12. NAPIREND Ügyiratszám: 15/42055/2006 ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület március 17-i ülésére

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "12. NAPIREND Ügyiratszám: 15/42055/2006 ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület 2006. március 17-i ülésére"

Átírás

1 12. NAPIREND Ügyiratszám: 15/42055/2006 ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület március 17-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívottak: Tapolca Város Közművelődési Feladatellátási és Fejlesztési Tervének felülvizsgálata Ács János polgármester Oktatási, Művelődési és Szervezési Iroda részéről Benczik Zsolt irodavezető Szarka Eszter oktatási- és közművelődési referens Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság A közművelődési intézmények vezetői TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET! Tapolca Város Képviselő-testülete 29/2004. (II.10.) Kh. határozatával jóváhagyta Tapolca város évre szóló Közművelődési Feladatellátási és Fejlesztési Tervét. A képviselő-testület felkérte a polgármestert, hogy kétévente számoljon be a koncepcióban megjelölt célok megvalósulásáról. A kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló évi CXL. törvény kimondja, hogy a települési önkormányzatok kötelező feladata a helyi közművelődés támogatása. Ennek formái különösen: a) az iskolarendszeren kívüli, öntevékeny, önképző, szakképző tanfolyamok, életesélyt és életminőséget javító tanulási, felnőtt oktatási lehetőségek, népfőiskolák megteremtése b) a település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak feltárása, megismertetése, a helyi művelődési szokások gondozása, gazdagítása c) az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek megismertetése, a megértés, a befogadás elősegítése, az ünnepek kultúrájának gondozása d) az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenységének támogatása e) a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének segítése f) a különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítésének és fenntartásának segítése g) a szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biztosítása h) egyéb művelődést segítő lehetőségek biztosítása. A törvény értelmében a helyi önkormányzatoknak a művelődési érdekek és kulturális szükségletek figyelembevételével kellett rendeletet alkotniuk. Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 46/2004. (XI. 02.) Kt. rendelete szól a helyi közművelődésről. E rendelet alapját képezi a közművelődési koncepció, amely tartalmazza a törvény által meghatározottakat. A felülvizsgálat során áttekintettük a február 15-én hatályba lépett tervben megfogalmazottakat, az abban történt változások aktualizálásra kerültek. Az előterjesztés mellékleteiben áthúzással jelöltük a javítandó, dőlt betűvel a kiegészítésre javasolt szövegrészeket. Álló betű jelzi a változtatás nélküli szöveget.

2 A módosított közművelődési koncepció tervezete az előterjesztés 1. számú melléklete. A Szász Márton Általános Művelődési Központ és a Városi Rendezvénycsarnok működtetésével Tapolca Város Önkormányzata ellátja a helyi közművelődéssel kapcsolatos feladatait a település egész területén. Tisztelt Képviselő-testület! Kérem, hogy a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló évi CXL. törvény alapján kidolgozott és módosított közművelődési, feladatellátási és fejlesztési tervezetben foglaltakat megvitatni és elfogadni szíveskedjenek. HATÁROZATI JAVASLAT Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a határozat mellékletét képező évre szóló Tapolca Város Közművelődési Feladatellátási és Fejlesztési Tervét jóváhagyja, és egyidejűleg a 29/2004. (II. 10.) Kh. határozatot hatályon kívül helyezi. Felkéri a polgármestert, hogy kétévente számoljon be a koncepcióban megjelölt célok megvalósulásáról. Határidő: Felelős: folyamatos polgármester Tapolca, március 6. Á c s János polgármester h. 2

3 1. számú melléklet (TERVEZET) TAPOLCA VÁROS KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATELLÁTÁSI ÉS FEJLESZTÉSI TERVE A Képviselő-testület jóváhagyási határozatának száma: 29/2004. (II.10.) Kh../2006. (III. 17.) Kt. A közművelődési feladatellátási és fejlesztési terv hatálybalépése: február március 24. A felülvizsgálat tervezett időpontja: február 15. Közművelődési feladatellátási és fejlesztési terv elkészítésének tervezett időpontja: február 15. Kihirdetve: február március 20. Ács János polgármester Dr. Imre László jegyző 3

4 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés - Helyzetelemzés 2. A közművelődési feladatok kiemelt céljai 3. Tapolca város közművelődési feladatainak meghatározása 4. A közművelődési feladatok ellátásának szervezeti keretei 5. A közművelődési feladatok finanszírozási formái 6. A helyi közművelődés szakemberigénye 7. A közművelődési feladatokban együttműködő partnerek 4

5 1. fejezet BEVEZETÉS - HELYZETELEMZÉS 1.1 Tapolca természeti környezete, földrajzi adottságai, társadalmi környezete, demográfiai jellemzői Tapolca város a Balaton-felvidék nyugati végén, Veszprém megyében, a városról elnevezett medencében, tanúhegyektől körülölelve helyezkedik el. A város első említése tájáról való, III. Béla udvari papjának adományoz egy birtokot Tapolca és Keszi közötti területen. A XIV-XV. században Tapolca a vidék központja: gyakorta itt tartották a nemesi vármegye közgyűlését, itt volt a királyi sókamara központja, és esperességi székhely is volt. A település 1752-ben kapott önálló mezővárosi rangot, melyet 1871-ben elveszít. A XIX. század végén lakossága gyorsan gyarapodott, a vasútvonalak a fejlődés motorjai lettek. Az utóbbi félévszázadban a város jelentősen fejlődött ban visszakapta városi rangját, illetve járási székhely lett. A Bakonyi Bauxitbánya központja és más ipari üzemek betelepülésével, a helyi kereskedelem szélesedésével, iskolahálózatának, közművelődési intézményeinek kiépülésével a Balaton-felvidék egyik jelentős kisvárosává vált ben a szomszédos Diszel községet a városhoz csatolták. A városban a lakosság létszáma január 1-én fő, január 1-én fő, január 1-én fő. A népesség döntő hányada a éves korosztályból kerül ki, korfáját tekintve, kedvező összetételű a település. A város idegenforgalmi szerepe évről évre nő, mutatja ezt a szálláshelyek számának növekedése, amely az elmúlt években megduplázódott jelentősen megnövekedett, (288-ról 699 re) valamint a külföldi vendégéjszakák száma, ami 3 év alatt megháromszorozódott. (2226-al szemben 6462 vendégéjszaka). Térségi szerepét mutatja, hogy mára közel kereskedelmi egység szolgálja ki a lakosságot, és a nyári szezonban megnövekedett idegenforgalmat. A családok kulturális kiadásai, színházra, mozira, könyvre, kirándulásra fordított forrásai erőteljesen csökkentek az elmúlt évtizedben. Ennek következtében értékrend és életmódváltozások következtek be. 1.2 Tapolca kulturális adottságai, művelődési hagyományai, művelődési szokásai A település kulturális adottságai, művelődési hagyományai sokkal gazdagabbak, mint az es évek jelenlegi szegényes intézményhálózatának teherbíró képessége volt. Tapolca városképi megjelenése, a tartalmas programok vonzó hatást gyakorolnak a helyben élőkre, és a hozzánk látogatókra egyaránt. Az intézményekben, és a civil szervezetekben sok tehetséges, tapasztalt és a művelődés ügye iránt elkötelezett szakember dolgozik. Kezdeményező kézségük, évtizedes, következetes munkájuk nélkül a város nem tudná teljesíteni közművelődési feladatait, amely a helyi polgárok mellett kiterjed a vonzáskörzet településeinek lakóira is. A gondosan ápolt Batsányi-kultusz, az Iskolatörténeti állandó kiállítás, a színvonalasan működő művészeti csoportok, a könyvtár gyűjteménye azt bizonyítják, hogy a már meglévő értékeinkről kell továbblépni. A 2002-ben megvásárolt művelődési házzal és a 2003-ban átadott Városi Rendezvénycsarnokkal a város hatékonyabban szolgálja a közművelődési célokat. 5

