- 1 - Biztonság. Különleges szabályok. Együttes rendeletek. Vizsgálat iránya. Jelölés. Hatósági személyzet

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "- 1 - Biztonság. Különleges szabályok. Együttes rendeletek. Vizsgálat iránya. Jelölés. Hatósági személyzet"

Átírás

1 Dr. Búza László: Háziasíttt patás állatk, lőtt-és tenyésztett vadak húsának hatósági állatrvs által végzett vizsgálatáhz szükséges különleges vizsgálati eljárás a napi húsvizsgálati gyakrlatban. Háziasíttt patás állatk, lőtt-és tenyésztett vadak húsának hatósági állatrvs által végzett vizsgálatáhz szükséges különleges vizsgálati eljárás a napi húsvizsgálati gyakrlatban. Biztnság Különleges szabályk Együttes rendeletek Vizsgálat iránya Jelölés Hatósági személyzet Élelmiszerlánc infrmáció Az élelmiszernek biztnságsnak kell lenni! A közösségi jgszabályk egy sr szabályt tartalmaznak e célkitűzés elérése érdekében. Ezek a szabályk kiterjednek mind a takarmányk, mind az élelmiszerek előállítására és frgalmba hzatalára. Amikr az illetékes hatóság a szabályk be nem tartását állapítja meg, a szabályk be nem tartásának jellegétől függően különböző intézkedéseket hz. a 882/2004/EK európai és tanácsi rendelet 54. cikkében leírtaknak megfelelően. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 854/2004/EK RENDELETE (2004. április 29.) az emberi fgyasztásra szánt állati eredetű termékek hatósági ellenőrzésének megszervezésére vnatkzó különleges szabályk megállapításáról Ezt a rendeletet a takarmány- és élelmiszerjg, valamint állategészségügyi és az állatk kíméletére vnatkzó szabályk követelményeinek történő megfelelés ellenőrzésének biztsítása céljából végrehajttt hatósági ellenőrzésekről szóló, április 29-i 882/2004/ EK európai parlamenti és tanácsi rendelet mellett kell alkalmazni. A friss húst frgalmba hzó vágóhidakn, vadfeldlgzó-létesítményekben és darabló üzemekben a hatósági állatrvs vizsgálatt végez különös tekintettel az alábbiakra: a) az élelmiszerláncra vnatkzó infrmáció; b) levágást megelőző vágóhídi élőállat-vizsgálat; c) állatjólét; d) levágást követő húsvizsgálat; e) különleges fertőzési veszélyt jelentő anyagk és egyéb állati melléktermékek f) labratóriumi vizsgálat. Az állat-egészségügyi jelölések elhelyezése a hatósági állatrvs által vagy annak felügyelete alatt történik, ha a hatósági ellenőrzés nem tárt fel lyanhiánysságt, amely miatt a hús emberi fgyasztásra alkalmatlan lenne. Az állat-egészségügyi jelölés az állati test külső felületén történik festékkel, vagy égetéssel elhelyezve ly módn, hgy ha a testeket hasíttt féltestekre vagy negyedekre vágják, vagy a féltesteket hármfelé vágják, minden darabn van állat-egészségügyi jelölés. A vágóhídn kívül kényszervágásn átesett állatk húsát különleges állategészségügyi jelöléssel kell ellátni. A bőrében hagytt vadakból származó húsn csak abban az esetben lehet állat-egészségügyi jelölés, ha valamely vadfeldlgzó-létesítményben végzett lebőrözés után levágást követő húsvizsgálatn esett át, és emberi fgyasztásra alkalmasnak nyilváníttták. A tagállamknak biztsítani kell, hgy elegendő számú hatósági személyzet álljn rendelkezésre a megkövetelt hatósági ellenőrzések elvégzésére. Az élelmiszerlánccal kapcslats infrmációk ellenőrzése: Az élelmiszerlánc infrmáció az állattartó által kitöltött, a vágóhídra küldött dkumentum, amely a telep nagyságától függetlenül kíséri, vagy 24 órával megelőzi a szállítmányt

