2006. március, - Solymár, Waldorf képzés. GRAVITÁCIÓ LEVITÁCIÓ A közösségekre ható gyógyító és megbetegítő erőkről

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2006. március, - Solymár, Waldorf képzés. GRAVITÁCIÓ LEVITÁCIÓ A közösségekre ható gyógyító és megbetegítő erőkről"

Átírás

1 GRAVITÁCIÓ LEVITÁCIÓ A közösségekre ható gyógyító és megbetegítő erőkről Mint tudjuk, Rudlf Steiner a társadalm fejlődésével kapcslats minden reményét a Waldrf mzgalmba helyezte és úgy gndlta, hgy egyetlen diáknak sem lenne szabad Waldrf iskla 12. sztályát úgy elhagynia, hgy a szciális szféra hármas tagzódása ne ívódna bele a csntjaiba, mint a szrzótábla. Ugyanakkr 1919-ben még azt is előre jelezte, hgy amennyiben iskláinkban tvábbra is csak tanítani, a szciális kérdésekről pedig gndlkdni fgnak, és ez nem váltzik meg, akkr 30 év múlva Európánk kipusztult lesz, azaz ha nem vagyunk képesek gndlkdásunkat a fizikai világból a szellemi világkhz átalakítani, akkr Európában mrális süllyedés fg bekövetkezni. Pntsan 30 évvel később, vagyis 1949-ben vlt mögöttünk a II. világhábrú és részben még ma is azknak a prblémáknak a megldásával vagyunk elfglalva, melyeket ez a hábrú hátrahagytt. Ezért úgy gndlm, hgy minden együtt gndlkdás és közös munka, amely a Waldrf mzgalm jbb és sikeresebb működéséért jön létre, igen nagy jelentőséggel bír, és ezért szeretettel üdvözlöm azkat akik ma itt jelen vannak és azkat akik ezt a találkzót lehetővé tették. Az eddigiekből következik, hgy R. Steiner a Waldrf mzgalmmal és az abban dlgzó és feladatt vállaló minden embertől azt várta el, hgy részt vegyen egy társadalmi kísérletben, melynek célja a jövő új szciális frmáinak megteremtése. Ezt várja el a Waldrf mzgalm, még akkr is, ha az illető, legyen az tanár vagy szülő, sha nem halltt ezekről a gndlatkról. A srsunk skkal bölcsebb nálunk, ő tudja, hgy miért visz minket egy adtt helyre. De ha már tt vagyunk, akkr nem vnhatjuk ki magunkat a feladatban való részvétel alól. Takáts Péter/Sphia Cnsulting Bt. 1. ldal

2 Az előzőek alapján tehát azt mndhatjuk, hgy amikr R. Steiner a Waldrf isklák szerkezeti felépítésére javaslatt tett, lyan közösségek megalakulását javaslta, melyek kettős célt szlgálnak: - új, emberismereten alapuló ktatási frmát valósítanak meg, - ezzel egy időben egy társadalmi kísérletet is végeznek, mégpedig arra vnatkzóan, hgy már mst ezen új közösségek általáns elterjedését jóval megelőzően próbálkzzunk meg az új szciális frmák kialakításával. Tehát míg a Waldrf isklák tantermeiben az ktatás flyik, közben a szülők és a tanárk egy lyan flyamat részesei, melyben az új, vagyis a hatalm nélküli szciális frmák kialakítása a cél. Mivel ma még minden ember lelki életében a hatalm igen erős szerepet játszik, gyakrlatilag nincsen közöttünk lyan, aki erről le tudna mndani, vagy ne akarna élni vele, még akkr sem ha ezt mndja vagy gndlja. Ennek alapján a Waldrf közösségek feladatát tehát a következőképen tudjuk megfgalmazni: a Waldrf közösségek azért jönnek létre, hgy lyan önfejlesztő közösségek jelenjenek meg a világban, ahl az emberek (tanárk és szülők egyaránt) saját lényüknek nem szciális részével szembesülhetnek azáltal, hgy a többi ember tükröt tart a számukra, ezáltal téve lehetővé a hatalm nélküli szciális frmák kialakulását. A közösségek hárm szférájának állaptáról Mivel az emberi közösségek hárm területe, szférája az élet szabálysságaival és tulajdnságaival rendelkezik, így természetesen ennek a kísérletnek a srán eldől az is, hgy a közösség képes-e megfelelő szciális frmákat létrehzni és azkat részben vagy egészben - egészségesen működtetni. Vagyis a mindennapi élet srán eldől, hgy az egyes területek egészségesek vagy Takáts Péter/Sphia Cnsulting Bt. 2. ldal

3 betegek. Ahhz, hgy az egészségi állapt jeleit megismerjük, hgy gyógyítani tudjunk szükség van arra, hgy az élő szervezetekre ható két erőt és azk hatását ismerjük. Az anyagi világban van egy állandóan ható és azt alapvetően meghatárzó erő, a gravitáció. Egy lyan erő, mely a Föld középpntjából ered és kisugárzva hat mindenre, ami a Földön megtalálható, és vnzza az anyagt az élő és élettelen tárgyakat egyaránt a Föld középpntja felé. Olyankr látszik, tudatsul igazán, amikr észleljük, hgy milyen hatalmas erő szükséges ahhz, hgy tárgyakat felemeljünk a Földről, a gravitáció ereje ellenében. Van aznban egy másik erő is, ami csak az élővilágban hat, és így az ember és az ember alktta közösségekre is, ez az életerő, vagy a levitáció. Ezt az erőt hagymánys szemlélettel nem ismerjük fel az anyagi világban, pedig az élővilágban mindenhl jelen van, ugyanis az élet titka, hgy együttműködik a levitációval. Azt a ma általáns természettudmánys gndlkdást, mely a gravitációra épül, Newtn alapzta meg, aki egy lehulló almát vizsgálva feltette magának azt a kérdést, hgy miért is esik le az az alma? E kérdésre adtt válaszával fedezte fel a gravitációs erőt, és utána ezt matematikai és mechanikai törvényekkel le is tudta írni. Vagyis ha azt kérdezed: Mitől esik le az alma?, akkr erre Newtn válasza az vlt: A gravitációtól! Érdekes lenne elgndlkdni azn, hgy mi történt vlna akkr, ha Newtn azt a kérdést is feltette vlna, hgy mitől ment fel az alma a fára. Ekkr talán a levitációt is felfedezhette vlna és ezzel ma sk prblémát vagy értetlenséget megtakaríthattunk vlna. Ahhz, hgy az emberi közösségek működésének törvényszerűségeit feltárjuk és a szciális flyamatkat megértsük, egy új elemmel kell kibővítenünk a gravitációra épülő természettudmánys gndlkdásunkat. Emberi közösségekben a gravitáció mellett a levitációval, az életerőkkel is fglalkznunk kell, és fel kell ismernünk, hgy csak e kettő alkalmazásával Takáts Péter/Sphia Cnsulting Bt. 3. ldal

4 tudunk az új szciális flyamatkat ténylegesen leíró mdellt létrehzni, lyant mely a valósággal már teljes összhangban van. Miért nem lehet az életerők nélkül az emberi közösségek működését és prblémáit megérteni? Ns, a válasz egyértelmű, ehhez elég ha a kizárólag a gravitációra, azaz a halál erőkre alapuló gndlkdás hatását közvetlen környezetünkben vagy világszerte megfigyeljük. Azt aznnal jól látjuk, hgy a mai mdern természettudmány és az általa megfertőzött ember is csak a haltt dlgk birdalmában mzg tthnsan, ahl a dlgk elszigeteltek, megszámlálhatóak és mérhetőek, ahl a jelenségekre matematikai összefüggéseket lehet megfgalmazni, vagy statisztikai átlagkat lehet képezni. Ez nem más, mint a MATERIALIZMUS megjelenése a gndlkdásunkban. A szciális életben is ilyen mentalitással veszünk részt, és az emberi flyamatkat ellenőrizni próbáljuk, tervezni és szervezni akarjuk, ráadásul ha mindezt a hatás-ellenhatás és más mechanikai törvények alapján tesszük, akkr bizny életellenesen viselkedünk. Márpedig a mai szciális kapcslatkra és az emberi közösségek működésére ma még ez a mentalitás és gndlkdás a jellemző, ami nem más, mint az egizmus megjelenése az emberi kapcslatkban. Ez minden prblémánk frrása. A gravitációs gndlkdás példái ma mindenhl megtalálhatók az emberi közösségekben és a vállalkzáskban is. Ennek az erőnek a hatása mutatkzik meg a ma ly gyakri hatalmi harckban, vitákban, veszekedésekben vagy a stresszben, mtiválatlanságban és a depresszióban. E két erőnek van egy igen jelentős különbsége, mégpedig a hatásukban. A gravitációs erő, mint azt a Newtn által felismert összefüggésekből jól tudjuk, mindig hat. Takáts Péter/Sphia Cnsulting Bt. 4. ldal

5 Ezzel szemben a levitációs erők csak energia befektetésével tudnak hatni, azaz a levitációs erők fenntartása állandó erőfeszítést igényel. Ezért sha sem szabad azt gndlni, hgy ezt vagy azt a célt már el is értük, mert a levitációt fennmaradását és hatását flyamatsan energia befektetéssel kell támgatni. A gravitációs erők eközben újra és újra megpróbálnak behatlni a rendszerbe, megpróbálják a levitáció által elért eredményeket lermblni. Vagyis a levitáció fenntartása az embertől flytns erőfeszítést és igen nagyfkú tudatsságt igényel. Azt közben pedig látnunk kell, hgy csak a levitációs erőkkel, az életerőkkel együttműködve válhatnak a Waldrf közösségek és kezdeményezések lyan egészséges közösségekké, melyek az jellemzi, hgy rendszeresen együtt gndlkdnak, együtt éreznek és együtt akarnak. A hangsúly az együtt szón van, mert minden lyan közösség és kezdeményezés, ahl a munka szellemtudmánys irányultságú azt várja el tagjaitól, hgy az emberek között együttműködés legyen és azt a következő hárm minőség jellemezze: tleráns és a másik gndlati szabadságát elismerő gndlatcsere, minden résztvevő számára azns jgk biztsítása és létrehzása, és a másik ember szükségleteiben érdekelt és azt figyelembevevő gazdasági flyamatk, ly módn, mely a környezet igényeit is figyelembe veszi. Ezek megvalósulásnak van még egy fnts feltétele, mégpedig az, hgy a már megismert hárm ideál csak akkr képes működni ill. hatni, ha a közösségben érvényesül az az alapelv, mely szerint minden szciális élet Takáts Péter/Sphia Cnsulting Bt. 5. ldal

