Filius Ágnes: Szubjektív beszámoló a Coaching Campről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Filius Ágnes: Szubjektív beszámoló a Coaching Campről"

Átírás

1 Mgyr Cochszemle Konfliktus, empáti, kommunikáció Jegyzetek [1] Rzlet z 1984-es esemény meghívójából. [2] A csoportok működéről bővebben lásd Crl Rogers: Tlálkozások: A személyközpontú csoport című könyvét. megérintett egy-egy tém, workshop, elődás. Filius Ágnes: Szubjektív beszámoló Coching Cmpről Nem tudtunk sok, párhuzmos progrmon egyszerre rzt venni, de szkemberek megígérték, hogy workshopokt legjobb igyekezetük szerint ismét megtrtják, hogy kinek válsztni kellett, z se mrd- A jon le ezekről z élményekről. Aki pedig június e közt gárdonyi Vitl egyáltlán nem tudott eljönni z megtpsz- Hotel Nutisbn megrendezett Co- tlhss, hogy mit jelent Coching Cmpen ching 90 perces módszertni tnulás. Cmp szervezői, Bölcskei Mónik, Wielnd Veronik Bognár Blázs Megpróbáljuk csokorb szedni zokt z érde- olyn progrmot állított össze, mely során kes értékes eseményeket is, melyeken ngyon sok coching irányzt lehetőséget k- nem tudtunk ott lenni, tudósítni. Ezért z pott bemuttkozásr. A rztvevők számár időrendet hívtuk segítségül hhoz, hogy zonbn ebből gzdg plettáról nem kellett mindent kivenni. A rendezvény számtln progrm közül ne hgyjunk ki sen- lz kit. Ősszel mi is (újr) rzt veszünk z cmp-jellege lehetőséget dott rá, hogy csk ismételten megtrtndó workshopokon, rr trtsnk igényt, mi számukr fontos. kkor szubjektív elemekkel átszőtt tudósítást Egyben önismereti utzás is volt rendez- kpnk hírleveleink olvsói ezekről prog- vény, hiszen z is előfordult, hogy vlki rmokról is. egyféle célll érkezett, de után már máshogy utzott hz, mivel közben rengeteg olyn új Amiről csupán visszhngokból értesül- impulzus érte, mi elgondolkodttt. tünk A Coching Cmp történét szinte lehetetlen Rendkívül gzdg volt már felüte is Co- pontosn végigkövetni. Törekszünk z objek- ching Cmpnek. Dr. Bodó Péter Dr. tivitásr, mégsem sikerült teljesen kizárni z Bodóné Horváth Vléri Személyiség-co- egyéni véleményt, mert minket is erősen ching 65 gykorltbn címmel bemuttót

2 Mgyr Cochszemle Konfliktus, empáti, kommunikáció trtott rról, hogy milyen lklmzott munk- z ő esetükben vezetői kompetenciák módszereik cspt folymtik vnnk, mi együttműködek fejleszte. Mjd nvigációs segítséget nyújt gykorló co- szerencsénk volt egy olyn másik kvárium- chnk gykorltot is megszemlélnünk, melyre személyiség coching komplex témkörében. cochee nem volt felkzítve. Többen említették érdekes témfelvete mi- Eközben szekciótermekben két, ugynilyen tt Ferenc érdekes bemuttó zjlott. Márton Mónik Wingwve coching bemuttóját. A szkem- Trnzkció Anlízis (TA) kommunikációs, ber ennek során egyedülálló, látványos személyiség elméletének filozófiáj eszkö- módszert ismertetett, mely stressz-coch- zeinek segítségével zt muttt be, hogyn ing, feloldás, hsználhtó mindez z egyéni, csoport, felkzül megterhelő érzelmi állpotok tem cochingr, sőt szervezetfejlesztre feloldás területén gyors, pontos, htásos. egyránt. Ezzel párhuzmosn Hős Útj Projekt trtott A Coching Cmp egyik szervezője, Wielnd bemuttót z EMBER-ről. A Hős útjánk z ál- Veró pedig moderáció lklmzásávl is- tluk újr lkotott 5 állomásán mentek végig mertette meg rztvevőket. Ennek során oly módon, hogy közben megnézték, hogy z beleláthttk z érdeklődők ennek z egysze- életünk során mit jelentenek z egyes állomá- rű, de ngyszerű eszköznek hsználtáb, sok, négyük melyet bármilyen csoportos fejleszti hely- (Hegedűs Dór, Kurucz Blázs, Mdi Kriszt zetben lklmzhtnk kőbbiekben. A Soós Judit) áltl bemuttott, mindenki színes táblák, skálák, ppírdrbkák Veró megelégedére keze ltt szinte külön életre keltek, má- kőbbi npokon teljesítmény mit is Leukó blokádok tnulhtunk belőlük. A meglepet-vendégükként meghívott Turi Léd áltl fcilitált interktív sodlgos workshop során több szinten, több érzék- elsődlegest. Vgy fordítv? szerv, z elme érzek bevonásávl, több hős útjánk ruházták fel z A np végén Vrg Izbell, ki színzként lépcsőben jutttták egyre mélyebbre z érdeklődőket trtlomml cochként is dolgozik, egy interktív be- megértében, szélget mjd egyre mgsbbr nnk tudtosításá- keretében válszolt zokr kérdekre, melyek zt firttták többek közt, bn. hogy miért indult el segítővé válás útján, Az ebéd után még több, párhuzmos progrm mi célj ezzel hivtássl. közül lehetett válsztni. A közeli lovrdához Második np reggelén négy, párhuzmos utóbusz szállított z érdeklődőket, hol is szekcióül közül z egyikben, Coching ló-sszisztált feldtokon keresztül muttt Tem (Bite Brbr, Lerf Andre, Siklós Br- be Szbó Mrcell Kiss Csb, hogy folyik br) bemuttkozóján kretív eszközök 66

