Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés június 24-i ülésére

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. június 24-i ülésére"

Átírás

1 Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Elnöke Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés június 24-i ülésére Tárgy: Egyetértés az oroszlányi Benedek Elek Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Általános Iskola, Elıkészítı Speciális Szakiskola, Kollégium és Nevelési Tanácsadó alapító okiratának módosításával Elıterjesztı: Dr. Völner Pál, a megyei közgyőlés elnöke Elıadó: Süttı Erika gyermekvédelmi referens

2 Tisztelt Közgyőlés! A közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény (továbbiakban: Kt.) 30/A. (1) bekezdése kimondja, hogy a súlyos és halmozottan fogyatékos gyermek annak a tanítási évnek az elsı napjától, amelyben a hatodik életévét betölti, a fejlesztı felkészítés (a továbbiakban: fejlesztı iskolai oktatás) keretei között teljesíti tankötelezettségét. A fejlesztı iskolai oktatás megszervezhetı a fogyatékosok ápoló, gondozó otthonában nyújtott gondozás, a fogyatékosok rehabilitációs intézményében, a fogyatékosok nappali intézményében nyújtott gondozás, a gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás keretében biztosított fejlesztés és gondozás, a konduktív pedagógiai ellátás keretében, illetıleg a gyógypedagógiai nevelésben és oktatásban résztvevı iskolában. A fejlesztı iskolai oktatást a tanév rendjéhez igazodóan kell megszervezni a Súlyos és halmozottan fogyatékos tanulók fejlesztı oktatása irányelvének alkalmazásával, oly módon, hogy a heti fejlesztı foglalkozások száma elérje a húsz órát. A fejlesztı iskolai oktatásban a tanuló annak a tanévnek az utolsó napjáig köteles részt venni, amelyben betölti 18. életévét, és annak a tanévnek a végéig vehet részt, amelyben betölti 23. életévét. A Kt (2) bekezdése értelmében szeptember 1-jétıl kötelezı a fejlesztı iskolai oktatás megszervezése. A Benedek Elek Egységes Módszertani Intézmény, Általános Iskola, Elıkészítı Speciális Szakiskola, Kollégium és Nevelési Tanácsadó intézményében szeptember 1-jétıl fejlesztı iskolai csoport indítását tervezik. Az intézmény alapító okiratában szerepel a fejlesztı felkészítés, de fel kell tüntetni a fejlesztı iskolai oktatást is. Kérem a Tisztelt Közgyőlést, hogy a társulási megállapodás 4. pontja értelmében fejezze ki egyetértését az alapító okirat módosításával. Tatabánya, június 15. Dr. Völner Pál Határozati javaslat A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 1. egyetért Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselı-testülete /2010. (VI. 22.) Kt. számú határozatával elfogadott Benedek Elek Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Általános Iskola, Elıkészítı Speciális Szakiskola, Kollégium és Nevelési Tanácsadó alapító okiratának módosításával az 1. sz. melléklet szerint. 2. egyetért Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselı-testülete /2010.(VI. 22.) Kt. számú határozatával elfogadott Benedek Elek Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Általános Iskola, Elıkészítı Speciális Szakiskola, Kollégium és Nevelési Tanácsadó alapító okiratával a 2. sz. melléklet szerint. Határidı: Felelıs: 1-2. pont esetében azonnal dr. Völner Pál, a közgyőlés elnöke 2

3 M Ó D O S Í T Ó O K I R A T /2010. (VI. 24.) KH 1. sz. melléklete Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Benedek Elek Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Általános Iskola, Elıkészítı Speciális Szakiskola, Kollégium és Nevelési Tanácsadó 50/2010. (IV. 27.) Kt. számú határozattal elfogadott alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja: Az Alapító okirat 21. pontja az alábbiak szerint módosul: 21. Alaptevékenysége január 1-tıl Általános Iskola, Elıkészítı Speciális Szakiskola és Kollégium intézmény egységnél Sajátos nevelési igényő általános iskolai tanulók nappali rendszerő nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerő általános iskolai nevelése, oktatása (1-4 évfolyam) Sajátos nevelési igényő általános iskolai tanulók nappali rendszerő nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerő általános iskolai nevelése, oktatása (5-8 évfolyam) Sajátos nevelési igényő tanulók nappali rendszerő szakiskolai oktatása (9-10. évfolyam) 3

