Javaslat a moziüzemeltetés és filmforgalmazás támogatási rendszerének továbbfejlesztésére - vitaanyag -

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Javaslat a moziüzemeltetés és filmforgalmazás támogatási rendszerének továbbfejlesztésére - vitaanyag -"

Átírás

1 Javaslat a moziüzemeltetés és filmforgalmazás támogatási rendszerének továbbfejlesztésére - vitaanyag - Jelen anyag célja, hogy felvázoljuk a moziüzemeltetési és filmforgalmazási struktúra, valamint támogatási rendszer lehetséges továbbfejlesztésének főbb pontjait és megoldási módozatait, annak érdekében, hogy természetesen az érintett szakmai szervezetek véleményét beépítve olyan, lehetőleg konszenzusos javaslat készüljön, amely érdemben megalapozhatja a döntéshozatalt ebben a kérdéskörben. Az MMK, illetve a Terjesztési Szakkollégium kompetenciaköréből indulunk ki, de a problémák megoldása messze túlmutat az Alapítvány lehetőségein: a problémakör komplex kezelése egy nemzeti kultúr- és oktatáspolitikai koncepciót feltételez, amelyben a filmkultúrával összefüggő kérdések megfelelő súllyal szerepelnek, amihez szervesen kapcsolódik a szakmai önkormányzat feladat- és felelősségköre is. Természetesen ez a lépték messze meghaladja lehetőségeinket, ezért csupán a következőkre vállalkozunk: az Alapítvány financiális mozgásterét és jogosítványait adottnak véve keressük a hatékonyabb erőforrás-felhasználás lehetőségeit, beleértve a prioritások meghatározását és a döntési mechanizmust is. Ez többek között azt is jelenti, hogy reálisan nem feltételezhető, hogy az MMK erre a területre az elmúlt évek gyakorlatánál lényegesen többet tud allokálni a következő esztendőben. Ezt rövidtávon, saját hatáskörben meghozható lépéssorozatnak tekintjük, ami relatíve gyorsan érzékelhető eredményekre vezethet, másrészt jelezzük azokat pontokat és elmozdulási irányokat, amelyeknél a szakmának lobbiznia kell annak érdekében, hogy mozgásterünk táguljon. Ennek során a szakmai kompetenciára alapozva olyan meggyőző filmes szakmapolitikai indítványoknak kell készülniük, amelyek a minisztérium és az önkormányzatok ernyője alatt a nemzeti kultúr- és oktatáspolitika és az ország éves költségvetésének részévé válnak a szükséges erőforrásokkal együtt. Ez a megközelítés természetesen kitartó, soha véget nem érő munkát jelent, gyors és látványos eredményekre nem lehet reálisan számítani. Az erőfeszítések első hozadékát legkorábban a évi, de még inkább a évi nemzetgazdasági költségvetésben láthatjuk viszont. A vitaanyag megfogalmazásakor az alábbi alapvetésekből indultunk ki, amelyeket tapasztalatunk szerint a szakma egyöntetűen elfogadni látszik, ezért jó konszenzusos alap lehet a konkrét teendők megfogalmazásához is: elő kell segíteni, hogy a mozibajárás az értelmes időtöltés növekvő súlyú és vonzó alternatívája legyen, a mozi pedig a kulturális közösségi tér növekvő presztízsű vonzáscentrumává és szervezőerejévé váljon, lehetőleg az ország minél nagyobb területén. Ehhez két dolog kell: a (potenciális) mozibajárónak elérhető MOZI, és a moziüzemeltető számára elérhető, megfelelő FILMKÍNÁLAT. A mozi nélküli film opciója egy elfogadhatatlan dimenziót nyitna meg, mivel a filmnézés közösségi élményétől fosztana meg. Sokszor éri támadás a mozikat az alacsony nézőszám miatt, de nem lehet pusztán a moziban elért nézőszámmal mérni egy film sikerét, hiszen azok az art filmek, amelyek nem kerülnek moziba, nehezebben jutnak el a nézőkhöz az egyéb forgalmazási csatornákon is, azaz nem adják ki őket dvd-n, nem kerülnek be a televízióba stb. Az egyes filmek által elért, esetenként csupán néhány ezres nézőszámok gyakran véleményformáló, a kulturális elithez tartozó nézőket takarnak; az európai művészfilmek bemutatása erősíti az európai identitást, nélkülük egy provinciális, torz kulturális légkör jöhet létre, következésképpen a közösségi filmnézést nem válthatják ki a televízió, az internetes letöltés és az egyéb alternatív filmnézési módok, még akkor sem, ha ezen technikák elterjesztését mi magunk tudatosan támogatjuk, az art mozikra alapvető szükség van mint a közösségi filmnézés szellemi központjaira a mozik által ellátott feladatköröket módosítani, bővíteni kell, figyelembe véve a megváltozott nézői szokásokat és a technikai fejlődést is. Az elmúlt évtizedekben úgy nőttek fel generációk, hogy

2 nem tanultak meg moziba járni, a mozi és a film nem vált kultúrájuk szerves részévé. A forgalmazásnak, moziüzemeltetésnek szoros kapcsolatot kell létrehoznia a közoktatással, meg kell teremteni a lehetőségét annak, hogy a kisebb településeken is hozzáférjen a lakosság a filmkultúrához, a mozival nem rendelkező városokban a művelődési házakat, iskolákat vagy könyvtárakat digitális vetítőkkel kell felszerelni, amelyekben megnézhetőek a friss magyar és art filmek is, a forgalmazás és a moziüzemeltetés támogatásánál nem lehet csupán pénzügyi jellegű eredményességi mutatókra hagyatkozni, hiszen így éppen a jobb adottságokkal rendelkező, sikeresebb vállalkozásokat, projekteket támogatjuk jobban, míg a hátrányosabb helyzetűek esélyeit tovább rontjuk. Figyelembe kell venni a helyi adottságokat, a normatív támogatás mellett növekvő súlyt kell kapjon a szelektív/céltámogatás, amely odaítélésénél az art mozi fenti célokat szolgáló tevékenységét egyedileg értékelni kell, vállalva a döntéssel járó felelősséget, és a szakma kontrollját is, a támogatási rendszer átalakításánál, a változások bevezetésénél a fenntarthatóságot, a folyamatos működést biztosítani kell: az átmenetet körültekintően kell menedzselni. Egy bezárt mozit újra megnyitni nagyon költséges és a nézők visszaszoktatása időigényes, arról nem is beszélve, hogy hatalmas szellemi tőke és tapasztalat menne veszendőbe, ha a mozivezetők kénytelenek lennének elhagyni a pályát. Akár a mozivezetőkről, az oktatásról, akár a filmklubok vezetőiről gondolkodunk, le kell szögezni, hogy egy program sem lehet sikeres, ha a humán feltételek nem adottak. Hiába szereljük fel a legjobb technikával a mozikat, az iskolákat, a művelődési házakat, ha nincsenek meg azok a helyi viszonyokat jól ismerő emberek, akik hivatásuknak tekintik azt, hogy a filmkultúra eljusson a lakossághoz, a fiatalokhoz. Ezek után nézzük az elmozdulások lehetőségeit. I. Mozihálózat, moziüzemeltetés A cél tehát a többnyire értékes filmeket játszó, közel országos lefedettséget adó mozihálózat működtetése, illetve hogy a mozik növekvő súlyt képviseljenek az adott körzet/kerület/kistérség kulturális életében. Három kategóriát különböztethetünk meg (ebben a fázisban a multiplexekkel nem foglalkozunk). 1. Art mozik a, Misszió (megvalósítandó szakmapolitikai cél) magyar filmek premier és utánjátszása, európai és art besorolású filmek bemutatása és műsoron tartása, nem art besorolású, de értékesnek tekintett, várhatóan nézőbarát filmek játszása, az art mozi kultúraszervező erő, a kulturális közösségi tér centruma egy-egy földrajzi körzetben. Mint ilyen, az art mozi kezdeményező, koordinátor az önkormányzat iskola/óvoda civil szervezetek által leírt térben egy adott térségen belül. Az iskolákkal kapcsolatban különösen nagy súlyt kaphat a mozgóképkultúra- és médiaismeret tantárgy oktatásának sokoldalú támogatása. b, Erőforrások MMK: a normatív működési támogatás elvének fenntartása. A mozikat ösztönözni kell a hatékony működésre, a minél nagyobb nézőszám elérésére, de a mostani, csupán a nézőszámot alapul vevő támogatási rendszer több anomáliát idéz elő. 1. A nagyobb forgalommal rendelkező mozik nagyobb támogatást kapnak, ez éppen a rosszabb helyzetben levő mozikat hozza még rosszabb helyzetbe. 2. A mozik és a forgalmazók egyaránt motiváltak abban, hogy fantomnézőket generáljanak a statisztikákban. 3. Nem veszi figyelembe a különböző mozikra jellemző sajátosságokat (településnagyság, van-e a közelben másik mozi vagy multiplex stb.). 4. Nem motiválja arra a mozikat, hogy olyan filmes programokat szervezzenek, amelyek hozzáadott értéket jelentenek a multiplexek vetítéseihez vagy az otthoni filmézéshez képest, MMK: szelektív működési támogatás pályáztatással a közösségi tér funkció költségeinek (részbeni) finanszírozására. A mozik adjanak be évente a Szakkollégiumhoz egy marketing- és programtervet, amelyben kitérnek a település, kistérség életében betöltött szerepükre, a többi kulturális szolgáltatóval, az iskolákkal, oktatási intézményekkel kiépített kapcsolatrendszerükre és

