SAKKJATEK. a Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságok együtt, postán küldve vagy Buda-Pesten házhoz hordva : Fél évre (január június)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SAKKJATEK. a Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságok együtt, postán küldve vagy Buda-Pesten házhoz hordva : Fél évre (január június)"

Átírás

1 188 ** (A Szgdi Hírdó" húsz példány.) A szgdi tnyi iskolák számár ddig város z ottni lpból 20 példányt jártott; most zonbn jln nygi körülményi között kidást tovább nm vislhtvén, z miittt lp kidój húsz tisztltpéldányt sját jószántából küld tnyi növndékk okttásávl fogllkozó tnítóknk. Mig gyrészről Burgr kidó ur szép ljárását tljs lismréssl miitjük mg, másrészről kissé különösnk tláljuk, hogy Szgd városánk különbn érdms tnács épn szllmi mltyűk lvonásávl kzdi gzdálkodást. ** (Mérgs gombák.) A npokbn kolozsvári piczon gy czigánysszony ngymnnyiségű gombát árult, mlyből többn vásároltk s ttk, d z mjdnm komoly kövtkzménykt vont mg után. Többi közt gy három tgból álló cslád mindhárom tgj, vés után pár órávl lkzdtt gáppdni; zután iszonyú gyomorrágás, később hányás kövtkztt b. A cslád gyik tgj észrvtt ugyn, hogy gomb tűznél mgfktdtt, d rósz kövtkzményr nm gondolt. Fájdlmuk ttőpontján gy látogtó hirtln orvosért szldt s csk lpos gyógyítás és éds tj hsználás vtt ljét bjnk. Ugynz np ott több hsonló st fordult lő. ** (A Mgyr nök évkönyvénk") 186-ik évi folymár Emili lőfiztést hirdt. Ez ujbb évkönyv, szrksztőnő ígért szrint, z ddigikt mind trtlom, mind kiállítás tkinttébn fölülmúlj. Az lbumot 16 honlány kőnyomtu rczkép fogj diszitni, s zk : Bohus-Szögyéni Antóni, Blogh László Antóni, Dtrich Vilm, Dókus Rátki Borbál, Hollán Ernőné. Hollósy Kornéli, Báró Inczédi Pálné, szül. gróf Hllr Zsófi, Krlovánszky Istvánné, Mudry Pálkuty Jnk, Pálfi Stlzr Eliz, Riz korán lhunyt költőnőnk, Simig Istvánné, Gróf Szpári Gézáné, Tisz Ljosné, Thurn Erzsébt, és gróf Zichy Pálné. Előfiztési dij : fűzött példányr 1 ft. 50 kr., kmény borítékbn 2 ft., díszpéldánybn 2 ft. 50, kr. Előfiztési htáridő : július 15-dik. Az,,Évkönyv" f. év. ugusztus hvábn okvtlnül szét fog küldtni. Az lőfiztési pénzk Emíliához Csládi Kör" szrksztőjéhz küldndők (Pst, Klp-utcz, 1. sz.). ** (Hlálozás.) Gizágó László, ki Turpásztói László és Turpásztói Túzok név ltt több sikrült bszélyt és kdélys költményt irt, hó 12-én Ráczkvibn mghlt, élt 32-ik évébn. Bék lgyn hmvivl! (Hlálozás.) Erdélyből kövtkző szomorú jlntést vszszük : Ngy-szlonti grót Toldi Krolin, s ürmösi Murr Károly, mély fájdlomml tudtjuk, hogy szrttt férj s illtőlg pártln éds ty : ürmösi Murr Károly, rdélyi királyi tábli rnds ülnök, pril hó 1-én 8 évs korábn, négy npig trtott súlyos btgség kövtkztébn, jobb létr szndrült. Az idvzült földi részi, pril hó 1-én, d. u. ó órkor rövid istni tisztlt után, M.-Vásárhlyről Ürmösr vitttk s ott folyó hó 23-án, d. u. 3 órkor, viszont vllásos ünnpélylyl, csládi krtbn, dicsőült néhi tstvér Murr László pori mllé lhlyztttk. Bék lbgjn sirlm fltt! (Jótékonyczélu sorsjáték). A miskolzi rf. gyház áltl épitndő torony jvár május 5-én Miskolczon trtott tánczstély lklmávl rndztt sorsjáték rdmény mintgy 2000 ft. volt. Az kkor kihúzott nyrő és nyrmény számok tljs jgyzékét lpunk mi számánk hirdtési mlléklt hozz, mir z illtőkt figylmzttjük. (Adkozások). A Vsárnpi Újság szrksztőségéhz múlt hétn bküldttt : Frks László lltí évs gg szániár: übrcznből özvgy Aur Andrásné gyámoltln örgnk pünkösdi ünnpkr 5 ft. 3^ Hoé htinp 2 Vsár. D púnk. vs. 2 5 Ilétl'ft Pünkösd htf. 26 Kdd Ágoston püsp. 2 Szrd Jz. sz. v. k. T 28 Csötort. Vilmos 20 Péntk Mximin t 30 Szomb. Frdinánd kir.-f Péntk, május 15.,,A cslád öröm." Frnvígjáték 3 flv. Bourgois és Dcourcll után forditott Flki. Szombt, május 1<>. A bubgyáros.'1 Vig opr 1 flv. znéjét szrztté Ádám, szövgét Luvn és Bupln után forditott Hvi. Ezt mglőzt :,,Az jtó tárv vgy zárv lgyn." Közmondás 1 flv. Musst után fbrd. Tisz K. Vsárnp, május 1.,,Szrlm és örökség." Vigj. 2 flv. Szigtitől. Után másodszor:,,a bubgyáros.'' Hétfő, május 18. A cslád öröm." Vigj. 3 flv. Másodszor. Ismét gy külföldi növény, mlynk átülttését sm irány sm ngyszrűség áltl nm látjuk indokolv. Idj voln fordításoknk htárt szbni, hogy zkből lglább is csk külföld rmki krülhssnk színr; mrt h nmzti színháznk továbbr is ily frnczi férzdrbok lsznk kgynczi, záltl honi múzsát, szinmüvésztünk z éds gyrmkét kdvtlnitjük l. Kdd. május 19. A Hug'nották." Opr SAKKJATEK. flv. Znéjét szrztté Myrbr. Szrd, május 20. Richliu." Történti 18. sz. fldvány. Dós Gábortól (Pstn). drám 5 flv. Irt Bulwr, ngolból forditott Tóth Józsf. Csütörtök, május. 21.,,Fortunio dl.1' és EUzondoi lány.." 1 flvonásos oprttk. Budi népszínház. Május 15. Lázár pásztor.1' Rémdrám 3 flvonásbn. Az ilynmü drbokbn, h közönség nm kp is mgsbb llki élvztt, lglább színésznk tér nyilik sznvdély gész htlmát kifjtni s záltl htni nézőkr. A szrpk csknm mguktól játsznk, s nnyivlinkább csodáljuk, hogy Dósát és Bődit kivév, többik gyátlán nm tudtk szrpikb bmlgdni, s csk mozgó bábok voltk élt és érzés nélkül. Dósát és Bődit z lig néhány mbrből álló közönség hihttln zjjl mgtpsolt. Május. 16. Choufluri ur otthon lsz" vig oprtté 1 flv. Offnbchtól. Ezt mglőzt A szrlm politikáj" vigj. 1 flv. Május 1. és 18. Dunnn pó és fi utzás" oprtté Offnbchtól. Ez lklomml 0dszr, s mint ígérv vn, jövő őszig utolszor krült színr. Május 19.,,A párisi udvri tánzosnö" éltkép 3 szkszbn. Az st koszorúj Tkácsé volt, ki Bimboch szrpét hű jllmzéssl, modorosság, krsttség lgkisbb nyom nélkül, s mégis finom árnylássl dt. Nm csltkozunk, h zt hiszszük, hogy több sikrült szrp közt mibn volt lgngyobb, mrt kvésbbé hálás szrpbn ign ngy mértékbn légíttt ki. Május 20. Az utolsó szköz" vigj. 1 flvonásbn. Után,,Titi" Ördög Róbrt" opránk énks pródiái jlnt. Végül Szrlm politikáj" vigj. 1 flv. Május 21. Fidibiís'' vigj. 3 flv. mim' W /,"/?, i b '/*%%%% d WS/./^?/. f g h Világos indul, s 3-ik lépésr mtot mond. A 13-dik számú fldvány mgfjtés. (Bnkos Károlytól K.-Sz.-Miklóson.) 1) V c 1 - g ő K 6-5 : A) 2) B d 1 d ttszés szrint. 3) V - v. B - ^ A) Görög-orosz - nptár Izrliták nptár Május (ó) Szíván R. D pfluk. vs. 12 V Exudi Punk. hétfő 13 Glicri Ágoston 1 Izidor Gyul 15 Pcomius Emil, Vilmos 16 Tiydor Mximin 1 Adronik Frdinánd 18 Thcodotus Holdngyd : "S Első ngyd 6 Hti ilnn. Hti 2. ű Sbb 25-én 10 ór! TARTALOM. <s dll N j - ki nyűg. H ol ddll ny p- P- m. 6. P- 6. p- 6. P- ó. P * prz st. 6. Elófiztési föltétlk 18fi.t-ik é v r : Vsárnpi Újság és Politiki Újdonságok gyütt, postán küldv vgy Bud-Pstn házhoz hordv : Csupán Vsárnpi Újság;: 1 0 ft " ' VI. E r d ö d y Szrksztői mondnivló. -^ Pst, május 31-én Csupán Politiki Újdonságok : Régi mgyrok régi rczképi. F f 5 - g 6 t 1) F b 8 - d 6 f 2) K 8 f 8 3) B d 1 d Hlysn fjttték mg. Vszprémbn:Fülöp Józsf. K-Kürtösön : Csmiczky Károly Váczon : Niczky Pál. Dbrcznbn : SprbrF. Zgyv Imr. Bócsón : Kispál Ábris. Flső-Pnczn : Endródy Géz. Egrbn : Til9596. B.-Kövtsd. B. J. A tudósítást bküldött kovszky F. Bjmkon : Wisz Fülöp. Pécstt : Ritky lkbn közölnünk nm lht. Az ily mgánpnszok, János. Sárosptkon : Róth Kálmán. Tályán : Ngy mlykt tljsn méltánylunk ugyn, d lposságukt Ljos. távolból mgítélni képsk nm vgyunk, inkább z illtő Rövid értsítésk. Fhérgyház : B. Szivsn látott htóságok köréb trtoznk, mint hírlpb. vndégünk lnd. Dbrczn : Sp. Sötét F b d Pozsony. Sz. F. J. A czikkt kívánt időr lépésér 2)V 6fs kövtkző lépésr mt kövtkzik. fogunk iprkodni kidni, d ugy, hogy még jln félévi Az mlíttt két lépéss mt lől pdig Király d 5-r folymbn bvégzhssük, s folyttás n mnjn át mnkül. Pécs : R. I. A 11. sz. fldv. tljsn hibátln, jövőr. Fogdj bcss közlményért köszöntünkt; s igy csk z áltlunk közölt módon fjthtő mg. H óhjtv várjuk többit is, s ön lismrésr érdms, szor- Sötét Bástyát második lépésbn nm üti, hnm b -r glms búvárkodásánk mindn további rdményit. Ki- visszmgy : 3) F h d 3 kövtkzik, s B vgy F mtot vántát jövő félévr nézv örömst tljsítjük. mond. A 159 sz. f. mgfjtésébn sjtó-hibából mrdt Dbrc-zu. R. S. Az domány még z ünn- bnn lhttln lépés, mly vlósággl 2) V h 6 6 pk lőtt dtott át szgény örgnk, ki mgindulássl és 3) H d 3 c 5 i f lnn, mit z ön flszóllásár fogdt zt, áldv jótékony dkozó sszonyság jószí- szivsn kijvítunk. Tály : N. L. A 15. sz. f.-bn z lső lépés hlys, d folyttás lln kifogásunk vn. vűségét. A 13. fldvány hibátln Gynt. R. I. és II E T 1 N A P T Á B, Kthollkus és Protstáns nptár Május Nmzti színház. Tizdik évi folym. 22-ik szám Jánosi (Szthmár).A rf. gyház gondnokánk. Mindkét hlyr lpunkhoz bküldött dkozási összgkt küldtünk lfolyt hétn Virány. V. Az dóügyt illtő tudósítást nm közölhtjük Bécs. Dr. E. A. Az uj czikkt köszönttl vttük. E hét [folytán mgán-lvlünkkl fogunk önnél bszólni !Wi üldöz ngm! Mi nm; hnm ön vrsitől is hsonló figylmt kérünk számunkr Mróth. Biz z kissé ngyon prózi hngon vn 'mondv K.-Sz.-Miklós. K. G. Mindn jó krtunk mlltt sm tláltunk még ddig czikkknk kdvző tért és lklmt. Kidás stén fltétlkt zonnl tljsítjük. A kérdztt czikk V. U évi folymábn jlnt mg, s h jól mlékszünk, gy későbbi évfolymbn még bővbbn vn tárgylv. Lvtrt nm kérjük: tnát mi tudomány lgngyobb részébn lptln nyglségnk trtj Álom és vló. Más fjtát kérünk; tlik onnn több is. Nm értné zt világ, hogy Npomuk sz. Jánoít mgénkli Tilinkós Pist. Pdig vrs gészn komoly. 960 Szilsárkány. K. E. A M. E. Könyvtr 2 példánybn mg vn rndlv; többi is rndbn lsz. Az uj küldményt szivsn lvárjuk. Koháry István (rczkép). Szthmáry Károly. Pünkösd npján. Dömötör Pál. Abdul Azis hztért. Dr. J. A győri Istn bárány" nvű kószobor (képpl). R. A császárfürdő Budán (képpl). Rspublic Zingric. Arnylkodlom. Bonyhy B. Zsákoló- és tisztitócséplógép (rjzzl). A kutforrás-kuttás titk. Rovvány György. Tárház : Egyház és iskol. Ipr, gzdság, krskdés. Közintéztk, gyltk. Blstk, lmi cspások. Mi újság? Nmzti szinh.npló. Budi népszinház. Szrk. mondnivló. Skkjáték. Hti nptár. Mlléklt : Egy fél iv hirdtésk. Fllős szrksztő Pákh Albrt. (Lk. mgyr-utz 1. z.) Kidó-tuljdonos Hcknst Gusztáv. - Nyomttj Lndrr és Hcknst, gytm-utcz -ik szám ltt Pstn A hgyomány szrint z Árpádházbóli királyok ltt virágzott Erdélybn gy Erdőd" nvt vislő cslád, és bből támdt voln máig virágzó Erdödy nmztség. E nmztség mgs rngr mlkdtt, s fény lik m is; főispánok, főkmrások, bánok, vitézk, püspökök, s gyéb méltóságok, ngy számml krültk ki sorikból. Emlitttik cslád Bkács névn is, hirs Bkács Tmásról, Mgyrországr oly ngy és későr trjdt bfolyású férfiúról, ki 196-bn Vsmgyébn Monyorőkrkt szrzt mg több urdlomml gyütt. Bkács is nvzt mgát Erdödi-nk, mrt Sztmármgyébn Erdődön szülttt. Rokoni Monyorókrki Erdődy" nvt György. mgkoronázttott, koronázási diszmntnél Mgyrország zászlóját hordozt; ugynz lklomból királyi diszbédoélmint sztlnok szrplt, és jul. 16-án rnysrkntyús vitézzé üttttt. Jul. 1-én kir. szntsítést nyrt 155 czikkly mgrősítésér szokott láírást tvők között volt ö is. Igz, hogy z időbn ránylg békés volt vttk fl. Arczképünk Erdödy Györgyöt tüntti fl, I-sö Kristófnk, Thurzó Borbálától szülttt fiát, ki, mivl tyj Rudolf király mbr, s ngy rómi kth. hitü volt, mg is udvri mbrré nvkdtt. Hogy Erdődy György szó tljs értlmébn udvri mbr volt, ttti b i z o n y í t j á k ; igy 1638-bn fbr. 13-án, mint ifjúról mlitttik, hogy III. Frdinánd nj Mári koronázásán Pozsonybn diszmnttvö volt, d hogy z kkori közügykb, vllási vitákb, törvényk lkotásáb is bfolyt voln, nincs mgírv. 166-bn gy oklvélbn, mly áltl Frdinánd Fyricz Mihályt mgyr nmssé mlt, mint kmrás jő lő, körülmény is zt tnúsítj, hogy z udvr körül volt lklmzásbn. 16-bn, midőn Mgyrország rndéi Pozsonyb voltk összhiv s ott Drskovics János illyr bán, nádori hivtlr mltttt s vllásügyk lgngyobb ingrültséggl folytk, z ő fllépéséről nincs dt, llnbn június 16-diki ünnpélybn, midőn Frdinánd, király fi, ünnpélysn ERDŐDY GYÖRGY. Mgyrország fölötti urlkodás mrt h törökök nm lég hivn tárták is mg fgyvrszünt fltétlit, miink áltl többnyir szrncsésn vrttk vissz : d z gyházi és politiki ügyk tisztulását lömozditni vló törkvés mégis fnnmrdt, s mi térn hiábn krssük Erdödy György nvét. 169-bn Mgyrország rndéi Pozsonybn 102. törv.-czikkt hozván, jun. 5-én Frdinánd áltl mgrősíttt törvénykt ismét ö is láirt bn IV. Frdinánd rómi császárrá koronázáskor, mint kmrás Rgnsburgbn járt bn, midőn 15 évs Lopold koronázttott, és ugynz évi országyülésn Lippi érsk királynét, mntui Elonórát koronázt mg, diszmntnél Erdődy György vitt kir. pálzát. A vllás ügyébn hogy résztvtt, gy dt tnúsítj, mly szrint róm. kth. párt mlltt rősn fogott jóllht király mg ktholikusoktól 90 tmplomot szkított l s dott át protstánsoknk, kiknk szbd vllási gykorltot ngdtt. Az 16. s 169-ik évi törvényk zárdéki mint fökomornokot miitik bn vislt főtárnokmstrségt től 1662-ig z országgyűlésk több válsztmány s bizottmánynk volt tgj bn ngy-szombti nyomdából krült ki ily czimü könyv Két égő lámpás," mly nki vn jánlv, és bbn z Erdödy czimr is láthtó. Ezn czimr gy krékből kinövő szrvs. Erről írj Smbucus, hogy Bkács Tmás tyj Erdődön krékgyártó volt; nnk flség, Tmás fiávl vislös lévén, hogy szülő flségénk tűzifát hozzon, z rdőr kimnt; mig ott fát vágt, gy szrvs szkérnk krkéb kvrözvén, krkt össztört; lőjővén Bkács, szrvst mgölt, s rkás fár tvén, hz vitt épn krsztlésr. Innn rdt voln Bkács Tmás s z Erdődyk czimr. Erdődy Györgynk két nj volt: lőször Kglvich Erzs, után Btthyány Erzs. Fi Sándor nvt vislt. Erdödy György százd szokás sz rint, szintén jlszvt trtott, mly cs Volt