3 Mgyr Cochszemle sorát ismerhették meg rztvevők. Konkrét Konfliktus, empáti, kommunikáció Sllngmentes jelenlét példákon keresztül muttták be csoport A tábor időszkánk számos rztvevő sze- szkértői zt, hogyn tnulunk, hogyn szer- rint z egyik legmélyebb htásokt kiváltó zünk tpsztltot rról, hogy mi mennyire progrmj Erős Il nevéhez kötődik, ki kretívk vgyunk. Hogyn is éljük meg s- Gestlt lpon működő cochingról trtott ját kretivitásunkt, megmutttk többféle egy kvárium- típusú bemuttót. Ennek során kretív eszközt különböző szituációkbn mű- Il z egz plenáris teremben rzt vevő, kö- köde közben. Eszközeik sor számtln zel száz hllgtóbn váltott ki egyszerre volt: térben tlálhtó tárgyktól, térben közös érzeket, szbdított fel gondolto- vló sját mozgásunkig felhsznált szimbó- kt. lumokig végtelen volt sor. Folymtosn szociális túlélőkzleteinket, sllngjinkt hsználjuk, Kovács Év Bozóki Márt pedig z ellenál- minek htásár fegyelmezettekké válunk, lás, kezelével ugynkkor ellehetetlenül kontktus fogllkozott. Ennek során olyn kommunikáci- mg vlójábn másokkl sját mgunk- ós együttműködt segítő kzségeket kl - kezdte bemuttkozóját szkember. ismertettek meg vezetőedzők közönség- Sllngmentes jelenlét- így definiált Il zt gel, z z állpotot, mikor gyomrunkbn érezzük együttműködő energetizáló, kár munk, zt htást, mivel kongruens z is, mit kár mondunk. Minden más pedig nem más, mint illetve melyek visszjelzek döntő mgánéleti fontosságúk környezet kilkítás fenntrtás szempontjából. A hrmdik np szekcióprogrmj csupán csk díszítő elem, mi ezt z érzelmi htást kioltj. A zsigeri őszinteség megnyilvá- során nulásánk Bölcskei Mónik megmuttt, hogy miben lehetőségét, z üzleti élet törvényei szerinti működt, coch jelen- más z ADHD Coching. Hogyn ismerhető fel létének, illetve gondolti, érzeti eltűnének z ügyfelekben z ADHD tünetei, mire kell coching folymtáb vló visszjövete- egy cochnk odfigyelnie, mikor ügyfelein lének lehetőségeit is vizsgált Il z elődás zreveszi tudtosítj mgábn, illetve során. H folytonosn pásztázzuk, vizsgál- cochee-bn is zt, hogy ők ADHD-sok. Ho- juk bensőnkben zjló jelzeket, ezek gyn lehet ennek ellenére vgy inkább e szerint hldunk, jó útr kerültünk - zárt z mellett fejleszteni őket. Mónik rztve- elődását Gestlt-lpokon dolgozó coch. vők áltl hozott esetekkel dolgozott, zokt 90 perc dt lehetőségek között igyekezett Konfrontálv támogtni: A Chllenging feldolgozni, legfontosbb sikerkritériumo- Coching kt kiemelni. A sikeres cochként vló működhez dott újbb eszközöket Ábri Judit Eperjesi Amin 67

