Réde-Bakonybánk-Súr Körzeti Általános Iskola

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Réde-Bakonybánk-Súr Körzeti Általános Iskola"

Átírás

1 Réde-Bakonybánk-Súr Körzeti Általános Iskola KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERV A halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek oktatási sikeressége érdekében

2 2 Minden pedagógus kötelessége, hogy közreműködjön a fejlődését veszélyeztető körülmények megelőzésében, feltárásában, megszüntetésében. 1. Bevezetés Az elmúlt évek gazdasági-társadalmi változásainak hatásaként egyre nagyobb hangsúlyt kap az esélyegyenlőség kérdése. Az esélyegyenlőség megvalósításának alapfeltétele a diszkriminációmentesség és a szegregációmentesség. Az oktatást tekintve igen fontos a halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek integrációjának biztosítása és elősegítése, különös tekintettel az esélyteremtésre. Intézményünk hátrányos helyzetű kistérségben működik. Fenntartója 27. szeptember 1-től a Kisbéri Többcélú Kistérségi Társulás. Az intézmény működési területe Réde, Bakonybánk és Súr községek közigazgatási területe. Alaptevékenysége: 3-7 éves korú gyermekek óvodai nevelése 6-18 éves korú gyermekek általános iskolai nevelése, oktatása 1-8 évfolyamon Képesség-kibontakoztató felkészítés Általános iskolai napközi otthoni ellátás Sajátos nevelési igényű integrált oktatása Az intézménynek a három településen összesen 5 telephelye van, Rédén és Súron óvodai nevelés és általános iskolai nevelés-oktatás, Bakonybánkon csak óvodai nevelés van. Jogszabályi háttér: Közoktatási törvény, 23. évi CXXV. Törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról Az esélyegyenlőség megteremtésével kapcsolatos legfontosabb alapelveket és eljárásokat az intézmény Pedagdiai Programja, illetve az IMIP az alábbiakban tartalmazza ( 2.8. és 5.7. rész): A tevékenységet meghatározza: [Kt (21) bekezdés a) pontja [11/1994. (VI.8.) MKM rendelet 6. (5) bekezdés A tevékenység megkezdése előtt az alábbi teendőket kell megvalósítani: - a szociális hátrányokkal küzdő fiatalok feltérképezése - a problémák megismerése - a tevékenységi formák rendszerezése Szociális szolgáltatások: - felzárkóztató, tehetséggondozó programok - drog- és bűnmegelőzési programok - pályaorientáció - felvilágosító munka a szociális juttatásokról - szülőknek - napközis és tanulószobai ellátás: 2 csoportban napi tanrendbe illesztve kedvezményei: pedagógus felügyelet tízórai és ebéd lehetősége - reggeli és délutáni ügyelet: h-ig - étkezési lehetőség biztosítása h-ig ebéd

3 3 - segélyezési lehetőség: a gyermek-és ifjúságvédelmi megbízott kezdeményezésére adhatja a DÖK és a fenntartók - tankönyvtámogatás: adhatják a fenntartó önkormányzatok a tantestületek javaslatának figyelembevételével az egyéni képességekhez igazodó tanórai tanulás megszervezése; a napközi otthon; a felzárkóztató foglalkozások; az iskolai könyvtár, valamint az iskola más létesítményeinek, eszközeinek egyéni vagy csoportos használata; a nevelők és a segítő, személyes kapcsolatai; a szülők, a családok nevelési, életvezetési gondjainak segítése; a családlátogatások; a továbbtanulás irányítása, segítése; az iskolai gyermek- és ifjúságvédelmi felelős tevékenysége; a tankönyvvásárláshoz nyújtott segélyek; az étkezési díjak kifizetéséhez nyújtott segélyek; szoros kapcsolat a polgármesteri hivatallal és a gyermekjóléti szolgálattal annak érdekében, hogy a szociális hátrányt elszenvedő minél hamarabb segítségben részesüljenek. Fogalmak: Hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek: a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény pontja szerint hátrányos helyzetű: családi körülményei, szociális helyzete miatt a jegyző rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát megállapította, valamint e csoporton belül halmozottan hátrányos helyzetű, akiknek törvényes felügyeletet ellátó szülője - a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott eljárásban tett önkéntes nyilatkozata szerint - a tankötelezettség beállásának időpontjában legfeljebb az iskola nyolcadik évfolyamán folytatott tanulmányait fejezte be sikeresen, halmozottan hátrányos helyzetű az a gyermek, az a tanuló is, akit tartós nevelésbe vettek. SNI-s gyermek Sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló: az a gyermek, tanuló, aki a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján a. testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos. b. pszichés fejlődés zavarai miatt a nevelési, tanulási folyamatban tartósan és súlyosan akadályozott (pl. dyslexia, dysgraphia, dyscalculia, mutizmus, kóros hyperkinetikus vagy kóros aktivitászavar). /Kt.121. (29)./

4 4 2. Helyzetelemzés 2.1. A nevelési-oktatási intézmények tanulói összetétele, a halmozottan hátrányos helyzetűek vizsgálata Alapadatok az intézményben OM azonosító: 2118 Intézmény neve, címe: Telephely/Tagintézmény neve és címe: Fenntartó neve, címe: Réde-Bakonybánk-Súr Körzeti Általános Iskola és Óvoda Napközi Otthonos Óvoda Bakonybánk, Kossuth u. 27. KTKT Kisbér Főállású pedagógusok száma a tagintézményben: 1 Gyermekek vagy száma a tagintézmény körzetében 14 Hátrányos helyzetűek (HH)/ Halmozottan hátrányos helyzetűek (HHH)* 2/2 A tagintézménybe járó gyermekek vagy száma: 13 Magán száma: Sajátos nevelési igényű gyermekek vagy száma (diszlexia és egyéb részképességzavarok is): Integráltan gyógypedagógiai csoportban vagy tagozaton A gyermekek vagy száma: 2/2 Más település(ek)ről bejáró általános iskolás száma:

5 Gyermekek, száma az óvodai csoportokban Osztályszervezés módja (csak általános iskola) (jelölje X-szel) Osztály 1 (évf. és betűjele) vagy óvodai csoport (foka és neve) gyermek-, tanulólétszám az osztályban, csoportban Normál (általános) tanterv Összesen HH / HHH SNI Vegyes ( kisközépső-nagy) 13 2/2 X Emelt szintű oktatás és/vagy két tanítási nyelvű iskolai oktatás Gyógypedagógiai tagozat Humán-erőforrás hiánya nem megfelelő képesítéssel betöltött pedagógus-állás (iskola esetén szak-, szaktárgy) megnevezése Nem releváns érintett gyermekek, száma összesen SNI nyitva tartás a napi nyitvatartási idő (-tól ig): Alapadatok a tagintézményben OM azonosító: 2118 Intézmény neve, címe: Telephely/Tagintézmény neve és címe: Fenntartó neve, címe: Réde-Bakonybánk-Súr Körzeti Általános Iskola és Óvoda Napközi Otthonos Óvoda Réde KTKT Kisbér Főállású pedagógusok száma a tagintézményben: 2 Gyermekek vagy száma a tagintézmény körzetében 39 Hátrányos helyzetűek (HH)/ Halmozottan hátrányos helyzetűek (HHH) 7/ sorban. Pl A vegyes óvodai csoportot is kérjük jelölni, pl.: vegyes I., vegyes II.

6 ebb ől 6 A tagintézménybe járó gyermekek vagy száma: 39 Magán száma: Sajátos nevelési igényű gyermekek vagy száma (diszlexia és egyéb részképességzavarok is): Integráltan gyógypedagógiai csoportban vagy tagozaton A gyermekek vagy száma: 7/ Más település(ek)ről bejáró általános iskolás száma: A gyermekek, száma az egyes óvodai csoportokban Osztályszervezés módja (csak általános iskola) (jelölje X-szel) Osztály 2 (évf. és betűjele) vagy óvodai csoport (foka és neve) gyermek-, tanulólétszám az osztályban, csoportban Normál (általános) tanterv Összesen HH / HHH SNI Kiscsoport 19 2/ X Vegyes ( középsőnagy) 2 5/ X Emelt szintű oktatás és/vagy két tanítási nyelvű iskolai oktatás Gyógypedagógiai tagozat Humán-erőforrás hiánya nem megfelelő képesítéssel betöltött pedagógus-állás (iskola esetén szak-, szaktárgy) megnevezése Nem releváns érintett gyermekek, száma összesen SNI nyitva tartás a napi nyitvatartási idő (-tól ig): Alapadatok a tagintézményben 2 Amennyiben egy osztályban különböző osztályfokon tanuló gyerekek összevont oktatása folyik, kérjük, hogy jelölje ezt is egy sorban. Pl A vegyes óvodai csoportot is kérjük jelölni, pl.: vegyes I., vegyes II.

7 eb ből 7 OM azonosító: 2118 Intézmény neve, címe: Telephely/Tagintézmény neve és címe: Fenntartó neve, címe: Réde-Bakonybánk-Súr Körzeti Általános Iskola és Óvoda Napközi Otthonos Óvoda Súr KTKT Kisbér Főállású pedagógusok száma a tagintézményben: 3 Gyermekek vagy száma a tagintézmény körzetében 4 Hátrányos helyzetűek (HH)/ Halmozottan hátrányos helyzetűek (HHH) 8/ A tagintézménybe járó gyermekek vagy száma: 4 Magán száma: Sajátos nevelési igényű gyermekek vagy száma (diszlexia és egyéb részképességzavarok is): Integráltan gyógypedagógiai csoportban vagy tagozaton A gyermekek vagy száma: 8/ Más település(ek)ről bejáró általános iskolás száma: A gyermekek, száma az egyes óvodai csoportokban Osztályszervezés módja (csak általános iskola) (jelölje X-szel) Osztály 3 (évf. és betűjele) vagy óvodai csoport (foka és neve) gyermek-, tanulólétszám az osztályban, csoportban Összesen HH / HHH SNI Normál (általános) tanterv vegyes 2 4/ X vegyes 2 4/ X Emelt szintű oktatás és/vagy két tanítási nyelvű iskolai oktatás Gyógypedagógiai tagozat 3 Amennyiben egy osztályban különböző osztályfokon tanuló gyerekek összevont oktatása folyik, kérjük, hogy jelölje ezt is egy sorban. Pl A vegyes óvodai csoportot is kérjük jelölni, pl.: vegyes I., vegyes II.

8 Humán-erőforrás hiánya nem megfelelő képesítéssel betöltött pedagógus-állás (iskola esetén szak-, szaktárgy) megnevezése Nem releváns érintett gyermekek, száma összesen SNI nyitva tartás a napi nyitvatartási idő (-tól ig): Alapadatok a tagintézményben OM azonosító: 2118 Intézmény neve, címe: Telephely/Tagintézmény neve és címe: Fenntartó neve, címe: Réde-Bakonybánk-Súr Körzeti Általános Iskola és Óvoda Arany János Általános Iskola Súr, Petőfi u. 45. KTKT Kisbér Főállású pedagógusok száma a tagintézményben: 12 Gyermekek vagy száma a tagintézmény körzetében 139 Hátrányos helyzetűek (HH)/ Halmozottan hátrányos helyzetűek (HHH)* 2/3 A tagintézménybe járó gyermekek vagy száma: 139 Magán száma: Sajátos nevelési igényű gyermekek vagy száma (diszlexia és egyéb részképességzavarok is): 7 Integráltan 7 gyógypedagógiai csoportban vagy tagozaton A gyermekek vagy száma: 2/3 Más település(ek)ről bejáró általános iskolás száma:

9 A gyermekek, száma iskolai OSZTÁLYOKBAN Osztályszervezés módja (csak általános iskola) (jelölje X-szel) Osztály 4 (évf. és betűjele) vagy óvodai csoport (foka és neve) gyermek-, tanulólétszám az osztályban, csoportban Összesen HH / HHH SNI Normál (általános) tanterv / X / X /1 2 X /1 1 X /1 1 X / X / 2 X / 1 X Összesen: 139 2/3 7 Emelt szintű oktatás és/vagy két tanítási nyelvű iskolai oktatás Gyógypedagógiai tagozat Humán-erőforrás hiánya nem megfelelő képesítéssel betöltött pedagógus-állás (iskola érintett gyermekek, száma esetén szak-, szaktárgy) megnevezése összesen SNI biológia 34 2/ 3 Rajz 34 7/2 4 Ének 34 2/ 3 Testnevelés 69 7/ Alapadatok a tagintézményben OM azonosító: 2118 Intézmény neve, címe: Telephely/Tagintézmény neve és címe: Fenntartó neve, címe: Réde-Bakonybánk-Súr Körzeti Általános Iskola és Óvoda Móra Ferenc Általános Iskola Réde, Rákóczi tér 1. KTKT Kisbér Főállású pedagógusok száma a tagintézményben: 15 4 Amennyiben egy osztályban különböző osztályfokon tanuló gyerekek összevont oktatása folyik, kérjük, hogy jelölje ezt is egy sorban. Pl A vegyes óvodai csoportot is kérjük jelölni, pl.: vegyes I., vegyes II.

10 1 Gyermekek vagy száma a tagintézmény körzetében 13 Hátrányos helyzetűek (HH)/ Halmozottan hátrányos helyzetűek (HHH)* 2/ A tagintézménybe járó gyermekek vagy száma: 126 Magán száma: Sajátos nevelési igényű gyermekek vagy száma (diszlexia és egyéb részképességzavarok is): 2 Integráltan 2 gyógypedagógiai csoportban vagy tagozaton A gyermekek vagy száma: 2/ Más település(ek)ről bejáró általános iskolás száma: A gyermekek, száma iskolai OSZTÁLYOKBAN Osztályszervezés módja (csak általános iskola) (jelölje X-szel) Osztály 5 (évf. és betűjele) vagy óvodai csoport (foka és neve) gyermek-, tanulólétszám az osztályban, csoportban Összesen HH / HHH SNI Normál (általános) tanterv / X / X / X / X / X / X / 1 X / 1 X Összesen: Emelt szintű oktatás és/vagy két tanítási nyelvű iskolai oktatás Gyógypedagógiai tagozat Humán erőforrás hiánya sorba7. Pl A vegyes óvodai csop2tot is kérjük jelölni, pl.: vegyes I., vegyes II.

11 11 nem megfelelő képesítéssel betöltött pedagógus-állás (iskola érintett gyermekek, száma esetén szak-, szaktárgy) megnevezése összesen SNI rajz 33 1/ 2 ének 33 1/ 2 kémia 33 1/ 2 technika 33 1/ 2

12 Feladatellátási helyek száma, funkciója, gyermeklétszám intézményi alapadatok OM azonosító: 2118 Intézmény neve, címe: Fenntartó neve, címe: Réde-Bakonybánk-Súr Körzeti Általános Iskola és Óvoda KTKT Kisbér Főállású pedagógusok száma: 33 Az intézménybe járó óvodás gyermekek száma 92 Sajátos nevelési igényű (SNI) óvodás gyermekek száma Integráltan gyógypedagógiai csoportban Hátrányos helyzetű (HH) /Halmozottan hátrányos helyzetű (HHH)* óvodás gyermekek száma: 17/2 Tanulók száma az intézmény körzetében H 269 Az intézménybe járó száma: Magán száma: Sajátos nevelési igényű (SNI) száma (diszlexia és egyéb részképességzavarok is): 9 Integráltan gyógypedagógiai tagozaton száma: 51/3 Más település(ek)ről bejáró általános iskolás száma: 26 17/ /

13 feladatellátási helyek száma, funkciója és a gyermekek létszáma Feladatellátási hely (megnevezése és címe) Funkció Főállású pedagóguso k létszáma Gyermekek, száma gyermekek, száma SNI gyermekek, száma Óvoda Bakonybánk Óvodai nevelés /2 Óvoda Réde Óvodai nevelés / Óvoda Súr Óvodai nevelés 3 4 8/ Iskola Réde Iskola Súr Ált. isk. nevelésoktatás Álrt. Iskolai nevelésoktatás / / Gyermekek, száma az egész intézményre vonatkozóan, az összes feladatellátási hely vonatkozásában évfolyam és/vagy óvodai csoport foka gyermek és/vagy tanulólétszá m az évfolyamon gyermek-, tanulólétszám az évfolyamon az osztályszervezés módja szerint (óvoda vonatkozásában amennyiben releváns, pl. gyógypedagógiai csoport) Normál (általános) tanterv Emelt szintű oktatás és/vagy két tanítási nyelvű iskolai oktatás Gyógypedagógiai csoport, tagozat Összesen SNI Összesen SNI Összesen Kiscsoport / Vegyes ( kisközépsőnagy) /2 Vegyes(köz épső-nagy) 4 4 9/ Vegyes ( kisközépső) 2 2 4/ / / / / / / / / 2 összesen

