150 ÉVES AZ OLASZTELEKI 26 febr TEMPLOM

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "150 ÉVES AZ OLASZTELEKI 26 febr. 1857 TEMPLOM"

Átírás

1 Olaszteleki Infrmációs és Közéleti Lap 3. SZÁM 2008 július-augusztus július-augusztus július-augusztus ÉVES AZ OLASZTELEKI 26 febr TEMPLOM Máji napn az Olszteleki ref. Sz. Ekklézsia megbizttyai és Dm. Cnsistriuma építõ mester Hrváth György Az idei falutalálkzó alkalmával hálát adhatunk urral meg szemléltetvén az építendõ templmt: a Istennek azért, hgy 150 esztendõvel ezelõtt felépítették következendõ ki igazításkat állíttatatak meg: és mára ismét szépen, megújulva áll az laszteleki templm. Az utóbbi évek javítási munkája srán nem csak 1 körös körül víz mértékbe venni a földet és a megújítani törekedtünk, hanem a munkálatk srán a tsepegés és nedvesség elháríttatása tekintetibõl az allyát a kövekbõl lvasva próbáltuk megidézni az építés templmnak laps kövekkel ki rakni külsõ ldala mellett - idõszakát is, a krábban kiemelt régi kõfaragványk faragtt kõvel egy sing magss vagy ha szükség mindenütt 2 A fundamentumt hátul kelet felõl ki puhatlni mellé újabbakat is kiemelve. Falunk szerepel az évi pápai tizedjegyzékekben j-é v. rssz és ha rssz kijavítani - Olazteluk néven, mint önálló ecclesia. Feltehetõen ebbõl 3 A templm árkusait v. íveit vassal keresztül kötni az idõbõl származtt krábbi templma, és ennek és a hl szükséges a bltn ki ujjítani. kõfaragványait láthatjuk ma is a templm falaiba j lessz néhány abrntst kereken még az ívek alá beépítve. Ezt a templmt szerették vlna õseink illeszteni öllel Nyugtt felõl meg hsszabbíttani a elsõsrban kijavítani és kibõvíteni. Végül e bõvítés tervét elvetve, a régi templmt elbntjva annak helyén, köveit felhasználva teljesen új templmt építenek. Az építésre vnatkzó pár dkumetum közzétételével szeretnénk elsõsrban adózni õseink áldzats munkája elõtt és múltunk jbb megismertetésével szlgálni a jövõt. Istené legyen a dicsõség! Tüzes-Bölöni Ferenc (A találkzó prgramja a 4. ldaln.) templmt két felé nyíló ajtóval és ezen bütbe 2 öles szélességû kart tsinálni, kõbõl blthjatással és bütbe egy ablak két ldalba két ablak - 5 Hátul ismét egy kart tsinálni kõbõl fél öllel feletebben mint a mstani 6 egy trnáct a mstani hellyében - a régi templm ajtt bántani nem kell széle hssza két öl stakaturral kis ablakkal az ajtaja legyen bütbe -. 7 A templm nyugati bütin nem kell géber 8 A brantt le takarítani és ltatlan mésszel s egyéb szükséges vegyíttekkel ki vaklni a templmt ki meszelni és fedelen a tserepet öszve verni és a szarvazatba is ha hiba van ki igazitani -. 9 Az ujj tldást bé bltzni és bé fedni. - Mely ezen pntkrl Tekintetes Hrváth György urtl költség vetést kérünk Olszteleken a fenn írt idõben - Márkó Pál M.Bíró Barta Dániel Klumbán Dániel Klumbán Ferentz Farkas Peter Presbiter Klumbán Mzes Márkó Miklós M Benedek Jósef s.k. lelkész Br Zathureczky István Bartha Miklós jegyzõ Fábián Jsepf MegyeBíró Barta Lajs Presbiter Klumbán András Márk Zsigmnd idös Jegyzõ Klumbán István Balási Sámuel Barthalis Gergely 1.

2 Hazaszeretet A másdik világhábrúban Beregszász-i magyar zsidókat kényszerítettek szülõfalujuk elhagyására, ezt Ják Sándr örökítette meg Emberek a máglyán címû regényében. Ebbõl mélyen emlékezetembe vésõdött egy versszak-töredék, ami valahgy így hangztt: Tudjátk-e mi a haza? A haza az a hely, hl születtünk, ahl a dajka (édesanyánk) dalt dúdlt felettünk.. Bárhvá visz szerencsétek, ezt a hazát szeressétek. Hát igen, nekem is ez jelenti a hazát, a szülõfalum Olasztelek, melytõl nem tudtam sha hsszabb idõre elszakadni. Emlékszem 16 éves krmban elvittek 4 éves könyvelõ isklába Szászsebesre, rmán környezet, rmán tanulás, egy hónap se telt el, hazajöttem. Mndanák skan, ez lyan rmán ellenszenv, de nem az, hiszen ben életemben elõször Budapesten tölthettem útlevelem szerint egy kerek hónapt. Itt mindenki magyar vlt, tejbevajba fürödtem, mégis 25 nap elteltével annyira elfgtt a hnvágy, hgy hazajöttem. Hnvágy!? Mit jelent ez nekem, akinek sem ez, sem az nem a hazája? De Hazám a szülõföld, szülõfalum Olasztelek. Ennyit magamról, tudm skan, nagyn skan éreznek így. Tudjuk, Mikes Kelemen annyira szerette Rdstót, hgy sha nem felejthette el Zágnt. Vagy a kedvenc színészem Bihari József, akit egyik filmjében gyerekek kérdeznek, vajn mit jelent a magyarrszági kcsikn a H betû, õ kmly gndlkzás után így válaszlt: a H betû azt jelenti, hgy Haza. És biznyára szülõföldjére, szülõfalujára gndlt. De itt van még egy közeli példa, a közelmúltból, Balázsi Kárly tanítóbácsi, akit az akkri lvasóközönség Látó Péterként is ismert. Õ mndja el, miként és miért kell szeretni szülõföldünket, idézve a Dlgzó nõ 1984 decemberi számában megjelent cikkét, ezáltal is köszönjük és hálás szívvel emlékezünk Rá. Klumbán Gábr, felsõ KÉP-TÁR A hld mst szép ezüstös sarló, s az aratók kötelet hánynak, éji zsltár a búzamezõn pajks kedve legénynek, leánynak. Bandagazda pipára gyújttt, Fölpeckelt szeme vigyáz nagyn. Marék kalásszal álmt ûz, mely bukdsva fut trsn, csillagn. (Nagy Imre: Aratók éje - részlet) 2.

