- 1 - Biztonság. Különleges szabályok. Együttes rendeletek. Vizsgálat iránya. Jelölés. Hatósági személyzet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "- 1 - Biztonság. Különleges szabályok. Együttes rendeletek. Vizsgálat iránya. Jelölés. Hatósági személyzet"

Átírás

1 Dr. Búza László: Háziasíttt patás állatk, lőtt-és tenyésztett vadak húsának hatósági állatrvs által végzett vizsgálatáhz szükséges különleges vizsgálati eljárás a napi húsvizsgálati gyakrlatban. Háziasíttt patás állatk, lőtt-és tenyésztett vadak húsának hatósági állatrvs által végzett vizsgálatáhz szükséges különleges vizsgálati eljárás a napi húsvizsgálati gyakrlatban. Biztnság Különleges szabályk Együttes rendeletek Vizsgálat iránya Jelölés Hatósági személyzet Élelmiszerlánc infrmáció Az élelmiszernek biztnságsnak kell lenni! A közösségi jgszabályk egy sr szabályt tartalmaznak e célkitűzés elérése érdekében. Ezek a szabályk kiterjednek mind a takarmányk, mind az élelmiszerek előállítására és frgalmba hzatalára. Amikr az illetékes hatóság a szabályk be nem tartását állapítja meg, a szabályk be nem tartásának jellegétől függően különböző intézkedéseket hz. a 882/2004/EK európai és tanácsi rendelet 54. cikkében leírtaknak megfelelően. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 854/2004/EK RENDELETE (2004. április 29.) az emberi fgyasztásra szánt állati eredetű termékek hatósági ellenőrzésének megszervezésére vnatkzó különleges szabályk megállapításáról Ezt a rendeletet a takarmány- és élelmiszerjg, valamint állategészségügyi és az állatk kíméletére vnatkzó szabályk követelményeinek történő megfelelés ellenőrzésének biztsítása céljából végrehajttt hatósági ellenőrzésekről szóló, április 29-i 882/2004/ EK európai parlamenti és tanácsi rendelet mellett kell alkalmazni. A friss húst frgalmba hzó vágóhidakn, vadfeldlgzó-létesítményekben és darabló üzemekben a hatósági állatrvs vizsgálatt végez különös tekintettel az alábbiakra: a) az élelmiszerláncra vnatkzó infrmáció; b) levágást megelőző vágóhídi élőállat-vizsgálat; c) állatjólét; d) levágást követő húsvizsgálat; e) különleges fertőzési veszélyt jelentő anyagk és egyéb állati melléktermékek f) labratóriumi vizsgálat. Az állat-egészségügyi jelölések elhelyezése a hatósági állatrvs által vagy annak felügyelete alatt történik, ha a hatósági ellenőrzés nem tárt fel lyanhiánysságt, amely miatt a hús emberi fgyasztásra alkalmatlan lenne. Az állat-egészségügyi jelölés az állati test külső felületén történik festékkel, vagy égetéssel elhelyezve ly módn, hgy ha a testeket hasíttt féltestekre vagy negyedekre vágják, vagy a féltesteket hármfelé vágják, minden darabn van állat-egészségügyi jelölés. A vágóhídn kívül kényszervágásn átesett állatk húsát különleges állategészségügyi jelöléssel kell ellátni. A bőrében hagytt vadakból származó húsn csak abban az esetben lehet állat-egészségügyi jelölés, ha valamely vadfeldlgzó-létesítményben végzett lebőrözés után levágást követő húsvizsgálatn esett át, és emberi fgyasztásra alkalmasnak nyilváníttták. A tagállamknak biztsítani kell, hgy elegendő számú hatósági személyzet álljn rendelkezésre a megkövetelt hatósági ellenőrzések elvégzésére. Az élelmiszerlánccal kapcslats infrmációk ellenőrzése: Az élelmiszerlánc infrmáció az állattartó által kitöltött, a vágóhídra küldött dkumentum, amely a telep nagyságától függetlenül kíséri, vagy 24 órával megelőzi a szállítmányt

2 Dr. Búza László: Háziasíttt patás állatk, lőtt-és tenyésztett vadak húsának hatósági állatrvs által végzett vizsgálatáhz szükséges különleges vizsgálati eljárás a napi húsvizsgálati gyakrlatban. Az élelmiszerlánc infrmációt először a vágóhíd üzemeltetője ellenőrzi, majd átadja a hatóságnak. A hatósági állatrvsnak is ellenőriznie és elemeznie kell a származási gazdaságnak a levágásra szánt állatkkal kapcslats nyilvántartásait. Ez a dkumentum tájékztat az aznsítási adatkról, az ellátó állatrvsról, a gazdaság állategészségügyi státuszáról, a szállíttt állmány gyógykezeléséről, a telepen előfrduló betegségekről, a labratóriumi vizsgálatk eredményeiről. Ha az élelmiszerlánc infrmáció a szállítmánnyal nem érkezik meg, a vágást 24 órával el lehet halasztani. Ha az élelmiszerlánccal kapcslats, vnatkzó adatk nem állnak rendelkezésre az állat vágóhídra való érkezését követően 24 órán belül, az állatk leölését el kell rendelni. Élőállat-vizsgálat: A szállítást megelőző élőállat-vizsgálatt a gazdaságban állatrvsnak kell elvégezni. Vizsgálni kell az élelmiszerláncra vnatkzó dkumentációt és azt, hgy az állatk alkalmasak-e a levágásra. A vágóhídra való szállíthatóságról a következő dkumentációkat kell kiállítania: 1. Állatrvsi Biznyítvány a 854/2004/EK rendelet I. melléklet IV. szakasz X. fejezet A pntja szerint. 2. Szállítólevél Állategészségügyi Igazlás része. (3. 8/a. 4. 8/b.) A levágást megelőző vágóhídi élőállat-vizsgálatt a hatósági állatrvsnak minden állatn el kell végezni. Az ilyen vizsgálatnak a vágóhídra való megérkezést követő 24 órán belül és a levágást megelőző 24 órán belül kell megtörténnie. A hatósági állatrvsnak ellenőriznie kell az élelmiszerlánc infrmáció meglétét és minden állatt meg kell vizsgálni az alábbi szempntk szerint: Az állatk aznsságának vizsgálata: származási gazdaság aznsítása, állatlétszám adatk, biznyítványk megléte, az állatszállító személy és a gépjármű engedélye a dkumentumk és a vizsgálat megállapításai egybeesnek-e. Külföldről származó élőállat szállítmány adatai: (EU tagrszágból származó szállítmány esetén az 599/2004/EK rendelet alapján): TRACES és KÁBO (Közösségi Állategészségügyi Beléptetési Okmány - 3. rszágból érkező szállítmánynál) értesítés hivatkzási száma, állategészségügyi biznyítvány száma, iratellenőrzés történt-e, EU előírásknak megfelel-e, kiegészítő biztsítékk megfelelnek-e, nemzeti követelményeknek megfelel-e. Állatjóléti szabályk betartása: nem megfelelő a szállítóeszköz, túllépték a rakdási sűrűséget, túllépték a szállítási időt, állatkkal való nem megfelelő bánásmód. Ha a hatósági állatrvs az állatvédelmi jgszabályk súlys megsértését tapasztalja, intézkednie kell, amennyiben ez a szállítás srán történt, értesítenie kell a szállító telephelye szerint illetékes hatóságt, ha a vágóhídn, a prbléma jellegétől és súlysságától függően, alkalmazhat a fkzatsság elvét betartva a figyelmeztetéstől az állatvédelmi bírság kiszabásáig intézkedést. A szennyezettség vizsgálata: A vágóhíd kezelőjének biztsítani kell, hgy az állatk tiszták legyenek (a 853/2004/EK rendelet III. melléklete I. szakasza IV. fejezetének 4. pntja). A hatósági állatrvsnak kell ellenőriznie a követelmények betartását annak érdekében, hgy ne kerüljenek levágásra azk az állatk, amelyek bőre lyan állaptban van, ami miatt a vágás srán elfgadhatatlan a hús elszennyeződésének kckázata kivéve, ha előzőleg megtisztítják őket (a 854/2004/EK rendelet I melléklete II. szakasza III. fejezetének 3. pntja). A követelménynek az a célja, hgy elkerüljék a hús szennyeződését a vágás srán és így biztsítsák a Közösségi jgban előírt mikrbilógiai követelmények teljesülését. Amennyiben ez az állatk nagyfkú szennyezettsége miatt nem lehetséges, elő kell írni az állatk letisztítását. Az állatk vizsgálata: vannak-e lyan rendellenes állaptra, betegségre utaló jelek (az állatk ált. állaptának, viselkedésének, mzgásának, légzésének, bőrének vizsgálata), - 2 -

