Skalárszorzat, norma, szög, távolság. Dr. Takách Géza NyME FMK Informatikai Intézet takach/ 2005.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Skalárszorzat, norma, szög, távolság. Dr. Takách Géza NyME FMK Informatikai Intézet takach@inf.nyme.hu http://inf.nyme.hu/ takach/ 2005."

Átírás

1 1 Diszkrét matematika II., 4. el adás Skalárszorzat, norma, szög, távolság Dr. Takách Géza NyME FMK Informatikai Intézet takach/ március 1 A téma jelent sége Ha valamiféle geometriát szeretnénk értelmezni a vektorainkon vagy pontjainkon, akkor nem elég egy vektortér, kell valamilyen skalárszorzatot is rögzítenünk. Nem mindig a standard skalárszorzat felel meg a céljainknak. Néha nem is egy skalárszorzatból indulunk ki, csak valamilyen módon távolságot deniálunk. A távolságfogalomnak nagy szerepe van a hibajavító ill. hibajelz kódolásoknál. Ott szokás két egyenl hosszú bitsorozat távolságán az eltér bitek számát érteni. Ekkor ha bármely két lehetséges elküldött üzenet távolsága legalább d, akkor a címzett észlel minden olyan hibát, amikor legfeljebb d 1 bit sérül meg. S t, ki is tud javítani minden olyan hibát, ahol d=2-nél kevesebb bit sérül meg! Gyakorlati célok Ezen el adáson, és a hozzá kapcsolódó gyakorlaton való aktív részvétellel Ön képes lesz az n-komponens valós vektorok körében kiszámolni egy vektor hosszát, két vektor szögét és két pont távolságát akár a standard, akár valamely szendvicsmátrixszal adott skalárszorzat esetén; ellen rizni, hogy egy véges halmazon adott kétváltozós függvény vajon távolságfüggvénynek tekinthet -e; úgy megadni egy függvényt egy véges halmazon, hogy az távolságfüggyvény legyen és el re megadott értékeket vegyen fel; Elméleti, fogalmi célok Ezen el adáson, és a hozzá kapcsolódó gyakorlaton való aktív részvétellel Ön megérti a skalárszorzatból származtatott norma és távolságfogalmat; megérti, hogy más skalárszorzathoz más norma ill. távolság tartozik; tudatára ébred, hogy nem egzotikus módon is megadható távolságfüggvény, és hogy ennek esetleg semmi köze nincs skalárszorzathoz. Szükséges fogalmak és módszerek korábbról vektortér, bázis; középiskolás skalárszorzat-fogalom; bilineáris függvény, szimmetria, denitség; Gram-Schmidt ortoganalizáció;

2 Euklideszi terek 2 Deníció. A skalárszorzat szimmetrikus, pozitív denit bilineáris függvény: x z = z x; (x + y) z = x z + y z; (x) z = (x z); x 6= 0! x x > 0: Deníció. Euklideszi téren skalárszorzattal ellátott vektorteret értünk. Norma Euklideszi terekben Deníció. Egy Euklideszi térben egy x vektor hosszán (normáján, abszolút értékén) az jjxjj p = x x számot értjük. Tétel. A hossz az alábbi tulajdonságokkal rendelkezik: (N1) jjxjj 0 és jjxjj = 0, x = 0; (N2) jjxjj = jj jjxjj; (N3) jjx + zjj jjxjj + jjzjj. Bizonyítás. (N1) (és egyben a deníció jósága) a skalárszorzat pozitív deinitségén múlik. (N2) a skalárszorzat homogenitásán múlik. (N3) kés bb. Szögfogalom Euklideszi terekben } Láttuk, hogy ha van skalárszorzat, akkor van mer legességfogalom. A norma segítségével szögfogalmat is deniálunk. A motiváció a skalárszorzat középiskolás deníciója: x z = jjxjj jjzjj cos : Deníció. Egy Euklideszi tér x; z 6= 0 vektorai által közbezárt szögön azt a 0 szöget értjük, amelyre cos = x z jjxjj jjzjj : A denició helyessége következik a kés bb következ CSB-egyenl tlenségb l. Ortonormált bázis Deníció. Az e 1 ; : : : ; e n vektorok ortonormált rendszert alkotnak, ha e i e j = ij (Kronecker-delta). Azaz minden vektor hossza egy, és a vektorok páronként mer legesek. Ha az e i vektorok egyben bázist is alkotnak, akkor ortonormált bázisról beszélünk. A Gram-Schmidt ortogonalizációval kaphatunk ortonormált bázist egy tetsz leges bázisból kiindulva. Normált terek Tegyük fel, hogy egy olyan vektortérben vagyunk, amely nem rendelkezik skalárszorzattal. Ekkor is adható értelmes hosszfogalom a hossz Euklideszi térbeli hossz tulajdonságai alapján. Deníció. Egy valós vektorteret normált térnek nevezünk, ha értelmezve van rajta egy jj jj : V! R norma, amely rendelkezik az alábbi tulajdonságokkal:

