KÖZMŰVELŐDÉSI MUNKATERV ÉV

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KÖZMŰVELŐDÉSI MUNKATERV 2016. ÉV"

Átírás

1 ÖNKORMÁNYZAT MESZTENYŐ MŰVELŐDÉSI HÁZ FALUHÁZ ERDEI ISKOLA 8716 MESZTENYŐ SZABADSÁ TÉR 6. TEL: 85/ , 30/ MŰVELŐDÉSI HÁZ FALUHÁZ ERDEI ISKOLA KÖZMŰVELŐDÉSI MUNKATERV ÉV MESZTENYŐ, KÖVESDINÉ PANYI ANTÓNIA FALUHÁZ, MŰV-HÁZ VEZETŐ

2 Mesztegnyő település évi közművelődési munkaterve Tartalom: I. Stratégiai elemzés, hosszú távú cél és feladat meghatározás / 5-10 év / II. Rövidtávú, konkrét cél és feladat meghatározás / 1 év / A települési közművelődési feladatellátás célja a helyi adottságok, érdekek, értékek és szükségletek figyelembevételével a közművelődés, a közösségi művelődés lehetőségeinek biztosítása. I. Stratégiai elemzés, hosszú távú cél és feladat meghatározás / 5 év / Fejezetei 1. Helyzetelemzés 2. A közművelődési feladatellátás kiemelt céljai 3. A település közművelődési feladatainak meghatározása 4. A közművelődési feladatellátás szervezeti keretei 5. Az önkormányzati feladatok finanszírozási formái 6. A helyi közművelődés szakemberigénye 7. Az együttműködő partnerek 8. Összegzés 1. Helyzetelemzés A települési önkormányzatnak a közművelődési feladatellátás megtervezésekor ajánlott figyelembe vennie azokat a meghatározó környezeti adottságokat, amelyek befolyásolják a helyi közösségi művelődés feltételeit és kereteit. Szempontrendszer a település objektív adottságai szempontjából közművelődési célok, feladatok megfogalmazásához: a településszerkezet demográfiai jellemzői gazdasági-foglalkoztatási helyzet a természeti és művi környezet ( a település jövőképe, a humánfejlesztés céljai Alapos vizsgálatot igényelnek a település kulturális adottságai, művelődési hagyományai, szokásai a jelenlegi közművelődési tevékenység gyakorlata a közművelődés intézményi, szervezeti bázisai 2. A közművelődési feladatellátás kiemelt céljai a közösségi művelődéshez méltó, esztétikus környezet és infrastruktúra biztosítása, a lakosság élet-, és munkaképességének növelése, válságkezelési technikáinak fejlesztése, a munkanélküliség csökkentéséhez felnőttoktatási és az iskolai képzést kiegészítő, képességfejlesztő lehetőségek biztosítása, a humánerőforrás fejlesztése, a település hagyományainak ápolása, a helytörténeti, honismereti mozgalom fejlesztése, népművészeti, hagyományőrző közösségek életre hívása, működtetése, a helyi társadalom kiemelkedő közösségei, személyiségei szerepének növelése, a lokálpatriotizmus, a gazdatudat, a helyi értékek védelmének 2

3 erősítése, a település-, környezetvédő, természetbarát közösségek szervezése, támogatása, helyi alapítványok, kitüntetések, díjak alapítása, az etnikai, a kisebbségi kultúra értékeinek megismertetése, gazdagítása, a kisebbségek hagyományainak gondozása, fejlesztése, az ifjúság kulturális életének fejlesztése, érdekérvényesítési, művelődési kezdeményezéseinek segítése, az időskorú népesség közművelődési lehetőségeinek, közösségi életének támogatása, az életkori csoportok kulturális kapcsolatainak gazdagítása, az élet minőségének, az ünnep örömeinek gazdagítása, amatőr művészeti körök, műhelyek, alkotótáborok létesítése, segítése, kiemelkedő tehetségű helyi alkotók szakmai támogatása, a rekreáció vonzó lehetőségének megteremtése, szórakozási és közösségi igényekhez lehetőség biztosítása, speciális helyzetű népességcsoportok művelődési közösségeinek gondozása, a civil közösségek együttműködésének ösztönzése, szolidáris akciók fogadása, gondozása, a település, a régió természeti, környezeti, kulturális, közösségi értékeinek közismertté tétele, találkozók, fesztiválok, bemutatók, kiállítások rendezése, kapcsolat a testvérvárosok kulturális intézményeivel, egyesületeivel, a kulturális turizmus támogatása, a helyi kulturális nyilvánosság, tájékoztatás fejlesztése stb. 3. A település közművelődési feladatainak meghatározása a) Az iskolarendszeren kívüli, öntevékeny, önképző, szakképző tanfolyamok, életminőséget és életesélyt javító tanulási, felnőttoktatási lehetőségek, népfőiskolák, megteremtése. a helyi lakosság élet- és munkaképességének növelése érdekében a munkanélküliek számára átképzéshez, szakmaszerzéshez, szakképző tanfolyam a megélhetéshez, vállalkozó, szövő, kosárfonó, gombaszakértő stb. képzési lehetőség, a mindennapi élet gazdaságosságát fejlesztő közhasznú barkács, szabó-varró, sütő-főző stb. praktikus tanfolyam, bemutató, akció szervezése, a speciális helyzetű népességcsoportok gondjaihoz igazodó ismeretek, képességek, önsegítő, öntevékeny lehetőségek felkutatása, művelődési közösségeinek szervezése, az iskolai képzést kiegészítő lehetőségek közül angol, német, francia stb. nyelvi, számítástechnikai, képességfejlesztő, felvételi előkészítő, korrepetáló, környezetnevelő tanfolyam szervezése, a mentális kultúrát, önismeretet fejlesztő alkalmak, tanfolyam, tábor szervezése, bemutatók, konzultációk, fórumok kínálata, természetbarát, környezetvédő közösség életre hívása, népszerűsítése, segítése, aktuális kérdésekről szabadegyetem, akadémia, szeminárium, szellemi és vitafórum kínálata. b) A település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak feltárása,megismertetése, a helyi művelődési szokások gondozása, gazdagítása a település, a régió természeti, környezeti, kulturális, közösségi értékeinek és azok állapotának, adottságainak közismertté tétele, a helyi tudás, lokálpatriotizmus, a gazdatudat erősítése érdekében, helyi információk cseréje, a helyi értékeket védő, gazdagító összefogások ösztönzése, hatékonyságának segítése, helytörténeti, településismertető kiállítás, helyi ünnepi alkalmak biztosítása, műsorok, bemutatók, találkozók, ötletbörzék, fesztiválok, tudományos emlékülések, versenyek, vetélkedők szervezése, a közösségi emlékezet gazdagításához a kulturális élet eseményeiről dokumentumok gyűjtése, őrzése, közismertté tétele, a helyi társadalom kiemelkedő közösségei, kiemelkedő személyiségei tevékenységének méltatása, tekintélyének ismertté tétele, szerepük növelése. c) Az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek megismertetése, a megértés, a befogadás elősegítése, az ünnepek kultúrájának gondozása a helyi kultúra értékeinek megismeréséhez művelődési alkalmak, folyamatok, az élet minőségének gazdagításához, az ünnep együttes örömeihez, az esztétikai élmények megéléséhez, az egyetemes, a nemzeti, az etnikai, a kisebbségi, az ökológiai kultúra értékei megismerésének biztosítása, színházi előadások, hangversenyek, művészeti kiállítások kínálata, irodalmi estek, filmklubok, művészeti baráti körök szervezése, népdal, néptánc, hímző, tárgyalkotó stb., hagyományőrző közösség életre hívása, működtetése, segítése, találkozók, fesztiválok rendezése, 3

4 a nemzeti, kisebbségi, etnikai és a helyi ünnepek, évfordulók, a világi és az egyházi hagyományos ünnepek közismertté tétele, a közművelődés lehetőségeivel élményeinek gazdagítása, hatékonyságának támogatása, a különböző korosztályok eltérő szórakozási és közösségi igényeihez kulturált lehetőségek, speciális kisközösségek szervezése, a helyi kulturális turizmus tudatosságának ösztönzése, a helyi, regionális, kulturális turizmus lehetőségeinek felkutatása, a helyi társadalom különleges értékeinek bemutatásához regionális, országos nemzetközi nagyrendezvények szervezése, meghívása. d) Az ismeretszerző, amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenységének támogatása amatőr művészeti csoportok, körök, tanfolyamok, alkotóműhelyek, kézműves tevékenységek szervezése, irodalmi, olvasó-önképző körök, alkotótáborok kínálata, a népművészet hagyományos tevékenységeinek gyakorlásához ének-, zene-, táncegyüttesek szervezése, működtetése, a népi iparművészeti képességek fejlesztéséhez, tanfolyamok, körök, nyári táborok szervezése, a táborban készült művekből bemutatók, kiállítások rendezése, a kiemelkedő tehetségű helyi alkotók közismertté tétele, fejlődésük szakmai támogatásának biztosítása, ismeret-, és készségfejlesztéshez gyűjtő, modellező, barkácskörök szervezése, összefogása, az országos szervezetekkel kapcsolataik építése, ösztönzése, gondozása, alapítványok életre hívása, az önképző tevékenységet segítő pályázatokon a részvétel segítése stb. e) A helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének segítése a település különböző életkorú, érték- és érdekrendszerű civil közösségeinek igény szerinti segítése, művelődési szándékaik támogatása, településvédő,, természet-, környezetszépítő, érdekvédő, közéleti, helytörténeti, tudományos kör, egyesület összefogása, számukra igény szerint fórumok, bemutató estek, közös akciók szervezése, a civil közösségek közismertségének gondozása, bemutatkozó fórumok, különböző funkciójú érdekérvényesítő alkalmak, találkozók szervezése, különböző civil közösségek között együttműködés kezdeményezése, szolidáris akciók fogadása, gondozása, a különböző rétegek és korosztályok ismerkedési, együttműködési alkalmainak, tevékenységeinek kimunkálása, támogatása, az ifjúság érdekérvényesítési, önigazgatási, művelődési kezdeményezéseinek kiemelt gondozása, intézményi segítése, helyi együttműködésekhez, szolidáris szándékokhoz a közművelődési intézmény, közösségi színtér igénybevételéhez közösségenként ingyenes lehetőség biztosítása. A közösségi akciókhoz téri, tárgyi feltételek, közismertté tételükhöz módszerek ajánlása, a civil közösségek önigazgatását, érdekérvényesítését ösztönző képzésekről, pályázati lehetőségekről információk kínálata. f) A kultúrák közötti kapcsolatok kiépítésének és fenntartásának segítése tájékoztatási, együttműködési, művelődési alkalmak kialakítása, rendszeressé tétele a helyi lakosság különböző tevékenységű, korú, nemű, kisebbségi, etnikai, nemzetiségi, világnézetű közösségei között az oktatási, közgyűjteményi, egészségügyi, szociális, közellátó, szolgáltató, gazdasági, a kommunikációs intézmények, szervezetek képviselőivel találkozók szervezése, a közművelődés és a helyi művészeti élet mecénásaival együttműködés kialakítása, kapcsolat építése a közművelődés megyei, országos szervezeteivel, kutató bázisaival, a határon túli magyarság művelődési közösségeivel, a kisebbség anyaországával, nyelvi nemzetével, a testvértelepülések kulturális intézményeivel, egyesületeivel stb. g) A szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biztosítása feladatkörben a közművelődési intézményben, a közösségi színtérben a polgárok tájékozódásához, közösségi művelődéséhez, alkotó tevékenységének elősegítéséhez és rekreációjához a célnak megfelelő, esztétikus, célszerű környezet és infrastruktúra, valamint az adott tevékenységet segítők, animáló szakember biztosítása. 4

