AZ ERDÉLYI MAGYAR EGYETEMI HÁLÓZAT NEMZET-KÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉSI LEHETŐSÉGEK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AZ ERDÉLYI MAGYAR EGYETEMI HÁLÓZAT NEMZET-KÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉSI LEHETŐSÉGEK"

Átírás

1 AZ ERDÉLYI MAGYAR EGYETEMI HÁLÓZAT NEMZET-KÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉSI LEHETŐSÉGEK dr. Tonk Márton dr. Szenkovics Dezső Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Kolozsvár

2 JELENLEGI HELYZET A SAPIENTIA EMTÉ-N április 6.: mérföldkő az egyetem életében a végleges akkreditáció elnyerése; három helyszín/4 kar: Kolozsvár Természettudományi és Művészeti Kar Marosvásárhely Műszaki és Humántudományok Kar Csíkszereda Gazdaság- és Humántudományok és Műszaki és Társadalomtudományi Kar 2014/2015-ös tanév számokban: 2200 hallgató, 30 alapképzési szak, 8 mesterképző, több mint 350 főállású oktató (több mint 200 főállású); új ingatlan átadása Kolozsváron (2013. október) új kollégium átadása Marosvásárhelyen (2014. október 3.) épületbővítés és korszerűsítés Csíkszeredában (folyamatban); jövő évtől új helyszínnel bővül az intézmény: Sepsiszentgyörgy mezőgazdaság és erdőgazdálkodás szakok; 2013/2014-es tanévtől ERASMUS mobilitási programban való részvétel (2014. áprilisi adatok); 23 kétoldalú megállapodás (17 egyetem = 14 HU, 1 D, 1 SK, 1 ES + 6 magyarországi szakmai szervezet

3 JELENLEGI HELYZET A SAPIENTIA EMTÉ-N 43 kiutazó hallgató vett részt hallgatói mobilitási programban (2,03%) = 234 hónap 6 hallgató vett részt szakmai gyakorlaton (0,26%) = 18 hónap 16 kiutazó oktató (7,44%) = 105 nap 4 beutazó hallgató = 20 nap 8 beutazó oktató = 48 nap növekvő tendencia a külföldi (magyarországi) hallgatók beiskolázását illetően (2013/2014: 14+3); kiscsoportok minőségi oktatás (tutori rendszer egyéni kutatási témák, tanulmányutak, speciális ösztöndíjak Ferber, Ladányi, Lupán); gyakorlatorientáltság és hallgatóközpontúság: MTVA, Erdély TV, Videopontes, Brüsszel, cégek, kormányzati szervek; bekapcsolódás a magyarországi és nemzetközi tudományos életbe pl évi OTDK FiFöMa (Kolozsvár, BBTE Sapientia EMTE közös szervezés), más szekciók is tárgyalás alatt állnak; Tokyo Institute of Technology, National Institute of Radiological Sciences (Japán), European Consortium for Political Research, International Society for Intermedial Studies, Minzu University of China, Konrad Adenauer Stiftung stb.;

4 JELENLEGI HELYZET A SAPIENTIA EMTÉ-N együttműködés a hazai felsőoktatási intézményekkel: BBTE, Művészeti és Formatervezői Egyetem, Brassói Egyetem, Erdélyi Múzeum Egyesület stb. (ETDK, FfeST stb.); karrieriroda és karrier-tanácsadás működtetése partnerségben a Kolozsvári Magyar Diákszövetséggel (egyéni foglalkozások és csoportos képzések felkészítés a munkaerőpiacra: készségek fejlesztése); szoros kapcsolattartás az erdélyi magyar kulturális, gazdasági-üzleti élet szereplőivel; folyamatos pozitív példaállítás a fiatalok elé: életút-beszélgetések sikeres magyar vállalkozókkal, kutatókkal, oktatókkal, művészekkel motivációs erő;

