Felülvizsgálva: március 31.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Felülvizsgálva: 2012. március 31."

Átírás

1 Felülvizsgálva: március 31.

2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék,..,...,.,.,,...,...,...,.,,,.,...,,,.,,,...,...,.,..,..,,,,..,.,.,..,,.,,.,,...,,,,, 2 1. Törvényi háttér,,.,...,...,,...,,,.,...,.,,...,,.,,,.,.,.,.,...,,,,..,...,,,,..,.,,,...

3 6.10. Akcióterv...,,,.,,,,,.,,,,,,...,,,,,.,,,.,,,,,,,,,,,...,,,,,,,.,.,,,,,,.,.,,,,,,.,,,,,.,,,,,,,,.,,,.,,,., Megvalósítás,.,,,,,,,,,,,..,,.,,,,..,,,,.,,,,,,,,,,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,,..,,,,,,,.,.,,,...,,,,,.,.,., Kockázatelemzés...,,,,,.,,,,,,.,,,,,,,,,,,.,,.,...,,.,,.,.,,,.,.,,,,,,,,,...,,,,,..,,,,,.,.,.,,, Monitoring.,,,,,,.,,,..,,.,,,,,,,...,.,,,,,,,.,,,...,,,,,,.,,.,,,,,,,,,,.,,,,,,.,,,,,,,,,,.,,,,,,,,,,,,,,.

4 1. Törvényi háttér A évi CV. törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról kimondja, hogy: Az Országgyűlés elismerve mindem ember jogátahhpz, hogy

5 á^ j): azíö^atásban vatő részvétefi^^ ^ aj jőgéliienes: e iküíöníté^e! :;!: re' pí;:!ö:t<;:6a : l:á-s:ikj.in : t:éz^ tag Ö2Éjt6:a n :,. osztály b a.nv va gy;5cs0

6 2. Bevezetés A fenti törvényi háttér szellemében Budapest Főváros VI. kerületi Önkormányzata a következőkben felülvizsgálja és az adatok ismeretében korrigálja a közoktatási esélyegyenlőségi helyzetelemzését és programját, 2008-ban vállalta, hogy az elkészült és elfogadott dokumentumot összehangolja

7 4. Közoktatási esélyegyenlőségi helyzetelemzés Az alábbiakban közölt helyzetelemzés

8

9 4.3, Szociális helyzet a településen 1 Munkanélküliek száma

10 A kerületen belül a külterület" fogalma nem értelmezhető, hiszen bár elég nagy a kerület, nincsenek elkülönített telepek, etnikailag szegregált lakókörnyezetben nem élnek gyerekek. 4,4. A közszolgáltatások elérhetősége A kerület népessége

11 4.5,

12 Közszolgáltatások Önkormányzat saját fenntartású intézménye vagy gazdasági társasága Kiszervezett formában non profit, civil, egyházi szervezet, vagy gazdasági társaság A feladatellátás fenntartói háttere Intézményfenntartó társulás Többcélú Társulás Megyei önkormányzat Egyéb Óvodai nevelés Altalános iskolai oktatás Alapfokú művészetoktatás Gyógypedagógiai tanácsadás Korai fejlesztés és gondozás Fejlesztő felkészítés Nevelési tanácsadás Logopédiai ellátás Továbbtanulási-, pályaválasztási tanácsadás Gyógytestnevelés Gyermekjóléti szolgáltatás Bölcsőde Családi napközi Iskolai napközi Házi gyermekfelügyelet - Családok átmeneti otthona 12

13 4.6, Óvodai ellátás Óvodai feladat-ellátási helyek száma (gyógypedagógiai neveléssel együtt) Óvodai férőhelyek száma (gyógypedagógiai neveléssel együtt) Óvodába beíratott gyermekek száma (gyógypedagógiai neveléssel együtt) Óvodába beíratott halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek száma Az óvodába

14 4.7, Altalános iskola Általános iskolai feladat-ellátási helyek száma (gyógypedagógiai oktatással együtt) Általános iskolai osztálytermek száma (gyógypedagógiai oktatással együtt) Az általános iskolai osztályok száma (gyógypedagógiai oktatással együtt) Általános iskolai tanulók száma (gyógypedagógiai oktatással és magántanulókkal együtt) Általános iskolai magántanulók száma Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók száma Gyógypedagógiai oktatásban részesülő általános iskolai tanulók száma (integráltan oktatott SNI gyermekek nélkül) Halmozottan hátrányos helyzetű általános iskolai tanulók száma Általános iskolában tanuló első évfolyamosok száma (gyógypedagógiai előkészítő osztályok tanulóival együtt)

