150 ÉVES AZ OLASZTELEKI 26 febr TEMPLOM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "150 ÉVES AZ OLASZTELEKI 26 febr. 1857 TEMPLOM"

Átírás

1 Olaszteleki Infrmációs és Közéleti Lap 3. SZÁM 2008 július-augusztus július-augusztus július-augusztus ÉVES AZ OLASZTELEKI 26 febr TEMPLOM Máji napn az Olszteleki ref. Sz. Ekklézsia megbizttyai és Dm. Cnsistriuma építõ mester Hrváth György Az idei falutalálkzó alkalmával hálát adhatunk urral meg szemléltetvén az építendõ templmt: a Istennek azért, hgy 150 esztendõvel ezelõtt felépítették következendõ ki igazításkat állíttatatak meg: és mára ismét szépen, megújulva áll az laszteleki templm. Az utóbbi évek javítási munkája srán nem csak 1 körös körül víz mértékbe venni a földet és a megújítani törekedtünk, hanem a munkálatk srán a tsepegés és nedvesség elháríttatása tekintetibõl az allyát a kövekbõl lvasva próbáltuk megidézni az építés templmnak laps kövekkel ki rakni külsõ ldala mellett - idõszakát is, a krábban kiemelt régi kõfaragványk faragtt kõvel egy sing magss vagy ha szükség mindenütt 2 A fundamentumt hátul kelet felõl ki puhatlni mellé újabbakat is kiemelve. Falunk szerepel az évi pápai tizedjegyzékekben j-é v. rssz és ha rssz kijavítani - Olazteluk néven, mint önálló ecclesia. Feltehetõen ebbõl 3 A templm árkusait v. íveit vassal keresztül kötni az idõbõl származtt krábbi templma, és ennek és a hl szükséges a bltn ki ujjítani. kõfaragványait láthatjuk ma is a templm falaiba j lessz néhány abrntst kereken még az ívek alá beépítve. Ezt a templmt szerették vlna õseink illeszteni öllel Nyugtt felõl meg hsszabbíttani a elsõsrban kijavítani és kibõvíteni. Végül e bõvítés tervét elvetve, a régi templmt elbntjva annak helyén, köveit felhasználva teljesen új templmt építenek. Az építésre vnatkzó pár dkumetum közzétételével szeretnénk elsõsrban adózni õseink áldzats munkája elõtt és múltunk jbb megismertetésével szlgálni a jövõt. Istené legyen a dicsõség! Tüzes-Bölöni Ferenc (A találkzó prgramja a 4. ldaln.) templmt két felé nyíló ajtóval és ezen bütbe 2 öles szélességû kart tsinálni, kõbõl blthjatással és bütbe egy ablak két ldalba két ablak - 5 Hátul ismét egy kart tsinálni kõbõl fél öllel feletebben mint a mstani 6 egy trnáct a mstani hellyében - a régi templm ajtt bántani nem kell széle hssza két öl stakaturral kis ablakkal az ajtaja legyen bütbe -. 7 A templm nyugati bütin nem kell géber 8 A brantt le takarítani és ltatlan mésszel s egyéb szükséges vegyíttekkel ki vaklni a templmt ki meszelni és fedelen a tserepet öszve verni és a szarvazatba is ha hiba van ki igazitani -. 9 Az ujj tldást bé bltzni és bé fedni. - Mely ezen pntkrl Tekintetes Hrváth György urtl költség vetést kérünk Olszteleken a fenn írt idõben - Márkó Pál M.Bíró Barta Dániel Klumbán Dániel Klumbán Ferentz Farkas Peter Presbiter Klumbán Mzes Márkó Miklós M Benedek Jósef s.k. lelkész Br Zathureczky István Bartha Miklós jegyzõ Fábián Jsepf MegyeBíró Barta Lajs Presbiter Klumbán András Márk Zsigmnd idös Jegyzõ Klumbán István Balási Sámuel Barthalis Gergely 1.

2 Hazaszeretet A másdik világhábrúban Beregszász-i magyar zsidókat kényszerítettek szülõfalujuk elhagyására, ezt Ják Sándr örökítette meg Emberek a máglyán címû regényében. Ebbõl mélyen emlékezetembe vésõdött egy versszak-töredék, ami valahgy így hangztt: Tudjátk-e mi a haza? A haza az a hely, hl születtünk, ahl a dajka (édesanyánk) dalt dúdlt felettünk.. Bárhvá visz szerencsétek, ezt a hazát szeressétek. Hát igen, nekem is ez jelenti a hazát, a szülõfalum Olasztelek, melytõl nem tudtam sha hsszabb idõre elszakadni. Emlékszem 16 éves krmban elvittek 4 éves könyvelõ isklába Szászsebesre, rmán környezet, rmán tanulás, egy hónap se telt el, hazajöttem. Mndanák skan, ez lyan rmán ellenszenv, de nem az, hiszen ben életemben elõször Budapesten tölthettem útlevelem szerint egy kerek hónapt. Itt mindenki magyar vlt, tejbevajba fürödtem, mégis 25 nap elteltével annyira elfgtt a hnvágy, hgy hazajöttem. Hnvágy!? Mit jelent ez nekem, akinek sem ez, sem az nem a hazája? De Hazám a szülõföld, szülõfalum Olasztelek. Ennyit magamról, tudm skan, nagyn skan éreznek így. Tudjuk, Mikes Kelemen annyira szerette Rdstót, hgy sha nem felejthette el Zágnt. Vagy a kedvenc színészem Bihari József, akit egyik filmjében gyerekek kérdeznek, vajn mit jelent a magyarrszági kcsikn a H betû, õ kmly gndlkzás után így válaszlt: a H betû azt jelenti, hgy Haza. És biznyára szülõföldjére, szülõfalujára gndlt. De itt van még egy közeli példa, a közelmúltból, Balázsi Kárly tanítóbácsi, akit az akkri lvasóközönség Látó Péterként is ismert. Õ mndja el, miként és miért kell szeretni szülõföldünket, idézve a Dlgzó nõ 1984 decemberi számában megjelent cikkét, ezáltal is köszönjük és hálás szívvel emlékezünk Rá. Klumbán Gábr, felsõ KÉP-TÁR A hld mst szép ezüstös sarló, s az aratók kötelet hánynak, éji zsltár a búzamezõn pajks kedve legénynek, leánynak. Bandagazda pipára gyújttt, Fölpeckelt szeme vigyáz nagyn. Marék kalásszal álmt ûz, mely bukdsva fut trsn, csillagn. (Nagy Imre: Aratók éje - részlet) 2.