2 Dr. Búza László: Háziasíttt patás állatk, lőtt-és tenyésztett vadak húsának hatósági állatrvs által végzett vizsgálatáhz szükséges különleges vizsgálati eljárás a napi húsvizsgálati gyakrlatban. Az élelmiszerlánc infrmációt először a vágóhíd üzemeltetője ellenőrzi, majd átadja a hatóságnak. A hatósági állatrvsnak is ellenőriznie és elemeznie kell a származási gazdaságnak a levágásra szánt állatkkal kapcslats nyilvántartásait. Ez a dkumentum tájékztat az aznsítási adatkról, az ellátó állatrvsról, a gazdaság állategészségügyi státuszáról, a szállíttt állmány gyógykezeléséről, a telepen előfrduló betegségekről, a labratóriumi vizsgálatk eredményeiről. Ha az élelmiszerlánc infrmáció a szállítmánnyal nem érkezik meg, a vágást 24 órával el lehet halasztani. Ha az élelmiszerlánccal kapcslats, vnatkzó adatk nem állnak rendelkezésre az állat vágóhídra való érkezését követően 24 órán belül, az állatk leölését el kell rendelni. Élőállat-vizsgálat: A szállítást megelőző élőállat-vizsgálatt a gazdaságban állatrvsnak kell elvégezni. Vizsgálni kell az élelmiszerláncra vnatkzó dkumentációt és azt, hgy az állatk alkalmasak-e a levágásra. A vágóhídra való szállíthatóságról a következő dkumentációkat kell kiállítania: 1. Állatrvsi Biznyítvány a 854/2004/EK rendelet I. melléklet IV. szakasz X. fejezet A pntja szerint. 2. Szállítólevél Állategészségügyi Igazlás része. (3. 8/a. 4. 8/b.) A levágást megelőző vágóhídi élőállat-vizsgálatt a hatósági állatrvsnak minden állatn el kell végezni. Az ilyen vizsgálatnak a vágóhídra való megérkezést követő 24 órán belül és a levágást megelőző 24 órán belül kell megtörténnie. A hatósági állatrvsnak ellenőriznie kell az élelmiszerlánc infrmáció meglétét és minden állatt meg kell vizsgálni az alábbi szempntk szerint: Az állatk aznsságának vizsgálata: származási gazdaság aznsítása, állatlétszám adatk, biznyítványk megléte, az állatszállító személy és a gépjármű engedélye a dkumentumk és a vizsgálat megállapításai egybeesnek-e. Külföldről származó élőállat szállítmány adatai: (EU tagrszágból származó szállítmány esetén az 599/2004/EK rendelet alapján): TRACES és KÁBO (Közösségi Állategészségügyi Beléptetési Okmány - 3. rszágból érkező szállítmánynál) értesítés hivatkzási száma, állategészségügyi biznyítvány száma, iratellenőrzés történt-e, EU előírásknak megfelel-e, kiegészítő biztsítékk megfelelnek-e, nemzeti követelményeknek megfelel-e. Állatjóléti szabályk betartása: nem megfelelő a szállítóeszköz, túllépték a rakdási sűrűséget, túllépték a szállítási időt, állatkkal való nem megfelelő bánásmód. Ha a hatósági állatrvs az állatvédelmi jgszabályk súlys megsértését tapasztalja, intézkednie kell, amennyiben ez a szállítás srán történt, értesítenie kell a szállító telephelye szerint illetékes hatóságt, ha a vágóhídn, a prbléma jellegétől és súlysságától függően, alkalmazhat a fkzatsság elvét betartva a figyelmeztetéstől az állatvédelmi bírság kiszabásáig intézkedést. A szennyezettség vizsgálata: A vágóhíd kezelőjének biztsítani kell, hgy az állatk tiszták legyenek (a 853/2004/EK rendelet III. melléklete I. szakasza IV. fejezetének 4. pntja). A hatósági állatrvsnak kell ellenőriznie a követelmények betartását annak érdekében, hgy ne kerüljenek levágásra azk az állatk, amelyek bőre lyan állaptban van, ami miatt a vágás srán elfgadhatatlan a hús elszennyeződésének kckázata kivéve, ha előzőleg megtisztítják őket (a 854/2004/EK rendelet I melléklete II. szakasza III. fejezetének 3. pntja). A követelménynek az a célja, hgy elkerüljék a hús szennyeződését a vágás srán és így biztsítsák a Közösségi jgban előírt mikrbilógiai követelmények teljesülését. Amennyiben ez az állatk nagyfkú szennyezettsége miatt nem lehetséges, elő kell írni az állatk letisztítását. Az állatk vizsgálata: vannak-e lyan rendellenes állaptra, betegségre utaló jelek (az állatk ált. állaptának, viselkedésének, mzgásának, légzésének, bőrének vizsgálata), - 2 -

