Elıterjesztés a Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat április 12-i ülésére

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Elıterjesztés a Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. április 12-i ülésére"

Átírás

1 1 Elıterjesztés a Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat április 12-i ülésére Tárgy: A Wunderland Óvoda Esélyegyenlıségi programjának módosítása Elıterjesztı: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök Elıterjesztést készítette: Simon Attiláné Melléklet: 2 db A Wunderland Óvoda Közoktatási Esélyegyenlıségi Tervét a Német kisebbségi Önkormányzat a október 14-ülésén 41/2010 (X.14.) határozatával jóváhagyta. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Humán Bizottsága a március 7-i ülésén a 34/2011 (III. 7.) határozatával egyetértését adta a Wunderland Óvoda Közoktatási Esélyegyenlıségi Tervéhez. A Humán Bizottság a jóváhagyás elıtt két pontban kért kiegészítést. 1. (HHH) és a sajátos nevelési igényő (SNI) eredményes együttnevelését biztosító képzéseken való részvételi arány növelése. (Melléklet: Akcióterv 9. pont) 2. A ( HH) összetételének csoportonkénti vizsgálati rendszerességének dokumentálása. ( Melléklet: 11. oldal) Esélyegyenlıségi Tervben a kért kiegészítés megtörtént a Humán Bizottság jóváhagyása elıtt. A módosításokat a mellékletben zöld háttérrel jelöltem. A teljes dokumentum az ülésen rendelkezésre áll Határozati javaslat Tárgy: A Wunderland Óvoda Közoktatási Esélyegyenlıségi tervének módosítása A Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény 105. (1) bekezdése alapján jóváhagyja a Wunderland Óvoda Közoktatási Esélyegyenlıségi tervét. Határidı: április 12. Felelıs: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök

2 2 1. Melléklet: A program 11. oldala ( módosítás zöld háttérrel jelölve) Logopédia Gyógypedagógiai képesség és mozgás Dislexia prevenció Német nemzetiségi néptánc fejlesztés Csoport HH HHH SNI HH HHH SNI HH HHH SNI HH HHH SNI Összesen A HH, HHH, SNI gyerekek csoportonkénti megoszlását an figyelemmel kísérjük. adatok dokumentálása félévenként történik A nevelés feltételeinek vizsgálata óvodánkban Óvodánkban az infrastruktúra megfelelı, rendelkezünk a nevelési programunk megvalósításához szükséges tárgyi feltételekkel, úgymint csoportszobák, kiszolgálóhelyiségek, tornaszoba (többcélú helyiség), logopédiai szoba, fejlesztı - és nevelıi szoba, udvar, játékeszközök, nevelés-oktatáshoz szükséges egyéb eszközök. A csoportszobáink zsúfoltak, az óvodai férıhelyek kihasználtsága 105,6%, ez különösen a délutáni pihenı idıben okoz nehézségeket évben az intézményünk akadálymentesítése megtörtént. Intézményünkben 2009-ben pályázati segítséggel, jelentıs felújítás történt.

