HÉVÍZGYÖRK KÖZSÉG ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJÁNAK SZAKÉRTŐI FELÜLVIZSGÁLATA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HÉVÍZGYÖRK KÖZSÉG ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJÁNAK SZAKÉRTŐI FELÜLVIZSGÁLATA"

Átírás

1 HÉVÍZGYÖRK KÖZSÉG ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJÁNAK SZAKÉRTŐI FELÜLVIZSGÁLATA Prekog Pedagógiai Szolgáltató Intézet, 2011.

2 HÉVÍZGYÖRK KÖZSÉG ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJÁNAK SZAKÉRTŐI FELÜLVIZSGÁLATA Készítette: Spaitsné Rónaszéki Mária Közoktatási esélyegyenlőségi szakértő SZ október 3.

3 Tartalomjegyzék 1. A felülvizsgálat megállapításai Foglakoztatási esélyegyenlőség Akadálymentesítés Fogyatékkal élők esélyegyenlőségének elősegítése Közoktatás Monitoring, nyilvánosság Konzultáció és visszacsatolás Összegzés, javaslatok Záradék... 7 Mellékletek sz. melléklet: Hévízgyörki Napköziotthonos Óvoda intézményi adatlapja sz. melléklet: Hévízgyörki Petőfi Sándor Általános Iskola intézményi adatlapja sz. melléklet: Összesített intézményi adatok sz. melléklet

4 Hévízgyörk község esélyegyenlőségi programjának felülvizsgálata Hévízgyörk község 2007-ben fogadta el Esélyegyenlőségi helyzetelemzését és programját, a benne foglalt akciótervvel együtt. A dokumentumokban vállalta, hogy a programot és az Akciótervben kitűzött céljainak megvalósítását kétévente felülvizsgálja és az aktuális tényekhez igazítja, szükség szerint kiegészíti, illetve módosítja októberében az esélyegyenlőségi program második felülvizsgálatára került sor. 1. A felülvizsgálat megállapításai: 1.1. Foglakoztatási esélyegyenlőség Bár dokumentummal alátámasztható hivatalos együttműködés a település önkormányzata és a Gödöllői Munkaügyi Központ között nem jött létre, a két intézmény napi kapcsolatban van. ( , telefon, stb.) Az éves közös munka elemzésére dokumentált formában nem került sor. A közmunkaprogram működik, a közfoglalkoztatási terv elkészült, a rászorultakat közmunkában foglalkoztatja a település. Az akciótervben leírt vállalás abban a vonatkozásban teljesült, hogy az önkormányzat továbbra is fő prioritásként kezeli a munkaerő-piaci szempontból magas kockázatú társadalmi csoportok (alacsony iskolázottságúak, nők, pályakezdők, fogyatékkal élők) elhelyezkedését segítő speciális szolgáltatások kialakítását. A speciális szolgáltatások kialakítása a Palánta Családi Napközi magánvállalkozásban való megnyitásával kezdődött, július 1-től pedig a fogyatékkal élők, illetve a tartósan betegek számára indult be a Házi segítségnyújtás az Aszód Kistérség Intézményfenntartó Társulása keretein belül. Ez a segítségnyújtási forma azóta is folyamatosan működik. További speciális szolgáltatás valósul meg a településen az idősek napközi otthonának létrehozásával, amely 30 férőhelyes és napközbeni ellátást biztosít a rászorulók számára. A megvalósítás költségeit pályázati forrásból fedezik. A napközi otthon fenntartása az Aszód Kistérség Intézményfenntartó Társulás keretin belül történik. A napközi otthon ben kezdi meg működését. A Galgamenti Támogató Szolgálat kilenc település együttműködési megállapodása alapján 2006 óta foglalkozik elsősorban értelmi fogyatékosokkal. Nem valósult meg: A szakképzési rendszer kistérségi szintű áttekintése és munkaerő-piaci elvárásoknak való megfeleltetése. 3