5 h) Egyéb művelődési lehetőségek biztosítása feladatkörben A közművelődési intézmény, közösségi színtérben sajtótermékek, könyv, zenei és videó dokumentumok, színház- és hangversenyjegyek, játékok árusításának segítése. Információk gyűjtése és közismertté tétele a településoktatási, közgyűjteményi, kisebbségi, etnikai, egyházi intézményei, civil vállalkozói által kínált művelődési lehetőségekről. A lakosság különleges kulturális értékei bemutatásához, cseréjéhez évi rendszerességgel alkalmak biztosítása. A különböző művészeti ágak kulturális piacához szervezőmunka, terek biztosítása. A település amatőr művészeti csoportjainak menedzselése, közérdekű, közhasznú kiállítások rendezése, vándoroltatása. A helyi újság szerkesztőivel kapcsolatok kiépítése. A hazai, külföldi kulturális eseményekre, műemlékekhez, múzeumokba, színházi előadásokra, fesztiválokra turistautak lehetőségeinek kínálata, szervezése. Tájékoztatás biztosítása a régió környezeti, kulturális nevezetességeiről. A helyi idegenvezetés, a helyi kulturális turizmus lehetőségeinek ösztönzése. Információkínálat a turizmus lehetőségeiről. A lakossági hirdetésekhez közművelődési közösségi színtér biztosítása, gondozása. Jeles napokon aktuális börzék, ajándékvásárok, sokadalmak szervezése. Fénymásolás és egyéb sokszorosítási lehetőségek kínálata. Számítógép, adatbázis, internet, kommunikációs országút használati lehetőségeinek biztosítása. 4. A közművelődési feladatok ellátásának szervezeti keretei önálló közművelődési intézmény: művelődési ház, faluház, közösségi ház, (a továbbiakban közművelődési intézmény), az önkormányzati feladatot az önkormányzat közművelődési intézménye, valamint részben közművelődési megállapodással közhasznú szervezet, egyesület látja el. 5. Az önkormányzat közművelődési feladatainak finanszírozási formái Az önkormányzati rendeletben meghatározott feladatok közül egy-egy feladat(kör) megvalósítását lehetséges: teljes mértékben támogatni (beleértve az épület fenntartási költségeit, a szakember bérét és az adott művelődési forma közvetlen kiadásait is), részben támogatni (pl.: a dologi kiadások vagy bérjellegű kiadások vagy a rendezvények közvetlen kiadásai kerülnek támogatásra stb.), önköltségesként meghatározni (a megvalósuló művelődési forma kiadásait a bevételből kell fedezni). 6. A helyi közművelődés szakemberigénye Az önkormányzat rendeletében meghatározott, költségvetésből finanszírozott közművelődési feladatainak ellátását, a művelődési szolgáltatás folyamatosságát, kontrollálható szakszerűségét az önkormányzat által működtetett intézményben és a közművelődési megállapodás keretében ellátott tevékenységi körökben is a művelődési és közoktatási miniszter által rendeletben meghatározott képzettségű vezetők és szakmunkatársak biztosíthatják. A foglalkoztathatóság mértékének meghatározásakor figyelembe kell venni a törvény ának rendelkezéseit. 7. A közművelődési feladatokban együttműködő partnerek Az önkormányzat rendeletében meghatározott közművelődési feladatok megvalósítását elősegíthetik, jelentősen gazdagíthatják az azonos érdekű, tevékenységű támogató, kiegészítő partnerek, az anyagi lehetőségeket gyarapító gazdasági szervezetek. Együttműködő partnerek lehetnek: a helyi, megyei, regionális, országos kulturális, köz-, szak-, felsőoktatási, könyvtári, muzeális, művészeti intézmények, egyházak, egyesületek, alapítványok, kommunikációs szervezetek, sportlétesítmények, gazdálkodó szervezetek, önkormányzatok, közigazgatási szervezetek, testvértelepülések, nemzetközi alapítványok, szervezetek, és magángyűjtők. 5

6 8. Összegzés Hosszú és rövid távú közművelődési célrendszerünk kialakításánál a fenti szempontokat figyelembe véve megállapíthatjuk, hogy településünkön is akár a világ bármely pontján - lassú, ám folyamatos változás zajlik a társadalom szinte minden szegmensében, érintve a közművelődési területet is. Kivételt talán az - évtizedek óta töretlen lendülettel szorgoskodó - idősebb, szépkorú-nyugdíjas célcsoport állandó jelenléte és folyamatos aktivitása jelent. A gyermekkorúak száma a születések számát tekintve /0-14 éves korig /- folyamatosan csökken. / Általános Iskola tanulóinak drasztikus létszámcsökkenése, összevont osztályok, stb.. / Fiataljaink közművelődés, közösségépítés terén iskolai, faluházi szakkörökben, egyesületekben kézműves, néptánc, roma hagyományőrzők, sportegyesület tevékenykednek. A serdülő-ifjúsági korosztály többségében aktívnak mondható. Ők teszik ki a közművelődésben aktívan szereplők egyik, nagyobb csoportját. Itt a Sport-, a Honismereti Egyesület, HONI Néptánc csoport tagságára gondolok. Kisebb számban a Polgárőr, ill. a Horgász Egyesületben is aktívan tevékenykednek. Az előző, gyermekkorú és az ifjúsági korosztály körében a közösségi munka terén magasnak mondható a fluktuáció amit talán a gyenge kötelességtudat, felelősségérzet, önismereti hiányosságok és a családi háttér bizonytalansága is okoz. A fiatalok egy része nehezen viseli az elköteleződést, annak feltételrendszerét, a számonkérést, a rendszeres munkavégzéssel járó kötöttségeket. Bár vágynak a csapat része lenni, de a szabályok betartása nehezükre esik, ill. néha rühellik-szégyenlik azt. Sajnos a fiatal felnőttek /20-30 év/ közül sokan a külföldi munkavállalás mellett döntöttek, Őket ritkán látjuk Mesztegnyőn. Többen a kinti letelepedés gondolatával kacérkodnak. Pozitívumként értékelhető, hogy az utóbbi időben újra emelkedik a gyermekvállalási kedv. Ebben az esetben a legfontosabb teendőnk, hogy - a mindenkori kormány szándékait figyelembe véve - próbáljuk településünket vonzóbbá, élhetőbbé tenni. Sajnos a munkahelyteremtés terén nem rúghatunk labdába, hiszen az Önkormányzat a legnagyobb foglalkoztatója a településnek, főleg a közmunkaprogram működése óta. Helyi otthonteremtési lehetőség a 2016-ban induló állami támogatási rendszer segítségével talán beindítható. Helyi lehetőségként főleg az új építési telkek kialakítására és a használt ingatlanok értékesítésére gondolok. /CSOK/ A középkorosztályhoz tartozók / év közöttiek / a mindennapi munkahelyi elfoglaltság időigényes bejárás mellett sokan az otthoni második műszakban tevékenykednek, és folyamatosan túlterheltségre, anyagi problémákra hivatkozva panaszkodnak és maradnak távol. A csoport másik felét, - akik szabadidejükből adódóan talán ráérnének a közösségért tenni, valamelyik közösséghez tartozni érdektelenség, közönyösség jellemzi. Nagyon nehezen mozdíthatók. Talán majd idővel - ha elérik a nyugdíjkorhatárt! Arra van időnk, amire szánunk! A már említett szépkorúak, nyugdíjasok csoportjába tartozók közül azok, akik mobilizálhatók, érdeklődőek, aktívak, segítőkészek és szinte minden civilszervezet alapembereiként - amíg egészségük engedi - viszik hátukon a csapatot. Így meghatározó kulturálisan-tevékeny színfoltja településünknek a Honi Hagyományőrző Nyugdíjas Klub, a Területi ondozási Központ Nyugdíjas közössége, az önkormányzati rendezvényeken önkéntes munkát végzők többsége, a Máltai Szeretetszolgálat legtöbb aktív tagja, az állami és egyházi ünnepek résztvevői, és még sorolhatnám. Problémaként jelentkezik még - folyamatosan a faluba be, el és visszaköltöző családok egyre nagyobb száma, akik nem mutatnak szinte semmilyen kötődést falunkhoz, sem kulturális, sem vallási, sem egyéb társadalmi, közösségi cél, feladat megvalósításában. Inkább bomlasztó hatást, erős passzivitást képviselnek, vagy fejtenek ki közvetlen környezetükben és egész településünket tekintve. Ami számomra még mindig furcsa bár 15 éve végzem közösségépítő-közművelődési tevékenységemet főállásban az a közalkalmazottak és köztisztviselők távolmaradása szinte minden települési rendezvényről, kulturális megmozdulásról. Ha Ők nem, akkor mit is várhatok a többiektől? Tisztelet a kivételnek, mert azért ilyenek is akadnak. Ezeket a szempontokat figyelembe véve, szem előtt tartva folyamatosan azért munkálkodunk, hogy Mesztegnyőn az elmúlt, hosszú évtizedek alatt megszokott módon, időről-időre megújulva, minél több aktív civil szervezet tevékenykedjen folyamatosan bővülő taglétszámmal, minél szerteágazóbb kapcsolatrendszerrel. Új közösségek alakuljanak, a közművelődés terén egyre színesebb, sokrétűbb, tartalmasabb programkínálattal, igényesebb, élhetőbb környezetben fogadhassuk településünk lakóit, és biztosíthassuk számukra a közművelődési-szabadidős lehetőségek tárházát! 6

