2006. március, - Solymár, Waldorf képzés. GRAVITÁCIÓ LEVITÁCIÓ A közösségekre ható gyógyító és megbetegítő erőkről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2006. március, - Solymár, Waldorf képzés. GRAVITÁCIÓ LEVITÁCIÓ A közösségekre ható gyógyító és megbetegítő erőkről"

Átírás

1 GRAVITÁCIÓ LEVITÁCIÓ A közösségekre ható gyógyító és megbetegítő erőkről Mint tudjuk, Rudlf Steiner a társadalm fejlődésével kapcslats minden reményét a Waldrf mzgalmba helyezte és úgy gndlta, hgy egyetlen diáknak sem lenne szabad Waldrf iskla 12. sztályát úgy elhagynia, hgy a szciális szféra hármas tagzódása ne ívódna bele a csntjaiba, mint a szrzótábla. Ugyanakkr 1919-ben még azt is előre jelezte, hgy amennyiben iskláinkban tvábbra is csak tanítani, a szciális kérdésekről pedig gndlkdni fgnak, és ez nem váltzik meg, akkr 30 év múlva Európánk kipusztult lesz, azaz ha nem vagyunk képesek gndlkdásunkat a fizikai világból a szellemi világkhz átalakítani, akkr Európában mrális süllyedés fg bekövetkezni. Pntsan 30 évvel később, vagyis 1949-ben vlt mögöttünk a II. világhábrú és részben még ma is azknak a prblémáknak a megldásával vagyunk elfglalva, melyeket ez a hábrú hátrahagytt. Ezért úgy gndlm, hgy minden együtt gndlkdás és közös munka, amely a Waldrf mzgalm jbb és sikeresebb működéséért jön létre, igen nagy jelentőséggel bír, és ezért szeretettel üdvözlöm azkat akik ma itt jelen vannak és azkat akik ezt a találkzót lehetővé tették. Az eddigiekből következik, hgy R. Steiner a Waldrf mzgalmmal és az abban dlgzó és feladatt vállaló minden embertől azt várta el, hgy részt vegyen egy társadalmi kísérletben, melynek célja a jövő új szciális frmáinak megteremtése. Ezt várja el a Waldrf mzgalm, még akkr is, ha az illető, legyen az tanár vagy szülő, sha nem halltt ezekről a gndlatkról. A srsunk skkal bölcsebb nálunk, ő tudja, hgy miért visz minket egy adtt helyre. De ha már tt vagyunk, akkr nem vnhatjuk ki magunkat a feladatban való részvétel alól. Takáts Péter/Sphia Cnsulting Bt. 1. ldal

2 Az előzőek alapján tehát azt mndhatjuk, hgy amikr R. Steiner a Waldrf isklák szerkezeti felépítésére javaslatt tett, lyan közösségek megalakulását javaslta, melyek kettős célt szlgálnak: - új, emberismereten alapuló ktatási frmát valósítanak meg, - ezzel egy időben egy társadalmi kísérletet is végeznek, mégpedig arra vnatkzóan, hgy már mst ezen új közösségek általáns elterjedését jóval megelőzően próbálkzzunk meg az új szciális frmák kialakításával. Tehát míg a Waldrf isklák tantermeiben az ktatás flyik, közben a szülők és a tanárk egy lyan flyamat részesei, melyben az új, vagyis a hatalm nélküli szciális frmák kialakítása a cél. Mivel ma még minden ember lelki életében a hatalm igen erős szerepet játszik, gyakrlatilag nincsen közöttünk lyan, aki erről le tudna mndani, vagy ne akarna élni vele, még akkr sem ha ezt mndja vagy gndlja. Ennek alapján a Waldrf közösségek feladatát tehát a következőképen tudjuk megfgalmazni: a Waldrf közösségek azért jönnek létre, hgy lyan önfejlesztő közösségek jelenjenek meg a világban, ahl az emberek (tanárk és szülők egyaránt) saját lényüknek nem szciális részével szembesülhetnek azáltal, hgy a többi ember tükröt tart a számukra, ezáltal téve lehetővé a hatalm nélküli szciális frmák kialakulását. A közösségek hárm szférájának állaptáról Mivel az emberi közösségek hárm területe, szférája az élet szabálysságaival és tulajdnságaival rendelkezik, így természetesen ennek a kísérletnek a srán eldől az is, hgy a közösség képes-e megfelelő szciális frmákat létrehzni és azkat részben vagy egészben - egészségesen működtetni. Vagyis a mindennapi élet srán eldől, hgy az egyes területek egészségesek vagy Takáts Péter/Sphia Cnsulting Bt. 2. ldal

3 betegek. Ahhz, hgy az egészségi állapt jeleit megismerjük, hgy gyógyítani tudjunk szükség van arra, hgy az élő szervezetekre ható két erőt és azk hatását ismerjük. Az anyagi világban van egy állandóan ható és azt alapvetően meghatárzó erő, a gravitáció. Egy lyan erő, mely a Föld középpntjából ered és kisugárzva hat mindenre, ami a Földön megtalálható, és vnzza az anyagt az élő és élettelen tárgyakat egyaránt a Föld középpntja felé. Olyankr látszik, tudatsul igazán, amikr észleljük, hgy milyen hatalmas erő szükséges ahhz, hgy tárgyakat felemeljünk a Földről, a gravitáció ereje ellenében. Van aznban egy másik erő is, ami csak az élővilágban hat, és így az ember és az ember alktta közösségekre is, ez az életerő, vagy a levitáció. Ezt az erőt hagymánys szemlélettel nem ismerjük fel az anyagi világban, pedig az élővilágban mindenhl jelen van, ugyanis az élet titka, hgy együttműködik a levitációval. Azt a ma általáns természettudmánys gndlkdást, mely a gravitációra épül, Newtn alapzta meg, aki egy lehulló almát vizsgálva feltette magának azt a kérdést, hgy miért is esik le az az alma? E kérdésre adtt válaszával fedezte fel a gravitációs erőt, és utána ezt matematikai és mechanikai törvényekkel le is tudta írni. Vagyis ha azt kérdezed: Mitől esik le az alma?, akkr erre Newtn válasza az vlt: A gravitációtól! Érdekes lenne elgndlkdni azn, hgy mi történt vlna akkr, ha Newtn azt a kérdést is feltette vlna, hgy mitől ment fel az alma a fára. Ekkr talán a levitációt is felfedezhette vlna és ezzel ma sk prblémát vagy értetlenséget megtakaríthattunk vlna. Ahhz, hgy az emberi közösségek működésének törvényszerűségeit feltárjuk és a szciális flyamatkat megértsük, egy új elemmel kell kibővítenünk a gravitációra épülő természettudmánys gndlkdásunkat. Emberi közösségekben a gravitáció mellett a levitációval, az életerőkkel is fglalkznunk kell, és fel kell ismernünk, hgy csak e kettő alkalmazásával Takáts Péter/Sphia Cnsulting Bt. 3. ldal

4 tudunk az új szciális flyamatkat ténylegesen leíró mdellt létrehzni, lyant mely a valósággal már teljes összhangban van. Miért nem lehet az életerők nélkül az emberi közösségek működését és prblémáit megérteni? Ns, a válasz egyértelmű, ehhez elég ha a kizárólag a gravitációra, azaz a halál erőkre alapuló gndlkdás hatását közvetlen környezetünkben vagy világszerte megfigyeljük. Azt aznnal jól látjuk, hgy a mai mdern természettudmány és az általa megfertőzött ember is csak a haltt dlgk birdalmában mzg tthnsan, ahl a dlgk elszigeteltek, megszámlálhatóak és mérhetőek, ahl a jelenségekre matematikai összefüggéseket lehet megfgalmazni, vagy statisztikai átlagkat lehet képezni. Ez nem más, mint a MATERIALIZMUS megjelenése a gndlkdásunkban. A szciális életben is ilyen mentalitással veszünk részt, és az emberi flyamatkat ellenőrizni próbáljuk, tervezni és szervezni akarjuk, ráadásul ha mindezt a hatás-ellenhatás és más mechanikai törvények alapján tesszük, akkr bizny életellenesen viselkedünk. Márpedig a mai szciális kapcslatkra és az emberi közösségek működésére ma még ez a mentalitás és gndlkdás a jellemző, ami nem más, mint az egizmus megjelenése az emberi kapcslatkban. Ez minden prblémánk frrása. A gravitációs gndlkdás példái ma mindenhl megtalálhatók az emberi közösségekben és a vállalkzáskban is. Ennek az erőnek a hatása mutatkzik meg a ma ly gyakri hatalmi harckban, vitákban, veszekedésekben vagy a stresszben, mtiválatlanságban és a depresszióban. E két erőnek van egy igen jelentős különbsége, mégpedig a hatásukban. A gravitációs erő, mint azt a Newtn által felismert összefüggésekből jól tudjuk, mindig hat. Takáts Péter/Sphia Cnsulting Bt. 4. ldal

5 Ezzel szemben a levitációs erők csak energia befektetésével tudnak hatni, azaz a levitációs erők fenntartása állandó erőfeszítést igényel. Ezért sha sem szabad azt gndlni, hgy ezt vagy azt a célt már el is értük, mert a levitációt fennmaradását és hatását flyamatsan energia befektetéssel kell támgatni. A gravitációs erők eközben újra és újra megpróbálnak behatlni a rendszerbe, megpróbálják a levitáció által elért eredményeket lermblni. Vagyis a levitáció fenntartása az embertől flytns erőfeszítést és igen nagyfkú tudatsságt igényel. Azt közben pedig látnunk kell, hgy csak a levitációs erőkkel, az életerőkkel együttműködve válhatnak a Waldrf közösségek és kezdeményezések lyan egészséges közösségekké, melyek az jellemzi, hgy rendszeresen együtt gndlkdnak, együtt éreznek és együtt akarnak. A hangsúly az együtt szón van, mert minden lyan közösség és kezdeményezés, ahl a munka szellemtudmánys irányultságú azt várja el tagjaitól, hgy az emberek között együttműködés legyen és azt a következő hárm minőség jellemezze: tleráns és a másik gndlati szabadságát elismerő gndlatcsere, minden résztvevő számára azns jgk biztsítása és létrehzása, és a másik ember szükségleteiben érdekelt és azt figyelembevevő gazdasági flyamatk, ly módn, mely a környezet igényeit is figyelembe veszi. Ezek megvalósulásnak van még egy fnts feltétele, mégpedig az, hgy a már megismert hárm ideál csak akkr képes működni ill. hatni, ha a közösségben érvényesül az az alapelv, mely szerint minden szciális élet Takáts Péter/Sphia Cnsulting Bt. 5. ldal

