Intézményes ellátás. A közoktatás intézményrendszere

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Intézményes ellátás. A közoktatás intézményrendszere"

Átírás

1 Intézményes ellátás A közoktatás intézményrendszere

2 Nevelési - oktatási intézmények Óvoda Általános iskola Szakiskola Gimnázium Szakközépiskola Alapfokú művészetoktatási intézmény Gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési - oktatási intézmény Diákotthon és kollégium

3 A gyógypedagógiai ellátás óvodai/iskolai lehetőségei Integráló és szegregált intézmények a közoktatásban

4 2011. évi CXC tv. alapján Az állam biztosítja, mindenki számára ingyenes és kötelező Az SNI gyermekek joga, hogy különleges gondozás keretében állapotuknak megfelelő ellátásban részesüljenek attól kezdődően, hogy jogosultságukat megállapították (47. (1)) Törekedni kell az integrációra Speciális foglalkozásokat és eszközöket kell biztosítani számukra Indokoltság esetén kaphatnak kedvezményeket

5 Integráló intézmények Minden olyan intézmény, ahol SNI gyermekeket együtt nevelik a nem fogyatékos társaikkal Integrációs színtek: a) lokális: közös épület, de külön csoport/oszt. b) szociális: tanórán külön, azon kívül együtt c) funkcionális: bizonyos tanórákon együtt, máskor külön

6 Gyógypedagógiai óvoda, iskola A) Értelmi fogyatékosok enyhén értelmi fogyatékosok, középsúlyosan értelmi fogyatékosok, súlyosan-halmozottan értelmi fogyatékosok B) Beszédfogyatékosok C) Hallássérültek siket, nagyothalló, halmozottan fogyatékos hallássérült D) Látássérültek vak, aliglátó, gyengénlátó, halmozottan fogyatékos látássérült, siketvak E) Testi fogyatékosok: mozgáskorlátozott, súlyosan-halmozottan fogyatékos F) Autista spektrumzavarral küzdők

7 Általános Iskola az SNI tanulók iskolai oktatásának is az alapdokumentuma a Nemzeti Alaptanterv (NAT) alapja: az SNI és nem SNI tanulók közös emberi tulajdonságokkal rendelkeznek, ugyanabban a társadalomban élnek, ezért ugyanazokat a tantervi tartalmakat kell figyelembe venni a fogyatékos tanulók iskolai oktatásának tantervi irányelvei című dokumentum segítségével alakítják ki a helyi tantervet és a pedagógiai programot

8 Általános Iskola NAT-irányelvek határozzák meg: minimális követelmények módosítási lehetőségeit egyes területek elhagyásának, ill. új területek bevonásának lehetőségeit a sérült képességek rehabilitációs célú korrekciójának területeit a tananyagátadás időbeli meghosszabbításának lehetőségeit kiemelt helyet kap a szocializációt segítő képességek (együttműködés, alkalmazkodás, normakövetés, önállóság, önellátás, stb.) fejlesztése

9 Középfokú iskola Készségfejlesztő speciális szakiskola középsúlyos értelmi fogyatékos és értelmi fogyatékos+vak tanulók számára munkába állást lehetővé tevő, egyszerű betanítást igénylő munkafolyamatok elsajátítása Speciális szakiskola enyhén értelmi fogyatékos, látás-, hallássérült és mozgáskorlátozott tanulók számára közismereti tárgyak, idegen nyelv, számítástechnika, vállalkozási ismeretek OKJ bizonyítványt szerezhetnek a képzés végén szakmák: eladó, bőrtárgykészítő, faműves, gyorsétkezési eladó, gyógynövényismerő és termelő, kerékpárszerelő, kerti munkás, segédkönyvkötő, varrómunkás

10 A szakértői és rehabilitációs bizottságok, valamint a nevelési tanácsadók feladata, hatásköre, elérhetősége

11 Hatásköre: Szakértői és rehabilitációs bizottság Vizsgálat alapján megállapítja a fogyatékosság tényét. Vizsgálatok: orvosi, pedagógiai, gyógypedagógiai és pszichológiai Feladata: Fogyatékosság szűrése, vizsgálata alapján javaslatot tenni a gyermek különleges gondozás keretében történő ellátására, az ellátás módjára, formájára és helyére az ellátáshoz kapcsolódó pedagógiai szakszolgálatra.

