KARÁCSONYI ÉS ÚJÉVI KÖSZÖNTŐ KARÁCSONYI AJÁNDÉK. Szalai Kálmán esperes. A levéli állandó lakcímmel rendelkező és életvitelszerűen levélen lakó

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KARÁCSONYI ÉS ÚJÉVI KÖSZÖNTŐ KARÁCSONYI AJÁNDÉK. Szalai Kálmán esperes. A levéli állandó lakcímmel rendelkező és életvitelszerűen levélen lakó"

Átírás

1 AMÍG EL NEM JÖN... Ilyen december hónpunk. Tele vn reménnyel. Tele vn vágykozássl. Szt. Lukács evngéliumábn olvshtjuk: Szívszorongv várják z emberek, hogy mi történik világgl. Mert Isten igérete szerint h eljön Jézus Krisztus, új eget és új földet hoz. Hol és mikor? Jézus mondt: Veletek vgyok világ végéig. Akkor meg miért várjuk? Azért mert új és újbb nemzedékek születnek és ők is krják látni Jézust. Másrészt emberek vgyunk és hibázhtunk. Veszíthetünk bból mit már ismerünk. Ezért mondhtjuk zt, hogy bocsántát várjuk. H felszbdul lelkünk. A reménysugár boldoggá tesz. Hiszem, megbocsájtásbn Isten jándékát. Velünk z Isten. A szeretet Istentől jön. A szívünkbe jön, ott is kr lkni. Ott kr új eget és új földet teremteni nekünk Embereknek. Közvetítsétek minden embernek. Testvértől terstvérnek, hívőtől kételkedőnek. Ezt várjuk, míg el nem jön. Ó bodog krácsony, tegyél lklmssá bennünket méltó fogdásodr. Szli Kálmán esperes KARÁCSONYI ÉS ÚJÉVI KÖSZÖNTŐ Ilyenkor év végén értékelünk és tervezünk. Számb vesszük sikereinket és kudrcinkt, sorr vesszük terveinket, lehetősé-geinket és rngsoroljuk jövő feldtit. Az önkormányzt - úgy, mint korábbi években is, - működtette és gyrpított flut és intézményrendszerét. Munkánkról HírLevél és kábeltévé útján rendszeresen tájékozttuk Önöket. Nehéz évet hgyunk mgunk mögött és sjnos nehéz év vár ránk ismét. Sok tervünk vn, sok mindent szeretnénk mgvlósítni, de mindenhez csod kellene. A vlóságbn, z életben csodáért meg kell küzdenünk, munkávl, összefogássl és szorglomml. Ehhez kérem segítségüket, támogtásukt és megértésüket. Kívánok minden levéli polgárnk áldott békés krácsonyt és ngyon boldog és sikeres új esztendőt! Ppp Zoltán polgármester KARÁCSONYI AJÁNDÉK A levéli állndó lkcímmel rendelkező és életvitelszerűen levélen lkó 70 év feletti és 60 év feletti egyedülállló időseket krácsonyi ünnep lklmából 3.000,-Ft/fő, egyszeri támogtásbn részesítette z önkormányzt. A nyilvántrtás sze-rint 153-n, ösz-szesen ,-Ft támogtást kptk. TARTALOM Amíg el nem jön oldl Köszöntő 1. oldl Testületi ülések 2-3. oldl Településőrök 3. oldl Vérdás 3. oldl Burs Hungric 3. oldl Anykönyv 3. oldl Idősek npj 4. oldl Óvodi hírek 4. oldl Ünnepi szentmisék 5.-oldl Krásconyváró 6. oldl Mesemondó versenyről 6. oldl Krácsonyi írások 7. oldl Új év köszöntő 8. oldl Frsng 8. oldl

