GEÓF CSÁKT ALBINT kinevezte Ő Felsége a

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "GEÓF CSÁKT ALBINT kinevezte Ő Felsége a"

Átírás

1 700 VASÁRNAPI ÚJSÁG. Magyarország Ausztria,Nmi-ország sah lglső hozzáérröi ajáljáb Lgjobb és lgolcsóbb táplálkozás gészségssblbtg gyrmkknk rfapnalómindn gygyszp -árbr.n H»nguríábon és a gyárnál R. KUFEKE WIENVI/fr Czrny-fél hírs és lismrt készítményi Lgjobb és lgbirnvsbb pipr hölgypor La 42. SZÁM KVFOLY'AK. Különlgs Hlztpor BISMUTTAL VEGYÍTVE «& L >^ CH. RH. FAY, ILLATSZERÉSZ,- PÁRIS O, rn ám la Falx, 9 PAmg. CHINA-BOR SERRAVALLO, VASSAL gyngék, vérszgénvk és lábbadozók számára «T Kitűnő íz. TW Lgjobban ajánlva s alkalmazva a kövtkző tanárak álul: dr. Braun, Drasch, Krafft-Ebing, Monti, Mustig Nussr, SchauU, Winlhnr stb. IIMlO-nél több lismrőlvél. Arak : V: litrs üvg frt 1.20, 1 litrs üvg frt Kapható mindn gyógyszrtárban. H542 Srravallo.1. gyógyszr. Trisztbn, Osansuájvizssuczia, 1 üvg 1 kor. 76 fül. Osan fogpor, 1 doboz US fill. Orintál. Rosnmilch (Klti rózsatj) 1 üvg 2 kor., hozzá a Balzsamszappan 60 fill. Taaningn (hajfitőszr) sötétszők barna és fkt színkbn, ára gy üvgnk 5 korona. ANTON J. CZERNY, Win XVII., Carl Ludwigstr. 6. Főraktár: Török Józsf gyógyszrtára, Budapst, VI., Király-u. 12., továbbá mindn gyógytárban és illatszrtárban. Osztálysorsjgyk V, = 12 kor., '/, = ö kor. */ 4 == 3 V 8 = 1*5U kor. «Mrcur» Tévdés lkrülés végtt pontos czimzést kérünk! Csak át urópai gyökrs szőlővsszők. u»o» Szokvány minőségbn tlié* lállással, Mttztán ét mindn hibátrl mnts. A mlyn lszillltott árakról, a* lfilg nélkflli mgrndlésről s a szokvanvmlnns't'tiil csak skély révz«i n is ltérd oltványoknak sa át kfiltégmni visszavétléről az ingyn s bérmntv ktlldndö árjgyzék nyújt tljs és kimntő tlvilárositást. Ripária-Portális (valódi ülőir d Mnntpllir.) RupstPÍS-Monticola (azonos ás tlt n tartitzta 1. Élokniés lélösiivny csmték. GlditSchia* (Koronalnvis. Krs7ttistnvs vagy tnské.lpényfa.* Árjgyzékk ingyn * bérmntv küldtnk. Ezn katalógus mgsrrz. mindn birtoknsnnk igi érdkébn áll, mg azoknak i«: kik rnllni smmit nm akarnak, mrt bnn nm csak az rirak lcyzk foglaltatik, hanm tzámos oly -özlményk. mlyk «ra* Itin^k nagy s-olgálatnt t-znk. T»rtolmaz7a zkn k'vlli nz összs srnlöfnjok lírását, ttmsképsségt, vidéknkénti vtslkdé«t. mttzé. t. btgségkkl szmbn ll siló képssgt ós más gyakorlati tudnivalókat. Úgyszintén z ElŐsBvény tlpítés rndkívüli rdnv nvit, mlyk mindn gaziltiri nagy lonynvl bírnak. Gm : Ermlléki lsó zslooltvány-tlp. Nagy (iábor, Nazy-Kátva o. p Sréklyld KIVALO ERÖSITÖSZER *v.ii!iiiinii3ak!jiiimiii Sí?«aK Umi FRV mss, ^GtsAffiOis RFttM in aus Flisch hrgsfllrs, r^-unígjtrmaddots gnáhrmittel h fulvrform. IWRFQICrlTKKErr W SCKÜTZErl!! Parbnfabrikan A cs. és kir. szabad. pnumatikus KELETI-fél gummi sérvkötő rugó nélkül, automatikusan mozgatható plottával, mindn sérvbn sznvdőnk okvtln mgkönnybülést hoz I Az árak ign [jutányosak. Kicsrélés mg v»n ngdv. Illusztrált árjgyzékkt mindnnmű párizsi gummi-külí:nlgségkről is, a lgnagyobb diszkréczió mlltt küld azét a gyár: KELETI J. Budapst, IV., Koronahrczg-u. 17. BANK és VÁLTÓÜZLET részvénytársaság Budapst, IV., Váczi-utcza 37. sz. Kapható mindn gyógytárban vorm. Pridr. layir * Oo. Mbrfld. 1 SOMATOSE húsból készült é$ nnk tápanyagát tartalmazó Íztln, könnyn oldódó Albumos készítmény a lgkiválóbb rősitő-szr gyng és a táplálkozásban lmaradott oknak, idg-, mll- é gyo~ morbtgknk, btgágyasoknak, angol kórban sznvdő gyrmkknk, üdülőknk, nmkülönbn Vas-Somatos alakjában a s á p k ó r ó s o k n a k ltz ajánlva a% orvotok által. Yat-Somatot nm gyéb * o szrvt össztétlű vaat, a milyn alakban a vas az mbri tttbn van jlnj tartalmazó Somatos. Somatos rndkívül grjszti az átvágyat. Raktáron van az összs gyógyszr' tárakban ét gyógyanyagkrttk* LÍU I íj,. Hirdtésk flvéttnk a kiiiriúliivatiilhiiii. Budapst, IV., Egytm-nlza 4. sz. f r?t* t *»^t t f - 't'-t't"'*' 8879 (a bank saját házában). A 20 év óta ismrt és kdvlt Szőrirtószr (Epilatoir), ^^H mly tljsn kiirtja a szőrt az arczból a kéztől, a kartól stb most mg l"u javítva és hatása gyorsabb, mint azlőtt volt Tljs jótállás. Ára 1 kis üvgnk 5 frt, 1 nagy üvgnk 10 frt. Fischr Róbrt a vgytan tudora és szépüőszrész Win, I., Habsburgrgass 4. fríztk, mlyk az ózon- és az gys különlgsségk használatáról szólnak, ingyn és bérmntv küldtnk. A készítményk árt álmatlanságáról szóló bizonyítványok bárkink btkintésér állanak úgy szintén zrnyi köszöntnyilvánitó lvél mindn világtájbol. Flvilágosítás szépitészti ügykbn ingyn adatik, lvélbn is. Raktárak Budapstn : Török Józsf ** Kollár Tstvérk gyógystrtámi ihölgytknk nélkülüt, httln. Csodás gyors hatása. A női szépség lérésér, tökéltsítésér és fntartására lgkitűnőbb és H lgbiztosabb a 8706 ^^^^^ MARGIT-CRÉME, mly vgytiszta és tljsn ártalmatlan. Ezn világhírű arczknőcs pár nap alatt ltávolít szplöt, májfoltot, pattanást, borátkát (Hitssr) és mindn más bőrbajt. Kisimítja a ránzokat, rdőkl, himlöhlykt és az arzot fhérré, simává és üdévé varázsolja. Sm higanyt, sm ólmot, sm más ártalmas anyagot nm Urtalmaz. Ára nagy tégly 2 kor., kis tégly 1 W., Margit hölgypor 1 kor. 20 fill., Margit szappan 70 fill., Margit fogpép (ZahnpasU) 1 kor., Margit arzviz i kor. Postán utánvétlll vagy a pénz lőzts bküldés után küldi a készítő : 8706 FÖLDES KELEMEN gyógysz. Arad. Kapható mindn gyógyszrtárban. FőrakUrak Budapstn :" Török Józsf és Dr. Eggr Ló «.Nádor» gyógysz. Szépség és gészség. van szplőj? pattanás vagy bármi folt az arczán, az használj a a tljsn ártalmatlan Kozsnyay xanyay-fél világi világaira Srail-arzknőcsot, mly u rzbort rövid időn fhérré, tisztává és fldévé tszi. Egy tág. ára 1'40 kor. Egy kis tégly ára Srail-szappan gy drb. 60 flll., Srail-hölgypor gy dobos 140 kor. Kitnnö ás valódi Epszappan gy drb. 80 fill. Idgsség, vérszgénység éa az bből származó bajok lln lgbiztosabban hat Bozsnyay Vasaschinabora, mly saját trmésű ménsi éds borral készítv, hatásában mindn hasonló készítményt flülmúl. Egy üvg ára 1 kor. 40 fill., 6 üvg tranco küldv 12 kor. 12 fill W A t. z. közönség szivt figylméb ajánljak, hogy mindzn készítményink törvénysn bjgyztt védjgygyi vannak llátva, mly az aradi tzabadságszobrot ábrázolja. Kapható: ROZSlíYAY MÁTYÁS gyógytárában Arad, Siabadság-tér. Budapstn; Török Józsf és dr. Eggr J_o inádor gyógyszrtáraiban, valamint mindn magyarországi gyógyszrtárban. 43. SZÁM BUDAPEST, OKTÓBER 28; 47. ÉVFOLYAM. Előfiztési lltétlk: VASÁRNAPI UJBÁO és I gész évr 24 korona POLITIKAI ÚJDONSÁGOK (a Világkrónikával! gyiitt I félévr _. 12 t GRÓF CSÁKY ALBIN, A FŐRENDIHÁZ ELNÖKE. GEÓF CSÁKT ALBINT kinvzt Ő Flség a.főrndiház lnökévé s az rről szóló királyi lhatározást hó 13-án közölt a kormány a főrndkkl. Mikor 1894 nyarán gróf Csáky Albin lhagyta a kultuszminisztériumot, 8 mikor félév múlva, azt kövtőlg, az ő hatalmas tttrjű társai, Wkrl Sándor és Szilágyi Dzső is lléptk arról a küzdőtérről, a mlynk lső rangú és fénylő harzosai voltak, ltrjdt hit volt az, hogy visszavonulásukat kgyvsztés kiséri flülről s zn a nyomon aztán kvsn is hittk az ő fltámadásukban. Egészn tévsn. Ő Flség szigorúan alkotmányos fölfogása és ljárása zt a föltvést gynsn kizárja. Az stlgs kdélyi mozzanatokat ő nála mindig háttérb szorította a magasabb tkintt. Visszaléptt kormányférfiak raktiválásának kérdés főként a korona lglső bizalmi mbrén, a kormánylnökön fordul mg. A kit a kormánylnök közszmpontból a kormányzat, vagy bármifél méltóság részsévé tnni szükségsnk tart, annak javára ő mindig mg tudja nyrni érvkkl az uralkodót. így történt most is a főrndiház lnöki méltóságával, a mlyr Ő Flség a szabadlvű gyházpolitikai törvényk mgalkotóját és különösn a kötlző polgári házasság szükségénk lglső mgpndítőjét, gróf Csáky Albint nvzt ki. Erről az lnöki méltóságról is nagyon ltrjdt nézt az, hogy gyértlmű a nyugalmi hlyzttl, hogy annak vislőj nm aktiv politikai tényző. Ez is csak annyiban fll mg a valóságnak, hogy a napi politika váltakozó hullámai nm érintik őt; d parlamnti válságos hlyztkbn a milynkből bővn volt részünk zidig, s a milynkt a parlamnti élt sély mindn bizonynyal fölvt zután is, ign Csupán a I géét évr 16 koront VABARNAFI ÚJSÁG \ félévr _ 8 jlntékny tényző. A korona ilyn stkbn mindig kikéri a két Ház lnökink tanácsát. S itt aztán a tanács értékér nézv nm az állás méltósága sik latba, hanm az gyénnk blbca. Csáky Albin, blértékr, közéltünknk gyik lgkiválóbb alakja. Higgadt gondolkozó, a ki ép oly alapos mgfontolással foglal álláspontot mindn közkérdésbn, mint a milyn rős akaratrővl és szívós kitartással küzd a mggyőződési mlltt. A kivitl útján fölmrülő akadály nm riasztja vissza őt, hanm tttr aczélozza. Mggyőződésk mbr, a mlykért hlyt áll l és fölflé gyaránt. Az llnvélménynyl szmbn türlms és a mg- GRÓF CSÁKY ALBIN. A POLITIKAI ÚJDONSÁGOK I gén ám ÍO korona (t Világkrónikávtl) l lálávr _ 5 Kollr utódai fénykép után Külföldi lmlttétkhi poxltiltg mnghtt irosott vitldíj is matolandi győzőbb érv lőtt mindig kész mghajolni. Főjllmvonása az igazbágérzt. Aggódó szorgossággal krsi az igazat, s mikor döntni kll, a törvény az útmutatója, a mlynk mint minisztr és mint képvislő ÍB gondos őr volt. A llkiismrts kötlsségtljsítés mintakép. Dolgozni szrtő s a munkát másoktól is mgkívánó. A kitartó munkásságra minisztr korában önmaga adta a példát. Pontosság éa rndszrtt sarkalta őt. Déllőtti tiz órától délutáni ötig kitartott az íróasztala mlltt. Szrttt a dolgok mélyér hatolni s nm riadt vissza a soha ki nm fogyó, száraz aktahalmazok nap-nap után való végigolvasáától. Szóbli lőadás alapján nm döntött lénygs ügybn; d folytonos közvtln érintkzést tartott fönn a munkatársaival, a mlyt gyszrű és mgnyrő modorával kllmssé ttt. Az úgynvztt külső sikr csábjait nm ismri. A csillogó szrpléstől vlszülttt, trmészts húzódással idgnkdik. Nyilvános flszólalásaiban ttszésr nincsn számítás. Szabatos érvlés az szköz; hangsúlya mg azt a hatást tszi, mintha csak a saját mgnyugtatására fjtgtné világos és formában is ttsztős érvit. S bbn rjlik azoknak másokat is mggyőző rjök. Tanácskozások vztésér kiváló hivatottsága van. Türlms pártatlansággal mghallgat llnvélményt s a maga nézt lőzts jlzésévl nm vág léj snkink. A tárgytól lkalandozót nyugodtan trli vissza az útra s bonyolult kérdésk szétágazó szmcsréink gondolatmntét éls lmévl és világos látással összgzi. Higgadt gyéniség úgyszólva biztosíték a tanácskozások nyugodt mntér.. Ezzl az értéks fgyvrkészlttl vonul most b abba a Házba, a mlynk nyugodt érvrését ép ő hozta szokatlan pzsgésb hét évvl zlőtt s a mlyt mint vádlott hagyott l akkoriban. Éls prbn állt vl annak az lőklő tstültnk gy Franklin -Társulat nyomdája, Budapst, (IV., Egytm-utcza 4.)

2 702 rős hatalmat képvislő tényzőj, a mlyből ő krült ki szívós küzdlmk árán győztsn ; a mly azonban más oldalon őt is arra készttt, hogy lhagyja azt a tvéknységi kört, a mlynk hat évig llk gész rjévl odaadó vzérharczosa volt. Lmondott a kultuszminisztrségről 8 bmnt közkatonának a képvislőházba, mlynk mint minisztr nm akart tagja lnni, és pdig abból az okból, hogy lgyn a kormánynak gy tagja, a ki mint a főrndiháznak is tagja, mindig fnnakadás nélkül képvislhss ottan a kormányt. Most mgint fordult gyt az idők hullámán a krék s btszi őt rndtartónak oda, a hol a szokott rndt gyidőr ő bontotta mg, a mlyért, s gész köztvéknységért azonban választóihoz irott bucsusoraihoz képst nyugodt lélkkl várhatja az utókor ítéltét. Díszt fog kölcsönözni az lnöki széknk. Annak ő épn olyan méltó btöltőj lsz, mint a milyn méltón tljsíttt mindazon kötlsségit, a mlykt hivatása léj szabott. Állásai nm nki adtak fényt; ő mlt köztkintélybn azokat. y s. A FŐRENDIHÁZ ALELNÖKEI. Gróf Csáky Albinnak a főrndiház lnökévé történt kinvzttésévl gyidjűlg a főrndiház allnökivé közéltünk két kiváló fórfiát, Ernuszt Klmnt és báró Kmény Kálmánt nvzt ki a király. Ernmzt Klmn 1832-bn Ólad vasmgyi községbn szülttt. Atyja, Józsf, ki lőklő szrpt vitt a mgyi éltbn, három fia: Imr, Sándor és Klmn közül z utóbbit a katonai pályára szánta, s az ifjú 11 évs korában a bécsi hadmérnöki akadémiába léptt, hol a flsőbb tanfolyamot is kitűnő rdménynyl bvégzvén, már mint hadnagy a vizsgálatokat sikrsn lttt. Saját kérlmér nm sokára a 11. huszárzrdhz hlyzték át. Mint huszártiszt szolgált 1857-ig, midőn atyja mghalván, kiléptt a katonaságból s oladi birtokán gazdálkodáshoz fogott. A liatvanas évkbn kzdtt nyilvánosan szrplni; részt vtt mgyéj ügyibn, az országos gazdasági gysült munkáiban, azonkívül az Akadémia, az írói sgélygysült s más közművlődési, közgazdasági és jótékony intéztk érdkébn is sokat buzgólkodott. Az alkotmányos élt mgnyíltával a zöld asztal mlltt csakhamar fölismrték kiváló thtségit, képzttségét, széls látókörét, szónoki talntumát s gyns jllmét bn a némtújvári krültbn képvislővé választották s az országgyűlésn a Dák-párt gyik kiváló tagja ltt bn Vasvármgy főispánjává nvzték ki, s z állásában nagy rélylyl és ügysséggl vztt a mgyét. Az évi kolra alkalmával maga látogatott l a mgrémült községkb és szmélys bátorságával llkt öntött a csüggdő népb. A vármgy árvaháza is az ő indítványára jött létr, s annak ügyit ma is gondoskodó szrtttl kíséri. Főispáni állásáról 1875-bn lmondott, s kkor érdmit a király a Lipót-rnd lovagkrsztjévl jutalmazta ban s azután még háromszor a flsőőri krült választotta gyhangúlag képvislőjévé, lgutóbb pdig a szombathlyi krült. A szabadlvű pártból a boszniai mgszállás alkalmával kiléptt, s a mérséklt llnzék, majd a nmzti párt tagja és pártlnök ltt, mig az gyházpolitikai viták alkalmával párton kívüli állást foglalt l bn főrndiházi taggá nvztttt ki. Midőn Széli Kálmán minisztrlnökké ltt, bléptt a szabadlvű pártba. Ernuszt Klmn a régi gárda azon, ma már VASÁRNAPI ÜJSÁG. ritka gyéniségi közé tartozik, a kik hívn mgőrizték a Dák-párt hagyományait, s a kikt szabadlvűség jllmz a szó lgtisztább, lgnmsbb értlmébn. Dák Frncz bnső barátságára méltatta, s többször volt vndég is oladi birtokán. Mint képvislő is önztln hazafisággal szolgálta a köz érdkit. Nyilt üléskbn főlg a honvédlmi tárcza költségvtésénk tárgyalásainál szólalt fl s vonta magára a figylmt katonai ismrtivl. Egyébként pdig különösn a gazdasági törvényjavaslatok érdklték, s iparkodott zkbn érvénysítni, mint tapasztalt gazda, szakértlmét. Még élénkbb tvéknységt fjttt ki a dlgácziók tárgyalásaiban s gyáltalán a bizottságokban. Mint szónok számottvő. nlassan, szakadozott mondatokban kzd bszédib, írja gyik ismrttőj; majd mindjobban fölmlgűl, hangja tisztán, mssz hallhatóan csng; gondolatai gyorsan, szint rohamosan tolulnak ajakára ; érvi gazdagon folynak; tárgyát biztosan kzli s nms fölhvüléssl, a mggyőződós érzésévl fjzi b éksszólással lőadott bszédét.» Vasmgy közéltébn folyvást vzérszrpt visz. Tagja a mgy törvényhatósági bizottságának, állandó választmányának s a közigazgatási bizottságnak ; lnök a mgyi gazdasági gysültnk. Mint mbr gyik a lgnmsbb jllé mknk; trmészts, mindn krsttségtől mnt szrttrméltósága népszrűvé tszi. A főrndiház allnöki székéb való kinvzttését, midőn gyszrsmind a titkos tanácsosi méltósággal is fölruháztatott, általános mglégdés fogadta. Báró Kmény Kálmán osztatlan rokonsznvnk örvnd az irányadó politikai körökbn pártkülönbség nélkül, s épn zért kinvzés őszint örömt klttt főkép az rdélyi részkbn, hol trmésztsn közlbbről ismrik humánus, szabadlvű gondolkozásmódját, hazafias szrplését. Az rdélyi részk lglőklőbb főúri családjainak gyikéből származott. A tapintatot, a tttr való önfláldozó készségt, és főkép a hazafias érzést oly lődöktől örökölt, mint a szntimri hős, Kmény Simon, és Erdély gyik bölcs fjdlm, Kmény János. Előbb a mgyi közéltbn szrplt, majd már 34 évs korában a szászrégni krült választotta országos képvislőjévé, mly krült aztán öt ízbn gyhangúlag küldt őt fl az országgyűlésr bn kinvzték Alsó-Fhérmgy főispánjának. Ez állásában ritka népszrűségt szrztt s visszavonulását a lgőszintébb általános sajnálkozás kisért. Időközbn s gyidjűlg a kormány bizalma mghívta Maros-Tordamgy s Maros-Vásárhly főispáni székéb is, hol a fölviharzott kdélykt főkép az ő tapintatossága csillapította l. Közgazdasági térn az által is jlntékny szolgálatot ttt ha gybt nm mlítünk is, hogy az rdélyi részkbn ma is fönálló két czukorgyár úgyszólván az ő fáradhatlan, rélys közrműködésénk köszönhti kltkzését és fölvirágzását. A király politikai és közgazdasági térn kifjttt hasznos működését jutalmazta azzal, hogy 1892-bn valóságos blső titkos tanácsossá nvzt ki. FőiBpánságától pár évvl zlőtt mgválván, azóta mint csönds, d azért irányadó részs a politikai közéltnk, maros-vécsi gyönyörű kastélyának százados falai között intézt mintaszrű gazdaságát, tvékny szrpt vivén gyszrsmind különösn Maros - Tordamgy köz- és gazdasági éltébn s mlltt, mint az 43. gzjlm HOLTAM rdélyi rf. gyházkrültnk hivatalban második lgidősb főgondnoka, az gyházkrült biigazgatásában s ügyink intézésébn is. Még élt javakorában, 63-ik éltévébn ért a kitünttés, hogy a főrndiház allnökévé nvztttt ki, s z által a főrndiházi szrvztnk két hagyományos szokása érvénysült hogy t. i. az gyik allnök az rdélyi részk főnmsi osztályából származó, s protstáns fórfiú lgyn. Buzgó közélti munkássága, kipróbált szabadlvűség gyaránt méltóvá ttték őt azon díszs polczra, mlyr most mlkdtt. Nm mulaszthatjuk l fölmlítni, hogy báró Kmény Kálmán báró Bánffy Polixénát bírja nőül, a ki nmcsak az rdélyi főrangú világnak, hanm a budapsti társaságnak is gyik ragyogó szllmű és lgnmsbb llkű asszonya. A SÁRGA CZIPŐ. Kis fiam halálának ötödik évfordulóján. Sárga czipő, arany gombos, Ugyan, kérlk, mondd csak? Hová lttk a kis lábak, Mlyk tégd hordtak? Mint két ürs virágcsrép, Úgy állsz amott sorban, S jaj, két fhér liljomszálad Tmtó'bn, porban. _ Holdvilágos éjféltájban Mnj ki tmtőr, Kopogj kicsi sarkaiddal Arra a kis kőr. -z-y. Mondjad áldott kis gazdádnak, Ki ott alszik mélyn, Hogy csókoltam lába nyomát Sárga czipójébn. Gróf Zichy Géza. KISFALUDY SÁNDOR ÉS SZEGEDY RÓZA.* Irta Eötvös Károly. Huszonhárom évs volt Kisfaludy, mikor 1795-bn szivénk nm gytln, d örök szrlmét, Szgdy Bózát a badacsonyi szürtn mgismrt. Hét vagy nyolcz napot töltöttk gyütt a szürtn s z idő alatt a közli Szigligtb is átrándúltak. Itt lobbant lángra szrlm, mly aztán nm is aludt l soha, még házasságuk alatt s. Ez a szürt nm Kisfaludy szőljébn folyt l. Akkor még nm volt nki szőlj. Később már házassága alatt 1800 után szrzt szőljét. Ott fkszik a hgy klti oldalán gy satóút szélén, mly a bazalttornyok alatt a hgynk lgmagasabb körútja. Kisdd hajlék, kis szobákkal, kis ablakokkal. D a klő nap már btkint s jó délutánig l s fordul től. A sajtóház ajtaja az udvarról a ház közpén nyilik s a sajtóházból jobbra a lakó osztály, mly gykor gy kis dolgozószobából s gy hálószobából állott. A hálószoba volt gyúttal az bédlő is. Mikor ott jártunk, már akkor harminczgy sztndő óta nm ólt a költő. Már akkor Esztrházy hrczgó volt a szőlő. Valami llks tisztj figylmzttt rá a hrczgt, nhogy a hajléka idgn kézr szálljon. A szőlőj most is úgy áll, a hogy a költő halálakor, 1844 októbr 28-án épn kdvs szürt után lhagyta. Huszonöt év lőtt, mikor mi mgnéztük, lgalább úgy állott. Még mgvolt az a fiatal gsztnyfa, mlyt a költő maga ültttt. Kövér, fénys, aranyba * ttjtazás a Balaton körül» czimű sajtó alatt lvő művéből ZÍM KVFOLYAM. VASÁRNAPI ÚJSÁG. ERNUSZT KELEMEN. játszó nyalkazöld lvli mosolyogtak ránk a napsugárban. Mint kisdd fát hagyta ránk a költő, gyümölcsét ő még nm izllhté. D Rózájának, sziv királynéjának, költészt istnnőjénk virágos kis krtj már nyomtalanul ltűnt. Mgmutatták, hol volt az a virágos kis krt. Most zöldségt trmszt bnn a vinczllér. A hol a szrlms szép nő szmi sugaránál viola és szgfű nyílott: ott most burgonya és sárga répa trm. így kll annak lnni. A ház kis ablakai lőtt sokáig álltunk s a mssz vidékr széjjlnéztünk. Balra az ábrahámi és kővágó-örsi hgyk s a nagy msszségbn Tihany ormai. Előttünk és alattunk a nyugvó Balaton fnség. Szmközt a boglári domb és Somogynak roppant határai. Azt néztük, azt láttuk, azt érztük, a mit a költő. Ah, ha azt, a mit érztünk, mg tudtuk volna örökítni úgy, a mint a költő! A költőt azonban az Istnnk és az mbrszivnk lgnagyobb rj, a szrlm sgíttt. Hiszn Kisfaludy Sándor Badacsonyban szrtt mg Szgdy Bózát. Egy költőnk szrlméről sm irtak annyi könyvt, mint Kisfaludy Sándoréról. D szrlménk történtét s irta mg gy költőnk s annyira, mint Kisfaludy Sándor. D akármnynyit irtak Kisfaludy szrlméről 8 akármnnyit irt ő maga is: még sincs tljsn mgírva az s. Kisfaludy az ő Rózájával nm Badacsonyban FŐRENDIHÁZ ALELNÖKEI. Szjigti fényképi ntór. találkozott lőször. Első találkozását lirja ő maga lég részltsn. Ez Sümgn történt. Kisfaludy Sándor, mikor apja őt Pozsonyból haza hivta, mglátogatta örganyját Sümgn. Itt gykor gyik kdvs barátjával, Osztrhubrrl a vármgybli lányokról bszélgttt s bszélgtés közbn szóba jött Szgdy Róza is. Osztrhubr kérdzt: Nm ismrd? Nm. Pdig atyafiak vagytok. Nm thtk róla. Nm is baj, ha nm ismrd. Ign szép és ign okos lány, d ign nagy úrnő. Szgény lgény n forgolódjék körülött, mrt nagyra van nvlv. Ha ign okos lány, akkor lhttln, hogy mindn nagyságos úrfi szrncsévl és mindn szgény fiú hiába forgolódjék körülött. Hiszn vannak nagyságos tökfilkók és ign drék szgény fiúk. Már z az észrvétl is bizonyság arra, hogy a nagyratörő ifjút, kink llkébn viharként zajlott a nms önérzt és magasra vágyás, Osztrhubr in tő szava nm ijszttt l, hanm inkább daczra és vállalkozásra hivta fl. Azért is szm közé akart nézni Szgdy Rózának. Hallotta, hogy Róza hol atyjával, hol Fri bátyjával, hol valami nagynénivl szrttt országos vásárok alkalmával a közli városokba BÁRÓ KEMÉNY KÁLMÁN. 703 brándulni s ott a vásári élénk jlntkbn gyönyörködni. Hallotta, hogy a lgközlbbi kszthlyi vásárra is brándul. Nosza utána! Sittt Kisfaludy Kszthlyr, d mir száz kérdzősködés után mgtudta, hogy Róza rokonánál, a hahóti apátnál vagy unokatstvérjénél a kszthlyi grófnál van szállva s mir oda bkopogtatott: akkorra már csak azt a hírt hallotta, hogy Róza z lőtt fél órával haza indult. Sbaj. Egy kis mérglődés, gy gészségs káromkodás s aztán mgint csak utána. Átmnt gyomoréi birtokjukra. Oda nm épn mssz van Eötvös puszta, Szgdyék birtoka s kastélya. Fogta puskáját, szólította kutyáját s mnt vadászni. Mint ltévdt vadász akart Eötvösbn stnnn bkopogtatni s a hlys útbaigazítást kérni. El is tévdt, l is stldtt szrncsésn, csakhogy úgy ltévdt, hogy Eötvös hlytt Türjér botlott b s ott klltt az éjszakát töltni a barátoknál. Bizony z nagy tévdés. Űj vállalaton tört fjét. Nm is csinált titkot blől, hogy ő Szgdy Rózának szm közé akar nézni. Tudta zt örganyja is, tudta zt gy közli rokona Forintosnó is, a ki ott lakott közlbn Mihályfán s gy vasárnap rggl bjött gyónni Sümgr a barátokhoz. Korán mg is gyónt s gyónás után bjött Sándorfiékhoz, Kisfaludy örg anyjához látogatóba. Kisfaludy az

