Árképzési sablon A Regionális Humán Innováció Nonprofit Kft. megbízásából Készítette: Laki Ferenc Szombathely 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Árképzési sablon A Regionális Humán Innováció Nonprofit Kft. megbízásából Készítette: Laki Ferenc Szombathely 2011"

Átírás

1 Árképzési sablon A Regionális Humán Innováció Nonprofit Kft. megbízásából Készítette: Laki Ferenc Szombathely 2011

2 BEVEZETÉS Miért is fontos nekünk az árképzés? Amennyiben a célunk, hogy intézményünk képes legyen olyan termékek előállítására, vagy adott esetben szolgáltatások kialakítására, amelyek versenyképesek, és a piacon megállják a helyüket, akkor ahhoz megfelelő árakat kell tudnunk képezni. Ugyanis túl magas ár esetében vevő más, olcsóbb árut fog keresni, azaz csökken a piaci kereslet termékünk, szolgáltatásunk iránt. Túl alacsony ár esetében a nyereségünk fog csökkeni, és rossz lesz a jövedelmezőség, sőt ráfizetést is eredményezhet. FOGALMAK Az ár Az ár az a pénzösszeg, amit a vevő a termékért kifizet. A piacon érvényesülő ár azt fejezi ki, hogy a fogyasztó mennyit hajlandó fizetni, azaz elismerni azokból a ráfordításokból, amelyek révén az eladó, a termelő vagy a kereskedő a termékét vételre felajánlja. A tényleges ár valójában a piaci folyamatok alapján alakul ki. Ettől függetlenül az adott gazdasági szereplőnek határozott elképzelésének kell, hogy legyen arról, hogy az adott termékéért, szolgáltatásáért mekkora pénzösszeget szeretne kapni. Ezen elképzeléseit az árpolitikájában foglalja össze. Alapszabály, hogy az árnak arányban kell lennie a vevők által elismert értékkel. Az ár jellemzői Elsőként, az árat mindig pénzben fejezzük ki (ezt mondja a definíciója is, miszerint: az ár az áru (termék vagy szolgáltatás) pénzben kifejezett ellenértéke. Az árképzés minden egyes tényezője pénzben fejeződik ki, hisz a költségek is az adott pénznemben vannak meghatározva. Ez mindenki által, a társadalom részéről is elfogadott. Másodszor, a kalkulált árral tulajdonképpen azt is kommunikáljuk a vevő felé, hogy szerintünk az adott áru milyen értéket képvisel - hisz az árnak értékmérő funkciója is van. Ezáltal viszont pozícionáljuk is az árunkat a piacon, hiszen így elhelyezzük a terméket a többi konkurens termék között. Harmadszor, piaconként (országonként, vallásonként, bármilyen helyi adottságtól függő tényezőkként) más-más lehet ugyanannak a terméknek az ára - miközben a költségei lehet, hogy ugyanolyanok. Másik oldalról megfogalmazva: az ár igazítható a helyi feltételekhez. 1

3 Negyedszer, promóciós eszköz is az ár, hiszen önmagával az árral, az ár módosításával is lehet valamit reklámozni. Promóciók, termékbevezetések az ár eszközével is elvégezhetők És végül, de nem utolsó sorban az ár rugalmas: viszonylag könnyen, gyorsan és olcsón megváltoztatható - szemben a többi marketingmix elemmel), azonban ezt is csak átgondoltan és higgadtan szabad alkalmazni. Az ár szerepe A közgazdaságtan ár számos szerepét meghatározza. Ezek közül az alábbiak a legfontosabbak: - a piaci egyensúly megteremtése (kereslet-kínálat) - a piaci szereplők racionális döntésekre való ösztönzése, - a jövedelmek hatékony elosztása, - a technikai fejlődés, az innovatív magatartás elősegítése, - politikai, makrogazdasági célok megvalósítása, - a minőség kifejezése, - fejezze ki az állam preferenciáit és diszpreferenciáit, - informálja a szereplőket a piaci értékítéletről, - a vállalkozások jövedelmezőségének biztosítása Az árformák, a termék értékesítési útjai Termelő Nagykereskedő Kiskereskedő Fogyasztó Árformák: Az értékesítési utak érintettjei meghatározott áron veszik/értékesítik a termékeiket. Ennek alapján különböző árformák jönnek létre - termelői ár, nagykereskedelmi ár, kiskereskedelmi ár, fogyasztói ár. Az árpolitika Az árpolitika a gazdasági szereplő által kínált termékek árának meghatározása és a piaci áreseményekre való reagálásra vonatkozó elvek és módszerek összessége. Másként fogalmazva, az árpolitika a piaci árak alakításával foglalkozik. A marketing szintjén az árpolitika a konkrét árak kialakításával összefüggő döntéseket, módszereket foglalja magában. Árpolitikánkat meghatározhatják külső és belső tényezők egyaránt, valamint maga a termék tényezői, jellemzői. 2

4 AZ ÁRKÉPZÉS Az árképzés, mint a marketingmix eleme Az árképzést a marketingmix (azaz az egyes marketingeszközök kombinációjának) fogalmán belül tudjuk elhelyezni. A marketing többek között - piacelemzést végez, hogy feltárja a vevők, fogyasztók, igényeit, kialakítja a termékskálát, továbbá reklámoz (ösztönzi az értékesítést) és árat képez. Többféle marketingmix létezik, egyik legismertebb, a 4P -marketingmix, amely az elemek angol kezdőbetűire utal (Product - termék, Price - ár, Place az értékesítés helyszíne, Promotion vásárlás-ösztönzés) alapozva. Lényeges, hogy az egyes eszközöket nem szabad válogatás nélkül felhasználni. A kombinációkból azt kell kiválasztani, amely a piaci célok szempontjából a legsikeresebb. Úgy kell az eszközöket összehangolni, hogy azok kölcsönösen segítsék, erősítsék egymást, vegyék figyelembe a vállalkozás lehetőségeit, a piac adottságait. 1. A termék A marketingmix legalapvetőbb eszköze maga a termék. A termékpolitika az intézmény teljes termékkínálatának összeállítása, amely minőségben és választékban is képes a vevő igényeinek kielégítésére. A marketingmix termék kategóriájába soroljuk nemcsak az adott terméket, hanem a vállalati termékfejlesztést, a termékválaszték kialakítását, valamint a termékekhez tartozó szolgáltatásokat. 2. Az ár Ahogy láttuk, a legegyszerűbb piaci szemléletű meghatározás szerint - az ár azt a pénzösszeget jelenti, amit a vevő a termékért fizet. Az ár esetében érvényesülhet a legjobban a marketingszemlélet: olyan ár megállapítására, képzésére kell törekedni, amelyet a vevő képes és hajlandó megfizetni, de egyben profitot is termel, és versenyképes is. A 4P közül ez az egyetlen eszköz, amely képes nyereséget termelni és nem költséget jelent a szervezet számára: hozza a profitot és nem viszi. A marketing-mix négy eleme közül a termékkel, a reklámmal és az értékesítéssel gyakran más, külső professzionális szervezeteket bíznak meg az gazdasági szereplők. Természetesen szükség van a színvonalas munkájukra, de ahhoz, hogy a vállalat nyereséget tudjon létrehozni, tudatos árpolitika szükséges, és ezt magának az adott szervezetnek kell kialakítania. 3

5 3. Értékesítési hely A harmadik elem valójában az értékesítéspolitikát jelöli, és az intézmény által érvényesíteni kívánt értékesítési csatornákat, láncokat írja le, azaz, a termék vagy szolgáltatás hogyan jut el a keletkezés helyéről a fogyasztóhoz. Fel kell mérni az egyes csatornák költségvonzatát, az árakra gyakorolt hatását, a forgalmazási időt is. A klasszikus termék elosztási csatorna a következő: Termelő Nagykereskedő Kiskereskedő Fogyasztó Különböző funkciójú termékek, illetve szolgáltatások esetén a választott értékesítési csatornák természetesen eltérőek lehetnek. 4. Eladás, vásárlásösztönzés A vásárlásösztönzés (promóció) napjainkban igen fontos értékesítéspolitikai eszköz. Az a feladata, hogy a potenciális vásárlók figyelmét a termék, sőt, azon keresztül magára az intézmény felé fordítsa. Ehhez meg kell szervezni és tervezni az alkalmazni kívánt reklám és közönségkapcsolati programot. A reklám az informálást, a vevők befolyásolását szolgálja, védi a terméket a konkurenciával szemben. Ha a gazdasági szereplő a reklámtervét készíti, akkor a reklámeszközeit a célkitűzéseinek megfelelően kell kiválasztania és kombinálnia. Bár költséges tevékenység, és sokan bírálják a reklámokat, erről a marketing eszközről lemondani nem lehet, hiszen a vásárlónak jól orientálhatónak, tájékozottnak kell lennie, hogy megfelelő vásárlási döntéseket hozhasson és a vállalkozásoknak meg kell adni a lehetőséget arra, hogy termékeiket ismertté tegyék, és ez által versenyre keljenek a konkurenciával. Az erős piaci verseny arra készteti a vállalkozásokat, hogy piaci kapcsolataikat folyamatosan megújítsák. A közönség-kapcsolatok (Public Relations - PR) az eladásösztönzés közvetett formája. E tevékenysége során a vállalkozás a megértés és a bizalom légkörét kívánja maga és a termékei köré kialakítani. Fő eszközei a sajtókapcsolatok, vállalkozás által szervezett kiállítások, versenyek, közszolgálati tevékenység, a termékpropaganda, írásos anyagok biztosítása a vállalkozásról, a tanácsadás, az érdekszövetségek létrehozása a törvényhozással (lobbyzás) stb. A reklámozás esetében figyelemmel kell lenni a Versenytörvényre is. További marketingmix felsorolások is léteznek, amelyek az alapvető 4P listát további fontos marketingelemekkel egészíthetik ki. Ezek közül most négy elem kerül kiemelésre. 4

