Filius Ágnes: Szubjektív beszámoló a Coaching Campről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Filius Ágnes: Szubjektív beszámoló a Coaching Campről"

Átírás

1 Mgyr Cochszemle Konfliktus, empáti, kommunikáció Jegyzetek [1] Rzlet z 1984-es esemény meghívójából. [2] A csoportok működéről bővebben lásd Crl Rogers: Tlálkozások: A személyközpontú csoport című könyvét. megérintett egy-egy tém, workshop, elődás. Filius Ágnes: Szubjektív beszámoló Coching Cmpről Nem tudtunk sok, párhuzmos progrmon egyszerre rzt venni, de szkemberek megígérték, hogy workshopokt legjobb igyekezetük szerint ismét megtrtják, hogy kinek válsztni kellett, z se mrd- A jon le ezekről z élményekről. Aki pedig június e közt gárdonyi Vitl egyáltlán nem tudott eljönni z megtpsz- Hotel Nutisbn megrendezett Co- tlhss, hogy mit jelent Coching Cmpen ching 90 perces módszertni tnulás. Cmp szervezői, Bölcskei Mónik, Wielnd Veronik Bognár Blázs Megpróbáljuk csokorb szedni zokt z érde- olyn progrmot állított össze, mely során kes értékes eseményeket is, melyeken ngyon sok coching irányzt lehetőséget k- nem tudtunk ott lenni, tudósítni. Ezért z pott bemuttkozásr. A rztvevők számár időrendet hívtuk segítségül hhoz, hogy zonbn ebből gzdg plettáról nem kellett mindent kivenni. A rendezvény számtln progrm közül ne hgyjunk ki sen- lz kit. Ősszel mi is (újr) rzt veszünk z cmp-jellege lehetőséget dott rá, hogy csk ismételten megtrtndó workshopokon, rr trtsnk igényt, mi számukr fontos. kkor szubjektív elemekkel átszőtt tudósítást Egyben önismereti utzás is volt rendez- kpnk hírleveleink olvsói ezekről prog- vény, hiszen z is előfordult, hogy vlki rmokról is. egyféle célll érkezett, de után már máshogy utzott hz, mivel közben rengeteg olyn új Amiről csupán visszhngokból értesül- impulzus érte, mi elgondolkodttt. tünk A Coching Cmp történét szinte lehetetlen Rendkívül gzdg volt már felüte is Co- pontosn végigkövetni. Törekszünk z objek- ching Cmpnek. Dr. Bodó Péter Dr. tivitásr, mégsem sikerült teljesen kizárni z Bodóné Horváth Vléri Személyiség-co- egyéni véleményt, mert minket is erősen ching 65 gykorltbn címmel bemuttót

2 Mgyr Cochszemle Konfliktus, empáti, kommunikáció trtott rról, hogy milyen lklmzott munk- z ő esetükben vezetői kompetenciák módszereik cspt folymtik vnnk, mi együttműködek fejleszte. Mjd nvigációs segítséget nyújt gykorló co- szerencsénk volt egy olyn másik kvárium- chnk gykorltot is megszemlélnünk, melyre személyiség coching komplex témkörében. cochee nem volt felkzítve. Többen említették érdekes témfelvete mi- Eközben szekciótermekben két, ugynilyen tt Ferenc érdekes bemuttó zjlott. Márton Mónik Wingwve coching bemuttóját. A szkem- Trnzkció Anlízis (TA) kommunikációs, ber ennek során egyedülálló, látványos személyiség elméletének filozófiáj eszkö- módszert ismertetett, mely stressz-coch- zeinek segítségével zt muttt be, hogyn ing, feloldás, hsználhtó mindez z egyéni, csoport, felkzül megterhelő érzelmi állpotok tem cochingr, sőt szervezetfejlesztre feloldás területén gyors, pontos, htásos. egyránt. Ezzel párhuzmosn Hős Útj Projekt trtott A Coching Cmp egyik szervezője, Wielnd bemuttót z EMBER-ről. A Hős útjánk z ál- Veró pedig moderáció lklmzásávl is- tluk újr lkotott 5 állomásán mentek végig mertette meg rztvevőket. Ennek során oly módon, hogy közben megnézték, hogy z beleláthttk z érdeklődők ennek z egysze- életünk során mit jelentenek z egyes állomá- rű, de ngyszerű eszköznek hsználtáb, sok, négyük melyet bármilyen csoportos fejleszti hely- (Hegedűs Dór, Kurucz Blázs, Mdi Kriszt zetben lklmzhtnk kőbbiekben. A Soós Judit) áltl bemuttott, mindenki színes táblák, skálák, ppírdrbkák Veró megelégedére keze ltt szinte külön életre keltek, má- kőbbi npokon teljesítmény mit is Leukó blokádok tnulhtunk belőlük. A meglepet-vendégükként meghívott Turi Léd áltl fcilitált interktív sodlgos workshop során több szinten, több érzék- elsődlegest. Vgy fordítv? szerv, z elme érzek bevonásávl, több hős útjánk ruházták fel z A np végén Vrg Izbell, ki színzként lépcsőben jutttták egyre mélyebbre z érdeklődőket trtlomml cochként is dolgozik, egy interktív be- megértében, szélget mjd egyre mgsbbr nnk tudtosításá- keretében válszolt zokr kérdekre, melyek zt firttták többek közt, bn. hogy miért indult el segítővé válás útján, Az ebéd után még több, párhuzmos progrm mi célj ezzel hivtássl. közül lehetett válsztni. A közeli lovrdához Második np reggelén négy, párhuzmos utóbusz szállított z érdeklődőket, hol is szekcióül közül z egyikben, Coching ló-sszisztált feldtokon keresztül muttt Tem (Bite Brbr, Lerf Andre, Siklós Br- be Szbó Mrcell Kiss Csb, hogy folyik br) bemuttkozóján kretív eszközök 66

3 Mgyr Cochszemle sorát ismerhették meg rztvevők. Konkrét Konfliktus, empáti, kommunikáció Sllngmentes jelenlét példákon keresztül muttták be csoport A tábor időszkánk számos rztvevő sze- szkértői zt, hogyn tnulunk, hogyn szer- rint z egyik legmélyebb htásokt kiváltó zünk tpsztltot rról, hogy mi mennyire progrmj Erős Il nevéhez kötődik, ki kretívk vgyunk. Hogyn is éljük meg s- Gestlt lpon működő cochingról trtott ját kretivitásunkt, megmutttk többféle egy kvárium- típusú bemuttót. Ennek során kretív eszközt különböző szituációkbn mű- Il z egz plenáris teremben rzt vevő, kö- köde közben. Eszközeik sor számtln zel száz hllgtóbn váltott ki egyszerre volt: térben tlálhtó tárgyktól, térben közös érzeket, szbdított fel gondolto- vló sját mozgásunkig felhsznált szimbó- kt. lumokig végtelen volt sor. Folymtosn szociális túlélőkzleteinket, sllngjinkt hsználjuk, Kovács Év Bozóki Márt pedig z ellenál- minek htásár fegyelmezettekké válunk, lás, kezelével ugynkkor ellehetetlenül kontktus fogllkozott. Ennek során olyn kommunikáci- mg vlójábn másokkl sját mgunk- ós együttműködt segítő kzségeket kl - kezdte bemuttkozóját szkember. ismertettek meg vezetőedzők közönség- Sllngmentes jelenlét- így definiált Il zt gel, z z állpotot, mikor gyomrunkbn érezzük együttműködő energetizáló, kár munk, zt htást, mivel kongruens z is, mit kár mondunk. Minden más pedig nem más, mint illetve melyek visszjelzek döntő mgánéleti fontosságúk környezet kilkítás fenntrtás szempontjából. A hrmdik np szekcióprogrmj csupán csk díszítő elem, mi ezt z érzelmi htást kioltj. A zsigeri őszinteség megnyilvá- során nulásánk Bölcskei Mónik megmuttt, hogy miben lehetőségét, z üzleti élet törvényei szerinti működt, coch jelen- más z ADHD Coching. Hogyn ismerhető fel létének, illetve gondolti, érzeti eltűnének z ügyfelekben z ADHD tünetei, mire kell coching folymtáb vló visszjövete- egy cochnk odfigyelnie, mikor ügyfelein lének lehetőségeit is vizsgált Il z elődás zreveszi tudtosítj mgábn, illetve során. H folytonosn pásztázzuk, vizsgál- cochee-bn is zt, hogy ők ADHD-sok. Ho- juk bensőnkben zjló jelzeket, ezek gyn lehet ennek ellenére vgy inkább e szerint hldunk, jó útr kerültünk - zárt z mellett fejleszteni őket. Mónik rztve- elődását Gestlt-lpokon dolgozó coch. vők áltl hozott esetekkel dolgozott, zokt 90 perc dt lehetőségek között igyekezett Konfrontálv támogtni: A Chllenging feldolgozni, legfontosbb sikerkritériumo- Coching kt kiemelni. A sikeres cochként vló működhez dott újbb eszközöket Ábri Judit Eperjesi Amin 67