3 ^i u i ^ ^. 19 Arozkét) 13 «Bozina.» 14..Tücsök Pking rózsája Ingyn- 1..Hit. (Élőkép). 2..Szgény Jonathán.. 3 V.Suhanz.. 4..Koldusdiák.» 5 6. Arczkép. 7..Szép asszony kocsisa. 8..Ninich, ^ «T m pfói Királyfogás ^ " " ^ ^ ^ ~ ZT-ll..Shíplicius, Piros bugylláris, ~ 29. «Tót -~ lány.» «.Ördög -" élők Czigányprincz.. 01 Q, 19..Túri Borcsa.. ^ 20..Koldusdiák ^.Kékszakállú hrczg Kassai ** Királyfogás.. - f 'Túri Borcsa Kékszakállú brzg.. --»-Budávábvétl P _ ^ ^ _ párnája Suhanz Budavár bvétl Ingynélők Boccaccio Tót lány Budavár bvétl..' 38..Túri Borcsa Elvn ördög Üdvösk Néni.. W BLAHÁNÉ ARCZKÉPEI. - ASTRELISKYÁLTAL BLAHÁNÉNAK FELAJÁNLOTT CSOPOBTKÉP.

4 VASÁRNAPI ÚJSÁG ' 47. ÉVTTOLYAM. A MOLDVAI CSÁNGÓKRÓL. átmulatott éjszaka után későn klt s épn tol lászkodott, még nm volt flöltözv, mikor b toppant Forintosné. No Sándor, csak öltözz szaporán, Szgdy Róza a tmplomban van a barátoknál, most gyónik, most mgláthatnád, ha l nm késl. Nsz nkd költő. Szép sötétkék magyar ruhája volt az ifjúnak, sittt magára hányni, fjér nyomta kócsagtollas süvgét s nyargalt a barátokhoz. Elkéstt. Szmközt jött már a hintó, a mlybn Róza ült s hajtatott hazaflé. Az ifjú szmi lőtt káp rázatta vált a világ, a mikor azt az arczot mg pillantotta. Odaállt a robogó hintó mllé, föl nézni nm mrt, d mélyn mghajtotta magát a lányka lőtt. Törődött is azzal a lányka! Törő dik is azzal a madár, mikor magasban száll, hogy gy virágos fa utána sóhajt: id szállj az én ágamra, az én karomba! Mit csinált akkor az ifjú? Tovább nm futkosott a lány után, hanm irt hozzá gy vrst. Nagyon rósz vrs lhttt, nincs is mg a vrsk gyűjtményébn. Tar talma az volt, hogy Jupitr, Apolló, Mrkúr s valamnnyi olimpusi istn ott hagyta az gt s lmnt ki rr, ki amarra; az ördög maradjon az égbn, ha Szgdy Róza onnan a földr szál lott s itt akar mulatni. Ezt a vrst később Skublics Imr barátja által Róza kzéb juttatta. A lány l is olvasta s azt mondta rá: Bolond vrs biz z, nm is rdti; a mit gy bolond flkap, száz hordja utána! Hány évs volt kkor Róza? Kisfaludy nm volt gészn húsz évs. Szgdy Ignácz 1773-ban nősült. Róza nm lső gyrk volt, thát 1774 lőtt nm szült httt. A jlnt ott a hintóban 179:2-bn tavaszszal történt. Róza akkor lgföljbb tizn hat tiznhét évs lhttt. Thát mikor a köl tővl 1800-ban mgsküdött, már lgalább huszonnégy évsnk klltt lnni. Az lső találkozás thát s vrsbn, s prózá ban nm volt nagyon biztató. Kövtkztt a második. D még z s Bada csonyban történt. Róza édsanyja Rosty Katalin volt. Abból a Rosty-nmztségből, mlyből később báró Eöt vös Józsf és Trfort Ágoston nj származott. Ősrégi család, ama 108 nmztség gyik, mly Árpád vzérlt alatt az országot lfoglalta. Jruzsálmi András király óta folyton bszél nk róla az írások. Róza anyjának tstvér, Rosty Pál, ha jól tudom, z idő tájt Hosszúfaluban lakott.- Nj Ndczky Nina Rózának nmcsak többszörös rokona, hanm jó barátnéja is volt. Róza ign gyakran mgfordult Hosszúfaluban. D Kisfaludy is. Hiszn a szarvaskndi Sibrik, a Niczky, Ndczky, Szgdy s több nm ztségk révén ő is hol közlbbi, hol távolabbi, d osztályos rokonságban állott Rózával is, Rostyékkal is. Lvél a «Vasárnapi Ujság» szrksztőjéhz. Róza a sümgi hintótalálkozás s kivált a hozzá intéztt költmény olvasta óta jól tudta, hogy ő Kisfaludy ábrándjainak állandó tárgya. Bizonyára mgmondta zt nki Skublics Imr s ign is mgmondták nki az örg nénik s kivált Forintosné. S a lányszív tl ltt kíváncsiság gal. Talán némi ábrándozással is. A költő a kövtkző évbn évi január ban nmsi tstőr ltt s Bécsb mnt az udvar hoz. Ha nmsi tstőr: bizonyára délczg tr mt, dli ifjú, bátor szív, büszk lélk. Affél lgény, a kin mgakad az udvari úrnők szm, a kiktől ahrczgnők s idgnk s a ki gészn oda illik Szgdy Róza imádóinak srgéb. 43. SZÁM SZÍM ÉVFOLYAM. VASÁRNAPI UJSÁft. 707 Most már mindnki ismrt a dli lgényt. Piros arcza, tüzs nagy szm, plyhdző barna vöröss bajusza és szakála; fhér lova hátán, párduczbőr kaczagányában olyan kénys, olyan fénys, olyan büszk, olyan nagy jövő vár rá. (Folytatása kövtkzik.) Egy pár kigészítő adatot kll hozzátoldanom Rubinyi úr érdks czikkéhz, mlyt a t. szr ksztő úr volt fzivs közölni vlm. Két ízbn jártam b a moldvai csángó tl pkt ; lső ízbn gróf Károlyi Sándor társasá gában a déli tlpkt, másod ízbn magam az éj szakiakat. A déli tlpk központja Bakau, az éjszakiaké Román. Volt még gy harmadik cso port is, gészn a román-orosz határon, Husi központtal, a hova a Magyarországból kiüldö zött hussziták tlpdtk volt mg. Jrny még talált itt nyomokat, d én már smmit. Els prt az idő, ép úgy, mint a csöbörcsöki magya rokat Bsszarábiában, a kikről Ráday kövtségi naplója is mlékzik, s akik közül Zöld Pétr még ötzrét gyóntatott mg, és a kik «nagy sirásrivások közti) kisérték l öt mérföldnyi távolra is. A két tlpn ttt látogatásaimról bszámol tam gy a Magyar Tud. Akadémiában tartott flolvasásomban, mlyt még z idig nm tar tottam hlysnk közzé tnni. Kétségtln, hogy az lrománosítás folya matban van. Nm kisbb mbr, mint Obdnair, hivatalosan jlnttt ki «La Roumani économiqu» czímű művébn azt a rményét, hogy «ils n rsistront pas longtmps á la roumainisationi) (sokáig nm állhatnak lln az lrománosításnak). Hát z úgy van. Csakhogy az szközök gy kissé nm olyanok, mint a minő kt nyugaton használnak. Közigazgatásnál szó sincs a magyar nylv ről. A jgyzők rndsn nm tudnak magyarul. Pdig a népnk nagy rész nm ért románul. Arról, hogy a subprfct (főszolgabíró), vagy épn a prfct tudjon magyarul, szó sincs. A prfctk trmésztsn rndszrint művlt mbrk; a bakaui lngyl úri mbr, a ki a magyarokkal mglhtősn rokonsznvz. A subprfctk nagy rész a Liga által trrori zálva van, s bár a griviczai győzlmt (mint a bukarsti parlamntbn is tárgyalva volt) nagy részbn épn a magyar katonáknak kö szönhtik ; a közigazgatási ljárás gyátalán nm nyhíti a törvénys nyomást. Köztudomású, hogy tkinttbn nagyon is sok a panasz a román hatóságok lln, és talán shol sm ala posabbak, mint a hol a mstrségs faji lln sznv is gátolja a humanizmust. Mstrségs nk azért mondom, mrt a román paraszt lis mri a csángók értlmi flsőbb voltát és nm tapasztaltam, hogy llnségs érzlmml volna irántok, ámbár a csángók bizony (s bbn a roszban is magyaroknak mutatják magokat) nm ign fékzik gúnyolódó hajlamaikat, a mi nk vrsbn és prózában gyakran adnak kifj zést. Én is ismrk gy pár ilyn primitívn gúnyoló, inkább bántó, smmint szllms kádncziát. Közoktatásügyilg még nhzbb a hlyzt. Egydül csak állami iskolák vannak, trmészt sn kizárólag román tannylvvl. Elég magyará zatul, hogy a lgfőbb közoktatási rform ürchia úr kzén volt sokáig. A romániai protstáns iskolák mgtartották ugyan flkzti és ma gyar jllgükt, d zk is a régibb törvény llnér, folyvást fnygtv vannak; föld rajzot és történlmt csak «lőírás szrinti) taníthatnak, mlybn pontosan mg van hagyva, hogy aromán nagyságot és jlsségt mnnyir kll kimlni, s hogy a román nylvr és törté ntr nagy gondot kll fordítaniok. Ez magában még hlys, d így is csak öt-hat iskola tngődik, a mlyik régibb; újat nyitni nm lht. A róm. kath. llkészk a kik a csángó falvak trmé szts vztői voltak magukra hagyták iskoláikat, mlykbn úgy sm taníthattak volna, mrt hisz llkészk lgnagyobb rész nm tud magyarul. így az iskola nylv a csángóknál kizárólag román; s a hol a katkhizmust külön tanítja a pap, azt is lgtöbb stbn románul kll tanítania, azért, mrt hiszn magyarul ő sm tud, sőt lgtöbbször, hogy a hatóság ttszését mgnyrj, a románositásnak ő a lgbuzgóbb szköz, ámbár sok szor románul sm tud. Egész rakás példa van rá, hogy bünttik azon gyrmk szülőit, a ki magyarul szólt valamit akár a katkhizmus órája alatt, akár külön. Hát ilyn rőszakos romanizálás folyik a csángók közt. Most tssék összhasonlítani zt a magyar állapottal! Nálunk a közigazgatás mindn alsóbb közg bszéli a nép nylvét, a birót és jgyzőt maga a nép választja; a fl sőbb fokon is rndsn tkintttl vannak az illtő vidék nmztiségi nylvénk ismrtér. Elég hiba, ha néhol nm úgy történik; d a törvény úgy rndli. Iskoláikat maguk rndzik b, tannylvét szint maguk állapítják mg, a magyar nylv kötlző tanítása is nhzn mgy, s az államhatóság csak llnőrző közgt ismr. T tj iskolákat is állíthatnak s bbn a tkintt bn ép azt a jogot élvzik, mint a régbbn kltkztt iskolák. Hátra van azonban a sérlmnk lgnagyobb rész: az gyházi. Talán gész világon az gy düli hly, a hol gy szgény, lnyomott, s min dnki által jónak tartott nép, mg van fosztva mstrségsn a vallás vigaszaitól i s : a szgény csángó nép. Volt idő, mikor az gész csángó trültn gy pap sm volt, a ki tudott volna hívivl bszélni. Micsoda llki öröm volt aztán, mikor Ptrás János, az örg «Jánosz pátr* magyarul prédikált. Volt búcsú, a mikor hét-nyolczzr mbr gyónt nála, akár csak Zöld Pétrnél, különösn asszonyok, a kik nm tudtak románul smmit. Az örg llks magyar halála kimondhatlan csapás volt a csángó ügyr. Snki nm fldhtt l azt a képt, a mikor Bukovinában Józsffalván tmplomszntlés volt, s a jó örg pap, Drusbázky bácsi sz gény, ő is lköltözött már oda, a hol nincs csángó kérdés, az oltár mllől rázndíttt a Hymnust. Hogy villantak fl a szmk, mi csoda áhítat hatotta át zt a szgény népt, s az örg Ptrásnak hogy ömlött alá a köny hó fhér szakállára, mikor énklt: Mgbűnhődt már nép A múltat s jövndőt.» Dhogy! A bűnhődés még folyik. Stfán cl Maré fjdlm flség, Margit hrczgné óta tart. Jó félzr sztndj. Ez a magyar asszony volt utolsó magyar a moldvai trónon. Lassan ként ltűnt mindn, a mi magyar volt; a ma gyar udvartartásnak ma már prsz nyoma sincs, sőt Moldva önállásának utolsó tizdibn sm volt; az utolsó században rohamosan zsu gorodik össz a magyar nylv kitrjdés is, és az lnyomás diadalát látjuk mindnflé. Csodálatosan lső térn az gyház. Szgény jó Frnczy, a magyarság llks apostola volt misszionárius tvéknység gész idjén Mikloséubn (Miklósfalvának hívták régn, ma már lakói közt magyarul alig tud valaki). Elaggult korában halálával majdnm gyszrr jött a rndlt, hogy magyar sírflirat a krsztn tilos! 0 is ott nyugszik, a magyarság buzgó apostola, román flirat alatt. Bizony mgfor dulna sírjában, ha tudna róla, mi történik fj fölött. Időnként voltak gys llks magyarbará tok hiszn Moldva, mint gyházmgy, ill tőlg mint missziói trült Magyarország hoz tartozott, s a kapisztránusok gondozása alatt állott, a kiktől átmnt a francziskánusokra, később a minoritákra, a kik próbál ták fntartani az ősi hittl az ősi nylvt is. Mgható a rimánkodás, a mint zk a szgény mbrk folyamodtak magyar papokért nm gyszr az sztrgomi érskhz. Az a folyamod vány, mlyt Batthyány érskhz intéztk volt, igazán szívr ható dokumntum. Prsz nm ltt sikr annak sm. Batthyány korá ban Mária Trézia és később H. Józsf politi kája lhttlnné ttt a szgény csángók ké rlménk tljsítését. A papok lgnagyobb rész olasz minorita barát, főlg Aucona környékéről. Kétségkívül van több közöttük, a ki kitűnő m br is, pap is. Az örg Livrolti például Szabó falván annyira mgtanulta nylvünkt, hogy ma gyarul prédikál is, s a ((Politikai Újdonságok* és a "Magyar Állam» szorgalmas olvasója. Van még gy pár rajta kívül is az olaszok közt; d a némtk is például Pitra mlltt Borsovanon gy érdms jzsuita, szintén a Krisz tusi szrtt és örök igazság nvébn törődnk "a néppl és mgtanulják nylvünkt. D zk kivétlk. A lgtöbb smmit sm törődik hívi vl. Nm is tud érintkzni vlők, csak romáq úl; már a mnnyir ő is tud románul. S Bnkő óta a hírs három püspökség: Bakó, Milkov és Szrt napról-napra mindinkább román lsz, s a hol hajdan a magyar bibliát BLAHÁNÉ A TÜNDÉRLAK MAGYARHONBAN CZIMŰ NÉPSZÍNMŰBEN. fordították jámbor barátok, ma már sm nép, sm pap nm tud Tatroson magyarul! A magyar papok moldvai működés a hit éltr is áldásos. Igaz, hogy a Szrttúlsópartján vannak magyarul már nm tudó római katholikusok, sőt Halastón (Halaucsti) is, d zk száma cskély és apad napról-napra. Áttérnk lőbbutóbb a görög-klti gyházba. A hit és a nylv gy a Kltn: a római katholikus és Ungur, gy fogalom Moldvában. Ez a régi igazság az, a mit a Congrgatio d propaganda lfld Rómá ban, d a mit nagyon jól tudnak Bukarstbn, a hol mindig mint a lgutolsó hónapok tör tént is igazolja gész vihar kél, valahány szor gy-gy magyar szrzts btszi a lábát Moldvába. Tudják jól, hogy a czélul kitűzött lv: a csángók romanizálása mindig nhzbb lsz záltal, mrt a szgény nép talál gy-gy támaszt végtln lhagyatottságában, a mikor nmcsak a földi, d az égi vigasztalást is lzárta lől a fnktln chauvinismus vad áradata. Az utolsó időkbn ép úgy, mint Bukarstt, Jászvárost is kivtt a szntszék a misszió krtéből. Rnds püspökségt szrvztt itt is. A szrvzés kdvs volt a román kormány lőtt is, mrt ily módon az idgn papok (trmész tsn lső sorban a magyarokra gondoltak) flslgssé fognak válni, s azért érthtő rokon sznvvl néztt a Jász városban mgnyílt smina- Elliugr fényképi. BLAHÁNÉ 1873-BAN. rium flé. Ennk a sminariumnak, mly még Camilli idjébn szrvztttt fényképét mu tatom b a magyar olvasóközönségnk. Középn ül Camilli püspök, mlltt nagy szakállával Habéin, a jzsuita rktor. A többik mind id gn lngyl és csh tanárok. Mind a két pap tljsn ismrős volt Magyarországon. Nm gyszr fordultak mg nálunk, mindn alkalom mal sgélyt kérv a moldvai sminarium részér. Mglhtős, viszonyainkhoz képst nagy össz gt gyűjtöttk össz rr a czélra, mindn ada kozó szm lőtt lbgtt klti tstvérink ügy, a kik a llki vigasztól is l voltak zárva, mrt hiszn a Sznt László és Sznt István gy ltk kalndáriumai és szntképi is ép úgy lzárattak lőlük, mint a Jrny idjén a ma gyar gazda kincss házai. Még a szntképktől is félt Románia, ha azok magyarok! Vigasztalás azonban kvés lsz a szminá riumban is. Csak két növndék van magyar. Az gyik Pétr Pál, a ki most lvégzvén tanulmányait, - Rómában fjzi b nvlt tését, s a ki azóta több ízbn mgfordult Magyarországon i s ; ign értlms, jó tht ségű fiatal mbr, a kiből talán lht rmélni Ptrás örökösét, a ki szintén csángó fiú volt. A másik mlltt Istoczán, a kink nagyanyja sírva panaszkodott lőttm, hogy gész famíliája mindig Istók volt. miért csináltak az unokájá ból Istoczánt? Hát csak azért, mrt így jobban hangzik és kdvzőbb hangulatot fog majd kl tni Bukarstbn. Van még két csángó rdtű fiú: Paulcz és Lukács, d zk már alig tud tak bkrültükkor magyarul. Világos, hogy ott, a hol az gész gyház mgy magyar rdtű, a túlnyomó nagy rész magyarul bszél, s gy tkintélys rész nm is tud más nylvt, mint a magyart, kissé kvés lsz a két fiatal magyar pap. D hát, úgy látszik zt is légnk, talán soknak is tart ják Bukarstbn. A szminárium rndlttés nm lht más, mint oly papokat nvlni, a kik a hitélt fjlsztésér képsk. Hogy lht azt várni oly papoktól, a kik nm értik a nép nylvét. Félk től, hogy a modrn kor gúnyjára Románia mindn szközt, mindn módot mg fog ragadni jövőr is, hogy zt a hallatlan ljárást tovább folytassa s lhtőlg mgaka dályozza a szgény csángókat abban, a mib nm tudom, hogy igykztt volna mggátolni a lgzsarnokabb hatalom is nm az őslakoso kat, pdig a csángók azok, hanm a lgjob ban ligázott népkt is, abban t. i., hogy saját papjaikkal érintkzznk. Ugyan mit szólaná nak hozzá, ha a mi román szmináriumainkban a növndékpapoknak túlnyomó nagy rész nm tudna románul, s nm is blőlük, d mindn fél más nmztiségből tölttnék az mg csak azért, hogy románul nm tudó papokra lgy nk utalva a román hitközségk! És mit szó lanának hozzá, ha a mi román honfitársaink volnának abban a szrncsétln hlyztbn, mint zk a csángók, kik sm a világi, sm az gyházi éltbn nm fordulhatnak snkihz, mrt mindnki lgalább is idgn, lgtöbb stbn llnség; kzdv a lgalsóbb fokon és ml kdv fl fokozatosan a lgflsőbbig! Szmünk lőtt, a mostani nmzdék szm lőtt pusztul l a régi nagy Magyarország gy alkotó rész! Ezlőtt is pusztult, d nm ilyn nagy mértékbn, mrt délklti szomszé daink a régi időkbn nm voltak ily vad chauvinisták. Ezlőtt is pusztult, d mi nm thttünk róla, mrt magunkkal is thttlnk voltunk. Csak az az gy bizonyos, hogy a magyar köz vélmény régn sm gondolt vlők, most sm mindamlltt, hogy most a pusztulás gyorsabb folyamatú és a magyar közvélménynk súlya sokkal nagyobb. D nkm mindig borzong a hátam, ha moldvai mlékimr gondolok. Nm a román hatóságok idgs llnőrzésér, mrt az trmé szts, hanm a hanyatlás jlir, s annak a jobb sorsra méltó népnk hosszas küzdlmir ; ha mlékmbn mgjlnnk a szgénys fatmplomok, sírdombokkal körittt czintrmikkl, hol a krsztn, mindn szó magyar, körül tünk már mindn oláh; ha mgjlnik mlé kimbn gy ilyn ősi csángó faluban, Mircstibn, a nagy román költő Alxandri háza, krtj és sírja, a ki nagy pán-latin költményihz bbn a szrény csángó faluban ősmagyar kör nyztbn szívta szméit; ha mgjlnnk a

