DUNAFÖLDVÁR - BÖLCSKE - MADOCSA KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "DUNAFÖLDVÁR - BÖLCSKE - MADOCSA KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS"

Átírás

1 DUNAFÖLDVÁR - BÖLCSKE - MADOCSA KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV ÉS HELYZETELEMZÉS MÓDOSÍTÁSA 2009.

2 2 DUNAFÖLDVÁR - BÖLCSKE - MADOCSA KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV ÉS HELYZETELEMZÉS MÓDOSÍTÁSA Készítette: Kundakker Ferencné Szakértő Szakértői i. sz.:

3 3 Bevezető A VÁTI Nonprofit Kft. Dél-Dunántúli Területi Iroda az esélyegyenlőségi szakértő által adott vélemény alapján, a Dunaföldvár Bölcske Madocsa Közoktatási Intézményfenntartó Társulás Támogatási Szerződésének megkötésénél feltételül szabta a Közoktatási Esélyegyenlőségi Terv és a Helyzetelemzés frissítését, illetve módosítását. A 2008-ban készült dokumentum egyes részeit módosítottuk, ezeket újragondoltuk, és az indikátorok, konkrét intézkedések meghatározásánál a hátrányos helyzetű, a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek és az SNI tanulók integrációjával kapcsolatos beavatkozások tervezését részletesebben kibontottuk. Az Akciótervben az esélyegyenlőtlenségi helyzetek beazonosítására és konkrét megoldásokra további eszközöket és intézkedéseket határoztunk meg. Az alapdokumentum egyes elemeinél kiegészítéseket tettünk, és más elemeket pedig fontosságuk miatt újrafogalmaztuk. A helyzetelemzéshez szükséges adattáblákat az intézményeknél, a október 1-jei állapotnak megfelelően az Országos Statisztikai Adatszolgáltatás keretében frissítettük. Az adattáblákból azokat az elemeket külön kiemeltük, az új adatot pirossal jelöltük, amelyek a október 1-i állapottól változást mutatnak. A Monitoring fejezet is az újabb előírásoknak megfelelően kibővítésre került. A Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében a pályázatok célja: a sikeres munkavállaláshoz szükséges egész életen át tartó tanulás megalapozását szolgáló képességek fejlesztése, a kompetencia alapú oktatás módszertanának és eszközeinek széleskörű elterjesztése, a digitális írástudás elterjesztése, mindennapi gyakorlattá válásának támogatása, a pedagógusok módszertani kultúrájának korszerűsítése, szegregációmentes, együttnevelési környezet kialakítása, a tanulók egyénre szabott fejlesztése a szelektív hatások mérséklése és az egyenlő hozzáférés és esélyegyenlőség biztosítása révén, valamint az infrastrukturális fejlesztések és a szükséges szakmai tartalmi-módszertani fejlesztések összekapcsolása. A célok elérése érdekében a pályázónak többek között vállalnia kell újszerű tanulásszervezési eljárások alkalmazását támogató oktatási programok és taneszközök bevezetését, modern pedagógiai módszertan alkalmazását, digitális tartalmak és taneszközök oktatási gyakorlatban való használatát, valamint a lemorzsolódás és kirekesztődés megelőzését támogató személyközpontú, egyéni tanulási utak, komplex végigkísérési folyamatok kialakítását. nagy hangsúlyt fektetnek az intézményi innovációra, az újítások bevezetésére. Ennek érdekében ösztönzik a helyi sajátosságoknak megfelelő programok kialakítását a helyi igényekhez igazodó nevelési eljárások és tanulásszervezési módok kidolgozását és gyakorlati megvalósítását, valamint az intézmények és pedagógusok közötti tapasztalatcseréket és együttműködést.

4 4 23.sz. táblázat Óvodás gyermekek, általános iskolás tanulók száma, eljárók száma ( 2008/09. tanév októberi statisztikai adatok ) Piros: a 2009/10. tanév októberi statisztikai adatok. Településen élő óvodás gyermekek, tanulók száma Összesen: HH/Halmozotta n hátrányos helyzetű: Óvodába jár 290 Helyben Dunaföldvár /14 72/6 SNI: 7 más településre eljáró 2 0 Dunaújváros települések nevei: 0 Alsó tagozatos (1-4.) /33 helyben /33 más településre eljáró 8 2/0 Dunaújváros Zombatelepülések nevei: Paradicsompusz ta Felső tagozatos (5-8.) /20 helyben /20 más településre eljáró 6 1/0 települések nevei: Dunaújváros Kecskemét 27. sz. táblázat Óvodás gyermekek, általános iskolás tanulók száma, eljárók száma A településen élő óvodás gyermekek, tanulók száma Összesen: HH / HHH /48 Óvodába jár 95 27/15 Helyben Bölcske más településre eljáró 0 0 települések nevei: 27/15 32/9 SNI: 2 Alsó tagozatos (1-4.) 94 27/11 helyben 94 27/11 más településre eljáró 0 0 települések nevei: Felső tagozatos (5-8.) /22

5 5 helyben /22 más településre eljáró 6 2/0 települések nevei: Paks Dunaföldvár 31. sz. táblázat Óvodás gyermekek, általános iskolás tanulók száma, eljárók száma A településen élő óvodás gyermekek, tanulók száma Összesen: HH / HHH /7 Óvodába jár 69 15/2 Helyben Madocsa más településre eljáró 0 0 települések nevei: 15/2 20/1 SNI: 1 Alsó tagozatos (1-4.) 60 15/3 helyben 60 15/3 más településre eljáró 0 0 települések nevei: Felső tagozatos (5-8.) 83 18/2 helyben 75 18/2 más településre eljáró 8 0 települések nevei: 1 fő Kecskemét 7 fő Paks Az óvodai nevelésre vonatkozó összesített adatokat a következő táblázat tartalmazza. ( 34.sz.táblázat) Piros: a 2009/10. tanév októberi statisztikai adatok. 1. Óvodai intézmények száma* Óvodai feladat-ellátási helyek száma (gyógypedagógiai neveléssel együtt) 7 3. Óvodai férőhelyek száma (gyógypedagógiai neveléssel együtt) Óvodába beíratott gyermekek száma (gyógypedagógiai neveléssel együtt) Óvodába beíratott hátrányos helyzetű gyermekek száma Óvodába beíratott halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek száma Az óvodába be nem íratott 3. életévüket betöltött gyermekek száma n.a. 8. Az óvodába be nem íratott 3 életévüket betöltött halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek száma n.a. 9. Gyógypedagógiai nevelésben részesülő óvodás gyermekek száma (integráltan neveltek nélkül) 0 0 SNI (integráltan) Az óvodai gyermekcsoportok száma (gyógypedagógiai neveléssel együtt) 20 20

6 6 38. sz. táblázat Óvodai feladat-ellátási helyek és a gyermekek létszáma Feladat-ellátási hely 9. Dunaföldvár Hunyadi park 2. Dunaföldvár Iskola u. 3. Dunaföldvár Jókai u. 4. Dunaföldvár József tér 5. Dunaföldvár Kossuth L. u. 6. Bölcske 7. Madocsa Főállású pedagógusok létszáma Gyermekek száma HH/HHH gyermekek száma SNI gyermekek száma/arány a (%) /0 0/ /2 0/ /4 1/1, /6 3/ 4, /2 0/ / /2 Összesen: /31 4/0,8% Mindösszesen: /16 10/2,2% 0/0 0/0 42. sz. táblázat Általános iskolai nevelésre-oktatásra vonatkozó összesített adatok Piros: a 2009/10. tanév októberi statisztikai adatok. 1. Általános iskolai intézmények száma* 3 3 Ebből: önkormányzati fenntartású ( Társulás) 3 egyházi fenntartású - 2. Általános iskolai feladat ellátási helyek száma (gyógypedagógiai oktatással együtt) Általános iskolai osztálytermek száma (gyógypedagógiai oktatással együtt) Az általános iskolai osztályok száma (gyógypedagógiai oktatással együtt) Általános iskolai tanulók száma (gyógypedagógiai oktatással és magántanulókkal együtt) Ebből: önkormányzati fenntartásúba jár ( Társulás) 1062 egyházi fenntartásúba jár 0 6. Általános iskolai magántanulók száma Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók száma Gyógypedagógiai oktatásban részesülő általános iskolai tanulók száma (integráltan oktatott SNI gyermekek nélkül) Hátrányos helyzetű általános iskolai tanulók száma

