KARÁCSONYI ÉS ÚJÉVI KÖSZÖNTŐ KARÁCSONYI AJÁNDÉK. Szalai Kálmán esperes. A levéli állandó lakcímmel rendelkező és életvitelszerűen levélen lakó

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KARÁCSONYI ÉS ÚJÉVI KÖSZÖNTŐ KARÁCSONYI AJÁNDÉK. Szalai Kálmán esperes. A levéli állandó lakcímmel rendelkező és életvitelszerűen levélen lakó"

Átírás

1 AMÍG EL NEM JÖN... Ilyen december hónpunk. Tele vn reménnyel. Tele vn vágykozássl. Szt. Lukács evngéliumábn olvshtjuk: Szívszorongv várják z emberek, hogy mi történik világgl. Mert Isten igérete szerint h eljön Jézus Krisztus, új eget és új földet hoz. Hol és mikor? Jézus mondt: Veletek vgyok világ végéig. Akkor meg miért várjuk? Azért mert új és újbb nemzedékek születnek és ők is krják látni Jézust. Másrészt emberek vgyunk és hibázhtunk. Veszíthetünk bból mit már ismerünk. Ezért mondhtjuk zt, hogy bocsántát várjuk. H felszbdul lelkünk. A reménysugár boldoggá tesz. Hiszem, megbocsájtásbn Isten jándékát. Velünk z Isten. A szeretet Istentől jön. A szívünkbe jön, ott is kr lkni. Ott kr új eget és új földet teremteni nekünk Embereknek. Közvetítsétek minden embernek. Testvértől terstvérnek, hívőtől kételkedőnek. Ezt várjuk, míg el nem jön. Ó bodog krácsony, tegyél lklmssá bennünket méltó fogdásodr. Szli Kálmán esperes KARÁCSONYI ÉS ÚJÉVI KÖSZÖNTŐ Ilyenkor év végén értékelünk és tervezünk. Számb vesszük sikereinket és kudrcinkt, sorr vesszük terveinket, lehetősé-geinket és rngsoroljuk jövő feldtit. Az önkormányzt - úgy, mint korábbi években is, - működtette és gyrpított flut és intézményrendszerét. Munkánkról HírLevél és kábeltévé útján rendszeresen tájékozttuk Önöket. Nehéz évet hgyunk mgunk mögött és sjnos nehéz év vár ránk ismét. Sok tervünk vn, sok mindent szeretnénk mgvlósítni, de mindenhez csod kellene. A vlóságbn, z életben csodáért meg kell küzdenünk, munkávl, összefogássl és szorglomml. Ehhez kérem segítségüket, támogtásukt és megértésüket. Kívánok minden levéli polgárnk áldott békés krácsonyt és ngyon boldog és sikeres új esztendőt! Ppp Zoltán polgármester KARÁCSONYI AJÁNDÉK A levéli állndó lkcímmel rendelkező és életvitelszerűen levélen lkó 70 év feletti és 60 év feletti egyedülállló időseket krácsonyi ünnep lklmából 3.000,-Ft/fő, egyszeri támogtásbn részesítette z önkormányzt. A nyilvántrtás sze-rint 153-n, ösz-szesen ,-Ft támogtást kptk. TARTALOM Amíg el nem jön oldl Köszöntő 1. oldl Testületi ülések 2-3. oldl Településőrök 3. oldl Vérdás 3. oldl Burs Hungric 3. oldl Anykönyv 3. oldl Idősek npj 4. oldl Óvodi hírek 4. oldl Ünnepi szentmisék 5.-oldl Krásconyváró 6. oldl Mesemondó versenyről 6. oldl Krácsonyi írások 7. oldl Új év köszöntő 8. oldl Frsng 8. oldl

2 KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSEKRŐL * 113/2009.(XI.23.) htározt A október 29-én trtott nyilvános * 104/2009. (XI. 23.) htározt képviselő-testületi ülésen hozott A Képviselő-testület évi költségvetés A Képviselő-testület Levél község legfontosbb döntésekről rövidített háromnegyed éves teljesítéséről szóló Önkormányzt évi ellenőrzési formábn, z lábbikbn dunk számot: beszámolót z előterjesztés szerint elfogdt. munktervét z előtejessztés szerint jóváhgyj. * 105/2009.(XI.23.) htározt * 101/2009. (X. 29.) htározt A Képviselő-testület Levél Brátink A Képviselő-testület község évi * 114/2009.(XI.23.) htározt Egyesülete számár támogtási szerződéssel költségvetési koncepcióját z előterjesztés A Képviselő-testület 94/2009.(X.14.) sz. htároztábn fogllt dás-vételi szerződés Ft, zz htmillió egyszázezer szerint elfogdj. elkészítésére meghtározott htáridőt forint, támogtást biztosít évi * 106/2009.(XI.23.) htározt május 31-re módosítj. költségvetés trtlék terhére. A támogtás elszámolási és pályázti A Képviselő-testület Mosonmgyróvári támogtás visszigénylése után Többcélú Kistérségi Társulás munkájáról * 115/2009.(XI.23.) htározt A Képviselő-testület 98/2009.(X.14.) sz. visszfizetési kötelezettséggel kerül átdásr. szóló beszámolót jóváhgyj. htároztát z lábbikbn módosítj: A támogtás z EMVA c.) 250.-Ft+Áf áron értékesíti társfinnszírozásábn megvlósuló * 107/2009.(XI. 23.) htározt Képviselő-testület Kistérségi flumegújításr és fejlesztésre igénybe A vehető támogtás keretében nyert pályázt nyugdíjs szervezetek 7. tlálkozój című * 116/2009.(XI.23.) htározt Képviselő-testület Kultúrház lpján levéli Május 1. ligeti játszótér projekthez z Együttműködési Megállpodást A felújításánk, krbntrtásánk (melléképület jóváhgyj. korszerűsítésére hsználhtó fel. bontás, kerítésépítés, tereprendezés) munkáihoz Ft+Áf összegben * 108/2009.(XI.23.) htározt * 102/2009. (X. 29.) htározt pótelőirányztot biztosít költségvetés A Képviselő-testület jnuár 01-től A Képviselő-testület HÉRA Alpítvány energitámogtási pályáztán nem kíván megbízz Kistérségi Egyesített Szociális trtlék terhére. részt venni, 10%-os önrész fizetését nem Intézményt szociális étkeztetés ellátásávl. * 117/2009. (XI.23.) htározt válllj. A Képviselő-testület Polgármesteri Hivtl * 109/2009.(XI.23.) htározt A Képviselő-testület jnuár 01-től Alpító okirtát melléklet szerint: * 103/2009. (X. 29.) htározt: A Képviselő-testület úgy htározott, hogy z cstlkozik Kistérségi Egyesített Szociális Európi Mezőgzdsági Vidékfejlesztési Intézményen keresztül biztosított idősek * 118/2009.(XI.23.) htározt A Képviselő-testület Levéli Német Alpból (EMVA) z Új Mgyrország nppli ellátás szolgálttásokhoz. Nemzetiségi Áltlános Iskol lpító okirtát Vidékfejlesztési Progrm (ÚMVP) IV. tengelye mwelléklet szerint módosítj. (LEADER) keretében A Szigetköz Mosoni- * 110/2009. (XI.23.) htározt sík LEADER Egyesület (mint illetékes HACS) A Képviselő-testület jnuár 1-től tervezési területén megvlósuló cstlkozik Hjléktlnok Átmeneti * 119/2009.(XI.23.) htározt zonosító számú Térségek közötti és Szállás és Hjléktlnok Nppli A Képviselő-testület Levélflvi Mnók htármenti gzdsági, társdlmi, kulturális és Melegedője szolgálttásokhoz Kistérségi Npköziotthonos Óvod lpító okirtát melléklet szerint módosítj. sport kpcsoltok fejlesztésének támogtás Egyesített Szociális Intézményen keresztül. elnevezésű LEADER célterülethez kpcsolódó * 120/2009.(XI.23.) htározt Kistérségi nyugdíjs szervezetek 7. * 111/2009.(XI.23.) htározt tlálkozój című projekthez pályáztát A Képviselő-testület jnuár 01-től Levél község Önkormányztánk Képviselőbenyújtj, mely következő szerint vlósuln igénybe kívánj venni Kistérségi Egyesített testülete üdülési csekket d z önkormányzt Szociális Intézményen keresztül biztosított dolgozói részére z lábbik szerint: meg: Megvlósulás helye (cím, helyrjzi szám): ápolás-gondozást és átmeneti elhelyezést.) jogosult teljes összegű jutttásr z LEVÉL, Május 1. ligeti közprk és környéke, nyújtó szolgálttásokt: Arnykor Idősek dolgozó, ki tárgyév folymán leglább 12 hónp időtrtmr illetményre-, vgy Otthon, Idősek Gondozóház. 518/4, 605, 606 hrsz. átlgkeresetre jogosult: Az Önkormányzt ténylegesen igénybe Projekt rövid leírás: Kistérségi nyugdíjs - teljes munkidőben (npi 8 ór) vett szolgálttás után települési gondozottr szervetek 7. tlálkozój, ennek keretébenen 24 térségi nyugdíjs szervezet, 2 külföldi jutó teljes költség és gondozott után fogllkozttott: Ft/fő/év prtnertelepülés nyugdíjs szervezete és 10 keletkező teljes bevétel közötti különbözetet - részmunkidőben: - npi 6 órás fogllkozttott: Ft/fő/év hgyományőrző-, mtőr művészeti csoport, biztosítj - npi 4 órás fogllkozttott: Ft/fő/év összesen kb. 350 fő részvételével b.) nem jogosult jutttásr, dolgozó zon együttműködést erősítő tlálkozó és kulturális * 112/2009.(XI.23.) htározt időtrtm vontkozásábn, melyre A Képviselő-testület levéli állndó műsor. illetményre-, vgy átlgkeresetre sem jogosult, lkcímmel rendelkező és életvitelszerűen A projekt teljes összege: ,- Ft Levélen lkó 70 év feletti időskorúkt, feltéve, hogy távollét időtrtm meghldj Önrész összege: ,- Ft vlmint 60 év feletti egyedülálló z 1 hónpot, melynek elszámolásár z évet Támogtási igény: ,- Ft nyugdíjsokt krácsonyi ünnep lklmából követően kerül sor. üdülési csekk jutlomkénti A november 23-án trtott Ft/fő, zz Háromezer forint/fő c.) z dományozását polgármester részére is támogtásbn részesíti költségvetés nyilvános képviselő-testületi ülésen hozott biztosítj. trtlék terhére. A list összeállításávl legfontosbb döntésekről rövidített megbízz Szociális, Csládvédelmi és Az üdülési csekk + szállítási és kezelési díj formábn, z lábbikbn dunk számot: Ifjúsági Bizottságot. Az jándékot képviselők összegét Ft-ot évi költségvetés trtlék terhére biztosítj. viszik és dják át z időseknek. -2-

