DUNAFÖLDVÁR - BÖLCSKE - MADOCSA KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "DUNAFÖLDVÁR - BÖLCSKE - MADOCSA KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS"

Átírás

1 DUNAFÖLDVÁR - BÖLCSKE - MADOCSA KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV ÉS HELYZETELEMZÉS MÓDOSÍTÁSA 2009.

2 2 DUNAFÖLDVÁR - BÖLCSKE - MADOCSA KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV ÉS HELYZETELEMZÉS MÓDOSÍTÁSA Készítette: Kundakker Ferencné Szakértő Szakértői i. sz.:

3 3 Bevezető A VÁTI Nonprofit Kft. Dél-Dunántúli Területi Iroda az esélyegyenlőségi szakértő által adott vélemény alapján, a Dunaföldvár Bölcske Madocsa Közoktatási Intézményfenntartó Társulás Támogatási Szerződésének megkötésénél feltételül szabta a Közoktatási Esélyegyenlőségi Terv és a Helyzetelemzés frissítését, illetve módosítását. A 2008-ban készült dokumentum egyes részeit módosítottuk, ezeket újragondoltuk, és az indikátorok, konkrét intézkedések meghatározásánál a hátrányos helyzetű, a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek és az SNI tanulók integrációjával kapcsolatos beavatkozások tervezését részletesebben kibontottuk. Az Akciótervben az esélyegyenlőtlenségi helyzetek beazonosítására és konkrét megoldásokra további eszközöket és intézkedéseket határoztunk meg. Az alapdokumentum egyes elemeinél kiegészítéseket tettünk, és más elemeket pedig fontosságuk miatt újrafogalmaztuk. A helyzetelemzéshez szükséges adattáblákat az intézményeknél, a október 1-jei állapotnak megfelelően az Országos Statisztikai Adatszolgáltatás keretében frissítettük. Az adattáblákból azokat az elemeket külön kiemeltük, az új adatot pirossal jelöltük, amelyek a október 1-i állapottól változást mutatnak. A Monitoring fejezet is az újabb előírásoknak megfelelően kibővítésre került. A Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében a pályázatok célja: a sikeres munkavállaláshoz szükséges egész életen át tartó tanulás megalapozását szolgáló képességek fejlesztése, a kompetencia alapú oktatás módszertanának és eszközeinek széleskörű elterjesztése, a digitális írástudás elterjesztése, mindennapi gyakorlattá válásának támogatása, a pedagógusok módszertani kultúrájának korszerűsítése, szegregációmentes, együttnevelési környezet kialakítása, a tanulók egyénre szabott fejlesztése a szelektív hatások mérséklése és az egyenlő hozzáférés és esélyegyenlőség biztosítása révén, valamint az infrastrukturális fejlesztések és a szükséges szakmai tartalmi-módszertani fejlesztések összekapcsolása. A célok elérése érdekében a pályázónak többek között vállalnia kell újszerű tanulásszervezési eljárások alkalmazását támogató oktatási programok és taneszközök bevezetését, modern pedagógiai módszertan alkalmazását, digitális tartalmak és taneszközök oktatási gyakorlatban való használatát, valamint a lemorzsolódás és kirekesztődés megelőzését támogató személyközpontú, egyéni tanulási utak, komplex végigkísérési folyamatok kialakítását. nagy hangsúlyt fektetnek az intézményi innovációra, az újítások bevezetésére. Ennek érdekében ösztönzik a helyi sajátosságoknak megfelelő programok kialakítását a helyi igényekhez igazodó nevelési eljárások és tanulásszervezési módok kidolgozását és gyakorlati megvalósítását, valamint az intézmények és pedagógusok közötti tapasztalatcseréket és együttműködést.

4 4 23.sz. táblázat Óvodás gyermekek, általános iskolás tanulók száma, eljárók száma ( 2008/09. tanév októberi statisztikai adatok ) Piros: a 2009/10. tanév októberi statisztikai adatok. Településen élő óvodás gyermekek, tanulók száma Összesen: HH/Halmozotta n hátrányos helyzetű: Óvodába jár 290 Helyben Dunaföldvár /14 72/6 SNI: 7 más településre eljáró 2 0 Dunaújváros települések nevei: 0 Alsó tagozatos (1-4.) /33 helyben /33 más településre eljáró 8 2/0 Dunaújváros Zombatelepülések nevei: Paradicsompusz ta Felső tagozatos (5-8.) /20 helyben /20 más településre eljáró 6 1/0 települések nevei: Dunaújváros Kecskemét 27. sz. táblázat Óvodás gyermekek, általános iskolás tanulók száma, eljárók száma A településen élő óvodás gyermekek, tanulók száma Összesen: HH / HHH /48 Óvodába jár 95 27/15 Helyben Bölcske más településre eljáró 0 0 települések nevei: 27/15 32/9 SNI: 2 Alsó tagozatos (1-4.) 94 27/11 helyben 94 27/11 más településre eljáró 0 0 települések nevei: Felső tagozatos (5-8.) /22

5 5 helyben /22 más településre eljáró 6 2/0 települések nevei: Paks Dunaföldvár 31. sz. táblázat Óvodás gyermekek, általános iskolás tanulók száma, eljárók száma A településen élő óvodás gyermekek, tanulók száma Összesen: HH / HHH /7 Óvodába jár 69 15/2 Helyben Madocsa más településre eljáró 0 0 települések nevei: 15/2 20/1 SNI: 1 Alsó tagozatos (1-4.) 60 15/3 helyben 60 15/3 más településre eljáró 0 0 települések nevei: Felső tagozatos (5-8.) 83 18/2 helyben 75 18/2 más településre eljáró 8 0 települések nevei: 1 fő Kecskemét 7 fő Paks Az óvodai nevelésre vonatkozó összesített adatokat a következő táblázat tartalmazza. ( 34.sz.táblázat) Piros: a 2009/10. tanév októberi statisztikai adatok. 1. Óvodai intézmények száma* Óvodai feladat-ellátási helyek száma (gyógypedagógiai neveléssel együtt) 7 3. Óvodai férőhelyek száma (gyógypedagógiai neveléssel együtt) Óvodába beíratott gyermekek száma (gyógypedagógiai neveléssel együtt) Óvodába beíratott hátrányos helyzetű gyermekek száma Óvodába beíratott halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek száma Az óvodába be nem íratott 3. életévüket betöltött gyermekek száma n.a. 8. Az óvodába be nem íratott 3 életévüket betöltött halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek száma n.a. 9. Gyógypedagógiai nevelésben részesülő óvodás gyermekek száma (integráltan neveltek nélkül) 0 0 SNI (integráltan) Az óvodai gyermekcsoportok száma (gyógypedagógiai neveléssel együtt) 20 20

