SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK MŐVELİDÉSI ÉS OKTATÁSI BIZOTTSÁGA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK MŐVELİDÉSI ÉS OKTATÁSI BIZOTTSÁGA"

Átírás

1 Iktatószám: IV. 85-4/2009. SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK MŐVELİDÉSI ÉS OKTATÁSI BIZOTTSÁGA JEGYZİKÖNYV amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése Mővelıdési és Oktatási Bizottságának március 25-én 15 órakor a Polgármesteri Hivatal I. emeleti polgármesteri tárgyalójában megtartott ülésérıl. Jelen vannak: Ülés közben érkezett: Távolmaradását jelezte: Tanácskozási joggal megjelent: Csillagné Szántó Polixéna elnök, Fajszi Lajos, Schoeck Károly, Dr. Faludiné Uzsoki Valéria bizottsági tagok. Dr. Gaál Zsuzsanna bizottsági tag. Dr. Tóth Csaba Attila, Dr. Hadházy Ákos bizottsági tagok. Majnay Gábor osztályvezetı, Dr. Horváth Annamária oktatási referens, Asztalos Adrienn ifjúsági és sport referens, Parrag Ferencné ügyintézı, Szegedi Emerencia mőszaki ellenır, Csanda Gyöngyi költségvetési ügyintézı, Farkas Éva osztályvezetı, Bay Attila KESZ igazgató, Dr. Kubik Andrea bizottsági referens, jkv. vezetı Az elnök megállapítja, hogy a 7 tagú bizottságból 4 fı jelen van, a bizottság határozatképes. Az elnök az ülést 15 órakor megnyitja. Csillagné Szántó Polixéna: Javasolja, hogy a bizottság elıször a 14. és 16. napirendi pontokat tárgyalja, majd az 1. napirendi ponttól kezdıdıen a sorrendben következıket. Javasolja, hogy a 2. napirendi pontot utolsó napirendi pontként tárgyalja a bizottság. További módosító javaslat nem érkezett. Az elnök szavazásra teszi fel a napirendre vonatkozó javaslatot, melyet a bizottság 4 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és a következı napirendet állapította meg: H-7100 SZEKSZÁRD, BÉLA KIRÁLY TÉR 8. H-7101, PF / /

2 N A P I R E N D 1./ napirendi pont Szekszárd Megyei Jogú Város Ifjúsági Koncepciója (64. sz. közgyőlési elıterjesztés) Elıterjesztı: Asztalos Adrienn ifjúsági és sport referens 2./ napirendi pont: Tájékoztató az Ifjúsági Koncepció évi eredményeinek áttekintésérıl Elıterjesztı: Asztalos Adrienn ifjúsági és sport referens 3./ napirendi pont: Javaslat bölcsıdék és közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztését célzó pályázat benyújtására (66. sz. közgyőlési elıterjesztés) Elıterjesztı: Szegedi Emerencia mőszaki ellenır 4./ napirendi pont: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének./2009. (..) rendelete a évi költségvetésrıl szóló 12/2008. (II.29.) szekszárdi ör. módosításáról (tervezet) (54. sz. közgyőlési elıterjesztés) Elıterjesztı: Csanda Gyöngyi költségvetési ügyintézı 5./ napirendi pont: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének./2009. (.) rendelete az önkormányzat fenntartásában álló intézményeknél és az önkormányzat tulajdonában lévı gazdasági társaságoknál folyó munkahelyi étkeztetés megszervezésérıl (73. sz. közgyőlési elıterjesztés) Elıterjesztı: Bay Attila KESZ igazgató dr. Kubik Andrea bizottsági referens 6./ napirendi pont: Közterület elnevezése (59. sz. közgyőlési elıterjesztés) Elıterjesztı: Parrag Ferencné ügyintézı 7./ napirendi pont: Javaslat Szekszárd és Medina Közoktatási Intézményfenntartó Társulására vonatkozó megállapodás módosítására (53. sz. közgyőlési elıterjesztés) 8./ napirendi pont: Javaslat Szekszárd és Sióagárd Közoktatási Intézményfenntartó Társulására vonatkozó megállapodás módosítására (61. sz. közgyőlési elıterjesztés) 2

3 9./ napirendi pont: Az 1. Számú Óvoda nevelési programjának és minıségirányítási programjának jóváhagyása 10./ napirendi pont: A Garay János Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény pedagógiai programjának és minıségirányítási programjának jóváhagyása 11./ napirendi pont: Az 5. Számú Általános Iskola szervezeti és mőködési szabályzatának, illetve minıségirányítási programjának jóváhagyása 12./ napirendi pont: Az I. Béla Gimnázium pedagógiai programjának jóváhagyása 13./ napirendi pont: Javaslat az általános iskolai tanulók nyári szünidei napközi otthonos ellátására 14./ napirendi pont: Javaslat magasabb vezetıi pályázati eljárás helyi ütemtervére 15./ napirendi pont: Javaslat feladat-ellátási, intézményhálózat-mőködtetési és fejlesztési terv (önkormányzati intézkedési terv) jóváhagyására (63. sz. közgyőlési elıterjesztés) Elıterjesztı: Majnay Gábor osztályvezetı 16./ napirendi pont: Javaslat közösségi buszbeszerzés támogatására (67. sz. közgyőlési elıterjesztés) Elıterjesztı: Farkas Éva osztályvezetı 3