3 INNEN INDULT 2008 Július-Augusztus internetre, számítógépre. Az emberekben, a közösségben látsz-e váltzást? IDE KÖLTÖZÖTT Igen, látk. Elõre mndm, kinek nem inge ne vegye Béke a bejövõnek, áldás a kimenõnek! magára. A régiek ugyanúgy, mint mindig, mst is úgy E lapszámunkban induló riprtsrzatunkban arra utána néznek az embernek és összesúgnak, mint valaha. de vagyunk kíváncsiak, hgy miként látják Olaszteleket azk, a régiek éppen úgy vissza is köszönnek, mint valaha. Amit akik innen mentek el, valamint azk, akik nemrég költöztek sajns nem minden fiatalról mndhatk el. Itthnlétem falunkba. alatt a falun fel- le járva megtapasztaltam, hgy a fiatalk nem nagyn köszönnek, pedig nekünk azt taníttták, hgy Bár nem vagy idegen, de kérlek mutatkzzál be! fiam köszönj minden falubelinek. Vagy lehet, hgy csak Márkó Orslya, vagyis Orslya Stierl vagyk, nem ismernek? Feltûnõ nekem, hgy az emberek jelenleg Németrszágban élek. állandóan rhannak, mindenki siet valahvá, mndják, Családd? hgy majd bejövök, majd késõbb, majd, majd A Kétgyerekes anya vagyk, nagybbik fiam, Márkó 4 nyugatiasdásnak vélem azt is, hgy kevesebben éves, kislánym, Júlia pedig 5 hónaps. beszélnek jó ízesen, székelyesen. Hl laktk Németrszágban? Mit reklámznál, ajánlanál Olasztelekrõl egy lyan Stuttgarttól 20 km- re, Wentingen nevû várskában. embernek, aki ide szeretne költözni? Mi az, ami szerinted Nagyváradn hittantanári-német szakn végeztél. értéke Olaszteleknek? Mivel fglalkzl Németrszágban? A csdálats tájat, a jóízû beszédet, a lassan rmladzó Diplmámat nem fgadták kinn el, jelenleg gyerektemplmunkat, a régi harangt és úrvacsrai kelyhet, kastélyt, a nagyn rendbeszedett isklánkat és nevelési szabadságn vagyk, amúgy egy reklámcégnél vagyk alkalmazásban, mint mindenes. büszke vagyk és reklámznám a templm elõtti nagy Hgyan sikerült a beilleszkedés kinn Németrszágban? fákat, amelyek ültetéséhez az én õseim is hzzájárultak. Mndhatnám, hgy jól, mst jelenleg a magyarrszági Szerinted mit lehetne tenni még Olasztelek Drgról kitelepedett magyark közösségének vagyk fejlesztéséért? aktív tagja már négy éve. Itt ebben a közösségben Az embereket megváltztatni, a kevés tenniakarót rendszeresen szervezünk ksaras magyar bálkat, ápljuk munkájukban nem akadályzni, kiépíteni a természeti a drgi magyarkkal - az tthn maradttakkal - a erõfrrásainkat, a brvizeinket például. kapcslatt, szervezünk csere-diák heteket, amikr a Köszönöm a beszélgetést és sk sikert kívánk! diákk a testvérisklában töltenek egy hetet ismerkedve Nagyn szívesen. Köszönöm! egymás kultúrájával, életével. Blhapiact, karácsnyi vásárt is szktunk rendezni, amelynek bevételét mindig a határn túliak, a drgiak, megsegítésére frdítjuk. Van Farkas Pirska vagyk, férjem Farkas Pál. Két fiunk magyar blt is és étterem, ahl magyar termékeket, ízeket van Pál és Sándr augusztusában vásárltuk a telket lehet vásárlni, már különbözõ rendezvényeken sütöttünk a rajta lévõ házzal együtt Olaszteleken és 2005 júliusában és árultunk kürtõskalácst is. kezdtünk bele az új ház építésébe. Ezek a németrszági drgiak beszélnek magyarul? Gyermekekink már nagyk: Pál, a nagybbik építész- Nem, ezek már Németrszágban nõttek fel, de büszkék mérnöki szakn harmadéves hallgató lesz az õsztõl, a és tartják a magyar gyökereket. kisebbik, Sándr pedig 11. sztályt kezd a baróti liceum Ottani tevékenységedbe mit tudsz beletenni az matematika-infrmatika sztályában. Nekik vannak már laszteleki életbõl, hagymánykból? laszteleki barátaik és úgy gndlm, hgy nekünk vlt a legnehezebb vársról falura költözni. Skat mesélek szülõfalumról, vlt amikr bemutattam a Azért esett a választásunk éppen Olasztelekre, mert itt székelyruhánkat babákn, a szmszéd vársban mûködik találtunk eladó házat, telket. Jó szmszédaink vannak és magyar néptánccsprt, da szktunk ellátgatni vagy csak az a hátránya, hgy ide költöztünk, hgy nem meghívjuk õket szerepelni, amikr Magyarrszágról mûködnek a villanyáram ingadzása miatt a háztartási érkeznek vendégeink. gépek, de ígéretet kaptunk a Bardci Plgármesteri Hitktatóként hgyan tudd megélni refrmátus- Hivataltól, hgy rvslni fgják gndjainkat.. ságdat? Itthn érezzük magunkat, mert igyekszünk betartani: Stuttgartban van havnta egyszer ökumenikus magyar házad bárhl lehet, da hazád csak itthn. istentisztelet, da szktam eljárni gyerekestõl, mert Rengeteg tervünk van és lassan, lépésenként próbáljuk vasárnapi iskla is mûködik tt. Itt szktam megrendelni a álmainkat valóra váltani. refrmátus magyar flyóiratt is, az Útitársat, ebbe lehet Ajánlm Olaszteleket mindenkinek, aki itt szeretne cikkezni is. házat, telket vásárlni, megtelepedni, mivel itt dlgs, Milyennek láttad Olaszteleket akkr, amikr itt éltél, és szrgalmas emberek laknak és nagyn közel van milyennek látd mst? Baróthz, frissen aszfaltztt útja van. És reméljük Hát amikr itt éltem, akkr Olasztelek Olasztelek vlt, bekötik a flyóvizet is, és még jbb lesz az infrastruktúra, nem is fglalkztattt ez annyira, éltünk benne és kész. mert itt is vannak szép helyek, a turizmus által Mst évente egyszer látva bizny rhamsan fejlõdik, kiaknázatlan területek. gndlk itt elsõsrban a technikára, a mbiltelefnra, Kérdezett: Máté Anikó 3.

