Hagyományok. ció új fel, amely alkalmas a hátrh. IV. Innováci. LEADER pályp. lyázat illeszkedése se a LEADER kritériumokhoz.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Hagyományok. ció új fel, amely alkalmas a hátrh. IV. Innováci. LEADER pályp. lyázat illeszkedése se a LEADER kritériumokhoz."

Átírás

1 Százszorsz zszorszép Óvodásokért Alapítv tvány kedvezményezett LEADER pályp lyázata Hagyományok és s játékok j PásztP sztón és térségében Az Európai Unió és s a Magyar KöztK ztársaság g Kormánya által az Új Magyarország g Vidékfejleszt kfejlesztési si Program keretében nyújtott támogatás összege: Ft. Programunk hatóköre: az általunk támogatott t pásztp sztói óvodás s gyermekek és s a kistérs rség /Szurdokpüsp spöki, Tar, MátraszM traszőlős, s, Ecseg-Koz Kozárd / óvodás gyermekeire és s szüleire, az általános iskola első osztályos tanulóira terjed ki, a programokkal érintett helyi alkotók, k, mesterek, vállalkozók k közremk zreműködésével. Együttm ttműködő partnereink: Pásztó Városi Önkormányzat nyzat Óvodája, Pásztó Városi Önkormányzat nyzat Általános nos Iskolája, Ma a Holnapért Alapítv tvány, PásztP sztói i Muzsla NéptN ptánc és s Hagyomány nyőrző Egyesület Projekt megvalósítás s céljac 1. Pásztón és s térst rségében élő óvodás s gyermekek életében olyan változatos és élményszerű programokat szervezünk civil összefogással, ssal, amellyel a településhez és s a természethez pozitív érzelmi kötődést k alakítunk ki. 2. Olyan játékos j tapasztalatokat biztosítunk, tunk, amelyek során megismerik a szülőföld, ld, az ott élő emberek, a hazai táj, t a helyi hagyományok és s néphagyomn phagyományok, szokások, sok, a családi és s a tárgyi t kultúra értékeit, megtanulják k ezek szeretetét, t, védelmv delmét. 3. A környezettel k való "együtt ttélésre" nevelés, magába foglalja a környezet k tényleges t védelmv delmét t is, egyben környezet k kultúra közvetítését, t, átadását, t, ezeken keresztül l a teljes személyis lyiség fejlesztését A pályp lyázat illeszkedése se a LEADER kritériumokhoz riumokhoz I. Terület alapú megközel zelítés - A projekt hagyomány nyápolásra épül, amely a közösen k megalkotott és s elfogadott stratégi giában együttm ttműködő települések vonatkozásában olyan, a helyi stratégi giában meghatározott témára t irányul, amely a térst rség g településein oktatási és értékközvetítő programokat valósít t meg. II. Alulról építkező megközel zelítés - Az alapítv tványunk vállalja, v hogy a projekt LEADER támogatással való megvalósítása sa esetén n legalább 1 alkalommal részt r vesz a Helyi Vidékfejleszt kfejlesztési si Stratégia megvalósításával kapcsolatos, együttm ttműködést erősítő rendezvényen nyen és s szolgáltat ltatását t bemutatja. III. Köz-K és s magánszf nszféra partnersége - Az alapítv tványunk együttm ttműködik a Cserhátalja Leader akciócsoport csoport szervezetével, vel, a civil szféra szervezeteivel a programok megvalósítása sa során. IV. Innováci ció - A pályp lyázati projekt megvalósításával a városunk v kulturális lis életében új programokat kínálunk k fel, amely alkalmas a hátrh trányos helyzetű családok és s gyermekeik esélyteremt lyteremtésére, re, és s szabadidős tevékenys kenységeik újszerű megélésére. Az életminőség g javításában a szemléletm letmód d változtatv ltoztatását t is segíti. V. Integrált és ágazatközi zi fellépések - A projekt megvalósítása sa során n partnerként nt vonjuk be a helyi vállalkozásokat, az intézm zményeket a szolgáltat ltatásaik igénybe vételv telével, amely hozzájárul a gazdasági gi és s társadalmi t fejlődéshez. Tervezett programjaink 1. Zöld Jeles Napok komplex személyis lyiségfejlesztése, se, kistérs rségi óvodák és s alapítv tványok szakmai kerekasztal fóruma, f projekt indító Kerekasztal beszélget lgetés s a Leader pályázati lehetőség és együttm ttműködési pontok ismertetéséről, a tervezett programok prezentálásáról, l, intézm zmények és s civil szervezetek együttm ttműködéséről. - Óvodás s gyermekek fejlesztését t szolgáló komplex személyis lyiségfejlesztő és s tehetségfejleszt gfejlesztő programjaink a pályázat keretében: Zöld Z Jeles Napok szervezése, se, korszerű eszköz z bemutatása, a Kíváncsi K láda l program ismertetése. se. 1

