ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET március 22-i ülésére

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. március 22-i ülésére"

Átírás

1 Budapest Fővárs IX. Kerület Ferencvárs Önkrmányzata Iktató szám: 66/2012. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET március 22-i ülésére Tárgy: Beszámló Ferencvárs tűzvédelmi helyzetéről Előterjesztő: Készítette: Dr. Bácskai Jáns plgármester Géczi Béla, tűzltó ezredes, kirendeltségvezető Karas Jáns, tűzltó őrnagy, sztályvezető Előzetesen tárgyalja: VVKB március 21. Az előterjesztés a jgszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Szabó József s.k. Az előterjesztéssel kapcslats törvényességi észrevétel: Rendelet Határzat X nrmatív hatósági egyéb A döntéshez egyszerű minősített X többség szükséges. Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető: igen nem X Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni. X Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni. Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható. 1

2 Tis ztelt Képviselő-testület! A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzltóságról szóló évi XXXI. törvény 30. (5) bekezdése alapján a tűzltó parancsnk vagy kijelölt helyettese évente beszáml a hivatáss tűzltóság működési területén működő települési önkrmányzat képviselő-testületének a település tűzvédelmi helyzetéről, a tűzvédelem érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcslats feladatkról. A Fővársi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Közép-Pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltségének vezetője a mellékelt beszámlót nyújttta be a IX. kerülettel kapcslats évi tevékenységéről. Kérem a T. Képviselő-testületet, hgy a beszámlót tárgyalja meg és az alábbi határzati javaslatt fgadja el. Budapest, március 1. Tiszte lettel: dr. Bácskai Jáns s.k. plgármester Határzati javaslat: Budapest Fővárs IX. Kerület Ferencvárs Önkrmányzatának Képviselő-testülete elfgadja a Fővársi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Közép-Pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltségének a IX. kerülettel kapcslats évi tevékenységéről szóló beszámlóját. Felelős: Dr. Bácskai Jáns plgármester Határidő: március 22. 2

3 Fővársi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Közép-pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltség H-1081 Budapest, Dlgház utca 3. : 1443 Budapest, Pf.: 154. Tel: (06-1) Fax: (06-1) Y Szám: B E S Z Á M O L Ó A Közép-pesti Parancsnkság IX. kerülettel kapcslats évi tevékenységéről február A Tűzltóság szerkezetében bekövetkezett váltzásk, jgszabályi környezet: 3

4 A Fővársi Tűzltóparancsnkságn az elmúlt évben belső szerkezetátalakítás zajltt le. Ennek hatásaként létrejött a Közép-pesti Parancsnkság, melynek parancsnka Géczi Béla tűzltó ezredes Úr. Az átalakítás hatásaként a régebbi szervezetben található Tűzmegelőzési Régiók megszűntek, illetve beintegrálódtak a Parancsnkságk állmányába, ahl saját Tűzmegelőzési Osztályt alktnak (szlgálati helyük a Józsefvársi Tűzőrség épületében található). Az átalakulás hatása, hgy a IX. kerületi tűzmegelőzési munka visszakerült a Parancsnkságunkhz. Ez a fajta váltztatás kedvezően hattt a feladatk ellátására, mert skkal könnyebbé vált a közös feladatk krdinálása és végrehajtása is. A Közép-pesti Parancsnksághz négy tűzőrség tartzik. Tvábbi váltzásk, hgy a január 01-től hárm szervezet összevnásával létrejött a Fővársi Katasztrófavédelmi Igazgatóság. Ezen szervezeten belül megalakításra került a Közép-pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltség, amelybe beintegrálásra került a Középpesti Parancsnkság és többek között a Ferencvársi Tűzőrség is. A Kirendeltség vezetője tvábbra is Géczi Béla tűzltó ezredes Úr. A jgi környezetben is történt néhány lényeges váltzás, hiszen a zenés, táncs rendezvények biztnságsabbá tételéről szóló jgszabály mellett a KET váltzása szinte flyamatsnak tekinthető. Az év szeptemberében megjelent az új Országs Tűzvédelmi Szabályzat is, valamint tvábbi a tűzltást és kárelhárítást érintő jgszabályk is módsításra kerültek. Tűzmegelőzési tevékenység: Ellenőrzések A tűzvédelmi hatósági ellenőrzési tevékenység keretében az alábbi területek átfgó vizsgálata kaptt priritást 2011-ben: A - B tűzveszélyességi sztályba tartzó alapanyagkat feldlgzó és ilyen tűzveszélyességi sztályú anyagkat előállító, felhasználó, illetve raktárzást végző létesítmények. Hipermarketek, bútr- és barkácsáruházak, ellenőrzését hajtttuk végre: Budapesti Közlekedési Zrt. létesítményei (irdaépületek, munkásszállók, autóbusz-, trlibusz garázsk, HÉV és villams járműtelepek, javító, karbantartó üzemegységek, raktárbázisk), Parancsnkságunk illetékességi területén 3 létesítmény ellenőrzését hajtttuk végre. Filmszínházak, művelődési létesítmények, Parancsnkságunk illetékességi területén 5 létesítmény ellenőrzését hajtttuk végre. Általáns- és középisklák, Parancsnkságunk illetékességi területén szinte az összes ilyen intézmény ellenőrzésre sr került. A tűzvédelmi hatósági ellenőrzési tevékenység keretében az alábbi területek célvizsgálata kaptt kiemelt figyelmet 2011-ben: egyes sprtlétesítmények bajnki mérkőzések, rendezvények előtti tűzvédelmi célellenőrzése; a karácsny előtti időszakban a gyalgs tömegközlekedés lebnylítását szlgáló aluljárók területén működő kereskedelmi célú üzletek, bevásárlóközpntk, áruházak, valamint a karácsnyi vásárk tűzvédelmi célellenőrzése; 4

5 diszkók, szórakzóhelyek, illetve a zenés, táncs rendezvénynek helyt adó szórakzóhelyek srn kívüli, illetve jgszabályi háttér (a zenés, táncs rendezvények működésének biztnságsabbá tételéről szóló 23/2011. (III. 8.) Krm. rendelet) alapján történő tűzvédelmi célellenőrzése; építkezések célellenőrzése, a veszélyes árukat szállító gépjárművek közúti célellenőrzése; A hatósági ellenőrzéseken a legjellemzőbb hiánysságk az alábbiak vltak: Tűzvédelmi Szabályzattal kapcslats hiánysságk Elektrms, illetve villámvédelmi felülvizsgálatkkal kapcslats hiánysságk Tűzltó készülékek karbantartása, állapta Tárlási szabályk Az ellenőrzések srán a létesítmények megközelítése, a tűzltás és beavatkzás feltételeinek (megközelítés, tüzivízellátás) biztsítása alapvető vizsgálat tárgya vlt, melyet a tűzőrségek állmánya hajttt végre. A közösségi építmények, épületek ellenőrzései srán kiemelt figyelmet frdítttunk a felszín alatti helyiségekben a tűzvédelmi követelmények betartására, hiánysság esetén a szankciók fkztt alkalmazására. Közvetlen tűz-, vagy rbbanásveszélyt nem állapítttunk meg az ellenőrzéseken. Közé rdekű bejelentések panaszk A parancsnkságt több esetben keresték meg úgynevezett közérdekű bejelentésekkel. Ezek többnyire a lakóépületekben történő szabálytalan tárlással, helyiségek nem rendeltetésszerű használatával, menekülési utak lezárásával vltak kapcslatsak, valamint néhány alkalmmal a flysói lezárást kifgáslták a bejelentő személyek. Az ügyfelek visszatájékztatása minden lyan esetben megtörtént, mikr a bejelentés nem névtelenül érkezett. Szankcinálás Az ellenőrzéseket követően több esetben került sr szankció alkalmazására. Általában a leggyakribb szankcinálás a hatósági felhívás és kötelezés, rendszeresen élünk ezen kívül a helyszíni bírsággal, de ha szükségesé vált, akkr szabálysértési eljárást kezdeményeztünk. A szabálysértési eljárásk eredményéről eltérő rendszerességgel küldenek tájékztatást a szabálysértési hatóságk, így teljes körű képet nem kapunk a szankcinálás eredményéről, mértékéről. Tűzvizsgálatban való közreműködés A évben a tűzvizsgálatt igénylő tűzesetek tűzmegelőzési szempntból történő értékelésére 13 esetben került sr, amely srán tűzeset kapcsán felmerülő létesítési és használati szabálykat vizsgáltuk. Az erre vnatkzó számadat 2010-ben 9 vlt. (Ezen adatk a teljes terület vnatkzásában értendőek - V-X. kerületig) Kiemelt jellegű beruházáskban való közreműködés: IX. ker. 5

