A telepes program tapasztalatai VáraljV. ralján

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A telepes program tapasztalatai VáraljV. ralján 2012.03.26."

Átírás

1 Péróból a faluba! A telepes program tapasztalatai VáraljV ralján Elıad adó: Filczinger Ágnes polgármester

2 Váralja lakossága 888 fı f idısödı, fogyatkozó népess pesség (református magyar, német n és s cigány lakosság) egy nemzetiségi önkormányzat: nyzat: németn

3 Fekvés, természeti környezetk Tolna megye, Bonyhádi kistérs rség, Keleti-Mecsek (Területe 2114 ha, ebbıl l erdı 1137 ha, szánt ntó 480 ha, gyep 295 ha)

4 Gazdálkod lkodás, foglalkoztatás s a múltbanm Mezıgazdas gazdaság (erdıgazd gazdálkodás, állattenyésztés, s, szánt ntóföldi gazd.) Bányászat 1793-tól Tolna megye elsı ipari tevékenys kenysége Foglalkoztatás s a könnyőiparban (cipı, textil - Bonyhád)

5 Gazdálkod lkodás, foglalkoztatás s ma Legnagyobb foglalkoztatók k ma: Várfı Mezıgazd.Kft gazd.kft.,., önkormányzati nyzati intézm zmények (szánt ntóföldi- és s erdıgazd gazdálkodás, állattenyésztés) s) Ingázás s (Bonyhád, Nagymányok) Külföldi ldi munkavállal llalás Kevés s vállalkozv llalkozás, kevés munkahely helyben (17,8%-os munkanélk lküliség 53 regisztrált álláskeresı) Mégsem hátrh trányos helyzető a település, sem a kistérs rség

6 Gazdálkod lkodás, foglalkoztatás s holnap Bányászat (kı, feketeszén)? Turizmus?

7 A Péró Volt kıbánya k lakások a felhagyott kıbánya tövébent Sikertelen pályp lyázatok, apróbb sikerek (KAC-pály lyázat) Telepfelszámol molási program OFA- SzMM (sikeres 1. forduló,, 2. fordulóban SzMM elutasítás) s) Többszöri átdolgozás, új j kiírás MACIKA sikeres 3. forduló Népszavazási si kezdeményez nyezések -3 változatban( ltozatban( Akarja-e, hogy a Péróban élı lakosság g lakóhelyi integráci ciója néven n ismertté vált elképzel pzelés s ne valósuljon meg? jegyzı 2X, BVBíróság 1X, jegyzı2x SZVBíróság 1X utasította totta el program indítás: júliusj

8 Program: A KONZCORCIUM Vezetı: Váralja közsk zség Önkormányzatanyzata Tagok: Váralja Cigány Kisebbségi Önkormányzatnyzat MIOK a hátrh trányos helyzető emberekért rt Alapítv tvány

9 A PROGRAM FINANSZÍROZ ROZÓI Szociális és s Munkaügyi Minisztérium Magyarországi gi Cigányok nyokért KözalapK zalapítvány - 30MFt Országos Foglalkoztatási KözalapK zalapítvány 24 MFt Dél-Dunántúli Regionális Munkaügyi KözpontK 12 MFt Egyéb b (szocpol.) 14 MFt

10 A MEGVALÓSÍTÁSBAN SBAN KÖZREMK ZREMŐKÖDİ SZAKEMBEREK Völgységi gi munkacsoport: Szıke Attiláné - programvezetı Filczinger Ágnes - önkormányzat nyzat szakmai vezetıje Dudás s Olga - projektasszisztens Kócsidi Ilona - szociális vezetı Buzás s József J - családi koordinátor Dezsı Gabriella - képzési felelıs Horváth Imre - mőszaki ellenır Lovenyák k LászlL szlóné - pénzügyi vezetı Jákovics Vilmos - foglalkoztatási mentor Deák k János J - kımőves mester Buzás s Teréz - CKÖ elnök Rónai Ferenc Péró képviselı

11 A PROGRAM CÉLKITC LKITŐZÉSEI A települési szegregátumok megszüntet ntetése a roma telepek felszámol molásával, a célcsoport c lakhatási körülmk lményeinek javításával; val; A roma népessn pesség g társadalmi t befogadásának elıseg segítése; se; A halmozottan hátrh trányos helyzetben lévık l k képzk pzése, (re)integrálása a nyílt munkaerıpiacra.