6 alapja az embernek ember iránti érdeklődése, ami csak emberi kapcslatkban értelmezhető, ezeken keresztül érhető el. AZ ERŐK HATÁSAI A SZELLEMI SZFÉRÁBAN A gravitációs erők hatása a szellemi szférában A gravitációs erők hatására következik be, hgy egy közösségben a megbízást hatalmként értelmező csprt vagy vezetés kisajátítja a kezdeményezés területét, és ez nymasztó, lelkileg megterhelő hierarchiát hz létre. Ennek a nymasztó, fjtgató, megterhelő, hierarchikus hangulatnak az érzékelése aznnal a gravitációs gndlkdás jelenlétét mutatja. Egy ilyen közösségben nincs tér az egyéni kezdeményezésekre, minden elő van írva és ellenőrizve van. Nincs hit és bizalm a munkatársak pzitív indítékaiban. Ez egyenes következménye annak a gravitáció által sugallt gndlatnak, mely következtében sk önjelölt vezető nem bízik társai belső mtivációjában. Ebben a hangulatban nincs lehetőség a személyes fejlődésre, az emberek emberi erőfrrásnak, kapacitásnak érzik magukat. Csak funkcinális ktatásra van mód, ahl minden téma az egyéni utputtal áll szrs összefüggésben. Hibák esetén nincs krrekciós, vagy fejlődési lehetőség, csak büntetés. Az ily módn létrejött hierarchikus szervezet nem érdeklődik az egyén, az emberi lény iránt, Takáts Péter/Sphia Cnsulting Bt. 6. ldal

7 aminek következtében a közösséget a hideg merevség, a belső mzgás hiánya jellemzi. Összefglalva a szellemi szférában a gravitációs erőket képviselő gndlkdás alapja a bizalmatlanság és a materializmus, melyben nincsen helye az emberi szellemnek, az ember alktó erőinek. A levitációs erők hatás a szellemi szférában A levitációs erők egy emberi közösségben az emberi szellemben, az emberi lény pzitív ldalában való bizalmban, hitben mutatkznak meg, és az életerők jelenléte következtében a közösség minden tagja bízik abban, hgy minden emberben él a vágy az értelmes tettekre, munkára. A levitációs erőkből fakadó alapvető és általáns emberi hzzáállás a szellemi szférában ugyanis a bizalm az emberek szellemi, önfejlődési képességében. Ebben az esetben ez az éltető erő az emberre irányul, szabadságt ad és ezáltal felszabadítja az egyéni fejlődést és képességeket. A levitáció az emberi szellembe vetett hiten alapul és ezen keresztül helyet biztsít neki a közösségben. Ahhz, hgy ez az egészséges szellemi élet egy közösségben egyáltalán kialakulhassn, létre kell hívni annak a kultúráját, hgy a kérdéseket, a prblémákat lehetőleg minél több és különböző nézőpntból vizsgálják meg. Az egyes nézőpntkból pedig döntési alternatívákat kell adni a közösség tagjainak, azért, hgy egy helyes ítéletalktási flyamatban ítéletet tudjanak mndani. A szabad szellemi élet fnts eleme, hgy egy közösségi megbeszélés srán, minden résztvevőnek azns jga van véleménye elmndására. Így aztán, ha ezt az elvet be akarjuk tartani, szükség van egy mderátr, egy értekezletvezető megválasztására. Ő aznban már a jgi szféra képviselője, és ezért neki tulajdnképpen nem is szabad a megbeszélésben részt vennie. Takáts Péter/Sphia Cnsulting Bt. 7. ldal

8 Az értekezlet vezetőjének ugyanis az a feladata, hgy a résztvevők jgait biztsítsa, akár ly módn is, hgy ha túl sk a hzzászólási igény, akkr csprtkat hz létre biznys témák intenzív megbeszélésére. Ahhz, hgy a szabad szellemi élet ki tudjn fejlődni, szükség van időre is. Mivel időből általában igen krlátztt mennyiséget tudunk a közösség rendelkezésére bcsátani, ezért, hgy a közösség tagjai számára ez ne jelentsen elviselhetetlen terhet, szükség van az idő krlátzására is. Ennek a dinamikus egyensúlynak a megteremtése pedig már a jgi szféra feladata, mert tt kell krlátzni a túlztt igényeket, az egyldalúságkat elkerülni, és a jgk és kötelezettségek közötti harmóniát létrehzni. A szellemi szféra esetében fnts még tudni, hgy a véleménynyilvánítás szabadsága az elmndtt szöveg tartalmára vnatkzik! Ha szavainkkal a kapcslati szféra területére lépünk, akkr gndlatainkban az egyenlőség ideáljának kell élnie, ami elsősrban a másik ember, a közösség másik tagjának sérthetetlenségében kell hgy megmutatkzzn. A szellemi szférában a testvériség ideálja is megjelenik, mégpedig az érthető, világs beszédben és az önmegtartóztatásban mutatkzik meg. Ezek szükségessége két esetben jelenik meg a szellemi tevékenységünk srán amikr a saját gndlatainkat adjuk elő, és akkr, amikr a másik emberre, az ő gndlataira kell figyelnem. AZ ERŐK HATÁSAI A SZOCIÁLIS SZFÉRÁBAN A gravitációs erők hatása a szciális szférában Takáts Péter/Sphia Cnsulting Bt. 8. ldal

9 A szciális szféra kiemelt helyzetben van és ezért ennek a területnek a minősége alapvetően meghatárzza az egész közösség működését, illetve a tagk együttműködését is. Ez a nagy beflyás végül is abból adódik, hgy a jgi, kapcslati szféra középen helyezkedik el, és mint egy összekötő, közvetítő működik a szellemi és a gazdasági szféra között. Így aztán ha a másik két szférában, vagy azk egyikében a gravitációs gndlkdás a meghatárzó, akkr az itt is megjelenik, ill. érezteti hatását. Ezt, mint a szciális szférára vnatkzó alaptörvényt is tekinthetjük, mely szerint, ha a szellemi vagy a gazdasági szférában nem a levitációs erők hatnak, akkr a szciális szféra sem működhet egészségesen. Vagyis ha a szciális szférában észleljük a gravitációs hatást, akkr lehet, hgy a másik két szféra prblémáját mutatja, és csak ezen keresztül hárítható el a prbléma. De ez az összefüggés igaz frdítva is. Amennyiben a szciális szférában bármelyik kból megjelenik a gravitációs gndlkdás, akkr ez lehetetlenné teszi a másik két szféra egészséges működését! A gravitációs erők által kztt legnagybb veszély az öncélúság, az önzés, ami befelé fkzatsan alakul ki és többnyire az emberek és kisebb közösségeik, pl. knferenciák, tanácsk, kllégiumk öncélúságából kiindulva lassan egészen az egész közösség szintjéig hatl. A gravitációs erők hatására az egyes emberek után a közösség csprtjai is fkzttan önzővé, öncélúvá válnak, egy ilyen közösségben mindenki a másik ellensége, az egyik ember a másik számára fenyegetéssé válik, ezért mindenkire gyanakdni kell. Az ilyen közösségben elterjed az a félelem, hgy valami idegen, ismeretlen célra használhatnak fel, Takáts Péter/Sphia Cnsulting Bt. 9. ldal

10 ezért jbb, ha nekem sikerül manipulálni és ellenőrizni a többieket úgy, hgy ők szlgáljanak engem, és nem pedig én őket. Ez a hzzáállás megmérgezi a szciális szférát, mely egy hatalmi harcktól megszttt csatatérré válik, ahl a megsztás, és a széthúzás erői hatnak. Ebben a közösségben a gravitációs gndlkdás legfntsabb szabályai uralkdnak, melyek közül a legfntsabbak a következők: Légy óvats azzal, hgy mit mndasz, mert felhasználhatják ellened. Ne szd meg máskkal a valódi szándékaidat, nehgy másk megakadályzhassák a terveid megvalósítását. Másk szavait figyeld gyanakdva, mert lehet, hgy valamit megpróbálnak elrejteni előled. Sse kérdezd, mi a fnts másknak, arra kncentrálj, mi a te számdra fnts. Sse mndj igazat, mert az veszélyes lehet. Az emberek ilyen esetekben úgy érzik, hgy nem lehet lélegezni az ilyen szervezetben, a levegő nehéz és ragadós, elszigetelve érzik magukat a többiektől és itt az embernek nincs támasza. Egy gravitációs erők által áthattt közösségben az emberek cserbenhagyják egymást, azaz nincsen hely többé a másik ember számára. Ez pedig a tökéletes EGOIZMUS. A levitációs erők hatása a szciális szférában A gravitációs gndlkdás hatását az a bátrság győzheti le, mely felismeri, hgy milyen szó szerint is embertelen, antiszciális helyzet alakult ki a mi Takáts Péter/Sphia Cnsulting Bt. 10. ldal

11 közösségünkben és elindul azn az útn, melynek srán helyet teremt a másik ember számára. Ez a helyteremtés a mai közösségekben a bizalm által történhet meg, ugyanis ki kell alakítani a bizalmat a kapcslatkban, az ember önszervező képességében, mert az ebből fakadó életerő egy új társas minőséget képes létre hzni, és képes az egyént önmaga fölé emelni. Az így megindult flyamat pedig beindíthatja a felemelkedést, azáltal, hgy a szervezetet szépen lassan áthatják az új életerők. A levitációs erők hatására az ember ismét részévé válik a közösségnek és ez nem csak csprtfejlődést, hanem a szciális tartalm felszabadítását is eredményezi. Ennek első lépése az, hgy a jgi szférából valódi szívközpntt hzunk létre, hgy legyen a Waldrf közösségekben egy lyan KÖZÉPPONT, amelyből az életerők szétáradnak és a szó valódi értelmében az emberi minőséget képviseli. Ezt a közösség úgy érheti el, hgy a tagk egy szciális teret hznak létre, lyat teret, melyben az inspiratív Michaeli erők hatni tudnak, ez a tér védelmező és támgató módn körül tudja venni azt a munkát, ami az isklában flyik. Ilyen értelemben a levitációs erők hatására kialakuló jgi szféra az, amely a közösségben arra szlgál, hgy valódi emberi találkzáskat és kapcslatkat hzzn létre a közösség valamennyi tagja és minden, a közös ideáért közreműködő ember tanár és szülő között. Egy lyan térnek kell létrejönnie, melyben minden közreműködő megtalálja: az egyéni fejlődés valódi lehetőségeit, képességeinek aktivizálásáhz és a közösség szlgálatába állításáhz szükséges feltételeket, Takáts Péter/Sphia Cnsulting Bt. 11. ldal

