KULTURÁLIS STATISZTIKAI TÁJÉKOZTATÓ Cultural Data 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KULTURÁLIS STATISZTIKAI TÁJÉKOZTATÓ Cultural Data 2006"

Átírás

1 KULTURÁLIS STATISZTIKAI TÁJÉKOZTATÓ Cultural Data 2006 Budapest, 2008

2 Készült Compiled by az Oktatási és Kulturális Minisztérium Ministry of Education and Culture Statisztikai Osztályán Section of Statistics ISSN: Osztályvezető Head of Section Kozma-Lukács Judit Összeállította Contributed by Kacsirekné Lukáts Melinda Kozma-Lukács Judit Tuska Zsuzsanna Technikai szerkesztő Lay-out Editor Belánszky Andrea 2

3 TARTALOMJEGYZÉK Table of contents Bevezető Introduction... 5 I. Összefoglaló adatok Summary Data Főbb kulturális adatok Data of cultural institutes Kulturális intézmények száma Number of cultural institutes Kulturális intézményekben a főfoglalkozású alkalmazottak száma Number of employees in the cultural institutes A költségvetés kulturális kiadásai Public expenditure on culture, A költségvetés kulturális kiadásai forrás szerint Public expenditure on culture, A költségvetés kulturális kiadásai tevékenységenként Public expenditure on culture by categories, Közgyűjtemények Public collections Könyvtárak Libraries Levéltárak Archives Múzeumok Museums Művészeti intézmények Arts institutes Színházak Theatres Alternatív színházak Alternative theatres Szabadtéri játékok Outdoor performances Mozik Cinemas Hangversenyek Concerts (Nemzeti Filharmónia) Hivatásos népi együttesek Folk ensembles Közművelődési intézmények Public cultural institutes II. Területi adatok Regional Data Közgyűjtemények területi adatai Regional data of public collections Könyvtárak Libraries a) Könvvtárak száma Number of libraries b) Könvvtárak száma Number of libraries lakosra jutó Per inhabitants a) Könvvtári állomány, ezer Total stock of library units, thousands b) Könvvtári állomány, ezer Total stock of library units, thousands lakosra jutó Per inhabitants a) Kölcsönzött könyvtári dokumentumok, ezer Library units lent, thousands b) Kölcsönzött könyvtári dokumentumok, ezer Library units lent, thousands lakosra jutó Per inhabitants a) Könvvtári beiratkozott olvasók, ezer Number of registered users, thousands b) Könvvtári beiratkozott olvasók, ezer Number of registered users, thousands lakosra jutó Per inhabitants a) Könvvtári látogatók, ezer Number of visitors, thousands b) Könvvtári látogatók, ezer Number of visitors, thousands lakosra jutó Per inhabitants Múzeumok - Museums a) Múzeumok száma Number of museums b) Múzeumok száma Number of museums lakosra jutó Per inhabitants a) Múzeumi kiállítások Exhibitions b) Múzeumi kiállítások Exhibitions lakosra jutó Per inhabitants a) Múzeumi látogatók, ezer Number of attendance, thousands b) Múzeumi látogatók, ezer Number of attendance, thousands lakosra jutó Per inhabitants Művészeti intézmények területi adatai - Regional data of arts institutes Színházak - Theatres a) Színházak száma Number of theatres b) Színházak száma Number of theatres 1 millió lakosra jutó Per 1 million inhabitants a) Színházi előadások száma Number of performances

4 2.1.2 b) Színházi előadások száma Number of performances lakosra jutó Per inhabitants a) Színházi előadások nézőinek száma, ezer Number of attendance, thousands b) Színházi előadások nézőinek száma, ezer Number of attendance, thousands 1 lakosra jutó Per inhabitants a) Mozitermek száma Number of cinemas b) Mozitermek száma Number of cinemas lakosra jutó Per inhabitants a) Mozi előadások száma Number of performances b) Mozi előadások száma Number of performances 1000 lakosra jutó Per 1000 inhabitants a) Mozi előadások nézőinek száma, ezer Number of attendance, thousands b) Mozi előadások nézőinek száma, ezer Number of attendance, thousands 1 lakosra jutó Per inhabitants c) Mozi előadások nézőinek száma, ezer Number of attendance, thousands Átlaglétszám Average number Közművelődési intézmények területi adatai - Regional data of public cultural institutes a) Közművelődési intézmények száma Number of public cultural institutes b) Közművelődési intézmények száma Number of public cultural institutes lakosra jutó Per inhabitants a) Alkotó művelődési közösségek száma Number of creative cultural communities b) Alkotó művelődési közösségek száma Number of creative cultural communities lakosra jutó Per inhabitants a) Klubok, körök, szakkörök száma Number of clubs, circles, study circles b) Klubok, körök, szakkörök száma Number of clubs, circles, study circles lakosra jutó Per inhabitants a) Rendezvények száma Number of programmes b) Rendezvények száma Number of programmes lakosra jutó Per inhabitants a) Kiállítások száma Number of exhibitions b) Kiállítások száma Number of exhibitions lakosra jutó Per inhabitants a) Ismeretterjesztő előadások, rendezvények száma Number of educational lectures and other educational programmes b) Ismeretterjesztő előadások, rendezvények száma Number of educational lectures and other educational programmes lakosra jutó Per inhabitants a) Tanfolyamok száma Number of courses b)tanfolyamok száma Number of courses lakosra jutó Per inhabitants a) Képzések száma Number of training b) Képzések száma Number of training lakosra jutó Per inhabitants a) Alkotó művelődési közösségek tagjainak száma, ezer Member of creative cultural communities, thousands b) Alkotó művelődési közösségek tagjainak száma, ezer Member of creative cultural communities, thousands Átlaglétszám Average number a) Klubok, körök, szakkörök tagjainak száma, ezer Memmber of clubs, circles, study circles, thousands b) Klubok, körök, szakkörök tagjainak száma, ezer Memmber of clubs, circles, study circles, thousands Átlaglétszám Average number a) Rendezvények résztvevőinek száma, ezer Number of programme participants, thousands b) Rendezvények résztvevőinek száma, ezer Number of programme participants, thousands Átlaglétszám Average number a) Kiállítások látogatóinak száma, ezer Number of exhibition visitors, thousands b) Kiállítások látogatóinak száma, ezer Number of exhibition visitors, thousands Átlaglétszám Average number a) Ismeretterjesztő előadások, rendezvények résztvevőinek száma, ezer Number of participants of educational lectures and other educational programmes, thousands b) Ismeretterjesztő előadások, rendezvények résztvevőinek száma, ezer Number of participants of educational lectures and other educational programmes, thousands Átlaglétszám Average number a) Tanfolyamok résztvevőinek száma Number of participants of courses b) Tanfolyamok résztvevőinek száma Number of participants of courses Átlaglétszám Average number a) Képzések résztvevőinek száma Number of participants of training b) Képzések résztvevőinek száma Number of participants of training Átlaglétszám Average number Módszertan JELMAGYARÁZAT:

5 Bevezető Introduction Az elmúlt évtizedben nem jelentetett meg a szaktárca éves, összefoglaló, statisztikai kiadvány a kulturális intézményekről. E hiány pótlására évente ismét elkészítjük a korábbi Művelődési Évkönyvhöz hasonló Kulturális Évkönyvet, amely idősoros táblázatokkal próbálja bemutatni a kulturális területen történő változásokat. A honlapon 2001-től elérhetőek a statisztikai adatlapok adatainak éves összesítő táblázatai. Az Európai Unióhoz történt csatlakozás óta, a kulturális ágazat kiemelt fejlesztési célja a tartós fejlődést biztosító gazdasági növekedés elősegítése a területi egyenlőségek csökkentésével, a társadalmi kohézió erősítésével. A kulturális ágazat fejlesztéséhez, a szakpolitikák kialakításához a hagyományos, mennyiségi szemléletű, a változások mérésére alkalmas kulturális statisztikai adatok továbbra is nélkülözhetetlenek, de növekszik az igény egyéb információk iránt is. A kiadvány a hagyományos, a kulturális intézményektől begyűjtött kötelező adatszolgáltatás adatait mutatja be. Az összefoglaló fejezet pénzügyi táblázatának adatai az állami intézmények pénzügyi beszámolóinak a Magyar Államkincstár által feldolgozott összesítőiből származnak. A kötetben a legfontosabb, széles körben használt adatok találhatóak. A hosszú idősorok mellett a főbb adatokat régiós, megyés bontásban is közöljük. A statisztika sajátossága, hogy a változásokat főleg időben méri. E feladatának csak akkor tud eleget tenni, ha a rendszerben bekövetkezett alapvető változások mellett is biztosított az adatok időbeli összehasonlíthatósága. A kulturális adatszolgáltatásban bekövetkezett, az összehasonlíthatóságot korlátozó változásokat aláhúzással jelöltük a kiadványban. A kiadvány táblázatai kétnyelvű, magyar-angol fejlécekkel jelennek meg, ahol erre lehetőségünk adódott, ott a KSH kiadványokban használatos kifejezéseket vettük át. Köszönet illeti a kiadvány elkészítéséhez nyújtott segítségéért a KSH munkatársait, az adatszolgáltató intézményeket és minden közreműködőt. A kiadvány pdf formátumban letölthető a ról. A kiadvánnyal kapcsolatos észrevételeket, javaslatokat a címre várjuk. 5

6 6

7 I. Összefoglaló adatok Summary Data 7

8 1. Főbb kulturális adatok Data of cultural institutes 1.1 Kulturális intézmények száma Number of cultural institutes Év Könyvtárak (szolgáltatóhelyek száma) Múzeumok 1) Levéltárak Közművelődési intézmények Színházak Mozik Year Libraries (service points) Museums 1) Archives Public cultural institutes Theatres Cinemas Kulturális intézményekben a főfoglalkozású alkalmazottak száma Number of employees in the cultural institutes Év Könyvtárak 2) Múzeumok Levéltárak Közművelődési intézmények Színházak Mozik Year Libraries 2) Museums Archives Public cultural institutes Theatres Cinemas ) 2003-tól a működő intézmények száma From 2003 number of working institutes 2) Teljes munkaidőre átszámított létszám Full time equivalent library staff 8

