Türr István Gazdasági Szakközépiskola

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Türr István Gazdasági Szakközépiskola"

Átírás

1 Türr István Gazdasági Szakközépiskola KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók oktatási sikeressége érdekében A PEDAGÓGIAI PROGRAM MELLÉKLETE

2 Bevezetés A Türr István Gazdasági Szakközépiskola elismerve minden ember jogát ahhoz, hogy egyenlő méltóságú személyként élhessen azon szándéktól vezérelve, hogy hatékony jogvédelmet biztosítson a hátrányos megkülönböztetést elszenvedők számára az alábbi esélyegyenlőségi tervet alkotja meg. Az esélyegyenlőségi terv a - az Alkotmány 54. (1) bekezdése és a 70/A. szakasz - a évi CV. törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőségről (35. és a 36. ) - az évi munkatörvénykönyve (70/A ) - az évi LI. törvény a közoktatásról (89/A (12) bekezdés) - Baja város települési közoktatási esélyegyenlőségi intézkedési terve alapján készült. I. fejezet Helyzetelemzés Iskolánkat 1923-ban a Baja városi és városkörnyéki gazdasági szereplők alapították. Létrehozását a város hathatós támogatásával a kereskedők és iparosok egyesülete a Baross Szövetség járta ki az állami fórumokon. Jelenleg az iskola a következő képzési céloknak próbál eleget tenni: - az idegen nyelvi informatikai előkészítő osztályok képzése 2004/2005-ös tanévtől kezdődően illetve a évfolyamok képzése a sikeres középszintű, bizonyos tantárgyakban emelt szintű érettségi bizonyítvány megszerzése érdekében. Ezzel párhuzamosan ezeken az évfolyamokon szakmai orientációs és szakmacsoportos alapozó oktatás folyik. - érettségizett diákok részére az OKJ szerinti szakmák oktatása folyik középfokon, emelt szinten és a felsőfokú szakképzés keretein belül Személyi feltételek Az intézményben 49 főállású végez oktató-nevelő munkát. Mindenki rendelkezik a megfelelő szakirányú végzettséggel és szakképzettséggel. A munkát 1 igazgató és 2 igazgatóhelyettes irányítja. Az oktató-nevelő munkát egy félállású ifjúságvédelmi felelős és egy teljes állású könyvtáros segíti. Az SNI-s gyerekek szükséges fejlesztését megbízási szerződés alapján fejlesztő ok és gyógyok végzik. Az ifjúságvédelmi felelős feladata a HH / HHH-s gyermekekkel való foglalkozás, fogadóóráin egyénileg foglalkozik a problémás gyerekekkel, szükség esetén felveszi a kapcsolatot a gyermekjóléti szolgálattal, a szülőkkel. 2

3 A tantestület nyitott az új kezdeményezésekre, módszerekre, a továbbképzéseken való részvételre. Az új pedagógiai módszertani képzéseken részt vevők számát növelni kell, ideértve a kompetencia alapú oktatás, a projektpedagógia, az IPR képzés. Az elmúlt tanévben a tantestületből 15 fő vett részt a kooperatív tanulás módszertani lehetőségei tanolyamon. Tárgyi feltételek Iskolánkban 26 osztályterem, 10 szaktanterem, 6 tanulócsoportos foglalkozásra kialakított kisterem van. Minden osztálynak saját tanteremmel rendelkezik. A tornaterem mellett 1 tornaszoba és 1 sportpálya is van, ahol az orvosi vélemény szerint arra rászorulók részére könnyített testnevelés foglalkozás is folyik. Az oktató-nevelő munkát 10 jól felszerelt számítógépes szaktanterem és egy természettudományi terem segíti. Ebből két teremben internet elérési lehetőség is biztosított. Iskolánkban 247 számítógép van. Átlagosan 3 évesek vagy annál korszerűbbek gépeink. Használatunkban lévő jogtiszta szoftverek száma összesen 618. A monitorok száma 234 db, a nyomtatók száma 41 db. Egyéb technikai eszközökkel is rendelkezik iskolánk 6 db videomagnó, 1 videokamera, 8 fénymásoló, 13 projektor, 3 interaktív tábla. Könyvtárunkban összesen kötet könyvet (beleértve tankönyvet, idegen nyelvű könyvet, szakkönyvet) illetve elektronikus adathordozót használhatnak az érdeklődők. A szakmai alapozó és a szakmai oktatást egy már meglévő, illetve egy kialakítás alatt álló taniroda segíti. Iskolánk rendelkezik nyelvi laboratóriummal. Iskolánkban működik egy orvosi rendelő, ahol iskolánk orvosa meghatározott rendelési időben a diákok rendelkezésére áll. Itt helyben végzik a kötelező szűrővizsgálatokat. Az iskolaorvos munkáját egy védőnő segíti. Mindketten egy előre megtervezett program szerint egészségnevelő, betegségmegelőző előadásokat tartanak diákjainknak. Az iskola riasztóval felszerelt. Mind a személyi mind a tárgyi feltételeket vizsgálva intézményünkben az esélyegyenlőség feltételei nagy részben biztosítottak. Megfelelő helyiségekkel ellátott az intézmény, melyhez minden tanuló hozzáfér. A jelenlegi tanulólétszám és profilunk hatékony megvalósulása érdekében szükséges a csoportbontás, amelynek tárgyi feltételei megvannak. Az akadálymentesítés nagy részben megoldott. Rendelkezünk lifttel, illetve a földszinten akadálymentesített mellékhelyiségekkel. A tanulók jellemzői A tanulók létszáma a 2008/2009-es tanévben 689 fő. A tanulói közösség jelenlegi összetétele - hátrányos helyzetű tanuló 96 fő - halmozottan hátrányos helyzetű tanuló 30 fő - SNI-s tanuló 5 fő - magántanuló 2 fő 3

4 ebből ebbő l ebből ebbő l Intézményi alapadatok Célja annak megállapítása, hogy az intézmény mennyire befogadó, illetve, hogy folytat-e szegregált oktatási és szervezési gyakorlatot. OM azonosító: Intézmény neve, címe: Türr István Gazdasági Szakközépiskola 6500 Baja, Bácska tér 1. Fenntartó neve, címe: Baja Város Önkormányzata 6500 Baja, Szentháromság tér 1. Főállású ok száma: 49 Az intézménybe járó óvodás gyermekek száma 0 Sajátos nevelési igényű (SNI) óvodás gyermekek száma 0 Integráltan 0 gyógypedagógiai csoportban 0 Hátrányos helyzetű (HH) /Halmozottan hátrányos helyzetű (HHH)* óvodás gyermekek száma: 0 Tanulók száma az intézmény körzetében HH / HHHH Az intézménybe járó tanulók száma: 689 Magántanulók száma: 2 Sajátos nevelési igényű (SNI) tanulók száma (diszlexia és egyéb részképességzavarok is): 5 Integráltan 3 gyógypedagógiai tagozaton 0 HH / HHH tanulók száma: 0 / 0 Más település(ek)ről bejáró tanulók száma: 397 HH / HHH 4

5 Feladatellátási hely Türr István Gazdasági Szakközépiskola Funkció Főállású ok létszáma Tanulók száma HH / HHH tanulók száma SNI-s tanulók száma / 30 5 Tanulók száma évfolyamonként tanulólétszám az évfolyamon az osztályszervezés módja szerint évfolyam tanulólétszám az évfolyamon Normál (általános) tanterv Emelt szintű oktatás Gyógypedagógiai csoport, tagozat Összesen HH / HHH SNI Összesen NYEK / / / / / HH / HHH SNI Összesen HH / HHH 5