5 708 VASÁRNAPI UJRÁft. Cornvilli harangok. Az asszony vrv jó.t Téln. hulladozó falvlk közt a talpai tmplom, vagy a tatrosi kolostor bomladozó falai, a szgény lhagyatott barátok llki, a kik ha visszatérnk oda, hol a magyar irodalom lső zsngéit alkották, puszta idgnb térnk vissza; a régi magyar élt mléki ott, a hol ma a dákoromanizmus üli orgiáit, Jászvároson, Husiban és köröskörűi a szép Moldvában, a Szrt, Moldva és Prúth trmékny völgyibn; ha szmb jut a csöbörcsöki magyarság sorsa Bszarábiában, a mlyt nm tudott lpusztítani évszázadokig a mongol, török, tatár, d llptt a llki vigasz és vztés nélkül hagyatás modrn politikája; ha látom zt az irtózatos, gyntln küzdlmt, mlyt gy lhagyatott nép öntudatlan, vztők nélkül folytat félzrdév óta ősink éds nylvéért: kérdv kérdm magamtól: lsz- irgalom, mntség vagy lgalább rokonsznv részökr a nagy, szabad és rős magyar hazában? György Endr. Talmi hrczgnő.» EGYVELEG. * Khina uj fővárosa. Mióta a szövtségs urópai csapatok Pkingt lfoglalták, a khinai uralkodó család a kormánynyal gyütt székhlyét Singanfu városába ttt át. A város Pkingtől 800 angol mérföldnyi távolságban a Wi-Ho s a King-Ho folyók torkolatánál fkszik. Állítólag zlőtt háromzr évvl épült és sokáig a khinai krskdlm, valamint a politikai élt központjának tkinttték. Az ott lévő arhaologiai múzumban msés kincskt érő tárgyak vannak flhalmozva, mlyk gyűjtés 1126-ban kzdődött mg. Ott látható többk közt az a 8-ik századból való krsztény kőszobor szíriai és khinai flírásokkal, mlyt Marco Polo utazási lírásában fölmlíttt. 186Í 6 J 2-bn Singanfu mohammdán lakosai a khinai hatóságok lln fllázadtak. A khinai csapatok sokáig nm vhttk rőt a lázadókon, míg végr a város árulás folytán az ostromlók kzéb krült. Ekkor a mohammdán lakosok kétharmadát kardélr hányták és mcstjikt fldúlták. A mai Singanfu lakosainak számát másfélmillió mbrr tszik. Ördög mátkája. BLAHÁNÉ KÜLÖNBÖZŐ SZEREPEIBEN. Strliaky fényképi után 43. 8ZÍM ÉVPOLTAJÍ. * Léghajó-vrsny. A párisi világkiállítás alkalmával bmutatott különfél szrkztű léghajók hasznavhtó'ségénk kitünttésér az utolsó vrsnyt októbr 9-én tartották mg. Ekkor d La Vauit gróf Cntaur nvű léghajóján lindulva, 35 óra múlva ért Ksir-b (Oroszország) s így az 1900 kilométrnyi utat majdnm a postagalamb gyorsaságával ttt mg. Egy másik léghajós : Balsan 28 óra alatt a párisi kiállítás trültéről orosz Lngylország Lublin nvű városába ért. A harmadik léghajós Faur I. 19 óra alatt 950 kilométrnyi utat mgtév, Parisból az Odra mlltti Schimitzb jutott l. * A portiandi hrczg a világ valamnnyi nagyobb újságát járatja, s zért évnként 24 zr forintnál többt fizt. A lapokat a hrczg gyik angliai kastélyában külön czélra szrződött hivatalnokok gyűjtik és rndzik. * Az összs vasutak érték jlnlg mintgy 130 milliárd korona. Ez az összg a művlt népk vagyonának mintgy tizdrész s a forgalomban lvő készpénzzl annak lgfölbb gy harmadát lhtn kifiztni, -Gyimsi vadvirág. > 43. SZÁM.' 1900.JÍ7. KYTOLYAfi. BLAHÁNÉ JUBILEUMA. Oly mlg, őszint, valósággal viharosan kitörő llksültségnk volt színhly hónap 22-ikén a Népszínház, a milynhz hasonlót a magyar szini éltbn ritkán találunk. A lfolyt évk kdvs mlékitől áthatott, valódi érdmkét lismrő és igaz szrtttl csordultig tlt szívű közönség ünnplt a kitűnő művésznőt, Blaha Lujzát, ki zlőtt épn gy ngydszázaddal léptt fl az akkor még új Népszínházban lőször. És a közönségnk m mgható lismrés tljs mértékbn mg is illtt Blaha Lujza asszonyt, hiszn nm csak az ő fénys művészténk szólt az ünnplttés, hanm rndkívüli érdmink, hatásának is, mlynk ign nagy rész van nmcsak a Népszínház fölvirágzásában, hanm a magyar népszínmű fölln- BLAHÁNÉ. VASÁRNAPT ÜJSÁG. 709 Kurzwil gyik újabb fénykép után. dűltébn, sőt fővárosunk mgmagyarosodásában is. Játékával, népdalaival valóságos hódításokat ttt s évk hosszú során át mondhatni hazafias küldtést tljsíttt, mrt llnállhatatlanul bvonta, bédsgtt a színházba azok korábban még nagy tömgét is, a kik magyarul nm tudtak, d mgérttték az ő csngő, éds dalát s apránként maguk is, d főkép ivadékaik magyarokká lttk. A népszínművt ő ttt igazán kdvltté, népszrűvé. Hiszn a Szigligti bbli lső kísérltit nagyon szívsn fogadta ugyan a magyar közönség s Fürdi és Hgdüsné játékát, dalait llksn méltányolta, d zn két művészünk ltűntévl a népszínművk is lassanként csaknm gészn ltűntk a Nmzti Színház műsorából. És Blahánéval mindz gyszrr mgváltozott. Kdvs rdtiségévl, vidámságával, játékának, énkénk utánozhatlan bájával, hamisítatlan magyarságával gy csapásra mghódította a közönségt a népszínmű számára. S a népszínmű virágzásnak indult és a magyar főváros színészténk olyan sajátosságává fjlődött, a milynnl más nagy városok színházi világa alig dicskdhtik. Az írók vtélkdv kzdtk Blaháné számára dolgozni s az lsőrndű művészknk is bcsvágya ltt, hogy a Blaháné példáján, gy-gy népis alakot mgtrmtsnk. Magyaros rdtiség kzdtt hlyt foglalni a színpadon s nylvünk trjdésér nézv rndkívüli hatása ltt annak, hogy az oly vgys fővárosi lakosság stékt tölthttt bbn az üd magyaros világban. S a magyar népdal is fölhangzott mindnütt a fővárosban, llnállhatlan rővl kiszorítva az idgnt. Hogy mly szrpkbn lgkitűnőbb z a művésznő: ki tudná ldöntni? Lggyszrűbb azt mondani: hogy valamnnyibn. Hiszn az oprttkbn is mindig kész, biztos és nagy sikrt jlnttt az ő föllépt. Vénája, thtség könnyn idomúi és trmt, vidámsága magával ragad, érzés pdig a drámai indulatokat klti föl. Alakítása, színzés való, igaz, s bbli képsség lgapróbb részltkig hívn jllmz. S mnnyi szin, hangja van zkhz! Mnnyir más a falusi magyar lányzók vagy tűzről pattant mnycskék világában, mint az oprttk pajkosságaiban, vagy a rokokó hölgyk lőklőségébn 1 Mindzkhz hozzá vév szrttr méltó kdvsségét a magánéltbn, nm csoda, ha közönségünk oly rndkívüli módon adott most iránta ragaszkodásának, tisztlténk igazán mgható kifjzést. A művésznő ünnplésén a főváros sok zrnyi rnds színházi közönség mind jln óhajtott lnni, d csak kicsi rész volt, mly bjuthatott. Az ünnp a színpadon kzdődött, a hova virágot, koszorút gész délután szállítottak. Blaha Lujza lakására és a színházhoz pdig gymás után érkztk az üdvözlő táviratok és lvlk. Est a Népszínház szmélyzt a színpadon gyülkztt. Ott volt a főváros Népszínházi bizottsága is, hogy üdvözölj a művésznőt. Sok ajándékot is nyújtottak át. A Népszínház szmélyzt aranyos kancsót adott züst tálczán. Strlisky fényképész gy nagy csoportozatban állította össz 44 fényképét, mlyk a művésznőt különböző szrpibn tünttik föl. (Ez érdks csoportképt mai számunkban bmutatjuk.) A művésznő öltözőjét pályatársnői díszíttték föl illatos virágokkal. Innn vitték Bakaj Erzsit zn az stén így hívták a szrpébn- a színpadra, a hol gyütt várta a színház szmélyzt s mind azok, kik közvtlnül üdvözülni akarták, milőtt a függöny flgördül s a nagyközönség tapsainak zúgása mgindul. A művésznőt lőször a Népszínház fővárosi bizottsága nvébn Hltai Frncz köszöntött, utána Porzsolt Kálmán, a Népszínház igazgatója. Jöttk aztán koszorúval Vízvári Gyula a Nmzti Színház, Gál Gyula a Vígszínház, Szilágt/i Vilmos a Magyar Színház, Féld Zsigmond a városligti színkör nvébn. A budapsti újságírók részéről Szatmári Mór adott át koszorút. Végűi a Népszínház tagjainak üdvözlését hangoztatta Szirmai Imr. Blaháné nagy mghatottsággal így válaszolt az üdvözléskr : Kdvs pályatársaim 1 Éds jó barátaim! Bocsássanak mg, ha a szrttnk szép nyilvánulását nm tudom illőn mgköszönni; ha nm tudom lmondani mindazt, a mit most szívmbn érzk. Tartok től, hogy úgy vagyok ón is, mint gy ign kdvs, jó barátom, a ki azt mondotta magáról, hogy Ő nála már lérkztt az az idő, a mikor vigyázni kll a bszédjévl, mrt könnyn lpityrdik. Hát bizony így vagyok én is. Már is érzm, hogy itt motoszkál a könny a két szmm pilláján, pdig hát ma nm akarok sírni. Boldog vagyok, hogy zt a szép napot mgérhttm, itt bbn a házban. Boldog vagyok, kdvs pályatársaim, hogy az önök páratlan igaz szrttét mgőrizhttm. Nagy köszöntt mondhatok a Népszínházi bizottság ign tisztlt tagjainak szívs mgmlékzésükért s nagy hálát mondhatok a sajtónak az irániam tanúsított jóindulatért, buzdításáért, oktatásárt. A nagyközönségnk dalaimban fogom mgköszönni, hogy huszonöt évn át nm unták mg Blaha Lujzát. Végűi zr köszönt azoknak, a kik zt a szép stét nkm fljthttlnné ttték.» A mint az ünnpély végt ért, mgkzdődött az lőadás. A mikor Bakaj Erzsi mgjlnt a színpadon, vl gyütt érkztk a *népség> soraibán a színház lső tagjai is, koszorúkkal, babérággál a kzökbn. A szrtt áradatát a közönség harsogó éljnzésbn, viharos tapsolásban nyilvánította. A flvonás végén szakadatlanul hívták Blahánét, a kink végr a szrpén kivűl is szólni klltt: «Fogadják lghálásabb köszöntmt, hogy huszonöt évn át mgtartottak jó mlékztükbn és nm untak rám.«előadás után az utczán is ujjongó sokaság várta és éljnzv kisért szomszédos lakásába. A vidékről a színtársulatok táviratban, lvlkbn üdvözölték. A külföldről is érkztk köszöntésk. A hírnvs angol művész, Waltr Cran és családja szintén lküldt üdvözltét. Másnap Blaha Lujza összszdt a koszorúkat, a virágbokrétákat s kivitt a tmtőb Szigligti, Tóth Ed, Csprghy Frncz sírjára. Délután kimnt Újpstr, mlynk tmtőjébn gykori színpadi játszótársa, Tamássy Józsf nyugszik. Annak sírját is mgkoszorúzta. A Népszínház szmélyzt külön is ünnplni akarja Blaha Lujzát, s novmbr 3-ikán művészstélyt rndz. A népszirtházi bizottság, mlynk lnök Halmos polgármstr, mlg hangú üdvözlő lvél kísértébn küldött arany babérkoszorút a művésznőnk. EGY ÚJ JÓTÉKONY INTÉZET. Hét évvl zlőtt gy jótékony társaság alakúit a fővárosban. S arról a napról, a mlyn kltkztt, lnvzt magát «Nagypéntki Társaság»-nak. A társaság czélját lgjobban magyarázzák az alapszabályzat kövtkző szavai: Alapítsunk gy intéztt, mlybn s a jövőr alapítandó hasonló intéztkbn tljsn szgény, lárvult s, lhagyatott tankötls gyrmkk találjanak mndékt s nvltssnk értlms magyar munkásokká és iparosokká. E végből vgyük fl a gyrmkkt vallás :, nm- és nylvkülönbség nélkül; n tkintsük, árvák- vagy nm, szültésük törvénys- vagy nm, csak lgynk magyar állampolgárok. Egydüli jogczím az, hogy a flvétlr rászo-