6 5. Emberi tényező, marketing munkatársak (Personal) A marketing tevékenység rendkívül tőkeigényes, ezért nem lehet figyelmen kívül hagyni az abban résztvevők személyi alkalmasságát. Rendkívül kreatív, nagy munkabírású, jó kapcsolatteremtő szakemberekre van szükség. 6. Környezet (Psychical evidence) Nem hagyható figyelmen kívül a környezet, ahol pl. egy adott szolgáltatás elérhető vagy a termék megvásárolható. 7. Folyamat (Process) A szolgáltatás és a termék eladásának folyamatában is alanyként jelenik meg a vevő. 8. Csomagolás (Packaging) Nagyon sokat tud változtatni egy termék megjelenésén, értékesítési esélyein, ezért érdemes rá odafigyelni. Az árképzés során figyelembe veendő szempontok Árképzési célok: mit szeretnénk elérni az képzett árral? (azonnal térüljön meg? Hosszútávon jelentsen nyereséget? ) Költségek: (előállítási (pl. bér), logisztikai-beszerzés, értékesítési költség, stb.) Kereslet: sokan keresik, azaz kapós a termék vagy sem? Piaci versenyhelyzet: egyedül vagyok jelen a piacon? Vagy sok a versenytársam van? Mennyi a versenytársak költsége? Milyen árai, ajánlatai vannak a versenytársnak? Jogi előírások: (mit lehet, kell elszámolni? (pl. ÁFA), vagy mi lett drágább (pl. benzin)) Más termékekre gyakorolt hatás: más termékek saját termékünkre gyakorolt hatását (versenytársak árai) Az árképzés feltételei: Akkor lehetséges az ármegállapítás, ha a 3K adott: Keresleti függvény (fogyasztó); - tudjuk, hogy a fogyasztó mit szeretne Költségfüggvény (vállalat);- ismerjük a saját költségeinket Konkurencia árai AZ ÁRMEGHATÁROZÁS LÉPÉSEI 1. Árképzési célok meghatározása 2. A kereslet meghatározása 3. Költségbecslés 4. Versenytársak árainak és ajánlatainak ellenőrzése 5

7 5. Vevői elvárások feltérképezése 6. Árképzési módszer kiválasztása 7. Végső ár meghatározása Árképzési célok Az ár meghatározása többlépcsős folyamat. Először is szükséges annak eldöntése, hogy milyen célt szolgál az árképzés. Ez közvetlenül kapcsolódik ahhoz, hogy a szervezet által kiválasztott célpiacokon mit szeretne elérni az adott gazdasági szereplő, azaz melyek a marketingtervben meghatározott célkitűzések. Az árpolitika lehet nyereségközpontú, eladásra koncentráló, de célja lehet a jelenlegi helyzet megőrzése is az árak segítségével. A szervezet árainak kialakítását meghatározza az is, hogy mit szeretne az adott piacon az adott termékével elérni. Minden árképzést végző szervezetnek három kérdésre kell tudnia válaszolni: - mit is akar elérni az adott termékkel - melyik piacot veszi célba - hol akar elhelyezkedni azon piacon. Ha a kérdésre megkaptuk a konkrét válaszokat, akkor az árképzés szerepe döntő lehet, tehát, alapszabályként rögzíthetjük, hogy minél világosabbak az adott szervezet árképzési céljai, annál könnyebb feladatot jelent számára az ár meghatározása. A közgazdaságtan szerint egy cég az árképzése segítségével 6 fő célt követhet. Az alábbiakban többféle árképzési célt fogunk megismerni kicsit részletesebben, amelyek ugyan lehet, hogy nem lesznek teljesen jellemzőek a mi intézményünkre, de a konkurencia megismerése szempontjából hasznos lehet, ha tudjuk, hogy ők milyen célt követhetnek. Túlélés A gazdasági szereplőnek a túlélés a fő célja, ha kapacitás-kihasználatlansággal küzd vagy kemény piaci versennyel, ill. változó fogyasztói igényekkel kell szembenéznie. Csökkentik az árakat, csak hogy menjen az üzem és ne fagyjon be a befektetett tőke, a túlélés fontosabb, mint a nyereség. Ha az üzlet fedezi a változó költségeket és az állandó költségek egy részét, a szervezetnek nem kell kivonulnia az üzleti életből, azaz sikerült a túlélés. Ezzel együtt is, a túlélés csak rövidtávon lehet célja egy vállalatnak. Hosszabb távon a szervezet vagy találja ki, miként növelhetné terméke értékét vagy számítson arra, hogy tönkremegy. 6

8 Folyó nyereség maximalizálása Sok gazdasági szereplő az árképzés segítségével folyó nyereségét akarja maximalizálni. Számításokat végeznek arra, hogy egyes árak mellett milyen lenne a kereslet és a költségek, majd kiválasztják azt az árat, amelyik a legnagyobb folyó nyereséget, a legnagyobb befektethető készpénzbevételt (cash flow) vagy a beruházások legnagyobb hozamát biztosítja. A folyó nyereség maximalizálása nem problémamentes. Ez a célkitűzés feltételezi, hogy a vállalat ismeri saját keresleti és kínálati függvényeit, holott a valóságban ez ritkán fordul elő. Folyó pénzbevétel maximalizálása Vannak gazdasági szereplők, amelyek áraikat úgy képezik, hogy a legnagyobb folyó árbevételhez jussanak. A bevétel maximalizáláshoz csak a keresleti függvényt kell ismerni. Sok vezető úgy véli, hogy a bevétel maximalizálása hosszú távon a nyereség és a piacrészesedés maximalizálásához vezet. Árbevétel maximalizálása Egyes gazdasági szereplők a legnagyobb egységnyi árbevételt akarják elérni. Meggyőződésük, hogy a nagyobb összárbevétel csökkenő egységköltségekhez és hosszútávon növekvő nyereséghez vezet. Feltételezik, hogy a piac árérzékeny, s az árakat a lehető legalacsonyabban állapítják meg. Olcsó árak kialakítása előnyös, ha: 1. a piac nagyon árérzékeny, és az olcsó ár előmozdítja a piaci növekedést, 2. a termelési és forgalmazási költségek a termelési tapasztalat felhalmozásával csökkennek, 3. az olcsó ár kedvét szegi a tényleges és lehetséges versenytársak fellépésének. Ezt a gyakorlatot behatolásos árképzésnek is nevezik, amelyet számos, hazánkban is aktív nevezik multinacionális cég is alkalmaz. Azaz, pl. egy cég épít egy nagy gyárat, hatalmas mennyiségben termel árut, az árat a lehető legalacsonyabban állapítja meg, nagy piacrészesedése lesz, csökkennek a költségek, így árait még tovább tudja csökkenteni. (Ez egyébiránt felvetheti a dömpingár kialakításának kérdését is). Piac lefölözése Sok vállalat a piac lefölözése érdekében drágán adja portékáit, a lehető legtöbbet kéri a termékeiért, majd a forgalom ütemének lassulásakor árcsökkentést hajt végre. A piac lefölözésének akkor van értelme, ha 1. elég sok a vevő és elég nagy a folyó kereslet 2. a kisebb termelési volumen nem növeli annyira az egységköltséget, hogy az közömbösítené a forgalom által még éppen elviselt árból fakadó hasznot 3. a magas ár nem vonz további versenytársakat a piacra 4. a drágaság a kiválóság, értékesség képzetét kelti 7

9 pl. egy cég fényképezőgépeket dob piacra. Először a legdrágább modelleket dobja piacra, majd fokozatosan olcsóbb és egyszerűbb modelleket vezet be, hogy új, árérzékeny szeleteket vonjon be az értékesítésbe. Vezető termékminőség Ha a vállalat terméke minőségével szeretne a piac vezetője lenni. A kiváló minőség / drága ár tartósan az átlag feletti hozamot tud biztosítani a vállalat számára. Csak kiváló minőségnél alkalmazható, mert csak ilyenek után lehet kimagasló árat kérni, ami tartósan az iparági átlag fölötti hozamot biztosíthatja. Egyéb árképzési célok A nem nyereségelvű és más közhasznú szervezetek más árképzési elveket is követhetnek. - Egy egyetem célja lehet a költségek részleges megtérülése, tudván azt, hogy a többi költséget magánadományokból és közösségi támogatásokból kell fedeznie. - Lehet, hogy a nem nyereségelvű kórház a teljes költségfedezetet tűzi ki célként (TB felé) - Egy nonprofit színház esetleg annyiért adhatja a jegyeket, hogy a lehető legtöbben üljenek a nézőtéren. - Egy közhasznú szolgáltató-ügynökség például az ügyfelek jövedelmi helyzetéhez igazodó szociális árakat alakíthat ki. - Szociális foglalkoztatás esetében azt az általános célt fogalmazhatjuk meg, hogy az intézmény piacképes terméket legyen képes előállítani. Árképzési stratégiák Ideális árképzés A keresleti és a kínálati viszonyok elemzésén alapuló árképzés, amelyet ideális (vagy optimális) árképzésnek is hívják. Az ideális árképzés egyik altípusa a keresletalapú árképzés. Ebben azt a legalacsonyabb értékesítési szintet határozzák meg, amely mellett a termelés összes költsége megtérül. Meghatározzák az adott árak mellett eladható legnagyobb mennyiséget. Versenyalapú árképzés Versenyalapú árazásnál figyelik a versenytársak stratégiáját, és ahhoz képest támadó vagy védekező húzásokkal változtatják egy-egy márka fogyasztói árát. A módszert főleg a versenyző szellemű vagy piaci információk által vezérelt cégek választják, amelyek valaki ellen, valakivel szemben igyekeznek pozícionálni magukat. Pl. X márkával azonos szintű árra törekszenek vagy X márkánál 10 százalékkal olcsóbbak, esetleg Y márkánál 5 százalékkal drágábbak akarnak lenni. Ebben az esetben tehát a vállalat a piacon kialakult szokásos árhoz alakítja a vállalat a saját árait, tehát nem jön létre árverseny. 8