4 1./ napirendi pont Szekszárd Megyei Jogú Város Ifjúsági Koncepciója (64. sz. közgyőlési elıterjesztés) Elıterjesztı: Asztalos Adrienn ifjúsági és sport referens Asztalos Adrienn: Tájékoztatja a bizottságot, hogy a Szekszárdi Ifjúsági Érdekegyeztetı Fórum is véleményezte az Ifjúsági Koncepciót és néhány technikai jellegő módosítást is tett. Ismerteti a módosító javaslatokat. 15 óra 10 perckor dr. Gaál Zsuzsanna képviselı megérkezik az ülésterembe. A 7 tagú bizottságból 5 fı van jelen. Dr. Faludiné Uzsoki Valéria: Javasolja, hogy az Ifjúsági Koncepció egyes részei például a felmérések jelenjenek meg a Tolnai Népújságban. Javasolja, hogy az Ifjúsági Koncepció célkitőzései kerüljenek be a nevelési és pedagógiai programokba. Csillagné Szántó Polixéna: Egyetért a javaslattal. Megköszöni Asztalos Adrienn munkáját az Ifjúsági Koncepció elkészítéséért. További kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen szavazattal, 43/2009. (III. 25.) MOB határozat Szekszárd Megyei Jogú Város Ifjúsági Koncepciója (64. sz. közgyőlési elıterjesztés) Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének közgyőlésnek elfogadásra javasolja a Szekszárd Megyei Jogú Város Ifjúsági Koncepciója címő elıterjesztés határozati javaslatát. Határidı: március / napirendi pont: Tájékoztató az Ifjúsági Koncepció évi eredményeinek áttekintésérıl Elıterjesztı: Asztalos Adrienn ifjúsági és sport referens Asztalos Adrienn: Ismerteti a tájékoztatót. 4

5 A bizottság 5 igen szavazattal határozat hozatal nélkül elfogadta a tájékoztatót. 3./ napirendi pont: Javaslat bölcsıdék és közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztését célzó pályázat benyújtására (66. sz. közgyőlési elıterjesztés) Elıterjesztı: Szegedi Emerencia mőszaki ellenır Szegedi Emerencia: Ismerteti az elıterjesztést. Tájékoztatja a bizottságot, hogy a közoktatási intézményekkel való egyeztetést követıen döntötték el, hogy melyik közoktatási intézménynél milyen infrastrukturális fejlesztés megvalósítására nyújt be az önkormányzat pályázatot. A határozati javaslatot azzal egészíti ki, hogy a polgármester úr már felvette a kapcsolatot Szedres Község Önkormányzatával az ügyben, hogy a pályázat önerejét biztosítsa a évi költségvetése terhére, és ezt az összeget nyertes pályázat esetén bocsássa Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata részére. Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen szavazattal, 44/2009. (III. 25.) MOB határozat Javaslat bölcsıdék és közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztését célzó pályázat benyújtására (66. sz. közgyőlési elıterjesztés) Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének közgyőlésnek elfogadásra javasolja Javaslat bölcsıdék és közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztését célzó pályázat benyújtására címő elıterjesztés határozati javaslatát. Határidı március 26. 5

6 4./ napirendi pont: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének./2009. (..) rendelete a évi költségvetésrıl szóló 12/2008. (II.29.) szekszárdi ör. módosításáról (tervezet) (54. sz. közgyőlési elıterjesztés) Elıterjesztı: Csanda Gyöngyi költségvetési ügyintézı Csanda Gyöngyi: Nem kívánja az elıterjesztést kiegészíteni. Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen szavazattal, 45/2009. (III. 25.) MOB határozat Szekszárd Megyei Jogú Város évi költségvetésének módosításáról szóló rendelet (54. sz. közgyőlési elıterjesztés) Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének közgyőlésnek elfogadásra javasolja a évi költségvetés módosításáról szóló rendelettervezetet. Határidı március / napirendi pont: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének./2009. (.) rendelete az önkormányzat fenntartásában álló intézményeknél és az önkormányzat tulajdonában lévı gazdasági társaságoknál folyó munkahelyi étkeztetés megszervezésérıl (73. sz. közgyőlési elıterjesztés) Elıterjesztı: Bay Attila KESZ igazgató dr. Kubik Andrea bizottsági referens Bay Attila: Ismerteti az elıterjesztést. Tájékoztatja a bizottságot, hogy 2007-ben, amikor a rendelet készült, a külsı ún. vendégétkeztetés is a rendelet hatálya alatt állt, de erre most a szabad ármegállapítás szabályait javasolja alkalmazni. A vendégétkeztetés ára az idei évben 580,-Ft lesz, ami még mindig 50,-Ft-tal alatta van az általános közétkeztetési áraknak. Tájékoztatja a bizottságot, hogy a rezsiköltségeknél jelenleg még 20%-os ÁFA-val számoltak, de ez a rendeletben nem került feltüntetésre, mert várhatóan az ÁFA értéke emelkedni fog. Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen szavazattal, 6

7 46/2009. (III. 25.) MOB határozat Az önkormányzat fenntartásában álló intézményeknél és az önkormányzat tulajdonában lévı gazdasági társaságoknál folyó munkahelyi étkeztetés megszervezésérıl szóló rendelet (73. sz. közgyőlési elıterjesztés) Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének közgyőlésnek elfogadásra javasolja az önkormányzat fenntartásában álló intézményeknél és az önkormányzat tulajdonában lévı gazdasági társaságoknál folyó munkahelyi étkeztetés megszervezésérıl szóló rendelet-tervezetet. Határidı március / napirendi pont: Közterület elnevezése (59. sz. közgyőlési elıterjesztés) Elıterjesztı: Parrag Ferencné ügyintézı Parrag Ferencné: Ismerteti az elıterjesztést. A közterület elnevezést a volt TOTÉV és TÁÉV területén lévı vállalkozók is támogatják, valamint a Jogi és Ügyrendi Bizottság is támogatja. Fontos lenne, hogy a közgyőlés még márciusban döntsön a közterület elnevezésérıl, mert ha kiírják az Európai Parlamenti választások idıpontját, akkor addig nem lehet közterületet elnevezni, amíg a választások le nem zajlanak, bár ez választópolgárokat nem érint, mert iparterületrıl van szó. Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen szavazattal, 47/2009. (III. 25.) MOB határozat Közterület elnevezése (59. sz. közgyőlési elıterjesztés) Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének közgyőlésnek elfogadásra javasolja a Közterület elnevezése címő elıterjesztés határozati javaslatát. Határidı március 26. 7