3 3 (N1) jjxjj 0 és jjxjj = 0, x = 0; (N2) jjxjj = jj jjxjj; (N3) jjx + zjj jjxjj + jjzjj. Minden Euklideszi tér normált, de fordítva nem feltétlenül. Távolságfogalom normált terekben Ahogyan a skalárszorzatból normát értelmeztünk, a normából megalkotjuk a távolságfogalmat. Így minden normált térben, speciálisan Euklideszi terekben is beszélhetünk távolságról. Deníció. Egy normált térben az x és z pont távolságán az r(x; z) = jjx zjj számot értjük. Tétel. A távolság rendelkezik az alábbi tulajdonságokkal (M1) r(x; z) 0 és és r(x; z) = 0, x = z; (M2) r(x; z) = r(z; x); (M3) r(x; z) r(x; y) + r(y; z). Bizonyítás. Mindegyik tulajdonság következik az azonos számú (N) tulajdonságból. } Metrikus terek Tegyük fel, hogy egy olyan vektortérben vagyunk, amely nem rendelkezik normafogalommal. Ekkor is adható értelmes távolságfogalom a norma normált térbeli tulajdonságai alapján. Deníció. Egy H halmazt metrikus térnek nevezünk, ha értelmezve van rajta egy H H! R távolság (metrika), amely rendelkezik az alábbi tulajdonságokkal: (M1) r(x; z) 0 és és r(x; z) = 0, x = z; (M2) r(x; z) = r(z; x); (M3) r(x; z) r(x; y) + r(y; z). Minden normált tér egyben metrikus tér is, de fordítva nem. Tétel. (Cauchy-Schwarz-Bunyakovszkij-egyenl tlenség) Egy Euklideszi tér bármely x és z vektorára fenáll az jx zj jjxjj jjzjj egyenl tlenség. Egyenl ség pontosan akkor teljesül, ha x és z lineárisan összefügg ek. Bizonyítás. A két oldalt egy ortonormál bázis szerinti koordinátákkal felírva, és négyzetre emelve a következ lesz: Átrendezve: (x 1 z 1 + : : : + x n z n ) 2 (x : : : + x2 n )(z2 1 + : : : + z2 n ): X 0 (x i z j x j z i ) 2 : ii<jn Ez a négyzetösszeg nemnegatív, és pontosan akkor nulla, ha x és z koordinátái arányosak, azaz egymás konstansszorosai. }