4 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerő szakiskolai oktatása (9-10. évfolyam) Sajátos nevelési igényő tanulók napközi otthoni nevelése Sajátos nevelési igényő középiskolai, szakiskolai tanulók tanulószobai nevelése Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása Könyvtári szolgáltatások Általános iskolai felnıtt oktatás (1-4. évfolyam) - Ifjúsági tagozat Általános iskolai felnıtt oktatás (5-8. évfolyam) - Ifjúsági tagozat Iskolai intézményi étkeztetés Munkahelyi étkeztetés Tanulók kollégiumi étkeztetése Nappali rendszerő iskolai oktatásban résztvevı tanulók kollégiumi, externátusi nevelése - megteremti a feltételeket az általános és középfokú iskolai tanulmányok folytatásához azoknak: akiknek a tanulásban, a szabad iskolaválasztáshoz való joguk érvényesítéséhez a lakóhelyükön nincs lehetıségük; akiknek a tanuláshoz megfelelı feltételeket a szülı nem tudja biztosítani, Nappali rendszerő iskolai oktatásban résztvevı, sajátos nevelési igényő tanulók kollégiumi, externátusi nevelése - sajátos nevelési igényő gyermekek integrált ellátása, Nevelési Tanácsadó Intézménynél Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység - a nevelési tanácsadás, ezen belül a beilleszkedési zavarokkal, tanulási nehézségekkel, magatartási rendellenességekkel küzdı gyermek problémáinak feltárása, szakvélemény készítése, rehabilitációs célú foglalkoztatása a pedagógus és a szülı bevonásával, - a szakvéleményben foglaltak végrehajtásának ellenırzése, - iskolaérettségi vizsgálat elvégzése és szakvélemény készítése - a megismerı funkciók, vagy a viselkedés fejlıdésének organikus okra vissza nem vezethetı tartós és súlyos rendellenességgel küzdı SNI-b gyermekek ellátása Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény egységnél Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység - logopédiai ellátás - konduktív pedagógiai ellátás - utazó gyógypedagógiai szolgálat Korai fejlesztés, gondozás - gyógypedagógiai tanácsadás, fejlesztı felkészítés 4

5 Fejlesztı felkészítés - fejlesztı iskola Pedagógiai szakmai szolgáltatás - szaktanácsadás - pedagógiai tájékoztatás - pedagógusképzés, továbbképzés, önképzés - tanulók, szülık tájékoztató tanácsadó szolgálata A módosító okiratot Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a /2010. (.) Kt. számú határozatával, a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés /2010. (..) KH. sz. határozatával fogadta el. Oroszlány, június 22. Dr. Judi Erzsébet jegyzı Rajnai Gábor polgármester /2010. (VI. 24.) KH 2. sz. melléklete Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló évi CV. tv. 1 -a, valamint a Közoktatásról szóló évi LXXIX. tv a alapján az alábbi okiratot adja ki: A L A P Í T Ó O K I R A T 1. A költségvetési szerv neve: Benedek Elek Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Általános Iskola, Elıkészítı Speciális Szakiskola, Kollégium és Nevelési Tanácsadó 2. A költségvetési szerv rövid neve: Benedek Elek Oktatási és Módszertani Intézmény 3. A költségvetési szerv székhelye, címe: 2840 Oroszlány, Eszterházy utca Tagintézménye: Móra Ferenc Kollégium 2840 Oroszlány, Asztalos János utca 4. Nevelési Tanácsadó 2840 Oroszlány, Asztalos János utca OM azonosítója: Az intézmény alapítója: Oroszlány Város Önkormányzata 7. Alapítás idıpontja: szeptember Átalakításról rendelkezı határozat: Oroszlány Város Önkormányzata Képviselıtestületének 13/2009. (II.24.) Kt. sz. határozata, Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 56/2009. (III.26.) sz. közgyőlési határozat 5