6 alapja az embernek ember iránti érdeklődése, ami csak emberi kapcslatkban értelmezhető, ezeken keresztül érhető el. AZ ERŐK HATÁSAI A SZELLEMI SZFÉRÁBAN A gravitációs erők hatása a szellemi szférában A gravitációs erők hatására következik be, hgy egy közösségben a megbízást hatalmként értelmező csprt vagy vezetés kisajátítja a kezdeményezés területét, és ez nymasztó, lelkileg megterhelő hierarchiát hz létre. Ennek a nymasztó, fjtgató, megterhelő, hierarchikus hangulatnak az érzékelése aznnal a gravitációs gndlkdás jelenlétét mutatja. Egy ilyen közösségben nincs tér az egyéni kezdeményezésekre, minden elő van írva és ellenőrizve van. Nincs hit és bizalm a munkatársak pzitív indítékaiban. Ez egyenes következménye annak a gravitáció által sugallt gndlatnak, mely következtében sk önjelölt vezető nem bízik társai belső mtivációjában. Ebben a hangulatban nincs lehetőség a személyes fejlődésre, az emberek emberi erőfrrásnak, kapacitásnak érzik magukat. Csak funkcinális ktatásra van mód, ahl minden téma az egyéni utputtal áll szrs összefüggésben. Hibák esetén nincs krrekciós, vagy fejlődési lehetőség, csak büntetés. Az ily módn létrejött hierarchikus szervezet nem érdeklődik az egyén, az emberi lény iránt, Takáts Péter/Sphia Cnsulting Bt. 6. ldal

7 aminek következtében a közösséget a hideg merevség, a belső mzgás hiánya jellemzi. Összefglalva a szellemi szférában a gravitációs erőket képviselő gndlkdás alapja a bizalmatlanság és a materializmus, melyben nincsen helye az emberi szellemnek, az ember alktó erőinek. A levitációs erők hatás a szellemi szférában A levitációs erők egy emberi közösségben az emberi szellemben, az emberi lény pzitív ldalában való bizalmban, hitben mutatkznak meg, és az életerők jelenléte következtében a közösség minden tagja bízik abban, hgy minden emberben él a vágy az értelmes tettekre, munkára. A levitációs erőkből fakadó alapvető és általáns emberi hzzáállás a szellemi szférában ugyanis a bizalm az emberek szellemi, önfejlődési képességében. Ebben az esetben ez az éltető erő az emberre irányul, szabadságt ad és ezáltal felszabadítja az egyéni fejlődést és képességeket. A levitáció az emberi szellembe vetett hiten alapul és ezen keresztül helyet biztsít neki a közösségben. Ahhz, hgy ez az egészséges szellemi élet egy közösségben egyáltalán kialakulhassn, létre kell hívni annak a kultúráját, hgy a kérdéseket, a prblémákat lehetőleg minél több és különböző nézőpntból vizsgálják meg. Az egyes nézőpntkból pedig döntési alternatívákat kell adni a közösség tagjainak, azért, hgy egy helyes ítéletalktási flyamatban ítéletet tudjanak mndani. A szabad szellemi élet fnts eleme, hgy egy közösségi megbeszélés srán, minden résztvevőnek azns jga van véleménye elmndására. Így aztán, ha ezt az elvet be akarjuk tartani, szükség van egy mderátr, egy értekezletvezető megválasztására. Ő aznban már a jgi szféra képviselője, és ezért neki tulajdnképpen nem is szabad a megbeszélésben részt vennie. Takáts Péter/Sphia Cnsulting Bt. 7. ldal

8 Az értekezlet vezetőjének ugyanis az a feladata, hgy a résztvevők jgait biztsítsa, akár ly módn is, hgy ha túl sk a hzzászólási igény, akkr csprtkat hz létre biznys témák intenzív megbeszélésére. Ahhz, hgy a szabad szellemi élet ki tudjn fejlődni, szükség van időre is. Mivel időből általában igen krlátztt mennyiséget tudunk a közösség rendelkezésére bcsátani, ezért, hgy a közösség tagjai számára ez ne jelentsen elviselhetetlen terhet, szükség van az idő krlátzására is. Ennek a dinamikus egyensúlynak a megteremtése pedig már a jgi szféra feladata, mert tt kell krlátzni a túlztt igényeket, az egyldalúságkat elkerülni, és a jgk és kötelezettségek közötti harmóniát létrehzni. A szellemi szféra esetében fnts még tudni, hgy a véleménynyilvánítás szabadsága az elmndtt szöveg tartalmára vnatkzik! Ha szavainkkal a kapcslati szféra területére lépünk, akkr gndlatainkban az egyenlőség ideáljának kell élnie, ami elsősrban a másik ember, a közösség másik tagjának sérthetetlenségében kell hgy megmutatkzzn. A szellemi szférában a testvériség ideálja is megjelenik, mégpedig az érthető, világs beszédben és az önmegtartóztatásban mutatkzik meg. Ezek szükségessége két esetben jelenik meg a szellemi tevékenységünk srán amikr a saját gndlatainkat adjuk elő, és akkr, amikr a másik emberre, az ő gndlataira kell figyelnem. AZ ERŐK HATÁSAI A SZOCIÁLIS SZFÉRÁBAN A gravitációs erők hatása a szciális szférában Takáts Péter/Sphia Cnsulting Bt. 8. ldal

9 A szciális szféra kiemelt helyzetben van és ezért ennek a területnek a minősége alapvetően meghatárzza az egész közösség működését, illetve a tagk együttműködését is. Ez a nagy beflyás végül is abból adódik, hgy a jgi, kapcslati szféra középen helyezkedik el, és mint egy összekötő, közvetítő működik a szellemi és a gazdasági szféra között. Így aztán ha a másik két szférában, vagy azk egyikében a gravitációs gndlkdás a meghatárzó, akkr az itt is megjelenik, ill. érezteti hatását. Ezt, mint a szciális szférára vnatkzó alaptörvényt is tekinthetjük, mely szerint, ha a szellemi vagy a gazdasági szférában nem a levitációs erők hatnak, akkr a szciális szféra sem működhet egészségesen. Vagyis ha a szciális szférában észleljük a gravitációs hatást, akkr lehet, hgy a másik két szféra prblémáját mutatja, és csak ezen keresztül hárítható el a prbléma. De ez az összefüggés igaz frdítva is. Amennyiben a szciális szférában bármelyik kból megjelenik a gravitációs gndlkdás, akkr ez lehetetlenné teszi a másik két szféra egészséges működését! A gravitációs erők által kztt legnagybb veszély az öncélúság, az önzés, ami befelé fkzatsan alakul ki és többnyire az emberek és kisebb közösségeik, pl. knferenciák, tanácsk, kllégiumk öncélúságából kiindulva lassan egészen az egész közösség szintjéig hatl. A gravitációs erők hatására az egyes emberek után a közösség csprtjai is fkzttan önzővé, öncélúvá válnak, egy ilyen közösségben mindenki a másik ellensége, az egyik ember a másik számára fenyegetéssé válik, ezért mindenkire gyanakdni kell. Az ilyen közösségben elterjed az a félelem, hgy valami idegen, ismeretlen célra használhatnak fel, Takáts Péter/Sphia Cnsulting Bt. 9. ldal

10 ezért jbb, ha nekem sikerül manipulálni és ellenőrizni a többieket úgy, hgy ők szlgáljanak engem, és nem pedig én őket. Ez a hzzáállás megmérgezi a szciális szférát, mely egy hatalmi harcktól megszttt csatatérré válik, ahl a megsztás, és a széthúzás erői hatnak. Ebben a közösségben a gravitációs gndlkdás legfntsabb szabályai uralkdnak, melyek közül a legfntsabbak a következők: Légy óvats azzal, hgy mit mndasz, mert felhasználhatják ellened. Ne szd meg máskkal a valódi szándékaidat, nehgy másk megakadályzhassák a terveid megvalósítását. Másk szavait figyeld gyanakdva, mert lehet, hgy valamit megpróbálnak elrejteni előled. Sse kérdezd, mi a fnts másknak, arra kncentrálj, mi a te számdra fnts. Sse mndj igazat, mert az veszélyes lehet. Az emberek ilyen esetekben úgy érzik, hgy nem lehet lélegezni az ilyen szervezetben, a levegő nehéz és ragadós, elszigetelve érzik magukat a többiektől és itt az embernek nincs támasza. Egy gravitációs erők által áthattt közösségben az emberek cserbenhagyják egymást, azaz nincsen hely többé a másik ember számára. Ez pedig a tökéletes EGOIZMUS. A levitációs erők hatása a szciális szférában A gravitációs gndlkdás hatását az a bátrság győzheti le, mely felismeri, hgy milyen szó szerint is embertelen, antiszciális helyzet alakult ki a mi Takáts Péter/Sphia Cnsulting Bt. 10. ldal

11 közösségünkben és elindul azn az útn, melynek srán helyet teremt a másik ember számára. Ez a helyteremtés a mai közösségekben a bizalm által történhet meg, ugyanis ki kell alakítani a bizalmat a kapcslatkban, az ember önszervező képességében, mert az ebből fakadó életerő egy új társas minőséget képes létre hzni, és képes az egyént önmaga fölé emelni. Az így megindult flyamat pedig beindíthatja a felemelkedést, azáltal, hgy a szervezetet szépen lassan áthatják az új életerők. A levitációs erők hatására az ember ismét részévé válik a közösségnek és ez nem csak csprtfejlődést, hanem a szciális tartalm felszabadítását is eredményezi. Ennek első lépése az, hgy a jgi szférából valódi szívközpntt hzunk létre, hgy legyen a Waldrf közösségekben egy lyan KÖZÉPPONT, amelyből az életerők szétáradnak és a szó valódi értelmében az emberi minőséget képviseli. Ezt a közösség úgy érheti el, hgy a tagk egy szciális teret hznak létre, lyat teret, melyben az inspiratív Michaeli erők hatni tudnak, ez a tér védelmező és támgató módn körül tudja venni azt a munkát, ami az isklában flyik. Ilyen értelemben a levitációs erők hatására kialakuló jgi szféra az, amely a közösségben arra szlgál, hgy valódi emberi találkzáskat és kapcslatkat hzzn létre a közösség valamennyi tagja és minden, a közös ideáért közreműködő ember tanár és szülő között. Egy lyan térnek kell létrejönnie, melyben minden közreműködő megtalálja: az egyéni fejlődés valódi lehetőségeit, képességeinek aktivizálásáhz és a közösség szlgálatába állításáhz szükséges feltételeket, Takáts Péter/Sphia Cnsulting Bt. 11. ldal