6 VASÁBKAPf ÜJSÁG BZÍM i l : ávtollau. létn középütt az igazgató lakása, jobbra, balra pdig lkülönítv a fiúk és lányok hálótrmi. Van még két mlléképült: gyik a ra gályos btgk kórháza és a kr tész lakása, a másik istálló. A t lk gy rész udvar s gyrmkját szó tér, a többi vagy nyolcz hold szőlő és gyümölcsös. Az intézt flavatása okt. 19-én mnt végb, miután az új intézt már mg is kzdtt lső évi mű ködését gylőr 30 gyrmkkl. A flavatásnak sok szép mozza n a t a volt. Lglső sorban a király részvét. Ö Flség korábban is érdklődött a társaság iránt. Úgy ő mint Józsf főhrczg többször adományaikban isrészsíttt.most Ő Flség mgngdt, hogy a j i á z a boldogult Erzsébt királyné n vét vislj, hogy a ház homlok zatára irják fl a királyné szavait: «Nvld a gyrmkt munkára: mgél és jó marad*. Mgngdt, hogy az intéztt az Ö nvébn nyissák mg s czélból képvislő jéül Széli Kálmán minisztrlnö köt küldt az ünnpélyr. Ellingr fénykép BLAHÁNÉ 1873-BAN. rúltak. Vgyük fl hat évs korukban, tartsuk bnt az intéztbn tiznhat évs korukig. Járja nak a gyrmkk 6 12 évs korukig az inté ztbn szrvzndő népiskolába, 12 évs koruk tól fogva az ugyanott szrvzndő gazdasági s krtészti ismétlő iskolába. A lányok stlg m á r évs korukban cslédképző intéz tkbn hlyztssnk l.» A mint az alapszabály-trvzt lkészült, nyomban mgindult a tag- és pénzgyűjtés, és mgtörtént a kllő szrvzkdés. Elint, míg csak férfiak fáradoztak a czél mgvalósításán, lassan mnt a dolog. Ezért arra határozta ma gát a társaság, hogy a nők támogatását is mg nyri az ügynk bn a társaság mgválasztotta Hgdűs Sándorné úrnőt védnökké és Fsttits Andorné Pjacsvich Lnk grófnőt lnöknővé. Az azóta bfolyt öt év alatt a férfi akarat és számítás, gysülv a női szllm találékonyságával s a kivitlbn való finom tapintatával, annyi rőt gyűjtött, hogy az időközbn tkintélysn mg szaporodott társaság képssé ltt az mbrba ráti szm mgtstbítésér. Magánosok, tstü ltk, intéztk és hatóságok szép adományok kal járultak a kllő alaptők mgtrmtéséhz. A nagyobb adományozók közül különösn kimlndők a lgnagyobbak, ú. m. a széksfővá ros, mly gyéb adományokon kívül adott harminczzr koronát az intézt építésér és tíz alapítványt ttt fővárosi lhagyatott gyrmkk s z á m á r a ; továbbá báró Hirsch Klára, gróf Ka rácsonyi Jnő, T h u r n J á n o s n é, OrosdyFülöpné, özv. Szigyártó Sománó 8 10 zr koronányi alapítványokkal; a földmivlési minisztr, dr. Darányi Ignácz, ign olcsón gy kiválóan kdvző fkvésű tlkhz j u t t a t t a a társaságot a fővárossal szomszédos Budaörs határában, az úgy nvztt Kamara-rdőbn. A csaknm tíz holdnyi tlk, mly a budaörsi vasúti állo mástól néhány prcznyir a hgyoldal tisztásán trül s kltr néz, annál kdvzőbbnk mond ható, m r t az állami nagy törzs gyümölcsfa tlp mlltt fküdvén, alkalmat nyújt a gyr mkknk krtészti kiképzésér, Lukács László pénzügyminisztr az állami sorsjáték jövdl méből húszzr korona részsdést szközölt ki az új intézt gyámolítására, valamint Wlassics Gyula közoktatásügyi minisztr nagy adomány nyal támogatta a társaságot, mlynk további sgélyzésér úgy ő, mint Széli Kálmán minisz trlnök mint blügyminisztr, évi dotácziót vtt fl az országos költségvtésb. Ily sokoldalú támogatás mlltt a társaság augusztusában hozzáfoghatott az építés hz s épültit még azon év dczmbrébn ttő alá is juttathatta. Az intézt áll gy két mlts főépültből, mlybn a földszintn vannak az étkző hlyi ségk, az lső mltn lkülönítv fiúk és lá nyok iskolája s dolgozó trmi, a második m A minisztrlnököt, a király képvislőjét fénys társaság kisért a mgnyitás napján Budaörsr. Itt a községházánál Pstmgy főispánja, Bniczky Frncz üdvözölt a minisztr EMLÉKTÁRGYAK BLAHÁNÉ JUBILEUMÁRA. lnököt, vl voltak Bniczky Lajos al li népszinházi bizottság arany koszorúja, a népszínház tagjainak srlg ispán, Tahy Iván főszolgabíró s többn és koszorú-szalagok. a tisztikarból, mgjlnt Budaörs löl járósága is. A fogadás u t á n a főispán s a mgyi tisztikar az Erzsébt-házhoz kisért trmbn Szőts Albrt nyűg. minisztri taná csos állította mg a mntt s llks szavakkal fl a minisztrlnököt. Az Erzsébt-ház küszöbén gy srg úrnővl fjzvén ki a társaság háláját a védnöknő, (ott voltak Wlassics Gyuláné, Hinrich Gusz- Hgdűs Sándorné úrasszony iránt, llplzt távnó, König Gyuláné, Bálint Sándorné, Csánky a közönség éljni között a védnöknő jól sik Dzsőné, Csiky Kálmánné, Flki Miklósné, rűit arczképét. (Fsttt Pálffy Józsf dbrczni Farkas Elmérné,Vargha Gyuláné, Ptri Elkné, ráliskolai tanár.) Majd a minisztrlnök az összgyűlt gyr Numann Frigysné, Szőts Farkasné, Lánczy Gyuláné, stb.) és a társaság igazgatóságával mkkt nézt mg, s az intézt igazgatóját Hgdűs Sándorné és Fsttits Pjacsvich Makai Lajost és njét Bontóvics Ilonát m u t a t Lnk grófasszony fogadta a király képvislő ták b nki. A tlkn Takács László gondnok és Borosnyay jét. Az üdvözlő bszédt Hgdűs Sándorné Oszkár minisztri osztálytanácsos kalauzolta a tartotta, mint a társaság védnök. Azután bvonultak az új ház imádság tr minisztrlnököt. A hgy lgkisbb pontjára méb. Ott magas mlvényr ült a király kép érv, a minisztrlnök s a többi notabilitások vislőj O Flségénk s a boldogult királynőnk Erzsébt királyné mlékér u. n. Erzsébt-fákat Pálffy Józsf tanár által fsttt s ign sikrült kép ültttk nap mlékér. Ugyanitt gróf Fs másaik alatt. A másik oldalon Szász Károly az ttits Pjacsvich Lnk úrasszony intéztt ősz püspök B fiatal tiszttársa, Haypál Bnő, búcsúszavakat a király képvislőjéhz s köszönt a budai pap, foglaltak hlyt. Szász Károly mg az ünnpélybn való részvétlét. Majd ismét visszatért a mnt a főépülthz mlkdtt hangú imádsága u t á n Haypál Bnő mondott hatásos alkalmi bszédt. Ezután a s ott Hgdűs minisztr Takách Lászlót, a társaság lnök, dr. Kiss Áron szólt, s fölkért fáradhatatlan gondnokot és Sárdy Gyulát, az a király képvislőjét, hogy nyissa mg az inté építészt m u t a t t a b a minisztrlnöknk. A király képvislőjénk ltávozása lőtt a ztt. Széli Kálmán minisztrlnök válaszában ki főépülttl szmközti rdős domb ttjén össz mlt, hogy Ő Flség nvébn jlnt mg, hogy gyűltk a szgény kis gyrmkk s lénklték a flavatási ünnpn részt vgyn. Az mbri szív a «T bnnd bíztunk litől fogva, U r a m tégd lgszbb érzés, a jótékonyság rény, az mbr tartottunk hajlókunknak...» kzdtű s bizony szrtt alkotta mg az lhagyott gyrmkk szá az ő sorsukhoz nagyon illő gyházi énkt. Ezzl végt ért a fölavató ü n n p s átadatott mára z intéztt, monda. Az mbri szív lgnmsbb érzés, a hála és a kgylt kötött rndlttésénk az új mbrbaráti intézt. Dr. Kiss Áron. azt össz a mi mgdicsőült királynénk nvévl és mlékévl. «Ezt az otthont monda végűi önök az ő dicső, s A n t nvér krsztlték. És jól cslkdtk. Nm lht méltóbban mgörö ŐSZI HANG. kítni ő t, m i n t ilyn kgylts cslkdtkkl; Borongó őszi flhő és a hány köny bbn az otthonban fl fog szá Lassan mrngv szárnyal, radni, a h á n y szív és lélk mgmarad rköl S úgy ttszik, mintha llkm csösnk és vallásosnak, és a hány szgény Röpítné magával. gyrmk hazafiassá nvlődik és az marad, mgannyi mlékt állítanak önök a mi dicső El-lmrngk én is királynénknak, a lgszbbkt, a lgmaradana hrvadt őszi tájon; dóbbakat, a lgértéksbbkt. Ö Flség, lg S fl-flmosolyg ma is rám kgylmsbb urunk parancsából az ő lg Egy-két tavasz-virágom... magasabb lismrését van szrncsém kijln tni mindazoknak, a kik szép, hazafias, mbr Oly éds z az mlék : baráti intéztnk létrhozásán fáradoztak.» Ez Nm tudom kimondani. És mégis a szivmbn zl az intéztt mgnyitottnak nyilvánította. Úgy mgfájdul valami. Azután a király képvislőj s a jlnlvő Darányi Ignácz és Hgdűs Sándor minisz L-lprg az ső, trk, Gullnr Gyula, Széli Ignácz államtit S flsusog a lombokon... károk, a püspök, a főispán, Horváth János A fllgkkl én is Tavasz lombját síratom I fővárosi tanácsnok s a közönség az intézt mgszmlélésér indultak. Mindjárt a második Illyés Bálint. 43. SZÍM ÍVFOLTAM. 711 VASÁRNAPI ÚJSÁG. IRODALOM ÉS MŰVÉSZET. 3 0n A hűbériség és a krszts hadjáratok kora. Irta Mika Sándor. A.Nagy Képs Világtörtént, czímű vállalat V. kött z, mlybn a szrző a hűbériség s krszts hadak korszakának smé nyit gondos kritikával és szépn mgírva állítja lénk s nmcsak az sményk gyszrű flsoro lására szorítkozik, hanm világossá, mgérthtővé tszi azon szmékt, okokat, a mlyk ama nv zts korszak mbrit mozgásba hozták, tttikbn irányították; szóval nmcsak a flszínt mutatja mg, hanm bpillantást ngd a dolgok mélyéb is, a mi a történtírásnak gyik lgfőbb fladata. Erdm a szrzőnk az is, hogy mindig különös gonddal van hazánkra s kllőlg kimli Magyar o r s z á g szrplését a középkori sményk alakulá sában. A G50 oldalra trjdő köttt számos szép színs táblázat és sikrült rajz élénkíti. Ott látjuk többk közt a sajátságos klta sírokat és épült maradványokat, számos csatajlnt gykorú rajzá nak mását, várakat, nvzts tmplomokat, jl vénykt, arczképkt, a bayuxi hírs szőnyg nagy alakú színs mását, mly a Hódító Vilmos és Harard közt 1066-ban végbmnt vérs ütköztt ábrázolja. A «Nagy Képs Világtörtént* a Franklin társulat s Bévai tstvérk részvénytársaság kiadá sában jlnik mg ; gy-gy kött ára 16 korona. Ptőfi összs költményink új kiadása jlnt mg az Athnaum társaság kiadásában. A 70 rajz zal díszíttt 474 ngydrét lapra trjdő kött, ara nyozott piros vászonkötésbn 4 koronáért kapható. A kamélon lány és más lbszélésk, írta Bársony István. Mgjlnt a Singr és Wolfnr-fól «Egytms rgénytár»-ban. A jls tollú s kiváló népszrűségnk örvndő lbszélő szépirodalmi kisbb dolgozataiból tízt vsz az olvasó a kött bn, mlyk tartalomban s az lőadás hangjában változatosak, d gyformán vonzó és lvn vala mnnyi. Bizonyára ép oly élvztt szrznk zk is az olvasónak, mint a szrző ddig mgjlnt más művi. A könyv ára kmény kötésbn gy korona. l'isztik. Sucho.lolski. Habom rktor. Caniüli püspök. Wlrcii Ciliim. A JÁSZVÁROSI RÓMAI KATHOLIKUS SZEMINÁRIUM. (A moldvai csángókról szóló ozikkhj.) buzgó vztőj, dr. Kuzsinszky Bálint a fnt írt czímű füztbn, a mly kitűnő kalauzul szolgálhat azoknak, a kik zt az érdks régi romvárost föl krsik. S pdig zk száma évről-évr jobban szaporodik. A füzthz Aquincum térkép és 12 szövgkép van csatolva a lgnvztsbb lltk ről ; ára 40 fillér. Mgrndlhtő a Franklin-társu Az állatok világa. Ezn czím alatt nagy iro latnál. dalmi vállalat indul most mg a Légrády tstvérk Szalay Károly, kitől lapunk is több sikrült köl kiadásában: a Brhm «Thirlbn» czímű hírs művénk magyar kiadása. Ez azonban nm gy tményt közölt már : «A magam útján» czím alatt szrű fordítás lsz, hanm a hazai viszonyokat, gy kött költményr hirdt lőfiztést. "Vr valamint a tudomány haladását is gondos figylmb sim mondja többk közt flhívásában nm vszik az átdolgozó magyar tudósok. Az gésznk ínycsiklandó, idgizgató csmgék s sm a század szrksztőj Méhly Lajos, kitűnő állattani tudó vég, sm a sccssió borsával nincsnk fűszrzv. sunk, munkatársak pdig a jls ornithologus, Chr Én a magam útján járok vrsimml s arról l nm nél István, a kit számos pompás trmészti képi térk soha smmifél «io» vagy tismus» kdvéért. ből a nagy közönség is jól ismr, aztán a gróf Zichy Az én szméim az Istn, haza, mbrisség s a Jnővl Ázsiában járt Csiki Ernő, továbbá Kohaut szívnk nmsbb vágyai körébn mozognak s csak Rzső tudósaink, míg az élősdik lírását dr. Rátz hazám költői irodalmának igazán szményi irány István vállalta l, a ki zn a térn az lső tkintélyk flé való haladásának ügyét kívánom vélök szol közé tartozik. Az gész munka 200 füztr, vagyis gálni." A köttnk, mly nyomtatott ívn dcz. tíz köttr van trvzv, a szövgt pdig 1800 mű ljén krül ki a sajtó alól, lőfiztési ára fűzv vészi kivitlű kép élénkíti, znkívül 180 színs és három korona; díszkötésbn öt korona. Az lő fkt nyomatú műmlléklt. Egys füzt ára 80 fiztési összgk a szrző nvér küldndők (Buda fillér lsz, az gész munka pdig díszs kötésbn pst, IX., Lónyayutcza 4. sz,) f. é. dczmbr l-éig. Ismrtink Tibtről. Alkalmi bszéd. A Magyar 180 koronába krfil. Az lső füztk már októbrhóban könyvpiaczra krültk s azontúl havonként Tud. Akadémia évi április 30-iki Körösi Csorna ünnpén tartotta gróf Kuun Géza t. tag. 3 4 füzt fog mgjlnni. Ez alkalmi bszéd voltaképn népismrttő komoly Aquincum és az ó-budai ásatások. Irta Dr. Kuértkzés, mly nagy alapossággal tárja fl lőttünk zsinszky Bálint. Évk óta foly már a régi római mindazt, a mi Tibtről, a tibti népről, annak köz Aquincumnak és környékénk ásatása, s mind állapotairól, művltségéről, költésztéről és vallásá nagyobb trült krül napfényr a romvárosnak. ról jó részt a mi nagy mlékű Körösi Csorna Sán Egész utczasorok, magán- és középültk, fürdők, dorunk kitartó kutatásai nyomán ddig hitlsn csatornák krültk már ki a sok százados vastag ismrts. A bcss tanulmány 80 lapra trjd. földburok alól; láthatjuk a hajdani piaczot, az Ára 1 kor. 50 fillér. gykori boltajtó-sarkok most is szépn mglátszó Gyámhatósági közigazgatás kézikönyv. Itta lyukaival, továbbá a mészárszék krk alapjait a piacz közpén; szép mozaikos padló-maradványo dr. Hattyúffy Dzső. Ez a könyv mondhatni héza kat, gy hlyn pdig világosan látszanak a kocsi got pótol irodalmunkban, mrt azon munkák, m nyomok most is, a mint a krkk az utcza nagy lyk a gyámhatósági ügykkl foglalkoznak, ddig táblákból álló kövztét kikoptatták. Látható a kis nm ign trjszkdtk ki a gyámhatósági közigaz Mithras-tmplom is, mlybn az istnség bálványa gatás részltir, a mir a dr. Hattyúffy könyv nagy még ma is azon a hlyn áll, a hol hajdan tisztl súlyt fktt. A munka lső részébn a kiskorúak ték s a hol vagy másfélzr évvl zlőtt ráomlott jogaival, az atyai hatalommal, a gyámság és gond s ltmtt saját tmploma. Találtak znkívül nokság ügyivl foglalkozik. Második rész a gyám számtalan kőkoporsót, sírmlékt, házi szközt, hatósági ljárást tárgyalja, mig a harmadik rész a pénzkt s gyéb érdks tárgyakat, mlyk az gyámpénztár kzléséről szól. Közli aztán még a Aquincum közpén mlt szép, római házat flsőbb hatóságok lvi jlntőségi határozatait, d utánzó múzumban vannak összgyűjtv. Ezkről mlltt a gyakorlati élt nvztsbb mozzanataira 8 az ásatások folyásáról számol most b azok is kitrjszkdik. A könyv ára 10 korona. Magyar konvrtiták czím alatt Hahnkamp György győri kanonok és szmináriumi igazgató mintgy 260 lapra trjdő művt adott ki, mly azok éltrajzi adatait foglalja magában, a kik a rformáczió óta ismét katholikusokká lttk. Ily munka ddiglé nm volt irodalmunkban, s dr. Rasz András strassburgi püspök 14 kötts művébn is aránylag ign cskély számú magyar mbr van mlítv. Hahnkamp kanonok jobbára gyűjtménys művkből és hírlapokból összszdt az c tárgyra vonatkozó adatokat. Használt azon ban kézirati forrásokat is, valamint több áttérésr vonatkozólag magánúton bszrztt értsítéskt is. A mű ára két korona. ' A zománcz. Ez a czím a pozsonyi Stampfclfél könyvkrskdő czég kiadásában mgjlnő «Tudományos zsbkönyvtár* lgújabb füzténk. Irta Mihalik Józsf, az Iparművészti Múzum őr, ki a műiparban, ötvösségbn oly nagy szrpt játszó zománzozás történtét, tchnikáját ismrtti s különösn a magyarországi zománcz művésztről ír tanulságosan. Ára gy korona 20 fillér. Boris, Almási Tihamér érdms színműírónk népszínműv, mly tavaly őszkor krült lőadásra a Népszínházban, nyomtatásban is mgjlnt Sin gr és Wolfnr bizományában. Ara 80 fillér. A josfstadti kőkoporsó, történlmi rgény a szabadságharcz után való időkből, írta Farkas Ernőd. A Makk-fél összsküvés történtét adja lő rgénys részltkkl. Mgrndlhtő két koronáért a szrzőnél a (Budapsti szrksztőségébn. Pályadíj Bzrédj István éltrajzára. Tolna mgy hírs fiának Bzrédj Istvánnak élt- és jllmrajzára a Tud. Akadémia pályázatot hirdt. Határnap szptmbr 30. Jutalma Bzrédj Pál adományából 2000 korona. A jutalmat csak önálló bcsű műnk ítélik oda. A jutalmat nyrt mű a szrző tulajdona marad. Pályázat oprára. A budapsti Liszt Frncz znművészkor" a közoktatási minisztr mgbízá sából 4000 korona pályadíjat tűz ki magyar tárgyú oprára, a király által magyar znművk jutal mazására adományozott összgből. A pályaműv kt évi dczmbr hónap 31-ig kll Mihalovich Ödön, mint a «Liszt Frncz znművészkör" lnök czímér, (Egytm-utcza 2.) bküldni. A pá lyadíj csak határozott művészi bcscsl biró műnk adható ki. Nmzti Színház. A Nmzti Színház lhatá rozta, hogy ismét fölvszi játékrndjéb a népszín művkt, zk közül olyanokat, mlykt énk és zn nélkül lht lőadni. Most Szigligtink *A czigány* népszínművét lvníttték föl. A közönség gészn mgtöltött a színházat. Újházi Ed gaz dag színzéssl játszotta az örg Zsiga czigányt Hgyst Mari asszony a czigány Rózsit gyszrű trmésztsséggl és mghatón. Tőrül mtsztt alak volt Gabányi a jámbor Kurta gazda, Vizvá-

7 712 VASÁRNAPI ÚJSÁG. 43. szí* ÍVTOLTAH. riné a kardos asszony szrpébn, aztán Gyns, Mihályfi is rjök javában játszottak. Mégis a népszínművkbn oly hagyományos már a dal és zn, hogy nnk hiányát érzt a közönség. Magyar Színház. A Magyar Színház a htvns évk kdvlt franczia oprttjét: tangot asszony lányát* vtt lő, Lcocq szép znéjü, opra stílű darabját; a közönség nagyon jól fogadta z lőadást. A színház új primadonnája is kkor léptt föl lőször, Szoyr Ilonka, kit némtországi színpadokról hozott haza a szinház. Hangja nm nagy, d csinos és friss. A fiatal kiasszony a második flvonásban már lküzdt lfogultságát és a közönség is tisztában volt, hogy a Magyar Szinház határozottan nyrt szrződttésévl, és Lcocq oprttjét a többi közrműködőkkl gyütt (hosszabb idig fn tartja a játékrndn. A vidéki színészt rndzés. A vidéki színészt országob flügylőj, gróf Fsttich Andor lkészíttt a trvztt, a mly több nagyobb városban a színészt állandósítását, továbbá két vagy több város gysítésévl állandó sziníkrültck létsítését tűzt ki czélúl. A trvzt szorint gylőr Kolozsvár, Arad, Kassa és Pozsony az a négy város, a mly a színésztnk állandó otthont képs bizto sítaní. Két vagy több város gysítésévl pdig 18 állandó színi krültt trvznk. Összsn 27 színtársulat működnék a lgközlbbi jövőbn gész Magyarország trültén, mly szám újabb állandósítás, krültk létsítés stén a kívánalmak, a szükség, és a trmészts fjlődés szrint szaporítható. Ügy gondolják, hogy z a szrvzt gy részről biztosítani fogja a színigazgatók boldogulását, mrt bizonyos körbn állandó biztos működésr számíthatnak és a jövőbn nm trhlik őkt a mssz költözködés kiadásai, másrészről a városok is a pályázatok hirdtésénél jól szrvztt társulatok jlntkzésér számíthatunk. A trvztt mgküldték a főispánoknak, polgármstrknk, színigazgatóknak, szinügyi bizottságoknak azzal a kérlmml, hogy vélményükt a szinészti flügylővl közöljék. Képkiállítás Nagy-Váradon. Októbr 25-ikén képkiállítás nyílt mg Nagy Váradon a krskdlmi csarnok trmibn. A kiállítást az országos képzőművészti társulat és a nagyváradi Szigligtitársulat rndzték, s a tárlat lrndzését 7W«'/>>' Károly és Paur Géza intézték. A kiállításon a magyar fstőkt 300 mű képvisli. A mgnyitás hó 25 én délbn nagy érdklődés közt nyílt mg. Schlauch Lőrincz bíbornok-püspök udvari papságával gyütt jlnt mg, és az üdvözlő szavakra mondott mgnyitó bszédébn a fstőművészt nmsségéről bszélt, a mly éltt ad az idálnak, formát varázsol az istni ihltnk, maga hoz ragadja a tanulatlant, lbilincsli a művlt llkkt, a köznapi élt sivárságából kiml, odaállít. a hol az idalizmus kultuszával az élt ralizmusának kultusza mgszűnik és uralkodik. Ezért is örömml nyitja mg a kiállítást. A bíbornok közl gy óráig időzött a kiállításon, a hol Tlpi Károlv és fíadó Ignácz kalauzolták. A bíbornok zr koronával váltotta mg a blépti díjat. Waltr Cran kiállítása. Az Iparművészti Múzumban napról-napra nagy közönség látogatja az angol művész kiállítását. Dr. Lippich Elk kultuszmmisztri osztálytanácsos, a művészti osztály vztőj, már kiválasztotta azokat a vízfstmény- A NAGYPÉNTEKI REFORMÁTUS TÁRSASÁG ERZSÉBET-HÁZA BUDAÖRS MELLETT. kt ós mflipari rajzokat, mlykt a kormány mgvásárolt. Szalay Imr, a Nmzti Múzum igazgatója, szintén több rajzot vtt mg a múzum számára. Waltr Cran októbr 20-án Pécsr érkztt több napi tartózkodásra. A hírs Zsolnay-fél majolika gyár vonzotta Pécsr. Ellátogatott zután Szridr, Dbrcznb, a Hortobágyra, aztán Erdélyb készül utazni, hol különösn a kalotaszgi varrottasokat kívánja tanulmányozni. KÖZINTÉZETEK ÉS EGYLETEK. A Magyar Tud. Akadémia októbr 22-iki ülésén, mlyn Than Károly lnökölt, szaktudományi értkzéskt adtak lő. Kővsligthy Radó értkztt Az égi tstk fjlődéséről és koráról. Szrint vizsgálódások szrint a föld kora lgalább 413 millió év. J.aufnaur Károly zután dr. Rusz Frigys részéről, annak «A spalax typlus, illtőlg hnngaricus központi idgrndszréről* irt tanulmányát trjszttt lő. Dr. ifágócty Dilz Sándor bmutatta dr. Tuzson János, az rdészti kísérlti állomás adjunktusának «A tarnóczi kövült fáról» szóló dolgozatát, mly Kubinyi Frncztől 1837-bn Nógrádmgyébn Tarnócz mlltt talált kövült fatörzs anatómiai alapon való mghatározásával foglalkozik. Az értkző szrint a kövült törzs nm más, mint az a fnyőfaj, mly most is tarnóczi fnyő név alatt fordul lő. A muhar át ok kör októbr II-én tartotta évi közgyűlését gróf Dsscwffy Aurélné lnüklésévl. Dr. Szndri János titkár bszámolt a kör tízévi működéséről. A kör z idő alatt számos irodalmi művt is adott ki, köztük a Magyar Mflkincsk-t. Elhatározták a «Magyar Műkincsk* ILT. kötténk kiadását s szrksztésévl dr. Szndri titkárt bízták mg. Gróf físstffy Aurélné hlyéb, a ki akadályoztatása miatt lmondott lnöki tisztségéről, gyhangúlag gróf Ratthyány Lajosnét választotta mg a közgyűlés. Allnökök lttk gróf Appouyi Albrt és gróf Andrássy Tivadar. MI UJSÁG? A király októbr 24-ikén rggl Gödöllőről Budapstr érkztt, st pdig Bécsb utazott, Mária Immacnlata Rainria főhrczgnő sküvőjér. Nov. lső napjaiban a király ismét visszatér Budapstr, a mikor htnként kétszr átalános kihallgatásokat is ad. A főhrczgnő sktési ünnpér Széli Kálmán minisztrlnök, báró Fjérváry Géza honvédlmi minisztr, Lukács László pénzügyminisztr, Wlassics Gyula közoktatásügyi minisztr és Hgdűs Sándor krskdlmügyi minisztr októbr 26-ikán szintén Bécsb utazott. A király lismrés gróf Pálfiy Jánosnak. A hivatalos lap októbr 23-iki száma közölt, hogy Goszlth fényképi után. a király mgngdt, hogy id. gróf Pálffy Jánost hazafias alapítványáért a lgflsőbb lismrés illti. A Vörösmarty-ünnp. A Ptőfi-társaságnak Vörösmarty-ünnpén Jókai Mór is flolvasást tart Vörösmarty apánk > czím alatt. A költőnk a fővárosban mlndő szobra ügyébn hó 28-ikán déllőtt lsz értkzlt az Otthon írói körbn. A budapsti katholikus kör választmánya lhatározta, hogy az összgt, mlyt a kör gyűjtött Vörösmartynak Budapstn mlndő szobrára, tljs készséggl rndlkzésér bocsátja oly bizott- üik, mly ugyanzt a czélt akarja mgvalósítani. Ez az összg a kamatokkal gyütt mghaladja a 14,000 koronát. Czuczor szültésnapja. Dczmbr 19-ikén lsz száz év, hogy Czuczor Grgly, a nagy érdmű bnczésrndi költő, az akadémiai «Nagy Szótárt gyik szrksztőj szülttt. A győri gimnázium, mlynk Czuczor tanára volt, mgüli napot. Az irodalmi társaságok sm fldkznk mg a költőről. Szobrok. A nagynydi Bthln - kollégium Erdély dicső fjdlm, az iskola alapítója mlékér flállítandó szobor-alapra 5000 koronát adományozott. Ugyancsak szoborra a nagyszbni ágostai hitvallású vangélikus országos konzisztórium 200 koronát adományozott. Az átiratban, a mlybn a konzisztórium a szobor-bizottságot határozatáról értsíttt, többk között z olvasható : «Ezt az ajándékot Bthln Gábornak, Erdély gykori fjdlménk a protstantizmus érdkébn békébn és háborúban kifjttt és a mi gyházunknak is javára vált érdms működéséről való hálás mgmlékzésünk jléül adjuk. Az 1867-iki lső alkotmányos minisztérium volt földmívlésügyi minisztrénk, gróf Wnkhim Bélának, a lótnyésztés trén szrztt érdmi lismréséül Darányi minisztr lovasszobrot állíttat Kis-Bérn. A szobor Fadrusz János műv s az újpsti Bschornr-fél gyárban öntötték bronzba. A szobor valamivl kisbb a rnds éltnagyságnál s gróf Wnkhimot lóháton ábrázolja, Furiosa nvű arabs paripáján, a mint a mzőn lovagol s jobb kzévl könnydén mgmli czilindrét. A szobor közl 25,000 forintba krült. A csurgói főgimnázium tanári kara mozgalmat indított, hogy Csokonai Vitéz Mihálynak Csurgón szobrot mljnk. Bvonták a mozgalomba az gész környék értlmiségét. Próba gróf Andrássy Gyula szobrával. Az új országház lőtt állítják föl gróf Andrássy Gyula lovasszobrát. Zala György már lkészült a szoborral, d még nm döntötték l, hogy a szobor a főhomlokzat, vagy pdig a déli szárny lőtt 43. BZÍK ÍVFOLYAM. lsz- hlyén. Hogy kipróbálják mindkét hlyn a hatását, már flállítottak úgy a homlokzat, mint a déli szárny lőtt gy-gy dszkából összillszttt mintát és a mgfllő talapzatot. A szobor-bizottság, mlynk lnök báró Podmaniczky Frigys, próba után dönti l, hova jusson az órzszobor. Széli Ignácz államtitkár jubiluma. Októbr 23-ikán volt harmincz év, hogy Széli Ignácz, a blügyminisztérium államtitkára közszolga latban működik. A blügyminisztérium tisztikara z alkalomból llks ünnplésbn részsíttt az érdms fórfiút. Arczképét mgfsttték Doth Mnyhért fstőművészszl s ünnpélysn adták át nki. Gulnr Gyula államtitkár üdvözölt Szélit a tisztikar nvébn, mgmlékzvén a király lismréséről is, ki nmrég lőklő rndjlll tünttt ki érdmit. Széli államtitkár mgindulva köszönt mg a tisztikar szrtténk" és ragaszkodásának nyilvánulását. Szilágyi Sándor mlékzt Kolozsvárit. Szilágyi Sándor, nagyérdmű történtíró szülőházát kolozsvári tisztlői és barátai mléktáblával jlölték mg s zt az mléktáblát novmbr hó 2-ikán, halottak napján, lplzik l. Ugyankkor mlék-ünn pt is tartanak Szilágyi Sándor tisztltér, mlyn a mgnyitó bszédt gróf Kuun Géza, az Akadémia tagja, az mlékbszédt dr. Szádczky Lajos, gytmi tanár s a llplző bszédt dr. Török István, főgimnáziumi tanár tartja. A közoktatásügyi minisztr Szana Tamáshoz. Dr. Wlassics Gyula vallás- és közoktatásügyi minisztr a kövtkző lvlt intézt Szana Tamáshoz, a Ptőfi-társaság titkárához: Tisztlt Barátom! Abból az alkalomból, hogy»száz év a magyar művészt történtébőit czímű munkád a könyvpiazon mgjlnt, nm mulaszthatom l, hogy tégd, tisztlt barátom, ki könyvb gy fogékony lélk lobogó llksdését öntöttd ét gy küzdlms pálya értéks tapasztalatait raktad l, n üdvözöljlk. Munkád nmcsak szép és érdks, d gyúttal valóban tanulságos és művészttörténti irodalmunkban igazán hézagpótló. Épn zért nkm, ki az állami kormányzatban a szépművésztk érdkink ápolására is hivatva vagyok, gynsn kötlsségm, hogy kitartó munkásságod lgfrissbb s talán lgérttbb gyümölcsét n csak' észrvgym, d méltányoljam is. Szrtm hinni, hogy könyvdt olyan érdklődéssl fogja a közönség olvasni, mint a milyn szrtttl t mgírtad, s tanulni fog blől annyit, mint a mnnyi fáradsággal t az anyagot összgyűjtöttd, lrndztd és formába öntöttd. Tiszta szívmből kívánva, hogy a művészti irodalom trén még sokáig munkálkodhassál, kérlk, fogadd őszint nagyrabcsülésm kifjzését, a mlylyl vagyok kész hívd : Wlassics Gyula. Új magyar plébánia Bukovinában. Majláth püspök Dszdits Brtalan sztrgom-főgyházmgyi áldozó papot gyházmgyéj kötlékéb fölvtt B kinvzt őt Lajos-falvára a bukovinai csángó községbn rndszrsíttt plébániára llkészszé. Lajos-falva ddig mint fiókgyház az ó-radnai llkész adminisztrácziójának köréb tartozott; d a nagy távolság Lajosfalva O-Radnától három napi járásnyira van s a közlkdés szrfltt nhéz volta az ó-radnai llkész ügybuzgósága lé nagyon sok és lgyőzhttln akadályt gördíttt. * Magyar fölolvasások a «Collg d Francéiban. A Parisban mgtartott összhasonlító történlmi kongrsszuson több hazánkfia is olvasott fl értkzést a Collg Francéban, így Brtha Sándor gy hosszabb tanulmányt Zrínyiről a költőről. Erről a fölolvasásról ign nagy méltánylással mlékszik mg s közli is annak tartalmát a.rvu d'anjou» czímű történlmi folyóirat lgközlbbi füztébn, s végűi mgjgyzi, hogy «a hallgatóság kitünttő fogadtatásban részsíttt zt a valódi hazafiasság által ihlttt és a nms hőshöz méltó dicsbszédt.* Elismréssl mlékszik még mg az mlíttt folyóirat Lánczy Gyula, Áldássy Antal, Darvai Mór és Márky Sándor hazánkfiai fölolvasásairól is. A kormányozható léghajó. Gróf Zpplin sokat mlgttt léghajójával októbr 20-ikán ismét fölszállt a bódni tó partjáról, Fridrichshafnből. A tljs szélcsöndbn a léghajó nyugodtan ttt mg útját és visszatért a főlszállás hlyéhz. A mint jlntik, a léghajó, kissé mlt orral, 250 métr Jnagasságig mlkdtt és vagy gy kilométrnyi távolságban a szárazföldtől különböző fordulatokat végztt, flflé majd lflé rszkdtt és mindzt a lgjobb sikrrl. Miután a léghajó a svájzi part flé vtt útját és vagy 400 métr magasságra mlkdtt, néhány száz métrnyir-visszamnt a mnzlli csarnok közléb, a hol lassan lszállt a víz színér és szrncsér ki is kötött. A württmbrgi VASÁRNAPI ÜJSÁG. 713 Goszlthfényképután. MUNKA-TEREM A NAGYPÉNTEKI REFORMÁTUS TÁRSASÁG ERZSÉBET-HÁZÁBAN. királyi pár zt a kísérltt is végignézt gy gőzösről. A 30 koronás új bankjgykről az osztrák közoktatásügyi minisztérium állandó művészti bizottsága nagyon lsújtó ítéltt mondott. Smmi művészit a rajzokon, az gész kivitln nm tudott találni. Az éls kritikának az a hatása lsz, hogy a többi korona értékű bankjgyk készítésénél a művészi kövtléskr is figylmt fordítanak. Már a lgközlbb kiadásra krülő tízkoronás bankjgyknél a művészk számára pályázatot fognak hirdtni az új bankjgy rajzainak lkészítésér. * A lgrégibb nagy-váradi színlap. A nagyváradi Szigligti-Szinház mgnyitása alkalmából Naményi Lajos, a ki a nagyváradi színészt történtéről munkát irt, a lgrégibb nagy-váradi szinlapot adta át szrksztőségünknk közlés végtt, a mlyt újabb kutatásai közbn fdztt föl. Valószínű, hogy z a nyomda számára készült kézirat, 1814-ből, a mikor Sándorfy színtársulata játszott Nagy-Váradon. Az évi márczius 6-iki lőadást hirdti. A»Don Ranudo d Kolibrados* czímű öt flvonásos vígjátékot adták lő, a darab második czíméűl a iszgény kvély* czím is oda volt irva, d zt kitörülték. Ez a darab nyomtatásban is mgjlnt 1806-ban; szrzőj ismrtln. Valószínűlg fordított darab, a czím lgalább arra vall. A darabban lőforduló szmélyk nviből sak az lső btűkt lht lolvasni, a többi l van knődv nyomdafstékkl; a szrpkt játszó színészk nvi azonban tisztán olvashatók. Lgnvztsbb név köztük Kantomé, znkívül még Udvarhlyi Miklós, Édr György, Vositzné nvi tanúskodnak róla, hogy z időbn ama kor több jls színész játszott Nagy-Váradon. ím a színlap : N.-Várcul A Flsőbbk ngdlmévl Ma vasárnap, Martini 6-ik napján 1814 A X.T.T. által fog lőadódni Don Ranudó d Kolibrados. Vígjáték 5 flvonásban. Diószgi úr. Julianna 1. a. Erzsébth 1. a. Farkú ár. Vositzné ifa. Kantomé ifa. Simonfi ár. Edr úr. Mohai úr. Udvarhlyi úr. Nótárius - ÖBalai úr. Egy paraszt Dolmi úr. Udvari bolond Bányai úr. Szrtőénk. A történt hly Spanyol ország. A* kövtkzndő darab lsz: A' Mgfoghatatlan Férjfiu. A' Játéksain vagyon a Fkt Sasnál lvő ujj szálóba. mntl ára: A' b Z. székr _ *> x. 1-aő hlyié _ 30 x. í-ik hlyr» x. Kzdődik 6 órakor, vég Vau 8-kor. * Nyilvános könyvtárak gyrmkk számára Amrikában. Amrikában a gyrmkk fl az iskolát 12 évs korában lhagyja s z idő után könyvt ritkán vsz kzéb. A washingtoni közoktatás tanácsa thát arra határozta l magát, hogy gyrmkk Bzámára mindn nagyobb városban nyilvános könyvtárakat alapit. Az lső gyrmkkönyvtár 18t)0 bn Brooklyn-ban nyílt mg, most pdig már 31 tljsn brndztt könyvtár van. A könyvtárakban, mlyk rggltől stig nyitva vannak, mindnfélo hasznos és mulattató olvasmány, képs htilap kapható. Vannak könyvtárak, mlykb csak 12 évnél idősb gyrmkkt bocsájtanak, d rndsn olvasni akaró gyrmkkt shol sm utasítanak vissza. A könyvk mgcsonkítása nagyon ritkán fordul lő, arra pdig még nam volt st, hogy rajzot, vagy könyvt lidgnítttk volna. A nw-yorki gyrmk-könyvtárt naponta átlag 1300 fiu és lány látogatja mag, mly szám évről-évr százalékkal mlkdik. A könyvtár költségit részint a kormány, részint pdig gazdag magánosok fdzik. A (Vasárnapi Újság* vidéki lőfiztőink kénylmér a lludapsli takarékpénztár és orsz. z. k. részvévj-társatág (builapisl, Koronahrczg-utcza ii.) osztálysorsjgyk mgrndlésér czégnyomással llátott postautalványt küldött, a mlylyl a mgrndlés a UfCWéilMrüobm szközölhtő. Miután a húzás már novmbr 15-én kzdődik, ajánlatos a mgrndlést Ii zn intézthz bküldni. A sorsjgyk bérmntv küldtnk, s mindn mgrndléshz a hivatalos sorsolási trvzt ingyn lsz mlléklv. Kőltségflszámit&a nincsn. I la/afias a.jainlik a < 'hinalia n lvő CS. én klr. csapatok réoén. Dr. Srravallo V. úr (a triszti Srravallo J. czég tulajdonosa) a cs. és kir. közős hadügyminisztériumnak a Cninában lvő cs. és kir. osztrák csapatok részér 250 üvgt «8rravallo-fél Chinabor vassal* küldött ajándékul, mir az illtő minisztérium a cs. és kir. polai révhatóság utján lgmlgbb köszöntét kifjzt zn szívsn fogadott és nvztsn a katonai gészségügyi intéztk számára nagybcsű ajándékért Alkalmas karácsonyi ajándék mgholtak iránti kgyltt mlékül lgalkalmasabb gy éltnagyságú arczkép. Ez gyszrsmind szobadísznk is alkalmas. Azonban nmcsak mint mlék mgholtakról, hanm t ármly más alkalomra is czélszrü gy arczkép ajándékozása. Ezn arszképk bármly fénykép bküldés után Bodaschr Sigfrid 1879 óta fnálló többszörösn kitüntttt műtrm által, Bécs, II., Pratrstrass 61. készítttnk. A műtrm kiváló képsségiről lgjobban tanúskodik az a sok lapokban részbn mg is jlnt hízlgő köszönő- és lismrőlvél. (Közlbbivl a mai hirdtés fczolgál) HALÁLOZÁSOK. Gróf VÉCSEY KÁEOLTNÉ, szül. Diffaud Karolin, az Aradon vértanúhalált sznvdtt magyar tábornok özvgy mghalt októbr 18-ikán Zsombolyán, 85 évs korában. Az lhunyt grófné gy franczia származású mérnöknk volt lánya, a ki résztvtt a Béga szabályozó munkáiban. Zsombolyán ismrkdtt mg Hss odavaló birtokossal, a kink 1847 ljén flség ltt, d 1848 ljén lvált férjétől, Pstr jött s itt ismrkdtt mg gróf Vécsy Károlyival,