4 Mgyr Cochszemle Konfliktus, empáti, kommunikáció Coching Htárok Nélkül Esszenci című bátor cél kitűzekor kifejezetten jobb progrm során. Az elmúlt esztendők kiemel- gyfélteke hsznált válik fontossá. kedő, nemzetközi hírű elődók progrmjit Termzetes módon felvenni nyelvtu- összefoglló jó gykorltok bemuttás dást: nyelvi coching mellett Ábri Judit következő évd egyik leginkább várt coching megközelítéhez, A termzet önszervezettsége ennek tö- Chllenging Coching- hoz, zz kihívások- kéletes működnek nyelvokttásb vló kl, szembesítekkel ötvözött cochinghoz is átvitele vezette Kiss Ildikó Terézt, mikor el- kedvet csinált. Ez z irányzt John Blkey kezdett nyelvi coching okttássl fogllkozni. In Dy sikerkönyvére lpul. (Amelynek címe Chllenging Coching: Going A nyelvtnulást egy termzetes folymtként Beyond kell értelmezni nyelvi cochok szerint - Trditionl Coching to Fce the FACTS). A ennek megfelelően z idegen nyelv soh nem megközelít során lklmzott FACTS egy célj, hnem eszköze kommunikációnk. A olyn coching modell, mely Feedbck sokféle más módszertn mellett gykrn (visszjelz), Accountbility (felelősségválllás, felelősségre vonhtóság), megoldás-orientált Courgeous megtlálni, felfejteni. Soh nem nyelvet, működt áthtó rendszerszintű gondolkodás vgy könyvet tnítunk, hnem embert állí- során fejti ki htását. A Chllenging Coch visszjelzkor dolgozó sze mindig tnuló elkdásánk kulcsát speciális látásmódján keresztül, z egz lklmzásávl lpján nyelvi cochok munkájánk egyik fontos ré- Gols (bátor célkitűz), Tension (feszültség) ing modell tott feje tetejéről tlpár z egz idegennyelv-okttási princípiumot Hlász Csil- dicséret konfronttív őszinteség egyen- l vezetőedző. súlyár kell törekedni, mi zt is jelenti, hogy Sok múlik környezeten ez egy kevbé támogtó módon történő folymt, mint hogy hhoz hgyományos A Coching Cmp nemcsk különböző irány- coching során hozzászoktunk. Bátrbbkká ztok bemuttkozásáról, hnem z együttlét kell cochoknk válniuk e működük so- öröméről is szól. A hétköznpok során is épp- rán! - vélte Ábri Judit. Hiszen e működmód oly fontos z, hogy szó szerint teret segítségével sokkl htékonybbn lehet hi- kpjnk z emberi kpcsoltok. A Kptár z edelmeket, z eredményességet kdályozó utóbbi időben egyre több bátor kezdeménye- téves működmódokt meglelni kioltni. znek, H nem elég erős kérd, kkor tovább kell progrmnk dott helyet Belvárosbn, de zt tlán kevesen tudják, kérdezni. Ugynkkor ez módszer olyn hogy válllkozás közösségi irodként is mű- kretív működmódokt mozgt meg, me- ködik, lyeket hgyományos coch-modellek nem sőt mi több, coching-szobát is működtetnek. Mivel számukr célként fogl- szoktk ennyire intenzíven mozgtni. Például, mzódott meg z, hogy belvárosi coching- 68

5 Mgyr Cochszemle Konfliktus, empáti, kommunikáció helyszínné váljnk, ezért is kptk lehetősé- Azért is jánlott fel tombolán Kptárbn get, eltölthető coching-lklmkt, hogy ezzel is hogy bemuttkozznk Coching Cmp-en. ösztönözze cochokt komfortzónából vló A Coching Cmp is ugynolyn egyedi kezdeményez, mint milyennek már Meglátod, együtt sikerülni fog! kilkított tér, mely helyt d zoknk, kik A közös célmeghtározás döntő fontosságú, szeretnek önállón, de társs térben dolgozni. h motivációt keresünk. A szállod terszán A Kptár kívülről olyn, mint egy üzlethelyibelátni vn ránt. hogy legyen egy olyn szépen, jó minőségben keresztül h tud előhívni coch-ból cochee-ból egy- együtt zért lpították közösségi irodát, kirktokon is, ben új környezet egzen más képességeket pítój. Klmár Elvirávl Levendel Áronnl Akkor vlkinek irodáj, melyben cochol, merő- Kptár indult véli Pekár Dór, Kptár egyik l- ség, kimozdulásr. trtott interktív beszélget során ezzel kp- z csoltosn mondt el Ily Gyul, sport coch utcáról. A belső kilkításkor is ugynezt tpsztltit. Amikor z élsportolói krrier- nyitottságot vitték tovább, mert munkállo- je mások mellett tárgyló coching-szob végén egy súlyos sérüle lett, mozgásképtelenné vált, kislány dt meg is bár tökéletesen hngszigetelt, de üveg- Ily Gyul számár ezt fjt motivációt. Az flú. kkor 4 éves gyerek zt mondt, hogy úgy Az, hogy így lkították ki teret, nemcsk döntöttem Ap, meglátod, együtt meggyó- hely lehetőségei mitt történt. A Kptár 140 gyulunk. Ennek kkor súly volt, hogy négyzetméteres, tárgyló, illetve co- Gyul elkezdett újr pró, kis célokt kitűzni ching szob lpterülete 6-7 négyzetméter, mg elé. Elérni fürdőszobát, mi egy moz- mi szűkös lenne, h teret ténylegesen le- gásképtelen ember számár htlms lép. záró, gipszkrton flkkl htárolták voln el Kőbb, már sport-cochként szembesült z- munkállomásoktól. Így zonbn, hogy be- zl szkember, mekkor htás vn látszik z egz tér, tágssá, szellőssé váltk munkájánk. Egy döntő mérkőz során z ezek helyiségek is. éppen hogy csk nehézsúlyt elérő sporto- Pekár Dór zért érkezett Coching Cmp- ló-cochee-j kpott egy 120 kilós ellenfelet. re, hogy rról beszélgessen el coch-okkl, A felkzül egz ideje ltt csk rr kon- mennyire fontos munkájuk során tér, centráltk, melyben dolgoznk, erre ngyon sokféle meccsen. És mikor elérkezett ez pillnt, válszt kpott. Vn, kinek borzsztón meg- minden porcikájábn izzó fájdlomml, htározó mint térdre rogyv ott állt sportoló, bevillntk dolgozni kezdenek, elfeledkeznek térről. neki coch szvi: Elvégezte zt munkát, környezet, míg mások 69 hogy mi lesz mjd döntő