5 Újabb tanfolyamok szervezése, átképzésekhez kapcsolódó igényfelmérés Akadálymentesítés Az akciótervben megfogalmazott vállalás alapján a község a területén működő önkormányzati fenntartású közintézmények teljes akadálymentesítését 2012-ig kívánja megvalósítani. Ennek érdekében az önkormányzat folyamatosan pályázatokat nyújt be az általános iskola akadálymentesítésére. Az általános iskola akadálymentesítésére benyújtott pályázat bírálata folyamatban van. A polgármesteri hivatal akadálymentesítésére vonatkozó pályázatot az önkormányzat forráshiánya miatt amely a pályázat önrészét jelenti egyelőre nem nyújtják be. Nem valósult meg: Az egyéb közszolgáltatást nyújtó intézmények akadálymentesítésének ösztönzése nem történt meg Fogyatékkal élők esélyegyenlőségének elősegítése Megvalósult A házi segítségnyújtás lehetőségét sikerült kistérségi szinten megteremteni, mely érinti a település célközönségét is. Az önkormányzat a középtávú indikátorok között ebben a vonatkozásban az információhoz jutás fejlesztését tűzte ki célul. A folyamatos tájékoztatás megvalósult a honlapon keresztül is. Az igényfelmérés a speciális igényekkel rendelkező célcsoporttal folyamatban van. A speciális igények pályázati forrásból teljesíthetők. Az akadálymentesítésre azonban az önkormányzat egyelőre nem adott be pályázatot Közoktatás Közoktatási szakszolgálati feladatok: Az Akciótervben foglalt prioritások között a gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás, fejlesztő felkészítés az első. A szakember-ellátottság megfelelő. A település intézményeibe járó összes gyermek számára biztosított a megfelelő szakember-ellátottság. Gyermekjóléti alapellátások: Az Akcióterv szerint az egyik probléma a bölcsődei ellátás hiánya. A Képviselő-testület október 27.-én döntött egy 2X10 fős bölcsődei csoport megvalósításáról szóló pályázat benyújtásáról, a pályázat benyújtása azonban nem történt meg. Az önkormányzat, átgondolva a helyzetet az óvodavezetéssel, megszervezte 4

6 az óvoda-bölcsőde intézményi ellátást. Ezzel az intézményi átalakítással a bölcsődei ellátással és a családi napközi ellátással kapcsolatos, gyermekjóléti alapellátásokra vonatkozó igények lefedettek. Közoktatási intézményi feladatok: A gyermekek logopédiai ellátást kapnak. Az ellátás folyamatosan, helyben biztosított. A település összes halmozottan hátrányos helyzetű gyermeke beóvodázásra került, a lemorzsolódás okait és tényezőit sikerült feltérképezni, jelenleg megoldott a probléma. Az iskolai statisztikában a vállalásoknak megfelelően külön is kezelik a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek adatait. E téren további előrelépés lehet a kompetencia-mérési eredmények külön feldolgozása, szükség esetén intézkedési tervek készítése. Iskolán kívüli segítő programok feltérképezése részben megtörtént, a nyilvánosság biztosítása, az információátadás terén. A halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek az iskolán kívüli programokban való részvétel lehetőségéhez az iskolai alapítványtól támogatást kapnak. A továbbtanulási és pályaválasztási tanácsadás kézzelfoghatóbbá tétele, jobb elérhetősége terén részben történt előrelépés. Szervezett formában ez a szolgáltatás nem éri el az intézményt, de a szülők minden tanévben megkapják a pályaválasztási tanácsadások elérhetőségére vonatkozó tájékoztatást. Az óvodában és az iskolában a konduktív pedagógiai ellátásra szoruló gyermekek megfelelő módon, helyben megkapják a szükséges fejlesztéseket. Nem valósult meg: A törvényi követelményeknek nem felel meg, hogy az iskolás korosztály számára továbbra sem biztosított az iskolai könyvtár, a szaktantermek. Az önkormányzat pályázatok segítségével kívánja megoldani a helyzetet, a pályázat elbírálása folyamatban van. Gyermekjóléti szakellátás: A családok átmeneti otthona nem volt biztosított. (Nem kötelezően ellátandó tevékenység). Az önkormányzat ennek a feladatnak az ellátásával egyelőre nem kíván foglalkozni, az ellátásra nem merült fel igény Monitoring, nyilvánosság Az Akcióterv időarányos része a nyilvánosság terén megvalósult. 5