12 a lehetőséget arra, hgy a maga részét megteheti a közös célk megvalósítása érdekében. A fentiek alapján nyugdtan kimndhatjuk, hgy a valódi jgi szféra egy Waldrf közösségben tehát akkr jön létre, ha a közösség tartósan megteremti mind a szülők, mind pedig a tanárk számára a felelősséggel felvállalt megállapdásk teljesítéséhez szükséges teret. Ezen a téren belül a közösség tagjai aztán megbízáskat (mandátumt), azaz hatalmat kapnak, hgy aztán azzal élve a mindennapkban a közösen felállíttt szabályk szerint a feladatkat elvégezzék. Egy ilyen térben, mint látjuk, természetesen hierarchikus szciális frmák jönnek létre. Ezekben a hierarchikus frmákban aznban a hatalmmal való élés módjai és frmái eltérnek a más helyeken és közösségekben tapasztalhatóktól. Itt a hatalm, kizárólag és egyedül, csakis az adtt feladatnak, a közösen megállapdtt szabályk szerint való elvégzésére használható fel. Ezen munka közben az egyéni mtivációkat teljes mértékben ki kell zárni! Minden megbízással rendelkező embernek és a neki a megbízást adó közösségnek ezért rendszeresen és kritikusan meg kell néznie azt amit eddig tett, és felül kell vizsgálnia felelősséggel meghztt döntéseit is, különös tekintettel a közösség más tagjai felé meglévő felelősségére. Ez az önellenőrzés és visszapillantás az ember tudatsságának fejlődését segíti elő. A jgi szférára nem csak az jellemző, hgy önmaga a másik kettő között középen áll, hanem az is, hgy ezen az adtt szférán belül is fnts az egyensúly, a közép megtalálása. Ha ugyanis túl sk szabályt, előírást alktnak a közösség tagjai, akkr ez, merev, túlszabályztt működéshez vezet, ami egyrészt a szellemi szféra halálát, illetve a közösség hierarchikus működését hzza. Takáts Péter/Sphia Cnsulting Bt. 12. ldal

13 Ha visznt túl kevés a szabály, az is prblémákhz és működési egyensúlytalanságkhz vezet. Egyszerűen kifejezve: a szabályk, a megállapdásk hiánya szciális kászt hz teremt, és egy-egy erősebb személy önkényuralmát eredményezheti. Egy ilyen helyen aztán viták, veszekedések, és hatalmi harc jellemzi az emberi kapcslatkat, ami tökéletesen érthető, hiszen az egyensúlyából kiesett jgi szféra vagyis maga a közösség nem biztsítja sem a szellemi, sem pedig a gazdasági szféra számára az egészséges működéshez szükséges jgi feltételeket! Amennyiben az előbb említett bátrság egy közösségben nem jelenik meg, akkr egy a közösség tagjai közül felhangzó segélykiáltás is beindíthatja az emberi kapcslatk kölcsönös bizalmn alapuló átalakítását. Valaki, aki már nem bírja elviselni a gravitációs erők hatását, segítségért frdul társaihz és erre igen sk esetben a válasz a haláls kör áttörése és megértés, hála az első lépés megtételéért. Ilyenkr kiderül, hgy igen könnyen találhatunk máskat is, akik hasnlóképpen éreznek, és ekkr már nem egyedül, hanem velük együtt kezdeményezhetünk. Az így létrejött kis levitációs szigetekből kiáramló életerő hatására a váltzást akarók száma növekedni kezd, és a közösségi kultúra hatásukra szépen fkzatsan megváltztatható. Általuk elsőként a könnyedség, nyíltság, és a kölcsönös támgatás minősége fg megjelenni a közösségben, ami aztán elvezethet egy valódi szívközpnt kialakulásáhz. AZ ERŐK MŰKÖDÉSE A GAZDASÁGI SZFÉRÁBAN A gravitációs erők hatása a gazdasági szférában Takáts Péter/Sphia Cnsulting Bt. 13. ldal

14 A gazdasági szférában ható és működő gravitációs erőknek ugyanaz az eredete, mint a szciális szférában hatónak, a környezettől való elszakadás, azzal a különbséggel, hgy az első esetben a belső, a másdik esetben pedig a külső környezetétől szakad el az ember. A gazdasági szféra ugyanis elsődlegesen kifelé irányul, ezáltal a gravitáció itt másképp nyilvánul meg. Ezen erők hatására az ember úgy gndlja, hgy ha tetteimnek van hatása a közösségünk és az személyemnek közösségi vagy társadalmi megítélésére, akkr váltztatk a viselkedésemen vagy a plitikámn és ekkr is csak egyfajta kifinmult személyes érdekből. Visznt ha senki sem kifgáslja vagy ítéli el azt amit teszek, akkr tvább flytatm azt amit eddig tettem. Az ilyen ember úgy gndlkdik, hgy mivel a mai világ egyik alapelve a verseny, ezért nekem is, mindenkivel, mindenhl versenyeznem kell, ahl csak lehet győznöm is kell. Ez pedig csak akkr sikerülhet: ha elég ügyes vagyk, ha félre tudm vezetni a verseny/társaimat, ha el tudm rejteni a szándékaimat, és manipulálni tudm az íráss anyagkat. A gravitációs erők hatására a gazdasági szférában egy mrális vákuum alakul ki. Az emberek persze a lelkük mélyén tudnak erről, és mivel mindenkinek van mrális érzéke, az ellentmndáskból lelkiismereti prblémák keletkeznek. Vagyis azáltal, hgy az emberek szembekerülnek azzal, hgy tetteikkel mit is kznak, lassan egy mrális-lelkiismereti knfliktus jön létre bennük. Ha ilyen esetben valaki megkngatja a vészharangt, az önjelölt vezetőség többnyire úgy fgja tekinteni őt, mint aki elárulta a közösséget és ha erre lehetőségük van, akkr el fgják küldeni. A veszélyes tényeket tehát el kell rejteni. Azk, akik átélik mindezt, de nincsen kellő bátrságuk, hgy tegyenek is ellene, erőtlennek és immrálisnak érzik Takáts Péter/Sphia Cnsulting Bt. 14. ldal

15 magukat. Az emberek a mrális dilemmával járó szituáció súlya elől igyekeznek elmenekülni, és ha nincs más megldásuk gyakran betegségbe vagy felelősség-kerülésbe próbálnak menekülni. A gravitációs gndlkdás tehát egy lyan gndlkdás, ahl nincsen helye a mrálnak, amikr az ember az pprtunizmus, a cselekedetiben megjelenő megalkuvás csapdájában vergődik. A levitációs erők hatása a gazdasági szférában Mivel ez a szféra az emberi cselekedetek világa, a gndlatk megvalósításának területe, az emberi tevékenységnek az a része, ahl az ember felelősséggel használja fel a rendelkezésre álló anyagi erőfrráskat, ebből a csapdából az egyetlen kivezető út a mrális cselekedeteken keresztül vezet. Az életerőket az vezeti be a közösségbe, ha annak tagjai felismerik, hgy minden tettüknek közvetlen hatása van a másik emberre, ami aztán közvetetten visszahat rájuk is. Tehát a levitáció erői a közösségi fejlődés, mint társadalmi minőség felszabadítását hzzák azáltal, hgy a testvériséget az emberi tevékenység egyik fő indítékává teszik. Ezzel a mrált ismét visszahelyezik az ember és a közösségek legfőbb értékei közé. Emberi ldalról nézve erre meginti a bizalm erői képesek, mégpedig azáltal, hgy a közösség tagjai kifejlesztik magukban az embernek másik emberekkel való együttműködési képességében való bizalmat. Ahhz, hgy egy Waldrf közösségben ez az egészségesen működő gazdasági szféra létrejöhessen, tt a levitációs erők tudjanak hatni, arra van szükség, hgy a közösség Takáts Péter/Sphia Cnsulting Bt. 15. ldal

16 egyértelmű feladatkat, körülhatárl lehetőségekkel leírt tisztségeket és egyértelmű megbízáskat adjn az egyes tagjainak. Ezek a megbízásk a közösség döntése által jönnek létre, és jó lenne, ha ezek lehetőleg egyhangú, de legalábbis többségi döntések lennének, és mint az ilyenek, ez egy jgi aktusnak felelnek meg. Aki a megbízást kapta, annak ahhz, hgy feladatát megfelelően el tudja végezni, még szüksége van egy íráss feladatleírásra, amely meghatárzza a munkavégzéshez szükséges szabad mzgásterét is. Ez utóbbi nélkül ugyanis a feladatt kaptt személy nem tud önálló döntéseket hzni. A testvériség itt úgy mutatkzik meg, hgy az aki a feladatt kapta, tudatában kell legyen felelősségének a közösséggel szemben, ami többek között úgy értelmezhető, hgy miközben a feladatt végrehajtja, minden cselekedete összhangban van a másik ember, embertársai, valamint a természet és a Föld igényeivel. Ezért egy az életerők által áthattt közösségben a gazdasági szerv azt vizsgálja, hgy milyen szükségletek jelennek meg az isklában, hgy az iskla a megfgalmaztt célját, hgyan tudja a leghatéknyabban, a lehető leggazdaságsabban elérni. Takáts Péter/Sphia Cnsulting Bt. 16. ldal

17 Tehát a gazdasági szerv azt nézi, hgy milyen igények jelentek meg az isklában, és tudják, hgy minden bejelentett igényt kmlyan mérlegelni kell. Ezeket az igényeket a gazdasági szervben megvizsgálják és megnézik, hgy eleget tegyünk-e neki vagy sem. De egy egészségesen működő köözösségben nem szavaznak erről a kérdésről, csupán megfntlják, hgy az igény kielégítendő-e vagy sem, és erről javaslatt készítenek a jgi szerv számára. A döntések ugyanis tt születnek. Így aztán ez a fórum nyílt teret ad a szülök számára, hgy kívánságaikat, szükségleteiket elmndják, bejelentsék, ugyancsak itt van lehetőségük a tanárknak is arra, hgy gndjaikkal és prblémáikkal az iskla nyilvánssága elé lépjenek. Ily módn a gazdasági szerv lehet az iskla füle, amelyik meghallja, hgy milyen szükségletek élnek az isklában és a világban, milyen igények jelentek meg a szülőknél és a tanárknál, és ezek kielégítésére javaslatkat készít a jgi szerv számára. Ezen flyamat srán a közösség tagjainak lehetősége nyílik arra, hgy felelősnek érezzék magukat a tetteik következményeiért és érdeklődjenek a környezetük iránt. Ebben a hangulatban aztán partnereik is segíthetnek nekik abban, hgy tetteikben az eddigieknél is jbban felelőssé váljanak, mert az egymásrautaltságnak, mint törvényének, felismerése a közösségekre mrális hatással is van. Ugyanis ha saját képességeinkkel az idelógiák és hatalmi plitika teljes kiiktatásával kielégítjük egy másik ember igényét akkr új, magasabb mrális értéket teremtünk a világban. ÖSSZEFOGLALÁS Ha tehát nem törekszünk tudatsan a levitáció erői előtt a közösségek mindhárm területén a kapuk kinyitására, ha nem teszünk tudats erőfeszítéseket az élet erőinek bevezetésére a Waldrf közösségekbe, akkr a Takáts Péter/Sphia Cnsulting Bt. 17. ldal