3 együttműködéseikre, a mozikban tartott programokra. A támogatás jelentős részét ez alapján kapják a mozik a Terjesztési Szakkollégiumtól, amelyre a pályázatok véleményezése, értékelése nagyobb terhet, munkát ró, mint az eddigi automatikus rendszer, de sajnos a mozik számának elmúlt években végbement csökkenése miatt ez a pályázati mennyiség viszonylag gyorsan feldolgozható. A pályázatok kiírása előtt egy minél inkább objektívált pontrendszert kell felállítani, amely alapján a döntések megszületnek majd erre teszünk egy javaslatot jelen alfejezet végén. A mozik évente legyenek kötelesek alapos szakmai beszámolót leadni a Szakkollégiumnak a vállalt program teljesüléséről, fotódokumentációval ellátva. A beszámoló legyen nyilvános, a Szakkollégium értékelésével együtt, az MMK honlapja mellett a mozi is tegye közzé saját honlapján ezeket. Az MMK és a mozik közösen dolgozzanak ki egy olyan beszámolóformátumot, amelyet az önkormányzat és az egyéb támogatók is elfogadnak, szakminisztérium (államtitkárság): jogszabály módosításnál, önkormányzati tv. változtatásnál elérni, hogy az art mozik fenntartásához normatív módon járuljanak hozzá az önkormányzatok (ellátási felelősség). Ebben az esetben ugyanakkor az erőforrást is allokálni kell az önkormányzatokhoz! Ez csak komoly lobbitevékenységgel érhető el, szakminisztérium: fejlesztésekhez (projektor stb.) strukturális pályázatok kiírása, önkormányzati hozzájárulások. Amíg az önkormányzati tv. a fent említett módon nem változik, kétoldalú tárgyalásokon (art mozi önkormányzat) kell megállapodásokra jutni az ágazati államtitkárság és az MMK támogatásával. Ennek révén a támogatás számos formája jöhet szóba: EU-s pályázatoknál az önrész biztosítása, rendezvények, iskolai art mozilátogatások finanszírozása, testreszabott önkormányzati pályázatok meghirdetése a mozi működési költségének részbeni fedezésére, bérleti díj mérséklése/elengedése, ha a mozi önkormányzati ingatlanban működik stb. Ezek a kétoldalú megállapodások számos specifikumot tartalmazhatnak a helyi adottságoknak megfelelően, és jó lobbitevékenység esetén már a 2011-es önkormányzati költségvetésbe beépülhetnek. c, Kritériumok mérése art mozi minősítés a normatív támogatás elnyeréséhez: naponta 1 art vetítés, összesen 60%-ban art filmek játszása, akár 35-ös, akár e-cinema, akár 2K-s vetítőgépek használata, a támogatási rendszer harmonizálása az Európai Unió MEDIA programjában működő Europcinemas programmal, normatív támogatás a magyar részvételű koprodukciós és art besorolású filmek előadásai után, normatív támogatás a magyar filmek előadásai után, normatív támogatás a szervezett art/magyar vetítések után is, a közösségi tér funkció révén megmozgatott, a moziba bevitt nézők/vetítések a szelektív pályázati rendszer bevezetésével ezek is mérhetőek, részletes beszámolókkal (iskolák, önkormányzatok, civil szervezetek által is igazolva, ahol értelmes és értelmezhető). Pontrendszer a szelektív art mozis pályázatok elbírálásához 1. A mozi mint kulturális centrum 29% - kistérségre, régióra gyakorolt hatás (a város vonzáskörzetébe bevont települések, iskolák stb. száma, hatás intenzitása) 5% - civil szervezetekkel való kapcsolat (filmklubokkal, nyugdíjasklubokkal való kapcsolatok, intenzitása) 5% - szervezett vetítések (legkülönbözőbb, havi műsorprogramon nem szereplő, zárt körű vetítések száma) 3% - filmfesztiválok (szervezése, részvétel mélysége és köre) 5% - illeszkedés a városi programokba (filmes/mozis programok illesztése az átfogó eseményekhez) 3% - vetélkedők (filmes témájú vetélkedők szervezése/támogatása) 3% - kapcsolat az önkormányzattal (a mozi ügyének menedzselése a város ill a régió önkormányzatainál, extra támogatások szerzése) 3% - egyéb kulturális események (bármilyen egyéb kulturális esemény támogatása) 2% 2. Moziműsor struktúrája 15% - art filmek változatossága (nemzetek, filmek, vetítések száma) 5% - vetített magyar filmek száma (filmek, vetítések száma, új és régebbi filmek műsorra vétele) 10% 3. Kapcsolat az oktatással, iskolákkal 27%

4 - szervezett iskolai vetítések (iskolai/óvodai különvetítések száma, bevont oktatási intézmények száma) 8% - mozgóképkultúra tantárgy támogatása (az iskolai órák közvetlen/közvetett támogatása, a tanárok felkészítésének segítése) 8% - szakkörök, filmklubok az iskolák számára (meglévők támogatása, újak létrehozásának segítése) 8% - iskolai vetélkedők (iskolai események ( fordított nap" stb.) filmes rendezvénnyel történő szinesítése) 3% 4. Filmszakmai kapcsolatrendszer 11% - meghívott előadók (a szakma képviselőinek bevonása a város legkülönbözőbb rendezvényeibe) 3% - közönségtalálkozók (magyar filmek bemutatása, vagy egyéb vetítése kapcsán találkozó az alkotókkal) 5% - publicitás, elsősorban a helyi médiában (a mozi menedzslése, szerepeltetése a helyi sajtóban, hírek a helyi filmes eseményekről) 3% 5. Hátrányos helyzet 18% - település, környezet szociokulturális helyzete (a város és a régió gazdasági, társadalmi pozicionáltsága, kulturális/iskolázottsági hátrányok, előnyök) 10% - kulturális" konkurencia (a mozi helyettesíthetősége" a kistérségben a kulturális szektorban) 8% 2. Hagyományos, nem art mozik a, Misszió várhatóan érdeklődésre számot tartó közönségfilmek vetítése a hét több napján, magyar filmek utánjátszása, esetenkénti premierje, art filmek alkalmankénti vetítése, filmkluboknak alkalmanként otthon nyújtása. b, Erőforrások filmklubok, szakkörök tartásának, art filmek vetítésenek támogatása. c, Kritériumok nézőszámról jelentés a Filmirodának, ennek elmúlasztása szankciókat vonjon maga után, pályázott programokról részletes nyilvános szakmai beszámoló a Szakkollégiumnak. 3. Filmklubok a, Misszió klasszikus /etalon filmek, tematikus sorozatok stb. vetítése, megvitatása moderátorral vagy anélkül. Ehhez adhatnak szakmai és infrastrukturális segítséget az art mozik, illetve a helyi középiskolai és felsőoktatási intézmények. b, Erőforrás a tanárokat, filmklubvezetőket, alkotókat össze kell hozni az art mozikkal, szervezett közönség (iskolák, civil szervezetek stb.) adatbázisok építése és összekapcsolása (a Filmklubszövetség segítségével megvalósítható), minél több filmet kell elérhetővé tenni digitális formában, jogi problémák megoldása együttműködés a Filmarchívummal és a forgalmazókkal, külső források bevonása a projektbe. c, Kritérium amennyiben a filmklubot nem regisztrált vetítőhelyen (nem art moziban) tartják, akkor bürokráciamentes, egyszerű jelentés a Filmklubszövetségnek, amely összesít, értékel és továbbít a Szakkolégiumnak. II. Forgalmazás A cél, hogy az art mozik időben hozzájuthassanak a kívánt filmekhez, hogy a moziba járókat vissza lehessen csalogatni (szűnjön meg az art mozik diszkriminációja a kópiák elosztásánál természetesen az írott és íratlan piaci szabályok tiszteletben tartása mellett). A kialakult játékszabályok újratárgyalása mellett előfeltétel a teljeskörű digitalizálás. Megállapítások a mostani rendszerről a magyar film forgalmazásában a nézőszám után járó bónuszok egy torz rendszert hoznak létre, hiszen éppen azokat a gyártókat és forgalmazókat támogatjuk nagyobb összeggel, amelyek a jegybevételből is nagyobb bevételhez jutnak, túl sok magyar film és art film kerül be a rendszerbe, és ezek jelentős része nagyon kevés nézőt