5 KIHÍVÁSOK Sapientia EMTE: a teljes oktatási vertikum kiépítése (alap/mester/doktor); Általában: az oktatási törvény folyamatos változása folytonos bizonytalanság; demográfiai mutatók, jelentős népességfogyás; egyetemi konzorcium;

6 NÉPESSÉGSZÁM ALAKULÁSA ROMÁNIÁBAN ( ) OSH ADATOK ALAPJÁN Állandó lakosság Változás (%) ,79 Nemzetiség Arány összlakosságból 2011 (%) Változás (%) román ,9-12,35 magyar ,5-24,45 roma ,3 +54,97 német ,18-69,83

7 A 2009/2010-ES EGYETEMI ÉV ADATAI Intézmény Oktatás helyszíne BA hallgatók MA hallgatók Más Hallgatók összesen Főállású oktatók Babeş Bolyai Kolozsvár és Tudományegyetem kihelyezett tagozatok Csíkszereda, Sapientia EMTE Kolozsvár, Marosvásárhely Marosvásárhelyi Orvosi és Marosvásárhely Gyógyszerészeti Egyetem N/A N/A N/A Partiumi Keresztyén Egyetem Nagyvárad Marosvásárhelyi 21 Marosvásárhely Művészeti Egyetem (PhD) Protestáns Teológiai Intézet Kolozsvár Összesen

8 A 2010/2011-ES EGYETEMI ÉV ADATAI Intézmény Oktatás helyszíne BA hallgatók MA hallgatók Más Hallgatók összesen Főállású oktatók Babeş Bolyai Kolozsvár és Tudományegyetem kihelyezett tagozatok Csíkszereda, Sapientia EMTE Kolozsvár, Marosvásárhely Marosvásárhelyi Orvosi és Marosvásárhely Gyógyszerészeti Egyetem N/A N/A N/A Partiumi Keresztyén Egyetem Nagyvárad Marosvásárhelyi 23 Marosvásárhely Művészeti Egyetem (PhD) Protestáns Teológiai Intézet Kolozsvár Összesen

9 A 2011/2012-ES EGYETEMI ÉV ADATAI Intézmény Oktatás helyszíne BA hallgatók MA hallgatók Más Hallgatók összesen Főállású oktatók Babeş Bolyai Kolozsvár és Tudományegyetem kihelyezett tagozatok N/A N/A N/A Csíkszereda, Sapientia EMTE Kolozsvár, Marosvásárhely Marosvásárhelyi Orvosi és Marosvásárhely Gyógyszerészeti Egyetem N/A N/A N/A Partiumi Keresztyén Egyetem Nagyvárad Marosvásárhelyi 23 Marosvásárhely Művészeti Egyetem (PhD) Protestáns Teológiai Intézet Kolozsvár Összesen

10 A 2012/2013-AS EGYETEMI ÉV ADATAI Intézmény Oktatás helyszíne BA hallgatók MA Hallgatók Más (PhD) Hallgatók összesen Főállású oktatók Babeş Bolyai Kolozsvár és Tudományegyetem kihelyezett tagozatok Csíkszereda, Sapientia EMTE Kolozsvár, Marosvásárhely Marosvásárhelyi Orvosi és Marosvásárhely Gyógyszerészeti Egyetem Partiumi Keresztyén Egyetem Nagyvárad Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem Marosvásárhely Protestáns Teológiai Intézet Kolozsvár Kihelyezett szakok Összesen

