ESÉLYEGYENLŐSÉGI A SZENT ISTVÁN EGYETEM GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM NOVEMBER HELYZETELEMZÉSE ÉS INTÉZKEDÉSI TERVE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ESÉLYEGYENLŐSÉGI A SZENT ISTVÁN EGYETEM GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM 2008. NOVEMBER HELYZETELEMZÉSE ÉS INTÉZKEDÉSI TERVE"

Átírás

1 SZENT ISTVÁN EGYETEM Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium OM azonosító: Jászberény, Rákóczi út 53. Tel.: 57/ , 57/ Fax: 57/ Gimnázium tel./fax: 57/ A SZENT ISTVÁN EGYETEM GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM ESÉLYEGYENLŐSÉGI HELYZETELEMZÉSE ÉS INTÉZKEDÉSI TERVE NOVEMBER

2 Bevezető Az igazságosság, amely annak a biztosítását jelenti, hogy a személyes és társadalmi körülmények, (nem, társadalmi-gazdasági helyzet, etnikai származás) ne jelentsenek akadályt az oktatási lehetőségek kihasználásában. A befogadás, amely azt jelenti, hogy mindenki számára biztosított az oktatás alapvető szintje mindenki legyen képes írni, olvasni, egyszerű számításokat elvégezni. Az iskolai kudarc kezelése segít leküzdeni a társadalmi hátrányokat. A Szent István Egyetem Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium melyet 1917-ben alapítottak szeptember 1-től a főiskola területén, külön épületben, kellemes, zöld övezetben működik. A nyolc évfolyamos általános iskolai képzés mellett 2008 szeptemberétől gimnáziumi osztály indult, ahol kiemelt szerepet kap az idegen nyelvek és a matematika oktatása mellett a sport is. Iskolánk lehetővé teszi az általános iskola eredményes befejezését, a gimnáziumi tanulóknak az érettségi vizsgán való eredményes szereplést, a kétszintű érettségi vizsga követelményeinek teljesíthetőségét. Pedagógiai programunk alkalmas arra is, hogy a valamiben nagyon tehetséges tanulók képességeiket kibontakoztathassák, a lassabban haladók felzárkózhassanak, valamint arra is, hogy a főiskolai hallgatók tanítási gyakorlatai magas színvonalon valósulhassanak meg. Az iskolában 19 tanulócsoport működik (az egyes évfolyamokon osztállyal), tanulólétszámunk a demográfiai változás ellenére sem csökkent. Módszertanilag jól képzett tanítók és tanárok oktatják és nevelik az iskola tanulóit, illetve vezetik a főiskolai hallgatók tanítási gyakorlatait. A nevelőtestület létszáma 42 fő, a szakos ellátottság biztosított. Iskolánk a főiskolai hallgatók számára 1-6. osztályig biztosítja a gyakorlati képzést. A működő osztályok mindegyikében van valamilyen speciális képzés. A gimnáziumban két idegen nyelv tanulása kötelező, mindkét nyelvet a 9. évfolyamtól a 12. évfolyamig bezárólag tanítjuk. Az iskolánkban folyó pedagógiai munka a szaktárgyakban eredményes. Nagy gondot fordítunk arra is, hogy a kisebb csoportok jó közösséggé váljanak, ezek együtt iskolánknak karaktert adjanak. A tanítás eredményességének bizonyítékaiként említhetjük: Az iskola tanulmányi átlaga több éve 4,3 felett van. A 2006/2007-es tanévben a magatartás 4,57, a szorgalom 4,38, a tanulmányi átlag 4,31 volt. A 2007/2008-as tanévben a magatartás 4,63, a szorgalom 4,46, a tanulmányi átlag 4,41 volt. Bukási arányunk nagyon alacsony, több bukásmentes tanévünk is volt a közelmúltban. Lemorzsolódás alig van, a nyolcadik 2

3 osztályosok továbbtanulási aránya 100%. Tanítványaink eredményesen szerepelnek a tanulmányi és sportversenyeken, a különböző pályázatokon. A Közoktatási Esélyegyenlőségi Terv elkészítésénél a következő jogszabályokra vagyunk tekintettel: évi XX. törvény ( A Magyar Köztársaság Alkotmánya) 70/A évi CXXV. törvény az az Egyenlő Bánásmód és az Esélyegyenlőség Előmozdításáról 14/1994. (VI. 24.) MKM rendelet a képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógusszakvizsgáról, valamint a továbbképzésben részt vevők juttatásairól és kedvezményeiről évi XXXI. Törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról évi III. törvény szociális igazgatásról és szociális ellátásáról évi IV. törvény a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról 152/2005. (VIII.2.) Korm. rendelet az Útravaló Ösztöndíjprogramról 3