6 Mártn utca 12. középmagas lakóépület, használatbavétel Mester utca 83. középmagas lakóépület, használatbavétel Fővám tér CET kulturális és szórakztató közpnt használatbavétel A használatbavételi eljárásk srán a tűzőrségek állmánya közreműködött a tűzltás feltételeinek (pl. megközelítés lehetősége, tűzltási felvnulási terület használhatósága, ltóvíz biztsítása, rádiófrgalmazás krlátai, stb.) biztsítására vnatkzó feltételek kntrlálása érdekében. Tűzltás i és kárelhárítási tevékenység: A Ferencvársi Tűzőrség, mint az összes tűzőrség alapvetően a tűzltási és kárelhárítási feladatk végrehajtásában tevékenykedik, de feladataink skrétűek. Operatív feladataink közé tartzik a Fővársi Tűzltóparancsnkság munkatervében meghatárztt ellenőrzések végrehajtása, mely a tűzmegelőzési sztállyal közös feladat, de az ellenőrzés végrehajtása és a szempntk a saját feladatnak megfelelőek. Az ellenőrzés flyamán a tűzőrség állmánya megvizsgálja a helyszíneken a beavatkzási feltételeket, az áramtalanítás lehetőségeit, valamint a kiürítési és menekülési útvnalak állaptát használatának helyességét, tvábbá a területen vagy közelében található külső és belső ltóvízfrrásk hzzáférhetőségét, megfelelősségét illetve az utcai tűzcsapk állaptát, mely adatt szükség szerint tvábbítja a Fővársi Vízművek illetékes sztálya felé. Az előírt feladatainkn kívül a lehetőségek függvényében részt vállalunk a IX. kerületi Plgári Védelmi kirendeltség által szervezett üzembejáráskn is. Ez a feladat nagyrészt a Tűzőrségparancsnkra hárult, de szükség esetén a Tűzmegelőzési Osztály munkatársai is részt vállalnak a feladat végrehajtásában. Az idei évben, az alábbi létesítményekben vizsgáltuk meg a tűzvédelmi körülményeket: Bp-i Húsnagykereskedelmi Közös Vállalat Energiahíd Trading Kft. Depchem Raktárbázis Kft. Fémépítő Kft. StandChem Kft. Ezeket az ellenőrzéseket jónak találjuk, mert a tapasztalatk szerint a létesítmények vezetői meghallgatják észrevételeinket, illetve tanácsainkat és igyekeznek elfgadható állaptkat teremteni még ebben a nehéz gazdasági helyzetben is. A Ferencvársi Tűzőrség rendszeresített létszáma 64 fő, jelenleg 59 fővel végezzük a tevékenységünket. A Ferencvársi Tűzőrség szerállmánya jelenleg: 2 db gépjárműfecskendő: CIB 650 frsz- ú Mercedes TLF 1000-es tűzltó gépjárműfecskendő. GRY 046 frsz-ú Mercedes TLF 4000-es tűzltó gépjárműfecskendő 1 db tömlőszállító + 1 db tartalék: AYA 838 frsz- ú IFA W 50-es tömlőszállító gépjármű AYA 890 frsz- ú IFA W 50-es tartalék tömlőszállító gépjármű 1 db szivattyúszállító utánfutó (átemelő szivattyúk szállítására): XPT-322 frsz-ú 6

7 A tűz és káresetek elhárításáhz a saját szereinken kívül a Fővársi Tűzltóparancsnkság összes gépjárműve a rendelkezésünkre áll. A Tűzőrség épületében állmászik az Országban szinte egyedülálló Készenléti Egészségügyi szlgálat, melynek a feladata a tűzltók egészségén és biztnságán kívül a bajba került laksság ellátása, mentése. Riasztásk számkban: A Ferencvársi Tűzőrség egységei 589 (647) esetben lettek riasztva, ami kismértékű csökkenést mutat az előző évhez képest (zárójelben a évi adat látható). Az alábbi táblázat a tűzőrség riasztásait mutatja be havi bntásban: Ferencvársi Tűzőrség: Saját kerületbe: Más kerületbe: Összes vnulás: Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október Nvember December Összesen: A Ferencvársi Tűzőrség készenléti állmánya a kerületen kívül más kerületbe is végrehajt vnulást és természetesen más kerületi egységek is látnak el itt tűzltási és műszaki mentési tevékenységet. 7

8 A IX. kerületben az értékelt 12 hónapban (2011-ben) 408 riasztás történt. Hónap: Tűzeset: Műszaki Mentés: Szándéksan Téves jelzés Összesen: megtévesztő jelzés Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október Nvember December Összes: A téves jelzések nagy száma a területen található tűzjelző berendezések nagy számából következik. Az adatk összevetéséből látszik hgy 83%-ban vnultunk a IX. kerületben bekövetkezett eseményekhez - ha a kerületi eseményeket vesszük a döntőnek - és 57,5%-ban ha az összes riasztásunkat nézzük. A statisztika mögé nézve megállapítható, hgy más kerületekbe, vagy Pest megye területére történő vnuláskr többször vltunk első kiérkezők, így az esemény hatékny felszámlásában jelenlétünk meghatárzó vlt. Ahhz, hgy egységeink a lehető legrövidebb idő alatt be tudjanak avatkzni elengedhetetlen, hgy megfelelő kndícióban legyenek, és készségszinten ismerjék azkat a fgáskat melyek szükségesek a feladat végrehajtásáhz. Ezen ismereteket elsősrban a napi kiképzéseken, illetve gyakrlatk alkalmával sajátítják el. Az év srán végrehajttt feladatk, gyakrlatk, bemutatók: A helyismereti fglalkzásk flyamats szervezésével igyekeztünk megteremteni azt a biztnságt és szakmai alapt, ami szükséges ahhz, hgy a készenléti állmány az esetleges beavatkzásait az elvárt szakmai szinten és prfizmussal hajtsa végre. Indklja ezt az állmány flyamats cserélődése, és a létesítendő új, vagy felújíttt, illetve prfilt érintő váltzásk is. A begyakrló gyakrlatk szervezése a tvábbképzési terv szerves részeként az adtt témáhz kapcslódóan került végrehajtásra. A saját szervezésű gyakrlatk közül a begyakrló gyakrlat az, amelyik az állmány kiképzésében a legnagybb szerepet játssza. A parancsnki ellenőrző gyakrlatk a Tűzltási és Műszaki Mentési Szabályzat előírásai szerint kerültek megtervezésre és végrehajtásra. Az ellenőrző gyakrlatk célja az állmány elméleti és gyakrlati felkészültségének számn kérése a valósághz közelítő feltételek mellett. Egyéb gyakrlatk: Felkészülésünk srán vegyi és műszaki mentési gyakrlatkat is tartttunk. Ezeken a gyakrlatkn a klasszikus rncsvágási, vegyi feladatkn túlmenően igyekszünk lyan helyzeteket teremteni, amelyek nem tipikus közlekedési balesetekre utalnak, hanem az 8