3 Dr. Búza László: Háziasíttt patás állatk, lőtt-és tenyésztett vadak húsának hatósági állatrvs által végzett vizsgálatáhz szükséges különleges vizsgálati eljárás a napi húsvizsgálati gyakrlatban. Döntések Elkülönített vágás amelyek kárs hatással lehetnek az emberi vagy állati egészségre: különös tekintettel a znzisk, (legfntsabb znzisk: salmnellózis, leptspirzis, brucellózis, gümőkór, listeriózis, lépfene, brsókakór, trichinellózis, szarkspridiózis, txplazmzis, rdentiózis) A, vagy B listás betegségek gyanúja. A gyanús állatkat el kell különíttetni és részletes klinikai vizsgálatt kell végezni, annak eldöntésére, hgy az állat levágható-e. Ha a származási gazdaságban megtörtént az élőállat vizsgálat - az állatkkal megérkezik a 854/2004/EK rendelet I. melléklet IV. szakasz X. fejezet A pntjában meghatárztt Állategészségügyi biznyítvány - a vágóhídi egyszerűsített vizsgálatnak csak az állatk aznsítására és az állatjóléti előírásk betartására kell kiterjednie. Ezen kívül megtekintéssel vizsgálni kell, hgy vannak-e betegségre, rendellenes állaptra utaló jelek. Ezt az egyszerűsített vizsgálatt végezheti a hatósági szaksegéd is. Ha gyanús állatt talál értesítenie kell a hatósági állatrvst és el kell különíttetnie az állatt. A 854/2004/EK rendelet I. melléklet IV. szakasz X. fejezet A pntjában meghatárztt Állategészségügyi biznyítvány érvényességi ideje 3 nap. Ha az állatk nem hagyták el a származási gazdaságt a biznyítvány érvényességének lejártáig, azkat újból meg kell vizsgálni és új Állategészségügyi Biznyítványt kell kiállítani. Ha az állatk útn vannak a vágóhídra, vagy a vágóhídn vannak, a biznyítvány érvényességének lejártakr, de még nem vágták le azkat, nem vághatók le csak az elvégzett ismételt élőállat vizsgálat után. Az élelmiszeripari vállalkzó és a hatósági szaksegéd által elkülönített minden állat klinikai vizsgálatát el kell végeznie a hatósági állatrvsnak, annak eldöntésére, hgy az állat levágható-e. Utihullák, szálláshullák (az élőállat-szállásn elpusztult állatk): a keletkezett összes hullát diagnsztikai célból fel kell bnclni. Kórbnctani jegyzőkönyvet kell felvenni, aminek egy példányát a származó gazdaságnak meg kell küldeni. Amennyiben egy nap kiemelkedően nagy számú hulla van, úgy annyit kell felbnclni amennyi a pnts diagnózis kialakításáhz szükséges. Ilyenkr vizsgálni kell a berakdás, a szállítás, a kirakdás, élőállat szállás körülményeit is. Az élőállat-vizsgálat után hzható döntések: 1. A rendes vágás engedélyezése. 2. Elkülönített vágás elrendelése. 3. Az állatk leölésének elrendelése. 4. A vágás elhalasztása. Elkülönített vágást kell elrendelni állatvédelmi kk (pl.: csnttörés, kimarás) miatt emberi vagy állati egészséget gyaníthatóan hátránysan érintő betegség esetén ilyen állatk esetén részletes levágás előtti élőállat vizsgálatt kell végezni, a húsvizsgálati döntés meghzatala előtt célszerű labratóriumi vizsgálatt kérni. lyan állatk esetében, amelyek pzitívan vagy nem egyértelműen reagáltak a tuberkulin próbában, illetve amelyeknél más k miatt gyanítható a fertőzés. ha az állatk pzitívan vagy nem egyértelműen reagáltak a brucellózis vizsgálatra, vagy más k miatt gyanítható a fertőzésük. különleges frmája az un. zárt vágás, amikr járványvédelmi kból a hatóság külön határzatban kijelöli a vágóhidat meghatárztt állat vagy állatcsprt levágására. Ilyen esetben a zárt vágás időtartama alatt máshnnan származó élő állat nem vágható le, csak a végfertőtlenítés megtörténte után. E mellett a vágóhídn be kell tartani a mindenkri járványvédelmi rendelkezéseket

4 Dr. Búza László: Háziasíttt patás állatk, lőtt-és tenyésztett vadak húsának hatósági állatrvs által végzett vizsgálatáhz szükséges különleges vizsgálati eljárás a napi húsvizsgálati gyakrlatban. Állatk leölése Az állatkat akkr kell leöletni, ha az állatk nem aznsíthatók. az állatk lyan betegség klinikai tüneteit mutatják, amelyek állatkra, vagy emberekre veszélyes, szisztémás betegségek, és nagyfkú lesványdás esetén. az állatk lyan gazdaságból vagy területről származnak, amelyre állat- vagy közegészségügyi kk miatti szállítási tilalm, vagy egyéb krlátzás vnatkzik; nem tarttták be az állatgyógyászati készítményekkel kapcslats szabálykat az állatk tilttt szerek maradványait tartalmazzák, élelmezés-egészségügyi várkzási időn belül szállíttták bármely más, az emberi vagy állati egészséget hátránysan érintő állapt áll fenn és az állatk már a vágóhídn vannak az élelmiszerlánccal kapcslats, vnatkzó adatk nem állnak rendelkezésre az állat vágóhídra érkezését követő 24 órán belül Vágás elhalasztása Kényszervágás Állatjólét A vágás elhalasztásának kai. Kényszervágás az élelmiszerlánc infrmáció nem érkezett meg az állatkkal sem a halasztás ideje 24 óra betegségre gyanús állat az élőállat vizsgálat srán részletes klinikai vizsgálatt esetleg labratóriumi vizsgálatt kell kérni annak eldöntésére, hgy az állat levágható-e a végső döntés lehet rendes vagy elkülönített vágás. A gazdaságban egyébként egészséges állat, ha pl. balesetet szenved a helyszínen le lehet vágni. Késedelem nélkül a vágóhídra kell szállítani. A gymr és a belek eltávlításra kerülhetnek a helyszínen a vágást megelőző élőállat vizsgálatt végző állatrvs jelenlétében. A zsigereknek aznsítható módn kísérnie kell az állati testet. (kísérő irat: 854/2004/EK rendelet I melléklet IV szakasz X fejezet B pntjában meghatárztt Állategészségügyi Biznyítvány) A vágóhídra való szállítás srán állatvédelmi kkból le lehet vágni az állatt. Az ilyen állatk esetében a hatósági állatrvsnak kell elvégeznie a pst mrtem húsvizsgálatt, e mellett lehetősége van a hús felhasználására vnatkzóan követelményeket előírni. (pl.: csak hőkezelt termékben való felhasználás) Az állatvédelmi előírásk ellenőrzése a vágóhídn: Jgszabályk 1. A Tanács 2005/1/EK rendelete az állatknak a szállítás és a kapcslódó műveletek közbeni védelméről Ezt a rendeletet az élő gerinces állatk Közösségen belüli szállítására kell alkalmazni. Aznban a mezőgazdasági termelők által szeznális vándrlegeltetés céljából történő szállításra és a saját tulajdnban lévő szállítóeszközzel végzett, saját tulajdnban lévő állatk 50 km-nél kisebb távlságra történő szállítására a rendeletnek csak a szállításra vnatkzó általáns feltételei kötelezőek. ( pl. a szállítóeszköz ne kzhassn sérülést.) Járművön járművezetőként vagy kísérőként kizárólag képesítési biznyítvánnyal rendelkező személy tevékenykedhet. A tagállam által kijelölt illetékes hatóság, vagy szerv kérelemre megadja a nagy távlságkn való szállításra használt közúti szállítóeszköz jóváhagyási igazlását. 65 km-t nem meghaladó szállítást végző - 4 -