4 1. Helyzetelemzés 1.1. Intézményi alapadatok OM azonosító Intézmény neve, címe: Szent István Egyetem Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium, 5100 Jászberény, Rákóczi út 53. Fenntartó neve, címe: Szent István Egyetem 2100 Gödöllő, Páter Károly u. 1. Főállású pedagógusok száma: 42 Az intézménybe járó tanulók száma: 444 ebből HH tanulók száma 33 HHH tanulók száma 25 Az intézménybe járó magántanulók száma: 2 Az intézménybe járó sajátos nevelési igényű 11 (SNI) tanulók száma: ebből integrált oktatásban részesül 11 gyógypedagógiai tagozaton tanul 0 Más település(ek)ről bejáró tanulók száma: 94 HH tanulók száma 10 ebből HHH tanulók száma 6 SNI tanulók száma 3 A HH tanulók aránya az iskolások körében: 7,4% A HHH tanulók aránya az iskolások körében: 5,6% Az SNI tanulók aránya az iskolások körében: 2,5% Az integráltan foglalkoztatott SNI tanulók aránya (az összes SNI tanulók számához 100% viszonyítva): Levonható következtetések: A HH, HHH, SNI gyermekek, tanulók integrált foglalkoztatása a feladatellátási helyeken 100%. Az intézményben alacsony a HH, HHH, SNI tanulók aránya (10% alatti) Feladatellátási helyek száma, funkciója, és a gyermekek, tanulók létszáma: Feladatellátási hely megnevezése Szent István Egyetem Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium Szent István Egyetem Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium Funkció általános iskola Főállású pedagóguso k száma Gyermekek, tanulók száma HH HHH SNI Gyermekek/tanulók szám arány szám arány szám a a a a a aránya gimnázium

5 1.3. Az oktatási esélyegyenlőség érvényesülése Tanulók száma korcsoportonként, évfolyamonként évfolyam tanulólétszám az évfolyamon az osztályszervezés módja szerint tanulók Normál (általános) Gyógypedagógiai csoport, száma az Emelt szintű oktatás nevelési/tanterv tagozat évfolyamon összesen HHH HH SNI összesen HHH HH SNI összesen HHH HH SNI 1. évf évf évf évf évf évf évf évf évf Iskoláskorúakra vonatkozó állítások Kimutatható koncentráció az SNI tanulók évfolyamát illetően: van Kimutatható koncentráció az HH tanulók évfolyamát illetően: van Kimutatható koncentráció az HHH tanulók évfolyamát illetően: van nincs nincs nincs A tanulók száma az egyes iskolai osztályokban osztály Gyermek, tanulólétszám a csoportban, az osztályban összesen HHH HH SNI Normál Osztályszervezés módja Emelt szintű oktatás 1.a 25 1 X 1.b 26 1 X 1.c X 1.d X 2.a X 2.b 25 1 X 2.c X 3.a X 3.b X 4.a X 4.b X 5.a X 5.b X 6.a X 7.a X 7.b X 8.a X 8.b 20 X 9.a X Gyógypedagógiai tagozat Kimutatható koncentráció az SNI tanulók osztályait illetően: van nincs Kimutatható koncentráció az HH tanulók osztályait illetően: van nincs Kimutatható koncentráció az HHH tanulók osztályait illetően: van nincs 5

6 Bejárók, utazási feltételek A tanulók száma Összesen HHH HH SNI ebből általános iskola ebből más településről bejáró ebből gimnázium ebből más településről bejáró A nevelés és oktatás eredményességére vonatkozó adatok vizsgálata Az évismétlők, magántanulók, sokat hiányzó tanulók Tanév 2006/ / /2009. (tervezett) 2009/2010. tervezett Évfolyamismétlők aránya Összlétszámon belül HH/HHH tanulók körében Magántanulók aránya Összlétszámon belül HH/HHH tanulók körében Az előző tanévben 250 óránál többet hiányzó tanulók aránya HH/HHH Összlétszámon tanulók belül körében Továbbtanulási mutatók az intézményben Gimnázium Szakközépiskola Szakiskola Felvettek aránya (%) Tovább nem tanulók aránya tanév Össz. HHH HH SNI Össz. HHH HH SNI Össz. HHH HH SNI Össz. HHH HH SNI 2006/ / /2009. (tervezett) /2010. (tervezett) Tanórán kívüli programok 2006/ / /2009. (tervezett) 2009/2010. (tervezett) A részt vett tanulók aránya (%) program Össz. HHH HH SNI Össz. HHH HH SNI Össz. HHH HH SNI Össz. HHH HH SNI Napközi 44% 48% 53% 50% Szakkör 94% 46% 59% 55% tanulószoba 4% 5% 5% Nyári tábor 11% 8% 8% 5% Erdei iskola 17% 11% 11% 10% sítábor 11% 10% 10% 10% énekkar 23% 22% 21% 20% 1.6. Iskolán kívüli programok Útravaló ösztöndíjprogramban 2008-ban 11 fő adott be pályázatot. Csányi Alapítvány is támogatja tanulóinkat, a 2008/2009-es tanévben egy hetedik, egy nyolcadik évfolyamos tanuló kap támogatást. 6

