (11,05 Miskolczi Ferenc megérkezett, a létszám: 21 fő)

- 27 - (11,05 Miskolczi Ferenc megérkezett, a létszám: 21 fő) 27 A ház hét minden npján progrmokkl telített. Kb. 900 fitl fordul meg hetente z állndó progrmokon. A próbák, z összejövetelek hosszú évek ót ugynzon helyen, ugynzon időpontbn vnnk. A megszokottság egyegy

Részletesebben

Szim Salom Hírlevél A Szim Salom Progresszív Zsidó Közösség havonta megjelenő kiadványa

Szim Salom Hírlevél A Szim Salom Progresszív Zsidó Közösség havonta megjelenő kiadványa Szim Slom Hírlevél A Szim Slom Progresszív Zsidó Közösség hvont megjelenő kidvány 2009 július-ugusztus / 5769 tmmuz-áv Tis Beáv Idén újbb szokássl gzdgodik Szim Slom: megüljük Tis Beáv gyászünnepét. Sokunknk

Részletesebben

ELBIR. Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer A FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG BŰNMEGELŐZÉSI HIRLEVELE 2010.

ELBIR. Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer A FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG BŰNMEGELŐZÉSI HIRLEVELE 2010. ELBIR Elektronikus Lkossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKPITÁNYSÁG BŰNMEGELŐZÉSI HIRLEVELE Tisztelt Polgármester sszony/úr! DR. SIMON LÁSZLÓ r. dndártábornok z Országos Rendőr-főkpitányság

Részletesebben

LEVÉLTŐL -PEKINGIG Községünk díszpolgára Sastin Marianna

LEVÉLTŐL -PEKINGIG Községünk díszpolgára Sastin Marianna Levél Önkormányztánk időszki lpj LEVÉLTŐL -PEKINGIG Községünk díszpolgár Sstin Mrinn 1983. július 10-én született, szüleivel 1987 ót éltek Levélen, 2006-tól már Budpesten él. Tnulmányit levéli áltlános

Részletesebben

Ismerős a városban? Körkérdésünk a 6. oldalon. Idén csak az áfa emeli a vízdíjat 3. oldal. Biztosították a boldogságot 7. oldal

Ismerős a városban? Körkérdésünk a 6. oldalon. Idén csak az áfa emeli a vízdíjat 3. oldal. Biztosították a boldogságot 7. oldal Idén csk z áf emeli vízdíjt 3. oldl Biztosították boldogságot 7. oldl Pécsi Ildikó és Pnov pó Jászi iskolábn 12. oldl A páskomtól z NB I-ig 13. oldl XXI. évfolym 1. szám 2012. jnuár 10. Monor Városi Önkormányzt

Részletesebben

Természetvédel em világnyelven

Természetvédel em világnyelven Természetvédel em világnyelven NTP-KKT-A-14-0071 Nyertes pályázt Suli Hrmóni Áltlános Iskol és Óvod 8767 Felsőrjk, Szbdság u. 46. Intézményünk Nemzeti Tehetség Progrm áltl kiírt, A kisiskolák tehetségsegítő

Részletesebben

a) 4. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete, b) 6. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete

a) 4. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete, b) 6. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete elidegenítésükre vontkozó egyes szbályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 3. * (1) bekezdésében, 34. * (1) bekezdés ) pontjábn kpott felhtlmzás lpján, z Alptörvény 32. önkormányzti rendeletet lkotj.

Részletesebben

FEDŐLAP. A Medgyaszay István Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium diáklapja (2008-2009-es tanév I. szám)

FEDŐLAP. A Medgyaszay István Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium diáklapja (2008-2009-es tanév I. szám) FEDŐLAP A Medgyszy István Szkképző Iskol, Gimnázium Kollégium diáklpj (2008-2009-es tnév I. szám) Ahogy z ország számos intézményébe, így iskolánkbn is z idei tnév kezdetén elérhetővé vált szelektív hulldékgyűjt,

Részletesebben

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57.

