Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download ""

Átírás

1 A szociális támogatt mogatási rendszer munkára ösztönző átalakítása A leghátr trányosabb helyzetűek ek foglalkoztatásának előseg segítése (munkahelyteremtő,, munkakínálat lat-növelő,, képzk pzési támogatt mogatások, valamint foglalkoztatási és s szociális szolgáltat ltatások segíts tségével) A társadalmi t vita első szakaszának tapasztalatai alapján átdolgozott Szociális változat lis és s Munkaügyi Minisztérium július. j 1

2 Foglalkoztatási helyzet A magyar 57%-os foglalkoztatási ráta r az EU-ban kirívóan alacsony 7-8% 7 8%-al kisebb az átlagnál A szakképzettek foglalkoztatási aránya hasonló az Eu átlaghoz A képzetlenek k foglalkoztatása nagyon alacsony szintű (8 általánost végzett v gzett férfiak f negyede, a nők n ötöde van állásban; a 8 általánost sem végzett v férfiak f kevesebb mint 10, a nők n k 2 %-a)% Az álláskeresőként nyilvántartott ntartott ezer ember 40-50% 50%-a a legfeljebb 8 általánost végzettv A rendszeres szociális segélyezettek többst bbségének iskolai végzettsv gzettsége ge alacsony, jelenlétük k területileg koncentrált, a (leghátr trányosabb 47 kistérs rségben él l a 90%-uk) 2

3 Pénzbeli szociális ellátások Sokféle élethelyzetre, sokféle pénzbeli p támogatt mogatás A munkába való bekapcsolódást, st, visszatérést st segítő szociális szolgáltat ltatások kiépítetts tettsége, működése m és s a társadalmi t igények nem fedik egymást A gazdasági gi élet a szociális kiadások csökkent kkentését, t, a közvélemény (néhány ny kivétellel) a növeln velését t igényli Ellátások sok aránya (GDP-hez viszonyítva) magasabb az EU átlagnál a családt dtámogatásnál és s a nyugdíjn jnál, alacsonyabb a munkába kerülésn snél l (EU átlag GDP 1,9%-a, a magyar ráfordr fordítás s a GDP 0,5%-a) Az európai gyakorlathoz viszonyítva nem a pénzbeli p szociális támogatás s sok, hanem a munkába segítő támogatás s kevés 3

4 Főbb ellátások és érintettek (2007) Családt dtámogatás: 502 Mrd Ft. Családi pótlp tlék: 1,3 millió család 2 millió gyerek 350 Mrd Ft. GYED: GYES: 94 ezer főf 170 ezer főf Nyugdíjszer jszerű rendszeres szociális ellátások: 425 ezer főf Ezen belül: l: megváltozott munkaképess pességűek ek járadj radéka: 205 ezer főf Önkormányzati nyzati segélyek Rendszeres szociális segély: Ápolási díjd 185 ezer főf 52 ezer főf Nyugdíj: 3 millió fő 77,5 Mrd Ft. 57 Mrd Ft. 117 Mrd Ft. 71 Mrd Ft. 103,5 Mrd Ft. 60 Mrd Ft. 18 Mrd Ft. Szociális szolgáltat ltatások költsk ltségei (2007) Ellátottak száma Rokkantnyugdíj és s rehabilitáci ció Ellátottak száma: Gázár és távhő: 743 ezer főf 2611 Mrd Ft. 100 Mrd Ft. 798 ezer (442 ezer korhatár r alatti) 586 Mrd Ft. 1,8 millió család 81 Mrd Ft (2008) 4

5 Javasolt társadalompolitikai t megközel zelítés A szociál- és s foglalkoztatáspolitika eszközei zei értékképző és s magatartásform sformáló hatásúak ak Alapelv: társadalmi t szolidaritás s + egyéni felelőss sség (jogok és s kötelezettsk telezettségek egysége) ge) Alapért rték: a munka (a közössk sség g számára is értéket jelentő tevékenys kenység) Megközel zelítés: várhatv rható magatartási formák k prognózisa (az egyén n aktivitása nélkn lkül l a helyzete nem változtatható) Irány: a munka világára nyitó,, feltételeket teleket is tartalmazó támogatási konstrukciók k felé való elmozdulás 5