2 KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSEKRŐL * 113/2009.(XI.23.) htározt A október 29-én trtott nyilvános * 104/2009. (XI. 23.) htározt képviselő-testületi ülésen hozott A Képviselő-testület évi költségvetés A Képviselő-testület Levél község legfontosbb döntésekről rövidített háromnegyed éves teljesítéséről szóló Önkormányzt évi ellenőrzési formábn, z lábbikbn dunk számot: beszámolót z előterjesztés szerint elfogdt. munktervét z előtejessztés szerint jóváhgyj. * 105/2009.(XI.23.) htározt * 101/2009. (X. 29.) htározt A Képviselő-testület Levél Brátink A Képviselő-testület község évi * 114/2009.(XI.23.) htározt Egyesülete számár támogtási szerződéssel költségvetési koncepcióját z előterjesztés A Képviselő-testület 94/2009.(X.14.) sz. htároztábn fogllt dás-vételi szerződés Ft, zz htmillió egyszázezer szerint elfogdj. elkészítésére meghtározott htáridőt forint, támogtást biztosít évi * 106/2009.(XI.23.) htározt május 31-re módosítj. költségvetés trtlék terhére. A támogtás elszámolási és pályázti A Képviselő-testület Mosonmgyróvári támogtás visszigénylése után Többcélú Kistérségi Társulás munkájáról * 115/2009.(XI.23.) htározt A Képviselő-testület 98/2009.(X.14.) sz. visszfizetési kötelezettséggel kerül átdásr. szóló beszámolót jóváhgyj. htároztát z lábbikbn módosítj: A támogtás z EMVA c.) 250.-Ft+Áf áron értékesíti társfinnszírozásábn megvlósuló * 107/2009.(XI. 23.) htározt Képviselő-testület Kistérségi flumegújításr és fejlesztésre igénybe A vehető támogtás keretében nyert pályázt nyugdíjs szervezetek 7. tlálkozój című * 116/2009.(XI.23.) htározt Képviselő-testület Kultúrház lpján levéli Május 1. ligeti játszótér projekthez z Együttműködési Megállpodást A felújításánk, krbntrtásánk (melléképület jóváhgyj. korszerűsítésére hsználhtó fel. bontás, kerítésépítés, tereprendezés) munkáihoz Ft+Áf összegben * 108/2009.(XI.23.) htározt * 102/2009. (X. 29.) htározt pótelőirányztot biztosít költségvetés A Képviselő-testület jnuár 01-től A Képviselő-testület HÉRA Alpítvány energitámogtási pályáztán nem kíván megbízz Kistérségi Egyesített Szociális trtlék terhére. részt venni, 10%-os önrész fizetését nem Intézményt szociális étkeztetés ellátásávl. * 117/2009. (XI.23.) htározt válllj. A Képviselő-testület Polgármesteri Hivtl * 109/2009.(XI.23.) htározt A Képviselő-testület jnuár 01-től Alpító okirtát melléklet szerint: * 103/2009. (X. 29.) htározt: A Képviselő-testület úgy htározott, hogy z cstlkozik Kistérségi Egyesített Szociális Európi Mezőgzdsági Vidékfejlesztési Intézményen keresztül biztosított idősek * 118/2009.(XI.23.) htározt A Képviselő-testület Levéli Német Alpból (EMVA) z Új Mgyrország nppli ellátás szolgálttásokhoz. Nemzetiségi Áltlános Iskol lpító okirtát Vidékfejlesztési Progrm (ÚMVP) IV. tengelye mwelléklet szerint módosítj. (LEADER) keretében A Szigetköz Mosoni- * 110/2009. (XI.23.) htározt sík LEADER Egyesület (mint illetékes HACS) A Képviselő-testület jnuár 1-től tervezési területén megvlósuló cstlkozik Hjléktlnok Átmeneti * 119/2009.(XI.23.) htározt zonosító számú Térségek közötti és Szállás és Hjléktlnok Nppli A Képviselő-testület Levélflvi Mnók htármenti gzdsági, társdlmi, kulturális és Melegedője szolgálttásokhoz Kistérségi Npköziotthonos Óvod lpító okirtát melléklet szerint módosítj. sport kpcsoltok fejlesztésének támogtás Egyesített Szociális Intézményen keresztül. elnevezésű LEADER célterülethez kpcsolódó * 120/2009.(XI.23.) htározt Kistérségi nyugdíjs szervezetek 7. * 111/2009.(XI.23.) htározt tlálkozój című projekthez pályáztát A Képviselő-testület jnuár 01-től Levél község Önkormányztánk Képviselőbenyújtj, mely következő szerint vlósuln igénybe kívánj venni Kistérségi Egyesített testülete üdülési csekket d z önkormányzt Szociális Intézményen keresztül biztosított dolgozói részére z lábbik szerint: meg: Megvlósulás helye (cím, helyrjzi szám): ápolás-gondozást és átmeneti elhelyezést.) jogosult teljes összegű jutttásr z LEVÉL, Május 1. ligeti közprk és környéke, nyújtó szolgálttásokt: Arnykor Idősek dolgozó, ki tárgyév folymán leglább 12 hónp időtrtmr illetményre-, vgy Otthon, Idősek Gondozóház. 518/4, 605, 606 hrsz. átlgkeresetre jogosult: Az Önkormányzt ténylegesen igénybe Projekt rövid leírás: Kistérségi nyugdíjs - teljes munkidőben (npi 8 ór) vett szolgálttás után települési gondozottr szervetek 7. tlálkozój, ennek keretébenen 24 térségi nyugdíjs szervezet, 2 külföldi jutó teljes költség és gondozott után fogllkozttott: Ft/fő/év prtnertelepülés nyugdíjs szervezete és 10 keletkező teljes bevétel közötti különbözetet - részmunkidőben: - npi 6 órás fogllkozttott: Ft/fő/év hgyományőrző-, mtőr művészeti csoport, biztosítj - npi 4 órás fogllkozttott: Ft/fő/év összesen kb. 350 fő részvételével b.) nem jogosult jutttásr, dolgozó zon együttműködést erősítő tlálkozó és kulturális * 112/2009.(XI.23.) htározt időtrtm vontkozásábn, melyre A Képviselő-testület levéli állndó műsor. illetményre-, vgy átlgkeresetre sem jogosult, lkcímmel rendelkező és életvitelszerűen A projekt teljes összege: ,- Ft Levélen lkó 70 év feletti időskorúkt, feltéve, hogy távollét időtrtm meghldj Önrész összege: ,- Ft vlmint 60 év feletti egyedülálló z 1 hónpot, melynek elszámolásár z évet Támogtási igény: ,- Ft nyugdíjsokt krácsonyi ünnep lklmából követően kerül sor. üdülési csekk jutlomkénti A november 23-án trtott Ft/fő, zz Háromezer forint/fő c.) z dományozását polgármester részére is támogtásbn részesíti költségvetés nyilvános képviselő-testületi ülésen hozott biztosítj. trtlék terhére. A list összeállításávl legfontosbb döntésekről rövidített megbízz Szociális, Csládvédelmi és Az üdülési csekk + szállítási és kezelési díj formábn, z lábbikbn dunk számot: Ifjúsági Bizottságot. Az jándékot képviselők összegét Ft-ot évi költségvetés trtlék terhére biztosítj. viszik és dják át z időseknek. -2-

3 A testület z ülésen több más ügyet is tárgylt, de htároztot nem hozott, illetve tájékoztókt hllgtott meg. BURSA HUNGARICA Felsőokttási Önkormányzti Ösztöndíjpályázt A testület ülései nyilvánosk, - kivéve A Képviselő-testület 84/2009. (VIII. 31.) zárt ülést - zokon bárki részt vehet, ki számú htározt értelmében érdeklődik flu-, és közügyek iránt! Önkormányztunk cstlkozott z A típusú Ppp Zoltán polgármester ösztöndíjpályázt évi fordulójához. TELEPÜLÉSŐRÖK Az Önkormányzt sikeresen pályázott z Igzságügyi és Rendészeti Minisztériumnál 2 településőr lklmzásánk támogtásár. Igy december 1-től egy évig Fehér Attil és Novicz István nyugdíjs htárőröket lklmzzuk településőrként. Feldtik: A településen tevékenykedő hivtlos és közfeldtot ellátó személyek munkvégzésének támogtás. A különböző hivtlos őrszolgáltokhoz, rendvédelmi szervekhez, htóságokhoz kpcsolódó jelző tevékenység, szükség esetén intézkedés kezdeményezése (pl. idegen jármű vgy személy, szbálysértés vgy bűncselekmény gynúj, tűzeset, bleset, egyéb vészhelyzet, stb.) A közvgyon helyben tlálhtó tárgyink (pl. prkok, játszóterek, középületek, utcbútorok, közterületek, stb.) védelmében vló közreműködés. Az önkormányzti rendeletek betrtásánk illetve betrttásánk bűnmegelőzési, tűzvédelmi, köztisztsági, településrendészeti célkitűzések megvlósításánk htékony támogtás (pl. prlgfű irtás, téli hó eltkrítás, elkóborolt vgy szbdon vezetett ebek, mozgóárusok, közterület hsznált, közvilágítási hibák, stb. figyelése, dokumentálás, jelentése). A településen trtndó rendezvények esetében közreműködés rendfenntrtásbn és forglomirányításbn. Rendezvények, temetések, egyéb események idején - h z otthonát ngy számbn elhgyj lkosság - fokozott őrjárt lkóövezetekben (besurrnó tolvjok elleni védelem). Természeti cspás, bleset, káreset, műszki meghibásodás, egyéb veszélyhelyzet során közreműködés z összehngolt segítségnyújtásbn, z élet- és vgyonmentésben, helyreállítási munkáltokbn és rend helyreállításábn. Külterületi mezőgzdsági területek és önkormányzti tuljdonú utk védelme, károk felmérése, dokumentálás. Bel- és külterületen illegális hulldéklerkás felderítése, dokumentálás. A településen működő intézmények támogtás (pl. nevelési, okttási intézménynek z intézményen kívüli eseményeinél, stb.), folymtos kpcsolttrtás z intézményvezetőkkel. PZ Anykönyv Akiknek ngyon örültünk! Községünkben megdott htáridőn belül 13 pályázt került ledásr. Ezen pályáztok elbírálás és rngsorolás megtörtént. A benyújtott pályáztok közül 13 pályázt feltételeknek megfelelt, így 10 hónpr egységesen 3000,- Ft/hó támogtásbn részesülnek z önkormányzttól hllgtók Poto-Ggyi György év folymán. Az ösztöbdíjbn részesülő tnulók: Berner Ildikó Bojkovszky Tmás Dnkó Norbert Dnkó Attil Dorfinger Zsófi Ékes József Fischer Péter Kovács Gergő Lindi Zoltán Máté Tibor Mátyás Csb Ppp János Tmás Attil Petőfi S. u. 66. Brt Dániel Víztorony u.2. Mjtényi Csb Szedres u. 3. Bedő Koppány Alsófő u. 3. Ptki Adrienn Petőfi S. u. 30. Schmitzhoffer Ann Fő u. 35. Tóth Dór Alsófő u. 7. Hoffmnn Rebek Szedres u.1/b. Páder Armin Petőfi S. u. 10. Kiss Lrin Alsófő u. 20. Krácsony Ákos Május 1. liget u. 17. Frks Brendon Kevin Mező u.3/b. Csépli Ármin Vsút u. 1. Szkács Rék Brtók B. u. 2. Kerecsényi Rubin Tó u. 1/A. (Újszülöttek november 30-ig.) Nyugodjnk békében! VÉRADÁS A helyi Vöröskereszt szervezet és Győri Vérdó Központ jnuár 7-én órától óráig vérdást szervez z Újhelyi tér 2. szám ltti kistolni Lászlóné iskolábn. A TAJ kártyát szívesklmár Lászlóné Plló Ferenc kedjenek mgukkl hozni. Újhleyi I. tér 11. Május 1. liget u. 18. Vsút u. 5. Oláh Miklósné Újhelyi I. tér 6. A helyi Vöröskereszt ezúton is Czizmzi István Május 1. liget u. 22. köszönti vérdókt, és zokt, Schmidt János Horgász u. 17. kik bélyeg vásárlásávl Már Mihály Petőfi S. u. 49. Máté Pirosk Dózs Gy. u. 48. segítítették szervezetet. Kovács Istvánné Petőfi S. u. 58. Tóth Ktlin Alsófő u. 7. Mindenkinek Brunner Kálmán Szövetkezet u. 31/A. Békés Puskás Károly Akácos u. 2. Krácsonyi Ngy Ernő Dózs Gy. u.16. Ünenpeket és Horváth János Gyul Fő u. 46. Boldog Új Évet Spnrft Klár József A. u. 5. Kívánunk! Mgyr Imre Szövetkezet u.44. (2008. november 30-ig elhunytk.) -3-