4 Következmények 4 Az (N3) Háromszög-egyenl tlenség igazolása. Az jjx + zjj jjxjj + jjzjj összefüggést kell igazolni. Négyzetre emelve: (x + z) (x + z) (x x + z z) 2 jjxjj x z + jjzjj 2 jjxjj 2 + 2jjxjj jjzjj + jjzjj 2 x z jjxjj jjzjj Ez pedig következik a CSB-egyenl tlenségb l. } A CSB-egyenl tlenségb l az is következik, hogy a szögfogalom jól értelmezett, hisz a jobb oldallal végigosztva kapjuk, hogy j cos j 1. Mivel a cos függvény bijektíven képezi le a [0; ] intervallumot a [ 1; 1] intervallumra, így a két vektor szöge egyértelm en deniált. Összefoglalás Az el adás elején deniáltuk a skalárszoratot ill. az Euklideszi tereket. A skalárszorzatból norma- és szögfogalmat származtattunk. Az Euklideszi terek normájának legfontosabb tulajdonságait axiómának tekintve értelmeztük a normált vektortér fogalmát, és csupán ezekb l származtattuk a távolságfogalmat. Hasonlóan az el z elvhez, a normált terek távolságfüggvényének legfontosabb tulajdonságait axiómának tekintve értelmeztük a metrikus tér fogalmát. A metrikus terekben már nem követeltünk meg vektortérstruktúrát, csupán a tér pontnak nevezett elemeinek kell tudnunk a távolságát. A származtatáskor a kiindulási tér tulajdonságai implikálják a származtatott tér megfelel tulajdonságait. Az egyetlen nehézséget a normára vonatkozó háromszög-egyenl tlenség jelentette, amit a CSB-egyenl tlenségb l vezettünk le. Ellen rz kérdések 1. Mit értünk azon, hogy a skalárszorzat pozitív denit? 2. Hogyan deniáljuk a normát illetve a szöget Euklideszi terekben? 3. Mit értünk ortonormált bázison és milyen vektorterekben van értelme err l beszélni? 4. Mondja ki a távolságaxiómákat! 5. Hogyan szól a CSB-egyenl tlenség, és hol használjuk?

5 M veletigény a lineáris algebrai számításokban 5 A lineáris algebrai tanulmányaink végén ismételjük át a legfontosabb feladatokat, és adjuk meg m veletigényüket. A m veletigény számításakor a szorzások számát gyeljük az input méretének függvényében, mert a szorzás végrehajtása számítógépen ugyanúgy nagyságrenddel nagyobb ideig tart, mintha papíron végeznénk el. 1. Egyenletrendszer megoldása Jordan-eliminációval. 2. Egyenletrendszer megoldása Gauss-eliminációval. 3. Determinánsszámítás deníció szerint. 4. Determinánsszámítás eliminációval. 5. Determinánsszámítás kifejtési tétellel. 6. Mátrixok szorzása. 7. Mátroxok invertálása el jeles aldeterminánsokkal. 8. Mátrixok invertálása eliminációval. 9. Egyenletrendszer magoldása Cramer-szabállyal. 10. Függetlenség eldöntése. 11. Rang számítása. 12. Lineáris leképezés végrehajtása mátrixszorzással. 13. Mátrixok regularitásának eldöntése. 14. Sajátértékek kiszámítása. 15. Egy sajátértékhez tartozó sajátvektorok meghatározása. 16. Bilineáris függvények végrehajtása. 17. Egy bilineáris függvényre vonatkozóan ortogonális bázis keresése. 18. Kvadratikus alakba helyettesítés. 19. Kvadratikus alakdenitségének eldöntése ortogonalizációval. 20. Kvadratikus alakdenitségének eldöntése eliminációval. 21. Kvadratikus alak denitségének eldöntése f minorokkal.

Diszkrét matematika II., 1. el adás. Lineáris leképezések

Diszkrét matematika II., 1. el adás. Lineáris leképezések 1 Diszkrét matematika II., 1. el adás Lineáris leképezések Dr. Takách Géza NyME FMK Informatikai Intézet takach@inf.nyme.hu http://inf.nyme.hu/ takach/ 2005. február 6 Gyakorlati célok Ezen el adáson,

Részletesebben

KALKULUS II. PÉLDATÁR

KALKULUS II. PÉLDATÁR Lajkó Károly KALKULUS II. PÉLDATÁR mobidiák könyvtár Lajkó Károly KALKULUS II. PÉLDATÁR mobidiák könyvtár SOROZATSZERKESZTŽ Fazekas István Lajkó Károly KALKULUS II. PÉLDATÁR Programozó és programtervez