9 1.3 A költségvetés kulturális kiadásai Public expenditure on culture, (Csak az állami intézmények adatai - Data for public institutions only) (folyó áron, millió Ft - at current prices, million HUF) Év Könyvtári tevékenység Múzeumok Levéltárak Közművelődési tevékenység 1) Színházak Zene- és táncművészet Egyéb művészeti tevékenység Állat- és növénykertek, nemzeti parkok Könyv, zeneműés lapkiadás Rádió-televízió és műsorszolgáltatás Egyéb szórakoztatási és kulturális tevékenység 2) Összesen A GDP %-ában összesen Year Libraries activities Museums Archives Cultural activities 1) Theatres Music and dance art Other artistic activities Zoological and botanical gardens activities Book, sound recording and journal publishing Radio, television activities Other cultural activities 2) Total Total in GDP % ,98% n.a ,23% ,71% ,87% ,86% ,86% ,82% ,77% ,73% 1) 2005-től a közösségi színterek tevékenységével együtt - From 2005 the data contain the expenditure of community centre activities 2) 2004-től a vidámparkok üzemeltetésével együtt - From 2004 the data contain the expenditure of amusement parks 9

10 1.4 A költségvetés kulturális kiadásai forrás szerint Public expenditure on culture, (Csak az állami intézmények adatai - Data for public institutions only) Év Year Forrás Source Könyvtári tevékenység Libraries activities Múzeumok Museums Levéltárak Archives Közművelődési tevékenység1) Cultural activities 1) Színházak Theatres Zene- és táncművészet Music and dance art Egyéb művészeti tevékenység Other artistic activities Állat- és növénykertek, nemzeti parkok Zoological and botanical gardens activities Könyv, zenemű- és lapkiadás Book, sound recording and journal publishing (folyó áron, millió Ft - at current prices, million HUF) Egyéb Rádió-televízió szórakoztatási és és műsorszolgáltatás Összesen kulturális tevékenység Radio, television activities Other cultural activities Total 2001 Központi -Central gov Önkormányzati -Local gov Összesen - Total Központi -Central gov Önkormányzati -Local gov Összesen - Total Központi -Central gov Önkormányzati -Local gov Összesen - Total Központi -Central gov Önkormányzati -Local gov Összesen - Total Központi -Central gov Önkormányzati -Local gov Összesen - Total Központi -Central gov Önkormányzati -Local gov Összesen Total

11 1.5 A költségvetés kulturális kiadásai tevékenységenként Public expenditure on culture by categories, 2006 (Csak az állami intézmények adatai - Data for public institutions only) Költségvetési kiadások 1) Ebből (millió Ft - million HUF) Megnevezés felhalmozási felújítási személyi juttatások összesen a 2005.év %-ában kiadások összege %-a Public expenditure 1) Of which expenditure Denomination total total in % of year accumulation renewal compensation of all staff total in % Közgyűjteményi tevékenységek - Public collections activities % ,2% Ebből - Of which Könyvtárak - Libraries % ,5% Levéltárak - Archives % ,9% Múzeumok - Museums % ,5% Közművelődési tevékenységek - Cultural activities % ,6% Ebből - Of which Művelődési központok, házak - Cultural centre, hall % ,8% Közösségi színterek tevékenysége - Community centre activities % ,1% Művészeti tevékenységek - Artistic activities % ,9% Ebből - Of which Színházak - Theatres % ,9% Táncművészet - Dance art % ,0% Zeneművészet - Music art % ,7% Egyéb művészet - Other art % ,2% Állat- és növénykerti tevékenység - Zoological and botanical gardens activities % ,2% Nemzeti parkok tevékenysége - National parks activities % ,1% Könyv- és zeneműkiadás - Book and sound recording publishing % ,8% Lapkiadás - Journal publishing % ,2% Rádió-televízió műsorszolgáltatás - Radio, television activities % ,8% Egyéb kulturális tevékenységek - Other cultural activities % ,6% ÖSSZESEN - Total % ,2% 1) A pénzforgalom nélküli kiadások, hitelek, rövidlejáratú értékpapírok kiadásai nélkül. Expenditures without money circulations, credits and expenses of short-term securities are exluded. 11

12 2. Közgyűjtemények Public collections 2.1 Könyvtárak 1) Libraries 1) Könyvtárak Könyvtári állomány, ezer Év Együtt Nemzeti és országos szakkönyvtárak Települési könyvtárak Egyéb szak- és munkahelyi könyvtárak 2) Együtt Nemzeti és országos szakkönyvtárak Települési könyvtárak Egyéb szak- és munkahelyi könyvtárak 2) Libraries Total stock of library units, thousands Year Total National and other national special libraries Public libraries Other special and workplace libraries 2) Total National and other national special libraries Public libraries Other special and workplace libraries 2) Kölcsönzött dokumentumok száma, ezer Könyvtári beiratkozott olvasók, ezer Év Együtt Nemzeti és országos szakkönyvtárak Települési könyvtárak Egyéb szak- és munkahelyi könyvtárak 2) Együtt Nemzeti és országos szakkönyvtárak Települési könyvtárak Egyéb szak- és munkahelyi könyvtárak 2) Library units lent, thousands Registered users, thousands Year Total National and other national special libraries Public libraries Other special and workplace libraries 2) Total National and other national special libraries Public libraries Other special and workplace libraries 2) ) 1970, 1980, 1990 csak a közművelődési könyvtárak adatait tartalmazza. It includes only the data of the public cultural libraries in 1970, 1980, ) 2000-ben a Nemzeti Könyvtár és az országos szakkönyvtárak adataival együtt. It includes the data of the National Library and national special libraries in

13 Év Együtt Nemzeti és országos szakkönyvtárak Könyvtári látogatások, ezer Települési könyvtárak Egyéb szak- és munkahelyi könyvtárak 3) Költségvetési kiadások folyó áron, millió Ft 4) Number of visits, thousands Year Total National and other national special libraries Public libraries Other special and workplace libraries 3) Budget expenditure on current prices million HUF 4) Főfoglalkozású (teljes munkaidőre átszámított) könyvtárosok Év Együtt Nemzeti és országos szakkönyvtárak Települési könyvtárak Egyéb szak- és munkahelyi könyvtárak 3) Library (full time) staff Year Total National and other national special libraries Public libraries Other special and workplace libraries 3) ) 1970, 1980, 1990 évben a szakszervezeti könyvtárak adatai. It includes the data of trade-union libraries in 1970, 1980, ) Az állami intézmények könyvtári szakfeladatra fordított kiadásai (MÁK) Data of public institutions (Hungarian State Treasury) 13

14 Év 100 ezer lakosra jutó könyvtárak száma Egy könyvtárra jutó könyvtári állomány, ezer Egy beiratkozott olvasóra jutó kölcsönzések száma Egy lakosra jutó kölcsönzések száma Egy települési könyvtárra jutó könyvtári állomány, ezer Egy beiratkozott olvasóra jutó kölcsönzések száma a települési könyvtárakban Year Libraries per inhabitants Total stock of library units per library, thousands Library units lent per registered user Library units lent per inhabitant Total stock of library units per public library, thousands Library units lent per registered user in public libraries ,7 24,6 5,3 3,3 27, ,9 23,4 4,9 6,2 25, ,0 23,0 4,1 9,8 24, ,9 22,3 4,2 14,0 25, ,3 21,3 4,1 13,3 24, ,9 20,9 4,3 14,0 24, ,3 19,4 4,2 14,0 22, ,2 18,2 3,9 14,1 22, ,7 17,1 3,8 13,9 21, ,0 16,5 3,8 16,7 20,0 Év Egy lakosra jutó kölcsönzések száma a települési könyvtárakban Egy beiratkozott olvasóra jutó könyvtári látogatások száma a települési könyvtárakban Egy lakosra jutó könyvtári látogatások száma a települési könyvtárakban Egy könyvtárra jutó költségvetési kiadások, millió Ft Beiratkozott könyvtári olvasók aránya Települési könyvtárakba beiratkozott könyvtári olvasók aránya Year Library units lent per inhabitant in public libraries Number of visits per registered user in public libraries Number of visits per inhabitant in public libraries Budget expenditure per library, million HUF Percentage of registered users Percentage of registered users in public libraries ,2 7,5 1,6 0,0 21,5% 15,3% ,8 7,1 1,5 0,1 20,7% 14,9% ,5 8,8 1,6 0,5 17,9% 14,3% ,4 8,7 1,6 3,9 18,7% 13,3% ,4 9,3 1,8 4,4 19,2% 13,9% ,4 9,3 1,9 4,8 20,4% 14,0% ,3 8,8 1,9 5,3 21,8% 14,7% ,2 8,5 1,8 5,6 21,6% 14,4% ,0 8,2 1,8 5,9 22,4% 14,4% ,0 7,9 1,8 7,8 23,0% 14,8% 14

15 2.2 Levéltárak 1) Archives 1) Év Levéltárak Fondok és gyűjtemények Fondok terjedelme (fm) Kutatók száma Kutatóknak kiadott másolatok száma Year Archives Number of records and collections Size of records (lm) Number of researchers Number of copies provided to researchers Év Ügyfelek száma Ügyfeleknek kiadott másolatok száma Alkalmazottak Kiadások folyó áron, millió Ft 2) Költségvetési kiadások folyó áron, millió Ft 3) Year Number of customers Number of copies provided to customers Employees Expenditure on current prices, million HUF 2) Budget expenditure on current prices, million HUF 3) ) 1976-tól a számbavétel megváltozott, 2003-tól a működő intézmények The calculation method changed in Since 2003 it is the functioning institutions 2) A közlevéltárak és nyilvános magánlevéltárak kiadásai Data of public archives and open private archives 3) Az állami intéznények levéltári szakfeladatra fordított kiadásai (MÁK) Data of public institutions (Hungarian State Treasury) 15

16 2.3 Múzeumok Museums Év Múzeumok 1) Összes egyedi leltározott műtárgy, ezer Megjelent kiadványok 2) Múzeumi kiállítások Tárlatvezetések Rendezvények Year Museums 1) Total non-series work of arts, thousands Number of publications 2) Exhibitions Number of presentations Number of programmes Év Múzeumi látogatók, ezer Jegybevétel, ezer Ft Összes alkalmazott Kiadások folyó áron, millió Ft Költségvetési kiadások folyó áron, millió Ft 3) Year Attendances, thousands Tickets, thousands HUF Employees total Expenditure on current prices million HUF Budget expenditure on current prices million HUF 3) ) 1976-tól a számbavétel megváltozott, 2003-tól a működő intézmények The calculation method changed in Since 2003 it is the functioning institutions 2) A muzeális intézményben dolgozó kutatók tanulmányainak száma Number of publications of research workers in museums 3) Az állami intéznények múzeumi szakfeladatra fordított kiadásai (MÁK) Data of public institutions (Hungarian State Treasury) 16