6 9. Alapítói jogokkal felruházott irányító szerv neve, székhelye: Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Közgyőlése 2800 Tatabánya, Fı tér 4. Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselıtestülete 2840 Oroszlány, Rákóczi Ferenc út Fenntartó neve, székhelye: Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2800 Tatabánya, Fı tér 4. Oroszlány Város Önkormányzat 2840 Oroszlány, Rákóczi Ferenc út Közfeladata: Közoktatási intézmény, Gyógypedagógiai alapfokú és középfokú oktatás, Pedagógiai Szakszolgálat Kollégiumi nevelés 12. Szakágazati besorolása: Alapfokú oktatás (alapfokú mővészeti oktatás kivételével) 13. Az intézmény típusa: Közös igazgatású közoktatási intézmény 14. Évfolyamok száma: elıkészítı, évfolyam 15. Maximális tanulólétszám: 120 fı Maximális tanulólétszám a tagintézményben 77 fı 16. Tagozat megnevezése: nappali 17. Mőködési köre: Oroszlány Város, Bokod, Kecskéd, Környe, Dad, Szákszend, Kömlıd, Várgesztes, Vértessomló községek közigazgatási területe 18. Az intézmény típus szerinti besorolása: A tevékenység jellege alapján: Közszolgáltató költségvetési szerv Közszolgáltató szerv fajtája: Közintézmény Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója: Önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szerv Elıirányzatok feletti rendelkezési jogosultsága: teljes jogkörrel rendelkezı költségvetési szerv 19. Vezetıjének kinevezési rendje: Vezetıjének a Közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény, a Közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény alapján Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselı-testülete pályázat útján maximum 5 évre adhat intézményvezetésre megbízást, amely több alkalommal meghosszabbítható. 20. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony: Közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. tv., a Munka törvénykönyvérıl szóló évi XXII. tv. Polgári Törvénykönyvrıl szóló évi IV. tv. 21. Alaptevékenysége január 1-tıl 6

7 Általános Iskola, Elıkészítı Speciális Szakiskola és Kollégium intézmény egységnél Sajátos nevelési igényő általános iskolai tanulók nappali rendszerő nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerő általános iskolai nevelése, oktatása (1-4 évfolyam) Sajátos nevelési igényő általános iskolai tanulók nappali rendszerő nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerő általános iskolai nevelése, oktatása (5-8 évfolyam) Sajátos nevelési igényő tanulók nappali rendszerő szakiskolai oktatása (9-10. évfolyam) Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerő szakiskolai oktatása (9-10. évfolyam) Sajátos nevelési igényő tanulók napközi otthoni nevelése Sajátos nevelési igényő középiskolai, szakiskolai tanulók tanulószobai nevelése Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása Könyvtári szolgáltatások Általános iskolai felnıtt oktatás (1-4. évfolyam) - Ifjúsági tagozat Általános iskolai felnıtt oktatás (5-8. évfolyam) - Ifjúsági tagozat Iskolai intézményi étkeztetés Munkahelyi étkeztetés 7