4 Mgyr Cochszemle Konfliktus, empáti, kommunikáció Coching Htárok Nélkül Esszenci című bátor cél kitűzekor kifejezetten jobb progrm során. Az elmúlt esztendők kiemel- gyfélteke hsznált válik fontossá. kedő, nemzetközi hírű elődók progrmjit Termzetes módon felvenni nyelvtu- összefoglló jó gykorltok bemuttás dást: nyelvi coching mellett Ábri Judit következő évd egyik leginkább várt coching megközelítéhez, A termzet önszervezettsége ennek tö- Chllenging Coching- hoz, zz kihívások- kéletes működnek nyelvokttásb vló kl, szembesítekkel ötvözött cochinghoz is átvitele vezette Kiss Ildikó Terézt, mikor el- kedvet csinált. Ez z irányzt John Blkey kezdett nyelvi coching okttássl fogllkozni. In Dy sikerkönyvére lpul. (Amelynek címe Chllenging Coching: Going A nyelvtnulást egy termzetes folymtként Beyond kell értelmezni nyelvi cochok szerint - Trditionl Coching to Fce the FACTS). A ennek megfelelően z idegen nyelv soh nem megközelít során lklmzott FACTS egy célj, hnem eszköze kommunikációnk. A olyn coching modell, mely Feedbck sokféle más módszertn mellett gykrn (visszjelz), Accountbility (felelősségválllás, felelősségre vonhtóság), megoldás-orientált Courgeous megtlálni, felfejteni. Soh nem nyelvet, működt áthtó rendszerszintű gondolkodás vgy könyvet tnítunk, hnem embert állí- során fejti ki htását. A Chllenging Coch visszjelzkor dolgozó sze mindig tnuló elkdásánk kulcsát speciális látásmódján keresztül, z egz lklmzásávl lpján nyelvi cochok munkájánk egyik fontos ré- Gols (bátor célkitűz), Tension (feszültség) ing modell tott feje tetejéről tlpár z egz idegennyelv-okttási princípiumot Hlász Csil- dicséret konfronttív őszinteség egyen- l vezetőedző. súlyár kell törekedni, mi zt is jelenti, hogy Sok múlik környezeten ez egy kevbé támogtó módon történő folymt, mint hogy hhoz hgyományos A Coching Cmp nemcsk különböző irány- coching során hozzászoktunk. Bátrbbkká ztok bemuttkozásáról, hnem z együttlét kell cochoknk válniuk e működük so- öröméről is szól. A hétköznpok során is épp- rán! - vélte Ábri Judit. Hiszen e működmód oly fontos z, hogy szó szerint teret segítségével sokkl htékonybbn lehet hi- kpjnk z emberi kpcsoltok. A Kptár z edelmeket, z eredményességet kdályozó utóbbi időben egyre több bátor kezdeménye- téves működmódokt meglelni kioltni. znek, H nem elég erős kérd, kkor tovább kell progrmnk dott helyet Belvárosbn, de zt tlán kevesen tudják, kérdezni. Ugynkkor ez módszer olyn hogy válllkozás közösségi irodként is mű- kretív működmódokt mozgt meg, me- ködik, lyeket hgyományos coch-modellek nem sőt mi több, coching-szobát is működtetnek. Mivel számukr célként fogl- szoktk ennyire intenzíven mozgtni. Például, mzódott meg z, hogy belvárosi coching- 68

5 Mgyr Cochszemle Konfliktus, empáti, kommunikáció helyszínné váljnk, ezért is kptk lehetősé- Azért is jánlott fel tombolán Kptárbn get, eltölthető coching-lklmkt, hogy ezzel is hogy bemuttkozznk Coching Cmp-en. ösztönözze cochokt komfortzónából vló A Coching Cmp is ugynolyn egyedi kezdeményez, mint milyennek már Meglátod, együtt sikerülni fog! kilkított tér, mely helyt d zoknk, kik A közös célmeghtározás döntő fontosságú, szeretnek önállón, de társs térben dolgozni. h motivációt keresünk. A szállod terszán A Kptár kívülről olyn, mint egy üzlethelyibelátni vn ránt. hogy legyen egy olyn szépen, jó minőségben keresztül h tud előhívni coch-ból cochee-ból egy- együtt zért lpították közösségi irodát, kirktokon is, ben új környezet egzen más képességeket pítój. Klmár Elvirávl Levendel Áronnl Akkor vlkinek irodáj, melyben cochol, merő- Kptár indult véli Pekár Dór, Kptár egyik l- ség, kimozdulásr. trtott interktív beszélget során ezzel kp- z csoltosn mondt el Ily Gyul, sport coch utcáról. A belső kilkításkor is ugynezt tpsztltit. Amikor z élsportolói krrier- nyitottságot vitték tovább, mert munkállo- je mások mellett tárgyló coching-szob végén egy súlyos sérüle lett, mozgásképtelenné vált, kislány dt meg is bár tökéletesen hngszigetelt, de üveg- Ily Gyul számár ezt fjt motivációt. Az flú. kkor 4 éves gyerek zt mondt, hogy úgy Az, hogy így lkították ki teret, nemcsk döntöttem Ap, meglátod, együtt meggyó- hely lehetőségei mitt történt. A Kptár 140 gyulunk. Ennek kkor súly volt, hogy négyzetméteres, tárgyló, illetve co- Gyul elkezdett újr pró, kis célokt kitűzni ching szob lpterülete 6-7 négyzetméter, mg elé. Elérni fürdőszobát, mi egy moz- mi szűkös lenne, h teret ténylegesen le- gásképtelen ember számár htlms lép. záró, gipszkrton flkkl htárolták voln el Kőbb, már sport-cochként szembesült z- munkállomásoktól. Így zonbn, hogy be- zl szkember, mekkor htás vn látszik z egz tér, tágssá, szellőssé váltk munkájánk. Egy döntő mérkőz során z ezek helyiségek is. éppen hogy csk nehézsúlyt elérő sporto- Pekár Dór zért érkezett Coching Cmp- ló-cochee-j kpott egy 120 kilós ellenfelet. re, hogy rról beszélgessen el coch-okkl, A felkzül egz ideje ltt csk rr kon- mennyire fontos munkájuk során tér, centráltk, melyben dolgoznk, erre ngyon sokféle meccsen. És mikor elérkezett ez pillnt, válszt kpott. Vn, kinek borzsztón meg- minden porcikájábn izzó fájdlomml, htározó mint térdre rogyv ott állt sportoló, bevillntk dolgozni kezdenek, elfeledkeznek térről. neki coch szvi: Elvégezte zt munkát, környezet, míg mások 69 hogy mi lesz mjd döntő

6 Mgyr Cochszemle Konfliktus, empáti, kommunikáció mit Te felkzül ideje ltt? Vitt ő is kö- horizontot. A mgyr szármzású, Svájcbn vet hátizsákjábn? kérdezte folyton élő Peter Szbo ilyen szkember, ki ngy Gyul sportolótól. És kkor sportoló úgy örömünkre nemcsk elfogdt meghívást, döntött, hogy ezt másik biztos nem tette tőle megszokott könnyed, vidám stílus- meg. Mjd fölállt, küzdött, nyert. bn trtott egy workshopot, hnem bár z ő progrmj csk hrmdik np délelőttjén Mentőövre volt szüksége világbjnok került sorr egz idő ltt megosztott ve- olimpii negyedik helyezett kjkozó Kucser Gábornk, mikor Ily Gyulához lünk gondoltit, jelenlétét. fordult, hogy erről beszámolt. Túl sokn krtk rj- Lopni meztelen ember zsebéből t osztozni, sokfele szkdt z ereje. Aki coch-hoz fordul, nnk olyn problémá- Lssn kilencéves korábn kitűzött cél, z j, elkdás vn, melynek megoldását ott olimpii első helyezettség is szertefoszlott, hordozz mgábn, csk meg kell tlálni eze- csk sodródott. Gyul bbn segített, hogy ket rejtett erőforrásokt. H képletesen világossá tette, milyen lépeket kell megten- foglmzunk, kkor meztelen emberek zse- nie, h el kr indulni sját célj felé. A béből lopunk állított Peter Szbo. sportbn egyre sikeresebbé vált ennek htásár, ezen felül mgánélete is H kérdt kpnk ezzel kpcsoltosn, kkor rendeződött. nyombn megvn válszuk is, vissz is kérdeznek, mely elindítj őket megoldás Világhíres szervezeti külső coch-ok, kép- felé. Sőt, Mit gondolsz, ebben dilemmá- zeket szervező szkemberek muttkoztk bn be Coching Cmp hrmdik npján. A ngysági, illetve coching ügyfelet kdályozz, mi trtj vissz, mivel plenáris ül után hllottunk olyn visszjel háromnpos Először is, meg kell kérdezni, mi z, mi z be ezen npon. Mindhárom szekció, illetve ez Neked három fjt tipikus kérdsel írhtjuk körbe. jesztét felvállló szkemberek muttkoztk hogy segítene Azt, hogyn lopjunk, szkember szerint szemléletnek vezetők körében vló elter- zt, kérd leginkább? típusú kérd leghtékonybb. nemzetközi mgyr coching élet meghtározó milyen küzd. H előtte nem tudt, hogy vn egyált- progrm lán előtte kdály, erre kérdre rögtön csúcspontj volt véleményét megosztó co- kitlál egy konstrukciót, mi előrébb visz min- ch számár. ket. A második tipikus kérd rr vontkozik, vjon mi következő, szükséges lép. H A Coching Cmp nemcsk hzi, hnem z coch fölteszi ezt kérdt, cochee-bn itthoni coching-szkmát nemzetközi szintről utomtikusn elindul z elképzelek legyár- is befolyásoló szkembereket is szeretett vol- tás. A hrmdik kérdkör során pedig csk n felvonulttni, hogy ezzel is tágíts zt kérjük z ügyféltől, hogy képzelje el, hogy 70