6 A gyermekek, tanulók száma az iskolai osztályokban Osztályszervezés módja (jelölje -szel) Osztály (évf. és betűjele) tanulólétszám az osztályban Normál (általános) tanterv Emelt szintű oktatás Gyógypedagógiai tagozat Összesen HH / HHH SNI 9. D 29 4 / E 28 6 / 2 9. A 33 5 / 1 9. B 32 5 / 2 9. C 32 5 / C 28 7 / D 26 1 / A 34 4 / B 35 7 / C 29 7 / D 27 5 / E 26 2 / A 32 6 / B 36 4 / D 25 0 / E 24 1 / A 27 4 / B 23 0 / C 25 3 / D 32 3 / 0 1 Iskolánkban a tanulók létszáma 689 fő. 5 SNI tanulóból 3 integrált oktatásban részesül, 2 magántanulónk van. A tanulók összetételének vizsgálatából megállapítható, hogy iskolánk alapvetően nem folytat szegregált oktatást, bár előfordul, hogy a különböző évfolyamokon és osztályokon belül a HH és a HHH tanulók aránya nem egyenletes. Ennek részbeni oka az emelt szintű oktatás illetve a 2. idegen nyelv oktatása miatti csoportbontás. Más településről bejáró tanulók létszáma 397 fő, azaz tanulóink 57,6 %-a. A nevelés és oktatás eredményességére vonatkozó adatok Célja annak megállapítása, hogy az intézményben folyó pedagógiai munka mennyire biztosítja a HHH tanulók eredményes oktatását, mennyire sikeres szociális hátrányaik kompenzálásában, esélyegyenlőségük előmozdításában. 6

7 Évfolyamismétlők aránya (%) HH / HHH tanulók körében Magántanulók aránya (%) HH / HHH tanulók körében Az előző tanévben 250 óránál többet hiányzó tanulók aránya (%) összlétszámon belül összlétszámon belül összlétszámon belül HH / HHH tanulók körében 2003/2004 2, , /2005 0, /2006 2, /2007 0, , /2008 1, , / országos átlag 2005/2006 2,11% 0,61% 0,37% Továbbtanulási mutatók az intézményben (%) Felsőoktatásban Szakképzésben Dolgozik Nem helyezkedett el ,9 52,7 4,6 1, ,2 59,2 5,8 3, ,6 56, , ,8 52,0 5,9 5, ,1 61,1 8,8 8,0 Az elmúlt években a végzettek %-a továbbtanult a felsőoktatásban és a szakképzésben. A többiek közel azonos arányban dolgozni kezdtek vagy álláskeresővé váltak. Iskolánk szakképző évfolyamán 2007/2008. tanévben 14 hátrányos helyzetű tanuló volt, közülük 3 halmozottan hátrányos helyzetű. A 2008/2009. tanévben a szakképző évfolyamon 22 hátrányos helyzetű tanuló van, közülük 5 fő halmozottan hátrányos helyzetű. A kompetencia mérés eredményei Országos kompetencia -mérés eredménye Szövegértés 10. évfolyam Matematika 10. évfolyam Iskola átlaga Országos Iskola átlag átlaga HH / HHH tanulók átlaga Országos átlag

8 A kompetencia mérés eredményei azt mutatják, hogy iskolánk mind matematikából, mind szövegértésből az országos átlag feletti eredményt ért el. HHH tanulók részvételi adatainak vizsgálata az intézmény nyújtotta programokban Célja, hogy az iskola valamennyi tanulója egyenlő mértékben használhatja az iskola berendezéseit, helységeit, szolgáltatásait (pl. könyvtár, számítástechnika terem, nyelvi labor, taniroda stb.). Részt vehetnek-e az iskola által szervezett programokon, versenyeken. Tanórán kívüli programként iskolánk az iskolai sportkört szervezi. Ezen kívül diákjainkat rendszeresen beszervezzük megyei és országos szintű tanulmányi és sportversenyekre. Rendszeresen szervezünk kirándulásokat, túrákat, illetve táborozást. Összességében elmondható, hogy az intézmény számos tanórán kívüli programot szervez tanulóinak. Ezeken a programokon jelentős létszámban vesznek részt az iskola tanulói. Minden program nyitott a HH / HHH-s tanulók felé is. Iskolán kívüli segítő programokban való részvétel Programok Összlétszámon belül Létszám tervezett létszám 2005/ / / /2009 HH / HHH tanulók körében Összlétszámon belül HH / HHH tanulók körében Összlétszámon belül HH / HHH tanulók körében Összlétszámon belül HH / HHH tanulók körében Útravaló Program 0,15 0 0, ,87 0,87 Egyéb (Romaster program) ,15 0,15 0,15 0,15 Az iskola tanulói általában nem vesznek részt ezekben a segítő programokban. A jelenlegi tanévben viszont jelentősen megnőtt az Útravaló programra pályázók száma. Ennek az eredménye még nem ismeretes. 8

9 Az intézmény és szakmai és társadalmi környezete kapcsolatrendszerének vizsgálata Célja annak megállapítása, hogy az intézmény mennyire nyitott és együttműködő, illetve mennyire sikeres a partnerség építésben különösen a HHH tanulók támogatása érdekében. Szervezetek, intézmények Cigány kisebbségi önkormányzat Családsegítő Gyermekjóléti szolgálat Iskolaorvos Védőnők Szakszolgálatok Szakértői bizottságok Nevelési tanácsadó Gyámhatóság Rendőrség Pártfogó felügyelő Egészségvirág Egyesület Művelődési intézmények (könyvtár, múzeumok, kiállítások) Együttműködés jellege Rendszeres kapcsolat Alkalmi találkozók (gyakoriság) (jelölje -szel) Nincs kapcsolat (jelölje -szel) II. fejezet Intézkedési terv Általános célok A Türr István Gazdasági Szakközépiskola esélyegyenlőségi tervének alapvető célja Baja város települési, közoktatási esélyegyenlőségi intézkedési tervével összhangban a következő: - megvalósítani a halmozottan hátrányos helyzetű és a hátrányos helyzetű gyermekek, tanulók integrált nevelésének minden feltételét. - biztosítani a sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók közül az együtt nevelhetőek és nem együtt nevelhetőek számára a közoktatási törvényben előírt feltételeket. Esélyegyenlőségi tervünk célja, hogy biztosítsa a szegregációmentesség és az egyenlő bánásmód elvének teljes körű érvényesülését. Az oktatási szolgáltatásokhoz való hozzáférés egyenlőségének biztosításán túl célul tűzzük ki az esélyteremtést, a támogató lépések, szolgáltatások megvalósítását az iskolánkban tanuló hátrányos helyzetű gyerekek hátrányainak kompenzálását. Ennek előmozdítása érdekében legfontosabb teendők az egyenlő esélyek biztosítása: - a felvételinél, a beiratkozásnál - a tanításban, ismeretközvetítésben - a gyerekek egyéni fejlesztésében 9

10 - az értékelés gyakorlatában - a tanulói előmenetelben - a fegyelmezés, büntetés gyakorlatában - a tananyag kiválasztásában, alkalmazásában és fejlesztésében - a továbbtanulásban, pályaorientációban - a humánerőforrás fejlesztésben, ok szakmai továbbképzésében - a partnerség építésben és kapcsolattartásban a szülőkkel, segítőkkel, a szakmai és társadalmi környezettel Célunk az, hogy iskolánkban érvényesüljön a: - diszkriminációmentesség - szegregációmentesség - halmozottan hátrányos helyzetű tanulók oktatási és társadalmi integrációjának támogatása - minőségi oktatáshoz történő egyenlő hozzáférés biztosítása és az - integráció biztosítása Konkrét célok A személyi feltételek javítása terén továbbképzések szervezése. A tárgyi feltételek folyamatos javítása. Előrelépés a partnerség építésben és kapcsolattartásban szülőkkel, segítőkkel, a szakmai és társadalmi környezettel. Nevelési célunk: hogy önálló gondolkodásra képes, kreatív, problémaérzékeny és problémamegoldó beállítottságú empatikus és toleráns, önálló véleményalkotásra és véleménynyilvánításra képes személyiségeket neveljünk. Tanulóink ismerjék meg más népek hagyományait, kultúráját, szokásait és életmódját. Kiemelt hangsúlyt kap, hogy tanulóink önértékelése helyes legyen, megfelelő önfegyelemmel, szorgalommal, alapvető erkölcsi normákkal rendelkezzenek, reálisan döntsenek továbbtanulásukról, törekedjenek az egészséges életmódra. Tisztában legyenek a környezetés a természetvédelem fontosságával, ismerjék fel az egyén és a társadalom felelősségét. A tanulmányaik befejezése után rendelkezzenek olyan alapműveltséggel, készségekkel, jártasságokkal, magatartási és erkölcsi normákkal, amelyekkel az életük folyamán minden tekintetben megállják a helyüket, sikeres boldog életet élhetnek. Képzési céljaink: diákjaink felkészítése az érettségi vizsgára, illetve a továbbtanulásra, korszerű, praktikus, az életben használható ismeretek nyújtása (idegen nyelv, informatika, gépírás, gazdasági ismeretek), a tehetséges tanulók kiemelt gondozása és a lassabban haladók segítése, felzárkóztatása. Kötelezettségek és felelősség Az intézmény vezetője felelős azért, hogy az intézmény minden dolgozója, tanulója, a szülők és a társadalmi partnerek számára elérhető legyen a Közoktatási Intézményi Esélyegyenlőségi Terv. Ismerjék és kövessék a benne foglaltakat. Az ő felelőssége annak biztosítása is, hogy az intézmény dolgozói minden ponton megkapják a szükséges felkészítést és segítséget az intézkedési terv végrehajtásához. Az egyenlő bánásmód elvét sértő esetekben meg kell tenni a szükséges lépéseket. 10