8 7./ napirendi pont: Javaslat Szekszárd és Medina Közoktatási Intézményfenntartó Társulására vonatkozó megállapodás módosítására (53. sz. közgyőlési elıterjesztés) Dr. Horváth Annamária: Tájékoztatja bizottságot, hogy a Tolna Megyei Önkormányzat és a Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat is támogatja a társulási megállapodás módosítását. 15 óra 30 perckor Schoeck Károly elhagyta az üléstermet. A 7 tagú bizottságból jelen van 4 fı, a bizottság határozatképes. 48/2009. (III. 25.) MOB határozat Javaslat Szekszárd és Medina Közoktatási és Intézményfenntartó Társulására vonatkozó megállapodás módosítására (53. sz. közgyőlési elıterjesztés) Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének közgyőlésnek elfogadásra javasolja a Javaslat Szekszárd és Medina Közoktatási és Intézményfenntartó Társulására vonatkozó megállapodás módosítására címő elıterjesztés határozati javaslatát. Határidı március / napirendi pont: Javaslat Szekszárd és Sióagárd Közoktatási Intézményfenntartó Társulására vonatkozó megállapodás módosítására (61. sz. közgyőlési elıterjesztés) Dr. Horváth Annamária: Tájékoztatja a bizottságot, hogy a társulás létrehozásakor az ideiglenes mőködési engedélyt az Óvoda és a családi napközi mőködtetésére a szekszárdi jegyzı adta ki. Az ideiglenes mőködési engedély lejárt, és az új mőködési engedély kiadására Bonyhád Város jegyzıje került kijelölésre eljáró hatóságként. A társulási megállapodás és az alapító okirat módosítására azért került sor, mert a családi napközi mőködtetése az alapító okiratban nem szerepelt, a társulási megállapodásban pedig csak néhány pontban szerepelt. 8

9 Tájékoztatja a bizottságot, hogy a társulási megállapodás módosításhoz a Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat is egyetértését adta. 49/2009. (III. 25.) MOB határozat Javaslat Szekszárd és Sióagárd Közoktatási Intézményfenntartó Társulására vonatkozó megállapodás módosítására (61. sz. közgyőlési elıterjesztés) Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének közgyőlésnek elfogadásra javasolja a Javaslat Szekszárd és Sióagárd Közoktatási Intézményfenntartó Társulására vonatkozó megállapodás módosítására címő elıterjesztés határozati javaslatát. Határidı március / napirendi pont: Az 1. Számú Óvoda nevelési programjának és minıségirányítási programjának jóváhagyása Dr. Horváth Annamária: Tájékoztatja bizottságot, hogy az 1. Számú Óvoda nevelési és minıségirányítási programjához a Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat egyetértését adta, és a független szakértı is jóváhagyásra javasolja. 50/2009. (III. 25.) MOB határozat Az 1. Számú Óvoda nevelési programjának és minıségirányítási programjának jóváhagyása Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Mővelıdési és Oktatási Bizottsága a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló 10/2000. (IV.17.) Kgy. rendelet 1. számú melléklet 3. a) pontjával kapott 9

10 felhatalmazás alapján az 1. Számú Óvoda Kindergarten október 15-én elfogadott nevelési programját október 15-én elfogadott minıségirányítási programját jóváhagyja. Határidı: március 25. Felelıs: Csillagné Szántó Polixéna MOB el 10./ napirendi pont: A Garay János Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény pedagógiai programjának és minıségirányítási programjának jóváhagyása Dr. Horváth Annamária: Tájékoztatja bizottságot, hogy a Garay János Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény pedagógiai és minıségirányítási programjához a Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat egyetértést adta, és a független szakértı is jóváhagyásra javasolja. 51/2009. (III. 25.) MOB határozat Garay János Általános Iskola pedagógiai programjának és minıségirányítási programjának jóváhagyása Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Mővelıdési és Oktatási Bizottsága a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló 10/2000. (IV.17.) Kgy. rendelet 1. számú melléklet 3. a) pontjával kapott felhatalmazás alapján a Garay János Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény november 25-én elfogadott pedagógiai programját (nevelési program és helyi tantervek) november 25-én elfogadott minıségirányítási programját jóváhagyja. 10

11 Határidı: március / napirendi pont: Az 5. Számú Általános Iskola szervezeti és mőködési szabályzatának, illetve minıségirányítási programjának jóváhagyása Dr. Horváth Annamária: Tájékoztatja bizottságot, hogy az 5. Számú Általános Iskola szervezeti és mőködési szabályzatához és minıségirányítási programjához a Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat egyetértését adta, valamint a minıségirányítási programot a független szakértı is jóváhagyásra javasolja. 52/2009. (III. 25.) MOB határozat Az 5. Számú Általános Iskola szervezeti és mőködési szabályzatának, illetve minıségirányítási programjának jóváhagyása Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Mővelıdési és Oktatási Bizottsága a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló 10/2000. (IV.17.) Kgy. rendelet 1. számú melléklet 3. a) pontjával kapott felhatalmazás alapján az 5. Számú Általános Iskola szeptember 30-án elfogadott szervezeti és mőködési szabályzatát szeptember 30-án elfogadott minıségirányítási programját jóváhagyja. Határidı: március / napirendi pont: Az I. Béla Gimnázium pedagógiai programjának jóváhagyása 11

12 Dr. Horváth Annamária: Tájékoztatja bizottságot, hogy az I. Béla Gimnázium pedagógiai programját a független szakértı jóváhagyásra javasolja. Ezen kívül Szedres Község Önkormányzatának egyetértési joga van, és a holnapi napon tárgyalják az elıterjesztést, minden valószínőség szerint azonban egyetértésüket fogják adni a pedagógiai programhoz. 53/2009. (III. 25.) MOB határozat Az I. Béla Gimnázium pedagógiai programjának jóváhagyása Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Mővelıdési és Oktatási Bizottsága a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló 10/2000. (IV.17.) Kgy. rendelet 1. számú melléklet 3. a) pontjával kapott felhatalmazás alapján az I. Béla Gimnázium november 26-án elfogadott pedagógiai programját (nevelési program és helyi tanterv) jóváhagyja. Határidı: március / napirendi pont: Javaslat az általános iskolai tanulók nyári szünidei napközi otthonos ellátására Dr. Horváth Annamária: Ismerteti az elıterjesztést. 54/2009. (III. 25.) MOB határozat Javaslat az általános iskolai tanulók nyári szünidei napközi otthonos ellátására Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Mővelıdési és Oktatási Bizottsága felkéri az alábbi általános iskolák 12