5 vonz, a forgalmazóra ellátási kötelezettséget kell rójon, ha a filmgyártásában, forgalmazásában magyar, vagy/és EU-s közpénz van. Ezekért a támogatásokért cserébe az MMK-nak szigorú elvárásokat kell támasztania (ld. később). Javaslatok 1. Magyar film a kuratóriumi alapvetésnek megfelelően, a gyártási finanszírozással összangba kell hozni a forgalmazás támogatását is. Így kevesebb film jut mozikba (évente kb. 15 nagyjátékfilm, a mostani helyett), ami lehetővé teszi az erőforrások koncentrálását. Jelenleg a magyar premierek egymásra csúsznak, egymástól veszik el a helyet a mozikban és a sajtóban egyaránt. A forgalmazóknak legyen egyeztetési kötelezettsége a tervezett premierekről, minden bejelentett magyar filmpremier után legalább 3 hétig ne kerüljön új magyar film a mozikba, minden magyar filmpremier legyen esemény. A mozik és a forgalmazók között fellazult az együttműködés az elmúlt években, a mozik sokszor nem kapnak előzetes információt a filmekről, nem látják őket előre, nem tudják, hogy milyen helyi marketingstratégiát kellene alkalmazniuk, ki a célközönsége a filmnek (a korábbi információs vetítések gyakorlatának visszaállítása). Mindkét szakmának anyagi érdeke is, hogy ez az együttműködés hatékonyabb legyen. Főleg a szűkebb közönséget vonzó filmeknél kimelten fontos, hogy a forgalmazó és a mozi közönségtalálkozókat, előadásokat szervezzen a premier alkalmából. Többet kell kapniuk egy-egy magyar premier nézőinek, mintha külföldi filmre ültek volna be, a nézőszámbónusz és a támogatás kópiaszámhoz kötése torzítja a rendszert, minden magyar filmnek ugyanannyi támogatást kell kapnia a forgalmazásra. Azoknál a filmeknél, amelyek előreláthatóan több nézőt vonzanak majd, a forgalmazó így is a támogatási összeg felett költ majd marketingre, hiszen ez a gazdasági érdeke. A sikerfilmek kiemelt forgalmazási támogatásával viszont extraprofithoz juttatjuk a forgalmazókat, és a kisebb filmeket sújtjuk, amelyeknek éppen nagyobb szüksége lenne a segítségre, multiplex vs. art mozi. A forgalmazónak nem lehet megtiltani, hogy multiplexeknek is felajánlja a filmet, de kötelezni lehet, hogy az art moziknak is odaadja. Minden premiert legyen köteles a forgalmazó digitálisan is elérhetővé tenni, HD-minőségben. Azon településeken, amelyeken csak 1 art mozi van, a forgalmazó legyen köteles felajánlani a filmet a mozinak premierben, ahol több, ott legalább 1-nek legyen köteles felajánlani, a premier utáni 3. héten pedig tegye elérhetővé a filmet minden art mozi számára, mozinként megegyező feltételekkel, tévépremier. A moziban bemutatott filmek a premier után legalább egy évig ne legyenek láthatóak ingyenes televíziós csatornákon, a mozipremier értékéből sokat elvesz, hogy gyakran a filmek néhány hónap elteltével már feltűnnek valamelyik tévécsatornán, a forgalmazónak vállalnia kell, hogy az általa bemutatott filmre legalább néző jegyet vált az art mozikban. Amennyiben ez a nézőszám nincs meg, a forgalmazót szankcionálni kell a támogatási összeg egy részének visszafizetésével. Javaslat a konkrét támogatási feltételekre, a magyar filmekre vonatkozó keretfelosztásra: a gyártási támogatásban részesített filmeknél egységesen forint támogatást látnánk kívánatosnak, amelynek elköltését egy részletes marketingterv beadásához, és annak szigorúan dokumentált megvalósításához kötnénk. A kópiagyártásra (digitális és hagyományos) maximum forintot lehessen elszámolni a támogatásból, a többinek a reklámot, promóciót kell szolgálnia, a fenti tízmillió forintot be kell építeni a gyártási költségvetésbe, ugyanakkor a gyártó ne rendelkezzen felette, ne támogassuk az elmúlt években elterjedő rendszert, hogy a produkciós cégek maguk forgalmazzák a filmeket, miközben nincsenek kapcsolatban a mozikkal, nincs meg a rutinjuk a feladatok elvégzéséhez. Ezt a pénzt a forgalmazó kapja meg, a forgalmazási szerződés bemutatásakor szerződhet le rá az MMK-val, a forgalmazó is számol el a támogatással. a Filmtörvény kimondja, hogy minden magyar film és magyar részvételű koprodukció

6 forgalmazását normatív rendszerben támogatni kell, azokat is, amelyek nem kaptak gyártásra az MMK-tól pénzt. Ezek a filmek várhatóan kevésbé értékesek, vagy kevésbé tarthatnak a közönség érdeklődésére számot, filmenként forint támogatásban részesítenénk őket automatikusan. Évente lehet egy-két olyan film, amelyet különböző okoknál fogva az MMK nem részesített gyártási támogatásban, de elkészültük után értékesnek, támogatandónak ítél a Kuratórium. Ezen filmek forgalmazási támogatására egy tízmillió forintos alapot hoznánk létre, amely szelektív rendszerben támogatná az alkotásokat. Összegzés: Összegzés Filmszám Támogatás/film Összesen MMK által gyártási támogatásban részesített filmek 15 db/év Ft (beépítve a filmgyártási támogatásba) MMK által gyártási támogatásban nem részesített magyar és magyar részvételű koprodukciós filmek 15 db/év Ft Szelektív támogatás Ft Art filmek Az elmúlt években az art filmek nézőszáma részben azért is csökkent, mert eltűntek a mozik műsoráról azok a közönségbarát, de értékes alkotások, amelyek több tízezres nézőszámot értek el. Ezen filmek hiányának az oka elsősorban az, hogy nagyon magas jogdíjat kérnek bemutatásukért a forgalmazóktól, amely a marketing és kópiaköltségekkel együtt már nem térülne meg. Ezeket a filmeket kiemelten kell támogatni, hiszen szélesítik az érdeklődők körét, olyan nézőket vonzanak be az art mozikba, akik egyébként semmilyen filmre nem mennének be, ezek nélkül a filmek nélkül őket teljesen elveszítjük. A magyar filmek forgalmazásánál leírt anomáliát, mi szerint a sikeres filmek kiemelt támogatása extraprofithoz juttatja a forgalmazót, itt nem érezzük relevánsnak, a fizetendő jogdíj mértéke miatt. A forgalmazó a Filmiroda által kiállított art besorolás után kétféle szerződés közül választhat, attól függően, hogy mennyi nézőt vár a filmtől, így megteremtenénk a lehetőségét a tényleg szűk réteg érdeklődését kiváltó art filmek bemutatása mellett azon filmek bemutatásának is, amelyek nemcsak piaci bevételhez juttathatják az art mozikat, de megfordíthatják a negatív trendeket is. Minden támogatott filmnél a következő alapszabályokat vezetnénk be: a filmek legyenek digitálisan elérhetőek, hogy minden art mozi viszonylag hamar játszhassa őket, a digitalizált vetítésre alkalmas art mozik legalább 50%-a az 1. héttől, 70%-a a 2. héttől, 100%-a a 4. héttől játszhassa a támogatott filmeket (azaz a forgalmazó legyen köteles ennyi mozinak azonos feltételekkel felajánlani a filmet), amennyiben egy filmet a támogatással való elszámolási határidőig nem veszi fel műsorára legalább a regisztrált art mozik fele, a forgalmazó legyen kötelezve a támogatási összeg egy részének visszafizetésére (ugyanis ez csak a forgalmazó hibájából vagy a film alkalmatlanságából következhet, a cél pedig az, hogy az art mozik olyan filmekhez jussanak, amelyek értéket képviselnek és bevonzzák a nézőket), a forgalmazó a támogatási összeg egészével legyen köteles elszámolni az előzetesen beadott marketingterv alapján, akkor is, ha a teljes támogatási összeget nem jogosult lehívni az elszámolási határidőig. A filmmel kapcsolatban csak olyan költségek legyenek elszámolhatóak, amelyek a premier előtt, vagy a premier után legfeljebb három hónappal merültek fel, ne támogassuk külön, ha egy forgalmazó több kópiával mutat be egy filmet, hiszen az art mozik legtöbbjében már most lehet digitális vetítéseket tartani, a kópiák elsősorban a multiplexmozik számára szükségesek. A létező digitális hálózatot fent kell tartani, de az art mozik nagytermeinek át kell állnia a 2K-s vetítési szabványra. Támogatási összegek: ha a forgalmazó legalább nézőt vállal, amit art mozikban ér el: forint

7 támogatást kap, amiből legalább forintot a marketingre kell költenie. A támogatásból forintra a szerződés aláírása után jogosult, de 3 hónappal a premier után a teljes összeggel el kell számolnia, függetlenül az elért nézőszámtól. Amennyiben nem éri el a nézőt, a maradék forinttól elesik. Amennyiben nézőt sem ér el, az forintot is vissza kell fizetnie, ha a forgalmazó legalább nézőt vállal, amit art moziban ér el: forint támogatást kap, aminek legalább a felét a film marketingjére kell költenie. A támogatásból forintra a szerződés aláírása után jogosult, de 3 hónappal a premier után a teljes összeggel el kell számolnia, függetlenül az elért nézőszámtól. Amennyiben nem éri el a nézőt, a maradék forinttól elesik. Amennyiben nézőt sem ér el, a forintot is vissza kell fizetnie. Összegzés a korábbi statisztikák és tapasztalatok alapján: Összegzés Filmszám Támogatás/film Összesen nézőre pályázó, ezt teljesítő filmek 10 db/év Ft nézőre pályázó, nézőt teljesítő filmek 5 db/év Ft nézőre pályázó, ezt teljesítő filmek 25 db/év Ft nézőre pályázó, nézőt teljesítő filmek 10 db/év Ft Keretfelosztás, költségek összegzése Jelen anyag megfogalmazásánál abból indultunk ki, hogy az MMK Filmterjesztési Szakkollégiuma által a moziüzemeltetésre, a filmforgalmazásra és a filmklubok támogatására évente szánt kb forint adott. A fent bemutatott modellben ezt a következőképpen osztanánk fel az egyes területek között. Terület Összeg Magyar és magyar részvételű koprodukciós filmek normatív támogatása Magyar és magyar részvételű koprodukciós filmek szelektív támogatása Art filmek normatív támogatása Filmklubok Forgalmazás együtt Moziüzemeltetés normatív támogatása Moziüzemeltetés szelektív támogatása Moziüzemeltetés együtt Tartalék Mindösszesen A fenti költségek felett, az MMK által gyártási támogatásban részesített nagyjátékfilmek további forint forgalmazási támogatásban részesülnek, amely összeg a gyártási támogatásokba beépülve jelenik meg. Budapest, június 10. Magyar Filmklubok és Filmbarátok Szövetsége Art Mozi Egyesület

Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Az emagyarország program koncepcióhoz működési modell és pályázati dokumentáció kidolgozása. 2007.

Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Az emagyarország program koncepcióhoz működési modell és pályázati dokumentáció kidolgozása. 2007. Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Az emagyarország program koncepcióhoz működési modell és pályázati dokumentáció kidolgozása KPMG Tanácsadó Kft. Ez a dokumentum 112 oldalt tartalmaz TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

C.) EGYÉB JOGSZABÁLYI VÁLTOZTATÁSOK

C.) EGYÉB JOGSZABÁLYI VÁLTOZTATÁSOK C.) EGYÉB JOGSZABÁLYI VÁLTOZTATÁSOK 11. A környezet állapotának javítását, a humán szféra fejlesztését, a gazdaság korszerûsítését és a feketegazdaság visszaszorítását szolgáló egyéb jogszabályok megalkotása

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 24-ei ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 24-ei ülésére 1 ELŐTERJESZTÉS Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 24-ei ülésére Tárgy: Előterjesztő: Döntés az Önkormányzat 2015-2019. közötti évekre vonatkozó Gazdasági Programjáról, Fejlesztési

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. A Magyar Mozgókép Közalapítvány Alapítói számára

BESZÁMOLÓ. A Magyar Mozgókép Közalapítvány Alapítói számára BESZÁMOLÓ A Magyar Mozgókép Közalapítvány Alapítói számára Készítette a Jelölő Bizottság: Bakos Edit, Durst György, Janisch Attila, Mikulás Ferenc Tolmár Tamás 2009. október 6. 1 Előszó A Magyar Mozgókép

Részletesebben

Hírlevél 2010. július 1. START Tőkegarancia Zrt. Hírlevél 2010. szeptember

Hírlevél 2010. július 1. START Tőkegarancia Zrt. Hírlevél 2010. szeptember Hírlevél 2010. július 1 Hírlevél 2010. szeptember Hírlevél 2010. szeptember 2 ÚJ KIÍRÁS KOMPLEX VÁLLALATI TECHNOLÓGIAFEJLESZTÉSRE 2010. szeptember 17-étől adhatók be a Gazdaságfejlesztési Operatív Program

Részletesebben

BEVEZETŐ. A nők munkaerő piaci helyzetének alakulása a 90-es években 1

BEVEZETŐ. A nők munkaerő piaci helyzetének alakulása a 90-es években 1 BEVEZETŐ A SEED Kisvállalkozás-fejlesztési Alapítvány fennállása óta kiemelt célcsoportként kezeli a női vállalkozókat. Az alapítvány munkatársai naponta ismernek meg egyedi emberi, vállalkozói, női sorsokat

Részletesebben

Módszertani útmutató a természet adta javak és szolgáltatások nem pénzbeli értékeléséhez

Módszertani útmutató a természet adta javak és szolgáltatások nem pénzbeli értékeléséhez Modszer_2_Layout 1 2010.10.25. 21:19 Page 1 ESSRG Füzetek 2/2010 Módszertani útmutató a természet adta javak és szolgáltatások nem pénzbeli értékeléséhez Kelemen Eszter, Bela Györgyi, Pataki György Környezeti

Részletesebben

SOMOGY MEGYE INTEGRÁLT TERÜLETI PROGRAMJA

SOMOGY MEGYE INTEGRÁLT TERÜLETI PROGRAMJA SOMOGY MEGYE INTEGRÁLT TERÜLETI PROGRAMJA KÉSZÍTETTE: 1 SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÁPRILIS Cím Somogy megye Integrált Területi Programja Verzió 2.0 Megyei közgyűlési határozat száma és dátuma Területfejlesztés

Részletesebben

Otthon Európában A nemzeti lakásprogram pillérei

Otthon Európában A nemzeti lakásprogram pillérei Miniszterelnöki Hivatal Kormánymegbízott Otthon Európában A nemzeti lakásprogram pillérei Ingatlan 1. Pillér és szabályozás építési 2. Pillér ösztönzés Építési és befektetési és Mûszaki Államigazgatási

Részletesebben

Kalauz a Pályázati Űrlap Kitöltéséhez. Erasmus+ Program Mobilitási projektek (KA1) Szakképzési tanulók és munkatársak mobilitása

Kalauz a Pályázati Űrlap Kitöltéséhez. Erasmus+ Program Mobilitási projektek (KA1) Szakképzési tanulók és munkatársak mobilitása Kalauz a Pályázati Űrlap Kitöltéséhez Erasmus+ Program Mobilitási projektek (KA1) Szakképzési tanulók és munkatársak mobilitása 2016. évi pályázati forduló TEMPUS KÖZALAPÍTVÁNY TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK...

Részletesebben

Budapest, 2009. december TÁVFÛTÖTT TELEPÜLÉSEK ENERGIATUDATOS FOGYASZTÓK

Budapest, 2009. december TÁVFÛTÖTT TELEPÜLÉSEK ENERGIATUDATOS FOGYASZTÓK Budapest, 2009. december TÁVFÛTÖTT TELEPÜLÉSEK ENERGIATUDATOS FOGYASZTÓK TÁVFÛTÖTT TELEPÜLÉSEK ENERGIATUDATOS FOGYASZTÓK A Levegô Munkacsoport tanulmánya Írta: Beliczay Erzsébet Közremûködött: Pavics Lázár

Részletesebben

Kulturális örökség-alapú komplex védelem- és fejlesztés megalapozása, az értékek felismerése, pontos felmérése és értékelése

Kulturális örökség-alapú komplex védelem- és fejlesztés megalapozása, az értékek felismerése, pontos felmérése és értékelése Kulturális örökség-alapú komplex védelem- és fejlesztés megalapozása, az értékek felismerése, pontos felmérése és értékelése E vonatkozásban külön is ki kell emelni a megye két városát, Miskolcot és Ózdot.

Részletesebben

Sikeres oktatási és nevelési utak Ajánlások az átmenetek szervezéséhez

Sikeres oktatási és nevelési utak Ajánlások az átmenetek szervezéséhez Sikeres oktatási és nevelési utak Ajánlások az átmenetek szervezéséhez 2. RÉSZ: Alsó tagozatból felső tagozatba és általános iskolából középiskolába 2 Landesselbstverwaltung der Ungarndeutschen Ungarndeutsches

Részletesebben

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE ERŐFORRÁS FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE ERŐFORRÁS FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE ERŐFORRÁS FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2015 STRATÉGIAI TANULMÁNY SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI FEJLESZTÉSI CÉLJAINAK ÖSSZEHANGOLÁSÁRA (TÁMOP-7.2.1-11/K-2015) SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG

Részletesebben

Javaslat az innovatív foglalkoztatási kezdeményezéseket támogató szakmai és finanszírozási rendszer kialakítására és működtetésére 1

Javaslat az innovatív foglalkoztatási kezdeményezéseket támogató szakmai és finanszírozási rendszer kialakítására és működtetésére 1 Javaslat az innovatív foglalkoztatási kezdeményezéseket támogató szakmai és finanszírozási rendszer kialakítására és működtetésére 1 Készült a Revita Alapítvány kutatóműhelyében Készítették: Mészáros Andrea,

Részletesebben

Hajdú-Bihar megyei Területfejlesztési Program 2014-2020. Stratégiai Programrész. 2014. június 5.

Hajdú-Bihar megyei Területfejlesztési Program 2014-2020. Stratégiai Programrész. 2014. június 5. Hajdú-Bihar megyei Területfejlesztési Program 2014-2020 Stratégiai Programrész 2014. június 5. 1 Készítette: Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség Bara Annamária Kiss Gábor INNOVA Észak-alföld Regionális

Részletesebben

A munkaerőpiac peremén lévők és a költségvetés

A munkaerőpiac peremén lévők és a költségvetés levelezési cím 1112 Budapest, Budaörsi út 45. telefon + 361-309-2652 e-mail kti@krtk.mta.hu A munkaerőpiac peremén lévők és a költségvetés Készítette: Bakó Tamás, Cseres-Gergely Zsombor, Kálmán Judit,

Részletesebben

Diákönkormányzat és Művészeti Iskola DÖK Intézményvezetői pályázatok értékelése Javaslattétel

Diákönkormányzat és Művészeti Iskola DÖK Intézményvezetői pályázatok értékelése Javaslattétel ETYEK KÖZSÉG POLGÁRMESTERI HIVATAL H-2091 Etyek, Körpince köz 4. Telefon: 06-22/353-633; 06-22/353-698 Fax: 06-22/353-655 E-mail: titkarsagetyek@fibermail.hu Ügyiratszám: 860-32/2009 Ügyintéző: Palotai

Részletesebben

12. NAPIREND Ügyiratszám: 15/42055/2006 ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület 2006. március 17-i ülésére

12. NAPIREND Ügyiratszám: 15/42055/2006 ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület 2006. március 17-i ülésére 12. NAPIREND Ügyiratszám: 15/42055/2006 ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2006. március 17-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívottak: Tapolca Város Közművelődési Feladatellátási

Részletesebben

AOSZ. Vidéki tagszervezetek országos hálózatosodását segítő, modell értékű szervezet - és közösségfejlesztő program az AOSZ-nál

AOSZ. Vidéki tagszervezetek országos hálózatosodását segítő, modell értékű szervezet - és közösségfejlesztő program az AOSZ-nál AOSZ Vidéki tagszervezetek országos hálózatosodását segítő, modell értékű szervezet - és közösségfejlesztő program az AOSZ-nál Szeleczki István: Kérdőíves felmérés szervezetfejlesztői összefoglaló (kutatási