11 Az intézmény vezetője felelős a Közoktatási Intézményi Esélyegyenlőségi Terv megvalósításának koordinálásáért, az intézkedési terv végrehajtásának nyomon követéséért, és az esélyegyenlőség sérülésére vonatkozó esetleges panaszok kivizsgálásáért. A tantestület minden tagja felelős azért, hogy tisztában legyen az egyenlő bánásmódra és esélyegyenlőségre vonatkozó jogi előírásokkal, biztosítsa a diszkrimináció mentes oktatása, nevelést, a befogadó és toleráns légkört, és megragadjon minden alkalmat, hogy az esélyegyenlőséggel kapcsolatos ismereteit bővítő képzésen egyéb programon részt vegyen. A tantestület minden tagjának felelőssége továbbá, hogy ismerje a programban foglaltakat és közreműködjön annak megvalósításában, illetve az esélyegyenlőség sérülése esetén jelezze azt a felettesének, illetve az illetékes munkatársának. Minden az intézménnyel szerződéses viszonyban álló, szolgáltatást nyújtó fél felelőssége, hogy ismerje a Közoktatási Intézményi Esélyegyenlőségi Tervet és magára nézve is kötelezőként kövesse azt. Akcióterv Azonnali beavatkozást igényel: - minden olyan helyzet és eljárás, ami a hatályos törvényeknek nem megfelelő, különös tekintettel az évi LI. törvény a közoktatásról és az Egyenlő Bánásmódról és az Esélyegyenlőség Előmozdításáról szóló évi CV. törvény rendelkezéseire. Ilyen eljárások, folyamatok az intézményünkben nem tapasztalhatók. - minden, az adatok vizsgálatát követően beazonosított szegregált nevelési és oktatásszervezési gyakorlat, mivel az alapvetően sérti az esélyegyenlőség elvét és korlátozza a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók oktatási sikerességét. Ilyen eljárások és folyamatok az intézményünkben nem tapasztalhatók. - ha igazolódik, hogy az intézmény nyújtotta bármely oktatási szolgáltatáshoz (pl. emelt szintű oktatás, tanórán kívüli foglalkozások, egyéb programok) vagy az intézményben biztosított oktatási feltételekhez (pl. szaktanterem, informatikai eszközök, tanítást vagy egyéni tanulást segítő egyéb eszközök, hiányos szakos ellátottság esetén szaktanár által tartott tanórák) nem biztosított egyenlő hozzáférés a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók részére. Ilyen eljárások és folyamatok az intézményünkben nem tapasztalhatók. - ha az intézményben a sajátos nevelési igényű és a pszichés fejlődési zavarai miatt a nevelési, tanulási folyamatban tartósan és súlyosan akadályozott (pl. dyslexia, dysgraphia, dyscalculia, mutizmus, kóros hyperkinetikus vagy kóros aktivitászavar) tanuló együttes aránya jelentősen meghaladja az országos átlagot. Intézményünkben az SNI-s gyerekek aránya nem haladja meg az országos átlagot. 11

12 Akcióterv ütemezése Helyzetelemzés megállapítására (problémára) hivatkozás Az iskolán kívüli segítő programokban való részvétel nem jelentős. A jelenleginél nagyobb hangsúlyt kell fordítani arra, hogy a korábbinál jelentősebb számban vegyenek részt a hatékony együttneveléssel, projektpedagógiával foglalkozó továbbképzésen. A cél konkrét szöveges megfogalmazása Növelni kell a részvételt az iskolán kívüli segítő programokban. Ez különösen a halmozottan hátrányos helyzetű, illetve részképesség zavarait mutató gyermekek számára fontos. Több olyan ra van szükség az intézményben, aki a hatékony együttnevelés pedagógiai kultúrájával, a projektpedagógia módszereivel magas fokon rendelkezik. Az intézkedés leírása A okat és a diákokat meg kell ismertetni az iskolán kívüli segítő programokkal, ösztönözni kell a részvételt. Folyamatosan biztosítani kell az intézményben dolgozó ok továbbképzését az érintett tárgykörben. Az intézkedés felelőse Az intézmény vezetője, ifjúságvédelmi felelős. Az intézmény vezetője. Az intézkedés megvalósításának határideje Folyamatos Folyamatos. Az intézkedés eredményességét mérő indikátor rövidtávon (1 év) Minden iskolán kívüli segítő programtípusban vegyen részt diák. A nevelőtestületből legalább 1 végezzen el továbbképzést a hatékony együttnevelés, a projektpedagógia tárgykörében. Az intézkedés eredményességét mérő indikátor középtávon (3 év) Minden iskolán kívüli segítő programtípusban vegyen részt a halmozottan hátrányos helyzetű diákok 1/3-a. A nevelőtestületből legalább 2 végezzen el továbbképzést a hatékony együttnevelés, a projektpedagógia tárgykörében. Az intézkedés eredményességét mérő indikátor hosszútávon (6 év) Minden iskolán kívüli segítő programtípusban vegyenek részt a halmozottan hátrányos helyzetű diákok. A nevelőtestületből legalább 3 végezzen el továbbképzést a hatékony együttnevelés, a projektpedagógia tárgykörében. 12

13 A jelenleginél nagyobb hangsúlyt kell fordítani arra, hogy a korábbinál jelentősebb számban vegyenek részt differenciált tanulásszervezéssel foglalkozó továbbképzéseken. A jelenleginél nagyobb hangsúlyt kell fordítani arra, hogy a korábbinál jelentősebb számban vegyenek részt drámapedagógiát oktató, kooperatív tanulással foglalkozó továbbképzéseken. Gyakran nehezen érünk el eredményt a magatartási és beilleszkedési nehézségekkel küzdő tanulók esetében. Több olyan ra van szükség az intézményben, aki a differenciált tanulásszervezés kultúrájával magas fokon rendelkezik. Több olyan ra van szükség az intézményben, aki képes alkalmazni a drámapedagógia módszereit, aki végzett kooperatív tanulással foglalkozó továbbképzést. A problémák hatékony kezelése, megoldása. Folyamatosan biztosítani kell az intézményben dolgozó ok továbbképzését az érintett tárgykörben. Folyamatosan biztosítani kell az intézményben dolgozó ok továbbképzését az érintett tárgykörben. A szülők együttműködésének megnyerése ok sokirányú felkészítése, szakemberek bevonása. Az intézmény vezetője. Az intézmény vezetője. Igazgató, ifjúságvédelmi felelős és osztályfőnökök. Folyamatos Folyamatos 13 A nevelőtestületből legalább 1 végezzen el továbbképzést differenciált tanulásszervezés tárgykörében. A nevelőtestületből legalább 1 végezzen el továbbképzést drámapedagógia vagy a kooperatív tanulás tárgykörében. A nevelőtestületből legalább 2 végezzen el továbbképzést differenciált tanulásszervezés tárgykörében. A nevelőtestületből legalább 2 végezzen el továbbképzést drámapedagógia vagy a kooperatív tanulás tárgykörében. A nevelőtestületből legalább 3 végezzen el továbbképzést differenciált tanulásszervezés tárgykörében. A nevelőtestületből legalább 3 végezzen el továbbképzést drámapedagógia vagy a kooperatív tanulás tárgykörében. Valamennyi szakirányú továbbképzésen vett részt. Megvalósult a szülőkkel való együttműködés.