6 2. fejezet A KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK KIEMELT CÉLJAI 2.1 Környezet és infrastruktúra biztosítása Biztosítani kell a meglévő intézményhálózat működési feltételeit, velük együtt megteremteni a lakosság kulturális ellátásának sokszínűségét, építve ebben a folyamatban az oktatási intézmények aktivitására, a civil szervezetek kezdeményezésére, a hagyományőrző csoportok munkájára. A Mozi alapfunkciója mellett kulturált környezetet biztosít a társas összejöveteleknek, pódiumrendezvényeknek, a civil szervezetek programjainak ben a mozifelújítás második ütemének befejezésével (megújult a nézőtér, cserére került a vetítővászon és a digitális hangrendszer kiépülésével) multiplex minőségben várja látogatóit a Városi Mozi augusztus 01-től Art minősítést kapott, melynek feltételei a heti hét napos vetítés és a magyar ill. art filmek műsorra tűzése. E feltételeket teljesítve a város és a régió közművelődési színteréül szolgál. A teljes felújítás befejezése után a Városi ART Mozi épülete lett a helyszíne még kitűnőbb helyszíne, az ifjúság és a turisták érdeklődésére számottartó, régóta tervezett Internet kávézónak is Net. Point Teleháznak. A víziszínpadi produkciók üde színfoltjai a város nyári kulturális életének. A rendezvényen résztvevők emelkedő száma bizonyítja, hogy a város és környékének lakói igénylik a zenés, táncos, szórakoztató előadásokat, ezért a Víziszínpad folyamatos karbantartása és infrastrukturális hátterének továbbfejlesztése indokolt. A meglévő intézményeinkben, valamint a városban kínált szabadtéri lehetőségek adottságait még jobban kihasználva kell a lakosságnak méltó környezetet biztosítani művelődési igényeinek kielégítéséhez. 2.2 Hagyományápolás, a kisebbségi kultúra értékeinek megismertetése A Batsányi-kultusz további ápolása, a Tapolcai füzetek újabb köteteinek megjelentetése, a település közösségi értékeinek közismertté tétele, kiemelt célként megfogalmazható. A kisebbségi önkormányzatokkal való együttműködés eredményeként a kisebbségi kultúra megismertetése, a már elkezdett Nemzetiségi Napok megrendezése folytatható. Sallai Misi cigányprímás emlékének ápolására új hagyományok teremthetők. 2.3 Kiemelkedő tehetségű helyi alkotók szakmai támogatása Szinte minden művészeti ágban képviseltetik magukat helyben élő tehetséges alkotók. Erkölcsi és anyagi támogatásukra a város a jövőben is megkülönböztetett figyelmet fordít. 2.4 A helyi kulturális tájékoztatás fejlesztése A hagyományok megismertetése, az aktuális eseményekről szóló híradás továbbfejlesztése, a sajtó és a média működésének összehangolása, az elkészült anyagok archiválása, fontos, megoldandó feladat. A Tapolcai Média Közalapítvány irányítása alatt folytatja működését a Tapolcai Városi Televízió és az Új Tapolcai Újság szerkesztősége. Új kezdeményezésekkel kapcsolódott be a tájékoztató munkába a Tapolcai Rádió. A kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló évi CXL. számú törvény ában foglaltaknak megfelelően, december 20-án városunkban megalakult a Közművelődési Tanács, a helyi közművelődési tevékenységek összehangolására, a helyi lakossági közművelődési igények megjelentetésére, a helyi kulturális érdekérvényesítésre létrehozott fórum. Koordináló, véleménynyilvánító munkájával megalakulása óta segíti segítette a közművelődési munkát. A jogszabály szerint a Tanács legfeljebb hároméves időtartamra alakítható, így a városunkban működő Közművelődési Tanács 2004-ben, a jogszabályban foglaltak szerint feloszlott. Újbóli 6

7 megalakítását a tapolcai székhellyel rendelkező közművelődési célú társadalmi szervezetek kezdeményezhetik. Kiemelt célként kell kezelnünk a Tanács ismételt megalakításának ösztönzését. 3. fejezet TAPOLCA VÁROS KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATAINAK MEGHATÁROZÁSA 3.1 Iskolarendszeren kívüli lehetőségek Ezek a kultúraközvetítő formák és alkalmak főleg a felnőttek oktatása terén kapnak hangsúlyt. A praktikus gyakorlati ismereteket gazdagító, tanfolyam jellegű képzésformák színtereinek, szervezeti kereteinek megkeresése. A háztartásoknál főleg a nők részéről érkező praktikus ismereteket igénylő képzésformák: a sütés-főzés, szabás-varrás, gyermekneveléssel összefüggésben felmerülő kérdéskörök, tanulmányi kirándulások, hobbykörök megszervezése. Gondolnunk kell a településen élő kisebbség identitását megőrizni segítő alkalmakra. Ünnepeikre, saját kultúrájukat felszínre hozó, hagyományaikat őrző együttlétek szervezésére, illetve önszerveződésük támogatására. 3.2 A város környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak feltárása, megismertetése a helyi művelődési szokások gondozása, gazdagítása A helyi szellemi, művészeti értékek megőrzése, továbbadása, sokszínűségének biztosítása érdekében a színvonalasan működő művészeti csoportok támogatása. E téren ösztönzést érdemelnek az iskolák, partnerek lehetnek a civil szervezetek, amelyek gyarapodása, a már működőknek a támogatása, önkormányzati feladat. A meglévő múzeumi gyakorlat további fejlesztésre szorul. Az iskolatörténet bemutatása mellett gondoskodni kell a település helytörténeti értékeinek nyilvánosságra hozataláról, a Batsányi Emlékszoba életre hívásáról, az ezekre ráépülő az ifjúság körében népszerűsítő különféle műveltséget elősegítő formákról: vetélkedők, pályázatok, szervezett tárlatlátogatások. Településünk múltjának, hagyományainak felkutatásában továbbra is szerepet kapnak az emlékülések, konferenciák, amelyek szervesen bekapcsolhatók az idegenforgalmi munkába is. Figyelmet kell fordítani a város épített városképi környezetének óvására, ápolására, értékeinek bemutatására. Támogatni kell a helytörténeti kutatást, a tényfeltárások eredményeinek közreadását, az értéket közvetítő neves személyiségek megismertetését. Ösztönözni kell a helyi, regionális, és országos versenyek, rendezvények városunkban történő megrendezését. 3.3 Az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek megismertetése, a megértés, a befogadás elősegítése, az ünnepek kultúrájának gondozása A város közösségéhez szóló nagyrendezvények értékeket közvetítő, élményeket nyújtó szerepével a jövőben számolnunk kell. Törekedni kell ünnepeink színvonalas, méltó megrendezésére, felhasználva ezek közösségformáló erejét. A hangversenyek, képzőművészeti kiállítások, irodalmi és előadói estek, filmklubok élményéről sem mondhatunk le. Hangsúlyt kell fektetni a helyi értékek bemutatására a zenei, képzőművészeti kultúrában, az irodalmi életben. Városunk földrajzi fekvéséből következik, hogy jó adottságaink vannak a regionális, térségi rendezvények, bemutatók szervezéséhez. Folytatnunk kell az igényes műsorpolitika szemelőtt tartásával a Tapolcai Nyár, a Tapolcai Ünnepi Napok, a Tapolcai Esték sorozatot, a Nemzetiségi Nap megrendezését. 7