3 INNEN INDULT 2008 Július-Augusztus internetre, számítógépre. Az emberekben, a közösségben látsz-e váltzást? IDE KÖLTÖZÖTT Igen, látk. Elõre mndm, kinek nem inge ne vegye Béke a bejövõnek, áldás a kimenõnek! magára. A régiek ugyanúgy, mint mindig, mst is úgy E lapszámunkban induló riprtsrzatunkban arra utána néznek az embernek és összesúgnak, mint valaha. de vagyunk kíváncsiak, hgy miként látják Olaszteleket azk, a régiek éppen úgy vissza is köszönnek, mint valaha. Amit akik innen mentek el, valamint azk, akik nemrég költöztek sajns nem minden fiatalról mndhatk el. Itthnlétem falunkba. alatt a falun fel- le járva megtapasztaltam, hgy a fiatalk nem nagyn köszönnek, pedig nekünk azt taníttták, hgy Bár nem vagy idegen, de kérlek mutatkzzál be! fiam köszönj minden falubelinek. Vagy lehet, hgy csak Márkó Orslya, vagyis Orslya Stierl vagyk, nem ismernek? Feltûnõ nekem, hgy az emberek jelenleg Németrszágban élek. állandóan rhannak, mindenki siet valahvá, mndják, Családd? hgy majd bejövök, majd késõbb, majd, majd A Kétgyerekes anya vagyk, nagybbik fiam, Márkó 4 nyugatiasdásnak vélem azt is, hgy kevesebben éves, kislánym, Júlia pedig 5 hónaps. beszélnek jó ízesen, székelyesen. Hl laktk Németrszágban? Mit reklámznál, ajánlanál Olasztelekrõl egy lyan Stuttgarttól 20 km- re, Wentingen nevû várskában. embernek, aki ide szeretne költözni? Mi az, ami szerinted Nagyváradn hittantanári-német szakn végeztél. értéke Olaszteleknek? Mivel fglalkzl Németrszágban? A csdálats tájat, a jóízû beszédet, a lassan rmladzó Diplmámat nem fgadták kinn el, jelenleg gyerektemplmunkat, a régi harangt és úrvacsrai kelyhet, kastélyt, a nagyn rendbeszedett isklánkat és nevelési szabadságn vagyk, amúgy egy reklámcégnél vagyk alkalmazásban, mint mindenes. büszke vagyk és reklámznám a templm elõtti nagy Hgyan sikerült a beilleszkedés kinn Németrszágban? fákat, amelyek ültetéséhez az én õseim is hzzájárultak. Mndhatnám, hgy jól, mst jelenleg a magyarrszági Szerinted mit lehetne tenni még Olasztelek Drgról kitelepedett magyark közösségének vagyk fejlesztéséért? aktív tagja már négy éve. Itt ebben a közösségben Az embereket megváltztatni, a kevés tenniakarót rendszeresen szervezünk ksaras magyar bálkat, ápljuk munkájukban nem akadályzni, kiépíteni a természeti a drgi magyarkkal - az tthn maradttakkal - a erõfrrásainkat, a brvizeinket például. kapcslatt, szervezünk csere-diák heteket, amikr a Köszönöm a beszélgetést és sk sikert kívánk! diákk a testvérisklában töltenek egy hetet ismerkedve Nagyn szívesen. Köszönöm! egymás kultúrájával, életével. Blhapiact, karácsnyi vásárt is szktunk rendezni, amelynek bevételét mindig a határn túliak, a drgiak, megsegítésére frdítjuk. Van Farkas Pirska vagyk, férjem Farkas Pál. Két fiunk magyar blt is és étterem, ahl magyar termékeket, ízeket van Pál és Sándr augusztusában vásárltuk a telket lehet vásárlni, már különbözõ rendezvényeken sütöttünk a rajta lévõ házzal együtt Olaszteleken és 2005 júliusában és árultunk kürtõskalácst is. kezdtünk bele az új ház építésébe. Ezek a németrszági drgiak beszélnek magyarul? Gyermekekink már nagyk: Pál, a nagybbik építész- Nem, ezek már Németrszágban nõttek fel, de büszkék mérnöki szakn harmadéves hallgató lesz az õsztõl, a és tartják a magyar gyökereket. kisebbik, Sándr pedig 11. sztályt kezd a baróti liceum Ottani tevékenységedbe mit tudsz beletenni az matematika-infrmatika sztályában. Nekik vannak már laszteleki életbõl, hagymánykból? laszteleki barátaik és úgy gndlm, hgy nekünk vlt a legnehezebb vársról falura költözni. Skat mesélek szülõfalumról, vlt amikr bemutattam a Azért esett a választásunk éppen Olasztelekre, mert itt székelyruhánkat babákn, a szmszéd vársban mûködik találtunk eladó házat, telket. Jó szmszédaink vannak és magyar néptánccsprt, da szktunk ellátgatni vagy csak az a hátránya, hgy ide költöztünk, hgy nem meghívjuk õket szerepelni, amikr Magyarrszágról mûködnek a villanyáram ingadzása miatt a háztartási érkeznek vendégeink. gépek, de ígéretet kaptunk a Bardci Plgármesteri Hitktatóként hgyan tudd megélni refrmátus- Hivataltól, hgy rvslni fgják gndjainkat.. ságdat? Itthn érezzük magunkat, mert igyekszünk betartani: Stuttgartban van havnta egyszer ökumenikus magyar házad bárhl lehet, da hazád csak itthn. istentisztelet, da szktam eljárni gyerekestõl, mert Rengeteg tervünk van és lassan, lépésenként próbáljuk vasárnapi iskla is mûködik tt. Itt szktam megrendelni a álmainkat valóra váltani. refrmátus magyar flyóiratt is, az Útitársat, ebbe lehet Ajánlm Olaszteleket mindenkinek, aki itt szeretne cikkezni is. házat, telket vásárlni, megtelepedni, mivel itt dlgs, Milyennek láttad Olaszteleket akkr, amikr itt éltél, és szrgalmas emberek laknak és nagyn közel van milyennek látd mst? Baróthz, frissen aszfaltztt útja van. És reméljük Hát amikr itt éltem, akkr Olasztelek Olasztelek vlt, bekötik a flyóvizet is, és még jbb lesz az infrastruktúra, nem is fglalkztattt ez annyira, éltünk benne és kész. mert itt is vannak szép helyek, a turizmus által Mst évente egyszer látva bizny rhamsan fejlõdik, kiaknázatlan területek. gndlk itt elsõsrban a technikára, a mbiltelefnra, Kérdezett: Máté Anikó 3.

4 hírek-események-hírek-események-hírek-események "Nem a tudatlanság kzza a legtöbb kárt, skkal inkább a dlgk téves ismerete. " - Frank Knight KÖZÖSSÉGI HÁZ ISMERKEDJÜNK OLASZTELEK HATÁRÁVAL! Internetezési lehetõség hetente szerdán és pénteken óra között az Olaszteleki Refrmátus Egyházközség közösségi házában. Szeptember 7-14 között szünetel a szlgáltatás! ÖNKORMÁNYZATI HÍREK A Június 1- i helyhatósági választásk után kialakult az önkrmányzat (Helyi Tanács) összetétele. A 13 tagú Helyi Tanácsban a 8 RMDSZ- es és 4 MPP-s tanácss mellett egy független képviselõje is van a községnek. Plitikai színezeten túl minden megválaszttt tanácss a közös tenniakarást, az összefgást és a közösség érdekeit helyezi elõtérbe községünk fejlesztése, gyarapdása céljából. (Olasztelek képviselõi: Máthé Sándr Zltán és Rancz István ifj.) Új arculatt kap az laszteleki óvda: belsõ módsításk, átalakításk, új nyílászárók, külsõ és belsõ vaklásk. Krmánypénzbõl közpnti fûtés is készül. Ugyanakkr ígéret van az iskla hátsó szárnyánál lévõ termek berendezésére és a közpnti fûtés kialakítására aug között a Megyei Sürgõsségi Eseteket Kezelõ Felügyelõség közremûködésével tanflyam szervezõdött az Önkéntes Tûzltói Szlgálat csprttagjainak. Ezen a kurzusn részt vettek Vargyas és Bacn Község tûzltói is. Nemskára befejezõdik a Plgármesteri Hivatal külsõ javítása (az eredeti díszítõelemek és rnamentációk visszaállításával). Végéhez közeledik az Erdõfüle-Krms közel 17 km-es hsszúságú erdei út mdernizálása. Az építõk a felületi kezelést alkalmazzák. A aug. 14-i tanácsülésen költségvetéskiegészítés ( a száldbsi vízhálózat flytatására), a Helyi Tanács új mûködési szabályzatának jóváhagyása és a Plgármesteri Hivatal saját apparátusa felépítésének elfgadása szerepelt. Készül az erdõfülei és száldbsi óvda. Flytatódik a földek tisztázása és kimérése. Klumbán Sándr Alplgármester Pilates-trna a kultúrtthnban Az embernek veleszületett jga a fizikai tökéletesség."j.pilates Szeretettel várjuk mindazkat, akit szeretik a trnát, mzgást, illetve szeretnék egészségüket trnával is elõsegíteni, minden hétfõn és csütörtökön 19 órától az laszteleki kultúrtthnba. Prgramvezetõ Farkas Annamária. 4. Ez vlt a célja annak a kétnaps gyalgs-, szekerestúrának, amelyen V- VIII sztálys gyerekek vettek részt augusztus án. Helyismereti túránkra lyan idegenvezetõket választttunk, akik nemcsak pntsan megismertették velünk a közvetlen környezetünket, hanem érdekes történeteket, megélt eseményeket is meséltek, ezáltal maradandóbbá téve az ismereteket. Elsõ nap a belsõ határrésszel ismerkedhettünk, a tól indulva a régi Krmsflyást követve egészen Darabntáig gyalgltunk, majd a Tanyai Nagy Imre féle házhelyi pihenõ után a Köves irányában, a Szökõ- brvizet is érintve, kellemes fáradtságt érezve tértünk haza. A másdik nap a külsõ határ alapsabb megismerése vlt a cél, ekkr már szekérrel indultunk el a brús idõ ellenére is. Dungó, a Márkó Jóska kútja, a Fejmsó-kút, na meg a Szászfüves-tetõrõl való tágas kilátás lyan élményt nyújtttak, amelyet nem felejtünk el egyhamar. Élõ történelem- és hnismeretórák vltak ez alkalmak. Köszönjük hát Márkó Lászlónak, id. Márkó Lajsnak és Márkó Andrásnak, hgy fntsnak tarttták ez igyekezetünket és jószívvel, jókedvvel kalauzltak minket a szülõhatárunkban. Remélem a gyerekekben sikerült felkelteni az érdeklõdést a helyismeret, hnismeret iránt és remélem lesz alkalmunk még ilyen típusú tevékenységeket szervezni. Máté Anikó A FALUTALÁLKOZÓ PROGRAMJA Szmbat: 9 - sakkverseny (kultúrtthn) 10 - kézmûves fglalkzásk (gyülekezeti ház) 11 - asztalitenisz verseny (kultúrtthn) 14 - sprt és ügyességi vetélkedõk (iskla udvar) 20,30 - elõadás: Bartha Levente: Magyark - tthn a nagyvilágban (gyülekezeti ház) Vasárnap: 11 - istentisztelet, ünnepély, 50 éves krtárstalálkzó résztvevõinek köszöntése, -díj átadás - kiállítás: 150 éve épült a refrmátus templm (gyülekezeti ház) 13 - flekkenezés (futballpálya) 14 - futball: Olasztelek-kupa (futballpálya) 20,30 - elõadás: Hajnalcsillag néptánccsprt; Furulyacsprt (kultúrtthn) - helyismereti vetélkedõ - díjkisztás - tmbla-srslás 22 - tábrtûz, nótázás (iskla udvar)