7 Az Oktatási és Kulturális Minisztérium Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában a 2008/2009-es tanévben két tanuló pályázatát támogatta egyhangúan a nevelőtestület Az oktatás, nevelés feltételeinek vizsgálata Szakember ellátottság 100% Pedagógusok módszertani képzettsége az 1. számú mellékletben Intézményi és szervezeti együttműködések Minőségirányítási program A partnerek azonosítása, igényeinek, elégedettségének folyamata CII összefoglaló táblázata a 2. számú mellékletben Helyzetelemzés alapján készült SWOT analízis Erősségek: Jól felkészült tanárok. Stabilitás a tantestületben. Megújulás iránti igény. Nyitottság, partnerkapcsolatok (óvodák, általános iskolák, középfokú intézmények). Versenyekre (sport, tanulmányi) való eredményes felkészítés. Tanórán kívüli programok (sportkör, szakkör, színház, túra, stb.). Iskolánk népszerű nemcsak a városban, hanem a vonzáskörzetben is. Beiskolázási program. Gyermekek testi nevelése, sport jelentősége. Magas iskolai tanulmányi átlag (reális értékelés). Magas színvonalú napközis nevelői ellátás. Iskola külső környezete (udvar, arborétum, jégpálya). Lehetőségek (fejlesztendő területek): Szülőkkel való kapcsolattartás. Külső kapcsolatok bővítése. Folyamatos szakmai fejlődés. Hosszú távú tervezés. Pályázatokon való részvétel. Külső kapcsolatok bővítése Felzárkóztató foglalkozások. Állagmegóvás, karbantartás, bútorzat cseréje. Szertárfejlesztés. Pályázatfigyelés. Gyengeségek: Pénzhiány. Eszközhiány. Szaktantermek hiánya. A megnövekedett gyereklétszám ebédeltetése. Veszélyek: Tárgyi feltételek romlása. Társadalmi problémák begyűrűzése. Oktatáspolitika függősége. Demográfiai hullámvölgy. Hallgatói létszámcsökkenés. 7

8 2. INTÉZKEDÉSI TERV 2.1. Általános rész Általános célok, célcsoportok, etikai elvek a) Nevelési/oktatási program jellemzői: A nevelési/pedagógiai program számos módon segíti elő az esélyegyenlőséget. Pl: tehetséggondozó foglalkozások, verseny előkészítők, külföldi utak, szakkörök, túrák. Nagy gondot fordítunk a felzárkóztatásra és a tehetséggondozásra a következő módokon: A. A tehetség, a képesség kifejlesztését segítő tevékenységek: - az egyéni képességekhez igazodó tanórai munka megszervezése, - az emelt szintű érettségire jelentkezés lehetősége, - egyéni foglalkozások a tehetséges tanulókkal, - versenyeken való részvétel és azokra való felkészülés, - iskolai könyvtár, Internet és más eszközök egyéni vagy csoportos használata, - a továbbtanulás segítése B. A tanulási kudarcoknak kitett tanulók felzárkózását segítő program: - csoportbontásokkal egyéni képességekhez igazodó tanórai munka megszervezése, - egyéni foglalkozások, - felzárkóztató órák megszervezése, - osztályfőnöki órák keretében a tanulás módszerének segítése, - előadók, szakemberek meghívása, - a továbbtanulás irányítása, segítése Az intézmény figyelembe veszi a különböző tanulási képességeket. Az ötödik évfolyamtól a diákok csoportbontás keretében tanulnak néhány tantárgyat az általános iskolában (matematika, angol nyelv), gimnáziumi képzésben (matematika, idegen nyelvek: angol, német, francia nyelv, rajz, informatika, tánc és dráma). Matematikából, idegen nyelvekből a csoportbontás a felmérő tesztek eredménye alapján történik. b) Gyakorlatban megvalósuló tevékenységek Az évismétlések szinte 0%-os értéke miatt azok csökkentése érdekében nem szükséges különleges lépéseket tenni. Az intézmény alkalmanként szükség szerint felveszi a kapcsolatot a szakszolgálatokkal és a szülői házzal. c) Erőforrások elosztása: A diákok fejlesztését az iskola a törvényi előírások szerint végzi. Legalább heti 3 órában minden SNI tanuló egyéni foglalkozáson vesz részt. Alkalmankénti konzultációs lehetőség biztosított az SNI tanulók szüleinek a fejlesztést végző pedagógussal. A sajátos nevelési igényű és a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók oktatása, fejlesztése a következő színtereken és módon valósul meg: a) Fejlesztő foglalkozásokon A tanulók kiscsoportos vagy egyéni foglakoztatása valósul meg, a sérülésüknek megfelelő végzettségű szakember vezetésével, a törvényben előírt heti órakeretben. A fejlesztendő területek meghatározása a szakvéleményben foglaltak alapján történik. A foglalkozásokon a következő pedagógiai és módszertani irányelvek meghatározóak: 8