7 Mgyr Cochszemle már elérte célját. Kz is célképz! Konfliktus, empáti, kommunikáció utzás, melyen csinálunk is vlmit - htározt meg Klmár Beát ezt helyzetet. Az A workshop ltt végig z ötvenes-htvns elnevez is erre utl: colborting, zz évek meriki szörföseiről szóló felvételeket együttműködő tevékenység ctive, zz vetített szkember háttérben. Az ő tevé- tettrekzség. kenységükre utlt Peter Szbo kkor, mikor rról beszélt, hogy hogy szörfösöknek, úgy Az irányzt z dott pillntbn megszülető bárki másnk könnyebb felszínen hldni, kérdekkel dolgozik. Az tpsztlt, hogy mint lesüllyedni mélybe. Co-Active coching során z emberek szeretik megélni kretivitásukt, mivel erőforrás- Mély, brátságból lett szerelem: Co-Ac- bn tive modell volt Klmár Beátánk képszerű közös A Co-Active coching során 5 kzséget, vgy kontextust, illetve Klmár Beát szvivl detben, 12 évvel ezelőtt GROW-vl kezdett élve öt dimenziót hsználunk. Az első dolgozni. Ez z első szerelem ideje, mi gyö- hllgtás, mely szvk, z érzek z nyörű volt, de már régen lezjlott. Ezután jött intuíció, zz z z, szív zsigerek Solution Focused modell, mi Klmár Beá- szintjén működik. A második kíváncsiság, t szvivl élve szenvedélyes kpcsoltként hrmdik z intuíció, mit metforákkl, köz- indult. Mjd jött többi irányzt, például bevágásokkl Brief-coching, mely szerelem volt első lámost behozhtják nódni. hsonltávl élve kár szerelemmel. Kez- tásr. zt munkár, egz vlójukkl képesek bevo- A sokféle coching irányzttl olyn kpcsolt gzdgok, legújbb kpcsolt kimondásokkl lehet megjeleníteni. Negyedik kzség z elmélyí- mély t előmozdítás. Ennek során kudrcink brátságból indult. A Co- Active modell zon- ünneplére hívt fel Klmár Beát figyel- bn még nem házsság, mert Beát csupán met, hiszen ezekből többet lehet tnulni, mint hsználój modellnek, nem kkreditáltt- sikerekből. Végül, de nem utolsósorbn z t mgát. önmenedzsel képessége z, mire szükség vn Co-Active modell hsználtához. A Co-Active modell hsználtánk célj z, hogy z ügyfél hrmonikusbbn élhesse z Ne krjuk jobbn, mint ő! életét. Ehhez pedig z szükséges, hogy egyszerre dolgozznk ngy kis gendán. A Coching szemléletű vezet című tré- Az útkeres, jövőkép-kuttás ngy-gen- ningsoroztot muttt be Nyáriné Dr. Mihály d, konkrét lépek megtétele pedig kis- Andre szekcióüle során. Azt osztott gend rze munk során. A két látáspont meg ebben másfél órábn Andre, hogy ott ér össze, hol kis-gend segítségével vezetők számár kzült tréning során mit t- dolgozhtunk ngy-gendán. Önismereti psztltk. Sok esetben például zért nem 71

8 Mgyr Cochszemle Konfliktus, empáti, kommunikáció sikerül vezetőt átállítni coching- típusú kritikát kp. Nehézkes tudásmegosztás, vezeti módr, mert coch, vgy tréner, dönti helyzetben el se jutnk döntig, vgy esetleg kollégák nem tlálták még mert olyn hosszdlms z egyeztetek meg megfelelő kulcsot ennek vezetőnek sor. Erre helyzetre regál másik vezetői működéhez. Lehet, hogy szívesen váltn eszköz, z úgynevezett helyzetfüggő veze- más működmódr, h megtlálná hozzá t. Ebben mozogv vezető egyértelműen sját motivációját. Ezzel kpcsoltosn z is irányít, h támogtásr vn szüksége be- fontos, hogy ne krjuk ezt változást job- osztottnk, bn, mint z érintett vezető. Illetve, z is veszt esetén támogtást nyújt. A helyzet- elképzelhető, hogy egz egyszerűen nem függő olyn személyisége ennek vezetőnek, embert, nem delegáltt mindent beosztot- hogy képessé válhsson coching szemlélettel tkr. Fontos, hogy egy coching szemléletű működni. vezető átváltozhsson, h szeretne, ne kkor vezeti stílus meggyőzi, hgyj motiváció dolgozni z cocholjuk ki belőle z Excelt! hívt fel z A coching szemléletű vezetsel, h mgá- optimális működre figyelmet szkem- bn, pusztán ezt hsználj egy vezető, sok ber. 72

Egészsége és jó közérzete

Egészsége és jó közérzete Egészsége és jó közérzete Kidney Disese nd Qulity of Life (KDQOL-SF ) Ez kérdőív zt méri fel, hogy Ön hogyn vélekedik z egészségéről. Az így kpott információ segíteni fog nyomon követni, hogy Ön hogy érzi

Részletesebben

Sárvári György A BELSÔ HARCOS ÚTJA. Coaching kézikönyv

Sárvári György A BELSÔ HARCOS ÚTJA. Coaching kézikönyv Sárvári György A BELSÔ HARCOS ÚTJA Coching kézikönyv SÁRVÁRI GYÖRGY A BELSÔ HARCOSÚTJA COACHING KÉZIKÖNYV Sárvári György 2008 Szerkesztette: Sebes Ktlin Borítóterv: Czeizel Blázs Tördelés: Arktisz Stúdió

Részletesebben

Természetvédel em világnyelven

Természetvédel em világnyelven Természetvédel em világnyelven NTP-KKT-A-14-0071 Nyertes pályázt Suli Hrmóni Áltlános Iskol és Óvod 8767 Felsőrjk, Szbdság u. 46. Intézményünk Nemzeti Tehetség Progrm áltl kiírt, A kisiskolák tehetségsegítő

Részletesebben

Tárgy: 2() 14. évi s ciális nyári gvenl[keztetés. Előterjesztő: Di. Földc vaboics gyző. Készítette: Dr. Fölűcsi Szabolcs jegyző

Tárgy: 2() 14. évi s ciális nyári gvenl[keztetés. Előterjesztő: Di. Földc vaboics gyző. Készítette: Dr. Fölűcsi Szabolcs jegyző Előterjesztő: Di. Földc vbocs gyző Tervezett 1 db htározt Véleményező Szociális és [gészségügyi Bizottság Bizottság: Pénzügyi-, Gzdsági Bizottság Készítette: Dr. Fölűcsi Szbolcs jegyző el z lábbi htározti

Részletesebben

HEFOP/2004/2.3.1. Hátrányos helyzetűemberek alternatív munkaerő-piaci képzése és foglalkoztatása

HEFOP/2004/2.3.1. Hátrányos helyzetűemberek alternatív munkaerő-piaci képzése és foglalkoztatása Hátrányos helyzetű lterntív munkerőpici képze fogllkozttás be bevonni kívánt célcsoportok kiválsztásávl összefüggő szkmi tpsztltok rövid áttekinte. 2005.11. 29. SZIKSZI SÁNDOR progrmot z Európi Szociál

Részletesebben

Modul I Képzési szükségletek elemzése

Modul I Képzési szükségletek elemzése Modul I Képzési szükségletek elemzése A Képzési szükséglet-elemzési kézikönyv szerzoje: Instituto do Emprego e Formção Profissionl 1 Képzési szükségletek elemzése A következo oldlkon Önnek módj lesz föltenni

Részletesebben

A Hunfalvy-Ökoiskola

A Hunfalvy-Ökoiskola A Hunflvy-Ökoiskol Hunflvy János, ez mi mércével mérve is európi hírő tudós legngyobb sikerei közepette sem feledkezett meg rról, hogy szőkebb környezetét, Vízivárost építse és ápolj. Már sokn tudjuk,