5 hírek-események-hírek-események-hírek-események "Nem a tudatlanság kzza a legtöbb kárt, skkal inkább a dlgk téves ismerete. " - Frank Knight Szrgs méhecskék furulyatábra muzsikuskra és a Zümi csapatra, kikkel felváltva fglalkztt Szász Emese marsvásárhelyi utlsó éves Flyó év augusztus között az Olaszteleki zene-knzervatóriumi hallgató, a Kõvirág és egyéb Refrmátus Egyház Vasárnapi Isklája keretén belül zenekark tagja, klasszikus furulyajátékra tanítva õket, és mûködõ Furulya-csprt mûködtetõi megszervezték Ségercz Ferenc sepsiszentgyörgyi zenész, Transylmania, Olaszteleken az elsõ Furulya-tábrt. Habár a Fabatka és egyéb együttesek zenésze a pásztrfurulyázást gyerekektõl a címben említett nevet kapta a tábr, és a tilinkázást szerettetve meg velük. nemcsak furulyázni tanulhattak a résztvevõ gyerekek Máté Anikó és jómagam tt vltunk, ahl éppen ebben a tábrban, és nemcsak tvább csiszlhatták szükség vlt ránk, próbálván összetartani az egész hét tudásukat a már furulyázni tudó gyerekek, ifjak, hanem zajlását. Az laszteleki gyerekek mellett, vltak erdõfülei, ütõs hangszereket is kipróbálhattak, ezzel téve még alsóráksi, sepsiszentgyörgyi, baróti gyerekek is, akik az színesebbé a fglalkzáskat. öt együtt töltött nap után összekvácslódva nagy örömmel és izgalmmal mutatták be a szülõknek, nagyszülõknek, érdeklõdõknek a tábri munkájuk gyümölcseit az laszteleki kúltúrtthnban, majd az utlsó est megkrnázásaképpen tábrtûz melletti együtténekléssel és a parókia udvarán együtt-sátrzással zártuk a tábrt. 39 résztvevõ gyerek - 5 évestõl 15 évesig, teljesen kezdõ és már 5 éve furulyázni tanuló - reggel 9-tõl du. 5-ig, kétórás ebéd-, meg több apróbb szünettel részesült hangszerktatásban, majd a nap feszültségeit levezethette, lazításként különféle kézmûves fglalkzáskkal (gyöngyvasalás, batiklás, bábzás, papírgyöngykészítés, quillingezés, fnalgrafika, üveg- és papírtányérfestés), játékkal, sétával, sprt-vetélkedõkkel. Hárm nagy csprtban dlgztak a gyerekek, a teljesen kezdõk alktták a Csim-bumm zenekart, kiket Bér Timea baróti óvónõ, a Kelekótya együttes tagja, énekese, zenésze tanítgattt, Máthé Emõke tanítónõ, az laszteleki gyerekek furulyaktatója, Kájni Cnsrt régizene együttes tagja, énekese, zenésze segítségével. A haladók csprtja két részre szltt, a Brémai Köszönet illeti az ktatók mellett a szülõket, gyerekeket. Külön köszönet Máthé Ácika néninek, aki nagyn finmakat fõzõtt, s a neki segítõ anyukáknak: Lázár Melinda, Balázsi Brigitta, Nagy Enikõ, Gál Ilna, valamint Rancz Gyöngyvér, Fdr Mária, Fdr Éva, Bardcz Vila, Péter Zsuzsa, Klumbán Edit, Márkó Istvánné Edit, Márkó Álmsné Edit, Pánczél Zsófia, Majláth Erzsébet, Béres Mária, Kövér Zita, Gál Magdlna, Kanyó Zsuzsa. Köszönjük Máthé Sándr tanár úrnak a sprtvetélkedõk megszervezését,a Refrmátus Egyházközségnek a rendelkezésünkre bcsáttt termeket és nem utlsósrban köszönjük Wilsum-i hlland testvéreinknek a támgatásukat, ami nélkül nem jöhetett vlna létre a tábr. Adja Isten, hgy ki-ki a maga közösségében szépen furulyázzn önmaga és másk örömére. Tüzes-Bölöni Csilla 5.

6 6. Kötlevél az újnlag Építendõ 4er A napszámsk adásába köteles a Szent Ecclesia ugy vigyázni hgy ha napszámskt nem adna errõl jó Templmra nézve idején értesíttse a Tekintetes urat a Tekintetes urtól Flyó 1857-ik évben ctbernek 5-ik napján az fgadtt napszámskt készpénzel fizesse ki, s tartsn az Olszteleki Szent Ecclesia alólírt képviselõi és Tekintetes Ecclesia a napszámsk mellett egy felvigyázt ki azkt építész Hrváth György ur, minekutána a Szent Ecclesia rendben tartsa és feljegyezze, - és két mészkeverõt a Templmát merejiben ujnlag építeni elhatárzta a vállalkz fg adni. következendõ kötésre léptenek, az ezen kötlevélhez 5ör A kõmíveseknek köteles a Szent Ecclesia szállást mellékelt Templm Terv és kölcségkimutatás szerint, a és tûzifát adni. Szent Ecclesia anyagaiból és napszámsai mellett a Ezen kötlevelet magunkénak ösmerjük és ennek minden minden nével nevezendõ kõmíves munkát da értve építtett pntyainak megtartására magunkat kötelezzük. T. Hrváth György ur egy merejébe ujj állandó erõs s az építészeti mûvészet szabályaival egybehangzó Hrváth György Kerületi Építész Templmt, 1,700 írva Egyezerhétszáz Rénes frintkért A Szent Ecclesia részirõl pengõ pénzben, és a megkívántató S. Ecclesia kölcségén Benedek Jsef s.k. lelkész, Klumbán Ferentz M Jegyzeje, végre hajtandó ács, asztals és ablaks munkákra is hgy Klumbán Dániel idõsb, Takó Dávid, Klumbán Bálint, Balasi Dániel, Fábián Jsepf Megye Bíró, Barta Dániel Bíró czélszerûen mennyenek végbe felelett terhe alatt felvigyáz, mely általáns egyezés hgy tévedésre alkalmat Ezen kötlevéla Szent Ecclesia elõtt fellvastatván helyben ne szlgáltathassn egyik részre is, a következendõ hagyattt minden akadály nélkûl. részletes felvilágsításk jegyeztetnek fel. 1sõ Ezen év nvemberhez két esztendõt számítva azn idõ alatt köteles az Építész ur az egész Templm építtesit végre hajtani. S a Szent Ecclesia az arra megkívántat anyagkt megszerzeni és kiszlgáltatni. 2r Hgy ha pedig elõre nem látható kk és akadályk miatt akár a T. Epítész ur akár a Szent Ecclesia az Epíttést félbe szakasztani kéntelen vlna akkr, a Cs. K. kerületi Epíttészeti hivataltól szakértõk által az addig végbe vitt munka megvizsgáltatván aránylagsan az Építtész urnak a máris meg tett de ki nem fizetett munkája fizettessék ki, valamint megfrdítva ha a munkánál több fizetést vett vlna ki az Epittész ur azt az Ecclesiának vissza fizetni köteles lészen ha pedig a meg adtt munka idõvel tvább flytattatnék, az akkri idõbenni feltünõ drágaság vagy lcsóság szerént közmegegyezésbõl a kõmívesi munka fizetése emeltetthetik vagy szállítatthatik. 3r Az Építtés végeztével a kerületi hivataltól kikért építtészeti kmísi által a Templm meg fg vizsgáltatni, és ha ezen kötlevél pntjainak elég tétetett, és a Templm erõs állandó és szép lészen az utlsó 200 írva kétszáz rfrint pengõ pénzben akr fg ki fizettetni, addig pedig 1000 írva Egyezer pengõfrint angáriánként amikr a Templm bé lesz fedve, addig 500, írva ötszáz pengõ frint a vaklás és decurati ideje alatt ismét ángáriánként fg kifizetettni, meg jegyeztetik itten hgy mint a szent Ecclesiának, eddig kiadtt fizetése, mint a Tekintetes urnak eddigi munkáltatása ezen ujnnan építtendõ Templmhz számíttatván az egész 1,700 írva Egyezer hétszáz pengõ frint fizetésbõl a Tekintetes ur elismérése és nyugtái szerént már 300 írva hármszáz pengõ frintk kivagyn fizetve és nha ebbõl a Tekintetes Építtész ur adig elõ mintegy 90 írva kilenczven frintkt elköltött napszámskra mindazn által azt nem kíványa a Szent Ecclesiától megfrdíttattni, amiértis a Szent Ecclesia hálás köszönetett mnd a Tekintetes urnak. Az 1875-ik évben Octber 11-ik napján az Olaszteleki refrmata Sz. ecclésia gyülekezete a szétbnttt templm helyén Isteni tiszteletet tarttt és az újnnan építendõ templm alapkövét Sz.hármság Isten segítségûl hívása mellett helybéli lelkész és egyházkör Esperesse elsõbben egy rövid beszédet tarttt melyben szeretett hallgatóit da utasíttta, hgy a templm építésre szükséges segélyfrráskat Isten után magkban keressék még pedig a.) Az egyetértés és engedelmességben; b.) Buzgóságban; c.) Tevékenységben; d.) Áldzatkészségben, melyeknek megnyerhetéséért egy rövid könyörgést tarttt a Sz. gyülekezettel. Az isteni tisztelet végeztetvén minthgy a persély ki vala tétettetve a gyülekezet tagjai da betették kegyes adakzáskt, mi is számba vétettetvén találtattt 46 m. frt. és 16 dénár, mely pénz, Pénztárnk Nagy Ferencnek által adattt. Kiadja: Olaszteleki MESSZELÁTÓ Egyesület. Szerkesztés és számítógépes elõkészítés: tuzesb Készült: a baróti Actual Print nymdában, 200 példányban. A szerkesztõk véleménye nem feltétlenül egyezik a szerzõk véleményével. A cikkekért a felelõsség a szerzõt terheli. Cím: Asciaþia, Tãliºara, str. Principalã, nr ISSN Ezen kívûl találtattt a persélyben Ezüst huszas Ezüst hatkrajcárs Ezüst 5 krajcárs Ezüst hárm krajcárs Réz hat krajcárs Réz hárm krajcárs 3 darab Réz két krajcárs 2 darab Réz egy krajcárs melyek a templm fundamentumába bététetni határztattak. Emlékezetnek káért meg jegyeztük Olaszteleken 1857 ctber 11-én Benedek Jsef sk Esperes, Nagy Ferenc segéd tanító, Fábián Jsepf Megye Bíró, Klumbán Jsef Egyházfi, Balási Dániel

Mottóm erre az évre: urban-eve.hu Minden jog fenntartva!

