A kerékpározás létesítményei és azok használatához kapcsolódó ismeretek Hegyeshalom községben.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A kerékpározás létesítményei és azok használatához kapcsolódó ismeretek Hegyeshalom községben."

Átírás

1 A kerékpárzás létesítményei és azk használatáhz kapcslódó ismeretek Hegyeshalm községben. A közúti közlekedés biztnsága és zavartalansága fnts társadalmi érdek. A biztnságs és zavartalan közlekedés alapvető feltétele, hgy a közlekedési szabálykat mindenki megtartsa és számíthassn arra, hgy azkat másk is megtartják. Emellett szükséges az is, hgy a közlekedés résztvevői előzékenyek és türelmesek legyenek egymással szemben. Előzmények A fenti, KRESZ bevezetőben megfgalmaztt gndlat a közlekedés-biztnság emberi tényezőinek alapvetéseit és elvárásait rögzíti. Az emberi tényezők mellett aznban nagyn fntsak az ugyanilyen szempntból megfgalmaztt létesítményi kritériumk is. Az rszágs úthálózatban kiemelt frgalmi jelentőséggel bíró 1.sz. főút egyszerre tölt be lkális, helyi funkciókat és kiemelten, a nemzetközi frgalm kulturált és biztnságs lebnylítását biztsító feladatkat. Egy ilyen jelentőségű létesítménynél elvárható követelmény a közlekedők esélyegyenlőségeit biztsító hálózati kialakítás, a frgalm minden résztvevőjének érdekeit szlgáló létesítményi feltétel biztsítása. Ez a kerékpársk és gyalgsk, a közlekedés legvédtelenebb résztvevői számára Hegyeshalm és Msnmagyaróvár között az elmúlt évekig nem vlt biztsítva. Az érintett települések évtizedes és kitartó küzdelme és anyagi részvállalása végre az elmúlt években eredményre vezetett, sk sikertelen pályázat után végre megépült az 1.sz út melletti biztnságs kerékpárzást és gyalgs közlekedést biztsító kerékpárút. A külterületi szakaszkkal egy időben megpályáztt belterületi szakasz aznban tervezési, helybiztsítási és pályázati nehézség miatt nem valósulhattt meg, a kmplex létesítmény követelményeit maradéktalanul megvalósítva. Az alábbi térképrészleten feltüntetett baleseti adatk pedig meggyőzően biznyítják, hgy a főút átkelési szakaszán a kerékpárs közlekedés tekintetében sürgős intézkedések végrehajtására vlt szükség. Kerékpárskra vnatkzó legfntsabb ismeretek 1.rész Oldal 1

2 Jelmagyarázat: Súlys és könnyű sérülés Könnyű sérülés Településhatárn tervezett nymvnal A belterületi szakasz első váltzat szerinti, településhatárn tervezett nymvnala ugyan a hálózati szempntkat maximálisan kielégítette, de a település érdekeit és az átkelési szakasz közlekedésbiztnságát teljes egészében háttérbe szríttta. A település számára ez a nyilvánvalóan előnytelen váltzat elfgadhatatlan vlt. Ugyanakkr a település belterületi szakaszán külön nymvnaln vezetett, önálló kerékpárút a hely- és magassági szintprblémák és a hálózati hmgenitás követelményei miatt nem megvalósítható. A kialakult patthelyzetet az új kerékpárs tervezési útmutató ldtta fel, amely beemelte, a bevált hazai és külföldi példák alapján, a belterületen összefüggő hálózati elemként létesíthető kerékpársáv kijelölésének lehetőségét. Ehhez a település átkelési szakaszán jelentős hsszban az 1.számú út szélességi paramétereit meg kell növelni, ami egyaránt szlgál állami és helyi, önkrmányzati érdekeket is. Ezen kmprmisszum vlt az alapja annak, hgy a településen a kmplex hálózati üzemeltetés feltételei megvalósulhassanak, és Hegyeshalm település Önkrmányzata az átkelési szakaszn mentesülhessen a fenntartási és üzemeltetési költségek viselése alól. A létesítmény átadása előtt haszns megismerni/átismételni annak használatára irányuló szabálykat és ezek ismeretét. A pályázat elnyerésének lényeges feltétele vlt az, hgy e tekintetben, sőt ezt meghaladóan a településen élők közlekedési gyakrlatában és szemléletében- szemléletváltására is történjenek intézkedések, elhatárzásk. A kerékpárs- és az ezzel összefüggő általáns közlekedés szabályk megismertetésére, helyes értelmezése és gyakrlati alkalmazásának begyakrltatására, valamint a közlekedés biztnsága érdekében a szükséges szabálykövető magatartásra történő rientálására külön fejezetet kellett kidlgzni a pályázatban. A prjekt keretében rendelkezésre álló rövid idő nem alkalmas a pedagógiailag kívánats ismeretszerzési flyamat kmplex teljesítésére, az ismertszerzésre, a jártasságk és készségek kialakítására. A település életét alapvetően beflyásló közlekedési infrastruktúrafejlesztéshez kapcslódó ismeretek átadása, a szabályk és közúti jelzések jelentésének tisztázása és az ezekhez kapcslódó magatartási nrmák tudatsítása lehet csak a feladat. A szemléletfrmálás megjelölt színterei a prjektben: óvda, általáns iskla, települési művelődési ház, valamint a település hnlapja. A különböző színtereken végzendő tevékenységek keretében sr kerül: a kiviteli terv tervlapjai és műszaki leírása alapján demnstrációs ktatási anyag készítésére az egyes színterekhez adaptálva, Kerékpárskra vnatkzó legfntsabb ismeretek 1.rész Oldal 2