12 Feladata: Vizsgálni a különleges gondozás ellátásához szükséges feltételek meglétét Meggyőződni arról, hogy a fogyatékos gyerek fogadására jelzett intézmények valóban megfelelnek e arra. Gyermek fejlődésének nyomon követése Biztosítani kell a szülő közreműködését. Az SZRB minden esetben szakvéleményt készít, ami tartalmazza: A gyermek és a szülő személyi adatait A szakértői vizsgálat rövid leírását A korai fejlesztés szükségességét

13 Szakvélemény tartalma: Azt, hogy a gyermek integráltan vagy csak az adott célra létrehozott intézményben oktatható Azt, hogy az SNI gyerek tankötelezettségének kizárólag iskolába járással, vagy a szülő választása alapján, magántanulóként, vagy kizárólag magántanulóként teljesítheti Ha kizárólag magántanuló, heti foglalkozások ideje, illetve a szakértők biztosítása Javasolt intézmény A gyermek sajátos nevelésével-oktatásával kapcsolatos körülmények

14 OSZRB Országos szakértői és rehabilitációs bizottság és gyógypedagógiai szolgáltató központ Feladatkörük kibővült és szolgáltató központként is működnek. Tevékenységüket egy-egy fogyatékossági szakterületen végzik. Elérhetőség: Önkormányzat Pedagógiai szakszolgálatok

15 Hatásköre: Nevelési tanácsadó Beilleszkedési zavarral, tanulási nehézségekkel, magatartási rendellenességgel küzdő gyerek közösségi életbe történő beilleszkedését elősegítő rehabilitációs célú foglalkoztatásra jogosult. Feladata: Beilleszkedési zavar, tanulási nehézség, magatartási rendellenesség problémáinak feltárása szakvélemény készítése rehabilitációs foglalkoztatás pedagógus, szülő bevonása szakvélemény készítése az iskola kezdéshez.

16 További feladatok: Pszichológiai diagnózis Pszichológiai tanácsadás Pedagógiai diagnózis Pedagógiai korrekció Gyógypedagógiai fejlesztés Családgondozás Fejlettségi vizsgálat végzése Elérhetőség: Önkormányzat Pedagógiai szakszolgálatok

17 Gyógypedagógiai szolgáltatást nyújtó intézmények

18 Egységes pedagógiai szakszolgálat Lehetővé teszi a: Korai fejlesztést Logopédiai ellátást Nevelési tanácsadást Utazótanári feladatok ellátását

19 Gyakorló Gyógypedagógiai Szolgáltató Intézmény (GYOSZI) ELTE a fenntartó Tevékenységei: Társtud., humán kutatások, Társadalmi, szakmai tevékenység, szakértés Felnőttoktatás

20 Feladatai: Gyakorló Országos Pedagógiai és Fogyatékosügyi Szakszolgálat Tanácsadás, segítségnyújtás a felsőoktatásban részt vevő SNI tanulóknak, segítőiknek SNI tanulók pályaválasztási segítése Egyéni fejlesztés, rehabilitáció Rehabilitációs tanácsadás az érintetteknek, szüleiknek Szülőknek gondozói tanfolyamok szervezése Utazótanári szolgálat működtetése

21 Feladatai: Országos Gyógypedagógiai-szakmai Szolgáltató Intézmény Szakértői bizottságok szakmai koordinációja Társadalmi szemléletformálás, tájékoztatás PSzSz minőségbiztosítása, ellenőrzése Együttműködés az oktatási miniszterrel

22 Gyógypedagógiai tanácsadó, szűrő, korai fejlesztő, gondozó kp. Megyei szinten működnek Középpontban a korai intervenció áll A jogosultság megállapításától 5 éves korig tart Megvalósulhat ambulánsan, otthon