Mottóm erre az évre: urban-eve.hu Minden jog fenntartva! 2013 Mttóm erre az évre: E napló tulajdnsa Nevem: Lakcímem: Telefnszámm: _ E-mail címem: Ezt kell rólam tudni 2013-ban leszek éves. Kedvenc színem a. Kedvenc könyvem:. Kedvenc filmem:. Kedvenc színésze(i)m:.

Részletesebben

E napló tulajdonosa. Mottóm erre az évre: urban-eve.hu Minden jog fenntartva!

E napló tulajdonosa. Mottóm erre az évre: urban-eve.hu Minden jog fenntartva! E napló tulajdnsa Mttóm erre az évre: Ezt kell rólam tudni Nevem: Lakcímem: Telefnszámm: _ E mail címem: 2016 ban leszek éves. Kedvenc színem a. Kedvenc könyvem:. Kedvenc filmem:. Kedvenc színésze(i)m:.

Részletesebben

A HÁLÓ KÖZÖSSÉG MISSZIÓJA A KÁRPÁT-MEDENCÉBEN

A HÁLÓ KÖZÖSSÉG MISSZIÓJA A KÁRPÁT-MEDENCÉBEN A HÁLÓ KÖZÖSSÉG MISSZIÓJA A KÁRPÁT-MEDENCÉBEN (meghirdetett cím) Szeibert András előadása Tkajban, 2013. augusztus 16-án, 15:00-kr a Bkr tábrban Az alábbi írás az tt elhangzttakkal 90%-ban azns, mert egyrészt

Részletesebben

Mottóm erre az évre: urban-eve.hu Minden jog fenntartva!

Mottóm erre az évre: urban-eve.hu Minden jog fenntartva! Mttóm erre az évre: urban-eve.hu Minden jg fenntartva! E napló tulajdnsa Nevem: Lakcímem: Telefnszámm: _ E mail címem: Ezt kell rólam tudni 2015 ben leszek éves. Kedvenc színem a. Kedvenc könyvem:. Kedvenc

Részletesebben

Nők szolgálata. Tehát úgy teremtette Isten a férfit és a nőt, hogy személyükben egyenlőek, de sorrendiségükben és szerepükben eltérőek legyenek.

Nők szolgálata. Tehát úgy teremtette Isten a férfit és a nőt, hogy személyükben egyenlőek, de sorrendiségükben és szerepükben eltérőek legyenek. Nők szlgálata A nők szlgálatának a kérdése az elmúlt évtizedekben sk vitára adtt kt. Egyes közösségekben egyáltalán nem engedik a nők szlgálatát, míg más közösségekben, főleg a XX. század női egyenjgúsági

Részletesebben

LiPo akkumulátorok kezelése: LiPo akkumulátorok előnyei a NiMh-val szemben:

LiPo akkumulátorok kezelése: LiPo akkumulátorok előnyei a NiMh-val szemben: LiP akkumulátrk kezelése: LiP akkumulátrk előnyei a NiMh-val szemben: Azns teljesítménynél lényegesen kisebb súly Megfelelő kezelés esetén hsszabb élettartam Kiegyensúlyzttabb feszültséggörbe (értsd: míg

Részletesebben

A népfőiskola a szó megszokott értelmében sem nem iskola, sem nem főiskola. Itt nem a tanároknak kell kérdezgetniük, feleltetniük a tanulókat.

A népfőiskola a szó megszokott értelmében sem nem iskola, sem nem főiskola. Itt nem a tanároknak kell kérdezgetniük, feleltetniük a tanulókat. A népfőiskla a szó megszktt értelmében sem nem iskla, sem nem főiskla. Itt nem a tanárknak kell kérdezgetniük, feleltetniük a tanulókat. Éppen ellenkezőleg: a tanulóknak kell kérdéseket föltenniük a tanárknak,

Részletesebben

APÁCZAI CSERE JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2013.

APÁCZAI CSERE JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2013. APÁCZAI CSERE JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2013. 1 T A R T A L O M J E G Y Z É K A házirend célja, feladata, hatálya, nyilvánssága 3 Az iskla elvárt viselkedési szabályai 5 A tanulók jgai 6 A tanulók

Részletesebben

21.SZÁMÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

21.SZÁMÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 21.SZÁMÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Misklc, 2012. december 1. Nagy Varga Dezsőné igazgató Diákönkrmányzat Szervezeti és Működési Szabályzat 2. ldal Tartalm I.

Részletesebben

Velem községi Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója

Velem községi Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója E L Ő T E R J E S Z T É S Velem községi Önkrmányzat Képviselő-testületének 2009. nvember 27-ei testületi ülésére Tárgy: Előterjesztő: Összeállíttta: Melléklet: Velem községi Önkrmányzat 2010. évi költségvetési

Részletesebben

L E V E G Ő M U N K A C S O P O R T

L E V E G Ő M U N K A C S O P O R T L E V E G Ő M U N K A C S O P O R T S T R A T É G I A 2 0 1 2 15 Budapest, 2012. május 24. IFUA Nnprfit Partner Közhasznú Nnprfit Kft. H-1119 Budapest Fehérvári út 79. A prjekt megvalósulását az IFUA Hrváth

Részletesebben

Testületi ülés. 2015. február 25. Rendelet:1-2-ig. Határozat:4-15-ig

Testületi ülés. 2015. február 25. Rendelet:1-2-ig. Határozat:4-15-ig Testületi ülés 2015. február 25. Rendelet:1-2-ig Határzat:4-15-ig (0 Tartalmjegyzék Testületi ülés 1 Tartalmjegyzék 2 4/2015(11.25.)számú Határzat a napirend elfgadásáról 3 Beszámló a két ülés közötti

Részletesebben

A KIENGESZTELŐDÉS ÉS AZ ENGESZTELÉS SZENTÍRÁSI ALAPJAI

A KIENGESZTELŐDÉS ÉS AZ ENGESZTELÉS SZENTÍRÁSI ALAPJAI 1 A KIENGESZTELŐDÉS ÉS AZ ENGESZTELÉS SZENTÍRÁSI ALAPJAI 1. A Isten Krisztusban kiengesztelődött a világgal Jézus kiengesztelte Istent irántunk, emberek iránt. Összebékítette egymással Istent és az embert.

Részletesebben

Testépítés. Kovács Zoltán (Nyíregyházi Főiskola Debreceni Egyetem) zeus.nyf.hu/ kovacsz. 2004. július 7.

Testépítés. Kovács Zoltán (Nyíregyházi Főiskola Debreceni Egyetem) zeus.nyf.hu/ kovacsz. 2004. július 7. Testépítés Kvács Zltán (Nyíregyházi Főiskla Debreceni Egyetem) zeus.nyf.hu/ kvacsz 2004. július 7. A címlapn látható csillagtest, a nagy ikzi-ddekaéder mdelljének elkészítésére a KöMaL 1981. évi nvemberi

Részletesebben

Iskolai munkaterv 2014/2015. A tanév rendje (35/2014. (IV.30.) EMMI rendelet alapján

Iskolai munkaterv 2014/2015. A tanév rendje (35/2014. (IV.30.) EMMI rendelet alapján Isklai munkaterv 2014/2015 A tanév rendje (35/2014. (IV.30.) EMMI rendelet alapján Első tanítási nap szept. 1., hétfő Utlsó: június 15. hétfő, Végzősöknek: április 30. csütörtök; ballagás május 2. szmbat

Részletesebben

Óvodai intézmény. Nevelési Tanácsadóba küldött gyermekek száma: 38 Szakértői Bizottsághoz küldött gyermekek száma: 16

Óvodai intézmény. Nevelési Tanácsadóba küldött gyermekek száma: 38 Szakértői Bizottsághoz küldött gyermekek száma: 16 Dunavarsány Várs Önkrmányzat Weöres Sándr Óvda 2336 Dunavarsány, Árpád u. 14. Beszámló 2012/13-as nevelési év Óvdai intézmény Statisztikai adatk: Óvda megnevezése: Weöres Sándr Óvda Férőhelyek száma: 360

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. 2004.

PEDAGÓGIAI PROGRAM Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. 2004. PEDAGÓGIAI PROGRAM Némann Valéria Általáns Iskla 5932 Gádrs, Iskla u. 4. 2004. 2 TARTALOMJEGYZÉK NEVELÉSI PROGRAM I. Pedagógiai alapelvek...3 II. Az isklában flyó nevelő és ktató munka céljai feladatai,

Részletesebben

A Kormányhivatalok közneveléssel kapcsolatos feladatai A tanévben Kecskemét

A Kormányhivatalok közneveléssel kapcsolatos feladatai A tanévben Kecskemét A Krmányhivatalk közneveléssel kapcslats feladatai A 2013-2014. tanévben 2013.08.29. Kecskemét Az előadás témái 1. Flyamats feladatk Járási Hivatal Oktatási Fősztály 2. Időszaks feladatk Járási Hivatal

Részletesebben

Kutatási gyorsjelentés Zugló közbiztonságának megítélése. "Egy jó szó Zuglóban" 2013. április

Kutatási gyorsjelentés Zugló közbiztonságának megítélése. Egy jó szó Zuglóban 2013. április Kutatási gyrsjelentés Zugló közbiztnságának megítélése "Egy jó szó Zuglóban" 2013. április 1 Bevezető, módszertani kérdések A Strategplis Kft. telefns kérdőíves közvélemény-kutatást végzett a Budapest

Részletesebben

A nyilvános tér, művészet és társadalom viszonyrendszere

A nyilvános tér, művészet és társadalom viszonyrendszere Oktató: Fleischer Tamás Kurzus: Várs, közlekedés, társadalm A nyilváns tér, művészet és társadalm visznyrendszere Árvay Orslya Szcilógia III. Dlgzatmmal a 2003. március 3-i, A vársi köztérről, a vársi

Részletesebben

Kedves Lakóink, Tisztelt Hozzátartozók!