12 a lehetőséget arra, hgy a maga részét megteheti a közös célk megvalósítása érdekében. A fentiek alapján nyugdtan kimndhatjuk, hgy a valódi jgi szféra egy Waldrf közösségben tehát akkr jön létre, ha a közösség tartósan megteremti mind a szülők, mind pedig a tanárk számára a felelősséggel felvállalt megállapdásk teljesítéséhez szükséges teret. Ezen a téren belül a közösség tagjai aztán megbízáskat (mandátumt), azaz hatalmat kapnak, hgy aztán azzal élve a mindennapkban a közösen felállíttt szabályk szerint a feladatkat elvégezzék. Egy ilyen térben, mint látjuk, természetesen hierarchikus szciális frmák jönnek létre. Ezekben a hierarchikus frmákban aznban a hatalmmal való élés módjai és frmái eltérnek a más helyeken és közösségekben tapasztalhatóktól. Itt a hatalm, kizárólag és egyedül, csakis az adtt feladatnak, a közösen megállapdtt szabályk szerint való elvégzésére használható fel. Ezen munka közben az egyéni mtivációkat teljes mértékben ki kell zárni! Minden megbízással rendelkező embernek és a neki a megbízást adó közösségnek ezért rendszeresen és kritikusan meg kell néznie azt amit eddig tett, és felül kell vizsgálnia felelősséggel meghztt döntéseit is, különös tekintettel a közösség más tagjai felé meglévő felelősségére. Ez az önellenőrzés és visszapillantás az ember tudatsságának fejlődését segíti elő. A jgi szférára nem csak az jellemző, hgy önmaga a másik kettő között középen áll, hanem az is, hgy ezen az adtt szférán belül is fnts az egyensúly, a közép megtalálása. Ha ugyanis túl sk szabályt, előírást alktnak a közösség tagjai, akkr ez, merev, túlszabályztt működéshez vezet, ami egyrészt a szellemi szféra halálát, illetve a közösség hierarchikus működését hzza. Takáts Péter/Sphia Cnsulting Bt. 12. ldal

13 Ha visznt túl kevés a szabály, az is prblémákhz és működési egyensúlytalanságkhz vezet. Egyszerűen kifejezve: a szabályk, a megállapdásk hiánya szciális kászt hz teremt, és egy-egy erősebb személy önkényuralmát eredményezheti. Egy ilyen helyen aztán viták, veszekedések, és hatalmi harc jellemzi az emberi kapcslatkat, ami tökéletesen érthető, hiszen az egyensúlyából kiesett jgi szféra vagyis maga a közösség nem biztsítja sem a szellemi, sem pedig a gazdasági szféra számára az egészséges működéshez szükséges jgi feltételeket! Amennyiben az előbb említett bátrság egy közösségben nem jelenik meg, akkr egy a közösség tagjai közül felhangzó segélykiáltás is beindíthatja az emberi kapcslatk kölcsönös bizalmn alapuló átalakítását. Valaki, aki már nem bírja elviselni a gravitációs erők hatását, segítségért frdul társaihz és erre igen sk esetben a válasz a haláls kör áttörése és megértés, hála az első lépés megtételéért. Ilyenkr kiderül, hgy igen könnyen találhatunk máskat is, akik hasnlóképpen éreznek, és ekkr már nem egyedül, hanem velük együtt kezdeményezhetünk. Az így létrejött kis levitációs szigetekből kiáramló életerő hatására a váltzást akarók száma növekedni kezd, és a közösségi kultúra hatásukra szépen fkzatsan megváltztatható. Általuk elsőként a könnyedség, nyíltság, és a kölcsönös támgatás minősége fg megjelenni a közösségben, ami aztán elvezethet egy valódi szívközpnt kialakulásáhz. AZ ERŐK MŰKÖDÉSE A GAZDASÁGI SZFÉRÁBAN A gravitációs erők hatása a gazdasági szférában Takáts Péter/Sphia Cnsulting Bt. 13. ldal

14 A gazdasági szférában ható és működő gravitációs erőknek ugyanaz az eredete, mint a szciális szférában hatónak, a környezettől való elszakadás, azzal a különbséggel, hgy az első esetben a belső, a másdik esetben pedig a külső környezetétől szakad el az ember. A gazdasági szféra ugyanis elsődlegesen kifelé irányul, ezáltal a gravitáció itt másképp nyilvánul meg. Ezen erők hatására az ember úgy gndlja, hgy ha tetteimnek van hatása a közösségünk és az személyemnek közösségi vagy társadalmi megítélésére, akkr váltztatk a viselkedésemen vagy a plitikámn és ekkr is csak egyfajta kifinmult személyes érdekből. Visznt ha senki sem kifgáslja vagy ítéli el azt amit teszek, akkr tvább flytatm azt amit eddig tettem. Az ilyen ember úgy gndlkdik, hgy mivel a mai világ egyik alapelve a verseny, ezért nekem is, mindenkivel, mindenhl versenyeznem kell, ahl csak lehet győznöm is kell. Ez pedig csak akkr sikerülhet: ha elég ügyes vagyk, ha félre tudm vezetni a verseny/társaimat, ha el tudm rejteni a szándékaimat, és manipulálni tudm az íráss anyagkat. A gravitációs erők hatására a gazdasági szférában egy mrális vákuum alakul ki. Az emberek persze a lelkük mélyén tudnak erről, és mivel mindenkinek van mrális érzéke, az ellentmndáskból lelkiismereti prblémák keletkeznek. Vagyis azáltal, hgy az emberek szembekerülnek azzal, hgy tetteikkel mit is kznak, lassan egy mrális-lelkiismereti knfliktus jön létre bennük. Ha ilyen esetben valaki megkngatja a vészharangt, az önjelölt vezetőség többnyire úgy fgja tekinteni őt, mint aki elárulta a közösséget és ha erre lehetőségük van, akkr el fgják küldeni. A veszélyes tényeket tehát el kell rejteni. Azk, akik átélik mindezt, de nincsen kellő bátrságuk, hgy tegyenek is ellene, erőtlennek és immrálisnak érzik Takáts Péter/Sphia Cnsulting Bt. 14. ldal

15 magukat. Az emberek a mrális dilemmával járó szituáció súlya elől igyekeznek elmenekülni, és ha nincs más megldásuk gyakran betegségbe vagy felelősség-kerülésbe próbálnak menekülni. A gravitációs gndlkdás tehát egy lyan gndlkdás, ahl nincsen helye a mrálnak, amikr az ember az pprtunizmus, a cselekedetiben megjelenő megalkuvás csapdájában vergődik. A levitációs erők hatása a gazdasági szférában Mivel ez a szféra az emberi cselekedetek világa, a gndlatk megvalósításának területe, az emberi tevékenységnek az a része, ahl az ember felelősséggel használja fel a rendelkezésre álló anyagi erőfrráskat, ebből a csapdából az egyetlen kivezető út a mrális cselekedeteken keresztül vezet. Az életerőket az vezeti be a közösségbe, ha annak tagjai felismerik, hgy minden tettüknek közvetlen hatása van a másik emberre, ami aztán közvetetten visszahat rájuk is. Tehát a levitáció erői a közösségi fejlődés, mint társadalmi minőség felszabadítását hzzák azáltal, hgy a testvériséget az emberi tevékenység egyik fő indítékává teszik. Ezzel a mrált ismét visszahelyezik az ember és a közösségek legfőbb értékei közé. Emberi ldalról nézve erre meginti a bizalm erői képesek, mégpedig azáltal, hgy a közösség tagjai kifejlesztik magukban az embernek másik emberekkel való együttműködési képességében való bizalmat. Ahhz, hgy egy Waldrf közösségben ez az egészségesen működő gazdasági szféra létrejöhessen, tt a levitációs erők tudjanak hatni, arra van szükség, hgy a közösség Takáts Péter/Sphia Cnsulting Bt. 15. ldal

16 egyértelmű feladatkat, körülhatárl lehetőségekkel leírt tisztségeket és egyértelmű megbízáskat adjn az egyes tagjainak. Ezek a megbízásk a közösség döntése által jönnek létre, és jó lenne, ha ezek lehetőleg egyhangú, de legalábbis többségi döntések lennének, és mint az ilyenek, ez egy jgi aktusnak felelnek meg. Aki a megbízást kapta, annak ahhz, hgy feladatát megfelelően el tudja végezni, még szüksége van egy íráss feladatleírásra, amely meghatárzza a munkavégzéshez szükséges szabad mzgásterét is. Ez utóbbi nélkül ugyanis a feladatt kaptt személy nem tud önálló döntéseket hzni. A testvériség itt úgy mutatkzik meg, hgy az aki a feladatt kapta, tudatában kell legyen felelősségének a közösséggel szemben, ami többek között úgy értelmezhető, hgy miközben a feladatt végrehajtja, minden cselekedete összhangban van a másik ember, embertársai, valamint a természet és a Föld igényeivel. Ezért egy az életerők által áthattt közösségben a gazdasági szerv azt vizsgálja, hgy milyen szükségletek jelennek meg az isklában, hgy az iskla a megfgalmaztt célját, hgyan tudja a leghatéknyabban, a lehető leggazdaságsabban elérni. Takáts Péter/Sphia Cnsulting Bt. 16. ldal