7 7 10. Halmozottan hátrányos helyzetű általános iskolai tanulók száma Általános iskolában tanuló első évfolyamosok száma (gyógypedagógiai előkészítő osztályok tanulóival együtt) Nyolcadik évfolyamosok száma a nappali oktatásban (gyógypedagógiai oktatással együtt) = = A napközis tanulók száma az általános iskolákban (iskolaotthonos tanulókkal együtt) gyp 46. sz. táblázat Általános iskolai feladat-ellátási helyek és a tanulók létszáma Piros: a 2009/10 tanév októberi statisztikai adatok. Feladat-ellátási helyek 1. Dunaföldvár Beszédes J. Ált. Iskola Templom u Dunaföldvár Beszédes J. Ált. Iskola Templom u Dunaföldvár Beszédes J. Ált. Iskola Kossuth L. u. 4. Dunaföldvár Beszédes J. Ált. Iskola Püspök u. 5. Dunaföldvár Beszédes J. Jókai Főállású pedagógusok létszáma Tanulók száma HHH tanulók száma/aránya % SNI tanulók száma/arán ya /8 9/8, /14 7/3, /12 7/3, /19 2/1, /46 49/100,0 Össz: /99 74 Dunaföldvár összesen: / Bölcske Általános Iskola Paksi u Bölcske Általános Iskola Paksi u /21 8/6, /12 3/3,2 Össz: /33 11 Bölcske összesen: / Madocsa Általános Iskola Kossuth L. u. 9. Madocsa Általános Iskola Templom tér / /2 0 Össz: /5 0 Madocsa összesen: /2 2 Mindösszesen: /137 85/8,0% Mindösszesen: / 94 78/7,4%

8 8 Hátrányos helyzetű ( HH ), halmozottan hátrányos helyzetű (HHH ) és a sajátos nevelési igényű tanulók aránya: Piros: a 2009/10. tanév októberi statisztikai adatok. 1. A mikrotérség területén az települések óvodáiban : gyereket nevelnek, fő a HH 25,7% 28,4% fő a HHH 6,8 % 3,6% (a hátrányos helyzetű gyerekek 26,72%-a a halmozottan hátrányos helyzetű.) SNI-s száma: 4 10 fő 0,8 % 2,3% 2. A mikrotérség általános iskoláiban ( tagintézmények ) : tanuló van, : fő HH 23,35% 26,7% fő HHH 12,9% 8,96% SNI-s tanuló: fő SNI 8% 7,44% A sajátos nevelési igényű tanulók gyógypedagógiai ellátása 49. sz. táblázat Általános-és középiskolai feladat-ellátási helyek és a tanulók létszáma Piros: a 2009/10. tanév októberi statisztikai adatok. Feladat-ellátási helyek Dunaföldvár Beszédes József Gyógypedagógiai Tagozat Dunaföldvár MLG és Speciális Szakiskola Összesen: Főállású pedagógusok létszáma Tanulók száma HH/HHH tanulók száma 49/36 28/8 20/2 10/4 69/48 38/12 SNI tanulók száma

9 9 A középfokú oktatás 59. sz. táblázat A középiskolai feladat-ellátási helyek és a tanulók létszáma Piros: a 2009/10. tanév októberi statisztikai adatok. Feladat-ellátási hely MLG és Szakiskola, Speciális Szakiskola Dunaföldvár Hunyadi park 4. Dunaföldvár Magyar László Gimnázium Főállású pedagógusok létszáma Tanulók száma Templom u. 5. Összesen: HH/HHH tanulók száma 39/3 49/10 30/0 36/2 69/3 85/12 SNI tanulók száma Az adattáblák számszaki változásából levont észrevételek, következtetések: Az SNI tanulók száma csökkent az iskolában az elmenő 8. osztályosok, valamint a körültekintőbb odafigyelés miatt. Az óvodában pedig egy enyhe emelkedést mutat a sajátos nevelési igényű gyerekek aránya, melyet az óvodapedagógusok korai felismerő pedagógiai tevékenysége eredményez.

10 10 1. Intézményi alapadatok (2009. október 1.) 03 esély intézményi adatlapból OM azonosító: Intézmény neve, címe: Fenntartó neve, címe: Főállású pedagógusok száma: Dunaföldvár-Bölcske-Madocsa Mikrotérségi Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Gimnázium és Szakiskola Dunaföldvár-Bölcske-Madocsa Közoktatási Intézményfenntartó Társulás 178 Az intézménybe járó óvodás gyermekek száma 436 Sajátos nevelési igényű (SNI) óvodás gyermekek száma 10 Integráltan gyógypedagógiai csoportban Hátrányos helyzetű (HH) /Halmozottan hátrányos helyzetű (HHH)* óvodás gyermekek száma: 124/16 Tanulók száma az intézmény körzetében 10 HH / HHHH Az intézménybe járó tanulók száma: Magántanulók száma: 1510 Sajátos nevelési igényű (SNI) tanulók száma (diszlexia és egyéb részképességzavarok is): 120 Integráltan gyógypedagógiai tagozaton HH / HHH tanulók száma: 365/106 Más település(ek)ről bejáró iskolás tanulók száma: 264 HH / HHH * n.a.-val jelöljék, ahol a hhh gyermekek számát illetően nem áll rendelkezésre adat, a hh tanulók számát minden esetben meg kell adni /4

11 11 2. Feladatellátási helyek száma, funkciója és a gyermekek, tanulók létszáma Kérjük, nevezze meg, milyen feladatot lát el az intézmény az egyes feladat ellátási helyeken (pl. tagintézmény, másik telephely) A nem oktatási (ill. óvodai nevelési) célú feladat ellátási helyeket nem szükséges feltüntetni (pl. pedagógiai szakszolgálat, diákotthon, stb.) Amennyiben szükséges, a táblázat tetszőleges számú sorral bővíthető Feladat-ellátási hely Funkció 1. Dunaföldvár Megszűnt, Hunyadi park átszerveződött 2. Dunaföldvár óvoda Iskola u. 3. Dunaföldvár óvoda Jókai u. 4. Dunaföldvár óvoda József tér 5. Dunaföldvár óvoda Kossuth L. u. 6. Bölcske óvoda 7. Madocsa óvoda Főállású pedagógusok létszáma Gyermekek száma HH/HHH gyermekek száma SNI gyermekek száma/aránya (%) /1 0/ /0 5/5, /2 0/ /3 2/3, / /1 2/2,2 1/1,5 Feladatellátási hely (megnevezése és címe) Funkció Főállású pedagógusok létszáma Gyermekek, tanulók száma HH / HHH gyermekek, tanulók száma SNI gyermekek, tanulók száma Dunafölvár Templom u. 9 Általános iskola /15 7 Dunafölvár Templom u. 32. Általános iskola /17 6 Dunafölvár Püspök u. 1. Általános iskola /20 3 Dunafölvár Rákóczi u. 8. Általános iskola /8 3 Dunafölvár Jókai u. 2. Általános iskola /8 45 gyp Bölcske Paksi u. 46. Általános iskola /12 2 Bölcske Templom tér 1. Általános iskola /4 2 Bölcske Szentháromság tér Általános iskola /8 5 Madocsa Kossuth L u. 2. Általános iskola /1 1 Madocsa Templom tér 7. Általános iskola /1 1 Dunaföldvár Templom u. 5. Gimnázium /2 2 Dunaföldvár Hunyadi park Szakiskola + Speciális szakiskola /6+10/

12 12 3. Gyermekek, tanulók száma ÉVFOLYAMONKÉNT (az intézmény egésze, azaz az összes feladatellátási hely vonatkozásában) Kérjük, hogy az évfolyamokat a legalacsonyabb életkorú csoporttól/osztálytól kiindulva tüntessék fel. Amennyiben szükséges, a táblázat tetszőleges számú sorral bővíthető. A gyermekcsoport szervezés Óvodai csoport megnevezése Gyermek létszám módja Normál helyi nevelési program Összesen HH/HH SNI H 1. Dunaföldvár Iskola u. kiscsoport / Dunaföldvár Iskola u. középső cs / Dunaföldvár Iskola u. nagycsoport / Dunaföldvár Jókai u. kiscsoport / Dunaföldvár Jókai u. vegyes / Dunaföldvár Jókai u. vegyes / Dunaföldvár Jókai u. nagycsoport / Dunaföldvár József tér vegyes / Dunaföldvár József tér kiscsoport / Dunaföldvár József tér nagycsoport / Dunaföldvár Kossuth L. u. vegyes cs / Dunaföldvár Kossuth L. u. vegyes cs / Dunaföldvár Kossuth L. u. vegyes cs / Bölcske vegyes I. cs / Bölcske vegyes II. cs / Bölcske vegyes III. cs / Bölcske vegyes IV. cs / Madocsa vegyes I. csoport / Madocsa vegyes II. csoport / Madocsa vegyes III. csoport /0 0 Összesen: 20 csoport /16 10 Intézmény, osztály évfolyam és betűjele Tanulólétszám az osztályban Összesen HH/HHH SNI Osztályszervezés módja Normál (általáno s) tanterv Emelt szintű Gyógype d.-i D.földvár Templom u. alsó tagozat r Püspök u. alsó tagozat 1.a 25 4/3 0 X 1.b 26 10/3 1 X 2.a 23 2/0 0 X 2.b 24 6/2 1 X 3.a 24 5/1 1 X 3.b 24 5/1 1 X 4.a 23 4/3 1 X 4.b 22 7/4 1 X 1.c 26 9/3 0 X 2.c 18 9/1 0 X 2.d 23 7/4 0 X 3.c 22 9/4 1 X