23 Módszertani intézmény, utazótanári ellátás Egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény (EGYMI) Többfunkciós intézmény. programszerűen segítheti az SNI gyermekek/tanulók együttnevelését elláthat meghatározott pedagógiai szakszolgálati, tevékenységet végezheti az utazótanári-hálózat működtetését saját keretén belül óvodai, általános és középfokú iskolai tevékenységet ellátó intézményegységet is működtethet

24 Iskolán kívüli gyógypedagógiai ellátás 1. Gyermek-és ifjúságvédelem rendszerében I. Önállóan és gyógypedagógiai intézményekhez kapcsoltan egyaránt működnek Gyermekotthonok: otthont nyújtó ellátást biztosít az ideiglenes hatállyal elhelyezett, az átmeneti és a tartós nevelésbe vett gyermekek számára. Speciális gyermekotthon: Súlyos pszichés vagy disszociális tüneteket mutató, illetve pszichoaktív szerekkel küzdő gyermekeknek nyújt gondoskodást, szocializációt, reszocializációt, rehabilitációt gyógypedagógus szakemberek segítségével.

25 1. Gyermek-és ifjúságvédelem rendszerében II. Különleges gyermekotthon: A szakértői és rehabilitációs bizottság szakértői véleménye alapján a tartósan beteg, illetve fogyatékos gyermek gondozását, ellátását és rehabilitációját hivatott biztosítani. Utógondozó otthon: Az a gyermekotthon, ahol kizárólag fiatal felnőttek teljes körű utógondozói ellátása folyik. Javítóintézet: A bíróság által javítóintézeti nevelésre utalt éves fiatalkorúak intézete (pl. Rákospalota, Aszód) vagy előzetes letartóztatás javítóintézetben történő végrehajtására szintén fiatalkorúak felvételére kijelölt intézet.

26 2. Egészségügyi intézményekben Gyógypedagógiai segítséget igénylő gyermekek/tanulók részére, akik tartósan vagy átmenetileg egészségügyi ellátásra szorulnak Klinikák és szakkórházak osztályai, rendelései Audiológiai állomás Gyermek-ideggondozó Gyermek-és iskolaszanatórium

27 3. Szociális intézmények Fogyatékos személyek ápoló-gondozó otthona: Az a fogyatékos személy vehető fel ide, akinek oktatására, képzésére, foglalkoztatására, valamint gondozására csak intézményi keretek között van lehetőség. Fogyatékos személyek rehabilitációs intézete: Azoknak az értelmi fogyatékos, mozgáskorlátozott és látássérült személyeknek az elhelyezését szolgálja, akiknek oktatása, átképzése és rehabilitációs célú foglalkoztatása csak intézményi kereteik között valósítható meg. Fogyatékos személyek nappali intézménye: A harmadik életévüket betöltött, önkiszolgálásra részben képes fogyatékos személyek napközbeni gondozására és nevelésére szolgáló, közoktatás körébe nem tartozó ellátási forma. Fogyatékos személyes átmeneti gondozóháza: Ide azok a fogyatékos személyek helyezhetők el, akiknek ellátása családjukban nem biztosított, vagy az átmeneti elhelyezést a család tehermentesítése teszik indokolttá.

28 4. Foglalkoztatási intézmények Védőmunkahely: A 15. életévét betöltött, nagymértékben megváltozott munkaképességű személyek számára a munkáltatónál szervezett munkahely, ahol a munkavégzés sajátos feltételek között fokozott védelem, szükség esetén állandó felügyelet és irányítás mellett folyik. Szociális foglalkoztató: Nagymértékben megváltozott munkaképességű, különböző fogyatékos, szociális támogatásra szoruló személyek munkafoglalkoztatására létesült intézmények. Célszervezetek: A célszervezetek sajátosan szervezett munkahelyek. A nagymértékben megváltozott munkaképességűek, többnyire értelmi fogyatékos, mozgáskorlátozott, vak személyek foglalkoztatására szerveződtek. Nagyon fontos szerepet töltenek be azzal, hogy segélyek helyett, munkához juttatják az érintetteket, amellyel maguk kereshetik meg az élethez való

r e n d e l e t e a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről

r e n d e l e t e a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről 1 Az emberi erőforrások minisztere /2012. ( ) EMMI r e n d e l e t e a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. (1) bekezdés h) pontjában