15

16 A gyermekek minden intézményben igen nagy számban napközi otthonos ellátásban részesülnek, illetve iskolaotthonos formában tanulnak,

17 4.8,

18 4.9. Gyermekek, tanulók szarna a kerület intézményeiben (2011. október 1.) : ;.... :. : ' ;-/.: '... -; v.^v SaSSflöWítiíSi ííí&.ifárs^'tím :.' : ;,s : s : :;;'::;;?;ÍK:.^

19 : : fcssws.w?fe3» *s<a»i>x i s»ss i *i? í. : í:.ehs5«:-iöí;i:sjp VíWsftíiMÉilSJS l8lí?ííp^sws2ss??3ír::feiía rtffi&ifmífe ' :V'V/ ^f^v^^v; iísfífritez^ífitiilmyeiffijfi -í'vv'ví-i''-'^'-- 1 ;''-.'-''^-"-''..'"'''-;'!-'^ Göllesz Viktor O,AI, ESZ és EGYMI Arany János Általános Iskola Batthyány Ilona Általános Iskola Centenáriumi Általános Iskola

20 A kerületben

21 4.10. A település szakember-ellátottsága ;J^^ Í eíá.dátök v ; r ' ' ;vv ';; jlgli^iiaitjytpanuiö&t ^:^lilísslíl^'':':tts ; í?. - : 3vi iililliíil WSíSiPttfc :;gl-érrr á ' ^^S^^^I.^íSSiS 1 :' - ' ".í.?:-' ';TeÍ;féÍíffi :Oí"iH>7sSt3«U<ie; ' teljesíti; ÍE«Í«»;:^ Óvodai nevelés Általános iskolai oktatás Pedagógiai szakszolgálat Egészségügyi alapellátás Szociális alapellátás Szociális intézményi ellátás Gyermekjóléti alapellátás Gyermekjóléti szakellátás 'SySjíifssiSftíjííf/'^.ír^^íííSssifec^'sSsfsáss fcsssiiísim ^ : *iíi'.'íisü^g%/í%";-hííis ;>.;" ; í.^iíhtí-;:*ss»cgírgakíg tlgsppísjí ->:? ; S^^I^SffiSíSiS^'i^'íSíSíSS^fi^S^ SiífSllSwSlfiKllYPÉm;eiiiilSi ífs^^^^féi^í'lisvsüs?^^ itliiiillk'il Szakember ellátottság szempontjából

22 4.11, Továbbtanulási mutatók az intézményekben ÓM azonosító Iskola neve Arany János Általános Iskola Batthyány Ilona Általános Iskola Centenáriumi Általános Iskola és Szakiskola Hermán Ottó Általános Iskola Lemhényi Dezső Általános Iskola Jókai Mór Általános Iskola Kölcsey Ferenc Általános Iskola Móra Ferenc Általános Iskola Gimnázium terv összl. belül H H/H H H (%) 4/0 4,16/0 n. a 0/0 0/0 1/1 1/0 0/0 összl. belül n. a H

23 Sashalmi Tanoda Általános Iskola Szent- Györgyi Albert Általános Iskola Táncsics Mihály Általános Iskola

24 4.12.

25 Sashalmi Tanoda Altalános Iskola Szent- Györgyi Albert Alt. Isk. Táncsics Mihály Ált.Isk. és Gimnázium, 127 3/ / /0 22/ 0 20/ / 0 26/ /0 12/ 0 3/ /0 3 O/ _ 64 _ 0/0 61 0/ /0 _ 1/0 n. a _ 139 n. a _ 1/0 Az intézményekben megszervezik

26 4.13. Az országos kompetencia mérés eredményeinek alakulása az önkormányzat intézményeiben Matematika

27 Matematika - 8. évfolyam Arany János Ált. Isk. Batthyány Ilona Ált. Isk. Centenáriumi Ált. Isk

28 Szövegértés - 6. évfolyam Arany János Ált. Isk. Batthyány Ilona Ált. Isk. Centenáriumi Ált. Isk. és Szakiskola Hermán Ottó Ált. Isk. Lehményi Dezső Ált. Isk. Jókai Mór Alt. Isk. Kölcsey Ferenc Ált. Isk. Móra Ferenc Ált. Isk. Sashalmi Tanoda Ált. Isk. Szent-Györgyi Albert Általános Iskola Táncsics Mihály Általános Iskola