18 az egész mzgalm szépen lassan elhalhat a gravitáció halált hzó erőnek szrításában, az élet hárm szférájára állandóan ható gravitációs erő a materializmus, az egizmus és az pprtunizmus hatására. Ezért a mai Waldrf közösségek elsőszámú feladata, hgy a bizalm éltető erőinek bevezetésével biztsítsák a közösségek hárm szférájának egészséges működését és az életerők ehhez szükséges szintjét. Takáts Péter/Sphia Cnsulting Bt. 18. ldal

Egészséges élet a Waldorf iskolákban

Egészséges élet a Waldorf iskolákban Egészséges élet a Waldorf iskolákban AZ EGYÜTTMŰKÖDÉS SZEREPE Rudolf Steiner a társadalom fejlődésével kapcsolatos minden reményét a Waldorf mozgalomba helyezte és úgy gondolta, hogy egyetlen diáknak sem

Részletesebben

Etikai Kódex Dometic Csoport

Etikai Kódex Dometic Csoport Etikai Kódex Dmetic Csprt 1. Alapelvek és általáns követelmények 1.1 Alapelvek Levél az Elnöktől A Dmetic Csprt tevékenységét bővítő multinacinális vállalatként elkötelezte magát amellett, hgy felelős

Részletesebben

MEGBÍZÁS TÍPUSOK LIMITÁRAS MEGBÍZÁS (LIMIT VAGY LIMIT ORDER)

MEGBÍZÁS TÍPUSOK LIMITÁRAS MEGBÍZÁS (LIMIT VAGY LIMIT ORDER) MEGBÍZÁS TÍPUSOK LIMITÁRAS MEGBÍZÁS (LIMIT VAGY LIMIT ORDER) A limitáras megbízás leírása Limitáras megbízás esetén egy előre meghatárztt árflyamt adunk meg, és megbízásunk csak ezen a limitárn vagy annál

Részletesebben

FELÜGYELT INTÉZMÉNYEKKEL VALÓ. Visszajelző anyag KAPCSOLATTARTÁSRÓL HÓDMEZŐVÁSÁRHELY POLGÁRMESTERI HIVATALÁNÁL. Visszajelző dokumentáció.

FELÜGYELT INTÉZMÉNYEKKEL VALÓ. Visszajelző anyag KAPCSOLATTARTÁSRÓL HÓDMEZŐVÁSÁRHELY POLGÁRMESTERI HIVATALÁNÁL. Visszajelző dokumentáció. Visszajelző anyag Visszajelző dkumentáció HÓDMEZŐVÁSÁRHELY POLGÁRMESTERI HIVATALÁNÁL készített FELÜGYELT INTÉZMÉNYEKKEL VALÓ KAPCSOLATTARTÁSRÓL 2009. NOVEMBER 25. 1 Visszajelző anyag (részlet) Hódmezővásárhely

Részletesebben

A konfliktus - A konfliktus fogalma, a konfliktusok fajtái

A konfliktus - A konfliktus fogalma, a konfliktusok fajtái A knfliktus - A knfliktus fgalma, a knfliktusk fajtái A knfliktusk megítélése Hagymánys nézet szerint ártalmas, mert elvnja a figyelmet a fnts dlgkról, energiát és erőfrrást igényel rssz vezetés eredménye

Részletesebben

Tóth Bea Amaraya Nem fogadod el magadat: Nem értékeled magadat / értékeidet: Gyermek kori tévhitek: Ingerszegény környezetben nőttél fel

Tóth Bea Amaraya Nem fogadod el magadat: Nem értékeled magadat / értékeidet: Gyermek kori tévhitek: Ingerszegény környezetben nőttél fel Tóth Bea Amaraya vagyk, a fejlődni akaró nők hastánc ktatója, egyiptmi hastáncs, és az Amaraya Intenzív Hastánctanflyamk kifejlesztője. Fejlődésednek két fő visszavetője van, és ezek az önbizalmhiányból

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2010.11.12. COM(2010) 662 végleges 2010/0325 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA a külső határk átlépésére jgsító és vízummal ellátható úti kmányk listájáról,

Részletesebben

A duális felsőfokú képzés alapelvei

A duális felsőfokú képzés alapelvei A duális felsőfkú képzés alapelvei 1. A duális felsőfkú képzés definíciója A duális képzés definícióját az Nftv. 108. 1.a. bekezdése tartalmazza. Eszerint duális képzés: a műszaki, infrmatika, agrár, természettudmány

Részletesebben

620. témaszámú nemzetközi könyvvizsgálati standard A könyvvizsgáló által igénybe vett szakértő munkájának felhasználása

620. témaszámú nemzetközi könyvvizsgálati standard A könyvvizsgáló által igénybe vett szakértő munkájának felhasználása 620. témaszámú nemzetközi könyvvizsgálati standard A könyvvizsgáló által igénybe vett szakértő munkájának felhasználása A könyvvizsgáló által igénybevett szakértő munkája megfelelőségének értékelése 12.

Részletesebben

KÍNÁBÓL MEGRENDELT ÉS ELŐRE

KÍNÁBÓL MEGRENDELT ÉS ELŐRE EASTINFO SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KFT. AZ ÖN PARTNERE KÍNÁBAN KÍNÁBÓL MEGRENDELT ÉS ELŐRE KIFIZETETT ÁRU MINŐSÉGHIBA MIATTI KÁRTÉRÍTÉSI ELJÁRÁSA ESETTANULMÁNY 2006/01 Budapesti Irda: Budapest H-1146

Részletesebben

Projekt címe: Az IKT fejlesztése a sopronhorpácsi Általános Iskolában

Projekt címe: Az IKT fejlesztése a sopronhorpácsi Általános Iskolában www.ujszechenyiterv.gv.hu A prjekt bemutatása Mttó: "Az embereknek mindenben a tökéletességet kell célul kitűzniük maguk elé, még akkr is, ha meghaladja erejüket. Ha azt hinnék valóban, hgy csak da jutnak

Részletesebben

TANULMÁNY. Az állami kézbe kerülő iskolák energiahatékonysági felújításában rejlő gazdaságfejlesztési lehetőségről 2011. 12. 13.

TANULMÁNY. Az állami kézbe kerülő iskolák energiahatékonysági felújításában rejlő gazdaságfejlesztési lehetőségről 2011. 12. 13. Az állami kézbe kerülő isklák energiahatéknysági felújításában rejlő gazdaságfejlesztési lehetőségről 2011. 12. 13. 2 / 5 BEVEZETÉS Ma szinte minden gazdasági témájú hír a magyar gazdaság bővülésével,

Részletesebben

Mérnöknek lenni annyit jelent: előre látni, hogy egy megvalósítandó rendszer/termék hogyan működik, viselkedik majd a hétköznapokban.

Mérnöknek lenni annyit jelent: előre látni, hogy egy megvalósítandó rendszer/termék hogyan működik, viselkedik majd a hétköznapokban. Rendszertervezés A legtöbb hallgató már hallgató krában lehetőség kap arra - főleg itt, az Adatbázisk Labr keretein belül -, hgy rendszereket hzzn létre a tervezéstől és a megvalósításig. Igazából ez az

Részletesebben

A HAND Szövetség válaszai a 2015 utáni globális fejlesztési/fenntartható fejlődési agendára vonatkozó külügyminisztériumi konzultációs kérdésekre

A HAND Szövetség válaszai a 2015 utáni globális fejlesztési/fenntartható fejlődési agendára vonatkozó külügyminisztériumi konzultációs kérdésekre A HAND Szövetség válaszai a 2015 utáni glbális fejlesztési/fenntartható fejlődési agendára vnatkzó külügyminisztériumi knzultációs kérdésekre 2013.09.10. A HAND Szövetség az alábbi kérdések megválaszlásában

Részletesebben

"A BEFOGADÓ TÁRSADALOM ALAPJA A DISZKRIMINÁCIÓ-MENTESSÉGGEL PÁROSULÓ POZITÍV CSELEKVÉS."

A BEFOGADÓ TÁRSADALOM ALAPJA A DISZKRIMINÁCIÓ-MENTESSÉGGEL PÁROSULÓ POZITÍV CSELEKVÉS. MADRIDI NYILATKOZAT "A BEFOGADÓ TÁRSADALOM ALAPJA A DISZKRIMINÁCIÓ-MENTESSÉGGEL PÁROSULÓ POZITÍV CSELEKVÉS." Mi, a Madridban összegyűlt Európai Fgyatéksügyi Kngresszus több mint 400 résztvevője melegen

Részletesebben

Komárom-Esztergom Megyei Integrált Szociális Intézmény. Glatz Gyula Idősek Klubja HÁZIREND

Komárom-Esztergom Megyei Integrált Szociális Intézmény. Glatz Gyula Idősek Klubja HÁZIREND Kmárm-Esztergm Megyei Integrált Szciális Intézmény Glatz Gyula Idősek Klubja HÁZIREND Megnevezés: Kmárm-Esztergm Megyei Integrált Szciális Intézmény Glatz Gyula Idősek Klubja Működési helye: 2509 Esztergm-Kertvárs,

Részletesebben

Kraiciné Szokoly Mária: Az andragógus szakma kulcskompetenciái és a képzés lehetőségei I. Durkó Mátyás Emlékkonferencia Debrecen 2006. szeptember 28.

