Hátrányos helyzetû gyermekek integrált fejlesztése 2006.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Hátrányos helyzetû gyermekek integrált fejlesztése 2006."

Átírás

1 Körzeti KözoktatK zoktatási Intézm zmény DARÁNY Hátrányos helyzetû gyermekek integrált fejlesztése se Készítette: Radics József

2 A természeti környezetk A Duna Dráva Nemzeti Park környezetk rnyezetében, varázslatosan szép p tájon t élünk. Rendkívül l gazdag a táj t j növényn ny- és állatvilága. Az iskola mellett fekszik az országos hírűh Ősborókás.

3 Környezetünknk A KKI Általános Iskolája öt dráva va-menti kistelepülés s beiskolázási si körzete Darány székhellyel. Darány Istvándi Drávatam vatamási Drávag vagárdony Kastélyosdomb lyosdombó lakos, ebből l 24% cigány, lakos, ebből l 62 % cigány, lakos, ebből l 8% cigány, la-kos, ebből l 35% cigány lakos, ebből l 25% cigány. Az beiskolázási si körzet k öt t települése az elmaradott térst rségek kategóri riájába tartozik.

4 A szociális helyzet A rendszervált ltó évek átszervezésekkel, sekkel, tulajdonos váltv ltásokkal, mun-kahely bezárásokkal elegy viharai, elsősorban sorban a környk rnyékről bejáró dolgozókat tizedelték k meg. Sokan és s hirtelen váltak v munkanélk lkülivé,, A peremre sodródás s leggyorsabban a települések cigány lakossága körében k ment végbe, v gbe,- a hanyatlás, a válsv lság g a mai nap is folytatódik. Az öt t település s roma népessn pességének zöme z jövedelempj vedelempótló támogatásból, iskoláztat ztatási támogatt mogatásból, rendszeres nevelési segélyb lyből és s gyermekgondozási segélyb lyből él, - jövedelmüket alkalmi gyűjt jtögetésből - agancsozásb sból, gombázásb sból, makkozásból,, gyógyn gynövénygyűjtésből l egész szítik ki.

5 A KKI szervezete Körzeti KözoktatK zoktatási Intézm zmény Igazgató Tanács KKI igazgató darányi istvándi Iskola intézm zményegység g iskola intézm zmény egység könyvtár Intézm zményegység g vezető Intézm zményegység g vezető darányi óvoda istvándi óvoda intézm zményegység g intézm zmény egység Intézm zményegység g vezető Intézm zményegység g vezető

6 Mit tehet az iskola? A cigánygyermekek iskolai kudarcainak megszüntet ntetéséhez olyan oktatási keret szüks kséges, amely: - minden gyermek otthonról l hozott tudását és s kultúráját értékként jeleníti meg és s kamatoztatja, - tudatosan építi ki az előítéletek letek csökkent kkentésére alkalmas, elfogadó környezetet, - az egyéni különbk nbözőségekre figyelő pedagógiai giai eszközöket ket alkalmaz és s ennek jegyében tudatosan törekszik t az is- kolában megjelenő különböző kultúrák k ez esetben a cigány kultúra) ismeretére, re, megismertetésére re és s elfog- adtatására, - tiszteletben tartja a mássm sságot, és s eszközeivel zeivel alkalmaz- kodik annak kezelésére.