14 Óvodás gyermekek és általános iskolás száma, bejárók, utazási feltételek A gyermekek, létszáma az Összesen: : intézményben az összes feladatellátási hely vonatkozásában /5 Óvodába jár 92 17/2 más településről bejáró tömegközlekedéssel iskolabusszal falugondnoki szolgálattal egyéni (szülők szgk.-val) Alsó tagozatos (1-4.) 13 28/1 más településről bejáró 14 4/ tömegközlekedéssel 14 4/ iskolabusszal falugondnoki szolgálattal egyéni (szülők szgk.-val) Felső tagozatos (5-8.) /2 más településről bejáró 12 2/ tömegközlekedéssel 12 2/ iskolabusszal falugondnoki szolgálattal egyéni (szülők szgk.-val) gyógypedagógiai nevelés, oktatás Főállású gyógypedagógusok létszáma összesen: 2 oligofrén pedagógus Ebből a gyógypedagógiai tagozaton tanít tanulásban akadályozottak pedagógiája szakos értelmileg akadályozottak pedagógiája szakos 2 logopédus pszichopedagógus szurdopedagógus vagy hallássérültek pedagógiája szakos szomatopedagógus tiflopedagógus vagy látássérültek pedagógiája szakos Ebből gyógypedagógiai csoportban, tagozaton SNI gyermekek, létszáma összesen: 9 Enyhe fokban értelmi fogyatékos 9 Középsúlyos értelmi fogyatékos Diszlexia, egyéb részképesség zavar Súlyos magatartási, tanulási zavar Egyéb

15 15 A szakvélemény alapján a többi gyermekkel, tanulóval közösen is részt vehet az óvodai nevelésben, iskolai nevelésben, oktatásban Lemorzsolódás ARÁNYA az intézményben Évfolyamismétlők aránya (%) Magán aránya (%) Az előző tanévben 25 óránál többet hiányzó aránya (%) összlétszá mon belül összlétszá mon belül összlétszá mon belül 23/24,7 24/25 25/26,6 1,6 26/27,6,5 27/28,6,4 28/29 (tervezett),5,5 országos átlag 25/26 2,11%,61%,37% Továbbtanulási mutatók az intézményben A végzősök hány százaléka tanult tovább az egyes iskolatípusokban? Gimnázium (%) összlét számo n belül HH / HHH körébe n Szakközépiskola (érettségit adó képzés) (%) összléts zámon belül HH / HHH Szakiskolai képzés (%) összléts zámon belül HH / HHH Speciális szakiskola (%) összlétsz ámon belül HH / HHH 23/24 24/25 25/26 37 n.a. 2 n.a. 43 n.a. 26/27 29 n.a. 2 n.a. 51 n.a. 27/28 41 n.a. 4 n.a. 18 n.a /29 (tervezett) Nem tanult tovább (%) összlétsz ámon belül HH / HHH országos átlag 25/26 36,6% 43,1% 19,% 1,3%

16 tanórán kívüli programokon való részvétel az általános iskolai oktatásban A hány százaléka vett/vesz részt az alábbi programokban? Létszám tervezett létszám 25/26 26/27 27/28 28/29 Programok Összlétszámon belül Összlétszámon belül Összlétszámon belül Összlétszámon belül Alapfokú művészetoktatás 25 2/ 28 2/ 14 1/ 15 1/ Kisebbségi program Napközi 66 n.a. 71 n.a. 76 n.a. 97 n.a Szakkör 73 n.a. 73 n.a. 8 n.a. 55 n.a. Iskolai nyári tábor Erdei iskola Iskolán kívüli segítő programokban való részvétel A hány százaléka vett/vesz részt az alábbi programokban? Létszám tervezett létszám 25/26 26/27 27/28 28/29 Programok Összlétszámon belül HH/ HHH Összlétszámon belül Összlétszámon belül Összlétszámon belül Útravaló Program Arany János Program Tanoda Egyéb

17 Kompetencia mérések eredményei Országos kompetenciamérés eredménye Iskola átlaga Országos Iskola Országos Iskola Országos Iskola átlag átlaga átlag átlaga átlag átlaga HH / HHH átlaga HH / HHH átlaga Szövegértés 6. évfolyam 8. évfolyam n.a n.a n.a. Matematika 6. évfolyam 8. évfolyam n.a n.a Humán-erőforrás hiánya az iskolai oktatásban nem megfelelő képesítésű pedagógus által oktatott tantárgy érintett száma összes tanuló SNI kémia 33 1/ 2 technika 33 1/ 2 rajz 67 19/ 3 ének 67 19/ 3 Biológia 34 2/ 3 testnevelés 69 7/2 4

18 Infrastruktúra és hozzáférés az intézményben az eszközt / létesítményt használó eszköz/létesítmény darab gyermekek, száma gyermekek, száma sajátos nevelési igényű gyermekek, száma logopédiai foglalkoztató, egyéni fejlesztő szoba nyelvi labor szükségtanterem számítástechnikai szaktanterem számítógép (min. P4 szintű) internet hozzáféréssel tornaterem 12b. infrastruktúra az egyes feladatellátási helyeken (darabszám) Amennyiben szükséges, a táblázat tetszőleges számú sorral bővíthető Feladatellátási hely (megnevezése) építés vagy legutóbbi felújítás éve logopédiai foglalkoztató, egyéni fejlesztő szoba nyelvi labor szükség - tanterem számítástechnikai szaktante rem számítógép (min. P4 szintű) tornater em vízöblíté ses WC Óvoda Bakonybánk 27 3 Óvoda Réde Óvoda Súr 26 9 Iskola Réde Iskola Súr étkező vagy ebédlő

19 Hány tanuló után igényelték, ill. tervezik igényelni az integrációs és/vagy képességkibontakoztató támogatást? évfol yam összlét szám létszáma 24/25 25/26 26/27 27/28 képe integr összlét képe integr összlét képe integr összlét képe sségkibokibokibokibon ációs szám sség- ációs szám sség- ációs szám sség- takoztkoztkoztkozta ta- ta- ta- tó tó tó tó integr ációs 14. Módszertani képzettség az intézményben Az intézmény pedagógusai részt vettek-e az elmúlt három évben az alábbi pedagógiai módszertani képzésen (legalább 3 órás képzés) Módszertani terület Résztvevő főállású pedagógusok Hatékony együttnevelés az iskolában - IPR képzés Egyéni haladási ütemet segítő differenciált tanulásszervezés 1 Kooperativ tanulás Projektpedagógia Drámapedagógia 15. intézményi és szervezeti együttműködések Van-e kapcsolat, együttműködés az intézmény környezetében működő társadalmi és szakmai szereplőkkel Szervezetek, intézmények Rendszeres kapcsolat (gyakoriság) Cigány kisebbségi önkormányzat Családsegítő Gyermekjóléti szolgálat x Védőnők x Civil szervezetek (Kérjük sorolja fel azokat) Vöröskereszt Együttműködés jellege Alkalmi találkozók (jelölje X-szel) x x Nincs kapcsolat (jelölje X-szel) x