2 A rendezvényt nytől l elvárt eredmények - Megismerkednek az óvodákat támogatt mogató alapítv tványok, az intézm zményekkel együttm ttműködő civil szervezetek egymás munkájával, tapasztalatcserés s kerekasztal beszélget lgetéssel, jój gyakorlatok bemutatásával segíts tséget adnak a jövőbeni j elképzel pzelések és s tervek megvalósításához hoz. - A kistérs rségi alapítv tványok, intézm zmények összefogásával a települések képviselete, k a szülőföld ld iránti tenni akarás érzékelhetővé válik. Az érdeklődő civil szervezetek megismerkednek a HACS nyújtotta pályp lyázati lehetőségekkel, az anyagi forrásokkal, az együttm ttműködésben rejlő humán gazdasági, gi, társadalmi t tőkévelt vel. 2. Kör, kör ki játszik j népi n játékok j a Mátra M alján, kistérs rségi ovis találkoz lkozó szervezése se az érintett kistérs rségi települések óvodásai részvr szvételével. Szakmai találkoz lkozó a településeken gyűjt jtött tt népzenei n értékek, kincsek bemutatásával Az óvodai csoportok népi n játékos j bemutatkozása / PásztP sztó, Mátraszőlős, s, Szurdokpüsp spöki, Tar, Ecseg-Koz Kozárd /, gyermek játszj tszóház z Bercsényi fazekas műhely m közreműködésével, TánchT ncház. - Együtt zenél l a család, tehetséges óvodás s gyermek és családtagok produkciója. - Muzsla néptn ptánc együttes bemutatója ja. - Értékelő beszélget lgetés s a zsűri és s az óvodapedagógusok gusok közreműködésével. Kör, kör ki játszik? j Népi N játékokj 2

3 A rendezvényt nytől l elvárt eredmények - Az óvodás s gyermekek örömteli tevékenys kenységként élik meg a népi játékokat. j A helyi népi n játékok j mellett a gyermekdalok, népdalok, népzene n hallgatása és s néphagyomn phagyományok átélése több t gyermeknek és s családnak jelent élvezetet, élményt. - A családok támogatjt mogatják, aktív v közremk zreműködői i a rendezvény ny szervezésének, a néphagyomn phagyományok, szokások, sok, a népi n kultúra ápolásának. A kistérs rségi alapítv tványok, intézm zmények és családok összefogásával a települések képviselete, k a szülőföld ld iránti érzések felkeltése érzékelhetővé válik. - A HACS terület letén n működőm civil-és s más m s szervezetek kapcsolata erősödik a köz-civil-üzleti szférában egyaránt. 3. Madarak és s fák f k napja játékos j környezeti k és honismereti vetélked lkedő - Környezeti vetélked lkedő 5 csapat (3 óvodás, 2 iskolás) s) részvételével, 5 állomáson játékos j feladatok, komplex művéltségi próbat batételek, telek, empirikus próbálkoz lkozások városunk v madarairól, gondozási hagyományokr nyokról. - Eredmény hirdetés, a családok honismereti vetélked lkedőjének lezárása. A A fedezzük k fel városunkatv rosunkat játékos családi TOTO kitölt ltésének eredménye, jutalmazása. KözremK zreműködik Borbás Enikő fazekas, A rendezvényt nytől l elvárt eredmények - Pásztón élő óvodás s gyermekek és s családja számára kiírt Fedezzük k fel PásztP sztót t TOTO játékos j feladatokkal teli kitölt ltésével nagyobb figyelem fordul városunk v megismerésére, re, amellyel a településhez és s környezetk rnyezetéhez pozitív érzelmi kötődést alakítunk ki. - Változatos megtapasztalások sok során n több t ismeretet szereznek a szülőföldr ldről, l, az ott élő emberekről, a helyi hagyományokr nyokról és s megtanulják k ezek szeretetét. t. - Óvodások és s iskolások sok között k megrendezett környezeti k vetélked lkedő az intézm zmények és s alapítv tványok, településen élő művészek és s alkotók k együttm ttműködését, t, közös k s célért c törtt rténő civil összefogást st eredményezi a gyermekekért, rt, a fenntartható szemlélet letért. 3