17 Tehát a gazdasági szerv azt nézi, hgy milyen igények jelentek meg az isklában, és tudják, hgy minden bejelentett igényt kmlyan mérlegelni kell. Ezeket az igényeket a gazdasági szervben megvizsgálják és megnézik, hgy eleget tegyünk-e neki vagy sem. De egy egészségesen működő köözösségben nem szavaznak erről a kérdésről, csupán megfntlják, hgy az igény kielégítendő-e vagy sem, és erről javaslatt készítenek a jgi szerv számára. A döntések ugyanis tt születnek. Így aztán ez a fórum nyílt teret ad a szülök számára, hgy kívánságaikat, szükségleteiket elmndják, bejelentsék, ugyancsak itt van lehetőségük a tanárknak is arra, hgy gndjaikkal és prblémáikkal az iskla nyilvánssága elé lépjenek. Ily módn a gazdasági szerv lehet az iskla füle, amelyik meghallja, hgy milyen szükségletek élnek az isklában és a világban, milyen igények jelentek meg a szülőknél és a tanárknál, és ezek kielégítésére javaslatkat készít a jgi szerv számára. Ezen flyamat srán a közösség tagjainak lehetősége nyílik arra, hgy felelősnek érezzék magukat a tetteik következményeiért és érdeklődjenek a környezetük iránt. Ebben a hangulatban aztán partnereik is segíthetnek nekik abban, hgy tetteikben az eddigieknél is jbban felelőssé váljanak, mert az egymásrautaltságnak, mint törvényének, felismerése a közösségekre mrális hatással is van. Ugyanis ha saját képességeinkkel az idelógiák és hatalmi plitika teljes kiiktatásával kielégítjük egy másik ember igényét akkr új, magasabb mrális értéket teremtünk a világban. ÖSSZEFOGLALÁS Ha tehát nem törekszünk tudatsan a levitáció erői előtt a közösségek mindhárm területén a kapuk kinyitására, ha nem teszünk tudats erőfeszítéseket az élet erőinek bevezetésére a Waldrf közösségekbe, akkr a Takáts Péter/Sphia Cnsulting Bt. 17. ldal

18 az egész mzgalm szépen lassan elhalhat a gravitáció halált hzó erőnek szrításában, az élet hárm szférájára állandóan ható gravitációs erő a materializmus, az egizmus és az pprtunizmus hatására. Ezért a mai Waldrf közösségek elsőszámú feladata, hgy a bizalm éltető erőinek bevezetésével biztsítsák a közösségek hárm szférájának egészséges működését és az életerők ehhez szükséges szintjét. Takáts Péter/Sphia Cnsulting Bt. 18. ldal

Egészséges élet a Waldorf iskolákban

Egészséges élet a Waldorf iskolákban Egészséges élet a Waldorf iskolákban AZ EGYÜTTMŰKÖDÉS SZEREPE Rudolf Steiner a társadalom fejlődésével kapcsolatos minden reményét a Waldorf mozgalomba helyezte és úgy gondolta, hogy egyetlen diáknak sem

Részletesebben

HALÁSZTELKI TÜNDÉRKERT ÓVODA

HALÁSZTELKI TÜNDÉRKERT ÓVODA HALÁSZTELKI TÜNDÉRKERT ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM TARTALOM Intézményünk pedagógiai prgramjának elkészítésénél figyelembe vett dkumentumk:... 5 1.AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI... 5 1.1. Az óvda alaptevékenysége:...

Részletesebben

A fogyasztói tudatosság növelése. az elektronikus hírközlési piacon

A fogyasztói tudatosság növelése. az elektronikus hírközlési piacon A fgyasztói tudatsság növelése az elektrnikus hírközlési piacn A Nemzeti Hírközlési Hatóság szakmai tájékztató anyaga 2008. szeptember A fgyasztók körébe meghatárzás szerint valamennyien beletartzunk,

Részletesebben

ZÁRÓ VEZETŐI JELENTÉS TEVÉKENYSÉGELEMZÉS ÉS MUNKAKÖRI LEÍRÁSOK KÉSZÍTÉSE SZÁMÍTÓGÉPES ADAT- BÁZIS TÁMOGATÁSÁVAL

ZÁRÓ VEZETŐI JELENTÉS TEVÉKENYSÉGELEMZÉS ÉS MUNKAKÖRI LEÍRÁSOK KÉSZÍTÉSE SZÁMÍTÓGÉPES ADAT- BÁZIS TÁMOGATÁSÁVAL TEVÉKENYSÉGELEMZÉS ÉS MUNKAKÖRI LEÍRÁSOK KÉSZÍTÉSE SZÁMÍTÓGÉPES ADAT- BÁZIS TÁMOGATÁSÁVAL Kerekegyháza Várs Önkrmányzata részére ÁROP szervezetfejlesztési prjekt 2010. 04. 30. 2 / 34 Tartalmjegyzék 1.

Részletesebben

Bevezetés. 1.) Bemutatkozás

Bevezetés. 1.) Bemutatkozás 2007. december 19. Bevezetés A minségirányítási prgram az intézmény minségirányítási rendszerét rögzíti, amely az intézmény vezetése, tanáraink, a pedagógiai munkát segít munkatársaink és partnereink számára

Részletesebben

IV. rész. Az élettársi kapcsolat

IV. rész. Az élettársi kapcsolat IV. rész Az élettársi kapcslat Napjaink egyik leggyakrabban vitattt jgintézménye úgy tűnik kimzdult az évtizedeken át tartó jgi szabályzatlanságból, sőt az újnnan megjelenő jgszabályk és az azk által generált

Részletesebben

A HÁLÓ KÖZÖSSÉG MISSZIÓJA A KÁRPÁT-MEDENCÉBEN

A HÁLÓ KÖZÖSSÉG MISSZIÓJA A KÁRPÁT-MEDENCÉBEN A HÁLÓ KÖZÖSSÉG MISSZIÓJA A KÁRPÁT-MEDENCÉBEN (meghirdetett cím) Szeibert András előadása Tkajban, 2013. augusztus 16-án, 15:00-kr a Bkr tábrban Az alábbi írás az tt elhangzttakkal 90%-ban azns, mert egyrészt

Részletesebben

FOGYATÉKOS ÉS EGÉSZSÉGKÁROSODOTT FIATALOK PÁLYAORIENTÁCIÓJÁNAK HELYZETE. Elemző tanulmány

FOGYATÉKOS ÉS EGÉSZSÉGKÁROSODOTT FIATALOK PÁLYAORIENTÁCIÓJÁNAK HELYZETE. Elemző tanulmány FOGYATÉKOS ÉS EGÉSZSÉGKÁROSODOTT FIATALOK PÁLYAORIENTÁCIÓJÁNAK HELYZETE Elemző tanulmány Készült a JÖVŐFORMÁLÓ Pályaválasztást támgató rendszer kialakítása fgyatéks és egészségkársdtt fiatalk számára című

Részletesebben

A SZŐKE TISZA pusztulása és a jogi felelősség kérdése

A SZŐKE TISZA pusztulása és a jogi felelősség kérdése 3. számú melléklet A SZŐKE TISZA pusztulása és a jgi felelősség kérdése Furcsa mód épp a laikus civil közösség hivatkztt internetes közösségi ldalain kmmentelők részéről vetődött fel több alkalmmal is

Részletesebben

A KÓS KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A KÓS KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A KÓS KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Tartalmjegyzék 1. Az iskla nevelési prgramja... 5 1.1. A nevelő-ktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai... 5 1.1.1. Az

Részletesebben

Pályázati felhívás az EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014-es időszakában a Megújuló Energia

Pályázati felhívás az EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014-es időszakában a Megújuló Energia Pályázati felhívás az EGT Finanszírzási Mechanizmus 2009-2014-es időszakában a Megújuló Energia prgram keretében megjelenő HU-03 ----- jelű Megújuló energiafrrásk fenntartható hasznsításával kapcslats

Részletesebben

L E V E G Ő M U N K A C S O P O R T

L E V E G Ő M U N K A C S O P O R T L E V E G Ő M U N K A C S O P O R T S T R A T É G I A 2 0 1 2 15 Budapest, 2012. május 24. IFUA Nnprfit Partner Közhasznú Nnprfit Kft. H-1119 Budapest Fehérvári út 79. A prjekt megvalósulását az IFUA Hrváth

Részletesebben

LUDA SZILVIA. sikerül egységnyi anyagból nagyobb értéket létrehozni, gyorsabban nő a GDP, mint az anyagfelhasználás.

LUDA SZILVIA. sikerül egységnyi anyagból nagyobb értéket létrehozni, gyorsabban nő a GDP, mint az anyagfelhasználás. A GAZDASÁGI NÖVEKEDÉS ÉS A PAPÍRFELHASZNÁLÁS ALAKULÁSA NÉHÁNY OECD ORSZÁG PÉLDÁJÁN KERESZTÜL Bevezetés LUDA SZILVIA A tanulmány az ök-hatéknyság fgalmának értelmezését bemutatva, felhívja a figyelmet annak

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. 2004.