29 Szövegértés - 8. évfolyam iskola HH országos iskola H H országos iskola HH országos átlaga tanulók átlag átlaga tanulók átlag átlaga tanulók átlag átlaga átlaga átlaga Arany János Ált. Isk. Batthyány Ilona Ált. Isk. Centenáriumi Ált. Isk. és Szakiskola Hermán Ottó Ált. Isk. Lehményi Dezső Ált. Isk. Jókai Mór Ált. Isk. Kölcsey Ferenc Ált. Isk. Móra Ferenc Ált. Isk. Sashalmi Tanoda Ált. Isk. Szent-Györgyi Albert Általános Iskola Táncsics Mihály Általános Iskola és Gimnázium n. a

30 Az országos kompetencia mérés intézményi eredményei

31

32 5. A kompetenciamérések eredményeinek feldolgozása során mindig külön is meg kell vizsgálni

33 Jelen- helyzetelemzés

34 6, Közoktatási Esélyegyenlőségi Program 6.1, Összefüggés az Esélyegyenlőségi Helyzetelemzéssel Esélyegyenlőségi terület Halmozottan hátrányos helyzetű adatgyűjtés/nyiiatkoztatás problémái jecjyéb adathiányok Halmozottan

35 és önkormányzati forrás keretében Lemorzsolódási mutatók: magántanulóvá nyilvánítás Eredményességi mutatók: kompetenciamérésí eredmények

36 6.5, Célmeghatározás A közoktatási'esélyegyenlőség érdekében elérendő, hogy: a

37 6,8. Céljaink középtávon (három éven belül) Három éven belüi reményeink szerint már látható eredményei lesznek az esélykiegyenlítő munkának, amely megmutatkozik

38 6.10. Akcióterv ": Helyzet- 5 ; 'SSÍ: :': ' ' :' '' ':. ~?-> ::. ': " ':] ';''- ;.-.> v; iféleirwzéiswsi'sfitt ; í«?(l S{ífíl;Rí!S rnegállápítá- konkrét '> : ;Vv..-'.;.;'..;; ÍÍlfPfí S : : :(próbíémára)7 hivatkozás '.,-:-.: - :- _ -. ' "- '.' - - y ;,' ;. " "",'-- '' ' '': --: :.-' ''.'; - -' ';''".= szöveges mégfogal mázasa 7Sfí5ÖáíSÍ^:íi;S:St 7fj;ííf7DÍS Halmozottan hátrányos helyzetű adatgyűjtés/ nyilatkoztatás '.; -- '.;. v. 1,;'-'- ' -" -', ' " ' '..- ': - ' " '-" '', -;. ;. : "' ' '.: - '-."',-..": ' :. --'. -'... Valameny -nyi HHH gyermek nyilvántar tása a kerületbe n

39 Közszolgáltat ások elérhetősége

40 A továbbtanulá si mutatók jók, de a HHH adatgyűjtés tükrében kell megvizsgálni az eredményeke t A kompetencia mérési eredmények jók,

41 Tovább bővítendő a pedagógusok módszertani képzettsége. Az intézmén y minden pedagógu sa ismeri és alkalmazz a az integráció t elősegítő korszerű módszert ani ismeretek ét. Módszertani továbbképzések, pályázati lehetőségek felkutatása. Fenntartó, intézményv ezetők 2014 ATAMOP /08/1. keretében a pedagógus ok több szakmaimódszertan i képzésben vettek részt,

42 6,11, Megvalósítás Önkormányzatunk

43 6.12, Kockázatelemzés Cél konkrét szöveges megfogalmazása Valamennyi

44 6.13. Monitoring

45

46 felelősségük továbbá, hogy ismerjék

47 7. Záradék A Budapest Főváros VI. kerület Önkormányzatának Képviselő-testülete a Közoktatási Esélyegyenlőségi Helyzetelemzés és Program felülvizsgálatát a 275/2012. (V.30.) számú határozatával május 30-án elfogadta. A Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv legfrissebb adatként

Közoktatási Esélyegyenl ségi Intézkedési Terv

Közoktatási Esélyegyenl ségi Intézkedési Terv 90/2012. (III. 22.) Kt. határozat melléklete Közoktatási Esélyegyenl ségi Intézkedési Terv Budapest F város XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata 2012 1 Tartalomjegyzék 1. Törvényi háttér... 4 Bevezetés...

