MARKETINGTERVEZÉS. Készítette: a Regionális Humán Innováció Nonprofit Kft. megbízásából: Dr. Karaszi Andrea- Horváth Olga Szombathely, 2011.

Save this PDF as:
Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MARKETINGTERVEZÉS. Készítette: a Regionális Humán Innováció Nonprofit Kft. megbízásából: Dr. Karaszi Andrea- Horváth Olga Szombathely, 2011."

Átírás

1 MARKETINGTERVEZÉS Készítette: a Regionális Humán Innováció Nonprofit Kft. megbízásából: Dr. Karaszi Andrea- Horváth Olga Szombathely, 2011.

2 BEVEZETŐ Mielőtt a marketing terv készítés egyes lépéseit számba vennénk, először ismerkedjük meg a fogalmakkal, a tervezés folyamatával, a marketing eszközeivel. Majd ezt követően bemutatjuk, hogy mit tartalmazhat egy marketing terv. MI IS AZ A MARKETING? A marketing szó jelentése: piacolás, piacra vitel, konkrét piaci problémák megoldása. A marketing szűkebb értelmezés szerint, olyan tevékenység, amelynek során a vevők/felhasználók igényeinek kielégítése érdekében elemezzük a piacot, azonosítjuk az eladni kívánt termékeket és szolgáltatásokat, ismertté tesszük azokat a fogyasztók számára, meghatározzuk az árakat, megszervezzük az értékesítést, s befolyásoljuk a vásárlókat. A marketing a fogyasztói szükségleteket, igényeket termékekre és szolgáltatásokra fordítja le, arra törekedve, hogy a termék/szolgáltatás a fogyasztó által kívánt minőségben, mennyiségben, áron és helyen álljon rendelkezése, mégpedig oly módon, hogy megfelelő nyereséget biztosítson a vállalkozónak Tágabb értelmezés szerint marketing filozófia, szemléletmód, annak érdekében, hogy a szervezet egész tevékenysége a marketing céloknak, szempontoknak megfeleljen. A marketing társadalmi és vezetési lépések láncolata, amelynek során az egyének és csoportok termékeket és értékeket alkotnak, valamint cserélnek ki egymás között, mialatt kielégítik igényeiket és szükségleteiket /Philipp Kotler/ 2

3 A mindennapi gyakorlatban a marketingtervezés az alábbi tevékenységeket jelenti: vásárlók igényeinek kielégítése érdekében elemezzük a piacot megismerjük a vevők igényeit (pl. kérdőíves megkérdezéssel, statisztikai adatelemzésen keresztül stb.) meghatározzuk az eladni kívánt termékeket és szolgáltatásokat a termékeket és szolgáltatásokat megismertetjük a fogyasztókkal kialakítjuk az árakat megszervezzük az értékesítést befolyásoljuk a vásárlókat, felkeltjük érdeklődésüket a termék vagy szolgáltatás iránt megtervezzük a szükséges humán erőforrásokat, felmérjük a beszállítói kört kialakítjuk a tárgyi környezetet pl. kirakat, ügyfélszolgálat, bolt stb. megismerjük a konkurenciát, megvizsgáljuk, hogy vannak-e helyettesítő termékek szolgáltatások MIÉRT VAN SZÜKSÉG MARKETINGTERVEZÉSRE, MIÉRT KELL TERMÉK ÉS SZOLGÁLTATÁSÉRTÉKESÍTÉS TERVÉT ELKÉSZÍTENI? Azért, mert: olyan terméket vagy szolgáltatást szeretnénk előállítani, ami értékesíthető, jövedelmet, bevételt termel a szervezet és a benne dolgozók számára. azt szeretnénk, hogy a lehető legkevesebbe kerüljön az adott termék, vagy szolgáltatás előállítása, de a lehető legmagasabb bevételt érjük el. fontos számunkra, hogy a vevő elégedett legyen, holnap is igényelje a szolgáltatást, vásárolja meg a terméket el akarjuk érni vevőinket, kíváncsiak vagyunk a véleményükre. 3

4 A MARKETINGTERVEZÉS (ÉRTÉKESÍTÉS TERVEZÉS) KÉSZÍTÉSE SORÁN MILYEN HANGSÚLYOK MENTÉN CÉLSZERŰ VÉGIGGONDOLNI AZ ELKÉPZELÉSEINKET? Meg kell határoznunk a piacot, hisz nem tudunk egyidejűleg minden piacon jelen lenni, ezért célszerű egy alapos elemzés után meghatározni, hogy melyik az a piac, ahol tevékenykedni akarunk, azaz mit akarunk gyártani, szolgáltatni. Ha mindent gyártunk, akkor sérül a minőség, a vevők nem tudnak beazonosítani bennünket, nem tudják, hogy mit várhatnak tőlük. A piacon nemcsak a termék, hanem a vevők beazonosítása is fontos. Ugyancsak igaz, ha mindenki igényét ki akarjuk elégíteni, senki elvárásának nem tudunk eleget tenni. Ezért szegmentálni szükséges a potenciális vevőkört. Ha már kiválasztottuk, hogy kik lehetnek a vevőink, akkor az ő igényeiknek megfelelő termékeket, szolgáltatásokat kell előállítani, az általuk elvárt minőségben és mennyiségben. Pl. ha a gyerekeknek készítünk játékokat, akkor meg kell tudnunk határozni, hogy melyik korosztálynak készítjük, ők mit igényelnek, de még arra is figyelemmel kell lenni, hogy milyen árfekvésben készítjük termékeinket, m ezt melyik réteg képes megvásárolni. A tervezés során arra is ügyeljünk, hogy a marketingtervezés nem független a szervezeti működés egészétől, a terveket ezért célszerű összehangolni. Amennyiben az egyes részfunkciók együttműködnek, akkor az együttes hatás kedvezőbb, mintha az egyes funkciók elkülönülten tevékenykednének. Ha már meghatároztuk a piacot, tudjuk, hogy mit kívánunk termelni, vagy szolgáltatni, milyen minőségben, kiknek, s megismertük a vevői igényeket is, végig kell gondolnunk a marketingstratégiát. A marketingstratégia készítésekor a marketing mix elemeivel operálunk, amelyek az alábbiak: 4

5 1. Product = Termék 2. Price = Ár 3. Place = Hely 4. Promotion = Promóció, kedvezmény A marketing-mix elemei alkalmasak arra, hogy meghatározzuk, mikor milyen eszközöket kívánunk használni, mikor helyezzük előtérbe a terméket, mikor operálunk az árral, mikor fontos a termék-értékesítés helye, s mikor élünk kedvezményekkel, alkalmazunk promóciókat. Pl. ha eladhatatlan termékek hevernek a polcokon, akkor célszerű ezeket kedvezményekkel kiárusítani, így a promóció kerül a figyelmünk középpontjába. Ha több ugyanolyan minőségű és mennyiségű termék van a piacon, akkor az ár dominiál a stratégia kialakításában. Bizonyos ünnepkörhöz kötődött termékek, szezonális termékek esetében az értékesítés helyének lehet fontos szerepe. Milyen szempontokra figyelemmel készítsük marketingtervet (termék vagy szolgáltatásértékesítési tervet)? A marketingterv a marketingcélokról - mit akar a szervezet elérni -, és a marketingstratégiákról - hogyan kívánja a cég/szervezet a kitűzött marketingcéljait megvalósítani - szól. Összegezve arra keressük a választ, hol vagyunk most, hova akarunk eljutni, hogyan akarunk eljutni. A marketingcélokban meg kell határoznunk, hogy a termékekkel, szolgáltatásokkal, vagy a piaccal akarunk e operálni. 5

6 Eszerint: Célunk lehet, hogy a meglévő termékeket a meglévő piacokon vagy új piacokon kívánjuk elhelyezni, vagy új termékekkel akarunk a meglévő piacra belépni, vagy új piacokat találni. A marketingstratégiák azok az eszközök, amelyekkel a marketingcélokat el tudjuk érni. Ezeket a stratégiákat a marketingmix eszközrendszerét használva tudjuk kialakítani. Miben segít nekünk marketingterv? El tudjuk érni a tevékenységek jobb koordinációját. Fel tudunk készülni a várható eseményekre. Növeli a cég/szervezet felkészültségét a változásokra. Minimalizálja a váratlan eseményekre adott nem racionális válaszokat. A fejlődési irányokat meghatározza, a konfliktusokat feloldja. Javítja a kommunikációt. Módszeres előretekintésre serkenti a menedzsmentet. A rendelkezésre álló eszközöket jobban hozzáilleszti a kiválasztott lehetőségekhez. 6

7 A MARKETINGTERVEZÉS FOLYAMATA Programok elkészítése Marketing-stratégiák meghatározása Marketing-célok meghatározása Feltételek számbavétele Pl. SWOT- elemzés Elemzés 1. Előkészítő szakasz A piacok és a szegmensek definiálása a tervezés előtt Elérni kívánt fogyasztók kiválasztása. Mit vásárolnak? Árkategóriák, igénybe vett üzlettípusok, a különböző termékek fizikai jellegzetességei. Kik vásárolnak? Demográfiai, társadalmi-gazdasági, földrajzi, kulturális tényezők (segíti a kommunikációs program tervezését). Miért vásárolnak? Előnyök, attitűdök, hitek, személyiség, életstílus (alátámasztja a marketingstratégiát). A piaci szegmentálás célja a szervezet képességeinek a hasonló igényekkel. Haszonelemzés: tulajdonság előny - haszon. 7