3 A testület z ülésen több más ügyet is tárgylt, de htároztot nem hozott, illetve tájékoztókt hllgtott meg. BURSA HUNGARICA Felsőokttási Önkormányzti Ösztöndíjpályázt A testület ülései nyilvánosk, - kivéve A Képviselő-testület 84/2009. (VIII. 31.) zárt ülést - zokon bárki részt vehet, ki számú htározt értelmében érdeklődik flu-, és közügyek iránt! Önkormányztunk cstlkozott z A típusú Ppp Zoltán polgármester ösztöndíjpályázt évi fordulójához. TELEPÜLÉSŐRÖK Az Önkormányzt sikeresen pályázott z Igzságügyi és Rendészeti Minisztériumnál 2 településőr lklmzásánk támogtásár. Igy december 1-től egy évig Fehér Attil és Novicz István nyugdíjs htárőröket lklmzzuk településőrként. Feldtik: A településen tevékenykedő hivtlos és közfeldtot ellátó személyek munkvégzésének támogtás. A különböző hivtlos őrszolgáltokhoz, rendvédelmi szervekhez, htóságokhoz kpcsolódó jelző tevékenység, szükség esetén intézkedés kezdeményezése (pl. idegen jármű vgy személy, szbálysértés vgy bűncselekmény gynúj, tűzeset, bleset, egyéb vészhelyzet, stb.) A közvgyon helyben tlálhtó tárgyink (pl. prkok, játszóterek, középületek, utcbútorok, közterületek, stb.) védelmében vló közreműködés. Az önkormányzti rendeletek betrtásánk illetve betrttásánk bűnmegelőzési, tűzvédelmi, köztisztsági, településrendészeti célkitűzések megvlósításánk htékony támogtás (pl. prlgfű irtás, téli hó eltkrítás, elkóborolt vgy szbdon vezetett ebek, mozgóárusok, közterület hsznált, közvilágítási hibák, stb. figyelése, dokumentálás, jelentése). A településen trtndó rendezvények esetében közreműködés rendfenntrtásbn és forglomirányításbn. Rendezvények, temetések, egyéb események idején - h z otthonát ngy számbn elhgyj lkosság - fokozott őrjárt lkóövezetekben (besurrnó tolvjok elleni védelem). Természeti cspás, bleset, káreset, műszki meghibásodás, egyéb veszélyhelyzet során közreműködés z összehngolt segítségnyújtásbn, z élet- és vgyonmentésben, helyreállítási munkáltokbn és rend helyreállításábn. Külterületi mezőgzdsági területek és önkormányzti tuljdonú utk védelme, károk felmérése, dokumentálás. Bel- és külterületen illegális hulldéklerkás felderítése, dokumentálás. A településen működő intézmények támogtás (pl. nevelési, okttási intézménynek z intézményen kívüli eseményeinél, stb.), folymtos kpcsolttrtás z intézményvezetőkkel. PZ Anykönyv Akiknek ngyon örültünk! Községünkben megdott htáridőn belül 13 pályázt került ledásr. Ezen pályáztok elbírálás és rngsorolás megtörtént. A benyújtott pályáztok közül 13 pályázt feltételeknek megfelelt, így 10 hónpr egységesen 3000,- Ft/hó támogtásbn részesülnek z önkormányzttól hllgtók Poto-Ggyi György év folymán. Az ösztöbdíjbn részesülő tnulók: Berner Ildikó Bojkovszky Tmás Dnkó Norbert Dnkó Attil Dorfinger Zsófi Ékes József Fischer Péter Kovács Gergő Lindi Zoltán Máté Tibor Mátyás Csb Ppp János Tmás Attil Petőfi S. u. 66. Brt Dániel Víztorony u.2. Mjtényi Csb Szedres u. 3. Bedő Koppány Alsófő u. 3. Ptki Adrienn Petőfi S. u. 30. Schmitzhoffer Ann Fő u. 35. Tóth Dór Alsófő u. 7. Hoffmnn Rebek Szedres u.1/b. Páder Armin Petőfi S. u. 10. Kiss Lrin Alsófő u. 20. Krácsony Ákos Május 1. liget u. 17. Frks Brendon Kevin Mező u.3/b. Csépli Ármin Vsút u. 1. Szkács Rék Brtók B. u. 2. Kerecsényi Rubin Tó u. 1/A. (Újszülöttek november 30-ig.) Nyugodjnk békében! VÉRADÁS A helyi Vöröskereszt szervezet és Győri Vérdó Központ jnuár 7-én órától óráig vérdást szervez z Újhelyi tér 2. szám ltti kistolni Lászlóné iskolábn. A TAJ kártyát szívesklmár Lászlóné Plló Ferenc kedjenek mgukkl hozni. Újhleyi I. tér 11. Május 1. liget u. 18. Vsút u. 5. Oláh Miklósné Újhelyi I. tér 6. A helyi Vöröskereszt ezúton is Czizmzi István Május 1. liget u. 22. köszönti vérdókt, és zokt, Schmidt János Horgász u. 17. kik bélyeg vásárlásávl Már Mihály Petőfi S. u. 49. Máté Pirosk Dózs Gy. u. 48. segítítették szervezetet. Kovács Istvánné Petőfi S. u. 58. Tóth Ktlin Alsófő u. 7. Mindenkinek Brunner Kálmán Szövetkezet u. 31/A. Békés Puskás Károly Akácos u. 2. Krácsonyi Ngy Ernő Dózs Gy. u.16. Ünenpeket és Horváth János Gyul Fő u. 46. Boldog Új Évet Spnrft Klár József A. u. 5. Kívánunk! Mgyr Imre Szövetkezet u.44. (2008. november 30-ig elhunytk.) -3-

4 I dősek Npj Az idén november 8-án vsárnp kordélután szerveztük meg z idősek npját, bbn reményben, hogy így többen el tudnk jönni rendezvényre. Sjnos csltkoznunk kellett, így sem lettünk többen. Az idén is szépen diszített terem és terített sztlok várták résztvevőket. A ünnepség Ppp Zoltán polgármester köszöntöjévl kezdődöttt, melyben szólt z elmúl időszkbn elhunyt idősekről is, kikre egy perces ném felálássl emlékeztek jelenlévők. Külön köszöntötte flu legidősebb embereit, 90 éves Kiser Györgynét és 89 éves Mgyr Imrét (ki sjnos zót elhunyt). Az idősek nevében is köszönjük támogtóknk segítséget: Szsz Txi Bt. Szbó András, Nyugti Kpu Szövetkezet - Meixner Pul, Architektur Expo Szövetkezet Mozsár Imre, Levél Brátink Egyesülete, Levéli Német Kisebbségi Önkormányzt, Levéli Kertészet Németh Csb és Némethné Tóth Erik, Mosod Bt. - Csáki Mihály. Segített még Npközi Konyh, Sport Büfé és Tomp Ljos. pz Óvodi hírek Az elmúlt évben is színes, változtos progrmokt kínáltunk szülőknek és gyermekeknek egyránt, melyhez sok nygi és tárgyi feljánlás érkezett. Jó érzéssel tölt el bennünket, hogy z 1%-on túl is sokn leptek meg bennünket különböző dományokkl. Nemcsk szülők, hnem községben élők is feljánlották segítségüket. Így történt ez most Télpó ünnepség előtt is, mikor számunkr mindezidáig ismeretlen személy több méternyi piros nygot jánlott fel mikulás ruhához, miből Petőné, Mrik szép Télpó öltözéket vrázsolt. Ezt ruhát biztos sok-sok éven át fogják mjd Télpók z óvodi ünnepségen viselni. Idén Petőné, Mrik válllt el ezt feldtot, és egy bűbájos Télpóként látogtt végig csoportokt. Még szeptemberben benyújtottunk egy pályáztot szkmi és informtiki eszközök beszerzésére. Ngy örömünkre pályázt sikeres volt, z elnyert ,-Ft-ot informtiki, mozgás és értelmi fejlesztő eszközeink bővítésére fogjuk hsználni. Az év végéhez közeledve szeretném megköszönni Levél község Önkormányztánk, hogy egész éven át biztosított működésünkhöz szükséges nygi fedezetet, vlmint támogttk bennünket elképzeléseink megvlósításábn. Köszönjük Tűzoltó-egyesületnek, hogy z dventi rendezvényük bevételét feljánlották óvodánknk. Minden kedves csládnk, Levél község lkóink békés ünnepeket, és sikerekben gzdg új évet kívánok. Husvéth Tiborné óvodvezető Ott, hol zúg z négy folyó Az ünnepi műsort Levéli Nyugdíjs Egyesület (fenti kép) és z Ásványrárói Nyugdíjs Egyesület (lsó kép) csoportji dtk. A műsor után finom sült kolbászt, süteményeket, lmát és itlokt képviselők és Gyermekönkormányzt tgji szolgálták fel. Végül Pollák Ferenc zenéjére tánccl fejeződött be jó hngultú est. -4- Krácsony. Lelkünket, szívünket átjárj vlmi kimondhttln érzés Ngy dolog z, mit m ünnepelünk, igzából szvkkl nem is lehet kifejezni. M érzékenyebbek vgyunk, mint megszokott hétköznpok szürkeségeiben. Jók, jobbk szeretnénk lenni. Még zok is érzik ezt vlhol, kik z életüket keservesen, háború borzlmivl fűszerezve élték le. Akiknek sokszor voltk olyn óráik, npjik, heteik, éveik, mikor nem illett gyengének, lelkizőnek látszni. Csk z előírt menetrend szigorávl élhettek. Szinte rájuk rgdt komorság. A szemükből fájdlom még öreg korukbn is tükröződik. Tlán kiábrándultk egykor mindenből? Feledtették velük mosolyt, jókedvet? Péter is ezek közé trtozik, jól ismerem ben tényleges ktonánk hívták be, mjd 3 évi szolgált után elfelejtették leszerelni. Háborúb vitték, z idegen országok frontját is megjárt. Hzfelé Vrsón keresztül jöttek. Ott minden romokbn hevert, iszonytos volt pusztítás, pusztulás. Éhező, árv kisgyerekek csptokb verődve keresték szüleiket, s ennivlóért könyörögtek. Péter szkács volt, így természetes, hogy megetette kis éhezőket. Vlhol szíve csücskében gyerekek fontosk voltk neki egész életében. Megérezte ezt Dobroszky Jeromos is tíz év körüli lengyel kisgyerek-, és nem mozdult el mellőle. Mgyrországr is velük jött. Mire ideértek, már sok mgyr szót is pötyögött. Szerették ktonák.