3 3 2. Melléklet: Akcióterv Akcióterv a helyzetelemzésbıl következı lépések, beavatkozási javaslatok megvalósításához A helyzetelemzés megállapítására való hivatkozás A német nemzetiségi nevelést igénylık esetében a 3. évet betöltött HHH óvodai elhelyezésére kerüljön sor az óvodai férıhelyek számának figyelembe vételével. Kulcskompetenciákat fejlesztı programok és programelemek. Cél konkrét megfogalmazása minél korábbi bekapcsolása az intézményes nevelésbe, a fejlesztésük megkezdése. Kompetencia alapú nevelés alapelveinek alkalmazása a nevelésben Intézkedés leírása A 3. évet betöltött halmozottan azonosítása a város nyilvántartási rendszere alapján. Személyes találkozások során a szülı, gondviselı meggyızése az óvodai fejlesztés fontosságáról. Intézkedés kezdeményezése a beóvodázás segítésére. Programelemek beépültek a nevelési programba, elterjesztésük folyamatban van. A pedagógusok alkalmazzák a differenciálást. A nevelési programban a módszerek helye és szerepe pontosan meghatározott. felelıse A jegyzı, a Közoktatási, Mővelıdési és Sport Osztály, az óvoda vezetıje Óvodavezetı és óvodapedagógusok megvalósításának hartárideje an eredményességét mérı indikátor rövid távon(1 év) Ismertté válnak azok a családok, amelyekben 3. évet betöltött halmozottan élnek, megkezdése a beóvodázás érdekében. A HH, HHH, SNI kulcskompetenci ái tendenciát mutatnak. eredményességé t mérı indikátor középtávon(3 év) érintett korosztályhoz tartozó halmozottan legalább 80%-nak beóvodázása. A HH, HHH, SNI kulcskompetenciái érzékelhetıen tendenciát mutatnak. eredményess égét mérı indikátor hosszú távon (6 év) érintett korosztályhoz tartozó halmozottan - szülıi igény szerint teljes körő beóvodázása. A HH, HHH, SNI kulcskompetenciái tartósan tendenciát mutatnak.

4 4 Akcióterv a helyzetelemzésbıl következı lépések, beavatkozási javaslatok megvalósításához A helyzetelemzés megállapítására való hivatkozás Cél konkrét megfogalmazása Intézkedés leírása felelıse megvalósításának hartárideje eredményességét mérı indukátor rövid távon(1 év) eredményességé t mérı indukátor középtávon(3 év) eredményess égét mérı indukátor hosszú távon(6 év) óvodai csoportok közötti megosztása legyen kiegyenlített. A HHH rendszeres óvodába járása legyen biztosított. nek, a nevelési -oktatási feltételek egyenlı biztosítása. Rendszeresen és an járjanak óvodába az egyenletes fejlıdésük érdekében. - IMIP-ben megfogalmazottak alapján az intézményi helyzet teljes körő felmérése. Intézményi esélyegyenlıségi terv elkészítése, ebben a kiegyenlített csoportszervezés szempontjainak rögzítése. - A HH csoportonkénti összetételének rendszeres vizsgálata és dokumentálása A felvételi és mulasztási naplóban a hiányzások jelölése, az igazolások ellenırzésének nyomon követése. gyermekvédelmi felelısök Óvodapedagógusok, gyermekvédelmi felelısök Helyzetelem zés a tanév végéig -félévente Óvodánk elkészíti az intézményi esélyegyenlıségi tervét. csoportok közötti aránya kiegyenlített. csoportok közötti aránya tartósan kiegyenlített.

5 A helyzetelemzés megállapítására való hivatkozás A HHH óvodai beilleszkedésének segítése. óvodai élethez szükséges felszerelések, eszközök legyenek biztosítottak minden HHH gyermek számára. A HHH egyéni és életkori sajátosságainak fejlıdése legyen biztosított. 9. A gyermekvédelmi felelısök mellett az óvodapedagógusok kis számban vettek részt a HH, HHH, SNI gyerekek eredményes együttnevelését biztosító képzéseken. 5 Akcióterv a helyzetelemzésbıl következı lépések, beavatkozási javaslatok megvalósításához Cél konkrét megfogalmazása Zökkenımentes, sikeres óvodai beilleszkedés. A szükséges felszerelések beszerzésében segítségnyújtás A HHH harmonikus fejlıdésének biztosítása. A HHH s az SNI gyerekek eredményes együttnevelését biztosító képzéseken való részvételi arány növelése Intézkedés leírása Szocializálódás támogatása, baráti kapcsolatok kialakításának elısegítése a csoportban. Ruhagyőjtés, felszerelések beszerzésében segítségnyújtás Állapotfelmérés, mérések, szőrések. Tájékoztatás az eredményekrıl, segítségnyújtás, tanácsadás a szülıknek. Fejlesztésük a csoportban és a csoporton kívül. Szakemberek közötti információáramlás. A továbbképzési lehetıségek figyelése, pedagógusok beiskolázása. felelıse Óvodapedagógusok gyermekvédel mi felelısök, Óvodapedagó gusok,gyermekvédelmi felelısök, Óvodapedagógusok fejlesztı pedagógusok logopédus szakemberek Óvodapedagógusok megvalósításának hartárideje eredményességét mérı indukátor rövid távon(1 év) eredményességé t mérı indukátor középtávon(3 év) eredményess égét mérı indukátor hosszú távon(6 év)