13 13 D.földvár Templom u. felső tagozat D.földvár Kossuth u. felső tagozat Df. Jókai u. gyógy p. tagoza t 3.d 23 6/3 0 X 4.c 21 6/2 2 X 4.d 21 7/3 0 X 7.a 18 5/2 0 X X(idegen nyelv) 7.b 24 3/0 1 X X 7.c 23 3/1 0 X X 8.a 22 4/2 1 X X 8.b 21 3/1 0 X X 8.c 20 4/0 0 X X 5.a 27 4/0 1 X X 5.b 27 7/2 1 X X 5.c 28 7/3 0 X X 6.a 24 2/1 1 X X 6.b 26 4/2 0 X X 6.c 21 8/4 1 X X 6.d 20 9/5 4 X X /2 7 X /3 13 X /3 11 X 6., /0 14 X Intézmény, osztály évfolyam és betűjele Bölcske Általános Iskola 11 osztály Madocsa Általános Iskola 8 osztály Tanulólétszám az osztályban Összesen HH/HHH SNI Osztályszervezés módja Normál (általáno s) tanterv 1.a 17 8/ 4 0 X 1.b 19 5/3 0 X 2.o 26 9/2 1 X 3.o 22 7/3 1 X 4.o 18 4/1 0 X 5.o 23 8/2 1 X 6.a 18 6/1 1 X 6.b 18 6/2 1 X 7.a 18 7/3 3 X 7.b 18 5/2 1 X 8.o 28 7/1 0 X 1.o 18 4/1 1 X 2.o 13 4/0 0 X 3.o 14 1/0 0 X 4.o 16 2/0 0 X 5.o 15 1/0 1 X 6.o 22 5/1 0 X 7.o 13 2/0 0 X 8.o 21 2/0 0 X Emelt szintű Gyógype d.-i

14 14 évfolyam és/vagy óvodai csoport foka gyermek és/vagy tanulólétszám az évfolyamon gyermek-, tanulólétszám az évfolyamon az osztályszervezés módja szerint (óvoda vonatkozásában amennyiben releváns, pl. gyógypedagógiai csoport) Normál (általános) tanterv Emelt szintű oktatás és/vagy két tanítási nyelvű iskolai oktatás Gyógypedagógiai csoport, tagozat Összesen HH / HHH SNI Összesen HH / HHH SNI Összesen HH / HHH MLG 7.a /0 0 8.a /0 0 8.b /0 0 9.a /0 0 9.b / a / b / a / b / a / b /1 0 Szakisk / / élelm / szerk / heg / élelm / szerk / gáz 5 5 1/0 1 Spec. szakisk 9. spec 7 7 4/2 10. spec 3 3 1/1 11. s. élelm /0 11. s szerk 4 4 1/1 12. park 5 5 2/0 A gyermekek, tanulók létszámának osztályonkénti megoszlását a 2. számú intézményi adatlap megnevezésű adatlap kitöltésével kell megadni

15 15 6. Óvodáztatás (minden intézmény vonatkozásában) (2009. október 1.) 02 esély települési adatlapból 1. Óvodai intézmények száma* 3 2. Óvodai feladat-ellátási helyek száma (gyógypedagógiai neveléssel együtt) 6 3. Óvodai férőhelyek száma (gyógypedagógiai neveléssel együtt) Óvodába beíratott gyermekek száma (gyógypedagógiai neveléssel együtt) Óvodába beíratott hátrányos helyzetű gyermekek száma Óvodába beíratott halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek száma Az óvodába be nem íratott 3. életévüket betöltött gyermekek száma n.a. 8. Az óvodába be nem íratott 3 életévüket betöltött halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek száma n.a. 9. Gyógypedagógiai nevelésben részesülő óvodás gyermekek száma (integráltan neveltek nélkül) Az óvodai gyermekcsoportok száma (gyógypedagógiai neveléssel együtt) Általános iskola (minden intézmény vonatkozásában) 1. Általános iskolai intézmények száma* 3 2. Általános iskolai feladat ellátási helyek száma (gyógypedagógiai oktatással együtt) Általános iskolai osztálytermek száma (gyógypedagógiai oktatással együtt) Az általános iskolai osztályok száma (gyógypedagógiai oktatással együtt) Általános iskolai tanulók száma (gyógypedagógiai oktatással és magántanulókkal együtt) Általános iskolai magántanulók száma 0 7. Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók száma gyp 8. Gyógypedagógiai oktatásban részesülő általános iskolai tanulók száma (integráltan oktatott SNI gyermekek nélkül) Hátrányos helyzetű általános iskolai tanulók száma Halmozottan hátrányos helyzetű általános iskolai tanulók száma Általános iskolában tanuló első évfolyamosok száma (gyógypedagógiai előkészítő osztályok tanulóival együtt) 12. Nyolcadik évfolyamosok száma a nappali oktatásban (gyógypedagógiai oktatással együtt) 13. A napközis tanulók száma az általános iskolákban (iskolaotthonos tanulókkal együtt) 14. Átmeneti és tartós állami nevelésbe vettek száma = gyp

16 16 8. A településen élő óvodás gyermekek, általános iskolás tanulók száma, eljárók száma Dunaföldvár 2009/2010-es tanév Településen élő óvodás gyermekek, tanulók száma Összesen: HH/Halmozotta n hátrányos helyzetű: Óvodába jár helyben /6 más településre eljáró települések nevei: Alsó tagozatos (1-4.) helyben gyp 96/37+11/4 más településre eljáró települések nevei: Felső tagozatos (5-8.) helyben gyp 63/23+17/4 más településre eljáró települések nevei: Bölcske 2009/2010-es tanév A településen élő óvodás gyermekek, tanulók száma Összesen: HH / HHH Óvodába jár helyben 88 32/9 más településre eljáró települések nevei: Alsó tagozatos (1-4.) helyben /13 más településre eljáró települések nevei: Felső tagozatos (5-8.)

17 17 helyben /11 más településre eljáró települések nevei: Madocsa 2009/2010-es tanév A településen élő óvodás gyermekek, tanulók száma Összesen: HH / HHH Óvodába jár helyben 63 20/1 más településre eljáró települések nevei: Alsó tagozatos (1-4.) helyben 61 11/1 más településre eljáró települések nevei: Felső tagozatos (5-8.) helyben 71 10/1 más településre eljáró települések nevei:

18 Gyermekek, tanulók száma a település intézményeiben Kérjük, minden intézményt tüntessen fel, beleértve a nem önkormányzati fenntartásúakat is. Amennyiben szükséges, a táblázat tetszőleges számú sorral bővíthető tanulólétszám az ISKOLÁBAN az osztályszervezés módja szerint OM azonosít ó intézmény neve gyermek-, tanulólétszám az intézményben Normál (általános) tanterv Emelt szintű oktatás és/vagy két tanítási nyelvű iskolai oktatás Gyógypedagógiai tagozat Összese n HH / HHH SNI Összese n HH / HHH SNI Összese n HH / HHH SNI Összese n HH / HHH D-B-M MONI 45 Beszédes J. Ált. Isk. Tagint / / /8 Kegyes J. Átl. Isk. Tagint / /24 9 Madocsai Ált. Isk. Tagint / /2 2 MLG és Szakisk. Tagint / / /4