5 Péter ktonruhát vrrtott neki, derékszíjt, pisztolytáskát is kpott. Boldog volt. Péter és társi meg nnk örültek, hogy feledtetni tudták vele z átélt borzlmkt, trgédiákt. Budpesten elfogták z újr hrcoló ktonákt, Jeromossl együtt. Hosszú útr indultk, csk bő három év után térhettek hz. Már kik túlélték fogságot. Jeromost elszkították tőlük. Semmit sem tudtk ról, pedig sokt emlegették lágerben is. Úgy sjnálták, úgy hiányzott nekik, minth csk sját fiúk lett voln. Péter itthon is felfelidézi Jeromos emlékét. Él-e ez gyerek? Vjon hol lehet? A háború, fogság kitörölhetetlen nyomokt hgyott mindenkiben. Hol ilyen, hol olyn emlékek bukknnk fel. Egy este Dun TV-ben kívánságműsorbn felhngzik: Ott, hol zúg négy folyó A 89 éves Péter szemében könny csillog. Próbálj észrevétlenül letörölni. Eszébe jutott, hogy még OTT is énekelték többi szívfájdító dlll, nótávl együtt. Ott z volt gyógyír sebeikre, enyhítette honvágy fájdlmát, szeretteik utáni sóvárgást, és éltette bennük hzszeretet el nem lvó érzését. Krácsonykor z emlékeket máshogy éljük meg. Nem lehet szeretet érzését senkiből kiölni, vgy senki lelkébe bebetonozni zt. A szeretet, jóság velünk születik, zok csíráj hlálunkig bennünk él, csk elő kell cslogtni. A feltámdás hitének erejében is megkpjuk, h segítségre szorulunk és hiszünk benne. Jézus bennünk lkik, bennünk él, segít jónk lenni, csk nem mindig vesszük észre. Türelmes hozzánk, szereti z embereket. Mgyr Imréné Gyenes István: Krácsonyf Szobám srkábn békesség fáj zöld ruháján sok ezernyi szín, ltt fénylő melegségben gyermeki világ játszni hív. Játszni, játszni, békében játszni gyermekem veled hgy játsszm még, körültáncolom veled világot most, mikor mindenki érzelme ég. Nézem fámt és egyre jobbn érzem fenyő illtát, töprengem zon, hogy milyen jó lenne, h örök mrdn ez éjszkám. Csillgszórók gllyk csúcsán szórják krácsony csillgát, béke csillgok röpdöső fényei szobámból szálljtok mind tovább. Ünnepi szentmisék Ktolikus Templombn Ünnepi szentmisék decemberében Ktolikus Templombn: december 24-én csütörtökön órkor Éjféli szentmise, december 25-én pénteken és 26-án szombton órkor lesznek Krácsonyi szentmisék, december 31-én csütörtökön órkor év végi Háldó szentmise, jnuár 1 péntek: órkor Újévi szentmise. Református Imházbn Ünnepi istentiszteletek decemberében Református Imházbn: december 24-én csütörtökön - szent este órkor Ünnepi istentisztelet, december 25-én pénteken 8.30 órkor Krácsonyi istentisztelet úrvcsor osztássl, december 31-én csütörtökön órkor Év végi istentisztelet, jnuár 3. vsárnp Újévi istentisztelet Evngélikus Templombn Ünnepi Istentiszteletek decemberében z Evngélikus Templombn: Szenteste órkor z evngélikus templombn, Krácsony első npján reggel fél 9.00 órkor úrvcsorávl együtt, Krácsony második npján reggel fél 9.00 órkor, Szilveszter npján este17.00 órkor, Újév npján reggel fél 9.00 órkor úrvcsorávl együtt. A téli vsárnpokon z Istentiszteletek pplkbn kilkított új fütött gyülekezeti helységben vnnk megtrtv. EMLÉKSZEM Krácsony vn, várv várt Krácsony, Nézem Fát és boldog csládom. Nézem boldogságtól csillogó szemeket, És eszembe jut, milyen voltm, mint gyermek. Elmúlt már és rég volt, soh nem feledem, Zárt jtó kulcslyukán szüleimet lestem. Vártm csodát, csengő hívó szvát, Kipirult rccl, dobogó szívvel z jtó nyitását. Mikor tárul fel és mikor látom meg rgyogó Fát, Türelmetlen voltm, de éreztem szüleim nyuglmát Ó, hogy hívott minden mi díszítette, A Krácsony öröme és cslád szeretete. Tlán rég volt Az évek sorbn elrepültek, És én úgy érzem mgm, mint egy felnőtt gyermek. Itt Krácsony, ez már nem emlék, De én krácsonyi zárt jtót lesem még. Ó, de most már többet láttm s éltem, Tlán z ót egy kicsit bölcsebb lettem. Tudom, z jtó egyszer kitárul, kinyílik, S küszöbön boldogság és bánt megjelenik. De hát ez z ember sors, s én élek, S már nyitott jtó küszöbére lépek. És most is zt érzem, és úgy látom, Mily ngy boldogságot hoz Krácsony. Imre Gábor Ünnepi puncs Hozzávlók: Fekete te, 5 evőknál méz, 0,5 dl gyömbérszirup, 3 dl rum Elkészítése: A teát 1 liter vízzel leforrázzuk. Egy külön edényben rumot, mézet és gyömbérszirupot felforrósítjuk, mjd z egészet teához öntjük. Citrom vgy nrncskrikávl díszített pohárbn kínáljuk. -5-

6 Krácsonyváró: A Levéli Népdlkör szeretettel hívj községünk lkóit december 20-án rnyvsárnp órár levéli Evngélikus Templombn Áldott éj című krácsonyváró műsorár. (A Flukrácsony előtt!) Az est folymán dlok és versek hngoznk el legszebb ünnepről! A kórus tgjin kívül közreműködnek zenészek, versmondók és Heideboden Énekkr. Flukrácsony: december 20-án vsárnp órkor Községház előtt álló fenyőfánál idén is hngultos műsor, forrlt bor, forró te, pogács és z életngyságú Betlehem várj flunk lkóit. Közreműködnek: z óvod középső- és ngycsoportosi, z iskol lsó tgoztosi, Pcsirták és Mosonszentmiklósi Fúvószenekr. A rendezvény támogtói: Horváth Bél, Levél József A. u.; MosonAcél Kft. Mosonmgyróvár, Kovács László és Kovács István; Ferroptent Zrt. Szekszárd, Szbó Sándorné és Szbó Sándor, Flex-Fény Kft. Mosonmgyróvár, Suhjd Gábor, Strusz Kft. Mosonmgyróvár Strusz Ferenc. Köszönjük segítségüket! Krácsonyi áhitt Más időpontbn! december 24-én krácsonyi áhitt nem éjfélkor, hnem z éjféli szentmise után órkor lesz Ktolikus Templombn énekekkel, versekkel, muzsikávl. Szeretettel várunk mindenkit, ki szívesen köszönti együtt kis Jézus születését. Mesemondó verseny 6-ik lklomml került megrendezésre Krácsonyváró Meseest keretében mesemondó verseny Levéli Kultúrházbn. Idén 9 versenyző indult z óvodástól felső tgoztosig, és volt egy nyugdíjs mesemondónk is. Bár kevesen voltk, de vlmennyien szépen szerepeltek, sok gondolkodást okozv zsűrinek. A zsűri tgji: Utsi Árpád 2007-e Csillg születik verseny nyertese, zsűri elnöke, Trutwein Év újságíró, Fehérné Zettl Ilon levéli iskol mgyr tnárnője, Szbó Józsefné, Zsók óvónéni, Boros József levéli iskol tnítój. Erdemények - felsős ktegóriábn: 1. helyezett: Csizmdi Áron 6. osztályos (Hermn Ottó Áltlános Iskol, Márikálnok) 2. helyezett: Módos Ádám 7. osztályos (Levéli Német Nemzetiségi Áltlános Iskol) 3. helyezett: Kovács Brbr 6. osztályos (Levéli Német Nemzetiségi Áltlános Iskol) - lsós ktegóriábn: 1. helyezett: Kertész Boglárk 3. osztályos, Ark (Szent Márton Áltlános Iskol, Hlászi) helyezett: Lktos Nór Eszter 4. osztályos Gárdonyi Géz Áltlános Iskol, Győr 3. helyezett: Széll Veronik 2. osztályos (Levéli Német Nemzetiségi Áltlános Iskol) 4. helyezett: Gősi Dominik 3. osztályos (Fekete István Áltlános Iskol, Mosonmgyróvár) - különdíjk: legfitlbb versenyző: Kcsiz Orsoly óvodás (5 éves) Hegyeshlom, tnulságos meséért: Pető Lászlóné, Levéli Nyugdíjs Egyesület, A versenyzők könyveket, édességeket és jándékutlványokt kptk. Köszönjük feljánlásokt z 5 perces Étteremnek (Bíró Péter)és Levéli Német Nemzetiségi Áltlános Iskolánk. Rdák Tmás T é l i b r á z d á k Gyerekek voltunk és Jézus születését vártuk z éjszkábn. H kinéztünk z blkon, láttuk csillgokkl teleszórt eget s földön végtelen fehér szőnyeget, mely házunktól messze tnyák felé terült el. Hrngok kondultk, s mikor pánk meggyújtott gyertyákt, egy idegen lépett szobáb. A gyülekezet mögötti mgslton ültem s tisztán láttm, hogy z idegen egy sszony és gyermeket trt krjábn. Mjdnem olyn ez gyermek, milyenek mi vgyunk, gondoltm. De zért észrevettem, hogy kezecskéi kövérebbek és rózsszínűbbek, mint mi kezeink, s szőke hj úgy tündököl, minth rnykoszorút viselne rjt. "Elhoztm őt, hogy megmutssm néktek", mondt z idegen sszony, s ztán, hogy vállár dobt nyánk ngykendőjét, közénk telepedett és énekelni kezdett. Úgy énekelt, mint mennybéli ngylok. És hrngok is muzsikáltk folyvást s mikor reggel felébredtünk, millió fehér lepke szállt lá z egekből, belepték z egész világot s én éreztem, ridt kis szívemet örökre megvidámított ez krácsony. Kssák Ljos HOGY AZ ÜNNEP ÜNNEP MARADJON! Az Ünnepek közeledtével szeretnék néhány hsznos tnácsot dni Krácsonyi kellékek biztonságos hsználtávl kpcsoltbn. A két legkomolybb veszélyforrás z Adventi koszorú gyertyái és Krácsonyf fényfüzére (égősor) lehet! A gyerty fénye vrázsltos hngultot d krácsonyestének. H nem külön álló stbil gyertytrtóbn, hnem z sztli koszorúbn szeretnénk elhelyezni gyertyát, mindenképpen gondoskodnunk kell stbil rögzítésről! A fentiekhez néhány "rnyszbály": A koszorún lévő gyerty ne legyen túl ngy koszorúhoz képest, nehogy z egész koszorút felboríts. Két égő gyerty között leglább 7 cm távolság legyen.