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Tanítók Fekete István Egyesülete Feladási határidő: 2017. január 13. (péntek) HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Forduló: II. Évfolyam: 2. Az iskola kódja: H- A versenyző neve: Elérhető

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym Mt2 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 8. évfolymosok számár 15:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zsebszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti sorrendben oldhtod meg.

Részletesebben

A Szolgáltatás minőségével kapcsolatos viták

A Szolgáltatás minőségével kapcsolatos viták I. A Szolgálttó neve, címe DITEL 2000 Kereskedelmi és Szolgálttó Korlátolt Felelősségű Társság 1051. Budpest, Nádor u 26. Adószám:11905648-2- 41cégjegyzékszám: 01-09-682492 Ügyfélszolgált: Cím: 1163 Budpest,

Részletesebben

GÖR. 1 H9ITH. TUDÓSÍTÓ

GÖR. 1 H9ITH. TUDÓSÍTÓ í. évfolym. Miskolcz, 1921 április hó. 1. szám. GÖR. 1 H9ITH. TUDÓSÍTÓ Megjelenik kéthvonkint. Szerkeszti; SC MIRILLA SZ. ANDOR, espel'es-plébános. Előfizetési díj egy évre 20 K. Egyes szám á r 4 kor.

Részletesebben

JÁRÁSI SZINTŰ ESÉLYTEREMTŐ PÜSPÖKL ADÁNYI JÁRÁS

JÁRÁSI SZINTŰ ESÉLYTEREMTŐ PÜSPÖKL ADÁNYI JÁRÁS Püspökldány Város Önkormányzt 4150 Püspökldány, Bocski u. 2. Telefon 54/451-510 www.pupokldny.hu JÁRÁSI SZINTŰ ESÉLYTEREMTŐ PROGRAMTERV PÜSPÖKL ADÁNYI JÁRÁS 2015-2020 Készült: Püspökldány Város Önkormányzt

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület november 23-i nyilvános ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület november 23-i nyilvános ülésére 12. NAPIREND Ügyirtszám: 14/1085-2/2012. ELŐTERJESZTÉS Képviselő-testület 2012. november 23-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgylj: i tuljdonbn lévő földrészletek állmi tuljdonb

Részletesebben

Büki Újság A BÜKI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA

Büki Újság A BÜKI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA Büki Újság A BÜKI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA XIV ÉVFOLYAM 2 SZÁM 2012 FEBRUÁR 10 AJÁNLÓ Feltűzték szlgot végzős diákokr Idei első ülését trtott képviselő-testület 4 Nyugodt hngultbn telt közmeghllgtás 5 Kistérségi

Részletesebben

Bevezetés. Egészséges táplálkozás. Az egészségi állapotunkat számos tényező befolyásolja,

Bevezetés. Egészséges táplálkozás. Az egészségi állapotunkat számos tényező befolyásolja, Bevezet Az egzségi állpotunkt számos tényező befolyásolj, ezek között Egzséges z egyik legfontosbb életvitelünkkel z betegségeket életmódunk. előzhetünk meg, életminőségünk lehet jobb. Az egzségben töltött

Részletesebben

finanszírozza más városnak, tehát ezt máshonnan finanszírozni nem lehet.

finanszírozza más városnak, tehát ezt máshonnan finanszírozni nem lehet. 19 finnszírozz más városnk, tehát ezt máshonnn finnszírozni lehet. Amennyiben z mortizációs költség szükségessé váló krbntrtási munkár elég, s melynek forrás csk ez, bbn z esetben z önkormányzt fizeti

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Társdlmi Megújulás Opertív Progrm keretében Munkhelyi képzések támogtás mikro- és kisválllkozások számár címmel meghirdetett pályázti felhívásához Kódszám: TÁMOP-2.1.3/07/1 v 1.2 A projektek

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1 A rendelet célja, hatálya. 2 Fogalmi meghatározások

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1 A rendelet célja, hatálya. 2 Fogalmi meghatározások Ötvöskónyi Község Önkormányzt Képviselő-testületének /2013. (XI..) önkormányzti rendelete települési szilárd hulldékkl kpcsoltos hulldékkezelési helyi közszolgálttásról Ötvöskónyi Község Önkormányztánk