14 Megvalósítás Az intézmény biztosítja a település közoktatási esélyegyenlőségi programjában a rá vonatkozó intézkedések megvalósítását. Az intézmény különös figyelemmel kíséri a településen élő halmozottan hátrányos helyzetű tanulók helyzetét. Folyamatosan kapcsolatot tart, együttműködik a szociális és gyermekjóléti ellátások tekintetében illetékességgel és hatáskörrel bíró intézményekkel, szervezetekkel. Az intézmény biztosítja és vizsgálja, hogy minden a működésére, a pedagógiai munkájára vonatkozó dokumentumba kiemelten a pedagógiai programba és az intézményi minőségirányítási programba beépüljenek és érvényesüljenek az egyenlő bánásmódra és esélyegyenlőségre vonatkozó kötelességek és célkitűzések. Az intézmény belső esélyegyenlőségi monitoring rendszert és szülői panasztételi mechanizmust működtet az intézményen belül. A belső monitoring rendszerben rögzíti a hátrányos helyzetű tanulók helyzetét érintő főbb változásokat, kiemelkedően vizsgálja jelen program végrehajtását, illetve a megvalósított intézményi programok hatását, eredményeit a hátrányos helyzetű tanulók vonatkozásában. Az intézmény lehetőséget biztosít a szülők, illetve a gondviselők részére az iskolai esélyegyenlőség megsértésével kapcsolatos panasztételre. Az intézmény minden szülői, gondviselői panaszt kivizsgál, a panaszt és a kivizsgálás eredményét írásban rögzíti. A panasztételi eljárás lefolytatásába és a vizsgálat eredményének megállapításába a panasztevő fele bevonja. A panasztételi eljárás lefolytatásáért és az eljárás eredményéből következő döntések végrehajtásáért az intézmény vezetője felel. A panasztételi eljárás eredményével szemben a panasztevő ellenvéleményt fogalmazhat meg, melyet rögzíteni és a döntéshez csatolni kell. A panasztételi eljárás eredményétől függetlenül a szülő, illetve a gondviselő hatósági (Egyenlő Bánásmód Hatósága) eljárást kezdeményezhet, amelyhez az intézmény a panasztételi eljárás dokumentációját biztosítja. Az intézmény befogadó légkört biztosít a tanulók és a dolgozók számára és éves munkahelyi esélyegyenlőségi tervet fogad el. Az intézmény biztosítja, és évente megvizsgálja, hogy érvényesülnek-e az egyelő bánásmódra és esélyegyenlőségre vonatkozó előírások, értékeli és beépíti jelen program ellenőrzése, éves monitoringja során szerzett információkat, tapasztalatokat stratégiai programjaiba, és a következő oktatási időszak vonatkozásában elfogadásra kerülő közoktatási intézményi esélyegyenlőségi programjába. Az intézmény biztosítja a ok felkészítését, felkészültségük értékelését, és folyamatos továbbképzésüket különös tekintettel a hatékony együttnevelés, a szociális és családi problémák azonosítása, valamint a közoktatási esélyegyenlőség területére. Monitoring és nyilvánosság Az intézmény folyamatosan belső monitoring rendszerben rögzíti a hátrányos helyzetű tanulók helyzetét érintő főbb változásokat, melynek keretében kiemelten vizsgálja jelen program végrehajtását, illetve a megvalósított intézményi programok hatását, eredményeit a hátrányos helyzetű tanulók vonatkozásában, valamint dokumentálja jelen programmal

15 kapcsolatos javaslatokat, melyek a tanulók, a szülők illetve gondviselők, valamint a fenntartó és a társintézmények részéről kerülnek előterjesztésre. Jelen programot érintő éves felülvizsgálati monitoring fő tartalmi elemei: - a halmozottan hátrányos helyzetű és a sajátos nevelési igényű tanulók intézményi oktatási, esélyegyenlőségi helyzetének bemutatása. - az intézményt a hátrányos helyzetű tanulókat érintő programok és tevékenységek, valamint az őket érintő főbb intézményi változások bemutatása. - beszámoló a jelen program keretében elfogadott akcióterv végrehajtásáról, az akciótervben meghatározott feladatok elvégzéséről. - tájékoztatás a tárgyévben beadott intézményi esélyegyenlőség megsértésével kapcsolatos szülői panaszokról, a panasztételi eljárások eredményeiről. - következő időszakra vonatkozó program alapelveinek és cselekvési irányainak meghatározása. Nyilvánosság biztosítása Az esélyegyenlőségi intézkedési terv egy-egy példánya a következő személyeknél, illetve intézményeknél tekinthető meg: - az iskola fenntartójánál - az iskola irattárában - az iskola könyvtárában - az iskola nevelői szobájában - az iskola igazgatójánál - az iskola honlapján Az intézmény a tanulónak vagy törvényes képviselőjének kérésére jelen programot köteles nyomtatott formában a kérést követő öt munkanapon belül kiadni. A programmal kapcsolatos vélemények, javaslatok dokumentálásáért az intézmény vezetője felel. Az intézmény az éves monitoring jelentést nyilvánosságra hozza a szülők, illetve gondviselők számára nyomtatott elérhetővé teszi, észrevételeiket, javaslataikat írásba foglalja, azokat a következő időszakra vonatkozó esélyegyenlőségi programjába beépíti. Az intézmény jelen program által meghatározott eljárásaiba a személyes adatok különösen a szenzitív adatok védelméről a hatályos jogszabályok előírásai alapján gondoskodik. Jelen programban meghatározott eljárások keretében személyes adatok, illetve olyan adat vagy információ, amelyből akár közvetett módon az érintett személyre lehet következtetni, nem hozható nyilvánosságra. Konzultáció és visszacsatolás A közoktatási intézményi esélyegyenlőségi programot az intézmény a fenntartóval, a tanulók és a szülők képviselőivel, valamint a szakmai partnerekkel való konzultáció lefolytatása után fogadja el. A végrehajtás menetében folyamatosan összegyűjtjük és lehetőség szerint figyelembe vesszük minden érintett fél (tanulók, dolgozók, szülők, egyéb partnerek) írásban megfogalmazott észrevételeit, kiegészítéseit, javaslatait. A programmal kapcsolatos véleményt szóban is tehet a tanuló vagy képviselője. Ez esetben kérésére javaslatát írásba kell foglalni, és a javaslattevő 15

16 ellenjegyzése után a belső monitoring rendszer részére dokumentálni. A programmal kapcsolatos vélemények, javaslatok dokumentálásáért az intézmény vezetője felel. Az intézmény az éves monitoring jelentés kapcsán a településen működő oktatási, szociális és gyermekvédelmi intézmények vezetőinek észrevételeit, javaslatait a következő időszakra vonatkozó esélyegyenlőségi programjába beépíti. A szankcionálás Az intézményi közoktatási esélyegyenlőség megsértését érintő eseteket és panasztételeket az intézmény vezetője köteles kivizsgálni a panasztevőnek, továbbá ha szükséges független szakértő bevonásával. Az esélyegyenlőség megsértésének megállapítása esetén az intézmény köteles az esélyegyenlőséget sértő intézkedést, programot vagy állapotot megszüntetni. Az esélyegyenlőségi intézkedési terv érvényessége: október 31. Baja, október 31. Dr. Vuity Valéria igazgató 16

17 Jegyzőkönyv Készült a Türr István Gazdasági Szakközépiskola nevelőtestületi értekezletén Helye: Türr István Gazdasági Szakközépiskola 6500 Baja, Bácska tér 1. Ideje: november 4. A jelenlevők a korábban megvitatott módosítási javaslatokkal véglegesített Esélyegyenlőségi intézkedési terv dokumentumot nyílt szavazással, egyhangúlag elfogadták. Baja, november 4. Kőrösi Józsefné jegyzőkönyvvezető tanár 17

18 Jegyzőkönyv Az Esélyegyenlőségi Intézkedési Tervet az iskolai diákönkormányzat véleményezte és elfogadásra javasolta. Baja, november 4. Szabadiné Bartek Zsuzsanna TDÖK segítő tanár Kovács Mónika TDÖK elnöke Jegyzőkönyv Az Esélyegyenlőségi Intézkedési Tervet az iskola szülői munkaközössége véleményezte és elfogadásra javasolta. Baja, november 4. 18

ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERV

ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERV SZÉCHENYI ISTVÁN KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERV IV. KÖTET Békéscsaba, 2012. 2 2008-2013 2013 Széchenyi István Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola

Részletesebben

E L T E G Y A K O R L Ó Ó V O D A E S É L Y E G Y E N L Ő S É G I P R O G R A M

E L T E G Y A K O R L Ó Ó V O D A E S É L Y E G Y E N L Ő S É G I P R O G R A M E L T E G Y A K O R L Ó Ó V O D A E S É L Y E G Y E N L Ő S É G I P R O G R A M 1. Helyzetelmezés 1.1 Az óvoda fenntartója: Eötvös Loránd Tudományegyetem Az óvoda székhelye: 1126 Budapest Kiss János altb.