9 iparban is előfrduló veszélyhelyzeteket szimulálják (pl.: valamilyen ismeretlen anyag vezetékének a kilyukadása, hrdó szivárgása). A műszaki- illetve vegyi gyakrlatkat a Ferencvársi Tűzőrség előtti szabadterületen úgy tartttuk meg, hgy a tűzőrség állmánya önállóan ldtta meg a speciális feladatkat. Az év srán különböző, az FTP által krdinált gyakrlatkn is részt vettünk. - Villams emelési gyakrlatk (Száva- Hungária kcsiszín) - Metróemelési gyakrlatk (Bp. X. Kőér u.) - Rncsvágási illetve szituációs gyakrlat (Pl: pincékben történő beavatkzás) A tvábbképzés és egyéb kiképzési tevékenységek srán gndt frdítunk a technikai eszközeink megismerésére, alkalmazhatóságára. Az állmány felkészültségéről meggyőződhettünk a tvábbképzéseken, váltáskn, gyakrlatkn, tűzesetek, illetve műszaki mentések srán, valamint az éves számnkérések alkalmával. Összességében megállapítható, hgy a személyi állmány ezen irányú ismeretei kiválóak. A tűzltó munkáhz elengedhetetlen a megfelelő fizikai állapt, melyhez jó alapt nyújt a laktanyában található kndicináló terem, melybe egy új kmbinált erőgép beszerzésére nyílt lehetőség a Ferencvársi Önkrmányzat évi támgatása jóvltából. Kmmunikációs tevékenység, tűzvédelmi felvilágsítás, prpaganda A tűzvédelmi prpaganda- és felvilágsító munkánk srán kihasználtuk a helyi sajtó és kábeltelevízió adta lehetőségeket. Az év közben többször szerepeltünk a helyi TV (9STV) műsrában, de később ez a lehetőség csökkent. Rendszeresen megjelennek a Ferencvársi újságban a tűzőrség hírei, amelyekben szerepelnek a legfntsabb tűz- és káresetek, valamint a laksságt érintő hírek. A helyi óvdák rendszeres látgatói a laktanyának, ahl a felszerelések bemutatása és a tájékztatásn kívül játéks frmában segítjük a legkisebbek ismeretszerzését. Budapest, február 28. Tisztelettel: Karas Jáns s.k. tűzltó őrnagy sztályvezető Géczi Béla s.k. tűzltó ezredes kirendeltségvezető Melléklet: 1. számú. Jelentősebb káresetek. 2. számú. A tűzőrség által tarttt gyakrlatk 2011-ben. 9

10 1. számú melléklet: Jelentősebb beavatkzásk az év srán a teljeség igénye nélkül: Február 28-án a IX. kerületben egy személygépkcsi 6 személyt gázlt. A baleset következtében négyen súlys, életveszélyes, ketten pedig súlys sérülést szenvedtek. Március 04-én a IX. kerületben egy tehergépkcsi rakterében, rakdás közben a rakmány egy személyre dőlt. A rajk kézi erővel kiszabadíttták, és a mentők súlys sérülésekkel kórházba szállíttták. Szeptember 22-én a IX. kerületben hárm emeletes épület belső födémje szakadt le. A tűzltó egységek az elsődleges életmentésen és veszélyhelyzet elhárításn felül részt vettek abban az Önkrmányzat által végrehajttt feladatban is, amelynek keretében a teljes épületet kiürítették, átköltöztették és elhelyezték a lakókat (24 órán belül). Október 11-én a IX. kerület Lónyay utcában található isklában frmalins üvegek brultak ki, melyeknek a tartalmát az egységek hmkkal felitatták és az épületet kiszellőztették. Október 12-én a IX. kerület Ferencvársi Rendező pályaudvar területén az egyik vasúti kcsiból sósav ömlött, melyet a tűzltó egységek segítségével sikerült elhárítani. Baleset történt nvember 4-én este a IX. kerületi Srksári útn, a HÉV végállmásnál. Eddig ismeretlen kkból egy idős férfi a sínekre lépett, ahl az állmásra érkező szerelvény elgázlta. Kllégáink a HÉV kcsi aló kézi erővel emelték ki a sérültet, majd adták át a mentőknek. A művelethez a kcsi megemelésére nem vlt szükség. Az idős férfi súlys sérüléseket szenvedett. December 19-én a Népligeti metró megállóban haláls kimenetelű gázlás történt. A rajk a személyt a vágányk közül kiemelték. 10

11 2. számú melléklet: Gyakrlatk 2011 évben Dátum Idő Gyakrlat Létesítmény neve Létesítmény címe Szlg. Csp :00 Begyakrló Thmas Htel 1094 Budapest, Lilim utca 44. B :00 Begyakrló City 9 Pint 1096 Budapest, raktárbázis Gubacsi út 24. C :00 Begyakrló City 9 Pint 1096 Budapest, raktárbázis Gubacsi út 24. A :00 Helyismereti City 9 Pint 1096 Budapest, raktárbázis Gubacsi út 24. B :00 Begyakrló Depchem 1097 Budapest, Kén Raktárbázis Kft. utca 8. A :00 Begyakrló Depchem 1097 Budapest, Kén Raktárbázis Kft. utca 8. B :00 Begyakrló Depchem 1097 Budapest, Kén Raktárbázis Kft. utca 8. C :00 Ellenőrző Thmas Htel 1094 Budapest, Lilim utca 44. B :00 Ellenőrző City 9 Pint 1096 Budapest, raktárbázis Gubacsi út 24. A :00 Ellenőrző Depchem 1097 Budapest, Kén raktárbázis Kft. utca 8. C :00 Begyakrló MÁV PVTK 1097 Budapest, Fék Frgalmi utca 3.. csmópnt C :00 Begyakrló MÁV PVTK 1097 Budapest, Fék Frgalmi utca 3. csmópnt A :00 Begyakrló MÁV PVTK 1097 Budapest, Fék Frgalmi utca 3. csmópnt B :00 Begyakrló Közös TMP szintű 1097 Budapest, Műszaki gyakrlat Vágóhíd utca 11. A :00 Begyakrló Közös TMP szintű 1097 Budapest, Műszaki gyakrlat Vágóhíd utca 11. B :00 Begyakrló Közös TMP szintű 1097 Budapest, Műszaki gyakrlat Vágóhíd utca 11. C :00 Ellenőrző MÁV PVTK 1097 Budapest, Fék Ferencvársi utca 3. Rendező C :00 Ellenőrző MÁV PVTK 1097 Budapest, Fék Ferencvársi A utca 3. Rendező :00 Ellenőrző MÁV PVTK 1097 Budapest, Fék B 11

12 Ferencvársi Rendező utca 3. 12

Kérem a Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat elfogadására.

Kérem a Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat elfogadására. BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLET ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Készült a Képviselő-testület 2014. szeptember 10-i ülésére Készítette: dr. Kzma Enikő alplgármesteri jgi referens Tárgy: Tájékztató a XIV. kerületi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. január 23-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. január 23-i ülésére Budapest Fővárs IX. Kerület Ferencvárs Önkrmányzata Iktató szám: 14/2014. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. január 23-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Javaslat az önkrmányzat adósságának

Részletesebben

FELÜGYELT INTÉZMÉNYEKKEL VALÓ. Visszajelző anyag KAPCSOLATTARTÁSRÓL HÓDMEZŐVÁSÁRHELY POLGÁRMESTERI HIVATALÁNÁL. Visszajelző dokumentáció.

FELÜGYELT INTÉZMÉNYEKKEL VALÓ. Visszajelző anyag KAPCSOLATTARTÁSRÓL HÓDMEZŐVÁSÁRHELY POLGÁRMESTERI HIVATALÁNÁL. Visszajelző dokumentáció. Visszajelző anyag Visszajelző dkumentáció HÓDMEZŐVÁSÁRHELY POLGÁRMESTERI HIVATALÁNÁL készített FELÜGYELT INTÉZMÉNYEKKEL VALÓ KAPCSOLATTARTÁSRÓL 2009. NOVEMBER 25. 1 Visszajelző anyag (részlet) Hódmezővásárhely

Részletesebben

Pénzügyi folyamatok felülvizsgálata

Pénzügyi folyamatok felülvizsgálata BUDAPEST XII. KERÜLET HEGYVIDÉKI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA ÁROP Pénzügyi flyamatk felülvizsgálata (WP3) 2010.02.11. Pénzügyi flyamatk felülvizsgálata ÁROP 3.A.1/B pályázat - szervezetfejlesztés

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE Készült a 2013. április 17. napján tartandó Képviselő-testületi ülésre Készítette: Müller Kinga Intézményi irdavezető Tárgy: Javaslat a szciális

Részletesebben

EURÓPA BRÓKERHÁZ ZRT. MEGFELELÉSI KÉRDŐÍV EURÓPA BRÓKERHÁZ BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Megfelelési kérdőív

EURÓPA BRÓKERHÁZ ZRT. MEGFELELÉSI KÉRDŐÍV EURÓPA BRÓKERHÁZ BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Megfelelési kérdőív Üzletszabályzat 6. sz. melléklete EURÓPA BRÓKERHÁZ BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Megfelelési kérdőív EURÓPA BRÓKERHÁZ ZRT. Oldal 1 Ügyfél neve: Ügyfélkód: Jelen kérdőív kifejezett

Részletesebben

Tisztelt Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság!