20 2 3. Az intézkedési terv célja A közoktatási intézményi esélyegyenlőségi terv alapvető célja, hogy az intézmény egészében biztosítva legyen a szegregációmentesség, és teljes körűen érvényesüljön az egyenlő bánásmód elve. Cél az intézmény szolgáltatásaihoz való egyenlő hozzáférés biztosítása, az esélyteremtés, támogató lépések megvalósítása a hátrányos helyzetű gyermekek hátrányainak kompenzálására, és az esélyegyenlőség előmozdítására az intézmény minden tevékenysége során: - A beiratkozásnál, felvételnél - Tanításban, ismeretközvetítésben - A gyerekek egyéni fejlesztésében - Az értékelés gyakorlatában - A tanulói előmenetelben - A fegyelmezés, büntetés gyakorlatában - A tanagyag kiválasztásában, alkalmazásában és fejlesztésében - A továbbtanulásban, pályaorientációban - A humánerőforrás-fejlesztésben, pedagógusok szakmai továbbképzésében - A patnerség-építésben és kapcsolattartásban a szülőkkel, segítőkkel, a szakmai és társadalmi környezettel 4. Kötelezettségek és felelősség Jelen intézkedési terv az intézmény minden dolgozója, tanulója, a szülők és a társadalmi partnerek számára elérhető. Egy példánya a nevelői szobában, egy pedig az igazgatói irodában kerül kifüggesztésre. Az intézmény vezetője felelős azért, hogy az intézmény dolgozói megkapják a szükséges felkészítést és segítséget az intézkedési terv végrehajtásához. Az intézmény vezetője és a tagintézmény-vezetők felelősek az esélyegyenlőségi intézkedési terv megvalósulásának koordinálásáért, az intézkedési terv végrehajtásának nyomonkövetéséért. A tantestület minden tagja felelős azért, hogy tisztában legyen az egyenlő bánásmódra és esélyegyenlőségre vonatkozó jogi előírásokkal, biztosítsa a diszkriminációmentes oktatást, nevelést, a befogadó és toleráns légkört, és megragadjon minden alkalmat arra, hogy az esélyegyenlőséggel kapcsolatos ismereteit bővítő képzésen, programon részt vegyen. A tantestület minden tagjának kötelessége az intézkedési tervben foglaltak megismerése, a benne foglaltak megvalósítása. A tantestület minden tagjának kötelessége, hogy jelezze felettesének, ha az esélyegyenlőség bármilyen sérülését tapasztalja.

21 5. Akcióterv Helyzet elemzés megállapítására hivatkozás Cél konkrét szöveges megfogalmazása Az intézkedés leírása Az intézkedés felelőse Az intézkedés megvalósít ásának határideje Az intézkedés eredményességét mérő indikátor rövid távon ( 1év) Az intézkedés eredményessé gét mérő indikátor közép távon (3év) Az intézkedés eredményessé gét mérő indikátor hosszú távon ( 6 év) Az óvodákban nincs adat az SNI-s gyermekekről A HH és HHH gyermekek, nyomonkövetése eddig alkalomszerű volt A nagycsoportosok SNI szempontból legyenek nyilvántartva Legyen pontos nyilvántartás a HH és HHH gyermekekről, ról Óvónői és szülői javaslat alapján az érintett gyermekek vizsgálatának kérése Csoportnaplóban nyilvántartani a HH vagy HHH helyzetet Óvodavezetők Pontosan tudni a nagycsoportos SNI-s gyerekek számát Csoportnaplók vezetői A csoportnaplóból világosan látható a HH és HHH helyzetre vonatkozó tanulóösszetétel Pontosan tudni a nagycsoportos SNI-s gyerekek számát A csoportnaplóból világosan látható a HH és HHH helyzetre vonatkozó tanulóösszetétel Pontosan tudni a nagycsoportos SNI-s gyerekek számát A csoportnaplóból világosan látható a HH és HHH helyzetre vonatkozó tanulóösszetétel Kevés pedagógus vett részt módszertani továbbképzéseken Új tanítási módszerek megismerése és alkalmazása Továbbképzés ösztönzése, támogatása intézményvezető Folyamatos A pedagógusok 2 %-a részt vesz minimum 3 órás módszertani képzésen A pedagógusok 3 %-a rendelkezik új módszertani ismeretekkel A pedagógusok fele rendelkezik korszerű módszertani ismeretekkel A kompetenciamérések intézményi és iskolai eredményei esetenként hiányoznak A mérési eredményeket nyilván kell tartani Adatrögzítés Intézményvezető Tagintézményvezető A legutóbbi ( 28. május) mérés értékelésétől folyamatosa n Minden kiértékelt kompetenciamérés nek nyilvántartott az eredménye Minden kiértékelt kompetenciamér ésnek megvan az intézményi és iskolai eredménye A kompetenciamér ések eredményeit tartalmazó adatokból következtetések vonhatók le