4 I dősek Npj Az idén november 8-án vsárnp kordélután szerveztük meg z idősek npját, bbn reményben, hogy így többen el tudnk jönni rendezvényre. Sjnos csltkoznunk kellett, így sem lettünk többen. Az idén is szépen diszített terem és terített sztlok várták résztvevőket. A ünnepség Ppp Zoltán polgármester köszöntöjévl kezdődöttt, melyben szólt z elmúl időszkbn elhunyt idősekről is, kikre egy perces ném felálássl emlékeztek jelenlévők. Külön köszöntötte flu legidősebb embereit, 90 éves Kiser Györgynét és 89 éves Mgyr Imrét (ki sjnos zót elhunyt). Az idősek nevében is köszönjük támogtóknk segítséget: Szsz Txi Bt. Szbó András, Nyugti Kpu Szövetkezet - Meixner Pul, Architektur Expo Szövetkezet Mozsár Imre, Levél Brátink Egyesülete, Levéli Német Kisebbségi Önkormányzt, Levéli Kertészet Németh Csb és Némethné Tóth Erik, Mosod Bt. - Csáki Mihály. Segített még Npközi Konyh, Sport Büfé és Tomp Ljos. pz Óvodi hírek Az elmúlt évben is színes, változtos progrmokt kínáltunk szülőknek és gyermekeknek egyránt, melyhez sok nygi és tárgyi feljánlás érkezett. Jó érzéssel tölt el bennünket, hogy z 1%-on túl is sokn leptek meg bennünket különböző dományokkl. Nemcsk szülők, hnem községben élők is feljánlották segítségüket. Így történt ez most Télpó ünnepség előtt is, mikor számunkr mindezidáig ismeretlen személy több méternyi piros nygot jánlott fel mikulás ruhához, miből Petőné, Mrik szép Télpó öltözéket vrázsolt. Ezt ruhát biztos sok-sok éven át fogják mjd Télpók z óvodi ünnepségen viselni. Idén Petőné, Mrik válllt el ezt feldtot, és egy bűbájos Télpóként látogtt végig csoportokt. Még szeptemberben benyújtottunk egy pályáztot szkmi és informtiki eszközök beszerzésére. Ngy örömünkre pályázt sikeres volt, z elnyert ,-Ft-ot informtiki, mozgás és értelmi fejlesztő eszközeink bővítésére fogjuk hsználni. Az év végéhez közeledve szeretném megköszönni Levél község Önkormányztánk, hogy egész éven át biztosított működésünkhöz szükséges nygi fedezetet, vlmint támogttk bennünket elképzeléseink megvlósításábn. Köszönjük Tűzoltó-egyesületnek, hogy z dventi rendezvényük bevételét feljánlották óvodánknk. Minden kedves csládnk, Levél község lkóink békés ünnepeket, és sikerekben gzdg új évet kívánok. Husvéth Tiborné óvodvezető Ott, hol zúg z négy folyó Az ünnepi műsort Levéli Nyugdíjs Egyesület (fenti kép) és z Ásványrárói Nyugdíjs Egyesület (lsó kép) csoportji dtk. A műsor után finom sült kolbászt, süteményeket, lmát és itlokt képviselők és Gyermekönkormányzt tgji szolgálták fel. Végül Pollák Ferenc zenéjére tánccl fejeződött be jó hngultú est. -4- Krácsony. Lelkünket, szívünket átjárj vlmi kimondhttln érzés Ngy dolog z, mit m ünnepelünk, igzából szvkkl nem is lehet kifejezni. M érzékenyebbek vgyunk, mint megszokott hétköznpok szürkeségeiben. Jók, jobbk szeretnénk lenni. Még zok is érzik ezt vlhol, kik z életüket keservesen, háború borzlmivl fűszerezve élték le. Akiknek sokszor voltk olyn óráik, npjik, heteik, éveik, mikor nem illett gyengének, lelkizőnek látszni. Csk z előírt menetrend szigorávl élhettek. Szinte rájuk rgdt komorság. A szemükből fájdlom még öreg korukbn is tükröződik. Tlán kiábrándultk egykor mindenből? Feledtették velük mosolyt, jókedvet? Péter is ezek közé trtozik, jól ismerem ben tényleges ktonánk hívták be, mjd 3 évi szolgált után elfelejtették leszerelni. Háborúb vitték, z idegen országok frontját is megjárt. Hzfelé Vrsón keresztül jöttek. Ott minden romokbn hevert, iszonytos volt pusztítás, pusztulás. Éhező, árv kisgyerekek csptokb verődve keresték szüleiket, s ennivlóért könyörögtek. Péter szkács volt, így természetes, hogy megetette kis éhezőket. Vlhol szíve csücskében gyerekek fontosk voltk neki egész életében. Megérezte ezt Dobroszky Jeromos is tíz év körüli lengyel kisgyerek-, és nem mozdult el mellőle. Mgyrországr is velük jött. Mire ideértek, már sok mgyr szót is pötyögött. Szerették ktonák.