8 Pl.: Termékeinket hozzáértők kézi munkával állítják elő (tulajdonság), tehát jobb minőségűek, mint a géppel gyártottak (előny), (mi következik ebből?) emiatt tartósabbak (haszon). 2. A termékek és szolgáltatások elemzése a tervezés előtt Termék/szolgáltatás - funkcionális jellemzők: alkotóelemei, teljesítménye - hozzáadott értékek: hírnév, vállalati arculat, kiszolgálás minősége - növekedési, érettségi, vagy hanyatlási szakaszban van-e a termék vagy szolgáltatás - értékesítési és profitadatok 3. Marketingcélok meghatározása A célok biztosítanak arról, hogy a cég/a szervezet tisztában van azzal, mi az, amit a stratégia várhatóan valóra vált, és hogy mikor sikerül egy adott stratégiának elérni a célt. Marketingcélok lehetnek pl.: A meglévő termékek eladása a meglévő piacokon és piaci szegmensekben (a piac kitöltése) A meglévő termékek kiterjesztése új piacokra és piaci szegmensekre (piacfejlesztés) Új termékek fejlesztése a meglévő piacokra és piaci szegmensekre (termékfejlesztés) Új termékek fejlesztése új piacokra és piaci szegmensekre (diverzifikáció) 4. Marketingstratégia meghatározása Képessé teszi a vállalatot arra, hogy kiválassza azokat a vevőket, azokat a piacokat is, akikkel, és amelyekkel üzletet kíván kötni. Ez az út vezet a 8

9 kiválasztott piacoknak felkínált termékek és szolgáltatások választékán át a marketingcélok eléréséhez. Marketingstratégiában fókuszálhatunk Termékre: termékvisszavonás, változtatás, bővítés, formatervezés, márkázás, pozicionálás, csomagolás Árra: árképzési stratégiák Értékesítésre: hol, hogyan értékesítjük a terméket Piacbefolyásolásra: hogyan érjük el a fogyasztót (reklám, PR eszközök), milyen promóciókat alkalmazunk A stratégiát, a célokat, a marketing kommunikációs eszközök használatával juttathatjuk el a vásárlókhoz/potenciális vásárlókhoz. MILYEN KOMMUNIKÁCIÓS ESZKÖZET HASZNÁLHATUNK A MARKETINGKOMMUNIKÁCIÓBAN? Ahhoz, hogy a megfelelő marketingkommunikációs eszközt ki tudjuk választani célszerű az alábbi kérdésekre válaszolni: - Ki a célközönség? Kinek akarjuk eladni a terméket, szolgáltatást? - Mi az, amit már tudnak, éreznek, hisznek rólunk és termékünkről vagy szolgáltatásunkról? - Miféle emberek ők? Hogyan jellemezhetjük, azonosíthatjuk őket? Milyen céljaik vannak? - Milyen a reakciót várunk, mit szeretnénk kiváltani a célközönségből? 9

10 - Mit akarunk mondani, hogyan akarjuk, hogy érezzenek, mit akarunk, hogy higgyenek, értsenek, tudjanak termékünk vagy szolgáltatásunk megvásárlásáról? - Mit kínálunk? - Mi az, amit nem akarunk kínálni? - Melyek a céljaink, legfontosabb prioritásaink? - Hogyan önthetjük céljainkat megnyerő formába? - Milyen bizonyítékunk van arra vonatkozóan, hogy céljaink közel állnak célközönségünk igényeihez és elfogadható a számára? - Milyen módon érhető el a célpiac, milyen eszközöket használhatunk leghatékonyabban? - Mikor lépjünk a vásárlók elé? Milyen ütemezéssel? - Mi az, ami majd gátolni fogja a vásárlási folyamatot? Tekintettel kell-e lennünk egyéb ösztönzési akciókra (egyéb termékek/szolgáltatások, versenytársaink termékei/szolgáltatásai, szezonális trendek/hatások, piacot befolyásoló speciális események)? - Milyen eredményeket várunk? - Hogyan mérjük az elért eredményeket? - Hogyan fogjuk megítélni kommunikációnk relatív sikerét (jó/rossz/közömbös)? - Mennyi pénzre van szükségünk az eltervezett tevékenység végrehajtásához? - Mennyi pénz áll majd rendelkezésünkre? - Hogyan tudjuk kézben tartani kiadásainkat? - Kinek, mikor és mi a feladata? - Mit költünk, mire, hol és mikor? 10

11 A marketingkommunikáció eszközei: - reklám - PR - eladásösztönzés A reklám olyan eszköz, amely tájékoztat, de nem vár visszajelzést a fogyasztótól. Legfontosabb eszközei: élőszó/beszéd, sajtóhirdetés, reklámnyomtatványok, plakát, reklámtáblák, tűzfalhirdetés, fényreklám, rádióreklám, reklámfilm, tv-reklám, reklámajándék, kiállítás és vásár, kirakatreklám, csomagolás, védjegy. A reklám jellemzői és funkciói jellemzők személytelen, nincs címzettje tömegszerű, mindenütt jelen van egyirányú, csak mond és nem funkciók tájékoztató befolyásoló emlékeztető kérdez,nem kíváncsi a fogyasztó véleményére azonosítható, a reklámozó azonosítható megerősítő szükséges és vitatható A PR (közönségkapcsolatok)célja, hogy a vállalat és közönsége, közvéleménye, illetve szűkebb és tágabb környezete között megértést és bizalmat építsen ki. Olyan általános magatartásforma, amely arra irányul, hogy a vállalat belső és külső kapcsolatainál megértést, támogatást, bizalmat szerezzen, s ezzel üzleti tevékenységének eredményességét hosszú távra alapozza meg. A PR közvetlen (személyes, rendezvény, esemény) és közvetett PR (média) kapcsolatok formájában hat. 11

12 Mit kell tenni annak érdekében, hogy a környezetünk jóindulatát és támogatását fenntartsuk? Kétoldalú kapcsolatokat kell kiépíteni (érdekel bennünket a másik fél véleménye) Tájékoztassunk és Tájékozódjunk A reklám és a PR jellemzői Eladásra irányul Közvetlen befolyásolás Egyoldalú, csak mondja Kereskedelmi munka Válogatott információkkal dolgozik Célja a profit szerzés Bizalom megszerzésére irányul Közvetett befolyásolás Kétoldalú, a vevő véleménye is érdekli Teljes körű információval dolgozik Célja a szervezeti és közérdek Teljes környezetre irányul Potenciális fogyasztókra irányul Az eladásösztönzés eszközei lehetnek: ösztönző eszközök (versenyek, utazások, bónusz, díjak, hirdetési támogatás, ingyenes minták, költség átvállalás), árral kapcsolatos ösztönzők (kuponok, engedmények, visszatérítés, készpénzfizetési engedmény), információnyújtás (dm, kirakat, bemutatók, értékesítési szóróanyag, katalógus, reklámtárgy, vásárok). 12

13 MARKETINGTERV VÁZLAT 1. Bevezetés Nagyon röviden célszerű ismertetni miért készítjük a tervet, mik a legfőbb célkitűzések, honnan indulunk (jelen állapot) el és hova szeretnénk eljutni, mi a küldetésünk, miért vagyunk. 2. Összefoglaló a vezetés (menedzsment) részére (vezetői összefoglaló) Tömören bemutatjuk a tervet, azokat az alkalmazott módszereket, amelyeket a tervezés során használtunk. Meghatározzuk a célpiacot, - kik fogják vásárolni a szolgáltatást, a terméket-, a versenytársakat, a saját és a versenytársak erős és gyenge pontjait. Megmutatjuk, hogy milyen marketingmix elemekkel fogunk dolgozni, illetve azt, hogy a célok megvalósításához mekkora erőforrásokkal rendelkezünk. A vezetői összefoglalót mindig a tervezés végén készítjük el, hisz minden lényeges információt tartalmaznia kell. 3. A szolgáltatás, vagy termék bemutatása Ebben a pontban azt kell bemutatni, hogy miért döntöttünk a tervezett szolgáltatás vagy termék mellett. Milyen hiányt igyekszünk megszüntetni ezzel? 4. Marketingkutatás Ebben a részben összegyűjtjük azokat az információkat, amelyek szükségesek ahhoz, hogy megismerjük a piacot, a versenyhelyzetet, a versenytársakat, azokat a lényeges információkat, amelyek fontosak lehetnek a szolgáltatás vagy termelés sikere érdekében. 13

14 A kutatás során az alábbiakat tesszük: Információkat gyűjtünk (primer és szekunder információk beszerzése) Piackutatás keretében kijelöljük a célpiacot, előrejelzéseket készítünk, vizsgáljuk a fogyasztói magatartást. A piackutatás keretében az alábbiakat célszerű számba venni: A kiválasztott célcsoport jellemzői pl. milyen életkorúak, milyen az anyagi helyzetük, mi a foglalkozásuk, milyen mértékben, gyakran vásárolnak, milyen életmód jellemzi őket, milyen igényeik vannak, mi befolyásolja a vásárlási döntéseiket, Várható piaci részesedés meghatározása Ehhez használhatunk pl. SWOT analízist, amellyel a külső és belső környezetben megjelenő gyengeségekre, erősségekre, fenyegetésekre és lehetőségekre keressük a választ a termékünkkel, szolgáltatásinkkal összefüggésben. Pl. SWOT- ANALIZIS Erősségek Lehetőségek összeszokott jól felkészült, azonos Vannak még kihasználatlan piaci értékek mentén gondolkodó csapat rések, komplex szolgáltatási Széleskörű szakmai ismeretek, csomagot nyújtó versenytárs nincs a jártasságok vannak jelen a csapatban megyében. Korábban is a médiába dolgoztak, A város és településmarketing nagy nagyon élő intenzív kapcsolataik lehetőségeket kínál. vannak. Valamennyien A pályázatok marketingje jelentős elkötelezettek piac, amire a cég építhet. 14