13 14./ napirendi pont: Javaslat magasabb vezetıi pályázati eljárás helyi ütemtervére igazgatóit, hogy valamennyi szekszárdi általános iskola nyári szünidei napközi otthonos ellátást igénylı tanulója számára az alábbi ütemterv szerint biztosítson ellátást: június 22-július 3. Garay János Általános Iskola és AMI július 6-július 17. Dienes Valéria Általános Iskola Grundschule július 20-július Számú Általános Iskola augusztus 3-augusztus 15. Babits Mihály Általános Iskola A bizottság kéri az általános iskolák igazgatóit, hogy a fenti iskolák igazgatóival vegyék fel a kapcsolatot, és szükség szerint biztosítsanak nevelıt az ellátás zökkenımentes megszervezése érdekében. Határidı: május 15. Dr. Horváth Annamária: Tájékoztatja a bizottságot, hogy az 1. Számú Óvoda és a Dienes Valéria Általános Iskola intézményvezetıjére vonatkozik a pályázati felhívás. A pályázatokat április 7-ig lehet benyújtani, a véleményezésre jogosultak pedig április 15-étıl vehetik át a pályázatokat. Mindkét intézményben kisebbségi nevelés és oktatás folyik, ezért a Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzatnak mindkét intézmény esetében egyetértési joga van. Tájékoztatja a bizottságot, hogy a Wunderland Óvoda intézményvezetıjére vonatkozó pályázatot a Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat írta ki, a Wunderland Óvoda esetében pedig Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének van egyetértési joga. Tekintettel az elızıekben elmondottakra, az ülések idıpontját úgy kell összehangolni a kisebbségi önkormányzattal, hogy az egyetértési jog gyakorlása megelızze a jóváhagyást. 55/2009. (III. 25.) MOB határozat Javaslat magasabb vezetıi pályázati eljárás helyi ütemtervére 13

14 1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Mővelıdési és Oktatási Bizottsága a évben esedékes magasabb vezetıi megbízások elıkészítésére vonatkozó pályázati eljárás mellékelt helyi ütemtervét jóváhagyja. 2. A bizottság felkéri a Közoktatási, Mővelıdési és Sport Osztályt, hogy az érintett intézmények számára küldje meg a pályázati eljárás ütemtervét, és a szükséges intézkedéseket megtéve kísérje figyelemmel annak végrehajtását. Határidı: május / napirendi pont: Javaslat feladat-ellátási, intézményhálózat-mőködtetési és fejlesztési terv (önkormányzati intézkedési terv) jóváhagyására (63. sz. közgyőlési elıterjesztés) Elıterjesztı: Majnay Gábor osztályvezetı Majnay Gábor: Tájékoztatja a bizottságot, hogy az intézkedési terv határideje lejárt, és ezúttal egy teljesen új intézkedési tervet készítettek 3 szakértı igazgató bevonásával. Véleménye szerint egy alapos helyzetelemzésre épülı, a jogszabályoknak megfelelı intézkedési tervet sikerült összeállítani. Az intézkedési terv elfogadásához szükséges a Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat egyetértése, amelyet a tegnapi ülésükön megadtak két kiegészítéssel. Ismerteti a Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat módosító javaslatát. Csillagné Szántó Polixéna: Elfogadja a Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat módosító javaslatát, és javasolja a bizottságnak, hogy a határozati javaslatot ezzel a kiegészítéssel fogadják el. Köszönetét fejezi ki az önkormányzati intézkedési terv elkészítéséért Majnay Gábor osztályvezetınek és a 3 szakértı igazgatónak is. További kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 56/2009. (III. 25.) MOB határozat Javaslat feladat-ellátási, intézményhálózatmőködtetési és fejlesztési terv (önkormányzati intézkedési terv) jóváhagyására (63. sz. közgyőlési elıterjesztés) 14

15 Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének közgyőlésnek elfogadásra javasolja a Javaslat feladat-ellátási, intézményhálózat-mőködtetési és fejlesztési terv (önkormányzati intézkedési terv) jóváhagyására címő elıterjesztés határozati javaslatát az alábbi kiegészítéssel: - az önkormányzati intézkedési terv 12. oldalán a német kisebbségi önkormányzattal közösen fenntartott Wunderland Kindergarten szövegrész helyébe a német kisebbségi önkormányzat által fenntartott Wunderland Kindergarten szövegrész kerüljön - az önkormányzati intézkedési terv 54. oldalán a feladatok közé kerüljön felvételre a következı: Meg kell vizsgálni a Dienes Valéria Általános Iskola Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzattal való közös fenntartásba vételének lehetıségét. Határidı: december 31. Felelıs: Közoktatási, Mővelıdési és Sport Osztály osztályvezetıje Határidı: március / napirendi pont: Javaslat közösségi buszbeszerzés támogatására (67. sz. közgyőlési elıterjesztés) Elıterjesztı: Farkas Éva osztályvezetı Farkas Éva: Nem kívánja az elıterjesztést kiegészíteni. 57/2009. (III. 25.) MOB határozat Javaslat közösségi buszbeszerzés támogatására (67. sz. közgyőlés elıterjesztés) Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének közgyőlésnek elfogadásra javasolja a Javaslat 15

16 közösségi buszbeszerzés támogatására címő elıterjesztés határozati javaslatát. Határidı március 26. További napirendi pont nem lévén az elnök a bizottság ülését 15 óra 50 perckor berekeszti. Kmf. A jegyzıkönyvet készítette: Dr. Kubik Andrea bizottsági referens Ellenjegyezte: Csillagné Szántó Polixéna Elnök Amreinné dr. Gál Klaudia aljegyzı 16

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA Iktatószám: IV. 75-1/2008. JEGYZİKÖNYV amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése Pénzügyi Bizottságának 2009. február 26-án 7 óra

