Réde-Bakonybánk-Súr Körzeti Általános Iskola

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Réde-Bakonybánk-Súr Körzeti Általános Iskola"

Átírás

1 Réde-Bakonybánk-Súr Körzeti Általános Iskola KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERV A halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek oktatási sikeressége érdekében

2 2 Minden pedagógus kötelessége, hogy közreműködjön a fejlődését veszélyeztető körülmények megelőzésében, feltárásában, megszüntetésében. 1. Bevezetés Az elmúlt évek gazdasági-társadalmi változásainak hatásaként egyre nagyobb hangsúlyt kap az esélyegyenlőség kérdése. Az esélyegyenlőség megvalósításának alapfeltétele a diszkriminációmentesség és a szegregációmentesség. Az oktatást tekintve igen fontos a halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek integrációjának biztosítása és elősegítése, különös tekintettel az esélyteremtésre. Intézményünk hátrányos helyzetű kistérségben működik. Fenntartója 27. szeptember 1-től a Kisbéri Többcélú Kistérségi Társulás. Az intézmény működési területe Réde, Bakonybánk és Súr községek közigazgatási területe. Alaptevékenysége: 3-7 éves korú gyermekek óvodai nevelése 6-18 éves korú gyermekek általános iskolai nevelése, oktatása 1-8 évfolyamon Képesség-kibontakoztató felkészítés Általános iskolai napközi otthoni ellátás Sajátos nevelési igényű integrált oktatása Az intézménynek a három településen összesen 5 telephelye van, Rédén és Súron óvodai nevelés és általános iskolai nevelés-oktatás, Bakonybánkon csak óvodai nevelés van. Jogszabályi háttér: Közoktatási törvény, 23. évi CXXV. Törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról Az esélyegyenlőség megteremtésével kapcsolatos legfontosabb alapelveket és eljárásokat az intézmény Pedagdiai Programja, illetve az IMIP az alábbiakban tartalmazza ( 2.8. és 5.7. rész): A tevékenységet meghatározza: [Kt (21) bekezdés a) pontja [11/1994. (VI.8.) MKM rendelet 6. (5) bekezdés A tevékenység megkezdése előtt az alábbi teendőket kell megvalósítani: - a szociális hátrányokkal küzdő fiatalok feltérképezése - a problémák megismerése - a tevékenységi formák rendszerezése Szociális szolgáltatások: - felzárkóztató, tehetséggondozó programok - drog- és bűnmegelőzési programok - pályaorientáció - felvilágosító munka a szociális juttatásokról - szülőknek - napközis és tanulószobai ellátás: 2 csoportban napi tanrendbe illesztve kedvezményei: pedagógus felügyelet tízórai és ebéd lehetősége - reggeli és délutáni ügyelet: h-ig - étkezési lehetőség biztosítása h-ig ebéd

3 3 - segélyezési lehetőség: a gyermek-és ifjúságvédelmi megbízott kezdeményezésére adhatja a DÖK és a fenntartók - tankönyvtámogatás: adhatják a fenntartó önkormányzatok a tantestületek javaslatának figyelembevételével az egyéni képességekhez igazodó tanórai tanulás megszervezése; a napközi otthon; a felzárkóztató foglalkozások; az iskolai könyvtár, valamint az iskola más létesítményeinek, eszközeinek egyéni vagy csoportos használata; a nevelők és a segítő, személyes kapcsolatai; a szülők, a családok nevelési, életvezetési gondjainak segítése; a családlátogatások; a továbbtanulás irányítása, segítése; az iskolai gyermek- és ifjúságvédelmi felelős tevékenysége; a tankönyvvásárláshoz nyújtott segélyek; az étkezési díjak kifizetéséhez nyújtott segélyek; szoros kapcsolat a polgármesteri hivatallal és a gyermekjóléti szolgálattal annak érdekében, hogy a szociális hátrányt elszenvedő minél hamarabb segítségben részesüljenek. Fogalmak: Hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek: a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény pontja szerint hátrányos helyzetű: családi körülményei, szociális helyzete miatt a jegyző rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát megállapította, valamint e csoporton belül halmozottan hátrányos helyzetű, akiknek törvényes felügyeletet ellátó szülője - a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott eljárásban tett önkéntes nyilatkozata szerint - a tankötelezettség beállásának időpontjában legfeljebb az iskola nyolcadik évfolyamán folytatott tanulmányait fejezte be sikeresen, halmozottan hátrányos helyzetű az a gyermek, az a tanuló is, akit tartós nevelésbe vettek. SNI-s gyermek Sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló: az a gyermek, tanuló, aki a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján a. testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos. b. pszichés fejlődés zavarai miatt a nevelési, tanulási folyamatban tartósan és súlyosan akadályozott (pl. dyslexia, dysgraphia, dyscalculia, mutizmus, kóros hyperkinetikus vagy kóros aktivitászavar). /Kt.121. (29)./

4 4 2. Helyzetelemzés 2.1. A nevelési-oktatási intézmények tanulói összetétele, a halmozottan hátrányos helyzetűek vizsgálata Alapadatok az intézményben OM azonosító: 2118 Intézmény neve, címe: Telephely/Tagintézmény neve és címe: Fenntartó neve, címe: Réde-Bakonybánk-Súr Körzeti Általános Iskola és Óvoda Napközi Otthonos Óvoda Bakonybánk, Kossuth u. 27. KTKT Kisbér Főállású pedagógusok száma a tagintézményben: 1 Gyermekek vagy száma a tagintézmény körzetében 14 Hátrányos helyzetűek (HH)/ Halmozottan hátrányos helyzetűek (HHH)* 2/2 A tagintézménybe járó gyermekek vagy száma: 13 Magán száma: Sajátos nevelési igényű gyermekek vagy száma (diszlexia és egyéb részképességzavarok is): Integráltan gyógypedagógiai csoportban vagy tagozaton A gyermekek vagy száma: 2/2 Más település(ek)ről bejáró általános iskolás száma:

5 Gyermekek, száma az óvodai csoportokban Osztályszervezés módja (csak általános iskola) (jelölje X-szel) Osztály 1 (évf. és betűjele) vagy óvodai csoport (foka és neve) gyermek-, tanulólétszám az osztályban, csoportban Normál (általános) tanterv Összesen HH / HHH SNI Vegyes ( kisközépső-nagy) 13 2/2 X Emelt szintű oktatás és/vagy két tanítási nyelvű iskolai oktatás Gyógypedagógiai tagozat Humán-erőforrás hiánya nem megfelelő képesítéssel betöltött pedagógus-állás (iskola esetén szak-, szaktárgy) megnevezése Nem releváns érintett gyermekek, száma összesen SNI nyitva tartás a napi nyitvatartási idő (-tól ig): Alapadatok a tagintézményben OM azonosító: 2118 Intézmény neve, címe: Telephely/Tagintézmény neve és címe: Fenntartó neve, címe: Réde-Bakonybánk-Súr Körzeti Általános Iskola és Óvoda Napközi Otthonos Óvoda Réde KTKT Kisbér Főállású pedagógusok száma a tagintézményben: 2 Gyermekek vagy száma a tagintézmény körzetében 39 Hátrányos helyzetűek (HH)/ Halmozottan hátrányos helyzetűek (HHH) 7/ sorban. Pl A vegyes óvodai csoportot is kérjük jelölni, pl.: vegyes I., vegyes II.

6 ebb ől 6 A tagintézménybe járó gyermekek vagy száma: 39 Magán száma: Sajátos nevelési igényű gyermekek vagy száma (diszlexia és egyéb részképességzavarok is): Integráltan gyógypedagógiai csoportban vagy tagozaton A gyermekek vagy száma: 7/ Más település(ek)ről bejáró általános iskolás száma: A gyermekek, száma az egyes óvodai csoportokban Osztályszervezés módja (csak általános iskola) (jelölje X-szel) Osztály 2 (évf. és betűjele) vagy óvodai csoport (foka és neve) gyermek-, tanulólétszám az osztályban, csoportban Normál (általános) tanterv Összesen HH / HHH SNI Kiscsoport 19 2/ X Vegyes ( középsőnagy) 2 5/ X Emelt szintű oktatás és/vagy két tanítási nyelvű iskolai oktatás Gyógypedagógiai tagozat Humán-erőforrás hiánya nem megfelelő képesítéssel betöltött pedagógus-állás (iskola esetén szak-, szaktárgy) megnevezése Nem releváns érintett gyermekek, száma összesen SNI nyitva tartás a napi nyitvatartási idő (-tól ig): Alapadatok a tagintézményben 2 Amennyiben egy osztályban különböző osztályfokon tanuló gyerekek összevont oktatása folyik, kérjük, hogy jelölje ezt is egy sorban. Pl A vegyes óvodai csoportot is kérjük jelölni, pl.: vegyes I., vegyes II.

