Filius Ágnes: Szubjektív beszámoló a Coaching Campről

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Filius Ágnes: Szubjektív beszámoló a Coaching Campről"

Átírás

1 Mgyr Cochszemle Konfliktus, empáti, kommunikáció Jegyzetek [1] Rzlet z 1984-es esemény meghívójából. [2] A csoportok működéről bővebben lásd Crl Rogers: Tlálkozások: A személyközpontú csoport című könyvét. megérintett egy-egy tém, workshop, elődás. Filius Ágnes: Szubjektív beszámoló Coching Cmpről Nem tudtunk sok, párhuzmos progrmon egyszerre rzt venni, de szkemberek megígérték, hogy workshopokt legjobb igyekezetük szerint ismét megtrtják, hogy kinek válsztni kellett, z se mrd- A jon le ezekről z élményekről. Aki pedig június e közt gárdonyi Vitl egyáltlán nem tudott eljönni z megtpsz- Hotel Nutisbn megrendezett Co- tlhss, hogy mit jelent Coching Cmpen ching 90 perces módszertni tnulás. Cmp szervezői, Bölcskei Mónik, Wielnd Veronik Bognár Blázs Megpróbáljuk csokorb szedni zokt z érde- olyn progrmot állított össze, mely során kes értékes eseményeket is, melyeken ngyon sok coching irányzt lehetőséget k- nem tudtunk ott lenni, tudósítni. Ezért z pott bemuttkozásr. A rztvevők számár időrendet hívtuk segítségül hhoz, hogy zonbn ebből gzdg plettáról nem kellett mindent kivenni. A rendezvény számtln progrm közül ne hgyjunk ki sen- lz kit. Ősszel mi is (újr) rzt veszünk z cmp-jellege lehetőséget dott rá, hogy csk ismételten megtrtndó workshopokon, rr trtsnk igényt, mi számukr fontos. kkor szubjektív elemekkel átszőtt tudósítást Egyben önismereti utzás is volt rendez- kpnk hírleveleink olvsói ezekről prog- vény, hiszen z is előfordult, hogy vlki rmokról is. egyféle célll érkezett, de után már máshogy utzott hz, mivel közben rengeteg olyn új Amiről csupán visszhngokból értesül- impulzus érte, mi elgondolkodttt. tünk A Coching Cmp történét szinte lehetetlen Rendkívül gzdg volt már felüte is Co- pontosn végigkövetni. Törekszünk z objek- ching Cmpnek. Dr. Bodó Péter Dr. tivitásr, mégsem sikerült teljesen kizárni z Bodóné Horváth Vléri Személyiség-co- egyéni véleményt, mert minket is erősen ching 65 gykorltbn címmel bemuttót

2 Mgyr Cochszemle Konfliktus, empáti, kommunikáció trtott rról, hogy milyen lklmzott munk- z ő esetükben vezetői kompetenciák módszereik cspt folymtik vnnk, mi együttműködek fejleszte. Mjd nvigációs segítséget nyújt gykorló co- szerencsénk volt egy olyn másik kvárium- chnk gykorltot is megszemlélnünk, melyre személyiség coching komplex témkörében. cochee nem volt felkzítve. Többen említették érdekes témfelvete mi- Eközben szekciótermekben két, ugynilyen tt Ferenc érdekes bemuttó zjlott. Márton Mónik Wingwve coching bemuttóját. A szkem- Trnzkció Anlízis (TA) kommunikációs, ber ennek során egyedülálló, látványos személyiség elméletének filozófiáj eszkö- módszert ismertetett, mely stressz-coch- zeinek segítségével zt muttt be, hogyn ing, feloldás, hsználhtó mindez z egyéni, csoport, felkzül megterhelő érzelmi állpotok tem cochingr, sőt szervezetfejlesztre feloldás területén gyors, pontos, htásos. egyránt. Ezzel párhuzmosn Hős Útj Projekt trtott A Coching Cmp egyik szervezője, Wielnd bemuttót z EMBER-ről. A Hős útjánk z ál- Veró pedig moderáció lklmzásávl is- tluk újr lkotott 5 állomásán mentek végig mertette meg rztvevőket. Ennek során oly módon, hogy közben megnézték, hogy z beleláthttk z érdeklődők ennek z egysze- életünk során mit jelentenek z egyes állomá- rű, de ngyszerű eszköznek hsználtáb, sok, négyük melyet bármilyen csoportos fejleszti hely- (Hegedűs Dór, Kurucz Blázs, Mdi Kriszt zetben lklmzhtnk kőbbiekben. A Soós Judit) áltl bemuttott, mindenki színes táblák, skálák, ppírdrbkák Veró megelégedére keze ltt szinte külön életre keltek, má- kőbbi npokon teljesítmény mit is Leukó blokádok tnulhtunk belőlük. A meglepet-vendégükként meghívott Turi Léd áltl fcilitált interktív sodlgos workshop során több szinten, több érzék- elsődlegest. Vgy fordítv? szerv, z elme érzek bevonásávl, több hős útjánk ruházták fel z A np végén Vrg Izbell, ki színzként lépcsőben jutttták egyre mélyebbre z érdeklődőket trtlomml cochként is dolgozik, egy interktív be- megértében, szélget mjd egyre mgsbbr nnk tudtosításá- keretében válszolt zokr kérdekre, melyek zt firttták többek közt, bn. hogy miért indult el segítővé válás útján, Az ebéd után még több, párhuzmos progrm mi célj ezzel hivtássl. közül lehetett válsztni. A közeli lovrdához Második np reggelén négy, párhuzmos utóbusz szállított z érdeklődőket, hol is szekcióül közül z egyikben, Coching ló-sszisztált feldtokon keresztül muttt Tem (Bite Brbr, Lerf Andre, Siklós Br- be Szbó Mrcell Kiss Csb, hogy folyik br) bemuttkozóján kretív eszközök 66

3 Mgyr Cochszemle sorát ismerhették meg rztvevők. Konkrét Konfliktus, empáti, kommunikáció Sllngmentes jelenlét példákon keresztül muttták be csoport A tábor időszkánk számos rztvevő sze- szkértői zt, hogyn tnulunk, hogyn szer- rint z egyik legmélyebb htásokt kiváltó zünk tpsztltot rról, hogy mi mennyire progrmj Erős Il nevéhez kötődik, ki kretívk vgyunk. Hogyn is éljük meg s- Gestlt lpon működő cochingról trtott ját kretivitásunkt, megmutttk többféle egy kvárium- típusú bemuttót. Ennek során kretív eszközt különböző szituációkbn mű- Il z egz plenáris teremben rzt vevő, kö- köde közben. Eszközeik sor számtln zel száz hllgtóbn váltott ki egyszerre volt: térben tlálhtó tárgyktól, térben közös érzeket, szbdított fel gondolto- vló sját mozgásunkig felhsznált szimbó- kt. lumokig végtelen volt sor. Folymtosn szociális túlélőkzleteinket, sllngjinkt hsználjuk, Kovács Év Bozóki Márt pedig z ellenál- minek htásár fegyelmezettekké válunk, lás, kezelével ugynkkor ellehetetlenül kontktus fogllkozott. Ennek során olyn kommunikáci- mg vlójábn másokkl sját mgunk- ós együttműködt segítő kzségeket kl - kezdte bemuttkozóját szkember. ismertettek meg vezetőedzők közönség- Sllngmentes jelenlét- így definiált Il zt gel, z z állpotot, mikor gyomrunkbn érezzük együttműködő energetizáló, kár munk, zt htást, mivel kongruens z is, mit kár mondunk. Minden más pedig nem más, mint illetve melyek visszjelzek döntő mgánéleti fontosságúk környezet kilkítás fenntrtás szempontjából. A hrmdik np szekcióprogrmj csupán csk díszítő elem, mi ezt z érzelmi htást kioltj. A zsigeri őszinteség megnyilvá- során nulásánk Bölcskei Mónik megmuttt, hogy miben lehetőségét, z üzleti élet törvényei szerinti működt, coch jelen- más z ADHD Coching. Hogyn ismerhető fel létének, illetve gondolti, érzeti eltűnének z ügyfelekben z ADHD tünetei, mire kell coching folymtáb vló visszjövete- egy cochnk odfigyelnie, mikor ügyfelein lének lehetőségeit is vizsgált Il z elődás zreveszi tudtosítj mgábn, illetve során. H folytonosn pásztázzuk, vizsgál- cochee-bn is zt, hogy ők ADHD-sok. Ho- juk bensőnkben zjló jelzeket, ezek gyn lehet ennek ellenére vgy inkább e szerint hldunk, jó útr kerültünk - zárt z mellett fejleszteni őket. Mónik rztve- elődását Gestlt-lpokon dolgozó coch. vők áltl hozott esetekkel dolgozott, zokt 90 perc dt lehetőségek között igyekezett Konfrontálv támogtni: A Chllenging feldolgozni, legfontosbb sikerkritériumo- Coching kt kiemelni. A sikeres cochként vló működhez dott újbb eszközöket Ábri Judit Eperjesi Amin 67