10 Költségalapú árképzés A termék, szolgáltatás előállítás teljes költségének ismeretében, azt meghatározott haszonkulccsal szorozva megkapja az értékesítési árat. (Hátrány, hogy nem veszi figyelembe a piaci folyamatokat.). Leggyakrabban értékesítés- vagy gyártásorientált szervezetek használják. Ilyenkor mechanikusan szoktak közelíteni a költségek ellenőrzéséhez és az ármegállapításhoz; azaz, a gyártás, marketing és az értékesítés költségeihez hozzáadnak bizonyos haszonkulcsot. A legegyszerűbb árazási módszer, egyszerű végrehajtani, ugyanakkor nincs tekintettel a keresletre és a versenyre. Működése egyszerű: egy állandó árrést tesz a költségekre. Feltétele a költségeink ismerete, árazás egyszerű, minimális az árverseny. Összességében egy korrekt rendszert jelent a vevők és eladók felé. Értékalapú árképzés Ebben az esetben arra építenek, hogy a fogyasztó mekkora értéket tulajdonít egy márkának vagy terméknek. A fogyasztó által érzékelt értéknek sokszor kevés köze van az előállítás, marketing vagy szállítás költségeihez. A marketing által vezérelt szervezetek jellemző módszere ez, amelyben a figyelem az értékteremtő folyamatra összpontosul. A költségelvű és az értékelvű árképzés összehasonlítása Költségelvű árképzés Termék Költség Ár Érték Vevők A költségelvű árképzés a termékből indul ki, amit az adott szervezet el tud készíteni. A költségeket az adott termékhez kalkulálják, amely megszabja az árat. A vevőkhöz pedig az ár által így közvetített értéken jut el a termék. Ezt a típust másképpen haszonkulcsos árképzésnek is nevezik, tehát az árképző szervezet az összes költségét figyelembe véve meghatározza, hogy hány százalékos hasznot kíván beépíteni. Használatának oka az lehet, hogy használata egyszerű, és az ár könnyebben meghatározható, mint a kereslet-alapú (értékelvű) módszerek esetében. (Azaz: önmagunkra figyelünk, magunkból indulunk ki). Értékelvű árképzés Vevők Érték Ár Költség Termék 9

11 Az értékelvű árképzés a vevők (fogyasztók) igényéből, a keresletből indul ki, tehát, mi az az érték, ami a vevők számára fontos vagy elfogadható. Ez határozza meg az árat, amelyhez aztán költséget számítanak, és ez szabja meg a termék milyenségét, jellegét. Az értékalapú árképzés valójában másképpen: a kereslettől függő árképzés. Árképzés kulcsa nem az eladó költsége, hanem a vevő által elismert érték. Termék meghozza-e a kívánt nyereséget a tervezett ár és költségek mellett. Pontosan meg kell határozni, milyennek érzékeli a piac az ajánlatunk értékét. (Másokra figyelünk, az így szerzett információk alapján képzünk árat). Kereslet-Kínálat Az ideális ár a termék iránt jelentkező kereslet és kínálat szándékainak találkozásánál, az egyensúlyi helyzet kialakulásánál jön létre. Ezt szemlélteti az alábbi ábra is. Kereslet Minden piacnak két oldala van: a piaci kereslet függvény képviseli a piaci kereslet oldalát, a piaci kínálati függvény pedig a kínálatot. A keresleti függvény adott termék fizetőképes keresletének mennyiségeit fejezi ki a termék árának függvényében. A kereslet ideális esetben az árplafont jelöli, azaz azt az árszintet, amelynél magasabb árat megadni már nem érdemes. A keresleti függvény mindazon árak és keresett mennyiségek összességét képviseli, melyek ezen áru piacán megvalósulhatnak. Nagyon magas ár mellett esetleg egyetlen vevője sem akad a terméknek. A keresleti függvény jellemző módon negatív lejtésű, azaz alacsony árhoz nagy kereslet, növekvő árhoz pedig csökkenő kereslet tartozik. 10

12 A vállalat által szabható árak különböző mértékű keresletet fognak kiváltani, és ezáltal különböző hatással lesznek a vállalat piaci céljaira. Adott időszak ténylegesen elkérhető árait és a kereslet viszonyát a keresleti görbe tartalmazza. Kereslet és ár általában egymással ellentétesen változnak. Ettől a következő esetekben van eltérés: Kínálat A kínálat függvény azt fejezi ki, milyen mennyiséget kínálnak a termelők különböző árak mellett. Az egyensúlyi ár A keresleti és kínálati függvények együttesen jellemzik egy termék piacának egészét. E két függvény felrajzolható egy közös koordináta-rendszerbe is. Mindkét esetben a termék ára a független változó, s a kínálat és kereslet mennyisége azonos termékre vonatkozik, azonos dimenzióban van. Egyensúlyi ár az a piaci ár, amely mellett a termék keresleti és kínálati mennyisége egyenlő. Hosszabb távon tökéletes verseny esetén csak a termék egyensúlyi ára maradhat fenn. Az árérzékenységet befolyásoló tényezők A kereslet meghatározásához szükséges lehet a vevők árérzékenységét befolyásoló tényezők felderítése, azaz mennyire reagálnak érzékenyen arra, ha árunkat valamely irányban megváltoztatjuk. A fogyasztó kevéssé érzékeny az árváltozásra, ha az alábbi hatások érvényesülnek: 1) Egyediség értékének hatása - egyedi jellegű-e a termék? 2) A helyettesíthetőség ismerete - helyettesíthető-e a termékünk mással? 3) Az ár-minőség hatás gondolják-e az adott termékről, hogy jobb minőségű, kölcsönöz-e nagyobb tekintélyt és egyedibb-e, mint a többi? 4) Készletezési hatás tudjál-e a terméket készletezni vagy tárolni? Költségek meghatározása A költségek meghatározása alapvető jelentőségű az árképzés szempontjából. Amennyiben helyesen jártunk el, a költségek egyben az árplafont is megadják, azaz azt a minimális árszintet, amely alá az árképzésnél nem szabad mennünk. 11

13 Láttuk az előbb, hogy a kereslet felső korlátot szab a vállalat által kérhető árnak (árplafon). Az alsót viszont a vállalat költségei jelentik (árpadló). A vállalat olyan árat akar termékének szabni, amely fedezi a termelés, az elosztás és az értékesítés költségeit, valamint elismeri erőfeszítéseit és kockázatvállalását. Költség típusok: a vállalat költségei két alakban jelentkeznek: állandó illetve változó költség. Az állandó költségek közé tartoznak mindazok, amelyek nem változnak a termelés vagy az árbevétel függvényében. (pl. bérleti díj, a gépek és termelő berendezések szerződéses díjai, a fizetendő hitelkamatok, az állandó alkalmazottak javadalmazása, világítás, fűtés, telefon) A változó költségek közvetlenül a termelés szintjétől függően változnak. Ezek a költségek a termelés egységére vetítve viszont állandóak. (pl. a nyersanyag, a bér, az energiafelhasználás/üzemanyag, csomagolás) Ha nő a termelés, ezek is ugyanilyen arányban nőnek. Összköltség: a fix és változó költségek összege egy meghatározott gyártási szint mellett. Az ár meghatározása Az ár meghatározását befolyásolhatják külső es belső tényezők egyaránt. Ezek közös eredője az árazási döntés. Belső tényezők: ( rajtunk múlik ) árazási döntés Külső tényezők: ( nem rajtunk múlik ) - marketing célok - piac és a kereslet - marketing mix stratégia - versenytársak költségei, árai és ajánlatai - költségek - egyéb: - szervezési kérdések - gazdasági feltételek - viszonteladók 12

14 magatartása - kormányzati lépések - társadalmi hatások Mit kell fedeznie az árnak? 1. Az árnak fedezni kell a termelés összes felmerülő költségét, azaz a ráfordításokat, amely egy pénzben kifejezett összeg. A költségek csoportosíthatók: o o Költség nemenként: Anyagi jellegű ráfordítás, pl. felhasznált anyagok értéke, posta, tel. személyi jellegű - pl. munkabér, értékcsökkenési leírás - amortizáció, egyéb költségek pl. biztosítási díjak Elszámolhatóságuk szerint: közvetlenül elszámolható, ezekről megállapítható, hogy melyik termékben jelenik meg Az a költség, amelyről a ráfordítás időpontjában megállapítható, hogy melyik terméket milyen arányban terhel. A közvetlen költségek körét a vállalat önköltség-számítási szabályzatának kell tartalmaznia részletesen. közvetetten elszámolható költségek pl. különböző szervezeti egységek működése Az a költség, amelyről a ráfordítás pillanatában nem lehet egyértelműen megállapítani, hogy melyik terméket és milyen arányban terhel. A közvetett költségekkel elsősorban költséghelyeket terhelik, majd innen osztják fel különféle módszerekkel a termékre (termékekre). 2. Az árban meg kell térülnie az értékesítés és az ahhoz szorosan kapcsolódó feladatok ráfordításainak pl. piackutatás, reklám, 3. Megfelelő nyereség biztosítása, hogy a vállalkozás hosszú távon fennmaradjon. 13

15 4. Tartalék képzése: ennek fedezni kell az előre nem látható veszteségeket. AZ ÁRKÉPZÉS JOGI SZABÁLYOZÁSA Versenytörvény: a piaci viszonyok és a tisztességes verseny védelme érdekében. Ártörvény: az áralakulásba történő állami beavatkozás módjainak meghatározására. Pl. dömpingár tilalma. Verseny és ártörvény (2000. évi CXXXVIII. tv.). Adótörvények: adott esetben árképzési és árkalkulációs szabadságot korlátozó tényező Verseny- és ártörvény 1. Antitröszt-politika (árkartell tilalma) Céljai: a monopol pozíciók kialakulásának akadályozása, - verseny élénkítése. Versenytörvény tiltja a gazdasági versenyt korlátozó megállapodásokat (kartelleket) a versenytársak védelme érdekében: TILOS törvénytelen árakról, a piac felosztásáról és más versenytársak kizárásáról megegyezést kötni. 2. Tisztességtelen piaci magatartás: - tilos a versenytárgyalás, - az árverés, és - a tőzsdei alku tisztaságát bármilyen módon megsérteni, - a megtévesztő tájékoztatás, - hírnévrontás, - üzleti titkok megsértése, - utánzás. 3. Fogyasztók megtévesztése: - tilos a fogyasztót az áru kelendőségének fokozása érdekében megtéveszteni, valótlan tényt közölni, - árengedményt úgy imitálni, hogy egy nem létező magas árat áthúzva, leértékelni az árut, - tilos olyan árut reklámozni, ami nem vagy nem kellő mennyiségben és választékban áll a fogyasztók rendelkezésére. 4. Gazdasági erőfölénnyel való visszaélés: - tilos szerződésben indokolatlan egyoldalú szerződést kötni és ezáltal előnyt szerezni, - indokolatlanul elzárkózni szerződéskötéstől, - másik fél döntéseit előnyszerzés céljából befolyásolni, - piacra lépést vagy műszaki fejlődést akadályozni, illetve versenytárs számára indokolatlanul hátrányos szerződést, vagy piaci helyzetet teremteni. 14

