lküliekkel, liekkel, a foglalkoztatás s világa

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "lküliekkel, liekkel, a foglalkoztatás s világa"

Átírás

1 Szociális munka munkanélk lküliekkel, liekkel, a foglalkoztatás s világa WJLF III. évf. 2006/07 őszi szemeszter általános szociális munkás s szak IX. ea. A munkanélk lküliség és s a munkavégz gzés s dinamikája, segíts tségnyújtási formák Borbély Tibor Bors december

2 Tanácsad i si területek, irányok a munka világában Iskolások, sok, pályavp lyaválasztók Munkanélk lküliek, liek, inaktívak Foglalkoztatottak, Önfoglalkoztatók munkaerőpiac 2

3 Tanácsad i si területek Tanulmányokat nyokat támogatt mogató tanácsad s (-( szocped.) Iskolaválaszt lasztási si tanácsad s (közép, felsőfok) fok) Pályaválasztási si tanácsad Munkavállal llalási tanácsad Karrierviteli tanácsad Pályakorrekciós s tanácsad Foglalkozási rehabilitáci ciós s tanácsad Kisebbségi / migráns munkavállal llalási tanácsad Tanácsad s egyéb b speciális csoportoknak (anyaságr gról visszatérők, nők, n hátrh trányos településeken élők, alacsony SES, stb.) 3

4 A munkanélk lküliség g dinamikája Borgen és Amundson (1992) az úgynevezett hullámvasút modellt alkalmazta A tagadás B harag C alkudozás D depresszió E beletörődés F lelkesedés G stagnáció H frusztráció I apátia Benedek Taná munkanélkülieknek

5 A munkavégz gzés s dinamikája A fizetett munka és a munkán kívüli élet egyensúlya (Work-life balance) 5

6 A karrier vertikális értelmezése 6

7 Segítési szempontok a foglalkoztatás világában Székely 2000 Személyes, demográfiai jellemzők Munkaerő-piaci tájékozottst kozottság g szintje Képzettség g (iskolai, szakmai), képessk pességek és s munkatapasztalat Társadalmi, gazdasági gi helyzet: pénzügyi, anyagi források hátrányos megkülönb nböztetésre, diszkrimináci cióra okot adó adottságok családi helyzet mobilitás s (elkölt ltözés) vagy bejárás s lehetősége Személyes, lélektani l lektani jellemzők Motiváci ció és s hozzáá áállás: felelőss sségérzet kontroll-hely érdeklődés értékrend Érzelmi állapot, érzelmek kezelése Alkohol- vagy drogfügg ggőség Kommunikáci ciós és s interperszonális képessk pességek Döntéshozatali készsk szség Megküzd zdési és s alkalmazkodási stílus (aktív, probléma orientált, passzív, elkerülő,, stb.) Környezeti adottságok Társas kapcsolatok (család, barátok) minősége Elérhet rhető intézm zményes (professzionális) támogatt mogatás Munkaerő-piaci lehetőségek 7

8 Egyéni segítő beszélget lgetés s a gyakorlatban I. A probléma feltárása 1. lépés: Együttműködő, közvetlen légkör kialakítása 2. lépés: A probléma első szintű megfogalmazása 3. lépés: A probléma második szintű megfogalmazása (restriktív állítás) 4. lépés: A segítő beszélgetés céljának meghatározása II. A probléma tisztázása 5. lépés: A probléma és a körülmények többszempontú (tettek, gondolatok, érzések, környezeti kontextus, hatások) elemzése 6. lépés: Személyes és környezeti erőforrások és korlátok beazonosítása 7. lépés: Az ügyfél értékeinek, hiedelmeinek és feltételezéseinek tisztázása III. Megoldási és cselekvési terv elkészítése 8. lépés: Feltételes állítások megfogalmazása 9. lépés: A feltételes állítások tisztázása és helytállóságának vizsgálata 10. lépés: Részletes cselekvési terv elkészítése Székely

9 Szociális munka / konzultáci ció Adott klientúra, szelekció alacsony szintű Környezeti hatások a középpontban állnak Bio-pszicho pszicho-szociális tényezők közül l a szociálison a hangsúly Jelentős s az intézm zményi nyomás a segítőn Egyén és s erőforr források összekötése se alapcél Válogatott klientúra Intrapszichés történések hangsúlyosabbak Egyén és s környezet k interakciói kiemelt figyelmet kapnak Középtávú,, adott számú ülésből áll Egyén n váljon v képessk pessé a környezetével az összeköttetés felépítésére, újraépítésérere Kliens által kimondott változásokra fókuszf kuszál Normális pszichével dolgozik Szabó 9