12 LAKHATÁSI RÉSZPROJEKTR felújítás, komfortos fortosítás lakhatás s fenntarthatóságának nak biztosítása sa; telepfelszámol molás s megkezdése, házak h bontása, területrendez letrendezés; házak megvásárl rlása;

13 PÉRÓBÓL L ELKÖLT LTÖZİK Család Fı Település 1. Balogh Teréz és s családja 4 Máza 2. Bogdán n JózsefJ és s családja 6 Tevel 3. Orsós s Zoltán és s családja 5 Tevel 4. Orsós s SándorS és s családja 5 Mucsi 5. Bogdán n SándorS és s családja 6 Váralja 6. Kovács JánosJ és s családja 4 Váralja 7. Rozsár r Judit és s családja 4 Váralja 8. Háry Ferencné és s családja 3 Váralja

14 MUNKAERİ-PIACI RÉSZPROJEKTR képzésre, foglakoztatásra felkész szítés; felnıttk ttképzés (takarító szakképz pzı tanf.:10 fı, f építmény vakoló és s falazó kımőves szakképz pzı:10 fı); f munkaerı-piaci integráci ció;

15 OKTATÁSI INTEGRÁCIÓ PROGRAMELEM óvodai integráció; iskolai integráció;

16 EGÉSZS SZSÉGÜGYI GYI PROGRAMELEM SZOCIÁLIS PROGRAMELEM egészs szségvédelmi programok; családseg dsegítı szolgáltat ltatások;

17 LAKÓHELYI INTEGRÁCIÓS, ANTIDISZKRIMINÁCIÓS PROGRAMELEM beilleszkedés segítése; rendezvények, közösségi klub;

18 MACIKA TÁMOGATÁS S FELHASZNÁLÁSÁNAK NAK ARÁNYAI Felhasználás s megnevezése Ingatlanvásárl rlás Ingatlan felújítás Bútor, egyéb b háztarth ztartási eszköz vásárlás Fuvarozás Házak bontása, pincék tömedékelése Ügyvédi költsk ltségek Földhivatali költsk ltségek Értékbecslés s díjd Ft

19 A Péróból Váraljára Váralja, Béke u. 6. Váralja, Rákóczi u. 11. Váralja, Kossuth u. 5. Váralja, Rákóczi u. 3.

20 A Péróból vidékre Tevel, Vásártér u Tevel, Petıfi u Máza, Kossuth u. 40. Mucsi, Petıfi u.

21 A Péróból vidékre

22 Költözés s alatt

23 Takarítás, virágos gosítás s a Péróban

24 A PROGRAMBA BEVONTAK FİBB F INDIKÁTORAI Indikátor mutatók k a projektbe bevontakról terv valós Munkaerı-piaci részprojektbe r bevont Szakképz pzést megkezdı Foglalkoztatással összekapcsolt képzk pzésbe kerülı Foglalkoztathatósága ga érdekében fejlesztendı OKJ-s s szakképzetts pzettséget szerzı Fejlesztésben sben részt r vettek közül k l képzk pzésbe kerülı 7 16 Munkaviszonyban van a képzk pzés s befejezését t követk vetı 180. napon 3 6 Keresı tevékenys kenységet folytat a képzk pzés s befejezését t követk vetı 180. napon 2 3

25 A PROGRAM EGYÉB, SZÁMSZER MSZERŐSÍTHETİ EREDMÉNYEI Indikátor mutatók k a projektbe bevontakról tervezett megvalósult Lakhatási projektben kikölt ltözı 9 8 Lakhatási projektben átköltözı 6 6 Megvásárl rlásra kerülı ingatlan 9 8 Költözésben érintett felnıtt Költözésben érintett gyermek Péróban felújított ingatlanok 4 4 Bontásra kerülı ingatlanok 4 5