2 190 Just t sincr, zz : igzán és őszintén Az rczképét kritö körirt tnú sitj, hogy Bkács Tmás bibornoktó 193-bn szrztt vrsdmgyi Monoszlo hlyröli czimztt, s mgy örökös főis páni hivtl mlltt főkomornoki s k mrási méltóságot is vislt. Ezn Erdödy György össz nm tévsz tndő tstvérétül, Gábortól szülttt Er dődy György gyi, ki 165. után kzdt csk szrplni és sokáig Rákóczy pártjár állott. Ifj. R. E. S. A ngynydi három szűz. (1658.) Vér földön, láng z égn; Kin, rbszij z árv népn. Tiz flől tiz flu tűzbn, Rbló válogt szűzbn...,,hj Rákóczy, jobb ltt voln Ott mrdni fnn Ónodb' Most nm várnánk hlálr Rút hlálr, rbigár!..." D mi hszn sóhjtás?... Fl flr ifjú pjtás! Itt, z gyház-kritésbn Várjuk b, h jő z lln... Botr, hogyh pusk nincsn; Szkit z is bilincsn, S hdd hngozzék o t t bnn zsolozsm Itt szűcsök, ott vrgák A bástyákt lfogllják ; Asszonyok vizt hvitnk, Lányok szurkot mlgitnk; A kpukr hjdúk állnk, A ttárr ónnl várnk. Bthln Gábor plotáj" Nms urk oltlmáb'; Agg toronybn őrök ülnk Gyors postái rósz hirnk. A grinczn log zászló Végső lszánásról szóló; Bnn, z gyház szószékébn A llkész áll ihltébn S százk jkán sznt zsolozsm : A ttár jő... Ég város, Láng cspódik kis várhoz, Nyil röpül 8 golyó, nyomáb' Hull nép vár árkáb. S mint midőn sásk srg Rátrül zöld vtésr : Ltrolv, égv mindn, Csk vár áll sérthttln. S mrt féltő mind várbn, Boszuvágy ttárbn : Adjtok ki mindn kincst Mond s lviszszük bilincst!" Hát djuk ki sznt dényünk' Zug nép, hdd mnts vérünk; S hllluj zngjn zsolozsm : TE bnnd biztunk litől fogv!"" S drág tányér, czifr klyhk Sznt hlyökről flszdtnk... Könyü rzg pp szmébn, Hogy érj ily szörnyű szégyn, Szörnyű szégyn, szörnyű bánt Hogy jusson z vd ttárnk, Mlyből nnyi százd ót A krsztyén üdvét itt! D lgyn, hisz! vár gyng, Lgyn hűk élt mntv... Mgbocsáss urm, TE látod Hű szolgád mivl mit váltott; Adjátok ki, z érz vszszn Mrt hit nm áll dénybn!" S kidtnk; kpzsi vágygyl Mgy tr dús zsákmánynyl S fnn várbn zng sznt zsolozsm : Vissz zúg rút pogányhd S körülönti kis várt, Röpk nyil újr röppn Pripáj hrzr szökkn. Árulók! kiált khánfi. Még nm m i n d n t dttok ki." Kincsünk nincs, már mind kidtuk, Jézus sznt nvér mondjuk!"" Három szüzt djtok ki, S nm jő vártokr snki!" Nm; soh!.... Azt mg nm érd! Ily áron nm kll z élt, Küzd ki krd!... Hljunk mg gyig. Vívjunk most, h vivtunk ddig!... S hngozzék mind jobbn zsolozsm : TE bnnd biztunk litől fogv;" Fogy nép; várfl omlik, Fgyvr romlik, básty bomlik; Bnn pp csrép-dényből Részsít z üdvösségből, Mrt ki hlni mgy flr Itt vsz üdvöt ngy útr... Most nép hulámzik hátul, Mindn szm nszr bámul; Három szűz kivált sorból... S inni kér szntlt borból... S gyszr függ még jk z jkon Szülcsók gyrmk rzon... A kpuhoz ér három, S most mgáll k i v ü l váron... Oh, érttök zngjn zsolozsm : Áll három szűz, még gyrmk, Közpén nép-tngrnk Mit tudják, mi vár rájok? Azt hiszik, hogy c s k hlálok, Oh, pdig, mi rjok ott vár Sokkl szörnyűbb hlálnál. Lborulnk föld poráig Szöghjok hntr omlik, Es imájok mint mdárdl A vihrbn, fölkl... lhl... S mig khán kéjjl néz rjok Zúg várbn szörnyű átok S végksrvbn hngzik zsolozsm : TE bnnd biztunk litől fogv;" Sznt tyánk! t mnny király, Hozzád száll szivünk imáj, Hármn jöttünk hlni m i n d é r t Vdd, fogdd z árttln vért; Add, hlálunk légyn szlid, Távoztsd l fájdlmit, Vidd mnnyb llkinkt Hdd lássuk mg kdvsinkt S h lég hármunknk vér Lgynk ők értté védv; Enyhüljön rblók sziv Irglomr, kgylmr S lgyn boldog, kis hz Mlyért éltünk fláldozv! Hsson hozzád Istn zsolozsm : TE bnnd biztunk litől fogv!" A három szűz sznt imáj Htn bérzr, kősziklár, D csordák vd vzér Nm hllgt jobb érztér... int népnk : víjjon, öljön, A szűznk : krjáb dőljön... S már rpül nyil z ívről Már lhull mz szűzről; Már hláljj zúg várbn; Már sikoltás sátorbn : A midőn z ég zúrj Arczát fllgkb vonj; A mnnydörgés trombitáj Blbődül cstáb.. S vd vihr közt lhl zsolozsm : TE bnnd biztunk litől fogv!" Az ISTEN int; s föld mging Villám czikáz mgint, mgint... Flfordul khán sátor Fljjdul rá vd tábor S lnt khán, mint rémüszög, Mnnykőütöttn "hömpölyög... A vész rohn : tovább-tovább Sodorv visz mbrt s lovát. Fut, mint flvrt hollócspt Az I s t n v r t rond hd... Üvölt vész; spr, spr Mig puszt, ném lsz hly... Csk rémült három lány Mrd mg épn tnyán; S bnn örömml zng sznt zsolozsm : P. Szthmáry Károly. 191 A londoni lg-vsut. London, mint szrlm, régi dolog ugynn, d zért mindig uj mrd. Én részmről földltti, földfltti és közönségs Londonból sokt láttm már s ról sokt olvstm s irtm is, d lig gykorolt rám vlmi oly élénk és mrdndó bnyomást, mint zon néhány prczig trtó utzásom, mlyt London blibn,nnk házi ltt, tttm. Az lső prób-utzás volt z fölvilági közönségs hlndókkl, kik nmcsk ingyn thtték mg zn utt, d még zon str, h éltünkkl tláltuk voln mgfiztni mrényltt, ingyn tmtéssl is biztttk bnnünkt. Eznkívül z éltbn mrdtkt finom és válsztékos pzsgős rggli várt földltti vsút nyugti végpontján. Az volt földtunk, hogy London lkóink bizlmát kltsük fl sokszor gynusitott válllt iránt. Mint mindn újnk, ugy z lg-vsutnk is sok és lksrdtt lln kdt. Bár z mbrk mindig hldást!" kiáltnk, ngyobb rész mégis ordit dühébn, h lénygs hldást, m<;ly nyárspolgári mindnnpiságukból fölrázz őt, tszünk föl ról. Az uj vsút, hogy mily rósz hírbn állott, kkor tpsztlm lginkább, midőn omnibuszon nnk Wst-ndj flé kozogtm, hogy z lső utzásbn résztvgyk. Midőn Oxford-strtbn z újonnn épült tornyok mlltt hldánk l, gy vidéki mbr zt j kérdzé : Ugyn kérm, bocsásson mg, mit jlntsn különös épült?" A mgszólított, ki kétszr mnt rr npjábn, nélkül, hogy mgfordult voln, igy válszolt: Dring, urm, dring; uj cstornák." Engdj mg," llvti szomszédj, nm dring hnm lvls." Lvél : vízmérlg, nívllirozó torony és sok gyéb.,,lvls? Bocsánt, micsod lvls?" Smmi lvls hnm shfts." Uj mgyrázt, tíhfts szintén sokfélkép mgyrázhtó; jlnti zt hogy : csúcs, tngly, továbbá : kn, törzs stb. Shfts?" csiripolá gy hölgy. Istn mnts! Nkm zt mondák, hogy Albrt hrczgnk mlékszobr!" Százzr fontnál több gyűlt b már, kár gy tuczt Albrt-mlékszobrot állítsnk z öszszgből! D nki rr nincs már szükség. Száznál több jótékony-, mű- és nvlő-intéztnk ttt már l lpját s z lső iprmű-kiállitás is z ő szméj volt, és ott kivül látt már ön? z uj kiállítás szintén z ő indítványár létsült. Mgmondom önöknk, mit jlntnk tornyok. Hát biz zk városi post- és távirdi állomások." Ngyon szépn köszönöm, gntlmn," mondj vidéki tökfilkó, d gyik sm. Sokt hllottm földltti vsútról. Ennk itt vlhol kll átvonulni. így kövtkzttm zt trvrjzomból. Es igy vélménym szrint, tornyok vlmi viszonybn állnk z lg-vsuthoz." Eltlált, ugy vn!" tört ki végr blőlm. Szllő- és világitó-tornyi, vgy knái zk z lg-vsutnk!" Szllő-knák! világító-tornyok! Nvtségs! Ott lnn s lvgő, s világosság nincs; csk gőz és hlál!",,és viz, tngrnyi viz!" Mghiszm zt. A munkások odlnn mind dugszf-kbátbn járnk!" Dugszf-kbátbn? Én istnm! ugyn mivégből?" Egy komoly ünnpélys gntlmn fhér nykkndővl, knttljsn vágott most közb : Az én rős mggyőződésm z, hogy zért kptunk földt és vizt, miszrint n ltt, hnm rjt utzzunk s hogy mindn istntln kisérlt, z ég áltl mg fog bünttttni!" Épn odindulok, hogy z lső próbutzásbn résztvgyk," mondám, csknm kiáltv mér* gémbn fhér nykkndő istntln ájttosság mitt. Nm tudom már, mit mondtk; csk rr mlékszm, hogy folyvást nvttk és gúnyoltk, mig Pddingtonbn kiszálltm, hogy itt mély fkvésű városnyi ngyságú nyugti pály-udvrbn kérdzősködjm és ligzodjm. Az lg-vsut, mint gy korábbi közlménymbn már mgjgyzm, négy város-rész ltt, két ngy főpály-udvrt nyugtit t. i. s z észkit kpcsolj össz gymássl. E prczbn más ujbb lg-vsuti összkötttéskn is dolgoznk, ugy, hogy London, gys pontjin, olyn mint gy kiásott Hrculnuin és Pompji. Milynk voltunk, midőn világosságnál nézaz lső pályfő pddíngtoni városngydbn kiszállni s gy shfts-tornyon ismét fölvilágr tük mg gymást, hhoz snkink smmi köz. El kúszni voltunk kénytlnk, hogy néhány száz léfkszik. Hátul, prronnk észk-klti srkábn fó pést gylogolv kövztn, gy másik ponton is- nm krom zonbn tgdni, hogy vlmi ritk döztm fl gy kis, fkt, ásitozó krk nyilst. mét lászálljunk.ez nm mindnyájunkr nézv volt látvány lhttünk; mrt midőn később flöltőez z lg-vsut, ugy mondák. Alig látszott könnyn szközölhtő. A komor lvilágbn, ingó, inkkl npfényr krültünk z lvilágból, z mlégségsnk, hogy mgtrmtt köcsögös férfiú, vékony dszk-tljr léptünk; innn ismét mr- brk mgálltk és knnibál örömt tnúsítottk vgy krinolinos hölgy bférjn rjt s z is csk dk vs hágcsón klltt még mélybbr lmász- rjtunk gnómokon vgy földltti szllmkn. élll. Egész közlről nézv prsz ngyobb volt, nunk. Többn zonnl kijlnték, hogy ilysmir Sőt suvikszoló-dndár" vörös libriás, számomindnstr zonbn mindig sokkl kisbb, sm- nm válllkozhtnk, hisz nm ttk bolond gom- zott tgji sm sittk flénk rnds* lőzékny hogy közönségs ngyságú mozdonyokt bocsát- bát, nm öngyilkosok stb. stb. A vshágcsót kféikkl, hogy ruhánkt és csizmáinkt z ősvihsson ki vgy b. Ugy vn, cskugyn. És z végr bölcsőr" álliták,z z két czölöp között lági mocsokból kivgyék. Végr lértük ránk várkozó vontot, isokból rndkívülikt szrksztttk vknd- ingó, csigákon járó állványr, mlyn jövndőbn *) kénylmsn és könnyn fognk föls lámét gy kis földltti utzást tttünk, függőlgs turások számár. Ott látok gyt bjárt lőtt; kétszr oly hosszú, mint zok mikt mi ismrünk; szállitttni z utzók mindn gys állomásnál. nyilton, ztán újból földszinr másztunk, könincs, vgy csk lig vn kürtőj, d ztán két- A bölcső" zonbn ugylátszik nm volt még vtkző knáig msíroztunk, mig lbocsátkozánk szr oly vékony s krcsú, és mint később tpsz- gészn lkészitv. Az gyszrű, csk álló h- föld gyomráb s végr tisztsségéé gőzrővl, tlm, rndkivüli rővl löki ki mgából gőzt, lykkl llátott dszktljnk lglább korlátok- sim sínkn, s rgyogón kivilágitott tunnlbn vgy, h mg ugy ttszik, kár gy morzsányit s kl kll vl birni végr, hogy közönség, h czélunkhoz, Kings-Crossi ngyszrű, észki vsbocsásson ki mgából, nélkül zonbn, hogy v- bölcső mgtlik, gyors mlkdés vgy zuhnás pály-főhöz lértünk, nélkül, hogy z utunkt klmit vsztn rélyéből. És cskugyn, mint z áltl n surlódjék z kn flztához, mit nm lndok vgy hlottk ttték voln érdkssé. Hlgutbn vn, zsbr tszi pipáját és pipszó, csk kbát, d még érzékny bőrünk is mg t- nm útközbn lég tárgy kdt, min lbámulhttunk. Ámbár nm vgyok sm építész, sm kőmivs, zz : füst nélkül dolgozik, még pdig htlm- láln ksrülni. mégis szrzhttm mgmnk foglmt zn több Egyszrr lkiáltj mgát vlki : sn, mi z ily rős munkánál csk nnál dicsérmérföldnyi lgút létsítésénk óriási nhézségi Ez nm z igzi kn, nm z, mlyt krtsbb. ről. A láthtó flrétgk, bár tömör d kcss sünk! Ez nyugtr visz! Kérm, tssék ismét Mintgy félór múlv vlmi ötvnn állottuk ivhjltok, csúcsok, boltoztok, mlyk mint mondkörül csodás monstrumot és kiváncsi szmml bölcsőb lépni!" A társság gyik tgj zonbn zt prn- ják, fölflé három lábnyi mgsságr vnnk bévizsgálgttuk zt. csolá, hogy néhány prczt várkozzunk, hogy h pitv föld gyntlnségivl ránylg mig Bár pzsgős rggli mllttt ülnénk már, már itt vgyunk, néhány osztályát mutssák mg vízszints iránybn hldv, sokszor 10 1 lábig ngy észki hotlbn," jgyzé mg z urk nkünk z lg-vsut gyik állomásánk. Először mélydnk, zn föld gyomráb rőszkolt, gyik. is thát szmügyr vvők z id- s od-utzásr London ltt lsikló válllkozó szllm hroismus, Thát mindnstr iszunk chmpgnit?" szánt szmély-prront, ztán mozdony-és rsrv- ngyobb csodáltr rgdt, mint bécsi rsnál kérdé gy másik, ki szörnyn ggódv néztt z wggon-fészrkt, z undrground-tornyot," vgy woolwichi hjógyár. lőtt tátongó lyukb. mlynk blsjébn csig-lépcső fog lklmzttni, Oly pontokon, hol flztnk roppnt tr Kétségkívül, lsz ott még több is, mint továbbá z őrök, fölvigyázók, távirdák stb. szá- ht kll hordni z utczi közlkdés mitt, átmnnyit mggyőzünk." már simár vkolt lyukkt. S mindn kmény fúrt lm formájávl bír; köröskörül, lnt is tíz Hogy hogy?" kövzt ltt kivájv, mg fölött házkkl és szrs téglrétg, lgvékonybb htszoros. A Ugy, hogy mindnyájunknk vn trítv, zjgó utczákkl, vízhtln flkkl s örök lángok" ht vgy tízszrs rétgk kivülről vízhtln pdig zt csk nm hiszi, hogy vlmnnyin élv áltl fénysn kivilágitv! nyggl s még fölé sürü szflt-rétggl vnérkzünk od?" A bölcsőbn ismét fölvontv, d z gyszr nk bvonv, ugy, hogy gy csöppcsk viz sm Az ggodlms ur lképdt, d z átlános két szkszbn, néhány száz lépésnyi távolbn htht b rjtuk. Szmn szdtt munkások műv kczgás között cskhmr mélyn lpirult ismét, gy másik vs hágcsóhoz vzttk, hol mgkért- z, kiknk mindgyik lglább 3 fontot, (30 ft.) ugy hogy sjátszrü, hosszúkás mozdony llni tünk mntül gyorsbbn lsitni, mivl itt érjük krs mg htnkint. Az ívzés- és bolthjlásokbizlmtlnkodásávl fölhgyott, mi nnál köny- z lnt várkozó vonthoz vztő gytln k- nál lklmzott kőmivsk lgmgsb ristonybbé lőn rá nézv, mivl névről züstös fjű, nát. Mrdk, htározott gynsséggl mélyb crtiát képvislik s méltóságukon lólink trtják ismrts éds és mtsző folydékot trtlmzó vivő ljtorján tnni pokoli" utzást : zt sokunk- oly munkábn résztvnni, hol csk rndsn gyüvgk bizttólg intttk fléj. tól méltánytlnság lndtt kövtlni. D nm másfölé rkják téglákt. E közbn z lénk tolt, födtln kocsikb Az gész épült lgprányibb részibn is, hsznált itt smmi Aut-ut! S igy cskugyn, szálltunk. tötsn szárz, tiszt, világos és jó vntiltió gyík másik után, gynst z lvilág ijdlmicsk négy krkn nyugvó, zsupszlmávl áltl mindig üd lég ármlik z ürgb. Azon ropbéllt ládák voltk zk. Hogy bátorságunkt, nk trtottunk, tlpunkkl z lttunk lvő fj pnt költségkről, nhézségkről, fárdlmkról mly kissé hüldzni kzdtt, ismét fölhvítsék, fölött, fjünk fölött fölöttünk vló tlpszögitől és gnilitásról, mlyk áltl földltti útbn rról tudósítnk bnnünkt, hogy lőször cskis csiklándozttv s mindig ttól trtv, hogy k- ngy és pró cstornákt, gáz- és vízvztékkt, z lső állomásig, mly Edgwr-Rod ltt vn, zkr lépünk, s hogy mi kzünkr lépnk, mly- távirdi sodronyokt és gyéb f olltti rkt láfogunk gurulni s onnn zonnl vissztérni. V- lyl görcsösn kpszkodánk korlátb. Szrn- kötötték, félrtolták, fönnt- vgy lnt ismét kndok-mozdonyunk gyszrr fölhgyott prüsz- csésn lérkztünk végr Dnt uj lvilágáb, hlyrállították, z igzgtók msés dolgokt bköléssl és köpdöséssl, érzlmit lfojtá, gőzlhét négykézláb. A fölöttmi szomszéd, szájábn hozt széltk. Eddig mindn lgngyobb szrncsévl, vissztrtózttá és tlhtő gyöngédséggl és ját- z srnyőt, mint vlmi uszkár. Több mltn folymtbn voltk még sikrült. szin tolt b bnnünkt néhány száz lábnyir z Az ut végén állottunk, d gy még ngyobbbjárt körüli munkáltok s z állványokról kőmiürgb, fszngő mélységb. szrü folyttásb pillntottunk, mlyt épn most Mélység! Oly borzsztón hngzik szó. És vsk és npszámosok gúnyoló morgássl nézték kzdttk mg. Á most fogntb vtt vonl z tátongv fszngő mélység mindmlltt is gymnstiki rőlködésinkt. Egys hlyk lny- lgvstgbb s lgsűrűbb" London ltt, csk oly tkros z örökös, rgyogó gázvilágitásbn, nyir szűkk voltk, hogy fölöttm kpálózó sys hlykn fóldszínn, fogj nyugti mlybn rmk boltoztnk mindn gys kö- köpzös brit férfiú vízszintsn trtott srnyőjé- vsút Victori-állomását ngy észki vspályávét mgbámulhtjuk. S ztán z hosszú, szűk, vl fönnkdt és hosszs ránczigálás s huzvonás vl Thms ltt összkötni s igy délklti világos torkolt! A sim tovsikiás mindn kocz- után lvégr is kénytln volt, kdvs prpliját pályfőnél végt érv, kristály-plotáb, Docznás, puffogás, prüszkölés, süvöltés és köhögés fogi közöl kibocsátni s mélységb jtni. vrb, szóvl mindnhov röpitni közönségt. Ott lnn pdig borzlmk ásitoztk flénk! nélkül történt. Sjátszrü érzés volt, mlyt l Azon sürü vsut-hálózt, mly most már Néhány pislogó gyrtyszál sgítségévl, Londont házk fölött- között- és ltt körülnm birok irni. Néhány prz múlv czélnál voltunk már ugyn, d kkor uj érzményk szálltk csk félig bboltozott, lnt gygos, szivós, po- fonj, nmcsk kört képz, hnm mint np z ő blénk dszk-födözt állomásról. csolyákkl flénk csülámló torkolton klltt sugrit, ugy z is, mindn iránybn rázs gya fölvilágnk bömbölését láttuk és hllot- ránk várkozó vonthoz lsitni, még pdig si- nánt küldi ki szálit zr és zr állomás és város tuk réskn át,mlyk npvilágot bocsátot- kos, csuszmós dszkszálon. Egy vstg gntl- flé, l gész tngrig, föl gészn Skóczi ták b, s mikn mbri szmk ngykiváncsin mn, ki lőttünk mgcsúszott és ngy robjjl orom-lánczoltáig, ki gészn szigtvilágig s kukucsáltk l ránk, Kétségkívül fölött bámulv pottynt z lvilági iszpb, miltt gész ljét, még zon tul is. rjt, hogy itt lnt vkndokok gőzzl kocsikáz- csucsos hsát és széls képét, éktlnül bmocsa mi pzsgős rgglink pdig, mlyt délunk földön krsztül. kolá, z után kövtkzőktől mntn l lőn t Visszflé," mond vztő, sárkányom mtv z ingoványb. A most kövtkző jlnt táni háromkor trmésztsn flső kbátink közönségs mozdony módjár fog szldni." lgborzsztóbb s lgsárosbb vgyült volt z lvtés után mgunkhoz vttünk," htlms És przbn éktln sivitás hrsogott végig irtózttónk és nvtségsnk. Á fönségstől volt. Cskhogy, nm jánlnám snkink, kink z lguton, élsbb 30 sszonyi toroknk mtsző nvtségsig csk gy lépés!" Itt igzán ugy ilysmibn gykorlt nincs, hogy délutáni három discntjánál. Gőz és forró hmu przslv, fojto- volt; minth csk vlmi vgyész bontott voln órkor rgglizzn, mrt mgshtik rjt, ugy gtv kvrgott körülöttünk, ádáz, dühödt őrü- föl bnnünkt, gymásb olvsztv részinkt, mint rjtm is mgstt, hogy kövtkző 2 lttl mint vlmi vulkán. Egynémly félénk sziv föltév, hogy mélységbn létzhtik még fön- órábn nm ign tudj, hányt ütött z ór. Dr. Tőkés. szörnyn jjvszéklt, mérnök s z itt jártosk ségs. E sokhngu éktln rémült-orditás, és nvttk s milőtt jóformán mgunkhoz tér- gyurtásunk, fltápászkodás, sját és idgn ttünk voln még, már rgyogó vrőfényr röpül- gok kiásásánk gys stádiumibn, mlyhz még M z ő-t ur. tünk ki, hogy mgtudjuk, miszrint igzgtóság z lttunk dübörgő, tomboló mozdony ridás is és mérnök tréfát zért ngdé mg mgánk, járult nm tudv, lőttünk vgy mögöttünk A pst-rdi vsútvonl mlltt. Hvs hogy hthtós érvkkl győzzön mg bnnünkt jön- z iszonynk przét nm kísérés Külső-Szolnok gysült vármgyékbn, z undrground-locomotiv" ngyszrű voltáról, lm lrjzolni. Szrncsénkr lől vlki lkiáltá mly, h krj, zjtln simsággl rgdj mgát, hogy rnds vont, mly földt hordj trmékny sikon fkszik gzdg Mzö-Tur mg után, vgy tolj mg lőtt vontot. mzőváros. Mikor lpitttott, zt nm linnn, idáig l sm jutht! Most már z gész útról volt szó, mlyt h t mghtározni; hnm Lmp történész nsztln mozdonynyl fogunk mgtnni. Szép *) Hogy sorokt irom, z lgút ünnpélysn mg rformtio lőtti időbn már mint néps csndsn mntünk ismét gy jó drbon, mig gy is nyilt már,' fénysn mghzudtolv tgdókt s mgvárost mliti Brttyó prtján. A rforrnmég átjárhtln pont lőtt állpodtunk mg. Itt téritv kétlkdőkt. Dr. T.