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK HUMÁN BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK HUMÁN BIZOTTSÁGA Iktatószám: IV. 110-17/2012. SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK HUMÁN BIZOTTSÁGA JEGYZİKÖNYV Amely készült Közgyőlése Humán Bizottságának 2012. december 27-én 9 órakor a Polgármesteri

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA Ikt. szám: IV. 84-11/2009. SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése Jogi és Ügyrendi Bizottságának

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK MŐVELİDÉSI ÉS OKTATÁSI BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK MŐVELİDÉSI ÉS OKTATÁSI BIZOTTSÁGA Iktatószám: IV. 114-13/2008. SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK MŐVELİDÉSI ÉS OKTATÁSI BIZOTTSÁGA JEGYZİKÖNYV amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése Mővelıdési és Oktatási Bizottságának,

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK HUMÁN BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK HUMÁN BIZOTTSÁGA SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK HUMÁN BIZOTTSÁGA Iktatószám: IV. 131-15/2011. JEGYZİKÖNYV Amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése Humán Bizottságának

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA Iktatószám: IV. 23-10/2008. JEGYZİKÖNYV amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése Pénzügyi Bizottságának 2008. augusztus 7-én 9

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK SPORT-, IFJÚSÁGI ÉS CIVIL SZERVEZETEK BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK SPORT-, IFJÚSÁGI ÉS CIVIL SZERVEZETEK BIZOTTSÁGA SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK SPORT-, IFJÚSÁGI ÉS CIVIL SZERVEZETEK BIZOTTSÁGA Iktatószám: IV. 86-16/2009. JEGYZİKÖNYV amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése Sport-, Ifjúsági

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA Ikt. szám: IV. 84/2009. SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése Jogi és Ügyrendi Bizottságának 2009.

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA Ikt. szám: IV. 102-6/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése Jogi és Ügyrendi Bizottságának

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK SPORT-, IFJÚSÁGI ÉS CIVIL SZERVEZETEK BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK SPORT-, IFJÚSÁGI ÉS CIVIL SZERVEZETEK BIZOTTSÁGA SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK SPORT-, IFJÚSÁGI ÉS CIVIL SZERVEZETEK BIZOTTSÁGA Iktatószám: IV. 86-14/2009. JEGYZİKÖNYV amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése Sport-, Ifjúsági

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK MŐVELİDÉSI ÉS OKTATÁSI BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK MŐVELİDÉSI ÉS OKTATÁSI BIZOTTSÁGA SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK MŐVELİDÉSI ÉS OKTATÁSI BIZOTTSÁGA Ikt. szám: IV. 151-9/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése Mővelıdési és Oktatási

Részletesebben

Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat Deutsche Minderheitenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi str JEGYZİKÖNYV

Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat Deutsche Minderheitenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi str JEGYZİKÖNYV Iktatószám: IV. 167-1/2010. Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat Deutsche Minderheitenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi str. 69-71 JEGYZİKÖNYV amely készült 2010. március 2-án (kedden) 16 óra

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA Iktatószám: IV.50-4/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK HUMÁN BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK HUMÁN BIZOTTSÁGA Iktatószám: IV. 131-18/2011. SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK HUMÁN BIZOTTSÁGA JEGYZİKÖNYV Amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése Humán Bizottságának

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK SPORT-, IFJÚSÁGI ÉS CIVIL SZERVEZETEK BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK SPORT-, IFJÚSÁGI ÉS CIVIL SZERVEZETEK BIZOTTSÁGA SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK SPORT-, IFJÚSÁGI ÉS CIVIL SZERVEZETEK BIZOTTSÁGA Iktatószám: IV. 86-9/2009. JEGYZİKÖNYV amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése Sport-, Ifjúsági és

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK HUMÁN BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK HUMÁN BIZOTTSÁGA Iktatószám: IV. 577/2010. SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK HUMÁN BIZOTTSÁGA JEGYZİKÖNYV amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése Humán Bizottságának 2010.

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA Iktatószám: I.B.1896-12/2008. J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének Szociális és Egészségügyi

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK HUMÁN BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK HUMÁN BIZOTTSÁGA SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK HUMÁN BIZOTTSÁGA Iktatószám: IV. 70-12/2014. JEGYZİKÖNYV Amely készült Humán Bizottságának 2014. június 16-án (hétfın) 10 órakor a Polgármesteri

Részletesebben

Távolmaradt: Horváth István polgármester, Halmai Gáborné, Máté Péter, dr. Tóth Csaba Attila képviselık

Távolmaradt: Horváth István polgármester, Halmai Gáborné, Máté Péter, dr. Tóth Csaba Attila képviselık Szám: IV. 170-15/2011. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének 2011. október 19-én (szerdán) 8 óra 20 perckor a Polgármesteri Hivatal konferencia termében megtartott rendkívüli

Részletesebben

Dr. Cseke László könyvvizsgáló

Dr. Cseke László könyvvizsgáló Szám: IV.110-5/2014. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Közgyőlésének 2014. április 30-án (csütörtökön) 8 óra 10 perckor a Polgármesteri Hivatal konferencia termében megtartott ülésérıl. Jelen vannak: Horváth

Részletesebben

Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Szám: IV.112-1/2014. J E G Y ZİKÖNYV a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete 2014. február 21-én (pénteken) 10 órakor a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS MEZİGAZDASÁGI BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS MEZİGAZDASÁGI BIZOTTSÁGA SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS MEZİGAZDASÁGI BIZOTTSÁGA Iktatószám: III. /2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Közgyőlése Gazdasági és Mezıgazdasági Bizottságának

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA Iktatószám: I.B.1941-10/2010. SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének Szociális és Egészségügyi

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Iktatószám: I.B.1941-13/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Egészségügyi Bizottsága 2010.12.14-én 14 órakor a Polgármesteri Hivatal I. emeleti Házasságkötı termében megtartott nyílt ülésérıl Jelen

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA Iktatószám: I.B.4291-10/2009. SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének Szociális és Egészségügyi

Részletesebben

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi str. 69-71.