Részletesebben

Hamvas rétihéja védelmi tábor 2009. május 28. június 1. Marcal-medence

Hamvas rétihéja védelmi tábor 2009. május 28. június 1. Marcal-medence Hmvs rétihéj védelmi tábor 2009. május 28. június 1. Mrcl-medence A Mrcl-medencében immár hrmdik lklomml szerveztük meg tábort hmvs rétihéják védelmében. A tábor időpontját z előző évek tpsztlt lpján május

Részletesebben

Uecker. Képpé formált anyag

Uecker. Képpé formált anyag A füzben szereplő műlkotások és rchív fotók (részlek): Címlp Günther Uecker egy óriás szöggel Bden-Bden egyik utcáján. Bden-Bden, 1968l 2-3. oldl Günther Uecker műtermében. Düsseldorf, [év nélkül] 4. oldl

Részletesebben

Kereskedelmi szálláshelyek kihasználtságának vizsgálata, különös tekintettel az Észak-magyarországi és a Dél-alföldi régióra

Kereskedelmi szálláshelyek kihasználtságának vizsgálata, különös tekintettel az Észak-magyarországi és a Dél-alföldi régióra Észk-mgyrországi Strtégii Füzetek VII. évf. 2010 1 27-35 Kereskedelmi szálláshelyek kihsználtságánk vizsgált, különös tekintettel z Észk-mgyrországi és Dél-lföldi régiór A turizmusfejlesztés egyik prioritás

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym TMt1 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 8. évfolymosok számár tehetséggondozó változt 11:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti

Részletesebben

FOGYATÉKOS SZEMÉLYEK ESÉLYEGYENLŐSÉGÉÉRT KÖZALAPÍTVÁNY 1139 BUDAPEST, Pap Károly u. 4-6.

FOGYATÉKOS SZEMÉLYEK ESÉLYEGYENLŐSÉGÉÉRT KÖZALAPÍTVÁNY 1139 BUDAPEST, Pap Károly u. 4-6. FOGYATÉKOS SZEMÉLYEK ESÉLYEGYENLŐSÉGÉÉRT KÖZALAPÍTVÁNY 1139 BUDAPEST, Pp Károly u. 4-6. Nyilvántrtási szám: 01-0849-04 Akkreditációs ljstromszám: AL-2057 Prtneri ségmérés 2011. november Közlpítványunk

Részletesebben

2013/4. Konfliktus, empátia, kommunikáció ISSN 2063-6679

2013/4. Konfliktus, empátia, kommunikáció ISSN 2063-6679 Konfliktus, empáti, kommunikáció ISSN 2063-6679 2013. február Mgyr Cochszemle z első mgyr online coching folyóirt II. évfolym 4. szám 2013. ugusztus Főszerkesztő: Dobos Elvir Örvényesi Rit Szerkesztők:

Részletesebben

Bevezető, információk a segédlet használatához

Bevezető, információk a segédlet használatához Bevezető, információk segédlet hsználtához A segédlet z állmháztrtásbn felmerülő egyes gykoribb gzdsági események kötelező elszámolási módjáról szóló 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet II. fejezete szerinti

Részletesebben

Eszik Zoltán: Találkozások a minőségi idősgondozással

Eszik Zoltán: Találkozások a minőségi idősgondozással Eszik Zoltán: Tlálkozások minőségi idősgondozássl Debrecen, 2004 Eszik Zoltán: Tlálkozások minőségi idősgondozássl Eszik Zoltán ISBN 963 216 629 9 A kötet Phre ACCESS 2001 támogtásávl jött létre Kidó:

Részletesebben

- 43- A Képviselő-testület 2 igen szavazattal, 19 tartózkodás mellett elvetette a Pénzügyi Bizottság módosító javaslatát.

- 43- A Képviselő-testület 2 igen szavazattal, 19 tartózkodás mellett elvetette a Pénzügyi Bizottság módosító javaslatát. - 43- Lezárom vitát. A Pénzügyi Bizottságnk volt módosító indítvány, Jogi Bizottság támogtj, Környezetvédelmi szintén támogtj, Pétfürdo Rzönkormányzt módosító indítványsoroztot tett, ezeket sorbn megszvzzuk.

Részletesebben

KÉRDŐÍV. (március hó 31. napja, 24 órai állás szerint) Születési idő. nős/férjezett

KÉRDŐÍV. (március hó 31. napja, 24 órai állás szerint) Születési idő. nős/férjezett H O R V Á T K Ö Z T Á R S A S Á G KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL KÉRDŐÍV (március hó 31. npj, 24 óri állás szerint) P-1 Nyomttvány A jelen nyomttványbn szereplő összes dtok titoknk számítnk és cskis sttisztiki

Részletesebben

A LEGKEDVELTEBB Szabadidős és extrém tevékenységek, kalandjátékokvexton 2009

A LEGKEDVELTEBB Szabadidős és extrém tevékenységek, kalandjátékokvexton 2009 LEGKEDVELTEBB Szbdidős extrém tevékenységek, klndjátékokvexton 2009 monoton hétköznpokt nem csupán színessé kívánjuk vrázsolni különleges extrém újdonságot, élmény vlmint energiát csptépítő dó klndok -

Részletesebben

Teljes körű, részletes termékinformációk mobilon

Teljes körű, részletes termékinformációk mobilon A LEGJOBB MÁRKÁK MÁR MOBILON IS ÜZENNEK A FOGYASZTÓIKNAK! ÖN KÉSZEN ÁLL A MOBILMARKETINGRE? www.sfebrnd.hu sfebrnd@sfebrnd.hu AZONNAL ELÉRHETŐ ELŐNYÖK A SAFEBRAND MOBILMARKETING PLATFORMMAL Teljes körű,

Részletesebben

HÍR - LEVÉL. Tavaszi dal. Levél Önkormányzatának időszaki lapja

HÍR - LEVÉL. Tavaszi dal. Levél Önkormányzatának időszaki lapja HÍR - LEVÉL Levél Önkormányztánk időszki lpj MÁRCIUS 15. Március 15-e jelképpé vált, nemzetünk szbdságszeretetét, szbdság utáni vágyát fejezi ki. Ezen npon mgyr szbdsághrc kezdetét ünnepeljük. z 1848 március

Részletesebben

A Duna Tisza közi Népművészeti Egyesület idei nyári táborai

A Duna Tisza közi Népművészeti Egyesület idei nyári táborai Hírlevél XVI. évfolym 205. szám 2011. június A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzt Közművelődi Szkmi Tnácsdó Szolgálttó Intézetének információs hvilpj A Dun Tisz közi Népművzeti Egyesület idei nyári tábori

Részletesebben

Kecskemét HÍRLEVÉL. MMSz. A Dél-alföldi Regionális Szociális Módszertani Konzorcium tagja. Emlékeztető a balatonföldvári országos konferenciáról

Kecskemét HÍRLEVÉL. MMSz. A Dél-alföldi Regionális Szociális Módszertani Konzorcium tagja. Emlékeztető a balatonföldvári országos konferenciáról MMSz Kecskemét A Dél-lföldi Regionális Szociális Módszertni Konzorcium tgj V. évfolym/3. szám HÍRLEVÉL Trtlom Emlékeztető bltonföldvári országos konferenciáról Szociális chrt indult útjár hjléktln emberekért

Részletesebben

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI 2007. október 25. KÖZÉPSZINT I.

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI 2007. október 25. KÖZÉPSZINT I. MATEMATIKA ÉRETTSÉGI 007. október 5. KÖZÉPSZINT I. ) Az A hlmz elemei háromnál ngyobb egyjegyű számok, B hlmz elemei pedig húsznál kisebb pozitív pártln számok. Sorolj fel z hlmz elemeit! ( pont) A B AB

Részletesebben

PROGRAMTERV. 1.Az intézmény és környezetének bemutatása. Milyen gondolatok vezettek a modell bevezetésére. Mire használhatók a mérések eredményei.

PROGRAMTERV. 1.Az intézmény és környezetének bemutatása. Milyen gondolatok vezettek a modell bevezetésére. Mire használhatók a mérések eredményei. PROGRAMTERV A Bogyiszlói Áltlános Iskol TÁMOP-.1.4.B-1/1-201-0001 KÖZNEVELÉS AZ ISKOLÁBAN - MENTORÁLÓ INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉS KIALAKÍTÁSA pályáztánk megvlósítási terve 10.22.. ór Időór 4 Tevékenység Feldt Tém/Trtlom

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym TMt1 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 8. évfolymosok számár tehetséggondozó változt 11:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2009. november 30-i ülésére Tárgy: Zirc város 2010. évi Ifjúsági Cselekvési Tervének elfogdás Elődó: Ksper Ágot, z Okttási, Kulturális

Részletesebben

Sosem volt még ennyire egyszerű a számlázás!

Sosem volt még ennyire egyszerű a számlázás! számlázás Ismerje meg hetőségét! legorszerűbb le Sosem volt még ennyire egyszerű számlázás! A np 0-24 órájábn állíthtj i számláit 1 perc ltt! nem ell telepíteni bárhonnn elérhető önnyen ezelhető jogszbályövető

Részletesebben

Szeptember végén szavalóverseny. Országos népzenei minősító lesz Szabadszálláson, szeptember 5-én.