3 előadásk, ktatásk megtartására, ehhez a szükséges szakanyagk elkészítésére, tesztlap készítésre és ezek tapasztalatainak kiértékelésre, hnlapn történő megjelenéshez szakanyag készítésére. A rendezvények célközegei: Óvdásk, Isklásk, Pedagógusk, A település vezetése és teljes lakssága, Civil szervezetek, egyesületek A rendezvények lebnylításában a pedagógusk és civil szervezetek bevnásának és mtiválásának alapvető indka, hgy a közlekedési ismeretek fejlesztési tevékenysége flyamats legyen, a prjekt befejezése után sem szakadjn meg, a település közösségi életében alapvető szükségletként rögzüljön. A fentiek érdekében kerül összeállításra a reményeink szerint széles körben megismerésre, áttanulmányzásra kerülő, a hamarsan átadásra kerülő létesítmények hatékny és biztnságs használatáhz kapcslódó szabálygyűjtemény. Ez a legfntsabb, kerékpárs közlekedéshez szükséges ismereteket eleveníti fel a már valamilyen kategóriás jgsítvánnyal rendelkezőknél, illetve biztsítja a még ezeket nem ismerők számára az alapvető tudnivalókat. Az összeállítás 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet a közúti közlekedés szabályairól szerkezetében tartalmazza a kerékpár közlekedéssel kapcslats legfntsabb ismereteket úgy, hgy a részletesebb és knkrét háttéranyagk a hivatkztt jgszabály szerkezetéhez illeszkedjenek. Akinek érdeklődését így sikerült felkelteni, annak az említett jgszabályi szöveg áttanulmányzása révén a háttéranyag is rendelkezésre áll. Aki ehhez nem rendelkezik elegendő idővel, és akinek az anyag, illetve a szabályk értelmezése gndt jelent, vagy szívesen részt venne egy kötetlen tájékztatón, beszélgetésen, azt szívesen látjuk a Plgármesteri Hivatalban nvember 20-án 17 órakr megrendezésre kerülő előadásn és knzultáción. Az összeállítás több részben fg felkerülni a település hnlapjára. Egyes részekhez tesztkérdések is megjelennek, amelyek révén mindenki lemérheti azt, hgy milyen mértékben ismeri a vnatkzó szabálykat, hl merülnek fel a szabályismeretben hézagk, hiánysságk. Ezek tisztázásának is jó lehetőséget biztsít a nvember 20-án megrendezésre kerülő személyes találkzás. A várhatóan sk tisztázandó kérdés természetes velejárója a közlekedéssel kapcslats felvetéseknek, hiszen a KRESZ az 1975-ben történt megjelenése óta számtalanszr váltztt és különösen a 2010-ben történt váltztatásk érintik jelentősen a kerékpárs közlekedési szabálykat. A közlekedés veszélyes üzem. A jgszabálykövető magatartásra történő nevelésre a gyermekkrban adttak az élettani és isklaszervezeti jellemzők miatt az ideális feltételek. A nevelés aznban nemcsak az iskla feladata. Kiemelt szereppel bírnak a családk, a szülők, de az egész társadalm a mindennapi jó, vagy rssz példákkal együtt. Beszéljünk erről is nyíltan és kendőzetlenül. Kérdéseiket, tapasztalataikat a hnlapn várm, hgy azkra személyes találkzásunkkr rendszerezve és csprtsítva minél kielégítőbb válaszkat adhassak. Tisztelettel bíztatm Önöket egy jó és haszns cél érdekében történő együttműködésre: Kalincsák István Kerékpárskra vnatkzó legfntsabb ismeretek 1.rész Oldal 3