6 6 38. sz. táblázat Óvodai feladat-ellátási helyek és a gyermekek létszáma Feladat-ellátási hely 9. Dunaföldvár Hunyadi park 2. Dunaföldvár Iskola u. 3. Dunaföldvár Jókai u. 4. Dunaföldvár József tér 5. Dunaföldvár Kossuth L. u. 6. Bölcske 7. Madocsa Főállású pedagógusok létszáma Gyermekek száma HH/HHH gyermekek száma SNI gyermekek száma/arány a (%) /0 0/ /2 0/ /4 1/1, /6 3/ 4, /2 0/ / /2 Összesen: /31 4/0,8% Mindösszesen: /16 10/2,2% 0/0 0/0 42. sz. táblázat Általános iskolai nevelésre-oktatásra vonatkozó összesített adatok Piros: a 2009/10. tanév októberi statisztikai adatok. 1. Általános iskolai intézmények száma* 3 3 Ebből: önkormányzati fenntartású ( Társulás) 3 egyházi fenntartású - 2. Általános iskolai feladat ellátási helyek száma (gyógypedagógiai oktatással együtt) Általános iskolai osztálytermek száma (gyógypedagógiai oktatással együtt) Az általános iskolai osztályok száma (gyógypedagógiai oktatással együtt) Általános iskolai tanulók száma (gyógypedagógiai oktatással és magántanulókkal együtt) Ebből: önkormányzati fenntartásúba jár ( Társulás) 1062 egyházi fenntartásúba jár 0 6. Általános iskolai magántanulók száma Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók száma Gyógypedagógiai oktatásban részesülő általános iskolai tanulók száma (integráltan oktatott SNI gyermekek nélkül) Hátrányos helyzetű általános iskolai tanulók száma

7 7 10. Halmozottan hátrányos helyzetű általános iskolai tanulók száma Általános iskolában tanuló első évfolyamosok száma (gyógypedagógiai előkészítő osztályok tanulóival együtt) Nyolcadik évfolyamosok száma a nappali oktatásban (gyógypedagógiai oktatással együtt) = = A napközis tanulók száma az általános iskolákban (iskolaotthonos tanulókkal együtt) gyp 46. sz. táblázat Általános iskolai feladat-ellátási helyek és a tanulók létszáma Piros: a 2009/10 tanév októberi statisztikai adatok. Feladat-ellátási helyek 1. Dunaföldvár Beszédes J. Ált. Iskola Templom u Dunaföldvár Beszédes J. Ált. Iskola Templom u Dunaföldvár Beszédes J. Ált. Iskola Kossuth L. u. 4. Dunaföldvár Beszédes J. Ált. Iskola Püspök u. 5. Dunaföldvár Beszédes J. Jókai Főállású pedagógusok létszáma Tanulók száma HHH tanulók száma/aránya % SNI tanulók száma/arán ya /8 9/8, /14 7/3, /12 7/3, /19 2/1, /46 49/100,0 Össz: /99 74 Dunaföldvár összesen: / Bölcske Általános Iskola Paksi u Bölcske Általános Iskola Paksi u /21 8/6, /12 3/3,2 Össz: /33 11 Bölcske összesen: / Madocsa Általános Iskola Kossuth L. u. 9. Madocsa Általános Iskola Templom tér / /2 0 Össz: /5 0 Madocsa összesen: /2 2 Mindösszesen: /137 85/8,0% Mindösszesen: / 94 78/7,4%

8 8 Hátrányos helyzetű ( HH ), halmozottan hátrányos helyzetű (HHH ) és a sajátos nevelési igényű tanulók aránya: Piros: a 2009/10. tanév októberi statisztikai adatok. 1. A mikrotérség területén az települések óvodáiban : gyereket nevelnek, fő a HH 25,7% 28,4% fő a HHH 6,8 % 3,6% (a hátrányos helyzetű gyerekek 26,72%-a a halmozottan hátrányos helyzetű.) SNI-s száma: 4 10 fő 0,8 % 2,3% 2. A mikrotérség általános iskoláiban ( tagintézmények ) : tanuló van, : fő HH 23,35% 26,7% fő HHH 12,9% 8,96% SNI-s tanuló: fő SNI 8% 7,44% A sajátos nevelési igényű tanulók gyógypedagógiai ellátása 49. sz. táblázat Általános-és középiskolai feladat-ellátási helyek és a tanulók létszáma Piros: a 2009/10. tanév októberi statisztikai adatok. Feladat-ellátási helyek Dunaföldvár Beszédes József Gyógypedagógiai Tagozat Dunaföldvár MLG és Speciális Szakiskola Összesen: Főállású pedagógusok létszáma Tanulók száma HH/HHH tanulók száma 49/36 28/8 20/2 10/4 69/48 38/12 SNI tanulók száma

9 9 A középfokú oktatás 59. sz. táblázat A középiskolai feladat-ellátási helyek és a tanulók létszáma Piros: a 2009/10. tanév októberi statisztikai adatok. Feladat-ellátási hely MLG és Szakiskola, Speciális Szakiskola Dunaföldvár Hunyadi park 4. Dunaföldvár Magyar László Gimnázium Főállású pedagógusok létszáma Tanulók száma Templom u. 5. Összesen: HH/HHH tanulók száma 39/3 49/10 30/0 36/2 69/3 85/12 SNI tanulók száma Az adattáblák számszaki változásából levont észrevételek, következtetések: Az SNI tanulók száma csökkent az iskolában az elmenő 8. osztályosok, valamint a körültekintőbb odafigyelés miatt. Az óvodában pedig egy enyhe emelkedést mutat a sajátos nevelési igényű gyerekek aránya, melyet az óvodapedagógusok korai felismerő pedagógiai tevékenysége eredményez.