Részletesebben

A NYÍREGYHÁZI CIVIL FÓRUM STRATÉGIÁJA

A NYÍREGYHÁZI CIVIL FÓRUM STRATÉGIÁJA A NYÍREGYHÁZI CIVIL FÓRUM STRATÉGIÁJA Nyíregyháza, 2010. május Készült a Felső-Tisza Alapítvány megbízásából. Szerkesztette: Filepné dr. Nagy Éva Katona Mariann Tóth Miklós Lezárva 2010. május 31-én. Nyíregyháza,

Részletesebben

A kultúra menedzselése

A kultúra menedzselése A kultúra menedzselése Beszélgetés Pius Knüsellel Svájcban tavasztól őszig nagy rendezvénysorozaton mutatkozik be a négy visegrádi ország kultúrája. A programot, amely a Centrelyuropdriims összefoglaló

Részletesebben

GAZDASÁGI PROGRAM 2015-2019 NYÚL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

GAZDASÁGI PROGRAM 2015-2019 NYÚL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI PROGRAM 2015-2019 NYÚL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Nyúl község világörökségi érték közvetlen szomszédságában, nagyon szép természeti környezetben, a Sokoró-dombság lankáin fekszik. Itt található a Sokoró-dombság

Részletesebben

Inkubátorház Hatvanban ÉMOP-1.1.1/AC-11-2012-0022

Inkubátorház Hatvanban ÉMOP-1.1.1/AC-11-2012-0022 Inkubátorház Hatvanban ÉMOP-1.1.1/AC-11-2012-0022 Inkubátorház Hatvanban ÉMOP-1.1.1/AC-11-2012-0022 Tartalomjegyzék: 1. Ügyvezetői köszöntő 2. A projektgazda bemutatása 3. Inkubátorház jelentése 4. A

Részletesebben

Preambulum. Értelmező rendelkezések. e) Integrált Szociális Városrehabilitáció: az egyes akcióterületi krízisterületekre vonatkozóan

Preambulum. Értelmező rendelkezések. e) Integrált Szociális Városrehabilitáció: az egyes akcióterületi krízisterületekre vonatkozóan Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2007. (II. 19.) önkormányzati rendelete 1 Józsefváros fejlesztéséről 2 Preambulum Budapest Józsefvárosi Önkormányzat (a

Részletesebben

Pedagógiai program I. RÉSZ N E V E L É S I P R O G R A M

Pedagógiai program I. RÉSZ N E V E L É S I P R O G R A M Pedagógiai program I. RÉSZ N E V E L É S I P R O G R A M 2013. Darányi Általános Iskola 1 NEVELÉSI PROGRAM 1 1. KÜLDETÉSNYILATKOZAT - PREAMBULUM 3 2. AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA, HELYZETELEMZÉS 3 2.1 PEDAGÓGIAI

Részletesebben

RÁCALMÁS VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

RÁCALMÁS VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 1 RÁCALMÁS VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA A településfejlesztési koncepciót Rácalmás Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2016. (01.26.) KT. sz. határozatával elfogadta. 2016. január 2 Tartalomjegyzék

Részletesebben

A jegyzőkönyv mellékletét képező előterjesztések. 1. napirend

A jegyzőkönyv mellékletét képező előterjesztések. 1. napirend A jegyzőkönyv mellékletét képező előterjesztések 1. napirend 1 2 3 4 5 6 7 Hiv. száma: 26921-1/2015. 2. napirend Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének rendelet-tervezete a helyi iparűzési

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2014. KÉSZÍTETTE: PROJECTMINE GAZDASÁGI TANÁCSADÓ KFT. BUDAPEST TÁMOP 5.3.6. -11/1 2012 0074

KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2014. KÉSZÍTETTE: PROJECTMINE GAZDASÁGI TANÁCSADÓ KFT. BUDAPEST TÁMOP 5.3.6. -11/1 2012 0074 KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2014. KÉSZÍTETTE: PROJECTMINE GAZDASÁGI TANÁCSADÓ KFT. BUDAPEST TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezető: A kommunikációs terv céljainak ismertetése a projekt kapcsán 2. A projekt átfogó céljainak

Részletesebben

http://www.levego.hu/letoltes/kapcsolodo_anyagok/tomegkozl_bajnai0908.pdf

http://www.levego.hu/letoltes/kapcsolodo_anyagok/tomegkozl_bajnai0908.pdf Budapest, 2009. október 30. Hónig Péter miniszter Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Minisztérium Budapest Tisztelt Miniszter Úr! Köszönettel megkaptuk 2009. szeptember 30-án kelt válaszát 1 Bajnai Gordon

Részletesebben

A Telepfelszámolás vízió és gyakorlat címő szakmai mőhelyen megvitatott kérdések, a résztvevık által megfogalmazott vélemények, javaslatok összegzése

A Telepfelszámolás vízió és gyakorlat címő szakmai mőhelyen megvitatott kérdések, a résztvevık által megfogalmazott vélemények, javaslatok összegzése A Telepfelszámolás vízió és gyakorlat címő szakmai mőhelyen megvitatott kérdések, a résztvevık által megfogalmazott vélemények, javaslatok összegzése Elızmények: Az Autonómia Alapítvány Telepfelszámolás

Részletesebben

A KÖZMŰVELŐDÉSI MINŐSÉG DÍJ SZERKEZETE

A KÖZMŰVELŐDÉSI MINŐSÉG DÍJ SZERKEZETE A KÖZMŰVELŐDÉSI MINŐSÉG DÍJ SZERKEZETE ADOTTSÁGOK EREDMÉNYEK EMBERI ERŐFORRÁSOK (3. KRITÉRIUM) 110 PONT A SZOLGÁLTATÓKKAL KAPCSOLATBAN ELÉRT EREDMÉNYEK (7. KRITÉRIUM) 90 PONT VEZETÉS (1. KRITÉRIUM) 80

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 5-i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 5-i rendkívüli ülésére Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 5-i rendkívüli ülésére Tárgy: Energetikai felülvizsgálat és KEOP-2011-4.9.0 kódszámú pályázati igények Előterjesztő:

Részletesebben

Kedves Olvasó! 2. I. Célok és keretek 3. II. Versenyképesség 3. III. Az átvilágítás folyamata 4

Kedves Olvasó! 2. I. Célok és keretek 3. II. Versenyképesség 3. III. Az átvilágítás folyamata 4 Tartalomjegyzék Kedves Olvasó! 2 I. Célok és keretek 3 II. Versenyképesség 3 III. Az átvilágítás folyamata 4 IV. Szolgáltatások és érintettek 5 4.1 Szolgáltatások azonosítása 5 4.2 Érintettek azonosítása

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS VII. KERÜLET ERZSÉBETVÁROS ÖNKORMÁNYZATA TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ

BUDAPEST FŐVÁROS VII. KERÜLET ERZSÉBETVÁROS ÖNKORMÁNYZATA TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ BUDAPEST FŐVÁROS VII. KERÜLET ERZSÉBETVÁROS ÖNKORMÁNYZATA TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ 2014-2030 Készült a KMOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Közép-Magyarországi Operatív Program Fenntartható településfejlesztés

Részletesebben

Herpainé Márkus Ágnes - Kaló Róbert -Sarlósi Tibor

Herpainé Márkus Ágnes - Kaló Róbert -Sarlósi Tibor Herpainé Márkus Ágnes - Kaló Róbert -Sarlósi Tibor Regionális Szociálpolitikai Tervezési és Fejlesztési Hálózat eredmények és továbblépési lehetőségek A területi szemlélet szociális ágazaton belüli meghonosítása

Részletesebben

Az aktív idősödés és a nemzedékek közötti szolidaritás európai évének Magyarországi Programja

Az aktív idősödés és a nemzedékek közötti szolidaritás európai évének Magyarországi Programja Az aktív idősödés és a nemzedékek közötti szolidaritás európai évének Magyarországi Programja 1. Bevezetés Az Európai Unió a nyolcvanas évek óta minden évben kiválaszt egy európai szemszögből fontos témát,

Részletesebben

TERVEZET BÁTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2015-2020. ÉVI GAZDASÁGI PROGRAMJA

TERVEZET BÁTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2015-2020. ÉVI GAZDASÁGI PROGRAMJA TERVEZET BÁTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2015-2020. ÉVI GAZDASÁGI PROGRAMJA Előterjesztés a 2014. január 21-én tartandó képviselő-testületi ülésre Készítette: Huszárné Lukács Rozália polgármester E L Ő T E R

Részletesebben

MISKOLC MJV ENERGETIKAI KONCEPCIÓJA

MISKOLC MJV ENERGETIKAI KONCEPCIÓJA MISKOLC MJV ENERGETIKAI KONCEPCIÓJA REV.0. Munkaszám: 7795 Budapest, 2002 július Tartalomjegyzék Vezetői összefoglaló...4 Bevezetés...11 Néhány szó a városról...12 A város energetikája számokban: energiamérleg...13

Részletesebben

2009. szeptemberi hírek

2009. szeptemberi hírek 2009. szeptemberi hírek Hírek Újra pályázhatnak a kisvállalkozások technológiafejlesztésre Fiatal gazdák induló támogatása Kutatás-fejlesztési pályázatok, idei évben utoljára! Egyenlő esélyű hozzáférés

Részletesebben

VÁROSI MÚZEUM ( CSIRIBIRI MÚZEUM )