11 ÖSSZESÍTÉS : expanzió (szakok, hallgatók, oktatók, intézmények száma) : relatív stagnálás, majd hallgatói létszám csökkenése (érettségi?) 3. Csökkenés okai nem kizárólag demográfiai természetűek hol van a demográfiai hullámvölgy? 4. HU érettségire jelentkezők száma viszonylag konstans (kb. 8000, vö. KAB / Omnibus Kft. felmérés és tanulmány, 2012) EGYETEMI ÉV Hallgatók összesen Főállású oktatók 2009/ / / / Érettségiző HU hallgatók kb. 25%-a tanul tovább magyarul (25% HU + 25% RO + 50% nincs egyetemen) vö. EU felsőoktatási részvétel (50-65%); de: lemorzsolódási arányok! (10-50%) 6. A magyarországi egyetemeken BSc/BA szinten továbbtanuló HU hallgatók száma mítosz! (vö. KAB-tanulmány; Berács, J.: A Mo-on tanuló külföldi diákok vizsgálata, % körül)

12 ÖSSZESÍTÉS Nincs magyar nyelvű képzés: művészeti és műszaki képzések jelentős része, zenei szakok, állatorvosi képzés, mezőgazdasági és erdőgazdálkodási szakok, stb. vö. 25% románul tanuló magyar 8. Alulreprezentáltság: 2011-es népszámlálás: 6,5%; magyar hallgatók részaránya felsőoktatásban: kb. 5% (Összevetés: Magyarország 100 főre 1 egyetemi hallgató; romániai magyar 100 főre 0,3 egyetemista) vö. Eurydice Report 2011

13 LEHETŐSÉGEK ÉS TÍPUSAIK Az önálló állami magyar tudományegyetem Erdélyben: cél, óhaj, jog, követelés. DE: politikai akarat hiánya, multikulturális egyetemek! (vö. 1/2011. Törvény) Lehetőségek (és típusaik): a) Bolyai Egyetem visszaállítása, létrehozása - távoli b) magánegyetemi hálózat (Sapientia PKE rendszer) román állami finanszírozása - távoli c) romániai magyar felsőoktatás szereplőinek lazább-szorosabb szövetsége, közös érdekképviselete ( konzorcium ) - valós + 2 variáns: a) minden a Sapientia EMTE PKE rendszerbe! távoli és irreális b) új felsőoktatási intézmény alapítása távoli és irreális

14 KONZORCIUM ÉS ELŐNYEI Egyetemi szövetségben történő, konzorcium-típusú együttműködés: tények: az erdélyi magyar felsőoktatási kontextus lényeges megváltozása (pl. a PKE és az EMTE léte, akkreditációja); 1990-es pillanat vs as helyzet szereplők: BBTE magyar tagozata, Sapientia EMTE, PKE, Művészeti Egyetem magyar tagozata, Orvostudományi és Gyógyszerészeti Egyetem magyar tagozata, Protestáns Teológiai Intézet földrajzilag, illetve diszciplinárisan is kiadja az erdélyi magyar tudományegyetemet Előnyei: pozitív üzenetet hordozna közel teljes körű magyar nyelvű egyetemi képzés (műszaki és művészeti képzést leszámítva) stratégiai egyeztetés kényszere (pl. szakindítások) konzorciális működés keretei között intézményi önállóság erősebb érdekképviselet, lobby-erő román állami finanszírozás kérelmezése az intézményrendszer számára

15 KONZORCIUM ÉS ELŐNYEI Valós, azonnali együttműködési lehetőségek: az érintett felsőoktatási intézmények/tagozatok közötti szerződéskötés oktatói és hallgatói mobilitás intézmények közötti áttanítás erősítené a szereplőket közös MA és PhD programok (centrumok) indítása Még két megjegyzés: Ad Astra 2011-es felmérés eredménye: Sapientia a legjobb romániai magánegyetem és az összesített egyetemi listán 20. helyen áll; 2014: Sapientia Alapítvány elnyerte a Magyar Termék Nagydíj Régiók Díját;

16 KÖSZÖNÖM A FIGYELMET! dr. Tonk Márton egyetemi tanár, dékán dr. Szenkovics Dezső egyetemi adjunktus, kari főtitkár

Erdélyi magyar doktorandusz hallgatók életpálya vizsgálata 1

Erdélyi magyar doktorandusz hallgatók életpálya vizsgálata 1 Székely Tünde Dániel Botond Talpas Botond Erdélyi magyar doktorandusz hallgatók életpálya vizsgálata 1 1. A magyar nyelvű felsőoktatás intézményei Romániában, különös tekintettel a magyar nyelvű doktori