4 Mgyr Cochszemle Konfliktus, empáti, kommunikáció Coching Htárok Nélkül Esszenci című bátor cél kitűzekor kifejezetten jobb progrm során. Az elmúlt esztendők kiemel- gyfélteke hsznált válik fontossá. kedő, nemzetközi hírű elődók progrmjit Termzetes módon felvenni nyelvtu- összefoglló jó gykorltok bemuttás dást: nyelvi coching mellett Ábri Judit következő évd egyik leginkább várt coching megközelítéhez, A termzet önszervezettsége ennek tö- Chllenging Coching- hoz, zz kihívások- kéletes működnek nyelvokttásb vló kl, szembesítekkel ötvözött cochinghoz is átvitele vezette Kiss Ildikó Terézt, mikor el- kedvet csinált. Ez z irányzt John Blkey kezdett nyelvi coching okttássl fogllkozni. In Dy sikerkönyvére lpul. (Amelynek címe Chllenging Coching: Going A nyelvtnulást egy termzetes folymtként Beyond kell értelmezni nyelvi cochok szerint - Trditionl Coching to Fce the FACTS). A ennek megfelelően z idegen nyelv soh nem megközelít során lklmzott FACTS egy célj, hnem eszköze kommunikációnk. A olyn coching modell, mely Feedbck sokféle más módszertn mellett gykrn (visszjelz), Accountbility (felelősségválllás, felelősségre vonhtóság), megoldás-orientált Courgeous megtlálni, felfejteni. Soh nem nyelvet, működt áthtó rendszerszintű gondolkodás vgy könyvet tnítunk, hnem embert állí- során fejti ki htását. A Chllenging Coch visszjelzkor dolgozó sze mindig tnuló elkdásánk kulcsát speciális látásmódján keresztül, z egz lklmzásávl lpján nyelvi cochok munkájánk egyik fontos ré- Gols (bátor célkitűz), Tension (feszültség) ing modell tott feje tetejéről tlpár z egz idegennyelv-okttási princípiumot Hlász Csil- dicséret konfronttív őszinteség egyen- l vezetőedző. súlyár kell törekedni, mi zt is jelenti, hogy Sok múlik környezeten ez egy kevbé támogtó módon történő folymt, mint hogy hhoz hgyományos A Coching Cmp nemcsk különböző irány- coching során hozzászoktunk. Bátrbbkká ztok bemuttkozásáról, hnem z együttlét kell cochoknk válniuk e működük so- öröméről is szól. A hétköznpok során is épp- rán! - vélte Ábri Judit. Hiszen e működmód oly fontos z, hogy szó szerint teret segítségével sokkl htékonybbn lehet hi- kpjnk z emberi kpcsoltok. A Kptár z edelmeket, z eredményességet kdályozó utóbbi időben egyre több bátor kezdeménye- téves működmódokt meglelni kioltni. znek, H nem elég erős kérd, kkor tovább kell progrmnk dott helyet Belvárosbn, de zt tlán kevesen tudják, kérdezni. Ugynkkor ez módszer olyn hogy válllkozás közösségi irodként is mű- kretív működmódokt mozgt meg, me- ködik, lyeket hgyományos coch-modellek nem sőt mi több, coching-szobát is működtetnek. Mivel számukr célként fogl- szoktk ennyire intenzíven mozgtni. Például, mzódott meg z, hogy belvárosi coching- 68

5 Mgyr Cochszemle Konfliktus, empáti, kommunikáció helyszínné váljnk, ezért is kptk lehetősé- Azért is jánlott fel tombolán Kptárbn get, eltölthető coching-lklmkt, hogy ezzel is hogy bemuttkozznk Coching Cmp-en. ösztönözze cochokt komfortzónából vló A Coching Cmp is ugynolyn egyedi kezdeményez, mint milyennek már Meglátod, együtt sikerülni fog! kilkított tér, mely helyt d zoknk, kik A közös célmeghtározás döntő fontosságú, szeretnek önállón, de társs térben dolgozni. h motivációt keresünk. A szállod terszán A Kptár kívülről olyn, mint egy üzlethelyibelátni vn ránt. hogy legyen egy olyn szépen, jó minőségben keresztül h tud előhívni coch-ból cochee-ból egy- együtt zért lpították közösségi irodát, kirktokon is, ben új környezet egzen más képességeket pítój. Klmár Elvirávl Levendel Áronnl Akkor vlkinek irodáj, melyben cochol, merő- Kptár indult véli Pekár Dór, Kptár egyik l- ség, kimozdulásr. trtott interktív beszélget során ezzel kp- z csoltosn mondt el Ily Gyul, sport coch utcáról. A belső kilkításkor is ugynezt tpsztltit. Amikor z élsportolói krrier- nyitottságot vitték tovább, mert munkállo- je mások mellett tárgyló coching-szob végén egy súlyos sérüle lett, mozgásképtelenné vált, kislány dt meg is bár tökéletesen hngszigetelt, de üveg- Ily Gyul számár ezt fjt motivációt. Az flú. kkor 4 éves gyerek zt mondt, hogy úgy Az, hogy így lkították ki teret, nemcsk döntöttem Ap, meglátod, együtt meggyó- hely lehetőségei mitt történt. A Kptár 140 gyulunk. Ennek kkor súly volt, hogy négyzetméteres, tárgyló, illetve co- Gyul elkezdett újr pró, kis célokt kitűzni ching szob lpterülete 6-7 négyzetméter, mg elé. Elérni fürdőszobát, mi egy moz- mi szűkös lenne, h teret ténylegesen le- gásképtelen ember számár htlms lép. záró, gipszkrton flkkl htárolták voln el Kőbb, már sport-cochként szembesült z- munkállomásoktól. Így zonbn, hogy be- zl szkember, mekkor htás vn látszik z egz tér, tágssá, szellőssé váltk munkájánk. Egy döntő mérkőz során z ezek helyiségek is. éppen hogy csk nehézsúlyt elérő sporto- Pekár Dór zért érkezett Coching Cmp- ló-cochee-j kpott egy 120 kilós ellenfelet. re, hogy rról beszélgessen el coch-okkl, A felkzül egz ideje ltt csk rr kon- mennyire fontos munkájuk során tér, centráltk, melyben dolgoznk, erre ngyon sokféle meccsen. És mikor elérkezett ez pillnt, válszt kpott. Vn, kinek borzsztón meg- minden porcikájábn izzó fájdlomml, htározó mint térdre rogyv ott állt sportoló, bevillntk dolgozni kezdenek, elfeledkeznek térről. neki coch szvi: Elvégezte zt munkát, környezet, míg mások 69 hogy mi lesz mjd döntő

6 Mgyr Cochszemle Konfliktus, empáti, kommunikáció mit Te felkzül ideje ltt? Vitt ő is kö- horizontot. A mgyr szármzású, Svájcbn vet hátizsákjábn? kérdezte folyton élő Peter Szbo ilyen szkember, ki ngy Gyul sportolótól. És kkor sportoló úgy örömünkre nemcsk elfogdt meghívást, döntött, hogy ezt másik biztos nem tette tőle megszokott könnyed, vidám stílus- meg. Mjd fölállt, küzdött, nyert. bn trtott egy workshopot, hnem bár z ő progrmj csk hrmdik np délelőttjén Mentőövre volt szüksége világbjnok került sorr egz idő ltt megosztott ve- olimpii negyedik helyezett kjkozó Kucser Gábornk, mikor Ily Gyulához lünk gondoltit, jelenlétét. fordult, hogy erről beszámolt. Túl sokn krtk rj- Lopni meztelen ember zsebéből t osztozni, sokfele szkdt z ereje. Aki coch-hoz fordul, nnk olyn problémá- Lssn kilencéves korábn kitűzött cél, z j, elkdás vn, melynek megoldását ott olimpii első helyezettség is szertefoszlott, hordozz mgábn, csk meg kell tlálni eze- csk sodródott. Gyul bbn segített, hogy ket rejtett erőforrásokt. H képletesen világossá tette, milyen lépeket kell megten- foglmzunk, kkor meztelen emberek zse- nie, h el kr indulni sját célj felé. A béből lopunk állított Peter Szbo. sportbn egyre sikeresebbé vált ennek htásár, ezen felül mgánélete is H kérdt kpnk ezzel kpcsoltosn, kkor rendeződött. nyombn megvn válszuk is, vissz is kérdeznek, mely elindítj őket megoldás Világhíres szervezeti külső coch-ok, kép- felé. Sőt, Mit gondolsz, ebben dilemmá- zeket szervező szkemberek muttkoztk bn be Coching Cmp hrmdik npján. A ngysági, illetve coching ügyfelet kdályozz, mi trtj vissz, mivel plenáris ül után hllottunk olyn visszjel háromnpos Először is, meg kell kérdezni, mi z, mi z be ezen npon. Mindhárom szekció, illetve ez Neked három fjt tipikus kérdsel írhtjuk körbe. jesztét felvállló szkemberek muttkoztk hogy segítene Azt, hogyn lopjunk, szkember szerint szemléletnek vezetők körében vló elter- zt, kérd leginkább? típusú kérd leghtékonybb. nemzetközi mgyr coching élet meghtározó milyen küzd. H előtte nem tudt, hogy vn egyált- progrm lán előtte kdály, erre kérdre rögtön csúcspontj volt véleményét megosztó co- kitlál egy konstrukciót, mi előrébb visz min- ch számár. ket. A második tipikus kérd rr vontkozik, vjon mi következő, szükséges lép. H A Coching Cmp nemcsk hzi, hnem z coch fölteszi ezt kérdt, cochee-bn itthoni coching-szkmát nemzetközi szintről utomtikusn elindul z elképzelek legyár- is befolyásoló szkembereket is szeretett vol- tás. A hrmdik kérdkör során pedig csk n felvonulttni, hogy ezzel is tágíts zt kérjük z ügyféltől, hogy képzelje el, hogy 70