Részletesebben

HÉVÍZGYÖRKI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA intézményi adatlapja (2011. október 1-jei adatok alapján)

HÉVÍZGYÖRKI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA intézményi adatlapja (2011. október 1-jei adatok alapján) 1. sz. melléklet HÉVÍZGYÖRKI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA intézményi adatlapja (2011. október 1-jei adatok alapján) 1. Intézményi adatok OM azonosító: 032842 Intézmény neve: Fenntartó neve: Napköziotthonos Óvoda

Részletesebben

KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERV

KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERV Gépészeti és Számítástechnikai Szakközépiskola és Kollégium 5600 Békéscsaba, Kazinczy u. 7. 5601 Békéscsaba, Pf. 17 Tel.:(66) 441-004, Tel /fax.(66) 324-163 www.gszi.sulinet.hu KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI

Részletesebben

KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM. A program 2012.01.09. 2013.01.09. időszakra vonatkozóan került elfogadásra

KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM. A program 2012.01.09. 2013.01.09. időszakra vonatkozóan került elfogadásra KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM Zipernowsky Károly A program 2012.01.09. 2013.01.09. időszakra vonatkozóan került elfogadásra 1. Helyzetelemzés 1.1. A Zipernowsky Károly fenntartója Budapest

Részletesebben

Szatmári Kistérségi Egységes Pedagógiai Szakszolgálat. Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv

Szatmári Kistérségi Egységes Pedagógiai Szakszolgálat. Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv Szatmári Kistérségi Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv 2008 1. A dokumentum jogszabályi háttere A Magyar Köztársaság Alkotmánya 4. (1) bek., 70/a. A közoktatásról szóló

Részletesebben

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV Deák Ferenc Gimnázium 6723 Szeged, József Attila sgt. 118-120. Tel.: (36) 62/620-180; Fax: (36) 62/620-186 OM azonosító: 029 744 E-mail: deak_gimnazium@mailbox.hu honlap: www.deakf-szeged.sulinet.hu ESÉLYEGYENLŐSÉGI

Részletesebben

1. számú intézményi adatlap

1. számú intézményi adatlap 1. számú intézményi adatlap 1. Intézményi alapadatok OM azonosító: Intézmény neve, címe: Fenntartó neve, címe: Főállású pedagógusok : Az intézménybe járó óvodás gyermekek Sajátos nevelési igényű (SNI)

Részletesebben

Esélyegyenlőségi Terv. Mátyás Király Általános Iskola Csömör

Esélyegyenlőségi Terv. Mátyás Király Általános Iskola Csömör Esélyegyenlőségi Terv Mátyás Király Általános Iskola Csömör 2 Amit az esélyegyenlőségről tudni kell Az Országgyűlés 2003-ban elfogadta az Európai Unió és a hazai társadalom elvárásait tükröző 2003. évi

Részletesebben

OM azonosító: 031974

OM azonosító: 031974 A Bláthy Ottó Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Esélyegyenlőségi programja 2009 OM azonosító: 031974 1Jogszabályi háttér -1993 évi LXXIX Törvény a közoktatásról és módosításai -11/1994 MKM rendelet

Részletesebben

A VAJDA JÁNOS GIMNÁZIUM, POSTAFORGALMI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE

A VAJDA JÁNOS GIMNÁZIUM, POSTAFORGALMI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE A VAJDA JÁNOS GIMNÁZIUM, POSTAFORGALMI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE 2008 - 2 - Tartalomjegyzék 1. A dokumentum jogszabályi háttere...3 2. Az esélyegyenlőségi

Részletesebben

KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM

KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM 1. Helyzetelemzés 1.1.Az Óbudai fenntartója Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata. Az intézményben 15 főállású pedagógus végez nevelő tevékenységet. Munkájukat

Részletesebben

AZ EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM INTÉZMÉNYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERVE

AZ EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM INTÉZMÉNYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERVE AZ EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM INTÉZMÉNYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERVE a halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek oktatási sikeressége érdekében 1. Helyzetelemzés A gimnázium pedagógiai

Részletesebben

Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda. Esélyegyenlőségi Program

Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda. Esélyegyenlőségi Program Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda Esélyegyenlőségi Program 1. Helyzetelemzés Jakabszállás Az óvoda tanulóinak összlétszáma: 70 fő Halmozottan

Részletesebben

INTÉZMÉNYI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINITORING JELENTÉS 2011/2012. TANÉV

INTÉZMÉNYI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINITORING JELENTÉS 2011/2012. TANÉV 9. PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINITORING JELENTÉS 2011/2012. TANÉV Atkár, 2012. június 15. Készítette: Bartókné Lukács Irén igazgató Nagy Mónika GYIV felelős

Részletesebben

Réde-Bakonybánk-Súr Körzeti Általános Iskola

Réde-Bakonybánk-Súr Körzeti Általános Iskola Réde-Bakonybánk-Súr Körzeti Általános Iskola KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERV A halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek oktatási sikeressége érdekében 2 Minden pedagógus kötelessége,

Részletesebben

BABITS MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA KÉSZÍTETTE:

BABITS MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA KÉSZÍTETTE: BABITS MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA KÉSZÍTETTE: Pappné Kutas Annamária igazgató Szekszárd, 2010 TARTALOMJEGYZÉK 1. A Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv célja

Részletesebben

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE BÁNYAI JÚLIA KERESKEDELMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE 2008. Esélyegyenlőségi terv A gyermekek személyiség fejlesztésében, nevelésben jelentős szocializációs színtér a középiskola,

Részletesebben

Jakabszállás Fülöpjakab Általános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája. Esélyegyenlőségi Program

Jakabszállás Fülöpjakab Általános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája. Esélyegyenlőségi Program Jakabszállás Fülöpjakab Általános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Esélyegyenlőségi Program 1. Helyzetelemzés Jakabszállás Az iskola tanulóinak összlétszáma: 240 fő Halmozottan hátrányos

Részletesebben

Fáy András Református Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Fáy András Református Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Fáy András Református Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola OM azonosító: 200482, 2217 Gomba, Iskola u. 2. / Fax: 29/433-554 E-mail: iskola@gomba.hu Köznevelési Esélyegyenlőségi Helyzetelemzés

Részletesebben

TELEPÜLÉSI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM

TELEPÜLÉSI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM TELEPÜLÉSI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM LOVÁSZPATONA 2007. A gyermekkor során mindig van egy pillanat, Amikor kinyílik az ajtó, és belép rajta a jövő (Graham Greene) Elfogadva: 85/2007.(XI. 27.)

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE A LUKÁCS SÁNDOR MECHATRONIKAI ÉS GÉPÉSZETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE 2008/2009. TANÉV 9027 Győr, Mártírok útja 13-15. 1. A dokumentum jogszabályi háttere A Magyar Köztársaság

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK I. HELYZETELEMZÉS... 3 II. AZ INTÉZKEDÉSI TERV CÉLJA... 7 III. KÖTELEZETTSÉGEK ÉS FELELŐSSÉG... 8 IV. AKCIÓTERV...

TARTALOMJEGYZÉK I. HELYZETELEMZÉS... 3 II. AZ INTÉZKEDÉSI TERV CÉLJA... 7 III. KÖTELEZETTSÉGEK ÉS FELELŐSSÉG... 8 IV. AKCIÓTERV... 2010. TARTALOMJEGYZÉK I. HELYZETELEMZÉS... 3 II. AZ INTÉZKEDÉSI TERV CÉLJA... 7 III. KÖTELEZETTSÉGEK ÉS FELELŐSSÉG... 8 IV. AKCIÓTERV... 10 V. MEGVALÓSÍTÁS... 14 VI. MONITORING ÉS NYILVÁNOSSÁG... 14 VII.