Részletesebben

AZ ERDÉLYI MAGYAR KÖZÖSSÉGET SZOLGÁLÓ MAGÁNEGYETEM

AZ ERDÉLYI MAGYAR KÖZÖSSÉGET SZOLGÁLÓ MAGÁNEGYETEM JÁNOS-SZATMÁRI SZABOLCS HORVÁTH GIZELLA TOLNAY ISTVÁN AZ ERDÉLYI MAGYAR KÖZÖSSÉGET SZOLGÁLÓ MAGÁNEGYETEM A NAGYVÁRADI PARTIUMI KERESZTÉNY EGYETEM 83 A Partiumi Keresztény Egyetem története abból a felismerésből

Részletesebben

pi-net konferencia 2013

pi-net konferencia 2013 pi-net konferencia 2013 Nemzeti Tudományos Kerekasztal π-net A jövő tudósgenerációjának helyzete és a kihívásai a határon túli oktatás és tehetséggondozás szempontjából Szerkesztők: Dr. Czene Gréta, Morvai

Részletesebben

III. A ROMÁNIAI MAGYAR NEMZETISÉGÛ HALLGATÓK RÉSZVÉTELE A FELSÕFOKÚ KÉPZÉSBEN 1989-2000

III. A ROMÁNIAI MAGYAR NEMZETISÉGÛ HALLGATÓK RÉSZVÉTELE A FELSÕFOKÚ KÉPZÉSBEN 1989-2000 III. A ROMÁNIAI MAGYAR NEMZETISÉGÛ HALLGATÓK RÉSZVÉTELE A FELSÕFOKÚ KÉPZÉSBEN 1989-2000 III.1. A román felsõoktatás szerkezete Az 1989-es idõszakot követõen a román felsõoktatási rendszerben jelentõs vertikális

Részletesebben

2011. ÉVI OKTATÁSI ÉS GAZDÁLKODÁSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES INDOKLÁSA

2011. ÉVI OKTATÁSI ÉS GAZDÁLKODÁSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES INDOKLÁSA A 2011. ÉVI OKTATÁSI ÉS GAZDÁLKODÁSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES INDOKLÁSA Budapest, 2012. április TARTALOMJEGYZÉK Vezetői összefoglaló... 4 I. Általános indoklás (feladatkör, tevékenység bemutatása)... 5

Részletesebben

TUDOMÁNYOS MŰHELYEK A SZÉKELYFÖLDÖN

TUDOMÁNYOS MŰHELYEK A SZÉKELYFÖLDÖN TUDOMÁNYOS MŰHELYEK A SZÉKELYFÖLDÖN A következő áttekintés arra a kérdésre keresi a választ, hogy hogyan alakul a XXI. század elején a székelyföldi régió tudományos élete. ELŐZMÉNYEK Székelyföldről évszázadokon

Részletesebben

J/11399. számú JELENTÉS

J/11399. számú JELENTÉS MAGYARORSZÁG KORMÁNYA J/11399. számú JELENTÉS a Bethlen Gábor Alap 2012. évi tevékenységéről és működéséről Előadó: Dr. Semjén Zsolt tárca nélküli miniszter Budapest, 2013. május 1 JELENTÉS a Bethlen Gábor

Részletesebben

VII. AZ EMTE OKTATÁSI-KUTATÁSI TEVÉKENYSÉGE

VII. AZ EMTE OKTATÁSI-KUTATÁSI TEVÉKENYSÉGE VII. AZ EMTE OKTATÁSI-KUTATÁSI TEVÉKENYSÉGE VII.1. Az oktatás profiljai Az EMTE nem sajátíthatja ki a romániai magyar felsõoktatás ügyét, de annak meghatározó szereplõjévé kíván válni. Szerepét és feladatkörét