16 5. Fúziókontroll (egyesülés-fúzió) - a szervezetek egyesülésének ellenőrzése, - előzetesen engedélyeztetni kell egy fúziót akkor, ha ezzel a résztvevők úgynevezett meghatározó piaci befolyást, részesedést érnek el. 6. Dömping ár tilalma: Ártörvény kimondja, hogy kártérítésre kötelezik, azt a céget, aki a termékét a költségeinél alacsonyabb áron viszi ki a piacra óriási mennyiségben, mert ezzel tönkreteszi a versenytársait, és utána, mint a piac egyedüli eladója monopol-profitot ér el. Árak kialakítása az ügyeletekre tartozik, legfőbb szabályozója a piac. Gyakorlati példa az árképzésre Közvetlen költségek: Anyagköltségek: a termék gyártásához szükséges összes anyag és kellék költsége (a hulladék is) 0,08 m 3 anyag egységára: Ft/m 3 = Ft kellékek (ragasztó, festékek) = 800.-Ft Összes közvetlen anyagköltség = Ft Munkabér: A vállalkozónak két alkalmazottja van, akinek havi Ft/fõ a munkabére (TB járulékkal együtt). A két alkalmazott éves bértömege: 2 x Ft x 12 hónap = Ft A dolgozók 46 héten keresztül heti 40 órában dolgoznak. Az évi ledolgozott munkaidő: 2 x 46 hét x 40 óra = óra Az egy munkaórára eső bérköltség (éves bértömeg / évi ledolgozott munkaóra): Ft: óra = 453.-Ft Egy termék előállításához 4,5 óra szükséges a két dolgozónak: 2 fő x 4,5 óra = 9 munkaóra szükséges. 9 munkaórára eső bérköltség: 453 x 9 = Ft Tehát egy termék előállításához szükséges bérköltség: Ft Összes anyagköltség: Ft Összes bérköltség: Ft Összes közvetlen költség (/db): Ft Közvetett költségek: épület költségei (műhely bérleti díja) Ft gépek karbantartása, amortizáció Ft energiaköltségek Ft 15

17 adminisztrációért fizetett bér irodai költségek értékesítési költségek egyéb költségek Összes éves közvetett költség: Ft Ft Ft Ft Ft Éves munkaórák száma óra. Egy órára jutó közvetett költség: Ft / óra = 288,60. -Ft A termék 9 munkaórával készül el, költsége 288,60.-Ft x 9 óra = Ft Összes közvetlen költség: Összes közvetett költség: Összes költség: Ft Ft Ft Árképzés (az ÁFÁ-t nem számolva) Az ár kialakításánál az összes költséget és megfelelő hasznot számolva kalkulálnak ÖSSZES KÖLTSÉG + HASZON = ÁR Ft Ft = Ft Ft Ft = Ft Készítette: Laki Ferenc Regionális Humán Innováció Nonprofit Kft. 16

18 Felhasznált irodalom: Philip Kotler: Marketing menedzsment, Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1999 Vállalkozási ismeretek, Szerk.: Szűcs Erika, Szemere Díj Alapítvány, Miskolc, 2003 Stuart Crainer-Des Dearlove: Üzleti Világatlasz HVG könyvek 2006 Fülöp Gy.: Kisvállalati gazdálkodás. Aula Alapfogalmaktól az üzleti tervig (Vállalkozási ismeretek kezdőknek), Szerk.: Hollóné Kacsó Erzsébet, Eszterházy Károly Főiskola, Eger

1. Az ár jelentősége. Az ár az áru pénzben kifejezett ellenértéke. Az a pénzmennyiség, amennyiért az áru eladható, megvehető.

1. Az ár jelentősége. Az ár az áru pénzben kifejezett ellenértéke. Az a pénzmennyiség, amennyiért az áru eladható, megvehető. Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 1495-06 Marketing és PR ismeret Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 1495-06/2 Marketing- és PR alapfogalmainak ismertetése,

Részletesebben

MARKETINGTERVEZÉS. Készítette: a Regionális Humán Innováció Nonprofit Kft. megbízásából: Dr. Karaszi Andrea- Horváth Olga Szombathely, 2011.

MARKETINGTERVEZÉS. Készítette: a Regionális Humán Innováció Nonprofit Kft. megbízásából: Dr. Karaszi Andrea- Horváth Olga Szombathely, 2011. MARKETINGTERVEZÉS Készítette: a Regionális Humán Innováció Nonprofit Kft. megbízásából: Dr. Karaszi Andrea- Horváth Olga Szombathely, 2011. BEVEZETŐ Mielőtt a marketing terv készítés egyes lépéseit számba

Részletesebben

KÉZIKÖNYV ECONO-MIX. version 2015.11.02. 10:16:00. EcoSim Kft. Budapest

KÉZIKÖNYV ECONO-MIX. version 2015.11.02. 10:16:00. EcoSim Kft. Budapest version 2015.11.02. 10:16:00 KÉZIKÖNYV ECONO-MIX EcoSim Kft. Budapest No part of this edition may be multiplied and/or publicly notified by means of printing, photocopy, microfilm or in any other way,

Részletesebben

KÉZIKÖNYV. version 2015.11.16. 13:56:00. EcoSim Kft. Budapest

KÉZIKÖNYV. version 2015.11.16. 13:56:00. EcoSim Kft. Budapest version 2015.11.16. 13:56:00 KÉZIKÖNYV EcoSim Kft. Budapest No part of this edition may be multiplied and/or publicly notified by means of printing, photocopy, microfilm or in any other way, without preceding

Részletesebben

Tk.8.fejezet Dr. Petruska Ildikó

Tk.8.fejezet Dr. Petruska Ildikó Árpolitika Tk.8.fejezet Az ár Pénzben kifejezett érték, amit a termékért vagy szolgáltatásért az eladó kér, ill. a vevő megfizet tulajdonjog Az ár megjelenési formái Termelői ár használat Nagykereskedelmi

Részletesebben

Játékszabály DMB 2016

Játékszabály DMB 2016 DMB 2016 KEDVES JÁTÉKOSUNK! Az FMCG szektorba tartozik minden nem tartós és különleges jellegzetességgel nem bíró termék: pl. italok, cigaretták, higiéniai és kozmetikai termékek, nem alapvető élelmiszerek,

Részletesebben

Product termék. Termékkel kapcsolatos vállalati döntések

Product termék. Termékkel kapcsolatos vállalati döntések Product termék Termék: minden olyan dolog, ami szükségletet elégít ki. a vállalat kínálatát határozza meg A marketing kiterjeszti a termék fogalmát (pl.: szolgáltatásokra, stb.) A lényeg a piacra vihetőség

Részletesebben

MUNKAANYAG. Kovács Anikó. Marketing- és reklámkommunikáció. A követelménymodul megnevezése: Vállalkozási alapismeretek

MUNKAANYAG. Kovács Anikó. Marketing- és reklámkommunikáció. A követelménymodul megnevezése: Vállalkozási alapismeretek Kovács Anikó Marketing- és reklámkommunikáció A követelménymodul megnevezése: Vállalkozási alapismeretek A követelménymodul száma: 0222-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-001-50 A MARKETING

Részletesebben

Az amerikai bankrendszer sajátosságai. Az RMKT szövetkezeti kutatócsoport vállalkozása MEMENTO

Az amerikai bankrendszer sajátosságai. Az RMKT szövetkezeti kutatócsoport vállalkozása MEMENTO MEMENTO Az RMKT szövetkezeti kutatócsoport vállalkozása A Romániai Magyar Közgazdász Társaság (RMKT) szövetkezeti kutatócsoportot hozott létre. Ez a csoport interdiszciplináris megközelítésben szándékszik

Részletesebben

KÉZIKÖNYV. Shop midi - EDU. (manual-shop-midi-hun) *2010.11.22. 9:52:30. EcoSim Kft. Budapest

KÉZIKÖNYV. Shop midi - EDU. (manual-shop-midi-hun) *2010.11.22. 9:52:30. EcoSim Kft. Budapest *2010.11.22. 9:52:30 Shop midi - EDU (manual-shop-midi-hun) EcoSim Kft. Budapest No part of this edition may be multiplied and/or publicly notified by means of printing, photocopy, microfilm or in any

Részletesebben

Összeállította: Friedrichné Irmai Tünde

Összeállította: Friedrichné Irmai Tünde Összeállította: Friedrichné Irmai Tünde 1 A kereskedelmi vállalkozások létérdeke a forgalom folyamatosságának fenntartása, növelése. Ehhez nem elegendő csupán alkalmazkodniuk a vevők igényeihez, hanem

Részletesebben

Közbeszerzési referens képzés Gazdasági és pénzügyi ismeretek modul 1. alkalom. A közgazdaságtan alapfogalmai Makro- és mikroökonómiai alapfogalmak

Közbeszerzési referens képzés Gazdasági és pénzügyi ismeretek modul 1. alkalom. A közgazdaságtan alapfogalmai Makro- és mikroökonómiai alapfogalmak Közbeszerzési referens képzés Gazdasági és pénzügyi ismeretek modul 1. alkalom A közgazdaságtan alapfogalmai Makro- és mikroökonómiai alapfogalmak ALAPKÉRDÉSEK TISZTÁZÁSA I. A gazdasági törvények lényege:

Részletesebben

Az élelmiszerlánc szereplői közötti kapcsolatok hazánkban

Az élelmiszerlánc szereplői közötti kapcsolatok hazánkban 8 gazdálkodás 55. ÉVFOLYAM 1. SZÁM, 2011 TA NULMÁNY Az élelmiszerlánc szereplői közötti kapcsolatok hazánkban POPP JÓZSEF JUHÁSZ ANIKÓ Kulcsszavak: élelmiszerlánc, beszállítók, vevői erő, koncentráció,

Részletesebben

VÁLLALAT- GAZDASÁGTAN. A vállalat

VÁLLALAT- GAZDASÁGTAN. A vállalat VÁLLALAT- GAZDASÁGTAN A vállalat Vállalakozás - vállalat Az üzleti vállalkozás a bukás kockázatával végzett gazdasági tevékenység. A vállalat a jogi személyiséggel rendelkező vállalkozás szervezeti kerete.