7 Mgyr Cochszemle már elérte célját. Kz is célképz! Konfliktus, empáti, kommunikáció utzás, melyen csinálunk is vlmit - htározt meg Klmár Beát ezt helyzetet. Az A workshop ltt végig z ötvenes-htvns elnevez is erre utl: colborting, zz évek meriki szörföseiről szóló felvételeket együttműködő tevékenység ctive, zz vetített szkember háttérben. Az ő tevé- tettrekzség. kenységükre utlt Peter Szbo kkor, mikor rról beszélt, hogy hogy szörfösöknek, úgy Az irányzt z dott pillntbn megszülető bárki másnk könnyebb felszínen hldni, kérdekkel dolgozik. Az tpsztlt, hogy mint lesüllyedni mélybe. Co-Active coching során z emberek szeretik megélni kretivitásukt, mivel erőforrás- Mély, brátságból lett szerelem: Co-Ac- bn tive modell volt Klmár Beátánk képszerű közös A Co-Active coching során 5 kzséget, vgy kontextust, illetve Klmár Beát szvivl detben, 12 évvel ezelőtt GROW-vl kezdett élve öt dimenziót hsználunk. Az első dolgozni. Ez z első szerelem ideje, mi gyö- hllgtás, mely szvk, z érzek z nyörű volt, de már régen lezjlott. Ezután jött intuíció, zz z z, szív zsigerek Solution Focused modell, mi Klmár Beá- szintjén működik. A második kíváncsiság, t szvivl élve szenvedélyes kpcsoltként hrmdik z intuíció, mit metforákkl, köz- indult. Mjd jött többi irányzt, például bevágásokkl Brief-coching, mely szerelem volt első lámost behozhtják nódni. hsonltávl élve kár szerelemmel. Kez- tásr. zt munkár, egz vlójukkl képesek bevo- A sokféle coching irányzttl olyn kpcsolt gzdgok, legújbb kpcsolt kimondásokkl lehet megjeleníteni. Negyedik kzség z elmélyí- mély t előmozdítás. Ennek során kudrcink brátságból indult. A Co- Active modell zon- ünneplére hívt fel Klmár Beát figyel- bn még nem házsság, mert Beát csupán met, hiszen ezekből többet lehet tnulni, mint hsználój modellnek, nem kkreditáltt- sikerekből. Végül, de nem utolsósorbn z t mgát. önmenedzsel képessége z, mire szükség vn Co-Active modell hsználtához. A Co-Active modell hsználtánk célj z, hogy z ügyfél hrmonikusbbn élhesse z Ne krjuk jobbn, mint ő! életét. Ehhez pedig z szükséges, hogy egyszerre dolgozznk ngy kis gendán. A Coching szemléletű vezet című tré- Az útkeres, jövőkép-kuttás ngy-gen- ningsoroztot muttt be Nyáriné Dr. Mihály d, konkrét lépek megtétele pedig kis- Andre szekcióüle során. Azt osztott gend rze munk során. A két látáspont meg ebben másfél órábn Andre, hogy ott ér össze, hol kis-gend segítségével vezetők számár kzült tréning során mit t- dolgozhtunk ngy-gendán. Önismereti psztltk. Sok esetben például zért nem 71

8 Mgyr Cochszemle Konfliktus, empáti, kommunikáció sikerül vezetőt átállítni coching- típusú kritikát kp. Nehézkes tudásmegosztás, vezeti módr, mert coch, vgy tréner, dönti helyzetben el se jutnk döntig, vgy esetleg kollégák nem tlálták még mert olyn hosszdlms z egyeztetek meg megfelelő kulcsot ennek vezetőnek sor. Erre helyzetre regál másik vezetői működéhez. Lehet, hogy szívesen váltn eszköz, z úgynevezett helyzetfüggő veze- más működmódr, h megtlálná hozzá t. Ebben mozogv vezető egyértelműen sját motivációját. Ezzel kpcsoltosn z is irányít, h támogtásr vn szüksége be- fontos, hogy ne krjuk ezt változást job- osztottnk, bn, mint z érintett vezető. Illetve, z is veszt esetén támogtást nyújt. A helyzet- elképzelhető, hogy egz egyszerűen nem függő olyn személyisége ennek vezetőnek, embert, nem delegáltt mindent beosztot- hogy képessé válhsson coching szemlélettel tkr. Fontos, hogy egy coching szemléletű működni. vezető átváltozhsson, h szeretne, ne kkor vezeti stílus meggyőzi, hgyj motiváció dolgozni z cocholjuk ki belőle z Excelt! hívt fel z A coching szemléletű vezetsel, h mgá- optimális működre figyelmet szkem- bn, pusztán ezt hsználj egy vezető, sok ber. 72

tud vinni, tehát nem kényszeríthetjük építsen magának, hogy a mozsárkályhát Abból indulnék ki, hogy nem elvétett gondolat-e a fűtőmű

tud vinni, tehát nem kényszeríthetjük építsen magának, hogy a mozsárkályhát Abból indulnék ki, hogy nem elvétett gondolat-e a fűtőmű lterntívát nem rr, kéményt bete brikettre. 85 tud vinni, tehát nem kényszeríthetjük építsen mgánk, mozsárkályhát T ó t h bból indulnék ki, nem elvétett gondolte fűtőmű megvlósítás, mert kb. 1 milliárd

Részletesebben

A vasbeton vázszerkezet, mint a villámvédelmi rendszer része

A vasbeton vázszerkezet, mint a villámvédelmi rendszer része Vsbeton pillér vázs épületek villámvédelme I. Írt: Krupp Attil Az épületek jelentős rze vsbeton pillérvázs épület formájábn létesül, melyeknél vázszerkezetet rzben vgy egzben villámvédelmi célr is fel

Részletesebben

ELBIR. Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer A FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG BŰNMEGELŐZÉSI HIRLEVELE 2010.

ELBIR. Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer A FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG BŰNMEGELŐZÉSI HIRLEVELE 2010. ELBIR Elektronikus Lkossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKPITÁNYSÁG BŰNMEGELŐZÉSI HIRLEVELE Tisztelt Polgármester sszony/úr! DR. SIMON LÁSZLÓ r. dndártábornok z Országos Rendőr-főkpitányság

Részletesebben

Kerületi Közoktatási Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 2011.

Kerületi Közoktatási Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 2011. Kerületi Közokttási Esélyegyenlőségi Progrm Felülvizsgált Budpest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzt 2011. A felülvizsgált 2010-ben z OKM esélyegyenlőségi szkértője áltl ellenjegyzett és z önkormányzt

Részletesebben

Bite Barbara Juhász Anita: vezetőfejlesztési. paradigmaváltás küszöbén IRÁNYOK. fejlődése érdekében tudatosan tudja működtetni.

Bite Barbara Juhász Anita: vezetőfejlesztési. paradigmaváltás küszöbén IRÁNYOK. fejlődése érdekében tudatosan tudja működtetni. Mgyr Cochszemle Kuttás tudásmegosztás IRÁNYOK fejlőde érdekében tudtosn tudj működtetni. Bite Brbr Juhász nit: Új kihívások k előtt Vezetőfejleszt prdigmváltás küszöbén jó eredményesség, kiválsztás szervezeti

Részletesebben

De mi is tulajdonképpen a Kaptár? Kalmár Elvirával, Pekár Dórával és Levendel Áronnal, a Kaptár megálmodóival beszélgettünk.