Szeptember végén szavalóverseny. Országos népzenei minősító lesz Szabadszálláson, szeptember 5-én. Hírlevél XVI. évfolym 206-207. szám 2011. július-ugusztus A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzt Közművelődési Szkmi Tnácsdó és Szolgálttó Intézetének információs hvilpj Szeptember végén szvlóverseny A Bács-Kiskun

Részletesebben

PÉLDA: Négyezer-hatszázöt 4 6 0 5 Jel Szám

PÉLDA: Négyezer-hatszázöt 4 6 0 5 Jel Szám 7. TESZTFÜZET JAVÍTÓKULCS / 2 ELEMI SZÁMOLÁSI KÉSZSÉG Minden helyes megoldás esetén 1, ármilyen hiányosság vgy hi esetén 0 pontot kell dni. SZÁMÍRÁS A BETŰVEL MEGADOTT SZÁMOKAT ÍRD LE SZÁMJEGYEKKEL! 02

Részletesebben

18 - S u r á n v i Pál: Csak azért kérdeztem rá, hogy lássuk azt, hogy mennyinek

18 - S u r á n v i Pál: Csak azért kérdeztem rá, hogy lássuk azt, hogy mennyinek F ü r i e s Lászlóné: Erre most kzültem, erre i s. 18 de kőbb szívesen válszolok Közüzemi Válllt vásárolt neki nygot, szállítási feldtokt végzett, TRONIX komplett világítást csinált meg. Mindkét szolgálttás

Részletesebben

0 /2013. sz. igazgatói utasítás Adatvédelmi Szabályzat

0 /2013. sz. igazgatói utasítás Adatvédelmi Szabályzat Alsó-Dun-völgyi Vízügyi Igzgtóság Ikt. szám: 0010-CCO/2013. Témfelelős és szerkesztette: dr. Szőke Év, dr. Petz Gábor 0 /2013. sz. igzgtói utsítás Adtvédelmi Szbályzt Az információs önrendelkezési jogról

Részletesebben

Bevezető, információk a segédlet használatához

Bevezető, információk a segédlet használatához Bevezető, információk segédlet hsználtához A segédlet z állmháztrtásbn felmerülő egyes gykoribb gzdsági események kötelező elszámolási módjáról szóló 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet XI. fejezete szerinti

Részletesebben

Tartalom Bevezető... 3. I. A hatósági ellenőrzéstől való elkülönülés indokoltsága... 4. I.1 hajléktalanügy... 4. I.2 fogyatékosságügy...

Tartalom Bevezető... 3. I. A hatósági ellenőrzéstől való elkülönülés indokoltsága... 4. I.1 hajléktalanügy... 4. I.2 fogyatékosságügy... 1 Trtlom Bevezető... 3 I. A htósági ellenőrzéstől vló elkülönülés indokoltság... 4 I.1 hjléktlnügy... 4 I.2 fogytékosságügy... 6 I.3 Addiktológi... 8 I.4 Pszichiátrii ellátás... 9 I.5 Idősügy... 10 I.6

Részletesebben

Felvételi vizsga az ESZI-ben

Felvételi vizsga az ESZI-ben 09. november Szeretettel köszöntelek z Energetiki Szkközépiskol és Kollégium diákji és tnári nevében! Felvételi vizsg z ESZI-ben 1986-bn nyitottuk meg kpunkt z ország első válllti iskolájként Pksi Atomerőmű

Részletesebben

ISKOLÁD. A tartalomból. Az OÁMK Simon István Utcai Általános Iskolája Diákönkormányzatának Lapja 2010. március - június. Csukás István: Tanévzáró

ISKOLÁD. A tartalomból. Az OÁMK Simon István Utcai Általános Iskolája Diákönkormányzatának Lapja 2010. március - június. Csukás István: Tanévzáró Az OÁMK Simon István Utci Áltlános Iskoláj Diákönkormányztánk Lpj 2010. március - június Csukás István: Tnévzáró Félre irk, sutb tásk, vidám szemünk ne is láss, vigyük gyorsn pdlásr, őszig legyen ott lkás.

Részletesebben

Költség Típus Mérték Esedékesség Jellemző 3,17% Havi törlesztő részletekben Változó, éves meghatározott százalék. 2,69% 3,15%

Költség Típus Mérték Esedékesség Jellemző 3,17% Havi törlesztő részletekben Változó, éves meghatározott százalék. 2,69% 3,15% K&H Bnk Zrt. 1095 Budpest, Lechner Ödön fsor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fx: (06 1) 328 9696 Budpest 1851 www.kh.hu bnk@kh.hu hirdetmény Jelzáloglevél kmttámogtásos hitel kondícióiról Érvényes 2003. december

Részletesebben

IGEN! Idősödő és idős generációk életminőségét javító akcióterv

IGEN! Idősödő és idős generációk életminőségét javító akcióterv IGEN! Idősödő és idős generációk életminőségét jvító kcióterv Társdlomfejlesztési és Módszertni Szolgálttó Központ 2014 Társdlomfejlesztési Módszertni és Szolgálttó Központ Nonprofit Kft. 1095 Budpest

Részletesebben

Inlernet Online-utalványok könyvelése a Termékpartnernél. Kérdés. Válasz

Inlernet Online-utalványok könyvelése a Termékpartnernél. Kérdés. Válasz Inlernet Online-utlványok könyvelése Termékprtnernél Kérdés Törzsvásárló rendelkezésére z Inlernet online, névre szóló utlványt állít ki. A kiállítot utlvány értéke 2-3 npon belül megérkezik Termékprtner

Részletesebben

AC Z É L. G Y Ö R G Y. Az új színpadi szövegek (11) magyar játékszín NÁNAY I S T V Á N. A színpadi mozgás (24) B Á T K I M I H Á L Y.

AC Z É L. G Y Ö R G Y. Az új színpadi szövegek (11) magyar játékszín NÁNAY I S T V Á N. A színpadi mozgás (24) B Á T K I M I H Á L Y. T A R T A L O M AC Z É L. G Y Ö R G Y A S Z Í N H ÁZMŰVÉ S ZE T I S Z Ö V E T S É G F O L Y Ó I R A T A I V. É V F O L Y A M 1 2. S Z Á M 1 9 7 1. D E C E M B E R Szocilist színház, szocilist műsorpolitik

Részletesebben

Piaci kitekintő Erste Alapkezelő Kommentár 2015.04.30 1 000 000 000

Piaci kitekintő Erste Alapkezelő Kommentár 2015.04.30 1 000 000 000 Pici kitekintő 1 000 000 000 Jegyzet meriki kmtemelés időzítése elmúlt időszkbn széles körben folyt tlálgtás z meriki jegybnk kmtemelésének várhtó időzítéséről. eddigi tpsztlt zt muttj, hogy kmtemelés

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára 4. évfolym Mt2 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 4. évfolymosok számár : ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti sorrenden oldhtod meg. Minden

Részletesebben

Az összes képviselő, bizottsági kültag és a hivatal

Az összes képviselő, bizottsági kültag és a hivatal - 39- lényege z lesz, ismeretlen tettes robbnószerkezetet próbált z blkomon keresztül bejutttni lkásomb, mely robbnószerkezet csk részben jött működésbe, igy keletkezett kár viszonylg kicsi, z ijedelmen

Részletesebben

201 5. július - augusztus - szeptember XVIII. évfolyam 5. szám MEZŐSZENTGYÖRGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA. Igen tisztelt Olvasó!

201 5. július - augusztus - szeptember XVIII. évfolyam 5. szám MEZŐSZENTGYÖRGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA. Igen tisztelt Olvasó! MEZŐKIÁLTÓ 201 5. július - ugusztus - szeptember XVIII. évfolym 5. szám MEZŐSZENTGYÖRGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA A trtlomból - Polgármesteri vezércikk - Bábszkkör - Pályázti beszámoló - Európi Mobilitási

Részletesebben

HÍRMONDÓ ZAGYVARÉKASI

HÍRMONDÓ ZAGYVARÉKASI Önkormányzti Időszki Lp HU ISSN 1789-8153 Ár: 220,- Ft VII. Évfolym 3. szám - 2013. március ZAGYVARÉKASI HÍRMONDÓ 2013. március 15. Szbdság tér MÁRCIUS ÖRÖKKÖDIKE c. z 1848/49-es forrdlom és szbdsághrc

Részletesebben

NEMZETI SZAKKÉPZÉSI ÉS FELNŐTTKÉPZÉSI INTÉZET MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ A BEMENETI KOMPETENCIÁK MÉRÉSÉHEZ

NEMZETI SZAKKÉPZÉSI ÉS FELNŐTTKÉPZÉSI INTÉZET MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ A BEMENETI KOMPETENCIÁK MÉRÉSÉHEZ NEMZETI SZAKKÉPZÉSI ÉS FELNŐTTKÉPZÉSI INTÉZET MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ A BEMENETI KOMPETENCIÁK MÉRÉSÉHEZ 2007 Szkmi Irányító: Modláné Görgényi Ildikó Készítették: Kertész Adrienn Munk-és szervezet szkpszichológus,

Részletesebben

Beszámoló 2012. március 1-től 2012. szeptember 30-ig

Beszámoló 2012. március 1-től 2012. szeptember 30-ig Beszámoló TÁMOP-3.1.7-11/2-2011-0071 Az Asbóth Sándor Térségi Középiskol, Szkiskol és Kollégium felkészülése referenci intézményi szolgálttások minőségi ellátásár 2012. március 1-től 2012. szeptember 30-ig

Részletesebben

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 6. évfolyamosok számára

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 6. évfolyamosok számára 6. évfolym MNy2 feldtlp MAGYAR NYELVI FELADATLAP 6. évfolymosok számár 14:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Ügyelj küllkr! A feldtokt tetszés szerinti sorrenden oldhtod meg. A megoldásr

Részletesebben

Kommunikáció és protokoll az oktatási és közművelődési intézményekben című új akkreditált, 60 órás képzés indul intézetünkben.