22 22 A bejáró aránya 1 % Esélyegyenlőségük biztosítása az iskolában Tanórán kívüli programok szervezése rájuk is tekintettel intézményvezető A közlekedés nehézsége miatt egy bejáró sem esik el tanórán kívüli A közlekedés nehézsége miatt egy bejáró sem esik el tanórán kívüli programtól A közlekedés nehézsége miatt egy bejáró sem esik el tanórán kívüli programtól Az országos kompetenciamérések eredményei elmaradnak az országos átlagtól A 8. évfolyamos 1 %-a továbbtanul valamilyen középfokú oktatási intézményben Nem 1 %-os az intézmény szakos ellátottsága Az iskolák átlaga érje el az országos átlagot Az eredményt megtartani Javuljon a szakos ellátottság aránya A kulcskompetenciák at fejlesztő programcsomagok megismerése. Az iskolai kompetenciamérési eredmények elemzése Szülők, családsegítő bevonása a továbbtanulásra ösztönzésbe Továbbtanulásra ösztönzés, a továbbtanulás támogatása Intézményvezetők, tagintézményvezetők Intézményvezető, osztályfőnökök 29. június Évente tantestületi fórum a kompetenciamérés eredményeinek értékelésére Folyamatos Októberi statisztikák adatai a továbbról intézményvezető Folyamatos Az intézményi továbbképzési tervből kitűnik a szakos ellátás javításának szándéka Októberi statisztikák adatai a továbbról Folyamatban van továbbképzés, újabb szakképesítés megszerzése a szakos ellátás javítására A mért és értékelt évek tekintetében egyértelműen javuló tendencia mutatható ki Októberi statisztikák adatai a továbbról Javul a szakos ellátottság

23 6. Megvalósítás Az intézkedési tervben megfogalmazott feladatok végrehajtásáért az intézmény vezetője felelős. A végrehajtásról minden év végén beszámol a tantestületnek és a fenntartónak. A tagintézmény-vezetők, valamint a gyermek- és ifjúságvédelmi felelősök segítségével figyelemmel kíséri az intézkedési terv végrehajtását, arról 3 évente összefoglalást készít. Segítségükkel feltárja az eredményeket és a hiányosságokat, kikéri a pedagógusok, szülők, diákok véleményét, s ezt a tantestület és a szülői közösség előtt ismerteti. Hat év elteltével újabb intézkedési tervet készít. Az intézmény Esélyegyenlőségi intézkedési terve összhangban van a Kisbéri Többcélú Kistérségi Társulás Közoktatási Esélyegyenlőségi Programjával, az abban megfogalmazott, intézményünket illető feladatokkal. 7. Monitoring és nyilvánosság Az intézkedési terv megvalósulásának nyomon követése: Mód Gyakoriság Értékelés Ellenőrzés Felelős Monitoring vizsgálat évente Tagintézményvezetők Önellenőrzés évente Tagintézményvezetők Az adatok évente Tagintézményvezetők átvizsgálása Év végi beszámoló Év végi beszámoló Októberi statisztika intézményvezető intézményvezető intézményvezető 8. Konzultáció és visszacsatolás Az intézkedési terv végrehajtásának menetében minden érintett fél (, pedagógusok, szülők, egyéb partnerek) összehangolt munkájára van szükség, ennek érdekében az alábbi rendszerességgel és módokon biztosítjuk a konzultáció és visszacsatolás lehetőségét: Nyilvánossá tétel Gyakoriság Résztvevők Felelős Szülői értekezlet Évente kétszer Az intézménybe járó gyerekek szülei Szülői érdekképviselet Évente kétszer Szülői érdekképviselet tagjai Osztályfőnökök, óvodai csoportvezetők Intézményvezető DÖK Évente egyszer Dök-öt segítő tanár Partnerszervezetek Évente egyszer Partnerszervezetek intézményvezető képviselői

24 24 9. Szankcionálás Abban az esetben, ha az Esélyegyenlőségi intézkedési terv végrehajtásával kapcsolatban az éves, illetve hároméves beszámolók hiányosságokat tárnak fel, az intézményvezető kötelessége a felelősségre vonás, illetve a szakmai hiánypótlás megszervezése. 1. Záró rendelkezés A Réde-Bakonybánk-Súr Körzeti Általános Iskola és Óvoda Közoktatási esélyegyenlőségi intézkedési terve a nevezett intézmény Pedagógiai Programjának mellékletét képezi. Az intézkedési terv 28 szeptember 1-től 214. augusztus 31-ig ( 6 évre) szól. Az Esélyegyenlőségi intézkedési tervet a Réde-Bakonybánk-Súr Körzeti Általános Iskola és Óvoda tantestülete 28. november 1-én elfogadta. Réde, 28. november 17...

Csornai Általános és Művészeti Iskola, Óvoda

Csornai Általános és Művészeti Iskola, Óvoda Csornai Általános és Művészeti Iskola, Óvoda KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERVE 2011. Készült az intézmény adatszolgáltatása alapján a 2010/2011-es tanév október 01-i statisztikai adatai felhasználásával.

Részletesebben

SZANY, RÁBASZENTANDRÁS ÉS RÁBACSANAK KÖZSÉGEK TÁRSULÁSI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM HELYZETELEMZÉS

SZANY, RÁBASZENTANDRÁS ÉS RÁBACSANAK KÖZSÉGEK TÁRSULÁSI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM HELYZETELEMZÉS SZANY, RÁBASZENTANDRÁS ÉS RÁBACSANAK KÖZSÉGEK TÁRSULÁSI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM HELYZETELEMZÉS SZANY 2010. Tartalomjegyzék Jogszabályi háttér Bevezetés Helyzetelemzés Célkitűzések 3. oldal

Részletesebben

MAGYARORSZÁGI NÉMETEK M

MAGYARORSZÁGI NÉMETEK M MAGYARORSZÁGI NÉMETEK MŰVELŐDÉSI KÖZPONTJÁNAK ISKOLAI INTÉZMÉNYEGYSÉGE KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI CSELEKVÉSI TERVE 2010. OKTÓBER 1. - 2015. OKTÓBER 1. 1. Törvényi háttér A 2003. évi CXXV. törvény az

Részletesebben

AZ INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

AZ INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM AZ INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Terve 2008 2014 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 2. Helyzetelemzés 3. Célmeghatározás 4. Kötelezettségek és