7 A koszorún lévő díszítőnygok véletlenül se érhessenek gyerty lángjához. Az égő gyertyát ne mozgssuk. Égő gyertyát ne tegyünk huztos helyre. A knóc ne legyen 10 mm-nél hosszbb, szükség esetén vágjunk le belőle ollóvl. Égő gyertyát soh ne hgyjunk felügyelet nélkül. Tűzvédelmi szempontból semmiképpen nem jvsolt gyertyák krácsonyfán vló meggyújtás. Nem tudjuk stbiln rögzíteni, és h leesik, minden mi körülötte vn zonnl lángr kp (ez csillgszórór is igz). H mindenképpen rgszkodunk ehhez szokáshoz, szerezzünk be egy tűzoltókészüléket, mit még krácsony előtt megtnulunk biztonsággl kezelni. Fenyőfizzót széles form és méretválsztékbn lehet kpni, de szintén tűzvédelmi okokból csk hivtlos helyen vásároljuk meg. Bárhol is vettük, z első hsznált során folymtosn ellenőrizzük z izzók hőmérsékletét, nem forrósodik-e túl, nem olvd-e rjt lévő műnyg koszorú, és ne hgyjuk túl sokáig ellenőrizetlenül, ellvás előtt pedig húzzuk ki konnektorból! Befejezésül pedig szeretném megköszönni támogtóink egész éves segítségét vlmint mgm és tűzoltó egyesület többi tgj nevében is Boldog Krácsonyt és Békés Boldog Új Esztendőt kívánok község összes lkójánk! ZbolyGábor LevéliTűzoltóEgyesületelnöke A szeretet ünnepén Betlehemnek vezérlő csillg Legyen életünk vezérlő fonl. Hit, reménység s szeretet Irányíts életed. Kérjük álljnk mellénk jövőre is különös tekintettel rr, hogy 2010ben ünnepeljük községünk első írásos említésének 600 éves jubileumát. Minden levéli lkosnk békés krácsonyt és boldog új esztendőt kívánunk! Rdák Tmás B E T L E H E M I G Menjünk el mind Betlehemig! (Luk 2,15) Betlehemig? Félútig sem jutottál. Kötözve trt nyáj, föld, z üzlet, vágyid is más fényességhez űznek, régi hír egészen megkopott már. Pedig fény zuhog, z ngylének orkánszerű, z éjszkát betölti. KÖZEL AZ ÚR! Fogytán időd, földi, h mjd lejár, z utk rr térnek, s csk z Fény, csk z Szó kísér el: Ne féljetek! - Csk JÉZUS vár z éjben. Hinni kell és remélni Hisz utunkt e csillg vezérli Kövesd hát betlehemnek fénylő csillgát, S megleled lelked nyuglmát. Füle Ljos Ngy István Hinni kell, hogy vn ki mellettünk áll Nehéz perceinkben segítőkéz megtlál. Nyújtsd hát kezed szenvedőnek Vigszt djon minden főnek. KARÁCSONYI EMLÉK Az éj csendjében fgyos ág pttn Szeretetről szól szentkrácsony ünneplése Újéletnek, megváltónk születése. Mutsd ki hát szívednek melegét Öröm s szeretet szálljon szerte szét. puh hóbn őz fut ridtn betlehemesek lépte koppn jászol mellett gyerty lobbn Hinni kell egy szép jövőképben Mikor krácsony lesz egész évben Hinni kell és remélni emberségben, A szeretetnek győző erejében vrászltos krácsonyi éj kályh pltnin lmhéj illt betölti kis szobát Rgyogjnk gyermek szemek gyertyfényben Öröm s szeretet legyen minden téren. Boldog legyen mindenki e földtekén, Krácsonytól-krácsonyig trtó szeretet ünnepén. várjuk krácsonyi szent csodát Ngy Pál Köszönet A Levéli Kultúrház megköszöni mindzok segítségét, kik z év folymán kár nygilg, kár munkájukkl támogtták rendezvényeinket. pró csengő hngj hívogt nyánk keze lágyn simogt rcár egy kis könnycsepp gurul pánk lkj fölibénk borul. -7-

8 ÚJÉVI KÖSZÖNTŐ Ismét egy esztendő hnytlik sírb, Nézhetünk után nevetve vgy sírv. Sokn biz örömest búcsúznk el tőle, Azt várják, hogy különb lesz követője. Itt állok mgm is, zt óhjtom itten, Jobb időket érjünk, mint z elmúlt évben. A mezőkön áldást, hzábn békét, Az emberek szívében boldog egyetértést. Ezért fohászkodunk, ezért ver szívünk, Adjon z Úr Isten Boldog Újesztendőt nékünk. Elmondt Molnár Sándor C. Désflv, 1993 forrás: Áldott krácsonyi ünnepeket és boldog új évet kívánunk községünk minden kedves lkójánk és z egyesületünk tgjink. Levél Brátink Egyesülete vezetősége LEVÉL BARÁTAINAK EGYESÜLETE Szeretném megköszönni mindenkinek munkáját és egyéb támogtását, ki segítette Levél Brátink Egyesülete rendezvényeit, különböző gyűjtéseit. Máté Tmásné LBE elnök H gyományőrző disznóölés Levél Brátink Egyesülete hgyományos látvány disznóölése február 27-én lesz Kultúrház udvrán. A progrm részleteit február elejétől plkátokon hirdetjük. Gzdg Erzsi: Új év Köszöntelek új év új világ! Hozz békességet világr! Terülj, terülj ki, trk kendő! Add elő kincsed, új esztendő! H új esztendő én lehetnék, minden gyermeket úgy szeretnék, minth tuljdon enyém lenne, jövendőmet látnám benne. Minden gyermekszív rubinlád, s egy-egy új év vn bb zárv. -8- Frsng Lssn itt báli szezon és bár 2010-ben elég rövid lesz frsng ( frsng frk - február 13.), zért lesz hol multozni: - jnuár 16. szombt: Levél Brátink Egyesülete Mskrás Btyus Bálj tgji részére Kultúrházbn, muzsikál Pollák Ferenc; - jnuár 23. szombt: Lábtln Néptáncos Bál Kultúrházbn, vendég jánossomorji Tititá Néptáncegyüttes, zene: Kislptáros Népzenekr vlmint Roby & Adél - február 6. szombt: Sváb bál Sport Büfében. - február 12. péntek: Alsó tgoztosok frsngi bálj Kultúrházbn; - február 19. péntek: Felső tgoztosok frsngi bálj ngy iskolábn; - február 20. szombt: Óvodás frsngi bál Kultúrházbn; F I G Y E L E M! Változások Dózs Gy. u. 2. sz. ltti SZÉPSÉGSZALONBAN!!! Értesítjük kedves Vendégeket, hogy szlonunkbn KOZMETIKÁBAN december 1-től FÜLÖPNÉ B. BIANKA, FODRÁSZATBAN: HOCZNÉ PAÁR ORSOLYA, és december 7-től ismét: CSOMA ANNAMÁRIA várj szeretettel szépülni vágyó Vendégeket! Változtln árkkl, udvris kiszolgálássl várunk minden kedves régi és új Vendéget! Kellemes dventi készülődést, boldog, békés krácsonyi ünnepeket, sikeres új esztendőt kívánunk Hír-Levél olvsóink! Bejelentkezés: 96/ A Szlon dolgozói Levél Község Önkormányztánk Képviselő-testülete minden levéli lkosnk áldott krácsonyt és sikerekben gzdg boldog új évet kíván! Figyelem! Újságunk honlpunkon színesben is olvshtó! Impresszum: Levéli Önkormányzt időszki lpj Felelős kidó: Ppp Zoltán polgármester Szerkeszti szerkesztőbizottság. Megjelenik negyedévente 600 példánybn z Önkormányzt sját terjesztésében. Nyomd: Rikker Nyomd, Győr

TRIANONI EMLÉKMŰ-AVATÁS

TRIANONI EMLÉKMŰ-AVATÁS TRIANONI EMLÉKMŰ-AVATÁS A Község Képviselő testülete márciusi soros ülésén döntött, hogy 2010. június 4 én, Trinoni békediktátum láírásánk 90. évfordulóján emlékművet emeltet Lőkösház központjábn, Ktolikus

Részletesebben

ELBIR. Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer A FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG BŰNMEGELŐZÉSI HIRLEVELE 2010.

ELBIR. Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer A FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG BŰNMEGELŐZÉSI HIRLEVELE 2010. ELBIR Elektronikus Lkossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKPITÁNYSÁG BŰNMEGELŐZÉSI HIRLEVELE Tisztelt Polgármester sszony/úr! DR. SIMON LÁSZLÓ r. dndártábornok z Országos Rendőr-főkpitányság

Részletesebben

Széki Hírek A Magyarszékért Egyesület kiadványa

Széki Hírek A Magyarszékért Egyesület kiadványa A Mgyrszékért Egyesület kidvány XIII. évfolym, 2. szám 2015. december 11., péntek Száll pihe-puh hó Száll pihe-puh hó, Csillogás rgyogó. Fenyőágon megpihen, Beköszönt december. Száll pihe-puh hó, Csengőszánon

Részletesebben

% &'( Kedves Gyerekek! Nagyon szép ünneplést kívánok nektek ilyenkor decemberben! Addig is várom a leveleiteket!! " # $ %! & '

% &'( Kedves Gyerekek! Nagyon szép ünneplést kívánok nektek ilyenkor decemberben! Addig is várom a leveleiteket!!  # $ %! & ' !"#$ % &'( Kedves Gyerekek! Ngyon szép ünneplést kívánok nektek ilyenkor decemberben! Addig is várom leveleiteket!! " # $ %! & ' ())* + Az jándékosztó Mikulás eredetileg ktolikus vllású vidékeken Szent

Részletesebben

"ALAPÍTÓ OKIRAT... A továbbiakban változatlanul a 13. ponttal bezárólag. Határidő: határozat megküldésére: 199 6. október 30.