Kraiciné Szokoly Mária: Az andragógus szakma kulcskompetenciái és a képzés lehetőségei I. Durkó Mátyás Emlékkonferencia Debrecen 2006. szeptember 28. Kraiciné Szkly Mária: Az andragógus szakma kulcskmpetenciái és a képzés lehetőségei I. Durkó Mátyás Emlékknferencia Debrecen 2006. szeptember 28. A TÉMA KUTATÁSÁNAK ELŐZMÉNYEI A LLL gndlat és EU dkumentumk

Részletesebben

INTEGRÁCIÓS PROGRAMJA

INTEGRÁCIÓS PROGRAMJA A SZONEK Bükkösdi Általáns Iskla és Óvda Tagintézménye helyi tantervének 16. sz. melléklete SZENTLŐRINCI KISTÉRSÉGI OKTATÁSI NEVELÉSI KÖZPONT BÜKKÖSDI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA TAGINTÉZMÉNYÉNEK INTEGRÁCIÓS

Részletesebben

IT mentor képzés tematika oktatott modulok

IT mentor képzés tematika oktatott modulok IT mentr képzés tematika ktattt mdulk 1142-06 - Számítógépkezelés, szftverhasználat, munkaszervezés Feladatprfil: Hardvert üzemeltet, szftvert telepít Irdai prgramcsmagt egyedi és integrált módn használ

Részletesebben

A Szociális Műhely ajánlásai

A Szociális Műhely ajánlásai A Szciális Műhely ajánlásai - a közösségi társadalm megteremtésének elősegítésével kapcslatban A műhelymunka résztvevői szciális munkás, szciálpedagógus és pedagógus (andragógus) képzések ktatói és hallgatói,

Részletesebben

Felkészülés az éghajlatváltozásra: mit tehetnek a gazdák?

Felkészülés az éghajlatváltozásra: mit tehetnek a gazdák? Felkészülés az éghajlatváltzásra: mit tehetnek a gazdák? Beszámló kistérségi szemináriumról 2011. február 21, Havad község, Mars megye, Rmánia 15 18 óra Bemutatkzó kör A rendezvényen helyi gazdák, vadászk,

Részletesebben

Egyéni álláskeresési tanácsadás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél

Egyéni álláskeresési tanácsadás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél Egyéni álláskeresési tanácsadás a Pr-Team Nnprfit Kft.-nél 1. A szlgáltatás átfgó és peratív célja A Pr-Team Nnprfit Kft. megváltztt munkaképességű munkavállalókat fglalkztató cég, ahl a tranzitfglalkztatás,

Részletesebben

H- 8200 Veszprém, Jutasi út 18/2. Telefon: (88) 542-708; Fax: (88) 542-726; e-mail: szocm@vhf.hu; honlap: www.vhf.hu

H- 8200 Veszprém, Jutasi út 18/2. Telefon: (88) 542-708; Fax: (88) 542-726; e-mail: szocm@vhf.hu; honlap: www.vhf.hu 0 H- 8200 Veszprém, Jutasi út 18/2. Telefn: (88) 542-708; Fax: (88) 542-726; e-mail: szcm@vhf.hu; hnlap: www.vhf.hu Bevezető A Veszprémi Érseki Hittudmányi Főisklán 1995 óta flyik szciális munkás képzés.

Részletesebben

SENZOR Kft. Magatartási Kódex

SENZOR Kft. Magatartási Kódex SENZOR Kft. Magatartási Kódex Kiadás kelte: Budapest, 2014. Július 1. 1 I. Általáns rendelkezések A. Alkalmazási terület A jelen Magatartási kódex (a tvábbiakban: Kódex ) a SENZOR Kft. (a tvábbiakban:

Részletesebben

Az írásbeliség szerepe, eszközei, jellemző kapcsolattartási formái

Az írásbeliség szerepe, eszközei, jellemző kapcsolattartási formái 0BAz írásbeli kmmunikáció jellemzői A közvetlen (élőszóbeli) kmmunikáció - beszélgetés, előadás srán a hallgatóság metakmmunikációs jelzéseiből aznnal meggyőződhetünk róla, hgy megfelelően fejeztük-e ki

Részletesebben

Pressonline kommunikációs audit. Módszertani leírás

Pressonline kommunikációs audit. Módszertani leírás Pressnline kmmunikációs audit Módszertani leírás 2009. Jelen anyag a Pressnline szellemi terméke, az anyag szerzıi jgai a Pressnline Kmmunikációs Tanácsadó Kft. tulajdnát képezik. [székhely] 1026 Budapest,

Részletesebben

EGY CSEPP FIGYELEM A SEGÍTŐKNEK

EGY CSEPP FIGYELEM A SEGÍTŐKNEK Tábit Sarlta Klinikai szakpszichlógus PMPSZ Gyáli Tagintézmény Intézményvezető EGY CSEPP FIGYELEM A SEGÍTŐKNEK ,,Kezdjetek el élni, hgy legyen mit mesélni /Cseh Tamás Fáradtnak tűnsz, mintha nem a régi

Részletesebben

A Mezőberényi Önkormányzat szervezetfejlesztése a szolgáltató önkormányzat megvalósítása érdekében

A Mezőberényi Önkormányzat szervezetfejlesztése a szolgáltató önkormányzat megvalósítása érdekében A Mezőberényi Önkrmányzat szervezetfejlesztése a szlgáltató önkrmányzat megvalósítása érdekében Szervezet-irányítási mdell - az önkrmányzat költségvetési intézményeivel és társaságaival kapcslats irányítási//kntrll-tevékenységének

Részletesebben

Út a munkához program. Kőnig Éva Hajdúszoboszló 2009. június 9-11.

Út a munkához program. Kőnig Éva Hajdúszoboszló 2009. június 9-11. Út a munkáhz prgram Kőnig Éva Hajdúszbszló 2009. június 9-11. Az átalakítás céljai és alapelvei Célk: a segélyezettek munkaerőpiaci pzíciójának javítása, a segélyezés munka ellen ösztönző hatásának mérséklése,

Részletesebben

INTEGRÁLT NYOMONKÖVETŐ RENDSZER

INTEGRÁLT NYOMONKÖVETŐ RENDSZER EDUSZAB: 28/342B (FNY1) Educati Társadalmi Szlgáltató Nnprfit Kft. INTEGRÁLT NYOMONKÖVETŐ RENDSZER Adatkarbantartó - Felhasználói kézikönyv Educati Társadalmi Szlgáltató Nnprfit Kft. Prjekt megnevezése:

Részletesebben

Tartalom. 1. Az alapszolgáltatási szakmai napokról:

Tartalom. 1. Az alapszolgáltatási szakmai napokról: Közép-Magyarrszági Reginális Szciális Módszertani Intézmény 1033 Budapest, Miklós u. 32. tel: 06-1-388-8920 e-mail: mdszertaniintezmeny [kukac] maltai.hu web: www.maltai.hu/kmmdszertan Tartalm 1. Az alapszlgáltatási

Részletesebben

Szentlőrinc, 2009. augusztus 31.

Szentlőrinc, 2009. augusztus 31. Szentlőrinc, 2009. augusztus 31. 1. ldal, összesen: 9 TARTALOMJEGYZÉK 1. A szabályzat feladata, érvényessége... 3 4. Az IPR-t megvalósító szervezet felépítése, a menedzsment helye a szervezetben... 4 4.5.

Részletesebben

Forgács Erzsébet: Igazságérzés és jogi kultúra.

Forgács Erzsébet: Igazságérzés és jogi kultúra. Frgács Erzsébet: Igazságérzés és jgi kultúra. A jg több, mint a vitás kérdések megldására összegyűjtött szabályk összessége. Egy társadalmi és szellemi valóság kifejezése. Mint igazság- és igazságsság

Részletesebben

Óvodai intézmény. Nevelési Tanácsadóba küldött gyermekek száma: 38 Szakértői Bizottsághoz küldött gyermekek száma: 16

Óvodai intézmény. Nevelési Tanácsadóba küldött gyermekek száma: 38 Szakértői Bizottsághoz küldött gyermekek száma: 16 Dunavarsány Várs Önkrmányzat Weöres Sándr Óvda 2336 Dunavarsány, Árpád u. 14. Beszámló 2012/13-as nevelési év Óvdai intézmény Statisztikai adatk: Óvda megnevezése: Weöres Sándr Óvda Férőhelyek száma: 360

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA PROJEKTSZERVEZÉSI KONCEPCIÓJA

BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA PROJEKTSZERVEZÉSI KONCEPCIÓJA Cím: 1148 Budapest, Nagy Lajs király útja 1-9. Tel.: Fax: E-mail: 06-1-2733090 06-1-2733099 felnttkepzes@bkf.hu BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA PROJEKTSZERVEZÉSI KONCEPCIÓJA Tartalmjegyzék

Részletesebben

Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Pécs, Egyetem u. 2. BESZÁMOLÓ

Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Pécs, Egyetem u. 2. BESZÁMOLÓ Baranya Megyei Gyermekvédelmi Közpnt Pécs, Egyetem u. 2. BESZÁMOLÓ 2009. év Készítette: Illés Tibrné Gazd. Vez. BESZÁMOLÓ 2009. év A Baranya Megyei Gyermekvédelmi Közpnt 2009. költségvetése az alábbiak

Részletesebben

Kutatási gyorsjelentés Zugló közbiztonságának megítélése. "Egy jó szó Zuglóban" 2013. április

Kutatási gyorsjelentés Zugló közbiztonságának megítélése. Egy jó szó Zuglóban 2013. április Kutatási gyrsjelentés Zugló közbiztnságának megítélése "Egy jó szó Zuglóban" 2013. április 1 Bevezető, módszertani kérdések A Strategplis Kft. telefns kérdőíves közvélemény-kutatást végzett a Budapest

Részletesebben

Komárom-Esztergom Megyei Integrált Szociális Intézmény. Glatz Gyula Idősek Klubja SZAKMAI PROGRAM. Készítette: Weisz Csabáné Készült:2012.08.15.