4 4. Kalandra fel! Erdei tábor t - 1. nap Kirándul ndulás s az erdőben ben: : Erdei Iskolában Ma a Holnapért Alapítv tvány ( iskola), Hasznosi Óvodásokért Alapítv tvány tagjaival találkoz lkozás; felkész szülés s a tábori t túrákra t gyermekek öltözéke, biztonságos közlekedk zlekedés s ( gyalogosként, utasként, túrázóként), t az erdő köszöntése (fatörzs átölelése), kirándul nduló térkép p készk szítés, s, túrabot keresés, s, erdei domborzat és s természeti jelenségek megfigyelése nap Mesél l az erdő - helyi Fakanál l mesterség g bemutatása: fák, bokrok, levelek, termések, az erdő kincsei; az erdő hangjai, meséje, muzsikája, verse (fakanál l báb). b b). Mi készk szül l a fából? f a fakanál l készk szítés s mesterségének megfigyelése nap Forrás, ér r patak: Böske forrás- Csörg rgő patak- Kövicses patak Fito patak; ; játék j ágakkal, kövekkel, k kavicsokkal, levelekkel; búvárkodás - kísérletezés s a patakban nap Az erdő állatvilága: nyitott szemmel, nyitott füllel f járunk j kisállatok (gyík, szalamandra, sikló), nagy vadak nyomkeresés, s, vadetető az erdőben nap Gyere velem anyukám, apukám.. Szülők k bevonása az erdei túrázásba, erdei játékok j közös k s eljátsz tszása, sa, erdei hangverseny, alapítv tvány és s a szülők k együttm ttműködése. A rendezvényt nytől l elvárt eredmények - A gyermekek jól j érzik magukat az erdőben, a természettel természetesen. Kialakulnak a természetben élő szokások, sok, magatartásm smódok, formálódik a környezet k megismerése se iránti érdeklődés és s a kutató-keres kereső attitűd. - A természet iránt különösen k érdeklődők k lehetőséget kapnak képessk pességeik fejlődéséhez, tehetségük bontakozásához. Alakul környezetvk rnyezetvédő és természetszeret szetszerető személyis lyiségük, a szülőkre hatást gyakorolunk. - A szülő megtapasztalja az alapítv tvány szemlélet let formáló törekvéseit. 4

5 Erdei nevelés Erdei iskola Természettudom szettudomány 5

6 A BOT ÉS ÁG 6

7 7

8 víz Forrás, ér, patak 8

9 A KŐK 9

10 10

A HEFOP 3. 5. 1. Korszerű felnőttképzési módszerek kidolgozása és alkalmazása tanár-továbbképzési szeminárium

A HEFOP 3. 5. 1. Korszerű felnőttképzési módszerek kidolgozása és alkalmazása tanár-továbbképzési szeminárium A HEFOP 3. 5. 1. Korszerű felnőttképzési módszerek kidolgozása és alkalmazása tanár-továbbképzési szeminárium Budapest 2007. november 14-16. Kraiciné Szokoly MáriaM A felnőttk ttképzésben dolgozó tanárok

Részletesebben

Öko. Design. kapcsolata

Öko. Design. kapcsolata Öko Design a művészet m és s az újrahasznosítás kapcsolata Az öko-design eszmei háttereh A tervezés s felelőss sséggel jár! j A design árthat vagy használhat, veszélyeztetheti és s meg is óvhatja az embert.