19 19 04 esély intézményi adatlapból (2009. október 1.) Kérjük, hogy az adatlapot intézményegységenként egy-egy példányban töltsék ki. A kitöltés szükséges akkor is, ha az intézmény egy intézményegységből áll az adott intézménytípusban. Ebben az esetben a telephelyre/tagintézményre vonatkozó adatok alatt az intézményi adatokat kell érteni, amelyek ez esetben megegyeznek az 1. számú adatlapon szereplő adatokkal. 1. Alapadatok a tagintézményben OM azonosító: Intézmény neve: Dunaföldvár-Bölcske-Madocsa Mikrotérségi Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Gimnázium és Szakiskola Intézmény települése: Dunaföldvár Intézmény címe: Templom u.9. Intézmény irányító száma: 7020 Telephely/tagintézmény neve: D-B-M Mikrotérségi Általános Iskola, Gimnázium és Szakiskola Eszterlánc Óvoda Tagintézmény Telephely/tagintézmény települése: Dunaföldvár Telephely/tagintézmény címe: Jókai u Telephely/tagintézmény irányító száma: 7020 Fenntartó neve: Mikrotérségi Közoktatási Intézményfenntartó Társulás Fenntartó települése: Dunaföldvár Fenntartó címe: Kossuth. L. u. 2. Fenntartó irányító száma: 7020 Főállású pedagógusok száma a tagintézményben: 28 fő Gyermekek/tanulók száma a tagintézmény 285 körzetében: Hátrányos helyzetűek(hh): 72 Ebből: Halmozottan hátrányos helyzetűek(hhh): 6 A tagintézménybe járó gyermekek / tanulók száma: 285 Magántanulók száma: - Sajátos nevelési igényű gyermekek/tanulók száma: 7 Integráltan: 7 Ebből: Gyógypedagógiai csoportban/tagozaton - HH/HHH gyermekek/tanulók száma 4/0 Más település(ek)ről bejáró óvodások/ált.iskolás 1 fő tanulók száma: Hátrányos helyzetűek - Ebből: Halmozottan hátrányos helyzetűek -

20 20 Nyitva tartás(csak óvoda esetén): Napi nyitvatartási idő: (-tól-ig) 11,5-10 OM azonosító: Intézmény neve: Dunaföldvár-Bölcske-Madocsa Mikrotérségi Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Gimnázium és Szakiskola Intézmény települése: Dunaföldvár Intézmény címe: Templom u. 9. Intézmény irányító száma: 7020 Telephely/tagintézmény neve: D-B-M Mikrotérségi Általános Iskola, Gimnázium és Szakiskola Kegyes József Általános Iskola és Óvoda Tagintézmény Telephely/tagintézmény települése: Bölcske Telephely/tagintézmény címe: Paksi u. 18. Telephely/tagintézmény irányító száma: 7025 Fenntartó neve: Mikrotérségi Közoktatási Intézményfenntartó Társulás Fenntartó települése: Dunaföldvár Fenntartó címe: Kossuth. L. u. 2. Fenntartó irányító száma: 7020 Főállású pedagógusok száma a tagintézményben: 8 Gyermekek/tanulók száma a tagintézmény 88 körzetében: Hátrányos helyzetűek(hh): 32 Ebből: Halmozottan hátrányos helyzetűek(hhh): 9 A tagintézménybe járó gyermekek / tanulók száma: 88 Magántanulók száma: Sajátos nevelési igényű gyermekek/tanulók száma: 2 Integráltan: 2 Ebből: Gyógypedagógiai csoportban/tagozaton HH/HHH gyermekek/tanulók száma Más település(ek)ről bejáró óvodások/ált.iskolás 1 tanulók száma: Hátrányos helyzetűek 1 Ebből: Halmozottan hátrányos helyzetűek - Nyitva tartás(csak óvoda esetén): Napi nyitvatartási idő: (-tól-ig) 10 óra

21 21 OM azonosító: Intézmény neve: Dunaföldvár-Bölcske-Madocsa Mikrotérségi Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Gimnázium és Szakiskola Intézmény települése: Dunaföldvár Intézmény címe: Templom u. 9. Intézmény irányító száma: 7020 Telephely/tagintézmény neve: D-B-M Mikrotérségi Általános Iskola, Gimnázium és Szakiskola Kölyökkuckó Óvoda Tagintézmény Telephely/tagintézmény települése: Madocsa Telephely/tagintézmény címe: Paksi u. 19. Telephely/tagintézmény irányító száma: 7026 Fenntartó neve: Mikrotérségi Közoktatási Intézményfenntartó Társulás Fenntartó települése: Dunaföldvár Fenntartó címe: Kossuth. L. u. 2. Fenntartó irányító száma: 7020 Főállású pedagógusok száma a tagintézményben: 6 fő Gyermekek/tanulók száma a tagintézmény 63 körzetében: Hátrányos helyzetűek(hh): 20 Ebből: Halmozottan hátrányos helyzetűek(hhh): 1 A tagintézménybe járó gyermekek / tanulók száma: 69 Magántanulók száma: Sajátos nevelési igényű gyermekek/tanulók száma: 1 Integráltan: 1 Ebből: Gyógypedagógiai csoportban/tagozaton HH/HHH gyermekek/tanulók száma Más település(ek)ről bejáró óvodások/ált.iskolás - tanulók száma: Hátrányos helyzetűek - Ebből: Halmozottan hátrányos helyzetűek - Nyitva tartás(csak óvoda esetén): Napi nyitvatartási idő: (-tól-ig) 10 óra OM azonosító: Intézmény neve: Dunaföldvár-Bölcske-Madocsa Mikrotérségi Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Gimnázium és Szakiskola

22 22 Intézmény települése: Dunaföldvár Intézmény címe: Templom u. 9. Intézmény irányító száma: 7020 Telephely/tagintézmény neve: D-B-M Mikrotérségi Általános Iskola, Gimnázium és Szakiskola Beszédes József Általános Iskola Tagintézmény Telephely/tagintézmény települése: Dunaföldvár Telephely/tagintézmény címe: Templom u. 9. Telephely/tagintézmény irányító száma: 7020 Fenntartó neve: Mikrotérségi Közoktatási Intézményfenntartó Társulás Fenntartó települése: Dunaföldvár Fenntartó címe: Kossuth. L. u. 2. Fenntartó irányító száma: 7020 Főállású pedagógusok száma a tagintézményben: 61 Gyermekek/tanulók száma a tagintézmény 691 körzetében: Hátrányos helyzetűek(hh): 187 Ebből: Halmozottan hátrányos helyzetűek(hhh): 68 A tagintézménybe járó gyermekek / tanulók száma: 691 Magántanulók száma: - Sajátos nevelési igényű gyermekek/tanulók száma: Integráltan: 19 Ebből: Gyógypedagógiai csoportban/tagozaton 45 HH/HHH gyermekek/tanulók száma 10/5 + 28/8 Más település(ek)ről bejáró óvodások/ált.iskolás 8+10gyp tanulók száma: Hátrányos helyzetűek 0+6 Ebből: Halmozottan hátrányos helyzetűek OM azonosító: Intézmény neve: Dunaföldvár-Bölcske-Madocsa Mikrotérségi Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Gimnázium és Szakiskola Intézmény települése: Dunaföldvár Intézmény címe: Templom u. 9. Intézmény irányító száma: 7020 Telephely/tagintézmény neve: D-B-M Mikrotérségi Általános Iskola, Gimnázium és Szakiskola Kegyes József Általános Iskola és Óvoda Tagintézmény

23 23 Telephely/tagintézmény települése: Bölcske Telephely/tagintézmény címe: Paksi u. 18. Telephely/tagintézmény irányító száma: 7025 Fenntartó neve: Mikrotérségi Közoktatási Intézményfenntartó Társulás Fenntartó települése: Dunaföldvár Fenntartó címe: Kossuth. L. u. 2. Fenntartó irányító száma: 7020 Főállású pedagógusok száma a tagintézményben: 19 Gyermekek/tanulók száma a tagintézmény 225 körzetében: Hátrányos helyzetűek(hh): 72 Ebből: Halmozottan hátrányos helyzetűek(hhh): 24 A tagintézménybe járó gyermekek / tanulók száma: 225 Magántanulók száma: - Sajátos nevelési igényű gyermekek/tanulók száma: 9 Integráltan: 9 Ebből: Gyógypedagógiai csoportban/tagozaton - HH/HHH gyermekek/tanulók száma 6/4 Más település(ek)ről bejáró óvodások/ált.iskolás 5 tanulók száma: Hátrányos helyzetűek 2 Ebből: Halmozottan hátrányos helyzetűek - OM azonosító: Intézmény neve: Dunaföldvár-Bölcske-Madocsa Mikrotérségi Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Gimnázium és Szakiskola Intézmény települése: Dunaföldvár Intézmény címe: Templom u. 9. Intézmény irányító száma: 7020 Telephely/tagintézmény neve: D-B-M Mikrotérségi Általános Iskola, Gimnázium és Szakiskola Madocsai Általános Iskola Tagintézmény Telephely/tagintézmény települése: Madocsa Telephely/tagintézmény címe: Templom tér 7. Telephely/tagintézmény irányító száma: 7026 Fenntartó neve: Mikrotérségi Közoktatási Intézményfenntartó Társulás Fenntartó települése: Dunaföldvár Fenntartó címe: Kossuth. L. u. 2. Fenntartó irányító száma: 7020 Főállású pedagógusok száma a tagintézményben: 13