6 Céljaink Általános cél: c 1. Az alacsony képzettsk pzettségűek ek foglalkoztatási helyzetének érdemi javítása 2. A társadalmi t igazságérzet szem előtt tartásával mérsm rsékeljük k a segélyez lyezés s (rendszeres szociális segély) körüli k társadalmi t feszülts ltségeket. Konkrét t céljac lja,, hogy aki képes k dolgozni, munkával járuljon j hozzá közös s terheink viseléséhez, a ténylegesen t rászorulr szorulók k viszont megfelelő ellátást kaphassanak. A hazai álláskeresési si és s a szociális támogatt mogatási rendszer ma ellenöszt sztönöz z a munkavállal llalásra. A támogatt mogatási rendszer átalakításának főf szempontjai az alábbiak: ösztönözzön n a munkavállal llalásra, ellenöszt sztönözzön n a segélyezetti életvitelre, szigorúbban szankcionálja a segéllyel való visszaélést st megerősített szociális és s munkaügyi szolgáltat ltatásokkal támogassa t az integráci ciót, reintegráci ciót. 6

7 ÚT T A MUNKÁHOZ A segélyez lyezés átalakítása a munkavállal llalás ösztönzése érdekében 7

8 A program célcsoportjai c (2008. júniusi j adatok alapján) Nyilvántartásokban szereplők (470 ezer fő) Nyilvántartott álláskereső 416 ezer fő Nyilvántartott álláskeresők, akik rendszeres szociális segélyt kapnak 146 ezer fő Rendszeres szociális segélyezettek 54 ezer Nyilvántartásban nem szereplő munkavállalási korú egyéb inaktív 350 ezer fő 8

9 ISKOLAI VÉGZETTSÉG SZERINTI FOGLALKOZTATÁSI RÁTÁK 2007-BEN, % ,0 72,3 78,5 70,4 76,6 72, ,9 60, ,0 41, , ,3 10 9,4 2,1 0 8 általánosnál kevesebb 8 általános szakiskola, szakmunkásképző gimnázium szakközépiskola főiskola egyetem 7,8 / 3,0 245,7 / 238,6 872,3 / 377,8 121,7 / 233,8 494,4 / 481,8 214,3 / 305,3 186,6 / 142,9 (FOGLALKOZTATOTT LÉTSZÁMOK AZ EGYES KATEGÓRIÁKBAN EZER FŐBEN) FÉRFIAK NŐK 9

10 A hazai alacsony aktivitást alátámaszt masztó néhány ny statisztikai adat 10

11 Rendszeres szociális segélyben részesülő regisztrált állláskeresők iskolai végzettség szerinti megoszlása, fő általános alatt 8 általános Szakmunkásképző Szakközépiskola Gimnázium Főiskola, egyetem 35 év alatt 35 év felett 11

12 Az önkormányzatok nyzatok által ellátott személyek a jövőbenj A munkaképes korú de állás és s jövedelem j nélkn lküli li személyek esetén n két k t kategória lesz az eddigi egy (segély) helyett: Rendszeres szociális segélyezett Önkormányzat nyzat szervezésében foglalkoztatott (rendelkezésre állási járadj radékban részesr szesülők) közfoglalkoztatásban résztvevr sztvevők k munkabérre, képzésben résztvevr sztvevők k keresetpótl tló támogatásra, ha a fentiek nem biztosítj tják, akkor rendelkezésre állási járadj radékra jogosultak. 12

13 Rendszeres szociális segélyezettek 1. Munkaképes korú de munkára nem képesek (egészs szségügyi gyi okok miatt) 2. Munkára nem képes k egyéb b okok miatt: 55 év v felettiek legalább 3 gyermeket egyedül l nevelők az önkormányzati nyzati rendeletben meghatározott további személyi körk 13