7 eb ből 7 OM azonosító: 2118 Intézmény neve, címe: Telephely/Tagintézmény neve és címe: Fenntartó neve, címe: Réde-Bakonybánk-Súr Körzeti Általános Iskola és Óvoda Napközi Otthonos Óvoda Súr KTKT Kisbér Főállású pedagógusok száma a tagintézményben: 3 Gyermekek vagy száma a tagintézmény körzetében 4 Hátrányos helyzetűek (HH)/ Halmozottan hátrányos helyzetűek (HHH) 8/ A tagintézménybe járó gyermekek vagy száma: 4 Magán száma: Sajátos nevelési igényű gyermekek vagy száma (diszlexia és egyéb részképességzavarok is): Integráltan gyógypedagógiai csoportban vagy tagozaton A gyermekek vagy száma: 8/ Más település(ek)ről bejáró általános iskolás száma: A gyermekek, száma az egyes óvodai csoportokban Osztályszervezés módja (csak általános iskola) (jelölje X-szel) Osztály 3 (évf. és betűjele) vagy óvodai csoport (foka és neve) gyermek-, tanulólétszám az osztályban, csoportban Összesen HH / HHH SNI Normál (általános) tanterv vegyes 2 4/ X vegyes 2 4/ X Emelt szintű oktatás és/vagy két tanítási nyelvű iskolai oktatás Gyógypedagógiai tagozat 3 Amennyiben egy osztályban különböző osztályfokon tanuló gyerekek összevont oktatása folyik, kérjük, hogy jelölje ezt is egy sorban. Pl A vegyes óvodai csoportot is kérjük jelölni, pl.: vegyes I., vegyes II.

8 Humán-erőforrás hiánya nem megfelelő képesítéssel betöltött pedagógus-állás (iskola esetén szak-, szaktárgy) megnevezése Nem releváns érintett gyermekek, száma összesen SNI nyitva tartás a napi nyitvatartási idő (-tól ig): Alapadatok a tagintézményben OM azonosító: 2118 Intézmény neve, címe: Telephely/Tagintézmény neve és címe: Fenntartó neve, címe: Réde-Bakonybánk-Súr Körzeti Általános Iskola és Óvoda Arany János Általános Iskola Súr, Petőfi u. 45. KTKT Kisbér Főállású pedagógusok száma a tagintézményben: 12 Gyermekek vagy száma a tagintézmény körzetében 139 Hátrányos helyzetűek (HH)/ Halmozottan hátrányos helyzetűek (HHH)* 2/3 A tagintézménybe járó gyermekek vagy száma: 139 Magán száma: Sajátos nevelési igényű gyermekek vagy száma (diszlexia és egyéb részképességzavarok is): 7 Integráltan 7 gyógypedagógiai csoportban vagy tagozaton A gyermekek vagy száma: 2/3 Más település(ek)ről bejáró általános iskolás száma:

9 A gyermekek, száma iskolai OSZTÁLYOKBAN Osztályszervezés módja (csak általános iskola) (jelölje X-szel) Osztály 4 (évf. és betűjele) vagy óvodai csoport (foka és neve) gyermek-, tanulólétszám az osztályban, csoportban Összesen HH / HHH SNI Normál (általános) tanterv / X / X /1 2 X /1 1 X /1 1 X / X / 2 X / 1 X Összesen: 139 2/3 7 Emelt szintű oktatás és/vagy két tanítási nyelvű iskolai oktatás Gyógypedagógiai tagozat Humán-erőforrás hiánya nem megfelelő képesítéssel betöltött pedagógus-állás (iskola érintett gyermekek, száma esetén szak-, szaktárgy) megnevezése összesen SNI biológia 34 2/ 3 Rajz 34 7/2 4 Ének 34 2/ 3 Testnevelés 69 7/ Alapadatok a tagintézményben OM azonosító: 2118 Intézmény neve, címe: Telephely/Tagintézmény neve és címe: Fenntartó neve, címe: Réde-Bakonybánk-Súr Körzeti Általános Iskola és Óvoda Móra Ferenc Általános Iskola Réde, Rákóczi tér 1. KTKT Kisbér Főállású pedagógusok száma a tagintézményben: 15 4 Amennyiben egy osztályban különböző osztályfokon tanuló gyerekek összevont oktatása folyik, kérjük, hogy jelölje ezt is egy sorban. Pl A vegyes óvodai csoportot is kérjük jelölni, pl.: vegyes I., vegyes II.

10 1 Gyermekek vagy száma a tagintézmény körzetében 13 Hátrányos helyzetűek (HH)/ Halmozottan hátrányos helyzetűek (HHH)* 2/ A tagintézménybe járó gyermekek vagy száma: 126 Magán száma: Sajátos nevelési igényű gyermekek vagy száma (diszlexia és egyéb részképességzavarok is): 2 Integráltan 2 gyógypedagógiai csoportban vagy tagozaton A gyermekek vagy száma: 2/ Más település(ek)ről bejáró általános iskolás száma: A gyermekek, száma iskolai OSZTÁLYOKBAN Osztályszervezés módja (csak általános iskola) (jelölje X-szel) Osztály 5 (évf. és betűjele) vagy óvodai csoport (foka és neve) gyermek-, tanulólétszám az osztályban, csoportban Összesen HH / HHH SNI Normál (általános) tanterv / X / X / X / X / X / X / 1 X / 1 X Összesen: Emelt szintű oktatás és/vagy két tanítási nyelvű iskolai oktatás Gyógypedagógiai tagozat Humán erőforrás hiánya sorba7. Pl A vegyes óvodai csop2tot is kérjük jelölni, pl.: vegyes I., vegyes II.

11 11 nem megfelelő képesítéssel betöltött pedagógus-állás (iskola érintett gyermekek, száma esetén szak-, szaktárgy) megnevezése összesen SNI rajz 33 1/ 2 ének 33 1/ 2 kémia 33 1/ 2 technika 33 1/ 2

12 Feladatellátási helyek száma, funkciója, gyermeklétszám intézményi alapadatok OM azonosító: 2118 Intézmény neve, címe: Fenntartó neve, címe: Réde-Bakonybánk-Súr Körzeti Általános Iskola és Óvoda KTKT Kisbér Főállású pedagógusok száma: 33 Az intézménybe járó óvodás gyermekek száma 92 Sajátos nevelési igényű (SNI) óvodás gyermekek száma Integráltan gyógypedagógiai csoportban Hátrányos helyzetű (HH) /Halmozottan hátrányos helyzetű (HHH)* óvodás gyermekek száma: 17/2 Tanulók száma az intézmény körzetében H 269 Az intézménybe járó száma: Magán száma: Sajátos nevelési igényű (SNI) száma (diszlexia és egyéb részképességzavarok is): 9 Integráltan gyógypedagógiai tagozaton száma: 51/3 Más település(ek)ről bejáró általános iskolás száma: 26 17/ /

13 feladatellátási helyek száma, funkciója és a gyermekek létszáma Feladatellátási hely (megnevezése és címe) Funkció Főállású pedagóguso k létszáma Gyermekek, száma gyermekek, száma SNI gyermekek, száma Óvoda Bakonybánk Óvodai nevelés /2 Óvoda Réde Óvodai nevelés / Óvoda Súr Óvodai nevelés 3 4 8/ Iskola Réde Iskola Súr Ált. isk. nevelésoktatás Álrt. Iskolai nevelésoktatás / / Gyermekek, száma az egész intézményre vonatkozóan, az összes feladatellátási hely vonatkozásában évfolyam és/vagy óvodai csoport foka gyermek és/vagy tanulólétszá m az évfolyamon gyermek-, tanulólétszám az évfolyamon az osztályszervezés módja szerint (óvoda vonatkozásában amennyiben releváns, pl. gyógypedagógiai csoport) Normál (általános) tanterv Emelt szintű oktatás és/vagy két tanítási nyelvű iskolai oktatás Gyógypedagógiai csoport, tagozat Összesen SNI Összesen SNI Összesen Kiscsoport / Vegyes ( kisközépsőnagy) /2 Vegyes(köz épső-nagy) 4 4 9/ Vegyes ( kisközépső) 2 2 4/ / / / / / / / / 2 összesen