8 VASÁRNAPI ÜJSÁGL 714 k i n ő ü l vtt. A grófnő a barczokban is kövtt fér j é t. Mikor férj az aradi v á r foglya ltt, Vécsyné Aradon volt és m i n d n t lkövttt férj m g m n tésért. H a y n a u t ó l kgylmt kért férjétől, d H a y n a u lutasította. Vécsyné az osztrák u r a l o m alatt sok üldözésnk volt kitév. Nmcsak az ö kis vagyonát kobozták l, d lvtték lányának a bir tokát is. Az özvgy nélkülözésink Andrássy Gyula gróf vttt végt, a ki, a midőn a grófné k i m u t a t t a, hogy férj 59,000 forintot költött sajátjából a szabadságharcz czéljaira, tízzr forintot utalványozott s azonkívül forint nyugdíjat biztosított nki. Vécsyné m á r évtizdk lőtt p o r t indított a maga és lánya b i r t o k á n a k a visszaszrzésér. A p ö r azonban csak tavaly dőlt l s az özvgy visszakapta zsombolyai birtokát ig Vécsyné Aradon lakott, azután T m s v á r r a költözött, majd miután a p o r t mgnyrt, birtokára m n t lakni. Koporsóját lhalmozták koszorúkkal. Arad város nvébn Salacz Gyula polgármstr k ü l d ö t t k o s z o r ú t ; az aradi rkly-múzum, a tmsmgyi honvédgylt, a budapsti gytmi k ö r szintén koszorúkat küldtk. A tmtésr a régi honvédk is lmntk Tms v á r r ó l. Csicsáky I m r pápai k a m a r á s búcsúztatta l a halottat. A hatfogatú gyászkocsit két oldalt az agg honvédk kísérték, u t á n a pdig gyászba borúit lánya m é n t a rokonság közt. A tmtőbn F r c h Ödön kir. közjgyző m o n d o t t gyászbszédt. E l h u n y t a k m é g a közlbbi n a p o k b a n : BALÁZSOVICH Z8IOMOND, nyűg. k i r. táblabíró, B i h a r m g y volt lső alispánja, 84 évs k o r á b a n B u d a p s t n. Az l h u n y t b a n Szabó László blügyminisztri osz tálytanácsos apósát gyászolja. A L T MÁRTON aranymisés r ó m. k a t h. llkész, 76 évs korában a szpsmgyi Libiczon. BELICZKY VIKTOR, rima szombati kir. közjgyző 59 sztndős k o r á b a n Rima s z o m b a t o n. GYURMÁN ANDOR, a budapsti I I. k rülti főgimnázium nyűg. t a n á r a B u d a p s t n, 72 sztndős k o r á b a n. SZILÁGYI MÁRTON, rf. ll kész, 5 9 évs k o r á b a n F ü z s - G y a r m a t o n. KOVALICZKY MIHÁLY, Sárosmgy tiszti főügyész, az prjsi ügyvédi k a m a r a allnök, 66 évs korá SAKKJÁTÉK számú fladvány. Smutny J.-töl, (III. dijat nyrt fladvány.) SÖTÉT. 43. SZÍM ÉVFOLYAM. Fllős szrksztő: N a g y M i k l ó s. Szrksztőségi iroda : Budapst, IV., Kaplony-utcza 9. Bfizttt részvénytők: ,000 korona.. _^ Szabadka város lgörgbb asszonya százévs korá ban lhunyt. Ravatalát unokák és d é d u n o k á k gész. srg vtt körűi. Özv. DEVICB KÁROLYNÍ, szül. Lipovniczky Mária, 7 0 évs korában, Mélykúton. S5»j MT Alapíttatott lstíó-ön. " A lgjobb bl- és külföldi Farbnfabrlkan vorm. F r l d r. H a v r k Co. Mtxrfia. b d f g b VILÁGOS. Világos indul s a harmadik lépésr matot mond. Hcknast Gusztáv Központi viz-, lég- éa gőzfűtésk, légszsz- éfc vízvztékk, csa zongoratrmébn tornázások, szllőzttésk, szivattyúk, vizrőmüvi mlőgépk stb. Vas-Soiuatos Budapst, 1Y. Gizlla-tér 2. A sz. fladvány mgfjtés Marotti D.-tól. Sötét. a 6 - a í (a) t. s z. Világot. 1. b ü - b 3 2. V 5 b 5 : 6. V niat b 7 b 6 (c) 2. V o 5 c 6 { s t b. </ H g 7 - f 5 () 2. V c 5 5 f... H g 4 5 : 3. H d 7 f 6 m a t. «. (Váczi-u cza sarkán). Világos. Siííét b 5 - M (b) 3. Vc5 ci f.. K 4 - f ö 3. F 2 - d 3 m a t _ -. c 7 c 6 (d) í2. V c 5 - d6 t. s z. 3. V v. F m a t H g Vc5 7 T stb. H l y s n f j t t t k m g : Budapstn : E. J. é s F. H. Andorfi S. K o v á c s J. Csomonyán: N é m t h Pétr. Lipótvártt: H o f f b a u r A n t a l. D m t r J ó z s f. Bakonyszntlászlón; S z a b ó J á n o s. A fsti sakk-kör. E h r b f t r udvari zongoragvár Schidmayr és fial stuttgarti udvari zongoragjár magyarországi gydüli kép vislt. Valódi amrikai harmoniumiik. 84C6 Nagy kölcsönző-intézt. Mgay Bohm Árjgyzék ingyn tortája a lgjobb torta ; jóságával az idi biüsszli kiállításon az lső dijai nyrt. Mgay Róbrt czuk'rász Miskolczon 1. sz., 2 K 5 0 í. vll uláu küld önnk gyt béimntsn. Budapstn Szns Ed s Sidl Józsf cs. és kir. udvari szállító uraknál, a vidékn mindn lglőklőbb csmg üzltbn kapható. Miután ulánozzák a tortát, kérm csakis a Mgay Róbrt névvl llátott dobozokban csomagolt tortát lfogadni. Ugyanott gy kitűnő Szulamit-torta 2 korona Védjgy. KÉPTALÁNY. rősitő - szr Cs. és kir. fnség Józsf föhrzg udvari szállítója. <jyng és a táplálkozásban lmaradottaknak, idg', mll- és gyomorbtgknk, btgágyasoknak,angol kór ban sznvdő gyrmkknk, üdülőknk, nmkülönbn lgolcsóbban kaphatók a Gyár és iroda: Budapst, VII., kr., Garay-otcza 10. lrvk, költségvtésk, jövdlmi lőirányza tok gyorsan készítttnk A IV alakjában W a g n r - f é l szab. gyorsan száradó fsték" 8445 I \ / i f / < 7 i i l l L a l i í l s z á r a d é s c s o n t k m é n y m é v á l i k, m i n d n tárgy b f s t é s é r UCIiJÁMJll U C i U l alkalmas. - Egydüli gyáros: Strobntz K á r o l y V I., S z a b o l c s - u t c z a 4. Tlfon készít a lgfinomabb kivitlbn CLICHEKET a Lithion-forrás Salvator kitűnő sikrrl rndlv lsz Húgyhajtó hatású 1 Kllms í z ű! Könnyn mészthtő! Kapható á s v á n y v l z k r s k d é s k b n é s g y ó g y s z r t á r a k b a n. A Salvator-forrés igazgatósága Eprjsn. Budapstn, főraktár É d s k u t y L. u r n á i. Szrksztői üzntk. Nagy-Várad, T. P. A gombostű-pénz némt rdtű lnvzés; nálunk csak némly hlykn használják, a hol a némts szokások jobban ltrjdtk. Az l nvzés rdt az, hogy a középkorban a nők min dnfél értéks tűkkl tűzték össz ruháikat s nagy lévén tkinttbn a divat változatossága, a tűkr való költség a hölgyk kiadási jgyzékibn állandóan VI. kr., Andrássy-ut 69. nagy szrpt játszott. Különböző alkalmakkor a fér fiak gombostűkkl kdvskdtk hölgyiknk, majd 8903 Mindn V a s á r n a p : Szárnyas stély, szokássá ltt, hogy a férj évnként bizonyos összgt Hétfőn: Magyar vacsora, ajándékozott njénk gombostűkr. í g y mnt át a < Kddn : Spanfrkli stély, Vadkülönlgsségi stély, Szrdán: gombostű-pénz lnvzés arra a pénzr, mlyt a höl i C s ü t ö r t ö k ö n : Halászlé és vadkűlön/gsségi stély, gyk toiltt-szükségltik fdzésér 8 gyéb apró > P é n t k n : Halászlé és tngrihal stély, ságokra kapnak férjüktől. Hti étlap az Arany fáczán" nagyvndéglőbn. Szabadka, K. Z A növénykbn különfél ásványi anyagok vannak. Egy némt tudós még arahyat is talált gyik-másik növénybn, trmésztsn csak ign cskély mnnyiségbn. Mgégtt a növénykt és gy tonna hamuban állítólag 5 6 korona értékű aranyat talált. Szombathly, Cz. J. A czt a lgmlgbb vérű álla tok gyik. Guldbrg norvég tudós kísérlti szrint a tsténk hőmérsék több mint 40 fok Clsius. Ends körülményk közt smmifél mlős állatnak nincs akkora tsthőmérsék. Brgszász, H. M. A búza Ázsiából krült Euró pába. A khinaiak m á r 2700 év lőtt is trmsztt ték és az istnk ajándékának nvzték. Falura mnnk. Rajz. Csinosan van mgírva, hanm a mséj nagyon vékony s a végén, a hol csattanni klln, gészn llapúi. Madár-panasz. D profundis. Lapunk a közlmé nyk mgválogatásánál -nm azt nézi, hogy ki irta, hanm hogy mit ér. Az ismrtlnség lőttünk nm akadály, sőt örülünk rajta, h a thtségs kzdőink nk alkalmat adhatunk az érvénysülésr. Bküldött vrsibn thtségt látunk, gyik-másik a közölhtés mértékéig mlkdik; d úgy vagyunk mggyőződv, hogy a szrző thtségétől több tlnék. Vrsibn most még sok a fiatalos kiforratlanság, gységs, zavartalan költői hatást sm tsznk ránk. D azért n vszíts l türlmét a zavarosan habzó érzésk Szombaton : Disznótor és vadkülönlgsségi stély. Valódi magyar borok: G y ö n g y ö s - V i s o n t a i b o r t r m l ő k s z ö v t k z t é n k p i n c z é s z t é b ő l. A -világhírű S t i n f l d i m á r c z i n s i s ö r kimérés. N mulassza snki a gyönyörű vadásztrmimt, é t t r m i m t é s t é l i k r t t mg tkintni. S z á m o s látogatást kér Lantos igazgató. Gmhling Hrmann cs. és kir, udv, szállító bőr- és bőrbntorgyára 8895 Budapst, VII. krült, Damjanich-u. 6. Borszékk, támlányok, map pák, papírkosarak, kályhallnzők stb. Régi oádszékk bőrrl bvonatnak. Géczy Frnz udv. vadszállitó é s vndéglős. i6to«á r j g y z é k k i n g y n *» bérmntt küldtnk. Ezn katalógus mgszrzés mindn birtokosnak Ign érdkébn áll, mg ozoknnk is. kik rndlni smmit nm akarnak, mrt bnn nm csak az nrak jgyzék foglaltatik, hanm számos o'y közlményk, mlyk a gazdának nagy szolgálatot t-znk. Tsrtnimazza zkn kívül nz összs szőlöfajok lírását, trmőké psségt, vidéknként! vislkdését, mtsz.és'-t. btgségkkl szm bn ll illó kénssrét ái más gyakorlati tudnivalókat. Úgyszin tén az E l ő s S w é n y t l p í t é s rndkívüli rdményit, mlyk mindn g a z d á n nagy lőnynyl bírnak. Cim : Ermlléki lső szslőoltvány-tlp. Nagy (Sábor, Nasy-Kágya o. p Székly'ld. a CHINA-BOR SERRAVALLO, VASSAL lsz ajánlva az orvosok által Vas'Somatos nm gyéb 2o/o szrvs össztétlű vasat, a milyn alakban a vas az mbri tstbn van jln, tartalmazó Somatos. Somatos rndkívül g-rjszti az é t v á g y a t. Raktáron van az összs gyógyszrtárakban és gyógy anyagkrskdéskbn gyngék, vérszgényk és lábbtdozók számára. T K i t ű n ő iz. "» Lgjobban ajánlva s alkalmazva a kővtkző tanárok által: dr. Braun, Drasch, KranVEbing, Monti, Mostig Nnssr, Schanta, Winlchnr stb. l()00-nél több lismr&liél. A r a k : Vt l i t r s ü v g f r t , 1 l i t r * ilvog f r t K a p h a t ó m i n dn gvógraartarban WOTTITZ M A N F R É D Srravalló J. gyógyszr. Trisztbn. Budapst, Király-utoza 30. Tlfon Alapitca HOHENBERGFERENCZ lstit. ota. VI., Nagymző-utcza Tlfon E g y n r u h á z a t i z i k k k és flszrlésk, m i n d n n m ű a r a n y - és züst-zsinor, p a s z o m á n y, b u t o r p a s z o m á n y és k é z i m u n k a hímzéskhz rojt, b o j t, z s i n ó r s t b. g y á r a VB, húgyhólyag, húgydara és köszvény-béntalmak lln, továbbá a légző és mésztési szr vk h u r u t o s bántalmainál, orvosi tkintélyk által ét urópai gyökrs szőlővsszők. tán és mindn hibátíl mnts. A mélyn lxállitott árakról, a». IRlg nélküli mirudlésrol s a szokvanymincsistöl csak cskély ré>71 n Is ltéri oltványoknak t a ; i t költséftmni visszavétléről az ingyn és térmolv küldndő árjgyzék nynjt tljs és kirrrtö ll világosítást. R i p á r i a - P o r t á l i * (val'di ülőir d Montpllir.) R u p s t r i s - S l o n t i c o l a ( " o n o «, «l i» '» tiszta). É l Ö k r i t é B (élősövny csmték. GldttSc h i a. "~ (Koronat5vis, Krisztnstövs vagy toské-lpényfa sápkórosoknak Magyar doboz-, KARÁCSONYI AJÁNDÉKNAK szabad. papíráru- és Éltnagyságú arczképk mindn bküldött fénykép ntán osak 3 forintért a lffnnomabban készítttnk l D # ~ A f é n y k é p s é r t t l n ü l m a r a d. ~ t M BSí~ H ű h a s o n l a t o s s á g - - é a t a r t ó s s á g é r t l g s z i g o r ú b b j ó t a l l á a. ~? J Q Lgz, bb, Igzélsrprübb és lglmésbb mglptésnk, valamint Tmtkzési intéztk tljs brndzés. A «Vasárnapi Ujsági folyó évi 41-ik számában közölt képtalány mgfjtés : Lgboldogabb mbr az, kink lgkvsbbr van szükség. SOMATOSE húsból készült és nnktápanyagát tartalmazó Íztln. könnyn oldódó Albumos készítmény a lgkiválóbb K N U T H KÁROLY..-^. Szőlőoltványok S z o k v á n y m i n ő s é g b n tlié* jótállással, Mttn- 85W W 4 k : V., X o r o n t t h r o i g r - u t o z a 1 1. s z á m. Zálogház fiókok: I V., X a r o l y - k B r a t V I I, K i z > l y - n t o z a, 5 7., v i l i., J o z g f - k o r n t 2., I V., Z s i b á r u s - n t o z a, föpostával szmbn, Elfogad btétkt takarékbtéti könyvcskék és pénztárjgyk llnébn *>/ 0 -os k a m a t o z á s s a l Tslamint lolyóbzémlán (ohkízámlán). (A 100/o-os btétkamatodét az intézt fizti.) M * - b U a a b ó Í f U s s l t l m i n d n f é l é r t é k p a p í r o k v é t s l é t é s l a d á s á t a lglőnyösbb f l l k mlltt zongorák, pianinók és harmoniniuok S o l y m o s o n. Ifj. TÓTH JÁNOS gyógyszrész, 3 4 édsanyjukat gyásáolják. Özv. BBUCK ROZÁLIA, Budapsti Takarékpénztár és Országos Zálogkölcsön Részv.-társ. KIVÁLÓ ERŐSÍTŐ SZER, Központi irdája és váltóüzlt: B u d a p s t, V I. k r ü l t, A n d r á s s y - u t 5. Quramiáruk, btgápolási zikkk térvkötök (óvszrk F. Brjuránd párisi gyárostól) lglőnyösbbn bszrzhtők Polfár Sándor gytmi kiitszréznél, Bpst, Erzsébt körút 50. véd altiszt Ruszkinóczon, 71 évs korában. CSEH SÁNDOR, 4 8 as n m z t ő r tizds, Déván. SZÁNTHÓ ALBERT, 79 évs k o r á b a n Miskolczon. SÖVER ADOLF, nyűg. h o n v é d ő r n a g y, 59 évs k o r á b a n Kis- LUDVIGH NATÁLIA, Ludvigh Gyula főrndiházi tagnak, a m a g y a r államvasutak lnökigazgatójának n ő v é r, B u d a p s t n s i n n n holttstét SzpsB é l á r a a családi sírboltba szállították, n é h a i éds atyja, Ludvigh J á n o s iki kormánybiztos, v a l a m i n t édsanyja hamvai mllé. A király rész vétét König udvari tanácsos táviratban közölt Ludvigh Gyulával. DÜBRAVITZKY ELEKNÉ, szül. F r n c z y Viktória csillagkrszts hölgy, Buda pstn, s Kcskmétn a családi sírboltban tmt ték l. A gyöngéd llkű, széls körbn i s m r t és nagyrabcsült ú r i n ő nagy és lőklő rokonságot b o r í t o t t mély gyászba. A boldogultban dubravitzai Dübravitzky Elk kamarás, nyűg. közigazgatási Ítélőbíró flségét, vcsszéki F r n c z y I d a, E r z s é bt királyné volt flolvasónőj pdig tstvérét gyászolja. Özv. JESZENSZKY LAJOSNÉ, szül. Okolicsányi Jozfin, Csjtén, 76 évs k o r á b a n. E o i FERENCZ MÓRNÉ, szül. N b n t h a u A n n a, Újpstn, 3 5 évs korában. Az lhunytban Srss I m r és L á n y i Adolár d r. hírlapírók anyósukat gyászol j á k. Ozv. ZENÁLKO JÓZSEFNE, szül. Sulyok Rozá lia, 6 3 évs k o r á b a n Széksfhérváron. BRUCKNÉ, szül. B o n y h á d i Jozfa. Budapstn, 79 évs korá b a n. Az l h u n y t b a n Bruck Lajos és B r u c k Miksa fstőművészk, továbbá B r u c k H r m i n a fstőnő?í5 VASÁRNAPI ÜJSÁO. BUDAPESTI GYÁRAK ÉS CZÉGEK, b a n Csabdin. WAGNÉIÍ JÁNOS SÁMUEL, 48-as h o n sztndős korában, B u d a p s t n. BÁRDY LAJOS, volt színigazgató, h i r t l n l h u n y t Slmczbányán ; st a «S z u l a m i b - b a n játszott és lőadás u t á n hir tln összstt é s mghalt. MACHOVICH ALAJOS, nyűg. u r a d a l m i gazdatiszt, Nyitra-Újlakon. BUDAY BÉLA, a pécsi káptalan u r a d a l m i m é r n ö k, ;77 évs, Pécstt. SZÁNTHÓ KÁROLY, T m s v á r város árvaszékénk jgyzőj, 5 4 évs. PANULIN P É T E R horlyói volt k á n t o r t a n í t ó, 70 évs koráh a n. LÖVY ZSIGMOND u r a d a l m i bérlő, a tabi ka szinó lnök, n é p s z r ű mbr, T a b o n. VÁMOSI MIHÁLY priglvicza-szntiványi nagybirtokos, 72 évs k o r á b a n. ivntttim. lhiggadása s szllmi látkörénk tágulása mghoz hatja, a sikrt. Halottak napján. Mguntam az éltmt. Gyöng' kísérlt mind a kttő. Az i t t m a r a d t fcsk. Közölni fogjuk. b a n. DUDÁS LAJOS, kazsni rf. llkész, ki a sza- badságharczban m i n t kispap a honvédsrgb léptt, sok csatában küzdött, a m i é r t a szabadságharcz lvrés u t á n k é t évi fogságot sznvdtt. ORMÁT ADOLF, nyűg. kincstári m é r n ö k, régi hon véd, Paulison 77 sztndős korában. CSONTOS IMRE, 48-as honvéd, élllmzési hadnagy, Győrött 84 sztndős korában. KAPRONCZAY SAMU, volt s honvédtiszt, nyűg. fővámszdő, 67 évs, T m s v á r o n. BÉLLEY DÁNIEL, nyűg. községi jgyző, volt 48-as honvéd h a d n a g y, 77 évs korá tó. SZÍM fémkapocs-gyár DÁVID KÁROLY és FIA Budapstn, I. krült, Mészáros-utcza 38. szám. TELEFON már azért is alkalmas, mrt ö r ö k k é m g m a r a d ó é r t é k * vaui. Egy ily mind g yarzkép ö n y ö r ű^gyszrsssobadisi i s. Név- é s szü l t é s n a p i, nmkvésbbé' n á s z a j á n d é k n a k vagy gjébb a l k a l m i é s ü n n p i a j á n d é k n a k ia a lgalkalmasabb. A lgszbb éa örökös mlék l h u n y t a k r ó l is. Bodaschr Sigfrid Mindnnmű fémkapocscsal kötött dobozáruk gyártása. A gyár díszdobozokat, géplvélboritékokat, csipkpapirokat, gyászjlntéslapokat, névjgy- és fényképkartonokat készit. Czukrászok számára gybhajtható dobozok, tányérok, tálzak, stb. Ing-, zsbkndő-, gyógyszrészi szappan-, kfztyü-, kalap-, zukorka, illat szr- stb. dobozok, szivarka- és szivartárczák. Napi gyártás 150,000 doboz. Magyar, osztrák és külföldi szabadalmak. P846 k i t ü n t t t t arzkép fstészti m ű t r m Bécs II. i'nitrstrasstiiíl. (A P r a t r s t r n " lóvasati mgállóhly tő szomszédságában. ) JParádi üvggyár raktára GÖRÖG ISTVÁN AAGWRHON ElSŐUGhAGYOBB ÉSLFöJŰBB HÍRNEVŰ 0RAÜZUTE t \ Budapst, IV., Kossuth Lajos-utcsa 15. Nagy választék mindnfél üvgnmkbn. Asztali készltk stb. ign Jutányo_8 árakon. =. fr^^t\.r rí;) ' ' ~ * t ^ - ^ \ j í * j / Wffifi ' ^ ^ ^ v / / Csillárok gaz-és lktromosvilágításra, rxiir SZEGEDEN CS. ÉS-KIR. KIZÁRÓLAGOSAN SZAB; K N0M TER RQ - és MÜ-ÓRÁS FELTALÁLÓJA A REMONTOtR ^P" V, 4-/ jí# INGAÓRÁKNAK STB. STP. P ORÁKfÉKSZEREK J ;. I O - É V I JÓTÁLLÁSSAL ptrólum - lámpák lgnagyobb választókban JAVÍTÁSOK 5 ÉVI JÓTÁLLÁS MELLETT. Brünnr tstvérknél Budapst, IV., Koronatarczg-utcza 3. Salonptrolmn és vsásxárohij I. rndű. - Bérmnts szállítás. i a ^ ~ g y ó g y í t á s á r a s r k m n n k K a r l s b a d b a lgbiztosabb ás lgkllmsbb szr, különösn gyr mkknél, kik * ksrű binint máskép bvnni holott zt a czélt otthon is lérhtik nm tudják * K o z s n y a i M. - f é l * Rianay M. PEPSINBORA h a s z n á l a t a által, m l y a z m é s z t é s t l ő s gíti é s a g y o m r o t rövid időn tökéltsn hlyrállítja. E g y ü v g ára 1 k r. 4 0 fill., 6 ü v g franco k ü l d v 1 2 k o r. l í fill BELICZAYBELA m é z s k a l á c s o s és viaszgyrtya-öutő, méz, v Szépség és gészség. Étvágytalanság és Gyomorgyngség Váltóláz és hidgllés lln s fáklya-raktára. - Alapíttatott sjsjf A t. cz. közömig szivi figylméb ajánljuk, ln bjgyztt védjgygyi vannak llátva, mly hogy mindn készítményink az aradi szabadságszobrot törvény ábrázolja. kapható; K O Z S N Y A Y M Á T Y Á S gjóg>szrtárában irad, SaBadság-lifr. Budapstn: Budapst VII., Csáuyi-utza 3. szám, saját házában. Chininzakorka és Oúnincsokoládé mlyt a magyar orvosok és trmésztvizsgálók nagv gyűlés 1869-bn Fiitmébtn falsa áijjai koitoruiott. trtéktltn Kamitilátoktól óvakodjunk. Mindnki csak a Rottnfau M.-félt pályakouorumott készít ményt kérj és fogadja l, mlynk mindn gy csomagoló papirosán fiosmisay sfálds ntvaldirát* olvasható T ö r ö k J ó z s f é s Ű r. E g g r L o > N á d o r (ítópfazrtáraiban. valamint mindn magyarországi gyógyszrtárban.