4 hírek-események-hírek-események-hírek-események "Nem a tudatlanság kzza a legtöbb kárt, skkal inkább a dlgk téves ismerete. " - Frank Knight KÖZÖSSÉGI HÁZ ISMERKEDJÜNK OLASZTELEK HATÁRÁVAL! Internetezési lehetõség hetente szerdán és pénteken óra között az Olaszteleki Refrmátus Egyházközség közösségi házában. Szeptember 7-14 között szünetel a szlgáltatás! ÖNKORMÁNYZATI HÍREK A Június 1- i helyhatósági választásk után kialakult az önkrmányzat (Helyi Tanács) összetétele. A 13 tagú Helyi Tanácsban a 8 RMDSZ- es és 4 MPP-s tanácss mellett egy független képviselõje is van a községnek. Plitikai színezeten túl minden megválaszttt tanácss a közös tenniakarást, az összefgást és a közösség érdekeit helyezi elõtérbe községünk fejlesztése, gyarapdása céljából. (Olasztelek képviselõi: Máthé Sándr Zltán és Rancz István ifj.) Új arculatt kap az laszteleki óvda: belsõ módsításk, átalakításk, új nyílászárók, külsõ és belsõ vaklásk. Krmánypénzbõl közpnti fûtés is készül. Ugyanakkr ígéret van az iskla hátsó szárnyánál lévõ termek berendezésére és a közpnti fûtés kialakítására aug között a Megyei Sürgõsségi Eseteket Kezelõ Felügyelõség közremûködésével tanflyam szervezõdött az Önkéntes Tûzltói Szlgálat csprttagjainak. Ezen a kurzusn részt vettek Vargyas és Bacn Község tûzltói is. Nemskára befejezõdik a Plgármesteri Hivatal külsõ javítása (az eredeti díszítõelemek és rnamentációk visszaállításával). Végéhez közeledik az Erdõfüle-Krms közel 17 km-es hsszúságú erdei út mdernizálása. Az építõk a felületi kezelést alkalmazzák. A aug. 14-i tanácsülésen költségvetéskiegészítés ( a száldbsi vízhálózat flytatására), a Helyi Tanács új mûködési szabályzatának jóváhagyása és a Plgármesteri Hivatal saját apparátusa felépítésének elfgadása szerepelt. Készül az erdõfülei és száldbsi óvda. Flytatódik a földek tisztázása és kimérése. Klumbán Sándr Alplgármester Pilates-trna a kultúrtthnban Az embernek veleszületett jga a fizikai tökéletesség."j.pilates Szeretettel várjuk mindazkat, akit szeretik a trnát, mzgást, illetve szeretnék egészségüket trnával is elõsegíteni, minden hétfõn és csütörtökön 19 órától az laszteleki kultúrtthnba. Prgramvezetõ Farkas Annamária. 4. Ez vlt a célja annak a kétnaps gyalgs-, szekerestúrának, amelyen V- VIII sztálys gyerekek vettek részt augusztus án. Helyismereti túránkra lyan idegenvezetõket választttunk, akik nemcsak pntsan megismertették velünk a közvetlen környezetünket, hanem érdekes történeteket, megélt eseményeket is meséltek, ezáltal maradandóbbá téve az ismereteket. Elsõ nap a belsõ határrésszel ismerkedhettünk, a tól indulva a régi Krmsflyást követve egészen Darabntáig gyalgltunk, majd a Tanyai Nagy Imre féle házhelyi pihenõ után a Köves irányában, a Szökõ- brvizet is érintve, kellemes fáradtságt érezve tértünk haza. A másdik nap a külsõ határ alapsabb megismerése vlt a cél, ekkr már szekérrel indultunk el a brús idõ ellenére is. Dungó, a Márkó Jóska kútja, a Fejmsó-kút, na meg a Szászfüves-tetõrõl való tágas kilátás lyan élményt nyújtttak, amelyet nem felejtünk el egyhamar. Élõ történelem- és hnismeretórák vltak ez alkalmak. Köszönjük hát Márkó Lászlónak, id. Márkó Lajsnak és Márkó Andrásnak, hgy fntsnak tarttták ez igyekezetünket és jószívvel, jókedvvel kalauzltak minket a szülõhatárunkban. Remélem a gyerekekben sikerült felkelteni az érdeklõdést a helyismeret, hnismeret iránt és remélem lesz alkalmunk még ilyen típusú tevékenységeket szervezni. Máté Anikó A FALUTALÁLKOZÓ PROGRAMJA Szmbat: 9 - sakkverseny (kultúrtthn) 10 - kézmûves fglalkzásk (gyülekezeti ház) 11 - asztalitenisz verseny (kultúrtthn) 14 - sprt és ügyességi vetélkedõk (iskla udvar) 20,30 - elõadás: Bartha Levente: Magyark - tthn a nagyvilágban (gyülekezeti ház) Vasárnap: 11 - istentisztelet, ünnepély, 50 éves krtárstalálkzó résztvevõinek köszöntése, -díj átadás - kiállítás: 150 éve épült a refrmátus templm (gyülekezeti ház) 13 - flekkenezés (futballpálya) 14 - futball: Olasztelek-kupa (futballpálya) 20,30 - elõadás: Hajnalcsillag néptánccsprt; Furulyacsprt (kultúrtthn) - helyismereti vetélkedõ - díjkisztás - tmbla-srslás 22 - tábrtûz, nótázás (iskla udvar)