5 Péter ktonruhát vrrtott neki, derékszíjt, pisztolytáskát is kpott. Boldog volt. Péter és társi meg nnk örültek, hogy feledtetni tudták vele z átélt borzlmkt, trgédiákt. Budpesten elfogták z újr hrcoló ktonákt, Jeromossl együtt. Hosszú útr indultk, csk bő három év után térhettek hz. Már kik túlélték fogságot. Jeromost elszkították tőlük. Semmit sem tudtk ról, pedig sokt emlegették lágerben is. Úgy sjnálták, úgy hiányzott nekik, minth csk sját fiúk lett voln. Péter itthon is felfelidézi Jeromos emlékét. Él-e ez gyerek? Vjon hol lehet? A háború, fogság kitörölhetetlen nyomokt hgyott mindenkiben. Hol ilyen, hol olyn emlékek bukknnk fel. Egy este Dun TV-ben kívánságműsorbn felhngzik: Ott, hol zúg négy folyó A 89 éves Péter szemében könny csillog. Próbálj észrevétlenül letörölni. Eszébe jutott, hogy még OTT is énekelték többi szívfájdító dlll, nótávl együtt. Ott z volt gyógyír sebeikre, enyhítette honvágy fájdlmát, szeretteik utáni sóvárgást, és éltette bennük hzszeretet el nem lvó érzését. Krácsonykor z emlékeket máshogy éljük meg. Nem lehet szeretet érzését senkiből kiölni, vgy senki lelkébe bebetonozni zt. A szeretet, jóság velünk születik, zok csíráj hlálunkig bennünk él, csk elő kell cslogtni. A feltámdás hitének erejében is megkpjuk, h segítségre szorulunk és hiszünk benne. Jézus bennünk lkik, bennünk él, segít jónk lenni, csk nem mindig vesszük észre. Türelmes hozzánk, szereti z embereket. Mgyr Imréné Gyenes István: Krácsonyf Szobám srkábn békesség fáj zöld ruháján sok ezernyi szín, ltt fénylő melegségben gyermeki világ játszni hív. Játszni, játszni, békében játszni gyermekem veled hgy játsszm még, körültáncolom veled világot most, mikor mindenki érzelme ég. Nézem fámt és egyre jobbn érzem fenyő illtát, töprengem zon, hogy milyen jó lenne, h örök mrdn ez éjszkám. Csillgszórók gllyk csúcsán szórják krácsony csillgát, béke csillgok röpdöső fényei szobámból szálljtok mind tovább. Ünnepi szentmisék Ktolikus Templombn Ünnepi szentmisék decemberében Ktolikus Templombn: december 24-én csütörtökön órkor Éjféli szentmise, december 25-én pénteken és 26-án szombton órkor lesznek Krácsonyi szentmisék, december 31-én csütörtökön órkor év végi Háldó szentmise, jnuár 1 péntek: órkor Újévi szentmise. Református Imházbn Ünnepi istentiszteletek decemberében Református Imházbn: december 24-én csütörtökön - szent este órkor Ünnepi istentisztelet, december 25-én pénteken 8.30 órkor Krácsonyi istentisztelet úrvcsor osztássl, december 31-én csütörtökön órkor Év végi istentisztelet, jnuár 3. vsárnp Újévi istentisztelet Evngélikus Templombn Ünnepi Istentiszteletek decemberében z Evngélikus Templombn: Szenteste órkor z evngélikus templombn, Krácsony első npján reggel fél 9.00 órkor úrvcsorávl együtt, Krácsony második npján reggel fél 9.00 órkor, Szilveszter npján este17.00 órkor, Újév npján reggel fél 9.00 órkor úrvcsorávl együtt. A téli vsárnpokon z Istentiszteletek pplkbn kilkított új fütött gyülekezeti helységben vnnk megtrtv. EMLÉKSZEM Krácsony vn, várv várt Krácsony, Nézem Fát és boldog csládom. Nézem boldogságtól csillogó szemeket, És eszembe jut, milyen voltm, mint gyermek. Elmúlt már és rég volt, soh nem feledem, Zárt jtó kulcslyukán szüleimet lestem. Vártm csodát, csengő hívó szvát, Kipirult rccl, dobogó szívvel z jtó nyitását. Mikor tárul fel és mikor látom meg rgyogó Fát, Türelmetlen voltm, de éreztem szüleim nyuglmát Ó, hogy hívott minden mi díszítette, A Krácsony öröme és cslád szeretete. Tlán rég volt Az évek sorbn elrepültek, És én úgy érzem mgm, mint egy felnőtt gyermek. Itt Krácsony, ez már nem emlék, De én krácsonyi zárt jtót lesem még. Ó, de most már többet láttm s éltem, Tlán z ót egy kicsit bölcsebb lettem. Tudom, z jtó egyszer kitárul, kinyílik, S küszöbön boldogság és bánt megjelenik. De hát ez z ember sors, s én élek, S már nyitott jtó küszöbére lépek. És most is zt érzem, és úgy látom, Mily ngy boldogságot hoz Krácsony. Imre Gábor Ünnepi puncs Hozzávlók: Fekete te, 5 evőknál méz, 0,5 dl gyömbérszirup, 3 dl rum Elkészítése: A teát 1 liter vízzel leforrázzuk. Egy külön edényben rumot, mézet és gyömbérszirupot felforrósítjuk, mjd z egészet teához öntjük. Citrom vgy nrncskrikávl díszített pohárbn kínáljuk. -5-