Kedves Lakóink, Tisztelt Hozzátartozók! HÁZIREND 1. BEVEZET Kedves Lakóink, Tisztelt Hzzátartzók! A Telki Hld Otthn Nyugdíjasház (a tvábbiakban: Nyugdíjasház) célkitűzése a Nyugdíjasházban lakók mindennapjainak biztnságssá-, kényelmessé tétele.

Részletesebben

"-- 'AlJ ~ ///1/ l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

-- 'AlJ ~ ///1/ l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Alplgármestere Előterjesztés a kőbányai hátránys helyzetű gyermekek sprtcélú, valamint hazánkat nemzetközi szinten képviselő gyermekek sprttevékenysége 2011.

Részletesebben

MATEMATIKA C 12. évfolyam 3. modul A mi terünk

MATEMATIKA C 12. évfolyam 3. modul A mi terünk MTEMTIK C 1. évflyam. mdul mi terünk Készítette: Kvács Kárlyné Matematika C 1. évflyam. mdul: mi terünk Tanári útmutató mdul célja Időkeret jánltt krsztály Mdulkapcslódási pntk térfgat- és felszínszámítási

Részletesebben

A fogyasztói tudatosság növelése. az elektronikus hírközlési piacon

A fogyasztói tudatosság növelése. az elektronikus hírközlési piacon A fgyasztói tudatsság növelése az elektrnikus hírközlési piacn A Nemzeti Hírközlési Hatóság szakmai tájékztató anyaga 2008. szeptember A fgyasztók körébe meghatárzás szerint valamennyien beletartzunk,

Részletesebben

A HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE HATÁLYOS:2009. JÚLIUS ELSEJÉTŐL

A HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE HATÁLYOS:2009. JÚLIUS ELSEJÉTŐL Hunyadi Mátyás Általáns Iskla 9072 Nagyszentjáns, Árpád u. 11/a Telefn/fax: 96/544-040 E-mail: humaisk@vipmail.hu Hnlap: www.humaisk.hu OM: 03 06 01 A HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE HATÁLYOS:2009.

Részletesebben

A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság 559/2011. (VIII. 22.) határozatával a kőbányai

A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság 559/2011. (VIII. 22.) határozatával a kőbányai Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Alplgármestere J,j. számú előterjesztés Előterjesztés a Kulturális, Oktatási és Sprt Bizttság részére a kőbányai hátránys helyzetű gyermekek sprtcélú, valamint

Részletesebben

Akkor már a számítóközpont üzemeltetésére toborzott munkatársaimmal túl voltunk a 4004/45-ös

Akkor már a számítóközpont üzemeltetésére toborzott munkatársaimmal túl voltunk a 4004/45-ös Vlt egyszer egy SzKI írm, nekem néhány hónap híján, 20 évig nem csak munkahelyem vlt az SzKI, hanem egy lyan közösség is, amelyhez minden egyes tagjáhz meleg érzelmi kapcsl ejezni. A másik megjegyzésem:

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM PÉNZ-, ÉS ÉRTÉKKEZELÉSI SZABÁLYZAT

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM PÉNZ-, ÉS ÉRTÉKKEZELÉSI SZABÁLYZAT NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM PÉNZ-, ÉS ÉRTÉKKEZELÉSI SZABÁLYZAT SOPRON 2013 TARTALOMJEGYZÉK Általáns rendelkezések... 3 Készpénz kezelése, pénztárak működése... 4 Pénzkezelő helyek és pénzfrgalmának szabályzása...

Részletesebben

A SZŐKE TISZA pusztulása és a jogi felelősség kérdése

A SZŐKE TISZA pusztulása és a jogi felelősség kérdése 3. számú melléklet A SZŐKE TISZA pusztulása és a jgi felelősség kérdése Furcsa mód épp a laikus civil közösség hivatkztt internetes közösségi ldalain kmmentelők részéről vetődött fel több alkalmmal is

Részletesebben

Alapítványunk szálláshelyét a Pécsi Tudományegyetem kollégiumként bérelte az elmúlt hat évben. Idén ősztől végre önálló kollégiumként üzemelhetünk.

Alapítványunk szálláshelyét a Pécsi Tudományegyetem kollégiumként bérelte az elmúlt hat évben. Idén ősztől végre önálló kollégiumként üzemelhetünk. Kedves Otthnkereső Fiatalk, kedves Családk! Alapítványunk szálláshelyét a Pécsi Tudmányegyetem kllégiumként bérelte az elmúlt hat évben. Idén ősztől végre önálló kllégiumként üzemelhetünk. Célunk az, hgy

Részletesebben

Használói elégedettségi felmérés a Nyírbátori Városi Könyvtárban

Használói elégedettségi felmérés a Nyírbátori Városi Könyvtárban Használói elégedettségi felmérés a Nyírbátri Vársi Könyvtárban Készítette: Bényeiné Tóth Júlia könyvtárs Munkatársaimmal, a Nyírbátri Vársi Könyvtár dlgzóival 2014. decemberében lvasói elégedettségi felmérést

Részletesebben

Tisztelt Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság!

Tisztelt Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság! Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Alplgármestere Tárgy: Beszámló a RADAR Ifjúsági Infrmációs és Tanácsadó Irda. évi működéséről Tisztelt Kulturális, Oktatási és Sprt Bizttság! A RADAR Ifjúsági

Részletesebben

Ili, évfolyam, 3. szám. POLITIKAI, KÖZGAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI HETILAP. Felelős szerkesztő : Dr. GÁL JÓZSEF KÁDÁR FERENC ügyvéd. főgimn. tanár.

Ili, évfolyam, 3. szám. POLITIKAI, KÖZGAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI HETILAP. Felelős szerkesztő : Dr. GÁL JÓZSEF KÁDÁR FERENC ügyvéd. főgimn. tanár. C s í k s z e r e d a, 1913. Ili, évflyam, 3. szám. Szmbat, január 18. CSIKfHIRLAP POLITIKAI, KÖZGAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI HETILAP E l ő f i z e t é s i á r a k : Egész évre 8 K, fél évre 4 K, negyed évre

Részletesebben

30. A hidegháború. Előzmény:

30. A hidegháború. Előzmény: 30. A hideghábrú Előzmény: II. világhábrú (1939-1945) szövetséges hatalmak tengelyhatalmak A világhábrú alatt az Egyesült Államk (USA) és a Szvjetunió (SZU) még együttműködik, mindkettő tagja a szövetséges

Részletesebben

ZÁRÓ VEZETŐI JELENTÉS TEVÉKENYSÉGELEMZÉS ÉS MUNKAKÖRI LEÍRÁSOK KÉSZÍTÉSE SZÁMÍTÓGÉPES ADAT- BÁZIS TÁMOGATÁSÁVAL

ZÁRÓ VEZETŐI JELENTÉS TEVÉKENYSÉGELEMZÉS ÉS MUNKAKÖRI LEÍRÁSOK KÉSZÍTÉSE SZÁMÍTÓGÉPES ADAT- BÁZIS TÁMOGATÁSÁVAL TEVÉKENYSÉGELEMZÉS ÉS MUNKAKÖRI LEÍRÁSOK KÉSZÍTÉSE SZÁMÍTÓGÉPES ADAT- BÁZIS TÁMOGATÁSÁVAL Kerekegyháza Várs Önkrmányzata részére ÁROP szervezetfejlesztési prjekt 2010. 04. 30. 2 / 34 Tartalmjegyzék 1.

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE Készült a 2013. április 17. napján tartandó Képviselő-testületi ülésre Készítette: Müller Kinga Intézményi irdavezető Tárgy: Javaslat a szciális

Részletesebben

Kerékpárosokra vonatkozó legfontosabb ismeretek 3. rész Oldal 1

Kerékpárosokra vonatkozó legfontosabb ismeretek 3. rész Oldal 1 ı 15. Irányjelzés A kerékpársnak is, jeleznie kell minden irányváltztatási szándékát, mégpedig balra kanyardva bal, jbbra kanyardva jbb kézzel. Az irányjelzést az irányváltztatás előtt megfelelő távlságban

Részletesebben

HÁZIREND. A gyermek óvodában tartózkodásának maximális ideje: heti 50 óra (a közoktatási törvény 24. (4) pontjának értelmében)

HÁZIREND. A gyermek óvodában tartózkodásának maximális ideje: heti 50 óra (a közoktatási törvény 24. (4) pontjának értelmében) HÁZIREND Az óvda házirendje a közktatásról szóló 1993. évi LXXIX. Törvény, a nevelési-ktatási intézmények működéséről szóló 11/1994.(VI.8.)MKM rendelet, valamint a módsító 2003. évi LXI. Törvény alapján

Részletesebben

Esztergom Város integrált településfejlesztési stratégiája

Esztergom Város integrált településfejlesztési stratégiája Esztergm Várs integrált településfejlesztési stratégiája II. STRATÉGIA KDOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Közép-Dunántúli Operatív Prgram Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárskban Integrált Településfejlesztési

Részletesebben

Éves beszámoló. a 2013/2014-es tanévről

Éves beszámoló. a 2013/2014-es tanévről F á y A n d r á s R e f r m á t u s Á l t a l á n s I s k l a és A l a p f k ú M ű v é s z e t i I s k l a G m b a Éves beszámló a 2013/2014-es tanévről Gmba, 2014. augusztus 22. Levélcím: 2217 Gmba, Iskla

Részletesebben

Osteodenzitometriás szûrõvizsgálat eredményeinek értékelése

Osteodenzitometriás szûrõvizsgálat eredményeinek értékelése Ostedenzitmetriás szûrõvizsgálat eredményeinek értékelése Simnkay Lászlóné fõnõvér Vas megyei Markusvszky Kórház, Szmbathely A vizsgálat célja: Az steprsis gyakriságának és súlysságának felmérése. Vizsgálati

Részletesebben

Foglalkoztatás és a foglalkoztatási formák kérdőiv 2014

Foglalkoztatás és a foglalkoztatási formák kérdőiv 2014 Fglalkztatás és a fglalkztatási frmák kérdőiv 2014 Tisztelt Hölgyem, Uram! A Kmárm-Esztergm Megyei Kereskedelmi és Iparkamara (KEMKI), a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarával Kmárm-Esztergm megyei Igazgatósága

Részletesebben

LUDA SZILVIA. sikerül egységnyi anyagból nagyobb értéket létrehozni, gyorsabban nő a GDP, mint az anyagfelhasználás.