24 24 Gyermekek/tanulók száma a tagintézmény 132 körzetében: Hátrányos helyzetűek(hh): 21 Ebből: Halmozottan hátrányos helyzetűek(hhh): 2 A tagintézménybe járó gyermekek / tanulók száma: 132 Magántanulók száma: - Sajátos nevelési igényű gyermekek/tanulók száma: 2 Integráltan: 2 Ebből: Gyógypedagógiai csoportban/tagozaton HH/HHH gyermekek/tanulók száma Más település(ek)ről bejáró óvodások/ált.iskolás - tanulók száma: Hátrányos helyzetűek Ebből: Halmozottan hátrányos helyzetűek OM azonosító: Intézmény neve: Dunaföldvár-Bölcske-Madocsa Mikrotérségi Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Gimnázium és Szakiskola Intézmény települése: Dunaföldvár Intézmény címe: Templom u. 9. Intézmény irányító száma: 7020 Telephely/tagintézmény neve: D-B-M Mikrotérségi Általános Iskola, Gimnázium és Szakiskola Magyar László Gimnázium és Szakiskola Tagintézmény Telephely/tagintézmény települése: Dunaföldvár Telephely/tagintézmény címe: Templom u. 5. Telephely/tagintézmény irányító száma: 7020 Fenntartó neve: Mikrotérségi Közoktatási Intézményfenntartó Társulás Fenntartó települése: Dunaföldvár Fenntartó címe: Kossuth. L. u.2. Fenntartó irányító száma: 7020 Főállású pedagógusok száma a tagintézményben: Gimnázium: 23 Szakiskola: 11 Gyermekek/tanulók száma a tagintézmény körzetében: Gimnázium: Szakiskola: Hátrányos helyzetűek(hh): Gimnázium: Ebből: Szakiskola: Halmozottan hátrányos helyzetűek(hhh): Gimnázium: Szakiskola: A tagintézménybe járó gyermekek / tanulók száma: Gimnázium: 323

1. számú intézményi adatlap

1. számú intézményi adatlap 1. számú intézményi adatlap 1. Intézményi alapadatok OM azonosító: Intézmény neve, címe: Fenntartó neve, címe: Főállású pedagógusok : Az intézménybe járó óvodás gyermekek Sajátos nevelési igényű (SNI)

Részletesebben

HÉVÍZGYÖRKI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA intézményi adatlapja (2011. október 1-jei adatok alapján)

HÉVÍZGYÖRKI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA intézményi adatlapja (2011. október 1-jei adatok alapján) 1. sz. melléklet HÉVÍZGYÖRKI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA intézményi adatlapja (2011. október 1-jei adatok alapján) 1. Intézményi adatok OM azonosító: 032842 Intézmény neve: Fenntartó neve: Napköziotthonos Óvoda

Részletesebben

Gyermekvédelmi kedvezmények. Rendszeres kedvezmények számú táblázat - Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma

Gyermekvédelmi kedvezmények. Rendszeres kedvezmények számú táblázat - Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma 4.1.2. számú táblázat - Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma év Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma Ebből tartósan beteg fogyatékos gyermekek száma Kiegészítő

Részletesebben

Megszűntetett esetek száma a 18 év alatti védelembe vettek közül

Megszűntetett esetek száma a 18 év alatti védelembe vettek közül 4.1.1. számú táblázat - Védelembe vett és veszélyeztetett kiskorú gyermekek száma 4.1.2. számú táblázat - Rendszeres gyer év védelembe vett 18 év alattiak száma Megszűntetett esetek száma a 18 év alatti

Részletesebben

PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ. Pályázati felhívás: TÁMOP 3.1.4-08/2-2009 pályázatról Kompetencia alapú oktatás, egyenlő esélyek - innovatív intézményekben

PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ. Pályázati felhívás: TÁMOP 3.1.4-08/2-2009 pályázatról Kompetencia alapú oktatás, egyenlő esélyek - innovatív intézményekben PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ Pályázati felhívás: TÁMOP 3.1.4-08/2-2009 pályázatról Kompetencia alapú oktatás, egyenlő esélyek - innovatív intézményekben Projekt címe: A körmendi Dr. Batthyányné Coreth Mária Óvoda

Részletesebben

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE BÁNYAI JÚLIA KERESKEDELMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE 2008. Esélyegyenlőségi terv A gyermekek személyiség fejlesztésében, nevelésben jelentős szocializációs színtér a középiskola,

Részletesebben

Felülvizsgálva: 2012. március 31.

Felülvizsgálva: 2012. március 31. Felülvizsgálva: 2012. március 31. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék,..,...,.,.,,...,...,...,.,,,.,...,,,.,,,...,...,.,..,..,,,,..,.,.,..,,.,,.,,...,,,,, 2 1. Törvényi háttér,,.,...,...,,...,,,.,...,.,,...,,.,,,.,.,.,.,...,,,,..,...,,,,..,.,,,...

Részletesebben

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015.

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Tárgy : Megrendelés IPR AKCIÓTERV 2015-2016. tanév IPR alkalmazása Bárna, 2015. szeptember 1. I.Helyzetelemzés Gyermekek/tanulók és

Részletesebben

ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERV

ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERV SZÉCHENYI ISTVÁN KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERV IV. KÖTET Békéscsaba, 2012. 2 2008-2013 2013 Széchenyi István Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv. Budapest Főváros IV. kerület, Újpest Önkormányzat

Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv. Budapest Főváros IV. kerület, Újpest Önkormányzat Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv Budapest Főváros IV. kerület, Újpest Önkormányzat 2012 1 Tartalom I. A helyzetelemzésből következő lépések...3 II. A szükséges beavatkozások Intézkedési Terv

Részletesebben

40/2009. (V. 28.) Kt. határozat Gárdonyi Géza Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának felülvizsgálata

40/2009. (V. 28.) Kt. határozat Gárdonyi Géza Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának felülvizsgálata Szám: Tárgy: 40/2009. (V. 28.) Kt. határozat Gárdonyi Géza Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának felülvizsgálata Halmaj, Kiskinizs községek önkormányzatai a közös fenntartású Gárdonyi

Részletesebben

Köszöntjük Vendégeinket!

Köszöntjük Vendégeinket! Köszöntjük Vendégeinket!. MEIXNER EGYMI Gyógypedagógiai óvoda Általános Iskola Speciális Szakiskola Kollégium Kórház-pedagógiai ellátás Oldi tagintézmény Általános iskola Készségfejlesztő spec. szakisk

Részletesebben

MEIXNER EGYMI MOHÁCS Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól!

MEIXNER EGYMI MOHÁCS Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! MEIXNER EGYMI MOHÁCS Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének támogatása és az egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény komplex szolgáltatásainak

Részletesebben

Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése Együtt egy-másért!

Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése Együtt egy-másért! Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése Együtt egy-másért! TÁMOP-3.4.2/09/1. 2010. október 28. Pályázó: Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Projekt menedzser: Bukovszki Andrásné

Részletesebben

TÁMOP 3.3.2-08/2-2008-0045

TÁMOP 3.3.2-08/2-2008-0045 Kedvezményezett: Szarvas Város Önkormányzata TÁMOP 3.3.2-08/2-2008-0045 Esélyegyenlőségi programok megvalósítása a szarvasi közoktatásban ****** Minden gyermeknek joga van a legjobb tanárhoz, a legeredményesebb

Részletesebben

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 88., 90. és 92. -a, valamint a közoktatásról

Részletesebben

Balassagyarmat Város Önkormányzatának 2010. évi állami támogatása

Balassagyarmat Város Önkormányzatának 2010. évi állami támogatása 44 Támogatási jogcím Fajlagos Mennyiségi egység Mutató A Rendelet 1.sz. melléklete Ft Számított összeg 1. a (1)Lakosságszám szerint 1 57 fő 1649 32 16 3 2. Körzeti igazgatás 2. aokmányirodák működése és

Részletesebben

A projekt szakmai megvalósítása

A projekt szakmai megvalósítása A projekt szakmai megvalósítása sa Előad adó: : Szabó Istvánn nné szakmai vezető A magyar közoktatási rendszerből az egyes korosztályok közel harmada kerül ki úgy,hogy nem rendelkezik a foglalkoztathatóságukhoz