8 A felelevenítésre méltó lenne a került Végvári Napok rendezvénysorozat megtartását továbbra is ösztönöznünk kell a Csobánc tetején. 3.4 Az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenységének támogatása A városban nagy múltra visszatekintő amatőr művészeti csoportok működésükkel bizonyították, hogy öregbítik a város hírnevét, méltó képviselői városunk kulturális életének. A városban élő gyűjtők (bélyeg, érem, stb.), lehetőséget kapnak gyűjteményük bemutatása ünnepeinkhez kapcsolódó rendezvényeken, élményt nyújtva az érdeklődőknek. 3.5 A szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biztosítása A közművelődési munka infrastrukturális háttere jelentős mértékben, pozitívan változott. A következő években a Városi Könyvtár és Múzeum felújításra szorul. A mozi fogadótere kínálta az Internet kávézó a Net. Point Teleház kialakításához a feltételeket. Korosztályi korlátok nélkül sokan igénybe veszik a fokozatosan bővülő kedvezményes díjú szolgáltatásokat. 3.6 Egyéb működési lehetőségek biztosítása Oktatási intézményeink fontosnak tartják az iskolán kívüli bemutatkozást, nagyon jó kezdeményezéseik vannak, ezekkel színesítik a város kulturális életét. Fontos lenne áttekinteni a helyi információs rendszert, annak szintjeit, fejlesztési lehetőségeit, megkeresni az együttműködési és továbbfejlesztési formákat. Gyönyörű vidékünkön átgondolásra érdemes az idelátogatóknak turistautak szervezése, azoknak idegenvezetés biztosítása. 4. fejezet A KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK ELLÁTÁSÁNAK SZERVEZETI KERETEI 4.1 Önálló közművelődési intézmény Városunk kulturális alapintézménye a Városi Könyvtár és Múzeum, amely összevontan, működik. Stabil intézményi hátországot jelent a helyi közgyűjteményi szolgáltatásokhoz. A könyvtár, nem csak rövidtávon gondolkozva építészetileg alkalmassá válhat: a) a Batsányi Emlékszoba, b) a helytörténeti szoba befogadására. A könyvtár és a múzeum funkcióinak csorbítása nélkül, munkájuk hatásfoka tovább fokozható a jelenlegi alkalmazotti létszámmal, az új feladatok tükrében megfogalmazott munkaköri leírások alapján. Mindkét szoba megvalósulásához belső átalakítások szükségesek, hiszen a bemutatásra váró anyag nagy részével a múzeum rendelkezik. Berendezéséhez a Petőfi Irodalmi Múzeum is felajánlotta segítségét. Az emlékszoba létrehozásával több évtizedes mulasztását törleszthetné a város ban a Batsányi Napok keretében részben megvalósul egy régóta dédelgetett álom, amelynek keretében a Városi Könyvtár és Múzeum Batsányi Emlékkiállítást rendez az Iskolamúzeumban. A bemutatásra váró anyaggal régóta rendelkezik az intézmény. A Batsányi Emlékkiállítás a jelenlegi elképzelés szerint, A könyvtári a múzeumi szolgáltatásokkal megegyező nyitvatartási időben fogadhatnája majd az egyéni és csoportos látogatókat. Ennek építészeti, belső átalakítási feltételeit, valamint a szervezeti és működési szabályzatot érintő konzekvenciáit a pozitív testületi döntést követően, a Polgármesteri Hivatalnak kell irányítani és lebonyolítani. A Batsányi Emlékkiállítás a jelenlegi elképzelés szerint, A könyvtári a múzeumi szolgáltatásokkal megegyező nyitvatartási időben fogadja majd az egyéni és csoportos 8

9 látogatókat. Ennek építészeti, belső átalakítási feltételeit, valamint a szervezeti és működési szabályzatot érintő konzekvenciáit a pozitív testületi döntést követően, a Polgármesteri Hivatalnak kell irányítani és lebonyolítani. 4.2 Többfunkciós, integrált intézmény A szervezeti keretek jelentős változását hozhatná a Városi Mozi szerep- és feladatkörének átfogalmazása. Az önkormányzati tulajdonban lévő épület alkalmas lenne, a jelenlegi tevékenységének megtartása mellett, egy helyi programszervező iroda létrehozására. Az ott alkalmazott közművelődési szakmai létszám (2-3 fő) feladatául kapná a jelenleginél gazdagabb kulturális ellátást, a programok szervezését. Ebbe beleértendő a nyári szezonális tevékenység és a Tourinform Irodával való együttműködés is. E terv részletes kidolgozására a közművelődési koncepció elfogadása után kerülhetne sor. A diszeli városrészben augusztus 20-án felavatták a Szász Márton Általános Művelődési Központot. Az intézmény egységeként működő Csobánc Kultúrház a városrész közművelődési feladatait színvonalasan megoldja. Tapolca város 2002 óta rendelkezik önkormányzati fenntartású művelődési házzal. A Városi Művelődési Ház Szász Márton Művelődési Központ ellátja a város közművelődési feladatát, lehetőséget biztosít a civil szervezetek működéséhez, programokat biztosít a szabadidő kulturált eltöltéséhez, növeli a városba látogatók számát és óta önállóan szervezi, koordinálja Tapolca városának állami- és helyi ünnepeit, rendezvényeit. A Városi Művelődési Ház Szász Márton Művelődési Központ szakmai feladatainak ellátása megoldható lenne már működő, közművelődési feladatot ellátó intézményhez történő telepítéssel is. A Városi Rendezvénycsarnokot május 31-én avatták fel. Az új létesítmény közösségi házként működik, kialakításánál fogva (szervezetileg) felvállalva a város közművelődési és sportfeladatainak oroszlánrészét. Funkcionálisan alkalmas különböző nagyságú terek kialakítására, ezáltal nagy rendezvényeknek ugyanúgy otthont ad, mint a kisebb teret igénylőknek. Az átadás óta számos nagyszabású eseményt rendeztek, mely több ezres nézőszámot eredményezett nem csak a város, hanem a régió, az ország területéről. Tapolca város hírnevét erősítették az élő tv közvetítésekkel kiegészített rendezvények és a Városi Rendezvénycsarnok léptékéhez rendezett kulturális programok Az évi, közoktatásról szóló LXXIX. törvény által, a kötelező eszköz- és felszerelési jegyzékben előírt közösségi tér (aula), amely jelenleg minden oktatási intézményünkből hiányzik, az előírt határidőre kiváltható lesz a 2500 fő befogadására alkalmas Városi Rendezvénycsarnokkal kötött együttműködési megállapodással. 4.4 A feladatellátás egyéb színtere Jelentős helyszíne Tapolca közművelődésének a Járdányi Pál Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény. A város zenei életét koordinálja, befogadója, szervezője a Zenei Napoknak, nyaranként a Baranyai László mesterkurzusnak, önzetlen segítője a Tapolcai Estéknek. 9

10 5. fejezet A KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK FINANSZÍROZÁSI FORMÁI 5.1 Teljes mértékben támogatott feladat Tapolca Város Önkormányzata közművelődési rendeletében meghatározott kötelező feladatait a költségvetésből támogatja, amelynek összege a költségvetési rendelet elfogadásával kerül meghatározásra. 5.2 Részben támogatott feladatok A részben támogatott feladatok finanszírozásánál Tapolca Város Önkormányzata, a város mindenkori éves működési költségvetésének legfeljebb 0,5 %-át, de legkevesebb ,- Ft-ot, azaz ötmillió forintot biztosít közművelődési támogatásokra. Ennek elosztása az önkormányzat által meghirdetett pályázat alapján történik, odaítélése az Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság hatáskörébe tartozik. 6. fejezet A HELYI KÖZMŰVELŐDÉS SZAKEMBERIGÉNYE A Városi Könyvtár és Múzeum alapfeladatainak ellátásához elegendő létszámmal rendelkezik, feladatainak továbbgondolásával együtt. A törvény által megfogalmazott és előírt képzési rendszerbe való bekapcsolódás, annak igénybevétele elengedhetetlen. A Városi Mozi megváltozott szerepköre 2-3 fő alkalmazását tenné szükségessé. Az önkormányzat feladata lenne a szakmai és pénzügyi ellenőrzés. A Polgármesteri Hivatalnak az egész évi munka koordinálására, megszervezésére kell továbbra is törekednie, és nem a gyakorlatban történő megvalósításra, mint az a jelenben történik. A mindenes szerepkört, egy értelmes szakirányítási feladatkörrel kell felváltani. 7. fejezet A KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOKBAN EGYÜTTMŰKÖDŐ PARTNEREK 7.1 Egyházak A partneri kapcsolatok helyi kulturális életünknek fontos tényezője és gazdagítója. A partnerkapcsolatokra épülő és a közösen szervezett munkában megnyilvánuló együttműködés fontos partnerei az egyházak. Részvételük és szolgálatuk rendszeressé vált az elmúlt években a város ünnepségein Civil szervezetek, egyesületek A helyi közművelődési munkának jelentős hátteret nyújtanak a városunkban működő civil szervezetek, egyesületek, körök, amelyek a maguk önszerveződésével gazdagítják Tapolca szellemi és kulturális életét. A évben jelentősen emelkedett a közművelődési támogatásból részesülő civil szervezetek és egyesületek száma. Reményeink szerint ez növeli a kezdeményező és feladatvállaló kedvüket. Az önkormányzatoknak és az intézményeknek feladatuk helyet adni rendezvényeiknek, társas összejöveteleiknek. 10