Kommunikáció és protokoll az oktatási és közművelődési intézményekben című új akkreditált, 60 órás képzés indul intézetünkben. Hírlevél XVI. évfolym 208. szám 2011. szeptember A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzt Közművelődési Szkmi Tnácsdó és Szolgálttó Intézetének információs hvilpj Kommunikáció és protokoll z okttási és közművelődési

Részletesebben

Republiknet Magazin. Üdvözlünk a. második számában! Tartalom. Cormac előszava (2. oldal)

Republiknet Magazin. Üdvözlünk a. második számában! Tartalom. Cormac előszava (2. oldal) Üdvözlünk Republiknet Mgzin (www.republiknet.com) második számábn! Trtlom Cormc előszv (2. oldl) Republik 4 (4. oldl) Tippek-trükkök R4-ben (4. oldl) Interjúk (8. oldl) Szemezget Világhírekből (17. oldl)

Részletesebben

mekkora ugrások vannak havonta. Ha erre valaki stabil költségvetést tud tervezni, azt nagyon megköszönném.

mekkora ugrások vannak havonta. Ha erre valaki stabil költségvetést tud tervezni, azt nagyon megköszönném. 89 mekkor ugrások vnnk hvont. H erre vlki stbil költségvetést tud tervezni, zt ngyon megköszönném. Dr. S z b ó Gyul: Szeretném, h számszerűen is elhngzn, hogy z egészségügyi dolgozóknk ígért 2427% os bérfejlesztést

Részletesebben

Támogasd lapunkat és a budatétényi cursillok működését!

Támogasd lapunkat és a budatétényi cursillok működését! A Budtétényi Cursillo Titkárság időszkos hírlevele Püspökszentelés Esztergombn Idő nélküli küzdelem Csk végcél fontos Elrjtoltunk tehát. Beindult z újság kezdeti ngy lendülettel. De mint hogyn z tlét is

Részletesebben

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára 4. évfolym MNy2 feldtlp MAGYAR NYELVI FELADATLAP 4. évfolymosok számár 2013. jnuár 24. 14:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Ügyelj küllkr! A feldtokt tetszés szerinti sorrenden oldhtod meg.

Részletesebben

Nyertesek Észak-magyarországon

Nyertesek Észak-magyarországon Társdlmi Megújulás Opertív Progrm 3.2.3/08/2 Építő közösségek - közművelődési intézmények z egész életen át trtó tnulásért 2. kör: A közművelődés nem formális és informális tnulás szolgáltábn A pályázt

Részletesebben

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym MNy1 feltlp MAGYAR NYELVI FELADATLAP 8. évfolymosok számár 2013. jnuár 19. 10:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll olgozz! Ügyelj küllkr! A feltokt tetszés szerinti sorrenen olhto meg. A

Részletesebben

A Botorka Néptáncfesztivál kiadványa Publicaţia Festivalului de Dansuri Populare Botorka 1. szám numărul 1, 2014 október 22

A Botorka Néptáncfesztivál kiadványa Publicaţia Festivalului de Dansuri Populare Botorka 1. szám numărul 1, 2014 október 22 A Botork Néptáncfesztivál kidvány Publicţi Festivlului de Dnsuri Populre Botork 1. szám numărul 1, 2014 október 22 1997 ót minden évben Botork fesztivál vn Blánbányán. Igy idén 18.-t szerveztük, trtjuk.

Részletesebben

Győr-Sopron megyei Tanács VB. Szigorúan titkos! JELENTÉS Győr- Sopron megye egyházpolitikai

Győr-Sopron megyei Tanács VB. Szigorúan titkos! JELENTÉS Győr- Sopron megye egyházpolitikai Győr-Sopron megyei Tnács VB. Szigorún titkos! Egyházügyi Elődójától. Készült": 35 peldiiybn. pld. 4) M M ^ ^VVy**, foú; tf^l^v^^ { v>0 ** JELENTÉS Győr- Sopron megye egyházpolitiki helyzetéről. OBS2GOS

Részletesebben

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym MNy2 feltlp MAGYAR NYELVI FELADATLAP 8. évfolymosok számár 14:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll olgozz! Ügyelj küllkr és helyesírásr! A feltokt tetszés szerinti sorrenen olhto meg. A megolásr

Részletesebben

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Jegyzőkönyv melléklet 11. npirendi ponthoz A 154/2008. (V. 29.) Kgy. htározt melléklete 2008. február Készítették: : Dr. Fodor Tmás, polgármester Kuslits Tibor, városi főépítész Soós Ákos, pályázti referens

Részletesebben

Régiós közművelődési szakmai konferencia Értékőrzés, értékfeltárás, értékközvetítés a Dél alföldi Régió közművelődési intézményeinek programjában

Régiós közművelődési szakmai konferencia Értékőrzés, értékfeltárás, értékközvetítés a Dél alföldi Régió közművelődési intézményeinek programjában Hírlevél XVII. évfolym 220. szám 2012. szeptember A Bács Kiskun Megyei Önkormányzt Közművelődési Szkmi Tnácsdó és Szolgálttó Intézetének információs hvilpj Régiós közművelődési szkmi konferenci Értékőrzés,

Részletesebben

Ingyenes képzés Intézetünkben weblap- és kiadványtervezés

Ingyenes képzés Intézetünkben weblap- és kiadványtervezés Hírlevél XV. évfolym 198. szám 2010. november A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzt Közművelődési Szkmi Tnácsdó és Szolgálttó Intézetének információs hvilpj Ingyenes képzés Intézetünkben weblp- és kidványtervezés

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. február 04-én megtartott rendkívüli nyílt üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. február 04-én megtartott rendkívüli nyílt üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Mezőberény Város Önkormányzti Képviselő-testületének 2015. február 04-én megtrtott rendkívüli nyílt üléséről. jlésjly Mezőberény, Városház 15. sz. terme. Jelen vnnk: Siklósi István

Részletesebben

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym MNy1 feldtlp MAGYAR NYELVI FELADATLAP 8. évfolymosok számár 2014. jnuár 18. 10:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Ügyelj küllkr! A feldtokt tetszés szerinti sorrenden oldhtod meg.

Részletesebben

MÉSZÁROS TAMÁS. játékszín BÁNYAI GÁBOR SZÁNTÓ ERIKA CSIK ISTVÁN SAÁD KATALIN RÓNA KATALIN MAJOROS JÓZSEF MOLNÁR GÁL PÉTER NÁNAY ISTVÁN

MÉSZÁROS TAMÁS. játékszín BÁNYAI GÁBOR SZÁNTÓ ERIKA CSIK ISTVÁN SAÁD KATALIN RÓNA KATALIN MAJOROS JÓZSEF MOLNÁR GÁL PÉTER NÁNAY ISTVÁN A SZÍNHÁZMŰVÉSZETI SZÖVETSÉG FOLYÓIRATA VI. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 1973. OKTÓBER F Ő S Z E R K E S Z T Ő : B O L D IZSÁR IVÁN FŐSZERKESZTŐHELYETTES: CSABAINÉ TÖRÖK MÁRIA T A RTALOM MÉSZÁROS TAMÁS A Mikroszkópon

Részletesebben

Kiszelovics és Társa Településtervező Kft. 5000 Szolnok, Karczag L. út 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó körút 52. II/5.