6 Mgyr Cochszemle Konfliktus, empáti, kommunikáció mit Te felkzül ideje ltt? Vitt ő is kö- horizontot. A mgyr szármzású, Svájcbn vet hátizsákjábn? kérdezte folyton élő Peter Szbo ilyen szkember, ki ngy Gyul sportolótól. És kkor sportoló úgy örömünkre nemcsk elfogdt meghívást, döntött, hogy ezt másik biztos nem tette tőle megszokott könnyed, vidám stílus- meg. Mjd fölállt, küzdött, nyert. bn trtott egy workshopot, hnem bár z ő progrmj csk hrmdik np délelőttjén Mentőövre volt szüksége világbjnok került sorr egz idő ltt megosztott ve- olimpii negyedik helyezett kjkozó Kucser Gábornk, mikor Ily Gyulához lünk gondoltit, jelenlétét. fordult, hogy erről beszámolt. Túl sokn krtk rj- Lopni meztelen ember zsebéből t osztozni, sokfele szkdt z ereje. Aki coch-hoz fordul, nnk olyn problémá- Lssn kilencéves korábn kitűzött cél, z j, elkdás vn, melynek megoldását ott olimpii első helyezettség is szertefoszlott, hordozz mgábn, csk meg kell tlálni eze- csk sodródott. Gyul bbn segített, hogy ket rejtett erőforrásokt. H képletesen világossá tette, milyen lépeket kell megten- foglmzunk, kkor meztelen emberek zse- nie, h el kr indulni sját célj felé. A béből lopunk állított Peter Szbo. sportbn egyre sikeresebbé vált ennek htásár, ezen felül mgánélete is H kérdt kpnk ezzel kpcsoltosn, kkor rendeződött. nyombn megvn válszuk is, vissz is kérdeznek, mely elindítj őket megoldás Világhíres szervezeti külső coch-ok, kép- felé. Sőt, Mit gondolsz, ebben dilemmá- zeket szervező szkemberek muttkoztk bn be Coching Cmp hrmdik npján. A ngysági, illetve coching ügyfelet kdályozz, mi trtj vissz, mivel plenáris ül után hllottunk olyn visszjel háromnpos Először is, meg kell kérdezni, mi z, mi z be ezen npon. Mindhárom szekció, illetve ez Neked három fjt tipikus kérdsel írhtjuk körbe. jesztét felvállló szkemberek muttkoztk hogy segítene Azt, hogyn lopjunk, szkember szerint szemléletnek vezetők körében vló elter- zt, kérd leginkább? típusú kérd leghtékonybb. nemzetközi mgyr coching élet meghtározó milyen küzd. H előtte nem tudt, hogy vn egyált- progrm lán előtte kdály, erre kérdre rögtön csúcspontj volt véleményét megosztó co- kitlál egy konstrukciót, mi előrébb visz min- ch számár. ket. A második tipikus kérd rr vontkozik, vjon mi következő, szükséges lép. H A Coching Cmp nemcsk hzi, hnem z coch fölteszi ezt kérdt, cochee-bn itthoni coching-szkmát nemzetközi szintről utomtikusn elindul z elképzelek legyár- is befolyásoló szkembereket is szeretett vol- tás. A hrmdik kérdkör során pedig csk n felvonulttni, hogy ezzel is tágíts zt kérjük z ügyféltől, hogy képzelje el, hogy 70