Részletesebben

Szakmai tevékenységünk az elmúlt egy hónapban feladatellátási területenként

Szakmai tevékenységünk az elmúlt egy hónapban feladatellátási területenként Beszámoló a Református Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Debreceni Tagintézményének Hajdúnánási Óvodában 2015 januárjában végzett munkájáról Tartalom Rövid bemutatkozás... 3 A Hajdúnánási

Részletesebben

Nagy Regina Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft elearning Igazgatóság

Nagy Regina Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft elearning Igazgatóság Az IKT fejlesztési folyamat-szaktanácsadó, valamint az IKT mentor szaktanácsadó felkészítése a digitális kompetencia fejlesztés támogatására Nagy Regina Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft elearning

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA PÜSPÖKLADÁNY, BOCSKAI U. 2. TELEPÜLÉSI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA A képviselő-testület jóváhagyási határozatának száma: Hatálybalépés

Részletesebben

EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ. Inklúzió

EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ. Inklúzió EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ = Inklúzió Integráció (együttnevelés) Inklúzió I-I-I Innováció A saját pedagógiai gyakorlatunk optimalizálására irányuló folyamat Integráció Inklúzió Az integrációval be kívánják

Részletesebben

Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda. Esélyegyenlőségi Program

Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda. Esélyegyenlőségi Program Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda Esélyegyenlőségi Program 1. Helyzetelemzés Jakabszállás Az óvoda tanulóinak összlétszáma: 70 fő Halmozottan

Részletesebben

Réde-Bakonybánk-Súr Körzeti Általános Iskola

Réde-Bakonybánk-Súr Körzeti Általános Iskola Réde-Bakonybánk-Súr Körzeti Általános Iskola KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERV A halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek oktatási sikeressége érdekében 2 Minden pedagógus kötelessége,

Részletesebben

Köszöntjük vendégeinket!

Köszöntjük vendégeinket! Köszöntjük vendégeinket! Szakmai nap az integráció jegyében Mohács, 2013. október 24 TÁMOP 3.1.6-11/2 2011-003 Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 5. Jogszabályban meghatározott közfeladata, szakágazati besorolása:

ALAPÍTÓ OKIRAT. 5. Jogszabályban meghatározott közfeladata, szakágazati besorolása: ALAPÍTÓ OKIRAT Arnót község Önkormányzati Képviselő-testülete és Sajópálfala község Önkormányzati Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról

Részletesebben

Hazai és európai szakpolitikai irányok a kisgyermekkori nevelésben. 2014. December 2.

Hazai és európai szakpolitikai irányok a kisgyermekkori nevelésben. 2014. December 2. Hazai és európai szakpolitikai irányok a kisgyermekkori nevelésben SZEMINÁRIUM 2014. December 2. Helyzetelemzés - NTFS következtetései Oktatás Oktatási rendszerünk nem képes megfelelő mértékben csökkenteni

Részletesebben

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 001/1-14/2009. Tárgy: jkv-i kivonat

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 001/1-14/2009. Tárgy: jkv-i kivonat Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 001/1-14/2009. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. április 30-i üléséről. Napirend:

Részletesebben

A szakszolgálati ellátás aktuális kérdései a jogszabályváltozás után

A szakszolgálati ellátás aktuális kérdései a jogszabályváltozás után A szakszolgálati ellátás aktuális kérdései a jogszabályváltozás után Szatmáriné Mályi Nóra 2010.11.13. Logopédia Feladata: (Kt. 36.) a beszédindítás, beszédhibák javítása, nyelvikommunikációs zavarok javítása,

Részletesebben

T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat a rendelkezésére álló dokumentumok alapján az 1891. évben nem megállapítható

Részletesebben

Szatmári Kistérségi Egységes Pedagógiai Szakszolgálat. Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv

Szatmári Kistérségi Egységes Pedagógiai Szakszolgálat. Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv Szatmári Kistérségi Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv 2008 1. A dokumentum jogszabályi háttere A Magyar Köztársaság Alkotmánya 4. (1) bek., 70/a. A közoktatásról szóló

Részletesebben

Alapító Okiratot módosító okirat 2

Alapító Okiratot módosító okirat 2 Alapító Okiratot módosító okirat 2 Kippkopp Óvoda és Bölcsőde, Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2012. december 13. napján kiadott alapító okiratát az államháztartásról szóló

Részletesebben

Tárgy: A képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról szóló 14/1994. (VI.24.) MKM rendelet módosítása

Tárgy: A képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról szóló 14/1994. (VI.24.) MKM rendelet módosítása A KORMÁNY ÉS A MINISZTÉRIUM ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI TERVEZET! (honlapra) Tárgy: A képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról szóló 14/1994. (VI.24.) MKM rendelet módosítása Budapest,

Részletesebben

Önéletrajz. Név. Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail. discipula@freemail.hu Állampolgárság.

Önéletrajz. Név. Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail. discipula@freemail.hu Állampolgárság. Önéletrajz Név Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail discipula@freemail.hu Állampolgárság magyar Születési idő 1959. 01. 01. munkahelyek Időtartam (-tól -ig)

Részletesebben

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV Deák Ferenc Gimnázium 6723 Szeged, József Attila sgt. 118-120. Tel.: (36) 62/620-180; Fax: (36) 62/620-186 OM azonosító: 029 744 E-mail: deak_gimnazium@mailbox.hu honlap: www.deakf-szeged.sulinet.hu ESÉLYEGYENLŐSÉGI

Részletesebben

TÁMOP-3.1.7-11/1-2011-0063

TÁMOP-3.1.7-11/1-2011-0063 TÁMOP-.1.7-11/1-2011-006 A TÁMOP-.1.7-11/1-2011-006 Horizontális háló a Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése Megvalósítás: 2012. április 1. 2012. november 0 Az elnyert

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT Nyilvántartási szám: ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 200/1993. (II. 9.) határozatával jóváhagyott, a Budapest Főváros X. kerület

Részletesebben

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás Kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló: - különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, - a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat

TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat A pályázat célja: a sikeres munkaerő - piaci alkalmazkodáshoz szükséges, az egész életen

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Kippkopp Óvoda és Bölcsőde tagóvoda 8172 Balatonakarattya, Bakony utca 7.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Kippkopp Óvoda és Bölcsőde tagóvoda 8172 Balatonakarattya, Bakony utca 7. ALAPÍTÓ OKIRAT Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 66.

Részletesebben

Újhartyán Község Önkormányzat

Újhartyán Község Önkormányzat Közoktatási esélyegyenlőségi program Újhartyán Község Önkormányzat Tartalomjegyzék I. A helyzetelemzés összegzése: hogyan érvényesül az esélyegyenlőség a a településen?... 3 II. A helyzetelemzésből következő

Részletesebben

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS SNI tanuló ellátása Osztályfőnök Osztályban tanító pedagógusok Gyógypedagógus

Részletesebben

Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás

Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás Kompetencia alapú oktatás feltételeinek fejlesztésére a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat fenntartásában lévő egyes oktatási intézményeiben

Részletesebben

Hunyadi János Gimnázium, Szakközépiskola, és Kollégium Alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben)

Hunyadi János Gimnázium, Szakközépiskola, és Kollégium Alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben) 56/2010.(II. 12.) csornai kt.h. 2. számú melléklete Hunyadi János Gimnázium, Szakközépiskola, és Kollégium Alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben) Csorna Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Alapító okirat szerinti férőhely. Új beiratkozók száma

Alapító okirat szerinti férőhely. Új beiratkozók száma Szentes Város Alpolgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. szám: P-152/2012 Témafelelős: Kovács Zsuzsa Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szentes Tárgy: A 2012/2013. nevelési, ill.

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház -

Magyarországi Evangélikus Egyház - Alapító okirata - módosításokkal egybeszerkesztett, a 2011. május 4-én kelt alapító okirat helyébe lép 1 - A Magyarországi Evangélikus Egyház Zsinatának 9/2011. (02.19.) évi határozatával megalapított

Részletesebben

1. Az intézmény neve: Kölcsey Ferenc Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda (OM azonosító: )

1. Az intézmény neve: Kölcsey Ferenc Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda (OM azonosító: ) ALAPÍTÓ OKIRAT A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008.évi CV. tv.,továbbá a közoktatásról szóló többször módosított 1993.évi LXXIX.tv. felhatalmazása alapján Mezőzombor Község

Részletesebben

A táblázat az utolsó két tanévben logopédiai ellátásban részesítettek számát mutatja az intézmények tanév végi statisztikái alapján.