17 Év 100 ezer lakosra jutó múzeumok száma Egy múzeumra jutó egyedi leltározott műtárgyak, ezer Egy múzeumra jutó kiállítások száma Ezer lakosra jutó tárlatvezetések száma Ezer lakosra jutó rendezvények száma Száz lakosra jutó látogatások száma Year Museums per inhabitants Total non series work of arts per museum, thousands Exhibitions per museum Museum presentations per 1000 inhabitants Museum programmes per 1000 inhabitants Museum attendances per 100 inhabitants ,8 29,2 7,8 4,2 0,3 69, ,5 15,8 4,3 10,3 1,1 151, ,3 13,7 2,5 2,5 1,0 134, ,0 15,7 3,5 6,0 2,3 96, ,0 16,6 3,5 6,1 3,6 94, ,0 16,4 3,2 6,2 2,3 96, ,8 18,3 3,4 5,6 2,6 101, ,8 18,5 3,5 4,8 3,1 106, ,6 36,8 3,6 5,3 2,4 112, ,5 41,7 4,4 5,6 2,8 115,3 17

18 3. Művészeti intézmények Arts institutes 3.1 Színházak Theatres Év Színházak Férőhelyek Előadások Nézők, ezer Főfoglalkozású dolgozók Jegybevétel, millió Ft Költségvetési kiadások folyó áron, millió Ft 1) Year Theatres Seating capacity Performances Attendances, thousands Number of employees Receipts from tickets, million HUF Budget expenditure on current prices, million HUF 1) Év lakosra jutó színházak száma Ezer lakosra jutó nézőszám Egy színházra jutó előadások száma Egy előadásra jutó nézőszám Egy előadásra jutó jegybevétel, ezer Ft Egy nézőre jutó jegybevétel, Ft Year Theatres per inhabitants Attendances per 1000 inhabitants Performances per theatre Attendances per performance Receipts from tickets per performance, thousands HUF Receipts from tickets per attendance, HUF ,3 529,5 350,2 459, ,3 526,0 349,1 489,1 10,3 21, ,4 481,1 268,2 432, ,5 385,7 243,9 310,5 207,3 667, ,5 382,2 236,6 316,8 236,6 746, ,5 408,1 244,0 315,1 288,9 916, ,5 413,9 249,5 311,6 354,8 1138, ,6 431,5 255,9 304,6 404,3 1327, ,5 436,9 260,0 308,5 469,4 1521, ,6 412,4 249,9 297,0 522,4 1759,1 1) Az állami intéznények színházi szakfeladatra fordított kiadásai (MÁK) Data of public institutions (Hungarian State Treasury) 18

19 3.2 Alternatív színházak Alternative theatres Év Színházi társulatok 1) Férőhelyek Előadások 2) Nézők, ezer 2) Főfoglalkozású dolgozók Jegybevétel, millió Ft Költségvetési kiadások folyó áron, millió Ft Year Companies 1) Seating capacity Performances 2) Attendances, thousands 2) Number of employees Receipts from tickets, million HUF Budget expenditure on current prices, million HUF , , , , , , Szabadtéri játékok 3) Outdoor performances 3) Év Játszóhelyek száma Férőhelyek Előadások Nézők, ezer Jegybevétel, millió Ft Költségvetési kiadások folyó áron, millió Ft Year Places Seating capacity Performances Attendances, thousands Receipts from tickets, million HUF Budget expenditure on current prices million HUF ,7 4, ,9 12, ,6 67, ,6 170,0 277, ,7 225,1 276, ,3 229,1 317, ,4 251,4 220, ,6 313,1 535, ,3 403,0 303, ,8 454,5 404,7 1) 1990-ben a saját és más kulturális intézménnyel közös szervezésű előadások In 1990 the number of performances organized by own company or together with other companies 2) 2006-ban csak a saját társulat előadásai és látogatószáma In 2006 the number of performances and the number of spectators organized by own company 3) Csak a színházi előadások és látogatások száma The number of theatre performances, the number of spectators 19

20 - folytatás Év Egy előadásra jutó nézőszám Egy előadásra jutó jegybevétel, ezer Ft Egy nézőre jutó jegybevétel, Ft Year Attendances per performance Receipts from tickets per performance, thousands HUF Receipts from tickets per attendance, HUF ,1 38,3 26, ,7 36,7 62, ,4 317,8 236, ,4 1005,9 1537, ,1 1293,7 1671, ,1 1212,2 1987, ,8 869,7 1433, ,4 1199,5 2639, ,2 1544,0 3242, ,1 1294,9 2826,5 3.4 Mozik 1) Cinemas 1) Év Mozik Befogadó képesség Előadások -ebből magyar filmek előadásai Bemutatott új filmek száma -ebből magyar filmek Year Cinemas Seating capacity Performances - of which Hungarian films Number of new films - of which Hungarian films ) 2006-tól az év végén (XII.31.) működő mozitermek száma és befogadóképessége Since 2006 the number and seating capacity of active movie halls (as of ) 20

21 Év Látogatók, ezer -ebből magyar filmek nézői Jegybevétel, millió Ft -ebből magyar filmek jegybevétele, millió Ft Year Attendances, thousands - of which Hungarian films Receipts from tickets, million HUF - of which receipts from tickets of Hungarian films, million HUF Év lakosra jutó mozik száma Ezer lakosra jutó nézőszám Egy mozira jutó előadások száma Egy előadásra jutó nézőszám Egy előadásra jutó jegybevétel, ezer Ft Egy nézőre jutó jegybevétel, Ft Egy nézőre jutó jegybevétel a magyar filmek előadásain, Ft Year Cinemas per inhabitants Attendances per 1000 inhabitants Performances per cinemas Attendances per performance Receipts from tickets per performance, thousands HUF Receipts from tickets per attendance, HUF Receipts from tickets per Hungarian films attendance, HUF , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

22 3.5 Hangversenyek Concerts (Nemzeti Filharmónia) Év Zenekarok száma Előadások Látogatók, ezer Egy előadásra jutó látogatószám Year Orchestra Performances Attendances, thousands Attendances per performance 1970 nincs adat , nincs adat , nincs adat , nincs adat , nincs adat , nincs adat , nincs adat , nincs adat , nincs adat , nincs adat ,5 3.6 Hivatásos népi együttesek Folk ensembles Év Népi együttesek 1) Előadások 2) -ebből előadások belföldön 2) Látogatók belföldön 2), ezer Egy előadásra jutó nézőszám Year Folk ensembles 1) Performances 2) Performances in Hungary 2) Attendances in Hungary, thousands 2) Attendances per performance ,0 443, ,0 605, ,0 255, ,9 313, ,8 387, ,1 395, ,8 338, ,4 341, ,5 309, ,5 280,3 1) 2000-ig a Honvéd Együttes és a BM Duna Táncegyüttes nélkül Until 2000 without the data of Honvéd Ensemble and BM Duna Ensemble 2) 2002-ben és 2005-ben a BM Duna Művészegyüttes adatai nélkül In 2002 and 2005 without the data of BM Duna Art Ensemble 22

23 4. Közművelődési intézmények Public cultural institutes Év Közművelődési intézmények Alkotó művelődési közösségek Klubok, körök, szakkörök Szórakoztató rendezvények 1) Művészeti események 2) Népművészeti rendezvények Közösségi rendezvények 3) Year Public cultural institutes Creative cultural communities Clubs, circles, study circles Entertainment programmes 1) Artistic programmes 2) Popular arts programmes Communal programmes 3) Év Alkotó művelődési közösségi tagok, ezer Klubok, körök, szakkörök tagjai, ezer Szórakoztató rendezvények 1) résztvevői, ezer Művészeti események 2) résztvevői, ezer Népművészeti rendezvények résztvevői, ezer Közösségi rendezvények 3 ) résztvevői, ezer Year Member of creative cultural communities, thousands Member of clubs, circles, study circles, thousands Participants of entertainment programmes 1), thousands Participants of artistic programmes 2), thousands Participants of popular arts programmes, thousands Participants of communal programmes 3), thousands , , ,6 237, ,8 236, ,5 182, ,2 332, ,2 253, ,8 310, ,7 327, ,2 361, ,1 559, ) 2000-ig a műsoros estek adatai. Until 2000 only the number of the evenings with entertainment programmes 2) 1970, 1980, 1990-ben a játékfilmvetítések, műsor nélküli táncos rendezvények In 1970, 1980 and 1990 the number of film projections and balls 3) 1970, 1980 családi és társadalmi rendezvények In 1970 and 1980 the family gatherings and social gatherings 23

24 A tagok, résztvevők átlagos száma Év az alkotó művelődési közösségekben a klubokban, körökökben, szakkörökben a szórakoztató rendezvényeken a művészeti eseményeken a népművészeti rendezvényeken a közösségi rendezvényeken Average number of members/participants in Year creative cultural communities clubs, circles, study circles entertainment programmes artistic programmes popular arts programmes communal programmes ,2 361,8 218, , ,1 41,5 215,9 105,7 963, ,6 52,1 209,1 79,7 362, ,8 39,1 286,4 68,9 363, ,8 29,5 198,6 114,1 470,2 176, ,4 32,0 251,6 158,5 474,4 267, ,7 35,2 231,3 98,2 504,3 236, ,7 35,0 228,1 137,3 500,9 211, ,7 37,5 252,8 127,5 590,8 235, ,3 78,6 252,9 126,7 491,8 181, lakosra jutó Per inhabitants Év Közművelődési intézmények Alkotó művelődési közösségek Klubok, körök, szakkörök Szórakoztató rendezvények Művészeti események Népművészeti rendezvények Közösségi rendezvények Year Public cultural institutes Creative cultural communities Clubs, circles, study circles Entertainment programmes Artistic programmes Popular arts programmes Communal programmes ,5 9,3 3,6 30, ,4 9,6 5,3 38, ,3 7,9 4,4 23, ,2 5,9 4,6 25, ,2 8,3 11,1 19,0 30,3 2,9 43, ,3 9,0 7,8 20,7 29,2 7,8 34, ,7 9,1 8,7 22,4 43,4 7,6 37, ,6 9,6 9,2 22,5 34,9 8,6 45, ,7 9,7 9,5 23,2 36,5 8,7 40, ,5 11,4 7,1 22,2 29,0 3,2 33,5 24