5 Dr. Búza László: Háziasíttt patás állatk, lőtt-és tenyésztett vadak húsának hatósági állatrvs által végzett vizsgálatáhz szükséges különleges vizsgálati eljárás a napi húsvizsgálati gyakrlatban. személyeknek nem kell engedély, nem kell Képesítés. Nagy távlságkn szállító valamennyi szállítmányzónak január 1-jétől kezdődően valamennyi közúti szállítóeszköz esetében műhldas navigációs rendszert kell használnia. A tagállam által kijelölt illetékes hatóság kérelemre megadja a nagy távlságkn való szállításra használt közúti szállítóeszköz jóváhagyási igazlását. A járművezetőjének és kísérőjének az érvényes képzési igazlvány megkapásáhz, a hatóság által megszervezett tanflyamn kell sikeres vizsgát tenni. Szállítási dkumentációk: Nem szállíthatók állatk a szállítóeszközben található, a következő adatkat tartalmazó dkumentáció nélkül: az állatk származása és tulajdnjga, kiindulási hely; az indulás napja és időpntja; tervezett rendeltetési hely; a tervezett szállítás várható időtartama. Ellenőrzés: Ha a rendeltetési hely egy vágóhíd, akkr az előírt ellenőrzések az állatjóléti ellenőrzés részeként is elvégezhetők az emberi fgyasztásra szánt állati eredetű termékek hatósági ellenőrzésének megszervezésére vnatkzó különös szabályk megállapításáról szóló, április 29-i 854/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben [19] előírtak szerint /2003. (VIII. 15.) GKM-FVM együttes rendelet az állatszállítás állatvédelmi szabályairól Állat abban az esetben szállítható, ha azt jgszabály nem tiltja, és ha az állat fizikai és egészségi állapta alapján a tervezett szállításra alkalmas. Nem tekinthető szállításra alkalmasnak a nem aznsítható állat, és a szállítási krlátzás hatálya alatt álló telepről származó állat. Azt az állatt, amely a szállítás srán megbetegszik, vagy megsérül haladéktalanul elsősegélyben, illetőleg állatrvsi ellátásban kell részesíteni, valamint indklt esetben végre kell hajtani az állat kényszervágását. Az állatt abban az esetben lehet szállítani, ha annak aznsítását és nyilvántartását az egész szállítás időtartama alatt biztsítják. Az állat-egészségügyi állmás az írásbeli nyilatkzat alapján az állatszállítási tevékenység végzésére a szállítónak 1 évre a 3. számú mellékletben fglaltak szerinti ad engedélyt. Állatt az szállíthat, aki szakirányú képzésben részesült. Az Európai Unió tagállamain kívüli harmadik rszágba történő szállításnál minden esetben, egyebekben pedig a nylc órát meghaladó szállításknál az útvnal egész szakaszára vnatkzó útitervet kell készítenie, amelynek a szállítás alatt kísérnie kell a hatósági állatrvs által a külön jgszabályban fglaltaknak megfelelően kiállíttt állat-egészségügyi biznyítványt. Az útitervben legyen feltüntetve a szállíttt állatk etetésének, itatásának, pihentetésének helye és ideje. Az indulás helye szerint illetékes hatósági állatrvs az állat-egészségügyi biznyítvány srszámát az útiterven feltünteti, valamint az útitervet bélyegzőjével ellátja. A hatósági állatrvs köteles az útiterv kiállítását az Európai Unióban működő, az állategészségügyi hatóságkat összekapcsló számítógépes rendszer részére jelenteni. Amennyiben a rendeltetési hely a vágóhíd, akkr a vágóhídn szlgálatt teljesítő hatóság a 2005/1/EK rendelet II. Melléklet 3. szakaszának megfelelően dkumentálja az elvégzett ellenőrzéseket. A szállítónak az útiterv egy máslati példányát a szállítás befejezését követően vissza kell küldenie az indításnál eljáró hatósági állatrvsnak, egy máslati példányt pedig 3 évig meg kell őriznie, és az illetékes állat-egészségügyi állmás kérésére ellenőrzésre be kell mutatnia. Az állatvédelmi előírásk súlys, vagy ismételt megsértése esetén a szállításra vnatkzó engedélyt az állat-egészségügyi hatóság visszavnja, valamint a külön jgszabályban fglaltak szerint állatvédelmi bírságt szab ki

6 Dr. Búza László: Háziasíttt patás állatk, lőtt-és tenyésztett vadak húsának hatósági állatrvs által végzett vizsgálatáhz szükséges különleges vizsgálati eljárás a napi húsvizsgálati gyakrlatban. Ha az elektrms ösztöke alkalmazása elengedhetetlen, akkr az csak a mzgatásnak ellenálló szarvasmarha vagy sertés esetében használható azzal a feltétellel, hgy az egyidejű behatás időtartama nem haladhatja meg a két másdpercet, valamint az állat előtt mzgását lehetővé tevő szabad terület van. Az ilyen jellegű elektrms ingerlés kizárólag az állat hátulsó végtagjának tömeges izmzatán alkalmazható. A 100 kg körüli testtömegű sertésekre eső rakdási sűrűség nem haladhatja meg a 235 kg/m 2 -t. Ha a sertések fajtája, mérete és fizikai állapta szükségessé teszi, az előírt minimális alapterületet növelni kell. Az időjárási visznyktól és a szállítási időtől függően az alapterület legfeljebb 20%-kal növelhető. A szállítás időtartama abban az esetben haladhatja meg a nylc órát, ha sertések szállítása esetén a szállítóeszköz az itatásukhz szükséges megfelelő mennyiségű vizet szállít. Sertést legfeljebb 24 órán át lehet szállítani, úgy, hgy a szállítás ideje alatt a flyadékhz flyamatsan hzzáférjen. Háziasíttt páratlanujjú patás állatk legfeljebb 24 órán át szállíthatók; a szállítás alatt flyadékt, és szükség esetén, de legalább nylc óránként takarmányt kell adni részükre. Minden egyéb állatfaj szállítása esetén 14 órás szállítást követően, legalább egy óra pihenőidő szükséges. 3. 9/1999. (I. 27.) FVM rendelet a vágóállatk levágásának és leölésének állatvédelmi szabályairól A féken tartó és egyéb eszközöket, tvábbá a kábításhz vagy leöléshez használt berendezéseket a hatósági állatrvs ellenőrzi, az ellenőrzést dkumentálni kell. A vágás helyén megfelelő tartalékberendezést és eszközöket kell tartani. Az állatk mzgatására, elszálláslására, féken tartására, kábítására, levágására, vagy leölésére csak meghatárztt ismeretekkel és gyakrlattal rendelkező személyek fglalkztathatók. Az állatkat megérkezésük után a lehető legrövidebb időn belül ki kell rakni. A járásképtelen állatkat nem szabad a levágás helyére vnszlni. Az állatkirakdó berendezést csúszásmentes padzattal kell kiképezni. Az állatszállás padzata is legyen csúszásmentes. Az állatszállásn megfelelő szellőztetés és megfelelő világítás szükséges. Azkat az állatkat, amelyeket érkeztetésük után nylc órán belül nem vágnak le, szükség szerint, de nylc óra elteltével feltétlenül itatni, tizenkét óra elteltével etetni kell csökkentett mennyiségű takarmány adásával. Kábítás előtt az állatkat rögzíteni kell. Elektrnarkózis esetében a kábítóvillát pntsan kell felhelyezni. A kábítóberendezés csak meghatárztt ellenállás (impedancia) mellet működhet. Az áramerősség értékét a behatás idejét a műszernek mutatni kell. Az elkábíttt állatt haladéktalanul el kell véreztetni. Az elvéreztetést minden esetben addig kell elvégezni, mielőtt az állat az öntudatát visszanyerné. Az elkábíttt állatkat úgy kell elvéreztetni, hgy átvágják legalább az egyik nyaki ütőeret vagy azkat az ereket, amelyekből erednek

A HÚSBAN ELŐFORDULÓ TRICHINELLA HATÓSÁGI VIZSGÁLATÁRA VONATKOZÓ KÜLÖNLEGES VIZSGÁLATI ELJÁRÁSOK

A HÚSBAN ELŐFORDULÓ TRICHINELLA HATÓSÁGI VIZSGÁLATÁRA VONATKOZÓ KÜLÖNLEGES VIZSGÁLATI ELJÁRÁSOK A HÚSBAN ELŐFORDULÓ TRICHINELLA HATÓSÁGI VIZSGÁLATÁRA VONATKOZÓ KÜLÖNLEGES VIZSGÁLATI ELJÁRÁSOK Húsvizsgálat Miskolc 2008. február 11-14. 2 Állatszállítás 3 4 Az állatszállítás jogszabályi háttere 52/2003.

Részletesebben

A SERTÉS HÚSVIZSGÁLATA

A SERTÉS HÚSVIZSGÁLATA A SERTÉS HÚSVIZSGÁLATA 854/2004/EK AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE AZ EMBERI FOGYASZTÁSRA SZÁNT ÁLLATI EREDETŰ TERMÉKEK HATÓSÁGI ELLENŐRZÉSÉNEK MEGSZERVEZÉSÉRE VONATKOZÓ KÜLÖNLEGES SZABÁLYOK

Részletesebben

NÉBIH Állategészségügyi és Állatvédelmi Igazgatóság

NÉBIH Állategészségügyi és Állatvédelmi Igazgatóság A vidékfejlesztési miniszter 45/2012. (V.8.) VM rendelete a nem emberi fogyasztásra szánt állati eredetű melléktermékekre vonatkozó állategészségügyi szabályok megállapításáról (Magyar Közlöny 2012/54.)