Részletesebben

Esélyegyenlőségi terv

Esélyegyenlőségi terv Esélyegyenlőségi terv Intézményi Esélyegyenlőségi intézkedési terv Bevezetés Az Európai Uniós elvárások alapján minden lehetséges téren feladat a társadalmi egyenlőtlenségek csökkentése. Az esélyegyenlőség

Részletesebben

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015.

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Tárgy : Megrendelés IPR AKCIÓTERV 2015-2016. tanév IPR alkalmazása Bárna, 2015. szeptember 1. I.Helyzetelemzés Gyermekek/tanulók és

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM...

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM... Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM I. BEVEZETŐ... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM II. NEVELÉSI PROGRAM... HIBA! A KÖNYVJELZŐ

Részletesebben

Gábor Áron Általános Iskola

Gábor Áron Általános Iskola Gábor Áron Általános Iskola KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERVE a halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek oktatási sikeressége érdekében BUDAPEST, 2010.AUGUSZTUS KÉSZÍTETTE: DESSEWFFYNÉ

Részletesebben

Felülvizsgálva: 2012. március 31.

Felülvizsgálva: 2012. március 31. Felülvizsgálva: 2012. március 31. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék,..,...,.,.,,...,...,...,.,,,.,...,,,.,,,...,...,.,..,..,,,,..,.,.,..,,.,,.,,...,,,,, 2 1. Törvényi háttér,,.,...,...,,...,,,.,...,.,,...,,.,,,.,.,.,.,...,,,,..,...,,,,..,.,,,...

Részletesebben

Nyugat-magyarországi Egyetem Roth Gyula Gyakorló Szakközépiskola és Kollégium Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv. Jogszabályi háttér

Nyugat-magyarországi Egyetem Roth Gyula Gyakorló Szakközépiskola és Kollégium Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv. Jogszabályi háttér Nyugat-magyarországi Egyetem Roth Gyula Gyakorló Szakközépiskola és Kollégium Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv Jogszabályi háttér Az esélyegyenlőségről, az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség

Részletesebben

ESÉLYEGYENLŐSÉGI A SZENT ISTVÁN EGYETEM GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM 2008. NOVEMBER HELYZETELEMZÉSE ÉS INTÉZKEDÉSI TERVE

ESÉLYEGYENLŐSÉGI A SZENT ISTVÁN EGYETEM GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM 2008. NOVEMBER HELYZETELEMZÉSE ÉS INTÉZKEDÉSI TERVE SZENT ISTVÁN EGYETEM Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium OM azonosító: 035843 5100 Jászberény, Rákóczi út 53. Tel.: 57/502-416, 57/502-460 Fax: 57/502-410 E-mail: gyakorlo@abk.szie.hu http://gyakorlo.abk.szie.hu

Részletesebben

KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM

KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM BORNEMISSZA GERGELY SZAKKÖZÉP-, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM Hatálybalépés dátuma: 2009. január 1. Fenntartói jóváhagyás dátuma: Tervezett felülvizsgálat: 2013.

Részletesebben

EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ. Inklúzió

EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ. Inklúzió EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ = Inklúzió Integráció (együttnevelés) Inklúzió I-I-I Innováció A saját pedagógiai gyakorlatunk optimalizálására irányuló folyamat Integráció Inklúzió Az integrációval be kívánják

Részletesebben

Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv. Budapest Főváros IV. kerület, Újpest Önkormányzat

Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv. Budapest Főváros IV. kerület, Újpest Önkormányzat Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv Budapest Főváros IV. kerület, Újpest Önkormányzat 2012 1 Tartalom I. A helyzetelemzésből következő lépések...3 II. A szükséges beavatkozások Intézkedési Terv

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (2700 Cegléd, Alkotmány utca 7-9.) OM száma: 201038 CEGLÉD 2015 Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... 7 NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... 7 I.

Részletesebben

Intézkedési terv a es tanévre vonatkozóan, a es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján

Intézkedési terv a es tanévre vonatkozóan, a es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján Intézkedési terv a 2011-2012-es tanévre vonatkozóan, a 2010-2011-es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján Dobó István Gimnázium 3300. Eger, Széchenyi út 19. Készült: 2011. június 30.

Részletesebben

Gyermekvédelmi kedvezmények. Rendszeres kedvezmények számú táblázat - Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma

Gyermekvédelmi kedvezmények. Rendszeres kedvezmények számú táblázat - Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma 4.1.2. számú táblázat - Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma év Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma Ebből tartósan beteg fogyatékos gyermekek száma Kiegészítő

Részletesebben

József Attila Tagintézmény. Jó gyakorlat? Jó gyakorlatok? Jó gyakorlatok rendszere?

József Attila Tagintézmény. Jó gyakorlat? Jó gyakorlatok? Jó gyakorlatok rendszere? József Attila Tagintézmény Jó gyakorlat? Jó gyakorlatok? Jó gyakorlatok rendszere? Tanulónépesség jellemzői SNI tanulók nagy száma (51%) BTMN tanulók számának folyamatos növekedése (5%) Túlkorosság Többszörös

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE JUHÁSZ GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2600 Vác Báthori u. 17-19 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE A 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008 (XI.24.) OKM rendelet alapján JUHÁSZ

Részletesebben

Újhartyáni Német Nemzetiségi Általános Iskola IKT helyzetelemzés

Újhartyáni Német Nemzetiségi Általános Iskola IKT helyzetelemzés Újhartyáni Német Nemzetiségi Általános Iskola IKT helyzetelemzés Készítette: Imréné Lukácsi Ildikó IKT helyzetelemző, tanácsadó Cegléd, 2009. július Tartalomjegyzék Az IKT eszközök alkalmazására és a pedagógusok

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (2700 Cegléd, Alkotmány utca 7-9.) OM száma: 201038 CEGLÉD 2016 Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... 7 NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... 7 I.

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

A Zipernowsky Károly Műszaki Szakközépiskola Esélyegyenlőségi terve

A Zipernowsky Károly Műszaki Szakközépiskola Esélyegyenlőségi terve A Zipernowsky Károly Műszaki Szakközépiskola Esélyegyenlőségi terve 2008 Bemutatkozás Iskolánk Baranya megye és a régió egyik szakképzési központja: gépészet elektronika elektrotechnika és informatika

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013/2014-es tanévre

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013/2014-es tanévre FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013/2014-es tanévre Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelemi Szakközépiskola OM azonosító: 035424 www.hunfalvy-szki.hu 2012.10.30. TANULMÁNYI TERÜLETEK

Részletesebben

Újhartyán Község Önkormányzat

Újhartyán Község Önkormányzat Közoktatási esélyegyenlőségi program Újhartyán Község Önkormányzat Tartalomjegyzék I. A helyzetelemzés összegzése: hogyan érvényesül az esélyegyenlőség a a településen?... 3 II. A helyzetelemzésből következő

Részletesebben

Megszűntetett esetek száma a 18 év alatti védelembe vettek közül

Megszűntetett esetek száma a 18 év alatti védelembe vettek közül 4.1.1. számú táblázat - Védelembe vett és veszélyeztetett kiskorú gyermekek száma 4.1.2. számú táblázat - Rendszeres gyer év védelembe vett 18 év alattiak száma Megszűntetett esetek száma a 18 év alatti

Részletesebben

Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap

Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap Intézmény neve: Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 1. Általános felvételi eljárásban felvételi

Részletesebben

ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA

ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA Pápai Református Kollégium Gimnáziuma ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA ( 21-216) Hatályos: 21. május 1. Készült a közoktatási esélyegyenlőségi programok tervezéséhez az Oktatási és Kulturális Minisztérium által

Részletesebben

Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése Együtt egy-másért!

Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése Együtt egy-másért! Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése Együtt egy-másért! TÁMOP-3.4.2/09/1. 2010. október 28. Pályázó: Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Projekt menedzser: Bukovszki Andrásné

Részletesebben

ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM

ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM HÉTPETTYES ÓVODA 1033. BUDAPEST HARRER PÁL U. 7. SZÍN-KÖR-JÁTÉK TAGÓVODA 1032 TÖRZS U.2. SOLYMÁR U 12-14 ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM 2009 KÉSZÍTETTE: FERENCZNÉ GULYÁS ILONA ÓVODAVEZETŐ 1 TARTALOMJEGYZÉK 1.

Részletesebben

8. OSZTÁLYOS FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2016/2017

8. OSZTÁLYOS FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2016/2017 8. OSZTÁLYOS FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2016/2017 2015. OKTÓBER 15. Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelemi Szakközépiskolája 1011 Budapest,

Részletesebben

VÁROSKÖZPONTI ÓVODA KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERVE

VÁROSKÖZPONTI ÓVODA KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERVE VÁROSKÖZPONTI ÓVODA KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERVE Pécs, 2008. Tartalom 1. Bevezető 2. Célok, alapelvek, sikerkritériumok 3. Helyzetelemzés 3.1 Gyermekek összetétele 3.2 A nevelés eredményessége

Részletesebben

BEISKOLÁZÁS 2014/2015

BEISKOLÁZÁS 2014/2015 BEISKOLÁZÁS 2014/2015 Az iskola jellege, célkitűzése: Gimnáziumunkban az általános műveltséget megalapozó, kétszintű érettségi vizsgára, felsőfokú iskolai tanulmányok megkezdésére, valamint a munkába állásra

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2012/2013-es tanévre

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2012/2013-es tanévre FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2012/2013-es tanévre Hunfalvy János Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű Külkereskedelemi, Közgazdasági Szakközépiskola OM azonosító: 035424 www.hunfalvy-szki.hu 2011.10.01. TANULMÁNYI

Részletesebben

Miskolci 21. Sz. ÁLTALÁNOS ISKOLA. Pedagógiai Program 5. sz. melléklet. Esélyegyenlőségi program

Miskolci 21. Sz. ÁLTALÁNOS ISKOLA. Pedagógiai Program 5. sz. melléklet. Esélyegyenlőségi program Miskolci 21. Sz. ÁLTALÁNOS ISKOLA Pedagógiai Program 5. sz. melléklet Esélyegyenlőségi Vucskó Zsuzsanna igazgató 2. oldal Tartalom Bevezetés... 3 1. Helyzetelemzés (2012/2013-as tanév)... 4 2. A célja...

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései

A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései SÁRBOGÁRDI MÉSZÖLY GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA Sorszám: Tanított tantárgy: Végzettség: Továbbképzés: 1 tanító, rajz tanító, rajz szak 2 angol

Részletesebben

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás Kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló: - különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, - a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Szabó Ferenc, Györgyiné Felföldi Éva, Sebőkné 42 Bencsik Elvira Kovács Andrea, Forgóné Balogh Erika, Mészárosné 42 Lajos Ildikó 14 Varga Andrea

Szabó Ferenc, Györgyiné Felföldi Éva, Sebőkné 42 Bencsik Elvira Kovács Andrea, Forgóné Balogh Erika, Mészárosné 42 Lajos Ildikó 14 Varga Andrea tanácsadás intézményi folyamat szaktanácsadó IKT fejlesztési folyamat szaktanácsadó Kompetenciaterületi mentorszaktanácsadó Szent László Általános Iskola Óraszám Pedagógusok 90 60 98 szövegértés-szövegalkotás

Részletesebben

Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás

Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás Kompetencia alapú oktatás feltételeinek fejlesztésére a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat fenntartásában lévő egyes oktatási intézményeiben

Részletesebben

8. OSZTÁLYOSOKNAK FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

8. OSZTÁLYOSOKNAK FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 8. OSZTÁLYOSOKNAK FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2015/2016 2014. OKTÓBER 28. Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelemi Szakközépiskola 1011 Budapest, Ponty utca 3. TANULMÁNYI TERÜLETEK (TAGOZATOK)

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA PÜSPÖKLADÁNY, BOCSKAI U. 2. TELEPÜLÉSI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA A képviselő-testület jóváhagyási határozatának száma: Hatálybalépés

Részletesebben

Szerkesztette: Varga Júlia. A kötet szerzői Hajdu Tamás Hermann Zoltán Horn Dániel Varga Júlia

Szerkesztette: Varga Júlia. A kötet szerzői Hajdu Tamás Hermann Zoltán Horn Dániel Varga Júlia Szerkesztette: Varga Júlia A kötet szerzői Hajdu Tamás Hermann Zoltán Horn Dániel Varga Júlia Kutatási asszisztens: Tir Melinda Olvasószerkesztő: Patkós Anna Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... III Ábrajegyzék...

Részletesebben

Önéletrajz. Név. Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail. discipula@freemail.hu Állampolgárság.

Önéletrajz. Név. Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail. discipula@freemail.hu Állampolgárság. Önéletrajz Név Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail discipula@freemail.hu Állampolgárság magyar Születési idő 1959. 01. 01. munkahelyek Időtartam (-tól -ig)

Részletesebben

Esélyegyenlőségi program

Esélyegyenlőségi program Érdi Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola Esélyegyenlőségi program 2014. Maitz Ferenc igazgató. Bevezetés Az egyenlő bánásmód elveinek betartása az Európai Unió és a hazai társadalom elvárása. Az Országgyűlés

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015

Közzétételi lista 2014/2015 Közzétételi lista 2014/2015 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához VÉGZETTSÉG

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT Nyilvántartási szám: ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 200/1993. (II. 9.) határozatával jóváhagyott, a Budapest Főváros X. kerület

Részletesebben

Köszöntjük vendégeinket!

Köszöntjük vendégeinket! Köszöntjük vendégeinket! Szakmai nap az integráció jegyében Mohács, 2013. október 24 TÁMOP 3.1.6-11/2 2011-003 Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének

Részletesebben

Tehetséggondozás Nádudvaron. Boros Lajosné november 12.

Tehetséggondozás Nádudvaron. Boros Lajosné november 12. Tehetséggondozás Nádudvaron Településünkről Hajdú-Bihar megye 9460 lakossal rendelkező városa, akik még ma is szeretnek itt élni és szeretnék, ha gyermekeik is élnének Kövy Sándor Általános Iskola A település

Részletesebben

Partneri elégedettségmérés. összefoglaló

Partneri elégedettségmérés. összefoglaló Partneri elégedettségmérés összefoglaló Szülői kérdőívek visszaküldése Évfolyam Visszaküldött kérdőívek 1. 75% 2. 57% 3. 85% 4. 92% 5. 67% 6. 75% 7. 80% 8. 90% Összesen 76% Szülők Az elégedettség rangsora

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2011/2012-es tanévre

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2011/2012-es tanévre FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2011/2012-es tanévre Hunfalvy János Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű Külkereskedelemi, Közgazdasági Szakközépiskola OM azonosító: 035424 www.hunfalvy-szki.hu 2010.10.01. TANULMÁNYI

Részletesebben

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 88., 90. és 92. -a, valamint a közoktatásról

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A HEFOP 3.1.3/05/01 A KOMPETENCIA-ALAPÚ OKTATÁS ELTERJESZTÉSE CÍMŰ PÁLYÁZAT ESEMÉNYEIRŐL

BESZÁMOLÓ A HEFOP 3.1.3/05/01 A KOMPETENCIA-ALAPÚ OKTATÁS ELTERJESZTÉSE CÍMŰ PÁLYÁZAT ESEMÉNYEIRŐL BESZÁMOLÓ A HEFOP 3.1.3/05/01 A KOMPETENCIA-ALAPÚ OKTATÁS ELTERJESZTÉSE CÍMŰ PÁLYÁZAT ESEMÉNYEIRŐL A kompetencia-alapú oktatás megvalósítása a fényeslitkei és tiszakanyári iskolákban HEFOP-3.1.3-05/1.-2005-10-0312/1.0

Részletesebben

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Arany János Programokról 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Az Arany János Programokról Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Nemzeti Tehetségfejlesztési

Részletesebben

ESÉLYEGYENLŐSÉGI ISKOLAI PROGRAM

ESÉLYEGYENLŐSÉGI ISKOLAI PROGRAM EPRESKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA ESÉLYEGYENLŐSÉGI ISKOLAI PROGRAM A befogadás, amely azt jelenti, hogy mindenki számára biztosított az oktatás alapvető szintje mindenki legyen képes írni, olvasni, egyszerű

Részletesebben

8. OSZTÁLYOS FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2017/2018

8. OSZTÁLYOS FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2017/2018 8. OSZTÁLYOS FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2017/2018 2016. OKTÓBER 15. Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelemi Szakgimnáziuma 1011 Budapest, Ponty