Tisztelt Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság! Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Alplgármestere Tárgy: Beszámló a RADAR Ifjúsági Infrmációs és Tanácsadó Irda. évi működéséről Tisztelt Kulturális, Oktatási és Sprt Bizttság! A RADAR Ifjúsági

Részletesebben

Nagycenki Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata

Nagycenki Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata Nagycenki Közös Önkrmányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata A Magyarrszág helyi önkrmányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. (tvábbiakban: Mötv.) 84-86.. alapján Nagycenk- Pereszteg-Fertőbz

Részletesebben

JOGSZABÁLYI KERETEK ÖSSZEFOGLALÁSA A tűzvédelemről

JOGSZABÁLYI KERETEK ÖSSZEFOGLALÁSA A tűzvédelemről JOGSZABÁLYI KERETEK ÖSSZEFOGLALÁSA A tűzvédelemről Jelen dokumentum az ÁROP-1.2.18/A-2013-2013-0012 azonosító számú Szervezetfejlesztési program az Országos Egészségbiztosítási Pénztárban című projekt

Részletesebben

Szentes Város Polgármesterétől. U-1420-3/2013. Témafelelős: Krajsóczki Sándorné

Szentes Város Polgármesterétől. U-1420-3/2013. Témafelelős: Krajsóczki Sándorné Szentes Várs Plgármesterétől U-1420-3/2013. Témafelelős: Krajsóczki Sándrné Tárgy: Tájékztató az önkrmányzati adósságátvállalásról Mell.: 1 db nyilatkzat Szentes Várs Önkrmányzata Képviselő-testülete Szentes

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Tisztelt Képviselőtársaim! Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a tvábbiakban: Áht.) előírásainak megfelelően elkészült a 2014.

Részletesebben

GJ9. számú előterjesztés

GJ9. számú előterjesztés Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Plgármcstere GJ9. számú előterjesztés Előterjeszt és a Képviselő-testület részére a Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat 2013. évi költségvetéséről

Részletesebben

A duális felsőfokú képzés alapelvei

A duális felsőfokú képzés alapelvei A duális felsőfkú képzés alapelvei 1. A duális felsőfkú képzés definíciója A duális képzés definícióját az Nftv. 108. 1.a. bekezdése tartalmazza. Eszerint duális képzés: a műszaki, infrmatika, agrár, természettudmány

Részletesebben

A kerékpározás létesítményei és azok használatához kapcsolódó ismeretek Hegyeshalom községben.

A kerékpározás létesítményei és azok használatához kapcsolódó ismeretek Hegyeshalom községben. A kerékpárzás létesítményei és azk használatáhz kapcslódó ismeretek Hegyeshalm községben. A közúti közlekedés biztnsága és zavartalansága fnts társadalmi érdek. A biztnságs és zavartalan közlekedés alapvető

Részletesebben

KÜLTERÜLETEK BIZTONSÁGA 2014-2015

KÜLTERÜLETEK BIZTONSÁGA 2014-2015 KÜLTERÜLETEK BIZTONSÁGA 2014-2015 KIEMELT, POLGÁRŐR BŰNMEGELŐZÉSI PROGRAM PROGRAMINDÍTÓ FÓRUM 2014. február 15. ELFOGADVA: AZ OPSZ 2014. JANUÁR 17-EI ELNÖKSÉGI ÜLÉSÉN HOZOTT, ELN/5/2014. SZÁMÚ HATÁROZATÁVAL

Részletesebben

Út a munkához program. Kőnig Éva Hajdúszoboszló 2009. június 9-11.

Út a munkához program. Kőnig Éva Hajdúszoboszló 2009. június 9-11. Út a munkáhz prgram Kőnig Éva Hajdúszbszló 2009. június 9-11. Az átalakítás céljai és alapelvei Célk: a segélyezettek munkaerőpiaci pzíciójának javítása, a segélyezés munka ellen ösztönző hatásának mérséklése,

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA PROJEKTSZERVEZÉSI KONCEPCIÓJA

BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA PROJEKTSZERVEZÉSI KONCEPCIÓJA Cím: 1148 Budapest, Nagy Lajs király útja 1-9. Tel.: Fax: E-mail: 06-1-2733090 06-1-2733099 felnttkepzes@bkf.hu BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA PROJEKTSZERVEZÉSI KONCEPCIÓJA Tartalmjegyzék

Részletesebben

A KIADVÁNY AZ ÖN TÁJÉKOZTATÁSÁT SZOLGÁLJA:

A KIADVÁNY AZ ÖN TÁJÉKOZTATÁSÁT SZOLGÁLJA: Mi a teendő súlys ipari baleset esetén? TISZAVASVÁRI VÁROS LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ KIADVÁNYA A KIADVÁNY AZ ÖN TÁJÉKOZTATÁSÁT SZOLGÁLJA: - a környezetében működő veszélyeses anyagkkal fglalkzó üzemekről,

Részletesebben

Szociális ügyek. Tisztelt Felhasználó!

Szociális ügyek. Tisztelt Felhasználó! Szciális ügyek Tisztelt Felhasználó! Az alábbiakban megtalálhatja a Plgármesteri Hivatal Közigazgatási Osztály Hatósági Csprt Szciálplitika által intézett leggyakribb ügyek listáját. Aktív krúak ellátása

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság 2011. november 8.-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság 2011. november 8.-i ülésére Budapest Fővárs IX. kerület Ferencvárs Önkrmányzata Iktató szám: Sz-652/2011. ELŐTERJESZTÉS A Vársfejlesztési, Vársgazdálkdási és Környezetvédelmi Bizttság 2011. nvember 8.-i ülésére Tárgy: Kerületi kmplex

Részletesebben

Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága Napsugár Idősek Klubja 1095 Budapest, Mester u. 33-35.

Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága Napsugár Idősek Klubja 1095 Budapest, Mester u. 33-35. Ferencvársi Szciális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága Napsugár Idősek Klubja 1095 Budapest, Mester u. 33-35. HÁZIREND Jóváhagyta: a HÜB 90/2012. (III. 21.) számú határzata; módsíttta: a HÜB 207/2013.

Részletesebben

A TÁMOP 3.1.7-11/2-2011-0413. Referencia intézmény az Őrségben projekt Szervezeti és Működési Szabályzata

A TÁMOP 3.1.7-11/2-2011-0413. Referencia intézmény az Őrségben projekt Szervezeti és Működési Szabályzata A TÁMOP 3.1.7-11/2-2011-0413. Referencia intézmény az Őrségben prjekt Szervezeti és Működési Szabályzata Érvényes: szerződéskötés ideje 2012. április 25-2012.któber 31. + fenntartási kötelezettség. 2012.

Részletesebben

Óvodai intézmény. Nevelési Tanácsadóba küldött gyermekek száma: 38 Szakértői Bizottsághoz küldött gyermekek száma: 16

Óvodai intézmény. Nevelési Tanácsadóba küldött gyermekek száma: 38 Szakértői Bizottsághoz küldött gyermekek száma: 16 Dunavarsány Várs Önkrmányzat Weöres Sándr Óvda 2336 Dunavarsány, Árpád u. 14. Beszámló 2012/13-as nevelési év Óvdai intézmény Statisztikai adatk: Óvda megnevezése: Weöres Sándr Óvda Férőhelyek száma: 360

Részletesebben

Kivonat Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. január 12-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. január 12-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 1 Kivnat Jászberény Várs Önkrmányzata Képviselő-testületének 2011. január 12-én megtarttt ülésének jegyzőkönyvéből 6/2011. (I. 12.). önkrmányzati határzat Jászberény Várs Közbiztnsági és Bűnmegelőzési

Részletesebben

620. témaszámú nemzetközi könyvvizsgálati standard A könyvvizsgáló által igénybe vett szakértő munkájának felhasználása

620. témaszámú nemzetközi könyvvizsgálati standard A könyvvizsgáló által igénybe vett szakértő munkájának felhasználása 620. témaszámú nemzetközi könyvvizsgálati standard A könyvvizsgáló által igénybe vett szakértő munkájának felhasználása A könyvvizsgáló által igénybevett szakértő munkája megfelelőségének értékelése 12.