3 Dr. Búza László: Háziasíttt patás állatk, lőtt-és tenyésztett vadak húsának hatósági állatrvs által végzett vizsgálatáhz szükséges különleges vizsgálati eljárás a napi húsvizsgálati gyakrlatban. Döntések Elkülönített vágás amelyek kárs hatással lehetnek az emberi vagy állati egészségre: különös tekintettel a znzisk, (legfntsabb znzisk: salmnellózis, leptspirzis, brucellózis, gümőkór, listeriózis, lépfene, brsókakór, trichinellózis, szarkspridiózis, txplazmzis, rdentiózis) A, vagy B listás betegségek gyanúja. A gyanús állatkat el kell különíttetni és részletes klinikai vizsgálatt kell végezni, annak eldöntésére, hgy az állat levágható-e. Ha a származási gazdaságban megtörtént az élőállat vizsgálat - az állatkkal megérkezik a 854/2004/EK rendelet I. melléklet IV. szakasz X. fejezet A pntjában meghatárztt Állategészségügyi biznyítvány - a vágóhídi egyszerűsített vizsgálatnak csak az állatk aznsítására és az állatjóléti előírásk betartására kell kiterjednie. Ezen kívül megtekintéssel vizsgálni kell, hgy vannak-e betegségre, rendellenes állaptra utaló jelek. Ezt az egyszerűsített vizsgálatt végezheti a hatósági szaksegéd is. Ha gyanús állatt talál értesítenie kell a hatósági állatrvst és el kell különíttetnie az állatt. A 854/2004/EK rendelet I. melléklet IV. szakasz X. fejezet A pntjában meghatárztt Állategészségügyi biznyítvány érvényességi ideje 3 nap. Ha az állatk nem hagyták el a származási gazdaságt a biznyítvány érvényességének lejártáig, azkat újból meg kell vizsgálni és új Állategészségügyi Biznyítványt kell kiállítani. Ha az állatk útn vannak a vágóhídra, vagy a vágóhídn vannak, a biznyítvány érvényességének lejártakr, de még nem vágták le azkat, nem vághatók le csak az elvégzett ismételt élőállat vizsgálat után. Az élelmiszeripari vállalkzó és a hatósági szaksegéd által elkülönített minden állat klinikai vizsgálatát el kell végeznie a hatósági állatrvsnak, annak eldöntésére, hgy az állat levágható-e. Utihullák, szálláshullák (az élőállat-szállásn elpusztult állatk): a keletkezett összes hullát diagnsztikai célból fel kell bnclni. Kórbnctani jegyzőkönyvet kell felvenni, aminek egy példányát a származó gazdaságnak meg kell küldeni. Amennyiben egy nap kiemelkedően nagy számú hulla van, úgy annyit kell felbnclni amennyi a pnts diagnózis kialakításáhz szükséges. Ilyenkr vizsgálni kell a berakdás, a szállítás, a kirakdás, élőállat szállás körülményeit is. Az élőállat-vizsgálat után hzható döntések: 1. A rendes vágás engedélyezése. 2. Elkülönített vágás elrendelése. 3. Az állatk leölésének elrendelése. 4. A vágás elhalasztása. Elkülönített vágást kell elrendelni állatvédelmi kk (pl.: csnttörés, kimarás) miatt emberi vagy állati egészséget gyaníthatóan hátránysan érintő betegség esetén ilyen állatk esetén részletes levágás előtti élőállat vizsgálatt kell végezni, a húsvizsgálati döntés meghzatala előtt célszerű labratóriumi vizsgálatt kérni. lyan állatk esetében, amelyek pzitívan vagy nem egyértelműen reagáltak a tuberkulin próbában, illetve amelyeknél más k miatt gyanítható a fertőzés. ha az állatk pzitívan vagy nem egyértelműen reagáltak a brucellózis vizsgálatra, vagy más k miatt gyanítható a fertőzésük. különleges frmája az un. zárt vágás, amikr járványvédelmi kból a hatóság külön határzatban kijelöli a vágóhidat meghatárztt állat vagy állatcsprt levágására. Ilyen esetben a zárt vágás időtartama alatt máshnnan származó élő állat nem vágható le, csak a végfertőtlenítés megtörténte után. E mellett a vágóhídn be kell tartani a mindenkri járványvédelmi rendelkezéseket

4 Dr. Búza László: Háziasíttt patás állatk, lőtt-és tenyésztett vadak húsának hatósági állatrvs által végzett vizsgálatáhz szükséges különleges vizsgálati eljárás a napi húsvizsgálati gyakrlatban. Állatk leölése Az állatkat akkr kell leöletni, ha az állatk nem aznsíthatók. az állatk lyan betegség klinikai tüneteit mutatják, amelyek állatkra, vagy emberekre veszélyes, szisztémás betegségek, és nagyfkú lesványdás esetén. az állatk lyan gazdaságból vagy területről származnak, amelyre állat- vagy közegészségügyi kk miatti szállítási tilalm, vagy egyéb krlátzás vnatkzik; nem tarttták be az állatgyógyászati készítményekkel kapcslats szabálykat az állatk tilttt szerek maradványait tartalmazzák, élelmezés-egészségügyi várkzási időn belül szállíttták bármely más, az emberi vagy állati egészséget hátránysan érintő állapt áll fenn és az állatk már a vágóhídn vannak az élelmiszerlánccal kapcslats, vnatkzó adatk nem állnak rendelkezésre az állat vágóhídra érkezését követő 24 órán belül Vágás elhalasztása Kényszervágás Állatjólét A vágás elhalasztásának kai. Kényszervágás az élelmiszerlánc infrmáció nem érkezett meg az állatkkal sem a halasztás ideje 24 óra betegségre gyanús állat az élőállat vizsgálat srán részletes klinikai vizsgálatt esetleg labratóriumi vizsgálatt kell kérni annak eldöntésére, hgy az állat levágható-e a végső döntés lehet rendes vagy elkülönített vágás. A gazdaságban egyébként egészséges állat, ha pl. balesetet szenved a helyszínen le lehet vágni. Késedelem nélkül a vágóhídra kell szállítani. A gymr és a belek eltávlításra kerülhetnek a helyszínen a vágást megelőző élőállat vizsgálatt végző állatrvs jelenlétében. A zsigereknek aznsítható módn kísérnie kell az állati testet. (kísérő irat: 854/2004/EK rendelet I melléklet IV szakasz X fejezet B pntjában meghatárztt Állategészségügyi Biznyítvány) A vágóhídra való szállítás srán állatvédelmi kkból le lehet vágni az állatt. Az ilyen állatk esetében a hatósági állatrvsnak kell elvégeznie a pst mrtem húsvizsgálatt, e mellett lehetősége van a hús felhasználására vnatkzóan követelményeket előírni. (pl.: csak hőkezelt termékben való felhasználás) Az állatvédelmi előírásk ellenőrzése a vágóhídn: Jgszabályk 1. A Tanács 2005/1/EK rendelete az állatknak a szállítás és a kapcslódó műveletek közbeni védelméről Ezt a rendeletet az élő gerinces állatk Közösségen belüli szállítására kell alkalmazni. Aznban a mezőgazdasági termelők által szeznális vándrlegeltetés céljából történő szállításra és a saját tulajdnban lévő szállítóeszközzel végzett, saját tulajdnban lévő állatk 50 km-nél kisebb távlságra történő szállítására a rendeletnek csak a szállításra vnatkzó általáns feltételei kötelezőek. ( pl. a szállítóeszköz ne kzhassn sérülést.) Járművön járművezetőként vagy kísérőként kizárólag képesítési biznyítvánnyal rendelkező személy tevékenykedhet. A tagállam által kijelölt illetékes hatóság, vagy szerv kérelemre megadja a nagy távlságkn való szállításra használt közúti szállítóeszköz jóváhagyási igazlását. 65 km-t nem meghaladó szállítást végző - 4 -