26 A PROGRAM BONYOLÍTÁS TAPASZTALATAI Lakhatási programelem: Bonyolult, bürokratikus b ügyintézés; Lehetıségek és érdekek egyeztetése; Képzési programelem: Megfelelés s a képzk pzésbe vonáshoz; Képzésben tartás s nehézs zségei; Közösségi programelem: Többségi társadalom t megszólításának Együttes tevékenys kenység g problémái nehézs zségei;

27 AZ UTÁNK NKÖVETÉS S TAPASZTALATAI Munkahelyek feltárásának nehézs zségei; Elhelyezkedéssel kapcsolatos problémák; Munkahelyek megtartásának nehézs zségei; Motiváci ció hiánya a célcsoport c egyes tagjai részérıl; A fekete-, és s szürke rke foglalkoztatás elınyei a nyílt munkaerıpiaccal szemben; Sikeresen beilleszkedı családok Javuló megítélés s a többst bbségi társadalom t részérıl.

28 Harcaink Képviselı-testület (5-3) Lakosság roma és s nem roma (aki félt f a bekölt ltözıktıl, aki irigykedett rájuk, r aki egyszerően en csak ellenkezett) Népszavazás Környezı települések, akik nem akarták, k, hogy odakölt ltözzenek a családok Cigány önkormányzatok, nyzatok, akik nem akarták, k, hogy odakölt ltözzenek Péróban élık k (akik lehetıséget kaptak, és s akik nem + akik nem akartak élni a lehetıséggel) Feljelentések (Az utak helyreáll llításakor loptuk az úthoz a követk vet ) Kisebbségi ombudsman vizsgálata egy Péróban lakó feljelentése nyomán Dr. Kállai Ernı kisebbségi jogsért rtést vagy hátrh trányos megkülönb nböztetést nem állapított meg ( ) A képviselk pviselı-testület a a telepes program folytatását t nem támogatta t (9/2010. sz. határozat)

29 Ma a Péróban

30 Ma a Péróban

31 Javaslatok HOSSZABB FELKÉSZ SZÜLÉS S (A program csak bátraknak b ajánlott!) BIZALOM (kiíró,, megvalósítók, célcsoport, c lcsoport, között) KIVÁLASZT LASZTÁS JÓ KOMMUNIKÁCI CIÓ (semmi sem evidens) HOSSZABB UTÁNK NKÖVETÉS S (évek)(

32 Köszönöm m megtisztelı figyelmüket! Községi Önkormányzatnyzat 7354 Váralja, V Kossuth L. u Tel.: 74/ Fax: 74/

A Telepfelszámolás vízió és gyakorlat címő szakmai mőhelyen megvitatott kérdések, a résztvevık által megfogalmazott vélemények, javaslatok összegzése

A Telepfelszámolás vízió és gyakorlat címő szakmai mőhelyen megvitatott kérdések, a résztvevık által megfogalmazott vélemények, javaslatok összegzése A Telepfelszámolás vízió és gyakorlat címő szakmai mőhelyen megvitatott kérdések, a résztvevık által megfogalmazott vélemények, javaslatok összegzése Elızmények: Az Autonómia Alapítvány Telepfelszámolás

Részletesebben

A szociális támogatt mogatási rendszer munkára ösztönző átalakítása A leghátr trányosabb helyzetűek ek foglalkoztatásának előseg segítése (munkahelyteremtő,, munkakínálat lat-növelő,, képzk pzési támogatt

Részletesebben

Nem mondunk le senkiről. Program

Nem mondunk le senkiről. Program Dél dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Nem mondunk le senkiről Új j Magyarország g Felzárk rkóztatási Program ( zászlóshajó program) Előad adó: Dr. GöndG ndöcs István A program indoklása A A területi

Részletesebben

Helyzetelemzés. rvárosi rosi kapcsolatok Stratégiai helyzetelemzés s (SWOT elemzés) Testvérv