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzatának Közművelődési Koncepciója 2011-2014

Dombóvár Város Önkormányzatának Közművelődési Koncepciója 2011-2014 Dombóvár Város Önkormányzatának Közművelődési Koncepciója 2011-2014 Készítette: Dombóvár Város Polgármesteri Hivatala Dombóvár, 2011. szeptember "Kiművelt emberfők sokasága a nemzet igaz hatalma." (gróf

Részletesebben

A szociális támogatt mogatási rendszer munkára ösztönző átalakítása A leghátr trányosabb helyzetűek ek foglalkoztatásának előseg segítése (munkahelyteremtő,, munkakínálat lat-növelő,, képzk pzési támogatt

Részletesebben

102. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 4557, Ft. Oldal

102. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 4557, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 31., kedd 102. szám Ára: 4557, Ft TARTALOMJEGYZÉK 202/2007. (VII. 31.) Korm. r. A Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetésérõl és alkalmazásáról

Részletesebben

102. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 4557, Ft. Oldal

102. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 4557, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 31., kedd 102. szám Ára: 4557, Ft TARTALOMJEGYZÉK 202/2007. (VII. 31.) Korm. r. A Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetésérõl és alkalmazásáról

Részletesebben

KUTYAVÁRI TAGÓVODA MÓDSZERTANI SEGÉDANYAG NEVELÉSI PROGRAMUNKHOZ

KUTYAVÁRI TAGÓVODA MÓDSZERTANI SEGÉDANYAG NEVELÉSI PROGRAMUNKHOZ KUTYAVÁRI TAGÓVODA MÓDSZERTANI SEGÉDANYAG NEVELÉSI PROGRAMUNKHOZ 1 ÓVODAI NEVELÉSÜNK ALAPELVEI ÉRTÉKEI Az értékek közvetítésére való törekvés Óvodánkban nagy hangsúlyt kap az értékteremtés. A mindennapok

Részletesebben

Nem mondunk le senkiről. Program

Nem mondunk le senkiről. Program Dél dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Nem mondunk le senkiről Új j Magyarország g Felzárk rkóztatási Program ( zászlóshajó program) Előad adó: Dr. GöndG ndöcs István A program indoklása A A területi

Részletesebben

2011. évi CLXXV. törvt (hatályos: 2011.12.22) és

2011. évi CLXXV. törvt (hatályos: 2011.12.22) és 2011. évi CLXXV. törvt rvény (hatályos: 2011.12.22) és kapcsolódó jogszabályai A törvt rvény hatálya a Polgári TörvT rvénykönyv nyv (a továbbiakban: Ptk.) alapján n létrehozott l alapítv tványokra, egyesületekre,

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XXIII. KER. I.SZ. ÖSSZEVONT ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA 2013.

BUDAPEST FŐVÁROS XXIII. KER. I.SZ. ÖSSZEVONT ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA 2013. BUDAPEST FŐVÁROS XXIII. KER. I.SZ. ÖSSZEVONT ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA 2013. 1 Tartalomjegyzék 1. PEDAGÓGIAI ALAPELVEINK... 8 2. A program célrendszere... 10 2.1. Alapvető célok... 10 2.2. Általános

Részletesebben

FELSŐVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

FELSŐVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA FELSŐVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2 TARTALOMJEGYZÉK I. A FELSŐVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 6 I.1. MUNKÁNK ALAPELVE: A GYERMEKSZERETETEN ALAPULÓ, A GYERMEKI JOGOKAT TISZTELETBEN

Részletesebben

Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ

Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Előterjesztés a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Kulturális Bizottságának 2005. február 7-i ülésére TÁRGY: A BARANYA MEGYEI KULTURÁLIS ÉS IDEGENFORGALMI

Részletesebben

2013. SÁGÚJFALU PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Módosítások KÖRZETI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA

2013. SÁGÚJFALU PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Módosítások KÖRZETI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SÁGÚJFALU KÖRZETI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. Módosítások 2006. IPR beépítése 2007. Kompetencia alapú oktatás beépítése 2008. nem szakrendszerű

Részletesebben

Kölcsey Ferenc Általános Iskola -1- Pedagógiai Program

Kölcsey Ferenc Általános Iskola -1- Pedagógiai Program BEVEZETŐ... 2 ISKOLÁNK BEMUTATÁSA... 3 Küldetésnyilatkozatunk:... 3 Iskolánk adottságai, legfontosabb jellemzői:... 4 A.) NEVELÉSI PROGRAM... 9 I. Pedagógiai alapelveink... 9 II. Az iskolában folyó nevelő-oktató

Részletesebben

Szolnoki Fiumei Úti Általános Iskola

Szolnoki Fiumei Úti Általános Iskola Szolnoki Fiumei Úti Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Tartalom ISKOLÁNK KÜLDETÉSNYILATKOZATA... 3 1. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 5 1.1 A NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI, CÉLJAI, FELADATAI,

Részletesebben

Pásztó Város Önkormányzatának CIVIL KONCEPCIÓJA

Pásztó Város Önkormányzatának CIVIL KONCEPCIÓJA Pásztó Város Önkormányzatának CIVIL KONCEPCIÓJA A civil koncepció célja: A Civil Koncepció célja az önkormányzat és a civil szervezetek kapcsolatának szabályozása. A kapcsolat jellemzője a kölcsönösség

Részletesebben

Helyi Vidékfejlesztési Stratégia felülvizsgálata

Helyi Vidékfejlesztési Stratégia felülvizsgálata Helyi Vidékfejlesztési Stratégia felülvizsgálata 1. Vezetői összefoglaló (2 oldal) 1.1 A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia jövőképe A LEADER kistérség 30 településéből 28 település az Ózdi Kistérséghez

Részletesebben

Energiabiztonság és. 11. dr. Janza Frigyes ny. r. vörgy.

Energiabiztonság és. 11. dr. Janza Frigyes ny. r. vörgy. Energiabiztonság és rendészet 2009. május 11. dr. Janza Frigyes ny. r. vörgy. címzetes egyetemi és s főiskolai f docens A biztonságszolg gszolgáltatás s hazai térnyert rnyerésével, a biztonsági piac radikális

Részletesebben

Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Pedagógiai Program

Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Pedagógiai Program Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola felhasznalo 5600. B É K É S C S A B A, T H U R Z Ó U. 33. Tartalomjegyzék Mottó... 6 BEVEZETŐ... 7 1. INTÉZMÉNYÜNK NEVELÉSI PROGRAMJA... 8 1.1. Pedagógiai

Részletesebben

A budaörsi Herman Ottó Általános Iskola nevelési programja. Tartalomjegyzék

A budaörsi Herman Ottó Általános Iskola nevelési programja. Tartalomjegyzék A budaörsi Herman Ottó Általános Iskola nevelési programja 2010. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 1. Küldetésnyilatkozat... 4 2. Pedagógiai alapelveink, céljaink, feladataink... 5 3. Az iskolában folyó

Részletesebben

Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal. Iskolakapun Kívüli Program 2013-2014

Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal. Iskolakapun Kívüli Program 2013-2014 Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal Iskolakapun Kívüli Program 2013-2014 Beköszöntő Képviselőtársaimat, kollégáimat a fiatalok megszólítására, egyúttal programok szervezésére is sarkallva a következő

Részletesebben

PÁLYÁZATI TÁJÉKOZTATÓ

PÁLYÁZATI TÁJÉKOZTATÓ PÁLYÁZATI TÁJÉKOZTATÓ Balmazújváros, Egyek, Folyás, Görbeháza, Hortobágy, Nádudvar, Polgár, Tiszacsege, Tiszagyulaháza, Újszentmargita, Újtikos lakossága részére AZ ÚJ MAGYARORSZÁG VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM

Részletesebben

Környezeti nevelés játékkal, mesével, Freinet elemekkel

Környezeti nevelés játékkal, mesével, Freinet elemekkel Környezeti nevelés játékkal, mesével, Freinet elemekkel Visszhang Óvoda Tihany 2013. 2 TARTALOMJEGYZÉK: TARTALOMJEGYZÉK:...2 A A pedagógiai program jogszabályi háttere: 3 Bevezető gondolatok,az óvoda bemutatása...3

Részletesebben

Kaszap Nagy István Református Általános Iskola és Óvoda 5420 Túrkeve, Kossuth L. u. 15. Kaszap Nagy István Református Általános és Óvoda OM 035917

Kaszap Nagy István Református Általános Iskola és Óvoda 5420 Túrkeve, Kossuth L. u. 15. Kaszap Nagy István Református Általános és Óvoda OM 035917 Kaszap Nagy István Református Általános és Óvoda OM 035917 T ú r k e v e PEDAGÓGIAI PROGRAM Bízd az Úrra dolgaidat, akkor teljesülnek szándékaid (Péld. 16,3) Hatályos: 2014. szept.1-jétől 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

1135 Budapest Csata u. 20. Pedagógia program. Budapest XIII. Tankerület Csata Utcai Általános Iskola

1135 Budapest Csata u. 20. Pedagógia program. Budapest XIII. Tankerület Csata Utcai Általános Iskola 1135 Budapest Csata u. 20. Pedagógia program Budapest XIII. Tankerület Csata Utcai Általános Iskola 2013 0 Tartalomjegyzék Bevezető gondolatok Pedagógiai programunk elé 5. Preambulum 6. Helyzetelemzés

Részletesebben

Csicsergő Óvoda éves munkaterve

Csicsergő Óvoda éves munkaterve Csicsergő Óvoda éves munkaterve 2011/12 Készítette: Zsírosné Őszi Katalin 1 Működési terv Nevelési év rendje A nevelési év 2011. szeptember 1-én kezdődik és 2012. augusztus 31-ig tart. Az üzemelés szünetel:

Részletesebben

Dátum: Kiegészítés Aláírás

Dátum: Kiegészítés Aláírás Bucsai II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 5527 Bucsa, Kossuth u. 61. Tel./fax: 66-493-038 E-mail: iskola.bucsa@bucsa.hu OM: 028343 BUCSAI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA

Részletesebben

AZ ALSÓJÓZSAI KEREKERDŐ ÓVODA

AZ ALSÓJÓZSAI KEREKERDŐ ÓVODA AZ ALSÓJÓZSAI KEREKERDŐ ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. AZ INTÉZMÉNY JELLEMZŐ ADATAI Hivatalos elnevezése: Alsójózsai Kerekerdő Óvoda Címe: 4225 Debrecen, Alsójózsai u. 13. Telefonszáma: (52) 386-129

Részletesebben

Boldogabb jövő reményében A gyerekek és családjaik felzárkózási esélyeinek növelése az Abaúj-Hegyközi kistérségben

Boldogabb jövő reményében A gyerekek és családjaik felzárkózási esélyeinek növelése az Abaúj-Hegyközi kistérségben Az Abaúj-Hegyközi Többcélú Kistérségi Társulás pályázatot nyert a TÁMOP 5.2.3 12/1-2012-0004,,Boldogabb jövő reményében a gyerekek és családjaik felzárkóztatási esélyeinek növelése az Abaúj Hegyközi Kistérségben

Részletesebben

A ZENEVÁR KIS LAKÓI. Pedagógiai program. Pestszentlőrinci Zenevár Óvoda 1181 Budapest Reviczky Gyula utca 52-56. 2014. 09. 01.

A ZENEVÁR KIS LAKÓI. Pedagógiai program. Pestszentlőrinci Zenevár Óvoda 1181 Budapest Reviczky Gyula utca 52-56. 2014. 09. 01. A ZENEVÁR KIS LAKÓI Pedagógiai program Pestszentlőrinci Zenevár Óvoda 1181 Budapest Reviczky Gyula utca 52-56. 2014. 09. 01. Tartalom Bevezető gondolatok 1. Az óvoda adatai 2. Óvodánk bemutatása, jövőképünk

Részletesebben