VÁROSI MÚZEUM ( CSIRIBIRI MÚZEUM ) VERESEGYHÁZ, VÁROSI MÚZEUM ( CSIRIBIRI MÚZEUM ) ELŐZETES ÉPÍTÉSZETI PROGRAMJA TARTALOM AZ ALAPÍTANDÓ MÚZEUM A KORSZERŰ MÚZEUM AZ ÉPÜLET ÉS HELYE A MÚZEUM FUNKCIONÁLIS TÉRSTRUKTÚRÁJA 1. MÚZEUMI (KÖZÖNSÉG)

Részletesebben

Az MH ingatlangazdálkodási gyakorlatának elemzése és annak hatékonyága fokozásának módszerei a modern ingatlanpiaci környezetben

Az MH ingatlangazdálkodási gyakorlatának elemzése és annak hatékonyága fokozásának módszerei a modern ingatlanpiaci környezetben ZRINYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM KATONAI MŰSZAKI DOKTORI ISKOLA Németh Béla mérnök ezredes Az MH ingatlangazdálkodási gyakorlatának elemzése és annak hatékonyága fokozásának módszerei a modern ingatlanpiaci

Részletesebben

TSC Kft. 1091 Budapest, Üllői út 19.. Cg. 01-09-871569 MKEH reg.szám: U00726

TSC Kft. 1091 Budapest, Üllői út 19.. Cg. 01-09-871569 MKEH reg.szám: U00726 TSC Kft. 1091 Budapest, Üllői út 19.. Cg. 01-09-871569 MKEH reg.szám: U00726 Biztosító:QBE Biztosító Tel.: 06 1 427 27 27 Honlap:www.tescotravel.hu E-mail:foglalas@tescotravel.hu ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Részletesebben

Ligeti Miklós: A VÁLASZTÁSI KAMPÁNYOK FINANSZÍROZÁSA

Ligeti Miklós: A VÁLASZTÁSI KAMPÁNYOK FINANSZÍROZÁSA Ligeti Miklós: A VÁLASZTÁSI KAMPÁNYOK FINANSZÍROZÁSA KAMPÁNYKORRUPCIÓ A politikai pártok választási kampányainak a finanszírozása Magyarországon a rendszerváltozás óta megoldatlan probléma, egyben ez az

Részletesebben

Az EURES hálózat 2007-2010-es tevékenységi terve a fıbb prioritások figyelembevételével

Az EURES hálózat 2007-2010-es tevékenységi terve a fıbb prioritások figyelembevételével Az EURES hálózat 2007-2010-es tevékenységi terve a fıbb prioritások figyelembevételével 1. Tájékoztató és támogató szolgáltatások biztosításával tevékenyen részt vesz a Növekedési és Munkahely-teremtési

Részletesebben

A.../2015 (V..) KGY. határozat melléklete SOPRON MEGYEI JOGÚ VÁROS INTEGRÁLT TERÜLETI PROGRAMJA 2014-2020 Cím Sopron Megyei Jogú Város Integrált Területi Programja Verzió 2.0 MJV közgyűlési határozat száma

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ké szült: Tiszalök Városi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 2010. december 14-én tartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ké szült: Tiszalök Városi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 2010. december 14-én tartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ké szült: Tiszalök Városi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 2010. december 14-én tartott üléséről. Jelen vannak: Bede-Tóth Attila Cserés Csaba Dr. Krámor Katalin

Részletesebben

A szeretet intimitása

A szeretet intimitása Farkas Péter A szeretet intimitása Buda Béla fontosabb családügyi munkáinak áttekintése Buda Béla Tanár Úr korunk ritka polihisztorainak egyike volt. Hihetetlenül gazdag munkássága kötetek sokaságában

Részletesebben

SV/.'/.f. [ \ í.../2014. Javaslat

SV/.'/.f. [ \ í.../2014. Javaslat 14049378 Sal gó Vagyon Kft. Salgótarján SV/.'/.f. [ \ í...../2014. Javaslat a Salgótarján, Klapka György utca 4. szám alatti Civil Házban iroda ingyenes használatba adására a Salgótarjáni Civilekért Közhasznú

Részletesebben

A kutatást támogatói: Ezredforduló Alapítvány Gyermek és Ifjúsági Alapprogramok Tanácsa Veszprémi Ifjúsági Tanács

A kutatást támogatói: Ezredforduló Alapítvány Gyermek és Ifjúsági Alapprogramok Tanácsa Veszprémi Ifjúsági Tanács Ifjúsági érdekérvényesítési csatornák vizsgálata Veszprémben - kutatási beszámoló - A kutatást támogatói: Ezredforduló Alapítvány Gyermek és Ifjúsági Alapprogramok Tanácsa Veszprémi Ifjúsági Tanács A kutatási

Részletesebben

Tájékoztató Az Európa Ingatlanbefektetési Alap befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozataláról

Tájékoztató Az Európa Ingatlanbefektetési Alap befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozataláról Tájékoztató Az Európa Ingatlanbefektetési Alap befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozataláról Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete engedélyének száma: E-III/110.167-13/2006 Dátuma: 2006. augusztus

Részletesebben

WEKERLE TERV. A magyar gazdaság Kárpát-medencei léptékű növekedési stratégiája

WEKERLE TERV. A magyar gazdaság Kárpát-medencei léptékű növekedési stratégiája WEKERLE TERV A magyar gazdaság Kárpát-medencei léptékű növekedési stratégiája Tartalom 1. A Wekerle Terv háttere... 2 2. Célrendszer... 6 2.1. Infrastruktúra összehangolása a Kárpát-medencében... 9 2.2.

Részletesebben

FÜZESABONY VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

FÜZESABONY VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA FÜZESABONY VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2015 Észak-Magyarországi Operatív Program Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárosokban Integrált Településfejlesztési Stratégiák kidolgozása

Részletesebben

PORROGSZENTPÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

PORROGSZENTPÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Helyi Esélyegyenlőségi Program PORROGSZENTPÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2013-2018. Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)...3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 9 Célok...

Részletesebben

(3) A Képviselő-testület gyakorolja mindazon bérbeadói és elidegenítési jogokat, amelyet e rendelet másként nem szabályoz. II.

(3) A Képviselő-testület gyakorolja mindazon bérbeadói és elidegenítési jogokat, amelyet e rendelet másként nem szabályoz. II. A lakások bérletéről szóló 12/2001. (III. 29.) ÖKT rendeletének módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról Módosította: 15/2002. (III. 28.) ÖKT. rendelet, 33/2005. (XII.1.) a 11/2006. (II. 24.),

Részletesebben

Megalapozó vizsgálat

Megalapozó vizsgálat Megalapozó vizsgálat Balatonfenyves településrendezési eszközeinek felülvizsgálatához 50-1658/2012 1. HELYZETFELTÁRÓ MUNKARÉSZ 1.1. Településhálózati összefüggések, a település helye a településhálózatban,

Részletesebben

Ajánlás és gyakorlati útmutató felsőoktatási intézmények részére tudástranszfer tevékenységeik fejlesztéséhez

Ajánlás és gyakorlati útmutató felsőoktatási intézmények részére tudástranszfer tevékenységeik fejlesztéséhez Ajánlás és gyakorlati útmutató felsőoktatási intézmények részére tudástranszfer tevékenységeik fejlesztéséhez Debreceni Egyetem 2013. október Bevezetés Az állami kutatószervezetek beleértve az egyetemeket

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTER J A V A S L A T. a költségvetési egyensúly helyreállításával kapcsolatos intézkedésekre

ALPOLGÁRMESTER J A V A S L A T. a költségvetési egyensúly helyreállításával kapcsolatos intézkedésekre BUDAPEST-CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA ALPOLGÁRMESTER J A V A S L A T a költségvetési egyensúly helyreállításával kapcsolatos intézkedésekre Készítette: Orosz Ferenc alpolgármester Dr. Szeles Gábor jegyző Becsei

Részletesebben

Magyar Turizmus Zrt. Marketingterv 2010. Budapest, 2009. október 28.

Magyar Turizmus Zrt. Marketingterv 2010. Budapest, 2009. október 28. Magyar Turizmus Zrt. Marketingterv 2010 Budapest, 2009. október 28. Tartalomjegyzék Vezetői összefoglaló. 4 1 Bevezető 14 2 Helyzetelemzés 16 2.1 Nemzetközi trendek... 16 2.2 Magyarország turizmusának

Részletesebben

ZÁRÓ TANULMÁNY a "FoglalkoztaTárs társ a foglalkoztatásban" kiemelt projekt (TÁMOP 1.4.7-12/1-2012-0001) keretében

ZÁRÓ TANULMÁNY a FoglalkoztaTárs társ a foglalkoztatásban kiemelt projekt (TÁMOP 1.4.7-12/1-2012-0001) keretében ZÁRÓ TANULMÁNY a "FoglalkoztaTárs társ a foglalkoztatásban" kiemelt projekt (TÁMOP 1.4.7-12/1-2012-0001) keretében Készítette: Civil Support Nonprofit Kft 1024 Budapest, Széll Kálmán tér 11. II. 19. 96

Részletesebben

MIT VÁRUNK AZ ÖNKORMÁNYZATOKTÓL 2006 ÉS 2010 KÖZÖTT? AJÁNLÁSOK BUDAPESTÉRT

MIT VÁRUNK AZ ÖNKORMÁNYZATOKTÓL 2006 ÉS 2010 KÖZÖTT? AJÁNLÁSOK BUDAPESTÉRT MIT VÁRUNK AZ ÖNKORMÁNYZATOKTÓL 2006 ÉS 2010 KÖZÖTT? AJÁNLÁSOK BUDAPESTÉRT LEVEGÔ MUNKACSOPORT, 2006 AJÁNLÁSOK BUDAPESTÉRT MIT VÁRUNK AZ ÖNKORMÁNYZATOKTÓL 2006 ÉS 2010 KÖZÖTT? 2 AJÁNLÁSOK BUDAPESTÉRT 2006