8 Tanulók kollégiumi étkeztetése Nappali rendszerő iskolai oktatásban résztvevı tanulók kollégiumi, externátusi nevelése - megteremti a feltételeket az általános és középfokú iskolai tanulmányok folytatásához azoknak: akiknek a tanulásban, a szabad iskolaválasztáshoz való joguk érvényesítéséhez a lakóhelyükön nincs lehetıségük; akiknek a tanuláshoz megfelelı feltételeket a szülı nem tudja biztosítani, Nappali rendszerő iskolai oktatásban résztvevı, sajátos nevelési igényő tanulók kollégiumi, externátusi nevelése - sajátos nevelési igényő gyermekek integrált ellátása, Nevelési Tanácsadó Intézménynél Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység - a nevelési tanácsadás, ezen belül a beilleszkedési zavarokkal, tanulási nehézségekkel, magatartási rendellenességekkel küzdı gyermek problémáinak feltárása, szakvélemény készítése, rehabilitációs célú foglalkoztatása a pedagógus és a szülı bevonásával, - a szakvéleményben foglaltak végrehajtásának ellenırzése, - iskolaérettségi vizsgálat elvégzése és szakvélemény készítése - a megismerı funkciók, vagy a viselkedés fejlıdésének organikus okra vissza nem vezethetı tartós és súlyos rendellenességgel küzdı SNI-b gyermekek ellátása Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény egységnél Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység - logopédiai ellátás - konduktív pedagógiai ellátás - utazó gyógypedagógiai szolgálat Korai fejlesztés, gondozás - gyógypedagógiai tanácsadás, fejlesztı felkészítés Fejlesztı felkészítés - fejlesztı iskola Pedagógiai szakmai szolgáltatás - szaktanácsadás - pedagógiai tájékoztatás - pedagógusképzés, továbbképzés, önképzés - tanulók, szülık tájékoztató tanácsadó szolgálata 22. Kiegészítı tevékenysége: Üdülıi- szálláshely-szolgáltatás 23. Az intézmény kisegítı és vállalkozási tevékenységet nem végez. 8

9 24. A feladatellátást szolgáló vagyon: A feladatellátást az intézmény székhelyén található ingatlan, valamint a leltár szerinti értékő ingóságok szolgálják. Az intézmény induló vagyona az alapító által átadott E Ft induló tıke. Az intézményi vagyon további forrásai: - az éves költségvetési rendeletben meghatározott, irányító szervtıl kapott költségvetési támogatás - mőködési és felhalmozási célú pénzeszközök átvétele - az intézmény alaptevékenységével összefüggı bevételek - intézményi mőködés, felhalmozási, és egyéb bevételek - térítésmentesen átvett ingó és ingatlan vagyon 25. Az intézményre bízott vagyon feletti rendelkezési jog Az intézmény a vagyona felett a vagyonnal való rendelkezés és vagyonkezelés szabályairól szóló önkormányzati rendelet alapján rendelkezik. A gazdasági szervezete útján ellátja a költségvetés tervezésével, elıirányzat felhasználással, pénzellátásával, számvitellel, gazdálkodásával, vagyonkezelésével, munkaerı-gazdálkodással, beszámolással, a belsı ellenırzéssel, az elıírt adatszolgáltatással kapcsolatos feladatokat. 26. Az intézmény képviseletére jogosultak Az intézmény vezetıje, valamint az általa megbízott személy Oroszlány, május 4. Dr. Judi Erzsébet s.k. Jegyzı ZÁRADÉK Rajnai Gábor s.k. polgármester Oroszlány Város Önkormányzata Képviselı-testületének 50/2010. (IV.27.) Kt. számú határozatával, valamint a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 80/2010. (IV.29.) KH. számú határozatával jóváhagyott alapító okiratot Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselı-testülete./2010. (..) Kt. számú határozatával, valamint a Komárom- Esztergom Megyei Közgyőlés../2010. ( ) KH. sz. határozatával módosította. Jelen alapító okirat a módosításokat egységes szerkezetbe foglalva tartalmazza, és Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a../2010. (..) Kt. számú határozatával, a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés /2010. (..) KH. sz. határozatával hagyta jóvá. Az alapító okirat 21. pontjának módosítása július 1-jén lép hatályba. Oroszlány, június 22. Dr. Judi Erzsébet Jegyzı Rajnai Gábor polgármester 9

ELİTERJESZTÉS A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. augusztus 28-i ülésére

ELİTERJESZTÉS A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. augusztus 28-i ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKÉTİL ELİTERJESZTÉS A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. augusztus 28-i ülésére Tárgy: Egyetértés a társulásban fenntartott Pedagógiai Szakszolgálat (Nyergesújfalu)

Részletesebben

Szám: VI. 866-2/2010. Alapító Okirat

Szám: VI. 866-2/2010. Alapító Okirat Szám: VI. 866-2/2010. Alapító Okirat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése és Szedres Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 9.

