Diákönkormányzat és Művészeti Iskola DÖK Intézményvezetői pályázatok értékelése Javaslattétel

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Diákönkormányzat és Művészeti Iskola DÖK Intézményvezetői pályázatok értékelése Javaslattétel"

Átírás

1 ETYEK KÖZSÉG POLGÁRMESTERI HIVATAL H-2091 Etyek, Körpince köz 4. Telefon: 06-22/ ; 06-22/ Fax: 06-22/ Ügyiratszám: /2009 Ügyintéző: Palotai Zsuzsanna Tárgy: Közlemény ÁMK intézményvezetői pályázatokról KÖZLEMÉNY A közoktatásról szóló évi LXXIX. tv. 55 (4) bekezdése értelmében az intézményvezetői pályázattal kapcsolatosan kialakított véleményeket és a szavazás adatait nyilvánosságra kell hozni. Az Oktatási és Kulturális Minisztérium Közoktatási Főosztály által küldött állásfoglalás szerint fenntartó jogosult arra, hogy meghatározza, a képviselő-testület döntése előtt vagy azt követően, illetőleg a pályázati eljárás alatt hozza-e nyilvánosságra a szóban forgó közérdekből nyilvános adatot. Ezúton tájékoztatom a közvéleményt, hogy a Magyar-kút Általános Művelődési Központ intézményvezetői pályázatok véleményezését lebonyolító előkészítő bizottság jelen közleményben teszi közzé a pályázatokról kialakított véleményeket. Etyek, június 26. Dr. Lénártné Till Cecília sk. előkészítő bizottság elnöke Szűcs Lajos sk. polgármester 1

2 Diákönkormányzat és Művészeti Iskola DÖK Intézményvezetői pályázatok értékelése Javaslattétel Tóthné Neogrády Mária: pályázatában nem találtunk ránk vonatkozó részt. A pályázatban rengeteg szakszó található, amit nehezen értettünk meg. Rákérdezési lehetőségünk sem volt, hiszen a pályázó kérésünkre sem jelent meg a meghallgatáson. A pályázót jól ismerjük, hiszen sokunkat tanított, és a művészeti iskola vezetője is volt. Az elmúlt 5 hónapban azonban sem Ő, sem pedig férje nem jelent meg az iskolában. Nem javasoljuk Intézményvezetőnek. Dr. Kovácsné Bodó Gabriella: a Diákönkormányzat ülésén egyhangú szavazással az Intézményvezetői posztra Dr. Kovácsné Bodó Gabriellát javasoljuk! (kézzel írott mellékletek állnak a fenntartó rendelkezésére) Okaink: (melléklet) 1. Jól, megfontoltan és előrelátóan cselekszik, amit mond azt meg is teszi. 2. A két másik jelöltben nem bízunk. 3. Nem ismerjük a két másik pályázót, sosem tanítottak az Általános Iskolában. 4. Gyerekbarát, előadása gyerekközpontú volt, a bemutatkozáson jobban és vidámabban magyarázott, mint Leleszi Tibor. 5. Leleszi Tibor szakszavakat használt a bemutatkozása során, nem értettük mit mond, úgy beszélt, mint egy politikus. 6. Gabi néni munkáján, bemutatkozóján látszott, hogy sokat készült. 7. Leleszi Tibor sok mindent kihagyott mondanivalójából a DÖK meghallgatáson, többet beszélt a felnőtteknek szóló prezentációjában. ( a DÖK elnöke, mindkét prezentációt végighallgatta) 8. Leleszi többször ismételte önmagát. 9. Leleszi feszült, és ideges volt, folyamatosan remegett, bizonytalankodott. 10. Gabi néni precíz, pontos ember. 11. Neogrády Marika néni hónapokig hiányzott, hogy akarhat igazgató lenni? A DÖK részt kíván venni a Vezető megválasztásának szavazásakor, érveinket ott is kifejtenénk. Leleszi Tibor pályázata: valamennyi DÖK tag kezében forgathatta, de nagyon szakmai volt, ami sok magyarázatot igényelt (DÖK segítő) Tartalmilag nincs kivetni való, ötletes modellek vannak benne. A pályázó nem érinti a DÖK-öt, nem tanított hozzánk hasonló korú gyermekeket, nem járt sosem az iskolában. Örültünk neki, hogy a meghallgatáson jelen volt. Miután egyetlen szavazatot sem kapott a nyílt szavazásunkon, ezért Őt nem javasoljuk az Intézményvezetői posztra. 2

3 ÁMK vezetői pályázatok SZMK NNÁI véleményezése A Magyar Kút Általános Művelődési Központ intézményvezetői állásra - a es ciklusra - leadott pályázatokat az alábbiakban véleményezzük. Leleszi Tibor: A pályázat tartalmazza a pályázó szakmai önéletrajzát. A jelölt előzetesen személyesen nem érdeklődött a helyi intézményi tevékenység felől. Az intézmény vezetésére vonatkozó programja általános megállapításokat tartalmaz, a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelései nem a helyi viszonyokra vonatkoznak. A jelölt elképzelései megfogalmazásakor nem mérte fel reálisan az intézmény adottságait, tárgyi-, személyi-, anyagi lehetőségeit. A helyzetértékelés rövid, konkrét értékelést nem tartalmaz. A jelölt általános iskolai vezetői- és általános iskolai pedagógusi tapasztalattal nem rendelkezik. Az utóbbi években nem dolgozott közoktatási intézményben, valamint több ízben (akár néhány hónapos munkaviszony után) munkahelyet váltott. A jelölt pályázata alapján az intézményi munka folytonosságát, az eddig elért sikerek megtartását illetve növelését nem látjuk biztosítottnak. Tóthné Neogrády Mária: A pályázó 2004-től az ÁMK Nemzetiségi Alapfokú Művészoktatási Intézmény intézményegység-vezetője. A pályázatban ismertetett célok, a célok eléréséhez szükséges vezetői intézkedések illetve a felrajzolt vezetői magatartás sok esetben nincsen összhangban jelenlegi intézményvezetői tevékenységével. A pályázatában felvázolt fejlesztési elképzelések gyakran nem veszik figyelembe az eddig elért sikereket, eredményeket. Elképzeléseinek feltételrendszere nem kidolgozott. A pályázati munkájában nem hangsúlyozódik ki az az elvárás, hogy az iskolai vezetői munka elsődleges feladata a gyermekek mindenek feletti érdekének kiszolgálása. Véleményünk szerint a pályázó nem biztosítja az intézmény további kiegyensúlyozott működését. Dr. Kovácsné Bodó Gabriella: A pályázat jól felépített, áttekinthető. A helyzetelemzés korrekt tényeken alapul, a jelölt elképzelései megfogalmazásakor reálisan mérte fel az intézmény adottságait, lehetőségeit, szem előtt tartva a hagyományok további ápolását. A pályázati program tükrözi az intézményi dolgozók céljait, a szülők, gyerekek és a faluközösség elvárásait. A pályázó megfelelő szakmai tapasztalattal és helyismerettel rendelkezik. Nyitott személyiség, akihez bármikor fordulhatunk problémáinkkal, és mindent elkövet a problémák megoldása érdekében. A gyerekekhez és a szülőkhöz való hozzáállása kiváló, a gyermekvédelem terén tett intézkedései példaértékűek. Véleményünk szerint a jelölt vezetői hitvallása, emberi magatartása biztosítja az oktatónevelői munka további megfelelő színvonalát, és garantálja az intézmény kiegyensúlyozott működését, további fejlődését. 3

4 Etyek, Dr. Kovácsné Bodó Gabriella Szakszervezet véleménye a vezetői pályázatokról A pályázat minden formai elemet tartalmaz. A pályázó helyzetelemzése konkrét tényekre, az elért eredményekre épül. Reális célokat határoz meg, figyelembe véve az eddig elért eredményeket. A célok megvalósításának módját, a humán erőforrások és a tárgyi feltételek teljes ismeretében határozza meg. Kiemeli az ÁMK szerepét a község életében. Pályázata jól felépített, áttekinthető. Az iskolai munka szervezésében a gyerekek elsődleges szerepe érvényesül. Pályázatában megfogalmazásra kerültek az intézményi dolgozók céljai, a szülők, a gyerekek és a faluközösség elvárásai. Véleményünk szerint Dr. Kovácsné Bodó Gabriella megválasztásával személyisége, szakmai tudása garantálná az intézmény további kiegyensúlyozott működését. Leleszi Tibor A pályázó személyesen nem ismerkedett meg az intézménnyel, annak kistérségben betöltött szerepével, s a dolgozókkal, ezért helyzetértékelése az intézmény alapadataira korlátozódik. Az általános iskolai korosztállyal nincs kapcsolata, így pályázata az érintett tanulók oktatásával-nevelésével kapcsolatos általános megfogalmazásokat tartalmaz. A felsorolt célkitűzések legnagyobb része jelenleg is működő program az intézményben. Leleszi Tibor pályázónak az 1-6. évfolyamos korosztállyal eddigi pedagógiai pályafutása során semmilyen kapcsolata nem volt, s intézményünk nagyobb százalékát ezek a tanulók alkotják, ezért pályázatát nem támogatjuk. Tóthné Neogrády Mária Tóthné Neogrády Mária belső pályázó, aki január óta betegállományban tartózkodik. Megítélésünk szerint, intézményegység-vezetőként a saját területének működését sem biztosította az elmúlt tanévben. Pályázata sok területen szubjektív elemeket tartalmaz. Személyében nem látjuk biztosítottnak az intézmény további megfelelő működését

5 ÁMK vezetőválasztás véleményezése ÁMK szék Az ÁMK-szék tagjai a saját, általuk képviselt területükön fejtik ki a részletes véleményüket a pályázatokról. Dr. Kovácsné Bodó Gabriella A pályázó helyzetelemzése konkrét, valós tényekre épül. Reális célokat tűz ki, figyelembe véve a már meglévő hagyományokat, eredményeket és az új kihívásokat. Pályázata jól felépített, áttekinthető. Pályázatában megfogalmazásra kerültek az intézményi dolgozók céljai, a szülők, a gyerekek és a faluközösség elvárásai, valamint az ÁMK szerepe a közösség életében. Leleszi Tibor Az egyetlen külső pályázó, aki sajnos személyesen nem ismerkedett meg az intézménnyel, ez teljes mértékben tükröződik a pályázatában, mely az oktatással kapcsolatos általános megfogalmazásokkal él. Nem tartalmaz részletes helyzetelemzést, a megfogalmazott célok részben már megvalósultak. Megjelennek pályázatában újszerű ötletek, de nem veszi figyelembe a helyi sajátosságokat. Pedagógusként, vagy vezetőként általános iskolában még nem dolgozott, így ilyen irányú tapasztalata nincs. Tóthné Neogrády Mária Pályázata összességében nem kifogásolható, de sok elemében ellentmondásban áll a valós helyzettel. Távolmaradása kétségeinket tovább erősítette, mert felmerült kérdéseinkre nem kaptunk választ. Az ÁMK-szék egyetért abban, hogy az elkövetkező periódusban nagyobb hangsúlyt kapjon a német nemzetiségi hagyományok, tradíciók ápolása. Nevelőtestületi és szak-alkalmazotti vélemény a vezetői pályázatokról Dr. Kovácsné Bodó Gabriella A pályázat minden szükséges formai követelményt tartalmaz, felépítése logikus, áttekinthető. Pályázata átgondolt, az ÁMK minden területét átfogó, pedagógiailag alapos munka. Látszik, hogy a pályázó tisztában van az intézmény adottságaival, lehetőségeivel. A pályázat reálisan felvázolt helyzetelemzést tartalmaz, a személyi és tárgyi feltételek, illetve az önkormányzat anyagi lehetőségeinek ismeretével. Jól átgondolt, konkrét elképzeléseket, célokat, feladatokat tartalmazó vezetői pályázat, amely a hagyományokat és az új kihívásokat is figyelembe veszi. 5

6 Eddigi vezetői munkája során is nagyon sok energiát fordított a pályázati források megkeresésére, kihasználására. Ez továbbra is kiemelt céljai között szerepel. Közösségünket magas szakmai színvonalon dolgozó, összekovácsolódott közösségnek tartja, teljes mértékben ismeri elért eredményeinket, s mindennapos nehézségeinket mindhárom intézményegységi területen. Pályázatán látszik, hogy készítője jól ismeri az intézmény életet meghatározó dokumentumokat, egyetért a dokumentumokban felsorolt célokkal, feladatokkal, mivel azok elkészítésében maga is aktívan részt vett. Iskolavezetésre vonatkozó elképzelései középpontjában a gyerek áll. Számára is fontos, hogy az iskolában jól érezze magát gyerek és pedagógus egyaránt, a gyerekek értékálló, alkalmazható tudást kapjanak úgy, hogy közben elsajátítják az alapvető erkölcsi normákat is. A gyermekvédelem területén tett intézkedései példaértékűek. A szülőket partnernek tekinti a nevelésben. Fontos feladatának tekinti az iskolai hagyományok ápolását, a Diákönkormányzattal történő együttműködést. Épít a meglévő erőségekre. Kiemeli a közösségi munka fontosságát, az esélyegyenlőség megteremtését, a felzárkóztatást. Célkitűzéseit az egymásra épülés, a fokozatosság elve jellemzi. Előremutatásai megvalósíthatók, biztosítják az iskola további fejlődését. Az ÖKO célkitűzéseket kiemelten kezeli, a mi elképzeléseinkkel azonosan, hiszen az ÖKO iskola létrejötte a gyermekek számára biztosítaná a környezeti nevelés megalapozását. Mi a további munkánkat olyan vezetővel szeretnénk folytatni, aki jól ismeri a települést, az itteni hagyományokat, szokásokat, jól ismeri az általános-, s a művészeti iskola törekvéseit, a könyvtár-közművelődés területtől elvárt lakossági igényeket, s képes folytatni a megkezdett folyamatokat. Vezetői elvei: kölcsönös bizalom és tisztelet, igényesség, rendszeres ellenőrzés értékelés. A jövőben biztatnánk a felmerülő feladatok megfelelő szintű felosztására, hiszen a legjobb vezetőt is felőrli, ha több ember feladatát kell egymagában elvégeznie. A pályázat előnye a pedagógiai szakértelem, valamint a humánus vezetői gondolkodás. A megoldandó feladatokat is meghatározza, célkitűzései reálisak, gyakorlati elgondolásai jó irányt mutatnak. Nem ígér csodát, ellenben biztos lépéseket jelöl ki egy megvalósítható jövő elérésére. Pozitívan értékeljük, hogy vezetői programjának középpontjában a gyermekközpontúság és a felnőtt életben jól alkalmazható tudás áll. A művészeti iskola jövőjét illetően, a es tanév nehézségei ellenére, biztatjuk az optimizmusra, tantestületünk a nyugodt, kiegyensúlyozott légkör megteremtésére, valamint az elért eredményeinkhez hű, magas színvonalú szakmai munkára törekszik minden tőlünk telhető módon. Véleményünk szerint a jövőben szükséges lenne a két intézményegység közötti szorosabb együttműködés, a hatékonyabb információáramlás érdekében. Szak-alkalmazotti közösségünk egységes véleménye, hogy az itt végzett intézményi munka folytatását, folyamatosságát ebben a vezetői pályázatban leírtak biztosítják. Vezetői hitvallása, emberi magatartása biztosítja az intézmény kiegyensúlyozott működését, az oktatónevelő munka megfelelő színvonalát, s a további intézményi szintű fejlődést. Közösségünk Dr. Kovácsné Bodó Gabriella pályázatát támogatja. 6

7 Leleszi Tibor A pályázat formai szempontból megfelelő. A pályázó sokrétű képzettséggel rendelkezik, de ezek nagy része nem a mi intézményünk arculatába illő. Pedagógiai szakmai végzettségei nem biztosítanak gyakorlatot az általános iskolát is magában foglaló ÁMK mindennapos gyakorlati, életszerű problémáinak megoldására. Külső pályázóként nem ismeri a helyi sajátosságokat, de nem is törekedett ennek a hátránynak a leküzdésére, mivel nem ismerkedett meg az intézményi dokumentációival, személyesen nem kereste fel az intézményt, így helyzetelemzést sem készített. Felvázolt elképzelései általánosak, nem az adott intézményre vonatkozóak. Programja sok olyan célkitűzést tartalmaz, amely már megvalósult iskolánkban. ( találkozók, versenyek, rendezvények szervezése, szakköri szinten angol nyelv oktatása, működő térségi kapcsolatok) A jelölt az elképzelések megfogalmazásakor nem mérte fel az intézmény adottságait, lehetőségeit, anyagi erőforrásait. Ez a program inkább kampányszerűnek tűnik. Mivel a kollégák munkáját nem ismeri, így nincs konkrét elképzelése a velük való együttműködésében, nem koordinálni kell őket, mint egy karmesternek a zenészeket, hanem szorosan együtt kell dolgozni velük. A pályázat nem tükrözi a község elvárásait az ÁMK-val szemben. Hangsúlyozza a gyermekek mindenekfelett álló érdekeit, de a kisiskolás korosztállyal semmilyen gyakorlati tapasztalata nincs. Nincs olyan végzettsége, mellyel az általános iskolában oktathatna. Pályázatát végigkíséri az a szemlélet, amelyet a pályázó az üzleti világban eltöltött évek alatt tett magáévá. A versenyszférában eltöltött tapasztalatai alapján kiemelten fontosnak tartja a marketing munkát, az intézményben dolgozó szakemberek nagyfokú önállóságát. Kevéssé ismeri a település és az iskola vonzáskörzetének jellegzetességeit, szokásait. Közösségünk Leleszi Tibor pályázatát nem támogatja Tóthné Neogrády Mária A pályázó formai hibát követett el, amit hiánypótlással orvosolt. Mivel az elmúlt ciklusban intézményvezetőként dolgozott, elvárható lett volna tőle, hogy pontos, a tényeknek megfelelő adatokat, állításokat ír le. A helyzetelemzésében sok olyan dolgot állít, mely nem a valóságnak megfelelő, a munkaközösségek a véleményükben az adott területekre vonatkozóan ezt részletesen kifejtették. Nem tartjuk szimpatikusnak a pályázat fejezetei végén bekeretezett kritikus hangvételű összegzéseket, mely a mostani vezetésre és az elmúlt öt évre utal. Nagyon sok negatívumot sorol fel, miközben Ő volt az egyik felelős vezető. Kevés olyan területet említ, amelyben iskolánk sikeres, amiért érdemes itt dolgoznunk. A felsorolt célok nincsenek összhangban a mai gazdasági helyzettel. 7

8 A pályázó óta vesz részt Etyek művészetoktatásának irányításában. Az elmúlt több mint tíz évben sokat tett a község és az intézmény ezen irányú fejlődése érdekében. Tóthné Neogrády Mária január óta betegállományban tartózkodik, azóta a művészeti iskolával nem tart kapcsolatot. Az utóbbi másfél évben vezetőként megromlott kapcsolata a tantestületével, vezetői hozzáállása ellentétben áll a pályázatban leírtakkal. Megítélésünk szerint, intézményegység-vezetőként a saját területének működését sem biztosította az elmúlt tanévben. Emberi magatartása a diákokkal, s a kollégáival szemben sok esetben nem megfelelő. Pályázata sok területen szubjektív elemeket tartalmaz. Személyében nem látjuk biztosítottnak az intézmény kiegyensúlyozott működését. Közösségünk Tóthné Neogrády Mária pályázatát nem támogatja. A Nemzetiségi Művészetoktatási intézményegység véleménye az ÁMK igazgatói pályázatokról Dr. Kovácsné Bodó Gabriella A pályázó, a Magyar-kút ÁMK jelenlegi intézményvezetője, gyógypedagógusi, közoktatási vezetői, tanügy-igazgatási auditori végzettséggel rendelkezik. Pályázata a formai és tartalmi követelményeknek megfelel, az elmúlt öt év vezetői tapasztalatából adódóan igen részletes, jól kifejtett, áttekinthető. Helyzetelemzése kiterjed az intézmény szervezeti felépítésére, dokumentumaira, tárgyi- és személyi feltételeire, gazdálkodására, a minőségirányításra, a tanulmányi munkára és a gyermekvédelemre. Jövőképe és célkitűzései megfogalmazásában hangsúlyozza a már meglévő értékek megtartását, de újdonságok kipróbálását is. Például az ÖKO-iskola programba való bekapcsolódást szimpatikusnak tartjuk, bár nem egyszerű feladat a környezet-tudatosságra nevelés. Vezetői elvei: kölcsönös bizalom és tisztelet, segítő bírálat, igényesség, gyermekek szeretete, rendszeres ellenőrzés és értékelés, munkamegosztás. Az elmúlt években az Magyar-kút ÁMK intézményeiben tanuló gyerekekkel igen jó viszonyt alakított ki. Naprakészen ismeri az aktuális helyzeteket, problémákat, teendőket. Személyisége kiegyensúlyozott, szeretetteljes. A művészeti iskola jövőjét illetően, a es tanév nehézségei ellenére, biztatjuk az optimizmusra, tantestületünk a nyugodt, kiegyensúlyozott légkör megteremtésére, valamint az elért eredményeinkhez hű, magas színvonalú szakmai munkára törekszik minden tőlünk telhető módon. Leleszi Tibor A pályázó igen sokrétű képzettséggel rendelkezik: két szakmérnöki, műszaki tanári, nevelőtanári, hittanári, közoktatási vezetői, pedagógiai szakértői végzettségek. Jelenleg pedagógiai szakmai szolgáltató intézetekben szakértő, képzési vezető. Pályázata a formai és tartalmi követelményeknek megfelel, bár előismerete nem lévén, kissé rövidnek mondható. Helyzetelemzése nem túl részletes, ebből adódóan célkitűzései között intézményünkben már működő területeket is megfogalmaz, fejlesztési elképzelései között viszont szerepelnek jó meglátások, a jelenlegihez képest újnak mondható projekttervek 8

9 (pedagógiai műhely, módszertani központ létrehozása, szakmai napok, továbbképzések szervezése, nyelvvizsgaközpont létrehozása, erdei táborok szervezése, felnőttképzés). A Magyar-kút ÁMK-ra vonatkozó céljait, terveit egészében mutatja be, a Nemzetiségi Művészetoktatási Intézményegységet külön nem taglalja, pár szóban utal csak ezen irányú elképzeléseire. A pályázó korábbi pedagógusi és vezetői tevékenységét középfokú oktatási intézményekben végezte, de két általános iskoláskorú gyermeke lévén, nagy valószínűséggel ismeri az alapfokú oktatásban résztvevő korosztály pedagógiai igényeit is. Vezetői alapelvei: korrektség, alkotó munkahelyi légkör, folyamatos minőségbiztosítás és belső ellenőrzés az intézmény minden területén, az igazgató mindenirányú felelőssége. A versenyszférában eltöltött tapasztalatai alapján kiemelten fontosnak tartja a marketing munkát, az intézményben dolgozó szakemberek nagyfokú önállóságát. A személyes találkozás tapasztalata alapján kiegyensúlyozottnak, igen jól tájékozottnak ismertük meg. Tóthné Neogrády Mária A pályázó végzettségei: zeneiskolai cselló, szolfézs és általános iskolai énektanár, közoktatási vezető. A pályázó január 19. óta betegállományban lévő intézményegység-vezetője a Magyarkút ÁMK Nemzetiségi Alapfokú Művészetoktatási Intézményének, valamint cselló és szolfézstanár. Kapcsolatot az intézménnyel január óta nem tart, ezért ÁMK-vezetői pályázata számunkra igen meglepő volt. Pályázata a formai és tartalmi követelményeknek megfelel. Bár egy nyilatkozat tekintetében hiányos volt, a hiányt pótolta. Helyzetelemzése részletes, igen sokrétű és átfogó. Gyakran használ olyan nem mindennapos szakkifejezéseket, melyekre találunk, a laikusak szempontjából, érthetőbb magyar szavakat is (innováció, struktúra, integráció, homogenitás, komplexitás, kompetencia, motiváció, stb.), számunkra, ezáltal kissé tudományos jellegű. Nem tartjuk szimpatikusnak a pályázat fejezetei végén bekeretezett kritikus hangvételű összegzéseket, mely a mostani vezetésre és az elmúlt öt évre utal. A pályázó óta vesz részt Etyek művészetoktatásának irányításában. Az elmúlt, több mint tíz évben sokat tett a község és az intézmény ezen irányú fejlődése érdekében, mégis az utóbbi másfél évben vezetőként megromlott a kapcsolata tantestületünkkel, vezetői hozzáállása ellentétben áll a pályázatban leírtakkal. A pályázók számára lehetőséget adó eddigi fórumokon, a másik két jelölttel ellentétben, személyesen nem jelent meg. Etyek, Alsós munkaközösség véleménye a vezetői pályázatokról Dr. Kovácsné Bodó Gabriella A pályázat minden szükséges formai követelményt tartalmaz, felépítése logikus, áttekinthető. 9

10 Pályázata alaposan átgondolt, az iskola minden területét átfogó, pedagógiailag alapos munka. Látszik, hogy a pályázó tisztában van az intézmény adottságaival, lehetőségeivel. A vezetői pályázat célkitűzései érthetőek, világosak, megvalósíthatóak, illeszkednek iskolánk oktató- nevelő munkájához. A pályázat reálisan felvázolt helyzetelemzést tartalmaz. Az elsődleges fejlesztési pontoknál az intézmény eddig elért sikereinek, eredményeinek figyelembe vétele mellett az oktató-nevelő munka új feladatainak megjelölése, az intézmény községben betöltendő szerepe is jól megjelenített. Jól átgondolt, konkrét elképzeléseket, célokat, feladatokat tartalmazó vezetői pályázat, amely a hagyományokat és az új kihívásokat is figyelembe veszi. Az iskola sajátos arculatát képező tevékenységeket egyértelműen, konkrétan jeleníti meg. A megoldandó feladatokat is meghatározza, célkitűzései reálisak, gyakorlati elgondolásai jó irányt mutatnak. Nem ígér csodát, ellenben biztos lépéseket jelöl ki egy megvalósítható jövő elérésére. Új célkitűzések között szerepel az ÖKO iskola megszervezése, mely az alsós életkorú gyermekek számára is biztosítaná a környezeti nevelés megalapozását. Vezetői pályázata tükrözi a pedagógus pályán eltöltött tapasztalatait, az iskolában igazgatóként eltöltött évek során pedig megismerte a nehézségeket is. Közösségünket magas szakmai színvonalon dolgozó, összekovácsolódott közösségnek tartja, teljes mértékben ismeri elért eredményeinket, s mindennapos nehézségeinket is. Jól ismeri az iskolánkba járó tanulókat, tudja, hogy milyen nagy létszámban vannak az SNI, hátrányos helyzetű és veszélyeztetett gyerekek, ezért kiemelt feladatnak tekinti a gyermekvédelmi munkát. Egyetértünk azzal, hogy a hátrányos helyzetű és sajátos nevelési igényű tanulók megfelelő ellátása, nevelése, fejlesztése mellett hangsúlyozza a tehetséggondozást, s ehhez új módszereket, megoldásokat is javasol. Szorgalmazza az iskolai könyvtár fejlesztését, a könyvállomány bővítését. Ismeri és elismeri az iskolában folyó szakmai munkát Pályázatán látszik, hogy készítője jól ismeri az iskolai életet meghatározó dokumentumokat, egyetért a dokumentumokban felsorolt célokkal, feladatokkal,mivel azok elkészítésében maga is aktívan részt vett. Iskolavezetésre vonatkozó elképzelései középpontjában a gyerek áll. Számára is fontos, hogy az iskolában jól érezze magát gyerek és pedagógus egyaránt, a gyerekek értékálló, alkalmazható tudást kapjanak úgy, hogy közben elsajátítják az alapvető erkölcsi normákat is. A szülőket partnernek tekinti a nevelésben. A jövőben is biztosítani szeretné az iskola sajátos arculatát, ezeket nemcsak felsorolja, de megjelöli a továbblépés irányát, feladatait is. Fontos feladatának tekinti az iskolai hagyományok ápolását, a Diákönkormányzattal történő együttműködést. Célkitűzéseit az egymásra épülés, a fokozatosság elve jellemzi. Célkitűzései szimpatikusak, megvalósíthatók, biztosítják az iskola további fejlődését. Mi a további munkánkat olyan vezetővel szeretnénk folytatni, aki jól ismeri a települést, az itteni hagyományokat, szokásokat, jól ismeri iskolánk törekvéseit, s képes folytatni a megkezdett folyamatokat. A folyamatosság elvét követve, mind a tanulók, mind az alkalmazottak részére egy nyugodt, biztos tovább-menetet takar. Irányítási elveiben törekszik a humánus, kiegyensúlyozott munkatársi kapcsolatokra. A pályázat előnye a pedagógiai szakértelem, valamint a humánus vezetői gondolkodás. 10

11 Pozitívan értékeljük, hogy vezetői programjának középpontjában a gyermekközpontúság és a felnőtt életben jól alkalmazható tudás áll. Munkaközösségünk egységes véleménye, hogy az itt végzett intézményi munka folytatását, folyamatosságát ebben a vezetői pályázatban leírtak biztosítják. Dr. Kovácsné Bodó Gabriella személye garancia a további eredményes működés megvalósítására. Leleszi Tibor A pályázat formailag megfelelő, tartalmazza a szükséges formai követelményeket. Tartalmilag kifogásolható, hogy a pályázó nem ismerkedett meg az intézményi dokumentációival, személyesen nem kereste fel az intézményt, így helyzetelemzést sem készített, konkrét elképzeléseket nem írt. Sok olyan célkitűzést tartalmaz, amely nagyon általános, vagy ezek már megvalósultak iskolánkban pl. találkozók, versenyek, rendezvények szervezése, szakköri szinten angol nyelv oktatása. Nem reálisan mérte fel az intézmény adottságait, lehetőségeit, nyelvvizsgaközpontot, felnőttképzést szeretne megvalósítani, ami nem egy általános iskola kompetenciája, hanem sokkal inkább egy középiskoláé. Ez a program inkább kampányszerűnek tűnik. Mivel a kollégák munkáját nem ismeri, így nincs konkrét elképzelése a velük való együttműködésében, nem koordinálni kell őket, mint egy karmesternek a zenészeket, hanem szorosan együtt kell dolgozni velük. A pályázat nem tükrözi a község elvárásait az ÁMK-val szemben. A pályázónak nincs kötődése a 6-10 éves korosztályhoz, soha nem foglalkozott ilyen korú gyermekekkel. Nincs olyan végzettsége, mellyel az általános iskolában oktathatna. Ez a pályázat főleg egy középiskola számára mutat célokat. Mivel az alsó tagozatos pedagógiai gyakorlat kimaradt a pályázó életéből, s iskolánkban ez a korosztály az összlétszám 65%-át jelenti, ezért az alsós munkaközösség nem támogatja a pályázót. Tóthné Neogrády Mária A pályázó formai hibát követett el, amikor nem csatolt nyilatkozatot a pályázatának nyilvánossá tételéről. Mivel az elmúlt ciklusban intézményvezetőként dolgozott, elvárható lett volna tőle, hogy pontos, a tényeknek megfelelő adatokat, állításokat ír le. A helyzetelemzésében sok olyan dolgot állít, mely nem a valóságnak megfelelő: Etyeken nincs demográfiai apály, ellenkezőleg, nem tudjuk hol elhelyezni az osztályokat. Eddig is nagyon sok mindenre pályáztunk, amivel a feltételrendszert tettük jobbá. Diagnosztikus fejlődésvizsgálatot eddig is működtettünk, mivel ezt a törvény írja elő. Képzett fejlesztőpedagógus, gyógytornász, logopédus eddig is ellátta az erre rászorulókat. A sajátos nevelési igényű tanulókat eddig is integráltuk. A gyermeki munkakörnyezet megfelelő kialakítása az anyagi lehetőségekhez képest megfelelő. A szabadidős programkínálatunk pont a művészeti iskola miatt visszafogott, sajnos így sok nehéz sorsú gyerek marad le ezekről az ingyenes foglalkozásokról. Próbálunk mindig alkalmazkodni a művészeti iskola nevelőinek órabeosztásához, de ez nagyon nehéz, mivel ott sok pedagógus több helyen is tanít - köztük a pályázó is. Eddig is sokat megtettünk azért, 11

12 hogy a művészeti iskolában ne legyen nagyszámú a lemorzsolódás, véleményünk szerint a szülők egyre szűkebb anyagi lehetőségei, s az ott tanítók személyiségének milyensége felelős főleg ezért. Nálunk a pedagógusok használják a különböző munkaformákat az oktatási folyamatban, a pályázó soha nem látott senkit az alsó tagozatban tanítani, egy nyílt órán sem vett részt. Mivel igen szoros a kapcsolatunk az óvodával, így a bejövő elsősök között azonnal szűrjük a problémás gyerekeket. A számítógépek fejlesztő célú pedagógiai alkalmazását már régóta használjuk a fejlesztő teremben. Mi kiépítettük a térségi iskolákkal a kapcsolatrendszert, minden hónapra jut 1-1 verseny. Iskolánkban több háziversenyen is indulhatnak diákjaink. A pedagógusaink szaktudása teljes körűen kihasznált, a szakos lefedettségünk 100%-os, ( a térségben ezt mindössze két iskola mondhatja el) mindenkinek van megfelelő képesítése. A célok megvalósításának a feltételei nincsenek összhangban a mai gazdasági helyzettel. A pályázó személyében nem látjuk biztosítottnak az intézmény további megfelelő színvonalú működését Humán munkaközösség véleménye a Magyar-kút ÁMK intézményvezetői posztjára benyújtott pályázatokról Pályázó: Leleszi Tibor A Leleszi Tibor által benyújtott pályázatot már formailag is kifogásoljuk. Annak ellenére, hogy a pályázó megemlíti saját művészeti tevékenységét (tűzzománc) ill. programjában a művészeti nevelést igen fontosnak tartja, a leadott munka külalakjában ez a fajta igényesség nem érvényesül. Szakmai önéletrajzot mellékelt, mely igen kiterjedt és széleskörű ismeretekről ad tanúbizonyságot, ám nem tűnik meggyőzőnek abból a szempontból, hogy az általános iskolai korosztályt (különösen az alsós tanulókat) tapasztalatból is megfelelően ismerné. Szakmai önéletrajza szerint sokszor váltott munkahelyet, jelenleg is két helyen dolgozik, ez némi aggodalomra ad okot; vajon mennyire számíthatunk hosszú távú, intézményünk felé elkötelezett vezetőre személyében. Hátrányban van a másik két pályázóval szemben, mivel nem ismeri a helyi sajátosságokat, ám ennek a hátránynak a leküzdésére nem is törekedett: iskolánkban nem járt, Etyeken is csak egy kirándulás erejéig. A pályázatból az derül ki, hogy az ÁMK-t, mint intézménytípust sem ismeri eléggé, ezért programja nem is lehet a helyzetre szabott, nem elég alapos; inkább általános elemeket tartalmaz, semmint konkrétumokat. A helyismeret, az intézmény és a benne dolgozók ill. tanulók ismerete nélkül nem is készíthetett (és nem is készített) helyzetelemzést, e nélkül pedig csupán általános, bármelyik oktatási intézményre vonatkoztatható programot tudott elénk 12

13 rakni. Aki pedig a jelenlegi helyzettel nincs tisztában, nem adhat reális képet, programtervet a jövőre nézve, ezért a munkaközösség úgy ítéli meg, hogy a pályázat inkább kampányszerű. Az ÁMK a közművelődés színtere, azonban nálunk a gyermekek nevelése a hangsúlyosabb. Leleszi Tibor viszont folyamatosan a felnőttképzésre, az élethosszig tartó tanulásra helyezi a hangsúlyt, amely nem ennek az intézménynek az arculata, és feladata. A pályázat igen vázlatos és általános; egyrészt már megvalósított programokat hoz fel, mint jövőbeli feladatokat (testvérvárosi kapcsolat, angol nyelvszakkör, pályaorientációs előadások, stb.), másrészt a helyi sajátosságoktól és lehetőségektől távol eső terveket (felnőttoktatás, nyelvvizsgaközpont). A diákokkal személyes kontaktust szeretne fenntartani, kiemeli a DÖK szerepét (nálunk az most is jól működik), ám nem ismeri ezt a korosztályt, és végzettsége szerint a mi intézményünkben maximum napközis státuszban taníthatna, de valószínűbb, hogy ez alól is felmentené az önkormányzat, így a diákokkal nem találkozna. A marketing munkát és a menedzselést hangsúlyozza programjában, ám úgy gondoljuk, nem ez lenne az a feladat, amit elvárunk tőle. Szimpatikus, hogy a szakszerű és törvényes működést, takarékos gazdálkodást fontosnak tartja, de intézményünk megismerése nélkül ezek is csak üres szavak maradnak. A humán munkaközösség nem támogatja a pályázót. Pályázó: Tóthné Neogrády Mária Elméletileg, szakmailag megalapozott, alaposan átgondolt pályázat, figyelembe veszi az ÁMK adta lehetőségeket. Formailag logikus a pályázat felépítése, jó, hogy kiemeli a kiinduló szintet és az elérendő optimum szintet, a bekeretezett összegzések is jól segítik a pályázat gondolatmenetének követését. Fontosnak tartja a helyi művelődési feladatok megoldásán túl a térségi-, megyei-, országos és külföldi kapcsolatok kialakítását, amelynek a kultúra lehet a mozgatója. Nagy hangsúlyt fektet az ÁMK közművelődési feladataira, pályázatának érdemi része főként erre irányul, mindebbe a felnőtt lakosságot is szeretné minél inkább bevonni. Ugyanakkor ezt az elképzelést a meglévő tantestület tagjaival kívánja megvalósítani, ami félő, hogy túl nagy megterhelést fog jelenteni az amúgy is túlterhelt pedagógusok számára, és az sem derül ki világosan, hogy milyen anyagi forrásból kívánja ezt a tevékenységet finanszírozni a programnak ez a része kissé elrugaszkodott, a lehetőségeinktől távol áll (a kötelező feladatok ellátása is egyre nehezebb) A fejlesztésekre irányuló elképzelések (szemléltető eszköztár bővítése, internetesszámítástechnikai fejlesztések, épületegyüttes optimálisabb kihasználására irányuló átalakítások) jók, de csak akkor lehet őket megvalósítani, ha az ÁMK igen eredményesen pályázik a jövőben, ami nem tekinthető stabil anyagi forrásnak. 13

14 Eddig is rengeteg pályázaton nyertünk már, nem elhanyagolható az a több tíz millió, amiből sikerült az iskolát fejleszteni, felújítani sok múlik nem csupán a vezetőn, hanem a fenntartón is. Az ÁMK dolgozóival való együttműködés részeként említi a tanárok mentális állapotára történő odafigyelést, ami nagyon időszerű gondolat, de megvalósításának módja homályos maradt, úgy tűnik, mintha a kiégett, idősebb kollégák fiatalabbra való cseréje lenne a megoldás tehát a tanárokkal, dolgozókkal való együttműködés, összehangolt munka úgy kezdődik, hogy néhányuktól megválunk? Igen részletes helyzetelemzést olvashatunk, ami sajnos sok helyütt támadó jellegű, valótlan megállapításokat tartalmaz, melyeket az alábbiakban szeretnénk helyretenni: - az ÁMK-nak igenis van kisugárzása, hatása a helyi közművelődésre, hiszen számos helyi rendezvényen, községi ünnepségen szerepelnek a diákjaink, olykor tanáraikkal együtt; a művészeti iskola kiállításait bárki megnézheti, fesztiválok alkalmával Művészetek Háza Nyitott Udvar várja a vendégeket, és az ún. Fülemüle Gála is ismert (elismert) rendezvény a faluban. - Az összehangolt működés valóban részben valósult csak meg, ám ez néha épp a most pályázó intézményegység-vezető hibájából történt: nem mindig volt segítőkész a közös programok szervezésében. Ám úgy érezzük, az általános iskola és pedagógusai mindig tolerálták, ha a diákoknak a művészeti tanulmányaikból eredő kimaradásuk (múzeumlátogatás, fellépés) volt, teret engedtünk munkáiknak kiállítások formájában, és az ott tanultakat hasznosíthatták nálunk is: egy-egy iskolai rendezvény, ünnepség alkalmával (dekoráció készítése, kórus szereplése) - A könyvtárral is összehangolt a működésünk; számos könyvtári órát tartunk mind alsóban, mind felsőben, nem csupán magyarból, de például történelemből is a tanítási órákon többször tartunk könyvajánlót, könyvbemutatót: ki mit olvas éppen, ki mit kölcsönzött ki - Minőségirányítási rendszer már működik iskolánkban - A szülői munkaközösség hatékonyan, jól működik, ha kell, építő (!) kritikával élnek - Internet-hozzáférés biztosított mind az iskolában, mind a könyvtárban kompetenciák fejlesztésére is használjuk az informatika órákon túl, sőt, a diákújság szerkesztéséhez, megjelentetéséhez is. Jövőbeni terv egy internetes diákújság megszervezése. - A pedagógusok továbbképzése folyamatos, jól kidolgozott rendszer szerint működik; legutóbb épp módszertani ismereteinket frissíthettük fel. - A munkaközösség cáfolja, hogy csupán katedra pedagógia, frontális oktatás lenne iskolánkban; sokszor alkalmazzuk a felfedeztető tanulás módszerét, a csoportmunka módszerét, melynek eredményeit (a csoportok munkáját), ki is tesszük az osztályokban - A differenciált oktatás, képesség-fejlesztés hatékonyan, a lehetőségekhez képest jól megoldottan működik iskolánkban a gyerekek felzárkóztatását szolgálja példul a tempó órák bevezetése is 14

15 - A Vértes Többcélú Kistérségi Társulással jó kapcsolatunk van, rendszeresen részt veszünk az értekezleteken, ahol egyeztethetünk a térség intézményeinek programjairól, arról, hogy ki, mikor, milyen rendezvényt, versenyt szervez. Iskolánk rendszeres szervezője a térségi Kazinczy Szépkiejtési Versenynek, valamint a Színjátszó Találkozónak. - A munközösség nem érti, miért kellene a közművelődésben való részvételről, mint új szerepről beszélni, hiszen a községi ünnepségek megszervezésével, más kulturális rendezvényeken való szerepléssel, szervezéssel (majális vetélkedőinek szervezése, konferálások, Etyeki Versmondók Köre estjein való szereplés, stb.) eddig is kivettük részünket a közművelődésből. Feltesszük a kérdést, hogy ha ennyi helyreigazítandó, téves megállapítás sorakozott ebben a pályázatban, mennyire ismeri a pályázó az intézményt és dolgozóit. S ha ennyi hibát talált az elmúlt öt év működésében, ő, mint intézményegység-vezető, miért nem tett semmit ezek korrigálására? Aggasztó az is, hogy fél éve tartós betegállományban van Tóthné Neogrády Mária mi a garancia arra, hogy ÁMK vezetőként nem hagyja majd magára az intézményt hosszú időre, betegségre hivatkozva. Végezetül emberi magatartására térnénk ki; az elmúlt öt évben mindegyikünknek alkalma nyílt személyesen is megismerkedni a pályázóval, ill. beszélgetni azokkal a diákokkal, akiket tanított. Általános iskolai, kis létszámú csoportok tanítására alkalmatlan volt, nem szakmai, hanem fegyelmezési okok miatt. A gyerekek nem szerették, sokan ki is íratkoztak a művészeti iskolából, feláldozva ez irányú érdeklődésüket. Kollégáival feszült a kapcsolata; rugalmatlanságról, eltúlzott szigorról, meg nem értésről hallani. A humán munkaközösség nem támogatja a pályázót. Pályázó: dr. Kovácsné Bodó Gabriella Bodó Gabriella pályázata mind a formai, mind a tartalmi követelményeknek megfelel; külalakját, megjelenési formáját tekintve a legszínvonalasabb, külön erénye, hogy kellő példányszámban, az eredeti pályázattal megegyező formátumban látta el a bírálatra jogosultakat. Az intézmény helyzetét, dokumentumait részletesen ismeri (hiszen készítésükben nagy szerepet vállalt), és részletesen ismerteti, helyenként diagramm segítségével ábrázolja Könnyen áttekinthető, alapos, minden apró részletre kiterjedő munka, az egyes fejezetek elején mottóként választott, találó idézetekkel Az ÁMK jelenlegi, tényleges helyzetét a legjobban ismerő pályázó, bár éppen a belső érintettség okán olykor szubjektíven értékelő jelölt Az egyes intézményegységek személyi és tárgyi feltételeit, adottságait behatóan ismeri; kitér a múltjukra, ismerteti jelenlegi helyzetüket, s a fejlődési folyamatot átlátva vázolja a jövőt, - így reális, megvalósítható célokat fogalmaz meg 15

16 A következő időszakra vonatkozó célkitűzéseinél figyelembe veszi az eltelt időszak tapasztalatait, nehézségeit is, ezért az elképzelések nem légbőlkapottak, megvalósításukra van esély Hangsúlyt fektet a kompetencia-alapú oktatásra, a szövegértés fejlesztésére Folyamatosan figyeli és értékeli a diákújság számait, melynek megjelenését, tartalmát a jövőben a művészeti iskolára is kiterjesztené Törekszik a kollégák, a nevelőtestület közösséggé formálására, a jó hangulat, megfelelő munkahelyi légkör kialakítására (évnyitó és záró összejövetelek, közös kirándulás, segítség akár magánéleti problémákban is) Munkájában fontos elem, hogy pontosan tisztában van a tanulók életkori sajátosságaival, érti és átérzi a problémákkal küzdő gyermekek helyzetét Mind a szülők, mind a gyerekek jól ismerik és elismerik személyét és munkáját Kialakult kapcsolata van a helyi civil szervezetekkel, egyházakkal Szakmai életrajza tartalmazza mindazokat a képzettségeket és képességeket, melyek az igazgatói munka feltételei, folyamatosan továbbképzi magát a minél kielégítőbb feladatellátás érdekében (német nyelvismerettel rendelkezik!) Új ötletei (Útravaló program, ÖKO-iskola) nem lehetetlen, hanem megvalósítható és hasznos, korszerű fejlesztéseknek tűnnek A szervezeti felépítésben is változtatna, de nem elbocsátással, hanem átszervezéssel, racionalizálással Hosszútávon garantálja az intézmény kiegyensúlyozott működését, hiszen nem szakadna meg az általa elkezdett munka folytonossága, személyével biztosított lenne a zökkenőmentes intézményi munka Személyében támogató, toleráns, rugalmas vezetőt ismertünk meg, aki a gyerekek, az intézmény érdekeit tartja szem előtt. A humán munkaközösség támogatja a pályázót. NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉG PÁLYÁZATOK ÉRTÉKELÉSE 1. Dr. Kovácsné Bodó Gabriella Dr. Kovácsné Bodó Gabriella pályázata az összes formai szempontnak megfelel. Az intézmény dokumentumai, a pályázó személyes tapasztalatai és az intézmény működéséről való ismeretei mind korrekt tényeken alapuló helyzetelemzést mutat. A pályázat tartalmaz konkrét elemzéseket, következtetéseket az iskola gazdasági helyzetéről, tanulmányi munkákról. Célkitűzései megalapozottak, reálisak, az aktuális pénzügyi helyzetnek megfelelő. Az ÁMK-nak idáig megnyert pályázatok sok segítséget jelentettek, s a további pályázatok is a terveiben szerepelnek. Figyelembe veszi az intézmény eddig elért sikereit, eredményeit, hagyományait. A jelölt eddigi igazgatósága alatt odafigyelt a oktató-nevelő munka színvonalára, ezt tette eddig is az 16

17 óralátogatásokkal és az egy éve elindított minőségbiztosítási programmal, amelyet továbbra is folytatni kíván. Dr. Kovácsné Bodó Gabriella pályázata az, mely konkrét tényeken, ismereteken alapul, és azért támogatjuk, mert az általa elindított eredményes iskola működését és annak további fejlődését az ő vezetése alatt látjuk biztosítottnak. 2. Tóthné Neogrády Mária Tóthné Neogrády Mária pályázata formai szempontoknak megfelel, azonban tartalmilag sok valótlan dolgot állít. Iskolánkban évek óta folyik fejlesztő munka, melyet két fejlesztő pedagógus lát el. A pályázó hiányolja az összehangolást az általános és a művészeti iskola között, viszont az általános iskola sokszor alkalmazkodik a művészeti iskola programjaihoz, de azt, hogy délután a tanulóidő és a művészeti órák ne essenek egybe, a mai napig nem tudtuk elérni. Nem tartja elég gazdagnak a szabadidős kínálatot, amellyel nem tudunk egyet érteni, hiszen a különórák annyira lefoglalják a gyerekeket, hogy délután lehetetlen összehozni programokat a gyerekekkel közösen. Ehhez kapcsolódik, hogy Tóthné Neogrády Mária klub napközit szeretne megvalósítani, habár már nálunk működik havi egyszeri alkalommal Bütykölde címmel. Fent említett okok miatt tudjuk csak havi egyszeri alkalommal megvalósítani a közös kreatív munkákat. A pályázatában megemlíti, hogy az oktatási munka frontális módszerrel valósul meg. Egyetlen nyílt napon sem látogatott órákat, ezért ezt az állítását nem lehet tudni, hogy mire alapozza. Iskolánkban évek óta integrált oktatás folyik, habár a pályázó célkitűzései közé ezt is föltüntette. Számítógép alkalmazását tartja szintén fontosnak, amely a gyerekek órarendjében minden nap szerepel és a német nyelv oktatásának tanítása labori munkával és számítógép segítségével folyik. Az éves tervei nagyon lufi- szerűek, hiszen a gazdasági helyzet miatt a nagy volumenű beruházások megvalósíthatatlanok. Pályázata azt tükrözi, hogy az intézmény valós helyzetét valamint a mostani vezetőség munkáját nem látja át. 3. Leleszi Tibor Leleszi Tibor pályázata formai szempontból megfelelő, azonban tartalmilag hiányos, hiszen helyzetelemzés nem készült, konkrétan nem tájékozódott az iskola helyzetéről. 17

18 Pályázatából az tűnik ki, hogy ehhez a korosztályhoz, mely az általános iskola 1-8 osztályt foglalja magába, személyes kötődése valamint pedagógiai tapasztalata nincsen. Pályázata inkább szakközépiskola igazgatói állás betöltésére alkalmas. Nem veszi figyelembe az iskola eddig elért sikereit, hagyományait, hiszen személyes látogatást nem tett iskolánkban, nem ismerte meg annak céljait, helyi sajátosságait. Pályázatából azt a következtetést tudjuk levonni, hogy konkrétumokra nem alapozott, csak általánosságokban írt az iskolánkról illetve céljainkról, tehát a pályázata annyira általános, hogy bármelyik iskolába benyújthatta volna. A német nyelvi munkaközösség véleménye a Magyar-kút ÁMK intézményvezetői állására érkezett pályázatokról A pályázatok a formai követelményeknek megfelelnek miután szóban értesültünk, hogy Tóthné Neogrády Mária hiánypótlással hozzájárult adatainak nyilvánosságra hozatalához. A munkaközösség minden tagja elolvasta a pályázatokat és közösen a következő véleményt fogalmazta meg: Dr. Kovácsné Bodó Gabriella pályázatáról: Már küllemében is igényes megjelenésű. A pályázati és törvényi feltételek kiírásának mindenben megfelel. A pályamű részletes, a valóságon alapuló, mindenre kiterjedő, reális helyzetelemzéssel kezdődik. Igen jól ismeri az intézmény működését szabályozó dokumentumokat, mert azok elkészítésében igen nagy szerepe volt. A jövőre vonatkozó elképzelései, célkitűzései valóságalapúak, megvalósíthatóak. Intézményvezetővé történő kinevezése esetén biztosított az intézményi munka folytatása, folyamatossága. Az ő működése alatt elért oktató-nevelő munka magas színvonala, hatékonysága a jövőben is biztosítható. Fontosnak tartja a pályázatokon való kiegészítő források szerzését elképzelései megvalósításához. Reálisan mérte fel az intézmény adottságait, lehetőségeit; reálisan látja a nehézségeket. Az iskolai munkában a gyermekek mindenek felett álló érdeke érvényesül. A kidolgozott pályamű iskolánkra vonatkoztatható, nem általánosságokat fogalmaz meg. Igyekszik jó kapcsolatot kiépíteni a helyi kisebbségi önkormányzatokkal, civil szervezetekkel. A kistérségi intézmények vezetői gyakran fordulnak hozzá szakmai kérdésekben, elismerik szakmai munkáját. Úgy gondoljuk, hogy hosszú távon személye garantálja az intézmény kiegyensúlyozott működtetését. Javasoljuk intézményvezetővé választását. 18

19 Megválasztása esetén javasoljuk, hogy az elvégzendő feladatokat bátran ossza szét a tantestület tagjai között, ne próbáljon meg mindent egyedül megoldani, mert a legjobb vezetőt is felörlik a napi gondok. Leleszi Tibor pályázatáról: A pályázó iskolánkat nem ismeri, iskolánkat fel nem kereste, így hiányos ismeretekkel rendelkezik. Programjában sok általános dolgot említ, jónéhány általa megvalósítandó feladat iskolánkban már rég bevezetésre került (testvérvárosi kapcsolatok, bemutató órák, rendezvényeken való részvétel, angol szakkör, stb.). A közoktatásban nyolc évet töltött, mint pedagógus, ez a munkaviszony is középiskolákhoz köthető. Célkitűzései, fejlesztési elképzelései irreálisak, nem tájékozódott azoknak megvalósíthatóságáról (kistérségi versenyek, tömegközlekedés hiányosságai). Az eddig elért színvonalas intézményi munka folytatása, folyamatossága megválasztása esetén nem biztosított. A jelölt elképzelései megfogalmazásakor nem mérte fel az intézmény adottságait, lehetőségeit (tárgyi, személyi, anyagi feltételek). Pályaművéből hiányzik a helyzetelemzés. Hangsúlyozza pályázati munkájában a gyermekek mindenek felett álló érdekének érvényesülését, de ezzel kapcsolatban gyakorlati tapasztalata nem túl sok. Pályázata nem vonatkoztatható Etyekre, csak általánosságokat fogalmaz meg. Tóthné Neogrády Mária pályázatáról: Ebben a tanévben már év elején is, és jelenleg január óta betegállományban van. Pályázata igen részletes, mindenre kiterjedő. Pályázatában végig negatívan bírál, holott ő is itt dolgozik illetve van állományban, mint intézményegység-vezető. Kívülálló számára hangzatosan ír a majdnem kialakítandó multifunkcionális terekről, de a jelenlegi anyagi helyzetünket ismerve, ennek nincs valóságalapja. Kiszámítható munkabiztonságról ír, ugyanakkor több helyen említi, hogy az intézmény dolgozói között fiatalítani szeretne. Ez csak úgy elképzelhető, ha a jelenleg legidősebb dolgozókat -akiknek még a nyugdíjba vonulásukig legalább 10 év van- elküldi. Több helyen említi, hogy a két intézmény között a tanárok a szakjuknak megfelelően áttaníthatnának. Ennek ellenére ő maga az általános iskolában órát tartani nem tudott, fegyelmezési problémák miatt. Gyermekközpontú szemléletet, a diákjogok tiszteletben tartását rendkívül fontosnak tartja, ugyanakkor fegyelmi eljárás indult ellene az előző tanévben, mert egy első osztályos tanulót testileg bántalmazott. Pályázatának harmincadik oldalán említi a német nyelv, a nemzetiségi kultúra és a helyi kisebbségi hagyományok megismerését, ezt iskolánkban évek óta megvalósítjuk, a német nemzetiségi nyelv oktatásának keretein belül (német népismeretet is tanítunk). Fontosnak tartja a helyi nemzetiségi kultúra ápolását, de ugyanakkor lehetetlenné tette a zenekar működését és a tánctanszak repertoárjából is hiányzott a svábtánc. Országos és külföldi kapcsolatok kialakítását ígéri, a jelenlegi partneriskola-kapcsolatunk is pénzhiány miatt nem bővíthető. A partneriskolából érkező kísérőtanárt a német munkaközösség tagjai és az intézményvezető látják vendégül, gondoskodnak programjáról. Pályázatában nyári tematikus és alkotó táborok szervezését szeretné bevezetni. Mindez azonban csak szép ígéret, sem a túlórák kifizetésére, sem anyagköltségre forrásaink nincsenek. Sértő számunkra, hogy azt írja, nincs mindenkinek képesítése. Oktató-nevelő munkát a törvények szerint mindenki csak a törvényekben előírt, megfelelő szakképesítéssel taníthat. 19

20 Etyek, A nevelési munkaközösség Intézményvezetői pályázatok értékelése Javaslattétel Leleszi Tibor pályázata Formai rész: a pályázat szakmai életrajzát elolvastuk, értékeltük. Tartalmaz intézményvezetési programot, de nem a megpályázott etyeki ÁMK-ra. Nem találtuk a szakmai helyzetelemzésre vonatkozó elképzeléseket. Pályázatának felépítése logikus, áttekinthető, nyelvezete érthető. Tartalmi rész: A pályázó nem ismerkedett meg az intézménnyel, az itt dolgozókkal, nem ismeri a működést szabályozó dokumentumainkat. Így hiányoznak a helyzetelemezésre alapuló konkrét tények, következtetések. Vannak célkitűzések, fejlesztési elképzelések, de ezek nem az intézményünk eddigi elért sikereire, hagyományaira alapulnak. Nem látja a tényleges nehézségeinket. Célkitűzései tetszetősen hangzanak, de jórészük már megvalósult. Pályázatából és a meghallgatásából kiderült, hogy semmiféle intézményi szintünkre való tapasztalata nincs. Az utóbbi éveket iskolától, gyermekektől távol töltötte. Az előző két évben több munkahelyen is dolgozott. Meghallgatásakor kiderült, hogy számára jókor jött ez a pályázati kiírás, beleillik letelepedési elképzeléseibe. Nem látjuk azt biztosítva, hogy itt hosszabb időt fog eltölteni. A pályázó személye: Rendelkezik ugyan a megfelelő képzettségekkel, de ellentmondást érzékelünk a személye és a pályázat írója között. Nem érzékeltük érzékenységét a nevelési problémákra. Nem ismerkedett meg az intézménnyel, nem volt kíváncsi leendő munkahelyére. A nevelési munkaközösség nem támogatja, hogy az etyeki ÁMK vezetője legyen. Tóthné Neogrády Mária pályázata Formai rész: A nevelési munkaközösség tagjai a pályázatát elolvasták, értékelték. Pályázata formai hibás volt, hiányzott a nyilatkozata, ezért hiánypótlást eszközölt. Pályázatának felépítése logikus, nyelvezete érthető, több helyen azonban személyeskedő, nem a valóságot tükröző. Tartalmi rész: 8.oldal A funkció a célkitűzések megfogalmazását hiányolja, ezek azonban a pedagógiai programunkban megvannak, a szakértő szerint kiválóan. 10.oldal célnak tűzi ki a minőségirányítási rendszer bevezetését, azonban ez már mindenhol megtörtént, és működik. 11.oldal a munkatársak egyetértő együttműködésére hivatkozik, de ebben neki kellett volna egyetérteni és együttműködni, de ez eddig nem valósult meg. Emberi hozzáállást kér, de részéről eddig nem ezt tapasztaltuk. 13.oldal az általános iskolában egyéni fejlesztési programokat hiányol, amelyek már évek óta működnek. Van képzett fejlesztőpedagógusunk, logopédusunk és gyógytornászunk. A pszichológus pedig a családsegítőben elérhető. 15.oldal - A gyermeki munkakörnyezetet pedig folyamatosan a lehetőségekhez mérten alakítjuk ki. Az esélyegyenlőség kialakítására törekszünk, a szociális és kulturális 20

Herendi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 8440 Herend Iskola u.8. Intézményi Minőségirányítási Program

Herendi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 8440 Herend Iskola u.8. Intézményi Minőségirányítási Program 1 Herendi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 8440 Herend Iskola u.8 Intézményi Minőségirányítási Program Készítette: Schindler Lászlóné Igazgató Módosítva: 2008. augusztus 29. 2 Jóváhagyta:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 23-án tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Kenderföld-Somági Általános Iskola és Óvoda igazgatójának magasabb

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Jóváhagyta: Békés Megye Képviselő-testülete Humán Ügyek Bizottsága

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Jóváhagyta: Békés Megye Képviselő-testülete Humán Ügyek Bizottsága BÉKÉS MEGYEI TISZA KÁLMÁN KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY PEDAGÓGIAI PROGRAM Jóváhagyta: Békés Megye Képviselő-testülete Humán Ügyek Bizottsága 2011. szeptember 1. hatállyal, 182/2011. (VIII.30.) HÜB számú határozatával

Részletesebben

ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT AZ INTÉZMÉNYI ELVÁRÁS-RENDSZER ALAPJÁN

ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT AZ INTÉZMÉNYI ELVÁRÁS-RENDSZER ALAPJÁN Nikola Tesla Szerb Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT AZ INTÉZMÉNYI ELVÁRÁS-RENDSZER ALAPJÁN 2015. Jogszabályok: 2011.évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Tartalomjegyzék 1 AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA 2 11 ÁLTALÁNOS BEMUTATÁS 2 12 AZ ISKOLA ADATAI 3 13 Az ISKOLA SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE 4 2 AZ INTÉZMÉNY MINŐSÉGPOLITIKÁJA 5 21 MINŐSÉGPOLITIKAI NYILATKOZAT 5 22 JÖVŐKÉP

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Székesfehérvár, Munkácsy Mihály utca 10. 1 MOTTÓNK: Félig sem olyan fontos az, mit tanítunk gyermekeinknek, mint az, hogy tanítjuk. Amit az iskolában tanultunk, annak legnagyobb

Részletesebben

Intézményi Önértékelés

Intézményi Önértékelés Intézményi Önértékelés Pedagógus, vezető, Intézmény elvárások Belső Ellenőrzési Csoport 2015. szeptember 30. Készítette: BECS és Erdei Gyula igazgató Kompetencia A pedagógusra vonatkozó intézményi elvárásrendszer

Részletesebben

1. Pedagógiai módszertani felkészültség

1. Pedagógiai módszertani felkészültség 1. Pedagógus önértékelés Milyen a módszertani felkészültsége? Milyen módszereket alkalmaz a tanítási órákon és egyéb foglalkozásokon? Alapos, átfogó és korszerű szaktudományos és szaktárgyi tudással rendelkezik

Részletesebben

A Klapka György Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Pedagógiai Programja. Készült: 2013. március

A Klapka György Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Pedagógiai Programja. Készült: 2013. március A Klapka György Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Pedagógiai Programja Készült: 2013. március 1 1 NEVELÉSI PROGRAM... 4 2 A GYERMEKEK, TANULÓK ESÉLYEGYENLŐSÉGÉT SZOLGÁLÓ INTÉZKEDÉSEK... 29

Részletesebben

A HUMÁN MUNKAKÖZÖSSÉG VÉLEMÉNYE BOROS GABRIELLA IGAZGATÓI PÁLYÁZATÁRÓL

A HUMÁN MUNKAKÖZÖSSÉG VÉLEMÉNYE BOROS GABRIELLA IGAZGATÓI PÁLYÁZATÁRÓL A HUMÁN MUNKAKÖZÖSSÉG VÉLEMÉNYE BOROS GABRIELLA IGAZGATÓI PÁLYÁZATÁRÓL A pályázó a pályázati kiírásban megfogalmazott szakmai és egyéb követelményeknek megfelel. Boros Gabriella 1997-től iskolánk dolgozója.

Részletesebben

Bagányné Máthé Márta intézményegység vezetői pályázatának véleményezése

Bagányné Máthé Márta intézményegység vezetői pályázatának véleményezése Bagányné Máthé Márta intézményegység vezetői pályázatának véleményezése 1. Humán munkaközösség A pályázat részletes, minden lényeges dologra kiterjedő. Bemutatja a művészeti iskolában jelenleg folyó munkát,

Részletesebben

A TABÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ

A TABÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ A TABÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2007. SZEGED TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1.1. Az intézmény rövid bemutatása 1.2. Az intézmény minőségfejlesztési

Részletesebben

MAGYAR LÁSZLÓ GIMNÁZIUM 7020 Dunaföldvár, Templom u. 5.

MAGYAR LÁSZLÓ GIMNÁZIUM 7020 Dunaföldvár, Templom u. 5. INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM MAGYAR LÁSZLÓ GIMNÁZIUM 7020 Dunaföldvár, Templom u. 5. Készítette: az intézmény igazgatója Elfogadás dátuma: Jóváhagyás dátuma: Hatálybalépés: 2004. szeptember1. Érvényesség

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Vásárhelyi Pál Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat ARANY FOKOZAT PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 4090 Polgár, Zólyom út 14. Tartalom Preambulum 2. oldal Nevelési Program 9. oldal I. Az iskolában folyó nevelő-oktató

Részletesebben

Pedagógiai Programja

Pedagógiai Programja Benedek Elek Egységes Gyógypedagógia Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium Pedagógiai Programja 2013 Oroszlány,2013.03.26. Jóváhagyta: Vecserdi Jenőné igazgató

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM BERENTEI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM BERENTEI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM BERENTEI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT 3704 Berente, Posta u. 7. Készítette: Gyenesné Kovács Enikő ÁMK igazgató További tagok: Bánáti Veronika /Művelődési Ház vezető/ Orosz Jánosné

Részletesebben

Balassagyarmati Dózsa György Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014.

Balassagyarmati Dózsa György Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014. Balassagyarmati Dózsa György Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014. TARTALOMJEGYZÉK 1. HELYZETELEMZÉS... 10 2. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI, ÉRTÉKEI, CÉLJAI, FELADATAI,

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM ÖSSZEÁLLÍTOTTA: A DARUS UTCAI ÁLTALÁNOS és MAGYAR NÉMET KÉT TANNYELVŰ ISKOLA IGAZGATÓJA

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM ÖSSZEÁLLÍTOTTA: A DARUS UTCAI ÁLTALÁNOS és MAGYAR NÉMET KÉT TANNYELVŰ ISKOLA IGAZGATÓJA INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM ÖSSZEÁLLÍTOTTA: A DARUS UTCAI ÁLTALÁNOS és MAGYAR NÉMET KÉT TANNYELVŰ ISKOLA IGAZGATÓJA 2007 T A R T A L O M J E G Y Z É K oldal Az intézményi minőségirányítási program

Részletesebben

TANODA TÍPUSÚ PROGRAMOK Polyacskó Orsolya

TANODA TÍPUSÚ PROGRAMOK Polyacskó Orsolya TANODA TÍPUSÚ PROGRAMOK Polyacskó Orsolya 1. A folyamatmodell elemei: a probléma felvetése, elemzése; a megoldási javaslatok kidolgozásának alapjai és folyamata; a megvalósítás, monitoring/ellenőrzés;

Részletesebben

Szent László Óvoda Kisvárda

Szent László Óvoda Kisvárda MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Szent László Óvoda Kisvárda TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS... 4 2. AZ ÓVODA BEMUTATÁSA... 5 3. INTÉZMÉNYI MINŐSÉGPOLITIKA... 8 4. AZ ÓVODA MŰKÖDÉSÉNEK HOSSZÚTÁVRA SZÓLÓ ELVEI...

Részletesebben

A HOLLÓKŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Pedagógiai Programja

A HOLLÓKŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Pedagógiai Programja A HOLLÓKŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA Pedagógiai Programja Nevelőtestület jóváhagyásának dátuma: 2013. március 25. A fenntartói jóváhagyás dátuma:. A tervezett felülvizsgálat dátuma:.. Készítette: Nagy Katalin igazgató

Részletesebben

Neumann János Általános Iskola. Pedagógiai Program

Neumann János Általános Iskola. Pedagógiai Program Neumann János Általános Iskola Pedagógiai Program Tartalomjegyzék I. NEVELÉSI PROGRAM... 3 1. Az iskolában folyó nevelő - oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai... 4

Részletesebben

Minőségirányítási Program. Kölcsey Ferenc Gimnázium Körmend 2010.

Minőségirányítási Program. Kölcsey Ferenc Gimnázium Körmend 2010. Minőségirányítási Program Kölcsey Ferenc Gimnázium Körmend 2010. I. Fenntartói minőségirányítási program (kivonat) A program célja, hogy megfogalmazza az intézménnyel szembeni elvárásait az egész rendszer

Részletesebben

Minőségirányítási Program

Minőségirányítási Program PITYPANG UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA Minőségirányítási Program 2009 Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 3 1.1 AZ INTÉZMÉNY RÖVID BEMUTATÁSA... 3 1.2 A FENNTARTÓI ÖMIP-BŐL INTÉZMÉNYÜNKRE VONATKOZÓ FELADATOK...

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA SZABÓ LÁSZLÓ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY 4200 Hajdúszoboszló, Arany János u. 2. MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Hatálybalépés dátuma: 2010. szeptember 1. Felülvizsgálat időpontja: 2014.június 15. Példány

Részletesebben

A TENKI SZENT IMRE KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA Pedagógiai Programja

A TENKI SZENT IMRE KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA Pedagógiai Programja " E r r e a s z i k l á r a é p í t e m h á z a m a t (Szent István II. Intelme Imre herceghez) A TENKI SZENT IMRE KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA Pedagógiai Programja 2013. 1 Tartalomjegyzék AZ INTÉZMÉNY JOGÁLLÁSA...

Részletesebben

AZ INTÉZMÉNY HIVATALOS NEVE, JOGÁLLÁSA, TÍPUSA, SZÉKHELYE

AZ INTÉZMÉNY HIVATALOS NEVE, JOGÁLLÁSA, TÍPUSA, SZÉKHELYE 1 AZ INTÉZMÉNY HIVATALOS NEVE, JOGÁLLÁSA, TÍPUSA, SZÉKHELYE Az intézmény hivatalos elnevezése: BÁTAI HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA Az intézmény székhelyének címe: 7149 Báta, Fő u. 174. Az intézmény alapításának

Részletesebben

Pedagógiai Program (Nevelési Program)

Pedagógiai Program (Nevelési Program) Mecsekaljai Iskola Testnevelési Általános és Középiskolája Pedagógiai Program (Nevelési Program) BEVEZETŐ AZ ISKOLA MOTTÓJA: A sport megtanít arra, hogyan lehet győzni és emelt fővel veszíteni. A sport

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM OM 201354

PEDAGÓGIAI PROGRAM OM 201354 DEBRECENI EGYETEM BALÁSHÁZY JÁNOS GYAKORLÓ SZAKKÖZÉPISKOLÁJA, GIMNÁZIUMA ÉS KOLLÉGIUMA PEDAGÓGIAI PROGRAM OM 201354 Debrecen-Pallag 2015 H-4014 Debrecen, Mezőgazdász u. 1, Telefonszám (52) 450-306, Fax:

Részletesebben

KIRÁLY-TÓ ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE 9330.KAPUVÁR ARANY JÁNOS U. 10/A

KIRÁLY-TÓ ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE 9330.KAPUVÁR ARANY JÁNOS U. 10/A KIRÁLY-TÓ ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE 9330.KAPUVÁR ARANY JÁNOS U. 10/A Tel: 96/242-611 96/241-088 Fax: 96/ 241-088 E-mail: postmaster@kiralytoovoda.t-online.hu Beszámolót készítette: Boros Imréné intézményvezető

Részletesebben

Törpike Óvoda Pedagógiai Program 1. sz. melléklet. Intézményi egyedi elvárások: Óvodapedagógus

Törpike Óvoda Pedagógiai Program 1. sz. melléklet. Intézményi egyedi elvárások: Óvodapedagógus Törpike Óvoda Pedagógiai Program 1. sz. melléklet Intézményi egyedi elvárások: Óvodapedagógus Tartalomjegyzék 1 1. Pedagógiai módszertani felkészültség... 2 1.1. Önértékelési szempontok: Milyen a módszertani

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ELVÁRÁSRENDSZER

INTÉZMÉNYI ELVÁRÁSRENDSZER Itsz.:III-476/2015 INTÉZMÉNYI ELVÁRÁSRENDSZER A Felsőpakonyi Herman Ottó Általános Iskola Pedagógus Elvárás Rendszere Felsőpakony, 2015. október Készítette: Önértékelési Csoport 1. Pedagógiai módszertani

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM IMIP. Mesevár Óvoda ÓVODAI MINŐSÉGIRÁNYITÁSI PROGRAM RAKAMAZ

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM IMIP. Mesevár Óvoda ÓVODAI MINŐSÉGIRÁNYITÁSI PROGRAM RAKAMAZ INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM IMIP Mesevár Óvoda ÓVODAI MINŐSÉGIRÁNYITÁSI PROGRAM RAKAMAZ 1 Tartalomjegyzék : I. Minőségirányítási program rendeltetése:... 4 I/1. Hatálybalépés érvényesség ideje,

Részletesebben

MUNKAERÕPIACI POZÍCIÓK GYÕR-MOSON-SOPRON ÉS SZABOLCS- SZATMÁR-BEREG MEGYÉKBEN

MUNKAERÕPIACI POZÍCIÓK GYÕR-MOSON-SOPRON ÉS SZABOLCS- SZATMÁR-BEREG MEGYÉKBEN MUNKAERÕPIACI POZÍCIÓK GYÕR-MOSON-SOPRON ÉS SZABOLCS- SZATMÁR-BEREG MEGYÉKBEN A Társadalomkutatási Informatikai Egyesülés (TÁRKI) 1993 végén, a Népjóléti Minisztérium megbízásából végzett kutatásainak

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat 33. Szervezeti és működési szabályzat A Dunaharaszti Hunyadi János Német Nemzetiségi Általános Iskola SzMSz-e tartalmazza az intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket

Részletesebben

Rábatamási Móra Ferenc Általános Iskola. 9322 Rábatamási, Szent István u.42. OM : 030570

Rábatamási Móra Ferenc Általános Iskola. 9322 Rábatamási, Szent István u.42. OM : 030570 Rábatamási Móra Ferenc Általános Iskola 9322 Rábatamási, Szent István u.42. OM : 030570 Összeállította: RÁTZ OTTÓ mesterpedagógus tanár,intézményvezető 1. Az önértékelés alapja Jogszabályok: nevelésről

Részletesebben

AZ ERZSÉBETVÁROSI KÉTTANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA

AZ ERZSÉBETVÁROSI KÉTTANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA AZ ERZSÉBETVÁROSI KÉTTANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014 Az Erzsébetvárosi Kéttannyelvű Általános Iskola, Szakiskola és Szakközépiskola 2011. július 2-ával

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM KERTVÁROSI ÓVODA 2015. Intézmény OM azonosítója:027000. Készítette: Kertvárosi Óvoda Nevelőtestülete

PEDAGÓGIAI PROGRAM KERTVÁROSI ÓVODA 2015. Intézmény OM azonosítója:027000. Készítette: Kertvárosi Óvoda Nevelőtestülete Intézmény OM azonosítója:027000 2015. Készítette: Kertvárosi Óvoda Nevelőtestülete TARTALOM A PEDAGÓGIAI PROGRAM JOGSZABÁLYI HÁTTERE... 3 1. AZ INTÉZMÉNY ADATAI... 4 2. AZ INTÉZMÉNYÜNK KÖRNYEZETI SAJÁTOSSÁGAI

Részletesebben

Intézményi belső elvárások Pedagógus önértékelés Reményhír Intézmény Eötvös József Általános Iskolája Reményhír Intézmény Erdős Kamill Szakiskolája

Intézményi belső elvárások Pedagógus önértékelés Reményhír Intézmény Eötvös József Általános Iskolája Reményhír Intézmény Erdős Kamill Szakiskolája Intézményi belső elvárások Pedagógus önértékelés Reményhír Intézmény Eötvös József Általános Iskolája Reményhír Intézmény Erdős 1 Tartalom 1. A pedagógus önértékelése... 3 1.1. Bevezetés... 3 2. A pedagógus

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM PÉCSI APÁCZAI CSERE JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, KOLLÉGIUM, ALAP- FOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA. Hatálybalépés: 2013. szeptember 1.

PEDAGÓGIAI PROGRAM PÉCSI APÁCZAI CSERE JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, KOLLÉGIUM, ALAP- FOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA. Hatálybalépés: 2013. szeptember 1. PEDAGÓGIAI PROGRAM PÉCSI APÁCZAI CSERE JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, KOLLÉGIUM, ALAP- FOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA Érvényessége: 2013/2014 tanévtől Hatálybalépés: 2013. szeptember 1. Tartalomjegyzék BEVEZETŐ...

Részletesebben

P e d a g ó g i a i P r o g r a m

P e d a g ó g i a i P r o g r a m P e d a g ó g i a i P r o g r a m 2013 Bevezető 1. Az intézmény alapadatai Az intézmény neve: Toldi Miklós Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium telephelyei: 2750 Nagykőrös, Ceglédi út 24. 2750

Részletesebben

FM KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI AGRÁR - SZAKKÉPZŐ KÖZPONT KOLLÉGIUMI PEDAGÓGIA PROGRAMJA

FM KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI AGRÁR - SZAKKÉPZŐ KÖZPONT KOLLÉGIUMI PEDAGÓGIA PROGRAMJA FM KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI AGRÁR - SZAKKÉPZŐ KÖZPONT KOLLÉGIUMI PEDAGÓGIA PROGRAMJA A pedagógus hit kettőt tételez fel: hogy az emberek az eddiginél különbbé nevelhetők, hogy az eddiginél többre taníthatók.

Részletesebben

NAPSUGÁR PEDAGÓGIAI PROGRAM

NAPSUGÁR PEDAGÓGIAI PROGRAM NAPSUGÁR PEDAGÓGIAI PROGRAM BUDAPEST XVI. KERÜLETI NAPSUGÁR ÓVODA OM azonosító: 034610 Székhely: 1163 Budapest Cziráki u. 8-10. Telephelyei: Lándzsa 1163 Bp. Lándzsa u. 23. Vadvirág 1. 1163 Bp. Borotvás

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. június 25-i ülésre

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. június 25-i ülésre ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. június 25-i ülésre Tárgy: A zirci Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola Pedagógiai Programjának módosítása Előadó: Wohlfart

Részletesebben

Pedagógiai Program 2013

Pedagógiai Program 2013 Pedagógiai Program 2013 Boglári Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Hatályos: 2013. szeptember 1-től, 2018. augusztus 31-ig 1 1. Az iskola nevelési programja... 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai

Részletesebben

VARGA DOMOKOS ÁMK MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

VARGA DOMOKOS ÁMK MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM VARGA DOMOKOS ÁMK MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Készítette: Horváth Tibor ÁMK igazgató IMIP munkacsoport tagjai Jóváhagyva: Kunszentmiklós Város Képviselőtestületének 2007.március 21-én hozott 105/2007.(III.21.)

Részletesebben

Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez

Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez 1. kompetencia: Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás Szaktárgyi KKK-k: "Képes segíteni a tanulók iskolai tanulmányi munkáját, a tanulók tudományos fogalmainak, fogalomrendszereinek

Részletesebben

PÁLYÁZAT AZ ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÁSZÁR INTÉZMÉNYVEZETŐI MUNKAKÖR BETÖLTÉSÉRE 2014.

PÁLYÁZAT AZ ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÁSZÁR INTÉZMÉNYVEZETŐI MUNKAKÖR BETÖLTÉSÉRE 2014. PÁLYÁZAT AZ ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÁSZÁR INTÉZMÉNYVEZETŐI MUNKAKÖR BETÖLTÉSÉRE 2014. Pályázat kiírója: Emberi Erőforrások Minisztere KLIK Kisbéri Tankerület 2870 Kisbér, Széchenyi utca 2.

Részletesebben

A PDSZ PROGRAMJA 2011-2015

A PDSZ PROGRAMJA 2011-2015 A PDSZ PROGRAMJA 2011-2015 A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének programja 1. Alapelvek A PDSZ-nek, mint nyitott szakmai szakszervezetnek legfontosabb célja a közszolgálat területén, ezen belül

Részletesebben

Pedagógiai program I. RÉSZ N E V E L É S I P R O G R A M

Pedagógiai program I. RÉSZ N E V E L É S I P R O G R A M Pedagógiai program I. RÉSZ N E V E L É S I P R O G R A M 2013. Darányi Általános Iskola 1 NEVELÉSI PROGRAM 1 1. KÜLDETÉSNYILATKOZAT - PREAMBULUM 3 2. AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA, HELYZETELEMZÉS 3 2.1 PEDAGÓGIAI

Részletesebben

AZ 5. SZÁMÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

AZ 5. SZÁMÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA AZ 5. SZÁMÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2008. Tartalom 1. AZ INTÉZMÉNY MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ALAPJAI... 4 1.1 AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA...4 1.2 MINŐSÉGÜGYI ELŐZMÉNYEK...6 1.3 AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETI

Részletesebben

Szücsné Sajtos Ágnes Katalin

Szücsné Sajtos Ágnes Katalin Igazgatói pályázat Szücsné Sajtos Ágnes Katalin Tóvárosi Általános Iskola Székesfehérvár 2011. május 6. SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ 2 1. SZEMÉLYES ADATOK Név: Szücsné Sajtos Ágnes Katalin Születési név: Sajtos

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A HERÉDI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy felébredjen tudásvágya, hogy megismerje a jól végzett munka örömét, megízlelje az alkotás izgalmát,

Részletesebben

A Bessenyei György Gimnázium és Kollégium. Minő ségirányítási Programja

A Bessenyei György Gimnázium és Kollégium. Minő ségirányítási Programja Vezessétek elméinket a szép tudományoknak és a bölcsességek fényes napjára, hadd lássuk meg ott: Micsoda az ember! (Bessenyei György) A Bessenyei György Gimnázium és Kollégium Minő ségirányítási Programja

Részletesebben

MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA. Pedagógiai program. Sárvári Tankerület. Répcelak

MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA. Pedagógiai program. Sárvári Tankerület. Répcelak MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA Pedagógiai program Sárvári Tankerület Répcelak 1 2013 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei,

Részletesebben

Táncsics Mihály Általános Iskola 8000 Székesfehérvár, Batthyány u. 1. Helyzetelemzés, küldetésnyilatkozat... 4 I. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA...

Táncsics Mihály Általános Iskola 8000 Székesfehérvár, Batthyány u. 1. Helyzetelemzés, küldetésnyilatkozat... 4 I. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... A Székesfehérvári Táncsics Mihály Általános Iskola Pedagógiai programja SZÉKESFEHÉRVÁR 2013 Tartalom Helyzetelemzés, küldetésnyilatkozat... 4 I. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 5 1. A nevelő-oktató munka

Részletesebben

ÚJVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013/2014 TANÉVI MUNKATERVE

ÚJVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013/2014 TANÉVI MUNKATERVE ÚJVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013/2014 TANÉVI MUNKATERVE 2013 TARTALOM I. A TANÉVI FELADATOKAT MEGHATÁROZÓ JOGSZABÁLYOK DOKUMENTUMOK II. A 2013/2014-ES TANÉV FELADATTERVE III. RENDEZVÉNYTERV IV. LEGITIMÁCIÓ

Részletesebben

Névadónk élete, hazánk történelmében betöltött kiemelkedő szerepe, állhatatos hazaszeretete, a nemzet szabadságáért, függetlenségéért való

Névadónk élete, hazánk történelmében betöltött kiemelkedő szerepe, állhatatos hazaszeretete, a nemzet szabadságáért, függetlenségéért való Névadónk élete, hazánk történelmében betöltött kiemelkedő szerepe, állhatatos hazaszeretete, a nemzet szabadságáért, függetlenségéért való küzdelme máig szóló példát adnak nekünk. Azt szeretnénk, hogyha

Részletesebben

II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola

II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola 3170 Szécsény, Rákóczi út 90. Tel/Fax: 06-32-372-490 Web: www.rfszkki.sulinet.hu E-mail: rfszkki@gimn-szecseny.sulinet.hu

Részletesebben

DR. MOLNÁR ISTVÁN ÓVODA, ÁLTALÁNOS ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS GYERMEKOTTHON 4220 HAJDÚBÖSZÖRMÉNY, RADNÓTI M. U. 5. TEL.

DR. MOLNÁR ISTVÁN ÓVODA, ÁLTALÁNOS ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS GYERMEKOTTHON 4220 HAJDÚBÖSZÖRMÉNY, RADNÓTI M. U. 5. TEL. DR. MOLNÁR ISTVÁN ÓVODA, ÁLTALÁNOS ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS GYERMEKOTTHON 4220 HAJDÚBÖSZÖRMÉNY, RADNÓTI M. U. 5. TEL.: - FAX: 52/561-847, 561-848 E-mail: intezet@ovisk-hboszormeny.sulinet.hu

Részletesebben

ESÉLYEGYENLŐSÉG, EGYENLŐ BÁNÁSMÓD PROGRAM A 2003. évi CXXV. törvény alapján

ESÉLYEGYENLŐSÉG, EGYENLŐ BÁNÁSMÓD PROGRAM A 2003. évi CXXV. törvény alapján MALOMVÖLGY ÁLT. ISK. PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁNAK Kiegészítése Felsőörs, 2007. jan. 30. ESÉLYEGYENLŐSÉG, EGYENLŐ BÁNÁSMÓD PROGRAM A 2003. évi CXXV. törvény alapján A Malomvölgy Általános Iskola nagy gondot

Részletesebben

2252 Tóalmás, Béke u. 27. OM: 032533 MUNKATERVE 2015/2016. Készítette a munkaközösségek javaslatai alapján:...

2252 Tóalmás, Béke u. 27. OM: 032533 MUNKATERVE 2015/2016. Készítette a munkaközösségek javaslatai alapján:... Tóalmási Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola 2252 Tóalmás, Béke u. 27. OM: 032533 MUNKATERVE 2015/2016. Készítette a munkaközösségek javaslatai alapján:... Horváth Nóra intézményvezető Tóalmás, 2015.

Részletesebben

7. Jövőkép. 7.1. Vezetői feladataim

7. Jövőkép. 7.1. Vezetői feladataim 7. Jövőkép 7.1. Vezetői feladataim Iskolánknak szakgimnáziumként kell működnie 2016 szeptember elsejétől. A Nemzeti köznevelésről szóló törvényt, a NAT és a kerettantervek változásait napra készen kell

Részletesebben

A BOGYISZLÓI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA BOGYISZLÓI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A BOGYISZLÓI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA BOGYISZLÓI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA BOGYISZLÓI ÁLTALÁNOS ISKOLA Tartalom BEKÖSZÖNŐ... 4 I.AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 5 1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai... 5 Pedagógiai alapelveink...

Részletesebben

Pedagógiai program. Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Kollégium, Gyermekotthon és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

Pedagógiai program. Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Kollégium, Gyermekotthon és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 2015 Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Kollégium, Gyermekotthon és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Pedagógiai program Hódmezővásárhely, 2015. augusztus 28. Megyesi Istvánné

Részletesebben

Intézményi Minőségirányítási Program

Intézményi Minőségirányítási Program Belvárosi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Intézményi Minőségirányítási Program Készítette: Nagy Sándor, igazgató Véleményezte: Szülői képviselet: Diákönkormányzat: Elfogadta: Alkalmazotti

Részletesebben

A DUNAKESZI BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015.

A DUNAKESZI BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. A DUNAKESZI BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET... 6 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 6 1.1 A szervezeti és működési szabályzat (SZMSZ) célja,

Részletesebben

Pedagógiai program. Lánycsóki Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola OM 027302

Pedagógiai program. Lánycsóki Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola OM 027302 2013 Pedagógiai program Lánycsóki Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola OM 027302 1 Tartalom Köszöntő...4 Küldetésünk...5 1. Az intézmény nevelési programja...7 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S oktatási intézmények magasabb vezetői beosztásaira beérkezett pályázatok véleményezésére

E L Ő T E R J E S Z T É S oktatási intézmények magasabb vezetői beosztásaira beérkezett pályázatok véleményezésére Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. sz. Készítette: Fodorné Szabó Mária E L Ő T E R J E S Z T É S oktatási intézmények magasabb vezetői beosztásaira beérkezett pályázatok

Részletesebben

a 2014-es év beszámolója

a 2014-es év beszámolója Şcoala Generală pentru Naţionalitatea Română, Grădiniţă Chitighaz, str. Úttörő nr. 89 Telefon,fax: 66/250-052 web:www.romansulioviketegyhaza.hu Kétegyházi Román Nemzetiségi Általános Iskola és Óvoda 5741

Részletesebben

FERENCVÁROSI KOMPLEX ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS EGYMI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

FERENCVÁROSI KOMPLEX ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS EGYMI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A FERENCVÁROSI KOMPLEX ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS EGYMI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (iskolai és autista tagozat) (1095 Budapest, Gát u. 6. és Thaly Kálmán u. 17/I.) OM 038417 KLIK: 194022 Jóváhagyta: Tőkés Sándor

Részletesebben

A SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJÁNAK BESZÁMOLÓJA. 2009-2010. tanév

A SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJÁNAK BESZÁMOLÓJA. 2009-2010. tanév A 133/2010.(VI.17.) KT határozat melléklete A SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJÁNAK BESZÁMOLÓJA 2009-2010. tanév Készítette: Szarkáné Dubabér Mária és a Minıségbiztosítás,

Részletesebben

KOLLÉGIUMI PEDAGÓGIAI PROGRAM

KOLLÉGIUMI PEDAGÓGIAI PROGRAM PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015 KOLLÉGIUMI PEDAGÓGIAI PROGRAM 4. kötet I. BÉLA GIMNÁZIUM, KOLLÉGIUM ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA Tartalomjegyzék A KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁNAK KIADMÁNYOZÁSA... 1 1. BEVEZETÉS... 1

Részletesebben

I. AZ ISKOLA BEMUTATÁSA, KÉPZÉSI CÉLRENDSZERE 4 II. A PROGRAM JOGI ALAPJAI 7 III. PEDAGÓGIAI PROGRAM 9 IV. NEVELÉSI PROGRAM 17

I. AZ ISKOLA BEMUTATÁSA, KÉPZÉSI CÉLRENDSZERE 4 II. A PROGRAM JOGI ALAPJAI 7 III. PEDAGÓGIAI PROGRAM 9 IV. NEVELÉSI PROGRAM 17 Tartalom I. AZ ISKOLA BEMUTATÁSA, KÉPZÉSI CÉLRENDSZERE 4 I.1. Az iskola adatai 4 I.2. Az intézmény alaptevékenységei 4 II. A PROGRAM JOGI ALAPJAI 7 III. PEDAGÓGIAI PROGRAM 9 III. 1. Az iskola története

Részletesebben

Bem József Általános Iskola

Bem József Általános Iskola 1 Bem József Általános Iskola Pedagógiai program A Bem József Általános Iskola a(z) 1993. évi LXXIX. Törvény 47.p, 48.p 1996. évi LXII. Törvény 2011. évi Köznevelésről szóló törvény 4.p, 5., 26.p, 27.,

Részletesebben

A Zrínyi Ilona Gimnázium pedagógiai programja

A Zrínyi Ilona Gimnázium pedagógiai programja A Zrínyi Ilona Gimnázium pedagógiai programja Nevelési terv Miskolc, 2013. 1 1. Küldetésnyilatkozat Iskolánk, a Zrínyi Ilona Gimnázium, Miskolc város és környékének elismert, népszerű és eredményesen működő

Részletesebben

I. Pedagógus teljesítményének értékelése

I. Pedagógus teljesítményének értékelése Petőfi Sándor Általános és Alapfokú Művészeti Iskola, Pedagógiai Szakszolgálat A Minőségirányítási Program előírt kötelező mellékletei Csenger 2007. március 28. Kazamér Tibor A Minőségirányítási Program

Részletesebben

BÁTAI ÁMK PEDAGÓGIAI MŰVELŐDÉSI PROGRAM

BÁTAI ÁMK PEDAGÓGIAI MŰVELŐDÉSI PROGRAM 1 Mottó: Tárd ki a karjaidat a változásnak, De ne engedd el az értékeidet. /Dalai láma üzenete/ BEVEZETŐ Tisztelt Olvasó! Ön a Bátai ÁMK pedagógiai-művelődési programját tartja a kezében. E dokumentum

Részletesebben

A RÉTSÁGI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A RÉTSÁGI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A RÉTSÁGI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2010 Mottó: "A szellem és a tehetség az emberben mindig vágyainak és sajátos társadalmi helyzetének terméke. Lehetséges, hogy a neveléstudomány feladata

Részletesebben

Tisztelt Polgármester asszony! Tisztelt Képviselő Testület!

Tisztelt Polgármester asszony! Tisztelt Képviselő Testület! Kiszombor Nagyközség Önkormányzata 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel: 62/525-090 Tárgy: Kérelem Éves Munkaterv véleményezésére Tisztelt Polgármester asszony! Tisztelt Képviselő Testület! Az emberi

Részletesebben

VEZETŐI PÁLYÁZAT_-_VÉLEMÉNYEK

VEZETŐI PÁLYÁZAT_-_VÉLEMÉNYEK VEZETŐI PÁLYÁZAT_-_VÉLEMÉNYEK - Magyar történelem - földrajz munkaközösség: Nagyné Oláh Katalin vezetői pályázata a törvényi előírásoknak és a pályázati kiírásnak tartalmilag és formailag egyaránt megfelel.

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM TÖRZSPÉLDÁNY. Készítette: Csizmazia Mária igazgató Érvényes: 2015. Fenntartó egyetértésével. Mayer Gyula ügyvezető igazgató. Ph.

PEDAGÓGIAI PROGRAM TÖRZSPÉLDÁNY. Készítette: Csizmazia Mária igazgató Érvényes: 2015. Fenntartó egyetértésével. Mayer Gyula ügyvezető igazgató. Ph. SÉF Vendéglátóipari, Kereskedelmi és Idegenforgalmi Szakképző Iskola H-8200 Veszprém, Halle utca 3. TeI/Fax.:0036 (88) 569-880, 0036 (88) 569-880 E-mail: sef@sef.hu Keltezés: 2015. 04. 30. Iktatószám:

Részletesebben

MADÁCH IMRE GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

MADÁCH IMRE GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 3 HELYZETELEMZÉS... 4 1. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 6 1.1 Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei,

Részletesebben

AZ INTÉZMÉNYVEZETŐJÉNEK GONDOLATAI A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMHOZ. BEVEZETŐ 5. oldal INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA

AZ INTÉZMÉNYVEZETŐJÉNEK GONDOLATAI A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMHOZ. BEVEZETŐ 5. oldal INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA AZ INTÉZMÉNYVEZETŐJÉNEK GONDOLATAI A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMHOZ 3. oldal BEVEZETŐ 5. oldal INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA 6. oldal Intézmény adatai 6. oldal Intézmény szervezeti felépítése 9. oldal Az óvoda jellemzői

Részletesebben

Nagysándor József Általános Iskola 4031. Debrecen, Pósa u. 1. OM 031 086

Nagysándor József Általános Iskola 4031. Debrecen, Pósa u. 1. OM 031 086 Nagysándor József Általános Iskola 4031. Debrecen, Pósa u. 1. OM 031 086 INTEGRÁLT PEDAGÓGIAI RENDSZER 2011. Debrecen 1 INTEGRÁCIÓS PEDAGÓGIAI RENDSZER A nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló

Részletesebben

Bátai Hunyadi János Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Bátai Hunyadi János Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Bátai Hunyadi János Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. A szervezeti és működési szabályzat célja A Szervezeti és Működési Szabályzat a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény és

Részletesebben

KIMBI PEDAGÓGIAI PROGRAM

KIMBI PEDAGÓGIAI PROGRAM KIMBI ÓVODA 1121 Budapest, Tállya utca 22. OM: 034501 KIMBI PEDAGÓGIAI PROGRAM TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezető 3 1.1 Törvényi háttér 3 1.2. Az óvoda bemutatása 3 2. Gyermekkép, óvodakép 4 2.1 Hitvallás 4 2.2

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK AZ INTÉZMÉNYRŐL... HELYZETELEMZÉS... (ÖMIP) FŐ IRÁNYELVEI.. 6. old. MINŐSÉGPOLITITKAI NYILATKOZAT.. 8. old.

TARTALOMJEGYZÉK AZ INTÉZMÉNYRŐL... HELYZETELEMZÉS... (ÖMIP) FŐ IRÁNYELVEI.. 6. old. MINŐSÉGPOLITITKAI NYILATKOZAT.. 8. old. IMIP TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... AZ INTÉZMÉNYRŐL.... HELYZETELEMZÉS..... 3. old. 4. old. 5. old. FENNTARTÓI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM (ÖMIP) FŐ IRÁNYELVEI.. 6. old. MINŐSÉGPOLITITKAI NYILATKOZAT.. 8.

Részletesebben

1 oldal a 1 oldalból

1 oldal a 1 oldalból RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette és előterjeszti: Vinczéné Szunyogh Judit

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 1 Unghváry László Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola Cegléd INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 2 T a r t a l o m j e g y z é k 3 4 11. MELLÉKLETEK 1. számú melléklet: Iskolai

Részletesebben

A SZINERGIA ÜZLETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A SZINERGIA ÜZLETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A SZINERGIA ÜZLETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 1031 Budapest, Erzsébet krt. 39. PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Véleményem szerint az országnak, a hazának egyik legfontosabb kérdése az, hogy ki neveli, és hogy neveli eljövendő

Részletesebben

Berekfürdői Veress Zoltán Általános Iskola MUNKAPROGRAM. 2014/2015. tanév. Készítette: Mészáros Zsuzsanna intézményvezető-helyettes

Berekfürdői Veress Zoltán Általános Iskola MUNKAPROGRAM. 2014/2015. tanév. Készítette: Mészáros Zsuzsanna intézményvezető-helyettes Berekfürdői Veress Zoltán Általános Iskola MUNKAPROGRAM 2014/2015. tanév Készítette: Mészáros Zsuzsanna intézményvezető-helyettes Tartalomjegyzék I. A tanévindítás feltételei 3 II. Fő célkitűzések a 2013/2014-es

Részletesebben

Javaslat a moziüzemeltetés és filmforgalmazás támogatási rendszerének továbbfejlesztésére - vitaanyag -

Javaslat a moziüzemeltetés és filmforgalmazás támogatási rendszerének továbbfejlesztésére - vitaanyag - Javaslat a moziüzemeltetés és filmforgalmazás támogatási rendszerének továbbfejlesztésére - vitaanyag - Jelen anyag célja, hogy felvázoljuk a moziüzemeltetési és filmforgalmazási struktúra, valamint támogatási

Részletesebben

KISKUNFÉEGYHÁZI GÖLLESZ VIKTOR ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY KISKUNFÉLEGYHÁZA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015.

KISKUNFÉEGYHÁZI GÖLLESZ VIKTOR ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY KISKUNFÉLEGYHÁZA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. KISKUNFÉEGYHÁZI GÖLLESZ VIKTOR ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY KISKUNFÉLEGYHÁZA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. 1 Tartalomjegyzék Bevezető... 4 1. A pedagógiai program

Részletesebben

Széplaki Erzsébet érdemes tankönyvíró. Szövegértés-szövegalkotás tanári kézikönyv 6.

Széplaki Erzsébet érdemes tankönyvíró. Szövegértés-szövegalkotás tanári kézikönyv 6. Széplaki Erzsébet érdemes tankönyvíró Szövegértés-szövegalkotás tanári kézikönyv 6. szövegertes6_kk_2014_ok.indd 1 SZÉPLAKI ERZSÉBET a Tankönyvesek Országos Szövetségétől 2008-ban elnyerte az Érdemes tankönyvíró

Részletesebben

V. Modulok értékelése és minősítése/beszámítása az iskolai évfolyam sikeres befejezésébe...94 VI. Érettségi...95 VII. A választható tantárgyak,

V. Modulok értékelése és minősítése/beszámítása az iskolai évfolyam sikeres befejezésébe...94 VI. Érettségi...95 VII. A választható tantárgyak, P E D A G Ó G I A I P R O G R A M 2013 1 Tartalom Tartalom... 2 Pedagógiai hitvallásunk:... 4 Nevelési terv... 6 I. Iskolánkról... 6 1.1. Alapelvek, célok, értékek...11 1.2. Az emberi magatartás általános

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Kazinczy Körúti Óvoda 2100 Gödöllő, Kazinczy krt. 3. OM azonosító: 032 707 Adószám: 16792501-1-13 MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Készítette: Szerdi Ildikó óvodavezető Jóváhagyta: fenntartó Elfogadta: Alkalmazotti

Részletesebben

Pedagógiai Program Budapest, 2013.

Pedagógiai Program Budapest, 2013. S Z A K K A Y J Ó Z S E F S Z A K K Ö Z É P I S K O L A Pedagógiai Program Budapest, 2013. Tartalomjegyzék BEVEZETÉS... 3 NEVELÉSI PROGRAM... 5 A nevelő oktató munka pedagógia alapelvei, értékei, céljai,

Részletesebben

DISCIMUS Szakközépiskola Debrecen OM: 100571 PEDAGÓGIAI PROGRAM

DISCIMUS Szakközépiskola Debrecen OM: 100571 PEDAGÓGIAI PROGRAM DISCIMUS Szakközépiskola Debrecen OM: 100571 PEDAGÓGIAI PROGRAM 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. Jogszabályi háttér... 3 2. Az iskola nevelési programja... 3 1.1. A nevelő-oktató munka pedagógia alapelvei, céljai,

Részletesebben

AZ ISKOLA HELYI TANTERVE... 56 1. VÁLASZTOTT KERETTANTERVEK... 56 2. A KÖTELEZŐ ÉS A NEM KÖTELEZŐ TANÓRAI FOGLALKOZÁSOK... 57 3.

AZ ISKOLA HELYI TANTERVE... 56 1. VÁLASZTOTT KERETTANTERVEK... 56 2. A KÖTELEZŐ ÉS A NEM KÖTELEZŐ TANÓRAI FOGLALKOZÁSOK... 57 3. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ... 3 KÜLDETÉSNYILATKOZAT... 4 A PEDAGÓGIAI PROGRAM TÖRVÉNYI HÁTTERE... 5 AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 7 1. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI, ÉRTÉKEI,

Részletesebben