Részletesebben

Tárgyszavak: internet; digitális termék; digitális tartalom; marketing-mix.

Tárgyszavak: internet; digitális termék; digitális tartalom; marketing-mix. A MARKETING TERÜLETEI Digitális termékek marketingje Melyek a digitális termékek legfőbb jellegzetességei? Miben különböznek a hagyományos termékektől és szolgáltatásoktól? Hogyan alkalmazható a marketingmix

Részletesebben

Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Marketing Intézet. Szolgáltatásminőség és vevőelégedettség mérése a miskolctapolcai Barlangfürdőben

Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Marketing Intézet. Szolgáltatásminőség és vevőelégedettség mérése a miskolctapolcai Barlangfürdőben Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Marketing Intézet Szolgáltatásminőség és vevőelégedettség mérése a miskolctapolcai Barlangfürdőben Gulyás Marcell 2013 Tartalom 1. Bevezetés... 4 2. Szolgáltatás...

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) EMELT SZINTŰ. PRÓBAÉRETTSÉGI VIZSGA 2015. február 14.

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) EMELT SZINTŰ. PRÓBAÉRETTSÉGI VIZSGA 2015. február 14. PRÓBAÉRETTSÉGI VIZSGA 2015. február 14. m á j u s 1 8. KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) EMELT SZINTŰ PRÓBAÉRETTSÉGI VIZSGA 2015. február 14. MEGOLDÓKULCS STUDIUM GENERALE KÖZGAZDASÁGTAN

Részletesebben

Ingatlanvagyon értékelés

Ingatlanvagyon értékelés Nyugat-Magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kar Ingatlanfejlesztı 8000 Székesfehérvár, Pirosalma u. 1-3. Szakirányú Továbbképzési Szak Ingatlanvagyon értékelés 4. A vagyon elemzése Szerzı: Harnos László

Részletesebben

Vállalkozóvá válást támogató szakértői közreműködés (tanulmány)

Vállalkozóvá válást támogató szakértői közreműködés (tanulmány) KEIRDI Kutatási Szolgáltatás Design: RIQ & Lead modell. Interdiszciplináris kutatói teamek felkészítése a nemzetközi programokban való részvételre az alapkutatás és a célzott alapkutatás területén TÁMOP-4.2.2.D-15/1/KONV-2015-0005

Részletesebben

Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930

Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930 Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930 FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági

Részletesebben

MUNKAANYAG. Horváth József. Marketing alapok I. A követelménymodul megnevezése: Projektmenedzsment

MUNKAANYAG. Horváth József. Marketing alapok I. A követelménymodul megnevezése: Projektmenedzsment Horváth József Marketing alapok I. A követelménymodul megnevezése: Projektmenedzsment A követelménymodul száma: 1143-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-011-50 MARKETING ALAPOK. ESETFELVETÉS

Részletesebben

Előterjesztés. Dévaványa Város Önkormányzat 2013. augusztus 27-én tartandó rendkívüli Képviselőtestületi

Előterjesztés. Dévaványa Város Önkormányzat 2013. augusztus 27-én tartandó rendkívüli Képviselőtestületi Előterjesztés Dévaványa Város Önkormányzat 2013. augusztus 27-én tartandó rendkívüli Képviselőtestületi ülésére Tárgy: Dévaványai Szociális Szövetkezet megalakítására Tisztelt Képviselő-testület! A szövetkezetek,

Részletesebben

A felelős gyógyszertári gazdálkodás alapjai

A felelős gyógyszertári gazdálkodás alapjai A felelős gyógyszertári gazdálkodás alapjai Hankó Zoltán Sohajda Attila (MGYK) 2015.10.10. Bp. kreditpontos tk. 1 I. Értelmező megfontolások 2015.10.10. Bp. kreditpontos tk. 2 A felelős gyógyszertári gazdálkodás

Részletesebben

Kérdőív A kiskereskedelmi vállalkozások üzletpolitikája

Kérdőív A kiskereskedelmi vállalkozások üzletpolitikája Kérdőív A kiskereskedelmi vállalkozások üzletpolitikája Tisztelt Kiskereskedő! A Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem Marketing Tanszéke egy olyan nagyszabású, az egyetem által finanszírozott kutatáshoz

Részletesebben

A marketing, a tervezés és a technológia a vevőigények szolgálatában

A marketing, a tervezés és a technológia a vevőigények szolgálatában A MARKETING ESZKÖZEI A marketing, a tervezés és a technológia a vevőigények szolgálatában A vásárlói igényeik határozzák meg a fejlődés irányát a vegyiparban is. A projektekben meghonosodott az ágazatok

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Nappali tagozat Logisztika szakirány Értékteremtési folyamatok a logisztikai szolgáltatásban Készítette: Martyin Nikolett Budapest,

Részletesebben

A Európai Unió közös agrárpolitikájának gazdaságtana I.

A Európai Unió közös agrárpolitikájának gazdaságtana I. EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió közös agrárpolitikájának gazdaságtana I. 709 Közgazdasági Szemle, XLVI. évf., 1999. június (709 733. o.) FERTÕ IMRE A Európai Unió közös agrárpolitikájának gazdaságtana I.

Részletesebben

A VIDÉKI KÖLTSÉGVETÉSI SZÍNHÁZAK MARKETING- ÉS PR-TEVÉKENYSÉGE

A VIDÉKI KÖLTSÉGVETÉSI SZÍNHÁZAK MARKETING- ÉS PR-TEVÉKENYSÉGE EDUTUS FŐISKOLA A VIDÉKI KÖLTSÉGVETÉSI SZÍNHÁZAK MARKETING- ÉS PR-TEVÉKENYSÉGE Konzulens: Dr. Kandikó József Főiskolai tanár Készítette: Budai Gábor Levelező tagozat Gazdálkodás és menedzsment szak Kontrolling

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI TANTERVI AJÁNLÁS

SZAKKÉPZÉSI TANTERVI AJÁNLÁS SZAKKÉPZÉSI TANTERVI AJÁNLÁS a 34 811 04 SZAKÁCS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ Kizárólag a 2012/2013. tanévben induló szakképzésekre vonatkozóan a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény (a továbbiakban Szt.)

Részletesebben

Vállalati és ágazati gazdaságtani ismeretek. /Felzárkóztató modul elméleti jegyzet/

Vállalati és ágazati gazdaságtani ismeretek. /Felzárkóztató modul elméleti jegyzet/ Vállalati és ágazati gazdaságtani ismeretek /Felzárkóztató modul elméleti jegyzet/ Vállalati és ágazati gazdaságtani ismeretek /Felzárkóztató modul elméleti jegyzet/ Szerzők: Apáti Ferenc Debreceni Egyetem

Részletesebben

* Modern piacelmélet. ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék. Tárgyfelelős neve * Modern piacelmélet Összejátszás, kartell

* Modern piacelmélet. ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék. Tárgyfelelős neve * Modern piacelmélet Összejátszás, kartell * Modern piacelmélet ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék Tárgyfelelős neve * Modern piacelmélet Összejátszás, kartell ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék Készítette: Hidi János * Verseny és versenyellenesség

Részletesebben

MUNKAANYAG. Nagyné Bauman Anita. Vállalkozási formák, a vállalkozásokkal kapcsolatos ismeretek. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Nagyné Bauman Anita. Vállalkozási formák, a vállalkozásokkal kapcsolatos ismeretek. A követelménymodul megnevezése: Nagyné Bauman Anita Vállalkozási formák, a vállalkozásokkal kapcsolatos ismeretek A követelménymodul megnevezése: Vállalkozási és kereskedelmi ismeretek A követelménymodul száma: 2219-06 A tartalomelem

Részletesebben

Előadó: Dr. Kertész Krisztián E-mail: k.krisztian@efp.hu

Előadó: Dr. Kertész Krisztián E-mail: k.krisztian@efp.hu Előadó: Dr. Kertész Krisztián E-mail: k.krisztian@efp.hu nő csökken (L) cs. nő L gyorsulva nő lassulva nő csökken AP L MP L A kibocsátás, a határtermék, az átlagtermék és a költségfüggvények kapcsolata

Részletesebben

54 345 06 0000 00 00 Személyügyi gazdálkodó és fejlesztő. Személyügyi gazdálkodó és fejlesztő É 1/7

54 345 06 0000 00 00 Személyügyi gazdálkodó és fejlesztő. Személyügyi gazdálkodó és fejlesztő É 1/7 A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

A fordított adózás bemutatása egy konkrét cégen keresztül

A fordított adózás bemutatása egy konkrét cégen keresztül Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet A fordított adózás bemutatása egy konkrét cégen keresztül Szilágyi Tímea 2014. Tartalomjegyzék 1. Bevezetés...