Komárom-Esztergom Megyei Integrált Szociális Intézmény. Glatz Gyula Idősek Klubja SZAKMAI PROGRAM. Készítette: Weisz Csabáné Készült:2012.08.15. Kmárm-Esztergm Megyei Integrált Szciális Intézmény Glatz Gyula Idősek Klubja SZAKMAI PROGRAM Készítette: Weisz Csabáné Készült:2012.08.15. Esztergm-Kertvárs 2509 Damjanich Jáns út. 50. Megnevezés: Kmárm-

Részletesebben

1. Eredmények összehasonlítása elemzések 2. A Lantegi skála, pontozás; A személy profilja 3. A személy profilja

1. Eredmények összehasonlítása elemzések 2. A Lantegi skála, pontozás; A személy profilja 3. A személy profilja ÖSSZESÍTÉS az OFA-FSZF 10121-2010/23 számú prgramról A fgyatéks személyek részére szciális intézményi ellátást nyújtó nem állami, nem egyházi fenntartók tevékenységének támgatására A prjekt keretében megvalósíttt

Részletesebben

előszó Jelen anyag abudapesti Bevásárló és Tematikus utcák, azaz a BUM projekt jövőjével kapcsolatos elgondolásokat, javaslatokat tartalmazza.

előszó Jelen anyag abudapesti Bevásárló és Tematikus utcák, azaz a BUM projekt jövőjével kapcsolatos elgondolásokat, javaslatokat tartalmazza. 2 0 1 5 előszó Jelen anyag abudapesti Bevásárló és Tematikus utcák, azaz a BUM prjekt jövőjével kapcslats elgndláskat, javaslatkat tartalmazza. Az értekezés minden aspektusában a fgyasztói és visznteladói

Részletesebben

Az interjú. Az interjúk során az először a bakonyi térségben feltett kérdésekkel mozgósítunk (1983, Varga):

Az interjú. Az interjúk során az először a bakonyi térségben feltett kérdésekkel mozgósítunk (1983, Varga): Az interjú A kezdeményezés, a laksság megszólításának egyik fnts módszere az interjúkészítés. Egyszerűbben úgy is fgalmazhatunk, hgy kezdeményező beszélgetéseket flytatunk a helybeli lakskkal, azkkal,

Részletesebben

Tisztelt Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság!

Tisztelt Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság! Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Alplgármestere Tárgy: Beszámló a RADAR Ifjúsági Infrmációs és Tanácsadó Irda. évi működéséről Tisztelt Kulturális, Oktatási és Sprt Bizttság! A RADAR Ifjúsági

Részletesebben

LOGO-VIR Oktatási terv. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Kontrolling (vezetői információs) rendszer oktatási terve

LOGO-VIR Oktatási terv. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Kontrolling (vezetői információs) rendszer oktatási terve PMJVÖ Kntrlling (vezetői infrmációs) rendszer LOGO-VIR Oktatási terv Pécs Megyei Jgú Várs Önkrmányzata Kntrlling (vezetői infrmációs) rendszer ktatási terve Daten-Kntr Számítástechnikai Fejlesztő és Szlgáltató

Részletesebben

A legjobb találkozások gazdagabbá tesznek, ezért vagyunk mi. Toljuk a szekered!

A legjobb találkozások gazdagabbá tesznek, ezért vagyunk mi. Toljuk a szekered! A legjbb találkzásk gazdagabbá tesznek, ezért vagyunk mi. Tljuk a szekered! Tartalm Bemutatkzás 5 Szlgáltatás cégre szabva 7 Szlgáltatásaink 10 Munkaerő-közvetítés 14 Rövid- vagy hsszú távú munkaerő-kölcsönzés

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS &-3 ag/ 20/5 VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (1015 Budapest, Ostrm utca 23-25.; adószáma: 15775883-2- 41; MÁK pénzfrgalmi számlaszáma: 10032000-00300939-00000017,

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT ( módosításokkal egységes szerkezetben )

ALAPÍTÓ OKIRAT ( módosításokkal egységes szerkezetben ) ALAPÍTÓ OKIRAT ( módsításkkal egységes szerkezetben ) Amely abból a célból készült, hgy az 1. pntban megjelölt alapítók az 1959. évi IV. törvény a Plgári Törvénykönyv 74/A -a és a közhasznú szervezetekről

Részletesebben

Ö N K O R M Á N Y Z A T I V Á L A S Z T Á S I P R O G R A M 2 0 1 0-2 0 1 4

Ö N K O R M Á N Y Z A T I V Á L A S Z T Á S I P R O G R A M 2 0 1 0-2 0 1 4 Ö N K O R M Á N Y Z A T I V Á L A S Z T Á S I P R O G R A M 2 0 1 0-2 0 1 4 A plitikusnak az a dlga, hgy jövőképet vázljn fel és annak megvalósítását lehetővé is tegye. Nichlas Sarkzy Francia Köztársaság

Részletesebben

CERA, avagy hogyan lehet valaki minősített kockázatkezelő?

CERA, avagy hogyan lehet valaki minősített kockázatkezelő? CERA, avagy hgyan lehet valaki minősített kckázatkezelő? Diószeghy Zltán Aktuárius, ING XXIII. Altenburger Gyula Szimpózium 2013. május 30. Mi az ERM? Casualty Actuarial Sciety: Az Enterprise Risk Management

Részletesebben

A felnőttképzés tartalmi követelményei Tananyag

A felnőttképzés tartalmi követelményei Tananyag Szerzők: Dr. Szivi József előadásának anyagai alapján írta és szerkesztette dr. Lóth László Tvábbi közreműködők: Bartók Tamásné, Majr Ágnes, Medveczky Zsuzsanna Szakmai lektr: Jókai István dr. Lóth László

Részletesebben

Oktatási Hivatal. Az akkreditált tanfolyami képzések gyakorlati megvalósulásának és minőségbiztosítási eljárásainak vizsgálata 2013.03.01.

Oktatási Hivatal. Az akkreditált tanfolyami képzések gyakorlati megvalósulásának és minőségbiztosítási eljárásainak vizsgálata 2013.03.01. Oktatási Hivatal Tanulmány a pedagógus-tvábbképzések szervezéséhez, gyakrlati megvalósításáhz és minőségbiztsítási eljárásaival fglalkzó hazai szakirdalmból megismert jó gyakrlatkról és alternatívákról

Részletesebben

Visszajelzı anyag. Fıfolyamat-átvilágításról

Visszajelzı anyag. Fıfolyamat-átvilágításról Visszajelzı anyag Taksny Nagyközség Plgármesteri Hivatalának részére a Budapesti Kmmunikációs és Üzleti Fıiskla által készített Fıról Az átvilágítás idıtartama: 2009 április 1.- nvember 5. Készítette:

Részletesebben

A TÁMOP 3.1.7-11/2-2011-0413. Referencia intézmény az Őrségben projekt Szervezeti és Működési Szabályzata

A TÁMOP 3.1.7-11/2-2011-0413. Referencia intézmény az Őrségben projekt Szervezeti és Működési Szabályzata A TÁMOP 3.1.7-11/2-2011-0413. Referencia intézmény az Őrségben prjekt Szervezeti és Működési Szabályzata Érvényes: szerződéskötés ideje 2012. április 25-2012.któber 31. + fenntartási kötelezettség. 2012.

Részletesebben

Az igazság: A köznevelési törvény tervezetében számos, a felzárkóztatást, a valódi esélyegyenlőséget szolgáló intézkedés, elv található.

Az igazság: A köznevelési törvény tervezetében számos, a felzárkóztatást, a valódi esélyegyenlőséget szolgáló intézkedés, elv található. 8. rész Nem igaz, hgy a köznevelési törvény a középsztálynak kedvez, mint ahgyan az sem, hgy növeli a hátránys helyzetben nevelkedő gyermekek leszakadásának kckázatát. A köznevelési törvény tervezetében

Részletesebben

Kelt: 2010. november 29.

Kelt: 2010. november 29. Európai Repülésbiztnsági Ügynökség 2010. nv.29. AZ EURÓPAI REPÜLÉSBIZTONSÁGI ÜGYNÖKSÉG 06/2010. SZ. VÉLEMÉNYE Kelt: 2010. nvember 29. a légijárművek és repüléstechnikai termékek, alkatrészek és berendezések

Részletesebben

PAJKOS ÓVODA ESÉLYEGYENLŐSÉGI-, EGYENLŐ BÁNÁSMÓD PROGRAMJA

PAJKOS ÓVODA ESÉLYEGYENLŐSÉGI-, EGYENLŐ BÁNÁSMÓD PROGRAMJA PAJKOS ÓVODA ESÉLYEGYENLŐSÉGI-, EGYENLŐ BÁNÁSMÓD PROGRAMJA 1 Tartalmjegyzék Oldal I. Általáns szabályk 1. 1. A szabályzat célja 1. 2. A szabályzat hatálya 1. 3. Az esélyegyenlőség biztsítása, és az egyenlő

Részletesebben

Balassi Bálint Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola Móra Ferenc Tagiskola és Előkészítő Szakiskola. Pedagógiai Program

Balassi Bálint Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola Móra Ferenc Tagiskola és Előkészítő Szakiskola. Pedagógiai Program Balassi Bálint Általáns Iskla és Előkészítő Szakiskla Móra Ferenc Tagiskla és Előkészítő Szakiskla Pedagógiai Prgram Tartalm NEVELÉSI PROGRAM...4. 1. Az isklában flyó nevelő-ktató munka pedagógiai alapelvei,

Részletesebben

Babeş-Bolyai Tudományegyetem. Távoktatási Központ. Pszichológia és Neveléstudományok Kar. Tanító és Óvodapedagógus Szak.

Babeş-Bolyai Tudományegyetem. Távoktatási Központ. Pszichológia és Neveléstudományok Kar. Tanító és Óvodapedagógus Szak. Babeş-Blyai Tudmányegyetem Távktatási Közpnt Pszichlógia és Neveléstudmányk Kar Tanító és Óvdapedagógus Szak Tanulásmódszertan (Hatékny tanulási technikák) Tanulmányi útmutató I. félév dr. Barabási Tünde

Részletesebben

Esszédolgozat. Andrássy-Culmann Eszter. Havas Melinda. Thén Wanda

Esszédolgozat. Andrássy-Culmann Eszter. Havas Melinda. Thén Wanda Esszédlgzat Andrássy-Culmann Eszter Havas Melinda Thén Wanda Interjú Csern Billel! Kedves Csern Bill! Ez egy riprtdlgzat, amit szeretnénk veled elkészíteni, hiszen a történeted egy igazán emlékezetes esemény

Részletesebben

HOGYAN TUDUNK KIALAKÍTANI OLYAN ÉRTÉKESÍTÉSI OUTSOURCING RENDSZERT, AMELY VALÓBAN EREDMÉNYEKET HOZ ÉS CSÖKKENTI KÖLTSÉGEINKET?