A táblázat az utolsó két tanévben logopédiai ellátásban részesítettek számát mutatja az intézmények tanév végi statisztikái alapján. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Komplex Óvoda, Általános Iskola Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Szakszolgáltató

Részletesebben

A TISZK-ek feladatvállalása és gyakorlata a középiskolai tanulók hátránykezelésében

A TISZK-ek feladatvállalása és gyakorlata a középiskolai tanulók hátránykezelésében Tolna Megyei Önkormányzat Szent László Szakképző Iskolája és Kollégiuma (TISZK) A TISZK-ek feladatvállalása és gyakorlata a középiskolai tanulók hátránykezelésében VIII. OTK, 2009. május 29 Hátrányok eredete,

Részletesebben

Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap

Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap Intézmény neve: Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 1. Általános felvételi eljárásban felvételi

Részletesebben

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet 2008-2009-es tanév Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola 6800 Hódmezővásárhely, Szent István tér 2. 1 I. Bevezető A nevelőtestület

Részletesebben

A pályázat minden információja megtalálható a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség weblapján: www.nfu.hu/content/2489

A pályázat minden információja megtalálható a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség weblapján: www.nfu.hu/content/2489 Iskolánk a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében részt vesz a Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés innovatív intézményekben pályázatban. Kódszám: TÁMOP-3.1.4/08/2 A projektek az Európai

Részletesebben

Összesen: Ft

Összesen: Ft Normatív hozzájárulások és normatív, kötött felhasználású támogatások megalapozó felmérése a 2010. évre Ócsa Város Önkormányzat Összesen: 487 391 241 Ft 1 / 29 oldal Egyéb: 233 670 455 Ft Mutató A helyi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2007. augusztus 07- i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2007. augusztus 07- i rendkívüli ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. augusztus 07- i rendkívüli ülésére Tárgy: A Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola, valamint a Benedek Elek Napköziotthonos

Részletesebben

Jakabszállás Fülöpjakab Általános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája. Esélyegyenlőségi Program

Jakabszállás Fülöpjakab Általános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája. Esélyegyenlőségi Program Jakabszállás Fülöpjakab Általános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Esélyegyenlőségi Program 1. Helyzetelemzés Jakabszállás Az iskola tanulóinak összlétszáma: 240 fő Halmozottan hátrányos

Részletesebben

A normatív állami hozzájárulások és a normatív részesedésű

A normatív állami hozzájárulások és a normatív részesedésű 2 Telep.önk.felad. -Település-üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladatai 1 01 01 170 316 471 605 004 170 316 471 605 004 3 Körzeti igazgatás: - okm.irodák műk. és gyámügyi ig.: - alap-hj.

Részletesebben

Szakmai tevékenységünk az elmúlt öt és fél hónapban feladatellátási területenként

Szakmai tevékenységünk az elmúlt öt és fél hónapban feladatellátási területenként Beszámoló a Református Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Debreceni Tagintézményének Hajdúnánási Óvodában 2015 január-június között végzett munkájáról Tartalom Rövid bemutatkozás... 3 A Hajdúnánási

Részletesebben

A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN

A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN Dr. Kaposi József 2014 A szaktanácsadó a köznevelési törvényben 61. A pedagógusok tevékenységét szakértők, szaktanácsadók segítik.

Részletesebben

AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK

AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK 1. 2. 3. 4. 5. Képzés címe TÁMASZPONT Projektmenedzsment, változásmenedzsment, innováció a TÁMOP közoktatás-fejlesztési projektjeiben CSAPATTEST: Csapatépítő tréning megújuló közoktatási

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés Ecsegfalva Község Önkormányzat 010. május 31-én tartandó Képviselő-testületi ülésére Tárgy: A 011/01. tanévben indítható iskolai osztályok, valamint napközis csoportok számának meghatározása

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezet)

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezet) ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezet) A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. (5) bekezdésében és az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. (1), (3) bekezdéseiben

Részletesebben

GYAKORLATI ÚTMUTATÓ Közoktatási Esélyegyenlőségi Programok tervezéséhez a halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek oktatási sikeressége érdekében

GYAKORLATI ÚTMUTATÓ Közoktatási Esélyegyenlőségi Programok tervezéséhez a halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek oktatási sikeressége érdekében GYAKORLATI ÚTMUTATÓ Közoktatási Esélyegyenlőségi Programok tervezéséhez a halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek oktatási sikeressége érdekében Az Egyenlő Bánásmódról és az Esélyegyenlőség Előmozdításáról

Részletesebben

Elıterjesztés a Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. április 12-i ülésére

Elıterjesztés a Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. április 12-i ülésére 1 Elıterjesztés a Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. április 12-i ülésére Tárgy: A Wunderland Óvoda Esélyegyenlıségi programjának módosítása Elıterjesztı: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök Elıterjesztést

Részletesebben

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Arany János Programokról 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Az Arany János Programokról Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Nemzeti Tehetségfejlesztési

Részletesebben

INTÉZMÉNYI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINITORING JELENTÉS 2011/2012. TANÉV

INTÉZMÉNYI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINITORING JELENTÉS 2011/2012. TANÉV 9. PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINITORING JELENTÉS 2011/2012. TANÉV Atkár, 2012. június 15. Készítette: Bartókné Lukács Irén igazgató Nagy Mónika GYIV felelős

Részletesebben

Gróf Esterházy Móric Általános Iskola Alapító Okirata a 2012. június 30-i hatályú VI. számú módosítással egységes szerkezetben

Gróf Esterházy Móric Általános Iskola Alapító Okirata a 2012. június 30-i hatályú VI. számú módosítással egységes szerkezetben Gróf Esterházy Móric Általános Iskola Alapító Okirata a 2012. június 30-i hatályú VI. számú módosítással egységes szerkezetben 1. A költségvetési szerv neve: Gróf Esterházy Móric Általános Iskola 1.1.

Részletesebben

BABITS MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA KÉSZÍTETTE:

BABITS MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA KÉSZÍTETTE: BABITS MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA KÉSZÍTETTE: Pappné Kutas Annamária igazgató Szekszárd, 2010 TARTALOMJEGYZÉK 1. A Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv célja

Részletesebben

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT Nyilvántartási szám: K/31205/2/2009/II. MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 198 /1993. (II. 9.) sz. határozatával

Részletesebben

A pedagógiai szakszolgálati feladatellátás a Pedagógiai Intézet irányítása alatt

A pedagógiai szakszolgálati feladatellátás a Pedagógiai Intézet irányítása alatt A pedagógiai szakszolgálati feladatellátás a Pedagógiai Intézet irányítása alatt 2004-2011. Csibi Enikő szakszolgálati igazgatóhelyettes 2011.12.12 Változó törvényesség, állandó szakmaiság! Rövid történeti

Részletesebben

Alapító okirat. többcélú közös igazgatású közoktatási intézmény

Alapító okirat. többcélú közös igazgatású közoktatási intézmény Iktatószám: 1679-13/2009. Fadd Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete és Gerjen Község Önkormányzat Képviselő-testülete a települések alapfokú oktatási-nevelési feltételeinek megteremtése, biztosítása

Részletesebben

ÉLTES MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA, DIÁKOTTHON, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY

ÉLTES MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA, DIÁKOTTHON, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRAT 1.1. Az intézmény neve: ÉLTES MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA, DIÁKOTTHON, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY ÉS PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T 1. Az intézmény adatai 1.1.Az intézmény megnevezése A L A P Í T Ó O K I R A T a.) Hivatalos név: Bethlen Gábor Református Általános Iskola, Óvoda, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Nevelési

Részletesebben

Gárdonyi Géza Általános Iskola Alapító okirata

Gárdonyi Géza Általános Iskola Alapító okirata Gárdonyi Géza Általános Iskola Alapító okirata - egységes szerkezetben a módosításokkal - Magyargéc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete és Sóshartyán Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Szakpolitikai válaszok és a legutóbbi magyarországi reformok. 2014. Október 13.

Szakpolitikai válaszok és a legutóbbi magyarországi reformok. 2014. Október 13. Beruházások a gyermekek érdekében Magyarországon: EU eszközök és támogatási lehetőségek Szakpolitikai válaszok és a legutóbbi magyarországi reformok SZEMINÁRIUM 2014. Október 13. Iván Sörös Osztályvezető,

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 6./ Az intézmény székhelye: 7081 Simontornya, Hunyadi utca 15. 7./ Az intézmény alapítója: Simontornya Város Önkormányzata jogelődje

ALAPÍTÓ OKIRAT. 6./ Az intézmény székhelye: 7081 Simontornya, Hunyadi utca 15. 7./ Az intézmény alapítója: Simontornya Város Önkormányzata jogelődje Simontornya Város Önkormányzat Képviselő-testülete, Kisszékely Község Önkormányzat Képviselő-testülete, Nagyszékely Község Önkormányzat Képviselő-testülete, Pálfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete,

Részletesebben

A szakszolgálati ellátórendszer támogatása TÁMOP 3.4.2.B.