Részletesebben

INFLÁCIÓ A RENDSZERVÁLTÁS UTÁN MAGYARORSZÁGON

INFLÁCIÓ A RENDSZERVÁLTÁS UTÁN MAGYARORSZÁGON Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Levelező tagozat EU-kapcsolatok szakirány INFLÁCIÓ A RENDSZERVÁLTÁS UTÁN MAGYARORSZÁGON Készítette: Cseh Ágnes Budapest, 2005

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR NEMZETKÖZI BESZERZÉS ÉS ÉRTÉKESÍTÉS SZAK. Levelező Tagozat

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR NEMZETKÖZI BESZERZÉS ÉS ÉRTÉKESÍTÉS SZAK. Levelező Tagozat BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR NEMZETKÖZI BESZERZÉS ÉS ÉRTÉKESÍTÉS SZAK Levelező Tagozat A BARENTZ HUNGARY KFT. DISZTRIBÚCIÓS TEVÉKENYSÉGE Készítette: Baráth Katalin Budapest, 2015 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

MUNKAANYAG. Pagonyné Mezősi Marietta. Piaci igény felmérése. A követelménymodul megnevezése: Munkakörrel, munkavégzéssel kapcsolatos feladatok

MUNKAANYAG. Pagonyné Mezősi Marietta. Piaci igény felmérése. A követelménymodul megnevezése: Munkakörrel, munkavégzéssel kapcsolatos feladatok Pagonyné Mezősi Marietta Piaci igény felmérése A követelménymodul megnevezése: Munkakörrel, munkavégzéssel kapcsolatos feladatok A követelménymodul száma: 2275-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja:

Részletesebben

TÁMOP 4. 2. 1 Projekt. Javaslat Regionális Technológiatranszfer Hálózat Működési Rendszerére

TÁMOP 4. 2. 1 Projekt. Javaslat Regionális Technológiatranszfer Hálózat Működési Rendszerére TÁMOP 4. 2. 1 Projekt Javaslat Regionális Technológiatranszfer Hálózat Működési Rendszerére Innotét Kft. 3519 Miskolc, Hattyú út 12 2009. december 20. TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezető...1 2. Az innovációt segítő

Részletesebben

Kö rnyezete rte kele s Te telsör

Kö rnyezete rte kele s Te telsör Kö rnyezete rte kele s Te telsör 1. TÉTEL A monetáris környezetértékelés szükségessége és kritikája, valamint az arra adható válaszok. A fenntartható fejlődés, az erős és gyenge fenntarthatóság és a monetáris

Részletesebben

BEFEKTETÉSI INFORMÁCIÓK KOCKÁZATI TÁJÉKOZTATÓ HATÁLYOS: 2014. JÚLIUS 07. NAPJÁTÓL

BEFEKTETÉSI INFORMÁCIÓK KOCKÁZATI TÁJÉKOZTATÓ HATÁLYOS: 2014. JÚLIUS 07. NAPJÁTÓL BEFEKTETÉSI INFORMÁCIÓK KOCKÁZATI TÁJÉKOZTATÓ HATÁLYOS: 2014. JÚLIUS 07. NAPJÁTÓL 1 TARTALOMJEGYZÉK 1 BEVEZETÉS... 5 2 ÁLTALÁNOS BEFEKTETÉSI KOCKÁZATOK... 6 2.1 PIACI KOCKÁZAT... 6 2.1.1 Árfolyam kockázat...

Részletesebben

Érdekek ütközése és az érdekellentétek feloldása licencia tárgyalásokon

Érdekek ütközése és az érdekellentétek feloldása licencia tárgyalásokon Érdekek ütközése és az érdekellentétek feloldása licencia tárgyalásokon MIE Szakmai Továbbképzés, Siófok LANTOS Mihály szabadalmi ügyvivő, ügyvezető igazgató, Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft. Kérdések,

Részletesebben

Valutapénztáros és valuta-ügyintéző (Postai és banki pénztáros) Szakmabemutató információs mappa

Valutapénztáros és valuta-ügyintéző (Postai és banki pénztáros) Szakmabemutató információs mappa Valutapénztáros és valuta-ügyintéző (Postai és banki pénztáros) Szakmabemutató információs mappa FELELŐS KIADÓ: PIRISI KÁROLY KÉSZÍTŐ: ALICE MARKETING MANUFAKTÚRA PÁLYAORIENTÁCIÓS LEKTOR: HARKÁNYI ADRIENNE

Részletesebben

IX. téma AZ ÁRPOLITIKA KIALAKÍTÁSÁNAK LÉPÉSEI

IX. téma AZ ÁRPOLITIKA KIALAKÍTÁSÁNAK LÉPÉSEI Nemzetközi marketing Tóth Éva tanársegéd Pannon Egyetem, Georgikon Kar Keszthely, 2011. A NEMZETKÖZI MARKETING témakörei I. A nemzetközi marketing fogalma, stratégiái és koncepciói II. A nemzetközi piacra

Részletesebben

A TERMÉK. A termék marketing szempontból:

A TERMÉK. A termék marketing szempontból: A TERMÉK A termék marketing szempontból: Termék mindaz, ami a piacon figyelemfelkeltés, megszerzés, felhasználás, vagy fogyasztás céljából felkínálható, és amely valamilyen szükségletet vagy igényt elégíthet

Részletesebben

Technológia innováció a business marketingben. Business marketing menedzsment 7. Dr. Piskóti István

Technológia innováció a business marketingben. Business marketing menedzsment 7. Dr. Piskóti István Technológia innováció a business marketingben Business marketing menedzsment 7. Dr. Piskóti István Bevezető gondolatok Az innováció-képesség újra egyre fontosabb versenytényezővé válik (Cooper- Edgett

Részletesebben

A GAZDASÁGI SZABÁLYOZÁS EGY LEHETŐSÉGE A KAVICS- ÉS HOMOKBÁNYÁSZAT KÖRNYEZETI HATÁSAINAK CSÖKKENTÉSE ÉRDEKÉBEN

A GAZDASÁGI SZABÁLYOZÁS EGY LEHETŐSÉGE A KAVICS- ÉS HOMOKBÁNYÁSZAT KÖRNYEZETI HATÁSAINAK CSÖKKENTÉSE ÉRDEKÉBEN A Miskolci Egyetem Közleménye A sorozat, Bányászat, 66. kötet, (2004) p. 03-08 A GAZDASÁGI SZABÁLYOZÁS EGY LEHETŐSÉGE A KAVICS- ÉS HOMOKBÁNYÁSZAT KÖRNYEZETI HATÁSAINAK CSÖKKENTÉSE ÉRDEKÉBEN Dr. Buócz Zoltán

Részletesebben

A megújulás szükségessége a hazai borászatok marketing tevékenységében

A megújulás szükségessége a hazai borászatok marketing tevékenységében A megújulás szükségessége a hazai borászatok marketing tevékenységében Totth Gedeon Harsányi Dávid A borpiac fejlődésével párhuzamosan, a borkultúra is folyamatos fejlődést mutat hazánkban. A minőségi

Részletesebben

1. táblázat Adókulcsok a 70-es években

1. táblázat Adókulcsok a 70-es években 1 AZ ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ 1.1 Forgalmi adózás alapjai A fejlett országok adórendszereinek ismertetésekor már volt szó a hozzáadott érték-típusú forgalmi adórendszerekről. Bár ez a legnagyobb karriert

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTÁCIÓ

KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTÁCIÓ KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTÁCIÓ ÉPÍTÉSI MUNKÁKHOZ Varbó község belterületi vízrendezése ÉMOP-3.2.1/D-11-2011-0022 1.-5. KÖTET VARBÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 71 TARTALOMJEGYZÉK KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTÁCIÓ... 1 I.

Részletesebben

Gazdasági és menedzsment ismeretek

Gazdasági és menedzsment ismeretek Gazdasági és menedzsment ismeretek TÁMOP-2.2.4-08/1.-2009-0008 A foglalkozási rehabilitációs koordinátor képzés adaptációja Szlovéniába A projekt az EU társfinanszírozásával az Új Magyarország Fejlesztési

Részletesebben

Gondolkodtál már azon, hogy honnan származik a pénzed?

Gondolkodtál már azon, hogy honnan származik a pénzed? Gondolkodtál már azon, hogy honnan származik a pénzed? Horváth Zoltán Cashflow Mérnök 2008 Kimberley Group Kft. Minden jog fenntartva. Hálás köszönet illeti az L. Ron Hubbard Library-t, amiért engedélyezte,

Részletesebben

A Liska-féle tulajdon

A Liska-féle tulajdon A Liska-féle tulajdon Megjelent: Mozgó Világ, Budapest, 2005. március. Több mint tíz éve hunyt el Liska Tibor (1925-1994), akit sokan az egyik legeredetibb közgazdasági gondolkodónak tartanak. Liska világmegváltási

Részletesebben

TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment /BSc/ /Differenciált szakmai ismeretek modul/

TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment /BSc/ /Differenciált szakmai ismeretek modul/ Gyakorlatorientált képzési programok kidolgozása a turisztikai desztináció menedzsment és a kapcsolódó ismeretanyagok oktatására TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment

Részletesebben

1. A termékértékelés gazdaságpszichológiai megközelítései. 2. Értékelési eljárások. 3. A fogyasztók innovációs magatartása

1. A termékértékelés gazdaságpszichológiai megközelítései. 2. Értékelési eljárások. 3. A fogyasztók innovációs magatartása Amiről ma szó lesz Marketing II. Ipari termék- és formatervező mérnök szak A termék fogyasztói elfogadása és az életciklus menedzsment. 7. előadás Tankönyv: 6. fejezet és 4.5 fejezet Témakörök: 1. A termékértékelés

Részletesebben

Szezonális foglalkoztatás a magyar mezőgazdaságban Seasonal employment in Hungarian agriculture

Szezonális foglalkoztatás a magyar mezőgazdaságban Seasonal employment in Hungarian agriculture Hamza Eszter 1 Rácz Katalin 2 Ehretné Berczi Ildikó 3 Szezonális foglalkoztatás a magyar mezőgazdaságban Seasonal employment in Hungarian agriculture hamza.eszter@aki.gov.hu 1 Agrárgazdasági Kutató Intézet,

Részletesebben

A RÁBA Nyrt. 2012. I-IV. negyedéves jelentése ÖSSZEFOGLALÁS

A RÁBA Nyrt. 2012. I-IV. negyedéves jelentése ÖSSZEFOGLALÁS A RÁBA Nyrt. 2012. I-IV. negyedéves jelentése Nem auditált, konszolidált negyedéves jelentés a Nemzetközi Pénzügyi Jelentéskészítési Szabványok (IFRS) szerint A társaság neve: RÁBA Járműipari Holding Nyilvánosan

Részletesebben

A HÁROM SZEKTOR EGYÜTTMŰKÖDÉSI JELLEMZŐI 1. Bevezető

A HÁROM SZEKTOR EGYÜTTMŰKÖDÉSI JELLEMZŐI 1. Bevezető A HÁROM SZEKTOR EGYÜTTMŰKÖDÉSI JELLEMZŐI 1. Bevezető A regionális szintű kezdeményezéseknél elsődlegesen a három szektor az önkormányzati, a vállalkozói és a civil szféra kölcsönös egymásra utaltsága teremti