LUDA SZILVIA. sikerül egységnyi anyagból nagyobb értéket létrehozni, gyorsabban nő a GDP, mint az anyagfelhasználás. A GAZDASÁGI NÖVEKEDÉS ÉS A PAPÍRFELHASZNÁLÁS ALAKULÁSA NÉHÁNY OECD ORSZÁG PÉLDÁJÁN KERESZTÜL Bevezetés LUDA SZILVIA A tanulmány az ök-hatéknyság fgalmának értelmezését bemutatva, felhívja a figyelmet annak

Részletesebben

E napló tulajdonosa. Mottóm erre az évre: urban-eve.hu Minden jog fenntartva!

E napló tulajdonosa. Mottóm erre az évre: urban-eve.hu Minden jog fenntartva! E napló tulajdnsa Mttóm erre az évre: Ezt kell rólam tudni Nevem: Mst ebben a vársban élek. A kedvenc helyem a lakásban a. Lakótársaim:. 2017 ben leszek éves. Kedvenc színem a. Kedvenc könyvem:. Kedvenc

Részletesebben

10XONE Szoftver és szolgáltatási szerződés Általános Szerződési Feltételek (ÁSzF) 3.3. 10XONE V3.3 SZERZŐDÉS

10XONE Szoftver és szolgáltatási szerződés Általános Szerződési Feltételek (ÁSzF) 3.3. 10XONE V3.3 SZERZŐDÉS 10XONE Sftware and Services Agreement General Terms and Cnditins V3.3 Szftver és Szlgáltatási Szerződés Általáns Szerződési Feltételek V3.3 Jelen Szftver és Szlgáltatási szerződés (tvábbiakban Szerződés

Részletesebben

Tóth Bea Amaraya Nem fogadod el magadat: Nem értékeled magadat / értékeidet: Gyermek kori tévhitek: Ingerszegény környezetben nőttél fel

Tóth Bea Amaraya Nem fogadod el magadat: Nem értékeled magadat / értékeidet: Gyermek kori tévhitek: Ingerszegény környezetben nőttél fel Tóth Bea Amaraya vagyk, a fejlődni akaró nők hastánc ktatója, egyiptmi hastáncs, és az Amaraya Intenzív Hastánctanflyamk kifejlesztője. Fejlődésednek két fő visszavetője van, és ezek az önbizalmhiányból

Részletesebben

FELÜGYELT INTÉZMÉNYEKKEL VALÓ. Visszajelző anyag KAPCSOLATTARTÁSRÓL HÓDMEZŐVÁSÁRHELY POLGÁRMESTERI HIVATALÁNÁL. Visszajelző dokumentáció.

FELÜGYELT INTÉZMÉNYEKKEL VALÓ. Visszajelző anyag KAPCSOLATTARTÁSRÓL HÓDMEZŐVÁSÁRHELY POLGÁRMESTERI HIVATALÁNÁL. Visszajelző dokumentáció. Visszajelző anyag Visszajelző dkumentáció HÓDMEZŐVÁSÁRHELY POLGÁRMESTERI HIVATALÁNÁL készített FELÜGYELT INTÉZMÉNYEKKEL VALÓ KAPCSOLATTARTÁSRÓL 2009. NOVEMBER 25. 1 Visszajelző anyag (részlet) Hódmezővásárhely

Részletesebben

Sztárai Mihály Református Általános Iskola és Óvoda Pedagógiai program SZTÁRAI MIHÁLY REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM

Sztárai Mihály Református Általános Iskola és Óvoda Pedagógiai program SZTÁRAI MIHÁLY REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM SZTÁRAI MIHÁLY REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM ELFOGADTA: NEVELŐTESTÜLET 2010. év któber hó 11. napján. JÓVÁHAGYTA: SIKLÓS MÁRIAGYŰD REFORMÁTUS TÁRSEGYHÁZKÖZSÉG IGAZGATÓTANÁCSA

Részletesebben

Tartalom. Kedves Olvasó!

Tartalom. Kedves Olvasó! Zalai Kapcs Zalai Népfőisklai Egyesület Lapja 2005. 1. szám Marsvölgyi László FENYŐFA Kpgk az ablakn, zöld fenyő vagyk. Az egész családnak békés jónapt! Szép fenyőfa díszítsd a szbát, szép díszeket, szalncukrt,

Részletesebben

Tematika NTP-TM-14-0133. Az érzelmek birodalma. Megvalósító: Körös Tehetséggondozó Egyesület

Tematika NTP-TM-14-0133. Az érzelmek birodalma. Megvalósító: Körös Tehetséggondozó Egyesület Tematika NTP-TM-14-0133. Az érzelmek birdalma Megvalósító: Körös Tehetséggndzó Egyesület Cél: Különböző speciális területeken fejlesztésben részesülő tehetséges tanulók teljes személyiség fejlesztése,

Részletesebben

Felhívás. Csoportos tehetségsegítő tevékenységek megvalósítására. a TÁMOP-3.4.5-12-2012-0001 azonosítószámú Tehetséghidak Program

Felhívás. Csoportos tehetségsegítő tevékenységek megvalósítására. a TÁMOP-3.4.5-12-2012-0001 azonosítószámú Tehetséghidak Program Felhívás Csprts tehetségsegítő tevékenységek megvalósítására a TÁMOP-3.4.5-12-2012-0001 aznsítószámú című kiemelt prjekt keretében A Tehetséghidak Prjektirda a TÁMOP-3.4.5-12-2012-0001 aznsító számú 1

Részletesebben

SARKÍTOTT FÉNNYEL A VIKINGEK NYOMÁBAN AZ ÉSZAKI-SARKVIDÉKEN A polarimetrikus viking navigáció légköroptikai feltételeinek kísérleti vizsgálata

SARKÍTOTT FÉNNYEL A VIKINGEK NYOMÁBAN AZ ÉSZAKI-SARKVIDÉKEN A polarimetrikus viking navigáció légköroptikai feltételeinek kísérleti vizsgálata neutrncsillagk száma 8 7 6 5 4 3 2 1 ( dm/ dt ) 10 = 1 0 0 200 400 600 800 1000 1 n (s ) 10. ábra. A milliszekundums neutrncsillagk frekvencia szerinti elszlásának összehasnlítása Glendenning és Weber

Részletesebben

A Kunszállási Tóth Pál Általános Iskola

A Kunszállási Tóth Pál Általános Iskola A Kunszállási Tóth Pál Általáns Iskla Diákönkrmányzatának havilapja Csillagk közt jártunk 2015. február 25-én a 4-5-6. sztálysk közül 32 tanuló, a Kecskeméti Planetáriumba látgattt. Az isklából fél kettő

Részletesebben

A zenei emlékezőképesség fejlesztése

A zenei emlékezőképesség fejlesztése A zenei emlékezőképesség fejlesztése A gyermek zenei emlékezete gyrsan fejlődik, igen sk élményt tárl, de az élmények mennyiségét, minőségét nehezen tudjuk ellenőrizni. A dalk éneklése már az emlékezet

Részletesebben

A Dózsa György Általános Iskola

A Dózsa György Általános Iskola Jót s jól. Ebben áll a nagy titk (Kazinczy Ferenc: A nagy titk) A Dózsa György Általáns Iskla Minőségfejlesztési prgramja Eisenbeck István igazgató Veszprém, 2007. március 30. 1 TARTALOMJEGYZÉK (Olvasó

Részletesebben

Down Egyesület kiemelten közhasznú szervezet

Down Egyesület kiemelten közhasznú szervezet Dwn Egyesület kiemelten közhasznú szervezet bemutatkzása 4400 Nyíregyháza, Közép u. 17. Hungary Adószám: 18801370-1-15 Bankszámlaszám: 68800109-11048187 IBAN: HU38 6880 0109 1104 8187 0000 0000 Tel.: +36-42-444-321

Részletesebben

ZENTANDRASI UIRADO. MEGHívó. MEGHívó. Cincér lakodalom. Gazdag Erzsébet

ZENTANDRASI UIRADO. MEGHívó. MEGHívó. Cincér lakodalom. Gazdag Erzsébet ,,, ZENTANDRASI UIRADO Ára: 145 Ft XIV. évflyam 2. szám Gazdag Erzsébet Cincér lakdalm Körte csprt jelmezesei nagyn vidámak Ftó: Óvó néni Szörnyu sk a skadalm Al! a cincér lakdalm. Tücsök és a kabóca a

Részletesebben

493-13/2015. ikt.sz. 14/2015.

493-13/2015. ikt.sz. 14/2015. Füzesgyarmat Várs Önkrmányzatának Képviselő- testülete 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-058, 491-401, Fax: 491-361 E-mail: plgarmesterihivatal@fuzesgyarmat.hu -------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

A Kormány a szolidaritás és az öngondoskodás elveinek egyidejű érvényesítésére három csomagot javasol meghatározni.