De mi is tulajdonképpen a Kaptár? Kalmár Elvirával, Pekár Dórával és Levendel Áronnal, a Kaptár megálmodóival beszélgettünk. Coworking kicsit másként. Interjú Kptár létrehozóivl Írt: Mgyr Cochszemle 2012. ugusztus 11. szombt, 18:49 Igen beszédesek következő sorok, melyeket nemrégiben megnyílt Kptárbn megforduló, dolgozó ik ügyféltől,

Részletesebben

Balogh Emese. Barnóczki Annamária. Csetneki Csaba SZERZŐINKRŐL

Balogh Emese. Barnóczki Annamária. Csetneki Csaba SZERZŐINKRŐL SZERZŐINKRŐL Blogh Emese Blogh Emese mester coch, 2009 ót fogllkozik cochinggl, képesítését Dr. Kollár Coching Iskolcsoportnál szerezte. Csládi válllkozásbn dolgozott közgzdként és vezetőként is, így ismeri

Részletesebben

MTM Hungária Egyesület. Világszerte a hatékonyság standardja

MTM Hungária Egyesület. Világszerte a hatékonyság standardja MTM Hungári Egyesület MTM Világszerte htékonyság stndrdj Képzi kínált 2011/2012 KÖLTSÉGEK ELKERÜLÉSE KÖLTSÉGCSÖKKENTÉS HELYETT A Methods-Time-Mesurement (MTM) z időszükségletmeghtározás világszerte legszélesebb

Részletesebben

Egészsége és jó közérzete

Egészsége és jó közérzete Egészsége és jó közérzete Kidney Disese nd Qulity of Life (KDQOL-SF ) Ez kérdőív zt méri fel, hogy Ön hogyn vélekedik z egészségéről. Az így kpott információ segíteni fog nyomon követni, hogy Ön hogy érzi

Részletesebben

- 27 - (11,05 Miskolczi Ferenc megérkezett, a létszám: 21 fő)

- 27 - (11,05 Miskolczi Ferenc megérkezett, a létszám: 21 fő) 27 A ház hét minden npján progrmokkl telített. Kb. 900 fitl fordul meg hetente z állndó progrmokon. A próbák, z összejövetelek hosszú évek ót ugynzon helyen, ugynzon időpontbn vnnk. A megszokottság egyegy

Részletesebben

Interjú Dr. VÁRY Annamáriával

Interjú Dr. VÁRY Annamáriával 18 Interjú Dr. VÁRY Annmáriávl MA MÁR NEM PÁLYÁRA, HANEM ÁTMENETEKRE ÉS MÓDOSÍTÁSOK SOROZATÁRA KELL FELKÉSZÜLNI. D r. Váry Annmári kliniki és pálytnácsdó szkpszichológus, pszichoterpeut, Wekerle Sándor

Részletesebben

Javaslom és kérem, hogy a következő alkalomra Várpalota

Javaslom és kérem, hogy a következő alkalomra Várpalota S o m o g y i J. Lászlóné: A Városi Televízióbn kétszer dtm nyiltkoztot, mikor módosult rendelet. 300 fő z, kinek nem is kellett kérelmet bedni, csk nyiltkoztot kitöltenie. Polgármester Űr láírásávl tájékozttó

Részletesebben

"ALAPÍTÓ OKIRAT... A továbbiakban változatlanul a 13. ponttal bezárólag. Határidő: határozat megküldésére: 199 6. október 30.

ALAPÍTÓ OKIRAT... A továbbiakban változatlanul a 13. ponttal bezárólag. Határidő: határozat megküldésére: 199 6. október 30. -8 4 - (...) "ALAPÍTÓ OKIRAT... (Változtlnul 12. pontig) 12.) Az intézmény vezetőiét pályázt útján Várplot város Önkormányztánk Képviselő-testülete htározott időre nevezi k i. Az áltlános iskolábn két

Részletesebben

Kokusai Budoin, IMAF International Martial Arts Federation Nemzetközi Harcművészeti Szövetség AIKIDO - IAIDO - JUJUTSU - KARATEDO

Kokusai Budoin, IMAF International Martial Arts Federation Nemzetközi Harcművészeti Szövetség AIKIDO - IAIDO - JUJUTSU - KARATEDO Évvége 2013. kép forrás: internet Előszó Trtlom Szervusztok, Előszó Aikido 2013 Iido 2013 Jpnisztik: Egy kis jpán évvége Beszámoló "3 of kind" Emlékezés régi időkre Aikido edzőtáborok 2014. Gendoltok Írtm

Részletesebben

VÉREK TES. Amit Lélekben kezdtetek el. ANYÁK NAPJÁN SZERETETTEl KÖSZÖNTÜNK MINDEN ÉDESANYÁT!

VÉREK TES. Amit Lélekben kezdtetek el. ANYÁK NAPJÁN SZERETETTEl KÖSZÖNTÜNK MINDEN ÉDESANYÁT! TES VÉREK Budpest József Utci Bptist Gyülekezet lpj XXIV. évfolym 5. szám 2014.május ANYÁK NAPJÁN SZERETETTEl KÖSZÖNTÜNK MINDEN ÉDESANYÁT! Amit Lélekben kezdtetek el (Gl 3,1-11; Zsid 10,36-39) A májusi

Részletesebben

európa modern alkotmányos demokráciái ma jellemzően

európa modern alkotmányos demokráciái ma jellemzően z lkotmánybíróság többé nem z lkotmányvédelem legfó bb sz e rv e sólyom lászló volt köztárssági elnökkel kovács kriszt beszélget A Mgyrországon meglehetősen népszerűvé vált álláspont szerint z lkotmány

Részletesebben

PannonianNatureNetwork: 4 nemzeti park, 10 natúrpark életminőség és turizmusbázis a nyugat-pannon térség számára

PannonianNatureNetwork: 4 nemzeti park, 10 natúrpark életminőség és turizmusbázis a nyugat-pannon térség számára PnnoninNtureNetwork: 4 nemzeti prk, 10 ntúrprk életminőség turizmusbázis nyugt-pnnon térség számár Nyitórendezvény Kőszegen z Írottkő Ntúrprk Látogtó- Képzőközpontjábn A Csodbogyós-cseppkőbrlng Bltonedericsen,

Részletesebben

Horváth Tünde: A team coach- ing különböző fajtái. Első rész. kialakításának egyik alappillére a team coaching valamelyik, vagy akár összes fajtája.

Horváth Tünde: A team coach- ing különböző fajtái. Első rész. kialakításának egyik alappillére a team coaching valamelyik, vagy akár összes fajtája. Mgyr Cochszemle Új utkon kilkításánk egyik lppillére tem coching vlmelyik, vgy kár összes fjtáj. Horváth Tünde: tem coch- MIÉRT VN SZÜKSÉG TEM COCHING- ing különböző fjtái R? Első rz Örkény István z utolsó

Részletesebben

Családi napközi hálózatok pedagógiai munkájának támogatása a napközbeni kisgyermekellátás területén

Családi napközi hálózatok pedagógiai munkájának támogatása a napközbeni kisgyermekellátás területén Trtlom: Murányi Beát: Bevezető Tímárné Huny Tünde: A csládi npközi hálózti koordinátor kompetenciái Szombthelyiné dr. Nyitri Ágnes: A hálózti koordinátor támogtó, segítő szerepe Szombthelyiné dr. Nyitri

Részletesebben

A színpad és a nézőtér viszonya (1) Ravelszki perújrafelvétele (10) Az úrhatnám polgár avagy vallomás a színházról (14) Don Juan, a magánember (17)

A színpad és a nézőtér viszonya (1) Ravelszki perújrafelvétele (10) Az úrhatnám polgár avagy vallomás a színházról (14) Don Juan, a magánember (17) SZÍNHÁZMŰVÉSZETI E L M É L E T I ÉS K R I T I K A I F O L Y Ó I R A T X I I. É V F O L Y A M 1 2. S Z Á M 1 9 7 9. D E C E M B E R F ŐSZERKESZT Ő: B O L D I Z S Á R I V Á N F ŐSZERKESZT Ő-HELYETTES: C

Részletesebben

Bevezetés. Egészséges táplálkozás. Az egészségi állapotunkat számos tényező befolyásolja,

Bevezetés. Egészséges táplálkozás. Az egészségi állapotunkat számos tényező befolyásolja, Bevezet Az egzségi állpotunkt számos tényező befolyásolj, ezek között Egzséges z egyik legfontosbb életvitelünkkel z betegségeket életmódunk. előzhetünk meg, életminőségünk lehet jobb. Az egzségben töltött

Részletesebben

Tartalom I. 1. Kohászat. 2. Egyedi Protanium acél. 3. Első osztályú korrózióvédelem. 4. Örökös garancia

Tartalom I. 1. Kohászat. 2. Egyedi Protanium acél. 3. Első osztályú korrózióvédelem. 4. Örökös garancia A profik válsztás pic egyetlen profi minőségű htszögkulcs Trtlom I. 1. Kohászt II. 2. Egyedi Protnium cél 3. Első osztályú korrózióvédelem 10 23 A szbványoknk vló 100%os megfelelés 26 Nincsenek rossz törések,

Részletesebben

Együtt Egymásért. 6. Szám. Kirándulás Erdélybe. www.hkse-kup.atw.hu Kiadja a Háromhatár Kulturális és Sport Egyesület Kup