10 10 1. Intézményi alapadatok (2009. október 1.) 03 esély intézményi adatlapból OM azonosító: Intézmény neve, címe: Fenntartó neve, címe: Főállású pedagógusok száma: Dunaföldvár-Bölcske-Madocsa Mikrotérségi Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Gimnázium és Szakiskola Dunaföldvár-Bölcske-Madocsa Közoktatási Intézményfenntartó Társulás 178 Az intézménybe járó óvodás gyermekek száma 436 Sajátos nevelési igényű (SNI) óvodás gyermekek száma 10 Integráltan gyógypedagógiai csoportban Hátrányos helyzetű (HH) /Halmozottan hátrányos helyzetű (HHH)* óvodás gyermekek száma: 124/16 Tanulók száma az intézmény körzetében 10 HH / HHHH Az intézménybe járó tanulók száma: Magántanulók száma: 1510 Sajátos nevelési igényű (SNI) tanulók száma (diszlexia és egyéb részképességzavarok is): 120 Integráltan gyógypedagógiai tagozaton HH / HHH tanulók száma: 365/106 Más település(ek)ről bejáró iskolás tanulók száma: 264 HH / HHH * n.a.-val jelöljék, ahol a hhh gyermekek számát illetően nem áll rendelkezésre adat, a hh tanulók számát minden esetben meg kell adni /4

11 11 2. Feladatellátási helyek száma, funkciója és a gyermekek, tanulók létszáma Kérjük, nevezze meg, milyen feladatot lát el az intézmény az egyes feladat ellátási helyeken (pl. tagintézmény, másik telephely) A nem oktatási (ill. óvodai nevelési) célú feladat ellátási helyeket nem szükséges feltüntetni (pl. pedagógiai szakszolgálat, diákotthon, stb.) Amennyiben szükséges, a táblázat tetszőleges számú sorral bővíthető Feladat-ellátási hely Funkció 1. Dunaföldvár Megszűnt, Hunyadi park átszerveződött 2. Dunaföldvár óvoda Iskola u. 3. Dunaföldvár óvoda Jókai u. 4. Dunaföldvár óvoda József tér 5. Dunaföldvár óvoda Kossuth L. u. 6. Bölcske óvoda 7. Madocsa óvoda Főállású pedagógusok létszáma Gyermekek száma HH/HHH gyermekek száma SNI gyermekek száma/aránya (%) /1 0/ /0 5/5, /2 0/ /3 2/3, / /1 2/2,2 1/1,5 Feladatellátási hely (megnevezése és címe) Funkció Főállású pedagógusok létszáma Gyermekek, tanulók száma HH / HHH gyermekek, tanulók száma SNI gyermekek, tanulók száma Dunafölvár Templom u. 9 Általános iskola /15 7 Dunafölvár Templom u. 32. Általános iskola /17 6 Dunafölvár Püspök u. 1. Általános iskola /20 3 Dunafölvár Rákóczi u. 8. Általános iskola /8 3 Dunafölvár Jókai u. 2. Általános iskola /8 45 gyp Bölcske Paksi u. 46. Általános iskola /12 2 Bölcske Templom tér 1. Általános iskola /4 2 Bölcske Szentháromság tér Általános iskola /8 5 Madocsa Kossuth L u. 2. Általános iskola /1 1 Madocsa Templom tér 7. Általános iskola /1 1 Dunaföldvár Templom u. 5. Gimnázium /2 2 Dunaföldvár Hunyadi park Szakiskola + Speciális szakiskola /6+10/

12 12 3. Gyermekek, tanulók száma ÉVFOLYAMONKÉNT (az intézmény egésze, azaz az összes feladatellátási hely vonatkozásában) Kérjük, hogy az évfolyamokat a legalacsonyabb életkorú csoporttól/osztálytól kiindulva tüntessék fel. Amennyiben szükséges, a táblázat tetszőleges számú sorral bővíthető. A gyermekcsoport szervezés Óvodai csoport megnevezése Gyermek létszám módja Normál helyi nevelési program Összesen HH/HH SNI H 1. Dunaföldvár Iskola u. kiscsoport / Dunaföldvár Iskola u. középső cs / Dunaföldvár Iskola u. nagycsoport / Dunaföldvár Jókai u. kiscsoport / Dunaföldvár Jókai u. vegyes / Dunaföldvár Jókai u. vegyes / Dunaföldvár Jókai u. nagycsoport / Dunaföldvár József tér vegyes / Dunaföldvár József tér kiscsoport / Dunaföldvár József tér nagycsoport / Dunaföldvár Kossuth L. u. vegyes cs / Dunaföldvár Kossuth L. u. vegyes cs / Dunaföldvár Kossuth L. u. vegyes cs / Bölcske vegyes I. cs / Bölcske vegyes II. cs / Bölcske vegyes III. cs / Bölcske vegyes IV. cs / Madocsa vegyes I. csoport / Madocsa vegyes II. csoport / Madocsa vegyes III. csoport /0 0 Összesen: 20 csoport /16 10 Intézmény, osztály évfolyam és betűjele Tanulólétszám az osztályban Összesen HH/HHH SNI Osztályszervezés módja Normál (általáno s) tanterv Emelt szintű Gyógype d.-i D.földvár Templom u. alsó tagozat r Püspök u. alsó tagozat 1.a 25 4/3 0 X 1.b 26 10/3 1 X 2.a 23 2/0 0 X 2.b 24 6/2 1 X 3.a 24 5/1 1 X 3.b 24 5/1 1 X 4.a 23 4/3 1 X 4.b 22 7/4 1 X 1.c 26 9/3 0 X 2.c 18 9/1 0 X 2.d 23 7/4 0 X 3.c 22 9/4 1 X