7 Nem valósult meg: A Képviselő testület tájékoztatása megtörténik. Az Akciótervben meghatározott erőforrások és idő felhasználását, a mérföldkövek elérését, az indikátorok teljesülését fontos, hogy figyelemmel kísérje a képviselőtestület. Az esélyegyenlőségi munkatárs feladata lehet az Akcióterv alapján a határidők, felelősök meghatározásával értékelni az előrehaladást minden évben. Az esélyegyenlőségi program megvalósítása során fontos az eredmények összegzése, a hatások mérése, és a szükséges korrekciók meghatározása Konzultáció és visszacsatolás Az Esélyegyenlőségi program és Akcióterv végrehajtása során is biztosítani kell a megfelelő nyilvánosságot, hogy az összes érintett partner elmondhassa véleményét, melyekre az illetékeseknek folyamatosan reagálniuk kell. A folyamatos konzultációban fontos szerepe, feladata van az esélyegyenlőségi munkatársnak, aki folyamatosan kezeli a tervben leírtakat, nyomon követi az ütemezést, tájékoztatja a testületet. 2. Összegzés, javaslatok: Hévízgyörk Község Önkormányzata a fentiekben leírt hiányosságok mellett melyeket feltétlenül elemezni kell, teljesítette az Esélyegyenlőségi programban leírt Akcióterv időarányos részét. Az akciótervben meghatározott feladatokhoz tartozó felelősöket és a határidőket a hiányosságok kezeléséhez pontosítani szükséges. Az önkormányzat alkalmazásában álló esélyegyenlőségi munkatárs (referens) kinevezése megtörtént. Fontos feladata a projekt folyamatos figyelemmel kísérése, az ütemezés és a folyamatos tájékoztatás megszervezése. A könnyebb kezelhetőség és áttekinthetőség érdekében a korábbi felülvizsgálat során elkészült táblázatos forma segítséget jelenthet a feladatok ütemezéséhez, a feladatokhoz tartozó intézkedési tervek elkészítéséhez. A megvalósítás szempontjából meghatározó feladat az összes cél kitűzése, és a kívánt, elérendő indikátorok megnevezése, a határidők pontosítása, a felelősök kijelölése. A közoktatási részhez elkészültek az új adatlapok, melyeket minden felülvizsgálat során el kell készíteni és elemezni kell. A jelenlegi állapot, összevetve a két évvel ezelőtti helyzettel, nem tartalmaz olyan adatokat, melyek új intézkedések életbe léptetését indokolnák az Akciótervben. Mindenképpen szükséges továbbra is hangsúlyt fektetni (a vállalásoknak megfelelően, az eredmények elérése érdekében) a nyilvánosság tájékoztatására. Az esélyegyenlőségi referensnek évenkénti elemző beszámolóban be kell számolnia a Képviselőtestület felé az Akciótervben foglaltak teljesítéséről, annak hatásairól. 6