ALAPÍTÓ OKIRAT... A továbbiakban változatlanul a 13. ponttal bezárólag. Határidő: határozat megküldésére: 199 6. október 30. -8 4 - (...) "ALAPÍTÓ OKIRAT... (Változtlnul 12. pontig) 12.) Az intézmény vezetőiét pályázt útján Várplot város Önkormányztánk Képviselő-testülete htározott időre nevezi k i. Az áltlános iskolábn két

Részletesebben

Kokusai Budoin, IMAF International Martial Arts Federation Nemzetközi Harcművészeti Szövetség AIKIDO - IAIDO - JUJUTSU - KARATEDO

Kokusai Budoin, IMAF International Martial Arts Federation Nemzetközi Harcművészeti Szövetség AIKIDO - IAIDO - JUJUTSU - KARATEDO Évvége 2013. kép forrás: internet Előszó Trtlom Szervusztok, Előszó Aikido 2013 Iido 2013 Jpnisztik: Egy kis jpán évvége Beszámoló "3 of kind" Emlékezés régi időkre Aikido edzőtáborok 2014. Gendoltok Írtm

Részletesebben

Megint kilóg a lábunk...

Megint kilóg a lábunk... Levél Önkormányztánk időszki lpj Megint kilóg lábunk... ddig nyújtózkodj, meddig tkród ér. Leegyszerűsítve ezzel jó mgyr közmondássl élve próbáljuk meg z önkormányzt jövő évi költségvetési koncepcióját

Részletesebben

Karácsonyi és újévi köszöntés

Karácsonyi és újévi köszöntés Levél Önkormányztánk időszki lpj Krácsonyi és újévi köszöntés A Krácsony és Újév küszöbén, mint polgármester köszöntöm Önöket. Mit is kívánhtnék mást, mint ngyon boldog ünnepeket, kiegyensúlyozott és sikeres

Részletesebben

Friss tavaszi szélben ünnepeltünk

Friss tavaszi szélben ünnepeltünk Ngykáti HÍRADÓ Ngykát Város Önkormányztánk lpj VIII. évfolym 3. szám 2014. március 26. Friss tvszi szélben ünnepeltünk Ez évben is megemlékeztünk 1848 49-es forrdlom és szbdsághrc évfordulóján. Az 1840-es

Részletesebben

- 27 - (11,05 Miskolczi Ferenc megérkezett, a létszám: 21 fő)

- 27 - (11,05 Miskolczi Ferenc megérkezett, a létszám: 21 fő) 27 A ház hét minden npján progrmokkl telített. Kb. 900 fitl fordul meg hetente z állndó progrmokon. A próbák, z összejövetelek hosszú évek ót ugynzon helyen, ugynzon időpontbn vnnk. A megszokottság egyegy

Részletesebben

finanszírozza más városnak, tehát ezt máshonnan finanszírozni nem lehet.

finanszírozza más városnak, tehát ezt máshonnan finanszírozni nem lehet. 19 finnszírozz más városnk, tehát ezt máshonnn finnszírozni lehet. Amennyiben z mortizációs költség szükségessé váló krbntrtási munkár elég, s melynek forrás csk ez, bbn z esetben z önkormányzt fizeti

Részletesebben

Kelj föl rab-ágyad kőpárnáiról, Beteg, megzsibbadt gondolat! Kiálts fel érzés! mely nyögél Elfojtott, vérző szív alatt.

Kelj föl rab-ágyad kőpárnáiról, Beteg, megzsibbadt gondolat! Kiálts fel érzés! mely nyögél Elfojtott, vérző szív alatt. SZIGLIGETI Szigliget 750 éve királyi HARSONA vár Szigliget község Önkormányztánk ingyenes kidvány XI. évf. 3. szám Vörösmrty Mihály: Szbd sjtó Kelj föl rb-ágyd kőpárnáiról, Beteg, megzsibbdt gondolt! Kiálts

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Társdlmi Megújulás Opertív Progrm keretében Munkhelyi képzések támogtás mikro- és kisválllkozások számár címmel meghirdetett pályázti felhívásához Kódszám: TÁMOP-2.1.3/07/1 v 1.2 A projektek

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT llsl &Q jl ^[k>q^. POLGÁRMESTERE íjjjjg s/fp; 2 4 Budapest ;...V...

BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT llsl &Q jl ^[k>q^. POLGÁRMESTERE íjjjjg s/fp; 2 4 Budapest ;...V... Budpest Főváros X. kerület Kőbánv Önkormányzt Képviselő-testület üle BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT llsl &Q jl ^[k>q^. POLGÁRMESTERE íjjjjg s/fp; 2 4 Budpest ;...V... Tárgy: Jvslt Budpest

Részletesebben

Ismerős a városban? Körkérdésünk a 6. oldalon. Idén csak az áfa emeli a vízdíjat 3. oldal. Biztosították a boldogságot 7. oldal

Ismerős a városban? Körkérdésünk a 6. oldalon. Idén csak az áfa emeli a vízdíjat 3. oldal. Biztosították a boldogságot 7. oldal Idén csk z áf emeli vízdíjt 3. oldl Biztosították boldogságot 7. oldl Pécsi Ildikó és Pnov pó Jászi iskolábn 12. oldl A páskomtól z NB I-ig 13. oldl XXI. évfolym 1. szám 2012. jnuár 10. Monor Városi Önkormányzt

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése

Részletesebben

Büki Újság A BÜKI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA

Büki Újság A BÜKI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA Büki Újság A BÜKI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA XIV ÉVFOLYAM 2 SZÁM 2012 FEBRUÁR 10 AJÁNLÓ Feltűzték szlgot végzős diákokr Idei első ülését trtott képviselő-testület 4 Nyugodt hngultbn telt közmeghllgtás 5 Kistérségi

Részletesebben

- 43- A Képviselő-testület 2 igen szavazattal, 19 tartózkodás mellett elvetette a Pénzügyi Bizottság módosító javaslatát.

- 43- A Képviselő-testület 2 igen szavazattal, 19 tartózkodás mellett elvetette a Pénzügyi Bizottság módosító javaslatát. - 43- Lezárom vitát. A Pénzügyi Bizottságnk volt módosító indítvány, Jogi Bizottság támogtj, Környezetvédelmi szintén támogtj, Pétfürdo Rzönkormányzt módosító indítványsoroztot tett, ezeket sorbn megszvzzuk.

Részletesebben

egyéni fejlesztési tervek - Szobotáné Szabó Edit - Szobotáné Szabó Edit Tar Edina IKT-eszközök Ö.T.V.E.N. anyaga Cat-kit

egyéni fejlesztési tervek - Szobotáné Szabó Edit - Szobotáné Szabó Edit Tar Edina IKT-eszközök Ö.T.V.E.N. anyaga Cat-kit szeptember hó Vezetőségi értekezletet követő tnítási np Fejlődési kérdőívek felvétele egyéni fejlesztési tervek elkészítése Egyeztetés Csodmlom Bábszínházzl látogtások lklmiról Kpcsoltfelvétel József Attil

Részletesebben

LEVÉLTŐL -PEKINGIG Községünk díszpolgára Sastin Marianna

LEVÉLTŐL -PEKINGIG Községünk díszpolgára Sastin Marianna Levél Önkormányztánk időszki lpj LEVÉLTŐL -PEKINGIG Községünk díszpolgár Sstin Mrinn 1983. július 10-én született, szüleivel 1987 ót éltek Levélen, 2006-tól már Budpesten él. Tnulmányit levéli áltlános

Részletesebben

A Szent István királyról nevezett erdélyi Ferences Rendtartomány értesítője Brassó, 2008. Március

A Szent István királyról nevezett erdélyi Ferences Rendtartomány értesítője Brassó, 2008. Március A Szent István királyról nevezett erdélyi Ferences Rendtrtomány értesítője Brssó, 2008. Március Mert megölhették hitvány zsoldosok, és megszűnhetett dobogni szíve - Hrmdnpr legyőzte hlált. Et resurrexit

Részletesebben

Adventi időszak az óvodában

Adventi időszak az óvodában 4 2012. január Adventi időszak az óvodában Az advent a karácsonyi előkészületek időszaka. Ez a négy hét az óvodában is számos tevékenységre ad lehetőséget. Először is minden csoport elkészíti a maga adventi

Részletesebben

HÍR - LEVÉL. Karácsonyi várakozás TÜDŐSZŰRÉS VÉRADÁS KARÁCSONYI AJÁNDÉK

HÍR - LEVÉL. Karácsonyi várakozás TÜDŐSZŰRÉS VÉRADÁS KARÁCSONYI AJÁNDÉK HÍR - LEVÉL Levél Önkormányztánk időszki lpj 2007. Krácsonyi különszám TÜDŐSZŰRÉS Krácsonyi várkozás dvent vn. dvent ltin dventus szóból szármzik, jelentése eljövetel. Eljövetele Jézus Krisztusnk, Isten

Részletesebben

artalmas díjemeléssel nem jár. költségvetéséről,

artalmas díjemeléssel nem jár. költségvetéséről, SZ ókimondó É T rdekes rtlms KÜRTÖLŐ NEMESNÁDUDVR ÖNKORMÁNYZTÁNK LPJ ÖNKORMÁNYZTI TÁJÉKOZTTÓ Tájékozttom Nemesnádudvr község lkosságát, hogy Német Kisebbségi Önkormányzt február 3-án megtrtott ülén z lábbi

Részletesebben

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57.

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Tanítók Fekete István Egyesülete Feladási határidő: 2017. január 13. (péntek) HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Forduló: II. Évfolyam: 2. Az iskola kódja: H- A versenyző neve: Elérhető

Részletesebben

F a 1 u s s v Sándor: A Jogi és Ügyrendi Bizottság 6 igen szavazattal a rendelet-tervezet elfogadását javasolja.