Részletesebben

ESÉLYEGYENLŐSÉGI A SZENT ISTVÁN EGYETEM GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM 2008. NOVEMBER HELYZETELEMZÉSE ÉS INTÉZKEDÉSI TERVE

ESÉLYEGYENLŐSÉGI A SZENT ISTVÁN EGYETEM GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM 2008. NOVEMBER HELYZETELEMZÉSE ÉS INTÉZKEDÉSI TERVE SZENT ISTVÁN EGYETEM Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium OM azonosító: 035843 5100 Jászberény, Rákóczi út 53. Tel.: 57/502-416, 57/502-460 Fax: 57/502-410 E-mail: gyakorlo@abk.szie.hu http://gyakorlo.abk.szie.hu

Részletesebben

A CSEPEL-SZIGET ÁLTALÁNOS ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA TANULÓINAK ESÉLYEGYENLŐSÉGÉT SZOLGÁLÓ ÁLLAPOTFELMÉRÉSI ÉS INTÉZKEDÉSI TERVE

A CSEPEL-SZIGET ÁLTALÁNOS ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA TANULÓINAK ESÉLYEGYENLŐSÉGÉT SZOLGÁLÓ ÁLLAPOTFELMÉRÉSI ÉS INTÉZKEDÉSI TERVE A CSEPEL-SZIGET ÁLTALÁNOS ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA TANULÓINAK ESÉLYEGYENLŐSÉGÉT SZOLGÁLÓ ÁLLAPOTFELMÉRÉSI ÉS INTÉZKEDÉSI TERVE CSEPEL-SZIGET ÁLTALÁNOS és SZAKKÉPZŐ ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA (kivonat) I. Az intézmény

Részletesebben

Szigethalom Város Önkormányzata. Közoktatási Esélyegyenlőségi Program. Intézkedési Terv

Szigethalom Város Önkormányzata. Közoktatási Esélyegyenlőségi Program. Intézkedési Terv Szigethalom Város Önkormányzata Közoktatási Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terv 2012 TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés... 3 1.1. Az Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv célja... 3 1.2. Értékeink, küldetésünk...

Részletesebben

KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA

KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA A HERMAN OTTÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS MUNKÁCSY MIHÁLY ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA a halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek oktatási sikeressége érdekében

Részletesebben

Makói Oktatási Központ Szakképző Iskola és Kollégium. Intézményi Esélyegyenlőségi Programja

Makói Oktatási Központ Szakképző Iskola és Kollégium. Intézményi Esélyegyenlőségi Programja Makói Oktatási Központ Szakképző Iskola és Kollégium a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek nevelési, oktatási sikeressége érdekében Makó 2007. december 1 1. Bevezetés Az Európai Unió napjainkban fokozott

Részletesebben

A LESENCE VÖLGYE KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA MESEVÁR NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA SZÁZHOLDAS PAGONY NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA

A LESENCE VÖLGYE KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA MESEVÁR NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA SZÁZHOLDAS PAGONY NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA A LESENCE VÖLGYE KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA MESEVÁR NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA SZÁZHOLDAS PAGONY NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERVE 2009-2015 TARTALOMJEGYZÉK ALAPJOGSZABÁLYOK,

Részletesebben

7. SZÁMÚ MELLÉKLET KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI HELYZETELEMZÉS ÉS INTÉZKEDÉSI TERV. SZEGED 2010. április

7. SZÁMÚ MELLÉKLET KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI HELYZETELEMZÉS ÉS INTÉZKEDÉSI TERV. SZEGED 2010. április 7. SZÁMÚ MELLÉKLET A Szakközépiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Kollégium KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI HELYZETELEMZÉS ÉS INTÉZKEDÉSI TERV SZEGED 2010. április TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK...

Részletesebben

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÁDAS GYÖRGY ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY, DIÁKOTTHON ÉS GYERMEKOTTHON 5310, Kisújszállás, Bajcsy-Zs. u. 37. E-mail: kadas-altiskola@index.hu

Részletesebben

KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI HELYZETELEMZÉS ÉS INTÉZKEDÉSI TERV

KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI HELYZETELEMZÉS ÉS INTÉZKEDÉSI TERV Bátai Hunyadi János Általános Iskola 7149 BÁTA, Fő u. 174. : 74/ 490-581, 590-005, 30/2174881 Fax: 74/490-581 e-mail: bata.iskola@gmail.com, KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI HELYZETELEMZÉS ÉS INTÉZKEDÉSI TERV

Részletesebben

KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM

KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM 1. Helyzetelemzés 1.1.Az Óbudai fenntartója Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata. Az intézményben 15 főállású pedagógus végez nevelő tevékenységet. Munkájukat

Részletesebben

SZEGEDI WALDORF ÓVODA ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM 2009-2014.

SZEGEDI WALDORF ÓVODA ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM 2009-2014. SZEGEDI WALDORF ÓVODA ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM 2009-2014. Szegedi Waldorf Óvoda 6728 Szeged, Napos út 16. Tel/Fax: 06-62-547-080 E-mail:angyalkert99@gmail.com A SZEGEDI WALDORF ÓVODA Esélyegyenlőségi programja

Részletesebben

Útmutató az integrációs és képesség-kibontakoztató felkészítéshez, az IPR bevezetéséhez

Útmutató az integrációs és képesség-kibontakoztató felkészítéshez, az IPR bevezetéséhez Útmutató az integrációs és képesség-kibontakoztató felkészítéshez, az IPR bevezetéséhez Írta: Fülöp Istvánné Felelős szerkesztő: Bényei Sándor Közreműködtek: Erdőháti Imréné Horákné Béres Zsuzsa Kálmán

Részletesebben

Integrációs stratégia. 2010/2011-es tanévre

Integrációs stratégia. 2010/2011-es tanévre Integrációs stratégia 2010/2011-es tanévre Szikszai György Református Általános Iskola OM: 102612 6900 Makó, Szikszai u. 4. Tel./Fax: 06-62-212-782 E-mail: szikszaigy.hu Internet: www.szikszaigy.hu 1 Tartalom

Részletesebben

POGÁNYVÖLGYI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLİSÉGI HELYZETELEMZÉS ÉS INTÉZKEDÉSI TERV

POGÁNYVÖLGYI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLİSÉGI HELYZETELEMZÉS ÉS INTÉZKEDÉSI TERV POGÁNYVÖLGYI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLİSÉGI HELYZETELEMZÉS ÉS INTÉZKEDÉSI TERV 1 Tartalomjegyzék 1.BEVEZETÉS 4 2. HELYZETELEMZÉS 10 2.1. Általános helyzetkép... 10 2.1.1. Elızmények... 10 2.1.2 Intézményhálózat...