6 Krácsonyváró: A Levéli Népdlkör szeretettel hívj községünk lkóit december 20-án rnyvsárnp órár levéli Evngélikus Templombn Áldott éj című krácsonyváró műsorár. (A Flukrácsony előtt!) Az est folymán dlok és versek hngoznk el legszebb ünnepről! A kórus tgjin kívül közreműködnek zenészek, versmondók és Heideboden Énekkr. Flukrácsony: december 20-án vsárnp órkor Községház előtt álló fenyőfánál idén is hngultos műsor, forrlt bor, forró te, pogács és z életngyságú Betlehem várj flunk lkóit. Közreműködnek: z óvod középső- és ngycsoportosi, z iskol lsó tgoztosi, Pcsirták és Mosonszentmiklósi Fúvószenekr. A rendezvény támogtói: Horváth Bél, Levél József A. u.; MosonAcél Kft. Mosonmgyróvár, Kovács László és Kovács István; Ferroptent Zrt. Szekszárd, Szbó Sándorné és Szbó Sándor, Flex-Fény Kft. Mosonmgyróvár, Suhjd Gábor, Strusz Kft. Mosonmgyróvár Strusz Ferenc. Köszönjük segítségüket! Krácsonyi áhitt Más időpontbn! december 24-én krácsonyi áhitt nem éjfélkor, hnem z éjféli szentmise után órkor lesz Ktolikus Templombn énekekkel, versekkel, muzsikávl. Szeretettel várunk mindenkit, ki szívesen köszönti együtt kis Jézus születését. Mesemondó verseny 6-ik lklomml került megrendezésre Krácsonyváró Meseest keretében mesemondó verseny Levéli Kultúrházbn. Idén 9 versenyző indult z óvodástól felső tgoztosig, és volt egy nyugdíjs mesemondónk is. Bár kevesen voltk, de vlmennyien szépen szerepeltek, sok gondolkodást okozv zsűrinek. A zsűri tgji: Utsi Árpád 2007-e Csillg születik verseny nyertese, zsűri elnöke, Trutwein Év újságíró, Fehérné Zettl Ilon levéli iskol mgyr tnárnője, Szbó Józsefné, Zsók óvónéni, Boros József levéli iskol tnítój. Erdemények - felsős ktegóriábn: 1. helyezett: Csizmdi Áron 6. osztályos (Hermn Ottó Áltlános Iskol, Márikálnok) 2. helyezett: Módos Ádám 7. osztályos (Levéli Német Nemzetiségi Áltlános Iskol) 3. helyezett: Kovács Brbr 6. osztályos (Levéli Német Nemzetiségi Áltlános Iskol) - lsós ktegóriábn: 1. helyezett: Kertész Boglárk 3. osztályos, Ark (Szent Márton Áltlános Iskol, Hlászi) helyezett: Lktos Nór Eszter 4. osztályos Gárdonyi Géz Áltlános Iskol, Győr 3. helyezett: Széll Veronik 2. osztályos (Levéli Német Nemzetiségi Áltlános Iskol) 4. helyezett: Gősi Dominik 3. osztályos (Fekete István Áltlános Iskol, Mosonmgyróvár) - különdíjk: legfitlbb versenyző: Kcsiz Orsoly óvodás (5 éves) Hegyeshlom, tnulságos meséért: Pető Lászlóné, Levéli Nyugdíjs Egyesület, A versenyzők könyveket, édességeket és jándékutlványokt kptk. Köszönjük feljánlásokt z 5 perces Étteremnek (Bíró Péter)és Levéli Német Nemzetiségi Áltlános Iskolánk. Rdák Tmás T é l i b r á z d á k Gyerekek voltunk és Jézus születését vártuk z éjszkábn. H kinéztünk z blkon, láttuk csillgokkl teleszórt eget s földön végtelen fehér szőnyeget, mely házunktól messze tnyák felé terült el. Hrngok kondultk, s mikor pánk meggyújtott gyertyákt, egy idegen lépett szobáb. A gyülekezet mögötti mgslton ültem s tisztán láttm, hogy z idegen egy sszony és gyermeket trt krjábn. Mjdnem olyn ez gyermek, milyenek mi vgyunk, gondoltm. De zért észrevettem, hogy kezecskéi kövérebbek és rózsszínűbbek, mint mi kezeink, s szőke hj úgy tündököl, minth rnykoszorút viselne rjt. "Elhoztm őt, hogy megmutssm néktek", mondt z idegen sszony, s ztán, hogy vállár dobt nyánk ngykendőjét, közénk telepedett és énekelni kezdett. Úgy énekelt, mint mennybéli ngylok. És hrngok is muzsikáltk folyvást s mikor reggel felébredtünk, millió fehér lepke szállt lá z egekből, belepték z egész világot s én éreztem, ridt kis szívemet örökre megvidámított ez krácsony. Kssák Ljos HOGY AZ ÜNNEP ÜNNEP MARADJON! Az Ünnepek közeledtével szeretnék néhány hsznos tnácsot dni Krácsonyi kellékek biztonságos hsználtávl kpcsoltbn. A két legkomolybb veszélyforrás z Adventi koszorú gyertyái és Krácsonyf fényfüzére (égősor) lehet! A gyerty fénye vrázsltos hngultot d krácsonyestének. H nem külön álló stbil gyertytrtóbn, hnem z sztli koszorúbn szeretnénk elhelyezni gyertyát, mindenképpen gondoskodnunk kell stbil rögzítésről! A fentiekhez néhány "rnyszbály": A koszorún lévő gyerty ne legyen túl ngy koszorúhoz képest, nehogy z egész koszorút felboríts. Két égő gyerty között leglább 7 cm távolság legyen.

7 A koszorún lévő díszítőnygok véletlenül se érhessenek gyerty lángjához. Az égő gyertyát ne mozgssuk. Égő gyertyát ne tegyünk huztos helyre. A knóc ne legyen 10 mm-nél hosszbb, szükség esetén vágjunk le belőle ollóvl. Égő gyertyát soh ne hgyjunk felügyelet nélkül. Tűzvédelmi szempontból semmiképpen nem jvsolt gyertyák krácsonyfán vló meggyújtás. Nem tudjuk stbiln rögzíteni, és h leesik, minden mi körülötte vn zonnl lángr kp (ez csillgszórór is igz). H mindenképpen rgszkodunk ehhez szokáshoz, szerezzünk be egy tűzoltókészüléket, mit még krácsony előtt megtnulunk biztonsággl kezelni. Fenyőfizzót széles form és méretválsztékbn lehet kpni, de szintén tűzvédelmi okokból csk hivtlos helyen vásároljuk meg. Bárhol is vettük, z első hsznált során folymtosn ellenőrizzük z izzók hőmérsékletét, nem forrósodik-e túl, nem olvd-e rjt lévő műnyg koszorú, és ne hgyjuk túl sokáig ellenőrizetlenül, ellvás előtt pedig húzzuk ki konnektorból! Befejezésül pedig szeretném megköszönni támogtóink egész éves segítségét vlmint mgm és tűzoltó egyesület többi tgj nevében is Boldog Krácsonyt és Békés Boldog Új Esztendőt kívánok község összes lkójánk! ZbolyGábor LevéliTűzoltóEgyesületelnöke A szeretet ünnepén Betlehemnek vezérlő csillg Legyen életünk vezérlő fonl. Hit, reménység s szeretet Irányíts életed. Kérjük álljnk mellénk jövőre is különös tekintettel rr, hogy 2010ben ünnepeljük községünk első írásos említésének 600 éves jubileumát. Minden levéli lkosnk békés krácsonyt és boldog új esztendőt kívánunk! Rdák Tmás B E T L E H E M I G Menjünk el mind Betlehemig! (Luk 2,15) Betlehemig? Félútig sem jutottál. Kötözve trt nyáj, föld, z üzlet, vágyid is más fényességhez űznek, régi hír egészen megkopott már. Pedig fény zuhog, z ngylének orkánszerű, z éjszkát betölti. KÖZEL AZ ÚR! Fogytán időd, földi, h mjd lejár, z utk rr térnek, s csk z Fény, csk z Szó kísér el: Ne féljetek! - Csk JÉZUS vár z éjben. Hinni kell és remélni Hisz utunkt e csillg vezérli Kövesd hát betlehemnek fénylő csillgát, S megleled lelked nyuglmát. Füle Ljos Ngy István Hinni kell, hogy vn ki mellettünk áll Nehéz perceinkben segítőkéz megtlál. Nyújtsd hát kezed szenvedőnek Vigszt djon minden főnek. KARÁCSONYI EMLÉK Az éj csendjében fgyos ág pttn Szeretetről szól szentkrácsony ünneplése Újéletnek, megváltónk születése. Mutsd ki hát szívednek melegét Öröm s szeretet szálljon szerte szét. puh hóbn őz fut ridtn betlehemesek lépte koppn jászol mellett gyerty lobbn Hinni kell egy szép jövőképben Mikor krácsony lesz egész évben Hinni kell és remélni emberségben, A szeretetnek győző erejében vrászltos krácsonyi éj kályh pltnin lmhéj illt betölti kis szobát Rgyogjnk gyermek szemek gyertyfényben Öröm s szeretet legyen minden téren. Boldog legyen mindenki e földtekén, Krácsonytól-krácsonyig trtó szeretet ünnepén. várjuk krácsonyi szent csodát Ngy Pál Köszönet A Levéli Kultúrház megköszöni mindzok segítségét, kik z év folymán kár nygilg, kár munkájukkl támogtták rendezvényeinket. pró csengő hngj hívogt nyánk keze lágyn simogt rcár egy kis könnycsepp gurul pánk lkj fölibénk borul. -7-