9 716 VASÁÉNAK ÜJSÁG. I A vil&g lgjobb sá.mfája» p^jj Földváry Imr m férfidivat és fhérnmű rakfárában i2. r szkv ÉVFOLYAH. Budapst, IV., Koronahrczg-utcza 11. és Vni., Krpsi-út Férfi ingk, Jágr-áruk, vadász és sport-zikkk, kztyük és nyakkndők dus választékban kaphatók. Tlfon 18»9. I Hölgyknk 1 nélkülöz httln. A női szépség lérésér, tökéltsítésér és fniartására lgkitűnőbb és lgbiztosabb a 8706 Csodás gyors hatása. MARGIT-CRÉME, mly vgytiszta és tljsn ártalmatlan. Ezn világhírű arczknocs pár nap alatt ltávolít szplőt, májfoltot, pattanást, borátkát (Hitssr) és mindn más bőrbajt. Kisimitja a ránzokat, rdőkl, himlőhlykt és az arczot fhérré, simává és üdévé varázsolja. Sm higanyt, sm ólmot, sm más ártalmas anyagot nm tartalmaz. Ára nagy tégly 2 kor., kis tégly 1 kor., Margit hölgypor i kor. 20 lill., Margit szappan 70 lill., Margit fogpép (Zahnpasta) 1 kor., Margit arczviz 1 kor. Postán utánvétlll vagy a pénz lőzts bküldés ntán küldi a készítő : 8706 FÖLDES KELEMEN gyógysz. Arad. Törv védv. Kapható mindn gyógyszrtárban. Főraktárak Budapstn : Török Józsf és Dr.Eggr Ló «Nádor» gyógysz. Lgjobb I síépitószr. Osztálysorsjgyk V, = 12 kor., V, = 6 kor. */ 4 = 3 «7«= 1-50 kor. «Mrcur» Phctozi rkogmfiaí müinujgtc gggi készíti a Iccnobb nyorolalványboe #utöip5t.vin. 5zrlWrá.yi-ii,c8r.3 BANK és VÁLTÓÜZLET részvénytársaság Tévdés lkrülés végtt I pontos czimzést kérünk Csak Budapst, IV,, Váczi-utcza 37. sz. Svájczi óra-ipar. Szakértőknk, tisztknk, posta-, rjgalr f ^ l vasút- és rndőrlisztvislőknk. valamint mindnkink, kink jó órára szükség van 16 kor. szívs tudomására hozzuk, hogy mi az rdti gnfi 14 kar. lktro - aranyplaqu rmontoir órák.qlashütti- : gyrdüli lgrusitását átvttük. Ezn órák antimagntikus prcíziós szrkzttl vannak llátva, lgpontosobban vannak szabályozva és kipróbálva és mindn gys óráért három évi írásbli jótállást vállalunk. Az óratokok, mlyk három fdélből, gy rugós fdélből (Savontl) állanak, pompás és lgdivatosabb kiállításnak és az újonnan fltalált abszolút változatlan amrikai goldin érczből készülnk, azonkívül gy 14 kar. aranylmzzl vannak átvonva, miáltal oly rdti hasonlatosságuak a valódi aranyórákhoz, hogy még szakértők által sm különböztthtők mg gy 200 korona értékű valódi arany órától. A világ gydüli órája, mly soha sm vszti l valódi arany ktnézését. 10,000 utánrndlési és körülblül 3000 dicsérő lvlt kaptunk 6 hónap lforgása alatt. Ára gy uri vagy nói órának csak 16 kor., vám- és bérmntv. Mindn órához gy bőrtok, valamint gy mchanikai automatikus biztosító szrkzt lopás lln ingyn. Lgdivatosabb és lglgánsabb arany plaqu lánczok urak és hölgyk részér (nyaklánczok is) á. 3, 5 és 8 korona. Mindn mg nm fllő óra kifogás nélkül visszavéttik, miáltal smmi koczkáztatás. Szétküldés utánvét vagy a pénz lőlgs bküldés llnébn. Hndlményk intézndők : Uhrn-Vrsandtliaus <Chronos» Basl I. (Schwiz.) Lvlk Svájczba 25 tillérs, lvlzőlapok 10 fillérs bélyggl llátva küldndők. Magyar lvlzés LE.MATTTRriORMíCHVll) fcpú RIFFUAIP 8 IDEÁL- IWŰFESTO 1ÖVEG StK0R.4OF)LL Ruzsrrs ISTVÁN GXÓaSZZlésí ARAD. Tljsn ártalmatlan a haj lgszbb fkt színt nyr gyszri használat után, mly három hóig tart, l nm mosható s nm piszkít SoYányság+ Szép, tlt tstidomok: a ml klti röporunktól. 6 8 hét alatt már 30 fontnyi gyarapodásért kzskdv. Orvosi rnd. szrint. Szigorú bcsültsség. Nm szédlgés. Számos köszönőlvél. Ara kartononként Mk. 2. Postautalvány vagy utánvéttl. Használati utasítással. Hyg-in. Xnfttitnt 8870 Dr. Franz Stinr 4 Co., Brlin, 18. Kőniggrafsratrass 69. V Csak urak kapnak : I gyűjtmény (1Í0 db) rndkívül érdks pillanatflvétlt és gy sinliziós njxnódi gyűjtményt, mly tartalmaz 16 síins képt, trmésztbű (lvétlkt kabintformában. Ez a 3 gyűjtmény lőr fiztv csak í korona (lvélbélygkbn la). Utánvét 60 fillérrl több. Szétküldi bérmntv és dicrtio mlltt y n w n Xgna.cz Bécs, IX Obr Donanstrass 7. Kozmtika, vagyis a szépség gészségtana. Útmutatás bármilyn szépséghiba (foltok, anyajgyk, arczszorök, kiütésk, kinövésk) alapos és ártalmatlan lmulasztására, az arcznakés hajnak észszrű ápolására. A könyv ára gy korona (bküldhtő bélygkbn is, portó külön). Kapható a szrzőnél, dr Jutassy Józsf orvosnál, Budapst, 'TWskHtéti-crtCTa 6. "8772 IBOLYA IGAZI IBOIYAILLAT) kizárólagos iésziíöi [ LMOTSCHAÍST^J BÉCS,L.LUGECK osz. 85S8 A ki (gk6r. Epilpsiában $rű dgs állapotokban) sznvd, kérjn arról szóló füztkt. Kívánatra ingyn és bérmntv mgküldi a Schwann- Apothk, Frankfurt a. U. FrauJilin-TáiHilat tjcildája, (Budapst, IV., Egytin-tita *.) 8879 (a bank saját házában). Kapható mindn gyógytárban Hirdtésk flvéttnk a kiadóhivatalban Budapstn, IV., Egytm-utcza 4. sz. ftcifí 1 _ 2 é ' s homoki ó-bor. 22-krtól 32 krig. Uibor októ- -*-»^-«" br 20-tól kzdv 16 forinttél 24 forintig. Szőlővssző. it^z-u^^u^ " Sla. r,., ' mg- és 11 borfalból. Sima vssző 2 és fl írttól flflé. 2 évs gyökrs 11 fittól fölflé. npjyn/pjs P/nP/fffi 2 ~3-* 5 évs ign rős csmt í «n í VT- *' t í '/ M «6 lab magasan ojtva 30 krajczartól 60 krajozárig. Nagybani vétlnél százalék ngdmény. JíiTSOitVÚn/fJ. BnaUvűl nagygyümslosü 7 fajban......, ' "& Vannak rndlőim, kik zr számra ülttik, mrt rndkívül hamar és bármilyn talajban bővn trm. A szép nsvésn évs fák drbja 15 krtól 50 krig. Nagy vétlnél olyan ngdmény, mint az prnél. Spanyol maay. "? a i, írb» l m s*- \,. y. ""^ífiflf GytímSIos rndkívül krstt, mrt bfőzésr lgalkalmasabb, évs fák drbja 15 krtól ^oo krig. Nagy vétlnél oly ngdmény, mint az prnél. U l ó t f l. K ömyh tortü, évs fák ára 15 krtól. *, ^ krig - Na BJ" jbb vétlnél /o ngdmény. Mindnfél nms «w"f«.k6rt,aima ' szilva, őszi és kajszinbaraczt, csrszny, mggy, szolid gsztny, lasponya, szomorú alma, szomorn pr magas és törp alakban. Ár 15 krtól 50 krig. Nagy- báni vétlnél ttms ngdmény. f Kisljtztt^""^ V'rVL* példányok I000r 5 Mindnfél vadonz. 1 9( rt g tm1 Akácz, 1 2 évs, 10 ; f M "wj*,**- «.., 7,,... 9 Végtln nagy készlt. Sovényhészitésr glditsa (lpényfa, Krisztus koronája), 1 2 évs, 1000-r 4 frttól Sövénykészítésr maciura 14 frtig. aurnlica 1000 r 5 85 forinttól 20 forintig K r t i SZkÖZ. ^?I 16, ^ülttó vas, krti fürész,,,.. ouo > 8 rb szmző, valamint ojtókés, jlfa, ojtókm.cs ign olcsó áron és kitünö anyagbél. Viszontladók k6r» tt f«k»<*«>< ío-w százalék L fi v. v,.,., t, i "^dmónyon túl 6 hti, stlg *-t> havi hitlt ia kapnak. Ar- s nvjégyzékot küld: 8880 Vnghváry László CzgJfilről. 44. SZÁM BUDAPEST, NOVEMBER ÉVFOLYAM. Előfiztési fltétlk: VASiRNAPI ÚJSÁG és POLITIKAI ÚJDONSÁGOK (a Világkrónikával) gyött SZÉLL IGNÁCZ. gész évr 24 korona félévr 12 ASZABADELVŰPÁRT klubjában stnként gyakran látható gy komoly, immár örgs úr, Lkink csak értlms, fiatal fénybn lobogó szm mutatja, hogy lgfljbb dlén jár a férfi kornak. Nyilt, csontos arczán valami szokatlan olympusi nyugalom ül, a minőt már csak a régi mbrknél láttunk, a kik gy öltővl még közlbb álltak ahhoz az időhöz, mikor a magyar faj idjött kltről, d a minő nyugalmat a mai idgs korban már nm ösmrünk. Mozdulatai lassúk, itt bbn a körbn, a hol mindnki fürg, virgoncz; ruházata gyszrű, szint a puritánságig itt, a hol mindnki többt akar mutatni, mint a mnnyi; ha mgszólal, hangja vontatottan, kimértn, szűkn csng ki a tömött bajusz alól, itt, a hol csurog a nyájasság az ajkakról mint a méz. Van valami patriárkhális a modorában. Mindn nagyképűség nélkül való tkintély. Erő nyilvánul a mozdulataiban a szrénység mlltt, s határozottság a szavaiban: Ez így van, vagy : nm úgy van, és punktum! Ott ül táblabírói módon ltrpszkdv a pamlagon, vagy sétál a klubban csöndsn. Nm vár snkit. Azzal áll szóba, a ki a lgközlbb sik hozzá. Nm sit snki lé, léptt lgyn b az ajtón akármily nagy úr. Ez az arcz nm mosolyog snkir, ha csak nm valami ankdota nvtttt mg. Ez a grincz nm hajlik. Nincsnk friss híri a napi politikára vonatkozók, nincsnk czukros mgjgyzési a déllőtt szónokai számára, és ha mgáll gy _ gy csoportnál, a hol gy kis trics-tracs, gy kis parlamnti pltyka folyik, a klub inynczink ízs csmgéj, gy titkon lsurrant lnéző mosolylyal mgy tovább, mint a nagyapó, a ki gy darabig nézt a gyrkkt, a kik azt játszák gymás közt, hogy kis bögrikókbn és tpsikbn bédt főznk. Vájjon ki lht z a férfi? tünődöl magadban, ha idgn vagy politikai klubban. Mit krs zn a hlyn, a hol mindnki lnni akar valami, s a ki már valami, az még többt akar? Mit akar itt azzal a nyugodtságával, azzal a flgmájával, itt a nyugtalanság országában? Ó bizonyára már valaki most is, mrt mindnki mglátja, sokan fognak kzt vl, sokan viszik sarokba (z a mérték annak, hogy ki mit nyom), mind a mlltt idgn ő itt és rjtélys. Ha tovább is kutatod, mgmondják: Ez Széli Ignácz. Csupán a VASÁRNAPI ÚJSÁG gész évr 16 korona félévr 8 Mondhatnák, hogy z a minisztrlnök öcscs, d nm mondják, mrt Széli Ignácznak. lég titulus a saját nv is. A nyolczvanas évk óta ltt jóhangzásúvá a közigazgatás trén. Már mint Vasmgy alispánja is fltűnt hatalmas talntumával az adminisztrálásban, a kibn szrncsésn A POLITIKAI ÚJDONSÁGOK í gész évr ÍO korona (a Világkrónikával) \ félévr u 5 a SZÉLL IGNÁCZ. Külföldi lőfiztéskhz a postailag mghatározott vitldíj is csatolandó. párosul a tapasztalás az lmélti ismrtkkl, s a ki soha sm tévszti szm lől, hogy a közigazgatási intézmény az élő mbrt szolgálja és nm a tudósok "rndszrit. Mióta 1883-ban a blügyminisztériumban fogadott l állást, nagy munkabírásával, gybfoglaló és gyorsan a mélyb látó magyar szévl, szolgálati évink Both Mnyhért fstmény.