14 Óvodás gyermekek és általános iskolás száma, bejárók, utazási feltételek A gyermekek, létszáma az Összesen: : intézményben az összes feladatellátási hely vonatkozásában /5 Óvodába jár 92 17/2 más településről bejáró tömegközlekedéssel iskolabusszal falugondnoki szolgálattal egyéni (szülők szgk.-val) Alsó tagozatos (1-4.) 13 28/1 más településről bejáró 14 4/ tömegközlekedéssel 14 4/ iskolabusszal falugondnoki szolgálattal egyéni (szülők szgk.-val) Felső tagozatos (5-8.) /2 más településről bejáró 12 2/ tömegközlekedéssel 12 2/ iskolabusszal falugondnoki szolgálattal egyéni (szülők szgk.-val) gyógypedagógiai nevelés, oktatás Főállású gyógypedagógusok létszáma összesen: 2 oligofrén pedagógus Ebből a gyógypedagógiai tagozaton tanít tanulásban akadályozottak pedagógiája szakos értelmileg akadályozottak pedagógiája szakos 2 logopédus pszichopedagógus szurdopedagógus vagy hallássérültek pedagógiája szakos szomatopedagógus tiflopedagógus vagy látássérültek pedagógiája szakos Ebből gyógypedagógiai csoportban, tagozaton SNI gyermekek, létszáma összesen: 9 Enyhe fokban értelmi fogyatékos 9 Középsúlyos értelmi fogyatékos Diszlexia, egyéb részképesség zavar Súlyos magatartási, tanulási zavar Egyéb

15 15 A szakvélemény alapján a többi gyermekkel, tanulóval közösen is részt vehet az óvodai nevelésben, iskolai nevelésben, oktatásban Lemorzsolódás ARÁNYA az intézményben Évfolyamismétlők aránya (%) Magán aránya (%) Az előző tanévben 25 óránál többet hiányzó aránya (%) összlétszá mon belül összlétszá mon belül összlétszá mon belül 23/24,7 24/25 25/26,6 1,6 26/27,6,5 27/28,6,4 28/29 (tervezett),5,5 országos átlag 25/26 2,11%,61%,37% Továbbtanulási mutatók az intézményben A végzősök hány százaléka tanult tovább az egyes iskolatípusokban? Gimnázium (%) összlét számo n belül HH / HHH körébe n Szakközépiskola (érettségit adó képzés) (%) összléts zámon belül HH / HHH Szakiskolai képzés (%) összléts zámon belül HH / HHH Speciális szakiskola (%) összlétsz ámon belül HH / HHH 23/24 24/25 25/26 37 n.a. 2 n.a. 43 n.a. 26/27 29 n.a. 2 n.a. 51 n.a. 27/28 41 n.a. 4 n.a. 18 n.a /29 (tervezett) Nem tanult tovább (%) összlétsz ámon belül HH / HHH országos átlag 25/26 36,6% 43,1% 19,% 1,3%

16 tanórán kívüli programokon való részvétel az általános iskolai oktatásban A hány százaléka vett/vesz részt az alábbi programokban? Létszám tervezett létszám 25/26 26/27 27/28 28/29 Programok Összlétszámon belül Összlétszámon belül Összlétszámon belül Összlétszámon belül Alapfokú művészetoktatás 25 2/ 28 2/ 14 1/ 15 1/ Kisebbségi program Napközi 66 n.a. 71 n.a. 76 n.a. 97 n.a Szakkör 73 n.a. 73 n.a. 8 n.a. 55 n.a. Iskolai nyári tábor Erdei iskola Iskolán kívüli segítő programokban való részvétel A hány százaléka vett/vesz részt az alábbi programokban? Létszám tervezett létszám 25/26 26/27 27/28 28/29 Programok Összlétszámon belül HH/ HHH Összlétszámon belül Összlétszámon belül Összlétszámon belül Útravaló Program Arany János Program Tanoda Egyéb

17 Kompetencia mérések eredményei Országos kompetenciamérés eredménye Iskola átlaga Országos Iskola Országos Iskola Országos Iskola átlag átlaga átlag átlaga átlag átlaga HH / HHH átlaga HH / HHH átlaga Szövegértés 6. évfolyam 8. évfolyam n.a n.a n.a. Matematika 6. évfolyam 8. évfolyam n.a n.a Humán-erőforrás hiánya az iskolai oktatásban nem megfelelő képesítésű pedagógus által oktatott tantárgy érintett száma összes tanuló SNI kémia 33 1/ 2 technika 33 1/ 2 rajz 67 19/ 3 ének 67 19/ 3 Biológia 34 2/ 3 testnevelés 69 7/2 4

18 Infrastruktúra és hozzáférés az intézményben az eszközt / létesítményt használó eszköz/létesítmény darab gyermekek, száma gyermekek, száma sajátos nevelési igényű gyermekek, száma logopédiai foglalkoztató, egyéni fejlesztő szoba nyelvi labor szükségtanterem számítástechnikai szaktanterem számítógép (min. P4 szintű) internet hozzáféréssel tornaterem 12b. infrastruktúra az egyes feladatellátási helyeken (darabszám) Amennyiben szükséges, a táblázat tetszőleges számú sorral bővíthető Feladatellátási hely (megnevezése) építés vagy legutóbbi felújítás éve logopédiai foglalkoztató, egyéni fejlesztő szoba nyelvi labor szükség - tanterem számítástechnikai szaktante rem számítógép (min. P4 szintű) tornater em vízöblíté ses WC Óvoda Bakonybánk 27 3 Óvoda Réde Óvoda Súr 26 9 Iskola Réde Iskola Súr étkező vagy ebédlő

19 Hány tanuló után igényelték, ill. tervezik igényelni az integrációs és/vagy képességkibontakoztató támogatást? évfol yam összlét szám létszáma 24/25 25/26 26/27 27/28 képe integr összlét képe integr összlét képe integr összlét képe sségkibokibokibokibon ációs szám sség- ációs szám sség- ációs szám sség- takoztkoztkoztkozta ta- ta- ta- tó tó tó tó integr ációs 14. Módszertani képzettség az intézményben Az intézmény pedagógusai részt vettek-e az elmúlt három évben az alábbi pedagógiai módszertani képzésen (legalább 3 órás képzés) Módszertani terület Résztvevő főállású pedagógusok Hatékony együttnevelés az iskolában - IPR képzés Egyéni haladási ütemet segítő differenciált tanulásszervezés 1 Kooperativ tanulás Projektpedagógia Drámapedagógia 15. intézményi és szervezeti együttműködések Van-e kapcsolat, együttműködés az intézmény környezetében működő társadalmi és szakmai szereplőkkel Szervezetek, intézmények Rendszeres kapcsolat (gyakoriság) Cigány kisebbségi önkormányzat Családsegítő Gyermekjóléti szolgálat x Védőnők x Civil szervezetek (Kérjük sorolja fel azokat) Vöröskereszt Együttműködés jellege Alkalmi találkozók (jelölje X-szel) x x Nincs kapcsolat (jelölje X-szel) x