Részletesebben

IKT. SZ: 1016-5/2012. Tárgy: Átfogó értékelés Szuhakálló községi önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2011. évi ellátásáról.

IKT. SZ: 1016-5/2012. Tárgy: Átfogó értékelés Szuhakálló községi önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2011. évi ellátásáról. ELŐTERJESZTÉS SZUHAKÁLLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. MÁJUS 31-I MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: 1016-5/2012. MELLÉKLETEK SZÁMA: 2 DB I I I. N A P I RE N D Tárgy: Átfogó

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA. Kaposfő KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERVE

ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA. Kaposfő KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERVE ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA Kaposfő KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERVE A HALMOZOTTAN HÁTRÁNYOS HELYZETŰ GYEREKEK OKTATÁSI SIKERESSÉGE ÉRDEKÉBEN 2008-2014. Tartalom

Részletesebben

Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata

Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata Polgári Vásárhelyi Pál Általános Iskola ARANY FOKOZAT Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata 2014. május 16. 4090 Polgár, Zólyom utca 14. I. BEVEZETŐ A hátrányos helyzetű családok gyermekei számára a

Részletesebben

Pápa Város Önkormányzata közoktatási esélyegyenlőségi program és intézkedési terv 2009.

Pápa Város Önkormányzata közoktatási esélyegyenlőségi program és intézkedési terv 2009. Pápa Város Önkormányzata közoktatási esélyegyenlőségi program és intézkedési terv 2009. 1 Tartalomjegyzék 1.Törvényi háttér. 3 2. Bevezetés... 5 2.1.A közoktatás esélyegyenlősége... 6 3. Az intézkedési

Részletesebben

GOMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK TELEPÜLÉSI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE

GOMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK TELEPÜLÉSI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE GOMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK TELEPÜLÉSI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE A tervet Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 170/2008. (XII.11.) sz. határozatával jóváhagyta. Gomba, 2008. december

Részletesebben

Móra Ferenc Katolikus Általános Iskola és Óvoda MÓRA FERENC KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

Móra Ferenc Katolikus Általános Iskola és Óvoda MÓRA FERENC KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA MÓRA FERENC KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA EGYEK 2014 T A R T A L O M INTÉZMÉNYI ADATOK 6 BEVEZETÉS 6 1. A program módosítás indokolása 6 2. Intézményi jövőkép 7 I. HELYZETELEMZÉS

Részletesebben

Inárcs Község Önkormányzata 9/2007. (VI. 28.) rendelete Inárcs Község Közoktatási Esélyegyenlőségi Programjáról

Inárcs Község Önkormányzata 9/2007. (VI. 28.) rendelete Inárcs Község Közoktatási Esélyegyenlőségi Programjáról Inárcs Község Önkormányzata 9/2007. (VI. 28.) rendelete Inárcs Község Közoktatási Esélyegyenlőségi Programjáról Inárcs Község Képviselő-testülete az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program (Eltelt Időszak tapasztalatai, jellemzői)

Helyi Esélyegyenlőségi Program (Eltelt Időszak tapasztalatai, jellemzői) Helyi Esélyegyenlőségi Program (Eltelt Időszak tapasztalatai, jellemzői) A demográfiai adatok tükrében az lakosság elöregedését figyelhetjük meg. A két nem eltérő halandóságából adódóan az országos adatokhoz

Részletesebben

Intézményi MInőségirányítási Program

Intézményi MInőségirányítási Program Intézményi MInőségirányítási Program Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kádas György Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Diákotthon és Gyermekotthon Kisújszállás

Részletesebben

A Pedagógiai Program rendelkezéseinek érvénybelépéséhez a fenntartóra, működtetőre többletköltség nem hárul.

A Pedagógiai Program rendelkezéseinek érvénybelépéséhez a fenntartóra, működtetőre többletköltség nem hárul. LEGITIMÁCIÓS LAP 206003 ELFOGADÓ ELFOGADÁS IDEJE NEVELŐTESTÜLET 2014.03.31. SZÜLŐI SZERVEZET 2014.03.31. DIÁKÖNKORMÁNYZAT 2014.03.21. FENNTARTÓ A Pedagógiai Program rendelkezéseinek érvénybelépéséhez a

Részletesebben

Közoktatási intézményi esélyegyenlıségi intézkedési terv a halmozottan hátrányos helyzető gyerekek oktatási sikeressége érdekében

Közoktatási intézményi esélyegyenlıségi intézkedési terv a halmozottan hátrányos helyzető gyerekek oktatási sikeressége érdekében Közoktatási intézményi esélyegyenlıségi intézkedési terv a halmozottan hátrányos helyzető gyerekek oktatási sikeressége érdekében Fehér Kavics Kelenföldi Református Óvoda 2012. Tartalomjegyzék Bevezetés...3

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. december 10-i, rendkívüli ülésére beterjesztett anyagok. I./B kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. december 10-i, rendkívüli ülésére beterjesztett anyagok. I./B kötet I/B kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. december 10-i, rendkívüli ülésére beterjesztett anyagok I./B kötet Szakértői vizsgálat eredménye az Aranyossy Ágoston Óvoda, Általános

Részletesebben