Helyzetelemzés. rvárosi rosi kapcsolatok Stratégiai helyzetelemzés s (SWOT elemzés) Testvérv KOMLÓ VÁROS KULTURÁLIS LIS STRATÉGI GIÁJA A kulturális lis stratégia felépítése Helyzetelemzés A város v Kulturális lis intézm zményhálózata Közművelődés Közgyűjtemények Művészeti közoktatk zoktatási intézm

Részletesebben

Mottó: Város a vidék k gerince pedig a mezıgazdas. gazdaság. Agrárstrat. Kajner PéterP Vidékfejleszt

Mottó: Város a vidék k gerince pedig a mezıgazdas. gazdaság. Agrárstrat. Kajner PéterP Vidékfejleszt Mottó: Város és s vidéke közös k s sorson osztoznak, a vidék k gerince pedig a mezıgazdas gazdaság (Vidéki TérsT rségek Európai Chartája, 1996.) Agrárstrat rstratégiák Kajner PéterP Vidékfejleszt kfejlesztési

Részletesebben

Sportfinanszíroz. rozás. Zsuzsanna. Egyetemi adjunktus SE TSK

Sportfinanszíroz. rozás. Zsuzsanna. Egyetemi adjunktus SE TSK Sportfinanszíroz rozás Dr Gısi G Zsuzsanna Közgazdász Egyetemi adjunktus SE TSK 1 2 Malonyai PÉNZ ÉS SPORT???? 3 Sportfinanszíroz rozás s részeir Az egyéni sportolás és fizikai aktivitás finanszírozása

Részletesebben

Az adóss. ltatás tapasztalatai. 2012.02.24.

Az adóss. ltatás tapasztalatai. 2012.02.24. Az sságkezelési szolgáltat ltatás tapasztalatai. Lehetıségek Korlátok Nagyné Messinger TímeaT 2012.02.24. Elızm zmények Az elmúlt lt években több t célprogram c indult Problémák: jó tapasztalatok tovább

Részletesebben

Stratégiai tervezési alapismeretek

Stratégiai tervezési alapismeretek InterMap Térinformatikai Tanácsadó Iroda 1037 Budapest, Viharhegyi út 19/c. Tel.: 06-1-212-2070, 06-1-214-0352, Fax: 06-1-214-0352 Honlap: www.intermap.hu, e-mail: info@intermap.hu HIDASNÉMETI ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

forrás csadó mesterszak

forrás csadó mesterszak Az emberi erıforr forrás tanácsad csadó mesterszak helyzete és s kihívásai az NYME-AK AK-n Dr. Szretykó György Tanszékvezet kvezetı,, egyetemi docens 2010. február r 17. A mesterszak képzk pzıhelyei Pécsi

Részletesebben

Hagyományok. ció új fel, amely alkalmas a hátrh. IV. Innováci. LEADER pályp. lyázat illeszkedése se a LEADER kritériumokhoz.

Hagyományok. ció új fel, amely alkalmas a hátrh. IV. Innováci. LEADER pályp. lyázat illeszkedése se a LEADER kritériumokhoz. Százszorsz zszorszép Óvodásokért Alapítv tvány kedvezményezett LEADER pályp lyázata Hagyományok és s játékok j PásztP sztón és térségében Az Európai Unió és s a Magyar KöztK ztársaság g Kormánya által

Részletesebben

Vélemény a Komplex telep-program (Komplex humán szolgáltatás hozzáférés biztosítása) címő pályázati kiíráshoz

Vélemény a Komplex telep-program (Komplex humán szolgáltatás hozzáférés biztosítása) címő pályázati kiíráshoz Vélemény a Komplex telep-program (Komplex humán szolgáltatás hozzáférés biztosítása) címő pályázati kiíráshoz A pályázati kiírás a lakhatási szegregáció következményeinek kezelését komplex megközelítéső

Részletesebben

szakképz 2009. július 27-tıl

szakképz 2009. július 27-tıl Saját t dolgozó képzési költségeinek elszámol molása a szakképz pzési hozzájárul rulás s terhére re 2009. július 27-tıl Szakképz pzési hozzájárul rulás s felhasználása sa gyakorlati képzk pzést nem folytató