4 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet a közúti közlekedés szabályairól A közlekedésben résztvevőkre vnatkzó általáns rendelkezések 3. 3 (1) Aki a közúti közlekedésben részt vesz, köteles a) a közúti frgalmra, valamint a közútnak és környezetének a védelmére vnatkzó jgszabályi rendelkezéseket megtartani; b) a közúti jelzések rendelkezéseinek, tvábbá a frgalm irányítására, ellenőrzésére jgsultak utasításainak eleget tenni; c) úgy közlekedni, hgy a személy- és vagynbiztnságt ne veszélyeztesse, máskat közlekedésükben indklatlanul ne akadályzzn, és ne zavarjn. 4. (1) Járművet az vezethet, aki a) a jármű vezetésére jgszabályban meghatárztt, érvényes engedéllyel rendelkezik, és a jármű vezetésétől eltiltva nincs; b) a jármű biztnságs vezetésére képes állaptban van, tvábbá c) a vezetési képességre hátránysan ható szer beflyása alatt nem áll, és szervezetében nincs szeszes ital fgyasztásából származó alkhl. (2) A jármű vezetését az üzemben tartó nem engedheti meg, illetőleg a vezető nem engedheti át lyan személynek, aki az (1) bekezdésben meghatárztt feltételeknek nem felel meg. (4) 5 Az (1) bekezdés b) pntjában fglalt feltétel fennállása esetén - a főútvnaln kerékpárzás esetét kivéve - a kerékpársra nem kell alkalmazni az (1) bekezdés c) pntjában meghatárztt krlátzást. A járművek közlekedésben való részvételének a feltételei 5. (1) 6 A közlekedésben lyan járművel szabad részt venni, c) 7 amelynek műszaki-, biztnsági- és környezetvédelmi jellemzői megfelelnek a jgszabályban meghatárztt feltételeknek; f) 8 amelyre a külön jgszabályban meghatárzttak szerinti kötelező gépjármű-felelősségbiztsítási fedezet fennáll (2) 9 A jármű vezetője, mielőtt a járművel a telephelyről (így különösen a garázsból) elindul, köteles a krmányberendezés, a fékberendezés, a gumiabrncsk, valamint a kötelezően előírt világító- és fényjelző berendezések állaptát (működését), Kerékpárskra vnatkzó legfntsabb ismeretek 1.rész Oldal 4

5 1. A rendőr jelzései Közúti jelzések Kerékpárskra vnatkzó legfntsabb ismeretek 1.rész Oldal 5