10 Munka, pályatanp lyataná, s, mint humán n szolgáltat ltatás Humán n szolgáltat ltatás s olyan szolgáltat ltatási forma, amely középpontjk ppontjában az ember áll. saját érdekeivel és s egyedi életfelfogásával és s sajátos élményvilágával, val, egyéni tapasztalataival. Egyedi Folyamatelvű Támogató jellegű Szilágyi

11 Irodalmak Ritoókn kné Ádám m Magda szerk. A tanácsad s pszichológi giája szöveggy veggyűjtemény Tankönyvkiad nyvkiadó Bp III. fejezet old. (Woolfe( Woolfe, Borgen, Kukla, Amundson et al.. tanulmányok) nyok) Bagdy Emőke ke- Klein Sándor szerk. Alkalmazott pszichológia SHL Bp (Rito( Ritoókné Pályalélektan lektan old., Klein Munkalélektan lektan old.) Szabó Lajos: Szociális esetmunka Elméleti leti alapvetés. Szociális Munka Alapítv tvány, Budapest, 1993 /Wesley/ Könyvek 2000 A Szociális Munka Alapítv tvány Kiadványai, , , , o Benedek LászlL szló Tanácsad s munkanélk lkülieknek lieknek KézikK zikönyv a szociális munka gyakorlatához, Budapest, valamint Tringer László A gyógy gyító beszélget lgetés s HIETE 1998 Szilágyi Klára Munka- és s pályatanp lyataná s mint professzió Kollégium Kft Adorján n Zsuzsanna- Sarkadi Imre- Soponyainé Harta Andrea Munkanélk lküliség, rehabilitáci ció Révai Digitális Kiadó 2006 Terry George A fizetett munka és s a munkán n kívüli k élet egyensúlya (Work( Work-life balance) http 11

A HEFOP 3. 5. 1. Korszerű felnőttképzési módszerek kidolgozása és alkalmazása tanár-továbbképzési szeminárium

A HEFOP 3. 5. 1. Korszerű felnőttképzési módszerek kidolgozása és alkalmazása tanár-továbbképzési szeminárium A HEFOP 3. 5. 1. Korszerű felnőttképzési módszerek kidolgozása és alkalmazása tanár-továbbképzési szeminárium Budapest 2007. november 14-16. Kraiciné Szokoly MáriaM A felnőttk ttképzésben dolgozó tanárok

Részletesebben

AZ ÉRZELMI NEVELÉS. pedagógiai giai folyamatban. Herr Nikoletta Pszichopedagógus. gus rtő

AZ ÉRZELMI NEVELÉS. pedagógiai giai folyamatban. Herr Nikoletta Pszichopedagógus. gus rtő AZ ÉRZELMI NEVELÉS helye és s lehetőségei a pedagógiai giai folyamatban Herr Nikoletta Pszichopedagógus gus Közoktatásai szakért rtő Mi lenne, ha.. Fontosnak tartjuk-e, hogy a ránk r bízott b gyermekek

Részletesebben

KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM TANÍTÓKÉPZŐ FŐISKOLAI KAR SZOCIÁLIS MUNKA ALAPKÉPZÉSI (BACHELOR) SZAK KÉPZÉSI PROGRAMJA

KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM TANÍTÓKÉPZŐ FŐISKOLAI KAR SZOCIÁLIS MUNKA ALAPKÉPZÉSI (BACHELOR) SZAK KÉPZÉSI PROGRAMJA KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM TANÍTÓKÉPZŐ FŐISKOLAI KAR SZOCIÁLIS MUNKA ALAPKÉPZÉSI (BACHELOR) SZAK KÉPZÉSI PROGRAMJA NAGYKŐRÖS 01 TK601 TANULÁSMÓDSZERTAN jelentkezési előfeltétel 1 0 A tantárgy célja,