13 13 D.földvár Templom u. felső tagozat D.földvár Kossuth u. felső tagozat Df. Jókai u. gyógy p. tagoza t 3.d 23 6/3 0 X 4.c 21 6/2 2 X 4.d 21 7/3 0 X 7.a 18 5/2 0 X X(idegen nyelv) 7.b 24 3/0 1 X X 7.c 23 3/1 0 X X 8.a 22 4/2 1 X X 8.b 21 3/1 0 X X 8.c 20 4/0 0 X X 5.a 27 4/0 1 X X 5.b 27 7/2 1 X X 5.c 28 7/3 0 X X 6.a 24 2/1 1 X X 6.b 26 4/2 0 X X 6.c 21 8/4 1 X X 6.d 20 9/5 4 X X /2 7 X /3 13 X /3 11 X 6., /0 14 X Intézmény, osztály évfolyam és betűjele Bölcske Általános Iskola 11 osztály Madocsa Általános Iskola 8 osztály Tanulólétszám az osztályban Összesen HH/HHH SNI Osztályszervezés módja Normál (általáno s) tanterv 1.a 17 8/ 4 0 X 1.b 19 5/3 0 X 2.o 26 9/2 1 X 3.o 22 7/3 1 X 4.o 18 4/1 0 X 5.o 23 8/2 1 X 6.a 18 6/1 1 X 6.b 18 6/2 1 X 7.a 18 7/3 3 X 7.b 18 5/2 1 X 8.o 28 7/1 0 X 1.o 18 4/1 1 X 2.o 13 4/0 0 X 3.o 14 1/0 0 X 4.o 16 2/0 0 X 5.o 15 1/0 1 X 6.o 22 5/1 0 X 7.o 13 2/0 0 X 8.o 21 2/0 0 X Emelt szintű Gyógype d.-i

14 14 évfolyam és/vagy óvodai csoport foka gyermek és/vagy tanulólétszám az évfolyamon gyermek-, tanulólétszám az évfolyamon az osztályszervezés módja szerint (óvoda vonatkozásában amennyiben releváns, pl. gyógypedagógiai csoport) Normál (általános) tanterv Emelt szintű oktatás és/vagy két tanítási nyelvű iskolai oktatás Gyógypedagógiai csoport, tagozat Összesen HH / HHH SNI Összesen HH / HHH SNI Összesen HH / HHH MLG 7.a /0 0 8.a /0 0 8.b /0 0 9.a /0 0 9.b / a / b / a / b / a / b /1 0 Szakisk / / élelm / szerk / heg / élelm / szerk / gáz 5 5 1/0 1 Spec. szakisk 9. spec 7 7 4/2 10. spec 3 3 1/1 11. s. élelm /0 11. s szerk 4 4 1/1 12. park 5 5 2/0 A gyermekek, tanulók létszámának osztályonkénti megoszlását a 2. számú intézményi adatlap megnevezésű adatlap kitöltésével kell megadni

15 15 6. Óvodáztatás (minden intézmény vonatkozásában) (2009. október 1.) 02 esély települési adatlapból 1. Óvodai intézmények száma* 3 2. Óvodai feladat-ellátási helyek száma (gyógypedagógiai neveléssel együtt) 6 3. Óvodai férőhelyek száma (gyógypedagógiai neveléssel együtt) Óvodába beíratott gyermekek száma (gyógypedagógiai neveléssel együtt) Óvodába beíratott hátrányos helyzetű gyermekek száma Óvodába beíratott halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek száma Az óvodába be nem íratott 3. életévüket betöltött gyermekek száma n.a. 8. Az óvodába be nem íratott 3 életévüket betöltött halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek száma n.a. 9. Gyógypedagógiai nevelésben részesülő óvodás gyermekek száma (integráltan neveltek nélkül) Az óvodai gyermekcsoportok száma (gyógypedagógiai neveléssel együtt) Általános iskola (minden intézmény vonatkozásában) 1. Általános iskolai intézmények száma* 3 2. Általános iskolai feladat ellátási helyek száma (gyógypedagógiai oktatással együtt) Általános iskolai osztálytermek száma (gyógypedagógiai oktatással együtt) Az általános iskolai osztályok száma (gyógypedagógiai oktatással együtt) Általános iskolai tanulók száma (gyógypedagógiai oktatással és magántanulókkal együtt) Általános iskolai magántanulók száma 0 7. Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók száma gyp 8. Gyógypedagógiai oktatásban részesülő általános iskolai tanulók száma (integráltan oktatott SNI gyermekek nélkül) Hátrányos helyzetű általános iskolai tanulók száma Halmozottan hátrányos helyzetű általános iskolai tanulók száma Általános iskolában tanuló első évfolyamosok száma (gyógypedagógiai előkészítő osztályok tanulóival együtt) 12. Nyolcadik évfolyamosok száma a nappali oktatásban (gyógypedagógiai oktatással együtt) 13. A napközis tanulók száma az általános iskolákban (iskolaotthonos tanulókkal együtt) 14. Átmeneti és tartós állami nevelésbe vettek száma = gyp

16 16 8. A településen élő óvodás gyermekek, általános iskolás tanulók száma, eljárók száma Dunaföldvár 2009/2010-es tanév Településen élő óvodás gyermekek, tanulók száma Összesen: HH/Halmozotta n hátrányos helyzetű: Óvodába jár helyben /6 más településre eljáró települések nevei: Alsó tagozatos (1-4.) helyben gyp 96/37+11/4 más településre eljáró települések nevei: Felső tagozatos (5-8.) helyben gyp 63/23+17/4 más településre eljáró települések nevei: Bölcske 2009/2010-es tanév A településen élő óvodás gyermekek, tanulók száma Összesen: HH / HHH Óvodába jár helyben 88 32/9 más településre eljáró települések nevei: Alsó tagozatos (1-4.) helyben /13 más településre eljáró települések nevei: Felső tagozatos (5-8.)