7 Fejlesztés, s, alkalmazkodás hogyan? A nevelőtest testület megfogalmazza és s konszenzus alapján n elfogadja nevelésfiloz sfilozófiáját: a tananyagleadó iskolából l váljunk v személyis lyiségfejlesztő,, integráló iskolává osztályt lytól l felmenő rendszerben tanítjuk tjuk a számítástechnik stechnikát. t. - Alapfokú számítógép p kezelői i tanfolyam az egész nevelőtest testület számára. - Gordon tanári hatékonys konyságfejlesztő tréning az egész nevelőtest testület számára. - Sikeres Phare -OM pályp lyázat a hátrh trányos helyzetű,, elsősorban sorban roma gyermekek számára iskolabuszt kapunk - Létrejön n az intézm zmény Roma Integráci ciós s programja. - Első osztályt lytól l tanítjuk tjuk szaktárgyakba integrálva a cigány népismeret n és s kultúra ismeretanyagát, t, amely a tolerancia fejlesztését, t, az előítéletes letes gondolkodásm smód megváltoztat ltoztatását, t, a multikulturalitás intézm zményi megjelenését t szolgálja. lja. - az intézm zménykisebbségi oktatási program szerint dolgozik. kooperatív v tanulásszervez sszervezés s tréning, IPR téningek- IPR kiépítése, projektmódszer alkalmazása, dyslexia/dysgr dysgráfia prevenció tréning, fejlesztő pedagógus, gus, iskolapszichológus, erdei iskolák, k, bövülő társ. környezeti és s intézm zményi partnerkapcsolatok, folyamatos és s sikeres pályp lyázati tevékenys kenység, mentoranárok rok, SNI-s, lassabb ütemben haladó gyermekek fejlesztése se a tanórán n belül l ( 2 tanárral), Felkész szülés s a kompetencia/performancia performancia alapú fejlesztés s bevezetésére.

8 A kultúraazonos pedagógia gia felé 1. Roma integráci ciós s program - Phare - úszásoktatás uszibuszok kerékp kpártúrák szülői i klub egészs szségnevelési program gyermekklubok Roma közössk sségi ház h z program - Phare - az iskola konzorciumi partnerként nt jelen, - tanárok a programelem vezetők, - a tanoda szakmai irány nyítása, - gyermekklub - felnőtt és s gyermek rajzszakkör - rendszeres szính nházlátogatások - Felnőtt kub - Művész/ közönsk nség g találkoz lkozók k roma alkotókkal kkal - játszóházak zak - Izvor (Forrás) informáci ciós és s kulturális lis magazin szerkesztése se - Roma kultúra bemutatása, beás írásbeliség g terjesztése, se, nyelvmentési kísérletek k a-a felnőtt lakosság g körében k - Roma népismeret n és s kultúra olvasókönyv szerkesztése se

9 A kultúraazonos pedagógia gia felé 2. - Beás s nyelvoktatás, - Romológusok 2 főf - Beás s nyelvi foglalkoztató munkafüzet alsőtagozatosoknak - Roma pedagógiai giai aszisztens alkalmazása - Beás s nyelvi műhely m - taneszközfejleszt zfejlesztés - tanterv, falitábl blák, memory- játék - Regionális roma népismereti n vetélked lkedők - " Tégy T a gyűlölet let ellen" - projekthét november - beás s nyelvoktatás s bevezetésének segítése bázispartnereknb zispartnereknél - rendszeres együttm ttműködő partnerség - Mánfa Collegium Martineum - pedagógusok gusok - roma civil szervezetek önkéntes ntes segítői - ( vitavezetők, klubvezetők..) k..) - Istvándiban emlékkopjafa a Holokauszt cigány áldozatainak - ( iskolai kezdeményez nyezés)

10 Az interkulturális lis szemlélet let EGYÉB B VONATKOZÁSA - Többnyelvű tájékoztató táblák, teremfeliratok, - Kétnyelvű étlap, - Saját t fejlesztésű taneszközök- - falitábl blák, memo-ry játék, munkafüzet, mese -CD,olvasókönyv - Népismereti vetélked lkedők szervezése, se,

11 A új j pedagógiai giai eszközök alkalmazása - Kooperatív v tanulásszervez sszervezés - Projekthetek Tevékenys kenységközpontúság, élményszerűség Az érdeklődés s alapján n törtt rténő szabad témavt maválasztás A hagyományos osztály, tanóra, időrend szerkezet teljes- felbomlása, forgószinpad szinpad, - Patronáló tanár - fejlesztőtan tanár r a tanórákon belül - IPR fejlesztő mikrocsoportok - Háromhavonkénti nti szöveges értékelés - Rendszeres hospitáci ciók,, tapasztalatszerzések sek

