magyar felsıoktat Felsıoktatás mint a rendszerváltás hordozója Felsıoktatás mint a szimbolikus politizálás része

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "magyar felsıoktat Felsıoktatás mint a rendszerváltás hordozója Felsıoktatás mint a szimbolikus politizálás része"

Átírás

1 A határon túli t magyar felsıoktat oktatás problémái, kihívásai 90-es évek fıbb f jellemzıi Demográfiai csökkenés Jogszabályi átalakulás Felsıoktatás mint a rendszerváltás hordozója Felsıoktatás mint a szimbolikus politizálás része Felsıoktatási expanzió (aminek része a felsıoktatási migráció is) 1

2 Magyarországon gon tanuló határon túli t magyar hallgatók Állampolgárság szerinti ország Románia Szlovákia Szerbia Ukrajna Horvátország Szlovénia Összes határon túli (szomszédos) országból származó hallgató Összes külföldi állampolgár (Forrás: OKM) Összes Nappali Összes Nappali A határon túli t magyar oktatás néhány ny általános jellegzetessége ge az általános iskolában a legmagasabb a magyar nyelven tanulók k aránya a felsıfok fokú képzésben alacsonyabb a magyar nyelven végzettek aránya szakképz pzésben elsısorban sorban többst bbségi nyelven lehet részt r venni kisebbségi elitizmus : érettségit adó területek felért rtékelése, szakképz pzés s leért rtékelıdése felsıfok fokú végzettségőek ek körében: k pedagógusok gusok túlst lsúlya, lya, informatika, egészs szségügyi gyi területek alacsony szintje felsıoktat oktatási migráci ció kibontakozó felnıttk ttképzés 2

3 Magyar nyelven (is) oktató fontosabb felsıfok fokú intézm zmények - Románia Babeş-Bolyai Bolyai Tudmányegyetem Kolozsvár r (és( több kihelyezett tagozat) Sapientia-Erd Erdélyi Magyar Tudományegyetem Kolozsvár, Marosvásárhely, rhely, Csíkszereda Partium Keresztény Egyetem Nagyvárad Orvosi és s Gyógyszer gyszerészeti szeti Egyetem Marosvásárhely rhely Szentgyörgyi István n Színm nmővészeti Egyetem - Marosvásárhely rhely Magyar nyelven (is) oktató fontosabb felsıfok fokú intézm zmények - Szlovákia Nyitrai Konstantin Egyetem, Közép-eurK európai Tanulmányi nyi Kar Selye János J Egyetem Komárom Bél l MátyM tyás s Egyetem Filológia Kar Besztercebánya 3

4 Magyar nyelven (is) oktató fontosabb felsıfok fokú intézm zmények Ukrajna, KárpK rpátalja II. Rákóczi R Ferenc KárpK rpátaljai Magyar Fıiskola Beregszász Ungvári Nemzeti Egyetem Humán és Természettudom szettudományi Kar Munkácsi Állami Egyetem Humán- Pedagógiai giai Fıiskola Magyar nyelven (is) oktató fontosabb felsıfok fokú intézm zmények Szerbia, Vajdaság Újvidéki Egyetem Magyar Nyelv és s Irodalom Tanszék Magyar Tannyelvő Tanítóképz pzı Kar (Szabadka) Közgazdasági gi és Építımérnöki Kar (Szabadka) Újvidéki Mővészeti M Akadémia Szabadkai Mőszaki M FıiskolaF 4

5 Magyar nyelven (is) oktató fontosabb felsıfok fokú intézm zmények Horvátorsz tország, Szlovénia, Ausztria Eszéki Josip Juraj Strossmayer Egyetem Magyar Lektorátus tus Maribori Egyetem Bécsi Egyetemen - Hungarológia gia Határon túli t magyar felsıoktat oktatás klasszikus kihívásai Oktatói-kutat kutatói i utánp npótlás A részarr szarány-szindróma Magyar nyelvő szakirodalom Kutatási stratégia (hiánya) Képzés/kutatás s finanszíroz rozása Háttérintézmények léte l és s státusa tusa 5