Részletesebben

Tanulmányok a vertikális. Bakó Barna

Tanulmányok a vertikális. Bakó Barna Tanulmányok a vertikális korlátozásokról Bakó Barna Mikroökonómia Tanszék Témavezető: Dr. Berde Éva, Mikroökonómia Tanszék, Budapesti Corvinus Egyetem c Bakó Barna Budapesti Corvinus Egyetem Közgazdaságtani

Részletesebben

Javaslat a moziüzemeltetés és filmforgalmazás támogatási rendszerének továbbfejlesztésére - vitaanyag -

Javaslat a moziüzemeltetés és filmforgalmazás támogatási rendszerének továbbfejlesztésére - vitaanyag - Javaslat a moziüzemeltetés és filmforgalmazás támogatási rendszerének továbbfejlesztésére - vitaanyag - Jelen anyag célja, hogy felvázoljuk a moziüzemeltetési és filmforgalmazási struktúra, valamint támogatási

Részletesebben

A gáztárolói verseny kialakulásának lehetőségei Magyarországon

A gáztárolói verseny kialakulásának lehetőségei Magyarországon Regionális Energiagazdasági Kutatóközpont Budapesti Corvinus Egyetem A gáztárolói verseny kialakulásának lehetőségei Magyarországon Takácsné Tóth Borbála, Szolnoki Pálma, Mezősi András Műhelytanulmány,

Részletesebben

Pénzügyi tematikus monitoring szeminárium

Pénzügyi tematikus monitoring szeminárium Pénzügyi tematikus monitoring szeminárium 2014. november 19. Összefoglaló I. Erasmus + pénzügyi menedzsment a támogatói előírások tükrében (Verses István, Tempus Közalapítvány) 1. A rendezvény célja, tárgya

Részletesebben

TERMELÉSMENEDZSMENT. Gyakorlati segédlet a műszaki menedzser szak hallgatói számára. Összeállította: Dr. Vermes Pál főiskolai tanár 2006.

TERMELÉSMENEDZSMENT. Gyakorlati segédlet a műszaki menedzser szak hallgatói számára. Összeállította: Dr. Vermes Pál főiskolai tanár 2006. Szolnoki Főiskola Műszaki és Mezőgazdasági Fakultás Mezőtúr TERMELÉSMENEDZSMENT Gyakorlati segédlet a műszaki menedzser szak hallgatói számára Összeállította: Dr. Vermes Pál főiskolai tanár Mezőtúr 6.

Részletesebben

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ TÁRGYA: Villamos energia beszerzése a Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. részére Ajánlatkérő neve: Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. Ajánlatkérő címe: 1065 Budapest, Nagymező

Részletesebben

Környezetszabályozás elméleti alapjai

Környezetszabályozás elméleti alapjai Környezetszabályozás elméleti alapjai PTE PMMIK Környezetmérnök BSc Dr. Kiss Tibor Tudományos főmunkatárs PTE PMMIK Környezetmérnöki Tanszék Terepbejárás 2015.04.30 Összevont Településgazgálkodás- és üzemeltetés

Részletesebben

NHB Növekedési Hitel Bank Zrt. H-1118 Budapest, Kelenhegyi út 39. www.nhbbank.hu. T e r m é k t á j é k o z t a t ó

NHB Növekedési Hitel Bank Zrt. H-1118 Budapest, Kelenhegyi út 39. www.nhbbank.hu. T e r m é k t á j é k o z t a t ó T e r m é k t á j é k o z t a t ó Befektetési Szolgáltatások üzletág 2015 1 T a r t a l o m j e g y z é k I. KÖTVÉNYTERMÉKEK (MIFID besorolása ALACSONY KOCKÁZATÚ) ------------------------------------ 2

Részletesebben

Gépgyártás technológus

Gépgyártás technológus Gépgyártás technológus A foglalkozás jelenlegi munkaerőpiaci helyzete Foglalkoztatottak száma A gépgyártás technológusok a fém és gépipari jellegű foglalkozások körébe, azon belül a gépésztechnikus foglalkozási

Részletesebben

Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal JEGYZŐJÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-384 63/510-332 sztantics@szentes.hu

Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal JEGYZŐJÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-384 63/510-332 sztantics@szentes.hu Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal JEGYZŐJÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-384 63/510-332 sztantics@szentes.hu Tárgy: Szentes Városi Szolgáltató Kft 2013. évi beszámolója Szentes Város Önkormányzata

Részletesebben

Üzleti terv sablonhoz - képzési kitöltési útmutató -

Üzleti terv sablonhoz - képzési kitöltési útmutató - VÁLLALKOZÓFEJLESZTÉSI KÉPZÉS Üzleti terv sablonhoz - képzési kitöltési útmutató - A fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása a konvergencia régiókban c. pályázati felhívás keretében Kódszám: TÁMOP 2.3.6.A-12/1.

Részletesebben

A HÁZTARTÁSI TERMELÉS PÉNZÉRTÉKE

A HÁZTARTÁSI TERMELÉS PÉNZÉRTÉKE A HÁZTARTÁSI TERMELÉS PÉNZÉRTÉKE SZÉP KATALIN SIK ENDRE A háztartási termelés pénzértékének becslésekor két alapvető elméleti és mérési kérdést kell megoldani: a háztartási termelés volumenének mérését

Részletesebben

Vállalati logisztikai menedzsment. 3. rész segédlet

Vállalati logisztikai menedzsment. 3. rész segédlet BME Közlekedésgazdasági Tanszék Vállalati logisztikai menedzsment 3. rész segédlet összeállította: Nagy Zoltán mestertanár 2012. Marketingmix A marketingpolitika alapja a marketingmix, amelynek elemeit

Részletesebben

MUNKAANYAG. Dezsőné Borbély Emma. Beszerzési és értékesítési lehetőségek. A követelménymodul megnevezése: Népi kézműves vállalkozás működtetése

MUNKAANYAG. Dezsőné Borbély Emma. Beszerzési és értékesítési lehetőségek. A követelménymodul megnevezése: Népi kézműves vállalkozás működtetése Dezsőné Borbély Emma Beszerzési és értékesítési lehetőségek A követelménymodul megnevezése: Népi kézműves vállalkozás működtetése A követelménymodul száma: 1004-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja:

Részletesebben

Miért van szükség üzleti tervre?

Miért van szükség üzleti tervre? Pólya Árpád Kulcs az üzleti terv összeállításához ÖTLETHÍD Gazdaságfejlesztő, Mérnöki és Oktatási Tanácsadó, Szolgáltató Kft. Miért van szükség üzleti tervre? A jövő formálása mindig izgalmas és egyben

Részletesebben

Ismerje meg a kisvállalati adóban rejlő lehetőségeket!

Ismerje meg a kisvállalati adóban rejlő lehetőségeket! Ismerje meg a kisvállalati adóban rejlő lehetőségeket! A kisvállalati adó (kiva) módot ad arra, hogy a vállalkozások meghatározott köre a hagyományos adózási formákhoz képest kedvezőbb szabályok szerint

Részletesebben

Dr. Piskóti István intézetigazgató, tanszékvezető, egyetemi docens Miskolci Egyetem Marketing Intézet Turizmus Tanszék

Dr. Piskóti István intézetigazgató, tanszékvezető, egyetemi docens Miskolci Egyetem Marketing Intézet Turizmus Tanszék A FELSŐOKTATÁS PIACA ÉS MARKETINGJE Dr. Piskóti István intézetigazgató, tanszékvezető, egyetemi docens Miskolci Egyetem Marketing Intézet Turizmus Tanszék Jelen tanulmányban nemzetközi és hazai szakmai

Részletesebben

KIS ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK MINŐSÉGFEJLESZTÉSE

KIS ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK MINŐSÉGFEJLESZTÉSE Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI MARKETING ÉS TELJES KÖRŰ MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS SZAK Nappali tagozat Minőségirányítási menedzser szakirány KIS ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK MINŐSÉGFEJLESZTÉSE

Részletesebben

S Z E G E D I Í T É L Ő T Á B L A

S Z E G E D I Í T É L Ő T Á B L A S Z E G E D I Í T É L Ő T Á B L A P O L G Á R I K O L L É G I U M KOLLÉGIUMVEZETŐ: DR. KEMENES ISTVÁN 6721 Szeged, Sóhordó u. 5. Telefon: 62/568-512 6701 Szeged Pf. 1192 Fax: 62/568-513 Szegedi Ítélőtábla

Részletesebben

marketing intézményen belül szakmai személyiség marketing

marketing intézményen belül szakmai személyiség marketing marketing intézményen belül szakmai személyiség marketing 2 Saródy Vera Képesítés nélküli óvónő» tanár» nyomdamérnök» grafikus-tervezés» reklám-marketing» marketingtanácsadás» tanítás (marketing )» tréning»

Részletesebben

PORTFÓLIÓ-KEZELÉSI SZERZŐDÉS. (szakmai ügyfél részére)

PORTFÓLIÓ-KEZELÉSI SZERZŐDÉS. (szakmai ügyfél részére) PORTFÓLIÓ-KEZELÉSI SZERZŐDÉS (szakmai ügyfél részére) amely létrejött egyrészről Nyugdíjpénztár cím: tevékenységi engedélyszám: adószám: e-mail cím: @ mint megbízó (a Megbízó ), másrészről a Concorde Alapkezelő

Részletesebben

2014.03.18. Marketing II. A marketingprogram részelemeinek tesztelése I. Amiről ma szó lesz. A termékfejlesztés folyamata Terméktesztek

2014.03.18. Marketing II. A marketingprogram részelemeinek tesztelése I. Amiről ma szó lesz. A termékfejlesztés folyamata Terméktesztek Amiről ma szó lesz II. Ipari termék- és formatervező mérnök szak Új termék tesztelésének marketing módszerei. A piaci bevezetés tervezése. 6. előadás Tankönyv: 12. és 13. fejezet. Témakörök: 1. Terméktesztek

Részletesebben

Egyéni számlás felosztó-kirovó nyugdíjrendszerek

Egyéni számlás felosztó-kirovó nyugdíjrendszerek Közgazdasági Szemle, XLIX. évf., 2002. június (528 550. o.) RÉTI JÁNOS Egyéni számlás felosztó-kirovó nyugdíjrendszerek Az 1998-as nyugdíjreform nem hozott alapvetõ változásokat a társadalombiztosítási