14 Közfoglalkoztatásban résztvevr sztvevők Az önkormányzatok nyzatok számukra évente közfoglalkoztatk zfoglalkoztatási tervet készítenek (képz pzési tervvel kiegész szítve, melyet össze kell hangolni a személyre szabott álláskeresési si megállapod llapodással). A munkaügyi központok k a foglalkoztathatóságot got felmérik és s egyéni foglalkoztatási javaslatot tesznek. Például: 1. Egyedi nagyberuházások munkaerőig igényére való felkész szülés 2. Infrastrukturális beruházásban való részvétel (10 %-os% szabály) 3. Képzés s (8 általános, szakmunkás) s) 4. Helyi foglalkoztatásban való részvétel Célcsoport tagjai, akik munkára képesekk az önkormányzati nyzati rendeletben nem mentesítettek tettek felkínált lt munkalehetőség g elutasítása sa esetén n az ellátásuk megszűnik 14

15 A közfoglalkoztatk zfoglalkoztatási tervet kiegész szítő elemek Eseti, szezonális foglalkoztatási igények a helyi vállalkozások részr széről Infrastrukturális nagy beruházások munkaerő igényei a térségben (10 %-os% küszk szöb) Képzéssel teljesíthet thető munkaerő igények egyedi nagyberuházások munkaerő igényei (egész országban) regionális foglalkoztatási igények az RFKB-k és s a munkaadók k igényei szerint Megújított, megerősített mobilitási támogatt mogatási rendszer 15

16 Nem önkormányzati nyzati foglalkoztatást bővítőb elemek a munkaképes segélyezettek elhelyezkedése érdekében Három éven keresztül teljes járulj rulékmentességet biztosítunk tunk azoknak a munkaadóknak, knak, akik segélyezett alkalmazását t vállaljv llalják. A járulj rulékmentesség g kizárólag létszl tszámbővítés s esetén n jár. j Munkaerőpiaci programok (európai uniós és s hazai forrásb sból) (5-10 ezer fő) f OFA által kínált k támogatott t foglalkoztatási lehetőségek (2-3 3 ezer fő) f Képzések (felzárk rkóztató,, szakmát t adó képzés, elsősorban sorban az önkormányzat nyzat által ellátott fiatalok számára) Szociális szövetkezetek Tranzit foglalkoztatás s (A leghátr trányosabb helyzetű kistérs rségekben élőknek) knek) Az önkormányzatok nyzatok (kistérs rségek) közck zcélú foglalkoztatásb sból l eredő többlet adminisztráci ciós s feladatai ellátáshoz támogatott t foglalkoztatotti létszám m biztosítása sa (3 ezer fő) f 16

17 Források és s létszl tszámok becslése se Képzési elemek és s azok forrásai Képzési keret a hátrh trányos helyzetűek ek foglalkoztathatóságának előseg segítésére (kb. 8 Mrd Ft, ezer fő) f Munkaerőpiaci Alap foglalkoztatási alaprész decentralizált lt kerete (kb. 9 Mrd Ft, ezer fő) f Lépj egyet előre re II. (10,6 Mrd Ft, 20 ezer fő) f Kompetencia alapú - nyelv, informatika, vállalkozv llalkozói - képzések (12,8 Mrd Ft, ezer fő) f Út t a munka világába ba rendszeres szociális segélyben részesr szesülők munkaerőpiaci integráci ciója (7,5 Mrd Ft, ezer fő) f Összesen: kb. 134 ezer főf Ebből l rendszeres szociális segélyezett: kb ezer főf 17