9 - a sajátos nevelési igényből fakadó hátrányspecifikus korrekció, gyógypedagógiai megsegítés - korrekciós oktatás: a tanuló gyenge oldalainak erősítése, a hiányosságok felszámolása, fejlesztő pedagógiai megsegítés - kognitív képességek fejlesztése (vizuomotoros koordináció, lateralitás, figyelem, percepció, emlékezet, szerialitás, téri és idői tájékozódás, beszéd, nyelvi készség, szókincs, gondolkodás és aritmetikai készség) - sokoldalú személyiségfejlesztés (affektív szféra erősítése, motivációs bázis, önállóság, rendszeresség, kitartás) - folyamatos sikerélményhez juttatás - tantárgyakhoz kapcsolódó alapkompetenciák fejlesztése (számolási készség, írás és helyesírás, kifejező olvasás, értő olvasás, szövegben való tájékozódás, szakszókincs) - tanulási technikák elsajátítása - több csatornás információközvetítés - a tanulók egyéni szükségleteinek minél jobb megismerése b) Többségi tanórákon A tanulók ép társaikkal együtt vesznek részt a tanítási órákon. Az osztálytermi tanítás során a következő pedagógiai és módszertani irányelvek meghatározóak: - oktatás tervezése, szervezése során a világosság, változatosság szem előtt tartása - gazdag közvetlen tapasztalatszerzés biztosítása - változatos módszerek együttes használata, minél több észlelési csatorna bekapcsolása - differenciált oktatásszervezés - folyamatos visszacsatolás, megerősítés, közvetlen segítségnyújtás - differenciált teljesítmény-értékelés - motivátorok és ösztönzők széleskörű alkalmazása - átlagostól több sikerélmény biztosítása - a tananyag átszervezése, szűkítése, kis részekre bontása - lehetőség szerint individuális feladat-meghatározás - szükség esetén segédeszközök biztosítása - egyéni, képességekhez igazodó haladási tempó biztosítása - egyéni korrekciós lehetőségek beiktatása - kifejezési, számonkérési módok megválaszthatósága - számonkéréskor hosszabb felkészülési idő biztosítása c) Napközis, illetve tanulószobai tevékenység A tanulók számára itt biztosítunk lehetőséget a korrepetálásra, a tantárgyi hiányosságok pótlására, a házi feladatok elkészítésére a napközis nevelő irányításával. Az intézkedési terv általános céljai, elvei: Az iskola célja az esélyteremtés, az intézmény valamennyi szolgáltatásához való egyenlő hozzáférés biztosítása. A feladat megoldásában társadalmi együttműködés valósul meg a civil szervezetekkel együtt A konkrét célok meghatározása A Közoktatási intézményi esélyegyenlőségi intézkedési tervnek alapvető célja, hogy biztosítsa az intézményen belül a szegregációmentesség és az egyenlő bánásmód elvének teljes körű érvényesülését. Az intézmény szolgáltatásaihoz való hozzáférés egyenlőségének biztosításán túl cél az esélyteremtést támogató lépések, szolgáltatások 9

10 megvalósítása, a hátrányos helyzetű gyermekek hátrányainak kompenzálása és az esélyegyenlőség előmozdítása az intézmény minden tevékenysége során: a beiratkozásnál, felvételinél tanításban, ismeretközvetítésben a gyerekek/tanulók egyéni/kiscsoportos fejlesztésében az értékelés gyakorlatában tanulói előmenetelben a fegyelmezés, büntetés gyakorlatában a tananyag kiválasztásában, alkalmazásában és fejlesztésében a továbbtanulásban, pályaorientációban a humánerőforrás-fejlesztésében, pedagógusok szakmai továbbképzésében a partnerség-építésben és kapcsolattartásban a szülőkkel, segítőkkel, a szakmai és társadalmi környezettel a legmegfelelőbb pedagógusok kiválasztásában az adott csoporthoz 2.3. Kötelezettség és felelősség - Az intézmény vezetője felelős azért, hogy az intézmény minden dolgozója, tanulója, a szülők és a társadalmi partnerek számára elérhető legyen a Közoktatási intézményi esélyegyenlőségi intézkedési terv, ismerjék és kövessék a benne foglaltakat. Az ő felelőssége annak biztosítása is, hogy az intézmény dolgozói minden ponton megkapják a szükséges felkészítést és segítséget az intézkedési terv végrehajtásához. Az egyenlő bánásmód elvét sértő esetekben meg kell tennie a szükséges lépéseket. - Az intézmény vezetője/helyettese/ egyéb tisztségviselője felelős a Közoktatási intézményi esélyegyenlőségi intézkedési terv megvalósításának koordinálásáért, az intézkedési terv végrehajtásának nyomon követéséért, és az esélyegyenlőség sérülésére vonatkozó esetleges panaszok kivizsgálásáért. - A tantestület minden tagja felelős azért, hogy tisztában legyen az egyenlő bánásmódra és esélyegyenlőségre vonatkozó jogi előírásokkal, biztosítsa a diszkriminációmentes oktatást, nevelést, a befogadó és toleráns légkört, és megragadjon minden alkalmat, hogy az esélyegyenlőséggel kapcsolatos ismereteit bővítő képzésen, egyéb programon részt vegyen. A tantestület minden tagjának felelőssége továbbá, hogy ismerje az intézkedési tervben foglaltakat és közreműködjön annak megvalósításában; illetve az esélyegyenlőség sérülése esetén jelezze azt a felettesének, illetve az illetékes munkatársának. - Minden, az intézménnyel szerződéses viszonyban álló, szolgáltatást nyújtó fél felelőssége, hogy ismerje a Közoktatási intézményi esélyegyenlőségi intézkedési tervet és magára nézve is kötelezőként kövesse azt Akcióterv A helyzetelemzés nem tárt fel kiemelt, jelentős problémákat, hiányosságokat, így ezek javítására nincsenek különleges célkitűzések, tervezett beavatkozások, intézkedések. Az eddig elért eredményeket kell intézményi szinten továbbvinni Az intézkedési terv megvalósítása Az intézmény biztosítja a Települési Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési tervben a rá vonatkozó intézkedések megvalósítását. Közreműködik a települési szintű intézkedési terv eredményes megvalósításában, a településen élő halmozottan hátrányos helyzetű tanulók esélyegyenlőségének előmozdítása érdekében. Ennek sikerének érdekében ajánlásokat tesz, adatszolgáltatást nyújt és a kért dokumentumokat közreadja. Az iskola biztosítja és vizsgálja, hogy minden, a működésére, pedagógiai munkájára vonatkozó iránymutatásba, stratégiai dokumentumba (kiemelten a pedagógiai programba 10