Együtt Egymásért. 6. Szám. Kirándulás Erdélybe. www.hkse-kup.atw.hu Kiadja a Háromhatár Kulturális és Sport Egyesület Kup Együtt Egymásért 2011. 6. Szám www.hkse-kup.tw.hu Kidj Háromhtár Kulturális és Sport Egyesület Kup Kirándulás Erdélybe kupi Háromhtár Kulturális és Sport Egyesület Ifjúsági tgozt második lklomml vett részt

Részletesebben

A Szent István királyról nevezett erdélyi Ferences Rendtartomány értesítője Brassó, 2008. Március

A Szent István királyról nevezett erdélyi Ferences Rendtartomány értesítője Brassó, 2008. Március A Szent István királyról nevezett erdélyi Ferences Rendtrtomány értesítője Brssó, 2008. Március Mert megölhették hitvány zsoldosok, és megszűnhetett dobogni szíve - Hrmdnpr legyőzte hlált. Et resurrexit

Részletesebben

Farkas László Általános Iskola

Farkas László Általános Iskola Frks László Áltlános Iskol 643 Kelebi, Ady Endre utc 110 Tel: 77/44-1, 77/44-63 ltsulikelebi@freemilhu JEGYZŐKÖNYV Iktsz: III-1/010 Félévzáró értekezlet Ideje: 010jnuár Helye: Frks László Áltlános Iskol

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Társdlmi Megújulás Opertív Progrm keretében Munkhelyi képzések támogtás mikro- és kisválllkozások számár címmel meghirdetett pályázti felhívásához Kódszám: TÁMOP-2.1.3/07/1 v 1.2 A projektek

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Termoelektromos hűtőelemek vizsgálatáról (4)

Jegyzőkönyv. Termoelektromos hűtőelemek vizsgálatáról (4) Jegyzőkönyv ermoelektromos hűtőelemek vizsgáltáról (4) Készítette: üzes Dániel Mérés ideje: 8-11-6, szerd 14-18 ór Jegyzőkönyv elkészülte: 8-1-1 A mérés célj A termoelektromos hűtőelemek vizsgáltávl kicsit

Részletesebben

Örvényesi Rita: A teljesség igé- nyével

Örvényesi Rita: A teljesség igé- nyével Mgyr Cochszemle Új utkon stílus coching áltlábn külső megjele- sához, hiszen milyennek látjuk mgunkt nt tükörben, z ngybn befolyásolj zt, hogy hsználj fel, mint kiinduló pontot önmgunkról lkotott gondoltink

Részletesebben

finanszírozza más városnak, tehát ezt máshonnan finanszírozni nem lehet.

finanszírozza más városnak, tehát ezt máshonnan finanszírozni nem lehet. 19 finnszírozz más városnk, tehát ezt máshonnn finnszírozni lehet. Amennyiben z mortizációs költség szükségessé váló krbntrtási munkár elég, s melynek forrás csk ez, bbn z esetben z önkormányzt fizeti

Részletesebben

FEDŐLAP. A Medgyaszay István Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium diáklapja (2008-2009-es tanév I. szám)

FEDŐLAP. A Medgyaszay István Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium diáklapja (2008-2009-es tanév I. szám) FEDŐLAP A Medgyszy István Szkképző Iskol, Gimnázium Kollégium diáklpj (2008-2009-es tnév I. szám) Ahogy z ország számos intézményébe, így iskolánkbn is z idei tnév kezdetén elérhetővé vált szelektív hulldékgyűjt,

Részletesebben

vízújság Több polgármester Bemutatkozik a Vevőszolgálat Központi Telefonos Ügyfélszolgálata Még mindig a víz az Úr! Szakszervezeti hírek

vízújság Több polgármester Bemutatkozik a Vevőszolgálat Központi Telefonos Ügyfélszolgálata Még mindig a víz az Úr! Szakszervezeti hírek XXVII. évfolym 1. szám 2010. július www.edvrt.hu Több polgármester is elismerően szólt z ÉDV Zrt.-vel vló együttműködésről 3. oldl Bemuttkozik Vevőszolgált Központi Telefonos Ügyfélszolgált 6. oldl Még

Részletesebben

VÉREK TES. Az őszi levél üzenete. a Budapest József Utcai Baptista Gyülekezet lapja

VÉREK TES. Az őszi levél üzenete. a Budapest József Utcai Baptista Gyülekezet lapja TES VÉREK Budpest József Utci Bptist Gyülekezet lpj XXII. évfolym 10. szám 2012.október nyáron, erőt, biztonságot sugározv, de bevisszük lkásunkb télen, mikor felállítjuk z örökzöld fenyőt, hogy emlékeztessen

Részletesebben

2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról1

2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról1 j)10 R (1)4 2000. évi XXV. törvény kémii biztonságról1 z Országgyűlés figyelembe véve z ember legmgsbb szintű testi és lelki egészségéhez, vlmint z egészséges környezethez fűződő lpvető lkotmányos jogit

Részletesebben

MAGICAR 441 E TÍPUSÚ AUTÓRIASZTÓ-RENDSZER

MAGICAR 441 E TÍPUSÚ AUTÓRIASZTÓ-RENDSZER MAGICAR 441 E TÍPUSÚ AUTÓRIASZTÓ-RENDSZER 1. TULAJDONSÁGOK, FŐ FUNKCIÓK 1. A risztóberendezéshez 2 db ugrókódos (progrmozhtó) távirányító trtozik. 2. Fontos funkciój z utomtikus inditásgátlás, mely egy

Részletesebben

Támogatta az EU Európa a Polgárokért programja.

Támogatta az EU Európa a Polgárokért programja. Mátri Aktívturisztiki Térségfejlesztési Progrm Fejlesztési Koncepció Az elmúlt évek fejlesztéseinek eredményeként Mátr számos turisztiki ttrkcióvl bővült. Jelen projektjvslt egy olyn koncepciót mutt be,

Részletesebben

Sárvári György A BELSÔ HARCOS ÚTJA. Coaching kézikönyv

Sárvári György A BELSÔ HARCOS ÚTJA. Coaching kézikönyv Sárvári György A BELSÔ HARCOS ÚTJA Coching kézikönyv SÁRVÁRI GYÖRGY A BELSÔ HARCOSÚTJA COACHING KÉZIKÖNYV Sárvári György 2008 Szerkesztette: Sebes Ktlin Borítóterv: Czeizel Blázs Tördelés: Arktisz Stúdió

Részletesebben

Kelj föl rab-ágyad kőpárnáiról, Beteg, megzsibbadt gondolat! Kiálts fel érzés! mely nyögél Elfojtott, vérző szív alatt.

Kelj föl rab-ágyad kőpárnáiról, Beteg, megzsibbadt gondolat! Kiálts fel érzés! mely nyögél Elfojtott, vérző szív alatt. SZIGLIGETI Szigliget 750 éve királyi HARSONA vár Szigliget község Önkormányztánk ingyenes kidvány XI. évf. 3. szám Vörösmrty Mihály: Szbd sjtó Kelj föl rb-ágyd kőpárnáiról, Beteg, megzsibbdt gondolt! Kiálts

Részletesebben

artalmas díjemeléssel nem jár. költségvetéséről,

artalmas díjemeléssel nem jár. költségvetéséről, SZ ókimondó É T rdekes rtlms KÜRTÖLŐ NEMESNÁDUDVR ÖNKORMÁNYZTÁNK LPJ ÖNKORMÁNYZTI TÁJÉKOZTTÓ Tájékozttom Nemesnádudvr község lkosságát, hogy Német Kisebbségi Önkormányzt február 3-án megtrtott ülén z lábbi

Részletesebben

Fejlesztőfeladatok ANYANYELVI KOMMUNIKÁCIÓ. 2. szint

Fejlesztőfeladatok ANYANYELVI KOMMUNIKÁCIÓ. 2. szint Okttáskuttó és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. százdi közokttás (fejlesztés, koordináció) II. szksz Fejlesztőfeldtok ANYANYELVI KOMMUNIKÁCIÓ 2. szint 2015 Okttáskuttó és Fejlesztő Intézet

Részletesebben

FővárosiFóügyészség NF. 19043/2008/5-I. HATAROZAT bűntetteésmás bűncselekmények szbdságmegsértésónek Az egyesülésiés gyülekezési mitt BRFK Btinügyi Főosztály II. Gyermek- és IfjúságvédelmiosztáIyán 136.