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi str. 69-71. Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi str. 69-71. Ikt.szám: IV. 191-4/2013. JEGYZİKÖNYV amely készült 2013. augusztus 6-án (kedden) 15

Részletesebben

Szekszárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat

Szekszárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat Szám: IV.535-3/2010. J E G Y ZİKÖNYV a Szekszárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2010. december 10-én (pénteken) 9 00 órakor a Polgármesteri Hivatal II. emeleti mőszaki tárgyalójában megtartott ü l é s

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Simon Attiláné, a Wunderland Óvoda vezetıje.

JEGYZİKÖNYV. Simon Attiláné, a Wunderland Óvoda vezetıje. Iktatószám: IV. 136-2/2015. JEGYZİKÖNYV Amely készült 2015. február 24-én (kedden) 15 órakor a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testületének az Ifjúsági Cserkészházban (Szekszárd, Hrabovszki

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA Ikt. szám: IV. 84-7/2009. SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése Jogi és Ügyrendi Bizottságának

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA Iktatószám: I.B.4291-3/2009. SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Egészségügyi Bizottsága 2009. március 24-én (kedden) 15 órakor

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA Iktatószám: IV.50-17/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának 2012. május 22-én 14 óra 07 perckor a Polgármesteri Hivatal II. emeleti mőszaki tárgyalójában

Részletesebben

Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Szám: IV. 145-2/2012. J E G Y ZİKÖNYV a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2012. március 19-én (hétfın) 10 órakor a Polgármesteri Hivatal II. emeleti mőszaki

Részletesebben

Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsának december 17-i ülésére

Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsának december 17-i ülésére Elıterjesztés sorszáma: 18. Melléklet: 1 db ELİTERJESZTÉS Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsának 2014. december 17-i ülésére Tárgy: Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó

Részletesebben

Javaslat a nem önkormányzati fenntartású közoktatási intézmények 2009. évi támogatására

Javaslat a nem önkormányzati fenntartású közoktatási intézmények 2009. évi támogatására Javaslat a nem önkormányzati fenntartású közoktatási intézmények 2009. évi ára Tisztelt Mővelıdési és Oktatási Bizottság! Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése a 88/2006. (VI.15.) szekszárdi önkormányzati

Részletesebben

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi str JEGYZİKÖNYV

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi str JEGYZİKÖNYV Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi str. 69-71. Ikt.szám: IV. 138/2014. JEGYZİKÖNYV amely készült 2014. február 11-én (kedden) 15 órakor

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK HUMÁN BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK HUMÁN BIZOTTSÁGA SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK HUMÁN BIZOTTSÁGA Iktatószám: IV. 131-22/2011. JEGYZİKÖNYV Amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése Humán Bizottságának

Részletesebben

Szekszárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat

Szekszárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat Szám: IV.535/2010. J E G Y ZİKÖNYV a Szekszárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2010. október 13-án (szerdán) 15 00 órakor a Polgármesteri Hivatal II. emeleti mőszaki tárgyalójában megtartott alakuló ülésérıl.

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Szám: IV.144-10/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének 2010. szeptember 30-án (csütörtökön) 9 óra 24 perckor a Polgármesteri Hivatal konferencia termében megtartott

Részletesebben

Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Szám: IV. 167-9/2013. J E G Y ZİKÖNYV a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete 2013. november 4-én (hétfın) 10 óra 15 perckor a Polgármesteri

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA Ikt. szám: IV. 24-23/2008. J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése Jogi és Ügyrendi Bizottságának,

Részletesebben

Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat. ifj. Kovács György elnök-helyettes, Kovács György képviselı

Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat. ifj. Kovács György elnök-helyettes, Kovács György képviselı Szám: IV.128-2/2015. J E G Y ZİKÖNYV a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete 2015. február 25-én (szerdán) 9 órakor a Polgármesteri Hivatal II. emeleti mőszaki tárgyalójában megtartott

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Iktatószám: I.B.1915-12/2011. J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének Szociális és Egészségügyi Bizottsága 2010.10.25-én 14.00 órakor a Polgármesteri Hivatal I. emeleti

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Kocsis Csaba, a Tolna Megyei Kormányhivatal oktatási fıosztályvezetıje

JEGYZİKÖNYV. Kocsis Csaba, a Tolna Megyei Kormányhivatal oktatási fıosztályvezetıje Iktatószám: IV. 136-1/2015. JEGYZİKÖNYV Amely készült 2015. február 10-én (kedden) 16 órakor a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testületének az Ifjúsági Cserkészházban (Szekszárd, Hrabovszki

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA Iktatószám: IV. 75-18/2009. JEGYZİKÖNYV amely készült Közgyőlése Pénzügyi Bizottságának 2009. szeptember 24-én 8 órakor a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Szám: IV. 145-6/2012. J E G Y ZİKÖNYV a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete 2012. július 19-én (csütörtökön) 9 órakor a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 168. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat közoktatási és szakszolgálati feladatok ellátására kötött feladat-ellátási megállapodások módosítására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 258. MELLÉKLET: 2 db TÁRGY: Javaslat magasabb vezetıi megbízásra vonatkozó pályázati felhívások közzétételére E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

Kovács György képviselı, ifj. Kovács György képviselı. Lakatos Ferenc elnök-helyettes.

Kovács György képviselı, ifj. Kovács György képviselı. Lakatos Ferenc elnök-helyettes. Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Szám: IV.112-5/2014. J E G Y ZİKÖNYV a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete 2014. szeptember 2-án (kedden) 10 órakor a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat Deutsche Minderheitenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi str. 69-71 JEGYZİKÖNYV

Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat Deutsche Minderheitenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi str. 69-71 JEGYZİKÖNYV Deutsche Minderheitenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi str. 69-71 Iktatószám: IV. 80-9/2008 JEGYZİKÖNYV amely készült 2008. november 26-án (szerdán) 16 órakor a Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat

Részletesebben

Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Szám: IV. 167-5/2013. J E G Y ZİKÖNYV a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete 2013. június 12-én (szerdán) 9 órakor a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 34 MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat a Városi Bölcsıde alapító okiratának módosítására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2010. március

Részletesebben

Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Szám: IV. 145-3/2012. J E G Y ZİKÖNYV a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2012. április 26-án (csütörtökön) 9 órakor a Polgármesteri Hivatal II. emeleti

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA Iktatószám: I.B.1941-9/2010. SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének Szociális és Egészségügyi

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Iktatószám: I.B. 267-6/2013. J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének Szociális és Egészségügyi Bizottsága 2013.06.25-én 14.00 órakor a Polgármesteri Hivatal (Szekszárd,

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. április 10-én megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. április 10-én megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 4/2012. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. április 10-én megtartott rendkívüli ülésérıl Határozat száma: 39-41. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 39/2012.(IV.10.)