Részletesebben

VI. EGY ÉV TAPASZTALATAI A PROGRAM JELENLEGI HELYZETE

VI. EGY ÉV TAPASZTALATAI A PROGRAM JELENLEGI HELYZETE Bizonyítani kell az akadémiai menedzsment és az adminisztratív struktúrák meglétét, az akkreditációs folyamatoknak megfelelõen. VI. EGY ÉV TAPASZTALATAI A PROGRAM JELENLEGI HELYZETE Az EMTE fejlesztési

Részletesebben

A bolognai folyamat hatása a hallgatókra: tanulás, mobilitás, munkavállalás esélyegyenlőség. Bokodi Szabolcs Tempus KözalapK

A bolognai folyamat hatása a hallgatókra: tanulás, mobilitás, munkavállalás esélyegyenlőség. Bokodi Szabolcs Tempus KözalapK A bolognai folyamat hatása a hallgatókra: tanulás, mobilitás, munkavállalás esélyegyenlőség Bokodi Szabolcs Tempus KözalapK zalapítvány Budapesti Corvinus Egyetem 2008. szeptember 29. Vagy fordítva? Hallgatók

Részletesebben

megfelelıen az indítandó egyetemi rendszer négy oktatási helyszínt ölel fel (Csíkszereda, Kolozsvár, Marosvásárhely, Nagyvárad).

megfelelıen az indítandó egyetemi rendszer négy oktatási helyszínt ölel fel (Csíkszereda, Kolozsvár, Marosvásárhely, Nagyvárad). KRONOLÓGIA 2000. március 16. A Sapientia Alapítvány (SA) hivatalos bejegyzése, kolozsvári székhellyel. Az Alapítványt az erdélyi magyar történelmi egyházak vezetıi hozták létre. Az Alapítvány vezetı testülete

Részletesebben

Tények, érvek az önálló Bolyai Egyetem ügyében

Tények, érvek az önálló Bolyai Egyetem ügyében Tények, érvek az önálló Bolyai Egyetem ügyében 1990-ben az erdélyi magyarság tízezres utcai tüntetéseken követelte az önálló romániai magyar oktatási hálózat megteremtését, a magyar tannyelvű állami egyetem

Részletesebben

A Debreceni Egyetem makroregionális szerepköre, különös tekintettel a határon átnyúló kapcsolatokra

A Debreceni Egyetem makroregionális szerepköre, különös tekintettel a határon átnyúló kapcsolatokra Kárpát-medencei Területfejlesztési Nyári Egyetem A területi kohézió jövője Debrecen, 2010. július 26 augusztus 1. A Debreceni Egyetem makroregionális szerepköre, különös tekintettel a határon átnyúló kapcsolatokra

Részletesebben

Tehetséggondozás és külföldi ösztöndíjak

Tehetséggondozás és külföldi ösztöndíjak TERVEZÉSKOORDINÁCIÓÉRT FELELŐS ÁLLAMTITKÁRSÁG Tehetséggondozás és külföldi ösztöndíjak (A világ 100 legjobb egyeteme) 2 Tartalom Vezetői összefoglaló...5 Versenyképes képzés...7 Az egész világ változik...

Részletesebben

Beszámoló a Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar oktatási tevékenységéről

Beszámoló a Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar oktatási tevékenységéről Beszámoló a Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar oktatási tevékenységéről a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. tv. 6. (3) bekezdése szerint honlapon történő nyilvánossá tétel számára A

Részletesebben

X. TAPASZTALATOK ÉS JAVASLATOK

X. TAPASZTALATOK ÉS JAVASLATOK X. TAPASZTALATOK ÉS JAVASLATOK X.1. Az eddigi munka tapasztalatai Az egyetem szervezésének programja egy olyan közegben folyik, ahol többféle kezdeményezés, elképzelés létezik egymás mellett. Minden csoport