7 Mgyr Cochszemle már elérte célját. Kz is célképz! Konfliktus, empáti, kommunikáció utzás, melyen csinálunk is vlmit - htározt meg Klmár Beát ezt helyzetet. Az A workshop ltt végig z ötvenes-htvns elnevez is erre utl: colborting, zz évek meriki szörföseiről szóló felvételeket együttműködő tevékenység ctive, zz vetített szkember háttérben. Az ő tevé- tettrekzség. kenységükre utlt Peter Szbo kkor, mikor rról beszélt, hogy hogy szörfösöknek, úgy Az irányzt z dott pillntbn megszülető bárki másnk könnyebb felszínen hldni, kérdekkel dolgozik. Az tpsztlt, hogy mint lesüllyedni mélybe. Co-Active coching során z emberek szeretik megélni kretivitásukt, mivel erőforrás- Mély, brátságból lett szerelem: Co-Ac- bn tive modell volt Klmár Beátánk képszerű közös A Co-Active coching során 5 kzséget, vgy kontextust, illetve Klmár Beát szvivl detben, 12 évvel ezelőtt GROW-vl kezdett élve öt dimenziót hsználunk. Az első dolgozni. Ez z első szerelem ideje, mi gyö- hllgtás, mely szvk, z érzek z nyörű volt, de már régen lezjlott. Ezután jött intuíció, zz z z, szív zsigerek Solution Focused modell, mi Klmár Beá- szintjén működik. A második kíváncsiság, t szvivl élve szenvedélyes kpcsoltként hrmdik z intuíció, mit metforákkl, köz- indult. Mjd jött többi irányzt, például bevágásokkl Brief-coching, mely szerelem volt első lámost behozhtják nódni. hsonltávl élve kár szerelemmel. Kez- tásr. zt munkár, egz vlójukkl képesek bevo- A sokféle coching irányzttl olyn kpcsolt gzdgok, legújbb kpcsolt kimondásokkl lehet megjeleníteni. Negyedik kzség z elmélyí- mély t előmozdítás. Ennek során kudrcink brátságból indult. A Co- Active modell zon- ünneplére hívt fel Klmár Beát figyel- bn még nem házsság, mert Beát csupán met, hiszen ezekből többet lehet tnulni, mint hsználój modellnek, nem kkreditáltt- sikerekből. Végül, de nem utolsósorbn z t mgát. önmenedzsel képessége z, mire szükség vn Co-Active modell hsználtához. A Co-Active modell hsználtánk célj z, hogy z ügyfél hrmonikusbbn élhesse z Ne krjuk jobbn, mint ő! életét. Ehhez pedig z szükséges, hogy egyszerre dolgozznk ngy kis gendán. A Coching szemléletű vezet című tré- Az útkeres, jövőkép-kuttás ngy-gen- ningsoroztot muttt be Nyáriné Dr. Mihály d, konkrét lépek megtétele pedig kis- Andre szekcióüle során. Azt osztott gend rze munk során. A két látáspont meg ebben másfél órábn Andre, hogy ott ér össze, hol kis-gend segítségével vezetők számár kzült tréning során mit t- dolgozhtunk ngy-gendán. Önismereti psztltk. Sok esetben például zért nem 71

8 Mgyr Cochszemle Konfliktus, empáti, kommunikáció sikerül vezetőt átállítni coching- típusú kritikát kp. Nehézkes tudásmegosztás, vezeti módr, mert coch, vgy tréner, dönti helyzetben el se jutnk döntig, vgy esetleg kollégák nem tlálták még mert olyn hosszdlms z egyeztetek meg megfelelő kulcsot ennek vezetőnek sor. Erre helyzetre regál másik vezetői működéhez. Lehet, hogy szívesen váltn eszköz, z úgynevezett helyzetfüggő veze- más működmódr, h megtlálná hozzá t. Ebben mozogv vezető egyértelműen sját motivációját. Ezzel kpcsoltosn z is irányít, h támogtásr vn szüksége be- fontos, hogy ne krjuk ezt változást job- osztottnk, bn, mint z érintett vezető. Illetve, z is veszt esetén támogtást nyújt. A helyzet- elképzelhető, hogy egz egyszerűen nem függő olyn személyisége ennek vezetőnek, embert, nem delegáltt mindent beosztot- hogy képessé válhsson coching szemlélettel tkr. Fontos, hogy egy coching szemléletű működni. vezető átváltozhsson, h szeretne, ne kkor vezeti stílus meggyőzi, hgyj motiváció dolgozni z cocholjuk ki belőle z Excelt! hívt fel z A coching szemléletű vezetsel, h mgá- optimális működre figyelmet szkem- bn, pusztán ezt hsználj egy vezető, sok ber. 72