Részletesebben

Bizonyítvány a Közösségen belüli kereskedelemhez

Bizonyítvány a Közösségen belüli kereskedelemhez I.1. Feladó Bizonyítvány a Közösségen belüli kereskedelemhez I.2. Bizonyítvány hivatkozási száma I.2.a Helyi hivatkozási szám: I.3. Központi illetékes hatóság I. rész: Bemutatott szállítmány adatai I.4.

Részletesebben

Madárinfluenza miatt korlátozás alatti területekről történő ki- és beszállítás

Madárinfluenza miatt korlátozás alatti területekről történő ki- és beszállítás Madárinfluenza miatt korlátozás alatti területekről történő ki- és beszállítás Magyarországon az utóbbi időben több madárinfluenza kitörés történt. Járványügyi intézkedésként védő- és megfigyelési körzetek

Részletesebben

Egészségügyi Minisztérium

Egészségügyi Minisztérium Szívességi fordítás Egészségügyi Minisztérium ÁLLATEGÉSZSÉGÜGYI, ÉLELMEZÉSI ÉS ÉLELMISZERBIZTONSÁGI FŐOSZTÁLY ÉLELMISZERBIZTONSÁGI ÉS ÉLELMEZÉSI OSZTÁLY III. sz. Hivatal Állati Eredetű Élelmiszerek Higiéniája

Részletesebben

KMS Védjegy általános szakmai követelményei

KMS Védjegy általános szakmai követelményei KMS Védjegy általános szakmai követelményei A Kiváló Minőségű Sertéshús (KMS) védjegy céljai: felhívja a hazai és külföldi fogyasztók figyelmét az ellenőrzötten kiváló minőségű sertéshúsból készült termékekre

Részletesebben

A VÁGÓÁLLATOK LEÖLÉSÉNEK ÉS LEVÁGÁSÁNAK ÁLLATVÉDELMI SZABÁLYAI

A VÁGÓÁLLATOK LEÖLÉSÉNEK ÉS LEVÁGÁSÁNAK ÁLLATVÉDELMI SZABÁLYAI TÁMOP-4.1.1.F-14/1/KONV-2015-0006 Egység, alprojekt/alprogram neve Rendezvény cím, dátum A VÁGÓÁLLATOK LEÖLÉSÉNEK ÉS LEVÁGÁSÁNAK ÁLLATVÉDELMI SZABÁLYAI Mikó Józsefné Jónás Edit A 2013. JANUÁR 1. ELŐTT

Részletesebben

2011.3.23. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 77/25

2011.3.23. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 77/25 2011.3.23. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 77/25 A BIZOTTSÁG 284/2011/EU RENDELETE (2011. március 22.) a Kínai Népköztársaságból és Hongkong Különleges Közigazgatási Területről származó vagy ott feladott

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS MÉRNÖKI ÉS MŰSZAKI FELÜGYELETI MUNKÁK ELLÁTÁSÁRA, amely létrejött. Nagyatádi Regionális Szennyvíztársulás

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS MÉRNÖKI ÉS MŰSZAKI FELÜGYELETI MUNKÁK ELLÁTÁSÁRA, amely létrejött. Nagyatádi Regionális Szennyvíztársulás A SZERZŐDÉS SZÁMA: MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS NAGYATÁD ÉS KÖRNYÉKE CSATORNAHÁLÓZATÁNAK ÉS NAGYATÁD SZENNYVÍZTELEPÉNEK FEJLESZTÉSE ELNEVEZÉSŰ KEOP-1.2.0/09-11-2011-0038 AZONOSÍTÓSZÁMÚ PROJEKTTEL KAPCSOLATOS MÉRNÖKI

Részletesebben

A Bárdi Autó Zrt. (1089 Budapest, Orczy u ; adószám: , a továbbiakban: vállalkozás) által forgalmazott

A Bárdi Autó Zrt. (1089 Budapest, Orczy u ; adószám: , a továbbiakban: vállalkozás) által forgalmazott Iktatószám: Tárgy: SZ/71/00084-0009/2016 Elsőfkú bírságt és kötelezést kiszabó határzat A Bárdi Autó Zrt. (1089 Budapest, Orczy u. 44-46.; adószám: 12229132-2-44, a tvábbiakban: vállalkzás) által frgalmaztt

Részletesebben

A 2011-ben benyújtott Leader pályázatok elszámolása kapcsán:

A 2011-ben benyújtott Leader pályázatok elszámolása kapcsán: Felhívjuk mindenki figyelmét, hgy a tájékzódásra szánt hivatals dkumentum az MVH által kibcsáttt közlemény. Ez a vázlat nem teljes körű, a kifizetési kérelmek benyújtásáhz, mindenképpen szükséges áttanulmányzni

Részletesebben

Állategészségügyi szabályok 2014. augusztus 8-10.

Állategészségügyi szabályok 2014. augusztus 8-10. BAROMFI, NYÚL, PRÉMES ÁLLAT, ERDEI és SZÁRNYAS VAD élőállat bemutató Tyúk, pulyka olyan helyről szállítható, melynek 10 km-es sugarú körzetében baromfira átragadó, bejelentési kötelezettség alá tartozó

Részletesebben

FELHÍVÁS. A felhívás címe: Felzárkóztató egészségügyi ápolói szakképzési programok. A felhívás kódszáma: EFOP-3.8.1-14

FELHÍVÁS. A felhívás címe: Felzárkóztató egészségügyi ápolói szakképzési programok. A felhívás kódszáma: EFOP-3.8.1-14 EFOP_3.8.1-14 FELHÍVÁS Az egészségügyi ellátórendszerben dlgzó, OKJ előtti szakképesítéssel rendelkezők számára az OKJ-s szakképesítés megszerzése támgatásának megvalósítására A felhívás címe: Felzárkóztató

Részletesebben

Támogatás célja. a településkép, a vidéki lakókörnyezet, közösségi terek, közterületek állapotának javítása,

Támogatás célja. a településkép, a vidéki lakókörnyezet, közösségi terek, közterületek állapotának javítása, Falumegújítás és Falufejlesztés 135/2008. (X.18.) FVM rendelet Támgatás célja a településkép, a vidéki lakókörnyezet, közösségi terek, közterületek állaptának javítása, a helyi piack létrehzásának és fejlesztésének

Részletesebben

NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM GÉPJÁRMŰ-KÖZLEKEDÉSI ÉS VASÚTI SZABÁLYOZÁSI FŐOSZTÁLY

NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM GÉPJÁRMŰ-KÖZLEKEDÉSI ÉS VASÚTI SZABÁLYOZÁSI FŐOSZTÁLY NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM GÉPJÁRMŰ-KÖZLEKEDÉSI ÉS VASÚTI SZABÁLYOZÁSI FŐOSZTÁLY E/2015/0305 Barna Péter Fősztályvezető Tárgy: javaslat RID/ADR belföldi előíráskra Tisztelt Fősztályvezető úr! A Biztnsági

Részletesebben

ILLETÉKEK 2014. (a felsorolás nem teljeskörű, lásd: Illetéktörvény 33. )

ILLETÉKEK 2014. (a felsorolás nem teljeskörű, lásd: Illetéktörvény 33. ) ILLETÉKEK 2014. Tájékztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hgy az illetékekről szóló többször módsíttt 1990. évi XCIII. törvény szerint egyes vagynszerzési és eljárási illetékek az alábbiak 1. Államigazgatási

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1100/2008/EK RENDELETE. (2008. október 22.)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1100/2008/EK RENDELETE. (2008. október 22.) 2008.11.14. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 304/63 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1100/2008/EK RENDELETE (2008. október 22.) a tagállamok határain a közúti és belvízi közlekedés terén végzett ellenőrzések

Részletesebben

Bizonyítvány a Közösségen belüli kereskedelemhez

Bizonyítvány a Közösségen belüli kereskedelemhez I.1. Feladó Bizonyítvány a Közösségen belüli kereskedelemhez I.2. Bizonyítvány hivatkozási száma I.2.a Helyi hivatkozási szám: I.3. Központi illetékes hatóság I. rész: Bemutatott szállítmány adatai I.4.

Részletesebben

A földművelésügyi miniszter 61/2016. (IX. 15.) FM rendelete a GMO-mentességre utaló jelölésről M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 138.

A földművelésügyi miniszter 61/2016. (IX. 15.) FM rendelete a GMO-mentességre utaló jelölésről M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 138. A földművelésügyi miniszter 61/2016. (IX. 15.) FM rendelete a GMO-mentességre utaló jelölésről M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2016. évi 138. szám Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008.