8 ÚJÉVI KÖSZÖNTŐ Ismét egy esztendő hnytlik sírb, Nézhetünk után nevetve vgy sírv. Sokn biz örömest búcsúznk el tőle, Azt várják, hogy különb lesz követője. Itt állok mgm is, zt óhjtom itten, Jobb időket érjünk, mint z elmúlt évben. A mezőkön áldást, hzábn békét, Az emberek szívében boldog egyetértést. Ezért fohászkodunk, ezért ver szívünk, Adjon z Úr Isten Boldog Újesztendőt nékünk. Elmondt Molnár Sándor C. Désflv, 1993 forrás: Áldott krácsonyi ünnepeket és boldog új évet kívánunk községünk minden kedves lkójánk és z egyesületünk tgjink. Levél Brátink Egyesülete vezetősége LEVÉL BARÁTAINAK EGYESÜLETE Szeretném megköszönni mindenkinek munkáját és egyéb támogtását, ki segítette Levél Brátink Egyesülete rendezvényeit, különböző gyűjtéseit. Máté Tmásné LBE elnök H gyományőrző disznóölés Levél Brátink Egyesülete hgyományos látvány disznóölése február 27-én lesz Kultúrház udvrán. A progrm részleteit február elejétől plkátokon hirdetjük. Gzdg Erzsi: Új év Köszöntelek új év új világ! Hozz békességet világr! Terülj, terülj ki, trk kendő! Add elő kincsed, új esztendő! H új esztendő én lehetnék, minden gyermeket úgy szeretnék, minth tuljdon enyém lenne, jövendőmet látnám benne. Minden gyermekszív rubinlád, s egy-egy új év vn bb zárv. -8- Frsng Lssn itt báli szezon és bár 2010-ben elég rövid lesz frsng ( frsng frk - február 13.), zért lesz hol multozni: - jnuár 16. szombt: Levél Brátink Egyesülete Mskrás Btyus Bálj tgji részére Kultúrházbn, muzsikál Pollák Ferenc; - jnuár 23. szombt: Lábtln Néptáncos Bál Kultúrházbn, vendég jánossomorji Tititá Néptáncegyüttes, zene: Kislptáros Népzenekr vlmint Roby & Adél - február 6. szombt: Sváb bál Sport Büfében. - február 12. péntek: Alsó tgoztosok frsngi bálj Kultúrházbn; - február 19. péntek: Felső tgoztosok frsngi bálj ngy iskolábn; - február 20. szombt: Óvodás frsngi bál Kultúrházbn; F I G Y E L E M! Változások Dózs Gy. u. 2. sz. ltti SZÉPSÉGSZALONBAN!!! Értesítjük kedves Vendégeket, hogy szlonunkbn KOZMETIKÁBAN december 1-től FÜLÖPNÉ B. BIANKA, FODRÁSZATBAN: HOCZNÉ PAÁR ORSOLYA, és december 7-től ismét: CSOMA ANNAMÁRIA várj szeretettel szépülni vágyó Vendégeket! Változtln árkkl, udvris kiszolgálássl várunk minden kedves régi és új Vendéget! Kellemes dventi készülődést, boldog, békés krácsonyi ünnepeket, sikeres új esztendőt kívánunk Hír-Levél olvsóink! Bejelentkezés: 96/ A Szlon dolgozói Levél Község Önkormányztánk Képviselő-testülete minden levéli lkosnk áldott krácsonyt és sikerekben gzdg boldog új évet kíván! Figyelem! Újságunk honlpunkon színesben is olvshtó! Impresszum: Levéli Önkormányzt időszki lpj Felelős kidó: Ppp Zoltán polgármester Szerkeszti szerkesztőbizottság. Megjelenik negyedévente 600 példánybn z Önkormányzt sját terjesztésében. Nyomd: Rikker Nyomd, Győr

Karácsonyi és újévi köszöntés

Karácsonyi és újévi köszöntés Levél Önkormányztánk időszki lpj Krácsonyi és újévi köszöntés A Krácsony és Újév küszöbén, mint polgármester köszöntöm Önöket. Mit is kívánhtnék mást, mint ngyon boldog ünnepeket, kiegyensúlyozott és sikeres

Részletesebben

Áldott karácsonyt kívánunk!