XXIII. évf. 1. sz. 2013. Január

XXIII. évf. 1. sz. 2013. Január XXIII. évf. 1. sz. 013. Jnuár uj TUDOD-E? Hogy txis egyéni válllkozóként négy különböző dózási formából válszthtsz? Hogy ezek közül melyik számodr legkedvezőbb? Hogy bármelyiket válsztod, könyvelőre szükséged

Részletesebben

Kiss Csaba pályázata

Kiss Csaba pályázata Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzt Pályázt Miskolci Nemzeti Színház Nonprofit kft. ügyvezető igzgtói munkkörére 2 Bevezető 2 Nemzeti Színház 6 A Miskolci Nemzeti 7 Az évd drámáj 8 Az évd szerzője 10

Részletesebben

XII. évfolyam 1. szám NYUGAT-MECSEKI TÁJKÉP 2015.FEBRUÁR. Az NYMTIT elnöke a 2015-ös feladatokról Fontos feladat a fiatalok tájékoztatása

XII. évfolyam 1. szám NYUGAT-MECSEKI TÁJKÉP 2015.FEBRUÁR. Az NYMTIT elnöke a 2015-ös feladatokról Fontos feladat a fiatalok tájékoztatása XII. évfolym 1. szám NYUGAT-MECSEKI TÁJKÉP 2015.FEBRUÁR Az NYMTIT elnöke 2015-ös feldtokról Fontos feldt fitlok tájékozttás Kovács Győző, z NYMTIT elnöke Dr. Kereki Ferenc Vlmelyest szűkülő költségvetéssel,

Részletesebben

bekapcsolását is szükségessé teszi. törvényszerűségeinek feltárásával, tudatos, SPECIÁLIS HELYZETÜ TÁRSADALMI CSOPORTOK (Borsod megye cigánylakossága)

bekapcsolását is szükségessé teszi. törvényszerűségeinek feltárásával, tudatos, SPECIÁLIS HELYZETÜ TÁRSADALMI CSOPORTOK (Borsod megye cigánylakossága) SPECIÁLIS HELYZETÜ TÁRSDLMI CSOPORTOK (Borsod megye cigánylkosság) TÓTH ÁRPÁD kézirt beérkezett: 1973. február 3án Megyei vizsgáltunk célj, hogy Borsod megye cigánylkosságánk helyzetéről, munkáb vló beilleszkedéséről

Részletesebben

játékszín SZÁNTÓ JUDIT

játékszín SZÁNTÓ JUDIT SZÍNHÁZMŰVÉSZETI E L MÉ L E T I ÉS K R I T I K A I F O L Y Ó I R A T XIX. É V F O L Y A M, 9. SZÁM 1 9 8 6. SZEPTEMBER T A RTALOM FŐSZERKESZTŐ: B O L D I Z S Á R I V Á N FŐSZERKESZTŐ-HELYETTES: C S A B

Részletesebben

UgorjUnk! Budapest Turizmus Stratégia 2012/2013 2017. 6. Monitoring és felülvizsgálat. 5. 4. A BTDM Nonprofit Kft. szerepvállalása.

UgorjUnk! Budapest Turizmus Stratégia 2012/2013 2017. 6. Monitoring és felülvizsgálat. 5. 4. A BTDM Nonprofit Kft. szerepvállalása. 5. 4. BTDM Nonprofit Kft. szerepválllás Budpest zetközi pozicionálás. BTDM Nonprofit Kft. z séges turztiki városrcult megfoglmzás után Budpest hosszú távú márkszemléletű pozicionálásár törekszik zetközi

Részletesebben

Csorvási Híradó. Tisztelt Választópolgárok!

Csorvási Híradó. Tisztelt Választópolgárok! KÖZÉLETI LAP XXI. ÉVFOLYAM 1.-2. SZÁM Tisztelt Válsztópolgárok! Már több forrásból is értesülhettek rról, hogy köztárssági elnök 2010. április 11 - re és 25 -re tűzte ki z országgyűlési képviselők megválsztásánk

Részletesebben

A júniusi szám tartalmából

A júniusi szám tartalmából Az Argentíni Mgyr Közösség hvi elektronikus hírlevele Publicción electrónic mensul de l Comunidd Húngr en l Argentin A júniusi szám trtlmából Szerkesztői gondoltok Czékus Ábel Eseménynptár Blthzár Márt

Részletesebben

Egészsége és jó közérzete

Egészsége és jó közérzete Egészsége és jó közérzete Kidney Disese nd Qulity of Life (KDQOL-SF ) Ez kérdőív zt méri fel, hogy Ön hogyn vélekedik z egészségéről. Az így kpott információ segíteni fog nyomon követni, hogy Ön hogy érzi

Részletesebben

vasúti forgalom budapest komáromi között.