3 193 i92 íl tio cskhmr lhtott hzánk mgyr jkú lkosi közé s igy Mzö-Tur 1526-bn már bvtt rformált vllást, Lmp történt szrint ig hsználttott régi gyház, mly időig törökök, s más zkkl járt Zápoly idjébni párthrczokbn résztvtt csptok is mgkirnélték dulástól, d zn évbn Brttyón mlmot építttvén, z gyház szilárd épültnygit rr s z hhoz szükségs gáthoz hsználták föl. A nép zn idö tájbn oly ínségr jutott, hogy még vályogból sm volt képs gyházt építttni, réginél mrdni pdig nm krván, nádból mlt imházt, hnm kóborló rbló csptok áltl z is hmuvá égttttt bn Bud flöl lnyomott törökök z gész várost lpusztították; lkosi z llnség lől várkonyi és tószgi pusztákr mnkültk, hol 1699-kig lktk bn krlovizi békkötés után ngy-kálli Klly s Iiákóczy csládok, mint város földsuri, különös s kdvző föltétlk mlltt hívták vissz mnkült lkosokt, midőn zk 1685-bn szolnoki bsától nyrt, még most is mglvő ngdélyirt folytán építni kzdtt tmplomukt tovább építtték, d Rákózy-hrczok áltl félb szkittttk. Mzö-Tur mint Rákóczy gyik birtok, zn időbn sokt sznvdtt s lkosok lhgyv várost ismét mnkülni kényszrültk 8 Tisz prtján Roffl szmbn földkunyhókbn lktk. A tiznnyolczdik százd ljén z gyházt fölépítk s 125-bn tornyot mltk, mlyt csk 13. fódlztk b. 13-bn népsség nnyir szporodott, hogy még gy llkészről klltt gondoskodni. 152-bn Polgári Mihály 188-bn rformátusok létző gyház hjój hlytt hidt építtttt bn pdig. nm volt lég tágs mgszporodott hivk városnk ngy rész tűz mrtlék ltt. Évnbfogdásár, és igy ujt kzdnk épitni, i kint négyszri országos vásárjit I. Frncz ki rálynk 180-ik évi július 31-ről klt kiváltságmly 192-bn készült l. I lvlénél fogv fbruár 1 én május 22-én, ugus183-bn régi szilárd flk tíz lábnyi tus 22-én, és nov. 11-én, mindnkor gy npig fölmlés áltl lkzdk mostni, rjzun- trtj. Hti vásárjit mindn szrdán. kon láthtó gyház építését, mly 185 bn Lkosink szám volt 1800-bn 016 lélk, tljsn lkészült huszonnyolcz és fél öl m bn pdig 85 lélkszám; 16 csládfő. gs tornyávl, mlynk gombjáb rjttt Ebből férfi 32, nő 361, (=85.) Mgyr : irt, z gyház történtét mgábn fogllj. 386, czígány 89, hébr 10, (=85) Vllásukr nézv mindnyájn rómi kthomzö-tur lkosi tisztán mgyrok ; szálikusok, kiknk itt képünkön is láthtó jls muk 18,000 körül vn, kik közöl 16,800 r- és ngy tmplomuk vn, mly 119 évbn épült formátus, többi r. kth. és izrlit. sz.-márton főngyl tisztltér s nykönyvi Mzö-Tur z lföld lggzdgbb városi is 119bn vszik kzdtükt. Egyház védőj közé trtozik, mit gzdgon trmő sok község mg. Fiók gyház Mstrszállás puszt, másfél órányi távolságr. A llkész két sgéddl z gri érsk kormány ltt tljsiti hivtását, - ^ A rómi ktholikusoknk ijs ittni tnod-ügyük dicsérts ^J: virágzásnk örvnd, ugynis = tágs és ign jó korbn lvő iskolépült, három lmi-s gy lányosztályu iskolát fogll mgábn, mlykbn négy tnitó ltt 1852-"bn 2 fiu. s 06 lány, összsn 833 tnuló nyrt okttást. A llkészk és tnítók évi llátásáról is szépn gondoskodott község. A lkosok csknm kirksztőlg fóklmivléssl s mrhtnyésztéssl fogllkozván, gyárk ittn nm ign vnnk, sőt kvés számú mstrmbrk is, nyáron inkább mzi M z ó -;t u r i r f. t m p 1 o ui munkávl fogllkoznk. Krskdésről szintén nm ign sokt mondföld s blkosok szorglmánk tuljdonithtunk, mrt lkosok trmsztményikt, gbohtni. Négy országos vásár vn, nvznájukt és mrháikt mguk viszik vásárr; h ts vásárok, kivált mrhár nézv. csk néhány fűszr- és rőfös-krskdőt mg Lupp Pétr. nm miitjük. Főiprág thát lkosságnk földmivlés és mrhtnyésztés, jlsn trmszt : búzát, árpát, kölst, kukorizát, zbot. MrhtnyésztéKiin-Sznt-Míírton. sénk állpot 1852-bn kövtkző rdményt A Ngy-Kunság gyik nvzts városát muttott : u m. lovk : 32 gy, 196 két, 9 három évs csikó; 29 mén, 1051 kncz, 55 pmuttjuk b jln képünkkl. Fkszik z Körös folyó prtján Krczgtól rip, összsn 225 ló, 0 öszvér és szmár, 186 ökör és bik, 23 thén 1,16 juh. -= -,. Csy iprüzlt pdig - ^~ J*_ így állott : szűcs 5, áo.8 3, t^--^r kcs 32, csizmdi 33, kőmivs, llkész, rformátus vllás lnyomói lln, több r. kth zászlós ur jlnlétébn, kiklvén, Egrb hurczolttott s tömlöczb vttttt, honnn, szökését bráti lősgélvén, Blgiumb mnkült, hol irogtássl tngtt végig éltét. Az lszökttés bűnét mző-turi löljáróságnk tuljdoniták 8 gynú kövtkztébn zk közöl gyik 100 korbácsütéssl, négyn pdig ngy lábujjok és gyik lábuknk hóhér áltli lcsigázttásávl kinoztttk, mly ljárás léggé tnúskodik kor szllméről. A rómi kth vllást z időbn trjsztni mindn szközökt fölhsználtk; igy 16-bn Kálly Mihály nyuglmzott kpitány, minttur részs földsur, birtokábn lvő korcsmát és czédulházt külső illtőségikkl gyütt róm. kth. vllás lpjául dományozt, mly utóbbi mgigzitv 1822-ig szolgált gyházul, midőn mostni tmplom épült hlyéb, mz pdig kiigzítv még most is pplkul hsználttik. Azonbn mily kvsn lhttk kkor Mzö-Turon rómi ktholikusok, bizonyítj, hogy számuk, rájok nézv kdvző körülményk mlltt 189-ig z id költözőitkkl gyütt 13-r mnt. _LÖ- n - S z c n t - M á r t o n. m o l n á r 30, sztlos 2 3, k r é k - gyí"tó 1, zután néhány bodnár, klpos, szíjgyártó és lktos. Htáránk ngyság l 1 5 / 3 2 L) mérföld; mly trültt község kövtkző számdtokbn muttj fl = 2632 hold; bből szántóföld 89 hold. rét 906 h., lglő 1291 h., szőlő 115 hold. Földbirtokos 119 vn, s hlyrjzi szám Házk szám 1800-bn még csk 0 volt, 1852-bn már összsn Ebből tlksház 536, krsztyén zsllér 509, llkész és tnító-lk 2, községház, krülti ház 1, gy tlkn két ház 3. A város ház csinos mlts épült piczon, rndztt tnácscsl. Községi pénztár jó krbn, összs bvétl 1852-bn volt 12,5 ft. 32 kr. Kidás 10,21 ft. 36 kr. Pénztári mrdvány kr. Arvügy : 25 tyától szármzott 56 árvánk összs vgyonérték 8,200 ft. 8 pkr. _v^? ^=?t?i lo^mérfóldnyir, s Jászkunság fővárosától jászbrénytől 12 mérfóldnyir, trmékny ngy rónságon, mly, kvés sziks hlykt kivév, átlábn lgjobb fkt gyg ; nyílt fkvés mitt, szlknk, s szárzságnk ki vn tév ugyn, d rnds időjárássl mindnnmű gbonnmt, különösn szép tisztbuzát gzdgon trm, mly Vn továbbá postáj hlybn, zlőtt Jászczélosságáért, sikrsségért dbrczni sütő- páti volt utolsó post; gyógyszrtár, és építndő nők áltl ngyon krsttik. kórházr szánt pénzlpj 16,092 ft. 16 k r t tsz, A mi Kun-Sznt-Márton 119-bn tlpít- mlynk kmti, gyéb czélr szánt jövdltttt mg Jász-Apátiból id költözött lkosok mkkl gyütt ddig, míg kórház építés mgáltl; miután hjdni hsonnvű, 8 ttől fél- kzdtik, szgényk ápolásár, és városi orvos órányi távolr létztt hlység 1083-bn török fiztésér fbrditttik. A ngykunsági krültnk törvényhtósági ig ltt végkép lpusztulván, mintgy 36 évig vidék gészn lktln volt. Az uj tlpitők szá- ház itt vn Kun-sznt-Mártü.nbn, és képünkön i mát is 13-bn pstis ign mgpsztott; Körös prtján láthtó. E krülti ház ngy180-bn mzővárossá mltttt; s ugynzn kunsági tisztikr hivtlos székhly 8 lkotmányévbn Földváry csláddl közös jövdlmű rév- szrülg 1 krülti kpitány, 1 nádori ülnök, gy sküdt és két biztos igzgtt Ngykunkrültt, mgfllő csndbiztos, pndúr, hjdú s gyéb szolg-szmélyzttl. A nádori főkpitány kink htóság mind három krültr, vgyis z gész Jászkunságr kitrjdt, Jászbrénybn széklt mindig, és zt mg nádor, mint jászok és kunok örökös grófj, biráj és főkpitány, válszthtt, nnk lnökség ltt zután válsztották lkosok krülti tisztvislőikt. Z. G. Sobiski sírj Krkóbn. Most, midőn lngyl ügyk Európ színpdán ismét lőtérb léptk, lklomszrűnk trtjuk lngyl nmzt múltjáb gy futó pillntást vtni. Sok ngy név vn ott rgyogó btűkkl följgyzv, d bizonyár ngyok lgngyobbji között áll Sobiski János, lngyl nmzt fi és válsztott király. Sját népök boldogitásán kívül idgn népk millióink jólétét is lőmozdítni, koronás fők közöl sm mindgyiknk j u t o t t osztályrészül: d válsztottk között volt Sobiski János is. Győzlmi, mlykt törökök és ttárok fölött oly ngy számml rtott, mgmuttták, hogy nál bátrbb hrzost s ngyobb hdvzért lig tüntt föl százd, s choszimi didl után, mlybn 28,000 török hullott l, 16-bn koronát tőnk z gyszrű krkói várprncsnok fiánk fjér. Midőn Mohmd roppnt táborávl körülfogt Bécst, hogy török holdt tűzzön sznt István tmplománk tornyár, s zután gy htlms cspássl mssz földkig kiirts Krisztusnk vllását : lngyl hdsrggl Sobiski jött l mgmntőnk s szorongtott város ltt spt. 12-én kmény cstábn mgvrt pogányt, s didlávl mgszbditój lön krsztyénségnk. A világ ngy mbrk szivjóságát s mgán rényit, hmr fldni szokt, történt múzsáj is lginkább vérrl ir, s csk tttkt jgyzi föl, minél több éltb krültk, nnál gondosbbn : Sobiskiről mégis mg vn irv, hogy nmcsk mint vzér, hnm mint mbr is ngy volt. Jóság boldogitá környztét, hbár z öt viszont nm boldogitá. Főbb mbri és nj szomszéd szobábn vign lkomáztk, midőn ngy király hldoklott. A hős és ngy fjdlm 1696-bn jun. 1-én hlt mg, szültésénk és királylyá válszttásánk npján. Hmvi PonytovsMvl és Kosciuskóvl gy és ugynzon sírboltbn nyugsznk Krkóbn, széks gyház ltt. Képünkön sírboltot muttjuk b olvsóinknk. Ngy érczlp csukj l földltti házt, mlynk bjárásánál Szrénivit hős nmztség végső srjdék áll, z gyik kzébn lvő lándsár támszkodv, míg má- sik kzébn tőrt fog, minth őrködnék ngy hmvk fltt. A sírbolt háttrébn vn fkt márványból készült gyszrű rvtl, rjt koron és királyi pálz. Középn áll még két rnyozott érczkoporsó, mlyk IV. László és nj Ccíli osztrák hrczgnő hmvit tkrják. A lngyl nép sírboltbn szbb npjit látj ltmtv, s mostni blsorsábn is kgylts mlékzttl, áhittosn zrándokolj körül ngy király koporsóját. Koporsó hlál jlkép. Vájjon ngy sir, közlgő ngy tmtést is nm jlnt-? ** D vlóbn trmésztr is lklmzhtó lnn szó : hlál? kétség kivül mindn nylvnk lgkomolybb szv; trmészt, nmzőj nnyi csodánk, n tápláln kblén némi szép és közlbb figylmr méltó éltt gész titokbn? Kit kérdés mgoldás némilg érdkl, z kövssn bnnünkt kissé téli rdőb, és nm sokár lég nyomát fogj tlálni továbbtrtó növényéltnk. H z rdő sűrűjéb bnyomul, bámulni fog, h gyszrr lgngyobb téli fgy dczár gy hmvs szdrbokor mosolyg léb gészn friss, zöld lvlkkl. H hvt ltávolítj ottn, hol z kis domboruságot képz, mjdnm ugy, minth lhvzott nyult tkrn, kkor muttkozik hng (cllun vulgáris) gészségs és virágzáshoz közli állpotbn. H tovább fárdunk, mgtláljuk gubóvirág (globulri) és némt nőszirom (iris grmnic) lvlit, és Növény élt téln. ki lég kitrtássl bír, hogy gyidig krssn, Téli időbn szomorú és puszt vidék. A fák z száz növénynél többt tlálht, mlyk hó ridg lvgőb trjsztik fkt, mztln ág- ltt mind frissn és gészségsn mrdnk, és ikt; sövényk lombtlnok, mzők ki vnnk z ő oltlm ltt vidámn várják húsvéti, fltámdási ünnpélyükt. A hidg hó, mlyt mi lig szrtünk érintni, z ő jóltvőjük, mrt ltkrj őkt ngy ártlms hidgtől. Mily mlgt trt különbn hó, zt tpsztlt Hugi, mrész hlvét trmésztbúvár, ki mgánk gy jgsn kőből kunyhót építtt, mlynk fkvését midőn tél közpén fölkrst, <isk sjátságos kidomborodásáról ismrt mg. Eltávolítttt hvt bjárásig és tüzt rktott kunyhóbn; d cskhmr l is olttt mgint, miután hőség kiállhttln ltt. Az gészn művltln fóldmivlő is csk ggodlomml tkint mzjér, h z fgyos idő blépt lőtt nincsn hóvl llpv. S o b i s k i íirj K r k ó b n. hlv, szőlőkbn vnyig bütykös tönkji mrdnk föl, és csk téli vtésk s rétk muttnk még kis zöldt, d z is sápdt, és füvk l vnnk hjolv és összzsugorodv fgytól, mly gész htlmávl urlg világ észki rész fölött. Mily ngy különbség nyár és tél npji között! Mig z év közpén mindnütt csk élt, világosság, mlgség, szín és illt trjd l, téli időbn, mrr szm lát, csk gyhngúság, mzítlnség, mrdség, hidgség és hláv. Hlál? Ignis, mrt trmésztbn mindn kihltnk látszik. Nm mozdul smmi; szárz időbn z gész tájék csk két színnl látszik fstv lnni, mrt hgyk, z rdők és z lőtér nm muttnk gybt, mint szürk s brn szint, csupán különfél árnyltokbn; h pdig hó sik, és végtln számú fhér csillgokból összfont hálóját földr trjszté, kkor önkénytlnül trmészt hlotts külsjér kll gondolnunk, és mivl flültsn figylő szmünkkl mitsm vszünk észr nyár dus zöld éltéből, krtlnul támd bnnünk foglm hlálnk, mly növényvilágot ltünttt. Ugylátszik, minth m növényk, mlyk áltlábn kibírják tlt, z időbn ránylg több mlgségt trjsztnénk mint nyáron; mrt miként mlg időszkbn különösn stv hrmttl vnnk bvonv : ugy téln, már gykét nppl hósés után z gész növény körül kis, hónélküli tért tlálunk, mly ugyn növénynk hór vló htásár, d nm hónk növényr vló bfolyásár gynittt. Hsonló jlnt tűnik fl jégbn is; m vízinövényk körül, mlyk viz szin fölétrjdnk, z őkt környző jégbn még gy, csppfolyós vízből álló szbd tér mrd, mly még kkor sm tűnik l, h jég már oly rős, hogy z mbrt mgbirj. Epén ugy lggyorsbbn olvd hó élő növényk közlébn, mig lrothdt fákon sokkl tovább mgmrd, minthogy zk mint rósz vztők, föld mlgségét át nm rsztik. H hó ártlms bfolyást gykoroln növénykr, hogy voln kkor lhtségs, hogy z Alpskn nmcsk zöldülő, hnm tljsn virágzó növénykt is tlálunk közl oly hórétgkhz, mlyk csk néhány np ót nnyir lolvdtk, hogy m növényk npfényr jöhttk ; hogy búvhtnék kkor hogy ^ átlánosn ismrt növénynél mrdjunk hóvirág (glnthus nivlis) kdvs, lhjló virágávl épn hóból lő, h z, mint rósz mlgvztö, nm trtná fl föld-gőzökt, és záltl lhtségssé nm tnné n növény fjlődését? Thát téli trmésztbn nincs hlál, és zon kétévi vgy kitrtó növényk, mlyk nm bírnk lég rővl téli fgynk llntállni, csk úgyszólván, visszhúzódnk gyökrikr, mlyk

