Kiskırös 2010 november 17. Fejlesztési si Terve ( ) 2013) átszervezések sek (2007) Az oktatási. sa az integráci. cióba (HHH, SNI) gyógypedag

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kiskırös 2010 november 17. Fejlesztési si Terve (2006-2013) 2013) átszervezések sek (2007) Az oktatási. sa az integráci. cióba (HHH, SNI) gyógypedag"

Átírás

1 Kiskırös 2010 november 17 Hódmezıvásárhely MJV KözoktatK zoktatási Feladat-ell ellátási Fejlesztési si Terve ( ) 2013) Intézményi átszervezések sek (2007) Az oktatási si-nevelési intézm zmények bekapcsolódása sa az integráci cióba (HHH, SNI) Támogató oktatáspolitikai döntd ntések Szakmai múlt: m 60 éves jogelıd gyógypedag gypedagógiai giai intézm zmény

2 A befogadó közoktatási gyakorlat szakmai hátterévé válás, szakmaközi együttmőködések segítségével Gyógypedagógia tanácsadás Korai fejlesztés Fejlesztı felkészítés Logopédia Gyógytestnevelés Konduktív pedagógia Utazó gyógypedagógia Fejlesztı pedagógia Nevelési tanácsadás Iskolapszichológia

3 Aranyossy Ágoston Óvoda, Általános Iskola Nevelı oktató intézm zmény Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Utazó szakember hálózat Pedagógiai giai szakszolgálat lat Szakmai szolgáltat ltatás Nevelési Tanácsad ó Szak, és szakmai szolgálat lat Gyógyped gyped. tanácsad csadás, s, korai fejlesztés, s, Fejlesztı felkész szítés, s, Logopédia, Gyógytestn gytestn., Konduktív ellátás. Szaktanácsad csadá s, Pedagógiai giai tájékoztatás, Képzés, Továbbk bbképzés, Tanácsad csadói szolgálat. lat. Testi, értelmi, beszéd- fogyatékos, autista tanulók. Értelmileg akadályozottak integráltan. Szakmai szolgáltat ltatás SNI-s tanulók (Ktv a, 29.b) ellátása. Habilitáci ciós, rehabilitáci ciós órakeretben. Szurdo- pedagógia gia. Nevelési tanácsad csadás Továbbtanul bbtanulási, pályaválasztási si tanácsad csadás Iskola- pszichológia. Szakmai szolgáltat ltatás Alapító Okirat PP SZMSZ IMIP UTAZÓ FOLYAMATSZABÁLYO ZÁS UTAZÓ PROTOKOLL

4 Minden tanév végén elızetes felmérés készül a következı tanévre várható SNI létszámról. Minden tanév elején az EGYMI utazó szakemberei nyilvántartást készítenek az integráló intézménnyel jogviszonyban álló sajátos nevelési igényő gyermekekrıl/tanulókról. Az EGYMI intézményegység vezetı a rendelkezésre álló adatok alapján, a Kt. 52 (7) megfelelıen kiszámolja a habilitációs/rehabilitációs idıkeretet, kirendeli a fogyatékossági típusnak megfelelı gyógypedagógust. Minden tanév elején a gyermekkel foglalkozó szakemberek team megbeszélés keretében tájékoztatják a többségi intézmény vezetıjét a habilitációs foglalkozásokról és egyeztetik órarendjüket.

5 Habilitáció/rehabilitáció Az utazó gyógypedagógus egyéni fejlesztési terv alapján építi fel a habilitációs folyamatot. Diagnosztika Az utazó szakember az év elején, valamint az év végén pedagógiai méréseket végez, a Kognitív Profiltesztet alkalmazza. További vizsgálatai során a gyógypedagógus munkaközösség által összeállított mérıanyag mérılapjait használhatja.

6 Egyéni fejlesztés Mikrocsoportos fejlesztés

7 gyermek szülı integráló pedagógusok a gyermekkel foglalkozó más szakemberek (logopédus, pszichológus, terapeuta ) a pedagógiai szakszolgáltatásokkal (nevelési tanácsadó, szakértıi bizottságok) utazó gyógypedagógus munkaközösség Kistérségi Fejlesztıpedagógusok Munkaközösség városi Integrációs Kerekasztal városi IPR munkaközösség módszertani intézmény vezetıi befogadó intézmény vezetıje Nyomonkövetés Visszacsatolás Korrekció

8 havi munkaidı igazolás vezetése tanuló nyilvántartás naprakész vezetése egyéni fejlesztési terv készítése negyedéves értékelılap vezetése a törvény által elıírt Egészségügyi és pedagógiai célú habilitáció, rehabilitáció, egyéni fejlıdési lap betétlapjainak vezetése pedagógiai vélemény készítése a rehabilitációs bizottság vizsgálataihoz félévi beszámoló és statisztika készítése év végi beszámoló és statisztika készítése

9 Óvodai mentorálás Miért más? - akkreditált továbbképzés óvodapedagógusokna k OVISULI

10 Városi Fejlesztıpedagóg us Munkaközösség BTMN-es tanulók ellátásának segítése Integrációs Szakmai Mőhely

11 Elemek Stratégia Struktúra Rendszerek Stílus Munkatársak Készségek Közös értékek Mc Kinsey 7 S modell Tartalom Egységes dokumentumok Feladatorientált Szabályozott Demokratikus Individuális Differenciált Szakmaiság

12 A Rugalmasság B Eszköz:kohézió Eredmény : emberi erıforrás fejlıdése Eszköz: innováció Eredmény: fejlıdés Befelé C minıség S Kifelé Eszköz:kommunikáció Eredmény: stabilitás, kontroll Eszköz: tervezés Eredmény: hatékonyság Strukturáltság

13