A szakszolgálati ellátórendszer támogatása TÁMOP 3.4.2.B. A szakszolgálati ellátórendszer támogatása TÁMOP 3.4.2.B. A pedagógiai szakszolgálati tevékenységek (2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről) a) a gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás

Részletesebben

7631 Pécs-Vasas Szövetkezet utca 13. 7691 Pécs-Somogy, Bányatelep 42. 7691 Pécs-Somogy, Búzakalász utca 47.

7631 Pécs-Vasas Szövetkezet utca 13. 7691 Pécs-Somogy, Bányatelep 42. 7691 Pécs-Somogy, Búzakalász utca 47. A L A P Í T Ó O K I R A T A költségvetési szerv Neve: Budai-Városkapu Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Székhelye: 7629 Pécs, Komlói u. 58.

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM...

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM... Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM I. BEVEZETŐ... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM II. NEVELÉSI PROGRAM... HIBA! A KÖNYVJELZŐ

Részletesebben

Fekete István Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM IPR 2008/2009.

Fekete István Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM IPR 2008/2009. Fekete István Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM IPR AZ INTEGRÁCIÓS FELKÉSZÍTÉS PEDAGÓGIAI RENDSZERÉNEK BEVEZETÉSI ÜTEMTERVE 2008/2009. I. Az alkalmazás feltételei 1. szakasz Tevékenység Feladat Felelős

Részletesebben

A Társadalmi Felzárkózási Stratégia oktatási intézkedéseinek bemutatása. 2013. november 27.

A Társadalmi Felzárkózási Stratégia oktatási intézkedéseinek bemutatása. 2013. november 27. A Társadalmi Felzárkózási Stratégia oktatási intézkedéseinek bemutatása 2013. november 27. 1. Keretek - ORÖ megállapodás, Nemzeti Társadalmi Felzárkózási stratégia 2. Keretek - EU 2007-2013 - EU 2020,

Részletesebben

FARKAS EDIT RÓMAI KATOLIKUS

FARKAS EDIT RÓMAI KATOLIKUS FARKAS EDIT RÓMAI KATOLIKUS SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM KESZTHELY Módosításokkal egységes szerkezeíbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRAT Eredeti alapító okirat kelte: 1991.07.11. 1992.06.18. 1994.06.03. 1997.09.01.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 24-ei rendkívüli ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 24-ei rendkívüli ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S 2668-1/2010. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 24-ei rendkívüli ülésére Tárgy: A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra

Részletesebben

KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERV

KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERV Gépészeti és Számítástechnikai Szakközépiskola és Kollégium 5600 Békéscsaba, Kazinczy u. 7. 5601 Békéscsaba, Pf. 17 Tel.:(66) 441-004, Tel /fax.(66) 324-163 www.gszi.sulinet.hu KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI

Részletesebben

A VAJDA JÁNOS GIMNÁZIUM, POSTAFORGALMI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE

A VAJDA JÁNOS GIMNÁZIUM, POSTAFORGALMI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE A VAJDA JÁNOS GIMNÁZIUM, POSTAFORGALMI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE 2008 - 2 - Tartalomjegyzék 1. A dokumentum jogszabályi háttere...3 2. Az esélyegyenlőségi

Részletesebben

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz 1. sz. melléklet Orientáló mátrix a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz Kistérség Projekt címe Összeg (mft) Baktalórántháza Játszva, tanulva, sportolva a társadalom hasznos tagjává válni Leírás

Részletesebben

Csibi Enikő 2012. április 11.

Csibi Enikő 2012. április 11. A Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság és a gyermekvédelem intézményeinek együttműködése A speciális szükségletű gyermekek felzárkóztatása érdekében Csibi Enikő 2012. április

Részletesebben

A /2011.(V.25.) számú határozat 1/A melléklete 4-170/3/2011. ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás

A /2011.(V.25.) számú határozat 1/A melléklete 4-170/3/2011. ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás A /2011.(V.25.) számú határozat 1/A melléklete 4-170/3/2011. ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás Herend Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Herendi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 4-170/2/2011.

Részletesebben

Fáy András Református Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Fáy András Református Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Fáy András Református Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola OM azonosító: 200482, 2217 Gomba, Iskola u. 2. / Fax: 29/433-554 E-mail: iskola@gomba.hu Köznevelési Esélyegyenlőségi Helyzetelemzés

Részletesebben

Mosolyt az arcokra! Tanoda

Mosolyt az arcokra! Tanoda Mosolyt az arcokra! Tanoda NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAM Készült: 2013. augusztus 08. Készítette: Nagy Anikó szakmai vezető I. Alapelvek 1 I.1. Tanodai célok megfogalmazása A Tanoda biztosítja minden gyermek

Részletesebben

1. Az intézmény neve: Ságújfalu Körzeti Általános és Alapfokú Művészeti. 2. Az intézmény székhelye: 3162 Ságújfalu, Kossuth út 134.

1. Az intézmény neve: Ságújfalu Körzeti Általános és Alapfokú Művészeti. 2. Az intézmény székhelye: 3162 Ságújfalu, Kossuth út 134. Ságújfalu és Kishartyán Községek Önkormányzatainak Képviselő-testületei az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv., valamint a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény alapján, az általuk alapított

Részletesebben

Alapító okirat. Alaptevékenysége: 852010 Alapfokú oktatás

Alapító okirat. Alaptevékenysége: 852010 Alapfokú oktatás Alapító okirat Berhida Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. (1) bekezdés g) pontja, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. -a,

Részletesebben

Gábor Áron Általános Iskola

Gábor Áron Általános Iskola Gábor Áron Általános Iskola KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERVE a halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek oktatási sikeressége érdekében BUDAPEST, 2010.AUGUSZTUS KÉSZÍTETTE: DESSEWFFYNÉ

Részletesebben

Előterjesztés. A Benedek Elek Óvoda alapító okiratának módosításáról

Előterjesztés. A Benedek Elek Óvoda alapító okiratának módosításáról Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés A Benedek Elek Óvoda alapító okiratának módosításáról A Magyarország 2013. évi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV törvény tartalmazza az a települési önkormányzatok

Részletesebben

A különleges gondozáshoz, a rehabilitációs célú foglalkoztatáshoz való jog, a gyógypedagógiai nevelési-oktatási intézménykt 30

A különleges gondozáshoz, a rehabilitációs célú foglalkoztatáshoz való jog, a gyógypedagógiai nevelési-oktatási intézménykt 30 KT 121 28. bekezdés Sajátos nevelési igény ű tanulók ellátásának feltételei Sajátos nevelési igény ű neveléshez és oktatáshoz szükséges feltételek: a gyermek, tanuló külön óvodai neveléséhez, illetve iskolai

Részletesebben

BEVEZETŐ. Grúber György igazgató

BEVEZETŐ. Grúber György igazgató BEVEZETŐ 2015. május 25-én került sor az Országos Kompetenciamérésre a 10. évfolyamos tanulók csoportjának körén. A felmérés célja a tanulók szövegértési képességének és matematikai eszköztudásának felmérése

Részletesebben

A köznevelés aktuális feladatai a köznevelés-fejlesztési stratégia tükrében Sipos Imre köznevelésért felelős helyettes államtitkár

A köznevelés aktuális feladatai a köznevelés-fejlesztési stratégia tükrében Sipos Imre köznevelésért felelős helyettes államtitkár A köznevelés aktuális feladatai a köznevelés-fejlesztési stratégia tükrében Sipos Imre köznevelésért felelős helyettes államtitkár Nézz szembe a valósággal! Elérhető célok A köznevelési rendszer Erőforrásai

Részletesebben

Wesley Kincsei Általános Iskola és Gimnázium ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest, 2011. 1188 Budapest, Podhorszky u. 51-55. Tel: (06-1) 295-0172

Wesley Kincsei Általános Iskola és Gimnázium ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest, 2011. 1188 Budapest, Podhorszky u. 51-55. Tel: (06-1) 295-0172 Wesley Kincsei Általános Iskola és Gimnázium ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest, 2011. 1188 Budapest, Podhorszky u. 51-55. Tel: (06-1) 295-0172 Wesley Kincsei Általános Iskola és Gimnázium ALAPÍTÓ OKIRATA A 2007.02.24-i

Részletesebben

Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben

Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi

Részletesebben