Részletesebben

Kisokos az SNI-s, valamint a BTM-es tanulók neveléséhezoktatásához

Kisokos az SNI-s, valamint a BTM-es tanulók neveléséhezoktatásához Kisokos az SNI-s, valamint a BTM-es tanulók neveléséhezoktatásához Felhasznált jogforrások: Lezárva: 2013. október 11-én A 2012. évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről, a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 162. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. december 29., csütörtök. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 162. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. december 29., csütörtök. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. december 29., csütörtök 162. szám Tartalomjegyzék 2011. évi CXC. törvény A nemzeti köznevelésrõl 39622 2011. évi CXCI. törvény A megváltozott munkaképességû

Részletesebben

14/1994. (VI. 24.) MKM rendelet. a képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

14/1994. (VI. 24.) MKM rendelet. a képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 14/1994. (VI. 24.) MKM rendelet a képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 97. -ának b) pontjában, valamint a közoktatásról szóló

Részletesebben

A diszlexiások helyzetéről

A diszlexiások helyzetéről A diszlexiások helyzetéről A diszlexiások helyzete sokat változott az elmúlt években: nőtt az alternatív tanulási lehetőségek száma, s már középiskolai szinten is kezdik felismerni ezt a tanulási nehézséget.

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 32. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. február 26., kedd. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 32. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. február 26., kedd. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 32. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. február 26., kedd Tartalomjegyzék 2013. évi VI. törvény A termõföldrõl szóló 1994. évi LV. törvény módosításáról 2666 54/2013. (II. 26.) Korm.

Részletesebben

2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről egységes szerkezetbe foglalva az 1993. évi LXXIX. törvény hatályos normaszövegével

2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről egységes szerkezetbe foglalva az 1993. évi LXXIX. törvény hatályos normaszövegével 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről egységes szerkezetbe foglalva az 1993. évi LXXIX. törvény hatályos normaszövegével 2012. évi CXX. törvénnyel beiktatott módosításokkal és a 2012. évi CXXIV.

Részletesebben

Írta: Hargitai Enikő és Demcsik Mónika 2009. TÁMOP 5.2.1.

Írta: Hargitai Enikő és Demcsik Mónika 2009. TÁMOP 5.2.1. A fogyatékos gyermekek korai diagnosztikája és fejlesztése érdekében az egészségügyi, közoktatási, szociális és gyermekvédelmi intézmények együttműködésének jogszabályi, működési, intézményi feltételei

Részletesebben

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK INTEGRÁLT OKTATÁSÁRA VALÓ ÉRZÉKENYÍTÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ PEDAGÓGIAI MÓDSZEREK TÁMOGATÁSA

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK INTEGRÁLT OKTATÁSÁRA VALÓ ÉRZÉKENYÍTÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ PEDAGÓGIAI MÓDSZEREK TÁMOGATÁSA A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK INTEGRÁLT OKTATÁSÁRA VALÓ ÉRZÉKENYÍTÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ PEDAGÓGIAI MÓDSZEREK TÁMOGATÁSA ÖSSZEÁLLÍTOTTA: VIDONYINÉ SÓLYMOS RITA NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM 2010. Bevezető...

Részletesebben

A Csodavár Korai Fejlesztő Centrum Pedagógiai programja

A Csodavár Korai Fejlesztő Centrum Pedagógiai programja A Csodavár Korai Fejlesztő Centrum Pedagógiai programja 2012 Csodavár Korai Fejlesztő Centrum 4400 Nyíregyháza Szent István út 21. Minden gyermek ajándékkal jön a világra, csak néhányuknak segíteni kell

Részletesebben

2. A magyar oktatási és képzési szerkezet... 3 A közoktatás... 4 A közoktatási rendszer mőködése... 13 Elismerés és honosítás...