Részletesebben

OPERÁCIÓKUTATÁS. No. 2. Komáromi Éva LINEÁRIS PROGRAMOZAS

OPERÁCIÓKUTATÁS. No. 2. Komáromi Éva LINEÁRIS PROGRAMOZAS OPERÁCIÓKUTATÁS No. 2. Komáromi Éva LINEÁRIS PROGRAMOZAS Budapest 2002 Komáromi Éva: LINEÁRIS PROGRAMOZÁS OPERÁCIÓKUTATÁS No.2 Megjelenik az FKFP 0231 Program támogatásával a Budapesti Közgazdaságtudományi

Részletesebben

5. Lineáris rendszerek

5. Lineáris rendszerek 66 MAM43A előadásjegyzet, 2008/2009 5 Lineáris rendszerek 5 Lineáris algebrai előismeretek Tekintsük az a x + a 2 x 2 = b 5 a 2 x + a 22 x 2 = b 2 52 lineáris egyenletrendszert Az egyenletben szereplő

Részletesebben

Euler kör/út: olyan zárt/nem feltétlenül zárt élsorozat, amely a gráf minden élét pontosan egyszer tartalmazza

Euler kör/út: olyan zárt/nem feltétlenül zárt élsorozat, amely a gráf minden élét pontosan egyszer tartalmazza 1) Euler körök és utak, ezek létezésének szükséges és elégséges feltétele. Hamilton körök és utak. Szükséges feltétel Hamilton kör/út létezésére. Elégséges feltételek: Dirac, és Ore tétele. Euler kör/út:

Részletesebben

LÁNG CSABÁNÉ TELJES INDUKCIÓ, LOGIKA, HALMAZOK, RELÁCIÓK, FÜGGVÉNYEK. Példák és feladatok

LÁNG CSABÁNÉ TELJES INDUKCIÓ, LOGIKA, HALMAZOK, RELÁCIÓK, FÜGGVÉNYEK. Példák és feladatok LÁNG CSABÁNÉ TELJES INDUKCIÓ, LOGIKA, HALMAZOK, RELÁCIÓK, FÜGGVÉNYEK Példák és feladatok Lektorálta: Czirbusz Sándor c Láng Csabáné, 2010 ELTE IK Budapest 20101020 1. kiadás Tartalomjegyzék 1. Bevezetés...............................

Részletesebben

KOVÁCS BÉLA, MATEMATIKA I.

KOVÁCS BÉLA, MATEMATIKA I. KOVÁCS BÉLA MATEmATIkA I 6 VI KOmPLEX SZÁmOk 1 A komplex SZÁmOk HALmAZA A komplex számok olyan halmazt alkotnak amelyekben elvégezhető az összeadás és a szorzás azaz két komplex szám összege és szorzata

Részletesebben

Tudományos Diákköri Dolgozat

Tudományos Diákköri Dolgozat Tudományos Diákköri Dolgozat GÁSPÁR MERSE ELŽD VÉGTELEN ELLENÁLLÁSHÁLÓZATOK SZÁMÍTÁSA Témavezet k: Cserti József Dávid Gyula Eötvös Loránd Tudományegyetem Budapest,. október 3. Tartalomjegyzék El szó 3.

Részletesebben

Kockázati modellek (VaR és cvar)

Kockázati modellek (VaR és cvar) Kockázati modellek (VaR és cvar) BSc Szakdolgozat Írta: Kutas Éva Matematika BSc Alkalmazott matematikus szakirány Témavezet Mádi-Nagy Gergely egyetemi adjunktus Operációkutatási Tanszék Eötvös Loránd

Részletesebben

Szakdolgozat. Készítette: Csuka Anita. Témavezető: Besenyei Ádám, adjunktus

Szakdolgozat. Készítette: Csuka Anita. Témavezető: Besenyei Ádám, adjunktus Az szám Szakdolgozat Készítette: Csuka Anita Matematika Bsc, matematikai elemző szakirány Témavezető: Besenyei Ádám, adjunktus ELTE TTK, Alkalmazott Analízis és Számításmatematikai Tanszék Eötvös Loránd

Részletesebben

feltételek esetén is definiálják, tehát olyan esetekben is, amikor a hagyományos, a

feltételek esetén is definiálják, tehát olyan esetekben is, amikor a hagyományos, a A Valószínűségszámítás II. előadássorozat hatodik témája. ELTÉTELES VALÓSZÍNŰSÉG ÉS ELTÉTELES VÁRHATÓ ÉRTÉK A feltételes valószínűség és feltételes várható érték fogalmát nulla valószínűséggel bekövetkező