A Kormány a szolidaritás és az öngondoskodás elveinek egyidejű érvényesítésére három csomagot javasol meghatározni. Miért kell csökkenteni a minisztériumk kiadásait? A takaréksságt az állam magán kezdi. Nincs még egy krmány, amely ilyen kmly megszrítást hajttt vlna végre a plitikán és az államn, mint a másdik Gyurcsány-krmány.

Részletesebben

d~ih:~ián jegyző 2011 JúN 16. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Tárgy: Kőbányai

d~ih:~ián jegyző 2011 JúN 16. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Tárgy: Kőbányai Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Alplgármestere Buda )cst Fúván1s X. kerület KiJbányai.. t F- " t.., l "sc C,li,Ul'iHJ!lYJ.at ;í.tpnsclu lcs UIC UiC.hjJ!:J 4 j 50 /t l{. 2011 JúN 16. Budapest,....

Részletesebben

A TÁPSZENTMIKLÓSI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK MŰKÖDÉSI RENDJE (MÓDOSÍTOTT VÁLTOZAT)

A TÁPSZENTMIKLÓSI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK MŰKÖDÉSI RENDJE (MÓDOSÍTOTT VÁLTOZAT) A TÁPSZENTMIKLÓSI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK MŰKÖDÉSI RENDJE (MÓDOSÍTOTT VÁLTOZAT) Kuruczné Brbély Márta A diákönkrmányzat felnőtt vezetője 2014-2015 I. Általáns rendelkezések

Részletesebben

2006. március, - Solymár, Waldorf képzés. GRAVITÁCIÓ LEVITÁCIÓ A közösségekre ható gyógyító és megbetegítő erőkről

2006. március, - Solymár, Waldorf képzés. GRAVITÁCIÓ LEVITÁCIÓ A közösségekre ható gyógyító és megbetegítő erőkről GRAVITÁCIÓ LEVITÁCIÓ A közösségekre ható gyógyító és megbetegítő erőkről Mint tudjuk, Rudlf Steiner a társadalm fejlődésével kapcslats minden reményét a Waldrf mzgalmba helyezte és úgy gndlta, hgy egyetlen

Részletesebben

Testületi ülés. 2015. január 13. Rendelet: - -ig. Határozat:1-3-ig

Testületi ülés. 2015. január 13. Rendelet: - -ig. Határozat:1-3-ig Testületi ülés 2015. január 13. Rendelet: - -ig Határzat:1-3-ig Tartalmjegyzék 1/2015.(1.13.)számú Határzat a napirend elfgadásáról. 3 Tiszarffi Művel6dési Hózfelújítósónak tervismertetése 3 2/2015.(1.13.)

Részletesebben

OBESITAS KEZELÉSI LEHETŐSÉGE (MP 063.B1)

OBESITAS KEZELÉSI LEHETŐSÉGE (MP 063.B1) Váltztatás átvezetésére kötelezett példány: nem kötelezett példány: Példány srszám: OBESITAS KEZELÉSI LEHETŐSÉGE (MP 063.B1) Készítette: Dr. Bajnk László egyetemi adjunktus Átvizsgálta: Dr. Várvölgyi Csaba

Részletesebben

Alapvető formázási műveletek a Word 2003 programban

Alapvető formázási műveletek a Word 2003 programban Frmázás Nagy Balázs Tamás Alapvető frmázási műveletek a Wrd 2003 prgramban Frmázás A begépelt, nyers szövege egyes részeit frmázzuk. A frmázás mindig a kijelölt szövegrészre vnatkzik. A szöveg frmájának,

Részletesebben

:ljb. számú előterjesztés

:ljb. számú előterjesztés Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Alplgármestere :ljb. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Körösi Csma Sándr Kőbányai Kulturális Nnprfit Krlátlt Felelősségű Társaság

Részletesebben

Verőce Község Polgármestere. Verőce Község Önkormányzat Polgármesterének ELŐTERJESZTÉSE. a Képviselő-testület 2012. december 11- i rendes ülésére

Verőce Község Polgármestere. Verőce Község Önkormányzat Polgármesterének ELŐTERJESZTÉSE. a Képviselő-testület 2012. december 11- i rendes ülésére Verőce Község Plgármestere 2621 Verőce, Árpád út 40. - Tel: 27 / 350-033 - Fax: 27 / 380-381 - www.verce.hu - Email: plghiv@verce.hu Verőce Község Önkrmányzat Plgármesterének ELŐTERJESZTÉSE a Képviselő-testület

Részletesebben

TÁMOP - 3.3.14.B-14/1. Hazai és nemzetközi testvériskolai kapcsolatok kialakítása

TÁMOP - 3.3.14.B-14/1. Hazai és nemzetközi testvériskolai kapcsolatok kialakítása TÁMOP - 3.3.14.B-14/1 Hazai és nemzetközi testvérisklai kapcslatk kialakítása Pályázók köre: általáns iskla, szakiskla, gimnázium, szakközépiskla, alapfkú művészeti iskla fenntartói Támgatás vehető igénybe:

Részletesebben

Testületi ülés május 13. Rendelet:--ig. Határozat:46-48-ig

Testületi ülés május 13. Rendelet:--ig. Határozat:46-48-ig Testületi ülés 2015. május 13. Rendelet:--ig Határzat:46-48-ig (0 Ta rtalmjegyzék Testületi ülés 1 Tartalmjegyzék, 2 46j201S(V.13.) számú Határzat a napirend elfgadásáról 3 A Tiszarffi szennyvízkezelés-szlgáltatást

Részletesebben

Oktatási segédanyag Boldog Sándor István születésének 100. évfordulójára

Oktatási segédanyag Boldog Sándor István születésének 100. évfordulójára Bldg vagy, mert hittél (Lk 1,45) Oktatási segédanyag Bldg Sándr István születésének 100. évfrdulójára Dn Bsc Szaléziak, 2014 Impresszum Szöveg és feladatk: B. Varga Judit Kiadja a Dn Bsc Szalézi Társasága.

Részletesebben

A nem finanszírozott szakrendelések kötelesek-e vizitdíjat beszedni?

A nem finanszírozott szakrendelések kötelesek-e vizitdíjat beszedni? A nem finanszírztt szakrendelések kötelesek-e vizitdíjat beszedni? A nem finanszírztt egészségügyi szlgáltató nem is kérhet vizitdíjat, kórházi napidíjat az általa nyújttt ellátáskért, mivel ezekért a

Részletesebben

Vas Megye Területfejlesztési Koncepciója

Vas Megye Területfejlesztési Koncepciója Vas Megyei Közgyűlés Vas Megye Területfejlesztési Kncepciója Javaslattételi szakasz II. kötet 59/2013.(XI.30.) sz. határzattal elfgadtt váltzat 2013. nvember Tartalmjegyzék 1. A megye jövőképe... 3 2.

Részletesebben

Önköltség-számítási számítási szabályzat

Önköltség-számítási számítási szabályzat Önköltség-számítási számítási szabályzat 2015 15. S z a b á l y z a t Oldal: 2/23. Besztás Név Készítette Ellenőrizte Jóváhagyta mb. Szenátus nevében: kancellár gazdasági igazgató rektr Papiné Szentgyörgyvölgyi

Részletesebben

Közzétételi lista. 2016/17-es tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz

Közzétételi lista. 2016/17-es tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz Közzétételi lista 2016/17-es tanév Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatkat nem sértve) kapcslódó infrmációkról a szülőket tájékztatni szükséges, melynek

Részletesebben

Eredmények. A megkapott regisztrációs lista alapján a Vándorgyűlésen résztvevők a következőképpen oszlottak meg:

Eredmények. A megkapott regisztrációs lista alapján a Vándorgyűlésen résztvevők a következőképpen oszlottak meg: Eredmények Általáns kérdések A megkaptt regisztrációs lista alapján a Vándrgyűlésen résztvevők a következőképpen szlttak meg: Dr (a neve előtt dr van, 1-2 kivételtől eltekintve rvs): 169 fő (38%) Gyse

Részletesebben

Visszapillantó Bluetooth tükör autós készlet

Visszapillantó Bluetooth tükör autós készlet Visszapillantó Bluetth tükör autós készlet Tisztelt Vásárló: Gratulálunk a választásáhz! A visszapillantó bluetth tükör autós készlet az előírt alkalmazás esetén maximális szabadságt kínálja önnek a gépjárműve

Részletesebben

EGT FINANSZÍROZÁSI MECHANIZMUS 2009-2014 ENERGIAHATÉKONYSÁG PROGRAMTERÜLET BESZÁLLÍTÓI WORK-SHOP EMLÉKEZTETŐ

EGT FINANSZÍROZÁSI MECHANIZMUS 2009-2014 ENERGIAHATÉKONYSÁG PROGRAMTERÜLET BESZÁLLÍTÓI WORK-SHOP EMLÉKEZTETŐ EGT FINANSZÍROZÁSI MECHANIZMUS 2009-2014 ENERGIAHATÉKONYSÁG PROGRAMTERÜLET BESZÁLLÍTÓI WORK-SHOP EMLÉKEZTETŐ Dátum és időpnt: 2013. június 25. 10:00 Helyszín: NFÜ tárgyalója RÉSZTVEVŐK Meghívtt vendégek

Részletesebben

Az Alsózsolcai 2. sz. Óvoda önértékelése

Az Alsózsolcai 2. sz. Óvoda önértékelése Alsózslcai 2. sz. Óvda Az Alsózslcai 2. sz. Óvda önértékelése Beszámló a 2015/2016 nevelési évünk működéséről Bevezető: Az önértékelés célja, hgy segítséget adjn az intézmény pedagógiai-szakmai munkájának

Részletesebben

V. évfolyam 1. szám 2 0 1 1. február

V. évfolyam 1. szám 2 0 1 1. február V. évflyam 1. szám 2 0 1 1. február Kiadja: Úri Község Önkrmányzata Az Önkrmányzati Híradóban a közfeladatkkal kapcslats hirdetmények és tájékztatók jelennek meg, így az újságt tvábbra is ingyenesen juttatjuk

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. január 28-i ülésére Tárgy: BURSA HUNGARICA Felsőktatási Önkrmányzati Ösztöndíjrendszer 2013. évi pályázati elbírálás tájékztató

Részletesebben

Az alábbiakban összefoglaljuk az idei évben elfogadott - főként a jövő évet érintő - adóváltozásokat.