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSOK HATÁROK NÉLKÜL

SZOLGÁLTATÁSOK HATÁROK NÉLKÜL SZOLGÁLTATÁSOK HATÁROK NÉLKÜL Szélesebb fgyasztói kínálat, jbb ár-érték arány és könnyebb hzzáférhetőség a szlgáltatáskhz a szlgáltatási irányelvnek köszönhetően MIT NYERHET FOGYASZTÓKÉNT A SZOLGÁLTATÁSI

Részletesebben

HIRDETMÉNY. A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény követelményeinek betartásáról

HIRDETMÉNY. A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény követelményeinek betartásáról HIRDETMÉNY A pénzmsás és a terrrizmus finanszírzása megelőzéséről és megakadályzásáról szóló törvény követelményeinek betartásáról Az Erste Bank Hungary Zrt. (tvábbiakban Bank), mint a 2007. évi CXXXVI.

Részletesebben

620. témaszámú nemzetközi könyvvizsgálati standard A könyvvizsgáló által igénybe vett szakértő munkájának felhasználása

620. témaszámú nemzetközi könyvvizsgálati standard A könyvvizsgáló által igénybe vett szakértő munkájának felhasználása 620. témaszámú nemzetközi könyvvizsgálati standard A könyvvizsgáló által igénybe vett szakértő munkájának felhasználása A könyvvizsgáló által igénybevett szakértő munkája megfelelőségének értékelése 12.

Részletesebben

Állatszállítás és vásár az EU-ban. Dr. Bognár Lajos

Állatszállítás és vásár az EU-ban. Dr. Bognár Lajos Állatszállítás és vásár az EU-ban Dr. Bognár Lajos Kereskedelem Szállítás Állatvédelem Élelmiszerlánc infromáció Járványos betegségek terjedése Jogszabályi háttér 1/2005/EK 2004/292/EK 599/2004/EK 64/432/EGK

Részletesebben

FELHÍVÁS. A Természetvédelmi Őrszolgálat és monitorozó rendszer fejlesztésének megvalósítására

FELHÍVÁS. A Természetvédelmi Őrszolgálat és monitorozó rendszer fejlesztésének megvalósítására FELHÍVÁS A Természetvédelmi Őrszlgálat és mnitrzó rendszer fejlesztésének megvalósítására A Természetvédelmi Őrszlgálat és mnitrzó rendszer fejlesztése A felhívás kódszáma: KEHOP- 4.2.0 Magyarrszág Krmányának

Részletesebben

Bizonyítvány a Közösségen belüli kereskedelemhez

Bizonyítvány a Közösségen belüli kereskedelemhez I.1. Feladó Bizonyítvány a Közösségen belüli kereskedelemhez I.2. Bizonyítvány hivatkozási száma I.2.a Helyi hivatkozási szám: I.3. Központi illetékes hatóság I. rész: Bemutatott szállítmány adatai I.4.

Részletesebben

SENZOR Kft. Magatartási Kódex

SENZOR Kft. Magatartási Kódex SENZOR Kft. Magatartási Kódex Kiadás kelte: Budapest, 2014. Július 1. 1 I. Általáns rendelkezések A. Alkalmazási terület A jelen Magatartási kódex (a tvábbiakban: Kódex ) a SENZOR Kft. (a tvábbiakban:

Részletesebben

L 287/14 Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 287/14 Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 287/14 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2004.9.8. A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2004. augusztus 13.) a klasszikus sertéspestis Szlovák Köztársaságban 2004-ben történő felszámolásához való közösségi pénzügyi

Részletesebben

ÚTMUTATÓ. Magyarországra történő beszállítás feltételei

ÚTMUTATÓ. Magyarországra történő beszállítás feltételei ÚTMUTATÓ A kéknyelv-betegség magyarországi megállapítása miatt a jogszabályoknak megfelelően el kellett rendelni a kitörés gócpontjától számított 100 kilométeres sugarú védőkörzet felállítását, valamint

Részletesebben

NYILATKOZAT. Egyesülés, szétválás ideje: (év) (hónap) (nap)

NYILATKOZAT. Egyesülés, szétválás ideje: (év) (hónap) (nap) NYILATKOZAT az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támgatáskra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizttsági rendelet (HL L 352., 2013.12.24.,

Részletesebben

A GMO-mentes jelölés jogszabályi háttere. dr. Jasinka Anita főosztályvezető-helyettes Földművelésügyi Minisztérium Jogalkotási Főosztály

A GMO-mentes jelölés jogszabályi háttere. dr. Jasinka Anita főosztályvezető-helyettes Földművelésügyi Minisztérium Jogalkotási Főosztály A GMO-mentes jelölés jogszabályi háttere dr. Jasinka Anita főosztályvezető-helyettes Földművelésügyi Minisztérium Jogalkotási Főosztály Hazánk GMO mentes stratégiája - 53/2006. (XI. 29.) OGY határozat

Részletesebben

2012.2.23. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 50/51

2012.2.23. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 50/51 2012.2.23. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 50/51 A BIZOTTSÁG VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA (2012. február 17.) a 92/65/EGK tanácsi irányelv E. mellékletének a telepekről, valamint az engedélyezett szervezetekből,

Részletesebben

A műszaki vizsgálatról

A műszaki vizsgálatról A műszaki vizsgálatról A Nemzeti Közlekedési Hatóság a kormány kijelölése alapján felelős többek között a közúti járművek műszaki megvizsgálásáért is. A járművek műszaki megvizsgálásáról rendelkező jogszabályok

Részletesebben

31/2010. (XI. 18.) VM rendelet

31/2010. (XI. 18.) VM rendelet 31/2010. (XI. 18.) VM rendelet az egyes állatvédelmi tárgyú rendeletek módosításáról Állatjóléti felelősök ügyelnek az állatvédelmi szabályok betartására Az EU előírása szerint kötelező lesz minden közepes

Részletesebben

KERÉKPÁRSZÁLLÍTÁS AZ UTAS ŐRIZETÉBEN

KERÉKPÁRSZÁLLÍTÁS AZ UTAS ŐRIZETÉBEN KERÉKPÁRSZÁLLÍTÁS AZ UTAS ŐRIZETÉBEN Szlgáltatás Igénybevételi feltételek Igényjgsultság Kerékpár elhelyezése Őrzés, felelősség 1./ Azkn az állmáskn és megállóhelyeken, ahl a pern magassága és a sínkrna

Részletesebben

Állattenyésztési és vágási melléktermékek kérdései Dr. Kiss Jenő ATEVSZOLG Zrt

Állattenyésztési és vágási melléktermékek kérdései Dr. Kiss Jenő ATEVSZOLG Zrt Állattenyésztési és vágási melléktermékek kérdései Dr. Kiss Jenő ATEVSZOLG Zrt Miről kívánok szólni? Milyen anyagok tartoznak az állattenyésztési és vágási melléktermékekhez? Melyek a legfontosabb jogszabályok?

Részletesebben

A Semmelweis Egyetem kancellárjának K/9/2016. (II.29.) határozata. az Informatikai biztonsági szabályzat jóváhagyásáról

A Semmelweis Egyetem kancellárjának K/9/2016. (II.29.) határozata. az Informatikai biztonsági szabályzat jóváhagyásáról A Semmelweis Egyetem kancellárjának K/9/2016. (II.29.) határzata az Infrmatikai biztnsági szabályzat jóváhagyásáról Az SZMSZ 21. (14) bekezdésében és 22. (3) bekezdésében kaptt felhatalmazás alapján a

Részletesebben

A kompetens intézmények logói. ECVET ASSET Autóipari Szolgáltatási Szektor ECVET Tesztelés Hivatkozási szám /

A kompetens intézmények logói. ECVET ASSET Autóipari Szolgáltatási Szektor ECVET Tesztelés Hivatkozási szám / Tanulmányi Megállapdás az ASSET ECVET Prjekthez A kmpetens intézmények lgói ECVET ASSET Autóipari Szlgáltatási Szektr ECVET Tesztelés Hivatkzási szám - 2008 3991 / 001-001 1 Tanulmányi Szerződés (ASSET

Részletesebben

Azonosítási és nyilvántartási rendszerek

Azonosítási és nyilvántartási rendszerek Azonosítási és nyilvántartási rendszerek Dr. Antal Ákos hatósági főállatorvos, megyei ENAR koordinátor Hajdú Bihar Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Élelmiszerlánc biztonsági és Állategészségügyi

Részletesebben

A KÉKNYELV BETEGSÉGGEL KAPCSOLATOS INTÉZKEDÉSEKRŐL SZÓLÓ ÚTMUTATÓ. (2.0 egységes szerkezetbe foglalt verzió)

A KÉKNYELV BETEGSÉGGEL KAPCSOLATOS INTÉZKEDÉSEKRŐL SZÓLÓ ÚTMUTATÓ. (2.0 egységes szerkezetbe foglalt verzió) A KÉKNYELV BETEGSÉGGEL KAPCSOLATOS INTÉZKEDÉSEKRŐL SZÓLÓ ÚTMUTATÓ (2.0 egységes szerkezetbe foglalt verzió) A kéknyelv betegség magyarországi megállapítása miatt a jogszabályoknak megfelelően el kellett

Részletesebben

Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 279/47

Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 279/47 2005.10.22. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 279/47 A BIZOTTSÁG 1739/2005/EK RENDELETE (2005. október 21.) cirkuszi állatok tagállamok közötti mozgására vonatkozó állat-egészségügyi követelmények meghatározásáról

Részletesebben

SZÉKELY ERIKA. Szaktanácsadás támogatási lehetőségei a VP 2014-2020 időszakában. Kecskemét, 2014. 05.16.