Részletesebben

A Zsadányi Református Egyházközség presbitériuma

A Zsadányi Református Egyházközség presbitériuma A Zsadányi Refrmátus Egyházközség, a Zsadányi Refrmátus Általáns Iskla, mint ktatási intézménynek 15/2012. Számú presbitériumi alapító határzat alapján Alapító Okiratát az alábbiak szerint állapítja meg:

Részletesebben

Beszámoló a Heves Megyei Rendőr-főkapitányság 2014. évi tevékenységéről

Beszámoló a Heves Megyei Rendőr-főkapitányság 2014. évi tevékenységéről Ikt. sz.: 18-2 /2015/203 Heves Megyei Közgyűlés Helyben Beszámló a Heves Megyei Rendőr-főkapitányság 2014. évi tevékenységéről Tisztelt Közgyűlés! A Heves Megyei Közgyűlés 2015. évi munkatervének összeállításakr

Részletesebben

Bejelentés ipari tevékenység folytatásáról

Bejelentés ipari tevékenység folytatásáról ZALAKOMÁR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Cím: 8751 Zalakmár, Tavasz u. 13. Tel: (93) 386-017 Fax: (93) 386-037 E-mail: inf@zalakmar.hu Web: http://www.zalakmar.hu Bejelentés ipari tevékenység flytatásáról (A

Részletesebben

Egyéni álláskeresési tanácsadás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél

Egyéni álláskeresési tanácsadás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél Egyéni álláskeresési tanácsadás a Pr-Team Nnprfit Kft.-nél 1. A szlgáltatás átfgó és peratív célja A Pr-Team Nnprfit Kft. megváltztt munkaképességű munkavállalókat fglalkztató cég, ahl a tranzitfglalkztatás,

Részletesebben

Összefoglaló jelentés

Összefoglaló jelentés NEMZETI FOGYASZTÓVÉDELMI HATÓSÁG PIACFELÜGYELETI FŐOSZTÁLY Iktatószám: PIF-2090/2014. Témafelelős: Pálné Tóth Márta Összefglaló jelentés a másnak látszó, élelmiszerrel összetéveszthető termékek labratóriumi

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó a Heves Megyei Rendőr-főkapitányság 2013. évi tevékenységéről

B E S Z Á M O L Ó a Heves Megyei Rendőr-főkapitányság 2013. évi tevékenységéről 343/2014/231. Heves Megyei Közgyűlés H e l y b e n B E S Z Á M O L Ó a Heves Megyei Rendőrfőkapitányság 2013. évi tevékenységéről Tisztelt Közgyűlés! A Heves Megyei Közgyűlés 2014. évi munkatervének összeállításakr

Részletesebben

SMJV ÖNKORMÁNYZATA GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATAI ELLÁTÁSÁNAK 2008. ÉVI ÉRTÉKELÉSE

SMJV ÖNKORMÁNYZATA GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATAI ELLÁTÁSÁNAK 2008. ÉVI ÉRTÉKELÉSE Sprn Megyei Jgú Várs Önkrmányzata (9400 Sprn, Fő tér 1.) Ügyiratszám: 60865/2009. CÍM: SMJV ÖNKORMÁNYZATA GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATAI ELLÁTÁSÁNAK 2008. ÉVI ÉRTÉKELÉSE Előterjesztő: Abdai

Részletesebben

KÖMLŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZFOGLALKOZTATÁSI TERVE

KÖMLŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZFOGLALKOZTATÁSI TERVE KÖMLŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZFOGLALKOZTATÁSI TERVE 2009 A közfglalkztatási terv célja A közfglalkztatási terv elkészítésének célja a szciális igazgatásról és szciális ellátáskról szóló törvény (1993.

Részletesebben

A képzés célja. A képzés jellemzői

A képzés célja. A képzés jellemzői 1 Intézményvezetők felkészítése az intézményi önértékeléshez, a tanfelügyeleti ellenőrzéshez és a pedagógus-minősítéshez kapcslódó intézményvezetői feladatk ellátására A TÁMOP 3.1.15-14-2014-001 Köznevelési

Részletesebben

Testületi ülés. 2015. február 25. Rendelet:1-2-ig. Határozat:4-15-ig

Testületi ülés. 2015. február 25. Rendelet:1-2-ig. Határozat:4-15-ig Testületi ülés 2015. február 25. Rendelet:1-2-ig Határzat:4-15-ig (0 Tartalmjegyzék Testületi ülés 1 Tartalmjegyzék 2 4/2015(11.25.)számú Határzat a napirend elfgadásáról 3 Beszámló a két ülés közötti

Részletesebben

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT A New West Kft. számára kiemelt fntsságú cél a www.newwest.hu látgatói által rendelkezésre bcsáttt személyes adatk védelme, a látgatók infrmációs önrendelkezési jgának biztsítása.

Részletesebben

A KÖNYVKIADÁS KOLLÉGIUMA MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA. A Könyvkiadás Kollégiuma meghívásos pályázatot hirdet, amelyre meghívja a :

A KÖNYVKIADÁS KOLLÉGIUMA MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA. A Könyvkiadás Kollégiuma meghívásos pályázatot hirdet, amelyre meghívja a : A KÖNYVKIADÁS KOLLÉGIUMA MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA nline módn történő pályázat benyújtására A Könyvkiadás Kllégiuma meghíváss pályázatt hirdet, amelyre meghívja a : Könyvtárellátó Kiemelkedően Közhasznú

Részletesebben

ÜGYVITELI SZABÁLYZAT

ÜGYVITELI SZABÁLYZAT ÜGYVITELI SZABÁLYZAT Az Internatinal Plice Assciatin (Nemzetközi Rendőrszövetség) Magyar Szekció Elnöksége (tvábbiakban Elnökség) az Egyesületekről szóló 1989. évi II. tv. és Alapszabályának rendelkezéseire

Részletesebben

Kódszám: GOP-2010-2.1.1/A. A mikro- és kisvállalkozások jövedelemtermelı képességének növelése technológiai fejlesztésen, korszerősítésen keresztül.

Kódszám: GOP-2010-2.1.1/A. A mikro- és kisvállalkozások jövedelemtermelı képességének növelése technológiai fejlesztésen, korszerősítésen keresztül. Mikr- és kisvállalkzásk technlógia fejlesztése Kódszám: GOP-2010-2.1.1/A Alapvetı cél A mikr- és kisvállalkzásk jövedelemtermelı képességének növelése technlógiai fejlesztésen, krszerősítésen keresztül.

Részletesebben

KÉRELEM. Alulírott kérem, hogy gyermeke(i)m részére a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot szíveskedjenek megállapítani.