20 2 3. Az intézkedési terv célja A közoktatási intézményi esélyegyenlőségi terv alapvető célja, hogy az intézmény egészében biztosítva legyen a szegregációmentesség, és teljes körűen érvényesüljön az egyenlő bánásmód elve. Cél az intézmény szolgáltatásaihoz való egyenlő hozzáférés biztosítása, az esélyteremtés, támogató lépések megvalósítása a hátrányos helyzetű gyermekek hátrányainak kompenzálására, és az esélyegyenlőség előmozdítására az intézmény minden tevékenysége során: - A beiratkozásnál, felvételnél - Tanításban, ismeretközvetítésben - A gyerekek egyéni fejlesztésében - Az értékelés gyakorlatában - A tanulói előmenetelben - A fegyelmezés, büntetés gyakorlatában - A tanagyag kiválasztásában, alkalmazásában és fejlesztésében - A továbbtanulásban, pályaorientációban - A humánerőforrás-fejlesztésben, pedagógusok szakmai továbbképzésében - A patnerség-építésben és kapcsolattartásban a szülőkkel, segítőkkel, a szakmai és társadalmi környezettel 4. Kötelezettségek és felelősség Jelen intézkedési terv az intézmény minden dolgozója, tanulója, a szülők és a társadalmi partnerek számára elérhető. Egy példánya a nevelői szobában, egy pedig az igazgatói irodában kerül kifüggesztésre. Az intézmény vezetője felelős azért, hogy az intézmény dolgozói megkapják a szükséges felkészítést és segítséget az intézkedési terv végrehajtásához. Az intézmény vezetője és a tagintézmény-vezetők felelősek az esélyegyenlőségi intézkedési terv megvalósulásának koordinálásáért, az intézkedési terv végrehajtásának nyomonkövetéséért. A tantestület minden tagja felelős azért, hogy tisztában legyen az egyenlő bánásmódra és esélyegyenlőségre vonatkozó jogi előírásokkal, biztosítsa a diszkriminációmentes oktatást, nevelést, a befogadó és toleráns légkört, és megragadjon minden alkalmat arra, hogy az esélyegyenlőséggel kapcsolatos ismereteit bővítő képzésen, programon részt vegyen. A tantestület minden tagjának kötelessége az intézkedési tervben foglaltak megismerése, a benne foglaltak megvalósítása. A tantestület minden tagjának kötelessége, hogy jelezze felettesének, ha az esélyegyenlőség bármilyen sérülését tapasztalja.

21 5. Akcióterv Helyzet elemzés megállapítására hivatkozás Cél konkrét szöveges megfogalmazása Az intézkedés leírása Az intézkedés felelőse Az intézkedés megvalósít ásának határideje Az intézkedés eredményességét mérő indikátor rövid távon ( 1év) Az intézkedés eredményessé gét mérő indikátor közép távon (3év) Az intézkedés eredményessé gét mérő indikátor hosszú távon ( 6 év) Az óvodákban nincs adat az SNI-s gyermekekről A HH és HHH gyermekek, nyomonkövetése eddig alkalomszerű volt A nagycsoportosok SNI szempontból legyenek nyilvántartva Legyen pontos nyilvántartás a HH és HHH gyermekekről, ról Óvónői és szülői javaslat alapján az érintett gyermekek vizsgálatának kérése Csoportnaplóban nyilvántartani a HH vagy HHH helyzetet Óvodavezetők Pontosan tudni a nagycsoportos SNI-s gyerekek számát Csoportnaplók vezetői A csoportnaplóból világosan látható a HH és HHH helyzetre vonatkozó tanulóösszetétel Pontosan tudni a nagycsoportos SNI-s gyerekek számát A csoportnaplóból világosan látható a HH és HHH helyzetre vonatkozó tanulóösszetétel Pontosan tudni a nagycsoportos SNI-s gyerekek számát A csoportnaplóból világosan látható a HH és HHH helyzetre vonatkozó tanulóösszetétel Kevés pedagógus vett részt módszertani továbbképzéseken Új tanítási módszerek megismerése és alkalmazása Továbbképzés ösztönzése, támogatása intézményvezető Folyamatos A pedagógusok 2 %-a részt vesz minimum 3 órás módszertani képzésen A pedagógusok 3 %-a rendelkezik új módszertani ismeretekkel A pedagógusok fele rendelkezik korszerű módszertani ismeretekkel A kompetenciamérések intézményi és iskolai eredményei esetenként hiányoznak A mérési eredményeket nyilván kell tartani Adatrögzítés Intézményvezető Tagintézményvezető A legutóbbi ( 28. május) mérés értékelésétől folyamatosa n Minden kiértékelt kompetenciamérés nek nyilvántartott az eredménye Minden kiértékelt kompetenciamér ésnek megvan az intézményi és iskolai eredménye A kompetenciamér ések eredményeit tartalmazó adatokból következtetések vonhatók le

22 22 A bejáró aránya 1 % Esélyegyenlőségük biztosítása az iskolában Tanórán kívüli programok szervezése rájuk is tekintettel intézményvezető A közlekedés nehézsége miatt egy bejáró sem esik el tanórán kívüli A közlekedés nehézsége miatt egy bejáró sem esik el tanórán kívüli programtól A közlekedés nehézsége miatt egy bejáró sem esik el tanórán kívüli programtól Az országos kompetenciamérések eredményei elmaradnak az országos átlagtól A 8. évfolyamos 1 %-a továbbtanul valamilyen középfokú oktatási intézményben Nem 1 %-os az intézmény szakos ellátottsága Az iskolák átlaga érje el az országos átlagot Az eredményt megtartani Javuljon a szakos ellátottság aránya A kulcskompetenciák at fejlesztő programcsomagok megismerése. Az iskolai kompetenciamérési eredmények elemzése Szülők, családsegítő bevonása a továbbtanulásra ösztönzésbe Továbbtanulásra ösztönzés, a továbbtanulás támogatása Intézményvezetők, tagintézményvezetők Intézményvezető, osztályfőnökök 29. június Évente tantestületi fórum a kompetenciamérés eredményeinek értékelésére Folyamatos Októberi statisztikák adatai a továbbról intézményvezető Folyamatos Az intézményi továbbképzési tervből kitűnik a szakos ellátás javításának szándéka Októberi statisztikák adatai a továbbról Folyamatban van továbbképzés, újabb szakképesítés megszerzése a szakos ellátás javítására A mért és értékelt évek tekintetében egyértelműen javuló tendencia mutatható ki Októberi statisztikák adatai a továbbról Javul a szakos ellátottság

23 6. Megvalósítás Az intézkedési tervben megfogalmazott feladatok végrehajtásáért az intézmény vezetője felelős. A végrehajtásról minden év végén beszámol a tantestületnek és a fenntartónak. A tagintézmény-vezetők, valamint a gyermek- és ifjúságvédelmi felelősök segítségével figyelemmel kíséri az intézkedési terv végrehajtását, arról 3 évente összefoglalást készít. Segítségükkel feltárja az eredményeket és a hiányosságokat, kikéri a pedagógusok, szülők, diákok véleményét, s ezt a tantestület és a szülői közösség előtt ismerteti. Hat év elteltével újabb intézkedési tervet készít. Az intézmény Esélyegyenlőségi intézkedési terve összhangban van a Kisbéri Többcélú Kistérségi Társulás Közoktatási Esélyegyenlőségi Programjával, az abban megfogalmazott, intézményünket illető feladatokkal. 7. Monitoring és nyilvánosság Az intézkedési terv megvalósulásának nyomon követése: Mód Gyakoriság Értékelés Ellenőrzés Felelős Monitoring vizsgálat évente Tagintézményvezetők Önellenőrzés évente Tagintézményvezetők Az adatok évente Tagintézményvezetők átvizsgálása Év végi beszámoló Év végi beszámoló Októberi statisztika intézményvezető intézményvezető intézményvezető 8. Konzultáció és visszacsatolás Az intézkedési terv végrehajtásának menetében minden érintett fél (, pedagógusok, szülők, egyéb partnerek) összehangolt munkájára van szükség, ennek érdekében az alábbi rendszerességgel és módokon biztosítjuk a konzultáció és visszacsatolás lehetőségét: Nyilvánossá tétel Gyakoriság Résztvevők Felelős Szülői értekezlet Évente kétszer Az intézménybe járó gyerekek szülei Szülői érdekképviselet Évente kétszer Szülői érdekképviselet tagjai Osztályfőnökök, óvodai csoportvezetők Intézményvezető DÖK Évente egyszer Dök-öt segítő tanár Partnerszervezetek Évente egyszer Partnerszervezetek intézményvezető képviselői

24 24 9. Szankcionálás Abban az esetben, ha az Esélyegyenlőségi intézkedési terv végrehajtásával kapcsolatban az éves, illetve hároméves beszámolók hiányosságokat tárnak fel, az intézményvezető kötelessége a felelősségre vonás, illetve a szakmai hiánypótlás megszervezése. 1. Záró rendelkezés A Réde-Bakonybánk-Súr Körzeti Általános Iskola és Óvoda Közoktatási esélyegyenlőségi intézkedési terve a nevezett intézmény Pedagógiai Programjának mellékletét képezi. Az intézkedési terv 28 szeptember 1-től 214. augusztus 31-ig ( 6 évre) szól. Az Esélyegyenlőségi intézkedési tervet a Réde-Bakonybánk-Súr Körzeti Általános Iskola és Óvoda tantestülete 28. november 1-én elfogadta. Réde, 28. november 17...