6 Határon túli t magyar felsıoktat oktatás új j kihívásai 1. Eltömegesed megesedés Felsıoktat oktatási piac magyar-magyar, magyar, magyar-többs bbségi konkurencia állami-magánszféra kölcsk lcsönhatása oktatási migráci ció EU-s s lehetıségek Társadalmi beágyaz gyazódás s kérdk rdése Magyar nyelv státusa tusa intézm zményen belül Kétnyelvőség g kérdk rdése Végzısök utánk nkövetése Határon túli t magyar felsıoktat oktatás új j kihívásai 2. Új j típust pusú felsıoktat oktatási szolgáltat ltatások (piaci alapú szolgáltat ltatások, felnıttk ttképzés) Együttm ttmőködési készsk szségek, hálózati h kihívások Akkreditáci ciós s elvárások Szervezeti élet, menedzsment Infrastruktúra meghaladása Magyarországi gi támogatt mogatási rendszer szerepe 6

7 Kihívások a bolognai folyamatok tükrt krében Bolognai folyamat: laza nemzetközi zi keret Európai Felsıoktat oktatási TérsT rség g kialakítása felsıoktat oktatási reformok győjt jtıneve, narratívája gyakran csak ürügy nemzeti oktatáspolitikai ambíci ciók k megvalósítására intézm zményi stratégi giák, oktatói i munka átértékelése Európai Felsıoktatási Térség kulcsfogalmai Mobilitás Diplomák és tanulmányi idıszakok elismerése Minıségbiztosítás Két- (három) ciklusú képzés Képesítések átfogó kerete Attraktivitás Foglalkoztathatóság Életen át tartó tanulás (LLL) Tanulmányi eredmények és (kimeneti) kompetenciák Korábbi tanulmányok elismerése Kárpát-medencei magyar felsıoktatási térség Részben: Konkurencia a felsıoktatásban Részben: Felsıoktatás eltömegesedése Részben: Oktatói-kutatói utánpótlás Részben: Akkreditáció Kétciklusú rendszerre való átállás, akkreditáció Hálózati kihívások, együttmőködési készségek Részben: Képzés, kutatás finanszírozása Részben: Kutatási stratégia hiánya Felsıoktatás társadalmi beágyazódása Részben: Magyar nyelv státusa Új típusú szolgáltatások 7

8 Néhány összegzı javaslat 1. a kisebbségi felsıoktat oktatás s politikai varázstalan zstalanítására való törekvés Kísérlet a (magyar-magyar, magyar, anyaországi magyar kisebbségi magyar, többst bbségi- kisebbségi) politikai erıterek elhagyására a felsıoktat oktatás s autonóm, szakmai mőködésének kibontakoztatása a kisebbségi elitizmus örökségével való szembenézés Néhány összegzı javaslat 2. az expanzió új j kihívásaira való tudatosabb felkész szülés új j típust pusú szolgáltat ltatások vállalv llalása vállalkozói i szemlélet let térht rhódítása kompetencia alapú képzések 8

9 Néhány összegzı javaslat 3. intézm zményi stratégi giák, menedzsment nagyobb mértm rtékő igazodása az európai folyamatokhoz regionális együttm ttmőködések erısítése, se, támogatt mogatása Néhány összegzı javaslat 4. intézm zménytervezés s partnerközpont zpontú megalapozása: demográfiai adatok munkaerı-piaci elvárások a középiskolai k diákok, hallgatók opciója, elvárásai 9

10 Köszönöm m megtisztelı figyelmüket! 10

forrás csadó mesterszak

forrás csadó mesterszak Az emberi erıforr forrás tanácsad csadó mesterszak helyzete és s kihívásai az NYME-AK AK-n Dr. Szretykó György Tanszékvezet kvezetı,, egyetemi docens 2010. február r 17. A mesterszak képzk pzıhelyei Pécsi

Részletesebben

A HEFOP 3. 5. 1. Korszerű felnőttképzési módszerek kidolgozása és alkalmazása tanár-továbbképzési szeminárium

A HEFOP 3. 5. 1. Korszerű felnőttképzési módszerek kidolgozása és alkalmazása tanár-továbbképzési szeminárium A HEFOP 3. 5. 1. Korszerű felnőttképzési módszerek kidolgozása és alkalmazása tanár-továbbképzési szeminárium Budapest 2007. november 14-16. Kraiciné Szokoly MáriaM A felnőttk ttképzésben dolgozó tanárok

Részletesebben

A fiatalok. alakul ki fő feladata az identitás. PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com. Kanizsa, 2009. 01. 24.