11 7.3 Alapítványok Az alapítványok sajátságos, egyedi célok érdekében tevékenykednek. Sokszínű munkájukkal a közjó ügyét szolgálják, többnyire civil alapon szerveződve. A közoktatási intézmények mellett működő alapítványok támogatják az ifjúság szabadidejének kulturált eltöltését, bővítik kezdeményezéseik megvalósíthatóságának körét. Az egyre szépülő városképért sokat tesz Tapolca Város Épített és Természeti Környezetért Közalapítvány, amely évben közhasznúvá alakult, a Tapolcai Városszépítő Egyesület, a néptánc hagyományok ápolásáért a Tapolca Város Néptánc Mozgalmáért Alapítvány. A Boldog Özséb Közösségi ház Alapítvány 2002 óta működik. Fő célként jelölte meg egy keresztény közösségi ház létrehozását és üzemeltetését. Ennek érdekében szervezi rendezvénysorozatait kulturális, hagyományőrző rendezvényeit, továbbá helyet biztosít családi és közösségi rendezvények megvalósításához. A 2003 óta működő Életértékek Alapítvány célja anyagi, szellemi és természetbeni segítség nyújtása elsősorban az elszakított nemzetrészeken élő erdélyi és kárpátaljai rászoruló gyermekeknek, valamint a magyarországi rászoruló fiataloknak. Rendezvénysorozataik nagy számú közönséget vonzanak. A Tapolcai Könyvtárpártoló Alapítvány célja a Városi Könyvtár és Múzeum gyűjteményeinek és szolgáltatásainak fejlesztése, az olvasást, a művelődést segítő módszerek terjesztése, helyismereti kiadványok megjelentetése. A Tapolcai Könyvtárpártoló Alapítvány sajátossága, hogy nem csak pénzbeli juttatást, hanem munka, eszköz és anyag formájában történő felajánlást is elfogad, ha az a közérdekű alapítvány céljával egybevág. 7.4 Testvérvárosok Testvérvárosainkkal való együttműködésünk sokszínű nemzetközi kapcsolatokat jelentenek a város számára. A kapcsolattartás formái főleg a sport és a kulturális élet területére korlátozódnak, amelyek különféle programok cseréjében, jövőt tervező megbeszélésekben, egymás helyi ünnepein történő kölcsönös jelenlétben nyilvánulnak meg. Fontos továbblépés mindezt kiterjeszteni a civil szervezetekre, az intézményekre, amelyek lehetővé tennék a személyes barátságok, önszerveződő programok létrejöttét, a szakmai kapcsolatok mellett. 7.5 Magángyűjtők Magángyűjtő partnereink közül az Első Magyar Látványtárt, és az elmúlt évben megnyitott a Marton Galériát kell megemlítenünk, akikkel az eddig kialakult együttműködést folytatni kell. Kiállításaik, rendezvényeik környékünk jó hírét viszik az országhatáron túlra is. Tapolca város kulturális hagyományainak megőrzése, továbbörökítése, arculatának formálása, folyamatos, abba nem hagyható feladat. 11

A rendelet célja. A rendelet hatálya

A rendelet célja. A rendelet hatálya Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő testületének 26/2013.(VII.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat közművelődési feladatainak ellátásáról Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő testülete

Részletesebben

5. NAPIREND Ügyiratszám: 1/738/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2012. december 14-i nyilvános ülésére

5. NAPIREND Ügyiratszám: 1/738/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2012. december 14-i nyilvános ülésére 5. NAPIREND Ügyiratszám: 1/738/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. december 14-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: Megtárgyalja: Meghívandó: A helyi közművelődésről

Részletesebben

..KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK./2015. ( ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. a helyi közművelődési feladatok ellátásáról

..KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK./2015. ( ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. a helyi közművelődési feladatok ellátásáról ..KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK./2015. ( ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a helyi közművelődési feladatok ellátásáról.. Község Önkormányzata Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános

Részletesebben

Rákóczifalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének

Rákóczifalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének Rákóczifalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének a 25/2004. (VII. 03.) a 12/2004. (IV. 30.) a 15/2009. (IX. 04.), a 16/2009. (IX. 29.), és a 16/2012. (IV. 27.), önkormányzati rendeletével módosított

Részletesebben

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 43/2007. (XII. 21.) Kt. rendelete. a helyi közművelődésről

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 43/2007. (XII. 21.) Kt. rendelete. a helyi közművelődésről Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 43/2007. (XII. 21.) Kt. rendelete a helyi közművelődésről Tapolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

I. rész. Általános rendelkezések. Alapelvek. Nóráp Község Önkormányzata biztosítja mindenkinek azt a jogát, hogy

I. rész. Általános rendelkezések. Alapelvek. Nóráp Község Önkormányzata biztosítja mindenkinek azt a jogát, hogy Nóráp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2004.(VI.07.) rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól, a helyi közművelődési tevékenységtámogatásáról Nóráp Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Székkutas Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2/2002.(II.8.). Ktr. számú rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról 1.

Székkutas Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2/2002.(II.8.). Ktr. számú rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról 1. Székkutas Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2/2002.(II.8.). Ktr. számú rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról 1 Bevezető Székkutas Község Önkormányzat Képviselőtestülete a kulturális

Részletesebben

Nagykereki Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 4/2004.(IV.22) rendelete

Nagykereki Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 4/2004.(IV.22) rendelete Nagykereki Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2004.(IV.22) rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól, a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Nagykereki Község Önkormányzatának

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBEN

EGYSÉGES SZERKEZETBEN EGYSÉGES SZERKEZETBEN Bélapátfalva Nagyközségi önkormányzat 12/2002. (VI.24.) rendelete az Önkormányzat közművelődési feladatairól, a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Bélapátfalva Nagyközségi

Részletesebben

Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő testületének 9/2008. (VI.26.) Kt. számú rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról.

Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő testületének 9/2008. (VI.26.) Kt. számú rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról. Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő testületének 9/2008. (VI.26.) Kt. számú rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról Balatonrendes Község Önkormányzatának Képviselő Testülete a helyi

Részletesebben

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2007. (II. 27.) ÖR a helyi közművelődésről (a módosításokkal egységes szerkezetben)

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2007. (II. 27.) ÖR a helyi közművelődésről (a módosításokkal egységes szerkezetben) SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2007. (II. 27.) ÖR a helyi közművelődésről (a módosításokkal egységes szerkezetben) Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a muzeális

Részletesebben

Jászladány Nagyközség Önkormányzata 2/2005. ( I. 28.) rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól (egységes szerkezetbe foglalva) 1

Jászladány Nagyközség Önkormányzata 2/2005. ( I. 28.) rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól (egységes szerkezetbe foglalva) 1 Jászladány Nagyközség Önkormányzata 2/2005. ( I. 28.) rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól (egységes szerkezetbe foglalva) 1 Jászladány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a

Részletesebben

HÉT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5/2003. (III.1.) sz. rendelete a község közművelődési feladatairól és azok feltételeiről

HÉT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5/2003. (III.1.) sz. rendelete a község közművelődési feladatairól és azok feltételeiről HÉT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5/2003. (III.1.) sz. rendelete a község közművelődési feladatairól és azok feltételeiről Hét község Önkormányzat képviselő-testülete a kulturális javak védelméről