Részletesebben

TÁMOP-4.2.1/D-15/1/KONV. Tudásközponti funkciók bővítése, hálózatépítés a kutatások és a tudástranszfer-szolgáltatások területén

TÁMOP-4.2.1/D-15/1/KONV. Tudásközponti funkciók bővítése, hálózatépítés a kutatások és a tudástranszfer-szolgáltatások területén TÁMOP-4.2.1/D-15/1/KONV Tudásközponti funkciók bővítése, hálózatépítés a kutatások és a tudástranszfer-szolgáltatások területén MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY 1 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 1. Helyzetértékelés...

Részletesebben

Szakmai önéletrajz. Székely Tünde. Kolozsvár, str. Soimului nr. 24A/16. tunde_szekely@kv.sapientia.ro Román. 1981. január 14.

Szakmai önéletrajz. Székely Tünde. Kolozsvár, str. Soimului nr. 24A/16. tunde_szekely@kv.sapientia.ro Román. 1981. január 14. Szakmai önéletrajz Személyes adatok Név Lakcím Székely Tünde Kolozsvár, str. Soimului nr. 24A/16. Telefon - Mobiltelefon 0745-786249 E-mail Állampolgárság tunde_szekely@kv.sapientia.ro Román Születési

Részletesebben

2012. ÉVI OKTATÁSI ÉS GAZDÁLKODÁSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES INDOKLÁSA

2012. ÉVI OKTATÁSI ÉS GAZDÁLKODÁSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES INDOKLÁSA A 2012. ÉVI OKTATÁSI ÉS GAZDÁLKODÁSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES INDOKLÁSA Budapest, 2013. április TARTALOMJEGYZÉK Vezetői összefoglaló... 4 I. Általános indoklás (feladatkör, tevékenység bemutatása)... 5

Részletesebben

VITAINDÍTÓ. Quo vadis Sapientia? Papp Z. Attila. 1. Bevezetõ. 2. Kezdetektõl nagyon vázlatosan napjainkig

VITAINDÍTÓ. Quo vadis Sapientia? Papp Z. Attila. 1. Bevezetõ. 2. Kezdetektõl nagyon vázlatosan napjainkig VITAINDÍTÓ Papp Z. Attila Quo vadis Sapientia? 1. Bevezetõ A vitairat (kétértelmû) címe kissé hangzatos, ám szándékom ennek éppen ellenkezõje: tárgyilagosan és röviden, vállaltan kritikai szemlélettel

Részletesebben

éves az ISKOLA ALAPÍTVÁNY

éves az ISKOLA ALAPÍTVÁNY 10 éves az ISKOLA ALAPÍTVÁNY Kiadja az: Iskola Alapítvány Kolozsvár 2006 10 éves az Iskola Alapítvány Kiadja az: Iskola Alapítvány 400428 Kolozsvár, Densuºianu 6/A Románia/România Telefon: 0040 264 592

Részletesebben

A duális felsőoktatási képzés kecskeméti modellje Dr. Ailer Piroska

A duális felsőoktatási képzés kecskeméti modellje Dr. Ailer Piroska A duális felsőoktatási képzés kecskeméti modellje Dr. Ailer Piroska 2014. december 4. Felsőoktatási intézmény v. vállalat 2 2 Felsőoktatási intézmény v. vállalat 3 3 Felsőoktatási intézmény v. vállalat

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM. Beszámoló a Szent István Egyetem 2011. évi gazdálkodásáról. Gödöllő 2012.

SZENT ISTVÁN EGYETEM. Beszámoló a Szent István Egyetem 2011. évi gazdálkodásáról. Gödöllő 2012. SZENT ISTVÁN EGYETEM Beszámoló a Szent István Egyetem 2011. évi gazdálkodásáról Gödöllő 2012. Az intézmény főbb azonosító adatai: Az intézmény neve: Szent István Egyetem Székhelye: 2100 Gödöllő, Páter

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM. Beszámoló a Szent István Egyetem 2012. évi gazdálkodásáról. Gödöllő 2013.