5 hírek-események-hírek-események-hírek-események "Nem a tudatlanság kzza a legtöbb kárt, skkal inkább a dlgk téves ismerete. " - Frank Knight Szrgs méhecskék furulyatábra muzsikuskra és a Zümi csapatra, kikkel felváltva fglalkztt Szász Emese marsvásárhelyi utlsó éves Flyó év augusztus között az Olaszteleki zene-knzervatóriumi hallgató, a Kõvirág és egyéb Refrmátus Egyház Vasárnapi Isklája keretén belül zenekark tagja, klasszikus furulyajátékra tanítva õket, és mûködõ Furulya-csprt mûködtetõi megszervezték Ségercz Ferenc sepsiszentgyörgyi zenész, Transylmania, Olaszteleken az elsõ Furulya-tábrt. Habár a Fabatka és egyéb együttesek zenésze a pásztrfurulyázást gyerekektõl a címben említett nevet kapta a tábr, és a tilinkázást szerettetve meg velük. nemcsak furulyázni tanulhattak a résztvevõ gyerekek Máté Anikó és jómagam tt vltunk, ahl éppen ebben a tábrban, és nemcsak tvább csiszlhatták szükség vlt ránk, próbálván összetartani az egész hét tudásukat a már furulyázni tudó gyerekek, ifjak, hanem zajlását. Az laszteleki gyerekek mellett, vltak erdõfülei, ütõs hangszereket is kipróbálhattak, ezzel téve még alsóráksi, sepsiszentgyörgyi, baróti gyerekek is, akik az színesebbé a fglalkzáskat. öt együtt töltött nap után összekvácslódva nagy örömmel és izgalmmal mutatták be a szülõknek, nagyszülõknek, érdeklõdõknek a tábri munkájuk gyümölcseit az laszteleki kúltúrtthnban, majd az utlsó est megkrnázásaképpen tábrtûz melletti együtténekléssel és a parókia udvarán együtt-sátrzással zártuk a tábrt. 39 résztvevõ gyerek - 5 évestõl 15 évesig, teljesen kezdõ és már 5 éve furulyázni tanuló - reggel 9-tõl du. 5-ig, kétórás ebéd-, meg több apróbb szünettel részesült hangszerktatásban, majd a nap feszültségeit levezethette, lazításként különféle kézmûves fglalkzáskkal (gyöngyvasalás, batiklás, bábzás, papírgyöngykészítés, quillingezés, fnalgrafika, üveg- és papírtányérfestés), játékkal, sétával, sprt-vetélkedõkkel. Hárm nagy csprtban dlgztak a gyerekek, a teljesen kezdõk alktták a Csim-bumm zenekart, kiket Bér Timea baróti óvónõ, a Kelekótya együttes tagja, énekese, zenésze tanítgattt, Máthé Emõke tanítónõ, az laszteleki gyerekek furulyaktatója, Kájni Cnsrt régizene együttes tagja, énekese, zenésze segítségével. A haladók csprtja két részre szltt, a Brémai Köszönet illeti az ktatók mellett a szülõket, gyerekeket. Külön köszönet Máthé Ácika néninek, aki nagyn finmakat fõzõtt, s a neki segítõ anyukáknak: Lázár Melinda, Balázsi Brigitta, Nagy Enikõ, Gál Ilna, valamint Rancz Gyöngyvér, Fdr Mária, Fdr Éva, Bardcz Vila, Péter Zsuzsa, Klumbán Edit, Márkó Istvánné Edit, Márkó Álmsné Edit, Pánczél Zsófia, Majláth Erzsébet, Béres Mária, Kövér Zita, Gál Magdlna, Kanyó Zsuzsa. Köszönjük Máthé Sándr tanár úrnak a sprtvetélkedõk megszervezését,a Refrmátus Egyházközségnek a rendelkezésünkre bcsáttt termeket és nem utlsósrban köszönjük Wilsum-i hlland testvéreinknek a támgatásukat, ami nélkül nem jöhetett vlna létre a tábr. Adja Isten, hgy ki-ki a maga közösségében szépen furulyázzn önmaga és másk örömére. Tüzes-Bölöni Csilla 5.