A fiatalok. alakul ki fő feladata az identitás. PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com. Kanizsa, 2009. 01. 24. Gábrity Molnár r Irén A fiatalok jövőképe Kanizsa, 2009. 01. 2. Identitás és s jövőképj Az én-identitás a tradíci ciókat hordozó társadalmi közeg k hatására alakul ki Az ifjúkor fő feladata az identitás

Részletesebben

A hazai felnőttképzési rendszer fő jellemzői

A hazai felnőttképzési rendszer fő jellemzői Zachár László A hazai felnőttképzési rendszer fő jellemzői HEFOP 3.5.1. Korszerű felnőttk ttképzési módszerek m kidolgozása és s alkalmazása sa Tanár-tov továbbképzési alprogram Szemináriumok Budapest

Részletesebben

KÁRPÁT-MEDENCEI MAGYAR OKTATÁS AZ EZREDFORDULÓN

KÁRPÁT-MEDENCEI MAGYAR OKTATÁS AZ EZREDFORDULÓN Csete Örs, Papp Z. Attila, Setényi János KÁRPÁT-MEDENCEI MAGYAR OKTATÁS AZ EZREDFORDULÓN Tanulmányunk a magyar oktatásügy jelen állapotát és jövőbeli mozgásterét méri fel. Magyar oktatás alatt elsősorban

Részletesebben

VAJDASÁG 2006. november 30. Budapest

VAJDASÁG 2006. november 30. Budapest Határon túli t magyarság g a 21. században zadban - Konferencia-sorozat a Sándor-palotában, Budapest. 2006. november 30. Identitás-meg megőrzés s tömbben t és szórv rványban Gábrity Molnár r Irén: IDENTITÁSUNK

Részletesebben

pi-net konferencia 2013

pi-net konferencia 2013 pi-net konferencia 2013 Nemzeti Tudományos Kerekasztal π-net A jövő tudósgenerációjának helyzete és a kihívásai a határon túli oktatás és tehetséggondozás szempontjából Szerkesztők: Dr. Czene Gréta, Morvai

Részletesebben

A Szülıföld Alap. Oktatási és Szakképzési Kollégiumának ülése. 2009. május 05.

A Szülıföld Alap. Oktatási és Szakképzési Kollégiumának ülése. 2009. május 05. A Szülıföld Alap Oktatási és Szakképzési Kollégiumának ülése 2009. május 05. A Szülıföld Alap Oktatási és Szakképzési Kollégiuma a Miniszterelnöki Hivatal Báthori u. 12. sz. alatti épületében tartott ülést.

Részletesebben

Az ösztöndíjas neve (csoportos pályázat esetén a résztvevők neve)

Az ösztöndíjas neve (csoportos pályázat esetén a résztvevők neve) Domus szülőföldi ösztöndíj 2012 2013 Az ösztöndíjas neve (csoportos pályázat esetén a résztvevők neve) Dr. Papp Attila (csoportvezető), Bajcsi Ildikó, Novák Anikó, Séra Magdolna, Csata Zsombor, Székely

Részletesebben

Felsőoktatás: globális trendek és hazai lehetőségek

Felsőoktatás: globális trendek és hazai lehetőségek Felsőoktatás: globális trendek és hazai lehetőségek A környezeti kihívások és válaszok A demográfiai változások, o Korábban a idények robbanásszerű növekedése o ezen belül jelenleg különösen a születésszám

Részletesebben

Sportfinanszíroz. rozás. Zsuzsanna. Egyetemi adjunktus SE TSK

Sportfinanszíroz. rozás. Zsuzsanna. Egyetemi adjunktus SE TSK Sportfinanszíroz rozás Dr Gısi G Zsuzsanna Közgazdász Egyetemi adjunktus SE TSK 1 2 Malonyai PÉNZ ÉS SPORT???? 3 Sportfinanszíroz rozás s részeir Az egyéni sportolás és fizikai aktivitás finanszírozása

Részletesebben

A MAGYARISKOLA PROGRAM

A MAGYARISKOLA PROGRAM Kolozsvár, Szeged, Marosvásárhely, Pozsony, Újvidék, Beregszász, Szabadka, Pécs, Csíkszereda, Szatmárnémeti, Temesvár, Révkomárom, Zenta, Ungvár, Becskerek, Borszék, Galánta, Nagyvárad, Zombor, Válaszút,