18 A közck zcélú foglalkoztatás s évi forrásig sigénye és s megoszlása sa Közcélú keret kb. 15 Mrd Ft Közhasznú foglalkoztatás s 30%-os önrészének megtakarítása kb. 4 Mrd Ft A segély ly-keretből l közck zcélú foglalkoztatásra fordíthat tható összeg kb. 20 Mrd Ft MPA-ból járulékfedezet biztosítása sa (a segélykeret közck zcélú foglalkoztatásra fordított részéhez) kb. 7,5 Mrd Ft Összesen kb. 46,5 Mrd Ft 18

19 Források és s létszl tszámok becslése se A közck zcélú foglalkoztatásba bevonhatók munkavégz gzés s szerinti összetétele tele A rendelkezésre álló forrás s alapján n 42 ezer főf éves, teljes munkaidős s foglalkoztatása valósíthat tható meg 6 órás s foglalkoztatás s esetén n 52 ezer fő/évf Előírjuk, hogy az uniós s támogatt mogatással megvalósul suló 150 millió Ft támogatt mogatási összeget meghaladó beruházások kivitelezése során n a munkaerőig igény legalább 10 %-os% mértékéig nyilvántartott ntartott álláskeresőket ket kell foglalkoztatni, ez akár r tovt ovábbi 10 ezer főf foglalkoztatását t biztosíthatja. thatja. Közmunka keretében ezer fő/évf START programok ezer fő/évf Összesen 80 ezer főf 19

20 A közck zcélú foglalkoztatás s szabályainak egyszerűsítése se és s módosm dosításasa Az önkormányzatok nyzatok által szervezett közck zcélú munkákn knál l egyszerűsített foglalkoztatási szabályokat kell alkalmazni: Egyszerűsített bejelentési kötelezettsk telezettség Kedvezményes járulj rulékteher alkalmazása A közck zcélú foglalkoztatásban résztvevr sztvevő teljeskörű természetbeni és s pénzbeli p egészs szségügyi gyi ellátásra jogosult A közck zcélú foglalkoztatás s jogszerző időnek számít t a nyugdíj, és s az álláskeresési si járadj radék k szempontjából l is A közck zcélú munkavégz gzésnél l a foglalkoztatás időtartama eltérhet az alkalmi foglalkoztatás általános szabályait lyaitól 20

21 Változások az előző koncepcióhoz képest A helyi gazdaság és s a nemzetgazdaság g munkaerőig igénye is megjelenik a közfoglalkoztatk zfoglalkoztatási tervekben A korábbi I. munkalépcs pcső tartalma változik, v az álláskeresési si megállapod llapodáson keresztül l fokozott kapcsolattartás s előírása, képzk pzésben, programban, szolgáltat ltatásban való kötelező részvétel (közfoglalkoztat zfoglalkoztatási kötelem nincs) Az új j koncepció szerint a 120 órás s közck zcélú foglalkoztatásn snál l ma már m r több t közck zcélú munkavégz gzést és/vagy képzk pzésben való részvételt várunk v el a rendelkezési járadékon lévőtől l A rendszeres szociális segélyezettek közfoglalkoztatk zfoglalkoztatási lehetősége és s felelőss ssége az önkormányzatokat nyzatokat terheli, de lényegesen nagyobb támogatt mogatást kapnak. Tisztul a rendszeres szociális segélyezett és s a regisztrált álláskereső fogalma 21

22 Változások az előző koncepcióhoz képest A segélyez lyezés s kettéválaszt lasztása sa egyértelm rtelműen en meghatározza a munkavégz gzésre kötelezettek k körétk A 35 éven aluliak esetében elsődlegesen képzk pzési programban való részvétel az elvárás s (kiemelten a 8. osztály elvégz gzése) A segély összege változatlan v marad, míg m g a rendelkezésre állási járadj radék összege alacsonyabb lesz mint a munkabér A közhasznk zhasznú munka részben r beleolvad a közck zcélú munkavégz gzésbesbe A szankciórendszer differenciálódik dik attól l függf ggően, hogy szociális segélyezettekr lyezettekről l vagy rendelkezésre állási járadékban részesr szesülőről l van-e e szó 22