Az alábbiakban összefoglaljuk az idei évben elfogadott - főként a jövő évet érintő - adóváltozásokat. Tisztelt Ügyfelünk! Az alábbiakban összefglaljuk az idei évben elfgadtt - főként a jövő évet érintő - adóváltzáskat. I. AZ ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓT ÉRINTŐ VÁLTOZÁSOK Időszaks elszámlású ügyletek Időszaks

Részletesebben

POLITIKAI ÉS VEGYES TARTALMÚ KÖZLÖNY. Főszerkesztő és kiad^llafdonoc: SÍIMIG p e r e n c z. Fe'elŐH Mzerkeszti"» : ZFIISTTÉIR O-^-XJL^.

POLITIKAI ÉS VEGYES TARTALMÚ KÖZLÖNY. Főszerkesztő és kiad^llafdonoc: SÍIMIG p e r e n c z. Fe'elŐH Mzerkeszti» : ZFIISTTÉIR O-^-XJL^. 1893. XXin. évflyam 1. szám. Vasárnap, január I5i Előfizetési árak: Egy évre.. Fél évre... Negyed évre. G frt kr. 3 frt kr. 1 fit 50 kr. Szerkesztőség r s kiadóh vatal: urczaparti-utcza 31. szám, hva a

Részletesebben

INTEGRÁCIÓS PROGRAMJA

INTEGRÁCIÓS PROGRAMJA A SZONEK Bükkösdi Általáns Iskla és Óvda Tagintézménye helyi tantervének 16. sz. melléklete SZENTLŐRINCI KISTÉRSÉGI OKTATÁSI NEVELÉSI KÖZPONT BÜKKÖSDI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA TAGINTÉZMÉNYÉNEK INTEGRÁCIÓS

Részletesebben

PEDAGÓGIA PROGRAM. Hatályos: 2015. december 1-jétől* * Az intézmény 2014. szeptember 1-jén hatályba lépett pedagógiai programja helyébe lép.

PEDAGÓGIA PROGRAM. Hatályos: 2015. december 1-jétől* * Az intézmény 2014. szeptember 1-jén hatályba lépett pedagógiai programja helyébe lép. PEDAGÓGIA PROGRAM Hatálys: 2015. december 1-jétől* * Az intézmény 2014. szeptember 1-jén hatályba lépett pedagógiai prgramja helyébe lép. Kiskőrösi Petőfi Sándr Evangélikus Óvda, Általáns Iskla, Gimnázium

Részletesebben

Kérem a Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat elfogadására.

Kérem a Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat elfogadására. BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLET ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Készült a Képviselő-testület 2014. szeptember 10-i ülésére Készítette: dr. Kzma Enikő alplgármesteri jgi referens Tárgy: Tájékztató a XIV. kerületi

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT SOPRON 2016 Hatálys: 2016. 03. 02.-től TARTALOMJEGYZÉK A KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA ÉS HATÁLYA... 3 A KÖZBESZERZÉS TÁRGYA... 3 A KÖZBESZERZÉSI

Részletesebben

Szövetség a Közös Célokért

Szövetség a Közös Célokért E-magyar világ a tájékztató irdáiban - Felvidéken A társulás 2001-ben alakult. Infrmációs irdahálózat, amely elsősrban a Szmszéds államkban élő magyarkról szóló törvényből adódó lehetőségekről nyújt tájékztatást

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTERE. Tisztelt Képviselő-testület!

ALPOLGÁRMESTERE. Tisztelt Képviselő-testület! BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLET ALPOLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZAT Tárgy: Sürgősségi indítvány Tisztelt Képviselő-testület! A Budapest Fővárs XVI. Kerület Önkrmányzat SZMSZ-e lehetőséget ad sürgősségi indítvány

Részletesebben

Kitöltési útmutató. A. Általános rész. KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az 1665. számú adatlaphoz

Kitöltési útmutató. A. Általános rész. KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az 1665. számú adatlaphoz Kitöltési útmutató KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az 1665. számú adatlaphz A. Általáns rész Az adatszlgáltatók köre és az adatszlgáltatás tárgya (a többször módsíttt 2001. CI. (a felnőttképzésről szóló) tv. - a tvábbiakban:

Részletesebben

EGY ÉVTIZED AZ EGYÜTTNEVELÉS RENDSZERSZINTŰ TÁMOGATÁSÁBAN. KAPCSÁNÉ NÉMETI JÚLIA szakmai vezető

EGY ÉVTIZED AZ EGYÜTTNEVELÉS RENDSZERSZINTŰ TÁMOGATÁSÁBAN. KAPCSÁNÉ NÉMETI JÚLIA szakmai vezető EGY ÉVTIZED AZ EGYÜTTNEVELÉS RENDSZERSZINTŰ TÁMOGATÁSÁBAN KAPCSÁNÉ NÉMETI JÚLIA szakmai vezető 2004: A fejlesztés szakmai érvei szelektív az isklarendszerünk, az iskla nem képes csökkenteni a szci-öknómiai

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT ( módosításokkal egységes szerkezetben )

ALAPÍTÓ OKIRAT ( módosításokkal egységes szerkezetben ) ALAPÍTÓ OKIRAT ( módsításkkal egységes szerkezetben ) Amely abból a célból készült, hgy az 1. pntban megjelölt alapítók az 1959. évi IV. törvény a Plgári Törvénykönyv 74/A -a és a közhasznú szervezetekről

Részletesebben

Magyarország Digitális Oktatási Stratégiája (MDOS) bevezetésének támogatása a köznevelésben. A tudás határtalan szabadsága!

Magyarország Digitális Oktatási Stratégiája (MDOS) bevezetésének támogatása a köznevelésben. A tudás határtalan szabadsága! Magyarrszág Digitális Oktatási Stratégiája (MDOS) bevezetésének támgatása a köznevelésben A tudás határtalan szabadsága! múlt és jövő 1959 MOBIDIC 2017 A prjekt célja a Magyarrszág Digitális Oktatási Stratégiája

Részletesebben

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki térségekbe beruházó Európa MEGHÍVÓ

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki térségekbe beruházó Európa MEGHÍVÓ MEGHÍVÓ Vámosgálfalva Önkormányzata tisztelettel meghívja a Vámos Települések Szövetségének tag önkormányzatait és minden kedves érdeklődőt a 2010. június 4 6 án megrendezésre kerülő Vámos Települések

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 2010. május 19-i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 2010. május 19-i rendkívüli ülésére Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dmbóvár Várs Önkrmányzata Képviselő-testületének 2010. május 19-i rendkívüli ülésére Tárgy: Beszámló az Apáczai Oktatási Közpnt 2009/2010. tanévben végzett szakmai munkájáról,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság 2012. szeptember 19-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság 2012. szeptember 19-i ülésére Budapest Fővárs IX. kerület Ferencvárs Önkrmányzata Iktató szám: Sz-498/2012. ELŐTERJESZTÉS A Vársfejlesztési, Vársgazdálkdási és Környezetvédelmi Bizttság 2012. szeptember 19-i ülésére Tárgy: Előterjesztő:

Részletesebben

Projekt címe: Az IKT fejlesztése a sopronhorpácsi Általános Iskolában

Projekt címe: Az IKT fejlesztése a sopronhorpácsi Általános Iskolában www.ujszechenyiterv.gv.hu A prjekt bemutatása Mttó: "Az embereknek mindenben a tökéletességet kell célul kitűzniük maguk elé, még akkr is, ha meghaladja erejüket. Ha azt hinnék valóban, hgy csak da jutnak

Részletesebben

KÖNYVTÁRAK AZ EMBERI KAPCSOLATOKÉRT Országos Könyvtári Napok 2013-ban október 7-13. Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér Győr KÖNYVTÁRAK AZ EMBERI KAPCSOLATOKÉRT Országos Könyvtári Napok 2013-ban

Részletesebben

Blagoslovne Vazmene svetke Vam želi Koljnofska Samouprava!

Blagoslovne Vazmene svetke Vam želi Koljnofska Samouprava! K Ó P H Á Z I H Í R E K XII.évflyam 1 szám Kópháza Község Önkrmányzatának tájékztatója 2010. március Kellemes Húsvéti Ünnepeket kíván Kópháza Község Önkrmányzata! Blagslvne Vazmene svetke Vam želi Kljnfska

Részletesebben

Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek

Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE II. évfolyam 11. szám 2009. november Az én lábamnak szövétneke a te igéd, és ösvényemnek világossága. Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek

Részletesebben

Mi az etwinning Program? - Presentation Transcript

Mi az etwinning Program? - Presentation Transcript Mi az etwinning Prgram? - Presentatin Transcript 1. e Twinning -Testvérisklák Európában 2. Mi az etwinning? Az Európai Bizttság kezdeményezésére indult 2004-ben. A Lifelng Learning prgram legfőbb alprgramja,

Részletesebben