5 Dr. Búza László: Háziasíttt patás állatk, lőtt-és tenyésztett vadak húsának hatósági állatrvs által végzett vizsgálatáhz szükséges különleges vizsgálati eljárás a napi húsvizsgálati gyakrlatban. személyeknek nem kell engedély, nem kell Képesítés. Nagy távlságkn szállító valamennyi szállítmányzónak január 1-jétől kezdődően valamennyi közúti szállítóeszköz esetében műhldas navigációs rendszert kell használnia. A tagállam által kijelölt illetékes hatóság kérelemre megadja a nagy távlságkn való szállításra használt közúti szállítóeszköz jóváhagyási igazlását. A járművezetőjének és kísérőjének az érvényes képzési igazlvány megkapásáhz, a hatóság által megszervezett tanflyamn kell sikeres vizsgát tenni. Szállítási dkumentációk: Nem szállíthatók állatk a szállítóeszközben található, a következő adatkat tartalmazó dkumentáció nélkül: az állatk származása és tulajdnjga, kiindulási hely; az indulás napja és időpntja; tervezett rendeltetési hely; a tervezett szállítás várható időtartama. Ellenőrzés: Ha a rendeltetési hely egy vágóhíd, akkr az előírt ellenőrzések az állatjóléti ellenőrzés részeként is elvégezhetők az emberi fgyasztásra szánt állati eredetű termékek hatósági ellenőrzésének megszervezésére vnatkzó különös szabályk megállapításáról szóló, április 29-i 854/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben [19] előírtak szerint /2003. (VIII. 15.) GKM-FVM együttes rendelet az állatszállítás állatvédelmi szabályairól Állat abban az esetben szállítható, ha azt jgszabály nem tiltja, és ha az állat fizikai és egészségi állapta alapján a tervezett szállításra alkalmas. Nem tekinthető szállításra alkalmasnak a nem aznsítható állat, és a szállítási krlátzás hatálya alatt álló telepről származó állat. Azt az állatt, amely a szállítás srán megbetegszik, vagy megsérül haladéktalanul elsősegélyben, illetőleg állatrvsi ellátásban kell részesíteni, valamint indklt esetben végre kell hajtani az állat kényszervágását. Az állatt abban az esetben lehet szállítani, ha annak aznsítását és nyilvántartását az egész szállítás időtartama alatt biztsítják. Az állat-egészségügyi állmás az írásbeli nyilatkzat alapján az állatszállítási tevékenység végzésére a szállítónak 1 évre a 3. számú mellékletben fglaltak szerinti ad engedélyt. Állatt az szállíthat, aki szakirányú képzésben részesült. Az Európai Unió tagállamain kívüli harmadik rszágba történő szállításnál minden esetben, egyebekben pedig a nylc órát meghaladó szállításknál az útvnal egész szakaszára vnatkzó útitervet kell készítenie, amelynek a szállítás alatt kísérnie kell a hatósági állatrvs által a külön jgszabályban fglaltaknak megfelelően kiállíttt állat-egészségügyi biznyítványt. Az útitervben legyen feltüntetve a szállíttt állatk etetésének, itatásának, pihentetésének helye és ideje. Az indulás helye szerint illetékes hatósági állatrvs az állat-egészségügyi biznyítvány srszámát az útiterven feltünteti, valamint az útitervet bélyegzőjével ellátja. A hatósági állatrvs köteles az útiterv kiállítását az Európai Unióban működő, az állategészségügyi hatóságkat összekapcsló számítógépes rendszer részére jelenteni. Amennyiben a rendeltetési hely a vágóhíd, akkr a vágóhídn szlgálatt teljesítő hatóság a 2005/1/EK rendelet II. Melléklet 3. szakaszának megfelelően dkumentálja az elvégzett ellenőrzéseket. A szállítónak az útiterv egy máslati példányát a szállítás befejezését követően vissza kell küldenie az indításnál eljáró hatósági állatrvsnak, egy máslati példányt pedig 3 évig meg kell őriznie, és az illetékes állat-egészségügyi állmás kérésére ellenőrzésre be kell mutatnia. Az állatvédelmi előírásk súlys, vagy ismételt megsértése esetén a szállításra vnatkzó engedélyt az állat-egészségügyi hatóság visszavnja, valamint a külön jgszabályban fglaltak szerint állatvédelmi bírságt szab ki