vasúti forgalom budapest komáromi között. IV. évfolym 37. szám Ár 20 fillér. ELŐFIZETÉSI Egz Félt* v re évre 10 P. 5 P. Megjelenik SZERKESZTŐSÉG ÁR. Negyedévre 2*50 P. E g y e s s z á m ár minden Komárom, 1932. szeptember 10. 20 PTHÓ KIDÓHIVTL:

Részletesebben

MÁROMI Ú J S Á G Komarom vármegyei és városi érdekű társadalmi, közgazdasági hetilap

MÁROMI Ú J S Á G Komarom vármegyei és városi érdekű társadalmi, közgazdasági hetilap Komárom, 94. február 2 7. szám XIV. évfolym MÁROMI Ú J S Á G Komrom vármegyei városi érdekű társdlmi, közgzdsági hetilp Megjelenik minden _....... ESofizutesi r!. nc.vc r évre 2 K 50, -.. *. csütörtökön,,.

Részletesebben

Tegyük együtt még szebbé otthonunkat, tegyük együtt még szebbé Kőbányát!

Tegyük együtt még szebbé otthonunkat, tegyük együtt még szebbé Kőbányát! Progrmok: 09:30 A Készenléti Rendőrség zenekránk zenés ébresztője 1 0:00 Megnyitóbeszéd: Kovács Róbert Kőbány polgármestere 1 0:1 5 Ktoni testnevelés Mgyr Honvédség Ludovik Zászlólj 1 0:45 A Tutt Forz

Részletesebben

HOZZÁFÉRÉS A KÖZSZFÉRA

HOZZÁFÉRÉS A KÖZSZFÉRA HOZZÁFÉRÉS A KÖZSZFÉRA ADATAIHOZ Készítette Nemzeti Hírközlési Tnács megbízásából z 2005 szeptembere és 2006 jnuárj között Adtvgyon Trtlom TARTALOM 1.Adtok típusi mgyr jogbn...10 1.1.Az dt kifejezés jelentése...

Részletesebben

Ha tehetséges a gyerek

Ha tehetséges a gyerek Ha tehetséges a gyerek GÉNIUSZ KÖNYVEK A Géniusz Könyvtárat a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége által koordinált Magyar Géniusz Program keretében megjelentetett kötetek alkotják. A sorozat célja,

Részletesebben

Dá vid Im re JÓ SZÓVAL OKTASD. Mód szer ta ni ké zi könyv oktatóknak

Dá vid Im re JÓ SZÓVAL OKTASD. Mód szer ta ni ké zi könyv oktatóknak Jó szó val ok tasd GÉNIUSZ KÖNYVEK A Géniusz Könyvtárat a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége által koordinált Magyar Géniusz Program keretében megjelentetett kötetek alkotják. A sorozat célja,

Részletesebben

Remélem, kezdeményezésünk kedvező visszhangra talál, s rászolgál majd állandó és megtisztelő figyelmükre!

Remélem, kezdeményezésünk kedvező visszhangra talál, s rászolgál majd állandó és megtisztelő figyelmükre! SZIE NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK HÍRLEVELE Főtitkári Hivtl Külkpcsolti Irodájánk szerkesztésében Beköszöntő Tisztelt Olvsó! Kedves Egyetemi Okttók és Hllgtók! A Gödöllői Szent István Egyetem, országunk élenjáró

Részletesebben

Badacsonytördemic Badacsonylábdihegyi

Badacsonytördemic Badacsonylábdihegyi - ------ Bdcsonytördemic Bdcsonylábdihegyi A BADACSONYTÖRDEMIC KÖZSÉGÉRT ALAPÍTVÁNY LAPJA ------------------- X. évfolym 9. szám 2009. szeptember ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

esőember Még mindig a kongresszusról Nóri története: szegregáltan vagy integráltan? Készségfejlesztés kvíz segítségével

esőember Még mindig a kongresszusról Nóri története: szegregáltan vagy integráltan? Készségfejlesztés kvíz segítségével 2013. december, XVII. évfolyam, 4. szám esőember Még mindig a kongresszusról Nóri története: szegregáltan vagy integráltan? Készségfejlesztés kvíz segítségével William Stillman: Nem a gólya hozza... Szexualitás

Részletesebben

dobbantó program tematikus füzetek Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni tanulni de hogyan?

dobbantó program tematikus füzetek Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni tanulni de hogyan? dobbantó program tematikus füzetek Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni tanulni de hogyan? 2011 Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni

Részletesebben

Paál János. egyházi és

Paál János. egyházi és 536 Nyilt köszönet Kölni székesegyház épitési sorsjáték 50-ik szám Tizenegyedik évfolym Porosz király ő felsége legmgsb engedélye folytán kölni székesegyház épitési A fönemesség és ngyérdemű közönségnek,

Részletesebben

ekt I(etteftrcs 5{uséti,Urtrtep íenfoíes Líónurt funirt ofsón(t,fr I PILISMARTnIÍREK Flugyűlés1993 Sjátbevételek16.159eFt (ebbőlhelyi dó) Az orvosirendelórészére 505eFt érték. benvásároltkkorszerúberendezést.