Részletesebben

FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK 2011. ÁPRILIS 27-I ÜLÉSÉRE

FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK 2011. ÁPRILIS 27-I ÜLÉSÉRE E LİTERJESZTÉS FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK 2011. ÁPRILIS 27-I ÜLÉSÉRE 11. IKTATÓSZÁM: 2-4/2011. MELLÉKLET: - TÁRGY: Javaslat a Fejér Megyei Önkormányzat 2011-2014. évekre szóló gazdasági programjára ELİTERJESZTİ:

Részletesebben

ÚTMUTATÓ A GYORS EGÉSZSÉGHATÁS-VIZSGÁLAT ELKÉSZÍTÉSÉHEZ. Egészséghatás-vizsgálat: eszköz döntéshozók részére

ÚTMUTATÓ A GYORS EGÉSZSÉGHATÁS-VIZSGÁLAT ELKÉSZÍTÉSÉHEZ. Egészséghatás-vizsgálat: eszköz döntéshozók részére ÚTMUTATÓ A GYORS EGÉSZSÉGHATÁS-VIZSGÁLAT ELKÉSZÍTÉSÉHEZ Egészséghatás-vizsgálat: eszköz döntéshozók részére Az Egészségfejlesztési módszertani füzetek kiadványsorozat kötetei: 1. Az egészségfejlesztés

Részletesebben

Budapesti Agglomeráció Területfejlesztési Koncepciója és Stratégiai Programja

Budapesti Agglomeráció Területfejlesztési Koncepciója és Stratégiai Programja Budapesti Agglomeráció Területfejlesztési Koncepciója és Stratégiai Programja Végsı változat 2007. július 1 Jelen szakértıi anyag a Budapesti Agglomerációs Fejlesztési Tanács megbízásából készült Szakértıi

Részletesebben

2013. évi európai fogyasztóügyi csúcs Az uniós fogyasztói jogok hatékonyabb végrehajtása felé. Vitairat

2013. évi európai fogyasztóügyi csúcs Az uniós fogyasztói jogok hatékonyabb végrehajtása felé. Vitairat 2013. évi európai fogyasztóügyi csúcs Az uniós fogyasztói jogok hatékonyabb végrehajtása felé Vitairat I. Bevezetés A 2013. évi európai fogyasztóügyi csúcs különös hangsúlyt fektet a fogyasztóügyi jogszabályok

Részletesebben

Szűrőprogramok Országos Kommunikációja. Kiemelt projekt Kedvezményezett: Országos Tisztifőorvosi Hivatal (TÁMOP 6.1.3)

Szűrőprogramok Országos Kommunikációja. Kiemelt projekt Kedvezményezett: Országos Tisztifőorvosi Hivatal (TÁMOP 6.1.3) Szűrőprogramok Országos Kommunikációja Kiemelt projekt Kedvezményezett: Országos Tisztifőorvosi Hivatal (TÁMOP 6.1.3) Szűrőprogramok Országos Kommunikációja A projekt átfogó célja: az egészségkommunikáció

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ FÜZESGYARMAT VÁROS KÖZMŰVELŐDÉSÉNEK MUNKÁJÁRÓL

TÁJÉKOZTATÓ FÜZESGYARMAT VÁROS KÖZMŰVELŐDÉSÉNEK MUNKÁJÁRÓL TÁJÉKOZTATÓ FÜZESGYARMAT VÁROS KÖZMŰVELŐDÉSÉNEK MUNKÁJÁRÓL Békéscsaba, 2016. május 16. Készítette: Pozojevich Miklós Füzesgyarmat Város közművelődéssel kapcsolatos feladatait egyszerre több szervezet is

Részletesebben

Címlap. INNOTÁRS_08_varoster. A pályamű azonosítója A projektvezető vállalkozás/intézmény neve A projektvezető neve A projekt címe

Címlap. INNOTÁRS_08_varoster. A pályamű azonosítója A projektvezető vállalkozás/intézmény neve A projektvezető neve A projekt címe Címlap 2 0 0 8 A pályamű azonosítója A projektvezető vállalkozás/intézmény neve A projektvezető neve A projekt címe INNOTARS_08-varoster MTA Regionális Kutatások Központja Dr. Nagy Gábor Határtalan várostérségek

Részletesebben

Előterjesztés. az intézményi térítési díjak felülvizsgálatáról

Előterjesztés. az intézményi térítési díjak felülvizsgálatáról Előterjesztés az intézményi térítési díjak felülvizsgálatáról 1. előterjesztés száma: 91 /2016 2. előterjesztést készítő személy neve: dr. Hekman Tibor referens 3. előterjesztést készítésében közreműködő

Részletesebben

Készítette: Pintér Ádám és Kádár Kristóf

Készítette: Pintér Ádám és Kádár Kristóf Készítette: Pintér Ádám és Kádár Kristóf Ne csüggedj, hisz ifjú vagy, S minden elérhető, Ha van benned bátorság, Remény, s szeretni erő. (J. W. Goethe) 2011. Tartalomjegyzék 1. Bevezető...4 1.1 A koncepció

Részletesebben

Kérdések és válaszok a gyógyászatisegédeszköz-támogatási rendszert érintő, 2009. augusztus 16-án hatályba lépő változásokkal kapcsolatban

Kérdések és válaszok a gyógyászatisegédeszköz-támogatási rendszert érintő, 2009. augusztus 16-án hatályba lépő változásokkal kapcsolatban ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR Ártámogatási Főosztály 1139 Budapest, XIII. Váci út 73/A Telefon: 298-24-58, Telefax: 298-24-57, E-mail: atfo@oep.hu Kérdések és válaszok a gyógyászatisegédeszköz-támogatási

Részletesebben

POLYÁK GÁBOR KÉTHARMADOS JOGALKOTÁSI TÁRGYKÖRÖK A KERESKEDELMI TELEVÍZIÓZÁS SZABÁLYOZÁSÁBAN

POLYÁK GÁBOR KÉTHARMADOS JOGALKOTÁSI TÁRGYKÖRÖK A KERESKEDELMI TELEVÍZIÓZÁS SZABÁLYOZÁSÁBAN POLYÁK GÁBOR KÉTHARMADOS JOGALKOTÁSI TÁRGYKÖRÖK A KERESKEDELMI TELEVÍZIÓZÁS SZABÁLYOZÁSÁBAN Az Alkotmány a hazai médiaszabályozás sajátosságává teszi annak részben kétharmados országgyűlési többséghez

Részletesebben

SZABAD SAJTÓT ÉS SOKSZÍNŰ NYILVÁNOSSÁGOT

SZABAD SAJTÓT ÉS SOKSZÍNŰ NYILVÁNOSSÁGOT SZABAD SAJTÓT ÉS SOKSZÍNŰ NYILVÁNOSSÁGOT AZ EGYÜTT MÉDIAPOLITIKAI JAVASLATAI E javaslatcsomag az Együtt szakpolitikai sorozatának a részét képezi. Részben a Váradi András Alapítványban, részben az Együtt

Részletesebben

MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT SZÉCSÉNY VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJÁHOZ ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁHOZ

MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT SZÉCSÉNY VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJÁHOZ ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁHOZ MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT SZÉCSÉNY VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJÁHOZ ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁHOZ Projekt azonosító: Észak-Magyarországi Operatív Program Fenntartható A megalapozó

Részletesebben

BATSÁNYI JÁNOS GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM

BATSÁNYI JÁNOS GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM BATSÁNYI JÁNOS GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM I. AZ ISKOLA TÖMÖR BEMUTATÁSA I./1. Hivatalos adatok Az intézmény elnevezése: Batsányi János Gimnázium és Kollégium székhelye: Tapolca, Liszt F.

Részletesebben

RENDELETTERVEZET. az önkormányzat közművelődési feladatairól szóló 37/1998 (XII.15.) Kt. számú rendelet módosítására

RENDELETTERVEZET. az önkormányzat közművelődési feladatairól szóló 37/1998 (XII.15.) Kt. számú rendelet módosítására BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER RENDELETTERVEZET az önkormányzat közművelődési feladatairól szóló 37/1998 (XII.15.) Kt. számú rendelet módosítására Készítette: Vukovich Zoltán irodavezető

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROSI KISTÉRSÉG

BALMAZÚJVÁROSI KISTÉRSÉG BALMAZÚJVÁROSI KISTÉRSÉG PRIORITÁSOK ÉS PROGRAMOK Készítette: ProKat Mérnöki Iroda Kft. 2010. augusztus 1 TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS...5 II. HELYZETELEMZÉS KÖVETKEZTETÉSEI...6 1. A helyzetelemzés legfontosabb

Részletesebben

ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT AZ INTÉZMÉNYI ELVÁRÁS-RENDSZER ALAPJÁN

ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT AZ INTÉZMÉNYI ELVÁRÁS-RENDSZER ALAPJÁN Nikola Tesla Szerb Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT AZ INTÉZMÉNYI ELVÁRÁS-RENDSZER ALAPJÁN 2015. Jogszabályok: 2011.évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről

Részletesebben

mi lenne az a nagy dobás, mely elkerülhetetlenül és tartósan a Balatonra irányítja a figyelmet, ugyanakkor az akció költséghatékony és fenntartható?

mi lenne az a nagy dobás, mely elkerülhetetlenül és tartósan a Balatonra irányítja a figyelmet, ugyanakkor az akció költséghatékony és fenntartható? VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ Évek óta foglalkoztat a kérdés: mi lenne az a nagy dobás, mely elkerülhetetlenül és tartósan a Balatonra irányítja a figyelmet, ugyanakkor az akció költséghatékony és fenntartható?