Részletesebben

Tantárgyi tematikák Szupervizor szakirányú továbbképzés szak

Tantárgyi tematikák Szupervizor szakirányú továbbképzés szak Tantárgyi tematikák Szupervizor szakirányú továbbképzés szak Tantárgy felelőse: Szarka Attila TKSZ 1111 A szupervíziós folyamat nyitása, kezdete L: 0 + 8 1 Tantárgy besorolása: Meghirdetés féléve: Oktatás

Részletesebben

BENEDEK LÁSZLÓ. Tanácsadás munkanélkülieknek

BENEDEK LÁSZLÓ. Tanácsadás munkanélkülieknek BENEDEK LÁSZLÓ Tanácsadás munkanélkülieknek A szociális munkás lehetséges szerepe a munkanélküli ellátásban Magyarországon a társadalmi-gazdasági rendszerváltással egy időben kellett megismerkednünk két,

Részletesebben

1. Alapfogalmak. 1.1. Egészség

1. Alapfogalmak. 1.1. Egészség Ács Edina Megváltozott munkaképességű álláskeresők esélyei a munkaerőpiacon I. A foglalkozási rehabilitáció munkaerő-piaci (re)integráció elméleti megközelítései Bevezetés Ha az embert olyannak vesszük,

Részletesebben

A szociális támogatt mogatási rendszer munkára ösztönző átalakítása A leghátr trányosabb helyzetűek ek foglalkoztatásának előseg segítése (munkahelyteremtő,, munkakínálat lat-növelő,, képzk pzési támogatt

Részletesebben

2.5. Karriertanácsadás, karrierfejlesztés

2.5. Karriertanácsadás, karrierfejlesztés Ritoókné Ádám Magda: ELTE BTK Pszichológiai Intézet Takács Ildikó: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Ergonómiai és Pszichológiai Tanszék 2.5. Karriertanácsadás, karrierfejlesztés A tevékenység

Részletesebben

Pataki Éva: Szociális esetmunka munkanélküliekkel. Programterv és segédanyagok

Pataki Éva: Szociális esetmunka munkanélküliekkel. Programterv és segédanyagok Pataki Éva: Szociális esetmunka munkanélküliekkel Programterv és segédanyagok I. A szociális munka céljai és szerepe a munkanélküliek ellátásában A szociális munka általános céljainak megbeszélése és alkalmazása

Részletesebben

A kiadvány A tehetséges fiatalok segítése az életvitel tanácsadó szolgálatok módszertani támogatásával című pályázat keretében jött létre.

A kiadvány A tehetséges fiatalok segítése az életvitel tanácsadó szolgálatok módszertani támogatásával című pályázat keretében jött létre. A kiadvány A tehetséges fiatalok segítése az életvitel tanácsadó szolgálatok módszertani támogatásával című pályázat keretében jött létre. A pályázat a Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. A szociális professzió alapjai

TANTÁRGYLEÍRÁS. A szociális professzió alapjai A szociális professzió alapjai SPB1101 Meghirdetés féléve 1 Kreditpont 6 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 2+4 Kollokvium Bodnárné dr Kiss Katalin SP A hallgatók megismerkednek a szociális munka tárgyával,

Részletesebben

Vzdelávanie, výskum a metodológia, ISBN 978-80-971251-1-0

Vzdelávanie, výskum a metodológia, ISBN 978-80-971251-1-0 Szociális készségek és interperszonális személyiségjellemzők szerepe a pályafejlődésben avagy hogyan ítélik meg önmagukat az egyetemisták? J. KLÉR Andrea Szent István Egyetem, Gazdaság- és Társadalomtudományi

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. 3. Évközi tanulmányi követelmények: Ajánlott részvétel az előadásokon. A félév során egy alkalommal írjanak zárthelyi dolgozatot.

TANTÁRGYLEÍRÁS. 3. Évközi tanulmányi követelmények: Ajánlott részvétel az előadásokon. A félév során egy alkalommal írjanak zárthelyi dolgozatot. A nevelés történeti alapjai CGB1101 Meghirdetés féléve 2. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 1+0 Kollokvium Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Pornói Imre főiskolai tanár SP A hallgatók megismertetése

Részletesebben

A foglalkoztatási problémák társadalmi hatásai, a vidéki Magyarország lehetőségei G Y O M A E N D R Ő D, 2 0 1 4. A U G U S Z T U S 2 9.