Részletesebben

Szigethalom Város Önkormányzata. Közoktatási Esélyegyenlőségi Program. Intézkedési Terv

Szigethalom Város Önkormányzata. Közoktatási Esélyegyenlőségi Program. Intézkedési Terv Szigethalom Város Önkormányzata Közoktatási Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terv 2012 TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés... 3 1.1. Az Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv célja... 3 1.2. Értékeink, küldetésünk...

Részletesebben

SZANY, RÁBASZENTANDRÁS ÉS RÁBACSANAK KÖZSÉGEK TÁRSULÁSI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM HELYZETELEMZÉS

SZANY, RÁBASZENTANDRÁS ÉS RÁBACSANAK KÖZSÉGEK TÁRSULÁSI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM HELYZETELEMZÉS SZANY, RÁBASZENTANDRÁS ÉS RÁBACSANAK KÖZSÉGEK TÁRSULÁSI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM HELYZETELEMZÉS SZANY 2010. Tartalomjegyzék Jogszabályi háttér Bevezetés Helyzetelemzés Célkitűzések 3. oldal

Részletesebben

HÉVÍZGYÖRK KÖZSÉG ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJÁNAK SZAKÉRTŐI FELÜLVIZSGÁLATA

HÉVÍZGYÖRK KÖZSÉG ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJÁNAK SZAKÉRTŐI FELÜLVIZSGÁLATA HÉVÍZGYÖRK KÖZSÉG ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJÁNAK SZAKÉRTŐI FELÜLVIZSGÁLATA Prekog Pedagógiai Szolgáltató Intézet, 2011. HÉVÍZGYÖRK KÖZSÉG ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJÁNAK SZAKÉRTŐI FELÜLVIZSGÁLATA Készítette:

Részletesebben

GOMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK TELEPÜLÉSI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE

GOMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK TELEPÜLÉSI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE GOMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK TELEPÜLÉSI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE A tervet Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 170/2008. (XII.11.) sz. határozatával jóváhagyta. Gomba, 2008. december

Részletesebben

Makói Oktatási Központ Szakképző Iskola és Kollégium. Intézményi Esélyegyenlőségi Programja

Makói Oktatási Központ Szakképző Iskola és Kollégium. Intézményi Esélyegyenlőségi Programja Makói Oktatási Központ Szakképző Iskola és Kollégium a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek nevelési, oktatási sikeressége érdekében Makó 2007. december 1 1. Bevezetés Az Európai Unió napjainkban fokozott

Részletesebben

Csornai Általános és Művészeti Iskola, Óvoda

Csornai Általános és Művészeti Iskola, Óvoda Csornai Általános és Művészeti Iskola, Óvoda KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERVE 2011. Készült az intézmény adatszolgáltatása alapján a 2010/2011-es tanév október 01-i statisztikai adatai felhasználásával.

Részletesebben

Gyömrő Város Önkormányzat Közoktatási Intézkedési Terve

Gyömrő Város Önkormányzat Közoktatási Intézkedési Terve Gyömrő Város Önkormányzat Közoktatási Intézkedési Terve FELÜLVIZSGÁLAT: 2008. JÚNIUS 9. FELÜLVIZSGÁLAT: 2010. DECEMBER 13. GYENES LEVENTE POLGÁRMESTER 1 HELYZETELEMZÉS 2 A szabályozás 2008-2012 közötti

Részletesebben

7. SZÁMÚ MELLÉKLET KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI HELYZETELEMZÉS ÉS INTÉZKEDÉSI TERV. SZEGED 2010. április

7. SZÁMÚ MELLÉKLET KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI HELYZETELEMZÉS ÉS INTÉZKEDÉSI TERV. SZEGED 2010. április 7. SZÁMÚ MELLÉKLET A Szakközépiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Kollégium KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI HELYZETELEMZÉS ÉS INTÉZKEDÉSI TERV SZEGED 2010. április TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK...

Részletesebben

Pápa Város Önkormányzata közoktatási esélyegyenlőségi program és intézkedési terv 2009.

Pápa Város Önkormányzata közoktatási esélyegyenlőségi program és intézkedési terv 2009. Pápa Város Önkormányzata közoktatási esélyegyenlőségi program és intézkedési terv 2009. 1 Tartalomjegyzék 1.Törvényi háttér. 3 2. Bevezetés... 5 2.1.A közoktatás esélyegyenlősége... 6 3. Az intézkedési

Részletesebben

POGÁNYVÖLGYI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLİSÉGI HELYZETELEMZÉS ÉS INTÉZKEDÉSI TERV

POGÁNYVÖLGYI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLİSÉGI HELYZETELEMZÉS ÉS INTÉZKEDÉSI TERV POGÁNYVÖLGYI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLİSÉGI HELYZETELEMZÉS ÉS INTÉZKEDÉSI TERV 1 Tartalomjegyzék 1.BEVEZETÉS 4 2. HELYZETELEMZÉS 10 2.1. Általános helyzetkép... 10 2.1.1. Elızmények... 10 2.1.2 Intézményhálózat...