4 19 téli álomnk gy nméb snk, mint z némilg fáknál is lőfordul, mlyknk ndvi hsonlólg télbn lvó álltok vérévl sokkl lssbbn forognk mint nyáron, vgy épn mgkdnk. Említésr méltók tkinttbn zon jlntk, mlykt vlmly bokornk gy és ugynzon ágán észllhtni. Egy kis üvgház szögltébn évk ót, gészn lhnygolv gy rpkény gész boltoztig indásodott föl. Ott, boltozton gy pár nyilsr tlált, ház régi már, és csk téli mnhlyül szolgál gy csoport chrysnthmánk és plrgoniánk és kiflé búvott. Miután zn indák nyáron mghosszbbodtk, őszkor más nyilsokhoz értk és ismét bflé csúsztk. S igy téln z indáknk zon hlyi, mlyk szbd lvgőnk ki voltk tév, vékonyk és mjdnm lombtlnok vlánk, mig z gész bokor, ugy mint bflé jött indák, tötsn épk mrdtk, és ngy, ndodus lvlkt mutttk. E véltln észrvétl további kisérltr srknttt. Egy ismrősöm blk lőtt lglább hrmincz évs szőlősövény áll, mlynk tövi szbályszrint flon föl vnnk húzv, s mly évnkint ngy számú fkt-szőlőt trm. Fbruár hó vég flé hosszbb vnyigék gyikét szobáb vzttük kképn, hogy z blk-fáb gy lyukt fúrtunk és vnyigét zon krsztül húztuk. A vnyig és véslyuk közti tért gyntávl lrgsztottuk, és lám, néhány hét múlv, miltt szőlőtövk künn még mindig mztlnk mrdtk, mlg szobábn vnyig bimbókt hjtott, és nmcsk lvlkt, hnm még kis virágfürtökt is fjlszttt. E jlntk bizonyitják thát, hogy ndvk téli mgkdás mlgség bfolyás áltl mggátolttik. D térjünk vissz z rdőb, mlyből mlékink mjdnm gészn lcsltk. Mig ddig csk földr tkintttünk, vssünk most gy pillnttot fölflé fákr, s vizsgáljuk mg z ágkt. Nm látni zokon smmi nyomát z éltnk, smmi jlét növkdésnk? I) látjuk, hogy z ágk rügykt muttnk, s zk nm gybk, mint lvlk, virágok és gyümölcsnk lőhírnöki, nmzői. Thát itt fönn sincs mgállpodás, hnm llnkzőlg várkozást vszünk észr jövőr, folytonos készültt fjlődés lklms pillntár. D most még z kérdés forog fnn, hogy nm fjlődhtik- smmi növény tötsn téli fgybn? H ptk szélér fárdunk, ott tlálunk sürü bokrok közt gy virágzó növényt! A fkt hunyor (hllborus nigr) z, mly épn lgngyobb hidgbn ünnpli virágzását; és mily szépk ngy fhér virági, mlyk fgy, jég és téli vihrok dczár fjlődtk, és épn záltl trmészt télis tétlnségéről vló foglmkt mgsmmisítik! Dr. E r. Bécsi lvél. Bécs, május végén. (Kirándulás zöldb Lnu sírján. Mnnyországbn. A bö'cs ngybáty. Lóristocrti. A bécsi fikkr k.) A múlt hétn nyolzvnn indultunk hgyk közé. Vlóságos népvándorlás! Vizén indultunk mg, s bár omnibuszon tértünk hz, még sm mrném mondni, hogy vlmnnyin szárzon értük l z otthont pdig ső nm stt, (körülmény, mly áltl mi,,lndprtink" ritkák közé trtozik.) Oly mrdk hgykt másztunk mg, hogy csknm négykézláb klltt fölflé törkdnünk. D bnnünk mg volt,, mgsbr vivó sznvdlm," mint zt fitl mbrktől méltán mg is lht várni. A grifnstini várbn gy örg rmt hurczolt mg bnnünkt mélységs burgvrlisztől" kzdv, föl gész msszlátó toronyig, honnn vitéílő rittr Kunz von Wiblingn sznd flségét, ki szorglmsn font prgő rokkáján finom szálkt és még finombbul szőtt férjm urm llni ármányit, llökt vár tövénél csöndsn lhömpölygő Dunábi rokkástul, kontyostul. Mgmuttták nkünk z érzékny dlnő vsfőkötéjét s délzg lovgnk pánczél-üngét, mgmlttték vlünk htlms krdját, ztán kiültünk z ryr 8 lmrülv hjdnkor s vidék rgénysségéb, vékony kuglófszltkt mártogttunk távol hgykkl vrsnybn kékllő tjb, és ujkrjzárkákt dobtunk l széls szájú és vörösfülü prsztfiucskák ódon sipkáib, mly idylli jlnt még przbn is éds örömml rzgi át fogékony kblmt. Mi szép trmészt! Ezt lgjobbn érztük, midőn Kirlingb érv, lőr mgrndlt s mgmgyrázott gulyásossl lktunk jól, mgyr mbr shol sm fldkzik mg kdvs hzájáról. Innn Widlingb mnt z ut hűs völgykn s árnys rdőkön krsztül. A widlingi tmtőbn nyugszik Lnu Miklós, kiről oly szépn mlékztt mg V. U." A tmtőcsősz távol lévén, drág hmvkt mgáb záró sirkrtn kivül krtuk épn ngy szllm mlékénk lróni kgyltünkt, midőn tmtővl szmbn lkó nővér Lnunk mghllott, hogy mgyr ifjk kívánnák látni bátyjánk sírmlékét, s kulcsot szrttrméltó lőzéknységgl lküldé nkünk. Elénkltük Szóztot," Jós brátom ign tlprstt rövid szvkkl éltté mlékét bár némt jkú, d mgyr szivü poétánk s gyikünk lszvlv nnk három czigányát," tovább msíroztunk. Dputtióbn mgköszöntük drék sszony szívsségét, ki szntély rostélyát mgnyitott lőttünk. Er wr mit gnzr Sl in Ungr," mond s mgmuttá nkünk hgdűjét is, mlyn mstrilg húzt bántos népdlinkt. Végr lértük mnnyországot, már mint Himmlt." Cskugyn nm könnyű dolog dvnir d Prnssum, h még oly lnt vn is, mint Sothn trfikánsnk kis tuljdon. A himml"-n földi örömk vártk bnnünkt, t. i. pprikás hus, túrós csusz s hsonló szllmdús combintiók, nmkülönbn némt tudományosságnk lgnépszrűbb vivmány, sör. Érték ztán gymást flköszöntésk, mlyk tán máig is ltrtnánk, h gyszrr rá nm kzdték voln, sját czigányink Rákóczyt" s hgyéb csárdásokt, mly rgumntumok ign trmésztsn nm tűrtk smmi llnvtést. Mgforgttuk ztán korcsmárosnét, cskúgy lihgtt bl, mg gymást is; ztán lérzéknyültünk és fölkiáltánk költővl hnm jobb zt lhllgtni. D zért Bécsbn mgábn is él még és urlkodik rgénysség, cskhogy trmésztsn divtos kidásbn. Két fitl mbr, állásr és korr gynlők, úgyszintén külső ttsztősségbn és nvltségbn, közösn bírnk gy ngybácsit is. A sors zonbn ugylátszik, nm ért még b körülményk idntitásávl, hnm még zt is mgttt mlitiájábn, hogy két ifjt ugyngy lány iránt gyulsztá lánggl égő szrlmr. Ily zonosság, tudv lvő dolog, mghsonlást hordj méhébn. A két szrlms között, mint várhtó volt, cskhmr mgbomlott z éds gytértés, csládjuk mély sjnálkozásár. Azon przbn, hogy kölcsönös gyűlölt párbjjá krt mgát kinőni, két vrsnytárst gzdg ngybácsi mghivj mgához grcon"-bédr. A bácsi iránt rgárddl kll lnni, s nál cskugyn tlálkoznk is. Ebéd fölött csk hármn vnnk; z étkzés,z áltl nyújtott gyönyörökkl llnkzőlg, némán foly l két pdő lovg részéről. Csk sztl végén, midőn finom pzsgő s hvnnh szivr krült sorr, bácsi mgsoklv hosszs szótlnságot, gyik öcscséhz fordul, kit értlmsbbnk trtott másiknál, és lmondtj mgánk szrlmi bántukt s nnk okát. Még prczig zt sm tudj mgmondni z imádók gyik, kink hijják kissszonyt, ki igy zvrj mg brátságukt, nyuglmukt. Ekkor ngybáty igy szóllt mg ngybölcsn : Amint látom, hlálos gyülölségtknk még zon bizonyosság sm szolgál lpul, kttőtök közöl voltkép ki szrncsés. Egyikőtök sm vlló' t még nki szrlmt, mi ign ngyon jól vn, mrt z imádott hölgycskér nézv nhéz földt, htározottn nyiltkozni, miután zt gondolhtá mgábn, hogy z gyiknk boldogság másik vsztét tétlzi föl. Közbnjárór vn szükségtk, kibn mindn trtózkodás nélkül mgbízhttok. Tnácsom od mnn hát ki, hogy vrgnügungszuggl" Konstntinápolyb kéjutzztok kltn tpsztlást fogtok gyűjtni, nyuglmtokt vissznyritk, más szmml nézitk világot 8 ki is békültök gymássl s h három hét múlv vissztértk, zltt kipuhtoltm, kttőtök közöl ki szrncsés. A másik ddig tud ott nnyi rőt szrzni, hogy gy kosrt lbírjon. Elutzástok zn kivűl még rr vló nézv is jó, hogy kis lány lfogultlnbbul válszolht s válsztht, mir, mig itt vgytok, zvr mitt képtln." És igy történt. A fitlok Trisztbn fölültk z Amrikár" szivük bját jó és bölcs ngybácsi kzib tév l. Nm tudom, békszrtő muzulmánok között kibékültk- gymássl; nnyi zonbn bizonyos, hogy kltnk pálmái s kék g ltt sm fldkzénk mg kdvs lány pálmtrmtéről s égszin szmiről, ugy hogy lig várták zon prczt, mly őkt visszröpíts szülővárosuk szűk utczáib. A közös ngybáty már flun volt. A szép, imádott hölgy pt dig mg volt irv csillgokbn, hogy ifjinkr nézv z is közös lgyn, z imádott ngyl zltt, hogy odvoltk, közös ngynénijükké ltt s urmbátyámml Bécs vidékénk gyik lgszb nyrlójábn tölti mézs htkt. Ignis. Tgdhtln, hogy kéjutzóknk is mgvn mguk prktikus oldl. A futttások idény is ljárt, nóbl prátrbn már csk lézngnk z mbrk. A gyp örömit h nm is műértőlg, mint z ngol vgy mgyr, d műérzőlg tudj már élvzni bécsi. A méltóságos lóurk és ngyságos lókissszonyok ign gyorsn futottk, ép ugy mint tvly, mint z, csládfájuk mghzudtolás nélkül, nm is történhttt máskép. Egy bécsi tárcziró bszéli, hogy futttás után, gy ökölnyi tót ztyfiucsk szólitá mg gy kis vlmiért. Mink hínk?" kérdé journlist. Ny znám" válszolá z gérfogók növndék fonój. Hányévs vgy?" Ny znám.'-,apád, nyád kicsod?' Ny znám." Pdig lig volt néző bécsi gypn, Frudnubn," ki ujjin n tudt voln lszámlálni Don Cossknk" ki volt dédpj, dédnyj, nvlőj, Brhmin" hol szülttt, Snpshotnk" ki volt gouvrnntj, Whitnos," hánydik tvszát ért l z idén és Fidgt," Swllow," Esprnc," mlyik ménsnk nvltji. A fikkr-vrsny zúttl ismét fénysn sikrült. A bécsi fikkr oly spcis, mlynk igzi hzáj épn csk Bécs, s lénygsn különbözik Európ ngy városink jármüvészitől." A bérkocsi másutt csk oly vhiculum, mly rr szolgál, hogy fárdság nélkül érjük l czélunkt. Az észknémtországi droschk," zon igényk lgszrénybb mértékét képvisli, mikt comfort tkinttébn bérkocsi iránt átlábn formálhtunk; d londoni cb s párisi voitur d rmis" sm z, mivl gy bécsi fikkrt szbd összhsonlítni. A bécsi fikkr, z olyn t. i. ki közönséggl és pjtásivl szmbn igzi fikkr kr lnni, nmcsk lgáns hintóvl s gyorslábú lovkkl bír; hnm zugl" összállításábn styl vn; kocsi és ló válsztékosság, szbás öszhngzásbn áll; szrszám, ostor m bizonyos frncziás,,fiont" muttj; szűk sikátorok és sbs hjtást szigorún invigiláló policzáj-ktonák között nyil gyorsságávl tud lrobogni. Mindz gyüvé fogllv képzi fsh" fikkrt. Végül gy kis hibigzítást. Nm Sárközy, hnm Frks húzt itt minp. Szolgáljon z vigszul z lsőnk és kétségb n ssék mitt z utóbbi. K. T. Egyvlg. (Shkspr-nk,) ngy ngol költőnk 3 százdos szültésnpját jövő évbn szándékoznk z ngolok ngy ünnpélylyl mgülni. Már most is, z ünnp részltivl fogllkoznk rméljük, hogy nnk idjébn költészt bráti Mgyrországon is jlét dndják, hogy m költő óriásról hllottk vlmit. Angliábn Shkspr-imádók gy rész már zon furcs gondoltr jött, hogy jó voln zon lklomml strtfordi főtmplombn lvő sirt flnyitni, s bból költő ttmit lőszdni, hogy koponyájánk lkt mgvizsgáltssák, és csontji szrint trmtét, ngyságát mg lhssn htározni. D máris mlkdnk hngok, mlyk szándékot roszlják s szntségtlnitésnck trtják, hivtkozván Shkspr sírkövénk flirtár, mlyt állítólg mg költő készittt, s mly zt mondj: Átkozott lgyn, ki csontjimt háborgtj!" (And curst b h thtmovs my bons.) Különbn is zt hiszik, hogy 300 év múlv nm sok mrdványát tlálnák már m csontoknk. ** (Az mbriség sttistikáj.) Osszszámitás szrint z gész földön 1,288 millió mbr lkik. Ebből 369 millió kukázusi, 552 millió mongol, 190 millió z thiopii, 1 millió z mriki, s 200 millió mlyi fjhoz trtozik. Összsn 360 nylvt bszélnk, s 1000 fél vlláshoz trtoznk. Évnkint 333 millió hl mg s körülblül ugynnnyi szültik. A közép éltkor 33 év. Tízzr közöl csk gy lsz 100 évs, ötszáz közöl csk gy lsz 80 évs, és