6 (4) 16 Az (1), (2) és a (3) bekezdésben fglalt rendelkezések értelemszerűen irányadók a szlgálatban lévő katnai frgalmszabályzó, a katasztrófavédelmi hatóság közúti ellenőre, a vám- és pénzügyőr, a tűzltó, valamint a frgalmat ellenőrző közlekedési hatóság közúti ellenőre által adtt jelzésekre is. (5) 17 A közterület-felügyelő a jármű megállítására a (2) bekezdés a) pnt aa) alpntjában fglalt jelzést adja. Az ilyen jelzés észlelése esetén a járművel meg kell állni. 2. A jelzőőr jelzései (1) A jelzőőr vagy a plgárőr jelzőtárcsával vagy - feltarttt, vagy vasúti átjárónál az úttesten állványra helyezett - pirs fényű lámpával adtt jelzésére meg kell állni. (2) Ha a frgalmat jelzőőr vagy plgárőr irányítja, köteles azt az egyéb veszélyt jelző táblával - a jelzőőrre vnatkzó kiegészítő táblával együtt - a külön jgszabályban meghatárzttak szerint előre jelezni. 3. A gyalgsfrgalm irányítására szlgáló fényjelző készülékek (3) 20 Ha az (1) bekezdésben említett fényjelző készülék lámpái az álló vagy a haladó gyalgs mellett kerékpárt is mutatnak, a (2) bekezdés rendelkezései - értelemszerűen - az úttestet keresztező kerékpárútn haladó kerékpársra is vnatkznak. Kerékpárskra vnatkzó legfntsabb ismeretek 1.rész Oldal 6

7 (4) 21 Ahl a gyalgsfrgalm irányítására külön fényjelző készüléket nem helyeztek ela járműfrgalm számára kihelyezett fényjelző készülék jelzései - értelemszerűen - irányadók a gyalgskra is. 4. A járműfrgalm irányítására szlgáló fényjelző készülékek (9) 34 Ha a frgalmat fényjelző készülék irányítja, a Főútvnal jelzőtábla, valamint az elsőbbséget szabályzó jelzőtáblák jelzései nem irányadók. 5. A közúti jelzőtáblákra vnatkzó rendelkezések A közúti jelzőtáblák a járművezetők részére a) az útvnal típusát jelzik, b) az elsőbbséget szabályzzák, Kerékpárskra vnatkzó legfntsabb ismeretek 1.rész Oldal 7

8 c) utasítást adnak, Kerékpárskra vnatkzó legfntsabb ismeretek 1.rész Oldal 8

9 d) tilalmat, illetőleg krlátzást jeleznek, A járművek frgalmára vnatkzó tilalmi jelzőtáblák Behajtási tilalmak Kerékpárskra vnatkzó legfntsabb ismeretek 1.rész Oldal 9

10 Megállási és várakzási tilalmat jelző táblák e) veszélyt jeleznek Kerékpárskra vnatkzó legfntsabb ismeretek 1.rész Oldal 10

11 A veszélyt jelző tábla és a veszély helye (a veszélyes útszakasz kezdete) között a távlság - autópályán méter, - laktt területen kívül egyéb útn méter, - laktt területen méter, kivéve ha a jelzőtábla alatt elhelyezett kiegészítő tábla (96. ábra) rövidebb távlságt jelöl meg. f) tájékztatást adnak. Kerékpárskra vnatkzó legfntsabb ismeretek 1.rész Oldal 11

12 A jelzőtábla alatt kiegészítő tábla adhat útmutatást a jelzőtábla jelzésének értelmezésére. A fényjelző készülékkel együtt (alatta vagy felette) elhelyezett kötelező haladási irányt jelző tábla jelzése azkra a járművekre vnatkzik, amelyekre a fényjelző készülék jelzése irányadó. 6. Útburklati jelek Kerékpárskra vnatkzó legfntsabb ismeretek 1.rész Oldal 12

13 1.számú tesztlap 1. Melyik felszerelés kötelező a biztnságs kerékpárzáshz? (Több jó válasz is lehet!) baseballsapka helyesen beállíttt bukósisak lámpák és macskaszem láthatósági mellény többfkzatú sebességváltó 2. Van-e különbség a kerékpárs alkalmassága tekintetében a főútvnaln, illetve a mellékutakn történő kerékpárzás srán? igen nincs 3. Az alábbiak közül melyek a KRESZ által elírt írt kötelező kerékpártartzékk? /Több válasz is megjelölhető./ Kerékpárskra vnatkzó legfntsabb ismeretek 1.rész Oldal 13