Részletesebben

Természetvédel em világnyelven

Természetvédel em világnyelven Természetvédel em világnyelven NTP-KKT-A-14-0071 Nyertes pályázt Suli Hrmóni Áltlános Iskol és Óvod 8767 Felsőrjk, Szbdság u. 46. Intézményünk Nemzeti Tehetség Progrm áltl kiírt, A kisiskolák tehetségsegítő

Részletesebben

A Szolgáltatás minőségével kapcsolatos viták

A Szolgáltatás minőségével kapcsolatos viták I. A Szolgálttó neve, címe DITEL 2000 Kereskedelmi és Szolgálttó Korlátolt Felelősségű Társság 1051. Budpest, Nádor u 26. Adószám:11905648-2- 41cégjegyzékszám: 01-09-682492 Ügyfélszolgált: Cím: 1163 Budpest,

Részletesebben

Több, mint 140 kolléga vett részt a Magyar Közművelődésért Konferenciasorozat kecskeméti állomásán

Több, mint 140 kolléga vett részt a Magyar Közművelődésért Konferenciasorozat kecskeméti állomásán Hírlevél XVII. évfolym 212. szám 2012. jnuár A Bács Kiskun Megyei Önkormányzt Közművelődi Szkmi Tnácsdó Szolgálttó Intézetének információs hvilpj Kecskemét Megyei Jogú Város lpolgármestere Okttás ifjúság,

Részletesebben

FÁCÁNKERT HELYI ÉRTÉKVÉDELMI KATASZTER

FÁCÁNKERT HELYI ÉRTÉKVÉDELMI KATASZTER FÁCÁNKERT HEYI ÉRTÉKVÉDEMI KATASZTER PÉCSÉPTERV STÚDIÓ VÁROSRENDEZÉS ÉPÍTÉSZET BESŐ ÉPÍTÉSZET SZAKTANÁCSADÁS TERVEZÉS EBONYOÍTÁS F Á C Á N K E R T TEEPÜÉSRENDEZÉSI TERVE HEYI ÉRTÉKVÉDEMI KATASZTER Készítette

Részletesebben

beszélgetések a mûvészetrôl Beszélgetés Orosz István grafikusművésszel A követ és a fáraó című, 2011-ben megjelent könyvéről

beszélgetések a mûvészetrôl Beszélgetés Orosz István grafikusművésszel A követ és a fáraó című, 2011-ben megjelent könyvéről 70 Titkok Nyomábn Beszélgetés István grfikusművésszel A követ és fáró című, 2011-ben megjelent könyvéről Istvánt (hsználj z Utisz [OYTIΣ] művésznevet is) áltlábn úgy trtják számon mint világhírű grfikust

Részletesebben

Lépések... ... a fenntarthatóság felé. A tartalomból: A környezettudatos és társadalmilag felelős vállalatvezető szaklapja

Lépések... ... a fenntarthatóság felé. A tartalomból: A környezettudatos és társadalmilag felelős vállalatvezető szaklapja KÜLÖNKIADÁS. október A környezettudtos és társdlmilg felelős vállltvezető szklpj esület y g E T E V Ö K Különkidás ból á m l k l j ó fordul v é. 5 1 k n á fennállás A trtlomból: Wintertől Üzenet Dr. Georg

Részletesebben

HEFOP/2004/2.3.1. Hátrányos helyzetűemberek alternatív munkaerő-piaci képzése és foglalkoztatása

HEFOP/2004/2.3.1. Hátrányos helyzetűemberek alternatív munkaerő-piaci képzése és foglalkoztatása Hátrányos helyzetű lterntív munkerőpici képze fogllkozttás be bevonni kívánt célcsoportok kiválsztásávl összefüggő szkmi tpsztltok rövid áttekinte. 2005.11. 29. SZIKSZI SÁNDOR progrmot z Európi Szociál

Részletesebben

ÁPRILISI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS

ÁPRILISI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS Május Olyn csodásn kék május égboltj, Mint z oltlmzó mdonn plástj. Festők plettáján nincs nnyi árnylt, Ahányféle zöld színt természet mutt. Csipkés szélű, pró, fehér hrngocskák, Ontják gyöngyvirág vrázsos

Részletesebben

Bevezetés. Mi a koleszterin?

Bevezetés. Mi a koleszterin? Bevezet betegklub feldt tgji számár betegségükkel kpcsoltos szkszerű információkt megdni. Ebben füzetben koleszterin htásiról cukorbetegségről gyűjtöttünk össze hsznos információkt. Mi koleszterin? koleszterin

Részletesebben

TRIANONI EMLÉKMŰ-AVATÁS

TRIANONI EMLÉKMŰ-AVATÁS TRIANONI EMLÉKMŰ-AVATÁS A Község Képviselő testülete márciusi soros ülésén döntött, hogy 2010. június 4 én, Trinoni békediktátum láírásánk 90. évfordulóján emlékművet emeltet Lőkösház központjábn, Ktolikus

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 6. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 6. évfolyamosok számára 6. évfolym AMt2 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 6. évfolymosok számár 2012. jnuár 26. 15:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti sorrenden

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym Mt2 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 8. évfolymosok számár 15:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti sorrenden oldhtod meg.

Részletesebben

% &'( Kedves Gyerekek! Nagyon szép ünneplést kívánok nektek ilyenkor decemberben! Addig is várom a leveleiteket!! " # $ %! & '

% &'( Kedves Gyerekek! Nagyon szép ünneplést kívánok nektek ilyenkor decemberben! Addig is várom a leveleiteket!!  # $ %! & ' !"#$ % &'( Kedves Gyerekek! Ngyon szép ünneplést kívánok nektek ilyenkor decemberben! Addig is várom leveleiteket!! " # $ %! & ' ())* + Az jándékosztó Mikulás eredetileg ktolikus vllású vidékeken Szent

Részletesebben

Ikonok Világa Magazin

Ikonok Világa Magazin Ikonok Világ Mgzin IkoNo k V i l á g elektronikus képesképes kidvány elektronikus m gzin A március - áprilisi szám trtlmából: Március és április ngyböjtnek és húsvét ünnepének is z ideje. Ikonokbn gzdg

Részletesebben

Lakások elektromágneses sugárzásának mértéke és ezek csökkentési lehetőségei

Lakások elektromágneses sugárzásának mértéke és ezek csökkentési lehetőségei Lkások elektro ánk mértéke ezek csökkenti lehetőségei Írt: Vizi Gergely Norbert, Dr. Szász ndrás múlt százdbn tudósok rájöttek, vezetékek elektro hullámokt bocsátnk ki, miket távkommunikációr lehet hsználni,

Részletesebben

ELŐKÉSZÜLETEK HÍMZÉS FÜGGELÉK. Számítógép-vezérelte hímzőgép. Használati utasítás

ELŐKÉSZÜLETEK HÍMZÉS FÜGGELÉK. Számítógép-vezérelte hímzőgép. Használati utasítás ELŐKÉSZÜLETEK HÍMZÉS FÜGGELÉK Számítógép-vezérelte hímzőgép Hsználti utsítás FONTOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK A gép hsznált előtt, kérjük, olvss el iztonsági előírásokt. VESZÉLY - Ármütés elkerülése érdekéen:

Részletesebben

Tárgy: 2() 14. évi s ciális nyári gvenl[keztetés. Előterjesztő: Di. Földc vaboics gyző. Készítette: Dr. Fölűcsi Szabolcs jegyző

Tárgy: 2() 14. évi s ciális nyári gvenl[keztetés. Előterjesztő: Di. Földc vaboics gyző. Készítette: Dr. Fölűcsi Szabolcs jegyző Előterjesztő: Di. Földc vbocs gyző Tervezett 1 db htározt Véleményező Szociális és [gészségügyi Bizottság Bizottság: Pénzügyi-, Gzdsági Bizottság Készítette: Dr. Fölűcsi Szbolcs jegyző el z lábbi htározti

Részletesebben

A torokgerendás fedélszerkezet erőjátékáról 1. rész

A torokgerendás fedélszerkezet erőjátékáról 1. rész A torokgerendás fedélszerkezet erőjátékáról. rész Bevezetés Az idő múlik, kívánlmk és lehetőségek változnk. Tegnp még logrléccel számoltunk, m már elektronikus számoló - és számítógéppel. Sok teendőnk

Részletesebben

Piaci kitekintő Erste Alapkezelő Kommentár 2014.09.30 1 000 000 000

Piaci kitekintő Erste Alapkezelő Kommentár 2014.09.30 1 000 000 000 Pici kitekintő Kommentár 2014.09.30 1 000 000 000 Jegyzet mgyr bnkrendszer kihívási hzi bnkrendszerrel kpcsoltos gzdsági (és politiki) eseményeket vizsgálv fontos kiemelni kereskedelmi bnkokt érintő legfrissebb

Részletesebben

VÉREK TES. Szabadságra mentem

VÉREK TES. Szabadságra mentem TES VÉREK Budpest József Utci Bptist Gyülekezet lpj XXII. évfolym 6. szám 2012.június fogllkozni! Képzeld csk el, mi történne, h immeghllgtás helyett ezt válszolná neked Lélek, vgy egyáltlán, meg sem hllgtn?