2. A magyar oktatási és képzési szerkezet... 3 A közoktatás... 4 A közoktatási rendszer mőködése... 13 Elismerés és honosítás... Tartalomjegyzék 1. Bevezetı... 1 2. A magyar oktatási és képzési szerkezet... 3 A közoktatás... 4 A közoktatási rendszer mőködése... 13 Elismerés és honosítás... 18 3. Szakképzés... 28 A szakképzés irányítása...

Részletesebben

2. Fogalomtár. Bevont település: az a település, amelyen a gesztor által szervezett szolgáltatás, ellátás megjelenik.

2. Fogalomtár. Bevont település: az a település, amelyen a gesztor által szervezett szolgáltatás, ellátás megjelenik. Fogalomtár-2006 1 OSAP 1832 számú adatgyűjtés 2. Fogalomtár Fenntartó: A szociális és gyermekellátást nyújtó intézmény működési engedélyében megjelölt szervezet, amely az adott intézményt működteti. Székhely:

Részletesebben

Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály Tájékoztató

Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály Tájékoztató Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály Tájékoztató fogyatékossághoz és egészségkárosodáshoz kötődő ellátásokról és szolgáltatásokról 2012 1 Nemzeti Erőforrás Minisztérium

Részletesebben

Családpolitikai Szótár

Családpolitikai Szótár Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály Családpolitikai Szótár Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály 2010. szeptember 2010 Nemzeti

Részletesebben

A sajátos nevelési igényű gyermekek

A sajátos nevelési igényű gyermekek Dr. Bíró Endre A sajátos nevelési igényű gyermekek integrált oktatáshoz való jogának érvényesítéséről Országos Oktatási Integrációs Hálózat Utolsó Padból Program Tartalom Ellentmondás a közoktatási jogok

Részletesebben

IRÁNYTŰ SZÜLŐKNEK DIAGNÓZIS UTÁN JOGOK, TÁMOGATÁSOK, JUTTATÁSOK

IRÁNYTŰ SZÜLŐKNEK DIAGNÓZIS UTÁN JOGOK, TÁMOGATÁSOK, JUTTATÁSOK IRÁNYTŰ SZÜLŐKNEK DIAGNÓZIS UTÁN JOGOK, TÁMOGATÁSOK, JUTTATÁSOK AOSZ, 2012 Iránytű szülőknek diagnózis után Jogok, támogatások, juttatások dr. Kálozi Mirjam, AOSZ Felelős kiadó: Autisták Országos Szövetsége

Részletesebben

Az ellátott lakóhelyének közelében nyújtott szolgáltatások, az alapellátás intézményi rendszere

Az ellátott lakóhelyének közelében nyújtott szolgáltatások, az alapellátás intézményi rendszere TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Az ellátott lakóhelyének közelében nyújtott szolgáltatások, az alapellátás intézményi rendszere Lőwné Szarka

Részletesebben

Szociális ellátások 2013. HOL a SEGÍTSÉG? Információk a szociális intézményeknél igénybe vehető támogatásokról

Szociális ellátások 2013. HOL a SEGÍTSÉG? Információk a szociális intézményeknél igénybe vehető támogatásokról HOL a SEGÍTSÉG? Információk a szociális intézményeknél igénybe vehető támogatásokról TÁMOP 5.3.1.-C-09/2-2010-0073 Lendület az álláskereséshez A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális

Részletesebben

Inkluzív nevelés Az integrált oktatás jogi háttere. Kézikönyv a pedagógusképzô intézmények számára

Inkluzív nevelés Az integrált oktatás jogi háttere. Kézikönyv a pedagógusképzô intézmények számára Inkluzív nevelés Az integrált oktatás jogi háttere Kézikönyv a pedagógusképzô intézmények számára Készült a Nemzeti Fejlesztési Terv Humánerôforrás-fejlesztési Operatív Program 2.1. intézkedés Hátrányos

Részletesebben

SZOCIÁLIS KALAUZ. Szociális szolgáltatások és ellátások az Észak-magyarországi Régióban 2012.