25 lakosra jutó Per inhabitants Év Alkotó művelődési közösségi tagok Klubok, körök, szakkörök tagjai Szórakoztató rendezvények résztvevői Művészeti események résztvevői Népművészeti rendezvények résztvevői Közösségi rendezvények résztvevői Year Member of creative cultural communities Member of clubs, circles, study circles Participants of entertainment programmes Participants of artistic programmes Participants of popular arts programmes Participants of communal programmes , , , , ,9 221, , , , ,4 227, , ,4 399, ,4 178, , ,2 657, ,8 326, , , , , ,1 248, , , , , ,2 306, , , , , ,6 323, , , , , ,3 357, , , , , ,8 554, , , , ,2 Év Kiállítások Ismeretterjesztő előadások Egyéb ismeretterjesztő rendezvények 1) Tanfolyamok Képzések Year Exhibitions Educational lectures Other educational programmes 1) Courses Training of which NVQL training ) 1970, 1980-ban a szakkörök száma. In 1970 and 1980 the number of study circles 25

26 Év Kiállítások látogatóinak száma, ezer Ismeretterjesztő előadások résztvevői, ezer Egyéb ismeretterjesztő rendezvények résztvevői, ezer Tanfolyamok résztvevői, ezer Képzések résztvevői ebből OKJ képzések résztvevői Year Visitors of exhibitions, thousands Participants of educational lectures, thousands Participants of other educational programmes, thousands Participants of courses, thousands Participants of training of which participants of NVQL training ,8 103, ,2 210, ,5 281, ,0 156, ,4 72, ,1 107, ,1 146, ,6 188, ,1 240, ,2 177, A látogatók, résztvevők átlagos száma Év a kiállításokon az ismeretterjesztő előadásokon az egyéb ismeretterjesztő rendezvényeken a tanfolyamokon a képzéseken az OKJ képzéseken Average number of visitors/participants in Year exhibitions educational lectures other educational programmes courses training NVQL training ,3 43,0 2,0 25, ,9 41,7 15,6 26, ,3 44,4 64,5 21, ,7 53,7 108,8 24, ,8 33,2 27,9 13,8 22,9 22, ,7 36,1 42,9 21,9 20,8 21, ,8 39,1 24,9 23,5 19,8 20, ,3 59,9 51,9 31,1 19,9 21, ,6 47,6 58,8 34,6 16,9 17, ,0 40,3 56,8 28,8 20,2 19,9 26

27 lakosra jutó Per inhabitants Év Kiállítások látogatóinak száma Ismeretterjesztő előadások résztvevői Egyéb ismeretterjesztő rendezvények résztvevői Tanfolyamok résztvevői Képzések résztvevői ebből OKJ képzések résztvevői Year Visitors of exhibitions Participants of educational lectures Participants of other educational programmes Participants of courses Participants of training of which participants of NVQL training ,6 100, ,9 196, ,4 271, ,7 153, ,7 71,4 17,7 17, ,8 105,3 12,8 11, ,0 144,8 11,8 9, ,2 186,1 9,8 7, ,0 238,4 11,9 9, ,9 176,1 9,4 7,7 Év Közművelődési szakmai munkakörben alkalmazottak száma teljes munkaidőben Közművelődési szakmai munkakörben alkalmazottak száma részmunkaidőben Gazdasági, technikai, egyéb munkakörben alkalmazottak száma Vállalkozók Összesen Önkéntes segítők Year Number of full-time employees in cultural sphere of activity Number of part-time employees in cultural sphere of activity Number of employees in ecomomic, technical and other sphere of activity Sole proprietors Total Volunteers

28 28

29 II. Területi adatok Regional Data 29

30 1. Közgyűjtemények területi adatai Regional data of public collections 1.1 Könyvtárak 1) Libraries 1) Régió, megye Regions a) Könvvtárak száma Number of libraries Budapest Pest Közép-Magyarország Fejér Komárom-Esztergom Veszprém Közép-Dunántúl Győr-Moson-Sopron Vas Zala Nyugat-Dunántúl Baranya Somogy Tolna Dél-Dunántúl Borsod-Abaúj-Zemplén Heves Nógrád Észak-Magyarország Hajdú-Bihar Jász-Nagykun-Szolnok Szabolcs-Szatmár-Bereg Észak-Alföld Bács-Kiskun Békés Csongrád Dél-Alföld Összesen Total ) Iskolai könyvtárak nélkül, 2000-ig csak a közművelődési könyvtárak adatait tartalmazza Without the data of school libraries. Until 2000 it includes only the data of public libraries 30

31 Régió, megye Regions b) Könvvtárak száma Number of libraries lakosra jutó Per inhabitants Budapest 8,1 12,0 5,2 3,6 4,2 4,5 5,6 4,9 5,4 4,3 Pest 5,3 6,9 4,7 2,6 2,4 2,6 2,9 3,0 2,7 2,4 Közép-Magyarország 7,2 10,3 5,0 3,2 3,5 3,8 4,5 4,1 4,3 3,5 Fejér 9,8 8,7 6,8 3,7 3,7 3,7 3,8 3,8 3,7 3,4 Komárom-Esztergom 7,0 8,2 6,6 4,1 4,1 4,3 4,8 3,8 3,8 2,5 Veszprém 10,3 11,7 9,9 7,0 6,9 6,9 7,2 7,1 7,1 6,7 Közép-Dunántúl 9,2 9,6 7,8 5,0 4,9 4,9 5,2 4,9 4,9 4,2 Győr-Moson-Sopron 7,7 9,1 7,9 4,8 6,0 5,2 5,4 5,2 5,3 4,9 Vas 14,1 15,1 13,0 8,8 9,0 8,9 8,7 8,7 8,9 2,8 Zala 16,7 13,5 13,1 10,1 9,8 9,2 9,7 9,8 9,7 5,2 Nyugat-Dunántúl 12,1 12,1 10,9 7,4 7,9 7,4 7,5 7,5 7,5 4,4 Baranya 12,3 12,1 10,6 5,7 6,4 6,7 6,5 6,4 6,9 3,6 Somogy 10,4 11,9 10,7 7,2 7,3 7,4 7,5 7,8 7,5 6,0 Tolna 9,4 8,7 7,5 5,6 5,4 5,0 5,7 5,3 4,9 4,9 Dél-Dunántúl 10,9 11,2 9,9 6,2 6,4 6,5 6,6 6,6 6,6 4,7 Borsod-Abaúj-Zemplén 9,4 8,7 7,5 3,9 4,0 4,0 4,0 4,2 4,5 3,7 Heves 8,3 8,7 8,4 4,2 4,0 5,0 5,3 4,4 4,6 4,2 Nógrád 10,6 13,3 11,4 6,7 6,7 7,1 7,2 7,3 7,3 6,4 Észak-Magyarország 9,4 9,5 8,4 4,5 4,4 4,8 4,9 4,8 5,0 4,3 Hajdú-Bihar 7,3 6,8 5,0 3,6 3,5 3,9 3,5 3,6 3,7 3,7 Jász-Nagykun-Szolnok 9,1 10,9 7,5 3,3 3,4 3,7 3,6 3,5 3,3 3,5 Szabolcs-Szatmár-Bereg 8,2 7,5 6,5 4,4 4,6 4,5 4,6 4,2 4,3 4,0 Észak-Alföld 8,2 8,2 6,2 3,8 3,9 4,1 3,9 3,8 3,8 3,8 Bács-Kiskun 9,4 8,7 5,6 3,9 3,7 3,9 3,8 3,9 3,9 3,0 Békés 7,7 6,7 4,8 2,3 2,9 2,7 3,1 3,0 2,6 2,5 Csongrád 10,4 9,1 6,9 3,8 4,7 5,7 6,1 5,3 3,3 3,0 Dél-Alföld 9,2 8,2 5,8 3,4 3,8 4,1 4,3 4,1 3,3 2,9 Összesen Total 9,0 9,8 7,1 4,4 4,6 4,7 5,0 4,8 4,8 3,9 31

32 1.1.2 a) Könvvtári állomány, ezer Total stock of library units, thousands Budapest Pest Közép-Magyarország Fejér Komárom-Esztergom Veszprém Közép-Dunántúl Győr-Moson-Sopron Vas Zala Nyugat-Dunántúl Baranya Somogy Tolna Dél-Dunántúl Borsod-Abaúj-Zemplén Heves Nógrád Észak-Magyarország Hajdú-Bihar Jász-Nagykun-Szolnok Szabolcs-Szatmár-Bereg Észak-Alföld Bács-Kiskun Békés Csongrád Dél-Alföld Összesen Total

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL HUNGARIAN CENTRAL STATISTICAL OFFICE A KÖZOKTATÁS TERÜLETI ADATAI REGIONAL DATA OF EDUCATION 1990 2003

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL HUNGARIAN CENTRAL STATISTICAL OFFICE A KÖZOKTATÁS TERÜLETI ADATAI REGIONAL DATA OF EDUCATION 1990 2003 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL HUNGARIAN CENTRAL STATISTICAL OFFICE A KÖZOKTATÁS TERÜLETI ADATAI REGIONAL DATA OF EDUCATION 1990 2003 BUDAPEST, 2004 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL, 2004 HUNGARIAN CENTRAL

Részletesebben

Oktatási pénzügyi adatok. Financial Data of Education

Oktatási pénzügyi adatok. Financial Data of Education Oktatási pénzügyi adatok Az állami és intézményekre vonatkozó költségvetési beszámolókból származó pénzügyi adatok Financial Data of Education Data for public institutions only Budapest, 2016 Készült Published

Részletesebben

Oktatási pénzügyi adatok

Oktatási pénzügyi adatok Oktatási pénzügyi adatok Az állami és önkormányzati intézményekre vonatkozó költségvetési beszámolókból származó pénzügyi adatok Financial Data of Education Data for public institutions only Budapest,

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL HUNGARIAN CENTRAL STATISTICAL OFFICE. KÖZGYŰJTEMÉNYEK ADATAI (Levéltárak, könyvtárak, múzeumok, )

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL HUNGARIAN CENTRAL STATISTICAL OFFICE. KÖZGYŰJTEMÉNYEK ADATAI (Levéltárak, könyvtárak, múzeumok, ) KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL HUNGARIAN CENTRAL STATISTICAL OFFICE KÖZGYŰJTEMÉNYEK ADATAI (Levéltárak, könyvtárak, múzeumok, 1999 2003) DATA OF PUBLIC COLLECTIONS (Archives, libraries, museums, 1999 2003)

Részletesebben

Áprilisban 14%-kal nőtt a szálláshelyek vendégforgalma Kereskedelmi szálláshelyek forgalma, 2014. április