12

13 Játék, munka kirándul ndulás s 1.

14 Játék, munka, kirándul ndulás s 2.

15 A tanórán n kívüli k tevékenys kenység - Intenzív és s sikeres sportélet atlétika, tika, labdajátékok, gyakori tömegsport t rendezvények, nyek, uszibusz, úszás- oktatás, kerékp kpártúrák, gyalogtúrák - Tehetséggondoz ggondozó szakkörök, k, rendszeres részvr szvétel országos levelező- és s felmenő jellegű tanulmányi nyi versenyeken, - gyermekklubok, - Rendszeres, bérletes b szính nházjárás óvodától - 8.-ig, - Tudatos környezeti k nevelés föld napja, vízminv zminőség mérések, hasznosanyag gyűjt jtés s (pl( pl: : akkumulátor) tor)..

16 A tanórán n kívülk

17 Az IPR és s a társadalmi t környezet Peremre sodródás,, folyamatosan romló szociális helyzet, növekvő munkanélküliség, tanult tehetetlenségi attitűdök, széteső családok, elhanyagolás, devianciák, elszegényedő önkormányzatok, értékválság

18 Sikertörténet? Sikerkritériumok egy intézményi IPR fejlesztésnél: - Az intézmény légköre, szelleme legyen toleráns, elfogadó, befogadó, - Alakuljon ki a más kultúrát befogadó, értékeit hasznosító tanári attitűd, - A képzések hatására nő a pedagógiai szakértelem és hatékonyság, - A fejlesztés, és az új pedagógiai eszközök hatásai legyenek kimutathatóak, - az intézmény teremtsen aktív kapcsolatot a környezetével, vegye igénybe annak hasznos energiáit, - A társadalmi környezet fogadja el az intézmény törekvéseit, segítse annak megvalósítását, - A törvényekben deklarált jogokat elismerik, tisztelik.

19 A darányi KKI a sikerkritériumok riumok tükrt krében KKI- kialakult: -Toleráns, befogadó környezet, -A roma kultúra értékei megjelennek, a kisebbségi jogok érvényesülnek, - a pedagógiai szakértelem növekedése tapasztalható, -Javulnak a hátrányos helyzetű tanulók beiskolázási mutatói, - Csökken a lemorzsolódás, Társadalmi környezet: - Fájóan közömbös fenntartók, az IPR fejlesztés számukra nem érték, -növekvő intolerancia, a cigányság növekvő elutasítása. - nehezen aktivizálható szülők, - agresszió és elhanyagolás minden tekintetben, -Nehezen fenntartható pedagógusi motiváció.

20 Kommunikáci ció - Diáknyelv iskolaújs jság - Izvor kétnyelvű informáci ciós s magazin - Honlap: - axelero.hu Köszönöm a figyelmet!

Hagyományok. ció új fel, amely alkalmas a hátrh. IV. Innováci. LEADER pályp. lyázat illeszkedése se a LEADER kritériumokhoz.

Hagyományok. ció új fel, amely alkalmas a hátrh. IV. Innováci. LEADER pályp. lyázat illeszkedése se a LEADER kritériumokhoz. Százszorsz zszorszép Óvodásokért Alapítv tvány kedvezményezett LEADER pályp lyázata Hagyományok és s játékok j PásztP sztón és térségében Az Európai Unió és s a Magyar KöztK ztársaság g Kormánya által

Részletesebben

A HEFOP 3. 5. 1. Korszerű felnőttképzési módszerek kidolgozása és alkalmazása tanár-továbbképzési szeminárium

A HEFOP 3. 5. 1. Korszerű felnőttképzési módszerek kidolgozása és alkalmazása tanár-továbbképzési szeminárium A HEFOP 3. 5. 1. Korszerű felnőttképzési módszerek kidolgozása és alkalmazása tanár-továbbképzési szeminárium Budapest 2007. november 14-16. Kraiciné Szokoly MáriaM A felnőttk ttképzésben dolgozó tanárok