SZOCIÁLIS KALAUZ. Szociális szolgáltatások és ellátások az Észak-magyarországi Régióban 2012. 1 Köszönetet mondunk a kiadványban szereplő önkormányzatok és intézmények vezetőinek a közreműködésért, az adatszolgáltatásért, valamint konzorciumi partnereinknek az adategyeztetésben és pontosításban

Részletesebben

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÁDAS GYÖRGY ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY, DIÁKOTTHON ÉS GYERMEKOTTHON 5310, Kisújszállás, Bajcsy-Zs. u. 37. E-mail: kadas-altiskola@index.hu

Részletesebben

FELGYŐ KÖZSÉG ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJÁNAK FŐBB ADATAI JOGSZABÁLYI KERETRENDSZER

FELGYŐ KÖZSÉG ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJÁNAK FŐBB ADATAI JOGSZABÁLYI KERETRENDSZER Felgyő Község Esélyegyenlőségi Programja 2011-2016. Tartalomjegyzék FELGYŐ KÖZSÉG ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJÁNAK FŐBB ADATAI... 4 JOGSZABÁLYI KERETRENDSZER... 5 Az esélyegyenlőség helye a közösség politikái

Részletesebben

V I T A I R A T BEVEZETÉS

V I T A I R A T BEVEZETÉS BEVEZETÉS A 2010. tavaszi országgyűlési választások eredménye egyértelmű felhatalmazást adott arra, hogy új értékalapokra helyezzük az oktatási rendszer egészét. Ennélfogva szükségszerű egy új közoktatási

Részletesebben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-3312/2013. számú ügyben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-3312/2013. számú ügyben Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-3312/2013. számú ügyben Előadó: dr. Bogárdi Dóra dr. Kozicz Ágnes dr. Ottrok Viktória Az eljárás megindítása A 2013. évben indított Méltó kezdet A fiatalok

Részletesebben

Az emberi erőforrások minisztere 45/2014. (X. 27.) EMMI rendelete az egyes köznevelési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Az emberi erőforrások minisztere 45/2014. (X. 27.) EMMI rendelete az egyes köznevelési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 14248 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 145. szám 3. Az egészségügyi intézmények egészségügyi válsághelyzeti terveinek tartalmi követelményeiről, valamint egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek

Részletesebben

KESZTHELY VÁROS ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA

KESZTHELY VÁROS ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA KESZTHELY VÁROS ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA 2 I. BEVEZETŐ A társadalmi egyenlőtlenségek megszüntetése Magyarország számára is alapvető jelentőségű. A demográfiai változások, a foglalkoztatás növelése, a

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Nevelési Tanácsadó, Logopédiai Intézet Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Záradék: A Szervezeti és Működési Szabályzatot

Részletesebben

a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007. december 13-i ülésére

a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007. december 13-i ülésére VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám: 02/228-5/2007. ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

A szolgáltatások szerepe a szociális ellátásokban

A szolgáltatások szerepe a szociális ellátásokban Dr. Hazai Istvánné A szolgáltatások szerepe a szociális ellátásokban 1. A szolgáltatások jelentősége a szociális ellátásban Amikor szakmai és egyéb fórumokon szociálpolitikáról esik szó, akkor általában

Részletesebben

E kiadványt abból a célból készítettük tekintettel a Társadalmi Bûnmegelõzés

E kiadványt abból a célból készítettük tekintettel a Társadalmi Bûnmegelõzés Kedves Olvasó! E kiadványt abból a célból készítettük tekintettel a Társadalmi Bûnmegelõzés Nemzeti Stratégiájának prioritásaira is, hogy Ön, mint a rendõrség munkatársa átfogóbban, pontosabban megismerje

Részletesebben