23 Az önkormányzatok nyzatok érdekeltségének megteremtése egységes ges foglalkoztatási si-szociális adatbázis létrehozl trehozása közfoglalkoztatási terv önrész változtatv ltoztatás s (segély 15 %, közck zcélú foglalkoztatás s 5 %) kb főf foglalkoztatászervez szervező munkaerőpiaci program keretében törtt rténő alkalmazása foglalkoztatási paktumban való részvétel (kistérs rségi szinttől országosig), módszertan m készk szítése, se, jój gyakorlatok terjesztése se 23

24 Köszönöm m a figyelmet! 24

Szociális és Munkaügyi Minisztérium

Szociális és Munkaügyi Minisztérium Szociális és Munkaügyi Minisztérium SZABÁLYOZÁSI KONCEPCIÓ az Út a munkához program megvalósítására Budapest, 2008. szeptember 2 1. Az Út a munkához program célja Az Út a munkához program fő célja a rendszeres

Részletesebben

nnyugdíjra jogosultakról, l, valamint e szolgáltat telező sairól, 217/1997. (XII. 1.) Korm. 228/1998. (XII. 28.) Korm. rendelet a Cst.

nnyugdíjra jogosultakról, l, valamint e szolgáltat telező sairól, 217/1997. (XII. 1.) Korm. 228/1998. (XII. 28.) Korm. rendelet a Cst. Társadalombiztosítás Dr. Bedőházi Zita-Rózália 1 2 Hatályos jogszabályok: 1997. évi LXXX. tv. (Tbj.) a társadalombiztost rsadalombiztosítás ellátásaira és s a magánnyugd nnyugdíjra jogosultakról, l, valamint

Részletesebben

1995. évi CXVII. TörvT vedelemadóról

1995. évi CXVII. TörvT vedelemadóról 1995. évi CXVII. TörvT rvény a személyi jövedelemadj vedelemadóról Dr. Bedőházi Zita-Rózália 1 A SZJA TV. FELÉPÍTÉSE - 1 I. Fejezet - Alapelvek II. Fejezet - A tv. hatálya III. Fejezet - Fogalmak és értelmező

Részletesebben

Foglalkoztatás- és szociálpolitika

Foglalkoztatás- és szociálpolitika Foglalkoztatás- és szociálpolitika Foglalkoztatás-politika alapfogalmai 2014/15 I. félév Dr. Teperics Károly egyetemi adjunktus E-mail: teperics@puma.unideb.hu Statisztikai sokszínűség (álláskereső) ILO

Részletesebben

Kedves Olvasó! Esély 2010/1 3

Kedves Olvasó! Esély 2010/1 3 Kedves Olvasó! Az Esély ez évi első számát az Út a munkához program eddigi tapasztalatai ismertetésének szenteli. A program kezdettől fogva a szakmai, szakpolitikai viták kereszttüzében állt; szociálpolitikusok,

Részletesebben

2011. évi CLXXV. törvt (hatályos: 2011.12.22) és

2011. évi CLXXV. törvt (hatályos: 2011.12.22) és 2011. évi CLXXV. törvt rvény (hatályos: 2011.12.22) és kapcsolódó jogszabályai A törvt rvény hatálya a Polgári TörvT rvénykönyv nyv (a továbbiakban: Ptk.) alapján n létrehozott l alapítv tványokra, egyesületekre,

Részletesebben

A KÖZCÉLÚ FOGLALKOZTATÁS KIBŐVÜLÉSÉNEK CÉLZOTTSÁGA, IGÉNYBEVÉTELE ÉS HATÁSA A TARTÓS MUNKANÉLKÜLISÉGRE

A KÖZCÉLÚ FOGLALKOZTATÁS KIBŐVÜLÉSÉNEK CÉLZOTTSÁGA, IGÉNYBEVÉTELE ÉS HATÁSA A TARTÓS MUNKANÉLKÜLISÉGRE A KÖZCÉLÚ FOGLALKOZTATÁS KIBŐVÜLÉSÉNEK CÉLZOTTSÁGA, IGÉNYBEVÉTELE ÉS HATÁSA A TARTÓS MUNKANÉLKÜLISÉGRE Kutatási jelentés (javított változat) 2011. augusztus 30. Kutatásvezető: Scharle Ágota Készítette:

Részletesebben

Sorozatszerkesztő: Lada László

Sorozatszerkesztő: Lada László Pallós Józsefné A befektetői igényekhez igazodó képzési programok, a beruházás-, munkahelyteremtés-ösztönző, továbbá a gazdasági szerkezetváltást, technológiaváltást, a foglalkoztatási válsághelyzet megoldását

Részletesebben

TÁJÉKO Z TATÓ. Borsod-Abaúj-Zemplén megye munkaerő-piaci helyzetéről, a foglalkoztatás bővítésének lehetőségeiről. Munkaügyi Központ. 2013.

TÁJÉKO Z TATÓ. Borsod-Abaúj-Zemplén megye munkaerő-piaci helyzetéről, a foglalkoztatás bővítésének lehetőségeiről. Munkaügyi Központ. 2013. Munkaügyi Központ TÁJÉKO Z TATÓ Borsod-Abaúj-Zemplén megye munkaerő-piaci helyzetéről, a foglalkoztatás bővítésének lehetőségeiről (Készült a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2014. január 16-ai ülésére)

Részletesebben

A munkaerőpiac jogszabályi és intézményi környezete. Frey Mária

A munkaerőpiac jogszabályi és intézményi környezete. Frey Mária A munkaerőpiac jogszabályi és intézményi környezete Frey Mária frey mária Előszó 1. Álláskeresők keresetpótló támogatásai 2. A foglalkoztatási törvényben szabályozott aktív munkaerőpiaci eszközök, szolgáltatások

Részletesebben

EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁS 2012. ÉVI VÁLTOZÁSAI PÉNZBELI ELLÁTÁSOK, AKTUÁLIS KÉRDÉSEK

EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁS 2012. ÉVI VÁLTOZÁSAI PÉNZBELI ELLÁTÁSOK, AKTUÁLIS KÉRDÉSEK EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁS 2012. ÉVI VÁLTOZÁSAI PÉNZBELI ELLÁTÁSOK, AKTUÁLIS KÉRDÉSEK Szalontai Lászlóné igazgató Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szerve 2012.04.12

Részletesebben

BALTA HELYETT METSZŐOLLÓT!

BALTA HELYETT METSZŐOLLÓT! BALTA HELYETT METSZŐOLLÓT! LÉPÉSEK EGY FENNTARTHATÓ JÓLÉTI RENDSZER FELÉ KÉSZÍTETTE: CSERES-GERGELY ZSOMBOR, RESZKETŐ PETRA, SCHARLE ÁGOTA ÉS VÁRADI BALÁZS BUDAPEST SZAKPOLITIKAI ELEMZŐ INTÉZET 2009. április

Részletesebben

Munkaerőpiaci helyzetkép Magyarországon és Romániában

Munkaerőpiaci helyzetkép Magyarországon és Romániában Rákó Erzsébet- Szűcs Enikő Munkaerőpiaci helyzetkép Magyarországon és Romániában www.hungary romania cbc.eu www.huro cbc.eu A kiadvány a HURO-1001/268/2.3.1. Határmenti együttműködés erő- sítése a szociális

Részletesebben

1 A HATÁSELEMZÉS TÁRGYA... 5 2 A HATÁSELEMZÉS LOGIKAI MENETE... 6 3 A FELTÉTELEZETT INTÉZKEDÉSEK ÉS BECSÜLT ELSŐDLEGES HATÁSUK...