14 Fehér színű első lámpa. A pedáln és a küllők között brstyán sárga színű prizmák. Vörös színű hátsó lámpa. Vörös színű hátsó prizma. Két, egymástól független fék. Csengő. Fényvisszaverő ruházat (laktt területen kívül az úttesten éjszaka vagy rssz látási visznyk között). Visszapillantó tükör. 4. Ebben a szituációban melyik járművel szemben állva irányítja a rendőr a frgalmat? a mtrkerékpárral a személygépkcsival egyikkel sem 5. A járműfrgalm számára kihelyezett jelzőlámpa jelzése vnatkzik-e a kerékpárskra? igen, minden esetben csak akkr, ha nincs külön kerékpárs jelzőkészülék a kerékpárskra ez a jelzőkészülék shasem vnatkzik 6. melyik jármű hajthat be az e táblával jelzett útvnalra? csak a kerékpár a kerékpár és a segédmtrs kerékpár a megkülönböztető jelzéseit használó jármű is 7. Figyelembe kell vennie a kerékpársnak az alábbi jelzőtáblát? igen, minden esetben csak laktt területen kívül, ha bukósisakt visel csak kerékpárútn 8. Az alábbi jelzőtáblák közül melyik jelzi a Nyittt kerékpársáv -t? Kerékpárskra vnatkzó legfntsabb ismeretek 1.rész Oldal 14

15 az 1. számú a 2.számú a 3. számú a 4.számú mindegyik egyik sem 9. Ráhajthat-e kerékpárjával az alábbi útburklati jellel elláttt úttestre? igen, csak megállni és várakzni tils az ilyen jellel elláttt úttesten nem, nem is érinthetem igen, de csak balesetveszély esetén, baleset elhárítása céljából 10. Hegyeshalm településen milyen tapasztalatai vannak a közlekedési szabályk betartása és az udvarias magatartás terén? nincs negatív tapasztalatm, a község útjain előzékeny és szabálytisztelő magatartást tapasztalk sk a szabálysértés és az udvariatlan, agresszív vezető nem látk eltérést a többi településsel történő összehasnlításban, közepes sztályzatt adnék a szabálykövető és a megértő, segítő magatartás jellemzéseként Kerékpárskra vnatkzó legfntsabb ismeretek 1.rész Oldal 15

1/1975. (II. 5.) KPM-BM

1/1975. (II. 5.) KPM-BM 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet a közúti közlekedés szabályairól A közúti közlekedés biztonsága és zavartalansága fontos társadalmi érdek. A biztonságos és zavartalan közlekedés alapvető feltétele,

Részletesebben

NEMZETI KÖZLEKEDÉSI HATÓSÁG TANTERVI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEK. Az AM kategóriás járművezető-képző tanfolyamok számára

NEMZETI KÖZLEKEDÉSI HATÓSÁG TANTERVI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEK. Az AM kategóriás járművezető-képző tanfolyamok számára NEMZETI KÖZLEKEDÉSI HATÓSÁG TANTERVI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEK Az AM kategóriás járművezető-képző tanflyamk számára 2015 A Nemzeti Közlekedési Hatóságról (tvábbiakban: NKH) szóló 263/2006. (XII. 20.) Krm.

Részletesebben

nyi.eu www.ennyi.eu www.ennyi.eu www.ennyi.eu www.ennyi.eu www.ennyi.eu www

nyi.eu www.ennyi.eu www.ennyi.eu www.ennyi.eu www.ennyi.eu www.ennyi.eu www A Kaposvári Rendőrkapitányság bűn-, és baleset-megelőzési szolgálata a közlekedési jogsértésekkel kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatja a lakosságot Gépjárművezetőknek A rendőri intézkedés során a hatóság

Részletesebben

1988. évi I. TÖRVÉNY. a közúti közlekedésről 1. A törvény célja. A törvény hatálya

1988. évi I. TÖRVÉNY. a közúti közlekedésről 1. A törvény célja. A törvény hatálya - 1-1988. évi I. TÖRVÉNY 1 (A végrehajtásáról szóló 30/1988. (IV. 21.) MT rendelettel egységes szerkezetben.) [A vastag betűs szöveg az 1988: I. törvény (a továbbiakban Tv.), a vékony betűs szöveg a 30/1988.