KÉRELEM. Alulírott kérem, hogy gyermeke(i)m részére a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot szíveskedjenek megállapítani. KÉRELEM Alulírtt kérem, hgy gyermeke(i)m részére a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jgsultságt szíveskedjenek megállapítani. NYILATKOZAT A) Személyi adatk 1. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre

Részletesebben

A HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA HATÁLYOS: 2009. JÚLIUS ELSEJÉTŐL KÉSZÍTETTE: NÉMETH TAMÁSNÉ IGAZGATÓ

A HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA HATÁLYOS: 2009. JÚLIUS ELSEJÉTŐL KÉSZÍTETTE: NÉMETH TAMÁSNÉ IGAZGATÓ Hunyadi Mátyás Általáns Iskla 9072 Nagyszentjáns Árpád u. 11/a Telefn/fax: 96/544-040 E-mail: humaisk@vipmail.hu Hnlap: www.humaisk.hu OM: 03 06 01 A HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

Közgyógyellátás és a jogosultság nyilvántartása

Közgyógyellátás és a jogosultság nyilvántartása Közgyógyellátás Hatósági ügy neve: Közgyógyellátás és a jgsultság nyilvántartása A hatáskörrel Gyógyszerkeret megállapítására: jegyző székhelye szerinti MEP rendelkezdő szerv neve Közgyógyellátási igazlvány

Részletesebben

Felhívás Kazincbarcika és vonzáskörzete munkahelyteremtése fejlesztése

Felhívás Kazincbarcika és vonzáskörzete munkahelyteremtése fejlesztése Felhívás a Kazincbarcika és vnzáskörzete munkahelyteremtése fejlesztése című és SH1/1 számú prjekt keretében megvalósíttt Vállalkzásk munkahelyteremtést szlgáló támgatása pályázati alap szakmai értékelői

Részletesebben

Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság és Önkéntes Tűzoltó Egyesület közötti Megállapodás megkötésének részletes szabályai

Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság és Önkéntes Tűzoltó Egyesület közötti Megállapodás megkötésének részletes szabályai Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság és Önkéntes Tűzoltó Egyesület közötti Megállapodás megkötésének részletes szabályai ( A tűzoltósági főfelügyelő 1635/1/2012/ÁLT. és 1635/2/2012. ÁLT. levelei alapján) I.

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS A ZAGYVARÉKASON MŰKÖDŐ TÁRSADALMI SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA

PÁLYÁZATI KIÍRÁS A ZAGYVARÉKASON MŰKÖDŐ TÁRSADALMI SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA PÁLYÁZATI KIÍRÁS A ZAGYVARÉKASON MŰKÖDŐ TÁRSADALMI SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA Zagyvarékas Község Képviselő-testülete anyagilag is támgatni kívánja a település területén működő társadalmi szervezetek működését,

Részletesebben

Balatonederics Települési Önkormányzat. könyvtárának. Könyvtárhasználati szabályzat

Balatonederics Települési Önkormányzat. könyvtárának. Könyvtárhasználati szabályzat Balatnederics Települési Önkrmányzat könyvtárának Könyvtárhasználati szabályzat A szabályzatt megtárgyalta Balatnederics települési Önkrmányzatának Képviselőtestülete és jóváhagyta 65/2007. (IV. 26.) számú

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program I. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Prgram Múzeumk isklabarát fejlesztése és ktatási-képzési szerepének infrastrukturális erısítése c. pályázati felhívásáhz Kódszám: TIOP 1.2.2/09/1

Részletesebben

Szentlőrinc, 2009. augusztus 31.

Szentlőrinc, 2009. augusztus 31. Szentlőrinc, 2009. augusztus 31. 1. ldal, összesen: 9 TARTALOMJEGYZÉK 1. A szabályzat feladata, érvényessége... 3 4. Az IPR-t megvalósító szervezet felépítése, a menedzsment helye a szervezetben... 4 4.5.

Részletesebben

CIN-BORA túracsoport Alapszabálya

CIN-BORA túracsoport Alapszabálya CIN-BORA túracsprt Alapszabálya 1. Általáns rendelkezések 1) A társadalmi szervezet neve: CIN-BORA túracsprt Rövidített neve: CIN-BORA. 2) Székhelye: BKV Zrt. Cinkta Autóbusz telephely 1165- Budapest,

Részletesebben

Helyi (térségi) foglalkoztatási tanácsadás

Helyi (térségi) foglalkoztatási tanácsadás 1. A szlgáltatás célja Helyi (térségi) fglalkztatási tanácsadás 1.1. Átfgó cél A szlgáltatás célja, szakmai, módszertani segítségnyújtással hzzájárulni az adtt térségben, településen a fglalkztatási helyzet

Részletesebben

Fennmaradási engedélyezési eljárás

Fennmaradási engedélyezési eljárás Lakssági tájékztató Lakssági tájékztató a fennmaradási engedélyezési eljárás 2013. január 1 jén hatályba lépő új szabályairól Milyen esetben kérhető, és ki kérhet fennmaradási engedélyt? Fennmaradási engedély

Részletesebben

I. A felosztandó jogdíjak alanyai

I. A felosztandó jogdíjak alanyai A Magyar Hanglemezkiadók Szövetségének Felsztási Szabályzata A Magyar Hanglemezkiadók Szövetsége (MAHASZ) által kezelt jgdíjakat a Szövetség közgyűlésének 2006. április 21-én hztt határzata (2007. február

Részletesebben

-tts. számú előterjesztés

-tts. számú előterjesztés Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Plgármcstere -tts. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat 201 évi költségvetéséről

Részletesebben

Gyöngyösi Katasztrófavédelmi Kirendeltség. Jásziványi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2013. évi szakmai értékelése

Gyöngyösi Katasztrófavédelmi Kirendeltség. Jásziványi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2013. évi szakmai értékelése Gyöngyösi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Szám: 95-6/2014/GYKK Jásziványi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2013. évi szakmai értékelése A Jásziványi ÖTE II-es típusú együttműködési megállapodást kötött a Gyöngyösi

Részletesebben

Előterjesztés Medina Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. április 2-án tartandó ülésére

Előterjesztés Medina Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. április 2-án tartandó ülésére Előterjesztés Medina Község Önkrmányzat Képviselő-testülete 2015. április 2-án tartandó ülésére Tárgy: Helyi civil szervezetek számára 2015. évi működési pályázat meghirdetése Előterjesztő és előadó: Vén

Részletesebben

BUDAPEST XII. KERÜLET HEGYVIDÉKI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA ÁROP

BUDAPEST XII. KERÜLET HEGYVIDÉKI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA ÁROP BUDAPEST XII. KERÜLET HEGYVIDÉKI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA ÁROP Kncepcinális terv (WP2) 2010.03.29. Kncepcinális terv ÁROP 3.A.1/B pályázat kapcsán készített szervezetfejlesztési javaslat TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ az Újpesti Építészeti Tervtanács működésével kapcsolatban

TÁJÉKOZTATÓ az Újpesti Építészeti Tervtanács működésével kapcsolatban 1042 Budapest, István út 15. 231-3173, Fax.: 231-3175 fepitesz.irda@ujpest.hu Budapest Fővárs IV. kerület Újpest Önkrmányzat POLGÁRMESTERI HIVATAL POLGÁRMESTERI KABINET FŐÉPÍTÉSZI IRODA TÁJÉKOZTATÓ az

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozásoknak nyújtott tanácsadás

Mikro-, kis- és középvállalkozásoknak nyújtott tanácsadás Mikr-, kis- és középvállalkzásknak nyújttt tanácsadás 1. A szlgáltatás célja 1.1. Átfgó cél A szlgáltatás célja, hgy a már mőködı mikr-, kis- és középvállalkzásk ismereteinek bıvítése révén hzzájáruljn

Részletesebben

GJ l. számú előterjesztés

GJ l. számú előterjesztés Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Plgármcstere GJ l. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére az állami fenntartású köznevelési intézmények működtetési tapasztalatairól

Részletesebben

ALKALMASSÁGI ÉS MEGFELELÉSI KÉRDŐÍV Jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező személyek részére A 2007.évi CXXXVIII.

ALKALMASSÁGI ÉS MEGFELELÉSI KÉRDŐÍV Jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező személyek részére A 2007.évi CXXXVIII. ALKALMASSÁGI ÉS MEGFELELÉSI KÉRDŐÍV Jgi személyek és jgi személyiséggel nem rendelkező személyek részére A 2007.évi CXXXVIII. törvény alapján 1 Jelen kérdőív a befektetési vállalkzáskról és az árutőzsdei

Részletesebben

A budapesti kerékpáros közlekedés fejlesztési koncepciója

A budapesti kerékpáros közlekedés fejlesztési koncepciója A budapesti kerékpárs közlekedés fejlesztési kncepciója 2013 Tartalm 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 3 Szakmai és civil szervezetekkel való együttműködés... 9 2. BEVEZETÉS...12 2.1. llleszkedés a magasabb szintű

Részletesebben

RÉVFÜLÖPI ÁLTALÁNOS ISKOLA 176001 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

RÉVFÜLÖPI ÁLTALÁNOS ISKOLA 176001 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA RÉVFÜLÖPI ÁLTALÁNOS ISKOLA 176001 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HATÁLYA A szervezeti és működési

Részletesebben

Aktuális és jövőbeni jogszabályi változások a bejelentés köteles tűzvédelmi szolgáltatások terén

Aktuális és jövőbeni jogszabályi változások a bejelentés köteles tűzvédelmi szolgáltatások terén Aktuális és jövőbeni jogszabályi változások a bejelentés köteles tűzvédelmi szolgáltatások terén Barta-Vámos László tű. százados 2013.06.05-06. Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

Részletesebben

Magyarország szolgálatában a biztonságért! Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Magyarország szolgálatában a biztonságért! Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Magyarország szolgálatában a biztonságért! Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 1 Miért volt szükséges a megalkotása? 1999. évi LXXIV. Tv. korrekciója Polgári védelmi szervezetek működése Tűzvédelem

Részletesebben

21.SZÁMÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

21.SZÁMÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 21.SZÁMÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Misklc, 2012. december 1. Nagy Varga Dezsőné igazgató Diákönkrmányzat Szervezeti és Működési Szabályzat 2. ldal Tartalm I.