F a 1 u s s v Sándor: A Jogi és Ügyrendi Bizottság 6 igen szavazattal a rendelet-tervezet elfogadását javasolja. - 11- F 1 u s s v Sándor: A Jogi és Ügyrendi Bizottság 6 igen szvttl rendelet-tervezet elfogdását jvsolj. T ó t h István: Várplot Pétfürdői Városrész Önkormányzt 7 igen szvttl, 1 nem szvttl rendelet-módosítás

Részletesebben

A Mezoberenyi Kistersegi Ovoda vezetoje mellekelt leveleben ismerteti a 2015-2016 nevelesi evre beiratkozott gyermekek létszamat

A Mezoberenyi Kistersegi Ovoda vezetoje mellekelt leveleben ismerteti a 2015-2016 nevelesi evre beiratkozott gyermekek létszamat Sorszám: Tárgy: Előterjesztő: Óvodi létszám 2015/2016-os nevelési év Siklósi István polgárrneter Készítette: Gulyásné dr, Sáli Henriett ljegyző Véleményező Hurnártügyi Bizottság Bizottság: Ugyrendi, Jogi,

Részletesebben

Tárgy: 2() 14. évi s ciális nyári gvenl[keztetés. Előterjesztő: Di. Földc vaboics gyző. Készítette: Dr. Fölűcsi Szabolcs jegyző

Tárgy: 2() 14. évi s ciális nyári gvenl[keztetés. Előterjesztő: Di. Földc vaboics gyző. Készítette: Dr. Fölűcsi Szabolcs jegyző Előterjesztő: Di. Földc vbocs gyző Tervezett 1 db htározt Véleményező Szociális és [gészségügyi Bizottság Bizottság: Pénzügyi-, Gzdsági Bizottság Készítette: Dr. Fölűcsi Szbolcs jegyző el z lábbi htározti

Részletesebben

VIRÁGOS MAGYARORSZÁGÉRT!

VIRÁGOS MAGYARORSZÁGÉRT! VIRÁGOS MGYRORSZÁGÉRT! SSTIN MRINN PEKINGI OLIMPIÁN! Önkormányztunk is benevezett i Virágos Mgyrországért virágosítási, prkosítási és környezetszépítő versenybe. verseny célj kultúrált, környezetbrát,

Részletesebben

VÉREK TES. Amit Lélekben kezdtetek el. ANYÁK NAPJÁN SZERETETTEl KÖSZÖNTÜNK MINDEN ÉDESANYÁT!

VÉREK TES. Amit Lélekben kezdtetek el. ANYÁK NAPJÁN SZERETETTEl KÖSZÖNTÜNK MINDEN ÉDESANYÁT! TES VÉREK Budpest József Utci Bptist Gyülekezet lpj XXIV. évfolym 5. szám 2014.május ANYÁK NAPJÁN SZERETETTEl KÖSZÖNTÜNK MINDEN ÉDESANYÁT! Amit Lélekben kezdtetek el (Gl 3,1-11; Zsid 10,36-39) A májusi

Részletesebben

Együtt Egymásért. 6. Szám. Kirándulás Erdélybe. www.hkse-kup.atw.hu Kiadja a Háromhatár Kulturális és Sport Egyesület Kup

Együtt Egymásért. 6. Szám. Kirándulás Erdélybe. www.hkse-kup.atw.hu Kiadja a Háromhatár Kulturális és Sport Egyesület Kup Együtt Egymásért 2011. 6. Szám www.hkse-kup.tw.hu Kidj Háromhtár Kulturális és Sport Egyesület Kup Kirándulás Erdélybe kupi Háromhtár Kulturális és Sport Egyesület Ifjúsági tgozt második lklomml vett részt

Részletesebben

JOIS 800. ÉVES! Levél Önkormányzatának időszaki lapja

JOIS 800. ÉVES! Levél Önkormányzatának időszaki lapja Levél ánk időszki lpj ELBALLAGTAK... Eljött ez np is! M elbúcsúztok kedves iskolátoktól, elköszöntök tnáritoktól és tőlünk, diáktársktól is. Nyolc éve már, hogy elsősként félve léptétek át z iskol küszöbét.

Részletesebben

ÁPRILISI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS

ÁPRILISI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS Május Olyn csodásn kék május égboltj, Mint z oltlmzó mdonn plástj. Festők plettáján nincs nnyi árnylt, Ahányféle zöld színt természet mutt. Csipkés szélű, pró, fehér hrngocskák, Ontják gyöngyvirág vrázsos

Részletesebben

Farkas László Általános Iskola

Farkas László Általános Iskola Frks László Áltlános Iskol 643 Kelebi, Ady Endre utc 110 Tel: 77/44-1, 77/44-63 ltsulikelebi@freemilhu JEGYZŐKÖNYV Iktsz: III-1/010 Félévzáró értekezlet Ideje: 010jnuár Helye: Frks László Áltlános Iskol

Részletesebben

VÉREK TES. Szabadságra mentem

VÉREK TES. Szabadságra mentem TES VÉREK Budpest József Utci Bptist Gyülekezet lpj XXII. évfolym 6. szám 2012.június fogllkozni! Képzeld csk el, mi történne, h immeghllgtás helyett ezt válszolná neked Lélek, vgy egyáltlán, meg sem hllgtn?

Részletesebben

INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA. A fenntartó által engedélyezett osztályok a 2014/2015-ös tanévben

INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA. A fenntartó által engedélyezett osztályok a 2014/2015-ös tanévben INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA A fenntrtó áltl engedélyezett osztályok 2014/2015-ös tnévben Évfolym Osztály Mészöly Géz Ált. Isk. Szent István Ált. Isk./fő fő SNI Nev. Tn. fő SNI Nev. Tn 1. 1. 10 2 1 1/

Részletesebben

A BUX-index alakulása a 4. héten ( )

A BUX-index alakulása a 4. héten ( ) A BUX-index lkulás A BUX-index lkulás 2010 jnuár 30. Flg 0 Értékelés kiválsztás Még Givenincs A BUX-index értékelve lkulás Give A BUX-index lkulás Give A BUX-index lkulás Mérték Give A BUX-index lkulás

Részletesebben

Az alaptevékenységek körére vonatkozó melléklet a rendelet 6. (1) bekezdéséhez. Alaptevékenységen belül a tevékenység megnevezése. Ötv. Okt.

Az alaptevékenységek körére vonatkozó melléklet a rendelet 6. (1) bekezdéséhez. Alaptevékenységen belül a tevékenység megnevezése. Ötv. Okt. ek körére melléklet rendelet 6. (1) bekezdéséhez en belül i (H nem elegendı, más sját kerül 813000 Zöldterületkezelés prkosítás, zöldterületek gondozás, lkóházk környezetének és közterületek füvesítése,

Részletesebben

KÉRDŐÍV. (március hó 31. napja, 24 órai állás szerint) Születési idő. nős/férjezett

KÉRDŐÍV. (március hó 31. napja, 24 órai állás szerint) Születési idő. nős/férjezett H O R V Á T K Ö Z T Á R S A S Á G KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL KÉRDŐÍV (március hó 31. npj, 24 óri állás szerint) P-1 Nyomttvány A jelen nyomttványbn szereplő összes dtok titoknk számítnk és cskis sttisztiki

Részletesebben

VÉREK TES. Az őszi levél üzenete. a Budapest József Utcai Baptista Gyülekezet lapja

VÉREK TES. Az őszi levél üzenete. a Budapest József Utcai Baptista Gyülekezet lapja TES VÉREK Budpest József Utci Bptist Gyülekezet lpj XXII. évfolym 10. szám 2012.október nyáron, erőt, biztonságot sugározv, de bevisszük lkásunkb télen, mikor felállítjuk z örökzöld fenyőt, hogy emlékeztessen

Részletesebben

Természetvédel em világnyelven

Természetvédel em világnyelven Természetvédel em világnyelven NTP-KKT-A-14-0071 Nyertes pályázt Suli Hrmóni Áltlános Iskol és Óvod 8767 Felsőrjk, Szbdság u. 46. Intézményünk Nemzeti Tehetség Progrm áltl kiírt, A kisiskolák tehetségsegítő

Részletesebben

A szoba bejáratához közelebbi számítógépasztalon egy nagyméretű nyomtató és az ehhez. A villanyszerelési munka veszélyei

A szoba bejáratához közelebbi számítógépasztalon egy nagyméretű nyomtató és az ehhez. A villanyszerelési munka veszélyei villnyszereli munk veszélyei Írt: Ngy László Zoltán oltó őrngy, vizsgáló 2010. december 15. szerd, 09:33 Egy budpesti társsház I. emeleti lkásábn keletkezett 2009 utolsó tvszi hónpjábn. lkás 20 m2-es szobáj

Részletesebben

tud vinni, tehát nem kényszeríthetjük építsen magának, hogy a mozsárkályhát Abból indulnék ki, hogy nem elvétett gondolat-e a fűtőmű

tud vinni, tehát nem kényszeríthetjük építsen magának, hogy a mozsárkályhát Abból indulnék ki, hogy nem elvétett gondolat-e a fűtőmű lterntívát nem rr, kéményt bete brikettre. 85 tud vinni, tehát nem kényszeríthetjük építsen mgánk, mozsárkályhát T ó t h bból indulnék ki, nem elvétett gondolte fűtőmű megvlósítás, mert kb. 1 milliárd

Részletesebben

2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról1

2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról1 j)10 R (1)4 2000. évi XXV. törvény kémii biztonságról1 z Országgyűlés figyelembe véve z ember legmgsbb szintű testi és lelki egészségéhez, vlmint z egészséges környezethez fűződő lpvető lkotmányos jogit

Részletesebben

HÍR - LEVÉL. Levél Önkormányzatának időszaki lapja

HÍR - LEVÉL. Levél Önkormányzatának időszaki lapja HÍR - LEVÉL Levél Önkormányztánk időszki lpj 2007. I. negyedév KEDVES LEVÉLI POLGÁROK! z év vége, z új év eleje mindig számvetések és tervezések időszk úgy közéletben mint mgánéletben. Értékelünk és tervezünk:

Részletesebben

Ikonok Világa Magazin

Ikonok Világa Magazin Ikonok Világ Mgzin IkoNo k V i l á g elektronikus képesképes kidvány elektronikus m gzin A március - áprilisi szám trtlmából: Március és április ngyböjtnek és húsvét ünnepének is z ideje. Ikonokbn gzdg

Részletesebben

JÁRÁSI SZINTŰ ESÉLYTEREMTŐ PÜSPÖKL ADÁNYI JÁRÁS

JÁRÁSI SZINTŰ ESÉLYTEREMTŐ PÜSPÖKL ADÁNYI JÁRÁS Püspökldány Város Önkormányzt 4150 Püspökldány, Bocski u. 2. Telefon 54/451-510 www.pupokldny.hu JÁRÁSI SZINTŰ ESÉLYTEREMTŐ PROGRAMTERV PÜSPÖKL ADÁNYI JÁRÁS 2015-2020 Készült: Püspökldány Város Önkormányzt

Részletesebben

[iillillliliji]1]{]-[ TI) ~-ITfillIilllOIillJillDIIIJJ

[iillillliliji]1]{]-[ TI) ~-ITfillIilllOIillJillDIIIJJ Kérelem http://mlszkerelem.globlsoftwre.hu/kerelemlprint?w= 1 1 Ügyirtszám : T-2011/313 1 Érkezett: _ 1. A KÉRELMEZŐ. ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Vttl Footbll Club Egyesület A kérelmező szervezet

Részletesebben

vízújság Több polgármester Bemutatkozik a Vevőszolgálat Központi Telefonos Ügyfélszolgálata Még mindig a víz az Úr! Szakszervezeti hírek

vízújság Több polgármester Bemutatkozik a Vevőszolgálat Központi Telefonos Ügyfélszolgálata Még mindig a víz az Úr! Szakszervezeti hírek XXVII. évfolym 1. szám 2010. július www.edvrt.hu Több polgármester is elismerően szólt z ÉDV Zrt.-vel vló együttműködésről 3. oldl Bemuttkozik Vevőszolgált Központi Telefonos Ügyfélszolgált 6. oldl Még

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése

Részletesebben

felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára, összhangban

felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára, összhangban Hntos Községi Önkormányzt Képviselő-testületének 120/2015. ( X.14.) számú htározt 2. melléklete "B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Hntos Községi Önkormányzt z Emberi Erőforrások Minisztériumávl együttműködve,

Részletesebben

Javaslom és kérem, hogy a következő alkalomra Várpalota

Javaslom és kérem, hogy a következő alkalomra Várpalota S o m o g y i J. Lászlóné: A Városi Televízióbn kétszer dtm nyiltkoztot, mikor módosult rendelet. 300 fő z, kinek nem is kellett kérelmet bedni, csk nyiltkoztot kitöltenie. Polgármester Űr láírásávl tájékozttó

Részletesebben

AVAS-DÉLI REFORMÁTUS HÍRLEVÉL

AVAS-DÉLI REFORMÁTUS HÍRLEVÉL AVAS-DÉLI REFORMÁTUS HÍRLEVÉL Az Avas-Déli Református Gyülekezet kiadványa 2014. December Ne féljetek, mert íme, nagy örömet hirdetek nektek, amely az egész nép öröme lesz: üdvözítő született ma nektek

Részletesebben

HÍR - LEVÉL. Kellemes Húsvéti Ünnepeket! Nyílt Levél levélieknek LOCSOLÓ VERSEK. Levél Önkormányzatának időszaki lapja

HÍR - LEVÉL. Kellemes Húsvéti Ünnepeket! Nyílt Levél levélieknek LOCSOLÓ VERSEK. Levél Önkormányzatának időszaki lapja HÍR - LEVÉL Levél Önkormányztánk időszki lpj Nyílt Levél levélieknek Tisztelt lkosok, mint zt Hír-Levél előző számábn olvshtták, Veszélyben vn z iskol! konkrét dtokkl szemben én csk pedgógus szemszögéből

Részletesebben

Homokhátság Fejlődéséért Vidékfejlesztési Egyesület

Homokhátság Fejlődéséért Vidékfejlesztési Egyesület Vidékfejlesztési Egyesület Emlékeztető Szkmi rendezvény Időpont: 2015. október 07. 15:00 Helyszín: Beretvás Bor- és Pálinktörténeti bemuttóhely, 6041 Kerekegyház, Rákóczi u. 108. Tém: 2014-2020-s Vidékfejlesztési

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 21. napján délután 17 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről, Nyáregyháza,

Részletesebben

Nyilvántartás Balatonederics Települési Önkormányzat területén szálláshely-üzemeltetési engedéllyel rendelkező szálláshelyekről

Nyilvántartás Balatonederics Települési Önkormányzat területén szálláshely-üzemeltetési engedéllyel rendelkező szálláshelyekről szám Kidásánk dátum időbeli korláti A szolgálttó neve, lkcíme, illetve székhely -szolgálttó dószám Nyilvántrtás Bltonederics Települési Önkormányzt területén szálláshely-üzemeltetési engedéllyel rendelkező

Részletesebben

201 5. július - augusztus - szeptember XVIII. évfolyam 5. szám MEZŐSZENTGYÖRGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA. Igen tisztelt Olvasó!

201 5. július - augusztus - szeptember XVIII. évfolyam 5. szám MEZŐSZENTGYÖRGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA. Igen tisztelt Olvasó! MEZŐKIÁLTÓ 201 5. július - ugusztus - szeptember XVIII. évfolym 5. szám MEZŐSZENTGYÖRGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA A trtlomból - Polgármesteri vezércikk - Bábszkkör - Pályázti beszámoló - Európi Mobilitási

Részletesebben

Flag - Karácsonyi melléklet 1. - Alapfogalmak

Flag - Karácsonyi melléklet 1. - Alapfogalmak 2013 december 25. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még Givenincs Flag -értékelve Karácsonyi Mérték - 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 A latin eredetű szó - adventus - megérkezést, eljövetelt jelent. A Jézus születésére

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: kultura.derekegyhaz@gmail.com Telefon: 06 20/258-55-11 december 14. (péntek) 18:00 Derekegyházi Horgász Egyesület taggyűlése Könyvtár TOP lista - november 1. Kristin Cashore:

Részletesebben

Szim Salom Hírlevél A Szim Salom Progresszív Zsidó Közösség havonta megjelenő kiadványa

Szim Salom Hírlevél A Szim Salom Progresszív Zsidó Közösség havonta megjelenő kiadványa Szim Slom Hírlevél A Szim Slom Progresszív Zsidó Közösség hvont megjelenő kidvány 2009 július-ugusztus / 5769 tmmuz-áv Tis Beáv Idén újbb szokássl gzdgodik Szim Slom: megüljük Tis Beáv gyászünnepét. Sokunknk

Részletesebben

Hoya multifokális lencsék

Hoya multifokális lencsék Hoy multifokális lencsék Hozz ki legtöbbet multifokális szemüvegéből! Grtulálunk Önnek Hoy multifokális szemüveglencséjéhez! Ön egy első osztályú terméket vásárolt, mely z emberi szem minél tökéletesebb

Részletesebben

A BUX-index alakulása a 9. héten ( )

A BUX-index alakulása a 9. héten ( ) A BUX-index lkulás A BUX-index lkulás 20 március 06. Flg 0 Értékelés kiválsztás Még Givenincs A BUX-index értékelve lkulás Give A BUX-index lkulás Give A BUX-index lkulás Mérték Give A BUX-index lkulás

Részletesebben

Az orvosoktól a mérnökökhöz, majd a jogászokhoz vonult a

Az orvosoktól a mérnökökhöz, majd a jogászokhoz vonult a MÁRCIUS 15... "A Pilvx kávéházbn zt htároztuk, hogy sorr járjuk z egyetemi ifjúságot. Először z orvosokhoz mentünk. Szkdt z eső, mint z utcár léptünk, s ez egész késő estig trtott, de lelkesedés olyn,

Részletesebben

HÍR - LEVÉL. Tavaszi dal. Levél Önkormányzatának időszaki lapja

HÍR - LEVÉL. Tavaszi dal. Levél Önkormányzatának időszaki lapja HÍR - LEVÉL Levél Önkormányztánk időszki lpj MÁRCIUS 15. Március 15-e jelképpé vált, nemzetünk szbdságszeretetét, szbdság utáni vágyát fejezi ki. Ezen npon mgyr szbdsághrc kezdetét ünnepeljük. z 1848 március

Részletesebben

Lépések... ... a fenntarthatóság felé. A tartalomból: A környezettudatos és társadalmilag felelős vállalatvezető szaklapja

Lépések... ... a fenntarthatóság felé. A tartalomból: A környezettudatos és társadalmilag felelős vállalatvezető szaklapja KÜLÖNKIADÁS. október A környezettudtos és társdlmilg felelős vállltvezető szklpj esület y g E T E V Ö K Különkidás ból á m l k l j ó fordul v é. 5 1 k n á fennállás A trtlomból: Wintertől Üzenet Dr. Georg

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2009. augusztus 11-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2009. augusztus 11-én tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-5/2009/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2009. augusztus 11-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 13 30 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

HATÁROZAT. zajkibocsátási határértékeket állapítok meg

HATÁROZAT. zajkibocsátási határértékeket állapítok meg Alsó-Tisz-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Ikttószám: 80664-1-2/2011. Tárgy: Zjkibocsátási htárérték megállpítás kérelemre Ügyintéz : Csomor László Hiv. szám: Zjkibocsátási

Részletesebben

1988. évi I. törvény Hatályos: 2011.09.01 -

1988. évi I. törvény Hatályos: 2011.09.01 - 1988. évi I. törvény Htályos: 2011.09.01-1988. évi I. TÖRVÉNY közúti közlekedésről1 ( végrehjtásáról szóló 30/1988. (IV. 21.) MT rendelettel egységes szerkezetben.) [ vstg betűs szöveg z 1988: I. törvény

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése

Részletesebben

A Szolgáltatás minőségével kapcsolatos viták

A Szolgáltatás minőségével kapcsolatos viták I. A Szolgálttó neve, címe DITEL 2000 Kereskedelmi és Szolgálttó Korlátolt Felelősségű Társság 1051. Budpest, Nádor u 26. Adószám:11905648-2- 41cégjegyzékszám: 01-09-682492 Ügyfélszolgált: Cím: 1163 Budpest,

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése

Részletesebben

Mozdulj Bonyhád! 2014. beszámoló

Mozdulj Bonyhád! 2014. beszámoló Mozdulj Bonyhád! 2014 beszámoló Készítette Bischof Tmás progrm kodinát Bevezető Mozdulj Bonyhád! 2013 nyrán ezzel jelmondttl indult útjár z kezdeményezés, mely z internetet is felhsználv szeretné elősegíteni

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére 10220-1/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2010. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

Nyilvántartás a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenységekrõl

Nyilvántartás a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenységekrõl 1 neve: Juhász Mrketing Kft címe: 4765 Ady E. u. 12. Nyilvántrtás bejelentéshez kötött kereskedelmi ekrõl címe (több helyszín esetén címek): Ady Endre utc 12. szék: 4765 Ady E. u. 12. cégjegyzékszám: 15-09-069107

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym Mt2 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 8. évfolymosok számár 15:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti sorrenden oldhtod meg.