SZÉKELY ERIKA. Szaktanácsadás támogatási lehetőségei a VP 2014-2020 időszakában. Kecskemét, 2014. 05.16. SZÉKELY ERIKA Szaktanácsadás támgatási lehetőségei a VP 2014-2020 időszakában Kecskemét, 2014. 05.16. Hangsúlyban a tudásátadás és az innváció A VP 2014-2020-ban a tudásátadás és az innváció előmzdítása

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-1.2.0/09-11. Szennyvízelvezetés és tisztítás megvalósítása. című konstrukcióhoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-1.2.0/09-11. Szennyvízelvezetés és tisztítás megvalósítása. című konstrukcióhoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a örnyezet és Energia Operatív Prgram EOP-1.2.0/09-11 Szennyvízelvezetés és tisztítás megvalósítása című knstrukcióhz érvényes: 2011. február 10-től 1 Tartalm A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS

Részletesebben

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2012. június 20-i változásáról

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2012. június 20-i változásáról Tájékztató az Általáns Szerződési Feltételek 2012. június 20-i váltzásáról Tisztelt Ügyfelünk! Tájékztatjuk Önt, hgy a Betét Üzletszabályzat és annak mellékletei (az egyes betéti termékek általáns szerződési

Részletesebben

A felülvizsgálatok során feltárt hibákat a döntések tartalmához igazodó sorrendben csoportosítottuk.

A felülvizsgálatok során feltárt hibákat a döntések tartalmához igazodó sorrendben csoportosítottuk. 1 Jegyző helyi környezet- illetve természetvédelemmel kapcslats hatáskörében hztt I. fkú szakhatósági állásfglalásk és eljárásk felülvizsgálatának tapasztalatairól Cél meghatárzása: - a hatóságk közötti

Részletesebben

Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 6/2016. (V. 13.) önkormányzati rendelete

Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 6/2016. (V. 13.) önkormányzati rendelete Balatnrendes Község Önkrmányzata Képviselő-testületének 6/2016. (V. 13.) önkrmányzati rendelete a helyi adókról szóló 7/2014. (X. 9.) önkrmányzati rendelet módsításáról Balatnrendes Község Önkrmányzata

Részletesebben

Közlemény. Módosított pont. dokumentum neve Pályázati útmutató és Pályázati felhívás. B1 Jogi forma (a szöveg kiegészítése)

Közlemény. Módosított pont. dokumentum neve Pályázati útmutató és Pályázati felhívás. B1 Jogi forma (a szöveg kiegészítése) Közlemény A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség felhívja a tisztelt pályázók figyelmét, hgy a TIOP-1.2.1/08/1 Agóra -multifunkcinális közösségi közpntk és területi közművelődési tanácsadó szlgálat infrastrukturális

Részletesebben

Tájékoztató a 2015. évi pedagógiai-szakmai ellenőrzés (tanfelügyelet) és pedagógusminősítések szakértői feladataival kapcsolatban

Tájékoztató a 2015. évi pedagógiai-szakmai ellenőrzés (tanfelügyelet) és pedagógusminősítések szakértői feladataival kapcsolatban Tájékztató a 2015. évi pedagógiai-szakmai ellenőrzés (tanfelügyelet) és pedagógusminősítések szakértői feladataival kapcslatban Budapest, 2015. szeptember 21. 1 A 2015. év szeptemberében megkezdődött minősítésekkel

Részletesebben

Prototípus, termék-, technológia- és szolgáltatásfejlesztés

Prototípus, termék-, technológia- és szolgáltatásfejlesztés Tanácsadás Pályázatírás Támgatás lehívása Utókövetés Prttípus, termék-, technlógia- és szlgáltatásfejlesztés Gazdaságfejlesztési és Innvációs Operatív Prgram KÓDSZÁM GINOP-2.1.7-15 A pályázati kiírás a

Részletesebben

Szociális ügyek. Tisztelt Felhasználó!

Szociális ügyek. Tisztelt Felhasználó! Szciális ügyek Tisztelt Felhasználó! Az alábbiakban megtalálhatja a Plgármesteri Hivatal Közigazgatási Osztály Hatósági Csprt Szciálplitika által intézett leggyakribb ügyek listáját. Aktív krúak ellátása

Részletesebben

1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma; elektronikus levelezési címe

1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma; elektronikus levelezési címe és útfelújítás építési beruházás kivitelezői feladatainak ellátása AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS - módsításkkal egységes szerkezetben II.- - Huszártelep területi és társadalmi reintegrációja (ÉAOP-5.1.1/B-09-2f-2012-0002-Szciális

Részletesebben

KÖLESDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

KÖLESDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL KÖLESDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL MEDINAI KIRENDELTSÉG 7057 Medina, Kossuth u. 59. Tel/Fax: (74) 434-010 Állattartó Tulajdonos H e l y b e n Tárgy: Tájékoztatás a kéknyelv betegségről Tisztelt Állattartó!

Részletesebben

Az Alsózsolcai 2. sz. Óvoda önértékelése

Az Alsózsolcai 2. sz. Óvoda önértékelése Alsózslcai 2. sz. Óvda Az Alsózslcai 2. sz. Óvda önértékelése Beszámló a 2015/2016 nevelési évünk működéséről Bevezető: Az önértékelés célja, hgy segítséget adjn az intézmény pedagógiai-szakmai munkájának

Részletesebben

EURÓPA BRÓKERHÁZ ZRT. MEGFELELÉSI KÉRDŐÍV EURÓPA BRÓKERHÁZ BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Megfelelési kérdőív

EURÓPA BRÓKERHÁZ ZRT. MEGFELELÉSI KÉRDŐÍV EURÓPA BRÓKERHÁZ BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Megfelelési kérdőív Üzletszabályzat 6. sz. melléklete EURÓPA BRÓKERHÁZ BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Megfelelési kérdőív EURÓPA BRÓKERHÁZ ZRT. Oldal 1 Ügyfél neve: Ügyfélkód: Jelen kérdőív kifejezett

Részletesebben

Tudnivalók az új CSOK-ról 1

Tudnivalók az új CSOK-ról 1 2016.03.07. Tudnivalók az új CSOK-ról 1 Nehezen igazdik el a jgszabályk között? Segítünk! Tudjn meg mindent az új lakás építésére és új lakás vásárlására igényelhető új támgatásról és kamattámgattt hitelről!

Részletesebben

Bejelentés ipari tevékenység folytatásáról

Bejelentés ipari tevékenység folytatásáról ZALAKOMÁR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Cím: 8751 Zalakmár, Tavasz u. 13. Tel: (93) 386-017 Fax: (93) 386-037 E-mail: inf@zalakmar.hu Web: http://www.zalakmar.hu Bejelentés ipari tevékenység flytatásáról (A

Részletesebben

6. számú melléklet KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program

6. számú melléklet KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program 6. számú melléklet KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Prgram A Képzésbe Ágyaztt Fglalkztatás szakmai támgatása c. pályázati felhívásáhz Kódszám: TÁMOP 3.3.6 C-10/01 A prjektek az

Részletesebben

KIEGÉSZÍTÉS A KÉKNYELV BETEGSÉGGGEL KAPCSOLATOS INTÉZKEDÉSEKRŐL SZÓLÓ ÚTMUTATÓHOZ

KIEGÉSZÍTÉS A KÉKNYELV BETEGSÉGGGEL KAPCSOLATOS INTÉZKEDÉSEKRŐL SZÓLÓ ÚTMUTATÓHOZ KIEGÉSZÍTÉS A KÉKNYELV BETEGSÉGGGEL KAPCSOLATOS INTÉZKEDÉSEKRŐL SZÓLÓ ÚTMUTATÓHOZ Valamennyi korlátozás alatt levő területen található állattartó telep esetében ki kell egészíteni a járványvédelmi intézkedési

Részletesebben

ZÁRÓ VEZETŐI JELENTÉS TEVÉKENYSÉGELEMZÉS ÉS MUNKAKÖRI LEÍRÁSOK KÉSZÍTÉSE SZÁMÍTÓGÉPES ADAT- BÁZIS TÁMOGATÁSÁVAL

ZÁRÓ VEZETŐI JELENTÉS TEVÉKENYSÉGELEMZÉS ÉS MUNKAKÖRI LEÍRÁSOK KÉSZÍTÉSE SZÁMÍTÓGÉPES ADAT- BÁZIS TÁMOGATÁSÁVAL TEVÉKENYSÉGELEMZÉS ÉS MUNKAKÖRI LEÍRÁSOK KÉSZÍTÉSE SZÁMÍTÓGÉPES ADAT- BÁZIS TÁMOGATÁSÁVAL Kerekegyháza Várs Önkrmányzata részére ÁROP szervezetfejlesztési prjekt 2010. 04. 30. 2 / 34 Tartalmjegyzék 1.