11 és az intézményi minőségirányítási programba) beépüljenek és érvényesüljenek az egyenlő bánásmódra és esélyegyenlőségre vonatkozó kötelezettségek és célkitűzések. Az intézmény biztosítja a pedagógusok felkészítését az intézkedési tervben végrehajtandó feladatokra, felkészültségük értékelését és folyamatos továbbképzésüket az érintett területeken. Az iskola értékeli, visszacsatolja, beépíti a tervbe az ellenőrzése során szerzett információkat. A pedagógiai programot felül kell vizsgálni, szükség esetén módosítani kell, és össze kell hangolni az intézményi minőségbiztosítási programmal a tanév végéig. Tantestületi értekezleten tájékoztatni kell a pedagógusokat az esélyegyenlőség biztosításával összefüggő feladatokról, az esélyegyenlőség folyamatos fenntartásáról. A tanárokat informálni kell a szükséges intézkedésekről. Az intézkedési terv ellenőrzése során szerzett információkat folyamatosan értékeljük, visszacsatoljuk és beépítjük a dokumentumokba az alábbi módokon: - vezetői ellenőrzés (belső ellenőrzés) - statisztikai adatelemzés - az akcióterv megvalósulásának évenkénti ellenőrzése - a panaszkezelési eljárás működésének figyelemmel kísérése 2.6. Ellenőrzés és monitoring Az intézmény évente, az Igazgatóság vezetésével ellenőrzi az esélyegyenlőségi követelmények betartását. A Helyzetelemzésben (1. pont) elvégzett kimutatásokat éves szinten elvégzi, a változásokat kimutatja, azok okát elemzi. Az elemzés függvényében hozza meg döntéseit, hogy szükséges-e valamilyen intézkedést tenni, ha igen, akkor meghatározza ezek lépéseit. Az értékelések, vizsgálatok eredményének folyamatos nyilvánossá tételéért az Igazgató a felelős, ezen eredmények közzététele az intézmény honlapján történik a személyiségi jogok szigorú betartása mellett. Ezen felül az Igazgató személyes információkkal látja el az illetékes feletteseit Konzultáció, visszacsatolás és a disszemináció Az intézkedési terv elfogadását megelőzően biztosítani kell a konzultáció és véleményformálás lehetőségét a fenntartó, szülők, tanulók és a megvalósításában érintett szakmai partnerek képviselőinek bevonásával. Az érintett felek (tanulók, dolgozók, szülők, egyéb partnerek) észrevételeit a vezetőség alkalmanként összegyűjti, feldolgozza, és a felmerülő kérdéseket a cselekvési tervbe beépíti. Az intézkedési terv eredményes megvalósulását döntően befolyásolja, hogy az érintettek (tanulók, szülők, pedagógusok) pedagógiai munkát segítők, fenntartó stb.) elkötelezettek-e és aktív részvételükkel támogatják-e az intézkedési terv végrehajtását. Éppen ezért szükséges minden, az intézmény számára elérhető eszközt és helyi médiumot bevonni (honlap, intézményi tájékoztató kiadványok, faliújság, rendezvények) a támogató szakmai és társadalmi környezet kialakítása érdekében. A nyilvánosság folyamatos biztosítására évente tájékoztatni kell az intézkedési terv megvalósításában elért eredményekről a fenntartó, szülők és az együttműködő szakmai és társadalmi partnerek képviselőit. 11

12 - Az intézmény vezetője felelős azért, hogy az intézmény minden dolgozója, tanulója, a szülők és a társadalmi partnerek számára elérhető legyen a Közoktatási intézményi esélyegyenlőségi intézkedési terv, ismerjék és kövessék a benne foglaltakat. Az ő felelőssége annak biztosítása is, hogy az intézmény dolgozói minden ponton megkapják a szükséges felkészítést és segítséget az intézkedési terv végrehajtásához. Az egyenlő bánásmód elvét sértő esetekben meg kell tennie a szükséges lépéseket. - Az intézmény vezetője/helyettese/ egyéb tisztségviselője felelős a Közoktatási intézményi esélyegyenlőségi intézkedési terv megvalósításának koordinálásáért, az intézkedési terv végrehajtásának nyomon követésért, és az esélyegyenlőség sérülésére vonatkozó esetleges panaszok kivizsgálásáért. - A tantestület minden tagja felelős azért, hogy tisztában legyen az egyenlő bánásmódra és esélyegyenlőségre vonatkozó jogi előírásokkal, biztosítsa a diszkriminációmentes oktatást, nevelést, a befogadó és toleráns légkört, és megragadjon minden alkalmat, hogy az esélyegyenlőséggel kapcsolatos ismereteit bővítő képzésen, egyéb programon részt vegyen. A tantestület minden tagjának felelőssége továbbá, hogy ismerje az intézkedési tervben foglaltakat és közreműködjön annak megvalósításában; illetve az esélyegyenlőség sérülése esetén jelezze azt a felettesének, illetve az illetékes munkatársának. - Minden, az intézménnyel szerződéses viszonyban álló, szolgáltatást nyújtó fél felelőssége, hogy ismerje a Közoktatási intézményi esélyegyenlőségi intézkedési tervet és magára nézve is kötelezőként kövesse azt Szankcionálás Amennyiben az évenkénti önértékelés során kiderül, hogy a vállalt célokat nem sikerült teljesíteni, illetve, ha az intézkedési terv nem került betartásra, akkor az alábbi törvények alapján kerülhet sor jogorvoslatra: évi CXL. Törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól, évi CXXV. Törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról, illetve a jogaiban sérült diák vagy képviselője a Magyar Polgári Törvénykönyv (1959. évi IV. törvény) ide vonatkozó rendelkezései szerint polgári peres eljárás keretében kártérítési igénnyel léphet fel az iskolával szemben. Az esélyegyenlőségi kritériumok betartásáért az intézmény minden dolgozója felelős. Ennek megszegése esetén az intézmény vezetője jogosult belső szankcionálásra is, pl.: béren kívüli juttatások csökkentése, visszavonása Dátum A tervet az intézmény határozatlan időre készítette. A terv az intézmény minden alkalmazottjára kötelező érvényű. Jászberény, november

Csornai Általános és Művészeti Iskola, Óvoda

Csornai Általános és Művészeti Iskola, Óvoda Csornai Általános és Művészeti Iskola, Óvoda KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERVE 2011. Készült az intézmény adatszolgáltatása alapján a 2010/2011-es tanév október 01-i statisztikai adatai felhasználásával.

Részletesebben

MAGYARORSZÁGI NÉMETEK M

MAGYARORSZÁGI NÉMETEK M MAGYARORSZÁGI NÉMETEK MŰVELŐDÉSI KÖZPONTJÁNAK ISKOLAI INTÉZMÉNYEGYSÉGE KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI CSELEKVÉSI TERVE 2010. OKTÓBER 1. - 2015. OKTÓBER 1. 1. Törvényi háttér A 2003. évi CXXV. törvény az

Részletesebben

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÁDAS GYÖRGY ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY, DIÁKOTTHON ÉS GYERMEKOTTHON 5310, Kisújszállás, Bajcsy-Zs. u. 37. E-mail: kadas-altiskola@index.hu

Részletesebben

Szigethalom Város Önkormányzata. Közoktatási Esélyegyenlőségi Program. Intézkedési Terv

Szigethalom Város Önkormányzata. Közoktatási Esélyegyenlőségi Program. Intézkedési Terv Szigethalom Város Önkormányzata Közoktatási Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terv 2012 TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés... 3 1.1. Az Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv célja... 3 1.2. Értékeink, küldetésünk...

Részletesebben

A DERKOVITS GYULA ÁLTALÁNOS ISKIOLA KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE A 2008-2013. KÖZÖTTI IDŐSZAKRA Készítette: Dr. Kovács Péterné Szombathely, 2008. Derkovits Gyula Általános Iskola 2008. 2 1. Bevezető

Részletesebben

KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM

KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM 1. Helyzetelemzés 1.1.Az Óbudai fenntartója Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata. Az intézményben 15 főállású pedagógus végez nevelő tevékenységet. Munkájukat

Részletesebben

KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI HELYZETELEMZÉS ÉS INTÉZKEDÉSI TERV

KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI HELYZETELEMZÉS ÉS INTÉZKEDÉSI TERV Bátai Hunyadi János Általános Iskola 7149 BÁTA, Fő u. 174. : 74/ 490-581, 590-005, 30/2174881 Fax: 74/490-581 e-mail: bata.iskola@gmail.com, KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI HELYZETELEMZÉS ÉS INTÉZKEDÉSI TERV

Részletesebben

E L T E G Y A K O R L Ó Ó V O D A E S É L Y E G Y E N L Ő S É G I P R O G R A M

E L T E G Y A K O R L Ó Ó V O D A E S É L Y E G Y E N L Ő S É G I P R O G R A M E L T E G Y A K O R L Ó Ó V O D A E S É L Y E G Y E N L Ő S É G I P R O G R A M 1. Helyzetelmezés 1.1 Az óvoda fenntartója: Eötvös Loránd Tudományegyetem Az óvoda székhelye: 1126 Budapest Kiss János altb.