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 6. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 6. évfolyamosok számára 6. évfolym AMt2 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 6. évfolymosok számár 2012. jnuár 26. 15:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti sorrenden

Részletesebben

tud vinni, tehát nem kényszeríthetjük építsen magának, hogy a mozsárkályhát Abból indulnék ki, hogy nem elvétett gondolat-e a fűtőmű

tud vinni, tehát nem kényszeríthetjük építsen magának, hogy a mozsárkályhát Abból indulnék ki, hogy nem elvétett gondolat-e a fűtőmű lterntívát nem rr, kéményt bete brikettre. 85 tud vinni, tehát nem kényszeríthetjük építsen mgánk, mozsárkályhát T ó t h bból indulnék ki, nem elvétett gondolte fűtőmű megvlósítás, mert kb. 1 milliárd

Részletesebben

Az orvosoktól a mérnökökhöz, majd a jogászokhoz vonult a

Az orvosoktól a mérnökökhöz, majd a jogászokhoz vonult a MÁRCIUS 15... "A Pilvx kávéházbn zt htároztuk, hogy sorr járjuk z egyetemi ifjúságot. Először z orvosokhoz mentünk. Szkdt z eső, mint z utcár léptünk, s ez egész késő estig trtott, de lelkesedés olyn,

Részletesebben

Kokusai Budoin, IMAF International Martial Arts Federation Nemzetközi Harcművészeti Szövetség AIKIDO - IAIDO - JUJUTSU - KARATEDO

Kokusai Budoin, IMAF International Martial Arts Federation Nemzetközi Harcművészeti Szövetség AIKIDO - IAIDO - JUJUTSU - KARATEDO Évvége 2013. kép forrás: internet Előszó Trtlom Szervusztok, Előszó Aikido 2013 Iido 2013 Jpnisztik: Egy kis jpán évvége Beszámoló "3 of kind" Emlékezés régi időkre Aikido edzőtáborok 2014. Gendoltok Írtm

Részletesebben

HÍR - LEVÉL. Levél Önkormányzatának időszaki lapja

HÍR - LEVÉL. Levél Önkormányzatának időszaki lapja HÍR - LEVÉL Levél Önkormányztánk időszki lpj 2007. I. negyedév KEDVES LEVÉLI POLGÁROK! z év vége, z új év eleje mindig számvetések és tervezések időszk úgy közéletben mint mgánéletben. Értékelünk és tervezünk:

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, sk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 199 évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése lpján

Részletesebben

Megint kilóg a lábunk...

Megint kilóg a lábunk... Levél Önkormányztánk időszki lpj Megint kilóg lábunk... ddig nyújtózkodj, meddig tkród ér. Leegyszerűsítve ezzel jó mgyr közmondássl élve próbáljuk meg z önkormányzt jövő évi költségvetési koncepcióját

Részletesebben

A BUX-index alakulása a 9. héten ( )

A BUX-index alakulása a 9. héten ( ) A BUX-index lkulás A BUX-index lkulás 20 március 06. Flg 0 Értékelés kiválsztás Még Givenincs A BUX-index értékelve lkulás Give A BUX-index lkulás Give A BUX-index lkulás Mérték Give A BUX-index lkulás

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym Mt2 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 8. évfolymosok számár 15:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti sorrenden oldhtod meg.

Részletesebben

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK Templomunk-iskolánk nevelési helyszíne Nagy előnye iskolánknak, hogy földrajzilag is közel áll hozzánk fenntartó gyülekezetünk temploma. Hagyományosan minden tanévet itt kezdünk,

Részletesebben

1988. évi I. törvény Hatályos: 2011.09.01 -

1988. évi I. törvény Hatályos: 2011.09.01 - 1988. évi I. törvény Htályos: 2011.09.01-1988. évi I. TÖRVÉNY közúti közlekedésről1 ( végrehjtásáról szóló 30/1988. (IV. 21.) MT rendelettel egységes szerkezetben.) [ vstg betűs szöveg z 1988: I. törvény

Részletesebben

INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA. A fenntartó által engedélyezett osztályok a 2014/2015-ös tanévben

INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA. A fenntartó által engedélyezett osztályok a 2014/2015-ös tanévben INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA A fenntrtó áltl engedélyezett osztályok 2014/2015-ös tnévben Évfolym Osztály Mészöly Géz Ált. Isk. Szent István Ált. Isk./fő fő SNI Nev. Tn. fő SNI Nev. Tn 1. 1. 10 2 1 1/

Részletesebben

Tartalom I. 1. Kohászat. 2. Egyedi Protanium acél. 3. Első osztályú korrózióvédelem. 4. Örökös garancia

Tartalom I. 1. Kohászat. 2. Egyedi Protanium acél. 3. Első osztályú korrózióvédelem. 4. Örökös garancia A profik válsztás pic egyetlen profi minőségű htszögkulcs Trtlom I. 1. Kohászt II. 2. Egyedi Protnium cél 3. Első osztályú korrózióvédelem 10 23 A szbványoknk vló 100%os megfelelés 26 Nincsenek rossz törések,

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 9. melléklet 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez Összegezés z jánltok elbírálásáról 1. Az jánltkérő neve és címe: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzt 7621 Pécs, Széchenyi tér 1. sz. 2. A közbeszerzés tárgy

Részletesebben

VIRÁGOS MAGYARORSZÁGÉRT!

VIRÁGOS MAGYARORSZÁGÉRT! VIRÁGOS MGYRORSZÁGÉRT! SSTIN MRINN PEKINGI OLIMPIÁN! Önkormányztunk is benevezett i Virágos Mgyrországért virágosítási, prkosítási és környezetszépítő versenybe. verseny célj kultúrált, környezetbrát,

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym Mt2 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 8. évfolymosok számár 15:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zsebszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti sorrendben oldhtod meg.

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára 4. évfolym Mt2 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 4. évfolymosok számár : ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti sorrenden oldhtod meg. Minden

Részletesebben

A vasbeton vázszerkezet, mint a villámvédelmi rendszer része

A vasbeton vázszerkezet, mint a villámvédelmi rendszer része Vsbeton pillér vázs épületek villámvédelme I. Írt: Krupp Attil Az épületek jelentős rze vsbeton pillérvázs épület formájábn létesül, melyeknél vázszerkezetet rzben vgy egzben villámvédelmi célr is fel

Részletesebben

Friss tavaszi szélben ünnepeltünk

Friss tavaszi szélben ünnepeltünk Ngykáti HÍRADÓ Ngykát Város Önkormányztánk lpj VIII. évfolym 3. szám 2014. március 26. Friss tvszi szélben ünnepeltünk Ez évben is megemlékeztünk 1848 49-es forrdlom és szbdsághrc évfordulóján. Az 1840-es

Részletesebben

SÉNYŐ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK 2016. ÉVI MÓDOSÍTÁSA A 046/14 HRSZ-Ú INGATLAN TÖMBJE

SÉNYŐ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK 2016. ÉVI MÓDOSÍTÁSA A 046/14 HRSZ-Ú INGATLAN TÖMBJE NYÍRSÉGTRV Kft. Székhely: 4431. Nyíregyház, Mckó u. 6. sz. Irod: 4400. Nyíregyház, Szegfű u. 73.sz. Telefon/fx: (42) 421-303 Moil: (06-30) 307-7371 -mil: nyirsegterv@nyirsegterv.t-online.hu We: www.nyirsegterv.hu

Részletesebben

HATÁROZAT. zajkibocsátási határértékeket állapítok meg

HATÁROZAT. zajkibocsátási határértékeket állapítok meg Alsó-Tisz-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Ikttószám: 80664-1-2/2011. Tárgy: Zjkibocsátási htárérték megállpítás kérelemre Ügyintéz : Csomor László Hiv. szám: Zjkibocsátási

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára 4. évfolym Mt2 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 4. évfolymosok számár 2014. jnuár 23. 15:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti sorrenden

Részletesebben

De mi is tulajdonképpen a Kaptár? Kalmár Elvirával, Pekár Dórával és Levendel Áronnal, a Kaptár megálmodóival beszélgettünk.