Részletesebben

Komplex számok algebrai alakja

Komplex számok algebrai alakja Komplex számok algebrai alakja Lukács Antal 015. február 8. 1. Alapfeladatok 1. Feladat: Legyen z 1 + 3i és z 5 4i! Határozzuk meg az alábbiakat! (a) z 1 + z (b) 3z z 1 (c) z 1 z (d) Re(i z 1 ) (e) Im(z

Részletesebben

First Prev Next Last Go Back Full Screen Close Quit. Komplex számok (2)

First Prev Next Last Go Back Full Screen Close Quit. Komplex számok (2) 2. előadás Komplex számok (2) 1. A a + bi (a, b) kölcsönösen egyértelmű megfeleltetés lehetővé teszi, hogy a komplex számokat a sík pontjaival, illetve helyvektoraival ábrázoljuk. A derékszögű koordináta

Részletesebben

P, NP, NP-C, NP-hard, UP, RP, NC, RNC

P, NP, NP-C, NP-hard, UP, RP, NC, RNC P, NP, NP-C, NP-hard, UP, RP, NC, RNC 1 Az eddig vizsgált algoritmusok csaknem valamennyien polinomiális idejuek, azaz n méretu bemeneten futási idejük a legrosszabb esetben is O(n k ), valamely k konstanssal.

Részletesebben

Számsorozatok (1) First Prev Next Last Go Back Full Screen Close Quit

Számsorozatok (1) First Prev Next Last Go Back Full Screen Close Quit Számsorozatok (1) First Prev Next Last Go Back Full Screen Close Quit 1. Valós számsorozaton valós számok meghatározott sorrendű végtelen listáját értjük. A hangsúly az egymásután következés rendjén van.

Részletesebben

Geometria 1 normál szint

Geometria 1 normál szint Geometria 1 normál szint Naszódi Márton nmarci@math.elte.hu www.math.elte.hu/ nmarci ELTE TTK Geometriai Tsz. Budapest Geometria 1 p.1/4 Vizsga 1. Írásban, 90 perc. 2. Index nélkül nem lehet vizsgázni!

Részletesebben

Tudománynépszer sít és szakmai el adások középiskolásoknak

Tudománynépszer sít és szakmai el adások középiskolásoknak Tudománynépszer sít és szakmai el adások középiskolásoknak Bessenyei Mihály: Mozaikok matematikus módra Bertrand Russel, a híres matematikus-lozófus szerint a matematika nemcsak igazság, hanem fennkölt

Részletesebben

13. Trigonometria II.

13. Trigonometria II. Trigonometria II I Elméleti összefoglaló Tetszőleges α szög szinusza a koordinátasíkon az i vektortól az óramutató járásával ellentétes irányban α szöggel elforgatott e egységvektor második koordinátája

Részletesebben

4. Számelmélet, számrendszerek

4. Számelmélet, számrendszerek I. Elméleti összefoglaló A maradékos osztás tétele: 4. Számelmélet, számrendszerek Legyen a tetszőleges, b pedig nullától különböző egész szám. Ekkor léteznek olyan, egyértelműen meghatározott q és r egész

Részletesebben

1. A komplex számok definíciója

1. A komplex számok definíciója 1. A komplex számok definíciója A számkör bővítése Tétel Nincs olyan n természetes szám, melyre n + 3 = 1. Bizonyítás Ha n természetes szám, akkor n+3 3. Ezért bevezettük a negatív számokat, közöttük van

Részletesebben

k=1 k=1 találhatjuk meg, hogy az adott feltétel mellett az empirikus eloszlás ennek az eloszlásnak

k=1 k=1 találhatjuk meg, hogy az adott feltétel mellett az empirikus eloszlás ennek az eloszlásnak Nagy eltérések elmélete. A Szanov tétel. Egy előző feladatsorban, a Nagy eltérések elmélete; Független valós értékű valószínűségi változók feladatsorban annak az eseménynek a valószínűségét vizsgáltuk,

Részletesebben

6. előadás Környezetfüggetlen nyelvtanok/1.