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTERE. Tisztelt Képviselő-testület!

ALPOLGÁRMESTERE. Tisztelt Képviselő-testület! BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLET ALPOLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZAT Tárgy: Sürgősségi indítvány Tisztelt Képviselő-testület! A Budapest Fővárs XVI. Kerület Önkrmányzat SZMSZ-e lehetőséget ad sürgősségi indítvány

Részletesebben

á',c}. szám ú előterjesztés

á',c}. szám ú előterjesztés Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Plgármestere á',c}. szám ú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat költségvetéséről szóló

Részletesebben

Budapest Főváros X. Kőbányai Önkormányzat Kékvirág Óvoda Házirendje. Kőbányai Önkormányzat Kékvirág Óvoda

Budapest Főváros X. Kőbányai Önkormányzat Kékvirág Óvoda Házirendje. Kőbányai Önkormányzat Kékvirág Óvoda Budapest Fővárs X. Kőbányai Önkrmányzat Kékvirág Óvda Házirendje Bevezetés: Az intézmény neve: Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Kékvirág Óvda Székhelye, címe: 1107 Budapest X. Kékvirág u.

Részletesebben

A népfőiskola a szó megszokott értelmében sem nem iskola, sem nem főiskola. Itt nem a tanároknak kell kérdezgetniük, feleltetniük a tanulókat.

A népfőiskola a szó megszokott értelmében sem nem iskola, sem nem főiskola. Itt nem a tanároknak kell kérdezgetniük, feleltetniük a tanulókat. A népfőiskla a szó megszktt értelmében sem nem iskla, sem nem főiskla. Itt nem a tanárknak kell kérdezgetniük, feleltetniük a tanulókat. Éppen ellenkezőleg: a tanulóknak kell kérdéseket föltenniük a tanárknak,

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület

Budapest Főváros X. kerület Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Plgármestere t~f). számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat költségvetéséről szóló.../2013.

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL SZOCIÁLIS ÉS GYÁMHIVATALA. Tisztelt Jegyző Asszony/Tisztelt Jegyző Úr!

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL SZOCIÁLIS ÉS GYÁMHIVATALA. Tisztelt Jegyző Asszony/Tisztelt Jegyző Úr! KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL SZOCIÁLIS ÉS GYÁMHIVATALA Ügyszám: 09/101-1/2011. Ügyintéző: Körtvélyfáyné dr. Sztán Kinga Elérhetőség: 34/515-185 Tárgy: Tájékztatás jgszabály módsításról Valamennyi

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. június 28-ai ü l é s é r e

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. június 28-ai ü l é s é r e KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 594-5/2007. ELİTERJESZTÉS a Kmárm-Esztergm Megyei Közgyőlés 2007. június 28-ai ü l é s é r e Tárgy: A Kmárm-Esztergm Megyei Önkrmányzat 2007. évi költségvetésérıl

Részletesebben

SZÉKELY ERIKA. Szaktanácsadás támogatási lehetőségei a VP 2014-2020 időszakában. Kecskemét, 2014. 05.16.

SZÉKELY ERIKA. Szaktanácsadás támogatási lehetőségei a VP 2014-2020 időszakában. Kecskemét, 2014. 05.16. SZÉKELY ERIKA Szaktanácsadás támgatási lehetőségei a VP 2014-2020 időszakában Kecskemét, 2014. 05.16. Hangsúlyban a tudásátadás és az innváció A VP 2014-2020-ban a tudásátadás és az innváció előmzdítása

Részletesebben

LOGO-VIR Oktatási terv. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Kontrolling (vezetői információs) rendszer oktatási terve

LOGO-VIR Oktatási terv. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Kontrolling (vezetői információs) rendszer oktatási terve PMJVÖ Kntrlling (vezetői infrmációs) rendszer LOGO-VIR Oktatási terv Pécs Megyei Jgú Várs Önkrmányzata Kntrlling (vezetői infrmációs) rendszer ktatási terve Daten-Kntr Számítástechnikai Fejlesztő és Szlgáltató

Részletesebben

HírAdó Extra. 2013. szeptember 4. Az Év Adótanácsadó és Transzferár-tanácsadó Cége Európában Az Év Adótanácsadó Cége Közép-Európában

HírAdó Extra. 2013. szeptember 4. Az Év Adótanácsadó és Transzferár-tanácsadó Cége Európában Az Év Adótanácsadó Cége Közép-Európában Az Év Adótanácsadó és Transzferár-tanácsadó Cége Európában Az Év Adótanácsadó Cége Közép-Európában Internatinal Tax Review Eurpean Tax Awards 2013 HírAdó Extra 2013. szeptember 4. Tartalmjegyzék Hatéknyabb

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSOK HATÁROK NÉLKÜL

SZOLGÁLTATÁSOK HATÁROK NÉLKÜL SZOLGÁLTATÁSOK HATÁROK NÉLKÜL Szélesebb fgyasztói kínálat, jbb ár-érték arány és könnyebb hzzáférhetőség a szlgáltatáskhz a szlgáltatási irányelvnek köszönhetően MIT NYERHET FOGYASZTÓKÉNT A SZOLGÁLTATÁSI

Részletesebben

ELSZÁMOLÓEGYSÉGES NYILVÁNTARTÁSI RENDSZER SZABÁLYZATA

ELSZÁMOLÓEGYSÉGES NYILVÁNTARTÁSI RENDSZER SZABÁLYZATA Budapest Országs Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár RENDSZER SZABÁLYZATA Hatálys: 2010. július 1. Elfgadva: 2010. június 28. Tartalm 1. Bevezetés... 3 2. Alapelvek... 3 2.1 Igazságsság... 3 2.2 Pntsság...

Részletesebben

ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÁS Az UniCredit Bank Hungary Zrt. által nyújtott szabad felhasználású, hitelkiváltási- és lakáscélú jelzáloghitelekről

ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÁS Az UniCredit Bank Hungary Zrt. által nyújtott szabad felhasználású, hitelkiváltási- és lakáscélú jelzáloghitelekről Hatálys 2015.02.01-től ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÁS Az UniCredit Bank Hungary Zrt. által nyújttt szabad felhasználású, hitelkiváltási- és lakáscélú jelzálghitelekről készült a Fgyasztónak nyújttt hitelről szóló

Részletesebben

Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Pécs, Egyetem u. 2. BESZÁMOLÓ

Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Pécs, Egyetem u. 2. BESZÁMOLÓ Baranya Megyei Gyermekvédelmi Közpnt Pécs, Egyetem u. 2. BESZÁMOLÓ 2009. év Készítette: Illés Tibrné Gazd. Vez. BESZÁMOLÓ 2009. év A Baranya Megyei Gyermekvédelmi Közpnt 2009. költségvetése az alábbiak

Részletesebben

Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv - 2015 A Duna-vízgyűjtő magyarországi része. 1-1. háttéranyag: Felszíni víztestek kijelölésének felülvizsgálata

Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv - 2015 A Duna-vízgyűjtő magyarországi része. 1-1. háttéranyag: Felszíni víztestek kijelölésének felülvizsgálata Vízgyűjtő-gazdálkdási Terv - 2015 A Duna-vízgyűjtő magyarrszági része 1-1. háttéranyag: Felszíni víztestek kijelölésének felülvizsgálata Felszíni víztestek kijelölése Módszertan Vízflyás víztestek felülvizsgálata