De mi is tulajdonképpen a Kaptár? Kalmár Elvirával, Pekár Dórával és Levendel Áronnal, a Kaptár megálmodóival beszélgettünk. Coworking kicsit másként. Interjú Kptár létrehozóivl Írt: Mgyr Cochszemle 2012. ugusztus 11. szombt, 18:49 Igen beszédesek következő sorok, melyeket nemrégiben megnyílt Kptárbn megforduló, dolgozó ik ügyféltől,

Részletesebben

HÍR - LEVÉL. Tavaszi dal. Levél Önkormányzatának időszaki lapja

HÍR - LEVÉL. Tavaszi dal. Levél Önkormányzatának időszaki lapja HÍR - LEVÉL Levél Önkormányztánk időszki lpj MÁRCIUS 15. Március 15-e jelképpé vált, nemzetünk szbdságszeretetét, szbdság utáni vágyát fejezi ki. Ezen npon mgyr szbdsághrc kezdetét ünnepeljük. z 1848 március

Részletesebben

kisbiro2066@gmail.com

kisbiro2066@gmail.com 2066 Szár és Újbrok önkormányztánk lpj XVI. évfolym 3. szám 2012. március Kedves Olvsók! Néhány np ltt átléptünk télből nyárb. Szervezetünket megviseli ez ngy változás, fokoztosság, z igzi tvszi átmenet

Részletesebben

2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról1

2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról1 j)10 R (1)4 2000. évi XXV. törvény kémii biztonságról1 z Országgyűlés figyelembe véve z ember legmgsbb szintű testi és lelki egészségéhez, vlmint z egészséges környezethez fűződő lpvető lkotmányos jogit

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 6. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 6. évfolyamosok számára 6. évfolym Mt1 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 6. évfolymosok számár 2017. jnuár 21. 11:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti sorrenden

Részletesebben

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI 2007. október 25. KÖZÉPSZINT I.

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI 2007. október 25. KÖZÉPSZINT I. MATEMATIKA ÉRETTSÉGI 007. október 5. KÖZÉPSZINT I. ) Az A hlmz elemei háromnál ngyobb egyjegyű számok, B hlmz elemei pedig húsznál kisebb pozitív pártln számok. Sorolj fel z hlmz elemeit! ( pont) A B AB

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym TMt1 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 8. évfolymosok számár tehetséggondozó változt 11:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 6. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 6. évfolyamosok számára 6. évfolym Mt1 feltlp MATEMATIKA FELADATLAP 6. évfolymosok számár 2013. jnuár 18. 15:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll olgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feltokt tetszés szerinti sorrenen

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése

Részletesebben

Kaskantyú, Hunyadi J. u. 16

Kaskantyú, Hunyadi J. u. 16 Kaskantyú Községi Önkormányzat Képviselő - Testülete 8/2013. Test. ül. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő - testületének 2015. június 14.-én (péntek) napján 8 00 órai

Részletesebben

Faluújság Bakonypéterd I. évfolyam 3. szám 2010. december

Faluújság Bakonypéterd I. évfolyam 3. szám 2010. december Előszó KÖZSÉGI TÁJÉKOZTATÓ Bakonypéterd Község Önkormányzatának kiadványa Tisztelt Bakonypéterdi Lakosok! Szeretném megköszönni azt az összefogást, amit az elmúlt időszakban tanúsítottak azért, hogy megszépüljön

Részletesebben

Egészsége és jó közérzete

Egészsége és jó közérzete Egészsége és jó közérzete Kidney Disese nd Qulity of Life (KDQOL-SF ) Ez kérdőív zt méri fel, hogy Ön hogyn vélekedik z egészségéről. Az így kpott információ segíteni fog nyomon követni, hogy Ön hogy érzi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága

JEGYZŐKÖNYV. NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága JEGYZŐKÖNYV A bizottság neve: Okttási, Kulturális és Sport Bizottság Az ülés időpontj: 2011. június 27. (14.00) ór Az ülés helye: Ielen vnnk: Bencs Kálmán Terem mellékelt jelenléti iv szerint Az elnök

Részletesebben

VÉREK TES. Szabadságra mentem

VÉREK TES. Szabadságra mentem TES VÉREK Budpest József Utci Bptist Gyülekezet lpj XXII. évfolym 6. szám 2012.június fogllkozni! Képzeld csk el, mi történne, h immeghllgtás helyett ezt válszolná neked Lélek, vgy egyáltlán, meg sem hllgtn?