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2013. január 21-én tartott nyilvános üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2013. január 21-én tartott nyilvános üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Városfejlesztési Bizottsága 2013. január 21-én tartott nyilvános üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal III. tárgyaló Jelen vannak: Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök Tímár Ella

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2011. március 31-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2011. március 31-i ülésére Tárgy: Békés Város Önkormányzatának gazdasági programja Előkészítette: Izsó Gábor polgármester Tárnok Lászlóné jegyző Véleményező valamennyi bizottság bizottság: Sorszám: III/2 Döntéshozatal módja: Egyszerű

Részletesebben

MÉDIAAJÁNLAT 2016. Sopronmédia

MÉDIAAJÁNLAT 2016. Sopronmédia 9400 Sopron, Liszt Ferenc utca 1. Ügyfélfogadás: Hétfőtől péntekig, 9:00-15:00 E-mail: titkarsag@soprontv.hu MÉDIAAJÁNLAT 2016 Sopronmédia Tisztelettel köszöntöm! Kérem, engedje meg, hogy először is gratuláljak

Részletesebben

BARANGOLÁS AZ E-KÖNYVEK BIRODALMÁBAN Milyen legyen az elektonikus könyv?

BARANGOLÁS AZ E-KÖNYVEK BIRODALMÁBAN Milyen legyen az elektonikus könyv? BARANGOLÁS AZ E-KÖNYVEK BIRODALMÁBAN Milyen legyen az elektonikus könyv? Készítették: Névery Tibor és Széll Ildikó PPKE I. évf. kiadói szerkesztő hallgatók, közösen 1 BEVEZETŐ Az elektronikus könyv valamilyen

Részletesebben

Országos rádiós műsorszolgáltatási jogosultságokra vonatkozó pályázat

Országos rádiós műsorszolgáltatási jogosultságokra vonatkozó pályázat Országos rádiós műsorszolgáltatási jogosultságokra vonatkozó pályázat Észrevételek a minimum díj kapcsán 9. július 13. Az elemzés célja Az elemzés Jelen elemzést a Deloitte Zrt. a Sláger Rádió megbízásából

Részletesebben

Együttműködési Megállapodás, TERVEZET

Együttműködési Megállapodás, TERVEZET Irattartó szám: Dokumentumazonosító: Együttműködési Megállapodás, TERVEZET amely létrejött egyrészről a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (1095 Budapest, Soroksári út 22-24.) a továbbiakban MVH

Részletesebben

Intézményfejlesztési Terv

Intézményfejlesztési Terv Intézményfejlesztési Terv SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM 2007-2011 2007. decemberben frissített változat Tartalomjegyzék 1 Tartalomjegyzék... 2 1. Az intézmény bemutatása: múlt jelen jövő... 3 1.1. Felsőoktatási

Részletesebben

Ügyiratszám: 978 /2016. Ügyintéző: Kissné Miklós Kata Budapest 2016.06.01

Ügyiratszám: 978 /2016. Ügyintéző: Kissné Miklós Kata Budapest 2016.06.01 Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége 1032 Budapest, San Marco utca 76. +36 1 388 2387, +36 1 388 2388 meosz@meosz.hu www.meosz.hu Ügyiratszám: 978 /2016. Ügyintéző: Kissné Miklós Kata

Részletesebben

PÉCHY MIHÁLY ÉPÍTŐIPARI SZAKKÖZÉPISKOLA Egészségfejlesztési program 2013.

PÉCHY MIHÁLY ÉPÍTŐIPARI SZAKKÖZÉPISKOLA Egészségfejlesztési program 2013. PÉCHY MIHÁLY ÉPÍTŐIPARI SZAKKÖZÉPISKOLA Egészségfejlesztési program 2013. 1 Tartalomjegyzék 1 Bevezetés... 4 1.1 Helyzetkép... 4 1.1.1 A magyar lakosság életkilátásai... 4 1.1.2 Ami a számok mögött van...

Részletesebben

MAGLÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. 22/2016. (III.02.) önkormányzati határozattal elfogadott TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

MAGLÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. 22/2016. (III.02.) önkormányzati határozattal elfogadott TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA MAGLÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 22/2016. (III.02.) önkormányzati határozattal elfogadott TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. JÖVŐKÉP...3 1.1. A jövőképet befolyásoló folyamatok...3 1.2. A jövőkép

Részletesebben

A 2009. január 1-jétől életbe lépő adó- és járulékváltozások szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás ágazatra gyakorolt hatásának bemutatása

A 2009. január 1-jétől életbe lépő adó- és járulékváltozások szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás ágazatra gyakorolt hatásának bemutatása A 2009. január 1-jétől életbe lépő adó- és járulékváltozások szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás ágazatra gyakorolt hatásának készült a Turizmus és Vendéglátás Ágazati Párbeszéd Bizottság megbízásából

Részletesebben

JELENTÉS A GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYMINISZTEREK TANÁCSA

JELENTÉS A GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYMINISZTEREK TANÁCSA NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM JELENTÉS A GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYMINISZTEREK TANÁCSA ÁLTAL 2009. JÚLIUS 7-ÉN A TÚLZOTT HIÁNY ELJÁRÁS KERETÉBEN KIADOTT AJÁNLÁS MEGVALÓSÍTÁSA ÉRDEKÉBEN HOZOTT INTÉZKEDÉSEKRŐL

Részletesebben

REGIONÁLIS ÉRDEKVÉDELEM ALAPÍTVÁNY Nyíregyháza, Szabolcs u. 10. T: 42/413-040 Fax: 42/310-462 e-mail: revalap@hu.inter.net

REGIONÁLIS ÉRDEKVÉDELEM ALAPÍTVÁNY Nyíregyháza, Szabolcs u. 10. T: 42/413-040 Fax: 42/310-462 e-mail: revalap@hu.inter.net REGIONÁLIS ÉRDEKVÉDELEM ALAPÍTVÁNY Nyíregyháza, Szabolcs u. 10. T: 42/413-040 Fax: 42/310-462 e-mail: revalap@hu.inter.net KIEGÉSZÍTÉS KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSHEZ BESZÁMOLÓ A REGIONÁLIS ÉRDEKVÉDELEM ALAPÍTVÁNY

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROSI SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ ÖNKORMÁNYZAT 2005. FELÜLVIZSGÁLATA

BUDAPEST FŐVÁROSI SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ ÖNKORMÁNYZAT 2005. FELÜLVIZSGÁLATA BUDAPEST FŐVÁROS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ FELÜLVIZSGÁLATA BUDAPEST FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2005. Budapest Főváros Szolgáltatástervezési Koncepció felülvizsgálati dokumentációját készítette a Fővárosi

Részletesebben

E L Ő T E R J E SZ T É S. A Képviselő-testület 2011. március 31-i ülésére

E L Ő T E R J E SZ T É S. A Képviselő-testület 2011. március 31-i ülésére BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. Szám: 1100- /2011. Előkészítő: Pékné dr.csefkó Judit E L Ő T E R J E SZ T É S A Képviselő-testület 2011. március 31-i

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2007. szeptember 06-án 14.00 órakor kezdődött nyilvános üléséről. Jelen vannak: Dr. Sóvágó László polgármester, Dr.

Részletesebben

Egy újabb lépés elôre. A Lépj egyet elôre! program az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.

Egy újabb lépés elôre. A Lépj egyet elôre! program az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. Egy újabb lépés elôre A Lépj egyet elôre! program az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. Egy újabb lépés elôre 1 A kiadvány az Európai Unió támogatásával,

Részletesebben

A VIZUÁLIS MŰVÉSZETEK KOLLÉGIUMA NYÍLT PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA online-módon történő pályázat benyújtására

A VIZUÁLIS MŰVÉSZETEK KOLLÉGIUMA NYÍLT PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA online-módon történő pályázat benyújtására A VIZUÁLIS MŰVÉSZETEK KOLLÉGIUMA NYÍLT PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA online-módon történő pályázat benyújtására A Vizuális Művészetek Kollégiuma nyílt pályázatot hirdet az art mozik 2012. évi szakmai tevékenységének

Részletesebben

J e g y zőkönyv. Ikt.sz.: FVB-50-1/2012. FVB-20/2012. sz. ülés (FVB-82/2010-2014.) sz. ülés

J e g y zőkönyv. Ikt.sz.: FVB-50-1/2012. FVB-20/2012. sz. ülés (FVB-82/2010-2014.) sz. ülés Ikt.sz.: FVB-50-1/2012. FVB-20/2012. sz. ülés (FVB-82/2010-2014.) sz. ülés J e g y zőkönyv az Országgyűlés Fogyasztóvédelmi bizottságának 2012. június 18-án, hétfőn, 9 óra 32 perckor a Képviselői Irodaház

Részletesebben

Kapcsolt vállalkozások az iparűzési adóban ki mit kezd az összeszámítási szabállyal?

Kapcsolt vállalkozások az iparűzési adóban ki mit kezd az összeszámítási szabállyal? Kapcsolt vállalkozások az iparűzési adóban ki mit kezd az összeszámítási szabállyal? Tanácsadói munkám során a minap olyan helyzettel találkoztam, amikor egy 60-nál is több vállalkozásból álló magyar cégcsoport

Részletesebben

1. Általános tudnivalók

1. Általános tudnivalók Az Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) a Megatherm Kereskedelmi Kft. Székhely: 2030 Érd, Bajcsy-Zsilinszky u. 135. Cégjegyzékszám: 13-09-071461 Adószám: 12098934-2-13 Bejegyző cégbíróság

Részletesebben