7 II. Rövid távú, konkrét cél és feladat meghatározás A mesztegnyői Faluház, Művelődési Ház, valamint a Honismereti és Természetvédő Közhasznú Egyesület kiemelt programajánlata 2016.évi eseménynaptár IDŐPONT HELYSZÍN MENEVEZÉS RÖVID LEÍRÁS /T Január 9. Ladi J. Ált. Isk. Ált. Iskola SZM bálja Iskolai rendezvény arantált pótszilveszter Január 12. II.vh-s emlékmű, Megemlékezés, Doni Szentmise, koszorúzás templom áttörés Január 22. Műv. Ház Szépkorúak Bálja zenés rendezvény Január 22. Faluház A Magyar Kultúra Napja megemlékezés Jan.-Dec. hétfőnként Faluház Honi Hagyományőrzők Közösségi környezetért: kultúra-hagyományőrzésszabadidő, próbanapok Faluház HONI Tánccsoport táncpróbák Jan.-Dec. péntekenként Február 14. Faluház Házasság hete Házassági évfordulósok ünnepe Február 6. Faluház Honismereti és Beszámoló a 2015-ben szombat Term.v. Kh. Egyesület történtekről közgyűlése Február 6. Faluház Honismereti E. Maszkázás, jelmezes Falusi farsang felvonulás Február Faluház Újszentiván testvért. Képviselő testületek vendégfogadás együttműködése Február 13. Műv. Ház Retro DISCO Óvoda SZM Február 14. Ladi Ált Isk. Meiszterics S. Emléktorna teremkupa Február 20. Szőlőhegy Szt. Donát napi pinceáldás Nyitott pincék napja Február 26. Faluház Máltai Sz. Sz. közgyűlés Február 27. Faluház Mesztegnyői Polgárőr közgyűlés Egyesület Március 4. Faluház Mesztegnyői Horgász közgyűlés Egyesület Március 5. Műv. Ház Nőnapi rendezvény CKÖ szervezésében Március 11. Műv. Ház Nemzeti ünnep Ünnepi megemlékezés Március Újszentiván Mesztegnyői - képviselő Testület testvér-települési küldöttség Ráérős esti beszélgetések.. Szaka Zsolt előadása Március 21. Faluház Túraútvonalak a Marcaliháton Március 23. Faluház Herman Ottó vándortanösvény bemutató-foglalkoztató Március Faluház Húsvéti csoport fogadás Solar Hotel Nagyatád 7

8 Április 09. Műv-ház Óvodai SZM bál Tavaszköszöntő rendezvény Április Faluház VERSFOLYÓ 5 este 5 házigazda Április 13. Faluház Vendégünk: Papp János színész Április Faluház Csoportfogadás - Solar Nagyatád Április 23. Műv. Ház Kistérségi Nyugdíjas Művészeti ála A költészet hete alkalmából előadói est rétes nyújtás - bemutató Nyugdíjas szervezetek, klubok, egyesületek bemutatója Április 25. Faluház Ráérős esti. Osváth Anna tanárnő Berzsenyi Dániel évforduló előadása Április 29. Faluház Csoportfogadás Solár rétes nyújtás-bemutató Nagyatád Május 1. Erdei vasút Erdei Vasút Napja Tavaszköszöntő Induló állomás majális Május 1. Temető Tűzszerészek emléknapja Megemlékezés - koszorúzás Május 1. Faluház Anyák napja Falusi ünnepély Május 7. Faluház Osztálytalálkozó 1981-ben végzettek Május 9. Faluház KÖSZI csoport múzeum-templomlátogatás Május 14. Műv. Ház Popa Dóra jótékonysági rendezvény Május 16. templom Nepomuki Szt. János napi Ünnepi szentmise búcsú Május 20. Faluház Zamárdi Ált. Iskola csoportfogadás Május 25. Faluház Csoportfogadás Solar rétes nyújtás - bemutató Nagyatád Június 4. Faluház Roma asztro-fesztivál gasztro-kulturális rendezvény T CKÖ Június 11. Faluház Csoportfogadás Solar rétesnyújtás - bemutató Nagyatád Június Faluház Kézműves-napközis tábor Június 27-júl. 1. Faluház Lelle tánctábor Néptánc és kézműves tábor T Július Faluház Tánc tábor Budapest Július h-v Közösségi terek 17. Rétesfesztivál - Falunap asztro - kulturális Rendezvény Július Faluház- HONI Tánctábor Mesztegnyő Műv.Ház Július Faluház Nagybajomi Kisebbségi T Önkormányzat tábora Augusztus Faluház 30. Kárpát-medencei Ifjúsági Találkozó Határon túli magyarok találkozója Augusztus 20. Faluház Szt. István és az új kenyér ünnepe Ünnepi műsor, megemlékezés, elismerések átadása 8

9 Szeptember Faluház Múzeumi hónap Múzeumpedagógiai előadások T Szept Horgos Horgosi Szüreti Napok Testvértelepülési Kulturális rendezvény T Október Faluház-TK Idősek hónapja Előadások, bemutatók T Október 6. Faluház Ráérős Megemlékezés Az Aradi 13 vértanú Október 15. Műv-ház Szüreti felvonulás és bál Polgárőr egyesület és a HONI T egyesület közös rendezvénye Októbertől Faluház Ráérős télesti Ismeretterjesztő ea.-ok T Október 23. Műv-ház - Nemzeti ünnep Megemlékezés ünnepi temető műsor, koszorúzás November 5. Műv-ház Idősek bálja Zenés rendezvény T November Faluház Ráérős télesti T November 28. Faluház Adventi készülődés mézeskalács készítés December 7. Emléktábla Zenebonáskodás - a emlékoszlop mesztegnyői zendülés áldozataira emlékezünk Kézműves műhely Megemlékezés, fáklyás felvonulás koszorúzás December templom Betlehemépítés December Műv-ház Közmeghallgatás Önkormányzati beszámoló December 16. Ladi J. Ált. Isk. Karácsonyi műsor T December Faluház Luca napi kotyulás, regőlés, betlehemezés December 30. Faluház Óévbúcsúztató mulatozás udvara népszokások Zenés,főzős,táncos, falusi szabadtéri rendezvény T Év közben a fenti programtervezet, valamint egyéb szolgáltatásaink kiegészítésre kerülnek az igényeknek megfelelően. Az intézmények dátumhoz kötött programjain kívül, az alábbi kulturális programkínálatot, közösségi szolgáltatásokat biztosítjuk még a lakosságnak és az érdeklődőknek: Faluház Heti rendszerességgel kézműves és néptánc szakköri, hagyományőrző, nyugdíjas, művelődéstörténeti foglalkozásokkal Környező településeken való szerepléssel Családi, munkahelyi és egyéb összejövetelek megrendezésével Vándor és sporttáborok, erdei iskolák, kézműves és hagyományőrző honismereti táborok, egyéni turisták, ill. turistacsoportok elszállásolásával, programszervezéssel, idegenvezetéssel Óvodai, iskolai csoportok egy, vagy többnapos táboroztatásával Egyetemi, főiskolai szakdolgozatokhoz anyaggyűjtési, kutatási lehetőséget biztosítunk helytörténeti gyűjteményünk segítségével A felújított kovácsműhelyben kiállítás látható, szakemberek segítségével bemutatókat szervezünk Kapcsolatot tartunk fenn határon túli magyar szervezetekkel, azok képviselőivel 9

10 Testvér települési kapcsolatainkat erősítjük, ápoljuk, feltérképezzük lehetőségeinket a minél szélesebb körű együttműködésre Csatlakozunk a település intézményeinek, civil szervezeteinek rendezvényeihez Színház, mozi, kiállítás, kulturális programlátogatás szervezésével Művelődési Ház: / állandó programlehetőségek/ Könyvtárhasználat Internetes tér használat Testépítő terem használat Pingpongozási lehetőség /versenyasztalokon/ Ifjúsági klub rendezvényei Egyesületek, intézmények, civil szerveződések rendezvényei Az év közben, alkalmanként jelentkező programokat, lehetőségeket az eseménynaptár nem tartalmazza! A településen sajnos már csak egy szakosztállyal működik sportegyesület: Labdarúgás férfi ill. ifi. - megye III. Az egyesület éves játéknapjai nem szerepelnek a programkínálatban! Az egyesület eredményes munkáját, így a 2016-os nevezéseit is veszélyezteti a folyamatosan változó számú tagság sérülések, eligazolások, kevés aktív játékos, utánpótlás gondok, stb... Az Önkormányzat, az egyik részmegoldásnak számító iskolai testnevelés utánpótlásnevelő lehetőségét szeretné megerősíttetni, - ez az előző évben sajnos nem sikerült - és ha kell ezt a területet külön forrásból támogatni. A sportöltöző felújítására évek óta folyamatosan pályázatokat adunk be, sajnos eddig csak kisebb sikereket értünk el ban is nagyszabású tervekkel sportkomplexum -, pályázati lehetőségekkel számolunk tavaszi szezonja előtt sikerült az egyesület megtakarításaiból és külön önkormányzati forrásból az épületet kívül-belül felújítani öltözők, fürdők, járólap, csempézés, csatornázás, meszelés, stb.. Pályázati terveinket továbbra is megtartjuk, és adandó alkalommal, amint sikerül, újra beadjuk. Merjünk nagyot álmodni, így talán sikerrel járhatunk! ólya-hír folyóirat Negyedik évfolyamának kezdetéhez érkezett óly-hír helyi folyóiratunk havonkénti megjelenése. Nagy örömünkre a hírlapunk iránti érdeklődés folyamatosan emelkedik. A kábel tv-nk megszűnése után, 2013-ban indított újságunk tartalmazza a településen történt események meghívóját, képes beszámolókat, intézményeink rendezvényeiről való híradásokat, önkormányzati felhívásokat, közleményeket, a civil szféra híreit, stb... Hónapról-hónapra próbáljuk színesebbé, változatosabbá, tartalmasabbá tenni a belső tartalmat, hogy folyamatosan megújulva megfeleljünk kedves olvasóink elvárásainak. Továbbra is várjuk olvasóink észrevételeit, újító szándékú ötleteit! Együttműködés Legjelentősebb helyi együttműködő partnerünk a Honismereti és Természetvédő Kh. Egyesület. Évtizedek óta kitűzött céljainkat, tervezett feladatainkat, szakmai programjainkat, rendezvényeinket közösen próbáljuk meg létrehozni, megvalósítani. Közösen szervezett programjainkhoz minden évben több pályázati lehetőséget dolgozunk ki, amivel több millió forintos támogatottságot próbálunk megszerezni programjainknak, szervezeteinknek, egyben Mesztegnyőnek. Így, számíthatunk a HONI Tánccsoport, a Honi Hagyományőrzők, és az alapegyesület tagjaira, tevékenységére, segítségére is. Az Egyesület létszáma kb. 50 fő. Az alábbi együttműködő partnereink egy-egy szakfeladat, rendezvény, kulturális program megvalósításában vesznek részt, ill. számíthatunk segítségükre. Együttműködő partnereink: /helyi/ Honismereti és Természetvédő Kh. Egyesület HONI Tánccsoport Honi Hagyományőrzők Nyugdíjas Klub Római Katolikus Egyházközség Magyar Máltai Sz.Sz. helyi csoport Katolikus Caritas 10

11 Ladi János Általános Iskola Óvoda Sport Egyesület Polgárőr Egyesület Horgász Egyesület Napsugár Lakóotthon Együttműködő partnereink: / kistérségi, megyei, országos / Országos Honismereti Szövetség Bp., Nemzeti Művelődési Intézet Bp. - Kaposvár Megyei Honismereti Egyesület Kaposvár Megyei Levéltár Kaposvár Megyei Néptánc Szövetség Kaposvár Somogy Megyei Múzeumok Igazgatósága, Közművelődési főosztály Kaposvár Magyar Máltai Sz. Szolgálat Pécs Bajtársi Egyesület Marcali Városi Múzeum Marcali Calypso Kórus Marcali Vidékünk a Jövőnk Szövetség Csurgó Arany Híd Kulturális Egyesület Marcali Tisztelt Képviselő-testület! Mindkét közművelődési intézményünkben a személyi feltételek alakulása megfelelőnek, pozitívnak mondható. A Művelődési Házban 1 fő közmunka program keretein belül alkalmazott 8 órás gondnok látja el a feladatokat. Ez a lehetőség minden évben újabb pályázati kiírással aktivizálódik, remélhetőleg ez 2016-ben is kedvezően alakul számunkra! A Faluházban a feladatokat 1 fő közalkalmazott-vezető, 1 fő MTK-es és a nyári időszakra 1 fő közmunka program keretein belül foglalkoztatott dolgozó látja el. Ez a lehetőség nagy segítség számunkra, biztosítja szakmai munkánk megfelelő színvonalát, sokszínűségét, komplexitását. Ide sorolnám még a Nemzeti Művelődési Intézet által közművelődési közmunka pályázat keretein belül foglalkoztatott, 2 fő közművelődési feladatellátását, tevékenységét, amit szerencsére évek óta lehetőségként ki tudunk használni. Középületeinket /4db/ tekintve sikerült 2015-ben egy giga pályázatot megnyernie az Önkormányzatnak, - kb. 150 Millió Ft amivel az Önkormányzat épülete és a Területi ondozási Központ mellett a két közművelődési intézményünk Művelődési Ház, Faluház - soha nem látott mértékű energetikai beruházást nyert el. A beruházás kicsit ugyan elhúzódott, de a tavaszra már mindkét épületünk újszerű állapotban várja látogatóit! Megújultak nyílászáróink, külső szigetelést, új színt kaptak épületeink, amit a Faluháznál még lábazatszigeteléssel is kiegészítettek. Ezt követően a vizes, nyirkos falfelületeket leverve, száradás után új belső vakolást és meszelést is kapott öreg épületünk minden helyisége. Fantasztikus érzés egy jószagú Faluházban élni és dolgozni! Köszönjük! Az előző években a szálláshelyünk komfortfokozatának emelése, korszerűsítése érzékelhetően pozitív irányban befolyásolta táboros, és egyéb vendégeink szállásfoglalási kedvét, szándékát. Ez a lassú emelkedés a 2016-os foglalásokat tekintve is érzékelhető, aminek nagyon örülök. Ehhez társul, és jó irányban befolyásolhatja törekvéseinket meg-megújuló honlapunk, a ahol aktuális információk, lehetőségek tárulnak az érdeklődők elé. Mesztegnyőről, és szálláshelyünkről is megtalálhatnak, elolvashatnak minden fontos és lényeges tudnivalót, információt. Sajnos az elmúlt esztendőben kicsit lassan kerültek fel aktuális híreink, kötelező önkormányzati anyagaink, rendezvényeink, fotóink talán 2016-ban erre is megtaláljuk a megfelelő megoldást. Éves költségvetésünket - szakfeladaton működtetett intézmények - az Önkormányzat egész évben folyamatosan biztosítja. Ehhez járulnak hozzá tervezett és remélhetőleg megvalósult intézményi bevételeink, amik segítik folyamatos szakmai munkánkat, gazdálkodásunkat. Összegzés Mesztegnyő közművelődése évtizedek óta jónak mondható, színes, sokrétű. De sajnos / vagy hál Isten?/ a világ nagyon gyorsan változik körülöttünk. Ezt a leghamarabb gyermekeink, fiataljaink érdeklődési körének gyors változásain, átalakulásán kísérhetjük figyelemmel. Egyre nehezebb olyan témát, elfoglaltságot, programajánlatot keresni, - főleg kis pénzből - amire megmozdul a település lakosságának egy-egy rétege. Elmondható, hogy az idősebb korosztály képviselői a legérdeklődőbbek, legaktívabbak minden tekintetben. Sajnos ehhez hozzájárul még, hogy az iskola elvégzése után 11

12 fiataljaink sokan külföldön keresik boldogulásukat, és ami a legszomorúbb, hogy onnan véglegesen már csak kevesen térnek vissza! Mind ennek ellenére, nem adhatjuk fel próbálkozásainkat, terveinket, ami fiataljainkat illeti. Meg kell próbálni feléleszteni, megújítani sport, kulturális, társadalmi, munkahelyi, és egyéb szabadidős közösségi szerveződéseket, lehetőségeket. Biztosítani aktív működésükhöz az intézményi, tárgyi feltételeket, - pályázati lehetőségek - elősegítve az érdeklődő tagság számának gyarapodását. Létrehozva ezzel azonos érdeklődési körű helyi csoportokat, akik a település társadalmi, közművelődési, kulturális, sport életének mozgatórugói, aktív sejtjei lehetnek. UTÓDAINK! Jövőnk zálogai! Át kell gondolnunk, hogy mit tehetnénk még megfogalmazott céljaink elérésének érdekében. Minden apró lépés közelebb visz bennünket a megoldáshoz! Ehhez szeretném az Önök újító szándékú ötleteit, segítségét, támogatását is kérni! Mindenkire szükségünk van, minden mesztegnyői ember fontos számunkra! Senki nem kallódhat el, mindenkinek a véleményét meghallgatjuk persze, ha megtiszteli decemberi közmeghallgatásunkat és ha lehet, akkor figyelembe vesszük tervezett céljaink kialakításánál, megvalósításánál. Ha a gyereket folyton bírálják, a lenézést tanulja. Ha a gyerek állandó gyűlöletben él, a háborút tanulja. Ha a gyereket mindig gúnyolják, a félénkséget tanulja. Ha a gyereket folyton megszégyenítik, a bűntudatot tanulja. Ha a gyereket tolerancia veszi körül, a türelmet tanulja. Ha a gyereket folyvást biztatják, a bizalmat tanulja. Ha a gyereket biztonság veszi körül, a hitet tanulja. Ha a gyerek teljesítményét elismerik, a megbecsülést tanulja. Ha a gyerek jórészt helyesléssel találkozik, önmaga szeretetét tanulja. Ha gyereket elfogadják, és barátságos légkörben él, megtanulja szeretni a világot. A gyerekek azt élik, amit tanulnak! (Robert Fisher) Egy szép idézettel megköszönöm a fenntartó Önkormányzat eddigi támogatását, és kérem, hogy a Képviselő-testület Mesztegnyő település 2016 évi közművelődési munkatervét elfogadni, terveinket, munkánkat a jövőben is lehetőségeihez mérten támogatni szíveskedjék! Mesztegnyő, Tisztelettel: Kövesdiné Panyi Antónia Intézményvezető 12

..KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK./2015. ( ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. a helyi közművelődési feladatok ellátásáról

..KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK./2015. ( ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. a helyi közművelődési feladatok ellátásáról ..KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK./2015. ( ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a helyi közművelődési feladatok ellátásáról.. Község Önkormányzata Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános

Részletesebben

HÉT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5/2003. (III.1.) sz. rendelete a község közművelődési feladatairól és azok feltételeiről

HÉT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5/2003. (III.1.) sz. rendelete a község közművelődési feladatairól és azok feltételeiről HÉT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5/2003. (III.1.) sz. rendelete a község közművelődési feladatairól és azok feltételeiről Hét község Önkormányzat képviselő-testülete a kulturális javak védelméről

Részletesebben

közművelődési feladatairól

közművelődési feladatairól 13/2002. (XII. 10.)Kt. számú rendelet a Füzesgyarmat Város Önkormányzat közművelődési feladatairól (A módosításokkal egységes szerkezetben) A közművelődéshez való jog gyakorlása közérdek, a közművelődési

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBEN

EGYSÉGES SZERKEZETBEN EGYSÉGES SZERKEZETBEN Bélapátfalva Nagyközségi önkormányzat 12/2002. (VI.24.) rendelete az Önkormányzat közművelődési feladatairól, a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Bélapátfalva Nagyközségi

Részletesebben

Pusztaszemes Község Önkormányzatának 4/2004. ( III.08. ) számú RENDELETE A helyi közművelődési feladatokról ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A RENDELET CÉLJA

Pusztaszemes Község Önkormányzatának 4/2004. ( III.08. ) számú RENDELETE A helyi közművelődési feladatokról ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A RENDELET CÉLJA Pusztaszemes Község Önkormányzatának 4/2004. ( III.08. ) számú RENDELETE A helyi közművelődési feladatokról Pusztaszemes Község Képviselőtestülete a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról

Részletesebben

Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő testületének 9/2008. (VI.26.) Kt. számú rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról.

Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő testületének 9/2008. (VI.26.) Kt. számú rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról. Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő testületének 9/2008. (VI.26.) Kt. számú rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról Balatonrendes Község Önkormányzatának Képviselő Testülete a helyi

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya

A rendelet célja. A rendelet hatálya Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő testületének 26/2013.(VII.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat közművelődési feladatainak ellátásáról Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő testülete

Részletesebben

Rákóczifalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének

Rákóczifalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének Rákóczifalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének a 25/2004. (VII. 03.) a 12/2004. (IV. 30.) a 15/2009. (IX. 04.), a 16/2009. (IX. 29.), és a 16/2012. (IV. 27.), önkormányzati rendeletével módosított

Részletesebben

Jászladány Nagyközség Önkormányzata 2/2005. ( I. 28.) rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól (egységes szerkezetbe foglalva) 1

Jászladány Nagyközség Önkormányzata 2/2005. ( I. 28.) rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól (egységes szerkezetbe foglalva) 1 Jászladány Nagyközség Önkormányzata 2/2005. ( I. 28.) rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól (egységes szerkezetbe foglalva) 1 Jászladány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 8/2009. (V. 29.) Ökt. rendelete A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK ELLÁTÁSÁRÓL

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 8/2009. (V. 29.) Ökt. rendelete A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK ELLÁTÁSÁRÓL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8/2009. (V. 29.) Ökt rendelete A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK ELLÁTÁSÁRÓL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő- testülete 8/2009. (V. 29.) Ökt

Részletesebben

Budaörs Város Önkormányzat Képviselo-testületének 67/2004. (XII.01.) rendelete a helyi közmuvelodési tevékenység ellátásáról

Budaörs Város Önkormányzat Képviselo-testületének 67/2004. (XII.01.) rendelete a helyi közmuvelodési tevékenység ellátásáról Budaörs Város Önkormányzat Képviselo-testületének 67/2004. (XII.01.) rendelete a helyi közmuvelodési tevékenység ellátásáról Budaörs Város Önkormányzatának Képviselo-testülete (a továbbiakban: az Önkormányzat)

Részletesebben

2016. évi munka és rendezvényterve.

2016. évi munka és rendezvényterve. Petőfi Sándor Könyvtári, Közművelődési és Intézményfenntartó Központ - Művelődési Központ és Könyvtár - 2016. évi munka és rendezvényterve. Készítette: Csenger, 2015. október 21. szakmai vezető Az intézményünk

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Nagymágocs Nagyközség Önkormányzatának 4/2003. (III. 13.) Kvt. számú rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról (módosításokkal egységes szerkezetben) A közművelődéshez való jog gyakorlása közérdek,

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 7/1999. (IV.1.) számú. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 7/1999. (IV.1.) számú. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 7/1999. (IV.1.) számú r e n d e l e t e Nyíregyháza Megyei Jogú Város kötelező önkormányzati közművelődési feladatairól (egységes szerkezetben a 20/2002. (VI.1.)

Részletesebben

Általános rendelkezések. Alapelvek

Általános rendelkezések. Alapelvek Üllő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015.(III.07.) önkormányzati rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól, a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Üllő Város Önkormányzatának

Részletesebben

Zalacséb Község Önkormányzati Képviselő-testületének 1/2002. (I. 21.) számú rendelete a helyi közművelődésről. I. rész. Általános rendelkezések

Zalacséb Község Önkormányzati Képviselő-testületének 1/2002. (I. 21.) számú rendelete a helyi közművelődésről. I. rész. Általános rendelkezések Zalacséb Község Önkormányzati Képviselő-testületének 1/2002. (I. 21.) számú rendelete a helyi közművelődésről Zalacséb Község Önkormányzati Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről és a muzeális

Részletesebben

12. NAPIREND Ügyiratszám: 15/42055/2006 ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület 2006. március 17-i ülésére

12. NAPIREND Ügyiratszám: 15/42055/2006 ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület 2006. március 17-i ülésére 12. NAPIREND Ügyiratszám: 15/42055/2006 ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2006. március 17-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívottak: Tapolca Város Közművelődési Feladatellátási

Részletesebben

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 17/2000. (IX.25.) Ök. számú RENDELETE. Mátészalka Város kötelező önkormányzati közművelődési feladatairól

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 17/2000. (IX.25.) Ök. számú RENDELETE. Mátészalka Város kötelező önkormányzati közművelődési feladatairól MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 17/2000. (IX.25.) Ök. számú RENDELETE Mátészalka Város kötelező önkormányzati közművelődési feladatairól (egységes szerkezetben a3/2007.(ii.06.), a 16/2009.(XI.2.), a

Részletesebben

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2007. (II. 27.) ÖR a helyi közművelődésről (a módosításokkal egységes szerkezetben)

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2007. (II. 27.) ÖR a helyi közművelődésről (a módosításokkal egységes szerkezetben) SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2007. (II. 27.) ÖR a helyi közművelődésről (a módosításokkal egységes szerkezetben) Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a muzeális

Részletesebben

MUNKATERV NAGYMÁGOCSI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT PETŐFI SÁNDOR KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS KÖNYVTÁRI INTÉZETE, TURISTASZÁLLÓ ÉS HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY 2014

MUNKATERV NAGYMÁGOCSI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT PETŐFI SÁNDOR KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS KÖNYVTÁRI INTÉZETE, TURISTASZÁLLÓ ÉS HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY 2014 Nagymágocsi Általános Művelődési Központ Petőfi Sándor Közművelődési és Könyvtári Intézete 6622 Nagymágocs, Szentesi út 40. MUNKATERV NAGYMÁGOCSI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT PETŐFI SÁNDOR KÖZMŰVELŐDÉSI

Részletesebben

IZSÁK VÁROS KÖZMŰVELŐDÉSI KONCEPCIÓJA

IZSÁK VÁROS KÖZMŰVELŐDÉSI KONCEPCIÓJA Izsák Város Önkormányzata IZSÁK VÁROS KÖZMŰVELŐDÉSI KONCEPCIÓJA 2015. szeptember 15. Izsák 1. Bevezetés 1. Jogszabályi háttér Magyarország Alaptörvénye szerint vállaljuk, hogy örökségünket, egyedülálló

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 45/2004.(XII.3.) Kt. számú rendelete a közművelődésről

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 45/2004.(XII.3.) Kt. számú rendelete a közművelődésről Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 45/2004.(XII.3.) Kt. számú rendelete a közművelődésről Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

Hajdúvitéz Rendezvényszervező és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Hajdúvitéz Rendezvényszervező és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Hajdúvitéz Rendezvényszervező és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Közművelődési tevékenységek ellátásáról szóló 2015. évi pénzügyi és szakmai beszámoló Tartalom Összefoglaló... 3 Bevételek és

Részletesebben

Székkutas Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2/2002.(II.8.). Ktr. számú rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról 1.

Székkutas Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2/2002.(II.8.). Ktr. számú rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról 1. Székkutas Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2/2002.(II.8.). Ktr. számú rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról 1 Bevezető Székkutas Község Önkormányzat Képviselőtestülete a kulturális

Részletesebben

BERHIDA VÁROS KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS KÖZGYŰJTEMÉNYI INTÉZMÉNYEINEK

BERHIDA VÁROS KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS KÖZGYŰJTEMÉNYI INTÉZMÉNYEINEK BERHIDA VÁROS KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS KÖZGYŰJTEMÉNYI INTÉZMÉNYEINEK 2009. 2 KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK MUNKATERVE Az intézményi beszámoló és munkatervkészítés mindig jó alkalom a szakmai feladatok ismételt számbavételére.

Részletesebben

Rábapatona Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2001.(XII.13.) K.R. számú rendelete a közművelődésről

Rábapatona Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2001.(XII.13.) K.R. számú rendelete a közművelődésről Rábapatona Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2001.(XII.13.) K.R. számú rendelete a közművelődésről Rábapatona Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a közművelődés tevékenységrendszerének

Részletesebben

Sárhida Község Önkormányzati Képvisel -testületének. 8/2000. (V. 12.) számú rendelete A HELYI KÖZM VEL DÉSI FELADATOK ELLÁTÁSÁRÓL

Sárhida Község Önkormányzati Képvisel -testületének. 8/2000. (V. 12.) számú rendelete A HELYI KÖZM VEL DÉSI FELADATOK ELLÁTÁSÁRÓL Sárhida Község Önkormányzati Képvisel -testületének 8/2000. (V. 12.) számú rendelete A HELYI KÖZM VEL DÉSI FELADATOK ELLÁTÁSÁRÓL Az önkormányzat képvisel -testülete a m vel dési jogokat minden településen

Részletesebben

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 43/2007. (XII. 21.) Kt. rendelete. a helyi közművelődésről

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 43/2007. (XII. 21.) Kt. rendelete. a helyi közművelődésről Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 43/2007. (XII. 21.) Kt. rendelete a helyi közművelődésről Tapolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

AZ ALGYŐI FALUHÁZ ÉS KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ ALGYŐI FALUHÁZ ÉS KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Az Algyői Faluház és Könyvtár szervezeti és működési szabályzata - 1-96/2015. (III.04) Kt. határozat 1. sz. melléklete AZ ALGYŐI FALUHÁZ ÉS KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Algyő, 2015 Az Algyői

Részletesebben

Pilisszentkereszti Közösségi Ház és Könyvtár MUNKATERVE 2012.

Pilisszentkereszti Közösségi Ház és Könyvtár MUNKATERVE 2012. Pilisszentkereszti Közösségi Ház és Könyvtár MUNKATERVE 2012. 1 A Közösségi Ház közművelődési és szabadidős feladatokat ellátó többcélú intézmény. Közművelődési tevékenység: A polgárok iskolán kívüli,

Részletesebben

Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 32/2002./XII.28./ sz. rendelete a közművelődésről

Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 32/2002./XII.28./ sz. rendelete a közművelődésről Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 32/2002./XII.28./ sz. rendelete a közművelődésről Alsózsolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete /a továbbiakban: Önkormányzat/ a kulturális javak

Részletesebben

Pilisszentkereszt Község Önkormányzata 4/2016. K-t. Jegyzőkönyv

Pilisszentkereszt Község Önkormányzata 4/2016. K-t. Jegyzőkönyv Pilisszentkereszt Község Önkormányzata 4/2016. K-t. Jegyzőkönyv A 2016. március 24-én megtartott képviselő-testületi ülésről. (32-40/2016. sz. önkormányzati határozat) (-/2016. sz. önkormányzati rendelet)

Részletesebben

Beszámoló a. Petőfi Sándor Könyvtári, Közművelődési és Intézményfenntartó Központ 2013. évi szakmai, működési tapasztalatairól

Beszámoló a. Petőfi Sándor Könyvtári, Közművelődési és Intézményfenntartó Központ 2013. évi szakmai, működési tapasztalatairól Mottó: A Kultúra fáján vannak ugyan fanyar gyümölcsök is amelyek termései a kultúrának, de ettől még a fa gyümölcsfa marad. Az, hogy mennyi a fanyar és mennyi a nemes gyümölcs a legtöbb esetben nem a fától

Részletesebben

Tisztelt Képviselő Testület! Személyi feltételek: Pályázatok: Beszámoló a Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Ház tevékenységéről 2013.

Tisztelt Képviselő Testület! Személyi feltételek: Pályázatok: Beszámoló a Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Ház tevékenységéről 2013. Tisztelt Képviselő Testület! 2012. szeptember 01-től önálló intézményként működik a Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Ház, melynek feladat ellátási helye: a Könyvtár és a Tájház. Személyi feltételek:

Részletesebben

Galambok Község Önkormányzat 9/1999.(VI.1.) számú rendelete a helyi közművelődésről

Galambok Község Önkormányzat 9/1999.(VI.1.) számú rendelete a helyi közművelődésről Galambok Község Önkormányzat 9/1999.(VI.1.) számú rendelete a helyi közművelődésről Galambok Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az 1997. évi CXL. Törvény a kulturális javak védelméről és a muzeális

Részletesebben

Kecskeméti Kulturális és Konferencia Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság. 2013. évi ÜZLETI TERV

Kecskeméti Kulturális és Konferencia Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság. 2013. évi ÜZLETI TERV Kecskeméti Kulturális és Konferencia Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2013. évi ÜZLETI TERV 1 TARTALOMJEGYZÉK I. A Társaság bemutatása, jogállása... 2 1./ Helyzetelemzés... 3 SWOT-analízis

Részletesebben

A Hunyadi Mátyás Általános Iskola munkaterve a 2011/2012. tanévre

A Hunyadi Mátyás Általános Iskola munkaterve a 2011/2012. tanévre 1 Hunyadi Mátyás Általános Iskola 9072 Nagyszentjános Árpád u. 11/a Telefon/fax: 96/544-040 E-mail: humaisk@vipmail.hu Honlap: www.humaisk.hu OM: 03 06 01 A Hunyadi Mátyás Általános Iskola munkaterve a

Részletesebben

5. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S. Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 26-i ülésére

5. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S. Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 26-i ülésére 5. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 26-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: A helyi közművelődési feladatok ellátásáról

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Székesfehérvár, Munkácsy Mihály utca 10. 1 MOTTÓNK: Félig sem olyan fontos az, mit tanítunk gyermekeinknek, mint az, hogy tanítjuk. Amit az iskolában tanultunk, annak legnagyobb

Részletesebben

Rakamaz Nagyközség Önkormányzatának 15/2000. (III.31.) KT. r e n d e l e t e. a helyi önkormányzat közművelődési feladatairól

Rakamaz Nagyközség Önkormányzatának 15/2000. (III.31.) KT. r e n d e l e t e. a helyi önkormányzat közművelődési feladatairól Rakamaz Nagyközség Önkormányzatának 15/2000. (III.31.) KT. r e n d e l e t e a helyi önkormányzat közművelődési feladatairól (egységes szerkezetben a 4/2004. (II.13.) KT., 5/2008. (II.15.) KT. rendeletekkel)

Részletesebben

10/2004.(II.26.) számú önkormányzati határozat

10/2004.(II.26.) számú önkormányzati határozat 10/2004.(II.26.) számú önkormányzati határozat Tárgy: 2004. évi közművelődési terv Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2004. évre szóló közművelődési munkatervet az alábbiak szerint fogadja

Részletesebben

BERHIDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 5/1998.(IV.30.) rendelete. a helyi közművelődésről

BERHIDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 5/1998.(IV.30.) rendelete. a helyi közművelődésről BERHIDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/1998.(IV.30.) rendelete a helyi közművelődésről Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról

Részletesebben

Esztergály Mihály Általános Iskola. Pedagógiai Programja

Esztergály Mihály Általános Iskola. Pedagógiai Programja A Csomádi Esztergály Mihály Általános Iskola Pedagógiai Programja (kiegészített, átdolgozott változat) 2008. A képviselőtestület jóváhagyta: 2008. jan. 21-én határozat száma: 9/2008 (01.21.) 1 II. Az intézmény

Részletesebben

Művelődési Központ, Könyvtár, és Szekrényessy Árpád Múzeum EDELÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Művelődési Központ, Könyvtár, és Szekrényessy Árpád Múzeum EDELÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Művelődési Központ, Könyvtár, és Szekrényessy Árpád Múzeum EDELÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Művelődési Központ, Könyvtár, és Szekrényessy Árpád Múzeum Edelény SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület 2013. május 23-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület 2013. május 23-i ülésére Szám: /203 Előkészítő: Cserép László/ Lakatosné Kositzky Anett ELŐTERJESZTÉS a Képviselő testület 203 május 23-i ülésére Tárgy: A Városi Könyvtár intézményvezetőjének 5 éves beszámolója Tisztelt Képviselő

Részletesebben

Pilisszentkereszti Közösségi Ház és Könyvtár MUNKATERVE 2016.

Pilisszentkereszti Közösségi Ház és Könyvtár MUNKATERVE 2016. Pilisszentkereszti Közösségi Ház és Könyvtár MUNKATERVE 2016. 1 A Közösségi Ház közművelődési és szabadidős feladatokat ellátó többcélú intézmény. Közművelődési tevékenység: A polgárok iskolán kívüli,

Részletesebben

FOGALOMTÁR. a Minősített Közművelődési Intézmény Cím és a Közművelődési Minőség Díj elnyerésére benyújtott pályázatokhoz 2016

FOGALOMTÁR. a Minősített Közművelődési Intézmény Cím és a Közművelődési Minőség Díj elnyerésére benyújtott pályázatokhoz 2016 FOGALOMTÁR a Minősített Közművelődési Intézmény Cím és a Közművelődési Minőség Díj elnyerésére benyújtott pályázatokhoz 2016 elektronikus változat Készült a Nemzeti Művelődési Intézetben az Országos Minőségfejlesztési

Részletesebben

DÉVAVÁNYA VÁROS 2014. évi RENDEZVÉNY ÉS ÜNNEPSÉGTERVE. Balogh Aranka közművelődési dolgozó. Diósné Ambrus Erzsébet Intézményvezető

DÉVAVÁNYA VÁROS 2014. évi RENDEZVÉNY ÉS ÜNNEPSÉGTERVE. Balogh Aranka közművelődési dolgozó. Diósné Ambrus Erzsébet Intézményvezető DÉVAVÁNYA VÁROS 2014. évi RENDEZVÉNY ÉS ÜNNEPSÉGTERVE Készítette: közművelődési dolgozó Intézményvezető 1 VÁROSI ÜNNEPSÉGTERV IDŐPONT HELYSZÍN ÜNNEPI ALKALOM KÖZREMŰKÖDNEK MÁRCIUS 15. Művelődési Ház 9.00

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. /. (..) önkormányzati rendelet-tervezete A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK ELLÁTÁSÁRÓL

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. /. (..) önkormányzati rendelet-tervezete A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK ELLÁTÁSÁRÓL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete /. (..) önkormányzati rendelet-tervezete A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK ELLÁTÁSÁRÓL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete /.. (..) önkormányzati

Részletesebben

132/2004. (XII. 16.) Kgy. számú határozat

132/2004. (XII. 16.) Kgy. számú határozat Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc 132/2004. (XII. 16.) Kgy. számú határozat Tárgy: A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés kulturális koncepciója A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei

Részletesebben

5. NAPIREND Ügyiratszám: 1/738/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2012. december 14-i nyilvános ülésére

5. NAPIREND Ügyiratszám: 1/738/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2012. december 14-i nyilvános ülésére 5. NAPIREND Ügyiratszám: 1/738/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. december 14-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: Megtárgyalja: Meghívandó: A helyi közművelődésről

Részletesebben

A BÉKEFI ANTAL VÁROSI KÖNYVTÁR, MŰVELŐDÉSI HÁZ. és STÚDIÓ KB

A BÉKEFI ANTAL VÁROSI KÖNYVTÁR, MŰVELŐDÉSI HÁZ. és STÚDIÓ KB A BÉKEFI ANTAL VÁROSI KÖNYVTÁR, MŰVELŐDÉSI HÁZ és STÚDIÓ KB 2016. ÉVI MUNKATERVE 2015. december 09-i ülésén elfogadta Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének Emberi Kapcsolatok Bizottsága. I. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

WEKERLEI GYERMEKHÁZ ÉS CSALÁDI KÖNYVTÁR (1192 Budapest, Petur u. 7. 1192 Budapest, Kós Károly tér 15.) MUNKATERVE. a 2011. évre

WEKERLEI GYERMEKHÁZ ÉS CSALÁDI KÖNYVTÁR (1192 Budapest, Petur u. 7. 1192 Budapest, Kós Károly tér 15.) MUNKATERVE. a 2011. évre WEKERLEI GYERMEKHÁZ ÉS CSALÁDI KÖNYVTÁR (1192 Budapest, Petur u. 7. 1192 Budapest, Kós Károly tér 15.) MUNKATERVE a 2011. évre Készítette: Szabó Mária igazgató 1 Bevezető A Wekerlei Gyermekház munkájában

Részletesebben

HUMÁN MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE

HUMÁN MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE HUMÁN MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE FELSŐ TAGOZAT 2015/2016 Készítette: Tereminé Horváth Ildikó munkaközösségvezető Nyírtelek, 2015. szeptember 06. A humán munkaközösség 2015/16-os tanévre szóló munkatervének

Részletesebben

HUNYADI JÁNOS KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA

HUNYADI JÁNOS KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA HUNYADI JÁNOS KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA (5561 Békésszentandrás, Bethlen G. u. 19.) OM: 201738 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezető... 5 1.1. Jogszabályi háttér...5 1.2.

Részletesebben

Nagykereki Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 4/2004.(IV.22) rendelete

Nagykereki Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 4/2004.(IV.22) rendelete Nagykereki Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2004.(IV.22) rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól, a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Nagykereki Község Önkormányzatának

Részletesebben

Nevelési program Tartalomjegyzék 1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai... 3 1.

Nevelési program Tartalomjegyzék 1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai... 3 1. Nevelési program Tartalomjegyzék 1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai... 3 1.1 Pedagógiai alapelvek... 3 1.2 Értékek... 3 1.3 A nevelő-oktató munka céljai...

Részletesebben

T A R T A L O M M U T A T Ó

T A R T A L O M M U T A T Ó 1 T A R T A L O M M U T A T Ó 1. Beszámoló a városrészi Önkormányzatok 2011. évi tevékenységéről. 2. 6/2011.(II.24) sz. ÖKT. Rendelet módosítása. 3. 2012. évi víz- és szennyvízcsatorna szolgáltatási díjak

Részletesebben

Szári Romhányi György Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola 2066 Szár Rákóczi u. 41. Év végi beszámoló 2013-2014-es tanév

Szári Romhányi György Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola 2066 Szár Rákóczi u. 41. Év végi beszámoló 2013-2014-es tanév Szári Romhányi György Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola 2066 Szár Rákóczi u. 41. Év végi beszámoló 2013-2014-es tanév 1. Működési feltételek rendkívüli események 2013. szeptember 1-jén életbe

Részletesebben

V. A közművelődési feladatok ellátásának alapelvei

V. A közművelődési feladatok ellátásának alapelvei Alsónémedi Nagyközségi Önkormányzat 4/2003. (03.03.) sz. rendelete a közművelődésről, egységes szerkezetben a módosítására kiadott 5/2004. (03. 29.), 9/2009. (IV. 28.) és 10/2012.(II.28.) sz. önkormányzati

Részletesebben

A 19-20.században terjedt el az adventi koszorú és kalendárium készítése, melyekkel szintén a várakozást fejezték ki.

A 19-20.században terjedt el az adventi koszorú és kalendárium készítése, melyekkel szintén a várakozást fejezték ki. DECEMBER- KARÁCSONY HAVA-ÁLOM HAVA JELES NAPOK December 25. Karácsony December 26. Karácsony NÉPSZOKÁSOK, NÉPI HIEDELMEK ADVENT Advent a kereszténység egyik legfontosabb időszaka: a négy hét alatt a hívek

Részletesebben

DÉVAVÁNYA VÁROS RENDEZVÉNYTERVE 2016. DÉVAVÁNYA VÁROS 2016. ÉVI RENDEZVÉNYTERVE

DÉVAVÁNYA VÁROS RENDEZVÉNYTERVE 2016. DÉVAVÁNYA VÁROS 2016. ÉVI RENDEZVÉNYTERVE DÉVAVÁNYA VÁROS 2016. ÉVI RENDEZVÉNYTERVE 1 VÁROSI TÁRSADALMI ÜNNEPSÉGEK, MEGEMLÉKEZÉSEK IDŐPONT HELYSZÍN ÜNNEP JELLEGE KÖZREMŰKÖDŐK, FELELŐSÖK MÁRCIUS 15. 16 óra JÚNIUS 4. AUGUSZTUS 20. 15 óra OKTÓBER

Részletesebben

Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 32/1999.(X.28.)rendelete

Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 32/1999.(X.28.)rendelete Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 32/1999.(X.28.)rendelete A kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló

Részletesebben

KONECSNI GYÖRGY KULTURÁLIS KÖZPONT, HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY ÉS TÁJHÁZ Kiskunmajsa, Hősök tere 6. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

KONECSNI GYÖRGY KULTURÁLIS KÖZPONT, HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY ÉS TÁJHÁZ Kiskunmajsa, Hősök tere 6. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT KONECSNI GYÖRGY KULTURÁLIS KÖZPONT, HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY ÉS TÁJHÁZ Kiskunmajsa, Hősök tere 6. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyta: Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Ifjúságnevelési, Közművelődési,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2008. év szeptember 15-i ülésére Tárgy: A Zirc Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Tourinform Iroda elnevezésének megváltoztatása Előadó:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 2-án tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 2-án tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önmányzat Képviselő-testületének 2012. február 2-án tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Komló város 2012. évi rendezvénynaptára Iktatószám: 2422/2012-1/F. Melléklet:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. december 15-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. december 15-ei rendes, nyílt ülésére ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. december 15-ei rendes, nyílt ülésére Hiv. szám: /2015. Tárgy: Javaslat 2016. évi Rendezvénytervek jóváhagyására Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Tájékoztató a Bátai Ifjúságért Egyesület 2013. évi működéséről. Báta, 2014. június 24.

Tájékoztató a Bátai Ifjúságért Egyesület 2013. évi működéséről. Báta, 2014. június 24. Tájékoztató a Bátai Ifjúságért Egyesület 2013. évi működéséről Báta, 2014. június 24. Szervezet neve: Bátai Ifjúságért Egyesület Székhelye: 7149 Báta, Fő u. 147. Adószáma:18865608-1-17 Bankszámlaszáma:

Részletesebben

A Gencsapáti Művelődési Ház és Könyvtár beszámolója a 2011. év szakmai munkájáról. Helyzetelemzés

A Gencsapáti Művelődési Ház és Könyvtár beszámolója a 2011. év szakmai munkájáról. Helyzetelemzés Mottó: Hagyomány és megújulás A közösségekre épített kulturális stratégia A Gencsapáti Művelődési Ház és Könyvtár beszámolója a 2011. év szakmai munkájáról Tárgyi feltételek: Helyzetelemzés Az elmúlt évben

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS KOLLÉGIUMÁNAK PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

SIÓFOK VÁROS KOLLÉGIUMÁNAK PEDAGÓGIAI PROGRAMJA SIÓFOK VÁROS KOLLÉGIUMÁNAK PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Mondd és elfelejtik Mutasd meg és emlékeznek Vond be őket és megtanulják. (Konfucius) Az intézmény címe: 8600. Siófok, Szépvölgyi u. 2. Készítette: Kozmáné

Részletesebben

Tárgy: Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár 2013. évi munkaterve. Tisztelt Képviselő-testület!

Tárgy: Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár 2013. évi munkaterve. Tisztelt Képviselő-testület! 16. napirendi pont E- 166 Előterjesztő: Diószeghy Tünde képviseő Előterjesztést készítette: Balzó Edina Előzetesen tárgyalja: Ügyrendi Bizottság Mellékletek: 2013. évi munkaterv Előterjesztés Nagykovácsi

Részletesebben

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740. Abony, Kossuth tér 1. 2/16/2007. Tárgy: jkv-i kivonat

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740. Abony, Kossuth tér 1. 2/16/2007. Tárgy: jkv-i kivonat Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740. Abony, Kossuth tér 1. 2/16/2007. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. április 25-i üléséről. Napirend:

Részletesebben

edagógiai rogram Készítette: Faragó Gabriella megbízott igazgató Érvényes: 2014. szeptember 1-jétől - 1 -

edagógiai rogram Készítette: Faragó Gabriella megbízott igazgató Érvényes: 2014. szeptember 1-jétől - 1 - Kós Károly Alapfokú Művészeti Iskola edagógiai rogram Készítette: Faragó Gabriella megbízott igazgató Érvényes: 2014. szeptember 1-jétől - 1 - - 2 - Tartalomjegyzék 1. Bevezető... 6 1.1. A pedagógiai program

Részletesebben

A Dadi Református Egyházközség Általános Művelődési Központja. Munkaterve. a 2012/2013-as tanévre

A Dadi Református Egyházközség Általános Művelődési Központja. Munkaterve. a 2012/2013-as tanévre A Dadi Református Egyházközség Általános Művelődési Központja Munkaterve a 2012/2013-as tanévre Dad, 2012. augusztus 3. 1 Bakiné Takács Irén ÁMK-igazgató Tartalomjegyzék Helyzetelemzés Legfontosabb célkitűzések

Részletesebben

KISZOMBORI MIKROTÉRSÉG KARÁTSON EMÍLIA NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA. ÉVES MUNKATERV Az óvodai nevelési év helyi rendjének meghatározása 2013.-2014.

KISZOMBORI MIKROTÉRSÉG KARÁTSON EMÍLIA NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA. ÉVES MUNKATERV Az óvodai nevelési év helyi rendjének meghatározása 2013.-2014. Az óvodai nevelési év helyi rendjének meghatározása 2013-2014. KISZOMBORI MIKROTÉRSÉG KARÁTSON EMÍLIA NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA ÉVES MUNKATERV Az óvodai nevelési év helyi rendjének meghatározása 2013.-2014.

Részletesebben

Krúdy Gyula Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2008. évi beszámoló 2009. évi munkaterv

Krúdy Gyula Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2008. évi beszámoló 2009. évi munkaterv Krúdy Gyula Városi Művelődési Központ és Könyvtár 3170 Szécsény, Ady E. út 12. 32/370-860, könyvtár 32/370-494 fax: 32/372-493 e-mail: krudy.muvhaz@gmail.com Krúdy Gyula Városi Művelődési Központ és Könyvtár

Részletesebben

1.sz. melléklet. 8./ Az intézmény feladata, tevékenységi köre: 1./ Intézmény neve: 2.1. Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár.

1.sz. melléklet. 8./ Az intézmény feladata, tevékenységi köre: 1./ Intézmény neve: 2.1. Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár. 1.sz. melléklet A L A P Í T Ó O K I R A T Mucsony Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről

Részletesebben

I. Fejezet. Helyzetelemzés. II. Fejezet A közművelődési rendelet kiemelt célja 2.

I. Fejezet. Helyzetelemzés. II. Fejezet A közművelődési rendelet kiemelt célja 2. M Á S O L A T Vác Város Önkormányzat 10/2000.(IV.14.) sz. rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól (az időközi módosításokkal egységes szerkezetben) Vác Város Képviselőtestülete a Kulturális

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2007

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2007 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 27 Székhely: 152 Budapest Deák Ferenc u. 7-9. Adószám: 18186464-1-41 Közhasznúsági végzés: 7.Pk.6.228/25/2 Budapest, 28. június 21. Adószám: 18186464-1-41 Bírósági nyilvántartási

Részletesebben

ÜZLETI TERV 2015. Készítette: Garamvölgyi Andrea

ÜZLETI TERV 2015. Készítette: Garamvölgyi Andrea ÜZLETI TERV 2015. Készítette: Garamvölgyi Andrea I. A vállalkozás leírása A Nonprofit Kft-t Szécsény Város alapította 2013. május 13-án. A társaság egyszemélyes korlátolt felelősségű társaság, tulajdonosa

Részletesebben

Éves munkaterv 2015.

Éves munkaterv 2015. Ifjú Szív Magyarországi Német Nemzetiségi E-mail: gaal.dora777@gmail.com Éves munkaterv 2015. Január 07.-e Próba 17,00-18,30 / Rendezvényterem / 10.-e Próba 9,00 11,00? Munkanap révén kérdéses, hogy melyik

Részletesebben

Taktaszada Község Önkormányzata GAZDASÁGI PROGRAMJA. 2011.január 01.-től 2014. december 31-ig terjedő időszakra

Taktaszada Község Önkormányzata GAZDASÁGI PROGRAMJA. 2011.január 01.-től 2014. december 31-ig terjedő időszakra Taktaszada Község Önkormányzata GAZDASÁGI PROGRAMJA 2011.január 01.-től 2014. december 31-ig terjedő időszakra I. BEVEZETŐ Taktaszada Község Borsod-Abaúj-Zemplén megye dél-keleti részén, Zemplénben található.

Részletesebben

Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének 16/1999.(V. 5.) sz. rendelete. 2014. július 1-től

Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének 16/1999.(V. 5.) sz. rendelete. 2014. július 1-től Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének 16/1999.(V. 5.) sz. rendelete 2014. július 1-től Tata város közművelődési feladatairól A közművelődéshez való jog gyakorlása közérdek, a közművelődési tevékenységek

Részletesebben

MUNKATERV Vásárhelyi Pál Általános Iskolája és Alapfokú Művészetoktatási Intézménye OM 200924

MUNKATERV Vásárhelyi Pál Általános Iskolája és Alapfokú Művészetoktatási Intézménye OM 200924 MUNKATERV Vásárhelyi Pál Általános Iskolája és Alapfokú Művészetoktatási Intézménye MUNKATERV Vásárhelyi Pál Általános Iskolája és Alapfokú Művészetoktatási Intézménye Az iskolai munkatervet 2012. augusztus

Részletesebben

GÁRDONYI GÉZA ÉS SZEGI SULI ÁLTALÁNOS ISKOLA. 2015-2016. évi M U N K A T E R V E

GÁRDONYI GÉZA ÉS SZEGI SULI ÁLTALÁNOS ISKOLA. 2015-2016. évi M U N K A T E R V E GÁRDONYI GÉZA ÉS SZEGI SULI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2015-2016. évi M U N K A T E R V E A munkaterv összeállításánál az alábbi jogi szabályozókat vettük figyelembe: Törvények: 2011. évi CXC. törvény a nemzeti

Részletesebben

TÁMOP -5.5.2-11/2-2012-0143 ZÁRÓTANULMÁNY. Székhely: 7720 Pécsvárad, Kossuth Lajos u. 31. Levelezési cím: 7720 Pécsvárad, Kossuth Lajos u. 31.

TÁMOP -5.5.2-11/2-2012-0143 ZÁRÓTANULMÁNY. Székhely: 7720 Pécsvárad, Kossuth Lajos u. 31. Levelezési cím: 7720 Pécsvárad, Kossuth Lajos u. 31. 1. Szervezet adatai Név: TÁMOP -5.5.2-11/2-2012-0143 ZÁRÓTANULMÁNY Székhely: 7720 Pécsvárad, Kossuth Lajos u. 31. Levelezési cím: 7720 Pécsvárad, Kossuth Lajos u. 31. Telefon: +36 30 3900105 Internet:

Részletesebben

Tanévnyitó értekezlet 2012/2013. Pedagógiai munkaterv

Tanévnyitó értekezlet 2012/2013. Pedagógiai munkaterv ÁMK Kossuth Lajos Általános Iskola és Óvoda Magyarbánhegyes Árpád u. 48. Tanévnyitó értekezlet 2012/2013 Pedagógiai munkaterv Készítette: óvodavezető Tartalomjegyzék: 1. 2012/2013 nevelési év működési

Részletesebben

SZIGETSZENTMIKLÓSI BATTHYÁNY KÁZMÉR GIMNÁZIUM

SZIGETSZENTMIKLÓSI BATTHYÁNY KÁZMÉR GIMNÁZIUM SZIGETSZENTMIKLÓSI BATTHYÁNY KÁZMÉR GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015 Tartalomjegyzék 1. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 3 1.1. A NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI, CÉLJAI, FELADATAI, ESZKÖZEI,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM TÖRZSPÉLDÁNY. Készítette: Csizmazia Mária igazgató Érvényes: 2015. Fenntartó egyetértésével. Mayer Gyula ügyvezető igazgató. Ph.

PEDAGÓGIAI PROGRAM TÖRZSPÉLDÁNY. Készítette: Csizmazia Mária igazgató Érvényes: 2015. Fenntartó egyetértésével. Mayer Gyula ügyvezető igazgató. Ph. SÉF Vendéglátóipari, Kereskedelmi és Idegenforgalmi Szakképző Iskola H-8200 Veszprém, Halle utca 3. TeI/Fax.:0036 (88) 569-880, 0036 (88) 569-880 E-mail: sef@sef.hu Keltezés: 2015. 04. 30. Iktatószám:

Részletesebben

Pedagógiai Program. Német Nemzetiségi Gimnázium és Kollégium. Deutsches Nationalitätengymnasium und Schülerwohnheim

Pedagógiai Program. Német Nemzetiségi Gimnázium és Kollégium. Deutsches Nationalitätengymnasium und Schülerwohnheim Pedagógiai Program Német Nemzetiségi Gimnázium és Kollégium Deutsches Nationalitätengymnasium und Schülerwohnheim 2013 1. Bevezetés... 6 1.1. Az intézmény bemutatása... 6 1.2. Az intézmény környezete...

Részletesebben

Taktaszada Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2006.(XII. 21.) rendelete

Taktaszada Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2006.(XII. 21.) rendelete Taktaszada Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2006.(XII. 21.) rendelete az Önkormányzat 2007. január 1.-tól 2010. december 31-ig terjedő időszakára szóló gazdasági programjáról Taktaszada Község

Részletesebben

Resznek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2015.(IV.28.) határozata falugondnoki szolgálat bevezetéséről és szakmai program

Resznek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2015.(IV.28.) határozata falugondnoki szolgálat bevezetéséről és szakmai program Resznek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2015.(IV.28.) határozata falugondnoki szolgálat bevezetéséről és szakmai program jóváhagyásáról Resznek Község Önkormányzati Képviselő-testülete a

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015. Készítette: Jóváhagyta: Szigetvári József igazgató Vezér Mihály Ph.D polgármester Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1.1 Szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

MUNKATERVE 2016. évre

MUNKATERVE 2016. évre A MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR MUNKATERVE 2016. évre Készítette: Vonáné Pásztor Éva Máriapócs, 2016. január 14. H-4326 Máriapócs Kossuth tér 2. Tel.:(00)(36)42-385533; e-mail: mpocskonyvtar@citromail.hu

Részletesebben

BAKONYPÖLÖSKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2000. /IX. 19./ rendelete

BAKONYPÖLÖSKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2000. /IX. 19./ rendelete BAKONYPÖLÖSKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2000. /IX. 19./ rendelete a helyi közművelődésről /módosításokkal egybefoglalva és lezárva: 2010. május l5./ Bakonypölöske Község Önkormányzatának

Részletesebben

Lengyeltóti Város Gazdasági programja 2010 2014.

Lengyeltóti Város Gazdasági programja 2010 2014. Lengyeltóti Város Gazdasági programja 2010 2014. Jóváhagyta: Lengyeltóti Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a /2011. (..) számú határozatával. Tartalom 1.) Bevezetés... 2 2.) Alapelvek és pénzügyi

Részletesebben

Kiss Kálmán Művelődési Ház 2013. évi programterve

Kiss Kálmán Művelődési Ház 2013. évi programterve Kiss Kálmán Művelődési Ház 2013. évi programterve Hónap Időpont Megvalósítás Előkészítés Január 01-31. 01. 02. 01. 08. 10 óra Szervezési munkák Munkaterv, statisztika, beszámoló készítése Programok egyeztetése

Részletesebben

Szám: 1/570-.. /2014. Előkészítő Váradi Gézáné : intézményvezető E L Ő T E R JE S Z T É S a Képviselő-testület 2014. április 30-i ülésére

Szám: 1/570-.. /2014. Előkészítő Váradi Gézáné : intézményvezető E L Ő T E R JE S Z T É S a Képviselő-testület 2014. április 30-i ülésére BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. Szám: 1/570-.. /2014. Előkészítő Váradi Gézáné : intézményvezető E L Ő T E R JE S Z T É S a Képviselő-testület 2014.

Részletesebben

Vezetői Beszámoló a Kollégium 2010. évi tevékenységéről

Vezetői Beszámoló a Kollégium 2010. évi tevékenységéről Vezetői Beszámoló a 2010. évi tevékenységéről A az Egyetem oktatási-nevelési céljainak megvalósításában speciális feladatot lát el. Szociális funkciója révén lakhatást biztosít a vidéki hallgatók részére,

Részletesebben

Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2015.(IV.23.) önkormányzati rendelete (H1) a közművelődési tevékenység helyi feladatairól

Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2015.(IV.23.) önkormányzati rendelete (H1) a közművelődési tevékenység helyi feladatairól Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2015.(IV.23.) önkormányzati rendelete (H1) a közművelődési tevékenység helyi feladatairól Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban:

Részletesebben