HÉVÍZGYÖRKI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA intézményi adatlapja (2011. október 1-jei adatok alapján)

HÉVÍZGYÖRKI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA intézményi adatlapja (2011. október 1-jei adatok alapján) 1. sz. melléklet HÉVÍZGYÖRKI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA intézményi adatlapja (2011. október 1-jei adatok alapján) 1. Intézményi adatok OM azonosító: 032842 Intézmény neve: Fenntartó neve: Napköziotthonos Óvoda

Részletesebben

1. számú intézményi adatlap

1. számú intézményi adatlap 1. számú intézményi adatlap 1. Intézményi alapadatok OM azonosító: Intézmény neve, címe: Fenntartó neve, címe: Főállású pedagógusok : Az intézménybe járó óvodás gyermekek Sajátos nevelési igényű (SNI)

Részletesebben

A VAJDA JÁNOS GIMNÁZIUM, POSTAFORGALMI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE

A VAJDA JÁNOS GIMNÁZIUM, POSTAFORGALMI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE A VAJDA JÁNOS GIMNÁZIUM, POSTAFORGALMI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE 2008 - 2 - Tartalomjegyzék 1. A dokumentum jogszabályi háttere...3 2. Az esélyegyenlőségi

Részletesebben

ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERV

ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERV SZÉCHENYI ISTVÁN KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERV IV. KÖTET Békéscsaba, 2012. 2 2008-2013 2013 Széchenyi István Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola

Részletesebben

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE A LUKÁCS SÁNDOR MECHATRONIKAI ÉS GÉPÉSZETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE 2008/2009. TANÉV 9027 Győr, Mártírok útja 13-15. 1. A dokumentum jogszabályi háttere A Magyar Köztársaság

Részletesebben

KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERV

KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERV Gépészeti és Számítástechnikai Szakközépiskola és Kollégium 5600 Békéscsaba, Kazinczy u. 7. 5601 Békéscsaba, Pf. 17 Tel.:(66) 441-004, Tel /fax.(66) 324-163 www.gszi.sulinet.hu KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI

Részletesebben

Gyermekvédelmi kedvezmények. Rendszeres kedvezmények számú táblázat - Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma

Gyermekvédelmi kedvezmények. Rendszeres kedvezmények számú táblázat - Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma 4.1.2. számú táblázat - Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma év Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma Ebből tartósan beteg fogyatékos gyermekek száma Kiegészítő

Részletesebben

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV Deák Ferenc Gimnázium 6723 Szeged, József Attila sgt. 118-120. Tel.: (36) 62/620-180; Fax: (36) 62/620-186 OM azonosító: 029 744 E-mail: deak_gimnazium@mailbox.hu honlap: www.deakf-szeged.sulinet.hu ESÉLYEGYENLŐSÉGI

Részletesebben

Gábor Áron Általános Iskola

Gábor Áron Általános Iskola Gábor Áron Általános Iskola KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERVE a halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek oktatási sikeressége érdekében BUDAPEST, 2010.AUGUSZTUS KÉSZÍTETTE: DESSEWFFYNÉ

Részletesebben

Megszűntetett esetek száma a 18 év alatti védelembe vettek közül

Megszűntetett esetek száma a 18 év alatti védelembe vettek közül 4.1.1. számú táblázat - Védelembe vett és veszélyeztetett kiskorú gyermekek száma 4.1.2. számú táblázat - Rendszeres gyer év védelembe vett 18 év alattiak száma Megszűntetett esetek száma a 18 év alatti

Részletesebben

Fáy András Református Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Fáy András Református Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Fáy András Református Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola OM azonosító: 200482, 2217 Gomba, Iskola u. 2. / Fax: 29/433-554 E-mail: iskola@gomba.hu Köznevelési Esélyegyenlőségi Helyzetelemzés

Részletesebben

Szatmári Kistérségi Egységes Pedagógiai Szakszolgálat. Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv

Szatmári Kistérségi Egységes Pedagógiai Szakszolgálat. Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv Szatmári Kistérségi Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv 2008 1. A dokumentum jogszabályi háttere A Magyar Köztársaság Alkotmánya 4. (1) bek., 70/a. A közoktatásról szóló

Részletesebben

Felülvizsgálva: 2012. március 31.

Felülvizsgálva: 2012. március 31. Felülvizsgálva: 2012. március 31. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék,..,...,.,.,,...,...,...,.,,,.,...,,,.,,,...,...,.,..,..,,,,..,.,.,..,,.,,.,,...,,,,, 2 1. Törvényi háttér,,.,...,...,,...,,,.,...,.,,...,,.,,,.,.,.,.,...,,,,..,...,,,,..,.,,,...

Részletesebben

INTÉZMÉNYI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINITORING JELENTÉS 2011/2012. TANÉV

INTÉZMÉNYI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINITORING JELENTÉS 2011/2012. TANÉV 9. PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINITORING JELENTÉS 2011/2012. TANÉV Atkár, 2012. június 15. Készítette: Bartókné Lukács Irén igazgató Nagy Mónika GYIV felelős

Részletesebben

Nyugat-magyarországi Egyetem Roth Gyula Gyakorló Szakközépiskola és Kollégium Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv. Jogszabályi háttér

Nyugat-magyarországi Egyetem Roth Gyula Gyakorló Szakközépiskola és Kollégium Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv. Jogszabályi háttér Nyugat-magyarországi Egyetem Roth Gyula Gyakorló Szakközépiskola és Kollégium Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv Jogszabályi háttér Az esélyegyenlőségről, az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség

Részletesebben

TELEPÜLÉSI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM

TELEPÜLÉSI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM TELEPÜLÉSI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM LOVÁSZPATONA 2007. A gyermekkor során mindig van egy pillanat, Amikor kinyílik az ajtó, és belép rajta a jövő (Graham Greene) Elfogadva: 85/2007.(XI. 27.)

Részletesebben

BELVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA

BELVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 5000 SZOLNOK, TEMPLOM ÚT 6. TEL: 56/511-050./FAX: 56/511-055 BELVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERVE A PEDAGÓGIAI PROGRAM MELLÉKLETE Elfogadva: 2007. december 13. Módosítva:

Részletesebben

Esélyegyenlőségi Terv. Mátyás Király Általános Iskola Csömör

Esélyegyenlőségi Terv. Mátyás Király Általános Iskola Csömör Esélyegyenlőségi Terv Mátyás Király Általános Iskola Csömör 2 Amit az esélyegyenlőségről tudni kell Az Országgyűlés 2003-ban elfogadta az Európai Unió és a hazai társadalom elvárásait tükröző 2003. évi

Részletesebben

Türr István Gazdasági Szakközépiskola

Türr István Gazdasági Szakközépiskola Türr István Gazdasági Szakközépiskola KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók oktatási sikeressége érdekében A PEDAGÓGIAI PROGRAM MELLÉKLETE Bevezetés A Türr

Részletesebben

Tornyospálca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2013.(II.13) határozata

Tornyospálca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2013.(II.13) határozata Tornyospálca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2013.(II.13) határozata a Tornyospálcai Közös Fenntartású Óvoda és Könyvtár Alapító Okirata módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról

Részletesebben

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 88., 90. és 92. -a, valamint a közoktatásról

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ TÉRÍTÉSI DÍJ FIZETÉSE ALÓL VALÓ MENTESSÉG

TÁJÉKOZTATÓ TÉRÍTÉSI DÍJ FIZETÉSE ALÓL VALÓ MENTESSÉG TÁJÉKOZTATÓ AZ INTÉZMÉNY TÉRÍTÉSI ÉS TANDÍJ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGEKRŐL 1..) TÉRÍTÉSI DÍJ MÉRTÉKE: 12.000.- FT/ÉV Egy összegben egy félévet a beiratkozáskor be kell fizetni. A beiratkozási lapot kizárólag