1 A HATÁSELEMZÉS TÁRGYA... 5 2 A HATÁSELEMZÉS LOGIKAI MENETE... 6 3 A FELTÉTELEZETT INTÉZKEDÉSEK ÉS BECSÜLT ELSŐDLEGES HATÁSUK... A munkaerőpiacot, a szociális ellátásokat és a nyugdíjrendszert érintő egyes kormányzati intézkedések és intézkedési elképzelések költségvetési hatásvizsgálata 2011. június 28. Jelen technikai kivetítés

Részletesebben

A munkapiaci szakpolitika eszközei, 2012. szeptember 2014. január. Cseres-Gergely Zsombor & Varadovics Kitti

A munkapiaci szakpolitika eszközei, 2012. szeptember 2014. január. Cseres-Gergely Zsombor & Varadovics Kitti A munkapiaci szakpolitika eszközei, 2012. szeptember 2014. január Cseres-Gergely Zsombor & Varadovics Kitti Cseres-Gergely & Varadovics Szolgáltatások Aktív foglalkoztatáspolitikai eszközök (lmp-eszközök)

Részletesebben

A MUNKAERŐPIAC JOGSZABÁLYI ÉS INTÉZMÉNYI KÖRNYEZETE. Frey Mária

A MUNKAERŐPIAC JOGSZABÁLYI ÉS INTÉZMÉNYI KÖRNYEZETE. Frey Mária A MUNKAERŐPIAC JOGSZABÁLYI ÉS INTÉZMÉNYI KÖRNYEZETE Frey Mária frey mária A munkaerőpiac jogszabályi és intézményi környezete 1. Munkanélküliek keresetpótló 1.1. Vállalkozói járulék és járadék 1.2. A munkanélküli-ellátórendszer

Részletesebben

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ felülvizsgált egységes szerkezete

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ felülvizsgált egységes szerkezete SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ felülvizsgált egységes szerkezete JÁSZLADÁNY 2014. a 152/2014. (VI.12.) képviselő-testületi határozattal elfogadva 1 BEVEZETÉS A szociális igazgatásról és ellátásokról

Részletesebben

A MUNKAPIACI SZAKPOLITIKA ESZKÖZEI (2014. FEBRUÁR 2015. ÁPRILIS) Cseres-Gergely Zsombor Varadovics Kitti

A MUNKAPIACI SZAKPOLITIKA ESZKÖZEI (2014. FEBRUÁR 2015. ÁPRILIS) Cseres-Gergely Zsombor Varadovics Kitti A MUNKAPIACI SZAKPOLITIKA ESZKÖZEI (2014. FEBRUÁR 2015. ÁPRILIS) Cseres-Gergely Zsombor Varadovics Kitti Cseres-Gergely Zsombor & Varadovics Kitti Szolgáltatások Aktív foglalkoztatáspolitikai eszközök

Részletesebben

Szociális Jelentés Magyarország 2014

Szociális Jelentés Magyarország 2014 Szociális Jelentés Magyarország 2014 1. Bevezető... 5 2. A szegénység és társadalmi kirekesztés megszüntetését célzó meghatározó intézkedések... 6 3. A társadalmi felzárkózás területén a közelmúltban végrehajtott

Részletesebben

FOGLALKOZTATÁSI REHABILITÁCIÓS JÓ GYAKORLATOK MAGYARORSZÁGON

FOGLALKOZTATÁSI REHABILITÁCIÓS JÓ GYAKORLATOK MAGYARORSZÁGON FOGLALKOZTATÁSI REHABILITÁCIÓS JÓ GYAKORLATOK MAGYARORSZÁGON Scharle Ágota Budapest Szakpolitikai Elemző Intézet Kutatási jelentés (javított változat) 2011. április A kutatás megvalósulását az OFA/K-9843/0005/2010.

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Vadna Község Önkormányzata 2013.