Részletesebben

A Debreceni Egyetem makroregionális szerepköre, különös tekintettel a határon átnyúló kapcsolatokra

A Debreceni Egyetem makroregionális szerepköre, különös tekintettel a határon átnyúló kapcsolatokra Kárpát-medencei Területfejlesztési Nyári Egyetem A területi kohézió jövője Debrecen, 2010. július 26 augusztus 1. A Debreceni Egyetem makroregionális szerepköre, különös tekintettel a határon átnyúló kapcsolatokra

Részletesebben

A felsőoktatás minősége=korszerű szervezet, kutatási és pedagógiai minőség Szabó Péter tanszékvezető főiskolai tanár, rektor

A felsőoktatás minősége=korszerű szervezet, kutatási és pedagógiai minőség Szabó Péter tanszékvezető főiskolai tanár, rektor A felsőoktatás minősége=korszerű szervezet, kutatási és pedagógiai minőség Szabó Péter tanszékvezető főiskolai tanár, rektor Dunaújváros, 2011. febr. 24. Mottó A föld országai, az oktatásuk megreformálásán

Részletesebben

Tartalomjegyzék. I. Bevezetés... 2. I. 2. Módszertani megjegyzések... 3. II. Középiskolai vonzások... 3

Tartalomjegyzék. I. Bevezetés... 2. I. 2. Módszertani megjegyzések... 3. II. Középiskolai vonzások... 3 Tartalomjegyzék I. Bevezetés... 2 I. 1. Célkitőzés... 2 I. 2. Módszertani megjegyzések... 3 II. Középiskolai vonzások... 3 II. 1. A város középiskoláinak magyarországi vonzáskörzete... 3 II. 2. Határontúli

Részletesebben

számban határon túli tagozatok munkájáról tagjaink és az érdeklődök. A gyorsabb és hatékonyabb információáramlás

számban határon túli tagozatok munkájáról tagjaink és az érdeklődök. A gyorsabb és hatékonyabb információáramlás HÍRLEVÉL /41. MAGYAR SZAKKÉPZÉSI TÁRSASÁG ALAPÍTVA: 1989 TARTALOM Beszámoló a Magyar Szakképzési Társaság 2006. évi tevékenységéről Az Ellenőrző Bizottság pénzügyi beszámolója az MSZT 2006. évi gazdálkodásáról

Részletesebben

INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERV 2010-2012.

INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERV 2010-2012. TOMORI PÁL FİISKOLA INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERV 2010-2012. Változat száma: 3 Elfogadás dátuma: 2010.01.13. Határozat száma: 2010/1/2. Hatályos: 2010. 01.13. oldalszám: 3 / oldalak száma: 39 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Vajdasági karrierépítés ifjúságunk oktatása és esélyei

Vajdasági karrierépítés ifjúságunk oktatása és esélyei Az Európai Ifjúsági kutató-, Szervezetfejlesztı és Kommunikációs Központ (EIKKA), a SETUP Alapítvány, a Belvedere Meridionale Alapítvány, a Nemzeti Civil Alapprogram, valamint a SZTE Alkalmazott Humántudományi

Részletesebben

Tanulmányok a romániai magyar állami egyetem ügyérıl

Tanulmányok a romániai magyar állami egyetem ügyérıl RO 3400 Cluj/Kolozsvár Calea Motilor/Mócok útja 16. Jud. Cluj/Kolozs megye Tel/Fax: 40-(0)64-196 056 e-posta: iszekely@rmdsz.ro www.hhrf.org/magyarkisebbseg/ Tanulmányok a romániai magyar állami egyetem

Részletesebben

Helyzetelemzés. rvárosi rosi kapcsolatok Stratégiai helyzetelemzés s (SWOT elemzés) Testvérv

Helyzetelemzés. rvárosi rosi kapcsolatok Stratégiai helyzetelemzés s (SWOT elemzés) Testvérv KOMLÓ VÁROS KULTURÁLIS LIS STRATÉGI GIÁJA A kulturális lis stratégia felépítése Helyzetelemzés A város v Kulturális lis intézm zményhálózata Közművelődés Közgyűjtemények Művészeti közoktatk zoktatási intézm

Részletesebben

SZABÓ ANDREA EGY RENDÉSZETI KÉPZÉSRE (FELSİOKTATÁSRA) IRÁNYULÓ KUTATÁS KONLÚZIÓI

SZABÓ ANDREA EGY RENDÉSZETI KÉPZÉSRE (FELSİOKTATÁSRA) IRÁNYULÓ KUTATÁS KONLÚZIÓI SZABÓ ANDREA EGY RENDÉSZETI KÉPZÉSRE (FELSİOKTATÁSRA) IRÁNYULÓ KUTATÁS KONLÚZIÓI A kutatás központjában az európai és hazai rendészeti felsıoktatás mőködése, modelljei és jövıbeni lehetséges irányai álltak.