Áprilisban 14%-kal nőtt a szálláshelyek vendégforgalma Kereskedelmi szálláshelyek forgalma, 2014. április Közzététel: 2014. június 10. Következik: 2014. június 11. Fogyasztói árak, 2014. május Sorszám: 77. Áprilisban 14%-kal nőtt a szálláshelyek vendégforgalma Kereskedelmi szálláshelyek forgalma, 2014. április

Részletesebben

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2012. július

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2012. július A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2012. július A foglalkoztatók az illetékes kirendeltségeken 2012. július hónap folyamán összesen 37,9 ezer

Részletesebben

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2013. január

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2013. január A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2013. január A támogatott munkaerıigények domináltak januárban Az év elsı hónapjában több mint három ezer

Részletesebben

AZ ÁFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE HUNGARIAN PUBLIC EMPLOYMENT SERVICE november / November 2007

AZ ÁFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE HUNGARIAN PUBLIC EMPLOYMENT SERVICE november / November 2007 AZ ÁFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE HUNGARIAN PUBLIC EMPLOYMENT SERVICE Kategóriák / Categories Létszám, fő Number of képest / Changes compared to previous Változás az előző

Részletesebben

AZ ÁFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE HUNGARIAN PUBLIC EMPLOYMENT SERVICE december / December 2007

AZ ÁFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE HUNGARIAN PUBLIC EMPLOYMENT SERVICE december / December 2007 AZ ÁFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE HUNGARIAN PUBLIC EMPLOYMENT SERVICE Kategóriák / Categories Létszám, fő Number of képest / Changes compared to previous Változás az előző

Részletesebben

AZ ÁFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE HUNGARIAN PUBLIC EMPLOYMENT SERVICE január / January 2008

AZ ÁFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE HUNGARIAN PUBLIC EMPLOYMENT SERVICE január / January 2008 AZ ÁFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE HUNGARIAN PUBLIC EMPLOYMENT SERVICE Kategóriák / Categories Létszám, fő Number of képest / Changes compared to previous Változás az előző

Részletesebben

AZ ÁFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE HUNGARIAN PUBLIC EMPLOYMENT SERVICE október / October 2008

AZ ÁFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE HUNGARIAN PUBLIC EMPLOYMENT SERVICE október / October 2008 AZ ÁFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE HUNGARIAN PUBLIC EMPLOYMENT SERVICE Kategóriák / Categories Létszám, fő Number of képest / Changes compared to previous Változás az előző

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL HUNGARIAN CENTRAL STATISTICAL OFFICE. OKTATÁSI ADATOK (Előzetes adatok) DATA OF EDUCATION (Preliminary data) 2005/2006

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL HUNGARIAN CENTRAL STATISTICAL OFFICE. OKTATÁSI ADATOK (Előzetes adatok) DATA OF EDUCATION (Preliminary data) 2005/2006 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL HUNGARIAN CENTRAL STATISTICAL OFFICE OKTATÁSI ADATOK (Előzetes adatok) DATA OF EDUCATION (Preliminary data) 2005/2006 BUDAPEST, 2006 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL, 2006 HUNGARIAN

Részletesebben

AZ ÁFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE HUNGARIAN PUBLIC EMPLOYMENT SERVICE szeptember / September 2007

AZ ÁFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE HUNGARIAN PUBLIC EMPLOYMENT SERVICE szeptember / September 2007 AZ ÁFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE HUNGARIAN PUBLIC EMPLOYMENT SERVICE Kategóriák / Categories Létszám, fő Number of képest / Changes compared to previous Változás az előző

Részletesebben

Prof. Dr. Csath Magdolna

Prof. Dr. Csath Magdolna Prof. Dr. Csath Magdolna Mit mutatnak a regionális elemzések? Versenyképességi és társadalmi kompozit mutatók eredményei a Közép-magyarországi régióban Tradíció és Innováció Konferencia Tudomány Ünnepe

Részletesebben

STATISZTIKAI TÁJÉKOZTATÓ OKTATÁSI ÉVKÖNYV 2011/2012. Statistical Yearbook of Education 2011/2012

STATISZTIKAI TÁJÉKOZTATÓ OKTATÁSI ÉVKÖNYV 2011/2012. Statistical Yearbook of Education 2011/2012 STATISZTIKAI TÁJÉKOZTATÓ OKTATÁSI ÉVKÖNYV 2011/2012 Statistical Yearbook of Education 2011/2012 Budapest, 2012 Készült Compiled by az Emberi Erőforrások Minisztériuma Ministry of Human Resources Statisztikai

Részletesebben

AZ ÁFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE HUNGARIAN PUBLIC EMPLOYMENT SERVICE. 2007 augusztus / August 2007

AZ ÁFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE HUNGARIAN PUBLIC EMPLOYMENT SERVICE. 2007 augusztus / August 2007 AZ ÁFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE HUNGARIAN PUBLIC EMPLOYMENT SERVICE Kategóriák / Categories Létszám, fő Number of képest / Changes compared to previous Változás az előző

Részletesebben

9. Táppénz Sick-pay TÁPPÉNZ SICK-PAY 159

9. Táppénz Sick-pay TÁPPÉNZ SICK-PAY 159 9. Táppénz Sick-pay 9.1. Kifizetőhelyi betegszabadsági adatok... 160 Sick-leave data on payment offices 9.2. Összefoglaló táppénzes adatok... 160 Aggregate sick-pay data 9.3. Táppénzes adatok a foglalkoztatás

Részletesebben

Grafikonok jegyzéke List of figures

Grafikonok jegyzéke List of figures Grafikonok jegyzéke List of figures 1. A népesség nemek és korcsoportok szerint, január 1.... IX Population by sex and age-groups, 1 January 2. Népmozgalom ezer lakosra... IX Vital events per thousand

Részletesebben

9. Táppénz Sick-pay TÁPPÉNZ SICK-PAY 153

9. Táppénz Sick-pay TÁPPÉNZ SICK-PAY 153 9. Táppénz Sick-pay 9.1. Kifizetőhelyi betegszabadsági adatok... 154 Sick-leave data on payment offices 9.2. Összefoglaló táppénzes adatok... 154 Aggregate sick-pay data 9.3. Táppénzes adatok a foglalkoztatás

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL HUNGARIAN CENTRAL STATISTICAL OFFICE Számítástechnikai szolgáltatók és szolgáltatások, 2004 (angol nyelvű táblázatokkal) Computer Suppliers and Services, 2004 (with tables

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL HUNGARIAN CENTRAL STATISTICAL OFFICE Számítástechnikai szolgáltatók és szolgáltatások 2003 (angol nyelvű táblázatokkal) Computer Suppliers and Services 2003 (with tables in

Részletesebben

1. Főbb demográfiai és gazdasági aktivitási adatok Main data on population and economic activity

1. Főbb demográfiai és gazdasági aktivitási adatok Main data on population and economic activity 1. Főbb demográfiai és gazdasági aktivitási adatok Main data on population and economic activity 1.1. A települések száma és népessége (január 1.)... 2 Number of settlements and population (1 January)

Részletesebben

Központi Statisztikai Hivatal Hungarian Central Statistical Office

Központi Statisztikai Hivatal Hungarian Central Statistical Office Központi Statisztikai Hivatal Hungarian Central Statistical Office MUNKAERŐ-PIACI HELYZETKÉP 2005 LABOUR FORCE SURVEY 2005 Budapest, 2006 Készült a Központi Statisztikai Hivatal Életszínvonal- és Emberierőforrás-statisztikai

Részletesebben

Ábrák jegyzéke List of figures

Ábrák jegyzéke List of figures Ábrák jegyzéke List of figures 1. A gyermeknépesség eltartottsági rátája, 2011. január 1-jén... IX Child dependency ratio, 1 January 2011 2. Az idős népesség eltartottsági rátája, 2011. január 1-jén...

Részletesebben

Építőipar, 2009. október

Építőipar, 2009. október Közzététel: 2009. 17. Sorszám: 203. Következik: 2009. 18. A KSH jelenti Tájékoztatjuk Felhasználóinkat, hogy a 2009. évi adatok publikálása az európai uniós szabályozásoknak megfelelően a TEÁOR'08 nómenklatúra

Részletesebben

OKTATÁS-STATISZTIKAI ÉVKÖNYV Statistical Yearbook of Education 2004/2005

OKTATÁS-STATISZTIKAI ÉVKÖNYV Statistical Yearbook of Education 2004/2005 OKTATÁS-STATISZTIKAI ÉVKÖNYV Statistical Yearbook of Education 2004/2005 Budapest, 2005 Készült Compiled by az Oktatási Minisztérium Ministry of Education Közgazdasági Főosztályának Department of Economics

Részletesebben

Kereskedelmi szálláshelyek forgalma, 2008. január február

Kereskedelmi szálláshelyek forgalma, 2008. január február Közzététel: 2008. április 7. Következik: 2008. április 8. Előzetes adatok az ipari termelés változásáról, 2008. február Sorszám:60. Kereskedelmi szálláshelyek forgalma, 2008. január február 2008. január

Részletesebben

Elmozdult a mélypontról a lakásépítés Lakásépítések, építési engedélyek, 2014. I. negyedév

Elmozdult a mélypontról a lakásépítés Lakásépítések, építési engedélyek, 2014. I. negyedév Közzététel: 2014. május 5. Következik: 2014. május 6. Kiskereskedelem, 2014. március (első becslés) Sorszám: 59. Elmozdult a mélypontról a lakásépítés Lakásépítések, építési engedélyek, 2014. I. negyedév

Részletesebben

Lakásépítések, építési engedélyek, I III. negyedév

Lakásépítések, építési engedélyek, I III. negyedév Közzététel: 2007. október 31. Sorszám: 183. Következik: 2007. november 6. Turizmus: Kereskedelmi szálláshelyek forgalma Lakásépítések, építési engedélyek, 2007. I III. negyedév Az év első kilenc hónapjában

Részletesebben

Kereskedelmi szálláshelyek forgalma 2010. január október

Kereskedelmi szálláshelyek forgalma 2010. január október Közzététel: 2010. 6. Következik: 2010. 7. Előzetes adatok az ipari termelés változásáról, 2010. október Sorszám:189. Továbbra is várjuk mindazok észrevételeit, véleményét, akik forgatják, használják a

Részletesebben

36% more maize was produced (Preliminary production data of main crops, 2014)

36% more maize was produced (Preliminary production data of main crops, 2014) Release date: 22 January 2015 Next release: 26 January 2015. Vital events, January November 2014 Number 13 36% more maize was produced (Preliminary data of main crops, 2014) In 2014 the of all major crops