Részletesebben

Integrációs Program Ütemterve. 2014/2015 tanév

Integrációs Program Ütemterve. 2014/2015 tanév Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola 7143 Őcsény, Perczel Mór utca 1. Tel: 7 Tel: 74/496-782 e-mail: amk.ocseny@altisk-ocseny.sulinet.hu Integrációs Program Ütemterve 2014/2015 tanév Készítette: Ősze Józsefné

Részletesebben

Inkluzív nevelés tantárgypedagógiája. Gyakorlati jegy

Inkluzív nevelés tantárgypedagógiája. Gyakorlati jegy Inkluzív nevelés tantárgypedagógiája Gyakorlati jegy Tartalom: Folyamattervezés az integrált oktatásban Tanulásszervezés az integrált tanulócsoportokban Értékelés az integrált tanulócsoportban Együttnevelés

Részletesebben

éss a nyelvi tényezt

éss a nyelvi tényezt Sajátos Nevelési Igény, éss a szociális, kulturális/ lis/éss vagy nyelvi tényezt nyezők összefüggései A sajátos nevelési igény nyű tanulói i csoportok meghatároz rozása a nemzetközi zi szakirodalomban

Részletesebben

68/2007. (VI. 28.) OGY határozat. a Roma Integráció Évtizede Program Stratégiai Tervről

68/2007. (VI. 28.) OGY határozat. a Roma Integráció Évtizede Program Stratégiai Tervről 68/2007. (VI. 28.) OGY határozat a Roma Integráció Évtizede Program Stratégiai Tervről Az Országgyűlés a magyarországi cigány, illetőleg roma népesség sikeres társadalmi integrációjának elősegítésére,

Részletesebben

Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Pedagógiai Program

Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Pedagógiai Program Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola felhasznalo 5600. B É K É S C S A B A, T H U R Z Ó U. 33. Tartalomjegyzék Mottó... 6 BEVEZETŐ... 7 1. INTÉZMÉNYÜNK NEVELÉSI PROGRAMJA... 8 1.1. Pedagógiai

Részletesebben

Elek-Kevermes Közoktatási Társulás Dr. Mester György Általános Iskola és Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2010-2011 es tanév készült: 2010. augusztus 31.

Elek-Kevermes Közoktatási Társulás Dr. Mester György Általános Iskola és Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2010-2011 es tanév készült: 2010. augusztus 31. 1 Elek-Kevermes Közoktatási Társulás Dr. Mester György Általános Iskola és Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2010-2011 es tanév készült: 2010. augusztus 31. 2 " Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. 1. TARTALOM 1. TARTALOM 2 2. BEVEZETÉS 4 KÜLDETÉSNYILATKOZAT 4 TÖRVÉNYI HÁTTÉR 4 3. AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA 5 AZ ISKOLA TAGINTÉZMÉNYEI 5 4. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA

Részletesebben

Integrált Pedagógiai Rendszer

Integrált Pedagógiai Rendszer A Csornai Általános és Művészeti Iskola, Óvoda Széchenyi István Körzeti Általános Iskolája Integrált Pedagógiai Rendszer A Csornai Általános és Művészeti Iskola, Óvoda Pedagógiai Programjának 10/8. sz.

Részletesebben

zoktatási rendszerben a korai fejlesztést a szakiskola befejezéséig ARANYHÍD Nevelési Központ gypedagógiai giai Módszertani Intézm Óvoda, Szakiskola

zoktatási rendszerben a korai fejlesztést a szakiskola befejezéséig ARANYHÍD Nevelési Központ gypedagógiai giai Módszertani Intézm Óvoda, Szakiskola Az autisták k a közoktatk zoktatási rendszerben a korai fejlesztést stıl a szakiskola befejezéséig ARANYHÍD Nevelési Oktatási Integráci ciós Központ Egységes ges Gyógypedag gypedagógiai giai Módszertani