Részletesebben

MAGYARORSZÁGI NÉMETEK M

MAGYARORSZÁGI NÉMETEK M MAGYARORSZÁGI NÉMETEK MŰVELŐDÉSI KÖZPONTJÁNAK ISKOLAI INTÉZMÉNYEGYSÉGE KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI CSELEKVÉSI TERVE 2010. OKTÓBER 1. - 2015. OKTÓBER 1. 1. Törvényi háttér A 2003. évi CXXV. törvény az

Részletesebben

ÉLETPÁLYÁRA VALÓ FELKÉSZÍ- TÉS INNOVÁCIÓ

ÉLETPÁLYÁRA VALÓ FELKÉSZÍ- TÉS INNOVÁCIÓ ÉLETPÁLYÁRA VALÓ FELKÉSZÍ- TÉS INNOVÁCIÓ KÉSZÍTETTE: DÓRA ISTVÁNNÉ 2010 Tartalomjegyzék: - Helyzetelemzés - Az életpálya-építés kompetencia terület pedagógiai szempontrendszere - Az életpálya-építési kompetenciák

Részletesebben

AZ INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

AZ INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM AZ INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Terve 2008 2014 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 2. Helyzetelemzés 3. Célmeghatározás 4. Kötelezettségek és

Részletesebben

A CSEPEL-SZIGET ÁLTALÁNOS ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA TANULÓINAK ESÉLYEGYENLŐSÉGÉT SZOLGÁLÓ ÁLLAPOTFELMÉRÉSI ÉS INTÉZKEDÉSI TERVE

A CSEPEL-SZIGET ÁLTALÁNOS ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA TANULÓINAK ESÉLYEGYENLŐSÉGÉT SZOLGÁLÓ ÁLLAPOTFELMÉRÉSI ÉS INTÉZKEDÉSI TERVE A CSEPEL-SZIGET ÁLTALÁNOS ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA TANULÓINAK ESÉLYEGYENLŐSÉGÉT SZOLGÁLÓ ÁLLAPOTFELMÉRÉSI ÉS INTÉZKEDÉSI TERVE CSEPEL-SZIGET ÁLTALÁNOS és SZAKKÉPZŐ ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA (kivonat) I. Az intézmény

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA. Kaposfő KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERVE

ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA. Kaposfő KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERVE ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA Kaposfő KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERVE A HALMOZOTTAN HÁTRÁNYOS HELYZETŰ GYEREKEK OKTATÁSI SIKERESSÉGE ÉRDEKÉBEN 2008-2014. Tartalom

Részletesebben

Miskolc Kistérség Többcélú Társulása. Esélyegyenlőségi terv. Helyzetelemzés 2007.

Miskolc Kistérség Többcélú Társulása. Esélyegyenlőségi terv. Helyzetelemzés 2007. Esélyegyenlőségi terv Helyzetelemzés 2007. Tartalomjegyzék 1 Bevezetés... 4 1.1 A közoktatás esélyegyenlősége... 5 1.2 "Ne legyen több iskolai kudarc! - Tíz lépés az oktatási esélyegyenlőség felé"... 7

Részletesebben

KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI HELYZETELEMZÉS ÉS INTÉZKEDÉSI TERV

KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI HELYZETELEMZÉS ÉS INTÉZKEDÉSI TERV Bátai Hunyadi János Általános Iskola 7149 BÁTA, Fő u. 174. : 74/ 490-581, 590-005, 30/2174881 Fax: 74/490-581 e-mail: bata.iskola@gmail.com, KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI HELYZETELEMZÉS ÉS INTÉZKEDÉSI TERV

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2008. június 5-i rendkívüli ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2008. június 5-i rendkívüli ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet I/A kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2008. június 5-i rendkívüli ülésére beterjesztett anyagok I./A kötet M E G H Í V Ó... 2 A lakások és helyiségek bérletéről, valamint

Részletesebben

Újhartyán. Helyi Esélyegyenlőségi Programjának 1. számú melléklete

Újhartyán. Helyi Esélyegyenlőségi Programjának 1. számú melléklete Újhartyán Helyi Esélyegyenlőségi Programjának 1. számú melléklete Helyi Esélyegyenlőségi Program elkészítését segítő táblázatok Az alábbi adattáblák Újhartyán község önkormányzata HEP HE-éhez készültek.