Részletesebben

A szociális támogatt mogatási rendszer munkára ösztönző átalakítása A leghátr trányosabb helyzetűek ek foglalkoztatásának előseg segítése (munkahelyteremtő,, munkakínálat lat-növelő,, képzk pzési támogatt

Részletesebben

AKKREDITÁCIÓS JELENTÉS FOGORVOS KÉPZÉSEK PÁRHUZAMOS ÉRTÉKELÉSE

AKKREDITÁCIÓS JELENTÉS FOGORVOS KÉPZÉSEK PÁRHUZAMOS ÉRTÉKELÉSE AKKREDITÁCIÓS JELENTÉS FOGORVOS KÉPZÉSEK PÁRHUZAMOS ÉRTÉKELÉSE A MAB 2006/2/II/1/2. sz. határozata: Az intézményi önértékelések, valamint a látogatások alkalmával tapasztaltak alapján megállapítást nyert,

Részletesebben

Újvidéki Egyetem Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar Szabadka

Újvidéki Egyetem Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar Szabadka Újvidéki Egyetem Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar Szabadka Székhely: Szabadka, Strossmayer u.11. Telefon: +38124/624-444 Fax: +38124/624-424 Web: www.magister.uns.ac.rs Mail: office@magister.uns.ac.rs

Részletesebben

Magyarország g a XXI. zi erőviszonyaiban

Magyarország g a XXI. zi erőviszonyaiban Magyarország g a XXI. század zad nemzetközi zi erőviszonyaiban Bodrog-parti beszélget lgetések 2011. december 15. SárospatakS Dr. Barta Róbert történész, egyetemi docens, Debreceni Egyetem, Történelmi

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM akkreditációs jelentése

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM akkreditációs jelentése INTÉZMÉNYAKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS 2012/2013 (Harmadik akkreditációs értékelés) NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM akkreditációs jelentése a 2013/9/VII/3. sz. MAB HATÁROZAT MELLÉKLETE 2013. október 25. Elızı intézményakkreditáció:

Részletesebben

Tanulmányi célú nemzetközi migráció Kárpátalján

Tanulmányi célú nemzetközi migráció Kárpátalján Tanulmányi célú nemzetközi migráció Kárpátalján Műhelytanulmányok I. 2013 DIDAKT - MÁRTON ÁRON SZAKKOLLÉGIUM Lektorálta: Dr. Teperics Károly ISBN-978-615-5212-15-4 Készült a Debreceni Egyetem tudományos

Részletesebben

Mióta a történelmi Magyarország etnikailag magyar lakosságának

Mióta a történelmi Magyarország etnikailag magyar lakosságának Ferenc Viktória A kisebbségi magyar felsõoktatás és nyelvi kihívásai a Kárpát-medencében: problémák és feladatok Kisebbségi magyar felsõoktatás a Kárpát-medencében Mióta a történelmi Magyarország etnikailag

Részletesebben

5.2.1. Empirikus véleménykutatás

5.2.1. Empirikus véleménykutatás A gazdasági helyzet javulásának és a reformoknak a lassú folyamata, a piaci törvények nem kielégítő és nem eléggé ösztönző működése, a nem kielégítő piaci kereslet, a vállalkozás működésének nagy kockázata,

Részletesebben

Az oktatás a leghatékonyabb eszköz, amivel meg tudod változtatni a világot

Az oktatás a leghatékonyabb eszköz, amivel meg tudod változtatni a világot Az oktatás a leghatékonyabb eszköz, amivel meg tudod változtatni a világot Beszámoló A nemzetiségi felsőoktatás és kutatás helyzete határokon innen és túl című, 2011. november 16-17-én Egerben, az Eszterházy

Részletesebben