Részletesebben

Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 32/1999.(X.28.)rendelete

Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 32/1999.(X.28.)rendelete Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 32/1999.(X.28.)rendelete A kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2008. év szeptember 15-i ülésére Tárgy: A Zirc Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Tourinform Iroda elnevezésének megváltoztatása Előadó:

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Nagymágocs Nagyközség Önkormányzatának 4/2003. (III. 13.) Kvt. számú rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról (módosításokkal egységes szerkezetben) A közművelődéshez való jog gyakorlása közérdek,

Részletesebben

Rábapatona Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2001.(XII.13.) K.R. számú rendelete a közművelődésről

Rábapatona Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2001.(XII.13.) K.R. számú rendelete a közművelődésről Rábapatona Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2001.(XII.13.) K.R. számú rendelete a közművelődésről Rábapatona Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a közművelődés tevékenységrendszerének

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 8/2009. (V. 29.) Ökt. rendelete A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK ELLÁTÁSÁRÓL

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 8/2009. (V. 29.) Ökt. rendelete A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK ELLÁTÁSÁRÓL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8/2009. (V. 29.) Ökt rendelete A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK ELLÁTÁSÁRÓL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő- testülete 8/2009. (V. 29.) Ökt

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 45/2004.(XII.3.) Kt. számú rendelete a közművelődésről

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 45/2004.(XII.3.) Kt. számú rendelete a közművelődésről Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 45/2004.(XII.3.) Kt. számú rendelete a közművelődésről Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 17/2000. (IX.25.) Ök. számú RENDELETE. Mátészalka Város kötelező önkormányzati közművelődési feladatairól

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 17/2000. (IX.25.) Ök. számú RENDELETE. Mátészalka Város kötelező önkormányzati közművelődési feladatairól MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 17/2000. (IX.25.) Ök. számú RENDELETE Mátészalka Város kötelező önkormányzati közművelődési feladatairól (egységes szerkezetben a3/2007.(ii.06.), a 16/2009.(XI.2.), a

Részletesebben

Zalacséb Község Önkormányzati Képviselő-testületének 1/2002. (I. 21.) számú rendelete a helyi közművelődésről. I. rész. Általános rendelkezések

Zalacséb Község Önkormányzati Képviselő-testületének 1/2002. (I. 21.) számú rendelete a helyi közművelődésről. I. rész. Általános rendelkezések Zalacséb Község Önkormányzati Képviselő-testületének 1/2002. (I. 21.) számú rendelete a helyi közművelődésről Zalacséb Község Önkormányzati Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről és a muzeális

Részletesebben

RENDELETTERVEZET. az önkormányzat közművelődési feladatairól szóló 37/1998 (XII.15.) Kt. számú rendelet módosítására

RENDELETTERVEZET. az önkormányzat közművelődési feladatairól szóló 37/1998 (XII.15.) Kt. számú rendelet módosítására BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER RENDELETTERVEZET az önkormányzat közművelődési feladatairól szóló 37/1998 (XII.15.) Kt. számú rendelet módosítására Készítette: Vukovich Zoltán irodavezető

Részletesebben

közművelődési feladatairól

közművelődési feladatairól 13/2002. (XII. 10.)Kt. számú rendelet a Füzesgyarmat Város Önkormányzat közművelődési feladatairól (A módosításokkal egységes szerkezetben) A közművelődéshez való jog gyakorlása közérdek, a közművelődési

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. MÁRCIUS 16-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. MÁRCIUS 16-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. MÁRCIUS 16-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 775/2006. MELLÉKLETEK: 1 DB TÁRGY: Beszámoló a Baranyai PedagógiaiSzakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások

Részletesebben

KÖZMŰVELŐDÉSI MUNKATERV 2016. ÉV

KÖZMŰVELŐDÉSI MUNKATERV 2016. ÉV ÖNKORMÁNYZAT MESZTENYŐ MŰVELŐDÉSI HÁZ FALUHÁZ ERDEI ISKOLA 8716 MESZTENYŐ SZABADSÁ TÉR 6. TEL: 85/329-166, 30/408-9175 e-mail:honimesztegnyo@gmail.com MŰVELŐDÉSI HÁZ FALUHÁZ ERDEI ISKOLA KÖZMŰVELŐDÉSI

Részletesebben

Pusztaszemes Község Önkormányzatának 4/2004. ( III.08. ) számú RENDELETE A helyi közművelődési feladatokról ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A RENDELET CÉLJA

Pusztaszemes Község Önkormányzatának 4/2004. ( III.08. ) számú RENDELETE A helyi közművelődési feladatokról ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A RENDELET CÉLJA Pusztaszemes Község Önkormányzatának 4/2004. ( III.08. ) számú RENDELETE A helyi közművelődési feladatokról Pusztaszemes Község Képviselőtestülete a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról

Részletesebben

I. Fejezet. Helyzetelemzés. II. Fejezet A közművelődési rendelet kiemelt célja 2.

I. Fejezet. Helyzetelemzés. II. Fejezet A közművelődési rendelet kiemelt célja 2. M Á S O L A T Vác Város Önkormányzat 10/2000.(IV.14.) sz. rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól (az időközi módosításokkal egységes szerkezetben) Vác Város Képviselőtestülete a Kulturális

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. november 26-i ülésére Tárgy: Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB. alapító okiratának módosítása Előadó:

Részletesebben

Általános rendelkezések. Alapelvek

Általános rendelkezések. Alapelvek Üllő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015.(III.07.) önkormányzati rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól, a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Üllő Város Önkormányzatának

Részletesebben

Sárhida Község Önkormányzati Képvisel -testületének. 8/2000. (V. 12.) számú rendelete A HELYI KÖZM VEL DÉSI FELADATOK ELLÁTÁSÁRÓL

Sárhida Község Önkormányzati Képvisel -testületének. 8/2000. (V. 12.) számú rendelete A HELYI KÖZM VEL DÉSI FELADATOK ELLÁTÁSÁRÓL Sárhida Község Önkormányzati Képvisel -testületének 8/2000. (V. 12.) számú rendelete A HELYI KÖZM VEL DÉSI FELADATOK ELLÁTÁSÁRÓL Az önkormányzat képvisel -testülete a m vel dési jogokat minden településen

Részletesebben

Galambok Község Önkormányzat 9/1999.(VI.1.) számú rendelete a helyi közművelődésről

Galambok Község Önkormányzat 9/1999.(VI.1.) számú rendelete a helyi közművelődésről Galambok Község Önkormányzat 9/1999.(VI.1.) számú rendelete a helyi közművelődésről Galambok Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az 1997. évi CXL. Törvény a kulturális javak védelméről és a muzeális

Részletesebben

Kistolmács Község Önkormányzatának. 8/1999. (X. 14.) számú rendelete. a helyi közművelődésről. Alapelvek

Kistolmács Község Önkormányzatának. 8/1999. (X. 14.) számú rendelete. a helyi közművelődésről. Alapelvek Kistolmács Község Önkormányzatának 8/1999. (X. 14.) számú rendelete a helyi közművelődésről Alapelvek 1. A közművelődéshez való jog gyakorlása közérdek, a közművelődési tevékenységek támogatása közcél.

Részletesebben

I. fejezet 1.. A rendelet hatálya

I. fejezet 1.. A rendelet hatálya Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2006. ( VI. 28.) rendelete a nyilvános könyvtári ellátással és a helyi közművelődéssel kapcsolatos önkormányzati feladatellátás megállapításáról

Részletesebben

2016. évi munka és rendezvényterve.