PEDAGÓGIAI PROGRAM Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. 2004. PEDAGÓGIAI PROGRAM Némann Valéria Általáns Iskla 5932 Gádrs, Iskla u. 4. 2004. 2 TARTALOMJEGYZÉK NEVELÉSI PROGRAM I. Pedagógiai alapelvek...3 II. Az isklában flyó nevelő és ktató munka céljai feladatai,

Részletesebben

A nyilvános tér, művészet és társadalom viszonyrendszere

A nyilvános tér, művészet és társadalom viszonyrendszere Oktató: Fleischer Tamás Kurzus: Várs, közlekedés, társadalm A nyilváns tér, művészet és társadalm visznyrendszere Árvay Orslya Szcilógia III. Dlgzatmmal a 2003. március 3-i, A vársi köztérről, a vársi

Részletesebben

INFORMATIKAI STRATÉGIA

INFORMATIKAI STRATÉGIA EREDMÉNYEK INFORMATIZÁLÁSÁNAK ELŐKÉSZÍTÉSE (ÁROP 3.d) VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 8200 Veszprém, Óvárs tér 9. INFORMATIKAI STRATÉGIA Készítette: Indikátrk, amelyek teljesítéséhez

Részletesebben

P E D A G Ó G I A I P R O G R A M

P E D A G Ó G I A I P R O G R A M P E D A G Ó G I A I P R O G R A M Az én tanításm nem arra van ítélve, hgy könyvtárak prában penészedjék, hanem hgy győztesen hassn a gyakrlati életben. (Semmelweis Ignác) Semmelweis Ignác Humán Szakképző

Részletesebben

Kristályszerkezetek és vizsgálatuk

Kristályszerkezetek és vizsgálatuk Kristályszerkezetek és vizsgálatuk Az anyagk tulajdnságait atmjaik fajtája, kémiai kötésük jellege és kristályszerkezete együttesen határzza meg. A fentiekre a szén egy tipikus példa. A tiszta szén gyémánt

Részletesebben

A felmenők és az oldalrokonok törvényes öröklése: a parentéláris öröklés

A felmenők és az oldalrokonok törvényes öröklése: a parentéláris öröklés A felmenők és az ldalrknk törvényes öröklése: a parentéláris öröklés A Ptk. a felmenő egyenes ági rknk törvényes öröklési jgát krlátlanul elismeri. Az ldalrknk törvényes öröklési jgát a nagyszülői leszármazók

Részletesebben

MEGBÍZÁS TÍPUSOK LIMITÁRAS MEGBÍZÁS (LIMIT VAGY LIMIT ORDER)

MEGBÍZÁS TÍPUSOK LIMITÁRAS MEGBÍZÁS (LIMIT VAGY LIMIT ORDER) MEGBÍZÁS TÍPUSOK LIMITÁRAS MEGBÍZÁS (LIMIT VAGY LIMIT ORDER) A limitáras megbízás leírása Limitáras megbízás esetén egy előre meghatárztt árflyamt adunk meg, és megbízásunk csak ezen a limitárn vagy annál

Részletesebben

Testépítés. Kovács Zoltán (Nyíregyházi Főiskola Debreceni Egyetem) zeus.nyf.hu/ kovacsz. 2004. július 7.

Testépítés. Kovács Zoltán (Nyíregyházi Főiskola Debreceni Egyetem) zeus.nyf.hu/ kovacsz. 2004. július 7. Testépítés Kvács Zltán (Nyíregyházi Főiskla Debreceni Egyetem) zeus.nyf.hu/ kvacsz 2004. július 7. A címlapn látható csillagtest, a nagy ikzi-ddekaéder mdelljének elkészítésére a KöMaL 1981. évi nvemberi

Részletesebben

Etikai Kódex Dometic Csoport

Etikai Kódex Dometic Csoport Etikai Kódex Dmetic Csprt 1. Alapelvek és általáns követelmények 1.1 Alapelvek Levél az Elnöktől A Dmetic Csprt tevékenységét bővítő multinacinális vállalatként elkötelezte magát amellett, hgy felelős

Részletesebben

APÁCZAI CSERE JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2013.

APÁCZAI CSERE JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2013. APÁCZAI CSERE JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2013. 1 T A R T A L O M J E G Y Z É K A házirend célja, feladata, hatálya, nyilvánssága 3 Az iskla elvárt viselkedési szabályai 5 A tanulók jgai 6 A tanulók

Részletesebben

3. prioritás: A minıségi oktatás és hozzáférés biztosítása mindenkinek

3. prioritás: A minıségi oktatás és hozzáférés biztosítása mindenkinek TÁRSADALMI MEGÚJULÁS OPERATÍV PROGRAM 3. priritás: A minıségi ktatás és hzzáférés biztsítása mindenkinek Akcióterv 2007-2008. 2008. július 1. A priritás bemutatása 1.1. A priritás tartalma Priritás száma

Részletesebben

BÁCSBORSÓD KÖZSÉGI ÓVODA HELYI ÓVODAI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

BÁCSBORSÓD KÖZSÉGI ÓVODA HELYI ÓVODAI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA BÁCSBORSÓD KÖZSÉGI ÓVODA HELYI ÓVODAI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 "Amit csak hall a gyermek, könnyen elfelejti. Amit lát is, inkább megjegyzi. De amiben ő maga is tevékenyen részt vesz, az biznysan bevésődik

Részletesebben

620. témaszámú nemzetközi könyvvizsgálati standard A könyvvizsgáló által igénybe vett szakértő munkájának felhasználása

620. témaszámú nemzetközi könyvvizsgálati standard A könyvvizsgáló által igénybe vett szakértő munkájának felhasználása 620. témaszámú nemzetközi könyvvizsgálati standard A könyvvizsgáló által igénybe vett szakértő munkájának felhasználása A könyvvizsgáló által igénybevett szakértő munkája megfelelőségének értékelése 12.

Részletesebben

A Makói Oktatási Központ, Szakképző Iskola és Kollégium Szervezeti és Működési Szabályzata

A Makói Oktatási Központ, Szakképző Iskola és Kollégium Szervezeti és Működési Szabályzata A Makói Oktatási Közpnt, Szakképző Iskla és Kllégium 1 A Szervezeti és Működési Szabályzat célja...4 2 A szervezeti és működési szabályzat jgszabályi alapjai, hatálya...4 3 A Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

10XONE Szoftver és szolgáltatási szerződés Általános Szerződési Feltételek (ÁSzF) 3.3. 10XONE V3.3 SZERZŐDÉS

10XONE Szoftver és szolgáltatási szerződés Általános Szerződési Feltételek (ÁSzF) 3.3. 10XONE V3.3 SZERZŐDÉS 10XONE Sftware and Services Agreement General Terms and Cnditins V3.3 Szftver és Szlgáltatási Szerződés Általáns Szerződési Feltételek V3.3 Jelen Szftver és Szlgáltatási szerződés (tvábbiakban Szerződés

Részletesebben

Az Alsózsolcai 2. sz. Óvoda önértékelése

Az Alsózsolcai 2. sz. Óvoda önértékelése Alsózslcai 2. sz. Óvda Az Alsózslcai 2. sz. Óvda önértékelése Beszámló a 2015/2016 nevelési évünk működéséről Bevezető: Az önértékelés célja, hgy segítséget adjn az intézmény pedagógiai-szakmai munkájának

Részletesebben

Etikai kódex Erkölcsi szabály és normagyűjtemény

Etikai kódex Erkölcsi szabály és normagyűjtemény A erkölcsi szabály és nrmagyűjtemény PROFORM Kft. 2012 évi kiadás Jelen dkumentum érvényessége kiterjed a PROFORM Kft. által végzett Kereskedelmi, tervezési, fejlesztési, értékesítési illetve ezekkel összefüggő

Részletesebben

FELÜGYELT INTÉZMÉNYEKKEL VALÓ. Visszajelző anyag KAPCSOLATTARTÁSRÓL HÓDMEZŐVÁSÁRHELY POLGÁRMESTERI HIVATALÁNÁL. Visszajelző dokumentáció.

FELÜGYELT INTÉZMÉNYEKKEL VALÓ. Visszajelző anyag KAPCSOLATTARTÁSRÓL HÓDMEZŐVÁSÁRHELY POLGÁRMESTERI HIVATALÁNÁL. Visszajelző dokumentáció. Visszajelző anyag Visszajelző dkumentáció HÓDMEZŐVÁSÁRHELY POLGÁRMESTERI HIVATALÁNÁL készített FELÜGYELT INTÉZMÉNYEKKEL VALÓ KAPCSOLATTARTÁSRÓL 2009. NOVEMBER 25. 1 Visszajelző anyag (részlet) Hódmezővásárhely

Részletesebben

A konfliktus - A konfliktus fogalma, a konfliktusok fajtái

A konfliktus - A konfliktus fogalma, a konfliktusok fajtái A knfliktus - A knfliktus fgalma, a knfliktusk fajtái A knfliktusk megítélése Hagymánys nézet szerint ártalmas, mert elvnja a figyelmet a fnts dlgkról, energiát és erőfrrást igényel rssz vezetés eredménye

Részletesebben

Nők szolgálata. Tehát úgy teremtette Isten a férfit és a nőt, hogy személyükben egyenlőek, de sorrendiségükben és szerepükben eltérőek legyenek.

Nők szolgálata. Tehát úgy teremtette Isten a férfit és a nőt, hogy személyükben egyenlőek, de sorrendiségükben és szerepükben eltérőek legyenek. Nők szlgálata A nők szlgálatának a kérdése az elmúlt évtizedekben sk vitára adtt kt. Egyes közösségekben egyáltalán nem engedik a nők szlgálatát, míg más közösségekben, főleg a XX. század női egyenjgúsági

Részletesebben

5CG. számú előterjesztés

5CG. számú előterjesztés Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Plgármestere 5CG. számú előterjesztés Bizalmas az előterjesztés 2. mellékletének 2. és 211. melléklete! Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Körösi

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2010.11.12. COM(2010) 662 végleges 2010/0325 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA a külső határk átlépésére jgsító és vízummal ellátható úti kmányk listájáról,

Részletesebben

EGT FINANSZÍROZÁSI MECHANIZMUS 2009-2014 ENERGIAHATÉKONYSÁG PROGRAMTERÜLET BESZÁLLÍTÓI WORK-SHOP EMLÉKEZTETŐ

EGT FINANSZÍROZÁSI MECHANIZMUS 2009-2014 ENERGIAHATÉKONYSÁG PROGRAMTERÜLET BESZÁLLÍTÓI WORK-SHOP EMLÉKEZTETŐ EGT FINANSZÍROZÁSI MECHANIZMUS 2009-2014 ENERGIAHATÉKONYSÁG PROGRAMTERÜLET BESZÁLLÍTÓI WORK-SHOP EMLÉKEZTETŐ Dátum és időpnt: 2013. június 25. 10:00 Helyszín: NFÜ tárgyalója RÉSZTVEVŐK Meghívtt vendégek

Részletesebben

Felhívás. Csoportos tehetségsegítő tevékenységek megvalósítására. a TÁMOP-3.4.5-12-2012-0001 azonosítószámú Tehetséghidak Program

Felhívás. Csoportos tehetségsegítő tevékenységek megvalósítására. a TÁMOP-3.4.5-12-2012-0001 azonosítószámú Tehetséghidak Program Felhívás Csprts tehetségsegítő tevékenységek megvalósítására a TÁMOP-3.4.5-12-2012-0001 aznsítószámú című kiemelt prjekt keretében A Tehetséghidak Prjektirda a TÁMOP-3.4.5-12-2012-0001 aznsító számú 1

Részletesebben

JELENTÉS. az önkormányzatok 1993. évi normatív állami hozzájárulás igénybevételének és elszámolásának ellenőrzési tapasztalatairól. 1994. július 212.