Részletesebben

6. Tárkezelés. Operációs rendszerek. Bevezetés. 6.1. A program címeinek kötése. A címleképzés. A címek kötésének lehetőségei

6. Tárkezelés. Operációs rendszerek. Bevezetés. 6.1. A program címeinek kötése. A címleképzés. A címek kötésének lehetőségei 6. Tárkezelés Oerációs rendszerek 6. Tárkezelés Simon Gyul Bevezetés A rogrm címeinek kötése Társzervezési elvek Egy- és többrtíciós rendszerek Szegmens- és lszervezés Felhsznált irodlom: Kóczy-Kondorosi

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym TMt1 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 8. évfolymosok számár tehetséggondozó változt 11:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti

Részletesebben

TARTALOM. játékszín. fórum. arcok és maszkok. világszínház. színháztörténet. szemle

TARTALOM. játékszín. fórum. arcok és maszkok. világszínház. színháztörténet. szemle A SZÍNHÁZMŰVÉSZETI S Z Ö V E T S É G F O L Y Ó I R A T A V I I I. É V F O L Y A M 3. S Z Á M 1 9 7 5. M Á R C I U S TARTALOM FÖLDES ANNA Ki lesz császár, főszereplő és bálny? (1) F ŐSZERKESZT Ő: B O L

Részletesebben

2. modul Csak permanensen!

2. modul Csak permanensen! MATEMATIKA C. évfolym. modul Csk permnensen! Készítette: Kovács Károlyné Mtemtik C. évfolym. modul: Csk permnensen! Tnári útmuttó A modul célj Időkeret Ajánlott korosztály Modulkpcsolódási pontok A htványzonosságok

Részletesebben

Parti Nagy Lajos. Mindig van mit javítani

Parti Nagy Lajos. Mindig van mit javítani Írt: Nehéz ndre vérbő, (trgi)komikus törtet bárhol játszódht, hol élők holtk, csltások cslások, vitál özvek --- k férfik -- téblábolnk mguk bonyolult, remélhetőleg hosszú öregkor felé. Bárhol, bármely

Részletesebben

E5CN Alkalmazási segédlet

E5CN Alkalmazási segédlet PNSPO! E5N Alklmzási segédlet 2 TARTALOMJEGYZÉK Bekötések...4 Beállítások...6 Egyszerű ON-OFF szbályozás beállítás...6 Egyszerű ON-OFF szbályozás beállítás (risztási funkcióvl)...6 PID szbályozás beállítás...7

Részletesebben

Modul I Képzési szükségletek elemzése

Modul I Képzési szükségletek elemzése Modul I Képzési szükségletek elemzése A Képzési szükséglet-elemzési kézikönyv szerzoje: Instituto do Emprego e Formção Profissionl 1 Képzési szükségletek elemzése A következo oldlkon Önnek módj lesz föltenni

Részletesebben

RB 6000 Good/Best. Üzemeltetési útmutató magyar. 1.778-211 RB 6312 Good 1.778-411 RB 6314 Good 1.778-511 RB 6315 Good 1.778-611 RB 6316 Good

RB 6000 Good/Best. Üzemeltetési útmutató magyar. 1.778-211 RB 6312 Good 1.778-411 RB 6314 Good 1.778-511 RB 6315 Good 1.778-611 RB 6316 Good mgyr 1.778-211 RB 6312 Good 1.778-411 RB 6314 Good 1.778-511 RB 6315 Good 1.778-611 RB 6316 Good 1.778-221 RB 6312 Best 1.778-421 RB 6314 Best 1.778-521 RB 6315 Best 1.778-621 RB 6316 Best www.krcher.com

Részletesebben

Hamvas rétihéja védelmi tábor 2009. május 28. június 1. Marcal-medence

Hamvas rétihéja védelmi tábor 2009. május 28. június 1. Marcal-medence Hmvs rétihéj védelmi tábor 2009. május 28. június 1. Mrcl-medence A Mrcl-medencében immár hrmdik lklomml szerveztük meg tábort hmvs rétihéják védelmében. A tábor időpontját z előző évek tpsztlt lpján május

Részletesebben

Homokhátság Fejlődéséért Vidékfejlesztési Egyesület

Homokhátság Fejlődéséért Vidékfejlesztési Egyesület Vidékfejlesztési Egyesület Emlékeztető Szkmi rendezvény Időpont: 2015. október 07. 15:00 Helyszín: Beretvás Bor- és Pálinktörténeti bemuttóhely, 6041 Kerekegyház, Rákóczi u. 108. Tém: 2014-2020-s Vidékfejlesztési

Részletesebben

JÁSZOK NYOMÁBAN AMERIKÁBAN

JÁSZOK NYOMÁBAN AMERIKÁBAN 120 Kitekint Muhory György JÁSZOK NYOMÁBAN AMERIKÁBAN Villge-ben 2002 nyrán lkó feleségemmel unoktestvéremtõl, ütt meghívást hogy következõ kptunk évben Clevelnd látogssuk mellett, meg õket By otthonukbn,

Részletesebben

A Hunfalvy-Ökoiskola

A Hunfalvy-Ökoiskola A Hunflvy-Ökoiskol Hunflvy János, ez mi mércével mérve is európi hírő tudós legngyobb sikerei közepette sem feledkezett meg rról, hogy szőkebb környezetét, Vízivárost építse és ápolj. Már sokn tudjuk,

Részletesebben

T A R T A L O M. játékszín. fórum. arcok és maszkok. szemle. Az új színpadi háromszög (1) Egyéni és társadalmi tartalmak az új Bánk bánban (3)

T A R T A L O M. játékszín. fórum. arcok és maszkok. szemle. Az új színpadi háromszög (1) Egyéni és társadalmi tartalmak az új Bánk bánban (3) A SZÍNHÁZMŰVÉSZETI S Z Ö V E T S É G F O L Y Ó I R A T A V I I I. É V F O L Y A M 7. S Z Á M 1 9 7 5. J Ú L I U S F ŐSZERKESZT Ő: B O L D I Z S Á R I V Á N F ŐSZERKESZT Ő-HELYETTES: C S A B A I N É T Ö

Részletesebben

TARTALOM. játékszín B É C S Y T A M Á S

TARTALOM. játékszín B É C S Y T A M Á S S Z í N H Á Z M Ű V É S Z E T I E L M É L E T I ÉS K R I T I K A I F O L Y ó I R A T X V I I. É V F O L Y A M 1 2. S Z Á M 1 9 8 4. D E C E M B E R F Ő S Z E R K E S Z TŐ : B O L D I Z S Á R I V Á N F

Részletesebben

Juhász István Orosz Gyula Paróczay József Szászné Dr. Simon Judit MATEMATIKA 10. Az érthetõ matematika tankönyv feladatainak megoldásai

Juhász István Orosz Gyula Paróczay József Szászné Dr. Simon Judit MATEMATIKA 10. Az érthetõ matematika tankönyv feladatainak megoldásai Juhász István Orosz Gyul Próczy József Szászné Dr Simon Judit MATEMATIKA 0 Az érthetõ mtemtik tnkönyv feldtink megoldási A feldtokt nehézségük szerint szinteztük: K középszint, könnyebb; K középszint,

Részletesebben

Hoya multifokális lencsék

Hoya multifokális lencsék Hoy multifokális lencsék Hozz ki legtöbbet multifokális szemüvegéből! Grtulálunk Önnek Hoy multifokális szemüveglencséjéhez! Ön egy első osztályú terméket vásárolt, mely z emberi szem minél tökéletesebb

Részletesebben

A szerkesztő. Tartalomjegyzék:

A szerkesztő. Tartalomjegyzék: 1 évnyi hllgtás után, újr megjelent z, Szeretet Lángj Gyülekezet újság! Bár formilg megújultunk, célunk még mindig z, hogy megosszuk egymássl gondoltinkt, bizonyságinkt és bátorítsuk, buzdítsuk egymást;

Részletesebben

FOGYATÉKOS SZEMÉLYEK ESÉLYEGYENLŐSÉGÉÉRT KÖZALAPÍTVÁNY 1139 BUDAPEST, Pap Károly u. 4-6.

FOGYATÉKOS SZEMÉLYEK ESÉLYEGYENLŐSÉGÉÉRT KÖZALAPÍTVÁNY 1139 BUDAPEST, Pap Károly u. 4-6. FOGYATÉKOS SZEMÉLYEK ESÉLYEGYENLŐSÉGÉÉRT KÖZALAPÍTVÁNY 1139 BUDAPEST, Pp Károly u. 4-6. Nyilvántrtási szám: 01-0849-04 Akkreditációs ljstromszám: AL-2057 Prtneri ségmérés 2011. november Közlpítványunk

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym Mt2 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 8. évfolymosok számár 15:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zsebszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti sorrendben oldhtod meg.