száz közöl 1 lsz 65 évs. A fgyvrvislésr képsk népsség nyolzdát tszik. Összsn vn 335 millió krsztyén, 5 millió zsidó, 600 millió ázsii vllásu, 160 millió mubmdán, és 200 millió pogány. A krsztyénk közöl 10 millió róm. kth., 6 millió görög, 8 80 millió prot. gyházhoz trtozik. Egyház és iskol. ** (Nvzts kápoln.) Az Orsov mlltti fogdlmi kápolnát, mgyr sz. koron mgtlál ttásánk mlékhlyén, mg fogják ujitni. E kápoln közvtlnül z oláh htár mlltt vn és ign rövid idő ltt építtttt fl bécsi trv szrint íluptmnn krnsbsi épitész flügylt ltt. A kápoln stylj biznty s divtos styl vgyülék. Kupoláj ólomml vn fdv, s tlán még npokbn b lsz szntlv. ** (Kgys domány.) Ft. Klmn Józsf pécsi ngyprépost, fddi r. kth. tmplom, pplk és iskol épitésér 6000 ftot jándékozott. Ipr, gzdság, krskdés. J (Szomorú hirk.) Dsbrcznből pnszkodnk, hogy lglőhiány mitt gulyákt szétvrni kzdik. A brmok rkásr hullnk, juhok földbn lvő gyökrt földstől kénytlnk nni. A vtéskn sipoly rágódik, s dbrcznik lgátlánosbb gyümölcs, dinny sm ign kr klni. H gyhmr trtós sőt nm kpnk, Dbrczn vidékén ngy szrncsétlnségnk néznk léj. * (Szükség lőjli.) A Mros bl prtján Zádorlk és Ngyflu között földnép már fölszántj vtésit és muhrt vt bl. Közlbbről volt ugyn ső, d már későn, mrt gbnszár lszárdt. A ménsi hgyk tájáról zon hir hllik, hogy ott flhőszkdás volt, mly nm csy kárt okozott. ** (Aggsztó időjárás Kárpátok ljábn.) A hőség és szárzság mitt flvidékn is od mindn rmény. Szénát, tkrmányt, pénzért sm lht kpni. A kutkbn nincs már víz. H még tovább is igy trt, mrhák ngy rész od vész. Szbolcsból s több vidékről hsonló tudósítások jőnk. Az Idők Tnuj" mindzt romlottságnk (!) tuljdonítj s igy sóhjt föl : Istn bünttő kzét érzik jók is gonoszok mitt. Nincs kétség, hooy hsztlnul trtunk trmészttudományi értkzéskt z sőről, mig Istn s mindn szntnk káromlás mindig rttntőbb mérvbn divtozik közöttünk/' Közintéztk, gyltk. ** (A nmzti múzum könyvtárábn) Széchnyitrm" már lkészült, s néhány np múlv mgnyitják. A trmt gróf Széchnyi Frncz" ngy Széchnyi István tyjánk rczkép fogj diszsitni. ** (A mgyr földhitlintézt krssóvidéki bizottmány) kövtkzőlg lkult mg : lnök Jonnovics György, tgji pdig Sznd Zsigmond, Ptyánszky György és Schmidt Jnő urk lőnk. Továbbá, hogy Fcsád vidék is képvislv lgyn, Gyik Szilárdot z intézt igzgtóság lé kinvzés végtt fóltrjszttték. ** (A földhitlintézt ungmgyi bizottmány) kövtkzőlg lkult mg : lnök : Kndó Kálmán, tgok : id. Horváth Gábor, Ibrányi Ljos, Orosz Márton, Ptrovy Ákos. Az z lklomml trtott értkzltn jvsltb hoztott : hogy földhitlintézt igzgtósáb zn bizottmánynál gy fiztéss állndó jgyzőségt állitson föl. ** (A ngyszbni tébolyd) szmélyzt és szrkzt iránt z rd. udv. knczllári áltl ttt jvsltok, lgflsőbb hlybnhgyást már mgnyrték. Közlkdés. x" (Uj postbélygk.) A krskdlmi minisztérium rndlténél fogv uj lvél- és hirlpbély^k fognk kidtni, mlyk O Flség rczkép hlytt császári sssl lsznk llátv. Az uj lvéljgyk közöl z 5 krjzárosok rózsszinük, 10 krosk kék, 15 krosk világos brn színűk lsznk. A régi lvéljgyk és bélygs borítékok f. é. novmbr végéig lsznk hsználhtók. x* (Uj posthivtl Bihrbn.) Kristyor hlységbn uj post kidó-hivtlt állítottk föl, s z június 1-én már mgkzdi működését. x* (A pst.-miskolczi vsútvonl) lőmunkálti rélysn folynk, s trv szrint, jun. -én b lsznk fjzv. A méréskt Egr ltt hó 18-án kzdték mg. / (Figylmt érdmlő kéjutzás.) Pstről Sviczb jun. 28-án rggli 6 órkor kéjvont indul. Bécsn, Münchnn át Linduig gőzkocsin, z- TÁRHÁZ. után Bodn tván át Constnzb,s innét Rjnán Schfhusnb, Ejn-zuhtg mgszmlélésér, gőzhjón történik kirándulás. Július 1-én gőzkocsin Luzrnb, jul. 2-án virwldstíitti tó mgszmlélésér mgy társság, s miután Svicz történti mlékű s trmészttől gyönyörű hlyit mgszmlélt, jul. 5-én st érkzik Pstr vissz. Svicz lrgdó szépségiről nnyiszor szóltunk már, hogy zoknk mgtkintésér bizonyár nm gf mbr kblébn támdt vágy. ím z lklom itt vn vágykt vlóvá tstsítni. Az utzási ár od és vissz, tljs, kénylms llátássl 2 ft. A válllt C3k 300 résztvvő jlntkzés mlltt létsül, s 500-náI többn nm vhtnk bnn részt. Bfiztésk csk jun. 10-ig fogdttnk l, Pstn, z állmvspály Józsftér. sz. ltti irodájábn, s lvélbn bérmntsn. A rndző : Bignio Józsf. Blstk, lmi cspások. ** (Égésk.) Szgdn máj. 22-kén rggli 2 órkor z izr. imház mlltt fkvő ház égtt l. A szél z üszkökt színházig hordt, szomszéd házkb is áthrpózott, d zkt sikrült mgmntni. A lángb borult ház lőtt fsor áll, s z kdályozt mg lángok átcspását z utcz másik részén fkvő épültkr. Erdélybn Szász-Zulthnín tiz szgény mbr összs vgyon ltt hmuvá. Kolozsvárit monostori urdlmi sörház égtt l. (Jégső). Folyó hó 21, s 22-én, Nyüvd (Bihr), 23-án Forró (Abuj), 2-én N.-Atány (Toln), 25-én Kuvin (Ard), 26-án Száján (Torontál) hlységk htári érzték jégvrés súlyát. Mi újság? ** (Gr. Andrássy György országbíró ünnpélys bikttás) hó 28-án mnt végb. A kúri épültébn ngyszámú díszs közönség gyűlt gyb s küldöttség mnt ő xcj mghívásár. Az jrszágbiró mgjlnvén, z rnypcséts diplom olőmuttás után székfoglló-bszédét mgtrtott; mir hétszmélys tábl részéről Lonovics érsk kúri részéről Mlczr István kir. szmélynök váltótörvényszék részéről Kiss lnök trtottk éks üdvözlő-bszédkt. (Rblók Dák Frncznél.) A npokbn gy vlóbn botrányos st történt, mlyről P. N." kövtkző tudósitást hozz : JNrm hívők, hogy voln széls z országbn oly hly, kunyhó, csk gy zug is, hol hzánk z idő szrint lgngyobb mbr, mindnktől gyránt tisztlt Dák Frncz, nmzt lgbnsőbb kgylténk tárgy, lgtljsbb biztossággl mg n pihnhtn, sőt jlnlét áltl mgtisztlt vidék lgutolsó lkój áltl is tisztlttljs lőzéknységgl n hlmozttnék l; s im, honfiúi mély bánttl vgyunk kénytlnk följgyzni zon ngy rkölcsi sülydésr muttó, lszomorító tényt, hogy kdt néhány lvtmült gonosztvő még pdig ngy férfiú sját szülőföldén ki hz bölcsénk nyuglmát mgánybn, hová országos gondji után kissé lvonult, háborítni nm átlott, d sőt drág éltét is több ór hoszsznt bizonytlnságnk kitnni lég istntln vl. A tényállás, mint értsülünk, kövtkző : Zlmgyébn fkvő Puszt-Sznt-Lászlór hová, mint irtuk volt, Dák Frncz, sógorához nyárár lvonult -- f. hó 23-án st kilncz ór tájbn háziur távollétébn ki is gyik távolbb ső mjorjáb kocsizott négy fgyvrs rbló rontott b. Az jtók még nm voltk bzárv ; hrmiák cslédségt összhjtván, cslédszobábn fgyvrrl őrizték; kttő pdig közölök bmnt zon szobáb, mlybn Dák Frncz olvsott, kiről zt hivék, hogy ő háziur. puskát mltk rá, kérdzték vllj mg kilétét, mrt h igzán mg nm mondj : tüstént krsztilllövik (!) Ngy hzánkfi rttntő állpotbn sm vszté l ngy llkét mindig jllmző nyuglmát, s ily nyuglomml flié, hogy fnygtésr nincs szükség ; ő nki nincs ok nvét ltgdni; ő Dák Frncz, sógor háziurnk, kinél jlnlg látogtóbn vn. Ezt rblók kzdtbn nm hitték, s szoblányoktól szintén tudkolózni kzdttk hsonló fnygtésk mlltt; midőn zktől is ugynzon válszt kpták, Dákhoz fordulv kink országosn ünnplt nv még z ő gzllkökr is bizonyos mérséklő htást gykorolt mondották nki : No z ur n féljn smmitől. Ezltt háziur, smmit sm sjtv, mg- érkztt; őt is fgyvr között ugynzon szobáb kisérték, hol Dák Frncz volt,'s flszólították, liogy élt gész krsményét dj át nkik, ő lődt készpénzét, d zzl rblók mg nm légdtk, s lsőbbn fnygtéskkl krták kényszrítni több pénz lődásár, mjd kmrából lő hurczolt vsbélyggl ütni kzdtték tiszts, élmdtt korú férfiút, kink kzit hátr kötötték. A rblók Dáktól smmit sm kértk, zt sm kérdzték : vn- pénz? Ö zonbn, sógorán záltl is sgítndő, mivl folytonosn zt mlgtték, hogy háziur áltl lődott pénz ő nkik még nm lég, önként mond nkik, hogy im átdj mgávl hozott uti pénzét 220 ftot, d sógorát n bántsák! A főrbló rr kérdé : hol vn thát pénz? és fgyvrsn sját szobájáb kisért Dákot; z pénzt átdt nki, s újr flszólitá, hogy sógorát n bántsák, hisz borát, gypjúját még l nm dt, gbonájánk ár lkölt gzdságr s dór több pénz thát most nm is lht, mint már átdott 800 ft. Err rblóvzér fllt : No, z ur drék mbr; z ur kdvéért mgtszk, init lht!" S lmondá, hogy őt Hjnl Jánosnk hijják. Dák kért : hogy dj szvát, hogy házi urt többé nm bántják! Ö zt válszolt, hogy még most nm thti, d tlán másik szobábn. Végr zonbn ngy hzfink ismrts őszint nyugodt modorávl sikrült hrmiát od cpcitálni, hogy sógorát többé nm kínozták. Még züst pénzt kértk től, d miután nm kphttk, sztli és házi züstnműit szdték össz, s vtték l, Dák Frncz néhány drb ruhájávl, átdott pénzévl, sját és sógor rnyórájávl s gy rnytollávl gyütt. Mindz másfél ór hossznt trtott, mly idő ltt z gyik rbló kétcsövü flvont puskáját folyvást Dákr és sógorár irányozv trtott. Elvégzvén gz munkájukt, háziur kzét floldották, s flszóliták őkt : jól szmünk közé nézznk z urk, hogy más árttlnt mi hlyttünk fl n ksztssnk!" Ezzl búcsúzni kzdttk. Dák kkor zt mond vzérnk : János, én pénzmt, nélkül hogy kérték voln, mgm átdtm, csk sógoromt n bántsák: átdtm órámt is, d zt sjnálom, mrt kdvs portékám, s h voln pénzm, szívsn visszváltnám." Err rbló gyöngédségnk, vgy tisztttnk némi árny ngy hzfi iránt még z ő mgromlott llkébn is élvén z órát kivtt trisznyájából s zt mondv : No urm, nkm ugy is vn rny órám, mg pjtásimnk is, im vgy vissz z óráját, mivl olyn kdvs jószág!" Dáknk visszdt. Ezután zt mondv: hogy gy ngydóráig házból kilépni n mrjnk, sógoránk kocsijár mlylyl mjorból hzérkztt volt, s mlyből lovkt ddig ki sm ngdték fogni flültk és lhjtttk. A kocsit félór múlv visszküldöttk. Mgjgyzndő, hogy rblókr Dák Frnczn;k kár nv, kár gész lényén tükröző llki fnsőség, nnyi htást mégis gykoroltk, hogy őt z gész idő ltt csk gy illtln szóvl sm illtték. Szgény örg sógorán jttt ütésk fájdlmsk voltk, és dgntokt okoztk : d szrncsér sm csontot nm törtk, sm vérzést nm idéztk lő. Azonbn z, hogy őt tovább nm kinozták, gydül Dák Frncz nv, szmély, s váltig nyugodt vislt és közblépésénk köszönhtő. Mi pdig z istntln rblói ttt fölött lgmélybb indigntiónkt fjzvén ki, djunk hálát z égnk, hogy Dákot sját 'llki nyugodtság áltl vszélytől mgóvá! ** (A psti unió'' Mrgitszigti ünnpélyénk bvétl) 2100 ft. volt. Ebből költségk lvonás után, tiszt jövdlm fl, 105 ft., lipótvárosi tmplom épitésér szntltttt. ** (Uj ksrüviz-forrás.) Hinrich János, budi ráczfürdő tuljdonos.uj ksrüviz-forrásr bukknt, mlynk vizét többiknél 5 kjczárrl olcsóbbn árulják. ** (Névváltozttások.) Flsőbb ngdély folytán Fsztr Frncz dbrczni krskdő BoZ«"-r, Ditrich Antl ploti postkidó Zári"-r, Brndstttr István fhérvári lkos Bárándi"-r,, Lknr Józsf sátorlj-ujhlyi gyógyszrész-sgéd Hidssi"-r, változttták vztéknvikt. (A druvári fürdő Slvoniábn) z idén is május l-jén nyilt mg. Ezn 32 3 R. mlg vs trtlmú források lgsikrsbb gyógyvizknk bizonyultk b : lévült CSUZOB- S köszvénys bántlmkbn, lgmkcsbb nőibtg-