6 6. Kötlevél az újnlag Építendõ 4er A napszámsk adásába köteles a Szent Ecclesia ugy vigyázni hgy ha napszámskt nem adna errõl jó Templmra nézve idején értesíttse a Tekintetes urat a Tekintetes urtól Flyó 1857-ik évben ctbernek 5-ik napján az fgadtt napszámskt készpénzel fizesse ki, s tartsn az Olszteleki Szent Ecclesia alólírt képviselõi és Tekintetes Ecclesia a napszámsk mellett egy felvigyázt ki azkt építész Hrváth György ur, minekutána a Szent Ecclesia rendben tartsa és feljegyezze, - és két mészkeverõt a Templmát merejiben ujnlag építeni elhatárzta a vállalkz fg adni. következendõ kötésre léptenek, az ezen kötlevélhez 5ör A kõmíveseknek köteles a Szent Ecclesia szállást mellékelt Templm Terv és kölcségkimutatás szerint, a és tûzifát adni. Szent Ecclesia anyagaiból és napszámsai mellett a Ezen kötlevelet magunkénak ösmerjük és ennek minden minden nével nevezendõ kõmíves munkát da értve építtett pntyainak megtartására magunkat kötelezzük. T. Hrváth György ur egy merejébe ujj állandó erõs s az építészeti mûvészet szabályaival egybehangzó Hrváth György Kerületi Építész Templmt, 1,700 írva Egyezerhétszáz Rénes frintkért A Szent Ecclesia részirõl pengõ pénzben, és a megkívántató S. Ecclesia kölcségén Benedek Jsef s.k. lelkész, Klumbán Ferentz M Jegyzeje, végre hajtandó ács, asztals és ablaks munkákra is hgy Klumbán Dániel idõsb, Takó Dávid, Klumbán Bálint, Balasi Dániel, Fábián Jsepf Megye Bíró, Barta Dániel Bíró czélszerûen mennyenek végbe felelett terhe alatt felvigyáz, mely általáns egyezés hgy tévedésre alkalmat Ezen kötlevéla Szent Ecclesia elõtt fellvastatván helyben ne szlgáltathassn egyik részre is, a következendõ hagyattt minden akadály nélkûl. részletes felvilágsításk jegyeztetnek fel. 1sõ Ezen év nvemberhez két esztendõt számítva azn idõ alatt köteles az Építész ur az egész Templm építtesit végre hajtani. S a Szent Ecclesia az arra megkívántat anyagkt megszerzeni és kiszlgáltatni. 2r Hgy ha pedig elõre nem látható kk és akadályk miatt akár a T. Epítész ur akár a Szent Ecclesia az Epíttést félbe szakasztani kéntelen vlna akkr, a Cs. K. kerületi Epíttészeti hivataltól szakértõk által az addig végbe vitt munka megvizsgáltatván aránylagsan az Építtész urnak a máris meg tett de ki nem fizetett munkája fizettessék ki, valamint megfrdítva ha a munkánál több fizetést vett vlna ki az Epittész ur azt az Ecclesiának vissza fizetni köteles lészen ha pedig a meg adtt munka idõvel tvább flytattatnék, az akkri idõbenni feltünõ drágaság vagy lcsóság szerént közmegegyezésbõl a kõmívesi munka fizetése emeltetthetik vagy szállítatthatik. 3r Az Építtés végeztével a kerületi hivataltól kikért építtészeti kmísi által a Templm meg fg vizsgáltatni, és ha ezen kötlevél pntjainak elég tétetett, és a Templm erõs állandó és szép lészen az utlsó 200 írva kétszáz rfrint pengõ pénzben akr fg ki fizettetni, addig pedig 1000 írva Egyezer pengõfrint angáriánként amikr a Templm bé lesz fedve, addig 500, írva ötszáz pengõ frint a vaklás és decurati ideje alatt ismét ángáriánként fg kifizetettni, meg jegyeztetik itten hgy mint a szent Ecclesiának, eddig kiadtt fizetése, mint a Tekintetes urnak eddigi munkáltatása ezen ujnnan építtendõ Templmhz számíttatván az egész 1,700 írva Egyezer hétszáz pengõ frint fizetésbõl a Tekintetes ur elismérése és nyugtái szerént már 300 írva hármszáz pengõ frintk kivagyn fizetve és nha ebbõl a Tekintetes Építtész ur adig elõ mintegy 90 írva kilenczven frintkt elköltött napszámskra mindazn által azt nem kíványa a Szent Ecclesiától megfrdíttattni, amiértis a Szent Ecclesia hálás köszönetett mnd a Tekintetes urnak. Az 1875-ik évben Octber 11-ik napján az Olaszteleki refrmata Sz. ecclésia gyülekezete a szétbnttt templm helyén Isteni tiszteletet tarttt és az újnnan építendõ templm alapkövét Sz.hármság Isten segítségûl hívása mellett helybéli lelkész és egyházkör Esperesse elsõbben egy rövid beszédet tarttt melyben szeretett hallgatóit da utasíttta, hgy a templm építésre szükséges segélyfrráskat Isten után magkban keressék még pedig a.) Az egyetértés és engedelmességben; b.) Buzgóságban; c.) Tevékenységben; d.) Áldzatkészségben, melyeknek megnyerhetéséért egy rövid könyörgést tarttt a Sz. gyülekezettel. Az isteni tisztelet végeztetvén minthgy a persély ki vala tétettetve a gyülekezet tagjai da betették kegyes adakzáskt, mi is számba vétettetvén találtattt 46 m. frt. és 16 dénár, mely pénz, Pénztárnk Nagy Ferencnek által adattt. Kiadja: Olaszteleki MESSZELÁTÓ Egyesület. Szerkesztés és számítógépes elõkészítés: tuzesb Készült: a baróti Actual Print nymdában, 200 példányban. A szerkesztõk véleménye nem feltétlenül egyezik a szerzõk véleményével. A cikkekért a felelõsség a szerzõt terheli. Cím: Asciaþia, Tãliºara, str. Principalã, nr ISSN Ezen kívûl találtattt a persélyben Ezüst huszas Ezüst hatkrajcárs Ezüst 5 krajcárs Ezüst hárm krajcárs Réz hat krajcárs Réz hárm krajcárs 3 darab Réz két krajcárs 2 darab Réz egy krajcárs melyek a templm fundamentumába bététetni határztattak. Emlékezetnek káért meg jegyeztük Olaszteleken 1857 ctber 11-én Benedek Jsef sk Esperes, Nagy Ferenc segéd tanító, Fábián Jsepf Megye Bíró, Klumbán Jsef Egyházfi, Balási Dániel