Részletesebben

Uecker. Képpé formált anyag

Uecker. Képpé formált anyag A füzben szereplő műlkotások és rchív fotók (részlek): Címlp Günther Uecker egy óriás szöggel Bden-Bden egyik utcáján. Bden-Bden, 1968l 2-3. oldl Günther Uecker műtermében. Düsseldorf, [év nélkül] 4. oldl

Részletesebben

Széki Hírek A Magyarszékért Egyesület kiadványa

Széki Hírek A Magyarszékért Egyesület kiadványa A Mgyrszékért Egyesület kidvány XIII. évfolym, 2. szám 2015. december 11., péntek Száll pihe-puh hó Száll pihe-puh hó, Csillogás rgyogó. Fenyőágon megpihen, Beköszönt december. Száll pihe-puh hó, Csengőszánon

Részletesebben

Exponenciális és logaritmikus egyenletek, egyenletrendszerek, egyenlôtlenségek

Exponenciális és logaritmikus egyenletek, egyenletrendszerek, egyenlôtlenségek Eponenciális és logritmikus egyenletek, Eponenciális és logritmikus egyenletek, egyenletrendszerek, egyenlôtlenségek Eponenciális egyenletek 60 ) = ; b) = ; c) = ; d) = 0; e) = ; f) = ; g) = ; h) =- 7

Részletesebben

Szombathelyi Csónakázó- és Horgásztó

Szombathelyi Csónakázó- és Horgásztó Szombthelyi Csónkázó- és Horgásztó Előzmények A Sporthorgász Egyesületek Vs Megyei Szövetségének horgászti kezelésében lévő Gersekráti Sárvíz-tó után z idei évben elkészült Szombthelyi Csónkázóés horgásztó

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése

Részletesebben

T A R T A L O M. játékszín. fórum. négyszemközt. világszínház

T A R T A L O M. játékszín. fórum. négyszemközt. világszínház S Z Í N H Á Z M Ű V É S Z E T I E L M É L E T I ÉS K R I T I K A I F O L Y Ó I R A T X I V. É V F O L Y A M 6. S Z Á M 1 9 8 1. J Ú N I U S F Ő S Z E R K E S Z TŐ : B O L D I Z S Á R I V Á N F Ő S Z E

Részletesebben

MARADÉKANOMÁLIA-SZÁMÍTÁS

MARADÉKANOMÁLIA-SZÁMÍTÁS MARADÉKANOMÁLIASZÁMÍTÁS **'* Kivont STEINER FERENC" okl középiskoli tnárnk Nehézipri Műszki Egyetem Bánymérnöki Krához benyújtott és elfogdott doktori értekezéséből Az értekezés bírálói: Dr csókás János

Részletesebben

FESTÉSZETÜNK TÖRTÉNETÉNEK SZENTENDREI VONATKOZÁSAI A XIX. SZÁZADBAN

FESTÉSZETÜNK TÖRTÉNETÉNEK SZENTENDREI VONATKOZÁSAI A XIX. SZÁZADBAN FESTÉSZETÜNK TÖRTÉNETÉNEK SZENTENDREI VONATKOZÁSAI A XIX. SZÁZADBAN (A S Z E N T E N D R E I F E S T É S Z E T T Ö R T É N E T E ÉS S T Í L U S Á N A K V I Z S G Á L A T A 4 5 - I G C. M U N K A E L S

Részletesebben

Egyházashollós Önkormányzata Képviselőtestületének 9/ 2004. (IX.17) ÖR számú rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről

Egyházashollós Önkormányzata Képviselőtestületének 9/ 2004. (IX.17) ÖR számú rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről Egyházshollós Önkormányzt Képviselőtestületének 9/ 24. (IX.7) ÖR számú rendelete helyi hulldékgzdálkodási tervről Egyházshollós Önkormányztánk Képviselőtestülete z önkormányzti törvény (99. évi LXV. tv.)

Részletesebben

Friss tavaszi szélben ünnepeltünk

Friss tavaszi szélben ünnepeltünk Ngykáti HÍRADÓ Ngykát Város Önkormányztánk lpj VIII. évfolym 3. szám 2014. március 26. Friss tvszi szélben ünnepeltünk Ez évben is megemlékeztünk 1848 49-es forrdlom és szbdsághrc évfordulóján. Az 1840-es

Részletesebben

"Jó helyen vagyok a Nemzetiben" - írja a Voice műsorvezetője

Jó helyen vagyok a Nemzetiben - írja a Voice műsorvezetője "Jó helyen vgyok Nemzetiben" - írj Közzétette: www.flgmgzin.hu (https://www.flgmgzin.hu) "Jó helyen vgyok Nemzetiben" - írj 2012 december 03. Flg 0 Értékelés kiválsztás Még Givenincs ∓quot;jó értékelvehelyen

Részletesebben

M. 2. Döntsük el, hogy a következő két szám közül melyik a nagyobb:

M. 2. Döntsük el, hogy a következő két szám közül melyik a nagyobb: Mgyr Ifjúság (Rábi Imre) Az előző években közöltük Mgyr Ifjúságbn közös érettségi-felvételi feldtok megoldását mtemtikából és fizikából. Tpsztltuk, hogy igen ngy volt z érdeklődés lpunk e szám iránt. Évente

Részletesebben

A történelem korszerű drámai értelmezése

A történelem korszerű drámai értelmezése SZÍNHÁZMŰVÉSZETI E L M É L E T I ÉS K R I T I K A I F O L Y Ó I R A T X. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 1977. S Z E P T E M B E R FŐSZERKESZTŐ: B O L D I Z S Á R I V Á N FŐSZERKESZTŐ-HELYETTES: C S A B A I N É TÖRÖK

Részletesebben

ÉN TÉR KÉP. avagy. a művészetek nyelvén. a gyermekvédelemben

ÉN TÉR KÉP. avagy. a művészetek nyelvén. a gyermekvédelemben ÉN TÉR KÉP vgy művészetek nyelvén gyermekvédelemben A 2006. április 20 május 4 e közt rendezett Gyermekvédelmi Npok keretében szkembereknek szóló progrmok mellett bemuttkoztk gyermeklkotók és lkotóműhelyek

Részletesebben

Egyetemi szintű Gépészmérnöki szak Terméktervezői szakirány

Egyetemi szintű Gépészmérnöki szak Terméktervezői szakirány Egyetemi sziű Gépészmérnöki szk Terméktervezői ZV_tárgy tárgy tnár tétel Formtn Formtn Formtn Formtn Formtn 1. A termékvilág felosztás, termékfunkciók. A termékfejlesztés folymtánk áttekiése. A termék

Részletesebben

problémát, helyzetet, kérést. És még ezután Ha idegességet, aggodalmat vagy szorongást,

problémát, helyzetet, kérést. És még ezután Ha idegességet, aggodalmat vagy szorongást, Mgyr Cochszemle Konfliktus, empáti, kommunikáció megkérdezték mguktól, jogos-e kér?. problémát, helyzetet, kért. És még ezután H idegességet, ggodlmt vgy szorongást, is jogom vn eldönteni, mit krok csi-

Részletesebben

T A R T A L O M. játékszín H E R M A N N I S T V Á N. arcok és maszkok. fórum. négyszemközt. viiágszínház. drámamelléklet

T A R T A L O M. játékszín H E R M A N N I S T V Á N. arcok és maszkok. fórum. négyszemközt. viiágszínház. drámamelléklet S Z Í N H Á Z M Ű V É S Z E T I E L M É L E T I E S K R I T I K A I F O L Y Ó I R A T X V I. É V F O L Y A M 9. S Z Á M 1 9 8 3. S Z E P T E M B E R F Ő S Z E R K E S Z TŐ : B O L D I Z S Á R I V Á N F

Részletesebben

HATÁROZAT. zajkibocsátási határértékeket állapítok meg

HATÁROZAT. zajkibocsátási határértékeket állapítok meg Alsó-Tisz-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Ikttószám: 80664-1-2/2011. Tárgy: Zjkibocsátási htárérték megállpítás kérelemre Ügyintéz : Csomor László Hiv. szám: Zjkibocsátási

Részletesebben

SZAMIZDAT! UNIKUM! MURPHY az ANAL. KÉMIÁN avagy analitikus murphologia. Írta: Juhász Jenő

SZAMIZDAT! UNIKUM! MURPHY az ANAL. KÉMIÁN avagy analitikus murphologia. Írta: Juhász Jenő SZMIZDT! UNIKUM! MURPHY z NL. KÉMIÁN vgy nlitikus murphologi Írt: Juhász Jenő KPHTÓ: csk egy este! egy helyen! (elővétel kizárv, utóárusítás h mrd csk dupl áron!) z idei VEGYÉSZBÁLon (Május 5., Kőrösi

Részletesebben

Szim Salom Hírlevél A Szim Salom Progresszív Zsidó Közösség havonta megjelenő kiadványa

Szim Salom Hírlevél A Szim Salom Progresszív Zsidó Közösség havonta megjelenő kiadványa Szim Slom Hírlevél A Szim Slom Progresszív Zsidó Közösség hvont megjelenő kidvány 2009 július-ugusztus / 5769 tmmuz-áv Tis Beáv Idén újbb szokássl gzdgodik Szim Slom: megüljük Tis Beáv gyászünnepét. Sokunknk

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym Mt1 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 8. évfolymosok számár 11:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zsebszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti sorrendben oldhtod meg.

Részletesebben