17 17 helyben /11 más településre eljáró települések nevei: Madocsa 2009/2010-es tanév A településen élő óvodás gyermekek, tanulók száma Összesen: HH / HHH Óvodába jár helyben 63 20/1 más településre eljáró települések nevei: Alsó tagozatos (1-4.) helyben 61 11/1 más településre eljáró települések nevei: Felső tagozatos (5-8.) helyben 71 10/1 más településre eljáró települések nevei:

18 Gyermekek, tanulók száma a település intézményeiben Kérjük, minden intézményt tüntessen fel, beleértve a nem önkormányzati fenntartásúakat is. Amennyiben szükséges, a táblázat tetszőleges számú sorral bővíthető tanulólétszám az ISKOLÁBAN az osztályszervezés módja szerint OM azonosít ó intézmény neve gyermek-, tanulólétszám az intézményben Normál (általános) tanterv Emelt szintű oktatás és/vagy két tanítási nyelvű iskolai oktatás Gyógypedagógiai tagozat Összese n HH / HHH SNI Összese n HH / HHH SNI Összese n HH / HHH SNI Összese n HH / HHH D-B-M MONI 45 Beszédes J. Ált. Isk. Tagint / / /8 Kegyes J. Átl. Isk. Tagint / /24 9 Madocsai Ált. Isk. Tagint / /2 2 MLG és Szakisk. Tagint / / /4

19 19 04 esély intézményi adatlapból (2009. október 1.) Kérjük, hogy az adatlapot intézményegységenként egy-egy példányban töltsék ki. A kitöltés szükséges akkor is, ha az intézmény egy intézményegységből áll az adott intézménytípusban. Ebben az esetben a telephelyre/tagintézményre vonatkozó adatok alatt az intézményi adatokat kell érteni, amelyek ez esetben megegyeznek az 1. számú adatlapon szereplő adatokkal. 1. Alapadatok a tagintézményben OM azonosító: Intézmény neve: Dunaföldvár-Bölcske-Madocsa Mikrotérségi Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Gimnázium és Szakiskola Intézmény települése: Dunaföldvár Intézmény címe: Templom u.9. Intézmény irányító száma: 7020 Telephely/tagintézmény neve: D-B-M Mikrotérségi Általános Iskola, Gimnázium és Szakiskola Eszterlánc Óvoda Tagintézmény Telephely/tagintézmény települése: Dunaföldvár Telephely/tagintézmény címe: Jókai u Telephely/tagintézmény irányító száma: 7020 Fenntartó neve: Mikrotérségi Közoktatási Intézményfenntartó Társulás Fenntartó települése: Dunaföldvár Fenntartó címe: Kossuth. L. u. 2. Fenntartó irányító száma: 7020 Főállású pedagógusok száma a tagintézményben: 28 fő Gyermekek/tanulók száma a tagintézmény 285 körzetében: Hátrányos helyzetűek(hh): 72 Ebből: Halmozottan hátrányos helyzetűek(hhh): 6 A tagintézménybe járó gyermekek / tanulók száma: 285 Magántanulók száma: - Sajátos nevelési igényű gyermekek/tanulók száma: 7 Integráltan: 7 Ebből: Gyógypedagógiai csoportban/tagozaton - HH/HHH gyermekek/tanulók száma 4/0 Más település(ek)ről bejáró óvodások/ált.iskolás 1 fő tanulók száma: Hátrányos helyzetűek - Ebből: Halmozottan hátrányos helyzetűek -

20 20 Nyitva tartás(csak óvoda esetén): Napi nyitvatartási idő: (-tól-ig) 11,5-10 OM azonosító: Intézmény neve: Dunaföldvár-Bölcske-Madocsa Mikrotérségi Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Gimnázium és Szakiskola Intézmény települése: Dunaföldvár Intézmény címe: Templom u. 9. Intézmény irányító száma: 7020 Telephely/tagintézmény neve: D-B-M Mikrotérségi Általános Iskola, Gimnázium és Szakiskola Kegyes József Általános Iskola és Óvoda Tagintézmény Telephely/tagintézmény települése: Bölcske Telephely/tagintézmény címe: Paksi u. 18. Telephely/tagintézmény irányító száma: 7025 Fenntartó neve: Mikrotérségi Közoktatási Intézményfenntartó Társulás Fenntartó települése: Dunaföldvár Fenntartó címe: Kossuth. L. u. 2. Fenntartó irányító száma: 7020 Főállású pedagógusok száma a tagintézményben: 8 Gyermekek/tanulók száma a tagintézmény 88 körzetében: Hátrányos helyzetűek(hh): 32 Ebből: Halmozottan hátrányos helyzetűek(hhh): 9 A tagintézménybe járó gyermekek / tanulók száma: 88 Magántanulók száma: Sajátos nevelési igényű gyermekek/tanulók száma: 2 Integráltan: 2 Ebből: Gyógypedagógiai csoportban/tagozaton HH/HHH gyermekek/tanulók száma Más település(ek)ről bejáró óvodások/ált.iskolás 1 tanulók száma: Hátrányos helyzetűek 1 Ebből: Halmozottan hátrányos helyzetűek - Nyitva tartás(csak óvoda esetén): Napi nyitvatartási idő: (-tól-ig) 10 óra

21 21 OM azonosító: Intézmény neve: Dunaföldvár-Bölcske-Madocsa Mikrotérségi Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Gimnázium és Szakiskola Intézmény települése: Dunaföldvár Intézmény címe: Templom u. 9. Intézmény irányító száma: 7020 Telephely/tagintézmény neve: D-B-M Mikrotérségi Általános Iskola, Gimnázium és Szakiskola Kölyökkuckó Óvoda Tagintézmény Telephely/tagintézmény települése: Madocsa Telephely/tagintézmény címe: Paksi u. 19. Telephely/tagintézmény irányító száma: 7026 Fenntartó neve: Mikrotérségi Közoktatási Intézményfenntartó Társulás Fenntartó települése: Dunaföldvár Fenntartó címe: Kossuth. L. u. 2. Fenntartó irányító száma: 7020 Főállású pedagógusok száma a tagintézményben: 6 fő Gyermekek/tanulók száma a tagintézmény 63 körzetében: Hátrányos helyzetűek(hh): 20 Ebből: Halmozottan hátrányos helyzetűek(hhh): 1 A tagintézménybe járó gyermekek / tanulók száma: 69 Magántanulók száma: Sajátos nevelési igényű gyermekek/tanulók száma: 1 Integráltan: 1 Ebből: Gyógypedagógiai csoportban/tagozaton HH/HHH gyermekek/tanulók száma Más település(ek)ről bejáró óvodások/ált.iskolás - tanulók száma: Hátrányos helyzetűek - Ebből: Halmozottan hátrányos helyzetűek - Nyitva tartás(csak óvoda esetén): Napi nyitvatartási idő: (-tól-ig) 10 óra OM azonosító: Intézmény neve: Dunaföldvár-Bölcske-Madocsa Mikrotérségi Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Gimnázium és Szakiskola