5 196 ségkbn, görvélysnyv-, g ngolkórbn, és lgtöbb bőrbtgségkbn. A fürdő kdvző fkvés, éghjlt, gyönyörű vidék, kitrjdt árnyékos sétányi, zn, tánczviglmk, könyvtár, politiki 8 szépirodlmi lpok, npi lvél és szkérpost, közlfkvő sziszki vsútvonl, vlmint jól épült trzovácz-druvári ut áltl kiváló lőnynyl bir; és z urdlom fürdők, s lkszobák átlkításánál, és gy ngyszrű vndéglő ujonnni flépítésénél, mly kiváló jó konyhávl s kénylmsn bútorozott szobákkl bir, s fülttvénykkl vn körülvév, smmi áldoztot sm kémit, hogy fürdőhlyt lcgvonzóbbá, s kllmsbbé vrázsolj. A gyógy- és fürdési flügyltt z urdlmi fürdőorvos kzli. A tudkozások és mindnnmű mgrndlésk lvél áltl fürdő-flügylőséghz intézndők. ** (A Kólcsy-ünnp Sztmáron.) május 5-én ngy ünnpélylyl mnt végb. A T ó" szrint z ünnpélyt gymnsium énkkr lklmi énkkl kzdé mg, mir Gym Károly, mint z gyház és iskol gondnok, mlg szvkbn érinté mgy ngy férfiánk, Kölcsynk, állmférfiul, költői, rokoni és bráti érdmit. Után Zombori Gdő tnár, mint dicsőittt nvét vislő kis társult lnök, lklmi költményévl mlé z ünnpélyt; s miután sztmári dlárd Kölcsynk hymnusát lzngé, ugyncsk Zombori Gdő tnár rövid szvkbn lődá kis társult évi működését. Tgji közöl három növndékt muttott fl, kik részint szvlás, részint önkészittt művök áltl nyrk mg hllgtóság ttszését. A kitüntttt három fiu közöl : Bozsó Frncz és Rácz István két ngy bcsü s diszsn kötött mgyr könyvvl, Gyn Gusztáv psti joghllgtó jándékávl jutlmztttk; Szbó Ljos pdig Kölcsy hivn tlált rczképét, Kis Jánosné úrhölgy jándékát nyrt jutlmul. Az ünnpélyt gymnsiumi igzgtó-tnár, Brtók Gábor vlős bszéddl zárt b. ** (A vsul áldozt.) A Krczgról Püspökldány flé jött vont hó 21 és 22-ik között, sbs mozgás közbn gy odtévdt bikáb ütközött. Jókcdélyü utzók zt mondják, hogy bik, mozdony vrs szmir mghrgudván, fjét nki szgzt. A mozdony trmésztsn földr tiport ngy álltot, s több kocsi bár vszély közt szrncsésn krsztül mnt izrporrá szggtott tstén, mig végr gy kocsi, z élll álló szrvkb kdván, kistt sinkből Ngy bj zonbn nm történt. ** (Bünttésr méltó grázdálkodás.) Mint H-gy" irj, múlt npok gyikén Dbrczn társskörit zon hir fogllkozttt, minth prsztok összbszéltk voln z urk lln, s közölök többt gyon is vrtk. H volt is gykor ócsk százdok lőtt oly szomorú korszk történtünkbn, midőn föllázdt népár rombolásár vérző sbkkl muttott hzánk : zót népünk sokkl érttbb, smhogy ily ráglmkkl jlnbn csk távolról is gynusitni lhssn. Az gészbn nnyi volt igz, hogy néhány suhncz, csup grázdságból, st lindult z utczán járóklőkt mgütögtni, s szmközt jövőkből többkt mgszlsztottk, gyt könnydén, gyt pdig éltvszélysn mgvrtk. E grázdálkodók többnyir kondások voltk, gyébbiránt közölök már 12 l vn fogv, s várják mgérdmltt példás bünttést. I Nmzti színház. i SAKKJÁTÉK. Péntk május 22. Richliu" drám 5 flv. Irt Bulwr, fordított Tóth Józsf. 19-ik számú fldvány. N o v o t n y A n t l t ó l Szombt május 23. Rigoltto" opr flv. (Vrsdon). Znéjét szrztté Vrdi. (A Londonbn pálydijt nyrt fldványok közöl.) Vsárnp május 2. Az ünnp mitt szin ház zárv volt. Hétfő május 25. A plski nótárius" Bohózt flv. Irt Gl. Kdd, május 26. Norm'* opr 2 flv. Szrd, május 2.,,A kísértés" színmű 5 flvonásbn. Frncziául irt Fuillt Octv. Csütörtök, május 28. A szrlms ördög" Bllt flv. színr lklmzt Cmpilli. ** (Mármrosból) kövtkző hírkről értsülünk : Mint hírlik, üolh mzővárosbn rnds postállomás fog létsülni, mi közl vidékr nézv ign kivántos voln. Zádny hlységbn szőlőmivlést ngy rélylyl és szép sikrrl mgkzdt z ottni népség, s zon rmény tápbudi népszínház. lálj, hogy itt ign jó bor fog trmni. Az őszi vtésk szépn bizttnk, cskhogy itt ÍH több ső Május 22. Mátyás diák'' énks népszínmű. klln. Ugynzn Zádny hlységbn május Irt Blogh, znéjét szrztté Egrssy Béni. 10-én szomorú np volt; mrt npon tmttttt Május 23. A világ végbomlás." Bohózt 3 l ngy ünnpélylyl és z gész vidék népségé- flv. Mgyr színr lklmzt ki rr nk fájdlms részvét között hlység g. kth. lklmzt, ngyon roszul cslkdt. Egyik z llkészénk Ppp János urnák, köztisztltbn m lglntbb járó némt posséknk, mlyk állott, művlt llkű nj. A tmtés ép oly néps, zon kivül hogy lélknk épn smmi tápot sm mint mghtó volt; hlotti szrtrtást és gyász- nyújtnk, tlvék lgvdbb sültlnségkkl, bszédkt több ismrt drék llkész végzé. nylv pdig nnyir éksn szóló, hogy gyik Azt is irják innn, hogy sz. Bzil rndénk szrplőj, szó szoros értlmébn ugt is. Ilysmi tgji pünkösd után összjövtlt fognk trtni némtknk tlán ttszik, d mgyrbn k munkácsi zárdábn; gyűlésr prjsi püspök vsbb bohózt iránti fogékonyság. SziniroGgncz Józsf ő mlg is vártik. dlmunknk mi nmsbb iránybn müvlését ** (Nms végrndlkző.) Zmskál Józsf, óhjtjuk. Május 2. Nm volt lődás. győri ügyvéd, irásos végrndltt nm készítmájus 25. és 26. Az álrzos mnt" vgy htvén, végkrt tljsítését hlotts ágyát körülálló csládj tgjir bizt, s mlékét kövt- Tárgylás színpdon" Bohóztos olsz oprtté kző nms lpítványokbn örökitémg; ugynis 1 flv. tánczczl. Ezt mglőzt A djk" op mgyr kdémiánk 3000, psti nmzti szín- rtté 1 flv. és Titi" pródi. ház nyugdíj-intézténk 1000, nmzti múzummájus 2 és 28. Az álrzos mnt." Után nk 1000 ftot hgyományozott Zmskál-tök czim A korist" és Chouffluri ur otthon lsz!' opltt, mly összgknk csk kmtji lsznk rtté 1 flv. nvztt intéztk áltl lköltndők. Eznkivül Szrksztői mondnivló. győri ágost. vllásu iskol számár ösztöndíj-lpul 1000 ft., ugynzn vllási gyülkzt szgé6608. Bécs. D. I. A kívánt számokt még ddig nm nyink 1000 ft.; győri zn-gyltnk 100 ft. szrzhttük mg. Kidó-hivtlunkbn lfogytk zok; lpítványt; özvgy Vs Andrásnénk végr zon d más utón vn kilátásunk, hogy ön óhjtását tljsitgondos ápolásért, mlylycl boldogult hosszs htjük II. B. Kzdtnk lég csinos, d még csk kzbtgségébn ápolt, 00 ftot hgyományozott; mly összgk kifiztését z lhunyt csládj f.év dt. Később bizonyosn ngyobb sikrr számitht ön, h és szorglom nm mrd l. dczmbr végéig tljsitndi. Csönds lgyn tnulmány A. Szclisty. O. Gy. A válsz nnk idjébn sír drék honfi hmvink! mgérkztt,d, polémiát hosszur nyújtni nm krván, -,' <ZJ*^ és ül IIÓ- ítinp 11 Ki Kntliolikus és Protstáns nptár Május Június Vsár. D 1 Sz. Iliir. v. D Sz. Hár. Hétfő Nikodm vért. Nikodm Kdd Krsmus. Blnd. Ersmus Szrd Klotild, Kornél Olív Csőt. Űrnpj Quirin,Brt Péntk Vndl, Bonif. Bonifácz Szomb. Norbrt, Pul Pál kft Holdngyi'd TI NA P T Á Görög-orosz nptár kidását nm trtottuk szükségsnk, nnyivl inkább, mrt z ön lln intéztt mgtámdások ngy rész önmgábn hordt czáfoltot és tomp nyílként pttnt vissz Torcl (Bihr). T. K. A küldmény nnk idjébn mgjött, s szszbn őrzött csodálltot mgkptuk, d nm lévén mlltt smmi irás, mly mgmondt voln, kitől jó és kink? ddig nm válszolhttunk küldőnk. Most már át fogjuk dni trmészti ritkságot z illtő tudományos intéztnk A juhász tmtés. Bizony mértékt nm üti mg." Nm jól vn kitlálv juhász kdvsénk mgörülés" sírnál. Nincs is költőilg lmondv Ab. L. S. Az z kkor igért dndó lklom" még mindig nm érkztt mg. Mjd h npi sményk ismét zon tárgy körül forognk. Nm kll ugy békétlnkdni; jöht z czikk kármikor; nincs z időhöz kötv. Az ujbb küldmény pdig lkéstt; húsvét lőtt klltt voln zt bküldni, nm pünkösdr. Az ily pró körülményr is jó figylmzni Hjós. Cs Ugyn z ég szrlmért! n polmizálgssunk ok nélkül. Hát ártott önnk, ön szvi sulyánk z czáfolt?... Hdd bszéljn más is, mondj l mgáét; csk zt n higyjük, hogy mindn hozzánk intéztt, vgy rólunk lmondott szór zonnl válszolni is kll, még pdig bővn és mérgsn. A többi jó tuljdonság mllé gy kis phlgmát jánlunk különösn journlistiki pályán, s különösn ott, hol ugy sm főbjáró dolgokról vn szó ki A. Bécs. Óhjtv várjuk z igért dtokt milébb; s átlábn ign szívsn fogdunk mindn nálunk mglhtősn lhnygolt szkb vágó közlményt. Ign örvndünk viszontlátásnk Uj-Kigyós. K. A. Azt lvélszállitási viszálkodást jó lsz gymás között békés utón kigynlítni. Nm ngy közönség lé vlók z ily mgán-surlódások. Izrliták nptár li. " ' ' ) tmmtmm M m m* $ 0 N p nyűg. dll H o l ddll nyug Május (ó) Szivn R. ó. P- P- m. ó. P- ó. p- ó. P- ó. P 9 bl lofimink.vs. 13 >O I»uiik. litfö 1?? Konstntin 15 Mkbus Bsilis Kánt. 16 [győz V Mihály püsp 'i Simon 25 János fj l<j3.sbb «58 16 : Tl hold 2-án, 0 ór 5 prz rggl b ó 6 V b c d f g Világos indul, s -ik lépésr mtot mond. A 1-dik számú fldvány mgfjtés. (Zgyv Imrétől Dbrcznbnn.) ttszés szrint, 1) V f 3 d 3 b 6: 2) H c - b 6 t 3)? d 3 - ö i j : Hlysn fjttték mg. Vszprémbn.-Fülöp Józsf. K-Kiírtösön : Csmiczky Károly. Pstn : Engl Imr. Cslkó György. K.-Sz.-Miklóson : Bnkos Károly. Böcsön : Kispál Ábris. Flső-Pnczn : Endrődy Géz. Egrbn : TilkovszkyF. Pécstt : HitkyJános. Sárosptkon : Róth Kálmán. Tályán : H. Ngy Ljos. Dbrcznbn : Sprbr F. Fhér-Egyházán, : Blk T. (Lhttln mg nm mlítnünk, hogy csinos kis fldvány, hzi trmékink gyik szbbiké, skk-kdvlóink részéről átlános ttszéssl tlálkozott.) A Vcárnpi Újság ini számávl küldtik szét z,,<>lsö mgyr átláuos biztosító-társság" kártérítési jgyzék. TARTALOM. Rgi mgyrok rczképi. Erdódi György (rczkép). Ifj. R. E. S. A nngv-nydi három szűz. t. Szthmáry Károly ' ' A londoni íg-vsut. Dr. Tőkés. Mzőtúr (képpl). Lupp Pétr. - Kun-Sznt-Márton (képpl). Zombory O. Sobiski sírj Krkóbn (képpl). Növény-élt téln. Dr. E. B. Bécsi lvél. Dr. Tőkés. En-vvlg. Tárház : Egyház és iskol. Ipr, gzdság krskdés. Közintéztk, gyltk. Közlkdés. "Blstk, lmi cspások. Mi újság? Nmzti szinházi npló. Budi népszínház. Szrksztői mondnivló. Sukkjáték. Hti nptár. Pkh Albrt.(Lk.mgyr-utz l.sz.) Kidó-tuljdonos Dckntt Gusztáv. Nyomttj Lndrr ét Hknst, gytm-utz -ik szám ltt Pstn ik s z á m. Tizdik évi folym. Pst, junius -én E l ő f i z t é s i f ö l t é t l k i k é v r : Vsárnpi Újság és Politiki Újdonságok gyütt, postán küldv vgy Bud-Pstn házhoz hordv : 10 ft. j Csupán Vsárnpi Újság : Csupán Politiki Ujdousgok : Trhs 5 ft. Sámul. ( ) Olv név mly évvl zlőtt oly ismrts volt irodlmunkbn, mint jlnlg lgnépszrűbb íróinké. Alig volt kkor hirlp, folyóirt s átlábn irodlmi válllt, mlynk munkási között Trhs Sámulll is n tlálkozott voln z kkori mgyr olvsó-közönség. Hogy név irodlmi népszrűség nm szállott át mi korr, nnk ok tlán költői rö kisbbszrüségébn, tlán szórványos, dilttánsszrü működésbn is, d bizonyosn lginkább Trhs Sámul vidéki lvonultságábn s hivtlos állás áltli lfoglltságábn rjltt. A jln év ljén hozták lpjink zon tudósitást, hogy köztisztltbn állott, 80 évs gg rimszombti rf. llkész, Trhs Sámul jobb létr költözött. Ekkor ébrdtk fl ismét név iránti mgmlékzésk, s lmondták többi között, hogy ö volt z, ki zlőtt, nm tudjuk, hány évtizddl mgírt m népdllá vált, sok zr sziv vigsztlásár szolgált szép szvkt : Nm lsz mindig éjszk, Mgvirrd még vlh!" stb. Bármnnyir iprkodtunk zonbn hosszú, munkás élt gys részltit mgtudni, czélunk csk kvéssé sikrült, miután, mint hllottuk, boldog-ult fltt fukr, zz : szrény volt élt sményink lbszélésébn, nynyir, hogy csládj tgji is csk tördékkből ismrik korábbi éltkor viszonyit. A mit mgtudhttunk, im itt közöljük, zon rménybn, hogy z illtéksbb kéz áltl még ki fog pótolttni. Trhs Sámul szülttt Sálybn (Borsodm.) 183. nov. 25. Atyj Trhs István sályi rf. llkész, nyj Rácz Zsuzsnn. A szülői háznál gondos nvlésbn részsült. Már mint lmi iskol növndék, szép rménykr jogositó észthtségénk dván jlit, szülői áltl miskolzi középiskoláb^ küldttt, hol gymnsiumot Szép sikrrl bvégzvén, sárosptki főiskolá- I bn folyttt tnpályáját. Itt ppi tudományokból s átlábn z kdémii tnfolym tnulmányiból szigorltot 180-dik évbn ltvén, z skütt diákok soráb flvétttt. Mint skütt diák, május 29-kén 1809bn Szbolcsmgy rndéi áltl flklő lovszrd tábori ppjává válszttott mg. Ezt lfogdván s szbolcsi gyházmgy j. TERHES v v XX SÁMUEL. lőtt ppi szigorltot kiállván, bkblztttt bn Ngyflu (Szbolcsm.) llkészénk hivt mg. Itt irt Ziz vgy z én tüzm" czimü népis költményit, vlmint innn fllt mg Ungvári Tóthnk költői képzttségét kétségbvont görög pigrmmáir, hébr pigrmmáibn. Ez utóbbikr ttt gy klti nylvkbn kitűnő tudós rbbi mz észrvétlét, hogy zknél már Jrmiás prófét sm tudott voln különbkt irni." Ngy flubn 11 évt töltött, midőn 1821-bn Plsőcz (Gömörm.) hivt mg ppjánk, honnn 6 év múlv Kssár mnt. Kilncz évi ittni hivtloskodás idjébn Flsömgyrországi Minrv" dolgozó társ volt. Ugyncsk Trhs volt gyik z Alkorán lső mgyr f o r d í t ó i n k. Összkötttés volt Kzinczyvl, lvlzésbn állott Dsswffy Józsffl és Aurélll. Müvink gy rész z Athnum"-bn látott n p v i l á g o t zon önálló munkákon kivül, mlykt mint llkész z gyházi térn bocsátott közr. Kssán vtt nőül 1831-bn Sándi Jo^ hnnát, kivl 31 évig boldog há-^, ^ zsságbn élt. ^1'' 1836-bn rimszombti rf. "í? gyház hivt mg llkészéül, hol közkdvsségbn élt, mgosztv közhsznú munkásságát gyház, gyházmgyéj s gyh.-krülténk közügyi körül. P>dmi méltánylás bbn tűnt ki, hogy gömöri gyházmgy lőbb ülnökénk, 186-bn pdig sprsénk válsztott mg, mly hivtlt 13 évig vislvén, 1859-bn nyuglomb léptt. Ugynz év pr. hvánk 28-kán t r t á mg rimszombti rf. gyház ngyszrű ünnpélylyl llks pp hivtlkodás 50 évs jubilumát. A lgutóbbi évkbn végkép lgyngülv szobáját többé l nmhgyhtá, mig jn. -én önmgát flmésztő l á n g k é n t csndsn lhunyt. Három fi- s 5 lánygyrmkt hgyott hátr. Ennyi, mit összszrzhttünk. Munkáiról bjosbb tüztsbbn szólni, mrt zoknk összgyűjtés hosszbb időt vnn igényb, s gylőr csk ngy fárdsággl szközölhtő. Közöljük zonbn gyik költményét, z 1825 Í830-ki korból, részint z kkori köz- és irodlmi hngult ismrttéséül, részint mgánk z kkori költőnk