6. előadás Környezetfüggetlen nyelvtanok/1. 6. előadás Környezetfüggetlen nyelvtanok/1. Dr. Kallós Gábor 2013 2014 1 Tartalom Bevezetés CF nyelv példák Nyelvek és nyelvtanok egy- és többértelműsége Bal- és jobboldali levezetések Levezetési fák A

Részletesebben

véletlen vektorokból álló sorozatok, amelyeknek a kovariancia mátrixai

véletlen vektorokból álló sorozatok, amelyeknek a kovariancia mátrixai 1. A probléma megfogalmazása. KÁLMÁN-FÉLE SZŰRŐK E jegyzet témája az úgynevezett Kálmán-féle szűrők vizsgálata. A feladat a következő. Adott egy x(0),x(1),..., több változós (együttesen) normális, más

Részletesebben

Fourier-sorok. néhány esetben eltérhetnek az előadáson alkalmazottaktól. Vizsgán. k=1. 1 k = j.

Fourier-sorok. néhány esetben eltérhetnek az előadáson alkalmazottaktól. Vizsgán. k=1. 1 k = j. Fourier-sorok Bevezetés. Az alábbi anyag a vizsgára való felkészülés segítése céljából készült. Az alkalmazott jelölések vagy bizonyítás részletek néhány esetben eltérhetnek az előadáson alkalmazottaktól.

Részletesebben

Matematikai statisztikai elemzések 5.

Matematikai statisztikai elemzések 5. Matematikai statisztikai elemzések 5. Kapcsolatvizsgálat: asszociáció, vegyes kapcsolat, korrelációszámítás. Varianciaanalízis Prof. Dr. Závoti, József Matematikai statisztikai elemzések 5.: Kapcsolatvizsgálat:

Részletesebben

Kezdők és Haladók (I., II. és III. kategória)

Kezdők és Haladók (I., II. és III. kategória) ARANY DÁNIEL MATEMATIKAI TANULÓVERSENY 013/014-ES TANÉV Kezdők és Haladók (I., II. és III. kategória) Feladatok és megoldások A verseny az NTP-TV-13-0068 azonosító számú pályázat alapján a Nemzeti Tehetség

Részletesebben

Brósch Zoltán (Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma) Számelmélet I.

Brósch Zoltán (Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma) Számelmélet I. Számelmélet I. DEFINÍCIÓ: (Osztó, többszörös) Ha egy a szám felírható egy b szám és egy másik egész szám szorzataként, akkor a b számot az a osztójának, az a számot a b többszörösének nevezzük. Megjegyzés:

Részletesebben

Berzsenyi Dániel Gimnázium. Matematika helyi tanterv Fizika tagozat 9-12. évfolyam

Berzsenyi Dániel Gimnázium. Matematika helyi tanterv Fizika tagozat 9-12. évfolyam Általános szerkezet Berzsenyi Dániel Gimnázium Matematika helyi tanterv Fizika tagozat 9-12. évfolyam Cél: az emelt szintű érettségi követelményekben szereplő tananyag megtanítása, néhány részen kiegészítve

Részletesebben

Operációkutatás. 4. konzultáció: Szállítási feladat. A feladat LP modellje

Operációkutatás. 4. konzultáció: Szállítási feladat. A feladat LP modellje Operációkutatás 1 NYME KTK, gazdálkodás szak, levelező alapképzés 2002/2003. tanév, II. évf. 2.félév Előadó: Dr. Takách Géza NyME FMK Információ Technológia Tanszék 9400 Sopron, Bajcsy Zs. u. 9. GT fszt.

Részletesebben

MATEMATIKA II. FELADATGY JTEMÉNY

MATEMATIKA II. FELADATGY JTEMÉNY MATEMATIKA II. FELADATGY JTEMÉNY KÉZI CSABA Date: today. KÉZI CSABA ELŽSZÓ Ez a feladatgy jtemény a Debreceni Egyetem M szaki Karának Matematika II. tantárgyának tematikájához szorosan illeszkedik. Célja

Részletesebben