22 22 Intézmény települése: Dunaföldvár Intézmény címe: Templom u. 9. Intézmény irányító száma: 7020 Telephely/tagintézmény neve: D-B-M Mikrotérségi Általános Iskola, Gimnázium és Szakiskola Beszédes József Általános Iskola Tagintézmény Telephely/tagintézmény települése: Dunaföldvár Telephely/tagintézmény címe: Templom u. 9. Telephely/tagintézmény irányító száma: 7020 Fenntartó neve: Mikrotérségi Közoktatási Intézményfenntartó Társulás Fenntartó települése: Dunaföldvár Fenntartó címe: Kossuth. L. u. 2. Fenntartó irányító száma: 7020 Főállású pedagógusok száma a tagintézményben: 61 Gyermekek/tanulók száma a tagintézmény 691 körzetében: Hátrányos helyzetűek(hh): 187 Ebből: Halmozottan hátrányos helyzetűek(hhh): 68 A tagintézménybe járó gyermekek / tanulók száma: 691 Magántanulók száma: - Sajátos nevelési igényű gyermekek/tanulók száma: Integráltan: 19 Ebből: Gyógypedagógiai csoportban/tagozaton 45 HH/HHH gyermekek/tanulók száma 10/5 + 28/8 Más település(ek)ről bejáró óvodások/ált.iskolás 8+10gyp tanulók száma: Hátrányos helyzetűek 0+6 Ebből: Halmozottan hátrányos helyzetűek OM azonosító: Intézmény neve: Dunaföldvár-Bölcske-Madocsa Mikrotérségi Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Gimnázium és Szakiskola Intézmény települése: Dunaföldvár Intézmény címe: Templom u. 9. Intézmény irányító száma: 7020 Telephely/tagintézmény neve: D-B-M Mikrotérségi Általános Iskola, Gimnázium és Szakiskola Kegyes József Általános Iskola és Óvoda Tagintézmény

23 23 Telephely/tagintézmény települése: Bölcske Telephely/tagintézmény címe: Paksi u. 18. Telephely/tagintézmény irányító száma: 7025 Fenntartó neve: Mikrotérségi Közoktatási Intézményfenntartó Társulás Fenntartó települése: Dunaföldvár Fenntartó címe: Kossuth. L. u. 2. Fenntartó irányító száma: 7020 Főállású pedagógusok száma a tagintézményben: 19 Gyermekek/tanulók száma a tagintézmény 225 körzetében: Hátrányos helyzetűek(hh): 72 Ebből: Halmozottan hátrányos helyzetűek(hhh): 24 A tagintézménybe járó gyermekek / tanulók száma: 225 Magántanulók száma: - Sajátos nevelési igényű gyermekek/tanulók száma: 9 Integráltan: 9 Ebből: Gyógypedagógiai csoportban/tagozaton - HH/HHH gyermekek/tanulók száma 6/4 Más település(ek)ről bejáró óvodások/ált.iskolás 5 tanulók száma: Hátrányos helyzetűek 2 Ebből: Halmozottan hátrányos helyzetűek - OM azonosító: Intézmény neve: Dunaföldvár-Bölcske-Madocsa Mikrotérségi Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Gimnázium és Szakiskola Intézmény települése: Dunaföldvár Intézmény címe: Templom u. 9. Intézmény irányító száma: 7020 Telephely/tagintézmény neve: D-B-M Mikrotérségi Általános Iskola, Gimnázium és Szakiskola Madocsai Általános Iskola Tagintézmény Telephely/tagintézmény települése: Madocsa Telephely/tagintézmény címe: Templom tér 7. Telephely/tagintézmény irányító száma: 7026 Fenntartó neve: Mikrotérségi Közoktatási Intézményfenntartó Társulás Fenntartó települése: Dunaföldvár Fenntartó címe: Kossuth. L. u. 2. Fenntartó irányító száma: 7020 Főállású pedagógusok száma a tagintézményben: 13

24 24 Gyermekek/tanulók száma a tagintézmény 132 körzetében: Hátrányos helyzetűek(hh): 21 Ebből: Halmozottan hátrányos helyzetűek(hhh): 2 A tagintézménybe járó gyermekek / tanulók száma: 132 Magántanulók száma: - Sajátos nevelési igényű gyermekek/tanulók száma: 2 Integráltan: 2 Ebből: Gyógypedagógiai csoportban/tagozaton HH/HHH gyermekek/tanulók száma Más település(ek)ről bejáró óvodások/ált.iskolás - tanulók száma: Hátrányos helyzetűek Ebből: Halmozottan hátrányos helyzetűek OM azonosító: Intézmény neve: Dunaföldvár-Bölcske-Madocsa Mikrotérségi Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Gimnázium és Szakiskola Intézmény települése: Dunaföldvár Intézmény címe: Templom u. 9. Intézmény irányító száma: 7020 Telephely/tagintézmény neve: D-B-M Mikrotérségi Általános Iskola, Gimnázium és Szakiskola Magyar László Gimnázium és Szakiskola Tagintézmény Telephely/tagintézmény települése: Dunaföldvár Telephely/tagintézmény címe: Templom u. 5. Telephely/tagintézmény irányító száma: 7020 Fenntartó neve: Mikrotérségi Közoktatási Intézményfenntartó Társulás Fenntartó települése: Dunaföldvár Fenntartó címe: Kossuth. L. u.2. Fenntartó irányító száma: 7020 Főállású pedagógusok száma a tagintézményben: Gimnázium: 23 Szakiskola: 11 Gyermekek/tanulók száma a tagintézmény körzetében: Gimnázium: Szakiskola: Hátrányos helyzetűek(hh): Gimnázium: Ebből: Szakiskola: Halmozottan hátrányos helyzetűek(hhh): Gimnázium: Szakiskola: A tagintézménybe járó gyermekek / tanulók száma: Gimnázium: 323

GYAKORLATI ÚTMUTATÓ. 1 105. (1) A helyi önkormányzat az önkormányzati intézkedési terv, illetve a fővárosi, megyei fejlesztési terv részeként vagy az

GYAKORLATI ÚTMUTATÓ. 1 105. (1) A helyi önkormányzat az önkormányzati intézkedési terv, illetve a fővárosi, megyei fejlesztési terv részeként vagy az GYAKORLATI ÚTMUTATÓ Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Tervek kidolgozásához a halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek oktatási sikeressége érdekében Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség

Részletesebben

Réde-Bakonybánk-Súr Körzeti Általános Iskola

Réde-Bakonybánk-Súr Körzeti Általános Iskola Réde-Bakonybánk-Súr Körzeti Általános Iskola KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERV A halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek oktatási sikeressége érdekében 2 Minden pedagógus kötelessége,

Részletesebben

Pápa Város Önkormányzata közoktatási esélyegyenlőségi program és intézkedési terv 2009.