Részletesebben

NEMZETI KÖZLEKEDÉSI HATÓSÁG VIZSGAKÖVETELMÉNYEK. B kategóriás járművezető-tanfolyamok számára. Kivonat 28-44 oldal

NEMZETI KÖZLEKEDÉSI HATÓSÁG VIZSGAKÖVETELMÉNYEK. B kategóriás járművezető-tanfolyamok számára. Kivonat 28-44 oldal NEMZETI KÖZLEKEDÉSI HATÓSÁG VIZSGAKÖVETELMÉNYEK B kategóriás járművezető-tanfolyamok számára Kivonat 28-44 oldal 2012 B. Forgalmi vezetés A vizsga követelményei A forgalmi vezetés vizsga célja annak megállapítása,

Részletesebben

A járműfejlesztés során megjelenő, a járművek szériafelszereltségében elterjedő vezetőt segítő rendszerek hatása a képzésre és vizsgáztatásra

A járműfejlesztés során megjelenő, a járművek szériafelszereltségében elterjedő vezetőt segítő rendszerek hatása a képzésre és vizsgáztatásra Weidinger Gábor Széchenyi István Egyetem, Győr weidinger.gabor@kti.hu A járműfejlesztés során megjelenő, a járművek szériafelszereltségében elterjedő vezetőt segítő rendszerek hatása a képzésre és vizsgáztatásra

Részletesebben

219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről

219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről OptiJus Opten Kft. I. 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről A 2012.1.1. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék

Részletesebben

A KÖZLEKEDÉS-BIZTONSÁG ALAPJAI ÉS A FOGALMAK

A KÖZLEKEDÉS-BIZTONSÁG ALAPJAI ÉS A FOGALMAK Tisztelt vezetőjelöltek! Kérdéseiknek köszönve, valamint annak, hogy más személyek is utaltak a vizsgakérdéseknél észlelt mulasztásokra és hibákra, módosítottuk azokat a kérdéseket, amelyeknél az észrevételek

Részletesebben

A minőségirányítási rendszer követelményei az ISO 9001 szerint

A minőségirányítási rendszer követelményei az ISO 9001 szerint A minőségirányítási rendszer követelményei az ISO 9001 szerint Az ISO 9001-es szabvány 4. fejezete: általános követelménye, hogy a szervezetnek meg kell határoznia, milyen folyamatokra van szükség a minőségirányítási

Részletesebben

Kérelemnyomtatvány súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményének igényléséhez 2014. január hónaptól hatályos

Kérelemnyomtatvány súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményének igényléséhez 2014. január hónaptól hatályos Kérelemnymtatvány súlys mzgáskrlátztt személyek közlekedési kedvezményének igényléséhez 2014. január hónaptól hatálys 1. Súlys mzgáskrlátztt, illetve egyéb fgyatékssággal élő személyre vnatkzó adatk: 1.1.

Részletesebben

Változások a helyi önkormányzatok feladat- és hatáskörének szabályozásában

Változások a helyi önkormányzatok feladat- és hatáskörének szabályozásában Dr. Feik Csa ba jegyző Ercsi Város Önkormányzata címzetes egyetemi docens Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar Változások a helyi önkormányzatok feladat- és hatáskörének szabályozásában

Részletesebben

A SZABÁLYSÉRTÉSEKRŐL

A SZABÁLYSÉRTÉSEKRŐL Dr. Balla Lajos Idzigné Dr. Novák Csilla Dr. Kahler Ilona Dr. Németh Norbert Dr. Szurdi Béla Dr. Vadász Mihály A SZABÁLYSÉRTÉSEKRŐL szóló 1999. évi LXIX. törvény gyakorlati kézikönyve jogalkalmazóknak

Részletesebben

Kerékpáros közösségi közlekedési rendszer kialakítása Budapesten II. fázisú Megvalósíthatósági tanulmány és költség-haszon elemzés. Parking Kft.