6 6

Szervezeti és Mőködési Szabályzat

Szervezeti és Mőködési Szabályzat MAROSHEGYI ÓVODA SZÉKESFEHÉRVÁR, RÁDIÓ U.1. Szervezeti és Mőködési Szabályzat Hatálya kiterjed a Maroshegyi Óvoda minden dolgozójára 2. oldal Bevezetı Az intézmény a jogszabályi elıírásoknak megfelelendı

Részletesebben

Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium

Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium Minıségirányítási Program Készítette: Az iskola minıségirányítási csoportja Budapest, 2009. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 5 1 AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 5

Részletesebben

1. Bevezetés 1.1. Az intézmény alapadatai:

1. Bevezetés 1.1. Az intézmény alapadatai: Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 3 1.1. Az intézmény alapadatai 3 1.2. Az intézmény bemutatása 4 2. Az intézmény jövıképe 5 2.1. Óvodakép 5 2.2. Gyermekkép 6 3. Az óvoda nevelési alapelvei és célkitőzései

Részletesebben

Szakmai-pedagógiai beszámoló és értékelés. a Derkovits Gyula Általános Iskola

Szakmai-pedagógiai beszámoló és értékelés. a Derkovits Gyula Általános Iskola Szakmai-pedagógiai beszámoló és értékelés a Derkovits Gyula Általános Iskola 2009-2010 tanévérıl (Intézményvezetıi beszámoló kerületi szempontsor alapján) Budapest, 2010. augusztus 10. Készítette: Kárpáti

Részletesebben

r e n d e l e t e a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről

r e n d e l e t e a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről 1 Az emberi erőforrások minisztere /2012. ( ) EMMI r e n d e l e t e a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. (1) bekezdés h) pontjában

Részletesebben

Legdrágább kincs a gyermek, Mi érte dolgozunk! (Dorothy Law Holtz)

Legdrágább kincs a gyermek, Mi érte dolgozunk! (Dorothy Law Holtz) Legdrágább kincs a gyermek, Mi érte dolgozunk! (Dorothy Law Holtz) 0 H 3291 Vámosgyörk, Kossuth út 10. Tel.: 36 - /37/ 361-617 E-mail: tuli2007@freemail.hu ADATLAP Intézmény neve: Tulipán Napköziotthonos

Részletesebben

Kisokos az SNI-s, valamint a BTM-es tanulók neveléséhezoktatásához

Kisokos az SNI-s, valamint a BTM-es tanulók neveléséhezoktatásához Kisokos az SNI-s, valamint a BTM-es tanulók neveléséhezoktatásához Felhasznált jogforrások: Lezárva: 2013. október 11-én A 2012. évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről, a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet

Részletesebben

I/4. Nevelést segítő szakemberek az óvodában

I/4. Nevelést segítő szakemberek az óvodában 1 Iktatószám: 323-I/2013 Kőbányai Aprók Háza Óvoda Tehetségpont Budapest Újhegyi sétány 5-7. 1108 Email: aprokovi@enternet.hu A 2012/2013-es nevelési év értékelése I. SZEMÉLYI FELTÉTELEK - Humánerőforrás

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Napköziotthonos Óvoda Kelebia SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2009 Tartalomjegyzék I. Szervezeti és Működési Szabályzat 1. Az óvoda működésének általános szabályai,munkarendje Alapító okirat Helyi Nevelési