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Vadna Község Önkormányzata 2013. Helyi sélyegyenlőségi Program Vadna Község Önkormányzata 2013. 1 Tartalom Helyi sélyegyenlőségi Program (HP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 10 Célok... 11 A Helyi

Részletesebben

Ifjúsági munkanélküliség: a probléma jellemzése, eddigi intézkedések hatása, további teendők

Ifjúsági munkanélküliség: a probléma jellemzése, eddigi intézkedések hatása, további teendők Dr. Gere Ilona Ifjúsági munkanélküliség: a probléma jellemzése, eddigi intézkedések hatása, további teendők Az Európai Unió foglalkoztatási irányvonalainak 1. pontja az ifjúsági munkanélküliség elleni

Részletesebben

Az ifju sa gi munkane lku lise g cso kkente se t ce lzo NSRK-fejleszte sek ta rsadalmi-gazdasa gi ha ttere nek felta ra sa - 2.

Az ifju sa gi munkane lku lise g cso kkente se t ce lzo NSRK-fejleszte sek ta rsadalmi-gazdasa gi ha ttere nek felta ra sa - 2. Az ifju sa gi munkane lku lise g cso kkente se t ce lzo NSRK-fejleszte sek ta rsadalmi-gazdasa gi ha ttere nek felta ra sa - 2. kötet mellékletek Értékelési zárójelentés végleges változat 2013. január

Részletesebben

BUDAPEST XVI.KERÜLET SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ

BUDAPEST XVI.KERÜLET SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ Elfogadva 743/24. (XI. 3.) Kt. határozattal BUDAPEST XVI.KERÜLET SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÓNKORMÁNVZA3A BUDAPEST 24. BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLET ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 2010 2015.

SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 2010 2015. SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 2010 2015. Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója 2 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Edde Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programja

Edde Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programja Edde Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programja Tartalomjegyzék: Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata ( 2015) Helyi Esélyegyenlőségi Program ( 2013-2018) Edde Község Önkormányzata

Részletesebben

A 2014-2020 közötti időszak foglalkoztatáspolitikai célú fejlesztéseinek megalapozása

A 2014-2020 közötti időszak foglalkoztatáspolitikai célú fejlesztéseinek megalapozása Melléklet az NGM/21664 /2013. kormány-előterjesztéshez A 2014-2020 közötti időszak foglalkoztatáspolitikai célú fejlesztéseinek megalapozása - szakpolitikai stratégia - 2013. szeptember 1 Tartalom Vezetői

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI BESZÁMOLÓ 2010 évről

GYERMEKVÉDELMI BESZÁMOLÓ 2010 évről Bucsa Község Önkormányzata GYERMEKVÉDELMI BESZÁMOLÓ 2010 évről A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. Törvény 96.. (6) bekezdése alapján 2011.05.16. Tisztelt Képviselő

Részletesebben

(EVA) 2002. évi XLIII. tv.

(EVA) 2002. évi XLIII. tv. Egyszerűsített vállalkozv llalkozói i adó (EVA) 2002. évi XLIII. tv. Dr. Bedőházi Zita-Rózália 1 Jellemzői 2003. évtől új j adónem; Keverék k törvt rvény több törvt rvényt vált v ki (Szja( átalányadót,

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ AZ ÁLLÁSKERESÉST TÁMOGATÓ ELLÁTÓ ÉS A FOGLALKOZTATÁST ELŐSEGÍTŐ RENDSZEREKRŐL

TÁJÉKOZTATÓ AZ ÁLLÁSKERESÉST TÁMOGATÓ ELLÁTÓ ÉS A FOGLALKOZTATÁST ELŐSEGÍTŐ RENDSZEREKRŐL TÁJÉKOZTATÓ AZ ÁLLÁSKERESÉST TÁMOGATÓ ELLÁTÓ ÉS A FOGLALKOZTATÁST ELŐSEGÍTŐ RENDSZEREKRŐL 2009. 1 2009. február 2 Szerző: Felelős kiadó: Tóth Mihály Magyar Vegyipari, Energiaipari és Rokon Szakmákban Dolgozók

Részletesebben