Kerékpáros közösségi közlekedési rendszer kialakítása Budapesten II. fázisú Megvalósíthatósági tanulmány és költség-haszon elemzés. Parking Kft. 1 Parking Kft. Kerékpáros közösségi közlekedési rendszer kialakítása Budapesten II. fázisú Megvalósíthatósági tanulmány és költség-haszon elemzés 2010. július 2 Parking Kft. Kerékpáros közösségi közlekedési

Részletesebben

Az információhoz való hozzáférés szabályozása és annak érvényesülése a környezetvédelemben

Az információhoz való hozzáférés szabályozása és annak érvényesülése a környezetvédelemben Az információhoz való hozzáférés szabályozása és annak érvényesülése a környezetvédelemben Készült a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium megbízásából. 2008. szeptember 30. Előszó Az információhoz

Részletesebben

A VÉDELMI RENDSZERBEN JELENTKEZŐ FELADATOK, ÉS AZ AZOKAT VÉGREHAJTÓ ÁLLOMÁNY SZÜKSÉGES KOMPETENCIÁI

A VÉDELMI RENDSZERBEN JELENTKEZŐ FELADATOK, ÉS AZ AZOKAT VÉGREHAJTÓ ÁLLOMÁNY SZÜKSÉGES KOMPETENCIÁI KATASZTRÓFAVÉDELEM SCHILD MARIANNA A VÉDELMI RENDSZERBEN JELENTKEZŐ FELADATOK, ÉS AZ AZOKAT VÉGREHAJTÓ ÁLLOMÁNY SZÜKSÉGES KOMPETENCIÁI TASKS ARISING IN THE DEFENCE SYSTEM AND PERSONNEL COMPETENCIES NECESSARY

Részletesebben

GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYTALANSÁGOK KEZELÉSÉNEK ELJÁRÁSRENDJE FEUVE-RENDSZER SZERINT, A PM-ÚTMUTATÓ ALAPJÁN

GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYTALANSÁGOK KEZELÉSÉNEK ELJÁRÁSRENDJE FEUVE-RENDSZER SZERINT, A PM-ÚTMUTATÓ ALAPJÁN GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYTALANSÁGOK KEZELÉSÉNEK ELJÁRÁSRENDJE FEUVE-RENDSZER SZERINT, A PM-ÚTMUTATÓ ALAPJÁN A szabályzat az intézmény mint költségvetési szerv folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői

Részletesebben

a közép-európai (magyar) időzónához képest - 1 vagy -2 időeltolódással rendelkező nyugateurópai

a közép-európai (magyar) időzónához képest - 1 vagy -2 időeltolódással rendelkező nyugateurópai A magyarrszági lakcímmel rendelkező, de a szavazás napján külföldön tartózkdó (pl. dlgzó, tanuló, turista) magyar választóplgárk szavazása Milyen tennivalójuk van azknak a választóplgárknak, akik rendelkeznek

Részletesebben

Nemzeti Együttműködési Alap

Nemzeti Együttműködési Alap Nemzeti Együttműködési Alap Képzési segédlet 2012. A megújult civil támogatási rendszer a Nemzeti Együttműködési Alap bemutatása Képzési segédlet Készült az ÁROP 2.2.10-10-2010-0001 program keretében Budapest,

Részletesebben

24/2009. (V. 11.) Fõv. Kgy. rendelet

24/2009. (V. 11.) Fõv. Kgy. rendelet 24/2009. (V. 11.) Fõv. Kgy. rendelet Budapest fõváros közigazgatási területén a jármûvel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen jármûvek tárolásának szabályozásáról

Részletesebben

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Engedjék, meg hogy bemutatkozzam, Bakler Zoltán rendőr százados vagyok a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság közlekedés-rendészeti osztály osztályvezetője-helyettese. 15 éve

Részletesebben

Egészségfejlesztési terv

Egészségfejlesztési terv Egészségfejlesztési terv Fráter György Gimnáziumért Alapítvány 2014. január Tartalom 1. Előszó... 4 2. Az egészségfejlesztés indokoltsága, értékei... 5 2.1 Népegészségügyi indokoltság... 5 2.2 Szakmai

Részletesebben

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság 23. szám 126. évfolyam 2011. november 4. Utasítások 42/2011. (XI. 04. MÁV Ért. 23.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás a MÁV Zrt. Etikai Kódexéről. ÉRTESÍTŐ magyar államvasutak zártkörűen működő

Részletesebben

AZ ÚJ POLGÁRI PERRENDTARTÁS KONCEPCIÓJA. A Kormány 2015. január 14. napján megtartott ülésén elfogadott Koncepció