Pest, július 6-án 1862. Sötét. Azon feltünőleg méltóságos alak, melyet jelen

Pest, július 6-án 1862. Sötét. Azon feltünőleg méltóságos alak, melyet jelen 312 Jun. 21. Flusi yszrűsé." Vijáték flv. Tóplr után forditott Ny Indcz. Jun. 22. "Színházi bohósá." Bohózt 3 flv. Morlndrnk ytln sikrült, s némt közönsé lőtt in kdvs pródiáj. A népszínházbn sm tévszti

Részletesebben

Ara 4 MfiSr. VÁSÁRHELYI REGGELI UJSAG. F 4fcg*g o ^ l e n p -os ^Pt#k a i i» a-f* 1 a p. Főszerkesztő és l&ptalajdonos: K u n Béla.

Ara 4 MfiSr. VÁSÁRHELYI REGGELI UJSAG. F 4fcg*g o ^ l e n p -os ^Pt#k a i i» a-f* 1 a p. Főszerkesztő és l&ptalajdonos: K u n Béla. Hódmzővásáhly, 9H, méfs f7 vsánp X évföfym 24 szám A 4 MfiS VÁSÁRHELYI REGGELI UJSAG F 4fcg*g o ^ l n p -os ^Pt#k i i» -f* p I F énk dmokáci A p o s t o l i, Főszksztő l&ptljdonos: Ss«*&sct6ség'& M^tówtfáít

Részletesebben

balközép Erőszak lebeg nemzeti ünnepeink fölött Lendvai Ildikó: csalódni fog, aki a kormány megbuktatását várja a népszavazástól

balközép Erőszak lebeg nemzeti ünnepeink fölött Lendvai Ildikó: csalódni fog, aki a kormány megbuktatását várja a népszavazástól blköép Mgyr Socilist Párt Orsággyűlési Képvislőcsoport 2007. MÁRCIUS XIV. évolym 4. sám www.msp.hu Erősk lbg nmti ünnpink fölött Lndvi Ildikó: cslódni fog, ki kormány mgbukttását várj népsvástól A hölgykt

Részletesebben

Ll UJSAG VÁSÁRHELYI 1841-1914. Hódmezővásárhely, Í9I4. máf«s 26. fceds. X. évfolyam. szám. Ara 4 Mér. K u n Béla.