Részletesebben

Esélyegyenlőségi program

Esélyegyenlőségi program Érdi Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola Esélyegyenlőségi program 2014. Maitz Ferenc igazgató. Bevezetés Az egyenlő bánásmód elveinek betartása az Európai Unió és a hazai társadalom elvárása. Az Országgyűlés

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG. DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU ELŐTERJESZTÉS A Képviselő - testület 2010. június 25-i ülésére Tárgy:

Részletesebben

Oklevél érvénytelenítése

Oklevél érvénytelenítése 1250 OKTATÁSI KÖZLÖNY 11. szám Oklevél érvénytelenítése Pásztor Róbert Krisztián Miskolc, 1978. január 2. Törzskönyvi száma: GL-XVI-172/2001. A gépészmérnök végzettséget tanúsító fõiskolai oklevél, melyet

Részletesebben

A MEGVÁLTOZOTT PEDAGÓGUS GUS SZEREP

A MEGVÁLTOZOTT PEDAGÓGUS GUS SZEREP A MEGVÁLTOZOTT PEDAGÓGUS GUS SZEREP A TÉMA AKTUALITÁSA sok a bizonytalan frusztrált pedagógus gus megváltozott szerep és s tekintélyforr lyforrás időszak tanárszerep tekintélyforrás XIX.sz. XX.sz. eleje

Részletesebben

A Tiszaalpári Árpád Fejedelem Általános Iskolában működő IPR program fő feladatai a következők voltak: Elért eredményeink

A Tiszaalpári Árpád Fejedelem Általános Iskolában működő IPR program fő feladatai a következők voltak: Elért eredményeink A Tiszaalpári Árpád Fejedelem Általános Iskolában működő IPR program fő feladatai a következők voltak: - A hátrányos helyzetű tanulók aránya, csoportok beosztása iskolánkban megfelelt a jogszabályban előírtaknak.

Részletesebben

Pedagógiai program. Budapest, 2013. március 31. Varsányiné Salgó Julianna igazgató

Pedagógiai program. Budapest, 2013. március 31. Varsányiné Salgó Julianna igazgató Pedagógiai program Budapest, 2013. március 31. Varsányiné Salgó Julianna igazgató 1 TARTALOM BEVEZETÉS...3 HELYZETELEMZÉS...4 Eszköz és infrastrukturális feltételek...4 Humán feltételek...4 Innovációs

Részletesebben

Pedagógiai Program 2010. HERNÁD-PUSZTAVACS KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA. Nevelési Terv Helyi Tanterv. Általános Iskola

Pedagógiai Program 2010. HERNÁD-PUSZTAVACS KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA. Nevelési Terv Helyi Tanterv. Általános Iskola HERNÁD-PUSZTAVACS KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA Nevelési Terv Helyi Tanterv Általános Iskola 2010. 2376 H E R N Á D F Ő ÚT 1 5 0. 2 3 7 8 P U S Z T A V A C S B É K E T É R 1 8. Nevelési Program Tartalomjegyzék

Részletesebben

Útmutató az integrációs és képesség-kibontakoztató felkészítéshez, az IPR bevezetéséhez

Útmutató az integrációs és képesség-kibontakoztató felkészítéshez, az IPR bevezetéséhez Útmutató az integrációs és képesség-kibontakoztató felkészítéshez, az IPR bevezetéséhez Írta: Fülöp Istvánné Felelős szerkesztő: Bényei Sándor Közreműködtek: Erdőháti Imréné Horákné Béres Zsuzsa Kálmán

Részletesebben

Mecsekaljai Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM. (a módosítással érintett fejezetek, kiemelve az új részeket egységes szövegbe szerkesztetten) 2014.