HOGYAN TUDUNK KIALAKÍTANI OLYAN ÉRTÉKESÍTÉSI OUTSOURCING RENDSZERT, AMELY VALÓBAN EREDMÉNYEKET HOZ ÉS CSÖKKENTI KÖLTSÉGEINKET? HOGYAN TUDUNK KIALAKÍTANI OLYAN ÉRTÉKESÍTÉSI OUTSOURCING RENDSZERT, AMELY VALÓBAN EREDMÉNYEKET HOZ ÉS CSÖKKENTI KÖLTSÉGEINKET? Kiinduló pnt A gyakrlat azt mutatja, hgy ma már bármely iparágban, bármely

Részletesebben

Testületi ülés. 2015. február 25. Rendelet:1-2-ig. Határozat:4-15-ig

Testületi ülés. 2015. február 25. Rendelet:1-2-ig. Határozat:4-15-ig Testületi ülés 2015. február 25. Rendelet:1-2-ig Határzat:4-15-ig (0 Tartalmjegyzék Testületi ülés 1 Tartalmjegyzék 2 4/2015(11.25.)számú Határzat a napirend elfgadásáról 3 Beszámló a két ülés közötti

Részletesebben

Open Space konferencia. Beszámoló a második nap kiscsoportos megbeszéléseiről

Open Space konferencia. Beszámoló a második nap kiscsoportos megbeszéléseiről Országs Fglalkztatási Közhasznú Nnprfit Kft. FglalkztaTárs - Társ a fglalkztatásban kiemelt prjekt (TÁMOP-.4.7-2/-202-000) Open Space knferencia 203. június 25-27. Beszámló a másdik nap kiscsprts megbeszéléseiről

Részletesebben

Tartalom. Kedves Olvasó!

Tartalom. Kedves Olvasó! Zalai Kapcs Zalai Népfőisklai Egyesület Lapja 2005. 1. szám Marsvölgyi László FENYŐFA Kpgk az ablakn, zöld fenyő vagyk. Az egész családnak békés jónapt! Szép fenyőfa díszítsd a szbát, szép díszeket, szalncukrt,

Részletesebben

EGY ÉVTIZED AZ EGYÜTTNEVELÉS RENDSZERSZINTŰ TÁMOGATÁSÁBAN. KAPCSÁNÉ NÉMETI JÚLIA szakmai vezető

EGY ÉVTIZED AZ EGYÜTTNEVELÉS RENDSZERSZINTŰ TÁMOGATÁSÁBAN. KAPCSÁNÉ NÉMETI JÚLIA szakmai vezető EGY ÉVTIZED AZ EGYÜTTNEVELÉS RENDSZERSZINTŰ TÁMOGATÁSÁBAN KAPCSÁNÉ NÉMETI JÚLIA szakmai vezető 2004: A fejlesztés szakmai érvei szelektív az isklarendszerünk, az iskla nem képes csökkenteni a szci-öknómiai

Részletesebben

HÁZIREND. Hort, 2013. július 1.

HÁZIREND. Hort, 2013. július 1. HÁZIREND Hrt, 2013. július 1. Kedves Olvasó! Kérem Önt, hgy ezen Házirendet, mely a Hrti Szciális Ellátó Intézmény belső életének rendjét tartalmazza, szíveskedjen figyelmesen ellvasni, megismerni és lyan

Részletesebben

Az 50 éven felüli tartós munkanélküliek esélynövelő központi programja

Az 50 éven felüli tartós munkanélküliek esélynövelő központi programja Közpnti prgram az ötven év feletti munkanélküliek elhelyezkedésének elősegítésére 2004. decemberében a munkaügyi kirendeltségek 400 ezer munkanélkülit regisztráltak, közülük az 50 éven felüliek száma meghaladta

Részletesebben

Jogi és közigazgatási ismeretek I. tantárgy 54 óra. Kriminalisztika, kriminológia 8 óra

Jogi és közigazgatási ismeretek I. tantárgy 54 óra. Kriminalisztika, kriminológia 8 óra Jgi és közigazgatási ismeretek I. tantárgy 54 óra Kriminalisztika, kriminlógia 8 óra A kriminalisztika fgalma, tárgya, felsztása. A kriminalisztika fgalma: a bűncselekmények nymzásának, felderítésének

Részletesebben

Közbeszerzés zöldebben. Beszerzés és éghajlatvédelem. Kezdő tréning módszertani útmutató

Közbeszerzés zöldebben. Beszerzés és éghajlatvédelem. Kezdő tréning módszertani útmutató Közbeszerzés zöldebben Beszerzés és éghajlatvédelem Kezdő tréning módszertani útmutató A kiadvány a Green PrcA Green Public Prcurement in Eurpe Közbeszerzés zöldebben prjekt keretében készült az Intelligent

Részletesebben

Budapest F város XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzata Polgármesteri Hivatala. Partnerek intézményesített bevonása a döntéshozatalba

Budapest F város XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzata Polgármesteri Hivatala. Partnerek intézményesített bevonása a döntéshozatalba Budapest F várs XX. kerület Pesterzsébet Önkrmányzata Plgármesteri Hivatala Partnerek intézményesített bevnása a döntéshzatalba Budapest, 2009. július 31. IFUA Hrváth & Partners Kft. H-1119 Budapest Fehérvári

Részletesebben

SZERVEZETT KÉPZÉSEINK

SZERVEZETT KÉPZÉSEINK SZERVEZETT KÉPZÉSEINK Jelentkezési határidő: 2013. augusztus 23. Isklarendszerű, esti tagzats OKJ-s szakképzéseink telephelyenként: Tvábbi infrmáció és jelentkezés: Árpád-házi Szent Pirska Szakképző Iskla

Részletesebben

B szekció - szekcióleírás

B szekció - szekcióleírás B szekció - szekcióleírás Az alapvető képzéssel kapcslats tapasztalatk megsztása az új A2-esek személyével Felhívjuk lvasóink figyelmét, hgy az alábbi szekcióleírás a teljesség igénye nélkül kiragad néhány

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT AZ ASZÓDI JAVÍTÓINTÉZETBEN

TESTNEVELÉS ÉS SPORT AZ ASZÓDI JAVÍTÓINTÉZETBEN Módszertani Nap június. TESTNEVELÉS ÉS SPORT AZ ASZÓDI JAVÍTÓINTÉZETBEN A nrmál társadalmi környezetben élő gyerekek életkruknak megfelelő fejlődéséhez lelki, fizikai, bilógiai, értelmi a családi környezet,

Részletesebben

EURÓPA BRÓKERHÁZ ZRT. MEGFELELÉSI KÉRDŐÍV EURÓPA BRÓKERHÁZ BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Megfelelési kérdőív

EURÓPA BRÓKERHÁZ ZRT. MEGFELELÉSI KÉRDŐÍV EURÓPA BRÓKERHÁZ BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Megfelelési kérdőív Üzletszabályzat 6. sz. melléklete EURÓPA BRÓKERHÁZ BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Megfelelési kérdőív EURÓPA BRÓKERHÁZ ZRT. Oldal 1 Ügyfél neve: Ügyfélkód: Jelen kérdőív kifejezett

Részletesebben

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT A New West Kft. számára kiemelt fntsságú cél a www.newwest.hu látgatói által rendelkezésre bcsáttt személyes adatk védelme, a látgatók infrmációs önrendelkezési jgának biztsítása.

Részletesebben

A képzés célja. A képzés jellemzői

A képzés célja. A képzés jellemzői 1 Intézményvezetők felkészítése az intézményi önértékeléshez, a tanfelügyeleti ellenőrzéshez és a pedagógus-minősítéshez kapcslódó intézményvezetői feladatk ellátására A TÁMOP 3.1.15-14-2014-001 Köznevelési

Részletesebben

FALUVÁLLALAT FEJLESZTÉSI JAVASLAT ÉS MÓDSZETANI KÉZIKÖNYV

FALUVÁLLALAT FEJLESZTÉSI JAVASLAT ÉS MÓDSZETANI KÉZIKÖNYV FALUVÁLLALAT FEJLESZTÉSI JAVASLAT ÉS MÓDSZETANI KÉZIKÖNYV Milleflium Stratégia Kft. 2012 Tartalmjegyzék 1 Bevezetés... 4 2 Működő mdellek elemzése, értékelése... 5 2.1 Elemzés módszertana... 5 2.2 Elemzési

Részletesebben

Budapest F város XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzata Polgármesteri Hivatala

Budapest F város XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzata Polgármesteri Hivatala Budapest F várs XX. kerület Pesterzsébet Önkrmányzata Plgármesteri Hivatala A civil és a vállalkzói szférával kialakítható kapcslatk megszervezésének mechanizmusa Budapest, 2009. július 31. IFUA Hrváth

Részletesebben

Azaz az ember a szociális világ teremtője, viszonyainak formálója.

Azaz az ember a szociális világ teremtője, viszonyainak formálója. Takáts Péter: A TEREMTŐ EMBER Amikor kinézünk az ablakon egy természetes világot látunk, egy olyan világot, amit Isten teremtett. Ez a világ az ásványok, a növények és az állatok világa, ahol a természet

Részletesebben

A Kormány a szolidaritás és az öngondoskodás elveinek egyidejű érvényesítésére három csomagot javasol meghatározni.

A Kormány a szolidaritás és az öngondoskodás elveinek egyidejű érvényesítésére három csomagot javasol meghatározni. Miért kell csökkenteni a minisztériumk kiadásait? A takaréksságt az állam magán kezdi. Nincs még egy krmány, amely ilyen kmly megszrítást hajttt vlna végre a plitikán és az államn, mint a másdik Gyurcsány-krmány.

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Tisztelt Képviselőtársaim! Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a tvábbiakban: Áht.) előírásainak megfelelően elkészült a 2014.

Részletesebben

Tartalomjegyzék 1. A házirend célja, feladata 2. oldal 2. Tanulói kötelességek és jogok 4. oldal 3. A tanulók közösségei 6. oldal 4.

Tartalomjegyzék 1. A házirend célja, feladata 2. oldal 2. Tanulói kötelességek és jogok 4. oldal 3. A tanulók közösségei 6. oldal 4. 1 Tartalmjegyzék 1. A házirend célja, feladata 2. ldal 1.1. A házirend célja, feladata 2. ldal 1.2. A házirend hatálya 2. ldal 1.3. A házirend nyilvánssága 3. ldal 2. Tanulói kötelességek és jgk 4. ldal

Részletesebben

ALKALMASSÁGI ÉS MEGFELELÉSI KÉRDŐÍV Jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező személyek részére A 2007.évi CXXXVIII.

ALKALMASSÁGI ÉS MEGFELELÉSI KÉRDŐÍV Jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező személyek részére A 2007.évi CXXXVIII. ALKALMASSÁGI ÉS MEGFELELÉSI KÉRDŐÍV Jgi személyek és jgi személyiséggel nem rendelkező személyek részére A 2007.évi CXXXVIII. törvény alapján 1 Jelen kérdőív a befektetési vállalkzáskról és az árutőzsdei

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL SZOCIÁLIS ÉS GYÁMHIVATALA. Tisztelt Jegyző Asszony/Tisztelt Jegyző Úr!