JELENTÉS. az önkormányzatok 1993. évi normatív állami hozzájárulás igénybevételének és elszámolásának ellenőrzési tapasztalatairól. 1994. július 212. JELENTÉS az önkrmányzatk 1993. évi nrmatív állami hzzájárulás igénybevételének és elszámlásának ellenőrzési tapasztalatairól 1994. július 212. Állami Számvevőszék V-1006-52/1994. Témaszám: 221 Jelentés

Részletesebben

"A BEFOGADÓ TÁRSADALOM ALAPJA A DISZKRIMINÁCIÓ-MENTESSÉGGEL PÁROSULÓ POZITÍV CSELEKVÉS."

A BEFOGADÓ TÁRSADALOM ALAPJA A DISZKRIMINÁCIÓ-MENTESSÉGGEL PÁROSULÓ POZITÍV CSELEKVÉS. MADRIDI NYILATKOZAT "A BEFOGADÓ TÁRSADALOM ALAPJA A DISZKRIMINÁCIÓ-MENTESSÉGGEL PÁROSULÓ POZITÍV CSELEKVÉS." Mi, a Madridban összegyűlt Európai Fgyatéksügyi Kngresszus több mint 400 résztvevője melegen

Részletesebben

LiPo akkumulátorok kezelése: LiPo akkumulátorok előnyei a NiMh-val szemben:

LiPo akkumulátorok kezelése: LiPo akkumulátorok előnyei a NiMh-val szemben: LiP akkumulátrk kezelése: LiP akkumulátrk előnyei a NiMh-val szemben: Azns teljesítménynél lényegesen kisebb súly Megfelelő kezelés esetén hsszabb élettartam Kiegyensúlyzttabb feszültséggörbe (értsd: míg

Részletesebben

KÍNÁBÓL MEGRENDELT ÉS ELŐRE

KÍNÁBÓL MEGRENDELT ÉS ELŐRE EASTINFO SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KFT. AZ ÖN PARTNERE KÍNÁBAN KÍNÁBÓL MEGRENDELT ÉS ELŐRE KIFIZETETT ÁRU MINŐSÉGHIBA MIATTI KÁRTÉRÍTÉSI ELJÁRÁSA ESETTANULMÁNY 2006/01 Budapesti Irda: Budapest H-1146

Részletesebben

A duális felsőfokú képzés alapelvei

A duális felsőfokú képzés alapelvei A duális felsőfkú képzés alapelvei 1. A duális felsőfkú képzés definíciója A duális képzés definícióját az Nftv. 108. 1.a. bekezdése tartalmazza. Eszerint duális képzés: a műszaki, infrmatika, agrár, természettudmány

Részletesebben

Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése c. konstrukciójához. Kódszám: DDOP-2.1.1/D-12, KDOP-2.1.1/D-12, NYDOP-2.1.1/F-12 DAOP-2.1.

Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése c. konstrukciójához. Kódszám: DDOP-2.1.1/D-12, KDOP-2.1.1/D-12, NYDOP-2.1.1/F-12 DAOP-2.1. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-Alföldi Operatív Prgram Dél-Dunántúli Operatív Prgram Észak-Alföldi Operatív Prgram Észak-Magyarrszági Operatív Prgram Közép-Dunántúli Operatív Prgram Nyugat-Dunántúli Operatív

Részletesebben

Osteodenzitometriás szûrõvizsgálat eredményeinek értékelése

Osteodenzitometriás szûrõvizsgálat eredményeinek értékelése Ostedenzitmetriás szûrõvizsgálat eredményeinek értékelése Simnkay Lászlóné fõnõvér Vas megyei Markusvszky Kórház, Szmbathely A vizsgálat célja: Az steprsis gyakriságának és súlysságának felmérése. Vizsgálati

Részletesebben

Azaz az ember a szociális világ teremtője, viszonyainak formálója.

Azaz az ember a szociális világ teremtője, viszonyainak formálója. Takáts Péter: A TEREMTŐ EMBER Amikor kinézünk az ablakon egy természetes világot látunk, egy olyan világot, amit Isten teremtett. Ez a világ az ásványok, a növények és az állatok világa, ahol a természet

Részletesebben

MAGATARTÁSI ÉS ETIKAI KÓDEX TRÖSZTELLENES ÉS VERSENNYEL KAPCSOLATOS ÚTMUTATÓ

MAGATARTÁSI ÉS ETIKAI KÓDEX TRÖSZTELLENES ÉS VERSENNYEL KAPCSOLATOS ÚTMUTATÓ MAGATARTÁSI ÉS ETIKAI KÓDEX TRÖSZTELLENES ÉS VERSENNYEL KAPCSOLATOS ÚTMUTATÓ TRÖSZTELLENES ÉS VERSENNYEL KAPCSOLATOS ÚTMUTATÓ A Magna erélyesen, de tisztességesen versenyzik, és támgatja a szabad és becsületes

Részletesebben

Velem községi Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója

Velem községi Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója E L Ő T E R J E S Z T É S Velem községi Önkrmányzat Képviselő-testületének 2009. nvember 27-ei testületi ülésére Tárgy: Előterjesztő: Összeállíttta: Melléklet: Velem községi Önkrmányzat 2010. évi költségvetési

Részletesebben

Tóth Bea Amaraya Nem fogadod el magadat: Nem értékeled magadat / értékeidet: Gyermek kori tévhitek: Ingerszegény környezetben nőttél fel

Tóth Bea Amaraya Nem fogadod el magadat: Nem értékeled magadat / értékeidet: Gyermek kori tévhitek: Ingerszegény környezetben nőttél fel Tóth Bea Amaraya vagyk, a fejlődni akaró nők hastánc ktatója, egyiptmi hastáncs, és az Amaraya Intenzív Hastánctanflyamk kifejlesztője. Fejlődésednek két fő visszavetője van, és ezek az önbizalmhiányból

Részletesebben

TANULMÁNY. Az állami kézbe kerülő iskolák energiahatékonysági felújításában rejlő gazdaságfejlesztési lehetőségről 2011. 12. 13.

TANULMÁNY. Az állami kézbe kerülő iskolák energiahatékonysági felújításában rejlő gazdaságfejlesztési lehetőségről 2011. 12. 13. Az állami kézbe kerülő isklák energiahatéknysági felújításában rejlő gazdaságfejlesztési lehetőségről 2011. 12. 13. 2 / 5 BEVEZETÉS Ma szinte minden gazdasági témájú hír a magyar gazdaság bővülésével,

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. Általános Rendelkezések

ALAPSZABÁLY. Általános Rendelkezések ALAPSZABÁLY Általáns Rendelkezések AZ EGYESÜLET NEVE: Pestszentimrei Nagycsaláds Egyesület AZ EGYESÜLET RÖVID NEVE: PNE. AZ EGYESÜLET SZÉKHELYE: Budapest XVIII. Kerület, Slymász u. 3 AZ EGYESÜLET LEVELEZÉSI

Részletesebben

IT mentor képzés tematika oktatott modulok

IT mentor képzés tematika oktatott modulok IT mentr képzés tematika ktattt mdulk 1142-06 - Számítógépkezelés, szftverhasználat, munkaszervezés Feladatprfil: Hardvert üzemeltet, szftvert telepít Irdai prgramcsmagt egyedi és integrált módn használ

Részletesebben

Projekt címe: Az IKT fejlesztése a sopronhorpácsi Általános Iskolában

Projekt címe: Az IKT fejlesztése a sopronhorpácsi Általános Iskolában www.ujszechenyiterv.gv.hu A prjekt bemutatása Mttó: "Az embereknek mindenben a tökéletességet kell célul kitűzniük maguk elé, még akkr is, ha meghaladja erejüket. Ha azt hinnék valóban, hgy csak da jutnak

Részletesebben

Mérnöknek lenni annyit jelent: előre látni, hogy egy megvalósítandó rendszer/termék hogyan működik, viselkedik majd a hétköznapokban.

Mérnöknek lenni annyit jelent: előre látni, hogy egy megvalósítandó rendszer/termék hogyan működik, viselkedik majd a hétköznapokban. Rendszertervezés A legtöbb hallgató már hallgató krában lehetőség kap arra - főleg itt, az Adatbázisk Labr keretein belül -, hgy rendszereket hzzn létre a tervezéstől és a megvalósításig. Igazából ez az

Részletesebben

Kerékpárosokra vonatkozó legfontosabb ismeretek 3. rész Oldal 1

Kerékpárosokra vonatkozó legfontosabb ismeretek 3. rész Oldal 1 ı 15. Irányjelzés A kerékpársnak is, jeleznie kell minden irányváltztatási szándékát, mégpedig balra kanyardva bal, jbbra kanyardva jbb kézzel. Az irányjelzést az irányváltztatás előtt megfelelő távlságban

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV Jóváhagyta Ellenőrizte Készítette Név Aláírás Dátum TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 1. MINŐSÉG POLITIKA...4 2. AZ ISKOLA BEMUTATÁSA 5 2.1. LEÍRÁS 5 2.2. SZERVEZETI FELÉPÍTÉS.5

Részletesebben

INTEGRÁCIÓS PROGRAMJA

INTEGRÁCIÓS PROGRAMJA A SZONEK Bükkösdi Általáns Iskla és Óvda Tagintézménye helyi tantervének 16. sz. melléklete SZENTLŐRINCI KISTÉRSÉGI OKTATÁSI NEVELÉSI KÖZPONT BÜKKÖSDI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA TAGINTÉZMÉNYÉNEK INTEGRÁCIÓS

Részletesebben

Komárom-Esztergom Megyei Integrált Szociális Intézmény. Glatz Gyula Idősek Klubja HÁZIREND

Komárom-Esztergom Megyei Integrált Szociális Intézmény. Glatz Gyula Idősek Klubja HÁZIREND Kmárm-Esztergm Megyei Integrált Szciális Intézmény Glatz Gyula Idősek Klubja HÁZIREND Megnevezés: Kmárm-Esztergm Megyei Integrált Szciális Intézmény Glatz Gyula Idősek Klubja Működési helye: 2509 Esztergm-Kertvárs,

Részletesebben

Kraiciné Szokoly Mária: Az andragógus szakma kulcskompetenciái és a képzés lehetőségei I. Durkó Mátyás Emlékkonferencia Debrecen 2006. szeptember 28.