A foglalkoztatási problémák társadalmi hatásai, a vidéki Magyarország lehetőségei G Y O M A E N D R Ő D, 2 0 1 4. A U G U S Z T U S 2 9. A foglalkoztatási problémák társadalmi hatásai, a vidéki Magyarország lehetőségei D R. B A L C S Ó K I S T V Á N L É L E K K E L A V I D É K É R T T U D O M Á N Y É S V I D É K F E J L E S Z T É S A H

Részletesebben

Hagyományok. ció új fel, amely alkalmas a hátrh. IV. Innováci. LEADER pályp. lyázat illeszkedése se a LEADER kritériumokhoz.

Hagyományok. ció új fel, amely alkalmas a hátrh. IV. Innováci. LEADER pályp. lyázat illeszkedése se a LEADER kritériumokhoz. Százszorsz zszorszép Óvodásokért Alapítv tvány kedvezményezett LEADER pályp lyázata Hagyományok és s játékok j PásztP sztón és térségében Az Európai Unió és s a Magyar KöztK ztársaság g Kormánya által

Részletesebben

A fiatalok. alakul ki fő feladata az identitás. PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com. Kanizsa, 2009. 01. 24.

A fiatalok. alakul ki fő feladata az identitás. PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com. Kanizsa, 2009. 01. 24. Gábrity Molnár r Irén A fiatalok jövőképe Kanizsa, 2009. 01. 2. Identitás és s jövőképj Az én-identitás a tradíci ciókat hordozó társadalmi közeg k hatására alakul ki Az ifjúkor fő feladata az identitás

Részletesebben

Szociális munka alapszak levelező tagozat III. évfolyam. 2012-2013-as tanév 1. félév programjai

Szociális munka alapszak levelező tagozat III. évfolyam. 2012-2013-as tanév 1. félév programjai alapszak levelező tagozat III. évfolyam 2012-2013-as tanév 1. félév programjai 1 Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár-, és Egészségtudományi Kar Egészségtudományi és Környezetegészségügyi Intézet 2012/2013-as

Részletesebben

éss a nyelvi tényezt

éss a nyelvi tényezt Sajátos Nevelési Igény, éss a szociális, kulturális/ lis/éss vagy nyelvi tényezt nyezők összefüggései A sajátos nevelési igény nyű tanulói i csoportok meghatároz rozása a nemzetközi zi szakirodalomban

Részletesebben

MEHBP1110 Bevezetés a mentálhigiénébe 1

MEHBP1110 Bevezetés a mentálhigiénébe 1 , Simon Gabriella, Horváth Péter Varga Veronika L:10+0 MEHBP1110 Bevezetés a mentálhigiénébe 1 3 I. kollokvium A mentálhigiéné, mint holisztikus emberképen alapuló, multidiszciplináris tudomány- és tevékenységi

Részletesebben

Stratégiai tervezés a szociális munkában

Stratégiai tervezés a szociális munkában Stratégiai tervezés a szociális munkában 1 2 Kőnig Éva (szerk.) Stratégiai tervezés a szociális munkában Debrecen, 2011 3 A kiadvány a Debreceni Egyetem Szociológia és Szociálpolitika Tanszéke, valamint

Részletesebben

A foglalkozási rehabilitáció komplex szolgáltatási folyamata a hazai gyakorlatban

A foglalkozási rehabilitáció komplex szolgáltatási folyamata a hazai gyakorlatban A foglalkozási rehabilitáció komplex szolgáltatási folyamata a hazai gyakorlatban I. Bevezetés: kutatási cél, definíciók Kutatásunk célja, hogy az azonosságok és különbségek feltárásának eszközével összehasonlítsuk

Részletesebben

Szociális munka alapszak levelező tagozat II. évfolyam

Szociális munka alapszak levelező tagozat II. évfolyam Központ: 5600 Békéscsaba, Bajza u. 33. Tel.: +36-66-524-700 Fax: +36-66-447-220 E-mail: dekan@gk.szie.hu Telephely: Egészségtudományi Campus, 5700 Gyula, Szent István u. 17-19.,Tel., Fax:: +36-66-561-620

Részletesebben

Életpálya-tanácsadás. 2011. III. évf. 7-8. szám

Életpálya-tanácsadás. 2011. III. évf. 7-8. szám Mindig van választás Életpálya-tanácsadás 2011. III. évf. 7-8. szám A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap és a Magyar Állam társfinanszírozásával valósul meg. Főszerkesztő:

Részletesebben

FOGALOMTÁR. ÁRBEVÉTEL a fiatalok munkagyakorlata során előállított termékek/szolgáltatások értékesítéséből származó összeg.