15 Kreatív a csapat. A szövetkezet működését támogató Nyitottak, szociálisan érzékenyek inkubációs háttér lehetőséget teremt A vállalkozások világában jártas arra, hogy a piacon stabil céggé váljon szakemberek segítik az elindulásukat a szövetkezet. Sokszínű szolgáltatást terveztek, több lábon állás lehetősége adott Gyengeségek Fenyegetettségek Induló vállalkozás, mint X szövetkezet A piacon jelenlévő versenytársak nem ismert a piacon, üzletpolitikájukat megújítják, s komoly elfogadottságukat a pályázattal kell versenytársakként jelennek meg. megalapozni A szövetkezet nem tud belépni a Kevés induló tőkével rendelkeznek városmarketing és a pályázati A pályázatban elvárt bevétel marketing piacára visszafordításának kötelezettsége nem A 10 hónap alatt a szövetkezet segíti a vállalkozás tőkeerőssé tételét szolgáltatásait nem lehet nyereségessé Az egyenlő szavazat elvén működő tenni, így a továbbfoglalkoztatás döntéshozatal miatt a konfliktusok lehetetlenné válik megszaporodhatnak Végső soron a piaci részesedés elemzése során az alábbi kérdésekre keressük a válaszokat: A jövőben a piacon növekedés, csökkenés vagy stagnálás tapasztalható-e, mekkora a célpiac mérete (becslés), a célpiac hány százalékát tudja megszerezni a vállalkozás fél éven belül, A versenytárs analízist elkészíthetjük pl. PORTER féle modell készítésével 15

16 Pl. Közepesen erős szállítók A beszállítók egy-egy tevékenységben erősek, ugyanakkor a kínálat nagy. Promóciós lehetőségekkel lehet számolni Kedvező versenyhelyet Kevés a versenytárs a megyében. A meglévő marketing vállalkozások egy egy szolgáltatást kínálnak. A piac lefölözése még nem történt meg a megyében. Közepes helyettesíthetőség A megyében vannak marketing témában megjelenő cégek, de ezek csak egy-egy szolgáltatást nyújtanak. A megye lehetőségeit a megyén kívüli cégek kevésbé A versenytársakról az alábbiakat célszerű megtudni: kik a versenytársak mit termelnek, szolgáltatnak, milyen az árpolitikájuk, vannak-e helyettesítő termékek stb. Erős vevők Ár iránt rendkívül érzélkeny vevők. Tájékozatlanság a vevők részéről Megszokás nem köti a vevőket, nem elkötelezettek egyegy cég iránt. a versenytárs erős és gyenge pontjai: miben jobbak ők és miben rosszabbak mik azok a tényezők, amikkel át lehetne csábítani a versenytárs vásárlóit mióta van a versenytárs a piacon, milyen a renoméja kik a versenytárs beszállítói milyen értékesítési csatornákat használ a versenytárs Marketingeszközök (Marketing-mix elemzés, azaz mikor milyen marketing eszközökkel élünk ( 4P) Ezek azok az eszközök, amelyek a marketingtevékenység céljainak elérését segítik. Ezek egymástól nem függetlenek, egymással kapcsolatba állnak, csakis együttesen alkalmazhatók. 16

17 Product, mint TERMÉK a kínált termékek / szolgáltatások a termékünk a termék-életgörbe mely szakaszában van. (bevezetés, növekedés, érettség, hanyatlás) van e folyamatban termékfejlesztés a vállalkozás által kínált termékek / szolgáltatások egymáshoz való viszonya, vannak-e azonos, vagy egymást kiegészítő igényeket kielégítő termékek / szolgáltatások egymástól eltérő igényeket kielégítő termékek / szolgáltatások körét. Price az ÁR Az árakkal kapcsolatos döntésekben a marketingnek meghatározó szerepe kell, hogy legyen, hisz a kereslet előrejelzése, annak időbeni eloszlása, kulcskérdés nemcsak a bevétel, de az árképzés oldaláról is. Az árral, mint marketingeszköz arra fókuszálunk, hogy milyen a célcsoportunk árérzékenysége, ez fejezi ki azt is, hogy milyen a ár-minőség viszonya. A marketingtervben ezekre is célszerű kitérni. Place a HELY Azokat a pontokat jelenti, ahol a terméket vagy szolgáltatást értékesítjük. Itt kell bemutatni, hogy milyen értékesítési csatornákat használunk. Pl. bolti eladás, webes értékesítés, stb. 17

18 Promotion az ELADÁSÖSZTÖNZÉS Ebben a részben azt kell bemutatni, hogy milyen igényeket tudunk kielégíteni, milyen előnyökkel, értékkel bír a tevékenységünk, termékünk, szolgáltatásunk. Milyen eszközökkel segítjük az eladást. szórólapok DM levél hirdetés a nyomtatott sajtóban, rádióban, televízióban személyes eladás szponzoráció eladásösztönző akciók, pl. leértékelés, törzsvásárlás stb. Stratégiák meghatározása Ebben a részben azt mutatjuk be, hogy hogyan akarjuk elérni a kitűzött céljainkat, hogyan használjuk a rendelkezésre álló eszközöket. A stratégia a cél elérését támogató tevékenységek, a marketingstratégia esetében a specifikus fogyasztói csoportok, vagyis a célpiacok és a marketing mix elemeinek kombinációjából rakható össze, így számos alternatívát kínál: PL. Egyetlen célcsoportra koncentrálunk Jellemzője ennek a stratégiának, hogy - egyetlen célpiacot választ ki, - specializáció jellemzi, Ezt a stratégiát általában alacsony piaci részesedésű vállalkozások választják, olyanok, amelyekre szűk körű specializációjellemző. Ezzel a stratégiával ezek a 18

19 vállalkozások el tudják kerülni a konkurencia harcot, a vevői igényekre jól tudnak koncentrálni. A koncentrált marketingstratégiát választó vállalkozás több piaci szegmensben jelen van egyedi termékeket, szolgáltatásokat kínál. Az a stratégia, amely a teljes piacon jelen akar lenni a legdrágább. Általában piacvezető cégek alkalmazzák ezt a stratégiát. Differenciálatlan stratégiát használók a fogyasztók közötti hasonlóságra építik stratégiájukat, s nem foglalkoznak a különbségekkel, így minden célpiacon ugyanazt a marketing-mixet használják. - célpiacon. Stratégiánkat a termék életgörbéjéhez is igazíthatjuk, Akik a gyors lefölözés stratégiáját választják, fő céljuk a lehető legnagyobb profit realizálása. Ez akkor alkalmazható jól, ha egyedül vagyunk jelen a termékkel a piacon. (magas ár- magas promóciós költségek) Azok, akik a lassú lefölözés stratégiáját - magas ár alacsony promóciós szint a legnagyobb profit realizálását tartják fontosnak, de keveset költenek promócióra, mert a fogyasztók már ismerik a terméket A gyors térnyerés stratégiáját pedig azok választják, - alacsony ár magas promóciós szint-akik rövid időn belül nagy piaci részesedést akarnak szerezni. Ennek a stratégiának hátránya lehet, hogy a konkurencia másolja a terméket. A lassú térnyerés stratégiája - alacsony ár alacsony promóciós szint- akkor választhatjuk, ha a vásárlók ismerik a terméket, a versenytársak pedig nem jelentősek. 19

20 A termék életgörbéjének függvényében is meghatározhatjuk a stratégiánkat. Növekedés szakaszában fókuszálhatunk a: szolgáltatás minőségének javítása, új elemekkel való bővítésére. új piacokon való megjelenésre. új értékesítési csatornák igénybevételére. árak csökkentésére a hangsúlyok áthelyezzük a termékről a vásárlási kedv fokozására. Az éretség szakaszában, amikor eladások száma csökken, a kínálat meghaladja a keresletet, piacmodifikációs (piacmódosítás, változtatás) stratégiát célszerű alkalmazni. Például új piacokat keresünk, új vásárlókat szólítunk meg, az adott termék gyakoribb használatára ösztönzünk A termékmodifikációs stratégia, a termék változtatását, módosítását jelenti, így megfiatalíthatjuk a terméket, új formát, küllemet adunk neki, az esztétikai, minőségi jellemzőket javítjuk. Pl. az egyik szociális foglalkoztató tea filter tartókat gyártott, amikor a kereslet csökkent a foglalkoztató a tea filter dobozokat égetéses technikával díszítette, ezzel növelte a termék esztétikai értékét, s újabb vásárlókat vonzott. A marketing-mix modifikációs stratégia a marketing-mix egyes elemeinek módosítását jelenti. Pl. A termék vagy szolgáltatás hanyatlásának szakaszában, ha már a terméket, vagy a szolgáltatást nem tudjuk megújítani célszerű az alábbi stratégiákat választani: - Kilépés a piacról - A termelést vagy a szolgáltatást folyamatosan leépítjük 20

21 Ebben a szakaszban általában a termékek vagy a szolgáltatások eltűnnek, de elképzelhető, hogy egyes elemei megmaradnak, s akár alacsonyabb, akár magasabb kategóriájú termékcsoportba kerülésük sem kizárt. Pl. Kerámiatermékek gyártásával foglalkozó szociális foglalkoztató népi díszítésű kerámiákat állított el. A termék a piacon eladhatatlanná vált, a fazekas termékekkel telítődött a piac. A gyártó a formát megtartva a díszítést változtatta meg, s a népi díszítés helyett a minimál stílus jegyében készíti kerámiáit, újra megtalálva helyét a piacon. Alternatív stratégiák a marketing-mix elemeinek alkalmazásával lehetnek: Termékstratégia: - piackiaknázás, - piacfejlesztés, - termékfejlesztés, - diverzifikáció, (kockázat mérséklése) - termékkivonás a piacról, Árstratégia (A vállalkozás által használható árképzési elvek meghatározása) Az árképzés lehet: - költségalapú árképzés, - keresletorientált árképzés, - versenytársakhoz igazodó árképzés, - prémium árképzés (csak nagyon magas színvonalú termék esetén), - hozamalapú árképzés (befektetett tőkéhez viszonyított megtérülés alapján számítják, = a haszonkulcs legalább az átlagprofittal legyen azonos adott időszakban), 21

22 - árdifferenciálás (felárak, árengedmények). Az árképzésről az ÁRKÉPZÉS c. sablonban olvashatunk Elosztási stratégia A tervezés során azt is végig kell gondolni, hogy milyen stratégiát választunk a termékek vagy szolgáltatások minél hatékonyabb elosztása érdekében. Pl dönthetünk arról, hogy online, kereskedelmi hálózatokon keresztül értékesítünk, vagy disztribútorokon, forgalmazókon keresztül, de próbálkozhatunk személyes eladással is, stb. Az elosztási forma meghatározásakor fontos számba venni, hogy milyen értékesítési forma milyen előnyöket és milyen hátrányokat hordoz, s maga a termék vagy szolgáltatása értékesítése illeszkedik-e a szolgáltatás, vagy a termék jellegéhez. Pl. primőr termékek online értékesítése akkor lesz a vevő számára kívánatos, ha a termék házhozszállítását is meg tudjuk szervezni. A Promóciós stratégiában a szervezet/ vállalkozás kommunikációs Stratégiája jelenik meg, azaz arról kell döntenie, hogy a terméket, vagy szolgáltatást milyen módon ismerteti meg a vásárlókkal, hogyan kínálja, hogyan tudja vonzóvá tenni a vásárlást. Kommunikációs stratégia meghatározásához a tömegkommunikációs és a promóciós lehetőségek teljes eszköztára rendelkezésünkre áll. Ezek: online hirdetési módok, szórólapok, direkt marketing (DM), közönségkapcsolatok, hirdetés a nyomtatott sajtóban, rádióban, televízióban, személyes eladás, szponzorálás, 22

23 eladásösztönző akciók (pl. bevezető ár, kedvezmények, törzsvásárlói akció stb. A marketing tervben célszerű külön is megtervezni a marketingkommunikációt. A tervben rögzítjük a kommunikációs céljainkat, azaz mit akarunk üzenni a vásárlónak, ezeket mikor, milyen gyakorisággal, mekkora példányszámban és milyen eszközöket használva tesszük. Pl. néhány szociális foglalkoztató az alábbi üzenetet juttatta el a vásárlókhoz: A termékek megvásárlásával Ön a hátrányos helyzetű emberek foglalkoztatását támogatja. Cserébe mi minőséget adunk. Ennek az üzenetnek az volt a kommunikációs célja, hogy a vásárlók megismerjék a foglalkoztatókat, s győződjenek meg arról, hogy minőséget képesek előállítani. Fontos azt is számba venni, hogy mekkora költsége lesz egy akciónak, s ennek mekkora a hatékonysága (mekkora vásárlói kört ér el, s mekkora volumenű vásárlásra számítunk. Pénzügyi stratégia a terv megvalósításához szükséges pénzügyi források számbavételét, meghatározását, jelenti. Itt nemcsak a kommunikáció forrásait kell bemutatni, hanem minden olyan költséget pl. eladás költségei, tervezés költségei, amely kapcsolódik a vállalkozás/ szervezet marketing tevékenységéhez. Összefoglaló, konklúzió pedig a terv olyan összegzése, amelyben bemutatjuk, hogy a marketingstratégiai elemek miként fogják biztosítani a vállalkozás/ szervezet által kitűzött célok megvalósulását. 23

Árképzési sablon A Regionális Humán Innováció Nonprofit Kft. megbízásából Készítette: Laki Ferenc Szombathely 2011

Árképzési sablon A Regionális Humán Innováció Nonprofit Kft. megbízásából Készítette: Laki Ferenc Szombathely 2011 Árképzési sablon A Regionális Humán Innováció Nonprofit Kft. megbízásából Készítette: Laki Ferenc Szombathely 2011 BEVEZETÉS Miért is fontos nekünk az árképzés? Amennyiben a célunk, hogy intézményünk képes

Részletesebben

VÁLLALAT- GAZDASÁGTAN. A vállalat

VÁLLALAT- GAZDASÁGTAN. A vállalat VÁLLALAT- GAZDASÁGTAN A vállalat Vállalakozás - vállalat Az üzleti vállalkozás a bukás kockázatával végzett gazdasági tevékenység. A vállalat a jogi személyiséggel rendelkező vállalkozás szervezeti kerete.

Részletesebben

Vállalat küldetése A vállalat célja Vállalatok érintettjei Marketing:

Vállalat küldetése A vállalat célja Vállalatok érintettjei Marketing: Vállalat küldetése: meghatározza: működési kört, a belső működés és az érintettekkel való kapcsolat elveit; megkülönbözteti más vállalatoktól, megvalósításhoz elengedhetetlen feltétele: marketing és innováció.

Részletesebben

Dr. Piskóti István intézetigazgató MARKETING

Dr. Piskóti István intézetigazgató MARKETING Ellenség, partner, kartell? a harc avagy versenyelemzés, a saját vállalkozás auditja Te kit választanál? Az udvarlás szabályai - avagy piacszegmentálás,célpiac, pozícionálás Dr. Piskóti István intézetigazgató

Részletesebben

Product termék. Termékkel kapcsolatos vállalati döntések

Product termék. Termékkel kapcsolatos vállalati döntések Product termék Termék: minden olyan dolog, ami szükségletet elégít ki. a vállalat kínálatát határozza meg A marketing kiterjeszti a termék fogalmát (pl.: szolgáltatásokra, stb.) A lényeg a piacra vihetőség

Részletesebben

MUNKAANYAG. Kovács Anikó. Marketing- és reklámkommunikáció. A követelménymodul megnevezése: Vállalkozási alapismeretek

MUNKAANYAG. Kovács Anikó. Marketing- és reklámkommunikáció. A követelménymodul megnevezése: Vállalkozási alapismeretek Kovács Anikó Marketing- és reklámkommunikáció A követelménymodul megnevezése: Vállalkozási alapismeretek A követelménymodul száma: 0222-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-001-50 A MARKETING

Részletesebben

Árpolitika. Jogi és menedzsment ismeretek 6.

Árpolitika. Jogi és menedzsment ismeretek 6. Árpolitika Jogi és menedzsment ismeretek 6. Árpolitika A vállalat által kínálta termékek árainak meghatározás és a piaci áreseményekre való reagálás elvei és módszerei A vállalatoknak el kell dönteni,

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Vezetői összefoglaló. Módszertani feltáró tanulmány. Környezet- és szituációelemzés. Koncepció. Operatív terv.

Tartalomjegyzék. Vezetői összefoglaló. Módszertani feltáró tanulmány. Környezet- és szituációelemzés. Koncepció. Operatív terv. Tartalomjegyzék Vezetői összefoglaló Módszertani feltáró tanulmány Környezet- és szituációelemzés Koncepció Operatív terv Mellékletek Dunaújváros Városmarketing Terve Vezetői összefoglaló Készítette:

Részletesebben

Gazdasági és menedzsment ismeretek

Gazdasági és menedzsment ismeretek Gazdasági és menedzsment ismeretek TÁMOP-2.2.4-08/1.-2009-0008 A foglalkozási rehabilitációs koordinátor képzés adaptációja Szlovéniába A projekt az EU társfinanszírozásával az Új Magyarország Fejlesztési

Részletesebben

Tartalmi és formai követelmények értékelési szempontjai a KAP A saját farmom mindig zöldebb pályázathoz

Tartalmi és formai követelmények értékelési szempontjai a KAP A saját farmom mindig zöldebb pályázathoz Tartalmi és formai követelmények értékelési szempontjai a KAP A saját farmom mindig zöldebb pályázathoz Formai követelmények értékelése: A dolgozatnak saját alcímmel is rendelkeznie kell. A pályamunka

Részletesebben

A VIDÉKI KÖLTSÉGVETÉSI SZÍNHÁZAK MARKETING- ÉS PR-TEVÉKENYSÉGE

A VIDÉKI KÖLTSÉGVETÉSI SZÍNHÁZAK MARKETING- ÉS PR-TEVÉKENYSÉGE EDUTUS FŐISKOLA A VIDÉKI KÖLTSÉGVETÉSI SZÍNHÁZAK MARKETING- ÉS PR-TEVÉKENYSÉGE Konzulens: Dr. Kandikó József Főiskolai tanár Készítette: Budai Gábor Levelező tagozat Gazdálkodás és menedzsment szak Kontrolling

Részletesebben

Kereskedelem Szakmacsoport Vevőlélektan

Kereskedelem Szakmacsoport Vevőlélektan Vevőlélektan Készült 2010-2011 években a Marcali, Barcs, Kadarkút, Nagyatád Szakképzés Szervezési Társulás részére a TÁMOP-2.2.3-09/1-2009-0016 azonosítószámú projekt keretében A vevőlélektan tárgya, kutatási

Részletesebben

Kérdőív A kiskereskedelmi vállalkozások üzletpolitikája

Kérdőív A kiskereskedelmi vállalkozások üzletpolitikája Kérdőív A kiskereskedelmi vállalkozások üzletpolitikája Tisztelt Kiskereskedő! A Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem Marketing Tanszéke egy olyan nagyszabású, az egyetem által finanszírozott kutatáshoz

Részletesebben

Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930

Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930 Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930 FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági

Részletesebben

1. Az ár jelentősége. Az ár az áru pénzben kifejezett ellenértéke. Az a pénzmennyiség, amennyiért az áru eladható, megvehető.

1. Az ár jelentősége. Az ár az áru pénzben kifejezett ellenértéke. Az a pénzmennyiség, amennyiért az áru eladható, megvehető. Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 1495-06 Marketing és PR ismeret Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 1495-06/2 Marketing- és PR alapfogalmainak ismertetése,

Részletesebben

MUNKAANYAG. Pagonyné Mezősi Marietta. Piaci igény felmérése. A követelménymodul megnevezése: Munkakörrel, munkavégzéssel kapcsolatos feladatok

MUNKAANYAG. Pagonyné Mezősi Marietta. Piaci igény felmérése. A követelménymodul megnevezése: Munkakörrel, munkavégzéssel kapcsolatos feladatok Pagonyné Mezősi Marietta Piaci igény felmérése A követelménymodul megnevezése: Munkakörrel, munkavégzéssel kapcsolatos feladatok A követelménymodul száma: 2275-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja:

Részletesebben

A rendezvények technikai feltételei

A rendezvények technikai feltételei Roadshow szervezése A Roadshow-t az ország több városában, településén érdemes megszervezni, hasonló tartalommal. Résztvevőként elsősorban a kis- és közepes méretű vállalkozások vezetőit ajánlott meginvitálni.

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 0002-11/1 A piackutatás módszereinek és a marketingtevékenység eszközeinek bemutatása megadott célok és feltételek

Részletesebben

Marketing 1 fejezet: A marketing szerepe az üzleti életben és a társadalomban

Marketing 1 fejezet: A marketing szerepe az üzleti életben és a társadalomban Marketing 1 fejezet: A marketing szerepe az üzleti életben és a társadalomban Bauer András Berács József A marketing szerepe az üzleti életben és társadalomban Kereskedelem és marketing A marketing fogalma

Részletesebben

A TERMÉK. A termék marketing szempontból:

A TERMÉK. A termék marketing szempontból: A TERMÉK A termék marketing szempontból: Termék mindaz, ami a piacon figyelemfelkeltés, megszerzés, felhasználás, vagy fogyasztás céljából felkínálható, és amely valamilyen szükségletet vagy igényt elégíthet

Részletesebben

A NYÍREGYHÁZI CIVIL FÓRUM STRATÉGIÁJA

A NYÍREGYHÁZI CIVIL FÓRUM STRATÉGIÁJA A NYÍREGYHÁZI CIVIL FÓRUM STRATÉGIÁJA Nyíregyháza, 2010. május Készült a Felső-Tisza Alapítvány megbízásából. Szerkesztette: Filepné dr. Nagy Éva Katona Mariann Tóth Miklós Lezárva 2010. május 31-én. Nyíregyháza,

Részletesebben

3. Vizuális reklámeszközök. Végné Faddi Andrea Marketing 12. osztály tankönyve alapján összeállította Friedrichné Irmai Tünde

3. Vizuális reklámeszközök. Végné Faddi Andrea Marketing 12. osztály tankönyve alapján összeállította Friedrichné Irmai Tünde 3. Vizuális reklámeszközök Végné Faddi Andrea Marketing 12. osztály tankönyve alapján összeállította Friedrichné Irmai Tünde Vizuális reklámeszközök csoportosítása Nyomtatott Köz- és zártterületi Személyre

Részletesebben

CÉLZOTT TERMÉKEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK PI- ACI VIZSGÁLATA

CÉLZOTT TERMÉKEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK PI- ACI VIZSGÁLATA Prof. Dr. Piskóti István - Dr. Molnár László - Gulyásné Dr. Kerekes Rita - Dr. Nagy Szabolcs - Dr. Dankó László - Dr. Karajz Sándor - Dr. Bartha Zoltán - Kis-Orloczki Mónika (5. munkacsoport) CÉLZOTT TERMÉKEK

Részletesebben

Összeállította: Friedrichné Irmai Tünde

Összeállította: Friedrichné Irmai Tünde Összeállította: Friedrichné Irmai Tünde 1 A kereskedelmi vállalkozások létérdeke a forgalom folyamatosságának fenntartása, növelése. Ehhez nem elegendő csupán alkalmazkodniuk a vevők igényeihez, hanem

Részletesebben

A kutatást támogatói: Ezredforduló Alapítvány Gyermek és Ifjúsági Alapprogramok Tanácsa Veszprémi Ifjúsági Tanács

A kutatást támogatói: Ezredforduló Alapítvány Gyermek és Ifjúsági Alapprogramok Tanácsa Veszprémi Ifjúsági Tanács Ifjúsági érdekérvényesítési csatornák vizsgálata Veszprémben - kutatási beszámoló - A kutatást támogatói: Ezredforduló Alapítvány Gyermek és Ifjúsági Alapprogramok Tanácsa Veszprémi Ifjúsági Tanács A kutatási

Részletesebben

Befektetés a kultúr-mackóba, azaz a városközösség fejlesztésének kreatív eszközei. Nagy Judit BGF KKK

Befektetés a kultúr-mackóba, azaz a városközösség fejlesztésének kreatív eszközei. Nagy Judit BGF KKK Befektetés a kultúr-mackóba, azaz a városközösség fejlesztésének kreatív eszközei Nagy Judit BGF KKK Mottó: "A város ez minden, ami maradt nekünk..." (Koolhaas: A jelleg nélküli város ) Rem Koolhaas-építész,

Részletesebben

ÜZLETI TERVEZÉS, ÜZLETI TERV KÉSZÍTÉS ALAPJAI, ÜZLETI TERV FELÉPÍTÉSE. Előadó Dr. Szücs Tamás

ÜZLETI TERVEZÉS, ÜZLETI TERV KÉSZÍTÉS ALAPJAI, ÜZLETI TERV FELÉPÍTÉSE. Előadó Dr. Szücs Tamás ÜZLETI TERVEZÉS, ÜZLETI TERV KÉSZÍTÉS ALAPJAI, ÜZLETI TERV FELÉPÍTÉSE Előadó Dr. Szücs Tamás A tervezés s követelmk vetelményei Az üzleti tervnek - pályázatok esetében is - 3 fő kritériumot kell teljesítenie:

Részletesebben

OKTATÁSI, KÉPZÉSI IGÉNYEK MEGHATÁROZÁSÁRA IRÁNYULÓ KÉRDŐÍVES VIZSGÁLATOK MÓDSZERTANA

OKTATÁSI, KÉPZÉSI IGÉNYEK MEGHATÁROZÁSÁRA IRÁNYULÓ KÉRDŐÍVES VIZSGÁLATOK MÓDSZERTANA Eszközcsomag a vállalati igények, a szakképzési kínálat és az emberi tőke kapacitásainak hatékony összehangolására Adaptáljuk! OKTATÁSI, KÉPZÉSI IGÉNYEK MEGHATÁROZÁSÁRA IRÁNYULÓ KÉRDŐÍVES VIZSGÁLATOK MÓDSZERTANA

Részletesebben

AZ ÚJSÁGÍRÓK SAJTÓSZABADSÁG- KÉPE -BEN MAGYARORSZÁGON

AZ ÚJSÁGÍRÓK SAJTÓSZABADSÁG- KÉPE -BEN MAGYARORSZÁGON MÉRTÉK MÉDIAELEMZŐ MŰHELY AZ ÚJSÁGÍRÓK SAJTÓSZABADSÁG- KÉPE -BEN MAGYARORSZÁGON MÉRTÉK FÜZETEK. 1 MÉRTÉK FÜZETEK 7. szám 2016. március Szerző: Timár János AZ ÚJSÁGÍRÓK SAJTÓSZA- BADSÁG-KÉPE 2015-BEN MAGYARORSZÁGON

Részletesebben

Üzleti terv sablonhoz - képzési kitöltési útmutató -

Üzleti terv sablonhoz - képzési kitöltési útmutató - VÁLLALKOZÓFEJLESZTÉSI KÉPZÉS Üzleti terv sablonhoz - képzési kitöltési útmutató - A fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása a konvergencia régiókban c. pályázati felhívás keretében Kódszám: TÁMOP 2.3.6.A-12/1.

Részletesebben

KÉZIKÖNYV ECONO-MIX. version 2015.11.02. 10:16:00. EcoSim Kft. Budapest

KÉZIKÖNYV ECONO-MIX. version 2015.11.02. 10:16:00. EcoSim Kft. Budapest version 2015.11.02. 10:16:00 KÉZIKÖNYV ECONO-MIX EcoSim Kft. Budapest No part of this edition may be multiplied and/or publicly notified by means of printing, photocopy, microfilm or in any other way,

Részletesebben

Magyar Turizmus Zrt. Marketingterv 2010. Budapest, 2009. október 28.

Magyar Turizmus Zrt. Marketingterv 2010. Budapest, 2009. október 28. Magyar Turizmus Zrt. Marketingterv 2010 Budapest, 2009. október 28. Tartalomjegyzék Vezetői összefoglaló. 4 1 Bevezető 14 2 Helyzetelemzés 16 2.1 Nemzetközi trendek... 16 2.2 Magyarország turizmusának

Részletesebben

Új termék fejlesztése és piaci bevezetése

Új termék fejlesztése és piaci bevezetése Új termék fejlesztése és piaci bevezetése DR. BÍRÓ-SZIGETI SZILVIA MENEDZSMENT ÉS VÁLLALATGAZDASÁGTAN TANSZÉK BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Termék- és márkamenedzsment 1 2016. április

Részletesebben

KÉZIKÖNYV. Shop midi - EDU. (manual-shop-midi-hun) *2010.11.22. 9:52:30. EcoSim Kft. Budapest

KÉZIKÖNYV. Shop midi - EDU. (manual-shop-midi-hun) *2010.11.22. 9:52:30. EcoSim Kft. Budapest *2010.11.22. 9:52:30 Shop midi - EDU (manual-shop-midi-hun) EcoSim Kft. Budapest No part of this edition may be multiplied and/or publicly notified by means of printing, photocopy, microfilm or in any

Részletesebben

Magyarország működőtőke vonzása a nemzetközi tőkeáramlás folyamatában

Magyarország működőtőke vonzása a nemzetközi tőkeáramlás folyamatában Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Nappali francia tagozat Gazdaságdiplomácia szakirány Magyarország működőtőke vonzása a nemzetközi tőkeáramlás folyamatában Készítette:

Részletesebben

Miért van szükség üzleti tervre?

Miért van szükség üzleti tervre? Pólya Árpád Kulcs az üzleti terv összeállításához ÖTLETHÍD Gazdaságfejlesztő, Mérnöki és Oktatási Tanácsadó, Szolgáltató Kft. Miért van szükség üzleti tervre? A jövő formálása mindig izgalmas és egyben

Részletesebben

Az amerikai bankrendszer sajátosságai. Az RMKT szövetkezeti kutatócsoport vállalkozása MEMENTO

Az amerikai bankrendszer sajátosságai. Az RMKT szövetkezeti kutatócsoport vállalkozása MEMENTO MEMENTO Az RMKT szövetkezeti kutatócsoport vállalkozása A Romániai Magyar Közgazdász Társaság (RMKT) szövetkezeti kutatócsoportot hozott létre. Ez a csoport interdiszciplináris megközelítésben szándékszik

Részletesebben

TRANZITFOGLALKOZTATÁSI PROGRAMOK (KÍSÉRLETI SZAKASZ 1996-2005) KÁDÁR ERIKA

TRANZITFOGLALKOZTATÁSI PROGRAMOK (KÍSÉRLETI SZAKASZ 1996-2005) KÁDÁR ERIKA TRANZITFOGLALKOZTATÁSI PROGRAMOK (KÍSÉRLETI SZAKASZ 1996-2005) KÁDÁR ERIKA 1. A folyamatmodell elemei: a probléma felvetése, elemzése; a megoldási javaslatok kidolgozásának alapjai és folyamata; a megvalósítás,

Részletesebben

A családi háttér és az iskolai utak eltérései

A családi háttér és az iskolai utak eltérései 13 Szanyi-F. Eleonóra A családi háttér és az iskolai utak eltérései Az alábbi cikk első része egy, e folyóiratban korábban megjelent írás (Hiányszakmát tanuló végzős szakiskolások; ÚPSz 211/6) folytatása.

Részletesebben

KÉZIKÖNYV. version 2015.11.16. 13:56:00. EcoSim Kft. Budapest

KÉZIKÖNYV. version 2015.11.16. 13:56:00. EcoSim Kft. Budapest version 2015.11.16. 13:56:00 KÉZIKÖNYV EcoSim Kft. Budapest No part of this edition may be multiplied and/or publicly notified by means of printing, photocopy, microfilm or in any other way, without preceding

Részletesebben

JÁRÁSI ESÉLYTEREMTŐ PROGRAMTERV ÉS HELYZETELEMZÉS

JÁRÁSI ESÉLYTEREMTŐ PROGRAMTERV ÉS HELYZETELEMZÉS JÁRÁSI ESÉLYTEREMTŐ PROGRAMTERV ÉS HELYZETELEMZÉS Pályázó: Tét Város Önkormányzata Készítette: BFH Európa Projektfejlesztő és Tanácsadó Kft. Alvállalkozó: Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaság- és Regionális

Részletesebben

A magyar kisvállalatok versenyképességének kompetencia alapú mérése és komplex vizsgálata

A magyar kisvállalatok versenyképességének kompetencia alapú mérése és komplex vizsgálata Energiatermelési, energiafelhasználási és hulladékgazdálkodási technológiák vállalati versenyképességi, városi, regionális és makrogazdasági hatásainak komplex vizsgálata és modellezése - TÁMOP 4.2.2 A

Részletesebben

HAJDÚSZOBOSZLÓ VÁROS Településfejlesztési koncepciója

HAJDÚSZOBOSZLÓ VÁROS Településfejlesztési koncepciója Egyeztetési dokum entáció: 2015. május 26. HAJDÚSZOBOSZLÓ VÁROS Településfejlesztési koncepciója Készült a Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának megbízásából 2015. május C Í V I S T E R V VÁROSTERVEZŐ

Részletesebben

Közbeszerzési referens képzés Gazdasági és pénzügyi ismeretek modul 1. alkalom. A közgazdaságtan alapfogalmai Makro- és mikroökonómiai alapfogalmak

Közbeszerzési referens képzés Gazdasági és pénzügyi ismeretek modul 1. alkalom. A közgazdaságtan alapfogalmai Makro- és mikroökonómiai alapfogalmak Közbeszerzési referens képzés Gazdasági és pénzügyi ismeretek modul 1. alkalom A közgazdaságtan alapfogalmai Makro- és mikroökonómiai alapfogalmak ALAPKÉRDÉSEK TISZTÁZÁSA I. A gazdasági törvények lényege:

Részletesebben

Marketing Intézet. A Coop üzletlánc marketingkommunikációs tevékenységének elemzése és új ötletek kidolgozása az Unio Coop Zrt.

Marketing Intézet. A Coop üzletlánc marketingkommunikációs tevékenységének elemzése és új ötletek kidolgozása az Unio Coop Zrt. Marketing Intézet A Coop üzletlánc marketingkommunikációs tevékenységének elemzése és új ötletek kidolgozása az Unio Coop Zrt. részére Gazdag Renáta 2013 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 3 1.1 Témaválasztás

Részletesebben

Marketing: tények és tévhitek

Marketing: tények és tévhitek Marketing: tények és tévhitek Horváth Anna 2011. május 12. Kicsiben is hatékonyan Marketingr l mikrovállalkozásoknak 1/22 Mi jut eszedbe a marketingr l? tolakodó sok körítés fényez nyezés nagyobb a füstje,

Részletesebben

HELYZETE ÉS LEHETSÉGES JÖVŐBELI TRENDJEI A NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓBAN

HELYZETE ÉS LEHETSÉGES JÖVŐBELI TRENDJEI A NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓBAN A TUDÁSIPAR, TUDÁSHASZNÁLAT HELYZETE ÉS LEHETSÉGES JÖVŐBELI TRENDJEI A NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓBAN (VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ) Helyzetfeltáró és értékelő tanulmány A nyugat-dunántúli technológiai régió jövőképe

Részletesebben

Pest Megye Integrált Területi Programja 2.0

Pest Megye Integrált Területi Programja 2.0 2014 2020 Pest Megye Integrált Területi Programja 2.0 Pest Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft 2015.03.31. Pest Megye Integrált Területi Programja 1 2015. április 7. Készítette Pest Megyei Területfejlesztési

Részletesebben

54 345 06 0000 00 00 Személyügyi gazdálkodó és fejlesztő. Személyügyi gazdálkodó és fejlesztő É 1/7

54 345 06 0000 00 00 Személyügyi gazdálkodó és fejlesztő. Személyügyi gazdálkodó és fejlesztő É 1/7 A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Balatoni Regionális TDM Szövetség Beszámoló a Balatoni Regionális Fejlesztési Tanács 2012. április 20.-i ülésére

Balatoni Regionális TDM Szövetség Beszámoló a Balatoni Regionális Fejlesztési Tanács 2012. április 20.-i ülésére 1.A turisztikai desztináció menedzsment (TDM) szükségessége Új igényekkel jelentkező, ún. multiopcionális üdülővendégek, globális méretűre tágult piac, gyilkos konkurenciaharc a versenytársak között, belső

Részletesebben

GÁRDONY VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2012. SZEPTEMBER. 1 O l d a l :

GÁRDONY VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2012. SZEPTEMBER. 1 O l d a l : GÁRDONY VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2012. SZEPTEMBER 1 O l d a l : TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 3 1. A VÁROS SZEREPÉNEK MEGHATÁROZÁSA A TELEPÜLÉSHÁLÓZATBAN... 4 2. A VÁROS EGÉSZÉRE VONATKOZÓ

Részletesebben

Közgazdasági alapok ZH mintasor

Közgazdasági alapok ZH mintasor Közgazdasági alapok ZH mintasor Csorba László A1: A közgazdaságtan legfőbb kérdései: A) Termelés B) Elosztás C) Szállítás D) Termelés és elosztás E) Termelés és szállítás F) Elosztás és szállítás B1: A

Részletesebben

STRATÉGIAI MENEDZSMENT Bevezetés

STRATÉGIAI MENEDZSMENT Bevezetés STRATÉGIAI MENEDZSMENT Bevezetés SZÁLLÍTÓK, MAGYARORSZÁG február 04. Simonne VERMEYLEN Simonne Vermeylen - Sun Tzu - 04 1 BEVEZETÉS MI A STRATÉGIA? MIÉRT kell a stratégiával foglalkoznunk? HOGYAN készítsük

Részletesebben

DR. TÓTH AND RÁS. Hogyan adjuk el saját ingatlanunkat?

DR. TÓTH AND RÁS. Hogyan adjuk el saját ingatlanunkat? DR. TÓTH AND RÁS Hogyan adjuk el saját ingatlanunkat? DR. TÓTH AND RÁS Hogyan adjuk el saját ingatlanunkat? Vevõszerzés kisvállalkozásoknak Dr. Tóth András JÓMÓDÚAK KÖNYVTÁRA 5. Szerkesztõ: Balogh-Czoller

Részletesebben

Váll.gazd: Kidolgozott tételek: 1. Értelmezze az (üzleti) vállalkozást, nevezze meg szerepét a gazdasági fejlődésben!

Váll.gazd: Kidolgozott tételek: 1. Értelmezze az (üzleti) vállalkozást, nevezze meg szerepét a gazdasági fejlődésben! Váll.gazd: Kidolgozott tételek: 1. Értelmezze az (üzleti) vállalkozást, nevezze meg szerepét a gazdasági fejlődésben! Információtartalom vázlata: A vállalkozás fogalma o Az üzleti vállalkozás célja, érdekeltjei,

Részletesebben

marketing intézményen belül szakmai személyiség marketing

marketing intézményen belül szakmai személyiség marketing marketing intézményen belül szakmai személyiség marketing 2 Saródy Vera Képesítés nélküli óvónő» tanár» nyomdamérnök» grafikus-tervezés» reklám-marketing» marketingtanácsadás» tanítás (marketing )» tréning»

Részletesebben

Tárgyszavak: internet; digitális termék; digitális tartalom; marketing-mix.

Tárgyszavak: internet; digitális termék; digitális tartalom; marketing-mix. A MARKETING TERÜLETEI Digitális termékek marketingje Melyek a digitális termékek legfőbb jellegzetességei? Miben különböznek a hagyományos termékektől és szolgáltatásoktól? Hogyan alkalmazható a marketingmix

Részletesebben

Vállalkozóvá válást támogató szakértői közreműködés (tanulmány)

Vállalkozóvá válást támogató szakértői közreműködés (tanulmány) KEIRDI Kutatási Szolgáltatás Design: RIQ & Lead modell. Interdiszciplináris kutatói teamek felkészítése a nemzetközi programokban való részvételre az alapkutatás és a célzott alapkutatás területén TÁMOP-4.2.2.D-15/1/KONV-2015-0005

Részletesebben

ESÉLYEGYENLŐSÉG PEDAGÓGUS KÉRDŐÍV 2002.

ESÉLYEGYENLŐSÉG PEDAGÓGUS KÉRDŐÍV 2002. iskola sorszáma ESÉLYEGYENLŐSÉG PEDAGÓGUS KÉRDŐÍV 2002. Tisztelt Pedagógus! Az Oktatási Minisztérium megbízásából a Társadalomkutatási Intézet Rt. olyan kutatást végez, ahol azt szeretnénk megtudni, hogy

Részletesebben

VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA. Projekt azonosító: ÉAOP - 6.2.1/K-13-2014-0002

VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA. Projekt azonosító: ÉAOP - 6.2.1/K-13-2014-0002 VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA Projekt azonosító: ÉAOP - 6.2.1/K-13-2014-0002 VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2015 Készült: Belügyminisztérium

Részletesebben

A MARKETING-KONTROLLING ALKALMAZÁSÁNAK JELENTŐSÉGE A MAGYAR KIS- ÉS KÖZEPES VÁLLALKOZÁSOK EREDMÉNYESSÉGÉBEN

A MARKETING-KONTROLLING ALKALMAZÁSÁNAK JELENTŐSÉGE A MAGYAR KIS- ÉS KÖZEPES VÁLLALKOZÁSOK EREDMÉNYESSÉGÉBEN A MARKETING-KONTROLLING ALKALMAZÁSÁNAK JELENTŐSÉGE A MAGYAR KIS- ÉS KÖZEPES VÁLLALKOZÁSOK EREDMÉNYESSÉGÉBEN Katona Ferenc Gödöllő 2015 1 A doktori iskola megnevezése: Gazdálkodás és Szervezéstudományok

Részletesebben

A magyar gazdaság versenyképességének vállalati fókuszú vizsgálata, figyelemmel a költségvetés bevételi és kiadási összefüggéseire

A magyar gazdaság versenyképességének vállalati fókuszú vizsgálata, figyelemmel a költségvetés bevételi és kiadási összefüggéseire A magyar gazdaság versenyképességének vállalati fókuszú vizsgálata, figyelemmel a költségvetés bevételi és kiadási összefüggéseire Budapest, 2014. június A tanulmány az Országgyűlés Hivatalának KVT/29-1/2014

Részletesebben

MILYEN A JÓ PROJEKTMENEDZSMENT

MILYEN A JÓ PROJEKTMENEDZSMENT MILYEN A JÓ PROJEKTMENEDZSMENT Aki házat épített vagy felújított úgy, hogy nem lépte túl a tervezett költségeket, időben elkészült, ráadásul az elképzelt minőségben, az átesett első projektmenedzseri munkáján.

Részletesebben

6. Eladásösztönzés. Végné Faddi Andrea Marketing 12. osztály tankönyve alapján összeállította Friedrichné Irmai Tünde

6. Eladásösztönzés. Végné Faddi Andrea Marketing 12. osztály tankönyve alapján összeállította Friedrichné Irmai Tünde 6. Eladásösztönzés Végné Faddi Andrea Marketing 12. osztály tankönyve alapján összeállította Friedrichné Irmai Tünde Az eladásösztönzés (Sales Promotion - SP) olyan piacbefolyásoló módszerek összessége,

Részletesebben

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE ERŐFORRÁS FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE ERŐFORRÁS FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE ERŐFORRÁS FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2015 STRATÉGIAI TANULMÁNY SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI FEJLESZTÉSI CÉLJAINAK ÖSSZEHANGOLÁSÁRA (TÁMOP-7.2.1-11/K-2015) SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG

Részletesebben

2003. 2. szám. Tartalom:

2003. 2. szám. Tartalom: "Segítőkéz" Lelkisegély Telefonszolgálat, Debrecen Tartalom: Bevezetés Rövid hírek, információk Tanulmány Cikkek a Délkeleti Régió Hírlevélből Könyvajánlat Idézetek Bevezetés Az ötödik évfolyam 2. számát,

Részletesebben

A Belső Ellenőrzés Szakmai Gyakorlatának Nemzetközi Normái Megjegyzés: A 2007. januártól hatályos változások félkövér dőlt betűkkel vannak kiemelve, hogy az olvasók könnyen azonosíthassák a módosításokat

Részletesebben

Module 2. Árubemutatás, prezentáció. Vevőkör-véleménykutatás. A. A kérdőív

Module 2. Árubemutatás, prezentáció. Vevőkör-véleménykutatás. A. A kérdőív Module 2. Árubemutatás, prezentáció Vevőkör-véleménykutatás A. A kérdőív Mit tudhatunk meg a kikérdezéssel? Ha tudni szeretnénk, hogy a termékkínálatunk megfelel-e a vevőkörünk igényeinek, hogy az árainkat

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYÉBEN MŰKÖDŐ ÉLELMISZER KISKERESKEDELMI VÁLLALKOZÁSOK. Doktori (PhD) értekezés 2004.

SZENT ISTVÁN EGYETEM JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYÉBEN MŰKÖDŐ ÉLELMISZER KISKERESKEDELMI VÁLLALKOZÁSOK. Doktori (PhD) értekezés 2004. SZENT ISTVÁN EGYETEM GÖDÖLLŐ JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYÉBEN MŰKÖDŐ ÉLELMISZER KISKERESKEDELMI VÁLLALKOZÁSOK BESZERZÉSI ÉS ÉRTÉKESÍTÉSI MAGATARTÁSA Doktori (PhD) értekezés Pénzes Györgyné Gödöllő 2004. A

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM GÖDÖLLŐ. DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS - TÉZISFÜZET

SZENT ISTVÁN EGYETEM GÖDÖLLŐ. DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS - TÉZISFÜZET SZENT ISTVÁN EGYETEM GÖDÖLLŐ GAZDÁLKODÁS ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS - TÉZISFÜZET A MINŐSÉG- ÉS BIZTONSÁGMENEDZSMENT SZEREPÉNEK ÉS HATÉKONYSÁGÁNAK ÖKONÓMIAI VIZSGÁLATA

Részletesebben

FOGLALKOZTATÁSI PROGRAM SABLON

FOGLALKOZTATÁSI PROGRAM SABLON FOGLALKOZTATÁSI PROGRAM SABLON Készítette: Regionális Humán Innováció Nonprofit Kft. Megbízásából: Horváth Olga Szombathely, 2011. A Foglalkoztatási Szakmai Program elkészítésére vonatkozó szabályokat

Részletesebben

Diplomás pályakezdők várható foglalkoztatása és bérezése a versenyszektorban. 3000 magyarországi cég körében végzett felmérés elemzése gyorsjelentés

Diplomás pályakezdők várható foglalkoztatása és bérezése a versenyszektorban. 3000 magyarországi cég körében végzett felmérés elemzése gyorsjelentés Diplomás pályakezdők várható foglalkoztatása és bérezése a versenyszektorban 3000 magyarországi cég körében végzett felmérés elemzése gyorsjelentés Az MKIK Gazdaság- és Vállalkozáselemző Intézet olyan

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. V. Játékos Balaton projekt marketingkommunikációs terve... 5. VI. Mellékletek... 11

TARTALOMJEGYZÉK. V. Játékos Balaton projekt marketingkommunikációs terve... 5. VI. Mellékletek... 11 MARKETING TERV Az Interaktív Játéktér az NFGM és a BFT támogatásával, a Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. koordinációjával valósult meg. 1 TARTALOMJEGYZÉK I. A projekt

Részletesebben

A válság munkaerő-piaci következményei, 2010 2011. I. félév

A válság munkaerő-piaci következményei, 2010 2011. I. félév A válság munkaerő-piaci következményei, 2010 2011. I. félév Központi Statisztikai Hivatal 2011. október Tartalom Összefoglaló... 2 Bevezető... 2 Az Európai Unió munkaerőpiaca a válság után... 2 A válság

Részletesebben

A TURISZTIKAI VONZERŐ FELHASZNÁLÁSA HELYZETFELTÁRÁS TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0016 FOGLALKOZTATÁSRA A HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGBEN 2010.

A TURISZTIKAI VONZERŐ FELHASZNÁLÁSA HELYZETFELTÁRÁS TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0016 FOGLALKOZTATÁSRA A HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGBEN 2010. A TURISZTIKAI VONZERŐ FELHASZNÁLÁSA FOGLALKOZTATÁSRA A HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGBEN HELYZETFELTÁRÁS TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0016 2010. AUGUSZTUS Tartalomjegyzék 1 VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 3 2 BEVEZETÉS...

Részletesebben

I. FEJEZET: ALAPVETŐ INFORMÁCIÓK. 3. OLDAL II. FEJEZET: UTASÍTÁSOK AZ AJÁNLATTEVŐK RÉSZÉRE. 11. OLDAL III. FEJEZET: SZERZŐDÉSTERVEZET. 22.

I. FEJEZET: ALAPVETŐ INFORMÁCIÓK. 3. OLDAL II. FEJEZET: UTASÍTÁSOK AZ AJÁNLATTEVŐK RÉSZÉRE. 11. OLDAL III. FEJEZET: SZERZŐDÉSTERVEZET. 22. TARTALOM I. FEJEZET: ALAPVETŐ INFORMÁCIÓK... 3. OLDAL II. FEJEZET: UTASÍTÁSOK AZ AJÁNLATTEVŐK RÉSZÉRE... 11. OLDAL III. FEJEZET: SZERZŐDÉSTERVEZET... 22. OLDAL IV. FEJEZET: IRAT ÉS NYOMTATVÁNYMINTÁK...

Részletesebben

Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Marketing Intézet. Szolgáltatásminőség és vevőelégedettség mérése a miskolctapolcai Barlangfürdőben

Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Marketing Intézet. Szolgáltatásminőség és vevőelégedettség mérése a miskolctapolcai Barlangfürdőben Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Marketing Intézet Szolgáltatásminőség és vevőelégedettség mérése a miskolctapolcai Barlangfürdőben Gulyás Marcell 2013 Tartalom 1. Bevezetés... 4 2. Szolgáltatás...

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Gazdasági Program 2014-2020 2015. április 2 TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS...3 II. A GAZDASÁGI PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁNAK ALAPJÁT KÉPEZŐ TERVEZÉSI FOLYAMAT...5 II.1.

Részletesebben

ABAÚJ KIVIRUL HELYI VIDÉKFEJLESZTÉSI STRATÉGIA 2013.

ABAÚJ KIVIRUL HELYI VIDÉKFEJLESZTÉSI STRATÉGIA 2013. Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki térségekbe beruházó Európa ABAÚJ KIVIRUL HELYI VIDÉKFEJLESZTÉSI STRATÉGIA 2013. ABAÚJ LEADER HACS ABAÚJ LEADER EGYESÜLET 3860. ENCS, PETÖFI ÚT 62.

Részletesebben

Abaúj Komplex Marketing Stratégiája. Tanulmány

Abaúj Komplex Marketing Stratégiája. Tanulmány Abaúj Komplex Marketing Stratégiája Tanulmány Abaúj Leader Egyesület megbízásából készítette: Region-Art Kft TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés....3-4. oldal Összefoglaló.. 5. oldal 1. A település és térségmarketing

Részletesebben

Monetáris politika Magyarországon

Monetáris politika Magyarországon Monetáris politika Magyarországon Monetáris politika Magyarországon 2006. augusztus Monetáris politika Magyarországon Harmadik kiadás Szerkesztette: Horváth Ágnes Készítették: Balogh Csaba (4. fejezet),

Részletesebben

7. Személyes eladás. Végné Faddi Andrea Marketing 12. osztály tankönyve alapján összeállította Friedrichné Irmai Tünde

7. Személyes eladás. Végné Faddi Andrea Marketing 12. osztály tankönyve alapján összeállította Friedrichné Irmai Tünde 7. Személyes eladás Végné Faddi Andrea Marketing 12. osztály tankönyve alapján összeállította Friedrichné Irmai Tünde A személyes eladás és meggyőzés Personal Selling (PS) során az értékesítés közvetlenül,

Részletesebben

Komplex szervezetfejlesztés megvalósítása Tab Város Önkormányzatánál

Komplex szervezetfejlesztés megvalósítása Tab Város Önkormányzatánál Komplex szervezetfejlesztés megvalósítása Tab Város Önkormányzatánál Szervezeti megoldások bevezetése a lakosság naprakész és folyamatos tájékoztatásának javítására, a döntések nyilvánossá tételére 2010

Részletesebben

sikertörténet Interjú Wolf Gáborral Hiába vagy valamiben a legjobb, ha nem marketingezel A Kisvállalati Marketing Biblia szerzőjével

sikertörténet Interjú Wolf Gáborral Hiába vagy valamiben a legjobb, ha nem marketingezel A Kisvállalati Marketing Biblia szerzőjével sikertörténet V alószínűleg kevés olyan vállalkozó van ma Magyarországon, aki valamely kontextusban még ne találkozott Wolf Gábor nevével. Saját elmondása szerint célja, hogy a mikro, kis- és közepes vállalkozások

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSMARKETING. 2. segédanyag

SZOLGÁLTATÁSMARKETING. 2. segédanyag SZOLGÁLTATÁSMARKETING 2. segédanyag Kovács István 2016 1. A SZOLGÁLTATÁSTERMÉK, AZ ÁR-, AZ ÉRTÉKESÍTÉSI ÉS A KOMMUNIKÁCIÓS POLITIKA Termék Értékesítés Kommunikáció Ár Személyzet Tárgyi elemek Folyamat

Részletesebben

Megbízó Miskolc Kistérség Többcélú Társulása. Megrendelő Káli Sándor elnök. Készítették

Megbízó Miskolc Kistérség Többcélú Társulása. Megrendelő Káli Sándor elnök. Készítették Miskolci Kistérség Többcélú Társulása Stratégiai és Operatív Program (2007-2013) Megbízó Miskolc Kistérség Többcélú Társulása Megrendelő Káli Sándor elnök Készítették Dr. Hitesy Ágnes projektvezető HBH

Részletesebben

Bevezetõ. 1. A Nyugat-Pannon Ökoklaszter, mint együttmûködési modell

Bevezetõ. 1. A Nyugat-Pannon Ökoklaszter, mint együttmûködési modell ARCULATI KÉZIKÖNYV EGYÜTTMÛKÖDÉSI Készült: ÉS MÓDSZERTANI 2010. június hó KÉZIKÖNYV A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg. A

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 28- án, 14:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Polgármesteri

Részletesebben

KIEMELT PROJEKTEK MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNYAINAK TARTALMI KÖVETELMÉNYEI JAVASLAT

KIEMELT PROJEKTEK MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNYAINAK TARTALMI KÖVETELMÉNYEI JAVASLAT KIEMELT PROJEKTEK MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNYAINAK TARTALMI KÖVETELMÉNYEI JAVASLAT Készítette a Terra Studio Kft. a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség megbízásából a Kiemelt Programok és Projektek Főosztályának

Részletesebben

WageIndicator adatbázisok eredményeinek disszeminációja H005 EQUAL projekt. WageIndicator és BérBarométer adatbázisok eredményeinek disszeminációja

WageIndicator adatbázisok eredményeinek disszeminációja H005 EQUAL projekt. WageIndicator és BérBarométer adatbázisok eredményeinek disszeminációja WageIndicator és BérBarométer adatbázisok eredményeinek disszeminációja Mit mutatnak az adatbázisok a részmunkaidős (nem teljes munkaidős) foglalkoztatást illetően? készítette: MARMOL Bt. 2008. április

Részletesebben

SZAKDOLGOZATI FELADATKIÍRÁS

SZAKDOLGOZATI FELADATKIÍRÁS MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR SZAKDOLGOZATI FELADATKIÍRÁS HALLGATÓ NEVE: NEPTUNKÓD: KÉPZÉS MEGNEVEZÉSE: (A megfelelő beírandó: alap (BA), mester (MA), graduális alap nappali, egyetemi szintű,

Részletesebben

K Ü L Ö N L E G E S T R A N S Z F O R M Á T O R O K

K Ü L Ö N L E G E S T R A N S Z F O R M Á T O R O K VILLANYSZERELŐ KÉPZÉS 0 5 K Ü L Ö N L E G E S T R A N S Z F O R M Á T O R O K ÖSSZEÁLLÍTOTTA NAGY LÁSZLÓ MÉRNÖKTANÁR - - Tartalomjegyzék Különleges transzformátorok fogalma...3 Biztonsági és elválasztó

Részletesebben

VI. DÖNTÉSHOZATAL KÉZIKÖNYVE

VI. DÖNTÉSHOZATAL KÉZIKÖNYVE VI. DÖNTÉSHOZATAL KÉZIKÖNYVE Lezárva: 2012. december 28. Készült az AROP 2011/1.1.9 A társadalmi felzárkózás szakpolitikai eszközeinek integrált fejlesztése és a területi együttműködések esélyegyenlőség

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROSI KISTÉRSÉG

BALMAZÚJVÁROSI KISTÉRSÉG BALMAZÚJVÁROSI KISTÉRSÉG PRIORITÁSOK ÉS PROGRAMOK Készítette: ProKat Mérnöki Iroda Kft. 2010. augusztus 1 TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS...5 II. HELYZETELEMZÉS KÖVETKEZTETÉSEI...6 1. A helyzetelemzés legfontosabb

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI EGYETEM PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI KAR

BUDAPESTI GAZDASÁGI EGYETEM PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI KAR BUDAPESTI GAZDASÁGI EGYETEM PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI KAR Mikrohitelezés Magyarországon, nemzetközi kitekintéssel Belső konzulens: Dr. Fellegi Miklós Vonnák Péter Mérnök közgazdász Külső konzulens: Szekfü

Részletesebben

BONYHÁD INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA. I. kötet: Megalapozó vizsgálat

BONYHÁD INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA. I. kötet: Megalapozó vizsgálat BONYHÁD INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA I. kötet: Megalapozó vizsgálat Projekt azonosító: DDOP 6.2.1/K 13 2014 0002 Dél Dunántúli Operatív Program Fenntartható településfejlesztés a kis és középvárosokban

Részletesebben

MEGVALÓSÍTHATÓSÁG ELEMZÉSE A NÉGY KÖZSZOLGÁLTATÁS ÁTVILÁGÍTÁSA PROJEKTHEZ KAPCSOLÓDÓAN

MEGVALÓSÍTHATÓSÁG ELEMZÉSE A NÉGY KÖZSZOLGÁLTATÁS ÁTVILÁGÍTÁSA PROJEKTHEZ KAPCSOLÓDÓAN MEGVALÓSÍTHATÓSÁG ELEMZÉSE A NÉGY KÖZSZOLGÁLTATÁS ÁTVILÁGÍTÁSA PROJEKTHEZ KAPCSOLÓDÓAN SZOCIÁLIS ELLÁTÁSHOZ ÉS KÖZÖSSÉGSZERVEZÉSHEZ TARTOZÓ EGYES KÖZSZOLGÁLTATÁST VÉGZŐ INTÉZMÉNYEK VERSENYKÉPESSÉGI SZEMPONTÚ

Részletesebben

Játékszabály DMB 2016

Játékszabály DMB 2016 DMB 2016 KEDVES JÁTÉKOSUNK! Az FMCG szektorba tartozik minden nem tartós és különleges jellegzetességgel nem bíró termék: pl. italok, cigaretták, higiéniai és kozmetikai termékek, nem alapvető élelmiszerek,

Részletesebben

A régió és településmarketing kockázatai - a célrendszer és stratégiai döntési dimenziók 1

A régió és településmarketing kockázatai - a célrendszer és stratégiai döntési dimenziók 1 A régió és településmarketing kockázatai - a célrendszer és stratégiai döntési 1 Piskóti István A hely-marketing, egy régió avagy egy város fejlesztése érdekében folytatandó marketing tevékenységnek meghatározó

Részletesebben

1004/2010. (I. 21.) Korm. határozat. a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlőségét Elősegítő Nemzeti Stratégia - Irányok és Célok 2010-2021

1004/2010. (I. 21.) Korm. határozat. a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlőségét Elősegítő Nemzeti Stratégia - Irányok és Célok 2010-2021 1004/2010. (I. 21.) Korm. határozat a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlőségét Elősegítő Nemzeti Stratégia - Irányok és Célok 2010-2021 1. A Kormány a) elfogadja a jelen határozat mellékletét képező a Nők

Részletesebben