Részletesebben

Építőipar, 2009. szeptember

Építőipar, 2009. szeptember Közzététel: 2009. 17. Sorszám: 182. Következik: 2009. 17. Létszám és kereset a nemzetgazdaságban Tájékoztatjuk Felhasználóinkat, hogy a 2009. évi adatok publikálása az európai uniós szabályozásoknak megfelelően

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL HUNGARIAN CENTRAL STATISTICAL OFFICE A SZÍNHÁZAK ADATAI DATA OF THEATRES (1992 2001)

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL HUNGARIAN CENTRAL STATISTICAL OFFICE A SZÍNHÁZAK ADATAI DATA OF THEATRES (1992 2001) KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL HUNGARIAN CENTRAL STATISTICAL OFFICE A SZÍNHÁZAK ADATAI DATA OF THEATRES (1992 2001) BUDAPEST, 2002 Központi Statisztikai Hivatal, 2002 Hungarian Central Statistical Office,

Részletesebben

OKTATÁS-STATISZTIKAI ÉVKÖNYV Statistical Yearbook of Education 2007/2008

OKTATÁS-STATISZTIKAI ÉVKÖNYV Statistical Yearbook of Education 2007/2008 OKTATÁS-STATISZTIKAI ÉVKÖNYV Statistical Yearbook of Education 2007/2008 Budapest, 2008 Készült Compiled by az Oktatási és Kulturális Minisztérium Ministry of Education and Culture Statisztikai Osztályán

Részletesebben

OKTATÁS-STATISZTIKAI ÉVKÖNYV Statistical Yearbook of Education 2005/2006

OKTATÁS-STATISZTIKAI ÉVKÖNYV Statistical Yearbook of Education 2005/2006 OKTATÁS-STATISZTIKAI ÉVKÖNYV Statistical Yearbook of Education 2005/2006 Budapest, 2006 Készült Compiled by az Oktatási és Kulturális Minisztérium Ministry of Education and Culture Fejlesztési Főosztályának

Részletesebben

Budapest kivételével tovább csökkent a lakásépítés Lakásépítések, építési engedélyek, I III. negyedév

Budapest kivételével tovább csökkent a lakásépítés Lakásépítések, építési engedélyek, I III. negyedév Közzététel: 2013. november 4. Következik: 2013. november 6. Kiskereskedelem Sorszám: 164. Budapest kivételével tovább csökkent a lakásépítés Lakásépítések, építési engedélyek, 2013. I III. negyedév 2013

Részletesebben

Túl a mélyponton a lakásépítés Lakásépítések, építési engedélyek, I IV. negyedév

Túl a mélyponton a lakásépítés Lakásépítések, építési engedélyek, I IV. negyedév Közzététel: 2015. február 24. Következik: 2015. február 26. Beruházás. 2014. IV. negyedév Sorszám: 29. Túl a mélyponton a lakásépítés Lakásépítések, építési engedélyek, 2014. I IV. negyedév 2014-ben 8358

Részletesebben

SZAKMAI HÁTTÉRANYAG A MEGYÉK HAZAI ÉS NEMZETKÖZI POZÍCIONÁLÁSÁHOZ

SZAKMAI HÁTTÉRANYAG A MEGYÉK HAZAI ÉS NEMZETKÖZI POZÍCIONÁLÁSÁHOZ Szakmai háttéranyag a megyék hazai és nemzetközi pozícionálásához 1. oldal, összesen: 63 SZAKMAI HÁTTÉRANYAG A MEGYÉK HAZAI ÉS NEMZETKÖZI POZÍCIONÁLÁSÁHOZ KÉSZÜLT A NEMZETGAZDASÁGI TERVEZÉSI HIVATAL STRATÉGIAI

Részletesebben

- Bevándoroltak részére kiadott személyazonosító igazolvány

- Bevándoroltak részére kiadott személyazonosító igazolvány HUNGARY - Bevándoroltak részére kiadott személyazonosító igazolvány (Blue booklet form or card format issued for permanent residents - from 1 January 2000 a new card format has been introduced and issued)

Részletesebben

STATISZTIKAI TÁJÉKOZTATÓ OKTATÁSI ÉVKÖNYV 2010/2011 Statistical Yearbook of Education 2010/2011

STATISZTIKAI TÁJÉKOZTATÓ OKTATÁSI ÉVKÖNYV 2010/2011 Statistical Yearbook of Education 2010/2011 STATISZTIKAI TÁJÉKOZTATÓ OKTATÁSI ÉVKÖNYV 2010/2011 Statistical Yearbook of Education 2010/2011 Budapest, 2011 Készült Compiled by a Nemzeti Erőforrás Minisztérium Ministry of National Resources Oktatási

Részletesebben

Statistical Yearbook of Education 2003/2004

Statistical Yearbook of Education 2003/2004 OKTATÁS-STATISZTIKAI ÉVKÖNYV Statistical Yearbook of Education 2003/2004 Budapest, 2004 Készült Compiled by az Oktatási Minisztérium Ministry of Education Közgazdasági Főosztályának Department of Economics

Részletesebben

Szent László TISZK (SZLTISZK) Kocsis Ibolya

Szent László TISZK (SZLTISZK) Kocsis Ibolya Tolna Megyei Önkormányzat Szent László Szakképző Iskolája és Kollégiuma (TISZK) Szent László TISZK (SZLTISZK) Kocsis Ibolya deputy general director Leonardo Partnerships S.O.S. project coordinator Leonardo

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 1 4 4 4 8 0 4 3 6 9 2 0 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 6 1 5 7 Cégjegyzék szám FairConto Ügyviteli Szolgáltató és Tanácsadó Zrt. A vállakozás megnevezése 1134 Budapest, Róbert Károly krt. 61-65.

Részletesebben

Angol B2 prezentáció - English B2 presentation Témák - Topics

Angol B2 prezentáció - English B2 presentation Témák - Topics Angol B2 prezentáció - English B2 presentation Témák - Topics Az angol B2 prezentáció során a vizsgázó egy rövid összefoglalást ad vizsgázópárja részére a félkészülés alatt kapott témából. A konkrét feladat

Részletesebben

Strategy of Coaching Education Hungarian Handball Federation. Dr Zoltan Marczinka Director

Strategy of Coaching Education Hungarian Handball Federation. Dr Zoltan Marczinka Director Strategy of Coaching Education Hungarian Handball Federation Dr Zoltan Marczinka Director 2017 Hungarian Handball Federation International Coaching Education Centre Founded: 2001, Re-established: 2012

Részletesebben

Skills Development at the National University of Public Service

Skills Development at the National University of Public Service Skills Development at the National University of Public Service Presented by Ágnes Jenei National University of Public Service Faculty of Public Administration Public Ethics and Communication 13. 12. 2013

Részletesebben

OKTATÁS-STATISZTIKAI ÉVKÖNYV Statistical Yearbook of Education 2009/2010

OKTATÁS-STATISZTIKAI ÉVKÖNYV Statistical Yearbook of Education 2009/2010 OKTATÁS-STATISZTIKAI ÉVKÖNYV Statistical Yearbook of Education 2009/2010 Budapest, 2010 Készült Compiled by az Nemzeti Erőforrás Minisztérium Ministry of National Resurces Közigazgatási Koordinációs Főosztályának

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT MONTHLY REPORT OF THE HUNGARIAN NATIONAL EMPLOYMENT OFFICE augusztus / August 2006

ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT MONTHLY REPORT OF THE HUNGARIAN NATIONAL EMPLOYMENT OFFICE augusztus / August 2006 ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT MONTHLY REPORT OF THE HUNGARIAN NATIONAL EMPLOYMENT OFFICE / August 2006 Megnevezés / Number of 2006 aug. Aug. 2006 Változás az előző hónaphoz képest / Changes compared to previous

Részletesebben

OKTATÁS-STATISZTIKAI ÉVKÖNYV Statistical Yearbook of Education 2008/2009

OKTATÁS-STATISZTIKAI ÉVKÖNYV Statistical Yearbook of Education 2008/2009 OKTATÁS-STATISZTIKAI ÉVKÖNYV Statistical Yearbook of Education 2008/2009 Budapest, 2009 Készült Compiled by az Oktatási és Kulturális Minisztérium Ministry of Education and Culture Közigazgatási Koordinációs

Részletesebben

3. Családtámogatások Family benefits

3. Családtámogatások Family benefits 3. Családtámogatások Family benefits 3.1. A családtámogatások összefoglaló kiadási adatai... 22 Aggregate expenditure figures for family benefits 3.2. Terhességi-gyermekágyi segély, anyasági támogatás...

Részletesebben

STATISZTIKAI MÓDSZERTANI FÜZETEK, 45 A KULTURÁLIS STATISZTIKA MÓDSZERTANA ÉS FOGALMAI

STATISZTIKAI MÓDSZERTANI FÜZETEK, 45 A KULTURÁLIS STATISZTIKA MÓDSZERTANA ÉS FOGALMAI STATISZTIKAI MÓDSZERTANI FÜZETEK, 45 A KULTURÁLIS STATISZTIKA MÓDSZERTANA ÉS FOGALMAI BUDAPEST, 2005 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL, 2005 ISSN 0231-0554 ISBN 963 215 918 7 Készült: a KSH Életszínvonal-

Részletesebben

Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai június. Main data of the National Employment Service. June 2014

Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai június. Main data of the National Employment Service. June 2014 Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai 2014. június Main data of the National Employment Service June 2014 NEMZETI MUNKAÜGYI HIVATAL NATIONAL LABOUR OFFICE HUNGARY AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ

Részletesebben

FOGLALKOZTATOTTSÁG ÉS KERESETI ARÁNYOK 1998 2005 (Munkaügyi adattár) EMPLOYMENT AND EARNINGS 1998 2005 (Labour Statistics)

FOGLALKOZTATOTTSÁG ÉS KERESETI ARÁNYOK 1998 2005 (Munkaügyi adattár) EMPLOYMENT AND EARNINGS 1998 2005 (Labour Statistics) KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL HUNGARIAN CENTRAL STATISTICAL OFFICE FOGLALKOZTATOTTSÁG ÉS KERESETI ARÁNYOK 1998 2005 (Munkaügyi adattár) EMPLOYMENT AND EARNINGS 1998 2005 (Labour Statistics) Budapest, 2007