Újabb kiemelt projekt Dél-Békésben

Újabb kiemelt projekt Dél-Békésben Pusztaföldvári Önkrmányzat Hivatals Havilapja Újabb kiemelt prjekt Dél-Békésben Öngndskdás és munkahely teremtés ezt a célt szlgálja az újabb milliárds prjekt. A Békés megyei szinten megvalósuló közmunka

Részletesebben

1. kötet nevelési program

1. kötet nevelési program Sztárai Mihály Refrmátus Általáns Iskla és Óvda Istenben bízunk, időt és teret engedünk Neki, hgy akarata szerint munkálkdjn életünkben és gyermekeink életében, hgy hitük ne emberek bölcsességén, hanem

Részletesebben

Négymilliárdos beruházás. Új főposta épül. Ilyen volt a nyár. Demográfiai helyzetkép. Btk.-ba az állatkínzással! A 33.

Négymilliárdos beruházás. Új főposta épül. Ilyen volt a nyár. Demográfiai helyzetkép. Btk.-ba az állatkínzással! A 33. Ilyen vlt a nyár Demgráfiai helyzetkép Btk.-ba az állatkínzással! A 33. Alföldi Tárlat Töredék történetek a múltból Ballagunk az őszbe INGYENES VÁROSI LAP BÉKÉSCSABA Új főpsta épül Európai fórum Négymilliárds

Részletesebben

Hírlevél. Témáink. 2013. tél. II. évfolyam 4. szám

Hírlevél. Témáink. 2013. tél. II. évfolyam 4. szám 2013. tél Hírlevél II. évflyam 4. szám Békés Bldg Karácsnyt és Sikerekben gazdag Új Esztendőt Báldi András kíván az MTA Öklógiai Kutatóközpnt munkatársai nevében: főigazgató Témáink Kutatóközpnti újdnságk...

Részletesebben

Tartalom. Kedves Olvasó!

Tartalom. Kedves Olvasó! Zalai Kapcs Zalai Népfőisklai Egyesület Lapja 2005. 1. szám Marsvölgyi László FENYŐFA Kpgk az ablakn, zöld fenyő vagyk. Az egész családnak békés jónapt! Szép fenyőfa díszítsd a szbát, szép díszeket, szalncukrt,

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat

Jegyzőkönyvi kivonat Jegyzőkönyvi kivnat Sprn Megyei Jgú Várs Önkrmányzat Közgyűlése 2015. április 30-ai közgyűlésének nyilváns üléséről készült jegyzőkönyvéből. 7. napirendi pnt: Előterjesztés Sprn Megyei Jgú Várs Önkrmányzata

Részletesebben

A Kunszállási Tóth Pál Általános Iskola

A Kunszállási Tóth Pál Általános Iskola A Kunszállási Tóth Pál Általáns Iskla Diákönkrmányzatának havilapja Csillagk közt jártunk 2015. február 25-én a 4-5-6. sztálysk közül 32 tanuló, a Kecskeméti Planetáriumba látgattt. Az isklából fél kettő

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT. Nagy Gábor Zsolt

SZAKDOLGOZAT. Nagy Gábor Zsolt SZAKDOLGOZAT Nagy Gábr Zslt 2015 Eszterházy Kárly Főiskla Gazdaság- és Társadalmtudmányi Kar Csabai Klbászfesztivál turisztikai hatásainak bemutatása Knzulens Dr. Tóthné Igó Zsuzsanna Készítette Nagy Gábr

Részletesebben

Rendszeresen végzett környezetvédelmi tevékenység az iskolánkban

Rendszeresen végzett környezetvédelmi tevékenység az iskolánkban Rendszeresen végzett környezetvédelmi tevékenység az isklánkban A környezeti nevelés tartalma világszerte, így Magyarrszágn is kiszélesedett, a fenntarthatóságra, az emberiség jövőjének biztsítására irányul.