Részletesebben

Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap

Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap Intézmény neve: Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 1. Általános felvételi eljárásban felvételi

Részletesebben

Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda. Esélyegyenlőségi Program

Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda. Esélyegyenlőségi Program Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda Esélyegyenlőségi Program 1. Helyzetelemzés Jakabszállás Az óvoda tanulóinak összlétszáma: 70 fő Halmozottan

Részletesebben

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE BÁNYAI JÚLIA KERESKEDELMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE 2008. Esélyegyenlőségi terv A gyermekek személyiség fejlesztésében, nevelésben jelentős szocializációs színtér a középiskola,

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 5. Jogszabályban meghatározott közfeladata, szakágazati besorolása:

ALAPÍTÓ OKIRAT. 5. Jogszabályban meghatározott közfeladata, szakágazati besorolása: ALAPÍTÓ OKIRAT Arnót község Önkormányzati Képviselő-testülete és Sajópálfala község Önkormányzati Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról

Részletesebben

Tornyospálca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 484/2012.(XII.10.) határozata

Tornyospálca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 484/2012.(XII.10.) határozata Tornyospálca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 484/2012.(XII.10.) határozata a Közös Fenntartású Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészetoktatás és Könyvtár Tornyospálca többcélú intézmény

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK I. HELYZETELEMZÉS... 3 II. AZ INTÉZKEDÉSI TERV CÉLJA... 7 III. KÖTELEZETTSÉGEK ÉS FELELŐSSÉG... 8 IV. AKCIÓTERV...

TARTALOMJEGYZÉK I. HELYZETELEMZÉS... 3 II. AZ INTÉZKEDÉSI TERV CÉLJA... 7 III. KÖTELEZETTSÉGEK ÉS FELELŐSSÉG... 8 IV. AKCIÓTERV... 2010. TARTALOMJEGYZÉK I. HELYZETELEMZÉS... 3 II. AZ INTÉZKEDÉSI TERV CÉLJA... 7 III. KÖTELEZETTSÉGEK ÉS FELELŐSSÉG... 8 IV. AKCIÓTERV... 10 V. MEGVALÓSÍTÁS... 14 VI. MONITORING ÉS NYILVÁNOSSÁG... 14 VII.

Részletesebben

BABITS MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA KÉSZÍTETTE:

BABITS MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA KÉSZÍTETTE: BABITS MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA KÉSZÍTETTE: Pappné Kutas Annamária igazgató Szekszárd, 2010 TARTALOMJEGYZÉK 1. A Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv célja

Részletesebben

Jakabszállás Fülöpjakab Általános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája. Esélyegyenlőségi Program

Jakabszállás Fülöpjakab Általános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája. Esélyegyenlőségi Program Jakabszállás Fülöpjakab Általános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Esélyegyenlőségi Program 1. Helyzetelemzés Jakabszállás Az iskola tanulóinak összlétszáma: 240 fő Halmozottan hátrányos

Részletesebben

BOLYAI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA

BOLYAI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA BOLYAI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés Az Európai Uniós elvárások alapján a települések, kistérségek, régiók feladata a társadalmi egyenlıtlenségek

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

40/2009. (V. 28.) Kt. határozat Gárdonyi Géza Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának felülvizsgálata

40/2009. (V. 28.) Kt. határozat Gárdonyi Géza Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának felülvizsgálata Szám: Tárgy: 40/2009. (V. 28.) Kt. határozat Gárdonyi Géza Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának felülvizsgálata Halmaj, Kiskinizs községek önkormányzatai a közös fenntartású Gárdonyi

Részletesebben

A KİRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ESÉLYEGYENLİSÉGI ÉS INTÉZKEDÉSI TERVE 2008.

A KİRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ESÉLYEGYENLİSÉGI ÉS INTÉZKEDÉSI TERVE 2008. A KİRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ESÉLYEGYENLİSÉGI ÉS INTÉZKEDÉSI TERVE 2008. Készítette: Takács Béláné admin. ig. h... Igazgató: Tamás Emília, 2008.01.31- TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE LETENYEI ANDRÁSSY GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA OM:037530 8868Letenye, Bajcsy-Zs.u.2. KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendeletet módosító 32/2008. (XI.24.)

Részletesebben

EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ. Inklúzió

EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ. Inklúzió EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ = Inklúzió Integráció (együttnevelés) Inklúzió I-I-I Innováció A saját pedagógiai gyakorlatunk optimalizálására irányuló folyamat Integráció Inklúzió Az integrációval be kívánják

Részletesebben

Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv. Budapest Főváros IV. kerület, Újpest Önkormányzat

Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv. Budapest Főváros IV. kerület, Újpest Önkormányzat Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv Budapest Főváros IV. kerület, Újpest Önkormányzat 2012 1 Tartalom I. A helyzetelemzésből következő lépések...3 II. A szükséges beavatkozások Intézkedési Terv

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 6./ Az intézmény székhelye: 7081 Simontornya, Hunyadi utca 15. 7./ Az intézmény alapítója: Simontornya Város Önkormányzata jogelődje

ALAPÍTÓ OKIRAT. 6./ Az intézmény székhelye: 7081 Simontornya, Hunyadi utca 15. 7./ Az intézmény alapítója: Simontornya Város Önkormányzata jogelődje Simontornya Város Önkormányzat Képviselő-testülete, Kisszékely Község Önkormányzat Képviselő-testülete, Nagyszékely Község Önkormányzat Képviselő-testülete, Pálfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete,

Részletesebben

AZ EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM INTÉZMÉNYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERVE

AZ EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM INTÉZMÉNYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERVE AZ EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM INTÉZMÉNYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERVE a halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek oktatási sikeressége érdekében 1. Helyzetelemzés A gimnázium pedagógiai

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház -

Magyarországi Evangélikus Egyház - Alapító okirata - módosításokkal egybeszerkesztett, a 2011. május 4-én kelt alapító okirat helyébe lép 1 - A Magyarországi Evangélikus Egyház Zsinatának 9/2011. (02.19.) évi határozatával megalapított

Részletesebben

MUNKAFÜZET A KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERV

MUNKAFÜZET A KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERV JÁSZ-NAGYKUN- SZOLNOK MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET PEDAGÓGIAI SZAKMAI ÉS SZAKSZOLGÁLAT, SZOLNOK PEDAGÓGIAI SZAKMAI SZOLGÁLTATÁS OM azonosító szám: 102312 OKÉV nyilvántartási szám: 16-0058-04 5000 Szolnok,

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezet)

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezet) ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezet) A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. (5) bekezdésében és az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. (1), (3) bekezdéseiben

Részletesebben

1. Az intézmény neve: Ságújfalu Körzeti Általános és Alapfokú Művészeti. 2. Az intézmény székhelye: 3162 Ságújfalu, Kossuth út 134.

1. Az intézmény neve: Ságújfalu Körzeti Általános és Alapfokú Művészeti. 2. Az intézmény székhelye: 3162 Ságújfalu, Kossuth út 134. Ságújfalu és Kishartyán Községek Önkormányzatainak Képviselő-testületei az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv., valamint a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény alapján, az általuk alapított

Részletesebben

ÉLTES MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA, DIÁKOTTHON, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY

ÉLTES MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA, DIÁKOTTHON, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRAT 1.1. Az intézmény neve: ÉLTES MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA, DIÁKOTTHON, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY ÉS PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT

Részletesebben

TÁMOP 3.3.2-08/2-2008-0045

TÁMOP 3.3.2-08/2-2008-0045 Kedvezményezett: Szarvas Város Önkormányzata TÁMOP 3.3.2-08/2-2008-0045 Esélyegyenlőségi programok megvalósítása a szarvasi közoktatásban ****** Minden gyermeknek joga van a legjobb tanárhoz, a legeredményesebb

Részletesebben

KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM A HALMOZOTTAN HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TANULÓK OKTATÁSI SIKERESSÉGE ÉRDEKÉBEN

KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM A HALMOZOTTAN HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TANULÓK OKTATÁSI SIKERESSÉGE ÉRDEKÉBEN Boronkay György Műszaki Középiskola és Gimnázium 2600 Vác, Németh László u. 4-6. : 27-317 - 077 /fax: 27-315 - 093 WEB: http://boronkay.vac.hu e-mail: boronkay@vac.hu KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI

Részletesebben

A projekt szakmai megvalósítása

A projekt szakmai megvalósítása A projekt szakmai megvalósítása sa Előad adó: : Szabó Istvánn nné szakmai vezető A magyar közoktatási rendszerből az egyes korosztályok közel harmada kerül ki úgy,hogy nem rendelkezik a foglalkoztathatóságukhoz

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés Ecsegfalva Község Önkormányzat 010. május 31-én tartandó Képviselő-testületi ülésére Tárgy: A 011/01. tanévben indítható iskolai osztályok, valamint napközis csoportok számának meghatározása

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT

A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT 1. A költségvetési szerv hivatalos neve: Fekete István Általános Iskola és Szakiskola A költségvetési szerv székhelye: 2230 Gyömrő,

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Jászboldogházi

Részletesebben

ESÉLYEGYENLŐSÉGI A SZENT ISTVÁN EGYETEM GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM 2008. NOVEMBER HELYZETELEMZÉSE ÉS INTÉZKEDÉSI TERVE

ESÉLYEGYENLŐSÉGI A SZENT ISTVÁN EGYETEM GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM 2008. NOVEMBER HELYZETELEMZÉSE ÉS INTÉZKEDÉSI TERVE SZENT ISTVÁN EGYETEM Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium OM azonosító: 035843 5100 Jászberény, Rákóczi út 53. Tel.: 57/502-416, 57/502-460 Fax: 57/502-410 E-mail: gyakorlo@abk.szie.hu http://gyakorlo.abk.szie.hu

Részletesebben

KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM. A program 2012.01.09. 2013.01.09. időszakra vonatkozóan került elfogadásra

KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM. A program 2012.01.09. 2013.01.09. időszakra vonatkozóan került elfogadásra KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM Zipernowsky Károly A program 2012.01.09. 2013.01.09. időszakra vonatkozóan került elfogadásra 1. Helyzetelemzés 1.1. A Zipernowsky Károly fenntartója Budapest

Részletesebben

Gróf Esterházy Móric Általános Iskola Alapító Okirata a 2012. június 30-i hatályú VI. számú módosítással egységes szerkezetben

Gróf Esterházy Móric Általános Iskola Alapító Okirata a 2012. június 30-i hatályú VI. számú módosítással egységes szerkezetben Gróf Esterházy Móric Általános Iskola Alapító Okirata a 2012. június 30-i hatályú VI. számú módosítással egységes szerkezetben 1. A költségvetési szerv neve: Gróf Esterházy Móric Általános Iskola 1.1.

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Személyi feltételek Pedagógus-munkakörben Sorszám A pedagógus végzettsége, szakképzettsége 1. Magyar-orosz-német szakos tanár Szakvizsgázott pedagógus: közoktatási

Részletesebben

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015.

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Tárgy : Megrendelés IPR AKCIÓTERV 2015-2016. tanév IPR alkalmazása Bárna, 2015. szeptember 1. I.Helyzetelemzés Gyermekek/tanulók és

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67. ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján az 1989. évben Budapest VIII. ker. Tanács VB. által létesített (alapított)

Részletesebben

A /2011.(V.25.) számú határozat 1/A melléklete 4-170/3/2011. ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás

A /2011.(V.25.) számú határozat 1/A melléklete 4-170/3/2011. ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás A /2011.(V.25.) számú határozat 1/A melléklete 4-170/3/2011. ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás Herend Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Herendi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 4-170/2/2011.

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM...

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM... Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM I. BEVEZETŐ... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM II. NEVELÉSI PROGRAM... HIBA! A KÖNYVJELZŐ

Részletesebben

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Tanító Közoktatás vezetői szak Közoktatási

Részletesebben

Alapító okirat. Alaptevékenysége: 852010 Alapfokú oktatás

Alapító okirat. Alaptevékenysége: 852010 Alapfokú oktatás Alapító okirat Berhida Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. (1) bekezdés g) pontja, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. -a,

Részletesebben

Szerkesztette: Varga Júlia. A kötet szerzői Hajdu Tamás Hermann Zoltán Horn Dániel Varga Júlia

Szerkesztette: Varga Júlia. A kötet szerzői Hajdu Tamás Hermann Zoltán Horn Dániel Varga Júlia Szerkesztette: Varga Júlia A kötet szerzői Hajdu Tamás Hermann Zoltán Horn Dániel Varga Júlia Kutatási asszisztens: Tir Melinda Olvasószerkesztő: Patkós Anna Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... III Ábrajegyzék...

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE JUHÁSZ GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2600 Vác Báthori u. 17-19 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE A 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008 (XI.24.) OKM rendelet alapján JUHÁSZ

Részletesebben

SZEGEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA Egységes Gimnáziuma, Általános Iskolája, Óvodája, Pedagógiai Szakszolgálata ALAPÍTÓ OKIRAT

SZEGEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA Egységes Gimnáziuma, Általános Iskolája, Óvodája, Pedagógiai Szakszolgálata ALAPÍTÓ OKIRAT SZEGEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA Egységes Gimnáziuma, Általános Iskolája, Óvodája, Pedagógiai Szakszolgálata ALAPÍTÓ OKIRAT a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg 2 0 0 8. január 18.

Részletesebben

Alapító Okirat. 1. Költségvetési szerv neve: Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Művelődési Központ

Alapító Okirat. 1. Költségvetési szerv neve: Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Művelődési Központ Alapító Okirat 1. Költségvetési szerv neve: Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Művelődési Központ 1.1. Rövid neve: Jakabszállás- Fülöpjakab ÁMK 2. Székhelye: 6078 Jakabszállás, Kun u. 2. 3. Tagintézménye:

Részletesebben

Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás

Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Tanító Közoktatás vezetői szak Közoktatási

Részletesebben

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás Kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló: - különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, - a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

A rendelet hatálya. Az ingyenesen igénybe vehető szolgáltatások. A térítési és tandíjfizetési kötelezettség

A rendelet hatálya. Az ingyenesen igénybe vehető szolgáltatások. A térítési és tandíjfizetési kötelezettség om Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2011. (I.21.) számú rendelete az önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási intézményekben alkalmazandó térítési díjak és tandíjak megállapításának

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 21-i rendkívüli üléséről.

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 21-i rendkívüli üléséről. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 3-11/2011/JT. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 21-i rendkívüli üléséről.

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő testületének 2012.

Részletesebben

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény végrehajtásáról 10. A tájékoztató rendszer és a köznevelési intézmények közzétételi listája 23. (1) A nevelési-oktatási

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT Nyilvántartási szám: ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 200/1993. (II. 9.) határozatával jóváhagyott, a Budapest Főváros X. kerület

Részletesebben

Balassagyarmat Város Önkormányzatának 2010. évi állami támogatása

Balassagyarmat Város Önkormányzatának 2010. évi állami támogatása 44 Támogatási jogcím Fajlagos Mennyiségi egység Mutató A Rendelet 1.sz. melléklete Ft Számított összeg 1. a (1)Lakosságszám szerint 1 57 fő 1649 32 16 3 2. Körzeti igazgatás 2. aokmányirodák működése és

Részletesebben

Hazai és európai szakpolitikai irányok a kisgyermekkori nevelésben. 2014. December 2.

Hazai és európai szakpolitikai irányok a kisgyermekkori nevelésben. 2014. December 2. Hazai és európai szakpolitikai irányok a kisgyermekkori nevelésben SZEMINÁRIUM 2014. December 2. Helyzetelemzés - NTFS következtetései Oktatás Oktatási rendszerünk nem képes megfelelő mértékben csökkenteni

Részletesebben

Gvadányi József Általános Iskola és Óvoda

Gvadányi József Általános Iskola és Óvoda Gvadányi József Általános Iskola és Óvoda Intézményi Közoktatási Intézkedési Terve 2007. Intézményi Közoktatási Intézkedési Terv 2007. Gvadányi József Általános Iskola és Óvoda Intézményi Közoktatási Intézkedési

Részletesebben

Alapító Okiratot módosító okirat 2

Alapító Okiratot módosító okirat 2 Alapító Okiratot módosító okirat 2 Kippkopp Óvoda és Bölcsőde, Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2012. december 13. napján kiadott alapító okiratát az államháztartásról szóló

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013.