6 Dr. Búza László: Háziasíttt patás állatk, lőtt-és tenyésztett vadak húsának hatósági állatrvs által végzett vizsgálatáhz szükséges különleges vizsgálati eljárás a napi húsvizsgálati gyakrlatban. Ha az elektrms ösztöke alkalmazása elengedhetetlen, akkr az csak a mzgatásnak ellenálló szarvasmarha vagy sertés esetében használható azzal a feltétellel, hgy az egyidejű behatás időtartama nem haladhatja meg a két másdpercet, valamint az állat előtt mzgását lehetővé tevő szabad terület van. Az ilyen jellegű elektrms ingerlés kizárólag az állat hátulsó végtagjának tömeges izmzatán alkalmazható. A 100 kg körüli testtömegű sertésekre eső rakdási sűrűség nem haladhatja meg a 235 kg/m 2 -t. Ha a sertések fajtája, mérete és fizikai állapta szükségessé teszi, az előírt minimális alapterületet növelni kell. Az időjárási visznyktól és a szállítási időtől függően az alapterület legfeljebb 20%-kal növelhető. A szállítás időtartama abban az esetben haladhatja meg a nylc órát, ha sertések szállítása esetén a szállítóeszköz az itatásukhz szükséges megfelelő mennyiségű vizet szállít. Sertést legfeljebb 24 órán át lehet szállítani, úgy, hgy a szállítás ideje alatt a flyadékhz flyamatsan hzzáférjen. Háziasíttt páratlanujjú patás állatk legfeljebb 24 órán át szállíthatók; a szállítás alatt flyadékt, és szükség esetén, de legalább nylc óránként takarmányt kell adni részükre. Minden egyéb állatfaj szállítása esetén 14 órás szállítást követően, legalább egy óra pihenőidő szükséges. 3. 9/1999. (I. 27.) FVM rendelet a vágóállatk levágásának és leölésének állatvédelmi szabályairól A féken tartó és egyéb eszközöket, tvábbá a kábításhz vagy leöléshez használt berendezéseket a hatósági állatrvs ellenőrzi, az ellenőrzést dkumentálni kell. A vágás helyén megfelelő tartalékberendezést és eszközöket kell tartani. Az állatk mzgatására, elszálláslására, féken tartására, kábítására, levágására, vagy leölésére csak meghatárztt ismeretekkel és gyakrlattal rendelkező személyek fglalkztathatók. Az állatkat megérkezésük után a lehető legrövidebb időn belül ki kell rakni. A járásképtelen állatkat nem szabad a levágás helyére vnszlni. Az állatkirakdó berendezést csúszásmentes padzattal kell kiképezni. Az állatszállás padzata is legyen csúszásmentes. Az állatszállásn megfelelő szellőztetés és megfelelő világítás szükséges. Azkat az állatkat, amelyeket érkeztetésük után nylc órán belül nem vágnak le, szükség szerint, de nylc óra elteltével feltétlenül itatni, tizenkét óra elteltével etetni kell csökkentett mennyiségű takarmány adásával. Kábítás előtt az állatkat rögzíteni kell. Elektrnarkózis esetében a kábítóvillát pntsan kell felhelyezni. A kábítóberendezés csak meghatárztt ellenállás (impedancia) mellet működhet. Az áramerősség értékét a behatás idejét a műszernek mutatni kell. Az elkábíttt állatt haladéktalanul el kell véreztetni. Az elvéreztetést minden esetben addig kell elvégezni, mielőtt az állat az öntudatát visszanyerné. Az elkábíttt állatkat úgy kell elvéreztetni, hgy átvágják legalább az egyik nyaki ütőeret vagy azkat az ereket, amelyekből erednek

A HÚSBAN ELŐFORDULÓ TRICHINELLA HATÓSÁGI VIZSGÁLATÁRA VONATKOZÓ KÜLÖNLEGES VIZSGÁLATI ELJÁRÁSOK

A HÚSBAN ELŐFORDULÓ TRICHINELLA HATÓSÁGI VIZSGÁLATÁRA VONATKOZÓ KÜLÖNLEGES VIZSGÁLATI ELJÁRÁSOK A HÚSBAN ELŐFORDULÓ TRICHINELLA HATÓSÁGI VIZSGÁLATÁRA VONATKOZÓ KÜLÖNLEGES VIZSGÁLATI ELJÁRÁSOK Húsvizsgálat Miskolc 2008. február 11-14. 2 Állatszállítás 3 4 Az állatszállítás jogszabályi háttere 52/2003.