A szeretet tanúi. 2013. március 31. 18. évfolyam, 1. szám. Az algy i egyházközség kiadványa KRISZTUS FELTÁMADT! ÚJ PÁPÁNK

A szeretet tanúi. 2013. március 31. 18. évfolyam, 1. szám. Az algy i egyházközség kiadványa KRISZTUS FELTÁMADT! ÚJ PÁPÁNK 2013. március 31. 18. évfolyam, 1. szám A szrtt tanúi Az algy i gyházközség kiadványa KRISZTUS FELTÁMADT! A Húsvét a Fltámadás - és nm a nyuszi - ünnp Ádám és Éva az s-b nnl vszíttt l az örök éltt. Az

Részletesebben

segítségével! Hány madárfajt találtál meg? Gratulálunk!

segítségével! Hány madárfajt találtál meg? Gratulálunk! Odú llnőrzés CSORMÍVES Ha mgfogadtad a téli számban javasolt odúkihlyzést, vagy már volt odú kihlyzv a krtbn, márciustól már érdms figylgtnd trmésztsn csak gy kissé távolabbról hogy van- a környékén mozgolódás,

Részletesebben

Kazincbarcikai ÁPRILIS 6-ÁN PARLAMENTI VÁLASZTÁS HUSZONEGY EGYÉNI JELÖLT INDUL A VÁLASZTÓ- KERÜLETBEN 2014. MÁRCIUS 28.

Kazincbarcikai ÁPRILIS 6-ÁN PARLAMENTI VÁLASZTÁS HUSZONEGY EGYÉNI JELÖLT INDUL A VÁLASZTÓ- KERÜLETBEN 2014. MÁRCIUS 28. Kazincbarcikai 2014. MÁRCIUS 28. Facbook: Barcika Art Kft www.barcikaart.hu/kommunikacio/ ÁPRILIS 6-ÁN PARLAMENTI VÁLASZTÁS HUSZONEGY EGYÉNI JELÖLT INDUL A VÁLASZTÓ- KERÜLETBEN Választás 2014 Fotó: Barcika

Részletesebben

ANYANYELVI FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

ANYANYELVI FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 2006. fruár 2. ANYANYELVI FELADATLAP 8. évfolymosok számár 2006. fruár 2. 14:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: A fltokt ttszés szrinti sorrnn olhto mg. Ügylj mgfllő iőosztásr és küllkr! Tolll olgozz! A

Részletesebben

ELSÔ FEJEZET St. Ives-ház Grosvenor Square, London

ELSÔ FEJEZET St. Ives-ház Grosvenor Square, London ELSÔ FEJEZET St. Ivs-ház Grosvnor Squar, London Ez így gyszrűn nm tisztsségs. Elizabth Margurit Cynstr, akit mindnki csak Elizának hívott, alig hallhatóan méltatlankodott. Egydül állt köpönygbn gy hatalmas

Részletesebben

Mágneses anyagok elektronmikroszkópos vizsgálata

Mágneses anyagok elektronmikroszkópos vizsgálata Mágnss anyagok lktronmikroszkópos vizsgálata 1. Transzmissziós lktronmikroszkóp 1.1. A mágnss kontraszt rdt a TEM-bn Az lktronmikroszkópban 100-200 kv-os (stlg 1 MV-os) gyorsítófszültséggl gyorsított lktronok

Részletesebben

Villamos érintésvédelem

Villamos érintésvédelem Villamos érintésvédlm A villamos nrgia ipari mértű flhasználása a század ljén kzdtt gyr nagyobb mértékbn ltrjdni és zzl gyidőbn jlntkztk az áramütésből rdő balstk is. Ennk kövtkztébn nagyarányú kutatás

Részletesebben

Szerző: Böröcz Péter János H-9026, Egyetem tér 1. Győr, Magyarország

Szerző: Böröcz Péter János H-9026, Egyetem tér 1. Győr, Magyarország In: Kóczy L, éánczos L, Bakó A, Prznszki J, Szgdi Z, Várlaki P (szrk.) Játéklmélt alkalmazási lhtőségi a logisztikai rndszrkbn - az gy- és többutas szállítási csomagolási szközök közötti döntéslmélti probléma

Részletesebben

2011. évi intézmény-felújítás,intézményi javaslatok

2011. évi intézmény-felújítás,intézményi javaslatok agasépítési csoport PRIORITÁSOK: BRH=biztonságos és rndlttésszrű használat, =állagmgóvás, = műszak iés funkcionális szükség, =gyéb 13 Holdfény Utcai Óvoda Kincskrső Tagóvodája Prioritás gjgyzés 13.1 Krt

Részletesebben

DR. JUHÁSZ MÁRTA BME Ergonómia és Pszichológia Tanszék 1111 Budapest, Egry J. u. 1. Email: juhaszm@erg.bme.hu Tel: 1/463 40 22 www.erg.bme.

DR. JUHÁSZ MÁRTA BME Ergonómia és Pszichológia Tanszék 1111 Budapest, Egry J. u. 1. Email: juhaszm@erg.bme.hu Tel: 1/463 40 22 www.erg.bme. DR. JUHÁSZ MÁRTA BME Ergonómia és Pszichológia Tanszék 1111 Budapst, Egry J. u. 1. Email: juhaszm@rg.bm.hu Tl: 1/463 40 22 www.rg.bm.hu A KIVÁLASZTÁS ÉS A MUNKAKÖRI ALKALMASSÁG PSZICHOLÓGIÁJA II. Az lızı

Részletesebben

ANYANYELVI FELADATLAP

ANYANYELVI FELADATLAP 2007. jnuár 26. ANYANYELVI FELADATLAP 4. évfolymosok számár 2007. jnuár 26. 14:00 ór A 1 fltlp NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: A fltokt ttszés szrinti sorrnn olhto mg. Ügylj mgfllő iőosztásr és küllkr! A mgolásr

Részletesebben

Modern piacelmélet. ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék. Selei Adrienn

Modern piacelmélet. ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék. Selei Adrienn Modrn piaclmélt ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék Sli Adrinn A tananyag a Gazdasági Vrsnyhiatal Vrsnykultúra Központja és a Tudás-Ökonómia Alapítány támogatásáal készült az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV Lap: 1/145 AZ INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI E AZ MSZ EN ISO 9001 SZABVÁNY ALAPJÁN, ILLETVE MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA A KÖZOK-TATÁSI TÖR- VÉNY (1993. ÉVI LXXIX.)

Részletesebben

Országos Szakiskolai Közismereti Tanulmányi Verseny 2007/2008 IRODALOM MAGYAR NYELV ÉS HELYESÍRÁS. II. (regionális) forduló. 2008. február 22.

Országos Szakiskolai Közismereti Tanulmányi Verseny 2007/2008 IRODALOM MAGYAR NYELV ÉS HELYESÍRÁS. II. (regionális) forduló. 2008. február 22. Országos Szkiskoli Közismrti Tnulmányi Vrsny 2007/2008 IRODALOM MAGYAR NYELV ÉS HELYESÍRÁS II. (rgionális) foruló 2008. fruár 22. Mgolás 1 Országos Szkiskoli Közismrti Irolom Mgyr nylv és hlysírás Tnulmányi

Részletesebben

Írásbeli szorzás kétjegyû szorzóval

Írásbeli szorzás kétjegyû szorzóval Írásli szorzás kétjgyû szorzóvl Kiolgozott mintpél Egy krtész 36 plántát ültttt gy sor. Hány plántát ül - t ttt 24 sor? Atok: sor 36 plánt 24 sor x Trv: x = 24 36 vgy x = 36 24 Bslés: x 20 40 = 800 Számolás:

Részletesebben

ELSÔ FEJEZET 1829. március Wadham Gardens, London

ELSÔ FEJEZET 1829. március Wadham Gardens, London ELSÔ FEJEZET 1829. március Wadham Gardns, London Amint bttt a lábát Lady Hrford szalonjába, Hathr Cynstr tudta, hogy lgutóbbi trv, miszrint mgfllő férjt talál magának, kudarcra van ítélv. Egy távoli sarokban

Részletesebben

Országos Szilárd Leó fizikaverseny feladatai

Országos Szilárd Leó fizikaverseny feladatai Országos Szilárd Ló fizikavrsny fladatai I katgória döntő, 5 április 9 Paks A fladatok mgoldásáoz 8 prc áll rndlkzésr Mindn sgédszköz asználató Mindn fladatot külön lapra írjon, s mindn lapon lgyn rajta

Részletesebben

108. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. jú li us 30., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1125 Ft. Oldal

108. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. jú li us 30., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1125 Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapst, 2009. jú l us 30., csütörtök 108. szám Ára: 1125 Ft TARTALOMJEGYZÉK 158/2009. (VII. 30.) Korm. rn d lt A mzõgazdaság trmékk és az éllmszrk, valamnt a szszs

Részletesebben

KOD: B377137. 0, egyébként

KOD: B377137. 0, egyébként KOD: 777. Egy csomagológép kilogrammos zacskókat tölt. A zacskóba töltött cukor mnnyiség normális loszlású valószínûségi változó kg várható értékkl és.8 kg szórással. A zacskó súlyra nézv lsõ osztályú,

Részletesebben

ANYANYELVI FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

ANYANYELVI FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 2006. jnuár 28. ANYANYELVI FELADATLAP 8. évfolymosok számár 2006. jnuár 28. 10:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: A fltokt ttszés szrinti sorrnn olhto mg. Ügylj mgfllő iőosztásr és küllkr! Tolll olgozz!

Részletesebben

A művészeti galéria probléma

A művészeti galéria probléma A műészti galéria probléma A műészti galéria probléma (art galry problm): A műészti galéria mgfigylés kamrákkal / őrökkl. Hálózattrzés Alapjai 2007 8: Műészti Galéria Probléma Őrzési / Mgilágítási problémák

Részletesebben

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára 4. évfolym AMNy1 fltlp MAGYAR NYELVI FELADATLAP 4. évfolymosok számár 2010. jnuár 22. 14:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll olgozz! Ügylj küllkr! A fltokt ttszés szrinti sorrnn olhto mg. A mgolásr

Részletesebben

Országos Szakiskolai Közismereti Tanulmányi Verseny 2005/2006 MAGYAR NYELV ÉS HELYESÍRÁS

Országos Szakiskolai Közismereti Tanulmányi Verseny 2005/2006 MAGYAR NYELV ÉS HELYESÍRÁS Orszáos Szkiskoli Közismrti Tnulmányi Vrsny 2005/2006 MAGYAR NYELV ÉS HELYESÍRÁS II. (rionális) oruló 2006. ruár 17... Hlyszín jélyzőj Vrsnyző Pontszám Kój Elértő Elért Százlék. 120.. % Jvító tnár Zsűri

Részletesebben

SZÁM. 1 8 9 1. XXXVTTj. ÉVPOLI **. 7. SZÁM. 1891. G R Ó F ANDRÁSSY G Y U L A. (1823 1890.) C. Berlinben, ma

SZÁM. 1 8 9 1. XXXVTTj. ÉVPOLI **. 7. SZÁM. 1891. G R Ó F ANDRÁSSY G Y U L A. (1823 1890.) C. Berlinben, ma 00 6. VASÁKNAPI ÚJSAG. 89. fbr. K i t ü n t t v számos mzőgdsági iállítá son. Elismrés jocy-clubbotól. j KMltgn M. Tud. Adémi mgbíz sábúl -zrszti KWIZDA mrütáb-dor l o v, s z r v s m r h és j u h o számár,

Részletesebben

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym AMNy1 fltlp MAGYAR NYELVI FELADATLAP 8. évfolymosok számár 2010. jnuár 23. 10:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll olgozz! Ügylj küllkr! A fltokt ttszés szrinti sorrnn olhto mg. A mgolásr

Részletesebben

1. AZ MI FOGALMA. I. Bevezetés ELIZA. Első szakasz (60-as évek) Második szakasz (70-es évek) Harmadik szakasz (80-as évek)

1. AZ MI FOGALMA. I. Bevezetés ELIZA. Első szakasz (60-as évek) Második szakasz (70-es évek) Harmadik szakasz (80-as évek) 1. AZ MI FOGALMA I. Bvztés 1956 nyár. Darthmouth Collg-i konfrncia Kzdti cél: Az mbri gondolkodás számítógép sgítségévl történő rprodukálása. Grgorics Tibor Bvztés a mstrségs intllignciába 1 Grgorics Tibor

Részletesebben

Kisbodaki Harangláb Kisbodak Község Önkormányzatának lapja 2012. február hó V. évfolyam 1. szám

Kisbodaki Harangláb Kisbodak Község Önkormányzatának lapja 2012. február hó V. évfolyam 1. szám Kibodaki Haangláb Kibodak Közég Önkományzatának lapja 2012. fbuá hó V. évfolyam 1. zám hatályát vzttt a kataztófák llni védkzé iányítááól, zvztéől é a vzély anyagokkal kapcolato úlyo baltk llni védkzéől

Részletesebben

Rockfall lejtésképző elemek

Rockfall lejtésképző elemek LAPOSTETŐ SZIGETELÉS LEZÁRVA: 00. MÁRCIUS. Rokll ljtésképző lmk Műszki tlp Vonlr-, lln- és pontrljtő lmk, ttikék A Rokwool Rokll rnszrévl iztosíthtó ttők tökélts vízlvztés Műgynt kötésű, tljs krtmtsztén

Részletesebben

JT 379 www.whirlpool.com

JT 379 www.whirlpool.com JT 379.hirlpool.com A HÁLÓZATRA CSATLAKOZTATÁS ELŐTT ÜZEMBE HELYEZÉS ELLENŐRIZZE, HOGY A TÖRZSLAPON jlztt fszültség mggyzik- a lakás fszültségévl. NE TÁVOLÍTSA EL A MIKROLLÁM-BEVEZETÉST VÉDŐ LEMEZEKET,

Részletesebben

- 1 - A következ kben szeretnénk Önöknek a LEGO tanítási kultúráját bemutatni.

- 1 - A következ kben szeretnénk Önöknek a LEGO tanítási kultúráját bemutatni. Játékok a tanításhoz? - 1 - Tanító játékok? A Lgo kockák gészn biztosan fontos szívügyi gy gész sor gyrk és szül gnráció éltébn. Mi köz van a Lgo kockáknak a tanuláshoz? Vagy lht gyáltalán tanítani /órákat

Részletesebben

a vármegyei iskolánkívüli népmüvelés

a vármegyei iskolánkívüli népmüvelés BJ X. é v f o l y m 27. s z á m r Komárom, július 2. 2U f i l l é r. fwoj ELŐFIZETÉSI ÁR 10 P. E g é s z évr 5 P. Félévr SZERKESZTŐSÉG ÉS KIDÓHIVTL: Ngydévr 2*50 P. E g y s s z á m á r 2 0 fül. Mgjlnik

Részletesebben

VT 265 www.whirlpool.com

VT 265 www.whirlpool.com VT 265.hirlpool.com 1 BEÜZEMELÉS A HÁLÓZATRA CSATLAKOZTATÁS ELŐTT ELLENŐRIZZE, HOGY A TÖRZSLAPON jlztt fszültség mggyzik- a lakás fszültségévl. NE TÁVOLÍTSA EL A MIKROLLÁM-BEVEZETÉST VÉDŐ LE- MEZEKET,

Részletesebben

Matt Leacock játéka. KArtúm. SzuDán. moszkva. hô Chi minh ville. oroszország. essen. Montreal. németország. manila. Canada. Montreal.

Matt Leacock játéka. KArtúm. SzuDán. moszkva. hô Chi minh ville. oroszország. essen. Montreal. németország. manila. Canada. Montreal. Mtt Lcock játék Mgvn bnntk mindn, mi z mbriség mgmntéséhz kll? Egy járványlhárító cspt szkképztt tgjiként kll flfdzntk tomboló hlálos járványok llnszérumit, még milőtt zok világszrt ltrjdnénk. Nkd és cspt

Részletesebben

Teherhordó üveg födémszerkezet: T gerenda ragasztott öv-gerinc kapcsolatának numerikus vizsgálata

Teherhordó üveg födémszerkezet: T gerenda ragasztott öv-gerinc kapcsolatának numerikus vizsgálata Tudományos Diákköri Konrncia Thrhordó üvg ödémszrkzt: T grnda ragasztott öv-grinc kapcsolatának numrikus vizsgálata Készíttt: Gál Tamás F17JCS építőmérnök hallgató Konzulns: Dr. Vigh László Grgly Egytmi

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 2008. jnuár 31. MATEMATIKA FELADATLAP 8. évfolymosok számár 2008. jnuár 31. 15:00 ór M 2 fltlp NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll olgozz! Zsszámológépt nm hsználhtsz. A fltokt ttszés szrinti sorrnn olhto

Részletesebben

MUNKAANYAG, A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

MUNKAANYAG, A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI Az önkormányzati és trültfjlsztési minisztr../2008. (..) ÖTM rndlt a katasztrófavédlmi szrvk és az önkormányzati tűzoltóság hivatásos szolgálati viszonyban álló tagjaival kapcsolatos munkáltatói jogkörök

Részletesebben

Helyszükséglet összehasonlítás

Helyszükséglet összehasonlítás Hlyszükséglt összhsonlítás Hgyományos riálvntilátor A VAR rnszr összhsonlítás Hlios RADAX VAR Systm A VAR rnszr z lsony nyomás növkésű xiálvntilátorok és riál vntilátorok közötti szükségltkt légíti ki.

Részletesebben

Egy általános iskola nyolcadikosainak vallomásai

Egy általános iskola nyolcadikosainak vallomásai ÉLETEM w Egy általános iskola nyolcadikosainak vallomásai A fjlődéslélktan művlői és ismrői számára nm újság, hogy a gyrmk llki fjlődésébn szociális körülményir, zn körülményink változására is tkintttl

Részletesebben

HELYI TANTERV SZOCIÁLIS GONDOZÓ ÉS ÁPOLÓ OKJ 34 762 01. (3 éves, esti munkarend szerint) szakiskolai képzés közismereti oktatással 2014.

HELYI TANTERV SZOCIÁLIS GONDOZÓ ÉS ÁPOLÓ OKJ 34 762 01. (3 éves, esti munkarend szerint) szakiskolai képzés közismereti oktatással 2014. HELYI TANTERV SZOCIÁLIS GONDOZÓ ÉS ÁPOLÓ OKJ 34 762 01 (3 évs, sti munkarnd szrint) szakiskolai képzés közismrti oktatással 2014. 1. A TANULÓK FELVÉTELÉNEK FELTÉTELEI A képzés mgkzdésénk szükségs fltétli:

Részletesebben

közel vagyunk. Ez az érzés erősödött meg bennem a nyíregyházi műszaki ügyllleten.

közel vagyunk. Ez az érzés erősödött meg bennem a nyíregyházi műszaki ügyllleten. Vll. i ÉVFOLYAM i ~.szám 1998. t QECEMBER AZ ALSO-TlSZA.. VDEK VZUGYGAZGATOSAG LAPJA Szrtttljs, békés és boldog karácsonyi ünnpkt, sikrkbn gazdag, rdménys új sztndőt kiván a VÍZPART mindn olvasójának A

Részletesebben

Méret: Végződés: Min. hőmérséklet: Max. hőmérséklet: Max. nyomás: Specifikációk:

Méret: Végződés: Min. hőmérséklet: Max. hőmérséklet: Max. nyomás: Specifikációk: L SZ 17 SÓS O L Z Ó ÉSTOL t: őd: in. hőmklt: x. hőmklt: x. nomá: Spcifikációk: Anok: -től -i ISO P kimák kö - C 0 C b -i m mlkdő oó ki kk tiánú ámlá tömít nh nomávt Öntöttv há n.hu v l n.hu v l Z ÉSTOLÓ

Részletesebben

ANYANYELVI FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára

ANYANYELVI FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára 2006. jnuár 27. ANYANYELVI FELADATLAP 4. évolymosok számár 2006. jnuár 27. 14:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: A ltokt ttszés szrinti sorrnn olhto mg. Ügylj mgllő iőosztásr és küllkr! Tolll olgozz! A

Részletesebben

BIATORBÁGYI ÁLTALÁNOS ISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

BIATORBÁGYI ÁLTALÁNOS ISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA A Biaorbágyi Álaláno Ikola Minőégirányíái Programja 2009. Kézí: Bnkő C. Gyuláné BIATORBÁGYI ÁLTALÁNOS ISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Kézí: Bnkő C. Gyuláné igazgaó A minőégirányíái munkacopor közrműködéévl

Részletesebben

Feladatok megoldással

Feladatok megoldással Fladatok mgoldással. sztmbr 6.. Halmazrdszrk. Igazoljuk! A \ B A r (A r B) (A [ B) r ((A r B) [ (B r A)) Mgoldás. A r (A r B) A \ A \ B A \ A [ B A \ A [ (A \ B) A \ B (A [ B) r ((A r B) [ (B r A)) (A

Részletesebben

FELVÉTELI FELADATOK 8. évfolyamosok számára. A 2 feladatlap. Név:...

FELVÉTELI FELADATOK 8. évfolyamosok számára. A 2 feladatlap. Név:... 2005. jnuár-fruár FELVÉTELI FELADATOK 8. évfolymosok számár A 2 fltlp Név:... Szültési év: hó: np: A fltokt ttszés szrinti sorrnn olhto mg. Ügylj mgfllő iőosztásr és küllkr! A mgolásr összsn 45 pr vn.

Részletesebben

26. M Á M. 1 8 7 8 ^ 7. * y, 0 I T 'A*. 45ÍI8. Ára egy nagy üveggel 80 kr., kisebb 40 kr. A TANÜGY

26. M Á M. 1 8 7 8 ^ 7. * y, 0 I T 'A*. 45ÍI8. Ára egy nagy üveggel 80 kr., kisebb 40 kr. A TANÜGY 420 VASÁBNAPI ÚJSÁG 26. M Á M. 1 8 7 8 ^ 7. * y, 0 I T 'A*. gépészmér ii öfc, BUDAPEST,. V I U. krül, üllői-u H. s z á m l jánlj o l c s ó á r k o n l i s m r g é p i, ú g y m i n : í g ő z m o z d o n

Részletesebben

KÖZÖS UTASÍTÁSA. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 004. számú. Budapest, 1965. évi március hó 1-én BELÜGYMINISZTÉRIUM

KÖZÖS UTASÍTÁSA. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 004. számú. Budapest, 1965. évi március hó 1-én BELÜGYMINISZTÉRIUM BELÜGYMINISZTÉRIUM SZOLGÁLATI HASZNÁLATRA! 10-26/4/1965. Hatályon kívül helyezve: 17/73. min. par. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 004. számú KÖZÖS UTASÍTÁSA Budapest, 1965. évi március

Részletesebben

XIV. Őszi bánat, csendes, szelíd virág Úgy körülölelted szívem. Kicsiny királyok. Minden virágod, mintha mosolyogna nekem.

XIV. Őszi bánat, csendes, szelíd virág Úgy körülölelted szívem. Kicsiny királyok. Minden virágod, mintha mosolyogna nekem. XIV Őszi bánat, csendes, szelíd virág Úgy körülölelted szívem. Kicsiny királyok. Minden virágod, mintha mosolyogna nekem. Az ősz, a szív: véres két árny. Sokat jártam az emberek között, ifjú vagyok, csendes

Részletesebben

Zsebmérleg 500 g méréshatárral Magas mérési tartomány Szállítás során védett kivitel Jól olvasható, megvilágított LCD

Zsebmérleg 500 g méréshatárral Magas mérési tartomány Szállítás során védett kivitel Jól olvasható, megvilágított LCD 22_Labormrlk_atnzv_Layout 1 2010.03.15. 13:43 Pa 160 Labormérlk Piktoraok PCE-JS 500 Blső kalibrálás: a pontossá bállítása motorizált blső súllyal történik Külső kalibrálás: a pontossá bállításához külső

Részletesebben

Wroclawban jártak Iskolai Együttműködés Program keretében utazhattak

Wroclawban jártak Iskolai Együttműködés Program keretében utazhattak Aapíva: 2006 ban VI. évfoyam 5. szám 51. 2011. novmbr dcmbr mgjnik kéhavona Tájékozaó Sok bado páyáza, mos is jó jönn a ámogaás 2 Könyári karácsony A kézművs fogakozáson ajó és aszadíszk is készük 3 Wrocawban

Részletesebben

ÉRTESÍTŐ. 41- évfolyam 1883. 10. szám. Debreezen, vasárnap, márczius 11. TÁRSADALMI ÉS VEGYES TARTALMÚ HETILAP. Középtanodai állapotaink.