Részletesebben

Tudnivalók az új CSOK-ról 1

Tudnivalók az új CSOK-ról 1 2016.02.11. Tudnivalók az új CSOK-ról 1 Nehezen igazdik el a jgszabályk között? Segítünk! Tudjn meg mindent az új lakás építésére és új lakás vásárlására igényelhető új támgatásról és kamattámgattt hitelről!

Részletesebben

16/1998. (IV. 3.) FM rendelet. a vágójuhok vágás utáni minősítéséről és kereskedelmi osztályba sorolásáról

16/1998. (IV. 3.) FM rendelet. a vágójuhok vágás utáni minősítéséről és kereskedelmi osztályba sorolásáról 16/1998. (IV. 3.) FM rendelet a vágójuhok vágás utáni minősítéséről és kereskedelmi osztályba sorolásáról Az agrárpiaci rendtartásról szóló 1993. évi VI. törvény 27. -ának (2) bekezdésében kapott felhatalmazás

Részletesebben

PÁLYÁZAT ÁLLATTARTÓ TELEPEK KORSZERŰSÍTÉSE VP

PÁLYÁZAT ÁLLATTARTÓ TELEPEK KORSZERŰSÍTÉSE VP PÁLYÁZAT ÁLLATTARTÓ TELEPEK KORSZERŰSÍTÉSE VP-2-4.1.1.3.-16 A PÁLYÁZATI KIÍRÁS CÉLJA: A felhívás alapvető célja a lófélék, a húshasznsítású galamb, a strucc, az emu, a fürj, a nyúl, a méh és a csincsilla

Részletesebben

Panini A150.676 V3/0211

Panini A150.676 V3/0211 Panini A150.676 V3/0211 H 1. Általáns infrmáció 184 1.1 Használati útmutatóval kapcslats infrmációk 184 1.2 A szimbólumk magyarázata 184 1.3 A gyártó felelőssége és a garancia 185 1.4 Szerzői jg védelme

Részletesebben

ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyta: Dévaványa Várs Önkrmányzat Képviselő-testülete a /2011.(. ) sz. Kt. határzatával 1 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. Az intézmény

Részletesebben

Szentes Város Polgármesterétől. U-1420-3/2013. Témafelelős: Krajsóczki Sándorné

Szentes Város Polgármesterétől. U-1420-3/2013. Témafelelős: Krajsóczki Sándorné Szentes Várs Plgármesterétől U-1420-3/2013. Témafelelős: Krajsóczki Sándrné Tárgy: Tájékztató az önkrmányzati adósságátvállalásról Mell.: 1 db nyilatkzat Szentes Várs Önkrmányzata Képviselő-testülete Szentes

Részletesebben

36/2014. (XII. 17.) FM rendelet. az élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásról

36/2014. (XII. 17.) FM rendelet. az élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásról 36/2014. (XII. 17.) FM rendelet az élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásról Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. (2) bekezdés 26. pontjában, a 13. tekintetében

Részletesebben

A KÖNYVKIADÁS KOLLÉGIUMÁNAK MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA. A Könyvkiadás Kollégiuma meghívásos pályázatot hirdet, amelyre meghívja a :

A KÖNYVKIADÁS KOLLÉGIUMÁNAK MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA. A Könyvkiadás Kollégiuma meghívásos pályázatot hirdet, amelyre meghívja a : A KÖNYVKIADÁS KOLLÉGIUMÁNAK MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA A Könyvkiadás Kllégiuma meghíváss pályázatt hirdet, amelyre meghívja a : Könyvtárellátó Kiemelkedően Közhasznú Nnprfit Kft.-t (tvábbiakban KELLÓ).

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS &-3 ag/ 20/5 VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (1015 Budapest, Ostrm utca 23-25.; adószáma: 15775883-2- 41; MÁK pénzfrgalmi számlaszáma: 10032000-00300939-00000017,

Részletesebben

INFORMATIKAI STRATÉGIA

INFORMATIKAI STRATÉGIA EREDMÉNYEK INFORMATIZÁLÁSÁNAK ELŐKÉSZÍTÉSE (ÁROP 3.d) VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 8200 Veszprém, Óvárs tér 9. INFORMATIKAI STRATÉGIA Készítette: Indikátrk, amelyek teljesítéséhez

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS RENDELETE

Javaslat A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2012.10.3. COM(2012) 578 final 2012/0280 (NLE) Javaslat A TANÁCS RENDELETE a tejsavnak a szarvasmarhák hasított testén található felületi mikrobiológiai szennyeződések csökkentésére

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS

ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS Gyermekjátékk (játék babák, játék babakcsik, lövedékes játékk, fnószálak és tapadókrngs játékk) kémiai, illetve mechanikai biztnságsságának vizsgálatáról Budapest, 2014. július NEMZETI

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Összegezés az ajánlatk elbírálásáról Educati Társadalmi Szlgáltató Nnprfit Krlátlt Felelősségű Társaság, 1122 Budapest, Mars utca 19-21. 2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége:

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2010.11.12. COM(2010) 662 végleges 2010/0325 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA a külső határk átlépésére jgsító és vízummal ellátható úti kmányk listájáról,

Részletesebben

I. A felosztandó jogdíjak alanyai

I. A felosztandó jogdíjak alanyai A Magyar Hanglemezkiadók Szövetségének Felsztási Szabályzata A Magyar Hanglemezkiadók Szövetsége (MAHASZ) által kezelt jgdíjakat a Szövetség közgyűlésének 2006. április 21-én hztt határzata (2007. február

Részletesebben

52/2003. (VIII. 15.) GKM-FVM együttes rendelet. az állatszállítás állatvédelmi szabályairól. Általános előírások

52/2003. (VIII. 15.) GKM-FVM együttes rendelet. az állatszállítás állatvédelmi szabályairól. Általános előírások 52/2003. (VIII. 15.) GKM-FVM együttes rendelet az állatszállítás állatvédelmi szabályairól Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 49. -a (4) bekezdésének d) pontjában kapott

Részletesebben

ÜGYVITELI SZABÁLYZAT

ÜGYVITELI SZABÁLYZAT ÜGYVITELI SZABÁLYZAT Az Internatinal Plice Assciatin (Nemzetközi Rendőrszövetség) Magyar Szekció Elnöksége (tvábbiakban Elnökség) az Egyesületekről szóló 1989. évi II. tv. és Alapszabályának rendelkezéseire

Részletesebben

Etikai kódex Erkölcsi szabály és normagyűjtemény

Etikai kódex Erkölcsi szabály és normagyűjtemény A erkölcsi szabály és nrmagyűjtemény PROFORM Kft. 2012 évi kiadás Jelen dkumentum érvényessége kiterjed a PROFORM Kft. által végzett Kereskedelmi, tervezési, fejlesztési, értékesítési illetve ezekkel összefüggő

Részletesebben

Az állattenyésztési ágazat fejlesztése - trágyatárolók építése

Az állattenyésztési ágazat fejlesztése - trágyatárolók építése Tanácsadás Pályázatírás Támgatás lehívása Utókövetés Az állattenyésztési ágazat fejlesztése - trágyatárlók építése Vidékfejlesztési Prgram KÓDSZÁM VP-5-4.1.1.6-15 A vissza nem térítendő tőketámgatás célja,

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. Általános Rendelkezések

ALAPSZABÁLY. Általános Rendelkezések ALAPSZABÁLY Általáns Rendelkezések AZ EGYESÜLET NEVE: Pestszentimrei Nagycsaláds Egyesület AZ EGYESÜLET RÖVID NEVE: PNE. AZ EGYESÜLET SZÉKHELYE: Budapest XVIII. Kerület, Slymász u. 3 AZ EGYESÜLET LEVELEZÉSI

Részletesebben

A Makói Oktatási Központ, Szakképző Iskola és Kollégium Szervezeti és Működési Szabályzata

A Makói Oktatási Központ, Szakképző Iskola és Kollégium Szervezeti és Működési Szabályzata A Makói Oktatási Közpnt, Szakképző Iskla és Kllégium 1 A Szervezeti és Működési Szabályzat célja...4 2 A szervezeti és működési szabályzat jgszabályi alapjai, hatálya...4 3 A Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV Jóváhagyta Ellenőrizte Készítette Név Aláírás Dátum TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK 2 1. MINŐSÉG POLITIKA...4 2. AZ ISKOLA BEMUTATÁSA 5 2.1. LEÍRÁS 5 2.2. SZERVEZETI FELÉPÍTÉS.5