Részletesebben

HIRDETÉSEK Szent Anna Plébánia

HIRDETÉSEK Szent Anna Plébánia HIRDETÉSEK Szent Anna Plébánia 2015.12.27. Szent Család vasárnapja Egyházközségi programok A hét ünnepei, szentjei hétfő: Aprószentek péntek: Szűz Mária, Istenanyja vasárnap: karácsony 2. vasárnapja 31,

Részletesebben

Bevezetés. Mi a koleszterin?

Bevezetés. Mi a koleszterin? Bevezet betegklub feldt tgji számár betegségükkel kpcsoltos szkszerű információkt megdni. Ebben füzetben koleszterin htásiról cukorbetegségről gyűjtöttünk össze hsznos információkt. Mi koleszterin? koleszterin

Részletesebben

Bevezető, információk a segédlet használatához

Bevezető, információk a segédlet használatához Bevezető, információk segédlet hsználtához A segédlet z állmháztrtásbn felmerülő egyes gykoribb gzdsági események kötelező elszámolási módjáról szóló 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet III. fejezete szerinti

Részletesebben

Közlemények 339 VARGA SÁNDOB

Közlemények 339 VARGA SÁNDOB Közlemények 339 A felszbdulás utáni első könyvkidvány. A gyr Könyvszemle 1970/4. számábn TISZAY Andor közleményében (gyr nyelvű orosz szótárkidásink első fecskéi két világháborúbn) fcsimiléjének közredásávl

Részletesebben

Interjú Dr. VÁRY Annamáriával

Interjú Dr. VÁRY Annamáriával 18 Interjú Dr. VÁRY Annmáriávl MA MÁR NEM PÁLYÁRA, HANEM ÁTMENETEKRE ÉS MÓDOSÍTÁSOK SOROZATÁRA KELL FELKÉSZÜLNI. D r. Váry Annmári kliniki és pálytnácsdó szkpszichológus, pszichoterpeut, Wekerle Sándor

Részletesebben

Bevezető, információk a segédlet használatához

Bevezető, információk a segédlet használatához Bevezető, információk segédlet hsználtához A segédlet z állmháztrtásbn felmerülő egyes gykoribb gzdsági események kötelező elszámolási módjáról szóló 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet II. fejezete szerinti

Részletesebben

JOIS 800. ÉVES! Levél Önkormányzatának időszaki lapja

JOIS 800. ÉVES! Levél Önkormányzatának időszaki lapja Levél ánk időszki lpj ELBALLAGTAK... Eljött ez np is! M elbúcsúztok kedves iskolátoktól, elköszöntök tnáritoktól és tőlünk, diáktársktól is. Nyolc éve már, hogy elsősként félve léptétek át z iskol küszöbét.

Részletesebben

HÍR - LEVÉL. Kellemes Húsvéti Ünnepeket! Nyílt Levél levélieknek LOCSOLÓ VERSEK. Levél Önkormányzatának időszaki lapja

HÍR - LEVÉL. Kellemes Húsvéti Ünnepeket! Nyílt Levél levélieknek LOCSOLÓ VERSEK. Levél Önkormányzatának időszaki lapja HÍR - LEVÉL Levél Önkormányztánk időszki lpj Nyílt Levél levélieknek Tisztelt lkosok, mint zt Hír-Levél előző számábn olvshtták, Veszélyben vn z iskol! konkrét dtokkl szemben én csk pedgógus szemszögéből

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése

Részletesebben

4. sz. melléklet: Előfizetői szolgáltatások és azok díjai, egyéb díjak, költségtérítések, díjmeghatározások

4. sz. melléklet: Előfizetői szolgáltatások és azok díjai, egyéb díjak, költségtérítések, díjmeghatározások 4 sz melléklet: Előfizetői szolgálttások és zok díji, egyéb díjk, költségtérítések, díjmeghtározások Érvényes: 2012 jnuár 01-től Terület megjelölése: Kondoros, Krdos, Örménykút ) Műsorjel-elosztási szolgálttás,

Részletesebben

JELENTÉS A GYÁMHATÓSÁG TEVÉKENYSÉGÉRŐL 2007. Kérjük figyeljen az előlap rovatainak pontos és hiánytalan kitöltésére!