Pápa Város Önkormányzata közoktatási esélyegyenlőségi program és intézkedési terv 2009. Pápa Város Önkormányzata közoktatási esélyegyenlőségi program és intézkedési terv 2009. 1 Tartalomjegyzék 1.Törvényi háttér. 3 2. Bevezetés... 5 2.1.A közoktatás esélyegyenlősége... 6 3. Az intézkedési

Részletesebben

Szigethalom Város Önkormányzata. Közoktatási Esélyegyenlőségi Program. Helyzetelemzés

Szigethalom Város Önkormányzata. Közoktatási Esélyegyenlőségi Program. Helyzetelemzés Szigethalom Város Önkormányzata Közoktatási Esélyegyenlőségi Program Helyzetelemzés 2012 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 3 2. Törvényi háttér... 3 3. A közoktatási esélyegyenlőségi helyzetelemzés és program

Részletesebben

ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA

ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA Pápai Református Kollégium Gimnáziuma ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA ( 21-216) Hatályos: 21. május 1. Készült a közoktatási esélyegyenlőségi programok tervezéséhez az Oktatási és Kulturális Minisztérium által

Részletesebben

Szigethalom Város Önkormányzata. Közoktatási Esélyegyenlőségi Program. Intézkedési Terv

Szigethalom Város Önkormányzata. Közoktatási Esélyegyenlőségi Program. Intézkedési Terv Szigethalom Város Önkormányzata Közoktatási Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terv 2012 TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés... 3 1.1. Az Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv célja... 3 1.2. Értékeink, küldetésünk...

Részletesebben

SZANY, RÁBASZENTANDRÁS ÉS RÁBACSANAK KÖZSÉGEK TÁRSULÁSI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM HELYZETELEMZÉS

SZANY, RÁBASZENTANDRÁS ÉS RÁBACSANAK KÖZSÉGEK TÁRSULÁSI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM HELYZETELEMZÉS SZANY, RÁBASZENTANDRÁS ÉS RÁBACSANAK KÖZSÉGEK TÁRSULÁSI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM HELYZETELEMZÉS SZANY 2010. Tartalomjegyzék Jogszabályi háttér Bevezetés Helyzetelemzés Célkitűzések 3. oldal

Részletesebben

AZ INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

AZ INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM AZ INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Terve 2008 2014 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 2. Helyzetelemzés 3. Célmeghatározás 4. Kötelezettségek és

Részletesebben

Csornai Általános és Művészeti Iskola, Óvoda

Csornai Általános és Művészeti Iskola, Óvoda Csornai Általános és Művészeti Iskola, Óvoda KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERVE 2011. Készült az intézmény adatszolgáltatása alapján a 2010/2011-es tanév október 01-i statisztikai adatai felhasználásával.

Részletesebben

Dunaharaszti város közoktatási esélyegyenlőségi programja (helyzetelemzés és intézkedési terv)

Dunaharaszti város közoktatási esélyegyenlőségi programja (helyzetelemzés és intézkedési terv) Dunaharaszti város közoktatási esélyegyenlőségi programja (helyzetelemzés és intézkedési terv) Éves monitoring és felülvizsgálat 2012 Az eredeti dokumentumot 2008-ban készítette: Core Consulting Kft. Aktualizálta:

Részletesebben

Türr István Gazdasági Szakközépiskola

Türr István Gazdasági Szakközépiskola Türr István Gazdasági Szakközépiskola KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók oktatási sikeressége érdekében A PEDAGÓGIAI PROGRAM MELLÉKLETE Bevezetés A Türr

Részletesebben

Szentes Város Alpolgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Témafelelős: Virág Olga. Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv felülvizsgálata Melléklet: 1db

Szentes Város Alpolgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Témafelelős: Virág Olga. Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv felülvizsgálata Melléklet: 1db Szentes Város Alpolgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Témafelelős: Virág Olga Iktatószám: P-3899/2012 Szentes Város Önkormányzat Képviselő-testülete Tárgy: Települési Közoktatási Esélyegyenlőségi

Részletesebben

Makói Oktatási Központ Szakképző Iskola és Kollégium. Intézményi Esélyegyenlőségi Programja

Makói Oktatási Központ Szakképző Iskola és Kollégium. Intézményi Esélyegyenlőségi Programja Makói Oktatási Központ Szakképző Iskola és Kollégium a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek nevelési, oktatási sikeressége érdekében Makó 2007. december 1 1. Bevezetés Az Európai Unió napjainkban fokozott

Részletesebben

A pilismaróti Bozóky Mihály Általános Iskola közoktatási esélyegyenlőségi programja. Bozóky Mihály Általános Iskola

A pilismaróti Bozóky Mihály Általános Iskola közoktatási esélyegyenlőségi programja. Bozóky Mihály Általános Iskola A pilismaróti Bozóky Mihály Általános Iskola közoktatási esélyegyenlőségi programja Bozóky Mihály Általános Iskola 2028 Pilismarót, Rákóczi u. 14. OM: 031884 2007. Tartalom Az IPR elemei... 7 2 Bevezetés

Részletesebben

KUNHEGYESI MIKRO-TÉRSÉGI KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYI TÁRSULÁS

KUNHEGYESI MIKRO-TÉRSÉGI KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYI TÁRSULÁS TISZAFÜRED KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS KUNHEGYESI MIKRO-TÉRSÉGI KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYI TÁRSULÁS (Kunhegyes, Tiszagyenda, Tiszaroff, Tiszaszentimre, Tomajmonostora) Közoktatási Feladatellátási, intézményhálózat-működtetési

Részletesebben

Útmutató az integrációs és képesség-kibontakoztató felkészítéshez, az IPR bevezetéséhez