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 9. melléklet 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez Összegezés z jánltok elbírálásáról 1. Az jánltkérő neve és címe: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzt 7621 Pécs, Széchenyi tér 1. sz. 2. A közbeszerzés tárgy

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára 4. évfolym Mt2 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 4. évfolymosok számár 2014. jnuár 23. 15:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti sorrenden

Részletesebben

A Csorvási Gyermekjóléti Szolgálat 2014. évi beszámolója

A Csorvási Gyermekjóléti Szolgálat 2014. évi beszámolója A Csorvási Gyermekjóléti Szolgált 24. évi beszámolój A Csorvás Gyermekjóléti Szolgált már hetedik éve működik kistérségi fenntrtási kereteken belül. Feldtit z 997.évi XXXI. törvényben meghtározottk lpján

Részletesebben

TISZTELT KÉPVISELŐTESTÜLET!

TISZTELT KÉPVISELŐTESTÜLET! Levél Önkormányztánk időszki lpj TISZTELT KÉPVISELŐTESTÜLET! Iskol, erkölcs, tudás, ezek zok z értékek, melyek felé kell elmozdítni társdlmt. Ahhoz, hogy hzánk okttáspolitikilg sikeres legyen, mélyrehtó

Részletesebben

De mi is tulajdonképpen a Kaptár? Kalmár Elvirával, Pekár Dórával és Levendel Áronnal, a Kaptár megálmodóival beszélgettünk.

De mi is tulajdonképpen a Kaptár? Kalmár Elvirával, Pekár Dórával és Levendel Áronnal, a Kaptár megálmodóival beszélgettünk. Coworking kicsit másként. Interjú Kptár létrehozóivl Írt: Mgyr Cochszemle 2012. ugusztus 11. szombt, 18:49 Igen beszédesek következő sorok, melyeket nemrégiben megnyílt Kptárbn megforduló, dolgozó ik ügyféltől,

Részletesebben

kisbiro2066@gmail.com

kisbiro2066@gmail.com 2066 Szár és Újbrok önkormányztánk lpj XVI. évfolym 3. szám 2012. március Kedves Olvsók! Néhány np ltt átléptünk télből nyárb. Szervezetünket megviseli ez ngy változás, fokoztosság, z igzi tvszi átmenet

Részletesebben

XIV évfolyam - 12 szám 2013 December Meghívó Programajánló Az Örökzöld Nyugdíjas Klub meghívja klubtagjait 2013 december 18-án 16 órai kezdettel Karácsony és Névnapok ünneplésére a Dr Brusznyai Árpád Művelődési

Részletesebben

Támogatta az EU Európa a Polgárokért programja.

Támogatta az EU Európa a Polgárokért programja. Mátri Aktívturisztiki Térségfejlesztési Progrm Fejlesztési Koncepció Az elmúlt évek fejlesztéseinek eredményeként Mátr számos turisztiki ttrkcióvl bővült. Jelen projektjvslt egy olyn koncepciót mutt be,

Részletesebben

FEDŐLAP. A Medgyaszay István Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium diáklapja (2008-2009-es tanév I. szám)

FEDŐLAP. A Medgyaszay István Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium diáklapja (2008-2009-es tanév I. szám) FEDŐLAP A Medgyszy István Szkképző Iskol, Gimnázium Kollégium diáklpj (2008-2009-es tnév I. szám) Ahogy z ország számos intézményébe, így iskolánkbn is z idei tnév kezdetén elérhetővé vált szelektív hulldékgyűjt,

Részletesebben

AJÁNLOTT TANMENET. Éves óraszám: 36 óra Ismerkedés az új tankönyvvel, az első évfolyamon tanultak felelevenítése 7 óra + 1 óra összefoglalás = 8 óra

AJÁNLOTT TANMENET. Éves óraszám: 36 óra Ismerkedés az új tankönyvvel, az első évfolyamon tanultak felelevenítése 7 óra + 1 óra összefoglalás = 8 óra AJÁNLOTT TANMENET Éves órszám: 36 ór Ismerkedés z új tnkönyvvel, z első évfolymon tnultk felelevenítése 1 ór Hol élek? 4 ór + 1 ór összefogllás = 5 ór Az erdő életközössége 8 ór + 1 ór összefogllás = 9

Részletesebben

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym AMNy2 feldtlp MAGYAR NYELVI FELADATLAP 8. évfolymosok számár 2012. jnuár 26. 14:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Ügyelj küllkr! A feldtokt tetszés szerinti sorrenden oldhtod

Részletesebben

Cserépváraljáért Alapítvány szállást hirdet. 10 szobás, minden szobában fürdőszoba. Szobák:

Cserépváraljáért Alapítvány szállást hirdet. 10 szobás, minden szobában fürdőszoba. Szobák: Cserépvárljáért lpítvány szállást hirdet. 10 szobás, minden szobábn fürdőszob. Szobák: - 2 db 2 ágys - 1db mozgáskorlátozott - 4 db 4 ágys - 2 db 6 ágys z ágyk számát érkező csoportokhoz tudjuk igzítni.

Részletesebben

ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2012 Mezőgazdaság és szolgáltató ágazatok

ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2012 Mezőgazdaság és szolgáltató ágazatok KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 1886 ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2012 Mezőgzdság

Részletesebben

Felvételi KÖZGAZDASÁG- ÉS GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYI KAR. Universitatea BABEŞ-BOLYAI. w w w. e c o n. u b b c l u j. r o BABEŞ-BOLYAI

Felvételi KÖZGAZDASÁG- ÉS GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYI KAR. Universitatea BABEŞ-BOLYAI. w w w. e c o n. u b b c l u j. r o BABEŞ-BOLYAI BABEŞ-BOLYAI Universitte TUDOMÁNYEGYETEM BABEŞ-BOLYAI KÖZGAZDASÁG- ÉS GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYI KAR w w w. e c o n. u b b c l u j. r o Román, mgyr, német, ngol és frnci nyelvű képzési formák Helyek szám Részletek

Részletesebben

A vasbeton vázszerkezet, mint a villámvédelmi rendszer része

A vasbeton vázszerkezet, mint a villámvédelmi rendszer része Vsbeton pillér vázs épületek villámvédelme I. Írt: Krupp Attil Az épületek jelentős rze vsbeton pillérvázs épület formájábn létesül, melyeknél vázszerkezetet rzben vgy egzben villámvédelmi célr is fel

Részletesebben

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 6. évfolyamosok számára

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 6. évfolyamosok számára 6. évfolym MNy2 feldtlp MAGYAR NYELVI FELADATLAP 6. évfolymosok számár 14:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Ügyelj küllkr és helyesírásr! A feldtokt tetszés szerinti sorrenden oldhtod meg.

Részletesebben

MAGYARORSZÁG - VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM 2014-2020

MAGYARORSZÁG - VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM 2014-2020 MAGYARORSZÁG - VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM 2014-2020 Összefoglló Prioritások A prioritás z lábbi hzi problémák megoldásár irányul: A prioritáshoz kpcsolódó tervezett intézkedések Mely EU temtikus célkitűzéshez

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése

Részletesebben

Adventi Hírnök Szálljatok le szálljatok le

Adventi Hírnök Szálljatok le szálljatok le 1. Adventi Hírnök 1. Adventi hírnök: friss fenyő ág, Lobog az első gyertya láng! Karácsonyt várva lázban a föld, Isteni gyermeket köszönt. 2. Adventi hírnök: friss fenyő ág, Lobog már két kis gyertya láng!

Részletesebben

IV. évfolyam 2.szám 2009/február. Február/2009 ...". _se. vlny. ACsemadok Lekenyei Alapszervezetének VI. FARSANGI BÁLJA

IV. évfolyam 2.szám 2009/február. Február/2009 .... _se. vlny. ACsemadok Lekenyei Alapszervezetének VI. FARSANGI BÁLJA IV. évfolym 2.szám 2009/február IV. roéník 2. éíslo Február/2009...". _se vlny Csemdok Lekenyei lpszervezetének VI. FRSNGI BÁLJ Összefoglló z önkormányzt ülésérol helyi önkormányzt 2009. március 5-én trtott

Részletesebben

Fejlesztőfeladatok ANYANYELVI KOMMUNIKÁCIÓ. 2. szint

Fejlesztőfeladatok ANYANYELVI KOMMUNIKÁCIÓ. 2. szint Okttáskuttó és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. százdi közokttás (fejlesztés, koordináció) II. szksz Fejlesztőfeldtok ANYANYELVI KOMMUNIKÁCIÓ 2. szint 2015 Okttáskuttó és Fejlesztő Intézet

Részletesebben

Költség Típus Mérték Esedékesség Jellemző 3,17% Havi törlesztő részletekben Változó, éves meghatározott százalék. 2,69% 3,15%

Költség Típus Mérték Esedékesség Jellemző 3,17% Havi törlesztő részletekben Változó, éves meghatározott százalék. 2,69% 3,15% K&H Bnk Zrt. 1095 Budpest, Lechner Ödön fsor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fx: (06 1) 328 9696 Budpest 1851 www.kh.hu bnk@kh.hu hirdetmény Jelzáloglevél kmttámogtásos hitel kondícióiról Érvényes 2003. december

Részletesebben

európa modern alkotmányos demokráciái ma jellemzően

európa modern alkotmányos demokráciái ma jellemzően z lkotmánybíróság többé nem z lkotmányvédelem legfó bb sz e rv e sólyom lászló volt köztárssági elnökkel kovács kriszt beszélget A Mgyrországon meglehetősen népszerűvé vált álláspont szerint z lkotmány

Részletesebben