Áldott karácsonyt kívánunk! Önkormányzti hvilp XXII. évfolym, 12. szám 2013. december Áldott krácsonyt kívánunk! A Polgármesteri Hivtl dolgozói nevében Dr. Bráth Krisztin, jegyző A Képviselő Testület nevében Bt József, polgármester

Részletesebben

HÍRMONDÓ. Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Esztendőt! ZAGYVARÉKASI. Önkormányzati Időszaki Lap HU ISSN 1789-8153

HÍRMONDÓ. Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Esztendőt! ZAGYVARÉKASI. Önkormányzati Időszaki Lap HU ISSN 1789-8153 Önkormányzti Időszki Lp HU ISSN 1789-8153 Ár: 220,- Ft VII. Évfolym 12. szám - 2013. december ZAGYVARÉKASI HÍRMONDÓ Kellemes Krácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Esztendőt! Az év vége közeledtével jó gzd is

Részletesebben

Faluház és szolgálati lakás Lakossági fórumok

Faluház és szolgálati lakás Lakossági fórumok Biri Község Önkormányztánk független lpj Brátim! Tisztelt Birisiek! Az ezredfordulót követő tizenegyedik év decembere vn. A múlt évhez hsonlón most is megállpíthtjuk: ez z esztendő is gyorsn elszldt. De

Részletesebben

Kisbíró. A tartalomból: Kedves Olvasók! Felhívást teszünk közzé fotózni szerető olvasóink számára:

Kisbíró. A tartalomból: Kedves Olvasók! Felhívást teszünk közzé fotózni szerető olvasóink számára: 2066 Szár és Újbrok Önkormányztánk lpj XIX. évfolym 2. szám 2015. február Kedves Olvsók! Véget ért egy vidám, szép időszk z évnek, Frsng ideje. Multtk kicsik és ngyok, idősek és fitlok, egy időre báki

Részletesebben

Mi formáljuk a világot, vagy a világ formál minket?

Mi formáljuk a világot, vagy a világ formál minket? Kecskeméti Református Egyházközség Hírmondój XV. évf., 3. sz. 2007. Mi formáljuk világot, vgy világ formál minket? A reformáció ünnepére készülve igen ngy kérdés ez. A keresztyénség lényegi kérdése. Mi

Részletesebben

HÍR - LEVÉL. Kellemes Húsvéti Ünnepeket! Nyílt Levél levélieknek LOCSOLÓ VERSEK. Levél Önkormányzatának időszaki lapja

HÍR - LEVÉL. Kellemes Húsvéti Ünnepeket! Nyílt Levél levélieknek LOCSOLÓ VERSEK. Levél Önkormányzatának időszaki lapja HÍR - LEVÉL Levél Önkormányztánk időszki lpj Nyílt Levél levélieknek Tisztelt lkosok, mint zt Hír-Levél előző számábn olvshtták, Veszélyben vn z iskol! konkrét dtokkl szemben én csk pedgógus szemszögéből

Részletesebben

Erkel élete és munkássága Az EFMK nagyszabású gyermekvetélkedője

Erkel élete és munkássága Az EFMK nagyszabású gyermekvetélkedője XIX. évfolym B u d k e s z i Ön k o r m á n y z t á n k Kö z é l e t i H v i l p j 2010. október BUDAKESSER STADTANZEIGER - A Ngy Gáspár Városi Könyvtár ismét rendkívül érdekes és sikeres progrmokkl ünnepelte

Részletesebben

SZERETETTELJES, BÉKÉS HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNOK MEZŐZOMBOR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE NEVÉBEN Radó Béla polgármester

SZERETETTELJES, BÉKÉS HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNOK MEZŐZOMBOR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE NEVÉBEN Radó Béla polgármester A MEZŐZOMBORI ÖNKORMÁNYZAT INFORMÁCIÓS LAPJA III. évfolym 1. szám 2013. március kon t á g ség t l ü z s é K Cikk 10. oldlon k n u t r á j ócson p i r á M Cikk 3. oldlon SZERETETTELJES, BÉKÉS HÚSVÉTI ÜNNEPEKET

Részletesebben

ÓPÁLYI Az Ópályiak Baráti Körének Lapja

ÓPÁLYI Az Ópályiak Baráti Körének Lapja ÓPÁLYI XII. évfolym 1. szám Az Ópályik Bráti Körének Lpj 2006. jnuár Tblókép 1960-ból (Trpcsák Miklós bácsitól) - Régi képeket keresünk! (cikk 2. oldlon) Az újság Nemzeti Civil Alp Szolgálttó, Fejlesztõ

Részletesebben

Rövidesen itt vannak az ünnepek. A Képviselő testület nevében kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog újesztendőt, jó egészséget kívánok mindenkinek!

Rövidesen itt vannak az ünnepek. A Képviselő testület nevében kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog újesztendőt, jó egészséget kívánok mindenkinek! Bltonmárifürdő Önkormányztánk kéthvont megjelenő kidvány I. évfolym 2. szám Tisztelt Bltonmárifürdőiek! Bltonmárifürdő Képviselő-testülete október 21-én megtrtott ülén elfogdt Bltonmárifürdő község 2007.

Részletesebben

XXVII. (XXXVII.) ÉVFOLYAM 21. SZÁM HAJDÚNÁNÁS VÁROS LAPJA 2014. NOVEMBER 6. (866. SZÁM) 3. oldal

XXVII. (XXXVII.) ÉVFOLYAM 21. SZÁM HAJDÚNÁNÁS VÁROS LAPJA 2014. NOVEMBER 6. (866. SZÁM) 3. oldal www.hjdunns.hu XXVII. (XXXVII.) ÉVFOLYAM 21. SZÁM HAJDÚNÁNÁS VÁROS LAPJA 2014. NOVEMBER 6. (866. SZÁM) Gombfesztiválon Bükkszentkereszten Ötvennyolc év múltán Nyíregyházán, vgy Afrikábn vn Trzn ösvénye?

Részletesebben

Abádszalóki. április-május HÍRNÖK 04-05. Ára: 150,- Ft

Abádszalóki. április-május HÍRNÖK 04-05. Ára: 150,- Ft Abádszlóki z Abádszlóki Önkormányzt lpj HÍRNÖK XVI. évf. 4-5. szám 2012. április-május 04-05. április-május Ár: 150,- Ft Ingyenes jégkrém, sültkolbász, szörp gyermekeknek, mit ők névre szóló meghívóik

Részletesebben

Szigetszentmiklós-Kossuth utcai Református Egyházközség lapja

Szigetszentmiklós-Kossuth utcai Református Egyházközség lapja H Í V Ó SZ Ó III. évf. 10. szám 2011. december 25. Szigetszentmiklós-Kossuth utci Református Egyházközség lpj Mert egy gyermek születik nekünk, fiú dtik nekünk. Az urlom z ő vállán lesz, és így fogják

Részletesebben

Sávoly Község Önkormányzatának információs lapja II. évfolyam II. szám 2008. augusztus

Sávoly Község Önkormányzatának információs lapja II. évfolyam II. szám 2008. augusztus Sávoly Község Önkormányztánk információs lpj II. évfolym II. szám 2008. ugusztus Tűz Tmás: Szent István király Jól megjelölte ezt z ezredévet: kereszttel írt rá kemény nevét, mint hlhttln győzelmi ék.