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL SZOCIÁLIS ÉS GYÁMHIVATALA. Tisztelt Jegyző Asszony/Tisztelt Jegyző Úr! KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL SZOCIÁLIS ÉS GYÁMHIVATALA Ügyszám: 09/101-1/2011. Ügyintéző: Körtvélyfáyné dr. Sztán Kinga Elérhetőség: 34/515-185 Tárgy: Tájékztatás jgszabály módsításról Valamennyi

Részletesebben

A kis- és középvállalkozások folyamatosan keresik azokat a lehetőségeket és megoldásokat, melyekkel erősíthetik, vagy javíthatják piaci pozíciójukat.

A kis- és középvállalkozások folyamatosan keresik azokat a lehetőségeket és megoldásokat, melyekkel erősíthetik, vagy javíthatják piaci pozíciójukat. A kis- és középvállalkzásk flyamatsan keresik azkat a lehetőségeket és megldáskat, melyekkel erősíthetik, vagy javíthatják piaci pzíciójukat. A hagymánys termékközpntú szemlélet helyett ma egyre inkább

Részletesebben

MUNKACSOPORT BESZÁMOLÓK Programfelelősök: Kristóf Róbert (r.kristof@chello.hu), Pálmai Ildikó (palmaii@freestart.hu)

MUNKACSOPORT BESZÁMOLÓK Programfelelősök: Kristóf Róbert (r.kristof@chello.hu), Pálmai Ildikó (palmaii@freestart.hu) MUNKACSOPORT BESZÁMOLÓK Prgramfelelősök: Kristóf Róbert (r.kristf@chell.hu), Pálmai Ildikó (palmaii@freestart.hu) 1. CSALÁD-MUNKACSOPORT Munkacsprt vezetője: dr. Harangzó Judit (harangz@psych.ste.hu) CÉLCSOPORT:

Részletesebben

5. fejezet: Funkcióelemzési szakasz, a funkcióteljesítés vizsgálata. Fodor Árpád: A munkás, de csodálatos értékelemzés

5. fejezet: Funkcióelemzési szakasz, a funkcióteljesítés vizsgálata. Fodor Árpád: A munkás, de csodálatos értékelemzés Fdr Árpád: A munkás, de csdálats értékelemzés 5. fejezet: Funkcióelemzési szakasz, a funkcióteljesítés vizsgálata Tartalmjegyzék Funkcióteljesítés (minőség) vizsgálata... 3 1. Funkcióteljesítés bírálat

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Petőfi Sándr Általáns Iskla és Alapfkú Művészetktatási Intézmény Példányszám: 9400 Sprn, Halász u. 25. Fax/Tel.: 99/510 246 Módsítás: TARTALOM TARTALOM...2 1. BEVEZETÉS...3 2. MINŐSÉGPOLITIKA...8 2. 1.

Részletesebben

Mottóm erre az évre: urban-eve.hu Minden jog fenntartva!

Mottóm erre az évre: urban-eve.hu Minden jog fenntartva! Mttóm erre az évre: urban-eve.hu Minden jg fenntartva! E napló tulajdnsa Nevem: Lakcímem: Telefnszámm: _ E mail címem: Ezt kell rólam tudni 2015 ben leszek éves. Kedvenc színem a. Kedvenc könyvem:. Kedvenc

Részletesebben

MIRE KELL ÜGYELNI A SZAKDOLGOZAT ÖSSZEÁLLÍTÁSAKOR (Ismertető Bodó Barna)

MIRE KELL ÜGYELNI A SZAKDOLGOZAT ÖSSZEÁLLÍTÁSAKOR (Ismertető Bodó Barna) MIRE KELL ÜGYELNI A SZAKDOLGOZAT ÖSSZEÁLLÍTÁSAKOR (Ismertető Bdó Barna) Ütemterv segédlet a dlgzat összeállításáhz 1. Kutatási/elemzési terv beadási határideje: 5-8 ldal Irdalmgyűjtés (cédulázás) flyamatsan

Részletesebben

Alapy Gáspár Szakiskola, Szakközépiskola és Kollégium PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

Alapy Gáspár Szakiskola, Szakközépiskola és Kollégium PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Alapy Gáspár Szakiskla, Szakközépiskla és Kllégium PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Tartalm Bevezetés 4 Jgszabályi háttér 4 Küldetésnyilatkzat 5 1.1. Az isklában flyó nevelő és ktató munka céljai, feladatai, eszközei,

Részletesebben

Pedagógiai Program Pädagogisches Programm 2014. Helyi tanterv. Lokaler Lehrplan

Pedagógiai Program Pädagogisches Programm 2014. Helyi tanterv. Lokaler Lehrplan Gyulai Implm József Általáns Iskla Gyulaer Allgemeinbildende Grundschule vn Jsef Implm 5700 Gyula, Béke sgt. 49. www.gyaki.hu/implm implm@gyaki.hu Pedagógiai Prgram Pädaggisches Prgramm 2014 Lkaler Lehrplan

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ISKOLA ECSER OM- azonosító: 032 496 2233 Ecser, Rákóczi u. 1-3. Tel/Fax: 06-29- 335-164; e-mail: iskola@ecser.hu PEDAGÓGIAI PROGRAM

ÁLTALÁNOS ISKOLA ECSER OM- azonosító: 032 496 2233 Ecser, Rákóczi u. 1-3. Tel/Fax: 06-29- 335-164; e-mail: iskola@ecser.hu PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁLTALÁNOS ISKOLA ECSER OM- aznsító: 032 496 2233 Ecser, Rákóczi u. 1-3. Tel/Fax: 06-29- 335-164; e-mail: iskla@ecser.hu PEDAGÓGIAI PROGRAM 2010 A GYERMEKKOR SORÁN MINDIG VAN EGY PILLANAT, AMIKOR KINYÍLIK

Részletesebben

Közbeszerzés zöldebben. Beszerzés és éghajlatvédelem. Haladó tréning módszertani útmutató

Közbeszerzés zöldebben. Beszerzés és éghajlatvédelem. Haladó tréning módszertani útmutató Közbeszerzés zöldebben Beszerzés és éghajlatvédelem Haladó tréning módszertani útmutató 1 A kiadvány a Green PrcA Green Public Prcurement in Eurpe Közbeszerzés zöldebben prjekt keretében készült az Intelligent

Részletesebben

Budapest Főváros X. Kőbányai Önkormányzat Kékvirág Óvoda Házirendje. Kőbányai Önkormányzat Kékvirág Óvoda

Budapest Főváros X. Kőbányai Önkormányzat Kékvirág Óvoda Házirendje. Kőbányai Önkormányzat Kékvirág Óvoda Budapest Fővárs X. Kőbányai Önkrmányzat Kékvirág Óvda Házirendje Bevezetés: Az intézmény neve: Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Kékvirág Óvda Székhelye, címe: 1107 Budapest X. Kékvirág u.

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR KOMMUNIKÁCIÓ ÉS MÉDIATUDOMÁNY SZAK

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR KOMMUNIKÁCIÓ ÉS MÉDIATUDOMÁNY SZAK BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR KOMMUNIKÁCIÓ ÉS MÉDIATUDOMÁNY SZAK Nappali tagzat Reginális kapcslatk és pályázati kmmunikátr szakirány STAKEHOLDER-MENEDZSMENT VESZPRÉM VÁROS FEJLESZTÉSI

Részletesebben

Kérem a Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat elfogadására.

Kérem a Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat elfogadására. BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLET ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Készült a Képviselő-testület 2014. szeptember 10-i ülésére Készítette: dr. Kzma Enikő alplgármesteri jgi referens Tárgy: Tájékztató a XIV. kerületi

Részletesebben

Budapest XIII., Röppentyű u. 53. Telefon: +36 70 426-7070

Budapest XIII., Röppentyű u. 53. Telefon: +36 70 426-7070 Kedves Vásárló! Köszönjük hgy a LRP H4 Gravit Micr quadrkptert választtta. Az LRP H4 Gravit Micr egy előre összeszerelt, 2,4GHz-es frekvencián kmmunikáló rádió távirányítású quadrkpter. A Gravit külső

Részletesebben

Általános Üzleti Feltételek - Könyvelési szolgáltatás B-Top cégcsoport

Általános Üzleti Feltételek - Könyvelési szolgáltatás B-Top cégcsoport Általáns Üzleti Feltételek - Könyvelési szlgáltatás B-Tp cégcsprt A jelen Általáns Üzleti Feltételek a B-Tp cégcsprt által nyújttt könyvelési (könyvviteli, könyvvezetési) szlgáltatáskra vnatkznak, függetlenül

Részletesebben

ALKALMASSÁGI ÉS MEGFELELÉSI KÉRDŐÍV Természetes személyek részére A 2007.évi CXXXVIII. törvény alapján

ALKALMASSÁGI ÉS MEGFELELÉSI KÉRDŐÍV Természetes személyek részére A 2007.évi CXXXVIII. törvény alapján ALKALMASSÁGI ÉS MEGFELELÉSI KÉRDŐÍV Természetes személyek részére A 2007.évi CXXXVIII. törvény alapján 1 Jelen kérdőív a befektetési vállalkzáskról és az árutőzsdei szlgáltatókról, valamint az általuk

Részletesebben

Zalakaros VÁROS IFJÚSÁGI KONCEPCIÓJA

Zalakaros VÁROS IFJÚSÁGI KONCEPCIÓJA Zalakars VÁROS IFJÚSÁGI KONCEPCIÓJA Bevezető Várs Önkrmányzata a felnövekvő generációk társadalmi beilleszkedése érdekében kiemelt fntsságúnak tartja a család és az iskla működési feltételeinek legptimálisabb

Részletesebben

HUMÁNERŐFORRÁS- MENEDZSMENT LEONARDO DA VINCI INNOVÁCIÓTRANSZFER

HUMÁNERŐFORRÁS- MENEDZSMENT LEONARDO DA VINCI INNOVÁCIÓTRANSZFER LEONARDO DA VINCI INNOVÁCIÓTRANSZFER HUMÁNERŐFORRÁS- MENEDZSMENT Az Európai Bizttság támgatást nyújttt ennek a prjektnek a költségeihez. Ez a kiadvány (közlemény) a szerző nézeteit tükrözi, és az Európai

Részletesebben