Útmutató az integrációs és képesség-kibontakoztató felkészítéshez, az IPR bevezetéséhez Útmutató az integrációs és képesség-kibontakoztató felkészítéshez, az IPR bevezetéséhez Írta: Fülöp Istvánné Felelős szerkesztő: Bényei Sándor Közreműködtek: Erdőháti Imréné Horákné Béres Zsuzsa Kálmán

Részletesebben

Móra Ferenc Katolikus Általános Iskola és Óvoda MÓRA FERENC KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

Móra Ferenc Katolikus Általános Iskola és Óvoda MÓRA FERENC KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA MÓRA FERENC KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA EGYEK 2014 T A R T A L O M INTÉZMÉNYI ADATOK 6 BEVEZETÉS 6 1. A program módosítás indokolása 6 2. Intézményi jövőkép 7 I. HELYZETELEMZÉS

Részletesebben

A CSEPEL-SZIGET ÁLTALÁNOS ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA TANULÓINAK ESÉLYEGYENLŐSÉGÉT SZOLGÁLÓ ÁLLAPOTFELMÉRÉSI ÉS INTÉZKEDÉSI TERVE

A CSEPEL-SZIGET ÁLTALÁNOS ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA TANULÓINAK ESÉLYEGYENLŐSÉGÉT SZOLGÁLÓ ÁLLAPOTFELMÉRÉSI ÉS INTÉZKEDÉSI TERVE A CSEPEL-SZIGET ÁLTALÁNOS ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA TANULÓINAK ESÉLYEGYENLŐSÉGÉT SZOLGÁLÓ ÁLLAPOTFELMÉRÉSI ÉS INTÉZKEDÉSI TERVE CSEPEL-SZIGET ÁLTALÁNOS és SZAKKÉPZŐ ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA (kivonat) I. Az intézmény

Részletesebben

KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA

KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA A HERMAN OTTÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS MUNKÁCSY MIHÁLY ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA a halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek oktatási sikeressége érdekében

Részletesebben

Közoktatási Esélyegyenlőségi Program

Közoktatási Esélyegyenlőségi Program 1 Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás Közoktatási Esélyegyenlőségi Program 2007. Készítették: a Ráció Szakértői Iroda munkatársai Törzsök Károlyné dr. irodavezető Szakértői ig. szám: 005678-02

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA. Kaposfő KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERVE

ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA. Kaposfő KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERVE ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA Kaposfő KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERVE A HALMOZOTTAN HÁTRÁNYOS HELYZETŰ GYEREKEK OKTATÁSI SIKERESSÉGE ÉRDEKÉBEN 2008-2014. Tartalom

Részletesebben

Kunsziget Község Önkormányzatának Települési Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Terve Készítette: Gerhard Melinda 010370-02 2007.

Kunsziget Község Önkormányzatának Települési Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Terve Készítette: Gerhard Melinda 010370-02 2007. Kunsziget Község Önkormányzatának Települési Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Terve Készítette: Gerhard Melinda 010370-02 2007. Tartalom: 1. A kapcsolódó jogszabályok jegyzéke...4 2. Bevezetés...6

Részletesebben

GOMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK TELEPÜLÉSI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE

GOMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK TELEPÜLÉSI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE GOMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK TELEPÜLÉSI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE A tervet Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 170/2008. (XII.11.) sz. határozatával jóváhagyta. Gomba, 2008. december

Részletesebben

A PÉCSI VÁROSKÖZPONTI ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERVE 2011.

A PÉCSI VÁROSKÖZPONTI ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERVE 2011. A PÉCSI VÁROSKÖZPONTI ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERVE 2011. TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezető... 3 2. Az Intézményi esélyegyenlőségi terv célja,

Részletesebben

A DERKOVITS GYULA ÁLTALÁNOS ISKIOLA KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE A 2008-2013. KÖZÖTTI IDŐSZAKRA Készítette: Dr. Kovács Péterné Szombathely, 2008. Derkovits Gyula Általános Iskola 2008. 2 1. Bevezető

Részletesebben

A LESENCE VÖLGYE KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA MESEVÁR NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA SZÁZHOLDAS PAGONY NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA

A LESENCE VÖLGYE KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA MESEVÁR NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA SZÁZHOLDAS PAGONY NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA A LESENCE VÖLGYE KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA MESEVÁR NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA SZÁZHOLDAS PAGONY NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERVE 2009-2015 TARTALOMJEGYZÉK ALAPJOGSZABÁLYOK,

Részletesebben

7. SZÁMÚ MELLÉKLET KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI HELYZETELEMZÉS ÉS INTÉZKEDÉSI TERV. SZEGED 2010. április

7. SZÁMÚ MELLÉKLET KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI HELYZETELEMZÉS ÉS INTÉZKEDÉSI TERV. SZEGED 2010. április 7. SZÁMÚ MELLÉKLET A Szakközépiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Kollégium KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI HELYZETELEMZÉS ÉS INTÉZKEDÉSI TERV SZEGED 2010. április TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK...

Részletesebben

Intézményi MInőségirányítási Program

Intézményi MInőségirányítási Program Intézményi MInőségirányítási Program Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kádas György Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Diákotthon és Gyermekotthon Kisújszállás

Részletesebben

ESÉLYEGYENLŐSÉGI A SZENT ISTVÁN EGYETEM GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM 2008. NOVEMBER HELYZETELEMZÉSE ÉS INTÉZKEDÉSI TERVE

ESÉLYEGYENLŐSÉGI A SZENT ISTVÁN EGYETEM GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM 2008. NOVEMBER HELYZETELEMZÉSE ÉS INTÉZKEDÉSI TERVE SZENT ISTVÁN EGYETEM Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium OM azonosító: 035843 5100 Jászberény, Rákóczi út 53. Tel.: 57/502-416, 57/502-460 Fax: 57/502-410 E-mail: gyakorlo@abk.szie.hu http://gyakorlo.abk.szie.hu

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐ SÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

INTÉZMÉNYI MINŐ SÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM INTÉZMÉNYI MINŐ SÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 1. Az intézményi minőségirányítási alapjai... 3 1.1 Helyzetelemzés... 3 1.2 Fenntartói minőségpolitika, különösen az intézményre vonatkozó feladatok... 4 1.3 Fenntartó

Részletesebben