ÉRTESÍTŐ. 41- évfolyam 1883. 10. szám. Debreezen, vasárnap, márczius 11. TÁRSADALMI ÉS VEGYES TARTALMÚ HETILAP. Középtanodai állapotaink. 41- évfolym 1883. 10. szám. Dbrzn, vsárnp, márczus 11. Előfztés fltétlk: Egész évr.-...*... 2 frt. Félévr 1 Ngydévr 50 kr. Községknk 60 kr. postdrj bküldés mlltt gész évr ngyn.' szám ár 4 kr. Szrksztőség

Részletesebben

Ecce homo. Micsoda emberi megnyilvásulások kísérnek egy olyan esemény mint egy

Ecce homo. Micsoda emberi megnyilvásulások kísérnek egy olyan esemény mint egy Ki d j B é é s cs b i K r s ztyé n I fj ú s á g i Eg y s ü l t VI. é vfo ly m 1. s zá m 2 01 4. Ecc homo Micsod mbri mgnyilvásuláso ísérn gy olyn smény mint gy forrdlom: düh, sírás, fájdlom, rménytli szm,

Részletesebben

49. SZÁM. 1675. DECZEMBEE 5. 50-dik szám.

49. SZÁM. 1675. DECZEMBEE 5. 50-dik szám. VASÁRNAPI UJSAG 788 áíljagyarorszio "LEGNAGYOBB!Ü KÖLCSÖNKÖNYVTÁR A! Ö5 Rugny-gyártmányok I V í z m n t s s o «U «n y t t ' «B3 f«t, * mindkét oldlán hordh'n kb t, brn blss-!, V n i D U l D l UU4IJU u

Részletesebben

Operatív döntéstámogatás módszerei

Operatív döntéstámogatás módszerei ..4. MSKOLC YM azaságtuomáyi Kar Üzlti formációgazálkoási és Mószrtai tézt Számvitl tézti aszék Opratív ötéstámogatás mószri Dr. Musiszki Zoltá Opratív ötéstámogatás mószri Statisztikai, matmatikai mószrk

Részletesebben

MATEMATIKA A változat. A tanuló neve, osztálya:...

MATEMATIKA A változat. A tanuló neve, osztálya:... MATEMATIKA A változt A tnuló nv, osztály:... Az lmúlt tnév véi osztályzt mtmtikáól:... Olvs l iylmsn ltokt! A ltokt ttszés szrinti sorrnn olto m. Törkj rr, oy molások lírás yértlmő lyn, iylj rnztt küllkr!

Részletesebben

Tartályfedél rögzítő csavarok. HENNLICH Industrietechnik. Lapos körmös kivitel Íves körmös kivitel Tartozékok

Tartályfedél rögzítő csavarok. HENNLICH Industrietechnik. Lapos körmös kivitel Íves körmös kivitel Tartozékok HENNLICH Inustritnik ás s l!...t n á s H-6000 Kskmét-Kflv, Hliport-Rptér.Tl.: +36 76 509 655. Fx: +36 76 470 308. rmturtnik@nnli.u. www.nnli.u Trtályfél rögzítő svrok Lpos körmös kivitl Ívs körmös kivitl

Részletesebben

Szakma megnevezése. 04 Szülészetnőgyógyászat Szülészet 0405 2012.07.01 20. 05 Csecsemő- és gyermekgyógyászat

Szakma megnevezése. 04 Szülészetnőgyógyászat Szülészet 0405 2012.07.01 20. 05 Csecsemő- és gyermekgyógyászat Országos Tiszifőorvosi Hival Egzségügyi Szolgáltók Kapacitás Nyilvántartásából származó adok 212. 1. Általános rz Jlnlgi hlyzt 21. évi CLXXIII tv. 97. (3) alapján 211. 1. 1-től nyilvántartott A változás

Részletesebben

ÚJ FELADATSOR! 2006. FEBRUÁR 2. ANYANYELVI FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára. 2006. február 2. 14:00 óra ÚJ FELADATSOR! NÉV:

ÚJ FELADATSOR! 2006. FEBRUÁR 2. ANYANYELVI FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára. 2006. február 2. 14:00 óra ÚJ FELADATSOR! NÉV: ÚJ FELADATSOR! 2006. FEBRUÁR 2. ANYANYELVI FELADATLAP 8. évfolymosok számár 2006. fruár 2. 14:00 ór ÚJ FELADATSOR! NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: A fltokt ttszés szrinti sorrnn olhto mg. Ügylj mgfllő iőosztásr

Részletesebben

Múlt BETSBŐL Szombaton 23. 3tán. 1787.-

Múlt BETSBŐL Szombaton 23. 3tán. 1787.- Múlt BETSBŐL Szombaton 23. 3tán. 1787.- : o-^a a' közl fkvő dolgot4s homállyofon látó, ** -R- fávól l é v ő k t pdig tsak képzlni fm tudd né- "ljy Bétsi köz uéptől tudakoznók: mikor érkzika' F. Mónárkha?

Részletesebben

Didíer«E s' v a s ú t i k o c s i k t ó l. A k ö v e tk e z ő f e l t é t e l e k n e k k e l l u i. m e g fe l e l n i e s

Didíer«E s' v a s ú t i k o c s i k t ó l. A k ö v e tk e z ő f e l t é t e l e k n e k k e l l u i. m e g fe l e l n i e s -.59 - Didíer«E s' K Ö N Y V - V O N A T Annak é rd e k é b e n, h ogy az o l v a s á s á ld á s a ib a n azo k n ak a k ö z é p n a g y sá g ú á llo m á s h e ly e k n e k v a s u t a s a i i s r é s

Részletesebben

FELVÉTELI FELADATOK 8. évfolyamosok számára. A 1 feladatlap. Név:...

FELVÉTELI FELADATOK 8. évfolyamosok számára. A 1 feladatlap. Név:... 2005. jnuár-fruár FELVÉTELI FELADATOK 8. évfolymosok számár A 1 fltlp Név:... Szültési év: hó: np: A fltokt ttszés szrinti sorrnn olhto mg. Ügylj mgfllő iőosztásr és küllkr! A mgolásr összsn 45 pr vn.

Részletesebben

MATEMATIKA B változat. A tanuló neve, osztálya:...

MATEMATIKA B változat. A tanuló neve, osztálya:... MATEMATIKA B változt A tnuló nv, osztály:... Az lmúlt tnév vé osztályzt mtmtkáól:... Olvs l ylmsn ltokt! A ltokt ttszés szrnt sorrnn olhto m. Törk rr, hoy molások lírás yértlmő lyn, yl rnztt küllkr! Mnn

Részletesebben

Kisfeszültség villamosenergia-elosztó rendszer vezetékeinek méretezése (szükséges keresztmetszet meghatározása)

Kisfeszültség villamosenergia-elosztó rendszer vezetékeinek méretezése (szükséges keresztmetszet meghatározása) Kisfszütség viamosrgia-osztó rdszr vztéi mértzés (szüségs rsztmtszt mghatározása) vzté mértzés iiduásaor ismrt ftétzzü: a btápáás fszütségét (), az áti ívát fogyasztó áramfvétét (), a fogyasztóra jmz fázistéyzt

Részletesebben

M3 ZÁRT CSATORNÁBAN ELHELYEZETT HENGERRE HATÓ ERŐ MÉRÉSE

M3 ZÁRT CSATORNÁBAN ELHELYEZETT HENGERRE HATÓ ERŐ MÉRÉSE M3 ZÁRT CSATORNÁBAN ELHELYEZETT HENGERRE HATÓ ERŐ MÉRÉSE. A mérés élja A mérés fladat égyzt krsztmtsztű satorába bépíttt, az áramlás ráyára mrőlgs szmmtratglyű, külöböző átmérőjű hgrkr ható ( x, y ) rő

Részletesebben

NÖVÉNYTERMESZTÉSTAN. Az egyes növények termesztésének a részleteivel foglalkozik

NÖVÉNYTERMESZTÉSTAN. Az egyes növények termesztésének a részleteivel foglalkozik NÖVÉNYTERMESZTÉSTAN Az egyes növények termesztésének a részleteivel foglalkozik Növénytermesztés irányzatai: Hagyományos vagy konvencionális Integrált (fenntartható, környezetbarát) Ökológiai, biotermesztés

Részletesebben

A megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatási helyzete

A megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatási helyzete VÉDETT SZERVEZETEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE A megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatási helyzete Felmérés az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány támogatásával Készítette: Balogh Zoltán, Dr. Czeglédi

Részletesebben

Ciszterciek, eszmény és valóság Országos Középiskolai Történelem Verseny 3.forduló november 19.

Ciszterciek, eszmény és valóság Országos Középiskolai Történelem Verseny 3.forduló november 19. Ciszterciek, eszmény és valóság Országos Középiskolai Történelem Verseny 3.forduló november 19. Kedves Versenyzők! Játékunk első része ezzel a fordulóval befejeződik. A mostani forduló elsősorban művelődéstörténeti

Részletesebben

1 2 A Z E G O V I S S Z A V Á G A s o r s f o r d í t ó m e g b o c s á t á s e s z ü n k b e i d é z i, h o g y e m b e r i m e g t a p a s z t a l á s t á t é l, s p i r i t u á v a g y u n k, s á el

Részletesebben

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

Méret: Végződés: Min. hőmérséklet: Max. hőmérséklet: Max. nyomás: Specifikációk:

Méret: Végződés: Min. hőmérséklet: Max. hőmérséklet: Max. nyomás: Specifikációk: L E 15 PN1 PEN K É F S KAI IS 9001 : 08 PED 97/2/CE t: őd: in. hőmklt: x. hőmklt: x. nomá: Spcifikációk: Anok: DN 25-től 250-i PN 1 Kimák - C 00 C 1 B nliánú moá odmnt blő cővl odmnt cl hullám tt Acl kimák

Részletesebben

Név:... osztály:... Matematika záróvizsga 2005. 1. Ugyanazon értékek szerepelnek mindhárom oszlopban. Kösd össze az egyenlőket!

Név:... osztály:... Matematika záróvizsga 2005. 1. Ugyanazon értékek szerepelnek mindhárom oszlopban. Kösd össze az egyenlőket! Mtmtik záróvizs 00. Név:... osztály:.... Uynzon értékk szrplnk minhárom oszlopn. Kös össz z ynlőkt! 0, % pl.:., 0 % 0,66 6 8, : 0,8 66 : 6 0,7 8 0 0,6 6 : 0 6, 80 % 66,6% 0 %. T ki rláiójlkt!. 00 k 0,0

Részletesebben

A r a 20 fillér. Felelői szerkesztő: 3ECSKÖ JÓZSEF

A r a 20 fillér. Felelői szerkesztő: 3ECSKÖ JÓZSEF r 20 fillér. VMM ELŐFZETÉS ÁR : Egz évr 10 P. Ngydévr 2*50 P. 5 P. Egys szám ár 20 fí. Mgjlnik mindn szombton. v á r m g y Fllői szrksztő: 3ECSKÖ JÓZSEF t i s z t ú j í t ó k ö z g y ű l é s. Flmlő, ünnpis

Részletesebben

MAGYARORSZÁGI KYUDO SZÖVETSÉG 2012. ÉVI ELNÖKI BESZÁMOLÓ

MAGYARORSZÁGI KYUDO SZÖVETSÉG 2012. ÉVI ELNÖKI BESZÁMOLÓ MAGYARORSZÁGI KYUDO SZÖVETSÉG 212. ÉVI ELNÖKI BESZÁMOLÓ A 212-s év volt a frissn alakult Kyuo Szövtség lső aktív év. A Magyarországi Kyuo Szövtség létrjött és az Európai Szövtséghz történő csatlakozása

Részletesebben

Az Integrációs Pedagógiai Rendszer projektelemeinek beépülése

Az Integrációs Pedagógiai Rendszer projektelemeinek beépülése Az Intgrációs Pdagógiai Rndszr projtlmin bépülés a Fsttics Kristóf Általános Művlődési Központ Póaszpti 1-8. évfolyamos és a Paodi 1-4. évfolyamos Általános Isola tagintézményin otató-nvlő munájába 2011/2012.

Részletesebben

MATEMATIKA B változat. A tanuló neve, osztálya:...

MATEMATIKA B változat. A tanuló neve, osztálya:... MATEMATIKA B változt A tnuló nv, osztály:... Az lmúlt tnév vé osztályzt mtmtkáól:... Olvs l ylmsn ltokt! A ltokt ttszés szrnt sorrnn olto m. Törk rr, oy molások lírás yértlmő lyn, yl rnztt küllkr! Mnn

Részletesebben

Mike Evans Hogyan vizsgázz sikeresen?

Mike Evans Hogyan vizsgázz sikeresen? Mik Evans Hogyan vizsgázz sikrsn? Fordította Mgyri Luca Mik Evans Hogyan vizsgázz sikrsn? Hasznos tonácsok érttségi, flvétli és gytmi vizsga lőtt állóknak A mű rdti cím: Mik Evans: How to Pass Y o ur Exams

Részletesebben

MagyarOK 1.: munkalapok 5

MagyarOK 1.: munkalapok 5 1. Képes szótár munkalap 1. Egészítse ki a hiányzó magánhangzókat vagy mássalhangzókat! Húsok m_ rh_ h_ s s_ rt_ sh_ cs_ rk_ h_ s sz_ l_ nn_ k_ lb_ sz sz_ l_ m_ s_ nk_ h_ l Tejtermékek t_ j v_ j s_ jt

Részletesebben

FEKECS GYULA EMBERKERESKEDELEM ÉS BŐNÜLDÖZÉS A DÉL-DUNÁNTÚLON. Az emberkereskedelem felderítésének nyomozó szervei

FEKECS GYULA EMBERKERESKEDELEM ÉS BŐNÜLDÖZÉS A DÉL-DUNÁNTÚLON. Az emberkereskedelem felderítésének nyomozó szervei FEKECS GYULA EMBERKERESKEDELEM ÉS BŐNÜLDÖZÉS A DÉL-DUNÁNTÚLON Az emberkereskedelem felderítésének nyomozó szervei A dél-dunántúli régióban Baranya, Somogy és Tolna megyékben a nemzetközi érintettségő bőnözıi

Részletesebben

Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS

Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS Város Polgármstr 251 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a Tlfon: 6 23 31-174/233 mllék Fax: 6 23 31-135 E-mail: bruhazas@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS Budapst Balaton közötti krékpárút nyomvonalával

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám TARTALOMJEGYZÉK 2008:

Részletesebben

674/697. Méret: Végződés: Min. hőmérséklet: Max. hőmérséklet: Max. nyomás: Specifikációk:

674/697. Méret: Végződés: Min. hőmérséklet: Max. hőmérséklet: Max. nyomás: Specifikációk: L ZR 7/97 AP C Ó Y L O G NT t: őd: in. hőmklt: x. hőmklt: x. nomá: pcifikációk: Anok: DN 1/ -től 1/2 -i Külő Blő BP - C 90 C 1 b Záhtó k O-űű lpáon Fkt lumínium k á há n.hu v l. n.hu v l. P LYÓCA O G NT

Részletesebben

xv. A Waldstein-féle pályadíj ügye, NEY BÉLÁTÓL

xv. A Waldstein-féle pályadíj ügye, NEY BÉLÁTÓL EREDETI DOLGOZATOK. xv. A Waldstein-féle pályadíj ügye, NEY BÉLÁTÓL Szükségesnek és kötelességünknek ismerjük olvasóink figyelmét a következő pályadíj-hirdetményre különösebben fölhívni s egyszersmind

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 2009. jnuár 29. MATEMATIKA FELADATLAP 8. évfolymosok számár 2009. jnuár 29. 15:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll olgozz! Zsszámológépt nm hsználhtsz. A fltokt ttszés szrinti sorrnn olhto mg. Minn

Részletesebben

Méret: Végződés: Min. hőmérséklet: Max. hőmérséklet: Max. nyomás: Specifikációk:

Méret: Végződés: Min. hőmérséklet: Max. hőmérséklet: Max. nyomás: Specifikációk: L ZR 552 CAP Ó Y L O G T B - B N t: őd: in. hőmklt: x. hőmklt: x. nomá: pcifikációk: Anok: DN 1/ -től -i BP blő mnt - 10 C 120 C 25 b (DN 1"-i) Záhtó k PTF tömítl Tlj fut á n.hu v l n.hu v l AP 552 GOLYÓC

Részletesebben

Közeledtek 2012 megtapasztalása felé, megkezdődik a magok elvetése, hogy növekedjen a fizikai bolygó rezgésszáma. Ez az ami rajtatok múlik.

Közeledtek 2012 megtapasztalása felé, megkezdődik a magok elvetése, hogy növekedjen a fizikai bolygó rezgésszáma. Ez az ami rajtatok múlik. Ide gyűjtöttem össze kivonatolva az információkat, amelyeket Kryon 2012-vel kapcsolatban tett közzé... Mindenkinek ajánlom továbbá Lee Carroll Végzetgyár című témába vágó cikkét 2012-ről, valamint a magyar

Részletesebben

53. sz. mérés. Hurokszabályozás vizsgálata

53. sz. mérés. Hurokszabályozás vizsgálata 53. sz. mérés Hurokszaályozás vizsgálata nagyszültségű alap- illtv losztóhálózat (4,, kv a hálózatok unkcióáól kövtkzőn hurkolt (töszörösn hurkolt kialakítású. sok csomóponttal, tö táplálási illtv ogyasztási

Részletesebben

CÉLEGYENESBEN! Nyertek a horgászok

CÉLEGYENESBEN! Nyertek a horgászok á z h i y g k r D Hírk ám 1. sz lyam o f év XI.. 2010 ár Janu t a! n o v i k ha n l j Mg A Drkgyházi Önkormányzat mgbízásából szrkszttt függtln információs kiadvány. CÉLEGYENESBEN! Nyrtk a horgászok Jó

Részletesebben

1. sz. melléklet: Ügyféllel kötendő szerződésekre vonatkozó formanyomtatványok

1. sz. melléklet: Ügyféllel kötendő szerződésekre vonatkozó formanyomtatványok 99 AZ ÜZLETSZABÁLYZATA 1. sz. melléklet: Ügyféllel kötendő szerződésekre vonatkozó formanyomtatványok 100 AZ ÜZLETSZABÁLYZATA Adásvételi szerződés Vevő: SPB Befektetési Részvénytársaság Adószám: Fiók:

Részletesebben

NYELVOKTATÁSA. A SIK ETNÉM Á K TÁRGYI ÉS ALAKJ 7 GYÜ JTŐ NYEL VO KT AT ÁS. évf~ug.-szept. szám ához.kjihgfedcb. Kézh-atnak tekintendő. II. FO K.

NYELVOKTATÁSA. A SIK ETNÉM Á K TÁRGYI ÉS ALAKJ 7 GYÜ JTŐ NYEL VO KT AT ÁS. évf~ug.-szept. szám ához.kjihgfedcb. Kézh-atnak tekintendő. II. FO K. l\'ieliéklet a "K A LAUZ" V IlI.vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPO évf~ug.-szept. szám ához.kjihgfedcb A SIK ETNÉM Á K TÁRGYI ÉS ALAKJ 7 NYELVOKTATÁSA. ~ '" II. FO K. GYÜ JTŐ NYEL VO KT AT ÁS. HARMADIK

Részletesebben

Csak erős idegzetűeknek! videóleirat

Csak erős idegzetűeknek! videóleirat Csak erős idegzetűeknek! videóleirat 2009. Piroska Gyula Tréning Kft. Minden jog fenntartva. Üdvözlöm Önt, kedves Cégvezető Barátom! Piroska Gyula vagyok,, hogy ne érezze magát egyedül a cégvezető. Nem

Részletesebben

Fűtéstechnika. Épületfizika, hőveszteség számítás. Irodalom. Többrétegű szerkezetek hőátbocsátási tényezője MSZ-04-140-2:1991 MSZ-04-140-2:1991

Fűtéstechnika. Épületfizika, hőveszteség számítás. Irodalom. Többrétegű szerkezetek hőátbocsátási tényezője MSZ-04-140-2:1991 MSZ-04-140-2:1991 Fűtéstcnia Épütfizia, ővsztség számítás Irodaom Épütgépészt 000, Aapismrt. Épütgépészt K. 000 Dr. Stojanovits J.: Központi fűtés I. Homonnay Györgyné: Központi fűtés II. Vögys István: Fűtéstcniai adato

Részletesebben

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára 4. évfolym AMNy2 fltlp MAGYAR NYELVI FELADATLAP 4. évfolymosok számár 2010. jnuár 28. 14:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll olgozz! Ügylj küllkr! A fltokt ttszés szrinti sorrnn olhto mg. A mgolásr

Részletesebben

Mészáros Sándor Az engedelmesség Komáromi Baptista Gyölekezet. Az engedelmesség. Jónás könyve alapján

Mészáros Sándor Az engedelmesség Komáromi Baptista Gyölekezet. Az engedelmesség. Jónás könyve alapján Példa: Az engedelmesség Jónás könyve alapján Egy hív édesapa fia lelkipásztornak készült. A fiú elhatározta, hogy külföldre megy egy fels bb tanulmányi fokozat megszerzése érdekében. Az édesapa aggódott

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÁS 5 ÉVES FEJLESZTÉSI TERVE

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÁS 5 ÉVES FEJLESZTÉSI TERVE K Ö N Y V T Á R E L L Á T Á S I S Z O L G Á L TAT Ó R E N D S Z E R GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÁS 5 ÉVES FEJLESZTÉSI TERVE Dr. Kovács Pá Mgyi Köyvár és Közösségi Tér Győr, 2013

Részletesebben

SS3S ELŐFIZETÉSI ÁS VIDÉKEM esteréti*. K 3 S - - félém.. K14. rwgysdém K T egyhd**ffi*k 2'4B. IV. évfolyam 32. szám.

SS3S ELŐFIZETÉSI ÁS VIDÉKEM esteréti*. K 3 S - - félém.. K14. rwgysdém K T egyhd**ffi*k 2'4B. IV. évfolyam 32. szám. ÖTLZCT& ÁL SZGS *ÖBén* Rh~ félém..ki- Sigd, 1915. LGÚJABB. Budpstről jlnti tudósítónk: Az Assitd Pss munktárs lőtt némt trónörökös nyiltkztt. indn némt, mgyr és sztrák bizts győzlmünkbn, úgymnd utlsó spp

Részletesebben

Orosz Gyula: Markov-láncok. További feladatok

Orosz Gyula: Markov-láncok. További feladatok Oroz Gyula: Markov-lánok További flaatok.6. flaat: Két játéko y zabályo érmét többzör flob ymá után. Az A játéko akkor yőz ha a fjk záma hárommal több lz mint az íráok záma; mí B akkor yőz ha az íráok

Részletesebben

60 tiszatáj. Egy családfát

60 tiszatáj. Egy családfát 60 tiszatáj LÁZÁR BENCE ANDRÁS Egy családfát (1) A bérház, amibe emlékszem tíz éve költöztünk, mármint anyám költöztette magát és a családot, vagy száz éve állhat ott. A körút és a kisutca metszéspontjában.

Részletesebben

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 6. évfolyamosok számára

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 6. évfolyamosok számára 6. évfolym AMNy2 fltlp MAGYAR NYELVI FELADATLAP 6. évfolymosok számár 2011. jnuár 27. 14:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll olgozz! Ügylj küllkr! A fltokt ttszés szrinti sorrnn olhto mg. A mgolásr

Részletesebben

Ózdi kistérség ÓZDI KISTÉRSÉG. Régió: Észak-Magyarországi Megye: Borsod-Abaúj-Zemplén

Ózdi kistérség ÓZDI KISTÉRSÉG. Régió: Észak-Magyarországi Megye: Borsod-Abaúj-Zemplén Ózdi kistérség Régió: Észak-Magyarországi Megye: Borsod-Abaúj-Zemplén Ózd Kistérség Többcélú Társulása 3600 Ózd, Városház tér 1. Tel/fax: 48/470-332 ozdgfi@axelero.hu Az Észak-magyarországi régióhoz tartozik,

Részletesebben

29. szám. I. rész HATÁROZATOK. A Kormány határozatai. A Kormány

29. szám. I. rész HATÁROZATOK. A Kormány határozatai. A Kormány 006/9. HATÁROZATOK TÁRA 59 Budapest, 006. június 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK /006. (VI. 8.) Korm. h. A Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 006. évi LV. tör vény. -ából ere dõ egyes

Részletesebben