Ll UJSAG VÁSÁRHELYI 1841-1914. Hódmezővásárhely, Í9I4. máf«s 26. fceds. X. évfolyam. szám. Ara 4 Mér. K u n Béla. Hódmzővásárhly Í9I4. máf«s 26. fcd. X. évfolym. szám. Ar 4 Mér. VÁÁRHELYI Függtl O U p o l i t i k i p i l p. Fft.zrlcstö é lptuljdoo i zrksztőség kidóhivtl Kossotíi-téf. Tlfo s 87. Egrs szitu ár 2 fillér

Részletesebben

FEJER LAP. Újra zakatol a vonat. FEJÉR MEGYEI havilap. Csíksomlyói zarándokok a Megyeházán. Újabb félmillió az árvízkárosultaknak

FEJER LAP. Újra zakatol a vonat. FEJÉR MEGYEI havilap. Csíksomlyói zarándokok a Megyeházán. Újabb félmillió az árvízkárosultaknak FEJER LAP FEJÉR MEGYEI havilap www.fjrlap.hu 2010. AUGUSZTUS, IV. ÉV FO LYAM, 8. SZÁM Újra zakatol a vonat BESZÁMOLÓ A 2. OLDALON Újabb félmillió az árvízkárosultaknak A martonvásári Brunszvik-kastély

Részletesebben

A villamos (képpel)... 855 Eljegyzés a pozsonyi udvarnál (arczképekkel) Családi viszály a szász uralkodóházhan (arczképpel)... 862

A villamos (képpel)... 855 Eljegyzés a pozsonyi udvarnál (arczképekkel) Családi viszály a szász uralkodóházhan (arczképpel)... 862 Vili Lp 8 fárczczikkok, npi érdekű közleméuyek íj-évi lkok (képekkel) 9 T! j-évi tisztelgések -_ 23 véletlen játéki 35 lióveszteség háborúbn Bornemisz Pál 38 Július Gsesn és Nemzeti Színház Szűnj Dén 115

Részletesebben

&*&*,. «^9HFS ViíCZi-lltlZil 27. szám, BUDAPEST. valamint legjobbnak bizonyult, könnyű sorvetőgépeit és mindennemű ekéit,

&*&*,. «^9HFS ViíCZi-lltlZil 27. szám, BUDAPEST. valamint legjobbnak bizonyult, könnyű sorvetőgépeit és mindennemű ekéit, VSÁRNPI 648 39. UJSÁG. SZÁM. 1888^mY, fon,^ &*&*,. «^9HFS WDLSTINH F. és Ts FHÉR MIKLÓS ViíCZi-lltlZil 27. szám, BUDPST. m. kir. állmvsutk gépgyáránk vezérügy. nöke és több más elsőrngú gépgyár 7cépviselöje

Részletesebben

I HOLZER SIMON női felöltők, Jfc^ központi árnháza.^3i

I HOLZER SIMON női felöltők, Jfc^ központi árnháza.^3i 548 VASÁBKAPI 33. SZÁM. 1895. 42. ÉVFOLYAM. Augusztus 22-én nyilik meg IV., Kossuth Ljos-utcz 9. «WALLA JÓZSEF mozik és ezementáru-gyár építési nygok rktár Budpest, VII. ker, Rottenbiller-utcz 13. sz.

Részletesebben

FEJER LAP. Az '56-os hősökre emlékeztek. FEJÉR MEGYEI havilap. Egy világbajnok ábécéje. Puskás-díj jár a legszebb gólért

FEJER LAP. Az '56-os hősökre emlékeztek. FEJÉR MEGYEI havilap. Egy világbajnok ábécéje. Puskás-díj jár a legszebb gólért FEJER LAP FEJÉR MEGYEI havilap www.fjrlap.hu 2009. NOVEMBER, III. ÉV FO LYAM, 11. SZÁM Az '56-os hősökr mlékztk BESZÁMOLÓNK AZ ESEMÉNYRŐL A 4 6. OLDALON Az új mgyi főépítész Ismét van Fjér mgyénk főépítész,

Részletesebben

Steinschneider Jakab

Steinschneider Jakab SZÁM. 890. xxxvn. ÉVFOLYM VSÁRNPI UJSÁG. 80 legjobb rczporok Leichner lpítttott 405 ' KI NEM TUDJ, Ihogy sok hirdetett gyógyszer kbzfll 'melyik felelne meg leginkább betegsége Tnek z kérje zonnl levelező-lpon

Részletesebben

Paál János. egyházi és

Paál János. egyházi és 536 Nyilt köszönet Kölni székesegyház épitési sorsjáték 50-ik szám Tizenegyedik évfolym Porosz király ő felsége legmgsb engedélye folytán kölni székesegyház épitési A fönemesség és ngyérdemű közönségnek,

Részletesebben

A szerkesztésért felelőé: BARANYAY JŰZSlF dr. kemény l e c k é b ő l az egész v i l á g, h o g y

A szerkesztésért felelőé: BARANYAY JŰZSlF dr. kemény l e c k é b ő l az egész v i l á g, h o g y Komárom, 9. november 5. XIV. évfolym 5. szám. MÁROMI ÚJSÁG Komromvármegyei és városi Komáromvármegye Megjelenik m i n d e n csütörtökön. Előfizetési á r : Egész évre 0K., félévre 5 K, szám ár 20 Tüzoltószövetségének

Részletesebben

A szerkesztésért felelős : BARANYAY JOZS-F dr. mellünkkel I fedeztük e g y évezreden á t az. európai

A szerkesztésért felelős : BARANYAY JOZS-F dr. mellünkkel I fedeztük e g y évezreden á t az. európai 5. szám. Komáromvármegyei városi érdekű társdlmi, közgzdsági K o m á r o m i V ö r ö s K - r e s z t Egylet é s K o m á r o m v á r m e g y e Megjelenik minden csütörtökön, FÜLÖP ZSIGMOND negyed évre 8

Részletesebben

Mi formáljuk a világot, vagy a világ formál minket?

Mi formáljuk a világot, vagy a világ formál minket? Kecskeméti Református Egyházközség Hírmondój XV. évf., 3. sz. 2007. Mi formáljuk világot, vgy világ formál minket? A reformáció ünnepére készülve igen ngy kérdés ez. A keresztyénség lényegi kérdése. Mi

Részletesebben

VÁSÁRHELYI. Iskolás.fcöngvet adjatok! Segítsünk katonáink családtagjain. Hlínden iskolai könyvet elfogadónk és kioszíank.

VÁSÁRHELYI. Iskolás.fcöngvet adjatok! Segítsünk katonáink családtagjain. Hlínden iskolai könyvet elfogadónk és kioszíank. Hódmezővásárhely, S9H* szeptember 25 péntek X» évfolym Síé* szám. r 4 fihál VÁSÁRHELYI F S g g o l I e i Smkettöség és kidóhivtl KoM«th-tér. Telefon t 87. egyet tem it 2 fillér, vsárnp és pití npokon 4

Részletesebben

A r a 2 fillér. VÁSÁRHELYI. Főszerkesztő é s laptulajdonos:

A r a 2 fillér. VÁSÁRHELYI. Főszerkesztő é s laptulajdonos: X. évfolym U szám. A r 2 fillér. Hódmezővásárhely, 94 Jnuár U csütörtök. VÁSÁRHELYI F ü g g e t l e n Szerkesztőség és kidóhivtl Kossuth-tér. Telefon: 87, Egyes síám ár 2 fillér, vsárnp és pici npokon

Részletesebben

VÁSÁRHELYI. Gyerünk csak! flz oláh. Hódmezővásárhely, 1914 jaöttát 13. kedd* Ara 4 fífiér. X. évfolyam JI. szám.

VÁSÁRHELYI. Gyerünk csak! flz oláh. Hódmezővásárhely, 1914 jaöttát 13. kedd* Ara 4 fífiér. X. évfolyam JI. szám. Hódmezővásárhely, 94 jöttát 3. kedd Ar 4 fífiér X. évfolym JI. szám. VÁSÁRHELYI Független Bíwkesítöség és kidóhivtl Kossuth-tér. Telefon : 87, Egyes szám ár 2 fillér, vsárnp és pici npokon 4 fillér Gyerünk

Részletesebben

Én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem jut az Atyához, csak általam. 1n 14,6. Erre a szabadságra tett szabaddá minket Krisztus.

Én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem jut az Atyához, csak általam. 1n 14,6. Erre a szabadságra tett szabaddá minket Krisztus. Én vgyok z út, z igzság és z élt. Snki sm jut z tyáoz, csk áltlm. 1n 14,6 rr szbságr ttt szbá minkt Krisztus. l 5,1 ints mg ngm izsóppl és mgtisztulok, moss mg ngm és ónál férbb lszk! Zsolt 51,9 Istn,

Részletesebben

Bud.pe.t, 1.'5. CSEnDőRSÉGI LAPOK. al'a: Eloftzenos, Egén. évre 12 pengó. félévre 6 DOr1QÓ. ..!lmnt.

Bud.pe.t, 1.'5. CSEnDőRSÉGI LAPOK. al'a: Eloftzenos, Egén. évre 12 pengó. félévre 6 DOr1QÓ. ..!lmnt. XXV évfolvm Budpet 1'5 mclu 1 CSEnDőRSÉGI LAPOK SZERKESZTI' M O H Á c: S y SlcllesuOIeg es 1110001(11'1 BUDAPEST t KER BÖSZÖRMÉNYI-UT 2' Megjelenik minden ho ' en es 15 on Eloftzenos egy h:bn Hisek egy

Részletesebben

OZ SOlalJ... ',sanod.

OZ SOlalJ... ',sanod. OZ SOllJ ',snod XX évfolym Budpest, 1930 mirdus 20 sz'm CSEnDORSÉGI 'LAPOK FŐSZERKESZTŐ: PINCZÉS ZOLTÁN SZÁZADOS, SEGÉDSZERKESZTŐ: MAHÁCS LAJOS SZÁZADOS ELŐFIZETÉSI ÁRA: Egész évre 12 pengö, f6léne 6 pengö

Részletesebben

Bevonulóknak s ingek, mellények harisnyák, kesztyűk stb, rend kívül olcsó árban kaphatók

Bevonulóknak s ingek, mellények harisnyák, kesztyűk stb, rend kívül olcsó árban kaphatók riomezovsfffteiy, m4, ugusztus 28. péntek. X* évfolym 267 szám Ar 4 ifllér. VÁSÁRHELYI rgtllti politikát npilp. Felelfl tzeiteucto é s lptljdonosi s. i n, 2 Üítói. TMimp és pici tupoío ti eddíol RVQZÍ

Részletesebben

Ára 4 tülér. VÁSÁRHELYI. Főszerkesztő é s laptulaldonos. ország sorsa iránt viseltetnek, s det a jogok, s a amellyel az első akadály. lehet.

Ára 4 tülér. VÁSÁRHELYI. Főszerkesztő é s laptulaldonos. ország sorsa iránt viseltetnek, s det a jogok, s a amellyel az első akadály. lehet. X. évfolym 7. szám. Ár 4 tülér. Hódmezővásárhely, 94 március 5. vásárnp. VÁSÁRHELY REGGEL UJSAG Független Szerkesztőség kidóhivuj Kossuth tér. Telefoni 87, Egyes szá oi ár t fillér, vsárnp pici npokon

Részletesebben

A r a 4 fillér. el ilyen gazságot. válnak. A pápa ejra Róma, besülteket. A pápa v i s s z a f o r d u l t és áldását a d t a a kórházban levőkre.

A r a 4 fillér. el ilyen gazságot. válnak. A pápa ejra Róma, besülteket. A pápa v i s s z a f o r d u l t és áldását a d t a a kórházban levőkre. lódniezővásfhdy, 1915. jnuár 19, kedd. A r 4 fillér. XI, évfolym 19. szám* V Á S Á R H E L Y I Független StetítUz éi kldóíihmtl [ Kun 880 1915, t ü. Hirdetmény. A városi tnács értesíti lkosságot, temesvári

Részletesebben

LEGÚJABB HÁZI TITKÁR MAGYAR LEVELEZŐ ÉS ÖNÜGYVÉD

LEGÚJABB HÁZI TITKÁR MAGYAR LEVELEZŐ ÉS ÖNÜGYVÉD 616 37. VSÁENPLUJSÁG^ SZÍ. 1888._XXST. fon,. FR2STKLIN-TESUL.T kidásábn Budpesten épen o s t jelent eg és i n d e n k ö n y v á r u s n á l k p h t ó : LEGÚJBB HÁZI TITKÁR GYR LEVELEZŐ ÉS ÖNÜGYVÉD $ é

Részletesebben

S^szA* 1$3 xxxv. évwa^ 6. SZÁM. 1888. BUDAPEST, FEBRUÁR 5. XXXV. ÉVFOLYAM.

S^szA* 1$3 xxxv. évwa^ 6. SZÁM. 1888. BUDAPEST, FEBRUÁR 5. XXXV. ÉVFOLYAM. 84 VASÁENAPJJJSÁG^ S^szA* $3 xxxv. évw^ TOROK SÁNDOR gyógyszertárát z Operához" Andrássy-ut 29., megnytott. Fényes berendezés, bel- és külföld 'különlegességek, kötszerek, sebészet segédeszközök, lltszerek,

Részletesebben

A káromkodás elleni mozgalom törvényhatóságaink előtt

A káromkodás elleni mozgalom törvényhatóságaink előtt Htvnhrmdik évfolym. 25. szám. Szombt, 942 június 20. Politiki f társdlmi p «L < -, x i k o.,r- P tívp TÍÍTOH/ é. ^zdsgi ip A Komrom Vármegyei Közjóléti es Gzdsági Szövetkezet, ruicgyci luzoltoszoveise*

Részletesebben

MÁROMI Ú J S Á G Komarom vármegyei és városi érdekű társadalmi, közgazdasági hetilap

MÁROMI Ú J S Á G Komarom vármegyei és városi érdekű társadalmi, közgazdasági hetilap Komárom, 94. február 2 7. szám XIV. évfolym MÁROMI Ú J S Á G Komrom vármegyei városi érdekű társdlmi, közgzdsági hetilp Megjelenik minden _....... ESofizutesi r!. nc.vc r évre 2 K 50, -.. *. csütörtökön,,.

Részletesebben

1917 deczember 10. 35. szám. Megjelen minden hó i én, io én és 20 án. lett volna neki a fővárosba hazajönni. Hozzátartozóínak

1917 deczember 10. 35. szám. Megjelen minden hó i én, io én és 20 án. lett volna neki a fővárosba hazajönni. Hozzátartozóínak XI évfo lym 1917 deczember 10 35 szám esendö lségilapok Szerkeszti kidj M kir Csendőrségi Zsebkönyv szerkesztőbizottság ELŐFIZETÉSI ÁRA Félévre 6 koron RlgéBz évre 12 koron Negyedévre 3 koron Megjelen

Részletesebben

A TERMESZÉT SZERKESZTI: A SZÉKESFŐVÁROSI ÁLLAT- ÉS NÖVÉNYKERT IGAZGATÓJA. AZ ÁLLATKERT ÚJ LAKÓI, A PÁPASZEMES-PINGVINEK. Halier László dr. felvétele.

A TERMESZÉT SZERKESZTI: A SZÉKESFŐVÁROSI ÁLLAT- ÉS NÖVÉNYKERT IGAZGATÓJA. AZ ÁLLATKERT ÚJ LAKÓI, A PÁPASZEMES-PINGVINEK. Halier László dr. felvétele. A TERMESZÉT KIADJA: BUDAPEST SZÉKESFŐVÁROS ÁLLAT- ÉS NÖVÉNYKERTJE SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL : BUDAPEST, IV., ÁLLATKERT TELEFON : 119-430 NADLER SZERKESZTI: HERBERT A SZÉKESFŐVÁROSI ÁLLAT- ÉS NÖVÉNYKERT

Részletesebben

Zoopedagógiai módszerek

Zoopedagógiai módszerek 59 III. fjzt Trvzz rugalmasan! Zoopdagógiai módszrk Állatkrtb készülünk a gyrmkcsoportunkkal. Gyrkk! Mgnézzük az oroszlánt, a jgsmdvét, a zsiráfot, a gorillát és a tigrist. mondhatjuk a gyrkknk, akik ttől

Részletesebben