2016. évi munka és rendezvényterve. Petőfi Sándor Könyvtári, Közművelődési és Intézményfenntartó Központ - Művelődési Központ és Könyvtár - 2016. évi munka és rendezvényterve. Készítette: Csenger, 2015. október 21. szakmai vezető Az intézményünk

Részletesebben

5. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S. Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 26-i ülésére

5. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S. Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 26-i ülésére 5. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 26-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: A helyi közművelődési feladatok ellátásáról

Részletesebben

Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 32/2002./XII.28./ sz. rendelete a közművelődésről

Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 32/2002./XII.28./ sz. rendelete a közművelődésről Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 32/2002./XII.28./ sz. rendelete a közművelődésről Alsózsolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete /a továbbiakban: Önkormányzat/ a kulturális javak

Részletesebben

9. NAPIREND Ügyiratszám: 14/ 388-9/2008. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2008. május 30-i nyilvános ülésére

9. NAPIREND Ügyiratszám: 14/ 388-9/2008. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2008. május 30-i nyilvános ülésére 9. NAPIREND Ügyiratszám: 14/ 388-9/2008. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. május 30-i nyilvános ülésére Tárgy: A menetrend szerinti helyi autóbusz közlekedés díjainak megállapítása Előterjesztő:

Részletesebben

Előterjesztés. a Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő - testülete. 2014. április- i ülésére

Előterjesztés. a Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő - testülete. 2014. április- i ülésére Hegyesi János Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény 5525 Füzesgyarmat, Mátyás utca 10. Telefon/fax: 06-66-491-795 e-mail cím: fgykonyvtar@fuzestv.hu hegyesi5525@gmail.com Előterjesztés a Füzesgyarmat

Részletesebben

6. NAPIREND Ügyiratszám: 1/ 272-12/2015. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. október 30-i nyilvános ülésére

6. NAPIREND Ügyiratszám: 1/ 272-12/2015. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. október 30-i nyilvános ülésére 6. NAPIREND Ügyiratszám: 1/ 272-12/2015. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. október 30-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandó: A Wass Albert Könyvtár és

Részletesebben

I. rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek

I. rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek Szigethalom Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2001. (VI. 15.) R E N D E L E T E a közművelődés helyi szabályozásáról (Egységes szerkezetben a 8/2005. (III. 31.) és a 9/2006. (IV. 6.) rendelettel) Szigethalom

Részletesebben

V. A közművelődési feladatok ellátásának alapelvei

V. A közművelődési feladatok ellátásának alapelvei Alsónémedi Nagyközségi Önkormányzat 4/2003. (03.03.) sz. rendelete a közművelődésről, egységes szerkezetben a módosítására kiadott 5/2004. (03. 29.), 9/2009. (IV. 28.) és 10/2012.(II.28.) sz. önkormányzati

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 7/1999. (IV.1.) számú. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 7/1999. (IV.1.) számú. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 7/1999. (IV.1.) számú r e n d e l e t e Nyíregyháza Megyei Jogú Város kötelező önkormányzati közművelődési feladatairól (egységes szerkezetben a 20/2002. (VI.1.)

Részletesebben

Lengyeltóti Város Gazdasági programja 2010 2014.

Lengyeltóti Város Gazdasági programja 2010 2014. Lengyeltóti Város Gazdasági programja 2010 2014. Jóváhagyta: Lengyeltóti Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a /2011. (..) számú határozatával. Tartalom 1.) Bevezetés... 2 2.) Alapelvek és pénzügyi

Részletesebben

4. A MagHáz Centrum Nonprofit Kft. 2016. évi üzleti terve 2016. február 11. ELŐTERJESZTÉS

4. A MagHáz Centrum Nonprofit Kft. 2016. évi üzleti terve 2016. február 11. ELŐTERJESZTÉS 4. A MagHáz Centrum Nonprofit Kft. 2016. évi üzleti terve 2016. február 11. ELŐTERJESZTÉS Maglód Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2016. február 11-ei ülésére 4. napirend Tárgya: Előadó: A MagHáz

Részletesebben

20. NAPIREND Ügyiratszám: 1/320-4/2012. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2012. november 23-i nyilvános ülésére

20. NAPIREND Ügyiratszám: 1/320-4/2012. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2012. november 23-i nyilvános ülésére 20. NAPIREND Ügyiratszám: 1/320-4/2012. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2012. november 23-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandó: A Tapolca Városi Sportegyesület

Részletesebben

KONECSNI GYÖRGY KULTURÁLIS KÖZPONT, HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY ÉS TÁJHÁZ Kiskunmajsa, Hősök tere 6. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

KONECSNI GYÖRGY KULTURÁLIS KÖZPONT, HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY ÉS TÁJHÁZ Kiskunmajsa, Hősök tere 6. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT KONECSNI GYÖRGY KULTURÁLIS KÖZPONT, HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY ÉS TÁJHÁZ Kiskunmajsa, Hősök tere 6. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyta: Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Ifjúságnevelési, Közművelődési,

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testületének Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága 2015. december 1-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testületének Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága 2015. december 1-i ülésére Tárgy: Előkészítette: Tájékoztató a Békés Városi Kecskeméti Gábor Kulturális, Sport és Turisztikai Központ 2016. évi terveiről Koszecz Sándor igazgató Békés Városi Kecskeméti Gábor Kulturális, Sport és

Részletesebben

Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2015.(IV.23.) önkormányzati rendelete (H1) a közművelődési tevékenység helyi feladatairól

Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2015.(IV.23.) önkormányzati rendelete (H1) a közművelődési tevékenység helyi feladatairól Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2015.(IV.23.) önkormányzati rendelete (H1) a közművelődési tevékenység helyi feladatairól Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban:

Részletesebben

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36. Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36. Ikt. sz.: 2022/2011. Javaslat a Baglyaskő Idősek Átmeneti Otthona, valamint az Ezüstfenyő Idősek Otthona Idősek Klubja éves

Részletesebben

Rakamaz Nagyközség Önkormányzatának 15/2000. (III.31.) KT. r e n d e l e t e. a helyi önkormányzat közművelődési feladatairól

Rakamaz Nagyközség Önkormányzatának 15/2000. (III.31.) KT. r e n d e l e t e. a helyi önkormányzat közművelődési feladatairól Rakamaz Nagyközség Önkormányzatának 15/2000. (III.31.) KT. r e n d e l e t e a helyi önkormányzat közművelődési feladatairól (egységes szerkezetben a 4/2004. (II.13.) KT., 5/2008. (II.15.) KT. rendeletekkel)

Részletesebben

A Nemzeti Művelődési Intézet

A Nemzeti Művelődési Intézet A Nemzeti Művelődési Intézet Az Emberi Erőforrások Minisztere alapította A 2012-13-ban zajlott átszervezési folyamat következtében vált országos hatáskörű központi költségvetési szervvé A szerkezeti átalakulással

Részletesebben

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740. Abony, Kossuth tér 1. 2/16/2007. Tárgy: jkv-i kivonat

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740. Abony, Kossuth tér 1. 2/16/2007. Tárgy: jkv-i kivonat Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740. Abony, Kossuth tér 1. 2/16/2007. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. április 25-i üléséről. Napirend:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület 2012. február 17-i nyilvános ülésére

ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület 2012. február 17-i nyilvános ülésére 11. NAPIREND Ügyiratszám: 4/409-1/2012. ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2012. február 17-i nyilvános ülésére Tárgy: A NAPÁVA Szociálisgondozó Nonprofit Kft. hozzájáruló nyilatkozat iránti kérelme Előterjesztő:

Részletesebben

Kecskeméti Kulturális és Konferencia Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság. 2013. évi ÜZLETI TERV

Kecskeméti Kulturális és Konferencia Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság. 2013. évi ÜZLETI TERV Kecskeméti Kulturális és Konferencia Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2013. évi ÜZLETI TERV 1 TARTALOMJEGYZÉK I. A Társaság bemutatása, jogállása... 2 1./ Helyzetelemzés... 3 SWOT-analízis

Részletesebben

2. NAPIREND: Ügyiratszám: 1 /12-34/ 2007. ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2007. június 26 i ülésére

2. NAPIREND: Ügyiratszám: 1 /12-34/ 2007. ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2007. június 26 i ülésére 2. NAPIREND: Ügyiratszám: 1 /12-34/ 2007 ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2007. június 26 i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívottak: A Diákotthon és Kollégium csatolása

Részletesebben

I. RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. Alapelvek

I. RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. Alapelvek Zamárdi Város Önkormányzatának 13/2009. (IX.29.) számú rendelete a kulturális javak védelméről, és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról, és a közművelődésről (Egységes szerkezetben)

Részletesebben

NAPIREND ELŐTT Ügyiratszám: 1/148-2/2009. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2009. március 20-i nyilvános ülésére