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Szent András Katolikus Általános Iskola

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Szent András Katolikus Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM Katlikus Általáns Iskla Jóváhagyta:,. év. hónap. nap. Fenntartó Katlikus Általáns Iskla Pedagógiai prgram Tartalm 1. BEVEZETŐ... 4 1.1. A Pedagógiai prgram célja, feladata... 4 1.2.

Részletesebben

Év vége Világvége. Tartalomjegyzék. 2011. XI. évfolyam 7. szám (115.) Naptár

Év vége Világvége. Tartalomjegyzék. 2011. XI. évfolyam 7. szám (115.) Naptár 2011. XI. évflyam 7. szám (115.) Naptár Tartalmjegyzék Nyakunkn a világvége 2 Bulvár-világvége 3 Julu Pukki, Father Christmas vagy Gyed Marz 4 Olvasónapló Világvége különszám Yves Gandn: Világvége Smsis-ban

Részletesebben

LILIOMKERT KATOLIKUS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

LILIOMKERT KATOLIKUS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA LILIOMKERT KATOLIKUS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készítette: Náray - Szabó Gézáné óvdavezető 2013.03.03. Tartalmjegyzék I. BEVEZETŐ ldal 1.1. Az óvda hivatals adatai 3. 1.2. A pedagógiai prgram célja, feladata

Részletesebben

Semper reformari debet

Semper reformari debet 2012. szeptember VIII. évf. 3. szám www.szre.hu Szentendrei Református Hírlevél - megjelenik negyedévente Semper reformari debet Ez a latin mondat azt jelenti, hogy mindig reformálni kell, vagyis reformációra

Részletesebben

Dél-alföldi Regionális Hajléktalan Módszertani Központ Hírlevél

Dél-alföldi Regionális Hajléktalan Módszertani Központ Hírlevél VIII. évflyam/4. szám Dél-alföldi Reginális Hajléktalan Módszertani Közpnt Megszűnik a hajléktalanság!? - Pr -és kntra a közterületen élésről Fűtött utca prgram Egy kis statisztika Pályázatk a téli időszakra

Részletesebben

5-ös. S z e p t e m b e r i. 19. évfolyam 2012. szeptember. Weöres Sándor: Kezdődik az iskola

5-ös. S z e p t e m b e r i. 19. évfolyam 2012. szeptember. Weöres Sándor: Kezdődik az iskola 19. évflyam 2012. szeptember 5-ös Az IRINYI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA és ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY LAPJA Weöres Sándr: Kezdődik az iskla Könyv, tll, tinta, ceruza, rntm-bntm, kezdődik az iskla,

Részletesebben

Zalakaros VÁROS IFJÚSÁGI KONCEPCIÓJA

Zalakaros VÁROS IFJÚSÁGI KONCEPCIÓJA Zalakars VÁROS IFJÚSÁGI KONCEPCIÓJA Bevezető Várs Önkrmányzata a felnövekvő generációk társadalmi beilleszkedése érdekében kiemelt fntsságúnak tartja a család és az iskla működési feltételeinek legptimálisabb

Részletesebben

(Augusztus) Kisasszony hava ÚJKENYÉR hava (Szeptember) Szent Mihály hava FÖLDANYA hava LAKITELEKI ÚJSÁG ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR, 19 8 9-BEN

(Augusztus) Kisasszony hava ÚJKENYÉR hava (Szeptember) Szent Mihály hava FÖLDANYA hava LAKITELEKI ÚJSÁG ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR, 19 8 9-BEN XXVI. évfolyam 8. szám (Augusztus) Kisasszony hava ÚJKENYÉR hava (Szeptember) Szent Mihály hava FÖLDANYA hava 2014. augusztus szeptember Ára: 150 Ft LAKITELEKI ÚJSÁG Szurkoljunk együtt Alexáért! ALAPÍTO

Részletesebben

AZ ÁLLATORVOSLÁS, MINT HIVATÁS ELEMZÉSE A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYÉBEN DOLGOZÓ ÁLLATORVOSOK VÉLEMÉNYÉNEK TÜKRÉBEN

AZ ÁLLATORVOSLÁS, MINT HIVATÁS ELEMZÉSE A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYÉBEN DOLGOZÓ ÁLLATORVOSOK VÉLEMÉNYÉNEK TÜKRÉBEN Szent István Egyetem Állatrvs-tudmányi Kar Állat-egészségügyi Igazgatástani és Agrárgazdaságtani Tanszék AZ ÁLLATORVOSLÁS, MINT HIVATÁS ELEMZÉSE A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYÉBEN DOLGOZÓ ÁLLATORVOSOK VÉLEMÉNYÉNEK

Részletesebben

a Magyar Nemzeti Bizottság közleményei A TARTALOMBÓL Elnöki Köszöntő Műemléki Világnap 2007 április 18.

a Magyar Nemzeti Bizottság közleményei A TARTALOMBÓL Elnöki Köszöntő Műemléki Világnap 2007 április 18. ICOMOS HÍRADÓ a Magyar Nemzeti Bizttság közleményei 15. évflyam - összevnt szám (1-4) 2007.augusztus hó A TARTALOMBÓL Elnöki Köszöntő Műemléki Világnap 2007 április 18. Díjak és Citrmk Hrler Miklós az