Részletesebben

Hát rány ban az előny A szociokulturálisan hátrányos tehetségesek

Hát rány ban az előny A szociokulturálisan hátrányos tehetségesek Hát rány ban az előny A szociokulturálisan hátrányos tehetségesek GÉNIUSZ KÖNYVEK A Géniusz Könyvtárat a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége által koordinált Magyar Géniusz Program keretében megjelentetett

Részletesebben

Bevezetés a kooperatív tanulásszervezés rejtelmeibe. Arató Ferenc Varga Aranka

Bevezetés a kooperatív tanulásszervezés rejtelmeibe. Arató Ferenc Varga Aranka Együtt-tanulók kézikönyve Bevezetés a kooperatív tanulásszervezés rejtelmeibe Ha a pedagógia művészet, akkor a kooperatív tanulásszervezés olyan a pedagógusnak, mint a költőnek a nyelv, a festőnek az ecset,

Részletesebben

A reflektív gondolkodás fejlesztése

A reflektív gondolkodás fejlesztése A reflektív gondolkodás fejlesztése GÉNIUSZ KÖNYVEK A Géniusz Könyvtárat a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége által koordinált Magyar Géniusz Program keretében megjelentetett kötetek alkotják.

Részletesebben

Egy bátor tréner könyvét tartom a kezemben, aki dacolva napjaink trendjeivel a csupasz valóságra irányítja a figyelmet.

Egy bátor tréner könyvét tartom a kezemben, aki dacolva napjaink trendjeivel a csupasz valóságra irányítja a figyelmet. Egy bátor tréner könyvét tartom a kezemben, aki dacolva napjaink trendjeivel a csupasz valóságra irányítja a figyelmet. TeszieztÉrtünkésMagáért.AcéljabármifurcsaaSIKER! Legyünk mindannyian sikeresek a

Részletesebben

Á r a 20 fillér. a főispánnak, az a l i s p á n n a k é s a vármegye: f ő j e g y z ő n e k t á m o g a

Á r a 20 fillér. a főispánnak, az a l i s p á n n a k é s a vármegye: f ő j e g y z ő n e k t á m o g a II. é v f o l y m 18. s z á m. Á r 20 fllér. Komárom, 1930. m á j u s 3. r ELŐFIZETÉSI Egz évre Félévre 10 P. 5 P. I ÁR : SZERKESZTŐSÉG Negyedévre 2 J 0 P. Egyes SzáU á r 20 íll. Megjelenk mnden Felelős

Részletesebben

VÁLSÁGKEZELÉS EURÓPÁBAN: ÚJ GAZADASÁGFILOZÓFIA FELÉ? Megj alatt in: Köz-Gazdaság, 8.évf.1.sz/2013/

VÁLSÁGKEZELÉS EURÓPÁBAN: ÚJ GAZADASÁGFILOZÓFIA FELÉ? Megj alatt in: Köz-Gazdaság, 8.évf.1.sz/2013/ 1 VÁLSÁGKEZELÉS EURÓPÁBAN: ÚJ GAZADASÁGFILOZÓFIA FELÉ? Megj ltt in: Köz-Gzdság, 8.évf.1.sz/2013/ CSABA László 1 KIVONAT: Az évek ót trtó európi válságkezelés leírás és részletek bemuttás helyett rögtönzött,

Részletesebben

A szolgáltatási folyamat speciális elemei 1. EQUAL FÓKUSZ

A szolgáltatási folyamat speciális elemei 1. EQUAL FÓKUSZ Forrás: eq_focus_1_20080306.mp3 A szolgáltatási folyamat speciális elemei 1. EQUAL FÓKUSZ Jó. Tehát szolgáltatási folyamaton haladunk keresztül, néhány területet mi meghatároztunk, amiről majd szó lesz,

Részletesebben

BEVEZETÉS AZ ANALÍZISBE

BEVEZETÉS AZ ANALÍZISBE BEVEZETÉS AZ ANALÍZISBE Mezei István, Frgó István, Simon Péter Eötvös Loránd Tudományegyetem Alklmzott Anlízis és Számításmtemtiki Tnszék ii Trtlomjegyzék 1. Előszó 1 2. Hlmzok, relációk, függvények 3

Részletesebben

Stang Tünde. Szociális munka családokkal

Stang Tünde. Szociális munka családokkal Stang Tünde Szociális munka családokkal A szakma különböző területein dolgozó szociális munkások egyre inkább érzik, hogy a családok belső forrásai kiapadnak, nem tudják biztonságban tartani beteg, bajba

Részletesebben