Részletesebben

Egyéni vállalkozás átalakulása egyéni céggé és a további fejlődési lehetőségek bemutatása XY cég példáján keresztül

Egyéni vállalkozás átalakulása egyéni céggé és a további fejlődési lehetőségek bemutatása XY cég példáján keresztül BUDAPESTI GAZDASÁGI EGYETEM GAZDÁLKODÁSI KAR ZALAEGERSZEG Egyéni vállalkozás átalakulása egyéni céggé és a további fejlődési lehetőségek bemutatása XY cég példáján keresztül Belső konzulens: Dr. Antal

Részletesebben

Útmutató a Pénzügyi vállalkozások számára az engedélyezés eljárások során benyújtandó üzleti tervek értékelésének szempontjairól

Útmutató a Pénzügyi vállalkozások számára az engedélyezés eljárások során benyújtandó üzleti tervek értékelésének szempontjairól Útmutató a Pénzügyi vállalkozások számára az engedélyezés eljárások során benyújtandó üzleti tervek értékelésének 2015. szeptember 30. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS 3 I. ÁLTALÁNOS ALAPELVEK 3 II. AZ ÜZLETI

Részletesebben

CÉLZOTT TERMÉKEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK PI- ACI VIZSGÁLATA

CÉLZOTT TERMÉKEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK PI- ACI VIZSGÁLATA Prof. Dr. Piskóti István - Dr. Molnár László - Gulyásné Dr. Kerekes Rita - Dr. Nagy Szabolcs - Dr. Dankó László - Dr. Karajz Sándor - Dr. Bartha Zoltán - Kis-Orloczki Mónika (5. munkacsoport) CÉLZOTT TERMÉKEK

Részletesebben

A RÁBA Nyrt. 2013. I-IV. negyedéves jelentése ÖSSZEFOGLALÁS

A RÁBA Nyrt. 2013. I-IV. negyedéves jelentése ÖSSZEFOGLALÁS A RÁBA Nyrt. 2013. I-IV. negyedéves jelentése Nem auditált, konszolidált negyedéves jelentés a Nemzetközi Pénzügyi Jelentéskészítési Szabványok (IFRS) szerint A társaság neve: RÁBA Járműipari Holding Nyilvánosan

Részletesebben

Lőrincz Katalin* A GLOBALIZACIO ÉS A KERESKEDELMI LOGISZTIKA VISZONYA

Lőrincz Katalin* A GLOBALIZACIO ÉS A KERESKEDELMI LOGISZTIKA VISZONYA Lőrincz Katalin* A GLOBALIZACIO ÉS A KERESKEDELMI LOGISZTIKA VISZONYA Napjainkban, amikor beláthatóvá válik az Európai Unióhoz való csatlakozásunk, meg kell vizsgálni, hogy a kereskedelmi folyamatokat

Részletesebben

Marketing 1 fejezet: A marketing szerepe az üzleti életben és a társadalomban

Marketing 1 fejezet: A marketing szerepe az üzleti életben és a társadalomban Marketing 1 fejezet: A marketing szerepe az üzleti életben és a társadalomban Bauer András Berács József A marketing szerepe az üzleti életben és társadalomban Kereskedelem és marketing A marketing fogalma

Részletesebben

Könyvelői Klub 2012. november 26. Budapest. Konzultáns: Horváth Józsefné okleveles könyvvizsgáló-adószakértő, a Könyvelői Klub szakmai vezetője

Könyvelői Klub 2012. november 26. Budapest. Konzultáns: Horváth Józsefné okleveles könyvvizsgáló-adószakértő, a Könyvelői Klub szakmai vezetője Könyvelői Klub 2012. november 26. Budapest Konzultáns: Horváth Józsefné okleveles könyvvizsgáló-adószakértő, a Könyvelői Klub szakmai vezetője ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁS, LELTÁROZÁS Leltár A számviteli törvény

Részletesebben

2. Piaci modellek. 2.1. Oligopóliumok

2. Piaci modellek. 2.1. Oligopóliumok 2. Piaci modellek 5 2. Piaci modellek A piac tanulmányozásának legalább két fontos megközelítése létezik, melyek a szerkezet-magatartás-teljesítmény paradigma és az árelmélet. Az első szerint egy iparág

Részletesebben

WIZZ AIR HUNGARY KFT. LÉGI SZEMÉLY- ÉS POGGYÁSZFUVAROZÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT

WIZZ AIR HUNGARY KFT. LÉGI SZEMÉLY- ÉS POGGYÁSZFUVAROZÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT WIZZ AIR HUNGARY KFT. LÉGI SZEMÉLY- ÉS POGGYÁSZFUVAROZÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT Jóváhagyta: Farkas András elnökhelyettes Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi Hivatal 2015 Tartalomjegyzék 1. Fejezet - FOGALMAK...

Részletesebben

Üzleti jog XII. Értékpapír- és tőzsdejog Fizetésképtelenségi jog

Üzleti jog XII. Értékpapír- és tőzsdejog Fizetésképtelenségi jog Üzleti jog XII. Értékpapír- és tőzsdejog Fizetésképtelenségi jog Üzleti jog XII. BME GTK Üzleti Jog Tanszék 1 Gondolatmenet I. Értékpapír- és tőzsdejog I. Értékpapír Az értékpapír lényege Az értékpapírok

Részletesebben

Vállalat küldetése A vállalat célja Vállalatok érintettjei Marketing:

Vállalat küldetése A vállalat célja Vállalatok érintettjei Marketing: Vállalat küldetése: meghatározza: működési kört, a belső működés és az érintettekkel való kapcsolat elveit; megkülönbözteti más vállalatoktól, megvalósításhoz elengedhetetlen feltétele: marketing és innováció.

Részletesebben

IRÁNYTŰ A BETÉTBIZTOSÍTÁSHOZ

IRÁNYTŰ A BETÉTBIZTOSÍTÁSHOZ IRÁNYTŰ A BETÉTBIZTOSÍTÁSHOZ Együtt vigyáz(z)unk a pénzére! 2009 TARTALOM ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. Mi a betétbiztosítás feladata és miért fontos az Ön számára? 2. Kik tartoznak a betétbiztosítási rendszerbe?

Részletesebben

Nyugat-magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kara. Dr. Székely Csaba. Agrár-gazdaságtan 8. AGAT8 modul. Vállalati tervezés és fejlesztés

Nyugat-magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kara. Dr. Székely Csaba. Agrár-gazdaságtan 8. AGAT8 modul. Vállalati tervezés és fejlesztés Nyugat-magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kara Dr. Székely Csaba Agrár-gazdaságtan 8. AGAT8 modul Vállalati tervezés és fejlesztés SZÉKESFEHÉRVÁR 2010 Jelen szellemi terméket a szerzői jogról szóló

Részletesebben

FODOR MÓNIKA 1 RÁBAI DÁNIEL 2

FODOR MÓNIKA 1 RÁBAI DÁNIEL 2 FODOR MÓNIKA 1 RÁBAI DÁNIEL 2 Milyen a jó munkáltató: toborzási és foglalkoztatási kérdések mérnökhallgatók és HR-szakértők körében végzett primer kutatás eredményei alapján Szekunder kitekintés Generációs

Részletesebben

AZ ÖNKÖLTSÉGSTATISZTIKA NÉHÁNY PROBLÉMÁJÁRÓL

AZ ÖNKÖLTSÉGSTATISZTIKA NÉHÁNY PROBLÉMÁJÁRÓL KÖVESDI AGNES: AZ ÖNKÖLTSÉGSTATISZTIKA NÉHÁNY PROBLÉMÁJÁRÓL A Statisztikai Hivatal az N. T. 651/33/195.0. sz. határozata nyomán az önköltség és önköltségcsökkentés mérésére gyáripari önköltségstatisztikát

Részletesebben

Hatálytalan a szerződés, ha érvényesen létrejött, mégsem fűződik hozzá joghatás (pl. felfüggesztő vagy bontó feltétel miatt)

Hatálytalan a szerződés, ha érvényesen létrejött, mégsem fűződik hozzá joghatás (pl. felfüggesztő vagy bontó feltétel miatt) Nincs szerződés, ha hiányzik fogalmának alapja: az akaratnyilatkozat. Nem létezik a szerződés, ha a felek nem állapodtak meg a lényeges kellékekben vagy ha a szerződés tartalma nem állapítható meg, a felek

Részletesebben

Váll.gazd: Kidolgozott tételek: 1. Értelmezze az (üzleti) vállalkozást, nevezze meg szerepét a gazdasági fejlődésben!

Váll.gazd: Kidolgozott tételek: 1. Értelmezze az (üzleti) vállalkozást, nevezze meg szerepét a gazdasági fejlődésben! Váll.gazd: Kidolgozott tételek: 1. Értelmezze az (üzleti) vállalkozást, nevezze meg szerepét a gazdasági fejlődésben! Információtartalom vázlata: A vállalkozás fogalma o Az üzleti vállalkozás célja, érdekeltjei,

Részletesebben

Válasz B: A klasszikus portfolió. Válasz C: A növekedési portfólió. Válasz A: Az értékpapírok. Válasz B: Az ékszerek. Válasz C: Az ingatlanok.

Válasz B: A klasszikus portfolió. Válasz C: A növekedési portfólió. Válasz A: Az értékpapírok. Válasz B: Az ékszerek. Válasz C: Az ingatlanok. Kérdések Az alábbiak közül mely tényezők hatnak a kötvények árfolyamára? Válaszok Válasz A: A vállalat vezérigazgatójának utasítása. Válasz B: A piaci kamatláb változása. Válasz C: A kötvényben meghatározott

Részletesebben

III. rész: A VÁLLALATI MAGATARTÁS

III. rész: A VÁLLALATI MAGATARTÁS III. rész: A VÁAATI MAGATARTÁS Az árupiacon a kínálati oldalon a termelőegységek, a vállalatok állnak. A vállalatok különböznek tevékenységük, méretük, tulajdonformájuk szerint. Különböző vállalatok közös

Részletesebben