8 ZÁRADÉK: Hévízgyörk község Közoktatási Esélyegyenlőségi Helyzetelemzés és Közoktatási Intézkedési Terv felülvizsgálatát a..számú határozatával hónap. napon elfogadta. A dokumentum legfrissebb adatként a 2011/2012-es tanév statisztikai adataira és a szakérői munka elvégzéshez szükséges adatokra épült, a Fenntartó nyilatkozata alapján. A felülvizsgálati anyag elválaszthatatlan része az esélyegyenlőségi programnak. Hévízgyörk község Közoktatási Esélyegyenlőségi Helyzetelemzésének (KEH) és Közoktatási Intézkedési Tervének (KET) felülvizsgálatát készítette: Spaitsné Rónaszéki Mária közoktatási esélyegyenlőségi szakértő A fenntartó nevében: Polgármester Jegyző Hévízgyörk, október hó 3. nap 7

Szigethalom Város Önkormányzata. Közoktatási Esélyegyenlőségi Program. Intézkedési Terv

Szigethalom Város Önkormányzata. Közoktatási Esélyegyenlőségi Program. Intézkedési Terv Szigethalom Város Önkormányzata Közoktatási Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terv 2012 TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés... 3 1.1. Az Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv célja... 3 1.2. Értékeink, küldetésünk...

Részletesebben

GOMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK TELEPÜLÉSI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE

GOMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK TELEPÜLÉSI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE GOMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK TELEPÜLÉSI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE A tervet Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 170/2008. (XII.11.) sz. határozatával jóváhagyta. Gomba, 2008. december

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Dunafalva Községi Önkormányzat

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Dunafalva Községi Önkormányzat ÁROP-1.1.16-2012-2012-0001 Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása Helyi Esélyegyenlőségi Program Dunafalva Községi Önkormányzat 2013. Türr István Képző és Kutató Intézet Cím:

Részletesebben

Szatymaz község HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA JEGYZŐKÖNYV

Szatymaz község HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA JEGYZŐKÖNYV Szatymaz község HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA JEGYZŐKÖNYV 2015 Tartalom Bevezetés...3 Célok...3 Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 5 A település bemutatása...5 Célok...5 A Helyi

Részletesebben

Gyömrő Város Önkormányzat Közoktatási Intézkedési Terve

Gyömrő Város Önkormányzat Közoktatási Intézkedési Terve Gyömrő Város Önkormányzat Közoktatási Intézkedési Terve FELÜLVIZSGÁLAT: 2008. JÚNIUS 9. FELÜLVIZSGÁLAT: 2010. DECEMBER 13. GYENES LEVENTE POLGÁRMESTER 1 HELYZETELEMZÉS 2 A szabályozás 2008-2012 közötti

Részletesebben

Csorvás Város HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA

Csorvás Város HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA Csorvás Város HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA Csorvás, 2015. június 24. 1/25 Bevezetés Összhangban az Egyenlő Bánásmódról és az Esélyegyenlőség Előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV.

Részletesebben

1. A kutatás módszertana... 5. 2. Az elemzett esélyegyenlőségi dokumentumok bemutatása... 7. 2.1. Helyi esélyegyenlőségi program...

1. A kutatás módszertana... 5. 2. Az elemzett esélyegyenlőségi dokumentumok bemutatása... 7. 2.1. Helyi esélyegyenlőségi program... 1 2 3 Tartalom 1. A kutatás módszertana... 5 2. Az elemzett esélyegyenlőségi dokumentumok bemutatása... 7 2.1. Helyi esélyegyenlőségi program... 7 2.2. Esélyegyenlőségi terv... 8 2.3. Integrált város-/településfejlesztési

Részletesebben

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programjának (2013 2018) 2015. évi felülvizsgálata

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programjának (2013 2018) 2015. évi felülvizsgálata Jogú Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programjának (2013 2018) 2015. évi felülvizsgálata Készítette: Jogú Város Önkormányzata EDC Debrecen Város- és Gazdaságfejlesztési Központ Nonprofit Kft.

Részletesebben

Csornai Általános és Művészeti Iskola, Óvoda

Csornai Általános és Művészeti Iskola, Óvoda Csornai Általános és Művészeti Iskola, Óvoda KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERVE 2011. Készült az intézmény adatszolgáltatása alapján a 2010/2011-es tanév október 01-i statisztikai adatai felhasználásával.

Részletesebben

KIVONAT. Kiskunhalas Város Képviselő-testületének 2007. december 03-án megtartott üléséről készült jegyzőkönyvből.

KIVONAT. Kiskunhalas Város Képviselő-testületének 2007. december 03-án megtartott üléséről készült jegyzőkönyvből. KIVONAT Kiskunhalas Város Képviselő-testületének 2007. december 03-án megtartott üléséről készült jegyzőkönyvből. 344/2007. Kth Önkormányzati közoktatási intézményrendszer minőségirányítási programjának

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Serényfalva, Kossuth L. út 63.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Serényfalva, Kossuth L. út 63. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Serényfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 27-én 16.00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

ÁGFALVA KÖZSÉG HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA

ÁGFALVA KÖZSÉG HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA ÁGFALVA KÖZSÉG HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA 2013-2018 TARTALOMJEGYZÉK 1 Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 5 Bevezetés... 5 A település bemutatása... 7 Értékeink, küldetésünk... 11 Célok... 12

Részletesebben

Püspökladány Város Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója 2012. évi felülvizsgálatának elfogadására

Püspökladány Város Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója 2012. évi felülvizsgálatának elfogadására Püspökladány Város Polgármesterétől E L Ő T E R J E S Z T É S Püspökladány Város Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója 2012. évi felülvizsgálatának elfogadására A szociális igazgatásról

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzatának

Monostorpályi Község Önkormányzatának Monostorpályi Község Önkormányzatának Esélyegyenlőségi Programja és Terve 2012. 1. Bevezetés Minden embernek veleszületett joga van az élethez és az emberi méltósághoz, amelyektől senkit sem lehet önkényesen

Részletesebben

ZALACSÁNY TELEPÜLÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA 2013-2018

ZALACSÁNY TELEPÜLÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA 2013-2018 ZALACSÁNY TELEPÜLÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA 2013-2018 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)...3 Bevezetés...3 A település bemutatása...3 Értékeink, küldetésünk...9 Célok...9 A Helyi Esélyegyenlőségi

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program

Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyi Esélyegyenlőségi Program Osli Község Önkormányzata 2013-2018. Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)...3 Bevezetés...3 A település bemutatása...3 Értékeink, küldetésünk...3 Célok...4 A Helyi

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program

Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyi Esélyegyenlőségi Program Badacsonytomaj Város Önkormányzata 2013 2018. Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 4 Értékeink, küldetésünk... 12 Célok...

Részletesebben

7. SZÁMÚ MELLÉKLET KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI HELYZETELEMZÉS ÉS INTÉZKEDÉSI TERV. SZEGED 2010. április

7. SZÁMÚ MELLÉKLET KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI HELYZETELEMZÉS ÉS INTÉZKEDÉSI TERV. SZEGED 2010. április 7. SZÁMÚ MELLÉKLET A Szakközépiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Kollégium KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI HELYZETELEMZÉS ÉS INTÉZKEDÉSI TERV SZEGED 2010. április TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK...

Részletesebben

Nem születünk egyformának - a természet adta egyenlőtlenséget ki kell egyensúlyoznunk.

Nem születünk egyformának - a természet adta egyenlőtlenséget ki kell egyensúlyoznunk. Nem születünk egyformának - a természet adta egyenlőtlenséget ki kell egyensúlyoznunk. Agatha Christie HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM (2013-2018) Vokány Község Önkormányzata részére 2013. szeptember Tartalom

Részletesebben

Karancsberény Község Önkormányzata

Karancsberény Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Karancsberény Község Önkormányzata 213-218 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)...4 Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)...4 Bevezetés...4 Bevezetés...4 A település

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Takácsi Község Önkormányzata 2013-2018.

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Takácsi Község Önkormányzata 2013-2018. Helyi Esélyegyenlőségi Program Takácsi Község Önkormányzata 2013-2018. Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 9 Célok...