Részletesebben

A földhivatalok területi elhelyezkedésének vizsgálata

A földhivatalok területi elhelyezkedésének vizsgálata BUDAHÁZY GYÖRGY A földhivatalok területi elhelyezkedésének vizsgálata Az elemzés célja A hálózatban működő államigazgatási, közigazgatási, szakigazgatási szervezetek területi rendszerének kérdése több

Részletesebben

STATISZTIKAI TÁJÉKOZTATÓ OKTATÁSI ÉVKÖNYV 2013/2014. Statistical Yearbook of Education 2013/2014

STATISZTIKAI TÁJÉKOZTATÓ OKTATÁSI ÉVKÖNYV 2013/2014. Statistical Yearbook of Education 2013/2014 STATISZTIKAI TÁJÉKOZTATÓ OKTATÁSI ÉVKÖNYV 2013/2014 Statistical Yearbook of Education 2013/2014 Budapest, 2015 Készült Published by az Emberi Erőforrások Minisztériuma the Ministry of Human Capacities

Részletesebben

Sex: Male Date of Birth: 02 August 1947 Citizenship: Hungarian

Sex: Male Date of Birth: 02 August 1947 Citizenship: Hungarian PERSONAL INFORMATION Dr. János Szlávik 3300 Eger, Tompa Mihály u. 8. +36-36-520-400/3082 +36-30-4365-541 szlavik@ektf.hu www.gti.ektf.hu Sex: Male Date of Birth: 02 August 1947 Citizenship: Hungarian WORK

Részletesebben

Építőipar, 2007. augusztus

Építőipar, 2007. augusztus Közzététel: 2007. 18. Következik: 2007. 25. Foglalkoztatottság és munkanélküliség Sorszám:176. Építőipar, 2007. augusztus Az építőipari termelés 2007 augusztusában kiigazítatlan adatok alapján 15,3, munkanaptényezővel

Részletesebben

Decemberben 4,6%-kal nőtt a szálláshelyek vendégforgalma Kereskedelmi szálláshelyek forgalma, december

Decemberben 4,6%-kal nőtt a szálláshelyek vendégforgalma Kereskedelmi szálláshelyek forgalma, december Közzététel: 2014. február 10. Következik: 2014. február 11. Állatállomány, 2013. 1. Sorszám: 21. Decemberben 4,6%-kal nőtt a szálláshelyek vendégforgalma Kereskedelmi szálláshelyek forgalma, 2013. 2013.

Részletesebben

Paediatrics: introduction. Historical data.

Paediatrics: introduction. Historical data. Paediatrics: introduction. Historical data. Dr. György Fekete Aim of the present lecture To demonstrate: - the wonderful nature of this discipline - the differences as compared to other medical activities,

Részletesebben

A rosszindulatú daganatos halálozás változása 1975 és 2001 között Magyarországon

A rosszindulatú daganatos halálozás változása 1975 és 2001 között Magyarországon A rosszindulatú daganatos halálozás változása és között Eredeti közlemény Gaudi István 1,2, Kásler Miklós 2 1 MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutató Intézete, Budapest 2 Országos Onkológiai Intézet,

Részletesebben

Ismertető. A Berettyó Kulturális Központ Bihari Múzeum létrejötte, működése és szakmai gyűjteményei

Ismertető. A Berettyó Kulturális Központ Bihari Múzeum létrejötte, működése és szakmai gyűjteményei Ismertető Korompainé Mocsnik Marianna Sándor Mária A Berettyó Kulturális Központ Bihari Múzeum létrejötte, működése és szakmai gyűjteményei A berettyóújfalui Bihari Múzeum a bihari térség négy évtizedes

Részletesebben

Nemzetközi utazások, 2007. év

Nemzetközi utazások, 2007. év Közzététel: 2008. február 21. Következik: 2008. február 22. A regisztrált gazdasági szervezetek száma, 2007. II félév Sorszám:31. Nemzetközi utazások, 2007. év 2007-ben előzetes adatok szerint 39,4 millió

Részletesebben

Februárban 8,2%-kal nőtt a szálláshelyek vendégforgalma Kereskedelmi szálláshelyek forgalma, 2013. február

Februárban 8,2%-kal nőtt a szálláshelyek vendégforgalma Kereskedelmi szálláshelyek forgalma, 2013. február Közzététel: 2013. április 10. Következik: 2013. április 11. Fogyasztói árak, 2013. március Sorszám: 57. Februárban 8,2%-kal nőtt a szálláshelyek vendégforgalma Kereskedelmi szálláshelyek forgalma, 2013.

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓ HÁLÓZAT KAPACITÁSAI ÉS SZOLGÁLTATÁSAI, VALAMINT EZEK IGÉNYBEVÉTELE AZ 1990-ES ÉVEKBEN1

AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓ HÁLÓZAT KAPACITÁSAI ÉS SZOLGÁLTATÁSAI, VALAMINT EZEK IGÉNYBEVÉTELE AZ 1990-ES ÉVEKBEN1 AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓ HÁLÓZAT KAPACITÁSAI ÉS SZOLGÁLTATÁSAI, VALAMINT EZEK IGÉNYBEVÉTELE AZ 1990-ES ÉVEKBEN1 GÁRDOS ÉVA I. Bevezető Az elmúlt évtizedekben az egészségügyi ellátó hálózat fejlesztése elsősorban

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL HUNGARIAN CENTRAL STATISTICAL OFFICE KUTATÁS ÉS FEJLESZTÉS RESEARCH AND DEVELOPMENT 2007

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL HUNGARIAN CENTRAL STATISTICAL OFFICE KUTATÁS ÉS FEJLESZTÉS RESEARCH AND DEVELOPMENT 2007 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL HUNGARIAN CENTRAL STATISTICAL OFFICE KUTATÁS ÉS FEJLESZTÉS RESEARCH AND DEVELOPMENT 2007 BUDAPEST, 2008 Központi Statisztikai Hivatal, 2008 Hungarian Central Statistical Office,

Részletesebben

Mangalica: The VM-MOE Treaty. Olmos és Tóth Kft. Monte Nevado

Mangalica: The VM-MOE Treaty. Olmos és Tóth Kft. Monte Nevado Mangalica: The VM-MOE Treaty The agreement 2013 the Goverment of Hungary decided to launch a strategic cooperation with the MOE. The deal is based in the Hungarian Pig Development Strategy (3 to 6 millon

Részletesebben

Regional distribution of gross domestic product (GDP), 2010 (preliminary data)

Regional distribution of gross domestic product (GDP), 2010 (preliminary data) Regional distribution of gross domestic product (GDP), 2010 (preliminary data) Hungarian Central Statistical Office May 2012 Contents Regional distribution of gross domestic product (GDP) in 2010 (preliminary

Részletesebben

A szőlő- és gyümölcsös-ültetvények teljes körű felmérése és megújúló statisztikája

A szőlő- és gyümölcsös-ültetvények teljes körű felmérése és megújúló statisztikája Magyar Agrárinformatikai Szövetség Hungarian Association of Agricultural Informatics Agrárinformatika Folyóirat. 2010. 1. évfolyam 1. szám Journal of Agricultural Informatics. 2010 Vol. 1, No. 1 A szőlő-

Részletesebben

2. Local communities involved in landscape architecture in Óbuda

2. Local communities involved in landscape architecture in Óbuda Év Tájépítésze pályázat - Wallner Krisztina 2. Közösségi tervezés Óbudán Óbuda jelmondata: Közösséget építünk, ennek megfelelően a formálódó helyi közösségeket bevonva fejlesztik a közterületeket. Békásmegyer-Ófaluban

Részletesebben

Magyar Turizmus Zrt. - Kutatási Csoport / Hungarian National Tourist Office - Department for Market Research Statisztikai táblák / Statistical data

Magyar Turizmus Zrt. - Kutatási Csoport / Hungarian National Tourist Office - Department for Market Research Statisztikai táblák / Statistical data A turizmus forgalma a határátkelőkön / Passanger traffic data of frontier relations 1. tábla / Table 1. Külföldi látogató (ezer fő) / arrivals azonos időszakához képest (%)/Change over the same period

Részletesebben

Júliusban 6,2%-kal nőtt a szálláshelyek vendégforgalma Kereskedelmi szálláshelyek forgalma, 2013. július

Júliusban 6,2%-kal nőtt a szálláshelyek vendégforgalma Kereskedelmi szálláshelyek forgalma, 2013. július Közzététel: 2013. szeptember 9. Következik: 2013. szeptember 11. Fogyasztói árak, 2013. augusztus Sorszám: 136. Júliusban 6,2%-kal nőtt a szálláshelyek vendégforgalma Kereskedelmi szálláshelyek forgalma,

Részletesebben

Májusban 14%-kal nőtt a szálláshelyek vendégforgalma Kereskedelmi szálláshelyek forgalma, 2013. május

Májusban 14%-kal nőtt a szálláshelyek vendégforgalma Kereskedelmi szálláshelyek forgalma, 2013. május Közzététel: 2013. július 10. Következik: 2013. július 11. Fogyasztói árak, 2013. június Sorszám: 104. Májusban 14%-kal nőtt a szálláshelyek vendégforgalma Kereskedelmi szálláshelyek forgalma, 2013. május

Részletesebben

2014: AZ ÚJRAFELOSZTÁS ÉS PROFITVADÁSZAT ÉVE 2014: YEAR OF REPARTITION AND PROFIT HUNTING IN HUNGARIAN MEDIA

2014: AZ ÚJRAFELOSZTÁS ÉS PROFITVADÁSZAT ÉVE 2014: YEAR OF REPARTITION AND PROFIT HUNTING IN HUNGARIAN MEDIA 2014: AZ ÚJRAFELOSZTÁS ÉS PROFITVADÁSZAT ÉVE 2014: YEAR OF REPARTITION AND PROFIT HUNTING IN HUNGARIAN MEDIA Készítette / Prepared by: Kinga Incze Budapest, 2013. december 12. MÓDSZER Method Adatforrás

Részletesebben

Refrigerators. Info. Buyer. Version changes Contract award. Description. Original text: Szállítási szerződés keretében háztartási gépek beszerzése.