SZENT ISTVÁN EGYETEM. Beszámoló a Szent István Egyetem 2012. évi gazdálkodásáról. Gödöllő 2013. SZENT ISTVÁN EGYETEM Beszámoló a Szent István Egyetem 2012. évi gazdálkodásáról Gödöllő 2013. Az intézmény főbb azonosító adatai: Az intézmény neve: Szent István Egyetem Székhelye: 2100 Gödöllő, Páter

Részletesebben

Az ösztöndíjas neve (csoportos pályázat esetén a résztvevők neve)

Az ösztöndíjas neve (csoportos pályázat esetén a résztvevők neve) Domus szülőföldi ösztöndíj 2012 2013 Az ösztöndíjas neve (csoportos pályázat esetén a résztvevők neve) Dr. Papp Attila (csoportvezető), Bajcsi Ildikó, Novák Anikó, Séra Magdolna, Csata Zsombor, Székely

Részletesebben

TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0011. "Pannon modell" 2.1.2. Oktatási stratégia Kaposvári Egyetem

TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0011. Pannon modell 2.1.2. Oktatási stratégia Kaposvári Egyetem "Pannon modell" Kaposvári Egyetem Készítették: Bencéné Dr. Fekete Andrea, Ph.D. Dr. Bokor Árpád, Ph.D. Dr. Csonka Arnold, Ph.D. Dr. Kovács Zoltán, Ph.D. Simonné Dr. Pallos Piroska, Ph.D. Tartalomjegyzék

Részletesebben

Főtitkári jelentés az Erdélyi Múzeum-Egyesület 2011. évi munkájáról

Főtitkári jelentés az Erdélyi Múzeum-Egyesület 2011. évi munkájáról Főtitkári jelentés az Erdélyi Múzeum-Egyesület 2011. évi munkájáról Főtitkári jelentés az Erdélyi Múzeum-Egyesület 2011. évi munkájáról Az Erdélyi Múzeum-Egyesület a Romániában élő magyarság tudományos

Részletesebben

M. Császár Zsuzsa - Wusching Á. Tamás A Pécsi Tudományegyetem a külföldi hallgatók vonzásában

M. Császár Zsuzsa - Wusching Á. Tamás A Pécsi Tudományegyetem a külföldi hallgatók vonzásában M. Császár Zsuzsa - Wusching Á. Tamás A Pécsi Tudományegyetem a külföldi hallgatók vonzásában Bevezetés A rendszerváltozás utáni magyar felsőoktatásban egyre nagyobb szerepe van a nemzetköziesedés folyamatának,

Részletesebben

Az Európai Bizottság EGÉSZ ÉLETEN ÁT TARTÓ TANULÁS PROGRAMJA Magyarországon 2009. Éves beszámoló

Az Európai Bizottság EGÉSZ ÉLETEN ÁT TARTÓ TANULÁS PROGRAMJA Magyarországon 2009. Éves beszámoló Az Európai Bizottság EGÉSZ ÉLETEN ÁT TARTÓ TANULÁS PROGRAMJA Magyarországon 2009. Éves beszámoló (1) Az Európai Bizottság Egész életen át tartó programja Magyarországon 2009. Éves beszámoló Impresszum:

Részletesebben

J/7766. számú BESZÁMOLÓ

J/7766. számú BESZÁMOLÓ MAGYARORSZÁG KORMÁNYA J/7766. számú BESZÁMOLÓ a Bethlen Gábor Alap 2011. évi tevékenységéről és működéséről Előadó: Dr. Semjén Zsolt tárca nélküli miniszter Budapest, 2012. június BESZÁMOLÓ a Bethlen Gábor

Részletesebben