Kraiciné Szokoly Mária: Az andragógus szakma kulcskompetenciái és a képzés lehetőségei I. Durkó Mátyás Emlékkonferencia Debrecen 2006. szeptember 28. Kraiciné Szkly Mária: Az andragógus szakma kulcskmpetenciái és a képzés lehetőségei I. Durkó Mátyás Emlékknferencia Debrecen 2006. szeptember 28. A TÉMA KUTATÁSÁNAK ELŐZMÉNYEI A LLL gndlat és EU dkumentumk

Részletesebben

MODERN, BIZTONSÁGOS BUDAPESTET!

MODERN, BIZTONSÁGOS BUDAPESTET! PÁRBESZÉD A VÁROSSAL A VÁROSÉRT MODERN, BIZTONSÁGOS BUDAPESTET! VITAINDÍTÓ Tartalm Helyzet...3 Budapest mára leállt...3 Budapestet újra kell indítani...4 Élhető mindennapk javuló élet és környezet mindenek

Részletesebben

Hidrosztatikai problémák

Hidrosztatikai problémák Hidrsztatikai prblémák 11 hidrsztatikai nymással kapcslats gndlatmenetek Szájával lefelé frdíttt, vízzel telt mérőhengert kiemelünk egy nagybb kád vízből Kössünk rugós erőmérőt a mérőhengerre, s annál

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárspatak Várs Plgármesterétıl 3950 Sárspatak, Kssuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarspatak@sarspatak.hu ELİTERJESZTÉS - a Képviselı-testületnek - az ÉMOP-3.1.2/D-09-2010-0009 aznsítószámú

Részletesebben

Esztergom Város integrált településfejlesztési stratégiája

Esztergom Város integrált településfejlesztési stratégiája Esztergm Várs integrált településfejlesztési stratégiája II. STRATÉGIA KDOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Közép-Dunántúli Operatív Prgram Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárskban Integrált Településfejlesztési

Részletesebben

Közösségi művelődés Közösségfejlesztés Magyarországon konferencia 2014. május 07. Budapest

Közösségi művelődés Közösségfejlesztés Magyarországon konferencia 2014. május 07. Budapest Közösségi művelődés Közösségfejlesztés Magyarrszágn knferencia 2014. május 07. Budapest TELEPÜLÉS, KÖZÖSSÉG, CSELEKVÉS A KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉS CÉLTERÜLETEI Kvács Edit, Közösségfejlesztők Egyesülete Arra kaptam

Részletesebben

Adatbenyújtási kézikönyv

Adatbenyújtási kézikönyv Adatbenyújtási kézikönyv 22. rész Az engedélyezési kérelem elkészítése és benyújtása Annankatu 18, P Bx 400, FI-00121 Helsinki, Finland (Finnrszág) Tel.: +358 9 686180 Fax: +358 9 68618210 echa.eurpa.eu

Részletesebben

Normatív Határozat. Felelős: dr. Kelemen Márk polgármester Határidő: azonnal

Normatív Határozat. Felelős: dr. Kelemen Márk polgármester Határidő: azonnal /2014. (XI.26.) sz. NORMATÍV Kth.: A stratégiai dkumentumk tartalmáról és szerkezetéről valamint a mutatószámk kialakításának módszertanáról szóló szabályzat elfgadása Nrmatív Határzat 1./ Kerekegyháza

Részletesebben

PEDAGÓGIA PROGRAM. Hatályos: 2015. december 1-jétől* * Az intézmény 2014. szeptember 1-jén hatályba lépett pedagógiai programja helyébe lép.

PEDAGÓGIA PROGRAM. Hatályos: 2015. december 1-jétől* * Az intézmény 2014. szeptember 1-jén hatályba lépett pedagógiai programja helyébe lép. PEDAGÓGIA PROGRAM Hatálys: 2015. december 1-jétől* * Az intézmény 2014. szeptember 1-jén hatályba lépett pedagógiai prgramja helyébe lép. Kiskőrösi Petőfi Sándr Evangélikus Óvda, Általáns Iskla, Gimnázium

Részletesebben

A HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE HATÁLYOS:2009. JÚLIUS ELSEJÉTŐL

A HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE HATÁLYOS:2009. JÚLIUS ELSEJÉTŐL Hunyadi Mátyás Általáns Iskla 9072 Nagyszentjáns, Árpád u. 11/a Telefn/fax: 96/544-040 E-mail: humaisk@vipmail.hu Hnlap: www.humaisk.hu OM: 03 06 01 A HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE HATÁLYOS:2009.

Részletesebben

Közlemény. Módosított pont. dokumentum neve Pályázati útmutató és Pályázati felhívás. B1 Jogi forma (a szöveg kiegészítése)

Közlemény. Módosított pont. dokumentum neve Pályázati útmutató és Pályázati felhívás. B1 Jogi forma (a szöveg kiegészítése) Közlemény A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség felhívja a tisztelt pályázók figyelmét, hgy a TIOP-1.2.1/08/1 Agóra -multifunkcinális közösségi közpntk és területi közművelődési tanácsadó szlgálat infrastrukturális

Részletesebben

A Szociális Műhely ajánlásai

A Szociális Műhely ajánlásai A Szciális Műhely ajánlásai - a közösségi társadalm megteremtésének elősegítésével kapcslatban A műhelymunka résztvevői szciális munkás, szciálpedagógus és pedagógus (andragógus) képzések ktatói és hallgatói,

Részletesebben

Pályáza' kiírás, részvételi és szavazási szabályzat - Let s Colour 2016

Pályáza' kiírás, részvételi és szavazási szabályzat - Let s Colour 2016 Pályáza' kiírás, részvételi és szavazási szabályzat - Let s Clur 2016 A Let s Clur Településszépítő Egyesület, a 2011. óta minden évben megszervezed magyarrszági Let s Clur Prjekt flytatásaként 2016-ban

Részletesebben

Felkészülés az éghajlatváltozásra: mit tehetnek a gazdák?

Felkészülés az éghajlatváltozásra: mit tehetnek a gazdák? Felkészülés az éghajlatváltzásra: mit tehetnek a gazdák? Beszámló kistérségi szemináriumról 2011. február 21, Havad község, Mars megye, Rmánia 15 18 óra Bemutatkzó kör A rendezvényen helyi gazdák, vadászk,

Részletesebben

Tartalom. I. BEVEZETÉS... 4 1. Jövőkép... 4 2. Iskolánk küldetése... 5

Tartalom. I. BEVEZETÉS... 4 1. Jövőkép... 4 2. Iskolánk küldetése... 5 Tartalm I. BEVEZETÉS... 4 1. Jövőkép... 4 2. Isklánk küldetése... 5 II. NEVELÉSI PROGRAM... 6 1. Az iskla bemutatása... 6 1.1. Az iskla története... 6 1.2. Az épület főbb jellemzői adttságk... 6 1.3. A

Részletesebben

Egyéni álláskeresési tanácsadás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél

Egyéni álláskeresési tanácsadás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél Egyéni álláskeresési tanácsadás a Pr-Team Nnprfit Kft.-nél 1. A szlgáltatás átfgó és peratív célja A Pr-Team Nnprfit Kft. megváltztt munkaképességű munkavállalókat fglalkztató cég, ahl a tranzitfglalkztatás,

Részletesebben

EGY CSEPP FIGYELEM A SEGÍTŐKNEK

EGY CSEPP FIGYELEM A SEGÍTŐKNEK Tábit Sarlta Klinikai szakpszichlógus PMPSZ Gyáli Tagintézmény Intézményvezető EGY CSEPP FIGYELEM A SEGÍTŐKNEK ,,Kezdjetek el élni, hgy legyen mit mesélni /Cseh Tamás Fáradtnak tűnsz, mintha nem a régi

Részletesebben

EURÓPA BRÓKERHÁZ ZRT. MEGFELELÉSI KÉRDŐÍV EURÓPA BRÓKERHÁZ BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Megfelelési kérdőív

EURÓPA BRÓKERHÁZ ZRT. MEGFELELÉSI KÉRDŐÍV EURÓPA BRÓKERHÁZ BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Megfelelési kérdőív Üzletszabályzat 6. sz. melléklete EURÓPA BRÓKERHÁZ BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Megfelelési kérdőív EURÓPA BRÓKERHÁZ ZRT. Oldal 1 Ügyfél neve: Ügyfélkód: Jelen kérdőív kifejezett

Részletesebben

Mélyhúzás lemezanyagai és minősítési módszereik. Oktatási segédlet.

Mélyhúzás lemezanyagai és minősítési módszereik. Oktatási segédlet. ÓBUDAI EGYETEM Bánki Dnát Gépész és Biztnságtechnikai Mérnöki Kar Anyagtudmányi- és Gyártástechnlógiai Intézet Mélyhúzás lemezanyagai és minősítési módszereik Oktatási segédlet. Összeállíttta: dr. Hrváth

Részletesebben

A HAND Szövetség válaszai a 2015 utáni globális fejlesztési/fenntartható fejlődési agendára vonatkozó külügyminisztériumi konzultációs kérdésekre

A HAND Szövetség válaszai a 2015 utáni globális fejlesztési/fenntartható fejlődési agendára vonatkozó külügyminisztériumi konzultációs kérdésekre A HAND Szövetség válaszai a 2015 utáni glbális fejlesztési/fenntartható fejlődési agendára vnatkzó külügyminisztériumi knzultációs kérdésekre 2013.09.10. A HAND Szövetség az alábbi kérdések megválaszlásában

Részletesebben

A modern menedzsment problémáiról

A modern menedzsment problémáiról Takáts Péter A modern menedzsment problémáiról Ma a vezetők jelentős része két nagy problémával küzd, és ezekre még a modern a természettudományos gondolkodáson alapuló - menedzsment és HR elméletek sem

Részletesebben

I. Adatok, adatgyűjtés

I. Adatok, adatgyűjtés I. Adatk, adatgyűjtés Adatgyűjtés adatk minőségének értékelése. Gazdasági adatkról lesz szó! Adat: rögzített ismeret. Számszerű adatkkal fgunk fglalkzni. Általában az adatk nem teljes körűek (kmplettek).