Kiszelovics és Társa Településtervező Kft. 5000 Szolnok, Karczag L. út 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó körút 52. II/5. Kiszelovics és Társ Településtervező Kft. 5000 Szolnok, Krczg L. út 11. I/11. Irod: 5000 Szolnok, Szántó körút 52. II/5. Sz.: 5 / 2011. ABONY VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS (2/2005

Részletesebben

A Peszéri-erdőben jártunk

A Peszéri-erdőben jártunk A Peszéri-erdőben jártunk Mesél z erdő, mesél z erdő Hobo A május már csk ilyen. Rövid, szeszélyes és terepen lenni csk keveset lehet. Néh eszembe jut, bárcsk lehetne tnévben is egy újrtervezés gomb, és

Részletesebben

bekapcsolását is szükségessé teszi. törvényszerűségeinek feltárásával, tudatos, SPECIÁLIS HELYZETÜ TÁRSADALMI CSOPORTOK (Borsod megye cigánylakossága)

bekapcsolását is szükségessé teszi. törvényszerűségeinek feltárásával, tudatos, SPECIÁLIS HELYZETÜ TÁRSADALMI CSOPORTOK (Borsod megye cigánylakossága) SPECIÁLIS HELYZETÜ TÁRSDLMI CSOPORTOK (Borsod megye cigánylkosság) TÓTH ÁRPÁD kézirt beérkezett: 1973. február 3án Megyei vizsgáltunk célj, hogy Borsod megye cigánylkosságánk helyzetéről, munkáb vló beilleszkedéséről

Részletesebben

Mi formáljuk a világot, vagy a világ formál minket?

Mi formáljuk a világot, vagy a világ formál minket? Kecskeméti Református Egyházközség Hírmondój XV. évf., 3. sz. 2007. Mi formáljuk világot, vgy világ formál minket? A reformáció ünnepére készülve igen ngy kérdés ez. A keresztyénség lényegi kérdése. Mi

Részletesebben

felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára, összhangban

felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára, összhangban Hntos Községi Önkormányzt Képviselő-testületének 120/2015. ( X.14.) számú htározt 2. melléklete "B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Hntos Községi Önkormányzt z Emberi Erőforrások Minisztériumávl együttműködve,

Részletesebben

A Bács Kiskun Megyei Önkormányzat Közművelődési Szakmai Tanácsadó és Szolgáltató Intézetének információs havilapja

A Bács Kiskun Megyei Önkormányzat Közművelődési Szakmai Tanácsadó és Szolgáltató Intézetének információs havilapja Hírlevél XVII. évfolym 216. szám 2012. május A Bács Kiskun Megyei Önkormányzt Közművelődi Szkmi Tnácsdó Szolgálttó Intézetének információs hvilpj Ajánljuk továbbképzeinket Kulturális szkemberek továbbképze

Részletesebben

A tiszta technológiák és környezeti biztonsági rendszerek fejlesztése és bevezetése I.

A tiszta technológiák és környezeti biztonsági rendszerek fejlesztése és bevezetése I. Mgyrország z ezredfordulón MTA strtégii kuttások ZÖLD BELÉPŐ EU-cstlkozásunk környezeti szempontú vizsgált Mng Bél István Zsolt Murvi József Csizmdi László Tóth András A tiszt technológiák és környezeti

Részletesebben

H-1016 BUDAPEST, GELLÉRTHEGY UTCA 30-32 TELEFON: (36 1) 224-3100 FAX: (36 1) 224-3105 Pf.: 20 153 E-mail: vati@vati.hu

H-1016 BUDAPEST, GELLÉRTHEGY UTCA 30-32 TELEFON: (36 1) 224-3100 FAX: (36 1) 224-3105 Pf.: 20 153 E-mail: vati@vati.hu Mgyr Regionális Fejlesztési és Urbnisztiki Közhsznú Társság Térségi Tervezési Irod 1016 Budpest I., Gellérthegy u. 30-32. A BALATON KIEMELT ÜDÜLŐKÖRZET TERÜLETRENDEZÉSI TERVÉNEK ELFOGADÁSÁRÓL ÉS A BALATONI

Részletesebben

2015. - ett - ) et a. A g, - az. t illeti meg, amely. megosztva is) -csapatsport a Tao. megosztva is lehet rendelkezni 3. - 2.1.

2015. - ett - ) et a. A g, - az. t illeti meg, amely. megosztva is) -csapatsport a Tao. megosztva is lehet rendelkezni 3. - 2.1. 2015. ett ) et. A g,. t illeti meg, mely tesz eleget, 1. 2, c. megosztv is) csptsport To. megosztv is lehet rendelkezni 3. 2.1. szerint 4 dtok 5. etek es 1 2 3 4 A 5 2 1. I 6, hogy. film szervezet [ide

Részletesebben

Tervezési segédlet. Fûtõtestek alkalmazásának elméleti alapjai

Tervezési segédlet. Fûtõtestek alkalmazásának elméleti alapjai . Fûtõtestek kiválsztás Fûtõtestek lklmzásánk elméleti lpji Az energitkrékos, üzembiztos, esztétikus és kellemes hõérzetet biztosító fûtés legfontosbb eleme fûtõtest. A fûtött helyiségben trtózkodó ember

Részletesebben

Az Európa Tanács Egyezménye A gyermekek védelméről a szexuális kizsákmányolás és a szexuális bántalmazás ellen

Az Európa Tanács Egyezménye A gyermekek védelméről a szexuális kizsákmányolás és a szexuális bántalmazás ellen Európ Tnács Egyezmény Sorozt - 201. sz. Az Európ Tnács Egyezménye A gyermekek védelméről szexuális kizsákmányolás és szexuális ántlmzás ellen Lnzrote - 2007.10.25. 2 CETS 201 A gyermekek védelme szexuális

Részletesebben

Szentmihályi. Lecturis salutem üdvözlet az olvasónak!

Szentmihályi. Lecturis salutem üdvözlet az olvasónak! Szentmihályi Életünk Rákosszentmihályi Plébáni lpj 2010. október 3., Szent Mihály búcsú Lecturis slutem üdvözlet z olvsónk! Ezzel klsszikus köszöntsel kezdték jánlni műveiket régi ngy írók z olvsóiknk.

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzt Integrált Városfejlesztési Strtégi 2008. május Átdolgozv: 2009. május HitesyBrtuczHolli Euroconsulting Kft. 1124 Budpest, Németvölgyi út 114. tel: [06-1]-319-1790

Részletesebben

Polyák Albert, Intézetünk főtanácsosa szakmai kitüntetésben részesült

Polyák Albert, Intézetünk főtanácsosa szakmai kitüntetésben részesült Hírlevél XVI. évfolym 202. szám 2011. március A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzt Közművelődi Szkmi Tnácsdó Szolgálttó Intézetének információs hvilpj Polyák Albert, Intézetünk főtnácsos szkmi kitüntetben

Részletesebben

LEVÉLTŐL -PEKINGIG Községünk díszpolgára Sastin Marianna

LEVÉLTŐL -PEKINGIG Községünk díszpolgára Sastin Marianna Levél Önkormányztánk időszki lpj LEVÉLTŐL -PEKINGIG Községünk díszpolgár Sstin Mrinn 1983. július 10-én született, szüleivel 1987 ót éltek Levélen, 2006-tól már Budpesten él. Tnulmányit levéli áltlános

Részletesebben

Magyar Képzőművészeti Egyetem Doktori Iskola. Egyén és közösség az alkotói folyamatban. DLA értekezés 2012. Készítette: Orosz Csaba

Magyar Képzőművészeti Egyetem Doktori Iskola. Egyén és közösség az alkotói folyamatban. DLA értekezés 2012. Készítette: Orosz Csaba Mgyr Képzőművészeti Egyetem Doktori Iskol Egyén és közösség z lkotói folymtbn DLA értekezés 2012. Készítette: Orosz Csb Témvezető: Sugár János DLA hbil egyetemi tnár 1 Köszönettel trtozom témvezetőmnek,

Részletesebben

Bács Kiskun Megyei Közművelődési

Bács Kiskun Megyei Közművelődési Hírlevél XVII. évfolym 223. szám 2012. december A Bács Kiskun Megyei Önkormányzt Közművelődési Szkmi Tnácsdó és Szolgálttó Intézetének információs hvilpj A Bács Kiskun Megyei Közművelődési Szkmi Tnácsdó

Részletesebben

Szöveges beszámoló 2006. év

Szöveges beszámoló 2006. év Szociális és Munkügyi Minisztérium Zlegerszegi Gyermekotthon 8900. Zlegerszeg, Post út 144. pf.: 177. Tel.: 92/599-392, 92/599-395, Fx: 92/599-391, E-mil: zegigyermekotth@xelero.hu Szöveges beszámoló 2006.