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2010.11.12. COM(2010) 662 végleges 2010/0325 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA a külső határk átlépésére jgsító és vízummal ellátható úti kmányk listájáról,

Részletesebben

80/1999. (VI. 11.) Korm. rendelet

80/1999. (VI. 11.) Korm. rendelet 80/1999. (VI. 11.) Krm. rendelet a telepengedély alapján gyakrlható ipari és szlgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről A Krmány a telepengedély alapján gyakrlható ipari és szlgáltató

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. január 23-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. január 23-i ülésére Budapest Főváros I. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 4/2014. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. január 23-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: A Ferencvárosi óvodák és a Ferencvárosi

Részletesebben

Magánszemélyek kommunális adója

Magánszemélyek kommunális adója Magánszemélyek kmmunális adója Magánszemélyek kmmunális adójával kapcslats ügyintézés Ügyintéző: Bali András (92-461-001) Ügyintézés: az ügyfél bejelentése alapján (lásd ügymenet leírás) Ügyintézés határideje:

Részletesebben

1 Gf. szám ú előterjesztés

1 Gf. szám ú előterjesztés Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Plgármestere 1 Gf. szám ú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat költségvetési gazdálkdásának

Részletesebben

LURKÓHÁZ ÓVODA 1202. Budapest, Mártírok u. 205/b. Ikt.sz.: 95/2011. Házirend. Budapest, 2011.

LURKÓHÁZ ÓVODA 1202. Budapest, Mártírok u. 205/b. Ikt.sz.: 95/2011. Házirend. Budapest, 2011. LURKÓHÁZ ÓVODA 1202. Budapest, Mártírk u. 205/b. Ikt.sz.: 95/2011. Házirend Budapest, 2011. 1. Bevezetés A házirend területi hatálya: A nevelési intézménybe való belépéstől a jgszerű elhagyásig terjedő

Részletesebben

JELENTÉS. Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2010. évi ellenőrzéséről. 1033 2010. december

JELENTÉS. Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2010. évi ellenőrzéséről. 1033 2010. december JELENTÉS Szeged Megyei Jgú Várs Önkrmányzata gazdálkdási rendszerének 2010. évi ellenőrzéséről 1033 2010. december 3. Önkrmányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság Átfgó Ellenőrzési Főcsprt Iktatószám:

Részletesebben

- 1 - Biztonság. Különleges szabályok. Együttes rendeletek. Vizsgálat iránya. Jelölés. Hatósági személyzet

- 1 - Biztonság. Különleges szabályok. Együttes rendeletek. Vizsgálat iránya. Jelölés. Hatósági személyzet Dr. Búza László: Háziasíttt patás állatk, lőtt-és tenyésztett vadak húsának hatósági állatrvs által végzett vizsgálatáhz szükséges különleges vizsgálati eljárás a napi húsvizsgálati gyakrlatban. Háziasíttt

Részletesebben

TÁMOP - 3.3.14.B-14/1. Hazai és nemzetközi testvériskolai kapcsolatok kialakítása

TÁMOP - 3.3.14.B-14/1. Hazai és nemzetközi testvériskolai kapcsolatok kialakítása TÁMOP - 3.3.14.B-14/1 Hazai és nemzetközi testvérisklai kapcslatk kialakítása Pályázók köre: általáns iskla, szakiskla, gimnázium, szakközépiskla, alapfkú művészeti iskla fenntartói Támgatás vehető igénybe:

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS

ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS Gyermekjátékk (játék babák, játék babakcsik, lövedékes játékk, fnószálak és tapadókrngs játékk) kémiai, illetve mechanikai biztnságsságának vizsgálatáról Budapest, 2014. július NEMZETI

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár 4400 Nyíregyháza, Szabadság tér 2. Verzió: Hatályos :

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár 4400 Nyíregyháza, Szabadság tér 2. Verzió: Hatályos : Móricz Zsigmnd Megyei és Vársi Könyvtár 4400 Nyíregyháza, Szabadság tér 2. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Verzió: Hatálys : Jóváhagyta :... Csntsné Maleczki Ilna mb. igazgató Nyilvántartási szám: Átvette:.

Részletesebben

KISVÁLLALKOZÁSOK ÚJ ADÓZÁSI LEHETŐSÉGEI 1

KISVÁLLALKOZÁSOK ÚJ ADÓZÁSI LEHETŐSÉGEI 1 A KISVÁLLALKOZ LLALKOZÁSOK TÉTELES TELES ADÓJA A 2012.évi CXLVII. törvény teremtette meg a lehetőségét annak, hgy a törvényben meghatárztt vállalkzásk tételes adót, közismert nevén KATÁT válasszanak. 1

Részletesebben

AZ ISKOLAI KÖNYVTÁR MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ ISKOLAI KÖNYVTÁR MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZEGEDI MŰSZAKI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI KÖZÉPISKOLA ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT I. számú melléklete AZ ISKOLAI KÖNYVTÁR MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2009 Szegedi Műszaki és Környezetvédelmi

Részletesebben

V. évfolyam 1. szám 2 0 1 1. február

V. évfolyam 1. szám 2 0 1 1. február V. évflyam 1. szám 2 0 1 1. február Kiadja: Úri Község Önkrmányzata Az Önkrmányzati Híradóban a közfeladatkkal kapcslats hirdetmények és tájékztatók jelennek meg, így az újságt tvábbra is ingyenesen juttatjuk

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ III. KÖTET FELADATLEÍRÁS - A PÉCS2010 EURÓPA KULTURÁLIS FİVÁROSA PROGRAM BERUHÁZÁ-

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ III. KÖTET FELADATLEÍRÁS - A PÉCS2010 EURÓPA KULTURÁLIS FİVÁROSA PROGRAM BERUHÁZÁ- AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ III. KÖTET FELADATLEÍRÁS - A PÉCS2010 EURÓPA KULTURÁLIS FİVÁROSA PROGRAM BERUHÁZÁ- SAIHOZ KAPCSOLÓDÓ KOMPLEX MÉRNÖKI SZOLGÁLTATÁSOK - Pécs2010 EKF prgram TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETİ...

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT ( módosításokkal egységes szerkezetben )

ALAPÍTÓ OKIRAT ( módosításokkal egységes szerkezetben ) ALAPÍTÓ OKIRAT ( módsításkkal egységes szerkezetben ) Amely abból a célból készült, hgy az 1. pntban megjelölt alapítók az 1959. évi IV. törvény a Plgári Törvénykönyv 74/A -a és a közhasznú szervezetekről

Részletesebben

HÁZIREND. Hort, 2013. július 1.

HÁZIREND. Hort, 2013. július 1. HÁZIREND Hrt, 2013. július 1. Kedves Olvasó! Kérem Önt, hgy ezen Házirendet, mely a Hrti Szciális Ellátó Intézmény belső életének rendjét tartalmazza, szíveskedjen figyelmesen ellvasni, megismerni és lyan

Részletesebben

Hivatalos név: BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Postai cím: Városház u. 9-11. Város/Község: Budapest

Hivatalos név: BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Postai cím: Városház u. 9-11. Város/Község: Budapest I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatals Lapja TÁJÉKOZTATÓ AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYÉRŐL I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) Hivatals név: BVK HOLDING Budapesti

Részletesebben

I. Nyíregyházi VIDOR félmaraton futóversenyt. A VIDOR fesztivállal kapcsolatos tudnivalók, részletek a www.vidorfest.hu weboldalon olvashatóak.

I. Nyíregyházi VIDOR félmaraton futóversenyt. A VIDOR fesztivállal kapcsolatos tudnivalók, részletek a www.vidorfest.hu weboldalon olvashatóak. I. Nyíregyházi VIDOR Félmaratn futóverseny A Nyírségi Futók Sprtegyesület Nyíregyháza Megyei Jgú Várs Önkrmányzatának támgatásával 2014. 09. 06-án a XIII. VIDOR fesztivál keretében megrendezi az I. Nyíregyházi

Részletesebben