Részletesebben

DROGPREVENCIÓ. nak bemutatása

DROGPREVENCIÓ. nak bemutatása DROGPREVENCIÓ Általános irányelvek A FÜGE Drogprevenciós Munkacsoport munkájának nak bemutatása Drogprevenció A megelızés s három h szintő modellje (WHO): Elsıdleges megelızés: amikor a megelızés s arra

Részletesebben

Regionalizmus az Európai Unióban

Regionalizmus az Európai Unióban Regionalizmus az Európai Unióban Mi is az a regionalizmus? Centrumok Periféri riák Pólusok (a legfőbb centrumok) II. VH után: USA, Japán, EU(rópa pa) Globalizáci ció 2 Globalizáci ció kontra regionalizmus?

Részletesebben

llalkozási alapismeretek

llalkozási alapismeretek Vállalkozási sportvállalkoz llalkozási alapismeretek Dr Gısi Zsuzsanna Egyetemi adjunktus SE-TSK Sportmenedzsment Tanszék Vállalkozás s alapítása Egyéni és s Társas T vállalkozv llalkozások Egyéni vállalkozv

Részletesebben

Egy hamvába holt foglalkoztatási projekt

Egy hamvába holt foglalkoztatási projekt Egy hamvába holt foglalkoztatási projekt A település H 1 település az Észak-magyarországi régióban Borsod-Abaúj-Zemplén megyében található. A Miskolci kistérséghez tartozó település, Miskolctól 20 km távolságra

Részletesebben

zoktatási rendszerben a korai fejlesztést a szakiskola befejezéséig ARANYHÍD Nevelési Központ gypedagógiai giai Módszertani Intézm Óvoda, Szakiskola

zoktatási rendszerben a korai fejlesztést a szakiskola befejezéséig ARANYHÍD Nevelési Központ gypedagógiai giai Módszertani Intézm Óvoda, Szakiskola Az autisták k a közoktatk zoktatási rendszerben a korai fejlesztést stıl a szakiskola befejezéséig ARANYHÍD Nevelési Oktatási Integráci ciós Központ Egységes ges Gyógypedag gypedagógiai giai Módszertani

Részletesebben

Nyugat Balatoni Turisztikai Iroda Nonprofit Kft.

Nyugat Balatoni Turisztikai Iroda Nonprofit Kft. Nyugat Balatoni Turisztikai Iroda Nonprofit Kft. térségi TDM szervezet a Nyugat-Balaton partján 1. Elızm zmények Nyugat Balaton mostohahelyzete vízminıségi problémák nincs image, nincs terv Tourinform

Részletesebben

VAJDASÁG 2006. november 30. Budapest

VAJDASÁG 2006. november 30. Budapest Határon túli t magyarság g a 21. században zadban - Konferencia-sorozat a Sándor-palotában, Budapest. 2006. november 30. Identitás-meg megőrzés s tömbben t és szórv rványban Gábrity Molnár r Irén: IDENTITÁSUNK

Részletesebben

M i n i s z t e r i r e n d e l e t

M i n i s z t e r i r e n d e l e t TERVEZET - A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM Szám: 6894-4/2009-SZMM M i n i s z t e r i r e n d e l e t a helyi önkormányzat részére szegregált

Részletesebben

Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Szám: IV. 167-8/2013. J E G Y ZİKÖNYV a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete 2013. szeptember 19-én (csütörtökön) 9 órakor a Polgármesteri

Részletesebben

Budapest, 2009. május 22. Dr. Molnár András koordinátor. A MÁRIA ÚT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET tevékenységei és eredményei 2008. 2009.