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Sárisáp Község Önkormányzata [CÍMER]

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Sárisáp Község Önkormányzata [CÍMER] ÁROP-1.1.16-2012-2012-0001 Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása Helyi Esélyegyenlőségi Program Sárisáp Község Önkormányzata [CÍMER] Sárisáp, 2013. szeptember 16. Türr István

Részletesebben

KESZTHELY VÁROS ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA

KESZTHELY VÁROS ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA KESZTHELY VÁROS ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA 2 I. BEVEZETŐ A társadalmi egyenlőtlenségek megszüntetése Magyarország számára is alapvető jelentőségű. A demográfiai változások, a foglalkoztatás növelése, a

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. május 28-án tartandó ülésére.

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. május 28-án tartandó ülésére. Füzesgyarmat Város Önkormányzat P O L G Á R M E S T E R É T Ő L 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. május

Részletesebben

Bősárkány Nagyközség Önkormányzatának Helyi Esélyegyenlőségi Programja 2013-2018.

Bősárkány Nagyközség Önkormányzatának Helyi Esélyegyenlőségi Programja 2013-2018. Bősárkány Nagyközség Önkormányzatának Helyi Esélyegyenlőségi Programja 2013-2018. Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP) Bevezetés Összhangban az Egyenlő Bánásmódról és az Esélyegyenlőség Előmozdításáról

Részletesebben

EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁSI SZÜKSÉGLETEK A GYERMEKJÓLÉTI ÉS KÖZNEVELÉSI RENDSZEREKHEZ TARTOZÓ NAPKÖZBENI ELLÁTÁST NYÚJTÓ GYERMEKINTÉZMÉNYEKBEN

EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁSI SZÜKSÉGLETEK A GYERMEKJÓLÉTI ÉS KÖZNEVELÉSI RENDSZEREKHEZ TARTOZÓ NAPKÖZBENI ELLÁTÁST NYÚJTÓ GYERMEKINTÉZMÉNYEKBEN Koragyermekkori (0-7 év) program TÁMOP-6.1.4/12/1-2012-0001 ÁNTSZ Országos Tisztifőorvosi Hivatal Cím: 1097 Budapest, Albert Flórián út 2-6. Levelezési cím: 1437 Budapest, Pf. 839. Telefon: +36 1 476-1100

Részletesebben

ZALAKOMÁR KÖZSÉG ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE

ZALAKOMÁR KÖZSÉG ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE ZALAKOMÁR KÖZSÉG ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE 2011. 1 / 39 oldal 0.1. Tartalomjegyzék 0.1. Tartalomjegyzék... 2 0. 2. Rövidítések... 3 0.3. Fogalommagyarázatok... 4 1. Bevezető... 9 2. Jogszabályi háttér...

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. a Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadása tárgyában

E l ő t e r j e s z t é s. a Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadása tárgyában Kunfehértó Polgármesterétől E l ő t e r j e s z t é s a Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadása tárgyában (Képviselő-testület 2014. április 29-i ülésére) Összhangban az Egyenlő Bánásmódról és az Esélyegyenlőség

Részletesebben

ÁROP-1.A.5-2013-2013-0085 Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata és egyes intézményei működésének, szervezetének felülvizsgálata, fejlesztése

ÁROP-1.A.5-2013-2013-0085 Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata és egyes intézményei működésének, szervezetének felülvizsgálata, fejlesztése ÁROP-1.A.5-2013-2013-0085 Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata és egyes intézményei működésének, szervezetének felülvizsgálata, fejlesztése C É L F E L A D A T Készítette: dr. Marosi-Rácz Julianna

Részletesebben

VILONYA Község Önkormányzata

VILONYA Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program VILONYA Község Önkormányzata 2013-2018. Készítette: Csonka Marianna Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)...3 Bevezetés... 3 A település bemutatása...3 Értékeink,

Részletesebben