AZ ÚJ POLGÁRI PERRENDTARTÁS KONCEPCIÓJA. A Kormány 2015. január 14. napján megtartott ülésén elfogadott Koncepció AZ ÚJ POLGÁRI PERRENDTARTÁS KONCEPCIÓJA A Kormány 2015. január 14. napján megtartott ülésén elfogadott Koncepció I. Az új polgári perrendtartás megalkotásának szükségessége Új polgári perrendtartást szükséges

Részletesebben

A szociális segélyezettek új típusú együttműködési kötelezettsége. A helyi rendeletalkotás és a gyakorlati végrehajtás tapasztalatai

A szociális segélyezettek új típusú együttműködési kötelezettsége. A helyi rendeletalkotás és a gyakorlati végrehajtás tapasztalatai A szociális segélyezettek új típusú együttműködési kötelezettsége A helyi rendeletalkotás és a gyakorlati végrehajtás tapasztalatai A szociális segélyezettek új típusú együttműködési kötelezettsége A

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat (1163 Budapest, Havashalom utca 43.) Budapest XVI. kerületben térfigyelő rendszer kiépítése és üzemeltetése tárgyú általános egyszerű

Részletesebben

ÚTMUTATÓ A VENDÉGLÁTÁS ÉS ÉTKEZTETÉS JÓ HIGIÉNIAI GYAKORLATÁHOZ

ÚTMUTATÓ A VENDÉGLÁTÁS ÉS ÉTKEZTETÉS JÓ HIGIÉNIAI GYAKORLATÁHOZ ÚTMUTATÓ A VENDÉGLÁTÁS ÉS ÉTKEZTETÉS JÓ HIGIÉNIAI GYAKORLATÁHOZ 1. kiadás Budapest 2012 ÚTMUTATÓ A VENDÉGLÁTÁS ÉS ÉTKEZTETÉS JÓ HIGIÉNIAI GYAKORLATÁHOZ Ez az útmutató a MgSzH koordinációjával, a hazai,

Részletesebben

VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Tartalomjegyzék SADE MAGYARORSZÁG MÉLYÉPÍTŐ KFT. Beruházó

VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Tartalomjegyzék SADE MAGYARORSZÁG MÉLYÉPÍTŐ KFT. Beruházó VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Tartalomjegyzék 1. FEJEZET SZERZŐDŐ FELEK - MEGHATÁROZÁSOK... 2 2. FEJEZET A SZERZŐDÉS TÁRGYA... 2 3. FEJEZET KIVITELEZÉS... 3 4. FEJEZET A MEGRENDELŐ

Részletesebben

EGY ISKOLA EGY POLGÁRŐR PROGRAM

EGY ISKOLA EGY POLGÁRŐR PROGRAM EGY ISKOLA EGY POLGÁRŐR PROGRAM A gyermek- és fiatalkorúak bűnelkövetővé és áldozattá válásának megelőzésében jelentős szerepe van a családnak, a gyermek- és ifjúságvédelemnek, az oktató- és nevelő intézményeknek,

Részletesebben

Halász Gábor A pedagógiai rendszerek általános hatás- és beválás vizsgálati rendszere

Halász Gábor A pedagógiai rendszerek általános hatás- és beválás vizsgálati rendszere 1 Halász Gábor A pedagógiai rendszerek általános hatás- és beválás vizsgálati rendszere TARTALOM Bevezetés 1 A hatás és beválás értelmezése 3 Hatás 3 Beválás 4 A hatásvizsgálat és beválás-vizsgálat 5 A

Részletesebben

Hogyan készítsünk környezeti jelentést? Skwarek Kristóf Éri Vilma Steve Brookes

Hogyan készítsünk környezeti jelentést? Skwarek Kristóf Éri Vilma Steve Brookes Skwarek Kristóf Éri Vilma Steve Brookes Budapest, 2002. június Készült a Tetra Alapítvány támogatásával. Tetra Alapítvány Budapest, 2002. június TARTALOM 1. BEVEZETŐ...1 1.1. A környezeti jelentésről...1

Részletesebben