Refrigerators. Info. Buyer. Version changes Contract award. Description. Original text: Szállítási szerződés keretében háztartási gépek beszerzése. Refrigerators Info Version 2 Url http://com.mercell.com/permalink/42381735.aspx External tender id 107124-2014 Tender type Contract Award Document type Contract award Procurement procedure Open procedure

Részletesebben

Ister-Granum EGTC. Istvan FERENCSIK Project manager. The Local Action Plans to improve project partners crossborder

Ister-Granum EGTC. Istvan FERENCSIK Project manager. The Local Action Plans to improve project partners crossborder Expertising Governance for Transfrontier Conurbations Ister-Granum EGTC Istvan FERENCSIK Project manager The Local Action Plans to improve project partners crossborder governance «EGTC» URBACT Final conference

Részletesebben

Bérczi László tű. dandártábornok Országos Tűzoltósági Főfelügyelő

Bérczi László tű. dandártábornok Országos Tűzoltósági Főfelügyelő The role of volunteer firefighter organizations, municipality and facility firefighter departments in the unified disaster management system of Hungary Bérczi László tű. dandártábornok Országos Tűzoltósági

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL HUNGARIAN CENTRAL STATISTICAL OFFICE MOZIK ÉS FILMEK ADATAI 2001 2005 DATA OF CINEMAS AND FILMS

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL HUNGARIAN CENTRAL STATISTICAL OFFICE MOZIK ÉS FILMEK ADATAI 2001 2005 DATA OF CINEMAS AND FILMS KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL HUNGARIAN CENTRAL STATISTICAL OFFICE MOZIK ÉS FILMEK ADATAI 2001 2005 DATA OF CINEMAS AND FILMS BUDAPEST, 2006 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL, 2006 HUNGARIAN CENTRAL STATISTICAL

Részletesebben

Oktatási és Kulturális Minisztérium

Oktatási és Kulturális Minisztérium Oktatási és Kulturális Minisztérium OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTER 13879/2008. Tervezet ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére A Kulturális Örökségvédelmi Hivatalról szóló 308/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet

Részletesebben

Decemberben 2,2%-kal csökkent az építőipari termelés volumene

Decemberben 2,2%-kal csökkent az építőipari termelés volumene Közzététel: 2015. február 12. Következik: 2015. február 13. Bruttó hazai termék (GDP) Sorszám: 24. Decemberben 2,2%-kal csökkent az építőipari termelés volumene Építőipar, 2014. január december 2014. decemberben

Részletesebben

Tavaszi Sporttábor / Spring Sports Camp. 2016. május 27 29. (péntek vasárnap) 27 29 May 2016 (Friday Sunday)

Tavaszi Sporttábor / Spring Sports Camp. 2016. május 27 29. (péntek vasárnap) 27 29 May 2016 (Friday Sunday) Tavaszi Sporttábor / Spring Sports Camp 2016. május 27 29. (péntek vasárnap) 27 29 May 2016 (Friday Sunday) SZÁLLÁS / ACCOMODDATION on a Hotel Gellért*** szálloda 2 ágyas szobáiban, vagy 2x2 ágyas hostel

Részletesebben

3. Családtámogatások Family benefits

3. Családtámogatások Family benefits 3. Családtámogatások Family benefits 3.1. A családtámogatások összefoglaló kiadási adatai... 22 Aggregate expenditure figures for family benefits 3.2. Terhességi-gyermekágyi segély, anyasági támogatás...

Részletesebben

LÔRINCZ ANDREA 1. A könyvtár a felsôoktatás szolgálatában

LÔRINCZ ANDREA 1. A könyvtár a felsôoktatás szolgálatában LÔRINCZ ANDREA 1 A könyvtár a felsôoktatás szolgálatában The role of libraries in higher education Higher education is inseparable from its libraries as there is common ground between their aims, users

Részletesebben

A belügyminiszter../2012. ( ) BM rendelete

A belügyminiszter../2012. ( ) BM rendelete A belügyminiszter./2012. ( ) BM rendelete a végrehajtási eljárásban ellenszegülés megszüntetése érdekében történő rendőri közreműködéssel, valamint a gyermek átadására irányuló bírósági végrehajtás során

Részletesebben

A library for the user: new building, new organisation, new services

A library for the user: new building, new organisation, new services A library for the user: new building, new organisation, new services Budapest-Debrecen, 2008.04.11. - 14. LIBER Alföldiné Dán Gabriella - Nagy Zsuzsanna 2 Primary goals of the library To make basic library

Részletesebben

USER MANUAL Guest user

USER MANUAL Guest user USER MANUAL Guest user 1 Welcome in Kutatótér (Researchroom) Top menu 1. Click on it and the left side menu will pop up 2. With the slider you can make left side menu visible 3. Font side: enlarging font

Részletesebben

14. évfolyam 28. szám 2007. július 20. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

14. évfolyam 28. szám 2007. július 20. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 14. évfolyam 28. szám 2007. július 20. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo surveillance rendszere, 265 Fertőző betegségek adatai 273 Epidemiológiai Információs Hetilap HAZAI INFORMÁCIÓ NEMZETI NOSOCOMIALIS

Részletesebben

KÖZNEVELÉSI STATISZTIKAI ÉVKÖNYV 2015/2016. Statistical Yearbook of Public Education 2015/2016

KÖZNEVELÉSI STATISZTIKAI ÉVKÖNYV 2015/2016. Statistical Yearbook of Public Education 2015/2016 KÖZNEVELÉSI STATISZTIKAI ÉVKÖNYV 2015/2016 Statistical Yearbook of Public Education 2015/2016 Budapest, 2017 Készült Published by az Emberi Erőforrások Minisztériuma the Ministry of Human Capacities Köznevelésért

Részletesebben

Távközlés, internet 2006. III. negyedév

Távközlés, internet 2006. III. negyedév www.ksh.hu A KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL LEGFRISSEBB ADATAIBÓL Következik: Előzetes adatok az ipari termelés változásáról 2006. december 7. Közzététel: 2006. december 6. Sorszám: 210. Távközlés, internet

Részletesebben

2015 év / Year. CEEweb a Biológiai Sokféleségért / CEEweb for Biodiversity Az egyéb szervezet megnevezése / Name of the organisation

2015 év / Year. CEEweb a Biológiai Sokféleségért / CEEweb for Biodiversity Az egyéb szervezet megnevezése / Name of the organisation Adószám/ Tax number: 18413483-1-41 Bejegyző határozat száma / Court registration number: Pk.61634/1994/3 A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

Részletesebben

Kereskedelmi szálláshelyek forgalma, 2007. január augusztus

Kereskedelmi szálláshelyek forgalma, 2007. január augusztus Közzététel: október 5. Sorszám: 169. Következik: október 9. Előzetes adatok az ipari termelés változásáról Kereskedelmi szálláshelyek forgalma, január augusztus 2007 első nyolc hónapjában a kereskedelmi

Részletesebben

General information for the participants of the GTG Budapest, 2017 meeting

General information for the participants of the GTG Budapest, 2017 meeting General information for the participants of the GTG Budapest, 2017 meeting Currency is Hungarian Forint (HUF). 1 EUR 310 HUF, 1000 HUF 3.20 EUR. Climate is continental, which means cold and dry in February

Részletesebben

Júliusban 2,6%-kal nőtt a szálláshelyek vendégforgalma Kereskedelmi szálláshelyek forgalma, 2014. július

Júliusban 2,6%-kal nőtt a szálláshelyek vendégforgalma Kereskedelmi szálláshelyek forgalma, 2014. július Közzététel: 2014. szeptember 9. Következik: 2014. szeptember 11. Fogyasztói árak, 2014. augusztus Sorszám: 118. Júliusban 2,6%-kal nőtt a szálláshelyek vendégforgalma Kereskedelmi szálláshelyek forgalma,

Részletesebben

Márkaépítés a YouTube-on

Márkaépítés a YouTube-on Márkaépítés a YouTube-on Tv+ Adj hozzá YouTube-ot, Google Ground, 2016 Március 7. Bíró Pál, Google - YouTube 9,000,000 INTERNETTEL BÍRÓ ESZKÖZÖK VOLUMENE GLOBÁLISAN WEARABLES OKOS TV 8,000,000 7,000,000

Részletesebben

Szektorai is indikátorok Sectoral í Indicators of Hungary

Szektorai is indikátorok Sectoral í Indicators of Hungary Mezőgazdaság Energia f 2, 0*13. Közlekedés Szektorai is indikátorok Sectoral í Indicators of Hungary Agriculture Energy Transport KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL HUNGÁRIÁN CENTRAL STATISTICAL OFFICE TARTALOM

Részletesebben

Kereskedelmi szálláshelyek forgalma, 2007. január október

Kereskedelmi szálláshelyek forgalma, 2007. január október Közzététel: 7. december 5. Sorszám: 204. Következik: 7. december 6. Előzetes adatok az ipari termelés változásáról, 7. október Kereskedelmi szálláshelyek forgalma, 7. január október 7. január október időszakban

Részletesebben

ENROLLMENT FORM / BEIRATKOZÁSI ADATLAP

ENROLLMENT FORM / BEIRATKOZÁSI ADATLAP ENROLLMENT FORM / BEIRATKOZÁSI ADATLAP CHILD S DATA / GYERMEK ADATAI PLEASE FILL IN THIS INFORMATION WITH DATA BASED ON OFFICIAL DOCUMENTS / KÉRJÜK, TÖLTSE KI A HIVATALOS DOKUMENTUMOKBAN SZEREPLŐ ADATOK

Részletesebben

Social services. Info. Buyer. Version changes Contract award. Description. Version 3. Publish date 11/13/2013 4:25 AM

Social services. Info. Buyer. Version changes Contract award. Description. Version 3. Publish date 11/13/2013 4:25 AM Social services Info Version 3 Url http://com.mercell.com/permalink/40022336.aspx External tender id 383594-2013 Tender type Contract Award Document type Contract award Procurement procedure Open procedure

Részletesebben

Sokszínű pedagógiai kultúra, ISBN 978-80-89691-05-0

Sokszínű pedagógiai kultúra, ISBN 978-80-89691-05-0 Hallgatói összetétel változásának vizsgálata a Budapesti Gazdasági Főiskola Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Karon, konzekvenciák és teendők Oláhné Zieser Zsuzsanna, Zimányi Krisztina Budapesti

Részletesebben

Kereskedelmi szálláshelyek forgalma, 2008. január október

Kereskedelmi szálláshelyek forgalma, 2008. január október Közzététel: 2008. december 8. Következik: 2008. december 9. Bruttó hazai termék, 2008. III. negyedév Sorszám:209. Kereskedelmi szálláshelyek forgalma, 2008. január október 2008. január októberben 2007

Részletesebben

2/1 ARTUR SZERVÍZ Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

2/1 ARTUR SZERVÍZ Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ARTUR SZERVÍZ Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (1055 Budapest, Markó utca 1. al. 3.) Tax number: 25199750-2-41 Company history 1 Registration number Company register number::

Részletesebben