Részletesebben

87/2003. (VII. 24.) FVM rendelet. az élő állatok forgalmazásának és szállításának állat-egészségügyi szabályairól

87/2003. (VII. 24.) FVM rendelet. az élő állatok forgalmazásának és szállításának állat-egészségügyi szabályairól 87/2003. (VII. 24.) FVM rendelet az élő állatok forgalmazásának és szállításának állat-egészségügyi szabályairól Az állategészségügyről szóló 1995. évi XCI. törvény 45. -a 1. pontjának g) alpontjában és

Részletesebben

Az Európai Unió Hivatalos Lapja. (Kötelezően közzéteendő jogi aktusok)

Az Európai Unió Hivatalos Lapja. (Kötelezően közzéteendő jogi aktusok) 2005.1.5. L 3/1 I (Kötelezően közzéteendő jogi aktusok) A TANÁCS 2005/1/EK RENDELETE 2004. december 22. az állatoknak a szállítás és a kapcsolódó műveletek közbeni védelméről, valamint a 64/432/EGK és

Részletesebben

A KÉKNYELV BETEGSÉGGEL KAPCSOLATOS INTÉZKEDÉSEKRŐL SZÓLÓ ÚTMUTATÓ 4.1.

A KÉKNYELV BETEGSÉGGEL KAPCSOLATOS INTÉZKEDÉSEKRŐL SZÓLÓ ÚTMUTATÓ 4.1. A KÉKNYELV BETEGSÉGGEL KAPCSOLATOS INTÉZKEDÉSEKRŐL SZÓLÓ ÚTMUTATÓ 4.1. 1 Kéknyelv betegség útmutató 4.1 Tartalomjegyzék Előszó... 3 I. ALAPVETŐ SZABÁLYOK... 3 1. Jogszabályok és interneten elérhető naprakész

Részletesebben

127/2008. (IX. 29.) FVM rendelet

127/2008. (IX. 29.) FVM rendelet 127/2008. (IX. 29.) FVM rendelet a tenyésztett víziállatokra és az azokból származó termékekre vonatkozó állategészségügyi követelményekről és a víziállatokban előforduló egyes betegségek megelőzéséről

Részletesebben

A KÉKNYELV BETEGSÉGGEL KAPCSOLATOS INTÉZKEDÉSEKRŐL SZÓLÓ ÚTMUTATÓ 4.0

A KÉKNYELV BETEGSÉGGEL KAPCSOLATOS INTÉZKEDÉSEKRŐL SZÓLÓ ÚTMUTATÓ 4.0 A KÉKNYELV BETEGSÉGGEL KAPCSOLATOS INTÉZKEDÉSEKRŐL SZÓLÓ ÚTMUTATÓ 4.0 1 Kéknyelv betegség útmutató 4.0 Tartalomjegyzék Előszó... 3 I. ALAPVETŐ SZABÁLYOK... 3 1. Jogszabályok és interneten elérhető naprakész

Részletesebben

A KÉKNYELV BETEGSÉGGEL KAPCSOLATOS INTÉZKEDÉSEKRŐL SZÓLÓ ÚTMUTATÓ 3.0

A KÉKNYELV BETEGSÉGGEL KAPCSOLATOS INTÉZKEDÉSEKRŐL SZÓLÓ ÚTMUTATÓ 3.0 A KÉKNYELV BETEGSÉGGEL KAPCSOLATOS INTÉZKEDÉSEKRŐL SZÓLÓ ÚTMUTATÓ 3.0 Tartalomjegyzék Előszó... 2 I. ALAPVETŐ SZABÁLYOK... 2 1. Jogszabályok és interneten elérhető naprakész információk... 2 2. Állati

Részletesebben

az emberi fogyasztásra szánt állati eredetű termékek hatósági ellenőrzésének megszervezésére vonatkozó különleges szabályok megállapításáról

az emberi fogyasztásra szánt állati eredetű termékek hatósági ellenőrzésének megszervezésére vonatkozó különleges szabályok megállapításáról 32004R0854 Hivatalos Lap L 139, 30/04/2004 o. 0206-0319 Az Európai Parlament a Tanács 854/2004/EK rendelete (2004. április 29.) az emberi fogyasztásra szánt állati eredetű termékek hatósági ellenőrzének

Részletesebben

179/2009. (XII. 29.) FVM rendelet. Általános rendelkezések

179/2009. (XII. 29.) FVM rendelet. Általános rendelkezések 179/2009. (XII. 29.) FVM rendelet a fertőző szivacsos agyvelőbántalmak megelőzéséről, az ellenük való védekezésről, illetve leküzdésükről Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi

Részletesebben

26/2002. (IV. 13.) FVM rendelet. a vágóállatok levágásának és leölésének állatvédelmi szabályairól szóló 9/1999. (I. 27.) FVM rendelet módosításáról

26/2002. (IV. 13.) FVM rendelet. a vágóállatok levágásának és leölésének állatvédelmi szabályairól szóló 9/1999. (I. 27.) FVM rendelet módosításáról 26/2002. (IV. 13.) FVM rendelet a vágóállatok levágásának és leölésének állatvédelmi szabályairól szóló 9/1999. (I. 27.) FVM rendelet módosításáról Az állatok védelmérol és kíméletérol szóló 1998. évi

Részletesebben

Az Európai Parlament és a Tanács 854/2004/EK rendelete

Az Európai Parlament és a Tanács 854/2004/EK rendelete Az Európai Parlament a Tanács 854/2004/EK rendelete Az Európai Parlament a Tanács 854/2004/EK rendelete (2004. április 29.) az emberi fogyasztásra szánt állati eredetű termékek hatósági ellenőrzének megszervezére

Részletesebben

Kiterjesztett EBK követelmények a MOL magyarországi tagvállalatainak telephelyein, fióktelepein

Kiterjesztett EBK követelmények a MOL magyarországi tagvállalatainak telephelyein, fióktelepein Kiterjesztett EBK követelmények a MOL magyarrszági tagvállalatainak telephelyein, fióktelepein 1. Általáns követelmények... 2 2. Munkavégzést megelőző EBK követelmények... 3 3. Személyi feltételek... 6

Részletesebben

A vidékfejlesztési miniszter 87/2012. (VIII. 27.) VM rendelete az élõ állatok belföldi szállításának állat-egészségügyi szabályairól

A vidékfejlesztési miniszter 87/2012. (VIII. 27.) VM rendelete az élõ állatok belföldi szállításának állat-egészségügyi szabályairól 19024 MAGYAR KÖZLÖNY 2012. évi 111. szám A vidékfejlesztési miniszter 87/2012. (VIII. 27.) VM rendelete az élõ állatok belföldi szállításának állat-egészségügyi szabályairól Az élelmiszerláncról és hatósági

Részletesebben

41/1997. (V. 28.) FM rendelet. az Állat-egészségügyi Szabályzat kiadásáról

41/1997. (V. 28.) FM rendelet. az Állat-egészségügyi Szabályzat kiadásáról 1 41/1997. (V. 28.) FM rendelet az Állat-egészségügyi Szabályzat kiadásáról Az állategészségügyről szóló 1995. évi XCI. törvény (a továbbiakban: Tv.) 45. -ának 1. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

Részletesebben

41/1997. (V. 28.) FM rendelet

41/1997. (V. 28.) FM rendelet 41/1997. (V. 28.) rendelet az Állat-egészségügyi Szabályzat kiadásáról Az állategészségügyről szóló 1995. évi XCI. törvény (a továbbiakban: Tv.) 45. -ának 1. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az

Részletesebben

Szolgáltatás beszerzési szerződések EBK melléklete

Szolgáltatás beszerzési szerződések EBK melléklete Szlgáltatás beszerzési szerződések EBK melléklete 1. Általáns követelmények... 2 2. Munkavégzést megelőző EBK követelmények... 2 3. Személyi feltételek... 4 4. Munkavégzés tárgyi feltételei... 7 4.1 Munka-

Részletesebben

Kiterjesztett EBK követelmények a MOL magyarországi tagvállalatainak telephelyein, fióktelepein

Kiterjesztett EBK követelmények a MOL magyarországi tagvállalatainak telephelyein, fióktelepein Kiterjesztett EBK követelmények a MOL magyarrszági tagvállalatainak telephelyein, fióktelepein 1. Általáns követelmények... 2 2. Munkavégzést megelőző EBK követelmények... 3 3. Személyi feltételek... 7

Részletesebben

Kiskereskedelem és Értékesítés szolgáltatás beszerzési szerződések EBK melléklete

Kiskereskedelem és Értékesítés szolgáltatás beszerzési szerződések EBK melléklete Kiskereskedelem és Értékesítés szlgáltatás beszerzési szerződések EBK melléklete 1. Általáns követelmények... 2 2. Munkavégzést megelőző EBK követelmények... 3 3. Személyi feltételek... 5 4. Munkavégzés

Részletesebben

9. A komplex minősítésre vonatkozó részletes szabályokról szóló 7/2012. (II. 14.) NEFMI rendelet módosítása

9. A komplex minősítésre vonatkozó részletes szabályokról szóló 7/2012. (II. 14.) NEFMI rendelet módosítása 5578 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 60. szám 9. A komplex minősítésre vonatkozó részletes szabályokról szóló 7/2012. (II. 14.) NEFMI rendelet módosítása 16. A komplex minősítésre vonatkozó részletes

Részletesebben

12/2008. (II. 14.) FVM rendelet. I. Fejezet ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK. A rendelet alkalmazási köre. Értelmező rendelkezések