Részletesebben

K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2009. november 27-i ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2009. november 27-i ülésének jegyzőkönyvéből Szám: 2-7/2009. K I V O N A T a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2009. november 27-i ülésének jegyzőkönyvéből A Tolna Megyei Közgyűlés 98/2009. (XI. 27.) közgyűlési határozata intézményi alapító okiratok

Részletesebben

4.) Az alapítás éve: 1948. Az alapító szerv neve: Kaposvár Város Tanácsa Az alapító jogutódja: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata

4.) Az alapítás éve: 1948. Az alapító szerv neve: Kaposvár Város Tanácsa Az alapító jogutódja: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata A L A P Í T Ó O K I R A T Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, továbbá a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény alapján Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata a Bárczi Gusztáv

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. április 29-ei ülésére

ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. április 29-ei ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. április 29-ei ülésére Tárgy: Döntés középfokú kollégium alapításáról Elıterjesztı: Dr. Völner Pál, a közgyőlés

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv neve: Bajna-Epöl-Nagysáp Intézményfenntartó Társulás. 2. Rövid neve: B-E-N Intézményfenntartó Társulás

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv neve: Bajna-Epöl-Nagysáp Intézményfenntartó Társulás. 2. Rövid neve: B-E-N Intézményfenntartó Társulás ALAPÍTÓ OKIRAT Epöl Község Önkormányzatának képviselı-testülete, Bajna Község Önkormányzatának Képviselı-testülete és Nagysáp Község Önkormányzatának Képviselı-testülete az államháztartásról szóló 1992.

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2010. május 13-án megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2010. május 13-án megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 10/2010. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2010. május 13-án megtartott rendkívüli ülésérıl Határozatok száma: 38-39. Rendelet száma: 11. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2010.április 29-ei ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2010.április 29-ei ülésére GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2010.április 29-ei ülésére Tárgy: Javaslat a Montágh Imre Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola

Részletesebben

MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA RÁBATAMÁSI

MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA RÁBATAMÁSI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA (2009. szeptember 1.-tıl) RÁBATAMÁSI Rábatamási Község Önkormányzata az államháztartásról

Részletesebben

Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben

Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi

Részletesebben

Azonosító jel: SZMSZ Dátum: 2010. január Változat: 3. Kidolgozta: Szabó Gyızı igazgató Lap: 1/38

Azonosító jel: SZMSZ Dátum: 2010. január Változat: 3. Kidolgozta: Szabó Gyızı igazgató Lap: 1/38 SZERVEZETI ÉS Azonosító jel: SZMSZ ÚNK Dátum: 2010. január MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT Változat: 3. Kidolgozta: Szabó Gyızı igazgató Lap: 1/38 AZ ÚJSZÁSZI ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, BÖLCSİDE, PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67. ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján az 1989. évben Budapest VIII. ker. Tanács VB. által létesített (alapított)

Részletesebben

Alapító Okirat. 1. Költségvetési szerv neve: Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Művelődési Központ

Alapító Okirat. 1. Költségvetési szerv neve: Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Művelődési Központ Alapító Okirat 1. Költségvetési szerv neve: Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Művelődési Központ 1.1. Rövid neve: Jakabszállás- Fülöpjakab ÁMK 2. Székhelye: 6078 Jakabszállás, Kun u. 2. 3. Tagintézménye:

Részletesebben

Tárgy: A Baka István Általános Iskola alapító okirat módosításának véleményezése

Tárgy: A Baka István Általános Iskola alapító okirat módosításának véleményezése Elıterjesztés a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2012. július 3-i ülésére Tárgy: A Baka István Általános Iskola alapító okirat módosításának véleményezése Elıterjesztı: Dr. Józan-Jilling Mihály

Részletesebben

Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata

Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata Beled Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9.. /4/ bekezdésében foglalt felhatalmazása

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben)