Részletesebben

1. Döntés egyes korlátozottan forgalomképes ingatlanok értékesítésre történı kijelölésérıl

1. Döntés egyes korlátozottan forgalomképes ingatlanok értékesítésre történı kijelölésérıl JEGYZİKÖNYV Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Tulajdonosi Bizottsága, Pénzügyi és Költségvetési Bizottsága, Városstratégiai és Városmarketing Bizottsága valamint Közjóléti Bizottsága

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA Iktatószám: I.B.1896-15/2008. J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének Szociális és Egészségügyi

Részletesebben

Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Szám: IV. 167-8/2013. J E G Y ZİKÖNYV a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete 2013. szeptember 19-én (csütörtökön) 9 órakor a Polgármesteri

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK MŐVELİDÉSI ÉS OKTATÁSI BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK MŐVELİDÉSI ÉS OKTATÁSI BIZOTTSÁGA Iktatószám: IV. 85-13/2009. SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK MŐVELİDÉSI ÉS OKTATÁSI BIZOTTSÁGA JEGYZİKÖNYV amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése Mővelıdési és Oktatási Bizottságának

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS MEZİGAZDASÁGI BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS MEZİGAZDASÁGI BIZOTTSÁGA Ikt. szám: III. 13-46/2008. SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS MEZİGAZDASÁGI BIZOTTSÁGA J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése Gazdasági és Mezıgazdasági

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK MŐVELİDÉSI ÉS OKTATÁSI BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK MŐVELİDÉSI ÉS OKTATÁSI BIZOTTSÁGA Iktatószám: IV. 85-25/2009. SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK MŐVELİDÉSI ÉS OKTATÁSI BIZOTTSÁGA JEGYZİKÖNYV amely készült Közgyőlése Mővelıdési és Oktatási Bizottságának 2009. december 16-án 15

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA Iktatószám: I.B.1941-5/2010. SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének Szociális és Egészségügyi

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA Iktatószám: IV.264-5/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának, valamint Közbiztonsági

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK SPORT-, IFJÚSÁGI ÉS CIVIL SZERVEZETEK BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK SPORT-, IFJÚSÁGI ÉS CIVIL SZERVEZETEK BIZOTTSÁGA SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK SPORT-, IFJÚSÁGI ÉS CIVIL SZERVEZETEK BIZOTTSÁGA Iktatószám: IV. 101-1/2010. JEGYZİKÖNYV amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének

Részletesebben

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal (Veszprém, Óváros tér 9.) II. emeleti 206-os tárgyalótermében. Klebelsberg Intézményfenntartó Központ igazgatója

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal (Veszprém, Óváros tér 9.) II. emeleti 206-os tárgyalótermében. Klebelsberg Intézményfenntartó Központ igazgatója JEGYZİKÖNYV Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata ÜGYRENDI ÉS IGAZGATÁSI BIZOTTSÁGÁNAK, PÉNZÜGYI ÉS KÖLTSÉGVETÉSI BIZOTTSÁGÁNAK, OKTATÁSI, IFJÚSÁGI ÉS SPORT BIZOTTSÁGÁNAK 2012. december 10-én 15,00

Részletesebben

Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat Deutsche Minderheitenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi str. 69-71 JEGYZİKÖNYV

Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat Deutsche Minderheitenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi str. 69-71 JEGYZİKÖNYV Iktatószám: IV. 123-8/2009 Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat Deutsche Minderheitenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi str. 69-71 JEGYZİKÖNYV amely készült 2009. szeptember 22-én (kedden) 16

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK MŐVELİDÉSI ÉS OKTATÁSI BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK MŐVELİDÉSI ÉS OKTATÁSI BIZOTTSÁGA Iktatószám: IV. 151-7/2010. SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK MŐVELİDÉSI ÉS OKTATÁSI BIZOTTSÁGA JEGYZİKÖNYV amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése Mővelıdési és Oktatási

Részletesebben

Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat Deutsche Minderheitenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi str JEGYZİKÖNYV

Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat Deutsche Minderheitenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi str JEGYZİKÖNYV Iktatószám: IV. 167/2010. Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat Deutsche Minderheitenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi str. 69-71 JEGYZİKÖNYV amely készült 2010. február 9-én (kedden) 14 óra

Részletesebben

Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat Deutsche Minderheitenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi str. 69-71 JEGYZİKÖNYV

Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat Deutsche Minderheitenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi str. 69-71 JEGYZİKÖNYV Iktatószám: IV. 123-11/2009 Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat Deutsche Minderheitenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi str. 69-71 JEGYZİKÖNYV amely készült 2009. december 1-jén (kedden) 15

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Szám: IV.77-15/2009. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének 2009. június 25-én (csütörtökön) 9 óra 15 perckor a Polgármesteri Hivatal konferencia termében megtartott ülésérıl.