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. Alapításának éve: 1994. (jogutódlással) OM: 032357. Telephelye: 2461. Tárnok, Rákóczi u. 78.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. Alapításának éve: 1994. (jogutódlással) OM: 032357. Telephelye: 2461. Tárnok, Rákóczi u. 78. II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPORTISKOLA és PEDAGÓGIAIA SZAKSZOLGÁLAT Székhelye: 2461.Tárnok Iskola u.1 Telephelye: 2461. Tárnok, Rákóczi u. 78. OM: 032357 Alapításának éve: 1994. (jogutódlással)

Részletesebben

14/1994. (VI. 24.) MKM rendelet. a képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

14/1994. (VI. 24.) MKM rendelet. a képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 14/1994. (VI. 24.) MKM rendelet a képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 97. -ának b) pontjában, valamint a közoktatásról szóló

Részletesebben

A BÁTHORY ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA BÁTHORY ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA

A BÁTHORY ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA BÁTHORY ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA BÁTHORY ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 8200. Veszprém, Halle u. 10. Tel./Fax.: 88/561-915, 561-916 E-mail: bathory@vpbathory.sulinet.hu www.vpbathory.sulinet.hu OM azonosító: 037034 A BÁTHORY ISTVÁN ÁLTALÁNOS

Részletesebben

TÁMOP3.1.7-11/2-2011-0401. A ''Babus Jolán Középiskolai Kollégium'' felkészülésének segítése a referencia értékű gyakorlatok átadására

TÁMOP3.1.7-11/2-2011-0401. A ''Babus Jolán Középiskolai Kollégium'' felkészülésének segítése a referencia értékű gyakorlatok átadására A '''' felkészülésének JÓ GYAKORLAT LEÍRÁSA A '''' felkészülésének AZ INTÉZMÉNY JÓ GYAKORLATÁNAK BEMUTATÁSA Egyéni fejlesztési terv készítése A "Jó gyakorlat" célja (folyamatban és eredményben) Az intézményünkben

Részletesebben

Prioritási tengely: Egyedi célkitűzés: Konstrukció kód: Megjelentetés időpontja: 1. A TÁMOGATÁS CÉLJA

Prioritási tengely: Egyedi célkitűzés: Konstrukció kód: Megjelentetés időpontja: 1. A TÁMOGATÁS CÉLJA 1 TOP-1.4. A FOGLALKOZTATÁS ÉS AZ ÉLETMINŐSÉG JAVÍTÁSA CSALÁDBARÁT, MUNKÁBA ÁLLÁST SEGÍTŐ INTÉZMÉNYEK, KÖZSZOLGÁLTATÁSOK FEJLESZTÉSÉVEL C. TÁMOGATÁSI KONSTRUKCIÓ (TERVEZET) Prioritási tengely: Egyedi célkitűzés:

Részletesebben

Fekete István Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola INFORMATIKAI STRATÉGIÁJA

Fekete István Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola INFORMATIKAI STRATÉGIÁJA Fekete István Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola INFORMATIKAI STRATÉGIÁJA Készítették: Németh Sándor Herbert Zoltán Jóváhagyta: Érvényes: 2015. augusztus 31. Osztani magad,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÓVODA NEVE: CSODA- VÁR EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE ÓVODA CÍME: 3791. SAJÓKERESZTÚR, PETŐFI Ú. 25 SZ. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Tóthné Dudás Anikó óvodavezető Kelt: 2013. január 31. A nevelőtestület

Részletesebben

Mosolykert óvoda Budapest XV. kerület Kavicsos köz 6.

Mosolykert óvoda Budapest XV. kerület Kavicsos köz 6. Mosolykert óvoda Budapest XV. kerület Kavicsos köz 6. MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Alkalmazotti közösség jóváhagyásának dátuma: 2011 július 20. Szülői szervezet véleményezésének dátuma: 2011. július 12. Fenntartóhoz

Részletesebben

A Várkerti Általános Iskola, Szakiskola és Tagiskolái SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A Várkerti Általános Iskola, Szakiskola és Tagiskolái SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Várkerti Általános Iskola, Szakiskola és Tagiskolái SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 Tartalomjegyzék 1. AZ SZMSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, HATÁLYA...4 BEVEZETİ...4 1.1. A SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Simon Attiláné, a Wunderland Óvoda vezetıje.