Részletesebben

A CSEPEL-SZIGET ÁLTALÁNOS ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA TANULÓINAK ESÉLYEGYENLŐSÉGÉT SZOLGÁLÓ ÁLLAPOTFELMÉRÉSI ÉS INTÉZKEDÉSI TERVE

A CSEPEL-SZIGET ÁLTALÁNOS ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA TANULÓINAK ESÉLYEGYENLŐSÉGÉT SZOLGÁLÓ ÁLLAPOTFELMÉRÉSI ÉS INTÉZKEDÉSI TERVE A CSEPEL-SZIGET ÁLTALÁNOS ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA TANULÓINAK ESÉLYEGYENLŐSÉGÉT SZOLGÁLÓ ÁLLAPOTFELMÉRÉSI ÉS INTÉZKEDÉSI TERVE CSEPEL-SZIGET ÁLTALÁNOS és SZAKKÉPZŐ ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA (kivonat) I. Az intézmény

Részletesebben

GOMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK TELEPÜLÉSI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE

GOMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK TELEPÜLÉSI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE GOMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK TELEPÜLÉSI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE A tervet Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 170/2008. (XII.11.) sz. határozatával jóváhagyta. Gomba, 2008. december

Részletesebben

Makói Oktatási Központ Szakképző Iskola és Kollégium. Intézményi Esélyegyenlőségi Programja

Makói Oktatási Központ Szakképző Iskola és Kollégium. Intézményi Esélyegyenlőségi Programja Makói Oktatási Központ Szakképző Iskola és Kollégium a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek nevelési, oktatási sikeressége érdekében Makó 2007. december 1 1. Bevezetés Az Európai Unió napjainkban fokozott

Részletesebben

Pápa Város Önkormányzata közoktatási esélyegyenlőségi program és intézkedési terv 2009.

Pápa Város Önkormányzata közoktatási esélyegyenlőségi program és intézkedési terv 2009. Pápa Város Önkormányzata közoktatási esélyegyenlőségi program és intézkedési terv 2009. 1 Tartalomjegyzék 1.Törvényi háttér. 3 2. Bevezetés... 5 2.1.A közoktatás esélyegyenlősége... 6 3. Az intézkedési

Részletesebben

Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata

Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata Polgári Vásárhelyi Pál Általános Iskola ARANY FOKOZAT Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata 2014. május 16. 4090 Polgár, Zólyom utca 14. I. BEVEZETŐ A hátrányos helyzetű családok gyermekei számára a

Részletesebben

Móra Ferenc Katolikus Általános Iskola és Óvoda MÓRA FERENC KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

Móra Ferenc Katolikus Általános Iskola és Óvoda MÓRA FERENC KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA MÓRA FERENC KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA EGYEK 2014 T A R T A L O M INTÉZMÉNYI ADATOK 6 BEVEZETÉS 6 1. A program módosítás indokolása 6 2. Intézményi jövőkép 7 I. HELYZETELEMZÉS

Részletesebben

SZEGEDI WALDORF ÓVODA ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM 2009-2014.

SZEGEDI WALDORF ÓVODA ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM 2009-2014. SZEGEDI WALDORF ÓVODA ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM 2009-2014. Szegedi Waldorf Óvoda 6728 Szeged, Napos út 16. Tel/Fax: 06-62-547-080 E-mail:angyalkert99@gmail.com A SZEGEDI WALDORF ÓVODA Esélyegyenlőségi programja

Részletesebben

KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYI ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAM

KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYI ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAM KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYI ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAM A Pestújhelyi Általános Iskola részére Készült: 2007. december 10. Módosítva: 2011. november 24. 1 Bevezetés Az Egyenlı Bánásmódról és az Esélyegyenlıség

Részletesebben

Nevelési-pedagógiai program

Nevelési-pedagógiai program A META - Don Bosco Szakközépiskola Budapest Nevelési-pedagógiai program (a META-Don Bosco Szakközépiskola nevelőtestülete által 2013. május 10-én elfogadott, illetve az intézmény vezetője és a Szalézi

Részletesebben

7. SZÁMÚ MELLÉKLET KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI HELYZETELEMZÉS ÉS INTÉZKEDÉSI TERV. SZEGED 2010. április

7. SZÁMÚ MELLÉKLET KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI HELYZETELEMZÉS ÉS INTÉZKEDÉSI TERV. SZEGED 2010. április 7. SZÁMÚ MELLÉKLET A Szakközépiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Kollégium KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI HELYZETELEMZÉS ÉS INTÉZKEDÉSI TERV SZEGED 2010. április TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK...

Részletesebben

A Pedagógiai Program rendelkezéseinek érvénybelépéséhez a fenntartóra, működtetőre többletköltség nem hárul.

A Pedagógiai Program rendelkezéseinek érvénybelépéséhez a fenntartóra, működtetőre többletköltség nem hárul. LEGITIMÁCIÓS LAP 206003 ELFOGADÓ ELFOGADÁS IDEJE NEVELŐTESTÜLET 2014.03.31. SZÜLŐI SZERVEZET 2014.03.31. DIÁKÖNKORMÁNYZAT 2014.03.21. FENNTARTÓ A Pedagógiai Program rendelkezéseinek érvénybelépéséhez a

Részletesebben

TISZA KÁLMÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA. Békés Dévaványa Orosháza. 5900 Orosháza, Kossuth tér 1.