Mecsekaljai Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM. (a módosítással érintett fejezetek, kiemelve az új részeket egységes szövegbe szerkesztetten) 2014. Mecsekaljai Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM (a módosítással érintett fejezetek, kiemelve az új részeket egységes szövegbe szerkesztetten) 2014. TARTALOM TARTALOM 2 BEVEZETÉS 5 KÜLDETÉSNYILATKOZAT 5

Részletesebben

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 1055 Budapest Szalay u. 10-14 Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 1055 Budapest Szalay u. 10-14 Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata INTÉZMÉNYI ADATOK Az intézmény neve: Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Rövid neve: Kaposvári Általános Iskola Székhelye: 7400 Kaposvár, Fő u. 44. Tagintézmények neve: Benedek Elek Tagiskola

Részletesebben

EÖTVÖS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYEGYSÉG

EÖTVÖS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYEGYSÉG Reményhír Középiskola, Szakképző Iskola, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium EÖTVÖS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYEGYSÉG PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013 1 Tartalom 1. Iskolánk jövőképe- Az iskola küldetése...

Részletesebben

Integrációs stratégia. 2010/2011-es tanévre

Integrációs stratégia. 2010/2011-es tanévre Integrációs stratégia 2010/2011-es tanévre Szikszai György Református Általános Iskola OM: 102612 6900 Makó, Szikszai u. 4. Tel./Fax: 06-62-212-782 E-mail: szikszaigy.hu Internet: www.szikszaigy.hu 1 Tartalom

Részletesebben

Balmazújváros Általános Iskola Pedagógiai program

Balmazújváros Általános Iskola Pedagógiai program Balmazújváros Általános Iskola Pedagógiai program 2013. szeptember 10. 1 2013. március 28. Még nincs igazítva 1. Az iskola nevelési programja...3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai,

Részletesebben

HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAM

HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAM Dunavarsányi Árpád Fejedelem Általános Iskola Szigetszentmiklósi Tankerület OM-032 538 Szervezeti egység kód: 132002 cím: 2336 Dunavarsány Árpád utca 12. Tel: 06 24 511 150; Fax: 06 24 511 151 E-mail:

Részletesebben

Dátum: Kiegészítés Aláírás

Dátum: Kiegészítés Aláírás Bucsai II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 5527 Bucsa, Kossuth u. 61. Tel./fax: 66-493-038 E-mail: iskola.bucsa@bucsa.hu OM: 028343 BUCSAI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA

Részletesebben

A Mátészalkai Móricz Zsigmond Magyar- Angol Kéttannyelvű Általános Iskola

A Mátészalkai Móricz Zsigmond Magyar- Angol Kéttannyelvű Általános Iskola A Mátészalkai Móricz Zsigmond Magyar- Angol Kéttannyelvű Általános Iskola Mátészalka Móricz Zsigmond út 96-98. OM: 033393 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Mátészalka, 2014. szeptember 01. Módosítva: 2015. február

Részletesebben

Móricz Zsigmond Református Kollégium, Gimnázium, Szakközépiskola és Általános Iskola Pedagógiai Program

Móricz Zsigmond Református Kollégium, Gimnázium, Szakközépiskola és Általános Iskola Pedagógiai Program Móricz Zsigmond Református Kollégium, Gimnázium, Szakközépiskola és Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 5310 Kisújszállás, Széchenyi u. 4. 2014. szeptember 1-jétől életbe lépő többszörösen módosított,

Részletesebben

KÉPESSÉG KIBONTAKOZTATÓ ÉS INTEGRÁCIÓS PROGRAM

KÉPESSÉG KIBONTAKOZTATÓ ÉS INTEGRÁCIÓS PROGRAM KÉPESSÉG KIBONTAKOZTATÓ ÉS INTEGRÁCIÓS PROGRAM A GYŐRI KAPUI TAGISKOLÁBAN I. Az alkalmazás feltételei I. 1. Integrációs stratégia kialakítása: I. 1. 1. Általános helyzetelemzés Városunkban a kohászat megszűnése

Részletesebben

Az intézmény stratégia

Az intézmény stratégia Az intézmény stratégia A. Az intézményi háttér A stratégiát meghatározó intézményi dokumentumok: - szakmai alapdokumentum - Pedagógiai Program és mellékletei - SZMSZ és mellékletei - IMIP és mellékletei

Részletesebben