JELENTÉS A GYÁMHATÓSÁG TEVÉKENYSÉGÉRŐL 2007. Kérjük figyeljen az előlap rovatainak pontos és hiánytalan kitöltésére! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Telefon: -6 Internet: www.ksh.hu Adtgyűjtések Letölthető kérdőívek, útmuttók Az dtszolgálttás 9/ (XI..) Korm. rendelet lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: /7 Adtszolgálttók:

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym Mt1 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 8. évfolymosok számár 11:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zsebszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti sorrendben oldhtod meg.

Részletesebben

[iillillliliji]1]{]-[ TI) ~-ITfillIilllOIillJillDIIIJJ

[iillillliliji]1]{]-[ TI) ~-ITfillIilllOIillJillDIIIJJ Kérelem http://mlszkerelem.globlsoftwre.hu/kerelemlprint?w= 1 1 Ügyirtszám : T-2011/313 1 Érkezett: _ 1. A KÉRELMEZŐ. ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Vttl Footbll Club Egyesület A kérelmező szervezet

Részletesebben

felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára, összhangban

felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára, összhangban Hntos Községi Önkormányzt Képviselő-testületének 120/2015. ( X.14.) számú htározt 2. melléklete "B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Hntos Községi Önkormányzt z Emberi Erőforrások Minisztériumávl együttműködve,

Részletesebben

Bevezető, információk a segédlet használatához

Bevezető, információk a segédlet használatához Bevezető, információk segédlet hsználtához A segédlet z állmháztrtásbn felmerülő egyes gykoribb gzdsági események kötelező elszámolási módjáról szóló 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet III. fejezete szerinti

Részletesebben

EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK

EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK Egységes viselet Iskolánkban a nagyobb ünnepségeken ünnepi egyenruha viselete kötelező mind a pedagógusok, mind a tanulók számára. A hölgyek kalotaszegi

Részletesebben

TISZTELT KÉPVISELŐTESTÜLET!

TISZTELT KÉPVISELŐTESTÜLET! Levél Önkormányztánk időszki lpj TISZTELT KÉPVISELŐTESTÜLET! Iskol, erkölcs, tudás, ezek zok z értékek, melyek felé kell elmozdítni társdlmt. Ahhoz, hogy hzánk okttáspolitikilg sikeres legyen, mélyrehtó

Részletesebben

Boldog Karácsonyi Ünnepeket!

Boldog Karácsonyi Ünnepeket! Mucsony Nagyközségi Önkormányzat Hivatalos Folyóirata IX. évfolyam 2. szám 2012. december 21. www.mucsony.hu hivatal@mucsony.hu Boldog Karácsonyi Ünnepeket! Megint itt van a tél és megint eljön a karácsony

Részletesebben

Bevezető, információk a segédlet használatához

Bevezető, információk a segédlet használatához Bevezető, információk segédlet hsználtához A segédlet z állmháztrtásbn felmerülő egyes gykoribb gzdsági események kötelező elszámolási módjáról szóló 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet XI. fejezete szerinti

Részletesebben

Az alaptevékenységek körére vonatkozó melléklet a rendelet 6. (1) bekezdéséhez. Alaptevékenységen belül a tevékenység megnevezése. Ötv. Okt.

Az alaptevékenységek körére vonatkozó melléklet a rendelet 6. (1) bekezdéséhez. Alaptevékenységen belül a tevékenység megnevezése. Ötv. Okt. ek körére melléklet rendelet 6. (1) bekezdéséhez en belül i (H nem elegendı, más sját kerül 813000 Zöldterületkezelés prkosítás, zöldterületek gondozás, lkóházk környezetének és közterületek füvesítése,

Részletesebben