JEGYZİKÖNYV. Simon Attiláné, a Wunderland Óvoda vezetıje. Iktatószám: IV. 136-2/2015. JEGYZİKÖNYV Amely készült 2015. február 24-én (kedden) 15 órakor a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testületének az Ifjúsági Cserkészházban (Szekszárd, Hrabovszki

Részletesebben

Szakközépiskola Székhelye: 1223 Budapest Művelődés utca 21-27.

Szakközépiskola Székhelye: 1223 Budapest Művelődés utca 21-27. TOMORI PÁL MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 1. Az intézmény bemutatása,minőségpolitikája: A Tomori Pál Főiskolát az intézmény fenntartóját- 2004-ben

Részletesebben

SZABÁLYZAT KERTVÁROSI ÓVODA

SZABÁLYZAT KERTVÁROSI ÓVODA SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT KERTVÁROSI ÓVODA Intézmény OM azonosítója:027000 Készítette: Weizer Józsefné Intézményvezető TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 II. AZ INTÉZMÉNY,

Részletesebben

SZENT ISTVÁN KIRÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA

SZENT ISTVÁN KIRÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA 2747, Törtel Szt István tér 2. Tel: 06-53-376011, Fax:06-53-576509 Email: ts@tortelsuli.axelero.net SZENT ISTVÁN KIRÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Készítette: Minőségfejlesztési csoport

Részletesebben

11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről

11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről Opten Törvénytár Opten Kft. I. 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről A 2009.12.01. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK....

Részletesebben

Pitypang Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata

Pitypang Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata Pitypang Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata 1 A szervezeti és működési szabályzat célja: A Pitypang Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata foglalja össze mindenekelőtt az intézmény szervezeti rendjét,

Részletesebben

DELFINO ÓVODA 1116 BUDAPEST KŐVIRÁG SOR 135 OM Azonosító:201972

DELFINO ÓVODA 1116 BUDAPEST KŐVIRÁG SOR 135 OM Azonosító:201972 . SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT DELFINO ÓVODA 1116 BUDAPEST KŐVIRÁG SOR 135 OM Azonosító:201972 Intézmény fenntartója: Székhelye: A ot módosította: A ot elfogadta a Nevelőtestület: A ot véleményezte

Részletesebben

Celldömölki Városi Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat

Celldömölki Városi Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Celldömölki Városi Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat A Nyugat-magyarországi Egyetem Regionális Pedagógiai Szolgáltató Központ modellje alapján készítette: Danka Adél igazgató Celldömölki

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM KÉSZÍTETTE: SZATHMÁRYNÉ PAPP MÁRIA Intézményvezető 2010. 1. BEVEZETÉS A Napsugár Óvoda működését helyi nevelési programja alapján végzi. A program mind a belső mind

Részletesebben

Ismertető a pedagógiai szakszolgálat által nyújtott szolgáltatásokról

Ismertető a pedagógiai szakszolgálat által nyújtott szolgáltatásokról Ismertető a pedagógiai szakszolgálat által nyújtott szolgáltatásokról Alapfeladat, mely szerint a szülő és a pedagógus nevelő munkáját, valamint a nevelési-oktatási intézmény feladatainak ellátását a pedagógiai

Részletesebben

GYULAI DÜRER ALBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM

GYULAI DÜRER ALBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM GYULAI DÜRER ALBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. 1 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET... 8 1. Bevezető... 8 1.1 Intézményünk bemutatása... 10 1.2 Bay Zoltán Általános Iskola Tagintézmény... 13 2.

Részletesebben

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készült: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a 368/2011. (XII.31) Kormány rendelet az államháztartás működési rendjéről és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI

Részletesebben