Részletesebben

Pusztinai Magyar Ház Közösségi Ház

Pusztinai Magyar Ház Közösségi Ház Pusztinai Magyar Ház Közösségi Ház Az 1989-es rendszerváltás után úgy mint más csángóföldi faluban, Pusztinán is erős igény mutatkozott arra, hogy a magyar nyelv használata iskolában is, templomban is

Részletesebben

A nőkereskedelem, a prostitúció, valamint a nőkkel szembeni erőszak elleni küzdelem Magyarországon a szakmaközi együttműködés lehetőségei

A nőkereskedelem, a prostitúció, valamint a nőkkel szembeni erőszak elleni küzdelem Magyarországon a szakmaközi együttműködés lehetőségei A nőkereskedelem, a prstitúció, valamint a nőkkel szembeni erőszak elleni küzdelem Magyarrszágn a szakmaközi együttműködés lehetőségei Szakmai fórumk, I II. Budapest, 2009. április-május Magyarrszági Női

Részletesebben

SMJV ÖNKORMÁNYZATA GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATAI ELLÁTÁSÁNAK 2008. ÉVI ÉRTÉKELÉSE

SMJV ÖNKORMÁNYZATA GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATAI ELLÁTÁSÁNAK 2008. ÉVI ÉRTÉKELÉSE Sprn Megyei Jgú Várs Önkrmányzata (9400 Sprn, Fő tér 1.) Ügyiratszám: 60865/2009. CÍM: SMJV ÖNKORMÁNYZATA GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATAI ELLÁTÁSÁNAK 2008. ÉVI ÉRTÉKELÉSE Előterjesztő: Abdai

Részletesebben

SZENT LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT PEDAGÓGIAI-MŰVELŐDÉSI PROGRAM

SZENT LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT PEDAGÓGIAI-MŰVELŐDÉSI PROGRAM SZENT LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT PEDAGÓGIAI-MŰVELŐDÉSI PROGRAM 2004 TARTALOMJEGYZÉK I. NEVELÉSI PROGRAM II. MŰVELŐDÉSI PROGRAM III. ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAM IV. ÁLTALÁNOS ISKOLAI HELYI TANTERV

Részletesebben

Legfontosabb szövetségesünk az erdélyi magyarság!

Legfontosabb szövetségesünk az erdélyi magyarság! 2 HUNYAD MEGYEI HÍRMONDÓ Alkotmányellenes a 2006. évi 95. számú egészségügyi törvény 259. szakaszának 2. bekezdése utasította a hasonló alkotmányellenességi kifogásokat, arra kerestem a választ, hogy miképpen

Részletesebben

Szent Orsolya Római Katolikus Általános Iskola és Óvoda. Pedagógiai program 2012.

Szent Orsolya Római Katolikus Általános Iskola és Óvoda. Pedagógiai program 2012. Szent Orslya Római Katlikus Általáns Iskla és Óvda Pedagógiai prgram 2012. TARTALOMJEGYZÉK 1 HELYZETLEMZÉS... 6 1.1 Az intézmény tárgyi feltételei... 7 1.2 Személyi feltételek... 7 1.3 Az intézmény hivatals

Részletesebben

Múltunk Új sorozat indul a Pándi Tükörben 23.

Múltunk Új sorozat indul a Pándi Tükörben 23. Múltunk Új sorozat indul a Pándi Tükörben 23. 1941 Helyi közéleti periodika 2013. július 22. évfolyam/ 2., 85. szám NYÁR 28 oldal Ára: 180 forint Kontakt: panditukor@gmail.com Kiadja: Pánd Községi 1275

Részletesebben

Szakadatlan húsvét. A tartalomból: Uram, tégy zárat a számra, őrizd ajkaim kapuját. (Zsolt 141,3) EGY AZ ISTEN

Szakadatlan húsvét. A tartalomból: Uram, tégy zárat a számra, őrizd ajkaim kapuját. (Zsolt 141,3) EGY AZ ISTEN EGY AZ ISTEN Fotó: Mezei Elemér KOLOZSVÁR, 1888 1948/1990. 21. (81.) ÉVF. 4. SZÁM. 2011. ÁPRILIS ÁRA: 2,00 LEJ Szakadatlan húsvét Hosszúra sikerült a telünk a rügyek csak március végén kezdtek mocorogni

Részletesebben

Egészségnevelési program

Egészségnevelési program Egészségnevelési prgram Mttó: Hgy az emberek megtanulják és megértsék, hgy az egészség kincs, a legbecsesebb kincs, úgy az egészre, mint az egész nemzetekre nézve, akkr az emberiség gndlkdását kell átalakítani.

Részletesebben

POLGÁRMESTERI BESZÁMOLÓ

POLGÁRMESTERI BESZÁMOLÓ Újdonságok az iskolában A Váli Mesevölgy Óvoda hírei Kívánok mindannyiunknak sikerekben gazdag, vidám, élményekkel teli 2013/14-es tanévet! Szabó Éva igazgató tanévkezdő írása. Intézményünk augusztus óta

Részletesebben

A NEGYEDÉV EMBERE MÉSZÁROS JUDIT

A NEGYEDÉV EMBERE MÉSZÁROS JUDIT Áldott, Békés Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Esztendőt Kívánunk Kedves Olvasóinknak! ÚJ! Pándi Tükör 1941 Lokális közéleti- és kulturális lap 2011. december XX. évfolyam / 4., 79. szám TÉL 1275 1992

Részletesebben