Részletesebben

HÁRSFAJTÁK LEVELEINEK GÁZCSERÉJE KÜLÖNBÖZŐ IDŐJÁRÁSI KÖRÜLMÉNYEK MELLETT

HÁRSFAJTÁK LEVELEINEK GÁZCSERÉJE KÜLÖNBÖZŐ IDŐJÁRÁSI KÖRÜLMÉNYEK MELLETT HÁRSFAJTÁK LEVELEINEK GÁZCSERÉJE KÜLÖNBÖZŐ IDŐJÁRÁSI KÖRÜLMÉNYEK MELLETT 1, Tóth Endre György 2, Sütöriné dr. Diószegi Mgdoln 1, Dr. Hrotkó Károly 1 1 Budpesti Corvinus Egyetem, Kertészettudományi Kr,

Részletesebben

Bajóti Kisbíró A BAJÓ TI Ö N KO RM ÁN YZAT LAPJA

Bajóti Kisbíró A BAJÓ TI Ö N KO RM ÁN YZAT LAPJA 1 Bjóti Kisbíró A BAJÓ TI Ö N KO RM ÁN YZAT LAPJA 2009. november XIX évfolym 11.szám Díjzták z erdő kincseiről lkotókt 392 óvodás és iskolás küldte el pályáztát Holcim Hungári Zrt. áltl kiírt kretív lkotópályáztr,

Részletesebben

Öĺ ú Ö ö ú ö ö Í ö ö ń ĺ ú đ ö ú ö ö ę ö ö ö Í ö Í ö ö ö ę ĺ ű ĺż ĺ ĺ ú ö ú Ĺ ö ę Ĺ ö źł ĺ ú Ö ł Í ö ö ú ö ö ö ö Í Í ĺ ú ö ĺ ú ł ö ú ö ĺ ń ö ź ö ö ń ł Í ą Á ú Š ĺ ö ö ź ú ĺ ú Ö ö ĺ ĺ ń ĺ ö ĺ ę ł ł ĺ ł

Részletesebben

Élet és Egészség. Óvatosan az energiaitalokkal, a dózis halálos is lehet! FiatalOK 2 old. A szeretet. Egy könyv a mai ember számára

Élet és Egészség. Óvatosan az energiaitalokkal, a dózis halálos is lehet! FiatalOK 2 old. A szeretet. Egy könyv a mai ember számára 2012 Április (1) #1 Élet és Egészség Az egészségednél már csk z életed fontosbb Óvtosn z energiitlokkl, dózis hlálos is lehet! FitlOK 2 old Miért és hogyn tnítsuk gyermekünket idegen nyelvre? A Te csládod

Részletesebben

MAGYARORSZÁG - VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM 2014-2020

MAGYARORSZÁG - VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM 2014-2020 MAGYARORSZÁG - VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM 2014-2020 Összefoglló Prioritások A prioritás z lábbi hzi problémák megoldásár irányul: A prioritáshoz kpcsolódó tervezett intézkedések Mely EU temtikus célkitűzéshez

Részletesebben

XVII. évfolyam 221. szám 2012. október

XVII. évfolyam 221. szám 2012. október Hírlevél XVII. évfolym 221. szám 2012. október Bács Kiskun Megyei Önkormányzt Közművelődi Szkmi Tnácsdó Szolgálttó Intézetének információs hvilpj Újból lehet pályázni Kulturális intézmények rzvétele tnórán

Részletesebben

HÍRMONDÓ. Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Esztendőt! ZAGYVARÉKASI. Önkormányzati Időszaki Lap HU ISSN 1789-8153

HÍRMONDÓ. Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Esztendőt! ZAGYVARÉKASI. Önkormányzati Időszaki Lap HU ISSN 1789-8153 Önkormányzti Időszki Lp HU ISSN 1789-8153 Ár: 220,- Ft VII. Évfolym 12. szám - 2013. december ZAGYVARÉKASI HÍRMONDÓ Kellemes Krácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Esztendőt! Az év vége közeledtével jó gzd is

Részletesebben

INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA. A fenntartó által engedélyezett osztályok a 2014/2015-ös tanévben

INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA. A fenntartó által engedélyezett osztályok a 2014/2015-ös tanévben INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA A fenntrtó áltl engedélyezett osztályok 2014/2015-ös tnévben Évfolym Osztály Mészöly Géz Ált. Isk. Szent István Ált. Isk./fő fő SNI Nev. Tn. fő SNI Nev. Tn 1. 1. 10 2 1 1/

Részletesebben

ANGYAL ZÖLD XIII. KERÜLETI EREDMÉNYEK (2011-2014)

ANGYAL ZÖLD XIII. KERÜLETI EREDMÉNYEK (2011-2014) ANGYAL ZÖLD XIII. KERÜLETI EREDMÉNYEK (2011-2014) Célunk z épített és természeti környezet hrmoniáját és z emberek életminőségét jvító, közösség igényeihez folymtosn lklmzkodó zöldhálózti rendszer kilkítás

Részletesebben

Én, te, ő, mi, ti, ők

Én, te, ő, mi, ti, ők Gábor ron íceum Gábor ron íceum diáklpj É X. évfolym,. szám, 2010..egy szereplő diák: Én, te, ő, mi, ti, ő zentegyház X. évfolym,. sz., 2010 május Frsng volt dén Mint minden rendezvény, ez is ngyon tetszett.

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára 4. évfolym Mt1 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 4. évfolymosok számár 2014. jnuár 18. 11:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti sorrenden

Részletesebben

Radó Béla polgármester. beszámolóját az eltelt egy éves időszakban végzett munkájáról az 5. oldalon olvashatják

Radó Béla polgármester. beszámolóját az eltelt egy éves időszakban végzett munkájáról az 5. oldalon olvashatják ZOMBORI HÍREK 10 Plébánosunk búcsúzttój Ez év július 31.én búcsúzott el Drvs László knonok úr mezőzombori rómi ktolikus hívektől. vsárnpi mén, miután püspök úr Szerencsre helyezte 18 év szolgált után,

Részletesebben

XII. évfolyam 1. szám NYUGAT-MECSEKI TÁJKÉP 2015.FEBRUÁR. Az NYMTIT elnöke a 2015-ös feladatokról Fontos feladat a fiatalok tájékoztatása

XII. évfolyam 1. szám NYUGAT-MECSEKI TÁJKÉP 2015.FEBRUÁR. Az NYMTIT elnöke a 2015-ös feladatokról Fontos feladat a fiatalok tájékoztatása XII. évfolym 1. szám NYUGAT-MECSEKI TÁJKÉP 2015.FEBRUÁR Az NYMTIT elnöke 2015-ös feldtokról Fontos feldt fitlok tájékozttás Kovács Győző, z NYMTIT elnöke Dr. Kereki Ferenc Vlmelyest szűkülő költségvetéssel,

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym TMt2 feltlp MATEMATIKA FELADATLAP 8. évfolymosok számár tehetséggonozó változt 15:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll olgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feltokt tetszés szerinti sorrenen

Részletesebben

Farkas Szilárd. e közigazgatási szakmérnök jelölt. szakdolgozat feladatkiírása 2010 2011 es tanév

Farkas Szilárd. e közigazgatási szakmérnök jelölt. szakdolgozat feladatkiírása 2010 2011 es tanév PANNON EGYETEM Felnőttképzési Intézet 8201 Veszprém, Egyetem u. 10. Dr. Fogrsi István szkvezető Alklmzott Gzdságtn Tnszék Frks Szilárd e közigzgtási szkmérnök jelölt szkdolgozt feldtkiírás 2010 2011 es

Részletesebben

MAGYAR NYELVI FELADATLAP

MAGYAR NYELVI FELADATLAP 2009. jnuár 23. MAGYAR NYELVI FELADATLAP 4. évfolymosok számár 2009. jnuár 23. 14:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: A fltokt ttszés szrinti sorrnn olhto mg. Ügylj mgfllő iőosztásr és küllkr! A mgolásr

Részletesebben

JANUÁR 1 Eldöntöttem: Növekedni fogok

JANUÁR 1 Eldöntöttem: Növekedni fogok JANUÁR 1 Eldöntöttem: Növekedni fogok Hrcold meg hitnek szép hrcát, rgdd meg z örök életet, melyre Isten elhívott, és mirõl szép hitvllást tettél sok bizonyság elõtt. 1TIMÓTHEUS 6,12. Az egyedüli hrc,

Részletesebben

2012/2013. Amire büszke vagyok. Erdei iskolások voltunk Városlődön. Vidám kirándulás a Csobáncra

2012/2013. Amire büszke vagyok. Erdei iskolások voltunk Városlődön. Vidám kirándulás a Csobáncra SULITÜKÖR 2012/2013 Erdei iskolások voltunk Városlődön Amire büszke vgyok Vidám kirándulás Csobáncr 2 Az Olvsóhoz Ismét júniust írunk. Mg mögött hgyv z emlékek őrzőjét, Sulitükör legújbb számát, eltelt

Részletesebben

m a g y a r j á t é k s z í n Az Ivanov láthatatlan főszereplő (9) A színház műhelyei M E Z E l É V A 5. A Huszonötödik Szinház stúdiójáról (29)

m a g y a r j á t é k s z í n Az Ivanov láthatatlan főszereplő (9) A színház műhelyei M E Z E l É V A 5. A Huszonötödik Szinház stúdiójáról (29) T A R T A L O M A S Z Í N H ÁZMŰVÉ S ZE T I S Z Ö V E T S É G F O L Y Ó I R A T A I V. É V F O L Y A M 5. S Z Á M 1 9 7 1. M Á J U S Hgyományos vgy új drmturgi? V A J D A M I KLÓS Vjúdó drmturgi (1) P

Részletesebben