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013. Körösladányi Általános Művelődési Központ Zöldág Napköziotthonos Óvodája és Bölcsődéje 5516 Körösladány, Arany János utca 7. E-mail: klovoda@fuzestv.hu; zoldagovi@gmail.com / Web: www.amkkorosladany.hu

Részletesebben

HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA

HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról

Részletesebben

DUNAFÖLDVÁR - BÖLCSKE - MADOCSA KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS

DUNAFÖLDVÁR - BÖLCSKE - MADOCSA KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS DUNAFÖLDVÁR - BÖLCSKE - MADOCSA KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV ÉS HELYZETELEMZÉS MÓDOSÍTÁSA 2009. 2 DUNAFÖLDVÁR - BÖLCSKE - MADOCSA KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYFENNTARTÓ

Részletesebben

Köszöntjük vendégeinket!

Köszöntjük vendégeinket! Köszöntjük vendégeinket! Szakmai nap az integráció jegyében Mohács, 2013. október 24 TÁMOP 3.1.6-11/2 2011-003 Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének

Részletesebben

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT Nyilvántartási szám: K/31205/2/2009/II. MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 198 /1993. (II. 9.) sz. határozatával

Részletesebben

Szám: VI. 869-2/2010. Alapító Okirat

Szám: VI. 869-2/2010. Alapító Okirat Szám: VI. 869-2/2010. Alapító Okirat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése és Szálka Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 9.

Részletesebben

VÁRPALOTA KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA MUNKASZERVEZETE. A pedagógus létszám szükséglet meghatározása a berhidai általános iskolákban

VÁRPALOTA KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA MUNKASZERVEZETE. A pedagógus létszám szükséglet meghatározása a berhidai általános iskolákban VÁRPALOTA KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA MUNKASZERVEZETE 8100 Várpalota, Gárdonyi G. u. 39. (88) 592-660/166 (88) 592-660/ 225 e-mail: varpalota.tobbcelu.tarsulas@varpalota.hu Iktatószám: 204-2/2012 Ügyintéző:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, 2008. május 29-i ülésére. Tárgy: Óvodai csoportszám és iskolai osztályszám meghatározás

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, 2008. május 29-i ülésére. Tárgy: Óvodai csoportszám és iskolai osztályszám meghatározás ELŐTERJESZTÉS Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, 2008. május 29-i ülésére Tárgy: Óvodai csoportszám és iskolai osztályszám meghatározás Az előterjesztést készítette: Verosztáné Csorba Mónika Előterjesztő:

Részletesebben

ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERV. A halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek oktatási sikeressége érdekében. Eger 2008

ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERV. A halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek oktatási sikeressége érdekében. Eger 2008 ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERV A halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek oktatási sikeressége érdekében Eger 2008 2 Az intézmény minden dolgozójának kötelessége, hogy közreműködjön a tanulók fejlődését

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 11/1994. (VI. 8.) MKM r. 8. (6) bekezdés kötelezi az intézményeket az ún. különös közzétételi lista megjelentetésére. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége

Részletesebben

Alapító okirat. 1/ A költségvetési szerv neve: KINCSKERESŐ Általános Művelődési Központ. 2./ Székhelye: 8651 Balatonszabdi, Vak Bottyán u. 96.

Alapító okirat. 1/ A költségvetési szerv neve: KINCSKERESŐ Általános Művelődési Központ. 2./ Székhelye: 8651 Balatonszabdi, Vak Bottyán u. 96. Alapító okirat Balatonszabadi és Siójut községek Önkormányzatainak i a rendelkezésre álló dokumentumok alapján, a többször módosított 1992.évi XXXVIII. törvény az államháztartásról 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

MAGYARORSZÁGI NÉMETEK M

MAGYARORSZÁGI NÉMETEK M MAGYARORSZÁGI NÉMETEK MŰVELŐDÉSI KÖZPONTJÁNAK ISKOLAI INTÉZMÉNYEGYSÉGE KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI CSELEKVÉSI TERVE 2010. OKTÓBER 1. - 2015. OKTÓBER 1. 1. Törvényi háttér A 2003. évi CXXV. törvény az

Részletesebben

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 001/1-14/2009. Tárgy: jkv-i kivonat

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 001/1-14/2009. Tárgy: jkv-i kivonat Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 001/1-14/2009. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. április 30-i üléséről. Napirend:

Részletesebben

7631 Pécs-Vasas Szövetkezet utca 13. 7691 Pécs-Somogy, Bányatelep 42. 7691 Pécs-Somogy, Búzakalász utca 47.

7631 Pécs-Vasas Szövetkezet utca 13. 7691 Pécs-Somogy, Bányatelep 42. 7691 Pécs-Somogy, Búzakalász utca 47. A L A P Í T Ó O K I R A T A költségvetési szerv Neve: Budai-Városkapu Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Székhelye: 7629 Pécs, Komlói u. 58.

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő testületének. 2012. március 26 i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő testületének. 2012. március 26 i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő testületének 2012. március 26 i ülésére Tárgy: A 2012/2013 as tanévben indítható tanulócsoportok számának meghatározása a Reguly Antal Általános Iskola

Részletesebben

Ságvár Község Polgármestere 8654 Ságvár, Fő u / Fax: 84/ MEGHÍVÓ

Ságvár Község Polgármestere 8654 Ságvár, Fő u / Fax: 84/ MEGHÍVÓ Ügyszám: 326-28/2011. Napirend: Ságvár Község Polgármestere 8654 Ságvár, Fő u. 16. 84/380-013 Fax: 84/380-256 E-mail: polgarmester@sagvar.hu MEGHÍVÓ Ságvár, Som és Nyim községek képviselő-testületei 2011.

Részletesebben

TÉRÍTÉSI DÍJ ÉS TANDÍJ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGRŐL

TÉRÍTÉSI DÍJ ÉS TANDÍJ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGRŐL Kolping Katolikus Szakiskola, Speciális Szakiskola és Kollégium 8105 Pétfürdő, Hősök tere 10., Telefon: 88/476-211, fax: 88/476-042 Adószám: 18926631-1-19 OM 100522 E-mail: kolping@kolpingpet.hu TÉRÍTÉSI

Részletesebben

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015.

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség

Részletesebben

Alapító okirat. Alaptevékenysége: 852010 Alapfokú oktatás

Alapító okirat. Alaptevékenysége: 852010 Alapfokú oktatás Alapító okirat Berhida Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. (1) bekezdés g) pontja, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. -a,

Részletesebben

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 20-án tartandó ülésére. Tisztelt Képviselő-testület!

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 20-án tartandó ülésére. Tisztelt Képviselő-testület! HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember

Részletesebben

Alapító okirat. többcélú közös igazgatású közoktatási intézmény

Alapító okirat. többcélú közös igazgatású közoktatási intézmény Iktatószám: 1679-13/2009. Fadd Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete és Gerjen Község Önkormányzat Képviselő-testülete a települések alapfokú oktatási-nevelési feltételeinek megteremtése, biztosítása

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettség További

Részletesebben

Előterjesztés a május 29 -én tartandó Képviselő-testületi ülésére

Előterjesztés a május 29 -én tartandó Képviselő-testületi ülésére Előterjesztés a 2012. május 29 -én tartandó Képviselő-testületi ülésére Tárgy: A 2012/2013. tanévben indítható iskolai osztályok, valamint napközis csoportok számának meghatározása az ÁMK Ványai Ambrus

Részletesebben

1. Az intézmény neve: Kölcsey Ferenc Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda (OM azonosító: )

1. Az intézmény neve: Kölcsey Ferenc Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda (OM azonosító: ) ALAPÍTÓ OKIRAT A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008.évi CV. tv.,továbbá a közoktatásról szóló többször módosított 1993.évi LXXIX.tv. felhatalmazása alapján Mezőzombor Község

Részletesebben

A szakszolgálati ellátás aktuális kérdései a jogszabályváltozás után

A szakszolgálati ellátás aktuális kérdései a jogszabályváltozás után A szakszolgálati ellátás aktuális kérdései a jogszabályváltozás után Szatmáriné Mályi Nóra 2010.11.13. Logopédia Feladata: (Kt. 36.) a beszédindítás, beszédhibák javítása, nyelvikommunikációs zavarok javítása,

Részletesebben