FOGALOMTÁR. ÁRBEVÉTEL a fiatalok munkagyakorlata során előállított termékek/szolgáltatások értékesítéséből származó összeg. FOGALOMTÁR ALACSONY ISKOLAI VÉGZETTSÉG alacsony iskolai végzettségűnek tekinthető az a személy, akiknek sem érettségi bizonyítványa, sem szakképzettsége nincs, csak alapfokú végzettséggel rendelkezik.

Részletesebben

és gon hanem személyis Vezetői kompetenciák az EU-ban és Magyarországon 2003. április 24. Jakó Melinda - Easy Learning, Debreceni Egyetem 1

és gon hanem személyis Vezetői kompetenciák az EU-ban és Magyarországon 2003. április 24. Jakó Melinda - Easy Learning, Debreceni Egyetem 1 Vezetői i kompetenciák az Európai Unióban és gon Jakó Melinda Easy Learning Hungary KészsK szségfejlesztő Kft. (Tréning Kerekasztal tag, Emberi Erőforr forrásgazdálkodási Tanácsad csadók k Országos Szövets

Részletesebben

PÁLYAORIENTÁCIÓ RENDSZERÉNEK TARTALMI ÉS MÓDSZERTANI FEJLESZTÉSE TÁMOP 2.2.2. A pályatanácsadás hatékonyságának vizsgálata

PÁLYAORIENTÁCIÓ RENDSZERÉNEK TARTALMI ÉS MÓDSZERTANI FEJLESZTÉSE TÁMOP 2.2.2. A pályatanácsadás hatékonyságának vizsgálata PÁLYAORIENTÁCIÓ RENDSZERÉNEK TARTALMI ÉS MÓDSZERTANI FEJLESZTÉSE TÁMOP 2.2.2. A pályatanácsadás hatékonyságának vizsgálata A BESZÁMOLÓ A TÁMOP 2.2.2 A PÁLYAORIENTÁCIÓ RENDSZERÉNEK TARTALMI ÉS MÓDSZERTANI

Részletesebben

Doktori (PhD) értekezés

Doktori (PhD) értekezés Doktori (PhD) értekezés AZ IDENTITÁS ALAKULÁS FORDULÓPONTJAI ÉS A MEGKÜZDÉS SAJÁTOSSÁGAI VELESZÜLETETTEN ÉS TRAUMA KÖVETKEZTÉBEN SÉRÜLT MOZGÁSKORLÁTOZOTT SZEMÉLYEK NARRATÍVUMAIBAN Garai Dóra Debreceni

Részletesebben

ÁROP 2.2.21 Tudásalapú közszolgálati előmenetel

ÁROP 2.2.21 Tudásalapú közszolgálati előmenetel ÁROP 2.2.21 Tudásalapú közszolgálati előmenetel ISBN 978-615-5491-27-6 Shadow coaching az emberi erőforrás gazdálkodásban szerző: Miatovics Márta lektorálta: Dr. Bokodi Márta Nemzeti Közszolgálati Egyetem

Részletesebben

Szociális munka alapszak levelező tagozat II. évfolyam. 2012-2013-as tanév 1. félév programjai

Szociális munka alapszak levelező tagozat II. évfolyam. 2012-2013-as tanév 1. félév programjai alapszak levelező tagozat II. évfolyam 2012-2013-as tanév 1. félév programjai Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár-, és Egészségtudományi Kar Egészségtudományi és Környezetegészségügyi Intézet 2012/2013-as

Részletesebben

Bognár Mária: A lemorzsolódás, az iskolai kudarc elleni küzdelem az OECD és EUországokban a második esély iskoláinak tapasztalatai Bordás István: Az

Bognár Mária: A lemorzsolódás, az iskolai kudarc elleni küzdelem az OECD és EUországokban a második esély iskoláinak tapasztalatai Bordás István: Az SZAKIRODALOM: Andorka Rudolf: Bevezetés a szociológiába. Osiris, Budapest, 1997. Angelusz Róbert: Kommunikáló társadalom Budapest, Ferenczy Kiadó 1998. Astier, Isabelle: A beilleszkedés próbája. Esély

Részletesebben