TISZA KÁLMÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA. Békés Dévaványa Orosháza. 5900 Orosháza, Kossuth tér 1. TISZA KÁLMÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA Békés Dévaványa Orosháza 5900 Orosháza, Kossuth tér 1. P e d a g ó g i a i p r o g r a m - N e v e l é s i p r o g r a m 1 Tartalom LEGITIMÁCIÓ... 4 A PEDAGÓGIAI PROGRAM MÓDOSÍTÁSA,

Részletesebben

SZANY, RÁBASZENTANDRÁS ÉS RÁBACSANAK KÖZSÉGEK TÁRSULÁSI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM HELYZETELEMZÉS

SZANY, RÁBASZENTANDRÁS ÉS RÁBACSANAK KÖZSÉGEK TÁRSULÁSI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM HELYZETELEMZÉS SZANY, RÁBASZENTANDRÁS ÉS RÁBACSANAK KÖZSÉGEK TÁRSULÁSI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM HELYZETELEMZÉS SZANY 2010. Tartalomjegyzék Jogszabályi háttér Bevezetés Helyzetelemzés Célkitűzések 3. oldal

Részletesebben

A VERSEGHY FERENC GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A VERSEGHY FERENC GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A VERSEGHY FERENC GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 Tartalomjegyzék NEVELÉSI PROGRAM... 5 I. Helyzetelemzés... 7 II. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, értékei, céljai, feladatai, eszközei,

Részletesebben

OM 037007 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PEDAGÓGIAI PROGRAM

OM 037007 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PEDAGÓGIAI PROGRAM 1 Erkel Ferenc Ének-Zenei : 06-89/313-201 Általános Iskola és Egységes fax: 06-89/324-007 Pedagógia Szakszolgálat : erkelsuli@yahoo.com 8500 Pápa, Korona u.29. : www.erkelsuli.hu OM 037007 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. Kossuth Lajos Baptista Általános Iskola és Kollégium 5310 Kisújszállás, Rákóczi u. 1;. Tel./fax.: 59/321-312; e-mail: kossuth.kisujszallas@baptistaoktatas.hu PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. TARTALOMJEGYZÉK Preambulum...

Részletesebben

GYŐRI KÖLCSEY FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM

GYŐRI KÖLCSEY FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM "Az élet fő célja tett; Tehát tégy! S tégy minden jót, ami tőled telik s mindenütt, ahol alkalom nyílik;" /Kölcsey Ferenc : Parainesis / GYŐRI KÖLCSEY FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM GYŐR 2013

Részletesebben

Integrált Pedagógiai Rendszer

Integrált Pedagógiai Rendszer A Csornai Általános és Művészeti Iskola, Óvoda Széchenyi István Körzeti Általános Iskolája Integrált Pedagógiai Rendszer A Csornai Általános és Művészeti Iskola, Óvoda Pedagógiai Programjának 10/8. sz.

Részletesebben

Módosította: TAKÁCSNÉ FARKAS ERZSÉBET Intézményvezető. Módosítva 2008-ban

Módosította: TAKÁCSNÉ FARKAS ERZSÉBET Intézményvezető. Módosítva 2008-ban , Módosította: TAKÁCSNÉ FARKAS ERZSÉBET Intézményvezető Módosítva 2008-ban 1 TARTALOM PEDAGÓGIAI MŰVELŐDÉSI PROGRAM AZ INTÉZMÉNY ADATAI... 3 HELYZETKÉP... 4 AZ INTÉZMÉNY NEVELÉSI RENDSZERE... 5 NEVELÉSI-MŰVELŐDÉSI

Részletesebben

Pedagógiai Program 2009

Pedagógiai Program 2009 2009 Intézmény neve: Pitypang Utcai Általános Iskola Budapest, 1025 Pitypang u. 17. Tel: 325 8827, 06 309841324 www.pitypangiskola.hu OM: 034808 Készítették: Indráné Matolcsy Gabriella igazgató vezetésével

Részletesebben

ZIMÁNDY IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA TÖRÖKBÁLINT PEDAGÓGIAI PROGRAM. A Pedagógiai program 2013-ban készült

ZIMÁNDY IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA TÖRÖKBÁLINT PEDAGÓGIAI PROGRAM. A Pedagógiai program 2013-ban készült ZIMÁNDY IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA TÖRÖKBÁLINT PEDAGÓGIAI PROGRAM A Pedagógiai program 2013-ban készült Tartalomjegyzék 1. HELYZETELEMZÉS... 6 1.1 Az iskola bemutatása... 6 1.2 Tárgyi feltételek... 10 1.3

Részletesebben

Kazincbarcika Városi Önkormányzat közoktatási intézményrendszere működésének minőségirányítási programja 2009-2013.

Kazincbarcika Városi Önkormányzat közoktatási intézményrendszere működésének minőségirányítási programja 2009-2013. A 372/2008. (XII.19.) sz. Ökt. határozat melléklete Kazincbarcika Városi Önkormányzat közoktatási intézményrendszere működésének minőségirányítási programja 2009-2013. Készítette: Euron Szolgáltató Kft.

Részletesebben