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

A VACKOR ÓVODA - MÓKUS TAGÓVODA

A VACKOR ÓVODA - MÓKUS TAGÓVODA A VACKOR ÓVODA - MÓKUS TAGÓVODA ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA A program 2008. január 1-től 2014. december 31-ig terjedő időszakra került elfogadásra. Módosítása a Vackor Óvoda és Mókus tagóvoda összevonása

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Szilvási Nevelési-Oktatási Központ Szilvási Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

Gvadányi József Általános Iskola és Óvoda

Gvadányi József Általános Iskola és Óvoda Gvadányi József Általános Iskola és Óvoda Intézményi Közoktatási Intézkedési Terve 2007. Intézményi Közoktatási Intézkedési Terv 2007. Gvadányi József Általános Iskola és Óvoda Intézményi Közoktatási Intézkedési

Részletesebben

Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév

Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév Gyulaffy László Általános Iskola 8412 Veszprém-Gyulafirátót, Vízi u. 24 OM azonosító: 037040 Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév Készítette: Fodorné Szöllősi

Részletesebben

A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN

A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN Dr. Kaposi József 2014 A szaktanácsadó a köznevelési törvényben 61. A pedagógusok tevékenységét szakértők, szaktanácsadók segítik.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2008. április 3-ai ülésére Tárgy: Javaslat az Erkel Ferenc Általános Iskola, a Hajós Alfréd Általános Iskola, a Damjanich János

Részletesebben

Különös közzétételi lista A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

Különös közzétételi lista A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös közzétételi lista 2016. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Tanító speciális képesítéssel: Tartósan távol: 1 igazgató, 2

Részletesebben

Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás

Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Tanító Közoktatás vezetői szak Közoktatási

Részletesebben

A KKZKÁI TOLDI LAKÓTELEPI TAGISKOLA ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA

A KKZKÁI TOLDI LAKÓTELEPI TAGISKOLA ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA A KKZKÁI ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA 1. Az önértékelés alapját képező szabályok Jogszabályok: 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (64-65. és a 86-7. ) 20/2012 (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

A szakszolgálati ellátórendszer támogatása TÁMOP 3.4.2.B.

A szakszolgálati ellátórendszer támogatása TÁMOP 3.4.2.B. A szakszolgálati ellátórendszer támogatása TÁMOP 3.4.2.B. A pedagógiai szakszolgálati tevékenységek (2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről) a) a gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás

Részletesebben

Felvételi tájékoztató 2010/2011-es tanév

Felvételi tájékoztató 2010/2011-es tanév Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi Középiskola, Szakiskola és Kollégium 4400 Nyíregyháza, Krúdy Gy.u.32. Telefon: (42) 445-332 Fax: (42) 447-545 E-mail: sipkay@chello.hu http://www.sipkay.hu

Részletesebben

Szegedi Szakképzési Centrum Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskolája OM azonosító száma: /002

Szegedi Szakképzési Centrum Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskolája OM azonosító száma: /002 Szegedi Szakképzési Centrum Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskolája OM azonosító száma: 203052/002 Cím: 6724 Szeged, Kodály tér 1. Telefonszám: 62/550-486 Fax: 62/550-486 E-mail: isktitkar@kossuthzs-szeged.sulinet.hu

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ TÉRÍTÉSI DÍJ FIZETÉSE ALÓL VALÓ MENTESSÉG

TÁJÉKOZTATÓ TÉRÍTÉSI DÍJ FIZETÉSE ALÓL VALÓ MENTESSÉG TÁJÉKOZTATÓ AZ INTÉZMÉNY TÉRÍTÉSI ÉS TANDÍJ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGEKRŐL 1..) TÉRÍTÉSI DÍJ MÉRTÉKE: 12.000.- FT/ÉV Egy összegben egy félévet a beiratkozáskor be kell fizetni. A beiratkozási lapot kizárólag

Részletesebben

PIPACSVIRÁG MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA A LEENDŐ ELSŐSÖK SZÜLEINEK TÁJÉKOZTATÓJA február 17.

PIPACSVIRÁG MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA A LEENDŐ ELSŐSÖK SZÜLEINEK TÁJÉKOZTATÓJA február 17. PIPACSVIRÁG MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA A LEENDŐ ELSŐSÖK SZÜLEINEK TÁJÉKOZTATÓJA 2014. február 17. Az iskola rövid története 2001- Az iskola megnyitja kapuit, négy osztály veszi birtokba

Részletesebben

Továbbtanulást erősítő kezdeményezések a Keményben TÁMOP 3.3.10.A 12

Továbbtanulást erősítő kezdeményezések a Keményben TÁMOP 3.3.10.A 12 Továbbtanulást erősítő kezdeményezések a Tőlünk függ minden, csak akarjunk! Társadalmi Széchenyi Megújulás István Operatív Program Továbbtanulást erősítő Pályázati konstrukció Társadalmi Megújulás Operatív

Részletesebben

Személyi feltételek Pedagógusok által ellátott tantárgyak, szolgáltatások Tanítók

Személyi feltételek Pedagógusok által ellátott tantárgyak, szolgáltatások Tanítók A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete Különös közzétételi listát határoz meg a nevelési - oktatási intézmények részére. A fenti rendelkezésnek az alábbi a dokumentummal kívánunk eleget

Részletesebben

PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ. Pályázati felhívás: TÁMOP 3.1.4-08/2-2009 pályázatról Kompetencia alapú oktatás, egyenlő esélyek - innovatív intézményekben

PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ. Pályázati felhívás: TÁMOP 3.1.4-08/2-2009 pályázatról Kompetencia alapú oktatás, egyenlő esélyek - innovatív intézményekben PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ Pályázati felhívás: TÁMOP 3.1.4-08/2-2009 pályázatról Kompetencia alapú oktatás, egyenlő esélyek - innovatív intézményekben Projekt címe: A körmendi Dr. Batthyányné Coreth Mária Óvoda

Részletesebben

Magántanulói szabályzat 2013/2014 tanév

Magántanulói szabályzat 2013/2014 tanév Magántanulói szabályzat 2013/2014 tanév Erzsébet Királyné Szépészeti Szakközépiskola 1203 Budapest, Kossuth Lajos u. 35. OM:035472 Igazgató: Aranyiné Farkas Magdolna Magántanulói szabályzat 1.) Jogszabályi

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Jávorka Sándor Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium 2890. Tata, Új út 19. Tel/Fax.: 34/ 587-580 E-mail: javorka@javorka-tata.sulinet.hu Internet cím: www.javorka-tata.sulinet.hu

Részletesebben

PETŐFI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT 6622 Nagymágocs, Szentesi út 40. ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV

PETŐFI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT 6622 Nagymágocs, Szentesi út 40. ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV PETŐFI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT 6622 Nagymágocs, Szentesi út 40. ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV Elismerve minden embernek azt a jogát, hogy egyenlő méltóságú személyként élhessen, a Nagymágocsi Petőfi Sándor Művelődési

Részletesebben

BELVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA

BELVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 5000 SZOLNOK, TEMPLOM ÚT 6. TEL: 56/511-050./FAX: 56/511-055 BELVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERVE A PEDAGÓGIAI PROGRAM MELLÉKLETE Elfogadva: 2007. december 13. Módosítva:

Részletesebben

QALL Végzettséget mindenkinek! A kamara támogató szerepe gazdasági szempontból

QALL Végzettséget mindenkinek! A kamara támogató szerepe gazdasági szempontból QALL Végzettséget mindenkinek! A kamara támogató szerepe gazdasági szempontból Piacsek László Zoltán szakképzési tanácsadó Iparkamara A kamara feladatai, szerepe a szakképzésben 1. Gyakorlati képzőhelyek

Részletesebben

Székely Mihály Szakképzo Iskola, Kollégium, Általános Iskola. 5540 Szarvas, Vajda Péter u. 20. www.szvki.hu

Székely Mihály Szakképzo Iskola, Kollégium, Általános Iskola. 5540 Szarvas, Vajda Péter u. 20. www.szvki.hu Székely Mihály Szakképzo Iskola, Kollégium, Általános Iskola 5540 Szarvas, Vajda Péter u. 20. www.szvki.hu Középiskolai beiskolázási és pályaválasztási tájékoztató Nyílt nap: 2013. november 15. 8.00-tól

Részletesebben