Budapest, 2009. május 22. Dr. Molnár András koordinátor. A MÁRIA ÚT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET tevékenységei és eredményei 2008. 2009. Budapest, 2009. május 22. Dr. Molnár András koordinátor A MÁRIA ÚT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET tevékenységei és eredményei 2008. 2009.május A Mária M Út t karizmája spirituális turistaútvonal tvonal,, zarándok

Részletesebben

HAJDÚSZOBOSZLÓ VÁROS ANTI-SZEGREGÁCIÓS TERVE

HAJDÚSZOBOSZLÓ VÁROS ANTI-SZEGREGÁCIÓS TERVE HAJDÚSZOBOSZLÓ VÁROS ANTI-SZEGREGÁCIÓS TERVE 2008. MÁRCIUS HAJDÚSZOBOSZLÓ VÁROS ANTI-SZEGREGÁCIÓS TERVE (Az adatgyőjtés lezárva: 2008. március 17.) A tanulmány kidolgozásában résztvevı szakértık: Róka

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FORRÁSKÖZPONT 7630 Pécs, Zsolnay Vilmos u.45. Tel.: 72/ 514-100 Fax: 72/ 514-101 E-mail: ddrfk@axelero..hu www.ddrfk.

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FORRÁSKÖZPONT 7630 Pécs, Zsolnay Vilmos u.45. Tel.: 72/ 514-100 Fax: 72/ 514-101 E-mail: ddrfk@axelero..hu www.ddrfk. DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FORRÁSKÖZPONT 7630 Pécs, Zsolnay Vilmos u.45. Tel.: 72/ 514-100 Fax: 72/ 514-101 E-mail: ddrfk@axelero..hu www.ddrfk.hu A Dél-Dunántúli Regionális Forrásközpont Szolgáltató Közhasznú

Részletesebben

A HEFOP 3. 5. 1. Korszerű felnőttképzési módszerek kidolgozása és alkalmazása tanár-továbbképzési szeminárium

A HEFOP 3. 5. 1. Korszerű felnőttképzési módszerek kidolgozása és alkalmazása tanár-továbbképzési szeminárium A HEFOP 3. 5. 1. Korszerű felnőttképzési módszerek kidolgozása és alkalmazása tanár-továbbképzési szeminárium Budapest 2007. november 14-16. Kraiciné Szokoly MáriaM A felnőttk ttképzésben dolgozó tanárok

Részletesebben

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak. Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 10.416-4/2012. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008.

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. Országos KID Egyesület 4025 Debrecen, Arany János u. 2. fsz.2. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. TARTALOM A szervezet alapadatai 1. Számviteli beszámoló, 2. a költségvetési támogatás felhasználása, 3. a vagyonfelhasználásával

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS A Képviselıtestület 2006. december 13-i ülésére. Tárgy: Szociális szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálata

ELİTERJESZTÉS A Képviselıtestület 2006. december 13-i ülésére. Tárgy: Szociális szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálata ELİTERJESZTÉS A Képviselıtestület 2006. december 13-i ülésére Tárgy: Szociális szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálata Tisztelt Képviselıtestület! A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról

Részletesebben

Függelékek a Szociális védelemrıl és társadalmi összetartozásról szóló Nemzeti Stratégiai Jelentés c. dokumentumhoz

Függelékek a Szociális védelemrıl és társadalmi összetartozásról szóló Nemzeti Stratégiai Jelentés c. dokumentumhoz Függelékek a Szociális védelemrıl és társadalmi összetartozásról szóló Nemzeti Stratégiai Jelentés c. dokumentumhoz Tartalomjegyzék 1.1. sz. függelék: Statisztikai táblák a helyzetelemzés c. fejezethez...

Részletesebben

I. CSAT Egyesület a Hátrányos Helyzető Rétegek Munkaerıpiaci Csatlakozásáért adatai

I. CSAT Egyesület a Hátrányos Helyzető Rétegek Munkaerıpiaci Csatlakozásáért adatai I. CSAT Egyesület a Hátrányos Helyzető Rétegek Munkaerıpiaci Csatlakozásáért adatai NÉV: RÖVID NÉV: CSAT EGYESÜLET A HÁTRÁNYOS HELYZETŐ RÉTEGEK MUNKAERİPIACI CSATLAKOZÁSÁÉRT CSAT EGYESÜLET SZÉKHELY: 4025

Részletesebben