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ALJEGYZİJE Iktatószám: I.B. 747-1/2014. J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Bizottsága 2014.01.28-án 14.00 órakor a Polgármesteri Hivatal (Szekszárd, Béla király tér 8.) házasságkötı

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA Iktatószám: IV. 59-19/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA Iktatószám: IV. 87-10/2013. J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Pénzügyi Bizottságának 2013. május 28-án (kedden)

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 230. MELLÉKLET: - db TÁRGY: Javaslat az óvodák 2013/2014. nevelési évi óvodai, bölcsıdei és családi napközis csoportjaira E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS

Részletesebben

SZEKSZÁRDI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR BIZOTTSÁG

SZEKSZÁRDI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR BIZOTTSÁG SZEKSZÁRDI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR BIZOTTSÁG Iktatószám: IV. 66/2014. J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült a Szekszárdi Települési Értéktár Bizottság 2013. december 11. napján (szerdán) 10 óra 00 perckor a

Részletesebben

NAPIREND. 2. Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás szervezeti és mőködési szabályzatának módosítása (18. számú elıterjesztés)

NAPIREND. 2. Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás szervezeti és mőködési szabályzatának módosítása (18. számú elıterjesztés) Ikt.szám: VI. 194-4/2014. J e gyzıkönyv Készült: Társulási Tanácsának 2014. december 17-én (szerdán) 08 óra 00 perckor Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának (7100 Szekszárd, Béla király

Részletesebben

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi str JEGYZİKÖNYV

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi str JEGYZİKÖNYV Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi str. 69-71. Ikt.szám: IV. 191-8/2013. JEGYZİKÖNYV amely készült 2013. december 3-án (kedden) 16

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA Iktatószám: I.B.1896-1/2009. SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Egészségügyi Bizottsága 2009. január 27-én (kedden) 15 órakor

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 59. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat az általános iskolai tanulók napközbeni felügyeletének biztosítására az iskolai nyári szünetben E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA Szám: IV. 199-3/2014 J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének

Részletesebben

Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat Deutsche Minderheitenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi str. 69-71 JEGYZİKÖNYV

Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat Deutsche Minderheitenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi str. 69-71 JEGYZİKÖNYV Iktatószám: IV. 102/2011. Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat Deutsche Minderheitenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi str. 69-71 JEGYZİKÖNYV amely készült 2011. január 25-én (kedden) 15 órakor

Részletesebben

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi str

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi str Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi str. 69-71. Ikt.szám: IV. 130-4/2012. JEGYZİKÖNYV amely készült 2012. április 24-én (kedden) 16

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 301. MELLÉKLET: 2 db TÁRGY: Javaslat a Városi Bölcsıde alapító okiratának módosítására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2012.

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 83. MELLÉKLET: - TÁRGY: Javaslat TIOP-1.1.1-07/1 kódszámú pályázatok projektmenedzseri feladatainak ellátására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése Kulturális, Egyházügyi, Közmővelıdési és Idegenforgalmi március 5. napján tartott ülésérıl

Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése Kulturális, Egyházügyi, Közmővelıdési és Idegenforgalmi március 5. napján tartott ülésérıl 562-6/2014. J E G Y Z İ K Ö N Y V Az ülésen jelen vannak: Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése Kulturális, Egyházügyi, Közmővelıdési és Idegenforgalmi Bizottsága 2014. március 5. napján tartott ülésérıl

Részletesebben

Szekszárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat

Szekszárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat Szám: IV. 171-4/2011. J E G Y ZİKÖNYV a Szekszárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2011. május 20-án (pénteken) 9 00 órakor a Polgármesteri Hivatal II. emeleti Mőszaki tárgyalójában megtartott ülésérıl.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 3./ Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás megtárgyalása

Jegyzőkönyv. 3./ Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás megtárgyalása Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 13-án 16 órakor a Községháza tárgyaló termében megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Pálfi János polgármester,

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Pócs Margit közmővelıdési és civil referens, Radványi Petra jegyzıkönyvvezetı

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Pócs Margit közmővelıdési és civil referens, Radványi Petra jegyzıkönyvvezetı Iktatószám: I.B.1558-7/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Bizottsága 2012.06.26-án 14.00 órakor a házasságkötı termében megtartott nyílt ülésérıl Jelen vannak: Igazoltan távol maradt: Tanácskozási

Részletesebben

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 18. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 18. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 18. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI 151/2007./XII.28./.kt.határozat: 152/2007./XII.28./kt.határozat: 153/2007./XII.28./kt.határozat: 154/2007./XII.28./kt.határozat:

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS MEZİGAZDASÁGI BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS MEZİGAZDASÁGI BIZOTTSÁGA SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS MEZİGAZDASÁGI BIZOTTSÁGA Ikt. szám: III. 41-14/2009. J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Közgyőlése Gazdasági és Mezıgazdasági Bizottságának

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 120. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat a Városi Bölcsıde alapító okiratának módosítására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2009.

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA Iktatószám: IV. 59-16/2015 J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. május 13-án tartott rendkívüli n y í l t ülésérıl

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. május 13-án tartott rendkívüli n y í l t ülésérıl 01/183-17/2010. JEGYZİKÖNYV 2010. május 13-án tartott rendkívüli n y í l t ülésérıl Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 8130 Enying, Kossuth u. 26. Dr. Lelkes Ákos alpolgármester, Bíró

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. július 11-én tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. július 11-én tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl 01/38-18/2012. JEGYZİKÖNYV 2012. július 11-én tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácsterem 8130 Enying, Kossuth u. 26. Pıdör Gyula polgármester,

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 246. MELLÉKLET: - db TÁRGY: Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2011. évi Közbeszerzési Tervének módosítására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SOSZÁMA: 204. MELLÉKLET: -1 db TÁRGY: Javaslat az Egészségügyi Gondnokság vezetıi állására pályázat kiírására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v lkunbaracs Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 4. /2012. J e g y z ı k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. június 27-én (szerdán) 15: 00 órakor tartott

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 258. MELLÉKLET:- TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének /2013. ( ) önkormányzati rendelete a közterületi parkolók üzemeltetésérıl és a parkolási díjakról

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK MŐVELİDÉSI ÉS OKTATÁSI BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK MŐVELİDÉSI ÉS OKTATÁSI BIZOTTSÁGA Iktatószám: IV. 114-17/2008. SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK MŐVELİDÉSI ÉS OKTATÁSI BIZOTTSÁGA JEGYZİKÖNYV amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése Mővelıdési és Oktatási Bizottságának

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2011. december 19-én megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2011. december 19-én megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 24/2011. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2011. december 19-én megtartott rendkívüli ülésérıl Határozatok száma: 150-154. TARTALOMJEGYZÉK OK: 150/2011.(XII.19.)

Részletesebben