12/2008. (II. 14.) FVM rendelet. I. Fejezet ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK. A rendelet alkalmazási köre. Értelmező rendelkezések 12/2008. (II. 14.) FVM rendelet az egyes Brucella fajok elleni védekezés részletes szabályairól Az állategészségügyről szóló 2005. évi CLXXVI. törvény 47. (2) bekezdése 1., 2., 8. és 25. pontjában kapott

Részletesebben

Az állatok védelme leölésük során *

Az állatok védelme leölésük során * C 212 E/326 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2010.8.5. Az állatok védelme leölésük során * P6_TA(2009)0369 Az Európai Parlament 2009. május 6-i jogalkotási állásfoglalása az állatok leölésük során való

Részletesebben

Harmadik tanfolyam - bevezetés a HACCP-ba és egy élemiszer biztonságra alapozott terv létrehozása alapul véve a HACCP-t

Harmadik tanfolyam - bevezetés a HACCP-ba és egy élemiszer biztonságra alapozott terv létrehozása alapul véve a HACCP-t 2013-1-RO1-LEO05-28756 LLP-LdV/TOI/2013/RO/007 Harmadik tanfolyam - bevezetés a HACCP-ba és egy élemiszer biztonságra alapozott terv létrehozása alapul véve a HACCP-t Harmadik szint Tartalom Rész Fejezet

Részletesebben

Bizonyítvány a Közösségen belüli kereskedelemhez

Bizonyítvány a Közösségen belüli kereskedelemhez I.1. Feladó Bizonyítvány a Közösségen belüli kereskedelemhez I.2. Bizonyítvány hivatkozási száma I.2.a Helyi hivatkozási szám: I.3. Központi illetékes hatóság I. rész: Bemutatott szállítmány adatai I.4.

Részletesebben

12/2008. (II. 14.) FVM rendelet. az egyes Brucella fajok elleni védekezés részletes szabályairól. I. Fejezet ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK

12/2008. (II. 14.) FVM rendelet. az egyes Brucella fajok elleni védekezés részletes szabályairól. I. Fejezet ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK 12/2008. (II. 14.) FVM rendelet az egyes Brucella fajok elleni védekezés részletes szabályairól Az állategészségügyről szóló 2005. évi CLXXVI. törvény 47. (2) bekezdése 1., 2., 8. és 25. pontjában kapott

Részletesebben

Állatszállítás és vásár az EU-ban. Dr. Bognár Lajos

Állatszállítás és vásár az EU-ban. Dr. Bognár Lajos Állatszállítás és vásár az EU-ban Dr. Bognár Lajos Kereskedelem Szállítás Állatvédelem Élelmiszerlánc infromáció Járványos betegségek terjedése Jogszabályi háttér 1/2005/EK 2004/292/EK 599/2004/EK 64/432/EGK

Részletesebben

Vágásra, darabolásra, feldolgozásra és technológiai feltételekre vonatkozó követelményjegyzék:

Vágásra, darabolásra, feldolgozásra és technológiai feltételekre vonatkozó követelményjegyzék: Vágásra, darabolásra, feldolgozásra és technológiai feltételekre vonatkozó követelményjegyzék: Általános információk: Milyen tevékenységet végez (telep, környezet, karbantartás, tisztaság) Be kell tartani

Részletesebben

a) a számla és az abban foglalt adattartalom sértetlensége, valamint b) eredetiségének hitelessége

a) a számla és az abban foglalt adattartalom sértetlensége, valamint b) eredetiségének hitelessége Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal közleménye az elektrnikus útn kibcsáttt számlákra vnatkzó egyes rendelkezések értelmezéséről I. Az elektrnikus útn kibcsáttt számlákról általában Az általáns frgalmi

Részletesebben

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT GYÓGYFÜRDŐ

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT GYÓGYFÜRDŐ 1 ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT DEBRECENI GYÓGYFÜRDŐ KFT. Hatályba lépés időpntja: 2012. július 1. Az infrmációs önrendelkezési jgról és az infrmációszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 24 (3) bekezdés

Részletesebben

2011.3.23. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 77/25

2011.3.23. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 77/25 2011.3.23. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 77/25 A BIZOTTSÁG 284/2011/EU RENDELETE (2011. március 22.) a Kínai Népköztársaságból és Hongkong Különleges Közigazgatási Területről származó vagy ott feladott

Részletesebben

41/1997. (V. 28.) FM rendelet az Állat-egészségügyi Szabályzat kiadásáról Az állategészségügyről szóló 1995. évi XCI. törvény (a továbbiakban: Tv.

41/1997. (V. 28.) FM rendelet az Állat-egészségügyi Szabályzat kiadásáról Az állategészségügyről szóló 1995. évi XCI. törvény (a továbbiakban: Tv. 41/1997. (V. 28.) FM rendelet az Állat-egészségügyi Szabályzat kiadásáról Az állategészségügyről szóló 1995. évi XCI. törvény (a továbbiakban: Tv.) 45. -ának 1. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

Részletesebben