NAPIREND ELŐTT Ügyiratszám: 1/148-2/2009. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2009. március 20-i nyilvános ülésére NAPIREND ELŐTT Ügyiratszám: 1/148-2/2009. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2009. március 20-i nyilvános ülésére Tárgy: Beszámoló az Alpolgármesterek fontosabb tárgyalásairól, valamint a Képviselő-testület

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés A képviselő-testület 2014. november 27-i ülésére Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/ 2011 évi (XII..31) kormányrendelet 167/A (1) A

Részletesebben

AZ ALGYŐI FALUHÁZ ÉS KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ ALGYŐI FALUHÁZ ÉS KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Az Algyői Faluház és Könyvtár szervezeti és működési szabályzata - 1-96/2015. (III.04) Kt. határozat 1. sz. melléklete AZ ALGYŐI FALUHÁZ ÉS KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Algyő, 2015 Az Algyői

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Az ülés helye: Képviselői irodaház. Napirendi javaslat. Cserkeszőlő, 2015.június 05. Szokolai Lajos sk. polgármester

MEGHÍVÓ. Az ülés helye: Képviselői irodaház. Napirendi javaslat. Cserkeszőlő, 2015.június 05. Szokolai Lajos sk. polgármester Cserkeszőlő Község Polgármesterétől 5465 Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1. telefon: (56) 568-451 fax: (56) 568-462 MEGHÍVÓ Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete rendkívüli ülést tart 2015.

Részletesebben

MUNKATERVE 2016. évre

MUNKATERVE 2016. évre A MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR MUNKATERVE 2016. évre Készítette: Vonáné Pásztor Éva Máriapócs, 2016. január 14. H-4326 Máriapócs Kossuth tér 2. Tel.:(00)(36)42-385533; e-mail: mpocskonyvtar@citromail.hu

Részletesebben

A Nagy Lajos Általános Művelődési Központ. Szervezeti és Működési Szabályzata

A Nagy Lajos Általános Művelődési Központ. Szervezeti és Működési Szabályzata A Nagy Lajos Általános Művelődési Központ Szervezeti és Működési Szabályzata 2009. Készítette: Dudla Erzsébet 1 Az intézmény adatai: I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. Elnevezése: Nagy Lajos Általános Művelődési Központ

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 12/2014.(VI.30.) önkormányzati rendelete

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 12/2014.(VI.30.) önkormányzati rendelete Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2014.(VI.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat sporttevékenységgel kapcsolatos feladatairól és a sporttevékenység támogatásáról Kadarkút Város

Részletesebben

E L T E R J E S Z T É S a Képvisel -testület 2006. november 29-i ülésére

E L T E R J E S Z T É S a Képvisel -testület 2006. november 29-i ülésére E L T E R J E S Z T É S a Képvisel -testület 2006. november 29-i ülésére Tárgy: Szentgotthárd város közoktatási feladatellátási, intézményhálózatm ködtetési és -fejlesztési terve. Tisztelt Képvisel -testület!

Részletesebben

Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének 16/1999.(V. 5.) sz. rendelete. 2014. július 1-től

Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének 16/1999.(V. 5.) sz. rendelete. 2014. július 1-től Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének 16/1999.(V. 5.) sz. rendelete 2014. július 1-től Tata város közművelődési feladatairól A közművelődéshez való jog gyakorlása közérdek, a közművelődési tevékenységek

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2009. március 5-i üléséről 9-21/2009. (03. 05.) ÖK. sz. határozat 3-6/2009. (III. 18.) ÖK. sz. rendelet 1 Készült: Ceglédbercel

Részletesebben

TERVEZET DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZÉPTÁVÚ IFJÚSÁGPOLITIKAI KONCEPCIÓJA

TERVEZET DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZÉPTÁVÚ IFJÚSÁGPOLITIKAI KONCEPCIÓJA TERVEZET DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZÉPTÁVÚ IFJÚSÁGPOLITIKAI KONCEPCIÓJA 2005-2010 TARTALOM 1. Bevezető... 3. oldal 2. Az ifjúsági korosztály Dunaújvárosban... 5. oldal 3. Az önkormányzat ifjúsági

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület 2013. május 23-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület 2013. május 23-i ülésére Szám: /203 Előkészítő: Cserép László/ Lakatosné Kositzky Anett ELŐTERJESZTÉS a Képviselő testület 203 május 23-i ülésére Tárgy: A Városi Könyvtár intézményvezetőjének 5 éves beszámolója Tisztelt Képviselő

Részletesebben

Város Képviselő-testület

Város Képviselő-testület Város Képviselő-testület E g é s z s é g ü g y i é s S z o c i á l i s B i z o t t s á g 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113, 142 Fax: 06 23 310-135 E-mail: hivatal@pmh.biatorbagy.hu

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011 Fax: (88)545-096 ELŐTERJESZTÉS

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011 Fax: (88)545-096 ELŐTERJESZTÉS VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011 Fax: (88)545-096 Szám: 02/161-5/2007. ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 21-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 21-én tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 21-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Közösségek Háza, Színház- és Hangversenyterem magasabb vezetői álláshelyére

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. /. (..) önkormányzati rendelet-tervezete A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK ELLÁTÁSÁRÓL

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. /. (..) önkormányzati rendelet-tervezete A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK ELLÁTÁSÁRÓL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete /. (..) önkormányzati rendelet-tervezete A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK ELLÁTÁSÁRÓL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete /.. (..) önkormányzati

Részletesebben

Hajdúvitéz Rendezvényszervező és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Hajdúvitéz Rendezvényszervező és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Hajdúvitéz Rendezvényszervező és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Közművelődési tevékenységek ellátásáról szóló 2015. évi pénzügyi és szakmai beszámoló Tartalom Összefoglaló... 3 Bevételek és

Részletesebben

_NAPIREND Ügyiratszám: 5/35 /2016. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2016. február 19-i nyilvános ülésére

_NAPIREND Ügyiratszám: 5/35 /2016. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2016. február 19-i nyilvános ülésére _NAPIREND Ügyiratszám: 5/35 /2016. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2016. február 19-i nyilvános ülésére Tárgy: Tapolca város középtávú tervének, valamint a 2016. évi költségvetéséről és

Részletesebben

Tárgy: A megyei alapfokú sportszakember-képzésről szóló 2005. évi együttműködési megállapodás módosítása

Tárgy: A megyei alapfokú sportszakember-képzésről szóló 2005. évi együttműködési megállapodás módosítása Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Művelődési, Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottság Elnöke Szám: 360-28/2007. Melléklet: 1 db E l ő t e r j e s z t é s a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Művelődési,

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete Oktatási, Kulturális és Sport Bizottságának 2015. október 27-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete Oktatási, Kulturális és Sport Bizottságának 2015. október 27-i ülésére Tárgy: Békés Városi Kecskeméti Gábor Kulturális, Sport és Turisztikai Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása Előkészítette: Koszecz Sándor Igazgató Sorszám: 6 Döntéshozatal módja: Egyszerű

Részletesebben

Ügyiratszám: /2010. Napirend: 2.

Ügyiratszám: /2010. Napirend: 2. Ügyiratszám: /2010. Napirend: 2. ELŐTERJESZTÉS Lesenceistvánd, Lesencetomaj, Lesencefalu, Uzsa Település Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. február 10-i soron következő ülésére Tárgy: Lesence Völgye

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2009. április 24-i nyilvános ülésére. Gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenység átfogó értékelése.