Részletesebben

A tűznek nem szabad kialudni

A tűznek nem szabad kialudni XVI. évfolym, 4. szám (53.) A 2007. december A tűznek nem szbd kiludni Régi tervem volt, hogy z ecsédi könyvtárbn helytörténeti témábn rendezzünk ismeretterjesztő elődásokt, de úgy gondoltm, hogy érdemes

Részletesebben

HÍRMONDÓ ZAGYVARÉKASI

HÍRMONDÓ ZAGYVARÉKASI Önkormányzti Időszki Lp HU ISSN 1789-8153 Ár: 220,- Ft VII. Évfolym 3. szám - 2013. március ZAGYVARÉKASI HÍRMONDÓ 2013. március 15. Szbdság tér MÁRCIUS ÖRÖKKÖDIKE c. z 1848/49-es forrdlom és szbdsághrc

Részletesebben

Csorvási Híradó. Tájékoztató a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2010. évi választásán érvényes és hatályos szabályokról

Csorvási Híradó. Tájékoztató a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2010. évi választásán érvényes és hatályos szabályokról Csorvási Hírdó 2010. július-ugusztus KÖZÉLETI LAP XXI. ÉVFOLYAM 7.-8. SZÁM Tájékozttó helyi önkormányzti képviselők és polgármesterek 2010. évi válsztásán érvényes és htályos szbályokról A címben jelzett

Részletesebben

Ő CSÉNYI. Emlékfa avatás 1 MAJÁLIS. Anyák napjára. 2008. április. 2008. áprilisi szám

Ő CSÉNYI. Emlékfa avatás 1 MAJÁLIS. Anyák napjára. 2008. április. 2008. áprilisi szám 2008.áprilisi szám Ő CSÉNYI H ÍRMONDÓ Emlékf vtás 00 2008. április Trtlom: 2008. április 12-én 14 órkor került sor z emlékf vtásr Református templom kertjében. A Hősök terén lévő kopjfát 2007. június 11-én

Részletesebben

Csorvási Híradó. Tisztelt Választópolgárok!

Csorvási Híradó. Tisztelt Választópolgárok! KÖZÉLETI LAP XXI. ÉVFOLYAM 1.-2. SZÁM Tisztelt Válsztópolgárok! Már több forrásból is értesülhettek rról, hogy köztárssági elnök 2010. április 11 - re és 25 -re tűzte ki z országgyűlési képviselők megválsztásánk

Részletesebben

Támogasd lapunkat és a budatétényi cursillok működését!

Támogasd lapunkat és a budatétényi cursillok működését! A Budtétényi Cursillo Titkárság időszkos hírlevele Püspökszentelés Esztergombn Idő nélküli küzdelem Csk végcél fontos Elrjtoltunk tehát. Beindult z újság kezdeti ngy lendülettel. De mint hogyn z tlét is

Részletesebben

hírek KÖZÉLET KULTÚRA SPORT TÁRSADALOM OKTATÁS OBJEKTÍV, KÖZÉLETI XIX. CSENGELEI SPORTNAPOK TERVEZETT PROGRAMJAI

hírek KÖZÉLET KULTÚRA SPORT TÁRSADALOM OKTATÁS OBJEKTÍV, KÖZÉLETI XIX. CSENGELEI SPORTNAPOK TERVEZETT PROGRAMJAI Csengelei KÖZÉLET KULTÚRA SPORT TÁRSADALOM OKTATÁS november július 08.10. OBJEKTÍV, OBJEKTÍV, KÖZÉLETI KÖZÉLETI HAVILAP HAVILAP ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Ingyenes Ingyenes LAKOSSÁGI ÉRTESÍTÉS XIX. CSENGELEI

Részletesebben

Szentmihályi. Lecturis salutem üdvözlet az olvasónak!

Szentmihályi. Lecturis salutem üdvözlet az olvasónak! Szentmihályi Életünk Rákosszentmihályi Plébáni lpj 2010. október 3., Szent Mihály búcsú Lecturis slutem üdvözlet z olvsónk! Ezzel klsszikus köszöntsel kezdték jánlni műveiket régi ngy írók z olvsóiknk.

Részletesebben

ISSN 20-62-705X. Ilyen volt a karácsony városrészünkben

ISSN 20-62-705X. Ilyen volt a karácsony városrészünkben 2012. jnuár XVIII. évfolym, 1. szám SZERKESZTŐSÉG: VáROSRÉSZÜNK LAPJA ISSN 20-62-705X időszki kidvány 1172 bp-rákosliget, i. utc 23. FELELŐS SZERKESZTŐ: Dr. Dombóvári ntl KIADÓ: Dtus Bt. FELELŐS VEZETŐ:

Részletesebben

Régiós közművelődési szakmai konferencia Értékőrzés, értékfeltárás, értékközvetítés a Dél alföldi Régió közművelődési intézményeinek programjában

Régiós közművelődési szakmai konferencia Értékőrzés, értékfeltárás, értékközvetítés a Dél alföldi Régió közművelődési intézményeinek programjában Hírlevél XVII. évfolym 220. szám 2012. szeptember A Bács Kiskun Megyei Önkormányzt Közművelődési Szkmi Tnácsdó és Szolgálttó Intézetének információs hvilpj Régiós közművelődési szkmi konferenci Értékőrzés,

Részletesebben

Szeptember végén szavalóverseny. Országos népzenei minősító lesz Szabadszálláson, szeptember 5-én.

Szeptember végén szavalóverseny. Országos népzenei minősító lesz Szabadszálláson, szeptember 5-én. Hírlevél XVI. évfolym 206-207. szám 2011. július-ugusztus A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzt Közművelődési Szkmi Tnácsdó és Szolgálttó Intézetének információs hvilpj Szeptember végén szvlóverseny A Bács-Kiskun

Részletesebben

Badacsonytördemic Badacsonylábdihegyi

Badacsonytördemic Badacsonylábdihegyi - ---- Bdcsonytördemic Bdcsonylábdihegyi A BADACSONYTÖRDEMIC KÖZSÉGÉRT ALAPÍTVÁNY LAPJA ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

Minőségfejlesztés a közművelődésben - ingyenes képzés. Kedves kollégák figyelmébe ajánljuk Esegítő közösségi animátor képzésünket.

Minőségfejlesztés a közművelődésben - ingyenes képzés. Kedves kollégák figyelmébe ajánljuk Esegítő közösségi animátor képzésünket. Hírlevél XVI. évfolym 200. szám 2011. jnuár A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzt Közművelődési Szkmi Tnácsdó és Szolgálttó Intézetének információs hvilpj Minőségfejlesztés közművelődésben - ingyenes képzés

Részletesebben

XII. évfolyam 1. szám NYUGAT-MECSEKI TÁJKÉP 2015.FEBRUÁR. Az NYMTIT elnöke a 2015-ös feladatokról Fontos feladat a fiatalok tájékoztatása

XII. évfolyam 1. szám NYUGAT-MECSEKI TÁJKÉP 2015.FEBRUÁR. Az NYMTIT elnöke a 2015-ös feladatokról Fontos feladat a fiatalok tájékoztatása XII. évfolym 1. szám NYUGAT-MECSEKI TÁJKÉP 2015.FEBRUÁR Az NYMTIT elnöke 2015-ös feldtokról Fontos feldt fitlok tájékozttás Kovács Győző, z NYMTIT elnöke Dr. Kereki Ferenc Vlmelyest szűkülő költségvetéssel,

Részletesebben