Részletesebben

RINYAMENTI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLİSÉGI INTÉZKEDÉSI TERVE 2008 2013

RINYAMENTI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLİSÉGI INTÉZKEDÉSI TERVE 2008 2013 RINYAMENTI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLİSÉGI INTÉZKEDÉSI TERVE 2008 2013 Készítette: Zsombok Lajos szakértı Sz.i.sz.: 006133-02 2008. június 1 1 Tartalom 1 Tartalom...2 2 Bevezetés...5

Részletesebben

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÁDAS GYÖRGY ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY, DIÁKOTTHON ÉS GYERMEKOTTHON 5310, Kisújszállás, Bajcsy-Zs. u. 37. E-mail: kadas-altiskola@index.hu

Részletesebben

KÖZOKTATÁSI INTÉZKEDÉSI TERV

KÖZOKTATÁSI INTÉZKEDÉSI TERV BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT döntés-előkészítést szolgáló feladatellátási, intézményhálózat működtetési és fejlesztési tervének felülvizsgálata 2008. június KÖZOKTATÁSI INTÉZKEDÉSI TERV

Részletesebben

A közoktatási intézmény tanév végi beszámolójához

A közoktatási intézmény tanév végi beszámolójához A közoktatási intézmény tanév végi beszámolójához Közoktatási intézmény: NAGYCENKI SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA Az intézmény éves beszámolója az éves munkaterv alapján készül, melyet a 20/2012. (VIII.

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/688-1/2011/I. Tárgy: A Makói kistérség közoktatási intézkedési Üi.: Dr. Debrey Attila terve 2011-2017. évre Melléklet: Makó Város Önkormányzat

Részletesebben

A DERKOVITS GYULA ÁLTALÁNOS ISKIOLA KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE A 2008-2013. KÖZÖTTI IDŐSZAKRA Készítette: Dr. Kovács Péterné Szombathely, 2008. Derkovits Gyula Általános Iskola 2008. 2 1. Bevezető

Részletesebben

MEZŐCSÁTI KISTÉRSÉG BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYE ÉSZAK- MAGYARORSZÁGI RÉGIÓ

MEZŐCSÁTI KISTÉRSÉG BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYE ÉSZAK- MAGYARORSZÁGI RÉGIÓ TÁMOP-5.2.1/07/1-2008-0001 MEZŐCSÁTI KISTÉRSÉG BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYE ÉSZAK- MAGYARORSZÁGI RÉGIÓ Kistérségi helyzetelemzés Tartalomjegyzék Összefoglalás... 3 1. A kistérség elhelyezkedése és települései,

Részletesebben

ESÉLYEGYENLŐSÉGI A SZENT ISTVÁN EGYETEM GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM 2008. NOVEMBER HELYZETELEMZÉSE ÉS INTÉZKEDÉSI TERVE

ESÉLYEGYENLŐSÉGI A SZENT ISTVÁN EGYETEM GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM 2008. NOVEMBER HELYZETELEMZÉSE ÉS INTÉZKEDÉSI TERVE SZENT ISTVÁN EGYETEM Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium OM azonosító: 035843 5100 Jászberény, Rákóczi út 53. Tel.: 57/502-416, 57/502-460 Fax: 57/502-410 E-mail: gyakorlo@abk.szie.hu http://gyakorlo.abk.szie.hu

Részletesebben

Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata

Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata Polgári Vásárhelyi Pál Általános Iskola ARANY FOKOZAT Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata 2014. május 16. 4090 Polgár, Zólyom utca 14. I. BEVEZETŐ A hátrányos helyzetű családok gyermekei számára a

Részletesebben

2007 (fő) 12.544 fő. 2008 (fő) 12.092 fő. Lakónépesség számának változása (%) 96 % 2009 (fő) 13.198 fő. Lakónépesség számának változása (%) 109 %

2007 (fő) 12.544 fő. 2008 (fő) 12.092 fő. Lakónépesség számának változása (%) 96 % 2009 (fő) 13.198 fő. Lakónépesség számának változása (%) 109 % 1.számú melléklet Demográfiai adatok: 1. számú táblázat - Lakónépesség az év végén lakónépesség 27 (fő) 12.544 fő 28 (fő) 12.92 fő Lakónépesség számának változása (%) 96 % 29 (fő) 13.198 fő Lakónépesség

Részletesebben