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben) Melléklet a 283/2010. (VII. 13.) sz. Ökt. határozathoz ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben) A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. (5) bekezdésében foglaltak, az államháztartás működési rendjéről

Részletesebben

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 88., 90. és 92. -a, valamint a közoktatásról

Részletesebben

GYÖNGYÖSOROSZI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA

GYÖNGYÖSOROSZI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA GYÖNGYÖSOROSZI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA melyet Gyöngyösoroszi Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 37/2009. (VI. 26.) határozattal fogadott el Módosította Gyöngyösoroszi Községi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT. Tárgy: Napirend elfogadása. 1. Az Aprók Háza Óvodát érintő kérdések meghozatala. Határidő: azonnal Felelős: polgármester, jegyző

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT. Tárgy: Napirend elfogadása. 1. Az Aprók Háza Óvodát érintő kérdések meghozatala. Határidő: azonnal Felelős: polgármester, jegyző JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT Készült a Péteri Közös Önkormányzati Hivatalban, Péteri Község Önkormányzat Képviselőtestületének, 2013. július 31. napján, 19,30 órakor tartott rendkívüli ülésének könyvéből. A Képviselő-testület

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdet

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdet BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2013. május 31-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2012. évi ellátásáról

Részletesebben

A Decs Tesz- Vesz Óvoda Alapító Okiratának módosítása

A Decs Tesz- Vesz Óvoda Alapító Okiratának módosítása Az előterjesztés száma: 95/2013. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs Nagyközség képviselő-testületének 2013. május 29-én, 18-órakor megtartandó ülésére A Decs Tesz- Vesz

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2008. MÁJUS 29-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2008. MÁJUS 29-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2008. MÁJUS 29-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 829/2008. MELLÉKLETEK: 5 DB TÁRGY: A Baranya Megyei Önkormányzat fenntartásában lévő közoktatási intézmények

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. március 29-i ülésére

ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. március 29-i ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Alelnökétıl ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. március 29-i ülésére Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2012. november 29-i ülésére Intézmények Alapító Okiratainak módosítására

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2012. november 29-i ülésére Intézmények Alapító Okiratainak módosítására Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Kossuth tér 1. Telefon/Fax: (53) 360-010 Telefon: (53) 361-571 Az előterjesztés készítésében közreműködött: Jegyzői Titkárság Az előterjesztést megtárgyalta:

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT

A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT 1. A költségvetési szerv hivatalos neve: Fekete István Általános Iskola és Szakiskola A költségvetési szerv székhelye: 2230 Gyömrő,

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő testületének 2012.

Részletesebben

Fejlesztő és felzárkóztató nevelés, oktatás A többi tanulóval együtt nevelhető és oktatható

Fejlesztő és felzárkóztató nevelés, oktatás A többi tanulóval együtt nevelhető és oktatható Kengyel Község Önkormányzati Képviselő-testülete 5083.Kengyel, Szabadság u. 10. Telefon: 56/583-400. KENGYELI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA Kengyel Község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

A Sajószentpéteri Központi Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2009.

A Sajószentpéteri Központi Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2009. A Sajószentpéteri Központi Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2009. 2 Összeállította: Elfogadta: Perényi Barnabás igazgató az iskola nevelıtestülete Egyetért: az iskolaszék elnöke a diákönkormányzat

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. november 29eii ülésére Tárgy: Az Alapfokú Oktatási Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezete megszüntetése miatti egyéb döntések

Részletesebben

Alapító okirat. 1/ A költségvetési szerv neve: KINCSKERESŐ Általános Művelődési Központ. 2./ Székhelye: 8651 Balatonszabdi, Vak Bottyán u. 96.

Alapító okirat. 1/ A költségvetési szerv neve: KINCSKERESŐ Általános Művelődési Központ. 2./ Székhelye: 8651 Balatonszabdi, Vak Bottyán u. 96. Alapító okirat Balatonszabadi és Siójut községek Önkormányzatainak i a rendelkezésre álló dokumentumok alapján, a többször módosított 1992.évi XXXVIII. törvény az államháztartásról 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben