KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL"

Átírás

1 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL HUNGARIAN CENTRAL STATISTICAL OFFICE Számítástechnikai szolgáltatók és szolgáltatások 2003 (angol nyelvű táblázatokkal) Computer Suppliers and Services 2003 (with tables in English) Budapest, 2004

2 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL, 2004 HUNGARIAN CENTRAL STATISTICAL OFFICE, 2004 ISBN Készült a Compiled by: KSH Szolgáltatásstatisztikai főosztály Információstatisztikai osztályán the Information Statistical Section of the Service Statistical Department of the HCSO Főosztályvezető Head of Department: Dr. Probáld Ákos Osztályvezető Head of Section: Dr. Györfi Mihály Összeállította Contributor: Gilyán Csaba Közreműködött Assisted by: Pék Péterné, Pintér Katalin Informatikai feldolgozás Data processing by: Dr. Rajna János, Szabó Gyuláné Örömmel vesszük, ha a tájékoztatóval kapcsolatos észrevételét, véleményét hozzánk eljuttatja. Should you have any comments do not hesitate to contact us: Gilyán Csaba tanácsos councillor Telefon Phone: Telefax Fax: Postacím / Postal address: Központi Statisztikai Hivatal HCSO Szolgáltatásstatisztikai főosztály Service Statistical Department Információstatisztikai osztály Information Statistical Section Budapest, 1525 Pf vagy or Másodlagos publikálás csak a forrás megjelölésével történhet! A kiadvány kialakítása egyedi, annak tördelési, grafikai, elrendezési és megjelenési megoldásai a KSH tulajdonát képezik. Ezek átvétele, alkalmazása esetén a KSH engedélyét kell kérni. Any secondary publication is allowed only by the indication of source. All rights concerning the layout graphics and design work of this publication are reserved for HCSO. Any kind of reproduction of them have to be approved by HCSO. A kiadvány megrendelhető This publication can be ordered: KSH Marketingosztály HCSO, Marketing Section 1024 Budapest, Keleti Károly u Telefon: Phone: (36-1) Fax: (36-1) A kiadvány megvásárolható This publication can be purchased: KSH Statisztikai Szakkönyvesbolt Statistical Bookshop 1024 Budapest, Keleti Károly u. 10. Telefon Phone: (36-1) valamint a KSH megyei igazgatóságain and the county directorates of the HCSO Információszolgálat Information Section: Telefon Phone: (36-1) ; Fax: (36-1) Internet: KSH Házinyomda A SZÁMÍTÁSTECHNIKAI SZOLGÁLTATÓK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK, 2003 COMPUTER SUPPLIERS AND SERVICES,

3 Tartalomjegyzék Table of Contents Bevezető Introduction... 5 Összefoglaló Summary... 7 Táblázatok Tables A számítástechnikai ágazat egyes reprezentatív mutatóinak változása Change in some representative indices of the computer and related services division 2. A számítástechnikai ágazat vállalkozásainak száma és teljesítménye létszám-kategória, szakágazat és vállalkozási forma szerint Number and performance of enterprises operating in the computer and related services division by staff-categories, classes and legal forms 3. A számítástechnikai ágazat vállalkozásainak száma és teljesítménye létszám-kategória és szakágazat szerint... Number and performance of enterprises operating in the computer and related services division by staff-categories and class 4. A számítástechnikai ágazat fajlagos mutatói létszám-kategória, szakágazat és vállalkozási forma szerint... Per unit indicators in the computer and related services division by staff-categories, classes and legal forms 5. A számítástechnikai ágazat nettó árbevételének összetétele termék- és szolgáltatásfajtánként... Breakdown of net returns on sales of computer and related services division by products and services 6. A számítástechnikai szakágazatok nettó árbevétele szolgáltatásfajták szerint... Net returns on sales in the classes of the computer and related services division by services 7. A számítástechnikai ágazatban üzemelő számítógépek száma funkció, szakágazat és kor szerint... Number of computers operating in the computer and related services division by function, classes and age 8. A számítástechnikai ágazat számítógépes hálózati ellátottsága és az ellátottság változása. Computer network supply and change in supply of the computer and related services division A SZÁMÍTÁSTECHNIKAI SZOLGÁLTATÓK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK, 2003 COMPUTER SUPPLIERS AND SERVICES,

4 9. A számítástechnikai ágazat internet-jogosultságú alkalmazottainak aránya szakágazat és gazdasági forma szerint... Rate of emloyees internet access right in the computer and related services division by classes and legal form Ábra Figure A számítástechnikai ágazat internet-jogosultságú alkalmazottainak aránya. Rate of employees internet acces right int he computer related services division Módszertani megjegyzések.. Notes on the methodology Kérdőív és kitöltési útmutató... Form and filling guide Jelmagyarázat Explanation of symbols + Előzetes adat. Preliminary data. A megfigyelt statisztikai jelenség nem fordul elő. Non-occurrence... Az adat nem ismeretes. Not available. Az adat nem közölhető Not communicable 0 A mutató értéke olyan kicsi, hogy kerekítve zérust ad. Less than half of unit., A vonallal elválasztott adatok összehasonlíthatósága korlátozott. Break in series (limited comparability). 4 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL HUNGARIAN CENTRAL STATISTICAL OFFICE

5 Bevezető Kiadványunk a tavalyi év végén megjelent hasonló című kiadvány folytatásának tekinthető. A vállalkozások legfőbb statisztikai jellegzetességeit (gazdálkodási forma, méret) és a gazdasági életben betöltött szerepüket (tevékenységi besorolás) leíró osztályozási rendszerek 1998-tól 2002-ig lényegében nem változtak ban ugyanakkor bár szerkezetileg nem változott jelentős mértékben, de a 72-es ágazatra nézve a tevékenységek egységes ágazati rendszere kis módosításon esett át. A szakágazat (Szoftverkészítés és -szaktanácsadás) felbomlott a Szoftverkiadás (72.21) és az Egyéb szoftver-szaktanácsadás, -ellátás tevékenységekre (72.22), melynek során a Szoftverkészítés, -szaktanácsadás ágazat Szoftver-szaktanácsadás, -ellátás ágazatra módosult. Ezzel egy időben módosult a es szakágazat neve és jellege is (adatbanki tevékenységről adatbázis-tevékenységre). Így az Adatfeldolgozási, adat-előkészítési, adattárolási tevékenységek és adatbázis kialakítási tevékenységek az újonnan létrejött es szakágazatból átkerült az Adatfeldolgozási szakágazatba. Ennek következtében bár az ágazat jellege kismértékben módosult, és az összevont mutatók tartalma változatlan a évi 7230 és 7240-es tevékenységek adatai korlátozottan hasonlíthatóak össze az előző évi adatokkal Az informatikai tevékenység ma már oly mértékben átszövi a társadalmi és a gazdasági életet, hogy az információs társadalom és gazdaság működéséhez elengedhetetlenül szükséges számítástechnikai alapszolgáltatásokat nyújtó szervezetek száma évek óta rohamos növekedést mutat. Kiadványunk főleg a 2003-es adatokat ismerteti; azonban az es, a 2000-es, 2001-es és 2002-es évek adatait tartalmazó előző kiadványainkkal való együttes tanulmányozás során az olvasó átfogó képet nyerhet a számítástechnikai ágazatot az utolsó 6 év során jellemző folyamatok alakulásáról is. Ennek során nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy a számítástechnikai szolgáltatást nyújtó, 72-es (Számítástechnikai tevékenység /TEÁOR 98/) ágazat vállalkozásai által használt informatikai eszközök a folyamatos technológiai haladás következtében állandóan fejlődnek, így az eszközöket megnevező azonos szakmai fogalmak más, a korábbiaknál fejlettebb berendezéseket takarnak. Többre képesek a számítógépek, szövevényesebbek és magasabb integrációfokúak a hálózati struktúrák, több nagyságrenddel nagyobbak a műveleti és a hálózati elérési sebességek, és magasabb az ezen eszközöket működtetők informatikai kulturáltsága is. Ezért az egymás utáni éveket leíró kiadványokban bemutatott azonos számítástechnikai fogalmak sokszor csak névlegesen egyezőek, így a rájuk vonatkozó adatok a nómenklaturális azonosság ellenére is csak e tény szem előtt tartásával állíthatók párhuzamba. További jellegzetességek felismerését segítheti elő az államigazgatási szervek előző évekbeli informatikai tevékenységének adatait tartalmazó régebben megjelent és hamarosan újra megjelenő kiadványok adatsoraival való összevetés. 1 A fontosabb osztályozási rendszerek az alábbiak: TEÁOR 98: A Gazdasági tevékenységek egységes osztályozási rendszere; hatályos: január 1-jétől; módosult: augusztus 1. SZJ 98: Szolgáltatások jegyzéke; hatályos: január 1-jétől; módosult: augusztus 1. FEOR 93: Foglalkozások egységes osztályozási rendszere; hatályos: január 1-jétől, módosult: január 1. GFO 94: A gazdasági szervezetek gazdálkodási forma szerinti osztályozása és tartalmi meghatározásuk; hatályos: január 1- jétől módosul: január 1. A SZÁMÍTÁSTECHNIKAI SZOLGÁLTATÓK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK, 2003 COMPUTER SUPPLIERS AND SERVICES,

6 6 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL HUNGARIAN CENTRAL STATISTICAL OFFICE

7 Összefoglaló A számítástechnikai tevékenységet főtevékenységként végző vállalkozások 1 száma (az 1998-as TEÁOR-változás óta) között évről évre nőtt (3622-ről 9462-re) ban az ágazat legjellemzőbb gazdasági formái 2 továbbra is a korlátolt felelősségű és a betéti társaságok, melyek együtt a vállalkozások enyhén növekvő, egyben döntő részét, 2003-ben 97%-át teszik ki. Az ágazatot a vállalkozások létszámát Vállalkozások száma, 2003 (db) illetően inkább a kisméretű (1 9 fős, az utolsó évben átlagosan 1,5 főt foglalkoztató) vállalkozások uralják. Arányuk 2002-ig folyamatosan nőtt, és megközelítette a 95%-ot. Ez az arány 2003-ra sem változott. Ugyanakkor a nettó árbevétel szempontjából a tavalyi évben ellenkező folyamat zajlott le. A (vállalkozások ,7%-át kitevő) számítástechnikai nagyvállalkozások nettó árbevételből való 1-9 fő fő fő 50- fő részesedése a évi 31%-ról 3 százalékpontos növekedés után 34%-ra módosult. A piaci koncentráció erősödése a foglalkoztatottak átlagos számában is észrevehető. Míg egy nagyvállalkozásnál (50 fő feletti cégek) a foglalkoztatottak száma átlagosan 8,2%-kal nőtt, addig a többi vállalkozásnál ugyanez a mutató 9,1%-kal csökkent. A számítástechnikai ágazat teljesítménye létszám-kategória szerint, 2003 Számítógépek száma (db) Nettó árbevétel (Mrd Ft) Foglalkoztatottak száma (fő) fő fő fő 1 9 fő Az ágazat összes nettó árbevétele 2003-ban 498 milliárd forint, ebből az export 9,9%-ot (49,6 Mrd Ft) volt. Az ágazatba tartozó vállalkozások nettó árbevétele eltérő arányban származik az ágazat alaptevékenységéből (azaz számítástechnikai termék előállításából és szolgáltatásból), illetve alaptevékenységen kívüli (főleg kereskedelmi) tevékenységből. A Szoftverszaktanácsadás, -ellátás, Egyéb számítástechnikai tevékenység, illetve Adatfeldolgozás szakágazatokban jellemzően magas a súlya (meghaladja a 67%-ot), míg a többi szakágazatnál 50-60% körül mozog az alaptevékenység részesedése a teljes nettó árbevételből. A 1 A legalább egy főt foglalkoztató 72-es ágazatbeli társas vállalkozások. 2 Részletesen lásd 2. tábla. A SZÁMÍTÁSTECHNIKAI SZOLGÁLTATÓK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK, 2003 COMPUTER SUPPLIERS AND SERVICES,

8 számítástechnikai szolgáltatások közül a szoftver-szaktanácsadás, -ellátás jelentőségét az összes nettó árbevételhez való hozzájárulása (26,7%) és exportbeli magas aránya (49,4%) emeli ki. A számítástechnikai termékek alaptevékenységen belüli súlyának (2002-ről 2003-ra) 6,9%-ról 10,2%-ra való elmozdulását a szoftvertermékek árbevétel-emelkedése magyarázza. Az ágazat nemzetgazdasági súlyát többek között a folyó alapáron számított bruttó kibocsátás (GO) és a bruttó hozzáadott érték (GDP) jellemzi. 1 A számítástechnikai tevékenységek bruttó kibocsátása, illetve a bruttó hozzáadott értéke az 1997-évi 114 és 62 Mrd Ft-os szintről 2002-ig folyamatosan emelkedett (383, illetve 213 Mrd Ft). Így az ágazat részesedése a nemzetgazdaság bruttó kibocsátásából és bruttó hozzáadott értékéből 1%-ra, illetve 1,3%-ra nőtt. A számítástechnikai szolgáltatások megrendelői a tárgyévben továbbra sem részesítették előnyben az elektronikus kereskedelmi ügyleteket, melyek így a 72-es ágazat nettó árbevételének alig több mint 2 ezrelékét érik el. Az elektronikus kereskedelem szinte egészét a kis és közepes vállalkozások bonyolítják le ban az alaptevékenységen kívüli tevékenységek közel 55%-a származik nem saját előállítású hardver és szoftver értékesítéséből (90 Mrd Ft). Bár az exportból származó árbevétel jobban növekedett, mint az összes nettó árbevétel, részesedése még mindig alacsony szinten maradt (9,9%). Ugyanez a jelenség figyelhető meg az alaptevékenységből származó exportbevételeknél is, bár itt az export arány kicsivel magasabb (11%) ban az ágazatban működő 75 ezer számítógép 2,5%-a nagygép, illetve munkaállomás. A számítógépek 97,5%-át a személyi számítógépek tették ki, amelyből a szervergépek részesedése 5,7%. A nem személyi számítógép alapú szerverek részesedése az összes szervergépeknél ban a PC-szerverek rovására jelentősen nőtt (21%-ról 28%-ra). Számítógép-állomány korösszetétele (%) Megnevezés Kevesebb mint 1 éves éves Több mint 3 éves Összesen A tárgyévben a különböző korcsoportú számítógépek állományának összetétele kismértékben romlott, azaz a 3 évnél idősebb számítógépek állománya az alacsonyabb újgép-beszerzés következtében jobban bővült. A hálózatok száma az előző év 40%-os emelkedésével szemben 2003-ban csökkent ban az internet-hozzáféréssel rendelkezők aránya 2 az előző évnél kisebb ütemben nőtt (0,1%- kal), így tízből hét foglalkoztatott rendelkezik közvetlen interneteléréssel. Az internethozzáféréssel rendelkezők aránya az évi 3 50%-ról 2003-ra 73%-ra nőtt. 1 Lásd 1. tábla. 2 Lásd 9. tábla. 3 Az évi kérdőívünk még nem tartalmazta az erre vonatkozó kérdést. 8 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL HUNGARIAN CENTRAL STATISTICAL OFFICE

9 Táblázatok Tables A SZÁMÍTÁSTECHNIKAI SZOLGÁLTATÓK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK, 2003 COMPUTER SUPPLIERS AND SERVICES,

10 1. A számítástechnikai ágazat egyes reprezentatív mutatóinak változása Change in some representative indicators of the computer and related services division Mutatók Indicators Vállalkozások száma (darab) Number of enterprises Bruttó kibocsátás (Mrd Ft) Gross output Bruttó hozzáadott érték (Mrd Ft) Gross domestic product Nettó árbevétel (Mrd Ft) Net revenue Foglalkoztatottak száma (fő) Number of employed persons Személyi számítógépek száma (darab) Number of personal computers Egyéb számítógépek száma (darab) Number of other computers Nemzetgazdaság bruttó kibocsátása (Mrd Ft) Total gross output Nemzetgazdaság bruttó hozzáadott értéke (Mrd Ft) Total gross domestic product R R R R R KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL HUNGARIAN CENTRAL STATISTICAL OFFICE

11 2. A számítástechnikai ágazat vállalkozásainak száma és teljesítménye létszám-kategória, szakágazat és vállalkozási forma szerint Number and performance of enterprises operating in the computer and related services division by staff-categories, classes and legal forms 2003 Megnevezés Denomination Vállalkozások száma Enterprises, units Számítógépek száma Computers, units Nettó árbevétel, millió Ft Net returns on sales, million HUF Foglalkozta tottak száma, fő Persons employed Összesen Total Ebből: Of which: Létszám-kategória szerint By staff-categories 50 } fő employees Szakágazat szerint By classes Hardver-szaktanácsadás Hardware consultancy Szoftver-szaktanácsadás, -ellátás Software consultancy and supply Adatfeldolgozás Data processing Adatbázis tevékenység Database activities Irodagép-, számítógép-javítás Maintenance and repair of office, accounting and computing machinery Egyéb számítástechnikai tevékenység Other computer-related activities Vállalkozási forma szerint By legal forms Kft. Limited liability company Rt. Company limited by shares Egyéb szövetkezet Other co-operative Közkereseti társaság Unlimited general partnership Betéti társaság Limited partnership Közös vállalat és külföldi székhelyű vállalkozás fióktelepe (együtt) Joint venture and branch office of foreign registered company (together) A SZÁMÍTÁSTECHNIKAI SZOLGÁLTATÓK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK, 2003 COMPUTER SUPPLIERS AND SERVICES,

12 3. A számítástechnikai ágazat vállalkozásainak száma és teljesítménye létszám-kategória és szakágazat szerint Number and performance of enterprises operating in the computer and related services division by staff-categories and classes Megnevezés Denomination 2003 Létszám-kategória Staf- categories fő employees összesen total % Vállalkozások száma Enterprises units Hardver-szaktanácsadás 95,3 3,8 0,5 0,4 100,0 Hardware consultancy Szoftver-szaktanácsadás, -ellátás 94,3 3,3 1,7 0,7 100,0 Software consultancy and supply Adatfeldolgozás 95,1 2,0 1,0 1,9 100,0 Data processing Adatbázis tevékenység 93,3 3,2 2,8 0,7 100,0 Database activities Irodagép-, számítógép-javítás 95,6 3,1 1,2 0,1 100,0 Maintenance and repair of office, accounting and computing machinery Egyéb számítástechnikai tevékenység 95,4 2,3 1,9 0,4 100,0 Other computer-related activities Összesen Total 94,7 3,0 1,6 0,7 100,0 Számítógépek száma Computers units Hardver-szaktanácsadás 61,6 12,8 4,1 21,5 100,0 Hardware consultancy Szoftver-szaktanácsadás, -ellátás 54,8 13,2 12,1 19,9 100,0 Software consultancy and supply Adatfeldolgozás 15,3 2,4 2,0 80,3 100,0 Data processing Adatbázis tevékenység 42,7 6,6 38,9 11,8 100,0 Database activities Irodagép-, számítógép-javítás 73,9 13,2 12,0 0,9 100,0 Maintenance and repair of office, accounting and computing machinery Egyéb számítástechnikai tevékenység 18,9 4,9 6,2 70,0 100,0 Other computer-related activities Összesen Total 37,9 8,6 8,8 44,7 100,0 12 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL HUNGARIAN CENTRAL STATISTICAL OFFICE

13 3. A számítástechnikai ágazat vállalkozásainak száma és teljesítménye létszám-kategória és szakágazat szerint (folytatás) Number and performance of enterprises operating in the computer and related services division by staff-categories and classes (continued) Megnevezés Denomination 2003 Létszám-kategória Staf- categories fő employees összesen total % Nettó árbevétel Net return on sale Hardver-szaktanácsadás 30,4 15,9 30,7 23,0 100,0 Hardware consultancy Szoftver-szaktanácsadás, -ellátás 35,5 12,2 20,7 31,6 100,0 Software consultancy and supply Adatfeldolgozás 46,1 4,2 3,1 46,6 100,0 Data processing Adatbázis tevékenység 24,0 17,3 28,1 30,6 100,0 Database activities Irodagép-, számítógép-javítás 67,9 16,9 13,6 1,6 100,0 Maintenance and repair of office, accounting and computing machinery Egyéb számítástechnikai tevékenység 28,8 6,9 22,1 42,2 100,0 Other computer-related activities Összesen Total 37,8 10,3 18,0 33,9 100,0 Foglalkoztatottak száma Persons employed Hardver-szaktanácsadás 33,7 19,4 5,0 41,9 100,0 Hardware consultancy Szoftver-szaktanácsadás, -ellátás 50,3 13,6 15,1 21,0 100,0 Software consultancy and supply Adatfeldolgozás 27,5 5,7 11,0 55,8 100,0 Data processing Adatbázis tevékenység 34,4 10,7 14,2 40,7 100,0 Database activities Irodagép-, számítógép-javítás 70,9 13,8 14,0 1,3 100,0 Maintenance and repair of office, accounting and computing machinery Egyéb számítástechnikai tevékenység 42,3 12,2 15,0 30,5 100,0 Other computer-related activities Összesen Total 46,4 12,4 13,9 27,3 100,0 A SZÁMÍTÁSTECHNIKAI SZOLGÁLTATÓK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK, 2003 COMPUTER SUPPLIERS AND SERVICES,

14 4. A számítástechnikai ágazat fajlagos mutatói létszám-kategória, szakágazat és vállalkozási forma szerint Per unit indicators in the computer and related services division by staff-categories, classes and legal forms 2003 Megnevezés Denomination Foglalkoztatottak átlagos száma, fő Average number of employees, persons Egy vállalkozásra jutó számítógép, darab Number of computers, units per company nettó árbevétel, millió Ft Net returns on sales, million HUF Egy foglalkoztatottra jutó számítógép, darab Number of computers, units per employee nettó árbevétel, millió Ft Net returns on sales, million HUF Összesen Total 3,0 8,0 52,7 2,6 17,5 Ebből: Of which: Létszám-kategória szerint By staff-categories ,6 526, ,7 4,3 21, ,5 44,3 601,0 1,7 22,7 }fő employees ,3 22,7 179,5 1,8 14, ,5 3,2 21,0 2,2 14,3 Szakágazat szerint By classes Hardver-szaktanácsadás Hardware consultancy Szoftver-szaktanácsadás, -ellátás Software consultancy and supply Adatfeldolgozás Data processing Adatbázis tevékenység Database activities Irodagép-, számítógép-javítás Maintenance and repair of office, accounting and computing machinery Egyéb számítástechnikai tevékenység Other computer-related activities 2,3 4,7 32,0 2,1 14,2 2,9 6,4 50,0 2,2 17,1 4,6 16,4 87,7 3,6 19,1 1,9 6,0 18,9 3,1 10,0 2,5 2,4 31,0 1,0 12,5 3,2 14,1 70,1 4,5 22,1 Vállalkozási forma szerint By legal forms Kft. Limited liability company 5,0 13,5 82,9 2,7 16,7 Rt. Company limited by shares 31,2 87,0 846,6 2,8 27,2 Egyéb szövetkezet 7,4 7,7 103,2 1,0 13,9 Other cooperative Közkereseti társaság 1,3 2,4 16,6 2,0 13,5 Unlimited general partnership Betéti társaság Limited partnership 1,0 2,2 14,7 2,3 15,3 Közös vállalat és külföldi székhelyű vállalkozás fióktelepe (együtt) Joint venture and branch office of foreign registered company (together) 6,6 12,3 114,6 1,9 17,4 14 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL HUNGARIAN CENTRAL STATISTICAL OFFICE

15 5. A számítástechnikai ágazat nettó árbevételének összetétele termék- és szolgáltatásfajtánként Breakdown of net returns on sales of computer and related services division by products and services Termékek és szolgáltatások Products and services 2003 Nettó árbevétel összesen Net returns on sales millió Ft million HUF megoszlás, % distribution, % millió Ft million HUF Ebből: export Of which: exports megoszlás, % distribution, % aránya, % rate, % Alapprogram Basic program Alkalmazási program Application program Gépi adatfeldolgozási dokumentáció Data processing documentation Egyéb szoftverek Other software product Szoftvertermék összesen Software product, total Számítástechnikai adattermék Data product of computer technique Termék összesen Products, total Hardver-szaktanácsadás Hardware consultancy Szoftver szaktanácsadás, -ellátás Software consultancy and supply Adatfeldolgozás Data processing Adatbázis tevékenység Database activities Irodagép-, számítógép-javítás Maintenance and repair of office, accounting and computing machinery Egyéb számítástechnikai tevékenység Other computer-related activities Szolgáltatás összesen Services, total Alaptevékenység (termék és szolgáltatás) összesen Basic activities (products and services) total Nem saját előállítású hardver értékesítése Purchase value of resold hardware Nem saját előállítású szoftver értékesítése Purchase value of resold software Egyéb alaptevékenységen kívüli tevékenység Other non-basic activities Alaptevékenységen kívüli tevékenység összesen Non-basic activities, total Értékesítés nettó árbevétele összesen Net returns on sales, total Ebből: elektronikus kereskedelem útján Of which: electronic commercial , ,4 75, , ,7 4, ,0 26 0,0 12, , ,7 27, , ,8 20, ,7 10 0,0 0, , ,8 18, , ,8 14, , ,4 18, , ,1 2, , ,2 2, , ,7 2, , ,6 3, , ,8 10, , ,6 11, , ,5 13, , ,3 5, , ,6 3, , ,4 7, , ,0 9, , ,8 40,2 A SZÁMÍTÁSTECHNIKAI SZOLGÁLTATÓK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK, 2003 COMPUTER SUPPLIERS AND SERVICES,

16 6. A számítástechnikai szakágazatok nettó árbevétele szolgáltatásfajták szerint Net returns on sales in the classes of the computer and related services division by services 2003 Tevékenységek Activities Szoftvertermék Software product Számítástechnikai adattermék Data product of computing Számítástechnikai szolgáltatás Computer-related services Alaptevékenység összesen Basic activities, total Nem saját előállítású hardver értékesítése Resold hardware Nem saját előállítású szoftver értékesítése Resold software Egyéb alaptevékenységen kívüli tevékenység Other non-basic activities, total Alaptevékenységen kívüli tevékenység összesen Non-basic activities, total Hardverszaktanácsadás Hardware consultancy Szoftver -szaktanácsadás, - ellátás Software consultancy and supply Adatfeldolgozás Data processing folyó áron, millió Ft at current prices, million HUF Adatbázis tevékenység Database activities Irodagép-, számítógépjavítás Maintenance and repair of office, accounting and computing machinery Egyéb számítástechnikai tevékenység Other computerrelated activities Számítástechnikai tevékenység összesen Computer and related activities, total Összesen Total Ebből: elektronikus kereskedelem útján Of which: by e-commerce A nem saját előállítású hardver és szoftver értékesítéséből az: eladott áruk beszerzési értéke Purchase value of resold software and hardware Alaptevékenység az összes nettó árbevétel százalékában Basic activity as percentage of total net returns on sales 57,2 68,1 70,5 52,5 49,5 67,2 66,6 16 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL HUNGARIAN CENTRAL STATISTICAL OFFICE

17 7. A számítástechnikai ágazatban üzemelő számítógépek száma funkció, szakágazat és kor szerint Number of computers operating in the computer and related services division by function, classes and age 2003 Szakágazat; korév Class; age Nem szerver személyi számítógép Non-server personal computers Szerver személyi számítógép Server personal computers Nem szerver munkaállomás Non-server workstation s Nem szerver nagygép Non-server large capacity computers Szerver munkaállomás és nagygép Server workstation s and large capacity computers darab units Összesen Total Szakágazat szerint By classes Hardver-szaktanácsadás Hardware consultancy Szoftver-szaktanácsadás, -ellátás Software consultancy and supply Adatfeldolgozás Data processing Adatbázis tevékenység Database activities Irodagép-, számítógép-javítás Maintenance and repair of office, accounting and computing machinery Egyéb számítástechnikai tevékenység Other computer-related activities Összesen Total Kor szerint By age Kevesebb mint 1 éves Less than 1 year éves 1 3 years Több mint 3 éves More than 3 years Összesen Total A SZÁMÍTÁSTECHNIKAI SZOLGÁLTATÓK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK, 2003 COMPUTER SUPPLIERS AND SERVICES,

18 8. A számítástechnikai ágazat számítógépes hálózati ellátottsága és az ellátottság változása Computer network supply and change in supply of the computer and related services division Megnevezés Denomination = 100, = 100, =100, =100,0 Összes számítógép, darab Computers total, units Ebből: személyi számítógép Of which: personal computer Saját üzemelésű hálózat, darab Network being operated, units Hálózati munkahely, darab Network workstations, units Ebből: intranetes kapcsolat tal rendelkezik Of which: having intranet accessibility Számítógép-beruházás, millió Ft Computing investment, million HUF Ebből: hardverberuházás Of which: hardware investment szoftverberuházás software investment R ,0 126,0 104,6 209, R ,6 126,2 104,4 213, ,6 140,3 89,9 190, ,5 97,8 83,5 146, ,1 105,9 92, ,9 88,1 86,4 167, ,1 83,9 102, ,8 96,1 60, KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL HUNGARIAN CENTRAL STATISTICAL OFFICE

19 9. A számítástechnikai ágazat internet-hozzáférési jogosultságú alkalmazottainak aránya szakágazat és gazdasági forma szerint Rate of employees having internet access right in the computer and related services division by classes and legal forms Szakágazat és gazdasági forma Class and legal form Internet-hozzáféréssel rendelkezők, százalék Employees having internet access, percentage Összesen Total 57,3 66,3 72,5 72,6 Szakágazat szerint By classes Hardver-szaktanácsadás Hardware consultancy Szoftver-szaktanácsadás, -ellátás Software consultancy and supply Adatfeldolgozás Data processing Adatbázis tevékenység Database activities Irodagép-, számítógép-javítás Maintenance and repair of office, accounting and computing machinery Egyéb számítástechnikai tevékenység Other computer-related activities 57,8 77,6 68,3 68,9 64,5 70,0 77,0 76,0 46,1 56,6 64,2 61,2 71,5 73,3 65,2 87,7 36,0 43,6 51,1 62,9 54,8 70,6 79,9 77,3 Gazdasági forma szerint By legal forms Kft. Limited liability company 61,6 70,9 74,0 71,9 Rt. Company limited by shares 56,9 66,0 88,5 88,6 Egyéb szövetkezet Other co-operative 38,4 68,6 61,2 46,8 Közkereseti társaság 34,0 44,4 59,0 67,2 Unlimited general partnership Betéti társaság Limited partnership 37,8 47,4 60,4 66,8 Közös vállalat és külföldi székhelyű vállalkozás fióktelepe (együtt) Joint venture and branch office of foreign registered company (together) 80,8 88,9 80,4 A SZÁMÍTÁSTECHNIKAI SZOLGÁLTATÓK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK, 2003 COMPUTER SUPPLIERS AND SERVICES,

20 Ábra Internet-hozzáféréssel rendelkezők aránya a 72-es ágazatban; 2003 Észak-Magyarország Nyugat-Dunántúl Közép-Dunántúl Közép- Magyarország Észak-Alföld Dél-Alföld Dél-Dunántúl 80% 70 79% 60 69% 59% 20 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL HUNGARIAN CENTRAL STATISTICAL OFFICE

21 Módszertani megjegyzések Adatforrás: a Jelentés a számítástechnikai és ehhez kapcsolódó tevékenységekről, 1999", a Jelentés a számítástechnikai és ehhez kapcsolódó tevékenységekről, 2000", a Jelentés a számítástechnikai és ehhez kapcsolódó tevékenységekről, 2001", a Jelentés a számítástechnikai és az ehhez kapcsolódó tevékenységekről, 2002" Jelentés a számítástechnikai és az ehhez kapcsolódó tevékenységekről, 2003" című 1217-es OSAP-számú adatgyűjtés adatai és ezekből az adatokból készített kiadványok. Az adatgyűjtés vonatkozási köre: az adatgyűjtés a 72-es, Számítástechnikai tevékenység nevet viselő nemzetgazdasági ágazatba tartozó jogi személyiségű és jogi személyiség nélküli olyan működő társas vállalkozásokra terjed ki, amelyek legalább egy fő alkalmazottat foglalkoztatnak (az ismeretlen alkalmazotti létszámú és az alkalmazottat nem foglalkoztató vállalkozásokat nem tartalmazza). Adatszolgáltatói kör: a legalább öt főt alkalmazó vállalkozások teljeskörűen, míg a 1-4 fős vállalkozások mintavétel útján kerültek be az adatszolgáltatásra kötelezettek körébe. Alapprogram az olyan szoftver, amely a programozható berendezések alapvető funkcióit látja el. Ide tartozik az operációs rendszer, a vezérlő-, fordítóprogram, kiszolgáló alapprogram, a konfiguráción belüli adatátvitelt biztosító program, a távadatfeldolgozás-vezérlő program, a hardvertesztprogram, a betöltő, kapcsolatszerkesztő, a bemenet-kimenet (B/K input output: I/O) kezelését biztosító és az üzemmenet-naplózó program. Alaptevékenység: saját számítástechnikai termékek előállítása és számítástechnikai szolgáltatások nyújtása. Alkalmazási program minden olyan program, amely nem tartozik az alapprogramok közé. Az árváltozást a kiadvány adataiból nem szűrtük ki, a közölt értékadatok folyó áron szerepelnek, az indexek értékindexek, a hatékonysági mutatók az infláció hatását is tükrözik. A gazdasági szervezetek gazdálkodási forma szerinti osztályozása a KSH január 1-jétől érvényes nómenklatúrájára épül. Gazdasági teljesítmény: a bruttó kibocsátás az árbevétel, a saját termelésből származó készletek változása és a saját számlás bruttó állóeszköz-felhalmozás értékének összege; a bruttó hozzáadott érték a bruttó kibocsátás alapáron, kivonva a folyó termelőfelhasználást (piaci beszerzési áron); a nettó árbevétel az árkiegészítésekkel növelt, fogyasztási adóval csökkentett és általános forgalmi adót nem tartalmazó számlázott összeg. A számítástechnikai szakágazatok közé a TEÁOR 98 alapján a 72-es, Számítástechnikai tevékenység ágazat szakágazatai (hardver-szaktanácsadás; szoftverkészítés, -szaktanácsadás, adatfeldolgozás; adatbázis tevékenység, irodagép- és számítógép-javítás; és a máshová be nem sorolható egyéb számítástechnikai tevékenység) tartoznak. A kiadványban ennek az ágazatnak a rövidített megnevezését (számítástechnikai ágazat) használjuk. A számítástechnikai A SZÁMÍTÁSTECHNIKAI SZOLGÁLTATÓK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK, 2003 COMPUTER SUPPLIERS AND SERVICE,

22 tevékenység ágazat az ingatlanügyletek, gazdasági szolgáltatás (K) nemzetgazdasági ágba tartozik. Számítógépteljesítmény-kategóriák: a január 1-jétől alkalmazott osztályozás funkcionális szemléletű, azaz különválasztja a szerver és a nem szerver funkciójú számítógépeket. A személyi számítógépeket a processzorsebesség szerint osztályozza; munkaállomásnak tekinti a nagyteljesítményű IBM, SGI, HP, SUN stb. típusú számítógépeket; a nagygépek definíciója nem változott. Számítógép-állomány: az év végén az adatszolgáltatónál lévő saját, valamint a bérbe vett (lízingelt) számítógépek száma és értéke. Társas vállalkozás: a jogi személyiségű gazdasági társaság, a szövetkezet, az egyéb jogi személyiségű vállalkozás, a jogi személyiség nélküli gazdasági társaság és a jogi személyiség nélküli egyéb vállalkozás. Válaszolás: a beérkezési arány nem mutat jelentős eltérést az 1-49 fős vállalkozásoknál (66-69%), ugyanakkor a nagyvállalatoknál ez az arány a KSH megyei igazgatóságai dolgozók munkájának következtében 89,1%-os. Az adatszolgáltatást nem teljesítők többsége a teljes sokaságbeli arányuknak megfelelően budapesti és Pest megyei székhelyű. Az adatszolgáltatásra kijelölt, kérdőívet vissza nem küldő vállalkozások (2003-as) adatait a (2003-ra) beküldőkéből létszám-kategóriák és szakágazat, illetve csak létszám-kategóriák szerinti rétegeket képezve pótoltuk (imputáltuk). A kiadvány e kiegészített állomány adatait ismerteti és elemzi évi OSAP 1217-es éves adatgyűjtés érkeztetési táblája létszám-kategóriák szerint Megnevezés 1-9 fő fő fő 50 fő felett Kiküldött kérdőívek száma Beérkezett kérdőívek száma Be nem érkezett kérdőívek száma ebből: válaszmegtagadás KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL HUNGARIAN CENTRAL STATISTICAL OFFICE

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL HUNGARIAN CENTRAL STATISTICAL OFFICE Számítástechnikai szolgáltatók és szolgáltatások, 2004 (angol nyelvű táblázatokkal) Computer Suppliers and Services, 2004 (with tables

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL HUNGARIAN CENTRAL STATISTICAL OFFICE A KÖZOKTATÁS TERÜLETI ADATAI REGIONAL DATA OF EDUCATION 1990 2003

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL HUNGARIAN CENTRAL STATISTICAL OFFICE A KÖZOKTATÁS TERÜLETI ADATAI REGIONAL DATA OF EDUCATION 1990 2003 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL HUNGARIAN CENTRAL STATISTICAL OFFICE A KÖZOKTATÁS TERÜLETI ADATAI REGIONAL DATA OF EDUCATION 1990 2003 BUDAPEST, 2004 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL, 2004 HUNGARIAN CENTRAL

Részletesebben

Terhességmegszakítások Induced abortions

Terhességmegszakítások Induced abortions Terhességmegszakítások Induced abortions 1995 26 Budapest 27 Központi Statisztikai Hivatal KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL, 27 HUNGARIAN CENTRAL STATISTICAL OFFICE, 27 ISBN 978-963-137-7 (nyomtatott) ISBN

Részletesebben

Áprilisban 14%-kal nőtt a szálláshelyek vendégforgalma Kereskedelmi szálláshelyek forgalma, 2014. április

Áprilisban 14%-kal nőtt a szálláshelyek vendégforgalma Kereskedelmi szálláshelyek forgalma, 2014. április Közzététel: 2014. június 10. Következik: 2014. június 11. Fogyasztói árak, 2014. május Sorszám: 77. Áprilisban 14%-kal nőtt a szálláshelyek vendégforgalma Kereskedelmi szálláshelyek forgalma, 2014. április

Részletesebben

Központi Statisztikai Hivatal Hungarian Central Statistical Office

Központi Statisztikai Hivatal Hungarian Central Statistical Office Központi Statisztikai Hivatal Hungarian Central Statistical Office MUNKAERŐ-PIACI HELYZETKÉP 2005 LABOUR FORCE SURVEY 2005 Budapest, 2006 Készült a Központi Statisztikai Hivatal Életszínvonal- és Emberierőforrás-statisztikai

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL HUNGARIAN CENTRAL STATISTICAL OFFICE. A háztartások

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL HUNGARIAN CENTRAL STATISTICAL OFFICE. A háztartások KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL HUNGARIAN CENTRAL STATISTICAL OFFICE I N F O R M A háztartások információs és kommunikációs technológiai eszközellátottsága és használata, 2005 Á C I Ó S T A T I S Z T I K

Részletesebben

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2012. július

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2012. július A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2012. július A foglalkoztatók az illetékes kirendeltségeken 2012. július hónap folyamán összesen 37,9 ezer

Részletesebben

Kereskedelmi szálláshelyek forgalma 2010. január október

Kereskedelmi szálláshelyek forgalma 2010. január október Közzététel: 2010. 6. Következik: 2010. 7. Előzetes adatok az ipari termelés változásáról, 2010. október Sorszám:189. Továbbra is várjuk mindazok észrevételeit, véleményét, akik forgatják, használják a

Részletesebben

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2013. január

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2013. január A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2013. január A támogatott munkaerıigények domináltak januárban Az év elsı hónapjában több mint három ezer

Részletesebben

IDŐMÉRLEG 2009/2010. Összefoglaló adattár

IDŐMÉRLEG 2009/2010. Összefoglaló adattár Központi Statisztikai Hivatal IDŐMÉRLEG Összefoglaló adattár Budapest, 2012 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL, 2012 ISBN 978-963-235-370-8 ISBN 978-963-235-371-5 (online) Készült: a KSH Életmód-, foglalkoztatás-

Részletesebben

Kereskedelmi szálláshelyek forgalma, 2008. január február

Kereskedelmi szálláshelyek forgalma, 2008. január február Közzététel: 2008. április 7. Következik: 2008. április 8. Előzetes adatok az ipari termelés változásáról, 2008. február Sorszám:60. Kereskedelmi szálláshelyek forgalma, 2008. január február 2008. január

Részletesebben

STATISZTIKAI JELENTÉSEK

STATISZTIKAI JELENTÉSEK XVII. évfolyam 2. szám 2016 STATISZTIKAI JELENTÉSEK MŰTRÁGYA-ÉRTÉKESÍTÉS MEZŐGAZDASÁGI TERMELŐKNEK 2016. Műtrágya értékesítés Műtrágya értékesítés XVII. évfolyam 2. szám 2016 Megjelenik negyedévente 2016.

Részletesebben

KULTURÁLIS STATISZTIKAI TÁJÉKOZTATÓ Cultural Data 2006

KULTURÁLIS STATISZTIKAI TÁJÉKOZTATÓ Cultural Data 2006 KULTURÁLIS STATISZTIKAI TÁJÉKOZTATÓ Cultural Data 2006 Budapest, 2008 Készült Compiled by az Oktatási és Kulturális Minisztérium Ministry of Education and Culture Statisztikai Osztályán Section of Statistics

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL GYŐRI IGAZGATÓSÁGA A NYUGAT-DUNÁNTÚL INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS ESZKÖZELLÁTOTTSÁGA

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL GYŐRI IGAZGATÓSÁGA A NYUGAT-DUNÁNTÚL INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS ESZKÖZELLÁTOTTSÁGA KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL GYŐRI IGAZGATÓSÁGA A NYUGAT-DUNÁNTÚL INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS ESZKÖZELLÁTOTTSÁGA Győr 2007 Központi Statisztikai Hivatal Győri Igazgatósága, 2007 ISBN 978-963-235-090-5

Részletesebben

9. Táppénz Sick-pay TÁPPÉNZ SICK-PAY 153

9. Táppénz Sick-pay TÁPPÉNZ SICK-PAY 153 9. Táppénz Sick-pay 9.1. Kifizetőhelyi betegszabadsági adatok... 154 Sick-leave data on payment offices 9.2. Összefoglaló táppénzes adatok... 154 Aggregate sick-pay data 9.3. Táppénzes adatok a foglalkoztatás

Részletesebben

STATISZTIKAI JELENTÉSEK

STATISZTIKAI JELENTÉSEK IX. évfolyam 1. szám 2016 STATISZTIKAI JELENTÉSEK A BERUHÁZÁSOK ÉS A FŐBB PÉNZÜGYI MUTATÓK VÁRHATÓ ALAKULÁSA 2015-ben (a jelentősebb mezőgazdasági vállalkozásokban) A beruházások és a főbb pénzügyi mutatók

Részletesebben

Könnyen bevezethető ITIL alapú megoldások a Novell ZENworks segítségével. Hargitai Zsolt Sales Support Manager Novell Hungary

Könnyen bevezethető ITIL alapú megoldások a Novell ZENworks segítségével. Hargitai Zsolt Sales Support Manager Novell Hungary Könnyen bevezethető ITIL alapú megoldások a Novell ZENworks segítségével Hargitai Zsolt Sales Support Manager Novell Hungary Napirend ITIL rövid áttekintés ITIL komponensek megvalósítása ZENworks segítségével

Részletesebben

Maintenance and repair of data network equipment

Maintenance and repair of data network equipment Maintenance and repair of data network equipment Info Version 3 Url http://com.mercell.com/permalink/31332822.aspx External tender id 174907-2012 Tender type Contract Award Document type Contract award

Részletesebben

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye szakképzés-fejlesztési koncepciója 2015.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye szakképzés-fejlesztési koncepciója 2015. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye szakképzés-fejlesztési koncepciója 2015. Kiadja: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 4 2. Módszertan... 5 3. Szabolcs-Szatmár-Bereg

Részletesebben

FAGOSZ XXXIV. Faipari és Fakereskedelmi Konferencia. Tihany, 2008. április 22-23. Gazdaságelemzés. Budapest, 2008. április FAGOSZ

FAGOSZ XXXIV. Faipari és Fakereskedelmi Konferencia. Tihany, 2008. április 22-23. Gazdaságelemzés. Budapest, 2008. április FAGOSZ Fagazdasági Országos Szakmai Szövetség Ungarischer Verband der Forst- und Holzwirtschaft / Hungarian Federation of Forestry and Wood Industries H-112 Budapest, Kuny Domokos utca 13-15. Tel: (1) 355-65-39,

Részletesebben

Munkaerő-piaci elemző tanulmány

Munkaerő-piaci elemző tanulmány Munkaerő-piaci elemző tanulmány Készült: A szlovák-magyar határmenti migráció/slovensko-maďarská pohraničná migrácia HUSK 1101/1.2.1/0171 számú projekt keretében a Kopint Konjunktúra Kutatási Alapítvány

Részletesebben

9. Táppénz Sick-pay TÁPPÉNZ SICK-PAY 159

9. Táppénz Sick-pay TÁPPÉNZ SICK-PAY 159 9. Táppénz Sick-pay 9.1. Kifizetőhelyi betegszabadsági adatok... 160 Sick-leave data on payment offices 9.2. Összefoglaló táppénzes adatok... 160 Aggregate sick-pay data 9.3. Táppénzes adatok a foglalkoztatás

Részletesebben

Építőipar, 2009. október

Építőipar, 2009. október Közzététel: 2009. 17. Sorszám: 203. Következik: 2009. 18. A KSH jelenti Tájékoztatjuk Felhasználóinkat, hogy a 2009. évi adatok publikálása az európai uniós szabályozásoknak megfelelően a TEÁOR'08 nómenklatúra

Részletesebben

Company excerpt. Company data independent of the type of business entity:

Company excerpt. Company data independent of the type of business entity: Company excerpt Prevalent data of company xxxxxxxxxxxxl Kereskedelmi Korlátolt Felel ısségő Társaság (1075 xxxxxxxxx, Károly krt. 3/c.) with company registration number xxxxxxxxxxxxxxxx on date 2011. február

Részletesebben

GYORS TÉNYKÉP VÁLTOZÓ TELEPÜLÉSRENDSZER ÉS A KÖZFORGALMÚ KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉS FENNTARTÁSÁNAK KÉRDÉSEI BARANYA MEGYÉBEN

GYORS TÉNYKÉP VÁLTOZÓ TELEPÜLÉSRENDSZER ÉS A KÖZFORGALMÚ KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉS FENNTARTÁSÁNAK KÉRDÉSEI BARANYA MEGYÉBEN Tér és Társadalom 21. évf. 2007/2. 85-93. p. Tér és Társadalom XXI. évf. 2007 2: 85-126 GYORS TÉNYKÉP VÁLTOZÓ TELEPÜLÉSRENDSZER ÉS A KÖZFORGALMÚ KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉS FENNTARTÁSÁNAK KÉRDÉSEI BARANYA MEGYÉBEN

Részletesebben

Office and computing machinery, equipment and supplies except furniture and software packages

Office and computing machinery, equipment and supplies except furniture and software packages Office and computing machinery, equipment and supplies except furniture and software packages Info Version 4 Url http://com.mercell.com/permalink/35914845.aspx External tender id 154049-2013 Tender type

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL HUNGARIAN CENTRAL STATISTICAL OFFICE A közigazgatás informatikai eszközei és információs tevékenysége 2005 (angol nyelvű táblázatokkal) Informatical devices and information-related

Részletesebben

Office and computing machinery, equipment and supplies except furniture and software packages

Office and computing machinery, equipment and supplies except furniture and software packages Office and computing machinery, equipment and supplies except furniture and software packages Info Version 1 Url http://com.mercell.com/permalink/32490893.aspx External tender id 93963-2012 Tender type

Részletesebben

Építőipar, 2007. augusztus

Építőipar, 2007. augusztus Közzététel: 2007. 18. Következik: 2007. 25. Foglalkoztatottság és munkanélküliség Sorszám:176. Építőipar, 2007. augusztus Az építőipari termelés 2007 augusztusában kiigazítatlan adatok alapján 15,3, munkanaptényezővel

Részletesebben

Fejér megye szakképzés-fejlesztési koncepciója 2013-2020 Felülvizsgálat Összeállította: Fejér Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság 2014.

Fejér megye szakképzés-fejlesztési koncepciója 2013-2020 Felülvizsgálat Összeállította: Fejér Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság 2014. Fejér megye szakképzés-fejlesztési koncepciója 2013-2020 Felülvizsgálat Összeállította: Fejér Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság 2014. 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 1. Bevezető... 10 2. Módszertan...

Részletesebben

PANNON-VÁLTÓ NyRt. 2007. I. félévi gyorsjelentése

PANNON-VÁLTÓ NyRt. 2007. I. félévi gyorsjelentése PANNON-VÁLTÓ NyRt. 2007. I. félévi gyorsjelentése PANNON-VÁLTÓ Rt. 2007. I. félévi gyorsjelentés Mérleg adatok 2006. június 30. 2007. június 30. Változás (e Ft) (e Ft) /előző év=100%/ A. Befektetett eszközök

Részletesebben

A NAMEA-air-rendszer magyarországi adatai, The NAMEA-Air System in Hungary,

A NAMEA-air-rendszer magyarországi adatai, The NAMEA-Air System in Hungary, Központi Statisztikai Hivatal Hungarian Central Statistical Office A NAMEA-air-rendszer magyarországi adatai, 2000 2003 The NAMEA-Air System in Hungary, 2000 2003 Budapest, 2005 1 KÖZPONTI STATISZTIKAI

Részletesebben

Az egészségügyi munkaerő toborzása és megtartása Európában

Az egészségügyi munkaerő toborzása és megtartása Európában Az egészségügyi munkaerő toborzása és megtartása Európában Vezetői összefoglaló Európai Egészségügyi Menedzsment Társaság. április Fogyasztó-, Egészség-, Élelmiszerügyi és Mezőgazdasági Végrehajtó Ügynökség

Részletesebben

A BÉRMUNKA PARADICSOMA MIT KÍNÁLNAK A MUNKAADÓK FEJÉR MEGYÉBEN? 1

A BÉRMUNKA PARADICSOMA MIT KÍNÁLNAK A MUNKAADÓK FEJÉR MEGYÉBEN? 1 176 Gyors ténykép TÉT XIII. évf. 1999 1-2 A BÉRMUNKA PARADICSOMA MIT KÍNÁLNAK A MUNKAADÓK FEJÉR MEGYÉBEN? 1 (Paradise of Wage-work What Do Employers Offer in Fejér County?) LEVELEKI MAGDOLNA Főbb tendenciák

Részletesebben

Munkaügyi Központja. Gyır, 2014. május

Munkaügyi Központja. Gyır, 2014. május Munkaügyi Központja Munkaerı-gazdálkodási felmérés megyei elemzése 2014. II. Gyır-Moson-Sopron megye Gyır, 2014. május 9021 Gyır, Árpád út 32. - 9002 Gyır Pf.: 224. - Telefon: +36 (96) 814-245 - Fax: +36

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL HUNGARIAN CENTRAL STATISTICAL OFFICE. OKTATÁSI ADATOK (Előzetes adatok) DATA OF EDUCATION (Preliminary data) 2005/2006

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL HUNGARIAN CENTRAL STATISTICAL OFFICE. OKTATÁSI ADATOK (Előzetes adatok) DATA OF EDUCATION (Preliminary data) 2005/2006 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL HUNGARIAN CENTRAL STATISTICAL OFFICE OKTATÁSI ADATOK (Előzetes adatok) DATA OF EDUCATION (Preliminary data) 2005/2006 BUDAPEST, 2006 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL, 2006 HUNGARIAN

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL. Az információs és kommunikációs eszközök állománya és felhasználása a gazdasági szervezeteknél 2004

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL. Az információs és kommunikációs eszközök állománya és felhasználása a gazdasági szervezeteknél 2004 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az információs és kommunikációs eszközök állománya és felhasználása a gazdasági szervezeteknél 2004 BUDAPEST, 2006 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL, 2006 ISBN 963 215 929 2 Készült:

Részletesebben

Grafikonok jegyzéke List of figures

Grafikonok jegyzéke List of figures Grafikonok jegyzéke List of figures 1. A népesség nemek és korcsoportok szerint, január 1.... IX Population by sex and age-groups, 1 January 2. Népmozgalom ezer lakosra... IX Vital events per thousand

Részletesebben

Számlakezelés az ELO DocXtraktor modullal

Számlakezelés az ELO DocXtraktor modullal ELOECMSzakmai Kongresszus2013 Számlakezelés az ELO DocXtraktor modullal Kovács Eszter Kovacs.eszter@pentatrade.hu Projekt bemutatása A Cég Cégcsoport Éves árbevétel 140 mrd FT > 5 500 dolgozó ( 1 000 fı

Részletesebben

KELER KSZF Zrt. bankgarancia-befogadási kondíciói. Hatályos: 2014. július 8.

KELER KSZF Zrt. bankgarancia-befogadási kondíciói. Hatályos: 2014. július 8. KELER KSZF Zrt. bankgarancia-befogadási kondíciói Hatályos: 2014. július 8. A KELER KSZF a nem-pénzügyi klíringtagjaitól, és az energiapiaci alklíringtagjaitól a KELER KSZF Általános Üzletszabályzata szerinti

Részletesebben

erőforrás Birtokpolitika Földárak, haszonbérleti díjak

erőforrás Birtokpolitika Földárak, haszonbérleti díjak Atermőföld mint erőforrás Birtokviszonyok Birtokpolitika Földárak, haszonbérleti díjak At termőföld fogalma termőföld: az a földrészlet, l amelyet a település külterületén az ingatlan-nyilvántartásban

Részletesebben

Nemzeti Vidékfejlesztési Terv 2004-2006 ex-post értékelése. Tanácsadó és Szolgáltató Kft. zárójelentés. Budapest. 2009. március 24.

Nemzeti Vidékfejlesztési Terv 2004-2006 ex-post értékelése. Tanácsadó és Szolgáltató Kft. zárójelentés. Budapest. 2009. március 24. Nemzeti Vidékfejlesztési Terv 2004-2006 ex-post értékelése zárójelentés Tanácsadó és Szolgáltató Kft. Budapest 2009. március 24. 1 Nemzeti Vidékfejlesztési Terv 2004-2006 ex-post értékelése zárójelentés

Részletesebben

A gazdaság fontosabb mutatószámai

A gazdaság fontosabb mutatószámai A gazdaság fontosabb mutatószámai 2008. január 1-től ahogy azt korábban már jeleztük a KSH a TEÁOR 08 szerint gyűjti az adatokat. Ezek első közzétételére a 2009. januári ipari adatok megjelentetésekor

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL. Az információs és kommunikációs eszközök állománya és felhasználása a gazdasági szervezeteknél 2005

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL. Az információs és kommunikációs eszközök állománya és felhasználása a gazdasági szervezeteknél 2005 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az információs és kommunikációs eszközök állománya és felhasználása a gazdasági szervezeteknél 2005 BUDAPEST, 2007 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL, 2007 ISBN 978-963-235-081-3

Részletesebben

Networking software development services

Networking software development services Networking software development services Info Version 2 Url http://com.mercell.com/permalink/38106134.aspx External tender id 331687-2013 Tender type Contract Award Document type Contract award Procurement

Részletesebben

K&H plusz német-svájci származtatott zártvégű alap. 2012. évi. éves jelentése

K&H plusz német-svájci származtatott zártvégű alap. 2012. évi. éves jelentése K&H plusz német-svájci származtatott zártvégű alap 212. évi éves jelentése Tartalomjegyzék független könyvvizsgálói jelentés éves beszámoló (mérleg, eredménykimutatás, kiegészítő melléklet) vezetőségi/üzleti

Részletesebben

ÉSZAK-ALFÖLDI STRATÉGIA 2009-2013

ÉSZAK-ALFÖLDI STRATÉGIA 2009-2013 ÉSZAKALFÖLDI REGIONÁLIS SZAKKÉPZÉS FEJLESZTÉSI STRATÉGIA 20092013 Készítette: Dr. Setényi János Papp Miklós Kocsis Ferenc Lektorálta: Dr. Polonkai Mária Sápi Zsuzsanna Kiadja: Északalföldi Regionális Fejlesztési

Részletesebben

A vállalkozások tevékenységének komplex elemzése

A vállalkozások tevékenységének komplex elemzése Dr. Bíró Tibor Kresalek Péter Dr. Pucsek József Dr. Sztanó Imre A vállalkozások tevékenységének komplex elemzése Dr. Bíró Tibor Kresalek Péter Dr. Pucsek József Dr. Sztanó Imre A vállalkozások tevékenységének

Részletesebben

11. NEMZETKÖZI VÁNDORLÁS. Gödri Irén FŐBB MEGÁLLAPÍTÁSOK

11. NEMZETKÖZI VÁNDORLÁS. Gödri Irén FŐBB MEGÁLLAPÍTÁSOK 11. NEMZETKÖZI VÁNDORLÁS Gödri Irén FŐBB MEGÁLLAPÍTÁSOK A 2004-es uniós csatlakozást követően a Magyaroszágra bevándorlók számában enyhe, majd 2008-ban az előző évben bevezetett jogszabályi változásoknak

Részletesebben

NÓGRÁD MEGYE AZ EZREDFORDULÓ UTÁN

NÓGRÁD MEGYE AZ EZREDFORDULÓ UTÁN Központi Statisztikai Hivatal NÓGRÁD MEGYE AZ EZREDFORDULÓ UTÁN Salgótarján, 2009. február Központi Statisztikai Hivatal, 2009 ISBN 978-963-235-232-9 (internet) Felelős szerkesztő: Szalainé Homola Andrea

Részletesebben

MEZŐGAZDASÁGI VÁLLALKOZÁS ÖNFINANSZÍROZÓ KÉPESSÉGE KOVÁCS HENRIETTA ÖSSZEFOGLALÁS

MEZŐGAZDASÁGI VÁLLALKOZÁS ÖNFINANSZÍROZÓ KÉPESSÉGE KOVÁCS HENRIETTA ÖSSZEFOGLALÁS MEZŐGAZDASÁGI VÁLLALKOZÁS ÖNFINANSZÍROZÓ KÉPESSÉGE KOVÁCS HENRIETTA ÖSSZEFOGLALÁS A társaságnál központi szerepet játszik a likviditás és a pénzgazdálkodás javítása. Megállapítható, hogy a vizsgálatomba

Részletesebben

Hévíz-Balaton Airport Kft.

Hévíz-Balaton Airport Kft. Hévíz turizmusának hatásai a desztinációs hatásmodell alapján VÉGSŐ JELENTÉS A tanulmány a NYDOP-2.3.1/B-12-2012-0001 számú, A Hévíz-Balaton Thermal Airport Fejlesztési Klaszter egészségturizmus ösztönző

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Budapest, 2010/2

Statisztikai tájékoztató Budapest, 2010/2 Központi Statisztikai Hivatal Internetes kiadvány www.ksh.hu 2010. szeptember Statisztikai tájékoztató Budapest, 2010/2 Tartalom Összefoglaló...2 Gazdasági szervezetek...2 Beruházás...3 Ipar...4 Építőipar...5

Részletesebben

Júliusban 2,6%-kal nőtt a szálláshelyek vendégforgalma Kereskedelmi szálláshelyek forgalma, 2014. július

Júliusban 2,6%-kal nőtt a szálláshelyek vendégforgalma Kereskedelmi szálláshelyek forgalma, 2014. július Közzététel: 2014. szeptember 9. Következik: 2014. szeptember 11. Fogyasztói árak, 2014. augusztus Sorszám: 118. Júliusban 2,6%-kal nőtt a szálláshelyek vendégforgalma Kereskedelmi szálláshelyek forgalma,

Részletesebben

Info-kommunikációs technológiák a vállalati szektorban

Info-kommunikációs technológiák a vállalati szektorban Magyar Kereskedelmi és Iparkamara GAZDASÁG- ÉS VÁLLALKOZÁSELEMZÉSI INTÉZET HCCI Research Institute of Economics and Enterprises MKIK GVI Kutatási Füzetek 2004/2 Info-kommunikációs technológiák a vállalati

Részletesebben

Erasmus+ Elektronikus pályázati űrlap. Technikai útmutató pályázók részére

Erasmus+ Elektronikus pályázati űrlap. Technikai útmutató pályázók részére Útmutató az e-űrlap kitöltéséhez és benyújtásához Erasmus+ Elektronikus pályázati űrlap Technikai útmutató pályázók részére Frissítve: 2014. február 25. Tartalom I. Bevezető 2 II. Az elektronikus pályázati

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Közép magyarországi Regionális Munkaügyi Központ Rövidtávú munkaerő-piaci prognózis 2008. évre

Tartalomjegyzék. Közép magyarországi Regionális Munkaügyi Központ Rövidtávú munkaerő-piaci prognózis 2008. évre Közép magyarországi Regionális Munkaügyi Központ Rövidtávú Munkaerő-piaci Prognózis 2008. év BUDAPEST Összeállította Statisztikai és Elemzési Osztály Budapest, 2008. február I. Általános ismertető... 4

Részletesebben

MELYIKET VÁLASSZAM? A MEZŐGAZDASÁGI TEVÉKENYSÉGET TÁMOGATÓ ÜGYVITELI SZOLGÁLTATÁSOK FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEI

MELYIKET VÁLASSZAM? A MEZŐGAZDASÁGI TEVÉKENYSÉGET TÁMOGATÓ ÜGYVITELI SZOLGÁLTATÁSOK FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEI MELYIKET VÁLASSZAM? A MEZŐGAZDASÁGI TEVÉKENYSÉGET TÁMOGATÓ ÜGYVITELI SZOLGÁLTATÁSOK FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEI WHICH ONE SHOULD I CHOOSE? THE DEVELOPMENT OPPORTUNITIES OF THE SUPPORTING ADMINISTRATIVE SERVICES

Részletesebben

Publish date 23.02.2012 04:15. Change date 23.02.2012 04:15

Publish date 23.02.2012 04:15. Change date 23.02.2012 04:15 Database systems Info Version 2 Url http://com.mercell.com/permalink/30555779.aspx External tender id 59114-2012 Tender type Vertragszuteilung Document type Vergebene Aufträge Procurement procedure Beschleunigtes

Részletesebben

Beszámoló. a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Küldöttgyűlése. 2011. május 25-i ülésére. a kamara 2010. évben végzett munkájáról

Beszámoló. a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Küldöttgyűlése. 2011. május 25-i ülésére. a kamara 2010. évben végzett munkájáról Beszámoló a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Küldöttgyűlése 2011. május 25-i ülésére a kamara 2010. évben végzett munkájáról Előterjesztő: Dr. Sziráki András elnök 2 Tisztelt Küldöttgyűlés!

Részletesebben

36% more maize was produced (Preliminary production data of main crops, 2014)

36% more maize was produced (Preliminary production data of main crops, 2014) Release date: 22 January 2015 Next release: 26 January 2015. Vital events, January November 2014 Number 13 36% more maize was produced (Preliminary data of main crops, 2014) In 2014 the of all major crops

Részletesebben

A jövedelem alakulásának vizsgálata az észak-alföldi régióban az 1997-99. évi adatok alapján

A jövedelem alakulásának vizsgálata az észak-alföldi régióban az 1997-99. évi adatok alapján A jövedelem alakulásának vizsgálata az észak-alföldi régióban az 1997-99. évi adatok alapján Rózsa Attila Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum, Agrárgazdasági és Vidékfejlesztési Intézet, Számviteli

Részletesebben

Munkaerő-piaci diszkrimináció

Munkaerő-piaci diszkrimináció Központi Statisztikai Hivatal Internetes kiadvány www.ksh.hu 2010. október ISBN 978-963-235-295-4 Munkaerő-piaci diszkrimináció Tartalom Bevezető...2 A diszkrimináció megtapasztalása nem, kor, iskolai

Részletesebben

A tanulószerzıdések igényfelmérése

A tanulószerzıdések igényfelmérése A tanulószerzıdések igényfelmérése Komplex módszertanú problémafeltárás a tanulószerzıdés jelenlegi rendszerérıl Székesfehérváron 2005-2006. A kutatást a Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara és Székesfehérvár

Részletesebben

A közigazgatási ügyintézés társadalmi megítélése a magyarországi vállalkozások körében

A közigazgatási ügyintézés társadalmi megítélése a magyarországi vállalkozások körében A közigazgatási ügyintézés társadalmi megítélése a magyarországi vállalkozások körében Tanulmány a Miniszterelnöki Hivatal számára Készítette: Fact Intézet Szocio-Gráf Intézet Pécs, 2006. TARTALOM VEZETŐI

Részletesebben

A szlovák és a magyar határmenti régió a Duna két oldalán

A szlovák és a magyar határmenti régió a Duna két oldalán A szlovák és a magyar határmenti régió a Duna két oldalán A szlovák-magyar határmenti partnerség (EURES-T) régiónak vizsgálatára irányuló megvalósíthatósági tanulmány Készítette a Kopint-Datorg Zrt. munkacsoportja

Részletesebben

Ellátási-láncok modellezése szimulációval

Ellátási-láncok modellezése szimulációval Ellátási-láncok modellezése szimulációval 1 Ellátási-láncok modellezése szimulációval PROF. DR. BENKŐJÁNOS SZIE, GödöllőMűszaki Menedzsment Intézet Modellezési szempontból egy ellátási-lánc a termeléstől

Részletesebben

Átviteli Rendszerirányító Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Átviteli Rendszerirányító Zártkörűen Működő Részvénytársaság Sorsz. 1 2 5 5 0 7 5 3-3 5 1 2-1 1 4-0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 4 4 7 0 Cégjegyzék száma 2014. december 31. MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari MÉRLEG Eszközök (aktívák) Átviteli Rendszerirányító

Részletesebben

Nógrád megye szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2010. (elsı forduló)

Nógrád megye szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2010. (elsı forduló) Nógrád megye szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2010. (elsı forduló) Tartalomjegyzék BEVEZETÉS... 2 I. Nógrád megye rövid bemutatása... 4 I. 1. Demográfiai változások... 5 I.1.1.

Részletesebben

www.pwc.com Aktuális adózási és szabályozási kérdések a turizmusban 2012-es adóváltozások Személyi jövedelemadó

www.pwc.com Aktuális adózási és szabályozási kérdések a turizmusban 2012-es adóváltozások Személyi jövedelemadó www.pwc.com Aktuális adózási és szabályozási kérdések a turizmusban 2012-es adóváltozások Személyi jövedelemadó SZJA változások Tartalom Személyi jövedelemadó Összevonás alá eső juttatások Béren kívüli

Részletesebben

2/1 ARTUR SZERVÍZ Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

2/1 ARTUR SZERVÍZ Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ARTUR SZERVÍZ Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (1055 Budapest, Markó utca 1. al. 3.) Tax number: 25199750-2-41 Company history 1 Registration number Company register number::

Részletesebben

Munkaügyi Központja 2014. I. NEGYEDÉV

Munkaügyi Központja 2014. I. NEGYEDÉV Munkaügyi Központja A MUNKAERİ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS ÖSSZEFOGLALÓJA 2014. I. NEGYEDÉV Pápa Zirc Devecser Ajka Veszprém Várpalota Sümeg Balatonalmádi Tapolca Balatonfüred Veszprém megye 8200 Veszprém, Megyeház

Részletesebben

A negyedéves munkaerő-gazdálkodási felmérés eredményei Somogy megyében. 2011. II. negyedév

A negyedéves munkaerő-gazdálkodási felmérés eredményei Somogy megyében. 2011. II. negyedév Munkaügyi Központ A negyedéves munkaerő-gazdálkodási felmérés eredményei Somogy megyében 7400 Kaposvár, Fő u. 37-39. Telefon: (82) 505 504 Fax: (82) 505 550 E-mail: somogykh-mk@lab.hu Honlap: www.kozig.somogy.hu

Részletesebben

Áttekintés a magyar fagazdaságról

Áttekintés a magyar fagazdaságról MAGYARORSZÁG NÉHÁNY FONTOSABB GAZDASÁGI MUTATÓJA Az ország területe 93. km 2, ebből 23. január 1. 1.823,4 ezer ha erdő, ami 19,6-os erdősültségnek felel meg. A lakosság száma 23. január 1-én 1,14 millió

Részletesebben

KÖSZÖNTŐ. Kühne Kata Otthon Centrum, ügyvezető igazgató. Tisztelt olvasóink, kedves volt, jelenlegi és jövőbeli ügyfeleink!

KÖSZÖNTŐ. Kühne Kata Otthon Centrum, ügyvezető igazgató. Tisztelt olvasóink, kedves volt, jelenlegi és jövőbeli ügyfeleink! 2015 IV. negyedév 1 KÖSZÖNTŐ Tisztelt olvasóink, kedves volt, jelenlegi és jövőbeli ügyfeleink! A 2015-ös évben a lakáspiac minden tekintetben szárnyalt: emelkedtek az árak, csökkentek az értékesítési

Részletesebben

Gazdasági Havi Tájékoztató

Gazdasági Havi Tájékoztató Gazdasági Havi Tájékoztató 2008.december 2008 októberében immár huszonkettedik alkalommal került sor a Gazdaság- és Vállalkozáselemző Intézet (MKIK GVI) vállalati konjunktúra-vizsgálatára, amely több mint

Részletesebben

A termőföld mint erőforrás

A termőföld mint erőforrás A termőföld mint erőforrás Birtokviszonyok Birtokpolitika Földárak, haszonbérleti díjak A termőföld fogalma termőföld: az a földrészlet, amelyet a település külterületén az ingatlan-nyilvántartásban szántó,

Részletesebben

Decemberben 13%-kal nőtt a szálláshelyek vendégforgalma Kereskedelmi szálláshelyek forgalma, 2014. december

Decemberben 13%-kal nőtt a szálláshelyek vendégforgalma Kereskedelmi szálláshelyek forgalma, 2014. december Közzététel: 2015. február 10. Következik: 2015. február 11. Fogyasztói árak, 2015. január Sorszám: 22. Decemberben 13%-kal nőtt a szálláshelyek vendégforgalma Kereskedelmi szálláshelyek forgalma, 2014.

Részletesebben

MAGYARORSZÁG NEMZETI SZÁMLÁI NATIONAL ACCOUNTS HUNGARY

MAGYARORSZÁG NEMZETI SZÁMLÁI NATIONAL ACCOUNTS HUNGARY KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL HUNGARIAN CENTRAL STATISTICAL OFFICE MAGYARORSZÁG NEMZETI SZÁMLÁI NATIONAL ACCOUNTS HUNGARY 2005 2006 BUDAPEST, 2008 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL, 2008 HUNGARIAN CENTRAL

Részletesebben

STATISZTIKAI MÓDSZERTANI FÜZETEK, 45 A KULTURÁLIS STATISZTIKA MÓDSZERTANA ÉS FOGALMAI

STATISZTIKAI MÓDSZERTANI FÜZETEK, 45 A KULTURÁLIS STATISZTIKA MÓDSZERTANA ÉS FOGALMAI STATISZTIKAI MÓDSZERTANI FÜZETEK, 45 A KULTURÁLIS STATISZTIKA MÓDSZERTANA ÉS FOGALMAI BUDAPEST, 2005 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL, 2005 ISSN 0231-0554 ISBN 963 215 918 7 Készült: a KSH Életszínvonal-

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Somogy megye, 2011/1

Statisztikai tájékoztató Somogy megye, 2011/1 Statisztikai tájékoztató Somogy megye, 2011/1 Központi Statisztikai Hivatal 2011. június Tartalom Bevezetés...2 Ipar...2 Építőipar...3 Lakásépítés...3 Idegenforgalom...4 Beruházás...5 Népesség, népmozgalom...6

Részletesebben

A TÓGAZDASÁGI HALTERMELÉS SZERKEZETÉNEK ELEMZÉSE. SZATHMÁRI LÁSZLÓ d r.- TENK ANTAL dr. ÖSSZEFOGLALÁS

A TÓGAZDASÁGI HALTERMELÉS SZERKEZETÉNEK ELEMZÉSE. SZATHMÁRI LÁSZLÓ d r.- TENK ANTAL dr. ÖSSZEFOGLALÁS A TÓGAZDASÁGI HALTERMELÉS SZERKEZETÉNEK ELEMZÉSE SZATHMÁRI LÁSZLÓ d r.- TENK ANTAL dr. ÖSSZEFOGLALÁS A hazai tógazdasági haltermelés a 90-es évek közepén tapasztalt mélypontról elmozdult és az utóbbi három

Részletesebben

FEJÉR MEGYE 2013. ÉVI MUNKAERŐ-PIACI PROGNÓZISA

FEJÉR MEGYE 2013. ÉVI MUNKAERŐ-PIACI PROGNÓZISA Munkaügyi Központja Szervezési és Hatósági Osztály Munkaügyi Központja Szervezési és Hatósági Osztály FEJÉR MEGYE 2013. ÉVI MUNKAERŐ-PIACI PROGNÓZISA Székesfehérvár, 2012. december 8000 Székesfehérvár,

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 1 4 4 4 8 0 4 3 6 9 2 0 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 6 1 5 7 Cégjegyzék szám FairConto Ügyviteli Szolgáltató és Tanácsadó Zrt. A vállakozás megnevezése 1134 Budapest, Róbert Károly krt. 61-65.

Részletesebben

Társasági adó, SZJA, bevallások tapasztalatai, valamint tájékoztató a 2013. évi Szja 1+1%-ról

Társasági adó, SZJA, bevallások tapasztalatai, valamint tájékoztató a 2013. évi Szja 1+1%-ról Társasági adó, SZJA, KATA és KIVA bevallások tapasztalatai, valamint tájékoztató a 2013. évi Szja 1+1%-ról NAV Győr-Moson-Sopron Megyei Adóigazgatósága sajtótájékoztató háttéranyag Győr, 2014. szeptember

Részletesebben

Jász-Nagykun-Szolnok megye 2013. évi területi folyamatai, valamint a Megyei Önkormányzat területfejlesztési és területrendezési tevékenysége

Jász-Nagykun-Szolnok megye 2013. évi területi folyamatai, valamint a Megyei Önkormányzat területfejlesztési és területrendezési tevékenysége Jász-Nagykun-Szolnok megye 2013. évi területi folyamatai, valamint a Megyei Önkormányzat területfejlesztési és területrendezési tevékenysége Elfogadta: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 57/2014. (IV.30.)

Részletesebben

Pénzügyi gyorsjelentés 2005

Pénzügyi gyorsjelentés 2005 Pénzügyi gyorsjelentés 2005 Financial overview 2005 Pénzügyi gyorsjelentés 2005 1. Az E.ON Hungária Kulcsmutatói Az E.ON Hungária Kulcsmutatói Árbevétel 1 559 Mio Befektetett tőke 1 026 Mio Villamos energia

Részletesebben

AZ ÉSZAK-ALFÖLDI RÉGIÓ 2008. I. NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉSÉNEK EREDMÉNYEI

AZ ÉSZAK-ALFÖLDI RÉGIÓ 2008. I. NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉSÉNEK EREDMÉNYEI Észak-alföldi Regionális Munkaügyi Központ Jóváhagyta: Miskó Istvánné főigazgató AZ ÉSZAK-ALFÖLDI RÉGIÓ 2008. I. NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉSÉNEK EREDMÉNYEI Nyíregyháza, 2008. február 25.

Részletesebben

Novemberben 3,3%-kal nőtt a szálláshelyek vendégforgalma Kereskedelmi szálláshelyek forgalma, 2014. november

Novemberben 3,3%-kal nőtt a szálláshelyek vendégforgalma Kereskedelmi szálláshelyek forgalma, 2014. november Közzététel: 2015. január 13. Következik: 2015. január 14. Fogyasztói árak, 2014. december (+2014. év) Sorszám: 8. Novemberben 3,3%-kal nőtt a szálláshelyek vendégforgalma Kereskedelmi szálláshelyek forgalma,

Részletesebben

ELOECMSzakmai Kongresszus2013

ELOECMSzakmai Kongresszus2013 ELOECMSzakmai Kongresszus2013 Keynote Horváth Szilvia Ügyvezető s.horvath@elo.com Cégünk rövid bemutatása 1871 Louis Leitz megalapítja első vállalatát 1995 Az első elektronikus Leitz dokumentumkezelő (ELOoffice)

Részletesebben

Repair and maintenance services of electrical distribution equipment

Repair and maintenance services of electrical distribution equipment Repair and maintenance services of electrical distribution equipment Info Version 2 Url http://com.mercell.com/permalink/36880981.aspx External tender id 139519-2013 Tender type Contract Award Document

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ A negyedéves munkaerı-felmérés tapasztalatai a dél-dunántúli régióban 2009. II. negyedév A felmérés lényege A PHARE TWINING svéd-dán modernizációs folyamat során

Részletesebben

2010. E-KÖZIGAZGATÁSI ALAPISMERETEK Oktatási segédanyag

2010. E-KÖZIGAZGATÁSI ALAPISMERETEK Oktatási segédanyag 2010. E-KÖZIGAZGATÁSI ALAPISMERETEK Oktatási segédanyag A szolgáltató állam célja, hogy az információs és kommunikációs technológiai eszközök alkalmazásával gyorsabb, INFORMATIKAI költség-hatékonyabb ISMERETEK

Részletesebben

Módszertani megjegyzések

Módszertani megjegyzések Módszertani megjegyzések Az adatok forrása amennyiben nincs hivatkozás más adatforrásra a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatgyűjtése. 2009-től az adatok publikálása az európai uniós szabályozásoknak

Részletesebben

Változások a délkelet-alföldi Mezőhegyes életében várossá nyilvánítását követően *

Változások a délkelet-alföldi Mezőhegyes életében várossá nyilvánítását követően * ZSÓTÉR BRIGITTA Változások a délkelet-alföldi Mezőhegyes életében várossá nyilvánítását követően * A várossá nyilvánítás hazai gyakorlatával kapcsolatos problémafelvetés igen aktuális manapság, hiszen

Részletesebben

Sulokné Anwar Zsuzsanna HOL TART MAGYARORSZÁG AZ INFORMÁCIÓS TÁRSADALOMHOZ VEZETŐ ÚTON?

Sulokné Anwar Zsuzsanna HOL TART MAGYARORSZÁG AZ INFORMÁCIÓS TÁRSADALOMHOZ VEZETŐ ÚTON? Sulokné Anwar Zsuzsanna HOL TART MAGYARORSZÁG AZ INFORMÁCIÓS TÁRSADALOMHOZ VEZETŐ ÚTON? JÖVŐKUTATÁSI KUTATÓKÖZPONT Témavezető: Kovács Géza DSc Professor Emeritus Bíráló Bizottság névsora: Sulokné Anwar

Részletesebben

ÉS ÁGAZATI EREDMÉNY DIFFERENCIÁLTSÁGA UDOVECZ GÁBOR dr. KERTÉSZ RÓBERT BÉLÁDI KATALIN dr.

ÉS ÁGAZATI EREDMÉNY DIFFERENCIÁLTSÁGA UDOVECZ GÁBOR dr. KERTÉSZ RÓBERT BÉLÁDI KATALIN dr. DIFFERENTIATION OF COSTS AND RETURNS IN AGRICULTURAL BRANCHES UDOVECZ, GÁBOR KERTÉSZ, RÓBERT BÉLÁDI, KATALIN Keywords: median costs and scatter, market dominating farms, investment return ratio, differentiation

Részletesebben

MAGYARORSZÁG NEMZETI SZÁMLÁI

MAGYARORSZÁG NEMZETI SZÁMLÁI KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL MAGYARORSZÁG NEMZETI SZÁMLÁI NATIONAL ACCOUNTS HUNGARY 2004 2005 E kiadvány tartalmazza a bruttó hazai termék (GDP) és a bruttó nemzeti jövedelem (GNI) adatait KÖZPONTI STATISZTIKAI

Részletesebben

J/55. B E S Z Á M O L Ó

J/55. B E S Z Á M O L Ó KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA J/55. B E S Z Á M O L Ó az Országgyűlés részére a Közbeszerzések Tanácsának a közbeszerzések tisztaságával és átláthatóságával kapcsolatos tapasztalatairól, valamint a 2005. január

Részletesebben

A megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatási helyzete

A megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatási helyzete VÉDETT SZERVEZETEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE A megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatási helyzete Felmérés az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány támogatásával Készítette: Balogh Zoltán, Dr. Czeglédi

Részletesebben