Részletesebben

Panini A150.676 V3/0211

Panini A150.676 V3/0211 Panini A150.676 V3/0211 H 1. Általáns infrmáció 184 1.1 Használati útmutatóval kapcslats infrmációk 184 1.2 A szimbólumk magyarázata 184 1.3 A gyártó felelőssége és a garancia 185 1.4 Szerzői jg védelme

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata Szügyi Dániel Refrmátus Általáns Iskla Szervezeti és Működési Szabályzata Akinek skat adtak attól skat kívánnak és akire skat bíztak attól többet kérnek számn. /Lukács 12,48/ Dévaványa, 2013. Tartalmjegyzék

Részletesebben

Kutatási gyorsjelentés Zugló közbiztonságának megítélése. "Egy jó szó Zuglóban" 2013. április

Kutatási gyorsjelentés Zugló közbiztonságának megítélése. Egy jó szó Zuglóban 2013. április Kutatási gyrsjelentés Zugló közbiztnságának megítélése "Egy jó szó Zuglóban" 2013. április 1 Bevezető, módszertani kérdések A Strategplis Kft. telefns kérdőíves közvélemény-kutatást végzett a Budapest

Részletesebben

H- 8200 Veszprém, Jutasi út 18/2. Telefon: (88) 542-708; Fax: (88) 542-726; e-mail: szocm@vhf.hu; honlap: www.vhf.hu

H- 8200 Veszprém, Jutasi út 18/2. Telefon: (88) 542-708; Fax: (88) 542-726; e-mail: szocm@vhf.hu; honlap: www.vhf.hu 0 H- 8200 Veszprém, Jutasi út 18/2. Telefn: (88) 542-708; Fax: (88) 542-726; e-mail: szcm@vhf.hu; hnlap: www.vhf.hu Bevezető A Veszprémi Érseki Hittudmányi Főisklán 1995 óta flyik szciális munkás képzés.

Részletesebben

IFFK 2013 Budapest, 2013. augusztus 28-30. Paradigmaváltás a logisztikában. Dömötörfi Ákos

IFFK 2013 Budapest, 2013. augusztus 28-30. Paradigmaváltás a logisztikában. Dömötörfi Ákos IFFK 2013 Budapest, 2013. augusztus 28-30. Paradigmaváltás a lgisztikában Dömötörfi Áks Széchenyi István Egyetem, Multidiszciplináris Műszaki Tudmányi Dktri Iskla H 9026 Győr, Egyetem tér 1. (Tel:+36-96-503-490;

Részletesebben

VEZÉRIGAZGATÓI UTASÍTÁS

VEZÉRIGAZGATÓI UTASÍTÁS 197/2011. sz. i Szerencsejáték Zrt. Adatvédelmi, adatbiztnsági, valamint a érdekű adatigénylés teljesítési rendjére vnatkzó Szabályzatáról Szerencs^.K ö r ű e n ílíöi'"' M ű k ő i'» * -' 197/ 2011. sz.

Részletesebben

1. számú Melléklet AZ ÖNKORMÁNYZATI ASP KÖZPONTOK KIALAKÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS KÖVETELMÉNYEK

1. számú Melléklet AZ ÖNKORMÁNYZATI ASP KÖZPONTOK KIALAKÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS KÖVETELMÉNYEK 1. számú Melléklet AZ ÖNKORMÁNYZATI ASP KÖZPONTOK KIALAKÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS KÖVETELMÉNYEK A prjektek az Európai Unió támgatásával, az Európai Reginális Fejlesztési Alap társfinanszírzásával valósulnak

Részletesebben

A 2016-os tervekről is röviden egypár szót ejtenék

A 2016-os tervekről is röviden egypár szót ejtenék XIII. évflyam 1. szám www.hmkigazda.cm Terjeszti: belterületen a Dbber Lapterjesztő Kft., külterületen a Magyar Psta 016. Január Szerkesztő: Hrváth Péter Nymdai munkák: Lapcm Lapkiadó és Nymdaipari Kft.

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. október 15-i rendkívüli ülésére

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. október 15-i rendkívüli ülésére Elıterjesztés Lajsmizse Várs Önkrmányzata Képviselı-testületének 2012. któber 15-i rendkívüli ülésére 4. Tárgy: A Meserét Lajsmizsei Napközi Otthns Óvda és Bölcsıde Szervezeti és Mőködési Szabályzata módsításának

Részletesebben

Az írásbeliség szerepe, eszközei, jellemző kapcsolattartási formái

Az írásbeliség szerepe, eszközei, jellemző kapcsolattartási formái 0BAz írásbeli kmmunikáció jellemzői A közvetlen (élőszóbeli) kmmunikáció - beszélgetés, előadás srán a hallgatóság metakmmunikációs jelzéseiből aznnal meggyőződhetünk róla, hgy megfelelően fejeztük-e ki

Részletesebben

2013. novemberi jóváhagyás tervezett. 2013. decemberi jóváhagyás tervezett

2013. novemberi jóváhagyás tervezett. 2013. decemberi jóváhagyás tervezett SZAKMAI ÖSSZEFOGLALÓ Kerepes Várs flyamatban lévő (egyeztetés alatt álló) településrendezési eszköz módsításairól, és ezek és az Újnnan készülő településrendezési eszközök összefüggéseiről 2013. nvemberében

Részletesebben

1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma; elektronikus levelezési címe

1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma; elektronikus levelezési címe és útfelújítás építési beruházás kivitelezői feladatainak ellátása AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS - módsításkkal egységes szerkezetben II.- - Huszártelep területi és társadalmi reintegrációja (ÉAOP-5.1.1/B-09-2f-2012-0002-Szciális

Részletesebben

Út a munkához program. Kőnig Éva Hajdúszoboszló 2009. június 9-11.

Út a munkához program. Kőnig Éva Hajdúszoboszló 2009. június 9-11. Út a munkáhz prgram Kőnig Éva Hajdúszbszló 2009. június 9-11. Az átalakítás céljai és alapelvei Célk: a segélyezettek munkaerőpiaci pzíciójának javítása, a segélyezés munka ellen ösztönző hatásának mérséklése,

Részletesebben

Prototípus, termék-, technológia- és szolgáltatásfejlesztés

Prototípus, termék-, technológia- és szolgáltatásfejlesztés Tanácsadás Pályázatírás Támgatás lehívása Utókövetés Prttípus, termék-, technlógia- és szlgáltatásfejlesztés Gazdaságfejlesztési és Innvációs Operatív Prgram KÓDSZÁM GINOP-2.1.7-15 A pályázati kiírás a

Részletesebben

SENZOR Kft. Magatartási Kódex

SENZOR Kft. Magatartási Kódex SENZOR Kft. Magatartási Kódex Kiadás kelte: Budapest, 2014. Július 1. 1 I. Általáns rendelkezések A. Alkalmazási terület A jelen Magatartási kódex (a tvábbiakban: Kódex ) a SENZOR Kft. (a tvábbiakban:

Részletesebben

A KIENGESZTELŐDÉS ÉS AZ ENGESZTELÉS SZENTÍRÁSI ALAPJAI

A KIENGESZTELŐDÉS ÉS AZ ENGESZTELÉS SZENTÍRÁSI ALAPJAI 1 A KIENGESZTELŐDÉS ÉS AZ ENGESZTELÉS SZENTÍRÁSI ALAPJAI 1. A Isten Krisztusban kiengesztelődött a világgal Jézus kiengesztelte Istent irántunk, emberek iránt. Összebékítette egymással Istent és az embert.

Részletesebben

Orosz C2 1 1 029 számú nyelvi programkövetelmény

Orosz C2 1 1 029 számú nyelvi programkövetelmény Orsz C2 1 1 029 számú nyelvi prgramkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatt benyújtó neve, vagy cég neve DEBRECENI EGYETEM Bölcsészettudmányi Kar A nyelvi képzésre vnatkzó adatk Nyelv megnevezése

Részletesebben

NYELVI ATTITŰD ÉS NYELVHASZNÁLAT A MATYÓ MEZŐKÖVESDEN

NYELVI ATTITŰD ÉS NYELVHASZNÁLAT A MATYÓ MEZŐKÖVESDEN Misklci Egyetem Bölcsészettudmányi Kar Magyar Nyelvtudmányi Intézeti Tanszék NYELVI ATTITŰD ÉS NYELVHASZNÁLAT A MATYÓ MEZŐKÖVESDEN SZAKDOLGOZAT MAGYAR ALAPSZAK (BA) Készítette: Herbák Andrea magyar nyelv

Részletesebben

EGY ÉVTIZED AZ EGYÜTTNEVELÉS RENDSZERSZINTŰ TÁMOGATÁSÁBAN. KAPCSÁNÉ NÉMETI JÚLIA szakmai vezető

EGY ÉVTIZED AZ EGYÜTTNEVELÉS RENDSZERSZINTŰ TÁMOGATÁSÁBAN. KAPCSÁNÉ NÉMETI JÚLIA szakmai vezető EGY ÉVTIZED AZ EGYÜTTNEVELÉS RENDSZERSZINTŰ TÁMOGATÁSÁBAN KAPCSÁNÉ NÉMETI JÚLIA szakmai vezető 2004: A fejlesztés szakmai érvei szelektív az isklarendszerünk, az iskla nem képes csökkenteni a szci-öknómiai

Részletesebben

Az ember személyiségének kialakulása elképzelhetetlen szociális hatások nélkül, e hatások érvényesülésének folyamatát nevezzük szocializációnak.

Az ember személyiségének kialakulása elképzelhetetlen szociális hatások nélkül, e hatások érvényesülésének folyamatát nevezzük szocializációnak. Az ember személyiségének kialakulása elképzelhetetlen szciális hatásk nélkül, e hatásk érvényesülésének flyamatát nevezzük szcializációnak. A szcializáció tartalma: maga a kultúra, vagyis mindazknak az

Részletesebben

A KézenFogva Alapítvány észrevételei és javaslatai

A KézenFogva Alapítvány észrevételei és javaslatai A KézenFgva Alapítvány észrevételei és javaslatai FELHÍVÁS a nagylétszámú intézeti ellátási frma kiváltásának, és magas minőségű, hzzáférhető közösségi ellátási frmák kialakításának megvalósítására A Felhívás

Részletesebben