E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2009. április 24-i nyilvános ülésére. Gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenység átfogó értékelése. 9. NAPIREND Ügyiratszám: 4/ 1637/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2009. április 24-i nyilvános ülésére. Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenység

Részletesebben

Pilisszentkereszt Község Önkormányzata 4/2016. K-t. Jegyzőkönyv

Pilisszentkereszt Község Önkormányzata 4/2016. K-t. Jegyzőkönyv Pilisszentkereszt Község Önkormányzata 4/2016. K-t. Jegyzőkönyv A 2016. március 24-én megtartott képviselő-testületi ülésről. (32-40/2016. sz. önkormányzati határozat) (-/2016. sz. önkormányzati rendelet)

Részletesebben

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2016. február 15. Kónyáné dr. Zsarnovszky

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM BERENTEI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM BERENTEI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM BERENTEI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT 3704 Berente, Posta u. 7. Készítette: Gyenesné Kovács Enikő ÁMK igazgató További tagok: Bánáti Veronika /Művelődési Ház vezető/ Orosz Jánosné

Részletesebben

A PAKSI PÁKOLITZ ISTVÁN VÁROSI KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A PAKSI PÁKOLITZ ISTVÁN VÁROSI KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A PAKSI PÁKOLITZ ISTVÁN VÁROSI KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA PAKS, 2014 Tartalomjegyzék BEVEZETŐ 4 AZ SZMSZ ELKÉSZÍTÉSÉNEK CÉLJA, RENDELTETÉSE 4 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 4 1. Az alapító

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2006. február 10-i nyilvános ülésére. Ács János polgármester

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2006. február 10-i nyilvános ülésére. Ács János polgármester 4. NAPIREND Ügyiratszám: 14/39.156/2006. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2006. február 10-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: A települési szilárd és folyékony hulladékkal

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA SZABÓ LÁSZLÓ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY 4200 Hajdúszoboszló, Arany János u. 2. MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Hatálybalépés dátuma: 2010. szeptember 1. Felülvizsgálat időpontja: 2014.június 15. Példány

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 2. NAPIREND Ügyiratszám: 1/57-1/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S a Tapolca Város Önkormányzata, Gyulakeszi Község Önkormányzata és Raposka Község Önkormányzata Képviselő-testületeinek 2013. február 22-i

Részletesebben

TISZAÚJVÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

TISZAÚJVÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK TISZAÚJVÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK GAZDASÁGI PROGRAMJA 2007-2010 1. oldal TARTALOMJEGYZÉK I. POLGÁRMESTERI ÖSSZEGZÉS... 3 II. FORRÁSOK, GAZDÁLKODÁS, FEJLESZTÉSI CÉLOK 2007-2010... 13 1./

Részletesebben

Kisszállás Község Önkormányzat Művelődési háza és Könyvtára. Szervezeti és működési szabályzata

Kisszállás Község Önkormányzat Művelődési háza és Könyvtára. Szervezeti és működési szabályzata 1 Kisszállás Község Önkormányzat Művelődési háza és Könyvtára Szervezeti és működési szabályzata 2 Szervezeti és működési szabályzat fő részei 1. Intézmény alapadatai 2. Intézmény feladatai 3. Intézmény

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 130/2002. (V.30.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 130/2002. (V.30.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 130/2002. (V.30.) számú h a t á r o z a t a közművelődési megállapodás kötéséről A Közgyűlés - a Vasutas Művelődési Házzal a vonzáskörzet kulturális alapellátásának

Részletesebben

Abony Város Önkormányzatának gazdasági programja 2010-2014.

Abony Város Önkormányzatának gazdasági programja 2010-2014. Abony Város Önkormányzatának gazdasági programja 2010-2014. Bevezető A 2005. évi XCII. törvény 3. -a módosította a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91.. (6)-(7) bekezdéseit az alábbiak

Részletesebben

A település fontosabb adatai

A település fontosabb adatai 1. számú melléklet A település fontosabb adatai A településsel határos más települések: Szerep, Püspökladány, Biharnagybajom, Báránd, Füzesgyarmat A település jellege: mezőgazdasági A településen a főbb

Részletesebben

IZSÁK VÁROS KÖZMŰVELŐDÉSI KONCEPCIÓJA

IZSÁK VÁROS KÖZMŰVELŐDÉSI KONCEPCIÓJA Izsák Város Önkormányzata IZSÁK VÁROS KÖZMŰVELŐDÉSI KONCEPCIÓJA 2015. szeptember 15. Izsák 1. Bevezetés 1. Jogszabályi háttér Magyarország Alaptörvénye szerint vállaljuk, hogy örökségünket, egyedülálló

Részletesebben

Budaörs Város Önkormányzat Képviselo-testületének 67/2004. (XII.01.) rendelete a helyi közmuvelodési tevékenység ellátásáról

Budaörs Város Önkormányzat Képviselo-testületének 67/2004. (XII.01.) rendelete a helyi közmuvelodési tevékenység ellátásáról Budaörs Város Önkormányzat Képviselo-testületének 67/2004. (XII.01.) rendelete a helyi közmuvelodési tevékenység ellátásáról Budaörs Város Önkormányzatának Képviselo-testülete (a továbbiakban: az Önkormányzat)

Részletesebben

Javaslat a helyi önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2011. évi ellátásáról szóló átfogó értékelés elfogadására

Javaslat a helyi önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2011. évi ellátásáról szóló átfogó értékelés elfogadására Javaslat a helyi önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2011. évi ellátásáról szóló átfogó értékelés elfogadására Ózd, 2012. május 17. Előterjesztő : Ózd Város Önkormányzatának Jegyzője

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának. kulturális stratégiája 2008 2015.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának. kulturális stratégiája 2008 2015. 1 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának kulturális stratégiája 2008 2015. Tartalomjegyzék Bevezetés Az országos kulturális stratégia fontosabb célkitőzései 3 A helyi kulturális stratégia elvei

Részletesebben

a Képviselő-testület 2016. április 29-i nyilvános ülésére

a Képviselő-testület 2016. április 29-i nyilvános ülésére 3. NAPIREND Ügyiratszám: 1/318/2016. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2016. április 29-i nyilvános ülésére Tárgy: Az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek elidegenítésének

Részletesebben

TAKSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 11/2006. (VI. 2.) rendelete Taksony Nagyközség közművelődéséről. I. Rész. Általános rendelkezések

TAKSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 11/2006. (VI. 2.) rendelete Taksony Nagyközség közművelődéséről. I. Rész. Általános rendelkezések TAKSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 11/2006. (VI. 2.) rendelete Taksony Nagyközség közművelődéséről Taksony Nagyközség Önkormányzata A kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános

Részletesebben

BERHIDA VÁROS KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS KÖZGYŰJTEMÉNYI INTÉZMÉNYEINEK

BERHIDA VÁROS KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS KÖZGYŰJTEMÉNYI INTÉZMÉNYEINEK BERHIDA VÁROS KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS KÖZGYŰJTEMÉNYI INTÉZMÉNYEINEK 2009. 2 KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK MUNKATERVE Az intézményi beszámoló és munkatervkészítés mindig jó alkalom a szakmai feladatok ismételt számbavételére.

Részletesebben

Szirák Község Önkormányzat Polgármesterétől. 3044 Szirák Petőfi u. 31 sz. Tel.: 06-32/485-248, 06-32/485-148 e-mail: szirakpolgarmester@szirak.

Szirák Község Önkormányzat Polgármesterétől. 3044 Szirák Petőfi u. 31 sz. Tel.: 06-32/485-248, 06-32/485-148 e-mail: szirakpolgarmester@szirak. Szirák Község Önkormányzat Polgármesterétől 3044 Szirák Petőfi u. 31 sz. Tel.: 06-32/485-248, 06-32/485-148 e-mail: szirakpolgarmester@szirak.hu Meghívó A 2011. évi CLXXXIX. tv.-ben foglaltaknak megfelelően,

Részletesebben

2. NAPIREND: Ügyiratszám: 5/41/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2009. február 13-i nyilvános ülésére

2. NAPIREND: Ügyiratszám: 5/41/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2009. február 13-i nyilvános ülésére 2. NAPIREND: Ügyiratszám: 5/41/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2009. február 13-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: Tapolca város 2009.

Részletesebben

KÖRÖSTARCSA KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK LEÍRÁSA

KÖRÖSTARCSA KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK LEÍRÁSA KÖRÖSTARCSA KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK LEÍRÁSA KÖTELEZŐEN JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZ Egyeztetési anyag Gyula, 2007 2 A L Á Í R Ó L A P Köröstarcsa község településrendezési tervéhez Vezető tervező:

Részletesebben