Részletesebben

3. A MAGÁNSZEMÉLYEK ÉS GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEK TŰZVÉDELMI FELADATAI

3. A MAGÁNSZEMÉLYEK ÉS GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEK TŰZVÉDELMI FELADATAI 3. A MAGÁNSZEMÉLYEK ÉS GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEK TŰZVÉDELMI FELADATAI Segédanyag az OMKT Kft.- n flyó Tűzvédelmi előadó szakképzéshez. Budapest, 2011. nvember Szerkesztő: Duruc József 3.1. A magánszemélyek

Részletesebben

SZABÁLYZAT ÉRTÉKESÍTÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

SZABÁLYZAT ÉRTÉKESÍTÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Az Oktatási Hivatal (székhely: 1055 Budapest, Szalay u. 10-14., adószám: 15329729-2-41, államháztartási nyilvántartási száma: 229726, értesítési cím: 1055 Budapest, Szalay utca 10-14., képviseli: Dr. Maruzsa

Részletesebben

1. számú melléklet MŰSZAKI TARTALOM

1. számú melléklet MŰSZAKI TARTALOM MŰSZAKI TARTALOM a Siófk, Malm utca - járda és csapadékvíz elevezető építése, útburklat felújítása valamint Asztals utca - parklók építése kivitelezési munkáihz kapcslódó teljes körű műszaki ellenőri tevékenység

Részletesebben

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT A New West Kft. számára kiemelt fntsságú cél a www.newwest.hu látgatói által rendelkezésre bcsáttt személyes adatk védelme, a látgatók infrmációs önrendelkezési jgának biztsítása.

Részletesebben

Az Európai Unió Hivatalos Lapja. (Kötelezően közzéteendő jogi aktusok)

Az Európai Unió Hivatalos Lapja. (Kötelezően közzéteendő jogi aktusok) 2005.1.5. L 3/1 I (Kötelezően közzéteendő jogi aktusok) A TANÁCS 2005/1/EK RENDELETE 2004. december 22. az állatoknak a szállítás és a kapcsolódó műveletek közbeni védelméről, valamint a 64/432/EGK és

Részletesebben

L 358/12 Az Európai Unió Hivatalos Lapja BIZOTTSÁG

L 358/12 Az Európai Unió Hivatalos Lapja BIZOTTSÁG L 358/12 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2004.12.3. BIZOTTSÁG A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2004. december 1.) a kutyák, macskák és görények harmadik országokból az Európai Unióba irányuló nem kereskedelmi célú

Részletesebben

EURÓPAI UNIÓ AZ EURÓPAI PARLAMENT

EURÓPAI UNIÓ AZ EURÓPAI PARLAMENT EURÓPAI UNIÓ AZ EURÓPAI PARLAMENT A TANÁCS Brüsszel, 2013. május 31. (OR. en) 2012/0040 (COD) PE-CONS 10/13 AGRILEG 28 VETER 17 CODEC 540 OC 134 JOGALKOTÁSI AKTUSOK ÉS EGYÉB ESZKÖZÖK Tárgy: AZ EURÓPAI

Részletesebben

SZEGEDI MŰSZAKI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI KÖZÉPISKOLA ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT II. számú melléklete ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

SZEGEDI MŰSZAKI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI KÖZÉPISKOLA ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT II. számú melléklete ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT SZEGEDI MŰSZAKI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI KÖZÉPISKOLA ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT II. számú melléklete ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2009 Szegedi Műszaki és Környezetvédelmi Középiskla és

Részletesebben

A baromfi-egészségügy aktuális

A baromfi-egészségügy aktuális A baromfi-egészségügy aktuális kérdései Dr. Kardeván Endre élelmiszerlánc-felügyeletért és agrárigazgatásért felelős államtitkár országos főállatorvos XIX. Derzsy-napok 2011. június 2-3. Témák: Az állategészségügyi

Részletesebben

PÁLYÁZAT BAROMFITARTÓ TELEPEK KORSZERŰSÍTÉSE VP

PÁLYÁZAT BAROMFITARTÓ TELEPEK KORSZERŰSÍTÉSE VP PÁLYÁZAT BAROMFITARTÓ TELEPEK KORSZERŰSÍTÉSE VP2-4.1.1.2-16 A PÁLYÁZATI KIÍRÁS CÉLJA: A felhívás célja a barmfitartó gazdaságk versenyképességének javítása, az ágazat fglalkztattti számának növelése és

Részletesebben

ÖKOLÓGIAI ÜZEMLEÍRÁS

ÖKOLÓGIAI ÜZEMLEÍRÁS 1. példány: beküldendő a Biokontrollhoz vagy legkésőbb ellenőrzéskor az ellenőrnek átadandó 2. példány: saját példány ÖKOLÓGIAI ÜZEMLEÍRÁS A Bejelentkezési lappal, az Éves adatközlő lappal és a gazdálkodó

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 94. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 94. szám MAGYAR KÖZLÖNY 94. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. június 30., kedd Tartalomjegyzék 2015. évi LXXXIX. törvény A Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás A és B

Részletesebben

Összefoglaló jelentés

Összefoglaló jelentés NEMZETI FOGYASZTÓVÉDELMI HATÓSÁG PIACFELÜGYELETI FŐOSZTÁLY Iktatószám: PIF-2090/2014. Témafelelős: Pálné Tóth Márta Összefglaló jelentés a másnak látszó, élelmiszerrel összetéveszthető termékek labratóriumi

Részletesebben

BME NYELVVIZSGAKÖZPONT. Vizsgaszabályzat

BME NYELVVIZSGAKÖZPONT. Vizsgaszabályzat Vizsgaszabályzat Vizsgalehetőségek, időpntk és vizsgadíjak A BME Vizsgaközpnt által fejlesztett és a Közös Európai Referenciakeretben (KER) megfgalmaztt elváráskhz illesztett BME nyelvvizsgákat hárm szinten

Részletesebben

A hatóság annak érdekében, hogy a vállalkozások is ismerjék a vonatkozó szabályokat és az azzal összefüggő jogalkalmazási gyakorlatot

A hatóság annak érdekében, hogy a vállalkozások is ismerjék a vonatkozó szabályokat és az azzal összefüggő jogalkalmazási gyakorlatot Mire ügyeljenek a kereskedők a húsvéti időszakban? A Nemzeti Fgyasztóvédelmi Hatóság az idei évben is fkztt figyelmet kíván frdítani arra, hgy a húsvéti ünnepeket megelőző bevásárlásk srán biztsítsa a

Részletesebben

K.O. Autós- Motoros Iskola. Írásos tájékoztató

K.O. Autós- Motoros Iskola. Írásos tájékoztató K.O. Autós- Mtrs Iskla Íráss tájékztató A képző szerv: megnevezése: K.O. AUTÓS- MOTOROS ISKOLA SZOLGÁLATÓ ÉS KERESKEDELMI KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG Cég rövidített elnevezése: K.O. Autós- Mtrs Iskla

Részletesebben

MKB 1X1 BERUHÁZÁSI HITEL IGÉNYLÉS

MKB 1X1 BERUHÁZÁSI HITEL IGÉNYLÉS I. Igényelt hitel főbb adatai MKB 1X1 BERUHÁZÁSI HITEL IGÉNYLÉS Hitelkérelem típusa Új igénylés Meglévő sz. szerződés módsítása Hitel célja ingatlan vásárlás új műszaki berendezés új gépvásárlás új üzemi

Részletesebben

ÜGYMENETMODELLEZÉS. Az ügymenet-modellezés során bemutatható, hogy mi történik az ügyirattal a közigazgatási szervhez kerülést követően.

ÜGYMENETMODELLEZÉS. Az ügymenet-modellezés során bemutatható, hogy mi történik az ügyirattal a közigazgatási szervhez kerülést követően. ÜGYMENETMODELLEZÉS Az ügymenet-mdellezés srán bemutatható, hgy mi történik az ügyirattal a közigazgatási szervhez kerülést követően. I. Nyilvántartásba vétel - általáns ügyviteli feladatk 1. Érkezés pstán,

Részletesebben

Gyöngyösi Ferenc ferenc.gyongyosi@hmth.hu. Mészáros Sándor sandor.meszaros@hmth.hu

Gyöngyösi Ferenc ferenc.gyongyosi@hmth.hu. Mészáros Sándor sandor.meszaros@hmth.hu Gyöngyösi Ferenc ferenc.gyngysi@hmth.hu Mészárs Sándr sandr.meszars@hmth.hu A HM FEGYVERZETI ÉS HADBIZTOSI HIVATAL HADITECHNIKAI INTÉZET MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZEREKET TANÚSÍTÓ TEVÉKENYSÉGÉVEL KAPCSOLATOS

Részletesebben